Erik Brejls hjemmeside

Start

Hads herreds godsers skifteuddrag


[Davidsens gods]    [Dybvad]    [Gosmer Hospital]    [Hartmanns gods]  

[Rantzausgave]    [Rathlousdal gods]    [Rodsteenseje]   

[Rosenmeyers gods]    [Åkær]   Dybvad gods.
Skifteuddrag
1721-1798

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Dybvad gods.
Skifteprotokol
1721-1798
G 327-1

1 Hans Mortensen i Svejgård. 23.10.1721, side 3.
E: Maren Sørensdatter. B: Mette 13, Søren 10, Niels 6. Af første ægteskab B: Morten 18.

2 Rasmus Mikkelsen i Nølev. 19.1.1733, side 4.
E: Karen Rasmusdatter. B: Anne 3, Anne, født 11.4.1733. FM: morfar Rasmus Christensen i Odder, Niels Nielsen i Nølev, Knud Pedersen sst, Jacob Jensen sst, Simon Simonsen.

3 Karen Rasmusdatter i Nølev. 13.6.1734 side 6.
E: Rasmus Sørensen. Første ægteskab med Rasmus Mikkelsen, skifte 19.1.1733 lbnr.2. B: Anne 5, Anne 2. FM: Niels Pallesen i Odder, mosters mand Morten Christensen sst, fasters mand Niels Nielsen i Nølev.

4 Else Sørensdatter i Randlev. 10.6.1736, side 7.
E: Rasmus Svendsen. B: Karen 18, Simon 13, Jens 8.

5 Niels Rasmussen i Nølev. 5.3.1736, side 10.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Laurids Christensen Morsholt. B: Rasmus 16, Christen 14, Søren 10, Peder 7, Kirsten 3, Anne 9 mdr. FM: fars søstersøn Søren Pedersen i Nølev.

6 Rasmus Rasmussen i Bjerager. 3.5.1737, side 14.
E: Anne Hansdatter. LV: søn Rasmus Jørgensen i Ørting. A: søster Johanne Rasmusdatter, halvsøster Karen Jensdatter i Randlev.

7 Morten Jensen i Randlev. 15.5.1737, side 17.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Smederup. B: Johanne 21, Jens 20, Søren 18, Maren 15, Anne 13, Mogens 10, Karen 7, FM: Jens Pedersen i Randlev.

8 Jens Rasmussen i Randlev. 9.5.1737, side 20.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: bror Jørgen Knudsen i Nølev. B: Karen 17, Knud 16, Birgitte 14, Maren 11. FM: farbror Laurids Rasmussen i Bjerager.

9 Jens Rasmussen Molbo i Skablund. 15.6.1737, side 25.
E: Lisbeth Nielsdatter. LV: Niels Krarup, [degn] i Brigsted. B: Rasmus 9, Niels 6, Sidsel 2. FM: farfar Rasmus Molbo i Skablund, farbror Christen Rasmussen Molbo sst, mosters mand Morten Pedersen i Ålstrup, morbror Søren Nielsen sst.

10 Anne Madsdatter i Nølev. 5.8.1738, side 37.
E: Mikkel Jensen. B: Anne 19, Margrethe 17, Jens 14, Kirsten 12, Mads 10, Maren 4, Sidsel 9 mdr.

11 Morten Lauridsen i Nølev. 28.3.1739, side 41.
E: Anne Knudsdatter. LV: bror Niels Knudsen i Assedrup på Madam Vissings gods. B: Knud 14, Laurids 12, Sidsel 8, Poul 4. FM: Simon Jensen Overgaard i Nølev.

12 Jørgen Knudsen i Nølev. 10.2.1740, side 46.
E: Inger Steffensdatter. LV: Rasmus Christensen sst. Ingen arvinger nævnes.

13 Mette Mikkelsdatter i Nølev. 18.3.1740, side 52.
E: Niels Nielsen. B: Niels 20.

14 Kirsten Knudsdatter i Randlev. 4.2.1740, side 54.
E: Jens Nielsen Bjerregaard. Første ægteskab med [Jens Rasmussen sst, skifte 9.5.1737 lbnr.8]. B: Karen 19, Knud 18, Birgitte 16, Maren 14. FM: farbrødre Niels Rasmussen i Assedrup, Laurids Rasmussen i Bjerager.

15 Sidsel Nielsdatter i Skablund. 4.3.1740, side 62.
E; Rasmus Molbo. B: Christen Molbo 32 i Skablund, Niels Molbo 34 i Svenstrup, Jørgen Molbo 25, Anders Molbo 20, Mette Rasmusdatter g.m. Rasmus Hansen Kjær i Brigsted, Jens Molbo i Skablund, [skifte 15.6.1737 lbnr.9]. 3B: Rasmus 11, Niels 9, Sidsel 5.

16 Jens Olufsen i Saksild. 23.2.1741, side 68.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Simon Rasmussen sst. B: Anne 10, Anne 8, Ingeborg 2. FM: farbror Jens Olufsen Nørgaard i Saksild, morbror Mikkel Nielsen sst.

17 Karen Christoffersdatter i Nølev. 18.3.1740, side77.
B: Mette Rasmusdatter 11. FM: farbror Søren Pedersen sst.

18 Simon Jensen Overgaard i Nølev. 17.7.1741, side 80.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Simon Simonsen sst. B: Anne 31 g.m. Peder Simonsen i Sander, Maren 30 g.m. Hans Pedersen i Bovlstrup, Jens 29, Kirsten 27, Rasmus 25, Mette 22, Eskild 20, Mette Marie 19, Sidsel 16, Simon 10.

19 Hans Sørensen i Saksild. 8.8.1741, side 86.
E: Maren Simonsdatter. LV: Erik Eriksen sst. B: Maren 25, Anne 23, Birgitte 21, Johanne 18. FM: morbror Simon Simonsen i Nølev.

20 Peder Rasmussen i Saksild. 13.1.1742, side 92.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Sørensen sst. B: Rasmus 31, Søren 18, Anders 14, Johanne 11. Af første ægteskab B: Anne 33 g.m. Simon Olufsen i Rude.

21 Maren Jensdatter i Skablund. 1.5.1742, side 97.
E: Anders Molbo. A: far Jens Jørgensen i Vrigsted.

22 Ingild Rasmussen i Nølev. 14.7.1742, side 99.
E: Ingeborg Mikkelsdatter. LV: bror Ove Mikkelsen i Ondrup. B: Rasmus 11, Mikkel 6. FM: farbror Jørgen Rasmussen, tjener på Åkær gods, Knud Pedersen i Nølev.

23 Søren Pedersen Rødgaard på Dybvad. 8.5.1742, side 102.
A: søskende Søren Pedersen 38, tjener i Skablund, Anne Pedersdatter g.m. Niels Sørensen i Ajstrup, Maren Pedersdatter g.m. Søren Rasmussen i Svinsager, halvsøskende Søren Nielsen 23, Morten Nielsen 21, hos far Niels Sørensen i Dallerup.

24 Jens Sørensen i Randlev. 27.7.1742, side 104.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Søren 7, Jens 5, Rasmus 3, Peder 6 mdr. FM: morfar Jens Rasmussen i Halling.

25 Maren Rasmusdatter i Nølev. 10.1.1743, side 107.
[Enke efter Simon Jensen Overgaard sst, skifte 17.7.1741 lbnr.18]. B: Anne 32 g.m. Peder Simonsen i Sander, Maren 31 g.m. Hans Pedersen i Bovlstrup, Jens 30 i Nølev, Kirsten 28, Rasmus 26 sst, Mette 23, Eskild 20, Mette Marie 20, Sidsel 17, Simon 11.

26 Anders Sørensen og hustru Anne Pedersdatter i Saksild. 16.7.1742, side 109.
B: Peder 23, Anne 20, Johanne 14. FM: svoger Jens Krog sst, farbror Rasmus Sørensen i Nølev.

27 Maren Jensdatter i Randlev. 6.4.1744, side 121.
E: Jens Pedersen. Første ægteskab med Jens Jacobsen, skifte 13.12.1728. B: Kirsten forlovet med Oluf Jensen i Kysing.

28 Oluf Christensen i Nølev. 8.4.1744, side 123.
E: Inger Hansdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Kirsten 7, Mette 6, Anne 3. FM: morbror Knud Hansen i Fensholt.

29 Maren Rasmusdatter i Saksild. 12.12.1746, side 126.
A: søskende Rasmus Rasmussen, Jørgen Rasmussen, halvbror Simon Rasmussen. Afdøde blev dræbt af Steffen Johansen sst.

30 Ingeborg Gødesdatter i Skablund. 9.1.1748, side 130.
E: Anders Molbo. B: Maren 3, Sidsel 4 uger.

31 Peder Eriksen i Saksild. 9.5.1748, side 135.
E: Anne Eriksdatter. LV: svoger Søren Winther i Fillerup. B: Kirsten 12. FM: farbror Hans Eriksen i Grumstrup.

32 Jens Pedersen i Randlev. 3.9.1748, side 141.
E: Anne Nielsdatter. LV: Erik Jacobsen sst. B:
1) Peder Jensen 4
2) Niels Jensen 2.
FM:
1 Jens Sørensen i Tvenstrup
2 Rasmus Rasmussen i Århus.

33 Bodil Nielsdatter i Saksild. 16.5.1749, side 146.
E: Peder Jensen Krog. Første ægteskab med Jens Olufsen sst, [skifte 23.2.1741 lbnr.16]. B: Anne 18, Anne 16, Ingeborg 9. FM: farbror Jens Olufsen Nørgaard i Bjerager, Simon Rasmussen Thuesen sst.

34 Rasmus Sørensen Balle i Nølev. 20.2.1750, side 149.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Møller i Skvætmølle. B: Maren 9, Søren 6. FM: Peder Andersen i Saksild.

35 Anne Sørensdatter i Randlev. 29.5.1751, side 151.
E: Søren Mortensen. B: Maren 8, Morten 6, Anne 3, Birthe 6 mdr. FM: mors stedfar Peder Mikkelsen sst.

36 Erik Eriksen i Saksild. 14.8.1751, side 154.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Niels Pedersen sst. B: Jens 33, Rasmus 29, Anne 27, Peder 25, Karen 21, Erik 19, Oluf 13. FM: farbror Mikkel Eriksen i Randlev, Poul Rasmussen i Rørt.

37 Laurids Christensen i Nølev. 15.9.1752, side 157.
E: Birgitte Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen i Pøel. B: Christen 9, Maren 7, Mette 4, Jens 1. FM: farfar Christen Lauridsen i gården, farbror Eskild Christensen i Svorbæk.

38 Rasmus Jensen og hustru Maren Simonsdatter i Nølev. 27.2.1753, side 160.
B: Jens i gården, Maren g.m. Erik Andersen i Rørt, Anne g.m. Rasmus Christensen sst. Hendes første ægteskab med Jacob Jacobsen. B: Karen i Hylken ved søn Jacob Mogensen. Arv efter hendes far Simon Eskildsen i Nølev

39 Maren Jensdatter i Randlev. 15.10.1753, side 161.
E: Peder Mikkelsen.
Første ægteskab med Søren Rasmussen. B:
1) Anders Sørensen Dybvad på Sjælland
2) Maren Sørensdatter
3) Johanne Sørensdatter g.m. Jørgen Langbjerg i Randlev
4) Anne Sørensdatter, [skifte 29.5.1751 lbnr.35]. E: [Søren Mortensen]. 4B:
a Maren [Sørensdatter] 10
b Morten [Sørensen] 8
c Anne [Sørensdatter] 6
d Birthe [Sørensdatter] 3.

40 Rasmus Jensen i Randlev Guldborghus. 8.11.1753, side 163.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: morbror Jørgen Mikkelsen i Randlev Hovgård, Rasmus Pedersen i Ørting, der ægter og fæster. B: Jens 3, Anne 9 mdr. FM: farfar Jens Sørensen i Randlev.

41 Søren Sørensen, hyrde i Saksild Hyrdehus. 9.3.1754, side 163.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Sørensen, der ægter. B: Birthe 10, Maren 8, Anne Marie 2. Første ægteskab med Maren Jensdatter. B: Søren 22. FM: farbror Villads Sørensen i Mårslet.

42 Thomas Sørensen i Skablund. 30.5.1754, side 165.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids Frederiksen i Randlev, der ægter. B: Karen 12, Lene Marie 5, Thomine 2. FM: Peder Udsen i Skablund.

43 Kirsten Rasmusdatter i Randlev Guldborghus. 16.4.1754, side 166.
Enke efter Rasmus Jensen, [skifte 8.11.1753 lbnr.40]. B: Jens 4, Anne 2. FM: farfar Jens Sørensen, farbror Mikkel Rasmussen, morbror Jørgen Mikkelsen. Afdøde var forlovet med Rasmus Pedersen i Ørting.

44 Mette Simonsdatter i Saksild. 6.7.1754, side 167.
E: Simon Simonsen. B: Oluf 7, Kirsten 5, Maren 3, Mette 3 mdr. FM: morbrødre Jens Simonsen i Nølev, Rasmus Simonsen sst.

45 Kirsten Rasmusdatter i Randlev. 9.7.1754, side 169.
E: Knud Sørensen Bisgaard. B: Søren 5, Rasmus 2. FM: morfar Rasmus Rasmussen sst.

46 Anne Jørgensdatter i Randlev. 13.12.1754, side 170.
E: Peder Mikkelsen. B:
1) Mikkel Pedersen 3 mdr.
FM: morfar Jørgen Mikkelsen i Randlev.

47 Karen Christensdatter i Hvilstedhus. 19.2.1755, side 172.
A: søskende Peder Christensen i Hvilsted, Ingeborg Christensdatter, enke efter Sigmund Kejser, Maren Christensdatter, enke efter Hans Poulsen, under-arkelimester. FM: Peder Nielsen sst.

48 Simon Rasmussen, ugift tjenestekarl i Saksild. 29.3.1756, side 173.
A: bror Jens Rasmussen, landsoldat, tjener på Dybvad gods, søster Karen Rasmusdatter i København.

49 Søren Hansen i Randlev. 5.8.1757, side 176.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Simon Rasmussen sst. B: Karen 24, Rasmus 22, Hans 15. FM: farbror Niels Hansen i Bjerager.

50 Anne Jørgensdatter i Randlev. 3.3.1758, side 177.
E: Mogens Pedersen. B: Kirsten 9, Anne 7.

51 Anne Hansdatter i Bjerager. 20.8.1759, side 178.
E: Anders Nielsen. Første ægteskab med Jørgen Rasmussen. B: Rasmus Jørgensen i Ørting, Maren Jørgensdatter, enke efter Jens Smed i Dyngby.

52 Jens Knudsen og hustru Ingeborg Mikkelsdatter i Nølev. 31.12.1759, side 178.
Hans A: søskende Peder Knudsen i Falling, møllersvend i Vadsmølle, Mette Knudsdatter g.m. Søren Nielsen i Falling, Rasmus Knudsen sst, Niels Knudsen
Hendes første ægteskab med Ingild Rasmussen i Nølev, [skifte 14.7.1742 lbnr.22]. B: Rasmus, Mikkel, der fæster gården.

53 Rasmus Andersen og hustru Maren Christensdatter i Nølev. 4.2.1760, side 179.
B: Anders 19. FM: morbror Erik Christensen i Odder. Hendes første ægteskab med Niels Rasmussen i Nølev, [skifte 5.3.1736 lbnr.5]. B: Rasmus 40 sst, Christen 38 sst, Søren 36 sst, Peder 34, tjener i Bjerager, Kirsten 30, Anne 26.

54 Christen Nielsen, tjenestekarl i Nølev. 4.3.1760, side 180.
A: søskende Rasmus Nielsen 40 sst, Søren Nielsen 36 sst, Peder Nielsen 34 sst, Kirsten Nielsdatter 30, Anne Nielsdatter 26, halvbror Anders Rasmussen 19.

55 Margrethe Rasmusdatter i Randlev. 1.4.1760, side 181.
E: Søren Mortensen. B:
1) Anne Margrethe Sørensdatter 8
2) Rasmus Sørensen 7
3) Niels Sørensen 4
4) Mikkel Sørensen 2
5) Peder Sørensen 6 uger.
FM: morfar Rasmus Nielsen i Randlev.

56 Rasmus Nielsen i Nølev. 8.5.1760, side 182.
E: Maren Hansdatter. LV: morbror Simon Simonsen sst. B: Hans 13, Maren 8. FM: farbrødre Jens Nielsen i Randlev, Niels Nielsen i Saksild.

57 Anders Rasmussen Brændstrup, tjenestekarl i Nølev. 18.11.1759, side 184.
A: far Rasmus Pedersen.

58 Rasmus Simonsen i Nølev Overgård. 29.7.1761, side 185.
E: Maren Simonsdatter. LV: bror Simon Simonsen i Saksild, Anders Pedersen sst, der ægter. B: Kirsten 13, Simon 3. FM: farbrødre Jens Simonsen Overgaard i Nølev, Eskild Simonsen i Rørt.

59 Mette Mikkelsdatter i Randlev Guldborghus. 3.10.1761, side 188.
E: Søren Jensen, hyrde. A: bror Jens Mikkelsen sst, søster Maren Mikkelsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen i Vitved, 2B: Mikkel Smed i Adslev, Anne , bror Rasmus Mikkelsen i Bovlstrup, død. 2B: Mikkel Smed sst, Sara g.m. Jørgen Hansen i Dyngby.

60 Anne Mortensdatter i Randlev. 9.10.1762, side 189.
E: Simon Jensen. B: Morten 11, Jens 9, Anne 6. FM: morbror Søren Mortensen sst.

61 Anne Rasmusdatter i Randlev. 27.11.1762, side 190.
E: Morten Gunnarsen. B: Rasmus 5, Karen 2. FM: morfar Rasmus Rasmussen.

62 Rasmus Pedersen i Randlev Guldborghus. 27.11.1762, side 191.
E: Mette Jørgensdatter. LV: far Jørgen Rasmussen. B: Kirsten 5. FM: farbror Bertel Pedersen i Ørting.

63 Simon Jensen i Randlev. 24.11.1762, side 192.
[Enkemand efter Anne Mortensdatter, skifte 9.10.1762 lbnr.60]. B: Morten 11, Jens 9, Anne 6. FM: farfar Jens Sørensen i gården, morbror Søren Mortensen sst.

64 Søren Jensen i Randlev Guldborghus. 21.5.1763, side 194, 206.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Mikkelsen. B: Peder 6 mdr. FM: farfar Jens Sørensen.

65 Anders Sørensen i Nølev. 14.4.1763, side 195, 204.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen sst. B: Margrethe 2, Maren 6 mdr. FM: farbror Rasmus Sørensen sst.

66 Steffen Rasmussen i Bjerager. 11.12.1762, side 197.
E: Anne Nielsdatter. LV: Vilhelm Hillerfeldt. B: Maren 5, Gertrud Marie 2. FM: farbror Rasmus Rasmussen sst.

67 Anne Nielsdatter i Bjerager. 17.1.1763, side 199.
Enke efter Steffen Rasmussen sst, [skifte 11.12.1762 lbnr.66]. Afdøde var forlovet med Rasmus Bertelsen i Halling. B: Maren 5, Gertrud Marie 2. FM: morfar Niels Andersen i Bjerager, farbror Rasmus Rasmussen sst, faster Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Pedersen i Kærsgårde.

68 Rasmus Nielsen i Nølev. 14.4.1763, side 201.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Niels 11, Anders 8, Anne 5, Bodil 3. FM: farbror Søren Nielsen sst.

69 Simon Jensen, tjenestekarl i Saksild. 18.6.1763, side 202.
A: moster Sidsel Simonsdatter ved søn Simon Mikkelsen, skoleholder i Fillerup, mors halvbror Jørgen Simonsen i Kørup. Afdøde, der var et slegfredbarn, begik selvmord i Saksild skov.

70 Jacob Sørensen, tjenestekarl i Saksild. 5.11.1763, side 207.
Forlovet med Karen Hansdatter. LV: søsters mand Rasmus Rasmussen i gården, Jørgen Andersen Vibe i Odder, der ægter. A: søskende Anne Sørensdatter g.m. Johan Hansen i København, Ellen Sørensdatter g.m. Poul Hansen i Rørt, Maren Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Malling, halvsøskende Karen Sørensdatter g.m. Jens Mikkelsen Harrested i København, Kirsten Sørensdatter 35, Søren Sørensen i Dyngby.

71 Jens Sørensen og hustru Anne Simonsdatter i Randlev. 22.11.1763, side 211.
B:
1) Jens Jensen i Randlev
2) Simon Jensen i Randlev, [skifte 24.11.1762 lbnr.63]. 3B:
a Morten Simonsen 12
b Jens Simonsen 9
c Anne Simonsdatter 7.
FM: morbror Jens Mortensen i Randlev
3) Rasmus Jensen, [skifte 8.11.1753 lbnr.40]. 2B:
a Jens Rasmussen 13
b Anne Rasmusdatter 11
4) Søren Jensen, [skifte 21.5.1763 lbnr.64]. 1B:
a Peder Sørensen 1.
FM: stedfar Christen Funder i Randlev
5) Margrethe Jensdatter g.m. [Jørgen Christensen], skrædder i Kalundborg

72 Niels Frederiksen, tjenestekarl i Randlev. 17.3.1764, side 212.
A: søskende Laurids Frederiksen, skovfoged i Skablund, Kirsten Frederiksdatter g.m. Jens Rasmussen, skrædder i Odder.

73 Niels Nielsen Smed i Saksild. 17.4.1764, side 213.
E: Karen Eriksdatter. LV: bror Rasmus Eriksen i Århus. B: Anne Cathrine 6, Mette Marie 4, Erik 2, Niels 7 uger. FM: morbror Jens Eriksen i Saksild.

74 Øvle Lauridsen, hyrde i Saksild Hyrdehus. 26.1.1766, side 217.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Simonsen sst, Søren Sørensen, der ægter. B: Rasmus 1, Peder 3 mdr. Af første ægteskab B: Mette g.m. Søren Christensen i Dyngby, Karen, Laurids 26, Rasmus 24, Kirsten. FM: Erik Christensen i Saksild.

75 Peder Andersen Bonde i Saksild. 19.4.1766, side 218.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Eriksen sst. B: Anders 27, Anne 19. FM: Rasmus Rasmussen Skæg i Tvenstrup, morbror Jens Rasmussen i Rude, mors svoger Niels Simonsen.

76 Simon Simonsen, ugift i Nølev. 20.7.1766, side 221.
A: søskende Jens Simonsen sst, Rasmus Simonsen Overgaard sst, [skifte 29.7.1761 lbnr.58]. 2B: Kirsten 18, Simon 7, Eskild Simonsen i Ørum Skovhus på Låge gods, Anne Simonsdatter g.m. Peder Simonsen i Sander, Maren Simonsdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Bovlstrup. 2B: Peder 26, Simon 25, Kirsten Simonsdatter g.m. Niels Nielsen i Kysing, Sidsel Simonsdatter g.m. Rasmus Jacobsen, handskemager i Århus, Mette Simonsdatter, [skifte 6.7.1754 lbnr.44]. 3B: Oluf 19, Maren 15, Mette 12. (Sml. lbnr.18).

77 Jørgen Sørensen i Saksild. 25.2.1767, side 224.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Anders Jensen i Kysing. B: Oluf 14, Søren 12. FM: farbror Rasmus Sørensen i Fensten, farbror Jens Sørensen ved søn Rasmus Jensen Fensten i Fillerup Overmølle.

78 Peder Mikkelsen i Randlev. 26.3.1767, side 227.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Knud Rasmussen
[Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 15.10.1753 lbnr.39].
[Andet ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 13.12.1754 lbnr.46]. B:
1) Mikkel Pedersen 12.
FM: morbror Søren Jørgensen sst.

79 Erik Christensen i Saksild. 18.4.1767, side 230.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Eriksen sst. B: Anne 20, Mette 17, Karen 8. FM: mosters mand Rasmus Skæg i Tvenstrup, fasters mand Peder Jensen i Sander.

80 Rasmus Knudsen og hustru Anne Sørensdatter i Randlev. 26.3.1767, side 234.
B: Knud i gården, Maren, enke efter Peder Mikkelsen sst, Mette g.m. Frands Pedersen i Dyngby, Anne, Karen.

81 Margrethe Jensdatter i Randlev. 9.2.1768, side 1768, side 235.
E: Hans Meyer Smed. B: Anne 6, Anne Justine 4, Christian 2. FM: morbror Christen Jensen, tjener på Rathlousdal.

82 Rasmus Jensen, tjenestekarl i Nølev. 15.7.1768, side 237.
A: søskende Birgitte Jensdatter g.m. Steffen Christensen sst, Karen Jensdatter, Johanne Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Pøel, Kirsten Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Rude, Maren Jensdatter gift med [Hans Nielsen] i Uldrup Skovhus på Åkær gods ved svigersøn Rasmus Trustrup sst. (Sml. Åkær gods skifteuddrag lbnr.242).

83 Jørgen Pedersen i Hvilsted. 23.9.1769, side 239.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Karen 11. FM: mors mosters mand Peder Nielsen sst.

84 Maren Simonsdatter i Nølev. 5.10.1769, side 241.
E: Anders Pedersen. B: Anne 7. Første ægteskab med [Rasmus Simonsen, skifte 29.7.1761 lbnr.58]. B: Kirsten 21, Simon 12. FM: farbror Jens Overgaard i Saksild, morbror Simon Simonsen sst.

85 Anne Hansdatter i Saksild. 5.12.1769, side 242.
Enke efter Rasmus Rasmussen. A: søster Karen Hansdatter g.m. Jørgen Andersen Vibe, skomager i Odder, bror Henrik Hansen, død. 3B: Jens 17, Cathrine 10, Mette 8. FM: morbror Mikkel Rasmussen i Mårslet, mosters mand Jens Andersen sst, Jens Rasmussen Smed i Nølev.

86 Maren Hansdatter i Nølev. 10.8.1770, side 246.
E: Jens Eriksen. Første ægteskab med Rasmus Nielsen, [skifte 8.5.1760 lbnr.56]. B: Hans 21, Maren 18. FM: farbrødre Jens Nielsen Bjerregaard i Randlev, Niels Nielsen i Saksild.

87 Niels Jensen i Randlev. 29.8.1771, side 247.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Knud Rasmussen sst. A: søster Else Jensdatter g.m. Søren Sørensen i Ålstrup, søster Anne Jensdatter g.m. Niels Rasmussen i Amstrup, søster Birgitte Jensdatter, død. 2B: Søren Sørensen i Århus, Kirsten Sørensdatter g.m. Simon Rasmussen i Amstrup, søster Maren Jensdatter, død. Første ægteskab med Jørgen Rasmussen, avlsmand i Horsens. 1B: Laurids 20. Andet ægteskab med Christen Jacobsen, knapmager i Horsens. 1B: Else 8.

88 Jens Nielsen i Randlev. 7.11.1771, side 250.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Søren Jørgensen sst. A: bror Rasmus Nielsen, død. 1B: Niels på Rodsteenseje gods, bror Niels Nielsen i Randlev.

89 Peder Christensen Funder i Randlev. 17.1.1772, side 251.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Maren g.m. Rasmus Nielsen i Ørting, Anne 25, Mikkel 21. FM: farbror Christen Christensen i Randlev.

90 Mads Sørensen i Nølev. 14.3.1772, side 253.
E: Mette Marie Eskildsdatter. LV: bror Christen Eskildsen i Svorbæk. B: Søren 6, Johanne Margrethe 4, Eskild 12 uger. FM: morfar Eskild Christensen i Svorbæk, Jens Mikkelsen sst.

91 Mikkel Eskildsen i Nølev. 16.2.1773, side 255.
E: Anne Knudsdatter. LV: Søren Nielsen i Assedrup. A: bror Niels Eskildsen i Bjerager Svejgård, død. 1B: Eskild i Bjerager. FM: svoger Rasmus Bertelsen sst, halvsøster Anne Eskildsdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Rude Hovgård. Af dette ægteskab 1B: Maren Christensdatter. Af første ægteskab 4B: Jens Rasmussen i Rørt, Eskild Rasmussen 29, Rasmus Rasmussen 25, Anne Rasmusdatter 20.

92 Cathrine Henriksdatter, 17 år i Nølev. 16.2.1773, side 258.
A: søskende Jens Henriksen, Mette Henriksdatter. FM: morbror Mikkel Rasmussen i Mårslet. Afdøde var datter af afdøde Henrik Hansen. (Sml. lbnr.85).

93 Rasmus Gerkens i Nølev. 12.5.1773, side 259.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Jens Rasmussen sst. A: søster ved søn Jens Jensen i Pøel.

94 Birthe Jensdatter i Randlev. 25.4.1773, side 260.
E: Søren Mortensen. A: søster Inger Jensdatter g.m. Christen Jensen, handskemagersvend i Århus, søster Sidsel Jensdatter, død, var g.m. Søren Rasmussen i Hørning. 5B: Rasmus sst, Jens i Astrup, Mikkel i Hørning, Maren sst, Karen g.m. Peder Pedersen i Bjertrup i Hørning sogn, søster Karen Jensdatter, uvist hvor.

95 Mette Rasmusdatter i Nølev. 25.5.1773, side 265.
A: bror i Odder, søster Anne Rasmusdatter, enke efter Peder Hansen i Oldrup, søster Kirsten Rasmusdatter i Odder Bisgård, død. 7B: Jacob Mortensen sst, Niels Mortensen sst, Rasmus Mortensen i Frankegården i Odder, Christen Mortensen sst, død. 1B: Kirsten 7, Maren Mortensdatter g.m. Hans Jensen i Snedkergården i Odder, Karen Mortensdatter g.m. David Smed i Odder, Anne Mortensdatter, søster Karen Rasmusdatter, [skifte 13.6.1734 lbnr.3], var g.m. Rasmus Mikkelsen i Nølev. 2B: Anne g.m. Mikkel Jensen i Randlev, [Anne] g.m. Jens Jensen sst. Afdøde døde hos sin stedsøn Jens Mikkelsen i Nølev.

96 Niels Jensen i Hvilsted. 5.6.1773, side 266.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: far Rasmus Poulsen i Nølev. B: Kirsten 4, Voldborg 3, Rasmus 9 mdr. FM: farfar Jens Nielsen i Nølev.

97 Mette Sørensdatter i Svorbæk. 14.8.1773, side 267.
E: Christen Eskildsen. B: Helle 8, Eskild 7, Søren 3. FM: farfar Eskild Christensen i gården.

98 Maren Pedersdatter i Nølev. 14.8.1773, side 268.
E: Jens Mikkelsen. A: søskende i Vendsyssel på Børglumkloster gods.

99 Anne Jensdatter i Saksild. 17.8.1773, side 271.
[Enke efter Erik Eriksen sst, skifte 14.8.1751 lbnr.36]. B: Jens Eriksen i gården, Rasmus Eriksen i Århus, Anne Eriksdatter, død, var g.m. Frands Hansen i Vrigsted. 1B: Margrethe, Peder Eriksen, Karen Eriksdatter g.m. Niels Simonsen i Saksild, Erik Eriksen, Oluf Eriksen, købmandskarl i Norge. FM: Peder Rasmussen i Saksild.

100 Anne Rasmusdatter i Randlev. 1.10.1773, side 273.
A: mor Anne Sørensdatter, enke efter Rasmus Andersen i Randlev, bror Søren Rasmussen i Fensten, søster Birthe Rasmusdatter g.m. Peder Jacobsen i Ørting.

101 Rasmus Sørensen i Nølev. 21.12.1773, side 273.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Søren 10, Niels 8, Margrethe 3. FM: fasters mand Jens Rasmussen sst.

102 Rasmus Poulsen i Nølev. 21.12.1773, side 276.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Søren Simonsen sst. B: Mogens 29, Poul 26, Jens 24, Kirsten g.m. Mikkel Nielsen i Hvilsted, Johanne, Anne.

103 Anders Rasmussen i Hvilsted. 12.1.1774, side 277.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Maren 4, Rasmus 9 mdr. FM: farbror Søren Nielsen, fasters mand Niels Nielsen sst.

104 Laurids Frederiksen, skovfoged i Skablund. 17.1.1774, side 279.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jens Svendsen sst, Rasmus Sørensen i Amstrup, der ægter. B: Karen 18, Ingeborg 14. FM: Peder Udsen i Skablund.

105 Oluf Jensen Krog i Saksild. 10.2.1775, side 281.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Niels 14, Jens 12, Rasmus 10, Peder 7, Oluf 6, Mette 3. FM: farbrødre Jens Krog i Randlev, Peder Krog i Saksild.

106 Peder Eriksen, ugift i Saksild. 9.9.1775, side 282.
A: søskende Jens Eriksen i Saksild, Rasmus Eriksen i Århus, Erik Eriksen sst, Oluf Eriksen i Christiania i Norge, Anne Eriksdatter, død, var g.m. Frands Hansen i Vrigsted. 1B: Margrethe 17, Karen Eriksdatter g.m. Niels Simonsen i Vrigsted.

107 Maren Rasmusdatter i Randlev. 14.11.1775, side 283.
E: Morten Sørensen. B: Søren 6 uger. FM: morfar Rasmus Jensen i Smederup.

108 Mette Pedersdatter i Saksild. 21.11.1775, side 284.
B: Jens Jensen Krog i Randlev, Peder Jensen Krog i Saksild, Oluf Jensen Krog i gården, [skifte 10.2.1775 lbnr.105]. 6B: Niels 13, Jens 12, Rasmus 10, Peder 8, Oluf 6, Mette 4, Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Ovsted, Inger Jensdatter g.m. Simon Simonsen i Saksild, Mette Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Rude.

109 Jacob Simonsen i Nølev. 6.5.1777, side 285.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen i Bjerager Svejgård. B: Birthe 9, Rasmus 7, Simon 2, Jens 3 uger. FM: farfar Simon Jacobsen i gården, farbror Søren Simonsen sst.

110 Maren Rasmusdatter i Randlev. 16.1.1778, side 289.
E: Niels Jensen Bjerregaard. Arvinger nævnes ikke.

111 Lisbeth Nielsdatter i Skablund. 29.1.1778, side 290.
E: Peder Udsen. B: Karen g.m. Jens Hansen i gården. Første ægteskab med [Jens Rasmussen Molbo i Skablund, skifte 15.6.1737 lbnr.9]. B: Niels i Hundslund, Sidsel g.m. Hans Andersen i Oldrup.

112 Morten Gunnarsen i Randlev. 29.5.1778, side 291.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Frands Pedersen, bror Knud Rasmussen. B: Gunnar 14, Jens 5, Anne 4, Søren 2, Morten, nyfødt (18.1.1779). FM: farbrødre Bent Langberg i Odder, Peder Langberg i Randlev. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, [skifte 27.11.1762 lbnr.61]. B: Rasmus 21, Karen 18. FM: Anders Langberg i Randlev, Rasmus Trustrup, skovfoged i Uldrup.

113 [Navn mangler] i Randlev. 19.10.1778, side 296.
E: Niels Nielsen, skrædder. B: Rasmus 26, Maren 22.

113A Jørgen Knudsen i Randlev. 12.6.1779, side 298.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Gylling, Mogens Jensen sst, der ægter enken og fæster stedet. B: Anne Sofie 41/2, Knud 11/2. FM: morbror Peder Madsen i Randlev, Oluf Eriksen i Bjerager.

114 Niels Nielsen Væver i Nølev. 21.6.1780, side 299.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen sst. B: Mette Marie 4. FM: fasters mand Knud Peder Jensen i Nølev.

115 Niels Jensen Bjerregaard i Randlev. 1.11.1780, side 302.
E: Maren Steffensdatter. LV: stedfar Rasmus Bertelsen i Bjerager. A: far Jens Nielsen i Randlev. (Sml. lbnr.110).

116 Christen Jensen, ugift i Nølev. 23.11.1779, side 307.
A: bror Frands Jensen i Balle, død. 3B: Jens 17, Anne 13, Kirsten 8. FM: stedfar Peder Rasmussen i Balle, halvbror Jens Rasmussen i Bjerager Svejgård, halvsøster Anne Marie Rasmusdatter g.m. Søren Rasmussen i gården.

117 Poul Mortensen i Nølev. 6.5.1782, side 310.
E: Anne Steffensdatter. LV: svoger Søren Sørensen i Rude. B: Anne 1. FM: farbror Knud Mortensen i Bovlstrup.

118 Birthe Pedersdatter i Nølev. 3.6.1782, side 311.
E: Anders Pedersen. B: Peder 9, Maren 6, Rasmus 3, Simon 6 uger. FM: morbror Erik Pedersen i Odder, mosters mand Søren Andersen i Balle.

119 Mogens Pedersen i Randlev. 27.6.1782, side 312.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Mogens Jensen. B: Peder 21, Kirsten g.m. Peder Jensen i Onsbjerg på Samsø, Anne, Anne 19. FM: Jens Rasmussen i Randlev.

120 Søren Mortensen og hans halvsøster Karen Mortensdatter i Randlev. 3.1.1783, side 314.
Hans A: mor Johanne Rasmusdatter g.m. Peder Mortensen i Randlev, søskende Gunnar Mortensen, Jens Mortensen, Morten Mortensen, Anne Mortensdatter, halvbror Rasmus Mortensen. Arv efter far [Morten Gunnarsen] i Randlev, skifte 29.5.1778 lbnr.112
Hendes A: bror Rasmus Mortensen, karl i Randlev, halvsøskende Gunnar Mortensen 19, Jens Mortensen 10, Anne Mortensdatter 10, Morten Mortensen 4. Arv efter mor [Anne Rasmusdatter], skifte 27.11.1762 lbnr.61.

121 Jens Eriksen i Saksild. 24.3.1783, side 315.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen Krog i Rude. B: Jens 21, der fæster, Anne g.m. Oluf Jensen i Bjerager, Maren 16. FM: fasters mand Niels Simonsen i Saksild.

122 Karen Lauridsdatter i Skablund. 12.4.1783, side 316.
E: Rasmus Sørensen, skovfoged. B: Laurids 8, Anne 2. FM: mosters mand Jørgen Rasmussen i Svinballe.

123 Mette Knudsdatter i Nølev. 19.8.1784, side 318.
E: Søren Nielsen. A: søskende Peder Knudsen i Falling, Rasmus Knudsen, sygelig, i gården, Niels Knudsen, skovfoged på Antvorskov på Sjælland. FM: Rasmus Hansen i Ålstrup.

124 Maren Jensdatter i Randlev. 19.2.1785, side 320.
E: Jens Mikkelsen. B: Jens 5, Anne 3. FM: mosters mand Jens Rasmussen Møller i Randlev Hovgård.

125 Esben Eriksen i Bjerager. 2.6.1786, side 322.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Peder Lauridsen i Bjerager Hovgård. B: Christen 14, Erik 10, Mikkel 6, [Anne] 3. FM: farbror Oluf Eriksen i Bjerager.

126 Christen Rasmussen i Nølev. 10.4.1787, side 323.
E: Anne Ovesdatter. LV: Rasmus Ovesen i Ondrup. A:
1) søster Maren Rasmusdatter g.m. Søren Rasmussen i Dyngby
2) søster Sidsel Rasmusdatter g.m. Mikkel Ingildsen i Nølev.

127 Søren Pedersen i Randlev. 2.6.1788, side 324.
E: Anne Jensdatter. LV: Henrik Mikkelsen sst. B: Peder 4. FM: farbror Thøger Pedersen sst.

128 Else Hansdatter i Randlev. 7.2.1789, side 325.
E: Morten Sørensen. B: Maren 10, Rasmus 1. FM: mors svoger Christen Pedersen i Fensten, Mogens Jensen i Gylling.

129 Morten Bjerregaard i Randlev. 5.2.1789, side 327.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen i Bjerager. B: Maren 8, Karen 7, Niels 5, Søren 1. FM: fars søskendebørn Morten Jensen i Randlev, Niels Sørensen sst.

130 Anne Marie Rasmusdatter i Nølev. 5.6.1789, side 333.
E: Søren Rasmussen. B: Jacob 7, Mette 4. FM: morbror Jens Rasmussen i Bjerager Svejgård. Første ægteskab med Jacob Simonsen, [skifte 6.5.1777 lbnr.109]. B: Birthe 20, Rasmus 19, Jens 12. FM: farbror Søren Simonsen i Nølev.

131 Anne Nielsdatter i Nølev. 28.12.1789, side 335.
E: Oluf Christensen. Første ægteskab med Niels Nielsen Væver, [skifte 21.6.1780 lbnr.114]. B: Mette Marie 14. FM: morbror Søren Nielsen sst.

132 Jens Mikkelsen i Nølev. 29.6.1789, side 337.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Hans Rasmussen sst. A: søskende Maren Mikkelsdatter g.m. Niels Scheffer, parykmager i Århus, Sidsel Mikkelsdatter, død, var g.m. Kølby på Bjørnemose på Fyn, Anne Mikkelsdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Odder.

133 Jens Rasmussen og hustru Anne Sørensdatter i Nølev. 7.3.1789, side 343.
Hans A:
1) søster Maren Rasmusdatter, enke efter Erik Andersen i Rørt
2) søster Anne Rasmusdatter, død. 2B:
a Maren Rasmusdatter g.m. Søren Rasmussen i Dyngby
b Sidsel Rasmusdatter g.m. Mikkel Ingildsen i Nølev.
(Sml. lbnr.126)
3) halvsøster Karen Jacobsdatter, død, var g.m. Mogens Jensen i Hylken. 4B:
a Rasmus Mogensen i Bovlstrup
b Bodil Mogensdatter g.m. Hans Andersen
c Jens Mogensen, død. 4B:
1 Karen Jensdatter g.m. Niels Frandsen i Hylken
2 Anne Jensdatter g.m. Mads Pedersen i Dyngby
3 Maren Jensdatter
4 Mogens Jensen i Dyngby
d Maren Mogensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Rørt. 3B:
1 Niels Sørensen, død. 3B:
x Birthe Nielsdatter 15
y Maren Nielsdatter 11
z Bertel Nielsen 8
2 Karen Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen i Rørt. 2B:
x Søren Rasmussen 10
y Maren Rasmusdatter 8
3 Anne Sørensdatter g.m. Søren Simonsen i Nølev.
(Sml. lbnr.38).
Hendes A:
1) bror Rasmus Sørensen i Nølev, [skifte 21.12.1773 lbnr.101]. 3B:
a Søren 26 sst.
b Niels 23 sst.
c Margrethe 19, der ægter Peder Rasmussen i Starup.
FM: stedfar Peder Jensen sst.
2) bror Anders Sørensen, [skifte 14.4.1763 lbnr.65]. 2B:
a Margrethe Andersdatter 26
b Maren Andersdatter 25.
FM: stedfar Rasmus Jensen sst.

134 Hans Rafaelsen i Nølev. 22.5.1789, side 348.
E: Mette Eskildsdatter. LV: bror Christen Eskildsen i Svorbæk. B: Rafael 11, Mads 9, Dines 1. FM: Hans Rasmussen i Nølev. Oluf Christensen ægter enkens datter af første ægteskab og fæster gården.

135 [Mette Nielsdatter] i Nølev. 11.12.1790, side 352.
E: Peder Jensen. B: Maren 13. FM: Rasmus Jensen sst. Første ægteskab med [Rasmus Sørensen i Nølev, skifte 21.12.1773 lbnr.101]. B: Søren 28 sst, Niels 26, Margrethe g.m. Peder Rasmussen i Starup.

136 Anders Pedersen [Bonde] i Saksild. 17.2.1791, side 354.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Hansen i Tander. B: Peder 14, Ingeborg 12, Anne 10. FM: Jens Jensen i Saksild, Søren Jørgensen sst.

137 Helvig Rasmusdatter i Randlev. 23.3.1791, side 355.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 16, Anne 15, Niels 13, Karen 11, Johanne 4 uger. FM: Jens Nielsen sst.

138 Poul Rasmussen i Nølev. 4.4.1791, side 357.
E: Maren Sørensdatter. LV: Erik Sørensen i Nølev. B: Erik 7, Birthe 5, Karen 8 uger. FM: Jens Rasmussen i Assedrup. Af første ægteskab B: Kirsten 15, Rasmus 11. FM: Christen Væver i Rude, Mogens Rasmussen i Randlev.

139 Anne Mikkelsdatter i Nølev. 14.1.1792, side 360.
E: Jens Knudsen. B: Knud 14 uger. FM: morfar Mikkel Virring i Falling, Søren Simonsen i Nølev.

140 Cathrine Jensdatter i Saksild. 2.6.1792, side 361, 380.
E: Søren Jensen. B: Ingeborg 1. FM: morfar Jens Jensen Skomager sst.

141 Peder Nielsen og hustru Anne Ovesdatter i Nølev. 16.6.1792, side 363, 383.
Hans A:
1) bror Simon Nielsen i Assedrup
2) bror Morten Nielsen sst
3) bror Jens Nielsen i Kysing, død. 2B:
a Anne Margrethe, tjener i Århus
b Kirsten 13
4) bror Mikkel Nielsen i Assedrup, død. 2B:
a Niels 11
b Knud 6
5) halvbror Søren Nielsen i Assedrup ved søn Niels Sørensen sst.
6) halvbror Knud Nielsen sst.
7) halvsøster Kirsten Nielsdatter i Århus, død. 4B:
a Offer Gregersen sst.
b Poul Gregersen sst.
c Niels Gregersen, handskemager sst.
d Margrethe Gregersdatter g.m. Christen Aagaard i København
8) halvsøster Sidsel Nielsdatter i Århus, død. 4B:
a Mikkel Sørensen sst.
b Niels Sørensen sst.
c Peder Sørensen 22 i København
d Anne Marie Sørensdatter 18 sst.
Hendes A:
1) bror Rasmus Ovesen i Ondrup på Rodsteenseje gods
2) halvbror Poul Andersen i Morsholt på Rodsteenseje gods
3) halvbror Anders Andersen Væver i Odder
4) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Hans Mortensen i Snærild
5) halvsøster Margrethe Andersdatter i Snærild, død. 4B:
a Anders Frandsen i Morsholt på Rodsteenseje gods
b Jacob Frandsen
c Anne Johanne Frandsdatter g.m. Anders Rasmussen i Ondrup
d Anne Frandsdatter g.m. Jens Lauridsen i Nølev
6) halvsøster Maren Andersdatter, død, var sidst g.m. Poul Andersen i Oldrup. 3B:
a Anders Andersen i Sødrup på Rathlousdal gods
b Christian Andersen Smed i Oldrup
c Esben Andersen i København.

142 Hans Rasmussen i Nølev. 19.7.1792, side 382.
E: Anne Steffensdatter. LV: Søren Sørensen i Rude. B: Poul 9, Karen 6, Birgitte 2. FM: farbror Peder Rasmussen i Starup, fasters mand Frands Pedersen i Storenor.

143 Oluf Eriksen og hustru Maren Knudsdatter i Bjerager. 6.10.1792, side 394, 420.
B: Erik, Christian 20, Anne 18, der døde. FM: farbror Mikkel Eriksen i Rude.

144 Anne Rasmusdatter i Saksild. 25.10.1792, side 399.
[Enke efter Peder Andersen Bonde sst, skifte 19.4.1766, lbnr.75]. B: Anders Pedersen Bonde, [skifte 17.2.1791 lbnr.136]. 3B: Peder 15, Ingeborg 14, Anne 11. FM: Jens Jensen i Saksild, Søren Jørgensen sst. Anne Pedersdatter, enke efter Jørgen Jensen Bjerager i Odder. LV: Jørgen Olufsen i Saksild.

145 Sidsel Rasmusdatter i Nølev. 27.10.1792, side 401, 456.
E: Mikkel Ingildsen. B:
1) Rasmus Mikkelsen
2) Ingeborg Mikkelsdatter 19
3) Anne Cathrine Mikkelsdatter 17
4) Ingild Mikkelsen 16.
FM: morbror [dvs. mosters mand] Søren Rasmussen i Dyngby.

146 Rasmus Jensen i Nølev. 8.11.1792, side 402.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jørgen Mikkelsen sst. B: Anne 27, Niels 25, Jens 24, Rasmus 20. FM: farbror Peder Jensen sst.

147 Karen Sørensdatter i Randlev. 22.11.1792, side 405.
E: Morten Sørensen. B: Else 2. FM: morfar Søren Poulsen i Smederup på Gersdorffslund gods.

148 Morten Sørensen i Randlev. 17.1.1793, side 406, 416.
[Enkemand efter Karen Sørensdatter, skifte 22.11.1792 lbnr.147]. B: Else 2. FM: morfar Søren Poulsen i Smederup. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 14.11.1775 lbnr.107]. B: Søren 17. FM: mosters mand Sejer Rasmussen i Smederup. Andet ægteskab med [Else Hansdatter, skifte 7.2.1789 lbnr.128]. B: Maren 14, Rasmus 5. FM: mosters mand Mogens Jensen i Gylling, Hans Hansen i Tvenstrup. Desuden nævnes afdødes søster g.m. Rasmus Knudsen.

149 Maren Mogensdatter i Randlev. 24.7.1793, side 415.
E: Oluf Sørensen. B: Anne Cathrine 19, Abelone 12, Mogens 10. FM: Mikkel Jensen Drejer i Randlev.

150 Anne Lauridsdatter i Randlev. 30.11.1793, side 422.
E: Thøger Hansen Kusk. B: Benedikte 12, Hans 9, Hedvig 6, Anne Kirstine 6 uger. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Gylling.

151 Søren Pedersen, ugift i Randlev. 20.3.1794, side 426.
A: halvbror Knud Rasmussen i Gosmer på Gersdorffslund gods.

152 Hans Meyer Smed i Randlev. 3.3.1795, side 429.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jens Møller i Randlev. B: Cathrine 14, Anne Marie 12, Anne 10. FM: Peder Jensen Krog i Randlev. Første ægteskab med Margrethe Jensdatter, skifte 9.2.1768 lbnr.81. B: Anne g.m. Jens Gunnarsen, smed i Ås i Voer herred, Christian, smed på Samsø.

153 Rasmus Jacobsen, ugift i Nølev. 30.3.1795, side 441, 445.
A: bror Jens Jacobsen, søster Birthe Jacobsdatter 26. FM: farbror Søren Simonsen i Nølev, morbror Jens Rasmussen i Bjerager Svejgård, halvbror Jacob Sørensen 12, halvsøster Mette Sørensdatter 10. FM: far Søren Rasmussen Balle i Nølev. Arv efter afdødes far Jacob Simonsen, skifte 6.5.1777 lbnr.109, efter afdødes mor Anne Marie Rasmusdatter, skifte 5.6.1789 lbnr.130 og efter afdødes bror Simon Jacobsen.

154 Søren Nielsen i Nølev. 30.3.1795, side 444, 447.
[Enkemand efter Mette Knudsdatter, skifte 19.8.1784 lbnr.123]. A:
bror Rasmus Nielsen i Nølev, [skifte 14.4.1763 lbnr.68]. 4B: Niels, der fæster, Anders i Nølev, Anne g.m. Jørgen Mikkelsen sst, Bodil g.m. Steffen Rasmussen i Dyngby
søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Rasmus Jensen i Nølev, [skifte 8.11.1792 lbnr.146]
søster Anne Nielsdatter, [skifte 28.12.1789 lbnr.131], var [sidst] g.m. Oluf Christensen Smed i Nølev. [Første ægteskab med Niels Nielsen Væver sst, skifte 21.6.1780 lbnr.114]. 1B: Mette Marie 19
halvbror Anders Rasmussen i Hvilsted på Rantzausgave gods, død. 1B: Rasmus 22. FM: Anders Ingvardsen i Hvilsted.

155 Johanne Rasmusdatter i Randlev. 12.1.1796, side 449.
E: Peder Mortensen. Første ægteskab med [Morten Gunnarsen sst, skifte 29.5.1778 lbnr.112]. B: Gunnar 32 i Odder, Jens 23, Anne g.m. Niels Sørensen i Randlev, Morten 17. FM: farbror Peder Langberg sst.

156 Birgitte Jensdatter i Randlev. 23.9.1797, side 454.
E: Morten Simonsen. B: Anne Marie 6. FM: degnen Jensen i Randlev.

157 Rasmus Jensen i Svorbæk. 15.3.1798, side 460.
E: Bodil Eriksdatter. LV: Jens Eriksen i Nølev. B: Anne g.m. Otte Olufsen i Vormstrup på Vilhelmsborg gods, Kirsten g.m. Rasmus Nielsen i gården, Mette 20.

SLUT


Gosmer Hospital
Skifteuddrag
1774-1841


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
De 4 dødsanmeldelser side 161, 171 og 179 medtages ikke.
Protokollen indeholder også skifter fra Sophienlund i Fruering sogn G 340.


Gosmer Hospital
Skifteprotokol
1774-1841
C 652Å-5

1 Peder Rasmussen Overgaard i Svinsager. 11.4.1774, side 3.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Peder 18, Maren 13. FM: Peder Andersen i Virring.

2 Niels Sørensen i Fruering. 14.12.1776, side 9.
E: Else Knudsdatter. LV: bror Mikkel Knudsen i Torrild. B: Peder 10, Knud 5, Søren 2. FM: morfar Knud Mikkelsen i Torrild, farbror Bertel Sørensen sst.

3 Sejer Hansen og hustru Anne Nielsdatter, der lever i Fruering. 8.5.1773, side 11.
Testamente. (Sml. lbnr.18).

4 Maren Rasmusdatter i Fruering. 28.6.1777, side 13.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 25, Mogens 20.

5 Jens Christensen Nedergaard i Fruering. 31.3.1777, side 17.
E: Birthe Andersdatter. LV: bror Jens Andersen i Dørup. B: Christen 3, Anders 2. FM: farbror Anders Christensen, fars halvbror Christen Jensen Nedergaard i Fruering.

6 Anders Sørensen i Fruering. 29.5.1777, side 25.
E: Kirsten Andersdatter. LV: far Anders Nielsen. B: Ellen 9, Inger 5, Søren 2. FM: Thomas Jensen i Skårup, Erik Lauridsen i Hvolbæk, Søren Juul, skoleholder i Virring.

7 Anders Christensen, ugift i Fruering Nedergård. 6.2.1778, side 29.
A: mor, død, var g.m. Jens Christensen Nedergaard den ældre i Ejer, bror Jens Christensen, [skifte 31.3.1777 lbnr.5]. 2B: Christen, Anders. FM: morbror Jens Andersen i Dørup, halvsøskende Christen Jensen i Fruering, Niels Jensen, skoleholder i Vrold, Gertrud Jensdatter g.m. Johan Gotfred Mejsler ved Hadsund, Karen Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Ejer.

8 Anne Mortensdatter i Fruering. 20.12.1779, side 31.
E: Rasmus Andersen. B: Thomas 10, Anders 8, Morten 29 dage.

9 Mette Nielsdatter på Sophienlund. 1.1.1780, side 35.
A:
1) Johanne Mortensdatter i Rode på Wedelslund gods, enke efter Jens Mikkelsen
2) Ellen Mortensdatter, død, var g.m. Rasmus Andersen og Niels Pedersen i Gjesing. 5B: Andreas Rasmussen i Virring, død. 1B: Ellen 15, Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Jepsen i Gjesing, Anne Marie Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Grumstrup, Rasmus Nielsen Due sst, Christian Nielsen Due i København
3) Bodil Mortensdatter, død, var g.m. Peder Jørgensen i Gjesing. 3B: Morten Pedersen sst, død. 5B: Peder 12, Mette 10, Bodil 7, Maren 5, Karen 4, Jørgen Pedersen sst, Karen Pedersdatter, enke efter Claus Hansen, handskemager i Århus.

10 Kirsten Jensdatter i Fruering. 10.10.1780, side 44.
E: Peder Jensen. Af første ægteskab B: Anders Markussen, avlskarl på Nissumgård, Christen Markussen, skrædder i Fruering.

11 Bodil Andersdatter i Svinsager. 12.2.1781, side 45.
E: Rasmus Jørgensen. B: Jørgen 7, Rasmus 4, Johanne 2. FM: mosters mand Peder Rasmussen i Svinsager.

12 Karen Hansdatter i Fruering. 10.9.1781, side 50.
Intet skifte når Jens Lauridsen kan blive i huset. Underskrevet af LLS, JRS Smed, JLS.

13 Peder Rasmussen i Svinsager. 18.3.1782, side 51.
E: Mette Andersdatter. LV: Peder Overgaard sst. B: Johanne 27, Jens 24, Anders 22, Maren 17. FM: morbror Peder Andersen i Virring.

14 Kirsten Lauridsdatter i Fruering. 27.2.1783, side 55.
E: Rasmus Pedersen. Underskrives af Mads Lauridsen i Harlev, Christen Lauridsen sst, Søren Jensen i Åbo på egne, søskende og mors vegne.

15 Kirsten Sørensdatter i Svinsager. 22.9.1783, side 56.
E: Rasmus Lauridsen. B: Maren 20, Anne 18, Karen 16, Laurids 14, Johanne 11, Mette 6. FM: morbror Søren Sørensen i Fastrup.

16 Rasmus Lauridsen i Fruering. 25.9.1783, side 61.
E: Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Andersen sst. B: Christian Ludvig 14. FM: farbror Jens Lauridsen i Gjesing.

17 Søren Andersen i Fruering. 25.9.1783, side 63.
A: mor Kirsten Andersdatter g.m. Jens Mikkelsen i Fruering, søskende Ellen Andersdatter, Inger Andersdatter. FM: Erik Lauridsen i Hvolbæk, Søren Juul, skoleholder i Virring. Arv efter far [Anders Sørensen i Fruering], skifte 29.5.1777 lbnr.6.

18 Sejer Hansen i Fruering. 4.10.1784, side 64.
E: Anne Nielsdatter. Afkald fra bror Rasmus Hansen i Tander [i Tiset sogn], halvsøster Ellen Cathrine Hansdatter Sejersen ved stedfar Niels Gundorff, ejer af Nissumgård [i Hylke sogn]. Testamente af 8.5.1773 lbnr.3.
[Halvsøsteren kaldes Ellen Marie ved dåb Hylke 30.7.1773].

19 Niels Olufsen i Svinsager. 13.4.1784, side 65, 78.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen i Odder, svoger Niels Andersen. B: Peder 23. FM: farbror Laurids Olufsen i Balle. Desuden nævnes afdødes brødre Anders Olufsen i Hvilsted, Just Olufsen i Balle.

20 Niels Mikkelsen i Fruering. 31.5.1785, side 20.
E: Maren Thomasdatter. LV: halvbror Jens Thomsen i Hvolbæk. B: Karen 12, Anne 10, Mikkel 4, Maren 2. FM: fars søskendebarn Peder Rasmussen i Sjelle, mors halvbror Jens Thomsen i Illerup, mors halvsøsters mand Erik Lauridsen i Hvolbæk.

21 Maren Nielsdatter, 2 år i Fruering. 10.11.1786, side 75.
A: mor Maren Thomasdatter g.m. Søren Sejersen, søskende Karen Nielsdatter 14, Anne Nielsdatter 12, Mikkel Nielsen 6. FM: Peder Rasmussen i Sjelle, morbror Jens Thomsen i Illerup. Arv efter far [Niels Mikkelsen i Fruering], skifte 31.5.1785 lbnr.20.

22 Niels Loft i Fruering. 10.11.1786, side 76.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Søren Sejersen sst. B: Jens 32, Anne Marie 14. FM: fars brordatters mand Jens Lauridsen i Virring.

23 Peder Nielsen i Fruering. 3.12.1787, side 79, 106.
E: Margrethe Andersdatter. LV: bror Jens Andersen sst. B: Maren 11, Anne 8, Kirsten 2. Skifte efter første ægteskab 24.6.1775. B: Maren 26, Niels 24, Jeppe 22, Jørgen 13. FM: morbrødre Rasmus Jepsen i Gjesing, Jens Jepsen sst, Peder Jepsen i Skårup.

24 Jacob Pedersen Bødker og hustru Maren Nielsdatter i Fruering. 23.3.1789, side 81.
B: Peder 16. FM: morbror Rasmus Nielsen i Fillerup, faster Inger Pedersdatter i gården.

25 Birthe Rasmusdatter i Svinsager. 21.7.1789, side 88.
E: Peder Madsen. B: Mads 23, Anne Kirstine 19, Kirsten 17, Rasmus 13, Søren 9, Jens 7. FM: farbror Jens Madsen i Fastrup, morbror Søren Juul, skoleholder i Virring.

26 Anne Nielsdatter i Svinsager. 19.7.1790, side 95.
E: Valle Johansen. B: Johanne 43, Marie 40, Lisbeth 34, Maren 32 g.m. Peder Jensen i Fruering, Sofie 27. FM: Peder Madsen i Svinsager.

27 Anne Nielsdatter, ugift i Fruering. 2.10.1791, side 99.
A: mors søster, død. 3B: alle på Allinggård gods
1) Peder Mikkelsen i Lemming
2) Karen Mikkelsdatter g.m. Peder Rasmussen i Borup i Svostrup sogn
3) Peder Mikkelsen i Lemming, død. 2B: Kirsten g.m. Jens Holk i Lemming, Henrik i Ebstrup
Afdøde var født i Lemming.

28 Rasmus Pedersen i Fruering. 16.1.1793, side 107.
E: Karen Ottesdatter. LV: Rasmus Nielsen sst, Jens Nielsen sst. A: mor Anne Marie Rasmusdatter, enke efter Rasmus Lauridsen, [skifte 25.9.1783 lbnr.16], halvbror Christian Ludvig Rasmussen på Palsgård i Bjerre herred. FM: Søren Sejersen.

29 Anders Jacobsen i Fruering. 6.9.1793, side 114.
E: Johanne Andersdatter. LV: Jens Andersen sst. A: halvbror Rasmus Boes, skomager i Skanderborg ved søn Peder Boes sst, søster Maren Jacobsdatter, død, var g.m. afdøde Rasmus Jacobsen Smed i Svejstrup. 4B: Jacob Rasmussen i Salten, død. 2B: Rasmus 12 hos mor i Emborgkloster, Maren 9, Jørgen Rasmussen i Svejstrup, Niels Rasmussen Smed i Tovstrup, Søren Rasmussen 23 i Rye.

30 Søren Pedersen i Fruering. 22.4.1794, side 118, 121, 123.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen. A:
1) moster, død 4B: Jens Jensen i Høver, Rasmus Jensen i Truust, Søren Jensen i Horn, Anne Jensdatter g.m. Laurids Henriksen i Truust, de tre sidste på Tvilum gods
2) næstsøskendebarn Laurids Rasmussen i Hvolbæk
3) næstsøskendebarn Birgitte Rasmusdatter g.m. Peder Madsen i Svinsager
4) næstsøskendebarn [Søren Rasmussen], død. 3B: Rasmus Sørensen i Vitved, Søren Sørensen, Anne Sørensdatter
5) næstsøskendebarn Rasmus Rasmussen i Skårup, død. 3B: Mikkel Rasmussen, Peder Rasmussen, Anne Rasmusdatter
6) næstsøskendebarn Anne Rasmusdatter g.m. Niels Rasmussen i Hvolbæk.

31 Peder Jensen i Fruering. 19.5.1794, side 120, 122.
E: Maren Vallesdatter. LV: Erik Rasmussen. B: Jens 10, Niels 3. FM: Søren Sejersen sst, mosters mand Søren Pedersen i Svinsager.

32 Rasmus Jørgensen i Svinsager. 4.1.1797, side 124.
E: Kirsten Marie Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen i Virring. B: Bodil 14, Kirsten 6. Første ægteskab med [Bodil Andersdatter], skifte 12.2.1781 lbnr.11. B: Jørgen 24, Rasmus 20. FM: Jens Pedersen i Svinsager.

33 Jens Lauridsen i Fruering. 31.5.1798, side 127.
E: Marianne Pedersdatter. LV: Niels Jørgensen Sabro i Hedvigslund. B: Laurids 15, Søren 12, Peder 10, Anne Marie 3, Johanne 9 mdr. FM: fasters mand Thomas Rasmussen i Rolund på Ringkloster Mark.

34 Søren Sørensen Loft i Fruering. 13.12.1798, side 130.
E: Karen Ottesdatter. LV: Erik Rasmussen Hvidberg i Fruering. A: søster Maren Sørensdatter g.m. Jens Lauridsen i Virring, halvsøster Johanne Sørensdatter, enke i Virring. LV: afdødes søskendebarn Jens Nielsen Loft i Virring. (Sml. lbnr.28).

35 Valle Johansen i Svinsager. 11.3.1799, side 132, 141.
[Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 19.7.1790 lbnr.26]. B: Johanne 50, Marie 48, Lisbeth 40, Maren 36 g.m. Jens Hvidberg i Fruering, Sofie 32 g.m. Søren Pedersen i gården. FM: Peder Madsen i Svinsager.

36 Mikkel Pedersen i Fruering. 15.6.1799, side 134, 142.
E: Maren Jensdatter. LV: degnen Lund sst. B: Anne Margrethe 15, Peder 13, Anne 11, Jens 7, Karen 5. FM: fars søskendebarn Søren Rasmussen Damsgaard i Vitved, morbrødre Niels Jensen i Hvolbæk, Rasmus Jensen i Virring.

37 Anne Jensdatter, 15 år i Svinsager. 6.10.1803, side 144.
A: søster Maren Jensdatter i Vitved 18. FM: farbror Laurids Jensen i Veng, morbror Peder Christensen i Harlev, afdødes stedfar Rasmus Jensen i Vitved.

38 Jens Mikkelsen i Fruering. 24.7.1804, side 145.
A: mor Maren Jensdatter. LV: degnen Lund sst, søskende Anne Margrethe Mikkelsdatter 21, Peder Mikkelsen 19, Anne Mikkelsdatter 17, Karen Mikkelsdatter 11. FM: morbrødre Niels Jensen i Hvolbæk, Rasmus Jensen i Virring. Arv efter far [Mikkel Pedersen i Fruering], skifte 15.6.1799 lbnr.36.

39 Ellen Andersdatter, ugift i Fruering. 6.11.1808, side 147.
A: mor Kirsten Andersdatter g.m. Jens Mikkelsen, søster Inger Andersdatter g.m. Mikkel Christiansen i Odder, halvbror Anders Jensen 25, halvbror Mikkel Jensen 22. FM: Henrik Jensen i Virring. Arv efter bror [Søren Andersen, skifte 25.9.1783 lbnr.17]. (Sml. lbnr.6, 66).

40 Johanne Andersdatter i Svinsager. 26.10.1810, side 149.
E: Anders Rasmussen. B: Helle 11, Rasmus 5, Thomas 3. FM: Hans Hansen i Virring. (Afdøde kaldes senere Mette Andersdatter, men kirkebogen kalder hende både ved vielse og begravelse for Mette Marie Thomasdatter).

41 Peder Andersen i Fruering. 1.11.1810, side 151.
E: Johanne Andersdatter. Testamente.

42 Rasmus Andersen i Fruering. 16.5.1811, side 153.
E: Bodil Sørensdatter. LV: degnen Jens Lund. B: Niels 24, Anne Mette 20, Anne Marie 17. FM: morbror Rasmus Sørensen Bjerregaard i Skårup. Første ægteskab med [Anne Mortensdatter, skifte 20.12.1779 lbnr.8]. B: Thomas i Rodal på Ringkloster Mark, Anders på Gram Mark.

43 Peder Mikkelsen i Fruering. 6.1.1815, side 157.
E: Maren Jensdatter. LV: degnen Lund i Fruering. A: søskende Anne Margrethe [Mikkelsdatter] g.m. Niels Jensen i Vedslet, Anne [Mikkelsdatter] g.m. Jens Rasmussen i Hvolbæk, Karen [Mikkelsdatter] 21. FM: Rasmus Møller i Virring.

44 Karen Ottesdatter i Fruering. 6.3.1812, side 158.
E: Peder Jensen Kaae. Testamente.

45 Kirsten Marie Pedersdatter i Svinsager. 20.10.1815, side 160.
Enke efter Rasmus Jørgensen, [skifte 4.1.1797 lbnr.32]. B: Bodil 33 g.m. Niels Pedersen Smed sst, Kirsten 26. FM: Peder Overgaard i Svinsager.

46 Jens Madsen og hustru Maren Pedersdatter i Svinsager. 21.12.1817, side 161, 170, 173.
B: Mads 20, Sidsel 16, Peder 15, Anne 12, Mikkel 8. FM: farbror Peder Madsen i Mårslet, der døde, morbror Niels Pedersen Robert på Ask Mark.

47 Anne Margrethe Christensdatter i Fruering. 26.1.1818, side 163.
E: Rasmus Nielsen, der bekræfter ikke at have modtaget fæsteejendom.

48 Anne Mette Rasmusdatter i Fruering. 16.3.1819, side 164.
E: Andreas Mikkelsen. Testamente.

49 Rasmus Lauridsen i Svinsager. 24.7.1819, side 164.
E: Karen Jørgensdatter. LV: bror Rasmus Andersen på Gjesing Mark. B: Kirsten 33 g.m. Søren Jørgensen i Oldrup, Laurids 30 i gården, Anne Marie 27, tjener i Århus, Anne 23 g.m. Rasmus Pedersen i Skårup, Anders 22, Maren 18. Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter, skifte 22.9.1783 lbnr.15]. B: Maren g.m. Mikkel Pedersen Grimstrup i Blegind, Karen ved Flensborg, Johanne sst.

50 Jørgen Sørensen i Svinsager. 4.4.1821, side 171, 176.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Overgaard sst, Jens Lauridsen i Rugård. B: Helle Marie 8, Jørgen 6 mdr 21.2.1822, Anne 6 mdr 21.2.1822. FM: farbror Rasmus Sørensen i Fastrup.

51 Karen Nielsdatter i Fruering. 4.6.1822, side 179.
Sønnen Niels Jensen arver alt ifølge opholdskontrakt.

52 Maren Jensdatter i Fruering. 16.6.1822, side 179.
Svigersøn Rasmus Rasmussen sst. arver alt ifølge opholdskontrakt.

53 Karen Sørensdatter i Fruering. 3.9.1822, side 180.
E: Niels Jensen. B: Jens. Intet skifte.

54 Birthe Cathrine Nielsdatter i Hedvigslund på Vedslet Mark. 20.11.1822, side 180.
Enke efter Jørgen Rasmussen. B: Niels i Vedslet. Af første ægteskab B: Laurids Nielsen i Torrild. Intet skifte.

55 Maren Lauridsdatter i Rude. 29.1.1823, side 181.
Enke efter Søren Sørensen. Som arvinger mødte: Rasmus Sørensen, Steffen Sørensen, Søren Rasmussen, Søren Sørensen, Niels Pedersen, Christen Pedersen i Torrild.

56 Bodil Sørensdatter i Fruering. 3.2.1823, side 181.
Enke efter Rasmus Andersen, [skifte 16.5.1811 lbnr.42]. Sønnen Niels Rasmussen arver alt ifølge opholdskontrakt.

57 Johanne Andersdatter i Fruering. 13.3.1823, side 181.
Enke efter Peder Andersen. Afkald fra børn af afdødes halvbror [Rasmus Andersen i Fruering, skifte 16.5.1811 lbnr.42]: Thomas Rasmussen på Ringkloster Mark, Anders Rasmussen på Gram Mark, Niels Rasmussen i Fruering, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Peder Jensen Bundgaard i Virring og fra afdødes søsterdatter Inger Jespersdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Skårup.

58 Rasmus Nielsen i Fruering. 3.9.1823, side 182.
A: svigersøn Laurids Jensen sst.

59 Rasmus Hansen i Fruering. 28.4.1827, side 183.
E: Ingeborg Sørensdatter. LV: pastor Møller sst. B: Søren, Jens, Mads 23, Morten 14, Hans 12, Sidsel g.m. Mikkel Pedersen Smed i Horndrup, Anne, Johanne.

60 Jens Hansen Nølev i Rude. 27.10.1827, side 186.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: Jørgen Mikkelsen i Randlev. B: Hans 20, Oluf 14, Mikkel 12, Eskild 7, Birgitte 4, Maren 1. FM: Simon Hansen i Saksild.

61 Mikkel Nielsen i Fruering. 18.8.1828, side 191.
E: Anne Jensdatter. LV: pastor Møller sst. B: Niels 12, Søren 6, Jens 2, Karen, Maren. FM: Rasmus Eriksen i Hvolbæk. (Sml.lbnr.62].

62 Maren Mikkelsdatter, ugift i Fruering. 19.4.1829, side 198.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Jens Christensen sst, søskende Karen 18, Niels 13, Søren 7, Jens 3. FM: Rasmus Eriksen i Hvolbæk. Arv efter far [Mikkel Nielsen i Fruering], skifte 18.8.1828 lbnr.61.

63 Jens Mikkelsen i Fruering. 8.6.1830, side 200.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Jens Christensen sst, søskende Karen, Niels 14, Søren 8. FM: Niels Rasmussen sst. Arv efter far Mikkel Nielsen i Fruering, skifte 18.8.1828 lbnr.61 og efter søster Maren Mikkelsdatter, skifte 19.4.1829 lbnr.62.

64 Anne Kirstine Rasmusdatter i Fruering. 14.12.1830, side 202.
E: Peder Jensen Kaae. A: faster Maren Jespersdatter g.m. Niels Nielsen i Skårup. (Sml.lbnr.44).

65 Anne Cathrine Hansdatter i Fruering. 3.1.1831, side 203, 223, 227.
E: Andreas Mikkelsen. A: søskende Peder Hansen på Veng Mark, Dorthe Hansdatter g.m. snedker Hornborg i København, halvsøskende Rasmus Hansen, Søren Hansen, Anne Hansdatter g.m. Jens Peder Mikkelsen, smed i Galten, Anne Kirstine Hansdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Forlev, Maren Hansdatter, død, var g.m. Oluf Poulsen i Skårup. 2B: Poul 28, Kirsten. 3FM: Jens Rasmussen i Fruering, Niels Jensen sst, Anders Jensen sst.

66 Kirsten Andersdatter i Fruering. 2.7.1831, side 206.
Enke efter Jens Mikkelsen. B: Mikkel i Adslev, Anders i Fruering. (Sml. lbnr.39).

67 Anders Olufsen i Svinsager. 2.7.1831, side 206.
B: Oluf i Grumstrup, Mikkel i Gjesing, Mette Cathrine g.m. Jens Pedersen i Svinsager.

68 Anne Nielsdatter i Fruering. 25.5.1832, side 207.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 13 uger. FM: morfar Niels Sørensen i Vester Tammestrup Ødegård. Desuden nævnes enkemandens søskende Mads Rasmussen, Morten Rasmussen, Hans Rasmussen, Anne Rasmusdatter, Johanne Rasmusdatter.

69 Marianne Hansdatter i Svinsager. 27.12.1832, side 214.
E: Søren Hansen. B: Anne 15, Ellen 12, Hans 10, Jens 6, Anne Marie 3. FM: Niels Jørgensen i Fillerup.

70 Margrethe Mikkelsdatter i Rude. 24.5.1833, side 218.
Enke efter Jens Hansen Nølev, skifte 27.10.1827 lbnr.60. B: Hans, Oluf19, Mikkel 17, Eskild 12, Maren 7. FM: morbrødre Jørgen Mikkelsen i Randlev, Peder Mikkelsen i Rørt.

71 Jørgen Pedersen i Fruering. 24.12.1833, side 225.
E: Marianne Pedersdatter. LV: Laurids Nielsen sst. A: halvsøster Kirsten Poulsdatter g.m. Anders Nielsen i Jeksen.

72 Jens Rasmussen og hustru Maren Vallesdatter i Fruering. 24.12.1833, side 226.
A: Peder Jensen sst. på arvingernes vegne.

73 Dorthe Jensdatter i Fruering. 10.5.1834, side 227.
E: Niels Jensen. B: Malene. FM: søskendebarn Peder Jensen Gram.

74 Anne Rasmusdatter i Fruering. 27.3.1835, side 237.
E: Jens Christian Rasmussen. B: Johan Frederik 5, Maren 6 mdr. FM: morbror Christen Rasmussen i Hvilsted.

75 Søren Sørensen og hustru Bodil Sørensdatter i Rude. 30.5.1835, side 240.
B: Søren 30, Mette Marie gift i Århus, Anne gift i Århus, Johanne 34, Birthe 24 g.m. Rasmus Rasmussen, der ægter og fæster, Maren gift i Odder. FM: Hans Sørensen i Rørt.

76 Gunnar Hansen i Fruering. 16.12.1835, side 249.
E: Ida Hedvig Jensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jørgen sst, Hans i Århus, Jens i Skakkenborghuset på Fruering Mark.

77 Mette Anne Marie Christensdatter i Fruering. 28.7.1836, side 254.
E: Peder Andersen. B: Christen 2 mdr. FM: morfar Christen Jensen sst.

78 Marianne Jensdatter i Svinsager. 6.8.1836, side 256.
E: Søren Mortensen. B: Morten 14, Anne Sofie, Maren, Birgitte Louise. FM: Hans Jensen i Skårup.

79 Laurids Jensen i Fruering. 29.12.1836, side 259.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Jensen Broholt i Virring. Testamente indført side 250. (Sml. lbnr.84).

80 Marianne Pedersdatter i Fruering. 12.6.1837, side 260.
Enke efter Jørgen Pedersen sst, [skifte 24.12.1833 lbnr.71]. A: Laurids Jensen i Vitved, Søren Jensen i Toftum, Peder Jensen i Ejer, Johanne Jensdatter g.m. Jens Jensen i Vrold, Anne Marie Jensdatter g.m. Laurids Nielsen i Fruering.

81 Sofie Vallesdatter i Svinsager. 21.6.1837, 260.
Enke efter Søren Pedersen. B: Anne g.m. Peder Nielsen sst.

82 Karen Mikkelsdatter i Fruering. 23.12.1837, side 261.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Jens Christensen sst, søskende Niels Mikkelsen 20, Søren Mikkelsen 16. FM: Anders Jensen sst, Niels Rasmussen sst. Arv efter far Mikkel Nielsen sst, skifte 18.8.1828 lbnr.61, arv efter søster Maren Mikkelsdatter, skifte 19.4.1829 lbnr.62, arv efter bror Jens Mikkelsen sst, skifte 8.6.1830 lbnr.63.

