Erik Brejls hjemmeside

Start

Assens Byfoged
Skifteprotokol
1685-1814

[1685-1707]    [1708-1743]    [1738-1763]    [1762-1798]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Assens Byfoged
Skifteprotokol
1685-1707
Store dele af siderne mangler af de første mange sider.

1    En mand i Assens, der døde 6. marts, fol.60.
Enken hørte under ryttervæsenet.
Arvinger ses ikke.

2    En kvinde i Assens. Dato ses ikke, fol.60B.
E: Thomas Iversen.
Arvinger ses ikke.

3    Simon Hansen, skrædder i Assens. 5.3.1686, fol.62.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Hellesen. B:
1) en søn 12 år
2) Peder Simonsen
samt 3 små døtre.

4    Claus Andersen i Assens, der døde 21.4.1686, fol.64B.
E: Kirsten Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Clausen.

5    Lorents Klige i Assens. 24.6.1686, fol.69B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) [Johannes] Lorentsen 16 år
2) [Kirsten] Lorentsdatter 7.

6    Laurids Olufsen Kylling i Assens. 20.7.1686, fol.74.
E: Mette Jensdatter Kylling. LV: bror Simon Jensen Kylling, købmand. A:
1) søster Maren Olufsdatter g.m. Jens Lauridsen, vejer og måler
2) bror Hans Olufsen Kylling, [skifte 1.4.1687 lbnr.10]. 4B:
a [Bodil Hansdatter]
b [Hans Hansen]
c [Thomas Hansen]
d [Anne Hansdatter]
3) søster [Maren Olufsdatter, begravet 28.9.1686. E: Jens Trane]. 4B:
a [Oluf Jensen]
b [Cathrine Jensdatter]
c [Marichen Jensdatter
d [Anne Johanne Jensdatter].

7    Peder Lauridsen, ugift i Assens, der døde 8. august, fol.78B.
Af arvinger ses A:
1) .. Jensen 22
2) Maren Jensen.
Der henvises til en dom af Assens rådstue 5.5.1677.

8    En kvinde i Assens. 25. september, fol.82.
Enke efter Anders Fallesen.
Af arvinger ses A:
1) Hans Nielsen, skomager
2) Herman Nielsen Broch.

9    Margrethe Herbertsdatter i Assens. 26.10.1685, fol.83.
Enke efter Peder Ibsen.
Boet overdrages til Anne Margrethe Christensdatter ved værge Hans Nielsen, skomager.

10    Hans Olufsen Kylling i Assens. 1.4.1687, fol.84B.
E: [Navnet ses ikke, måske Anne Jørgensdatter Drud, se lbnr.22 og 23]. LV: Johan Clausen. B:
1) Bodil Hansdatter 12
2) Hans Hansen 9
3) Thomas Hansen
4) Anne Hansdatter.
FM:
1 Mads Markussen
2 Peder Pedersen Købke.

11    Bodil Hansdatter i Assens. 18.4.1687, fol.85.
E: Berild Jessen.
Første ægteskab med Anders Nielsen, slagter, skifte 27.11.1656. B:
1) Peder Andersen, soldat, g.m. Anne Hansdatter
2) Jørgen Andersen, skomager i Vøjstrup [i Nørre Broby sogn], død. 6B:
a Anders Jørgensen i Vøjstrup
b Hans Jørgensen i Køng
c Jørgen Jørgensen i Kerte
d Anne Jørgensdatter
e Peder Jørgensen i Vøjstrup
f Rasmus Jørgensen 19, i Ladegård [i Orte sogn]
3) Dorthe Andersdatter, død. 8B:
a Anders Olufsen 24, i Frøbjerg
b Hans Olufsen 22, i Ellesø
c Christen Olufsen 20, i Ørslev
d Søren Olufsen 19, i Ladegård
e Niels Olufsen 17, i Ellesø
f Peder Olufsen 16
g Ellen Olufsdatter 14
h Jørgen Olufsen 12.
Arv efter enkemandens bror Niels Jessen efter skifte 28.2.1676.

12    Jens Jørgensen, byens tjener i Assens. 26.9.1687, fol.89.
E: Anne Christensdatter. LV: Henrik Jacobsen Føss. A:
1) farbror Rasmus Jacobsen, død. 2B:
a Jens Rasmussen ved Bergen i Norge
b Karen Rasmusdatter i Bergen.
Afdøde døde 18.8.1687.

13    Anne Madsdatter i Assens. 23.2.1688, fol.90.
Enke efter Jens Rose. A:
1) [halv]bror Niels Drevsen, død. 2B:
a Kirsten Nielsdatter 30
b Karen Nielsdatter, død. 1B:
1 Birgitte Simonsdatter 7
FM: Simon Andersen Bang.

14    Arvs overdragelse i Assens 28.3.1688, fol.91.
Niels Andersen Baagø meddeler med samfrænders samtykke arv til sine stedbørn:
1) Albert Lauridsen
2) Søren Lauridsen,
som de har efter deres far Laurids Lydersen, skifte 24.3.[1681].

15    Berild Jessen i Assens.
Enkemand efter [Bodil Hansdatter, skifte 18.4.1687 lbnr.11]. A:
1) bror Niels Jessen, død. Mindst 6 B:
a Jes Nielsen ved stedfar Mads Rasmussen
b et barn
c Margrethe Nielsdatter
d .. Nielsdatter 26
e et barn 13
f en datter, død. 1B:
1 Niels Bertelsen i Smerup.
(Sml. lbnr.62).

16    Karen Nielsdatter i Assens. 1688, fol.93B.
E: Rasmus Jørgensen, væver. A:
1) bror Peder Nielsen i Vedtofte
2) søster i Blangstrup
3) søster g.m. Hans Nielsen
4) søster Maren Nielsdatter, død. 3B:
a Niels Hansen
b Gertrud Hansdatter
c en datter.

17    Evert Mikkelsen i Assens. 10.9.1688, fol.96B.
E: Anne Simonsdatter. B:
1) Anne Evertsdatter g.m. Hans Simonsen
2) Cathrine Evertsdatter
3) Elisabeth Evertsdatter
4) Magdalene Evertsdatter.
Afdøde døde 14.7.1687.

18    Andreas Mehl i Assens. 13.9.1688, fol.98.
E: Anne. LV: Hans Hansen, smed. A:
1) bror Frands Mehl, død. 4B:
a Anne Frandsdatter g.m. Jørgen Jensen, præst i Tommerup og Brylle
b Karen Frandsdatter på Samsø
c Anne Frandsdatter i København
d Dorthe Frandsdatter, død. 1B:
1 Herman Nielsen Busch i Kerteminde
2) en bror i Sverige. død. Hans sønner
3) søster Anne, død. var g.m. Carsten Hattemager. Mindst 2 B:
a Sander Carstensen
b en datter i Assens.
Arv i boet efter Hans Baagø, skifte 5.12.1666 til B: Maren Hansdatter,
der også har arv efter Cort Jensen, [skomager], skifte 3.6.1679.

19    Sara Jørgensdatter i Assens. 28.2.1689, fol.100.
E: Christoffer Pedersen Dede. A:
1) Peder Lauridsen [formentlig fejl, skal være Hans Lauridsen], degn i [Stigs Bjergby] og Mørkøv på Sjælland, død. Hans B:
a Hans Hansen
b Karen Hansdatter
2) Kirsten Lauridsdatter, enke efter Claus Andersen, [skifte 21.4.1686 lbnr.4]
3) Ejler Lauridsen, død. 3B:
a Stygge Ejlersen
b Hans Ejlersen
c Maren Ejlersdatter.

20    Peder Nielsen i Assens ved Østerport. 24.7.1689, fol.101B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Andersen bang, kæmner. B:
1) Niels Pedersen 8.
FM: Rasmus Jørgensen, væver.

21    Knud Lauridsen, skomager i Assens. 4.12.1689, fol.103B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Laurids Knudsen, skomager
2) Bent Knudsen, soldat
3) Anne Knudsdatter 29
4) Maren Knudsdatter 19.
FM: Christoffer Lauridsen Dam.

22    Karen Lauridsdatter i Assens. 20.12.1690, fol.105B.
E: Niels Jørgensen Drud. B:
1) Elisabeth Nielsdatter Drud 14
2) Laurids Nielsen Drud 9
3) Jørgen Nielsen Drud 7
4) Peder Nielsen Drud 4
5) Anne Marie Nielsdatter Drud 4
6) Margrethe Nielsdatter Drud 3.
Arv efter enkemandens far Jørgen Nielsen Drud, efter hvem der ikke var afholdt skifte, [skifte 7.1.1691 lbnr.23].
Desuden nævnes enkemandens svoger Hans [Olufsen] Kylling, skifte 1.4.1687 lbnr.10].

23    Jørgen Nielsen Drud i Assens. 7.1.1691, fol.106B.
E: Anne. Mindst 4B:
1) Laurids Jørgensen Drud, toldforvalter i Svendborg
2) Niels Jørgensen Drud, på stedet
3) Birgitte Jørgensdatter Drud, enke efter Hans Lauridsen skipper i Svendborg
4) Anne Jørgensdatter Drud i Assens.

24    Mads Bødker i Assens.  24.3.1691, fol.109B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Niels Madsen 7.
FM: fasters mand Baltser Hansen.
Afdøde døde 14.2.1691.

25    Søren Hansen Tanderup (Tandrup), skipper i Assens. 22.4.1691, fol.110B.
E: Anne Jensdatter. LV: Johan Clausen, drejer. B:
1) Hans Sørensen 18
2) [Jens Groth] 16
3) Jacob Sørensen 12
4) [Marie Elisabeth Sørensdatter] 6.
FM: Niels Bertelsen, købmand.
Afdøde døde på rejse til København.

26    Jens Jespersen, by- og herredsfoged i Assens. 2.3.1691, fol.116.
E: Johanne Christensdatter Kjærulf. LV: Johan Clausen, drejer. B:
1) Jesper Jensen 11
2) Anne Marie Jensdatter 9
3) Magdalene Jensdatter 6.
FM: Niels Lauridsen Storm.

27    Peder Bolt, stadsbarber i Assens. 16.7.1691, fol.121B.
E: Helvig Hansdatter. LV: Johan Clausen, drejer. B:
1) Wohlrat Pedersen 7
2) Anne Sofie Pedersdatter 2.
FM: Laurids Lauridsen Bager.

28    Jørgen Mortensen, snedker i Assens. 25.2.1692, fol.123.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Købke, skrædder.
Arvinger angives ikke.

29    Maren Nielsdatter i Assens. 21.3.1692, fol.124B.
E: Morten Lauridsen, slagter, soldat. B:
3) en søn 1½.
Slegfredbørn B:
1) Dorthe
2) Kirsten.

30    Maren Jensdatter i Assens. 11.3.1693, fol.126B.
Enke efter Albert Mortensen, skifte 30.1.1684. B:
1) Jens Albertsen på Helgoland, død. Hans børn
2) Anne Albertsdatter g.m. Jørgen Rasmussen, feldbereder
3) Maren Albertsdatter g.m. Niels Andersen Baagø, skipper.
Afdøde døde 2.3.1693.

31    Kirsten Lauridsdatter i Assens. 16.3.1693, fol.127B.
Enke efter Claus Andersen, skifte 21.4.1686 lbnr.4.
Hendes B:
1) Anne g.m. Henrik Henningsen
2) Abelone Mikkelsdatter i Haderslev.
Arv i boet til Claus Andersens barn af første ægteskab B:
1) Anders Clausen.

32    Rasmus Jørgensen, [væver] i Assens. 10.6.1693, fol.129B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Gertrud Jørgensdatter, enke efter Peder Nielsen, [skifte 24.7.1689 lbnr.20]
2) søster, død, var g.m. [Jørgen Andersen, skomager i Vøjstrup i Nørre Broby sogn]. 5B:
a Jørgen Jørgensen, skomager i Bukkerup
b Hans Jørgensen, i udlandet
c Anne Jørgensdatter g.m. Rasmus Hansen, bødker i Nørre Broby
d Peder Jørgensen, skomagersvend
e Rasmus Jørgensen.

33    Jens Lauridsen Kylling, skipper. 28.8.1693, fol.131B.
E: Lene Sørensdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Maren Jensdatter 9
2) Anne Marie Jensdatter 7
3) Jens Jensen Kylling 2½.
FM: morfar Søren Fugl.
Afdødes bror Niels Lauridsen, rebslagers børn har arv efter deres mor, skifte 26.3.1684:
1) Lene Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.

34    Jørgen Poulsen, rådmand og købmand i Assens. 14.8.1693, fol.136.
Enkemand efter [Anne Bertelsdatter]. B:
1) Poul Jørgensen [Bang], student
2) Bertel Jørgensen 23, i København
3) Anders Jørgensen 21, student
4) Niels Jørgensen 18
5) Henrik Jørgensen 14
6) Gedske Jørgensdatter g.m. Christian Hansen, kræmmer
7) Margrethe Jørgensdatter, død. E: Niels Sørensen Bloch, kirkegårdsforpagter. Hendes børn.
Desuden nævnes afdødes svoger Mikkel Langballe på Røringgård? i Jylland.
Afdøde døde 28.6.1693.

35    Hans Gormsen i Assens. 7.11.1693, fol.152.
E: Karen Mortensdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Bonde Hansen 17, i skomagerlære.
Registrering 18.10.1693.

36    Peder Hansen Goede, toldkontrollør i Assens. 18.12.1693, fol.153.
Enkemand efter Rebekka Pedersdatter, [begravet 9.11.1693]. B:
1) Peder Pedersen 18
2) Hans Pedersen 14
3) Johanne Pedersdatter 12½
4) Christian Pedersen 10
5) Else Pedersdatter 9
6) Niels Pedersen 6
7) Karen Pedersdatter 2
8) Marie Kirstine Pedersdatter 1.
FM:
1 Hans Hansen Kærumgaard
2 Hans Nielsen, vintapper.
Afdøde døde 16.11.1693.

37    Maren Rasmusdatter i Assens. 29.1.1694, fol.159.
E: Henrik Jessen, snedker.
Arvinger kendes ikke.

38    Gertrud Jensdatter i Assens. 29.1.1694, fol.159B.
E: Ventzel Pedersen, snedker. B:
1) Mette Ventzelsdatter g.m. Anders Rasmussen.
Enkemanden bor til leje i en lejlighed ejet af Margrethe, enke efter Christian Hansen, borgmester.

39    Oluf Bie (Bhie) i Assens.29.1.1694, fol.161.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Henrik Skydebjerg. B:
2) Hans Olufsen 19
3) Kirsten Olufsdatter 12.
FM: Christoffer Dede.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Olufsdatter i Røgen sogn (formentlig Rødding sogn) i Holsten.

40    Maren Lauridsdatter Kylling [formentlig fejl, skal være Maren Olufsdatter Kylling] i Assens. 30.1.1694, fol.161B.
E: Jens Lauridsen Blasen. A:
1) [bror] Hans Olufsen Kylling, [skifte 1.4.1687 lbnr.10]. 4B:
a Bodil Hansdatter
b Hans Hansen
c Thomas Hansen
d Anne Hansdatter
2) [søster] Maren Olufsdatter, [begravet 28.9.1686]. E: Jens Trane. 4B:
a Oluf Jensen
b Cathrine Jensdatter
c Marichen Jensdatter
d Anne Johanne Jensdatter.
Afdøde døde 26.10.1693.

41    Laurids Hansen Storm i Assens. 8.3.1694, fol.163B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Lauridsen Storm
2) Karen Lauridsdatter g.m. Anders Jørgensen Hellenes, købmand
3) Hans Lauridsen Storm, i Ostindien
4) Peder Lauridsen Storm, skomagersvend, i England.

42    Henrik Henningsen, skipper i Assens. 22.3.1694, fol.165.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Niels Henriksen
2) Karen Henriksdatter 21.
FM: Anders Clausen, skrædder.

43    Anne Pedersdatter i Assens. 30.5.1694, fol.167B.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Birgitte Marie Hansdatter 9.

44    Mads Markussen i Assens. 12.2.1695, fol.168.
Enkemand efter Birgitte Hansdatter. B:
1) Markus Madsen 15
2) Maren Madsdatter 11
3) Anne Dorthe Madsdatter 9
4) Anne Marie Madsdatter 7
5) Hans Madsen 6.
FM:
1 Peder Pedersen Købke, skrædder
2 Hans Nielsen, skomager.

45    Peder Hansen Fugl og hustru Gertrud Nielsdatter i Assens. 23.2.1695, fol.175.
B:
1) Hans Pedersen 21.
Registrering 7.11.1694.

46    Henrik Jacobsen Foss, guldsmed i Assens. 10.6.1695, fol.176B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Anders Hansen, handskemager.
Afdøde skal efterlade arvinger i Hamborg, hvis navne ikke kendes.

47    Hans Lauridsen i Assens. 10.6.1695, fol.178.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Andersen. B:
1) Else Hansdatter 13.
FM: Morten Rasmussen.
Afdøde døde 11.3.1695.

48    Peder Nielsen, byfoged i Assens og tingskriver i Båg herred. 25.6.1695, fol.178B.
E: Karen Henriksdatter. LV: Niels Lauridsen Storm.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen i Bergen
2) Rasmus Pedersen i Bergen
3) Karen Pedersdatter g.m. Henrik Offersen i Jylland
4) Hans Pedersen, dansk skolemester i Assens
5) Helvig Pedersdatter 25.

49    Margrethe Hansdatter i Assens. 13.1.1696, fol.185B.
E: Mads Jørgensen Kærumgaard (Kierumgaard) (Kierrumgaard), købmand. B:
1) Jørgen Madsen 11
2) Bodil Madsdatter 8
3) Hans Madsen 5
4) Iver Madsen 2.
FM: morfar Hans Lauridsen, byskriver.

50    Dorthe i Assens. 17.3.1696, fol.188.
Enke efter Hans Iversen. B:
1) Peder Hansen Iversen
2) Iver Hansen
3) Birgitte Hansdatter 35
4) Kirsten Hansdatter 28.
Desuden nævnes afdødes søster Anne g.m. Peder Wolder.

51    Søren Andersen i Assens 12.11.1695, fol.189.
Enkemand efter Mette Jensdatter. B:
1) Hans Sørensen Wolder, degn i Barløse
2) Anne Sørensdatter g.m. Hans Jacobsen, skomager.
Afdøde døde 24.9.1695.

52    Laurids Andersen, vægter i Assens. 15.7.1696, fol.190.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Anders Lauridsen 25
2) Karen Lauridsdatter 23
3) Margrethe Lauridsdatter 21.
FM: Mathias Drejer.
Arv i boet til enkens B:
1) Karen Nisdatter 34.
Afdøde døde 2.3.1696.

53    Maren Jensdatter i Assens. 16.7.1696, fol.191.
E: Hans Johansen, smed. B:
1) Christen Hansen, smed i Tårup i Frørup sogn
2) Anders Hansen, smed
3) Johan Hansen, smed
4) Karen Hansdatter over 30
5) Mette Hansdatter 30.

54    Hans Madsen Bull i Assens. 6.8.1696, fol.193B.
E: Anne Andersdatter. LV: Morten Smed. B:
1) Mads Hansen 28
2) Maren Hansdatter g.m. hans Jochum Graa, soldat
3) Anne Hansdatter, ved Kolding
4) Karen Hansdatter 25, i Haderslev.

55    Maren Gregersdatter i Assens. 10.8.1696, fol.194B.’
E: Jens Thomsen, væver. A:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Peder Købke, skrædder
2) Christen Lauridsen i Stenderup
3) Peder Lauridsen i Mygind
4) Knud Lauridsen i Mygind
5) Niels Lauridsen i Mygind
6) Lauridsdatter g.m. Knud Pedersen, rytter i Hjorte
7) Karen Olufsdatter, død. 2B:
a Christen Pedersen
b Mette Pedersdatter
8) Laurids Olufsen i Udlandet.

56    Kirsten Hansdatter i Assens. 3.10.1696, fol.195B.
E: Jens Hansen. B:
1) Hans Jensen 1.

57    Laurids Bertelsen [Wolder (Woller)], købmand i Assens. 9.11.1696, fol.196B, næste protokol fol.235B.
E: Mette Bertelsdatter. LV: Bertel Jørgensen, herredsfoged i Båg og Vends herreder. B:
1) Bertel Lauridsen [Wolder], præst på Lyø
2) Jørgen Lauridsen 14
3) Karen Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter. Bevilling at være egen værge 28.9.1717
5) Gedske Lauridsdatter.
FM: Bertel Andersen.

58    Lene Sørensdatter i Assens. 19.7.1697, fol.205.
Enke efter Jens Lauridsen Kylling, [skifte 28.8.1693 lbnr.33]. B:
1) Maren Jensdatter Kylling 15
2) Anne Marie Jensdatter Kylling 13
3) Jens Jensen Kylling 6.
FM: [morbror] Jacob Sørensen Fugl, præst i Sønderby og Helnæs.
Desuden nævnes:
1 afdødes forældre Søren Fugl og Gertrud Andersdatter
2 afdødes søster Dorthe Sørensdatter
3 afdødes søster Karen Sørensdatter
4 afdødes søster Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Ebeltoft.
Arv i boet efter afdødes mands bror Peder Lauridsen Kylling, kongelig botanicus i København, [kaldet som præst i Højrup i Tønder amt, men kaldsbrevet kasseret, døde på Valkendorfs kollegium i København 18.10.1693].
Afdøde døde 14.1.1697.

59    Maren Lauridsdatter i Assens. 26.10.1697, fol.209.
E: Niels Jørgensen. B:
1) Maren Nielsdatter 5 uger.
FM: morfar Laurids Pedersen Kærumgaard, købmand.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Bertel Jørgensen i København
2 enkemandens bror Anders Jørgensen
3enkemandens bror Henrik Jørgensen.

60    Christian Hansen, kræmmer i Assens. 11.1.1698, fol.212B.
E: Gedske Jørgensdatter. LV: bror Bertel Jørgensen, herredsfoged i Båg og Vends herreder. B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter 12
2) Hans Christiansen 9
3) Jørgen Christiansen 6.
FM:
1 Anders Jørgensen Hellenæs, købmand
2 Christen Hansen Been.
Arv i boet efter enkens far Jørgen Poulsen, rådmand, skifte 14.8.1693 lbnr.34 til B:
1) Poul Jørgensen [Bang], præst i Søby og Turup
2) Bertel Jørgensen i København
3) Henrik Jørgensen i København.
Enken har pant i noget gods i Dalbyover i Jylland efter skifte efter sin far.

61    Thomas Iversen, borgmester i Assens. 6.7.1698, fol.218.
E: Helvig Jensdatter. LV: Christian Nielsen, amtsskriver. B:
1) Sofie Amalie Thomasdatter g.m. Joachim Leegaard til Skærbæk [i Tanderup sogn]
2) Christiane Sofie Thomasdatter g.m. Lauge Hansen i Korsør, nu borgmester i Assens
3) Hans Adolf Thomsen Carl, student på Det kongelige ridderlige Akademi i København
4) Thomas Christian Thomas Carl, løjtnant.

62    Anders Pedersen i Assens. 12.9.1698, fol.239.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Jørgensen Hellenæs. B:
1) Kirsten Andersdatter 6
2) Birgitte Andersdatter 1.
FM:
1 farbror Laurids Pedersen Kærumgaard, købmand
2 farbror Jens Pedersen Kærumgaard.
Arv efter enkens far Niels Jessen, skifte 28.2.1676 og efter enkens mor Else Andersdatter til
1 enkens bror Jes Nielsen
2 enkens bror Anders Nielsen
ved stedfar Mads Rasmussen.

63    Else Andersdatter i Assens. 12.9.1698, fol.240B.
E: Mads Rasmussen.
Første ægteskab med [Niels Jessen, skifte 28.2.1676]. B:
1) Jes Nielsen, rytter
2) Anders Nielsen, rytter
3) Johanne Nielsdatter, enke efter Anders Pedersen, [skifte 12.9.1698 lbnr.62]
4) Margrethe Nielsdatter g.m. Claus Dose, soldat
5) Anne Nielsdatter.
Registrering 7.4.1698.

