Erik Brejls hjemmeside

Start

Assens Byfoged
Skifteprotokol
1685-1814

[1685-1707]   [1708-1743]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Assens Byfoged
Skifteprotokol
1685-1707
Store dele af siderne mangler af de første mange sider.

1    En mand i Assens, der døde 6. marts, fol.60.
Enken hørte under ryttervæsenet.
Arvinger ses ikke.

2    En kvinde i Assens. Dato ses ikke, fol.60B.
E: Thomas Iversen.
Arvinger ses ikke.

3    Simon Hansen, skrædder i Assens. 5.3.1686, fol.62.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Hellesen. B:
1) en søn 12 år
2) Peder Simonsen
samt 3 små døtre.

4    Claus Andersen i Assens, der døde 21.4.1686, fol.64B.
E: Kirsten Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Clausen.

5    Lorents Klige i Assens, der døde 24. juni, fol.69B.
E: Anne Pedersdatter.
Af børn ses: B:
1) på 16 år
2) Lorentsdatter 7.

6    Laurids Olufsen Kylling i Assens. 20.7.1686, fol.74.
E: Mette Jensdatter Kylling. LV: bror Simon Jensen Kylling, købmand. A:
1) søster Maren Olufsdatter g.m. Jens Lauridsen, vejer og måler
2) bror Hans Olufsen Kylling, [skifte 1.4.1687 lbnr.10]. 4B:
a [Bodil Hansdatter]
b [Hans Hensen]
c [Thomas Hansen]
d [Anne Hansdatter]
2) søster [Maren Olufsdatter, død. E: Jens Trane]. 4B:
a [Oluf Jensen]
b [Cathrine Jensdatter]
c [Marichen Jensdatter
d [Anne Johanne Jensdatter].

7    Peder Lauridsen, ugift i Assens, der døde 8. august, fol.78B.
Af arvinger ses A:
1) .. Jensen 22
2) Maren Jensen.
Der henvises til en dom af Assens rådstue 5.5.1677.

8    En kvinde i Assens. 25. september, fol.82.
Enke efter Anders Fallesen.
Af arvinger ses A:
1) Hans Nielsen, skomager
2) Herman Nielsen Broch.

9    Margrethe Herbertsdatter i Assens. 26.10.1685, fol.83.
Enke efter Peder Ibsen.
Boet overdrages til Anne Margrethe Christensdatter ved værge Hans Nielsen, skomager.

10    Hans Olufsen Kylling i Assens. 1.4.1687, fol.84B.
E: [Navnet ses ikke, måske Anne Jørgensdatter Drude, se lbnr.22 og 23]. LV: Johan Clausen. B:
1) Bodil Hansdatter 12
2) Hans Hensen 9
3) Thomas Hansen
4) Anne Hansdatter.
FM:
1 Mads Markussen
2 Peder Pedersen Købke.

11    Bodil Hansdatter i Assens. 18.4.1687, fol.85.
E: Berild Jessen.
Første ægteskab med Anders Nielsen, slagter, skifte 27.11.1656. B:
1) Peder Andersen, soldat, g.m. Anne Hansdatter
2) Jørgen Andersen, skomager i Vøjstrup [i Nørre Broby sogn], død. 6B:
a Anders Jørgensen i Vøjstrup
b Hans Jørgensen i Køng
c Jørgen Jørgensen i Kerte
d Anne Jørgensdatter
e Peder Jørgensen i Vøjstrup
f Rasmus Jørgensen 19, i Ladegård [i Orte sogn]
3) Dorthe Andersdatter, død. 8B:
a Anders Olufsen 24, i Frøbjerg
b Hans Olufsen 22, i Ellesø
c Christen Olufsen 20, i Ørslev
d Søren Olufsen 19, i Ladegård
e Niels Olufsen 17, i Ellesø
f Peder Olufsen 16
g Ellen Olufsdatter 14
h Jørgen Olufsen 12.
Arv efter enkemandens bror Niels Jessen efter skifte 28.2.1676.

12    Jens Jørgensen, byens tjener i Assens. 26.9.1687, fol.89.
E: Anne Christensdatter. LV: Henrik Jacobsen Føss. A:
1) farbror Rasmus Jacobsen, død. 2B:
a Jens Rasmussen ved Bergen i Norge
b Karen Rasmusdatter i Bergen.
Afdøde døde 18.8.1687.

13    Anne Madsdatter i Assens. 23.2.1688, fol.90.
Enke efter Jens Rose. A:
1) [halv]bror Niels Drevsen, død. 2B:
a Kirsten Nielsdatter 30
b Karen Nielsdatter, død. 1B:
1 Birgitte Simonsdatter 7
FM: Simon Andersen Bang.

14    Arvs overdragelse i Assens 28.3.1688, fol.91.
Niels Andersen Baagø meddeler med samfrænders samtykke arv til sine stedbørn:
1) Albert Lauridsen
2) Søren Lauridsen,
som de har efter deres far Laurids Lydersen, skifte 24.3.[1681].

15    Berild Jessen i Assens.
Enkemand efter [Bodil Hansdatter, skifte 18.4.1687 lbnr.11]. A:
1) bror Niels Jessen, død. Mindst 6 B:
a Jes Nielsen ved stedfar Mads Rasmussen
b et barn
c Margrethe Nielsdatter
d .. Nielsdatter 26
e et barn 13
f en datter, død. 1B:
1 Niels Bertelsen i Smerup.
(Sml. lbnr.62).

16    Karen Nielsdatter i Assens. 1688, fol.93B.
E: Rasmus Jørgensen, væver. A:
1) bror Peder Nielsen i Vedtofte
2) søster i Blangstrup
3) søster g.m. Hans Nielsen
4) søster Maren Nielsdatter, død. 3B:
a Niels Hansen
b Gertrud Hansdatter
c en datter.

17    Evert Mikkelsen i Assens. 10.9.1688, fol.96B.
E: Anne Simonsdatter. B:
1) Anne Evertsdatter g.m. Hans Simonsen
2) Cathrine Evertsdatter
3) Elisabeth Evertsdatter
4) Magdalene Evertsdatter.
Afdøde døde 14.7.1687.

