Erik Brejls hjemmeside

Fæsteuddrag

[Bjerre gods]   [Hansted Hospital gods]   [Horsens Hospital gods]   [Klaks Mølle gods]

[Låge gods med jordebøger]   [Mattrup gods]   [Rask gods]

Start

Bjerre gods fæsteuddrag


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I disse fæsteekstrakter angives så vidt muligt: Fæsterens navn, fødested eller tidligere opholdssted, fæstestedet, tidligere beboer og eventuel ægtefælle, hartkornsangivelse og dato.
Der er ikke udarbejdet register.Bjerre gods
Fæsteprotokol
1684-1790
G 350-1
1 Christen Nielsen fæster i Ullerup, 1 4 2 ½ htk. 5.9.1704, fol.1

2 Niels Christensen fæster i Ullerup, 1 4 2 ½ htk. 26.2.1701, fol.1.

3 Niels Hansen fæster i Ullerup, 1 4 3 1 htk. 3.3.1709, fol.1.

4 Christen Lauridsen fæster i Ullerup, 1 4 3 ½ htk. 5.4.1712, fol.1.

5 Laurids Jensen fæster i Ullerup, 1 4 3 ½ htk. 20.1.1701, fol.1B.

6 Jens Lauridsen fæster i Ullerup, 1 4 3 1 htk. 15.1.1713, fol.1B.

7 Christen Jensen fæster i Ullerup, 1 4 2 ½ htk. 29.3.1701, fol.1B.

8 Laurids Christensen fæster i Ullerup, 0 6 1 1½ htk. 6.3.1709, fol.1B.

9 Niels Møller fæster i Ullerup, 0 6 1 0 htk. 5.6.1717, fol.1B.

10 Laurids Jensen fæster i Hedegård, 2 0 3 1½ htk. 20.4.1721, fol.2.

11 Søren Jensen fæster i Hedegård, 2 0 3 1 htk. 10.8.1713?, fol.2

12 Niels Jensen fæster i Hedegård, 2 0 3 1 htk. 2.4.1711, fol.2.

13 Jens Jensen fæster i Hedegård, 2 0 3 1 htk. 25.9.[mgl], fol.2.

14 Mads Sørensen fæster i Hedegård, 1 1 2 1½ htk. 13.5.1710, fol.2.

15 Johan Sørensen fæster i Bregnhoved, 1 6 0 0 htk. 9.1.1694, fol.2B.

16 [Mathias] Jensen fæster i Bregnhoved, 1 6 0 0 htk. 10.10.1699, fol.2B.

17 Christen Madsen fæster i Bregnhoved, 1 7 1 0 htk. 3.6.1705, fol.2B.

18 Clemen Christensen fæster i Bregnhoved, 1 4 3 1½ htk. 24.7.1705, fol.2B.

19 Jens [eller Hans] Hansen fæster i Bregnhoved, 1 4 3 1½ htk. 13.7.1718, fol.2B.

20 Hans Hansen fæster i Øgelund, 1 2 2 0 htk. 5.5.1700 eller 1706, fol.3.

21 Niels Mortensen fæster i Bæksgård, 1 7 1 0 htk. 27.11.1708, fol.3.

22 Palle Christensen fæster i Bæksgård, 1 6 0 0 htk. 27.11.1708, fol.3.

23 Enevold Nielsen fæster i Bæksgård, 1 6 0 0 htk. 1.8.1704, fol.3.

24 Søren Hansen fæste i Bæksgård, 1 6 1 1 htk. 13.7.1718, fol.3.

25 Morten Jensen fæster i Bæksgård, 0 5 0 0 htk. 6.1.1700, fol.3B.

26 Morten Jensen, født i Givskov, fæster den ½ gård i Nygård i Give sogn, som Christen Mortensen sidst beboede. 27.3.1688, fol.3B.

27 Jens Mortensen fæster den gård i Nygård, som Jens Jespersen har afstået, 2 0 0 1½ htk. 19.3.1715, fol.3B.

28 Peder Hansen fæster Ulkær Mølle i Give sogn, som hans far fradøde. 27.3.1707, fol.4.

29 Eskild Nielsen fæster i Ulkind, 1 3 0 0 htk. 2.4.1706, fol.4.

30 Christen Christensen fæster i Ulkind, 2 6 1 2 htk. 13.2.1705, fol.4B.

31 Mads Hansen fæster i Ulkind, 1 3 0 0 htk. 1.4.1715, fol.4B.

32 Jens Nielsen fæster i Lønå, 2 2 3 1½ htk. 4.5.1719, fol.4B.

33 Mikkel Jespersen fæster i Lønå, 2 2 3 1½ htk. 30.11.1700, fol.4B.

34 Iver Nielsen fæster i Lønå, 1 1 0 ½ htk. 3.5.1700, fol.4B.

35 Niels Iversen fæster i Lønå, 1 1 0 ½. 5.6.1699, fol.5.

36 Hans Nielsen fæster i Lønå, 1 0 3 2 htk. 2.5.1719, fol.5.

37 Søren Madsen fæster i Lønå, 1 0 3 2 htk. 10.10.1704, fol.5.

38 Mads Pedersen fæster i Nørre Ankelbo, 1 4 1 1 htk. 5.6.1719, fol.5.

39 Niels Pedersen fæster i Randbøl, 2 0 0 0 htk. 4.6.1719, fol.5.

40 Christen Møller fæster Bjerresmølle. 28.6.1698, fol.5B.

41 Rasmus Madsen af Hvirring fæster Bregnholm Mølle. 5.6.1718, fol.6.

42 Søren Andersen af Hornborg fæster den gård i Åle, som Anders Lauridsen har afstået. 13.2.1710, fol.6.

43 Christen Nielsen af Åle fæster den gård i Åle, som Mads Pedersen sidst beboede. 21.7.1700, fol.6.

44 Jens Jensen af Åle fæster den gård i Åle, som Niels Svejstrup sidst beboede. 12.9.1709, fol.6B.

45 Knud Mikkelsen fæster den gård i Åle, som Laurids Christensen sidst beboede. 28.2.1702, fol.6B.

46 Oluf Pedersen af Åle fæster den gård i Åle, som hans far fradøde. 4.12.1712, fol.6B.

47 Iver Nielsen af Hjortsvang fæster den gård i Hjortsvang, som hans far har afstået. 28.9.1719, fol.7.

48 Mikkel Andersen, født i Malund, fæster den gård i Åle, som Jens Jensen Merring fradøde. 17.6.1689, fol.7.

49 Morten Pedersen, født i Linnerup, fæster en gård i Åle. 1.3.1700, fol.7B.

50 Rasmus Nielsen, født i Åle, fæster den gård i Åle, som hans far Niels Pedersen har afstået. 3.6.1699, fol.7B.

51 Christen Jensen, søn af Jens Bødker, født i Åle, fæster den gård i Åle, som Niels Christensen fraflytter. 7.11.1683, fol.7B.

52 Peder Madsen af Åle fæster den øde gård i Åle, som Simon Thomsen sidst beboede, 5 0 0 0 htk. 3.5.1705, fol.7B.

53 Mads Thomsen af Åle fæster den gård i Åle, som Simon Thomsen sidst beboede. 18.3.1718, fol.8.

54 Laurids Mikkelsen og Søren Mikkelsen fæster den gård i Åle, som deres far Mikkel Lauridsen har afstået. 12.3.1717, fol.8.

55 Jens Knudsen fæster Åstedbro med kro. 24.7.1701, fol.8B.

56 Christen Jensen Lauring fæster det hus i Åle, som Jens Lykke sidst beboede. 12.11.1703, fol.8B.

57 Jørgen Jørgensen fæster som ladefoged den gård i Åle, som Villum Caspersen sidst beboede. 26.1.1702, fol.9.

58 Jens Mikkelsen fæster det hus i Åle, som Oluf Mouridsen sidst beboede. 9.4.1702, fol.9.

59 Anders Ladefoged af Åle fæster det hus i Åle, som Anders Lykke sidst beboede. 17.2.1710, fol.9.

60 Otte Jensen fra Vrønding fæster den gård i Åle, som Peder Steffensen fradøde. 3.3.1716, fol.9B.

61 Christen Madsen af Underup fæster det hus i Åle, som Søren Skrædder sidst beboede. 16.2.1710, fol.9B.

62 Hans Madsen fæster et hus i Åle. 24.4.1719, fol.9B.

63 Peder Andersen fæster det hus i Åle, som Mads Thomsen sidst beboede. 18.3.1718, fol.10.

64 Johan Hansen af Davding fæster det hus i Åle, som Niels Træskomand sidst beboede. 24.2.1717, fol.10.

65 Peder Iversen af Åle fæster det hus i Åle, som Christen Fyn har afstået. 30.9.1712, fol.10.

66 Anders Mortensen af Åle fæster det hus i Åle, som Morten Lykke sidst beboede. 13.5.1715, fol.10.

67 Hans Madsen af Åle fæster det hus i Åle, som Peder Skrædder sidst beboede. 27.4.1710, fol.10B.

68 Hans Nielsen Lind af Føvling fæster et hus i Åle. 18.11.1708, fol.10B.

69 Oluf Bødker fæster et hus i Åle. 20.3.1712, fol.10B.

70 Hans Jensen fæster det hus i Åle, som Niels Christensen sidst beboede. 28.9.1709, fol.10B.

71 Jens Iversen af Åle fæster et hus i Åle. 20.3.1700, fol.11.

72 Christen Christensen af Åle fæster det hus i Åle, som Jens Knudsen Nålemagers enke sidst beboede. 17.11.1718, fol.11.

73 Laurids Christensen fæster et hus i Åle. 20.3.1716, fol.11.

74 Niels Augustinus Skomager af Vejle fæster det hus i Åle, som Karen Andersdatter Bang sidst beboede. 26.3.1715, fol.11B.

75 Else Sørensdatter, enke efter Jens Terkildsen, fæster det hus i Åle, som Margrethe Trapeau sidst beboede. 20.3.1719, fol.11B.

76 Simon Thomsen af Åle fæster et hus i Åle. 8.11.1718, fol.11B.

77 Niels Madsen af Nørskov fæster den bolig i Hjortsvang, som Søren Jensen har afstået. 14.2.1708, fol.11B.

78 Jens Sørensen af Åle fæster det hus i Hjortsvang, som Peder Jensen sidst beboede. 26.4.1714, fol.12.

79 Christen Sørensen fæster et hus i Hjortsvang. 20.3.1719, fol.12.

80 Søren Nielsen fæster den ½ gård i Flemming, som Gravers Christensen fradøde, og ægter enken. 13.8.1702, fol.12.

81 Anders Christensen i Flemming fæster den ½ gård i Flemming, som Terkild Sørensen og hustru fradøde, skifte 29.12.1717. 29.12.1717, fol.12.

82 Christen Rasmussen fæster den ½ gård i Hvirring, som Rasmus Simonsen fradøde. 18.2.1688, fol.12B.

83 Mads Jensen, født i Hvirring, fæster den ½ gård i Hvirring, som hans far sidst beboede. 17.4.1684, fol.12B.

84 Jens Nielsen af Hvirring fæster den gård i Hvirring, som Peder Andersen fradøde, skifte 14.12.1717. 16.12.1717, fol.12B.

85 Hans Jørgensen, født i Hesselballegård i Uldum sogn, fæster en ½ gård i Hvirring. 28.10.1697, fol.13.

86 Peder Mikkelsen fæster den ½ part af en ½ gård i Hvirring, som hans bror Christen Rasmussen sidst beboede. 4.1.1690, fol.13.

87 Jacob Mortensen fæster den ½ part af en ½ gård i Hvirring. Gården ejes af Laurids Eriksen i Horsens. 10.3.1695, fol.13.

88 Niels Jørgensen fæster den ½ part af en ½ gård i Hvirring, som Christen Rasmussen sidst beboede. Gården ejes af Anders Jensen Tambours enke Dorthe Hansdatter til Hansted. 17.6.1698, fol.13B.

89 Jacob Davidsen af Trebjerg fæster den ½ gård i Trebjerg, som hans far har afstået. 23.6.1698, fol.13B.

90 Anders Nielsen af Trebjerg fæster den gård i Trebjerg, som hans far har fæste på af 23.3.1701, 3 2 0 0 htk. 25.3.1717, fol.13B.

91 Jens Henriksen af Hvirring fæster den ½ gård i Trebjerg, som Niels Nielsen sidst beboede. 6.6.1705, fol.14.

92 Jens Nielsen i Trebjerg fæster den ½ gård i Trebjerg, som Christen Pedersen sidst beboede. 27.2.1703, fol.14.

93 Anders Sørensen fæster en gård i Trebjerg. 15.5.1719, fol.14.

94 Jens Jensen Merring fæster den ½ gård i Trebjerg, som Mads Thomsen fradøde, ægter datteren med ophold til enken. 31.3.1714, fol.14.

95 Søren Nielsen i Molger fæster ½ parten af en gård i Molger, idet naboen Peder Madsen afgiver ½ parten af sin gård, 3 2 0 1 htk. 17.7.1713, fol.14.

96 Peder Madsen af Enner fæster den gård i Molger, som Hans Bertelsen fradøde, 6 4 0 2 htk. Gården tilhører von Sprechelsen. 5.3.1707, fol.14.

97 Niels Maltesen i Honum fæster den ½ gård i Vrønding, som Niels Nielsen fradøde. 2.10.1700, fol.14.

98 Peder Jensen af Hvirring fæster et hus i Hvirring. 23.12.1699, fol.14.

99 Niels Nielsen fæster et hus i Trebjerg. 20.3.1705, fol.14B.

100 Søren Christensen af Hvirring fæster det hus i Hvirring, som hans far Christen Sørensen har afstået. 23.9.1709, fol.14B.

101 Jens Pedersen fæster et hus i Hvirring. 20.3.1705, fol.14B.

102 Hans Pedersen fæster det hus i Trebjerg, som Hans Nielsen har afstået. 29.5.1709, fol.14B.

103 Rasmus Sørensen fæster det bolshus i Hvirring, som Peder Thomsen har afstået. 29.3.1718, fol.15.

104 Christen Jensen Randbøl, forlovet med Karen Tougaard i Hvirring, fæster et hus i Hvirring. 25.9.1713, fol.15.

105 Mads Nielsen af Honum fæster den bolig i Hvirring, som Niels Pedersen sidst beboede. 18.4.1706, fol.15.

106 Søren Christoffersen af Flemming fæster en gård i Flemming. 3.3.1708, fol.15B.

107 Peder Sørensen af Føvling fæster et nyt hus i Hvirring. 15.5.1711, fol.15B.

108 Niels Jørgensen af Flemming fæster det hus i Hvirring, som Mads Nielsen har afstået. 10.3.1699, fol.15B.

109 Thomas Bertelsen fæster et bolshus i Molger. 18.12.1713, fol.16.

110 Obi Nielsen af Trebjerg fæster det hus i Trebjerg, som Iver Hansen har afstået. 14.10.1709, fol.16.

111 Peder Pedersen fæster det hus i Hvirring, som Peder Hansen sidst beboede. 30.12.1704, fol.16.

112 Jens Knudsen fæster det bolshus i Hvirring, som hans mor Anne Jensdatter har afstået. 6.5.1708, fol.16B.

113 Peder Markussen af Hvirring fæster den gård i Hvirring, som hans far Markus Pedersen har afstået. 27.7.1716, fol.16B.

114 Jørgen Jensen af Hvirring fæster det hus i Hvirring, som Clemen Lauridsen har afstået. 14.1.1719, fol.16B.

115 Hans Jensen af Trebjerg fæster den ½ gård i Trebjerg, som Jens Nielsen sidst beboede. 1.4.1720, fol.17.

116 Anders Madsen af Føvling fæster det gadehus i Føvling, som Agnethe og Anne Olufsdatter har afstået. 16.4.1721, fol.17.

117 Oluf Lauridsen Bødker og søn Jens Olufsen af Åle fæster den gård i Åle, som Søren Andersen fradøde og enken har afstået. 1.4.1720, fol.17.

118 Jens Olufsen fæster hele den gård i Åle, som hans far Oluf Lauridsen Bødker har afstået sin del af mod ophold. 20.4.1721, fol.17.

119 Peder Poulsen fra Thyregodlund fæster det hus i Åle, som Karen Amme sidst beboede. 28.4.1721, fol.18.

120 Jens Jensen i Hornborg fæster det hus i Åstrup, som Mette Olufsdatter fradøde. 5.5.1721, fol.18.

121 Peder Mortensen født i Bæksgård fæster den gård i Bæksgård, som Palle Christensen har afstået. 27.5.1721, fol.18.

122 Jens Christensen fæster det hus i Åle, som Christen Christensen har afstået. 22.7.1721, fol.18B.

123 Anders Pedersen af Grene sogn fæster den ½ gård i Ulkind, som Mads Hansen har afstået. 26.11.1721, fol.18B.

124 Jens Pedersen af Føvling fæster det hus i Føvling, som Jørgen Christensen sidst beboede. 21.2.1722, fol.18B.

125 Jens Lykke af Åle fæster det hus i Åle, som Peder Nielsen sidst beboede. 11.3.1722, fol.19.

126 Peder Mogensen af Åstrup fæster den gård i Åstrup, som hans far Mogens Christensen har afstået, 5 1 0 1 htk. 18.5.1722, fol.19

127 Mads Jensen Lipstrup fæster den gård i Randbøl, som Niels Pedersen har afstået. 28.1.1722, fol.19.

128 Niels Christensen født i Åle fæster det hus i Åle, som Mads Østergaard har afstået. 5.10.1722, fol.19.

129 Anders Nielsen i Hornborg fæster det hus i Hvirring, som Peder Pedersen fradøde og ægter enken. 27.4.1722, fol.19B.

130 Søren Sørensen af Honum fæster den afbrændte gård i Åle, som Jens Olufsen og karlen Peder Iversen forbliver i. 11.1.1723, fol.19B.

131 Karen Mortensdatter, datter af Morten Mikkelsen i Limskov fæster den gård i Randbøl, som Mads Lipstrup har afstået, 1 7 3 1 htk. 20.2.1723, fol.20.

132 Poul Jensen af Føvling fæster det hus i Føvling, som Sidsel Andersdatter bebor. 17.3.1723, fol.20.

133 Jens Olufsen i Åle fæster det hus i Åle som Hans Madsen Murmester har afstået. 22.8.1723, fol.20B.

134 Frederik Vistisen fæster den ¼ gård i Lønå. som Hans Nielsen sidst beboede. 30.8.1723, fol.20B.

135 Laurids Jensen fæster det gadehus i Åle, som Mads Østergaard sidst beboede. 15.3.1724, fol.20B.

136 Hans Christensen fæster det hus i Trebjerg, som Hans Pedersen fradøde og ægter enken Maren Madsdatter. 29.8.1724, fol.21.

137 Laurids Nielsen af Ulkind fæster den 3/4 gård i Ulkind, som Christen Christensen har afstået, 2 0 3 1 htk. 3.9.1724, fol.21.

138 Anders Pedersen fæster den gård i Bregnhoved, som Clemen Christensen har afstået. 14.10.1721, fol.21.

139 Hans Madsen Murmester fæster det hus i Åle, som Johan Gartner har afstået. 13.6.1723, fol.21B.

140 Mikkel Jespersen i Lønå fæster hans afbrændte gård i Lønå til dens opbyggelse. 22.7.1724, fol.22.

141 Christen Terkildsen af Flemming fæster det hus i Flemming, som Niels Andersen har afstået. 26.2.1726, fol.22.

142 Jens Pedersen i Åle fæster et hus i Åle. 21.6.1725, fol.22.

143 Anders Pedersen fæster det hus i Hvirring, som Anders Pedersen fradøde, og enken Karen Christensdatter har afstået. 13.6.1726, fol.22B.

144 Niels Christensen Bødker af Åle fæster den gård i Åle, som hans far fradøde, og mor har afstået. 12.9.1726, fol.22B.

145 Anders Mikkelsen Malund fæster den gård i Åle, som hans far Mikkel Andersen Malund fradøde med ophold til mor. 5.10.1726, fol.23.

146 Anders Mortensen Lykke og ældste søn Morten Andersen Lykke fæster den gård i Randbøl, som Jacob Simonsen er frarømt. 1.1.1727, fol.23B.

147 Johan Gotfred Hansen, degn i Hvirring, fæster det hus i Hvirring, som Jens Knudsen sidst beboede. 13.2.1727, fol.24.

148 Niels Christensen Bødker af Åle fæster det hus i Hvirring, som Anders Nielsen har afstået. 14.2.1727, fol.24.

149 Christen Andersen født i Trebjerg fæster den ½ gård i Trebjerg, som Jens Jensen Merring sidst beboede. 17.2.1727, fol.24.

150 Anne Christensdatter fæster det hus i Åle, som Landmanden (?) sidst beboede. 23.3.1727, fol.24B.

151 Rasmus Olufsen Bødker af Åle fæster det hus i Åle, som Anders Lykke sidst beboede. 6.4.1727, fol.24B.

152 Søren Sørensen i Åle har ved soldaten Jens Pedersen betalt resterende landgilde. 19.4.1727, fol.24B.

153 Christen Gram fæster det hus på Bjerres enemærker kaldet Lunden, som Jørgen Klein fradøde. 26.6.1727, fol.25.

154 Jens Christensen Bødker af Åle fæster den gård i Åle, som Jens Jensen Merring fradøde. Enken beholder noget sæd. 18.2.1727, fol.25.

155 Jens Nielsen af Vrønding fæster den gård i Vrønding, som hans far Niels Maltesen har afstået. 4 3 1 1 htk. 13.9.1727, fol.25B.

156 Mikkel Knudsen i Åle fæster den gård i Åle, som hans far Knud Mikkelsen afstår ved sin død. 2.12.1727, fol.25B.

157 Jens Christensen af Åle fæster det hus i Åle, som Oluf Bødker sidst beboede. 4.11.1727, fol.25B.

158 Niels Frandsen fæster det hus i [mangler], som Las Christensen fradøde, og enken har afstået. 29.1.1728, fol.26.

159 Jens Christensen af Åle fæster det hus i Åle, som Jens Pedersen Soldat sidst beboede. 25.3.1728, fol.26.

160 Jørgen Jensen af Åle fæster det hus i Åle, som hans far Jens Mikkelsen fradøde med ophold til mor. 26.6.1728, fol.26B.

161 Christen Jensen af Molger fæster den gård i Molger, som far Jens Thorsen har afstået med ophold til forældre. 5 2 2 0 htk. 31.1.1727, fol.26B.

162 Søren Lauridsen Egeris fæster Bjerresmølle, som formanden Christen Jensen har afstået. Beskrivelse af jorder. 23.9.1728, fol.27.

163 Clemen Jensen fæster det hus i Åle, som Jens Olufsen sidst beboede. 16.4.1729, fol.27B.

164 Peder Madsen af Hvirring fæster den gård i Hvirring, som hans far Mads Jensen har afstået, 6 7 1 0 htk. Peder Madsens bror Niels Madsen har halvdelen i fæste. 5.5.1729, fol.28.

165 Christen Madsen af Åle fæster den gård i Åle, som Knud Mikkelsen har beboet, og som hans svoger Mikkel Knudsen har afstået, 5 1 0 0 htk. 8.6.1729, fol.28.

166 Jens Madsen af Åle fæster den gård i Åle, som hans far Mads Thomsen har afstået, 4 2 3 1 htk. 27.6.1729, fol.28B.

167 Laurids Mikkelsen af Åle fæster den gård i Åle, som hans far Mikkel Lauridsen og hans bror Søren Mikkelsen har afstået. 3.6.1729, fol.28B.

168 Niels Hansen af Hvirring fæster ½ parten af hans far Hans Jørgensens gård i Hvirring og resten ved dennes død. 11.11.1729, fol.29.

169 Mogens Madsen af Hvirring fæster den ¼ gård i Hvirring, som Niels Jørgensen fradøde, 3 5 2 3/4. 21.1.1730, fol.29.

170 Oluf Terkildsen af Flemming fæster det hus i Flemming, som hans bror fradøde. 2.3.1730, fol.29B.

171 Rasmus Jensen Honum fæster det hus i Hvirring, som Peder Skrædder fradøde og ægter enken. 15.3.1731, fol.29B.

172 Søren Andersen af Trebjerg fæster den gård i Trebjerg, som hans far Anders Sørensen har afstået. 24.3.1731, fol.29B.

173 Henrik Nielsen af Trebjerg fæster den gård i Trebjerg, som Anders Nielsen fradøde og ægter enken. 14.7.1731, fol.30.

174 Hans Pedersen af Molger fæster den ½ gård i Molger, som hans far Peder Madsen har afstået, 3 2 0 ½ htk. 1.8.1731, fol.30.

175 Mads Thomsen i Åle fæster det hus i Åle, som Niels Frandsen har afstået med ophold til Laurids Christensens enke. 31.7.1731, fol.30B.

176 Anders Andersen fæster det hus i Åle, som Christen Madsen har afstået. 1.9.1731, fol.30B.

177 Peder Mikkelsen af Molger fæster den gård i Molger, som hans far Mikkel Pedersen fradøde med ophold til mor Anne Nielsdatter, 5 5 1 2 htk. 3.12.1731, fol.31.

178 Laurids Christensen fæster den gård i Vrønding, som Jens Nielsen har afstået, 4 3 1 2 htk. 5.11.1731, fol.31.

179 Søren Christensen Onsted fæster det hus i Hvirring, som Anders Pedersen har afstået. 11.12.1731, fol.31B.

180 Peder Madsen af Hvirring fæster ½ parten af den gård i Hvirring, som hans far Mads Jensen fradøde, 3 3 2 1½. Den anden halvdel fæstes af hans bror Niels Madsen. 24.5.1732, fol.32. (Sml. lbnr.164).

181 Niels Madsen af Hvirring fæster ½ parten af den gård i Hvirring, som hans bror Peder Madsen var forundt, men nu har afstået halvdelen af, 3 3 2 1½ htk. 24.5.1732, fol.32. (Sml. lbnr.164).

182 Peder Jensen Poder fæster det hus i Åle, som [mgl] Lauridsen sidst beboede. 29.5.1732, fol.32B.

183 Peder Mortensen i Åle fæster den gård i Åle, som hans far Morten Pedersen har afstået, 4 7 3 0 htk. 8.1.1732, fol.32B.

184 Morten Pedersen af Åle fæster det hus i Åle, som Otte Jensen fradøde og ægter enken, 0 1 2 1 htk. 8.1.1732 fol.32B.

185 Christen Christensen af Hjortsvang fæster det hus i Åle, som Jens Iversen fradøde. 9.4.1732, fol.33.

186 Peder Olufsen i Åle fæster den gård i Åle, som hans far Oluf Pedersen fradøde. 30.12.1732, fol.33.

187 David Jacobsen af Trebjerg fæster den ½ gård i Trebjerg, som hans far Jacob Davidsen har afstået. 3.10.1732, fol.33.

188 Niels Madsen af Hvirring fæster den bolig i Hvirring, som hans far Mads Nielsen har afstået. 13.12.1732, fol.33B.

189 Niels Sørensen af Flemming fæster den ½ gård i Flemming, som hans far Søren Nielsen har afstået, 2 7 1 2 3/4 htk. 20.2.1733, fol.33B. (Indførslen står to gange).

190 Rasmus Christensen født i Elsted sogn på Skårupgård gods fæster den ½ gård i Pandrup i Trige sogn, som Søren Jensen har afstået, 3 4 0 0 htk. 10.7.1733, fol.34.

191 Oluf Jensen i Trebjerg fæster den ½ gård i Trebjerg, som hans far Jens Henriksen har afstået, 3 2 0 0 htk. 13.7.1733, fol.34B.

192 Rasmus Pedersen, født i Hvirring, fæster det gadehus i Hvirring, som hans far Peder Jensen har afstået, 0 1 3 0 htk, matrikel no.5. 17.9.1733, fol.35.

193 Mikkel Jensen, født i Åle, fæster et hus i Åle. 17.1.1734, fol.35B.

194 Terkild Andersen født i Trebjerg fæster det bolshus i Molger, som Thomas Bertelsen fradøde og ægter enken Maren Lauridsdatter, 0 6 01 htk. 15.3.1734, fol.35B.

195 Christen Christensen Hvillum fæster det hus i Trebjerg, som Ubbe Nielsen har afstået og ægter datteren Anne Ubbesdatter, 16.3.1734, fol.36.

196 Christen Pedersen, født i Burgårde på ryttergodset, fæster det hus i Hvirring, som Rasmus Jensen fradøde og ægter enken Inger Christensdatter. Skifte 18.7.1730 [efter Peder Sørensen] med arv til stedbørn og enkens egen søn Peder Rasmussen 2½ år. 4.6.1734 fol.36.

197 Anders Jepsen Risbjerg fæster den gård i Åle, som Christen Jensen sidst beboede og ægter datteren Barbara Jensdatter, 1 1 0 0 htk. 18.8.1734, fol.36B.

198 Jørgen Christensen Bødker, født i Åle, fæster den gård i Åle, som Laurids Mikkelsen har afstået, 4 5 3 2 htk. 6.4.1735, fol.36B.

199 Laurids Mikkelsen, født i Åle, fæster et hus i Åle. 6.4.1735, fol.37B.

200 Knud Sørensen, født i Åle, fæster det hus i Hvirring, som Christen Randbøl og hustru har afstået til ham og hans steddatter. 30.9.1735, fol.38.

201 Jens Pedersen, født i Hvirring, fæster det hus i Hvirring, som hans bror Rasmus Pedersen har afstået, 0 1 3 0 htk, matrikel no.5. 24.12.1735, fol.38.

202 Knud Sørensen, født i Åle, fæster det hus i Hvirring, som Jens Pedersen har afstået, 0 1 3 0 htk, matrikel no.5. 1.3.1736, fol.38B.

203 Hans Hansen af Åle fæster den gård i Åle, som Christen Madsen sidst beboede, 5 1 0 0 htk. 5.6.1736, fol.38B.

204 Christen Christensen af Åle fæster det hus i Hjortsvang, som Peder Pedersen sidst beboede. 20.6.1736, fol.39.

205 Laurids Mikkelsen af Åle fæster det hus i Åle, som Christen Christensen, der fæster andet sted, har afstået. 20.6.1736, fol.39.

206 Peder Halle, født i Halle, fæster et nyt hus i Åle. 4.7.1736, fol.39B.

207 Niels Ovesen, født i Trebjerg, fæster den ½ gård i Hvirring, som Niels Madsen har afstået. 3 3 2 1½ htk. 7.9.1736, fol.39B.

208 Peder Christensen Bødker fæster det hus i Åle, som Peder Jensen Poder sidst beboede. 22.10.1736, fol.40.

209 Peder Jensen Poder fæster et nyt hus i Åle. 24.10.1736, fol.40.

210 Christen Mortensen, født i Åle, fæster det hus i Hvirring, som Knud Sørensen har afstået, 0 1 3 0 htk, matrikel no.5. 6.11.1736, fol.40.

211 Christen Madsen fæster det hus i Åle, som Frederik Fisker sidst beboede. 2.1.1737, fol.40B.

212 Søren Mikkelsen af Åle fæster den gård i Åle, som Jens Madsen har afstået, 4 2 3 1 htk. 13.2.1737, fol.40B.

213 Jens Madsen af Åle fæster det hus i Åle, som Hans Nielsen Vævers enke sidst beboede. 15.4.1737, fol.41.

214 Folmer Jørgensen af Molger fæster det hus i Molger, som hans morbror Mogens Jensen har afstået, 1 7 0 2 htk. 14.6.1737, fol.41.

215 Jens Mortensen, født i Åle Skovhus, fæster det hus i Hvirring, som Niels Mogensen har afstået. 1.9.1737, fol.41B.

216 Christen Jensen Lauring fæster det hus i Åle, som Jens Christensen sidst beboede. Fæsteren boede før i et hus i Åle, der nu er afstået til Anders Jepsen. 5.2.1738, fol.42.

217 Christen Christensen fæster et gadehus i Åle. 21.2.1738, fol.42.

218 Niels Christensen af Kovtrup fæster det hus i Hjortsvang, som Christen Christensen sidst beboede. 27.4.1738, fol.42B.

219 Christen Christensen, født i Hvirring, fæster den ¼ gård i Hvirring, som hans far Christen Rasmussen har afstået. 17.12.1738, fol.42B.

220 Christen Christensen, født i Åle, fæster den ½ gård i Åle, som hans far Christen Nielsen har afstået. 17.1.1739, fol.42B.

221 Christen Nielsen i Åle, fæster et hus i Åle. 19.1.1739, fol.43.

222 Christoffer Sørensen, født i Flemming, fæster det hus i Flemming, som Karen Madsdatter fradøde, 0 0 1 ½ htk. 23.3.1739, fol.43.

223 Christen Andersen, født i Flemming, fæster den gård i Vrønding, som Las Christensen har afstået, 4 3 1 1 htk. 26.4.1739, fol.43.

224 Bent Pedersen Øvig fæster Åstedbro med kro. Detaljeret beskrivelse af hvilken øl, vin og mjød der måtte forhandles. 25.9.1739, fol.43B.

225 Jens Christensen i Åle, fæster det hus i Åle, som Peder Eriksen sidst beboede. 12.3.1740, fol.44.

226 Rasmus Andersen, født i Flemming, fæster den ½ gård i Flemming, som hans forældre er fradøde, 5 6 1 0 + skov 0 0 2 2½ htk. 24.3.1740, fol.44B.

227 Anders Olufsen, født i Hjortsvang, fæster den gård i Åle, som Jørgen Christensen Bødker har afstået. 11.5.1740, fol.44B.

228 Jørgen Christensen Bødker, født i Åle, fæster et hus i Åle. 29.7.1740, fol.44B.

229 Christen Pedersen, født i Hvirring, fæster den ½ gård i Hvirring, som hans stedfar Søren Pedersen har afstået. 18.11.1744, fol.45.

230 Peder Jensen Lykke, født i Åle, fæster den gård i Flemming, som Niels Sørensen har afstået, 2 7 1 2 3/4 htk. 24.3.1741, fol.45.

231 Johan Jacob Nielsen i Hjortsvang fæster det hus i Hjortsvang, som hans forældre har afstået, 0 4 1 3/4 0 htk. 26.4.1741, fol.45B.

232 Christen Pedersen, født i Hvirring, fæster det hus i Åle, som Hans Jensen Halle har afstået, og ægter datteren Else Hansdatter. 2.8.1741, fol.45B.

233 Søren Jensen Møller i Hornborg Mølle fæster Åstedbro med brohus og priviligeret kro. 24.5.1742, fol.45B.

234 Jens Lauridsen Vindelbo, skoleholder i Åle, fæster det hus i Åle, som Anders Jepsen Risbjerg har afstået, 1 0 1 0 htk. 4.4.1742, fol.36B.

235 Christen Pedersen i Åle fæster det hus i Åle, som Christen Jensens enke har afstået. 13.11.1742, fol.47.

236 Jens Olufsen, født i Åle, fæster det ½ hus i Åle, som Christen Nielsen har i fæste. 24.12.1742, fol.47B.

237 Christen Christensen Smed i Åle fæster det hus i Åle, som Jens Christensen Træskomand har afstået. 29.6.1743, fol.47B.

238 Jens Christensen Træskomand, født i Åle, fæster den ½ gård i Åle, som Anders Olufsen har afstået. 28.6.1743, fol.48.

239 Niels Pedersen, født i Åle, fæster den gård i Åle, som hans far Peder Madsen er fradød. 14.8.1743, fol.48.

240 Frederik Christian Mortensen fæster Åle Skovhus, når hans far Morten Jensen dør. 10.7.174[4], fol.48B.

241 Niels Sørensen Due, født i Molger, fæster den gård i Molger, som Niels Pedersen har afstået, 5 4 2 2 htk. 23.7.1744, fol.48B.

242 Anders Hansen, ladefoged på Bjerre, fæster den gård i Vrønding, som Christen Andersen har afstået, 4 3 1 1 htk. 24.7.1744, fol.48B.

243 Anders Clemensen, født i Hvirring, fæster det hus i Åle, som Jørgen Christensen Bødker ombytter. 31.8.1744, fol.49.

244 Jørgen Christensen Bødker, født i Åle, fæster det hus i Åle, som Anders Clemensen ombytter, 1 2 0 0 htk. 31.8.1744, fol.49.

245 Peder Sørensen, født på godset, fæster det hus i Hvirring, som Christen Pedersen Skrædder, der fik pas, har afstået. 9.5.1746, fol.49B.

246 Jens Mortensen Snedker i Sindbjerglund fæster et stykke kirkejord på Sindbjerglund Mark, der tilhører Thyregod kirke, som Jens Nielsen Smed i Brædstrup sidst har haft i fæste, 0 0 6 1 htk. 14.5.1746, fol.49B.

247 Jørgen Christian Christensen fæster Bjerresmølle. 29.12.1746, fol.49B.

248 Mads Pedersen, født i Molger, fæster det hus i Åle, som Christian Zerlang sidst beboede. 18.2.1747, fol.50.

249 Christian Manasse Tøxen, født i [Sønder] Felding præstegård, fæster Åstedbro, og ægter Søren Jensen Møllers enke. 3.6.1747, fol.50B.

250 Peder Iversen, født i Hjortsvang, fæster den ½ gård i Hjortsvang, som hans forældre fradøde, med ophold til hans blinde søster Anne Iversdatter, 3 6 2 2 + skov 0 0 3 0 htk. 5.6.1747, fol.50B.

251 Las Christensen fæster det hus i Hornborg, som Jens Pedersen fradøde. 17.6.1747, fol.51.

252 Troels Mortensen, født i Åle, fæster den ½ gård i Åle, som Christen Christensen og hustru fradøde, og opføder den mindste søn Peder Christensen, 1 år. 12.3.1748, fol.51.

253 Jørgen Mortensen, født i Åle, fæster det ½ hus i Åle, som hans far Morten Pedersen har afstået, 0 1 2 1 htk. Fæsteren overtager hele huset efter fars død. 26.3.1749, fol.51B.

254 Mads Pedersen, født i Molger, fæster det hus i Trebjerg, som Morten Jensen har afstået. 28.3.1749, fol.52.

255 Jens Christensen Bødker, født i Åle, fæster det hus i Åle, som Simon Thomsen har afstået. 31.10.1749, fol.52.

256 Søren Jensen, født i Åle, fæster den ½ gård i Åle, som Jens Christensen Træskomand, sidst beboede. 6.11.1749, fol.52B.

257 Niels Rasmussen, født i Åle, fæster den ½ gård i Åle, som hans far fradøde og mor har afstået. 14.4.1750, fol.52B.

258 Jens Pedersen Fajstrup, født på Frijsenborg grevskab med pas af 8.5.1747, fæster Åstedbro. 20.4.1750, fol.53.

259 Herluf Dalhof, degn i Hvirring og Hornborg, fæster et hus i Hvirring. 4.7.1750, fol.54.

260 Oluf Mikkelsen af Horsens fæster det hus i Hjortsvang, som Johan Jacob Nielsen sidst beboede, med ophold til formandens forældre Niels Madsen og hustru. 17.11.1750, fol.54.

261 Jens Knudsen, født i Åstedbro Krohus, fæster det hus i Åle, som Hans Jensen Halle fradøde. 9.3.1751, fol.54B.

262 Hans Sørensen Møller i Hornborg Mølle fæster 4 skp jord af de 5 6 1 0 i Flemming, som Rasmus Andersen i Flemming har fæstebrev på af 24.3.1740 [lbnr.226]. 8.5.1751, fol.54B.

263 Hans Pedersen i Molger fæster den ¼ gård i Molger, som Folmer Jørgensen har afstået, 1 7 0 1 htk. 7.4.1752, fol.55.

264 Anders Clemensen, der i nogle år har beboet et hus i Åle, fæster det hus i Hvirring, som Christen Randbøl og hustru fradøde. 20.5.1752, fol.55B.

265 Christen Nielsen Hatting fæster det hus i Åle, som Anders Clemensen er fraflyttet. 17.7.1752, fol.55B.

266 Christen Sørensen, født i Hvirring, fæster det hus i Hvirring, som hans far Søren Christensen har afstået. 27.9.1752, fol.56.

267 Christen Jensen, født i Åle, fæster den ½ gård i Åle, som hans far Jens Christensen Bødker har afstået. 29.11.1752, fol.56.

268 Christen Pedersen af Molger fæster den ¼ gård i Molger, som Oluf Jensen fradøde og ægter enken, 3 2 0 0 htk. 25.9.1753, fol.56B.

269 Morten Jacobsen, født i Hvirring, fæster den ½ gård i Åle, som Niels Rasmussen fradøde. 12.3.1754, fol.57.

270 Frederik Christian Jørgensen, født i Åle, fæster den ½ gård i Åle, som Søren Jensen har afstået. 16.3.1754, fol.57.

271 Niels Ovesen, født på godset, fæster det hus i Hvirring, som Jørgen Jensen har afstået. 20.5.1754, fol.57B.

272 Poul Jepsen fæster 18 skp af sin far Jeppe Sørensens 3/4 gård i Bjørnskov. 2.2.1721, fol.57B.

273 Mads Johansen fæster den 3/4 gård i Grættrup, som Emil Christensen sidst beboede. 5.4.1721, fol.58.

274 Samtlige bymænd i Grættrup: Eskild Hansen, Christen Pedersen, Thomas Pedersen, Niels Pedersen, Laurids Eskildsen, Jens Nielsen, Erik Christensen, Mads Johansen, Terkild Thomsen, Thomas Terkildsen, Mads Andersen og Anders Christensen fæster den ½ gård i Nørre Groest, som Christen Jensen og Peder Christensen i Krejbjerggård har afstået, 0 7 2 1 htk. 24.8.1721, fol.58.

275 Samtlige bymænd i Grættrup: Eskild Hansen, Christen Pedersen, Thomas Pedersen, Anders Brejl.... og Eskild Andersen overlader anparter af Nørre Groest til Morten Nielsen, Hans Eskildsen, Christen Andersen og Eskild Andersen. 2.11.1733, fol.58.

276 Christen Pedersen fæster den 3/4 gård i Krejbjerg, som hans mor har afstået, 2 3 2 0 htk. 2.1.1734, fol.58B.

277 Terkild Thomsen fæster den gård i Nørre Groest, som Jens Nielsen fradøde, samt den del Thomas Terkildsen står for. 21.9.1734, fol.58B.

278 Niels Andersen fæster den 3/4 gård i Bjørnskov, som hans bror Peder Andersen fradøde og enken har afstået. 22.11.1735, fol.59.

279 Thomas Nielsen, født i Bjørnskov, fæster den ½ fjerdepartsgård i Grættrup, som Niels Nielsen har afstået, 0 4 0 0 htk samt det gadehus i Grættrup, som Sidsel Palles er fraflyttet. 17.12.1740, fol.59. (Fæstet er indført to gange).

280 Erik Christensen fæster den gård i Grættrup, som Mads Andersen har afstået samt en anden del, som Niels Nielsen har afstået, i alt 2 4 0 0 htk. 17.12.1740, fol.59B.

281 Søren Pedersen, født i Adserbjerg, fæster Adserbjerg [dvs. Bjerregård], 2 7 3 2 htk. 2.10.1741, fol.59B.

282 Mads Christensen, født i Rønslunde, fæster den ½ gård i Rønslunde, som hans far Christen Madsen har afstået, 3 2 1 0 htk. 27.1.1743, fol.60.

283 Søren Nielsen fæster en 3/4 gård i Krejbjerg, 2 3 1 2½ htk. 28.3.1748, fol.60.

284 Mads Andersen, født i Rønslunde, fæster den ½ gård i Rønslunde, som Christen Jensen har afstået, og ægter datteren, 3 2 1 0 htk. 12.5.1749, fol.60B.

285 Christen Eriksen, født i Grættrup, fæster den ½ gård i Grættrup, som hans far Erik Christensen har afstået samt en tidligere brugt anpart i Nørre Groest, 2 0 0 0 htk. 16.11.1752, fol.60B.

286 Poul Jepsen fæster 18 skp af hans fars 3/4 gård i Bjørnskov, og hans far beholder 4 skp selv. 3.2.1718, fol.61.

287 Christen Nielsen fæster den 3/4 gård i Bjørnskov, som hans far Niels Christensen har afstået, 2 5 3 2½ htk. 14.3.1732, fol.61.

288 Anders Henriksen, født i Trebjerg, fæster den gård i Åle, som Troels Mortensen fradøde og ægter enken. 19.10.1754, fol.61.

289 Johan Rudolf Jørgensen fæster den gård i Åle, som hans far har afstået, 0 4 0 0. 2.1.1755, fol.61B.

290 Peder Rasmussen, født i Hvirring, fæster den ½ gård i Molger, som Søren Due fradøde og enken Mette Jensdatter har afstået, 3 2 0 ½ htk. 12.3.1755, fol.62.

291 Niels Jensen, født i Hornborg, fæster den ½ gård i Vrønding, som Anders Hansen har afstået, 4 3 1 1 htk. 12.9.1746, fol.62.

292 Anders Clemensen fæster Bregnholm Mølle. 6.9.1755, fol.62B.

293 Niels Mortensen fæster den gård i Åle, som Anders Malund har afstået, 5 0 0 0 htk. 30.10.1755, fol.63.

294 Peder Poulsen fæster18 skp af hans far Poul Jepsens 3/4 gård i Bjørnskov, og hans far beholde 4 skp selv. 16.2.1756, fol.63.

295 Frands Mortensen, kusk på Bjerre, fæster den ¼ gård i Hvirring, som Mogens Madsen har afstået. 6.10.1755, fol.63B.

296 Jens Juul, født i Åle, fæster den gård i Trebjerg, som David Jacobsen fradøde, 3 0 2 2 5/6 htk. 26.6.1756, fol.63B.

297 Thomas Pedersen, født i Nortvig, fæster den gård i Nortvig, som hans far har afstået. 22.11.1756, fol.63B.

298 Simon Pedersen fæster den gård i Åle, som hans far fradøde med aftægt til mor, 5 0 0 0 htk. 2.1.1757, fol.64.

299 Mads Pedersen, født i Åle, fæster det bolshus i Molger, som Terkild Andersen fradøde, 0 6 0 2 htk. 23.4.1757, fol.64.

300 Oluf Nielsen, født i Åle, fæster den gård i Hvirring, som Niels Hansen fradøde og ægter enken, 6 6 3 2½ htk. 16.4.1757, fol.64B.

301 Niels Jacobsen, født i Hvirring fæster den ¼ gård i Hvirring, som hans far fradøde med ophold til mor, 3 5 1 2¼ htk. 17.6.1757, fol.65.

302 Laurids Christensen Lundfod, født på Hammergård gods, fæster den gård i Åle, som Hans Hansen har afstået, 5 0 0 0 htk. 28.4.1757, fol.65.

303 Christen Jensen, født i Hvirring, fæster den ½ gård i Hvirring, som hans far Jens Nielsen har afstået. 2.6.1758, fol.65B.

304 Jens Christensen, født i Molger, fæster den ½ gård i Molger, som hans far fradøde med ophold til stedmor, 5 2 2 0 htk. 4.6.1758, fol.66.

305 Christen Gregersen af Åle fæster det hus i Hjortsvang, som enken Maren Andersdatter har afstået. 30.7.1759, fol.66B.

306 Jens Christensen Træskomand i Åle fæster det gadehus i Åle, som Mads Thomsen har afstået. 22.9.1759, fol.66B.

307 Mikkel Nielsen i Molger fæster den gård i Hvirring, som Rasmus Sørensen fradøde og ægter enken. 28.4.1760, fol.67.

308 Peder Nielsen, snedkersvend af København, fæster det hus i Åle, som skrædder Christen Gram er fraflyttet. 11.4.1760, fol.67.

309 Thomas Pedersen i Krejbjerg fæster den ½ gård i Rønslunde, som Mads Andersen fradøde, ægter enken og er ansvarlig for børnepenge efter skifte 1.2.1751 og 15.2.1760, 3 2 1 0 htk. 24.11.1760, fol.67B.

310 Christen Sørensen i Hvirring fæster den ¼ gård i Hvirring, som Niels Ovesen har afstået, 3 3 1 2 3/4 htk. 30.1.1761, fol.68.

311 Niels Ovesen i Hvirring fæster det bolshus i Hvirring, som Christen Sørensen har afstået, 0 2 1 1 htk. 30.1.1761, fol.68.

312 Laurids Christensen i Åle fæster det hus i Åle, som Jens Bødker fradøde med ophold til enken. 3.2.1761, fol.68B.

313 Niels Olufsen i Åle fæster det bolshus i Åle, som Jørgen Bødker fradøde med skifte 23.1.1761 og ægter enken, 1 0 2 0 htk. 24.2.1761, fol.68B.

314 Anders Madsen, Jens Pedersen og Hans Eskildsen den yngre af Grættrup fæster de dele af Groest, som Mads Andersen, Eskild Andersen og Niels Pedersen er fradøde, ligeledes fæster Hans Jensen i Grættrup den del af Groest, som Terkild Thomsen har haft til sin ½ gård, og endelig fornys fæstet til Hans Eskildsen den ældre, Christen Andersen og Morten Nielsen, alle af Grættrup på en del af Groest. De 7 fæsteres hartkorn er ialt 0 7 1 2½ htk. 16.3.1761, fol.69.

315 Niels Christensen af Trebjerg fæster den ½ gård i Molger, som Hans Pedersen fradøde med skifte 10.1.1761 og ægter enken. 5 1 0 1½ htk. 17.3.1761, fol.69.

316 Jens Sørensen, født i Hvirring, fæster Åstedbro med kro, som Jens Pedersen fradøde og ægter enken. 22.6.1761, fol.69B.

317 Anders Nielsen af Hvirring fæster den ½ gård i Vrønding, som Niels Jensen Sommer fradøde og ægter enken, 4 3 1 1 htk. 4.9.1761, fol.70.

318 Mads Jørgensen i Åle fæster det bolshus i Åle, som hans mor har afstået, 1 0 2 0 htk. 24.11.1761, fol.70B.

319 Laurids Pedersen Skrædder af Hvirring fæster det hus i Flemming, som Christoffer Sørensen fradøde, 0 0 1 ½ htk. 27.11.1761, fol.71.

320 Anders Andersen Tinnet af Åle fæster det hus i Åle, som hans far fradøde og mor har afstået. 24.2.1762, fol.71.

321 Jens Mikkelsen af Åle fæster det hus i Åle, som hans far Mikkel Jensen har afstået. 1.4.1762, fol.71B.

322 Peder Jensen Merring af Åle fæster det hus i Åle, som Christen Christensen Smed fradøde og enken har afstået. 19.4.1762, fol.71B.

323 Hans Thomsen af Molger fæster det hus i Åle, som Christen Madsens enke har afstået. 4.5.1762, fol.72.

324 Erik Mikkelsen., født på Constantinsborg gods, fæster den ¼ gård i Hvirring, som Peder Madsen sidst beboede, 3 3 1 2 3/4 htk. 20.5.1762, fol.72.

325 Mads Christensen i Bjørnskov fæster den gård i Bjørnskov, som hans far Christen Nielsen fradøde, 2 6 0 0 htk. 2.11.1762, fol.72B.

326 Oluf Pedersen af Åle fæster den gård i Åle, som Peder Olufsen har afstået. 14.1.1763, fol.73.

327 Peder Sørensen i Åle fæster den gård i Åle, som Søren Mikkelsen fradøde med ophold til mor, 5 0 0 0 htk. 18.3.1763, fol.73.

328 Sejer Pedersen, født i Havrum på Grundet gods, fæster det hus i Hvirring, som Niels Christensen har afstået. 24.3.1763, fol.73B.

329 Søren Jacobsen i Hvirring fæster den ¼ gård i Hvirring, som Christen Christensen fradøde, 3 3 1 2 3/4 htk. 4.7.1763, fol.74.

330 Niels Offersen, født i Hvirring, fæster det bolshus i Hvirring, som Niels Ovesen fradøde, 0 2 1 1 htk. 12.8.1763, fol.74.

331 Peder Christensen, født i Hvirring, fæster det bolshus i Hvirring, som hans far Christen Mortensen har afstået, 0 1 3 0 htk. 2.3.1764, fol.74B.

332 Mikkel Sørensen, født i Åle, fæster det bolshus i Hvirring, som Mikkel Nielsen fradøde. 0 2 1 0 htk. 12.5.1764, fol.74B.

333 Hans Hansen af Åle fæster det hus i Åle, som Laurids Mikkelsen har afstået. 10.5.1764, fol.75.

334 Hans Hansen af Åle fæster det hus i Åle, som Peder Christensen Bødkers enke Kirsten Nielsdatter fradøde. 14.5.1764, fol.75.

335 Jens Jensen i Hjortsvang fæster den gård i Hjortsvang, som han selv har beboet, 5 6 3 2 htk. 24.7.1764, fol.75B.

336 Jens Olufsen af Trebjerg fæster en ¼ gård i Hvirring, som Erik Mikkelsen fradøde, 3 3 1 2 3/4 htk. 20.11.1764, fol.75B.

337 Anders Nielsen af Bjørnskov fæster den gård i Krejbjerg, som Christen Pedersen har afstået, 2 3 1 2½ htk. 4.3.1765, fol.76.

338 Hans Andersen, skovfoged, født i Hvirring, fæster det hus Trebjerg, som Mads Pedersen Skovfoged fradøde. 5.3.1765, fol.76B.

339 Christoffer Lauridsen fæster den ½ gård i Hjortsvang, som Niels Jørgensen har afstået, 3 2 1 2 htk.- 10.6.1765, fol.77.

340 Christen Christensen af Trebjerg fæster det hus i Hvirring, som Peder Sørensen har afstået. 10.7.1765, fol.77.

341 Søren Christensen i Grættrup fæster ¼ jord i Grættrup af Erik Christensens gård samme sted, samt en af Nørre Groest, som Mads Johansen har haft i fæste. 30.7.1765, fol.77B.

342 Christen Jensen i Hornborg fæster den ½ gård i Hornborg, som hans far fradøde med ophold til mor. 14.10.1765, fol.77B.

343 Anders Christensen Hvillum fæster det hus i Trebjerg, som hans far har afstået med ophold til forældre og søster. 10.2.1766, fol.78.

344 Christen Eriksen i Grættrup fæster ½ af den ¼ jord, som Søren Christensen har afstået med tilhørende andel i Nørre Groest. 24.3.1766, fol.78.

345 Jens Henriksen i Trebjerg fæster den gård i Trebjerg, som hans far har afstået, 3 0 2 2 5/6 htk. 14.4.1766, fol.78B.

346 Niels Christensen fæster ¼ jord i Grættrup med pas fra birkedommer Bangs enke Margrethe Bøgh i Møllersdal, 0 4 0 0 htk, samt det hus, som Thomas Nielsen har afstået. 1.7.1766, fol.78B.

347 Ebbe Christensen Stausholm, skræddermester i Ålborg, fæster det hus i Åle, som Niels Augustinussen fradøde og ægter enken Mette Marie Nikolaj Ebbesdatter. 2.9.1767, fol.79.

348 Niels Iversen i Hjortsvang fæster det hus i Hjortsvang, som Oluf Mikkelsen har afstået, 0 4 1 0 htk. 17.8.1768, fol.79.

349 Morten Pedersen, født i Åle, fæster den gård i Hjortsvang, Jens Jensen fradøde og ægter enken, 5 6 3 2 og skov 0 1 1 2 htk. 5.10.1768, fol.79B.

350 Peder Mortensen fæster den gård i Molger, som Peder Mikkelsen fradøde og ægter enken Johanne Nielsdatter, 5 5 1 2 htk. 21.10.1768, fol.79B.

351 Jens Jensen, født i Hvirring, fæster det bolshus i Hvirring, som hans far fradøde. 24.10.1768, fol.80.

352 Oluf Jensen fæster det hus i Åle, som Mads Jørgensen Bødker har afstået med aftægt til ham og hans mor Karen Madsdatter, 1 0 2 0 htk. 27.7.1767, fol.80B.

353 Jørgen Hansen af Trebjerg fæster den ½ gård i Trebjerg, som hans far har afstået, 2 6 3 ½ htk. 4.1.1768, fol.80B.

354 Peder Olufsen i Åle fæster det hus i Åle, som Jens Træskomand har afstået. 24.8.1768, fol.81.

355 Mikkel Andersen, født i Åle, fæster det bolshus i Åle, som Jørgen Mortensen fradøde og enken Maren Mortensdatter har afstået, 1 0 2 0 htk. 10.6.1769, fol.81.

356 Mads Jensen Merring fæster det hus i Åle, som Ebbe Stausholm sidt beboede. 15.6.1769, fol.81B.

357 Mads Christensen af Linnerup fæster den gård i Linnerup, som sergeant Waltz har afstået, og ægter hans ældste datter, 4 2 2 0 htk. 19.9.1752, fol.81B.