64    Margrethe [Christoffersdatter] i Assens, der døde 26.2.1699, fol.244.
Enke efter Christian Hansen, borgmester, efter hvem skifte ikke er afholdt, da de havde gjort testamente.
Hans A:
0) Niels [Hansen] Bang, biskop over Fyns stift, [havde været præst i Dalum, død 17.10.1666 og Anne Hansdatter Köhlenbrunn, skifte Odense herred gejstlig 17.8.1688 lbnr.10]. 3B:
a Hans [Nielsen] Bang, præst i Særslev, død [26.12.1696]. Hans børn
1 [Else Cathrine Hansdatter Bang] g.m. Christian [Broder Jacobsen] Bircherod, præst i Særslev
2 g.m. Rasmus Andersen, skriver i Odense og Rugård amter
b Niels [Nielsen] Bang, præst i Guldbjerg og Sandager, [begravet 1.2.1684]. Hans børn
1 [Anne Nielsdatter Bang] g.m. Jens Rasmussen i Købeskov
2 Niels [Nielsen] Bang, student
c Maren [Nielsdatter] Bang g.m. Otto Pedersen til Hollufgård.
Hendes A:
0) [Hans Sørensen Leth, kongelige konfessionarius, død 23.3.1688. Første ægteskab med Anne Christoffersdatter Henning, død 11.6.1670. Andet ægteskab med Anne Jacobsdatter]. I alt 4B:
1) Niels Leth, kammerråd
2) Jørgen [Hansen] Leth, præst i Store Heddinge
3) Christoffer Henning [Hansen] Leth, rektor i Nyborg
4) Falk Leth, præst i Sengeløse
[Anne Jacobsdatters første ægteskab med Frederik Frederiksen, amtsforvalter over Københavns amt]. 1B:
5 [Kirsten Frederiksdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Hov, præst i Lynge og Uggeløse]. 1B:
a Margrethe Nielsdatter.

65    Hans Hansen, smed i Assens. 15.11.1697, fol.260B.
E: Mette Bertelsdatter. LV: Oluf Jørgensen, skomager. B:
1) Hans Hansen, vognmand
2) Birthe Hansdatter, formentlig død
3) Birgit Hansdatter g.m. Carsten Poulsen Kochtoft
4) Anne Marie Hansdatter g.m. Peder Skree.

66    Niels Andersen Gaagerup, kæmner i Assens. 2.5.1698, fol.262B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Hansen, skomager. B:
1) Maren Nielsdatter 16
2) Margrethe Nielsdatter 15.
FM: Oluf Jørgensen, skomager.

67    Anne Albertsdatter i Assens. 3.10.1698, fol.265.
E: Jørgen Rasmussen, feldbereder. B:
1) Christen Jørgensen 17
2) Albert Jørgensen 14
3) Kirsten Jørgensdatter 12
4) Maren Jørgensdatter 12
5) Anne Jørgensdatter10.

68    Peder Rasmussen, byfoged i Assens. 8.5.1699, fol.269B.
E: Maren Nielsdatter Bang. LV: far Niels Bang, byfoged i Middelfart. B:
1) Rasmus Nielsen.,
FM: Mads Jørgensen Kærumgaard.

69    Jørgen Pedersen Mand i Assens. 23.3.1699, fol.272.
E: Karen. LV: Morten Rasmussen. B:
1) Peder Jørgensen 18
2) Anders Jørgensen 15.
Afdøde døde som soldat i Flandern efter at være taget med de engelske tropper for 10 år siden.

70    Kirsten Andersdatter i Assens. 16.3.1699, fol.272.
E: Oluf Andersen. B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Niels Pedersen Knap
2) Anders Olufsen 16
3) Johanne Olufsdatter 12
4) Maren Olufsdatter 7.

71    Rasmus Nielsen, bødker i Assens. 3.4.1699, fol.274B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Nikodemus Sommerfelt. B:
1) Peder Rasmussen i Barløse
2) Maren Rasmusdatter g.m. Laurids Hansen ved Lågen
3) Abel Rasmusdatter.

72    Morten Rasmussen i Assens. 1.6.1699, fol.275.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Pedersen Baagø.
Afdøde var slegfredsøn, måske lyst i kuld og køn, men født før svenskens tid, så dokumentation haves ikke.
Afdødes søskende af afdødes far i ægteskab havende B:
1) søster Abelone Rasmusdatter g.m. Peder Ibsen i Sønderby
2) søster Karen Rasmusdatter g.m. Hans Nielsen i Saltofte.
Afdødes søster af afdødes mor B:
3) Maren Nielsdatter g.m. Claus Jespersen i Eskør.

73    Jens Jacobsen, skomager i Assens. 1.6.1699, fol.277B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jørgen Hansen. B:
1) Mikkel Jensen 7
2) et barn født efter fars død, der døde før sin dåb.
FM: farbror Hans Jacobsen, skomager.
Aftægtskontrakt af 1.3.1693 for enkens stedfar Jørgen Hansen.

74    Jens Pedersen Kærumgaard i Assens. 15.9.1699, fol.280.
E: [Susanne Jensdatter Ravn gift Dreslette 15.10.1684].
Afdøde efterlader børn af første ægteskab, hvis navne ikke angives. De skal opholde sig i Norge.
Desuden nævnes afdødes bror Laurids Pedersen Kærumgaard.

75    Oluf Jørgensen, skomager i Assens. 30.11.1699, fol.281B.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Rasmussen. B:
1) Anders Olufsen, skomagersvend
2) Thomas Olufsen
3) Maren Olufsdatter g.m. Thomas Olufsen
4) Marichen Olufsdatter g.m. Niels Nielsen, feldbereder
5) Abelone Olufsdatter.

76    Maren Knudsdatter i Assens. 1699, uden dato, fol.284B.
E: Jens Jensen Bang, skrædder.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 enkemandens [halv]bror Hans Lauridsen, degn i Stenderup
2 enkemandens [halv]søster Karen Lauridsdatter.

77    Bertel Andersen, købmand i Assens. 14.12.1699, fol.285B.
E: Birgitte Andersdatter Been. LV: Johan Clausen, rådmand. B:
1) Anders Bertelsen 8
2) Jørgen Bertelsen 4
3) Gertrud Bertelsdatter 9 mdr.
FM: Oluf Hansen Been.

78    Jørgen Hansen Sønderby i Assens. 9.3.1700, fol.287B.
E: Barbara Christoffersdatter. LV: Henrik Jessen, snedker. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 1½.
FM: Jøren Pedersen.

79    Johanne [Christensdatter Kjærulf] i Assens. 14.1.1700, fol.289.
Enke efter Jens Jespersen, by- og herredsfoged, [skifte 2.3.1691 lbnr.26]. B:
1) Jesper Jensen
2) Anne Marie Jensdatter
3) Magdalene Jensdatter.
FM: Niels Lauridsen Storm.

80    Maren Andersdatter i Assens.1.9.1700, fol.292.
E: Niels Pedersen. B:
1) Peder Nielsen 15
2) Rasmus Nielsen 11
3) Anne Dorthe Nielsdatter 9
4) Claus Nielsen 7.
Afdøde døde 3.8.1700.

81    Anders Clausen, skrædder i Assens. 22.2.1701, fol.294B.
Enkemand efter Cathrine Cortsdatter, død for nylig. B:
1) Cort Andersen 10.
FM: Peder Pedersen, feldbereder.
Desuden nævnes:
1 afdødes faster Karen Andersdatter
2 afdødes faster Gertrud Andersdatter Priigs
3 enkens mor Birgitte, [skifte 12.3.1701], enke efter afdødes far Cort Jensen
4 enkens søster Karen Cortsdatter.

82    Birgitte i Assens. 12.3.1701, fol.297B.
Enke efter Cort Jensen. B:
1) Karen Cortsdatter
2) Cathrine Cortsdatter, død, var g.m. Anders Clausen, [skifte 22.2.1701 lbnr.81]. 1B:
a Cort Andersen 10.
FM: Peder Pedersen, feldbereder.
Desuden nævnes slægtningen Karen Andersdatter, enke efter Hans Pedersen.

83    Maren Jensdatter i Assens. 1.4.1701, fol.298B.
E: Simon Andersen Bang. A:
1) søster Margrethe Jensdatter g.m. Laurids Drud i Voldbro [i Gamtofte sogn], begge døde 2B:
a Maren Lauridsdatter
b Jens Lauridsen Drud
2) søster Anne Jensdatter g.m. Hans Simonsen i Mygind, begge døde. 3B:
a Jens Hansen
b Simon Hansen
c Dorthe Hansdatter
3) søster Karen Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Drud i Ebberup. 1B:
a Jens Rasmussen Drud i Norup
4) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Anders Madsen i Ebberup. 1B:
a Johanne Andersdatter
5) søster Bodil Jensdatter.
Arv i boet til Birgitte Simonsdatter efter Anne Rose ved FM: Simon Bang.

84    Jørgen Rasmussen, feldbereder i Assens. 23.5.1701, fol.300.
E: Anne Marie. LV: Bertel Jørgensen, herredsfoged og postmester.
Første ægteskab med Anne Albertsdatter, [skifte 3.10.1698 lbnr.67]. B:
1) Christen Jørgensen 19, i Bergen i Norge
2) Albert Jørgensen 17
3) Kirsten Jørgensdatter 15
4) Maren Jørgensdatter 15
5) Anne Jørgensdatter13.
FM:
1 Nikodemus Pedersen Sommerfelt, feldbereder
2 Poul Rasmussen
3 Christen Andersen Hvid.
Arv i boet til Maren Albertsdatter efter far Albert Mortensen, murer, skifte 30.1.1684, var g.m. [Maren Jensdatter, skifte 11.3.1693 lbnr.30].

85    Jens Nielsen Dreslette i Assens. 8.3.1700, fol.307.
E: Bodil Pedersdatter. LV: far Peder Christensen Dreslette. B:
1) Sidsel Jensdatter, født efter fars død.
FM: Hans Jensen.
Desuden nævnes enkens moster Inger Andersdatter.

86    Anne i Assens. 1.12.1699, fol.308.
Enke efter Andreas Mehl, [skifte 13.9.1688 lbnr.18].
Arvinger angives ikke.

87    Claus Pedersen, færgekarl i Assens. 5.9.1701, fol.308B.
E: Maren Henningsdatter. B:
1) Karen Clausdatter 12
2) Peder Clausen 9
3) Henning Clausen 5.
Desuden nævnes enkens forrige mands mor Ellen.

88    Christian Bahnsen, farver i Assens. 8.3.1701, fol.309.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Bertel Jacobsen, toldforvalter. B:
1) Urban Christiansen, farver i Svendborg
2) Henrik Christiansen, farver i Fåborg
3) Rasmus Christiansen, student
4) Hans Henrik Christiansen Bahnsen
5) Karen Christiansdatter g.m. Ejler Borchersen, farver i Nyborg, begge døde. 2B:
a Margrethe Ejlersdatter 13
b Borcher Ejlersen Vibe 9.
Arv efter enkens forældre Anders Jensen Wolder, skipper og Karen til B:
1) Jens Andersen [Wolder, farver] i Kalundborg, død. Hans børn
2) datter g.m. Bertel [Hansen] Tanderup, farver i Slagelse.
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Hans Schurtz, farver i Køge g.m. Marie
2 Bertel Tanderups svoger Bertel Jacobsen, toldforvalter i Assens
3 Bertel Tanderups brorsøn Hans Tanderup.

89    Lorents Gabriel [Petresch], organist i Assens. 16.1.1702, fol.320.
E: Karen Mortensdatter. B:
1) Morten Petresch i Hälsingborg
2) Lorents Petresch i Hälsingborg
3) Andreas Lorentsen Petresch
4) Cathrine Lorentsdatter.

90    Christian Hansen, kæmner i Assens. 24.10.1701, fol.320.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Lauridsen Storm. B:
1) Karen Christiansdatter 7.
FM: Anders Jensen.
Arv i boet efter Christian Bahnsen, [skifte 8.3.1701 lbnr.88] til B:
1) [Karen Christiansdatter], død. 2B:
a Margrethe Ejlersdatter
b Borcher Ejlersen.

91    Bodil Nielsdatter i Assens. 5.7.1702, fol.324.
E: Niels Lauridsen Storm, skomager. B:
1) Niels Nielsen Storm, over 26, skomager
2) Laurids Nielsen Storm 23
3) Jens Nielsen Storm 20.
Registrering 2.4.1701.

92    Anne Knudsdatter i Assens. 17.8.1702, fol.325B.
E: Hans Tøffelmager. B:
1) Kirsten Hansdatter 2
2) Knud Hansen 16 uger.
FM: morbror Laurids Knudsen.

93    Niels Nielsen Møller, feldbereder i Assens. 30.8.1702, fol.327.
E: Mariche Olufsdatter. LV: Niels Lauridsen Storm. B:
1) Anne Nielsdatter 2½.
FM: Anders Rasmussen.
Arv i boet efter [afdødes mor] Anne Rasmusdatter skifte 11.7.1698, var g.m. Niels Møller, til afdødes søster Anne Nielsdatter g.m. Hans Casper Fisker i Odense.

94    Mette Hansdatter i Assens. 5.9.1702, fol.328B.
E: Markus Madsen. B:
1) Birgitte Marie Markusdatter 3
2) Abelone Markusdatter 6 uger.
Arv i boet efter [enkemandens far Mads Markussen, skifte 12.2.1695 lbnr.44] til B:
1) Maren Madsdatter
2) Anne Dorthe Madsdatter
3) Anne Marie Madsdatter
4) Hans Madsen.
FM: Hans Nielsen, skomager.

95    Jens Hansen i Assens. 12.3.1703, fol.330.
E: Birgit Ibsdatter. LV: Hans Hansen Kærumgaard. B:
2) Jacob Jensen 5
3) Maren Jensdatter 4
4) Laurids Jensen 1.
Første ægteskab med [Kirsten Hansdatter, skifte 3.10.1696 lbnr.56]. B:
1) Hans Jensen 8.
Desuden nævnes:
1 enkens [halv]bror Mads Lauridsen i Ragbølle
2 enkens [halv]bror Peder Lauridsen i Skårup.

96    Anne Evertsdatter i Assens. 7.6.1703, fol.331B.
E: Hans Simonsen. B:
1) Maren Hansdatter 19
2) Simon Hansen 15.

97    Peder Pedersen Baagø, skipper i Assens. 19.6.1703, fol.332B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Bertel Jacobsen toldforvalter. A:
1) søster Dorthe Pedersdatter, død. 4B:
a Birgitte Hansdatter g.m. Simon Nielsen
b Peder Hansen Iversen
c Iver Hansen
d Kirsten Hansdatter g.m. Jens Pedersen Lundager
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Andersen Møller
3) søster Karen Pedersdatter Broch, død. 3B:
a Peder Nielsen
b Christen Nielsen
c Kirsten Nielsdatter
4) halvbror Niels Andersen Baagø.
Enkens første ægteskab med Jens Kjeldsen i Millinge, skifte 1.8.1672. Arv til B:
1) Jens Jensen
2) Maren Jensdatter, der døde uden børn
3) Iver Jensen, der døde uden børn
4) Bertel Jensen.

98    Maren Simonsdatter i Assens. 13.8.1703, fol.336B.
E: Oluf Hansen Been.
Af tidligere ægteskab(er) B:
1) Simon Andersen Been i Jylland
2) Birgitte Andersdatter Been g.m. Peder Nielsen Karup, købmand
3) Hans Jørgensen Been, på Lolland.

99    Birgitte Cathrine Eriksdatter i Assens. 26.9.1703, fol.345B.
E: Hans Nilsen, tolder. B:
1) Niels Hansen 5.
FM: morfar Erik Nielsen, rådmand.

100    Hans Nielsen Ebeltoft i Assens. 22.3.1703, fol.346.
E: Kirsten. LV: Peder Sørensen, rebslager.
1) Karen Hansdatter 26
2) Hans Hansen 19.

101    Anders Jørgensen Helnæs, købmand. 4.6.1703, fol.348B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen Storm. B:
1) Jørgen Andersen 25, student
2) Laurids Andersen 23
3) Peder Andersen 21
4) Johan Andersen 16.
FM:
1 Niels Hansen Møller
2 Jens Simonsen Kylling, feldbereder.

102    Bertel Hansen, murer i Assens. 26.11.1703, fol.357B.
E: Bodil Pedersdatter. B:
1) Hans Bertelsen 23, i udlandet.

103    Bodil [Madsdatter Ravn] i Assens. 24.8.1701, fol.358.
E: [Poul Ulrik] Pestel, oberstløjtnant, [død på Erholm i Rørup sogn 1685]. B:
1) Jeremias Anton Pestel, fændrik
2) Conrad Pestel
3) Christian Pestel
4) Poul Pestel.

104    Karen Cortsdatter i Assens. 18.1.1704, fol.361.
E: Peder Pedersen, feldbereder. B:
1) Niels Elias Pedersen 2
2) Dorthe Pedersdatter 4 uger.
Arv i boet til Cort Andersen efter
1 forældre Cathrine Cortsdatter og [Anders Clausen], skifte 22.2.1701 lbnr.81
2 mormor Birgitte, skifte12.3.1701 lbnr.82, enke efter Cort Jensen.

105    Mette Hansdatter i Assens. 8.2.1704, fol.361B.
Enke efter Morten Rasmussen, [skifte 1.6.1699 lbnr.72]. A:
1) søster Anne Hansdatter, enke efter Laurids Hansen
2) Maren Lauridsdatter i Lundager, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1Ellen Hansdatter g.m. Jørgen Andersen i Vester Egense
3) Helvig Hansdatter i Barløse, død. 1B:
a en datter, død. 3B:
1 Helene Lauridsdatter g.m. Hans Jørgensen, bager i Kerteminde
2 Karen Lauridsdatter
3 Elsebeth Lauridsdatter.
(Usikker på familieskabet).

106    Simon Nielsen Melby i Assens. 31.3.1704, fol.363.
E: Birgitte Hansdatter. LV: [halv]bror Peer Iversen. A:
1) far Niels Hansen i Melby.

107    Claus Dose, sergent i Roskilde. 13.3.1704, fol.363B.
E: Margrethe Nielsdatter Jesses. LV: Niels Lauridsen Storm.
Arvinger angives ikke.

108    Laurids Rasmussen, handskemager i Assens. 23.6.1704, fol.364.
E: Elisabeth Nielsdatter. LV: Peder Sørensen, rebslager. B:
1) Niels Lauridsen 22
2) Lorents Lauridsen 15
3) Iver Lauridsen 10
4) Mette Lauridsdatter
5) Ingeborg Lauridsdatter.
FM:
1 Hans Nielsen Ømand
2) Hans Dehn.

109    Niels Hansen og hustru Kirsten Hansdatter i Assens. 20.6.1698, fol.365B.
B:
1) Karen Nielsdatter 10
2) Anne Nielsdatter 8
3) Anne Margrethe Nielsdatter 3.
FM:
1 farbror Mikkel Hansen i Ørholm?
2 morbror Hans Hansen, skomagersvend i Fåborg.
Afdøde mand døde 12.6.1698, nogle få dage efter sin hustru.

110    Karen Hansdatter i Assens. 13.1.1705, fol.367.
E: Hans Simonsen, færgekarl.
Arvinger angives ikke.

111    Hans Lauridsen Møller i Assens. 27.2.1705, fol.367B.
E: Karen Jørgensdatter. A:
1) søster Anne Lauridsdatter i Haderslev, død, der efterlader 3 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Jens Lauridsen, glarmester i Assens.
Desuden nævnes enkens mor Maren, enke efter Jørgen Lauridsen.

112    Anders Jacobsen, bødker i Assens. 4.6.1705, fol.369.
E: Maren Nielsdatter. LV: Oluf Hansen Been. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Frederik Ibsen i Sønderby
2) Jacob Andersen 18
3) Kirsten Andersdatter 16
4) Niels Andersen 14
5) Christen Andersen 12
6) Anders Andersen 9
7) Anne Margrethe Andersdatter 6½.
FM: Anders Hansen, bødker.

113    Hans Lauridsen, færgekarl i Assens. 4.6.1705, fol.369B.
Enkemand. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Henrik Albertsen, murer
2) Mads Hansen, færgekarl.
Afdødes hustrus første ægteskab med Mads Eriksen, Arv til B:
1) en datter g.m. Oluf Lauridsen Tage.
Desuden nævnes Oluf Lauridsen Tages søster Ellen Tage.

114    Simon Jensen Kylling i Assens. 5.11.1705, fol.371.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Simonsen Kylling
2) Hans Simonsen Kylling
3) Jens Simonsen Kylling
4) Mikkel Simonsen Kylling
5) Hans Jørgen Simonsen Kylling
6) Anne Simonsdatter g.m. Niels Hansen Møller
7) Karen Simonsdatter g.m. Rasmus Joensen, feldbereder
8) Kirsten Simonsdatter
9) Johanne Simonsdatter.

115    Mads Jørgensen Kærumgaard, købmand i Assens. 16.10.1705, fol.373.
E: Cathrine Bertelsdatter Bruun. LV: Christian Nielsen Fogh, amtsforvalter. B:
5) Mathias Madsen.
FM: Hans Nielsen Korsager, tolder.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 13.1.1696 lbnr.49]. B:
1) Jørgen Madsen 20
2) Bodil Madsdatter 18
3) Hans Madsen 15
4) Iver Madsen 12.
FM: morfar Hans Lauridsen, byskriver.

116    Johan Frederik Jæger, barber i Assens. 24.3.1706, fol.379.
E: Helvig Hansdatter. LV: Poul Rasmussen. B:
1) Agathe Johansdatter 7
2) Christiane Sofie Johansdatter 4.
Helvig Hansdatters første ægteskab med [Peder Bolt, stadsbarber, skifte 16.7.1691 lbnr.27]. Arv til B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 17.
FM: Laurids Lauridsen Bager.

117    Peder Bondesen Møller i Assens. 3.10.1705, fol.380B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Bertel Jørgensen. A:
0) far Bonde Hansen, død
1) bror Christoffer Bondesen, død. 3B:
a Nis Christoffersen
b Barbara Christoffersdatter g.m. Anton [Schmidt], skomager
c Bodil Christoffersdatter
2) søster Maren Bondesdatter, død. 1B:
a Peder Nielsen
3) bror Niels Bondesen i Emtekær
4) bror Simon Bondesen i Emtekær
5) søster Karen Bondesdatter i Emtekær
6) søster Margrethe Bondesdatter i Stubberup
7) søster Mette Bondesdatter i Højstrup i Holsten.

118    Niels Andersen Lunde i Assens. 23.2.1707, fol.385.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Maren Nielsdatter 15
2) Rasmus Nielsen 13
3) Laurids Nielsen 5
4) Anne Nielsdatter 1.
FM: Henrik Clausen, hattemager.

119    Johanne i Assens. 28.2.1707, fol.386B.
Enke efter Jens Andersen Østerby.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.2.1707.

120    Hans Lauridsen, byskriver i Assens. Maj 1707, fol.387B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Hans Christian Farver i København. B:
1) Margrethe Hansdatter, [skifte 13.1.1696 lbnr.49] g.m. Mads Jørgensen Kærumgaard, [skifte 16.10.1705 lbnr.115]. 4B:
a Jørgen Madsen 23
b Bodil Madsdatter
c Hans Madsen
d Iver Madsen
2) Karen Hansdatter g.m. Niels Christian Storm, skomager
3) Morten Hansen Fugl, i Frederiksborg.

121    Bodil Pedersdatter i Assens. 20.6.1707, fol.393B.
E: Mads Bech.
Arvinger angives ikke.

122    Hans Baltsersen, skipper i Assens. 23.9.1707, fol.395.
A:
1) Hans mor Maren Mikkelsdatter, enke efter Hans Nielsen
2) Hendes far Peder Wolder.
Afdøde druknede sammen med sin hustru og sit barn.

123    Margrethe Andersdatter i Assens. 19.7.1707, fol.399B.
Enke efter Christian Bahnsen, farver, [skifte 8.3.1701 lbnr.88]. Af børn angives B:
1) Henrik Christiansen, farver i Fåborg
2) Karen Christiansdatter g.m. [Ejler Borchersen, farver i Nyborg], begge døde. 2B:
a Margrethe Ejlersdatter
b Borcher Ejlersen.
Resten mangler, da kun begyndelsen af skiftet er bevaret.Assens Byfoged
Skifteprotokol
1708-1743
124    Abelone Olufsdatter i Assens. 20.12.1708, fol.1.
E: Mads Christensen Blad, skomager. B:
1) Abelone Madsdatter, spæd.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Karen Andersdatter, enke efter afdødes far Oluf Jørgensen, skifte 30.11.1699 lbnr.75
2 afdødes bror Anders Olufsen.
Registrering 28.11.1708.