83 Niels Mikkelsen, ugift i Fruering. 6.11.1839, side 264.
A: mor Anne Jensdatter, bror Søren Mikkelsen 17. FM: Jens Christensen sst. Arv efter far Mikkel Nielsen sst, skifte 18.8.1828 lbnr.61, arv efter søster Karen Mikkelsdatter, skifte 23.12.1837 lbnr.82.

84 Laurids Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Fruering. 25.10.1841, side 265, 282.
(Skiftet er også ført under Rathlousdal gods lbnr.1282, hvor der er flere oplysninger).
Hans A:
1) søstersøn Poul Christensen i Fruering, gavebrev til 2B: Kirsten, Anne Margrethe
2) søstersøn Jens Christensen i Vitved, gavebrev til 2B: Laurids Peder, Anne
3) søsterdatter Anne Johansdatter
4) brorsøn Peder Pedersen
5) brorsøn Mads Jensen, død. 1B: Inger Marie
6) brordatter Christence Jensdatter, død. 1B: Marianne Knudsdatter
7) søster Elisabeth Jensdatter i København
Hendes A:
1) søskendebarn Peder Jensen Stilling, død. 3B: Niels Peder Stilling i Fredericia, Jacob Christian Stilling 17, Karen Stilling
2) søskendebarn Voldborg Mogensdatter g.m. Søren Jensen i Javngyde
3) søskendebarn Kirsten Mogensdatter g.m. Peder Rasmussen på Vitved Mark
4) søskendebarn Maren Mogensdatter g.m. Poul Christensen i gården
5) søskendebarn Anne Margrethe Eriksdatter g.m. Rasmus Sørensen i Tolstrupgårde i Them sogn.

85 Anne Jensdatter i Fruering. 9.12.1841, side 278.
E: Jens Christensen. B: Laurids 10. FM: Anders Jensen sst, Niels Rasmussen sst. Første ægteskab med Mikkel Nielsen sst, [skifte 18.8.1828 lbnr.61]. B: Søren 19.

SLUT


Rantzausgave gods
Skifteuddrag
1741-1770

Adelsgården Kanne fik 1768 bevilling til navnet Rantzausgave.

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Skifter 1720-1736 findes i skifteprotokol for Rodsteenseje.
Afdødes navn mangler i lbnr: 16
Enkens navn mangler i lbnr: 28

Rantzausgave
Skifteprotokol
1741-1770
G 331 - 1


1 Anders Rasmussen [Terp] i Balle. [dato mgl.], side 1.
E: [Maren Andersdatter]. LV: Rasmus Pedersen i Terp. B: [Else], Peder, Søren, der fæster gården, Johanne, Maren. (Begyndelsen af skiftet mangler).

2 Rasmus Mikkelsen i Randlev Hovgård. 19.4.1741, side 3.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Mikkelsen, der ægter. B: Anne 16, Anders 8. FM: farbror Jørgen Mikkelsen sst. Opholdskontrakt 10.8.1725 mellem afdøde og forældre Peder Jensen og hustru.

3 Søren Knudsen, tjenestekarl i Fensholt. 21.2.1743, side 8.
A:
1) søskende af første kuld: Otte Knudsen i Fensholt 30, Anders Knudsen, død. 1B: Knud 7 i Randlev, Maren Knudsdatter 37 g.m. Niels Jørgensen i Torrild, Johanne Knudsdatter i Løjenkær 25, Kirsten Knudsdatter 21 i Torrild
2) halvsøskende af andet kuld: Karen Knudsdatter 15, Niels Knudsen 12
3) halvsøster af tredje kuld: Anne Marie Knudsdatter 8 i Fensholt.
Arv efter far Knud Sørensen i Fensholt, skifte 3.7.1738. (Sml. lbnr.8).

4 Sidsel Vibe i Balle. 29.7.1743, side 11.
E: [Navn mgl.]. A: Bodil Jensdatter g.m. Lorents Gregersen Steiermark i København. Arv efter afdødes første mand Niels Pedersen i Balle. Underskrevet af Rasmus Rasmussen, der måske er enkemand.

5 Knud Andersen, ugift karl i Randlev. 20.12.1743, side 14.
A:
1) mor Johanne Madsdatter. LV: Niels Jørgensen i Torrild
2) fars søskende af første kuld: Otte Knudsen i Fensholt, Maren Knudsdatter g.m. Niels Jørgensen i Torrild, Johanne Knudsdatter i Fensholt, Kirsten Knudsdatter i Torrild
3) fars halvsøskende af andet kuld: Niels Knudsen, Karen Knudsdatter
4) fars halvsøster af tredje kuld: Anne Marie Knudsdatter
Afdøde far var Anders Knudsen i Randlev. Arv efter farbror Søren Knudsen i Fensholt, skifte 21.2.1743 lbnr.3. Arv efter farfar Knud Sørensen sst, skifte 3.7.1738.

6 Jens Frandsen i Snærild. 13.1.1744, side 15.
E: Else Jensdatter. LV: Niels Jørgensen i Svorbæk, der ægter. B: Frands 16, Anne 14, Maren 10, Jens 9. FM: Mikkel Jørgensen sst. Af første ægteskab B: Johanne 20, Margrethe 19. FM: Rasmus Sørensen Broch i Hvilsted.

7 Rasmus Sørensen i Snærild. 25.1.1744, side 19.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen i Bøgeskov. B: Maren g.m. Christen Jensen i Slet, Bodil g.m. Niels Rasmussen i Fillerup, Anne. FM: farbror Oluf Sørensen i Snærild.

8 Anne Cathrine Lauridsdatter i Fensholt. 23.1.1745, side 24.
E: Hans Sørensen Skellerup. Første ægteskab med Knud Sørensen i Fensholt, skifte 3.7.1738. B: Anne Marie 9. FM: mosters mand Rasmus Rasmussen i Hvolbæk. Arv efter Knud Sørensens hustru, skifte 16.7.1726. Arv efter Søren Knudsen, skifte 21.2.1743 lbnr.3. Desuden nævnes Søren Skellerup i Torrild.

9 Anders Pallesen Smed i Hvilsted. 16.7.1745, side 31.
E: Maren Jensdatter. LV: søstersøn Laurids Sørensen i Bøgeskov. B: Maren 5. FM: Jens Rasmussen i Bøgeskov.

10 Knud Hansen og hustru Maren Jørgensdatter i Fensholt. 27.1.1745, side 36.
B: Mette g.m. Otte Knudsen, der fæster gården, Maren. FM: farbror Søren Hansen i Snærild, morbror Rasmus Jørgensen i Balle.

11 Anne Pedersdatter i Hvilsted. 28.12.1745, side 38.
E: Mikkel Mortensen. B: Morten 5. Første ægteskab med [Mikkel Solbjerg]. B: Margrethe Mikkelsdatter 13, Peder Mikkelsen 11, Mikkel Mikkelsen 8. FM: Søren Hansen i Randlev.

12 Ellen Christensdatter i Spøttrup. 15.1.1745, side 42.
E: Christen Jensen Buch. B: Jens 10, Anne 6, Christian 4. FM: morbror Søren Christensen i Randlev.

13 Jørgen Nielsen i Svorbæk. 4.2.1745, side 47.
E: Kirsten Nielsdatter. B: Niels i Balle, Niels i Snærild, Maren g.m. Niels Jensen i Svorbæk, Peder, Gertrud g.m. Peder Nielsen Smed i Tvenstrup, Karen, Anne.

14 Oluf Sørensen i Snærild. 8.10.1745, side 53.
E: Cathrine [mgl.]. A: [bror] Rasmus Sørensen sst, [skifte 25.1.1744, lbnr.7]. 3B: [Maren] g.m. Jens Kusk i Snærild, Bodil g.m. Niels Rasmussen i Fillerup, Anne, [søster] Karen Sørensdatter i Balle.

15 Kirsten Christensdatter i Hvilsted. 9.10.1745, side 55.
E: Anders Jensen. B: Jens 4 uger. FM: Niels Jensen sst.

16 [Navn mangler] i Hvilsted. 8.5.1747, side 60.
E: Jørgen Mikkelsen. Afkald: På min kones og medarvingers vegne underskriver Otte Knudsen, Søren Hansen, Jacob Pedersen.

17 Jens Nielsen Kjeldgaard i Balle. 19.10.1746, side 61.
E: Anne Christensdatter. LV: Rasmus Rasmussen, der ægter og fæster. B: Frands, Christen. FM: farbror Jens Nielsen sst, morbror Peder Christensen.

18 Anne Rasmusdatter i Snærild. 9.12.1749, side 63.
E: Jens Nielsen. B: Anne, Niels. FM: Jens Rasmussen i Bøgeskov, Niels Rasmussen i Fillerup.

19 Jens Andersen i Hvilsted. 30.9.1750, side 65.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Maren 19, Anne 16, Birgitte 14, Søren 10, Margrethe 4. FM: Niels Sørensen i Onsted.

20 Anne Nielsdatter i Solbjerg. 6.7.1751, side 72.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 6. FM: farbrødre Søren Rasmussen i Drammelstrup, Hans Rasmussen i Onsted.

21 Niels Jensen i Balle. 12.6.1752, side 80, 95, 169.
E: Kirsten Jensdatter. B: Jens Nielsen, der fæster gården, Peder Nielsen, der døde, Søren Nielsen, Jens Nielsen Kjeldgaard, [skifte 19.10.1746 lbnr.17]. 2B: Frands, Christen, Maren Nielsdatter g.m. Niels Rasmussen i Tvenstrup.

22 Jens Thøgersen i Spøttrup. 3.10.1753, side 85, 110.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Jensen Aagaard, der ægter. B: Thøger, Christen, Gertrud, Kirsten, Helle. FM: Simon Thøgersen sst.

23 Niels Jørgensen i Snærild. 11.6.1754, side 86.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Lauridsen sst. A: mor Kirsten Nielsdatter i Svorbæk, søskende Peder Jørgensen sst, Niels Jørgensen i Balle, Maren Jørgensdatter g.m. Niels Jensen i Svorbæk, Gertrud Jørgensdatter g.m. Peder Nielsen i Tvenstrup, Karen Jørgensdatter g.m. Jens Nikolajsen i Odder, Anne Jørgensdatter i Århus. Arv efter enkens første mand Jens Frandsen i Snærild, skifte 13.1.1744 lbnr.6.

24 Kirsten Terkildsdatter i Balle. 30.4.1755, side 91.
A: søster Maren Terkildsdatter g.m. Claus Andersen, skomager i Balle, søster Anne Terkildsdatter, død, var g.m. Niels Skomager i Odder. 5B: Laurids 16, Peder 8, Iver 7, Anders 5, Karen 2, bror Jens Terkildsen, død. 1B: Karen 15, bror Hans Terkildsen i Balle, død. 2B: Peder 13, Terkild 10.

25 Peder Iversen i Hvilsted. 4.9.1756, side 96.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Peder Pilgaard sst. A: bror Niels Iversen, grovsmed i Jordløse på Sjælland.

26 Bent Pedersen, grovsmed og hustru Anne Hansdatter i Hvilsted. 4.9.1756, side 101.
B: Broder Bentsen sst, Peder Bentsen i Bisholt i Bjerre herred, Christen Bentsen i Kattrup, død. 2B: Abelone, Anne, Ellen Bentsdatter g.m. Gotfred Hansen i Ringkøbing, Abelone Bentsdatter g.m. Jørgen Groft i København, Anne Marie Bentsdatter g.m. Laurids Rasmussen i Beder.

27 Erik Nielsen i Svorbæk. 13.5.1756, side 105.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Poulsen sst. B: Karen 4, Anne 3, Niels 1. FM: farbrødre Jens Nielsen i Ravnholt, Christen Nielsen i Mustrup.

28 Niels Brodersen i Snærild. 7.1.1758, side 112.
E: [Navn mangler]. B: Anne.

29 Jørgen Mikkelsen i Randlev Hovgård. 7.4.1759, side 113.
E: Mette Sørensdatter. LV: Thomas Thorsø, degn i Randlev. B:
1) Anne Jørgensdatter, [skifte Dybvad 13.12.1754 lbnr.46], var g.m. Peder Mikkelsen i Randlev. 1B:
a Mikkel Pedersen 4
2) Maren Jørgensdatter 24
3) Søren Jørgensen 19
4) Rasmus Jørgensen 16
5) Karen Jørgensdatter 12.
FM:
1 Anders Mikkelsen i Randlev Hovgård
2 Mikkel Rasmussen i Randlev
3 Peder Mikkelsen i Randlev.

30 Karen Villumsdatter i Onsted. 8.5.1759, side 122.
E: Hans Rasmussen. B: Rasmus 15, Frands 11, Peder 8, Villum 5, Jens 6 mdr. FM: farbror Søren Rasmussen i Drammelstrup, farbror Erik Rasmussen i Hvilsted, mosters mand Rasmus Andersen i Svinsager.

31 Karen Jensdatter i Onsted. 13.7.1759, side 131.
E: Niels Sørensen. B: Søren 17, Anne 14, Kirsten 11, Peder 5. FM: Peder Mikkelsen sst, Peder Nielsen Pilgaard i Hvilsted. Desuden nævnes enkemandens far Søren Nielsen i Hvilsted.

32 Marie Mogensdatter i Hvilsted. 12.6.1759, side 143.
E: Rasmus Jensen. B: Anne 17, Kirsten 14, Karen 13, Anne Marie 11, Frands 5. FM: morbror Niels Mogensen i Kolt.

33 Sidsel Mikkelsdatter i Fensholt. 2.8.1759, side 147.
E: Jens Pedersen. B: Hans 31, Jens i Torrild, Mikkel 24, Peder 20, Karen 16. FM: Jens Mikkelsen i Torrild, Knud Mikkelsen sst.

34 Jens Skrædder i Fensholt. 12.6.1759, side 153.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jacob Rasmussen sst. B: Peder 9. FM: Otte Knudsen sst. Af første ægteskab B: Peder i Torrild, Dorthe g.m. Rasmus Rasmussen i Fensholt.

35 Rasmus Kjeldgaard, hyrde i Onsted. 26.7.1759, side 155.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. B: Christen 4. Af første ægteskab B: Rasmus i Balle, Maren g.m. Peder Jensen, væver i Kolt, Maren g.m. Gotfred Christiansen i Odder.

36 Birthe Sørensdatter i Balle. 12.9.1759, side 158.
Enke. A: Peder Nielsen, grovsmed i Tvenstrup.

37 Peder Pedersen i Balle. 21.5.1760, side 158.
E: Johanne Nielsdatter. Af første ægteskab B: Christian, Peder. (Forening).

38 Else Jensdatter i Balle. 21.5.1759, side 159.
E: Peder Rasmussen. B: Anders. FM: farbror Oluf Rasmussen, tjener på Kanne, morfar Jens Frandsen i Hvilsted.

39 Birthe Rasmusdatter i Balle. 4.9.1759, side 162.
E: Mikkel Christensen. B: Anne Marie g.m. Jens Jensen Væver i Balle, Abelone g.m. Jens Lauridsen i Liljensgyde. Af første ægteskab B: Rasmus Jensen 39 i Ås.

40 Anne Jensdatter i Drammelstrup. 18.2.1760, side 164.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 18, Karen 16, Jens 13, Mikkel 9, Jens 6, Anne 3. FM farbror Erik Rasmussen i Hvilsted, Niels Rasmussen i Solbjerg, på mors side Hans Rasmussen i Pederstrup.

41 Niels Sørensen i Onsted. 9.4.1760, side 172.
Enkemand efter [Karen Jensdatter], skifte 13.7.1759 lbnr.31. B: Søren 18, Anne 15, Kirsten 11, Peder 3. FM: Peder Nielsen i Hvilsted, Søren Christensen, Peder Mikkelsen i Onsted.

42 Søren Rasmussen i Drammelstrup. 4.6.1760, side 183.
Enkemand efter [Anne Jensdatter], skifte 18.2.1760 lbnr.40. B: Rasmus 18, Karen 16, Jens 13, Mikkel 9, Jens 6, Anne 3. FM: på fars side Niels Rasmussen i Solbjerg, Erik Rasmussen i Hvilsted, Mikkel Rasmussen i Astrup, Peder Rasmussen i Balle, på mors side Hans Rasmussen i Pederstrup, Jens Clausen i Astrup.

43 Frands Jacobsen og hustru Margrethe Andersdatter i Snærild. 9.4.1760, side 189.
B: Anne Johanne 10, Anne 8, Anders 5, Jacob 3, Sidsel 1. FM: morbror Poul Andersen i Morsholt, mosters mand Hans Mortensen i Snærild. Hans første ægteskab med [Anne Mikkelsdatter, skifte 11.6.1760 lbnr.45]. B: Johanne 14, Mikkel 12. FM: morbror Ove Mikkelsen i Ondrup.

44 Maren Rasmusdatter i Snærild. 11.6.1760, side 198.
Enke efter Peder Lauridsen. A: Rasmus Mortensen i Snærild, Søren Mortensen i Hvilsted, Hans Mortensen i Snærild, Mikkel Mortensen, død. 2B: Morten Mikkelsen 18, Maren Mortensdatter g.m. Poul Andersen i Morsholt. FM: Christian Langballe, foged på Rodsteenseje. (Sml. Rodsteenseje lbnr.13).

45 Anne Mikkelsdatter i Snærild. 11.6.1760, side 200.
E: Frands Jacobsen. B: Johanne 14, Mikkel 12. FM: morbror Ove Mikkelsen i Ondrup, morbror Jens Mikkelsen i Odder Bisgård, der døde, Christian Langballe, foged på Rodsteenseje, Frands Jensen i Fillerup. (Sml. lbnr.43).

46 Rasmus Rasmussen i Balle. 30.7.1760, side 203.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Jens 8. FM: Mikkel Rasmussen i Odder.

47 Hans Rasmussen i Snærild. 28.5.1760, side 204.
E: Karen Sørensdatter. LV: Gregers Olufsen i Torrild. B: Søren 16. FM: Niels Jensen Kusk den yngre i Snærild.

48 Hans Rasmussen i Onsted. 8.10.1760, side 208.
Enke efter [Karen Villumsdatter, skifte 8.5.1759 lbnr.30]. B: Rasmus 16, Frands 12, Peder 8, Villum 5, Jens 1. FM: på fars side Erik Rasmussen i Hvilsted, Niels Rasmussen i Solbjerg, på mors side Rasmus Andersen i Svinsager.
Afdøde var forlovet med Johanne Jensdatter.

49 Frands Rasmussen i Hvilsted. 29.4.1762, side 218.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Rasmus Sørensen. B: Jens 15, Kirsten, Margrethe. FM: morbror Rasmus Broch.

50 Jens Frandsen i Hvilsted. 29.4.1762, side 219.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen Fensholt. B: Peder Jensen g.m. Birthe Jensdatter i Hvilsted, Frands Jensen 19. FM: Søren Mortensen, Else Jensdatter, [skifte 21.5.1759 lbnr.38], var g.m. Peder Rasmussen. 1B: Anders 5. Desuden 2 [?]: Karen Frandsdatter, Johanne Frandsdatter.

51 Maren Pedersdatter i Torrild. 4.1.1762, side 221.
B: Peder Jensen 12. FM: Peder Jensen Hjulmand i Torrild.

52 Margrethe Jensdatter i Snærild. 11.4.1761, side 224.
E: Rasmus Rasmussen. B: Jens 3 uger. FM: Frands Jensen sst.

53 Rasmus Broch i Hvilsted. 1.9.1762, side 226.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Frands Jensen i Snærild. B: Margrethe, enke efter Frands Rasmussen i Hvilsted, [skifte 29.4.1762 lbnr.49]. LV: Otte Knudsen i Fensholt.

54 Hans Eriksen i Hvilsted. 29.5.1762, side 227.
E: Gertrud Jensdatter. Arvinger nævnes ikke.

55 Jørgen Mikkelsen Skrædder i Hvilsted. 17.1.1763, side 228.
E: Barbara Jensdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Anders 14. FM: morbror Jørgen Jensen sst, fars søskendebarn Mikkel Jensen i Tvingstrup.

56 Rasmus Rasmussen Kjeldgaard i Balle. 13.10.1763, side 229.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Sørensen Bjerager. B: Jens 16, Anne Marie 14. FM: fars farbror Erik Christensen Kjeldgaard i Odder. Enkens første ægteskab med [Jens Nielsen Kjeldgaard i Balle], skifte 19.10.1746 lbnr.17. 2B: Frands, Christen 18. FM: farbror Jens Nielsen i Balle.

57 Mikkel Jensen og hustru Abelone Frandsdatter i Balle. 12.11.1763, side 234.
B: Dorthe 24, Johan 23, Frands 21, Niels 9.FM: morbror Mads Frandsen i Odder.

58 Søren Pedersen Spøttrup i Snærild. 4.2.1764, side 236.
E: Karen Sørensdatter. LV: svoger Gregers Olufsen i Torrild. A: søster Helle Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Randlev, søster Maren Pedersdatter g.m. Mogens Nielsen, uvist hvor. Enkens første ægteskab med Hans Rasmussen, [skifte 28.5.1760 lbnr.47]. 1B: Søren.

59 Kirsten Thomasdatter i Onsted. 24.1.1765, side 238.
E: Jens Mikkelsen Holm. B: Enevold 13. FM: Peder Mikkelsen sst.

60 Bodil Frandsdatter i Hvilsted. 25.1.1765, side 243.
E: Jørgen Rasmussen. A:
1) bror Jens Frandsen i Snærild, [skifte 13.1.1744 lbnr.6]. 6B: Johanne Jensdatter g.m. Peder Jørgensen i Torrild, Margrethe Jensdatter, [skifte 11.4.1761 lbnr.52], var g.m. Rasmus Rasmussen i Snærild. 1B: Jens 3, Frands Jensen i Snærild, Anne Jensdatter g.m. Mikkel Nielsen i Odder, Maren Jensdatter, Jens Jensen i Fensholt,
2) søster Karen Frandsdatter, død, var g.m. Søren Jørgensen i Snærild. 3B: Jørgen, kusk i Saksild, Maren g.m. Søren Hansen i Snærild, Karen g.m. Mikkel Jørgensen sst.
3) søster Kirsten Frandsdatter i Hvilsted. LV: Niels Jensen sst.

61 Jens Rasmussen Hyrde i Snærild. 23.3.1765, side 245.
E: Karen Hansdatter. LV: Søren Hansen sst. Første ægteskab med Ingeborg Andersdatter i Hadbjerg på Clausholm gods. B: Anders, Mette, gift, uvist hvor, Maren 17. FM: Rasmus Rasmussen i Snærild.

62 Else Jensdatter i Spøttrup. 17.7.1765, side 247.
Enke efter Simon Jørgensen. B: Kirsten Jensdatter 34. FM: farbror Simon Thøgersen sst. ( Sml. lbnr.22).

63 Søren Andersen i Spøttrup. 3.2.1766, side 247.
E: Johanne Eskildsdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Halling. B: Anders på stedet, Karen 16, Rasmus 8. FM: farbror Rasmus Andersen i Spøttrup, morbror Poul Sørensen i Smederup.

64 Anders Sørensen i Snærild. 20.2.1766, side 250.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Jensen i Ondrup. A: bror Jens Sørensen i Ask, død. 1B: Jens 23. FM: Christen Jensen sst, halvsøster g.m. Christoffer Pedersen i Hvilsted.

65 Rasmus Mikkelsen i Solbjerg. 6.6.1766, side 251.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Christen Thorsø i Rokballe Mølle. B: Helle 14, Jørgen 13, Lotte 10, Christen 2. FM: Jens Jensen i Solbjerg.

66 Dorthe Jensdatter i Fensholt. 26.6.1766, side 252.
E: Rasmus Rasmussen. B: Maren 13, Anne 8, Margrethe 6. FM: Peder Jensen i Torrild.

67 Anne Marie Knudsdatter i Balle. 17.9.1766, side 253.
E: Rasmus Rasmussen. A: halvsøskende Otte Knudsen i Fensholt, Niels Knudsen i Snærild, Johanne Knudsdatter g.m. Hans Sørensen i Fensholt, Kirsten Knudsdatter g.m. Søren Nielsen i Mårslet, Karen Knudsdatter g.m. Peder Christensen i Torrild.

68 Maren Thomasdatter, almisselem i Balle. 23.12.1766, side 254.
B: Thomas Andersen sst, Christen Nielsen i England.

69 Jens Jensen i Snærild Nedergård. 8.1.1767, side 254.
E: Anne Sørensdatter. LV: svigersøn Morten Rasmussen sst. B: Søren på stedet, Peder i Balle, Jens på stedet, Rasmus 23, Birthe g.m. Morten Rasmussen i Snærild, Mette 21.

70 Peder Jacobsen Stensballe i Solbjerg. 12.1.1767, side 256.
E: Ingeborg Mikkelsdatter. LV: Niels Rasmussen i Solbjerg. B: Jacob, Rasmus, Mikkel, Frands 10. FM: morbror Jens Nielsen i Ravnholt.

71 Jens Mikkelsen i Solbjerg. 12.1.1767, side 258.
E: Maren Eskildsdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Søren sst, Mikkel 22, Jens 20.

72 Claus Andersen, skomager i Balle. 27.6.1767, side 259.
E: Maren Terkildsdatter. A:
1) mor Dorthe Barbara [Eliasdatter, datter af Elias Larsen til Søgård på Holmsland og tolder i Ringkøbing og Ide Sofie Rasmusdatter], enke efter [Anders Sørensen Snede, præst på Mandø]; hun kom til Mandø præstegård for 3 år siden fra København
2) bror Rasmus Andersen, organist i Ringkøbing.

73 Søren Troelsen i Vitved. 2.1.1768, side 260.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Rasmussen. A: mor Bodil Sørensdatter i Illerup, søster Karen Troelsdatter g.m. Anders Jensen i Alken, søster Cathrine Troelsdatter, død, var g.m. Peder Jacobsen i Illerup. 2 børn. Der skal være endnu 2 søstre, den ene i Illerup, den anden i Forlev.

74 Jens Jensen i Snærild. 27.1.1768, side 261.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Søren Hansen sst. B: Jacob 22 i Århus. FM: søskendebarn Søren Jensen i Snærild.

75 Kirsten Nielsdatter i Svorbæk.8.2.1768, side 261.
E: Jørgen Nielsen. B: Johanne 14 dage. FM: mosters mand Søren Pedersen i Løjenkær.

76 Søren Jensen i Drammelstrup. 10.9.1768, side 262.
E: Maren Knudsdatter. LV: Corfitz Schiøtz på Kanne. B: Anne 7, Knud 4, Jens 2. FM: farbrødre Christen Jensen i Pederstrup, Jens Jensen i Astrup.

77 Anne Rasmusdatter i Balle. 11.11.1768, side 265.
E: Niels Jensen. B: Jens på stedet, Rasmus, rømt, Iver Christian 20. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Snærild.

78 Søren Hansen i Snærild. 31.12.1768, side 266.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Nielsen Kusk sst. B: Hans på stedet, Søren på stedet, Jørgen 24, Karen 22, Jens 20, Knud 18, Margrethe 13, FM: Frands Jensen i Snærild.

79 Niels Andersen, almisselem i Vitved. 6.10.1769, side 267.
E: Mette Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen i Vitved. B: Inger 26, Karen 15. FM: Peder Rasmussen sst.

80 Rasmus Mogensen i Fensholt. 13.11.1770, side 268.
E: Karen Christensdatter. B: Mogens i Svorbæk, Christen på Toldboden i København, Peder i Fensholt, Niels, bødker, Steffen 20, Morten 14, Anne 26, Maren 22.

SLUT


Rodsteenseje gods
Skifteprotokol
1720-1817

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Protokollen indeholder også skifter fra Rantzausgave (Kanne) gods 1720-1736.
Oldefar betyder oftest morfar eller farfar.
I protokollen 1771-1817 mangler store dele af fol.1-10.
Enkens navn mangler i lbnr. 8


Rodsteenseje gods
Skifteprotokol
1720-1770
G 333-12

1 Christen Jensen Skrædder i Fillerup. 27.11.1720, fol.1.
E: Ellen Mikkelsdatter. LV: Hans Sørensen i Ondrup. B: Jens 2, Christen 1 måned. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 25.10.1718. B: Peder 15. FM: Morten Pedersen i Lerdrup, fars søstersøn Jens Pedersen i Oldrup.

2 Søren Sørensen Høst i Odder. 10.5.1723, fol.6B.
E: Johanne Knudsdatter. B: Maren 13, Karen 10, Niels 1 måned.

3 Erik Mortensen i Morsholt. 18.6.1723, fol.8B.
E: Anne Mikkelsdatter. A: mor Sidsel Eriksdatter, bror Anders Mortensen i Balle.

4 Mette Mogensdatter i Solbjerg. 13.11.1723, fol.10.
E: Søren Madsen. B: Mogens 4 uger.

5 Niels Jensen i Randlev Hovgård. 12.2.1724, fol.12B.
E: Maren Mogensdatter. LV: far Mogens Pedersen i Randlev. A: bror Jørgen Jensen sst, halvbror Jens Pedersen i [Store]nor, halvbror Peder Pedersen i Randlev, søstersøn Jens Pedersen sst. ved Peder Johansen sst. Arv i boet til enkens søster Karen Mogensdatter.

6 Niels Jensen i Odder. 29.6.1724, fol.16.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Peder Sørensen. Arvinger nævnes ikke.

7 Karen Rasmusdatter i Onsted. 15.8.1724, fol.18.
E: Peder Sørensen. B: Mette 14, Søren 10, Rasmus 7, Christoffer 2.

8 Hans Adam, feldbereder i Odder. 10.8.1724, fol.21B.
E: [navn mangler]. Arvinger nævnes ikke.

9 Søren Madsen i Solbjerg. 14.8.1725, fol.24.
[Enkemand efter Mette Mogensdatter, skifte 13.11.1723 lbnr.4]. B: Mogens 2. FM: Peder Pedersen Kolding i Randlev.

10 Jens Nielsen Andgaard i Randlev. 16.8.1725, fol.31.
B: Jørgen 28, Niels 26, der fæster gården, Dorthe 24, Kirsten 20, Kirsten 12, Rasmus 10. FM: morbror Niels Jørgensen i Randlev, farbror Christen Nielsen Andgaard i Randlev.

11 Erik Mikkelsen i Odder Bisgård. 10.4.1726, fol.33B.
E: Barbara Pedersdatter. LV: Niels Jensen, der ægter og fæster. Arvinger nævnes ikke.

12 Karen Steffensdatter i Bjerager. 6.6.1726, fol.37B.
E: Rasmus Madsen. B: Steffen 30, Anne 27 g.m. Peder Villumsen i Odder, Karen 24, Niels 21, Mads 17, Maren 14.

13 Morten Hansen i Snærild. 13.2.1726, fol.39.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Lauridsen, der ægter. B: Rasmus 20, Mikkel 16, Maren 14, Søren 12, Hans 10. FM: oldefar Rasmus Mikkelsen i Rojgård, Jens Jensen i Snærild.

14 Karen Ottesdatter i Fensholt. 16.7.1726, fol.44.
E: Knud Sørensen. B: Maren 18, Søren 17, Anders 12, Otte 10, Jacob 9, Johanne 8, Kirsten 5, Mikkel 3. FM: farbror Niels Sørensen i Torrild. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Sørensen i Fensholt.

15 Anne Andersdatter i Snærild. 18.7.1726, fol.48B.
E: Jens Frandsen. B: Johanne 3, Margrethe 2.

16 Johanne Sørensdatter i Tvenstrup. 1.2.1727, fol.50B.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 4. FM: morbror Jens Sørensen i Elkær, Anders Sørensen i Pederstrup.

17 Peder Pedersen i Odder. 7.2.1727, fol.51.
E: Maren Nielsdatter. B: Rasmus i Odder, Kirsten g.m. Søren Christensen sst, Niels i Ajstrup i Malling sogn. (Sml. lbnr.18). [Enken kaldes også Maren Mikkelsdatter].

18 Mette Pedersdatter i Odder. 7.2.1727, fol.51B.
E: Peder Nielsen Bødker. A: mor Maren Nielsdatter, søskende Rasmus Pedersen i Odder, Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Christensen sst, Niels Pedersen i Ajstrup i Malling sogn. Arv i boet efter enkemandens første hustru Karen Rasmusdatter til B: Anne Pedersdatter. (Sml. lbnr.17).

19 Anne Lauridsdatter, tjenestepige i Bjerager. 28.3.1727, fol.52.
A: søskende Søren Lauridsen i Stavtrup, Maren Lauridsdatter sst, Poul Lauridsen, soldat i København, død. 2B: Laurids, Jens, begge hos deres stedfar Hieronymus, der er hyrde i Skåde i Holme sogn. Afdøde var født i Viby af forældrene Laurids Sørensen og Anne Poulsdatter.

20 Rasmus Jensen i Randlev. 30.4.1727, fol.55.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Christen Hansen sst. B: Maren 20, Jens 17, Maren 15. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Bovlstrup.

21 Niels Pedersen i Balle. 20.6.1727, fol.57.
E: Sidsel Jensdatter. A: søskende Jens Pedersen i Århus, Sidsel Pedersdatter sst, Ida Pedersdatter i Lisbjerg.

22 Rasmus Pedersen i Odder. 13.1.1728, fol.59B.
E: Helle Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter og fæster. B: Søren 12, Mette 8, Lisbeth 5, Peder 3. FM: morbrødre Jens Sørensen i Ondrup, Rasmus Sørensen sst.

23 Christen Nielsen Frakker i Frakkergården i Odder. 23.12.1727, fol.64B.
E: Mette Nielsdatter. LV: far Niels Ottesen i Egholm. B: Rasmus 9, Hans 6. FM: farbror Niels Rasmussen i Hadrup, Jørgen Nielsen i Saksild. Arv i boet efter Maren Nielsdatter Frakker, skifte 9.11.1711.

24 Karen Jensdatter i Fensholt. 6.4.1728, fol.74.
E: Jens Sørensen. Første ægteskab med Peder Andersen. B: Jens Peder 28, Anders 25, [Else Pedersdatter] g.m. Jørgen [Jensen] Smed i Oldrup, Maren 22.

25 Morten Nielsen Møller i Odder Mølle. 4.5.1728, fol.81.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Mortensen i Fillerup Nedermølle. B: Søren 18, Jens 16. FM: farbror Otte Nielsen i Odder.

26 Gertrud Knudsdatter i Randlev. 29.5.1728, fol.88.
E: Christen Hansen. B: Ellen 16, Søren 15, Karen 12, Hans 8.

27 Maren Schout i Odder. 29.9.1728, fol.91.
B: Regine Johansdatter 12, Poul Johansen Schout 9. FM: morbrødre Mogens Rasmussen Møller i Odder, Niels Rasmussen sst.

28 Søren Pedersen i Balle. 15.10.1728, fol.94.
E: Anne Knudsdatter. LV: bror Christen Knudsen i Fastrup. Af første ægteskab B: Anders 35, Kirsten 27, Rasmus 23, Johanne 16. FM: Jens Sørensen i Drammelstrup.

29 Thøger Simonsen i Spøttrup. 6.2.1729, fol.103B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: afdødes bror Anders Simonsen sst. B: Jens 28, Mette 25, Birgitte 22, Anne 20, Simon 15.

30 Frands Andersen i Frakkergården i Odder. 12.8.1729, fol.107.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Søren Nielsen Skæg i Odder. B: Morten 25, Anders 23. FM: farbror Niels Andersen i Bjerager.

31 Maren Jensdatter i Odder. 4.8.1729, fol.115B.
E: Søren Rasmussen. A: mor Ingeborg Jørgensdatter, søskende Anne Jensdatter g.m. Jens Pedersen i Odder, Birgitte Jensdatter g.m. Jens Rasmussen Væver i Odder, Jens Jensen i Kolding, død. B: [nævnes ikke]. FM: morfar Peder Udsen i Kolding.

32 Mikkel Sejersen i Odder. 6.8.1729, fol.124B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jochum Nielsen sst. B: Kirsten 22, Anne 17, Karen 13. FM: Rasmus Pedersen sst.

33 Anne Dorthe Jochumsdatter i Odder. 6.5.1730, fol.123B.
E: Mikkel Jensen Strædfar. B: Jochum 14, Jens 8, Kirsten 2. Arv efter Tønne Mikkelsen i Århus til enkemandens bror Jacob Jensen i Åbenrå og søster i Norge.

34 Jens Pedersen i Hvilsted. 29.11.1732, fol.127B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Sørensen i Rojgård. B: Maren 20, Johanne 16, Anne 10. Af første ægteskab B: Christoffer 29. FM: fars halvbror Peder Christensen i Hvilsted.

35 Anders Poulsen i Ondrup. 12.5.1732, fol.131.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jensen sst. B: Maren 14, Margrethe 10, Anne 7, Poul 3, Anders 3 mdr. FM: farfar Poul Jensen i Tvenstrup, Jens Poulsen i Svorbæk.

36 Mette Jensdatter i Tvenstrup. 24.10.1733, fol.139B.
E: Jens Sørensen. B: Søren 21, Helle 16, Anne 14, Birgitte 12, Jens 8, Rasmus 4.

37 Søren Sørensen i Tvenstrup. 3.11.1733, fol.144B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: far Peder Jensen i Randlev. B: Anne 6, Maren 3, Bodil 6 mdr. FM: Poul Jensen i Tvenstrup. Desuden nævnes afdødes bror Jens Sørensen i Kysing.

38 Anne Madsdatter i Hvilsted. 23.10.1733, fol.149B.
E: Peder Christensen. B: Søren 29, Karen 25, Karen 21, Anne 16.

39 Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Rasmusdatter i Solbjerg. 13.4.1734, fol.153B.
Hans A:
1) bror Mikkel Pedersen i Stavtrup
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen i Løjenkær
3) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Stavtrup
4) søster Anne Pedersdatter g.m. Mikkel Hansen i Edslev
5) halvbror Jacob Pedersen i Stensballe
Hendes A:
1) far Rasmus Pedersen i Solbjerg.

40 Maren Andersdatter i Odder. 3.1.1734, fol.163.
E: Christian Hartensteen. B: Gotfred 9, Johannes 9 mdr.

41 Rasmus Jensen i Solbjerg. 21.1.1735, fol.164B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Ravnholt. B: Peder 25 i Hvilsted, Søren 22, Niels 20, Hans 18, Mikkel 16, Erik 15, Anne 13. FM: halvbror Rasmus Jensen i Rasborggård.

42 Mogens Rasmussen Møller i Odder Tuesmølle. 21.6.1735, fol.169B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: bror Anders Rasmussen i Balle. B: Maren 22, Rasmus 20. FM: farbror Niels Rasmussen i Odder, fars halvbror Rasmus Nielsen sst. Desuden nævnes enkens bror Jens Rasmussen Terp. Arv i boet efter Maren Schout, skifte 29.9.1728 lbnr.27.

43 Niels Rasmussen i Balle. 13.12.1735, fol.177.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Rasmus Jørgensen sst. B: Jens 25, Mikkel 23, Jens 12, Hans 9.

44 Maren Christensdatter i Randlev. 1.8.1736, fol.178B.
E: Bertel Hansen Smed. B: Anne 20, Hans 19, Rasmus 16, Karen 15, Maren 14, Christen 10, Kirsten 9, Gertrud 4, Peder 3, Søren 3 mdr.

45 Jens Frederiksen i Odder. 20.9.1736, fol.180.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Søren Hansen sst. A: mor Karen Jensdatter. LV: Frederik Olufsen sst.

46 Peder Nielsen Bødker i Odder. 11.12.1736, fol.183.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Jens 9, Niels 8, Mette 4. FM: Jens Sørensen i Tvenstrup, Niels Mikkelsen i Nølev. Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter]. B: [Anne Pedersdatter], død 1736, [formentlig fejl for 1732], uden for ægteskab med Rasmus Nielsen Møller, der nu tjener i Onsted. 1B: Karen 9, der opdrages hos Oluf Jensen Skomager i Odder. [Andet ægteskab med Mette Pedersdatter, skifte 7.2.1727 lbnr.18].

47 Jens Christensen Andgaard og hustru Kirsten Nielsdatter i Randlev. 12.4.1737, fol.186B.
B: Karen 19, Niels 15, Mette 7, Abelone 2. FM: fasters mand Niels Mikkelsen i Randlev, morbror Rasmus Nielsen sst.

48 Niels Hansen Møller i Odder Nedermølle. 25.4.1737, fol.187.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Pedersen i Odder, Mikkel Jensen Strædfar. A: mor Birgitte Sørensdatter g.m. Anders Rasmussen i Kysing, søskende Søren Hansen i København, Peder Hansen sst, Maren Hansdatter gift i Rude, Anne Hansdatter i Kysing, halvbror Hans Andersen sst. Desuden nævnes enkens søn Jens Mortensen.

49 Mikkel Rasmussen Guldborg i [sted mangler]. 8.7.1737, fol.191.
B: Kirsten, Anne. [Afdødes hustru blev begravet i Odder 17.1.1736].

50 Jens Sørensen i Tvenstrup. 3.9.1737, fol.192.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Jensen i Rude. B: Mikkel. Første ægteskab med [Mette Jensdatter], skifte 24.10.1733 lbnr.36. B: Søren 25, Helle 20, Anne 18, Birgitte 16, Jens 12, Rasmus 8. FM: fars morbror Poul Jensen i Tvenstrup, Niels Mikkelsen i Nølev, Mikkel Pedersen Lund i Tvenstrup.

51 Kirsten Pedersdatter i Tvenstrup. 10.1.1738, fol.198.
E: Mikkel Rasmussen. B: Christence 13, Jens 7. FM: Laurids Pedersen i Beder.

52 Karen Nielsdatter i Tvenstrup. 29.5.1738, fol.199B.
E: Erik Christensen. B: Anne 22, Niels 13. FM: morbror Otte Nielsen i Odder, farbror Søren Christensen i Assedrup.

53 Mette Nielsdatter i Frakkergården i Odder. 26.6.1738, fol.200B.
E: Ove Jørgensen. B: Christen 10 dage. FM: morbror Otte Nielsen i Odder, Jørgen Nielsen i Saksild. Desuden nævnes afdødes forældre Niels Ottesen og Maren Sørensdatter. Arv i boet efter [Christen Nielsen Frakker], skifte 23.12.1727 lbnr.23.

54 Kirsten Lauridsdatter i Randlev. 26.7.1738, fol.202.
E: Simon Rasmussen. B: Rasmus 3 uger. FM: Jens Rasmussen i Tvenstrup.

55 Rasmus Nielsen i Snedkergården i Odder. 2.8.1738, fol.202B.
E: Mette Knudsdatter. LV: Rasmus Nielsen. B: Karen g.m. Morten Nielsen i Fillerup, Maren g.m. Søren Andersen i Odder.

56 Morten Nielsen Post i Odder. 13.1.1739, fol.203B.
Enkemand efter Dorthe Jensdatter, der døde for 2 år siden. B: Else g.m. Oluf Sørensen i Torrild, Anne g.m. Mikkel Eriksen sst. Dorthe Jensdatters børn af tidligere ægteskaber: Johanne Rasmusdatter g.m. Poul Olufsen i Rørt, Gertrud Olufsdatter g.m. Jørgen Jensen i Tulstrup.

57 Mikkel Sørensen Holm og hustru Birgitte Nielsdatter Løgte i Tvenstrup. 5.9.1737, fol.207.
B: Niels 23, Søren 20, Jens 17.

58 Margrethe Mikkelsdatter i Odder. 25.7.1740, fol.222B, 224B.
E: Rasmus Nielsen Vibe. B: Anne 4. FM: Niels Mikkelsen i Odder Sander.

59 Lisbeth Samuelsdatter i Odder. 23.4.1740, fol.223B.
E: Christian Wagner. B: Samuel Christian Wagner, Johan Frederik Wagner, Anne Marie Christiansdatter. FM: Niels Nielsen Hjort i Odder.

60 Karen Lauridsdatter i Odder. 22.3.1741, fol.226.
E: Rasmus Andersen. Af første ægteskab B: Niels Frederiksen 20, Laurids Frederiksen 16, Kirsten Frederiksdatter 14. FM: Jens Sørensen i Odder.

61 Thomas Jensen i Odder. 9.2.1742, fol.226B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Vibe sst. B: Anders 16, Kirsten 12. FM: Jens Christoffersen sst.

62 Niels Mikkelsen i Odder Sander. 7.2.1742, fol.227B.
E: Maren Christensdatter. LV: Simon Simonsen i Nølev, Andreas Flensborg i Horsens. B: Anne 11 uger, [fejl for 1 år og 11 uger], [Mette], nyfødt. FM: farbror Ove Mikkelsen i Ondrup. Desuden nævnes afdødes bror Jens Mikkelsen.

63 Jens Rasmussen Væver i Odder. 18.2.1741, fol.231B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Jens Pedersen sst. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter. B: Rasmus Jensen, ladefoged på Frijsenborg ved Søren Nielsen Skæg i Odder, Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Søren Rasmussen Fynbo i Skanderborg. 1B: en datter. Andet ægteskab med Anne Jensdatter. B: Jens Jensen 48 i Regnemark på Sjælland, Christen Jensen 40 i Odder, Niels Jensen 35 i Folby på Frijsenborg gods, Rasmus Jensen 30 i Odder.

64 Jochum Nielsen i Odder. 5.12.1741, fol.234.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Pedersen sst. A:
1) bror Jacob Nielsen i Nølev, død. 2B: Kirsten g.m. Niels Eriksen Bødker i Odder, Anne
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Skrædder i Fillerup
3) søster Margrethe Nielsdatter, død, var g.m. Jens Ditlevsen i Fruering. 3B: Albert i Mesing, Malene g.m. Anders Rasmussen i Fruering, Kirsten
4) søster Malene Nielsdatter, død, var g.m. afdøde Morten Jensen, ridefoged på Vilhelmsborg. 1B: Malene 16 hos farbror Andreas Jensen Vestergaard i Kysing.

65 Peder Pedersen Kolding i Randlev. 9.1.1742, fol.236B.
E: Maren Frandsdatter. LV: bror Jens Frandsen i Hvilsted. B: Peder 7. FM: farbror Jens Pedersen i Randlev. Desuden nævnes afdødes mor Maren Mogensdatter på stedet.

66 Anne Sørensdatter i Tvenstrup. 9.8.1742, fol.239.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 35, der fæster gården, Karen 30, Søren 26, Anne g.m. Anders Nielsen i Assedrup, Maren 23, Gertrud 21. FM: morbror Jens Sørensen i Assedrup.

67 Anne Cathrine Sørensdatter Svenstrup i Randlev Skovgård. 27.12.1740, fol.240.
Enke efter Hans Christensen, skifte 3.12.1720.
A:
1) bror Christen [Sørensen] Svenstrup, præst i Nøvling og Sinding, død. 6B:
a Søren Svenstrup, præst i Sunds, død. 6B: Kirstine 22, Edel 18 hos Jens Torup i Mørup, Marie Kirstine 17 hos Niels Lauridsen i Vadum, Christen 13, Anne Cathrine 11, Abelone 8
b Anker Svenstrup, præst i Hygum
c Claus Svenstrup i Sunds Mølle
d Birgitte Svenstrup g.m. Manasse [Pedersen] Tøxen, præst i Sønder Felding
e Hedvig Svenstrup g.m. Hans Mortensen i Fillerup
f Sofie Amalie Svenstrup g.m. Jens Høgild i Arvad Mølle
2) søster Lisbeth Svenstrup g.m. Laurids Andersen Gødvad foged på Engelsholm, begge døde. 4B:
a Anders Lauridsen Gødvad, købmand i Ålborg
b Sofie Cathrine Gødvad g.m. sergent Ulrik Østmann, sergent i oberst Storms regiment i kaptajn Schacks kompagni
c Anne Lauridsdatter Gødvad g.m. Julius Vilhelm Hillerfeldt i Bjerager Hovgård
d Mette Lauridsdatter Gødvad 26.

68 Peder Sørensen i Odder. 3.2.1740, fol.264.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Rasmus 40, Anne 34. FM: Niels Mogensen sst.

69 Lisbeth Rasmusdatter i Odder Nedermølle. 27.9.1741, fol.265.
E: Knud Sørensen Møller. B: Søren 3. FM: født værge [morfar] Rasmus Rasmussen i Saksild.

70 Kirsten Jørgensdatter i Odder. 20.8.1740, fol.265B.
E: Peder Hansen Tykær, der var rejst til København for 10 år siden. Til stede afdødes brorsøn Jørgen Knudsen i Odder.

71 Steffen Madsen i Odder. 20.2.1742, fol.266.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Otte Nielsen sst. B: Laurids 36 i Ondrup, Karen 34 i København, Maren 31 sst, Mads 27 sst, Kirsten 25, Anne 22, Søren 19.

72 Christian Nielsen i Odder. 6.3.1742, fol.268.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Christensen, tømmermand i Odder. B: Rasmus 26, Niels 14, Christen 13, Margrethe 11, Kirsten 9.

73 Karen Sørensdatter i Odder. 17.12.1742, fol.269.
E: Mikkel Jensen Strædfar. B: Søren 9, Jacob 4, Anne Dorthe. FM: morbror Mikkel Sørensen Kjellegaard i Morsholt.

74 Christen Hansen i Randlev. 4.10.1743, fol.270B.
E: Anne Frandsdatter. LV: bror Peder Frandsen i Dyngby, Christen Thorsø, degn i Randlev. B: Gertrud 12, Maren 10, Frands 8, Rasmus 6, Karen 4, Ellen nyfødt. FM: mors søskendebarn Simon Rasmussen Huul i Randlev. Første ægteskab med Gertrud [Knudsdatter, skifte 29.5.1728 lbnr.26]. B: Søren 30, Hans 22.

75 Anne Cathrine Mikkelsdatter i Odder. 11.12.1743, fol.272B.
E: Ove Jørgensen Frakker. B: Mikkel 5. FM: Jacob Sørensen i Hadrup.

76 Karen Mikkelsdatter, ugift i Odder. 9.1.1744, fol.275.
A: næstsøskendebørn i 2. og 3. led Morten Christensen, Rasmus Mogensen, Otte Nielsen, Niels Jørgensen, Søren Rasmussen Sander, alle i Odder.

77 Anne Jensdatter i Odder. 8.4.1744, fol.275B.
[Enke efter Peder Nielsen Bødker sst, skifte 11.12.1736 lbnr.46]. B: Jens 16, Niels 15. FM: Christen Jensen Væver i Odder.

78 Ingeborg Jørgensdatter i Odder. 18.4.1744, fol.276B.
Enke efter Jens Jensen i Fillerup. B: Birgitte Jensdatter, enke i Odder ved stedsøn Christen Jensen Væver sst, Anne Jensdatter g.m. Jens Pedersen sst.

79 Jens Jensen Højsgaard i Tvenstrup. 25.4.1744, fol.277.
E: Anne Hansdatter. LV: Mads Nielsen sst. B: Maren g.m. Peder Mogensen i Ondrup, Hans 36, Johanne, Jens 28, Søren 20. Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B: Anne g.m. Laurids Thomsen i Ondrup, Abelone.

80 Margrethe Jørgensdatter i Solgård i Randlev. 23.7.1744, fol.278B.
E: Rasmus Nielsen. B: Karen 2, Niels 4 uger. FM: oldefar Jørgen Jensen Solgaard i Randlev, Jens Nielsen Bjerregaard i Randlev.

81 Jens Rasmussen i Randlev. 24.10.1744, fol.279B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Peder Christensen Funder i Randlev, Søren Christensen, der ægter enken og fæster stedet. B: Mette 11, Maren 9, Anne 7. FM: Rasmus Knudsen i Randlev.

82 Søren Mikkelsen i Snedkergården i Odder. 22.4.1745, fol.280B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Otte Nielsen i Odder. B: Anne 5, Jens Frederik 3, Mikkel 1. FM: fars halvbror Peder Mikkelsen i Randlev, morbror Niels Sørensen i Gosmer.

83 Anne Jensdatter i Odder. 26.6.1745, fol.282B.
E: Søren Pedersen. B: Maren 13, Malene 11. FM: Niels Rasmussen i Snærild.

84 Bertel Hansen Smed i Randlev. 23.9.1745, fol.284.
E: Abelone Christensdatter. LV: svoger Peder Sørensen Vesterbo i Randlev. Første ægteskab med Maren Christensdatter, [skifte 1.8.1736 lbnr.44]. B: Anne 30, Rasmus 26, Karen 22, Christen 20, Maren 18, Kirsten 17, Gertrud 15, Peder 12. FM: morbror Peder Christensen i Skovlund Mølle i Bjerre herred, Jens Pedersen i Randlev, Jens Pedersen i Halling.

85 Anders Pedersen i Tvenstrup. 16.7.1746, fol.285B.
E: Mette Poulsdatter. LV: bror Mikkel Poulsen i Århus, Jens Rasmussen i Tvenstrup. B: Peder 8, Maren 7, Poul 5. FM: farbrødre Niels Pedersen i Saksild, Peder Pedersen sst.

86 Karen Pedersdatter i Odder. 21.12.1746, fol.288B.
E: Niels Mogensen. B: Peder 29, Anne Kirstine 24. Af første ægteskab B: Jens Nielsen 43, forrider på Rathlousdal.

87 Anne Eriksdatter i Tvenstrup. 15.8.1746, fol.290.
E: Rasmus Rasmussen. A: far Erik Christensen sst.

88 Peder Hansen i Odder. 13.4.1747, fol.290B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jørgen Ovesen. B: Maren 24, Mette 19. FM: Rasmus Jensen Væver.

89 Søren Pedersen i Odder. 18.7.1748, fol.291B.
E: Mette Christensdatter. LV: far Christen Pedersen i Fillerup, Rasmus Nielsen, [der ægter enken] og fæster stedet. B: Anne 2, Anne Marie 5 uger. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 26.6.1745 lbnr.83. B: Maren, Malene. FM: Niels Rasmussen i Snærild. Desuden nævnes de ældste børns mormor Maren Jochumsdatter i Odder.

90 Maren Nielsdatter i Odder. 9.9.1748, fol.293.
E: Niels Sørensen. B: Johanne 4 uger. FM: Anders Pedersen, ladefoged i Odder.

91 Morten Frakker i Odder. 10.12.1749, fol.293B.
Dræbt af Niels Hjort sst. A: bror Anders Frandsen i Odder Sander.

92 Kirsten Christensdatter i Odder. 10.4.1749, fol.293B.
E: Christen Jensen Væver. B: Anne 25, Jens 24. FM: Jens Sørensen sst, Otte Jørgensen sst.

93 Anne Sørensdatter i Odder. 10.7.1749, fol.295.
Enke efter Mikkel Steffensen. B: Mette 11 dage, Anne 11 dage. FM: Jens Sørensen sst, Otte Jørgensen sst. Til stede var afdødes søster Anne Sørensdatter g.m. Ove Simonsen i Assedrup.

94 Maren Jensdatter i Odder Nedermølle. 11.9.1749, fol.297.
[Enke efter Niels Hansen Møller i Odder Nedermølle, skifte 25.4.1737 lbnr.48]. [Første ægteskab med Morten Nielsen Møller i Odder Mølle, skifte 2.5.1728 lbnr.25]. B: Jens i Odder, Søren i Skien i Norge.

95 Rasmus Pedersen i Odder. 19.9.1749, fol.297B.
A: mor Maren Hansdatter g.m. stedfar Peder Jørgensen i Odder, søskende Johanne Pedersdatter g.m. Anders Christensen, børstenbinder i Århus, Kirsten Pedersdatter. FM: Otte Jørgensen i Odder.

96 Oluf Jensen, skomager i Odder. 10.8.1750, fol.298B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Pedersen sst. A: søskende Hans Jensen, Jens Jensen. FM: Jens Sørensen sst. Afdøde og hans søskende var født i Dalby sogn i Fakse herred på Sjælland.

97 Mikkel Madsen i Odder. 19.4.1751, fol.300.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Mads 12, Anne10, Maren 1, der døde. FM: Jens Lauridsen Bødker sst.

98 Christen Jensen Væver i Odder. 10.6.1751, fol.301B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: far Niels Pedersen i Saksild, bror Mikkel Jacobsen sst. B: Kirsten 6 mdr. FM: Niels Hansen i Bjerager, Søren Hansen sst. Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 10.4.1749 lbnr.92. B: Anne, Jens 26 i Odder. FM: Otte Jørgensen sst.

99 Anders Pedersen i Odder. 16.10.1751, fol.303B.
E: Anne Sørensdatter. A: bror Jens Pedersen i Fensholt, søster Maren Pedersdatter g.m. Jens Frandsen i Hvilsted, søster Else Pedersdatter, [skifte Rathlousdal 20.2.1731 lbnr.36], var g.m. Jørgen Jensen i Oldrup. 2B: Anne g.m. Peder Sørensen i Gylling, Karen. i Oldrup.

100 Knud Sørensen Møller i Odder Nedermølle. 26.11.1752, fol.304B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Laurids Begtrup, degn i Odder. B: Jørgen 9, Bodil Marie 20 uger, der døde. FM: mors [sted]far Jørgen Nielsen i Saksild. Første ægteskab med Lisbeth Rasmusdatter, [skifte 27.9.1741 lbnr.69]. B: Søren 14. FM: morfar Rasmus Rasmussen i Saksild.

101 Peder Mogensen i Ondrup. 18.1.1753, fol.306.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Jensen i Tvenstrup, Laurids Thomsen i Ondrup. B: Jens 13, Anne 10, Mogens 7. FM: farbrødre Niels Mogensen i Odder, Anders Mogensen i Ondrup.

102 Jørgen Ovesen i Odder. 8.2.1753, fol.307.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Christen Mortensen sst. B: Johanne 31. Første ægteskab med Johanne Sørensdatter. B: Ove i Odder, Søren, Anne g.m. Hans Sørensen i Jelling, Ellen g.m. Jørgen Frederik Momme, skytte i Brohuset på Rodsteenseje, Karen g.m. Sejer Rasmussen i Odder.

103 Svend Mortensen i Odder. 20.3.1753, fol.307B.
E: [Karen Jensdatter]. LV: Jens Christensen sst. B: Gertrud 2. FM: morfar Jens Nielsen sst.

104 Anne Christensdatter i Odder. 20.3.1753, fol.307B.
A: bror Jens Christensen Væver sst, halvsøster Kirsten Christensdatter 3. FM: morbror Niels Hansen i Bjerager. Skifte 10.4.1749 lbnr.92 efter afdødes mor Kirsten Christensdatter. Skifte 10.6.1751 lbnr.98 efter afdødes far Christen Jensen Væver i Odder.

105 Rasmus Bertelsen Smed i Randlev. 26.6.1753, fol.308.
E: Karen Mogensdatter. LV: Jørgen Mikkelsen sst. A: søskende Christen Bertelsen, uvist hvor, Anne Bertelsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Randlev, Karen Bertelsdatter g.m. Niels Jespersen i Rårup i Bjerre herred, Maren Bertelsdatter 26, Gertrud Bertelsdatter 23, Kirsten Bertelsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Nebel i Bjerre herred. (Sml. lbnr.84).

106 Maren Pedersdatter i Odder. 28.11.1753, fol.309.
E: Christen Mortensen. B: Else 6 dage. FM: morfar Peder Simonsen sst.

107 Jens Nielsen Vibe i Odder. 16.12.1753, fol.309B.
E: Christence Pedersdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Peder, tjener i Balle, Bodil 27, Johanne 24 i København, Dorthe 20. FM: Rasmus Nielsen i Odder.

108 Ove [Jørgensen] Frakker, der lever i Odder. 21.12.1753, fol.310.
Auktion til restancer af fæsteafgift på hans nu fradømte gård og til arv til søn Mikkel Ovesen efter mor [Anne Cathrine Mikkelsdatter, skifte 11.12.1743 lbnr.75].

109 Anne Terkildsdatter i Odder. 12.6.1754, fol.310B.
E: Niels Andersen Skomager. B: Terkild 20, Laurids 18, Peder 8, Iver 6, Anders 4, Karen 2. FM: mosters mand Claus Andersen, skomager i Balle.

110 Erik Christensen i Tvenstrup. 15.6.1754, fol.311.
[Enkemand efter Karen Nielsdatter, skifte 29.5.1738 lbnr.52]. B: Niels. [Første ægteskab med Anne Nielsdatter, der døde 1712]. B: Mette g.m. Mikkel Knudsen i Drammelstrup, Christen, der flyttede til Århus for 12 år side, men nu er rømt og havde en datter, der døde. Afdøde var indsidder hos [svigersøn] Rasmus Rasmussen Skæg. (Sml. lbnr.87).

111 Anne Jensdatter i Odder. 1.7.1754, fol.312.
E: Hans Pedersen. Første ægteskab med Mikkel Sejersen sst, [skifte 6.8.1729 lbnr.32]. B: Kirsten g.m. Peder Møller, rytter i Horsens, Anne g.m. Rasmus Nielsen Vibe i Odder, Karen 24.

112 Peder Nielsen Vibe i Odder. 12.8.1754, fol.312.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Mogensen sst. B: Karen 5, Niels 4, Anne Kirstine 2. FM: fars morbror Rasmus Nielsen Vibe i Odder.

113 Jens Nielsen i Odder. 22.12.1754, fol.312B.
E: Karen Madsdatter. LV: Morten Hansen sst. B: Karen, enke efter Svend Mortensen sst, [skifte 20.3.1753 lbnr.103]. LV: Peder Jensen Smed sst, Anne 29 i København, Karen g.m. Thor Jacobsen, livgarder i København.

114 Rasmus Pedersen Terp i Terpgården i Tvenstrup. 30.12.1754, fol.313.
E: Else Andersdatter. LV: svoger Christen Mortensen i Odder. B: Anders 16. FM: morbror Søren Andersen i Balle, søskendebarn Peder Mogensen i Pederstrup.

115 Søren Christensen i Odder. 16.3.1755, fol.313B.
B: Peder Bødker i Odder, Niels i Randlev, Mikkel i Odder, Maren g.m. Mikkel Eriksen Rude i Odder, Karen 39, tjener i Skanderborg, Mette 32, tjener i Odder.

116 Anne Rasmusdatter i Randlev. 17.5.1755, fol.314.
E: Jørgen Rasmussen Væver. B: Kirsten Jørgensdatter, [skifte Rathlousdal 10.2.1738 lbnr.54], var g.m. Jens Rasmussen Bødker i Fillerup. 1B: Anne 16, Sidsel Jørgensdatter g.m. Christian Rasmussen Skrædder i Odder, Anne Jørgensdatter g.m. Mogens Pedersen i Randlev, Margrethe Jørgensdatter 33.

117 Niels Eriksen, tjenestekarl i Odder. 3.6.1755, fol.314B.
A: bror Christen Eriksen Tvenstrup, der flyttede til Århus for 12 år side, men nu er rømt og havde en datter, der døde, søster Mette Eriksdatter g.m. Mikkel Knudsen i Drammelstrup. (Sml. lbnr.110).

118 Anne Eskildsdatter i Odder. 31.7.1755, fol.315B.
E: Peder Jensen Vibe, landsoldat. B: Jens 4 uger. FM: fars farbror Anders Nielsen Vibe i Odder. Desuden nævnes enkemandens mor Christence Pedersdatter.

119 Karen Hansdatter i Odder. 7.8.1755, fol.315B.
E: Jens Olufsen. B: Oluf 10, Knud 9, Anne 2. FM: mosters mand Niels Sørensen i Torrild.

120 Mikkel Sørensen i Odder. 3.9.1755, fol.316B.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: bror Peder Jørgensen. B: Jørgen 7, Christen 6, Kirsten 5, Maren 2. FM: Mikkel Eriksen. Desuden næves afdødes søster Karen [Sørensdatter] i Skanderborg.

121 Niels Rasmussen Ørting i Morsholt. 21.6.1756, fol.317.
E: Karen Andersdatter. LV: Christen Jørgensen. B: Rasmus i Randlev, Anders, tjener i Højstrupgård i Stevns herred på Sjælland, Søren i Ondrup, Niels, Jørgen, Helle 30, Johanne 22. Desuden nævnes enkens søster på stedet. FM: Jens Sørensen i Odder.

122 Karen Nielsdatter i [Odder]. 8.7.1756, fol.318B.
Afdøde sad til huse hos Mikkel Sørensens enke. Ingen arvinger.

123 Mikkel Eriksen i Odder. 12.4.1757, fol.319.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Kirsten Cathrine 13. FM: fars halvbror Mikkel Jacobsen sst.

124 Niels Jensen i Odder. 20.4.1757, fol.319B.
E: Barbara Pedersdatter. LV: Niels Eriksen sst. A: søskende Mikkel Jensen i Balle, Jørgen Jensen i Løjenkær, Søren Jensen, uvist hvor, Jens Jensen på Sjælland, Niels Jensen i Norge, Rasmus Jensen, uvist hvor, Anne Jensdatter i Randlev, død, har været g.m. Peder Solgaard og Rasmus Svendsen. 4B: 2 sønner, 2 døtre, Sidsel Jensdatter, død, var g.m. Anders Sørensen i Brigsted i Søvind sogn, Maren Jensdatter gift i Linå.

125 Anne Dorthe Pedersdatter i Morsholt. 30.9.1757, fol.320.
E: Christen Christiansen, landsoldat. B: Christian 6 mdr.

126 Niels Eriksen Bødker i Odder. 23.11.1757, fol.320B.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Rasmus Nielsen Vibe sst. B: Jochum 11. FM: fars [halv]bror Mikkel Jacobsen i Odder Bisgård.

127 Rasmus Nielsen Møller i Randlev. 24.1.1758, fol.322.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Mikkel Jensen Hjort i Morsholt. B: Barbara 14, Jens 12, Maren 10, Kirsten 8. FM: farbror Jørgen Nielsen Thunbo i Odder.

128 Karen Andersdatter i Odder. 9.2.1758, fol.322B.
E: Jens Olufsen. A: søskende Niels Andersen i Tvenstrup, død. 3B: Jens 17, Kirsten 13, Anders 10, Peder Andersen, Morten Andersen, Anne Andersdatter g.m. Anders Nielsen i Randlev, Gertrud Andersdatter, enke efter Rasmus Nielsen i Tvenstrup, Maren Andersdatter g.m. en skomager.

129 Anders Frandsen Frakker i Odder Sander. 28.9.1758, fol.323B.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Erik Christensen i Saksild. B: Kirsten 9. FM: fars farbror Niels Andersen i Bjerager. Arv efter enkens første mand Niels Mikkelsen, skifte 7.2.1742 lbnr.62 til B: Mette, mens Anne døde for 3 år siden.

130 Karen Madsdatter i Odder. 28.11.1758, fol.324B.
Enke efter Jens Christoffersen. [Første ægteskab med Jens Nielsen sst, skifte 22.12.1754 lbnr.113]. B: Karen Jensdatter, enke efter Svend Mortensen sst, [skifte 20.3.1753 lbnr.103]. LV: Peder Jensen Smed sst, Anne Jensdatter, uvist hvor, Karen Jensdatter g.m. Thor Jacobsen Bjørn, livgarder i København.

131 Rasmus Nielsen i Odder. 21.4.1759, fol.324B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Otte Jørgensen sst. B: Niels, Maren g.m. Peder Mikkelsen Lund i Tvenstrup, Karen g.m. Niels Mortensen i Odder Bisgård, Kirsten 20.

132 Christen Jørgensen i Lillegård i Morsholt. 2.5.1759, fol.325.
E: Maren Mortensdatter. LV: Rasmus Mortensen i Snærild. A:
1) bror Søren Jørgensen i Snærild, død. 3B: Jørgen i Saksild, Maren g.m. Søren Hansen i Snærild, Karen g.m. Mikkel Jørgensen sst.
2) bror Rasmus Jørgensen i Balle, død. 1B: Maren g.m. Peder Rasmussen sst.
3) søster Bodil Jørgensdatter, var g.m. Rasmus Sørensen i Snærild, begge døde. 1B: Maren g.m. Jacob Smed
4) søster Maren Jørgensdatter, død, var g.m. Knud Hansen i Fensholt. 2B: Mette g.m. Otte Knudsen sst, Maren.

133 Gertrud Nikolajsdatter i Frakkergården i Odder. 14.9.1759, fol.325B.
E: Rasmus Mortensen. B: Helle 4, Nikolaj 2, Kirsten 13 uger. FM: morbror Laurids Nikolajsen i Odder.

134 Else Jacobsdatter i Odder. 15.9.1759, fol.326.
E: Søren Steffensen. B: Anne 13, Steffen 12, Kirsten 6.

135 Barbara Pedersdatter i Odder. 13.11.1759, fol.326B.
Enke efter Niels Jensen, [skifte 20.4.1757 lbnr.124]. [Første ægteskab med Erik Mikkelsen i Odder Bisgård, skifte 10.4.1726 lbnr.11]. A: (Sml. lbnr.56).
1) søskendebarn [Poul Olufsen i Rørt], død. 5B:
a Oluf Poulsen i Rørt
b Rasmus Poulsen i Nølev
c Niels Poulsen i Hadrup
d Anne Poulsdatter g.m. Rasmus Jensen, skoleholder i Hvilsted
e Johanne Poulsdatter g.m. Jens Mogensen i Hundslund.
2) søskendebarn Gertrud Olufsdatter g.m. [Jørgen Jensen i Oldrup] ved søn Jens Jørgensen i Oldrup.

136 Jens Mikkelsen i Odder Bisgård. 3.12.1759, fol.327.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Mikkel Jacobsen i Odder. B: Anne 14, Mikkel 10, Anne 6, Ingeborg 2, Søren 5 uger. FM: farbrors søn Rasmus Ovesen i Ondrup, Mikkel Ingildsen i Nølev ved Peder Simonsen i Sander, morbror Søren Jensen, snedker i Tvenstrup.

137 Mikkel Olufsen i Odder Kjellegård. 4.12.1759, fol.328.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jens Mikkelsen i Nølev. B: Margrethe 9, Oluf 7, Mikkel 4. FM: farbror Jens Olufsen i Odder.

138 Søren Mikkelsen Kjellegaard og hustru Karen Rasmusdatter i Odder. 4.12.1759, fol.328B.
B: Johanne 15, Anne 12, Mikkel 10, Birthe 6. FM: søskendebarn Rasmus Ovesen i Ondrup, Mikkel Ingildsen i Nølev, Peder Simonsen i Sander.

139 Jens Jensen Højsgaard i Odder. 29.12.1759, fol.329.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Langberg i Randlev. B: Jens 9, Mette 3. FM: farbror Hans Jensen i Tvenstrup, farbror [dvs. fasters mand] Søren Rasmussen i Ondrup.

140 Anne Cathrine Knudsdatter, tjenestepige i Odder. 29.12.1759, fol.329B.
A: søskendebørn Jørgen Mikkelsen i Hvilsted ved søn Anders Jørgensen sst, Mikkel Jensen i Tvenstrup.

141 Helle Lauridsdatter Rye i [Odder]. 4.1.1760, fol.330B.
E: Nikolaj Johansen. B: Jens i Odder, Laurids sst, Maren g.m. Jens Lauridsen Bødker sst, Gertrud, [skifte 14.9.1759 lbnr.133], var g.m. Rasmus Mortensen. 3B: Helle 4, Nikolaj 3, Kirsten 6 mdr.

142 Helle Pedersdatter, almisselem i Odder. 15.1.1760, fol.331.
Arvinger kendes ikke.

143 Oluf Poulsen i Odder. 15.1.1760, fol.331.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Christensen i Fillerup. A: søskende Søren Poulsen i Tvenstrup, Esben Poulsen i Søby, Kirsten Poulsdatter g.m. Knud Jensen i Fensten.

144 Rasmus Nielsen i Odder. 15.1.1760, fol.331B.
E: Mette Christensdatter. LV: bror Jens Christensen i Torrild. B: Anne 10, Søren 4. FM: farbror Niels Nielsen i Assedrup.

145 Søren Christensen, ugift staldmester i Odder Præstegård. 31.1.1760, fol.332.
A:
1) far Christen Andersen Høgh, død.
2) farbror Jørgen Andersen Høgh, død. 1B: Anders Jørgensen Høgh. død. 2B:
a Peder Andersen Høgh, skomager i Horsens
b Anne Andersdatter Høgh
3) søskendebørn
a Rafael Hansen i Ørting, død. 6B: Niels sst, Hans 24, Anne g.m. Hans Sørensen i Torrild, Margrethe g.m. Jens Andersen, soldat i Ørting, Maren 28, tjener i Falling, Mette 26, tjener i Torrild
b Knud Hansen i Ørting, død. 2B: Hans sst, Mikkel i Falling
c Søren Hansen i Odder Bisgård, død. 2B: Anne g.m. Mikkel Jacobsen sst, Kirsten g.m. Erik Pedersen sst.
d Anne Hansdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Gylling. 1B: Maren 23
e Maren Hansdatter, hospitalslem i Hansted Hospital.

146 Anne Lauridsdatter i Odder. 7.4.1760, fol.335.
[Enke efter Steffen Madsen, skifte 20.2.1742 lbnr.71]. B: Laurids Steffensen i Ondrup, Karen Steffensdatter g.m. Simon Pedersen i Sondrup, Maren Steffensdatter, enke efter Niels Madsen, tømrer på Holmen i København, Mads Steffensen, uvist hvor, Kirsten Steffensdatter, død. 1 slegfreddatter: Kirsten Pedersdatter, tjener i Horsens, Anne Steffensdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Sondrup, Søren Steffensen i Odder.

147 Anne Nielsdatter i Odder. 21.4.1760, fol.335B.
E: Jens Villumsen. B: Kirsten g.m. Peder Rasmussen sst, Lisbeth.

148 Peder Rasmussen, handskemager i Odder. 21.4.1760, fol.335B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Frederik Christiansen Sartor. B: Rasmus 18, Maren 16. FM: Mikkel Handskemager i Odder.

149 Morten Hansen Hjort i Odder. 2.6.1760, fol.336.
E: Anne Jacobsdatter. LV: herredsfoged F[rederik] Holmer i Odder. A: Birthe Nielsdatter Hjort, mejerske på Gersdorffslund, Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Egholm, Mette Nielsdatter, mejerske på Rodsteenseje, Karen Nielsdatter, død, var g.m. Jørgen Jespersen, skriver i København, 1B: Anne Dorthe 24, Maren Nielsdatter, død, var g.m. Ove i Torrild. 1B: Maren Ovesdatter, enke efter Niels Bødker sst. Desuden nævnes afdødes mor Johanne Nielsdatter, død.

150 Jørgen Knudsen i Odder. 30.6.1760, fol.336B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Anders Nielsen Vibe i Odder. A: bror Hans Knudsen, skomager i Hobro, død uden arvinger.

151 Rasmus Andersen i Odder. 30.6.1760, fol.337.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Anders 5. FM: Anders Nielsen Vibe i Odder.

152 Morten Christensen i Odder Bisgård. 11.6.1761, fol.337B.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: Christen i Frakkergården i Odder, Rasmus sst, Niels i Odder, Jacob sst, Maren g.m. Hans Nielsen sst, Karen g.m. Johan David Gotfredsen, smed i Odder, Anne 32.

153 Maren Hansdatter i Odder. 11.7.1761, fol.337B.
E: Peder Jørgensen. Hendes B: Kirsten Pedersdatter g.m. Martin Hansen i Saksild, Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Anders Christensen Bødker i Århus. 1B: Laurids 12.

154 Anne Jacobsdatter i Odder. 9.2.1762, fol.338.
Enke efter Morten Hansen Hjort, [skifte 2.6.1760 lbnr.149]. A: søster Kirsten Jacobsdatter, enke efter Niels Eriksen Bødker i Odder, [skifte 23.11.1757 lbnr.126]. LV: Peder Jensen Smed sst, Rasmus Nielsen Vibe sst.

155 Maren Nielsdatter i Morsholt. 19.7.1762, fol.339.
A: søster Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Jens Peder Olufsen Brus, skoleholder i Ålstrup. 3B: 1 søn, 2 døtre, halvsøster, hvis navn og opholdssted ikke kendes.

156 Margrethe Sørensdatter i Odder. 28.12.1762, fol.339B.
E: Rasmus Mortensen. A: far Søren Pedersen i Nølev.

157 Vilhelm Nielsen Guldsmed i Odder. 28.3.1763, fol.339B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Jørgensen i Svorbæk. Arvingerne frafalder skifte.

158 Johanne [Jørgensdatter] Rye i Odder. 28.4.1763, fol.340.
A: mor Karen Lauridsdatter, [enke efter Jørgen Ovesen i Odder, skifte 8.2.1753 lbnr.102]. LV: Laurids Nikolajsen i Odder Stampemølle, halvsøskende Ove Jørgensen i Odder, Søren Jørgensen sst, Anne Jørgensdatter g.m. Hans Jelling, Ellen Jørgensdatter g.m. Frederik Momme i Brohuset, Karen Jørgensdatter g.m. Sejer Rasmussen i Odder.

159 Karen Jensdatter i [Odder]. 4.10.1763, fol.340.
E: Søren Jørgensen. B: Johanne.

160 Søren Olufsen Svensk i Odder. 4.10.1763, fol.340B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Mortensen sst. B: Jens 8. FM: morbror Hans Nielsen sst.

161 Maren Hansdatter i Odder. 2.11.1763, fol.341.
E: Hans Pedersen Tornfeldt, sadelmager. B: Salomon 17, Margrethe Lisbeth 15. FM: mosters mand Christoffer Iversen i Tebstrup.

162 Margrethe Jørgensdatter i Randlev. 13.1.1764, fol.342.
E: Anders Jørgensen. Af første ægteskab B: Jørgen Henriksen 10, Anne Marie Henriksdatter 8. FM: Anders Langberg i Randlev.

163 Gunnar Andersen Langberg i Randlev. 13.1.1764, fol.342.
E: Karen Jørgensdatter. B: Anders sst, Jørgen sst, Morten sst, Rasmus sst, Bent, skrædder i Odder, Peder, Johan 22, Birthe g.m. Hans Sørensen i Rørt, Anne Marie 32, tjener i Århus.

164 Hans Jensen Højsgaard i Tvenstrup. 17.5.1764, fol.342B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: [halv]bror Jens Nielsen i Odder. B: Niels 11, Jens 5. FM: farbror Søren Jensen, tjener i Egholm i Odder, fasters mand Søren Rasmussen Højsgaard i Ondrup.

165 Maren Mikkelsdatter i Morsholt. 6.8.1764, fol.343B.
E: Jørgen Nielsen. B: Maren 11, Anne 4, Mikkel 3. FM: mors morbror Mikkel Andersen i Balle.