358 Mads Vistisen af Linnerup fæster den ½ gård i Linnerup, som hans far Visti Christensen har afstået, 4 2 1 0 htk. 24.10.1734, fol.82.

359 Hans Christensen af Linnerup fæster den ½ gård i Linnerup, som hans svigerfar Anders Sørensen har afstået, 4 2 1 0 htk. 8.11.1735, fol.82B.

360 Mads Christensen fæster den ½ gård i Grættrup med tilhørende andel i Nørre Groest, som Christen Eriksen har afstået. 14.2.1769, fol.82B.

361 Christen Eriksen fæster den gårdspart i Bjørnskov, som Mads Christensen har afstået. 14.2.1769, fol.83.

362 Christen Sørensen, født i Adserbjerg, fæster den ½ gård i Adserbjerg [dvs. Bjerregård], som hans far Søren Pedersen har afstået, 2 7 3 2 htk. 20.10.1769, fol.83.

363 Christen Jensen i Åle fæster det hus i Åle, som hans far Jens Madsen fradøde. 12.4.1770, fol.83B.

364 Christen Jørgensen, født i Åle, fæster det bolshus i Hvirring, som Peder Markussen fradøde. 20.4.1770, fol.84.

365 Jens Pedersen fæster det hus i Hvirring, som Christen Bødker er fraflyttet. 2.6.1770, fol.84.

366 Peder Nielsen i Bjørnskov fæster den gård i Bjørnskov, som hans far har afstået, 6 6 0 0 htk. 18.9.1770, fol.84B.

367 Christen Hansen i Linnerup fæster den gård i Linnerup, som hans far har afstået. 23.9.1770, fol.84B.

368 Jens Christensen, født i Trebjerg, fæster den ½ gård i Trebjerg, som hans far Christen Andersen har afstået, 3 0 2 2 5/6 htk. 24.10.1770, fol.85.

369 Peder Sørensen i Hvirring, fæster en gård i Hvirring, 3 3 1 2 3/4 htk. 22.6.1771, fol.85B.

370 Peder Christensen af Molger, fæster den gård i Molger, som Niels Sørensen Due fradøde, 5 4 2 2 htk. 12.11.1771, fol.86.

371 Mads Christoffersen fæster Bregnholm Mølle, som Anders Clemensen har afstået. 26.4.1771, fol.86.

372 Christen Jensen i Linnerup fæster et hus i Linnerup. 8.7.1772, fol.86B.

373 Christen Jørgensen i Åle fæster den gård i Åle, som Laurids Christensen har afstået, 5 0 0 0 htk. 23.12.1772, fol.87.

374 Hans Hansen i Åle fæster den gård i Åle, som Christen Jensen sidst beboede, 5 0 0 0 htk. 24.12.1772, fol.87.

375 Søren Nielsen i Molger fæster den gård i Molger, som Jens Christensen har afstået, 5 2 2 0 htk. 4.2.1773, fol.87B.

376 Niels Pedersen i Åle fæster et hus i Åle, som står på det sted, hvor den gård stod, han selv har haft i fæste. 3.4.1773, fol.88.

377 Jens Olufsen i Åle fæster den gård i Åle, som Niels Pedersen har afstået, 5 0 0 0 htk. 24.4.1773, fol.88.

378 Niels Pedersen Halle fæster den gård i Åle, som Jørgen Jensen har afstået, 5 0 1 2 ¼ htk. 26.4.1773, fol.88B.

379 Nikolaj Jørgensen fæster det bol i Åle, som Oluf Jensen har afstået, 0 5 1 2 ¼ htk. Aftægt, som Mads Jørgensen har været skyldig mens han havde stedet i fæste, til Nikolaj Jørgensens mor Karen Bødkers. 25.5.1773, fol.88B.

380 Christen Christensen fæster den gård i Hjortsvang, som Christen Andersen sidst beboede, 3 2 1 2 htk. 1.8.1773, fol.89.

381 Peder Mortensen i Molger fæster den gård i Molger, som han selv har i fæste, 5 5 1 2 htk. 8.11.1773, fol.89.

382 Jacob Davidsen i Trebjerg fæster den gård i Trebjerg, som hans stedfar Jens Rasmussen sidst beboede., 3 0 2 2 5/6 htk. [mgl].1773, fol.89B.

383 Hans Christensen i Linnerup fæster et hus i Linnerup. 3.11.1772, fol.90.

384 Niels Mikkelsen i Åle fæster det hus i Åle, som Peder Halle sidst beboede. 4.12.1773, fol.90.

385 Christen Madsen i Linnerup fæster det bol i Hvirring, som Niels Brun sidst beboede, 0 2 2 1 1/3 htk. [dato mgl], fol.90.

386 Oluf Jensen i Åle fæster den gård i Åle, som Søren Sørensen sidst beboede, 4 7 1 1 5/6 htk. [dato mgl], fol.90B.

387 Anders Nielsen i Åle fæster den gård i Åle, som hans far Niels Christensen sidst beboede med ophold til mor, 4 6 2 1 5/6 + skov 0 0 3 0 htk. 23.12.1774, fol.90B.

388 Christen Pedersen i Linnerup fæster den gård i Linnerup som Mads Vistisen sidst beboede, 4 2 1 0 htk. 8.11.1775, fol.91.

389 Peder Madsen i Linnerup fæster et hus i Linnerup. 12.11.1775, fol.91B.

390 Jørgen Folmersen i Hvirring fæster det hus i Hvirring, som Anders Clemensen sidst beboede. 20.1.1777, fol.91B.

391 Christen Jensen i Linnerup fæster den gård i Linnerup, som hans far Jens Christensen fradøde, 4 2 1 0 htk. 22.3.1777, fol.92.

392 Johan Madsen i Linnerup fæster den gård i Hjortsvang, som Christen Christensen sidst beboede, 3 2 1 2 htk. 1.9.1778, fol.92B.

393 Niels Hansen i Åle fæster den gård i Åle, som Jens Olufsen sidst beboede. 28.3.1778, fol.92B.

394 Ulrik Jensen af Åle fæster det hus i Åle, som Peder Olufsen sidst beboede. 26.10.1778, fol.93.

395 Christen Jørgensen af Åle fæster et nyt hus i Åle. 12.11.1778, fol.93.

396 Thomas Nielsen af Ejstrup sogn fæster det sted i Grættrup, som Erik Christensens enke sidst beboede, 0 4 0 0 htk. 23.11.1778, fol.93B.

397 Christian Hansen af Hornborg fæster det hus i Hornborg, som Laurids Christensen Hjuler har afstået. 1 12 1778, fol.93B.

398 Anders Nissen fæster det bolshus i Molger, som Mads Pedersen har afstået, 0 6 0 2 htk. 19.12.1778, fol.93B.

399 Niels Madsen af Rønslunde fæster den ½ gård i Rønslunde, som hans far Mads Christensen sidst beboede, 3 2 1 0 htk. 8.3.1779, fol.94.

400 Christen Pedersen i Nortvig fæster den gård i Nortvig, som hans bror Thomas Pedersen har afstået, 1 1 1 ½ htk. 13.3.1779, fol.94B.

401 Thomas Pedersen af Nortvig, fæster den ½ gård i Hjortsvang, som Christoffer Lauridsen har afstået, 5 2 1 2 htk. 13.3.1779, fol.95.

402 Peder Hansen i Åle fæster den gård i Åle, som Christen Jørgensen har afstået, 4 6 1 1 5/6 htk. 7.10.1779, fol.95.

403 Hans Christensen i Trebjerg fæster den gård i Trebjerg, som Jens Christensen har afstået, 3 0 2 2 5/6 htk. 17.3.1780, fol.95B.

404 Mads Hansen af Hjortsvang fæster det hus i Åle, som Hans Christensen har afstået. 26.5.1780, fol.96.

405 Erik Poulsen af Bjørnskov fæster den gård i Åle, som Frederik Jørgensen har afstået, 4 6 1 1 5/6 htk. 29.5.1780, fol.96B.

406 Peder Madsen af Åle fæster det bol i Hvirring, som Mikkel Sørensen har afstået, 0 2 1 2 2/3 htk. 3.7.1780, fol.97.

407 Anders Pedersen af Hvirring fæster et hus i Åle. 7.11.1780, fol.97.

408 Søren Olufsen i Trebjerg fæster det hus i Hvirring, som Jørgen Folmersen har afstået. 24.3.1781, fol.97B.

409 Christen Madsen af Rønslunde fæster den ½ gård i Rønslunde, som hans far Thomas Pedersen har afstået, 3 2 1 0 htk. 6.4.1781, fol.98.

410 Troels Andersen i Åle fæster den gård i Åle, som hans far Anders Henriksen har afstået, 4 6 1 1 5/6 htk. 4.5.1781, fol.98B.

411 Mads Andersen af Linnerup fæster den gård i Linnerup, som Hans Knudsen har afstået, 3 7 2 0 htk. 26.5.1781, fol.99.

412 Laurids Christensen Lundfod af Åle fæster et hus i Åle på den grund hvor hans fæstegård stod. 2.6.1781, fol.99.

413 Hans Lind af Åle fæster det hus i Åle, som Christen Skrædder har afstået. 20.8.1781, fol.99B.

414 Mads Christensen Fyhn af Åle fæster det hus i Åle, som Hans Thomsen fradøde. 24.9.1781, fol.99B.

415 Christen Onsted i Hjortsvang fæster et hus i Hjortsvang. 5.11.1781, fol.100.

416 Jens Hansen Væver af Åle fæster et hus i Åle. 5.11.1781, fol.100.

417 Iver Jensen, sidst i Kodallund på Rask gods, fæster et hus i Åle. 10.11.1781, fol.100B.

418 Niels Sørensen af Krejbjerg fæster den ½ gård i Krejbjerg, som hans far Søren Nielsen har afstået, 2 1 1 2½ htk. 29.11.1781, fol.101.

419 Jens Christensen af Molger fæster et hus i Hvirring. 29.9.1781, fol.101B.

420 Jens Poder i Åle fæster det hus i Åle, som hans far Peder Poder har afstået. 29.9.1781. fol.101B.

421 Christen Jensen Vrigsted fæster den ½ gård i Adserbjerg [dvs. Bjerregård], som Christen Sørensen har afstået. 29.11.1781, fol.102.

422 Rasmus Pedersen af Åle fæster det hus i Åle, som Christen Nielsen Hatting har afstået. 1.12.1781, fol.102B.

423 Bernhard Risbrich fæster Bjerresmølle. 1.3.1782, fol.102B.

424 Mads Christensen, Anders Madsen Christen Hansen, Christen Pedersen og Christen Jensen fæster et stykke jord af Linnerup Kirkejord, som Christen Poulsen af Lønsgård forbeholdt sig, da han solgte mig Linnerup Kirke, 0 1 1 1 htk. 7.5.1782, fol.103B.

425 Peder Madsen af Linnerup fæster den gård i Linnerup, som hans far Mads Christensen fradøde, 4 2 1 0 htk. 30.10.1782, fol.104.

426 Laurids Olufsen af Tyklund fæster det bolshus i Grættrup, som Thomas Nielsens enke har afstået, 0 4 0 0 htk. 16.3.1783, fol.104B.

427 Jens Madsen, født i Åle, fæster Åle Skovhus, som Frederik Christian Mortensen fradøde. 4.2.1784, fol.105.

428 Søren Jensen Hatting, født i Linnerup, fæster den gård i Åle, som Niels Hansen har afstået, 4 6 1 1 5/6 htk. 4.2.1784, fol.105B.

429 Anders Sørensen, født i Åle, fæster det hus i Hjortsvang, som Niels Iversens enke har opsagt, 0 4 1 0 htk. 4.2.1784, fol.195B.

430 Niels Mortensen, født i Åle, fæster den gård i Åle, som Morten Jacobsen har afstået, 4 6 1 1 5/6 htk. 9.6.1784, fol.106.

431 Anders Nielsen fæster den gård i Åle, som hans far Niels Mortensen fradøde og hans mor Karen Andersdatter har afstået, 4 6 1 1 5/6 htk. 10.6.1784, fol.106B.

432 Niels Jensen Boysen, smedesvend, fæster det bolshus i Molger, som Anders Nissens enke har afstået, 0 6 0 2 htk. 1.11.1784, fol.106B.

433 Anders Hansen af Linnerup fæster det hus i Åle, som Peder Merring sidst beboede. 4.4.1785, fol.107.

434 Jacob Sørensen i Hvirring fæster den gård i Hvirring, som hans far Søren Jacobsen fradøde, 4 5 2 0 htk. 23.11.1785, fol.107B.

435 Jørgen Nielsen, født i Hvirring, fæster et bol i Hvirring, 0 2 1 2 3/4 htk. 24.11.[1785], fol.108.

436 Erik Christensen af Bjørnskov fæster den gård i Bjørnskov, som hans far Christen Eriksen har afstået, 2 6 0 0 htk. 28.11.1785, fol.108.

437 Anders Andersen, født i Åle, fæster den gård i Hjortsvang, som Johan Madsen har afstået, 3 2 1 2 htk. 29.11.1785, fol.108B.

438 Niels Christensen, født i Åle, fæster det hus i Hvirring, som Søren Olufsen fradøde. 29.5.1786, fol.109.

439 Iver Olufsen fæster den gård i Åle, som hans far Oluf Pedersen har afstået, 4 6 1 1 5/6 htk. 27.5.1786, fol.109B.

440 Niels Jensen af Hvirring fæster det bol i Hvirring, som Jens Pedersen har afstået, 0 2 1 2 2/3 htk. 4.8.1786, fol.110.

441 Christen Christensen af Hvirring fæster den gård i Åle, som Thyge Halle har afstået. 5.8.1786, fol.110B.

442 Rasmus Møller fæster Åstedbro, som Jens Sørensen fradøde. 7.10.1786, fol.111.

443 Søren Pedersen, født i Molger, fæster den ½ gård i Molger, som hans far Peder Rasmussen har afstået. 10.10.1786, fol.112.

444 Peder Olufsen af Trebjerg fæster den gård i Trebjerg, som Søren Andersen har afstået, 3 0 2 2 5/6 htk. 3.2.1787, fol.112B.

445 Johan Madsen af Hjortsvang fæster det hus i Linnerup, som Peder Andersen har opsagt. 21.3.1787, fol.113.

446 Hans Agger fæster et stykke jord i Åle, 1 0 0 0 htk. 4.4.1787, fol.113B.

447 Jacob Nielsen i Hvirring fæster den gård i Hvirring, som hans far Niels Jacobsen fradøde med ophold til enken, 4 5 2 0 htk. 20.4.1787, fol.113B.

448 Knudsen Mikkelsen fra Torsted på Bygholm gods fæster den gård i Hvirring, som Jens Olufsens enke har afstået, 4 5 2 0 + skov 0 1 3 0 htk. 19.6.1787, fol.114.

449 Mogens Mouridsen af Vesterlund, fæster det hus i Hjortsvang, som Christian Ebsens enke Birgitte Sørensdatter har afstået. Rørbæk 13.10.1752, Hvolgård 13.3.1780, fol.114B.

450 Christen Madsen i Rønslunde med 3 2 1 0 htk og fæstebrev af 6.4.1781 mageskifter med Anders Nielsen i Krejbjerg med 2 3 1 2½ htk og fæstebrev af 4.9.1765. 3.3.1788, fol.115.

451 Anders Pedersen i Hjortsvang fæster den gård i Hjortsvang, som hans far Peder Iversen har afstået med ophold til forældre, 3 6 2 2 + skov 0 0 3 0 htk. Taksation. 19.2.1788, fol.115B.

452 Niels Andersen, født i Vrønding, fæster den gård i Vrønding, som Anders Nielsen Sommer har afstået, 4 3 1 1 htk. Taksation. 15.3.1788, fol.117.

453 Anders Rasmussen i Hjortsvang fæster den gård i Hjortsvang, som hans svoger Anders Pedersen har afstået, 3 6 2 2 + skov 0 0 3 0 htk. Taksation. 19.8.1788, fol.118B.

454 Erik Pedersen fra Hornborg under Rask gods fæster det bolsted i Hvirring, som Sejer Pedersen fradøde, og ægter enken Kirsten Nielsdatter 0 2 1 2 2/3 htk. Taksation. 23.12.1789, fol.120.

455 Jens Mortensen, født i Myllerup, fæster det hus i Hjortsvang, som Mogens Mouridsens enke Ingeborg Christiansdatter har afstået og ægter hendes eneste datter Birthe Marie Mogensdatter. Taksation. 29.12.1789, fol.122.

456 Christen Madsen i Grættrup fæster den gård i Grættrup, som hans far Mads Christensen har afstået, 2 4 0 0 htk. 11.2.1790, fol.123B.

457 Peder Christensen, født i Åle, fæster den gård i Hvirring, som Christen Sørensen fradøde og ægter enken Birthe Marie Jensdatter, 4 5 2 0 htk. 21.9.1790, fol.125B.

SLUT


Start

Hansted Hospital fæsteuddrag

Fæstearkivalier

Fæsteprotokol 1719-1789. C 652A-116. (løbrnummer 1-86).
Fæsteprotokol 1789-1868. C 652A-117. (løbenummer 87-254).
Fæstebreve 1702-1804. C 652A-118
Fæstebreve 1805-1857. C 652A-119

 


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Fæsteprotokollen 1719-1789 er ordnet topografisk efter sogn og by for hver gård for sig og begynder med den fæster, der er i gården 1719. Hvert amt er tildelt egen række af løbenumre, så numrene er ikke matrikelnumre.Oplysende noter medtages, hvis de ikke fremgår af næstfølgende fæstebrev.

Fæsteprotokollen 1789-1868 er ordnet kronologisk.

De to pakker med fæstebreve er ordnet kronologisk og der kan være vedlagt andre bilag.

Der oplyses så vidt muligt: fæsters navn og herkomst, forrige fæster, hartkorn, evt. ægteskab med enke eller datter og dato, mens landgilde ikke oplyses. De nye matrikelnumre 1844 er tilføjet på alle i 1844 gældende fæstebreve.

Bilag angives som (fb): fæstebrev, (syn): syn af gården, (hoveri): hoverireglement 1800, (aftægt): aftægtskontrakt og (bilag): bilag i form af ansøgninger, udnævnelser mm.

Person- og stednavne er standardiserede.


Hansted Hospital
Fæsteprotokol
1719-1789
C 652A-116


SKANDERBORG AMT. VOR HERRED

HANSTED SOGN

HANSTED

Nummer 1, fol.1.

1 Jens Simonsen, født i Hansted, fæster Frands Lauridsens enke Johannes ½ gård sst. 24.5.1719.

Johan Johansen af Hansted fæster Jens Simonsens gård sst. af 4 1 3 1 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb). 8.3.1757.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Jens Johansen, som ældste søn, fæster 1795. Se den nye protokol fol.7.

Nummer 2, fol.3.

2 Niels Hansen i Hansted fæster den gård sst. han selv har haft i fæste i 30 år af 6 3 3 0 htk og skov. 25.5.1719.

Søren Pedersen, født i Egebjerg, fæster Niels Hansens fradøde gård i Hansted af 6 3 3 0 og skov. 18.12.1724.

Simon Rasmussen af Hansted fæster halvdelen af Søren Knudsens gård i Hansted af 6 3 3 0 htk og skov og ægter Søren Knudsens afdøde kones søster Anne Jørgensdatter. 5.3.1743.

Søren Hansen af Rådved med pas fra oberst Grabows gods, fæster Simon Rasmussens fradøde ½ gård i Hansted samt den anden ½ gård, som Søren Pedersen bebor, så han fæster hele gården af 6 3 3 0 htk og skov 0 1 3 0 htk. Skifte efter Søren Pedersens hustru 21.12.1743. (fb). 18.12.1748.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Simon Sørensen Hansted, som ældste søn, fæster 1795. Se den nye protokol fol.9.

Nummer 3, fol.5.

3 Hans Mikkelsen i Hansted fæster den ½ gård sst. som han selv har beboet i nogle år af 4 1 2 0 htk og skov. 26.5.1719.

Peder Jensen af Tolstrup fæster Hans Mikkelsens ½ gård i Hansted af 4 1 2 0 htk og skov. 5.1.1728.

Jacob Hansen af Hansted fæster Peder Jensen Tolstrups gård sst. af 4 1 2 0 htk og skov 0 1 3 0 htk. 23.12.1757.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Christen Pedersen af Hansted fæster Jacob Hansens fradøde gård sst. af 4 1 2 0 htk nu udlignet til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb, hoveri) 13.3.1780.

Ved udskiftningen 1793 er gården 5 2 0 0 htk.

Nummer 4, fol.7.

4 Knud Sørensen i Hansted fæster den gård sst. som han selv har haft i fæste i nogle år af 5 1 0 0 htk og skov. 25.5.1719.

Christen Rasmussen af Underup fæster Knud Sørensens enkes 3/4 gård i Hansted af 5 1 0 0 htk og skov. 3.4.1743.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Niels Christensen af Kannerup fæster Christen Rasmussens gård i Hansted af 5 1 0 0 htk, nu 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk og ægter datteren. (fb, hoveri). 6.11.1775.

Ved udskiftningen 1793 er gården 5 2 0 0 htk og skov 0 1 3 0.

Nummer 5, fol.9.

5 Rasmus Sørensen i Hansted fæster den gård sst. som han selv har haft i fæste i nogle år af 5 2 0 1 htk og skov. 23.5.1719.

Rasmus Hansen gik 1920 fra gården, der blev udlejet til Elsebeth Kirstine, enke efter rådmand Riber i Horsens.

Christen Simonsen af Hansted fæster Rasmus Houmanns gård sst af 5 2 0 1 htk og skov. 27.4.1726.

Jens Christensen fæster sin far Christen Simonsens gård i Hansted af 5 2 0 1 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb) 7.3.1765.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Søren Jensen, som ældste søn, fæster gården 1797. Se den nye protokol fol.12.

Nummer 6, fol.11, 153.

6 Morten Jensen i Hansted fæster den ½ gård sst. som han selv har haft i fæste i mange år af 3 3 1½ ½ htk. 25.5.1719.

Mikkel Mortensen i Hansted fæster sin far Morten Jensens ½ gård sst. af 3 3 1½ ½ htk. 25.5.1719.

Anders Knudsen af Kannerup fæster gården august 1739 og ægter enken.

Laurids Andersen af Hansted fæster Anders Knudsens fradøde gård sst. af 6 6 3 1 og skov og ægter enken. 6.4.1742.

Anders Christensen fæster Laurids Andersens fradøde gård i Hansted af 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb). 20.2.1772.

Anders Lauridsen, født i Hansted, fæster sin stedfar Anders Christensens frarømte gård sst. af 6 6 3 1 htk, efter udligning 5 4 3 2/5 htk og skov 1 2/5 alb med aftægt til mor Bodil Jørgensdatter. (fb, hoveri). 27.9.1784.

Ved udskiftningen 1793 er gården 5 2 0 0 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Nummer 7, fol.13.

7 Hans Simonsen i Hansted fæster den gård sst. som han selv har haft i fæste i nogle år af 8 3 0 0 htk og skov. 25.5.1719.

Niels Pedersen af Kalhave fæster Hans Simonsens fradøde gård i Hansted af 8 3 0 0 htk og skov og ægter enken Maren Jørgensdatter. (fb). 20.7.1736.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Niels Jacobsen af Hansted fæster Niels Pedersens fradøde gård sst. af 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb). 9.1.1782.

Ved udskiftningen 1793 er gården 5 2 0 0 htk.

Nummer 8, fol.15.

8 Jørgen Sørensen i Hansted fæster den ½ gård sst. som han selv har haft i fæste i nogen tid af 2 2 3 0 htk og skov. 25.5.1719.

Peder Nielsen Smed og søn Jørgen Pedersen begge af Hansted fæster Jørgen Sørensen og svigersøn Rasmus Lauridsens ½ gård sst. af 2 2 3 0 htk og skov. 12.1.1742.

Søren Jørgensen Bleld fæster Jørgen Pedersens fradøde ½ gård i Hansted af 2 2 3 0 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb). 4.3.1754.

Laurids Sørensen i Hansted fæster Søren Jørgensens ½ gård sst. af 2 2 3 0 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb). 5.6.1760.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Jens Lauridsen, som yngste søn, fæster gården 1789. Se den nye protokol fol.2.

Nummer 9, fol.17.

9 Jens Pedersen i Hansted fæster den gård sst. som han selv har haft i fæste i nogle år af 9 7 1 0 htk og skov. 25.5.1719.

Søren Pedersen af Vrønding fæster halvdelen af Jens Pedersens gård i Hansted af 5 0 1½ 0 htk og overtager hele gården ved Jens Pedersens død. 14.1.1738.

Peder Sørensen af Hansted fæster sin far Søren Pedersens gård sst. af 9 7 1 0 htk efter udligning 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk. 1.11.1771.

Søren Sørensen af Hansted fæster Peder Sørensens fradøde gård sst. af 9 7 1 0 htk og efter udligning 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb, hoveri). 13.3.1780.

Ved udskiftningen 1793 er gården 5 2 0 0 htk.

Nummer 10, fol.19, 153.

10 Enevold Nielsen i Hansted fæster den ½ gård sst. som han selv bebor af 3 4 2 2 htk og skov. 25.5.1719.

Niels Enevoldsen i Hansted fæster sin far Enevold Nielsens ½ gård sst. af 3 4 2 2 htk og skov. 6.11.1730.

Jacob Jensen fra Underup fæster Niels Enevoldsens fradøde gård i Hansted af 3 4 2 2 htk og skov og ægter enken. (fb). 16.6.1746.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Niels Lauridsen af Hansted fæster Jacob Jensens gård sst. af 5 4 3 2/5 htk. (fb, hoveri). 8.1.1782.

Ved udskiftningen 1793 er gården 5 2 0 0 htk.

Nummer 11, fol.21.

11 Niels Lauridsen i Hansted fæster den gård sst. som han selv bebor af 4 7 2 2 htk og skov. 25.5.1719.

Peder Nielsen af Hansted fæster sin far Niels Lauridsens gård sst. af 4 7 2 2 htk og skov. 5.2.1742.

Oluf Pedersen af Hansted fæster Peder Nielsens fradøde gård sst. af 4 7 2 2 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb). 30.3.1762.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Jørgen Nielsen af Egebjerg, forrige fæsters brorsøn, fæster gården 1795. Se den nye protokol fol.8.

Nummer 12, fol.23.

12 Anders Jensen i Hansted fæster den gård sst. som han selv i nogle år har beboet af 6 4 2 1 htk og skov. 25.5.1719.

Laurids Pedersen af Hansted fæster Anders Jensens gård sst. af 6 4 2 1 htk og skov. 30.3.1734.

Knud Simonsen af Kannerup fæster Laurids Pedersens gård i Hansted af 6 4 2 1 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb). 19.10.1767.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Steffen Knudsen af Brædstrup fæster Knud Simonsens fradøde gård i Hansted af 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb, hoveri). 14.9.1786.

Ved udskiftningen 1793 er gården 5 2 0 0 htk.

Nummer 13, fol.25.

13 Søren Jensen i Hansted fæster den gård sst. som han selv bebor af 6 4 1 2 htk og skov. 25.5.1719.

Jens Sørensen af Hansted fæster sin far Søren Jensens gård sst. af 6 4 1 2 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb). 21.10.1749.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Ved udskiftningen 1793 er gården 5 2 0 0 htk.

Nummer 14, fol.27.

14 Jens Jensen Fogh i Hansted fæster den ½ gård sst, som han for nogle år siden har afstået til sin søn Hans Jensen, der nu er rømt, hvorfor han selv igen fæster gården af 6 4 2 2 htk og skov. 21.12.1722.

Peder Nielsen af Underup fæster Jens Foghs fradøde gård i Hansted af 6 4 2 2 htk og skov. 18.1.1740.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk.

Peder Jørgensen af Hansted fæster Peder Nielsens gård sst. af 6 4 2 2 htk nu udlignet til 5 4 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk og ægter datteren. (fb, hoveri). 18.4.1775.

Ved udskiftningen 1793 er gården 5 2 0 0 htk.

Nummer 15, fol.29, 144.

15 Mikkel Graversen i Hansted fæster den ½ gård sst. som han selv bebor af 2 7 3 0 htk og skov. 27.5.1719.

Jens Sørensen den yngre af Hansted fæster sin stedfar Mikkel Graversens ½ gård sst, af 2 7 3 0 htk og skov. 15.11.1721.

Niels Jørgensen fra Bleld fæster Jens Sørensens fradøde ½ gård i Hansted af 2 7 3 0 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb). 18.4.1758.

Hans Christensen af Hansted fæster Niels Jørgensens gård sst. af 2 7 3 0 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb, hoveri). 19.9.1771.

Ved udskiftningen 1793 er gården 5 2 0 0 htk.

Nummer 16, fol.30.

16 Peder Hansen i Hansted fæster det hus sst. han selv har beboet nogle år af 0 3 1 0 htk. 27.5.1719.

Niels Jensen af Lund fæster det hus i Hansted som Peder Hansens enke og søn Laurids Pedersen har afstået af 0 3 1 0 htk. 26.2.1734.

Jørgen Nielsen af Hansted fæster sin far Niels Jensens bol sst. af 0 3 1 0 htk. (fb). 20.2.1772.

Ved udskiftningen 1793 er gården 0 3 1 0 htk.

Jørgen Andreasen fra Katrinedal fæster gården 1795. Se den nye protokol fol.8 og 9.

Nummer 17, fol.31.

17 Mads Andersen af Egebjerg Mølle fæster Jens Jensens fradøde hus i Hansted af 0 0 1 0 htk. 2.4.1714.

Mikkel Andersen af Hansted fæster Mads Andersens fradøde hus sst. af 0 0 1 0 htk. 7.3.1765.

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp htk.

Nummer 18, fol.32.

18 Niels Pedersen i Hansted fæster Hans Mikkelsens hus sst. af 0 0 1 0 htk. 7.5.1719.

Peder Mikkelsen af Egebjerg fæster den halvdel af Niels Pedersens hus i Hansted, som Johanne Bølkis har haft i fæste af ½ fjk. Den anden halvdel overtages ved Niels Pedersens død. 22.4.1728.

Thomas Jensen af Hansted fæster Peder Mikkelsens hus sst. af 1 fjk. 15.6.1768.

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp htk.

Nummer 19, fol.33.

19 Søren Knudsen Steen og hustru Bodil Lauridsdatter fæster det hus i Hansted, som de selv har beboet i nogen tid. 30.11.1712.

Samuel Baufein, hospitalskirurg, der solgte sin bolig til Madam Ribers i Horsens, fæster Søren Knudsen Steens hus i Hansted. 21.12.1720.

Hans Jørgensen, kirurg fra Egebjerg, fæster Samuel Baufeins enkes fradøde hus i Hansted. (fb). 18.4.1758.

Jørgen Nielsen Dam af Hansted fæster Hans Jørgensens hus sst. (fb). 10.1.1782.

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp htk.

Nummer 20, fol.34.

20 Søren Knudsen Steen og hustru Bodil Lauridsdatter af Hansted fæster Hans Christensen Krudtbrænders hus sst. 29.5.1718.

Laurids Sørensen Steen i Hansted fæster sin stedfar Jens Andersen og mor Bodil Lauridsdatters hus sst. (fb). 7.10.1738.

Nummer 21, fol.35.

21 Søren Jensen af Hansted fæster Mikkel Jacobsen Smeds hus sst. 9.1.1717.

Niels Thomsen af Gludsted i Ejstrup sogn fæster Søren Jensens enkes hus i Hansted. 12.3.1732.

Peder Lauridsen af Hansted fæster Niels Thomsens hus sst. 11.12.1776.

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp htk.

Hans Sørensen af Hansted fæster gården 1799. Se den nye protokol fol.16.

Nummer 22, fol.36.

22 Hans Pedersen af Egebjerg fæster Mette Rasmusdatters fradøde 3 fags hus i Hansted og naboen Karen Jensdatters 3 fags hus ved dennes død. 24.8.1756.

Laurids Hansen af Hansted fæster sin far Hans Pedersens hus sst. 12.3.1763.

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp htk.

Nummer 23, fol.37.

23 Rasmus Eskildsen i Hansted fæster det hus sst. som han selv bebor. 27.5.1719.

Knud Jensen af Hansted fæster Rasmus Eskildsens hus sst. 20.12.1745.

Peder Jørgensen af Hansted fæster Knud Jensens fradøde hus sst. (fb). 25.9.1769.

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp htk.

Jørgen Eskildsen af Hansted fæster gården 1795. Se den nye protokol fol.8.

Nummer 24, fol.38.

24 Hans Hansen i Hansted fæster det hus sst. som han selv bebor. 30.11.1713.

Peder Jensen af Hansted fæster Hans Hansen Hjulmands fradøde hus sst. 27.9.1743. (fb)

Rasmus Christensen af Egebjerg fæster Peder Jensens hus sst. 30.5.1786. (fb)

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp htk.

Søren Christensen af Hansted, der ægter formandens datter, fæster gården 1799. Se den nye protokol fol.16.

Nummer 25, fol.39.

25 Niels Hansen bebor et hus i Hansted uden fæstebrev.

Rasmus Pedersen af Bleld fæster Niels Hansens fradøde hus i Hansted. (fb). 20.7.1748.

Jens Nielsen, født i Egebjerg, fæster Rasmus Pedersens fradøde hus i Hansted. (fb). 30.4.1782.

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp htk.

Nummer 26, fol.40.

26 Rasmus Jensen bebor et hus i Hansted uden fæstebrev.

Niels Jørgensen af Egebjerg fæster Rasmus Jensens hus i Hansted og Karen Lauridses hus sst. (fb). 30.12.1754.

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp htk.

Jens Enevoldsen fra Tvingstrup, forrige fæsters svigersøn, fæster gården 1798. Se den nye protokol fol.15.

Uden for nummer, fol.40B, 142.

27 Hans Mikkelsen og søn Rasmus Hansen, som skovfogeder, fæster Hansted Skovhus. 12.3.1728.

Jens Hansen af Egebjerg fæster sin bror Rasmus Hansens fradøde halvdel af Hansted Skovhus og er skovfoged sammen med sin far Hans Mikkelsen. 3.11.1739.

Søren Pedersen af Stubberup fæster som skovfoged Jens Hansens Hansted Skovhus. (fb, syn). 14.4.1767.

Niels Jensen af Stubberup fæster som skovfoged Søren Pedersens Hansted Skovhus. (fb, syn). 21.7.1779.

Nummer 27, fol.41.

28 Karen Lauridses bebor et hus i Hansted uden fæstebrev. Huset blev helt ødelagt efter stormen i 1727.

KANNERUP

Nummer 28, fol.42.

29 Mikkel Mortensen i Kannerup fæster den gård sst. som han selv bebor af 5 5 0 2 htk. 27.5.1719.

Simon Knudsen af Kannerup fæster Mikkel Mortensens fradøde gård sst. af 5 5 0 2 htk. 12.10.1734

Oluf Christensen fæster Simon Knudsens fradøde gård i Kannerup af 5 5 0 2 htk. (fb). 30.11.1758.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 1 1½ htk.

Mikkel Simonsen af Kannerup fæster sin stedfars fradøde gård 1798. Se den nye protokol fol.13 og 14.

Nummer 29, fol.43.

30 Simon Knudsen i Kannerup fæster sin far Knud Nielsens gård sst. af 5 3 2 1 htk. 27.5.1719.

Knud Nielsen fæster igen sin søn Simon Knudsens gård i Kannerup, fordi han besvangerede sin nabo Mikkel Mortensens datter Maren Mikkelsdatter, som han måtte ægte.

Christen Knudsen af Kannerup fæster sin far Knud Nielsens gård sst. af 5 3 2 1 htk. 8.3.1740.

Udlignet 1.5.1771 til 5 4 1 1½ htk.

Søren Lauridsen i Hansted fæster Christen Knudsens fradøde gård i Kannerup af 5 3 2 1 htk udlignet til 5 4 1 1½ htk og ægter enken. (fb, hoveri). 18.4.1775.

EGEBJERG

Nummer 30, fol.45.

31 Jens Nielsen i Egebjerg fæster den gård sst. som han selv i nogle år har haft i fæste af 6 1 3 1 htk. 24.5.1719.

Søren Markussen af Egebjerg fæster Jens Nielsens gård sst. af 6 1 3 1 htk. 7.4.1736.

Udlignet 1.5.1771 til 5 2 2 1 3/10 htk.

Niels Sørensen af Hansted fæster Søren Markussens gård i Egebjerg af 6 1 3 1 htk udlignet til 5 2 2 1 3/10 htk og ægter formandens brordatter. (fb). 18.4.1775.

Laurids Sørensen af Hansted fæster sine svigerforældres fradøde gård i Egebjerg 1797. Se den nye protokol fol.12.

Nummer 31, fol.47..

32 Simon Hansen Dam i Egebjerg fæster den gård sst. som han selv bebor og Hans Nielsens ødehusjord af 2 fjk ialt 6 2 2 2 htk. 24.5.1719.

Laurids Andersen af Hansted fæster Simon Hansen Dams fradøde gård i Egebjerg af 6 2 2 2 htk medregnet 2 fjk ødehusjord. 19.3.1743.

Niels Simonsen af Egebjerg fæster sin stedfar Laurids Andersen s gård sst. af 6 2 2 2 htk, heri iberegnet 2 fjk øde husjord. (fb, hoveri). 24.11.1766.

Udlignet 1.5.1771 til 5 2 2 1 3/10 htk.

Jens Andersen af Egebjerg fæster gården 1797 og ægter datteren. Se den nye protokol fol.13.

Nummer 32, fol.49, 146.

33 Samuel Baufein, kirurg ved Hansted Hospital, fæster Rasmus Hansen Dams gård i Egebjerg af 6 1 0 0 htk og hans sønner er fri for soldatertjeneste. 27.3.1717.

Jørgen Hansen Dam af Egebjerg fæster Mester Samuel Baufeins gård sst. af 6 1 0 0 htk. 2.5.1723.

Jørgen Pedersen Skov af Hansted fæster Jørgen Dams fradøde gård i Egebjerg af 6 1 0 0 htk. 8.2.1743.

Udlignet 1.5.1771 til 5 2 2 1 3/10 htk.

Anders Andersen af Hansted fæster Jørgen Pedersens gård sst. af 6 1 0 0 htk udlignet til 5 2 2 1 3/10 htk. 17.5.1775.

Nummer 33, fol.51.

34 Hans Jacobsen i Egebjerg fæster sin far Jacob Madsens gård sst. af 5 6 0 2 htk. 24.5.1719.

Peder Hansen fra grev Friis gård i Rådved fæster den næsten øde gård 1742.

Anders Rasmussen af Hansted fæster Peder Hansens fradøde gård i Egebjerg af 5 6 0 2 htk. 22.6.1742.

Niels Nielsen af Vorbjerg fæster Anders Rasmussen fradøde gård i Egebjerg af 5 6 0 2 htk. (fb). 7.3.1765.

Udlignet 1.5.1771 til 5 2 2 1 3/10 htk.

Rasmus Andersen af Egebjerg fæster sin stedfar Niels Nielsens gård sst. af 5 2 2 1 3/10 htk. (fb). 22.2.1787.

Nummer 34, fol.53.

35 Jes Frandsen i Egebjerg fæster den gård sst. som han selv bebor af 5 4 3 0 htk. 24.5.1719.

Oluf Pedersen af Hansted fæster Jes Frandsens fradøde gård i Egebjerg af 5 4 3 0 htk. og ægter enken. 8.3.1723.

Jens Knudsen af Egebjerg fæster Oluf Pedersens fradøde gård af 5 4 3 0 htk. 1.7.1754.

Udlignet 1.5.1771 til 5 2 2 1 3/10 htk.

Frands Jensen fra Serridslevgård gods fæster Jens Knudsens fradøde gård i Egebjerg af 5 4 3 0 htk udlignet til 5 2 2 1 3/10 htk og ægter datteren. (fb). 22.11.1773.

Hans Andersen af Vorbjerg fæster sin svigerfars gård 1795. Se den nye protokol fol.9.

Nummer 35, fol.55.

36 Jørgen Christensen i Egebjerg fæster den ½ gård sst. som han selv har beboet nogen tid af 4 3 3 0 htk. 24.5.1719.

Hans Pedersen af Hansted fæster Jørgen Christensens fradøde ½ gård i Egebjerg af 4 3 3 0 htk. 8.7.1728.

Peder Mikkelsen af Tolstrup fæster Hans Pedersens gård i Egebjerg af 4 3 3 0 htk. 29.1.1753.

Anders Christensen af Hansted fæster Peder Mikkelsens fradøde gård i Egebjerg af 4 3 3 0 htk. (fb). 19.6.1755.

Udlignet 1.5.1771 til 5 2 2 1 3/10 htk.

Oluf Olufsen af Egebjerg fæster Anders Christensens enke Else Pedersdatters gård sst. af 5 2 2 1 3/10 htk. (fb). 22.2.1787.

Nummer 36, fol.57.

37 Jens Mortensen af Egebjerg fæster den gård sst. som han nu bebor af 5 4 1 2 htk. 25.5.1719.

Knud Frandsen overtager sin svigerfar Jens Mortensens gård i Egebjerg uden fæstebrev.

Peder Rasmussen overtager gården efter Knud Frandsen der døde 1738 også uden fæstebrev.

Hans Sørensen af Hansted fæster Peder Rasmussens fradøde gård i Egebjerg af 5 4 1 2 htk. 12.12.1743.

Niels Pedersen af Hansted fæster Hans Sørensens fradøde gård i Egebjerg af 5 4 1 2 htk. (fb). 8.2.1751.

Udlignet 1.5.1771 til 5 2 2 1 3/10 htk.

Peder Nielsen af Egebjerg fæster sin far Niels Pedersens gård sst. af 5 4 1 2 htk udlignet til 5 2 2 1 3/10 htk. (fb, hoveri). 30.3.1785.

Nummer 37, fol.59.

38 Jens Jensen, født i Egebjerg, fæster sin far Jens Madsens ½ gård sst. af 4 2 1 1 htk. 24.5.1719.

Enevold Pedersen overtager sin halvbrors ½ gård i Egebjerg uden fæstebrev.

Jens Frandsen fæster Enevold Pedersens fradøde gård i Egebjerg af 4 2 1 1 htk. 22.7.1743.

Rasmus Rasmussen fæster Jens Frandsens fradøde gård i Egebjerg af 4 2 1 1 htk. 13.4.1754.

Anders Rasmussen Busch fæster Rasmus Rasmussens fradøde gård i Egebjerg af 4 2 1 1 htk. (fb). 7.4.1761.

Udlignet 1.5.1771 til 5 2 2 1 3/10 htk.

Peder Pedersen fæster gården. Se den nye protokol fol.2.

Nummer 38, fol.61.

39 Markus Sørensen i Egebjerg fæster den ½ gård sst, som han har haft i fæste i mange år af 4 3 3 1 htk. 25.5.1719.

Jens Mortensen af Hansted fæster den ½ gård i Egebjerg, som Markus Sørensen fradøde af 4 3 3 1 htk og ægter enken. 9.3.1736.

Niels Markussen af Egebjerg fæster sin stedfar Jens Mortensens gård sst. af 4 3 3 1 htk. (fb). 16.2.1755.

Udlignet 1.5.1771 til 5 2 2 1 3/10 htk.

Peder Justesen fra Mattrup gods fæster Niels Markussens gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk. (fb, hoveri), 22.2.1787.

Nummer 39, fol.63.

40 Jens Rasmussen af Egebjerg fæster Christen Pedersens enke Karen Hansdatters ½ gård sst. af 4 3 1 1 htk. 15.4.1726.

Mikkel Jensen af Underup fæster Jens Rasmussens ½ gård i Egebjerg af 4 3 1 1 htk. (fb). 18.12.1748.

Udlignet 1.5.1771 til 5 2 2 1 3/10 htk.

Jens Mikkelsen af Egebjerg fæster sin far Mikkel Jensens gård sst. af 4 3 1 1 udlignet til 5 2 2 1 3/10 htk. (fb). 30.3.1785.

Jørgen Mikkelsen fæster sin brors gård 1795. Se den nye protokol fol.7.

Nummer 40, fol.65.

41 Niels Pedersen af Skanderborg fæster Egebjerg Mølle, som Hans Pedersen har afstået og overtager Enevold Møllers enkes inventar. 19.8.1709.

Casper Høvinghoff og hustru Margrethe Andersdatter af Harlev Mølle fæster Egebjerg Mølle, som Niels Pedersen har afstået af 0 5 2 0 htk og mølleskyld 6 6 0 2 htk. 25.2.1724.

Just Høvinghoff fæster Egebjerg Mølle, som hans far Casper Høvinghoffs enke fradøde af 0 5 2 0 htk og mølleskyld 6 6 0 2 htk. 23.12.1749.

Søren Jensen, født i Underup, fæster Egebjerg Mølle, som Just Høvinghoffs enke har afstået af 0 5 2 0 htk og mølleskyld 6 6 0 2 htk. (fb). 5.10.1767.

Johannes Jensen, født i Tolstrup Mølle, fæster Egebjerg Mølle, som Søren Jensen har afstået af 0 5 2 0 htk og mølleskyld 6 6 0 2 htk. 20.4.1786.

Nummer 41, fol.69.

42 Christen Sørensen af Rådved fæster Hansted Kirkes jord på Rådved Mark af 1 3 0 1 htk. 16.12.1711.

Niels Hansen i Rådved fæster Hansted Kirkes jord på Rådved Mark af 1 3 0 1 htk, som hans svigerfar Christen Sørensen fradøde. (fb). 11.12.1775.

Hans Isak Nielsen i Rådved fæster som ældste søn jorden 1797. Se den nye protokol fol.13.

TOLSTRUP SOGN OG BY

Nummer 42, fol.71.

43 Mikkel Christensen af Tingstedholm Mølle fæster Jens Olufsens enke Kirsten Jørgensdatters gård i Tolstrup, hvoraf Hansted Hospital ejer 3 6 3 1/3 htk og Århus Domkirke 1 7 1 1 2/3 htk. 15.1.1715.

Ebbe Jensen af Hansted fæster Mikkel Christensens gård i Tolstrup, hvoraf Hansted Hospital ejer 3 6 3 1/3 htk og Århus Domkirke 1 7 1 1 2/3 htk. 25.11.1723.

Mikkel Ebbesen af Tolstrup fæster sin far Ebbe Jensens gård sst af 5 6 0 2 htk, hvoraf Hansted Hospital ejer 3 6 3 1/3 htk og Århus Domkirke 1 7 1 1 2/3 htk. 15.4.1766.

Mikkel Ebbesen afgiver af sin gård omtrent 4 tønder land eller 0 2 3 1 htk til Anders Jensen i Tolstrup. (lbnr.105). 28.7.1798.

Nummer 43, fol.73.

44 Oluf Knudsen i Tolstrup fæster det hus sst. som han selv bebor. 27.5.1719.

Niels Nielsen af Gjedved fæster sin svigerfar Oluf Knudsens enkes hus i Tolstrup. (fb). 12.12.1742.

Anders Jensen fra Serridslevgård gods fæster huset af 0 2 3 1 htk 1795 og ægter enken. Se den nye protokol fol.10 og 15.

NEBEL SOGN. BLELD

Nummer 44, fol.74.

45 Niels Nielsen i Bleld fæster den gård sst, som han selv bebor af 2 7 3 ½ htk. 27.5.1719.

Mathias Nielsen af Bleld fæster sin far Niels Nielsens ½ gård sst. af 3 0 0 2½ htk. 19.1.1736.

Nummer 45, fol.75.

46 Jørgen Frandsen i Bleld fæster den ½ gård sst. som har selv har haft i fæste nogle år af 2 7 3 ½ htk. 27.5.1719.

Jørgen Nielsen af Bleld fæster Jørgen Frandsens fradøde gård sst af 2 7 3 ½ htk. 4.12.1748.

Nummer 46, fol.76.

47 Peder Jensen i Bleld fæster det hus sst. som han selv bebor af 0 6 3 2 htk. 27.5.1719.

Mikkel Pedersen af Bleld fæster sin far Peder Jensens hus sst. af 0 6 3 2 htk. 5.2.1734.

TYRSTING HERRED

RING SOGN. BRÆDSTRUP

Nummer 47, fol.77.

48 Peder Justesen i Brædstrup fæster den gård sst. som han selv længe har beboet af 4 6 2 0 htk og skov 0 0 1 1 htk. 28.7.1719.

Knud Pedersen af Brædstrup fæster halvdelen af sin far Peder Justesens gård sst. af 4 6 2 0 htk og skov 0 0 1 1 htk, og overtager hele gården ved sin fars død. 13.3.1739.

Søren Knudsen af Brædstrup fæster sin far Knud Pedersens gård sst. af 4 6 2 0 htk og skov 0 0 1 1 htk. 24.10.1776.

FØVLING SOGN OG BY.

Nummer 48, fol.78.

49 Hans Jørgensen, født i Føvling, fæster sin stedfar Jens Pedersens ½ gård sst. af 4 0 0 1 htk. 8.4.1722.

Peder Jensen fra Davding under Skanderborg Rytterdistrikt fæster gården 1739.

Hans Stidsen fra Nim fæster gården 1742.

NIM SOGN. BRESTENBRO

Nummer 49, fol.79.

50 Anders Pedersen af Tamdrupgård fæster Jens Pedersens hus i Brestenbro af 0 3 1 0 htk. 6.11.1737.

Hans Sørensen Møller fæster huset 1757.

Hans Nielsen af Hansted fæster Hans Sørensen Møllers bol i Brestenbro af 0 3 1 0 htk. (fb). 9.8.1770.

Erik Jensen Møller fra Nim fæster Hans Nielsens fradøde bol 1798. Se den nye protokol fol.14.

STJERNHOLM AMT

BJERRE-HATTING HERRED

KLAKRING SOGN OG BY

Nummer 1, fol.80.

51 Christen Jørgensen i Klakring fæster den gård sst. som han selv har beboet i lang tid af 6 4 3 2 htk. 31.5.1719.

Antoni Jacobsen af Ørnstrup i Torsted sogn af Rosenvold gods fæster Christen Jørgensen Misers gård i Klakring af 6 4 1 2 htk og skov 0 0 2 0 htk og ægter den ældste datter. 5.5.1735.

Oluf Nielsen fra Palsgård gods fæster Antoni Jacobsens fradøde gård i Klakring af 6 4 1 2 htk og skov 0 0 2 0 htk. (fb). 19.10.1767.

Niels Jørgensen af Klakring fæster sin svigerfar Oluf Nielsens gård sst. af 6 4 1 2 htk og skov 0 0 2 0 htk. (fb). 24.4.1783.

NEBSAGER SOGN. HORNSYLD

Nummer 2, fol.82, 152.

52 Rasmus Pedersen af Nebsager fæster Simon Sørensens gård i Hornsyld af 8 0 2 1 htk med ophold til enken Karen Iversdatter. 23.5.1719.

Karen Pedersdatter fæster sin bror Rasmus Pedersens fradøde gård i Klakring af 8 0 2 1 htk. 19.3.1728.

Søren Sørensen af Hostrup under Ørumgård gods fæster Rasmus Pedersens fradøde gård i Hornsyld af 8 0 2 1 htk og ægter hans søster Karen Pedersdatter med ophold til Søren Nielsens enke. 8.2.1734.

Søren Sørensen den yngre af Hornsyld fæster sin far Søren Sørensen den ældres gård sst. af 8 0 2 1 htk. (fb). 24.11.1766.

Udlignet 1.5.1771 til 6 3 2 1¼ htk.

Christoffer Olufsen Due af Hornsyld fæster sin svigerfars gård 1796. Se den nye protokol fol.11 og 12.

Nummer 3, fol.84.

53 Mads Mikkelsen af Egebjerg fæster Jørgen Jørgensens ½ gård i Hornsyld af 4 6 2 2 htk. 8.3.1726.

Søren Madsen af Hornsyld fæster sin far Mads Mikkelsens ½ gård sst. af 4 6 2 2 htk. 18.3.1748.

Søren Sørensen af Hornsyld fæster sin far Søren Madsens gård sst. af 6 3 2 1½ htk. (fb). 24.4.1783.

Mads Sørensen fæster sin brors gård 1792. Se den nye protokol fol.5.

STOUBY SOGN. HOSTRUP

Nummer 4, fol.86.

54 Jens Sørensen Broch i Hostrup fæster sin far Søren Brochs gård sst. af 7 7 3 2 htk. 23.5.1719.

Peder Jørgensen af Stoubylund fæster halvdelen af Jens Sørensen Brochs gård i Hostrup af 4 td mindre ½ alb. 26.2.1725.

Oluf Jørgensen af Stoubylund fæster halvdelen af Jens Sørensen Brochs gård i Hostrup af 4 td mindre ½ alb. 26.2.1725.

Peder Jørgensen overtager hele gården.

Hans Pedersen, der i mange år har tjent i Nebsager Præstegård med pas fra Boller gods, fæster Peder Jørgensens gård i Hostrup af 7 7 3 2 htk. (fb). 2.5.1752.

Hans Nielsen i Egebjerg fæster Hans Pedersens gård i Hostrup af 7 7 3 2 htk. (fb). 14.9.1786.

Nummer 5, fol.89.

55 Rasmus Jørgensen i Hostrup fæster den gård sst. som han selv har haft i fæste i nogle år af 7 7 3 2 htk. 23.5.1719.

Niels Rasmussen Hostrup fæster sin far Rasmus Jørgensen Juuls gård sst. af 7 7 3 2 htk. 5.3.1742.

Jens Sørensen af Hansted fæster Niels Rasmussens enkes gård i Hostrup af 7 7 3 2 htk. 7.6.1770.

HATTING HERRED
LØSNING SOGN. STUBBERUP

Nummer 6, fol.91.

56 Mikkel Nielsen af Stubberup fæster den ½ gård sst. som han selv har beboet nogen tid af 4 3 0 0 htk. 23.5.1719.

Jens Nielsen af Korning under Ussinggård gods fæster Mikkel Nielsens fradøde ½ gård i Stubberup. 29.8.1741.

Peder Jensen af Stubberup fæster sin far Jens Nielsens gård sst. af 4 3 0 0 htk. (fb). 17.5.1775.

Nummer 7, fol.93, 143.

57 Rasmus Olufsen i Stubberup fæster den ½ gård sst. som han selv i nogen tid har beboet af 4 3 0 0 htk. 23.5.1719.

Peder Knudsen af Stubberup fæster Rasmus Olufsens ½ gård sst. af 4 3 0 0 htk. 18.1.1730.

Niels Rasmussen, født i Hostrup i Stouby sogn under Ørumgård gods, fæster Peder Knudsens fradøde gård i Stubberup af 4 3 0 0 htk og ægter enken. 20.12.1745.

Morten Pedersen af Stubberup fæster sin stedfar Niels Rasmussens gård sst. af 4 3 0 0 htk. (fb). 15.6.1768.

NIM HERRED

UNDERUP SOGN. VORBJERG

Nummer 8, fol.95.

58 Peder Mortensen i Vorbjerg fæster den ¼ gård sst. som han selv har beboet nogen tid af 2 3 3½ ¼ htk. 23.5.1719.

Peder Pedersen af Vorbjerg fæster sin far Peder Mortensens og bror Jacob Pedersens ½ gård sst. af 4 6 1 1½ htk og skov 0 1 1 2 htk. (se lbnr.59). 29.12.1731.

Se lbnr.59.

Nummer 9, fol.96.

59 Jacob Pedersen i Vorbjerg fæster sin far Peder Mortensens ¼ gård sst. af 2 3 3½ ¼ htk. 23.5.1719.

Peder Pedersen fæster sin bror Jacob Pedersens frarømte ¼ gård sst. (se lbnr.58).

Søren Simonsen fra Kannerup fæster Peder Pedersens gård i Vorbjerg af 4 6 1 1½ htk og skov 0 1 1 2 htk. (fb). 9.3.1770.

Udlignet 1.5.1774 til 4 2 2 1/5 htk og skov 0 1 1 3/5 htk.

Peder Pedersen fra Lund fæster gården 1798 og ægter enken. Se den nye protokol fol.14.

Nummer 10, fol.97, 145.

60 Laurids Jensen i Vorbjerg fæster den ¼ gård sst. som han selv har beboet i nogle år af 2 3 3½ ¼ htk. 23.5.1719.

Niels Lauridsen fæster sin far Laurids Jensens ¼ gård i Vorbjerg af 2 3 3½ ¼ htk og skov. 14.3.1740.

Laurids Nielsen af Vorbjerg fæster sin far Niels Lauridsens fradøde gård sst. af 2 3 0 2¼ htk og skov 0 0 2 2½ htk. 13.4.1772.

Udlignet 1.5.1774 til 4 2 2 1/5 htk og skov 0 1 1 2/5 htk.

Knud Nielsen af Vorbjerg fæster Laurids Nielsens gård sst. af 3 0 0 2¼ htk og skov 0 0 2 2½ htk udlignet til 4 2 2 1/5 htk og skov 0 1 1 2/5 htk. (fb). 21.6.1779.