18    Andreas Mehl i Assens. 13.9.1688, fol.98.
E: Anne. LV: Hans Hansen, smed. A:
1) bror Frands Mehl, død. 4B:
a Anne Frandsdatter g.m. Jørgen Jensen, præst i Tommerup og Brylle
b Karen Frandsdatter på Samsø
c Anne Frandsdatter i København
d Dorthe Frandsdatter, død. 1B:
1 Herman Nielsen Busch i Kerteminde
2) en bror i Sverige. død. Hans sønner
3) søster Anne, død. var g.m. Carsten Hattemager. Mindst 2 B:
a Sander Carstensen
b en datter i Assens.
Arv i boet efter Hans Baagø, skifte 5.12.1666 til B: Maren Hansdatter,
der også har arv efter Cort Jensen, [skomager], skifte 3.6.1679.

19    Sara Jørgensdatter i Assens. 28.2.1689, fol.100.
E: Christoffer Pedersen Dede. A:
1) Peder Lauridsen [formentlig fejl, skal være Hans Lauridsen], degn i [Stigs Bjergby] og Mørkøv på Sjælland, død. Hans B:
a Hans Hansen
b Karen Hansdatter
2) Kirsten Lauridsdatter, enke efter Claus Andersen, [skifte 21.4.1686 lbnr.4]
3) Ejler Lauridsen, død. 3B:
a Stygge Ejlersen
b Hans Ejlersen
c Maren Ejlersdatter.

20    Peder Nielsen i Assens ved Østerport. 24.7.1689, fol.101B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Andersen bang, kæmner. B:
1) Niels Pedersen 8.
FM: Rasmus Jørgensen, væver.

21    Knud Lauridsen, skomager i Assens. 4.12.1689, fol.103B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Laurids Knudsen, skomager
2) Bent Knudsen, soldat
3) Anne Knudsdatter 29
4) Maren Knudsdatter 19.
FM: Christoffer Lauridsen Dam.

22    Karen Lauridsdatter i Assens. 20.12.1690, fol.105B.
E: Niels Jørgensen Drude. B:
1) Elisabeth Nielsdatter Drude 14
2) Laurids Nielsen Drude 9
3) Jørgen Nielsen Drude 7
4) Peder Nielsen Drude 4
5) Anne Marie Nielsdatter Drude 4
6) Margrethe Nielsdatter Drude 3.
Arv efter enkemandens far Jørgen Nielsen Drude, efter hvem der ikke var afholdt skifte, [skifte 7.1.1691 lbnr.23].
Desuden nævnes enkemandens svoger Hans [Olufsen] Kylling, skifte 1.4.1687 lbnr.10].

23    Jørgen Nielsen Drude i Assens. 7.1.1691, fol.106B.
E: Anne. Mindst 4B:
1) Laurids Jørgensen Drude, toldforvalter i Svendborg
2) Niels Jørgensen Drude, på stedet
3) Birgitte Jørgensdatter Drude, enke efter Hans Lauridsen skipper i Svendborg
4) Anne Jørgensdatter Drude i Assens.

24    Mads Bødker i Assens.  24.3.1691, fol.109B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Niels Madsen 7.
FM: fasters mand Baltser Hansen.
Afdøde døde 14.2.1691.

25    Søren Hansen Tanderup, skipper i Assens. 22.4.1691, fol.110B.
E: Anne Jensdatter. LV: Johan Clausen, drejer. B:
1) Hans Sørensen 18
2) en søn 16
3) Jacob Sørensen 12
4) en datter 6.
FM: Niels Bertelsen, købmand.
Afdøde døde på rejse til København.

26    Jens Jespersen, by- og herredsfoged i Assens. 2.3.1691, fol.116.
E: Johanne Christensdatter Kjærulf. LV: Johan Clausen, drejer. B:
1) Jesper Jensen 11
2) Anne Marie Jensdatter 9
3) Magdalene Jensdatter 6.
FM: Niels Lauridsen Storm.

27    Peder Bolt, stadsbarber i Assens. 16.7.1691, fol.121B.
E: Helvig Hansdatter. LV: Johan Clausen, drejer. B:
1) Wohlrat Pedersen 7
2) Anne Sofie Pedersdatter 2.
FM: Laurids Lauridsen, bager.

28    Jørgen Mortensen, snedker i Assens. 25.2.1692, fol.123.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Købke, skrædder.
Arvinger angives ikke.

29    Maren Nielsdatter i Assens. 21.3.1692, fol.124B.
E: Morten Lauridsen, slagter, soldat. B:
3) en søn 1½.
Slegfredbørn B:
1) Dorthe
2) Kirsten.

30    Maren Jensdatter i Assens. 11.3.1693, fol.126B.
Enke efter Albert Mortensen, skifte 30.1.1684. B:
1) Jens Albertsen på Helgoland, død. Hans børn
2) Anne Albertsdatter g.m. Jørgen Rasmussen, feldbereder
3) Maren Albertsdatter g.m. Niels Andersen Baagø, skipper.
Afdøde døde 2.3.1693.

31    Kirsten Lauridsdatter i Assens. 16.3.1693, fol.127B.
Enke efter Claus Andersen, skifte 21.4.1686 lbnr.4.
Hendes B:
1) Anne g.m. Henrik Henningsen
2) Abelone Mikkelsdatter i Haderslev.
Arv i boet til Claus Andersens barn af første ægteskab B:
1) Anders Clausen.

32    Rasmus Jørgensen, [væver] i Assens. 10.6.1693, fol.129B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Gertrud Jørgensdatter, enke efter Peder Nielsen, [skifte 24.7.1689 lbnr.20]
2) søster, død, var g.m. [Jørgen Andersen, skomager i Vøjstrup i Nørre Broby sogn]. 5B:
a Jørgen Jørgensen, skomager i Bukkerup
b Hans Jørgensen, i udlandet
c Anne Jørgensdatter g.m. Rasmus Hansen, bødker i Nørre Broby
d Peder Jørgensen, skomagersvend
e Rasmus Jørgensen.

