Erik Brejls hjemmeside

Start

Flemming Aagaard Winther

[Slægten Bhi / Bie fra Hylke sogn]

[Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang]

[Hinge og Spliid i Randers]

[Hirtznach]

[Kampmann]

[Karmark Slægten fra Skjern sogn]

[Kras Slægten]

[En Slægt Norup fra Ribe]

[Den ældre slægt Pontoppidan]

[En slægt Toksværd]

[Winther-Slægten - Holstebro]

[Winther-Slægten - Stege]

[Winther-Slægten - Svendborg]

[Winther-Slægten - Århus]

[Winther, Tversted, Rosenberg og Frost ]

[Aalborg præster]

Publikationer:
F. Aa. Winther, Præsteslægten Bhis oprindelse, Slægtsforskeren 34, Nr. 1 (2019) 39ff.
F. Aa. Winther, Om Svogerskaber i 1600 tallet. Slægten Nr. 55. Januar 2017, side 30.
F. Aa. Winther, Danske Præstehustruer (Tillæg til S. V. Wibergs Dansk Præstehistorie). Slægtens Forlag, 2015. Revideret udgave i Slægtsforskernes Bibliotek
F. Aa. Winther, Jyske skiftereferater på nettet. Kampmann-efterkommere før ca. 1800. Personalhistorisk Tidsskrift 2013:2, side 188-201.
O. Færch, O. Bech Knudsen og F.Aa. Winther, Peder Munk i Torstensgaard og Staby Kærgaard samt Peder Munk i Vesterris. Personalhistorisk Tidsskrift 2012:1, side 21-31 og 2012:2, side 129-140.
F. Aa. Winther, Knivsmedens datter - en vanskelig ane. Slægten Nr. 44. Juli 2011, side 63-71.
F. Aa. Winther, Blichfeld-fantomer og om at læse... Slægten Nr. 40. Juli 2009, side 26-28.
F. Aa. Winther, Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. Slægtens Forlag, 2008. (Rettelser og tilføjelser i Slægten Nr. 47, dec. 2012, side 28-33).
F. Aa. Winther, Kommentar til Kirstin Nørgaard Pedersens artikel "Nyt om Christen Ottesen Blichfeld" i Personalhistorisk Tidsskrift 2006:2. Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1, side 143-146.
F. Aa. Winther, Astrup-præster fra Reformationen til 1750. Østjysk hjemstavn 62 (1998), side 40-51. Revideret udsnit 2015
F. Aa. Winther og Chr. Sloth, Kristrup-Winther-slægten. Personalhistorisk Tidsskrift 1992:2, side 173-188.
F. Aa. Winther, [Boganmeldelse: Clara Lund, Fire jyske slægter (D.H.H. 1988)]. Personalhistorisk Tidsskrift 1989:2, side 213-215.
F.Aa.Winther og Sv.B.Olesen, "Aalborg-silhouetter fra 1800-tallets begyndelse" i Fra Himmerland og Kjær Herred 1986, side 5-53.
T. Rugholm(+), F.Aa. Winther og N.-E. Winther, Aarhus-Winther-slægten. En Materialesamling (Privattryk Kävlinge 1986). Revideret 2. udgave 2019, (se ovenfor).


Biografi:
Danske civil- og akademiingeniører 1992 (red. Jan Ebert, Dansk Ingeniørforening), side 815.

Interesseområde:
Genealogi vedrørende danske Winther-slægter før 1800, Juelstrup-Aagaard-Slægten, jyske præsteslægter før 1800.