Hans Knudsen fæster sin fars gård 1799. Se den nye protokol fol.17.

Nummer 11, fol.98.

61 Jørgen Christensen af Torp fæster Niels Nielsens fradøde ¼ gård i Vorbjerg af 2 3 3½ ¼ htk. 19.6.1722.

Mikkel Jørgensen af Vorbjerg fæster sin far Jørgen Christensens ¼ gård sst. af 2 3 3½ ¼ htk, heraf skov 0 0 2 2½ htk. (fb). 12.3.1743.

Peder Simonsen af Kannerup fæster Mikkel Jørgensens gård i Vorbjerg af 2 3 0 2¼ htk og skov 0 0 2 2½ htk, udlignet til 4 2 2 1/5 htk og skov 0 1 1 2/5 htk. 18.4.1775.

Peder Jensen af Underup fæster gården 1798 og ægter enken, Se den nye protokol fol.14.

Nummer 12, fol.100.

62 Oluf Christensen fæster Peder Poulsens halvdel af Vorbjerggård. 10.3.1699, bekræftet 24.5.1719.

Denne gård tilhørte Bodil Jørgensdatter Høgsbro, enke efter borgmester Stephan Hofgaard i Horsens, men overgik efter ildebrand 1736 til Hansted Hospital, der lod gården genopbygge.

Peder Hansen af Nim fæster Niels Knudsens fradøde halvdel af Vorbjerggård af 6 0 2½ 0 htk og skov. 26.2.1740.

Christen Nielsen af Vorbjerg fæster sin stedfar Peder Hansens gård sst. af 5 6 3 1 htk og halvdelen af et ødehusjord 0 1 0 1 ialt 5 7 3 2 htk og skov 0 1 3 ½ htk. 20.2.1772.

Udlignet 1.5.1774 til 4 2 2 1/5 htk og skov 0 1 1 2/5 htk.

Nummer 13, fol.102.

63 Frands Rasmussen i Vorbjerg fæster Hans Nielsens ½ gård sst. af 6 0 2 1½ htk, der ejes af Gertrud Nielsdatter, enke efter Peder Jørgensen. 20.4.1719.

Niels Jensen af Brund i Skjold sogn af Urup gods fæster Frands Rasmussens ½ selvejergård i Vorbjerg. 3.12.1722.

Gården nedbrændte 1736 og Hansted Hospital overtager gården, der genopbygges.

Mikkel Pedersen af Vorbjerg fæster Niels Jensen Brunds ½ gård sst. af 6 0 2½ 0 htk og skov og et ødehusjord som Dorthe Jensdatter er anført for af 0 1 0 1 htk. 8.1.1742.

Knud Mikkelsen af Vorbjerg fæster sin far Mikkel Pedersens gård sst. af 5 6 3 1 og halvdelen af et ødehusjord af 0 1 0 1 htk og skov 0 1 3 ½ htk, nu udlignet til 4 2 2 1/5 htk og 0 1 1 2/5 htk. (fb). 24.11.1774.

Peder Isaksen af Urup gods fæster gården 1796 og ægter enken. Se den nye protokol fol.10 og 11.

TORP

Nummer 14, fol.104, 149.

64 Jens Rasmussen af Torp fæster et selvejerhus sst, der hører til Vorbjerggård. 3.1.1692.

Christen Jensen af Kørup af Urup gods fæster Jens Rasmussens fradøde selvejerhus i Torp af 0 0 3 2 htk og ægter enken Maren Nielsdatter. 7.3.1738.

Joen Pedersen fra Horsens fæster Christen Jensens fradøde selvejerhus i Torp af 0 0 3 2 htk. (fb). 8.3.1757.

Ved udskiftningen af Vorbjerg tillægges Joen Pedersen græsningsjord af 0 0 3 1 1/3 htk. 24.9.1782.

Nummer 15, fol.105.

65 Rasmus Rasmussen i Torp fæster det hus sst. som han selv har beboet i lang tid af 0 0 3 1 htk. 22.5.1719.

Laurids Jensen af Vorbjerg fæster Rasmus Rasmussens fradøde hus i Torp af 0 0 3 1 htk. 11.1.1740.

Rasmus Andersen af Sattrup af Urup gods fæster Laurids Jensens fradøde hus i Torp af 0 0 3 1 htk. 31.1.1750.

Jens Pedersen af Vrønding fæster Rasmus Andersens fradøde hus i Torp af 0 0 3 1 med ophold til enken Maren Thomasdatter og ægter den ældste datter. 18.4.1758.

Ved udskiftningen af Vorbjerg tillægges Jens Pedersen græsningsjord af 0 0 3 1 1/3 htk. 26.9.1782.

Nummer 16, fol.106, 141.

66 Søren Knudsen af Vestbirk fæster Jørgen Christensens hus i Torp af 0 0 3 2 htk. 16.5.1722.

Niels Rasmussen af Hansted, som skovfoged over Underup sogn, fæster Søren Knudsens hus i Torp, som Peder Mortensen i Vorbjerg som skovfoged sidst har beboet af 0 0 3 2 htk. 22.9.1731.

Rasmus Simonsen af Egebjerg, som skovfoged, fæster Niels Rasmussens fradøde hus i Torp af 0 0 3 2 htk. (fb). 24.11.1766.

Ved udskiftningen af Vorbjerg tillægges Rasmus Simonsen græsningsjord af 0 0 3 1 1/3 htk. 24.9.1782.

Knud Christensen fæster som skovfoged Rasmus Simonsens fradøde hus i Torp af 0 1 3 1/3 htk. 21.9.1784.

UNDERUP

Nummer 17, fol.107.

67 Jens Jensen i Underup fæster den ½ gård sst, som han selv bebor af 2 3 2 ½ htk. 22.5.1719.

Jens Jensen bliver vanfør 1729 på grund af et væltet træ, og da moderen dør 1741 overtager den ældste søn Jens Jensen gården.

Just Pedersen af Brædstrup fæster Jens Jensens ½ gård i Underup af 2 3 0 0 og skov 0 0 2 ½ htk. 28.9.1747.

Gården føres under løbenummer 68.

Nummer 18, fol.108.

68 Rasmus Christensen i Underup fæster den ½ gård sst, som han har beboet i nogle år af 2 3 0 0 htk og skov 2 1/6 fjk. 22.5.1719.

Just Pedersen af Underup, der har gården lbr.67 i fæste, fæster også Rasmus Christensens ½ gård sst. af 2 3 0 0 htk og skov 0 0 2 ½ htk. 1.8.1749.

Anders Justesen af Underup fæster sin far Just Pedersens gård sst. af 4 6 0 0 htk og skov 0 1 0 1 htk. (fb). 24.11.1774.

Ved udskiftningen er gården 4 4 0 0 htk og skov 0 1 0 1 htk. 9.3.1787.

Nummer 19, fol.110.

69 Niels Jensen, født i Underup, fæster en otting jord sst. til byggested og kålgårdsjord, der ejes af Peder Sørensen og hustru Maren Sørensdatter i Hoved. (fb). 17.10.1702.

Hans Lauridsen af Nim fæster Niels Jensens gård i Underup af 3 4 0 2 htk og skov 0 0 1 2 3/4 htk. (fb). 13.7.1750.

Niels Mortensen. født i Underup, fæster Hans Lauridsens gård sst. Matr. no.3 af 3 4 0 2 htk og skov 0 0 1 2 3/4 htk. (fb). 27.9.1784.

Jacob Rasmussen af Gjedved fæster gården 1792. Se den nye protokol fol.5 og 6.

Nummer 20, fol.112.

70 Mikkel Andersen af Underup fæster ¼ selvejergård sst, der ejes af Peder Sørensen og hustru Maren Sørensdatter i Hoved af 1½ otting jord samt et øde selvejerhus af 2 alb, ialt 3 4 3 3/4 htk heraf skov 0 0 1½ 1¼ htk. 22.5.1719.

Anders Mikkelsen af Underup fæster sin far Mikkel Andersens ½ selvejergård sst. og det øde selvejerhus sst. af 2 alb ialt 3 4 3 3/4 htk. 12.9.1739.

Oluf Nielsen af Vorbjerg fæster Anders Mikkelsens fradøde såkaldte selvejergård i Underup af 3 4 0 2 htk og det øde hus af 2 alb ialt 3 4 1 1 htk og skov 0 0 1 2 3/4 htk. (fb). 27.2.1770.

Oluf Nielsen køber gården 1797. Indført i korrespondanceprotokollen.

Nummer 21, fol.114.

71 Jens Pedersen, født i Vinding, fæster Christen Nielsens hus i Underup. 3.4.1700.

Morten Pedersen af Vorbjerg overtager huset uden fæstebrev 1720 og ægter enken.

Jens Nielsen af Lund fæster Morten Pedersens fradøde hus i Underup af 0 1 3 0 htk. 21.4.1729.

Laurids Nielsen af Underup fæster Jens Nielsens fradøde hus sst. af 0 1 3 0 htk. 30.12.1754.

Hans Mikkelsen af Underup fæster Laurids Nielsens fradøde hus sst af 0 1 3 0 htk. (fb). 26.3.1767.

Jens Nielsen Yding fra Mattrup gods fæster Hans Mikkelsens fradøde hus i Underup af 0 1 3 0 htk. (fb). 30.3.1785.

Ved udskiftningen tillagt 2 skp til 0 3 3 0 htk ialt. 9.3.1787.

Morten Andersen af Mattrup fæster sin svigerfars gård 1796. Se den nye protokol fol.11.

TAMDRUP SOGN. VINTEN

Nummer 22, fol.116.

72 Jørgen Thomsen i Vinten fæster den gård sst. som han selv har beboet i nogle år af 5 6 1 0 htk. 23.5.1719.

Christen Rask af Underup fæster Jørgen Thomsens fradøde gård i Vinten af 5 5 3 2 htk og skov 0 0 1 1 htk og ægter pigen i gården Karen Sørensdatter. 29.10.1746.

Udlignet 1.5.1779 til 5 0 0 2½ htk og skov 0 0 1 0 htk.

Nummer 23, fol.118.

73 Jens Sørensen af Vinten fæster den ½ gård sst. som han selv har beboet i nogle år af 4 2 2 2 htk. 23.5.1719.

Peder Jensen af Vinten fæster sin far Jens Sørensens ½ gård sst. af 4 2 2 2 htk. 12.1.1740.

Terkild Mikkelsen af Lund fæster Peder Jensens fradøde ½ gård i Vinten af 4 2 2 0 htk og skov 0 0 0 2 htk. 13.7.1750.

Niels Nielsen af Tolstrup fæster Terkild Mikkelsens fradøde gård i Vinten af 4 2 2 0 htk. (fb). 13.4.1772.

Udlignet 1.5.1779 til 5 0 0 2½ htk og skov 0 0 1 0 htk.

Peder Terkildsen af Vinten fæster sin stedfar Niels Nielsens gård sst af 5 0 0 2½ htk og skov 0 0 1 0 htk. (fb). 5.4.1781.

Ved udflytningen 1794 fralagt 0 2 1 2 htk til et hus på Vinten Mark til fæsterens bror Mikkel Terkildsen. Se den nye protokol fol.11.

LUND

Nummer 24, fol.120.

74 Peder Mortensen fæster sin stedfar Søren Knudsens ½ gård i Lund. 14.8.1709.

Morten Pedersen af Lund fæster sin far Peder Mortensens ½ gård sst. af 4 4 1 2 htk og skov 0 0 1 0 htk. 19.3.1736.

Peder Mortensen af Lund fæster sin far Morten Pedersens gård sst. af 4 4 1 2 htk og skov 0 0 1 1½ htk. (fb). 15.3.1780.

Christen Hansen af Kørup fæster Peder Mortensen Grøns frarømte gård i Lund efter udligning 4 3 0 0 htk og 0 0 1 1½ htk. (fb). 24.4.1783.

Nummer 25, fol.122.

75 Niels Steffensen i Lund fæster den ½ gård sst. som han selv har beboet i nogle år af 4 4 3 ½ htk. 23.5.1719.

Mikkel Lauridsen af Underup fæster Niels Steffensens ½ gård i Lund af 4 4 3 ½ htk. 17.4.1734.

Peder Mikkelsen af Lund fæster sin far Mikkel Lauridsens fradøde gård sst. af 4 4 1 2 htk og 0 0 1 1½ htk. (fb). 27.10.1755.

Mikkel Pedersen Lund fæster sin fars gård 1792. Se den nye protokol fol.5.

Nummer 26, fol.124.

76 Søren Nielsen i Lund fæster Juul Steffensens hus sst af 0 7 2 0 htk. 1.12.1712.

Niels Sørensen af Lund fæster sin far Søren Nielsens hus sst. af 0 7 2 0 htk. 22.6.1736.

Niels Jensen af Mattrup gods overtager gården. [uden dato]

Søren Jensen af Egebjerg fæster Niels Jensens fradøde hus i Lund af 0 7 2 0 htk og ægter enken. (fb). 18.12.1748.

Jens Pedersen Sommer, født i Vinten, fæster Søren Jensens bol i Lund matrikel no.3 af 0 7 2 0 htk. 21.9.1784.

Nummer 27, fol.126.

77 Niels Markussen fæster Søren Christensens hus i Lund. 14.7.1686.

Laurids Christensen af Vrønding fæster halvdelen af Niels Markussens hus i Lund og overtager hele huset ved dennes død. 22.11.1712.

Jens Nielsen fæster Laurids Christensens fradøde hus i Lund af 0 0 3 1 htk. (fb). 27.4.1754.

Anders Mikkelsen af Hansted fæster Jens Nielsens fradøde hus i Lund af 0 0 3 1 og aftægt til enken Bodil Bødkers. (fb). 30.4.1782.

Ved udflytningen tillagt 0 1 1 2 htk af Peder Mortensens gård i Lund.[dato mgl.]

Nummer 28, fol.128.

78 Peder Nielsen Holm fæster Jørgen Jensen Enevoldsens fradøde hus i Lund af 0 0 0 2 htk. 30.9.1718.

Anders Nielsen af Nørre Vissing fæster Peder Nielsen Holms hus i Lund af 0 0 0 2 htk. 2.3.1724.

Huset bebos af en afdanket rytter efter at Anders Nielsen er rømt.

Niels Knudsen af Vinten af Urup gods fæster det hus en afdanket rytter har beboet til sin død 1742. 10.3.1746.

Søren Simonsen af Egebjerg fæster Niels Knudsens fradøde hus i Lund af 0 0 0 2 htk. (fb). 15.6.1768.

Ved udflytningen tillagt 0 1 1 2 htk af Peder Mikkelsens gård i Lund. 9.11.1782.

Anders Rasmussen fra Rask gods fæster Søren Simonsens fradøde hus i Lund af 0 1 2 1 htk og ægter enken. 13.6.1787.

Nummer 29, fol.130.

79 Peder Pedersen i Herlykke sælger til Joen Pedersen født i Neder Skovgård i Hjerm herred. Underskrevet i Birknæs den 13.12.1695.

Joen Pedersen og hustru Maren Pedersdatter i Herlykke sælger deres selvejergård til søn Peder Joensen. 25.7.1745.

Rasmus Andersen af Belle ægter Peder Joensens enke Sidsel Pedersdatter i selvejergården Herlykke. 26.6.1773.

SILKEBORG AMT

TYRSTING-VRADS HERRED

EJSTRUP SOGN. GLUDSTED

Nummer 1, fol.132.

80 Jens Sørensen i Gludsted fæster den ½ gård sst. han selv har beboet nogen tid af 2 1 0 2 htk. 28.11.1719.

Peder Christensen af Fruergård under Rørbæk gods fæster Jens Sørensens ½ gård i Gludsted af 2 1 0 2 htk. 9.4.1722.

Niels Thomsen overtager 1724 sin stedfar Peder Christensens ½ gård i Gludsted uden fæstebrev.

Mourids Jensen af Nørre Gludsted fæster Niels Thomsens ½ gård sst. 28.11.1727.

Jens Mouridsen af Gludsted fæster sin far Mourids Jensens gård sst. af 2 1 0 2 htk. (fb). 4.12.1758.

1.5.1779 udlignet til 0 2 1 1 htk.

Nummer 2, fol.134.

81 Jens Lauridsen af Nørre Gludsted fæster Christen Christensens ½ gård sst. Fb 13.4.1717. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

Thomas Jensen af Gludsted fæster sin far Jens Lauridsens ½ gård sst af 2 1 0 2 htk. 28.9.1747.

Peder Mouridsen af Gludsted fæster Thomas Jensens ½ gård sst. af 2 1 0 2 htk. (fb). 12.3.1763.

Udlignet til 4 0 0 0 htk 1.5.1779.

Laurids Pedersen af Gludsted fæster sin fars gård sst af 4 0 0 0 htk. (fb). 22.2.1787.

Thomas Pedersen af Kejlstrup fæster gården 1797 og ægter enken. Se den nye protokol fol.16.

VRADS SOGN. SILLERUP

Nummer 3, fol.135.

82 Christen Pedersen Stub fæster sin far Peder Christensen Stubs Sillerupgård af 1 6 0 2 htk. 15.12.1723.

Hans Pedersen fæster sin bror Christen Pedersens Sillerupgård af 1 6 0 2 htk. 28.6.1768.

Udenfor nummer, fol.137.

83 Christen Olufsen af Tolstrup fæster det vestre af de nye gadehuse i Hansted, som sergeant Rust har haft i leje. (fb). 26.3.1753.

Peder Christensen fæster huset. Se den nye protokol fol.3.

Udenfor nummer, fol.138.

84 Søren Jensen af Hansted fæster det østre af de ny gadehuse i Hansted, som gartner Svend Nielsen har haft i leje. (fb). 29.6.1756.

Jens Sørensen af Hansted fæster sin far Søren Jensens hus i Hansted. 30.5.1786.

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp.

Udenfor nummer, fol.139.

85 Knud Olufsen af Tolstrup fæster det mellemste af de nye gadehuse i Hansted, som hyrden Christen Lauridsen har haft i leje. 14.12.1753.

Peder Enevoldsen af Egebjerg fæster Knud Olufsens fradøde hus i Hansted. (fb). 18.4.1775.

Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp.

Jørgen Nielsen fra Velling fæster huset 1795 og ægter enken. Se den nye protokol fol.7.

Udenfor nummer, fol.140.

86 Jørgen Hansen fæster det hus i Hansted, som Søren Jørgensen havde i fri beboelse indtil han overlod det til Laurids Jørgensen. 7.4.1761.

Joen Pedersen af Lund fæster Jørgen Hansens fradøde hus i Hansted og ægter enken. (fb). 11.12.1776.

Rasmus Rasmussen i Hansted fæster huset. Se den nye protokol fol.3.

Fæsteprotokol
1789-1869
C 652A-117

87 Jens Lauridsen af Hansted fæster sin mor Laurids Sørensens enkes gård sst. af 5 1 3 2/5 htk og skov 0 1 3 0 htk. Ved udskiftningen 1793 ansat til 5 2 0 0 htk. Se den gamle protokol fol.16. (fb, syn, hoveri). 17.12.1789, fol.2.

88 Peder Pedersen i Egebjerg fæster sin svigerfar Anders Rasmussens gård sst. af 5 2 2 1 3/10 htk. Se den gamle protokol fol.60. (fb, syn, hoveri). 17.12.1789, fol.2B.

89 Peder Christensen i Hansted fæster sin stedmor Christen Olufsens enkes hus sst. (fb, syn). 17.12.1789, fol.3.

90 Rasmus Rasmussen i Hansted fæster Joen Pedersens enkes hus sst. Ved udskiftningen 1793 tillagt 3 skp. Se den gamle protokol fol.140. (fb, syn). 17.12.1789, fol.3B.

91 Peder Andersen, født i Koldbæk, fæster på alle Lee sogn bymænds vegne konge korntiende af Lee sogn, der tilhører afdøde kancelliråd Christen Juul til Viskum og Himmestrup. (fb). 9.2.1790, fol.4.

92 Mads Sørensen i Hornsyld, fæster sin bror Søren Sørensens fradøde gård sst. af 6 3 2 1½ htk. (fb, syn). 31.5.1792, fol.5.

93 Mikkel Pedersen i Lund fæster sin far Peder Mikkelsens gård sst. af 4 3 0 0 htk og skov 0 0 1 1½ htk. (fb, syn) 31.5.1792, fol.5B.

94 Jacob Rasmussen af Gjedved fæster Niels Mortensens fradøde gård i Underup af 3 4 0 2 htk og skov 0 0 1 2 3/4 htk. (fb, syn). 31.5.1792, fol.5B.

95 Laurids Sørensen i Bigum fæster på alle Bigum sognemænds vegne konge rug- og bygtiende i Bigum sogn efter Søren Lauridsen sst. (fb). 10.9.1792, fol.6.

96 Jørgen Mikkelsen af Egebjerg fæster sin bror Jens Mikkelsens fradøde gård sst. af 5 2 2 1 3/10 htk. (fb, syn). 23.3.1795, fol.7.

97 Jens Johansen af Hansted fæster sin far Johan Johansens gård sst. af 5 2 0 0 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb, syn, hoveri). 23.3.1795, fol.7B.

98 Jørgen Nielsen af Velling fæster Peder Enevoldsens fradøde hus i Hansted af 3 skp. (fb, syn). 23.3.1795, fol.7B.

99 Jørgen Eskildsen af Hansted fæster Peder Jørgensens fradøde hus sst. af 3 skp. (fb, syn). 23.3.1795, fol.8.

100 Jørgen Nielsen Egebjerg af Hansted fæster sin farbror Oluf Pedersens fradøde gård sst. af 5 2 0 0 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb, syn, hoveri). 23.3.1795, fol.8B.

101 Jørgen Andreasen fra støgodset Catrinedal fæster Jørgen Nielsens bol i Hansted af 0 6 2 0 htk. (fb, syn). 23.3.1795, fol.8B.

102 Hans Andersen i Vorbjerg fæster Frands Jensens gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk. 23.3.1795, fol.9.

103 Simon Sørensen af Hansted fæster sin far Søren Hansens gård sst. af 5 2 0 0 htk og skov 0 1 3 0 htk. (bilag). 8.6.1795, fol.9B.

104 Mads Christensen af Bigum Skovhus fæster konge rug- og bygtiende af Bigum sogn. 10.9.1795, fol.9B.

105 Anders Jensen fra Serridslevgård gods fæster Niels Nielsens fradøde hus i Tolstrup med 4 td land af Mikkel Ebbesens gård sst. af 0 2 3 1 htk. (se lbnr.43). 24.12.1795, fol.10, 15B.

106 Peder Isaksen fra Urup gods fæster Knud Mikkelsens fradøde gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk og ægter enken. (fb, syn, bilag). 31.5.1796, fol.10B.

107 Mikkel Terkildsen af Vinten fæster et hus sst. på sin bror Peder Terkildsens grund af 0 2 1 2 htk. (se lbnr.73).(bilag: udnævnes til skovfoged 1.12.1800). 31.5.1796, fol.11.

108 Morten Andersen Vinding fra Mattrup gods fæster sin svigerfar Jens Ydings hus i Underup af 0 3 3 0 htk. (fb, syn). 31.5.1796, fol.11B.

109 Christoffer Olufsen Due af Klejs fæster sin svigerfar Søren Sørensens gård i Hornsyld af 6 3 2 1½ htk. 18.6.1796, fol.11B.

110 Niels Poulsen fæster et hus ved Hansted Hospital. Fb 23.6.1796. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

111 Laurids Sørensen af Hansted fæster Niels Sørensens fradøde gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk. (fb, syn). 19.7.1797, fol.12.

112 Søren Jensen af Hansted fæster sin far Jens Christensen Munks fradøde gård sst. af 5 2 0 0 og 1/15 af skov 0 1 3 0 htk med ophold til mor Anne Sørensdatter. (bilag). 19.7.1797, fol.12B.

113 Jens Andersen i Egebjerg fæster Niels Simonsens gård sst. af 5 2 2 1 3/10 htk. (fb, syn). 19.7.1797, fol.13.

114 Hans Isak Nielsen, selvejergårdmand af Rådved, fæster sin far Niels Hansens fradøde jord af 1 3 0 1 htk, der tilhører Hansted Kirke.

115 Mikkel Simonsen af Kannerup fæster sin stedfar Oluf Christensens gård sst. af 5 4 1 1½ htk. (fb, syn, hoveri, bilag). 30.6.1798, fol.13.

116 Peder Jensen af Underup fæster Peder Simonsens fradøde gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk. (fb, syn, bilag). 30.6.1798, fol.14.

117 Peder Pedersen i Lund fæster Søren Simonsens fradøde gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk. (fb, syn). 30.6.1798, fol.14B.

118 Erik Jensen Møller af Nim fæster Hans Nielsens bol i Brestenbro. 20.12.1798, fol.14B, 15B.

119 Jens Enevoldsen, født i Tvingstrup på Serridslevgård gods, fæster sin svigerfar Niels Jørgensen Dams hus i Hansted af 3 skp. (fb, syn, aftægt, bilag). 24.6.1799, fol.15.

120 Søren Sørensen af Hansted fæster sin svigerfar Rasmus Christensens hus sst. af 3 skp. (fb, syn). 27.9.1799, fol.16.

121 Hans Sørensen af Hansted fæster Peder Lauridsens fradøde hus sst. af 3 skp. (fb, syn, bilag). 28.9.1799, fol.16.

122 Thomas Pedersen af Kejlstrup i Nørre Snede sogn fæster Laurids Pedersens fradøde gård i Nørre Gludsted af 4 0 0 0 htk. Ophold til forrige fæsters far Peder Mouridsen. (fb, syn). 28.9.1799, fol.16B.

123 Hans Knudsen af Vorbjerg fæster sin far Knud Nielsens gård sst. af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk. (fb, syn, aftægt, bilag). 12.11.1799, fol.17.

124 Jørgen Andersen af Egebjerg fæster Oluf Olufsens fradøde gård sst. af 5 2 2 1 3/10 htk. (fb, syn, hoveri). 5.6.1800, fol.17B.

125 Hans Jensen, født i Hansted, fæster sine forældre Jens Sørensen og Karen Hansdatters fradøde Bregnetgård på Hansted Mark af 5 2 0 0 htk. (fb, syn, hoveri). 26.9.1801, fol.18.

126 Simon Jensen, født i Hansted, fæster Christen Pedersens Strandgård på Hansted Mark af 5 2 0 0 htk. (fb, syn, hoveri). 26.9.1801, fol.18B.

127 Hans Peder Lauridsen, født i Hansted, fæster sin far Laurids Hansens hus sst. af 3 skp. (fb, syn). 26.9.1801, fol.19.

128 Peder Hansen Weber af Nybøl ved Sundeved fæster sine svigerforældre Thomas Jensen og Birthe Cathrine Nielsdatters hus i Hansted af 3 skp. (fb, syn). 26.9.1801, fol.19B.

129 Jørgen Christensen, født i Vinten, fæster sin far Christen Rasmussens fradøde gård sst. af 5 0 0 2½ htk og skov 0 0 1 0 htk. (fb, syn). 3.11.1802, fol.20.

130 Peder Hansen fæster sin far Hans Pedersens gård i Sillerup af 1 6 0 2 htk. (fb, syn). 3.11.1802, fol.20B.

131 Anders Hansen fra Tyrsting fæster Erik Jensen Møllers bol i Brestenbro af 0 3 1 0 htk. 3.11.1802, fol.21.

132 Johan Johansen af Enner fæster Mikkel Terkildsens fradøde hus i Vinten af 0 2 1 2 htk. (fb, syn). 3.11.1802, fol.21B.

133 Søren Lauridsen af Hansted fæster som skovfoged Knud Christensens fradøde hus i Torp af 0 1 3 1/3 htk. (fb, syn). 21.12.1802, fol.22.

134 Rasmus Jørgensen af Vinten fæster Mikkel Pedersens fradøde gård i Lund af 4 3 0 0 htk og skov 0 0 1 1½ htk. 1820 tillagt 2 3/4 alb af Hans Christensens gård sst. (lbnr.155). (fb, syn). 13.7.1803, fol.22B, 48B.

135 Christen Hansen af Hansted fæster sin far Hans Christensens gård sst. af 5 2 0 0 htk og skov 0 1 3 0 htk. (fb, syn, hoveri). 28.9.1803, fol.23.

136 Niels Hansen af Nørre Snede fæster Anders Hansens fradøde bol i Brestenbro af 0 3 1 0 htk. 1.10.1803, fol.23B.

137 Jørgen Andersen af Egebjerg fæster Anders Andersens fradøde gård sst. af 5 2 2 1 3/10 htk. (fb, syn). 25.9.1804, fol.24B, 30.

138 Rasmus Nielsen af Birknæs fæster Hans Andersen Vorbjergs fradøde gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk. 25.9.1804, fol.24B.

139 Peder Mikkelsen ansøger om at fæste Mikkel Ebbesens enkes gård i Tolstrup af 5 3 1 1 htk. (syn). 4.6.1805. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

140 Hans Sørensen af Hansted fæster sin svigerfar Søren Lauridsens fradøde gård i Kannerup af 5 4 1 1½ htk. (fb, syn). 8.6.1805, fol.25B.

141 Clemen Sørensen af Vrønding fæster sin svigerfar Niels Christensens fradøde gård i Hansted af 5 2 0 0 htk med andel af skov 0 1 3 0 htk. (fb, syn). 8.6.1805, fol.26.

142 Jørgen Pedersen af Hansted fæster sin far Peder Jørgensens Fiskbækgård på Hansted Mark af 5 2 0 0 htk og andel af skov 0 1 3 0 htk. Ny matr. no.10 af 7 4 2 0 htk. (fb, syn aftægt). 8.6.1805, fol.26.

143 Niels Pedersen af Sebberup fæster Morten Pedersens gård i Stubberup af 4 3 0 0 htk og ægter enken. Ny matr. no.14 af 7 3 1 2 htk. 22.10.1806, fol.26B.

144 Søren Thybo, gartner, fæster Joen Pedersens hus i Torp af 0 1 3 1/3 htk. (fb, syn). 2.10.1806, fol.27.

145 Peder Jensen i Torp fæster sin far Jens Pedersens hus sst. af 0 1 2 2 1/3 htk. (fb, syn). 22.10.1806, fol.27B.

146 Anders Mikkelsen af Hansted fæster sin far Mikkel Andersens hus sst. af 3 skp. (fb, syn). 28.2.1807, fol.28.

147 Niels Torbensen af Nørre Gludsted fæster Thomas Pedersens gård sst. af 4 0 0 0 htk med aftægt til Peder Mouridsen, (se lbnr.122). 5.12.1808, fol.28B.

148 Anders Andersen af Store Bredlund fæster Peder Hansens Sillerupgård af 1 6 0 2 htk. (fb, syn). 5.12.1808, fol.29B.

149 Johan Johansen i Hansted fæster Simon Sørensens gård sst. af 5 2 0 0 htk og andel af skov 0 1 3 0 htk. (fb, syn, hoveri, bilag). 22.9.1810, fol.30B.

150 Peder Christensen i Vorbjerg fæster sin far Christen Nielsens fradøde gård sst. af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk. (fb, syn). 22.9.1810, fol.31.

151 Peder Sørensen af Hansted fæster Christen Hansens fradøde gård sst. af 5 2 0 0 htk og 1/15 andel af skov 0 1 3 0 htk. (fb, syn, hoveri). 20.7.1815, fol.32.

152 Jens Nielsen, født i Hansted Skovhus, fæster sin svigerfar Steffen Knudsens gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og 1/15 andel af skov 0 1 3 0 htk. (fb, syn, hoveri). 20.7.1815, fol.32B.

153 Anders Christensen af Velling fæster sin svigerfar Jørgen Andreasens fradøde bol i Hansted af 0 6 2 0 htk. (fb, syn). 20.7.1815, fol.33B.

154 Niels Sørensen af Brigsted fæster Hans Peder Lauridsens fradøde hus i Hansted af 3 skp. (fb, syn). 20.7.1815, fol.34.

155 Hans Christensen af Lund fæster sin far Christen Hansens gård sst. af 4 3 0 0 htk og skov 0 0 1 1½ htk. Efter udflytning 1820 fragår fra gården Mosegård 2 3/4 alb til Rasmus Jørgensen sst. (lbnr.134) og 0 5 1 1¼ htk til Hans Jensen. (lbnr.171). (fb, syn). 20.7.1815, fol.34B, 48B.

156 Laurids Nielsen af Hansted fæster sin farbror Jens Lauridsens gård sst. af 5 2 0 0 htk og 1/15 andel af skov 0 1 3 0 htk. 4.10.1816, fol.35B.

157 Niels Nielsen af Egebjerg fæster sin svigerfar Niels Lauridsens Højballegård på Hansted Mark af 5 2 0 0 htk og 1/15 andel af skov 0 1 3 0 htk. (fb, syn, hoveri, aftægt). 4.10.1816, fol.36B.

158 Laurids Andersen af Hansted fæster sin plejefar Anders Lauridsens gård sst. af 5 2 0 0 htk og 1/15 andel af skov 0 1 3 0 htk med ophold til farbror Jørgen Lauridsen. (fb, syn, hoveri). 4.10.1816, fol.37B.

159 Laurids Andersen af Egebjerg fæster Mikkel Simonsens gård i Kannerup af 5 4 1 1½ htk. (fb, syn, hoveri, aftægt). 4.10.1816, fol.38B.

160 Jens Eliassen af Rådved fæster Peder Isaksens gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk. Ny matr. no.6 af 3 3 1 2¼ htk. 3.10.1818, fol.39B.

161 Jacob Hansen af Hansted fæster Peder Christensens gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk. (fb, syn). 3.10.1818, fol.40.

162 Niels Jørgensen Dam af Hansted fæster sin svigerfar Jens Nielsens hus sst. af 3 skp. (fb, syn). 3.10.1818, fol.41.

163 Hans Jørgensen Dam af Hansted fæster Peder Hansen Webers hus sst. af 3 skp, da han flytter til Randersegnen. 3.10.1818, fol.41B.

164 Anders Nielsen af Bleld fæster sin svigerfar Jørgen Nielsen Vellings hus i Hansted af 3 skp. Ny matr. no.29 af 0 3 3 3/4 htk og no.E af 1 alb. (fb, syn). 3.10.1818, fol.42B.

165 Søren Nielsen fæster som skovfoged sin far Niels Jensens skovfogedhus nord for Hanstedgårds Fredsskov af 1 2 3 1 3/4 htk hovedgårdstakst. (fb, syn, aftægt, bilag). 17.9.1819, fol.43B, 44B.

166 Mikkel Pedersen af Stubberup fæster sin far Peder Jensens fradøde gård sst. af 4 3 0 0 htk. Ny. matr. no.3 af 4 3 3 0 htk. (fb, syn). 16.8.1820. fol.45B.

167 Anders Rasmussen i Egebjerg fæster som skovfoged Søren Thybos hus i Torp af 0 1 3 1/3 htk hvoraf selveje 0 0 3 2 htk. Ny matr. no.15 af 0 3 3 2 3/4 htk og no.8 af 0 0 3 1 3/4 htk. (fb, syn, bilag). 16.8.1820, fol.46B.

168 Jens Peder Johansen fæster Egebjerg Mølle, som Johannes Jensens enke afstår af 0 5 2 0 htk og mølleskyld 6 6 0 2 htk. 6.10.1821, fol.47B.

169 Jens Pedersen af Hansted fæster sin svigerfar Peder Nielsens gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk. 6.9.1822, fol.49.

170 Niels Hansen af Serridslev fæster sin svigerfar Jørgen Nielsen Dams Damkærhus på Hansted Mark af 3 skp. (fb, syn). 7.9.1822, fol.50.

171 Hans Jensen i Lund fæster af Hans Christensens gård 0 5 1 1¼ htk (lbnr.155). (fb, syn). 7.9.1822, fol.51.

172 Søren Hansen af Hansted fæster Søren Sørensens fradøde gård sst. af 5 2 0 0 htk og andel af skov 2/5 alb. (fb, syn, hoveri). 28.5.1823, fol.52.

173 Rasmus Andersen af Lund fæster sin far Anders Mikkelsens hus sst. af 0 2 1 0 htk. (fb, syn). 3.6.1823, fol.53.

174 Niels Thomsen af Sattrup fæster sin svigerfar Peder Justesens gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk. (fb, syn). 30.4.1824, fol.54.

175 Rasmus Pedersen af Egebjerg fæster sin svigerfar Jørgen Andersens gård sst. af 5 2 2 1 3/10 htk. Ny matr. no.3 af 5 2 0 2½ htk. 30.4.1824, fol.55, 58.

176 Peder Rasmussen af Egebjerg fæster Anders Justesens gård i Underup af 4 4 0 0 htk og skov 0 1 0 1 htk. 30.4.1824, fol.56.

177 Niels Nielsen af Torp fæster sin svigerfar Peder Jensens hus sst. af 0 1 2 2 1/3 htk. 30.4.1824, fol.57.

178 Palle Sørensen af Store Nørlund fæster sin svigerfar Niels Andersens gård i Nørre Gludsted af 4 0 0 0 htk, som han har beboet 2 år uden fæstebrev. 2.4.1825, fol.58.

179 Mads Jensen af Nørre Gludsted fæster en jordlod af 0 2 1 1 htk. 2.4.1825, fol.59.

180 Niels Pedersen af Egebjerg fæster sin svigerfar Jørgen Nielsens gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb. (fb, syn, aftægt). 12.10.1825, fol.59B.

181 Terkild Pedersen af Vinten fæster sin far Peder Terkildsens fradøde udflyttergård sst. kaldet Hesselballe af 4 5 3 ½ htk og skov 0 0 1 0 htk. 12.10.1825, fol.60B.

182 Peder Nielsen af Rye fæster sin svigerfar Rasmus Jørgensens gård i Tamdrup Lund af 4 3 0 2 3/4 htk og skov 0 0 1 1 htk. 20.6.1828, fol.61B.

183 Jens Sørensen Munk fæster sin svigerfar Johan Johansens gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb. (fb, syn). 30.9.1828, fol.62B.

184 Niels Christensen Kvanløse fæster Jens Johansens fradøde gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb. Ny matr. no.8 af 6 6 2 1¼ htk. (fb, syn). 4.12.1828, fol.63.

185 Niels Nielsen fæster sin far Niels Jacobsens gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb. (fb, syn). 30.9.1828, fol.64.

185A Knud Nielsen fæster Jørgen Eskildsens fradøde hus i Hansted af 3 skp. (fb, syn). 30.9.1828, fol.65.

186 Jørgen Christensen Bækgård fæster Morten Andersens hus i Underup af 0 3 3 0 htk. (fb, syn). 29.4.1829, fol.66.

187 Christen Hansen fæster en nybygget gård Vestermark på Underup Mark af 2 2 3 2 3/4 htk. Ny matr. no.9. af 1 6 3 1 3/4 htk. 29.4.1829, fol.66B.

188 Frands Hansen fæster Peder Pedersens fradøde gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk. Ny matr. no.1 af 5 3 2 1¼ htk. (fb, syn). 24.8.1829, fol.67.

189 Jens Nielsen Kalhave af Nim fæster Hans Jensens hus i Lund af 0 5 1 1¼ htk. Ny matr. no.11B af 0 5 1 3/4 htk. (fb, syn). 19.4.1830, fol.68B.

190 Christen Olufsen Enner i Vinten Skov beskikkes til skovfoged over Lund og Vinten i Tamdrup sogn efter Johan Rudolf Johansen i Vinten. (bilag). (Ikke indført i fæsteprotokollen). 27.11.1830.

191 Jens Rasmussen fæster sin far Rasmus Rasmussens fradøde hus i Hansted af 3 skp. Ny matr. no.24 af 0 4 0 2 htk. (fb, syn). 7.12.1830, fol.69.

192 Peder Hansen fæster sine forældre Hans Jensen og Anne Marie Jensdatters Bregnetgård på Hansted Mark af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb. (fb, syn, hoveri). 7.12.1830, fol.70.

193 Hans Jensen fæster Hans Christensens Mosegård på Lund Mark af 3 5 1 2 htk og skov 0 0 1 1½ htk med aftægt til Jens Pedersen Sommers enke. Ny matr. no.11A af 3 5 0 2¼ htk. (fb, syn). 7.12.1830, fol.71.

194 Niels Rasmussen fæster Peder Pedersen og hustru Karen Andersdatters gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk. Ny matr. no.2 af 3 1 1 3/4 htk og no.22 af 0 2 1 2 htk. 7.12.1830, fol.72.

195 Hans Hansen fæster Peder Jensen og hustru Inger Kirstine Nielsdatters gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk. Ny matr. no.4 af 3 5 3 2½ htk. 7.12.1830, fol.73.

196 Peder Nielsen Tyrsted fæster Niels Pedersens fradøde gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb og ægter enken med ophold til svigerfar Jørgen Nielsen Smed (lbnr.180). Ny matr. no.5. af 7 3 0 2 htk. (fb, syn). 20.8.1831, fol.74.

197 Peder Simonsen fæster sine forældre Simon Jensen Munk og Mette Pedersdatters fradøde Strandgård på Hansted Mark af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb. Ny matr. no.13 af 8 0 2 ½ htk. (fb, syn, hoveri). 6.12.1831, fol.75.

198 Jens Jørgensen fæster Niels Sørensens hus i Hansted af 3 skp. Ny matr. no.31 af 0 4 1 ½ htk. (fb, syn). 6.12.1831, fol.75B.

199 Rasmus Andersen Aars fæster Peder Christensens enkes hus i Hansted af 3 skp. Ny matr. no.30 af 0 5 1 2 3/4 htk og no.1F af 1¼ alb. (fb, syn). 6.12.1831, fol.76B.

200 Niels Nielsen Yding fæster Johan Johansens fradøde hus i Vinten af 0 2 1 2 htk og ægter enken. Ny matr. no. 14 af 0 1 2 2½ htk. Han bliver skovfoged over Tamdrup sogn ved Christen Olufsens død. (se lbnr.190). 21.8.1832, fol.77B.

201 Rasmus Jacobsen fæster sin far Jacob Rasmussens gård i Underup af 3 4 0 2 htk og skov 0 0 1 2 3/4 htk. Ny matr. no.10 af 2.0 2 1 htk. (fb, syn). 21.8.1832, fol.78.

202 Peder Enevoldsen Hansted fæster Knud Nielsens fradøde hus i Hansted af 3 skp med aftægt til enken Maren Thomasdatter. Ny matr. no.18 af 0 3 3 3/4 htk. (fb, syn). 17.8.1833, fol.79B.

203 Jens Hansen fæster sin svigerfar Laurids Sørensens fradøde gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk med ophold til enken Maren Christensdatter. Ny matr. no.8 af 4 6 3 1½ htk. (fb, syn). 21.9.1833, fol.80.

204 Mikkel Jørgensen fæster sin far Jørgen Mikkelsens fradøde gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk med ophold til mor Maren Mikkelsdatter. (fb, syn). 21.9.1833, fol.81.

205 Jens Knudsen Birknæs, søn af Knud Jensen i Birknæs, fæster Hans Sørensens fradøde gård i Kannerup af 5 4 1 1½ htk og ægter enken. Ny matr. no.2 af 6 3 1 3/4 htk. (fb, syn, hoveri). 9.12.1834, fol.82B.

206 Rasmus Sørensen Egebjerg g.m. Laurids Hansens enke Karen Sørensdatter i Hansted, fæster Søren Hansen og hustru Anne Margrethe Sørensdatter fradøde gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb. Ny matr. no.17 af 6 6 1 ¼ htk. (fb, syn, hoveri). 15.9.1835, fol.84.

207 Vilhelm Eriksen fæster Jens Sørensen Bødkers hus i Hansted af 3 skp. Ny matr. no.28 af 0 3 1 ½ htk og no.1D af 0 0 1 1 htk. (fb, syn). 15.9.1835, fol.85.

208 Henrik Andersen fæster sin mor Anders Andersens enke Sidsel Henriksdatters Sillerupgård af 1 6 0 2 htk. Ny matr. no.3 af 1 3 2 ½ htk. 30.1.1836, fol.86B.

209 Laurids Jensen fæster sin far Jens Andersen Busch fradøde gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk med ophold til enken Anne Marie Nielsdatter. Ny matr. no.9 af 4 3 3 2¼ htk. (fb, syn). 3.2.1837, fol.87B.

210 Hans Simonsen fæster Søren Sørensens hus i Hansted af 3 skp. Ny matr. no.19 af 0 4 3 1½ htk. (fb, syn). 22.9.1838, fol.88B.

211 Peder Olufsen fæster Søren Lauridsens enke Johanne Christensdatters hus i Torp af 0 1 3 1/3 htk. Ny matr. no.14 af 0 5 1 2 htk. 22.9.1838, fol.89B.

212 Thyge Nygaard, prokurator, fæster Hans Nielsens enke Mette Jensdatters fradøde gård i Hostrup af 7 7 3 2 htk. (fb, syn). 22.9.1838, fol.90B.

213 Niels Rasmussen fæster sin far Rasmus Andersens fradøde gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk med ophold til mor Maren Nielsdatter. Ny matr. no.5 af 4 7 0 1 3/4 htk. (fb, syn, hoveri). 28.9.1839, fol.92.

214 Christen Jørgensen fæster sin far Jørgen Christensens gård i Vinten af 5 0 0 2½ htk og skov 0 0 1 0 htk. Ny matr. no. 12 af 3 6 2 0 htk. 25.11.1839, fol.92B.

215 Jens Pedersen fæster Jørgen Christensen Bækgaards hus i Underup af 0 3 3 0 htk. Ny matr. no.21 af 0 3 1 1 3/4 htk. 25.11.1839, fol.93B.

216 Rasmus Jensen fæster Peder Sørensens enke Margrethe Johansdatters gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb, hvorfra går 2 3/4 alb til den ny landevej. Ny matr. no.7 af 6 7 1 2 3/4 htk. (fb, syn, hoveri). 2.10.1841, fol.94B.

217 Jens Nielsen fæster sin far Niels Jørgensen Dams hus i Hansted af 3 skp, hvorfra går 2¼ alb til den ny landevej. Ny matr. no.21 af 0 3 2 1 3/4 htk. (fb, syn). 2.10.1841, fol.96.

218 Prokurator Borch fæster prokurator Nygaards gård Elisedal i Hostrup af 7 7 3 2 htk med bopælspligt. Ny matr. no.7 af 8 5 2 2 htk. 9.4.1842, fol.97.

219 Peder Pedersen fæster sine svigerforældre Søren Jensen Munk og Maren Nielsdatters gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb hvoraf fragår 0 0 1 1 htk til den ny landevej. Ny martr. no.11 af 7 4 3 2 3/4 htk. (fb, syn, hoveri). 3.9.1842, fol.98.

220 Anders Lauridsen fæster sine forældre Laurids Andersen og Anne Nielsdatters fradøde gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og 1 2/5 alb, hvoraf fragår 0 0 2 3/4 htk til den ny landevej. Ny matr. no.12 af 7 2 0 2 htk. (fb, syn, hoveri). 3.9.1842, fol.99B.

221 Steffen Andreasen fæster Rasmus Nielsen Birknæs gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk. Ny matr. no.4 af 5 0 2 3/4 htk. (fb, syn, hoveri). 3.9.1842, fol.100B.

222 Jørgen Thomsen Tvingstrup fæster sin svigerfar Hans Knudsens gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk.. Ny matr. no.3 af 2 5 3 ¼ og no.23 af 0 2 3 1 3/4 htk. 17.9.1842, fol.101B.

223 Niels Eskildsen fæster sin svigerfar Jens Pedersens gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk. Ny matr. no.2 af 5 4 2 2¼ htk. (fb, syn, hoveri). 15.4.1843, fol.103.

224 Jørgen Hansen fæster sine forældre Hans Jørgensen Dam og Maren Hansdatters hus i Hansted af 3 skp, hvoraf fragår andel af 2¼ alb til den ny landevej 3/20 alb. Ny matr. no.23 af 0 4 0 ¼ htk. (fb, syn). 15.4.1843, fol.104.

225 Niels Simonsen fæster Christoffer Olufsen Dues enke Birthe Cathrine Sørensdatters fradøde gård i Hornsyld af 6 3 2 1½ htk. Ny matr. no. 13 af 5 4 3 ¼ htk. 12.9.1843, fol.105B.

226 Hans Christoffersen af Daugård fæster Niels Pedersens enke Karen Andersdatters gård i Stubberup af 4 3 0 0 htk. Ny matr. no.2 af 4 4 3 2½ htk. 12.9.1843, fol.106B.

227 Knud Jensen fæster sin svigerfar Niels Nielsens gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb, hvoraf fragår 0 0 1 1 3/4 htk til den ny landevej. Ny matr. no.4 af 7 0 1 1 3/4 htk. (fb, syn, hoveri). 27.10.1843, fol.107B.

228 Hans Sørensen af Hansted fæster sin svigerfar Laurids Andersen Busch gård i Kannerup af 5 4 1 1½ htk. Ny matr. no.1 af 6 7 3 ½ htk. 31.8.1844, fol.109B.

229 Jens Peder Jensen fæster sin far Jens Enevoldsens hus i Hansted af 0 2 3 2 17/20 htk. Ny matr. no.27 af 0 4 1 2¼ htk og no.16 af 0 0 2 0 htk. (fb, syn). 31.8.1844, fol.110B.

230 Jens Hedegaard Møller fæster Egebjerg Vandmølle, som hans far Jens Peder Møller har afstået af 0 5 2 0 htk og mølleskyld 6 6 0 2 htk. Ny matr. no.11 af 2 4 2 2¼ htk og mølleskyld 6 6 0 2 htk. 31.8.1844, fol.111B.

231 Mads Rasmussen Tvingstrup fæster sin svigerfar Jacob Hansens gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og 0 1 1 2/5 htk. Ny matr. no.5 af 3 2 2 1¼ htk og no.24 af 0 2 3 3/4 htk. (fb, syn). 31.8.1844, fol.112B.

232 Peder Pedersen Nortvig fæster Peder Simonsens Strandgård på Hansted Mark af 5 1 3 ¼ htk og skov 1 2/5 alb og ægter enken Else Jørgensdatter. Ny matr. no.13 af 8 0 2 ½ htk. (fb, syn, hoveri). 3.4.1846, fol.114.

233 Peder Mortensen Vorbjerg fæster Niels Hansens Damkærhus på Hansted Mark af 0 2 3 2 17/20 htk. Ny matr. no.26 af 0 4 2 2 htk. (fb, syn). 3.4.1846, fol.115B.

234 Poul Nielsen, væver, fæster sin far gartner Niels Poulsens hus i Hansted. Ny matr. no.33 af 1½ alb. (fb, syn). 3.4.1846, fol.116B.

235 Peder Mikkelsen fæster sin mor Mikkel Pedersens enke Mette Marie Rasmusdatters gård i Stubberup af 4 3 0 0 htk. Ny matr. no.3 af 4 3 3 0 htk. 14.7.1846, fol.117B.

236 Christen Munk Hansen af Rådved fæster Hansted Kirkes jord af 0 7 0 2 3/4 htk, som hans far Hans Isak Nielsen har haft i fæste. Fb 6.4.1847. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

237 Knud Jørgensen fæster Jørgen Hansens Fiskbækgård på Hansted Mark af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb. Ny matr. no.14 af 7 3 1 2 htk. (fb, syn). 14.9.1848, fol.119B.

237 Laurids Hansen fæster Anders Nielsen Blelds hus i Hansted af 3 skp. Ny matr. no.29 af 0 3 3 3/4 htk og no.1E af 1 alb. (fb, syn). 19.4.1848, fol.120B.

238 Rasmus Peder Rasmussen fæster Anders Mikkelsens hus i Hansted af 3 skp. Ny matr. no.22 af 0 3 3 3/4 htk. (fb, syn). 19.4.1848, fol.121B.

239 Jens Jørgen Hansen fæster hans forældre Hans Jensen og Anne Cathrine Jensdatters fradøde Mosegård på Lund Mark af 3 5 1 2 htk og skov 0 0 0 1½ htk. Ny matr. no.11 af 3 5 0 2¼ htk. 19.4.1848, fol.122.

240 Mikkel Sørensen fæster Christen Hansens fradøde gård på Underup Mark af 2 2 2 2 3/4 htk og ægter enken Ellen Lauridsdatter. Ny matr. no.9 af 1 6 3 1 3/4 htk. (fb, syn). 28.4.1851, fol.123.

241 Christen Rasmussen Rådved fæster Vilhelm Eriksens hus i Hansted af 0 2 3 2 17/20 htk. Ny matr. no.28 af 0 3 1 ½ htk og no.1D af 0 0 1 1 htk. (fb, syn). 9.4.1853, fol.124.

242 Søren Thygesen fæster sin svigerfar Jørgen Andersens fradøde gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk. Ny matr. no.10 af 4 5 3 ½ htk. (fb, syn). 9.4.1853, fol.125B.

243 Anders Sørensen fæster Frands Hansens fradøde gård i Egebjerg af 5 2 2 1 3/10 htk og ægter enken Anne Cathrine Simonsdatter. Ny matr. no.1 af 5 3 2 1¼ htk og efter afgivelse af jord til den ny landevej 5 2 1 2 3/4 htk. (fb, syn). 9.4.1853, fol.127.

244 Jens Nielsen fæster Jens Eliassens gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og skov af 0 1 1 3/5 htk. Ny matr. no.6 af Vorbjerg 3 3 1 2¼ htk og no.21 af Torp 0 2 1 1 htk. 9.4.1853, fol.128.

245 Knud Rasmussen fæster Mads Rasmussens fradøde gård i Vorbjerg af 4 2 0 0 htk og skov 0 1 1 2/5 htk og ægter enken Eva Jacobsdatter. Ny matr no.5 af Vorbjerg 3 2 2 1¼ htk og no.24 af Torp 0 2 3 3/4 htk. 9.4.1853, fol.129B.

246 Anders Nielsen fæster sin svigerfar Anders Rasmussens enke Gabriele Gordons hus i Torp af 0 1 3 1/3 htk. Ny matr. no.15 af Torp 0 3 3 2 3/4 htk og no.8 af Vorbjerg 0 0 3 1 3/4 htk. 9.4.1853, fol.130B.

247 Niels Peder Jensen fæster sin forældre Jens Nielsen og Anne Cathrine Bertelsdatters hus på Lund Mark af 0 5 1 1¼ htk. Ny matr. no.11B af 0 5 1 3/4 htk. 28.10.1853, fol.132.

248 Oluf Hansen fæster Jørgen Hansens fradøde hus i Hansted af 0 2 3 2 17/20 htk og ægter enken. Ny matr. no.23 af 0 4 0 ¼ htk. (fb, syn). 28.10.1853, fol.133.

249 Christen Clemensen fæster sin far Clemen Sørensens gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb. Ny matr. no.10 af 7 4 2 0 htk. Ophold til bror Søren Clemensen. (fb, syn). 28.10.1853, fol.134.

250 Niels Nielsen fæster sine forældre Niels Nielsen og Karen Bendixdatters Højballegård på Hansted Mark af 5 1 3 ½ htk. Ny matr. no.16 af 7 3 2 ½ htk og efter afgivelse af jord til den ny landevej 7 3 1 0 htk. (fb, syn). 28.10.1853, fol.135B.

251 Søren Madsen fæster sin far Mads Sørensens fradøde gård i Hornsyld af 6 3 2 1½ htk. Ny matr. no.14 af 6 2 0 1 htk. 4.9.1857, fol.137.

252 Steffen Jensen fæster sin far Jens Nielsens fradøde gård i Hansted af 5 2 0 0 htk og skov 1 2/5 alb. Ny matr. no.6 af 6 6 1 2 3/4 htk. (fb, syn). 30.4.1858, fol.138.

253 Peder Pedersen fæster sin svigerfar Rasmus Jacobsens gård i Underup af 2 5 0 2¼ htk og skov 0 0 1 2 3/4 htk. Ny matr. no.10 af 2 0 2 1 htk. 30.4.1858, fol.139B.

254 Peder Rasmussen fæster sin far Rasmus Andersens hus i Lund af 0 2 1 0 htk. Ny matr. no.28 af 0 1 2 3/4 htk. 30.4.1858, fol.140B.

255 I henhold til lov af 24.4.1860 er det Hanstedgård Hospital tilhørende bøndergods afhændet til fæsterne. 8.8.1868, fol.141.

SLUT


Start


Horsens Hospital fæsteuddrag


Fæstearkivalier

Fæsteprotokol 1665-1734. C 653-53 (lbnr.1-128)
Fæsteprotokol 1748-1914. C 653-54 (lbnr.129-224)
Fæstebreve 1665-1830. C 653-55

 


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Der oplyses så vidt muligt: fæsters navn og herkomst, forrige fæster, hartkorn, evt. ægteskab med enke eller datter og dato, mens landgilde ikke oplyses.
(fb) angiver at der også findes fæstebrev.
Fæstebreve, der ikke er indført i fæsteprotokollerne er indført kronologisk.
Person- og stednavne er standardiserede.