166 Peder Nielsen Smed i Tvenstrup. 6.8.1764, fol.344.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Niels Jensen i Svorbæk. B: Kirsten 16. FM: Peder Jørgensen i Svorbæk.

167 Jacob Olufsen Winther, møller i Odder Nedermølle. 27.11.1764, fol.344B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Laurids Begtrup, degn i Odder, af Tuesmølle. A: far Oluf Justesen Winther, skomager i Ølgod ved Otte Jørgensen Ladefoged i Odder.

168 Maren Pedersdatter i Odder. 22.2.1765, fol.347B.
Enke efter Jochum Nielsen. Hendes B: Anne Jensdatter, [skifte 26.6.1745 lbnr.83], var g.m. Søren Pedersen. 2B: Maren 32, Malene 30. FM: Jens Sørensen, værtshusholder i Odder.

169 Maren Nikolajsdatter i Odder. 27.6.1765, fol.348.
E: Jens Lauridsen Bødker. B: Malene 9, Søren 7, Helle 2. FM: morbror Laurids Nikolajsen i Odder Stampemølle.

170 Jørgen Frederiksen Momme i Odder Brohus, skytte på Rodsteenseje. 7.10.1765, fol.348B.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Hans Nielsen i Snedkergården i Odder. B: Jens Frederik 17. FM: Otte Jørgensen i Odder.

171 Maren Mikkelsdatter Guldborg, almisselem i Odder. 5.11.1765, fol.350B.
Ingen arvinger.

172 Anne Jensdatter i Morsholt. 12.11.1765, fol.350B.
E: Jørgen Nielsen. B: Jens 14 dage. FM: mors farbror Peder Rasmussen i Fillerup.
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, [skifte 6.8.1764 lbnr.165]. B: Maren, Anne, Mikkel.

173 Anne Hansdatter [fejl: skal være Anne Andersdatter] i Odder. 17.2.1766, fol.351.
E: Anders Nielsen Vibe. B: Jørgen på stedet, Anders 24, studiosus. FM: farbror Rasmus Nielsen Vibe, murermester i Odder.

174 Karen Nielsdatter i [Odder]. 14.3.1766, fol.351B.
E: Christen Rasmussen Drejer. B: Johan, skomager her på stedet, Niels, skomager i Hammerum herred på Madam Lillelunds gods.

175 Jens Rasmussen i Tvenstrup. 16.5.1766, fol.352.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter, [måske fejl for Johanne Sørensdatter]. B: Rasmus i Hamborg på Fyn. Andet ægteskab med Anne Lauridsdatter. B: Christen på stedet g.m. Birgitte Andersdatter, Laurids i Tvenstrup, Jens 25, Jørgen 22, Johanne g.m. Jørgen Andersen i Assedrup, bror til førnævnte Birgitte Andersdatter, Maren. FM: Peder Jensen i Sander.

176 Margrethe Jørgensdatter i Randlev. 9.8.1766, fol.352B.
E: Mikkel Jensen. B: Johanne 9, Jens 7, Maren 4. FM: morfar Jørgen Rasmussen i Randlev.

177 Gertrud Bertelsdatter i Odder Bisgård. 9.2.1767, fol.353.
E: Jacob Mortensen. B: Kirsten 3 uger. FM: farbror Christen Mortensen i Odder.

178 Peder Simonsen i Sander. 14.3.1767, fol.354.
E: Anne Simonsdatter. B: Simon på stedet, Erik i Odder Bisgård, Anne g.m. Søren Andersen i Balle, Sidsel g.m. Jens Nielsen sst, Birthe 17.

179 Christen Mortensen i Frakkergården i Odder. 30.3.1767, fol.355.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Andersen i Balle. B: Morten 10, Else Marie 7. FM: farbror Rasmus Mortensen i Odder.

180 Maren Mikkelsdatter i Odder. 13.4.1767, fol.356B.
Enke efter Jørgen Knudsen, [skifte 30.6.1760 lbnr.150]. A: farbror Rasmus Christensen i Odder Bisgård, død. 4B: Peder i Odder, Maren, Mette, enke efter Mikkel Jensen Overgaard i Nølev, Anne, enke efter Peder Hansen i Oldrup.

181 Karen Nielsdatter i Bovlstrup. 27.5.1767, fol.357.
E: Mikkel Rasmussen Smed. A:
1) bror Jørgen Nielsen i Bovlstrup, død. 3B: Anne 21, Niels 19, Maren 17
2) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen og Mikkel Pedersen i Dyngby. 2B: Jens Rasmussen i Dyngby, Rasmus Mikkelsen 26 sst.
3) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Jens Frandsen i Bjerager
4) Mette Nielsdatter g.m. Oluf Sørensen sst.

182 Jørgen Jensen Væver i Odder. 26.2.1768, fol.357B.
E: Karen Mortensdatter. LV: Rasmus Mortensen sst. B: Morten, væver på stedet, Jens, Christen 22, Rasmus 14, Birthe 13, Anne Cathrine 10. FM: fasters mand Frands Christensen i Odder.

183 Kirsten Sørensdatter i Odder Bisgård. 2.3.1768, fol.358.
E: Erik Pedersen. Første ægteskab med Jens Mikkelsen, [skifte 3.12.1759 lbnr.136]. B: Anne 22, Mikkel 18, Anne 12, Ingeborg 10, Søren 8. FM: farbror Ove Mikkelsen i Ondrup, mosters mand Mikkel Jacobsen i Odder Bisgård.

184 Christen Eriksen i Odder. 3.5.1768, fol.359.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jens Mikkelsen i Nølev. A: bror Jens Eriksen i Odder, bror Mogens Eriksen i Snærild. Arv efter enkens første mand Mikkel Olufsen, [skifte 4.12.1759 lbnr.137] til 2B: Oluf, Mikkel.

185 Mads Sørensen i Randlev. 28.9.1768, fol.360.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Peder sst, Sidsel g.m. Peder Rasmussen, skoleholder i Dyngby, Else g.m. Peder Nielsen i Storenor, Anne g.m. Søren [Pedersen] i Viby.

186 Erik Jacobsen Kolding i Over Randlev. 24.11.1768, fol.360B.
E: Maren Frandsdatter. LV: søn Peder Pedersen på stedet. A: bror Mikkel Jacobsen i Odder Bisgård, halvbror Niels Eriksen i Odder, [skifte 23.11.1757 lbnr.126]. 1B: Jochum 21, halvbror Mikkel Eriksen i Odder, [skifte 12.4.1757 lbnr.123]. 1B: Kirsten. FM: stedfar Jens Mikkelsen.

187 Maren Nielsdatter i Odder Stampemølle. 4.3.1769, fol.361.
Enke efter Jens Nielsen Ødum, ridefoged. A: halvbror Niels Christensen Lemvig, købmand i Nibe, død. 2B: Iver Nielsen Lemvig i Odder Stampemølle, Søren Nielsen Lemvig, snedker i Randers, Birgitte Nielsdatter Lemvig, uvist hvor.

188 Jens Sørensen Bjerager, værtshusholder i Odder. 7.3.1769, fol.363.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Laurids Begtrup i Odder. B: Søren Jensen Bjerager i Værum Mølle, skovrider ved Frisenvold, Rasmus Jensen Bjerager i Odder, Johan Jensen Bjerager i Fillerup Nedermølle, Jørgen Jensen Bjerager, Otte Jensen Bjerager, Malte Jensen Bjerager 23, Frederik Jensen Bjerager 21.

189 Karen Rasmusdatter i Odder Bisgård. 9.6.1769, fol.367.
E: Niels Mortensen. B: Kirsten 7, Maren 4. FM: morbror Niels Rasmussen i Odder.

190 Johan Christiansen Hartensteen i Odder Brohus, skytte på Rodsteenseje. 1.8.1769, fol.368.
E: Maren Rasmusdatter (fejl: skal være Mette Rasmusdatter). LV: Jens Lauridsen i Liljensgydehus. B: Øllegaard Sofie 5 uger. FM: farbror Gotfred Christiansen Hartensteen i Odder.

191 Jørgen Henriksen, ugift i Randlev. 14.3.1770, fol.369.
A: søster Anne Marie Henriksdatter. FM: Peder Madsen sst.

192 Thomas Sørensen, afsat skoleholder i Randlev. 14.3.1770, fol.369B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Rasmus Nielsen Vibe i Odder. B: Bodil Thomasdatter g.m. Peder Rasmussen, skrædder i Fillerup, Johanne Thomasdatter, enke efter Søren Pedersen i Ørting, Anne Cathrine Thomasdatter, død, var g.m. Casper Christiansen Bang, skoleholder i Fensten, men nu rømt. 2B: Anne 10, Thomas 8. Ægteskabskontrakt 8.5.1757 mellem Thomas Sørensen af Oldrup og Karen Mikkelsdatter af Odder.

193 Jens Olufsen i Odder. 27.6.1770, fol.370B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Jørgen Jensen Bjerager i Odder. B: Bodil Marie 5. Første ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 7.8.1755 lbnr.119. B: Oluf, Knud, Anne 16. FM: mosters mand Niels Sørensen i Torrild på Rathlousdal gods.

194 Peder Jensen Smed i Odder. 20.9.1770, fol.372.
E: Mette Sørensdatter. LV: Bent Gunnarsen Langberg i Odder. B: Peder 13 uger den 22.5.1771.
A før fødslen:
1) bror Jens Jensen Smed i Ravnholt på Constantinsborg gods
2) søster Maren Jensdatter, enke efter Jacob Lauridsen i Rye
3) søster Ellen Jensdatter, død, var g.m. Erik Lauridsen i Them. 5B: Laurids 26, Jens 22, Else g.m. Jens Pedersen i Tolstrup, Karen 24, Gertrud 16.

195 Anne Sørensdatter, almisselem i Odder. 23.9.1770, fol.373B.
Arvinger nævnes ikke.

196 Mikkel Sørensen, landsoldat i Odder. 8.11.1770, fol.374.
A:
1) mor Margrethe Sørensdatter g.m. Hans Jørgensen i Odder
2) bror Jens Frederik Sørensen
3) søster Anne Sørensdatter 30. FM: søskendebarn Mikkel Steffensen i Dyngby
4) halvsøster Kirsten Hansdatter 17
5) halvbror Søren Hansen 12.


Rodsteenseje gods
Skifteprotokol
1771-1817
G 333-13

197 Anne Mikkelsdatter i Odder. [mangler].5.1771, fol.1.
E: Rasmus Nielsen Vibe. B: Mikkel i Odder, Niels, Peder 22, [mangler] 19, Otte 15.

198 Johanne Jensdatter i Odder. 7.5.1771, fol.1B.
E: Hans Christensen Bødker. A:
1) bror Søren Jensen
2) bror Hans Jensen i Tvenstrup, [skifte 17.5.1764 lbnr.164]. 2B: Niels 19, Jens 13. FM: stedfar Søren Højsgaard i Tvenstrup
3) bror Jens Jensen Højsgaard i Odder, [skifte 29.12.1759 lbnr.139]. 2B: Jens 20, [Mette] 14. FM: stedfar Rasmus Jensen Højsgaard i Odder
4) søster Maren Jensdatter g.m. Søren Rasmussen i Ondrup.

199 Jens Olufsen i Odder. 10.5.1771, fol.2B.
A: søsterdatter [Voldbo]rg Jensdatter g.m. Søren Pedersen i Fillerup.

200 Christen Rasmussen Drejer i Odder. 26.6.1771, fol.3.
Enkemand efter Karen Nielsdatter, [skifte 14.3.1766 lbnr.174]. B: Niels Christensen på Sindinggård gods, Johan Christensen, skomager i Odder.

201 Anne Kirstine Andersdatter Ørbæk i Odder Stampemølle. 29.6.1771, fol.3B.
E: Laurids Nikolajsen Rye. B: Malta, Sofie 16, Ida Marie 4. FM: farbror Jens Nikolajsen i Odder.

202 Maren Rasmusdatter i Odder. 14.11.1771, fol.5.
A:
1) bror Peder Rasmussen Skrædder i Odder
2) søster Mette Rasmusdatter, enke efter Mikkel Overgaard i Nølev
3) søster Anne Rasmusdatter, enke efter Peder Hansen i Oldrup ved søn Hans Pedersen ved skolen i Hundslund
4) Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Morten [Christensen] i Odder. 7B: Rasmus Mortensen i Odder, Niels Mortensen sst, Jacob Mortensen sst, Christen Mortensen, død. 1B: Else Marie 12, Maren Mortensdatter g.m. Snedker Hans sst, Karen Mortensdatter g.m. Johan David, klejnsmed sst, Anne Mortensdatter
5) søster Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Mikkelsen i Nølev
6) halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Mikkel Jensen i Randlev
7) halvsøster Anne Rasmusdatter, enke efter Laurids Hansen, har ophold i Nølev.

203 Poul Andersen, handskemager i Frakkergården i Odder . 16.11.1771, fol.7.
Arvinger nævnes ikke.

204 Birthe Nielsdatter Hjort i Egholm i Odder. 11.3.1771, fol.7B.
A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Nielsen Hjort i Egholm i Odder
2) søster Mette Nielsdatter Hjort på stedet
3) Karen Nielsdatter Hjort, død, var g.m. Jørgen Jespersen i København. 1B: Anne Dorthe g.m. Jens Jensen, skoleholder i Hørning
4) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Ove i Odder. 1B: Maren Ovesdatter, død, var g.m. Niels Bødker i Torrild. 3B: Anne g.m. Thomas Rasmussen Bødker i Torrild, Kirsten g.m. Søren Hansen sst, Dorthe g.m. Rasmus Ovesen, landsoldat i Dyngby.

205 Otte Nielsen og hustru Else Christensdatter, der lever i Egholm i Odder. 7.12.1772, fol.10B.
B: Morten, der overtager gården, Søren i Århus, Karen 28, Anne 25, Mette 23.

206 Niels Andersen, skomager i Odder. 13.12.1772, fol.11.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mads Frandsen. B: Anne 16. FM: Jørgen Andersen Vibe i Odder. Første ægteskab med [Anne Terkildsdatter, skifte 12.6.1754 lbnr.109]. B: [mangler], drejer, Peder i Randlev, Iver i København, Anders i Århus, Karen 21.

207 Niels Rasmussen, anneksbonde i Tvenstrup. 30.1.1773, fol.13B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Rasmussen i Terp. A:
1) bror Søren Rasmussen i Tvenstrup
2) søster Anne Rasmusdatter, enke efter Anders Nielsen i Assedrup
3) søster Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Oluf Sørensen i Torrild. 2B: Rasmus 24, Else 17
4) søster Maren Rasmusdatter g.m. Knud Jensen i Torrild.

208 Simon Pedersen i Odder Sander. 19.3.1773, fol.17B.
E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Ingildsen i Nølev. B: Peder 2. FM: farbror Erik Pedersen i Odder Bisgård, mors svoger Søren Andersen, Jens Nielsen i Balle, Anders Pedersen i Nølev.

209 Søren Steffensen i Odder. 11.3.1773, fol.18B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Hans Nielsen sst. B: Steffen, Anne 27. FM: farbror Laurids Steffensen i Ondrup.

210 Karen Nielsdatter i Randlev. 26.4.1773, fol.22.
E: Jens Jørgensen. B: Ida 14, Jens 11, Anne 8, Niels 5. FM: farbror Niels Jørgensen sst.

211 Anne Sørensdatter i Odder Bisgård. 8.6.1773, fol.23B.
E: Mikkel Jacobsen. B: Øllegaard Sofie 33 g.m. Niels Nielsen i Rude, Jacob 30, Søren 26.

212 Søren Jensen Snedker i Tvenstrup. 28.7.1773, fol.24B.
E: Mette Kirstine Madsdatter. LV: Mikkel Jacobsen i Odder. B: Anne 22, Anne, Maren 15. FM: farbrors søn Jørgen Nielsen i Svorbæk.

213 Lisbeth Jensdatter i Odder Bisgård. 7.9.1773, fol.26.
E: Niels Mortensen. B: Karen 1. FM: morfar Jens Madsen i Svinballe på Åkær gods. Enkemandens første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 9.6.1769 lbnr.189. 2B: Kirsten, Maren.

214 Niels Jensen Krog i Odder Sander. 13.9.1773, fol.29.
E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Ingildsen i Nølev. A: far Jens Jensen Krog i Randlev. Enkens første ægteskab med Simon Pedersen, skifte 19.3.1773 lbnr.208. B: Peder. Arv i boet efter Jens Mikkelsen i Odder Bisgård, [skifte 3.12.1759 lbnr.136]. til 2B: Mikkel, Ingeborg.

215 Mikkel Nielsen i Odder. 2.10.1773, fol.30.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Frands Jensen i Snærild. B: Hans 9, Jens 4. FM: morbror Jens Jensen i Fensholt.

216 Margrethe Sørensdatter i Odder. 2.10.1773, fol.31B.
E: Hans Jørgensen. B: Kirsten 22, Søren 16. FM: farbror Frederik Jørgensen i Odder. Første ægteskab med Søren Mikkelsen, [skifte 22.4.1745 lbnr.82]. B: Anne 33, Jens 31.

217 Anne Justsdatter i Odder. 2.10.1773, fol.32B.
E: Frederik Johansen. B: Johan, Anders, Else g.m. Mads Rasmussen i Odder, Karen. FM: Mads Rasmussen i Nølev.

218 Mads Mikkelsen i Odder. 7.12.1773, fol.33B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Hans Jørgensen Guldborg i Odder. B: Jens 3. FM: fars næstsøskendebarn Jens Lauridsen i Odder.

219 Christen Jensen i Odder. 4.1.1774, fol.35.
E: Birthe Andersdatter. LV: bror Jørgen Andersen i Assedrup, bror Peder Andersen i Bøgeskov. B: Ingeborg 6, Anders 4, Anne 2. FM: farbror Laurids Jensen i Odder, farbror Jørgen Jensen i Randlev. Arv i boet til afdødes bror efter forening 25.1.1765.

220 Maren Rasmusdatter i Randlev. 14.1.1774, fol.37B.
E: Rasmus Jensen. B: Jens, Anne g.m. Rasmus Sørensen i Randlev, Maren 27.

221 Jørgen Mikkelsen i Odder. 17.1.1774, fol.38B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Anne 4. FM: farbror Erik Mikkelsen i Tvenstrup. Enkens første ægteskab med Jens Olufsen sst, [skifte 27.6.1770 lbnr.193]. B: Bodil Marie.

222 Rasmus Nielsen, hyrde i Odder. 19.3.1773, fol.42B.
E: Anne Mogensdatter. LV: Niels Rasmussen i Odder. B: Mogens 17, Niels 17. FM: morbror Rasmus Mogensen i Spøttrup.

223 Maren Hansdatter i Odder Sander. 9.1.1773, fol.43B.
E: Søren Jensen, uvist hvor. Af første ægteskab B: Anne Madsdatter 8, nu i Assedrup hos Rasmus Jensen. FM: mors morbror Søren Hansen i Rude.

224 Johanne Andersdatter i Tvenstrup. 14.3.1774, fol.47.
E: Rasmus Rasmussen Skæg. B: Anne 25, Helle 21, Anne 17, Rasmus 14, Johanne Margrethe 11, Peder 7. FM: søskendebarn Anders Pedersen i Saksild.

225 Afkald i Overby. 20.3.1774, fol.51.
Afkald fra Johan Rasmussen, skomager i Overby for arv efter far Rasmus Spillemand i Odder. Desuden nævnes afdødes svigersøn Thomas Spillemand sst.

226 Mette Poulsdatter i Tvenstrup. 5.3.1774, fol.51B.
E: Søren Rasmussen. B: Anne 26, Mette Marie 25, Mikkel 17. FM: søskendebarns mand Knud Nielsen i Assedrup. Første ægteskab med Anders Pedersen, skifte 16.7.1746 lbnr.85. B: Peder 36 i Odder, Poul 31, Maren, enke efter Niels Jensen Hjort, skipper i Århus. LV: Frederik Flemming, parykmager i Århus.

227 Afkald i Randlev. 18.5.1774, fol.54B.
Afkald for arv efter Johan Gunnarsen Langberg, ungkarl i Randlev fra søskende: Jørgen Gunnarsen Langberg i Randlev, Anders Gunnarsen Langberg sst, Peder Gunnarsen Langberg sst, Bent Gunnarsen Langberg i Odder, Anne Marie Gunnarsdatter g.m. Christian Sørensen Daugaard, skoflikker i Århus, Birthe Gunnarsdatter, enke efter Hans Sørensen, nu med ophold i Rørt.

228 Peder Mikkelsen Lund i Tvenstrup. 27.5.1774, fol.55B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Niels Rasmussen i Odder. B: Kirsten 22, Maren 18, Margrethe 15, Anne 14, Rasmus 11. FM: søskendebarn Christen Eskildsen i Svorbæk.

229 Peder Jørgensen i Odder. 31.5.1774, fol.58B.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Niels Jensen i Torrild. A: bror Jørgen Jørgensen i Vormstrup, søster Birthe Jørgensdatter g.m. Jens Jespersen i Odder.

230 Niels Sørensen Bødker og hustru Anne Jensdatter i Randlev. 25.6.1774, fol.61.
B: Christian 20, Jens 17, Søren 13, Mikkel 8. FM: morbror Rasmus Jensen i Ondrup. Børnene er til opdragelse hos Jens Pedersen i Odder.

231 Anders Nielsen Vibe i Odder. 7.8.1773, fol.63.
Enke efter Anne Andersdatter, [skifte 17.2.1766 lbnr.173]. B: Jørgen Andersen Vibe, skomager i Odder, Anders Andersen, studiosus theologiæ i tjeneste i Engum. Første ægteskab med Margrethe. B: Kirsten Andersdatter, enke efter en tømmermand i København, Maren Andersdatter, enke efter en soldat i København.

232 Maren Rasmusdatter i Odder. 9.8.1774, fol.66B.
E: Jens Lauridsen Bødker. A: Karen Rasmusdatter g.m. Zacharias Jørgensen i Snærild, Anne Rasmusdatter, enke efter Rasmus Mortensen sst. ved søn Morten Rasmussen sst.

233 Ingeborg Nielsdatter i Neder Randlev. 10.10.1774, fol.71.
E: Anders Jørgensen, hyrde. A: søskendebarn Laurids Jensen i Skåbling på Vilhelmsborg gods ved Peder Madsen i Randlev.

234 Jens Jespersen og hustru [Birthe Jørgensdatter], der lever i Odder. 25.11.1774, fol.73.
Hendes B: Jørgen Mikkelsen, der fæster gården og giver ophold til sine forældre, Mette Poulsdatter, Kirsten Mikkelsdatter. De to sidste er hans halvsøstre. FM: morbror Jørgen Jørgensen i Vormstrup på Vilhelmsborg gods. (Sml. lbnr. 120, 229).

235 Jørgen Nielsen Ørting i Morsholt. 5.8.1774, fol.74.
E: Karen Jensdatter. LV: Jørgen Nielsen i Morsholt, bror Jacob Jensen i Rasborg, Hans Jensen i Ovsted. A:
1) mor Karen Andersdatter, enke efter Niels Rasmussen, skifte 21.6.1756 lbnr.121. LV: Mikkel Jensen Hjort i Morsholt, Søren Rasmussen Højsgaard i Ondrup.
2) bror Rasmus Nielsen i Randlev
3) bror Søren Nielsen i Ondrup
4) bror Anders Nielsen på Sjælland
5) søster Johanne Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen i Morsholt
6) søster Helle Nielsdatter.

236 Bodil Mikkelsdatter i Ondrup. 17.3.1775, fol.80B.
B: Mikkel Poulsen sst, Hans Poulsen Smed i Ravnholt på Constantinsborg gods, død. 1B: Poul 14. FM: stedfar Jens Jensen i Ravnholt, Maren Poulsdatter g.m. Laurids Jensen i Tvenstrup, Margrethe Poulsdatter g.m. Niels Rasmussen i Ørting, Johanne Poulsdatter g.m. Laurids Sørensen sst.

237 Afkald på Rodsteenseje. 29.9.1775, fol.82.
Afkald for arv efter Rasmus Christensen, ungkarl i Odder fra
1) bror Frands Christensen i Odder
2) søster Gertrud Christensdatter g.m. Jørgen Jespersen i Dyngby
3) søster Maren Christensdatter g.m. Morten Jørgensen i Odder
4) søster Karen Christensdatter g.m. Jens Mikkelsen i Fillerup
5) halvbror Hans Christensen, tjener på Rodsteenseje
6) halvsøster Karen Christensdatter g.m. Niels Jensen i Spøttrup
7) halvsøster Ellen Christensdatter i Spøttrup, død. 3B: Jens Christensen i Hvilsted, Christian Christensen Smed sst, Karen Christensdatter, enke efter Mikkel Jensen sst.

238 Rasmus Nielsen Solgaard i Randlev. 25.10.1775, fol.82B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Anders Rasmussen sst, svoger Rasmus Mikkelsen i Fløjstrup. B: Margrethe 30 i Fløjstrup, Maren 28, Rasmus 17, Cathrine 15, Niels 9. FM: farbror Søren Nielsen i Ondrup. Første ægteskab med [Margrethe Jørgensdatter], skifte 23.7.1744 lbnr.80. B: Karen 32. Arv efter Karens morforældre her i gården Jørgen Jensen og Karen Nielsdatter.

239 Regine Johansdatter i Ondrup. 19.3.1776, fol.86.
E: Laurids Steffensen. B: Mogens 37 i Odder, Poul 26 i Tvenstrup, Simon 23 i Ondrup, Niels 17 i drejerlære i Horsens. FM: Peder Rasmussen i Ondrup.

240 Christen Pedersen i Randlev. 21.3.1776, fol.87.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Andersen i Roldshuset i Odder Skov. B: Peder 7, Jens 5, Rasmus 1. FM: farbror Rasmus Pedersen i Gylling.

241 Niels Jensen Andgaard i Odder. 6.4.1776, fol.88B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen i Ondrup. B: Jens 24, Anders 22, Anne 15. FM: Jens Christensen i Odder.

242 Anders Rasmussen i Randlev. 7.9.1776, fol.89B.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter . LV: Rasmus Mikkelsen i Fløjstrup på Vilhelmsborg gods. B: Rasmus 12, Anne 9. FM: fars søskendebarn Søren Jørgensen i Randlev.

243 Mette Rasmusdatter i Odder Brohus. 24.3.1777, fol.92.
E: Jochum Nielsen. Første ægteskab med Johan Christian [Hartensteen, skifte 1.8.1769 lbnr.190]. B: Øllegaard 8. FM: farbror Gotfred Christian i Odder.

244 Anne Andersdatter i Odder. 11.5.1777, fol.94.
E: Jens Christensen Væver. A:
1) bror Søren Andersen i Assedrup på Vilhelmsborg gods, død. 4B: Niels 10, Birthe 9, Maren 7, Anne 3
2) bror Jens Andersen i Løjenkær, død. 3B: Anne 20, Anders 16, Anne Marie 15
3) halvsøster Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Ottesen Smed i Snærild
4) halvsøster Birthe Andersdatter g.m. Niels Eskildsen i Ask på Vilhelmsborg gods
5) halvsøster Anne Kirstine Andersdatter 22.
FM: morbror Søren Andersen.

245 Johanne Andersdatter i Morsholt. 15.5.1777, fol.97.
E: Mikkel Jensen [Hjort]. B: Maren 22. FM: morbror Søren Andersen i Balle. Enkemandens første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 5.2.1751.

246 Maren Jensdatter i Ondrup. 31.10-1777, fol.101.
E: Søren Nielsen. B: Ellen 22, Niels 21, Knud 16,Karen 12, Jens 10. FM: Søren Andersen i Balle.

247 Peder Rasmussen i Odder. 25.11.1777, fol.103B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Andersen i Odder. B: Anne 14. FM: Hans Nielsen sst.

248 Otte Jørgensen i Odder. 24.3.1778, fol.104B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Jensen Snedker sst. B: Niels, ladefoged på Beldringegård på Sjælland, Rasmus, smed i Snærild, Søren på stedet, Peder i Odder, Kirsten g.m. Anders Jørgensen i Fillerup, Karen g.m. [Mikkel Jensen] smed i Odder, Gertrud. (Enken kaldes også fejlagtigt Maren Nielsdatter).

249 Sejer Rasmussen i Odder. 10.4.1778, fol.106.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jens Christensen, væver i Odder. B: Søren 38, Jørgen 35, Frederik 28, Peder 26, Mads 25, Rasmus 19, Johanne.

250 David Gotfredsen Smed i Odder. 29.5.1778, fol.107.
E: Karen Mortensdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Anne Marie Johansdatter 17, Gotfred Johansen 15, Morten Johansen 14, Kirsten Johansdatter 11, Christen Johansen 4. FM: morbror Jacob Mortensen i Odder. (Sml. lbnr.303, hvor børnene kaldes Davidsen og Davidsdatter).

251 Else Frederiksdatter i Odder. 11.6.1778, fol.108.
E: Mads Rasmussen Skrædder. B: Anne Marie 2. FM: farbror Jacob Rasmussen i Bjerager, morfar Frederik Johansen.

252 Jens Jørgensen i Randlev. 8.7.1778, fol.109.
E: Karen Andersdatter. LV: bror Oluf Andersen i Fløjstrup på Vilhelmsborg gods. B: Karen 2. Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 26.4.1773 lbnr.210]. B: Ida 20, Jens 17, Anne 13, Niels 11. FM: farbror Niels Jørgensen i Randlev.

253 Birgitte Rasmusdatter i Tvenstrup. 18.8.1778, fol.110.
E: Niels Pedersen. B: Rasmus 7. FM: farbror Søren Pedersen i Odder.

254 Jørgen Rasmussen i Tvenstrup. 4.12.1778, fol.111.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. A: bror Peder Rasmussen i Hvilsted, bror Niels Rasmussen i Lundum, død. 4B: Rasmus 23, Peder 20, Johanne, Margrethe. FM: stedfar Christen Sørensen i Ustrup i Voer herred.

255 Maren Rasmusdatter i Ondrup. 24.12.1778, fol.112B.
E: Mogens Lauridsen. B: Niels 2 mdr. FM: mors søskendebarn Jens Hjort i Odder.

256 Mette Jensdatter i Odder. 14.3.1779, fol.114.
E: Jens Jørgensen. B: Jens 14, Jørgen 11. FM: morbror Niels Jensen, rygter på Rodsteenseje.

257 Bent Gunnarsen Langberg i Odder. 7.4.1779, fol.114B, 172.
E: Johanne Kirstine Knudsdatter. LV: forvalter Møller i Skægs Mølle. B: Knud 18, Marie Lisbeth 16, Karen 14, Bodil 12, Søren 8, Gunnar 6, Dorthe Johanne 4, Laurids 3, Edel 2, Malte 3 uger, Bent 3 uger. FM: farbrødre Anders Gunnarsen Langberg i Randlev, Peder Gunnarsen Langberg sst. Skiftet genoptages 5.10.1784 hvor enken er g.m. Peder Bentsen i Horsens og Laurids, Edel og Bent er døde.

258 Malene Sørensdatter i Odder. 28.4.1779, fol.117.
E: Jens Nielsen Hjulmand. B: Anne 10, Maren 6. FM: farbror Anders Nielsen i Odder. Desuden nævnes afdødes søster Maren Sørensdatter, der tjener på Rodsteenseje.

259 Johan Christian Vimmelmann i Odder. 10.3.1778, fol.119.
E: Erikanne Sørensdatter. LV: Jens Christensen Væver i Odder. A:
1) bror Niels Vimmelmann, skrædder i Århus
2) bror Frederik Vimmelmann, glarmester, uvist hvor
3) søster Marie Vimmelmann, død, var g.m. Christian Danielsen, degn i Grundfør. Børn, uvist hvor og hvor mange
4) søster Anne Vimmelmann, uvist hvor
5) søster Edel Margrethe Vimmelmann, død, var g.m. med en skipper i Århus. Skal have en datter, uvist hvor.

260 Maren Rasmusdatter i Odder. 21.5.1779, fol.120B.
E: Søren Andersen. B: Rasmus i Odder, Margrethe g.m. Hans Frandsen i Falling, Mette g.m. Mikkel Nielsen i Bjerager, Dorthe 30 i Fredericia. FM: Jens Rasmussen i Odder.

261 Niels Hansen, ugift i Tvenstrup. 7.2.1780, fol.122.
A: mor Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Jensen Højsgaard i Tvenstrup, bror Jens Hansen 21. FM: farbror Søren Jensen Højsgaard i Odder, halvsøster Johanne Sørensdatter 10. FM: farbror Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup.

262 Jens Hansen, ugift i Tvenstrup. 29.2.1780, fol.123.
A: mor Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Jensen Højsgaard i Tvenstrup, halvsøster Johanne Sørensdatter 10. FM: farbror Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup. Arv efter afdødes far, [Hans Jensen Højsgaard] skifte 17.5.1764 lbnr.164. Arv efter afdødes bror Niels Hansen, skifte 7.2.1780 lbnr.261.

263 Anne Sørensdatter i Odder. 6.4.1780, fol.124.
E: Hans Jørgensen. B: Jørgen 22, Maren 29 i Århus, Anne g.m. Mikkel Pedersen, kornmåler i Århus. FM: Anders Andersen i Odder.

264 Laurids Jensen i Tvenstrup. 28.12.1778, fol.115B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Søren Jensen Højsgaard sst. A:
1) bror Jørgen Jensen 33 i Randlev, nu i Tvenstrup
2) bror Christen Jensen i Odder, [skifte 4.1.1774 lbnr.219]. 3B: Ingeborg 11, Anders 9, Anne 7. FM: stedfar Peder Sørensen i Tvenstrup.
3) søster Johanne Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Andersen i Assedrup på Østergård gods. 2B: Anders 12, Anne 9
4) søster Maren Jensdatter g.m. Oluf Jacobsen i Nølev på Dybvad gods
5) halvbror Rasmus Jensen på Fyn, død. 1B: Johanne 14.

265 Hans [Pedersen] Tornfeldt, sadelmager i Odder. 1.7.1780, fol.128B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: bror Jens Mikkelsen i Nølev.
Første ægteskab med [Salome Urbansdatter Bohnsen]. B:
1) Urban Tornfeldt, degn i Vinding i Tyrsting herred
2) Dorthe Hansdatter Tornfeldt g.m. Peder Steffensen i København.
[Andet ægteskab med Maren Hansdatter, skifte 2.11.1763 lbnr.161]. B:
3) Salomon Hansen Tornfeldt, degn i Gudme på Fyn
4) Margrethe Hansdatter Tornfeldt g.m. Jørgen Sejersen, sadelmager i Odder. FM: Jens Christensen i Odder.
(Se skifte efter første hustrus far Mikkel Hansen Bohnsen, farver i Rudkøbing, 2.5.1756 lbnr.372).

266 Karen Andersdatter i Morsholt. 1.12.1780, fol.132.
[Enke efter Niels Rasmussen Ørting i Morsholt, skifte 21.6.1756 lbnr.121]. B:
1) Rasmus Nielsen i Randlev, [skifte 25.10.1775 lbnr.238]. 6B: Rasmus 24, rytter, Karen g.m. Peder Madsen i Halling, Margrethe g.m. Lorents Baltsersen i Ajstrup, Maren g.m. Rasmus Jørgensen i Randlev, Cathrine, Niels 16
2) Anders Nielsen, tjener på herregården Skarsholm på Sjælland
3) Søren Nielsen i Ondrup
4) Helle Nielsdatter g.m. Jens Thomsen, rytter i Morsholt
5) Johanne Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen i Morsholt

267 Helle Nielsdatter i Morsholt. 2.12.1780, fol.134B.
E: Jens Thomsen. A:
1) bror Rasmus Nielsen i Randlev, [skifte 25.10.1775 lbnr.238]. 6B: Rasmus 24, rytter, Karen g.m. Peder Madsen i Halling, Margrethe g.m. Lorents Baltsersen i Ajstrup, Maren g.m. Rasmus Jørgensen i Randlev, Cathrine, Niels 16
2) bror Anders Nielsen, tjener på herregården Skarsholm på Sjælland
3) bror Søren Nielsen i Ondrup
4) søster Johanne Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen i Morsholt

268 Johanne Jensdatter i Odder. 15.3.1781, fol.136B.
E: Frederik Jørgensen. Første ægteskab med [Mads Mikkelsen i Odder, skifte 7.12.1773 lbnr.218]. B: Jens 9. FM: morbror Peder Jensen i Malling, mosters mand Niels Mikkelsen Hadrup i Oldrup.

269 Niels Nielsen Hjort i Odder. 21.4.1781, fol.137B.
E: Kirsten Nielsdatter. A: søskende Jørgen Nielsen i Morsholt, Jens Nielsen i Odder, Søren Nielsen sst, Karen Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen i Fillerup, Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Højsgaard i Tvenstrup. Desuden nævnes enkens søster Mette Nielsdatter her på stedet.

270 Laurids Steffensen i Ondrup. 30.6.1781, fol.139B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Jørgen Esbensen sst. B: Anne 1. FM: Søren Nielsen i Ondrup. Første ægteskab med [Regine Johansdatter, skifte 19.3.1776 lbnr.239]. B: Mogens i Ondrup, Poul 30, Simon 27 i Odder, Niels 23 i tømmerlære i Horsens.

271 Maren Sørensdatter i Tvenstrup. 30.7.1781, fol.140.
E: Jens Lund. A: mor Johanne Pedersdatter, søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Knud Bisgaard i Randlev. 3B: Søren 24, Johanne 20, Knud 17, halvsøskende Søren Jensen Højsgaard i Tvenstrup, Peder Jensen i Sander, Jens Jensen i Odder, Hans Jensen i Fensten, Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup, Maren Jensdatter g.m. Søren Ottesen i Odder.

272 Maren Mortensdatter i Morsholt. 13.9.1781, fol.141B.
E: Poul Andersen. A:
1) bror Hans Mortensen i Snærild
2) bror Søren Mortensen i Hvilsted
3) bror Rasmus Mortensen, død. 4B: Morten i Snærild, Peder sst, Maren g.m. Jens Jensen sst, Bodil g.m. Laurids Trolle i Illerup
4) bror Mikkel Mortensen, død. 1B: Morten 35 i Snærild.

273 Jens Jensen, ugift i Odder. 15.9.1781, fol.143.
A: mor Anne Rasmusdatter i Randlev. LV: Thomas Thorsø, søskende Rasmus Jensen i Svorbæk, Cathrine Jensdatter g.m. Peder Andersen her på stedet.

274 Kirsten Andersdatter i Odder Bisgård. 22.10.1781, fol.144.
E: Jacob Mikkelsen. B: Mikkel 7. FM: bedstefar Peder Krads i Sander.

275 Maren Christensdatter i Odder Sander. 29.10.1781, fol.145B.
E: Peder Jensen Krads. Første ægteskab med [Anders Frandsen i Odder, skifte 28.9.1758 lbnr.129]. B: Kirsten Andersdatter, [skifte 22.10.1781 lbnr.274], var g.m. Jacob Mikkelsen i Odder Bisgård. 1B: Mikkel 7.

276 Karen Sørensdatter i Tvenstrup. 5.10.1781, fol.146B.
E: Jørgen Jensen. A: søskende Rasmus Sørensen 40, der tjener i Snærild, Jens Sørensen 22, der tjener i Astrup Præstegård, Anne Sørensdatter 20, der tjener i Mustrup på Constantinsborg gods.

277 Jens Lauridsen i Liljensgyde, skytte og skovfoged på Rodsteenseje. 25.1.1782, fol.147.
E: Abelone Mikkelsdatter. LV: bror Rasmus Jensen i Ås på Tyrrestrup gods. B: Anne g.m. Morten Jensen i Randlev, Jens 22 i klejnsmedelære i København, Mikkel 13. FM: farbror Thomas Lauridsen i Odder.

278 Niels Rasmussen Snedker i Odder. 19.7.1782, fol.148B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Anders Andersen i Roldshuset i Odder Skov. B: Rasmus 15, Anders 12, Karen 6. FM: farbror Søren Rasmussen i Ondrup, fasters mand Oluf Rasmussen i Saksild.

279 Johan Sartoe, ugift i Odder. 13.7.1782, fol.150.
A: bror Jens Andersen Sartoe i Fillerup på egne og øvrige søskendes vegne. Intet at arve.

280 Anne Marie Davidsdatter i Ondrup. 18.11.1782, fol.150B.
E: Anders Jacobsen, hyrde sst. B: Peder 4, Maren 1. FM: mors morbror Rasmus Mortensen.

281 Ellen Marie Rasmusdatter i Odder. 22.11.1782, fol.151.
E: Niels Vibe. B: Anne 4. FM: mors halvsøsters mand Peder Rasmussen i Fensholt.

282 Hans Nielsen i Odder. 2.11.1782, fol.152.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Mads Frandsen i Odder. B: Niels 16. Første ægteskab med Maren Jacobsdatter. B: Jacob 32, der rømte for 8 år siden, Abelone g.m. Hans Bertelsen, avlsmand i Horsens.

283 Anne Jensdatter i Stampemøllen i Odder Skov. 4.2.1783, fol.153B.
E: Laurids Nikolajsen Rye, møller sst. B: Anne Kirstine Malte Lauridsdatter Rye 10. Uden for ægteskab B: Christence Hansdatter 14. FM: Anders Jensen i Vedslet.

284 Jens Jensen, hyrde i Odder Præstegård. 19.3.1783, fol.155B.
B: Anne Marie 16, Anne 15. FM: Jens Jensen i Fensholt, Frands Jensen i Snærild.

285 Maren Madsdatter i Randlev. 23.3.1783, fol.157B.
E: Rasmus Simonsen. B: Kirsten 22, Mads 15, Anne 12, Johanne 10, Mette Cathrine 3. FM: morbror Rasmus Madsen i Smederup på Gersdorffslund gods.

286 Bodil Simonsdatter i Odder. 26.6.1783, fol.158B.
E: Hans Jørgensen Guldborg i Odder. A: søster Else Simonsdatter g.m. Jens Andersen i Svinballe, søster Johanne Simonsdatter g.m. Abraham Nielsen i København, halvbror Christen Rasmussen i Kærsgård, halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Søren Christensen i Svinballe.

287 Knud Rasmussen, ugift i Odder Præstegård. 2.8.1783, fol.160.
A: bror Anders Rasmussen i Dyngby, død. 1B: Anne g.m. Rasmus Jensen Gosmer i Gosmer, halvbror Peder Rasmussen Skæg i Odder ved Rasmus Pedersen.

288 Sidsel Cathrine Hansdatter i Odder. 8.9.1783, fol.161B.
E: Jens Jensen Højsgaard. A: bror Hans Andreas Hansen i Fredericia, søster Anneke Hansdatter g.m. Peder Stender i Fredericia.

289 Mikkel Pedersen, ugift i Randlev Hovgård. 2.5.1783, fol.162B.
A: mormor Mette Sørensdatter sst. LV: degnen Thorsø. Hendes børn: Søren Jørgensen i Randlev Hovgård, Rasmus Jørgensen i Randlev, Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Jensen sst, Karen Jørgensdatter g.m. Jens Rasmussen sst.

290 Anne Kirstine Nielsdatter i Tvenstrup. 1.4.1784, fol.163.
E: Søren Jensen Højsgaard. B: Johanne 16. FM: Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup. Arv efter afdødes børn af første ægteskab med [Hans Jensen Højsgaard i Tvenstrup, skifte 17.5.1764 lbnr.164]: Niels Hansen, skifte 7.2.1780 lbnr.261 og Jens Hansen, skifte 29.2.1780 lbnr.262.

291 Rasmus Mortensen i Frakkergården i Odder. 28.5.1784, fol.164B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Gotfred Christiansen i Odder. B: Morten 19. Første ægteskab med Gertrud Nikolajsdatter, skifte 14.9.1759 lbnr.133. B: Helle 29, Nikolaj 27. FM: Laurids Nikolajsen.

292 Mette Jensdatter, tjenestepige i Odder Nedermølle. 26.6.1784, fol.165B.
A: søskende Mikkel Jensen i Halling, Kirsten Jensdatter, tjener i Odder, Karen Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Snærild, Maren Jensdatter g.m. Hans Nielsen i Balle, Anne Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Bentsen i Dyngby. 1B: Maren 21, halvbror Bertel Jensen, skoleholder i Dyngby.

293 Johan Christensen i Odder. 27.6.1784, fol.167.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Jens Mikkelsen Hjort i Odder. B: Kirsten tjener i Flensborg, Karen g.m. Søren Melchiorsen i Odder, Anne, tjener i Horsens.

294 Anne Cathrine Rasmusdatter i Randlev Hovgård. 10.6.1784, fol.169.
E: Jens Rasmussen Møller. Første ægteskab med Anders Rasmussen i Randlev, [skifte 7.9.1776 lbnr.242]. B: Rasmus 21, Anne 19. FM: Søren Jørgensen i Randlev, Rasmus Mikkelsen i Fløjstrup.

295 Maren Sørensdatter i Odder. 21.8.1784, fol.171.
E: Jens Nielsen. A: bror Søren Sørensen Koch i Bøgeskov på Østergård gods i Ning herred. FM: skoleholder Jens Jensen i Odder.

296 Kirsten Jensdatter i Odder. 31.1.1785, fol.172.
E: Rasmus Sørensen. B: Jens 11, Maren 9, Karen 7, Anders 3, Niels 8 uger. FM: Jørgen Vibe i Odder.

297 Mikkel Rasmussen Smed i Bovlstrup. 21.3.1785, fol.173.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Jensen i Dyngby. B: Rasmus 15, Karen 13, Anne 11, Maren 7, Mette 4, Peder 2. FM: Jørgen Hansen i Dyngby.

298 Jochum Nielsen i Brohuset. 29.4.1785, fol.174.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Jensen Hjulmand i Odder. B: Niels 7, Mette 4. FM: Jacob Mikkelsen i Odder. Arv efter Johan Christian Hartensteen, skifte 1.8.1769 lbnr.190. Arv efter [afdødes første hustru Mette Rasmusdatter], skifte 24.3.1777 lbnr.243 til afdødes steddatter Øllegaard Sofie Johansdatter.

299 Anne Andersdatter, ugift i Morsholt. 5.7.1785, fol.175B.
A:
1) søster Karen Andersdatter i Morsholt, [skifte 1.12.1780 lbnr.266]. 4B:
a Søren Nielsen i Ondrup
b Anders Nielsen 64 på Lerchenborg på Sjælland, nu uvist hvor
c Rasmus Nielsen i Randlev, død. 6B: Rasmus 28, Niels 18, Karen g.m. Peder Madsen i Halling, Margrethe g.m. snedker Lorents [Baltsersen] i Fløjstrup, Maren g.m. Rasmus Jørgensen i Randlev, Cathrine 22
d Johanne Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen i Morsholt
2) søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Anders [Rasmussen] Terp i Balle. 5B:
a Søren Andersen i Balle
b Peder Andersen i Morsholt
c Else Andersdatter, død, var g.m. Rasmus Pedersen i Terpgården i Tvenstrup, [skifte 30.12.1754 lbnr.114]. 1B: Anders i Terpgården.
d Maren Andersdatter g.m. Jens Hjort i Odder
e Johanne Andersdatter, [skifte 15.5.1777 lbnr.245], var g.m. Mikkel [Jensen] Hjort i Morsholt. 1B: Maren g.m. Peder Andersen i Tulstrup
3) søster Helle Andersdatter, død, var g.m. Rasmus Ladefoged i Balle. 2B: Rasmus Rasmussen Skæg i Tvenstrup, Anders Skæg i Randlev.

300 Rasmus Sørensen Højsgaard i Ondrup. 13.2.1786, fol.177B.
B: Søren Rasmussen i Ondrup, Niels Rasmussen Snedker i Odder, [skifte 19.7.1782 lbnr.278]. 3B: Rasmus 19, Anders 16, Karen 10, Karen [fejl, skal være Anne] Rasmusdatter g.m. Oluf Rasmussen i Saksild. (Oluf Rasmussen kaldes også Oluf Thuesen).

301 Jens Lauridsen Bødker, der lever i Odder. 10.7.1779, fol.177B.
B: Søren Jensen, der fæster stedet, Maren Jensdatter 24, der ægter Steffen Bentsen Haldrup. FM: Laurids Nikolajsen i Odder Stampemølle.

302 Maren Pedersdatter i Odder. 5.4.1786, fol.178.
E: Jørgen Mikkelsen. B: Birthe 9, Maren 8, Mikkel 6, Kirsten 4, Karen 3 uger. FM: Mikkel Rasmussen Lund i Tvenstrup, morbror Niels Rasmussen i Odder. Skifte efter enkemandens forældre 25.11.1774 lbnr.234.

303 Gotfred Davidsen, ugift i Odder. 24.4.1786, fol.180.
A: mor Karen Mortensdatter g.m. Mogens Rasmussen i Odder, søskende Anne Marie Davidsdatter, [skifte 18.11.1782 lbnr.280], var g.m. Anders Jacobsen i Ondrup. 2B: Peder 6, Maren 4, Morten Davidsen 23, Kirsten Davidsdatter 19, Christen Davidsen 12.

304 Kirsten Mikkelsdatter i Odder. 10.10.1786, fol.180B.
A: søskende Jens Mikkelsen i Nølev, Maren Mikkelsdatter g.m. Niels Scheffer, parykmager i Århus, Sidsel Mikkelsdatter, enke på Bjørnemose på Fyn, Anne Mikkelsdatter g.m. Mikkel Vibe i Odder.

305 Helle Pedersdatter i Randlev. 16.12.1786, fol.183.
E: Jens Nielsen. B: Birthe 36, Karen 34, Malene 28.

306 Anne Hansdatter i Odder. 11.1.1787, fol.183B.
E: Niels Pedersen Snærild. B: Birthe 7, Peder 4, Hans 3.

307 Poul Andersen Tvenstrup, landsoldat i Odder. 16.1.1787, fol.184.
A: bror Peder Andersen i Odder, søster Maren Andersdatter g.m. Niels Hjørring, kobbersmed i Århus, halvsøskende Mikkel Sørensen i Odder, Anne Sørensdatter g.m. Hans Mikkelsen i Tvenstrup, Mette Sørensdatter g.m. Johan Frederik Burghardt, musketer ved det tyske regiment i Fredericia.

308 Margrethe Stenholt, ugift i Odder. 26.1.1787, fol.186.
A:
1) bror Mathias Stenholt, degn i Nebsager
2) bror Johan Stenholt, skomager i Fredericia, død, 4B:
a Jacob Johansen Stenholt, skomager i København
b Marie Stenholt g.m. Peder Holm, brændevinsbrænder i København
c Mette Stenholt i København
d Anne Stenholt, død, var g.m. en skipper. 1B: Johan i København
3) bror Jens Stenholt, skomager i Fredericia, død. 1B: Mette Jensdatter Stenholt hos stedfar Christian Flik, skomager i Fredericia.

309 Søren Sørensen Bach i Ondrup. 14.6.1787, fol.188B.
E: Mette Andersdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Birthe 9, Søren 4. FM: farbror Christen Sørensen i Randlev.

310 Helene Thomasdatter i Odder Bisgård. 18.7.1787, fol.189.
E: Niels Mortensen. B: Karen 10, Morten 8, Thomas 3. FM: farbror Jacob Mortensen i Odder.

311 Kirsten Tange, ugift i Odder Overmølle. 11.7.1787, fol.191.
A: søstersøn Søren Tange, organist i Odense. Afdøde har opholdt sig 20 år her i Møllen.

312 Bodil Marie Jensdatter i Odder. 10.11.1787, fol.193.
E: Jørgen Mikkelsen. A: mor Bodil Nielsdatter g.m. Mogens Pedersen i Odder, halvsøskende Oluf Jensen i Odder, Knud Jensen sst, Anne Jensdatter g.m. Thomas Rasmussen i Torrild, Anne Jørgensdatter 15.

313 Maren Mogensdatter Begtrup, der lever i Odder Tuesmølle. 2.8.1787, fol.196B.
Enke efter degnen i Odder og Tvenstrup, Bevilling til uskiftet bo 15.8.1766. LV: Anders Kragballe i Odder. B: Christen Begtrup, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted, Dorthe Begtrup g.m. Niels Sandager i Odder, der overtager møllen, Kirsten Begtrup på Kalø, Mette Margrethe Begtrup, død, var g.m. Jørgen Bisgaard i Odder. 1B: Marie Kirstine Bisgaard 13, Sofie Amalie Begtrup g.m. Søren Ask, birkedommer på Kalø.

314 Mikkel Jensen Hjort i Morsholt. 28.1.1788, fol.197B.
[Enkemand efter Johanne Andersdatter, skifte 15.5.1777 lbnr.245]. B: [Maren] g.m. Peder Andersen i Tulstrup. [Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 5.2.1751]. B: Jens Mikkelsen Hjort i Morsholt.

315 Anne Hansdatter i Odder. 10.4.1788, fol.197B.
E: Morten Ottesen. B: Otte 15, Niels 13, Hans 10, Else 7, Maren 4. FM: morfar Hans Nielsen i Odder.

316 Hans Christiansen Hartensteen i Randlev. 26.4.1788, fol.199B.
E: Anne Jensdatter. LV: Knud Rasmussen. B: Mette Sofie 16, Johan 9, Jens 5. FM: Gotfred Christiansen i Odder.

317 Jens Rasmussen i Ondrup. 12.9.1788, fol.200.
E: Anne Johanne Frandsdatter. LV: Poul Andersen i Morsholt. B: Margrethe 12, Karen 9. FM: fars søskendebørn Hans Sørensen i Ondrup, Jens Mikkelsen Skrædder i Randlev. Arv i boet efter [Niels Sørensen Bødker i Randlev], skifte 25.6.1774 lbnr.230 til søn Søren Nielsen i Randlev.

318 Mette Clausdatter, tjenestepige i Odder. 9.12.1788, fol.202B.
A: mor Maren Nielsdatter g.m. Hans Guldborg, søster Maren Clausdatter 27, søster Karen Clausdatter 19, halvsøskende Maren Clausdatter 31 g.m. Poul Pedersen, skrædder i Søby, Anne Clausdatter g.m. Niels Christensen i Saksild.

319 Anne Jensdatter i Randlev. 21.2.1789, fol.203B.
[Enke efter Hans Christiansen Hartensteen sst, skifte 26.4.1788 lbnr.316]. B: Mette Sofie 17, Johan 9, Jens 5. FM: farbror Gotfred Christiansen i Odder, mosters mand Anders Thomsen sst.

320 Mette Christensdatter i Odder. 26.2.1789, fol.204B.
[Enke efter Rasmus Nielsen sst, skifte 15.1.1760 lbnr.144]. B: Søren, skrædder i Odder, Anne på Rodsteenseje. [Af første ægteskab] B: Maren Nielsdatter, død. 2B: Mikkel Mortensen i Torrild Præstegård, Mette Mortensdatter sst. [Andet ægteskab med Søren Pedersen i Odder, skifte 18.7.1748 lbnr.89]. B: Anne g.m. Jacob Nielsen i Brohuset.

321 Niels Rasmussen, murermester i Odder. 27.2.1789, fol.205B.
E: Karen Eriksdatter. LV: Hans Krag i Odder. B: Ditlev 13, Maren 13 uger. FM: Rasmus Pedersen, skytte på Rodsteenseje.

322 Anne Sørensdatter i Odder. 26.6.1789, fol.207.
E: Søren Nielsen Tysk. B: Niels 9, Anne Cathrine 6. FM: Steffen Sørensen sst, Jens Tysk sst.

323 Anne Jensdatter i Odder Sander. 10.7.1789, fol.208B.
E: Jens Frandsen. B: Anne 4, Frands 3, Jens 1, Rasmus 3 uger. FM: morbror Mikkel Jensen, smed i Odder, mosters mand Peder Jensen i Odder Sander.

324 Niels Andersen i Odder. 10.7.1789, fol.210B.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Krag. A: mor Maren Lorentsdatter, søskende Rasmus Andersen i Odder, Hans Andersen, skræddersvend i Horsens.

325 Niels Rasmussen, ugift i Randlev. 22.9.1789, fol.211B.
A: mor Kirsten Rasmusdatter, [enke efter Rasmus Nielsen Solgaard i Randlev, skifte 25.10.1775 lbnr.238], søskende Rasmus Rasmussen i Skanderborg, Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Randlev, Cathrine Rasmusdatter g.m. Morten Mikkelsen sst, Margrethe Rasmusdatter, død, var g.m. Lorents Baltsersen i Fløjstrup. 5B: Rasmus, Baltser, Mette, Kirsten, Else, halvsøster Karen Rasmusdatter g.m. Peder Madsen i Halling.

326 Niels Jochumsen, ugift murersvend i Randlev Præstegård. 30.9.1789, fol.212B.
A: far Jochum Nielsen i Høbjerg, bror Peder Jochumsen.

327 Maren Rasmusdatter i Odder. 17.6.1789, fol.213.
E: Gotfred Christiansen. A:
1) søster Anne Rasmusdatter, død. 2B:
a Rasmus Pedersen i Edslev i Kolt sogn g.m. Inger Mikkelsdatter
b Abelone Pedersdatter, uvist hvor
2) bror Rasmus Rasmussen, død. 2B:
a Jens Rasmussen i Bjerager
b Anne Marie Rasmusdatter, død, var g.m. Søren Rasmussen i Nølev. 2B: Jacob 7, Mette 4. Første ægteskab med [Jacob Simonsen sst, skifte Dybvad gods 6.5.1777 lbnr.109]. 3B: Birthe 21, Rasmus 19, Jens 12.

328 Kirsten Johansdatter i Odder. 19.5.1787, fol.214.
E: Niels Andersen Møller, skrædder. A: mor Dorthe Jensdatter, enke efter Johan Christensen i Odder, [skifte 27.6.1784 lbnr.293]. LV: Hr. Krag i Odder, søskende Karen Johansdatter g.m. Søren Skomager sst, Anne Johansdatter g.m. Magnus Lam, klejnsmed i Horsens. Desuden nævnes enkemandens far Niels Jensen i Nedvad Mølle.

329 Rasmus Rasmussen i Odder Tuesmølle. 12.4.1787, fol.215B.
A: søster g.m. en skomager i Århus.

330 Ellen Andersdatter i Ondrup. 28.6.1787, fol.216B.
E: Søren Rasmussen. A:
1) bror Jesper Andersen i Viborg, død
2) bror Anders Andersen i Høbjerg, død. 1B: Anders
3) søster Anne Andersdatter, [skifte 17.2.1766 lbnr.173], var g.m. [Anders Nielsen Vibe i Odder, skifte 7.8.1773 lbnr.231]. 2B:
a Jørgen Vibe, skomager i Odder
b Anders Vibe, præst i Hobro, død. 1B: Anne 5.

331 Johanne Nielsdatter i Morsholt. 29.4.1790, fol.217B.
E: Christen Lauridsen. B: Niels 28, Laurids 23, Rasmus 17, Maren g.m. Malte Rye i Odder Stampemølle, Karen 21, Kirsten 19, Else 15. FM: Rasmus Simonsen i Morsholt, morbror Søren Nielsen i Ondrup.

332 Jørgen Jensen i Odder. 6.5.1790, fol.219.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Pedersen. B: Marianne 20, Peder 19, Bodil Marie 17. FM: Mogens Pedersen i Odder, født værge Otte Bjerager.

333 Maren Steffensdatter i Randlev. 13.6.1790, fol.221.
E: Bendix Sørensen. B: Søren 8.

334 Inger Hansdatter i Randlev. 13.6.1790, fol.222B.
E: Rasmus Nielsen. B: Johanne 20, Maren 17, Hans 11, Niels 8.

335 Rasmus Jensen Krads i Randlev. 13.6.1790, fol.223.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Jørgensen sst. B: Mette 21, Birthe 19, Anne 17, Maren 15. FM: farbror Peder Jensen Krads i Odder Sander.

336 Anne Jørgensdatter i Odder. 2.12.1790, fol.223B.
E: Jens Jensen. A:
1) bror Niels Jørgensen, død. 4B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Rasmus Simonsen i Balle
b Helle Nielsdatter g.m. Hans Sørensen i Snærild
c Maren Nielsdatter g.m. Søren Mikkelsen i Balle
d Jørgen Nielsen i Balle
2) søster Maren Jørgensdatter, død. 1B:
a Jørgen Nielsen i Svorbæk
3) søster Karen Jørgensdatter, død. 1B:
a Helle Jensdatter g.m. Oluf Mikkelsen i Odder
4) søster Gertrud Jørgensdatter, død, var g.m. [Peder Nielsen Smed i Tvenstrup, skifte 6.8.1764 lbnr.166]. 1B:
a Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Jensen i Tvenstrup
5) bror Peder Jørgensen i Svorbæk, der døde.

337 Søren Ottesen i Odder. 29.12.1790, fol.224B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jensen i Odder Sander. B: Otte 18, Johanne 14, Anne Kirstine 10, Karen 15 uger. FM: farbrødre Rasmus Ottesen i Snærild, Peder Ottesen i Fillerup. Desuden nævnes afdødes søster Gertrud Ottesdatter i Odder.

338 Maren Rasmusdatter i Odder. 5.1.1791, fol.226, 227, 234B.
Enke efter Jens Sørensen Bjerager, [skifte 7.3.1769 lbnr.188]. B: Rasmus Jensen Bjerager i Odder, Otte Jensen Bjerager sst, Malte Jensen Bjerager, gartner på Roskilde Frøkenkloster, Frederik Jensen på Fyn, Jørgen Jensen i Odder, [skifte 6.5.1790 lbnr.332]. 3B: Marianne, Peder 18, Bodil Marie, Søren Jensen i Værum Mølle på Frisenvold gods, død. 3B: Maren, Gertrud, Bodil Marie, Johan Jensen Bjerager i Fillerup, død. 1B: Hans Severin, bagersvend i Ålborg.

339 Cathrine Rasmusdatter i Randlev. 17.1.1791, fol.226.
E: Morten Mikkelsen. B: Anne Margrethe 3 uger. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Randlev.

340 Jacob Mikkelsen i Odder. 3.3.1791, fol.228.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Sørensen i Rude. B: Rasmus 9, Kirsten 5, Mikkel 2, Anne 2. FM: Mikkel Jensen Smed i Odder.

341 Jørgen Esbensen i Ondrup. 7.4.1791, fol.229.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mogens Pedersen i Odder. B: Maren 6. FM: farbror Jens Esbensen i Smederup.

342 Anne Nielsdatter i Odder. 6.6.1791, fol.230, 231B, 232B.
Enke efter Otte Jørgensen, skifte 24.3.1778 lbnr.248. B:
1) Søren Ottesen i Odder, [skifte 29.12.1790 lbnr.337]. 4B: Otte 18, Johanne, Anne Kirstine, Karen. FM: stedfar Jens Sørensen
2) Peder Ottesen i Fillerup
3) Rasmus Ottesen Smed i Snærild
4) Niels Ottesen på Beldringegård på Sjælland
5) Kirsten Ottesdatter, død, var g.m. Anders Jørgensen i Fillerup. 3B: Jørgen, Otte, Anne g.m. gartner Hansen på Rathlousdal
6) Karen Ottesdatter, [skifte 20.6.1791 lbnr.344], var g.m. Mikkel [Jensen], smed i Odder. [Første ægteskab med Christian Nikolajsen]. 2B: Anne, Mette
7) Gertrud Ottesdatter i Odder.

343 Afkald i Bogense. 15.6.1791, fol.230B, 273.
Afkald for arv efter Laurids Jensen Vejle i Odder og 10.12.1794 for arv efter dennes hustru Anne Christensdatter fra B: Anne Lisbeth Vejle g.m. Niels Thygesen Bang, byfoged, Kirsten Vejle, Jens Vejle, exam. juris. Mette Kirstine Vejle g.m. Jens Rasmussen Langberg, skrædder i Odder.

344 Karen Ottesdatter i Odder. 20.6.1791, fol.230B, 231B.
E: Mikkel Jensen Smed. Første ægteskab med Christian Nikolajsen. B: Anne 24, Mette 22. FM: morbror Peder Ottesen i Fillerup, Anders Jørgensen sst.

345 Jens Thomsen i Ondrup. 4.7.1791, fol.231, 232B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Nielsen sst. A: søskende Niels Thomsen i Hylken, Rasmus Thomsen i Bovlstrup, Anne Thomasdatter g.m. Bendix Mathiasen i Bjerager, Maren Thomasdatter, enke efter Hans Jørgensen, skoleholder i Rude.

346 Kirsten Jensdatter i Randlev, 29.9.1791, fol.233.
E: Niels Martinsen. A:
1) bror Jørgen Jensen, død. 3B: 2 sønner 1 datter
2) søster Karen Jensdatter, død. 3B: Anne Andersdatter. FM: Jens Munk i Lillemose, Birthe i Bregnballe, Kirsten i Langballe
3) søster Johanne Jensdatter, død, var g.m. Anders Sørensen i Morsholt. 1B: Søren.

347 Hans Jørgensen i Odder. 4.10.1791, fol.233B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Margrethe 14, Maren 7. Første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter, skifte 2.10.1773 lbnr.216]. B: Kirsten, uvist hvor, Søren 35 i Dyngby.

348 Anne Margrethe Sørensdatter i Odder. 2.4.1792, fol.236.
E: Jens Jensen Højsgaard. B: Jens 7, Søren 4, Rasmus 1. FM: morbror Mikkel Sørensen i Bjerager.

349 Niels Mortensen i Odder. 13.8.1792, fol.237.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Erik Pedersen sst.
[Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 9.6.1769 lbnr.189]. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Rasmus Sørensen i Saksild
2) Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Odder.
[Andet Ægteskab med Lisbeth Jensdatter, skifte 7.9.1773 lbnr.213].
[Tredje ægteskab med Helene Thomasdatter, skifte 18.7.1787 lbnr.310]. B:
3) Karen Nielsdatter 16
4) Morten Nielsen 12
5) Thomas Nielsen 8. FM: farbror Jacob Mortensen i Odder.

350 Mogens Lauridsen i Ondrup. 10.12.1792, fol.240.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: bror Knud Mikkelsen i Fillerup. B: Mikkel 9, Laurids 6, Søren 3. FM: farbror Poul Lauridsen i Tvenstrup.

351 Johanne Andersdatter i Odder. 29.12.1792, fol.242, 243B.
A: søster g.m. Niels Vibe i Odder, søster g.m. Søren Jørgensen i Sondrup.

352 Kirsten Nielsdatter Hjort i Odder. 2.1.1793, fol.242, 245B.
A:
1) søster Maren Nielsdatter Hjort i Torrild, død. 1B:
a Maren Ovesdatter, død. 3B: Anne Nielsdatter g.m. Thomas Rasmussen i Torrild, Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Hansen sst, Dorthe Nielsdatter, uvist hvor
2) søster Karen Nielsdatter Hjort, død, [var g.m. Jørgen Jespersen i København]. 1B:
a Anne Dorthe Jørgensdatter g.m. Jens Brun, skoleholder i Hørning ved svigersøn Jens Frederik Jensen i Odder
3) søster Mette Nielsdatter Hjort i Odder, [skifte 16.3.1793 lbnr.355].
(Sml. lbnr.149, 204).

353 Maren Jørgensdatter i Randlev. 24.1.1793, fol.242B.
E: Jens Nielsen Tærsker. B: Anne Marie 9. Uden for ægteskab B: Jens Frederiksen 18. FM: Peder Langberg i Randlev.

354 Jens Nielsen i Randlev. 13.3.1793, fol.243B, 248.
[Enkemand efter Helle Pedersdatter, skifte 16.12.1786 lbnr.305]. B: Birthe g.m. Erik Rasmussen i Fruering, Karen g.m. Jens Jensen i Randlev, Malene.

355 Mette Nielsdatter Hjort i Odder. 16.3.1793, fol.244, 245.
1) søster Maren Nielsdatter Hjort i Torrild, død. 1B:
a Maren Ovesdatter sst, død. 3B: Anne Nielsdatter g.m. Thomas Rasmussen i Torrild, Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Hansen sst, Dorthe Nielsdatter, uvist hvor
2) søster Karen Nielsdatter Hjort, død, [var g.m. Jørgen Jespersen i København]. 1B:
a Anne Dorthe Jørgensdatter g.m. Jens Brun, skoleholder i Hørning ved Jens Frederik Jensen i Odder
3) Arv efter søster Kirsten Nielsdatter Hjort i Odder, [skifte 2.1.1793 lbnr.352].

356 Mette Sørensdatter i Randlev. 27.3.1793, fol.244.
E: Erik Nielsen. B: Søren 1. FM: Søren Jørgensen sst, Jens Rasmussen sst.

357 Mette Sørensdatter i Odder. 25.5.1793, fol.246.
E: Jens Nielsen [Hjulmand]. B: Malene 7, Niels 4, Søren 2. FM: mors søskendebarn Rasmus Randlev i Odder. Arv efter enkemandens første hustru [Malene Sørensdatter], skifte 28.4.1779 lbnr.258 til B: Anne, Maren.

358 Hans Mikkelsen i Tvenstrup. 3.7.1793, fol.247.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Andersen i Roldshuset i Odder Skov. A: Karen Mikkelsdatter g.m. Niels Rasmussen i Randlev.

359 Søren Rasmussen Højsgaard i Ondrup. 23.8.1793, fol.247.
Enkemand efter Maren Jensdatter, som der ikke er afholdt skifte efter.
Hans A:
1) søster Anne Rasmusdatter, enke efter [Oluf Rasmussen] i Saksild
2) bror Niels Rasmussen [Snedker i Odder, skifte 19.7.1782 lbnr.278]. 3B: Rasmus, Anders, Karen g.m. Rasmus Sørensen i Saksild
Hendes første ægteskab med [Peder Mogensen i Ondrup, skifte 18.1.1753 lbnr.101]. B: Mogens Pedersen i Odder, Jens Pedersen sst, Anne Pedersdatter g.m. Oluf Knudsen på stedet.

360 Anne Cathrine Rasmusdatter i Odder. 28.12.1793, fol.248.
E: Jacob Mikkelsen. B: Mikkel i Snærild, Rasmus 25 sst, Christian 19, Jochum 14, Øllegaard g.m. Niels Eriksen i Odder, Karen 23.

361 Maren Christensdatter i Odder. 5.1.1794, fol.249, 250.
Enke efter [Anders Frandsen sst, skifte 28.9.1758 lbnr.129] Første ægteskab med Niels Mikkelsen i [Odder Sander, skifte 7.2.1742 lbnr.62]. A: bror Mikkel Christensen i Torrild, bror Peder Christensen sst, død. 1B: Knud Pedersen i Snærild. Desuden nævnes Niels Mikkelsens 3 søstre: Mette Marie Mikkelsdatter, Bodil Marie Mikkelsdatter i Århus, Anne Mikkelsdatter sst.

362 Maren Lorentsdatter Tambur i Odder. 5.1.1794, fol.249.
[B]: Rasmus Andersen i Odder, Hans Vilhelm Andersen i Stensballe. (Sml. lbnr.324).

363 Søren Jensen Højsgaard i Odder. 12.1.1794, fol.249B, 251B.
E: Kirsten Andersdatter, LV: Anders Andersen, Rasmus Sørensen i Saksild. A:
1) bror Jens Jensen, død. 1B: Jens Jensen i Odder
2) søster Maren Jensdatter, [skifte 23.8.1793 lbnr.359, var g.m. Søren Rasmussen Højsgaard i Ondrup. Første ægteskab med Peder Mogensen sst, skifte 18.1.1753 lbnr.101]. 3B: Jens Pedersen i Odder, Mogens Pedersen sst, Anne Pedersdatter g.m. Oluf Knudsen sst
3) halvsøster Anne Jensdatter, død. 2B: Thomas Lauridsen i Odder, Jens Lauridsen i [Liljensgyde, skifte 25.1.1782 lbnr.277]. 3B: Jens Jensen, skoleholder i Randlev, Mikkel Jensen sst, Anne Jensdatter g.m. Morten Jensen sst.
Enkens første ægteskab med Niels Rasmussen, [skifte 19.7.1782 lbnr.278].

364 Maren Mikkelsdatter i Ondrup. 6.3.1794, fol.252B.
E: Svend Svendsen. B: Mikkel 4. FM: morbror Jens Mikkelsen i Randlev.

365 Mette Rasmusdatter i Odder Bisgård. 17.3.1794, fol.253.
E: Jacob Mortensen. B: Morten, Gertrud g.m. Niels Christensen i Morsholt, Kirsten 23, Rasmus 15, Karen 13, Christen 9. FM: morbrødre Rasmus Rasmussen i Tvenstrup, Jens Rasmussen Væver i Odder.

366 Anders Rasmussen Tarup i Tvenstrup. 8.4.1794, fol.254B, 257.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Søren Pedersen i Ovsted. B: Rasmus 22, Else Margrete 16, Mette Sofie 12. FM: Peder Andersen i Tulstrup, Anders Sørensen i Balle, Hans Jørgensen sst.

367 Anne Rasmusdatter, tjenestepige i Tvenstrup. 8.4.1794, fol.256B, 259, 272.
Afdøde var født i Århus, og havde en datter uden for ægteskab.

368 Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup. 12.4.1794, fol.257, 259B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Pedersen i Svorbæk. A: søskende Søren Jensen i Tvenstrup, Peder Jensen i Odder Sander, Jens Jensen i Odder, Hans Jensen i Fensten, Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Odder, halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Knud Bisgaard i Randlev.

369 Jens Pedersen i Odder. 16.4.1794, fol.257B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Mikkel Nielsen i Rude. A: søskende Niels Pedersen i Kysing, Anne Pedersdatter g.m. Søren Rasmussen i Rude, Sidsel Pedersdatter g.m. Frederik Sejersen i Odder, Mette Pedersdatter g.m. Niels Hansen i Odder, Karen Pedersdatter i København, halvbror Mikkel Jensen i Fløjstrup.

370 Rasmus Simonsen i Morsholt. 5.5.1794, fol.259, 260.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Randlev i Morsholt. A: far Simon Thøgersen i Spøttrup.

371 Knud Jensen Andgaard i Odder. 1.7.1794, fol.260B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Mogens Pedersen sst. B: Hans 16, Karen 9, Maren 6, Jens 3. FM: bedstefar Hans Nielsen, farbror Oluf Jensen.

372 Jens Christensen Væver i Odder. 12.7.1794, fol.261B, 264, 280.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. A:
1) farbror Rasmus Jensen. død. 4B:
a Jens Rasmussen i Odder
b Rasmus Rasmussen i Tvenstrup
c Anne Cathrine Rasmusdatter, [skifte 28.12.1793 lbnr.360], var g.m. Jacob Mikkelsen i Odder. 6B: Mikkel i Snærild, Rasmus sst, Christian i Odder, Jochum 14, Øllegaard g.m. Niels Eriksen i Odder, Karen
d Mette Rasmusdatter, [skifte 17.3.1794 lbnr.365], var g.m. Jacob Mortensen i Odder [Bisgård]. 6B: Morten 22, Rasmus 16, Christen 9, Gertrud g.m. Niels Christensen i Morsholt, Kirsten g.m. Søren Rasmussen i Rude, Karen 13.
2) farbror Niels Jensen, død. 2B:
a Jens Nielsen i Vestrup
a Niels Nielsen på Frijsenborg gods, død. 3B:Gertrud Marie, Anne Christence g.m. Niels Thomsen i Folby, Edel Kirstine, død, var g.m. Jens Knudsen i Folby. 2B: Anne, Maren
3) farbror Rasmus Jensen i Norring Mølle på Frijsenborg gods, død. 3B:
a Jørgen Rasmussen, møller i Norring Mølle
b Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Mollerupgård. 10B. Niels Nielsen i Lisbjerg, Anne Johanne [Nielsdatter] g.m. Jens Christensen i Kankbølle på Vosnæsgård gods, Edel [Nielsdatter] g.m. Anders Andersen i Århus, Johanne [Nielsdatter] g.m. Niels Pedersen i Årslev på Frijsenborg gods, Rasmus Andersen i Mollerupgård, Niels Andersen 23, Øllegaard [Andersdatter] g.m. Niels [Pedersen] Holm i Gjellerup, Maren [Andersdatter] g.m. Anders Jensen i Tilst på Lyngbygård gods, Kirsten [Andersdatter] g.m. Peder Pedersen i Hjortshøj på Skårupgård gods, Sidsel Andersdatter
c Øllegaard Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Pedersen i Tinning i Folby sogn. 5B: Peder Rasmussen, uvist hvor, Anne Rasmusdatter g.m. Oluf Nielsen i Tinning, Stine Rasmusdatter g.m. Palle Jørgensen i Folby, Kirsten Rasmusdatter g.m. Rasmus Thomsen i Folby, Else Rasmusdatter g.m. Rasmus Norring i Nårup på Søbygård gods.

373 Jens Nielsen Hjulmand i Odder. 14.7.1794, fol.262, 265B, 272.
Enkemand efter Mette Sørensdatter, [skifte 25.5.1793 lbnr.357]. B: Malene 8, Niels 5, Søren 3. FM: farbror Anders Nielsen Hjulmand i Odder. Første ægteskab med Malene Sørensdatter, [skifte 28.4.1779 lbnr.258]. B: Anne, Maren.

374 Karen Pedersdatter i Odder. 25.7.1794, fol.262.
E: Mads Sejersen. B: Peder 8, Sejer 8 uger. FM: morbrødre Rasmus Pedersen Skytte i Liljensgyde, Frederik Pedersen på Rathlousdal.

375 Peder Jensen Møller i Odder. 25.7.1794, fol.263.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Peder 4. FM: fasters mand Jacob Rasmussen i Odder.

376 Anders Rasmussen i Ondrup. 8.9.1794, fol.266, 267.
E: Anne Johanne Frandsdatter. LV: Søren Nielsen sst, Jens Lauridsen i Nølev. A:
1) bror Niels Rasmussen i Ålstrup
2) bror Christen Rasmussen i Amstrup, død. 6B: Rasmus 24, Anne g.m. Hans Knudsen i Ørting, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Amstrup, Johanne 22, Karen 20, Maren 13. FM: Anders Nielsen i Lerdrup
3) bror Søren Rasmussen i Lerdrup, død. 6B: Jørgen 23, Anne 20, Rasmus 17, Margrethe 13, Maren 8, Jens 4
4) søster Maren Rasmusdatter g.m. Thomas Jensen i Ballebo
Arv efter enkens første mand [Jens Rasmussen i Ondrup], skifte 12.9.1788 lbnr.317.

