Erik Brejls hjemmeside

Start

Flemming Aagaard Winther

[Slægten Bhi / Bie fra Hylke sogn]

[Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang]

[Hinge og Spliid i Randers]

[Hirtznach]

[Kampmann]

[Karmark Slægten fra Skjern sogn]

[En Slægt Norup fra Ribe]

[Præster hos Wiberg, der omtales hos Arends]

[En slægt Toksværd]

[Winther-Slægten - Stege]

[Winther-Slægten - Holstebro]

[Winther, Tversted, Rosenberg og Frost ]

[Aalborg præster]

Publikationer:
F. Aa. Winther, Præsteslægten Bhis oprindelse, Slægtsforskeren 34, Nr. 1 (2019) 39ff.
F. Aa. Winther, Om Svogerskaber i 1600 tallet. Slægten Nr. 55. Januar 2017, side 30.
F. Aa. Winther, Danske Præstehustruer (Tillæg til S. V. Wibergs Dansk Præstehistorie). Slægtens Forlag, 2015.
F. Aa. Winther, Jyske skiftereferater på nettet. Kampmann-efterkommere før ca. 1800. Personalhistorisk Tidsskrift 2013:2, side 188-201.
O. Færch, O. Bech Knudsen og F.Aa. Winther, Peder Munk i Torstensgaard og Staby Kærgaard samt Peder Munk i Vesterris. Personalhistorisk Tidsskrift 2012:1, side 21-31 og 2012:2, side 129-140.
F. Aa. Winther, Knivsmedens datter - en vanskelig ane. Slægten Nr. 44. Juli 2011, side 63-71.
F. Aa. Winther, Blichfeld-fantomer og om at læse... Slægten Nr. 40. Juli 2009, side 26-28.
F. Aa. Winther, Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. Slægtens Forlag, 2008. (Rettelser og tilføjelser i Slægten Nr. 47, dec. 2012, side 28-33).
F. Aa. Winther, Kommentar til Kirstin Nørgaard Pedersens artikel "Nyt om Christen Ottesen Blichfeld" i Personalhistorisk Tidsskrift 2006:2. Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1, side 143-146.
F. Aa. Winther, Astrup-præster fra Reformationen til 1750. Østjysk hjemstavn 62 (1998), side 40-51. Revideret udsnit 2015
F. Aa. Winther og Chr. Sloth, Kristrup-Winther-slægten. Personalhistorisk Tidsskrift 1992:2, side 173-188.
F. Aa. Winther, [Boganmeldelse: Clara Lund, Fire jyske slægter (D.H.H. 1988)]. Personalhistorisk Tidsskrift 1989:2, side 213-215.
F.Aa.Winther og Sv.B.Olesen, "Aalborg-silhouetter fra 1800-tallets begyndelse" i Fra Himmerland og Kjær Herred 1986, side 5-53.
T. Rugholm(+), F.Aa. Winther og N.-E. Winther, Aarhus-Winther-slægten. En Materialesamling (Privattryk Kävlinge1986).


Biografi:
Danske civil- og akademiingeniører 1992 (red. Jan Ebert, Dansk Ingeniørforening), side 815.

Interesseområde:
Genealogi vedrørende danske Winther-slægter før 1800, Juelstrup-Aagaard-Slægten, jyske præsteslægter før 1800.