125    Christen Rasmussen, vægter i Asens. 16.1.1709, fol.6B.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Niels Jørgensen Blangstrup. B:
1) Kirsten Christensdatter 10
2) Hans Christensen 5.
FM: Jørgen Rasmussen Vinge.
Registrering 15.12.1708.

126    Niels Henriksen i Assens. 7.2.1709, fol.7B.
E: Elsebeth Evertsdatter.
Arvinger angives ikke.

127    Kirsten Hansdatter i Assens. 7.2.1709, fol.8.
E: Ventzel Nielsen, snedker. A:
1) Peder Hansen i Saltofte på sin hustrus vegne
2) Anders Hansen, bødker på egne og øvrige arvingers vegne.

128    Knud Jørgensen i Assens. 10.4.1709, fol.8B.
E: Anne Jørgensdatter Bang. LV: Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Skydebjerg og Orte. A:
1) bror Jørgen Jørgensen i Assens
2) halvbror Jacob Jørgensen i Viby
3) halvbror Steen Jørgensen i provstegården ved Assens
4) halvsøster Karen Jørgensdatter g.m. Claus Pedersen i Barløse
5) halvsøster Gertrud Jørgensdatter g.m. Svend Skytte på Lundsgård
6) halvsøster Sidsel Jørgensdatter g.m. Jens Jensen, skrædder i Kerteminde
7) halvbror Bertel Knudsen i Barløse, død. 2B:
a en datter g.m. Christen Andersen i Barløse
b en datter, enke efter Anders Jensen i Barløse
8) halvsøster Bodil Knudsdatter, død, var g.m. Niels Ibsen i Hjærup. 1B:
a Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Poul Olufsen i Hjærup. 4B:
1 Oluf Poulsen i Tårup
2 Niels Poulsen i Broholm
3 Karen Poulsdatter i Ørsbjerg
4 Maren Poulsdatter, der tjener hos præsteenken i Kerte.
Registrering 12.3.1709.

129    Laurids Lauridsen Dam i Assens. 22.5.1709, fol.11B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Lauridsen Storm. A:
1) bror Christoffer Lauridsen Dam i Assens
2) halvbror Henrik Lauridsen Dam i Ålsbo [i Rørup sogn]
3) halvsøster Abelone Lauridsdatter Dam i Løgstør.
Arv i boet til afdødes stedsøn Niels Pedersen efter far og efter mor efter skifte 10.10.1707.
Arv i boet efter Peder Hansen Goede, skifte 18.12.1693 lbnr.36] til B:
1) Peder Pedersen Goede
2) Christian Pedersen Goede
3) Niels Pedersen Goede
ved FM: Niels Nielsen Storm.
Registrering 19.4.1709.

130    Jens Ibsen i Assens. 25.7.1709, fol.14.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Jørgensen, skrædder. B:
1) Peder Jensen
2) Lisbeth Jensdatter 25
3) Elsebeth Jensdatter 24
4) Anne Jensdatter 22
5) Margrethe Jensdatter 17.
FM: Mathias Jespersen Møller.

131    Morten [Hansen] Fugl, byskriver i Assens. 8.1.1709, fol.15B.
E: [Mariche Jørgensdatter]. LV: Bertel Jørgensen, postmester og herredsfoged i Båg og Vends herreder. B:
1) Morten Mortensen Fugl.
FM: morbror Jørgen Jørgensen på Brahesholm [i Vedtofte sogn].

132    Maren Jørgensdatter i Assens. 23.1.1709, fol.19B.
Enke efter Laurids Pedersen Kærumgaard, rådmand, efter hvem, der ikke er afholdt skifte efter bevilling til uskiftet bo af 22.5.1705. B:
1) Hans Lauridsen Kærumgaard
2) en datter, død. E: Bertel Jacobsen. 1B:
a Jacob Bertelsen
3) [Maren Lauridsdatter, skifte 26.10.1697 lbnr.59]. E: Niels Jørgensen. 1B:
a Maren Nielsdatter
4) Jørgen Lauridsen Kærumgaard, død. 3B:
a Laurids Jørgensen Kærumgaard
b Kirsten Jørgensdatter
c Maren Jørgensdatter.

133    [Anne Simonsdatter] i Assens. 6.12.1708, fol.86B.
E: Niels Hansen Møller. B:
1) [Hans Nielsen]
2) [Simon Nielsen]
3) [Alhed Nielsdatter]
4) [Margrethe Nielsdatter].
FM: morbror Jens Simonsen Kylling.
Desuden nævnes Mikkel Simonsen Kylling.

134    Mogens Akselsen i Assens. 9.12.1709, fol.93.
E: Mette. B:
1) Johan Frederik Mogensen 19
2) Aksel Mogensen 14
3) Niels Mogensen 13.
FM: Niels Pedersen.

135    Thomas Hansen, færgekarl i Assens. 7.2.1710, fol.93B.
E: Karen Hansdatter. LV: Jacob Jensen. B:
1) Marie Cathrine Thomasdatter 5
2) Sofie Amalie Thomasdatter 2.
FM: Niels Knap.

136    Anne Nielsdatter i Assens. 2.3.1710, fol.94.
E: Simon Christensen Blad. A:
1) farbror, død. 2B:
a Anders Lauridsen i Ørsbjerg
b Birgitte Lauridsdatter g.m. Thomas Pedersen i Turup.

137    Kirsten Jørgensdatter [Mygind] i Assens, [begravet 27.2.1710], fol.94B.
E: Jørgen Hansen Orelund. Af børn angives B:
1) Niels Jørgensen, student
2) Hans Jørgensen, student.
Arv i boet til Niels Hansens døtre.

138    Oluf Hansen Been, købmand i Assens. 3.5.1710, fol.95.
E: Sidsel Hansdatter.
Testamente af 20.7.1705. A:
1) bror Jens Hansen Been i Travn i Vigerslev sogn, død. 1B:
a Hans Jensen Been.
Afdøde var værge for Christian Hansen, kræmmers barn: Anne Kirstine, hvis arv står hos hendes stedfar Peder [Knudsen] Bellinge, kapellan i Assens og Kærum.

139    Anders Rasmussen, avlsmand i Assens. 10.2.1710, fol.96B.
E: Maren Andersdatter. LV: Poul Rasmussen. A:
1) bror Hans Rasmussen i Flensborg.

140    Jørgen Pedersen i Assens. 9.5.1710, fol.99B.
E: Karen Hansdatter. LV: bror Mads Hansen. A:
1) bror Laurids Pedersen i Nørby
2) bror Niels Pedersen i Ebberup
3) søster g.m. Mads Hansen i Sønderby
4) søster g.m. Hans Ibsen i Saltofte
5) søster g.m. Hans Lauridsen, smed i Ebberup
6) søster g.m. Laurids Hansen i Sønderby
7) søster Pedersdatter på Tåsinge
8) søster g.m. Morten Jørgensen, kandestøber
9) søster g.m. Jens Iversen Krabbe, smed.

141    Simon Nielsen, ugift skomager i Assens. 24.5.1710, fol.101B.
A:
1) mor Karen Simonsdatter
2) søster g.m. Christen Jørgensen, skrædder.

142    Margrethe Pedersdatter Købke i Assens. 1.7.1710, fol.102, 146
E: Nikodemus Pedersen Sommerfeldt, feldbereder. B:
1) Anne Margrethe Nikodemusdatter 12
2) Kirsten Nikodemusdatter 6
3) Peder Nikodemussen 2.
FM: morfar Peder Pedersen Købke, skrædder.

143    Bertel Jacobsen Jordan, købmand i Assens, der døde 26.10.1709, fol.103.
E: Mette Nielsdatter. LV: Hans Nielsen Torsager, tolder.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Bertelsen 18.
Arv efter afdødes første hustrus far Laurids Pedersen Kærumgaard, skifte 23.1.1709 lbnr.132.

144    Thomas Olufsen i Assens. Registrering 11.6.1710, fol.108B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Lauridsen Storm. B:
1) Morten Thomsen 18
2) Ulrik Christoffer Thomsen 14
3) Ida Beathe Thomasdatter 9.
FM: morbror Andreas Olufsen, skomager.

145    Maren Hansdatter i Assens. 6.11.1710, fol.110.
E: Jørgen Rasmussen Bonde. A:
1) far Hans Madsen i Sandager.
Afdøde døde 23.10.1710.

146    Hans Pedersen Møller i Assens. 16.2.1711, fol.111.
E: Mette Jensdatter Kylling. LV: Christen Andersen Stovgaard, der ægter enken.
På arvingernes vegne mødte Niels Ibsen, bager.

147    Peder Hansen Iversen i Assens. 29.11.1711, fol.113.
E: Bodil Hansdatter. LV: Hans Nielsen Vintapper, skomager. A:
1) bror Iver Hansen
2) søster Birgitte Hansdatter g.m. Niels Jensen, kusk
3) søster Kirsten Hansdatter g.m. Jens Pedersen.

148    Laurids Knudsen, spinder i Assens. 5.8.1711, fol.113B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Anne Eleonora Lauridsdatter 16
2) Morten Lauridsen 7.
FM: Hans Lauridsen, hattemager.

149    Christian Hansen i Assens. 13.8.1711, fol.114.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Peder Sørensen, rebslager. B:
1) Hans Christiansen 6.
FM: Hans Jensen Been.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Mette Hansdatter
2 afdødes søster Sinnet Hansdatter.

150    Kirsten Andersdatter i Assens. 16.7.1711, fol.115.
E: Hans Hansen Tommerup. B:
2) Christian Hansen
3) Margrethe Kirstine Hansdatter.
Første ægteskab med Christian Hansen, skifte 24.10.1701 lbnr.90. B:
1) Karen Christiansdatter.
FM: Anders Jensen.

151    Niels Pedersen i Assens. 27.10.1711, fol.125.
E: Anne. LV: Niels Nielsen Storm, skomager.
Første ægteskab med [Maren Andersdatter, skifte1.9.1700 lbnr.80]. B:
1) Peder Nielsen
2) Rasmus Nielsen, i Ringsted
3) Anne Dorthe Nielsdatter, der ægter Morten Rasmussen i Fåborg
4) Claus Nielsen, død.
FM: farbror Oluf Pedersen i Korsebjerg [i Ubberud sogn].

152    Anne Nielsdatter i Assens. 20.4.1712, fol.128.
Enke efter Simon Jensen Kylling, skifte 5.11.1705 lbnr.114. B:
1) Niels Simonsen Kylling
2) Hans Simonsen Kylling
3) Jens Simonsen Kylling
4) Mikkel Simonsen Kylling, student i Odense
5) Hans Jørgen Simonsen Kylling
6) Anne Simonsdatter, [skifte 6.12.1708 lbnr.133]. E: Niels Hansen Møller. 4B:
a Hans Nielsen
b Simon Nielsen
c Alhed Nielsdatter
d Margrethe Nielsdatter
7) Karen Simonsdatter g.m. Rasmus Joensen, feldbereder
8) Kirsten Simonsdatter.
Registrering 17.2.1712.

153    Cathrine Bertelsdatter Bruun i Assens, der døde 21.6.1713, fol.133B.
E: Hans Christian Treven, købmand.
Første ægteskab med Mads Jørgensen Kærumgaard, [skifte 16.10.1705 lbnr.115]. B:
1) Mathias Madsen.

154    Anne i Assens. 11.2.1710, fol.136.
E: Laurids Postrider. B:
1) Mette Lauridsdatter
2) Dorthe Lauridsdatter.

155    Anne Nielsdatter i Assens. 11.8.1714, fol.137, 186.
Enke efter Henrik Henningsen, [skifte 22.3.1694 lbnr.42]. B:
1) Niels Henriksen, død. 1B:
a Anne Cathrine Nielsdatter
2) Karen Henriksdatter g.m. Laurids Eriksen, skipper.
Afdøde døde 12.7.1714.

156    Henrik Bahnsen, ugift farversvend fra Haderslev, der døde i Assens 19.2.1714, fol.138.
Afdøde efterlader søskende, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Thyge Christensen, farver i Haderslev
2 afdødes farbror Martin Bahnsen i Åbenrå
3 Hans Henrik Bahnsen i Assens, hos hvem døde.

157    Hans [Jørgensen], sadelmager i Assens. 16.2.1710, fol.143.
E: Johanne Madsdatter. B:
1) Mads Hansen, sadelmager i Lemvig
2) Margrethe Hansdatter
3) Anne Hansdatter.

158    Anders Christensen, snedker i Assens. 31.3.1710, fol.143B.
E: Johanne. LV: Anders Hansen, bødker. B:
1) Barbara Sofie Andersdatter 14
2) Mette Andersdatter 12
3) Maren Andersdatter 9
4) Christen Andersen 7
5) Gertrud Andersdatter 1½.
FM: Laurids Hansen.

159    Henrik Jensen, snedker i Assens. 5.11.1710, fol.145.
E: Ellen Nisdatter. LV: Anton Schmidt, skomager. B:
1) Sofie Henriksdatter.
FM: Erik Gregersen.

160    Jens Jensen Baagø, ugift i Assens. 9.2.1711, fol.147.
A:
1) mor Ellen [Hansdatter], enke efter Peder [Pedersen] Baagø, [skifte 19.6.1703 lbnr.97]. LV: Bertel Jørgensen, herredsfoged.
Mors første ægteskab med [Jens Kjeldsen i Millinge, skifte 1.8.1672]. Arv til B:
2) halvbror Bertel Jensen på gården Dumme Bjøren i Nordland i Norge.
3) halvsøster på fars side Anne Jensdatter, død, var g.m. [Jens Andersen Wolder, farver] i Kalundborg, [skifte Kalundborg 4.8.1691]. 2B:
a [Anne Jensdatter Wolder] g.m. Vorndran, rådmand i Kalundborg
b [Anne Kirstine Jensdatter Wolder] g.m. [Peder Jensen Feilberg] farver i Kalundborg.
Afdøde døde i svensk fangenskab.

161    Ellen [Hansdatter] i Assens, der døde 19.6.1715, fol.150, 228.
Enke efter Peder [Pedersen] Baagø, [skifte 19.6.1703 lbnr.97].
Mors første ægteskab med [Jens Kjeldsen i Millinge, skifte 1.8.1672]. B:
1) Bertel Jensen på gården Donne Bjøren i Nordland i Norge ved svoger Hans Hansen With i Assens.

162    Jørgen Hansen i Assens. 25.2.1711, fol.150, 171.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Dehn, skomager. A:
1) bror Poul Hansen
2) søster g.m. Morten Mouridsen
3) bror Søren Hansen
4) søster g.m. Søren Steffensen.
Enkens første ægteskab med Mikkel Hansen, skifte 5.4.1676. Arv til B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Hans Skomager.
Mikkel Hansen havde skøde på noget kirkejord tilskødet ham af Jens Handskemager og hustru Maren Pedersdatter Laalle.

163    Johanne Johansdatter i Assens. 30.11.1711, fol.151B.
E: Mads Christensen Blad. B:
1) Hans Madsen, spæd.

164    Hans Simonsen, færgekarl i Assens. 18.1.1712, fol.152.
E: Mette Eriksdatter.
Første ægteskab med [Anne Evertsdatter, skifte 7.6.1703 lbnr.96]. B:
1) Maren Hansdatter
2) Simon Hansen.
[Andet ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 13.1.1705 lbnr.110].

165    Kirsten Madsdatter i Assens. 4.4.1712, fol.154.
B:
1) Margrethe Hansdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Madsdatter.

166    Hans Nielsen Treschow i Assens. 7.6.1712, fol.154.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Hans Hansen Kærumgaard. A:
1) [halv]søster Gertrud Jensdatter.
FM: Hans Andersen.

167    Jørgen Hansen i Assens. 2.8.1712, fol.155.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Henrik, farver. B:
1) Hans Jørgensen 2½.
FM: Anders Pedersen.

168        Mathias Hansen i Assens. 3.8.1712, fol.155B.
E: Lene Jacobsdatter. LV: bror hans Jacobsen, skomager. B:
1) Jens Mathiassen 22
2) Ellen Mathiasdatter 20
3) Cort Mathiassen 17
4) Birgitte Mathiasdatter 14½
5) Hans Jacob Mathiassen 10
6) Anne Kirstine Mathiasdatter 7½.
FM: farbror Anders Hansen, bødker.

169    Birgitte Nielsdatter i Assens. 26.8.1712, fol.157B.
E: Jens Iversen, smed. B:
1) Mette Jensdatter 3½.

170    Peder Dreslette i Assens. 3.12.1712, fol.158.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Andersen, glarmester. B:
1) Bodil Pedersdatter g.m. Albert Lauridsen
2) Hans Pedersen 18.
FM: Hans Nielsen Vintapper, skomager.

171    Anders Jørgensen. smed i Assens. 18.1.1713, fol.158B.
E: Karen Thorsdatter. LV: Rasmus Rasmussen Hollen. B:
1) Maren Andersdatter 7
2) Jørgen Andersen 2.
FM: Niels Nielsen Turup.

172    Birgitte Jørgensdatter i Assens. 4.5.1713, fol.158B.
E: Hans Christensen, [tømrer]. B:
1) Maren Hansdatter 5
2) Mette Hansdatter 1½.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Jørgensdatter.

173    Peder Ibsen i Assens. 1.6.1713, fol.159B.
E: Karen Hansdatter. LV: bror Morten Hansen. A:
1) bror Jens Ibsen
2) søster g.m. Niels Lauridsen, vognmester
3) Peder Andersen i Kirke Søby
4) Søren Hansen smed
5) Jørgen Rasmussen.

174    Birgitte Jensdatter i Assens. 18.6.1713, fol.161.
E: Laurids Jørgensen, skipper.
Første ægteskab med Christian Hansen, [skifte 13.8.1711 lbnr.149]. B:
1) Hans Christiansen 8.
FM: Hans Jensen Been.
Desuden nævnes:
1 enkemandens mor Karen g.m. Jørgen Nielsen på Bågø
2 afdødes søster Karen Jensdatter g.m. Jens Lauridsen, skrædder i Assens
3 afdødes søster Maren Jensdatter g.m. Jeppe Hansen, skrædder på Bågø
4 afdødes første mands halvbror Jacob Hansen, possementmager i Odense.

175    Anne Cathrine Adamsdatter i Assens. 12.4.1712, fol.163.
E: Hans Pedersen. B:
1) Anne Hansdatter 15
2) Karen Hansdatter 9
3) Birgitte Marie Hansdatter 2½.

176    Margrethe Jensdatter i Assens. 22.7.1713, fol.163B.
E: Jeppe Lauridsen. B:
2) Bertel Ibsen
3) Birgitte Cathrine Ibsen.
Hendes B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter. FM: Peder Madsen.
Arv i boet efter Bertel Lauridsen i Voldbro [i Gamtofte sogn], skifte 26.9.1701 til B:
1) Laurids Bertelsen, der døde i juni 1705
2) Anne Kirstine Bertelsdatter
3) Niels Bertelsen i Torup i Sandager sogn.

177    Joen Jacobsen, skrædder i Assens. 3.8.1712, fol.164.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Mads Mikkelsen, skrædder.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter afdødes bror Hans Jacobsen i Odense til dennes børn.

178    Anne Sørensdatter i Assens. 6.7.1712, fol.164B.
E: Hans Jacobsen, skomager. B:
1) Birgitte Hansdatter 17
2) Mette Hansdatter 15
3) Jacob Hansen 14.
FM: morbror Hans Sørensen Wolder, degn i Barløse.

179    Niels Ibsen, bager i Assens. 5.5.1713, fol.165.
E: Anne. LV: Rasmus Rasmussen Hollen. B:
1) Jacob Nielsen, bager.
Arv i boet til afdødes halvsøster Karen Lauridsdatter. FM: Niels Nielsen Storm.
Fledføringskontrakt 30.5.1713 for enken hos hendes søn.

180    Claus Clausen, skomager og hustru Anne Lauridsdatter i Assens. 1.8.1713, fol.169.
B:
1) Laurids Clausen 19
2) Kirsten Clausdatter 15
3) Margrethe Clausdatter 11
4) Cathrine Clausdatter 9
5) Birgitte Clausdatter 9
6) Anne Kirstine Clausdatter.
FM: morbror Hans Lauridsen, hattemager.
Desuden nævnes:
1 afdøde mands søster Margrethe Clausdatter g.m. Villum Kolle i Vedsted sogn i Gram herred
2 afdødes mands søster Anne Kirstine Clausdatter g.m. Anders Mogensen, hjulmand i Klosterhuset uden for Odense Nørreport.

181    Knud Hansen i Assens. 10.7.1713, fol.172.
E: Birgitte Ibsdatter. A:
1) bror Niels Hansen på Sletten
2) bror Rasmus Hansen, soldat i Fredericia
3) søster Anne Hansdatter på Pugholm.

182    Niels Jørgensen, købmand i Assens. 23.1.1716, fol.173.
E: Anne Hansdatter. LV: Steen Jørgensen. B:
2) Jørgen Nielsen
3) Hans Nielsen
4) Anne Cecilie Nielsdatter.
FM:
1 Peder [Knudsen] Bellinge (Belliger), kapellan i Assens
2 Andreas Petresch, organist i Assens.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 26.10.1697 lbnr.59. B:
1) Maren Nielsdatter, der ægter Johan Andersen Helnæs.
Registrering 5.1.1714.

183    Ane Hansdatter i Assens. 3.2.1716, fol.179.
Enke efter Niels Jørgensen, [skifte 23.1.1716 lbnr.182]. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Hans Nielsen
3) Anne Cecilie Nielsdatter.
FM: farbror Poul Jørgensen [Bang], præst i Søby og Turup.

184    Kirsten Ebbesdatter i Assens. 28.5.1714, fol.180.
E: Mads Pedersen, slagter. B:
1) Ebbe Madsen
2) Peder Madsen
3) Jacob Madsen
4) Niels Madsen.
[Afdøde blev begravet 28.4.1713].

185    Morten Jørgensen, kandestøber i Assens. 6.6.1714, fol.181.
E: Johanne Andersdatter. LV: Søren Hansen, smed. B:
1) Mette Mortensdatter 15
2) Jørgen Mortensen 9.
FM: Jens Lauridsen Skydebjerg.

186    Johan Schultz, urtegårdsmand i Assens, der døde 5.7.1714, fol.181B.
Forlovet med Mette Eriksdatter, enke efter Hans Simonsen, [skifte 18.1.1712 lbnr.164]. LV: Hans Dehn.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i mach Brandenburg.

187    Mads Hansen Nordby i Assens. 20.6.1713, fol.182B.
E: Sidsel Gregersdatter. LV: bror Erik Gregersen. B:
1) Maren Madsdatter 10
2) Henrik Madsen 8
3) Karen Madsdatter 5
4) Mette Madsdatter 3
5) Hans Madsen 2.
FM: farbror Morten Hansen.

188    Anne Rasmusdatter Juul i Assens. 27.6.1713, fol.183B.
E: Hans Nielsen Ømand. B:
1) Cathrine Hansdatter
2) Mette Hansdatter
3) Anne Hansdatter.

189    Laurids Pedersen, feldbereder i Assens. 14.8.1713, fol.184.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Pedersen, feldbereder. B:
1) Søren Lauridsen, feldbereder
2) Jørgen Lauridsen.

190    Anne Marie Jensdatter Kylling i Assens. 17.11.1713, fol.184B.
E: Niels Lauridsen, handskemager. A:
0) forældre [Jens Lauridsen Kylling, skifte 28.8.1693 lbnr.33 og Lene Sørensdatter, skifte 19.7.1697 lbnr.58]
1) bror Jens Jensen Kylling
2) søster Maren Jensdatter Kylling g.m. Niels Pedersen Lunde.

191    Karen i Assens. 7.7.1714, fol.185B.
Enke efter Christoffer Bonde. B:
1) Nis Christoffersen
2) Barbara Christoffersdatter g.m. Anton Schmidt, skomager
3) Bodil Christoffersdatter.

192    Erik Nielsen Gyde i Assens. 7.6.1712, fol.187B.
E: Inger Jørgensdatter. B:
1) Maren Eriksdatter g.m. Henrik Knudsen
2) Elias Eriksen
3) Jørgen Eriksen
4) Niels Eriksen 17
5) Laurids Eriksen 10
6) Peder Eriksen 7
7) Anne Eriksdatter 25
8) Birgitte Eriksdatter 22.
FM: Bertel Handskemager.