33    Jens Lauridsen Kylling, skipper. 28.8.1693, fol.131B.
E: Lene Sørensdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Maren Jensdatter 9
2) Anne Marie Jensdatter 7
3) Jens Jensen Kylling 2½.
FM: morfar Søren Fugl.
Afdødes bror Niels Lauridsen, rebslagers børn har arv efter deres mor, skifte 26.3.1684:
1) Lene Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.

34    Jørgen Poulsen, rådmand og købmand i Assens. 14.8.1693, fol.136.
Enkemand efter [Anne Bertelsdatter]. B:
1) Poul Jørgensen [Bang], student
2) Bertel Jørgensen 23, i København
3) Anders Jørgensen 21, student
4) Niels Jørgensen 18
5) Henrik Jørgensen 14
6) Gedske Jørgensdatter g.m. Christian Hansen, kræmmer
7) Margrethe Jørgensdatter, død. E: Niels Sørensen Bloch, kirkegårdsforpagter. Hendes børn.
Desuden nævnes afdødes svoger Mikkel Langballe på Røringgård? i Jylland.
Afdøde døde 28.6.1693.

35    Hans Gormsen i Assens. 7.11.1693, fol.152.
E: Karen Mortensdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Bonde Hansen 17, i skomagerlære.
Registrering 18.10.1693.

36    Peder Hansen Goede, toldkontrollør i Assens. 18.12.1693, fol.153.
Enkemand efter Rebekka Pedersdatter, [begravet 9.11.1693]. B:
1) Peder Pedersen 18
2) Hans Pedersen 14
3) Johanne Pedersdatter 12½
4) Christian Pedersen 10
5) Else Pedersdatter 9
6) Niels Pedersen 6
7) Karen Pedersdatter 2
8) Marie Kirstine Pedersdatter 1.
FM:
1 Hans Hansen Kærumgaard
2 Hans Nielsen, vintapper.
Afdøde døde 16.11.1693.

37    Maren Rasmusdatter i Assens. 29.1.1694, fol.159.
E: Henrik Jessen, snedker.
Arvinger kendes ikke.

38    Gertrud Jensdatter i Assens. 29.1.1694, fol.159B.
E: Ventzel Pedersen, snedker. B:
1) Mette Ventzelsdatter g.m. Anders Rasmussen.
Enkemanden bor til leje i en lejlighed ejet af Margrethe, enke efter Christian Hansen, borgmester.

39    Oluf Bie (Bhie) i Assens.29.1.1694, fol.161.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Henrik Skydebjerg. B:
2) Hans Olufsen 19
3) Kirsten Olufsdatter 12.
FM: Christoffer Dede.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Olufsdatter i Røgen sogn (formentlig Rødding sogn) i Holsten.

40    Maren Lauridsdatter Kylling i Assens. 30.1.1694, fol.161B.
E: Jens Lauridsen Blasen. A:
1) Hans Olufsen Kylling, [skifte 1.4.1687 lbnr.10]. 4B:
a Bodil Hansdatter
b Hans Hensen
c Thomas Hansen
d Anne Hansdatter
2) Maren Olufsdatter, død. E: Jens Trane. 4B:
a Oluf Jensen
b Cathrine Jensdatter
c Marichen Jensdatter
d Anne Johanne Jensdatter.
Afdøde døde 26.10.1693.

41    Laurids Hansen Storm i Assens. 8.3.1694, fol.163B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Lauridsen Storm
2) Karen Lauridsdatter g.m. Anders Jørgensen Hellenes, købmand
3) Hans Lauridsen Storm, i Ostindien
4) Peder Lauridsen Storm, skomagersvend, i England.

42    Henrik Henningsen, skipper i Assens. 22.3.1694, fol.165.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Niels Henriksen
2) Karen Henriksdatter 21.
FM: Anders Clausen, skrædder.

43    Anne Pedersdatter i Assens. 30.5.1694, fol.167B.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Birgitte Marie Hansdatter 9.

44    Mads Markussen i Assens. 12.2.1695, fol.168.
Enke efter Birgitte Hansdatter. B:
1) Markus Madsen 15
2) Maren Madsdatter 11
3) Anne Dorthe Madsdatter 9
4) Anne Marie Madsdatter 7
5) Hans Madsen 6.
FM:
1 Peder Pedersen Købke, skrædder
2 Hans Nielsen, skomager.

45    Peder Hansen Fugl og hustru Gertrud Nielsdatter i Assens. 23.2.1695, fol.175.
B:
1) Hans Pedersen 21.
Registrering 7.11.1694.

46    Henrik Jacobsen Foss, guldsmed i Assens. 10.6.1695, fol.176B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Anders Hansen, handskemager.
Afdøde skal efterlade arvinger i Hamborg, hvis navne ikke kendes.

47    Hans Lauridsen i Assens. 10.6.1695, fol.178.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Andersen. B:
1) Else Hansdatter 13.
FM: Morten Rasmussen.
Afdøde døde 11.3.1695.

48    Peder Nielsen, byfoged i Assens og tingskriver i Båg herred. 25.6.1695, fol.178B.
E: Karen Henriksdatter. LV: Niels Lauridsen Storm.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen i Bergen
2) Rasmus Pedersen i Bergen
3) Karen Pedersdatter g.m. Henrik Offersen i Jylland
4) Hans Pedersen, dansk skolemester i Assens
5) Helvig Pedersdatter 25.

49    Margrethe Hansdatter i Assens. 13.1.1696, fol.185B.
E: Mads Jørgensen Kærumgaard, købmand. B:
1) Jørgen Madsen 11
2) Bodil Madsdatter 8
3) Hans Madsen 5
4) Iver Madsen 2.
FM: morfar Hans Lauridsen, byskriver.

50    Dorthe i Assens. 17.3.1696, fol.188.
Enke efter Hans Iversen. B:
1) Peder Hansen Iversen
2) Iver Hansen
3) Birgitte Hansdatter 35
4) Kirsten Hansdatter 28.
Desuden nævnes afdødes søster Anne g.m. Peder Woller.

51    Søren Andersen i Assens 12.11.1695, fol.189.
Enkemand efter Mette Jensdatter. B:
1) Hans Sørensen Woller, degn i Barløse
2) Anne Sørensdatter g.m. Hans Jacobsen, skomager.
Afdøde døde 24.9.1695.