Da godset ligger spredt i flere amter er anført stednavnene fra en jordebog 1708.

Gå til jordebog 1708

 


Horsens Hospital
Fæsteprotokol
1665-1734
C 653-541 Bent Sørensen fæster halvdelen af sin far Søren Thomsens gård i Skjold. (fb) 24.3.1665, side 2.

2 Anders Thomsen i Gammelstrup fæster Jens Pedersens fradøde ½ gård i Løve. Fb 29.10.1677. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

3 Mads Pedersen fæster halvdelen af Niels Madsens ½ gård i Grummesgård. Fb 21.6.1681. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

4 Jeppe Lauridsen fæster Jens Mikkelsens fradøde ½ gård Høgsgård.. Fb 11.11.1682. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

5 Hans Hermansen af Korning fæster Morten Sørensens fradøde ½ gård i Urlev og ægter enken. (fb). 14.4.1684, side 2.

6 Christen Pedersen fæster Peder Nielsens enkes ½ gård i Vinding. (fb). 22.12.1685, side 3.

7 Christen Hansen fæster Niels Nielsens ½ gård i Morsbøl. (fb). 3.12.1687, side 4.

8 Peder Jensen, født i Løve, fæster Jens Nielsens fradøde ½ gård i Vinding. (fb). 7.7.1690, side 5.

9 Niels Rasmussen fæster Jens Rasmussens gård i Hedensted. (fb). 7.1.1693, side 5.

10 Peder Jensen, født i Nyborg, fæster Peder Jacobsens ½ gård i Ildved og ægter datteren Maren Pedersdatter. (fb). 4.3.1693, side 6.

11 Niels Christensen i Snæbum fæster sin far Christen Nielsens ½ gård sst. Fb 18.12.1694. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

12 Mads Jensen i Spåbæk fæster Christen Jørgensens ¼ gård sst. Fb 9.11.1695. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

13 Peder Jensen i Vinding fæster Jacob Mortensens ½ gård sst. (fb). 20.11.1697, side 7.

14 Christen Jensen, født i Ørum i Bjerre herred, fæster Søren Jørgensens fradøde ½ gård i Gram. (fb). 10.1.1798, side 8.

15 Laurids Jensen fæster Peder Lauridsens fradøde bol i Eriknauer. (fb). 4.4.1691, side 9.

16 Christen Jensen af Glibstrup i Øster Nørherred fæster Niels Hansens ½ gård i Morsbøl. 25.8.1798, side 9.

17 Laurids Jørgensen i Bottrup fæster sin far Jørgen Lauridsens fradøde ½ gård sst. (fb). 3.3.1701, side 10.

18 Jørgen Poulsen, født i Omgård i Nørre Omme sogn, fæster Laurids Jensens ½ gård i Holmgård. (fb). 25.6.1701, side 11.

19 Anders Pedersen af Ballebo fæster Jens Sørensen Kochs fradøde ½ gård i Haldrup og ægter enken Maren Rasmusdatter. (fb). 4.11.1701, side 12.

20 Hans Nielsen, født i Binderup, fæster Jens Nielsen og Anders Nielsens ½ gård sst. Fb 29.11 1701. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

21 Morten Jensen, født i Molger, fæster Jens Jensens fradøde gård sst. og ægter enken. (fb). 16.2.1702, side 13.

22 Christen Pedersen, født i Holmgård, fæster Jacob Christensens ½ gård i Omgård. (fb). 21.2.1703, side 13.

23 Mikkel Jensen fra Krabbesholm gods fæster Niels Eriksens fradøde øde gård i Højslev. (fb). 28.4.1703, side 14.

24 Christen Andersen i Svingelbjerg fæster de 3 parter af Søren Pedersen Basses fradøde gård sst. (fb). 15.5.1703. side 15.

25 Jens Christensen, født i Astrup i Hee sogn, fæster Mads Pedersens Arboklit. (fb). 3.3.1704, side 16.

26 Jens Mikkelsen, født i Snæbum fæster Mikkel Sørensens ½ gård sst. Fb 4.11.1704. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

27 Jens Eriksen, født i Palsgård i Nørre Snede sogn, fæster Iver Sørensens fradøde gård i Nimdrup. (fb). 12.12.1704, side 17.

28 Rasmus Christensen, født i Vinding, fæster Jens Pedersen ½ Pighs gård i Løve. (fb). 20.12.1705, side 18.

29 Anne Margrethe Levetzau født von Brockdorff fæster kongens og kirkens korntiende i Torsted sogn. Fb 26.5.1706. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

30 Rasmus Rasmussen af Brund fæster sin far Rasmus Sørensens ½ gård sst. (fb). 4.4.1707, side 18.

31 Christen Christensen, født i Agervig, fæster Laurids Jensens gård i Biltoft af 4 1 1 ½ htk og ægter enken Ellen Andersdatter. (fb). 9.6.1707, side 19.

32 Oluf Jensen, født i Spåbæk, fæster Knud Knudsens fradøde gård i Sønderby og ægter datteren Inger Anne Knudsdatter. (fb). 18.2.1708, side 20.

33 Mikkel Nielsen, født i Tørslev, fæster Rasmus Nielsens fradøde gård sst. og ægter enken Kirsten Christensdatter. (fb). 23.3.1708, side 21.

34 Christen Lauridsen af Haustrup fæster sin far Laurids Jensens ½ gård sst. (fb). 4.4.1709, side 22.

35 Niels Ebbesen, født i Gribstrup, fæster Jens Eriksens ½ gård i Nimdrup. (fb). 2.3.1709, side 23.

36 Jeppe Lauridsen af Høgsgård i Nørre Nissum sogn fæster sin far Laurids Jepsens ½ gård sst. (fb). 10.8.1709, side 23.

37 Thomas Thomsen, født i Knurborg, fæster Svend Christensens ½ gård Omgård og ægter datteren Kirsten Svendsdatter. (fb). 22.3.1711, side 24.

38 Anders Thomsen af Løve fæster Søren Joensen og Jens Pedersens fradøde ½ øde gård sst. (fb). 12.4.1711, side 25.

39 Frands Hansen, født i Grund, fæster Rasmus Sørensens fradøde gård i Neder Vrigsted og ægter enken Inger Enevoldsdatter. (fb). 16.7.1711, side 26.

40 Niels Bentsen, født i Skjold, fæster halvdelen af sin mor Bent Sørensens enke Annes gård sst. (fb). 26.4.1712, side 27.

41 Rasmus Nielsen, født i Hedensted, fæster halvdelen af sin far Niels Rasmussens gård sst. (fb). 14.1.1713, side 27.

42 Hans Rasmussen, født i Ask, fæster Hans Thomsens gård sst. (fb). 4.7.1713, side 28.

43 Knud Christensen, sædedegn i Mønsted, fæster en fjerdedel af Christen Christensens gård sst. (fb). 19.10.1713, side 29.

44 Frederik Juul i Rye fæster Niels Christensens øde bol i Kobberup. (fb). 10.11.1713, side 30.

45 Hans Nielsen, født i Binderup, fæster Constantin Jensen og Niels Jensens gård sst. (fb). 8.2.1714, side 31.

46 Peder Lauridsen af Daugård fæster Jens Nielsens fradøde hus i Hedensted og ægter enken Maren Steffensdatter. 21.2.1714, side 32.

47 Anders Christensen, født i Vinding, fæster sin far Christen Rasmussens gård sst. (fb). 15.4.1715, side 32.

48 Niels Andersen i Vinding fæster Peder Nielsens gård sst. 16.4.1715, side 33.

49 Rasmus Sørensen, født i Pårup, fæster Knud Rasmussens ½ gård i Vinding. Fb 16.4.1715. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

50 Anders Nielsen, født i Vester Høggild, fæster Jens Olufsens ½ gård i Spåbæk. (fb). 2.6.1715, side 34.

51 Mads Jensen fæster sin far Jens Olufsens fradøde ½ gård i Spåbæk. (fb). 28.12.1715, side 34.

52 Niels Jensen, født i Vinding, fæster Anders Jensens fradøde bol sst. og ægter enken Maren Nielsdatter og holder opsyn med skoven. (fb). 12.5.1716, side 35.

53 Christen Madsen, født i Madum Kirkegård, fæster Garvers Mouridsens ½ gård i Holmgård og ægter enken Maren Pedersdatter. (fb). 16.11.1716, side 36.

54 Knud Rasmussen af Vinding fæster ½ afbrændt ødegård sst. 19.2.1717, side 37.

55 Rasmus Sørensen af Vinding fæster ½ afbrændt ødegård sst. 19.2.1717, side 38.

56 Henrik Sørensen, født i Grynderup i Strandby sogn, fæster Christen Jensens fradøde 1/3 gård i Svingelbjerg og ægter enken Johanne Sørensdatter. (fb). 5.5.1717, side 39.

57 Niels Sørensen af Hedensted fæster Ditlev Mikkelsens hus sst. 6.5.1717, side 39.

58 Hans Madsen af Arboklit fæster sin bror Knud Madsens fradøde ½ gård st. (fb). 8.5.1717, side 40.

59 Karen Nielsdatter, født i Lundum, enke efter Mathias Christensen, fæster det ½ gadehus i Lund, hun selv bebor. Fb 6.2.1718. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

60 Peder Sørensen fæster sin far Søren Hansens ½ gård i Ildved. (fb). 10.2.1718, side 41.

61 Peder Olufsen i Vinding fæster Oluf Sørensen og Peder Pedersens gård sst. (bilag). 7.3.1718, side 42.

62 Claus Hansen af Slagballe fæster unge Christen Pedersens ½ gård i Vinding. (fb). 7.4.1718, side 42.

63 Jens Jensen, murermester i Velling, og søn Peder Jensen fæster Niels Nielsens fradøde gård i Løve. 17.3.1719, side 43.

64 Jens Nielsen, født i Lundum, fæster Karen Nielsdatters ½ gadehus i Lund. 28.4.1719, side 44.

65 Jens Lauridsen, født i Krogager, fæster Christen Madsens frarømte gård Grummesgård. (fb). 2.7.1719, side 45.

66 Søren Poulsen, født i Ormslev, fæster byfoged Knud Pedersens fradøde bol i Nibe. 15.7.1719, side 46.

67 Niels Christensen, født i Snæbum, fæster sin far Christen Nielsens ½ gård sst. 18.10.1694, side 46.

68 Jens Nielsen, født i Snæbum, fæster Mikkel Sørensens ½ gård sst. 4.11.1704, side 47.

69 Josef Nielsen, født i Glerup, fæster Søren Jacobsens bol i Vive. (fb). 4.8.1718, side 48.

70 Jens Mikkelsen, født i Holtum, fæster Thomas Jørgensens fradøde ½ gård i Ildved og ægter enken Kirsten Nielsdatter. 5.11.1719, side 49.

71 Knud Christensen i Mønsted fæster den anden ¼ af Christen Christensens 3/4 gård sst. (se lbnr.43). 16.8.1719, side 50.

72 Peder Jacobsen af Nørgård fæster Hans Madsens fradøde ½ gård i Arboklit. 22.6.1720, side 50.

73 Christen Nielsen af Bjerremose fæster Christen Christensens fradøde gård i Biltoft af 4 1 1 ½ htk og ægter afdødes søsterdatter Maren Pedersdatter af Odderup. 1.8.1720, side 51.

74 Jens Mikkelsen fæster sin far Mikkel Jensens gård i Højslev. 8.8.1720, side 52.

75 Christen Pedersen i Vinding fæster Peder Bødkers ½ gård sst. 20.3.1721, side 53.

76 Niels Jensen, født i Hansted, fæster Christen Nielsens ½ gård i Gram og ægter enken Karen Sørensdatter. 27.10.1721, side 54.

77 Niels Christensen fæster sin far Christen Hansens ½ gård i Morsbøl. 23.5.1722, side 54.

78 Rasmus Nielsen af Lille Spåbæk fæster det øde hus Nørregårdshus. 14.5.1722, side 55.

79 Niels Lachmann i Vester Tørslev fæster Mikkel Nielsens enke Kirsten Christensdatters gård sst. 20.1.1723, side 55.

80 Anders Christensen Mulbjerg fæster Jørgen Poulsen Smeds gård i Holmgård, med ophold til Peder Sørensen og hustru Margrethe Christensdatter. 7.6.1723, side 57.

81 Jens Pedersen fæster sin far Peder Jensens fradøde ½ gård i Ildved. 18.2.1724, side 58.

82 Jørgen Lauridsen fæster sin far Laurids Jørgensens ½ gård i Bottrup. 14.1.1724, side 58.

83 Jens Christensen fæster sin far Christen Jensens ½ gård i Morsbøl. 28.11.1721, side 59.

84 Oluf Jensen i Sønderby fæster det øde hus Nørregårdshus. 24.3.1724, side 59.

85 Christen Bentsen fæster sin mor Bent Sørensens enke Annes ½ gård i Skjold. 10.2.1724, side 60.

86 Søren Christensen i Gram fæster sin mor Karen Sørensdatters gård sst. 12.2.1724, side 60.

87 Claus Clausen, født i Horsens, fæster Niels Jensens bol i Vinding. 2.5.1724, side 61.

88 Knud Jensen, født i Brå, fæster Hans Hermansens fradøde ½ gård i Urlev og ægter enken Christence Sørensdatter. 6.7.1724, side 62.

89 Jens Hansen fæster halvdelen af sin far Hans Nielsens gård i Binderup. 2.1.1725, side 62.

90 Iver Jensen fæster sin far Jens Eriksens ½ gård i Nimdrup. 4.1.1725, side 63.

91 Oluf Jensen af Sønderby fæster Jens Christensen og Peder Jacobsens gård i Arboklit. (fb). 2.3.1725, side 64.

92 Jens Nielsen født i Trebjerg, fæster Morten Jensens gård i Molger. 5.3.1725, side 64.

93 Peder Hansen af Solskov fæster Peder Lauridsens fradøde hus i Hedensted. 26-3-1725, side 65.

94 Jørgen Brøndum sædedegn i Søby, fæster Frederik Juuls bol i Kobberup. 7.7.1725, side 66.

95 Jens Nielsen, født i Hedensted, fæster sin far Niels Rasmussens ½ gård sst. 15.7.1725, side 67.

96 Knud Christensen, sædedegn i Mønsted, fæster Christen Christensens ½ gård sst. 11.3.1726, side 67.

97 Jens Jensen af Løve fæster Claus Hansens fradøde gård i Vinding og ægter enken Maren Nielsdatter. 21.6.1726, side 68.

98 Kontrakt mellem Mads Vilsberg på Stevnshoved og Christen Lang i Vive om et øde bols jord på Vive Mark af 2 4 0 0 htk. 8.6.1727, side 69.

99 Rasmus Nielsen, født i Hedensted, fæster sin bror Jens Nielsens ½ gård sst. 8.6.1727, side 71.

100 Peder Christensen Høgh i Harrestrup fæster degnen Jørgen Brøndums bol i Kobberup. 25.6.1727, side 71.

101 Mikkel Sørensen Hald i Vester Tørslev fæster Niels Lachmanns gård sst. 14.2.1729, side 72.

102 Peder Hansen, født i Såby, fæster Mikkel Jensens gård i Højslev af 3 2 1 2 htk. 22.3.1729, side 73.

103 Rasmus Nielsen og hustru fæster Niels Rasmussens hus i Hedensted af 0 1 2 0 htk. 16.7.1729, side 74.

104 Niels Bentsen, født i Skjold, fæster sin bror Christen Bentsens ½ gård sst. [mgl].1730, side 74.

105 Anders Villesen Hjort, født i Vang i Nørvang-Tørrild herred, fæster Peder Sørensens fradøde gård i Ildved og ægter afdødes mor Maren Jensdatter. (fb). 12.7.1730, side 75.

106 Anders Madsen i Mønsted fæster Peder Høghs bol i Kobberup. 12.7.1731, side 76.

107 Christen Sivertsen, født i Farsø sogn og by, fæster Laurids Jensens fradøde gård i Eriknauer af 3 3 2 2 htk. 22.8.1731, side 76.

108 Niels Danielsen, født i Klotrup i Fjelsø sogn, fæster Christen Andersens gård i Svingelbjerg af 3 5 0 1 htk. 20.8.1731, side 77.

109 Christen Simonsen, født i Løvet, herredsskriver i Tyrsting-Vrads herred, fæster Claus Froms bol i Vinding af 1 4 3 2 htk. 20.7.1732, side 78.

110 Mourids Graversen, født i Holmgård, fæster sin stedfar Christen Madsens fradøde ½ gård sst. af 3 2 2½ 0 htk. 30.10..1732, side 79.

111 Niels Nielsen, født i Snæbum, fæster sin far Niels Christensens ½ gård sst. 16.10.1731, side 80.

112 Jens Madsen, født i Spåbæk, fæster sin mor Karen Thorsdatters ½ gård sst. 6.11.1732, side 81.

113 Rasmus Pedersen, født i Løve, fæster Rasmus Christensens ½ gård sst. af 1 2 2 1 htk. 30.12.1732, side 81.

114 Ebbe Andersen Gildberg, født i Hejnsvig med pas fra Viborg Hospital, fæster Christen Jensen og dennes søn Jens Christensens ½ gård i Morsbøl og ægter datteren Anne Christensdatter. 13.5.1733. side 82.

115 Knud Hansen, født i Binderup, fæster sin mor Anne Nielsdatters ½ gård sst. af 3 5 3 ½ htk. 5.12.1732, side 83.

116 Svend Christensen, født i Omgård, fæster sin fars ½ gård sst. 24.7.1733. side 84.

117 Niels Nielsen, født i Sig i Stouby sogn, fæster Anders Muldbjergs frarømte ½ gård i Holmgård. 30.10.1733, side 84.

118 Thomas Andersen fæster sin mor Inger Pedersdatters ½ gård i Løve. 29.12.1734, side 85.

119 Peder Christensen, født i Omgård, fæster Niels Nielsens ½ gård i Holmgård. Fb 12.5.1738. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

120 Jørgen Thomsen, født i Ildved, fæster Christen Lauridsens gård i Haustrup. Fb 23.5.1742. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

121 Mikkel Nielsen, født i Hedensted, fæster Knud Jensens enke Christence Sørensdatters gård i Urlev af 5 4 3 2 htk og skov 0 0 2 0 htk. Fb 27.8.1744. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

122 Christen Jensen, født i Grydsted i Vokslev sogn, fæster Jens Hansens ½ gård i Binderup af 3 5 3 ½ htk og ægter enken Anne Jensdatter. Fb 26.5.1745. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

123 Christian Smed i Daubjerg fæster 0 5 2 2 3/4 htk og Jochum Sørensen sst. fæster 4 2 1 1½ htk af degnen Knud Christensen Braad i Mønsteds gård, mens han selv beholder 1/8 som er 0 5 2 2 3/4 htk. Fb 14.6.1745. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

124 Jens Pedersen, født i Haldrup, fæster et hus på Hans Rasmussens grund sst. Fb 27.6.1745. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

125 Jens Nielsen Munksgaard født i Valsted, fæster Hans Nielsens enke Anne Nielsdatters ½ gård i Binderup og ægter Anne Nielsdatter, datter af enkens søn Niels Hansen. Fb 20.7.1746. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

126 Eskild Sørensen, ladefoged på Barritskov, fæster birkedommer Frands Hansens fradøde gård i Vrigsted. Fb 4.3.1747. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

127 Jochum Sørensen, født i Mønsted, fæster tre fjerdedele af degnen Knud Christensen og hustru Radie Hansdatter Rasborgs sst. og overtager hele gården ved deres død. Fb 14.7.1747. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

128 Niels Thomsen, født i Hørby sogn og by, fæster Jens Mikkelsens gård i Snæbum og ægter datteren Anne Jensdatter. Fb 4.7.1748. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

129 Hans Pedersen i Hedensted fæster sin mor Anne Sørensdatters hus sst. af 0 0 1 2 htk. (fb). 6.12.1748, fol.2.

130 Niels Andersen i Vinding fæster sin far Anders Christensens gård sst. af 2 6 3 0 htk og skov 2 alb. (fb). [dato mgl], fol.2.

131 Christian Thøgersen i Nibe fæster Christen Lauridsens bol sst. af 1 4 3 0 htk og ægter enken. (fb). 11.4.1749, fol.2B.

132 Peder Christensen i Eriknauer fæster Frands Iversens gård sst. af 3 3 2 2 htk. (fb). 16.10.1749, fol.2B.

133 Christen Mikkelsen af Terp fæster Karen Sørensdatter gård i Vester Tørslev af 5 3 3 2 htk, og ægter hende. (fb). 15.11.1749, fol.3.

134 Niels Ottesen i Tybo Mølle fæster konge korntiende i Hornum sogn i Bjerre herred af 8 td efter sin far Otte Jørgensen. 23.6.1750, fol.3B.

135 Jens Heide, forvalter i Finmarken, fæster Niels Bentsens fradøde gård i Skjold af 8 5 0 0 med ophold til Laurids Bentsen. (fb). 5.11.1750, fol.3B.

136 Hans Hansen af Ask fæster sin far Hans Rasmussens gård sst. af 6 4 2 1 htk. (fb). 27.5.1751, fol.4B.

137 Niels Jensen af Grummesgård i Nørre Nissum sogn fæster sin far Laurids Jensens gård sst. af 6 4 3 2 htk. (fb). 28.3.1752, fol.5.

138 Rasmus Pedersen Merring fæster Eskild Sørensens enke Gertrud Cathrine Nielsdatters gård i Neder Vrigsted af 6 0 0 1 htk. (fb). 14.5.1752, fol.5B.

139 Anders Andersen af Grædstrup fra Mattrup gods fæster Iver Jensens gård i Nimdrup af 3 2 2 1 htk. (fb). 9.7.1753, fol.6.

140 Markus Ibsen fæster Knud Nielsens ½ gård i Vinding af 4 3 ½ htk og skov 1 alb. (fb). 20.8.1753, fol.7.

141 Hans Rasmussen under Boller gods fæster Søren Christensens gård i Gram i Rårup sogn af 4 6 0 1 htk. (fb). 7.9.1753, fol.7B.

142 Christen Henriksen af Svingelbjerg fæster halvdelen af sin far Henrik Sørensens ½ gård sst. af 3 5 0 2 htk. (fb). 28.8.1754, fol.8B.

143 Niels Henriksen af Svingelbjerg fæster halvdelen af sin far Henrik Sørensens ½ gård sst. af 3 5 0 2 htk. (fb). 28.8.1754, fol.9.

144 Jeppe Thomsen i Omgård fæster sin far Thomas Thomsens ½ gård sst. af 3 1 2 2 htk. (fb). 28.8.1754, fol.10.

145 Henrik Bremer fra Mattrup gods fæster herredsskriver Christen Ørtings fradøde bol i Vinding af 1 4 3 0 htk og skov 2 alb og ægter enken. (fb). 13.4.1755, fol.10B.

146 Jens Lauridsen fra Agersbøl gods fæster Mikkel Nielsens fradøde gård i Urlev af 5 4 3 2 htk og skov 2 fjk. (fb). 26.7.1755, fol.11.

147 Christen Jensen Grummesgaard fæster Oluf Rasmussens gård i Vinding af 2 5 2 2 htk og skov 2 alb. (fb). 30.4.1756, fol.12.

148 Niels Nielsen fæster Peder Jensens fradøde gård i Molger af 3 2 2 1 htk. (fb). 30.3.1756, fol.13.

149 Niels Rasmussen af Hedensted fæster sin farbror Jens Nielsens fradøde gård sst. af 6 4 1 0 htk. Fb 22.6.1756. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

150 Jørgen Bentsen fæster sin far Bent Jørgensens ½ gård i Ildved af 3 0 0 0 htk. (fb). 10.7.1756, fol.13B.

151 Rasmus Rasmussen fæster sin far Rasmus Rasmussens gård i Brund af 4 5 1 1 htk. (fb). 10.7.1756, fol.15.

152 Jens Nielsen af "Eggo" (Egå?) fæster Peder Hansens frarømte gård i Højslev af 3 2 1 2 htk. Fb 26.11.1756. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

153 Niels Lauridsen fra Stensballegård gods fæster Hans Rasmussens fradøde ½ gård i Haldrup af 2 5 0 2 htk og ægter enken Maren Andersdatter eller datteren Maren Hansdatter, som de nu kan blive enige om. (fb). 8.1.1757, fol.16.

154 Ejler Ottesen på Banken i Stouby Skov fæster konge korntiende af Hornum sogn, som er givet til Horsens Hospital af Maren Pedersdatter Stauning enke efter Mads Jørgensen Kølholt i Horsens ved fundats af 18.11.1739. 22.8.1757, fol.17.

155 Hans Pedersen af Løve fæster sin far Peder Jensens gård sst. af 2 5 2 0 htk. (fb). 4.10.1757, fol.17B.

156 Niels Hansen af Store Bredlund fæster Rasmus Pedersens gård i Løve af 2 5 2 0 htk og ægter den ældste datter Maren Rasmusdatter. Fb 4.10.1757. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

157 Claus Jensen, født i Vinding, fæster Peder Simonsens ½ gård sst. af 1 4 3 ½ htk og skov 1 alb. (fb). 23.10.1758, fol.19.

158 Jens Poulsen fra Slumstrup gods fæster Svend Pedersens fradøde ½ gård i Omgård af 3 1 2 2 htk og ægter enken. (fb). 31.3.1760, fol.20.

159 Mads Rasmussen af Brund fæster Rasmus Pedersens fradøde gård i Vrigsted af 6 0 0 1 htk og ægter enken Øllegaard Hagensdatter. (fb). 17.12.1760, fol.21.

160 Mads Jørgensen af Bottrup fæster sin far Jørgen Lauridsens ½ gård sst. af 3 2 2 2 htk. (fb). 21.4.1762, fol.22.

161 Søren Rasmussen fæster sin far Rasmus Nielsens gård i Hedensted af 7 66 1 0 htk og skov 0 0 1 1 htk. (fb). 7.11.1761, fol.23.

162 Frands Pedersen fæster Niels Knudsens enke Maren Frandsdatters gård i Vinding af 3 2 0 0 htk og skov 2 alb. (fb). 7.11.1761, fol.24B.

163 Christen Eliassen fra Boller gods fæster forvalter Heides gård i Skjold af 8 5 1 0 htk og ægter datteren, der er enke. (fb). 20.9.1762, fol.25B.

164 Christen Nielsen af Brædstrup fæster Anders Madsens gård i Vinding af 2 6 3 2 htk og skov 2 alb. (fb). 29.11.1762.

165 Oluf Videriksen i Torsted fæster Torsted Kirkejord af 0 3 0 2 htk. (fb). 16.5.1760, fol.27B.

166 Maren Jørgensdatter g.m. Frederik Frandsen i Belle fæster konge korntienden i Hornum sogn efter Else Jørgensdatter i Hjerrilds død, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, men Anne Margrethe Bay g.m. Christen Mikkelsen i Hornum Kær, der også er descendent efter Otte Jørgensen, gør også krav på den. 3.3.1766, fol.28.

167 Fru gehejmerådinde Levetzau til Bygholm fæster konge- og kirke korntienden i Torsted sogn i 6 år: 1763-1768.(fb). 28.12.1763, fol.28B.

168 Søren Mikkelsen fæster Anders Villadsens ½ gård i Ildved af 2 4 1 1 htk. (fb). 28.10.1767 fol.29.

169 Christen Jensen af Bredballe fæster Jørgen Bentsens fradøde ½ gård i Ildved af 3 0 0 0 htk og ægter enken. (fb). 15.3.1768, fol.30.

170 Christen Jensen af Ildved fæster sin mors ½ gård sst. af 3 0 0 0 htk. (fb). 24.3.1768, fol.31.

171 Justitsråd Thygesen til Bygholm fæster konge- og kirke korntiende af Torsted sogn i 6 år: 1769-1774. (fb). 28.8.1769, fol.31B.

172 Jens Nielsen af Dalby fra Tirsbæk gods fæster Torsted kirkejord af 0 3 0 2 htk rettet til 0 0 3 2 htk, som Oluf Videriksen havde i fæste. 23.4.1772, fol.32.

173 Christen Sørensen, født i Lysbro, fæster Henrik Bremers fradøde bol i Vinding af 1 4 2 0 htk og skov 2 alb og ægter enken. (fb). 2.12.1773, fol.33.

174 Christen Sørensen i Vinding fæster Christen Nielsens gård sst. af 2 6 3 2 htk og skov 2 alb. (fb). 11.4.1774, fol.34.

175 Rasmus Jensen Paarup af Vinding fæster Christen Grummesgaards øde gård sst. af 2 5 2 2 htk og skov 2 alb. (fb). 24.8.1774, fol.35.

176 Niels Hansen af Store Bredlund fæster Rasmus Pedersens gård i Løve af 2 5 2 0 htk og ægter den ældste datter Marie Rasmusdatter. 4.10.1757, fol.36.

177 Peder Simonsen i Vinding fæster et nyopført gadehus sst. 23.10.1758, fol.37.

178 Hans Sørensen i Hjerrild gift Else Jørgensdatter Hjerrild, som er forrige fæster Ejler Ottesens brordatter og ældste arving, fæster konge korntienden af Hornum sogn. 3.1.1763, fol.37B.

179 Just Hansen af Jelling fæster Christen Jensens fradøde ½ gård i Ildved af 3 0 0 0 htk. (fb). 15.5.1775, fol.38.

180 Markus Ibsen, der er fæster af et bol i Vinding af 1 4 3 ½ htk og skov 1 alb, fæster halvdelen af Jens Paarups øde bol af 0 7 3 ½ htk og skov 1 alb, så har ialt har 2 4 2 1 htk og skov 2 alb. (fb). 30.8.1775, fol.39.

181 Claus Jensen, der er fæster i Vinding af 1 4 3 ½ htk og skov 1 alb, fæster halvdelen af Jens Paarups øde bol af 0 7 3 ½ htk og skov 1 alb, så han ialt har 2 4 2 1 htk og skov 2 alb. (fb). 30.8.1775, fol.40.

182 Jens Pedersen Løve fæster Markus Ibsens fradøde gård i Vinding af 2 4 2 1 htk og skov 2 alb og ægter enken Mette Jensdatter. (fb). 29.9.1777, fol.41B.

183 Mikkel Jensen af Urlev fæster sin far Jens Lauridsens gård sst. af 5 4 3 2 htk og skov 2 fjk. (fb). 29.9.1777, fol.41B.

184 Anders Andersen Myllerup af Hjortsvang fra Hvolgård gods fæster Søren Mikkelsens ½ gård i Ildved af 2 4 1 1 htk . (fb). 14.4.1778, fol.42B.

185 Jens Pedersen i Vinding fæster Peder Simonsens fradøde gadehus sst. (fb). 30.4.1778, fol.44.

186 Jens Mortensen Skannerup fra Tyrrestrup gods fæster Christian Sørensens gård i Vinding af 4 3 2 1 htk og skov 2 alb med aftægt til Christen Nielsen. (fb). 27.11.1778, fol.44B.

187 Rasmus Jørgensen af Haustrup fæster sin far Jørgen Thomsens ½ gård sst. af 3 0 1 0 htk. (fb). 23.2.1779, fol.46B.

188 Justitsråd Thygesen til Bygholm fæster konge korntienden i Torsted sogn i 12 år: 1779-1790. (fb). 4.8.1779, fol.47B.

189 Niels Mortensen fæster Niels Hansens fradøde ½ gård i Løve af 2 5 2 0 htk. (fb). 23.11.1779, fol.48.

190 Mikkel Nielsen af Vinding fæster Niels Mortensens fradøde ½ gård i Løve af 2 5 2 0 htk med ophold til Niels Hansens enke. (fb). 27.1.1780, fol.49B.

191 Jens Pedersen af Eriknauer fæster sin far Peder Christensens gård sst. af 3 3 2 2 htk. (fb). 5.4.1781, fol.51.

192 Johannes Poulsen af Harresø fæster Just Hansens fradøde ½ gård i Ildved af 2 7 1 2½ htk og ægter enken Mette Cathrine Pedersdatter. Arv efter hendes første mand Jørgen Bentsen. (se lbnr.169, 179). (fb). 23.3.1782, fol.51B.

193 Jørgen Sørensen fra Velgårde fra Mattrup gods fæster Claus Jensens fradøde gård i Vinding af 2 4 2 1 htk og skov 2 alb med ophold til enken Karen Jesdatter. (fb). 13.3.1786, fol.52B.

194 Anders Andersen af Nimdrup fæster sin far Anders Andersens ½ gård sst. af 3 3 0 2 htk. (fb). 10.4.1786, fol.53B.

195 Peder Nielsen af Molger fæster sin far Niels Nielsens ½ gård sst. af 3 2 2 1 htk. (fb). 8.3.1787, fol.54B.

196 Rasmus Madsen af Neder Vrigsted fæster sin mor Øllegaard Hagensdatters gård sst. af 6 0 0 1 htk. (fb). 15.3.1790, fol.55B.

197 Anne Margrethe Jensdatter Bay g.m. Christian Mikkelsen Kjær i Roden, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn som Frederik Frandsens enke Maren Jørgensdatter i Belle fradøde af 8 td. 21.3.1791, fol.57B.

198 Etatsråd Thygesen til Bygholm fæster konge- og kirke korntienden af Torsted by og Torsted Kirkehus i 12 år: 1791-1802. (fb). 25.8.1791, fol.58.

199 Anders Kruse, bygmester i Horsens, fæster konge og kirke korntienden af Ørnstrup by i 12 år: 1791-1802. (fb). 25.8.1791, fol.58B.

200 Thomas Hansen i Ask fæster sin mor Maren Thomasdatters fradøde gård sst. af 6 4 2 1 htk med syn. (fb, syn). 21.9.1792, fol.59.

201 Jens Nielsen af Dalby fra Tirsbæk gods fæster Torsted Kirkehus af 0 0 3 2 htk efter Oluf Videriksen. (fb). 23.4.1772, fol.61.

202 Laurids Jensen fæster Torsted Kirkehus af 0 0 3 2 htk efter sin brors enke. (fb). 28.12.1819, fol.62.

203 Anders Jensen fæster sin søsters mand Jens Pedersens gård i Eriknauer af 3 3 2 2 htk med syn. Fb 1.5.1829. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

204 Mogens Knudsen fæster Torsted Kirkehus af 0 0 3 2 htk efter Laurids Jensen med syn. 2.3.1830, fol.63.

205 Søren Hansen Hjerrild af Stagsrode fæster konge korntienden af Hornum sogn efter Mikkel Kjær. 3.4.1830, fol.65.

206 Iver Andersen fæster sin mor Anders Andersens enkes gård i Nimdrup af 3 3 0 2 htk med syn. 28.9.1830, fol.67.

207 Peder Hansen fæster Anders Jensens gård i Eriknauer af 3 3 2 2 htk med syn og ægter enken. Fb 28.9.1830. (Ikke indført i fæsteprotokollen).

208 G. W. Poulsen i Hinnerup fæster Thomas Hansens enke Johanne Jensdatters gård i Ask af 6 4 2 1 htk. med syn. 4.1.1837, fol.70.

209 Peder Hansen fra Tvingstrup fæster Peder Hansens fradøde gård i Eriknauer af 3 3 2 2 htk med syn og ægter enken. 20.7.1838, fol.72B.

210 Jens Møller Jensen fra Skade fæster Iver Andersens fradøde gård i Nimdrup af 3 3 0 2 htk med syn og ægter enken. 24.4.1841, fol.75.

211 Baltser Jensen Damgaard fæster G. W. Poulsens fradøde gård i Ask af 6 4 2 1 htk med syn og ægter enken. Efter ny matrikel 9 6 1 0 htk. 28.7.1846, fol.78.

212 Else Clausdatter Bay, enke i Hornum, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden af Hornum sogn efter afdøde Søren Hansen Hjerrild i Stagsrode. 1.5.1849, fol.80.

213 Else Nielsdatter i Stouby, enke efter skolelærer Hans Lauridsen i Hornum, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn efter afdøde Else Clausdatter Bay. 28.10.1852, fol.81.

214 Hans Jensen af Stouby, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn efter afdøde Else Nielsdatter af Stouby. 23.10.1857, fol.82B.

215 Anders Olufsen Smed af Torsted fæster Torsted Kirkehus matr. no.32 af 0 4 1 2¼ htk. 11.7.1861, fol.85.

216 Lucie Jensdatter af Hornum, enke efter Niels Andersen, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn efter afdøde Hans Jensen af Stouby. 2.9.1871, fol.87.

217 Marie Johanne Jensdatter g.m. murer Andreas Berg på Belle Mark, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn efter Lucie Jensdatter af Hornum. 23.5.1876, fol.88.

218 Else Nielsdatter, enke efter Jørgen Winther Madsen i Gravensgård i Stouby sogn, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn efter afdøde Marie Johanne Jensdatter på Belle Mark. 23.1.1878, fol.89B.

219 Simon Nielsen Skovsen af Belle, nu i Fredericia, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn efter afdøde Else Nielsdatter af Gravensgård i Stouby sogn. 3.8.1885, fol.91.

220 Etatsråd Hektor Frederik Kjær i Ribe, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn efter Simon Nielsen Skovsen i Fredericia, der døde i Stagsrode. 20.11.1886, fol.92B.

221 Olivia Ottesdatter g.m. Jeppe Jensen på Åstrup Mark, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn efter afdøde etatsråd H. F. Kjær i Ribe. 14.8.1889, fol.94.

222 Johanne Kirstine Christoffersdatter, enke efter Claus Christensen på Hostrup Mark, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn efter afdøde Olivia Ottesdatter. 10.11.1897, fol.96.

223 Peder Nielsen Hjerrild af Stouby, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, fæster konge korntienden i Hornum sogn efter afdøde Johanne Kirstine Christoffersdatter på Hostrup mark. 28.1.1908, fol.98.

224 Johanne Petrine Zahn født Ingversen g.m. prokurator Zahn i Kolding tildeles rentenydelsen efter ophævelsen af tienden, som ældste descendent efter Otte Jørgensen i Belle, efter P. N. Hjerrild af Stouby. 9.5.1914, fol.100.

SLUT

 

Horsens Hospital

Jordebøger 1707-1762

C 653-52

heri stednavnene i jordebog 1708

 

1 BJERRE HERRED

Skjold sogn:...Skjold , Brund

Rårup sogn:...Gram

Urlev sogn:...Urlev

Vrigsted sogn:...Vrigsted

2 HATTING HERRED

Hatting sogn:...Eriknauer

Ølsted sogn:...Bottrup

Hedensted sogn:...Hedensted

3 VOER HERRED

Vær sogn:...Haldrup

4 NIM HERRED

Hvirring sogn:...Molger

5 TYRSTING HERRED

Grædstrup sogn:...Nimdrup

Bryrup sogn:...Løve

Vinding sogn:...Vinding

6 NING HERRED

Astrup sogn:...Ask

7 NØRHALD HERRED

Vester Tørslev sogn:...Vester Tørslev

8 ONSILD HERRED

Snæbum sogn:...Snæbum

9 HINDSTED HERRED

Vive sogn:...Vive

10 HORNUM HERRED

Nibe købstad

Vokslev sogn:...Binderup

Mariager sogn: Kellinggård

11 SLET HERRED

Skarp Salling sogn: Skarp Salling

12 ÅRS HERRED

Flejsborg sogn:...Ejstrup

13 RINDS HERRED

Vester Bølle sogn:...Svingelbjerg

14 FJENDS HERRED

Kobberup sogn:...Kobberup

Højslev sogn:...Højslev

Mønsted sogn:...Mønsted

15 HIND HERRED

Nørre Omme sogn:...Holmgård, Omgård, Spåbæk

Hee sogn:...Sønderby, Arboklit, Nørgårdshus

16 SKAST HERRED

Næsbjerg sogn:...Biltoft

17 SLAVS HERRED

Grindsted sogn:...Morsbøl

18 NØRVANG HERRED

Hvejsel sogn:...Ildved

Øster Nykirke sogn:...Haustrup

19 SKODBORG HERRED

Nørre Nissum sogn:...Grummesgård, Høgsgård

SLUT


Start

Klaks Mølle fæsteuddrag


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I fæsteuddragene angives så vidt muligt: fæsterens navn, forrige fæster, sted, hartkorn og eventuelt ægteskab med enken eller en datter, mens landgilde ikke opgives.
Skifteuddrag for Klaks Mølle 1776-1815 kan ses under Voer og Nim herreders skifteuddrag.Klaks Mølle
Fæsteprotokol
1777-1840
G 362-1

1 Niels Pedersen Smed fæster Iver Hansens fradøde ½ gård i Flemming matr. no.2 af 3 0 1 ½ htk og skov 0 0 2 ½ htk og ægter enken Maren Sørensdatter. 13.1.1777.

2 Jens Mortensen, født i Hornborg på Rask gods, fæster Anders Pedersens gård i Flemming matr. no.4 af 5 0 3 1 htk og skov 0 0 1 1 htk og ægter datteren Maren Andersdatter. Der henvises til skifte efter Anders Pedersens hustru Anne Jacobsdatter. 24.4.1777.

3 Gustav Lauridsen fæster Morten Simonsen Rytters jordløse hus i Flemming. 8.12.1779.

4 Christian Ottesen, der er 40 år gammel, fæster Rasmus Andersens gård i Flemming af 4 2 2 2 htk og skov 0 0 2 0 htk. 17.12.1781.

5 Simon Nielsen, der er 40 år gammel med pas fra Williamsborg gods, fæster Christen Thomsens gård i Flemming af 2 7 0 1½ htk og skov 0 0 1 1 htk. 14.12.1780.

6 Mikkel Terkildsen fæster sin far Terkild Pedersens fradøde ½ gård i Flemming af 4 2 3 1 htk og skov 0 0 2 ½ htk. 9.7.1785.

7 Niels Iversen fæster sin stedfar Niels Pedersens fradøde ½ gård i Flemming matr. no.2 af 3 0 1 ½ htk og skov 0 0 2 ½ htk med aftægt til fæsterens mor Maren Sørensdatter. 20.12.1788.

8 Jens Christensen fæster Laurids Pedersens hus i Flemming af 0 3 0 0 htk. 21.5.1800.

9 Mads Gustavsen fæster Gustav Lauridsens hus i Flemming af 0 3 0 0 htk. 27.5.1802.

10 Svend Jensen, der er 33 år gammel, fæster et hus i Flemming af 0 3 0 0 htk. 1.8.1811.

11 Niels Jensen Hvirring fæster Mads Gustavsens fradøde hus i Flemming af 0 3 0 0 htk og ægter enken. 28.9.1818.

12 Jørgen Gram fæster Jens Christensens fradøde hus i Flemming af 0 3 0 0 htk og ægter enken. 28.9.1818.

13 Søren Nielsen Malund af Åle fæster Zacharias Thomsens gård i Flemming af 3 0 1 1 15/16 htk og skov 0 0 1 5/7 htk og opfylder aftægtskontrakt til Anne Cathrine Hansdatter af 18.4.1811 indgået af forrige fæster. Syn af gården. 20.6.1829.

14 Zacharias Thomsen i Flemming fæster Simon Nielsens fradøde gård sst af 3 0 1 1 15/16 htk og skov 0 0 1 1 5/7 htk. Syn af gården. 20.6.1829.

SLUT.


Start

Låge gods fæsteuddrag og jordebøgerUdarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I fæsteuddragene angives så vidt muligt: fæsterens navn, forrige fæster, sted, hartkorn og eventuelt ægteskab med enken eller en datter, mens landgilde ikke opgives.
I jordebøgerne opgives så vidt muligt: sted, fæsterens navn, hartkorn, gård eller husmandssted, landgilde eller huspenge.

Skifteuddrag for Låge 1723-67 kan ses under Nørvang herreds skifteuddrag.Fæsteuddrag
Jordebog 1663    Jordebog 1704    Jordebog 1723
Jordebog 1748    Jordebog 1762    Jordebog 1767
Jordebog 1767 på dele af godset    Skøder og Obligationer


Låge gods
Fæsteprotokol
1724-1767
G 389-1

1 Christen Nielsen, født i Hovborg [i Lindknud sogn], fæster sin far Niels Svendsens gård sst. af 1 5 0 0 htk. 27.3.1724, fol.2.

2 Niels Svendsen beholder 0 2 1 0 htk af sin gård i Hovborg [i Lindknud sogn] for sig og sin hustru, mens sønnen Christen Nielsen overtager resten. 27.3.1724, fol.2B.

3 Christen Pedersen af Bøgballe fæster Rasmus Jørgensens ½ gård i Ørum. 27.6.1724, fol.2B.

4 Jens Knudsen, født i Ravning, fæster Knud Iversens fradøde ½ gård sst af 3 3 3 0 htk. 21.4.1725, fol.3.

5 Anders Jensen af Bindesbøl fæster Henrik Pedersens fradøde gård i Styvel af 4 4 1 2 htk. 4.8.1725, fol.3B.

6 Peder Olufsen, der opholdere sig his sin far Oluf Jensen i Solskov, fæster Jens Christensens ½ gård i Gammelsole af 5 2 3 ½ htk og ægter datteren Lisbeth Jensdatter. 25.8.1726, fol.4.

7 Christian Bertram Stack fæster en gård i Knurborg [i Grimstrup sogn] af 2 0 0 1 htk. 16.1.1727, fol.4B.

8 Niels Nielsen fæster Peder Christensens fradøde gård i Bøgballe af 6 2 0 1 htk og ægter enken. 8.10.1727, fol.5.

9 Mads Mikkelsen fæster sin bror Christen Mikkelsens fradøde ½ gård i Ravning. 4.4.1728, fol.5B.

10 Christoffer Nielsen af Kidde fæster Mads Hansens frarømte ½ gård i Ravning. 6.11.1729, fol.6.

11 Mikkel Ibsen af Ørum fæster Jens Smeds fradøde gård i Lindved. 16.11.1729, fol.7.

12 Søren Pedersen fæster sin far Peder Lauridsens gård i Lerager. 24.11.1730, fol.7B.

13 Laurids Nielsen af Ørum fæster Søren Knudsens fradøde bol i Sindbjerglund og ægter enken Ellen Jensdatter. 10.7.1731, fol.8.

14 Hans Jacobsen fæster sin far Jacob Steffensens fradøde gård i Holtum. 28.1.1732, fol.8B.

15 Dines Dinesen fæster Jens Mogensens ½ gård i Lindved. 28.4.1732, fol.9.

16 Peder Madsen af Kalhave fæster Christen Poulsens ½ gård i Sindbjerglund. 16.7.1732, fol.9B.

17 Jens Olufsen fæster sin far Oluf Jensens gård i Solskov. 28.7.1732, fol.10.

18 Peder Rasmussen fæster ¼ øde gård i Sindbjerglund af 1 4 0 0 htk, som Søren Villadsen sst. har haft i brug samt en toft af 0 2 0 0 htk, som har hørt til Peder Slots hus sst. 20.3.1733, fol.11.

19 Niels Akselsen fæster sin stedfar Søren Jensens gård i Gammelsole af 5 4 0 1½ htk. 24.3.1733, fol.11B.

20 Laurids Lauridsen fæster Christian Zerlangs bol i Hesselballe samt det bols jord, der har ligget til Peder Jessens hus sst, men nu er øde og er blevet brugt under Låge af 1 6 ½ 0 htk. 20.4.1733, fol.12.

21 Simon Henriksen fæster Jens Lunds bol i Styvel af 1 3 1 2 htk. 24.6.1733, fol.12B.

22 Jens Christensen i Sindbjerglund fæster sin far Christen Frandsens ½ gård sst samt en toft jord, der ligger til Laurids Nielsens ¼ gård sst. 4.3.1734, fol.13.

23 Laurids Jørgensen af Kalhave fæster enken Mette Andersdatters gård sst. af 5 4 0 2 htk og skov 0 0 1 2½ htk. 19.12.1735, fol.13B.

24 Peder Mogensen af Krollerup fæster Hans Jacobsens gård i Holtum af 6 6 2 1 htk. 4.8.1736, fol.14B.

25 Christen Pedersen af Bøgballe fæster Niels Modvigs gård i Gammelsole og ægter enken. 28.9.1736, fol.15.

26 Rasmus Nielsen fæster Christen Jensens hus i Lindved af 0 0 2 2 htk. 17.2.1737, fol.15.

27 Laurids Christensen af Nyborg fæster Rask [dvs. Rasmus] Jørgensens fradøde hus i Ørum og ægter enken. 18.5.1737, fol.15B.

28 Anders Madsen fæster Niels Nielsens gård i Ørum af 5 5 3 0 htk. 2.1.1738, fol.16.

29 Niels Madsen fæster Peder Grønfeldts ½ gård i Ørum af 3 4 3 ½ htk. 10.1.1738, fol.16.

30 Laurids Thomsen Jelling fæster Sidsel Knudsdatters hus i Hørup af 0 0 1 1 htk. 14.9.1739, fol.16B.

31 Anders Jensen af Nyborg fæster sin far Jens Andersens ½ gård sst. 16.9.1739, fol.16. [Der er to fol.16].

32 Jens Mortensen Snedker af Uldum fæster Laurids Nielsens ¼ gård i Lund af 1 4 0 0 htk. 27.5.1740, fol.16.

33 Christen Sørensen fæster Christen Pedersens fradøde ½ gård i Ørum af 3 2 0 0 htk og ægter enken. 26.3.1741, fol.16B.

34 Laurids Nielsen af Lund fæster Sivert Nielsens ½ gård i Smidstrup af 2 3 3 0 htk. 20.4.1741, fol.17.

35 Jens Nikolajsen Krag, der bor i et hus i Hesselballe under Hvolgård gods, fæster Laurids Andersens fjerdedel jord med lade sst. af 0 7 0 0 htk. Til landgilden hører bl.a. en karls slæt i Hovgårds Kær 24.7.1741, fol.17.

36 Jens Nielsen Smed af Sindbjerglund fæster Peder Mogensens gård i Holtum af 6 6 2 1 htk. 24.7.1742, fol.17B.

37 Thomas Hansen af Hornborg fæster Dines Dinesens fradøde ½ gård i Lindved af 3 3 1 1 htk og ægter enken Anne Jensdatter. 20.10.1742, fol.18.

38 Hans Hansen fæster ½ af sin stedfar [Christen Christensens] sted i Uve af 1 1 3 ½ htk. 16.10.1742, fol.18.

39 Christen Christensen af Uve, der den 16.10.1742 har afstået ½ af sin gård til sin stedsøn Hans Hansen, får nyt fæstebrev på den øvrige ½ gård af 1 1 3 ½ htk. 16.12.1742, fol.18B.

40 Hans Jacobsen af Holtum fæster Knud Nielsens fradøde ½ gård i Sindbjerglund af 2 7 2 1½ htk. 20.1.1743, fol.18B.

41 Christen Jørgensen af Lund fæster Søren Jensens ½ gård sst. af 2 7 1 1½ htk. 20.1.1743, fol.19.

42 Laurids Christensen af Ørum fæster Søren Smeds ½ gård i Ørum af 3 2 0 0 htk, matr. no.5. 21.1.1743, fol.19.

43 Albert Pedersen af Bøgballe fæster ½ af sin stedfar Niels Nielsens ½ gård sst. af 3 1 0 ½ htk. 16.6.1745, fol.19B.

44 Henrik Jensen af Nyborg fæster Jens Smeds gård i Holtum af 6 6 2 1 htk. 24.7.1745, fol.20.

45 Laurids Smed af Ørum fæster Søren Nielsens ½ gård i Sindbjerglund af 2 6 3 2 htk. 26.7.1745, fol.20B.

46 Anders Pedersen af Vrønding fæster Terkild Eriksens fradøde ½ gård i Hornborg af 3 2 0 2½ htk og ægter enken. 25.9.1745, fol.21.

47 Søren Christensen Smed af Ørum fæster sin morbror Jens Smeds ½ gård i Nyborg af 3 5 2 1½ htk. 24.4.1746, fol.21B.

48 Søren Markussen af Grejs fæster Jacob Christensens fradøde gård i Ørum og ægter enken. 23.9.1746, fol.22.

49 Peder Henriksen fæster sin mors gård i Styvel af 4 4 1 2 htk matr. no.1 og 2. 27.9.1746, fol.22B.

50 Søren Pedersen af Ørum fæster Peder Madsens ½ gård i Sindbjerglund af 2 7 2 1½ htk. 7.1.1747, fol.23.

51 Niels Hansen af Lund fæster sin far Hans Nielsens fradøden ½ gård sst. af 2 7 3 ½ htk. 10.1.1747, fol.23B.

52 Christen Nielsen af Sindbjerglund fæster Jens Nielsen Smeds gård i Brædstrup af 4 6 2 2 htk, som han afstår på grund af sin slette opførsel i skov, mark og by. 4.3.1747, fol.24.

53 Anders Caspersen af Ørum fæster sin far Casper Andersens fradøde ½ gård sst. af 3 7 2 0 htk efter omdelingen. 11.1.1748, fol.24B.

54 Søren Hansen Skjolde af Sole fæster Laurids Christensen Nyborgs frarømte ½ gård i Ørum af 3 7 2 0 htk. 12.1.1748, fol.25.

55 Jens Nielsen Smed af Brædstrup fæster Laurids Smeds hus i Ørum. 16.1.1748, fol.25B.

56 Laurids Sørensen Ulv fæster sin svigermor Anne Smeds ½ gård i Ørum af 3 7 2 0 htk. 3.2.1748, fol.26.

57 Christen Jacobsen af Ørum fæster Søren Pedersens fradøde ½ gård i Lund af 2 7 2 1½ htk og ægter enken. 8.3.1748, fol.26.

58 Peder Mogensen af Grejs fæster Christen Jørgensens fradøde ½ gård i Lund af 2 7 1 1½ htk. 2.5.1748, fol.26B.

59 Christen Mikkelsen af Ørum fæster sin far Mikkel Christensens ½ selvejergård sst af 3 7 2 0 htk, "hvilken selvejergård, som efter hans salige fars begæring, formedelst dens tilliggende jorder, der mestendels forhen bestod af gribs-jorder og derfor lå stedet ganske ubelejligt, nu tillige med den hele Ørum bys mark er blevet ganske omskiftet og delt i rebs-jorder, så at samme nu efter skete deling kommer til at stå efter ny matrikel, lige som de andre gårdsparter i fornævnte Ørum, for hartkorn 3 td 7 skp 2 fjk. 20.5.1748, fol.27.

60 Hieronymus Jensen fæster Mads Pedersens enke Maren Olufsdatters gård i Grejs af 4 1 3 1 htk, matr. no.15. 8.6.1748, fol.27B.

61 Laurids Jepsen af Ørum fæster Mads Pedersens ½ gård sst. af 3 7 2 0 htk. 8.8.1748, fol.28.

62 Hans Pedersen af Lund fæster sin far Peder Hansens ½ gård sst. af 2 7 3 ½ htk. 7.9.1748, fol.28B.

63 Anders Steffensen af Ørum fæster sin far Steffen Andersens ½ gård sst. af 3 7 2 0 htk. 12.6.1749, fol.29.

64 Peder Hansen i Sindbjerglund fæster Niels Hansens ½ gård sst, af 2 7 3 ½ htk, ½ af matr. no.6. 29.6.1749, fol.29B.

65 Mogens Hansen i Holtum fæster sin fars fradøde gård sst, af 8 4 0 1 htk, matr. no.1. 14.7.1749, fol.30B.

66 Peder Skovmand i Sindbjerglund fæster et hus sst. med noget jord på Lunds Mark der kaldes Grønhøj. 2.10.1749, fol.31.

67 Søren Smed af Ørum fæster et nybygget hus sst. nordvest for Christen Mikkelsens ½ gård. 11.11.1749, fol.31B.

68 Anders Sørensen af Ørum fæster en enestegård i Lindeballe sogn, der kaldes Bindesbøl af 2 7 1 2 htk, matr. no.1. 16.12.1749, fol.31B.

69 Hans Villadsen i Sindbjerglund fæster et hus sst. 1.12.1749, fol.32B.

70 Albert Pedersen af Bøgballe fæster sin [sted]far Niels Nielsens gård sst af 6 2 0 1 htk, matr. no.4. (Sml. lbnr.43). 20.2.1750, fol.32B.

71 Mads Sørensen af Ørum fæster sin far Søren Andersens ½ gård sst af 3 7 2 0 htk. 6.2.1750, fol.33B.

72 Mads Nielsen Hjerrild af Solskov fæster sin mors ½ gård sst. af 9 0 0 1 htk, matr. no.3. 10.5.1757, fol.33B.

73 Niels Madsen af Ørum, der har fæstebrev af 10.1.1730 lbnr.29 på sin ½ gård sst. af 3 4 3 ½ htk, får efter omfordelingen fæstebrev på 3 7 2 0 htk. 18.5.1750, fol.34.