193    Niels Hansen Møller i Assens. 5.9.1714, fol.188B.
E: Sille Marie.
Arvinger angives ikke.

194    Anders Pedersen Ladefoged i Assens. 7.9.1714, fol.189.
E: Dorthe Madsdatter. A:
1) søster Karen Pedersdatter på Brydegård.
Desuden nævnes enkens søn Johan Johansen på Wedellsborg.

195    Maren Jensdatter i Assens. 24.10.1714, fol.190B.
E: Hans Rasmussen, træskomand. B:
1) Rasmus Hansen 3
2) Jens Hansen 30 uger.

196    Niels Hansen, færgekarl i Assens. 14.12.1714, fol.191.
E: Maren Hansdatter. LV: Erik Gregersen. B:
1) Anne Nielsdatter.
FM: Christen Jørgensen, skrædder.
Ophold til afdødes mor Anne Henriksdatter, enke efter afdødes far Hans Nielsen Kylling, skifte 24.9.1708.

197    Mette Hansdatter i Assens. 21.3.1712, fol.191B.
A:
1) Jørgen Hansen
2) Karen Hansdatter ved søn Hans Jørgensen
3) Maren Hansdatter, enke efter Anders Clausen.

198    Oluf Hansen Hassing, fuldmægtig hos amtmanden i Assens. 20.9.1713, fol.192.

199    Christoffer Andersen, postrider i Assens. 17.8.1714, fol.192B.
E: Bodil Hansdatter. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter.
FM: mosters mand Jacob Jensen den ældre.

200    Mads Pedersen, slagter i Assens. 28.5.1714, fol.193, 245.
Enkemand efter Kirsten Ebbesdatter, [skifte 28.5.1714 lbnr.184]. B:
1) Ebbe Madsen
2) Peder Madsen
3) Jacob Madsen
4) Niels Madsen.
[Afdøde blev begravet 2.8.1714].

201    Anne Jørgensdatter Bang i Assens. 8.3.1715, fol.195B.
E: Hans Sørensen Tanderup, skipper. B:
1) Søren Hansen Tanderup 1.
FM: morbror Oluf Jørgensen Bang, præst i Skydebjerg og Orte.

202    Anne Mortensdatter Fugl i Assens. 29.3.1715, fol.196.
Enke efter Hans Lauridsen, byskriver, [skifte maj 1707 lbnr.120]. B:
1) [Margrethe Hansdatter, skifte 13.1.1696 lbnr.49] g.m. Mads Jørgensen Kærumgaard, [skifte 16.10.1705 lbnr.115]. 4B:
a Jørgen Madsen
b Bodil Madsdatter
c [Hans Madsen]
d [Iver Madsen]
2) [Karen Hansdatter] ved Niels Nielsen Storm
3) Morten Hansen Fugl, [skifte 8.1.1709 lbnr.131]. 1B:
a Morten Mortensen.
FM: Jørgen Jørgensen, forpagter på Glorup.

203    Helene [Johansdatter Pouch] i Assens. 15.4.1715, fol.198.
Enke efter Tobias Franck, [apoteker og rådmand i Ribe, skifte Ribe 25.2.1684 lbnr.432]. B:
1) Margrethe Franck g.m. Christen Jensen, regimentskvartermester i Assens
2) Lambert Franck, rådmand i Assens
3) Johan Pouch, i udlandet
4) Peder Pouch, i udlandet
5) Ludvig Franck, i udlandet
6) Tobias Tobiassen, i udlandet
7) [Martha Tobiasdatter, skifte Ribe 28.2.1707 lbnr.391]. E: Johan Joachim Neumann, apoteker i Ribe.

204    Anne Margrethe Mathiasdatter i Assens. 26.6.1715, fol.199B.
E: Hans Nielsen, vintapper.
Af arvinger angives:
1) Anne Henriksdatter g.m. Hans Henrik Halmann, skomager.

205    Johanne Nielsdatter i Assens. 26.8.1715, fol.201.
E: Jens Hansen.
Første ægteskab med [Anders Pedersen, skifte 12.9.1698 lbnr.62]. B:
1) Kirsten Andersdatter
2) Birgitte Andersdatter.
FM: Andreas Olufsen, skomager.

206    Gertrud Andersdatter Priigs, ugift i Assens. 17.2.1716, fol.202.
A:
1) bror [Claus Andersen], død. 1B:
a [Anders Clausen, skifte 22.2.1701 lbnr.81]. 1B:
1 Cort Andersen, feldbereder (arver 2 søsterlodder)
2) søster Margrethe Andersdatter g.m. Niels Hansen i Kerte, (arver 2 søsterlodder?)
3) søster Karen Andersdatter, død. 1B:
a Margrethe Hansdatter i Holte mølle på Sjælland. (arver1 søsterlod)
Afdøde døde 11.1.1716.

207    Hans Henrik Bahnsen, farver i Assens. 11.3.1716, fol.203B.
E: Anne Sørensdatter Tanderup, der døde få dage efter sin mand.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes:
Af hans A:
0) forældre Christian Bahnsen, farver i Assens. 8.3.1701 lbnr.88 og Margrethe Andersdatter Wolder, død
1) bror Rasmus Christiansen Bahnsen, præst i Tranderup på Ærø
2) søster [Karen Christiansdatter g.m. Ejler Borchersen, farver i Nyborg, begge døde]. B:
a Borcher Ejlersen Vibe
3) afdødes fætter Urban Jensen, farver i Odense.
Hendes A:
0) forældre [Søren Hansen Tanderup, skifte 22.4.1691 lbnr.25 og Anne Jensdatter, død]
1) bror Hans Sørensen Tanderup
2) bror Jens Groth, degn i Hover
3) bror Jacob Sørensen Tanderup
4) søster Marie Elisabeth Sørensdatter Tanderup.

208    Kirsten Rasmusdatter i Assens. 20.6.1716, fol.221B.
E: Niels Jørgensen Blangstrup, der også døde.
Hans A:
1) bror Mads Jørgensen Blangstrup
2) bror Søren Jørgensen Blangstrup, død. 1B:
a Jørgen Sørensen Blangstrup
3) søster Margrethe Jørgensdatter g.m. Laurids Jørgensen, smed i Turup.
Hendes A:
1) bror Hans Rasmussen Bruun g.m. Sofie i Odense
2) søster Ingeborg Rasmusdatter Bruun in Odense
3) halvsøster Karen Pedersdatter Wolder i Assens, enke efter Claus Johansen.

209    Elisabeth Friis, ugift i Assens. 16.4.1716, fol.224B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Elisabeth Friis i Roskilde Kloster.

210    Lorents Rhee, ugift i Assens. 20.5.1716, fol.225.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var kommet til Assens fra København for et halvt års tid siden.

211    Anders Hansen, bødker i Assens. 7.11.1716, fol.225B.
E: Kirsten Ventzelsdatter. LV: Mads Mikkelsen, skrædder. B:
1) Hans Andersen, bødker
2) Mette Cathrine Andersdatter. FM: Søren Mortensen, feldbereder.

212    Bodil Pedersdatter i Assens. 22.11.1716, fol.226.
E: Albert Lauridsen.
Første ægteskab med [Jens Nielsen Dreslette, skifte 8.3.1700 lbnr.85]. B:
1) Sidsel Jensdatter.
FM: Hans Jensen Been.

213    Peder Jørgensen Mand i Assens. 17.1.1716, fol.227.
E: Maren. LV: Niels Nielsen Storm. B:
1) Anne Pedersdatter 12
2) Jørgen Pedersen Mand 10.
FM: Jens Mathiassen Svarre.

214    Peder Nissen, ugift stadsprokurator i Assens, der døde 14.5.1717, fol.228.
Arvinger angives ikke.

215    Anne Elisabeth Madsdatter Bruun i Assens. 8.2.1717, fol.229.
E: Erik Carstensen, skomager. B:
4) Carsten Eriksen.
Af første ægteskab B:
1) Mads Olufsen 16
2) Jens Olufsen 15
3) Cathrine Olufsdatter.
FM: Hans Dehn, skomager.

216    Anne Lauridsdatter i Assens. 8.3.1717, fol.230.
E: Peder Madsen. B:
1) Laurids Pedersen 9 uger.

217    Anders Andersen Gavl i Assens, der døde 11.3.1717, fol.230B.
E: Else Mikkelsdatter, der døde 19.3.1717. B:
1) Karen Andersdatter.
FM: morbror Mads Mikkelsen, skrædder.

218    Jørgen Hansen Orelund i Assens. 31.3.1717, fol.231B.
Enkemand efter Kirsten Jørgensdatter [Mygind], [skifte 27.2.1710 lbnr.137]. Af børn angives B:
1) [Niels] Jørgensen
2) Hans Jørgensen Mygind.
[Afdøde kaldes også Jørgen Hansen Sandager].
Litteratur: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens:
Postmester Th. Myginds efterslægt, hans forfædre samt disses andre efterkommere med navnet Mygind: Udg. i 100-året for hans bryllup med Marie Sophie Rifbjerg 15/3 1867 -15/3 1967.


219    Niels Jørgensen Drud i Assens. 3.7.1717, fol.232, 236B.
Enkemand efter Karen Lauridsdatter, [skifte 20.12.1690 lbnr.22]. B:
1) Laurids Nielsen Drud
2) Peder Nielsen Drud, i Gelsted
3) Else Nielsdatter
4) Karen Nielsdatter
5) Karen Nielsdatter.

220    Karen Hansdatter i Assens. 1.8.1717, fol.232B.
E: Hans Nielsen, tøffelmager. A:
1) bror Christian Hansen, smed i Kogsbøl i Vinding sogn ved Nyborg. 7B:
a Maren Christiansdatter g.m. Christen Stenhugger i Ringsted
b Gertrud Christiansdatter
c Anne Christiansdatter g.m. Anders Jensen i Kogsbøl
d Maren Christiansdatter den yngre
e Sidsel Christiansdatter
f Frederik Christiansen
g Hans Christiansen.
FM:
1 morbror Laurids Hansen i Sandager
2 morbror Peder Hansen på Næs.

221    Anne Pedersdatter i Assens. 3.12.1717, fol.236.
E: Anders Madsen, bager.
Første ægteskab med [Lorents Klige, skifte 24.6.1686 lbnr.5]. B:
1) Johannes Lorentsen
2) Kirsten Lorentsdatter g.m. Bertel Hansen, handskemager

222    Niels Sørensen Møller i Assens. 15.10.1718, fol.237.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard.
Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 11.7.1698. B:
1) Niels Nielsen, snedker (21 år i 1698)
2) Johanne Nielsdatter (16 år in1698)
3) Karen Nielsdatter (15 år i 1698), nu g.m. Rasmus Pedersen, bødker i Odense.

223    Christen Nielsen, soldat i Assens. 27.1.1718, fol.239.
E: Anne Sofie Nielsdatter. LV: Christen Jensen. B:
1) Christen Christensen 19
2) Susanne Charlotte Christensdatter 13
3) Ursula Christensdatter 9
4) Niels Christensen 6.
FM: Mathias Svarre.

224    Karen Jørgensdatter Bechs i Assens. 23.8.1718, fol.239B.
Hendes B:
1) Mads Hansen Bech
2) Anne Margrethe Mathiasdatter.
FM: Bertel Hansen, handskemager.

225    Hans Simonsen Kylling i Assens. 4.9.1719, fol.240B.
E: Anne Udesdatter. LV: morbror Jacob Brorson, toldkontrollør. B:
1) Simon Hansen Kylling 12.
FM: morbror Laurids Udsen i Præstholm, præst i Gosmer og Halling.
Enkens første ægteskab med Laurids Justesen Gylling, præst i Alling og Tulstrup, [død 1705]. Arv til B:
1) Laurids Lauridsen, død, efter hvem, der er arv
2) Øllegaard Magdalene Lauridsdatter.
Afdøde døde 28.2.1719.

226    Hans Mikkelsen, hattemager i Assens. 31.3.1719, fol.243B.
E: Maren Henriksdatter. LV: Johan Henrik Rorbach, der ægter enken. B:
1) Dorthe Marie Hansdatter 2
2) Henrik Hansen 8 uger.
FM: morfar Henrik Clausen, hattemager.

227    Birgitte Kirstine Wederkinch i Assens. 20.4.1719, fol.244.
E: Christian Schurtz, farver. B:
1) Anne Marie Christiansdatter.

228    Sofie Hansdatter i Assens. 22.5.1719, fol.244B, 264.
E: Hans Rasmussen Bruun. B:
1) Rasmus Hansen 10.

229    Mariche Jørgensdatter i Assens, der døde 28.11.1718, fol.247.
E: Lambert Selmer, byskriver. B:
2) Johan Christian Selmer 3.
Første ægteskab med Morten Hansen Fugl, [skifte 8.1.1709 lbnr.131]. B:
1) Morten Mortensen Fugl.
FM: morbror Jørgen Jørgensen, forpagter på Glorup.

230    Maren Jørgensdatter i Assens. 26.10.1719, fol.247B.
E: Cort Andersen, feldbereder. B:
1) et barn, hvis navn ikke angives.
FM: Hans Christensen, tømrer, enke efter moster.

231    Christen Sørensen Møller, ugift i Assens. 19.6.1719, fol.248B.
A:
1) morbror Simon Andersen Bang
2) morbror Jens Andersen Bang, død. 1B:
a David Jensen Bang, brandkommandør på Holmen
3) morbror Christoffer Andersen Bang i Tanggård, død. 1B:
a Christian Christoffersen Bang i Bellinge
4) morbror Niels Bang i Middelfart, død.
5 moster Birgitte Andersdatter Bang, enke efter Niels rebslager
6) moster Maren Andersdatter Bang, død. 1B:
a Maren Lauridsdatter, enke efter Niels [Andersen] Gaagerup, [skifte 2.5.1698 lbnr.66].

232    Anders Jensen, købmand i Asens. 16.11.1716, fol.251B.
E: [Birthe Madsdatter]. LV: Johan Lerche.
Arvingerne:
Karen Rasmusdatter g.m. Hans Foermansen i Bergen
og arvingerne i Torup og i Barløse fragår arv og gæld.

233    Mathias Jespersen Møller i Assens. 11.1.1720, fol.264B.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Jørgen Simonsen Kylling. B:
1) Mette Mathiasdatter g.m. Laurids Lauridsen, handskemager
2) Ingeborg Mathiasdatter
3) Maren Mathiasdatter
4) Margrethe Mathiasdatter
5) Jesper Mathiassen 17.
FM: Jesper Lauridsen, skrædder.

234    Jørgen Rasmussen, ringer i Assens. 11.1.1720, fol.265B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Mads Jørgensen Blangstrup. B:
1) Rasmus Jørgensen 25, i Odense
2) Anne Jørgensdatter
3) Marie Jørgensdatter
4) Jens Jørgensen
5) Niels Jørgensen.
FM: Laurids Hansen, væver.

235    [Karen Pedersdatter Wolder] i Assens. 17.2.1720, fol.266.
Enke efter Claus Johansen. B:
1) Anne Kirstine Clausdatter 19
2) Anne Clausdatter 18, i København
3) Rasmus Clausen 17
4) Peder Clausen 14, i Fåborg
5) Maren Clausdatter 13
6) Anne Margrethe Clausdatter 9.

236    Poul Rasmussen i Assens. 26.2.1720, fol.267.
E: Karen Fugl. LV: Mads Kærumgaard. B:
2) Adam Poulsen
3) Rasmus Poulsen
4) Lene Poulsdatter
5) Elisabeth Poulsdatter.
FM:
1 Hans Sørensen Landerup
2 Jens Jensen Kylling.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Magdalene Poulsdatter.
FM: Peder [Pedersen] Bering, præst i Verninge og Køng g.m. Elisabeth Sofie Samuelsdatter Biener, der er moster til barnet.

237    Jens Jørgensen Lunde i Assens. 19.7.1720, fol.272B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Jensen, kusk. A:
1) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Simon Nielsen på Avernakø
2) bror Niels Jørgensen, uvist hvor.
Desuden nævnes Kirsten Jørgensdatter søn Rasmus Rasmussen på stedet.

238    Simon Andersen Bang i Assens. 18.1.1721, fol.274B.
E: Maren Jensdatter. A:
1) bror [Christoffer Andersen Bang i Tanggård], død. 1B:
a Christian Christoffersen [Bang] i Ravnebjerg i Sanderum sogn
2) søster Birgitte [Andersdatter Bang], enke efter [Niels] Rebslager ved Niels Lauridsen Storm
3) søster [Maren Andersdatter Bang], død. 1B:
a Maren [Lauridsdatter], enke efter Niels Gaagerup, [skifte 2.5.1698 lbnr.66].

239    Peder Eliassen, bager i Assens. 19.2.1721, fol.279.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Dehn. B:
1) Elias Pedersen 6½
2) Jacob Pedersen 1.
FM: Mads Nielsen Melby.

240    Bodil Hansdatter i Assens. 9.5.1721, fol.280B.
E: Lorents Lauridsen. B:
2) Elsebeth Lorentsdatter
3) Mette Lorentsdatter.
Første ægteskab med Christoffer Andersen, skifte 17.8.1714 lbnr.199. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter 10.
FM: Jacob Jensen.

241    Anders Hansen, smed i Assens. 27.11.1721, fol.281B.
E: Anne Hansdatter. LV: Erik Gregersen. B:
1) Hans Andersen
2) Johan Andersen
3) Hans Christian Andersen
4) Anders Andersen
5) Maren Andersdatter 24
6) Kirsten Andersdatter
7) Birgitte Cathrine Andersdatter 10.
FM:
1 morbror Laurids Hansen, murer i Sandager
2 morbror Peder Hansen på Næs.

242    Hans Pedersen Østerby i Assens. 8.1.1722, fol.282B.
E: Maren Hansdatter. B:
4) Hans Hansen den yngre
5) Jørgen Hansen 1.
Første ægteskab med Sofie Hansdatter, skiftet sluttet 8.11.1708.B:
1) Hans Hansen
2) Anne Hansdatter
3) Anne Cathrine Hansdatter.
FM: morbror Hr. Niels.

243    Erik Gregersen i Assens. 16.4.1722, fol.284B.
E:Anne Christoffersdatter. B:
1) Gregers Eriksen 19
2) Christoffer Eriksen 15
3) Peder Eriksen 12
4) Christen Eriksen 8.
FM:
1 farbror Jørgen Gregersen i Brorup
2 fasters mand Rasmus Rasmussen i Øster Hæsinge.

244    Jørgen Lauridsen Skytte i Assens. 28.4.1722, fol.285B.
E: Karen Madsdatter. LV: Mads Mikkelsen, skrædder. B:
1) Mogens Jørgensen 11
2) Laurids Jørgensen 8
3) Karen Jørgensdatter 6.
FM: Mads Jørgensen Blangstrup.

245    Hans Hansen Tommerup i Assens. 2.7.1722, fol.286B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Hans Dehn.
Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 16.7.1711 lbnr.150]. B:
1) Christian Hansen
2) Margrethe Kirstine Hansdatter.
FM: Anders [Bertelsen] Wolder, præst i Resen, beslægtet på mors side.

246    Helvig [Jensdatter] i Assens, der døde 17.4.1717, fol.294B.
Enke efter Thomas Iversen, borgmester, [skifte 6.7.1698 lbnr.61]. B:
1) [Sofie Amalie Thomasdatter] g.m. Joachim Leegaard [til Skærbæk i Tanderup sogn]. 6B:
a Frederik Leegaard, løjtnant
b Magdalene Sofie Leegaard
c Kirstine Cecilie Leegaard
d Thomas Leegaard
e Kirsten Leegaard
f Helvig Leegaard g.m. Christian Peiter, musikant
2) Christiane Sofie Thomasdatter g.m. Lauge Hansen, borgmester i Assens
3) Hans Adolf Thomsen Carl, postmester
4) Thomas Christian Thomas Carl, kommandør, død. 1B:
a Peder Klomand Carl.

247    Hans Adolf Thomsen Carl, ugift postmester i Assens. 4.12.1717, fol.311B.
Arvinger angives ikke. (Se lbnr.246).

248    Magdalene Sass i Assens. 19.5.1733, fol.326B.
0) forældre [Niels Mathiassen Sass, præst i Assens og Kærum, død 19.7.1665 og Mariche Poulsdatter]
1) bror Poul Nielsen Sass, øverste kapellan i Haderslev, død 27.12.1700, var g.m. Margrethe Valentinsdatter Schmidt. 3B:
a Nikolaj Gotfred Sass, successor i Haderslev
b Margrethe Sass, død, var g.m. Boysen. 1B:
1 Poul Boysen
c Margrethe Sass, død, var g.m. Reigen. 2B:
2 døtre i Arkhangelsk, hvis navne ikke angives.
2) søster Christine Nielsdatter Sass, død, var g.m. Jacob Fugl, købmand i Assens. 1B:
a Niels Christinus Jacobsen Sass, kapellan i Odense Sankt Knud.
Afdøde boede hos Andreas Fugl., købmand i Assens.

249    Oluf Bang, toldforpagter i Assens. 30.12.1730, fol.332.
Enkemand. B:
1) Bodil Leth Bang.
FM: fasters mand Hans Wederkinch, købmand.
Afdøde døde 29.12.1730 i Odense.

250    Elisabeth Birgitte Wulf i Assens. 10.2.1735, fol.346B.
Enke efter Bertel Jørgensen, herredsfoged. B:
1) Else Margrethe Bertelsdatter, død, var g.m. [Michael] Ermandinger, byfoged i Christiania. 1B:
a Cecilie Elisabeth Ermandinger 8
2) Christian Ulrik Bertelsen, herredsfoged, død. E: Mette Cathrine Winther. LV: bror Christian Henrik Winther, rektor i Assens. 1B:
a Christiane Ulrikke Bertelsen
3) Sofie Christiane Bertelsdatter g.m. [Johan Ludvig] Schwermann, fiskemester i Frederiksborg.
4) Jørgen Bertelsen, rådmand i Ålborg
5) Otto Vincent Bartholin, proviantforvalter på Kronborg.

251    Lambert Selmer, by- og rådstueskriver i Assens. 20.8.1736, fol.408.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Olufsen, som beslægtet.
Første ægteskab med [Mariche Jørgensdatter, [skifte 28.11.1718 lbnr.229]. B:
1) Johan Christian Selmer.
FM: farbror Mathias [Hansen] Selmer, præst i Øster Snede.
Arv i boet efter afdødes mor [Margrethe Lambertsdatter Pouch, begravet Øster Snede 7.5.1736], enke efter andet ægteskab med Christen Jensen, [regimentskvartermester i Assens. Første ægteskab med Hans Johansen Selmer, proprietær til Skjoldagergård og forvalter på Gram gods].
[Afdøde blev begravet 24.8.1736 i Øster Snede].

252    Karen Lauridsdatter i Assens. 27.12.1736, fol.409.
Enke efter Laurids Pedersen Provst. B:
1) Ingeborg Lauridsdatter 22
2) Peder Lauridsen 18.
FM: Just Christensen, skomager.

253    Karen Andersdatter i Assens. 6.2.1737, 410.
E: Albert Lauridsen. A:
1) søster Anne Andersdatter g.m. Niels Troelsen
2) søster Kirsten Andersdatter g.m. Mads Pedersen
3) bror Hans Andersen på Bågø, død. Hans børn ved deres stedfar Hans Hansen
4) bror Peder Andersen på Bågø, død. Hans børn
5) søster, død, E: Hans Nielsen i Sønder Åby. Hendes 3 børn.

254    Bodil Christoffersdatter i Assens. 18.2.1737, fol.411.
E: Peder Poulsen, smed. A:
1) [Mangler] Nisdatter g.m. Anton Schmidt, skomager
2) Margrethe Nisdatter g.m. Rasmus Nielsen Kodkilde
3) Karen Nisdatter.
FM: Bertel Christensen Dam.

255    Johan Henrik Bødker i Assens. 12.5.1737, fol.411B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Just Christensen. B:
1) Hans Joachim Gran, snedker
2) Thomas Albert Gran, skrædder.
FM: farbror Hans Jørgen Gran.

256    Margrethe Andersdatter i Assens. 7.2.1738, fol.412.
E: Hans Hansen, bødker. B:
1) Anne Marie Hansdatter 1 år 3 mdr.

