Erik Brejls hjemmeside

Start


Forord

[Søgning]    [Personnavne]    [Statistik]   

Skifteuddragene er tænkt som et udvidet navneregister til alle personer med familierelationer til afdøde, der derved bliver søgbare.
I de første uddrag, der blev udgivet i bogform, var plads altafgørende, hvorfor børnenes navne blev angivet uden patronym.
På nettet er der plads nok, og i dag anføres alle arvinger med både fornavn og efternavn og på hver sin linje.
Hvis skiftet ikke meddeler efternavn, anføres som regel patronym.
Fornavne er standardiserede; se under Personnavne.
Efternavne angives som Trap 5. udgave, ellers som hovedregel så enkelt som muligt.
Patronymer staves som de standardiserede fornavne.

Stednavne anføres som Trap 5. udgave; dog staves
Bested i Thy som Bedsted,
Gøl som Gjøl,
Hjaremål som Hjardemål,
Kåse som Korsø
Lørslev på Mors som Ljørslev og
Stavning som Stauning
Volborg herred som Voldborg herred.

Alder angives som et tal, så at Anders 14 enten betyder, at Anders er 14 år gammel eller i sit 14'de år, altså 13 år gammel,
mens Anders 7½ eller Anders 3 mdr angiver den rigtige alder.

Hvis det angives, at afdøde døde denne nat/afvigte nat, anføres dødsdagen som samme dag som skiftet, uanset om døden indtraf før eller efter midnat med mindre klokkeslættet er angivet.

Testamenter, bevilling til uskiftet bo samt afkald, opstilles som de øvrige uddrag, hvor det er muligt, selv om skifte ikke finder sted.

Oplysninger i skarp parentes findes ikke i skifterne, men er fundet i andre kilder.
Det kan f.eks. se sådan ud:
Testamentarisk gave fra [hendes bror Richard] Pram, købmand [i Odense].

Ikke familiære interims formyndere og lavværger angives ikke, hvis fødte værger af familien ansættes andet sted i skiftet.
Stedet overformynder og angivne arvinger nævnes ikke som formyndere og lavværger.

Skifterne fremdateres ikke med oplysninger fra personens senere liv med mindre det er angivet i det pågældende skifte.

De mest anvendte supplerende kilder er:
Kirkebøger.
Folketællinger.
Skifter på denne hjemmeside.
Nygårds sedler.
Trap Danmark. 5.udgave.
Personalhistorisk tidsskrift.
Wibergs præstehistorie.
Diverse degnehistorier.
Diverse sogne- og købstadshistorier.
Anetavler for berømte danskere af Carl Langholz.
Den Seidelinske slægtsbog.

I enkelte tilfælde anføres litteraturhenvisning ved skiftet.


Søgning

Det mest sikre er at søge med Ctrl+f direkte i den fil, hvor man forventer, at svaret skal være,
for Google søger kun i begyndelsen af større filer.
Det er især Odense, Ålborg og Århus, hvor kun under halvdelen af filerne er indekserede.

Villy Sorensen i München har lavet et script, der søger på Google, så der søges på site:brejl.dk samt det, der skrives i søgeruden.

Enkel søgning
Søgning på et eller flere ord finder de filer, hvor alle ordene findes, men det behøver ikke at være i samme indførsel.
Man skal selv oplede ordene på siden ved søgning med Ctrl+F.
Google springer skarpe parenteser over, så en søgning på villum christensen nybo finder Villum [Christensen] Nybo og Villum Christensen Nybo, mens søgning med Ctrl+F ikke ser væk fra parenteserne, så inde på siden er det måske klogt kun at søge på nybo eller på villum.
Denne søgning finder også Villum Nybo og f.eks. Hans Christensen

Frase-søgning
Søgning med gåseøjne søger på den eksakte søgestreng, så søgning på "villum christensen Nybo" finder Villum Christensen Nybo og Villum [Christensen] Nybo, men ikke Villum Nybo og ikke Hans Christensen


Personnavne

Personnavne er standardiserede, så f.eks
Bent også dækker Berent, Bernt og Benned
Laurids også dækker Laurs, Laus, Lars, Las.     Dog kan der søges på Las i amter og købstæder
Oluf også dækker Ole
Peder også dækker Peter
Anne også dækker Anna
Ida også dækker Ide
Marie også dækker Maria
mens
Kirstine angives som Kirsten i ikke-sammensatte navne og som Kirstine i sammemsatte navne.