52    Laurids Andersen, vægter i Assens. 15.7.1696, fol.190.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Anders Lauridsen 25
2) Karen Lauridsdatter 23
3) Margrethe Lauridsdatter 21.
FM: Mathias Drejer.
Arv i boet til enkens B:
1) Karen Nisdatter 34.
Afdøde døde 2.3.1696.

53    Maren Jensdatter i Assens. 16.7.1696, fol.191.
E: Hans Johansen, smed. B:
1) Christen Hansen, smed i Tårup i Frørup sogn
2) Anders Hansen, smed
3) Johan Hansen, smed
4) Karen Hansdatter over 30
5) Mette Hansdatter 30.

54    Hans Madsen Bull i Assens. 6.8.1696, fol.193B.
E: Anne Andersdatter. LV: Morten Smed. B:
1) Mads Hansen 28
2) Maren Hansdatter g.m. hans Jochum Graa, soldat
3) Anne Hansdatter, ved Kolding
4) Karen Hansdatter 25, i Haderslev.

55    Maren Gregersdatter i Assens. 10.8.1696, fol.194B.’
E: Jens Thomsen, væver. A:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Peder Købke, skrædder
2) Christen Lauridsen i Stenderup
3) Peder Lauridsen i Mygind
4) Knud Lauridsen i Mygind
5) Niels Lauridsen i Mygind
6) Lauridsdatter g.m. Knud Pedersen, rytter i Hjorte
7) Karen Olufsdatter, død. 2B:
a Christen Pedersen
b Mette Pedersdatter
8) Laurids Olufsen i Udlandet.

56    Kirsten Hansdatter i Assens. 3.10.1696, fol.195B.
E: Jens Hansen. B:
1) Hans Jensen 1.

57    Laurids Bertelsen [Woller], købmand i Assens.9.11.1696, fol.196B.
E: Mette Bertelsdatter. LV: Bertel Jørgensen, herredsfoged i Båg og Vends herreder. B:
1) Bertel Lauridsen [Woller], præst på Lyø
2) Jørgen Lauridsen 14
3) Karen Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Gedske Lauridsdatter.
FM: Bertel Andersen.

58    Lene Sørensdatter i Assens. 19.7.1697, fol.205.
Enke efter Jens Lauridsen Kylling, [skifte 28.8.1693 lbnr.33]. B:
1) Maren Jensdatter Kylling 15
2) Anne Marie Jensdatter Kylling 13
3) Jens Jensen Kylling 6.
FM: [morbror] Jacob Sørensen Fugl, præst i Sønderby og Helnæs.
Desuden nævnes:
1 afdødes forældre Søren Fugl og Gertrud Andersdatter
2 afdødes søster Dorthe Sørensdatter
3 afdødes søster Karen Sørensdatter
4 afdødes søster Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Ebeltoft.
Arv i boet efter afdødes mands bror Peder Lauridsen Kylling, kongelig botanicus i København, [kaldet som præst i Højrup i Tønder amt, men kaldsbrevet kasseret, døde på Valkendorfs kollegium i København 18.10.1693].
Afdøde døde 14.1.1697.

59    Maren Lauridsdatter i Assens. 26.10.1697, fol.209.
E: Niels Jørgensen. B:
1) Maren Nielsdatter 5 uger.
FM: morfar Laurids Pedersen Kærumgaard, købmand.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Bertel Jørgensen i København
2 enkemandens bror Anders Jørgensen
3enkemandens bror Henrik Jørgensen.

60    Christian Hansen, kræmmer i Assens. 11.1.1698, fol.212B.
E: Gedske Jørgensdatter. LV: bror Bertel Jørgensen, herredsfoged i Båg og Vends herreder. B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter 12
2) Hans Christiansen 9
3) Jørgen Christiansen 6.
FM:
1 Anders Jørgensen Hellenæs, købmand
2 Christen Hansen Been.
Arv i boet efter enkens far Jørgen Poulsen, rådmand, skifte 14.8.1693 lbnr.34 til B:
1) Poul Jørgensen [Bang], præst i Søby og Turup
2) Bertel Jørgensen i København
3) Henrik Jørgensen i København.
Enken har pant i noget gods i Dalbyover i Jylland efter skifte efter sin far.

61    Thomas Iversen, borgmester i Assens. 6.7.1698, fol.218.
E: Helvig Jensdatter. LV: Christian Nielsen, amtsskriver. B:
1) Sofie Amalie Thomasdatter g.m. Joachim Leegaard til Skærbæk [i Tanderup sogn]
2) Christiane Sofie Thomasdatter g.m. Lauge Hansen i Korsør, nu borgmester i Assens
3) Hans Adolf Thomsen Carl, student på Det kongelige ridderlige Akademi i København
4) Thomas Christian Thomas Carl, løjtnant.

62    Anders Pedersen i Assens. 12.9.1698, fol.239.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Jørgensen Hellenæs. B:
1) Kirsten Andersdatter 6
2) Birgitte Andersdatter 1.
FM:
1 farbror Laurids Pedersen Kærumgaard, købmand
2 farbror Jens Pedersen Kærumgaard.
Arv efter enkens far Niels Jessen, skifte 28.2.1676 og efter enkens mor Else Andersdatter til
1 enkens bror Jes Nielsen
2 enkens bror Anders Nielsen
ved stedfar Mads Rasmussen.

63    Else Andersdatter i Assens. 12.9.1698, fol.240B.
E: Mads Rasmussen.
Første ægteskab med [Niels Jessen, skifte 28.2.1676]. B:
1) Jes Nielsen, rytter
2) Anders Nielsen, rytter
3) Johanne Nielsdatter, enke efter Anders Pedersen, [skifte 12.9.1698 lbnr.62]
4) Margrethe Nielsdatter g.m. Claus Dose, soldat
5) Anne Nielsdatter.
Registrering 7.4.1698.