257    Karen Madsdatter i Assens. 11.2.1738, fol.412B.
E: Jeppe Jensen Bech.
Af første ægteskab B:
1) Lene Cortsdatter 14.
FM: farbror Jørgen Mathiassen, feldbereder.

258    Peder Hansen i Assens. 8.3.1738, fol.413B.
E: Anne Dorthe Nielsdatter. LV: Hans Wederkinch. B:
1) Niels Pedersen, over 25
2) Karen Pedersdatter 23
3) Anne Marie Pedersdatter 19
4) Hans Pedersen 16
5) Anders Pedersen 13.

259    Iver Lauridsen Møller i Assens. 18.4.1737, fol.414B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard, toldforpagter. A:
1) bror Christen Lauridsen Møller g.m. Maren Olufsdatter
2) søster Dorthe Lauridsdatter g.m. Peder Madsen Møller
3) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Erik Sørensen Møller i Strandmøllen ved Assens
4) søster Anne Lauridsdatter Møller g.m. Laurids Clausen i Barløsegård
5) halvbror Laurids Hansen Møller i Bergen i Norge.

260    Mads Jørgensen Blangstrup i Assens. 14.5.1737, fol.418B.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. A:
1) søster Margrethe Schmidt
2) bror, død. 1B:
a Jørgen Sørensen.

261    Jørgen Nielsen Esmann, skomager i Assens. 27.5.1738, fol.419.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jacob Hansen, handskemager. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 18
2) Hans Jørgensen 12
3) Kirsten Jørgensdatter 10
4) Marie Jørgensdatter 7
5) Niels Jørgensen 5
6) Karen Jørgensdatter 3½.
FM:
1 morbror Knud Hansen, tøffelmager’
2 Rasmus Christoffersen.

262    [Karen] i Assens. 13.5.1736, fol.420.
E: Mads [Christensen] Blad. B:
1) Henrik Madsen Blad 25
2) Lorents Madsen Blad 20.

263    Rasmus Nielsen Kodkilde i Assens. 30.12.1738, fol.420B.
E: Margrethe Nisdatter. LV: Jens Madsen Sønderby. A:
1) forældre Niels Lauridsen og Karen Nielsdatter i Aborg.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Nielsen.

264    Dorthe Jensdatter i Assens. 1.2.1731, fol.421.
E: Niels Nielsen Nordby. B:
1) Niels Nielsen 12 uger.
FM: morbror Peder Jensen.
Desuden nævnes afdødes forældre Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter.

265    Niels Hansen, skomager i Assens. 9.2.1738, fol.421B.
E: Anne Hansdatter [Gedde]. LV: Christen Jørgensen, skrædder.
[Af første ægteskab] B:
1) Jens Nielsen
2) Jørgen Nielsen
3) Christian Nielsen
4) Maren Nielsdatter.
FM: Henrik Hansen, gørtler.
(Sml. lbnr.279).

266    Johan Johansen Finch, tobaksspinder i Assens. 10.2.1739, fol.423B.
E: Mette. LV: Mathias Bøyesen.
Arvinger kendes ikke.

267    Peder Henriksen Dam i Assens. 22.4.1739, fol.425.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Hans Jørgen Klingenberg i Svendborg. A:
1) mor Karen Madsdatter i Ålsbo i Rørup sogn
og afkald fra øvrige arvinger 27.4.1739.

268    Ernst Anton Bruchmann i Assens, der døde 15.4.1739, fol.425B.
E: Ellen Mathiasdatter. LV: Mads Sørensen, feldbereder.
Afdøde efterlader 3 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Jørgen Mathiassen, feldbereder.

269    Kirsten Iversdatter i Assens. 26.3.1739, fol.426.
E: Niels Rasmussen Voldtofte. B:
1) Karen Nielsdatter 14
2) Rasmus Nielsen 1½.

270    Anne Sofie Christoffersdatter i Assens. 16.2.1739, fol.426B.
Enke efter Andreas Olufsen, skomager. B:
1) Oluf Andreassen, skræddersvend
2) Anne Cathrine Andreasdatter
3) Margrethe Andreasdatter.
FM: morbror Bertel Christoffersen Dam.

271    Hans Nielsen i Assens. 1.7.1740, fol.428.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Johan Hartvig Corps, tobaksspinder
2) Peder Hansen i Altona.

272    Frederik Hansen Gynther, rebslager i Assens. 5.12.1740, fol.429.
E: Mariche Bang. LV: Christian Schiøtz. B:
1) Hans Gynther.
FM: farbror Henrik Gynther.

273    Dorthe Mortensdatter i Assens, der døde 15.12.1740, fol.432B.
E: Simon Blad. A:
1) bror, død. 1B:
a Jørgen Smed g.m. Bodil Hansdatter
2) søster Maren Mortensdatter, enke efter Anders Hansen [Plougmann]
3) søster Anne Mortensdatter
4) søster Margrethe Mortensdatter g.m. Hans Gertsen.

274    Sinne Nisdatter i Assens. 13.8.1740, fol.433B.
Enke efter Bonde Jørgensen. B:
1) Jørgen Bondesen
2) Nikolaj Bondesen
3) Mette Bondesdatter g.m. Rasmus Pedersen på stedet
4) Anne Cathrine Bondesdatter.

275    Peder Poulsen, smed i Assens. 12.3.1741, fol.434.
E: Gertrud Andersdatter. LV: Hans Jensen. B:
1) Anders Pedersen 2½.
FM: Jørgen Madsen Sønderby.
Desuden nævnes enkens bror Hans Andersen.

276    Anne Dorthe Nielsdatter i Assens. 3.2.1741, fol.435.
Enke efter Peder Hansen, [skifte 8.3.1738 lbnr.258]. B:
1) Niels Pedersen Højrup
2) Karen Pedersdatter
3) Anne Marie Pedersdatter
4) Hans Pedersen Holmer i København
5) Anders Pedersen Højrup.

277    Maren Madsdatter i Assens. 9.10.1741, fol.443.
E: Hans Lauridsen Kolt. B:
1) Laurids Hansen
2) Dorthe Hansdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Madsdatter.

278    Bodil Sørensdatter Leth i Assens. 22.11.1739, fol.447, 462B.
Enke efter Niels Poulsen Møller. B:
1) Christian Nielsen Møller. Afkald Amsterdam 28.2.1742.
FM: Niels Fogh til Brobygård [i Sønder Broby sogn.

279    Anne Hansdatter Gedde i Assens. 4.2.1742, fol.448B.
Enke efter Niels Hansen, skomager, [skifte 9.2.1738 lbnr.265]. A:
1) bror, død. 2B:
a Hans Jensen Gedde
b Mads Jensen Gedde

280    Peder Nielsen i Assens. 22.12.1741, fol.449B.
E: Maren Pedersdatter LV: Poul Møller.
Af første ægteskab B:
1) Bente Pedersdatter.
FM: søskendebarn Niels Pedersen.

281    Elisabeth Iversdatter i Assens. 25.8.1740, fol.450B.
Enke efter Niels Lauridsen Storm. B:
1) Marie Nielsdatter Storm.
FM: halvbror Laurids Nielsen Storm.
Desuden nævnes Niels Lauridsen Storms øvrige børn efter første hustru [Bodil Nielsdatter, skifte 5.7.1702 lbnr.91]. B:
1 Niels Nielsen Storm, død. 1B: Niels Nielsen Storm
2) Jens Nielsen Storm.

282    Søren Hansen, smed i Assens. 19.2.1742, fol.452.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Albert Jørgensen. B:
3) Hans Christian Sørensen 8.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Sørensen, smed
2) Cathrine Sørensdatter g.m. Jørgen Jensen Bolt.

283    Niels Nielsen Turup i Assens. 17.3.1742, fol.453.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Olufsen. A:
1) halvsøster, død. 3B:
a Johan Rasmussen i Ålsbro
b Hans Rasmussen
c Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Mikkelsen i Barløse
2) halvsøster, død. 1B:
a Anne Jespersdatter g.m. Jørgen Christoffersen i Ebberup på herredsfogeds Læsøs gods
3) halvsøster, død. 1B:
a Maren Andersdatter g.m. Claus Nielsen i Hesle.

284    Birgitte Christine Rasch i Assens. 19.4.1742, fol.455B.
E: Herman Frederik Kyster. B:
1) Johan Herman Kyster 11
2) Louise Kyster 9
3) Marie Sofie Kyster 7
4) Knud Kyster 3 mdr.
FM: morbror Knud Rasch, fuldmægtig på Løgismose.

285    Jacob [Lauridsen] Brorson, toldkontrollør i Assens. 2.3.1742, fol.457.
E: Mette Kirstine [From]. LV: Mandrup Due Jørgensen, by- og rådstueskriver. B:
2) Øllegaard Jacobsdatter Brorson g.m. Hans Thorsager i København
3) Helene Jacobsdatter Brorson g.m. Johannes Nerger, kaptajn i Jylland
4) [Marie] Jacobsdatter Brorson g.m. Christian Frederik Stolpe, degn i Humble
5) Anne Marie Jacobsdatter Brorson
6) Anne Cathrine Jacobsdatter From.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter Bredal]. B:
1) [Anne] Jacobsdatter Brorson g.m. Emmike [Olufsen] Hjerm, præst i Vandborg.

286    Laurids Nielsen Lunde, hattemager i Assens. 2.1.1742, fol.459.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Bech. A:
1) bror Rasmus Nielsen, bødker
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Lunde
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Christian Hansen Lunde.

287    Anne Jørgensdatter Julius i Assens. 19.8.1741, fol.462B.
E: Jørgen Olufsen, murer. A:
1) bror Iver Jørgensen Julius (Juhlin), degn i Sandager og Holevad
2) bror Anders Jørgensen, død. Hans børn
3) søster Gertrud Jørgensdatter g.m. Hans Pedersen Qvist i Svendborg.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Hansdatter. Arv til B:
1) Sofie Charlotte Christiane Jørgensdatter.

288    Birgitte [Andersdatter] Been i Assens. 16.7.1742, fol.464B.
Enke efter Peder Nielsen Karup. B:
4) Oluf Pedersen Karup, købmand.
Første ægteskab med Bertel Andersen Wolder. B:
1) Anders Bertelsen Wolder, præst i Resen og Humlum
2)Jørgen Bertelsen Wolder i København
3) Gertrud Bertelsdatter Wolder.

289    Margrethe i Assens. 16.4.1741, fol.466.
E: Andreas Schultz.
Arvinger angives ikke.

290    Jens Johansen, vægter i Assens. 19.9.1742, fol.466.
E: Anne Marie. LV: Andreas Schultz.
Arvinger angives ikke.

291    Peder Mikkelsen, ladefoged i Assens. 12.4.1742, fol.466B.
E: Maren Hansdatter. LV: Rasmus Hansen. B:
1) Birthe Pedersdatter 14
2) Hans Pedersen 11
3) Anne Cathrine Pedersdatter 9
4) Maren Pedersdatter 6.
FM:
1 farbror Christen Mikkelsen i Melby
2 farbror Henrik Mikkelsen i Flemløse.

292    Hans Kloster, bager i Assens. 12.9.1742, fol.467B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Tobias Franck, apoteker. B:
1) Niels Hansen Kloster 20.

293    Anders Nielsen, ugift portbetjent i Assens, der døde 13.4.1743, fol.470.
Forlovet med Anne Marie Christoffersdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. A:
1) bror Christen Nielsen i Horne
2) bror Peder Nielsen i Torup på Billeskov gods
3) bror Laurids Nielsen Lykke i Bæring [i Barløse sogn] på Brahesholm gods, død. 2B:
a Cathrine Lauridsdatter
b Mette Lauridsdatter
4) bror Knud Nielsen i Vistofte, død. 6B:
a Niels Knudsen
b Mads Knudsen
c Hans Knudsen
d Henrik Knudsen
e Peder Knudsen
f Mette Knudsdatter.

294    Karen Markusdatter i Assens. 6.6.1743, fol.474.
E: Niels Nielsen, handskemager. A:
1) mor Mariche Olufsdatter
2) bror Iver Markussen i Ostindien
3) bror Mads Markussen
4) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen, bager i Odense.

295    Hans Andersen i Assens. 20.6.1741, fol.475B.
E: Mette Bentsdatter. B:
1) Karen Hansdatter.
(Muligvis er der flere børn).

296    Claus Snedker, fattiglem i Assens. 9.7.1742, fol.475B.
E: Maren Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

297    Knud Maarslet, tolder i Assens. 31.12.1742, fol.475B.
E:Gedske [Lauridsdatter Wolder]. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard.
Arvinger angives ikke.

298    Hans Pedersen, borgmester i Assens. 28.3.1743, fol.476.
E: Else Cathrine Barfoed. LV: Bertram Treven.
Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1743 for enken og hendes 4 sønner og 3 døtre.’Assens Byfoged
Skifteprotokol
1738-1763

299    Kirsten Lauridsdatter Wolder (Woller), ugift i Assens. 21.5.1737, fol.2.
A:
0) forældre [Laurids Bertelsen Wolder, købmand i Assens. 9.11.1696 lbnr.57 og Mette Bertelsdatter]
1) bror Bertel Lauridsen Wolder, præst på Lyø, [skifte Sallinge herred gejstlig 12.4.1728 lbnr.51]. Første ægteskab med [Anne Elisabeth Jørgensdatter Rhodius, skifte Sallinge herred gejstlig 12.8.1709 lbnr.23]. 5B:
a Laurids Bertelsen Wolder, degn i Brenderup og Ore
b Kirsten Bertelsdatter Wolder g.m. Jørgen Pedersen Mørch, skrædder i København
c Johannes Bertelsen Wolder
d Severin Bertelsen Wolder
e Bartholin Bertelsen Wolder, i kongens sølvkammer.
Bertel Lauridsen Wolders andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter Pougdal], nu g.m. successor Niels [Arctander Christensen] Holm. 4B:
f Jørgen Pougdal Wolder
g Godske Ditlev Bertelsen Wolder
h Anne Elisabeth Bertelsen Wolder
i Henrik Bartram Bertelsen Wolder 20
2) søster Karen Lauridsdatter Wolder, enke efter Hans Faber, præst i Søllested og Vedtofte, [død 26.3.1724] ved svigersøn Henning [Christoffer Hansen] Plesner, præst i Søllested og Vedtofte
3) søster Gedske Lauridsdatter Wolder g.m. Knud Maarslet, tolder i Assens.

300    Christian Urban Schurtz, farver i Assens. 19.1.1742, fol.11B, 48.
Enkemand efter [Margrethe Hvalsø, begravet 7.12.1741]. B:
1) Birgitte Kirstine Schurtz g.m. Jacob Lauridsen Lund, farver i Kerteminde
2) Birgitte Schurtz g.m. Rasmus Bang, købmand
3) Susanne Schurtz 17, der døde, skifte 6.11.1743
4) Anne Marie Schurtz 16.
FM:
1 morbror Jacob Hansen Hvalsø, præst i Sandager og Holevad
2 mosters mand Peder Hartvigsen til Orelund.
Litteratur: Slægterne Lund fra Orelund af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1962 side 165-176. Heri side 173: Jacob Lauridsen Lund.

301    Maren i Assens, der døde 30.5.1743, fol.41B.
E: Frands Lukassen, stodderfoged.
Hendes B:
1) Mikkel Lauridsen i Asperup sogn
2) Hans Thomsen, skrædderdreng i Assens.

302    Mette Bondesdatter i Assens. 26.7.1743, fol.42.
E: Rasmus Pedersen. B:
1) Peder Rasmussen 9 mdr.
FM: mosters mand Henrik Iversen, skrædder.

303    Anne Magdalene i Assens, der døde 13.6.1743, fol.43.
E: Ulrik Thomsen, handskemager. A:
1) morbror, død. 1B:
a Andreas Mühlenstedt, klokker i Vejle.
Arv i boet efter enkemandens bror Morten Thomsen, skifte 10.1.1737 lbnr.304 til hans 3 børn, hvor af den ældste søn Thomas Mortensen er rytter.

304    Kirsten Henriksdatter i Assens. 10.1.1737, fol.45.
E: Morten Thomsen, der også døde. B:
1) Thomas Mortensen 17
2) Cathrine Marie Mortensdatter 11
3) Hans Henrik Gertzinger Mortensen 3.
FM:
1 farbror Ulrik Thomsen, handskemager
2 svoger Rasmus Henriksen, murer.

305    Rasmus Hansen i Assens. 10.7.1743, fol.46B.
E: Mette Hansdatter. LV: Mads Sørensen. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter 16
2) Sidsel Rasmusdatter 12
3) Marie Cathrine Rasmusdatter 10.
FM:
1 farbror Hans Hansen i Melby
2 farbror Anders Hansen i Melby.

306    Bertel [Hansen], handskemager i Assens, der døde 5.8.1743, fol.53.
Enkemand efter Kirsten Lorentsdatter, død 6.3.1743. B:
1) Dorthe Malene Bertelsdatter 35, vanvittig.
FM: Jacob Handskemager som beslægtet.

307    Jens Skydebjerg i Assens. 14.1.1743, fol.55.
Enkemand. B:
1) Jørgen Jensen, skrædder
2) Anne Kirstine Jensdatter.

308    Christen Andersen Jyde, vognmand i Assens. 21.8.1743, fol.56.
E: Maren Eriksdatter. LV: bror Niels Eriksen, skrædder i Lundager.
Uden ægteskab med Dorthe Hansdatter, nu g.m. Laurids Segelberg i København. B:
1) Hans Christensen 15.
FM: mors stedfar Mads Hansen i Sønderborg.

309    Nikolaj Bondesen i Assens. 14.7.1743, fol.57.
E: Inger Henriksdatter. LV: stedfar Christen Andersen. B:
1) Else Marie Nikolajsdatter 10
2) Anne Cathrine Nikolajsdatter 8
3) Henrik Nikolajsen 6
4) Bonde Nikolajsen 5
5) Sinne Nikolajsdatter 2
6) Laurids Nikolajsen 1
7) Nikoline Nikolajsdatter, født efter fars død.
FM:
1 fasters mand Rasmus Pedersen
2 fasters mand Hans Olufsen i Sønderby
3 Mathias Rebslager, som beslægtet.

310    Jørgen Jensen Skydebjerg, skrædder i Assens. 22.1.1744, fol.59.
E: Mette Lauridsdatter. LV: bror Jesper Lauridsen, skrædder. A:
0) far [Jens Skydebjerg, skifte 14.1.1743 lbnr.307]
1) søster Anne Kirstine Jensdatter Skydebjerg.

311    Anne Margrethe Rasmusdatter i Assens. 30.1.1744, fol.60.
E: Mads Olufsen, skomager. B:
1) Anne Elisabeth Madsdatter 13
2) Oluf Madsen 10
3) Kirsten Madsdatter 6
4) Anne Cathrine Madsdatter 1.
FM: mosters mand Erik Kylling, skrædder.

312    Kirsten Jørgensdatter i Assens. 8.7.1743, fol.61.
E: Rasmus Nielsen, bødker. B:
1) Anne Rasmusdatter 17
2) Jørgen Rasmussen 14
3) Niels Rasmussen 11.
FM: morbror Peder [Jørgensen], bødker.

313    Peder Guldsmed, skomager i Assens. 15.12.1743, fol.64.
E: Maren Jørgensdatter. LV: svoger Mads Olufsen, skomager. B:
1) Kirsten Pedersdatter 2.
FM:
1 mors stedfar Anders Jørgensen i Voldtofte
2 mors svoger Erik Kylling.

314    Kirsten Pedersdatter i Assens. 28.3.1744, fol.66B.
Enke efter Rasmus Guldsmed. B:
1) Peder Rasmussen Guldsmed, [skifte 15.12.1743 lbnr.313. E: Maren Jørgensdatter. B:
a Kirsten Pedersdatter
2) [Anne Margrethe Rasmusdatter, skifte 30.1.1744], var g.m. Mads Olufsen
3) datter g.m. Erik Hansen Kylling, [skrædder]
4) søn, død. 1B:
1 Jeppe Christian i Voldtofte ved stedfar Laurids Storm.

315    Laurids Sørensen, klejnsmed i Assens. 2.3.1744, fol.67.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mads Lauridsen, bager. B:
1) Søren Lauridsen 11
2) Maren Lauridsdatter 9.
FM: Hans Gedde, snedker, som beslægtet.
Arv i boet efter afdødes far 8Søren Hansen], skifte 19.2.1742 lbnr.282 til afdødes halvbror [Hans Christian Sørensen].

316    Maren i Assens. 2.4.1744, fol.68.
Enke efter Jørgen Bondesen. B:
1) Nis Jørgensen 20
2) Lauge Hans Christian Jørgensen 18
3) Jørgen Jørgensen 12.
FM: Henrik Iversen, som beslægtet.

317    Anne Helvig Thott i Assens. 23.7.1741, fol.69.
Enke efter statsråd Jørgen de Brahe.
Samtlige arvinger frasiger arv og gæld efter forældre og fastre.
Arv i boet efter afdødes far Knud Thott [til Brahesborg i Gamtofte sogn] til afdødes søster Sofie Thott.
Desuden nævnes:
1 løjtnant Preben Brahe til Hvedholm [i Horne sogn]
2 greve Otto Mandrup Rantzau til Brahesborg, søn af stiftsbefalingsmand Christian Rantzau til Brahesborg, der kalder afdøde for mors moster.
Bilag er indført i en særlig protokol.

318    Claus Brandt i Assens. 7.5.1742, fol.77B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: morfar Jacob Jensen.

319    Hans Thomsen, ugift skræddersvend i Assens. 20.4.1744.
Arvinger angives ikke.
Boet udleveres til afdødes stedfar Frands Lukassen.

320    Anne Albertsdatter i Assens. 10.7.1744, fol.81.
E: Oluf Hansen Been. B:
1) Hans Albert Olufsen 5.
FM: morfar Albert Jørgensen.

321    Mads Jensen, en aftakket rytter i Jylland. 13.5.1744, fol.81B.
E: Sidsel Christensdatter i Assens. LV: Rasmus Boyesen.
Arvinger kendes ikke.

322    Birthe Lauridsdatter i Assens. 17.3.1744, fol.82B.
E: Niels Madsen, slagter. B:
1) Mads Nielsen
2) Laurids Nielsen 18
3) Niels Nielsen 14.

323    Hans Werner, transportforvalter i Assens. 17.4.1743, fol.83.
E: Margrethe Normann. LV: N. Læsø. B:
1) [Anne Margrethe] Werner.
FM: Jørgen Madsen Kærumgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1742.
Desuden nævnes følgende panthavere:
1 Johan Normann, præst [i Slemminge og Fjelde]
2 Madam Normann i København.
(Se skifte efter enkens bror Johan Normann, præst i Slemminge og Fjelde, skifte Musse herred gejstlig 3.11.1757 lbnr.114 g.m. Anne Cecilie Pedersen i Sakskøbing, skifte Musse herred gejstlig 13.7.1767 lbnr.166).

324    Rasmus Leegaard, ugift i Assens. 26.2.1744, fol.91.
A:
1) mor Anne Margrethe, enke efter Mogens Legaard i Viuf ved Kolding
2) bror Frederik Leegaard på Turebyholm på Sjælland
3) søster Bodil Leegaard, død. E: Hans Hartvigsen i Viuf. 2B:
a Hartvig Hansen
b Mogens Hansen
4) søster Christence Leegaard g.m. Niels Lottrup i Viuf. Gave til 2B:
a Christen Nielsen Lottrup
b Karen Margrethe Nielsdatter Lottrup
5) bror Hans Leegaard i Odense
6) Henrik Leegaard i Kristiansand i Norge.

325    Christian Fyhren, ugift tobaksspinder i Assens. 11.5.1743, fol.96B.
E: Arvinger angives ikke.

326    Opbudsbo i Assens. 13.6.1743, fol.99B.
Registrering af fallitbo hos bortrømte Herman Kyster (Köster) i Assens.
Arv i boet til 4 børn af bortrømtes første ægteskab med Birgitte Christine Rasch, skifte 19.4.1742 lbnr.284.
Desuden nævnes:
1 bortrømtes hustru Birthe Cathrine og hendes mor Marie, enkle efter Thomas Sørensen
2 [første hustrus bror] Knud Rasch, fuldmægtig på Løgismose.

327    Jeppe Lauridsen i Assens, der døde 15.9.1744, fol.104B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: bror Christen Jørgensen, skrædder. B:
2) Anne Jepsdatter.
Første ægteskab med Margrethe Jensdatter, [skifte 22.7.1713 lbnr.176]. B:
2) Birgitte Cathrine Jepsdatter.
FM: Hans Østerby.