74 Jens Pedersen Grønholt i Nyborg fæster Thomas Løves fradøde ½ gård i Sindbjerglund af 2 6 3 ½ htk. 5.9.1750, fol.34.

75 Oluf Christensen af Nyborg fæster sin far Christen Olufsens hus på Låge Mark. 17.10.1750, fol.34B.

76 Hans Hansen af Uve fæster sin stedfar Christen Christensens fradøde gård sst. af 2 3 2 1 htk, matr. no.3. 12.2.1751, fol.34B.

77 Jens Pedersen Møller i Nørskov fæster Simon Henriksens fradøde bol i Styvel af 1 3 1 2 htk, matr. no.3. 19.4.1751, fol.34B.

78 Mikkel Jensen fæster Thomas Hansens fradøde ½ gård i Lindved af 3 3 1 1 htk. Underskrevet af fæsterens far Jens Mogensen i Lindved. 28.4.1751, fol.35.

79 Christen Jensen af Kragelund fæster Søren Villadsens ½ gård i Sindbjerglund af 2 6 0 1 htk. 24.5.1732, fol.35B.

80 Morten Madsen fæster sin svigerfar Jørgen Nielsens ½ gård i Ørum af 3 7 2 0 htk. 30.9.1752, fol.35B.

81 Hans Madsen i Ørum fæster sin stedmors ½ gård sst. af 3 7 2 0 htk. 7.12.1752, fol.36.

82 Laurids Eriksen af Ørum fæster sin far Erik Lauridsens ½ gård sst. af 3 7 2 0 htk. Underskrevet af fæsterens bror Peder Eriksen sst. 22.12.1752, fol.36.

83 Christen Pedersen af Sindbjerglund fæster Mogens Hansens fradøde gård i Holtum af 8 4 0 1 htk, matr. no.1. Underskrevet af fæsterens far Peder Hansen i Sindbjerglund. 2.4.1763, fol.36B.

84 Mads Jensen fæster sin stedfar Mikkel Jepsens gård i Lindved af 6 7 0 1 htk, matr. no.7. 2.10.1753, fol.37.

85 Hans Caspersen af Ørum fæster Laurids Jepsens ½ gård sst. af 3 7 2 0 htk. 3.1.1754, fol.37.

86 Jens Sørensen fæster Christen Jacobsens ½ gård i Sindbjerglund af 2 7 2 1½ htk. 8.4.1754, fol.37B.

87 Søren Lauridsen af Smidstrup fæster sin far Laurids Nielsens ½ gård sst. af 2 3 3 0 htk, matr. no.8. 4.5.1754, fol.38.

88 Peder Eriksen af Ørum fæster Jens Christensens fradøde ½ gård i Sindbjerglund af 3 0 0 0 htk, matr. no.7. 5.8.1754, fol.38.

89 Christen Christensen af Nyborg fæster sin far Christen Lauridsens fradøde gård sst. af 6 5 2 0, matr. no.1. 24.6.1755, fol.38B.

90 Søren Christensen i Bøgballe fæster Niels Dinesens fradøde ¼ gård i Holtum af 1 5 3 1 htk, ½ af matr. no.8. 29.6.1755, fol.39.

91 Anders Jensen af Nyborg fæster Peder Henriksens gård Styvelgård af 4 4 1 2 htk, matr. no.1 og 2. 1.7.1755, fol.39B.

92 Niels Jensen af Bøgballe fæster Anders Steffensens fradøde ½ gård i Ørum af 3 7 2 0 htk. 8 8 1756, fol.40.

93 Claus Nielsen af Lindved fæster Rasmus Nielsens hus sst. af 0 2 2 0 htk. 2.9.1756, fol.40B.

94 Christen Olufsen fæster sin stedfar Jens Mortensen Snedkers nedbrændte, men nu genopbyggede ¼ gård i Sindbjerglund af 1 4 0 0 htk, matr. no.9. 10.10.1756, fol.40B.

95 Peder Sørensen fæster Laurids Sørensen Ulfs fradøde ½ gård i Ørum af 3 7 2 0 htk. 1.8.1757, fol.41.

96 Anders Jensen Smed af Ørum fæster et nybygget hus i Sindbjerglund øst for Jens Snedkers hus. 5.10.1757, fol.41B.

97 Oluf Pedersen Møller fæster sin far Peder Møllers fradøde gård i Gammelsole af 10 5 2 1 htk, matr. no.8. 1.11.1757, fol.41B.

98 Jens Andersen i Ørum fæster Laurids Smeds ½ gård i Sindbjerglund af 2 6 3 ½ htk, ½ af matr. no.2. 5.3.1758, fol.42.

99 Jens Nielsen Bindesbøl i Ørum fæster Mads Sørensens ½ gård sst. af 3 7 2 0 htk. 9.4.1758, fol.42B.

100 Poul Pedersen i Holtum fæster ½ gård sst. af 4 2 0 ½ htk, matr. no.1. Underskrevet af fæsterens far Peder Terkildsen sst. 2.5.1758, fol.43.

101 Niels Dinesen fæster Jørgen Nielsens ½ gård i Sindbjerglund af 3 2 2 1 htk, ½ af matr. no.3. 5.4.1759, fol.43.

102 Peder Olufsen i Ulkær under Stougård gods fæster en ager på Ulkær Mark, der kaldes Tekstenballe, der tilhører Sindbjerg Kirke. 18.12.1760, fol.43B.

103 Peder Sørensen fæster sin svigerfar Peder Rasmussens ¼ gård i Sindbjerglund af 1 6 0 0 htk, matr. no.5 og 9. 28.9.1761, fol.43B.

104 Peder Nielsen Smed fæster det hus i Lindved, som har været byens almindelige smedehus, men nu er solgt til Låge samt 2 stykker jord af Sindbjerg kirkejord på Ørum Mark, der kaldes Gilbjerg og Singballe ialt 3 0 3 0 htk. 10.11.1761, fol.44.

105 Casper Nielsen af Ørum fæster sin far Niels Madsens ½ gård sst. af 3 7 2 0 htk. 5.3.1762, fol.44B.

106 Niels Olufsen fæster sin svigerfar Henrik Jensens gård i Holtum af 6 6 2 1 htk, matr. no.5. 3.5.1762, fol.45.

107 Jørgen Christensen fæster sin morfar Peder Hansens fradøde ½ gård i Sindbjerglund af 2 7 3 ½ htk, ½ af matr. no.6. 2.3.1762, fol.45B.

108 Niels Christensen fæster sin svigerfar Christen Jensens ½ gård i Sindbjerglund af 2 6 0 1 htk. 15.4.1762, fol.45B.

109 Christen Iversen fæster et nybygget hus på Ørum Mark, der kaldes Ørumholm. Underskrevet af fæsterens far Iver Jensen i Bøgballe. 18.4.1762, fol.46.

110 Jens Christensen i Sindbjerglund fæster Søren Christensen Smeds fradøde ½ gård i Nyborg af 3 5 2 1½ htk, ½ af matr. no.3. 2.3.1763, fol.46B.

111 Knud Jørgensen fra Skanderborg fæster som skovfoged forrige skovfoged Oluf Christensens fradøde hus i Nyborg samt noget jord på Låge Mark. 4.3.1763, fol.47.

112 Jens Sørensen Møller fæster sin stedfar Iver Møllers fradøde ½ gård i Lindved af 4 0 1 2 htk, matr. no.1. 5.4.1763, fol.47B.

113 Anders Jensen fæster Anders Caspersens fradøde ½ gård i Ørum af 3 7 2 0 htk. 7.4.1763, fol.47B.

114 Mogens Pedersen af Sindbjerglund fæster sin far Peder Mogensens ½ gård sst. af 2 7 1 1½ htk, ½ af matr. no.4. 9.5.1763, fol.48.

115 Søren Sørensen Møller fæster Oluf Jensen Skovs hus, der kaldes Ørum Skovhus af 0 0 3 1 htk og skov 0 1 0 1 htk. 30.5.1763, fol.48B.

116 Christen Jensen Lysholt, ladefoged på Grundet, fæster Oluf Pedersen Møllers fradøde gård i Gammelsole af 10 5 2 1 htk, matr. no.8. 11.6.1763, fol.49.

117 Peder Iversen fra Hvolgård gods fæster en fjerdedel af Peder Malunds ½ gårds jord på Hesselballe Mark af 7 skp. 8.11.1763, fol.49B.

118 Christen Jensen fæster Laurids Lauridsens ¼ gård i Hesselballe af 1 6 ½ 0 htk og ægter datteren. 5.12.1763, fol.49B.

119 Frands Nielsen Smed fæster Christen Pedersens ½ gård i Holtum af 4 2 0 ½ htk, ½ af matr. no.1. 19.12.1763, fol.50B.

120 Markus Nielsen fæster Anders Jensens fradøde gård i Styvel af 4 4 1 2 htk, matr. no.1 og 2. 21.12.1763, fol.51.

121 Hans Pedersen fæster Søren Hansen Ødegaards ½ gård i Sindbjerglund af 2 7 1 1½ htk, ½ af matr. no.4. 4.2.1764, fol.51B.

122 Peder Videriksen af Holtum fæster Frands Smeds hus sst. af 0 3 1 1 htk. 2.5.1764, fol.51B.

123 Jens Christensen Lysholt af Gammelsole fæster Christen Bøgballes fradøde ½ gård i Gammelsole af 5 4 0 1½ htk, ½ af matr. no.9. 26.5.1764, fol.52.

124 Jens Jensen Møller fæster sin far Jens Olufsen Møllers gård i Solskov af 8 6 2 1 htk, matr. no.2. 2.6.1764, fol.52B.

125 Peder Christensen fæster sin far Christen Pedersens ½ gård i Skødebjerg i Vorbasse sogn af 1 1 0 1½ htk. Gården er henlagt til begravelsesvedligeholdelse i Hover Kirke af stiftamtmand von Nissen. 15.8.1764, fol.53.

126 Niels Sørensen fæster Jens Pedersen Grønholts fradøde ½ gård i Sindbjerglund af 2 6 3 ½ htk, ½ af matr. no.2. 2.9.1764, fol.53B.

127 Peder Steffensen fæster sin stedfar David Christensens ½ gård i Lindved af 3 3 2 2½ htk. 7.1.1765, fol.54.

128 Jens Andersen af Ørum fæster sin fars fradøde ½ gård sst. af 3 7 2 0 htk. 15.1.1765, fol.54B.

129 Søren Sørensen Møller fra Ørum Skovhus fæster Jeppe Jepsens fradøde fjerdedels ½ gård i Hesselballe af 0 7 0 3/4 htk. 6.2.1765, fol.55.

130 Eskild Simonsen i Underup fæster Søren Sørensen Møllers hus vest for Ørum by, der kaldes Ørum Skovhus af 0 0 3 1 htk og skov 0 1 0 1 htk. 7.2.1765, fol.55B.

131 Niels Hansen af Sindbjerglund fæster sin far Hans Jacobsens ½ gård sst. af 2 7 2 1½ htk, ½ af matr. no.1. 6.3.1765, fol.56.

132 Jens Thomsen, ladefoged på Stougård, fæster Frands Smeds ½ gård i Holtum af 4 2 0 ½ htk, ½ af matr. no.1. 9.4.1765, fol.56.

133 Thomas Madsen fra Uve fæster Hieronymus Jensens fradøde ½ gård i Grejs af 4 1 3 1 htk, matr. no.15. 19.1.1766, fol.56B.

134 Mads Jensen Ørum fæster Niels Christensens fradøde ½ gård i Sindbjerglund af 2 6 0 1 htk, ½ af matr. no.8. 5.10.1766, fol.57.

135 Hans Andersen i Ørum fæster Jens Andersens ½ gård sst. af 3 7 2 0 htk. 5.4.1767, fol.57.

136 Henrik Mortensen fæster et hus i Holtum samt noget kirkejord på Holtum Mark, der tilhører Grejs Kirke af 0 3 1 1 htk. 27.4.1767, fol.57B.

137 Anders Lauridsen med pas fra Hastrup gods fæster Hans Hansens fradøde gård i Uve af 2 3 2 1 htk, matr. no.3. 8.5.1767, fol.58.

138 Laurids Andersen i Nyborg fæster Peder Mogensens ½ gård i Sindbjerglund af 2 7 1 1½ htk, ½ af matr. no.4. 12.7.1767, fol.58B.

139 Jens Sørensen i Havrum fæster Søren Sørensen Møllers fjerdedels ½ gård i Hesselballe af 0 7 0 3/4 htk. 22.7.1767, fol.59.

Endnu bliver denne fæsteprotokol at tilføre de fæste reverser, som vedkommer det gods, som tid efter anden i min tid Lågegård er tilkøbt nemlig:

140 Jesper Sørensen af Lindved fæster en del af sin far Søren Nielsens ½ gård i Lindved nemlig 2 3 2 2½ htk, mens faderen beholder 1 td. Engelsholm 12.7.1739, fol.59B.

141 David Christensen af Lindved fæster Steffen Pedersens fradøde ½ gård sst. af 3 3 2 2½ htk. Engelsholm 30.4.1744, fol.60.

142 Bertel Rasmussen fæster Christen Hansens fradøde ladehus i Lindved. Stougård 28.12.1749, fol.60B.

143 Niels Ziangsen, født i Lindved, fæster 2 dele af sin far Ziang Nielsens gård sst. nemlig 2 1 0 0 htk, mens faderen selv beholder den tredie del. Stougård 30.1.1754, fol.60B.

144 Rasmus Nielsen, født på Højgård gods, fæster Niels Pallesens fradøde ½ gård i Lindved af 3 2 2 0 htk og ægter enken. Grundet 3.9.1756, fol.61.

145 Frands Madsen Smed fæster et hus i Holtum samt en del kirkejord på Holtum Mark, der tilhører Grejs Kirke af 0 3 1 1 htk. Grejs Præstegård 13.1.1760, fol.61B.

SLUTLÅGE

Jordebøger, skøder og obligationer
i
Landstingets skøde- og panteprotololler, Koldinghus Amtsarkiv og Nørvang-Tørrild auktionsprotokol.
LÅGE GODS JORDEBOG 1663

Koldinghus amt.
Udskrifter af forskellige godsers jordebøger
1662-1666
Læg nr.26

B6C-200

LÅGE HOVEDGÅRD med dets tilliggende er takseret og sat for 20 tønder hartkorn

SINDBJERG SOGN. ØRUM

Christen Pedersen Frost 9 td 3 skp
1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 fødenød

Mikkel Jørgensen 1 td 3 skp
skyldig 26 skilling, 2 skilling grot leding, 6 skp qverst havre, ¼ svin, 2 rdl gæsteri

Søren Lassen 5 td
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fødenød, 1 brændsvin, 1 rdl gæsteri

Anders Mikkelsen 1 td af 1 gård
2 mark penge

Jørgen Andersen og
Christen Pedersen 2 td af 1 gård
penge 1 rdl

Poul Christensen og
Thomas Olufsen 6½ td af 1 gård
1 fjerding smør, 32 skp havre, 1 brændsvin, 1 foderokse

SINDBJERGLUND

Thomas Thomsen og
Jens Sørensen 7½ td ½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 gås

Christen Pedersen og
Christen Jensen 7½ td ½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 gås, 1 fødenød

LANGSKOV

Oluf Thomsen 8 td 1½ skp ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg

Bol

Laurids Skrædder 1 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre

Rasmus Bødker 1 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre

Oluf Graver 1 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre

Jens Jensen 1 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre

ØLHOLM

Morten Nielsen 4½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg

Anders Sørensen 3½ td 1 fjk 1 alb
½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1 fødenød, ½ brændsvin, ½ gås, 1 rdl gæsteri,

Knud Christensen 3½ td 2½ fjk ½ alb
½ ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, ½ okse at stalde, ½ brændsvin, 1 gås, 1 rdl gæsteri

Hans Nielsen 4 td ½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte havre, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 rdl gæsteri

Anders Mikkelsen 6½ td 1 skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 okse at stalde, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg

Søren Ibsen og
Peder Nielsen 5½ td 1½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 otting smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 2 gæs, 2 høns, 1 snes æg
tilføjet: NB 1 gås

Anders Pedersen på Hougård 7 td 2 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 otting smør, 2 okser at stalde, 1 brændsvin, 2 gæs, 2 høns, 1 snes æg

SINDBJERG SOGN. ULKÆR.

Maren Ottesdatter 3 skp
2 skilling skyldpenge, 2 skilling grot leding, 4 skp havre, 2 daler gæsteri

Jens Jørgensen 7½ td ½ skp ½ fjk ½ alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 gås, 1 fødenød

Mads Jensen 1 td 2 skp af 1 bol
1 ørte havre

Mikkel Jensen 6 skp 2 fjk 2 alb
2 rigsmark penge

HOLTUM

Jørgen Skrædder 3½ td ½ skp 1½ fjk ½ alb
½ ørte rug, ½ ørte havre, 2½ skp "medegt" havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, 1 lam 1 høne

HOLTUM MØLLE

Jens Jespersen 3½ td 1 fjk
½ ørte rug, ½ ørte havre, 2½ skp "medegt" havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ lam 1 høne

mølleskyld 3½ td 2 skp
6 ørte mel

LINDVED

Søren Andersen 4½ td ½ skp
1 ørte rug, 1 ørte byg, ½ ørte havre, 1 fødenød, 1 svin, 1 mark gæsteri, 6 skilling erridspenge

Laurids Ibsen og
Thomas Jørgensen 1 td 3½ skp
2 mark penge, 2 grot leding, 6 skp "querst" havre, 1½ rdl gæsteri

Mikkel Steffensen 2 td
1 rdl penge

Jørgen Jensen 4½ td 2½ skp
1 ørte rug, 1 ørte malt, 1 ørte havre, 1 svin, 2 gæs, 2 høns, 2 td havre gæsteri

Laurids Sørensen 4½ td
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 3 rigsmark gæsteri

Jens Olufsen [hartkorn mangler]
1 ørte byg, ½ ørte havre

Christen Nielsen
1 mark penge, 1 grot leding, 2 skp "querst" havre, 1 svins olden i et år
nok giver han af ½ gård ibm
3 td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 1 rdl gæsteri

LANGSKOV SOGN. NYBORG.

Mikkel Pedersen og
Henrik Hansen [hartkorn mangler]
1 ørte rug, 1 ørte byg, 2 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg

GREJS SOGN OG BY.

Søren Christensen [hartkorn mangler]
1 mark penge, 2 skilling grot leding, 4 skp querst havre, 3½ mark gæsteri

ØSTER SNEDE SOGN. KRAGELUND.

Jens Brahe 7 td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte byg, 1 ørte rug, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 får, 1 gås, 2 rdl gæsteri

Jens Christensen 6 td 7 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 får, 1 gås, 2 rdl gæsteri

Mikkel Sørensen 4 td 2 skp
½ ørte byg, 1 fjerding smør, 1 svin, 2½ mark 3 skilling 1 albus gæsteri

Udi SILKEBORG LEN

NØRRE SNEDE SOGN OG BY.

Jørgen Jensen 4 td 6 skp
1 ørte rug, 1 fjerding smør, 1 svin, 1½ mark gæsteri

Nok i RIBERHUS LEN i HUNDSBÆKGÅRDS takst i HOLSTED SOGN.

hartkorn 8½ td 3 fjk 1 alb

hvilke forskrevne 8½ td 3 fjk 1 alb haver afhændet fra mig til Hr Jens i Barrit i Bjerre herred, som skatter deraf bliver ydet til Riberhus.

Nok et bol i HVEJSEL SOGN som

Peder Smed påbo 3 td 6 skp
1 ørte byg, 1 ørte havre

Summarum udi hartkorn anslagen 201 td 1½ skp 1 2/3 fjk

Efter hans kgl. majestæt sidst udgivne forordning skatterne at yde til hvert len som godset ligger i, nemlig Nørre Snede gård ydes til Silkeborg len, og gods under Hundsbæk ydes til Riberhus.
[De sidste 2 linier er meget blegede og svære at læse].

Underskrevet 1663 af Jørgen Juul

Note:

Komplet udskrift.

medegt-havre opgives i andre jordebøger som vederlags-havre

qverst er en gammel skat i penge eller havre for fritagelse for ledingLÅGE GODS JORDEBOG 1704

B24-668. 5.del. fol.457. Tinglæst 19.3.1705. nr.9.
Byfoged Hans Lassen i Viborgs auktionsskøde til Ditlev Brockdorff på Låge. Dateret 16.4.1704.

Låge hovedgård 27 5 0 0 ialt som er
hovedgårds takst 26 7 0 1 og
skov 0 2 0 2
en vejrmølle 0 4 0 1
Hvegholm mark 4 4 3 0 denne mark bruges til Låge, men ligger ikke under dens takst.

SINDBJERG SOGN

Lindved
Niels Lauridsen 3 5 3 1

Rasmus Jensen og
Jens Nielsen 6 7 0 1

husmænd
Hans Pedersen
Christen Jensen

Lund
Christen Mikkelsen og
Christen Poulsen 5 7 2 1

Søren Lauridsen 3 0 0 0

Peder Jensen Kusk 2 6 2 2

Anders Skade 2 7 1 2 - ½ gd øde

husmænd
Peder Mikkelsen
Thomas Jensen Kusk
Knud Pedersen som bruger halvdelen af Anders Skades øde halve gård.
Peder Kusk som foruden forommeldt gør af et hus 1 ugedag og bruger den anden halve part af Anders Skades ½ gård.

Ørum
Søren Andersen og
Mads Andersen 6 7 1 0

Rasmus Jørgensen og
Niels Andersen 6 4 0 0

Anders Nielsen 4 0 0 1 selvejer, deraf betales og skødes herligheden 5 skp.

Casper Andersen 4 0 0 1

Christen Frandsen haver et skovhus bygget på Søren og Mads Andersens grund 0 0 1 2
et stykke skov ved samme hus beliggende tilhørende Låge ansat for 3 svins olden 0 1 0 1

Mikkel Christensen 5 2 2 2 selvejer, herligheden deraf skødes og betales 1 skp

Husmænd
Jørgen Jespersen
Christen Smed
Anders Skade
Christen Ebbesen
Jens Pedersen Sindbjerg

Holtum
Peder Jensen 1 5 3 1

ULDUM SOGN

Hesselballe
Laurids Sørensen 3 4 0 2½ -½ gård

Den anden halve 3 4 0 2½ bruges af husmændene:
Niels Andersen
Søren Sørensen
Christen Mikkelsen
Christen Plovstrup
Peder Olufsen

en gård 4 0 3 2 bruges af husmændene:
Jeppe Hjulmand
Karen Palles
Christen Brahe

GIVSKUD SOGN

Lerager
Peder Lauridsen 3 6 0 0

RINGIVE SOGN

Uve
Jens Christensen 2 3 2 1

Egsgård
Christen Hansen 2 7 0 0

Høglund
Mads Iversen og
Hans Iversen 2 1 2 0

LANGSKOV SOGN

Langskov
Christen Jensen 1 3 1 2

Ølholm
Christen Jensen og
Søren Hansen 5 2 0 0

Anders Mouridsen 3 7 0 2

husmænd
Jeppe Skrædder
Maren Sejlbæk
Johanne Mortensdatter.

Nyborg
Niels Sørensen og
Frederik Olufsen 7 3 1 0

husmænd
Oluf Pedersen
Niels Knudsen

ØSTER SNEDE SOGN

Kragelund
Søren Andersen og
Frands Sørensen 5 6 3 2

Anders Sørensen Krog 5 3 2 2 selvejer, heraf skødes herligheden og betales 0 7 3 0

Rasmus Pedersen 3 0 2 0

Bøgballe
Peder Christensen 6 2 0 1

husmand
Laurids Kurftsmand

TØRRILD HERRED. JELLING SOGN

Styvel
Frederik Pedersen 2 1 3 2

en øde gård 2 2 2 0 som bruges af Låge

Hørup
Christen Christensen 0 0 1 1

BREDSTEN SOGN

Bredstenlund
Thomas Christensen 3 2 2 1

husmand
Christen Skomager 0 1 2 0

Ravning
Niels Ibsen 1 5 3 2½

Hans Christensen 3 3 3 0 - svins olden 0 0 1 0

Mikkel Christensen 1 5 3 1½ - svins olden 0 0 0 1½

Knud Iversen 1 5 3 1½ - svins olden 0 0 0 1½

husmand
Anders Knudsen

HORNBORG SOGN

Havrum
Jens Andersen og
Jens Jørgensen 5 3 0 1

GRIMSTRUP SOGN

Knurborg
en ejendom 2 0 0 1 som Niels Arendsberg har i brug

OVTRUP SOGN

Allerslev
Jens Nielsen 0 7 0 1

LINDKNUD SOGN

Hovborg
Niels Svendsen 1 7 2 0

ØRRE SOGN

Ørre
Oluf Bertelsen og
Jens Sørensen og
Niels Jørgensen Hjort 4 2 2 2

husmand
Hans Nielsen Smed

nok et hus hvortil ligger en ager, begge huse haver sognepræsten i fæste

LYNDERUP SOGN

Rind
Else Nielsdatter 0 5 1 2 1/3

KOMPLET.
for sted, navn, hartkorn.
Landgilde er ikke angivet i skødet.LÅGE GODS JORDEBOG 1723

B24-676. 5 del. bd.37 fol.544 B. Tinglæst 23.6.1723 nr.37.
Hieronymus de la Marres skøde til byfoged i Horsens Rasmus Christensen Leth på Låge gods. Dateret 31.3.1723.

Låge Hovedgård med Vejrmølle og skov
27 5 2 0

LANGSKOV SOGN

Hvegholm 4 4 3 0 øde, bruges under Låge med dets jorder underbegreben som til Hvolgårds Mark er indgrøftet og uindgrøftet

Nyborg
Christen Lauridsen 6 5 2 0 - 1 gd - 2 td 1 skp byg, 1 td 2 skp havre 2 lispund smør
Jens Smed og
Jens Andersen 7 3 1 0 - 1 gd - 2 td 1 skp rug, 2 td 2 skp byg, 4 lispund smør, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg
Christen Olufsen husmand 2 mk
Niels Knudsen husmand 2 mk

ULDUM SOGN

Hesselballe
Christen Plovstrup og
Christen Mikkelsen og
Peder Justesen og
Jens Nielsen 3 4 0 2½ - ½ gd - 5 rd 2 mk, 2 td 4 skp rug
engen til samme gård bruges af Låge
et hus på samme gårds grund liggende i Hovgård kær som Jacob Jensen påbor og svarer årlig landgilde 3 rd 2 mk

SINDBJERG SOGN

Lindved
Jens Smed 6 7 0 1 - 1 gd - 10 rd, halv hovgerning
Laurids Nielsen 3 3 1 1 - ½ gd - 5 skp rug, 6 skp byg, 10 skp havre, 2 lispund smør
Christen Lauridsen 0 2 2 0 - hsm - 6 skp byg, 2 td 4 skp havre
Niels Sletmand - hsm - 3 mk

Sindbjerglund
Christen Frandsen 3 0 0 0 - ½ gd - 1 rd 1 mk, ½ gås, 1 høne, 10 æg, 8 pund smør
Peder Hansen og
Hans Nielsen 5 7 2 1 - 1 gd - 1 gås, 2 høns, 1 snes æg 1 lispund smør
Hans Villumsen og
Thomas Løve 5 5 2 1 - 1 gd - 1 gås, 2 høns, 1 snes æg 1 lispund smør
Søren Villumsen 4 2 0 1 - 1 gd - 4 skp rug, ½ gås, 1 høne, 10 æg, 1 lispund smør
Knud Pedersen 1 4 0 0 - 5 mk
Niels Pedersen og
Christen Poulsen 5 7 1 0 - 1 gd - 1 gås, 2 høns, 1 snes æg, 1 lispund smør
Laurids Pedersen og
Niels Jensen 5 6 3 0 - 1 gd - 1 skp rug, 12 skp byg, 12 skp havre, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 1 fjerding smør
Jørgen Nielsen 3 2 2 0 - ½ gd - 5 skp rug, 6 skp byg, 10 skp havre, ½ brændsvin, ½ fødenød, ½ gås

husmænd
Hans Andersen 1 ugedag
Hans Pedersen 1 ugedag
Kirsten Kuskes 1 ugedag
Jens Pedersen 0 2 0 0 - 1 ugedag hoveri og 2 td 4 skp havre

Ved Sindbjerg Kirke
Laurids Andersen af et stykke jord på Lunds mark 2 td havre

Ørum
Jørgen Jespersen og
Peder Grønfeldt 7 1 2 1 - 1 gd - 10 skp rug, 12 skp byg, 4 lispund smør
Søren Andersen og
Mads Andersen 6 7 1 0 - 1 gd - 10 skp rug, 12 skp byg, 4 lispund smør, har desuden skov 0 0 1 1
Casper Andersen og
Jørgen Smed 8 0 0 2 - 1 gd - 10 skp rug, 12 skp byg, 4 lispund smør
Rasmus Jørgensen 3 2 0 0 - ½ gd - 1 rd
Søren Jensen 3 2 0 0 - ½gd - 5 skp rug, 6 skp byg, 2 lispund smør
Mikkel Christensen 5 2 2 2 - selvejer gør rejse på 10 mil, 4 rd
Søren Jensen 5 5 3 0 - 1 gd - 10 skp rug, 12 skp byg, 20 skp havre, 1 brændsvin, 1 gås, 2 høns, 1 fjerding smør, 8 rd arbejdspenge
Jørgen Nielsen og
Erik Lauridsen 6 1 1 2 - 1 gd - 4 td havre, 1 brændsvin, 1 staldøksne, 2 fjerding smør, 8 rd arbejdspenge
Jacob Christensen og
Christen Sørensen 6 1 0 2 - 1 gd - 1 svin eller 8 mk 1 rd penge, 7 skilling ledingspenge, 2 mk gæsteri, 2 otting smør, 10 rd 4 mk arbejdspenge

husmænd:
Jeppe Hjulmand 3 rd 2 mk
Alvar Andersen 2 rd
Peder Iversen 1 ugedag
Peder Brahe 1 ugedag
Oluf Plovmand 2 rd 4 mk
Ellen Nielsdatter 2 rd
Knud Sørensen 2 rd 4 mk
Karen skrædderkone 1 rd
Jens Olufsen 1 ugedag
Laurids Nielsen 1 ugedag
Morten Børgesen 1 rd 4 mk
Anders Poulsen 1 ugedag
Anders Skades hus øde

Skovhuset
Thomas Kusk 0 0 1 2 - 1 ugedag, 4 mk

GREJS SOGN

Grejs
Mads Pedersen 4 1 3 1 - 1 gd - selvejer 6 rd

Laurids Jensen - hsm - 2 rd 4 mk

Holtum
Jacob Steffensen 6 6 2 1 - 1 gd - 12 rd
Hans Mogensen 8 4 0 1 - 1 gd - 10 rd
Niels Lauridsen 1 5 3 1 - bol - 2 rd 4 mk

VINDELEV SOGN

Vindelev
Thomas Jensen et stykke jord på ditto mark ligger med bredden til fælles mose, årlig svares, når det er i brug 1 rd

ØSTER SNEDE SOGN

Bøgballe
Peder Christensen 6 2 0 1 - 1 gd - 22 rd
Laurids Kurvemager - husmand - 3 rd

Solskov
Oluf Møller 8 6 1 1 - 1 gd - 22 rd
Niels Madsen 9 0 0 1 - 1 gd - 20 rd

JELLING SOGN

Styvel
Henrik Pedersen 4 4 1 2 - 1 gd - 2 td 2 skp havre, 4 lispund smør, 8 rd rede penge

Hørup
Cathrine Adrians 0 0 1 1 - hus - 2 rd 4 mk

BREDSTEN SOGN

Lund
Laurids Jørgensen 3 2 2 1 - 1 gd - 4 lispund smør, 12 rd penge

Ravning
Knud Iversen 6 7 2 0 - øde - 23 rd 2 mk
Mikkel Christensen 3 3 3 2 - 1 gd - 6 rd 4 mk og skov 0 1 0 1
Henrik Rasmussen - hus - 3 rd 2 mk

GADBJERG SOGN

Smidstrup
Sivert Nielsen 2 3 3 0 - ½ gd - 10 skp rug, 2 lispund smør, 10 mk rede penge

GIVSKUD SOGN

Lerager
Peder Lauridsen 3 6 0 0 - 1 gd - 8 rd 2 mk

RINGIVE SOGN

Uve
Hans Jensen 2 3 2 1 - ½ gd - 4 td rug

LINDEBALLE

Bindesbøl
Anders Jensen og
Niels Jensen 2 7 1 2 - ½ gd - 10 skp rug, 2 lispund smør, 2 rd

LINDKNUD SOGN

Hovborg
Niels Svendsen 1 7 1 0 - bol - 5 rd

STJERNHOLM AMT. HATTING HERRED. HATTING SOGN

Hatting
Just Nielsen 3 6 3 2 - ½ gd - 8 rd

NIM HERRED. HORNBORG SOGN

Havrum
Niels Jensen Brixen 3 2 3 2 - ½ gd - 10 rd, desuden skov 0 0 1 0

RIBERHUS AMT. ÅRRE SOGN

Årre
Hans Jepsen og
Jørgen Hjort og
Jens Sørensen 4 2 2 2 - 1 gd - 10 rd 4 mk, og af den tilliggende kirkeager 2 mk
Christen Hjulmand - hus - 1 rd 2 mk

Knurborg
Frands Rasmussen 3 0 0 1 - 6 rd

KOMPLET.
for
sted, navn, hartkorn, gård-størrelse og landgilde


LÅGE GODS JORDEBOG 1748

B24-686. 5.del. bind 42 fol.470. Tinglæst 13.8.1749.
Christian Leths skøde til Søren Fogh på Låge gods. Dateret 20.9.1748.

Låge gods hovedgård 26 7 0 1 og skov 0 2 0 2

SINDBJERG SOGN
Vejrmøllen 0 4 1 0 øde

Lindved
Mikkel Jepsen 6 7 0 1 - nr.7 - 10 rd, ½ hoveri
Thomas Hansen 3 3 1 1 - nr.6 - 5 skp rug, 6 skp byg, 10 skp havre, 2 pund smør, forretter hoveri
husmænd
Rasmus Nielsen 0 2 2 0 af nr.6 - 5 rd 2 mk
Claus Nielsen 2 rd 4 mk

Sindbjerglund
Jens Christensen 3 0 0 0 - nr.7 - 7 mk, ½ gås, 1 høne, 10 æg, 8 lispund smør
Hans Pedersen 2 7 3 ½ - ½ af 6 - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Niels Hansen 2 7 3 ½ - ½ af 6 - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Laurids Smed 2 6 3 ½ - ½ af 2 - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Thomas Løve 2 6 3 ½ - ½ af 2 - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Hans Jacobsen 2 7 2 1½ - ½ af 1 - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Christen Jacobsen 2 7 2 1½ - ½ af 1 - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Jørgen Nielsen 3 2 2 1 - ½ af 3 - 2 høns, 20 æg
Peder Mogensen 2 7 1 1½ - ½ af 4 - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Søren Hansen 2 7 1 1½ - ½ af 4 - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Christen Jensen 2 6 0 1 - nr.8 - efter fæstebrev fri for landgilde i henseende til hans toft,mens ellers alle gør hoveri
Jens Mortensen 1 4 0 0 - nr.9 - 4 rd
Peder Rasmussen 1 6 0 0 - nr.5 og en del af nr.8, 20 skp havre, 1 agerdag, samt 1 rd i penge, hvilken for at oppasse Lund Skov er efterladt
husmænd
Peder Skovmand 1 agerdag
Hans Villadsen 2 rd 4 mk
Søren Villadsens enke 2 rd 4 mk, desuden af et stykke bols jord på Lund Mark 2 td havre

Ørum
Christen Mikkelsen 3 7 2 0 - selvejer - 4 rd
Christen Sørensen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk
Anders Madsen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk
Steffen Andersen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk
Søren Markussen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk
Erik Lauridsen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk
Jørgen Nielsen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk
hvilke bemeldte ellers forretter lidet hoveri udi pløje- sæde og høsttider, undtagen selvejeren Christen Nielsen
Laurids Jepsen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk
Niels Madsen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk
Anders Caspersen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk
Laurids Sørensen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk
Søren Andersen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk
Mads Andersen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk
Søren Hansen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk
disse sidstmeldte 7 beboere forretter hoveri
husmænd
Laurids Jepsen har siden fæstet ½ gård - 3 rd 2 mk
Jens Olufsens enke 2 rd 5 mk
Søren Smed 2 rd 4 mk, huset er ellers forfalden
Kirsten Didriks 2 rd
Søren Jensen 2 rd
Anders Pedersen 3 rd
Jens Smed 4 rd
Palle Nielsen og
Maren Iversdatter 2 rd
Maren Nielsdatter 2 rd
Ørum Skovhus 0 0 3 1 og skov 0 0 1 1, beboeren frihed for gårdens forretninger

GREJS SOGN

Grejs
Hieronymus Jensen 4 1 3 1 - nr.15 - 7 rd
Peder Madsen husmand 2 rd 4 mk

Holtum
Hans Mogensens enke 8 4 0 1 - nr.1 - 10 rd
Henrik Jensen 6 6 2 1 - nr.5 - 10 rd
Niels Dinesen 1 5 3 1 - ½ af 8 - 2 rd 4 mk
Jens Mogensen husmand 2 rd

LANGSKOV SOGN

Hvegholm øde 4 4 3 0 - nr.5 - bruges under Låge

Nyborg
Christen Lauridsen 6 5 2 0 - nr.1 - 17 skp byg, 10 skp havre, 2 pund smør
Anders Jensen 3 5 2 1½ - ½ af 3 - 5 skp rug, 9 skp byg, 2 lispund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Søren Christensen 3 5 2 1½ - ½ af 3 - 5 skp rug, 9 skp byg, 2 lispund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
forretter alle hoveri

husmænd
Jens Pedersen 1 ugedag, 2 mk
Christen Olufsen fri for skoven at oppasse

Hougård Kær hus
Niels Slotmands enke 3 rd 2 mk, har frihed for Hougård Kær at oppasse

ULDUM SOGN

Hesselballe
Jeppe Jepsen Eg - ½ af 3 - 5 skp rug, 8 mk, 1 karl- ugedag året igennem og 1 kvinde-ugedag om sommeren
Laurids Lauridsen 8 rd
Jens Nielsen Krag 5 rd
sidstmeldte 3 beboeres hartkorn 3 4 1 0, men Jens Krag har alene ¼ af dette hartkorn i brug og fæste og dertil nyder 3 fag ladehus af bygningen. I østerhuset en fattig enke som til dato har været fri. Endnu som hører til næstforommeldte 3 beboeres hartkorn bruges under Låge, hvorimod Låges ejer svarer selv skatterne af bemeldte hartkorn

ØSTER SNEDE SOGN

Bøgballe
Niels Nielsen 6 2 0 1 - nr.4 - 22 rd
Søren Christensen - husmand - 2 rd

Solskov
Jens Møller 3 6 1 1 - nr.2 - 22 rd
Niels Madsens enke 9 0 0 1 - nr.3 - 20 rd

Gammelsole
Peder Møller 10 5 2 1 - nr.8 - 24 rd
Christen Bøgballe 5 4 0 1½ - 12 rd

JELLING SOGN

Styvel
Peder Henriksen 4 4 1 2 - nr.1 og 2 - 8 rd, 2 td 2 skp havre, 4 lispund smør og græsning til 40 stude samt en hyrdes kost om sommeren
Simon Henriksen 1 3 1 2 - nr.3 - 4 rd

Hørup
Laurids Bødker 0 0 1 1 - nr.14 - 2 rd 4 mk

GADBJERG SOGN

Smidstrup
Laurids Nielsen 2 3 3 0 - nr.8 - 2 pund smør, 10 mk og 10 skp rug

RINGIVE SOGN

Uve
Christen Christensen 2 rd
Hans Hansen 2 3 2 1 - nr.3 - 3 td 6 skp rug

LINDEBALLE SOGN

Bindesbøl
Niels Jensens enke 2 7 1 2 - nr.1 - 10 skp rug, 2 lispund smør, 2 rd

GIVSKUD SOGN

Lerager
Søren Pedersen 3 6 0 0 - nr.1 - 8 rd 2 mk
på Vindelev Mark et stykke jord som har været bortlejet til bymændene for årlig afgift 1 rd, når det er inde

SKANDERBORG AMT. TYRSTING HERRED.

RING SOGN

Brædstrup
Christen Nielsen 4 6 2 2 - nr.4 - 10 rd

KOMPLET.
for
sted, navn, hartkorn, matrikelnummer, landgilde.LÅGE GODS JORDEBOG 1762.

B24-697. 5.del, fol.626. Tinglæst 5.5.1762 no.63.

Kammerråd Søren Fogh til Låges pantebrev på 22.000 rdl dansk grov kurant til kancelliråd Hans Marcussen til Rask dels med mit forrige pantebrevs ekstradering til forandring ved denne nye pantsættelse og dels til nylig indkøbt gods og tiendes betaling mig lånt og forstrakt har med pant i min tilhørende og påboende hovedgård

Låge Hovedgård 26 7 0 1
skov 0 2 0 2
mølleskyld 0 4 1 0

ialt
fri hovedgårds takst 27 5 2 0

SINDBJERG SOGN

ØRUM

Christen Mikkelsen 3 7 2 0 - 4 rdl
Christen Sørensen 3 7 2 0 - 9 rdl 4 mark
Anders Madsen 3 7 2 0 - 9 rdl 4 mark
Søren Markussen 3 7 2 0 - 9 rdl 4 mark
Morten Madsen 3 7 2 0 - 9 rdl 4 mark
Laurids Eriksen 3 7 2 0 - 9 rdl 4 mark
Niels Jensen 3 7 2 0 - 9 rdl 4 mark
Søren Hansen 3 7 2 0 - 3 rdl 3 mark
Niels Madsen 3 7 2 0 - 3 rdl 3 mark
Hans Caspersen 3 7 2 0 - 3 rdl 3 mark
Anders Caspersen 3 7 2 0 - 3 rdl 3 mark
Peder Sørensen 3 7 2 0 - 3 rdl 3 mark
Hans Madsen 3 7 2 0 - 3 rdl 3 mark
Jens Bindesbøl 3 7 2 0 - 3 rdl 3 mark

husmænd
Peder Christensen 2 rdl 5 mark
Gamle Søren Smed 4 rdl
Søren Brahe 2 rdl 4 mark
Søren Smed 4 rdl
Jens Thomsen 2 rdl 4 mark
Hans Andersen 3 rdl
Laurids Smed 2 rdl
Anders Jensen Bødker 3 rdl
Peder Madsen 3 rdl 2 mark

ØRUM SKOVHUS
Oluf Jensen Møller 0 0 3 1 - 6 rdl 4 mark, skov 0 1 0 1

ØRUMHOLM

Christen Iversen 6 rdl 4 mark

SINDBJERGLUND

Peder Eriksen 3 0 0 0 - 1 rdl 2 mk, 8 pund smør
Hans Pedersen 2 7 3 ½ - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Jørgen Christensen 2 7 3 ½ - 4 mark
Søren Hansen 2 7 0 1½ - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Peder Mogensen 2 7 1 1½ - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Jens Andersen 2 6 3 ½ - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Jens Grønholt 2 6 3 ½ - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Jens Terkildsen 2 7 2 1½ - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Hans Jacobsen 2 7 2 1½ - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Niels Dinesen 3 2 2 1 - 2 høns, 20 æg
Niels Christensen 2 6 0 1 - 4 mark
Christian Olufsen 1 4 0 0 - 2 rdl 4 mark
Poul Sørensen 1 6 0 0 - 6 rdl

Husmænd
Poul Skovmand 10 skp havre, 1 ugedag
Jens Mogensen 2 rdl, 10 skp havre
Jens Christensen 2 rdl 4 mark
Anders Jensen Smed 3 rdl
Christen Hansen 1 ugedag, 2 mark

LINDVED

Iver Sørensen Møller 4 0 1 2 - 8 rdl 10 skilling
Niels Ziangsen 6 3 0 0 - på det halve siges at hæfte noget selvejerrettighed, svarer ellers 7 rdl 2 mark
Rasmus Nielsen 3 4 1 1½ - 9 rdl 3 mark 12 sk
Jesper Sørensen 3 3 2 2½ - 7 rdl
David Christensen 3 3 2 2½ - 7 rdl
Mads Jensen Smed 6 7 0 1 - 10 rdl
Mikkel Mogensen 3 3 1 1 - 4 rdl

Husmænd
Claus Nielsen 0 2 2 0 - 5 rdl 2 mark
Christen Christensen 2 rdl 4 mark
Thue Jensen 3 rdl 2 mark
Peder Nielsen Smed 3 rdl 2 mark

GREJS SOGN

GREJS

Hieronimus Jensen 4 1 3 1 - 7 rdl
Sergeant Lassen hus 2 rdl 4 mark

HOLTUM

Niels Olufsen 6 6 2 1 - 13 rdl 2 mark
Christen Pedersen 4 2 0 ½ - 6 rdl 4 mark

Husmænd
Hans Eriksen 2 rdl 4 mark
Frands Smed 4 rdl

ØSTER SNEDE SOGN

BØGBALLE

Albert Pedersen 6 2 0 1 - 22 rdl
Anders Knudsen 2 7 0 1 - 5 rdl 2 mark
Niels Jensen 2 7 0 1 - 5 rdl 2 mark,
hvilke sidste to har selvejerrettighed

Husmænd
Jens Nielsen Smed 2 rdl 4 mark

GAMMELSOLE

Oluf Møller 10 5 2 1 - 24 rdl
Christen Bøgballe 5 4 0 1½ - 12 rdl

SOLSKOV

Jens Olufsen Møller 8 6 2 1 - 22 rdl
Mads Nielsen 9 0 0 1 - 20 rdl

LANGSKOV SOGN

HVEGHOLM MARK som bruges under Låge 4 2 0 0

NYBORG

Christen Christensen 6 5 2 0 - 11 rdl 2 mark
Oluf Madsen 3 5 2 1½ - 4 rdl
Søren Christensen 3 5 2 1½ - 5 skp rug, 1 td 1 skp havre, 2 lispund smør

Husmænd
Oluf Christensen, skovfoged her ved gården 4 rdl
Rasmus Nielsen 2 mark, gør ugedag

KÆRHUSET

Niels Hansen 3 rdl

ULDUM SOGN

HESSELBALLE

½ gård 3 4 1 0 hvilken efterskrevne har i brug
Laurids Lauridsen halvdelen - 8 rdl
Peder Malund ¼ parten - 5 rdl 2 mark
Jeppe Jepsen ¼ parten - 2 rdl 2 mark, 5 skp rug, gør 1 ugedag

VINDELEV SOGN

VINDELEV

Anders Jonasen 6 5 2 1 - 12 rdl

På Vindelev Mark et stykke umatrikuleret jord fæstet til
Christen Jonasen 5 mark

JELLING SOGN

STYVEL

Anders Jensen 4 4 1 2 - 13 rdl 5 mark
Jens Møller 1 3 1 2 - 4 rdl

desuden når det forlanges har Låge ejer fri græsning til 20 stude på Styvel Mark, og beboerne er pligtig at lønne og koste hyrden, som vogter ermeldte stude.

GIVSKUD SOGN

HARRESØ

Claus Pedersen 4 7 3 2 - 10 rdl

HVEJSEL SOGN

På Hvejsel Mark en toft kaldet HALLUNDS TOFT, bruges af
Niels Poulsen 1 4 2 0 - 2 rdl

ILDVED

Laurids Sørensen jordløst hus 2 rdl

Anpart konge-korn tiende i Vindelev sogn ansat for 6 7 0 0

Sindbjerg Kirke med korn- og kvæg tiende ansat for 23 6 0 0

Grejs Kirke med korn- og kvæg tiende ansat for 13 2 0 0

tillige med sidstnævnte 2 kirkers jorder og ejendom nemlig:

Sindbjerg Kirke på Sindbjerg Mark 0 2 3 2, hvilken jord er henlagt til skolen mod at skoleholderen årlig betaler 3 rdl

På Ulkær Mark fæstet af
Niels Christensen i Ulkær 0 4 2 2 5 - rdl 2 mark

På Ørum Mark fæstet af
Peder Smed i Lindved 0 3 3 0 - 2 rdl

Til Sindbjerg Kirke er 2 agre på Ulkær Mark, som ikke i hartkorn er anslagen, fæstet til
Laurids Gregersen i Ulkær 2 mark
Jens Hansen i Ulkær 3 skilling

Til Grejs Kirke: kirkejord på Grejs mark af hartkorn 0 2 2 0, bruges af magister Borch, der er præst ved kirken, for vin og brød, fri for noget deraf at svare.

Holtum Mark fæstet til
Frands Smed i Holtum 0 3 1 1 - 2 rdl

Låge 26.4.1762LÅGE GODS JORDEBOG 1767.

B24-699. 7.del. fol.804 B. Tinglæst 4.5.1768 nr.88.
Kammerråd Foghs skøde til kaptajn Bülow på Låge hovedgård 15.12.1767.

Låge Hovedgård 26 7 0 1 og skov 0 2 0 2
vejrmølle 0 4 1 0
ialt 27 5 2 0

Hvegholm Mark, som ligger i Langskov og bruges under hovedgården skatter 4 4 3 0

SINDBJERG SOGN

Ørum
Christen Sørensen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk
Christen Mikkelsens enke 3 7 2 0 - 4 rd selvejer
Hans Andersen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk, forretter lidet hoveri i pløje- sæde- og høsttid
Niels Jensen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk, lidet hoveri i pløje- sæde- og høsttid
Søren Markussen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk, lidet hoveri i pløje- sæde- og høsttid
Laurids Eriksen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk, lidet hoveri i pløje- sæde- og høsttid
Morten Madsen 3 7 2 0 - 9 rd 4 mk, lidet hoveri i pløje- sæde- og høsttid
Casper Nielsen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk, fuld hoveri
Hans Caspersen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk, fuld hoveri
Peder Sørensen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk, fuld hoveri
Anders Jensen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk, fuld hoveri
Jens Nielsen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk, fuld hoveri
Søren Hansen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk, fuld hoveri
Hans Madsen 3 7 2 0 - 3 rd 3 mk, fuld hoveri

Husmænd
Jens Sørensen Smed 4 rd
Søren Brahe 2 rd 4 mk
Søren Christensen Smed 4 rd
Jens Andersen 3 rd
Hans Pedersen 2 rd 4 mk
Laurids Smed 2 rd
Anders Jensen 3 rd
Peder Madsen 3 rd 2 mk
Jørgen Lauridsen 2 rd 5 mk

Ørum Skovhus
[Navn mgl] 0 0 3 1 og skov 0 1 0 1 - landgilde 6 rd 4 mk, men er fri for at svare de kgl. contributioner af bemeldte jord og skovskyld, som ejeren selv udreder.

Ørumholm
Christen Iversen 6 rd 4 mk

Sindbjerglund
Peder Eriksen 3 0 0 0 - 1 rd 2 mk, 8 pund smør
Jørgen Christensen 2 7 3 ½ - 1 rd
Hans Pedersen 2 7 3 ½ - 8 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Mogens Pedersen 2 7 1 1½ - 5 mk
Laurids Andersen 2 7 1 1½ - 5 mk
Jens Andersen 2 6 3 ½ - 4 mk
Niels Sørensen 2 6 3 ½ - 4 mk
Jens Terkildsen 2 7 2 1½ - 4 pund smør, ½ gås, 1 høne, 10 æg
Niels Hansen 2 7 2 1½ - 1 rd
Niels Dinesen 3 2 2 1 - 2 høns, 20 æg
Mads Jensen Ørum 2 6 0 1 - 4 mk
ovenmeldte gør fuld hoveri
Christen Olufsen 1 4 0 0 - 4 rd
Peder Sørensen 1 6 0 0 - 6 rd

Husmænd
Terkild Jacobsen 4 rd
Anders Jensen Smed 3 rd
Jørgen Jensen 2 rd 4 mk, 10 skp havre
Christen Hansen giver 1 ugedag
Peder Skovmand gør 1 ugedag, svarer desuden årligt 10 skp havre

LANGSKOV SOGN

Nyborg
Knud Jørgensen skovfoged husmand 4 rd, samme beboer er belovet, at han efter lovlig adfærd og opsigelse må kvittere huset

Ølholm Kærhus
Niels Hansen 3 rd, samme beboer er landgilden eftergivet for at have tilsyn med engen som kaldes det Store og Liden Frue eller Hougårds kær og altid haver lagt under Låge

Endnu følger med samme køb Sindbjerg Kirke med korn- og kirketiende, kirkejorde og alle tilliggende herligheder, jus vocandi alene undtagen som er Hans Kgl.Majestæt tilhørende og anslagen htk 23 6 0 0. Bemeldte kirke harfølgende kirkejord
1: På Sindbjerglund Mark som skatter 0 2 3 2 og bruges til Sindbjerg skolehus, hvoraf skoleholderen svarer årlig landgilde 3 rd.
2: På Ulkær Mark 0 4 2 2, som bruges af Niels Christensen, der svarer årlig landgilde 5 rd 2 mk. På fornævnte Ulkær Mark findes 2 agre Tekstenballe kaldede, hvoraf Peder Olufsen har den ene i fæste og svarer 3 rd og Laurids Gregersen den anden 2 mk.
3: På Ørum Mark 0 3 3 0 fæstet af Peder Nielsen Smed i Lindved 2 rd og Peder Christensen i Ørum bruger en ager af kirkejorden 4 mk.

KOMPLET.
for
sted, navn, hartkorn, landgilde.


LÅGE GODS. JORDEBOG OVER EN DEL AF GODSET 1767.

B24-699. 7 del, fol.806B. Tinglæst 4.maj 1768 no.89.

Kammerråd Søren Fogh til Brandbjergs skøde til forvalter Hans Erik Saabye til Brandbjerg på en del bøndergods, som førhen har ligget under Låge Hovedgård, men som nu efter kongelig bevilling Christiansborg 23.10.1767 er blevet separat afhændet for 14.900 rdl og består af følgende jordegods. Dateret 15.12.1767

SINDBJERG SOGN Hartkorn Landgilde

LINDVED

Jens Sørensen Møller 4 0 1 2 - 13 rdl 2 mark

Niels Ziangsen 6 3 0 0 - 7 rdl

på fornævnte hele gård hæfter en slags bonde-selvejeret på den halve part, som ikke vides hvor vidt strækker sig

Rasmus Nielsen 3 4 1 1½ - 9 rdl 3 mark 12 skilling

Jesper Sørensen 3 3 2 2½ - 7 rdl

Peder Steffensen 3 3 2 2½ - 10 rdl

Mads Jensen Smed 6 7 0 1 - 10 rdl, halv hoveri, må flytte med lovlig opsigelse

Mikkel Jensen 3 3 1 1 - 4 rdl, fuld hoveri

Husmænd

Claus Nielsen 0 2 2 0 - 5 rdl 2 mark, af dette hus hartkorn svarer husbonden selv skatterne

Christen Christensen 2 rdl 4 mark

Thue Jensen 3 rdl 2 mark

Peder Nielsen Smed 3 rdl 2 mark

GREJS SOGN

HOLTUM

Niels Olufsen 6 6 2 1 - 13 rdl 2 mark

Jens Thomsen 4 2 0 ½ - 6 rdl 4 mark

Husmænd

Henrik Jensen 2 rdl 4 mark

Frands Smeds enke 2 rdl 4 mark

Henrik Mortensen 4 rdl

LANGSKOV SOGN

NYBORG

Christen Christensen 6 5 2 0 - 11 rdl 2 mark
halv hoveri, samme beboer må ikke sælges til nogen som vil pålægge ham hoveri

halv gård, der er fæsteledig og forhen beboet af
Oluf Madsen 3 5 2 1½ - 4 rdl, fuld hoveri

Jens Christensen 3 5 2 1½ - 4 rdl, fuld hoveri

Rasmus Nielsen husmand gør en ugedag

ULDUM SOGN

HESSELBALLE

Christen Jensen 3 4 1 0 - 8 rdl

Jens Sørensen 6 rdl 4 mark

Peder Iversen 5 rdl 2 mark

Ejeren svarer selv de kongelige kvartals-skatter, hvorimod ejeren igen lader slå og avle afgrøden af engen.

Ved samme gårds salg observeres at ØLHOLM KÆRHUS med sin grund og hosliggende eng som altid er slagen og bjerget med Hougårds Kær til Låge, exciperes [undtages] fra denne gård, siden samme er solgt forhen til Kaptajn von Bülow i Viborg tillige med Lågegård.

ØSTER SNEDE SOGN

GAMMELSOLE

Christen Møller 10 5 2 1 - 24 rdl

Jens Christensen 5 4 0 1½ - 12 rdl

denne gård afbrændte i dette forår, og er nu igen opbygt, thi er altså beboeren fri for at svare de kongelige skatter i den tid forordningen formelder.