64    Margrethe [Christoffersdatter] i Assens, der døde 26.2.1699, fol.244.
Enke efter Christian Hansen, borgmester, efter hvem skifte ikke er afholdt, da de havde gjort testamente.
Hans A:
0) Niels [Hansen] Bang, biskop over Fyns stift, [havde været præst i Dalum, død 17.10.1666 og Anne Hansdatter Köhlenbrunn, skifte Odense herred gejstlig 17.8.1688 lbnr.10]. 3B:
a Hans [Nielsen] Bang, præst i Særslev, død [26.12.1696]. Hans børn
1 [Else Cathrine Hansdatter Bang] g.m. Christian [Broder Jacobsen] Bircherod, præst i Særslev
2 g.m. Rasmus Andersen, skriver i Odense og Rugård amter
b Niels [Nielsen] Bang, præst i Guldbjerg og Sandager, [begravet 1.2.1684]. Hans børn
1 [Anne Nielsdatter Bang] g.m. Jens Rasmussen i Købeskov
2 Niels [Nielsen] Bang, student
c Maren [Nielsdatter] Bang g.m. Otto Pedersen til Hollufgård.
Hendes A:
0) [Hans Sørensen Leth, kongelige konfessionarius, død 23.3.1688. Første ægteskab med Anne Christoffersdatter Henning, død 11.6.1670. Andet ægteskab med Anne Jacobsdatter]. I alt 4B:
1) Niels Leth, kammerråd
2) Jørgen [Hansen] Leth, præst i Store Heddinge
3) Christoffer Henning [Hansen] Leth, rektor i Nyborg
4) Falk Leth, præst i Sengeløse
[Anne Jacobsdatters første ægteskab med Frederik Frederiksen, amtsforvalter over Københavns amt]. 1B:
5 [Kirsten Frederiksdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Hov, præst i Lynge og Uggeløse]. 1B:
a Margrethe Nielsdatter.

65    Hans Hansen, smed i Assens. 15.11.1697, fol.260B.
E: Mette Bertelsdatter. LV: Oluf Jørgensen, skomager. B:
1) Hans Hansen, vognmand
2) Birthe Hansdatter, formentlig død
3) Birgit Hansdatter g.m. Carsten Poulsen Kochtoft
4) Anne Marie Hansdatter g.m. Peder Skree.

66    Niels Andersen Gaagerup, kæmner i Assens. 2.5.1698, fol.262B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Hansen, skomager. B:
1) Maren Nielsdatter 16
2) Margrethe Nielsdatter 15.
FM: Oluf Jørgensen, skomager.

67    Anne Albertsdatter i Assens. 3.10.1698, fol.265.
E: Jørgen Rasmussen, feldbereder. B:
1) Christen Jørgensen 17
2) Albert Jørgensen 14
3) Kirsten Jørgensdatter 12
4) Maren Jørgensdatter 12
5) Anne Jørgensdatter10.

68    Peder Rasmussen, byfoged i Assens. 8.5.1699, fol.269B.
E: Maren Nielsdatter Bang. LV: far Niels Bang, byfoged i Middelfart. B:
1) Rasmus Nielsen.,
FM: Mads Jørgensen Kærumgaard.

69    Jørgen Pedersen Mand i Assens. 23.3.1699, fol.272.
E: Karen. LV: Morten Rasmussen. B:
1) Peder Jørgensen 18
2) Anders Jørgensen 15.
Afdøde døde som soldat i Flandern efter at være taget med de engelske tropper for 10 år siden.

70    Kirsten Andersdatter i Assens. 16.3.1699, fol.272.
E: Oluf Andersen. B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Niels Pedersen Knap
2) Anders Olufsen 16
3) Johanne Olufsdatter 12
4) Maren Olufsdatter 7.

71    Rasmus Nielsen, bødker i Assens. 3.4.1699, fol.274B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Nikodemus Sommerfelt. B:
1) Peder Rasmussen i Barløse
2) Maren Rasmusdatter g.m. Laurids Hansen ved Lågen
3) Abel Rasmusdatter.

72    Morten Rasmussen i Assens. 1.6.1699, fol.275.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Pedersen Baagø.
Afdøde var slegfredsøn, måske lyst i kuld og køn, men født før svenskens tid, så dokumentation haves ikke.
Afdødes søskende af afdødes far i ægteskab havende B:
1) søster Abelone Rasmusdatter g.m. Peder Ibsen i Sønderby
2) søster Karen Rasmusdatter g.m. Hans Nielsen i Saltofte.
Afdødes søster af afdødes mor B:
3) Maren Nielsdatter g.m. Claus Jespersen i Eskør.

73    Jens Jacobsen, skomager i Assens. 1.6.1699, fol.277B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jørgen Hansen. B:
1) Mikkel Jensen 7
2) et barn født efter fars død, der døde før sin dåb.
FM: farbror Hans Jacobsen, skomager.
Aftægtskontrakt af 1.3.1693 for enkens stedfar Jørgen Hansen.

74    Jens Pedersen Kærumgaard i Assens. 15.9.1699, fol.280.
E: [Susanne Jensdatter Ravn gift Dreslette 15.10.1684].
Afdøde efterlader børn af første ægteskab, hvis navne ikke angives. De skal opholde sig i Norge.
Desuden nævnes afdødes bror Laurids Pedersen Kærumgaard.

75    Oluf Jørgensen, skomager i Assens. 30.11.1699, fol.281B.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Rasmussen. B:
1) Anders Olufsen, skomagersvend
2) Thomas Olufsen
3) Maren Olufsdatter g.m. Thomas Olufsen
4) Marichen Olufsdatter g.m. Niels Nielsen, feldbereder
5) Abelone Olufsdatter.

76    Maren Knudsdatter i Assens. 1699, uden dato, fol.284B.
E: Jens Jensen Bang, skrædder.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 enkemandens [halv]bror Hans Lauridsen, degn i Stenderup
2 enkemandens [halv]søster Karen lauridsdatter.

77    Bertel Andersen, købmand i Assens. 14.12.1699, fol.285B.
E: Birgitte Andersdatter Been. LV: Johan Clausen, rådmand. B:
1) Anders Bertelsen 8
2) Jørgen Bertelsen 4
3) Gertrud Bertelsdatter 9 mdr.
FM: Oluf Hansen Been.

78    Jørgen Hansen Sønderby i Assens. 9.3.1700, fol.287B.
E: Barbara Christoffersdatter. LV: Henrik Jessen, snedker. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 1½.
FM: Jøren Pedersen.

