Erik Brejls hjemmeside

Start

Ejnar C. Larsens tingbogsuddrag

Afdøde Ejnar C. Larsen har udgivet uddrag af Ribe byfogeds tingbøger 1561-1660.
De kan ses her:

[Ribe tingbogsuddrag]