Efternavne der er taget efter et stednavn, angives som regel som stednavnet staves i Trap. 5.udgave, dog gøres undtagelser for kendte slægtsnavne, der er anført i Trap personregister.
Foreløbig er følgende slægtsnavne standardiserede:

Ballov
Botzen
Brennicke
Charisius
Crone
Eckhoff
Fich
Fædder
Goldbech
Gottschalck
Grundahl
Guldbech
Henckel
Ilum
Klauman
Kruckow
Kræfting
Kærumgaard
Lechsau
Lehmeyer
Lovring
Lylow
May
Meyer
Panch
Piper
Platfuss
Plockross
Printzler
Ramel
Reinfranch
Reiniche
Restorff
Rosencrone
Rønnov
Scheffer
Schmidt
Toxværd
Treschow
Vinsløv
Wegner
Weidtlev
Wenniche (Wienecken)
Windelin

Der kan normalt kun søges på de standardiserede navneformer, hvoraf de fleste fornavne er anført herunder

Abraham
Adolf
Adser
Aksel
Albert
Alexander
Ambrosius
Ammund
Anders
Andreas
Anton
Arent
Asmus
August
Baltser
Bendix
Bent
Bernhard
Bertel
Boye
Carl
Carsten
Casper
Christen
Christian
Claus
Clemen
Conrad
Corfitz
Cornelius
Daniel
David
Didrik
Dines
Ditlev
Ebbe
Ejler
Elias
Enevold
Engelbrecht
Erhard
Erik
Esben
Eskild
Esper
Frands
Frederik
Frits
Georg
Gerhard
Gert
Godske
Gotfred
Gothard
Gottlieb
Gravers
Gregers
Gunnar
Guttorm
Gyde
Gøde
Hagen
Halvor
Hartvig
Henning
Henrik
Herluf
Herman
Hieronymus
Holger
Houle
Ib
Immanuel
Ingild
Ingvar
Israel
Iver
Jacob
Jean
Jens
Jeppe
Jes
Jesper
Jochum
Joen
Johan
Johannes
Jonas
Just
Juul
Jørgen
Knud
Lambert
Lauge
Laurids
Lennart
Lorents
Lukas
Mads
Markus
Mathias
Michael
Mikkel
Mogens
Morten
Mourids
Niels
Nikolaj
Nis
Oluf
Otte
Ove
Palle
Peder
Poul
Preben
Rasmus
Reinhard
Reinholt
Rudolf
Sejer
Simon
Sivert
Skammel
Steffen
Sten
Stig
Svend
Sønnich
Søren
Terkild
Terman
Theodosius
Thomas
Thor
Thormod
Thue
Thyge
Thyrre
Thøger
Torben
Tønne
Valentin
Viderik
Vilhelm
Villads
Villum
Vincent
Visti
Vogelius
Volhardt
Vulf
Zacharias
Øvle

Adelheit
Adolfine
Agnethe
Alhed
Amalie
Anania
Anne
Anneke
Antoinette
Barbara
Benedikte
Benned
Birgitte
Birthe
Bodil
Caroline
Cathrine
Cecilie
Charlotte
Christence
Christiane
Christine
Clausine
Conradine
Dinesine
Dorthe
Edel
Eleonora
Elisabeth
Ellen
Ellids
Else
Emerentse
Erhardine
Esther
Gertrud
Grethe
Gunde
Gunder
Gundil
Gye
Hansine
Helene
Helle
Helvig
Henriette
Hylleborg
Ida
Ingeborg
Inger
Irmgard
Jensine
Johanne
Jørgine
Karen
Kirsten
Kirstine
Lene
Lisbeth
Lucie
Madsine
Magdalene
Malene
Maren
Margrethe
Marichen
Martha
Mette
Mikkeline
Nikoline
Nille
Ottilie
Pernille
Petrine
Rasmine
Regine
Regitze
Schultze
Sidsel
Silke
Sinnet
Sofie
Susanne
Thyra
Unse
Utilie
Vilhelmine
Voldborg

  Statistik

Den 1.3.2024 er der

114.960 skifteuddrag
    2.166 fæsteuddrag
    2.421 tingbogsuddrag
-------------------------
119.547 uddrag i alt

foruden andres uddrag