79    Johanne [Christensdatter Kjærulf] i Assens. 14.1.1700, fol.289.
Enke efter Jens Jespersen, by- og herredsfoged, [skifte 2.3.1691 lbnr.26]. B:
1) Jesper Jensen
2) Anne Marie Jensdatter
3) Magdalene Jensdatter.
FM: Niels Lauridsen Storm.

80    Maren Andersdatter i Assens.1.9.1700, fol.292.
E: Niels Pedersen. B:
1) Peder Nielsen 15
2) Rasmus Nielsen 11
3) Anne Dorthe Nielsdatter 9
4) Claus Nielsen 7.
Afdøde døde 3.8.1700.

81    Anders Clausen, skrædder i Assens. 22.2.1701, fol.294B.
Enkemand efter Cathrine Cortsdatter, død for nylig. B:
1) Cort Andersen 10.
FM: Peder Pedersen, feldbereder.
Desuden nævnes:
1 afdødes faster Karen Andersdatter
2 afdødes faster Gertrud Andersdatter Piigs
3 enkens mor Birgitte, [skifte 12.3.1701], enke efter afdødes far Cort Jensen
4 enkens søster Karen Cortsdatter.

82    Birgitte i Assens. 12.3.1701, fol.297B.
Enke efter Cort Jensen. B:
1) Karen Cortsdatter
2) Cathrine Cortsdatter, død, var g.m. Anders Clausen, [skifte 22.2.1701 lbnr.81]. 1B:
a Cort Andersen 10.
FM: Peder Pedersen, feldbereder.
Desuden nævnes slægtningen Karen Andersdatter, enke efter Hans Pedersen.

83    Maren Jensdatter i Assens. 1.4.1701, fol.298B.
E: Simon Andersen Bang. A:
1) søster Margrethe Jensdatter g.m. Laurids Drud i Voldbro [i Gamtofte sogn], begge døde 2B:
a Maren Lauridsdatter
b Jens Lauridsen Drud
2) søster Anne Jensdatter g.m. Hans Simonsen i Mygind, begge døde. 3B:
a Jens Hansen
b Simon Hansen
c Dorthe Hansdatter
3) søster Karen Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Drud i Ebberup. 1B:
a Jens Rasmussen Drud i Norup
4) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Anders Madsen i Ebberup. 1B:
a Johanne Andersdatter
5) søster Bodil Jensdatter.
Arv i boet til Birgitte Simonsdatter efter Anne Rose ved FM: Simon Bang.

84    Jørgen Rasmussen, feldbereder i Assens. 23.5.1701, fol.300.
E: Anne Marie. LV: Bertel Jørgensen, herredsfoged og postmester.
Første ægteskab med Anne Albertsdatter, [skifte 3.10.1698 lbnr.67]. B:
1) Christen Jørgensen 19, i Bergen i Norge
2) Albert Jørgensen 17
3) Kirsten Jørgensdatter 15
4) Maren Jørgensdatter 15
5) Anne Jørgensdatter13.
FM:
1 Nikodemus Pedersen Sommerfelt, feldbereder
2 Poul Rasmussen
3 Christen Andersen Hvid.
Arv i boet til Maren Albertsdatter efter far Albert Mortensen, murer, skifte 30.1.1684, var g.m. [Maren Jensdatter, skifte 11.3.1693 lbnr.30].

85    Jens Nielsen Dreslette i Assens. 8.3.1700, fol.307.
E: Bodil Pedersdatter. LV: far Peder Christensen Dreslette. B:
1) Sidsel Jensdatter, født efter fars død.
FM: Hans Jensen.
Desuden nævnes enkens moster Inger Andersdatter.

86    Anne i Assens. 1.12.1699, fol.308.
Enke efter Andreas Mehl, [skifte 13.9.1688 lbnr.18].
Arvinger angives ikke.

87    Claus Pedersen, færgekarl i Assens. 5.9.1701, fol.308B.
E: Maren Henningsdatter. B:
1) Karen Clausdatter 12
2) Peder Clausen 9
3) Henning Clausen 5.
Desuden nævnes enkens forrige mands mor Ellen.

88    Christian Bahnsen, farver i Assens. 8.3.1701, fol.309.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Bertel Jacobsen, toldforvalter. B:
1) Urban Christiansen, farver i Svendborg
2) Henrik Christiansen, farver i Fåborg
3) Rasmus Christiansen, student
4) Hans Henrik Christiansen Bahnsen
5) Karen Christiansdatter g.m. Ejler Borchersen, farver i Nyborg, begge døde. 2B:
a Margrethe Ejlersdatter 13
b Borcher Ejlersen Vibe 9.
Arv efter enkens forældre Anders Jensen Woller, skipper og Karen til B:
1) Jens Andersen [Woller, farver] i Kalundborg, død. Hans børn
2) datter g.m. Bertel [Hansen] Tanderup, farver i Slagelse.
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Hans Schurtz, farver i Køge g.m. Marie
2 Bertel Tanderups svoger Bertel Jacobsen, toldforvalter i Assens
3 Bertel Tanderups brorsøn Hans Tanderup.

89    Lorents Gabriel [Petresch], organist i Assens. 16.1.1702, fol.320.
E: Karen Mortensdatter. B:
1) Morten Petresch i Hälsingborg
2) Lorents Petresch i Hälsingborg
3) Andreas Lorentsen Petresch
4) Cathrine Lorentsdatter.

90    Christian Hansen, kæmner i Assens. 24.10.1701, fol.320.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Lauridsen Storm. B:
1) Karen Christiansdatter 7.
FM: Anders Jensen.
Arv i boet efter Christian Bahnsen, [skifte 8.3.1701 lbnr.88] til B:
1) [Karen Christiansdatter], død. 2B:
a Margrethe Ejlersdatter
b Borcher Ejlersen.

91    Bodil Nielsdatter i Assens. 5.7.1702, fol.324.
E: Niels Lauridsen Storm, skomager. B:
1) Niel Nielsen Storm, over 26, skomager
2) Laurids Nielsen Storm 23
3) Jens Nielsen Storm 20.
Registrering 2.4.1701.