377 Mads Frandsen, ladefoged og hustru Bodil Jensdatter i Odder. 18.9.1794, fol.266B, 279B.
B: Frands i Odder. Af enkens første ægteskab B: Morten Christensen i Odder.

378 Margrethe Lisbeth Hansdatter i Odder. 19.11.1794, fol.270.
E: Jørgen Sejersen. B: Hans Sejer 19 i Horsens latinskole, Maren 2.

379 Anders Andersen, skovfoged i Roldshuset på Odder Mark. 28.11.1794, fol.271.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mogens Nielsen i Odder. B: Anders 27, Søren 16. FM: søskendebarn Anders Nielsen sst.

380 Christen Lauridsen i Morsholt. 3.1.1795, fol.273, 275, 276B.
Enkemand efter Johanne Nielsdatter, skifte 29.4.1790 lbnr.331. B: Niels i Morsholt, Laurids i Skanderborg, Maren g.m. Malte Rye i Odder Stampemølle, Karen g.m. Rasmus Pedersen i Ørting, Kirsten 24, Else. FM: Søren Nielsen i Ondrup.

381 Niels Hansen i Odder, 30.1.1795, fol.273.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Kysing. B: Maren 15, Ellen 11, Anne 2. FM: Mads Sejersen i Odder, Morten Christensen sst.

382 Peder Sejersen i Odder. 30.1.1795, fol.274B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Søren Sejersen i Odder. B: Sejer 11, Maren 8, Mette 4. FM: farbror Mads Sejersen sst.

383 Søren Rasmussen i Ondrup. 21.2.1795, fol.276, 285.
A: søster Mette Rasmusdatter i Odder. FM: Anders Nielsen sst, søster Lisbeth Rasmusdatter gift i Århus, søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Jørgen Hvolgaard i Ørting. 2B: Jens Jørgensen i Ørting, [Karen Jørgensdatter] g.m. Laurids Pedersen i Ørting.

384 Poul Andersen i Morsholt. 25.4.1795, fol.276B, 277, 299B.
A:
1) bror Anders Andersen i Odder
2) søster Margrethe Andersdatter, død. 4B:
a Anders Frandsen i Morsholt
b Jacob Frandsen i Bjerager
c Anne Johanne Frandsdatter g.m. Hans Madsen i Oldrup
d Anne Frandsdatter g.m. Jens Lauridsen i Nølev
3) søster Maren Andersdatter, død. 3B
a Anders Andersen i Sødrup
b Christian Smed i Oldrup
c Esben i København
4) søster Anne Andersdatter, død. 3B:
a Maren Hansdatter, død, var g.m. Hans Hadrup i Snærild. 3B: Maren 9, Søren 7, Anne 4
b Margrethe Hansdatter g.m. Hans Hadrup i Snærild, enkemand efter søsteren
c Johanne Hansdatter g.m. Christen Jensen i Hadrup.
5) halvbror Rasmus Ovesen i Ondrup

385 Peder Simonsen i Odder. 15.6.1795, fol.279.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Peder Jensen sst, halvsøskende Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Frandsen sst, Simon 17, Johanne 15, Jens 12, Søren 9, Niels 7, Peder 4.

386 Jens Frederik Momme i Odder. 6.8.1795, fol.281B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Guldsmed Bagger. B: Ellen 7, Anne 1. FM: Søren Sejersen i Odder.

387 Jens Nielsen Tysk og hustru Johanne Bertelsdatter i Odder. 6.8.1795, fol.282B, 283B.
B: Jens Frederik, der fæster stedet, Bertel i København, Rasmus sst, Niels i Hørning, Niels i København, Anne g.m. Nikolaj Rasmussen i Odder, Kirsten g.m. Herman Jensen i Bjerager.

388 Anne Jørgensdatter i Tvenstrup. 12.9.1795, fol.283.
E: Jens Pedersen. B: Peder 24, Jørgen 24, Mette 21, Anne 21, Rasmus 19, Simon 14. FM: Niels Jørgensen i Hylken, Anders Jørgensen i Bovlstrup.

389 Niels Martinsen i Randlev. 30.9.1795, fol.285, 285B.
Ingen arvinger.

390 Jens Jørgensen Bødker i Tvenstrup. 24.12.1795, fol.286.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Madsen sst. B: Søren 20, Jørgen 16, Maren 14, Rasmus 9, Mette 4. FM: født værge Morten Jørgensen i Odder.

391 Peder Andersen og hustru Anne Cathrine Jensdatter i Odder. 8.5.1795, fol.287.
Testamente af 29.7.1789.

392 Frands Madsen i Odder. 30.1.1796, fol.287B.
E: Kirsten Pedersdatter. A: halvbror Morten Christensen sst.

393 Peder Jensen i Odder Sander. 23.2.1796, fol.287B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Sørensen i Odder. B: Kirsten g.m. Jens Frandsen i Odder, Simon 19, Johanne 17, Jens 16, Søren 11, Niels 9, Peder 6. FM: Jens Pedersen, skoleholder i Nølev, farbror Søren Jensen i Tvenstrup.

394 Maren Jensdatter, kokkepige på Rodsteenseje. 10.3.1796, fol.290B, 301.
A: søster Anne Jensdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Odder, halvsøskende Malene Jensdatter 10, Niels 8, Søren 6.

395 Karen Hansdatter i Odder. 23.3.1796, fol.291.
E: Jørgen Vibe. B: Hans 30 sst, Anne 25.

396 Peder Jensen Krads i Odder Sander. 2.4.1796, fol.292, 299.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Hans Jørgensen i Balle, Anders Andersen i Roldshuset. B: Jørgen 13, Maren 8, Bodil 4, Karen 8 uger den 5.7.1796. FM: Peder Sejersen i Søby, Hans Hansen i Halling.

397 Iver Nielsen, ugift i Odder Stampemølle. 9.4.1796, fol.293B, 296B, 304.
A. søster Birgitte, der går omkring og betler, bror Søren, uvist hvor.

398 Margrethe Christensdatter i Ondrup. 30.4.1796, fol.294.
E: Anders Jacobsen. B: Laurids 12, Jens 9, Jacob 9. Første ægteskab med Laurids Steffensen, [skifte 30.6.1781 lbnr.270]. B: Anne 14. FM: Poul Lauridsen i Tvenstrup.

399 Johanne Esbensdatter i Sofienlyst på Randlev Mark. 11.5.1796, fol.294B.
E: Niels Sørensen. B: Margrethe 7, Søren 4, Esben 2, Kirsten 9 uger. FM: morbror Esben Nielsen i Ørting, Poul Nielsen sst.

400 Anne Nielsdatter i Odder. 11.5.1796, fol.296, 296B.
E: Jacob Rasmussen. Første ægteskab med [Jens Frederik Momme], skifte 6.8.1795 lbnr.386. B: Ellen 7, Anne 2. FM: morbror Peder Nielsen, skomager i Randlev. Desuden nævnes enkemandens brødre Niels Schmidt på Rathlousdal og Rasmus Rasmussen i Fillerup.

401 Anne Bertelsdatter i Odder. 15.6.1796, fol.297B.
E: Morten Davidsen. B: Karen 2. FM: mors [sted]far Hans Jensen i Fensten.

402 Knud Sørensen i Ondrup. 11.10.1796, fol.301B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Maren 7. FM: farbror Niels Sørensen i Tvenstrup.

403 Mikkel Sørensen i Odder. 10.12.1796, fol.302B.
E: Ellen Andersdatter. LV: Anders Thomsen. B: Anders 7, Poul 4. FM: Thomas Andersen i Odder.

404 Jens Jensen Snedker i Odder. 17.12.1796, fol.303.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Jens 5. FM: født værge Søren Højsgaard i Tvenstrup.

405 Christian Frederik Næsler i Odder. 24.1.1797, fol.304B, 310.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Rasmussen. A: farbror, uvist hvor og af hvad navn.

406 Maren Hansdatter i Tvenstrup. 30.3.1797, fol.305.
E: Rasmus Skæg. B: Johanne 3, Rasmus 8 uger. FM: morbror Morten Hansen i Odder.

407 Johanne Pedersdatter i Tvenstrup. 30.3.1797, fol.306B, 310B.
E: Jørgen Jensen. Arvinger kendes ikke.

408 Rasmus Handskemager i Tvenstrup. 30.3.1797, fol.306B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Hans Lauridsen sst. B: Maren 11, Peder 7, Rasmus 5, Christiane 4, Jens 2. FM: Jens Lund i Tvenstrup.

409 Hans Rasmussen, ugift i Odder. 19.6.1797, fol.307, 310B.
Arvinger kendes ikke.

410 Kirsten Rasmusdatter i Odder Bisgård. 8.8.1797, fol.307B.
E: Søren Sørensen. B: Jacob 6, Søren 4. Første ægteskab med Jacob Mikkelsen, skifte 3.3.1791 lbnr.340. B: Rasmus 15, Kirsten 11, Mikkel 8. FM: Søren Rasmussen i Rude.

411 Kirsten Andersdatter i Odder. 25.11.1797, fol.309B.
Enke efter Søren Jensen Højsgaard, [skifte 12.1.1794 lbnr.363]. Første ægteskab med [Niels Rasmussen Snedker i Odder], skifte 19.7.1782 lbnr.278. B: Rasmus i Odder, Anders sst, Karen g.m. Rasmus Sørensen i Saksild.

412 Karen Eriksdatter i Odder. 13.2.1798, fol.311, 312.
E: Jens Nielsen Andgaard. Første ægteskab med [Niels Rasmussen sst.], skifte 27.2.1789 lbnr.321. B: Ditlev 24, Maren 9. FM: Krag i Odder.

413 Gunnar Jørgensen i Tvenstrup. 9.3.1798, fol.311B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Johanne 23, Jørgen 20, Rasmus 15, Anders 12. FM: Hans Hansen i Tvenstrup, farbror Peder Rasmussen sst.

414 Christen Jørgensen i Odder. 23.3.1798, fol.313B.
E: Mette Marie Hansdatter. LV: Niels Mikkelsen sst. B: Karen 16, Mette Sofie 12, Jørgen 9. FM: farbror Morten Jørgensen sst.

415 Niels Pedersen Snærild i Odder. 23.3.1798, fol.314B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Frederik Hjulmand. B: Maren 8. Af første ægteskab B: Rasmus 27. Andet ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 11.1.1787 lbnr.306]. B: Peder 14, Hans 12.

416 Morten Ottesen i Odder. 3.4.1798, fol.315, 318, 319B.
E: Else Marie Christensdatter. LV: stedfar Jens Mikkelsen sst. B: Jens 6, Morten 3, Christen født den 2.4.1798. FM: Morten Christensen i Odder. Første ægteskab med [Anne Hansdatter], skifte 10.4.1788 lbnr.315. B: Otte 25 i København, Niels 21 i Skanderborg, Hans 18, Else 16, Maren 14. FM: morbror Morten Hansen i Odder.

417 Niels Nielsen i Odder. 5.5.1798, fol.316, 318.
A:
1) søster Maren Nielsdatter i Odder
2) søster Bodil Nielsdatter g.m. Mogens Pedersen sst.
3) søster Else Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen i Stilling
4) halvbror Niels Nielsen, død. 4B: Niels, Simon, Ingeborg g.m. Jens Andersen i Bjerager, Anne i Gosmer
5) halvbror Rasmus Nielsen i Rude
6) halvsøster Anne Marie [Nielsdatter] g.m. Jørgen Davidsen i Rude.

418 Rasmus Pedersen Skytte i Liljensgyde på Rodsteenseje Mark. 22.5.1798, fol.316B, 319, 326B.
E: Abelone Mikkelsdatter, der også døde. LV: Jens Rasmussen i Randlev.
Hans A: bror Frederik Pedersen, underdegn i Randers, søster Karen Pedersdatter, [skifte 25.7.1794 lbnr.374], var g.m. Mads Sejersen i Odder. 2B: Peder 10, Mads 5.
Hendes første ægteskab med [Jens Lauridsen i Liljensgyde, skifte 25.1.1782 lbnr.277]. B: Anne g.m. Morten Jensen i Randlev, Jens, degn i Randlev, Mikkel, drejer sst.

419 Søren Sørensen i Odder Bisgård. 11.7.1798, fol.319B, 321.
E: Maren Olufsdatter. LV: far Oluf Simonsen i Saksild. Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, skifte 8.8.1797 lbnr.410. B: Jacob 7, Søren 4. FM: farbror Thomas Jensen på stedet, farbror Hans Jensen i Østerby.

420 Kirsten Rasmusdatter i Randlev. 26.7.1798, fol.320.
E: Søren Rasmussen. B: Anne 4, Maren 2, Cathrine 6 mdr.

421 Karen Sørensdatter i Odder. 28.7.1798, fol.321, 323B, 327.
A:
1) bror Peder Sørensen, død. 1B: Kirsten, enke i Odder
2) bror Niels Sørensen [i Randlev, skifte 25.6.1774 lbnr.230]. 4B: Christian i Balle, Jens i Ondrup, Søren i Odder, Mikkel Smed i Odder
3) bror Mikkel Sørensen, død. 2B: Jørgen Jespersen, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Oluf Ebbesen i Odder
4) søster Mette Sørensdatter, død. 1B:Barbara Knudsdatter, uvist hvor.
(Sml.lbnr.422).

422 Kirsten Mikkelsdatter i Odder. 11.8.1798, fol.323.
E: Oluf Ebbesen. A: bror Jørgen Jespersen i Odder, halvsøster Mette Poulsdatter g.m. Christen Olufsen i Rude. (Sml. lbnr.421).

423 Rasmus Pedersen Sjelle i Ondrup. 7.9.1798, fol.324, 327B.
E: Johanne Christensdatter, der også døde. LV: bror Jens Christensen i Hinnerup. B: Niels 1. FM: farbror Rasmus Pedersen i Ørting.

424 Jørgen Bisgaard i Odder Nedermølle. 4.11.1798, fol.325, 325B, 331B, 335.
E: Dorthe Sofie Møller. LV: bror Peder Møller. B: Hans Peder Bisgaard 19. FM: Peder Rosenmeyer i Falling. Første ægteskab med [Mette Margrethe Begtrup]. B: Marie Kirstine Bisgaard g.m. Sigmund Bernhard Størtzer, skovridder på Krenkerup på Lolland.

425 Sidsel Simonsdatter i Odder. 11.11.1798, fol.325B, 327.
Enke efter Rasmus Jacobsen Due, handskemager. B: Simon Due i Århus, Jacob Due sst.

426 Abelone Svenstrup i Odder. 17.11.1798, fol.225B, 331B.
E: Johan Markussen Bagger, guldsmed. A: bror Christen Svenstrup, skoleholder i Sønder Vilstrup, søster [Edel Sørensdatter Svenstrup] g.m. Rasmus Kramp i Brørupgård ved Ribe.

427 Niels Jensen, tjenestekarl i Tvenstrup. 25.1.1799, fol.327B, 328, 329.
E: Anne Olufsdatter i Saksild. LV: Peder Andersen sst. B: Jens 4. FM: farfar Jens Nielsen i Søby.

428 Anne Sørensdatter i Odder. 15.3.1799, fol.329.
Enke efter Erik Christensen. Afkald fra børn og svigersønner: Jacob Jensen, Rasmus Pedersen, Niels Rasmussen, Christen Eriksen, Steffen Sørensen, Niels Eriksen, der overtager stedet.

429 Jens Nielsen i Ondrup. 9.4.1799, fol.329.
E: Else Marie Frandsdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Niels 5. FM: morbror Mikkel Nielsen Smed i Odder.

430 Maren Nielsdatter i Odder. 12.4.1799, fol.330.
A:
1) søster Bodil Nielsdatter g.m. Mogens Pedersen i Odder
2) søster Else Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen i Stilling
3) halvbror Niels Nielsen i Bjerager, død. 4B: Niels 19, Simon 18, Ingeborg g.m. Jens Andersen i Bjerager, Anne g.m. Laurids Andersen i Gosmer
4) halvbror Rasmus Nielsen i Rude
5) halvsøster Anne Marie Nielsdatter g.m. Jørgen Davidsen i Rude.

431 Erengard Hansdatter på Odder Mark. 30.5.1799, fol.330, 334B.
E: Rasmus Jensen Højsgaard. B: Jens 9.

432 Mette Pedersdatter i Odder Nedermølle. 6.6.1799, fol.331.
Enke efter mølleren. Til stede afdødes sønnesøn Hans Peder Bisgaard. (Sml lbnr.100, 167, 424).

433 Niels Rasmussen Vibe i Odder. 29.6.1799, fol.332B, 333.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Jensen i Odder. B: Anne 21 i København. FM: farbror Mikkel Rasmussen Vibe i Odder.

434 Niels Sandager i Odder Øverste Mølle. 2.7.1799, fol.332B.
E: Dorthe Begtrup. LV: bror consistorialråd Begtrup i Astrup. Af første ægteskab B: Øllegaard Sandager. FM: farbror Søren Enevoldsen i Eriknauer.

435 Kirsten Pedersdatter i Odder Sander. 6.8.1799, fol.333B, 334B, 341.
E: Jens Frandsen. B: Peder 6, Jens 3, Anne Marie 6 uger.

436 Karen Kirstine Jensdatter i Odder. 4.10.1799, fol.335B.
E: Jens Frederik Jensen. B: Jens 7.

437 Else Lauridsdatter i Odder. 28.12.1799, fol.336B.
E: Rasmus Jacobsen. B: Mette 6 mdr. FM: farfar Jacob Mortensen på stedet, Jørgen Andersen i Fillerup.

438 Karen Jacobsdatter i Odder. 11.3.1800, fol.337.
E: Jørgen Nielsen. B: Niels født den 3.2.1800. FM: farfar Niels Rasmussen på stedet, morfar Jacob Mikkelsen i Snærild.

439 Søren Christensen, ugift på Rodsteenseje. 27.4.1800, fol.337B.
A:
1) søskendebarn Karen Thomasdatter g.m. Niels Andersen i Fastrup
2) søskendebarn Maren Thomasdatter, død, var g.m. Peder Mikkelsen i Hvilsted. 1B: Mikkel 15. Af første ægteskab 1B: Bodil Jørgensdatter 19 g.m. Jens Pedersen på Kloster Mark
3) søskendebarn Birthe Thomasdatter i Vitved, død. 1B: Kirsten Nielsdatter 16. FM: Jørgen Knudsen sst.

440 Margrethe Jensdatter i Ondrup. 10.6.1800, fol.338.
E: Hans Hansen. B: Sidsel g.m. Anders Jacobsen sst, Anne Margrethe. FM: Morten Pedersen sst.

441 Maren Jørgensdatter på Randlev Mark. 11.7.1800, fol.338B, 338B.
[Enke efter Rasmus Jensen Krads i Randlev, skifte 13.6.1790 lbnr.335]. B: Mette, Birthe, Anne. FM: morbror Søren Jørgensen sst.

442 Morten Simonsen i Randlev. 17.7.1800, fol.338B, 339.
[Enkemand efter Maren Knudsdatter]. B: Johanne g.m. Niels Jensen på stedet, Knud 25, Søren 22, Marianne. FM: Jens Rasmussen i Randlev, fasters mand Niels Pedersen i Hvilsted.

443 Benedikte Antonette Rasmusdatter i Liljensgyde på Rodsteenseje Mark. 3.9.1800, fol.339B.
E: Jørgen Hansen. B: Hans 1. FM: oldefar Rasmus Bertelsen i Bjerager.

444 Mikkel Jacobsen, 12 år i Odder. 28.10.1800, fol.340B.
A: bror Rasmus Jacobsen 18, søster Kirsten Jacobsdatter 15. FM: morbror Søren Rasmussen i Rude., halvsøskende Jacob Sørensen 8, Søren Sørensen 6. FM: Hans Jensen i Østerby. Arv efter afdødes mor Kirsten Rasmusdatter, skifte 8.8.1797 lbnr.410. Afdødes stedfar var Thomas Jensen i Odder. (Sml lbnr.419).

445 Rasmus Rasmussen i Odder. 15.12.1800, fol.341, 341B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Hans Krag i Odder. A: mor Kirsten Jørgensdatter sst, bror Niels Schmidt sst, bror Jacob Rasmussen sst.

446 Rasmus Mortensen, 13 år i Tvenstrup. 31.12.1800. fol.341, 342B.
A: halvbror Søren Mortensen 25 i Randlev, søster Maren Mortensdatter 23 g.m. Hans Jensen i Gylling, halvsøster Else Mortensdatter 10 i Smederup. FM: morbror Hans Sørensen sst, Hans Hansen i Tvenstrup. Arv efter far Morten Sørensen i Randlev. Arv efter mor Else Hansdatter sst.

447 Johanne Pedersdatter i Odder. 17.10.1801, fol.343.
E: Jørgen Jacobsen. B: Jacob 7, Christian Frederik 2.

448 Rasmus Jensen [Bjerager] i Odder. 23.12.1801, fol.343B, 346.
A:
1) bror Otte Jensen [Bjerager] på stedet,
2) [bror Johan Jensen Bjerager i Fillerup], død. 1B: Hans Bjerager
3) [bror Jørgen Jensen i Odder, skifte 6.5.1790 lbnr.332]].3B: Peder, Bodil Marie g.m. Henrik Jørgensen, skomager i København, [Marianne] g.m. Laurids Christensen, gørtler i Odder
4) Frederik [Jensen], uvist hvor,
5) Malte [Jensen], død. 1B: Jens Frederik i København
6) Søren [Jensen i Værum Mølle på Frisenvold gods], død. 2B: Bodil Marie g.m. Jens Krag, degn i Højbjerg, Gertrud, uvist hvor.
(Sml. lbnr.338).

449 Kirsten Pedersdatter i Odder. 2.2.1802, fol.344.
B: Anne Marie Knudsdatter. FM: Jens Pedersen i Odder.

450 Poul Lauridsen i Tvenstrup. 23.2.1802, fol.344.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen i Odder. B: Marie 8, Peder 6. FM: farbror Simon Lauridsen i Tvenstrup.

451 Rasmus Jensen Højsgaard i Tvenstrup. 22.6.1802, fol.346B.
Afkald fra A: Jens Jensen Lund, Jens Frandsen Sander, Mikkel Jensen Dyngby, Søren Pedersen Bjerager og FM for 2 piger: Jens Pedersen Malling, Jens Sørensen Bisgaard.

452 Anne Rasmusdatter i Ondrup. 24.7.1802, fol.347B, 348B.
E: Morten Pedersen. B: Peder 8, Rasmus 2. FM: Jørgen Andersen i Fillerup.

453 Johan Markussen Bagger, guldsmed i Odder. 25.7.1802, fol.348, 349, 350.
[Enkemand efter Abelone Svenstrup, skifte 17.11.1798 lbnr.426]. Arvinger nævnes ikke.

454 Dorthe Begtrup i Odder Øverste Mølle. 18.11.1802, fol.350, 359B.
Enke efter Niels Sandager, [skifte 2.7.1799 lbnr.434]. Arv til afdødes steddatter Øllegaard Nielsdatter Sandager efter testamente af 25.7.1799. FM: afdødes bror consistorialråd Begtrup i Astrup.

455 Anne Jørgensdatter i Odder. 10.3.1803, fol.351.
E: Munthe Pedersen. B: Bodil Marie 7, Mogens 2. FM: bedstemors mand Mogens Pedersen i Odder.

456 Kirsten Rasmussen i Odder. 3.5.1803, fol.351, 352, 357B.
Enke efter Jens Christensen [Væver, skifte 12.7.1794 lbnr.372]. A: bror Niels Rasmussen i Odder, søster Maren Rasmusdatter g.m. Mikkel Rasmussen Lund i Tvenstrup, søster Karen Rasmusdatter, [skifte 9.6.1769 lbnr.189, var g.m. Niels Mortensen i Odder Bisgård]. 2B: Kirsten g.m. Rasmus Sørensen i Saksild, Maren g.m. Jørgen Jespersen i Odder.

457 Jørgen Andersen Vibe i Odder. 29.5.1803, fol.351B, 353, 358B.
E: Johanne Andersdatter. LV: August Bertelsen. B: Hans Jørgensen Vibe i Odder, Anne Jørgensdatter g.m. Laurids Knudsen, bådsmand i Århus.

458 Knud Pedersen i Ondrup. 30.6.1803, fol.355B.
E: Mette Marie Mortensdatter. LV: Jens Sørensen i Morsholt. B: Birthe 8, Morten 5. FM: morbror Jens Mortensen i Snærild.

459 Kirsten Christensdatter i Odder. 20.8.1803, fol.357, 358.
E: Jørgen Nielsen. A: søskende Niels Christensen i Morsholt, Laurids Christensen, gørtler i Odder, Maren Christensdatter g.m. Malte Lauridsen Rye i Odder Stampemølle, Karen Christensdatter g.m. Rasmus Pedersen på Kærsgård Mark, Else Christensdatter.

460 Niels Rasmussen i Odder. 9.5.1804, fol.358B.
E: Kirsten Eriksdatter. B: Jørgen på stedet, Maren g.m. Rasmus Jacobsen i Odder, Anne g.m. Simon Pedersen sst, Karen. FM: morbror Christen Eriksen.

461 Anders Nielsen i Odder. 9.5.1804, fol.359.
E: Maren Lauridsdatter, der har siddet i uskiftet bo. LV: Mads Lauridsen. B: Mette Marie. FM: fasters mand Rasmus Christensen i Gylling.

462 Morten Christensen i Pedersminde. 8.7.1805, fol.360.
E: Margrethe Mikkelsdatter. Testamente af 12.9.1796.

463 Malene Jensdatter i Randlev. 17.6.1806, fol.360B.
B: Rasmus Hansen ved regimentet i Holsten, Desuden nævnes afdødes søster Karen Jensdatter g.m. Jens Jensen.

464 Hans Peder Bisgaard i Odder Nedermølle. 22.7.1807, fol.362B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jørgen Lauridsen i Odder. B: Dorthe Sofie, Hansine Petrine 10 uger den 14.1.1808. FM: morbror Thomas Pedersen i Dyngby. Arv efter afdødes far [Jørgen Bisgaard i Odder Nedermølle], skifte 4.11.1798 lbnr.424.

465 Jens Frederik Jensen på Odder Mark. 28.3.1808, fol.363B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Poulsen i Rørt. Af første ægteskab B: Jens 16, Karen, Margrethe. FM: farbror Rasmus Jensen i Odder.

466 Maren Sørensdatter på Rodsteenseje. 28.12.1808, fol.366.
A: halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Jacob Nielsen i Brohuset, halvsøster [Mette Sørensdatter, skifte 25.5.1793 lbnr.357, var g.m. Jens Nielsen Hjulmand i Odder, skifte 14.7.1794 lbnr.373. 1B: Anne] g.m. Rasmus Mikkelsen i Odder.

467 Jørgen Sejersen, sadelmager og hustru Karen Rasmusdatter i Odder. 12.5.1809, fol.366B, 371.
B: Rasmus 12. FM: farbror Mads Sejersen i Odder. Første ægteskab med [Margrethe Lisbeth Hansdatter, skifte 19.11.1794 lbnr.378]. B: Maren.

468 Anne Jensdatter i Odder. 17.10.1809, fol.369B.
E: Rasmus Mikkelsen Skrædder. B: Jens 8, Sofie 4, Maren 2. FM: farbror Jens Mikkelsen i Randlev.

469 Jacob Rasmussen på Odder Mark. 12.2.1810, fol.371B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Nikolaj Rasmussen i Odder. B: Anne Kirstine 12, Niels 9. FM: morbror Simon Sørensen i Gosmer.

470 Johanne Nielsdatter i Bovlstrup. 1.10.1810, fol.372B.
E: Rasmus Rasmussen. Testamente af 19.3.1803.

471 Søren Nielsen Tysk i Odder. 12.9.1811, fol.374, 375.
E: Maren Clausdatter. LV: Hans Sørensen Møller i Odder. [Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 26.6.1789 lbnr.322]. B: Niels Sørensen 33, Anne Cathrine Sørensdatter, død, var g.m. Jens Jacobsen på Ondrup Mark. 2B: Mikkel 4, Karen. FM: Steffen Sørensen.

472 Rasmus Jensen i Odder. 24.9.1811, fol.374B, 376, 378.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Niels Hansen Møller i Odder. A: søskende Steffen Jensen i Rørt, Peder Jensen i Gosmer, Karen Margrethe Jensdatter g.m. Christen Esbensen Skrædder i Randlev, Simon Jensen, stykkusk ved train-staldene i København, halvsøskende Claus Jensen i Dyngby, Jens Jensen sst, Marianne Jensdatter, Maren Jensdatter, Anne Jensdatter.

473 Peder Madsen i Odder. 23.3.1812, fol.379B.
A: far Mads Sejersen. Arv efter mor Karen Pedersdatter, skifte 25.7.1794 lbnr.374. Arv efter farbror Rasmus Pedersen i Liljensgyde, skifte 22.5.1798 lbnr.418.

474 Mogens Rasmussen Skrædder i Odder. 14.5.1812, fol.379B, 383.
E: Karen Mortensdatter. LV: søn Morten Davidsen sst. A: søskende Niels Rasmussen i Bjerager, Sidsel Rasmusdatter, enke efter Laurids Nielsen i Bovlstrup, Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Andersen i Odder. 5B: Anders 32, Rasmus 30, Niels 25, Mogens 22, Marianne, Bodil Rasmusdatter, død, var g.m. Bendix Sørensen i Randlev. 3B: Rasmus, Steffen, Maren.

475 Gotfred Christensen i Odder. 21.1.1813, fol.381B.
E: Mette Kirstine Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. Testamente af 9.1.1807.

476 Bodil Rasmusdatter i Randlev. 21.7.1813, fol.383.
Enke efter Bendix Sørensen, der døde i Viborg Tugthus. B: Rasmus 22, Steffen 11, Maren. FM: farbror Christen Sørensen i Randlev, Steffen hos moster Sidsel Rasmusdatter i Bovlstrup. Hans første ægteskab med [Maren Steffensdatter, skifte 13.6.1790 lbnr.333]. B: Søren.

477 Benjamin Igel på Rodsteenseje. 23.1.1814, fol.385B.
Afdøde var født i Tyskland. Ingen arvinger kendes.

478 Margrethe Jensdatter i Odder. 9.4.1814, fol.386.
E: Christen Eriksen. Første ægteskab med [Hans Nielsen i Odder, skifte 2.11.1782 lbnr.282]. B: Niels Hansen Møller sst.

479 Maren Simonsdatter i Christianshof [i Bjerager sogn]. 1.9.1814, fol.386.
E: Hans Christensen. B: Simon.

480 Anne Pedersdatter i Odder. 23.3.1815, fol.386B.
E: Anders Pedersen Brændbygge. Testamente af 29.12.1803, da de boede i Vitved i Hjelmslev herred.

481 Rasmus Rasmussen Smed og hustru Anne Rasmusdatter i Bovlstrup. 22.5.1815, fol.387B, 393.
Hans A:
1) halvsøster Karen Rasmusdatter i Dyngby, død. 2B: Frands Nielsen sst, Karen Frandsdatter, enke efter Hans Olufsen i Toftebjerg på Samsø
2) halvbror Christen Rasmussen, født i Saksild for 50 år siden, døde 20.7.1814 på øen Föhr, var g.m. Marie, 9 børn, hvoraf 2 døtre lever.
3) halvbror Rasmus Rasmussen, født i Saksild, død. 1B: Niels Rasmussen Schmidt i Ostindien ved svigerfar Terkild Jørgensen i Halling
Hendes A:
1) mor Maren Eriksdatter, enke efter Rasmus Sørensen i Rørt. LV: Otte Knudsen sst.
2) bror Erik Rasmussen i Randlev
3) søster Karen Rasmusdatter g.m. Hans Sørensen i Rørt.

482 Rasmus Andersen Tambur i Odder. 20.6.1816, fol.392, 397B, 400.
B: Niels Rasmussen på Balle Mark, Rasmus Rasmussen, gartner hos Hr. Gotschalk i Odder, Mogens Rasmussen 23, i krigstjeneste i Frankrig, Anders Rasmussen, uvist hvor, Marianne 28.

483 Kirsten Hansdatter i Odder. 12.6.1817, fol.398B.
E: Mads Sejersen. Første ægteskab med [Knud Jensen Andgaard i Odder, skifte 1.7.1794 lbnr.371]. B: Hans i Svorbæk, Karen g.m. Niels Rasmussen i Odder.

SLUT


Pastor Hartmann i Randlev's gods skifteuddrag.

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Pastor Casper Ernst Hartmann i Randlev's gods
Skifteprotokol
1750-1781
G 335-1

1 Anne Nielsdatter i Bjerager. 5.8.1750, side 3.
E: Niels Hansen. B: Anne 7. FM: morfar Niels Andersen sst.

2 Niels Sørensen i Bjerager. 29.3.1754, side 15.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: bror Jørgen Nielsen. B: Niels 9, Rasmus 5, Anne Marie 1. FM: farbror Jens Sørensen i Odder, enkens svoger Mikkel Rasmussen i Bovlstrup. Skifte efter første hustru 2.6.1742. B: Maren 25, Bodil 21, der bliver gift i Odder, Else 20, Niels 18.

3 Mikkel Rasmussen i Rørt. 25.11.1754, side 23.
E: Mette Nielsdatter, der også døde. LV: Steffen Rasmussen. B: Johanne g.m. Peder Rasmussen sst, Jacob 18, Niels 11. FM: Niels Hansen i Bjerager, Erik Andersen i Rørt, Erik Jacobsen i Svorbæk, Anders Borre i Assedrup, Søren Knudsen i Rude.

4 Ingild Andersen i Saksild. 20.7.1759, side 41.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Mette g.m. Søren Rasmussen sst. Maren 16, Margrethe 13, Maren 8. FM: Simon Simonsen i Nølev, Jens Eriksen i Saksild, Jens Rasmussen Krog i Rude. Arv efter afdødes mor, skifte 20.10.1755, der sidst var g.m. Rasmus Rasmussen.

5 Peder Pedersen i Saksild. 24.4.1771, side 49.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen. B: Peder 26, Rasmus 23, Anders 22, Jørgen 20, Poul 18, Mikkel 16, Anne 13, Niels 10.

6 Søren Rasmussen i Saksild. 11.7.1771, side 53.
E: Mette Ingildsdatter. LV: søsters mand Peder Simonsen sst, Simon Nielsen , der ægter. B: Mette 14, Rasmus 7, Maren 1. FM: farbror Oluf Rasmussen sst, Simon Simonsen sst, Jørgen Olufsen sst.

7 Peder Simonsen i Saksild. 7.4.1775, side 63.
E: Maren Ingildsdatter. LV: Niels Kvist, fuldmægtig på Rodsteenseje. B: Øllegaard Frederikke 3. FM: Oluf Rasmussen i Saksild, farbror Simon Simonsen, ungkarl sst.

8 Simon Simonsen Vesterbo i Saksild. 24.7.1775, side 75.
B: Simon Simonsen, Peder Simonsen, [skifte 7.4.1775 lbnr.7]. 1B: Øllegaard Frederikke, Anne Marie Simonsdatter. FM: Oluf Rasmussen.

9 Jens Nørgaard i Bjerager. 28.9.1772, side 77.
E: Maren Nielsdatter. LV: Bendix Mathiasen. B: Oluf, Niels, Jens, Maren g.m. Jens Fensten i Rørt, Anne 12.

10 Knud Adrian Ovesen Lund i Bjerager. [Mgl.],1777, side 81.
En fremmed snedkersvend, der arbejdede i Dyngby og boede i Bjerager. Ingen arvinger nævnes.

11 Gertrud Frederiksdatter i Bjerager. 17.12.1781, side 83.
E: Johan Mikkelsen. B: Mikkel 4 uger, der døde. FM: morbror Oluf Frederiksen i Rude.

12 Hans Sørensen i Rørt. 3.6.1772, side 89.
E: Birgitte Gunnarsdatter. LV: bror Morten Gunnarsen. B: Søren, Gunnar, Sara, Maren, Karen, Anne, Mette. FM: morbrødre Morten Gunnarsen og Jørgen Gunnarsen i Randlev.

13 Maren Knudsdatter, pige der tjente i Saksild. 11.2.1780, side [mgl.].
A: mor Sidsel Sørensdatter. LV: Oluf Thuesen, Simon Simonsen. Der efterlyses arvinger af hendes fars første ægteskab.

SLUT


Davidsens gods
Skifteuddrag
1714-1820
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Godset ligger i Rude og tilhørte præsten i Odder Jørgen Davidsen, død 1733, herefter hans enke Mette Margrethe Christensdatter Lyngby, og efter hendes død Christen Schiønning Davidsen og David Davidsen.

Davidsens gods
Skifteprotokol
1714-1753
G 336-11 Jens Andersen i Rude. 12.6.1714, fol.2
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen, der ægter og fæster. B: Margrethe 7, Maren 4, Rasmus 2. FM: farfar Anders Thomsen i gården, Eskild Jørgensen i Rude. (Dette skifte er også ført i Skanderborg Rytterdistrikt, lbnr.895).

2 Gertrud Knudsdatter i Rude. 10.6.1722, fol.4B.
E: Rasmus Madsen. B: Knud 11, Christen 7, Mads 4.

3 Hans Mikkelsen, ugift i Rude. 30.3.1724, fol.6B.
A: søskende Jørgen Mikkelsen, Erik Mikkelsen i Odder Bisgård, Søren Mikkelsen i Rørt, død. 1 barn, et brorbarn på Samsø, søster Anne Mikkelsdatter, søster, død, var g.m. Simon Sørensen Højsgaard.

4 Anders Thomsen i Rude. 28.3.1726, fol.7B.
B: Jens Andersen i Rude, skifte 12.6.1714 lbnr.1, var g.m. Maren Rasmusdatter, nu g.m. Rasmus Jensen Krog i Rude. 3B: Margrethe 19,Maren 17, Rasmus 14. Arv efter afdødes bror Thomas Thomsen, skifte 2.3.1706 til datter Margrethe Thomasdatter g.m. Jørgen Andersen i Assedrup på gods tilhørende Madam Vissing i Århus Mølle. Arv efter afdødes far Thomas Thomsen, skifte 1.3.1696 til 3B: Peder Thomsen, Kirsten Thomasdatter g.m. Søren Olufsen i Rude, Mette Thomasdatter.

5 Søren Mikkelsen i Rude. 25.4.1726, fol.11.
E: Anne Christoffersdatter. Af arvinger nævnes 2 stedsønner Jens Sørensen i gården og Jørgen Sørensen.

6 Peder Poulsen i Rude. 9.9.1728, fol.14B.
E: Karen Rasmusdatter. A: stedsøn Hans Sørensen sst.

7 Maren Pedersdatter i Rude. 21.10.1728, fol.15.
E: Rasmus Mortensen. B: Morten 16, Anne 15, Peder 12, Maren 10, Margrethe 6.

8 Margrethe Nielsdatter i Rude. 24.1.1729, fol.15B.
E: Jørgen Mikkelsen. B: Mikkel 16, Niels 14, Anne 12, Maren 10, Gertrud 8, Eskild 7, Hans 5, Sidsel 2.

9 Rasmus Madsen i Rude. 28.10.1729, fol.17B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Jens 6, Anne 4. Første ægteskab med [Gertrud Knudsdatter, skifte 10.6.1722 lbnr.2]. B: Knud 18, Christen 15, Mads 10. FM: Erik Sørensen Smed sst.

10 Anders Eskildsen i Rude. 20.2.1732, fol.18B.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Jens Christensen sst, søskende Rasmus Eskildsen 21, Anne Eskildsdatter 16, halvsøskende Mikkel Eskildsen, tjener i Odder, Niels Eskildsen i Bjerager Svejgård, Niels Eskildsen, rømt. FM: morbror Peder Rasmussen i Saksild. Arv efter afdødes far Eskild Jørgensen i samme gård, skifte 5.10.1718.

11 Knud Poulsen i Rude. 17.11.1733, fol.21B.
E: Sidsel Sørensdatter. B: Søren, der har gården i fæste, Karen 32, Hans i Kysing.

12 Rasmus Jensen i Rude. 24.11.1733, fol.23.
E: Maren Rasmusdatter. B: Jens 18, Anne 14, Karen 11, Mette 8. FM: farbror Jens Jensen Krog i Saksild. Enkens første ægteskab med Jens Andersen i Rude, skifte 12.6.1714 lbnr.1. B: Margrethe g.m. Thomas Nielsen i Bjerager, Maren 22, Rasmus. Arv efter første kulds farfar Anders Thomsen sst, skifte 28.3.1726 lbnr.4.

13 Karen jensdatter, ugift i Rude. 31.7.1734, fol.26B.
A: brordatter Anne Sørensdatter i Nølev, moster Abelone Pedersdatter, enke efter Mads Mikkelsen i Århus. LV: Jørgen Knudsen i Nølev.

14 Rasmus Eskildsen, ugift i Rude. 2.8.1736, fol.29.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Jens Christensen, søster Anne Eskildsdatter, halvsøskende Mikkel Eskildsen i Saksild, Niels Eskildsen i Bjerager Svejgård, Jens Eskildsen sst. Arv efter afdødes far Eskild Jørgensen, skifte 5.10.1718. Arv efter afdødes bror Anders Eskildsen, skifte 20.2.1732 lbnr.10.

15 Jens Christensen i Rude. 22.9.1739, fol.31B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Sørensen i Saksild. A: bror Søren Christensen i Gylling, søster g.m. Thomas Rasmussen sst, søster Barbara Christensdatter g.m. Henrik Dehn i Vejle, søster, død, var g.m. Søren Knudsen i Gylling. 5B: Christen Sørensen i Gylling, Birgitte Sørensdatter g.m. Hans Peder Johnsen i Gylling, Dorthe Sørensdatter g.m. Rasmus Hansen den yngre, Maren Sørensdatter, Ingeborg Sørensdatter. Der henvises til enkens arvinger i lbnr.14.

16 Poul Andersen i Rude, 8.3.1740, fol.35B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: svoger Jørgen Hansen i Ørting. A: bror Peder Andersen i Saksild ved søn Peder Pedersen sst, søster Mette Andersdatter i Rude ved svigerfar Jens Jensen sst.

17 Anne Knudsdatter i Rude. 8.12.1740, fol.37.
E: Jørgen Mikkelsen. B: Mikkel Rasmussen Kærsgaard i Sahl på Frisholt gods, Peder Rasmussen, død. 3B: Rasmus, Mads, Maren i Lading, Maren Rasmusdatter g.m. Niels Mikkelsen Dyngby på Samsø.

18 Mette Mikkelsdatter i Rude. 7.11.1740, fol.39B.
E: Jens Jensen Fensten. B: Maren 16, Mikkel 13, Mette 8.

19 Jens Jensen [Fensten] i Rude. 29.6.1743, fol.43B.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: far Jens Nielsen i Kysing. B: Mette. Første ægteskab med Mette Mikkelsdatter, skifte 7.11.1740 lbnr.18. B: Maren 19, Mikkel 15, Mette 11. FM: farbrødre Jens Jensen i Rørt, Poul Jensen i Kysing.

20 Niels Jacobsen i Rude. 7.4.1744, fol.49.
E: Karen Olufsdatter. LV: Simon Olufsen i Rude. B: Anne g.m. Rasmus Nielsen i Kysing, Jacob 18, Karen 12, Oluf 2.

21 Mikkel Nielsen i Rude. 18.1.1747, fol.54.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: far Jens Nielsen i Kysing. B: Jens 2, Niels 14 uger. FM: Rasmus Rasmussen i Saksild, Simon Rasmussen Tusind i Saksild.

22 Niels Mikkelsen i Rude. 3.1.1748, fol.59.
A: mor Ingeborg Jensdatter g.m. Simon Rasmussen, bror Jens Mikkelsen. FM: Rasmus Rasmussen i Saksild, halvsøster Mette Jensdatter. FM: Jens Nielsen i Kysing. Arv efter afdødes far Mikkel Nielsen, skifte 18.1.1747 lbnr.21. Arv efter halvsøsters far Jens Jensen i Rude, skifte 29.6.1743 lbnr.19.

23 Jens Mikkelsen 3 år i Rude. 18.3.1748, fol.59B.
A: mor Ingeborg Jensdatter g.m. Simon Rasmussen, halvsøster Mette Jensdatter. FM: Jens Nielsen i Kysing. Arv efter [far Mikkel Nielsen], skifte 18.1.1747 lbnr.21.

24 Simon Rasmussen i Rude. 28.3.1749, fol.60B.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: far Jens Nielsen i Kysing. B: Mikkel 1. FM: farbror Søren Rasmussen i Saksild. Arv til halvsøster Mette Jensdatter efter far Jens Jensen, skifte 29.6.1743 lbnr.19. Arv til halvbrødre Niels Mikkelsen og Jens Mikkelsen efter far Mikkel Nielsen, skifte 18.1.1747 lbnr.21. Arv efter halvbror Jens Mikkelsen, skifte 18.3.1748 lbnr.23.

25 Rasmus Jensen i Rude. 13.4.1753, fol.64.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Mikkel Eskildsen i Nølev. B: Jens 12, Eskild 9, Rasmus 6, Maren 3, Anne 6 mdr. FM: Jens Rasmussen i Rude, Ingild Andersen i Saksild, Mikkel Eskildsen i Nølev, Jens Eskildsen i Rude, Peder Andersen i Saksild. Desuden nævnes afdødes halvbror Jens Krog i Rude, afdødes søstersøn Rasmus Thomsen og dennes forældre i Bjerager på Åkær gods.

Davidsens gods
Skifteprotokol
1777-1820
G 336-226 Erik Sørensen og hustru Bodil Knudsdatter i Rude. 25.2.1777, side 3.
B: Knud Eriksen i Kysing, Mette Eriksdatter g.m. Laurids Sørensen i Malling, Søren Eriksen Smed i gården, Niels Eriksen i Dyngby, død. 4B: Anne 12, Bodil 7, Jens 6, Maren 3. FM: Søren Hansen i Rude.

27 Kirsten Jensdatter i Rude. 20.2.1779, side 5.
E: Peder Sørensen. A: søster Karen Jensdatter, søster Birgitte Jensdatter g.m. Steffen Christensen i Nølev, søster Maren Jensdatter, død, var g.m. [Hans Nielsen] i Uldrup Skovhus på Åkær Mark. 1B: Maren Hansdatter g.m. Rasmus Trustrup, skovfoged sst. (se Åkær gods skifteuddrag lbnr.242).

28 Søren Hansen i Rude. 8.5.1779, side 10.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jørgen Davidsen sst. B: Margrethe 24, Peder 21, Hans 19, Anne 15, Søren 9, Bodil 6. FM: morbrødre Søren Pedersen i Saksild, Anders Pedersen i Nølev.

29 Peder Sørensen Bom i Rude. 18.9.1786, side 17.
A: morbror Rasmus Madsen i Rude, [skifte 28.10.1729 lbnr.9]. B: Jens Rasmussen i Sillerup på Rathlousdal gods, moster i Assedrup, død. B: datter, død, var g.m. Knud Nielsen i Assedrup. Børn.

30 Søren Pedersen, ugift i Rude. 11.1.1788, side 21.
A: mor Kirsten Sørensdatter. LV: bror Rasmus Sørensen i Rude. A: søskende Laurids Pedersen, Erik Pedersen, Christen Pedersen, Kirstine Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter.

31 Kirstine Pedersdatter i Rude. 20.5.1788, side 23.
Forlovet med Niels Christensen Væver sst. A: mor Kirsten Sørensdatter. LV: bror Rasmus Sørensen i Rude, søskende Laurids Pedersen i Rude, Christen Pedersen 17. FM: farbror Niels Nielsen i Rude. halvsøskende Erik Nielsen 11, Kirsten Nielsdatter. (Sml. lbnr.30).

32 Rasmus Øvlesen i Rude. 11.8.1788, side 24.
A: bror Peder Øvlesen
halvsøskende Rasmus Øvlesen, uvist hvor, Mette Øvlesdatter g.m. Søren Christensen i Dyngby, Karen Øvlesdatter i Rude, Kirsten Øvlesdatter g.m. Torben Torbensen, skomager i Århus,
halvsøskende Anne Sørensdatter 18, Søren Sørensen 13, Øvle Sørensen 10.

33 Mikkel Jensen Fensten i Rude. 20.6.1789, side 26.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Jensen i Kysing. B: Jens i Rude, Mette 21, Maren 16. FM: morbror Knud Sørensen i Rørt, Eskild Rasmussen i Rude.

34 Peder Hansen i Rude. 2.4.1784, side 30.
E: Kirsten Pedersdatter. Afkald til stedmor fra Erik Pedersen, Hans Pedersen, Mikkel Pedersen, Søren Pedersen, og Anne Marie Pedersdatter på egne og små halvsøskendes vegne.

35 Karen Nielsdatter i Rude. 27.1.1792, side 31.
E: Rasmus Sørensen. B: Søren Rasmussen, der fæster gården, Jens Rasmussen, styrmand i Århus, Kirsten Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Odder på Rodsteenseje gods, Anne Rasmusdatter, Karen Rasmusdatter 20. FM: Niels Olufsen i Rude, Søren Sørensen sst.

36 Anne Sørensdatter i Rude. 26.1.1795, side 39.
E: Knud Lauridsen. B: Mette Marie 5. FM: morbror Niels Sørensen i Smederup.

37 Kirsten Jacobsdatter i Rude. 26.4.1797, side 42.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 5 uger, der døde. FM: morfar Jacob Mortensen i Odder.

38 Rasmus Rasmussen i Rude. 5.8.1801, side 45.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Olufsen i Kysing, Jesper Andersen i Rude, der ægter og fæster. B: Anne 16, Mette 14, Maren 11, Karen 8, Rasmus 3, Gertrud, nyfødt. FM: farbror Eskild Rasmussen i Rude.

39 Niels Olufsen i Rude. 28.5.1810, side 49.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: bror Jens Mikkelsen sst. B: Kirsten 19, Mikkel 17, Anne 15, Mette Marie 12, Maren 10, Inger Cathrine 7, Oluf 3, Christen 8 uger. FM: farbror Oluf Olufsen i Saksild.

40 Ingeborg Jørgensdatter i Rude. 29.1.1814, side 52.
E: Frands Jensen. B: Jens 9, Anne Marie 6, Niels 3, Ingeborg 4 dage. FM: Jens Mikkelsen Krog i Rude.

41 Mette Mikkelsdatter i Rude. 21.12.1815, side 55, 73.
E: Niels Sørensen. B: Bodil 3 (8). FM: morbror Jens Mikkelsen i Rude. Første ægteskab med Niels Olufsen, [skifte 28.5.1810 lbnr.39]. B: Kirsten 24 (g.m. Niels Mikkelsen Halken, korporal), Mikkel 22 (27), Anne 20 (g.m. Jens Pedersen i Gosmer), Mette Marie 17 (22), Maren 15, (der døde), Inger Cathrine 12 (17), Oluf 8 (13), Christen 5 (10). FM: farbror Oluf Olufsen i Saksild. (Oplysninger i parentes ved skiftesamling 8.4.1820 side 73).

42 Maren Nielsdatter i Rude. 4.6.1816, side 60.
E: Søren Rasmussen. B: Niels 17, Maren 13, Karen 12, Kirsten 9, Anne 8, Mette 4 uger. FM: morbror Rasmus Nielsen i Kysing.

43 Anne Eskildsen i Rude. 19.3.1817, side 64.
E: Jens Hansen. B: Eskild 7, Karen 6, Hans 5. FM: mors næstsøskendebarn Søren Thuesen i Saksild.

44 Knud Lauridsen i Rude. 5.7.1817, side 68.
E: Maren Jensdatter. LV: Frands Jensen i Odder. B: Anne 20, Maren 16, Kirsten 12, Karen 9. FM: farbror Jens Mikkelsen i Rude.

45 Anne Madsdatter i Rude. 27.4.1818, side 69.
E: Jens Rasmussen Sjelle. B: Mads.

46 Maren Nielsdatter, ugift i Rude. 22.2.1819, side 71.
A: søskende Mikkel Nielsen, Oluf Nielsen, Christen Nielsen, Kirsten Nielsdatter, Anne Nielsdatter, Mette Marie Nielsdatter, Inger Cathrine Nielsdatter, halvsøster Bodil Nielsdatter, (se lbnr.41). FM: Oluf Olufsen, Niels Sørensen. Afdøde var datter af afdøde Niels Olufsen i Rude, [skifte 28.5.1810 lbnr.39].

47 Karen Sørensdatter i Rude. 22.2.1819, side 73.
E: Eskild Rasmussen. B: Mette g.m. Jens Hansen.

SLUT


Åkær gods
Skifteuddrag
1676-1818
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side eller folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Skifteprotokollen er taget i brug 1698, men nogle ældre skifter er indført. Der er ingen skifter indført 1702-1713.
I Hads-Ning dødsanmeldeldesprotokol findes indbundet begyndelsen af en ny skifteprotokol, der dog kun indeholder et skifte.
Navn på afdøde mangler i lbnr.: 46


Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted


Åkær gods
Skifteprotokol
1676-1785
G 326-41 Maren Rasmusdatter i Svinballe. 10.10.1676, side 2.
E: Simon Madsen. B: Rasmus, Jacob.

2 Søren Ibsen i Gylling. 28.5.1679, side 2.
E: Anne Sørensdatter. B: Jeppe, Maren g.m. Jens Jensen, Anne, Karen g.m. Jens Pedersen. FM: Poul Rasmussen.

3 Rasmus Christensen i Lerdrup. 1.6.1681, side 3.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Mikkel Jensen, der ægter og fæster. B: Christen 8, Ellen 5. FM: farbror Hans Christensen i Falling, morbror Rasmus Sørensen i Ålstrup.

4 Oluf Rasmussen i Lerdrup. 16.4.1684, side 4.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Poul Rasmussen, der ægter. B: Rasmus, Poul, Jens, Bodil, Anne. FM: morbror Jens Rasmussen i Halkær.

5 Anne Jensdatter i Amstrup. 1.12.1684, side 5.
E: Oluf Pedersen. B: Peder 1. FM: morbrødre Anders Mikkelsen i Ørting, Jens Mikkelsen i Brigsted.

6 Søren Rasmussen i Lerdrup. 16.4.1684, side 5.
A: mor Bodil Jensdatter, søskende Jens Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Anne Rasmusdatter, Maren Rasmusdatter, Margrethe Rasmusdatter, søster, død. 4B: Ellen Pedersdatter, Bodil Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Jens Pedersen. FM: far Peder Jensen.

7 Peder Hansen Smed i Ålstrup. 3.6.1681, side 6.
E: Maren Rasmusdatter. B: Maren. FM: farfar Hans Sørensen sst.

8 Søren Jensen Brændbygge i Amstrup.20.12.1684, side 7.
E: Birgit Rasmusdatter. LV: far Rasmus Rasmussen Bødker sst. B: Jens 7, Peder 4, Søren 1. FM: farbror Albert Jensen sst.

9 Rasmus Juul i Gylling. 22.1.1685, side 8, 12.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Sørensen Aalstrup i Søby. B: Mette 22 g.m. Mogens Pedersen i Randlev, Peder 17, Hans 15, Karen 12, Maren 10, Rasmus 8, Anne 7, Søren 5. FM: morbror Hans Sørensen Gylling i Århus, Jørgen Sørensen i Ålstrup. Obligation dateret 9.6.1683 som arv til Hans Sørensens steddatter Maren Mikkelsdatter i Ålstrup, datter af Mikkel Juul, som afdøde var formynder for.

10 Johanne Pedersdatter i Gylling. 29.1.1685, side 11.
E: Bertel Pedersen Hjulmand. B: Peder 3, Maren 8 dage. FM: morfar Peder Jensen Skrædder sst.

11 Hans Sørensen i Ålstrup. 25.6.1690, side 13.
B: Niels Hansen, Maren Hansdatter. FM: Niels Jørgensen i Nølev, Peder Hansen, død. 1B: Maren. FM: næstsøskendebarn Søren Hansen i Ålstrup. Tingsvidne af Hads Herredsting 24.11.1655 efter afdødes hustru.

12 Anne Pedersdatter i Gylling. 8.3.1689, side 14.
E: Søren Rasmussen. B: Søren 5, Rasmus 2.

13 Rasmus Sørensen i Kærsgårde. [dato mgl.].1691, side 14.
E: Gertrud Villumsdatter. B: Karen 15, Maren 12. FM: Jørgen Jensen Smed i Sødrup.

14 Jens Rasmussen i Halkær. 8.9.1691, side 16.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen på Alrø. B: Bodil 14, Rasmus 11, Jens 8, Johanne 4. FM: farbror Jørgen Rasmussen i Amstrup. (Enken kaldes også Ellen Pedersdatter).

15 Anne Jensdatter i Gylling. 9.6.1692, side 17.
E: Jeppe Sørensen Smed. B: Anne 2, Jens 5 uger. FM: farbror Peder Sørensen sst, mors farbror Søren Mortensen i Vadsmølle.

16 Jens Mortensen i Vadsmølle. 18.5.1692, side 18.
B: Mette 22, der ægter Søren Sørensen, Maren 20, Margrethe 17, Søren 6. FM: farbror Søren Mortensen sst.

17 Maren Jørgensdatter i Ålstrup. 29.3.1695, side 22.
E: Peder Sørensen. B: Bodil. FM: morbror Niels Jørgensen sst.

18 Jens Frandsen i Ålstrup. 29.3.1696, side 23.
E: Karen Sørensdatter. LV: Søren Pedersen i Falling, der ægter og fæster. B: Kirsten, Ellen. FM: farbror Erik Frandsen i Amstrup.

19 Maren Pedersdatter i Vestergård. 21.12.1695, side 25.
E: Peder Jensen. B: Jens 18, Peder 13, Søren 11, Anne 6. FM: morbror Søren Pedersen i Svorbæk.

20 Frands Poulsen i Amstrup. 26.7.1694, side 26.
E: Maren Sørensdatter. B: Poul 5. FM: Søren Poulsen i Gylling. Enkens første ægteskab med Anders Rasmussen i Amstrup. B: Rasmus 15, Søren 13, Anne 10.

21 Søren Sørensen, der lever i Ørting. 12.2.1698, side 30.
Vurdering.

22 Anne Rasmusdatter i Brændbygge. 14.2.1698, side 30.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids 12, Rasmus 10, Kirsten 8, Anne 6, Maren 3. FM: farbror Anders Lauridsen i Gjesing, morbror Hans Rasmussen i Skanderborg.

23 Kirsten Mortensdatter i Ørting. 12.10.1698, side 32.
E: Frederik Hansen. B: Joen 10, Else 18 uger, Anne 18 uger. FM: morfar Morten Jensen i Svinballe.

24 Rasmus Jensen i Ørting. 2.4.1698, side 33.
E: Anne Jensdatter. A: 1 broderlod til Peder Jensen i Ørting, 1 broderlod til Maren Danielsdatter i Holm, 1 broderlod til Peder Jørgensen i Store Fulden, 1 søsterlod til Anne Olufsdatter i Århus.

25 Oluf Pedersen i Amstrup. 1.12.1699, side 35.
E: Anne Thøgersdatter. LV: Jens Jørgensen i Falling, der ægter og fæster. Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 1.12.1684 lbnr.5]. B: Peder 14. FM: morbror Anders Mikkelsen i Ørting.

26 Sofie Christensdatter i Kærsgårde. 7.6.1699, side 36.
E: Mads Sørensen. B: Søren 7, Kirsten 4, Christen 14 uger. FM: morfar Christen Rasmussen i Svinballe.

27 Rasmus Sørensen i Ålstrup. 20.10.1699, side 37.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Jens Overgaard i Nølev. B: Rasmus 26, Anne 24, der ægter Anders Pedersen på Alrø, Mikkel 21.

28 Albert Jensen i Amstrup. 22.12.1699, side 39.
E: Anne Nielsdatter. Af første ægteskab B: Maren, Voldborg, Maren, Jens, Niels. FM: morbror Christen Sørensen i Amstrup.

29 Ellen Hansdatter i Svinballe. 2.12.1699, side 40.
E: Mads Mortensen. B: Else 8, Kirsten 6, Hans 3. FM: morbror Peder Hansen i Tendrup.

30 Jeppe Sørensen Smed og hustru Johanne Pedersdatter i Gylling. 4.12.1699, side 42.
Hans A:
Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 9.6.1692 lbnr.15. B: Anne 9, Jens 8. FM: farbror Hans Sørensen i Gylling, farbror Peder Sørensen i Gylling, Søren Sørensen i Vadsmølle, Peder Pallesen, Hans Pallesen.
Hendes A:
1 broderlod til Daniel Nielsen i Fillerup, 1 søsterlod til Rasmus Andersen sst, 1 søsterlod til Hans Markussen sst, 1 søsterlod til Simon Olufsen i Saksild, 1 søsterlod til Jørgen Jensen i Gylling.

31 Anne Rasmusdatter i Gylling. 4.12.1699, side 46.
E: Rasmus Rasmussen Falling. A: Hans Pallesen, Peder Pallesen, Jens Pallesen på Sjælland, Jeppe Sørensen Smed, [skifte 4.12.1699 lbnr.30]. 2B: Jens, Anne, Maren Sørensdatter g.m. Anders Smed i Horsens.

32 Maren Jørgensdatter i Ørting. 16.1.1700, side 48.
E: Mads Rasmussen. B: Maren 4. FM: morfar Jørgen Villumsen i Falling.

33 Jens Andersen Norre i Østergård. 26.4.1700, side 50.
E: Anne Andersdatter. B: Anne 23, Anders 19, Mette 13. FM: Thomas Nielsen i Ørting.

34 Christen Rasmussen i Svinballe. 27.4.1700, side 51.
E: Anne Simonsdatter. B: Rasmus 8, Simon 5, Jørgen 2. FM: farfar Rasmus Christensen, morbror Søren Smed i Trustrup.

35 Mads Rasmussen i Ørting. 4.5.1700, side 53.
Enke efter Maren Jørgensdatter, [skifte 16.1.1700 lbnr.32]. B: Maren 4. FM: morfar Jørgen Villumsen i Falling, farbror Hans Rasmussen sst.

36 Jens Lauridsen og hustru i Falling. 6.5.1700, side 55.
B: Maren, Anne, Kirsten. FM: Søren Pedersen i Ålstrup, Bertel Pedersen i Gylling.

37 Rasmus Hofgaard i Gylling. 5.2.1701, side 57.
E: Anne Nielsdatter. B: Gertrud g.m. Søren Jensen, Niels 19.

38 Peder Clemensen i Lerdrup. 2.11.1700, side 59.
A: Kun Søren Clemensen nævnes.

39 Rasmus Falling i Gylling. 2.11.1714, side 61.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Rasmus 13, Steffen 8, Margrethe 5, Søren 3, Niels 1. FM: morfar Søren Steffensen sst.

40 Poul Rasmussen i Brændbygge. 15.4.1715, side 63.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Amstrup. Enkens første ægteskab med [Oluf Rasmussen i Lerdrup, skifte 16.4.1684 lbnr.4]. B: Rasmus Olufsen 52 i Gylling, Poul Olufsen 50 sst, Jens Olufsen 48 i Brændbygge, Bodil Olufsdatter g.m. Niels Pedersen i Lerdrup, Anne Olufsdatter.

41 Mette Sørensdatter i Gylling. 28.5.1715, side 66.
E: Søren Christensen. B: Christen 7, Maren 4, Dorthe 1.

42 Christen Rasmussen i Gylling. 27.6.1715, side 68.
E: Barbara Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen Bager i Gylling. B: Anne 13, Rasmus 11, Kirsten 7. FM: Søren Ibsen sst, Jens Poulsen i Lerdrup.

43 Bodil Pedersdatter i Ålstrup. 27.2.1716, side 70.
E: Søren Hansen. B: Peder 7, Jens 4. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 12.1.1703. B: Karen, Niels, Hans. FM: farbror Rasmus Hansen i Halkær.

44 Rasmus Jensen i Brigsted. 12.10.1716, side 79.
E: Maren Jensdatter. B: Jens 20, Laurids 18, Rasmus 14, Else 7. FM: morbror Just Jensen i Brigsted, farbrors søn Søren Nielsen i Smederup.

45 Kirsten Olufsdatter i Falling. 23.3.1717, side 84.
E: Niels Lauridsen. Af første ægteskab B: Oluf Hansen sst, Christen Hansen i Fensten, Ellen Hansdatter i Amstrup, [Helle] Hansdatter i Gylling.

46 [Navn mgl.] i Amstrup. 31.3.1717, side 89, 93.
E: Anders Villumsen. B: Søren, 3 døtre. FM: Jacob Nielsen i Stensballe.

47 Niels Lauridsen i Falling. 2.7.1717, side 91.
Enkemand efter [Kirsten Olufsdatter], skifte 23.3.1717 lbnr.45. A: bror Jacob Lauridsen i Århus, bror Hans Lauridsen i Falling.

48 Morten Jensen i Gylling. 4.1.1718, side 94.
E: Anne Jensdatter. B: Anne 13, Kirsten 7, Johanne 4, Jens 6 mdr.

49 Maren Sejersdatter i Gylling. 16.12.1717, side 96.
E: Peder Houmann. B: Niels i Søby, Søren, Hans, Sejer 15, Anne g.m. Hans Rasmussen i Torrild, Ellen g.m. Jacob Rasmussen i Gylling, Maren 14.

50 Sidsel Simonsdatter i Gylling. 16.12.1717, side 98.
E: Jens Jensen. B: Niels 5, Karen 4.

51 Poul [sTerkildsen] Ulkær i Gylling. 15.5.1718, side 101.
E: Birgitte Sørensdatter. B: Søren sst, Maren, der ægter Just Jensen i Ørting, Hans 11, Johanne 7. FM: Niels Amstrup i Amstrup.

52 Hans Pedersen i Sødrup. 26.2.1718, side 102.
E: Anne Nielsdatter. B: Kirsten 29, Johanne 23, Peder 20, Niels 18, Maren 14, Jørgen
11.

53 Jens Jørgensen på Alrø. 17.2.1719, side 105.
E: Sidsel Sørensdatter. B: Jørgen 5. Af første ægteskab B: Jens 24, Anne 14, Laurids 13, Thyra Jensdatter 11. FM: Peder Smed, Anders Jørgensen, Eskild Sørensen.

54 Hans Jørgensen i Torrild. 7.3.1719, side 108.
E: Anne Simonsdatter. B: Niels 3. FM: farbror Mikkel Jørgensen.

55 Karen Sørensdatter i Ålstrup. 14.1.1720, side 111.
E: Niels Sørensen. B: Søren 17, Lisbeth 14, Maren 12, Anne 9. FM: Søren Sørensen i Vadsmølle, Søren Jensen i Ålstrup, Søren Jensen i Ørting.

56 Hans Steffensen i Ørting. 4.4.1721, side 113.
E: Anne Jørgensdatter. A: mor Karen Hansdatter, søster Maren Steffensdatter. FM: Rasmus Kjeldsen i Gylling.

57 Anne Rasmusdatter Skytte i Falling. 25.4.1720, side 115.
E: Oluf Hansen. Af første ægteskab B: Christen Pedersen i Norge, død. B: 1 datter. FM: afdødes søskendebarn Peder Jensen i Falling.

58 Anne Jensdatter i Ørting. 14.10.1720, side 122.
E: Søren Olufsen Skrædder. B: Karen 24, Jens 17, Oluf 12.

59 Rasmus Sørensen Paaske Ladefoged i Ålstrup. 12.6.1720, side 124.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Niels 7, Søren 5, Hans 2, Rasmus nyfødt. FM: farbror Søren Sørensen Paaske i Fensten, Søren Jensen Smed. Af enkens første ægteskab B: Kirsten Nielsdatter, Anne Nielsdatter. FM: morbror Mikkel Hansen i Grumstrup.

60 Esben Jørgensen i Ørting. 25.3.1721, side 131.
E: Maren Rasmusdatter. B: Jørgen 13, Rasmus 9, Bodil 6. FM: farbror Hans Jørgensen.

61 Anne Rasmusdatter i Hundslund. 15.6.1721, side 133.
E: Niels Post. B: Birgit 13, Karen 15, Rasmus 13, Maren 9, Anne 7, Dorthe 5.

62 Kirsten Pedersdatter i Gylling. 19.11.1721, side 136.
E: Hans Rasmussen. A: forældre Peder Jensen og Anne Hansdatter.

63 Søren Andersen i Gylling. 17.11.1721, side 138.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Erik Sørensen. A: mor Maren Sørensdatter i Hundslund, søskende Rasmus Andersen, der tjener i Lerdrup, Anne Andersdatter g.m. Peder Jørgensen i Hundslund.

64 Anne Rasmusdatter i Gylling. 20.2.1722, side 139.
E: Jens Poulsen. B: Rasmus 24, Poul 19, Barbara 13. FM: mors søskendebarn Niels Brøgger i Gylling, Søren Hansen sst.

65 Rasmus Steffensen i Gylling. 14.4.1722, side 141.
E: Anne Jørgensdatter. B: Jørgen, Hans i Torrild, Jacob g.m. Ellen Pedersdatter, Anne g.m. Anders Houmann i Gylling, Maren g.m. Niels Pedersen Smed i Søby, Margrethe g.m. Søren Pedersen sst, Johanne g.m. Søren Pedersen i Gylling, bror til ovennævnte Ellen Pedersdatter.

66 Anders Thomsen i Ørting. 29.4.1722, side 143.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Anders Nielsen. B: Jacob, Thomas, Anne. FM: farbror Niels Thomsen sst.

67 Søren Jensen i Ørting. 29.4.1722, side 145.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Sørensen i Ålstrup. B: Jens, Maren 24, Mette 21, Jørgen 13. FM: mosters mand Christen Thomsen sst.

68 Mikkel Nielsen i Ørting. 29.4.1722, side 147.
E: Anne Hansdatter. B: Niels 22, Karen 18, Anne 17, Hans 16, Frands 12, Rasmus 10, Maren 6.

69 Henning Clausen, hovmester i Gylling. 8.6.1722, side 150.
Registrering. Ingen arvinger nævnt.

70 Jørgen Christensen i Amstrup. 20.6.1722, side 153.
E: Kirsten Andersdatter. LV: bror Søren Andersen. B: Else 4, Mette 1. FM: fars morbror Morten Pedersen i Lerdrup. Jeppe Christensen fra Åkær overtager fæstet.

71 Hans Rasmussen i Gylling. 15.10.1713, side 154.
E: Karen Hansdatter. A: mor Helle Hansdatter, søskende Rasmus Rasmussen i Falling, Barbara Rasmusdatter g.m. Niels Bager i Gylling, Maren Rasmusdatter g.m. Søren Ibsen sst.

72 Bertel Pedersen i Gylling. 15.2.1723, side 155.
E: Anne Ibsdatter. B: Peder sst, Niels sst, Johanne g.m. Mikkel Rasmussen sst, Kirsten g.m. Anders Jørgensen på Alrø, Maren g.m. Jacob Ibsen i Gylling, der fæster gården.

73 Anne Christensdatter i Gylling. 15.2.1723, side 158, 206.
E: Hans Kjeldsen. B: Steffen 6 uger. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter. B: Karen 23, Maren 19, Rasmus 17, Anne 14, Johanne 6. FM: Søren Rasmussen sst, Søren Steffensen sst.

74 Rasmus Madsen i Ørting. 15.4.1723, side 159.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jørgen Simonsen sst. Ingen arvinger.

75 Rasmus Jørgensen i Svinballe. 8.1.1723, side 160.
[Enkemand efter Maren Rasmusdatter]. Forlovet med Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Mortensen i Hundslund, Rasmus Christensen, der ægter og fæster. B: Karen 12, Rasmus 11, Jørgen 9, Steffen 5. FM: Peder Sørensen i Kærsgårde. (Sml. lbnr.94).

76 Christen Christensen i Lerdrup. 22.2.1724, side 164.
E: Anne Poulsdatter. LV: Jens Poulsen i Gylling. A: søster Anne Christensdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Amstrup, søster Sidsel Christensdatter, enke efter Ove Ovesen i Søby. LV: Mikkel Rasmussen sst, søster Maren Christensdatter. g.m. Esben Hansen i Lundhuset. Arv i boet efter afdødes forældre, skifte 10.1.1696.

77 Oluf Smed og hustru Anne Rasmusdatter i Lerdrup. 24.3.1724, side 169, 176.
Hans A: søskende Dorthe Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen på Alrø, Jens Sørensen på Tunø, Maren Sørensdatter sst, Anne Sørensdatter sst. ved datter Dorthe Joensdatter, Helle Sørensdatter i Bjerre herred
Hendes A: fars søskende Clemen Pedersen i Lerdrup, død. 2B: Anne, Dorthe, Anders Pedersen i Trustrup, Søren Pedersens børn i Oldrup, Mette Pedersdatter børn i Gylling, Maren Pedersdatter børn sst, Kirsten Pedersdatters børn i Terp, Anne Pedersdatters børn på Endelave.

78 Anne Christensdatter i Gylling. 21.4.1724, side 170.
E: Søren Knudsen. B: Christen 23, Birgitte 21, Dorthe 18, Maren 15, Ingeborg 12. FM: morbror Søren Christensen, snedker i Gylling.

79 Jens Pedersen Clemensen i Gylling. 21.4.1724, side 172.
E: Karen Sørensdatter. B: Niels Jensen, Maren Jensdatter g.m. Christen Nielsen sst, Anne Jensdatter g.m. Niels Simonsen sst, Mette Jensdatter g.m. Niels Jensen på Alrø, Karen Jensdatter g.m. Hans Sørensen i Gylling, der fæster gården, Johanne Clemensdatter g.m. Oluf Sørensen i Smederup, Kirsten Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Fensten, Margrethe Clemensdatter 27, Maren Jensdatter 24, Peder Jensen 22.

80 Niels Eriksen i Bjerager. 13.6.1724, side 173.
E: Anne Thomasdatter. LV: Erik Jensen i Drammelstrup. B: Thomas 30, Anne g.m. Rasmus Rasmussen i Bjerager, Maren 24 sst.

81 Jens Rasmussen Smed i Saksild. 13.6.1724, side 174.
E: Ellen Jensdatter. LV: Niels Nielsen sst. A: søskende Kirsten Rasmusdatter 25, Margrethe Rasmusdatter 23, Rasmus Rasmussen 17. FM: farbror (fejl for morbror?) Dines Jensen, Jacob Thuesen, Niels Nielsen Smed i Saksild.

82 Johanne Nielsdatter i Lerdrup. 16.6.1724, side 179.
B: Maren Sørensdatter.

83 Johanne Bertelsdatter i Gylling. 21.6.1724, side 180.
E: Mikkel Rasmussen. B: Mette 19, Bertel 8, Anne 6. FM: Jacob Ibsen sst.

84 Peder Houmann i Gylling. 21.6.1724, side 182.
B: Niels Pedersen i Søby, Søren Pedersen, der fæster gården, Hans Pedersen i Torrild, Sejer Pedersen i Gylling, Anne Pedersdatter g.m. Hans Rasmussen i Torrild, Ellen Pedersdatter g.m. Jacob Rasmussen i Gylling, Maren Pedersdatter 21. (Sml. lbnr.49).

85 Knud Kjeldsen i Gylling. 21.6.1724, side 183.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Karen 24, Maren 20, Kirsten 18, Birgitte 10. FM: Hans Kjeldsen sst.

86 Oluf Skrædder i Gylling. 21.6.1724, side 185.
E: Anne Pedersdatter. B: Christen 10, Karen 7, Peder 6, Maren 4.

87 Karen Rasmusdatter i Gylling. 4.8.1724, side 185.
E: Niels Christensen Brøgger. B: Christen 24, Maren 19, Rasmus 11. FM: Jens Ibsen i Gylling, Mogens Pedersen i Randlev.

88 Peder Mogensen i Falling. 25.10.1724, side 186.
E: Helle Rasmusdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Karen, Mogens, Rasmus, Hans.

89 Anne Sørensdatter i Gylling. 8.11.1724, side 188.
E: Hans Pallesen. A: søskende Maren Sørensdatter i Fensten. LV: datters mand Rasmus Mortensen sst, Karen Sørensdatter i Gylling, enke efter Jens Clemensen , [skifte 21.4.1724 lbnr.79], Jeppe Sørensen, død. 4B: Søren Ibsen, Jens Ibsen, Jacob Ibsen, Maren Ibsdatter g.m. Jens Rasmussen i Gylling.

90 Anne Sørensdatter i Ålstrup. 9.11.1724, side 190.
Enke efter Jens Smed. B: Niels Jensen Smed, død. 2B: Kirsten 19, Anne 18. FM: fars morbror Søren Sørensen i Vadsmølle, Karen Jensdatter g.m. Søren Hansen, der nu har gården i fæste, Søren Jensen på Alrø, der havde gården i fæste før Søren Hansen, Maren Jensdatter g.m. Mikkel Sørensen i Rørt, Ellen Jensdatter 38.

91 Niels Pedersen i Hundslund. 22.6.1725, side 202.
E: Mette Sørensdatter. LV: Enevold Thomsen i Tvingstrup, der ægter. B: Anne 3. FM: farbror Peder Pedersen i Torup. Af første ægteskab B: Birgitte 19, Karen 18, Rasmus 16, Maren 12, Anne 10, Dorthe 8.

92 Peder Lauridsen Brændbygge i Brændbygge. 23.3.1726, side 207.
Enkemand efter [Anne Rasmusdatter], skifte 14.2.1698 lbnr.22. B: Laurids Pedersen i Ørting, Rasmus Pedersen, ladefoged på Tyrrestrup, Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Kysing. 1B: Søren 11, nu i Brændbygge, Anne Pedersdatter g.m. Jesper Andersen i Brændbygge, der fæster gården, Maren Pedersdatter g.m. Søren Jensen Buch i Falling.

93 Laurids Mogensen i Falling. 5.8.1726, side 213.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Poulsen sst. B: Margrethe 17, Mogens 15, Peder 12, Christen 7.

94 Gertrud Villumsdatter i Kærsgårde. 19.3.1727, side 216.
E: Peder Sørensen Nørgaard. Af første ægteskab B: datter, død. 2B: Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Madsen i Fensten, Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Jørgensen i Svinballe, skifte 8.1.1723 lbnr.75. 4B: Karen, Rasmus, Jørgen, Steffen.