SOLSKOV

Jens Jensen 8 6 1 1 - 22 rdl

Mads Nielsen 9 0 0 1 - 20 rdl

Til begge disse gårde er et stykke overskov, som ej er matrikuleret.

Husmænd

Jens Mikkelsen 0 0 0 1 - 2 rdl 4 mark

BØGBALLE

Albert Pedersen 6 2 0 1 - 22 rdl

Anders Knudsen 2 7 0 1 - 5 rdl 2 mark

Niels Jensen 2 7 0 1 - 5 rdl 2 mark

Disse to sidste har selvejer-rettighed

Jens Gydesen husmand 2 rdl 4 mark

VINDELEV SOGN

VINDELEV

Anders Jonasen 6 5 2 1 - 12 rdl

Et stykke jord på Vindelev mark som er lejet ud til
Christen Jonasen 5 mark

JELLING SOGN

STYVEL

Markus Nielsen 4 4 1 2 - 20 rdl

Jens Møller 1 3 1 2 - 4 rdl

På bemeldte Styvel Mark græsser for husbonden 20 stude årligt og koster hyrden Markus Nielsen

RINGIVE SOGN

UVE

Anders Lauridsen 2 3 2 1 - 6 rdl 4 mark

GIVSKUD SOGN

HARRESØ

Claus Pedersen 4 7 3 2 - 10 rdl

HVEJSEL SOGN

HALLUNDS TOFT beliggende på Hvejsel Mark bruges af

Niels Poulsens enke
i Harresø 1 4 2 0 - 2 rdl

ILDVED

Laurids Sørensen husmand 2 rdl

Tillige Kongens anpart korntiende i Vindelev sogn anslagen for hartkorn 6 7 0 0

Låge 15.12.1767


LÅGE. OBLIGATION 1771 .


B24-702. 2.del, fol.577B. Tinglæst 8.5 1771 no.78.

Kaptajn Christian Frederik von Bülow til Låges obligation på 64.000 rdl til kammerråd Søren Fogh i Vejle med pant i:

LÅGE HOVEDGÅRD
hartkorn ager og eng 26 7 0 1
skov 0 2 0 2
Vejrmøllen, som er nedlagt 0 4 1 0

Den del af HVEGHOLM MARK som endnu er Låge tilhørende, htk 3 0 3 0

Sindbjerg Kirke, hvis tiende er ansat i htk 23 6 0 0
med sin korn- og kvægtiende samt
tilhørende kirkejord anslagen for tilsammen 1 3 1 1
og deraf gående årlig landgilde 8 rdl 2 mark

Låge 27.4.1771.

Efter kreditors påskrift af 28. passato indfriet og kasseret. Fremvist Viborg 4.5.1772.
LÅGE. OBLIGATION 1771 .B24-702. 2.del, fol.613B. Tinglæst 8.maj 1771 no.124.

Kaptajn Christian Frederik von Bülow til Låges obligation til kammerherre Sehested i Vejle på 1800 rdl med 1. prioritets pant i følgende gods

HARRESØ

Claus Pedersen 6 4 1 2 - 12 rdl

NYBORG, et skovhus

Knud Jørgensen 4 rdl

ØLHOLM, et kærhus

Niels Hansen 3 rdl

og med 2. prioritet i

LÅGE HOVEDGÅRD 30 6 1 0

samt Sindbjerg sogns kirke- korn- og kvægtiende
af hartkorn 25 1 1 1

Viborg 26.4.1771

Efter kreditors påskrift dags dato indfriet og kasseret.
Fremvist Viborg 7.5.1772.
LÅGE. OBLIGATION 1772 .B24-704. 1.del, fol.19. Tinglæst maj 1772 no.184.

Kaptajn Christian Frederik von Bülow til Låges obligation på 800 rdl til kammerråd Sehested til Bjerregård med anden prioritet næstefter kammerråd Foghs første prioritet for 2600 rdl med pant i

LÅGE HOVEDGÅRD
hartkorn 26 7 0 1
skov 0 2 0 2
Vejrmøllen, som er nedlagt 0 4 1 0

Den del af HVEGHOLM MARK som endnu er til Låge af htk 3 0 3 0

et skovhus i NYBORG

og et hus ved HOUGÅRD KÆR

Viborg 6.5.1772

Efter kreditors påskrift af 3. hujus indfriet og kasseret. Fremvist Viborg 5.5.1773.
LÅGE. OBLIGATION 1775 .B24-704. 5.del, fol.568. Tinglæst 10.5.1775 no.111.

Kaptajn Christian Frederik von Bülows skøde til Jacob Kruse fra Hvolgård for 7700 rdl på min forhen påboende og tilhørende gård

LÅGEGÅRD
hartkorn 26 7 0 1
skov 0 2 0 2
vejrmøllen 0 4 1 0

ialt fri hovedgårds takst 27 5 2 0

og contribuerende hartkorn kaldet

HVEGHOLMS MARK 3 0 3 0
og er inddelt under strølægget no.789

Et hus i NYBORG , der bebos af skovfogeden Knud Jørgensen
og svarer årlig landgilde 4 rdl, og hvad denne beboer skriftlig er bebrevet bør holdes

ØLHOLM KÆRHUS, der bebos af Niels Hansen, årlig landgilde 3 rdl,
hvilket beboeren igen nyder for at have årlig tilsyn med engen, som kaldes DET STORE OG LILLE FRUE eller HOUGÅRDS KÆR, der altid har ligget under Låge.

Viborg 5.5.1775
LÅGE. OBLIGATION 1775 .B24-704. 6.del, fol.658. Tinglæst 14.6.1775 no.16.

Jacob Kruse til Låges obligation på 5000 rdl til Hans Hvas præst i Jyllinge og Gundsømagle på Sjælland med pant i

LÅGE HOVEDGÅRD
hartkorn 26 7 0 1
skov 0 2 0 2
mølleskyld 0 4 1 0

noget ufri hartkorn, der bruges under hovedgården kaldet

HVEGHOLMS MARK 3 0 3 0

et hus i NYBORG, bebos af skovfoged Knud Jørgensen, årlig 4 rdl

Kærhuset bebos af Niels Hansen, årlig 3 rdl.

Gården og det ene hus er i brandkassen assureret for 10.500 rdl.

Viborg 5.5.1775

Efter Hr.Grøns påtegning af 16.hujus er denne obligation med reservation af resterende rente 90 rdl kasseret.
Fremvist Viborg 17.6.1778.
LÅGE. OBLIGATION 1775 .B24-704. 7.del, fol.786B. Tinglæst 8.5.1776 no.2.

Jacob Kruse til Låges obligation på 1000 rdl til Jens Overby handelsmand i Horsens med pant i på min påboende og tilhørende hovedgård

LÅGE 26 7 0 1
skov, hvorudi ej mere end til min egen højfornødne brug skal blive hugget, men derimod tilbørlig nøje iagttaget, fredet og opelsket
skovskyld 0 2 0 2
mølleskyld 0 4 1 0

noget ufri hartkorn, der bruges under hovedgården kaldet

HVEGHOLMS MARK 3 0 3 0

Et hus i NYBORG, bebos af skovfoged Knud Jørgensen, årlig 4 rdl

KÆRHUSET bebos af Niels Hansen, årlig 3 rdl.

Lågegård 26.4.1775

Efter kreditors påtegning 30.10.1779 er denne obligation tilladt at må udslettes, men i henseende til de manglende renter og hans øvrige fordring i kammerråd Kruses opbudsbo reserveres alt lovligt, dog befries Lågegård for al pantsættelse til ... efter denne obligation.
Viborg 15.6.1780.
LÅGE. AUKTIONSSKØDE 1778 .B24-706. 5.del, fol.612. Tinglæst juni 1778 no.162.

Auktionsskøde i Jacob Kruses opbudsbo ved sidste auktion den 8.1.1778 til køber fru kommerceråd Kruse for 6960 rdl på

LÅGEGÅRD 26 7 0 1
skov 0 2 0 2
mølleskyld 0 4 1 0

HVEGHOLMS MARK, ufri jord 3 0 3 0

ØLHOLM KÆRHUS med den der liggende store eng HOVEDGÅRDS KÆR kaldet

et hus i NYBORG

Vejle 5.5.1778.
LÅGE. SKØDE 1781 .B24-708. 3.del, fol.262. Tinglæst juni 1781 no.47.

Elisabeth Marie Winding enke efter kommerceråd Kruse til Hvolgårds skøde efter købekontrakt af 21.12.1779 til Hans Hansen på

LÅGE SÆDEGÅRD 26 7 0 1
skovskyld 0 2 0 2
mølleskyld 0 4 1 0

HVEGHOLMS MARK, ufri jord 3 0 3 0
[der står fejlagtigt 3 td 3 skp]

3 huse

KÆRHUSET ved Ølholm, bebos af Niels Hansen

Et hus i NYBORG bebos af Knud Jørgensen

Et hus i NYBORG bebos af Søren Christensen

Hvolgård 10.6.1781
LÅGE. SKØDE 1784 .B24-708. 8.del, fol.721B. Tinglæst 14.7.1784 no.1.

Hans Hansens skøde efter købekontrakt af 26.8.1783 til Peder Højberg til Bubelgård på Fyn for 11.200 rdl på

LÅGE SÆDEGÅRD 26 7 0 1
skovskyld 0 2 0 2
vejrmøllen 0 4 1 0

HVEGHOLMS MARK, ufri jord 3 0 3 0

3 huse

KÆRHUS ved Ølholm bebos af Peder Ove

To huse i NYBORG, bebos af Simon og Herman

Låge 16.6.1784
LÅGE. OBLIGATION 1784 .B24-708. 8.del, fol.722. Tinglæst 14.7.1784 no.2.

Peder Højbergs obligation på 6000 rdl til oberstløjtnant Preben Brahe til sædehuset Hvedholm på Fyn med pant i

LÅGE 26 7 0 1
skov 0 2 0 2
mølle 0 4 1 0

Ufri hartkorn 3 0 3 0

Et jordløst hus på hovedgårdens grund og bruges under denne

2 jordløse huse i Nyborg

Tilsammen 30 6 1 0

Hvedholm 11.6.1784

Efter geheimekonferentsråd Bille-Brahes påtegning af 15. hujus, som denne obligation har arvet, er samme indfriet og kasseret.
Forevist Viborg 24.6.1789.
LÅGE. AUKTIONSSKØDE 1789 .B24-710. 4.del, fol.415B. Tinglæst juni 1789 no.60.

Ved 3. og sidste auktion den 28.6.1788 over Lågegård, som tilhører Peder Højberg ifølge adkomstskøde af 16.6.1784 fra Hans Hansen, der efter dom sælges af udlægshaveren geheimekonferentsråd von Bille i Odense for 8550 rdl til Iver Hansen fra Agersbøl.

LÅGE hovedgårds takst
ager og eng 26 7 0 1
skovskyld 0 2 0 2
vejrmølleskyld 0 4 1 0

ufri hartkorn 3 0 3 0
hvorpå er to beboere
såvel som et opbygget og et beboet hus
samt 2 byggepladser

Vejle 17.6.1789.LÅGE. OBLIGATION 1789 .B24-710. 4 del, fol.417. Tinglæst juni 1789 no.63.

Iver Hansens obligation på 5000 rdl til Fru Caroline Agnethe Raben enke efter konferentsråd Bille Brahe med pant i

Låge Hovedgård 26 7 0 1
skov 0 2 0 2
mølle med mølleskyld 0 4 1 0

et jordløst hus på gårdens grund

samt ufri hartkorn, der bebos af

Frederik Jensen og
Terkild Jørgensen 3 0 3 0

NYBORG

2 byggepladser, som Terkild Jørgensen har i brug.

Låge 11.6.1789

Efter grev Scheels påtegning dateret Scheel 13.juni d.a. til hvem denne obligation af kreditors enke som svigermor skal være transporteret, er denne obligation indfriet og kassseret.
Fremvist Viborg 12.10.1797.
LÅGE. SKØDE 1792 .

LÅGE. SKØDE 1792.


B24-710. 8.del, fol.942. Tinglæst 26.9.1792 no.1.

Skøde til Johannes Aagaard på hovedparcellen af Låge Hovedgård efter købekontrakt 11.8.1791 for 8135 rdl
fra kammerherre Christian Rosenørn Teilmann til Nørholm og Hersomgård på min hustru Christiane Marie Wormskjold, justitsråd Peder Wormskjold til Bidstrup og frøken Christiana Frederica Charlotte Wormskjold, samtlige arvinger efter den på Låge afdøde kammerjunker Christian Wormskjold.

I den af landinspektør Bie til rentekammeret under 23.11.1790 indsendte og af dette 4.7.1791 approberede inddeling

parcel nummer

20 Lågegård
ager og eng 11 2 3 1 3/4
skov 0 2 0 2

19 Knudsmark parcel 0 5 1 2 15/16

18 Kjeldkær lodden 1 1 1 1 1/8

15 Husmandens lod i
Hougård kær 0 2 3 1 1/16

4 Engkæret 1 0 3 2¼

Vejrmølleparcellen
møllekyld 0 4 1 0
jordskyld 0 5 1 1 3/4

9 Med sit tillagte 0 6 2 2 5/8

7 Med sit tillagte 0 6 3 2 13/16

Summa hartkorn
mølleskyld 0 4 1 0
jordskyld 16 1 2 1 15/16
skovskyld 0 2 0 2

Viborg 24.6.1792.
LÅGE. SKØDE 1796 .B24-712. 4.del, fol.489. Tinglæst 22.6.1796 no.16 og 17.

Johannes Aagaard som døde 9.5. sidst på sin bopæl i Them sogn, hans arvingers skøde til brødrene Søren og Anders Holst fra Damgård for 8160 rdl på Låge.

Lågegård 12 5 3 7/16
skovskyld 0 2 0 2
mølleskyld 0 4 1 0

efter landmåler Bies beregning af 23.11.1790

parcel nummer

20 Lågegård 11 2 3 1 3/4
skovskyld 0 2 0 2

11 Vejrmølleparcellen 0 5 1 1 3/4
med derpå stående smedehus og deri værende smederedskaber

19 Knudsmark parcellen 0 5 1 2 15/16

Tilsammen hartkorn
ager og eng 12 5 3 7/16

Catrinedal 19.6.1796.

Tinglæst 22.6.1796 no.17.

Søren og Anders Holsts obligation på 6100 rdl til den almindelige enkekasse

Kolding 19.6.1796.

Efter læst kvittering af 18.8.1800 læst juli 1803 no.1 er denne obligation udslettet den 3.8.1803.
LÅGE. AUKTIONSSKØDE 1798 .B70-499. Nørvang-Tørrild auktionsprotokol 1781-1819, fol.487.

Auktion over Lågegård 10.12.1798 på

Låge 12 5 3 7/16
skovskyld 0 2 0 2
mølleskyld 0 4 1 0

Opråbt for 8000 rdl. Købt af Jonas Poder for 9000 rdl til beboelse 1.11.1799.

Lågegård 10.12.1798

Start

Mattrup gods fæsteuddrag


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Fæsteprotokollen er ikke afleveret, men findes på godset. Landsarkivet har et håndskrevet alfabetisk register med nedenstående oplysninger.
Dog er stednavne stavet som i Trap's 5.udgave og personnavne er standardiserede.Mattrup Gods
Fæsteprotokol
1771-1851
G 346-1

1 Anders Rasmussen fæster Peder Christensens fradøde gård i Åstrup af 5 4 3 1 5/6 htk. 30.12.1802, fol.89B.

2 Anders Rasmussen fæster sin far Rasmus Andersens hus ved Ring Skov. 26.4.1820, fol.179B.

3 Anders Simonsen fæster Anders Andersens fradøde gård i Tønning af 5 2 1 2 11/13 htk og skov 1 3/13 alb. 1.11.1785, fol.45B.

4 Anders Svendsen fæster sin far Svend Andersens gård i Burgårde af 2 5 0 1 hth og skov 1 alb. 16.4.1811, fol.121B.

5 Anders Sørensen af Brædstrup fæster Niels Mortensens fradøde gård i Slagballe af 4 1 1 0 hth. 11.4.1783, fol.40.

6 Anders Sørensen fæster et bol på Brædstrup Mark af 0 3 0 0 htk. 7.9.1798, fol.77B.

7 Anders Andersen Tønning fæster Søren Knudsens fradøde gård i Træden af 4 6 1 3/5 htk. 4.4.1788, fol.55B.

8 Anders Ulriksen fæster sin far Ulrik Pedersens gård i Slagballe af 3 1 2 0 htk og skov ½ alb. 18.12.1804, fol.97B.

9 Andreas Mortensen fæster Jørgen Nielsens fradøde gård i Træden af 4 5 3 9/65 htk. 30.12.1802, fol.90.

10 Anne Kirstine Pedersdatter, Julius Jensens enke i Føvling, fæster Søren Rasmussens gård sst. af 4 4 0 0 htk. 12.10.1830, fol.201.

11 Bertel Olufsen af Troelstrup fæster Søren Pedersen Vilholts fradøde gård i Tønning af 5 2 1 2 11/13 htk. 10.5.1776, fol.24.

12 Carl Vilhelm Dencker, forpagter på Mattrup, får arvefæstebrev på en gård i Malund af 5 0 0 1 htk. 4.5.1839, fol.227.

13 Cathrine Lisbeth Hansen af Sønder Vissing fæster et hus sst. 8.7.1779, fol.31B.

14 Christen Andersen af Vingum fæster Christen Rasmussens fradøde gård i Burgårde af 2 5 0 2 htk. 16.10.1772, fol.9.

15 Christen Andersen af Burgårde fæster sin far Anders Jensens gård sst. af 2 5 0 1 htk og skov 1 alb. 6.12.1792, fol.60B.

16 Christen Andersen i Ring fæster et hus sst. 9.5.1812, fol.130.

17 Christen Bjerre fæster Peder Mikkelsen Bjerres hus i Føvling af 3 0 3 1 7/11 htk. 21.11.1800, fol.85.

18 Christen Bødker i Føvling fæster Peder Bødkers hus sst. af 0 3 3 1 7/11 htk. 22.5.1812, fol.137.

19 Christen Christensen fra Ulstrup fæster Christen Christensens gård i Velling af 3 0 0 0 htk. 10.12.1772, fol.9B.

20 Christen Christensen af Burgårde fæster sin far Christen Andersens gård sst. af 2 5 0 1 htk og skov 1 alb. 15.10.1807, fol.104B.

21 Christen Enevoldsen fra Ring fæster Jens Rasmussens gård i Brædstrup af 4 5 0 0 htk og skov 0 0 1 1 htk. 3.9.1805, fol.99B.

22 Christen Eriksen fra Kæmpesmølle fæster Jacob Jensens fradøde gård i Troelstrup af 7 0 3 2 3/4 htk og skov 1 alb. 31.1.1774, fol.15.

23 Christen Sørensen fra Flåris fæster Peder Christensens gård i Davding af 2 4 1 4/5 htk. 26.4.1772, fol.3.

24 Christen Frandsen fæster Anders Jensens fradøde gård i Nimdrup af 3 0 1 2 ¼ htk og ægter enken. 1.7.1818, fol.171.

25 Christen Jensen af Velling fæster sin far Jens Christensens gård sst. af 3 0 0 0 htk. 19.11.1774, fol.16B.

26 Christen Jensen fæster Christen Nielsens fradøde hus i Holdhede i Føvling sogn af 0 4 0 0 htk. 22.5.1812, fol.134B.

27 Christen Jensen, født i Træden, fæster sin far Jens Jensens gård sst. af 4 5 3 9/65 htk. 8.11.1813, fol.149B.

28 Christen Jensen, født i Føvling, fæster sin far Jens Henriksens gård sst. af 4 4 0 0 htk. 29.7.1818, fol.174B.

29 Albert Mortensen fra Åstrup fæster Jens Christensens hus i Træden af 0 4 0 0 htk. 4.7.1815, fol.157B.

30 Albert Pedersen af Træden fæster sin far Peder Ellings gård sst. af 4 6 1 3/5 htk. 4.11.1788, fol.59B.

31 Anders Andersen fæster Christen Pedersens hus i Davding. 22.5.1782, fol.36B.

32 Anders Andersen af Tønning fæster Søren Knudsens fradøde gård i Træden af 4 6 1 3/5 htk. 4.4.1788, fol.54B.

33 Anders Andersen i Vingum fæster sin far Anders Nielsens gård sst. af 4 0 0 0 htk. 10.12.1807, fol.107B.

34 Anders Christensen Boest fæster Christen Jensens gård i Velling af 2 7 3 2 htk og skov 1 11/13 alb. 19.4.1786, fol.48.

35 Anders Christensen af Gammelstrup fæster sin far Christen Abrahams gård sst. af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 1.12.1785, fol.47.

36 Anders Christensen fæster Christian Jensens gård i Ring af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 3.9.1810, fol.117.

37 Anders Christensen fæster sin far Christen Nielsens gård i Gammelstrup af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 26.1.1832, fol.207B.

38 Anders Hansen af Føvling fæster sin far Hans Lauridsens gård sst. af 4 4 0 0 htk. 15.10.1807, fol.102B.

39 Anders Jacobsen fæster Søren Mikkelsens fradøde gård i Sønder Vissing af 2 5 3 1½ htk og skov 1½ alb. 7.12.1792, fol.61.

40 Anders Jacobsen, forhen i Sønder Vissing, fæster sin far Christen Eriksen Møllers fradøde gård i Troelstrup af 7 3 0 1 htk og skov 1 alb. 5.8.1794, fol.66.

41 Anders Jacobsen fæster Søren Tønnings enkes gård i Sønder Vissing af 2 5 0 2/3 htk og skov 1½ alb. 21.11.1800, fol.84.

42 Anders Jensen af Sønder Vissing fæster Peder Andersens fradøde gård sst. af 5 3 3 0 htk og skov 1 fjk. 26.4.1786, fol.49.

43 Anders Jensen fæster sin fars fradøde gård Vesterhåb af 2 7 1 1 9/13 htk og skov 1 10/13 alb. 2.12.1801, fol.87.

44 Anders Jensen fæster sin svigerfar Steffen Poulsens gård i Nimdrup af 3 0 2 2½ htk. 5.6.1807, fol.101B.

45 Anders Jensen i Tirsvad fæster sin far Jens Andersens fradøde gård sst. af 4 1 2 ½ htk. 22.5.1812, fol.137B:

46 Anders Langballe fæster Peder Sørensens fradøde gård i Addit af 2 3 2 2/5 htk og skov 0 0 1 1½ htk. 30.12.1802, fol.90.

47 Anders Lauridsen i Klovborg fæster Rasmus Hansens gård sst. af 3 0 3 0 htk og ægter formandens datter. 30.6.1808, fol.108B.

48 Anders Nielsen fæster sin fars gård i Sønder Vissing af 2 5 3 1½ htk og skov 1½ alb. 17.6.1786, fol.51.

49 Anders Nielsen fæster et hus i Træden af 0 4 0 0 htk. 3.12.1793, fol.63.

50 Anders Nielsen af Troelstrup fæster sin mor Niels Andersens enkes gård sst. af 7 3 0 2 3/4 htk og skov 1 alb. 4.10.1794, fol.66.

51 Anders Nielsen af Gribstrup fæster et bol kaldet Enighed på Gribstrup Mark af 1 5 1 0 htk. 25.2.1809, fol.111B.

52 Anders Nielsen af Hårup fæster Hans Hansens fradøde bol sst. af 1 1 2 1 htk. 12.10.1830, fol.201.

53 Anders Pedersen fæster Johan Henriksens fradøde bol i Vinding af 0 4 0 1 htk og skov 1/3 alb. 7.12.1792, fol.62.

54 Anders Pedersen fra Gammelstrup fæster Peder Jensens fradøde gård i Tønning af 5 0 0 0 htk og skov 1 3/13 alb og ægter formandens enke. 20.11.1800, fol.82B.

55 Anders Pedersen i Gammelstrup fæster sin far Peder Andersen Mariagers gård sst. af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 26.6.1817, fol.167.

56 Anders Pedersen, født i Åstrup, fæster sin far Peder Andersens gård sst af 5 4 3 1 5/6 htk. 26.6.1817, fol.168.

57 Christen Møller af Åstrup Mark fæster et hus sst. af 0 4 0 0 htk. 9.5.1812, fol.132B.

58 Christen Nielsen af Gammelstrup fæster sin fars gård sst af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 11.4.1783, fol.41.

59 Christen Nielsen fæster sin svigerfar Anders Knudsens gård i Gammelstrup af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 3.8.1795, fol.66B.

60 Christen Nielsen fæster sin svigerfar Anders Pedersens bol Hamborg på Grædstrup Mark af 0 2 0 2 htk. 30.9.1808, fol.109B.

61 Christen Nielsen i Tyrsting fæster Niels Pedersens gård sst. af 4 2 2 2 3/14 htk. 15.7.1830, fol.198B.

62 Christen Olufsen af Ring fæster Rasmus Steffensens bol Raskenborg i Tønning sogn af 0 4 0 0 htk. 29.12.1802, fol.88B.

63 Christen Pedersen af Slagballe fæster Peder Christensens gård sst. af 3 1 2 0 htk og skov ½ alb. 18.11.1799, fol.80B.

64 Christen Pedersen fæster Niels Hansens fradøde gård i Grædstrup. 2 3 2 4/5 htk. 18.11.1808, fol.111.

65 Christen Nielsen i Føvling fæster Søren Sørensen Krejbjergs hus sst. af 0 3 3 1 7/11 htk. 18.8.1820, fol.184.

66 Christen Rasmussen i Fuglris fæster sin far Rasmus Pedersens gård sst. af 5 2 2 0 htk. 27.12.1809, fol.113B.

67 Christen Rasmussen fæster sin far Rasmus Christensens gård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/14 htk. 28.4.1815, fol.154.

68 Christen Rasmussen i Håbefuld fæster en gård sst. af 4 0 0 0 htk. 31.12.1839, fol.232.

69 Christen Jensen Smed fæster Peder Andersens fradøde gård i Halle af 2 5 2 0 htk og ægter enken. 14.8.1798, fol.73B.

70 Christen Sørensen af Addit fæster Anders Rasmussens gård sst. af 2 3 3 1½ htk og skov 0 0 1 1½ htk. 8.4.1784, fol.42.

71 Christen Sørensen i Håbefuld fæster Søren Ebbesens gård sst. af 4 0 0 0 htk. 30.10.1799, fol.79B.

72 Christen Torbensen fæster Peder Lundholts fradøde gård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/14 htk. 30.12.1802, fol.89.

73 Christian Christensen Møller fæster Niels Knudsens enkes gård i Føvling af 4 3 3 ¼ htk med forkøbsret for fæsteren. 18.10.1841, fol.235B.

74 Claus Frederiksen fra Fredebo fæster Markus Lauridsens hus i Ring. 26.7.1816, fol.164.

75 Claus Iversen i Velgårde fæster sin far Iver Sørensens gård sst. af 2 7 2 2 2/3 htk. 31.8.1819, fol.177.

76 Claus Rasmussen fæster Søren Andersens hus i Brædstrup. 20.10.1778, fol.28.

77 Ebbe Jensen af Ring fæster sin far Jens Eskildsens gård sst. af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 10.2.1810, fol.115B.

78 Ejler Iversen i Åstrup fæster et hus sst af 0 5 1 1 htk. 9.5.1812, fol.131.

79 Immanuel Pedersen fæster Steffen Pedersens gård i Tønning af 2 4 0 0 htk og skov 8/13 alb. 11.12.1804, fol.96.

80 Erik Jensen fæster Anders Mortensens gård i Løvet af 2 7 1 1/3 htk. og skov 1 fjk og ægter formandens datter. 4.7.1811, fol.125B.

81 Erik Jensen fra Gammelstrup fæster Peder Frederiksens bol Fredebo på Brædstrup Mark af 0 4 2 0 htk. 22.12.1842, fol.242B.

82 Erik Lauridsen af Tønning fæster Peder Sørensens gård sst. af 2 5 0 2 12/13 htk og skov 8/13 alb. 31.7.1772, fol.6B.

83 Erik Nielsen af Sønder Vissing fæster sin far Niels Knudsens ½ gård sst af 2 5 3 2 htk. 19.11.1774, fol.17.

84 Erik Pedersen af Davding fæster sin plejefar Frands Nielsens gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 15.10.1807, fol.105.

85 Erik Sørensen fra Uldum fæster Christen Christensen Hvillums gård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/4 htk. 11.1.1804, fol.95.

86 Eskild Thomsen fæster Kæmpesmølle af 2 1 0 0 htk, som Erik Lassen havde i fæste. 31.8.1798, fol.75B.

87 Frands Jensen fra Addit fæster Peder Nielsens fradøde gård i Træden af 4 6 1 3/5 htk. 3.3.1776, fol.22.

88 Frands Pedersen af Vinding fæster sin egen til stamhuset solgte gård sst. af 3 2 0 0 htk og skov 2 alb, fri for hoveri. 7.12.1792, fol.61.

89 Frands Pedersen fæster sin far Peder Frandsens fradøde gård i Velgårde af 2 7 2 2 2/3 htk. 21.7.1813, fol.148B.

90 Frands Sørensen fæster sin far Søren Frandsens fradøde gård i Heftholm af 4 3 1 2 htk. 15.8.1809, fol.112B.

91 Frederik Clausen fæster sin far Claus Rasmussens hus Fredebo i Ring sogn af 0 4 2 0 htk. 25.5.1786, fol.50B.

92 Hans Andersen fæster Niels Nielsens gård i Gribstrup af 4 1 1 0 htk. 24.12.1804, fol.98B.

93 Hans Hansen Berg fæster som skovfoged Søren Eriksens hus Pindhus på Tyrsting Mark af 0 2 3 2 1/3 htk. 3.2.1813, fol.147.

94 Hans Christensen fæster Rasmus Andersens gård i Ring af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 3.9.1810, fol.117B.

95 Hans Christensen i Ring fæster Peder Nielsens gård sst. af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 30.4.1814, fol.151B.

96 Hans Ebertsen fra Vinding fæster Anders Andersen Rytters fradøde bol i Grædstrup af 0 1 0 1 htk og ægter enken. 4.7.1811, fol.126B.

97 Hans Enevoldsen fæster sin stedfar Jørgen Pedersens gård i Ring af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 3.9.1810, fol.116B.

98 Hans Lund Friis, forvalter på Mattrup, fæster Søren Mortensens ½ gård Våbensholm af 7 2 1 2½ htk og skov 0 2 3 2½ htk. 20.11.1833, fol.217.

99 Hans Hansen af Våbensholm fæster Jens Jensens hus på Føvling Mark af 0 4 0 0 htk. 14.7.1818, fol.173B.

100 Hans Joensen fæster Søren Pedersens hus Sandvad på Klovborg Mark af 0 1 0 0 htk. 26.6.1817, fol.169.

101 Hans Lauridsen i Hårup fæster sin far Laurids Skrædders gård [bol?] sst. af 1 1 2 1 htk. 25.9.1819, fol.178.

102 Hans Madsen fra Kalhave fæster Niels Jensens ½ gård Våbensholm af 7 2 1 2½ htk og skov 0 2 3 2½ htk og ægter formandens datter. 10.12.1807, fol.108.

103 Hans Nielsen af Tyrsting fæster en [½] gård Våbensholm af 7 2 1 2½ htk og skov 0 2 3 2½ htk. 22.5.1776, fol.24.

104 Hans Pedersen Nørskov fæster Peder Andersens parcel i Nedenskov-Vilholt af 4 2 3 1 htk og skov 0 0 2 1½ htk. 23.5.1794, fol.64.

105 Henrik Holgersen fæster Niels Nielsens fradøde gård i Tyrsting sogn af 4 2 2 2 3/14 htk. 30.4.1814, fol.152B.

106 Henrik Holgersen i Højgård på Brædstrup Mark fæster et stykke jord i Tyrsting, forhen underlagt Jens Christensens hus af 0 2 3 2 1/3 htk. 29.9.1838, fol.225B.

107 Henrik Pedersen på Åstrup Mark fæster et hus sst af 0 7 0 0 htk. 9.5.1812, fol.132B.

108 Henrik Pedersen i Halle fæster sin stedfar Christen Jensen Smeds gård sst. af 2 5 2 0 htk. 18.8.1820, fol.182.

109 Iver Pedersen, ladefoged på Mattrup, fæster Mogens Nielsens gård i Burgårde af 2 5 0 1 htk og skov 1 alb. 18.4.1827, fol.188B.

110 Iver Terkildsen fæster sin far Terkild Jensens fradøde gård i Sønder Vissingkloster af 4 2 1 11/32 htk og skov 3 fjk. 30.7.1828, fol.194.

111 Jacob Pedersen fæster sin mor Kirsten Jacobsdatters gård i Sønder Vissingkloster af 4 2 1 11/32 htk og skov 3 fjk. 30.7.1828, fol.194B.

112 Jens Albertsen i Åstrup fæster et hus i Åstrup af 0 5 2 1 htk. 9.5.1812, fol.132.

113 Jens Andersen fra Davding fæster Peder Steffensens gård i Nedergård i Grædstrup sogn af 5 3 3 1 htk, kaldes også Hjulmand. 4.7.1811, fol.123B.

114 Jens Andersen fæster Mads Svendsens hus i Holdhede i Føvling sogn af 0 4 0 0 htk. 22.5.1812, fol.135.

115 Jens Andersen fra Skjoldelev fæster Niels Rasmussens gård i Grædstrup af 2 3 2 4/5 htk. 15.9.1817, fol.169B.

116 Jens Andersen Hjulmand fra Davding fæster Peder Steffensens gård i Nedergård i Grædstrup sogn af 5 3 3 1 htk. 4.7.1811, fol.123B.

117 Jens Baltsersen fra Virklund fæster Jens Nielsens gård i Sønder Vissing af 2 5 3 2 htk. 4.5.1773, fol.19B.

118 Jens Christensen af Addit fæster Peder Mariagers hus i Træden af 0 1 2 2 htk. 4.5.1787, fol.53.

119 Jens Christensen fæster Peder Christensens fradøde bol i Løvet af 1 0 2 1 htk. 15.8.1798, fol.74.

120 Jens Eriksen fæster Niels Møllers gård i Gammelstrup af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 20.11.1800, fol.84.

121 Jens Eriksen fæster Jens Pedersen Søgaards gård i Grædstrup af 2 3 2 4/5 htk og ægter formandens datter. 18.11.1808, fol.110B.

122 Jens Pedersen Fogstrup fæster Rasmus Smeds gård i Addit af 2 3 3 1½ htk og skov 0 0 1 1½ htk med fripas fra Nørremølle. 1.4.1787., fol.52B.

123 Jens Henriksen af Hårup fæster Morten Jensens gård sst. af 5 1 0 0 htk. 6.10.1832, fol.212.

124 Jens Jensen fæster skovfoged Skovs hus i Vinding. Kaldes også Smed. 5.5.1780, fol.32.

125 Jens Jensen fæster sin stedfar Jens Madsens fradøde gård i Løvet af 2 7 3 1/3 htk og skov 1 fjk. 14.8.1798, fol.74.

126 Jens Jensen af Sønder Vissing fæster Niels Brædstrups udflyttergård i Sønder Vissing af 2 5 0 2/3 htk og skov 1½ alb. 1.12.1799, fol.81B.

127 Jens Jensen fæster Kjeld Sørensens hus Christiansminde på Tyrsting Mark af 0 3 3 2 1/3 htk., er hjulmand. 12.11.1841, fol.239.

128 Jens Jensen Smed fæster skovfoged Skovs hus i Vinding. 5.5.1780, fol.32.

129 Jens Joensen fæster Henrik Pedersens hus Krybily på Åstrup Mark af 0 4 0 0 htk, og ægter formandens datter. 26.6.1817, fol.168B.

130 Jens Lassen fæster sin far Las Jensens fradøde gård i Slagballe af 3 1 2 0 htk og skov ½ alb. 16.4.1811, fol.121.

131 Jens Lauridsen fæster sin far Laurids Andersens gård i Halle af 2 ½ 2 0 htk. 5.1.1804, fol.91.

132 Jens Mogensen fæster Jens Mortensens fradøde hus i Ring, og ægter enken. 25.9.1813, fol.151.

133 Jens Mortensen af Burgårde fæster Steffen Overgaards gård i Davding af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 5.5.1786, fol.49B.

134 Jens Rasmussen Møller af Sønder Vissing fæster et bol sst. af 1 0 0 2½ htk. 24.11.1796, fol.70B.

135 Jens Nielsen af Velling fæster Peder Nielsens gård i Vinding af 2 3 3 0 htk og skov 2 alb. 8.1.1773, fol.11.

136 Jens Nielsen fæster Peder Pedersens fradøde gård i Sejt af 1 4 1 2½ htk, og ægter enken. 28.4.1815, fol.155B.

137 Jens Nielsen fra Ring fæster Peder Tømmerbys fradøde hus i Nimdrup af 0 6 3 2 htk. 19.11.1819, fol.179.

138 Jens Nielsen fæster sin far Niels Nielsens fradøde gård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/14 htk. 3.10.1822, fol.185.

139 Jens Pedersen af Burgårde fæster Thyge Nielsens fradøde gård i Tønning af 2 5 0 2 12/13 htk. marts 1778, fol.26B.

140 Jens Pedersen af Burgårde fæster Thyge Nielsens fradøde gård i Tønning af 2 5 0 2 12/13 htk. 8.3.1778, fol.29B.

141 Jens Pedersen af Grædstrup fæster Peder Sørensens hus i Davding. 15.11.1780, fol.32B.

142 Jens Pedersen af Tønning fæster en gård i Ulstrup af 4 4 3 2 htk og skov 2 fjk. 28.5.1781, fol.34B.

143 Jens Pedersen af Davding fæster Anders Christensens hus sst. 8.11.1783, fol.41B.

144 Jens Pedersen, født i Træden, fæster sin far Peder Jensens gård sst af 4 6 1 3/5 htk med aftægt til mor Anne Andersdatter. 2.12.1784, fol.43B.

145 Jens Pedersen fæster Niels Olufsens fradøde gård i Sønder Vissing af 2 5 3 1½ htk og skov 1½ alb. 1.6.1786, fol.50B.

146 Jens Pedersen fæster Peder Josefsens hus i Grædstrup af 0 1 0 1 htk. 18.11.1799, fol.80.

147 Jens Pedersen af Slagballe fæster Peder Mortensens fradøde gård sst. af 3 1 2 0 htk og skov ½ alb. 9.5.1812, fol.129.

148 Jens Pedersen fæster sin far Peder Jensens gård i Træden af 4 5 3 9/65 htk. 27.8.1812, fol.140.

149 Jens Rasmussen i Tranholm fæster sin far Rasmus Nielsens gård sst. af 6 4 1 1½ htk. 10.12.1807, fol.107.

150 Jens Rasmussen af Tyrsting fæster Oluf Christensens gård sst. af 4 2 2 2 3/14 htk. 15.9.1817, fol.170B.

151 Jens Steffensen fra Tønning fæster Niels Pedersen Overgaards gård i Træden af 4 6 1 3/5 htk. 4.4.1773, fol.11B.

152 Jens Svendsen af Burgårde fæster Mads Christensens fradøde gård i Ring af 2 2 2 2/13 htk og skov 1 fjk, og ægter enken. 6.9.1798, fol.77B.

153 Jens Sørensen af Burgårde fæster Søren Albertsens gård i Føvling af 4 4 0 0 htk. 15.10.1807, fol.103.

154 Jens Jensen Træden fæster Jens Nielsens fradøde gård i Gammelstrup af 3 7 1 5/8 htk og skov 2 alb, og ægter enken. 3.10.1795, fol.67B.

155 Jens Pedersen Træden fæster Søren Sørensen Mælders fradøde gård i Addit af 2 3 3 2½ htk og skov 0 0 1 1½ htk. 7.7.1794, fol.65B.

156 Jens Pedersen Urskov fæster Niels Caspersens gård i Føvling af 4 4 0 0 htk. 18.8.1820, fol.183.

157 Jeppe Pedersen Buch fæster sin far Peder Buchs gård i Neder Åstrup af 6 4 2 1 htk og skov 2 fjk. 3.4.1788, fol.54.

158 Jeppe Christensen af Velling fæster sin fars fradøde gård sst. af 3 0 0 0 htk og skov [ej nævnt]. 25.5.1781, fol.34B.

159 Jeppe Lauridsen af Velling fæster Niels Andersens fradøde gård i Ring af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk, og ægter enken. 10.12.1807, fol.106.

160 Johan Christoffer Gotfredsen fra Vonge fæster Jens Andersens gård i Grædstrup af 2 3 2 4/5 htk. 16.12.1824, fol.189B.

161 Johan Henriksen af Vinding fæster Jens Sørensens 1/3 parts gårds bygning sst. af 0 4 0 1 1/3 htk. 12.11.1782, fol.37.

162 Johan Nielsen Yding af Sønder Vissing fæster sin far Niels Mortensens fradøde gård sst. af 2 4 2 2 2/3 htk og skov 1½ alb. 3.9.1798, fol.76B.

163 Jørgen Lindenpalm, fuldmægtig på Mattrup, fæster Stidsmølle af 2 4 2 2 htk og mølleskyld 4 6 1 0 htk, som Niels Pedersen sidst havde i fæste. 31.10.1815, fol.158B.

164 Jørgen Mortensen af Træden fæster Peder Knudsens fradøde gård sst. af 4 6 1 3/5 htk. 4.1.1774, fol.14.

165 Jørgen Nielsen Pigh fæster Erik Sørensens fradøde gård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/14 htk og ægter enken. 15.10.1807, fol.105B.

166 Jørgen Christian Rasmussen fæster Peder Andersen Tømmerbys fradøde hus i Hårup af 0 4 0 0 htk og ægter enken. 28.4.1815, fol.156.

167 Jørgen Sørensen Vingum fæster Niels Andersens fradøde gård i Vinding af 2 6 3 0 htk og skov 2 alb. 11.4.1788, fol.55B.

168 Knud Nielsen af Sønder Vissing fæster Jens Thomsens ½ gård sst af 2 5 3 2 htk. 20.4.1772, fol.2.

169 Knud Nielsen fæster Peder Thøgersens fradøde gård i Davding af 2 4 1 4/5 hartkorn og skov 1 7/10 alb og ægter enken. 8.8.1827, fol.191.

170 Knud Rasmussen fæster sin fars gård Kolpengård af 3 2 1 0 og skov 2 alb. 29.5.1797, fol.71B.

171 Knud Nielsen Tyrsting fæster Peder Thøgersens fradøde gård i Davding af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb og ægter enken. 8.8.1827, fol.191.

172 Laurids Andersen af Sønder Vissing fæster sin far Anders Jensens gård sst. af 2 5 3 1½ htk og skov 1½ alb. 14.6.1782, fol.38B.

173 Laurids Christensen af Vinding fæster sin far Christen Rasmussens gård sst. af 2 4 2 1 htk og skov 2 alb. 3.5.1775, fol.21B.

174 Laurids Christensen fæster sin far Christen Jensens bol i Voerladegård. 29.12.1802, fol.88.

175 Laurids Jensen fæster sin far Jens Pedersens gård i Sejt af 1 4 1 2½ htk. 3.2.1813, fol.146.

176 Laurids Jensen i Føvling fæster Jens Sørensens enkes gård sst. af 4 3 3 ¼ htk med forkøbsret for fæsteren. 5.10.1839, fol.230.

177 Laurids Knudsen af Træden fæster Niels Christensens fradøde gård sst. af 4 6 1 2/5 htk. marts 1778, fol.27B.

178 Laurids Knudsen af Træden fæster Niels Christensens fradøde gård sst. af 4 6 1 3/5 htk. 8.3.1778, fol.28B.

179 Laurids Lauridsen af Sønder Vissing fæster sin far Laurids Andersens gård sst. af 2 5 0 2/3 htk og skov 1½ alb. 30.7.1828, fol.198.

180 Laurids Madsen fæster sin svigerfar Jens Pedersens hus i Føvling af 0 3 3 1 7/11 htk. 22.5.1812, fol.135B.

181 Laurids Nielsen af Sønder Vissing fæster Jens Rasmussens gård sst. af 2 6 3 1½ htk og skov 1½ alb. 1.12.1799, fol.81B.

182 Laurids Olufsen fra Velling fæster Laurids Lauridsens fradøde anneksgård i Bryrup af 3 3 0 0 htk. 11.4.1804, fol.95B.

183 Laurids Pedersen af Vingum fæster Mathias Christensens hus i Velling af 0 4 0 0 htk. 8.12.1792, fol.62B.

184 Laurids Pedersen fæster sin far Peder Lauridsens fradøde gård i Addit af 2 3 2 2/5 htk og skov 0 0 1 1½ htk. 5.1.1804, fol.92.

185 Laurids Pedersen fæster sin far Peder Sørensens gård i Skade af 3 5 3 1 htk. 28.4.1815, fol.155.

186 Laurids Rasmussen af Vinding fæster sin far Rasmus Lauridsens gård sst. af 2 7 3 2 htk og skov 2 alb. 20.10.1781, fol.35B.

187 Laurids Skrædder i Hårup fæster et bolsted sst. af 1 1 2 1 htk. 22.5.1812, fol.133B.

188 Laurids Sørensen af Malund fæster sin far Søren Lauridsens fradøde gård sst. af 5 0 0 1 htk. 10.12.1831, fol.204B.

189 Laurids Villadsen af Ring fæster Peder Thøgersens gård i Davding af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 22.5.1782, fol.37.

190 Mads Holl i Ring fæster et hus sst. 9.5.1812, fol.13.

191 Mads Lauridsen fæster Søren Mikkelsens fradøde gård i Ring af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 18.12.1804, fol.97.

192 Mads Mortensen fra Slagballe fæster Albert Nielsens gård i Åstrup af 5 4 3 1 5/6 htk. 22.11.1796, fol.68.

193 Mads Nielsen fra Sønder Vissing fæster Rasmus Sørensen Overgaards fradøde gård i Addit af 2 3 3 ½ htk og skov 0 0 1 1½ htk. 5.1.1775, fol.21.

194 Mads Nielsen fra Hovedskov fæster Anders Andersens gård i Vingum af 4 0 0 0 htk. 7.2.1813, fol.144.

195 Mads Nielsen fra Vingum fæster Peder Steffensens hus i Løvet af 0 4 0 0 htk. 28.4.1815, fol.156B.

196 Mads Nielsen af Gribstrup fæster sin far Niels Christensens fradøde gård sst. af 4 1 2 1 4/5 htk. 10.12.1831, fol.206B.

197 Mads Svendsen fæster Christen Sørensens gård Håbefuld i Tyrsting sogn af 4 0 0 0 htk. 4.7.1811, fol.124B.

198 Mads Sørensen i Hårup fæster sin stedfar Peder Pedersens gård sst. af 5 1 0 0 htk. 31.12.1839, fol.233.

199 Mads Themsen fæster sin far Them Madsens gård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/14 htk. 21.7.1813, fol.148.

200 Mikkel Christensen af Davding fæster sin fars fradøde gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 4.8.1788, fol.58.

201 Mikkel Jensen, født i Tyrsting, fæster sin far Jens Mikkelsens gård sst. af 4 2 2 2 3/14 htk. 2.2.1813, fol.142.

202 Mikkel Pedersen fæster sin far Peder Pedersens gård i Føvling af 4 4 0 0 htk. 19.12.1803, fol.90B.

203 Mogens Jensen i Føvling fæster Jens Andersens enkes hus i Holdhede i Føvling sogn af 0 4 0 0 htk, kaldes også smed. 6.10.1832, fol.214.

204 Mogens Nielsen i Burgårde fæster sin stedfar Jens Sørensens gård sst. af 2 5 0 1 htk og skov 1 alb. 22.5.1812, fol.128.

205 Mogens Jensen Smed i Føvling fæster Jens Andersens enkes hus i Holdhede i Føvling sogn af 0 4 0 0 htk. 6.10.1832, fol.214.

206 Morten Andersen fæster sin far Anders Pedersens gård i Velgårde af 2 7 2 2/3 htk. 23.8.1828, fol.197.

207 Morten Jørgensen From af Vinding fæster Steffen Jørgensens gård sst. af 2 2 2 1½ htk og skov 1½ alb. 1.5.1773, fol.19.

208 Morten Jacobsen fæster sin fars gård i Sønder Vissing af 2 5 3 1½ htk og skov 1½ alb. 27.2.1786, fol.47B.

209 Morten Jensen fra Brædstrup fæster Henrik Nielsens fradøde gård i Hårup af 5 1 0 0 htk. 26.7.1816, fol.160B.

210 Morten Jensen, født i Davding, fæster sin far Jens Mortensens fradøde gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 1.7.1818, fol.172B.

211 Morten Nielsen Krej fæster sin far Niels Sørensens fradøde gård Håbegård på Føvling Mark af 4 4 0 0 htk. 27.10.1808, fol.110.

212 Morten Lauridsen fæster et hus Rørmigikke på Brædstrup Mark af 0 2 2 2 htk. 20.12.1804, fol.98B.

213 Morten Nielsen i Sønder Vissing fæster Anders Jensens enkes fradøde gård sst. af 3 0 0 0 htk. 28.12.1827, fol.195B.

214 Morten Nielsen af Nimdrup fæster Ebbe Jensens gård i Ring af 2 2 2 3/13 htk. 12.10.1830, fol.200.

215 Morten Pedersen fæster sin mors hus i Davding. 3.11.1815, fol.160.

216 Niels Pedersen af Addit, der har tjent som soldat under Mattrup, fæster sergeant Sadalers hus i Tønning. 10.4.1779, fol.31.

217 Niels Andersen fæster Niels Sørensens gård i Sønder Vissing af 2 5 3 1½ htk og skov 1½ alb. 28.7.1827, fol.188.

218 Niels Andersen af Åstrup fæster Peder Hansens fradøde gård i Føvling af 4 4 0 0 htk og ægter enken. 31.8.1832, fol.211.

219 Niels Nielsen Bach fra Sønder Vissing fæster Niels Sørensens gård i Over Åstrup af 5 1 3 0 htk. 12.2.1771, fol.17B.

220 Niels Nielsen Bach fæster Thomas Pedersens gård i Føvling af 4 4 0 0 htk og ægter formandens datter. 15.10.1807, fol.103.

221 Niels Hansen Ballum fæster Peder Jensens gård i Davding af 2 4 1 4/5 htk. 1.5.1772, fol.3B.

222 Niels Rasmussen Bødker fæster Rasmus Hansens gård i Velling af 2 7 1 1 9/13 htk og skov 1 10/13 alb. Mageskifte mellem fæsterne. 9.1.1804, fol.93.

223 Niels Caspersen fæster Lorents Rasmussens gård i Føvling af 4 4 0 0 htk. 2.2.1813, fol.145.

224 Niels Christensen af Velling fæster Morten Froms gård i Vinding af 2 2 2 1½ htk og skov 1½ alb. 1.3.1786, fol.47B.

225 Niels Christensen Elling fæster sin far Christen Rasmussen Ellings gård i Træden af 4 5 3 9/65 htk. 2.12.1797, fol.72B.

226 Niels Nielsen Foged fra Troelstrup fæster Søren Jensens fradøde gård i Gammelstrup af 5 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 2.10.1825, fol.186.

227 Niels Frederiksen fra Fredebo fæster Christen Markussens gård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/14 htk. 15.9.1817, fol.167B.

228 Niels Frederiksen i Tirsvad fæster et bolsted sst bestående af matr. no.1B af 0 4 2 1 ¼ htk og matr. no.2B af 0 1 2 ¼ htk. 25.8.1851, fol.246B.

229 Niels Hansen fæster sin far Hans Hansens anneksgård i Grædstrup af 2 3 2 4/5 htk. 31.8.1798, fol.75.

230 Niels Hansen fra Ginnerup fæster Byrge Lauridsens fradøde gård i Sønderdal i Klovborg sogn af 3 3 0 1¼ htk. 3.2.1813, fol.145B.

231 Niels Hansen, født i Føvling, fæster sin far Hans Pedersens gård sst. af 4 4 0 0 htk. 18.12.1816, fol.165.

232 Niels Jensen af Davding fæster sin far Jens Thomsens gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 26.10.1780, fol.32.

233 Niels Jensen af Velling fæster sin svigerfar Peder Nielsens gård sst. af 3 0 0 0 htk og skov 1 10/13 alb. 11.4.1783, fol.40B.

234 Niels Jensen af Burgårde fæster Christen Bødkers gård i Velling af 2 7 3 2 htk og skov 1 10/13 alb. 3.5.1787, fol.53.

235 Niels Jensen i Træden fæster sin far Jens Steffensens gård sst. af 4 5 3 9/65 htk. 1797, fol.72B.

236 Niels Jensen fæster sin far Jens Nielsens gård Helligkildegård på Føvling Mark af 3 0 0 0 htk. 29.9.1812, fol.140B.

237 Niels Jensen fæster sin far Jens Nielsens gård i Føvling af 4 4 0 0 htk. 2.2.1813, fol.143B.

238 Niels Jensen, født i Hovedskov, fæster sin far Jens Sørensens fradøde gård sst. af 2 2 1 1 2/3 htk. 14.7.1818, fol.173.

239 Niels Jensen fra Tirsvad fæster Hans Pedersens hus i Nørskov i Klovborg sogn af 0 6 1 0 htk. 31.8.1819, fol.175B.

240 Niels Jensen, født i Hovedskov, fæster sin far Jens Nielsens gård sst. af 2 2 1 1 2/3 htk. 18.8.1820, fol.182B.

241 Niels Jensen i Føvling fæster Peder Bjerres gård sst. af 4 3 3 ¼ htk. 18.10.1841, fol.238.

242 Niels Jensen i Hårup fæster parcel no.1 af Jens Henriksens gård sst. af 1 5 3 2¼ htk. 16.12.1848, fol.245.

243 Niels Jepsen af Tyrsting fæster Jens Nielsens gård sst. af 4 2 2 2 3/14 htk. 30.9.1830, fol.199B.

244 Niels Jepsen fæster sin mors hus i Holdhede i Føvling sogn af 0 4 0 0 htk. 22.5.1812, fol.134B.

245 Niels Frandsen Kæmpe af Nimdrup fæster Rasmus Juul Jensens fradøde bol Rodvigsballe af 0 1 1 1 og skov 1 fjk og ægter enken. 3.9.1798, fol.76.

246 Niels Knudsen fæster sin far Knud Nielsens gård i Træden af 4 0 3 9/465 htk. 16.12.1804, fol.96B.

247 Niels Knudsen fra Vestbirk fæster Jens Christensen Staaholm eller Bjerres gård i Føvling af 4 4 0 0 htk. 16.4.1811, fol.120B.

248 Niels Madsen af Føvling fæster Maren Lauridsdatter fradøde hus i Velling af 0 1 0 2 htk. 12.11.1782, fol.37B.

249 Niels Mikkelsen af Sønder Vissingkloster fæster sin far Mikkel Andersens gård sst. af 4 3 1 1 htk og skov 3 fjk. 1.5.1788, fol.56B.

250 Niels Mikkelsen, født i Davding, fæster Peder Andersens gård i Nimdrup af 3 0 1 2½ htk. 17.10.1810, fol.118B.

251 Niels Mortensen af Slagballe fæster sin fars gård sst. af 4 1 1 0 htk. 20.3.1781, fol.33.

252 Niels Mortensen fæster sin far Morten Nielsens gård i Grædstrup af 2 3 2 4/5 htk. 31.8.1798, fol.74B.

253 Niels Nielsen i Hovedskov fæster sin fars gård sst. af 2 2 1 1 2/3 htk. 26.7.1816, fol.161B.

254 Niels Nielsen af Klovborg fæster Jens Nielsens gård sst. af 3 0 3 0 htk. 26.6.1817, fol.170.

255 Niels Nielsen af Holtum fæster Peder Bøgebjergs enkes gård i Føvling af 4 4 0 0 htk. 1.10.1834, fol.220.

256 Niels Pedersen fra Gammelstrup fæster Søren Rasmussens fradøde gård i Troelstrup af 7 0 3 2 3/4 htk og skov 1 alb. 26.12.1772, fol.10.

257 Niels Pedersen af Grædstrup fæster Oluf Jensens fradøde gård i Velling af 3 0 0 0 htk. 8.11.1773, fol.12B.

258 Niels Pedersen fæster sin far Peder Jensen Lassens gård i Brædstrup af 4 5 0 0 htk og skov 0 0 1 1 htk. 18.12.1801, fol.86B.

259 Niels Pedersen i Hårup fæster et hus sst. af 0 4 0 0 htk. 22.5.1812, fol.128B.

260 Niels Pedersen, født i Burgårde, fæster sin far Peder Pedersens fradøde gård sst. af 2 5 0 1 htk og skov 1 alb. 26.7.1816, fol.162B.

261 Niels Pedersen i Træden fæster Albert Mortensens hus på Træden Mark af 0 3 0 0 htk. 18.8.1820, fol.184.

262 Niels Pedersen af Halle fæster Peder Jensens enkes ½ gård Håbefuld i Tyrsting sogn af 4 0 0 0 htk og ægter enken. 16.2.1834, fol.219B.