92    Anne Knudsdatter i Assens. 17.8.1702, fol.325B.
E: Hans Tøffelmager. B:
1) Kirsten Hansdatter 2
2) Knud Hansen 16 uger.
FM: morbror Laurids Knudsen.

93    Niels Nielsen Møller, feldbereder i Assens. 30.8.1702, fol.327.
E: Mariche Olufsdatter. LV: Niels Lauridsen Storm. B:
1) Anne Nielsdatter 2½.
FM: Anders Rasmussen.
Arv efter [afdødes forældre] Niels Møller og Anne Rasmusdatter skifte 11.7.1698 til afdødes søster Anne Nielsdatter g.m. Hans Casper Fisker i Odense.

94    Mette Hansdatter i Assens. 5.9.1702, fol.328B.
E: Markus Madsen. B:
1) Birgitte Marie Markusdatter 3
2) Abelone Markusdatter 6 uger.
Arv i boet efter [enkemandens far Mads Markussen, skifte 12.2.1695 lbnr.44] til B:
1) Maren Madsdatter
2) Anne Dorthe Madsdatter
3) Anne Marie Madsdatter
4) Hans Madsen.
FM: Hans Nielsen, skomager.

95    Jens Hansen i Assens. 12.3.1703, fol.330.
E: Birgit Ibsdatter. LV: Hans Hansen Kærumgaard. B:
2) Jacob Jensen 5
3) Maren Jensdatter 4
4) Laurids Jensen 1.
Første ægteskab med [Kirsten Hansdatter, skifte 3.10.1696 lbnr.56]. B:
1) Hans Jensen 8.
Desuden nævnes:
1 enkens [halv]bror Mads Lauridsen i Ragbølle
2 enkens [halv]bror Peder Lauridsen i Skårup.

96    Anne Evertsdatter i Assens. 7.6.1703, fol.331B.
E: Hans Simonsen. B:
1) Maren Hansdatter 19
2) Simon Hansen 15.

97    Peder Pedersen Baagø, skipper i Assens. 19.6.1703, fol.332B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Bertel Jacobsen toldforvalter. A:
1) søster Dorthe Pedersdatter, død. 4B:
a Birgitte Hansdatter g.m. Simon Nielsen
b Peder Hansen Iversen
c Iver Hansen
d Kirsten Hansdatter g.m. Jens Pedersen Lundager
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Andersen Møller
3) søster Karen Pedersdatter Broch, død. 3B:
a Peder Nielsen
b Christen Nielsen
c Kirsten Nielsdatter
4) halvbror Niels Andersen Baagø.
Enkens første ægteskab med Jens Kjeldsen i Millinge, skifte 1.8.1672. Arv til B:
1) Jens Jensen
2) Maren Jensdatter, der døde uden børn
3) Iver Jensen, der døde uden børn
4) Bertel Jensen.

98    Maren Simonsdatter i Assens. 13.8.1703, fol.336B.
E: Oluf Hansen Been.
Af tidligere ægteskab(er) B:
1) Simon Andersen Been i Jylland
2) Birgitte Andersdatter Been g.m. Peder Nielsen Karup, købmand
3) Hans Jørgensen Been, på Lolland.

99    Birgitte Cathrine Eriksdatter i Assens. 26.9.1703, fol.345B.
E: Hans Nilsen, tolder. B:
1) Niels Hansen 5.
FM: morfar Erik Nielsen, rådmand.

100    Hans Nielsen Ebeltoft i Assens. 22.3.1703, fol.346.
E: Kirsten. LV: Peder Sørensen, rebslager.
1) Karen Hansdatter 26
2) Hans Hansen 19.

101    Anders Jørgensen Helnæs, købmand. 4.6.1703, fol.348B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen Storm. B:
1) Jørgen Andersen 25, student
2) Laurids Andersen 23
3) Peder Andersen 21
4) Johan Andersen 16.
FM:
1 Niels Hansen Møller
2 Jens Simonsen Kylling, feldbereder.

102    Bertel Hansen, murer i Assens. 26.11.1703, fol.357B.
E: Bodil Pedersdatter. B:
1) Hans Bertelsen 23, i udlandet.

103    Bodil [Madsdatter Ravn] i Assens. 24.8.1701, fol.358.
E: [Poul Ulrik] Pestel, oberstløjtnant, [død på Erholm i Rørup sogn 1685]. B:
1) Jeremias Anton Pestel, fændrik
2) Conrad Pestel
3) Christian Pestel
4) Poul Pestel.

104    Karen Cortsdatter i Assens. 18.1.1704, fol.361.
E: Peder Pedersen, feldbereder. B:
1) Niels Elias Pedersen 2
2) Dorthe Pedersdatter 4 uger.
Arv i boet til Cort Andersen efter
1 forældre Cathrine Cortsdatter og [Anders Clausen], skifte 22.2.1701 lbnr.81
2 mormor Birgitte, skifte12.3.1701 lbnr.82, enke efter Cort Jensen.

105    Mette Hansdatter i Assens. 8.2.1704, fol.361B.
Enke efter Morten Rasmussen, [skifte 1.6.1699 lbnr.72]. A:
1) søster Anne Hansdatter, enke efter Laurids Hansen
2) Maren Lauridsdatter i Lundager, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1Ellen Hansdatter g.m. Jørgen Andersen i Vester Egense
3) Helvig Hansdatter i Barløse, død. 1B:
a en datter, død. 3B:
1 Helene Lauridsdatter g.m. Hans Jørgensen, bager i Kerteminde
2 Karen Lauridsdatter
3 Elsebeth Lauridsdatter.
(Usikker på familieskabet).

106    Simon Nielsen Melby i Assens. 31.3.1704, fol.363.
E: Birgitte Hansdatter. LV: [halv]bror Peer Iversen. A:
1) far Niels Hansen i Melby.

107    Claus Dose, sergent i Roskilde. 13.3.1704, fol.363B.
E: Margrethe Nielsdatter Jesses. LV: Niels Lauridsen Storm.
Arvinger angives ikke.