95 Oluf Simonsen i Saksild. 2.7.1727, side 220.
E: Anne Madsdatter. B: 2 drenge og 6 piger.

96 Johanne Rasmusdatter i Amstrup. 5.11.1727, side 222.
E: Villum Andersen. A: halvbror Poul Terkildsen i Gylling, død. 4B: Søren, Hans, Maren, Johanne, halvbror Niels Terkildsen i København, død. 1B: Rasmus sst, halvsøster Anne Terkildsdatter i Fensten, halvsøster Mette Terkildsdatter i København.

97 Mette Pedersdatter i Gylling. 13.12.1727, side 225.
E: Mogens Rasmussen Smed. B: Karen 22, Sidsel 16, Peder 6. FM: Hans Esbensen i Søby, Jens Ibsen i Gylling.

98 Morten Pedersen i Lerdrup. 5.4.1728, side 228.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Poulsen sst. B: Poul 24, Peder 21, Søren 16, Margrethe g.m. Anders Jensen i Trustrup, Mette g.m. Jørgen Madsen i Gylling, Maren 13. Arv i boet til afdødes brorsøn Peder Christensen.

99 Hans Jørgensen i Ørting. 21.6.1728, side 231.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Esben Hansen i Lundhuset. A: søskende Jens Jørgensen i Torsted i Hatting herred, Poul Jørgensen i Amstrup, Rasmus Jørgensen i Ørting.

100 Jørgen Poulsen i Lerdrup. 28.9.1728, side 234, 241.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Søren Steffensen i Gylling. B: Poul 20, Maren 18, Søren 15, Juul 11, Margrethe 4. FM: farbrødre Rasmus Poulsen i Lerdrup, Jens Poulsen sst, Søren Poulsen i Falling.

101 Anne Jensdatter i Gylling. 2.10.1728, side 236.
E: Peder Hansen Godsk. B: Morten. Første ægteskab med [Morten Jensen, skifte 4.1.1718 lbnr.48]. B: Anne, Kirsten, Johanne, Jens.

102 Birgitte Simonsdatter i Gylling. 28.1.1729, side 236.
E: Hans Peder Joensen. Af første ægteskab B: Anne Sørensdatter 24, Maren Sørensdatter 19. FM: morbrødre Mogens Simonsen sst, Niels Simonsen sst.

103 Kirsten Jespersdatter i Svinballe. 15.2.1729, side 237.
E: Jens Christensen Smed. A: bror Anders Jespersen i Amstrup, søster g.m. Peder Jensen i Falling, søster ved søn Jesper Christensen i Amstrup, brorsøn Rasmus Jensen i Falling, søsterdatter g.m. Peder Lauridsen i Amstrup, søsterdatter g.m. Niels Rasmussen i Gangsted.

104 Laurids Pedersen i Brændbygge. 25.3.1729, side 239.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Jørgensen i Saksild, der ægter. B: Anders 6, Peder 2. FM: Jesper Andersen i Brændbygge. Enkens første ægteskab med [Anders Thomsen i Ørting, skifte 29.4.1722 lbnr.66]. B: Jacob, Thomas, Anne. FM: Anders Thomsen.

105 Søren Hansen i Ålstrup. 21.5.1729, side 243, 249.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Hans Madsen sst. B: Anne. FM: farbror Rasmus Hansen i Halkær. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 12.1.1703. B: Karen, Niels, Hans. Andet ægteskab med [Bodil Pedersdatter], skifte 27.2.1716 lbnr.43. B: Peder, Jens.

106 Christen Jensen i Ørting. 23.5.1729, side 245.
E: Anne Jørgensdatter. LV: bror Juul Jørgensen i Halkær. A: søskende Peder Jensen i Falling. Rasmus Jensen i Amstrup, død. 1B: Maren g.m. Simon Pedersen i Amstrup, Anne Jensdatter, død, var g.m. Morten Andersen i Ørting. 1B: Maren.

107 Christen Nielsen i Gylling. 14.5.1729, side 251.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Christensen Brøgger i Gylling. B: Niels 27, Anne 23, Maren 17. FM: Niels Simonsen i Gylling.

108 Johanne Jensdatter i Gylling. 9.3.1729, side 256.
E: Hans Jørgensen Fisker. B: Jørgen. FM: morfar Jens Pedersen, hyrde sst.

109 Niels Pedersen i Gylling. 9.3.1729, side 258.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Jørgensen Fisker sst. B: Johanne. FM: Hans Pedersen sst.

110 Søren Poulsen i Gylling. 13.1.1730, side 259.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Peder Jørgensen sst. B: Johanne 7, Maren 4, Anne 6 mdr. FM: fars morbror Jens Sørensen sst.

111 Jacob Rasmussen Thuesen i Saksild. 28.1.1730, side 260.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Oluf Jensen, degn sst. B: Rasmus 8, Anne 7, Mikkel 3, Birgitte 2. FM: farbror Simon Thuesen i Saksild. (Sml. lbnr.81).(Sml. Rathlousdal skifteuddrag lbnr.149).

112 Peder Jørgensen i Gylling. 7.4.1730, side 267.
E: Johanne Hansdatter. LV: Rasmus Hansen sst. B: Rasmus, Marie. [Af enkens første ægteskab] B: Hans Jørgensen. FM: morbror Jeppe Rasmussen Falling.

113 Søren Pedersen i Gylling. 2.5.1730, side 268.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Hans Sørensen sst, Søren Nielsen i Amstrup, der ægter og fæster. B: Hans 5, Peder 3, Jens 2. FM: farbror Rasmus Pedersen Falling i Gylling.

114 Jens Rasmussen i Gylling. 10.5.1730, side 269, 273.
E: Maren Ibsdatter, der har siddet i uskiftet bo. LV: Søren Ibsen sst. B: Rasmus 25, Søren 21, Niels 19, Hans 13, Anne g.m. Oluf Rasmussen i Gylling, Barbara 10. FM: Rasmus Hansen sst.

115 Maren Pedersdatter i Gylling. 10.5.1730, side 271.
E: Rasmus Christensen Markmand. B: Kirsten 21. FM: Peder Jensen i Gylling. [Af første ægteskab B]: Maren Christensdatter g.m. Mogens Pedersen i Ålstrup.

116 Oluf Sørensen i Gylling. 10.5.1730, side 272.
E: Else Sørensdatter. B: Søren, Peder. FM: Søren Jespersen sst.

117 Niels Thomsen i Ørting. 16.5.1730, side 275.
E: Bodil Pedersdatter. LV: far Peder Jensen i Torrild. B: Thomas 3, Peder 1. FM: Anders Norge i Ørting. Af første ægteskab B: Anne 13, Margrethe 10. FM: Anders Nielsen, ladefoged på Åkær.

118 Just Jensen i Gylling. 19.5.1730, side 276.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Rasmus Sørensen sst, Jørgen Sørensen sst, der ægter og fæster. B: Poul 19, Jens 10, Mette 6. FM: født værge Rasmus Ålstrup i Ørting.

119 Maren Jørgensdatter i Gylling. 25.9.1730, side 277.
Enke efter Søren Poulsen, skifte 13.1.1730 lbnr.110. Forlovet med Sejer Pedersen. B: Johanne 8, Maren 6. FM: Rasmus Hansen sst, morbror [fejl for farbror?] Hans Poulsen.

120 Karen Rasmusdatter i Gylling. 9.12.1730, side 278.
E: Jens Ibsen. [Af første ægteskab] B: Rasmus Hansen 27, Hans Hansen 22. FM: morbrødre Søren Rasmussen sst, Jesper Rasmussen sst.

121 Rasmus Rasmussen Norge i Ørting. 14.2.1731, side 279.
E: Karen Eriksdatter. LV: Erik Bertelsen i Gosmer. A: søster Anne Rasmusdatter i Ørting, brorbørn Maren Andersdatter g.m. Rasmus Hansen Bødker sst, Ellen Andersdatter g.m. Jens Rendsborg sst.

122 Oluf Hansen i Falling. 4.7.1731, side 280.
Enkemand efter Anne Rasmusdatter, skifte 25.4.1720, lbnr.57. A: bror Christen Hansen i Fensten, søster Maren Hansdatter g.m. Hans Kjeldsen på Alrø, søster Ellen Hansdatter, død. 3B: Clemen Pedersen i Amstrup, Maren Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Falling, Kirsten Pedersdatter, søster Helle Hansdatter i Gylling, død. 3B: Rasmus Rasmussen, der har gården i fæste, Barbara Rasmusdatter g.m. Niels Bager i Gylling, Maren Rasmusdatter g.m. Søren Ibsen sst.

123 Karen Eriksdatter i Ørting. 13.1.1733, side 286.
E: Christen Nielsen. A: søster Anne Eriksdatter i Fensten ved søn Erik Bertelsen, søster Johanne Eriksdatter g.m. Frands Smed på Alrø.

124 Rasmus Rasmussen i Ørting. 20.6.1733, side 287.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Peder Jacobsen i Randlev. B: Hans 17, Jacob 15, Anne 5. FM: farbror Peder Rasmussen i Ørting. Af første ægteskab B: Anders, Peder, Anne g.m. Hans Sørensen Snedker i Ålstrup, Birgitte 21.

125 Peder Smed i Lerdrup. 21.12.1733, side 289.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jeppe Jørgensen i Halkær. B: Kirsten g.m. Rasmus Rasmussen i Sondrup, Peder i Amstrup, Maren 12.

126 Rasmus Hansen i Halkær. 22.1.1734, side 291.
E: Maren Lauridsdatter. LV: svoger Ernst Ludvig Dencker i Alken. B: Anne 18. FM: fars søstersøn Rasmus Bjerager i Ørting. Første ægteskab med Maren Ovesdatter, skifte 2.5.1711. B: Maren g.m. Mogens Pedersen i Falling, Sidsel g.m. Hans Pedersen i Hadrup.

127 Kirsten Sørensdatter i Falling. 31.5.1734, side 295.
E: Jørgen [Jensen] Alrø. B: Rasmus 7. FM: farbror Mourids Eriksen i Ålstrup.

128 Anne Hansdatter i Ørting. 1.7.1734, side 296.
E: Jens Sjelle. Første ægteskab med [Mikkel Nielsen sst, skifte 29.4.1722 lbnr.68]. B: Niels, Hans, Frands, Rasmus, Karen, Anne g.m. Søren Norge i Amstrup, Maren 19.

129 Peder Sørensen Nørgaard og hustru Gertrud Villumsdatter i Kærsgårde. 28.8.1734, side 297.
Hans A: søster Anne Sørensdatter g.m. Oluf Nielsen Nørgaard i Sondrup, søster Maren Sørensdatter g.m. Peder Sørensen i Ålstrup.
Hendes A: Første ægteskab med [Rasmus Sørensen i Kærsgårde, skifte 1691 lbnr.13]. 2B: Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Jørgensen i Svinballe, [skifte 8.1.1723, lbnr.75]. 4B: Karen g.m. Anders Nielsen, ladefoged på Åkær og bor i Kærsgårde, Rasmus, Jørgen, Steffen, Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Madsen i Fensten. 3B: Maren, Rasmus, Anne g.m. Morten Mikkelsen i Fensten.

130 Rasmus Christensen i Gylling. 18.11.1734, side 309.
E: Else Sørensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Maren 2. Første ægteskab med [Maren]. B: Maren g.m. Jens Justesen sst, Johanne g.m. Anders Pedersen i Torrild, Kirsten forlovet med Hans Pedersen i Svinballe.

131 Margrethe Sørensdatter i Gylling. 22.9.1734, side 310.
E: Jens Ibsen den yngre. B: Margrethe 7, Anne 4, Ellen 2. FM: morbrødre Hans Sørensen sst, Poul Sørensen i Lerdrup.

132 Anne Jensdatter i Ørting. 5.2.1735, side 311.
E: Frands Jensen. B: Maren forlovet med Jens Sørensen, der fæster gården.

133 Anne Jacobsdatter i Ørting. 18.3.1735, side 311.
E: Niels Nielsen. Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen sst, skifte 20.6.1733 lbnr.124]. B: Hans 19, Jacob 17, Anne 6. FM: mosters mand Mogens Simonsen i Gylling.

134 Poul Mortensen i Lerdrup. 20.3.1735, side 314.
E: Karen Nielsdatter. LV: far Niels Simonsen i Gylling. B: Mads 6 mdr. FM: farbror Peder Mortensen i Lerdrup.

135 Juul Jørgensen i Halkær. 30.6.1736, side 317, 327.
E: Kirsten Ovesdatter. LV: Mogens Pedersen i Falling. A: søster Anne Jørgensdatter, enke efter Christen Jensen i Ørting, [skifte 23.5.1729 lbnr.106] LV: Jesper Andersen i Brændbygge, halvbror Poul Jørgensen i Lerdrup, død. 6B: Rasmus Poulsen, Jens Poulsen, Jørgen Poulsen sst, [skifte 28.9.1728 lbnr.100]. 5B: Poul, der har gården i fæste, Maren g.m. Hans Hansen i Søby, Søren 20, Juul 18, Margrethe 14. FM: stedfar Peder Jensen i Lerdrup, Søren Poulsen i Falling, Anne Poulsdatter, enke efter Morten Pedersen i Lerdrup, [skifte 5.4.1728 lbnr.98]. LV: Jens Pedersen sst, Maren Poulsdatter g.m. Søren Mortensen i Halling, halvsøsters datters slegfreddatter Maren Rasmusdatter g.m. Simon Pedersen i Amstrup.

136 Rasmus Bødker i Falling. 5.8.1736, side 323.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jesper Pedersen sst. B: Maren 15, Anne 14, Jens 11, Mette 6, Peder 3, Kirsten 9 uger. FM: farbror Jens Jensen Buch.

137 Peder Rasmussen i Gylling. 9.8.1736, side 325.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen, der ægter. B: Anne 4, Dorthe 6 mdr. FM: Rasmus Rasmussen sst.

138 Johan Gelting i Gylling. 9.5.1736, side 326.
Ingen arvinger nævnes.

139 Else Sørensdatter i Gylling. 10.11.1736, side 328.
E: Jacob Sørensen. B: Margrethe 1. Første ægteskab med [Oluf Sørensen sst, skifte 10.5.1730 lbnr.116]. 2B: Søren Olufsen, Peder Olufsen, Oluf Andersen 9 [uden for ægteskab]. Andet ægteskab med Rasmus Christensen sst, [skifte 18.11.1734 lbnr.130]. B: Maren 4. FM: Hans Sørensen Holm sst. Børnene opdrages hos moster Anne Sørensdatter g.m. Søren Hansen i Odder.

140 Peder Sørensen i Ålstrup. 7.1.1737, side 330.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Ibsen sst. B: Maren 40, Kirsten 37, Søren 34, Karen 27. FM: født værge Rasmus Pedersen i Falling. Arv i boet efter Peder Sørensen i Kærsgårde, skifte 28.8.1734 lbnr.129.

141 Johanne Simonsdatter i Falling. 19.9.1737, side 334.
E: Rasmus Jensen. A: bror Mikkel Simonsen i Krogstrup, brordatter Else Nielsdatter g.m. Hans Knudsen i Torrild, søster Anne Simonsdatter g.m. Joen Frederiksen sst, søsterdatter Karen Joensdatter g.m. Anders Johansen sst.

142 Peder Nielsen i Ålstrup. 10.10.1737, side 337.
E: [Maren Ibsdatter]. LV: Hans Sørensen Holm i Gylling, Jacob Sørensen sst, der ægter. B: Niels. FM: Søren Ibsen i Ålstrup.

143 Christen Thomsen i Ørting. 18.11.1737, side 338.
E: Mette Sørensdatter. LV: Enevold Frederiksen. A: brordatter Maren Jensdatter i Vorning, født i Vinge på Tjele gods.

144 Maren Jensdatter i Amstrup. 24.5.1738, side 343.
E: Jesper Christensen. B: Anne.

145 Poul Sørensen i Lerdrup. 3.6.1738, side 345.
E: Anne Olufsdatter. A: søskende Anne Sørensdatter g.m. Jørgen Mortensen i Gylling, Niels Sørensen sst, Hans Sørensen sst, Steffen Sørensen sst, Jacob Sørensen sst, [Margrethe Sørensdatter, skifte 22.9.1734 lbnr.131], var g.m. Jens Ibsen sst, Else Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Lerdrup, Anne Margrethe Sørensdatter g.m. Jens Poulsen sst.

146 Niels Sørensen i Svinballe. 27.6.1738, side 347.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Sørensen i Kærsgårde. B: Maren g.m. Jørgen Elkær i Svinballe, Anne g.m. Peder Pedersen i Haldrup, Karen 20, David 18.

147 Niels [Christensen] Brøgger i Gylling. 1.7.1738, side 351.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Karen 13, Niels 6. FM: morbror Peder Jensen i Lerdrup. Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 4.8.1724 lbnr.87] B: Christen Nielsen på Sjælland, død, Maren Nielsdatter g.m. Jens Pedersen Kræmmer, Rasmus Nielsen i Gylling.

148 Karen Andersdatter i Gylling. 1.7.1738, side 354.
E: Søren Jensen. B: Margrethe 10 uger.

149 Jeppe Christensen i Amstrup. 29.12.1738, side 355.
E: Kirsten Andersdatter. LV: bror Søren Andersen i Brigsted. B: Maren 14, Ellen 12, Anne 10, Jørgen 3. FM: mors halvbror Villum Andersen i Amstrup. Enkens første ægteskab med Jørgen Christensen, skifte 20.6.1722 lbnr.70.

150 Anne Dorthe Jørgensdatter i Ørting. 5.3.1739, side 358.
E: Frederik Sørensen. A: søster Maren Jørgensdatter i Fredericia.

151 Maren Jørgensdatter i Ålstrup. 7.2.1740, side 358.
B: Søren Jørgensen, har haft gården i fæste, hvor afdøde har haft ophold i 30 år, men for 8 år siden afstået den til sin søsterdatter [Bodil Christensdatter] g.m. Anders Nielsen, Maren Jørgensdatter g.m. Jens Pedersen i Ustrup, Hans Jørgensen i Ørridslev, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 8.10.1728 lbnr.1363]. 5B: Kirsten, Edel, Jørgen, Maren, Inger. FM: stedfar Søren Christensen sst. (Sml. lbnr.153).

152 Eskild Rasmussen i Saksild. 6.7.1740, side 361.
A: bror Simon Rasmussen sst, bror Jacob Rasmussen død. 4B: Rasmus, Mikkel, Anne, Birgitte. FM: stedfar Niels Pedersen i Saksild, søster Anne Rasmusdatter g.m. Søren Pøel i Assedrup, søster Margrethe Rasmusdatter g.m. Søren Andersen i Nølev, søster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Jørgen Sørensen i Dyngby. 1B: Sidsel. FM: Rasmus Rasmussen i Saksild.

153 Søren Jørgensen i Ålstrup. 9.5.1741, side 366.
A: søster Maren Jørgensdatter g.m. Jens Pedersen i Ustrup, bror Hans Jørgensen i Ørridslev, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 8.10.1728 lbnr.1363]. 5B: Kirsten, Edel, Maren, Inger Jørgen 18. FM: stedfar Søren Christensen sst, morbror Rasmus Jensen i Ørridslev. Til stede var ovennævnte Maren Jørgensdatters 4 børn: Bodil Christensdatter g.m. Anders Nielsen, der har gården i fæste, Maren Christensdatter g.m. Mathias Christensen i Ustrup, Anne Jensdatter, Inger Jensdatter. (Sml. lbnr.151).

154 Søren Jensen på Alrø. 16.5.1741, side 369.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: bror Eskild Sørensen. B: Søren 19, Johanne 17, Anne 16, Jens 14, Kirsten 9, Johanne 7. FM: Peder Jensen Smed på Alrø.

155 Anne Pedersdatter i Brændbygge. 7.2.1742, side 372.
E: Jesper Andersen. B: Peder 18, Anders 17, Jens 14, Anne 14, Birgitte 8, Else 6, Anne 3.

156 Thomas Nielsen og hustru Margrethe Jensdatter i Bjerager. 16.3.1742, side 374, 381.
B: Niels 13, Anne 12 forlovet med Rasmus Rasmussen i Kærsgårde, der fæster gården, Jens 9, Rasmus 6, Maren 2. FM: faster Maren Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Bjerager, morbror Rasmus Jensen i Rude Hovgård, moster Maren Jensdatter g.m. Ingild Andersen i Saksild.

157 Jørgen Rasmussen Holm i Gylling. 16.5.1742, side 380.
A: søskende Jacob Rasmussen Holm, Hans Rasmussen Holm i Torrild, Anne Rasmusdatter, enke efter Anders Houmann i Gylling. LV: Christen Mortensen sst, Maren Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen Smed i Søby, Margrethe Rasmusdatter g.m. Søren Pedersen sst, Johanne Rasmusdatter g.m. Søren Pedersen i Gylling.

158 Jens Pedersen Kræmmer i Gylling. 25.9.1742, side 385.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Mortensen sst. B: Maren 12, Karen 7. FM: Rasmus Nielsen Brøgger i Gylling.

159 Maren Rasmusdatter i Ålstrup. 20.3.1742, side 388.
E: Hans Madsen. B: Mads 17, Rasmus 6, Anne, Else, Margrethe. FM: mosters mand Søren Nielsen.

160 Jesper Andersen i Brændbygge. 1.2.1743, side 389.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 7.2.1742 lbnr.155]. B: Peder 19, Anders 18, Jens 15, Anne 15, forlovet med Morten Rasmussen, der fæster gården, Birgitte 10, Else 8, Anne 5. FM: Jesper Christensen, Jacob Andersen i Amstrup.

161 Anders Nielsen og hustru Bodil Christensdatter i Ålstrup. 21.2.1743, side 390.
B: Christen 10, Niels 8. FM: morfar Jens Pedersen i Ustrup, farbror Hans Nielsen i Bygholm Mølle, farbror Søren Nielsen i Gylling, Hans Jørgensen sst.

162 Simon Nielsen i Gylling. 25.2.1743, side 415.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jensen i Søby, Jens Sørensen i Ålstrup, der ægter og fæster. B: Jørgen 13, Niels 11, Anne 7, Hans 2. FM: farbrødre Søren Nielsen i Amstrup, Jens Nielsen i Gylling.

163 Jørgen [Jensen] Alrø i Falling. 28.2.1743, side 416.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Mortensen i Gosmer. Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter, skifte 31.5.1734 lbnr.127]. B: Rasmus 16. FM: farbror Peder Jensen Alrø i Lerdrup.

164 Christen Pedersen Pallesen i Gylling. 19.4.1743, side 417.
A: bror Søren Pallesen, død. 2B: Peder, Jens. FM: stedfar Søren Nielsen i Gylling, søskende Rasmus Pedersen Pallesen, Niels Pallesen i Gangsted, Hans Pallesen, Anne Pedersdatter, enke efter Jens Simonsen. LV: Dines [Ovesen] Guldberg, Maren Pedersdatter, Birgitte Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen, Karen Pedersdatter.

165 Anne Jensdatter i Ørting. 28.3.1743, side 420.
Enke efter Søren Olufsen. B: Anne, Mette, Jens sst, Oluf i Bjerager. FM: morbror Rasmus Jensen i Ørting.

166 Peder Bentsen i Gylling. 24.7.1743, side 422.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: stedfar Just Pedersen sst. B: Bent 5, Karen 3, Dorthe 1. FM: mors farbror Rasmus Kjeldsen i Gylling.

167 Christen Smed i Amstrup. 10.11.1743, side 425.
E: Kirsten Jørgensdatter. B: Peder, Johanne.

168 Anne Poulsdatter i Lerdrup. 17.2.1744, side 427.
E: Peder Nielsen. B: Poul 5, Anne 2. FM: morbror Oluf Poulsen i Gylling.

169 Anne Sørensdatter i Ørting. 26.4.1744, side 428.
E: Jens Nielsen Smed. B: Jørgen 14, Sidsel 7, Maren 5. FM: farbror Jens Nielsen i Amstrup.

170 Frederik Smed i Gylling. 7.8.1745, side 429.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Poulsen sst. B: Karen 16, Peder 14, Anders 11, Birgitte 9, Jens 7, Johanne 4.

171 Søren Ibsen i Gylling. 10.8.1745, side 431.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Bager sst. B: Barbara 28 g.m. Jacob Mogensen sst, Helle 25 g.m. Søren Pedersen, der fæster gården, Johanne 22, Anne 19, Maren 16, Rasmus 10. FM: farbror Jens Ibsen i Gylling.

172 Rasmus Poulsen, tjenestekarl i Lerdrup. 10.6.1745, side 432.
A: bror Jens Poulsen sst, bror Jørgen Poulsen sst, [skifte 28.9.1728 lbnr.100], var g.m. Ellen Sørensdatter nu g.m. Peder Jensen sst. 5B: Margrethe Jørgensdatter, Poul Jørgensen i Halkær, Søren Jørgensen, Juul Jørgensen, [Maren Jørgensdatter] g.m. Hans Hansen i Søby, bror Søren Poulsen i Falling, Anne Poulsdatter i Lerdrup, [enke efter Morten Pedersen i Lerdrup, skifte 5.4.1728 lbnr.98] ved søn Søren Mortensen i Gylling, søster Maren Poulsdatter, enke efter Søren Mortensen i Halling ved søn Poul Sørensen sst. (Sml. lbnr.135).

173 Niels Andersen i Amstrup. 8.4.1746, side 436.
B: Anders Nielsen i Ålstrup, [skifte 21.2.1743 lbnr.161]. 2B: Christen, Niels, Søren Nielsen i Gylling, Ellen Nielsdatter g.m. Hans Jørgensen sst, Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Christensen sst.

174 Margrethe Andersdatter i Gylling. 28.4.1746, side 441.
E: Rasmus Pedersen. B: Jeppe 14, Peder 11, Margrethe 10, Jens 7, Helle 3, Anders 8 uger. FM: farbror Mogens Pedersen i Falling, Hans Pedersen i Skyttehuset på Åkær.

175 Else Nielsdatter i Ørting. 17.5.1746, side 443.
E: Jens Nielsen Smed. B: Niels 15 uger. FM: morfar Niels Rasmussen i Morsholt.

176 Rasmus Jacobsen i Kærsgårde. 3.10.1746, side 445.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Molbo i Skåbling. B: Jacob 31, Anders 26, Voldborg 2. FM: Søren Ibsen i Ålstrup.

177 Jens Sørensen i Gylling. 10.10.1746, side 447.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Niels Christensen sst. B: Christen 15, Søren 7. FM: farbrødre Hans Sørensen sst, Søren Sørensen sst.

178 Anne Rasmusdatter i Gylling. 9.12.1746, side 448.
E: Hans Pedersen Pallesen. B: Peder 2, Rasmus 10 uger. FM: fød værge Rasmus Pedersen Pallesen i Falling, morbror Mogens Rasmussen i Lerdrup.

179 Søren Sørensen og hustru Anne Marie Pedersdatter Alrø i Vadsmølle. 5.6.1747, side 450.
Hans A:
1) bror Ove Sørensen i Skanderborg Ladegård, død. 3B:
a Lisbeth Ovesdatter g.m. Laurids [Pedersen] Brorson, [købmand] i Skanderborg
b Clara Ovesdatter g.m. Ernst Bjergsted i Skanderborg Ladegård
c Maren Ovesdatter, død. 1B:
1 Anne Andersdatter g.m. Jens Poulsen i Skanderborg Ladegård
2) søster Kirsten Sørensdatter, død. Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen i Grumstrup, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 25.8.1691 lbnr.305]. 4B:
a Rasmus Rasmussen i Saksild
b Anders Rasmussen i Rørt, død. 1B:
1 søn Knud Andersen, der døde. I stedet arver A:
1 mor Anne Andersdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Rørt
c Søren Rasmussen i Grumstrup, død. 2B:
1 Kirsten Sørensdatter
2 Karen Sørensdatter.
FM: birkedommer Gundorff i Skanderborg
d Mette Rasmusdatter, død, var g.m. Knud Jensen i Grumstrup. 5B:
1 Jens Knudsen 21
2 Maren Knudsdatter
3 Karen Knudsdatter
4 Kirsten Knudatter
5 Anne Knudsdatter g.m. Niels Lauridsen i Ballebo. Andet ægteskab med Knud [Christensen] Bonde i Grumstrup. 1B:
x Rasmus Knudsen i Grumstrup, død. 1B: Knud Rasmussen 18
3) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Jens Smed i Ålstrup, død. 5B:
a Niels Jensen Smed i Ålstrup, død. 2B:
1 Kirsten Nielsdatter g.m. Jørgen Andersen på Alrø
2 Anne Nielsdatter g.m. Jens Knudsen i Dyngby
b Søren Jensen Rosenmeyer på Alrø
c Maren Jensdatter, død, var g.m. Mikkel Sørensen i Rørt, død. 5B:
1 Jens Mikkelsen i Rørt, død. 1B: Mikkel Jensen 6 mdr
2 Søren Mikkelsen i Kysing
3 Anne Mikkelsdatter g.m. Christen Ibsen på Alrø
4 Lisbeth Mikkelsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Rørt
5 Karen Mikkelsdatter g.m. Jens Fensten i Rørt
d Karen Jensdatter g.m. Søren Hansen i Ålstrup
e Ellen Jensdatter i Ålstrup, død. 1B:
1 Peder Bertelsen på Alrø.
4) søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jens Knudsen i Odder Mølle. 4B:
a Søren Jensen Møller, død. 4B:
1 Peder Schmidt, prokurator i Ålborg
2 Jens Møller, farver i Hobro
3 Elisabeth Møller hos svoger i Birkendegård [i Værslev sogn] på Sjælland
4 Anne Marie Møller, død. Første ægteskab med [Niels Olufsen Skov, skifte Kalundborg 24.4.1733 lbnr.373]. 1B:
u Oluf Burchard Skov.
Anne Marie Møllers andet ægteskab med Ulrik Christian Lauridsen Wulf, forpagter på Birkendegård på Sjælland, [skifte Kalundborg 28.11.1749 lbnr.525]. 6B:
v Jacob Wulf
x Niels Wulf
y Maren Wulf
z Johanne Marie Wulf
æ Anne Cathrine Wulf
ø Sidsel Cathrine Wulf
b Jens Jensen Møller i Jyderup på Sjælland, død. 2B:
1 Søren Jensen 21, skomagersvend i Torbenfeld ved Holbæk, nu hos mor Maren Hansdatter g.m. Mads Andersen Vibe i Næstved
2 Lisbeth Jensdatter hos mor i Næstved
c Maren Jensdatter Møller i Odder Nedermølle
d Elisabeth Jensdatter Møller g.m. Rasmus Jensen, hyrekusk i København
5) søster Karen Sørensdatter, [skifte 14.1.1720 lbnr.55], var g.m. også afdøde Niels Sørensen i Ålstrup. 4B:
a Søren Nielsen i Ålstrup
b Maren Nielsdatter g.m. Hans Pedersen i Tendrup
c Lisbeth Nielsdatter g.m. Peder Udsen i Skåbling
d Anne Nielsdatter g.m. Morten Pedersen Tendrup i Ålstrup
Hendes A:
0) forældre Peder Simonsen Alrø, præst på Alrø og Maren Sørensdatter Glud
1) bror Simon Pedersen Alrø, [formentlig død på Alrø før 1697, medhjælper hos sin far Peder Simonsen Alrø, præst på Alrø, entlediget 6.7.1697, død 13.3.1701]. 2B:
a Mikkel Alrø, postmester i Nysted på Lolland, død. 2B:
1 Ellen Alrø
2 Anne Johanne Alrø
b Niels Glud, klokker ved Vor Frue Kirke i København
2) søster Ellen (Elle) Marie Pedersdatter, [begravet Skive 21.11.1726]. Første ægteskab med Niels Simonsen, [præst] i Hem, [Hindborg og Dølby], begge døde. 1B:
a Peder Alrø, præst i Skuldelev [og Selsø] på Sjælland
[Ellen Marie Pedersdatters andet ægteskab med Knud Madsen, præst i Hem, Hindborg og Dølby]
3) søster Anne Pedersdatter, nu i Urlev, enke efter Peder [Jonasen] Bidstrup, præst i Barrit [og Vrigsted]. LV: Rasmus Tuxen i Horsens.

180 Frands Mikkelsen i Amstrup. 10.8.1747, side 498.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Poul Jørgensen sst. B: Anne 7, Anders 3. FM: farbror Rasmus Mikkelsen i Ålstrup.

181 Margrethe Rasmusdatter i Gylling. 5.2.1748, side 501.
E: Iver Nielsen. B: Niels 5, Anne Marie 2. FM: morbror Niels Rasmussen sst.

182 Simon Jensen Tysk i Saksild. 17.4.1748, side 503.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Anne 24, Mikkel 21, Jens 16. FM: født værge Mikkel Jensen Hjort i Morsholt, Niels Jørgensen i Odder, Niels Nielsen Smed i Saksild.

183 Rasmus Jensen i Falling. 15.5.1748, side 508.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christen Hansen på Åkær. A:
1) søster Sidsel Jensdatter, død, var g.m. Søren Sørensen i Ustrup. 5B: Jens Sørensen sst, Rasmus Sørensen i Hylke Mølle, Søren Sørensen Smed i Tåning, Margrethe Sørensdatter, død. 1B: Jens Jørgensen i København, Mette Sørensdatter g.m. Jørgen Christoffersen i Ustrup
2) søster Kirsten Jensdatter i Ørting, død. 2B: Jens Sørensen sst, Laurids Sørensen sst.
3) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Hans Lauridsen i Falling, der tog til Sjælland for 25 år siden, men nu er død.

184 Peder Pedersen, der døde i Arresten i Skanderborg. 7.4.1748, side 510.
A: søster Anne Pedersdatter i Amstrup. FM: Søren Nielsen sst.

185 Hans Jørgensen og hustru Anne Poulsdatter i Lerdrup. 11.6.1748, side 514.
Hans A:
1) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Oluf Pedersen i Gylling
2) halvsøster Maren Jørgensdatter, enke efter Rasmus Mogensen i Gylling. LV: søn Mogens Rasmussen i Lerdrup
Hendes A:
1) bror Jens Poulsen i Gylling, død. 2B: Rasmus sst, Barbara g.m. Mikkel Mikkelsen i Assedrup. (Sml. lbnr.64).
2) søster Birgitte Poulsdatter, død, var g.m. Søren Hansen i Gylling. 5B: Poul Sørensen sst, Hans Sørensen sst, Jens Sørensen sst, [skifte 10.10.1746 lbnr.177]. 2B: Christen, Søren. FM: Fogh Jensen i Ålstrup, Søren Sørensen i Gylling, Maren Sørensdatter g.m. Jens Sørensen i Ørting Østergård
3) søster Karen Poulsdatter, død, var g.m. Hans Rasmussen i Fensten. 2B: Rasmus Hansen i Smederup, Karen Hansdatter, død, var g.m. Peder Andersen i Fensten. 1B: Anders.

186 Christen Ibsen i Uldrup Skovhus. 11.5.1748, side 530.
E: Else Andersdatter. LV: Søren Nielsen i Ålstrup. Ingen arvinger nævnes. Afdøde døde af et vådeskud. Dom af 13.5.1748 ved Hads-Ning herredsting om fordeling af arven.

187 Ellen Andersdatter i Ørting. 28.8.1748, side 534.
E: Jens Jensen Rendsborg. B: Kirsten 22, Anne 20, Søren 18. FM: farbror Ingvar Jensen i Ålstrup, mosters mand Rasmus Hansen i Ørting, fasters mand Anders Nielsen sst.

188 Kirsten Hansdatter i Halkær. 21.12.1748, side 536.
E: Poul Jørgensen. B: Maren 3, Juul 11 uger. FM: Søren Poulsen i Falling, Juul Jørgensen i Lerdrup, mors stedfar Søren Andersen i Hadrup, Niels Mikkelsen i Oldrup.

189 Kirsten Lauridsdatter i Gylling. 26.6.1749, side 539.
E: Bertel Poulsen. B: Poul 6 uger. FM: morbror Søren Lauridsen i Falling, Jens Nielsen i Gylling.

190 Rasmus Poulsen og hustru Karen Bertelsdatter i Bjerager Hovgård. 6.10.1749, side 539.
Hans A:
B: Poul Rasmussen i Rørt.
Hendes A:
1) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. løjtnant Johan Thomsen Blom. 2B:
a Lucie Johansdatter Blom, enke efter Mikkel Terkildsen på Korsbækhoved i Bjerre herred
b Cecilie Johansdatter, død, var g.m. Jens Clausen, bøssemager i Odense på Fyn, begge døde. 2B:
1 Johan Frederik Jensen i Bobæk i Bjerre herred
2 Sofie Christiane Jensen, tjener i Horsens.
FM: Otte Jørgensen i Belle
2) [søster] Johanne Christensdatter [Faber, skifte Skanderborg 3.3.1738 lbnr.1], var g.m. afdøde [Peder] Brorson, løjtnant. 4B:
a Laurids Brorson i Skanderborg
b Dorthe Brorson i Skanderborg
c Johanne Brorson i Skanderborg
d Anne Kirstine Brorson g.m. Johan Bjerring i Romdrup og Klarup i Viborg Stift
3) [søster] Anne Christensdatter [Faber] g.m. Peder [Sørensen] Spentrup, præst i Gylling, begge døde. 4B:
a Kirsten Pedersdatter, enke efter Peder Mouridsen i Hundslund
b Mette Pedersdatter [Spentrup], enke efter Andreas [Jacobsen] Skov, [præst i Torslev], hun bor nu i Ålborg
c Anne Margrethe Pedersdatter, enke efter Christen Brædstrup i Gylling
d Birgitte Cathrine Pedersdatter [Spentrup], død, var g.m. [Dines Ovesen] Guldberg, præst i Gylling. 2B:
1 Marie Anne Dinesdatter Guldberg
2 Hedvig Margrethe Dinesdatter Guldberg
4) [søster] Christine Christensdatter [Faber] g.m. Peder [Thomsen] Faber, degn i Gylling, begge døde. 2B:
a Karen Pedersdatter g.m. David Høne, væver i Horsens
b Christen Pedersen, skoleholder i Nykøbing Falster.

191 Dorthe Sørensdatter i Gylling. 13.2.1750, side 556.
E: Rasmus Hansen. B: Karen 14, Anne 13, Mette 10, Hans 12 uger. FM: Rasmus Pedersen i Falling.

192 Iver Nielsen i Gylling. 4.3.1750, side 557.
E: Maren Ibsdatter. LV: Rasmus Ibsen sst. A: bror Niels Nielsen i Hvolbæk, død, var g.m. Anne Hansdatter. LV: Rasmus Yding i Gylling. 5B: Anne Marie 20, Karen 16, Maren 14, Kirsten 13, Hans 11, søster Anne Nielsdatter, enke efter Jørgen Sørensen i Boes. LV: Just Pedersen i Gylling, søster Maren Nielsdatter g.m. Johan Henrik Snabel i Svejstrup.

193 Rasmus Sørensen i Gylling. 25.3.1750, side 564.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Jørgen Hansen i Lerdrup, Hans Jensen, der ægter og fæster. B: Kirsten 17, Jens 15, Karen 12, Bodil 10, Maren 7, Johanne 17 uger. Af første ægteskab B: Barbara 18. FM: farbror Jens Sørensen i Gylling. Arv i boet til Søren Poulsens datter Karen, som afdøde var FM for

194 Kirsten Jørgensdatter i Gylling. 18.1.1751, side 566.
E: Oluf Poulsen. B: Anne. FM: Mogens Rasmussen i Lerdrup.

195 Johanne Andersdatter i Falling. 6.5.1751, side 570.
E: Niels Jensen. B: Maren 3, Jens 3 mdr. FM: fars farbror Jesper Pedersen i Falling, mosters mand Morten Ibsen i Ørting, mosters mand Rasmus Ibsen i på Alrø.

196 Maren Jensdatter i Ørting. 3.6.1751, side 575.
E: Esben Rasmussen. B: Maren 3 uger. FM: født værge Fogh Jensen i Ålstrup, Niels Rasmussen i Amstrup.

197 Karen Jacobsdatter i Ålstrup. 29.6.1751, side 576.
E: Søren Ibsen. B: Maren 29, Jeppe 27 sst, Anne 22. FM: mosters søn Jacob Andersen i Amstrup.

198 Oluf Poulsen i Gylling. 28.2.1752, side 577.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Kirsten, nyfødt. Første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter, skifte 18.1.1751 lbnr.194]. B: Anne. FM: farbror Bertel Poulsen sst, Mogens Rasmussen i Lerdrup.

199 Peder Christensen Falling i Gylling. 2.3.1752, side 582.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Søren 3, Morten 5 uger. FM: farbror Mads Christensen i Kærsgårde. Arv til børn af første kuld efter deres far Søren poulsen.

200 Kirsten Andersdatter på Alrø. 16.3.1752, side 586.
E: Rasmus Ibsen. B: Anne 10, Johanne 2. FM: mosters mand Ingvar Jensen i Ålstrup, farbror Christen Ibsen på Alrø, farbror Søren Ibsen sst.

201 Jens Jensen Buch i Falling. 7.6.1752, side 589.
A: bror Rasmus Buch, død. 6B: Jens Rasmussen 27, Peder Rasmussen 18, Maren Rasmusdatter g.m. Søren Rasmussen i Ålstrup, Anne Rasmusdatter g.m. Mogens Lauridsen i Falling, der fæster gården, Mette Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Ålstrup, Kirsten Rasmusdatter 16, søskende Søren Jensen Buch i Ørting, Simon Jensen Buch, tjener på Dybvad, Niels Jensen Buch i Gylling, Mette Jensdatter Buch g.m. Christen Bonde i Falling.

202 Niels Rasmussen i Gylling. 8.6.1752, side 595.
E: Maren Knudsdatter. LV: Just Pedersen sst. A: mor Anne Sørensdatter g.m. Jørgen Mortensen sst, bror Steffen Rasmussen sst. Til stede var morbrors søn Søren Hansen sst.

203 Anne Pedersdatter i Falling. 11.7.1752, side 597.
E: Anders Rasmussen. B: Rasmus 12, Niels 10. Første ægteskab med Rasmus [Jensen] Buch. B: Jens Rasmussen 27, Peder Rasmussen 19, Maren Rasmusdatter g.m. Søren Rasmussen i Ålstrup, Anne Rasmusdatter g.m. Mogens Lauridsen i Falling, Mette Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Ålstrup, Kirsten Rasmusdatter. FM: Niels Jensen Buch i Gylling, David Nielsen i Falling. (Sml. lbnr.201).

204 Niels Fogh i Ørting. 28.10.1752, side 603.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen sst. A:
1) bror Jens Fogh i Amstrup, død. 7B: Fogh Jensen i Ålstrup, Jørgen Jensen i Lerdrup, Rasmus Jensen i Gylling, Johanne Jensdatter g.m. Niels Rasmussen i Amstrup, Maren Jensdatter, [skifte 3.6.1751 lbnr.196], var g.m. Esben Rasmussen i Ørting. 1B: Maren, Else Jensdatter. FM: Niels Rasmussen i Amstrup, Maren Jensdatter g.m. Søren Ibsen i Ålstrup
2) søster Kirsten Foghsdatter i Toftum. LV: Peder Sørensen sst.
3) søster Maren Foghsdatter i Bleld, død. 1B: Johanne Pedersdatter. FM: Jacob Andersen i Ørting.

205 Jens Rasmussen Sjelle i Ørting. 19.12.1752, side 607.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Smed sst. B: Niels 15. FM: morbror Hans Nielsen i Kysing. (Sml. lbnr.128).

206 Niels Sørensen i Amstrup. 2.4.1753, side 610.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Jensen sst, der ægter. A: mor Maren Rasmusdatter sst. LV: Hans Madsen sst, søster Kirsten Sørensdatter [skifte 31.5.1734 lbnr.127] var g.m. Jørgen Jensen Alrø i Falling, [skifte 28.2.1743 lbnr.163]. 1B: Rasmus.

207 Karen Nielsdatter i Ørting. 23.5.1753, side 612.
E: Niels Jørgensen. B: Jørgen 19, Johanne 17, Niels 10. FM: Jens Nielsen Smed sst, farbror Simon Jørgensen, tjener i Østergård.

208 Niels Mikkelsen i Halkær. 27.7.1753, side 615.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Dines [Ovesen] Guldberg, præst i Gylling, Poul Jørgensen i Halkær, Peder Lauridsen ladefoged på Dybvad, der ægter. B: Hans 9, Maren 6, Rasmus 2. FM: Rasmus Pedersen i Oldrup, Christen Esbensen i Lundhuset.

209 Mogens Pedersen i Falling. 22.12.1753, side 625.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mogens Lauridsen sst. B: Maren 26, der ægter Jens Jespersen, der fæster, Kirsten 24, Anne 22, Anne Marie 11. FM: født værge Søren Poulsen i Falling, Hans Pedersen Snedker på Åkær.

210 Jens Nielsen Smed i Ørting. 15.1.1754, side 630.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Jacob Andersen sst. B: Niels 7. FM: farbror Jens Nielsen Smed sst.

211 Christen Rasmussen Post i Amstrup. 25.4.1754, side 633.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Jensen sst, Niels Nielsen, der ægter og fæster. B: Anne. FM: født værge Peder Lauridsen i Halkær.

212 Rasmus Pedersen i Gylling. 7.5.1754, side 636.
E: Ingeborg Sørensdatter. LV: Christen Sørensen sst. B: Margrethe 7, Søren 6, Hans 2. FM: født værge på fars side Poul Sørensen i Falling. Første ægteskab med Margrethe Andersdatter, skifte 28.4.1746 lbnr.174. B: Jeppe 23, Peder 21, Margrethe 19, Jens 15. FM: Hans Pedersen i Skyttehuset på Åkær.

213 Hans Sørensen i Gylling. 20.6.1754, side 640.
E: Anne Christensdatter. LV: halvbror Christen Nielsen sst. B: Søren 23, Christen 18, Niels 16. FM: farbror Søren Sørensen Spillemand sst.

214 Anne Rasmusdatter i Falling. 4.10.1754, side 641.
E: Mogens Lauridsen. B: Laurids 3, Maren 2. FM: Peder Lauridsen i Halkær, mors farbror Niels Jensen Buch i Gylling.

215 Mette Rasmusdatter i Ålstrup. 5.10.1754, side 646.
E: Søren Sørensen. B: Margrethe 2, Rasmus 6 mdr. FM: farfar Søren Nielsen sst, Morten Tendrup sst.

216 Frands Mikkelsen i Falling. 11.11.1754, side 648.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Fogh Jensen i Ålstrup. B: Karen [formentlig fejl forMaren] 20, Rasmus 18, Bodil 15, Kirsten 13, Johanne 10, Ellen 8. FM: Rasmus Rasmussen, Søren Rasmussen, skoleholder i Gylling.

217 Thyra Jensdatter i Falling. 21.1.1755, side 651.
E: Jørgen Ovesen Smed. B: Maren 9, Jens 6, Johanne 2. FM: Søren Poulsen sst.

218 Anne Lauridsdatter Gødvad i Bjerager Hovgård. 19.3.1755, side 653.
E: Vilhelm Hillerfeldt. B: Hedvig Margrethe 15, Peder Otto 13.

219 Anders Nielsen Ladefoged i Kærsgårde. 10.3.1755, side 661.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Steffen Rasmussen i Bjerager. A: bror Laurids Nielsen i Hadrup, søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Bjerager i Ørting. 4B: Jacob Andersen, Anne Andersdatter g.m. Niels Bonde, Anders Lauridsen, Peder Lauridsen, søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Niels Thomsen i Ørting. 2B: Margrethe Nielsdatter g.m. Knud Bendixen i Trustrup, Anne Nielsdatter, søster Anne Nielsdatter g.m. Rafael Hansen i Ørting.

220 Margrethe Jørgensdatter i Lerdrup. 26.3.1755, side 665.
E: Rasmus Rasmussen. B: Maren 8, Jørgen 6, Anne 4, Ellen 2, Kirsten 8 dage. FM: farbror Jørgen Rasmussen i Falling, morbror Juul Jørgensen i Lerdrup.

221 Søren Nielsen i Gylling. 5.7.1755, side 669.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Hans Pedersen sst. B: Karen 19, der ægter Peder Hansen, der fæster, Niels 15, Søren 13. FM: født værge Peder Mortensen sst, Peder Sørensen sst.

222 Rafael Hansen i Ørting. 2.8.1755, side 671.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Andersen sst. B: Niels 32, Anne g.m. Hans Sørensen i Torrild, Margrethe 29, Maren 24, Mette 21, Hans 19. FM: Peder Lauridsen i Ørting.

223 Madame Bechon, der tjente på Åkær. 17.10.1755, side 674.
A: søster g.m. Etienne Vivild, silkefabrikant i Altona, søster Filippine Bechon, der tjener hos grev Vedel i Jarlsberg i Norge.

224 Esben Rasmussen i Ørting. 24.5.1756, side 683.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Bendix Saxøe, degn sst. B: Rasmus 4, Johanne 2. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 3.6.1751 lbnr.196]. B: Maren 5. FM: Fogh Jensen i Ålstrup, født værge Jørgen Rasmussen i Ørting.

225 Johanne Andersdatter i Ålstrup. 5.6.1756, side 687.
E: Rasmus Nielsen Aale. Af første ægteskab B: Peder Mortensen i Bisholt i Bjerre herred, død. 3B: Morten, Jørgen, Oluf, Anders Mortensen i Bjerre herred, Ellen Mortensdatter g.m. Oluf Nielsen på Alrø, Anne Mortensdatter i Ålstrup.

226 Jesper Christensen i Amstrup. 2.10.1756, side 690.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Søren Ibsen på Alrø. B: Maren 15, Christen 9. Første ægteskab med [Maren Jensdatter skifte 24.5.1738 lbnr.144]. B: Anne 21. FM: født værge på fars side Morten Rasmussen i Brændbygge.

227 Rasmus Esbensen og hustru Kirsten Nielsdatter i Ørting. 4.6.1757, side 692.
B: Esben 4, Jens 6 mdr. FM: farbror Jørgen Esbensen i Ørting, fasters mand Jacob Andersen sst, morfar Niels Mikkelsen sst.

228 Johanne Sørensdatter i Gylling. [Dato mgl. 1757], side 703.
E: Søren Nielsen Rytter. B: Niels 5. FM: Søren Pedersen sst.

229 Jens Christensen og hustru Margrethe Hansdatter i Amstrup. 12.3.1757, side 704.
B: Christen, Bodil, Rasmus sst, Anne i Hansted Hospital, Margrethe g.m. Jens Rasmussen i Ørting, Maren, Else. FM: Jacob Andersen i Amstrup.

230 Anne Jensdatter i Gylling. 2.8.1757, side 706.
E: Niels Pedersen. B: Peder 3. FM: morfar Jens Ibsen i Gylling.

231 Jens Andersen i Ålstrup. 24.11.1757, side 707.
B: Maren 10, Rasmus 7. FM: farbror Jørgen Andersen i Hadrup, søskendebarn Niels Jensen i Barrit i Bjerre herred.

232 Peder Mortensen i Gylling. 22.3.1758, side 710.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Nielsen Brøgger sst. A: søskende Margrethe Mortensdatter g.m. Anders Jensen i Trustrup, Mette Mortensdatter enke efter Jørgen Mikkelsen i Gylling, Maren Mortensdatter g.m. Christen Olufsen sst, Søren Mortensen, der fæster gården.

233 Jacob Andersen i Ørting. 23.1.1759, side 715.
E: Bodil Esbensdatter. LV: Jørgen Esbensen sst. B: Anders 20, Maren 18, Niels 16, Esben 13, Anne Margrethe 10, Maren 10, Rasmus 8, Hans 6. FM: farbrødre Peder Lauridsen sst, Anders Lauridsen sst.

234 Kirsten Jørgensdatter i Ørting. 12.3.1759, side 722.
E: Jens Nielsen Smed. B: Niels 14, Jørgen 11, Christen 8, Else 4. FM: Niels Nielsen Post i Amstrup, Jens Nielsen Smed i Ørting.

235 Anders Hansen og hustru Maren Jensdatter i Ørting. 16.6.1759, side 724.
B: Anne 27 g.m. Peder Christensen Hornborg, der fæster gården, Peder 26, Karen g.m. Rasmus Rasmussen i Toftum, Else 15. FM: Rasmus Jensen Norge i Ørting.

236 Else Bertelsdatter i Gylling. 13.9.1759, side 725.
E: Søren Hansen. B: Hans 18. FM: farbror Rasmus Jespersen sst, mors søskendebarn Rasmus Rasmussen Smed sst.

237 Anne Christensdatter, almisselem i Ørting. 27.6.1759, side 728.
A: søskendebørn Hans Hansen, vogter i Rude, Maren Hansdatter g.m. Hans Pedersen, vogter i Ålstrup, Jens Hansen på Samsø.

238 Søren Nielsen i Amstrup. 3.2.1760, side 731.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Mads Christensen i Kærsgårde, Erik Andersen i Ålstrup, der ægter. B: Maren 22, Niels 20, Søren 18, Simon 14, Anne 11, Peder 7, Birgitte 3, Jens [alder mgl.]. FM: farbror Christen Nielsen i Rude.

239 Niels Mikkelsen i Gylling. 18.3.1760, side 736.
E: Karen Enevoldsdatter. LV: bror Rasmus Enevoldsen i Ås. B: Mikkel 2, Anders 7 uger. FM: farbror Rasmus Mikkelsen i Rørt.

240 Anne Simonsdatter i Falling. 28.5.1760, side 742.
E: Rasmus Iversen. A: forældre Simon Pedersen og hustru i Amstrup.

241 Søren Pedersen i Gylling. 2.6.1760., side 762.
E: Helle Sørensdatter. LV: Jacob Mogensen sst. B: Søren 15, Kirsten 13, Maren 10, Peder 8, Jeppe 5, Karen nyfødt. FM: farbror Anders Eskildsen i Søby. Arv i boet efter [Søren Ibsen i Gylling], skifte 10.8.1745 lbnr.171 til enkens bror Rasmus Sørensen.

242 Else Andersdatter i Amstrup. 16.9.1760, side 771.
A:
søster, død. 6B:
Rasmus Jensen i Pøel, Kirsten Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Rude, Birgitte Jensdatter g.m. Steffen Christensen i Nølev, Maren Jensdatter g.m. Hans Nielsen, skovfoged i Uldrup, Karen Jensdatter i Nølev, Johanne Jensdatter i Pøel
søster, død. 5B:
Else Jensdatter g.m. Søren Sørensen i Ålstrup, Maren Jensdatter g.m. Christen Jacobsen i Horsens, Birgitte Jensdatter i Amstrup, Niels Jensen, kusk på Åkær, Anne Jensdatter, enke efter Søren Rasmussen i Amstrup.

243 Peder Lauridsen i Halkær. 18.2.1761, side 773.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Morten Rasmussen i Brændbygge. B: Maren 5. FM: farbror Mogens Lauridsen i Falling, Jens Jespersen sst.

244 Juul Jensen i Lerdrup. 20.6.1761, side 784.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Sørensen sst, Peder Jespersen, der ægter. B: Jens 2, Juul nyfødt. FM: farbror Søren Jensen sst.

245 Rasmus Rasmussen Neeg i Ålstrup. 22.8.1761, side 792.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Pedersen Alexenbrun, skoleholder i Ålstrup. B: Kirsten g.m. Peder Christensen Winther i Fillerup, Anne g.m. Simon Mikkelsen Dyngby, skoleholder i Fillerup, Peder 21, Rasmus 11. FM: farbror Jens Rasmussen Neeg i Ørting, Jeppe Sørensen i Ålstrup.

246 Jens Christensen i Svinballe. 26.10.1761, side 795.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Christen Rasmussen i Kærsgårde. B: Kirsten 19, Helle 17, Maren 16, Rasmus 14, Bodil 11, Margrethe 7. FM: farbror Hans Christensen i Kærsgårde.

247 Søren Rasmussen i Amstrup. 29.10.1761, side 797.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Rasmussen i Svinballe, der ægter. B: Else 12, Rasmus 10. FM: farbror Christen Rasmussen, Morten Rasmussen i Brændbygge.

248 Anne Jacobsdatter i Gylling. 9.11.1761, side 799.
E: Christen Nielsen Bager. B: Niels 16, Jacob 14, Margrethe 6, Barbara 3, Ellen 4 uger. FM: morfar Jacob Holm i Gylling.

249 Maren Olufsdatter i Ålstrup. 28.11.1761, side 802.
A:
morbror Rasmus Sørensen, død. 4B:
1) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Jens Andersen Kusk i Aggestrup
2) Margrethe Rasmusdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 12.9.1759 lbnr.2640], var g.m. Knud Ibsen i Gantrup. 5B: Birthe, Kirsten, Jeppe, Maren, Anne
3) Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Morten Andersen i Yding, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 12.9.1749 lbnr.2040]. 4B: Anders Peder, Birthe, Karen
4) Bodil Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Madsen i Trustrup. 1B: Mads Nielsen, ladefoged på Serridslevgård.
moster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Knud Bertelsen i Smederup. 1B:
Bodil Knudsdatter i Halling, skilt fra Niels Jensen. LV: brorsøn Rasmus Bertelsen sst.
morbror Peder Sørensen i Ålstrup, død. 2B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Morten Rasmussen i Ålstrup
2) Kirsten Pedersdatter sst.

250 Peder Simonsen i Amstrup. 11.3.1762, side 804.
E: Else Sørensdatter. LV: Jens Olufsen i Oldrup, Mikkel Knudsen i Ørting, der ægter. B: Søren 6, Simon 1. FM: Anders Rasmussen i Ørting.

251 Morten Rasmussen i Brændbygge. 12.5.1762, side 807.
E: Anne Jespersdatter. LV: bror Peder Jespersen i Ålstrup, Christen Andersen i Gylling, der ægter. B: Anne 18, Rasmus 13, Helle 10, Maren 7, Jesper 5, Anne 3, Peder 6 mdr. FM: farbror Søren Rasmussen i Falling.

252 Hans Christensen i Svinballe. 10.7.1762, side 813.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Peder Mogensen sst. A: bror Jens Christensen sst, [skifte 26.10.1761 lbnr.246]. B: Kirsten 19, Helle 16, Maren 15, Rasmus 14, Bodil 11, Margrethe 7. FM: morbror Christen Rasmussen i Kærsgårde.

253 Peder Sørensen i Gylling. 9.11.1762, side 817.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jens Justesen sst. B: Else 14, Søren 12, Jørgen 10, Anders 6. FM: farbror Jens Sørensen sst.

254 Sidsel Andersdatter i Ørting Hvolgård. 18.12.1762, side 818.
E: Niels Jørgensen. B: Anders 8, Rasmus 6, Karen 3. FM: morbror Erik Andersen i Amstrup. Arv i boet til enkemandens 3 børn af første ægteskab med [Karen Nielsdatter], skifte 23.5.1753 lbnr.207.

255 Peder Andersen i Ørting. 15.7.1762, side 821.
E: Maren Mortensdatter. LV: Niels Jensen sst, Esben Rasmussen, der ægter. B: Maren 10 dage den 15.1.1763. FM: fasters mand Peder Christensen i Ørting. A: (før Maren blev født) søster Anne Andersdatter g.m. Peder Christensen Hornborg i Ørting, søster Karen Andersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Toftum, søster Else Andersdatter 19. FM: fasters mand Rasmus Jensen Norge i Ørting.

256 Maren Simonsdatter i Amstrup. 11.4.1763, side 823.
E: Mads Ovesen. B: Maren 17, Niels 2.

257 Mikkel Henningsen i Ørting. 16.5.1763, side 824.
E: Maren Jensdatter. B: Henning 30, Dines 28, Rasmus 23, Henrik 20, Bodil g.m. Peder Augustinussen i Århus, Karen g.m. Jacob Pedersen i Ørting.

258 Maren Esbensdatter, almisselem i Gylling. 26.5.1763, side 825.
A: bror Esben Esbensen i Oldrup, død. 3B: Anders, smed sst, Maren g.m. Rasmus Jensen sst, Margrethe g.m. Mikkel Rask i Mesing, søster Johanne Esbensdatter, død, var g.m. Jens Meldballe i Gylling. 2B: Esben i Halling, Kirsten.

259 Hans Pedersen Falling i Gylling. 18.6.1763, side 825.
E: Johanne Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen sst. B: Johanne 9, Maren 7. FM: farfar [formentlig fejl for farbror] Rasmus Falling i Gylling.

260 Jørgen Knudsen i Ålstrup. 18.6.1763, side 826.
E: Karen Nielsdatter. B: Knud i Amstrup, Maren 26, Johanne 19, Niels 9. FM: farbror Simon Knudsen i Svinballe.

261 Simon Pedersen i Amstrup. 18.6.1763, side 827.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mikkel Knudsen. B: Peder Simonsen, [skifte 11.3.1762 lbnr.250]. 1B: Søren 7. FM: Anders Rasmussen i Ørting., Maren Simonsdatter, [skifte 11.4.1763 lbnr.256], var g.m. Mads Ovesen sst. 2B: Maren 17, Niels 2, Rasmus Simonsen, død, var g.m. Maren Jensdatter i Gylling. 2B: Birthe 8, Maren 4, Anne Simonsdatter g.m. Juul Jørgensen i Lerdrup.

262 Maren Frandsdatter i Ørting. 5.9.1763, side 827.
E: Jens Sørensen. B: Søren 26, Anne 23, Anne 20, Frands 19. FM: Jens Rasmussen sst.

263 Laurids Adamsen i Ålstrup. 1.3.1764, side 828.
B: Anne g.m. Poul Jensen i Tåning, Niels g.m. Johanne Mortensdatter i Ålstrup. Afkald efter mor Birthe Adams.

264 Jørgen Hansen i Ørting. 8.2.1764, side 829.
E: Helle Pedersdatter. B: Mathias, billedhugger i Åbenrå, Hans, skoleholder i Rude.

265 Anders Henningsen i Hundslund. 3.4.1764, side 832.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Mads Christensen i Kærsgårde. B: Jens 27, Johanne 25, Henning 21, Karen 19, Anne Dorthe 8. FM: Dines Mikkelsen i Ørting.

266 Niels Nielsen Smed i Saksild. 17.4.1764, side 833.
E: Karen Eriksdatter. LV: bror Rasmus Eriksen i Århus. B: Anne Cathrine 6, Mette Marie 4, Erik 7 uger. FM: morbror Jens Eriksen sst. (Der skal være 4 børn, men kun 3 er nævnt).

267 Terkild Pedersen og hustru Kirsten Jensdatter i Amstrup. 30.6.1764, side 835.
A: hendes søster g.m. Mikkel Poulsen og hendes søskende.

268 Dorthe Randlev, ugift i Ørting. 17.11.1764, side 837.
A:
0) forældre [Rasmus Justesen Gylling, præst i Randlev og Bjerager, død 1681 og Karen Nielsdatter Skaarup]
1) bror Rasmus Randlev til Skæring Munkgård, [skifte Kalø amt 17.3.1755 lbnr.227, var g.m. Maren Thygesdatter, skifte Kalø amt 16.11.1730 lbnr.31]. 3B:
a Hans Nansen [Randlev], birkedommer, [begravet Lime 10.5.1763], var g.m. Marianne Vejle i Århus. 2B:
1 Hans Hansen Nansen
2 Marie Cathrine Hansdatter Nansen.
FM: [farmors bror Jens] Thygesen, amtsforvalter i Århus
b [Magdalene Cathrine Randlev] g.m. [Christen] Qvist i Grenå
c Anne Kirstine Randlev
2) søster [Abelone Randlev], enke efter [Peder Gustav] Restorff, sukkerbager i Horsens, [skifte Horsens 27.3.1743 lbnr.942].
FM: Thomas Thorsø, degn i Randlev og Bjerager.
Litteratur: Præstehustruen i Lyngå og hendes familie af Flemming Aagaard Winther. 2008. Heri side 18, 37.

269 Helle Hansdatter i Svinballe. 8.12.1764, side 839.
E: Simon Knudsen. B: Johanne, tjener i København, Bodil, Else g.m. Jens Andersen i Svinballe. Første ægteskab med Rasmus Christensen. B: Christen i Kærsgårde, Anne g.m. Søren Christensen sst.

270 Erik Mortensen i Amstrup. 15.1.1765, side 840.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: bror Christen Rasmussen sst. B: Anne 4. FM: farbror Mikkel Mortensen sst. Afdøde boede hos mor Anne Mikkelsdatter.

271 Rasmus Ibsen på Alrø. 30.5.1765, side 841.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Jørgen Andersen sst. Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 16.3.1752 lbnr.200]. B: Anne 23, Johanne 15. FM: farbror Christen Ibsen sst, farbror Søren Ibsen sst.

272 Voldborg Bentsdatter i Ålstrup. 5.7.1765, side 843.
E: Rasmus Hansen. B: Voldborg 3 uger. FM: morbror Frands Bentsen.

273 Inger Nielsdatter i Ålstrup. 5.7.1765, side 844.
E: Jørgen Henriksen. B: Karen 13, Anders 8, Margrethe 2.

274 Anne Madsdatter i Amstrup. 15.1.1765, side 845.
E: Peder Rasmussen Smed. B: Rasmus 28, Anne 24, Mads 22, Hans 20, Simon 18, Maren 15. FM: morbror Mads Sørensen sst.

275 Maren Rasmusdatter i Gylling. 13.12.1765, side 845.
E: Jens Pedersen Meldballe. A: bror Thomas Rasmussen, død. 1B: Anne g.m. Hans Pedersen sst, bror Peder Rasmussen, død. 4B: Anne, enke efter Steffen Rasmussen, [skifte 13.12.1765 lbnr.276]. LV: Jens Nielsen Brøgger sst, Mette g.m. Steffen Nielsen i Søby, Rasmus, Christen.

276 Steffen Rasmussen i Gylling. 13.12.1765, side 846.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Brøgger sst. B: Peder. FM: Bertel Poulsen sst.

277 Rasmus Nielsen Væver i Ålstrup. 28.12.1765, side 846.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Pedersen Alexenbrun, skoleholder sst. B: Inger 21, Else 19, Birgitte 15, Peder 11. FM: morbror Mads Christensen i Kærsgårde.

278 Anne Simonsdatter i Gylling. 3.1.1766, side 848.
E: Knud Sørensen. B: Johanne 9, Simon 7, Søren 5, Maren 3, Jens 1. FM: morfar Jens Sørensen Aalstrup.

279 Johanne Villumsdatter i Amstrup. 11.1.1766, side 850.
E: Jens Mortensen. B: Villum 2, Anne 1. FM: morbror Anders Villumsen sst.

280 Maren Poulsdatter i Amstrup Halkær. 30.1.1766, side 851.
E: Poul Juul. A: søster Karen Poulsdatter g.m. Niels Jepsen i Ørting, halvsøster Maren Poulsdatter g.m. Niels Ovesen, hyrde sst, halvsøster Birgitte Poulsdatter, enke efter Simon Mogensen. LV: Mikkel Mortensen sst.

281 Abelone Jørgensdatter i Lerdrup. 4.2.1766, side 852.
E: Rasmus Rasmussen. A: søskende
Maren Jørgensdatter i Ålstrup
Niels Jørgensen i Ørting
Karen Jørgensdatter g.m. Hans Abrahamsen i Ørting ved søn Niels Hansen
Abelone Jørgensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Fuglsang Markhus på Gersdorffslund Mark. 3B: Niels Sørensen på Gersdorffslund Mark, Mette Sørensdatter g.m. Jens Jørgensen i Vejlshuset, Jørgen Sørensen i Fillerup
Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen i Ørting. 3B: Rasmus Rasmussen, tjener sst, Anne Rasmusdatter, død. 1B: Anne Lauridsdatter, født uden for ægteskab, Johanne Rasmusdatter
Margrethe Jørgensdatter g.m. Peder Jacobsen i Ørting, røgter på Åkær.
Desuden underskriver Simon Jørgensen.

282 Maren Christensdatter i Ålstrup. 28.6.1766, side 855.
E: Fogh Jensen. B: Jens 29, Anne 20, Christen 19. FM: morbrors søn Mogens Nielsen i Halkær.

283 Maren Rasmusdatter i Amstrup. 7.7.1766, side 856.
E: Niels Nielsen. Første ægteskab med Christen Rasmussen, [skifte 25.4.1754 lbnr.211]. B: Anne 21. FM: morbror Søren Rasmussen, Mogens Lauridsen i Falling.

284 Anne Ingvarsdatter i Svinballe. 6.8.1766, side 857.
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus 4. FM: morbror Jens Ingvarsen sst.

285 Karen Jørgensdatter i Ørting. 13.9.1766, side 859.
E: Hans Abrahamsen. B: Peder i Gylling, Abraham sst, Mikkel sst, Niels, Søren på Hage ved øen Pelvorm i Husum amt, Isak i Ørting.

286 Bent Pedersen i Gylling. 4.10.1766, side 860.
E: Maren Hansdatter. LV: far Hans Pedersen sst. B: Anne 1. FM: Rasmus Jørgensen sst.

287 Dorthe Christensdatter i Gylling. 4.10.1766, side 861.
E: Just Pedersen. Første ægteskab med Knud Kjeldsen, [skifte 21.6.1724 lbnr.85]. B: Maren Knudsdatter g.m. Søren Rasmussen sst, Kirsten Knudsdatter g.m. Rasmus Jørgensen sst, Birgitte Knudsdatter, død, var g.m. Jacob Nielsen i Århus. 3B: Niels, Knud 21, i lære som drejer i Århus, Dorthe.

288 Anne Margrethe Jørgensdatter i Gylling. 21.2.1767, side 862.
E: Simon Rasmussen. B: Rasmus 15, Niels 5. FM: morbror Rasmus Jørgensen sst.

289 Rasmus Simonsen i Gylling. 28.2.1767, side 863.
E: Maren Jensdatter. LV: Simon Rasmussen sst. B: Birgitte 11, Maren 7. FM: Juul Jørgensen i Lerdrup.

290 Maren Pedersdatter, ugift i Gylling. 4.4.1767, side 865.
A: bror [Søren Pedersen], død. 1B: Jens Sørensen i Gylling, bror Rasmus Pedersen Falling i Gylling, bror Niels Pedersen i Gangsted, søster Anne Pedersdatter i Gylling, enke efter Jens Simonsen, søster Birgitte Pedersdatter g.m. Peder Frederiksen, smed i Ørting, bror Hans Pedersen i Gylling. (Sml. lbnr.164).

291 Anne Mikkelsdatter i Amstrup. 20.6.1767, side 865.
Enke. B: Mikkel Mortensen sst, Jens Mortensen 36 sst, Erik Mortensen sst, [skifte 15.1.1765 lbnr.270]. 1B: Anne 6. FM: Erik Andersen sst.

292 Kirsten Madsdatter i Amstrup. 11.2.1767, side 867.
B: Mette Christensdatter, Anne Sofie Christensdatter gift i Middelfart, Jens Christensen Smed i Hamborg.

293 Niels Jørgensen Smed i Ørting Hvolgård. 4.7.1767, side 867.
Enkemand efter [Sidsel Andersdatter, skifte 18.12.1762 lbnr.254]. B: Anders 12, Rasmus 9, Karen 7. FM: morbror Erik Andersen i Amstrup. Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 23.5.1753 lbnr.207]. B: Jørgen Nielsen i Ørting Hvolgård, Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Johan Henriksen i Ås, 1B: Kirsten 6, Niels Nielsen 24.

294 Karen Jensdatter i Falling. 17.9.1767, side 870.
E: Peder Knudsen. B: Knud 21, Mikkel 15, Birthe 12.

295 Morten Rasmussen i Ålstrup. 14.10.1767, side 872.
E: Karen Pedersdatter. B: Anne Mortensdatter g.m. Niels Andersen sst, Maren Mortensdatter, død, var g.m. Jens Christoffersen i Ørridslev. 1B: Morten 3, Peder Mortensen 21, Kirsten Mortensdatter 18,Rasmus Mortensen 13. FM: farbror Simon Rasmussen i Ørridslev.

296 Søren Pedersen i Ørting. 3.12.1767, side 872.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Peder Lauridsen sst. B: Anne 19, Peder 17, Thomas 6, Hans 5. FM: farbror Rasmus Pedersen i Kærsgårde.

297 Jens Pedersen Meldballe i Gylling. 20.2.1768, side 873.
[Enkemand efter Maren Rasmusdatter, skifte 13.12.1765 lbnr.275. Første ægteskab med Johanne Esbensdatter, se lbnr.258]. B: Kirsten, Esben i Halling. FM: Bertel Nielsen i Gylling.

298 Marie Christensdatter i Gylling. 20.2.1768, side 873.
B: Mette Sørensdatter g.m. Hans Jensen sst, Peder Sørensen sst, Søren Sørensen sst, Kirsten Sørensdatter. Afdødes stedbørn: Christen Sørensen sst, Dorthe Sørensdatter i Grumstrup.

299 Rasmus Ibsen i Gylling. 22.3.1768, side 873.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Laurids sst, Jeppe 34, tjener sst, Karen 30.

300 Maren Rasmusdatter i Ålstrup. 3.5.1768, side 874.
Enke. B: Bodil Hansdatter g.m. Anders Pedersen sst, Kirsten Hansdatter 35. FM: Søren Ibsen sst.

301 Bertel Poulsen i Gylling. 14.5.1768, side 874.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. A: søster Maren Poulsdatter g.m. Jens Rasmussen, hyrde sst, brordatter Karen Sørensdatter 23,
brorsøn Poul Sørensen 21, søstersøn Poul Pedersen 26, brordatter Anne Olufsdatter 23 ved stedfar Søren Bolsmand i Gylling, brordatter Kirsten Olufsdatter 15. FM: Jens Sørensen sst, Peder Sørensen Meldballe i Gylling.

302 Juul Jørgensen i Lerdrup. 6.6.1768, side 874.
E: Anne Simonsdatter. LV: Mikkel Knudsen i Amstrup, Peder Rasmussen i Gylling, der ægter. B: Maren 14, Jørgen 12, Margrethe 8, Simon 3. FM: farbror Poul Juulsen i Amstrup Halkær, Peder Sørensen i Falling.

303 Anne Andersdatter i Falling. 14.6.1768, side 876.
E: Søren Lauridsen. A:
bror Jesper Andersen i Brændbygge, [skifte 1.2.1743 lbnr.160]. 7B: Peder Jespersen i Ålstrup ved Mads Hansen sst, Anders Jespersen i Østergård, Jens Jespersen i Falling, Anne Jespersdatter g.m. Christen Andersen i Brændbygge, Birgitte Jespersdatter g.m. Poul Sørensen i Falling, Else Jespersdatter g.m. Peder Jensen i Falling, Anne Jespersdatter g.m. Mogens Jespersen i Lerdrup
søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Knud Pedersen i Ålstrup. 1B: Birgitte g.m. Mads Hansen i Ålstrup
søster Birgitte Andersdatter g.m. Rasmus Olufsen i Amstrup
søster Maren Andersdatter g.m. Rasmus Hansen Snedker i Gylling
halvbror Jacob Andersen i Amstrup
halvbror Peder Andersen i Amstrup.

304 Rasmus Jensen, ugift i Lerdrup. 16.7.1768, side 877.
A: mor Anne Margrethe Sørensdatter i Amstrup, [enke efter Jens Poulsen sst, se lbnr.145], søskende Poul Jensen i Oldrup, Maren Jensdatter g.m. Anders Rasmussen i Falling, Margrethe Jensdatter g.m. Jørgen Jensen i Lerdrup, Søren Jensen sst, Anne Jensdatter g.m. Jørgen Rasmussen sst, Juul Jensen sst, [skifte 20.6.1761 lbnr.244]. 2B: Jens 9, Juul 6, Jørgen Jensen i Amstrup, Ellen Jensdatter.

305 Søren Jørgensen i Lerdrup. 23.7.1768, side 878.
A:
bror Poul Jørgensen i Halkær
søster Maren Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Hansen i Søby. 3B: Jørgen sst, Kirsten g.m. Bertel Jørgensen i Fensten, Hans 26
bror Juul Jørgensen, [skifte 6.6.1768 lbnr.302]. 4B: Maren 14, Jørgen 12, Margrethe 8, Simon 3. FM: Mikkel Knudsen i Amstrup
søster Margrethe Jørgensdatter, [skifte 26.3.1755 lbnr.220], var g.m. Rasmus Rasmussen i Lerdrup. 4B: Maren 21, Jørgen 20, Anne 15, Kirsten 13.

306 Ellen Jensdatter ugift i Lerdrup. 28.9.1768, side 880.
A:
mor Anne Margrethe Sørensdatter, [enke efter Jens Poulsen sst, se lbnr.145]
bror Poul Jensen i Oldrup
søster Maren Jensdatter g.m. Anders Rasmussen i Falling
søster Margrethe Jensdatter g.m. Jørgen Jensen i Lerdrup
bror Jørgen Jensen Post i Amstrup
søster Anne Jensdatter, [skifte 20.10.1768 lbnr.308], var g.m. Jørgen Rasmussen i Lerdrup. 4B: Rasmus 18, Jens 14, Maren 12, Margrethe 3
bror Juul Jensen i Lerdrup, [skifte 20.6.1761 lbnr.244]. 2B: Jens 10, Juul 7. FM: stedfar Peder Jespersen sst.
bror Søren Jensen i Lerdrup.

307 Mette Jespersdatter i Falling. 8.10.1768, side 881.
E: Peder Sørensen. B: Karen 10, Jesper 8, Maren 5, Anne 2. FM: farbror Poul Sørensen sst.

308 Maren Hansdatter i Amstrup. 8.10.1768, side 883.
E: Jørgen Jensen. B: Johanne 6 mdr. FM: morfar Hans Rasmussen, svoger Niels Hansen i Gylling.

309 Anne Jensdatter i Lerdrup. 20.10.1768, side 885.
E: Jørgen Rasmussen. B: Rasmus 19, Jens 15, Maren 11, Margrethe 3. FM: morbror Søren Jensen sst.

310 Else Sørensdatter i Amstrup. 25.10.1768, side 886.
E: Mikkel Knudsen. B: Mette 4. Første ægteskab med Peder Simonsen sst, [skifte 11.3.1762 lbnr.250]. B: Søren 11. FM: morbror Rasmus Sørensen i Stouby i Bjerre herred ved dennes svoger Peder Christensen i Oldrup.