328    Vibeke Hansdatter i Assens. 30.11.1744, fol.105B.
E: Hans Jensen. B:
1) Dorthe Kirstine Hansdatter 8.
FM: farbror Peder Jensen.

329    Jens Lauridsen i Assens. 18.4.1741, fol.106.
E: Anne. LV: Bertram Treven. V:
1) Laurids Jensen
2) Barbara Kirstine Jensdatter
3) Inger Jensdatter.
FM: Peder Rebslager.

330    Laurids Hansen, skrædder i Assens. 27.4.1744, fol.107.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Eriksen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Lauridsen i København
2) Inger Lauridsdatter i Haderslev
3) Mette Lauridsdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Nordborg
4) Johanne Lauridsdatter g.m. Daniel Urban i Nordborg
5) Dorthe Lauridsdatter i Nordborg.
FM: Ulrik Thomsen, handskemager.

331    Oluf Olufsen Normann i Assens. 25.12.1744, fol.108.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Mortensen, vognmand.
Hans barn, der er lyst i kuld og køn B:
1) Knud Normann, birkeskriver i Vejlø birk ved Næstved.
Afdøde døde 24.12.1744.

332    Jens Pedersen i Assens. 9.10.1741, fol.109B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jørgen Kærumgaard. B:
1) Peder Jensen
2) Hans Jensen
3) [Dorthe Jensdatter, skifte 1.2.1731 lbnr.264]. E: Niels Nielsen [Nørby]. 1B:
1) Niels Nielsen.

333    Henrik Pedersen i Assens. 20.3.1744, fol.110.
E: Kirstine Sofie. B:
1) Peder Henriksen i Nyborg
2) Birthe Marie Henriksdatter 32 ved Odense
3) Mette Kirstine Henriksdatter 22
4) Hans Christian Henriksen 10.
FM: Oluf Normann.

334    Nikodemus [Pedersen] Sommerfeldt, feldbereder i Assens. 12.1.1745, fol.110B.
E: Margrethe Bering. B:
3) Jens Nikodemussen, feldbereder
4) Margrethe Nikodemusdatter 27
5) Anne Nikodemusdatter 25
6) Lorents Nikodemussen 18
7) Jørgen Nikodemussen 15.
Første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter Købke, skifte 1.7.1710 lbnr.142]. B:
1) Anne Margrethe Nikodemusdatter g.m. Hans Pedersen i Hårby
2) Kirsten Nikodemusdatter g.m. Hans Ottesen.

335    Maren Jørgensdatter i Assens, der døde 22.1.1745, fol.111B.
E: Jørgen Hansen Kærumgaard, skomager.
Første ægteskab med [Peder Guldsmed, skomager, skifte 15.12.1743 lbnr.313]. B:
1) Kirsten Pedersdatter 3.
FM: [mors svoger] Erik Hansen Kylling, skrædder.

336    Laurids Nielsen Storm i Assens. 13.3.1745, fol.114.
E: Marie. LV: Henrik Iversen, skrædder. B:
1) Bolette Marie Lauridsdatter 12.
FM: farbrors søn Niels Storm, skomager.
Skifte sluttet 14.10.1730 efter afdødes første hustru.

337    Sidsel Nielsdatter i Assens. 26.4.1745, fol.115B.
E: Poul Nielsen Rolle (Roulle). B:
1) Niels Poulsen 17
2) Anne Marie Poulsdatter 12.

338    Maren Bang i Assens. 26.1.1745, fol.116.
Enke efter Hans Christian [Bertramsen] Treven, vejer og måler.
Testamente, dateret Fredensborg slot 9.9.1724.
Hans A:
0) forældre [Bertram Treven, tolder i Kerteminde, skifte Kerteminde 9.4.1690 lbnr.137 og Gertrud Nielsdatter [Riber], død 5.2.1686]
1) søster Karen Bertramsdatter Treven, [død 2.6.1723], var g.m. [Mathias Georg Jørgensen] Fibiger, rådmand i Nyborg, [begravet Nyborg 21.3.1741]. 6B:
a Jørgen Fibiger, skoleholder i Ubberud
b Bertram Treven Fibiger, kateket i Assens
c Hans Fibiger i København
d Karen Fibiger g.m. Arent [Christiansen] Hassel i [Sønder] Åby, præst [i Husby og Wedellsborg kapel]
e Abel Cathrine Fibiger på Frederiksgave
f Gertrud [Cathrine] Fibiger g.m. Niels [Pedersen] Basse, præst i Sønderby.
[Hans første ægteskab med Cathrine Bertelsdatter Bruun, skifte 21.6.1713 lbnr.153].
Hendes A:
1) søster Anne Cathrine Bang, ugift i Assens.

339    Marie Cathrine Nielsdatter i Assens. 10.5.1745, 123.
Enke efter Ditlev Olufsen, feldbereder. B:
1) Jens Ditlevsen i Nordborg på Als
2) Oluf Ditlevsen
3) Hans Ditlevsen 24, musikantsvend i København
4) Johanne Ditlevsdatter 18
5) Marie Cathrine Ditlevsdatter 16
6) Bernt Ditlevsen 17, i Nordborg.
Afdøde havde siddet i uskiftet bo efter bevilling af 31.7.1744.

340    Niels Rasmussen Selmer, byfoged i Assens. 27.2.1745, fol.125.
E: Mette Marie Lauridsdatter Skipper. LV: Niels Læsø. B:
1) Lorents Selmer i København
2) Mathias Selmer i Vestindien
3) Karen Kirstine Selmer g.m. Laurids Lauridsen Skipper i Hobro
4) Mette Cathrine Selmer g.m. Hans Jacob [Akselsen] Vejle, præst i Hvornum og Snæbum.

341    Jørgen Daniel Schrøder, kaptajn i Assens. 8.5.1745, fol.130.
E: [Louise Sofie] Christine Cathrine. LV: Peder Jørgen Conrad, rebslager. B:
1) Elisabeth Cathrine Schrøder, gift i Hamborg
2) [Gertrud] Dorthe Sofie Schrøder 30
3) Louise Tugendreich Schrøder 28
4) Frederikke [Louise Charlotte] Christiane Schrøder i Hamborg.

342    Thomas Schiøtz, bedemand i Assens. 21.7.1745, fol.130B.
Enkemand. B:
1) Gissel Thomasdatter Schiøtz
2) Christian Schiøtz
3) Søren Schiøtz, stueskriver.

343    Aage Wrede, maler i Assens. 21.7.1741, fol.130B.
E: Johanne Mouridsdatter. LV: Mads Sørensen. B:
1) Marie Cathrine Wrede 1
2) Aage Johanne Wrede, født et halvt år efter fars død.
FM: fasters mand Søren Tanderup, skipper.

344    Christen Lauridsen Møller i Assens, der døde 20.11.1742, fol.132.
E: Maren Olufsdatter. LV: Christian Schiøtz. B:
1) Laurids Christensen
2) Kirsten Christensdatter
3) Ingeborg Christensdatter
4) Anne Christine Christensdatter
5) Anne Dorthe Christensdatter.

345    Hans Hansen Østerby, vognmand i Assens. 1.3.1745, fol.132B.
E: Anne Kirstine. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. B:
1) Sofie Kirstine Hansdatter 18
2) Hans Hansen 14
3) Bertel Hansen 10
4) Niels Hansen 5.
FM: fasters mand Niels Nielsen Nordby.

346    Anne Cathrine [Olufsdatter] i Assens. 12.4.1745, fol.133B.
E: Hans [Sørensen] Tanderup [Tamdrup]. B:
1) Oluf Tanderup, skibskarl i Åbenrå
2) Bertel Hansen Tanderup, bagersvend i Christiania i Norge.

347    Thomas Heering, rådmand i Assens. 9.4.1743, fol.134B.
E: Agathe Jæger. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. B:
1) Josva Heering 23, i København
2) Hedvig Christine Heering 20
3) Borchard Heering 19
4) Johan Heering 17
5) Daniel Heering 15
6) Dorthe Christine Heering 13
7) Sofie Cathrine Heering 10
8) Nikolaj Heering 9
9) Egidius Heering 6
10) Conrad Heering 6
11) Claus Haagen Heering 2.
FM: Jacob Lund.
Arv i boet efter enkens far Johan Frederik Jæger, [skifte 24.3.1706 lbnr.116] til enkens søster Christiane Sofie Jæger og efter enkens mor [Helvig Hansdatter], skifte sluttet 12.5.1728.

348    Lambert Franck, borgmester i Assens. 18.4.1744, fol.137B.
Enke efter [Sidsel Nielsdatter, begravet 9.4.1742]. B:
1) Tobias Franck, apoteker i Assens
2) Otto Franck, præst i Hørup på Als
3) Helene Sofie Franck g.m. Christian Henrik [Pedersen] Winther, kapellan i Vejle
4) Julie Franck i Amsterdam i Holland.
(Se skifte efter afdødes mor Helene Johansdatter Pouch, skifte Assens 15.4.1715 lbnr.203, enke efter afdødes far Tobias Franck, apoteker og rådmand i Ribe, skifte Ribe 25.2.1684 lbnr.432].
Litteratur: Beslægtede personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang af Flemming Aa. Winther her på siden

349    Christen [Pedersen], skomager i Assens. 20.12.1745, fol.141B.
E: Susanne Christensdatter. LB: Niels Bech. B:
3) Christen Christensen 8.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter i Flensborg
2) Margrethe Kirstine Christensdatter i Flensborg.
FM: Erik Hansen Kylling.

350    Peder Madsen Grønlund i Assens. 20.10.1741, fol.142B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen, skomager. B:
1) Birthe Pedersdatter 11
2) Jens Pedersen 8½
3) Ingeborg Pedersdatter 5½
4) Anne Cathrine Pedersdatter 8 uger.

351    Kirsten Lauridsdatter i Assens. 6.10.1746, fol.143.
Hendes B:
1) Erik Eriksen i Vedtofte.
Erik Eriksens afdøde bror Laurids Sørensens 3 børn er hos deres mor Anne Pedersdatter i Emtekær.

352    Margrethe Hansdatter i Assens. 27.5.1746, fol.143B.
E: Jørgen Olufsen, soldat. A:
1) bror Mathias Hansen Groos i Lemvig
2) søster Anne Hansdatter g.m. Henrik Clemensen, smed i Bjerre ved Horsens ved søn Herman Henriksen.

353    Anne Pedersdatter i Assens. 1.12.1745, fol.144B.
B:
1) Henning 10.
FM: morbror Jacob Pedersen, murer.

354    Sille Kirstine i Assens. 23.3.1745, fol.145.
E: Oluf Karup, købmand. B:
1) Niels Karup
2) Birgitte Karup.

355    Maren Henningsdatter i Assens. 29.1.1746, fol.156B.
Enke. B:
2) [Mette Kirstine Madsdatter] g.m. Henrik [Hansen Kærumgaard], bødker
3) Maren Madsdatter.
Første ægteskab med Claus Pedersen, [skifte 5.9.1701 lbnr.87]. B:
1) Henning Clausen, død. Hans børn.

356    Peder Hermansen i Assens. 26.12.1746, fol.157.
E: Maren Madsdatter. LV: Henrik Bødker. A:
1) far Herman Ibsen i Aborg i Gamtofte sogn.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Hans Hermansen i Lundager
2 afdødes bror Niels Hermansen i Saltofte
3 afdødes bror Rasmus Hermansen i Gamtofte.

357    Anne Hirznach i Assens. 4.1.1747, fol.159.
Enke efter Jørgen Pedersen Hofberg, rådmand.
Hans A:
1) bror Nikodemus [Pedersen] Sommerfeldt, [skifte 12.1.1745 lbnr.334]. Hans børn
2) søster Løkke Hofberg, død. E: Jesper Skrædder. Hendes børn.
Hendes A:
1) bror David Hirznach, skomagersvend
2) søster Johanne Davidsdatter Salomon Hirznach g.m. Bastian Nielsen Stabel, klokker og skoleholder i Moland i Kristiansand stift i Norge.

358    Bodil Hansdatter i Assens. 9.4.1747, fol.162B.
Enke efter Iver [Lauridsen] Møller, [skifte 18.4.1737 lbnr.259]. A:
1) bror Niels Hansen på Bogø
2) søster Karen Hansdatter, enke efter Svarre, der døde, skifte 2.6.1747. Ingen børn
3) søster Maren Hansdatter g.m. Mads Melby i Assens
4) søster Kirsten Hansdatter på Bogø
5) søster Anne Hansdatter, død. 4B:
a Peder Jørgensen, bødker
b Hans Jørgensen på Bogø
c Maren Jørgensdatter g.m. Hans Henriksen på Bogø
d Sidsel Jørgensdatter g.m. Søren Mortensen
e Kirsten Jørgensdatter, [skifte 8.7.1743 lbnr.312]. E: Rasmus [Nielsen], bødker. 3B:
a Anne Rasmusdatter
b Jørgen Rasmussen
c Niels Rasmussen.

359    Karen [Pedersdatter] i Assens. 5.3.1747, fol.165.
Enke efter Hans Nielsen, [skifte 1.7.1740 lbnr.271]. B:
1) Peder Melby.

360    Laurids Jensen, feldbereder i Assens. 13.1.1747, fol.166.
E: Maren Hansdatter Kærumgaard. LV: Jørgen Hansen Kærumgaard. A:
1) halvsøster Maren Jensdatter, død. 4B:
a Ditlev Olufsen, feldbereder i Nordborg på Als, død. 6B:
1 Jens Ditlevsen
2 Oluf Ditlevsen
3 Hans Ditlevsen
4 Bernt Ditlevsen
5 Johanne Christiane Ditlevsdatter
6 Marie Gabrielsdatter
b Hans Olufsen, handskemager i Sønderborg
c Anne Olufsdatter, død. 2B:
1 Johan Adam i Gamby i Hårslev sogn
2 Jens Filip på Als
d Bodil Olufsdatter, død. 2B:
1 Lorents Lorentsen i Husum
2 Marie Cathrine Lorentsdatter i Tønder.
Skiftebrev 8.2.1741 eller 8.2.1731 efter afdødes første ægteskab.
Børnepenge til:
1) Christen Bertelsen
2) Anne Cathrine Bertelsdatter
3) Magdalene Bertelsdatter.
Afdøde døde 12.1.1747.

361    Maren Markusdatter, ugift i Assens. 10.7.1747, fol.170.
A:
1) søster Anne Markusdatter på Helnæs
2) [halvbror] Niels Christensen på Helnæs.
Arv i boet efter afdødes ugifte bror Peder Markussen, skifte 8.4.1737.

362    Kirsten Olufsdatter i Assens. 13.10.1747, fol.171.
Enke efter Hans Christensen, tømrer. A:
1) søster, død. 1B:
a en datter g.m. Rasmus Jespersen, rytter i Odense.

363    Anne Nielsdatter, fattiglem i Assens. 3.2.1748, fol.172.
Arvinger angives ikke.

364    Bertel Christoffersen Dam, vognmand i Assens. 30.12.1747, fol.172.
Enke efter Anne Hansdatter. B:
1) Christoffer Bertelsen Dam i Svendborg
2) Kirsten Bertelsdatter
3) Sidsel Bertelsdatter 9.
FM: morbror Jens Hansen Helnæs.
Arv i boet efter afdødes søster Anne Sofie Christoffersdatter Dam, [skifte 16.2.1739 lbnr.270] til 2 døtre.

365    Ingeborg Mathiasdatter i Assens. 20.4.1748, fol.178.
E: Peder Christian Jessen. A:
1) søster Mette Mathiasdatter g.m. Lauge Kruse
2) søster Maren Mathiasdatter
3) søster Margrethe Mathiasdatter i Århus
4) bror Jesper Mathiassen i Lyndelse, død. Hans børn.

366    Kirsten Hansdatter Rabøl i Assens. 31.10.1746, fol.179.
A:
1) søster, død. E: Niels Clausen. Hendes 2 børn
2) søster Kirsten Hansdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Rabøl [i Holevad sogn]
3) halvsøster Maren, g.m. en hattemager
4) halvbror Laurids Hansen, murer i Sandager, død. Hans børn
5) halvsøster, død. E: Christen Findsen. Hendes 2 børn
6) halvsøster, død. B:
a en datter g.m. Jacob Handskemager og øvrige børn
7) halvsøster Anne, død. var g.m. Daniel. Hendes 2 børn i Holsten
8) halvsøster Ellen Hansdatter, død. Hendes børn.
Desuden nævnes Johan Grøndal på sin hustrus vegne, [formentlig en af de allerede nævnte].

367    Karen Lauridsdatter i Assens. 28.8.1748, fol.181.
E: Peder Gormsen, drejer. B:
1) Anne Christine Pedersdatter 12
2) Gorm Pedersen 10
3) Cathrine Pedersdatter 7.

368    Johan Henrik Mikkelborg, købmand i Assens, der døde 7.11.1746, fol.181B.
E: Inger Jensdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. A:
1) bror Peder Andersen Mikkelborg, værtshusmand i Haderslev
2) søster, uvist hvor.

369    Hans Nielsen Knap i Assens. 14.11.1748, fol.186.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Niels Hansen 21
2) Mikkel Hansen 19
3) Kirsten Hansdatter 18
4) Maren Hansdatter
5) Hans Hansen 13
6) Anne Kirstine Hansdatter 11
7) Birthe Kirstine Hansdatter 6
8) Margrethe Cathrine Hansdatter 3.
FM: farbror Rasmus Knap.
Desuden nævnes afdødes 3 søskendebørn:
1 Søren Andersen
2 Jørgen Andersen
3 Oluf Andersen.

370    Anne Lauridsdatter i Assens. 8.8.1748, fol.187.
A:
1) søster, død. 1B:
a Lorents Johansen Hubert i Husby sogn.
I boet krævedes betaling af:
1 løn til jordemoderen
2 resterende betaling af lejermålsbøde.
Afdøde døde 7.8.1748.

371    Niels Pedersen Højrup i Assens. 30.11.1748, fol.191.
Arvinger angives ikke.
Arv efter afdødes far [Peder Hansen, skifte 8.3.1738 lbnr.258] og afdødes mor [Anne Dorthe Nielsdatter], skifte 3.2.1741 lbnr.276.
Afdøde døde i Odense Hospital.

372    Mette Kirstine Madsdatter i Assens. 3.1.1749, fol.191B.
E: Henrik Hansen Kærumgaard, bødker. A:
0) forældre [Mads g.m. Maren Henningsdatter, skifte 29.1.1746 lbnr.355]
1) søster Maren Madsdatter g.m. Peder Nielsen Gorm i Ørsted.
Mors første ægteskab med [Claus Pedersen, skifte 5.9.1701 lbnr.87].
2) halvsøster Karen Clausdatter, formentlig død
3) halvbror Peder Clausen i Holland, død. Uvist om børn
4) halvbror Henning Clausen, død. 3B:
a Rasmus Henningsen i Odense
b Dorthe Marie Henningsdatter 15
c Henning Henningsen 11.
Afdøde døde 2.1.1749.

373    Poul Nielsen Rolle (Roulle) i Assens. 12.3.1749, fol.192B.
Enkemand efter Sidsel Nielsdatter, [skifte 26.4.1745 lbnr.337]. B:
1) Niels Poulsen 21, skræddersvend i Turup
2) Anne Marie Poulsdatter 16.
FM:
1 mors [halv]bror Peder Pedersen i Gamtofte sogn
2 Niels Eriksen, skrædder i Assens.

374    Maren [Mortensdatter] i Assens, der døde 16.12.1749, fol.194.
Enke efter Anders [Hansen Plougmann]. B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Niels Grønbæk
2) Johanne Andersdatter i Millinge ved Fåborg
3) Anne Andersdatter, uvist hvor
4) Bodil Andersdatter, [skifte 25.6.1749 lbnr.377]. 3B:
a Mathias Pedersen, rebslager i Assens
b Rasmus Nielsen 15
c Karen Nielsdatter 6
5) Hans Andersen, død. 2B:
a Maren Hansdatter g.m. Reinhardt, kursmed
b Birthe Hansdatter g.m. en soldat i Rendsborg.

375    Herman Goede (Gothe) i Assens. 22.6.1748, fol.194B.
E: Anne Hansdatter.
Testamente 23.10.1745.
Af hendes første ægteskab B:
1) Karen Danielsdatter, død. 1B:
a Christine Ballieur.

376    Rasmus Christoffersen, vognmand i Assens, der døde 23.10.1748, fol.195B.
E: Johanne Rafn. LV: Hans Ottesen.
Testamente af 9.7.1748.

377    Bodil Andersdatter i Assens. 25.6.1749, fol.196.
Enke efter Niels [Jespersen]. B:
2) Rasmus Nielsen i Odense
3) Karen Nielsdatter 18.
Hendes B:
1) Mathias Pedersen, rebslager.

378    Jens Jørgensen, murer i Assens. 22.7.1749, fol.197.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: C. J. Møller. B:
1) Jørgen Jensen 10
2) Niels Jensen 8
3) Maren Jensdatter 9 mdr.

379    Hans Christian Hansen Tønder, skomager i Assens. 2.6.1750, fol.197B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Mads Sørensen. B:
1) Hans Christian Hansen 5½
2) Ingeborg Hansdatter 3½.
Enkens første ægteskab med Jørgen Nielsen Esmann, skifte 27.5.1738 lbnr.261. Arv til 5 børn, hvis navne ikke angives.

380    Jørgen Madsen Kærumgaard i Assens. 30.5.1750, fol.203B.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Bertram, Treven.
Testamente 12.2.1736.
Hans A:
1) Mathias Kærumgaard, død. B:
a Agnethe Marie Kærumgaard.
Hendes A:
1) søster. Hendes B:
a Jørgen Kærumgaard.

381    Niels Elias Pedersen, musikant i Assens. 3.7.1745, fol.204.
E: Anne. LV: Bertram Treven. B:
1) Else Cathrine Nielsdatter 10
2) Anne Margrethe Dorthe Nielsdatter 8.
FM: farbror Peder Pedersen i Bukkerup i Søllested sogn.

382    Margrethe Normann i Assens. 30.4.1750, fol.206B.
E: [Jochum] Kellinghusen, [transportforvalter]. B:
2) Birgitte Kellinghusen 4½.
Første ægteskab med [Hans] Werner, [skifte 17.4.1743 lbnr.323]. B:
1) Anne Margrethe Werner 12.
FM: morbror Johan Normann, præst i Slemminge og Fjelde.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Margrethe [Paulli] i København, enke efter [Andreas] Normann, [juveler].

383    Cort Andersen, feldbereder i Assens. 27.8.1750, fol.212.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Hansen, handskemager. A:
1) søskendebarn Anne Dorthe Voldtofte, degnekone
2) søskendebarn Niels Elias Pedersen, [musikant, skifte 3.7.1745 lbnr.381]. Hans børn.
(Sml. lbnr.230).

384    Rasmus Eriksen, sadelmager i Assens, der døde 9.11.1750, fol.213.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Nielsen Storm.
Afdøde efterlader nogle søskende i Øksendrup på Glorup gods, hvis navne ikke angives.
Fledføringskontrakt med sadelmagersvenden Johan Samuel Fritz.

385    Anne Marie Kruse i Assens. 6.10.1750, fol.214B.
E: Thomas Schumann.
Afdøde var datter af afdøde Carl Kruse, drabant i København.
Arvinger kendes ikke.

386    Elisabeth Birgitte Hoff i Assens, der døde 28.4.1751, fol.217.
E: Jochum Bolt. B:
1) Cathrine Jochumsdatter g.m. Jørgen Hansen Kærumgaard, skomager
2) Anne Margrethe Jochumsdatter
3) Johan Frederik Jochumsen 21
4) Simon Walther Jochumsen, i lære i Odense.

387    Jens Nielsen, ringer i Assens. 16.6.1751, fol.218B.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Jochum Bolt. B:
1) Niels Jensen 14
2) Anne Margrethe Jensdatter 5½.
FM: Jesper Lauridsen, snedker.