263 Niels Rasmussen fra Vinding fæster Jens Lauridsens gård i Velling af 3 0 0 0 htk. 26.4.1773, fol.12.

264 Niels Rasmussen af Sønder Vissing fæster Peder Jensens fradøde gård i Gammelstrup af 3 7 1 5/8 htk. 1.5.1774, fol.16.

265 Niels Rasmussen fra Fuglris fæster Erik Jensens gård i Løvet af 2 7 1 1/3 htk. 26.7.1816, fol.161.

266 Niels Nielsen Salten fæster Jens Fogstrups gård i Addit af 2 3 3 2 htk og skov 0 0 1 1½ htk. 22.5.1794, fol.63B.

267 Niels Simonsen af Vinding fæster sin far Simon Sørensens gård sst. af 2 4 1 0 htk og skov 1 5/6 alb. 23.5.1794, fol.64.

268 Niels Nielsen Skrædder fæster Niels Sørensens gård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/14 htk. 15.10.1807, fol.105B.

269 Niels Steffensen af Davding fæster sin mor Steffen Nielsens enkes gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 1.12.1799, fol.81.

270 Niels Svejstrup murermester i Åstrup fæster et hus sst. af 0 4 0 1 1/5 htk. 21.7.1813, fol.150.

271 Niels Sørensen af Davding fæster sin far Søren Frandsens gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 1785, fol.45. Fæstebrevet udstreget.

272 Niels Sørensen af Addit fæster Anders Jensens gård i Sønder Vissing af 2 5 3 1½ htk og skov 1½ alb. 11.5.1786, fol.50.

273 Niels Sørensen i Davding fæster sin fars fradøde gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 9.7.1788, fol.57.

274 Niels Sørensen fæster sin far Søren Jepsens gård Nærum i Tønning sogn af 3 0 0 0 htk og skov 8/13 alb. 23.5.1794, fol.64B.

275 Niels Sørensen fæster sin far Søren Nielsens gård i Hårup af 5 1 0 0 htk. 28.4.1815, fol.154B.

276 Niels Sørensen af Nørskov fæster sin far Søren Jensens gård sst. af 3 3 0 1¼ htk. 19.8.1831, fol.202B.

277 Niels Sørensen af Nørskov fæster Mads Sørensens hus i Sønderskov i Klovborg sogn af 0 6 1 0 htk. 6.10.1832, fol.215B.

278 Niels Sørensen fra Brædstrup fæster Anders Nielsens gård Enighed på Gribstrup Mark af 1 5 1 0 htk. 29.9.1838, fol.224B.

279 Niels Sørensen forhen i Tyrsting fæster parcel no. 2 med nye bygninger af Peder Rasks nedlagte gård i Føvling af 7 0 1 2 htk. 18.10.1841, fol.237B.

280 Niels Immanuel Thomsen fæster Jens Sørensens hus i Klovborg af 0 6 3 3 htk. 31.8.1819, fol.175B.

281 Niels Immanuel Thomsen fæster sin far degnen Thomas Sørensen Bodholts jord i Klovborg af 0 3 1 0 htk. 16.3.1820, fol.180.

282 Niels Tolstrup fæster Peder Andersens gård i Tønning af 2 5 0 2 11/13 htk og skov 8/13 alb. 1.5.1786, fol.49.

283 Niels Nielsen Tolstrup fæster Niels Nielsen Tolstrups gård i Tønning af 2 4 0 0 htk og skov 8/13 alb. 24.12.1825, fol.187.

284 Oluf Christensen fæster Niels Nielsen skrædders gård Vanggård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/14 htk. 27.8.1812, fol.138.

285 Oluf Sørensen født i Tirsvad fæster sin far Søren Jensens gård sst. af 4 1 2 ½ htk. 26.6.1817, fol.166.

286 Peder Christensen Glød fæster Niels Nielsens fradøde gård i Åstrup af 5 1 3 0 htk. 8.11.1783, fol.41B.

287 Peder Andersen af Hårup fæster et hus i Træden af 0 1 2 2 htk. 8.12.1784, fol.44.

288 Peder Andersen af Nimdrup fæster sin far Anders Halles fradøde gård sst. af 3 3 3 2 htk. 7.8.1788, fol.58B.

289 Peder Andersen fæster Peder Mogensens bol i Løvet af 1 1 0 1 htk. 26.9.1808, fol.109.

290 Peder Andersen fæster Josef Hansen og Niels Mikkelsens hus i Grædstrup af 0 0 2 ½ htk. 27.10.1810, fol.119.

291 Peder Andersen fæster sin far Anders Andersen Bødkers hus på Davding Mark. 24.9.1816, fol.164B.

292 Peder Andersen fra Sønder Vissing fæster Søren Christian Mortensens gård sst. af 2 6 1 1 1/3 htk og skov 1½ alb. 2.4.1828, fol.196B.

293 Peder Andersen Bjerre i Føvling fæster sin far Anders Christensen Bjerres fradøde gård sst. af 4 4 0 0 htk. 27.8.1812, fol.139.

294 Peder Buch fæster Jesper Steffensens gård i Åstrup af 6 4 2 1 htk og skov 2 fjk. 1.7.1786, fol.52.

295 Peder Pedersen Bøgebjerg fæster Niels Sørensen Bjerres fradøde gård i Føvling af 4 4 0 0 htk. 7.9.1798, fol.78B.

296 Peder Christensen fra Vinding fæster Jens Thøgersens gård i Slagballe af 2 3 2 2½ htk. 6.10.1772, fol.8B.

297 Peder Christensen i Ring fæster sin far Christen Pedersens gård sst. af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 9.5.1812, fol.129B.

298 Peder Eriksen fæster sin fars fradøde gård i Tønning af 2 4 0 0 htk og skov 8/13 alb. 9.1.1804, fol.93.

299 Peder Eriksen fra Sønder Vissing fæster Erik Pedersens fradøde gård i Halle af 2 5 2 0 htk. 9.1.1804, fol.94.

300 Peder Frandsen i Vinding fæster sin far Frands Pedersens gård sst. af 3 2 0 0 htk og skov 2 alb. 3.9.1798, fol.76B.

301 Peder Frederiksen fæster sin far Frederik Clausens bol Fredebo på Brædstrup Mark af 0 4 2 0 htk. 31.8.1819, fol.176.

302 Peder Hansen af Nim fæster Jørgen Jensens gård i Træden af 4 6 1 3/5 htk. 20.4.1777, fol.25B.

303 Peder Hansen fæster Christen Andersens fradøde gård i Føvling af 4 4 0 0 htk og ægter enken. 15.10.1807, fol.104.

304 Peder Hansen fæster sin far Hans Nielsens gård i Gribstrup af 4 4 1 0 htk. 22.10.1811, fol.127.

305 Peder Hansen fæster Niels Pedersens hus i Hårup af 0 4 0 0 htk. 27.8.1812, fol.139B.

306 Peder Henriksen af Hårup fæster Peder Nielsen Kjærs fradøde gård sst. af 5 1 0 0 htk og ægter enken. 6.10.1833, fol.213.

307 Peder Jensen af Davding fæster Johan Nielsens hus sst. 16.10.1781, fol.36.

308 Peder Jensen fæster Anders Jacobsens gård i Sønder Vissing. 11.6.1794, fol.65.

309 Peder Jensen i Ring fæster sin far Jens Pedersens gård sst. af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 25.8.1813, fol.149.

310 Peder Jensen fra Tyrsting fæster Peder Jensen Knobs gård Håbefuld i Tyrsting sogn af 4 0 0 0 htk. 31.8.1819, fol.177B.

311 Peder Nielsen Kjær fæster Søren Sørensen Krejbjergs gård i Hårup af 5 1 0 0 htk. 27.10.1808, fol.109B.

312 Peder Kingo fæster Bredvad Mølle, som Jens Sørensen fradøde af 3 1 1 1 htk og mølleskyld 16 3 3 0 htk og ægter enken. 7.9.1798, fol.78.

313 Peder Jensen Knob fæster Jens Andersens gård Håbefuld i Tyrsting sogn af 4 0 0 0 htk. 4.7.1811, fol.125.

314 Peder Madsen fæster Jens Hansens hus i Føvling af 0 3 3 1 7/11 htk. 21.11.1800, fol.85.

315 Peder Andersen Mariager fæster Søren Ellings gård i Gammelstrup af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 19.4.1786, fol.48B.

316 Peder Mortensen fra Sønder Vissingkloster fæster sin far Morten ? ½ gård sst. af 4 3 0 2 htk og skov 3 fjk. 17.1.1775, fol.18B.

317 Peder Mortensen fæster sin far Morten Thøgersens gård i Slagballe af 4 1 1 0 htk og skov ½ alb. 1.12.1797, fol.72.

318 Peder Mortensen af Brædstrup fæster sin far Morten Lauridsens hus Rørmigikke på Brædstrup Mark af 0 2 2 2 htk. 23.11.1834, fol.222B.

319 Peder Nielsen fæster Peder Andersens fradøde gård i Føvling af 4 5 0 0 htk. 23.11.1800, fol.86.

320 Peder Nielsen af Enighed fæster sin bror Anders Nielsens hus i Gribstrup. 18.3.1809, fol.112.

321 Peder Nielsen i Ring fæster sin far Niels Pedersens gård sst. af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 10.2.1810, fol.114B.

322 Peder Nielsen i Åstrup fæster et hus sst. af 0 4 0 1 1/5 htk. 9.5.1812, fol.131B.

323 Peder Nielsen i Ring fæster Hans Christensens gård sst. af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 30.4.1814, fol.152.

324 Peder Pedersen af Burgårde fæster Rasmus Pedersens gård sst. af 2 5 0 2 htk. 10.3.1772, fol.4.

325 Peder Pedersen fæster sin fars gård i Hårup af 5 6 0 1 htk. 16.2.1775, fol.22B.

326 Peder Pedersen af Tønning fæster sin fars fradøde bol sst. af 0 4 0 0 htk. 7.12.1792, fol.61B.

327 Peder Pedersen fæster sin far Peder Nielsen Nedenskovs fradøde gård i Burgårde af 2 5 0 1 htk og skov 1 alb. 5.6.1807, fol.102.

328 Peder Pedersen fæster Søren Jensens fradøde gård i Hårup af 5 1 0 0 htk og ægter enken. 1.7.1818, fol.172.

329 Peder Pedersen fra Nimdrup fæster Jens Nielsens gård i Sejt af 1 4 1 2½ htk. 18.8.1820, fol.181.

330 Peder Pedersen fra Åstrup fæster Peder Madsens hus i Føvling af 0 3 3 1 7/11 htk. 18.8.1820, fol.183B.

331 Peder Pedersen fra Tyrsting fæster Mikkel Pedersens fradøde gård i Føvling af 4 3 3 ¼ htk. 18.10.1841, fol.234B.

332 Peder Christian Pedersen af Føvling fæster Christen Jensens gård sst. af 4 4 0 0 htk. 18.3.1832, fol.208B.

333 Peder Pedersen Rask fæster Christen Pedersens fradøde gård i Føvling af 4 4 0 0 htk og ægter enken. 20.11.1800, fol.83.

334 Peder Rasmussen Smed fæster Niels Jacobsens hus i Ring. 18.11.1799, fol.80.

335 Peder Staaholm i Åstrup fæster et hus sst. af 0 4 0 1 1/5 htk. 9.5.1812, fol.131.

336 Peder Steffensen fæster sin far Steffen Pedersens gård i Klovborg af 3 0 3 0 htk. 20.4.1809, fol.112.

337 Peder Steffensen fæster Jørgen Pedersens gård Nedergård i Grædstrup sogn af 5 3 3 1 htk. 27.9.1809, fol.113.

338 Peder Steffensen fra Nedergård fæster Anders Sørensens hus i Løvet af 0 4 0 0 htk. 4.7.1811, fol.126.

339 Peder Steffensen fra Løvet fæster Mads Nielsens gård i Vingum af 4 0 0 0 htk. 28.4.1815, fol.153.

340 Peder Steffensen i Gammelstrup fæster Anders Christensens gård sst. af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 19.8.1831, fol.203.

341 Peder Sørensen Storgaard i Velling fæster Niels Sørensens fradøde gård sst. af 3 0 0 0 htk. 20.12.1773, fol.13B.

342 Peder Sørensen af Langballe fæster gården Langballe af 6 1 2 1 htk og skov 3 fjk. 18.11.1782, fol.38.

343 Peder Sørensen af Addit fæster sin far Søren Rasmussens gård sst. af 2 3 3 ½ htk og skov 0 0 1 1½ htk. 1.11.1785, fol.46.

344 Peder Sørensen i Davding fæster sin far Søren Pedersens gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 4.7.1811, fol.123.

345 Peder Thomsen i Tyrsting fæster sin far Thomas Rasmussens gård sst. af 4 2 2 2 3/14 htk. 10.2.1810, fol.114B.

346 Peder Thomsen i Føvling fæster Laurids Skrædders hus sst. af 0 3 3 1 7/11 htk. 22.5.1812, fol.137.

347 Peder Thøgersen, født i Davding, fæster sin far Thøger Pedersens fradøde gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 26.7.1816, fol.163.

348 Peder Tømmerby fæster Oluf Rasmussens fradøde hus i Nimdrup af 0 6 3 2 htk og ægter enken. 23.11.1800, fol.85B.

349 Peder Andersen fæster Peder Nielsen Mouridsens fradøde hus i Hårup af 0 4 0 0 htk og ægter enken. 7.9.1798, fol.78B.

350 Poul Mouridsen fæster Jørgen Froms hus i Vinding. 6.4.1779, fol.30B.

351 Poul Mouridsen fæster huset Poulslyst i Vinding af 0 4 0 1 htk og skov 1/3 alb. 7.12.1792, fol.62.

352 P. Hansen, godsforvalter på Mattrup fæster Anders Jensens enkes gård i Tirsvad af 4 1 2 ½ htk. 13.11.1841, fol.240.

353 P. Hansen, godsforvalter på Mattrup, fæster bolstedet Sønderskov i Klovborg sogn af 0 6 1 0 htk. 13.11.1841, fol.241.

354 Rasmus Andersen af Føvling fæster Anders Lauridsens fradøde gård i Ring af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 16.5.1807, fol.100B.

355 Rasmus Andersen fæster Oluf Sørensens fradøde gård i Tirsvad af 4 1 2 ½ htk og ægter enken. 18.8.1820, fol.181B.

356 Rasmus Andersen fæster Morten Nielsen Kjærs gård Håbegård på Føvling Mark af 4 4 0 0 htk. 29.9.1838, fol.226.

357 Rasmus Christensen af Velling fæster sin svigerfar Jens Baltsersens gård i Sønder Vissing af 2 5 3 1½ htk og skov 1½ alb. 17.6.1786, fol.51B.

358 Rasmus Christensen af Træden fæster sin far Christen Rasmussens gård sst. af 4 5 3 9/65 htk. 22.5.1794, fol.63.

359 Rasmus Clausen fæster Niels Tolstrups hus i Tønning. 15.5.1786, fol.50.

360 Rasmus Christensen Elling fæster Peder Hansens fradøde gård i Træden af 4 5 3 9/65 htk. 1799/1800?, fol.82.

361 Rasmus Frederiksen fæster Erik Jensens bol Fredebo på Brædstrup Mark af 0 4 2 0 htk og ny matr. 1 2 2 2½ htk. 23.7.1848, fol.244.

362 Rasmus Hansen fæster Steffen Sørensens fradøde gård i Velling af 2 7 1 1 9/13 htk og skov 1 10/13 alb og ægter enken. 23.11.1796, fol.69B.

363 Rasmus Hansen fæster Niels Rasmussen Bødkers gård i Velling af 2 7 1 1 9/13 htk og skov 1 10/13 alb. Mageskifte mellem fæsterne. 9.1.1804, fol.94B.

364 Rasmus Holgersen i Åstrup fæster Anders Mortensens hus sst. af 0 1 0 0 htk og skov 1 1/5 alb. Kaldes også Skrædder. 9.5.1812, fol.130B.

365 Rasmus Jensen af Løvet fæster Jens Nielsens gård i Vinding af 2 3 3 0 htk og skov 2 alb. 10.11.1784, fol.42B.

366 Rasmus Jensen fæster Laurids Jensens gård i Sønder Vissing af 2 5 0 2/3 htk og skov 1½ alb. 22.11.1796, fol.68B.

367 Rasmus Jensen fæster Peder Knudsens gård i Brædstrup af 4 5 0 0 htk og skov 0 0 1 1 htk. 26.8.1805, fol.100.

368 Rasmus Jensen fæster Anders Pedersens hus i Føvling af 0 3 3 1 7/11 htk. 22.5.1812, fol.136B.

369 Rasmus Johansen fæster bolet Raskenborg på Troelstrup Mark af 0 4 0 0 htk. 4.9.1798, fol.77.

370 Rasmus Juliussen af Nørskov fæster sin svogers gård sst. af 3 3 0 1¼ htk. 6.10.1832, fol.214B.

371 Rasmus Jørgensen fæster Johan Rasmussens bol i Sønderskov i Klovborg sogn af 0 6 1 0 htk. 6.3.1810, fol.116.

372 Rasmus Lauridsen fæster sin far Laurids Jensens gård i Klovborg af 3 0 3 0 htk. 26.7.1816, fol.163B.

373 Rasmus Mikkelsen fæster sin far Mikkel Rasmussens fradøde hus i Føvling af 0 3 3 1 7/11 htk. 21.11.1800, fol.84B.

374 Rasmus Nielsen af Sønder Vissing fæster Erik Pedersens gård i Tønning af 5 0 0 1 9/13 htk. 2.10.1797, fol.71B.

375 Rasmus Nielsen af Nedenskov Gårde fæster halvdelen af sin far Niels Rasmussens gård sst. af 4 7 3 1 htk og skov 0 0 2 1½ htk. 20.12.1804, fol.98.

376 Rasmus Pedersen af Nimdrup fæster Rasmus Christensens gård i Ulstrup af 4 4 3 2 htk og skov 2 fjk. 1.12.1775, fol.13.

377 Rasmus Pedersen af Burgårde fæster Rasmus Andersens fradøde gård Vilholt Hovedgård af 4 3 3 2½ htk og ægter enken Sofie Jensdatter. 14.8.1788, fol.59.

378 Rasmus Pedersen fæster sin far Peder Andersens gård i Føvling af 4 4 0 0 htk. 2.2.1813, fol.142B.

379 Rasmus Pedersen i Nimdrup fæster sin far Peder Pedersens fradøde gård sst. af 3 0 1 2¼ htk. 26.6.1817, fol.166B.

380 Rasmus Pedersen får forpagtningsbrev på en gård i Rishede. 30.7.1828, fol.192.

381 Rasmus Rasmussen fæster sin far Rasmus Knudsens gård i Sønder Vissing af 2 5 0 2/3 htk og skov 1½ alb. 22.11.1796, fol.69.

382 Rasmus Rasmussen i Tønning fæster Anders Simonsens gård sst. af 5 0 0 1 3/13 htk. 11.6.1827, fol.190.

383 Rasmus Holgersen Skrædder i Åstrup fæster Anders Mortensens hus sst. af 0 1 0 0 htk og skov 1 1/5 alb. 9.5.1812, fol.130B.

384 Rasmus Knudsen Smed i Addit fæster Kolpengård af 3 2 1 0 htk og skov 2 alb. 9.4.1788, fol.55.

385 Rasmus Sørensen fra Molger fæster Hans Nielsens enkes gård i Nørskov af 3 3 0 0 htk og skov 1¼ alb. 22.12.1842, fol.241B.

386 Rasmus Johansen Tømmermand fæster bolet Raskenborg på Troelstrup Mark af 0 4 0 0 htk. 4.9.1798, fol.77.

387 Simon Sørensen af Velling fæster Søren Thomsens gård i Vinding af 2 2 2 1½ htk og skov 1½ alb. 3.3.1775, fol.20B.

388 Steffen Andersen fæster sin far Anders Lauridsens fradøde gård i Tønning af 2 4 0 0 htk. 5.1.1804, fol.91B.

389 Steffen Nielsen af Davding fæster sin far Niels Nielsens gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 11.10.1785, fol.45B.

390 Steffen Pedersen af Tønning fæster Rasmus Pedersens gård i Ulstrup af 4 4 3 2 htk og skov 2 fjk. 8.3.1778, fol.26.

391 Rasmus Pedersen af Tønning fæster en gård i Ulstrup af 4 4 3 2 htk og skov 2 fjk. 8.3.1778, fol.28.

392 Rasmus Pedersen i Ulstrup fæster Jens Pedersens gård i Tønning af 2 5 0 2 12/13 htk og skov 8/13 alb. 28.5.1781, fol.34.

393 Steffen Pedersen i Føvling fæster af Sillebjergs jorder i Føvling sogn 1/8 af 1 5 0 0 htk og skov 1 fjk, der forhen var fæstet af Anneksgårdens fæster i Føvling. Fæsteren kaldes også Smed. 12.7.1815, fol.158.

394 Steffen Rasmussen af Sønder Vissingkloster fæster sin bror Søren Rasmussens gård sst. af 4 3 0 2 htk og skov 3 fjk. 19.4.1788, fol.56.

395 Steffen Smed i Føvling fæster et hus sst. af 0 3 3 1 7/11 htk. 22.5.1812, fol.136.

396 Steffen Pedersen Smed i Føvling fæster af Sillebjergs jorder i Føvling sogn 1/8 af 1 5 0 0 htk og skov 1 fjk, der forhen var fæstet af Anneksgårdens fæster i Føvling. 12.7.1815, fol.158.

397 Steffen Sørensen fra Bryrup fæster Mads Jørgensens gård i Velling af 3 0 0 0 htk. 20.6.1772, fol.5B.

398 Svend Andersen fra Vingum fæster Jens Jensens fradøde gård i Burgårde af 2 5 0 2 htk. 17.10.1772, fol.8.

399 Søren Andersen i Ring fæster sin stedfar Anders Christensen Pighs gård sst. af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 18.8.1820, fol.180B.

400 Søren Nielsen Bach i Føvling fæster sin far Niels Nielsen Bachs gård sst. af 4 3 3 ¼ htk. 13.9.1839, fol.229.

401 Søren Christensen i Åstrup fæster et hus sst. af 0 4 0 1 1/5 htk. 21.7.1813, fol.150B.

402 Søren Christensen, smed i Ring fæster Søren Sørensens hus sst. 14.7.1818, fol.174.

403 Søren Christensen fra Addit fæster Niels Nielsens enkes gård sst. af 2 3 2 2/5 htk og skov 0 0 1 1½ htk og ægter enken. 10.5.1828, fol.192B.

404 Søren Christian, født i Tønning, fæster Knud Nielsens fradøde gård i Sønder Vissing af 2 5 3 1½ htk og skov 1½ alb. 5.5.1787, fol.53B.

405 Søren Christiansen fæster Claus Frederiksens hus i Ring. 26.11.1833, fol.218B.

406 Søren Pedersen Elling af Gammelstrup fæster sin far Peder Christensens gård sst. af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 6.4.1781, fol.33B.

407 Søren Eriksen, skovfoged, fæster Erik Pinds hus på Tyrsting Mark af 0 2 3 2 1/3 htk. 6.10.1812, fol.141.

408 Søren Eriksen fæster Hans Hansen Bergs bol Rolighed i Tyrsting sogn af 0 5 2 2 htk og skov 0 2 1 1 htk. 2.2.1813, fol.146B.

409 Søren Frandsen, født i Træden, fæster sin far Frands Jensens gård sst. af 4 5 3 7/65 htk. 31.8.1819, fol.176B.

410 Søren Hansen fæster Hans Sørensen Nymanns fradøde hus i Davding. 6.12.1797, fol.73.

411 Søren Hansen af Ring fæster Hans Jensen Vestergaards gård sst. af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk. 14.4.1832, fol.210.

412 Søren Iversen fra Dørup fæster Pindsmølle af 1 3 2 0 htk og mølleskyld 6 3 0 0 htk og skovskyld 0 01 1 htk. 8.3.1828, fol.193.

413 Søren Jensen af Træden fæster Jørgen Mortensens fradøde gård sst. af 4 5 3 9/65 htk. 14.7.1812, fol.127B.

414 Søren Jensen fra Træden fæster Christen Nielsen Tebstrups fradøde gård i Gammelstrup af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 3.7.1815, fol.157.

415 Søren Jensen fæster sin far Jens Sørensens hus i Grædstrup af 0 2 0 ½ htk. 19.12.1816, fol.65B.

416 Søren Jepsen af Tønning fæster Erik Lauridsens gård sst. af 2 5 0 2 12/13 htk og skov 8/13 alb. 31.7.1772, fol.7.

417 Søren Nielsen Kjær fra Føvling fæster Jacob Mortensens fradøde gård i Træden af 4 5 3 9/65 htk. 19.9.1795, fol.67.

418 Søren Sørensen Krejbjerg fæster Peder Pedersens fradøde gård i Hårup af 5 1 0 0 htk og ægter enken. 23.5.1794, fol.65.

419 Søren Sørensen Krejbjerg i Føvling fæster et hus sst. af 0 3 3 1 7/11 htk. 22.5.1812, fol.134.

420 Søren Lauridsen af Addit fæster sin far Laurids Nielsens gård sst. af 2 3 3 0 htk og skov 0 0 1 1½ htk. 15.6.1782, fol.39.

421 Søren Madsen af Tyrsting fæster Peder Andersens fradøde gård i Sønder Vissing af 2 5 3 2 htk. marts 1778, fol.27.

422 Søren Madsen af Tyrsting fæster Peder Andersens gård i Sønder Vissing af 2 5 3 2 htk. 8.3.1778, fol.30.

423 Søren Mikkelsen fra Ris fæster Niels Mikkelsens fradøde gård i Sønder Vissingkloster af 4 2 1 11/32 htk og skov 3 fjk. 29.3.1827, fol.187B.

424 Søren Mortensen fra Åle fæster Hans Nielsens fradøde ½ gård Våbensholm af 7 2 1 2½ htk og skov 0 2 3 2½ htk. 1.11.1815, fol.159.

425 Søren Nielsen af Hårup fæster sin fars gård sst. af 5 6 0 1 htk. 28.3.1775, fol.23.

426 Søren Nielsen af Troelstrup fæster Søren Jensens fradøde hus i Tønning. 7.12.1782, fol.39B.

427 Søren Nielsen fæster sin svigerfar Jens Smeds hus i Vinding af 0 4 0 1 htk og skov 1/3 alb. 24.11.1796, fol.70.

428 Søren af Gribstrup fæster Peder Hansens fradøde gård sst. af 4 1 2 1 4/5 htk og ægter enken. 10.12.1831, fol.205B.

429 Søren Nielsen af Vindelev fæster Frands Knudsens gård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/4 htk. 29.7.1834, fol.221B.

430 Søren Olufsen fæster sin far Oluf Sørensens fradøde gård i Velling af 2 7 1 1 9/13 htk og skov 1 10/13 alb. 24.11.1796, fol.70B.

431 Søren Pedersen af Gammelstrup fæster Niels Jensens fradøde gård sst. af 3 7 1 5/8 htk og skov ½ alb. 5.4.1777, fol.25.

432 Søren Pedersen, født i Velling, fæster Hans Kolpens gård i Bryrup af 2 7 3 2 htk og skov 1 10/13 alb. 1.12.1784, fol.43.

433 Søren Pedersen af Nedenskov fæster Niels Jensens gård i Davding af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 24.9.1785, fol.44B.

434 Søren Pedersen af Burgårde fæster sin svigerfar Frands Nielsens gård i Nimdrup af 3 0 1 2½ htk. 3.9.1798, fol.76

435 Søren Pedersen af Burgårde fæster Christen Andersens fradøde gård sst. af 2 5 0 1 htk og skov 1 alb og ægter enken. 10.6.1811, fol.122B.

436 Søren Pedersen fra Langballe fæster Morten Jacobsens ½ af hovedgården Vilholt af 4 3 3 2½ htk. 1.7.1818, fol.171B.

437 Søren Pedersen, født i Tyrsting, fæster sin far Peder Pedersens gård sst. 4 2 2 2 3/14 htk. 31.8.1819, fol.175.

438 Søren Rasmussen af Sønder Vissingkloster fæster sin far Rasmus Andersens gård sst. af 4 3 0 2 htk og skov 3 fjk. 16.6.1781, fol.35.

439 Søren Rasmussen fæster sin far Rasmus Vestergaards gård i Addit af 2 3 2 2/5 htk og skov 1½ alb. 20.11.1800, fol.83B.

440 Søren Rasmussen fæster sin far Rasmus Andersens gård i Føvling af 4 4 0 0 htk. 2.12.1801, fol.87B.

441 Søren Rasmussen af Nørskov fæster sin stedfar Niels Rasmussens gård sst. af 3 3 0 1¼ htk. 1.3.1810, fol.115.

442 Søren Sørensen Smed fæster Jens Steffensens gård i Ring af 2 2 2 3/13 htk og skov 1 fjk og ægter formandens datter. 5.6.1807, fol.101.

443 Søren Steffensen fæster Anders Nielsens hus i Træden af 0 4 0 0 htk. 9.5.1812, fol.133.

444 Søren Sørensen af Davding fæster sin fars fradøde gård sst. af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 16.3.1791, fol.60.

445 Søren Sørensen i Ring fæster et hus sst. 27.9.1809, fol.113B.

446 Søren Sørensen fæster Jens Jensens udflyttergård Jensgård i Vingum af 4 0 0 0 htk. 4.7.1811, fol.124.

447 Søren Thomsen , født på Flåris, fæster sin far Thomas Hansens gård sst. af 3 0 3 0 htk. 27.8.1812, fol.138B.

448 Søren Pedersen Vilholt af Tønning fæster Morten Møllers gård sst. af 5 2 1 2 11/12 htk og skov 1 1/13 alb. 1.5.1772, fol.2B.

449 Terkild Jensen af Sønder Vissingkloster fæster sin far Jens Pedersens ½ gård sst. af 4 3 3 2 htk. 1.5.1772, fol.4.

450 Them Madsen i Tyrsting fæster Niels Jensens gård sst. af 4 2 2 2 3/14 htk. 30.10.1799, fol.79.

451 Thomas Borup, præst i Åle og Tørring, fæster Klovborg Kirkejord af 0 3 0 0 htk. 27.12.1806, fol.100B.

452 Thomas Pedersen fæster sin far Peder Smeds hus i Løvet af 0 1 1 1 htk. 27.10.1810, fol.119B.

453 Thomas Rasmussen fæster Søren Flåris gård i Tyrsting af 4 2 2 2 3/4 htk. 29.12.1802, fol.88B.

454 Thyge Nielsen fra Halle fæster Jens Pedersens fradøde gård i Tønning af 2 5 0 2 12/13 htk og skov 8/13 alb. 4.1.1774, fol.14B.

455 Thyge Steffensen fra Føvling fæster Laurids Knudsens gård i Træden af 4 6 1 3/5 htk og skov 2/15 alb. 19.11.1819, fol.178B.

456 Thøger Mortensen fæster Peder Sørensens gård i Velling af 2 7 3 2 htk og skov 1 10/13 alb. 30.11.1786, fol.52.

457 Thøger Pedersen fæster Markus Thøgersens gård i Davding af 2 4 1 4/5 htk og skov 1 7/10 alb. 16.3.1791, fol.60.

458 Ulrik Holgersen fæster Søren Sørensens gård i Dalsgårde af 4 1 0 1 htk. 3.9.1810, fol.118.

459 Ulrik Pedersen af Grædstrup fæster Jørgen Andersens gård i Slagballe af 2 2 2 2½ htk. 8.7.1772, fol.6.

SLUT


Start

Rask gods fæsteuddrag


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I disse fæsteekstrakter angives så vidt muligt: Fæsterens navn, fødested eller tidligere opholdssted, fæstestedet, tidligere beboer og eventuel ægtefælle, hartkornsangivelse og dato, mens indfæstning og landgilde ikke opgives. Personnavne er standardiserede og stednavne følger Traps's 5. udgave.
Der er ikke udarbejdet register.Rask gods
Fæsteprotokol
1719-1837
G 363-1


BORING BY


1 Laurids Jørgensen fæster den ½ gård i Boring, som han selv bebor. 16.5.1719, fol.1.

2 Jens Jørgensen fæster den ½ gård i Boring, som hans far fradøde. 16.5.1719, fol.1.

3 Peder Nielsen , født i Kørup, fæster den ½ gård i Boring som Rasmus Jensen fradøde, 4 5½ 0 0 htk. 16.5.1719, fol.1B.

4 Christen Jørgensen fæster den ½ gård i Boring, som Søren Jensen fradøde. 16.5.1719, fol.1B.

5 Hans Jørgensen fæster den ½ gård i Boring, som hans far fradøde. 16.5.1719, fol.2.

6 Peder Jensen fæster den ½ gård i Boring, som Terkild Jensen har afstået. 16.5.1719, fol.2.

7 Morten Hansen fæster den ½ gård i Boring, som hans far har afstået. 16.5.1719, fol.2B.

8 Peder Eskildsen fæster ½ gård i Boring. 16.5.1719, fol.2B.

9 Søren Sørensen fæster det bolshus i Boring, som han selv bebor. 16.5.1719, fol.3.

10 Søren Andersen fæster det bolshus i Boring, som Jens Pedersen fradøde. 16.5.1719, fol.3.

11 Niels Christensen fæster det hus i Boring, som han selv bebor, 0 1 0 0 htk. 18.5.1716, fol.3B.

12 Henrik Hees, fæster det gadehus i Boring, som Laurids Clausen har afstået. 4.5.1714, fol.3B.

13 Frands Nielsen fæster et gadehus i Boring. 16.5.1719, fol.4.

14 Birgitte Jensdatter fæster et gadehus i Boring. 16.5.1719, fol.4.

15 Terkild Poulsen fæster et gadehus i Boring. 24.3.1715, fol.4B.

16 Palle Nielsen fæster Kappelbjerghus. 16.5.1719, fol.4B.

OVER OG NEDER KODALLUND

17 Hans Davidsen fæster ½ gård i Neder Kodallund. 16.5.1719, fol.5.

18 Hans Jensen fæster den ½ gård i Neder Kodallund, som hans far fradøde. 16.5.1719, fol.5.

19 Niels Jensen fæster ½ gård i [mgl]. 16.5.1719, fol.5B.

20 Mads Pedersen fæster den ½ gård i Over Kodallund, som Jens Pedersen fradøde, 4 6 3 1 htk. 16.5.1719, fol.5B.

21 Jens Jensen fæster et bolshus. 16.5.1719, fol.6.

HONUM BY

22 Rasmus Nielsen fæster ¼ gård i Honum. 16.5.1719, fol.6.

23 Maren Jørgensdatter fæster ¼ gård i Honum. 16.5.1719, fol.6B.

24 Jens Sørensen fæster ½ gård i Honum. 16.5.1719, fol.6B.

25 Rasmus Sørensen fæster den ½ gård i Honum, som Jens Rasmussen fradøde, 4 2 3 2½ htk. 16.5.1719, fol.7.

26 Søren Rasmussen fæster den ½ gård i Honum, som Hans Nielsen har afstået, 4 2 3 2½ htk. 16.5.1711, fol.7.

27 Søren Nielsen fæster ½ gård. 16.5.1719, fol.7B.

28 Jørgen Jensen fæster den ½ gård i Honum, som Søren Rasmussen fradøde. 16.5.1719, fol.7B.

29 Hans Hansen fæster ½ gård i Honum. 16.5.1719, fol.8.

30 Søren Mikkelsen fæster den ½ gård i Honum, som hans far har afstået. 16.5.1719, fol.8.

31 Niels Jørgensen fæster ½ gård i Honum. 16.5.1719, fol.8B.

32 Iver Sørensen fæster ½ gård i Honum. 16.5.1719, fol.8B.

33 Bertel Pedersen fæster ¼ gård i Honum. 16.5.1719, fol.9.

34 Enevold Jensen fæster ¼ gård. 16.5.1719, fol.9.

35 Peder Jørgensen fæster ½ gård i Honum. 16.5.1719, fol.9.

36 Joen Iversen fæster et bolshus i Honum. 16.5.1719, fol.9B.

37 Christoffer Nielsen fæster det hus i Honum, som Niels Frandsen fradøde, 0 1 0 1 htk. 5.4.1714, fol.9B.

38 Niels Andersen fæster det hus i Honum, som Mikkel Sørensen har afstået med ophold til Anne Christensdatter. 11.8.1713, fol.9B.

39 Jørgen Skomager fæster det gadehus i Honum, som Christoffer Nielsen har afstået. 8.5.1714, fol.10.

40 Peder Pedersen fæster det gadehus i Honum, som Jens Knudsen har afstået. 12.4.1712, fol.10.

41 Christen Snedker fæster et gadehus i Honum. 10.7.1713, fol.10.

42 Mikkel Sørensen, født i Honum, fæster det gadehus sst, som Kirsten Jørgensdatter har afstået. 12.7.1716, fol.10B.

43 Kirsten Jørgensdatter fæster et gadehus i Honum. 16.5.1712, fol.10B.

44 Jeppe Nielsen fæster et gadehus i Honum. 16.5.1719, fol.10B.

45 Mads Mortensen fæster et gadehus i Honum. 17.5.1719, fol.11.

46 Knud Jensen fæster et hus kaldet Troldhuset på Honum Mark. 16.5.1719, fol.11.

47 Hans Pedersen fæster et bolshus i Honum Skov. 17.5.1719, fol.11.

HORNBORG SOGN OG BY

48 Morten Mikkelsen fæster den gård i Hornborg, som hans far Mikkel Sørensen fradøde. 17.5.1719, fol.11B.

49 Jens Christensen fæster den gård i Hornborg, som Søren Hansen har afstået. 17.5.1719, fol.11B.

50 Søren Mikkelsen fæster den ½ gård i Hornborg, som Mikkel Christensen fradøde. 17.5.1719, fol.12.

51 Jens Jørgensen fæster den ½ gård i Hornborg, som Søren Jacobsen har afstået. 17.5.1719, fol.12.

52 Søren Hansen fæster den ½ gård i Hornborg, som Hans Jensen fradøde, 6 0 2 1 htk. 17.5.1719, fol.12B.

53 Jørgen Christensen fæster et hus i Hornborg. 17.5.1719, fol.13.

54 Peder Frandsen fæster et hus i Hornborg. 17.5.1719, fol.13.

55 Niels Jacobsen fæster et hus i Hornborg. 2.2.1718, fol.13B.

56 Morten Mortensen fæster et hus i Hornborg. 3.3.1718, fol.13B.

57 Peder Mortensen fæster et hus i Hornborg. 17.5.1719, fol.14.

58 Villum Olufsen fæster den bolig i Hornborg, som hans far fradøde og hans stedmor har afstået. 14.4.1708, fol.14.

59 Hans Sørensen fæster det hus i Hornborg, som Karen Skokone fradøde. 12.8.1717, fol.14B.

FLEMMING

60 Niels Pedersen af Flemming fæster det hus sst, som Jørgen Nielsen fradøde og enken Maren Andersdatter har afstået. 1.11.1704, fol.14B.

61 Jens Knudsen fæster ½ gård i Flemming. 17.5.1719, fol.15.

62 Peder Nielsen fæster ½ gård i Flemming. 17.5.1719, fol.15.

KALHAVE

63 Thomas Holgersen fæster den ½ gård i Kalhave, som hans far Holger Nielsen fradøde. 17.5.1719, fol.15B.

64 Jacob Poulsen fæster den ¼ gård i Kalhave, som hans far Poul Christensen fradøde. 17.5.1719, fol.15B.

65 Niels Pedersen fæster ¼ gård i Kalhave. 17.5.1719, fol.16.

66 Knud Mogensen fæster et gadehus i Kalhave. 17.5.1719, fol.16.

HATTING HERRED. KORNING SOGN OG BY

67 Søren Thomsen fæster den ½ gård i Korning, som hans far har afstået. 17.5.1719, fol.16B.

68 Rasmus Jensen Krarup af Merring fæster den ½ gård i Korning, som Jens Andersen har afstået, 3 3 3 ½ htk. 17.5.1719, fol.17.

TAMDRUP SOGN. LUND

69 Christen Pedersen fæster den ½ gård i Lund, som Peder Bonde fradøde. 17.5.1719, fol.17B.

70 Peder Nielsen fæster den ½ gård i Lund, som Peder Bonde fradøde. 16.8.1718, fol.17B.

UNDERUP SOGN OG BY

71 Niels Eriksen fæster en gård i Underup. 17.5.1719, fol.18.

72 Rasmus Thøgersen fæster den ½ gård i Underup, som han selv bebor. 17.5.1719, fol.18B.

73 Peder Hansen fæster den ½ gård i Underup, som han selv bebor. 17.5.1719, fol.18B.

VORBJERG OG TORP

74 Rasmus Rasmussen og Jørgen Christensen i Torp fæster ½ ødegårds jord beliggende på Vorbjerg Mark, 3 0 3 2 htk. 17.5.1719, fol.19.

75 Iver Rasmussen i Torp fæster ¼ ødegårds jord på Torp Mark, 1 3 0 1 htk. 17.5.1719, fol.19B.

76 Rasmus Thøgersen fæster den ½ gård i Underup, som han selv bebor. 17.5.1719, fol.20. (Sml. lbnr.72)

77 Kaptajn Coppeliou fæster den selvejergård i Underup, som Rasmus Jensen har afstået, 7 1 1 ½ htk, og som Rask ejer herligheden til. 26.5.1719, fol.20B.

KOKBORG

78 Jørgen Jensen fæster det hus i Kokborg, som Søren Hansen fradøde. 10.3.1718, fol.21.

79 Maren Nielsdatter fæster et hus i Kokborg. 12.6.1718, fol.21.

80 Jens Villadsen fæster et hus i Kokborg. 18.5.1719, fol.21B.

81 Laurids Madsen fæster et hus i Kokborg. 18.5.1719, fol.21B.

82 Niels Nielsen fæster et hus i Kokborg. 18.5.1719, fol.22.

83 Jens Rasmussen Møller fæster Navlhale Mølle på Rask Mark, som han selv bebor. 16.5.1719, fol.22.

HVIRRING SOGN. BORING ANNEKS
84 Peder Nielsen af Boring fæster den bolig sst, som Mads Lauridsen fradøde. 17.5.1719, fol.22B.

HORNBORG SOGN OG BY ANNEKSGÅRD

85 Søren Jensen af Hornborg fæster den gård sst, som Jørgen Mikkelsen fradøde. 17.5.1719, fol.23.

KALHAVE ANNEKSGÅRD

86 Terkild Andersen i Kalhave fæster ½ gård sst, som hans gamle mor har afstået. 11.12.1711, fol.23.

KOLDINGHUS AMT. ULDUM SOGN OG BY

87 Mikkel Sørensen fæster den ½ gård i Uldum, som Christen Andersen fradøde. 17.5.1719, fol.23B.

88 Jens Mogensen, født i Hosby, fæster den ½ gård i Uldum, som Christen Sørensen har afstået. 16.3.1713, fol.24.

89 Peder Pedersen, født i Uldum, fæster den ½ gård sst, som hans far har afstået. 10.3.1717, fol.24.

90 Rasmus Pedersen, født i Uldum, fæster den ½ gård sst, som hans bror Jens Pedersen har afstået. 17.5.1719, fol.24B.

91 Oluf Christensen, født i Uldum, fæster den ½ gård sst, som Christen Pedersen fradøde. 17.5.1719, fol.24B.

92 Niels Mikkelsen af Snede Mølle, fæster den ½ gård i Uldum, som Hans Clausen fradøde. 17.5.1719, fol.25.

93 Jørgen Rasmussen fæster den ½ gård i Uldum, som hans far har afstået. 17.5.1719, fol.25B.

94 Laurids Knudsen fæster ½ gård i Uldum, 3 5¼ 0 2½ htk. 17.5.1719, fol.25B.

95 Christen Jørgensen fæster ½ gård i Uldum. 17.5.1719, fol.26.

96 Niels Sørensen fæster den ½ gård i Uldum, som hans far fradøde, 3 4 2 2½ htk. 18.5.1719, fol.26B.

97 Anders Christensen fæster den ½ gård i Uldum, som hans far har afstået, 3 4 3 1 htk. 18.5.1719, fol.26B.

98 Jens Steffensen fæster den ½ gård i Uldum, som hans far har afstået, 3 4 3 1 htk. 18.5.1719, fol.27.

99 Hans Nielsen fæster ½ gård i Uldum, 3 6 1 2 htk. 18.5.1719, fol.27B.

100 Hans Madsen fæster ½ gård i Uldum, 3 6 1 2 htk. 18.5.1719, fol.27B.

101 Anders Sørensen fæster det hus i Uldum, som Elle Nielsdatter har afstået og det bols jord, som Oluf Smed fradøde. 24.12.1711, fol.28.

102 Niels Pedersen fra Strabdrup? fæster det bolshus i Uldum, som han selv bebor og et bols jord. 2.5.1709, fol.28.

103 Jørgen Brand fæster et bolshus i Uldum og et øde bols jord. 18.5.1719, fol.28B.

104 Anders Jensen fæster et bolshus i Uldum. 18.5.1719, fol.29.

105 Jens Pedersen fæster et bolshus i Uldum. 18.5.1719, fol.29.

106 Jørgen Villumsen fæster et gadehus i Uldum. 18.5.1719, fol.29B.

107 Maren Pedersdatter fæster et gadehus i Uldum. 18.5.1719, fol.29B.

HEREFTER ANGIVES SOGNENAVNE IKKE.

108 Jørgen Christensen fæster den ½ gård i Fruergård i Ejstrup sogn, som Jens Andersen har afstået. 18.5.1719, fol.30.

109 Christen Poulsen fæster den ½ gård i Nørre Gludsted, som Jens Mouridsen fradøde. 18.5.1719, fol.30.

110 Niels Jensen fæster den ½ gård i Nørre Gludsted, som hans far har afstået. 18.5.1719, fol.30B.

111 Niels Christensen fæster den ½ gård i Drantumhede i Ikast sogn, som han selv bebor. 18.5.1719, fol.31.

112 Laurids Christensen fæster den ½ gård i Snabe i Vrads sogn, som han selv bebor. 12.3.1714, fol.31.

113 Jens Villadsen fæster et hus i Kokborg. 18.5.1719, fol.31B.

114 Niels Nielsen fæster et hus i Kokborg. 18.5.1719, fol.31B.

115 Laurids Madsen fæster et hus i Kokborg. 18.5.1719, fol.32.

116 Knud Jensen, født i Honum, fæster det hus i Boring, som Søren Hjulmand fradøde, 0 1 0 0 htk. 6.3.1720, fol.32B.

117 Peder Johansen i Egeballe Huse fæster den bolig i Boring, som Peder Friis har afstået. Skatterne af kirkejorden svares til Boller gods. 5.4.1720, fol.33.

118 Niels Nielsen af Rask Mølle fæster den ½ gård i Boring, som Jens Jørgensen fradøde, 4 5 3 0 htk. 16.4.1723, fol.33B.

119 Clemen Henriksen Fentz fæster Vingsted Mølle. 19.5.1723, fol.34.

120 Søren Pedersen af Uldum fæster det hus sst, som Karen Vævekone har afstået. 26.5.1723, fol.34B.

121 Niels Lauridsen Bang fæster det hus i Uldum, som Maren Pedersdatter har afstået. [Dato mgl], fol.34B.

122 Christen Terkildsen af Uldum fæster den ¼ gård i Honum, som Enevold Jensen fradøde, 2 1 1 ½ htk. 9.7.1723, fol.35.

123 Søren Mikkelsen af Honum fæster den ½ gård i Neder Kodallund, som Hans Davidsen fradøde, 3 6 3 1½ htk. 11.9.1723, fol.35.

124 Niels Jakobsen af Kalhave fæster den ¼ gård sst, som hans far Jacob Poulsen fradøde, 3 0 2 0 og skov 0 0 1½ 0 htk. 11.11.1724, fol.35B.

125 Søren Jørgensen af Honum fæster den ½ gård i Boring, som Peder Eskildsen fradøde, 4 3 3 2½ htk. 26.3.1725, fol.35B.

126 Troels Mathiasen, født i Norge, fæster det hus i Uldum, som Terkild Nielsen fradøde, 0 2 0 0 htk. 8.1.1725, fol.36.

127 Niels Nielsen af Kokborg fæster den ½ gård i Honum, som Hans Hansen fradøde, 4 1 2 0 htk. 16.3.1726, fol.36.

128 Niels Vingum Smed fæster det hus i Kalhave, som Niels Filt fradøde. 16.5.1725, fol.36B.

129 Mikkel Jensen, født i Honum, får husbondholdbrev på den ½ gård i Kalhave, som hans farbror Christen Sørensen endnu bebor. 1.6.1725, fol.36B.

130 Jørgen Pedersen, født i Honum, fæster den ½ gård sst, som Iver Sørensen fradøde, 4 4 2 ½ htk. 3.6.1725, fol.37.

131 Hans Rasmussen Klakeren, korporal under Riberhus Regiment, fæster et gadehus i Honum. 1.7.1725, fol.37.

132 Niels Jensen, født i Kodallund, fæster den ½ gård i Honum, som Søren Rasmussen fradøde, 4 2 3 2½ htk. 4.9.1725, fol.37B.

133 Jens Sørensen af Hornborg fæster den ½ gård i Boring, som Niels Olufsen har afstået, 4 5 3 0 htk. 13.3.1726, fol.37B.

134 Jørgen Offersen Højer af Uldum fæster den gård i Kalhave, som Terkild Andersen fradøde, 5 3 0 0 og skov 0 0 2 0 htk. 30.3.1726, fol.38.

135 Løjtnant Laurids Wibers fæster et hus i Hornborg, 0 0 2 0 htk. 5.4.1727, fol.38.

136 Anders Christensen, født i Kalhave, fæster det hus sst, som Niels Flintholms enke har afstået. 10.11.1728, fol.38B.

137 Jens Sørensen Stensgaard, født i Stensgård, fæster den ½ gård i Uldum, som kornet Laurids Knudsen Mårslet fradøde, 3 5 1 2½ htk. 26.3.1729, fol.38B.

138 Jens Findsen af Over Kodallund fæster den ½ gård i Honum, som Anders Kokborg har afstået, 4 0 1 2 htk. Sønnen Hans Jensen kan overtage gården uden indfæstning. 20.2.1731, fol.39.

139 Peder Nielsen, født i Honum, fæster den ½ gård sst, som Hans Pedersen fradøde, 4 2 3 2½ htk. 21.2.1731, fol.39B.

140 Christen Hansen fæster Honum Skovhus, som hans far Hans Pedersen bebor, 0 4 2 0 htk. 2.3.1731, fol.39B.

141 Niels Falsen af Horsens fæster det hus i Hornborg, som Jens Snedker fradøde, 0 0 1 0 htk. 19.4.1730, fol.39B.

142 Jens Jørgensen af Honum fæster den ½ gård sst, som hans far fradøde, 4 0 2 2 htk. 16.3.1726, fol.40.

143 Jens Jørgensen af Honum fæster et hus sst, 0 0 0 1 htk. 12.1.1731, fol.40.

144 Laurids Pedersen af Honum fæster det gadehus sst, som hans far fradøde, og hans mor Karen Jensdatter har afstået. 18.4.1731, fol.40B.

145 Søren Jensen af Tørring fæster Hornborg eller Hakkeldal Mølle, som Jørgen Svanholm har afstået, mølleskyld 4 2 0 0, jordskyld 0 1 0 0 htk. 20.4.1731, fol.40B.

146 Morten Thomsen af Korning fæster den gård i Underup, som Niels Eriksen har afstået, 4 6 2 0 og skov 0 1 1 0 htk. 24.4.1731, fol.41.

147 Jesper Jørgensen, født i Kalhave, fæster den ¼ gård sst, som Niels Pedersen har afstået, 3 0 3 1½ htk. 5.1.1732, fol.42B.

148 Christen Sørensen af Boring fæster den ½ gård i Honum, som Jørgen Pedersen fra lbnr.149 fraflytter, 4 4 2 ½ htk, med ophold til enken Johanne Sørensdatter. 28.10.1732, fol.43.

149 Jørgen Pedersen af Honum fæster den ½ gård i Boring, som Christen Sørensen fra lbnr.148 fraflytter, 4 3 3 1½ htk. 28.10.1732, fol.43B.

150 Søren Mikkelsen fæster det gadehus i Honum, som korporal Hans Rasmussen fraflytter. 6.2.1733, fol.44.

151 Rasmus Jensen, født i Åstrup, fæster det gadehus i Boring, som Niels Christensen har afstået. 22.1.1734, fol.44.

152 Jens Sørensen Møller fæster et hus i Kokborg på Rask Hovedgårds Mark. 20.9.1733, fol.44B.

153 Søren Knudsen, født i Tyrsting, fæster den ½ gård i Honum, som Jens Jensens enke bebor, som han ægter, 4 0 1 2 htk. 19.11.1734, fol.47.

154 Niels Nielsen fæster den ½ gård i Kalhave, som Thomas Holgersen har afstået, 5 4 2 1½ htk. Fæsteren har opholdt sig på Rask gods et par år under en retssag mod Klaks Mølle. 1.7.1736, fol.47B.

155 Jørgen Nielsen , født i Daugård, fæster det hus i Hornborg, som løjtnant Wibers fraflytter til påske 1739, 0 0 2 0 htk. 12.11.1738, fol.48.

156 Peder Jensen, født i Nim, fæster den ¼ gård i Underup, som Rasmus Thøgersen fradøde og ægter enken, 2 3 1 0 og skov 0 0 0 1½ htk. 16.2.1739, fol.48.

157 Søren Jørgensen Bøg, født i Uldum, fæster den ¼ gård sst, som er ½ af det hartkorn Niels Kjærgaard har i fæste og resten ved dennes død, 1 6 1 1¼ htk. 13.3.1739, fol.48B.

158 Morten Pedersen Skjemt fæster det hus i Hornborg, som Peder Mortensen har afstået, 0 2 2 2 htk. 22.6.1740, fol.48B.

159 Niels Sørensen, født i Uldum, fæster ½ gård sst, 3 4 3 1 htk. 24.11.1741, fol.49.

160 Søren Christensen af Boring fæster den ½ gård i Kalhave, som Mikkel Jensen fradøde og ægter enken, 5 4 0 0 htk. 6.3.1742, fol.49B.

161 Mads Hansen, født i Uldum, fæster den ½ gård sst, som hans bror Hans Jørgen Hansen og hustru fradøde, 3 6 1 2 htk. Ophold til Hans Nielsens enke og til formandens to børn efter skifte 24.5.1742. 24.5.1742, fol.49B.

162 Søren Knudsen af Honum fæster det hus i Uldum, som Troels Madsen har afstået, 0 1 0 0 htk. 16.2.1743, fol.50.

163 Søren Jensen af Hornborg fæster den gård sst, som hans far Jens Christensen fradøde, 6 6 1 1 htk. 6.3.1743, fol.50.

164 Søren Jepsen Smed, født i Hostrup, fæster det hus i Hornborg, som Villum Smed har afstået, 0 0 1 2 htk. 10.3.1743, fol.50B.

165 Rasmus Pedersen af Honum fæster den ½ gård i Uldum, som hans svigerforældre Oluf Brun og hustru har afstået, 3 6 0 ½ htk. 24.1.1744, fol.50B.

166 Jens Jensen Nørbo i Uldum fæster den ½ gård sst, som Mikkel Sørensen har afstået med ophold til ham og hans hustru, 3 4 1 2½ htk. 18.6.1744, fol.51.

167 Peder Temsen fæster den ½ gård i Lund, som Christen Pedersen fradøde og ægter enken, 4 5 3 2½ htk. 28.11.1744, fol.51.

168 Rasmus Jensen, født i Honum, fæster den ½ gård sst, som Bertel Pedersens enke har afstået, 4 0 1 2 htk. 1.3.1748, fol.51B.

169 Niels Jensen af Havrum fæster den ½ gård sst, som hans morbror Niels Brixen har afstået, 3 2 3 2 og skov 0 0 1 0 htk. 14.3.1749, fol.51B.

170 Laurids Lauridsen af Kalhave fæster de to ¼ parter af hans far Laurids Jensen og af Jens Pedersens gård sst, på grund af mageskifte mellem Laurids Jensen og Poul Jacobsens gårde, der får samlet deres jorder undtagen et tørveskær, der kaldes Skibsballe Mark, 5 2 3 2 og skov 0 0 0 2 htk. 8.7.1751, fol.52.

171 Terkild Jensen af Uldum fæster den ½ gård sst, som hans far Jens Steffensen har afstået, 3 4 3 1 htk. 25.11.1751, fol.53.