311 Maren Jespersdatter i Lerdrup. 4.7.1768, side 888.
E: Rasmus Jensen Neeg. B: Mette 3. FM: morfar Jesper Pedersen i Falling, Peder Sørensen sst.

312 Else Madsdatter i Svinballe. 8.12.1768, side 889.
Enke. B: Mads Christensen i Kærsgårde, Søren Christensen i Sondrup, Morten Christensen i Ørting, Hans Christensen på Åkær, Mogens Christensen, tjener i Kærsgårde, Else Christensdatter, enke i Oldrup, Maren Christensdatter i Ålstrup, enke efter [Rasmus Nielsen Væver, skifte 28.12.1765 lbnr.277], Anne Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Sondrup.

313 Kirsten Rasmusdatter i Ørting. 22.12.1768, side 890.
E: Niels Rafaelsen. B: Rafael 18, Anne 7, Maren 4, Rasmus 1. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Toftum.

314 Abelone Christiansdatter, ugift i Ålstrup. 22.3.1769, side 891.
A: mor Maren Knudsdatter, enke efter Christian Madsen, søskende Mads Christiansen 27, Knud Christiansen 25, Johanne Christiansdatter 18, Mikkel Christiansen 16. FM: Jeppe Sørensen i Ålstrup. Hans Rasmussen, der tjente i Ålstrup indsat i Skanderborg arrest sigtet for mord på afdøde.

315 Anne Rasmusdatter i Ålstrup. 17.2.1769, side 892.
E: Hans Sørensen. B: Anne g.m. Anders Jespersen i Ørting, Sidsel.

316 Peder Mogensen i Gylling. 10.3.1769, side 893.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen Brøgger. B: Mogens 13, Mette 10, Jens 8. FM: Mogens Nielsen i Halkær, Christen Nielsen sst.

317 Helle Pedersdatter i Ørting. 24.4.1769, side 893.
[Enke efter Jørgen Hansen sst, skifte 8.2.1764 lbnr.264]. B: Mathias, billedhugger i Åbenrå, Hans, skoleholder i Rude. Af første ægteskab B: Mette Knudsdatter 45, Rasmus Knudsen i Ørting, død. 1B: Rasmus 18.. FM: Knud Mikkelsen sst.

318 Maren Poulsdatter i Amstrup Halkær. 29.6.1769, side 896.
E: Mogens Nielsen. B: Kirsten 2. FM: morfar Poul Jørgensen sst.

319 Rasmus Nielsen 17 år i Amstrup Halkær. 21.6.1769, side 898.
A: mor Anne Rasmusdatter g.m. Anders Villumsen. Mors første ægteskab med [Niels Mikkelsen sst], skifte 27.7.1753 lbnr.208. B: Hans Nielsen 25, Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Hansen i Ålstrup. Mors andet ægteskab med Peder Lauridsen sst, [skifte søskendebørn 18.2.1761 lbnr.243]. B: Maren Pedersdatter 12. FM: farbror Mogens Lauridsen i Falling.

320 Peder Mogensen i Svinballe. 19.6.1769, side 899.
E: Bodil Frandsdatter. LV: stedfar Jens Nielsen i Falling. B: Maren 8, Mogens 5, Frands 3, Karen 16 uger. FM: farfar Mogens Christensen i Ålstrup, farbror Christen Mogensen sst.

321 Mette Mortensdatter i Gylling. 7.10.1769, side 902.
B: Maren Jørgensdatter. Første ægteskab med Niels Jensen i Brigsted. B: Jørgen 11.

322 Morten Sørensen i Gylling. 7.10.1769, side 902.
E: Karen Sørensdatter. LV: morbror Rasmus Jespersen sst, Rasmus Jensen [Neeg], der ægter. B: Maren 4, Søren 3, Morten 14 dage. FM: farfar Søren Mortensen sst.

323 Søren Pedersen 13 år i Amstrup. 10.11.1769, side 905.
A: halvsøster Mette Mikkelsdatter 5. FM: far Mikkel Knudsen sst. Arv efter far Peder Simonsen, skifte 11.3.1762 lbnr.250. Arv efter mor Else Sørensdatter, skifte 25.10.1768 lbnr.309.

324 Karen Jensdatter i Gylling. 3.2.1770, side 905.
E: Jørgen Hansen. B: Peder 6 uger. Første ægteskab med Peder Mogensen, [skifte 10.3.1769 lbnr.315]. B: Mogens 14, Mette 10, Jens 8. FM: Rasmus Nielsen Brøgger, Jens Nielsen Brøgger, Mogens Nielsen i Amstrup Halkær.

325 Hans Pedersen i Gylling. 7.10.1769, side 907.
E: Anne Thomasdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Christen 14, Kirsten 11, Thomas 6, Hans 3 mdr 3.2.1770. FM: Søren Hansen sst, Jens Nielsen Brøgger sst.

326 Bodil Hansdatter i Amstrup. 15.3.1770, side 909.
E: Anders Pedersen. A: søster Kirsten Hansdatter. FM: morbror Mikkel Smed i Svinballe ved søn Rasmus Mikkelsen Smed i Ålstrup.

327 Oluf Nielsen i Lerdrup. 15.3.1770, side 909.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Bodil 14. FM: Hans Jørgensen sst.

328 Anne Rasmusdatter i Ørting. 26.4.1770, side 910.
E: Knud Mikkelsen. B: Rasmus 7, Anne 4, Maren 3 uger. FM: morbror Jacob Rasmussen sst, Anders Jespersen sst.

329 Anne Sørensdatter i Ålstrup. 12.5.1770, side 912.
E: Peder Jespersen. A: søskende Maren Sørensdatter g.m. Peder Christiansen i Ondrupgård, Frederik Sørensen 36 i Krogstrup, Margrethe Sørensdatter g.m. Hans Rasmussen i Torrild, Johanne Sørensdatter g.m. Mikkel Pedersen i Sødrup, Anne Marie Sørensdatter g.m. Jens Foghsen i Ålstrup, halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Hans Madsen i Oldrup.

330 Anne Jensdatter i Ørting. 16.5.1770, side 913.
E: Anders Nielsen. A:
1) søster Maren Jensdatter, [skifte Dybvad gods 15.10.1753 lbnr.39], var g.m. Peder Mikkelsen i Randlev. Første ægteskab med [Søren Rasmussen] 3B: Anders på Sjælland, Maren, Johanne g.m. Jørgen Gundesen i Randlev
2) bror Jens Jensen, død. 4B: Kirsten Jensdatter g.m. Christen Mogensen i Ålstrup, Søren Jensen i Oldrup, Jens Jensen 20, Rasmus Jensen 15. FM: Anders Rasmussen i Ørting
3) søster Else Jensdatter, død, var g.m. Søren Sørensen i Torrild. 1B: Jens Sørensen sst.

331 Maren Poulsdatter i Gylling. 3.6.1770, side 914.
E: Jens Rasmussen, hyrde. B: Mette 28, Anne 20. FM: Rasmus Nielsen Brøgger sst.

332 Jens Poulsen i Amstrup Halkær. 8.12.1770, side 915.
E: Abelone Ibsdatter. LV: Mogens Nielsen i Amstrup. B: Poul, der fæster gården, Jeppe 22, [Karen] Jensdatter 14, Jens 11. FM: farbror Jørgen Poulsen i Halkær.

333 Søren Ibsen i Ålstrup. 18.1.1771, side 916.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Fogh Jensen sst, Niels Rasmussen, ladefoged på Dybvad. der ægter. B: Karen 16, Jens 13, Niels 10. Første ægteskab med [Karen Jacobsdatter, skifte 29.6.1751 lbnr.197]. B: Maren g.m. Christen Esbensen i Lundhuset, Jeppe i Ålstrup, Anne g.m. Peder Nielsen sst.

334 Anne Pedersdatter i Ørting. 9.5.1771, side 917.
E: Niels Hansen. A: søskende Rasmus Pedersen i Gylling, Mette Pedersdatter g.m. Steffen Smed i Søby, Christen Pedersen i Randlev på Rodsteenseje gods. Desuden nævnes enkemandens bror Mikkel Hansen.

335 Sidsel Sørensdatter på Alrø. 30.3.1771, side 919.
[Enke efter Søren Jensen sst, skifte 16.5.1741 lbnr.154]. B: Søren Sørensen i Yding, Johanne Sørensdatter g.m. Niels Jørgensen på Alrø, Anne Sørensdatter sst, enke efter Jørgen Jørgensen sst. LV: hendes afdøde mands far Jørgen Andersen Vestergaard ved søn Jens Jørgensen sst, Jens Sørensen i Horsens, Kirsten Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen Bødker i Stensballe, Johanne Sørensdatter g.m. Isak Lauridsen i Møballe.

335A Karen Rasmusdatter i Krogen i Gylling. 11.5.1771, side 921.
Enke, [formentlig efter Søren Rasmussen Roth i Gylling, død 1742]. B:
1) Rasmus Sørensen, [skifte 25.3.1750 lbnr.193]. 6B:
a Kirsten Rasmusdatter g.m. Søren Hansen i Hestrud [i Gylling]
b Jens Rasmussen i Gylling
c Karen Rasmusdatter g.m. Laurids Rask i Gylling
d Bodil Rasmusdatter g.m. Christen Rasmussen i Amstrup
e Maren Rasmusdatter i Gylling
f Johanne Rasmusdatter i Gylling
2) Søren Sørensen i Lerdrup
3) Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Gylling. 2B:
a Niels Jensen
b Anne Jensdatter på Samsø
4) Jens Sørensen i Gylling
5) Johanne Sørensdatter, enke efter Hans Pedersen i Gylling, [skifte 18.6.1763 lbnr.259].

336 Karen Andersdatter i Gylling. 11.5.1771, side 921.
E: Hans Poulsen Drejer. B: Poul, bendrejer i Århus, Karen g.m. Jens Pedersen, skomager i Gosmer, Casper Henrik, snedker i Vinderslev på Brandbjerg gods, Anne, tjener i Århus, Cathrine. FM: Mogens Jensen.

337 Jens Jensen i Svinballe. 25.5.1771, side 922.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Jens 20, Niels 18, Rasmus 12. FM: Jørgen Jørgensen sst.

338 Søren Rasmussen i Svinballe. 25.5.1771, side 923.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jørgen Jørgensen sst. B: Niels 25, Anne 23, Voldborg 20, Kirsten 14, Hans 10. FM: Rasmus Rasmussen sst.

339 Else Andersdatter i Ørting. 17.5.1771, side 924.
E: Rasmus Jensen . B: Jens Rasmussen i Vestergaard i Ørting.

340 Christian Joensen fra Fyn. 14.7.1771, side 925.
En fremmed ledig omgående person, der kom til Ørting. A: bror i Svendborg, der er måler.

341 Christen Nielsen Bager i Gylling. 27.7.1771, side 928.
E: Kirsten Hansdatter. LV: bror Peder Hansen Joensen sst, Søren Sørensen sst, der ægter. B: Anne 7, Hans 4, Bertel 2, Christen 3 uger 20.12.1771. FM: Jens Nielsen Brøgger sst. Første ægteskab med [Anne Jacobsdatter, skifte 9.11.1761 lbnr.248]. B: Niels 26, Jacob 24, Barbara 12.

342 Jacob Mogensen i Gylling. 5.10.1771, side 930.
E: Barbara Sørensdatter. LV: svoger Jeppe Sørensen sst. B: Mogens 30, Søren 28, Peder 26, Simon 13, Jeppe 10. FM: farbror Jens Mogensen sst.

343 Jens Nielsen i Gylling. 3.8.1771, side 930.
B: Niels, Anne på Samsø. FM: Søren Hansen i Skrivergården.

344 Peder Frederiksen Smed i Gylling. 1.10.1771, side 931.
E: Karen Pedersdatter. LV: Mogens Jensen sst. A: mor Maren Andersdatter g.m. Rasmus Hansen Snedker sst, søskende Kirsten Frederiksdatter g.m. Jens Jørgensen i Oldrup, Birthe, Johanne.

345 Søren Sørensen Bjerager i Amstrup. 30.10.1771, side 933.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Christensen sst. B: Maren 11, Kirsten 10, Karen 7, Rasmus 2. FM: Anders Knudsen sst.

346 Oluf Andersen i Gylling. 20.12.1771, side 933.
E: Kirsten Clausdatter. LV: Knud Sørensen sst. B: Peder 21, Claus 14, Else 11, Jacob 5. FM: Peder Sørensen sst.

347 Maren Rasmusdatter i Gylling. 6.2.1772, side 934.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels sst. Første ægteskab med Niels Pedersen sst, [skifte 9.3.1729 lbnr.109]. B: Johanne g.m. Peder Pallesen sst. Andet ægteskab med Peder Rasmussen sst, [skifte 9.8.1736 lbnr.137]. B: Anne g.m. Jørgen Jørgensen sst.

348 Poul Sørensen i Falling. 22.2.1772, side 939.
E: Birthe Kirstine Jespersdatter. LV: bror Anders Jespersen i Ørting Østergård. B: Karen 16, Anne 14, Søren 11, Maren 9, Kirsten 5, Helle 2. FM: farbror Peder Sørensen sst.

349 Maren Lauridsdatter i Ørting. 11.3.1772, side 942.
E: Hans Knudsen. A: halvsøskende Johanne Christensdatter g.m. Anders Jacobsen i Amstrup, Niels Jensen, kusk på Åkær, Jørgen Jensen 25, Christen Jensen.

350 Julius Vilhelm Hillerfeldt i Bjerager Hovgård. 21.4.1772, side 943.
E: Dorthe Sofie Hansdatter Møller. LV: Rasmus Bertelsen sst. B: Anne 16, Hedvig 12, Edel 9. FM: morbror Søren Hansen Møller i Skægs Mølle [Odder sogn]. Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter Gødvad], skifte 19.3.1755 lbnr.218. B: Hedvig Margrethe i København, Peder Otto 31, foged på Lyngbygård.

351 Maren Pedersdatter i Ørting. 23.4.1772, side 949.
E: Rasmus Nielsen. B: Peder 6, Niels 2.

352 Helene Mortensdatter Damsgaard i Vadsmølle. 21.5.1770, side 950.
Enke efter Erik Jacobsen Luxdorff. B: Maren g.m. Christen Rind, møller i Vadsmølle, Jacob 24 i Holland, Morten 23, Hans 14. FM: Jens Nebel i Rødemølle, Jens Alexenbrun, skoleholder i Ålstrup. Afdøde, der havde ophold i Vadsmølle boede sidst i Nissumgård ved Skanderborg.

353 Maren Rasmusdatter i Ørting. 3.4.1772, side 965.
E: Jens Nielsen Smed. B: Rasmus 16. FM: morbrors datters mand Søren Sørensen i Dyngby. Desuden nævnes enkemandens svigersøn Frederik Rasmussen i gården.

354 Hans Christensen, ugift på Åkær. 18.5.1772, side 969.
A: søskende Mogens Christensen 39, Mads Christensen i Kærsgårde, Maren Christensdatter, enke efter Rasmus [Nielsen] Væver i Ålstrup, [skifte 28.12.1765 lbnr.277], Else Christensdatter i Hadrup, enke efter Christen Poulsen i Oldrup, Søren Christensen i Sondrup, Anne Christensdatter g.m. Peder Sørensen sst, Morten Christensen i Ørting, halvbror Peder Christensen i Gylling, [skifte 2.3.1752 lbnr.199]. 2B: Søren 23, Morten 20.

355 Christen Jensen i Halkær. 30.5.1772, side 970.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Poul Juul sst. B: Anne g.m. Knud Christiansen i Amstrup, Dorthe g.m. Anders Pedersen sst, Margrethe 27, Maren 22. FM: Anders Villumsen i Halkær.

356 Peder Christensen Hornborg i Ørting. 20.8.1772, side 971.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Rasmussen Norre i Ørting. B: Mette 14, Maren 12, Anders 8, Christen 6. FM: Rasmus Pedersen sst.

357 Barbara Rasmusdatter i Gylling. 19.9.1772, side 972.
E: Peder Nielsen [Meldballe]. B: Kirsten 15, Karen 9, Niels 3. (Sml. lbnr.389).

358 Kirsten Sørensdatter i Gylling. 19.9.1772, side 972.
E: Jens Hansen. A: mor Helle Sørensdatter g.m. Jesper Sørensen, søskende Søren Sørensen 27, Maren Sørensdatter 22, Peder Sørensen 20, Jeppe Sørensen 18, halvsøster Johanne Jespersdatter 8.

359 Frands Bentsen i Lerdrup. 16.10.1772, side 974.
Forlovet med Anne Jørgensdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Rasmus 5 mdr.
Øvrige A:
bror Niels Bentsen i Amstrup
bror Rasmus Bentsen i Lerdrup
søster Anne Bentsdatter, død, var g.m. Rasmus Nielsen i Hadrup. 1B: Niels 12
søster Voldborg Bentsdatter, [skifte 5.7.1765 lbnr.272], var g.m. Rasmus Hansen i Ålstrup. 1B: Voldborg 6
søster Maren Bentsdatter g.m. Just Jensen i Ås
bror Jacob Bentsen

360 Kirsten Jensdatter i Ørting. 5.12.1772, side 976.
E: Anders Lauridsen. B: Laurids 10, Maren 8, Mette 8 uger. FM: morbror Rasmus Jensen i Gylling, Søren Jensen i Ørting.

361 Jens Nielsen Brøgger i Gylling. 23.12.1772, side 977.
E: Birgitte Hansdatter. LV: bror Peder Joensen. A:
mor Maren Jensdatter
søster Karen Nielsdatter g.m. Søren Mortensen
halvbror Rasmus Nielsen Brøgger
halvsøster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Sørensen. Første ægteskab med Jens Pedersen [Kræmmer, skifte 25.9.1742 lbnr.158]. 2B: Maren Jensdatter, Karen Jensdatter, [skifte 3.2.1770 lbnr.324], var g.m. Jørgen Hansen. 1B: Peder 3. Første ægteskab med Peder Mogensen i Gylling, [skifte 10.3.1769 lbnr.316]. 3B: Mogens 16, Mette 14, Jens 11. FM: Mogens Nielsen i Halkær
halvbror Christen Nielsen Brøgger, død for 42 år siden.

362 Anne Simonsdatter i Lerdrup. 9.1.1773, side 978.
E: Simon Jensen. B: Juul 3. Første ægteskab med Juul Jørgensen sst, [skifte 6.6.1768 lbnr.302]. B: Maren, Jørgen 16, Margrethe 13, Simon 7. FM: farbror Poul Jørgensen i Halkær.

363 Mads Hansen i Ålstrup. 16.1.1773, side 980.
E: Birgitte Knudsdatter. LV: Peder Jespersen sst. B: Anne 24, Hans 21, Anders 19, Peder 16. FM: farbror Rasmus Hansen sst.

364 Jens Nielsen Smed i Ørting. 25.1.1773, side 981.
Enkemand efter Maren Rasmusdatter, skifte 3.4.1772 lbnr.353. B: Rasmus 17. Første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 26.4.1744 lbnr.169]. B: Jørgen sst, Maren g.m. Frederik Rasmussen i gården.

365 Rasmus Pedersen Falling i Gylling. 18.1.1773, side 982.
A: søskende Hans Pedersen sst, Niels Pedersen i Gangsted, Søren Pedersen, død. 1B: Jens, Birgitte Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen i Gylling ved søn Jens Rasmussen, Anne Pedersdatter, død, var g.m. Jens Simonsen sst. 2B: Peder sst, Anne g.m. Niels Rasmussen sst, Karen Pedersdatter, enke efter Peder Frederiksen Smed sst, [skifte 1.10.1771 lbnr.344]. Afdøde havde ophold hos stedsøn Rasmus Pedersen sst.

366 Anne Nielsdatter i Halling. 24.1.1773, side 983.
E: Jørgen Henriksen. Af første ægteskab B: Anne Rasmusdatter 19. Afdøde var indlogeret hos Jørgen Rasmussen i Gylling.

367 Mogens Christensen, ugift i Kærsgårde. 19.4.1773, side 984.
A: søskende Mads Christensen sst, Søren Christensen i Sondrup, Morten Christensen i Ørting, Else Christensdatter, enke efter Christen Poulsen i Oldrup, Maren Christensdatter , enke efter Rasmus [Nielsen] Væver i Ålstrup [skifte 28.12.1765 lbnr.277], Anne Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Sondrup, halvbror Peder Christensen i Gylling, [skifte 2.3.1752 lbnr.199]. 2B: Søren, Morten 21.

368 Dorthe Jensdatter Bang i Falling. 16.5.1773, side 985.
B: Anne Margrethe Jensdatter g.m. Rasmus Iversen i gården, Else Jørgensdatter g.m. Rasmus Mortensen i Egebjerg, Kirsten Jørgensdatter. FM: Søren Andersen i Oldrup.

369 Anne Margrethe Jacobsdatter i Amstrup. 30.7.1773, side 986.
E: Niels Bentsen. B: Voldborg 5. FM: morbror Anders Jacobsen sst.

370 Niels Jørgensen i Amstrup. 5.10.1773, side 987.
E: Karen Jacobsdatter. LV: far Jacob Andersen sst, Rasmus Sørensen i Gylling, der ægter og fæster. B: Jacob 1. FM: farbror Hans Jørgensen i Lerdrup.

371 Thomas Nielsen Laasby i Amstrup. 5.10.1773, side 988.
E: Anne Sørensdatter. LV: Hans Jørgensen i Lerdrup. B: Sidsel, amme i Århus, Barbara, Søren 16. FM: Jacob Andersen i Amstrup.

372 Peder Jensen i Gylling. 21.10.1773, side 988.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Niels Pedersen sst. Af første ægteskab B: Margrethe g.m. Christian Carstensen i Assedrup i Vedslet sogn, Anne 28, Niels 24. FM: farbror Jens Jensen i Lerdrup.

373 Mads Jensen i Svinballe. 5.11.1773, side 989.
E: Thomia Thomasdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Thomas 1. FM: farfar Jens Madsen i gården.

374 Jens Thomsen i Svinballe. 9.12.1773, side 991.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Anders Rasmussen i Ørting. A: halvbror Søren Thomsen, rejst for 40 50 år siden, uvist hvor, halvsøster Johanne Thomasdatter, død , var g.m. Simon Rask i Odder, uden børn, søskendebørn Anders Rasmussen i Ørting, Mikkel Smeds hustru i Svinballe, Niels Poulsen i Torup, Rasmus Nielsen i Hundslund.

375 Maren Sørensdatter i Blæsborghus i Gylling. 5.1.1774, side 991.
E: Rasmus Hansen. A: bror Jørgen Sørensen, død. 1B: Søren i Tvingstrup.

376 Christen Lauridsen i Gylling. 3.1.1774, side 992.
B: Laurids sst, Sidsel g.m. Abraham Hansen sst, Johanne g.m. Peder Sørensen sst, Anne g.m. Jens Frandsen i Søby.

377 Maren Nielsdatter i Amstrup. 15.1.1774, side 993.
E: Peder Andersen. B: Johanne 13, Niels 11.

378 Poul Nielsen i Amstrup. 15.1.1774, side 993.
E: Maren Jensdatter. LV: Jacob Andersen sst. B: Niels 6, Karen 5, Else Cathrine 4. FM: Peder Andersen sst.

379 Jacob Eriksen Luxdorff i Nissumgård. 20.7.1773, side 994.
A: søskende Morten Eriksen Luxdorff, Hans Eriksen Luxdorff, i snedkerlære i Århus, Maren Eriksdatter Luxdorff g.m. Christen Rind, møller i Vadsmølle. FM: Jens Nebel i Rødemølle, Alexenbrun, skoleholder i Ålstrup, Rasmus Trustrup i Uldrup Skovhus. Attest fra Ostindisk Kompagnis direktør i Amsterdam, at afdøde døde 7.9.1770 i Batavia [på Java]. Skiftet blev afholdt i Vadsmølle.

380 Jørgen Pedersen i Ørting. 12.3.1774, side 1002.
E: Ellen Margrethe Jensdatter. LV: Niels Jensen sst. A: søster Ingeborg Pedersdatter g.m. Mikkel Olufsen i Halling.

381 Jens Rasmussen i Ålstrup. 26.3.1774, side 1004.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Kirsten 10, Maren 7. FM: farbror Peder Rasmussen i Saksild.

382 Maren Sørensdatter i Ålstrup. 26.3.1774, side 1005.
E: Søren Nielsen. B: Marie Cathrine 30, Karen g.m. Jørgen Pedersen i gården, Christoffer Christian 27, Peder 23, Simon 19.

383 Knud Mikkelsen i Ørting. 9.4.1774, side 1006.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Niels Rasmussen i Gylling. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 26.4.1770 lbnr.328]. B: Rasmus 11. FM: morbror Jacob Rasmussen i Ørting, Anders Jespersen sst.

384 Anne Mortensdatter i Ørting. 15.4.1774, side 1007.
E: Niels Jensen. B: Bodil 16, Jens 11, Morten 6, Maren 3, Søren 8 uger. FM: mosters mand Esben Rasmussen sst.

385 Anne Ovesdatter i Falling. 20.4.1774, side 1009.
E: Peder Sørensen. B: Mette 6 mdr. FM: morfar Ove Ovesen i Amstrup. Enkemanden har børn af første ægteskab. (Se lbnr.307).

386 Rasmus Hansen i Gylling. 25.4.1774, side 1009.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Jespersen i Ørting. A: søskende Karen Hansdatter i Gosmer Hospital ved Jørgen Hansen i Gylling, Anne Hansdatter g.m. Jørgen Pedersen Fisker i Gylling, Maren Hansdatter, enke efter Peder Jørgensen på Alrø ved søn Hans Pedersen.

387 Rasmus Pedersen i Ørting. 27.4.1774, side 1010.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: far Jørgen Sørensen sst. B: Anne 9 dage. FM: farbror Hans Pedersen Smed sst.

388 Maren Knudsdatter i Gylling. 24.5.1774, side 1012.
E: Søren Rasmussen. A: søskende Kirsten Knudsdatter g.m. Rasmus Jørgensen sst, Birgitte Knudsdatter g.m. Jacob Nielsen, bådsmand i Århus, begge døde. 3B: Niels i Randlev, Dorthe 28, Knud 26, bådsmand i Århus. Enkemanden har ophold hos bror Jørgen Rasmussen i Gylling.

389 Anne Rasmusdatter i Falling. 25.6.1774, side 1013.
E: David Nielsen. A:
1) faster Barbara Rasmusdatter Houmann, død. Første ægteskab med Christen Rasmussen i Gylling, [skifte 27.6.1715 lbnr.42]. 2B:
Anne Christensdatter, død, var g.m. Hans Sørensen i Gylling. 3B: Søren i Gylling Skrivergård, Christen sst, Niels sst.
Kirsten Christensdatter, død, var forlovet med Rasmus Sørensen i Gylling. 1B: Barbara Rasmusdatter, [skifte 19.9.1772 lbnr.357], var g.m. Peder Nielsen Meldballe i Gylling. 3B: Kirsten 15, Karen 10, Niels 4
Andet ægteskab med Niels Christensen Bager, død. 1B: Christen Nielsen Bager, [skifte 27.7.1771 lbnr.341].[Af 2 ægteskaber] 7B: Niels i Gylling, Jacob, Barbara 16, Anne 10, Hans 13, Bertel 7, Christen 2. FM: stedfar Søren Sørensen i Gylling.
2) faster Maren Rasmusdatter Houmann, død, var g.m. Søren Ibsen i Gylling, [skifte 10.8.1745 lbnr.171]. 6B:
Rasmus Sørensen i Amstrup, Barbara Sørensdatter, enke efter Jacob Mogensen i Gylling, [skifte 5.10.1771 lbnr.342], Helle Sørensdatter g.m. Jesper Sørensen sst, Anne Sørensdatter g.m. Jens Mogensen sst, Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Pedersen sst, Johanne Sørensdatter, [skifte 1757 lbnr.228], var g.m. Søren Nielsen sst. 1B: Niels 22.
3) morbror Jens Pedersen i Falling, død. 3B: Niels Jensen sst, Peder Jensen sst, Kirsten Jensdatter g.m. Søren Rasmussen sst.
4) morbror Jesper Pedersen i Falling, død. 3B: Peder Jespersen i Lerdrup, Mogens Jespersen sst, Mette Jespersdatter, [skifte 8.10.1768 lbnr.307], var g.m. Peder Sørensen i Falling. 4B: Karen 16, Jesper 12, Maren 10, Anne 7
5) moster Anne Pedersdatter, [skifte 11.7.1752 lbnr.203].
Første ægteskab med Rasmus Jensen Buch i Falling. 6B:
Jens Rasmussen i Ålstrup, død. 2B: Kirsten 12, Maren 7
Peder Rasmussen i Saksild
Maren Rasmusdatter g.m. Søren Rasmussen i Ålstrup
Anne Rasmusdatter, [skifte 4.10.1754 lbnr.214], var g.m. Mogens Lauridsen i Falling. 2B: Laurids 22, Maren 21
Mette Rasmusdatter, [skifte 5.10.1754 lbnr.215], var g.m. Søren Sørensen i Ålstrup. 1B: Margrethe g.m. Peder Jespersen sst
Kirsten Rasmusdatter g.m. Isak Hansen i Ørting
Andet ægteskab med Anders Rasmussen i Falling. 2B: Rasmus Andersen 36, tjener i Ørting, Niels Andersen 32 i Gylling.

390 Birgitte Rasmusdatter i Falling. 2.7.1774, side 1015.
E: Rasmus Christensen. B: Christen 4, Rasmus 18 uger.

391 Anne Rasmusdatter i Svinballe. 22.9.1774, side 1015.
E: Jørgen Jørgensen. B: Rasmus 3. FM: morbror Rasmus Rasmussen sst.

392 Frederik Rasmussen i Ørting. 29.9.1774, side 1016.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Jørgen Jensen sst. B: Anne 8, Maren 3 uger. FM: farbror Esben Rasmussen sst.

393 Hans Rasmussen, ugift i Ørting. 29.9.1774, side 1017.
A: mor Maren Frederiksdatter. LV: Jørgen Jensen sst, søskende Frederik Rasmussen, [skifte 29.9.1774 lbnr.392]. 2B: Anne 8, Maren 3 uger. FM: stedfar Niels Jørgensen sst, Jens Rasmussen i Ørting, Esben Rasmussen i gården, Mette Rasmusdatter g.m. Niels Andersen i Ørting, Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen Jensen sst.

394 Peder Hansen Joensen i Gylling. 15.10.1774, side 1018.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen, Jørgen Hansen sst. B: Margrethe 19, Søren 16, Hans 14, Anne 13, Maren 11, Jens 8, Birthe 2. FM: Rasmus Jespersen sst, Niels Christensen Bager sst.

395 Maren Pedersdatter, ugift i Gylling. 19.1.1775, side 1021.
A: søskende Rasmus Pedersen Falling i Gylling, Jørgen Pedersen i Gylling, Hans Pedersen, [skifte 18.6.1763 lbnr.259]. 2B: Johanne 21, Maren 17. FM: morbror Jens Sørensen sst.

396 Birthe Pedersdatter i Gylling. 19.1.1775, side 1022.
E: Rasmus Pedersen Falling. A: far Peder Rasmussen Neeg i Lerdrup.

397 Anders Rasmussen i Falling. 21.1.1775, side 1022.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Søren Jensen i Lerdrup. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 11.7.1752 lbnr.203]. 2B: Rasmus 37, tjener i Saksild, Niels i Gylling.

398 Kirsten Jensdatter i Gylling. 18.2.1775, side 1022.
Af 2 ægteskaber B: Simon Rasmussen i gården, Jens Rasmussen 28, uvist hvor, Rasmus Pedersen, vogter i Rude.

399 Maren Hansdatter i Gylling. 18.2.1775, side 1023.
E: Peder Sørensen. B: Ellen g.m. Jacob Christensen [Bager] sst, Hans 24, Anders 22, Mette 15, Jens 12, Anne 6. FM: morbror Jørgen Hansen sst.

400 Mette Jensdatter i Ålstrup. 18.4.1775, side 1024.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 32, Jørgen 30, Rasmus 22, Mette 18. FM: Anders Jespersen i Ørting.

401 Hans Jørgensen i Lerdrup. 17.6.1775, side 1025.
E: Karen Rasmusdatter. LV: far Rasmus Olufsen i Amstrup. B: Rasmus 5, Anders 3. FM: Peder Nielsen sst.

402 Esben Jacobsen i Ørting. 20.7.1775, side 1026.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: far Jørgen Sørensen sst. A: mor Bodil Esbensdatter g.m. Thomas Nielsen sst, søskende Anders Jacobsen i Amstrup, Hans Jacobsen 23, Maren Jacobsdatter g.m. Peder Nielsen i Spøttrup, Anne Margrethe Jacobsdatter, [skifte 30.7.1773 lbnr.369], var g.m. Niels Bentsen i Amstrup. 1B: Voldborg, Maren Jacobsdatter 16.

403 Jens Sørensen i Ørting Østergård. 3.8.1775, side 1027.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Jespersen i Ørting. A: søskende Jens Sørensen, Jørgen Sørensen i Østergård, Maren Sørensdatter, enke efter Rasmus Pedersen, Mette Sørensdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen i Ørting. 6B: Søren Jensen i Gylling, Rasmus Jensen i Gylling, Maren Jensdatter g.m. Jens Jensen i Amstrup, Anne Jensdatter g.m. Morten Rasmussen i Brigsted, Kirsten Jensdatter, [skifte 5.12.1772 lbnr.360], var g.m. Anders Lauridsen i Ørting. 2B: Laurids 12, Maren 10, Maren Jensdatter g.m. Jørgen Jensen i Amstrup.

404 Rasmus Mikkelsen Smed i Ålstrup. 31.8.1775, side 1028.
E: Anne Pedersdatter. B: Kirsten 12, Peder 10. FM: farbror Peder Mikkelsen Smed i Gylling.

405 Johanne Sørensdatter i Gylling. 4.11.1775, side 1030.
E: Søren Sørensen. B: Oluf 21, Søren 19, Marie 16, Jens 13. FM: Jens Sørensen.

406 Mogens Christensen i Ålstrup. 5.12.1775, side 1032.
B: Christen Mogensen i gården, Peder Mogensen i [Svinballe, skifte 19.6.1769 lbnr.320]. 4B: Maren 12, Mogens 10, Frands 8, Karen 6. FM: stedfar Søren Sørensen i Ålstrup, mors stedfar Jens Nielsen i Falling, Erik Andersen i Amstrup.

407 Karen Hansdatter, ugift i Gylling. 16.1.1776, side 1033.
A: søskende Anne Hansdatter g.m. Christen Nielsen sst, Birthe Hansdatter g.m. Niels Christensen i gården, Kirsten Hansdatter g.m. Søren Sørensen i Gylling, Maren Hansdatter g.m. Jens Nansen sst, Peder [Hansen] Joensen sst, [skifte 15.10.1774 lbnr.394]. 7B: Margrethe 19, Søren 17, Hans 15, Anne 13, Maren 11, Jens 7, Birthe 3. FM: morbror Niels Sørensen sst.

408 Maren Pedersdatter i Ørting. 21.2.1776, side 1034.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne Marie 2. FM: mosters mand Peder Mortensen i Ålstrup.

409 Hans Madsen i Ålstrup. 23.3.1776, side 1035.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Anders Villumsen i Halkær. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 20.3.1742 lbnr.159]. B: Rasmus Hansen i gården, Anne Hansdatter g.m. Peder Ørting i Gylling, Else Hansdatter g.m. Jens Sørensen i Ålstrup, Margrethe Hansdatter, tjener i Århus, Mads Hansen i Ålstrup, [skifte 16.1.1773 lbnr.363]. 4B: Anne 26, Hans 24, Anders 22, Peder 19.

410 Anne Kirstine Andersdatter i Amstrup. 25.3.1776, side 1035.
E: Peder Christensen. B: Anders i gården, Christen, uvist hvor, Niels i Velling ved Vejle, Else g.m. Anders Nielsen, blegemand i Horsens, Anne g.m. Jørgen Ovesen i Falling.

411 Maren Sørensdatter i Falling. 11.4.1776, side 1037.
A:
1) bror Oluf Sørensen i Smederup, død. 1B: Karen Olufsdatter g.m. Knud Nielsen sst
2) bror Sejer Sørensen i Halling, død. 4B: Søren Sejersen, død. 1B: Johanne, Niels Sejersen i Halling, Else Sejersdatter g.m. Hans Mortensen i Hadrup, Maren Sejersdatter g.m. Peder Mogensen i Halling
3) søster Karen Mortensdatter, død, var g.m. Jens Mortensen i Gosmer. 6B: Morten Jensen i Gosmer, Søren Jensen i Halling, Jens Jensen i Torrild, Bodil Jensdatter g.m. Bendix Sørensen i Halling, Else Jensdatter g.m. Niels Thomsen i Halling, Maren Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Gosmer
4) søster Else Sørensdatter, enke efter Jens Iversen i Ballebo.

412 Jens Rasmussen i Gylling. 16.4.1776, side 1038.
B: Mette g.m. Esben Jensen i Halling, Anne. FM: Jens Christensen i Gylling. (Sml. lbnr.331).

413 Karen Rasmusdatter i Kærsgårde. 13.5.1776, side 1038.
E: Rasmus Pedersen. A:
1) bror Rasmus Rasmussen Kærsgaard i Bjerager, død. 2B: Maren 23, Rasmus 19. FM: stedfar Bendix Mathiasen i Bjerager, morbror Rasmus Thomsen i Bovlstrup
2) bror Steffen Rasmussen i Bjerager, død. 1B: Maren 18. FM: stedfar Rasmus Bertelsen i Bjerager, fars søskendebarn Sejer Pedersen i Søby. (Sml. lbnr.219).

414 Jørgen Jensen i Gylling. 21.9.1776, side 1039.
E: Karen Sejersdatter. LV: svoger Rasmus Frandsen sst. B: Jens 15 uger. FM: farfar Jens Sørensen sst.

415 Abelone Jepsdatter i Amstrup. 24.9.1776, side 1040.
B: Poul Jensen i gården, Jeppe 28, Karen 20, Jens 18. FM: farbror Jørgen Poulsen sst.

416 Maren Rasmusdatter i Amstrup. 11.10.1776, side 1041.
B:
1) Rasmus Simonsen, død. 2B: Birthe Rasmusdatter, Maren Rasmusdatter. FM: stedfar Simon Rasmussen
2) Maren Simonsdatter, [skifte 11.4.1763 lbnr.256], var g.m. Mads Ovesen i Amstrup. 2B: Niels Madsen, Maren Madsdatter, død, var g.m. Mads Christiansen i Ålstrup. 3B: Christen 8, Maren 5, Rasmus 1
3) Anne Simonsdatter, [skifte 9.1.1773 lbnr.362], var g.m. Simon Jensen i Lerdrup. 1B: Juul 7. Første ægteskab med Juul Jørgensen, [skifte 6.6.1768 lbnr.302]. 4B: Maren, Jørgen 20, Margrethe 16, Simon 12.

417 Anne Rasmusdatter i Svinballe. 18.9.1776, side 1041.
Enke. B: Rasmus Rasmussen i gården, Niels Rasmussen i Amstrup, Simon Rasmussen i Svinballe, Jacob Rasmussen i Ålstrup, Jørgen Rasmussen i Svinballe, Christen Rasmussen i Tornved på Sjælland på Frydendal gods, Bodil Rasmusdatter g.m. Jacob Abrahamsen, væver i Oldrup, Anne Rasmusdatter, [skifte 22.9.1774 lbnr.391], var g.m. Jørgen Jørgensen i Svinballe. 1B: Rasmus 4.

418 Niels Andersen i Ørting. 11.1.1777, side 1044.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Esben Rasmussen sst. B: Maren 20, Anne 18, Anders 17, Rasmus 13, Joen 12, Sidsel 8. FM: Jørgen Jensen sst.

419 Søren Hansen i Gylling. 25.1.1777, side 1045.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen sst. B: Hans 19, Søren 12, Jens 9, Anne 5, Søren 4 uger den 29.3.1777. FM: farbrødre Christen Hansen sst, Niels Hansen sst.

420 Maren Jørgensdatter i Amstrup. 25.3.1777, side 1047.
E: Rasmus Sørensen Neeg. B: Søren 16, Jørgen 14, Margrethe 11, Frands 9, Juul 8.

421 Anne Christensdatter i Amstrup. 25.3.1777, side 1048.
B: Christen Jensen sst, Hans Jensen i Gylling, Jens Jensen i gården, Mette Jensdatter, [skifte 18.4.1775 lbnr.400], var g.m. Rasmus Jensen , tjener præsten på Alrø. 4B: Jens 34, Jørgen 32, Rasmus 24, Mette 21, Dorthe Jensdatter 18.

422 Maren Knudsdatter i Ålstrup. 25.3.1777, side 1049.
Enke. B: Mads Christiansen i gården, Knud Christiansen, smed i Svinballe, Johanne Christiansdatter g.m. Poul Nielsen i Ålstrup, Mikkel Christiansen 26. (Sml. lbnr.314).

423 Johanne Rasmusdatter i Gylling. 9.7.1777, side 1049.
Af arvinger nævnes kun brorsøn Rasmus Jacobsen.

424 Jørgen Rasmussen i Gylling. 9.7.1777, side 1050.
E: Maren Rasmusdatter. B: Maren 5, Anne 5, Rasmus 3, Søren 2, Jens 16 uger.

425 Simon Knudsen i Svinballe. 3.4.1777, side 1051.
[Enkemand efter Helle Hansdatter, skifte 8.12.1764 lbnr.269]. B: Johanne Simonsdatter i København ved søn Rasmus Mikkelsen Smed, Bodil Simonsdatter, Else Simonsdatter g.m. Jens Andersen i gården.

426 Kirsten Sørensdatter i Gylling. 20.10.1777, side 1052.
E: Christen Pedersen. B: Søren, skoleholder i Oldrup, Peder 15, Jens 15. FM: morbror Peder Sørensen i Gylling.

427 Jens Nielsen i Falling. 23.3.1778, side 1053.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen Smed i Gylling. A: søster, død. 4B: Johanne Christensdatter g.m. Anders Jacobsen i Amstrup, Niels Jensen, Jørgen Jensen, Christen Jensen. (Sml. lbnr.349).

428 Anne Pedersdatter i Gylling. 25.5.1778, side 1055.
B: Søren Steffensen. FM: Jens Jørgensen sst, Margrethe Steffensdatter g.m. Peder Christensen sst.

429 Rasmus Iversen i Falling. 12.6.1778, side 1056.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Anne Dorthe. FM: Jens Jespersen sst.

430 Anne Margrethe Rasmusdatter i Gylling. 27.6.1778, side 1057.
B: Peder Hansen, Rasmus Hansen, Maren Hansdatter g.m. Morten Pedersen i Gylling, Anne Hansdatter g.m. Peder Rasmussen sst.

431 Karen Poulsdatter i Ålstrup. 30.6.1778, side 1058.
B: Poul Nielsen [i Amstrup, skifte 15.1.1774 lbnr.378]. 3B: Niels, Karen, Else, Maren Nielsdatter, [skifte 15.1.1774 lbnr.377], var g.m. Peder Andersen i Amstrup. 2B: Johanne, Niels, Sidsel Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Ålstrup.

432 Birthe Rasmusdatter i Gylling. 13.11.1777, side 1058.
A:
1) bror Rasmus Rasmussen, død. 1B: Rasmus Rasmussen i gården
2) søster Anne Rasmusdatter. 1B uden for ægteskab: Anne
3) bror Anders Rasmussen i Falling, død. 2B: Rasmus Andersen, Niels Andersen i Gylling. (Sml. Lbnr.389).
4)bror Peder Rasmussen, død. 6B: Mads Pedersen, Hans Pedersen Smed i Ørting, Simon Pedersen Smed i Amstrup, Anne Pedersdatter g.m. Peder Mortensen i Ålstrup, Rasmus Pedersen [i Ørting, skifte 27.4.1774 lbnr.387]. 1B: Anne hos stedfar Rasmus Jacobsen sst, Maren Pedersdatter, [skifte 21.2.1776 lbnr.408], var g.m. Rasmus Nielsen i Ørting. 1B: Anne Marie
5) søster Anne Rasmusdatter, [skifte 17.2.1769 lbnr.315], var g.m. Hans Sørensen i Ålstrup. 2B: [Anne] g.m. Anders Jespersen i Ørting, Sidsel g.m. Peder Jørgensen sst.
6) halvbror Jacob Rask i Ørting Østergård
7) halvsøster Anne Rasmusdatter, [skifte 26.4.1770 lbnr.328], var g.m. Knud Mikkelsen i Ørting Østergård. 1B: Rasmus.

433 Mette Hansdatter i Gylling. 21.10.1778, side 1061.
E: Niels Pedersen. B: Ellen 16, Hans 14, Jørgen 10, Bertel 6, Søren 4, Mikkel 1 måned. FM: morbror Jørgen Hansen sst.

434 Jørgen Pedersen og hustru Maren Nielsdatter i Svinballe. 29.10.1778, side 1062.
B: Jens 48, Jørgen 35, Anne Dorthe g.m. Peder Smed i Gylling, Maren g.m. Mads Hansen i Sondrup, Kirsten g.m. Thomas Jensen sst.

435 Maren Sørensdatter i Ørting. 15.5.1779, side 1063.
A: Christen Hansen i Gylling og dennes bror sst, Jens Jørgensen sst, Christen Jensen sst.

436 Margrethe Rasmusdatter i Gylling. 23.3.1779, side 1064.
E: Jørgen Simonsen. B: Margrethe 16, Simon 13, Rasmus 10, Anne 4, Jens 4 uger. FM: morbror Jeppe Rasmussen sst.

437 Maren Nielsdatter i Gylling. 5.1.1779, side 1066.
E: Peder Christensen. Ophold hos Jørgen Simonsen sst. Ingen arvinger nævnes.

438 Mogens Jespersen i Lerdrup. 27.3.1779, side 1067.
E: Anne Jespersdatter. LV: Jens Jespersen i Falling. B: Anne 12, Peder 7, Karen 5, Maren 2, Mogens, nyfødt. FM: morbror Peder Jespersen i Ålstrup.

439 Anne Margrethe Christensdatter i Gylling. 6.10.1779, side 1069.
E: Christen Hansen. B: Hans 15, Christen 13, Jens 11, Anne 4. FM: farbror Niels Hansen sst, morbror Niels Christensen sst.

440 Maren Jørgensdatter i Gylling. 18.12.1779, side 1071.
E: Jørgen Hansen. B: Ellen 7, Hans 4. FM: morbror Peder Jørgensen Fisker sst.

441 Else Jensdatter i Ålstrup. 21.1.1780, side 1071.
E: Søren Sørensen. B: Mette 23, Søren 20. FM: Peder Jespersen sst.

442 Margrethe Sørensdatter i Ålstrup. 17.2.1780, side 1074.
E: Peder Jespersen. B: Anne 6, Mette 1. FM: morfar Søren Sørensen sst.

443 Anne Marie Jensdatter i Ørting. 13.3.1780, side 1076.
E: Rasmus Jensen. B: Else. FM: halvbror Jens Rasmussen sst.

444 Karen Mathiasdatter i Ørting. 8.4.1779, side 1077.
B: Rasmus Sørensen Buch i Vester Galten, Anne Sørensdatter g.m. Morten Christensen i Ørting.

445 Karen Pedersdatter i Gylling. 6.5.1780, side 1078.
Enke. A: bror Søren Pedersen, død. 1B: Jens Sørensen sst, bror Niels Pedersen i Gangsted, bror Hans Pedersen i Gylling, søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Jens Simonsen. 2B: Peder Jensen, Anne Jensdatter, søster Birthe Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen. 2B: Jens Rasmussen i Gylling, Anne Rasmusdatter g.m. Knud Sørensen i gården. (Sml. lbnr. 164, 290, 365).

446 Niels Jensen i Falling. 13.6.1780, side 1080.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Mogens Jensen i Gylling. B: Johanne 21, Jens 19, Anne 13. FM: farbror Peder Jensen i Falling. Første ægteskab Johanne Andersdatter, [skifte 6.5.1751 lbnr.195]. B: Maren g.m. Hans Pedersen Smed i Ørting, Jens 29.

447 Mogens Lauridsen i Falling. 29.1.1781, side 1084.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Jens Jespersen sst. B: Mogens 25, Jens 23, Maren 16. FM: Mikkel Knudsen i Amstrup. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, [skifte 4.10.1754 lbnr.214]. B: Laurids 30, Maren 28. FM: morbror Rasmus Andersen i Falling.

448 Søren Pedersen i Gylling. 24.1.1781, side 1086.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Sørensen, der ægter. B: Maren, få uger gammel. FM: fasters mand Niels Pedersen sst.

449 Maren Rasmusdatter i Gylling. 26.2.1781, side 1086.
E: Jørgen Simonsen. B: Jens 10 uger. FM: mosters mand Søren Hansen sst.

450 Jørgen Pedersen Fisker i Gylling. 19.4.1781, side 1089.
E: Anne Hansdatter. B: Peder i gården, Maren, [skifte 18.12.1779 lbnr.440], var g.m. Jørgen Hansen i Gylling. B: Ellen 8.

451 Søren Sørensen Skrædder i Gylling. 19.4.1781, side 1089.
E: Johanne Knudsdatter. LV: far Knud Sørensen sst. A: mor Helle Sørensdatter g.m. Jesper Sørensen sst, søskende Peder 28, Jeppe Sørensen 22, Maren Sørensdatter g.m. Søren Jørgensen i Lerdrup.

452 Poul Justesen skrædder i Gylling. 12.5.1781, side 1089.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. A: søskende Jens Justesen sst, Mette Justsdatter g.m. Simon Mikkelsen ved søn Jørgen Simonsen, halvsøskende Just Jørgensen i Gylling, Søren Jørgensen i Lerdrup, Birthe Jørgensdatter, enke efter Søren Rytter i Gylling.

453 Jørgen Pedersen i Gylling. 11.5.1781, side 1091.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Rasmus Sørensen i Amstrup. B: Johanne 17, Maren 11, Peder 8. FM: farbror Rasmus Pedersen i Gylling.

454 Kirsten Sørensdatter i Amstrup. 18.6.1781, side 1092.
E: Erik Andersen. Første ægteskab med Søren Nielsen sst, [skifte 3.2.1760 lbnr.238]. B: Niels i Ørting, Søren i Amstrup, Simon i Hesselballe på Hvolgård gods, Peder 28, tjener på Sjælland, Jens 27, Maren g.m. Søren Eriksen i Rude, Anne, Birgitte 24. FM: farbror Christen Nielsen i Rude.

455 Anne Christensdatter i Halkær. 13.12.1781, side 1095.
Enke efter Jens Sørensen i Gylling, [skifte 10.10.1746 lbnr.177]. A:
1) bror Niels Christensen i Gylling, død. 4B: Christen, Mogens i Halkær, Mette g.m. Poul Jensen sst, Maren g.m. Niels Christensen i Sondrup på Serridslevgård gods,
2) søster Maren Christensdatter, [skifte 28.6.1766 lbnr.282], var g.m. Fogh Jensen i Ålstrup. 3B: Jens sst, Christen sst, Anne g.m. Peder Rasmussen i Saksild.

456 David Nielsen i Falling. 4.3.1782, side 1098.
E: Helle Mortensdatter. LV: Jens Jespersen sst. B: Rasmus 6, Anne 3. FM: Peder Rasmussen i Saksild, Rasmus Andersen i Falling. Desuden nævnes enkens bror Jesper Mortensen i gården.

457 Peder Pedersen, ugift i Lerdrup. 3.5.1782, side 1103.
A: mor Anne Nielsdatter, enke efter Peder Nielsen i gården. LV: bror Christen Nielsen i Rude, søskende Niels Pedersen, Anne Pedersdatter g.m. Jens Hansen, skovfoged i Gylling, Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Bentsen, Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Abrahamsen, smed i Lerdrup, Margrethe Pedersdatter 19, halvbror Poul Pedersen i Amstrup.

458 Maren Jensdatter i Ørting. 1.7.1782, side 1105.
E: Niels Jørgensen. B: Karen 5, Frederik 3. FM: Jørgen Nielsen i Ørting. Første ægteskab med Frederik Rasmussen, [skifte 29.9.1774 lbnr.392]. B: Anne 16. FM: farbror Esben Rasmussen sst.

459 Anne Olufsdatter i Gylling. 28.7.1782, side 1109.
E: Peder Sørensen Buch. B: Søren 20, Margrethe 20, Laurids 14, Bodil 10, Rasmus 7. FM: Jens Rasmussen sst, Morten Jørgensen sst.

460 Hans Sørensen Buch i Ålstrup. 4.1.1783, side 1111.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Knud Jørgensen i Amstrup. B: Maren 7. FM: farbror Peder Sørensen Buch i Gylling.

461 Poul Jørgensen Juul i Halkær. 22.1.1783, side 1111.
E: Maren Pedersdatter. LV: svigersøn Peder Nielsen Buch i Gylling. B: Maren Poulsdatter, [skifte 29.6.1769 lbnr.318]. var g.m. Mogens Nielsen i gården. 1B: Kirsten 15.

462 Christen Nielsen i Gylling. 9.4.1783, side 1112.
E: Anne Hansdatter. LV: Søren Sørensen Bager sst. A: søskende Mogens Nielsen i Halkær, Mette Nielsdatter g.m. Niels Christensen i Sondrup, Mette Nielsdatter g.m. Poul Jensen i Halkær.

463 Anders Nielsen i Ørting. 18.6.1783, side 1112.
A:
1) Maren Pedersdatter g.m. Bertel Sørensen i Hadrup
2) Else Rasmusdatter. FM: [halv]bror Jens Rasmussen.
Desuden fik Else Rasmusdatters far Rasmus Jensen Norre 2 mark.
(Sml. lbnr.339, 443).

464 Maren Jørgensdatter i Falling. 1.10.1783, side 1113.
E: Søren Lauridsen Skrædder. B: Anne 14, Jørgen 12, Thyra 9, Thøger 7, Laurids 6 mdr. FM: morfar Jørgen Ovesen sst.

465 Hans Jensen og hustru Karen Rasmusdatter i Gylling. 23.2.1782, side 1114.
B: Jens 15, Oluf 12, Rasmus 4, Karen 12 dage 22.4.1782. FM: farbror Jens Jensen sst, mosters mand Mikkel Hansen Bødker i Ørting, Søren Jacobsen i Gylling.

466 Søren Sørensen i Gylling. 26.1.1784, side 1116.
E: Marie Sørensdatter. LV: far Søren Sørensen sst. B: Johanne 6 mdr. FM: farbror Niels Sørensen Frederiksen sst.

467 Maren Bertelsdatter i Ørting. 7.2.1784, side 1118, 1121.
E: Jens Jensen Skrædder. B: Anne Cathrine 14, Else Marie 11, Christiane 2. FM: Peder Jørgensen sst.

468 Karen Rasmusdatter i Falling. 9.2.1784, side 1120.
[Enke efter Frands Mikkelsen sst, skifte 11.11.1754 lbnr.216]. B: Maren g.m. Christen Rask i Amstrup, Rasmus i Gylling, Bodil g.m. Søren Skrædder i Amstrup, Kirsten g.m. Peder Houmann i Gylling, Johanne g.m. Niels Jensen Kusk i gården, Ellen g.m. Hans Smed i Ondrup.

469 Maren Hansdatter i Gylling. 15.3.1784, side 1121.
E: Jens Rasmussen. B: Bent 13, Rasmus 10, Hans 7. FM: morbror Jens Hansen. Første ægteskab med Bent Pedersen sst, skifte 4.10.1766 lbnr.286. B: Anne 19. FM: sted-oldefar Rasmus Jørgensen.

470 Jens Christensen i Gylling. 26.3.1784, side 1121.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Sørensen i Ålstrup. B: Christen 14, Søren 4, Oluf 1. FM: Christen Hansen.

471 Søren Hansen i Gylling. 2.4.1784, side 1124.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jens Amstrup i Gylling. B: Rasmus 23, Ellen 21, Peder 17, Karen 11. FM: Jens Rasmussen i Gylling. Første ægteskab med Else Bertelsdatter, [skifte 13.9.1759 lbnr.236]. B: Hans 47.

472 Anne Rasmusdatter i Ålstrup. 26.4.1784, side 1128.
E: Poul Christiansen Skrædder. Første ægteskab med [Jens Rasmussen sst, skifte 26.3.1774 lbnr.381]. B: Kirsten 21, Maren. FM: morbror Peder Rasmussen i Saksild.

473 Maren Nielsdatter i Ørting. 9.7.1784, side 1130.
E: Søren Jørgensen. B: Niels 5, Jørgen 3, Karen 6 mdr. FM: Esben Rasmussen sst.

474 Mette Lauridsdatter Gødvad, ugift i Bjerager Hovgård. 7.6.1783, side 1132.
A:
1) bror Anders Gødvad, købmand i Ålborg, død, uvist om børn.
2) søster Anne Lauridsdatter, [skifte 19.3.1755 lbnr.218], var g.m. Vilhelm Hillerfeldt, [skifte 21.4.1772 lbnr.350]. 2B: Peder Otto Hillerfeldt i Gammelgård i Storring sogn, Hedvig Margrethe, død, var g.m. Jens Sneeberg, politibetjent i København. 1B: Cathrine Dorthe. FM: Johannes Mikkelsen i Bjerager. Desuden nævnes stedets beboer Peder Lauridsen.

475 Kirsten Rasmusdatter i Svinballe. 21.1.1785, side 1138.
E: Jens Ingvarsen. A: søskendebørn Christen Mogensen i Ålstrup, Peder Mogensen i Amstrup, død. 4B: Maren 21, Mogens 19, Frands 17, Karen 16.

476 Anne Margrethe Jensdatter i Falling. 23.5.1785, side 1138.
E: Rasmus Andersen. Første ægteskab med Rasmus Iversen sst, [skifte 12.6.1778 lbnr.429]. B: Anne Dorthe 22. FM: farbror Iver Pedersen i Tebstrup i Ovsted sogn.

477 Mette Hansdatter i Gylling. 25.6.1785, side 1141.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 15, Johanne 13, Hans 10, Anne 10, Jens 7, Maren 5. FM: morbror Poul Hansen sst.

478 Mikkel Mortensen i Amstrup. 28.6.1785, side 1143.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Simon Jensen. A: bror Jens Mortensen sst, bror Erik Mortensen sst, [skifte 15.1.1765 lbnr.270]. 1B: Anne. FM: Esben Jensen sst.

Åkær gods
Skifteprotokol
1785-1818
G 326-5479 Maren Pedersdatter i Lerdrup. 19.8.1785, fol.1B.
E: Rasmus Bentsen. B: Peder 10, Anne 7, Bent 4, Frands 1. FM: morbror Niels Pedersen sst.

480 Jørgen Simonsen i Gylling. 13.8.1785, fol.3.
E: Karen Sejersdatter. LV: Rasmus Frandsen. B: Sejer 2. FM: farbror Frederik Jensen sst. Første ægteskab med [Margrethe Rasmusdatter, skifte 23.3.1779 lbnr.436]. B: Margrethe g.m. Jens Rasmussen sst, Simon 18, [Rasmus] 17, Anne 11. Andet ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 26.2.1781 lbnr.449]. B: Jens 4.

481 Anders Jespersen i Ørting. 18.8.1785, fol.4.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Anne 22, Jesper 19, Hans 15, Anne Marie 13. FM: født værge Peder Jespersen i Falling.

482 Søren Lauridsen Skrædder i Falling. 28.11.1784, fol.5.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Rasmus Ingvarsen sst, Peder Sørensen sst. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte 1.10.1783 lbnr.464]. B: Anne 15, Jørgen 13, Thyra 10, Thøger 8, Laurids 2. FM: morfar Jørgen Ovesen sst.

483 Rasmus Jensen i Amstrup. 13.10.1785, fol.6B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Esben Jensen. A: søskende Margrethe Jensdatter g.m. Jens Rasmussen i Ørting, Else Jensdatter g.m. Knud Jørgensen i Amstrup, Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Haldrup, Bodil Jensdatter, død, var g.m. Peder Høgh i Horsens. 1B: Margrethe g.m. Mikkel Hansen i Ørting, Christen Jensen [i Halkær, skifte 30.5.1772 lbnr.355]. 4B: Anne g.m. Knud Christiansen i Ålstrup, Margrethe g.m. Niels Sandemand i Fillerup, Dorthe, enke efter Anders Pedersen i Amstrup, [skifte 25.11.1785 lbnr.484], Maren. FM: Mikkel Knudsen.

484 Anders Pedersen i Amstrup. 25.11.1785, fol.7.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Hans Nielsen i Halkær. B: Peder 14, Bodil 11, Johanne 9, Anne Kirstine 2. FM: Mikkel Knudsen i Amstrup. (Sml. lbnr.483).

485 Else Knudsdatter i Halkær. 23.1.1786, fol.8.
E: Hans Hansen. B: Hans 18, Jens 12, Else 7. FM: Søren Pedersen i Amstrup.

486 Clara Jensdatter i Amstrup. 23.1.1786, fol.9.
E: Rasmus Pedersen. B: Margrethe 18, Else 16, Karen 14, Peder 9, Anne 7, Jens 2.

487 Anne Cathrine Jensdatter i Ålstrup. 14.1.1786, fol.9B.
Enke efter Hans Madsen, [skifte 23.3.1776 lbnr.409].
Hendes A:
1) bror Mikkel Jensen Møller i Horsens
2) søster Sidsel Jensdatter, død, var g.m. Mikkel Jensen i Gangsted, [skifte 16.7.1763 på Urup gods lbnr.2127]. 5B: Jørgen sst, Mikkel, Hans i Vedslet, Johanne g.m. Mikkel Nielsen i Gjesing, Anne g.m. Peder Lauridsen i Grumstrup
3) søster Kirsten Jensdatter i Amstrup, død. 1B: Anders Villumsen i Halkær
Hans A: Børn
1) Rasmus Hansen i gården
2) , Mads Hansen i Ålstrup, [skifte 16.1.1773 lbnr.363]. 4B: Anne i Ålstrup, Hans i Ørting, Anders i Amstrup, Peder i Brændbygge
3) Anne Hansdatter, enke efter Peder Hansen i Gylling
4) Else Hansdatter g.m. Jens Sørensen
5) Margrethe Hansdatter i Bjerre herred. FM: Hans Nielsen i Halkær.

488 Else Simonsdatter i Svinballe. 17.3.1786, fol.12.
E: Jens Andersen. B: Margrethe 24, Anders 20, Simon 19, Helle 16, Hans 12, Anne Cathrine 8, Christen 5.

489 Peder Lauridsen i Ørting. 6.6.1786, fol.13B.
E: Maren Pedersdatter. B: Maren g.m. Rasmus Pedersen i Oldrup, Johanne g.m. Søren Jacobsen i Ørting, Laurids 25, Rasmus 17. FM: farbror Anders Lauridsen i Ørting.
t
490 Anne Nielsdatter i Ørting. 2.10.1786, fol.14.
E: Jens Jensen Skrædder. B: Maren 9 mdr. FM: mors morbror Jens Rasmussen.

491 Rasmus Frandsen i Gylling. 3.10.1786, fol.14B.
E: Margrethe Sejersdatter. LV: Anders Sejersen. B: Frands 17, Sejer 13, Karen 12, Anne Marie 7. FM: fars søskendebarn Rasmus Rasmussen Smed sst.

492 Rasmus Jensen i Lerdrup. 20.2.1787, fol.15.
E: Anne Jespersdatter. LV: Jens Jespersen i Falling. B: Jens 5. FM: farbror Søren Jensen i Gylling.

493 Anne Dorthe Andersdatter i Svinballe. 26.2.1787, fol.15B.
E: Søren Jensen. B: Else 4, Anders 2. FM: morbror Jens Andersen.

494 Jens Rasmussen i Gylling. 12.3.1787, fol.16B.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Jørgen 1. FM: Niels Hansen sst. Første ægteskab med [Mette Hansdatter, skifte 25.6.1785 lbnr.477]. B: Rasmus 17, Johanne 15, Anne 13, Hans 11, Jens 8, [Maren] 6.

495 Rasmus Mortensen i Gylling. 7.4.1787, fol.17B.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Bager sst. B: Morten 2, Anne 9 mdr. FM: Jørgen Hansen sst.

496 Kirsten Hansdatter i Lerdrup. 13.8.1787, fol.18B, 122.
E: Oluf Sørensen. A: far Hans Rasmussen. Aftægtskontrakt underskrevet af Hans Rasmussen og Margrethe Jensdatter.

497 Hans Sørensen, ugift i Gylling. 16.8.1786, fol.19.
A: [sted]mor Kirsten Rasmusdatter, enke efter Søren Hansen sst, [skifte 2.4.1784 lbnr.471]. LV: Rasmus Jørgensen sst, halvsøskende Rasmus Sørensen, Ellen Sørensdatter g.m. Hans Pedersen sst, Peder Sørensen 19, der døde, Karen Sørensdatter 16. FM: Jens Huus Rasmussen.
[Afdødes mor var Else Bertelsdatter, skifte 13.9.1759 lbnr.236].

498 Christen Rasmussen i Amstrup. 10.11.1787, fol.20.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Christen Rind i Vadsmølle. B: Anne 21, Anne Marie 19, Rasmus 17, Johanne 14, Karen 13, Maren 6. FM: farbror Niels Rasmussen i Ålstrup.

499 Jens Jespersen i Kærsgårde. 11.11.1787, fol.20B.
E: Johanne Eskildsdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Jesper 22, Søren 15. FM: Rasmus Jensen sst.

500 Jørgen Ovesen i Falling. 14.12.1787, fol.21.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Jens i Ørting, Peder, Thyra, Mette, Maren, [skifte 1.10.1783 lbnr.464], var g.m. Søren [Lauridsen] Skrædder i Falling. 4B: Anne, Jørgen, Thyra, Thøger. FM: Jens Jespersen sst.

501 Maren Nielsdatter i Ålstrup.29.1.1788, fol.22.
E: Rasmus Hansen. B: Anne 3. FM: morbror Hans Nielsen i Halkær.

502 Anne Dorthe Nielsdatter i Ålstrup. 28.2.1788, fol.22.
E: Jens Jørgensen. B: Jørgen 23, Rasmus 19, Christoffer 15, Thomas 14, Søren 9. FM: Peder Jespersen sst.

503 Anne Jensdatter i Saksild. 13.3.1788, fol.23.
E: Niels Christensen. B: Christen 12, Jens 10, Søren 4. FM: Oluf Simonsen sst.

504 Jens Rasmussen i Gylling. 25.9.1787, fol.23B.
E: Else Pedersdatter. LV: bror Søren Pedersen i Amstrup. B: Peder 3, Margrethe 6 uger 15.3.1788. Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 15.3.1784 lbnr.469]. B: Bent 17, Rasmus 14, Hans 11. FM: farbror Jeppe Rasmussen i Gylling.

505 Birthe Knudsdatter i Ålstrup. 5.5.1788, fol.25.
E: Christen Fogh. Første ægteskab med Mads Hansen, [skifte 16.1.1773 lbnr.363]. B: Hans Madsen i Ørting, Anders Madsen i Amstrup, Peder Madsen i Brændbygge, Anne Madsdatter 39.

506 Maren Mortensdatter i Ørting. 15.5.1788, fol.25B.
E: Niels Jørgensen. B: Morten 4. FM: mors stedfar Rasmus Jensen Neeg i Gylling.

507 Rasmus Sørensen [Neeg] i Amstrup. 19.6.1788, fol.26.
[Enkemand efter Maren Jørgensdatter, skifte 25.3.1777 lbnr.420]. B: Søren 27, Jørgen 25, Margrethe 24, der ægter Simon Justesen, der fæster, Frands 18, Juul 17. FM: farbror Jens Sørensen i Ørting.

508 Rasmus Bentsen i Lerdrup. 24.5.1788, fol.26B.
E: Anne Mortensdatter . LV: Rasmus Jørgensen i Gylling. B: Maren 1. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 19.8.1785 lbnr.479. B: Peder 13, Anne 10, Bent 7, Frands 4. FM: farbror Niels Bentsen i Amstrup.

509 Rasmus Jensen Neeg i Gylling. 28.2.1789, fol.29B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Sørensen Ålstrup i Gylling. B: Mette 15, Kirsten 11. FM: farbror Søren Jensen, fars søskendebarn Jens Sørensen i Ørting, fars svoger Jørgen Jensen i Amstrup.

510 Maren Mortensdatter i Gylling. 11.3.1789, fol.30.
E: Jørgen Hansen. B: Maren 5. FM: født værge Jesper Mortensen, ophold i København, mors svoger Peder Madsen i Brændbygge.

511 Anne Pedersdatter i Lerdrup. 4.5.1789, fol.31.
E: Søren Jensen. B: Peder i Gylling, Jens sst, Juul 23, Anne g.m. Søren Jensen i Gylling, Maren g.m. Niels Pedersen, skytte på Åkær, Kirsten 20, Margrethe 17.

512 Ellen Ibsdatter i Ørting. 1.6.1789, fol.31B.
E: Hans Knudsen. A:
1) bror Jørgen Ibsen i Lerdrup
2) søster Maren Ibsdatter, enke. LV: Søren Pedersen Kusk i Amstrup
3) søster Anne Ibsdatter g.m. Jens Hansen i Egebjerg
4) halvsøster Mette Jørgensdatter i Sondrup, død. 8B: Jørgen Christensen, Niels Christensen, Anders Christensen, Mogens Christensen, Karen Christensdatter, Christen Christensen, Mette Christensdatter, Kirsten Christensdatter g.m. Anders Lauridsen i Sondrup
5) halvsøster Else Jørgensdatter, enke i Amstrup
6) halvsøster Anne Frandsdatter g.m. Jens Nielsen i Amstrup

513 Birthe Rasmusdatter i Ørting. 14.12.1789, fol.33.
E: Mikkel Hansen Bødker. B: Anne 15, Karen 7.

514 Bodil Olufsdatter i Gylling. 25.6.1789, fol.33B.
E: Peder Nielsen Buch. B: Niels 9. FM: Morten Jørgensen sst.

515 Margrethe Jørgensdatter i Ørting Østerby. 1.7.1789, fol.34.
B: Jacob Pedersen i Ørting, Jørgen Pedersen i Ålstrup, Rasmus Pedersen i gården, Søren Pedersen i Ørting, Jens Pedersen sst, [skifte 15.1.1790 lbnr.520]. 1B: Peder, Maren Pedersdatter gift på Samsø, Johanne Pedersdatter g.m. Christoffer Sørensen i Ørting, Abelone Pedersdatter g.m Søren Rasmussen sst.

516 Rasmus Pedersen i Kærsgårde. 20.3.1790, fol.35B.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Frands Jensen i Egebjerg. B: Karen 13. FM: Laurids Pedersen i Ørting.

517 Peder Sørensen i Gylling. 3.11.1789, fol.37.
E: Johanne Frederiksdatter. LV: Niels Sørensen sst. Første ægteskab med Maren Hansdatter, skifte 18.2.1775 lbnr.399. B: Ellen g.m. Jacob [Christensen] Bager i Gylling, Anders sst, Mette 30 der ægter Frands Christensen, Jens 27, der fæster gården, Anne 19.

518 Jeppe Rasmussen i Gylling. 10.8.1790, fol.38B.
E: Karen Ingvarsdatter. A:
1) bror Jens Rasmussen [ i Gylling, skifte 25.9.1787 lbnr.504]. 4B: Bent 20, Rasmus 17, Hans 14, Margrethe 2
2) søster Margrethe Rasmusdatter, [skifte 23.3.1779 lbnr.436, var g.m. Jørgen Simonsen, skifte 13.8.1785 lbnr.480]. 4B: Margrethe g.m. Søren Pedersen Buch i Gylling, Simon i København, Rasmus 22, Anne 18. FM: farbror Frederik Jensen i Gylling
3) halvbror Søren Rasmussen i Gylling
4) halvbror Hans Rasmussen i Fiolstræde 197 i København
5) halvsøster Margrethe Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen i Gylling.

519 Esben Jensen i Amstrup. 16.9.1790, fol.40, 42B, 44B.
E: Anne Eriksdatter, der også døde. LV: Erik Andersen sst. B: Johanne 4, Sidsel 8 dage 17.11.1790. FM: farbror Niels Jensen i Gylling. Børnenes mormor Sidsel Rasmusdatter har ophold i gården. LV: Niels Pedersen i Amstrup.

520 Jens Pedersen i Ørting. 15.1.1790, fol.41.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Morten Rasmussen sst, Mads Pedersen, der ægter og fæster. B: Peder 1. FM: farbror Søren Pedersen sst.

521 Peder Mortensen i Ålstrup. 18.4.1791, fol.46, 55B, 68.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Pedersen i Ørting. B: Morten 25, Anne 18, Hans 16, Rasmus 12. FM: Søren Sørensen i Ålstrup.

522 Rasmus Jensen i Ørting. 28.4.1791, fol.47, 53B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen sst. B: Niels 8, Sidsel 5. FM: Dines Mikkelsen sst.

523 [Birthe Sørensdatter] i Amstrup. 6.6.1791, fol.48, 50B.
E: Jens Dinesen. B: Bodil 3, Hans 3 mdr. FM: morbror Niels Sørensen i Ørting, farfar Dines Mikkelsen sst.

524 Jørgen Sørensen i Gylling. 15.6.1791, fol.49, 53, 56B.
E: Johanne Johansdatter. LV: Poul Sørensen sst. A: mor Birthe Jørgensdatter. LV: bror Søren Jørgensen i Lerdrup, bror Søren Sørensen 26, søster Johanne Sørensdatter 23, halvbror Niels Sørensen 36.

525 Johanne Jespersdatter i Gylling. 29.6.1791, fol.49.
E: Jens Sørensen. B: Søren 6, Jesper 3, Helle 2. FM: morfar Jesper Sørensen i gården, mors 2 halvbrødre Jens Sørensen i Ålstrup, Peder Sørensen i Amstrup.

526 Søren Jensen i Svinballe. 4.7.1791, fol.50.
E: Birthe Simonsdatter. LV: far Simon Rasmussen sst. B: Jens 2. FM: Niels Jensen Kusk i Falling, Jørgen Rasmussen i Svinballe.

527 Jørgen Jørgensen i Gylling. 11.7.1791, fol.51B, 57.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Maren 18. FM: fasters mand Bertel Nielsen.

528 Anne Mikkelsdatter i Ørting. 10.10.1791, fol.54, 69B.
E: Niels Jensen, herredsmand. B: Peder 10, Anne Margrethe 9. FM: Niels Jensen i Ørting. Af første ægteskab B: Lorents Pedersen, natmand i Lustrup.

529 Anne Rasmusdatter i Ørting. 17.10.1791, fol.54B.
E: Mikkel Hansen Bødker. B: Rasmus 6 mdr. FM: Niels Jensen.

530 Mette Jensdatter i Ålstrup. 5.11.1791, fol.55B.
E: Jens Jørgensen. B: Dorthe 2, Jens 3 mdr.

531 Anne Jensdatter i Amstrup. 2.1.1792, fol.58B.
E: Niels Rasmussen. Første ægteskab med [Søren Rasmussen sst, skifte 29.10.1761 lbnr. 247]. B: Rasmus Sørensen, skovfoged i Skablund, Else Sørensdatter, enke efter Peder Jespersen i Ålstrup, [skifte 9.1.1792 lbnr.532]. LV: Niels Andersen sst.

532 Peder Jespersen i Ålstrup. 9.1.1792, fol.59, 67.
E: Else Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen i Skablund, Niels Nielsen i Amstrup, der ægter og fæster. B: Margrethe 9, Jesper 7, Anne 1. FM: farbror Jens Jespersen i Falling. Første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 12.5.1770 lbnr.329]. Andet ægteskab med Margrethe Sørensdatter, [skifte 17.2.1780 lbnr.442]. B: Anne 16, Mette 12. FM: Søren Sørensen i Ålstrup.

533 Christen Nielsen i Ålstrup. 12.1.1792, fol.60B.
E: Inger Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Kærsgårde. A: bror Rasmus Nielsen i Torrild, brorsøn Mads Nielsen i Falling, død. 1B: Hans 5.

534 Sidsel Nielsdatter i Ålstrup. 17.1.1792, fol.61B.
E: Peder Rasmussen. B: Rasmus 17. FM: Jeppe Sørensen i Ålstrup.

535 Søren Sørensen i Ålstrup. 17.1.1792, fol.62.
E: Karen Andersdatter. LV: (bror) Jens Andersen i Svinballe. B: Søren 20, Hans Henrik 18, Anders 14, Jens 10, Marie Henriette. FM: Søren Sørensen i Ålstrup.

536 Sidsel Jensdatter i Kærsgårde. 11.1.1792, fol.62B, 75, 76B.
B: Jens Jensen i København, Peder Jensen sst, Morten Jensen på Nissumgård, Jørgen Jensen. FM: morbror Rasmus Jensen i Hundslund.

537 Niels Jensen Kusk i Falling. 25.2.1792, fol.64B, 68B, 77B.
E: Johanne Frandsdatter. LV: Hans Sørensen, smed i Sondrup. B: Kirsten 13, Helvig Margrethe 10, Jens 7. FM: født værge Christen Jensen Smed i Falling, Hans Sørensen i Sondrup, Anders Jacobsen i Amstrup. Søren Poulsen fæster gården og ægter den ældste datter, når hun bliver gammel nok.

538 Peder Nielsen Buch i Gylling. 5.3.1792, fol.66B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Dyngby. B: Peder 4 uger. Første ægteskab med [Bodil Olufsdatter, skifte 25.6.1789 lbnr.514]. B: Niels 13. FM: fars søskendebarn Peder Sørensen Buch i Gylling, Niels Sørensen i Ålstrup.

539 Simon Pedersen Smed i Amstrup. 18.4.1792, fol.69.
E: Johanne Jacobsdatter. LV: bror Anders Jacobsen i Falling. B: Anne 25, Jacob 23, Maren 21, Peder 18, Poul 12, Rasmus 11, Karen 6. FM: Mads Pedersen i Ørting.