388    Maren Hansdatter i Assens. 27.8.1751, fol.219B.
E: Mads Nielsen Melby. A:
1) bror Niels Hansen på Bogø
2) søster Kirsten Hansdatter på Bogø
3) søster Anne Hansdatter, død. 5B:
a Peder Jørgensen, bødker i Assens
b Sidsel Jørgensdatter g.m. Søren Mortensen, daglejer
c Kirsten Jørgensdatter, [skifte 8.7.1743 lbnr.312]. E: Rasmus [Nielsen], bødker. 3B:
1 Anne Rasmusdatter
2 Jørgen Rasmussen
3 Niels Rasmussen
d Hans Jørgensen på Bogø
e Maren Jørgensdatter [g.m. Hans Henriksen] på Bogø.

389    Andreas Reyer, ugift student, der holdt skole for fornemme folks børn i Assens, der døde 6.4.1752, fol.221B.
A:
1) bror Georg Reyer i Flensborg
2) søster Johanne Marie Reyer g.m. Johan Rush i Flensborg, [viet Kværs 14.7.1741]
3) søster Anne Margrethe Reyer g.m. [Hans Markussen] Wohnsen, præst i Kværs
4) søster Lucie Magdalene Reyer g.m. [Christian] Kruchenburg, kantor og kollega i Tønder latinskole.

390    Knud Hansen, tøffelmager i Assens. 14.3.1752, fol.223.
E: Mette Olufsdatter. LV: Laurids Skytte. 2B:
1) Hans Knudsen 20
2) Oluf Knudsen 15.
FM: Peder Nielsen Sparre.

391    Jørgen Møller, købmand i Assens. 6.1.1752, fol.224B.
E: Charlotte Elisabeth Groth. LV: Bertram Treven.
Bevilling til uskiftet bo af 24.1.1738.

392    Hans Lauridsen Knabe i Assens. 25.7.1752, fol.225B.
Enkemand. B:
1) Thyge Knabe g.m. Mette Svendsdatter, begge døde. 2B:
a Marie Elisabeth Thygesdatter g.m. Peder Pedersen Storm
b Thyge Thygesen Knabe.
FM: morbror Peder Svendsen.

393    Jens Sørensen, postrider i Assens. 13.10.1752, fol.227.
E: Anne [Jepsdatter]. LV: Anders Jørgensen. B:
1) Søren Jensen 7.
FM: farfar Søren Jensen, postrider.

394    Anne Kirstine Jørgensdatter i Assens. 10.10.1752, fol.227B.
EL Laurids Sego. A:
1) halvsøster Birthe Jepsdatter g.m. Rasmus Bentsen.

395    Maren Hansdatter Klingenberg i Assens. 19.11.1752, fol.228.
E: Christen Jensen Møller.
Testamente af 20.11.1748. A:
1) bror Hans Jørgen Hansen Klingenberg, død. 5B:
a Hans Christian Hansen Klingenberg
b Jørgen Hansen Klingenberg
c Ingeborg Hansdatter Klingenberg
d en søn
e en datter
2) søster Alhed Hansdatter g.m. Hans Mortensen
3) søster Karen Hansdatter g.m. Søren Andersen.

396    Anne Hansdatter i Assens. 29.11.1752, fol.230.
Enke efter Herman Goede, [skifte 22.6.1748 lbnr.375].
Testamente 23.10.1745.
Af første ægteskab B:
1) Karen Danielsdatter, død. 1B:
a Christine Ballieur g.m. Hans Leegaard, købmand.
Afdøde døde 27.10.1752.

397    Anne Jensdatter i Assens. 18.6.1753, fol.231.
Enke efter Cort Andersen, [feldbereder, skifte 27.8.1750 lbnr.383]. A:
1) søster Inger Jensdatter, enke efter Johan Henrik Mikkelborg, [skifte 7.11.1746 lbnr.368]
2) søster Maren Jensdatter, [skifte 24.10.1714 lbnr.195, var g.m. Hans Rasmussen, træskomand]. 1B:
a Rasmus Hansen ved Odense
3) bror Anders Jensen, snedker, død. 1B:
a Jens Andersen, død. 4B:
1 Peder Jensen, snedkersvend i Assens
2 Anders Jensen, smed i Sønderby
3 Maren Jensdatter i Ebberup
4 Anne Jensdatter i Brandsbøl [i Havnbjerg sogn] på Als.

398    Dorthe Mortensdatter i Assens, der døde 3.10.1752, fol.232.
E: Jørgen Nielsen Neuhaus, kandestøber, der døde 15.3.1753. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 19
2) Marie Jørgensdatter 16.
FM: Bertram Treven, kateket i Assens, som beslægtet.
Desuden nævnes børnenes faster Marie, enke efter Peder Madsen i Nyborg.

399    Peder Christian Jessen, postrider i Assens. 22.9.1752, fol.234B.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Hansen. A:
Afdøde efterlader 4 brødre, heraf A:
1) bror Jens Christensen Jessen i Gudom ved Slagelse.
Første ægteskab med [Ingeborg Mathiasdatter, skifte 20.4.1748 lbnr.365].

400    Anne Margrethe Lund i Assens, der døde 13.7.1752, fol.236B.
Enke efter [Hans Jørgen] Klingenberg, [begravet Svendborg Nikolaj 12.6.1748]. A:
1) mor Anne Pouline [Hvalsø] nu g.m. Peder Hartvigsen til Orelund.
Mors første ægteskab med [Laurids Lauridsen til Orelund i Sandager sogn, begravet Sandager 25.7.1718]. B:
2) søster Birthe Lauridsdatter g.m. Niels [Hansen] Hellesen i Fåborg
3) bror Jacob Lund, farver i Assens.
Mors andet ægteskab med [Hans Jørgensen Boe til Orelund, død 9.9.1721]. B:
4) halvsøster Agnethe Hansdatter i Anderup i Lumby sogn, enke efter Thomas [Didriksen] Kingo, præst i Allese og Broby, [skifte Lunde herred gejstlig 17.3.1749 lbnr.32].
Mors tredje ægteskab med Peder Hartvigsen. B:
5) halvbror Hans Pedersen Lund i Sønder Åby præstegård
6) halvbror Hartvig Pedersen i Odense
7) halvsøster Marie Cathrine Pedersdatter i Sønder Nærå præstegård
8) halvsøster Dorthe Pedersdatter på Orelund.
Fars første ægteskab med [Helvig Hansdatter Rommel, død 6.3.1708]. B:
9) halvbror Aksel Lund, præst i [Nørre] Søby og Heden
10) halvsøster Anne Lauridsdatter, enke efter Christen [Andersen] Espe, præst i Sønder Nærå [og Årslev, skifte Åsum herred gejstlig 28.12.1740 lbnr.24]
11) halvsøster Maren Lauridsdatter, [skifte Lunde herred gejstlig 17.3.1738 lbnr.26], var g.m. Thomas [Didriksen] Kingo, præst i Allese og Broby, der ægtede halvsøsteren Agnethe Hansdatter (7). 5B:
a Laurids Kingo, på apoteket i Assens
b Didrik Kingo på Lolland
c [Johan] Christoffer Kingo, student
d Helvig Kingo i Odense
e Lambert [Worm] Kingo i Odense latinskole.
Litteratur: Slægterne Lund fra Orelund af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1962 side 165-176.

401    Anne Rasmusdatter i Assens. 18.6.1753, fol.243.
E: Hans Henrik Schang, skomager. B:
1) Rasmus Severin Hansen 14½
2) Johan Casper Hansen 12.
FM: morfar Rasmus Hansen, tømrer.

402    Rasmus Henningsen, murer i Assens. 13.3.1753, fol.243B.
E: Ida Beathe Thomasdatter. LV: Mads Markussen. B:
1) Niels Rasmussen 22
2) Anne Marie Rasmusdatter 19
3) Thomas Rasmussen 14
4) Dorthe Rasmusdatter 12.
FM: morbror Ulrik Thomsen, handskemager.
Afdøde død 10.3.1753 i Fredericia under et besøg hos sin søster og svoger og er der begravet.

403    Jørgen Hansen Kærumgaard, skomager i Assens, der døde 3.5.1753, fol.244B.
E: Cathrine Jochumsdatter Bolt. LV: far Jochum Bolt. B:
1) Marie Elisabeth Jørgensdatter 5
2) Jochum Jørgensen 3 mdr.
FM: farbror Henrik Hansen Kærumgaard.

404    Susanne Elisabeth grevinde af Trampe i Assens. 10.12.1753, fol.246B.
Enke efter Anthon Gynther von Ellebracht (Ellbrecht), generalløjtnant.
Hendes testamente af 30.1.1745. A:
1) søster grevinde af Trampes datter
a Marie Elisabeth komtesse af Trampe
b Conradine komtesse af Trampe.
Desuden nævnes afdødes søster [Sofie Hedvig] komtesse af Trampe til Løgismose.

405    Laurids Sego, [feldbereder] i Asens, der døde 1.12.1753, fol.249.
Enkemand efter [Anne Kirstine Jørgensdatter, skifte 10.10.1752 lbnr.394]
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes hustrus halvsøster Birthe Jepsdatter.

406    Dorthe [Madsdatter] i Assens. 5.2.1754, fol.250.
E: Hans [Eriksen] Thorø. B:
1) Mads Thorø i København
2) Hans Thorø i Zeist i Holland
3) Iver Thorø 28.
FM: fætter Mads Sørensen.

407    Margrethe Jensdatter i Assens. 6.4.1754, fol.251.
E: Peder Hansen, hjulmand. A:
1) søster Birthe Jensdatter, enke
2) søster Maren Jensdatter g.m. Peder Johan Conrad, rebslager
3) søster Anne Jensdatter g.m. Hans Isen ved søn Erik Hansen Kylling
4) bror Jacob Jensen
5) bror Jens Jensen, degn i Dreslette
6) bror Jacob Jensen organist på Brahetrolleborg, død. 4B:
a Frands Jochum Jacobsen, rytter i Odense
b Margrethe Jacobsdatter g.m. en smed i Højrup i Hillerslev sogn
c en datter
d en datter.

408    Maren Andersdatter, ugift i Assens. 29.3.1754, fol.252B.
A:
1) bror, død. 4B:
a Anne Hansdatter
b Christen Hansen Bech, urtegårdsmand på Erholm
c en søn
d en søn
2) søster, død. 1B:
a Maren Jørgensdatter g.m. Manasse Levinsen i Fjellerup i Fjelsted sogn.

409    Rasmus Hansen, tømrer i Assens, der døde 22.5.1754, fol.254.
Enkemand. B:
1) Hans Rasmussen, tømrer
2) Anne Rasmusdatter, [skifte 18.6.1753 lbnr.401]. E: Hans Henrik Schang. B:
a Rasmus Severin Hansen
b Johan Casper Hansen.

410    Maren Olufsdatter i Assens. 30.8.1754, fol.255.
E: Hans Henrik Schang, skomager. B:
1) Anne Medea Hansdatter 10 uger.
Barnets moster Mette Plougs var til stede.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Rasmusdatter], skifte 18.6.1753 lbnr.401. Arv til B:
a Rasmus Severin Hansen
b Johan Casper Hansen.
Disse børn har også arv efter deres morfar Rasmus Hansen, skifte 22.5.1754 lbnr.409].

411    Søren Jensen, postrider i Assens, der døde 2.8.1754, fol.256B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Kloster. B:
1) Hans Sørensen, smed
2) Niels Sørensen 26
3) Karen Sørensdatter g.m. Nomme Nommesen, handskemager i Odense
4) Bodil Sørensdatter g.m. Peder Pedersen Dyppel, skipper i Flensborg Sankt Jørgen
5) Birthe Sørensdatter i Hamborg
6) Jens Sørensen, [skifte 13.10.1752 lbnr.393]. E: Anne Jepsdatter. 1B:
a Søren Jensen.

412    Laurids Olufsen i Assens, der døde 3.8.1754, fol.257.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Rasmus Knap. A:
1) søster Maren Olufsdatter, død, var g.m. Anders Nielsen, smed på Helnæs. 2B:
a Oluf Andersen
b Karen Andersdatter
2) Maren Olufsdatter g.m. Niels Hansen i Flemløse, begge døde. 3B:
a Karen Nielsdatter
b Johanne Nielsdatter
c Birthe Nielsdatter
3) halvsøster Karen Hansdatter g.m. Anders Thorsen på Helnæs.

413    Jens Pedersen Egerslev i Assens. 25.2.1755, fol.260.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Peder Johansen Degn, væversvend, der ægter enken. B:
1) Peder Jensen 7½
2) Jørgen Jensen 3½.
FM: farfar Peder Jensen Egerslev.

414    Martha Holm i Assens. 6.8.1755, fol.260B.
E: Henrik Hansen Kærumgaard. B:
1) Vilhelm Anton Frederik 3½.
Afdøde døde 4.4.1755.

415    Lorents Lauridsen i Assens. 6.8.1755, fol.261B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Andreas Jørgensen. B:
1) Mette Lorentsdatter, uvist hvor
2) Mette Cathrine Lorentsdatter.
FM: farbror Iver Lauridsen.
Afdøde døde 5.8.1755.

416    Engelhardt Henrik Thomsen, løjtnant i Assens. 19.8.1755, fol.262.
A:
1) bror J. D. Thomsen, oberstløjtnant i Randers.

417    Jørgen Olufsen, afskediget musketer i Assens. 16.4.1755, fol.263B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Jensen Gedde.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Kettinge på Lolland.

418    Maren Pedersdatter i Assens. 16.8.1755, fol.265B.
E: Jesper Lauridsen, snedker.
Testamente af 10.4.1749.

419    Marie Cathrine Wrede i Assens. 24.10.1755, fol.266B.
E: Søren [Hansen] Tamdrup (Tanderup), [skipper]. B:
1) Anne Marie Sørensdatter
2) Hans Sørensen
3) Agathe Sørensdatter
4) Ingeborg Sørensdatter.

420    Maren Rasmusdatter i Assens. 14.8.1755, fol.268.
E: Jørgen Rasmussen, smed. B:
1) Maren Jørgensdatter 13
2) Anne Martie Jørgensdatter 9.

421    Søren Mortensen, [vægter] i Assens. 24.12.1755, fol.269B.
E: Sidsel Jørgensdatter. A:
1) søster Anne Mortensdatter g.m. Jørgen Andersen i Stubberup [i Sandager sogn]
2) søster Maren Mortensdatter i Sandager.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Anne Cathrine.
Afdøde, der blev fundet druknet på Husby mark er begravet på Husby kirkegård.

422    Laurids Christensen, 40 år gammel og ugift i Assens, der døde 21.8.1756, fol.271.
A:
1) mor Maren Olufsdatter, enke efter Christen Lauridsen Møller, [skifte 20.11.1742 lbnr.344]. LV: Jørgen Andersen, som beslægtet
2) søster Kirsten Christensdatter
3) søster Ingeborg Christensdatter
4) søster Anne Christine Christensdatter
5) søster Anne Dorthe Christensdatter.

423    Niels Markussen i Assens. 18.10.1756, fol.272.
E: Birgitte Hansdatter. LV: Søren Hansen. B:
1) Markus Nielsen 34
2) Hans Nielsen 20
3) Anne Nielsdatter g.m. Hans Jensen, vognmand.

424    Marie Cathrine Aagesdatter i Assens. 22.1.1757, fol.273B.
Enke efter [Hans] Wrede, kaptajnløjtnant af søetaten, [død 30.5.1736]. B:
1) Jacob Wrede, underofficer
2) Aage Wrede, maler i Assens. 21.7.1741 lbnr.343]. E: Johanne [Mouridsdatter] Rohde, nu g.m. Hans Henrik Koch, maler. 2B:
a Marie Cathrine Wrede
b Aage Johanne Wrede
3) Marie Cathrine Wrede, [skifte 24.10.1755 lbnr.419]. E: Søren [Hansen] Tamdrup (Tanderup), skipper. 4B:
a Anne Marie Sørensdatter
b Hans Sørensen Tamdrup
c Agathe Sørensdatter
d Ingeborg Sørensdatter.

425    Kirsten Jørgensdatter i Assens, der døde 6.4.1757, fol.279.
E: Mathias Johansen, murer.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter, begge ved Lübeck.
FM: morbror Albert Jørgensen, feldbereder.

426    Anne Christine Mathiasdatter i Assens, der døde 25.6.1757, fol.281B.
E: Johan Christian Selmer.
Testamente af 4.1.1757.
Hendes A:
1) bror [Jens Mathiassen], død. 1B:
a Lene Marie Jensdatter g.m. Mads Sørensen og yngste søn Morten Fugl, der er opkaldt efter Johan Christian Selmers bror
2) søster [Birgitte Mathiasdatter, død. 1B:
a Karen Hansdatter Brylle
3) bror Jørgen Mathiassen.

427    Jørgen Mathiassen, feldbereder i Assens. 19.7.1757, fol.283.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter.
Testamente af 12.12.1756.
Hans A:
1) bror Hans Jacob Mathiassen i Dreslette
2) bror Jens Mathiassen, død. 1B:
a Lene Marie Jensdatter g.m. Mads Sørensen
3) bror Carl Mathiassen, død. 1B:
a Lene Carlsdatter i København. FM: stedfar Jeppe Jensen Bach
4) søster Ellen Mathiasdatter, død, var g.m. [Ernst Anton] Bruchmann, [skifte 15.4.1739 lbnr.268]. 3B:
a Anton Bruchmann. hofskrædder i Plön
b Margrethe Marie Bruchmann
c Anne Helene Bruchmann
5) søster Birgitte Mathiasdatter, død. 2B:
a Jens Brylle 23, feldbereder
b Karen Brylle

428    Hans Olufsen Viborg i Assens. 6.9.1757, 284B.
E: Anne Cathrine [Kellinghusen]. LV: Jørgen Lund. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 11
2) Niels Hansen Viborg 10
3) Daniel Hansen Viborg 7
4) Abigael Sofie Hansdatter 2.
FM: Niels Schmidt, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1756.
Afdøde havde tidlige boet i Kerteminde, men enken var nu flyttet til Assens.

429    Søren Pedersen i Assens. 17.9.1757, fol.287.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jørgen Lund. B:
1) Maren Sørensdatter 19
2) Abel Sørensdatter 17
3) Peder Sørensen 10.
FM:
1 farbror Anders Pedersen, smed i Turup
2 farbror Jørgen Pedersen i Sandager.

430    Mads Findsen i Assens. 20.5.1756, fol.288.
E: Margrethe Nielsdatter [Gaagerup]. LV: Ulrik Thomsen. A:
1) bror Christen Findsen, død. 1B:
a en datter, enke efter Jens Olufsen i Hjærup [i Kerte sogn]
2) søster Margrethe Findsdatter, enke efter Hans Pedersen i Kaslunde [i Barløse sogn]
3) bror Anders Findsen i Kærumgård, død. E: Anne Andersdatter. Hans børn
4) søster Else Findsdatter på Ellegård, død. Hendes børn
5) halvbror Find Pedersen i Alvin?
6) halvbror Rasmus Pedersen i Saltofte, død. Hans børn
7) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Hans Luche i Ravløse?
8) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Jacobsen i Aborg.

431    Peder Johansen, handskemager i Assens. 24.8.1757, fol.290B.
E: Birthe Henriksdatter. LV: Jacob Handskemager.
Skifte efter første hustru sluttet 9.9.1751. B:
1) Malene Pedersdatter 14
2) Birthe Kirstine Pedersdatter 9.
FM: Peder Hansen, skrædder.

432    Hans Henrik Schang, skomager i Assens. 30.10.1757, fol.292B.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Hans Mortensen.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter], skifte 18.6.1753 lbnr.401. B:
1) Rasmus Severin Hansen 19
2) Johan Casper Hansen 17.
Disse børn har også arv efter deres morfar Rasmus Hansen, skifte 22.5.1754 lbnr.409.
Andet ægteskab med Maren Olufsdatter, skifte 30.8.1754 lbnr.410. B:
3) Anne Medea Hansdatter 4.
FM:
1 Peder Sparre, som beslægtet
2 Hans Tømrer.
Desuden nævnes enkens bror Hans Andersen.

433    Thomas Iversen Roy i Assens. 20.1.1758, fol.295B.
Anne Lauridsdatter. LV: Hans Ottesen. B:
1) Sofie Amalie Thomasdatter 15
2) Adam Thomsen 12
3) Poul Thomsen 10
4) Hans Thomsen 8.
FM: morbror Clemen Lauridsen.

434    Mette Eriksdatter i Assens. 8.2.1758, fol.298.
E: Iver Jespersen, skomager.
Testamente af 7.12.1757.

435    [Mette Kirstine From] i Assens. 12.1.1758, fol.299B.
Enke efter [Jacob Lauridsen] Brorson, [skifte 2.3.1742 lbnr.285]. B:
1) Øllegaard Brorson, enke efter Hans Thorsager i København
2) Helene Brorson g.m. [Johan] Nerger, kaptajn i Harre i Jylland
3) Marie Brorson g.m. Laurids [Jensen] Krag, degn i Humble
4) Anne Marie Brorson g.m. West, købmand i Odense
5) Anne Cathrine Brorson.

436    Kirsten Jepsdatter i Assens. 30.1.1758, fol.302B.
E: Jesper Lauridsen, skrædder. B:
1) Rasmus Jespersen, rytter i Haderslev
2) Laurids Jespersen i Vigerslev på Fyn.
Afdøde døde 29.1.1758.

437    Rasmus Andersen i Assens. 15.2.1758, fol.303B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Jensen Gedde. A:
1) far Anders Rasmussen i Hønnerup i Gelsted sogn.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Niels Andersen i Gelsted
2 afdødes bror Oluf Andersen i Hønnerup
3) afdødes brorsøn Rasmus Nielsen.

438    Hans Rasmussen, tømrer i Assens. 28.4.1758, fol.306.
E: Else Lauridsdatter. LV: Hans Sørensen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 26
2) Laurids Hansen 21
3) Niels Hansen 17, i skomagerlære i Odense.
FM: Niels Madsen, slagter, som beslægtet.

439    Hans Jensen Møller i Assens. 31.8.1758, fol.307.
A:
1) bror Christen Jensen Møller på stedet
2) bror Jens Jensen i Tommerup
3) søster Anne Jensdatter g.m. Oluf Pedersen i Gummerup [i Køng sogn]
4) søster Maren Jensdatter g.m. Lorents Mathiassen, handskemager i Sønderborg
5) søster Else Jensdatter i Bukkerup, over 20 år.

440    Hans Pedersen, skrædder i Assens. 23.9.1758, fol.308B.
E: Anne Madsdatter. LV: bror Jørgen Madsen, rebslager. BV:
1) Maren Hansdatter 2½.
FM: fars søskendebarn Jeppe Skrædder.

441    Margrethe Lauridsdatter i Assens. 14.10.1749, fol.309B.
Afdøde skal have haft en bror, uvist hvor.

442    Jens Hansen Helnæs i Assens. 9.10.1758, fol.311.
E: Anne Pedersdatter. LV: Henrik Kærumgaard. B:
1) Hans Jensen 1.
FM: Laurids Skytte.

443    Mathias Pedersen, skrædder i Assens. 7.6.1758, fol.313.
E: Johanne Hansdatter. B:
1) Anne Marie Mathiasdatter 8
2) Mette Pouline Mathiasdatter 5
3) Dorthe Mathiasdatter 9 mdr.
FM: farbror Hans Pedersen, skrædder.

444    Laurids Andersen Gaul i Assens. 22.5.1758, fol.314B.
E:Karen Andersdatter. LV: Hans Bagger. B:
1) Else Marie Lauridsdatter g.m. Christen Jensen Dons, kongens staldkarl i København
2) Anne Cathrine Lauridsdatter, død. 2B:
a Christen Lauridsen 13
b Karen Lauridsdatter 11
3) Maren Lauridsdatter 32
4) Mette Lauridsdatter 29
5) Anne Lauridsdatter 27
6) Rakel Lauridsdatter 22.
FM: Mads Markussen, klejnsmed, som beslægtet.

445    Peder Nielsen Sparre, snedker i Assens. 13.8.1758, fol.321.
Enkemand efter Johanne Pedersdatter, død for kort tid siden. B:
1) Kirsten Pedersdatter 4
2) Anne Marie Pedersdatter 22 uger.
FM: Niels Rasmussen.
Arv i boet efter hans søster Marens 2 børn. Enkemanden uvist hvor.
Desuden nævnes afdøde mands mor Kirsten Nielsdatter.