172 Jens Sørensen af Hornborg fæster den gård sst, som hans far Søren Hansen har afstået, 6 0 2 2 htk. 21.12.1751, fol.53.

173 Niels Jensen af Uldum fæster den ½ gård sst, som hans far Jens Mogensen fradøde og hans mor Thaler Markusdatter har afstået, 3 4 1 2½ htk. 24.5.1752, fol.53B.

174 Niels Pedersen af Honum fæster den ½ gård sst, som hans stedfar Jens Sørensen har afstået efter hans hustrus død, 4 2 2 1½ htk. 28.12.1752, fol.53B.

175 Laurids Hansen af Uldum fæster den ½ gård sst, som hans far Hans Madsen har afstået, 3 6 1 2 htk. 6.2.1754, fol.54.

176 Terkild Clemensen af Havbjerg fæster den ½ gård i Hornborg, som Mikkel Jensen Brixen fradøde, der druknede i Bjerre å, 4 3 ½ 0 htk. 24.3.1754, fol.54B.

177 Hans Pedersen fæster den ½ gård i Hornborg, som hans far Peder Hansen har afstået, 4 3 ½ 0 htk. 24.9.1754, fol.54B.

178 Niels Jensen, født i Kalhave, fæster den ½ gård sst, som Jesper Jørgensen fradøde, 3 0 3 1½ htk. 28.11.1755, fol.55.

179 Søren Andersen, født i Kalhave, fæster den ½ gård i Uldum, som Henrik Jensen fradøde, 3 6 0 ½ htk. 3.1.1756, fol.55B.

180 Peder Mikkelsen af Honum, fæster den ½ gård i Hornborg, som Jens Jørgensens enke har afstået, 4 6 3 2½ htk. Naboen i gården er Peder Hansens enke. 10.1.1756, fol.55B.

181 Niels Nielsen Hjerrild af Solskov fæster den gård i Havrum, som Thomas Jacobsens enke har afstået og ægter datteren Karen Thomasdatter, 8 1 3 2 og skov 0 0 2 0 htk. 11.5.1750, fol.56.

182 Laurids Jensen Findsen af Honum fæster det hus i Uldum i det såkaldte Gaderum, som Jens Pedersen fradøde, 0 0 3 1 htk. 28.9.1756, fol.56B.

183 Peder Pedersen Væver af Vrønding fæster det hus i Uldum, som degnen Toldorphs enke og Anders Hansen har afstået. 12.10.1756, fol.56B.

184 Niels Sørensen. født i Havrum, fæster Navlhale Mølle på Rask Hovedgårds Mark, som Jens Rasmussen fradøde og enken har afstået. (Der nævnes en del marknavne). 14.6.1757, fol.57.

185 Peder Pedersen fæster den gård i Kalhave, som hans mor Niels Nielsens enke har afstået, 5 4 2 1½ htk. 1.12.1757, fol.57.

186 Hans Olufsen, født i Andkær, fæster den gård i Korning, som Søren Thomsen har afstået, 6 7 2 1 htk. Fæsteren er svoger på Søren Thomsens afdøde hustrus side. 29.5.1758, fol.57B.

187 Morten Albertsen, født i Kalhave, fæster den ¼ gård sst, som Niels Jacobsen har afstået og ægter datteren, 3 0 3 1½ htk. 16.8.1758, fol.57B.

188 Mikkel Mikkelsen Skrædder fæster det hus i Uldum, som Jørgen Lauridsen har afstået, 0 0 3 2 htk. 2.4.1759, fol.58.

189 Jens Mortensen, født i Hornborg, fæster Anneksgården sst, som Peder Pedersen fradøde, 6 5 0 2 htk. 8.2.1760, fol.58.

190 Søren Lauridsen af Kalhave fæster den gård sst, som hans far Laurids Jørgensen har afstået med ophold til forældrene, 5 4 ½ ½ og skov 0 0 1 2½ htk. 1.3.1760, fol.58B.

191 Niels Pedersen af Hornborg fæster den gård sst, som hans far Peder Hansen fradøde og hans mor har afstået, 4 6 3 2½ htk. 14.11.1760, fol.58B.

192 Christen Christensen fæster den gård i Boring, som hans far Christen Jørgensen og mor Anne Elisabeth har afstået, 4 4 3 7/8 htk. 25.11.1760, fol.59B.

193 Niels Sørensen fæster den ½ gård i Honum, som Thyge Rasmussen fradøde og ægter enken, 4 3 3 1 htk. 12.1.1761, fol.60.

194 Jens Eriksen fæster det hus i Boring, som hans far fradøde, 0 1 0 0 htk. 2.4.1761, fol.60.

195 Peder Olufsen af Vrønding fæster den ½ gård i Boring, som Peder Ravn fradøde, skifte 12.2.1761, og enken har afstået. Han ægter den ældste datter Margrethe Kirstine, 2 6 2 2 htk. 15.4.1761, fol.60B.

196 Christen Frandsen af Hornborg fæster den gård sst, som hans far Frands Christensen fradøde. Matrikel nr.14, 4 1 2 2 htk. 24.7.1761, fol.60B.

197 Terkild Pedersen af Uldum fæster den ½ gård sst, som Christen Olufsen fradøde og ægter enken Else Christensdatter, 3 5 1 2½ htk. 23.12.1761, fol.61.

198 Hans Mortensen fæster den ½ gård i Boring, som Jens Sørensen sidst beboede, 4 4 3 7/8 htk. 10.1.1762, fol.61.

199 Henrik Mortensen Skjemt, murermester i Hornborg, fæster det hus sst, som hans far Morten Pedersen, murermester, har afstået, og sergeant Hans Kjeldbæk fraflytter, 0 2 2 2 htk. 21.1.1763, fol.61B.

200 Rasmus Christensen af Honum fæster det bolshus i Over Kodallund, som Peder Jensen og hustru bebor og ægter datteren, 0 3 3 2 htk. 6.5.1763, fol.61B.

201 Rasmus Pedersen fæster Schæfferhuset der kaldes Kokborg på Rask Hovedgårds Mark. Han skal være hyrde på Rask. Der nævnes en del marknavne. 30.5.1763, fol.62.

202 Niels Johansen Spormann i Tørringholt Skovhus fæster Rask Skovhus i Honumskov, som nu bebos af prokurator Bolund. Fæsteren skal være skovfoged og skytte på Rask. 5.8.1763, fol.62B.

203 Thomas Pedersen Nybye af Uldum fæster Uldum Priviligerede Kro og Værtshus, som hans far fradøde og hans stedmor har afstået, 3 5 1 2½ htk. 18.8.1763, fol.63B.

204 Laurids Pedersen af Honum fæster det hus sst, som Mads Foged sidst beboede. 12.5.1740, fol.64.

205 Jens Sørensen fæster et hus i Boring, 0 1 3 2 htk. 26.6.1756, fol.64.

206 Søren Knudsen fæster den ½ gård i Boring, som Frands Hansen har afstået, 4 4 3 7/8 htk. 12.5.1757, fol.64B.

207 Niels Christoffersen af Honum fæster det hus sst, som hans far har afstået, 0 1 0 1 htk. 6.4.1758, fol.64B.

208 Rasmus Thomsen fæster den ½ gård i Boring, som Mikkel Ladefoged fradøde, 4 4 3 7/8 htk. 7.1.1759, fol.65.

209 Hans Jensen Findsen af Honum fæster den ½ gård sst, som hans far fradøde, 4 0 1 2 htk. 12.3.1760, fol.65B.

210 Peder Bertelsen fæster den ½ gård i Honum, som hans far Bertel Pedersen har afstået, 4 3 3 1 htk. 21.6.1761, fol.65B.

211 Jørgen Hansen fæster den ½ gård i Honum, som Niels Jørgensen har afstået, 4 4 2 ½ htk. 5.11.1760, fol.66.

212 Christen Sørensen Lund fæster den ½ gård i Honum, som hans far Søren Lund har afstået, 4 0 2 2 htk. 6.11.1760, fol.66B.

213 Laurids Frandsen fæster et jordløst hus i Boring. 8.2.1761, fol.67.

214 Rasmus Steffensen Skrædder fæster et hus i Boring, 0 1 0 0 htk. 5.10.1761, fol.67.

215 Jens Pedersen fæster den ½ gård i Boring, som Niels Møller sidst beboede, 4 4 3 7/8 htk. 12.1.1762, fol.67B.

216 Christen Rasmussen af Honum fæster det jordløse hus sst, som Oluf Rasmussen sidst beboede. 27.9.1762, fol.67B.

217 Peder Markussen af Honum fæster det hus sst, som Henrik Hjuler sidst beboede, 0 0 0 1 htk. 27.9.1762, fol.68.

218 Jørgen Jensen fæster et jordløst hus i Boring. 16.3.1763, fol.68.

219 Peder Hansen Hjuler af Honum fæster det jordløse hus sst, som Peder Smed sidst beboede. 4.4.1763, fol.68B.

220 Hans Hansen fæster den ½ gård i Honum, som Søren Jensen fradøde, 4 0 2 2 htk. 12.4.1763, fol.68B.

221 Iver Jensen fæster den ½ gård i Neder Kodallund, som Peder Markussen har afstået, 3 3 3 1½ htk. 27.4.1763, fol.69.

222 Niels Knudsen af Boring fæster den gård sst, som Jørgen Sørensen fradøde, 4 4 3 7/8 htk. 26.5.1763, fol.69B.

223 Niels Bertelsen af Honum fæster det hus sst, som Anders Nielsen sidst beboede, 0 1 0 1 htk. 11.12.1763, fol.70.

224 Jeppe Jensen fæster ½ gård i Boring, 4 4 3 7/8 htk. 31.12.1763, fol.70.

225 Søren Lauridsen af Honum fæster det jordløse hus sst, som Birgitte Rasmusdatter sidst beboede. 10.1.1764, fol.70B.

226 Christian Rudolf Olufsen Smed i Uldum fæster det hus sst, som Peder Jørgensen Smed frarømte, 0 1 0 0 htk. 5.3.1764, fol.71.

227 Peder Jensen af Honum fæster det jordløse hus sst, som Mads Lauridsen sidst beboede. 12.3.1764, fol.71B.

228 Niels Jensen Brun af Kalhave fæster den gård sst, som hans far Jens Nielsen Brun har afstået, 5 1 3 0 htk. 10.1.1718.

229 Thomas Jensen får husbondholdbrev på den ½ selvejergård i Kalhave, som hans far Jens Andersen Bisgaard har afstået. 4.2.1718, fol.72.

230 Henrik Bentsen fæste den gård under Højgård gods i Havrum, som Søren Nielsen fradøde, og ægter enken, jordebogen nr.1, 7 3 3 1 htk. 24.5.1736, fol.72.

231 Niels Sørensen Lund født i Honum, fæster den ½ gård sst, som Christen Sørensen fradøde, 4 4 2 ½ htk. 2.3.1737, fol.72B.

232 Christen Knudsen, født i Kalhave, fæster den ¼ gård i Neder Kodallund, som Hans Jensen har afstået, 2 7 1 2¼ htk. 24.3.1739, fol.73.

233 Niels Steffensen af Uldum fæster det hus i Hornborg, som Hans Sørensen fradøde, 0 0 3 0 htk. 28.12.1740, fol.73B.

234 Niels Rasmussen, født i Åle, fæster den ½ gård i Havrum, som Christen Christensen fradøde og ægter enken Maren Hansdatter. 16.1.1742, fol.74.

235 Hans Pedersen af Underup fæster den gård sst, som hans far Peder Hansen har afstået, 4 6 2 0 htk. 24.1.1743, fol.74.

236 Hans Jensen Friis af Boring fæster den ½ gård sst, som hans mor Jens Sørensens enke har afstået, 4 5 3 0, udlignet til 4 4 3 1 htk. 20.12.1747, fol.74B.

237 Jørgen Terkildsen fæster det hus i Kalhave, som Peder Hansen Hjulmand afstår til påske. 26.12.1753, fol.75.

238 Jacob Nielsen, født i Kalhave, fæster den ½ gård i Over Kodallund, som Mads Pedersen fradøde og ægter enken, 4 6 3 1 htk. 10.2.1756, fol.75B.

239 Niels Andersen fæster den gård i Kalhave, som hans forældre har afstået mod ophold. 5 1 2 1 htk. 3.1.1759, fol.75B.

240 Laurids Pedersen i Præstlund fæster den ½ gård i Lund, som Jens Enevoldsen har afstået, 4 5 3 2½ htk, og udbetaler til Peder Nielsen og Christen Nielsen arv efter deres far Niels Pedersen, der tidligere beboede denne gård, skifte 31.3.1753, efter deres mor Gertrud Christensdatter, skifte 18.11.1754 og efter deres bror Hans Nielsen. 4.4.1762, fol.76B.

241 Jørgen Kalhave fæster et jordløst hus i Boring, som han selv har haft i fæste i 6 år. 9.3.1765, fol.77.

242 Henrik Mikkelsen fæster et jordløst hus i Honum, som han selv har haft i fæste i 5 år. 9.3.1765, fol.77B.

243 Niels Grølsted fæster et hus i Hornborg, som han selv har haft i fæste i 9 år, 0 0 0 2 htk. 9.3.1765, fol.77B.

244 Terkild Jørgensen fæster den gård i Kalhave, som han selv har haft i fæste i 10 år, 5 4 3 1 og skov 0 0 3 0 htk. 9.3.1765, fol.78.

245 Rasmus Pedersen fæster et jordløst hus i Kalhave, som han selv har haft i fæste i nogle år. 9.3.1765, fol.78B.

246 Jacob Jensen fæster et jordløst hus i Kalhave, som han selv har haft i fæste i 7 år. 9.3.1765, fol.79.'

247 Hans Peder Christoffersen fæster et jordløst hus i Kalhave, som han selv i nogen tid har haft i fæste. 9.3.1765, fol.79.

248 Jørgen Thomsen fæster et jordløst hus i Kalhave, som han selv har haft i fæste i 5 år. 9.3.1765, fol.79B.

249 Niels Smed fæster et jordløst hus i Kalhave, som han selv har haft i fæste i mange år. 9.3.1765, fol.80.

250 Søren Rasmussen fæster den ½ gård i Uldum, som han selv har haft i fæste i 19 år, 3 4 0 0 htk. 9.3.1765, fol.80.

251 Mikkel Pedersen fæster den ½ gård i Uldum, som han selv har haft i fæste i 2 år, 3 4 0 0 htk. 9.3.1765, fol.80B.

252 Rasmus Mikkelsen fæster den ½ gård i Uldum, som han selv har haft i fæste i 5 år. 3 4 2 2½ htk. 9.3.1765, fol.81.

253 Niels Christoffersen fæster det hus i Uldum, som han selv har haft i fæste i nogle år, 0 1 1 0 htk. 9.3.1765, fol.81B.

254 Søren Hansen fæster det hus i Uldum, som han selv har haft i fæste i 2 år, 0 0 3 0 htk. 9.3.1765, fol.81B.

255 Jens Nielsen af Kodallund fæster den ½ gård i Honum, som Jens Thomsen fradøde, 4 2 2 1½ htk. 22.5.1764, fol.83.

256 Hans Thomsen fra Bygholm fæster Hornborg Mølle, som Jacob Abrahamsen fradøde, 4 2 0 0 htk mølleskyld, 0 1 0 0 htk jordskyld, et stykke jord på Hornborg Mark kaldet Murmesterhaven 0 6 0 0 htk og flere jordstykker. 25.6.1764, fol.83B.

257 Rasmus Hansen af Boring fæster den ½ gård i Hornborg, som Hans Jensen fradøde, 3 2 0 2½ htk. 8.7.1764, fol.84.

258 Jørgen Frandsen i Hornborg fæster den ½ gård sst, som Anders Pedersen har afstået, 3 2 0 2½ htk. 8.7.1764, fol.84.

259 Anders Pedersen af Underup fæster det hus i Honum, som Mikkel Sørensen Skrædder har afstået og ægter datteren Maren Mikkelsdatter med ophold til Mikkel Sørensen og datter Sidsel Marie. 4.8.1764, fol.84B.

260 Anders Mortensen af Uldum fæster det hus sst, som Jens Jensens enke har afstået, 0 1 0 0 htk. 17.9.1764, fol.85.

261 Anders Pedersen af Hornborg fæster det hus sst, som Jørgen Frandsen har afstået, 0 0 1 0 htk. 10.10.1764, fol.85B.

262 Mikkel Mortensen, født i Hornborg, fæster den gård sst, som hans far Morten Mikkelsen har afstået, 5 7 1 1 htk. 12.1.1765, fol.85B.

263 Hans Frandsen, født i Boring, fæster det hus sst, som Jens Eriksen fradøde og ægter enken Anne Margrethe Jensdatter, 0 1 0 0 htk. 15.1.1765, fol.86.

264 Søren Nielsen Lund, født i Honum, fæster den ½ gård sst, som Niels Jensen fradøde og ægter enken Maren Nielsdatter, 4 2 3 2½ htk. 20.6.1765, fol.86B.

265 Christen Lauridsen Hjulmand fæster det hus i Honum, som Peder Hjulmand sidst beboede. 10.4.1765, fol.87.

266 Peder Mikkelsen, født i Kalhave, får husbondholdbrev på den ½ selvejergården Risgård sst, som hans mor Søren Christensens enke Mette Pedersdatter med laugværge Niels Pedersen i Hansted har afstået, 5 4 0 0 htk. 10.7.1765, fol.87.

267 Jens Richter fæster det gadehus i Boring, som Erik Smed har afstået. 25.11.1765, fol.87B.

268 Mikkel Nielsen, født i Brigsted, fæster det hus i Boring, 0 1 3 2 htk og ½ af Kapelhus-jorden 0 0 0 2 htk, som Jens Sørensen har afstået, og resten ved hans død. 25.11.1765, fol.88.

269 Peder Rasmussen, født i Uldum, fæster ½ gård sst. og ægter enken Susanne Hansdatter, 3 6 1 2 htk. 29.1.1766, fol.88B.

270 Rasmus Jørgensen Smed, født i Uldum, fæster det hus i Hornborg, som Morten Skjemt har afstået, 0 0 3 2 htk, og ½ tørvejord sammen med Henrik Skjemt, og anpart af Hornborg Kirkejord 0 1 3 2 htk, hvoraf afgiften svares til Mattrup. 1.9.1766, fol.88B.

271 Søren Knudsen Vennelev fæster det gadehus i Kalhave, som Hans Peder Christensen fradøde. 4.10.1766, fol.89.

272 Niels Nielsen, født i Kalhave, fæster den ½ gård i Over Kodallund, som Niels Jensen sidst beboede, 4 6 3 1 htk. 10.3.1767, fol.89B.

273 Peder Mikkelsen, født i Boring, fæster den ½ gård sst, som Jens Pedersen fradøde og ægter enken Anne Nielsdatter, 4 4 3 7/8 htk. 9.5.1767, fol.89B.

274 Knud Olufsen fæster det hus i Boring, som hans stedfar Rasmus Steffensen har afstået. 0 1 0 0 htk. 26.1.1768, fol.90.

275 Hans Nielsen Møller, født i Uldum, fæster Navlhale Mølle på Rask Hovedgårds Mark, som Niels Sørensen fradøde og ægter enken Kirsten Jensdatter. 23 3.1768, fol.90.

276 Christen Jespersen, født i Kalhave, fæster den ½ gård sst, som Niels Jensen fradøde, 3 0 3 1½ htk. 8.11.1768, fol.90B.

277 Christen Mikkelsen Bisgaard af Kalhave fæster den gård i Uldum, som Laurids Hansen har afstået, 3 6 1 2 htk. 1.5.1769, fol.91.

278 Hans Sørensen, født i Hornborg, fæster den ½ gård i Havrum, som Niels Jensen fradøde, og ægter enken, 3 2 3 2 htk. 12.10.1769, fol.91.

279 Knud Christen Terkildsen, født i Kalhave, fæster det hus sst, som hans far fradøde. 23.11.1769, fol.91B.

280 Niels Jørgensen Daugaard fæster det hus i Hornborg, som hans far Jørgen Daugaard har afstået, 0 0 2 0 htk. 1.5.1770, fol.91B.

281 Jens Sørensen Uldum fæster det hus i Honum, som Laurids Pedersen fradøde. 5.5.1770, fol.92.

282 Rasmus Jørgensen, født i Uldum, fæster den ½ gård sst, som Søren Andersen fradøde og ægter enken, 3 6 0 ½ htk. 27.10.1770, fol.92.

283 Thomas Mikkelsen af Hornborg fæster den ½ gård sst, som hans stedfar Terkild Clemensen fradøde, 4 3 0 1½ htk, på betingelse at han gifter sig inden 3 år. Medunderskrevet af hans bror Jens Mikkelsen Brixen i Hornborg. 6.4.1771, fol.92B.

284 Niels Bertelsen fæster den ½ gård i Honum, som Christen Lund sidst beboede, 4 0 2 2 htk og Troldhusjord 0 0 3 0 htk. 18.5.1771, fol.93.

285 Niels Nielsen Møller fæster det jordløse hus i Kalhave, som Rasmus Pedersen fradøde, og enken har afstået. Medunderskrevet af hans bror Jens Nielsen på Rask. 27.5.1771, fol.93.

286 Jens Nielsen, ladefoged på Rask, fæster den gård i Boring, som Hans Friis har afstået, 4 4 3 7/8 htk. 10.9.1771, fol.93B.

287 Hans Lauridsen af Hornborg fæster den gård sst, som Søren Jensen Kokborg har afstået, 6 6 1 1 htk. 11.9.1771, fol.94.

288 Hans Jensen Friis fæster det hus i Hornborg, som Niels Grølsted sidst beboede. 0 0 0 2 htk. 25.4.1772, fol.94.

289 Niels Mikkelsen i Hornborg fæster det hus sst, som Niels Jensen Daugaard har afstået, 0 0 2 0 htk. 19.5.1772, fol.94B.

290 Jacob Henrik Liebel Smed fæster det hus i Hornborg, som Søren Smed har afstået og ægter datteren Anne Sørensdatter, 0 0 1 2 htk. 12.6.1772, fol.95.

291 Hans Thomsen i Hornborg Mølle fæster et hus kaldet Skyggerslund på Rask Hovedgårds grund. 22.5.177[mgl], fol.95.

292 Anders Rasmussen af Uldum fæster den gård sst, som Rasmus Pedersen fradøde og ægter enken, 3 6 0 ½ htk. 30.9.1772, fol.95B.

293 Jens Jørgensen, født i Uldum, fæster den gård sst, som Niels Sørensen har afstået, 3 4 3 1 htk. 2.8.1773, fol.96.

294 Udgår.

295 Udgår.

296 Jens Jensen Nørbo, født i Uldum, fæster den gård sst, som hans far Jens Nørbo har afstået, 3 4 1 2½ htk. 4.2.1774, fol.96.

297 Anders Nielsen Lund, født i Honum, fæster den gård sst, som hans far Niels Lund har afstået, 4 4 2 ½ htk. 4.2.1774, fol.96B.

298 Niels Sørensen Bøg, født i Uldum, fæster den gård sst, som hans far Søren Bøg har afstået, 3 4 2 2½ htk. 28.2.1774, fol.96B.

299 Jens Thomsen, født i Kalhave, får husbondholdbrev på den ½ selvejergård sst, som hans far Thomas Bisgaard har afstået, 5 3 2 1½ og skov 0 0 1 1½ htk. 5.3.1774, fol.97.

300 Peder Madsen, født i Kodallund, fæster den gård i Honum, som Jørgen Hansen har afstået, 4 4 2 ½ htk. 7.3.1774, fol.97B.

301 Jens Nielsen, født i Honum, fæster det hus sst, som Niels Christoffersen Skrædder fradøde, 0 1 0 1 htk. 28.3.1774, fol.97B.

302 Bertel Pedersen, født i Honum, fæster den gård i Kalhave, som Terkild Jørgensen har afstået, 5 4 3 1 og skov 0 0 3 0 htk. 16.3.1774, fol.98.

303 Mikkel Christensen, født i Hornborg, fæster den gård sst, som Hans Lauridsen fradøde og ægter enken, 6 6 1 1 htk. 5.4.1774, fol.98B.

304 Bent Henriksen, født i Havrum, fæster den gård sst, hans far Henrik Bentsen har afstået, 7 3 3 1 og skov 0 0 2 0 htk. 28.6.1774, fol.98B.

305 Henning Nielsen Spormann, skovfoged og skytte på Rask, fæster Honum Skovhus, som hans far har afstået, 0 4 2 0 htk. 3.8.1774, fol.99.

306 Jørgen Hansen fæster det hus i Uldum, som sergeant Colding har afstået. 5.9.1774, fol.99B.

307 Jens Frandsen fæster den gård i Honum, som Jens Nielsen har afstået, 4 2 2 1½ htk. 2.9.1775, fol.100.

308 Jens Nielsen fæster det hus i Honum, som Peder Markussen sidst beboede. 4.10.1775, fol.100B.

309 Terkild Jørgensen i Kalhave fæster den gård sst, som hans far Jørgen Offersen har afstået. 5 3 0 0 og skov 0 0 2 0 htk. 18.8.1774, fol.100B.

310 Hans Jensen fæster den gård i Over Kodallund, som han selv har haft i fæste i 5 år, 4 6 3 1 htk. 7.5.1776, fol.101.

311 Jørgen Rasmussen fæster det hus i Boring, som han selv har haft i fæste i 6 år, 0 1 0 0 htk. 8.5.1776, fol.101B.

312 Peder Andersen Smed fæster det hus i Honum, som han selv har haft i fæste i 1 år. 8.5.1776, fol.101B.

313 Knud Olufsen fæster det hus i Honum, som han selv har haft i fæste i 4 år, 0 1 0 0 htk. 10.5.1776, fol.102.

314 Niels Jørgensen Daugaard fæster den gård i Honum, som han selv har haft i fæste i 4 år, 4 0 2 0 htk. 7.5.1776, fol.102.

315 Christen Lund fæster det hus i Honum, som han selv har haft i fæste i 4 år. 2.5.1776, fol.102B.

316 Søren Jensen Friis fæster det hus i Honum, som Anders Pedersen fradøde, 0 0 1 0 htk. 19.9.1776, fol.102B.

317 Jørgen Kalhave fæster det hus i Kalhave som han selv har haft i fæste i 3 år. 4.5.1776, fol.103.

318 Søren Christensen Smed fæster det hus i Honum, som han selv har haft i fæste i 11 år. 27.9.1776, fol.103B.

319 Niels Nielsen Møller fæster det hus i Boring, som han selv har haft i fæste i 3 år. 4.5.1776, fol.103B.

320 Peder Mortensen fæster det hus i Kalhave, som Christian Hansen har afstået. 5.10.1776, fol.104.

321 Niels Andersen Kokborg fæster det hus i Over Kodallund, som han selv har haft i fæste i 6 år. 30.8.1776, fol.104.

322 Jens Mikkelsen Brixen fæster den af ham til Rask tilskødede gård i Hornborg med fri pas til hans søn Mikkel Jensen, 6 3 3 0 htk. 23.5.1777, fol.104B.

323 Hans Sørensen, født i Honum, fæster den gård i Boring, som Peder Mikkelsen har afstået, 4 4 3 7/8 htk. 4.7.1777, fol.105.

324 Christen Nielsen, født i Lund, fæster den gård i Boring, som Rasmus Thomsen fradøde og ægter enken, 4 4 3 7/8 htk. 30.7.1777, fol.105.

325 Mikkel Nielsen fæster schæfferhuset kaldet Kokborg på Rask Hovedgårds grund. 30.7.1777, fol.105B.

326 Morten Jensen, født i Smidstrup på Refstrup gods, fæster Uldum Kro, som Thomas Pedersen fradøde og ægter enken, 3 5 1 2½ htk. 8.4.1779, fol.105B.

327 Rasmus Christensen af Kodallund fæster schæfferhuset kaldet Kokborg. 22.4.1778, fol.106.

328 Rasmus Christensen, kusk på Rask, fæster det hus i Over Kodallund, som Rasmus Christensen Slot har afstået, 0 3 3 2 htk. 30.4.1778, fol.106.

329 Peder Nielsen, født i Uldum, fæster den ½ gård i Honum, som Niels Sørensen fradøde, 4 3 3 1 htk. 23.6.1778, fol.106B.

330 Søren Nielsen, født i Honum, fæster den gård sst, som Niels Pedersen fradøde, 4 2 2 1½ htk. 3.7.1778, fol.106B.

331 Jens Mikkelsen Bisgaard af Kalhave fæster Navlhale Mølle på Rask Hovedgårds Mark, som Hans Nielsen fradøde. 29.12.1778, fol.107.

332 Jeppe Hansen, født i Uldum, fæster det hus sst, som Søren Knudsen fradøde og ægter enken, 01 0 0 htk. 22.1.1779, fol.107.

333 Peder Jensen af Boring fæster det hus sst, som hans far Jens Sørensen fradøde og hans stedmor har afstået, 0 1 0 ½ htk. 30.9.1779, fol.107B.

334 Niels Nielsen af Kalhave fæster det hus i Over Kodallund, som Niels Andersen Kokborg fradøde og enken har afstået. 2.10.1779, fol.108.

335 Jens Christensen, født i Neder Kodallund, fæster den ½ gård i Over Kodallund, som Jacob Nielsen fradøde, 4 6 3 1 htk. 11.4.1780, fol.108.

336 Jens Henriksen fæster det hus i Uldum, som Mikkel Mikkelsen Skrædder fradøde og ægter enken, 0 0 3 2 htk. 26.8.1780, fol.108B.

337 Peder Nielsen af Havrum fæster den ½ gård sst, som hans far Niels Rasmussen fradøde og mor Johanne Pedersdatter har afstået, 3 2 3 2 og skov 0 0 1 0 htk. 3.3.1781, fol.109.'

338 Søren Madsen, født i Over Kodallund, fæster den ½ gård i Neder Kodallund, som Iver Jensen har afstået, 3 6 3 1 htk. 23.4.1781, fol.109B.

339 Terkild Lauridsen af Ulkær fæster den gård i Boring, som Christen Christensen har afstået, 4 4 3 7/8 htk. 16.4.1782, fol.110.

340 Jens Hansen af Honum fæster den gård sst, som Niels Daugaard har afstået, 4 0 2 0 htk. 16.4.1782, fol.110B.

341 Christen Christensen, født i Harbohus i Hornstrup fæster den gård i Kalhave, som Terkild Jørgensen har afstået og ægter datteren, 5 3 0 0 og skov 0 0 2 0 htk. 22.4.1782, fol.111.

342 Peder Christensen Lund af Honum fæster det hus sst, som hans far Christen Lund fradøde og enken Elisabeth Pedersdatter har afstået med ophold til hende og til Rasmus Pedersen Kokborgs enke Kirsten Pedersdatter. 25.1.1783, fol.112.

343 Rasmus Poulsen Træden med fri pas fra grev Vedel Friis fæster det hus i Hornborg, som Jacob Henriksen Liebel Smed fradøde, skifte 18.2.1783, og ægter enken Anne Sørensdatter, 0 0 1 2 htk. 26.3.1783, fol.112B.

344 Søren Christensen af Neder Kodallund fæster den ½ gård sst, som hans far Christen Knudsen har afstået, 3 6 3 1 htk. 12.4.1783, fol.112B.

345 Christen Sørensen af Honum fæster det hus i Over Kodallund, som Niels Nielsen af Kalhave har afstået. 16.4.1784, fol.113B.

346 Christen Mikkelsen af Honum fæster den gård sst, som Rasmus Jensen har afstået og ægter datteren Anne Rasmusdatter, 4 0 1 2 htk. 21.4.1784, fol.113B.

347 Frands Sørensen af Boring fæster det hus sst, som Hans Frandsen er frarømt med ophold til Hans Frandsens hustru Anne Margrethe Jensdatter, 0 1 0 0 htk. 7.6.1784, fol.114.

348 Jeppe Clausen, født i Kolding, fæster det hus i Kalhave, som Niels Pedersen Vingum fradøde og ægter enken Maren Jensdatter, 7.7.1784, fol.114B.

349 Niels Mikkelsen Hjulmand med pas fra etatsrådinde Lichtenberg til Tamstrup i Horsens, fæster et nyt hus på Havrum Mark, 0 3 2 1 htk. 12.7.1784, fol.114B.

350 Niels Sørensen Væver, med pas fra Stensballegård, fæster det hus i Kalhave, som Jørgen Terkildsen fradøde med ophold til enken Lotte Terkildsen. 22.9.1784, fol.115.

351 Jens Nielsen af Honum fæster den gård sst, som Peder Nielsen fradøde og ægter enken Anne Jensdatter, 4 2 3 2½ htk. 10.5.1785, fol.115B.

352 Hans Jørgensen af Boring fæster det hus sst, som hans stedfar Jørgen Jensen fradøde med ophold til hans mor Mette Hansdatter. 1.10.1785, fol.115B.

353 Christen Pedersen med pas fra Rosenvold fæster det hus i Hornborg, som Niels Falsen Snedker fradøde med ophold til enken. 5.10.1785, fol.116.

354 Jens Andersen af Kokborg fæster det hus i Honum, som Knud Olufsen fradøde og ægter enken Anne Christensdatter, 0 1 0 1 htk. 7.1.1786, fol.116B.

355 Thomas Nielsen af Havrum fæster den gård sst, som hans far Niels Nielsen har afstået med ophold, 5 4 0 0 og skov 0 0 2 0 htk. 28.4.1786, fol.117.

356 Niels Mortensen af Boring fæster den gård i Kalhave, som Niels Jensen Brun fradøde med ophold til enken Maren Pedersdatter, 5 1 0 0 og skov 0 0 3 0 htk. 13.5.1786, fol.117B.

357 Jens Mikkelsen fæster den gård i Boring, som Peder Olufsen fradøde, skifte 26.6.1786, og ægter enken Marie Knudsdatter, 2 6 2 2 htk. 2.9.1786, fol.118B.

358 Jens Madsen af Honum fæster det hus i Uldum, som Jørgen Hansen fradøde, 0 1 1 2/9 htk. 28.4.1787, fol.119B.

359 Jørgen Henriksen af Honum fæster det hus sst, som hans far Henrik Mikkelsen fradøde. 28.4.1787, fol.119B.

360 Jørgen Lauridsen af Kalhave fæster det hus i Hornborg, som Niels Henriksen fradøde og ægter enken, 0 0 2 0 htk. 31.5.1788, fol.120.

361 Søren Lauridsen, karl i Ulkær, fæster den gård i Hornborg, som Jens Mikkelsen Brixen fradøde, skifte 28.5.1788, og ægter enken Anne Mikkelsdatter, 4 7 2 2 htk. 31.5.1788, fol.120B.

362 Jens Pedersen, karl i Hornborg, fæster den gård sst, som Thomas Mikkelsen fradøde, skifte 4.6.1788, og ægter enken Abelone Pedersdatter, 4 7 2 2 htk. 6.6.1788, fol.121.

363 Jens Sørensen Bisgaard, karl af Kalhave, fæster den gård i Hornborg, som Peder Mikkelsen fradøde, skifte 26.11.1787, og ægter enken Mette Sejersdatter, 4 7 2 2 htk. 15.4.1788, fol.123B.

364 Rasmus Hansen af Oens med pas fra Bygholm gods fæster den gård i Kalhave, som Christen Jespersen fradøde, skifte 29.5.1788, og ægter enken Anne Jensdatter, 3 0 2 0 htk. 4.6.1788, fol.124.

365 Jørgen Christensen, karl i Honum, fæster den gård i Hornborg, som Hans Pedersen Brixens enke Else Christensdatter fradøde, skifte 10.6.1788 og ægter den ældste datter Anne Cathrine, 4 7 2 2 htk. 26.6.1788, fol.124B.

366 Jens Jensen, karl i Hornborg, fæster den gård sst, som hans far Jens Sørensen har afstået med ophold, 4 7 2 2 htk. 2.7.1788, fol.125B.

367 Christen Sørensen, 32 år, søn af Søren Smed i Nyborg i Langskov sogn, fæster det hus i Hornborg, som Niels Steffensen fradøde, skifte 4.6.1788, 0 0 3 0 htk. 18.10.1788, fol.126.

368 Hans Sørensen, søn af Søren Hansen i Uldum, fæster Rask Skovhus som skovfoged og skytte med 0 4 2 0 htk ved Honum Skov, som Henning Spormann fradøde. 20.11.1788, fol.126B.

369 Jens Pedersen, karl i Honum, fæster den gård sst, som hans far Peder Bertelsen fradøde og hans mor Anne Jensdatter har afstået med ophold, 4 3 3 1 htk. 9.1.1789, fol.127.

370 Niels Jensen af Boring fæster Rask Mølle, som Jens Mikkelsen Bisgaard fradøde, skifte 24.6.1789, og ægter enken Anne Madsdatter. 29.7.1789, fol.127B.

371 Jens Andersen af Uldum fæster det hus i Honum, som Jens Nielsen fradøde, skifte 10.8.1789, og ægter enken Karen Nielsdatter, 0 1 0 1 htk. 4.11.1789, fol.128B.

372 Rasmus Pedersen, 47 år, søn af Peder Nielsen i Hårup i Føvling sogn under Mattrup gods, fæster det hus i Over Kodallund, som Christen Sørensen fradøde, skifte 22.1.1789, og ægter enken Bodil Knudsdatter. 14.11 1789, fol.129B.

373 Peder Jensen af Hornborg fæster den gård sst, som hans far Jens Mortensen Brun fradøde og hans mor Else Sørensdatter har afstået med ophold, 6 5 0 2 htk. 26.3.1790, fol.130.

374 Terkild Nielsen af Bredal får husbondhold på den gård i Kalhave, som Peder Mikkelsen har afstået og ægter hans eneste datter Mette Pedersdatter, 5 3 2 1½ og skov 0 0 1 1½ htk. 7.6.1790, fol.131.

375 Jørgen Rasmussen af Boring fæster det hus sst, som Laurids Frandsen har afstået, 0 2 3 1 htk. 11.3.1792, fol.132.

376 Jens Pedersen af Boring fæster den gård sst, som hans stedfar Hans Sørensen har afstået, 4 2 2 0 htk. 1.8.1792, fol.132.

377 Poul Nielsen af Ølholm fæster den gård i Uldum, som hans svigerfar Søren Rasmussen har afstået med ophold til ham og hans hustru, 3 5 0 0 htk. 19.11.1792, fol.132B.

378 Clemen Hansen af Ørum fæster den gård i Uldum, som Niels Jørgensen fradøde, skifte 25.6.1792, 3 5 0 0 htk. Forpligtelser efter skiftebreve af 27.10.1760, 15.2.1782 og 8.10.1791. 19.11.1792, fol.133.

379 Jens Terkildsen af Uldum fæster den gård sst, som hans far Terkild Jensen har afstået med ophold, 3 5 0 0 htk. 19.11.1792, fol.133.

380 Peder Jensen af Boring fæster den gård sst, som Søren Knudsens enke Maren Jensdatter har afstået, 4 2 2 0 htk. 16.11.1792, fol.133B.

381 Laurids Sørensen af Kalhave fæster den gård sst, som hans far Søren Lauridsen fradøde og hans mor Kirsten Henriksdatter har afstået med ophold, 4 6 0 1 3/4 og skov 0 0 1 2 htk. 30.11.1792, fol.134.

382 Niels Rasmussen af Honum fæster den gård sst, som Niels Bertelsen har afstået med ophold til ham og hans hustru, 4 1 1 2 htk. 30.11.1792, fol.134.

383 Hans Jensen fæster det hus i Boring, som hans svigerfar Jens Richter fradøde med ophold til svigermor Maren Christensdatter, 0 2 3 1 htk. 30.11.1792, fol.134B.

384 Peder Rasmussen fæster schæfferhuset kaldet Kokborg. 30.11.1792, fol.135.

385 Anders Sørensen Smed af Honum fæster det jordløse hus sst, som hans far Søren Christensen har afstået med ophold til forældrene. 30.11.1792, fol.135.

386 Gregers Thomsen Smed fæster det hus i Boring, som Jørgen Rasmussen har afstået, 0 2 3 1 htk. 30.11.1792, fol.135B.

387 Niels Rasmussen af Uldum fæster den gård sst, som hans stedfar Anders Rasmussen har afstået med ophold til ham og hans hustru, 3 5 0 0 htk. 30.4.1793, fol.136.

388 Jens Hansen af Boring fæster den gård sst, som hans far Hans Mortensen fradøde med ophold til mor Maren Jensdatter, 4 2 2 0 htk. 12.11.1793, fol.136.

389 Oluf Rasmussen fæster det hus i Kalhave, som Jørgen Kalhave fradøde og enken har afstået, 0 2 0 2½ htk. 12.11.1793, fol.136B.

390 Søren Jensen Føvling fæster det hus i Hornborg, som murermester Henrik Skjemt sidst beboede, 0 2 2 2 htk. 18.1.1794, fol.136B.

391 Peder Pedersen af Uldum fæster det hus i Over Kodallund, som Rasmus Christensen har afstået, 0 3 3 2 htk. 18.6.1794, fol.136B.

392 Anders Rasmussen af Uldum fæster den gård i Havrum, som Peder Nielsen fradøde, 5 4 0 0 og skov 0 0 1 0 htk. 17.5.1794, fol.137.

393 Poul Hansen af Uldum fæster den gård sst, som Mikkel Pedersen har afstået med ophold til ham og hans hustru, 3 5 0 0 htk. 16.7.1794, fol.137B.

394 Poul Mortensen af Kalhave fæster den gård sst, som hans far Morten Albertsen fradøde og hans mor Mette Nielsdatter har afstået med ophold, 4 6 0 1 3/4 og skov 0 0 1 2 htk. Plovlaugets 6 mænd nævnes. 28.3.1795, fol.138.

395 Rasmus Nielsen af Enner fæster den gård i Uldum, som Niels Sørensen Hjort fradøde, 3 5 0 0 htk. 3.10.1795, fol.138B.

396 Jens Jensen af Boring fæster den gård i Kalhave, som Rasmus Hansen fradøde, 4 6 0 1 3/4 og skov 0 0 1 2 htk. 31.12.1795, fol.138B.

397 Jens Jacobsen fæster det hus i Kalhave, som hans far Jacob Jensen har afstået, 0 2 0 2¼ htk. 31.12.1795, fol.139.

398 Anders Simonsen fæster det hus i Hornborg, som Christen Sørensen fradøde, 0 0 3 0 htk. 31.12.1795, fol.139.

399 Søren Jensen fæster den gård i Over Kodallund, som Jens Christensen har afstået med ophold til ham og hans hustru, 4 6 3 1 htk. 31.12.1796, fol.139B.

400 Anders Poulsen fæster det hus i Kalhave, som Jørgen Thomsen fradøde, 0 2 0 2½ htk. 31.12.1796, fol.140.

401 Jens Hansen Fris fæster det hus i Hornborg, som Søren Jensen Fris fradøde, 0 0 1 0 htk. 31.12.1796, fol.140.

402 Søren Sørensen af Fløjstrup fæster den gård i Uldum, som Rasmus Mikkelsens enke Maren Andersdatter har afstået med ophold, 3 5 0 0 htk. 27.10.1798, fol.140.

403 Peder Lauridsen fæster Skyggerslund på Rask Hovedgårds grund, som Hans Thomsen fradøde med ophold til enken, 1 0 1 2 med mere htk. Sønnen Andreas Emanuel født 4.6.1802 skal overtage fæstet efter forældrene. 7.5.1804, fol.141.

404 Niels Mikkelsen fæster det hus i Boring, som Jørgen Rasmussen har afstået med ophold, 0 2 3 1 htk. 26.10.1808, fol.141B.

405 Niels Jensen Uhre fæster et nyt hus i Honum, 0 3 2 0 htk. 1.11.1808, fol.142.

406 Søren Jensen fæster det hus i Honum, som Anders Pedersen har afstået med ophold til ham og hans hustru, 0 2 1 0 htk. 1.11.1808, 142.

407 Søren Jørgensen fæster et nyt hus i Honum, 0 4 0 0 htk. 1.11.1808, fol.142B.

408 Christen Knudsen, født i Honum, fæster det hus sst, som svigerfar Jens Andersen Post fradøde med ophold til enken, 0 2 2 0 htk. 1.11.1808, fol.142B.

409 Jens Hansen Lystrup fæster det hus i Honum, som Jens Sørensen fradøde med ophold til enken, 0 2 1 1 3/16 htk. 1.11.1808, fol.143.

410 Niels Nielsen fæster det hus i Boring, som hans far sidst beboede, 0 2 3 1 htk. 10.11.1808, fol.143.

411 Andreas Hansen Rasklund fæster det hus i Honum, som Jens Nielsen sidst beboede, 0 2 2 0 htk. 14.12.1812, fol.143B.

412 Jørgen Jacobsen Merring fæster det hus i Honum, som Christen Hjulmand sidst beboede, 0 2 1 1 htk. 22.11.1813, fol.144.

413 Mads Jacobsen Højen fæster Rask Mølle, som Niels Jensen har afstået med ophold. 17.5.1815, fol.144B.

414 Rasmus Christensen, født i Hatting, fæster det hus i Hornborg, som Anders Simonsen fradøde, 0 2 3 0 htk. 1.10.1818, fol.145.

415 Mads Jensen, født i Uldum, fæster det hus i Kalhave, som Peder Mortensen fradøde, 0 2 0 2 11/21 htk. 1.12.1818, fol.145.

416 Carsten Johansen Aale fæster det hus i Hornborg, som Søren Jensen Føvling fradøde, 0 2 2 2 htk. 29.11.1819, fol.145B.

417 Jeppe Jørgensen fæster det hus i Boring, som Mikkel Nielsen fradøde med ophold til enken, 0 2 3 1 htk. 29.11.1819, fol.146.

418 Anders Frandsen af Boring fæster det hus sst, som Frands Sørensen fradøde med ophold til enken, 0 2 3 1 htk. 29.11.1819, fol.146B.

419 Peder Jensen Uhre fæster det hus i Honum, som Christen Knudsen fradøde, 0 2 2 0 htk. 29.11.1819, fol.147.

420 Niels Christensen fæster det hus i Honum, som Jens Hansen Lystrup fradøde, 0 2 1 1 3/16 htk. 29.11.1819, fol.147.

421 Niels Pedersen Lund af Honum fæster det hus sst, som Peder Christensen fradøde, 0 2 1 1 3/16 htk. 29.11.1819, fol.147B.

422 Henrik Jørgensen fæster det hus i Honum, som hans far Jørgen Henriksen fradøde med ophold til hans mor, 0 2 1 0 htk. 29.11.1819, fol.148.

423 Niels Pedersen fæster det hus i Honum, som Søren Jensen fradøde, 0 2 1 0 htk. 29.11.1819, fol.148B.

424 Jens Mortensen fæster det hus i Honum, som Jens Nielsen sidst beboede, 0 1 0 0 htk. 29.11.1819, fol.148B.

425 Morten Høj i Åstedbro fæster parcel nr.5 på Rask Hovedgård 0 2 3 1 3/4 htk. 23.11.1820, fol.149.

426 Mads Pedersen i Honum fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.18, 0 4 0 0, nr.31, 0 0 1 2¼, ialt 0 4 1 2¼ htk. 30.11.1820, fol.149B.

427 Mads Jensen i Flemming fæster parcel nr.24 på Rask Hovedgård, 0 6 2 2 htk. 23.11.1820, fol.150.

428 Hans Hansen i Honum fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.20, 0 5 1 ½, nr.35, 0 0 2 2 3/4, nr.36, 0 0 3 ¼, ialt 0 6 3 ½ htk. 23.11.1820, fol.150B.

429 Christen Andersen i Stensballe fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.10, 0 4 0 0, nr.37, 0 0 3 0, ialt 0 4 3 0 htk. 23.11.1820, fol.150B.

430 Laurids Pedersen Bock fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.11, 0 4 1 0, nr.34, 0 0 2 1, ialt 0 4 3 1 htk. 23.11.1820, fol.151.

431 Søren Jensen på Kodallund Mark fæster parcel nr.4 på Rask Hovedgård, 0 3 0 ¼ htk. 23.11.1820, fol.151B.

432 Niels Jensen Uhre på Honum Mark fæster parcel nr.12 på Rask Hovedgård, 0 3 0 1 3/4 htk. 23.11.1820, fol.152.

433 Peder Eriksen på Honum Mark fæster parcel nr.15 på Rask Hovedgård, 0 6 0 1 3/4 htk. 23.11.1820, fol.152.

434 Jens Knudsen på Honum Mark fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.16, 0 3 1 ¼, nr. 33, 0 0 1 2 3/4, ialt 0 3 3 0 htk. 30.11.1820, fol.152B.

435 Jens Andersen Kokborg i Honum fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.17, 0 4 0 0, nr.32, 0 0 1 2 3/4, ialt 0 4 1 2 3/4 htk. 30.11.1820, fol.153.

436 Mads Andersen i Honum fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.19, 0 4 1 3/4, nr.22, 0 2 3 2, ialt 0 7 0 2 3/4 htk. 30.11.1820, fol.153.

437 Anders Sørensen Smed i Honum fæster parcel nr.23 på Rask Hovedgård, 0 2 2 2½ htk. 30.11.1820, fol.153B.

438 Jeppe Jørgensen i Boring fæster parcel nr.29 på Rask Hovedgård, 0 4 1 2¼ htk. 30.11.1820, fol.154.

439 Niels Nielsen Møller på Boring Mark fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.28, 0 3 2 2 3/4 og skov 0 0 1 0, nr.30, 0 0 1 2 htk. 30.11.1820, fol.154.

440 Anders Jensen Gludsted på Rask Mark fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.25, 0 3 3 ½, nr.26, 0 3 2 2, ialt 0 7 1 2½ htk. 23.11.1820, fol.154B.

441 Peder Pedersen i Kodallund fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.1, 0 4 0 1 3/4, nr.43, 0 0 3 3/4, ialt 0 4 3 2½ htk. 30.11.1820, fol.155.

442 Knud Jensen i Kokborghus i Honum fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.2, 0 1 1 3/4, nr.13, 0 3 1 0, nr.14, 0 3 0 2¼, nr.44, 0 0 3 2 3/4, ialt 1 0 2 2 3/4 htk. 4.12.1820, fol.155.

443 Laurids Jepsen i Honum og Mads Sørensen i Kodallund fæster parcel nr.27 på Rask Hovedgård, 1 0 0 3½ og skov 0 0 1 0 htk. 4.12.1820, fol.155B.

444 Søren Mikkelsen i Boring fæster flg. parceller på Rask Hovedgård: nr.8, 0 4 0 0, nr.9, 0 4 0 0, nr.38, 0 0 3 1, nr.42, 0 0 2 2 3/4, ialt 1 1 2 3/4 htk. 4.12.1820, fol.156.

445 Rasmus Thomsen af Stubberup fæster det hus i Honum, som Jørgen Jacobsen har afstået, 0 2 1 1 htk. 28.9.1821, fol.156B.

446 Jørgen Andersen, født i Åle, fæster det hus i Kalhave, som Knud Christensen har afstået. 28.9.1821, fol.157.

447 Thomas Jensen af Hornborg fæster den gård sst, som hans far Jens Pedersen fradøde, 4 5 2 2 htk. 11.11.1822, fol.157B.

448 Poul Andersen af Kalhave fæster det hus sst, som hans far Anders Poulsen har afstået med ophold. #DATO#, fol.158.

449 Laurids Sørensen i Hornborg fæster den gård sst, som hans far Søren Lauridsen og mor fradøde, 4 5 2 2 htk. 7.10.1826, fol.158B.

450 Peder Sørensen Molger fæster den gård i Hornborg, som Jens Jensen har afstået med ophold, 4 5 2 2 htk. 7.10.1826, fol.159.

451 Hans Jørgensen af Hornborg fæster den gård sst, som Jørgen Christensen sidst beboede, 4 5 2 2 htk, #DATO#, fol.159B.

452 Hans Peder Andersen, født i Gammelsole, fæster det hus på Kalhave Mark, som Mads Jensen har afstået, 0 2 0 2 11/21 htk. 11.11.1833, fol.160B.

453 Sejer Nielsen, født i Havrum, fæster det hus i Boring, som Hans Jensen og hustru fradøde, 0 2 3 1 htk. 11.11.1833, fol.161.

454 Laurids Nielsen Gludsted fæster det hus i Boring, som Gregers Thomsen fradøde, 0 2 3 1 htk. 11.11.1833, fol.161B.

455 Jens Christian Svane, skolelærer, fæster det hus i Honum, som Niels Pedersen fradøde og enken Else Andersdatter har afstået med ophold, 0 2 1 0 htk. 10.11.1835, fol.162B.

456 Jacob Abrahamsen Korning fæster det hus i Boring, som Niels Mikkelsen har afstået med ophold til ham og hustru Anne Jørgensdatter, 0 2 3 1 htk. 23.5.1836, fol.163.

457 Mads Jensen fæster parcel nr.23 på Rask Hovedgård, som Anders Sørensen Smed har afstået, 0 2 2 2½ htk. 19.8.1837, fol.164.

458 Anders Jensen fæster parcel nr.21 på Rask Hovedgård, 0 3 2 2¼ htk. 19.8.1837, fol.164.

459 Hans Hansen fæster flg. parceller på Rask Hovedgård, som Mads Pedersen har afstået: nr.18, 0 4 0 0, nr.31, 0 0 1 2¼, ialt 0 4 1 2¼ htk. 19.8.1837, fol.164B.

460 Steffen Pedersen fæster flg. parceller på Rask Hovedgård, som Søren Mikkelsen fradøde og ægter enken: nr.8, 0 4 0 0, nr.9, 0 4 0 0, nr.38, 0 0 3 1, nr.42, 0 0 2 2 3/4, ialt 1 1 2 3/4 htk. 19.8.1837, fol.165.

461 Rasmus Sørensen i Honum fæster flg. parceller på Rask Hovedgård, som Jens Andersen fradøde og ægter enken: nr.17, 0 4 0 0, nr.32, 0 0 1 2 3/4, ialt 0 4 1 2 3/4 htk. 19.8.1837, fol.165B.

462 Peder Jensen Barret fæster parcel nr.12 på Rask Hovedgård, som Niels Jensen Uhre fradøde og ægter enken, 0 3 0 1 3/4 htk. 19.8.1837, fol.165B.

463 Mikkel Sommer og Jørgen Jepsen fæster parcel nr.45 på Rask Hovedgård, 0 0 3 2¼ htk. 19.8.1837, fol.166.

464 Niels Nielsen Smed fæster det hus i Boring, som Peder Jensen fradøde med ophold til enken, 0 2 3 1 htk. 19.8.1837, fol.166.

465 Niels Sørensen Lund fæster det hus i Boring, som Anders Frandsen har afstået med ophold, 0 2 3 1 htk. 19.8.1837, fol.167.

466 Jens Nielsen fæster det hus i Boring, som Sejer Nielsen fradøde og ægter enken, 0 2 3 1 htk. 19.8.1837, fol. 167.

467 Niels Andersen fæster det hus på Boring Mark, som Hans Jørgensen har afstået med ophold, 0 2 3 1 htk. 19.8.1837, fol.167B.

468 Peder Pedersen fæster det hus i Kodallund, som hans far Peder Pedersen fradøde med ophold til mor, 0 4 0 0 htk. 19.8.1837, fol.168.

469 Rasmus Sørensen fæster det hus i Honum, som Jens Andersen fradøde og ægter enken. 19.8.1837, fol.168B.

470 Thomas Jørgensen fæster det hus i Honum, som Jens Mortensen sidst beboede, 0 1 0 0 htk. 19.8.1837, fol.168B.

471 Søren Lauridsen fæster det hus i Honum, som Niels Sommers enke har afstået med ophold, 0 2 1 3/16 htk. 19.8.1837, fol.169.

472 Jens Nielsen Holtum fæster det hus i Honum, som Anders Sørensen Smed sidst beboede, 0 2 1 0 htk. 19.8.1837, fol.169B.

473 Hans Hansen fæster det hus i Honum, som Søren Jørgensen fradøde, 0 4 0 0 htk. 19.8.1837, fol.169B.

474 Peder Jensen Barret fæster det hus i Honum, som Niels Jensen Uhre fradøde og ægter enken, 0 3 2 0 htk. 19.8.1837, fol.170.

475 Hans Jensen fæster Rask Skovhus i Hvirring sogn, 0 4 2 0 htk. 19.8.1837, fol.170B.

476 Andreas Emanuel Pedersen fæster Skyggerslund på Rask Hovedgårds grund, som hans far Peder Lauridsen fradøde med ophold til mor efter løfte i fars fæstebrev 7.5.1804 lbnr.403. 19.8.1837, fol.170B.

477 Peder Pedersen af Kodallund fæster flg. parceller på Rask Hovedgård, som hans far Peder Pedersen fradøde: nr.1, 0 4 0 1 3/4, nr.43, 0 0 3 3/4, ialt 0 4 3 2½ htk. 19.8.1837, fol.171.

SLUT.