540 Anders Villumsen i Halkær. 18.5.1792, fol.70B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: afdødes stedsøn Hans Nielsen g.m. Maren Steffensdatter i gården. Underskrives af Anders Villumsen, Anne Cathrine Jensdatter, Maren Nielsdatter g.m. Hans Nielsen, Maren Pedersdatter g.m. Søren Jensen i Hadrup, Sidsel Jensdatter ved søn Jørgen Mikkelsen i Gangsted, Mikkel Jensen Møller i Horsens. (Sml. lbnr. 319, 487).

541 Jens Foghsen i Ålstrup. 26.5.1792, fol.72B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Peder Rasmussen i Saksild. B: Søren 22 i København, Fogh 20, Niels 14, Jørgen 11, Maren g.m. Mogens Jensen i Skablund. FM: farbror Christen Jensen Foghsen i Ålstrup.

542 Erik Andersen i Amstrup. 5.7.1792, fol.73B, 85.
E: Anne Jacobsdatter. LV: bror Anders Jacobsen i Falling, Mikkel Jørgensen, der ægter. B: Anders 10, der døde, Jacob 7, Kirsten 4, Poul 2. FM: Poul Jensen i Amstrup.

543 Anne Mortensdatter i Ålstrup. 7.7.1792, fol.74B.
E: Niels Andersen. B: Karen 17, Anders 10. FM: morbror Rasmus Mortensen sst.

544 Johan Nielsen, ugift karl på Åkær. 23.7.1792, fol.76, 76B, 79.
A: bror Mikkel Nielsen i Brørup, søster Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Mikkelsen i Hansted, søster Maren Nielsdatter g.m. Esben Mogensen i Hundslund, halvsøster Anne Marie Nielsdatter 25.

545 Jens Jespersen i Falling. 13.8.1792, fol.77, 266.
E: Maren Mogensdatter. LV: Peder Sørensen Tysk i Falling. B: Mogens i Lerdrup, Jesper i Falling, Hans sst, Peder sst, Anne 35, Maren 29.

546 Niels Pedersen i Ørting. 18.6.1793, fol.80, 87.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Madsen sst. A: søskende Margrethe Pedersdatter g.m. Christian Væver i Vedslet, Anne Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Oldrup.

547 Knud Sørensen i Gylling. 24.6.1793, fol.82.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen sst. B: Simon i Randlev, Søren tjener i Vadsmølle, Rasmus, fæster gården, Peder 14, Anne, Helle, Birthe, Johanne g.m. Poul Hansen i Gylling, Maren g.m. Søren Pedersen sst.

548 Anne Margrethe Almer i Ørting. 17.7.1793, fol.83B, 87B, 93.
Enke efter ritmester Dionysius Nikolaj Almer. B: Kaptajn Georg Nikolaj Almer 49, død 6.12.1788 i Frederiksstad i Norge uden arvinger, Frederik Almer, løjtnant og kontrollør i Marstal på Ærø, Christiane Marie Almer, Anne Bolette Almer g.m. Christian Ebbesen, degn i Ørting, Kirstine Sofie Almer g.m. skomager Frank i København.

549 Jens Sørensen i Ørting. 19.7.1793, fol.84.
E: Anne Margrethe Knudsdatter. LV: Bendix Knudsen i Trustrup. B: Kirsten 7, Knud 6, Anne Margrethe 2. FM: Niels Jensen i Ørting, Niels Jensen Sjelle i Ørting.

550 Morten Sørensen i Randlev. 30.7.1793, fol.85B.
B: Søren 17, Maren 14, Else, Rasmus 5. FM: Hans Hansen i Tvenstrup, Sejer Rasmussen, Niels Sørensen, Mogens Jensen, Søren Poulsen i Smederup. Desuden nævnes afdødes søster g.m. Rasmus Knudsen i Randlev.

551 Jens Sørensen, ugift i Gylling. 24.11.1793, fol.89.
A: halvbror Niels Sørensen sst, halvsøster Karen Sørensdatter, død, var g.m. [Peder Hansen Joensen sst, skifte 15.10.1774 lbnr.394]. 6B: Hans sst, Søren sst, Margrethe g.m. Jens Jensen, Anne, Maren, Birthe.

552 Søren Rasmussen i Lerdrup. 3.12.1793, fol.91.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. LV: bror Jens Jørgensen i Gylling. B: Jørgen 19, Anne 16, Rasmus 15, Margrethe 10, Maren 6, Jens 3. FM: farbror Anders Rasmussen i Ondrup. Var forlovet med [Frands Bentsen i Lerdrup, skifte 16.10.1772 lbnr.359]. B: Rasmus 22.

553 Jens Jørgensen i Ålstrup. 18.1.1794, fol.93B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Mette 2. Første ægteskab med [Anne Dorthe Nielsdatter, skifte 28.2.1788 lbnr.502]. B: Jørgen i Gylling, Rasmus i Ålstrup, Christoffer, Thomas, Søren. FM: Rasmus Mortensen i Ålstrup.

554 Mads Nielsen i Falling. 28.1.1794, fol.94B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Ladefoged sst. B: Hans 8. FM: Laurids Mogensen sst.

555 Anne Sørensdatter i Lerdrup. 13.3.1794, fol.95B.
E: Peder Nielsen. B: Søren 7. FM: morbror Niels Sørensen i Ørting.

556 Else Pedersdatter i Ørting. 18.3.1794, fol.96B
Afkald fra barnebarn Anne Cathrine Jensdatter g.m. Mikkel Mikkelsen i Gangsted.

557 Søren Pedersen i Randlev. 20.3.1794, fol.97, 99B.
A: halvbror Knud Rasmussen i Gosmer på Gersdorffslund gods.

558 Karen Poulsdatter i Falling. 19.7.1794, fol.97B.
E: Peder Sørensen Tysk. B: Poul 15, Kirsten 13, Søren 11, Birgitte 7, Maren 4, Anne 1. FM: Hans Sørensen i Falling, Søren Poulsen sst.

559 Karen Pedersdatter i Halkær. 26.8.1794, fol.100B, 102.
E: Jens Poulsen. LV: far Poul Jensen i gården. B: Peder 3 mdr. FM: morfar Peder Jespersen i Lerdrup.

560 Poul Jensen i Halkær. 26.8.1794, fol.101, 102B, 106B.
E: Mette Nielsdatter. LV: bror Mogens Nielsen sst. B: Jens, Sidsel g.m. Jens Jørgensen i Ørting.

561 Anne Sørensdatter i Lerdrup. 24.9.1794, fol.104, 112.
E: Peder Jespersen. B: Jesper Pedersen i gården, Karen Pedersdatter, [skifte 26.8.1794 lbnr.559], var g.m. Jens Poulsen i Halkær.1B: Peder 1, der døde, Maren Pedersdatter 23, Kirsten Pedersdatter 16. FM: morbror Niels Sørensen Frederiksen i Gylling. [Første ægteskab med Juul Jensen i Lerdrup, skifte 20.6.1761 lbnr.244]. B: Juul. (Sml. lbnr.637).

562 Mikkel Poulsen, teglmester på Åkær grund. 4.10.1794, fol.108, 110B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hr. Møller, præst i Ørting. B: Else 15, Poul 11. FM: farbror Anders Poulsen i Fredsø i Lødderup sogn på Mors.

563 Mette Pedersdatter i Amstrup. 20.12.1794, fol.109.
E: Frands Christensen. B: Peder 6, Maren 2. FM: Anders Pedersen i Gylling. Søren Pedersen i Amstrup.

564 Christen Jacobsen Rind i Vadsmølle. 3.12.1794, fol.110.
E: Maren Eriksdatter Luxdorff. LV: provst P. B. Kaalund i Præstholm. B: Anne Cathrine g.m. Peder Rasmussen Møller.

565 Hans Rasmussen i Lerdrup. 20.2.1795, fol.113B, 122.
[Enke efter Margrethe Jensdatter]. B: Kirsten Hansdatter, skifte13.8.1787 lbnr.496, var g.m. Oluf Sørensen i Lerdrup. Ingen børn. A:
bror Søren Rasmussen i Ålstrup
bror Rasmus Rasmussen i Sondrup, død. 1B: Simon i Halling
halvsøster Kirsten Nielsdatter på Alrø, død. 3B: Niels Jørgensen på Alrø, Anders Jørgensen sst, Peder Jørgensen i Horsens.

566 Anne Nielsdatter i Lerdrup. 20.2.1795, fol.115, 123.
Enke efter Peder Nielsen. B: Niels Pedersen, skovfoged i Gylling Anne Pedersdatter g.m. Jens Hansen, forrige skovfoged i Gylling, Maren Pedersdatter, [skifte 19.8.1785 lbnr.479, var g.m. Rasmus Bentsen] i Lerdrup. 2B: Peder 21, Rasmus 12. FM: farbror Niels Bentsen i Amstrup, Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Abrahamsen, smed i Lerdrup, Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Christensen i Lerdrup.

567 Niels Rasmussen Brøgger i Gylling. 28.2.1795, fol.116.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Mogens Jensen sst. B: Maren g.m. Jørgen Pedersen i Gylling, nu i København ved søskendebarn Rasmus Jensen i Ørting, Anne g.m. Mikkel Nielsen i Gylling, Margrethe forlovet med Hans Christensen sst, Rasmus 15.

568 Jens Pedersen i Gylling. 6.3.1795, fol.118B, 134.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jørgensen i Gylling, bror Jørgen Rasmussen sst. B: Maren 4, Peder 2, Jens 9 uger 4.6.1795. FM: farbror Anders Pedersen sst.

569 Laurids Christensen Mors i Gylling. 7.3.1795, fol.120.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen sst. B: Søren, Christen, Peder, Maren.

570 Anne Marie Poulsdatter i Lerdrup. 20.3.1795, fol.123.
E: Simon Jensen. B: Jens i Lerdrup, Poul, skovfoged i Gylling, Rasmus, Anne i Dyngby.

571 Niels Sørensen, tjenestekarl i Gylling. 13.4.1795, fol.124B.
A: halvsøster Johanne Sørensdatter g.m. Anders Jørgensen sst.

572 Peder Jensen i Gylling. 13.4.1795, fol.127.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Jens 13, Rasmus 6, Helle 3. FM: Jens Dinesen sst.

573 Elisabeth Jensdatter i Halkjær. 16.4.1795, fol.128.
E: Mogens Nielsen. A: søsterdatter Anne Pedersdatter, født i Odder på Rodsteenseje gods, nu ved Flensborg. LV: Jens Pedersen i Odder. Hendes barn uden for ægteskab Kirsten Nielsdatter 4 hos enkemanden.

574 Niels Simonsen Drejer i Gylling. 2.5.1795, fol.132B.
E: Else Olufsdatter. LV: bror Claus Olufsen sst. B: Anne Margrethe 6. FM: farbror Rasmus Simonsen sst.

575 Niels Andersen i Gylling. 4.6.1795, fol.134B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Albertsen sst. B: Anders 17, Dorthe 16. FM: farbror Rasmus Andersen i Falling.

576 Jørgen Walther i Svinballe. 10.6.1795, fol.135B, 146.
Afdøde lå i kvarter i Svinballe. Ingen arvinger nævnes.

577 Rasmus Jørgensen i Gylling. 16.6.1795, fol.136.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Jørgen, Margrethe, enke efter Jens Pedersen i Gylling, [skifte 6.3.1795 lbnr.568], Rasmus 22, Johanne 22, Karen 20, Peder 14, Jesper 12, Anne 10. FM: farbror Morten Jørgensen sst.

578 Maren Nielsdatter i Ørting. 18.7.1795, fol.137B.
E: Hans Pedersen, smed. B: Johanne 22, Peder 20, Rasmus 15. FM: morbror Jens Nielsen i Falling.

579 Niels Jensen Sjelle i Ørting. 20.7.1795, fol.138B.
E: [Anne Margrethe Nielsdatter]. LV: Peder Nielsen i Randlev. B: Abelone 24, Anne 22, Maren 19, Jens 15, Niels 12, Anne Marie 9. FM: Niels Jensen i Ørting.

580 Niels Pedersen i Lerdrup. 25.7.1795, fol.141.
E: Maren Sørensdatter. LV: far Søren Jensen sst. B: Anne 12, Maren 9, Peder 7, Herman 4. FM: Jørgen Abrahamsen sst.

581 Mikkel Rasmussen Smed i Svinballe. 11.8.1795, fol.142.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Peder Rasmussen i Virring, Jørgen Sørensen i Svinballe. B: Johanne Marie 15, Else 10, Anne 9, Maren 7, Rasmus 6, Jens 3. FM: fars stedfar Søren Nielsen i Ondrup.

582 Kirsten Hansdatter i Amstrup. 11.8.1795, fol.145B.
Enke efter Peder Andersen. B: Hans. FM: Peder Madsen sst.

583 Jørgen Jensen i Gylling. 10.2.1796, fol.147B, 161B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Peder 7, Jens 5, Søren 3, Dorthe 1. FM: Claus Olufsen sst.

584 Anne Rasmusdatter i Svinballe. 31.3.1796, fol.148B.
E: Søren Christensen Skrædder. B: Kirsten g.m. Peder Rasmussen i Kærsgårde. Første ægteskab med [Jens Christensen i Svinballe, skifte 26.10.1761 lbnr.246]. B: Kirsten g.m. Henning Andersen sst, Helle g.m. Niels Jørgensen i Kærsgårde, Maren g.m. Jens Rasmussen i Ålstrup, Rasmus i Kærsgårde.

585 Christen Hansen i Gylling. 28.4.1796, fol.150, 154B.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Anders Sejersen sst. Første ægteskab med [Anne Margrethe Christensdatter, skifte 6.10.1779 lbnr.439]. B: Hans, Christen, Jens, Anne g.m. Laurids Pedersen, hjulmager i Vrold.

586 Maren Sørensdatter i Gylling. 28.4.1796, fol.151, 159B.
E: Poul Sørensen. Første ægteskab med [Jørgen Pedersen sst, skifte 11.5.1781 lbnr.453]. B: Johanne 32, Maren g.m. Jens Sørensen sst, Peder 22. FM: Jesper Sørensen sst.

587 Maren Sørensdatter i Lerdrup. 29.4.1796, fol.152B, 156B.
E: Søren Jørgensen. A: bror Jeppe Sørensen i Ålstrup, bror Peder Sørensen i Amstrup, død, 1B: Søren 6, halvsøster Johanne Jespersdatter, [skifte 29.6.1791 lbnr.525, var g.m. Jens Sørensen] i Gylling. 3B: Søren 12, Jesper 10, Helle 6. FM: morfar Jesper Sørensen i Gylling, Simon Jensen i Lerdrup.

588 Anne Jensdatter i Lerdrup. 29.4.1796, fol.154.
E: Juul Juulsen. B: Juul 13. FM: morbror Jens Jensen i Gylling.

589 Anne Jensdatter i Gylling. 11.4.1796, fol.162B.
E: Søren Sørensen, hyrde. B: Søren 14. FM: Poul Sørensen sst.

590 Søren Christensen Skrædder i Svinballe. 7.6.1796, fol.164, 166.
Enke efter [Anne Rasmusdatter, skifte 31.3.1796 lbnr.584]. B: Kirsten g.m. Peder Rasmussen i Kærsgårde.

591 Karen Bertelsdatter i Amstrup. 8.6.1796, fol.164B, 167.
E: Mikkel Rasmussen. B: Else 6, Rasmus 4, Maren 2. FM: morbror Niels Bertelsen i Gylling.

592 Jens Hansen, ugift i Gylling. 25.6.1796, fol.167, 168, 170B.
A: søskende Rasmus Hansen 18, Karen Hansdatter 14. FM: Anders Pedersen sst.

593 Kirsten Jensdatter i Gylling. 7.7.1796, fol.167, 169.
E: Jeppe Rasmussen. B: Maren 22. FM: Hans Jensen sst.

594 Rasmus Andersen i Falling. 28.12.1796, fol.170B, 173.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Søren Pedersen i Amstrup. B: Anders 9, Anne Margrethe 7, Else 3, Peder 1. FM: farbror Peder Rasmussen i Saksild. Arv i boet efter afdødes steddatter Anne Dorthe Rasmusdatter efter dennes far Rasmus Iversen, [skifte 12.6.1778 lbnr.429] og mor Anne Margrethe Jensdatter, skifte 23.5.1785 lbnr.476. Til stede dennes mostre Kirsten Jørgensdatter g.m. Søren Rasmussen i Oldrup, Else Jørgensdatter. LV: Peder Skomager i Falling.

595 Hans Mikkelsen, vægter på Åkær. 11.2.1797, fol.172, 174, 180B, 188B, 201, 215.
Afsluttet uden arvinger.

596 Jens Ingvarsen i Svinballe. 25.3.1797, fol.174B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Søren Christensen i Elbæk. B: Kirsten 11, Søren 8, Maren 6, Karen 3. FM: farbror Anders Ingvarsen i Hvilsted.

597 Niels Jensen herredsmand og hustru Mette Kirstine Christiansdatter i Ørting. 28.3.1797, fol.176, 191, 194B, 199B, 202B.
[Af hans første ægteskab] B: Christiane Nielsdatter g.m. Holger Frederiksen sst. [Hans andet ægteskab med Anne Mikkelsdatter, skifte 10.10.1791 lbnr.528]. B: Peder Nielsen, Anne Margrethe Nielsdatter 16. FM: Niels Sørensen sst.

598 Anne Pedersdatter, tjenestepige i Gylling. 31.3.1797, fol.176, 186.
A: søskende Søren Pedersen i Gylling, Hans Pedersen, Jens Pedersen, Margrethe Pedersdatter g.m. Jens Jensen sst, Maren Pedersdatter, Birgitte Pedersdatter.

599 Christen Mogensen i Ålstrup. 18.4.1797, fol.177, 201.
E: Kirsten Jensdatter. Arv ifølge testamente til hans brordatter Maren Pedersdatter, når de begge er døde.

600 Karen Pedersdatter i Lerdrup. 3.5.1797, fol.177, 185.
E: Mogens Jensen. A: far Peder Sørensen i Falling, der døde, søster Maren Pedersdatter g.m. Frands Pedersen i Halkær, Maren Pedersdatter, Mette Pedersdatter, Poul Pedersen, Jens Simonsen i Lerdrup, Poul Simonsen i Gylling. Søren Poulsen i Falling er FM for 3 børn, der opdrages hos ham og deres mor. (Sml. lbnr.570, 606).

601 Hans Simonsen i Ålstrup. 3.5.1797, fol.179B, 184B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Jeppe Sørensen sst. B: Simon 17. FM: farbror Simon Jensen i Lerdrup.

602 Anne Rasmusdatter i Gylling. 20.5.1797, fol.180B.
E: Søren Jensen. B: Barbara 10, Jens 8, Kirsten 5. FM: farbror Mogens Jensen i Gylling.

603 Anne Pedersdatter i Gylling. 27.5.1797, fol.181B.
E: Poul Simonsen. B: Anne Marie 2, Mette 3 mdr. FM: farbror Jens Simonsen i Lerdrup.

604 Margrethe Jensdatter i Gylling. 27.5.1797, fol.183.
E: Rasmus Rasmussen Smed. B: Kirsten 15, Rasmus 11, Anne 7, Margrethe 5. FM: morbror Søren Jensen i Gylling.

605 Anne Sørensdatter i Ålstrup. 17.6.1797, fol.186B, 330.
E: Jeppe Sørensen. B: Søren 11, Jesper 9, Helle 6, Maren 3, Johanne 3 mdr, der døde. FM: morbror Jens Sørensen i Gylling.

606 Maren Pedersdatter i Halkær. 21.6.1797, fol.189.
E: Frands Pedersen. A: søster Mette Pedersdatter, søster Anne Pedersdatter, [skifte 27.5.1797 lbnr.603], var g.m. Poul Simonsen i Gylling. 2B: Anne Marie, Mette, halvsøskende Kirsten Pedersdatter, Maren Pedersdatter, Søren Pedersen 14, Poul Pedersen 9, Jørgen Pedersen 6. FM: Søren Poulsen i Falling.

607 Anders Madsen i Amstrup. 28.6.1797, fol.191.
E: Johanne Ovesdatter. LV: Christen Jespersen sst. B: Birgitte 13, Mads 9, Søren 6. FM: farbror Peder Madsen sst.

608 Karen Christensdatter i Gylling. 28.6.1797, fol.192B, 201B.
E: Juul Simonsen. A: søskende Morten Christensen i Gylling, Maren Christensdatter g.m. Anders Sejersen sst, Oluf Christensen i Nølev, Anne Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Mortensen Smed i Halling. 3B: Johanne 16, Karen 14, Maren 12.

609 Søren Rasmussen i Ålstrup. 6.7.1797, fol.195, 203.
B: Rasmus Sørensen i Amstrup, Niels Sørensen i Randlev, Jens Sørensen i Gylling, Maren Sørensdatter g.m. Søren Jacobsen sst, Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Peder Sørensen i Falling, Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Niels Eriksen i Dyngby. 5B: Jens Nielsen, Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen sst, Bodil Nielsdatter g.m. Jacob Jensen Væver i Gylling, Maren Nielsdatter, (deres halvsøster) Anne Jensdatter.

610 Anne Poulsdatter i Amstrup. 7.7.1797, fol.195B.
B: Anders Jacobsen i Falling, Johanne Jacobsdatter, enke efter Simon [Pedersen] Smed i Amstrup, [skifte 18.4.1792 lbnr.539], Karen Jacobsdatter g.m. Rasmus Sørensen i Gården, Maren Jacobsdatter g.m. Rasmus Jensen i Kærsgårde, Anne Jacobsdatter g.m. Mikkel Jørgensen i Amstrup, Kirsten Jacobsdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen i Dyngby. 4B: Rasmus 13, Jacob 11, Niels 10, Thomas 5, Anne Marie Jacobsdatter g.m. Niels Jørgensen i Ørting, Else Jacobsdatter g.m. Rasmus Sørensen, skovfoged i Skablund.

611 Niels Jensen i Ørting. 21.7.1797, fol.196B, 203B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Pedersen i Hundslund. B: Jens Nielsen i Ørting. Morten Nielsen, Peder 22, Christen 18, Thomas 9, Bodil g.m. Esben Christensen på Åkær Mark, Maren g.m. Jørgen Pedersen i Ørting. FM: Peder Jørgensen sst.

612 Marie Sørensdatter i Gylling. 5.8.1797, fol.198.
E: Niels Sørensen. B: Søren 18. FM: farbror Jens Sørensen i Gylling.

613 Anne Margrethe Jørgensdatter i Amstrup. 5.8.1797, fol.199.
E: Poul Nielsen. A: far Jørgen Jensen sst.

614 Karen Andersdatter i Ålstrup. 29.1.1797, fol.204B.
E: Anders Mortensen. Første ægteskab med [Søren Sørensen sst, skifte 17.1.1792 lbnr.535]. B: Henriette g.m. Jørgen Mogensen i Ålstrup, Søren 26, Hans Henrik 24, Anders 20, Jens 16. FM: morbror Jens Andersen i Svinballe.

615 Jens Mortensen i Amstrup. 11.12.1797, fol.206.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Mogens Nielsen i Halkær. B: Johanne 29, Maren 16. FM: Christen Jespersen i Amstrup.

616 Niels Andersen i Ålstrup. 14.12.1797, fol.207B, 213B, 217.
[Enke efter Anne Mortensdatter, skifte 7.7.1792 lbnr.543]. B: Karen 26, Anders 16. FM: Rasmus Mortensen sst.

617 Bodil Christensdatter i Ørting. 15.12.1797, fol.209.
E: Jens Jørgensen Skrædder. B: Dorthe 22, Johannes 19. FM: morbror Jens Rasmussen i Torrild ved søn Rasmus Jensen sst.

618 Jens Sørensen i Gylling. 20.12.1797, fol.210B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Niels 6, Søren 4, Johanne 2. FM: farbror Oluf Sørensen Skrædder i Lerdrup.

619 Morten Christensen i Gylling. 20.12.1797, fol.212, 214B.
E: Marie Sørensdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Maren 12. FM: farbror Oluf Christensen i Nølev.

620 Kirsten Jensdatter i Ålstrup. 23.12.1797, fol.213.
Enke efter Christen Mogensen, [skifte 18.4.1797 lbnr.599]. Arv ifølge testamente til hans brordatter Maren Pedersdatter g.m. Jacob Svendsen.

621 Laurids Rasmussen i Gylling. 17.1.1798, fol.216.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen i Amstrup. B: Rasmus, Hans, Jeppe 19, Anne g.m. Poul Nielsen i Gylling, Maren. FM: Hans Jensen sst.

622 Maren Juulsdatter i Amstrup. 13.3.1798, fol.218.
E: Christen Jespersen. B: Anne 26, Jesper 17, Juul 15, Simon 13, Anne Marie 3, Ellen Marie 6 mdr. FM: mors stedfar Simon Jensen i Lerdrup.

623 Maren Rasmusdatter i Gylling. 21.4.1798, fol.219B, 225B.
E: Niels Jensen. B: Jørgen 18. Af første ægteskab B: Søren Jørgensen 22. FM: Peder Jespersen sst.

624 Jens Jensen Skrædder i Ørting. 15.5.1798, fol.221.
E: Maren Mogensdatter. LV: Laurids Mogensen i Falling. B: Anne Cathrine g.m. Mikkel Mikkelsen i Gangsted, Maren 13. FM: farbror Søren Jensen i Randlev.

625 Karen Sørensdatter i Gylling. 4.6.1798, fol.222.
E: Peder Sørensen. Første ægteskab med [Morten Sørensen sst, skifte 7.10.1769 lbnr.322]. B: Maren Mortensdatter, [skifte 15.5.1788 lbnr.506], var g.m. Niels Jørgensen i Ørting. 1B: Morten 13, Søren Mortensen. Andet ægteskab med [Rasmus Jensen Neeg sst, skifte 28.2.1789 lbnr.509]. B: Mette 26, Kirsten 22. FM: Jens Nielsen i Brigsted, Rasmus Christensen i Amstrup.

626 Jeppe Rasmussen i Gylling. 5.9.1798, fol.224B, 226, 228, 230.
[Enke efter Kirsten Jensdatter, skifte 7.7.1796 lbnr.593]. B: Maren 24. FM: Hans Jensen sst.

627 Maren Pedersdatter på Åkær Mark. 6.9.1798, fol.226B.
E: Hans Jensen. B: Peder 12, Anne 4.

628 Anne Sørensdatter i Ørting. 16.10.1798, fol.227.
E: Rasmus Pedersen Sjelle. B: Jens, Søren, Niels, Hans 23, Anne Marie.

629 Rasmus Pedersen i Gylling. 21.11.1798, fol.228B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mogens Jensen i Randlev. B: Margrethe 24, Peder 22, Dorthe 19, Jens 17, Christen 15, Simon 10, Mathias 6. FM: Jens Knudsen i Søby på Gersdorffslund gods.

630 Elisabeth Bjerring i Amstrup. 22.11.1798, fol.230.
E: Andreas Christian Rask. B: Magdalene 16, Martine 15, Agnethe 9. Af første ægteskab B: Erik Luxdorff 20. FM: Mikkel Knudsen i Amstrup.

631 Kirsten Henningsdatter på Åkær Mark. 30.11.1798, fol.231.
E: Niels Knudsen. B: Anne Kirstine 3 uger. FM: morbror Niels Henningsen i Hadrup.

632 Rasmus Mogensen i Lerdrup. 22.12.1798, fol.232.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen i Gylling. B: Mogens 22, Rasmus 17, Margrethe g.m. Poul Nielsen i gården, Karen 10, Maren 7. FM: Mogens Jensen i Skablund.

633 Anne Dorthe Jørgensdatter i Gylling. 15.12.1798, fol.234B, 235B.
E: Søren Sørensen. Af første ægteskab B: Mikkel Pedersen 31, Jørgen Pedersen 28 på Samsø, Rasmus Pedersen 23 sst. Enkemandens første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 11.4.1796 lbnr.589. B: Søren 16. FM: Poul Sørensen.

634 Maren Madsdatter i Ørting. 29.12.1798, fol.235, 239, 299.
E: Rasmus Nielsen. B: Maren 20, Else 17, Mads 15, Jens 12. (1801 underskriver Niels Poulsen på hustrus vegne).

635 Jeppe Sørensen i Ålstrup. 26.1.1799, fol.237, 240B, 250, 298B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Sørensen sst, Morten Rasmussen sst. B: Jeppe, nyfødt. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 17.6.1797 lbnr.605. B: Søren 12, Jesper 10, Helle 7, Maren 4. FM: fars morbror Rasmus Sørensen i Amstrup, Jens Sørensen. Desuden nævnes barnet Jespers oldefar Jesper Sørensen i Gylling.

636 Jens Christensen i Amstrup. 13.4.1799, fol.241B, 243, 299.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Rasmus Jensen i Ålstrup. A: halvbror Jens Christensen, død. 3B: Kirsten Jensdatter g.m. Jens Esbensen i Søby, Anne Jensdatter g.m. Peder Rasmussen i Fensten, Rasmus Jensen, halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Frands Hansen i Balle.

637 Niels Sørensen i Gylling. 22.4.1799, fol.242, 245, 298.
E: Birgitte Frederiksdatter. LV: Jørgen Simonsen sst. A: bror Christen Sørensen i Amstrup, bror Søren Sørensen, død. 1B: Johanne 16, søster Anne Sørensdatter [i Lerdrup, skifte 24.9.1794 lbnr.561]. Af to ægteskaber B: Juul Juulsen, tjener i Smederup, Jesper Pedersen i Lerdrup, Maren Pedersdatter g.m. Peder Simonsen Smed i Amstrup, Kirsten Pedersdatter g.m. Mogens Jensen i Lerdrup.

638 Søren Pedersen i Ørting. 15.5.1799, fol.244, 251B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Peder Jørgensen sst. B: Laurids 16. FM: farbror Rasmus Pedersen sst.

639 Niels Sørensen i Ørting. 12.6.1799, fol.247, 298B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Niels Sørensen sst, Hans Nielsen, der ægter. B: Margrethe 18, Kirsten 15, Søren 14, Karen 10, Knud 4. FM: farbror Søren Sørensen i Amstrup.

640 Mette Jensdatter i Amstrup. 13.6.1799, fol.249.
E: Knud Andersen. B: Margrethe g.m. Juul Simonsen i Gylling, Anders 22, Karen 21, Jens 19, Else 16, Cathrine 12, Mikkel 9, Christen 5. FM: morbror Christen Jensen i Hadrup, mosters mand Anders Mikkelsen i Oldrup.

641 Karen Sejersdatter i Gylling. 16.7.1799, fol.251, 253B, 297B.
E: Anders Pedersen. [Første ægteskab med Jørgen Jensen sst skifte 21.9.1776 lbnr.414]. [Andet ægteskab med Jørgen Simonsen sst, skifte 13.8.1785 lbnr.480]. B: Sejer 16. FM: morbror Anders Sejersen sst.

642 Christen Rasmussen i Uldruphus på Åkær Mark. 30.7.1799, fol.252.
E: Karen Frederiksdatter. LV: Rasmus Hansen i Ålstrup. B: Birgitte 1. FM: fars morbror Peder Rasmussen i Kærsgårde.

643 Jørgen Rasmussen i Gylling. 6.8.1799, fol.255B, 258B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Rasmussen. B: Anne 6, Maren 4, Margrethe 2. FM: fars farbror Morten Jørgensen sst.

644 Johanne Jørgensdatter i Lerdrup. 8.7.1799, fol.257B, 259B, 298.
E: Søren Jørgensen. A: bror Peder Jørgensen, søster Maren Jørgensdatter g.m. Jens Sørensen i Gylling.

645 Jens Nielsen i Gylling. 5.10.1799, fol.262, 267B, 268, 283.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Frands Christensen i Amstrup. Skiftet sluttet uden arvinger.

646 Just Jørgensen i Gylling. 7.11.1799, fol.263, 298B.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Jensen sst, Jørgen Simonsen sst. B: Maren g.m. Poul Sørensen sst, Marie g.m. Søren Jørgensen sst, Kirsten 25, Birgitte 23, Jørgen 21. FM: farbror Søren Jørgensen i Lerdrup.

647 Karen Rasmusdatter i Gylling. 21.12.1799, fol.264B.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus i Spøttrup på Rathlousdal gods, Hans, Peder 21, Søren 11, Birgitte g.m. Jens Mogensen i Gylling, Margrethe, Anne. FM: Rasmus Knudsen sst.

648 Else Jørgensdatter i Gylling. 28.1.1800, fol.267B, 269B.
Enke efter Niels Sørensen i Ålstrup. A:
1) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Søren Rasmussen Rytter i Oldrup
2) halvsøster Mette Jørgensdatter g.m. Søren Andersen i Oldrup
3) halvbror Jens Jørgensen i Vejlshuset på Fillerup Mark på Rathlousdals gods, død. 3B: Margrethe Jensdatter g.m. Peder Jensen i Fensten, Johanne Jensdatter g.m. Mads Jensen i Torrild, Anne Jensdatter, død, var g.m. Anders Madsen i Torrild. 1B: Karen
4) halvsøster Karen Jørgensdatter, død. 1B: Niels Jensen i Torrild
5) halvsøster Margrethe Jørgensdatter, enke efter Søren Andersen i Serridslev, [skifte Serridslevgård gods 12.6.1769 lbnr.921]. 3B: Anders Sørensen, [skifte Serridslevgård gods 20.3.1790 lbnr.1028]. 2B: Søren 23, Karen, Jørgen Sørensen i Serridslev, Anne Sørensdatter g.m. Peder Poulsen sst,
6) halvsøster Anne Jørgensdatter
7) halvsøster Anne Margrethe Jensdatter, [skifte 23.5.1785 lbnr.476], var g.m. Rasmus Andersen i Falling. 1B: Anne Dorthe
8) halvsøster Johanne Jørgensdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Gylling. 4B: Simon Jensen i Lerdrup, Rasmus Jensen i Ørting, Frederik Jensen i Gylling, Bodil Jensdatter, enke efter Niels Sørensen i gården. Første ægteskab med [Simon Nielsen i Gylling, skifte 25.2.1743 lbnr.162]. 4B: Jørgen Simonsen, [skifte 13.8.1785 lbnr.480]. 5B: Simon i København, Rasmus i Lerdrup, Sejer 16, Margrethe g.m. Søren Pedersen Buch i Gylling, Anne i København, Niels Simonsen i Saksild, Hans Simonsen [i Ålstrup, skifte 3.5.1797 lbnr.601]. 1B: Simon 20, Anne Simonsdatter, [skifte 3.1.1766 lbnr.278], var g.m. Knud Sørensen i Gylling. 4B: Johanne g.m. Poul Hansen sst, Simon i Randlev, Søren i Søby, Maren g.m. Søren Pedersen i Gylling.

649 Niels Sørensen i Gylling. 15.2.1800, fol.268, 281B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Rasmus Jensen i Ørting. B: Johanne g.m. Christen Lauridsen i Gylling, Karen 23, Søren 20, Anne 15, Jens 11, Peder 8. FM: Søren Mortensen sst.

650 Rasmus Rasmussen, ugift i Gylling. 29.4.1800, fol.270B.
E: mor Maren Rasmusdatter, [enke efter Rasmus Jørgensen sst, skifte 16.6.1795 lbnr.577]. LV: Jens Rasmussen sst, søskende Jørgen Rasmussen sst, [skifte 6.8.1799 lbnr.643]. 3B: Anne, Maren, Margrethe, Margrethe Rasmusdatter g.m. Simon Jacobsen i Gylling, Johanne Rasmusdatter, Karen Rasmusdatter g.m. Jeppe Lauridsdatter i gården, Peder Rasmusdatter 19, Jesper Rasmussen 17, Anne Rasmusdatter. FM: Morten Jørgensen i Gylling.

651 Peder Dinesen, ugift i Halkær, tidligere smed i Gylling. 22.5.1800, fol.271B, 272B, 275, 295B.
A: forældre: Dines Rasmussen i Gravlev i Fuglslev sogn på Skærsø gods og Maren Poulsdatter, begge døde, bror Rasmus Dinesen, der døde for nogle år siden i Gylling, søster Anne Dinesdatter, enke efter Niels Mikkelsen Balle, skovfoged i Elsegården på Skærsø gods ved Ebeltoft. FM: Søren Munch, købmand i Ebeltoft.

652 Byrge Nielsen Waleen i Ørting. 18.6.1800, fol.272.
E: Bodil Christoffersdatter. LV: Dines Mikkelsen sst. B: Niels 5, Anne Margrethe 2. FM: Rasmus Mikkelsen sst.

653 Just Jacobsen i Ørting. 25.6.1800, fol.274, 282.
E: Anne Frederiksdatter. LV: Niels Jørgensen sst. B: Else 12, Anders 11, Maren 8, Anne 5, Jacob 3, Marie 6 mdr. FM: farbror Rasmus Jacobsen sst.

654 Hans Knudsen i Ørting. 30.7.1800, fol.276.
E: Anne Christensdatter. LV: Rasmus Nielsen i Amstrup. B: Christen 9, Knud 6, Mikkel 3, Rasmus 1. FM: født værge Mikkel Knudsen i Amstrup.

655 Jens Rasmussen i Gylling. 13.9.1800, fol.277, 280.
Enke efter Karen Rasmusdatter, skifte 21.12.1799, lbnr.647. B: Rasmus i Spøttrup på Gersdorffslund gods, Hans 25, Peder 20, Søren 12, Birthe g.m. Jens Mogensen i Gylling, Margrethe, Anne. FM: Rasmus Knudsen sst.

656 Anders Lauridsen i Ørting. 14.10.1800, fol.279B, 281.
E: Anne Marie Mogensdatter. LV: Søren Jacobsen sst. B: Kirsten, Kirsten, Mogens. FM: Laurids Pedersen sst. Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 5.12.1772 lbnr.360]. B: Laurids i Odder, Maren g.m. Morten Rasmussen i Ørting.

657 Anne Marie Sørensdatter på Ålstrup Mark. 16.1.1801, fol.283.
Enke efter Jens Foghsen, skifte 26.5.1792 lbnr.541. B: Søren Fogh, birkedommer i Frisholt birk på Rosborggård ved Viborg, Fogh Jensen i gården g.m. Bodil Andersdatter, Niels Fogh 23 i København, Jørgen Fogh 19, Maren Jensdatter, død, var g.m. Mogens Jensen i Skablund på Stensballegård gods, [skifte 10.7.1798 lbnr.1435]. 5B: Anne Marie 12, Maren 11, Anne 6, Margrethe 5, Jens 3.

658 Peder Rasmussen i Ålstrup. 11.3.1801, fol.287, 292B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Jørgensen i Ørting. B: Jørgen 25, Rasmus 23. FM: Søren Sørensen i Ålstrup.

659 Karen Madsdatter i Lerdrup. 12.3.1801, fol.288.
B: Johanne Sørensdatter g.m. Simon Pedersen sst.

660 Inger Rasmusdatter i Ålstrup. 12.3.1801, fol.288B, 289B.
E: Peder Jacobsen. Testamente.

661 Søren Sørensen, hyrde i Gylling. 19.4.1801, fol.288B, 290B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Jørgensen i Lerdrup. Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 11.4.1796 lbnr.589. B: Søren 18. FM: Oluf Sørensen i Lerdrup.

662 Hans Isaksen i Svinballe. 2.5.1801, fol.289, 291B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Pedersen i Hundslund. B: Søren 20, Anne Marie 3. FM: farbror Rasmus Isaksen i Fillerup.

663 Rasmus Hansen i Ålstrup. 19.5.1801, fol.291B, 293B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Jens Nielsen i Falling. B: Maren 13, Hans 10, Anne 6, Christen 5, Niels 4, Jesper 2. FM: Peder Madsen i Brændbygge. Første ægteskab med [Voldborg Bentsdatter, skifte 5.7.1765 lbnr.272]. B: Voldborg 38. FM: morbror Jacob Bentsen i Overby Skovhus i Kattrup sogn.

664 Anne Hansdatter i Gylling. 3.6.1801, fol.293, 296B.
B: Hans Pedersen i Århus, Rasmus Pedersen sst, Margrethe Pedersdatter g.m. Claus Olufsen i Gylling, Anne Pedersdatter g.m. Jesper Sørensen sst, Birthe Pedersdatter g.m. Søren Jensen sst.

665 Peder Sørensen i Gylling. 6.8.1801, fol.297.
E: Johanne Christensdatter. LV: Peder Rosenmeyer i Falling. Testamente.

666 Søren Jensen i Gylling. 12.8.1801, fol.297.
Enkemand efter [Anne Rasmusdatter sst, skifte 20.5.1797 lbnr.602]. B: Barbara, Jens 12, Kirsten. FM: farbror Mogens Jensen sst.

667 Karen Knudsdatter i Ørting. 24.11.1801, fol.299.
E: Jens Simonsen. B: Sidsel 2. FM: morbror Niels Knudsen i Lerdrup.

668 Poul Christiansen Skrædder i Ålstrup. 11.2.1802, fol.300B, 304, 307B.
E: Maren Jespersdatter. LV: Christen Jespersen i Amstrup. Ingen Arvinger.

669 Hans Pedersen i Gylling. 3.5.1802, fol.302, 307.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Anne 16, Kirsten 12, Søren 9, Maren 6, Jens 4, Karen, nyfødt. FM: farbror Jørgen Pedersen st.

670 Anne Cathrine Jensdatter i Ørting. 19.5.1802, fol.303.
E: Niels Pedersen. B: Marie Elisabeth 5, Karen 3. FM: morbror Laurids Jensen sst.

671 Maren Steffensdatter i Halkær. 2.8.1802, fol.304B.
E: Hans Nielsen. B: Anne 16, FM: Søren Pedersen i Amstrup.

672 Mikkel Nielsen i Gylling. 16.2.1803, fol.307B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Karen 12, Niels 10, Maren 3. FM: farbror Anders Nielsen i Lerdrup.

673 Niels Rasmussen i Ålstrup. 8.4.1803, fol.309B.
E: Anne Nielsdatter. Testamente.

674 Jacob Christensen i Gylling. 14.4.1803, fol.310B.
E: Ellen Pedersdatter. B: Peder 25, Christen 23, Rasmus 19, Anne. FM: farbror Niels Christensen sst.

675 Margrethe Rasmusdatter i Gylling. 14.4.1803, fol.312.
E: Peder Rasmussen. B: Simon, Rasmus 25, Hans 21, Kirsten g.m. Jørgen Simonsen sst, Ingeborg g.m. Jens Sørensen i Lerdrup.

676 Thøger Pedersen i Gylling. 27.4.1803, fol.312.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jacob Jensen sst. B: Søren 9. FM: farbror Mogens Pedersen på Åkær Mark.

677 Mogens Jensen på Lerdrup Mark. 24.3.1804, fol.313, 317B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jesper Pedersen i Lerdrup. B: Karen 4, Jens 3, Peder 6 mdr. FM: farbrødre Jesper Jensen i Torrild, Hans Jensen i Falling.

678 Maren Jørgensdatter i Ålstrup. 12.4.1804, fol.314B.
E: Christen Fogh. B: Jørgen 13, Maren 12, Anne 10, Anne Margrethe 6, Fogh 2, Jens 6 mdr. der døde. FM: mosters mand Frands Pedersen i Amstrup.

679 Anne Marie Davidsdatter i Ålstrup. 12.4.1804, fol.316.
E: Peder Rasmussen. B: David 11, Abelone 6. FM: morbror Peder Davidsen i Brigsted.

680 Anne Sørensdatter i Lerdrup. 4.6.1804, fol.318B.
E: Simon Jensen. B: Anne g.m. Søren Mortensen i Gylling, Karen g.m. Christen Christensen i Lerdrup, Johanne 22, Maren 17, Søren 13.

681 Jens Pedersen i Gylling. 19.6.1804, fol.320, 321B.
E: Margrethe Sejersdatter. LV: Søren Sejersen i Ås. A: søskendebørn
1) Mogens Nielsen i Halkær, død. 3B: Lisbeth 6, Sidsel 3, Mogens 2
2) Peder Jespersen i Lerdrup, død, [var g.m. Anne Sørensdatter, skifte 24.9.1794 lbnr.561]. 3B: Jesper i Lerdrup, Maren g.m. Peder Simonsen, smed i Amstrup, Kirsten g.m. Hans Mogensen i Lerdrup, (Sml. lbnr.677)
3) Mogens Jespersen i Lerdrup, [skifte 27.3.1779 lbnr.438]. 5B: Anne g.m. Rasmus Jørgensen sst, Peder 33, Karen g.m. Jens Poulsen i Halkær, Maren g.m. Rasmus Esbensen i Ørting, Mogens 26
4) Mette Nielsdatter, enke efter Poul Jensen i Halkær, [skifte 26.8.1794 lbnr.560]
5) Maren Nielsdatter, [skifte Serridslevgård 9.4.1796 lbnr.1068], var g.m. Niels Christensen i Sondrup. 3B: Mette 21, Lisbeth 19, Niels 17. FM: Peder Christensen i Sondrup
6) Mette Jespersdatter, [skifte 8.10.1768 lbnr.307], var g.m. Peder Sørensen i Falling. 1B: Anne Pedersdatter, [skifte 27.5.1797 lbnr.603], var g.m. Poul Simonsen i Gylling. 1B: Mette 7.

682 Maren Sørensdatter i Gylling. 18.7.1804, fol.320B.
E: Morten Jørgensen. B: Jørgen 4, Kirsten 2. FM: morfar Søren Bager i Gylling.

683 Søren Pedersen i Gylling. 22.9.1804, fol.323.
E: Maren Knudsdatter. LV: Simon Knudsen i Randlev. B: Peder 14, Anne 13, Karen 11, Knud 8, Niels 6, Birthe 5, Jens 4, Maren 1. FM: farbror Hans Pedersen i Grumstrup.

684 Anders Sejersen på Gylling Mark. 2.3.1805, fol.324B.
E: Maren Christensdatter. LV: Oluf Christensen Smed i Nølev. B: Jens 18. FM: født værge Søren Sejersen i Ås.

685 Kirsten Sørensdatter i Lerdrup. 23.3.1805, fol.326B.
E: Søren Sørensen. B: Søren 14, Anne 12, Maren 9, Jens 7. FM: morbror Jens Sørensen i Gylling.

686 Else Pedersdatter i Gylling. 29.3.1805, fol.328.
E: Niels Pedersen. B: Margrethe 17. FM: morbror Søren Pedersen i Amstrup.

687 Johanne Jepsdatter i Ålstrup. 9.7.1805, fol.330.
A: far Jeppe Sørensen sst, der er død, mor [Anne Sørensdatter], skifte 17.6.1797 lbnr.605, søskende Søren Jepsen 20, Jesper Jepsen 15, der døde, Helle Jepsdatter 14, Maren Jepsdatter 12. FM: stedfar Morten Rasmussen i Ålstrup, Jens Sørensen Ålstrup i Gylling.

688 Jens Pedersen, tjenestekarl i Ålstrup. 9.12.1806, fol.331.
A:
1) bror Søren Pedersen i Gylling, [skifte 22.9.1804 lbnr.683]. 8B: Peder 16, Anne 15, Karen 14, Knud 13, Niels 12, Birthe 8, Jens 6, Maren 3
2) bror Hans Pedersen på Grumstrup Mark
3) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Gylling
4) søster Maren Pedersdatter g.m. Christen Foghsen i Ålstrup
5) søster Birthe Pedersdatter 32. FM: fasters mand Søren Bager i Gylling.

689 Rasmus Rasmussen Smed i Gylling. 1.9.1807, fol.332B, 337.
E: Maren Jensdatter. LV: Mogens Jensen i Randlev. B: Margrethe 4. FM: morbror Søren Jensen i Gylling. Første ægteskab med [Margrethe Jensdatter], skifte 27.5.1797 lbnr.604. B: Kirsten g.m. Hans Jensen i Gylling, Rasmus 21, Anne 17, Margrethe 15. FM: Peder Jørgensen Fisker i Gylling.

690 Anne Nielsdatter i Gylling. 12.1.1809, fol.338B.
E: Peder Sørensen. B: Anne g.m. Søren Nielsen sst, Birthe 21, Søren 17, Maren 15, Niels 12, Kirsten 8, Marie 6. FM: morbror Hans Nielsen i Ørting.

691 Bodil Pedersdatter i Ålstrup. 16.6.1810, fol.340B.
E: Rasmus Jensen. B: Peder, Christen 23, Anne 21, Margrethe g.m. P[eder]. Winther, præst i Hundslund, Karen 15, Jens 11, Kirsten 9. FM: Søren Pedersen i Hundslund.

692 Just Simonsen i Gylling. 27.9.1816, fol.343, 345.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Mogensen sst. B: Simon 24, Jens 20, Jørgen 11, Maren, Mette, Anne, Kirsten. FM: Jørgen Hansen sst.

693 Jesper Jensen i Kærsgårde. 28.9.1816, fol.343B, 345B.
E: Anne Henningsdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Jens 15, Peder 7, Kirsten, Johanne, Maren. FM: Frands Justesen sst.

694 Anders Nielsen i Kærsgårde. 15.10.1816, fol.344B, 345B.
E: [Anne Henningsdatter]. LV: Jens Jensen, der ægter. B: Niels 14, Jens 9. FM: Søren Pedersen i Stamhøj på Oudrup Mark.

695 Anne Abrahamsdatter i Gylling. 17.4.1818, fol.346, 347.
E: Jørgen Juulsen. B: Juul Jørgensen i Randlev, død. 3B: Jørgen 10, Jens 6, Anne 3, Hans Jørgensen 26, Abraham Jørgensen 24, Laurids Jørgensen 22, Simon Jørgensen 20, Anne Jørgensdatter g.m. Niels Christensen i Gylling, Maren Jørgensdatter g.m. Jens Sørensen på Åkær, Sidsel Jørgensdatter g.m. Peder Rasmussen i Århus.

696 Niels Sørensen i Gylling. 8.10.1818, fol.346B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Nielsen sst. Første ægteskab med [Marie Sørensdatter, skifte 5.8.1797 lbnr.612]. B: Søren 37 i Ørting.

Hads-Ning Herreder
Dødsanmeldelsesprotokol
1833-1844
B 58 B - 121 A
Heri Åkær Skifteprotokol


697 Mads Pedersen på Åkær Hovmark. 18.2.1813, side 2.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen i Ørting. B: Jens 22, Rasmus 18, Peder 17, Niels 16, Simon 6, Rafael 4. FM: Morten Pedersen i Ålstrup.

SLUT

Rosenmeyers gods skifteuddrag.

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Angår det gods i Falling By som Rosenmeyer havde købt af Åkær gods.

Rosenmeyers gods
Skifteprotokol
1797-1801
G 337-1

1 Anne Marie Jensdatter i Falling Smedehus. 4.5.1797, fol.1.
E: Christian Smed. B: Peder 11. FM: morfar Jens Jensen i Svorbæk.

2 Peder Sørensen i Falling. 26.5.1797, fol.3.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. LV: Peder Sørensen Tysk i Falling. B: Maren 18, Søren 14, Poul 12, Jørgen 7, Kirsten 6. Første ægteskab med Mette Jespersdatter. B: Maren, død, var g.m. Frands Pedersen i Halkær, Anne, død, var g.m. Poul Simonsen, skovfoged i Gylling. Andet ægteskab med Anne Pedersdatter. B: Mette 23 i Lerdrup. FM: Søren Poulsen i Falling, Mogens Jensen i Lerdrup. Arv i boet efter Karen Pedersdatter, der var g.m. Mogens Jensen i Lerdrup.

3 Maren Jensdatter i Falling. 24.8.1800, fol.6.
E: Rasmus Ingvarsen. A. søskende Søren Jensen i Lerdrup, Juul Jensen sst. Død, 1B: Juul Juulsen i Randlev, Jørgen Jensen i Amtrup, Margrethe Jensdatter, enke efter Jørgen Jensen i Lerdrup ved datter og hendes mand Anders Nielsen sst, Anne Jensdatter, enke efter Jørgen Rasmussen. 2B: Jens Jørgensen i Lerdrup, Rasmus Jørgensen sst. Testamente 23.7.1800.

4 Søren Poulsen i Falling. 12.9.1801, fol.12B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Jacobsen i Amtrup. B: Karen 6, Poul 2. FM: fasters mand Peder Mortensen i Randlev på Dybvad gods, fasters mand Hans Sørensen i Falling. Afdøde fik gården i fæste 1792 og ægtede Johanne Frandsdatters ældste datter Kirsten Nielsdatter. Arv til enkens søskende Jens Nielsen, Hedvig Margrethe Nielsdatter.

SLUT

Rathlousdal og Gersdorffslund godser
Skifteprotokol
1717-1850
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Den første skifteprotokol angiver folio på bagsiden af et blad. Det angives ved at bladet angives som A, dvs. uden angivelse på siden uden folioangivelse og som B på siden med folioangivelse. Første side hedder altså fol.1, og side to hvorpå der står 1, fol. 1B.

Den anden skifteprotokol har et afsnit sidst i bogen med skifter afholdt i Præstholm Præstegårds huse i Gosmer, lbrn.526-533

Den tredje skifteprotokol indeholder nogle skifter i Rude under Gosmer Hospital.

Den fjerde skifteprotokol indeholder nogle skifter i Fruering under Sophienlund gods. Fra 1844 er der indført dødsanmeldelser, som ikke er medtaget her.

Afdødes navn mangler i lbnr.138, 323, 497, 525
Enkens navn mangler i lbnr: 16, 55, 264, 277, 447, 507

Navnene Birthe og Birgitte er anført som de står i skiftet, men samme person kan være nævnt under det ene navn i et skifte og under det andet i et andet skifte. Ligeledes Jochum og Joachim, hvor navnet Jochum er valgt. Fillerup Nedermølle kaldes i de ældste skifter for Nederste Mølle. Nedermølle er valgt som standard.


Rathlousdal og Gersdorffslund godser
Skifteprotokol
1717-1760
G 332-22
1 Søren Jensen og hustru Gertrud Rasmusdatter i Fensten. 17.10.1720, fol.2.
B: Jens, Rasmus 19, Jørgen 14. FM: Anders Sørensen sst.

2 Jens Sørensen Winther i Fillerup. 1.5.1717, fol.6.
E: Johanne Bertelsdatter. B: Søren 10. FM: Erik Madsen sst.

3 Anne Frederiksdatter i Oldrup. 28.3.1719, fol.6B.
E: Jørgen Jensen. B: Johanne 10, Mette 7, Margrethe 5, Jens 4, Birgitte 2. FM: farfar Jens Jørgensen sst.

4 Karen Thøgersdatter i Søby.26.7.1721, fol.7.
E: Jens Frandsen. B: Thøger, Frands.

5 Birgitte Jørgensdatter i Gosmer. 28.2.1722, fol.9.
E: Jens Rasmussen. A: Peder Sejersen, død. 3B: Maren 24, Sejer 20, Juul 18. FM: morbror Søren Jensen i Smederup.

6 Karen Hansdatter i Fensten. 30.12.1722, fol.11.
E: Peder Andersen. B: Anders 2, Karen 4 uger. FM: morfar Hans Rasmussen sst, Anders Sørensen sst. Aftægtskontrakt til afdødes forældre Hans Rasmussen og Karen Poulsdatter.

7 Jens Pedersen i Gosmer. 20.4.1724, fol.13.
E: Anne Sørensdatter. B: Peder 12, Søren 10, Juul 4. FM: Erik Bertelsen, der fæster stedet.

8 Anne Rasmusdatter i Gosmer. 10.5.1724, fol.14B.
E: Jens Andersen. B: Kirsten 4, Else 2.

9 Anne Pedersdatter i Oldrup. 14.7.1724, fol.16.
E: Søren Jensen. B: Margrethe 5 uger. FM: farfar Jens Jørgensen, farbror Jørgen Jensen sst, morbror Hans Pedersen i Tendrup.

10 Sejer Pedersen i Fensten. 10.11.1724, fol.17B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mads Knudsen i Søby, der ægter og fæster. B: Anne 20, Karen 13, Peder 8, Rasmus 3.

11 Sejer Jensen i Fensten. 10.11.1724, fol.18B.
E: Sidsel Andersdatter. B: Anders 15, Maren 12, Birgitte 9, Jørgen 5, Jens 3. FM: Anders Rasmussen, Jens Sørensen.

12 Mikkel Nielsen i Oldrup. 3.5.1725, fol.19B.
E: Else Hansdatter. LV: Peder Eskildsen i Torrild. B: Hans 19, Mikkel 12. FM: farbror Peder Nielsen i Oldrup, morbror Anders Hansen sst.

13 Mikkel Ottesen i Oldrup. 3.5.1725, fol.21B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: bror Jørgen Rasmussen i Sødrup. B: Johanne 19, Otte 18, Maren 13, Peder 12, Anne 7. FM: farbror Rasmus Ottesen sst, mosters mand Oluf Madsen sst, Søren Jensen i Oldrup.

14 Jacob Pedersen, rytter i Halling. 15.5.1725, fol.23B.
E: Anne Thøgersdatter. B: Anne 10, Maren 6, Helle 4.

15 Maren Jørgensdatter i Halling. 1.3.1725, fol.24.
Enke efter Hagen Kæmpe. B: Mathias 7. FM: morfar Jørgen Svendsen.

16 Søren Jensen i Oldrup. 12.3.1726, fol.24, 27.
E: Kirsten [navn mangler]. (Arvinger angives ikke).

17 Eskild Andersen i Halling. 22.6.1726, fol.24B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Bertelsen. B: Jens i huset, Christen i Fensten, Anders i Ørting, Maren g.m. Frands Nielsen i Halling, Anne g.m. Juul Thøgersen i Gosmer, Sidsel g.m. Jacob Thøgersen i Fillerup, Karen g.m. Jens Eriksen i Horsens.

18 Jørgen Hansen i Oldrup. 5.7.1726, fol.25.
E: Johanne Hansdatter. LV: bror Anders Hansen sst. B: Maren 20, der ægter Jens Rasmussen, Anne 16. FM: farbror Hans Hansen i Glibing Mølle, farbrors søn Hans Sørensen i Andrup, fasters søn Frands Mortensen i Fillerup.

19 Johanne Jensdatter i Rørt. 30.4.1727, fol.27.
E: Niels Pedersen. B: Peder 25, Mette 25.

20 Anne Jørgensdatter i Spøttrup. 10.6.1727, fol.29B.
E: Rasmus Christensen Buch. B: Mogens 23, Kirsten 19, Karen 15.

21 Ove Simonsen og hustru Maren Mogensdatter i Halling. 10.6.1727, fol.31.
Hendes A:
Niels Pedersen i Helsingør, Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Mortensen i Rude, Anne Pedersdatter g.m. Simon Andersen i Gosmer.
Hans A: Simon Andersen og medarvinger.

22 Maren Jensdatter i Torrild. 17.10.1727, fol.31B.
E: Niels Sørensen. Skifte efter første ægteskab 28.10.1696. B: Mikkel Knudsen i Løjenkær, Hans Knudsen i Torrild, Knud Knudsen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Knud Sørensen.

23 Rasmus Christensen Buch i Spøttrup. 25.11.1727, fol.34B.
Enkemand efter [Anne Jørgensdatter], skifte 10.6.1727 lbnr.20. B: Mogens 24, Kirsten 20, der ægter Jens Christensen Lejsten, der fæster gården, Karen 16. FM: farbror Jens Christensen Buch sst.

24 Knud Madsen i Fillerup. 19.6.1728, fol.35B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Søren Jensen, der ægter. B: Bodil 7, Jens 5, Kirsten 2. FM: farfar Mads Jensen sst, fasters mand Thomas Sørensen sst.

25 Erik Madsen i Fillerup. 24.7.1728, fol.38B.
E: Johanne Bertelsdatter. LV: søn Søren Jensen. A: far Mads Jensen sst. ved svigersøn Thomas Sørensen sst.

26 Christen Rasmussen i Fillerup. 20.10.1728, fol.43B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Jens Sørensen, Anders Poulsen i Ondrup. Af første ægteskab B: Rasmus 7. FM: farbrødre Rasmus Rasmussen i Halling, Anders Hansen sst.

27 Peder Mikkelsen, skomager og hustru Maren Jensdatter i Gosmer. 11.11.1728, fol.44B.
A: hendes søster Anne Jensdatter i Halling. Overværende af slægt Hans Skrædder i Bjerager, Jens Jensen i Amstrup.

28 Cathrine Henriksdatter i Fillerup. 15.1.1729, fol.45B.
E: Claus Hansen Bødker. B: Marie 8, Hans 4. Enkemandens barn af første ægteskab: Theodosius 14. Enkemanden boede ikke på godset i sit første ægteskab.

29 Peder Frandsen i Fillerup. 15.1.1729, fol.46B.
E: Lisbeth Christensdatter. LV: Claus Hansen sst, der ægter og fæster. B: Frands Laurids, Mikkel, Anders, Cathrine.

30 Helle Abrahamsdatter i Gosmer. 3.2.1729, fol.47B.
E: Joen Bertelsen. B: søn 3 mdr. FM: farfar Bertel Bertelsen sst.

31 Laurids Pedersen i Torrild. 14.2.1729, fol.48.
E: Margrethe Esbensdatter. B: Peder 21, Anne. LV: halvbror Esben Jacobsen sst.

32 Anne Andersdatter i Gosmer. 9.7.1729, fol.48B.
E: Hans Rasmussen på Samsø. Af første ægteskab B: Laurids Nielsen 22. Enkemandens søn: Laurids 14. FM: Gert Madsen på Gersdorffslund, Hans Mortensen i Gosmer, Oluf Degn sst.

33 Johanne Rasmusdatter i Halling. 6.5.1730, fol.50B.
E: Mads Rasmussen Ridder. B: Rasmus sst, Karen g.m. Søren Rytter i Randlev. Af første ægteskab B: Rasmus Sørensen Ridder i Halling.

34 Jens Rasmussen Rude i Oldrup. 16.5.1730, fol.51.
E: Lisbeth Madsdatter. LV: Søren Jensen sst, Christen Rasmussen i Tendrup, der ægter og fæster. B: Mette 12, Rasmus 6.

35 Kirsten Jensdatter i Fillerup. 20.6.1730, fol.51B.
E: Peder Rasmussen. B: Else 10, Johanne 3.

36 Else Pedersdatter i Oldrup. 20.2.1731, fol.52B.
E: Jørgen Jensen. B: Anne 11, Karen 6. Enkemandens første ægteskab med [Anne Frederiksdatter i Oldrup], skifte 28.3.1719 lbnr.3. B: [Johanne] g.m. Simon Nielsen i Gylling, Mette 18, Margrethe 16, Jens 15, Birgitte 13. FM: farbror Søren Jensen sst.

37 Jens Sørensen Hjulmand og hustru Cathrine Jensdatter i Oldrup. 20.5.1732, fol.55.
B: Jens 16, Anne 13. FM: Niels Sørensen sst, Peder Nielsen sst.

38 Hans Rasmussen i Oldrup. 20.11.1732, fol.57.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: bror Jørgen Rasmussen i Hadrup. B: Maren 14, Johanne 9, Anne 8. FM: farbror Mogens Rasmussen i Gylling, Niels Koch i Hadrup. Af første ægteskab B: Else g.m. Rasmus Rasmussen sst. Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Rasmussen, der har ophold i gården og afdødes første svigerfar Niels Sørensen.

39 Anne Rasmusdatter i Torrild. 12.3.1733, fol.59.
E: Knud Knudsen. A: forældre Anders Ibsen og Ingeborg Jensdatter.

40 Søren Nielsen i Torrild. 20.6.1733, fol.61.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Thomas Sørensen i Fillerup. B: Karen 11, Anne 7, Maren 8 mdr. FM: farbror Morten Nielsen sst.

41 Kirsten Rasmusdatter i Torrild. 4.12.1733, fol.64.
E: Niels Sørensen Hald. B: Karen 12.

42 Søren Jensen i Søby. 16.4.1734, fol.64B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Rasmus Sørensen, ladefoged i Fensten. A: søskende Niels Jensen i Søby, Jesper Jensen i Kragelund i Nørvang herred, Karen Jensdatter, enke efter Oluf Rasmussen i Fensten. Enkens datter ægter Enevold Knudsen, der fæster gården.

43 Karen Pedersdatter i Smederup. 26.6.1734, fol.66.
E: Jens Nielsen. B: Niels 21, Maren 17, Karen 11. Af første ægteskab B: Peder Jensen i Oldrup. Af andet ægteskab B: Jens Olufsen 30, Anne Olufsdatter g.m. Peder Pedersen i Fensten.

44 Mikkel Jeansen i Oldrup. 26.1.1735, fol.67.
E: Anne Hansdatter. LV: Anders Sørensen sst. B: Hans Peder Jeansen 20, Mikkel Jeansen 16, Margrethe Susanne Jeansdatter 12, Anne Marie Jeansdatter 6. FM: Søren Jensen i Oldrup. (Skiftet har Mikkel Jeansen mens samtidigt register har Jean Mikkelsen).

45 Søren Jensen i Smederup. 28.4.1735, fol.68B.
E: Maren Hansdatter. B: Jens i Tvenstrup, Hans 28 i Fensten, Poul 24, der fæster stedet, Peder 19.

46 Jens Frandsen i Søby. 28.4.1735, fol.69B.
E: Maren Jørgensdatter. B: Thøger, Frands.

47 Kirsten Rasmusdatter i Falling. 28.4.1735, fol.70.
E: Christen Eskildsen. B: Anne 3.

48 Peder Rasmussen i Fensten. 1.6.1735, fol.70B.
E: Inger Andersdatter. B: Anders 25 i København, Jens 23 i Fensten, Marie g.m. Sejer Pedersen i Gylling, Karen 16.

49 Niels Nielsen Borg i Halling. 30.5.1735, fol.71.
E: Anne Jensdatter. B: Maren 12, Niels 5, Jens 5, [Niels nyfødt]. FM: farfar Niels Borg.

50 Søren Andersen i Oldrup. 21.4.1736, fol.71B.
E: Abelone Sejersdatter. B: Sejer sst, Morten sst, Anne, Karen.

51 Margrethe Jensdatter i Fillerup. 11.9.1736, fol.72B.
E: Søren Jensen Winther. B: Johanne 7, Knud 5. Første ægteskab med Knud Madsen i Fillerup, [skifte 19.6.1728 lbnr.24]. B: Bodil 14, Jens 13, Kirsten 10. FM: farfar Mads Jensen sst, Thomas Sørensen sst.

52 Rasmus Sørensen Tysk, tjenestekarl i Fillerup. 10.11.1736, fol.73B.
A: søskende Jens Sørensen Tysk i Morsholt ved søn Simon Jensen i Saksild, Helle Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Falling, Anne Sørensdatter, enke efter Rasmus Ovesen i Oldrup. LV: svigersøn Søren Jørgensen i Oldrup.

53 Maren Sørensdatter i Halling. 9.1.1738, fol.75.
E: Niels Sørensen. B: Søren 10, Jørgen 7, Maren 4. FM: morfar Søren Mortensen sst, farbror Rasmus Sørensen i Fensten.

54 Kirsten Jørgensdatter i Fillerup. 10.2.1738, fol.76B.
E: Jens Rasmussen Bødker. B: Anne 2, Anne Marie 12 dage.

55 Christen Brostrup i Oldrup. 24.4.1738, fol.77B.
E: Anne Margrethe [navn mgl.]. LV: Mogens Vogelius Hundslund. B: Jens 11, Peder 4. FM: Dines [Ovesen] Guldberg, præst i Gylling.

56 Anne Jensdatter i Halling. 10.4.1738, fol.81.
Enke efter Niels Nielsen, [skifte 30.5.1735 lbnr.49]. B: Maren 16, Niels 9, Jens 9, Niels 4. FM: Søren Mortensen sst, Rasmus Rasmussen sst, Henrik Rasmussen sst, Laurids Pedersen sst.

57 Maren Esbensdatter i Søby. 29.7.1738, fol.82B.
E: Poul Sørensen. B: Maren 28 gift i Ås, Esben 26, Søren 24, Oluf 16, Kirsten 8.

58 Niels Sørensen i Sødrup. 10.1.1739, fol.84B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Esben Jørgensen i Hundslund, Rasmus Mortensen i Fillerup. B: Anne 16, Johanne 14, Søren 11, Hans 8. FM: morbrødre Peder Hansen i Hadrup, Niels Hansen i Sødrup.

59 Søren Mortensen i Halling. 30.1.1739, fol.85B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Gert Brønsted på Gersdorffslund. B: Poul Sørensen 26, Johanne Sørensdatter 16, Maren Sørensdatter 12, Rasmus Sørensen 11, [Maren Sørensdatter, skifte 9.1.1738 lbnr.53], var g.m. Niels Sørensen i Halling. 3B: 2 sønner, 1 datter, Margrethe Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Hylken, Anne Sørensdatter g.m. Laurids Pedersen i Halling.

60 Anne Jensdatter i Torrild. 12.2.1739, fol.87.
E: Jens Nielsen Nibe. B: Mette 4, Karen 2. FM: morbror Jens Jensen.

61 Jens Sørensen i Torrild. 12.2.1739, fol.87B.
B: Jens Jensen 26, Maren Jensdatter 20, Anders Jensen 16, Ellen Jensdatter 12, Anne Jensdatter, [skifte 12.2.1739 lbnr.60], var g.m. Jens Nibe. 2 børn.

62 Joen Frederiksen i Torrild. 29.4.1739, fol.88.
E: Anne Simonsdatter. LV: Andreas Johansen sst, søn Niels Hansen sst. A: far Frederik Hansen, søster Anne Frederiksdatter.

63 Karen Sørensdatter i Gosmer. 17.9.1739, fol.88B.
E: Jens Mortensen. B: Morten 25, Bodil g.m. Niels Olufsen i Halling, Else 20, Søren 17, Jens 15, Maren 10.

64 Peder Sejersen i Søby. 14.10.1739. fol.89B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jens Sørensen i Fensten. B: Sejer 19, Maren 17. FM: farbror Rasmus Sejersen sst.

65 Lisbeth Madsdatter i Oldrup. 17.12.1739, fol.91.
Enke efter [Jens Rasmussen Rude sst, skifte 16.5.1730 lbnr.34]. B: Mette 21, Rasmus 14.

66 Rasmus Pedersen i Fensten. 20.2.1740, fol.91B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. B: Anne 36, Karen 33, Peder 30, Maren 27, Bodil 21.

67 Jørgen Nielsen Møller og hustru Karen Nielsdatter i Skægs Mølle. 4.8.1740, fol.92B.
B: Niels Jørgensen Møller til Skovgård, [Maren], død, [var g.m. Palle Ove Christensen Lyngby]. 2B: Christen Pallesen 16, Jørgen Pallesen 15. FM: farbror Niels [Christensen] Nykirke, præst i Vester Hæsinge på Fyn.

68 Søren Jensen i Oldrup. 6.12.1740, fol.104.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Anne 15, Maren 12, Frederik 10, Margrethe 8, Johanne 6, Anne Marie 3. FM: Sejer Sørensen sst.

69 Sidsel Rasmusdatter i Fensten. 24.1.1741, fol.107.
E: Peder Andersen. B: Rasmus 13, Jens 10, Laurids 8. Enkemandens første ægteskab med [Karen Hansdatter], skifte 30.12.1722 lbnr.6. B: Anders.

70 Johanne Pedersdatter i Oldrup. 26.7.1740, fol.108B.
E: Niels Sørensen. B: Maren 29, Anne g.m. Jørgen Hansen i Oldrup, Søren 17. FM: farbrødre Rasmus Sørensen i Fensten, Markus Sørensen i Oldrup, Hans Sørensen i Sødrup, Niels Sørensen i Halling. Desuden nævnes en datter, der døde på Samsø.
Arv til enkemandens brødre efter skifte 4.2.1706.

71 Thomas Clausen i Halling. 4.5.1741, fol.111.
E: Anne Lauridsdatter. LV: søn Knud Nielsen, der fæster gården. B: Niels 19, Claus 18.

72 Birgitte Hansdatter i Torrild. 19.6.1741, fol.113.
E: Niels Hansen. A: forældre Hans Pedersen Smed og hustru.

73 Mikkel Jensen i Torrild. 30.7.1741, fol.113B.
E: Anne Pedersdatter. B: Anne 7, Jens 4. FM: farbror Knud Jensen sst, morbror Jens Pedersen i Grumstrup.

74 Anne Lauridsdatter i Oldrup. 4.7.1741, fol.116.
E: Niels Andersen. B: Anders 11, Jens 9, Jørgen 5.

75 Jens Thomsen i Fensten. 22.9.1741, fol.118.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: svoger Rasmus Rasmussen sst. B: Maren 13, Karen 11, Anne 9. FM: Hans Christensen sst, Ove Mikkelsen sst.

76 Anne Thomasdatter i Fensten. 11.10.1741, fol.120B.
E: Rasmus Sørensen Ladefoged. A: søskende Jens Thomsen sst, [skifte 22.9.1741 lbnr.75]. 3B: Maren, Karen, Anne. FM: Hans Christensen sst, Ove Mikkelsen sst, Mette Thomasdatter g.m. Rasmus Rasmussen sst, Karen Thomasdatter g.m. Poul Sørensen i Smederup, Maren Thomasdatter g.m. Jens Rasmussen i Sondrup, Else Thomasdatter i Fensten forlovet med Søren Markussen i Oldrup.

77 Oluf Sørensen i Smederup. 5.5.1742, fol.123.
E: Johanne Jensdatter. LV: svoger Jens Sørensen i Fensten. B: Karen 24. FM: Jens Mortensen i Gosmer, Knud Nielsen i Halling, der ægter.

78 Karen Hansdatter i Torrild. 23.5.1742, fol.124.
E: Niels Jensen. B: Mette Marie 4, Anne Cathrine 2. FM: morbror Anders Hansen sst, farbror Elias Jensen sst.

79 Thomas Sørensen og hustru Maren Madsdatter i Fillerup. 16.8.1742, fol.125B.
B: Søren 24, Maren 22, Mads 16. FM: farbror Anders Sørensen i Oldrup, morfar Mads Jensen i Fillerup.

80 Morten Nielsen i Fillerup. 21.3.1742, fol.129.
E: Karen Rasmusdatter. LV: herredsskriver Knud Engelbrechtsen sst. B: Søren 9, Voldborg 7. FM: farbrors søn Niels Rasmussen sst, fars farbror Jens Mortensen sst.

81 Anders Madsen og hustru i Torrild. 1.12.1742, fol.131B.
B: Mads, der har gården i fæste, Mikkel, Kirsten g.m. Jens Mikkelsen sst.

82 Mikkel Rasmussen i Sødrup. 8.3.1743, fol.132B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Sejer Sørensen i Oldrup. A: Rasmus Mikkelsen i Hadrup ved søn Niels Rasmussen sst.

83 Anne Jensdatter i Torrild. 15.12.1743, fol.134.
E: Knud Knudsen. B: Jens 2. FM: Anders Jensen i Onsted, Niels Sørensen, farbror Hans Knudsen i Torrild.

84 Hans Sørensen i Oksenballe [i Hvilsted sogn]. 23.9.1743, fol.135B.
E: Maren Sørensdatter. A:
1) bror Søren Sørensen i Vadsmølle, [skifte Åkær gods 5.6.1747 lbnr.179].
2) søster Kirsten Sørensdatter i Grumstrup
3) bror Ove Sørensen i Skanderborg Ladegård, død. 4 døtre: en i Skanderborg Ladegård, en i Skanderborg, 2 døde
4) søster Anne Sørensdatter i Ålstrup, død. 5B: Søren Jensen på Alrø, Niels Jensen, død. 2B: Anne i Dyngby, Kirsten på Alrø, [Ellen Jensdatter], død. 1B: Peder Bertelsen, [Karen Jensdatter] i Ålstrup, Maren Jensdatter i Rørt, død. 5B: 2 sønner 3 døtre
5) søster Karen Sørensdatter i Ålstrup, død. 4B: Søren Nielsen sst, Anne Nielsdatter i Ålstrup, Maren Nielsdatter i Tendrup, Lisbeth Nielsdatter i Skåbling
6) søster Maren Sørensdatter i Odder Mølle, 4B: 2 sønner 2 døtre: heraf: Marie i Odder Mølle.
(Sml. Åkær gods lbnr.179, der har flere oplysninger).

85 Anne Rasmusdatter i Oldrup. 12.10.1743, fol.137B.
E: Rasmus Abrahamsen. B: Mette 4, Else 1.

86 Maren Jørgensdatter i Søby. 9.1.1744, fol.138.
E: Sejer Pedersen. Første ægteskab med [Peder Sejersen sst], skifte 14.10.1739 lbnr.64. B: Sejer 24, Maren 21. FM: Rasmus Sørensen, farbror Rasmus Sejersen i Fensten.

87 Karen Jensdatter i Vejlshuset. 13.4.1744, fol.140.
E: Frederik Gøtsche. B: Anne Margrethe 16, Johan Frederik 13, Birgitte Marie 11. Af første ægteskab B: Gertrud Pedersdatter i Torrild. FM: Rasmus Steffensen i Torrild.

88 Maren Jørgensdatter i Oldrup. 10.6.1744, fol.143.
E: Jens Rasmussen. B: Johanne 17, Maren 15, Anne 12, Karen 6, Jørgen 4 uger. FM: søskendebarn Niels Mikkelsen sst.

89 Mads Thomsen, avlskarl i Fillerup. 4.5.1744, fol.145.
A: søskende Søren Thomsen, Maren Thomasdatter. Arv efter forældre Thomas Sørensen og hustru, skifte 16.8.1742 lbnr.79.

90 Morten Mogensen, tjenestekarl i Torrild. 3.7.1744, fol.146.
A: bror Mikkel Mogensen på Endelave, en brors datters søn Christen Christensen i Horsens, søstersøn Jens Knudsen i Hemstok.

91 Niels Andersen i Torrild. 17.4.1745, fol.147B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Hansen, skovfoged i Torrild. Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 4.7.1741 lbnr.74. B: Anders 15, Jens 13, Jørgen 9. FM: farbrødre Rasmus Andersen, Peder Andersen i Fensten. Enkens første ægteskab med Mikkel Jensen sst, skifte 30.7.1741 lbnr.73. B: Anne, Jens. FM: morbror Jens Pedersen i Grumstrup, farbror Knud Jensen i Torrild.