108    Laurids Rasmussen, handskemager i Assens. 23.6.1704, fol.364.
E: Elisabeth Nielsdatter. LV: Peder Sørensen, rebslager. B:
1) Niels Lauridsen 22
2) Lorents Lauridsen 15
3) Iver Lauridsen 10
4) Mette Lauridsdatter
5) Ingeborg Lauridsdatter.
FM:
1 Hans Nielsen Ømand
2) Hans Dehn.

109    Niels Hansen og hustru Kirsten Hansdatter i Assens. 20.6.1698, fol.365B.
B:
1) Karen Nielsdatter 10
2) Anne Nielsdatter 8
3) Anne Margrethe Nielsdatter 3.
FM:
1 farbror Mikkel Hansen i Ørholm?
2 morbror Hans Hansen, skomagersvend i Fåborg.
Afdøde mand døde 12.6.1698, nogle få dage efter sin hustru.

110    Karen Hansdatter i Assens. 13.1.1705, fol.367.
E: Hans Simonsen, færgekarl.
Arvinger angives ikke.

111    Hans Lauridsen Møller i Assens. 27.2.1705, fol.367B.
E: Karen Jørgensdatter. A:
1) søster Anne Lauridsdatter i Haderslev, død, der efterlader 3 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Jens Lauridsen, glarmester i Assens.
Desuden nævnes enkens mor Maren, enke efter Jørgen Lauridsen.

112    Anders Jacobsen, bødker i Assens. 4.6.1705, fol.369.
E: Maren Nielsdatter. LV: Oluf Hansen Been. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Frederik Ibsen i Sønderby
2) Jacob Andersen 18
3) Kirsten Andersdatter 16
4) Niels Andersen 14
5) Christen Andersen 12
6) Anders Andersen 9
7) Anne Margrethe Andersdatter 6½.
FM: Anders Hansen, bødker.

113    Hans Lauridsen, færgekarl i Assens. 4.6.1705, fol.369B.
Enkemand. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Henrik Albertsen, murer
2) Mads Hansen, færgekarl.
Afdødes hustrus første ægteskab med Mads Eriksen, Arv til B:
1) en datter g.m. Oluf Lauridsen Tage.
Desuden nævnes Oluf Lauridsen Tages søster Ellen Tage.

114    Simon Jensen Kylling i Assens. 5.11.1705, fol.371.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Simonsen Kylling
2) Hans Simonsen Kylling
3) Jens Simonsen Kylling
4) Mikkel Simonsen Kylling
5) Hans Jørgen Simonsen Kylling
6) Anne Simonsdatter g.m. Niels Hansen Møller
7) Karen Simonsdatter g.m. Rasmus Joensen, feldbereder
8) Kirsten Simonsdatter
9) Johanne Simonsdatter.

115    Mads Jørgensen Kærumgaard, købmand i Assens. 16.10.1705, fol.373.
E: Cathrine Bertelsdatter Bruun. LV: Christian Nielsen Fogh, amtsforvalter. B:
5) Mathias Madsen.
FM: Hans Nielsen Korsager, tolder.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 13.1.1696 lbnr.49]. B:
1) Jørgen Madsen 20
2) Bodil Madsdatter 18
3) Hans Madsen 15
4) Iver Madsen 12.
FM: morfar Hans Lauridsen, byskriver.

116    Johan Frederik Jæger, barber i Assens. 24.3.1706, fol.379.
E: Helvig Hansdatter. LV: Poul Rasmussen. B:
1) Agathe Johansdatter 7
2) Christiane Sofie Johansdatter 4.
Helvig Hansdatters første ægteskab med [Peder Bolt, stadsbarber, skifte 16.7.1691 lbnr.27]. Arv til B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 17.
FM: Laurids Lauridsen, bager.

117    Peder Bondesen Møller i Assens. 3.10.1705, fol.380B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Bertel Jørgensen. A:
0) far Bonde Hansen, død
1) bror Christoffer Bondesen, død. 3B:
a Nis Christoffersen
b Barbara Christoffersdatter g.m. Anton Skomager
c Bodil Christoffersdatter
2) søster Maren Bondesdatter, død. 1B:
a Peder Nielsen
3) bror Niels Bondesen i Emtekær
4) bror Simon Bondesen i Emtekær
5) søster Karen Bondesdatter i Emtekær
6) søster Margrethe Bondesdatter i Stubberup
7) søster Mette Bondesdatter i Højstrup i Holsten.

118    Niels Andersen Lunde i Assens. 23.2.1707, fol.385.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Maren Nielsdatter 15
2) Rasmus Nielsen 13
3) Laurids Nielsen 5
4) Anne Nielsdatter 1.
FM: Henrik Clausen, hattemager.

119    Johanne i Assens. 28.2.1707, fol.386B.
Enke efter Jens Andersen Østerby.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.2.1707.

120    Hans Lauridsen, byskriver i Assens. Maj 1707, fol.387B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Hans Christian Farver i København. B:
1) Margrethe Hansdatter, [skifte 13.1.1696 lbnr.49] g.m. Mads Jørgensen Kærumgaard, [skifte 16.10.1705 lbnr.115]. 4B:
a Jørgen Madsen 23
b Bodil Madsdatter
c Hans Madsen
d Iver Madsen
2) Karen Hansdatter g.m. Niels Christian Storm, skomager
3) Morten Hansen Fugl, i Frederiksborg.

121    Bodil Pedersdatter i Assens. 20.6.1707, fol.393B.
E: Mads Bech.
Arvinger angives ikke.

122    Hans Baltsersen, skipper i Assens. 23.9.1707, fol.395.
A:
1) Hans mor Maren Mikkelsdatter, enke efter Hans Nielsen
2) Hendes far Peder Woller.
Afdøde druknede sammen med sin hustru og sit barn.

123    Margrethe Andersdatter i Assens. 19.7.1707, fol.399B.
Enke efter Christian Bahnsen, farver, [skifte 8.3.1701 lbnr.88]. Af børn angives B:
1) Henrik Christiansen, farver i Fåborg
2) Karen Christiansdatter g.m. [Ejler Borchersen, farver i Nyborg], begge døde. 2B:
a Margrethe Ejlersdatter
b Borcher Ejlersen.
Resten mangler, da kun begyndelsen af skiftet er bevaret.Assens Byfoged
Skifteprotokol
1708-1743
124   

Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.53-123.