446    [Anne Andersdatter Bang] i Assens. 10.11.1758, fol.327B.
Enke efter Jørgen Knudsen Bredal. B:
1) Jørgen Bredal, oberstløjtnant
2) Nikolaj Bredal, borgmester i Randers
3) Knud Bredal. kaptajn, død. Uvist om børn
4) Christian Bredal, borgmester i Skien i Norge, død. Uvist om børn.

447    Just Christensen, skomager i Assens, der døde 27.12.1758, fol.330.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Mads Lauridsen, skomager.
Afdødes søskende er alle døde i København under pesten.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Laurids Pedersen Storm.

448    Maren Nielsdatter Sparre i Assens. 8.7.1758, fol.332B.
E: Peder Pedersen Birk. B:
1) Niels Pedersen 9
2) Ventzel Pedersen 3.
FM: Peder Sparre.
Peder Pedersen Birk blev gift 10.12.1755 i Stubbekøbing med Anne Elisabeth, enke efter Kneutel. De fik en datter [Anne Cathrine], døbt Stubbekøbing 12.9.1756, selv om hans hustru stadig levede i Assens, hvorfor han absenterede sig i 1757, uvist hvorhen.

449    Karen Mortensdatter i Assens. 5.3.1759, fol.334.
E: Peder Jørgensen, bødker. A:
1) søster Petrine Mortensdatter g.m. Poul Jacobsen i Glamsbjerg mølle
2) søster Maren Mortensdatter gift i Brylle sogn
3) halvbror Mads Hansen.

450    Inger Jensdatter i Assens. 16.2.1759, fol.335B.
Enke efter Johan [Henrik] Mikkelborg, [skifte 7.11.1746 lbnr.368]. B:
1) bror, død. 1B:
a Jens Andersen i Ebberup, død. Hans 4 børn, 2 sønner og 2 døtre, heraf:
1 Peder Jensen Schmidt ved Haderslev.

451    Kirsten Christensdatter i Assens. 24.5.1759, fol.337.
E: Mathias Johansen, murer. A:
1) bror Jacob Christensen i Brændegård i Vedtofte sogn
2) bror Anders Christensen i Ørsted
3) bror Jørgen Christensen i Vedtofte
4) søster Maren Christensdatter g.m. Niels Lauridsen i Høje i Lune sogn ved Svendborg
5) søster Ingeborg Christensdatter g.m. Peder Lauridsen
6) halvsøster Kirsten Christensdatter i Ørsted.

452    Adam Roy i Assens, der døde 9.5.1759, fol.338B.
E: Gedske Hansdatter. LV: Christen Jensen Møller. A:
1) farbror Adam Roy, skoleholder i Holmstrup i Slagelse [Sankt Peder landsogn], død. Hans børn
2) søskendebarn Anders Fjellerup, død, Hans børn, uvist hvor.

453    Anne Cathrine Andersdatter i Assens. 16.8.1759, fol.341.
E: Hans Hjerresen. B:
1) Gertrud Hansdatter
2) Anne Hansdatter
3) Karen Hansdatter
4) Maren Hansdatter.

454    Barbara Sofie Andersdatter i Assens. 16.7.1759, fol.343B.
A:
1) søster Mette Andersdatter i Odense
2) søster Maren Andersdatter, død. E: Henrik Kiempe. 2B:
a Anders Kiempe
b Sidsel Kiempe.
FM: Jeppe Bech, skrædder.

455    Lene Marie Jensdatter i Assens. 15.10.1759, fol.345, 365B.
E: Mads Sørensen. B:
1) Gertrud Marie Madsdatter, død uden børn
2) Jens Madsen 21
3) Hans Jacob Rabe Madsen 16
4) Maren Madsdatter 14
5) Søren Madsen 13
6) Anne Dorthe Madsdatter 10
7) Morten Fugl Madsen 5.
FM:
1 farfar Søren Mortensen
2 fasters mand Laurids Jørgensen Skytte
3) mors farbror Hans Jacob Mathiassen, drejer i Dreslette.
Bevilling til uskiftet bo af 5.10.1759.
Samfrændeskifte 29.4.1761.

456    Lorents Madsen Blad i Assens, der døde 6.12.1759, fol.345B.
E: Maren lauridsdatter. LV: Jacob Hansen, handskemager. B:
1) Johanne Margrethe Lorentsdatter 16.

457    Jacob Jensen i Assens. 8.1.1760, fol.346B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jørgen Andersen. B:
1) Maren Jacobsdatter, enke efter Claus Brandt, [skifte 7.5.1742], der døde i udlandet.

458    Christian Schiøtz, bedemand i Assens. 3.11.1759, fol.347.
E: Cathrine Margrethe Gynther. LV: Jeppe Bech. B:
1) Thomas Christiansen 40
2) Søren Christiansen 30
3) Christoffer Vilhelm Christiansen 21,
alle i Øst- eller Vestindien.

459    Niels Nielsen Naaby i Assens. 11.12.1759, fol.349B.
E: Dorthe Wolder. LV: Mads Lauridsen. B:
2) Hans Nielsen Wolder 20.
FM: farbror Niels Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Nielsen Naaby 27, uvist hvor.

460    Albert Lauridsen i Assens. 12.6.1760, fol.353B.
E: Anne Malene Lauridsdatter. LV: Poul Albert. A:
1) halvbror Søren Pedersen i Brevik i Norge, død uden børn
2) halvbror Niels Lydersen, uvist hvor
3) halvbror Laurids Lydersen, død. Uvist om børn.

461    Jens Sandager, ugift købmand i Assens. 5.2.1759, fol.354B.
A:
0) forældre [Niels Mathias Jensen Sandager, degn i Eltang og Sønder Vilstrup, begravet Eltang 13.1.1740 og Johanne Cathrine Bertelsdatter, skifte Koldinghus rytterdistrikt 28.11.1748, se Brusk herred gejstlig lbnr.83]
1) bror Niels Sandager i Koldinghus amt på hospitalets gods, død. 1B:
a Niels Mathiassen Sandager 11, i Almind
2) søster Bodil Nielsdatter i København 30
3) bror Bertel Nielsen Sandager 25, i København
4) bror Søren Lintrup 21, i Odense Gymnasium.

462    Christoffer Julius Carsten, glarmester i Assens. 28.2.1761, fol.367.
E: Margrethe Gertsdatter. LV: Johan Grøndal. B:
1) Frederik Christoffersen, glarmester i Odense
2) Sofie Marie Christoffersdatter, på stedet
3) Anne Cathrine Elisabeth Christoffersdatter, død. 1B:
a Margrethe Lauridsdatter på Sønderborg slot.

463    Maren Hansdatter [Kærumgaard] i Assens. 17.3.1761, fol.368B.
Enke efter Laurids [Jensen], feldbereder, [skifte 13.1.1747 lbnr.360]. A:
0) forældre [Hans Hansen Kærumgaard, begravet Assens 14.4.1722 og Vibeke Henriksdatter, begravet Assens 27.9.1698]
1) bror Hans Hansen Kærumgaard, farver i Fåborg
2) bror Jørgen Hansen Kærumgaard, degn i Humble på Langeland, [begravet 8.6.1729]. 2B:
a Aksel Kærumgaard i Højbjerg i Køng sogn
b Peder Kærumgaard på Sjælland.
Mors første ægteskab med [Jørgen Been, begravet 29.4.1683]. B:
3) halvbror Hans Jørgensen Been, degn i Kerte, [begravet 30.1.1745]. 1B:
a Vibeke Dorthe Hansdatter i Søllested.
Af fars andet ægteskab B:
4) halvbror Jørgen Hansen Kærumgaard, [skifte 3.5.1753 lbnr.403]. 1B:
a Marie Elisabeth Jørgensdatter 12
5) halvbror Henrik Hansen Kærumgaard, skoleholder i Assens
6) halvsøster Vibeke Hansdatter, [skifte 30.11.1744 lbnr.328], var g.m. Hans Jensen, vognmand. 1B:
a Dorthe Kirstine Hansdatter g.m. Mikkel Knap.

464    Gissel [Kirstine Thomasdatter] Schiøtz, ugift i Assens. 1.12.1760, fol.371B.
A:
0) far [Thomas Schiøtz, bedemand, skifte 21.7.1745 lbnr.342]
1) bror Søren Schiøtz, død. 1B:
a en datter, enke efter Irgens i København
2) bror Christian Schiøtz, [bedemand, skifte 3.11.1759 lbnr.458]. 1B:
a Christoffer Vilhelm Schiøtz.

465    Margrethe Jørgensdatter i Assens. 9.12.1760, fol.374.
Arvinger kendes ikke.

466    Jens [Nielsen] Møller i Assens. 24.2.1761, fol.374B.
E: Anne Madsdatter.
Arvinger angives ikke.

467    Anne Pedersdatter i Assens. 13.2.1761, fol.375.
E: Poul Pedersen, kornmåler. B:
1) Anne Poulsdatter g.m. Hans Andersen i Aborg
2) Karen Poulsdatter på Brahesborg.

468    Levin [Christiansen Meyer], hattemager i Assens. 6.1.1761, fol.376.
E: Cathrine Henriksdatter. LV: Hans Pedersen, feldbereder. B:
1) Johan Henrik Levin i Assens
2) Christian Levin, rytter
3) Manasse Levin i Kellerup [i Ringe sogn]
4) Else Marie Levin på Bilbølle
5) Anne Dorthe Levin g.m. Christian Koch, rytter.

469    Thomas Gløerfeldt, kongelig svensk postholder i Assens. 13.4.1760, fol.378B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Johan Frederik Bolt. B:
1) Marie Thomasdatter 25
2) Jacob Thomsen 20
3) Isak Thomsen 18
4) Karen Thomasdatter 16
5) Grethe Cathrine Thomasdatter 13
6) Abraham Thomsen 9
7) Nikolaj Thomsen 6.

470    Agathe [Jæger] i Assens. 22.3.1761, fol.386.
Enke efter Thomas Heering, rådmand, skifte 9.4.1743 lbnr.347. B:
1) Hedvig Christine Heering 40, i Haderslev
2) Dorthe Christine Heering 32, i Grindsted præstegård
3) Sofie Cathrine Heering
4) Egidius Wolfrat Heering 24, badskærsvend i København
5) Otto Conrad Heering 24, sergent i København
6) Claus Haagen Heering 20, i juvelerlære i København.

471    Maren Sach i Assens. 25.3.1758, fol.390.
Enke efter Christoffer Hoff, toldkontrollør. B:
1) Pernille Hoff 18
2) Abigael Hoff 15
3) Gunder Marie Hoff 9
FM: Hans Henrik Koch, maler.

472    Salomon Andersen, hattemager i Assens. 2.3.1761, fol.394, 413.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Rasmus Bruun. B:
2) Gertrud Cathrine Salomonsdatter 4.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Salomonsdatter 20, i Odense.

473    Anne Hansdatter Tønder, ugift i Assens. 3.8.1761, fol.396, 413B.
A:
1) mor, enke efter Hans Tønder
2) bror Hans Christian Hansen Tønder 20
3) søster Ingeborg Hansdatter Tønder i Åbenrå.

474    [Gedske Lauridsdatter Wolder] i Assens, der døde 25.12.1759, fol.397B.
Enke efter Knud Maarslet, tolder, [skifte 31.12.1742 lbnr.297].
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1728.
Hans A:
1) bror Joen Maarslet, hospitalsforstander i Helsingør
2) bror Jacob Maarslet
3) søster Maren Maarslet, død, var g.m. Jens Steensgaard i Helsingør. 1B:
a Christence Marie Steensgaard.
Hendes A:
0) forældre [Laurids Bertelsen Wolder, købmand i Assens. 9.11.1696 lbnr.57 og Mette Bertelsdatter]
1) bror Bertel Lauridsen Wolder, præst på Lyø, [skifte Sallinge herred gejstlig 12.4.1728 lbnr.51]. Første ægteskab med [Anne Elisabeth Jørgensdatter Rhodius, skifte Sallinge herred gejstlig 12.8.1709 lbnr.23]. 5B:
a Laurids Bertelsen Wolder, degn i Brenderup og Ore, [skifte Vends herred gejstlig 20.10.1746 lbnr.81]. 5B:
1 Anne Elisabeth Wolder g.m. Martin Hunderup i Fredericia
2 [Johanne] Henrikke Wolder g.m. Thyge Jespersen Møller, skomager i Middelfart
3 Christian [Frederik Vilhelm] Wolder, farversvend i Flensborg
4 Gedske [Kirstine] Wolder gift i Middelfart
5 Bartholin Wolder, skræddersvend i Fåborg
b Kirsten Bertelsdatter Wolder, enke efter [Jørgen Pedersen] Mørch, [skrædder i København]
c Johannes Bertelsen Wolder, kromand i Bøjden
d Severin Bertelsen Wolder, skoleholder [i Stubberup i Herritslev sogn] på Lolland, [begravet Herritslev 18.7.1756. E: Charlotte Helene Amalie Rasmusdatter Perlestikker]. 1B:
1 Anne Elisabeth [Severinsdatter Wolder] på Lyø
e Bartholin Bertelsen Wolder, toldkontrollør i Ålborg
Bertel Lauridsen Wolders andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter Pougdal], nu g.m. successor Niels [Arctander Christensen] Holm. 2B:
f Jørgen Pougdal Wolder
g Anne Elisabeth Rhodia Bertelsdatter Wolder på Lyø
2) søster Karen Lauridsdatter Wolder, enke efter [Hans] Faber, præst i Søllested og Vedtofte, [død 26.3.1724]. 3B:
a Mogens Faber, købmand i Odense
b Mathias Faber, død. 3B:
1 Hans Faber
2 Albert Faber
3 Erik Faber
c Barbara Kirstine Faber g.m. [Henning Christoffer Hansen] Plesner, præst i Søllested og Vedtofte

475    Anne Kirstine Clausdatter i Assens. 10.9.1761, fol.410B.
A:
1) søster Anne Margrethe Clausdatter g.m. Laurids Andersen i Ørsted
og øvrige søskende.

476    Bodil Hansdatter Bogø i Assens, [begravet 29.6.1761], fol.411.
E: Jørgen Andersen, hjulmand.
Testamente af 23.10.1756.

477    Karen Hansdatter Klingenberg i Assens, [begravet 7.10.1761], fol.412.
E: Søren Andersen, hjulmand.
Testamente af 20.11.1748.

478    Sofie Hansdatter Beesk, ugift i Assens. 10.8.1761, fol.414.
A:
1) halvbror Mandrup Jørgensen, vejer og måler i Svendborg
2) halvbror Hans Beesk på Sjælland.

479    Aage Johanne Wrede, ugift i Assens. 7.12.1761, fol.416.
A:
1) mor Johanne [Mouridsdatter] g.m. Hans Henrik Koch, maler
2) søster Marie Cathrine Wrede g.m. Erik Nielsen Holm
3) halvbror Claus Koch 12.
Arv efter afdødes far Aage Wrede, skifte 21.7.1741 lbnr.343.
Arv efter afdødes farmor [Marie Cathrine Aagesdatter], skifte 22.1.1757 lbnr.424.

480    Jørgen Justesen i Assens. 2.3.1762, fol.416B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Poul Albertsen. B:
1) Maren Jørgensdatter 26
2) Just Jørgensen 14.
Arv i boet til afdødes steddatter Anne Kirstine Frandsdatter efter far skifte 27.8.1735.
Afdøde døde i det store snefog 10.2.1762.

481    Peder Villumsen i Assens. 4.11.1762, fol.417B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Claus Hansen. B:
1) Niels Pedersen 17
2) Else Malene Pedersdatter 13.

482    Bernt Rønnow, aftakket rytter i Assens. 16.9.1762, fol.418B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Iver Jespersen. A:
1) bror Knud Christian Rønnow i Verninge
2) bror Johan Ejler Rønnow, strandrider i København
3) søster i Ullerup, død. 1B:
a Filippine Jactou.
Desuden nævnes enkens bror Laurids Nielsen i Snave.

483    Søren Tanderup (Tamdrup) i Assens. 17.7.1762, fol.419.
Enkemand efter [Marie Cathrine Wrede, skifte 24.10.1755 lbnr.419]. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 21
2) Hans Sørensen Tamdrup 20, matros i Fåborg
3) Agathe Sørensdatter 17
4) Ingeborg Sørensdatter 15.
FM: Koch.

484    Niels Eriksen, skrædder i Assens. 10.7.1762, fol.421.
E: Margrethe Kirstine Hansdatter. B:
1) Christiane Nielsdatter g.m. Frederik Ulrik Wetø? i Nordborg
2) Erik Nielsen Holm, på stedet
3) Hans Nielsen 26
4) Inger Nielsdatter i Marstal præstegård
5) Laurids Nielsen 21, skræddersvend i København
6) Anne Cathrine Nielsdatter 17
7) Pernille Nielsdatter 15.

485    Søren Mortensen, feldbereder i Assens, der døde 18.6.1762, fol.423B.
E: Maren Jensdatter.
Første ægteskab med Anne. B:
1) Birthe Cathrine Sørensdatter g.m. Laurids [Jørgensen] Skytte
2) Mads Sørensen, død, var g.m. [Lene Marie Jensdatter, skifte 15.10.1759 lbnr.455]. 6B:
a Jens Madsen, drejer
b Hans Jacob Rabe Madsen
c Maren Madsdatter
d Søren Madsen
e Anne Dorthe Madsdatter
f Morten Fugl Madsen
Enkens første ægteskab med Peder Madsen Grønlund, skifte 20.10.1741 lbnr.350. Arv til B:
1) [Birthe Pedersdatter] g.m. Johan Frederik Bolt
2) Jens Mathiassen Grønlund, feldbereder
3) Ingeborg Pedersdatter, død uden børn
4) Anne Cathrine Pedersdatter.

486    Sidsel Christensdatter i Assens. 5.4.1762, fol.426B.
E: Rasmus Bondesen. A:
1) søster, død. 1B:
a Vilhelm Brochmann, degn i Eltang og Vilstrup
2) bror, død. 1B:
a Maren Lauridsdatter i Gamtofte Hospital.

487    Anne Margrethe i Assens. 31.1.1762, fol.429B.
E: Salomon Hirznach, skomager. A:
1) halvsøster Karen g.m. Lund, handskemager i København
2) halvsøster g.m. Jens Pedersen Hertz i København.

488    Mads Sørensen, feldbereder i Assens. 28.12.1761, fol.432B.
E: Lene Cortsdatter. LV: Johan Frederik Bolt.
Første ægteskab med [Lene Marie Jensdatter, skifte 15.10.1759 lbnr.455]. B:
1) Jens Madsen 21
2) Hans Jacob Rabe Madsen 17
3) Maren Madsdatter 14
4) Søren Madsen 13
5) Anne Dorthe Madsdatter 11
6) Morten Fugl Madsen 6.
FM:
1 farfar Søren Mortensen
2 fasters mand Laurids [Jørgensen] Skytte.

489    Maren i Assens. 27.11.1762, fol.447B.
Enke efter Andreas Hansen, rytter. B:
1) Kirsten Andreasdatter g.m. Peder Schønberg, rytter i Odense
2) Hans Henrik Andreassen, fodgarde i København
3) Christian Andreassen
4) Jens Andreassen, rytter.

490    Hans Nielsen, daglejer i Assens. 303.11.1762, fol.448.
E: Mette Lauridsdatter. B:
1) Laurids Hansen 30, i Øster Hæsinge
2) Niels Hansen 28, i Hillerslev
3) Hans Hansen 26, i Vantinge
4) Kirsten Hansdatter 24
5) Maren Hansdatter 22
6) Karen Hansdatter 20.

491    Maren Andersdatter i Assens. 18.4.1762, fol.448.
Enke efter Niels Nielsen Turup, skifte 17.3.1742 lbnr.283]. A:
1) bror Hans Andersen i Lundager, død. 2B:
a Birthe Hansdatter g.m. Frands Krag, skrædder
b Anders Hansen, blegemand i Odense
2) bror Erik Andersen i København, død uden børn
3) søster Bodil Andersdatter i Gamtofte, død. 2B:
a Søren Lauridsen i Aborg
b Anne Lauridsdatter i Lundager
4) søster Gertrud Andersdatter, død. 1B:
a Christiane g.m. Slenderich, korporal.

492    Laurids Jørgensen, skipper i Assens. 13.8.1762, fol.450B.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Niels Voldtofte. B:
4) Peder Lauridsen, gift på Sjælland
5) Jens Lauridsen 23, i Østerby i Haderslev amt
6) Laurids Lauridsen 21, snedkerdreng i Odense
7) Birthe Cathrine Lauridsdatter 14.
Af første ægteskab B:
1) Hans Lauridsen, rebslager i Svendborg
2) Mads Lauridsen, bager i Assens
3) Kirsten Lauridsdatter g.m. Knud Sørensen, smed i Hejls i Haderslev amt.
Desuden nævnes enkens bror Hans Hansen i Næsbyhoved mølle.

493    Jørgen Jessen i Assens. 13.12.1762, fol.452B.
E: Maren Mogensdatter. LV: Niels Rasmussen, postholder.
Arvinger kendes ikke.

494    Rasmus Bentsen i Assens. 31.12.1762, fol.454.
E: Birthe Jepsdatter.
Arvinger angives ikke.

495    Maren [Pedersdatter] i Assens. 6.1.1763, fol.454.
E: Peder Nielsen. A:
1) bror Christen Pedersen på Bogø
2) søster Sinned Pedersdatter på Sjælland, død. Uvist om børn
3) bror Hans Pedersen, død. 4B:
a Peder Juul på Bogø
b Maren Hansdatter g.m. Peder Jensen på Bogø
c Ellen Hansdatter g.m. Henrik Nielsen i Emtekær
d Anne Hansdatter på Bogø.

496    Kirsten Johansdatter i Assens. 13.1.1763, fol.457B.
E: Hans Pedersen, feldbereder. B:
1) Peder Hansen 9
2) Marie Hansdatter 8
3) Hans Jørgen Hansen 4
4) Johan Hansen 2½.

497    Henrik Kæmpe (Kiempe) i Assens. 28.2.1763, fol.459.
Enkemand. B:
1) Sidsel Henriksdatter
2) Anders Henriksen i København.

498    Andreas [Andreassen] Schmidt, skomager i Assens. 9.2.1763, fol.459B.
E: Anne Nielsdatter. LV: far Niels Dehn. B:
1) Engel Andreasdatter 8 uger.
Arv efter afdødes far Johan Andreassen, skomager i Flensborg.

499    Maren Pedersdatter i Assens. 15.2.1763, 460B.
E: Oluf Holmgren. B:
1) Inger Kirstine Olufsdatter 20
2) Niels Olufsen 19
3) Mikkel Olufsen 15.

500    Kirsten Simonsdatter, ugift i Assens. 23.3.1763, fol.462.
A:
1) bror Bertram Simonsen, væver i Anderup i Lumby sogn
2) søster Bodil Simonsdatter g.m. Hans Jørgensen i Hemmerslev i Særslev sogn
3) halvbror, død. 1B:
a Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Mogensen i Rue i Vigerslev sogn.

501    Anne Marie Albertsdatter i Assens. 16.4.1763, fol.463.
E: Niels Rasmussen, bødker. B:
1) Niels Nielsen 5
2) Rasmus Nielsen 3
3) Dorthe Nielsdatter 1.

502    Mads Pedersen, ugift i Assens. 28.6.1763, fol.464.
A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Viby på Wedellsborg gods
2) søster, død. 1B:
a Agathe Thomasdatter g.m. Søren Pedersen i Ørslev på Wedellsborg gods
3) halvsøster Bodil Pedersdatter g.m. Hans Rasmussen i Kindstrup på Søndergårde gods.

503    Cathrine Elisabeth [Jensdatter Sandager] i Assens. 17.4.1757, fol.465B, næste protokol fol.14.
Enke efter Hans [Jørgensen] Wederkinch. B:
3) Thor Hansen Wederkinch, student i København
4) Jens Wederkinch, underofficer
5) Mathia Bolette Wederkinch g.m. [Thomas Nielsen] Ussing, rådmand i Ribe.
Første ægteskab med [Mathias Madsen] Kærumgaard, [begravet Assens 5.7.1729]. B:
1) Cathrine Kærumgaard g.m. [Johan Ditlev] Goldt, tolder i Assens
2) Agnethe Marie Kærumgaard.
Desuden nævnes:
1 afdødes anden mands bror Wederkinch, kaptajn i Assens
2) Christoffer [Esbensen] Wederkinch, præst i Helnæs.
Assens Byfoged
Skifteprotokol
1762-1798

Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.401-502.