92 Margrethe Sørensdatter i Fillerup Skolehus. 26.4.1745, fol.150.
B: Hans Poulsen, Anne Poulsdatter.

93 Anne Kirstine i Oldrup. 24.7.1745, fol.151.
B: Maren Mikkelsdatter g.m. Poul Jørgensen i Amstrup, Karen Mikkelsdatter, enke efter Anders Snokarl sst, Anne Mikkelsdatter, enke efter Morten Eriksen sst, ved søn Mikkel Mortensen sst, Maren Mikkelsdatter i Sondrup, død. 1B: Hans Christensen sst

94 Søren Andersen, der lever i Fensten. 2.8.1745, fol.152.
Enkemand. B: Anne g.m. Esben Poulsen i Søby, Maren, Rasmus 18. FM: Morten Rasmussen i Fensten, Rasmus Rasmussen i Smederup. (Forening) (Sml. lbnr.248).

95 Maren Thomasdatter i Fillerup. 5.9.1745, fol.152B.
B: Niels Gregersen i huset, Knud Gregersen, død. 3B: Hans, Helvig, Karen i Horsens, Dorthe Gregersdatter på Sjælland, Else Gregersdatter i Horsens. FM: Jørgen Andersen i Fillerup.

96 Anne Jensdatter i Torrild. 28.10.1745, fol.153.
Enke efter Niels Christensen Bigum. A: Kirsten Jensdatter g.m. Hans Pedersen Smed sst, Bodil Jensdatter på stedet. FM: svoger Niels Hansen i Torrild. Afkald 6.10.1734 fra afdødes mands bror Enevold Christensen Bigum i Hobro for arv efter sin bror.

97 Anne Rasmusdatter i Fillerup. 24.11.1745, fol.158.
E: Niels Hansen Skrædder. B: Malene 6. FM: morbror Hans Rasmussen, avlskarl på Rathlousdal.

98 Birgitte Rasmusdatter i Oldrup. 12.3.1746, fol.159B.
E: Sejer Sørensen. Første ægteskab med Hans Rasmussen sst, skifte 20.11.1732 lbnr.38. B: Maren Hansdatter 28, Johanne Hansdatter 23 g.m. Sejer Jensen, Anne Hansdatter 22. FM: Rasmus Nielsen sst, Rasmus Pedersen sst. Afkald fra Else Hansdatter g.m. Rasmus Thorsen.

99 Jens Iversen i Oldrup. 28.4.1746, fol.161.
E: Birgitte Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jensen sst, bror Jens Jørgensen sst. B: Dorthe 12, Anne 6, Iver 4, Karen 1. FM: Niels Mikkelsen sst, farbror Markus Iversen sst, Anders Markussen sst. Arv i boet efter enkens mor Anne Frederiksdatter i Oldrup, skifte 28.3.1719 lbnr.3 til Karen Jørgensdatter. FM: Anders Sørensen sst. Afkald fra Johanne Jørgensdatter, var i 1731 g.m. Simon Nielsen i Gylling. Afkald fra Margrethe Jørgensdatter g.m. Søren Andersen i Serridslev. Afkald fra Jens Jørgensen i Oldrup. Arv efter Jørgen Jensens anden kone Else Pedersdatter, skifte 20.2.1731 lbnr.36 til datter Anne. FM: Jens Pedersen i Fensholt.

100 Gert Mathiasen Brøndsted i Skægs Mølle. 24.5.1746, fol.164.
E: Anne Sofie [Sørensdatter Worsøe]. LV: Laurids Begtrup i Ris Mølle i Odder, degn i Odder. B: Christian 4, Gert Ditlev 3, Søren 1. FM: morbror Laurids [Sørensen] Worsøe, præst i Blegind, mors svoger Rasmus Begtrup i Voldby, morbror Knud Engelbrechtsen i Fillerup. Desuden nævnes enkens brødre Vilhelm Adolf Worsøe, kapellan i Borum, Ditlev Worsøe i Haderslev.

101 Maren Pedersdatter i Oldrup. 12.1.1747, fol.169.
A: morbrors sønner Niels Nielsen i Ås, Søren Nielsen i Ås, Peder Nielsen i Ørskov, Laurids Nielsen i Tåning, mosters børn Anne Nielsdatter g.m. Niels Simonsen i Vedslet, Else Nielsdatter g.m. Hans Knudsen i Torrild, Niels Nielsen i Møballe.

102 Mogens Jensen, tjenestekarl i Oldrup. 20.3.1747, fol.169B.
A: farbrors børn Søren Hansen i Ås, Anne Hansdatter, Kirsten Hansdatter, mors søskendebørn Søren Christoffersen i Sødrup, Jens Jensens hustru i Halling, Else Sørensdatter i Oldrup.

103 Anne Jensdatter i Oldrup. 21.3.1747, fol.170B.
B: Mette Jensdatter g.m. Jens Andersen Skade sst, Anders Jensen i Hadrup, Jens Jensen i Oldrup, Erik Jensen i Torrild, Rasmus Jensen i Oldrup, død. 3B: Anne 14, Jens 13, Johanne 6. FM: stedfar Christen Ovesen sst.

104 Andreas Johansen i Torrild. 4.3.1747, fol.171.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Juul Jensen sst, Jens Christensen i Fillerup, der ægter og fæster. B: Johan 5, Jens 3. FM: Peder Lauridsen i Torrild.

105 Birgitte Jacobsdatter i Fillerup. 22.3.1747, fol.173.
E: Peder Rasmussen. B: Anne 14, Jens 13, Rasmus 12, Kirsten 10, Hans 4. FM: farbror Jens Rasmussen sst.

106 Jørgen Hansen i Oldrup. 20.7.1747, fol.174.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Mikkelsen i Oldrup. B: Niels 9, Hans 6. FM: farbror Jens Hansen sst, morfar Niels Sørensen sst.

107 Erik Sørensen på Alrø. 17.10.1747, fol.175B.
A: bror Jens Sørensen i Fillerup, død. B: Johanne 23, Søren 20, Jørgen 16, Karen 13.

108 Anne Pedersdatter i Halling. 31.10.1747, fol.175B.
E: Jens Pedersen. B: Helle. FM: morbror Rasmus Pedersen i Gosmer, Laurids Pedersen i Halling.

109 Hans Mortensen i Fillerup Nedermølle. 21.11.1747, fol.177B:
E: Helvig Christensdatter Svenstrup. LV: Jacob Rind på Åkær. B: Edel Marie g.m. Jørgen Kofoed i Hedemølle, Anne Cathrine, Hans Møller i Skægs Mølle, Dorthe Sofie, Christen Martinus Svenstrup på Åkær.

110 Maren Knudsdatter i Torrild. 1.2.1748, fol.186.
E: Niels Jørgensen. B: Peder 17, Maren 14, Margrethe 8. FM: Knud Knudsen sst.

111 Karen Pedersdatter i Oldrup. 26.2.1748, fol.188.
E: Jens Olufsen. B: Peder 9, Oluf 6. FM: farbror Søren Olufsen i Ørting. Enkemandens første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Anne Marie. FM: Esben Esbensen i Oldrup.

112 Søren Andersen og hustru Karen Madsdatter i Krogstrup. 6.4.1748, fol.189B.
B: Maren 3. FM: farbror Jens Andersen i Torrild, morbror Anders Madsen i Ørridslev, Thomas Madsen i Tvingstrup.

113 Niels Sørensen i Oldrup. 7.4.1748, fol.192B.
[Enkemand efter Johanne Pedersdatter, skifte 26.7.1740 lbnr.70]. B: Søren sst, Anne, enke efter Jørgen Hansen sst, [skifte 20.7.1747 lbnr.106], Maren. FM: farbror Rasmus Sørensen Ladefoged i Fensten, Hans Sørensen.

114 Peder Nielsen, tjenestekarl i Fillerup. 2.9.1748, fol.193.
A: søskende Karen Nielsdatter g.m. Martin Burkart i Århus, Sidsel Nielsdatter g.m. Jens Henriksen i Albøge Hede.

115 Jes Pedersen i Fillerup. 28.12.1748, fol.194B.
E: Anne Ibsdatter. LV: bror Niels Ibsen i Rude. A: bror Iver Pedersen i Øster Åst i Lindeballe sogn på Engelsholm gods, Anne Pedersdatter g.m. Søren Pedersen i Daldover i Randbøl sogn på Engelsholm gods, halvsøskende Clara Margrethe Pedersdatter gift i Bække, Maren Pedersdatter, tjener i Grindsted sogn. Afdøde var født i Gammelby i Ringive sogn.

116 Agnethe Hansdatter i Fillerup. 30.12.1748, fol.196B.
E: Jens Olufsen. B: Else 26, Anne 24, Anne Dorthe 23, Margrethe 22, Christen 12, Oluf 8. FM: morbrødre Jørgen Hansen i Ørting, Anders Hansen sst.

117 Anders Rasmussen i Fillerup. 10.1.1749, fol.197.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Niels Rasmussen i Snærild. B: Jørgen 25, Mette 22, Karen 20, Rasmus 17. FM: Mads Knudsen i Fillerup, Niels Gregersen sst.

118 Christen Mikkelsen i Torrild. 11.3.1749, fol.198.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Steffensen sst. B: Mikkel 27, Peder 24, Maren 22.

119 Peder Hansen i Torrild. 22.2.1749, fol.199.
E: Johanne Sørensdatter. LV: svigersøn Erik Andersen i Ås. A: bror Claus Hansen i Fillerup.

120 Rasmus Rasmussen i Smederup. 7.4.1749, fol.200.
E: Bodil Knudsdatter. LV: bror Bertel Knudsen i Halling. B: Maren, der ægter Hans Frederiksen. FM: Knud Jensen i Fensten. Gården fæstes af Niels Jensen.

121 Rasmus Jensen i Fensten. 8.7.1749, fol.201B.
E: Helvig Hansdatter. LV: bror Hans Hansen i Søby. B: Anne 5, Hans 3, Rasmus 14 dage. FM: Peder Andersen Hovgaard i Fensten, Mads Hansen sst, farbror Møller Rasmus Rasmussen sst. Første ægteskab med Anne Hansdatter. B: Rasmus 9. FM: farbror Mads Rasmussen i Halling. Desuden nævnes den ældste søn Rasmus Rasmussens oldefar Rasmus Madsen og oldemor Anne Jensdatter.

122 Hans Rasmussen, gårdskarl på Rathlousdal. 1.9.1749, fol.204B.
A:
1) søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Hansen, skrædder i Fillerup. 1B:
a Malene Nielsdatter
2) søster Dorthe Rasmusdatter g.m.Christian Poulsen Holm i København ved herredsfoged [Frederik] Holmer i Odder.

123 Johanne Frandsdatter i Halling. 14.9.1749, fol.208.
E: Jørgen Terkildsen. B: Frands 17, Laurids 15, Terkild 9. FM: morfar Frands Nielsen sst.

124 Poul Sørensen i Søby. 14.9.1749, fol.209B.
E: Esther Terkildsdatter. LV: søn Terkild Jensen i Gosmer. Første ægteskab med [Maren Esbensdatter, skifte 29.7.1738 lbnr.57]. B: Maren 39 g.m. Niels Nielsen i Ås, Esben 37, Søren 35, Oluf 27, Kirsten 19.

125 Mogens Simonsen i Gosmer. 25.1.1750, fol.210B, 211.
E: Anne Sørensdatter. B: Anne 6. FM: farbror Peder Simonsen i Halling.

126 Johan Andreasen, 8 år i Torrild. 29.1.1750, fol.211.
A: bror Jens Andreasen. FM: stedfar Jens Christensen sst. Skifte 4.3.1747 lbnr.104 efter afdødes far Andreas Johansen i Torrild.

127 Anne Sørensdatter i Halling. 10.4.1750, fol.211.
E: Laurids Pedersen. B: Peder 7, Søren 4, Jørgen 6 uger, der døde. FM: farbror Rasmus Pedersen i Gosmer, Mads Rasmussen i Halling, morbror Poul Sørensen i Halling.

128 Anne Jensdatter i Torrild. 29.4.1750, fol.213B.
E: Peder Jørgensen. B: Jørgen 5, Jens 3, Sidsel 1, Niels 14 dage. FM: Anders Hansen sst, Knud Mikkelsen sst, Niels Jørgensen sst, Simon Andersen sst.

129 Laurids Sørensen, tjenestekarl i Fillerup. 2.6.1750, fol.215.
A: mor Maren Jensdatter i Halling. FM: Knud Nielsen i Smederup, søskende Sørensen sst, Jørgen Sørensen sst, Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Terkildsen Væver sst.

130 Jørgen Andersen i Fillerup. 18.7.1750, fol.217B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Torrild. B: Anders 21, Anne 18, Peder 13, Jens 10, Knud 7. FM: Mikkel Pedersen i Torrild.

131 Rasmus Andersen i Torrild. 10.9.1750, fol.219B.
E: Maren Hansdatter. LV: far Hans Pedersen sst. A:
søskende Peder Hovgaard i Fensten, ved søn Anders Pedersen, Maren Andersdatter, enke efter Jens Rasmussen i Gosmer ved svigersøn Jens Pedersen sst, Søren Andersen i Fensten Hovgård, dog hjemmehørende i Haldrup, Niels Andersen i Torrild, [skifte 17.4.1745 lbnr.91]. 3B: Anders sst, Jens sst, Jørgen sst.
halvsøskende Rasmus Andersen i Torrild, død. 5B: Anders sst, Søren sst, Maren Rasmusdatter g.m. Jacob Jensen i Århus, Anne Rasmusdatter, Birgitte Rasmusdatter Sidsel Andersdatter g.m. Rasmus Sørensen i Fensten, Mette Andersdatter g.m. Rasmus Hansen, spillemand i Smederup, Anne Marie Andersdatter, død, var g.m. Jens Mathiasen i Horsens. 2B: Mette, Anne, Ude Andersen i København.

132 Maren Pedersdatter i Oldrup. 24.9.1750, fol.222B.
A: Dorthe Jensdatter i Oldrup, Jens Jensen, død. 2B: Esben 10, Anne 6. FM: Rasmus Nielsen, Karen Jensdatter g.m. Hans Knudsen i Sondrup.

133 Hans Poulsen, tjenestekarl i Fillerup. 24.9.1750, fol.223.
A: søster Anne Poulsdatter i København.

134 Anne Nielsdatter i Fillerup. 19.11.1750, fol.223B.
E: Christen Mikkelsen. A: halvsøsters søn Jacob Andersen i Ondrup.

135 Margrethe Jensdatter i Fillerup. 14.11.1750, fol.224B.
E: Niels Ebbesen. B: Anne på Sjælland. FM: svoger Anders Sejersen i Fillerup.

136 Rasmus Rasmussen i Fensten. 17.4.1751, fol.225.
E: Mette Thomasdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Rasmus 21, Thomas 8. FM: Poul Sørensen i Smederup, Søren Markussen i Fensten.

137 Hans Fogh i Halling. 19.4.1751, fol.226B.
E: Maren Fogh. B: Jørgen Fogh på Sjælland, datter g.m. Jens Pedersen i Halling.

138 [navn mangler] i Halling. 19.4.1751, fol.226B.
E: Rasmus Bødker. B: Anne, Maren.

139 Karen Sørensdatter i Gosmer. 15.6.1751, fol.227B.
E: Peder Simonsen. A: mor Karen Esbensdatter g.m. Søren Clausen sst, søskende Erik Sørensen sst, Anne Sørensdatter g.m. Niels Bonde sst, Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Jørgensen i Fensten.

140 [Karen Jensdatter] i Smederup. 30.7.1751, fol.228.
E: Esben Jørgensen. B: Jørgen 7. FM: Peder Sørensen sst. Desuden nævnes enkemandens søster Kirsten Jørgensdatter.

141 Elisabeth Christensdatter i Fillerup. 31.7.1751, fol.229B.
E: Claus Hansen Bødker. Første ægteskab med Peder Frandsen. B: Mikkel. Laurids, Frands, Cathrine.

142 Jens Pedersen i Oksenballehuset. 10.8.1751, fol.230.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Frandsen i Hvilsted. A: søster Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sejersen i Fensten, bror Peder Pedersen i Søby.

143 Søren Jensen i Fensten. 25.9.1751, fol.231.
E: Maren Sørensdatter. LV: far Søren Andersen sst. B: Karen 4, Kirsten 9 mdr. FM: farfar Jens Sørensen sst, farbror Rasmus Sørensen sst.

144 Rasmus Nielsen, ugift ladefoged på Rathlousdal. 20.12.1751, fol.233.
A: mor Kirsten Nielsdatter, halvsøskende Otte Jørgensen Ladefoged, Niels Jørgensen, Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Mogensen, alle i Odder.

145 Peder Andersen Hovgaard i Fensten. 26.12.1751, fol.234B.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Hans Hansen i Søby. B: Anders 25 i Fensten, Kirsten 22, Hans 20, Jens 17, Christen 11, Rasmus 3, Maren 1. FM: Rasmus Sørensen i Fensten.

146 Maren Christoffersdatter i Fensten. 26.12.1751, fol.236B.
E: Rasmus Jensen Hovgaard. B: Anne 2.

147 Morten Rasmussen i Fensten. 25.1.1752, fol.237.
E: Karen Sejersdatter. LV: stedfar Mads Knudsen i Søby. B: Bodil 15, Søren 9. LV: mors farbror Peder Pedersen i Fensten.

148 Birgitte Sejersdatter i Søby. 26.1.1752, fol.239B.
E: Sejer Pedersen. B: Maren 7. FM: mors stedfar Rasmus Sørensen i Fensten.

149 Johanne Mikkelsdatter i Saksild. 27.1.1752, fol.241.
E: Niels Pedersen. B: Jacob 20. Første ægteskab med Jacob Rasmussen, skifte på Åkær gods 1.4.1730 lbnr.111. B: Rasmus 30, Mikkel 25, Anne, enke efter Christen Væver i Odder. FM: Simon Rasmussen i Saksild, Birgitte g.m. Niels Hansen i Bjerager.

150 Jens Nielsen Møballe, ugift kusk på Rathlousdal i Fillerup. 5.2.1752, fol.243.
A: halvbror Mikkel Nielsen, tjener i Ørskov, halvsøster Maren Nielsdatter tjener sst, Karen Nielsdatter i Møballe, Marie Lisbeth Claudy i Lundumskov. FM: farbror Hans Jensen i Ris, stedfar Morten Poulsen i Møballe.

151 Jørgen Jensen i Oldrup. 18.4.1752, fol.245.
E: Dorthe Jensdatter. B: Johanne g.m. Jens Sørensen i Gylling, Anne g.m. Peder Sørensen sst, Margrethe g.m. Søren Andersen i Serridslev, Mette g.m. Søren Andersen i Oldrup, Jens, tjener på Rathlousdal, Birgitte i Fensten, Karen hos Søren Andersen i Oldrup, Else sst, Kirsten i Oldrup. Børnene er fra 3 ægteskaber.

152 Rasmus Abrahamsen i Oldrup. 18.4.1752, fol.245.
E: Johanne Ingildsdatter. LV: Esben Esbensen sst. B: Birgitte 7, Anne 5, Maren 2, Mette, 6 uger. FM: Søren Andersen sst. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter], skifte 12.10.1743 lbnr.85. B: Else 10. FM: oldefar Søren Eskerod i Torrild.

153 Else Lauridsdatter i Fensten. 20.4.1752, fol.246B.
E: Knud Jensen. B: Anne 8, Helle 5. Laurids 4, Jens 2. FM: Anders Rasmussen sst, Jens Knudsen sst.

154 Hans Frederiksen i Torrild. 24.5.1752, fol.247B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Simon Mikkelsen i Krogstrup. B: Anne 10, Maren 8, Mikkel 6, Frederik 3, en datter 14 dage. FM: Mikkel Hansen i Torrild.

155 Frands Nielsen og hustru Maren Eskildsdatter i Halling. 28.5.1752, fol.248B.
B: [Johanne Frandsdatter, skifte 14.9.1749 lbnr.123], var g.m. Jørgen Terkildsen i Halling. 3B: Frands, Laurids, Terkild, Anne Cathrine Frandsdatter g.m. kaptajn Poulsen i København, Maren Frandsdatter g.m. Niels Pedersen i København.

156 Rasmus Sørensen Ladefoged i Fensten. 14.7.1752, fol.249.
A: søskende Hans Sørensen i Sødrup, Niels Sørensen i Halling, Markus Sørensen i Oldrup ved søn Anders Markussen sst, Niels Sørensen sst, [skifte 7.4.1748 lbnr.113]. 3B: Søren, Anne, Maren g.m. Søren Lauridsen i Oldrup. Afdøde havde ophold hos sin brorsøn Søren Markussen i Fensten.

157 Niels Jensen og hustru Birgitte Sørensdatter i Oldrup. 25.7.1752, fol.250.
Hans A: mor Karen Borg i Fillerup, søskende Søren Jensen sst, Jens Jensen sst, Anne Jensdatter g.m. Peder Kejlstrup
Hendes A: søskende Kirsten Andersdatter g.m. Søren Nørgaard i Hundslund, Jens Andersen sst, Oluf Andersen i Sondrup, Morten Andersen i Hundslund, Cathrine Andersdatter g.m. Hans Clausen i Oldrup. (hendes arvinger kaldes helsøskende, men der står tydeligt Birgitte Sørensdatter, må altså være halvsøskende).

158 Jens Olufsen i Fillerup. 29.1.1753, fol.251.
[Enkemand efter Agnethe Hansdatter, skifte 30.12.1748 lbnr.116]. B: Else g.m. Jørgen Sørensen , der fæster gården, Anne, Anne Dorthe, Margrethe, Christen 14, Oluf 11. FM: farbror Mikkel Balle i Halling.

159 Mikkel Rasmussen i Vejlshuset. 10.2.1753, fol.252.
E: Mette Sørensdatter. LV: Simon Jørgensen i Ørting. B: Søren 4, Maren 9 mdr. FM: morfar Søren Nielsen Borg i Fuglsang.

160 Marie Johansdatter i Torrild. 6.3.1753, fol.253B.
E: Peder Lauridsen. A: Mikkel Olufsen i Enslev, Thøger Olufsen i Bering, Peder Olufsen sst, alle på Constantinsborg gods, Niels Olufsen i Hørning, Ingeborg Olufsdatter i Storring, begge på Kongens gods, Kirsten Olufsdatter i Bering på Constantinsborg gods ved søn Anders Pedersen sst, Maren Olufsdatter g.m. Mikkel Nielsen i Kolt på Klostergodset i Århus, Peder Christensen i Fregerslev på Kongens gods, Mikkel Christensen, der tjener i Ormslev, Lisbeth Christensdatter i Edslev, begge på Constantinsborg gods.

161 Karen Sejersdatter i Fensten. 30.3.1753, fol.255.
E: Jens Markussen. Første ægteskab med Morten Rasmussen sst, skifte 25.1.1752 lbnr.147. B: Bodil 15, Søren 9. FM: mors farbror Peder Pedersen sst.

161A Opholdskontrakt i Søby 1.8.1745, fol.257.
Opholdskontrakt mellem Peder Sørensen i Søby og hans forældre Søren Pedersen og Margrethe Rasmusdatter sst, med arv til hans bror Jens Sørensen. FM: farbror Hans Pedersen Smed i Torrild

162 Søren Jensen, en dreng i Fensten. 5.6.1753, fol.257B.
A: halvsøskende Maren Jensdatter, Anne Jensdatter, uvist hvor. FM: afdødes morbror Jørgen Smed i Falling.

163 Hans Jensen, tjenestekarl i Smederup. 24.11.1753, fol.258B.
A: bror Jens Jensen i Mollerup på Kongens gods, halvsøskende Peder Andersen sst, Marie Kirstine Andersdatter i Nørhoved, alle på Hammergård gods. FM: far Anders Thomsen i Nørhoved, morbror Rasmus Hansen i Skanderborg, Rasmus Ring, degn i Gosmer og Halling.

164 Peder Rasmussen i Fillerup. 19.1.1754, fol.260B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: svoger Søren Jørgensen i Oldrup. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, skifte 20.6.1730 lbnr.35. B: Else. LV: Morten Poulsen i Fillerup.

165 Rasmus Mikkelsen i Søby. 23.2.1754, fol.262.
E: Birgitte Thomasdatter. LV: far Thomas Sørensen sst. B: Anne 11, Thomas 8, Maren 4. FM: Rasmus Rasmussen i Halling, Mikkel Thomsen i Søby, Rasmus Andersen i Spøttrup, farbror Ove Mikkelsen i Fensten.

166 Peder Pedersen i Fensten. 18.4.1754, fol.264B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Mads Hansen sst. A: søster Birgitte Pedersdatter sst, bror Jørgen Pedersen, død, var g.m. Kirsten Jensdatter. 3B: Anne Jørgensdatter g.m. Sejer Pedersen i Smederup, Peder Jørgensen 12, Niels Jørgensen 8, søster Karen Pedersdatter, død. 1B: Anders Sørensen i Fensten, bror Sejer Pedersen, død. 4B: Rasmus Sejersen i Søby, Peder Sejersen, uvist hvor, Anne Sejersdatter g.m. Hans Christensen i Søby, Karen Sejersdatter, [skifte 30.3.1753 lbnr.161], var g.m. Morten Rasmussen i Fensten. 2B: Bodil 17, Søren 11. FM: Hans Sørensen sst.

167 Bodil Rasmusdatter i Fillerup. 5.6.1754, fol.267, 292B.
E: Niels Rasmussen. B: Kirsten 10, Karen 8, Maren 6, Rasmus 3, der døde. FM: Søren Thomsen sst, farbror Peder Nielsen i Drammelstrup, mors morbror Jens Rasmussen i Bøgeskov, mors stedfar Rasmus Madsen i Ask.

168 Anne Christensdatter i Saksild. 6.6.1754, fol.270B.
E: Rasmus Rasmussen Smed. B: Rasmus 24, Karen 22, Christen 15. FM: Peder Jensen Krog i Saksild.

169 Peder Simonsen i Gosmer. 15.6.1754, fol.271B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Eskildsen i Søby. B: Søren 2. FM: Niels Sørensen i Gosmer.

170 Rasmus Sejersen i Søby. 4.7.1754, fol.272B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Mads Knudsen i Søby. B: Maren 3, Karen 6 mdr. FM: Frands Sørensen, Hans Christensen sst.

171 Søren Jørgensen i Oldrup. 23.7.1754, fol.274.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Andersen sst. B: Rasmus 12, Jørgen 9. FM: Morten Tysk i Brændbygge, Anders Sørensen i Oldrup.

172 Mads Rasmussen Smed i Halling. 22.10.1754, fol.276, 292B, 296B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Bertel Jensen i Gosmer, der ægter. B: Maren 8, Søren 6, der døde, Anne 5 uger, der døde. FM: Niels Jensen i Hylken, morbror Poul Sørensen i Halling, farbror Rasmus Rasmussen i Fensten. Desuden nævnes enkens bror Rasmus Sørensen på Sjælland.

173 Birgitte Rasmusdatter i Oldrup. 23.7.1754, fol.279.
E: Anders Jensen. B: Anne 5, Jens 4. FM: Sejer Sørensen.

174 Niels Olufsen i Halling. 23.10.1754, fol.279B.
E: Bodil Jensdatter. LV: bror Søren Jensen sst. B: Oluf 16, Kirsten 10, Rasmus 6, Karen 3, Niels 3 uger. FM: morfar Jens Mortensen i Gosmer, Rasmus Nielsen Ring, degn i Gosmer og Halling, farbror Jens Olufsen i Halling.

175 Niels Borg i Halling. 8.10.1754, fol.281.
E: Maren Madsdatter. B: Søren Nielsen Borg, Niels Nielsen [Borg, skifte 30.5.1735 lbnr.49]. 3B: Maren g.m. Esben Jensen, Niels, Jens, Maren Nielsdatter g.m. Sejer Sørensen i Halling.

176 Ellen Jensdatter i Saksild. 28.1.1755, fol.281B.
A: bror Hans Jensen, uvist hvor, søster Margrethe Jensdatter g.m. Svend Andersen i København.

177 Maren Frandsdatter i Fensten. 28.1.1755, fol.283.
E: Knud Jensen. A: mor Anne Jensdatter g.m. Laurids Snedker i Bjerager, søskende Jens Frandsen sst, Karen Frandsdatter g.m. Jens Rasmussen Bødker i Fillerup, Frands Frandsen, der tjener i Randlev, halvbror Rasmus Lauridsen i Bjerager.

178 Erik Bertelsen, tjenestekarl i Fensten. 28.1.1755, fol.283B.
E: Anne Sørensdatter i Gosmer. (Sml. lbnr.7). A: søskende Jørgen Bertelsen i Fensten, Knud Bertelsen i Smederup, død. 2B: Bertel Knudsen i Halling, Bodil Knudsdatter sst. (Sml. lbnr.120), halvsøskende Jens Bertelsen, død. 1B: Maren Jensdatter i Halling, halvsøster Johanne Bertelsdatter, død. 1B: Søren Winther i Fillerup. (Sml. lbnr.2, 25), halvsøster Kirsten Bertelsdatter, død. 4B: Karen Esbensdatter i Gosmer, Jørgen Esbensen i Smederup, død. 3B: Esben Jørgensen i Smederup, Karen Jørgensdatter i Svinballe, Kirsten Jørgensdatter i Smederup, Maren Esbensdatter, [skifte 29.7.1738 lbnr.57, var g.m. Poul Sørensen, skifte 14.9.1749 lbnr.124]. 4B: Esben Poulsen i Søby, Søren Poulsen sst, Oluf Poulsen i Svenstrup, Kirsten Poulsdatter i Præstholm, Kirsten Esbensdatter, død, var g.m. Jens Skomager i Torrild, halvbror Bertel Bertelsen i Gosmer, død. 1B: Maren Bertelsdatter sst.

179 Morten Poulsen i Fillerup. 29.1.1755, fol.284B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mads Lauridsen sst. B: Mette 10, Peder 4. FM: Niels Rasmussen sst.

180 Karen Rasmusdatter i Gosmer. 16.12.1754, fol.286.
E: Esben Christensen. B: Peder, Maren g.m. Niels Lauridsen Skov i Skanderborg.

181 Niels Pedersen i Saksild. 9.6.1755, fol.286.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. Første ægteskab med [Johanne Mikkelsdatter], skifte 27.1.1752 lbnr.149. B: Jacob 23. FM: Laurids Sørensen i Pøl, mors svoger Niels Hansen i Bjerager, Peder Rudgaard i Kysing. Arv i boet til enkens børn af første ægteskab med [Jacob Rasmussen, skifte på Åkær gods] 1.4.1730: Rasmus Jacobsen, Birgitte Jacobsdatter, Mikkel Jacobsen,

182 Anne Nielsdatter i Saksild. 28.6.1755, fol.289.
E: Simon Thuesen. B: Anne g.m. Rasmus Pedersen sst, Birgitte 36, Niels 35, Bodil 27. FM: Rasmus Rasmussen sst.

183 Peder Jensen Skrædder i Gosmer. 29.6.1755, fol.290B.
E: Maren Sejersdatter. LV: Jens Andersen. B: Sidsel 16, Jens 14, Maren 10, Anne 4, Sejer 2. FM: Jørgen Sejersen i Søby. Ophold til afdødes mor Anne Sørensdatter. (Sml. lbnr.7).

184 Claus Hansen i Fillerup. 30.6.1755, fol.291B.
B: Theodosius, Hans. (Sml. lbnr.28).

185 Anne Sørensdatter i Gosmer. 30.12.1755, fol.293.
E: Erik Bertelsen. A: Peder Skrædders børn i Gosmer, (se lbnr.183), Juul Jensens børn i Ettrup, Søren Jensen, uvist hvor. FM: Mikkel Steffensen i Gosmer. (Sml. lbnr.7).

186 Anne Steffensdatter i Torrild. 22.4.1756, fol.293B.
E: Hans Rasmussen. B: Mette 5, Anne 3, Rasmus 1. FM: morbrødre Søren Steffensen i Bovlstrup, Mikkel Steffensen i Gosmer.

187 Bertel Knudsen i Halling. 1.7.1756, fol.295.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Henrik Rasmussen sst. B: Knud i Fensten, Søren i Smederup, Rasmus i Halling, Johanne, Anne.

188 Birgitte Cathrine Hansdatter i Søby. 20.12.1756, fol.297B.
E: Steffen Nielsen Smed. B: Kirsten 7, Maren 4. FM: morbror Hans Hansen sst. Arv efter afdødes far Hans Esbensen i Søby, hos afdødes svoger Jens Bendixen i Ovdrup.

189 Johanne Jensdatter i Oldrup. 25.1.1757, fol.300B.
E: Hans Andersen. A: søskende Maren Jensdatter, Anne Jensdatter g.m. Knud Andersen sst, Karen Jensdatter sst, Jørgen Jensen i Oldrup. FM: Søren Andersen sst, Anders Hansen i Halling, Rasmus Rasmussen sst. Arv efter afdødes mor [Maren Jørgensdatter], skifte 10.6.1744 lbnr.88.

190 Margrethe Pedersdatter i Fensten. 11.2.1757, fol.304.
B: Rasmus Rasmussen 30, Peder Rasmussen 23.

191 Birgitte Jensdatter i Fensten. 1.3.1757, fol.304B.
E: Rasmus Jensen. A: mor Maren Hansdatter i Søby, søskende Hans Jensen i Spøttrup, Maren Jensdatter, Anne Jensdatter g.m. Frands Ovesen, Johanne Jensdatter g.m. Anders Pedersen i Søby. (Frands Ovesen underskriver sig FSS og kaldes andre steder Frands Sørensen, se lbnr.415].

192 Mogens Rasmussen i Gosmer. 1.3.1757, fol.305B.
E: Else Jacobsdatter. LV: Anders Hansen i Halling. B: Rasmus 26, Jacob 8. FM: Rasmus Rasmussen i Halling. Første ægteskab med Sidsel Rasmusdatter. B: Peder i Gosmer, Maren g.m. Søren Knudsen i Fensten, Johanne g.m. Christoffer Sørensen i Smederup.

193 Karen Jensdatter i Søby. 30.3.1757, fol.306.
E: Knud Madsen. B: Maren 9, Karen 3. FM: morbror Anders Jensen i Halling, Mikkel Rasmussen i Randlev.

194 Niels Rasmussen i Oldrup. 10.6.1756, fol.307.
B: Anne Nielsdatter g.m. Otte Jørgensen i Odder, Rasmus Nielsen i Oldrup, Anne Marie Nielsdatter sst.

195 Maren Mogensdatter i Fensten. 14.1.1758, fol.308.
E: Søren Knudsen. B: Mogens 8 uger, Sidsel 8 uger.

196 Søren Markussen i Fensten. 14.1.1758, fol.308B.
E: Else Thomasdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Anne 16, Thomas 12, Johanne 8, Maren 3 mdr. FM: farbror Anders Markussen i Oldrup, farbror Jens Markussen i Fensten, svoger Poul Sørensen i Smederup. Arv efter afdødes farbror Rasmus Ladefoged. (Sml. lbnr.156).

197 Rasmus Pedersen og hustru Anne Rasmusdatter i Fillerup. 14.6.1758, fol.310B.
B: Peder i Birkendegård Skovhus på Sjælland, Karen g.m. Søren Mikkelsen i Balle, Kirsten g.m. Jens Mikkelsen i Fillerup.

198 Niels Jørgensen i Torrild. [Dato mgl], fol.311.
A: mor Anne Nielsdatter, søskende Peder Jørgensen Bonde i Torrild, Maren Jørgensdatter, Birgitte Jørgensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Hørning, Lisbeth Jørgensdatter, der tjener i København.

199 Jens Olufsen i Torrild. 21.2.1758, fol.311B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Knud Jensen sst. B: Oluf 17, Mette 15. FM: morbror Peder Sørensen i Gylling, mors svoger Hans Jensen sst.

200 Niels Pedersen Møller i Torrild. 21.2.1758, fol.313B.
E: Anne Rasmusdatter. B: Peder i København, Anne Marie sst, Maren g.m. Oluf Rasmussen i Torrild, Johanne sst.

201 Peder Bertelsen i Oldrup. 11.4.1758, fol.315B.
E: Johanne Ingildsdatter. LV: Esben Esbensen sst. A: far Søren Bertelsen i Oldrup. Arv til enkens børn af første ægteskab med Rasmus Abrahamsen i Oldrup, skifte 18.4.1752 lbnr.152: Birgitte, Anne, Maren. FM: Søren Andersen sst. Arv til Rasmus Abrahamsens børn af første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 12.10.1743 lbnr.85: Else. FM: oldefar Søren Eskerod i Torrild.

202 Søren Rasmussen, ugift i Fillerup. 12.4.1758, fol.316B.
A: mor Sidsel Hyrdekone sst, bror Oluf Rasmussen i Torrild, bror Jens Rasmussen, død. B: Oluf i Torrild, Rasmus sst, søster Karen Rasmusdatter i Vedslet Assendrup, søster Johanne Rasmusdatter g.m. Laurids Pedersen i Fillerup, søster Birgitte Rasmusdatter, [skifte 23.7.1754 lbnr.173, var g.m. Anders Jensen i Oldrup]. 2B: Jens Andersen i Oldrup, Anne Andersdatter sst, halvbror Jens Rasmussen i Oldrup.

203 Maren Hansdatter i Torrild. 10.7.1758, fol.317.
E: Niels Jensen. B: Karen 15, Anne 13, Jens 10, Hans 4. FM: morbror Peder Hansen Holm. Første ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 23.5.1742 lbnr.78. B: Anne Cathrine. FM: Niels Sørensen i Torrild. Arv til Anne Cathrine Nielsdatter efter morfar Hans Ottesen, og morbror Peder Hansen i Torrild.

204 Anne Poulsdatter i Fensten. 25.10.1758, fol.321.
E: Claus Thomsen. B: Maren 2,Anne 3 uger. FM: Knud Nielsen i Smederup.

205 Kirsten Rasmusdatter i Oldrup. 16.1.1759, fol.323.
E: Rasmus Andersen. Første ægteskab med Mikkel Hansen. B: Peder i Sødrup, Johanne g.m. Rasmus Sørensen i Sondrup, Maren g.m. Rasmus Rasmussen i Fensten, Anne 32. FM: Jacob Sørensen i Hadrup.

206 Mette Marie Rasmusdatter i Smederup. 19.5.1759, fol.324.
E: Rasmus Jørgensen. B: Mette. FM: Oldefar Rasmus Hansen. Knud Nielsen i Smederup, Jørgen Rasmussen i Falling.

207 Maren Sørensdatter i Halling. 9.6.1759, fol.326.
E: Jørgen Terkildsen. B: Johannes 9, Christiane Sofie 7. Første ægteskab med Johanne Frandsdatter, skifte 14.9.1749 lbnr.123. B: Terkild, Frands, skoleholder ved Kongens skole i Hørning, Laurids, skipper i Århus. FM: Rasmus Rasmussen i Halling.

208 Maren Nielsdatter i Søby. 16.10.1759, fol.328B.
E: Rasmus Jensen. B: Maren 26, Jens 25, Karen 20, Helle 15, Niels 13, Anders 9.

209 Kirsten Sørensdatter i Fillerup. 22.12.1759, fol.329B.
B: Peder Nielsen Smed i Drammelstrup ved søn Niels Pedersen sst, Niels Rasmussen i Fillerup, Voldborg Rasmusdatter g.m. Søren Thomsen sst.

210 Ude [Andersen] Hovgaard, vintapper i København, [dato mangler],1758, fol.331B.
A: søster Mette Andersdatter i Smederup, søster Anne Marie Andersdatter, død, var g.m. Jens Mathiasen i Horsens. 3B: Anders, Anne, Mette Cathrine, halvbror Søren Andersen i Fensten, halvbror Rasmus Andersen, død. 5B: Anders, Søren, Anne, Maren, Birgitte, halvbror Peder Andersen [i Fensten, skifte 26.12.1751 lbnr.145]. 7B: Anders, Jens, Hans, Rasmus, Christen, Kirsten, Mette, halvbror Niels Andersen [i Torrild, skifte 17.4.1745 lbnr.91]. 2B: Jens, Jørgen, halvsøster Sidsel Andersdatter, halvsøster Maren Andersdatter. (Sml. lbnr.131).

211 Johanne Jensdatter i Torrild. 14.1.1760, fol.333B.
E: Elias Jensen Møller. B: Jens 14, Jørgen 10, Maren 6, Karen 3. FM: farbror Niels Jensen sst, Niels Sørensen sst.

212 Maren Jørgensdatter i Søby. 16.2.1760, fol.334B.
E: Hans Hansen. B: Jørgen 26, Kirsten 20, Hans 19. FM: Knud Bertelsen i Fensten, Mads Hansen sst.

213 Anne Pedersdatter i Torrild. 4.3.1760, fol.338.
[Enke efter Christen Mikkelsen sst, skifte 11.3.1749 lbnr.118]. B: Mikkel sst, Peder , Maren.

214 Anders Markussen i Torrild. 28.3.1760, fol.338B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: bror Simon Mikkelsen i Krogstrup. B: Peder 9 mdr. FM: Poul Christensen i Torrild.

215 Oluf Thøgersen, tjenestekarl i Oldrup. 31.1.1760, fol.340B.
A: mor Karen Olufsdatter, søskende Peder Thøgersen, Søren Thøgersen, Laurids Thøgersen.

216 Anne Christensdatter i Torrild. 21.4.1760, fol.341.
E: Niels Hansen. B: Hans 15, Christen 11, Anne 9, Joen 6, Jens 32 uger. FM: Hans Pedersen Smed i Torrild, morbror Søren Christensen i Fillerup, morbror Jens Christensen i Torrild.

217 Johanne Rasmusdatter i Randlev. 26.4.1760, fol.344B.
E: Rasmus Knudsen. A: søsterdatter Johanne Mogensdatter g.m. Christoffer Sørensen i Smederup, Maren Mogensdatter, [skifte 14.1.1758 lbnr.195], var g.m. Søren Knudsen i Fensten. B: Mogens 3, Sidsel 3.

218 Maren Rasmusdatter i Torrild. 3.6.1760, fol.346B.
E: Jens Winther. A: Anne Christensdatter i Halling. FM: enkemandens svoger Jens Mikkelsen i Fillerup.

219 Esben Esbensen i Oldrup. 14.6.1760, fol.347B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Andersen i Sødrup. B: Anders sst, Margrethe g.m. Mikkel Rasmussen i Mesing, Maren g.m. Rasmus Jensen i Oldrup.

220 Christen Poulsen i Oldrup. 14.6.1760, fol.348B.
E: Else Christensdatter. LV: Rasmus Jensen i Oldrup. B: Poul 15, Christen 12, Rasmus 10.

221 Maren Nielsdatter i Oldrup. 21.6.1760, fol.350.
E: Søren Rasmussen Lukassen. A: søster Anne Nielsdatter, enke efter Jørgen Hansen, [skifte 20.7.1747 lbnr.106]. LV: Jens Hansen i Hadrup, bror Søren Nielsen i Oldrup, [skifte 21.6.1760 lbnr.222]. 3B: Johanne 9, Anne 6, Karen 6 mdr. FM: Anders Markussen i Oldrup, morbrødre Jens Lukassen i Horsens, Søren Lukassen sst. (Sml. lbnr.113).

222 Søren Nielsen i Oldrup. 21.6.1760, fol.352B.
E: Karen Lukasdatter. LV: Jens Hansen i Hadrup. B: Johanne 9, Anne 4, Karen 6 mdr. FM: morbrødre Jens Lukassen i Horsens, Oluf Lukassen sst. (Sml. lbnr.113).

223 Niels Pedersen i Halling. 24.6.1760, fol.355.
E: Maren Nielsdatter. B: Niels i Fensten, Hans sst, Maren g.m. Claus Thomsen sst, Søren 24, Rasmus 19, Mette 14. FM: Niels Bisgaard i Fensten.

224 Rasmus Hovgaard i Fensten. 15.6.1760, fol.357.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Maren 6, Anne 2. FM: Niels Bisgaard sst.

225 Else Sejersdatter i Oldrup. 22.7.1760, fol.358.
B: Anne Jensdatter g.m. Thomas Rasmussen i Toftum, Sejer Jensen i Oldrup.

226 Jacob Thygesen og hustru Sidsel Eskildsdatter i Fillerup. 24.7.1760, fol.358.
B: Mette Jacobsdatter g.m. Juul Rasmussen sst, Else Jacobsdatter, død, var g.m. Søren Steffensen i Odder. 3B: Anne 14, Steffen 13, Kirsten 7, Maren Jacobsdatter, død, var g.m. Hans Nielsen. 2B: Abelone 15, Jacob 12. Afdøde kones barn uden ægteskab: Hans Nielsen i Sondrup.

227 Juul Rasmussen i Fillerup. 24.7.1760, fol.359B.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Hans Hansen, der ægter. B: Rasmus 12, Maren 8, Karen 5. FM: farbrødre Jens Rasmussen Bødker sst, Peder Rasmussen sst. [lbnr.342 har Anne i stedet for Maren 8]

228 Anders Sørensen i Krogstrup. 19.9.1760, fol.360B.
E: Anne Kirstine. LV: Mads Sommer i Torup. B: Søren Andersen, Jacob Andersen i Hadrup, Mikkel Andersen i Torrild, Erik Andersen i Krogstrup, Søren Andersen, [skifte 19.9.1760 lbnr.229]. 2B: Jacob 2, Anne Kirstine 1, Anne Andersdatter g.m. Hans Mortensen i Trustrup.

229 Søren Andersen i Krogstrup. 19.9.1760, fol.361.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: farbror Mads Rasmussen Sommer i Torup. B: Jacob 2, Anne Kirstine 1. FM: farbrødre Erik Andersen i Krogstrup, Jacob Andersen i Hadrup, Mikkel Andersen i Torrild. Desuden nævnes enkens bror Niels Jacobsen i Torup.

230 Gertrud Sørensdatter i Halling. 30.10.1760, fol.364B.
E: Anders Hansen. B: Søren i Oldrup, Hans sst, Gert i Halling, Kirsten sst. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Halling.

231 Niels Sørensen i Fillerup. 31.10.1760, fol.365.
E: Anne Jensdatter. A: søskende Peder Sørensen i Søby, søster g.m. Mads Pedersen i Randlev. Desuden nævnes enkens bror Mikkel Hjort i Morsholt.

232 Dorthe Jensdatter i Oldrup. 3.11.1760, fol.366.
Enke efter Christen Ovesen. B: Bodil. Første ægteskab med Rasmus Aakær. B: Jens, Anne, Johanne. (Sml. lbnr.103).

233 Anders Jensen Rude, hyrde i Fillerup. 26.11.1760, fol.366B.
E: Else Johansdatter. LV: bror Frederik Skrædder i Odder. B: Johan 4. Første ægteskab med Birgitte Rasmusdatter, skifte 23.7.1754 lbnr.173. B: Anne 11, Jens 10. FM: farbror Jens Jensen Rude i Fillerup, Niels Ebbesen sst.

234 Kirsten Jensdatter i Torrild. 2.1.1760, fol.368.
E: Hans Pedersen Smed. A: søster Bodil Jensdatter. FM: Niels Jensen sst. Desuden nævnes afdødes nu døde søster Anne Jensdatter.


Rathlousdal og Gersdorffslund godser
Skifteprotokol
1761-1782
G 332-23
235 Gert Ditlev Brøndsted i Skægs Mølle. 11.1.1761, fol.1.
A: mor Anne Sofie Worsøe g.m. Hans Møller sst, søskende Christian Brøndsted 18 i Horsens, Søren 15, halvsøskende Hans Hansen 12, Dorthe Sofie Hansdatter 8. FM: Laurids [Sørensen] Worsøe, præst i Blegind. Arv efter afdødes far Gert Madsen Brøndsted i Skægs Mølle, skifte 24.5.1746 lbnr.100.

236 Mette Pedersdatter i Søby. 23.3.1761, fol.2B.
E: Steffen Nielsen Smed. A: mor Helle Jensdatter i Fensten, søskende Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Bertelsen sst, Jens Pedersen i Halling, Karen Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Horsens, Anne Pedersdatter g.m. Henrik Hansen i Saksild, Søren Pedersen i Fillerup.

237 Rasmus Jensen i Søby. 18.5.1761, fol.4B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen Dyngby. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 16.10.1759 lbnr.208. B: Maren g.m. Jens Christensen i Søby, Jens, smed i Randlev, Karen 22, Helle, 18, Niels 15, Anders 8. FM: farbror Anders Jensen i Halling.

238 Rasmus Pedersen i Gosmer. 29.5.1761, fol.6.
E: Maren Knudsdatter. LV: svoger Simon Thøgersen i Spøttrup. B: Peder 22, Morten 18, Knud 10, Anne g.m. Gert Andersen i Halling, Karen 15. FM: Anders Hansen i Halling, Jens Pedersen sst, farbror Laurids Pedersen sst. Desuden nævnes afdødes svigerfar Knud Mortensen i Gosmer.

239 Anne Sørensdatter i Søby. 2.6.1761, fol.8.
E: Esben Poulsen. B: Poul 17, Søren 15, Rasmus 13, Jørgen 11, Maren 6, Anders 3. FM: Anders Eskildsen i Søby, Anders Pedersen i Fensten.

240 Anders Sørensen og hustru Else Nielsdatter, der lever i Oldrup. 28.4.1761, fol.11.
Hans A: søsterdatter Karen Sørensdatter i Torrild, der ægter Mikkel Andersen, ladefoged på Gersdorffslund, der overtager gården, frænder Søren Thomsen i Fillerup, Jacob Sørensen i Hadrup.
Hendes A: bror Niels Mikkelsen i Tvingstrup, søstersøn Mikkel Joensen sst. (Sml. lbnr.307.

241 Peder Hansen i Oldrup. 30.6.1761, fol.16.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Thomsen i Fillerup. B: Hans 22, Lene 19, Anne 14. FM: Peder Mikkelsen i Sødrup.

242 Knud Knudsen i Torrild. 9.6.1761, fol.17.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Jacob Rasmussen i Fensholt, Niels Jørgensen i Torrild. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 15.12.1743 lbnr.83. B: Jens 21. FM: farbror Mikkel Knudsen i Drammelstrup, Hans Knudsen i Torrild, Rasmus Steffensen sst.

243 Jens Sørensen i Fensten. 16.10.1761, fol.19B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Søren Jørgensen sst. A: søskende Niels Sørensen i Gosmer, Maren Sørensdatter g.m. Anders Eskildsen i Søby, Margrethe Sørensdatter g.m. Hans Jørgensen i Odder, Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Knudsen i Gosmer.

244 Anders Rasmussen og hustru Cathrine Pedersdatter i Torrild. 16.2.1762, fol.20B.
B: Dorthe Sofie 8, Anne 6. FM: Jens Christensen sst, farbrødre Søren Rasmussen i Fensten, Søren Paaske sst.

245 Anne Andersdatter, ugift i Oldrup. 13.5.1761, fol.26B.
Arvinger nævnes ikke. Afdøde havde ophold i mange år hos Mogens Sørensen og hustru, hvor hun døde i sin alderdom.

246 Birgitte Thøgersdatter i Halling. 30.1.1762, fol.27.
E: Mikkel Olufsen Balle. B: Thøger 28, Oluf 25, Anne 23, Jens 19, Kirsten 16. FM: Simon Thøgersen i Spøttrup, Anders Jensen i Halling.

247 Rasmus Eriksen i Fillerup. 21.3.1762, fol.29.
E: Karen Mortensdatter. LV: Mikkel Pedersen sst. A: halvbror Søren Bødker på Rathlousdal.

248 Søren Andersen i Fensten. 22.3.1762, fol.30.
B: [Anne Sørensdatter, skifte 2.6.1761 lbnr.239], var g.m. Esben Poulsen i Søby, børn, [navne nævnes ikke], [Maren Sørensdatter] g.m. Anders Pedersen i Fensten, Rasmus Sørensen i Rørt.

249 Maren Rasmusdatter i Saksild. 10.9.1762, fol.30.
E: Rasmus Rasmussen Smed. B: Rasmus 7. FM: Niels Hansen i Dyngby, morbrødre Søren Thuesen i Saksild, Oluf Thuesen sst. Arv efter enkemandens første hustru [Anne Christensdatter], skifte 6.6.1754 lbnr.168 til søn Christen Rasmussen.

250 Maren Jacobsdatter i Torrild. 12.10.1762, fol.32.
Enke efter Knud Knudsen, skifte 9.6.1761 lbnr.242. Hendes stedsøn Jens Knudsen, har holdt gården i dårlig stand, derfor arver hendes søsterdatter Anne Henriksdatter. Dette billiges af Niels Jørgensen i Torrild, af Jacob Rasmussen i Fensholt, af bror Søren Jacobsen i Jels, af halvsøster Johanne Rasmusdatter gift i København. Sml. lbnr.452.

251 Rasmus Storm i Søby. 18.12.1762, fol.32B.
E: Inger Rasmusdatter. LV: Rasmus Sejersen. B: Anne 21, Peder 18, Ellen 18, Søren 16, Rasmus 12, Mikkel 8, Karen 3, Johanne 2. FM: Peder Poulsen i Halling.

252 Peder Pedersen i Søby. 18.12.1762, fol.33B.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Rasmus Jørgensen i Smederup. B: Peder 16, Poul 14. FM: Rasmus Sejersen i Fensten, morbror Peder Poulsen i Halling.

253 Karen Madsdatter i Fillerup. 22.12.1762, fol.37.
E: Jens Poulsen. B: Karen g.m. Theodosius Clausen sst, Voldborg gift på Sjælland, Johanne.

254 Thomas Nielsen i Fensten. 10.1.1763, fol.38.
E: Else Jensdatter. LV: Bertel Smed i Halling. B: Jens 13, Anne 9, Niels 6, Kirsten 2. FM: morfar Jens Smed i Gosmer.

255 Niels Hansen, [skovfoged] i Torrild. 19.2.1763, fol.39B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jens Pedersen i Fensholt. Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 21.4.1760 lbnr.216. B: Hans 18, Christen 12, Joen 9, Jens 4. FM: Hans Pedersen, Søren Andersen i Oldrup, morbror Søren Christensen i Fillerup, morbror Jens Christensen i Torrild, Simon Mikkelsen i Krogstrup.

256 Søren Sejersen i Halling. 21.2.1763, fol.45B.
E: Anne Jensdatter. B: Johanne 1. FM: mosters mand Jens Olufsen. Afdøde døde som gefrejter [soldat fritaget for at stå skildvagt, vagtfører] i København.

257 Maren Sørensdatter i Oksenballehuset. 3.3.1763, fol.46.
E: Jens Rasmussen. A: brordatter Mette Pedersdatter g.m. Hans Fritzen, sergent i Fredericia, brorsøn Søren Pedersen i Rørt, brorsøn Peder Pedersen i Torrild, brorsøn Christoffer Pedersen, rytter ved major Poulsens kompagni, brordatter Sidsel Pedersdatter g.m. Rasmus Olufsen i Hvilsted, søstersøn Christoffer Jensen i Tulstrup.

258 Kirsten Jensdatter i Fensten. 2.5.1763, fol.50.
B: Peder Jørgensen, Niels Jørgensen. (Sml. lbnr.166).

259 Anne Rasmusdatter i Fensten. 15.5.1763, fol.50.
Afdøde døde hos svigersøn Jens Pedersen sst.

260 Else Hansdatter i Fensten. 16.5.1763, fol.50B.
E: Anders Sørensen. B: Karen 26, Maren 22, Hans 19, Anne 16, Mette 13, Søren 9. FM: Hans Christensen sst, Rasmus Jensen i Smederup.

261 Anne Andersdatter i Halling. 11.6.1763, fol.51B.
B: Herman Jensen i Bjerager, Maren Jensdatter 24. Uden for ægteskab: Søren Rasmussen 10.

262 Jens Rasmussen Smed i Randlev. 12.6.1763, fol.52B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: far Peder Rasmussen i Fillerup, svoger Jens Christensen i Søby. B: Rasmus 2. FM: fars farbrødre Niels Jensen i Halling, Anders Jensen sst.

263 Sejer Sørensen i Halling. 13.6.1763, fol.54.
E: [Johanne Jensdatter]. På arvingernes vegne Niels Sejersen. (Sml.lbnr.385).

264 Jørgen Jensen i Oldrup. 17.7.1763, fol.54B.
E: [navn mangler]. Til stede søn Jens Jørgensen.

265 Anne Rasmusdatter i Fillerup. 11.8.1763, fol.55.
E: Jørgen Andersen. B: Anders 12, Rasmus 11, Poul 6. FM: morfar Rasmus Sørensen, morbror Peder Rasmussen i Løjenkær, fars svoger Niels Rasmussen i Fillerup.

266 Knud Jensen Sandmand og hustru Maren Sørensdatter, der lever i Torrild. 10.8.1763, fol.58.
Gården afstås til Jens Mikkelsen.

267 Hans Nielsen i Torrild. 10.8.1763, fol.59B.
Hans ældste bror Christen Nielsen på arvingernes vegne. FM: morbrødre Jens Christensen i Fillerup, Søren Christensen sst. Arv efter afdødes far Niels Hansen, skifte 19.2.1763 lbnr.255.

268 Maren Hansdatter i Oldrup. 15.8.1763, fol.60.
Afkald fra søskende: søster g.m. Sejer Jensen sst, søster Anne Hansdatter g.m. Peder Christensen i Fillerup, halvsøster Else Hansdatter, enke på Vorsø. LV: Rasmus Nielsen.

269 Mikkel Simonsen Tysk i Saksild. 26.9.1763, fol.60B.
E: Anne Pedersdatter. LV: stedfar Jørgen Nielsen sst. A: mor Anne Mikkelsdatter sst. LV: Jørgen Sørensen sst, bror Jens Simonsen Tysk sst, søster Anne Simonsdatter g.m. Søren Rasmussen Hoved i Grumstrup.

270 Rasmus Madsen, der lever i Halling. 2.11.1763, fol.64B.
B: Søren Rasmussen, Johanne Rasmusdatter g.m. Niels Jørgensen i Fillerup, der overtager gården. (Forening).

271 Jens Pedersen i Halling. 2.11.1763, fol.64B.
E: Karen Hansdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Peder 27, Mette 15. FM: Jens Pedersen sst.

272 Esther Terkildsdatter i Søby. 3.11.1763, fol.66.
B: Søren Jensen i Gosmer, Terkild Jensen, Laurids Jensen, Lisbeth Jensdatter g.m. Esben Poulsen i Søby.

273 Maren Sørensdatter i Torrild. 4.11.1763, fol.67.
E: Rasmus Jensen. Første ægteskab med Jens Olufsen, skifte 21.2.1758 lbnr.199. B: Oluf 23, Mette 20. FM: Hans Jensen i Gylling, morbrødre Peder Sørensen sst, Søren Sørensen sst.

274 Niels Ebbesen i Fillerup. 12.11.1763, fol.69B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Søren Thomsen sst. B: Anne Marie g.m. Niels Christian Schmidt i Rønnebæk på Sjælland på Rønnebæksholm gods. FM: farbror Knud Ebbesen i Fillerup.

275 Helle Jacobsdatter i Spøttrup. 27.1.1764, fol.72B.
E: Peder Nielsen. B: Kirsten 14, Jacob 10, Anne 8, Maren 4. FM: Peder Mikkelsen i Halling, Peder Sørensen i Søby, Jens Frandsen i Halling, Sejer Pedersen i Søby.

276 Rasmus Rasmussen Smed i Saksild. 20.2.1764, fol.77.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Andersen Bonde i Saksild. Første ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 6.6.1754 lbnr.168]. B: Rasmus, smed i Saksild, Karen g.m. Frands Bendixen i Dyngby, Christen, udridder på Gavnø ved Næstved ved svoger Niels Hansen i Dyngby. Andet ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 10.9.1762 lbnr.249]. B: Rasmus 9. FM: morbrødre Søren Rasmussen i Saksild, Oluf Rasmussen sst.

277 Hans Hansen i Oldrup. 23.2.1764, fol.83.
E: [navn mangler]. B: Laurids i Bovlstrup, Anne i Halling, Karen i Balle, Hans i Fensten.

278 Frands Jensen i Gosmer. 8.3.1764, fol.83B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: svoger Peder Mikkelsen i Halling. B: Jens 22 i Halling, Jacob 18. FM: Peder Nielsen i Spøttrup.

279 Kirsten Andersdatter i Torrild. 5.6.1764, fol.85B.
E: Jens Mikkelsen. B: Anders 23, Mikkel 22, Hans 18, Bodil 15, Peder 10. FM: farbror Knud Mikkelsen sst, morbrødre Mads Andersen sst, Mikkel Andersen i Oldrup.

280 Jens Sørensen i Torrild. 16.10.1764, fol.89B.
Ingen arvinger.

281 Hans Knudsen i Torrild. 14.11.1764, fol.90.
E: Else Nielsdatter. B: Niels, [Maren] g.m. Peder Lauridsen [i Torrild].

282 Anne Jørgensdatter i Fensten. [Dato mangler], fol.91.
E: Søren Nielsen Fuglsang. B: Niels, Jørgen, Mette.

283 Jens Rasmussen Bødker i Fillerup. 15.1.1765, fol.91.
E: Karen Frandsdatter. LV: Simon Mikkelsen sst, stedfar Laurids Rasmussen Snedker i Bjerager. Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 10.2.1738 lbnr.54. B: Anne, forlovet med enkemand Jørgen Nielsen i Morsholt. FM: Rasmus Jensen i Fillerup Overmølle, farbror Peder Bolsmand i Fillerup.

284 Sidsel Pedersdatter i Gosmer. 30.1.1765, fol.97.
A: mor Maren Sejersdatter g.m. Mikkel Steffensen Smed sst, søskende Jens Pedersen 25 sst, Maren Pedersdatter 21, Anne Pedersdatter 14, Sejer Pedersen 11, halvbror Steffen Mikkelsen 8. FM: morbror Jørgen Sejersen i Søby, Rasmus Sørensen i Fensten. (Sml. lbnr.183].

285 Anders Esbensen i Oldrup. 9.3.1765, fol.101B.
E: Maren Andersdatter. LV: stedfar Ove Mikkelsen i Ondrup, Poul Christensen, hjulmand Oldrup, der ægter. B: Anders 10, Christen 7, Esben 4, Mette Sofie 1, der døde. FM: Christen Esbensen i Lundhuset, Jens Andersen i Sødrup, Rasmus Jensen i Oldrup, morbror Poul Andersen i Morsholt. Desuden nævnes enkens bror Anders Andersen i Ondrup.

286 Morten Sørensen i Oldrup. 29.5.1765, fol.106B.
E: Johanne Poulsdatter. LV: bror Niels Poulsen i Torrild. B: Søren 24, Mette 22, Karen 20. FM: farbror Sejer Sørensen i Oldrup, morbror Jens Poulsen i Hundslund.

287 Maren Hansdatter i Fensten. 1.6.1765, fol.108B.
E: Hans Christensen. B: Anne 30 g.m. Mogens Jensen i Gylling, Maren 28 g.m. Peder Madsen i Halling, Christen 25 i Fensten, Karen 23, Else 18, Hans 12, Peder 9. FM: Hans Sørensen i Fensten.

288 Peder Lauridsen i Torrild. 12.6.1765, fol.113.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Niels Hansen sst, Thomas Rasmussen, der ægter. B: Anne Marie 5, Maren 2. FM: Mikkel Pedersen Hjort sst, Jens Andersen i Sødrup.
[Første ægteskab med Marie Johansdatter, skifte 6.3.1753 lbnr.160].

289 Peder Jørgensen Smed i Torrild. 31.10.1765, fol.117.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Jørgensen sst. B: Anne 13, Else 11, Jørgen 8. FM: morbrødre Frands Jensen i Snærild, Jens Jensen i Fensholt. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 29.4.1750 lbnr.128. B: Jørgen 20, Jens 18, Sidsel 16. FM: Jens Sørensen sst, Niels Sørensen sst, Knud Mikkelsen sst.

290 Mikkel Jensen Koch i Krogstrup. 6.11.1765, fol.119.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Steffensen i Torrild. B: Margrethe 19, Sejer 15. FM: morbrødre Thomas Nielsen i Gjesing, Mikkel Nielsen sst.

291 Mads Jensen i Hadrup. 15.1.766, fol.121.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Jens Hansen. B: Mette. FM: Jacob Sørensen sst.

292 Jens Sørensen Søby, smed i Torrild. 27.1.1766, fol.121B.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen sst. B: Søren 8, Hans 2, der døde. FM: Niels Sørensen, farbror Hans Pedersen Smed, der har ophold i gården.

293 Christen Nielsen, en dreng i Torrild. 4.2.1766, fol.124B.
A: bror Joen Nielsen. FM: morbrødre Søren Christensen, Jens Christensen sst. Afdødes far Niels Hansen sst, skifte 19.2.1763 lbnr.255. Joen Nielsen har ophold hos sin fars eftermand Jens Jensen og hustru Karen Jørgensdatter.

294 Simon Andersen i Søby. 19.2.1766, fol.126.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Bovlstrup. B: Anders 14, Else 9. FM: Oluf Lukassen i Horsens, Rasmus Andersen i Spøttrup.

295 Maren Sørensdatter i Søby. 19.2.1766, fol.127.
E: Anders Eskildsen. B: Anne 29, Søren 24, Maren 22, Jens 18. FM: Niels Sørensen i Gosmer, Esben Poulsen i Søby.

296 Peder Bolsmand i Fillerup. 20.2.1766, fol.129B.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Anders Jensen sst. Af første ægteskab B: Jacob i Fillerup, Rasmus i Oldrup, Hans, Kirsten g.m. Peder Hansen i Ris i Ovsted sogn, Anne g.m. Niels Pedersen, betjent i Århus.

297 Else Pedersdatter, ugift i Fillerup. 21.2.1766, fol.130.
A: stedmor Maren Rasmusdatter. LV: Simon Mikkelsen sst, søskendebørn Jørgen Jensen i Svenstrup, Rasmus Olufsen i Hvilsted, Else Olufsdatter, død, var g.m. Oluf Pedersen i Rørt. 4B: Oluf 16, Poul 15, Karen 13, Johanne 12. Skifte 19.1.1754 lbnr.164 efter afdødes far Peder Rasmussen.

298 Jørgen Sørensen Kusk i Saksild. 5.3.1766, fol.131B.
E: Anne Sørensdatter. LV: svoger Peder Pedersen Røjgaard i Kysing, Erik Christensen i Saksild. A: søskende Maren Sørensdatter g.m. Søren Hansen i Snærild, Karen Sørensdatter g.m. Mikkel Jørgensen sst.

299 Johanne Rasmusdatter i Fensten. 8.3.1766, fol.133B.
E: Hans Nielsen. A: søskende Rasmus Rasmussen i Gylling, Dorthe Rasmusdatter g.m. Mikkel Pedersen i Søby, Karen Rasmusdatter i Gylling, død. 1B: Maren Thomasdatter, Maren Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Krogstrup.

300 Oluf Rasmussen i Torrild. 29.3.1766, fol.134B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Simonsen sst. B: Anne. FM: Jens Jensen sst.

301 Rasmus Rasmussen i Halling. 30.5.1766, fol.135B.
Enkemand efter Karen Sørensdatter. Uskiftet bo efter testamente.
Hans A:
1) halvbror Anders Hansen
2) bror Mogens Rasmussen i Gosmer, [skifte 1.3.1757 lbnr.192], var g.m. Else Jacobsdatter. 4B: Rasmus Mogensen, Jacob Mogensen, Johanne Mogensdatter g.m. Christoffer [Sørensen i Smederup], Maren Mogensdatter, [skifte 14.1.1758 lbnr.195], var g.m. Søren Knudsen. 2B: Mogens, Else
3) bror Christen Rasmussen, død. 1B: Rasmus Christensen på Sjælland
Hendes A:
1) bror Steffen Sørensen i Bovlstrup, død. 5B: Søren Steffensen sst, Mikkel Steffensen i Gosmer, Maren Steffensdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Dyngby, Mette Steffensdatter g.m. Peder Jensen i Fensholt, Anne Steffensdatter, [skifte 22.4.1756 lbnr.186], var g.m. Hans [Rasmussen] Spillemand i Torrild. 1B: Rasmus
2) bror Peder Sørensen i Hylken, død, var g.m. Anne Hansdatter. 8B: Rasmus Pedersen i Bovlstrup, Jens Pedersen i Hylken, Peder Pedersen sst, Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Jørgensen sst, Maren Pedersdatter g.m. Jens Mortensen i Bovlstrup, Mette Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Fensten, Anne Pedersdatter g.m. Jens Markussen i Fensten, Karen Pedersdatter g.m. Frands Jespersen i Bovlstrup
3) søster Anne Sørensdatter, død. 6B: Rasmus Andersen i Spøttrup, Søren Andersen sst, død. 3B: Anders, Rasmus, Karen, Simon Andersen i Søby, [skifte 19.2.1766 lbnr.294]. 2B: Anders, Else, Knud Andersen i Oldrup, Maren Andersdatter g.m. Niels Ladefoged i Halling, Helle Andersdatter g.m. Jørgen Bertelsen i Spøttrup
4) bror Thomas Sørensen, død. 3B: Mikkel Thomsen i Søby, Birgitte Thomasdatter g.m. Jørgen Nielsen sst, Maren Thomasdatter g.m. Peder Rask i Fensten.

302 Johanne Nielsdatter i Halling. 30.5.1766, fol.138B.
E: Jens Olufsen. B: Anne, enke efter Søren Sejersen i Halling, [skifte 21.2.1763 lbnr.256]. LV: Anders Hansen sst, Maren 20, Kirsten 11. FM: Søren Nielsen sst.

303 Jens Andersen i Sødrup. 13.4.1766, fol.139.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jens Hansen i Hadrup. A: halvbror Anders Esbensen i Oldrup, [skifte 9.3.1765 lbnr.285]. 3B: Anders 12, Christen 9, Esben 6. FM: Christen Esbensen i Lundhuset, Sejer Sørensen i Oldrup, halvsøster Margrethe Esbensdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Mesing, halvsøster Maren Esbensdatter g.m. Rasmus Jensen i Oldrup.

304 Jens Nielsen i Halling. 28.6.1766, fol.143.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Madsen sst. B: Rasmus 14. FM: morbror Søren Rasmussen. Enkens søster Johanne Rasmusdatter g.m. Niels Jørgensen, der fæster gården. Forening efter enkens far Rasmus Madsen 2.11.1763 lbnr.270.

305 Poul Pedersen og hustru Maren Pedersdatter i Halling. 28.6.1766, fol.145.
B: Peder Poulsen sst, Laurids Poulsen i Fensten, Peder Poulsen i Spøttrup, Christen Poulsen i Halling, Kirsten Poulsdatter g.m. Thøger Mikkelsen i Søby, Maren Poulsdatter g.m. Thøger Jensen i Spøttrup, Anne Poulsdatter, [skifte 25.10.1758 lbnr.204], var g.m. Claus Thomsen i Halling.

306 Mogens Bonde i Gosmer. 11.6.1766, fol.145B.
E: Karen Jensdatter. Første ægteskab med Maren Pedersdatter. B: Peder Mogensen i Halling, Niels Mogensen i Oldrup, Jens Mogensen i Halling. Andet ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Søren Mogensen 18. FM: Juul Pedersen i Gosmer.

307 Anders Sørensen i Oldrup. 4.9.1766, fol.146.
E: Else Nielsdatter. LV: Hans Andersen sst. A: søster Maren Sørensdatter g.m. Knud Jensen Sandmand i Torrild, brorsøn Søren Thomsen i Fillerup. Ved opholdskontrakt 2.8.1761 med den nye fæster Mikkel Andersen nævnes en søsterdatter Johanne Jensdatter g.m. Mikkel Jensen i Oldrup. (Sml. lbnr.240).

308 Anne Marie Knudsdatter i Fillerup. 6.9.1766, fol.147.
E: Anders Sejersen. B: Sidsel 16, Knud 10, Sejer 6, Mette 2. FM: morfar Knud Esbensen sst.

309 Johanne Sørensdatter i Oldrup. 12.11.1766, fol.148B.
E: Rasmus Nielsen Snedker. B: Maren. FM: Otte Jørgensen i Odder. Første ægteskab med Søren Jensen, skifte 6.12.1740 lbnr.68. B: Anne Sørensdatter g.m. Peder Jespersen i Oldrup, Maren Sørensdatter trolovet med Peder Christian Møller i Ingerslev Mølle i Tiset sogn, Frederik Sørensen i Krogstrup, Margrethe Sørensdatter, tjener i Hyrup i Stouby sogn, Johanne Sørensdatter i Sødrup, Anne Marie Sørensdatter i Krogstrup.

310 Maren Jørgensdatter i Sødrup. 13.11.1766, fol.152B.
Enke efter Jens Andersen, skifte 13.4.1766 lbnr.303. A: søsters børn: Jørgen Nielsen i Hadrup, Johanne Nielsdatter g.m. Jens Hansen sst, Maren Nielsdatter g.m. Søren Jørgensen, Mikkel Nielsen sst, Mette Nielsdatter g.m. Peder Sejersen i Smederup, der fæster gården, Anne Cathrine Nielsdatter.

311 Anne Sejersdatter i Fillerup. 24.11.1766, fol.153B.
E: Anders Jensen. A: bror Rasmus Sejersen i Fensten, søster Else Sejersdatter i Smederup, brorsøn Sejer Pedersen i Søby, søsterdatter Maren Nielsdatter i Oldrup, søsterdatter Margrethe Nielsdatter sst.

312 Hans Pedersen Smed i Torrild. 2.12.1766, fol.154B.
Enkemand efter Kirsten Jensdatter, skifte 2.1.1760 lbnr.234. A: hendes søster Bodil Jensdatter.

313 Kirsten Jensdatter i Torrild. 16.12.1766, fol.155B.
E: Hans Rasmussen Spillemand. B: Jens 10. FM: oldefar Jens Pedersen sst. Udenfor ægteskab med Peder Hansen B: Niels Pedersen 16, Maren Pedersdatter 16. FM: morbror Mikkel Pedersen Hjort i Torrild, Rasmus Andersen i Rasborg.

314 Anne Eriksdatter i Torrild. 8.1.1767, fol.158.
E: Niels Jensen Snedker. B: Maren 8. FM: morbror Anders Mortensen i Nølev. Enkemandens første hustru Karen Hansdatter, skifte 23.5.1742 lbnr.78. B: Anne Cathrine. Enkemandens anden hustru Maren Hansdatter, skifte 10.7.1758 lbnr.203. B: Karen, Anne, Jens.

315 Maren Jensdatter i Torrild. 8.1.1767, fol.161.
E: Jens Andersen. B: Anne 23, Anders 16, Jens 8. FM: farbror Rasmus Andersen sst, Mikkel Pedersen Hjort sst, Rasmus Jensen sst, Oluf Olufsen i Krogstrup.

316 Anne Rasmusdatter i Torrild. 8.1.1767, fol.163.
[Enke efter Niels Pedersen Møller sst, skifte 21.2.1758 lbnr.200]. B: Peder Nielsen på Sjælland, Anne Marie Nielsdatter g.m. Laurids Andersen Elthun i København, Maren Nielsdatter, enke efter Oluf Rasmussen i Torrild, [skifte 29.3.1766 lbnr.300], Johanne Nielsdatter. FM: Rasmus Jensen i Torrild.

317 Erik Jacobsen Loft i Hadrup. 30.1.1767, fol.164B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mogens Esbensen i Hundslund. B: Maren 14, Else 8, Jacob 5, Morten 3. FM: morfar Mads Jespersen i Gangsted, Jørgen Nielsen i Hadrup.

318 Hans Pedersen, ugift soldat i Torrild. 29.1.1767, fol.166B.
A: søskende Jacob Pedersen i Fillerup, Rasmus Pedersen i Oldrup, Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Hansen i Ris i Ovsted sogn, Anne Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Århus. (Sml. lbnr.296).

319 Hans Sørensen Degn i Torrild.4.2.1767, fol.168B.
E: Anne Rafaelsdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Rafael 8. FM: morbror Niels Rafaelsen i Ørting.

320 Anne Mikkelsdatter i Torrild.5.2.1767, fol.169B.
E: Jens Jensen [Snedker]. B: Anne 10, Jens 5, Sidsel 2. FM: morbror Jens Mikkelsen Sandmand sst, morbror Jens Christensen sst, Jens Pedersen i Fensholt. Desuden nævnes afdødes mor Anne Pedersdatter.

321 Jacob Andersen i Hadrup. 28.3.1767, fol.171B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: svoger Mads Frandsen i Odder. B: Anne Kirstine 11, Anders 9, Christence 7, Jens 2. FM: farbror Mikkel Andersen i Torrild, Jacob Sørensen i Hadrup, Frederik Sørensen i Krogstrup, Jørgen Nielsen i Hadrup.

322 Anne Dorthe Jensdatter i Fillerup. 21.1.1767, fol.175.
Afkald fra Christen Jensen, Anne Jensdatter, Margrethe Jensdatter g.m. Hans Meyer, Else Jensdatter g.m. Jørgen Sørensen.

323 [Navn mangler ] i Fensten. 29.3.1767, fol.175.
Afdøde var Christen Junckers svigermor.

324 Anne Pedersdatter i Torrild.11.4.1767, fol.175B.
B: Jens Mikkelsen Sandmand sst, Anne Mikkelsdatter, skifte 5.2.1767 lbnr.320. 3B: Anne 10, Jens 5, Sidsel 2. FM: Jens Christensen sst.

325 Rasmus Pedersen Hald i Torrild. 11.4.1767, fol.177.
E: Bodil Jensdatter. LV: Niels Jensen Snedker sst. B: Johanne Rasmusdatter g.m. Christen Snedker i Fulden, Anne Rasmusdatter g.m. Niels Olufsen i Onsted, Maren Rasmusdatter i Brohuset, Mette Rasmusdatter. FM: Niels Jørgensen i Torrild.

326 Maren Bødkers i Torrild. 11.4.1767, fol.177B.
B: Anne Nielsdatter g.m. Thomas Rasmussen sst, Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Hass i Snærild, Dorthe Nielsdatter gift i Saksild.

327 Else Carstensdatter i Halling.3.5.1767, fol.178.
E: Erik Jørgensen. A: Peder Carstensen.

328 Jonas Olufsen i Hadrup. 20.5.1767, fol.178B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jørgen Nielsen. B: Kirsten g.m. Rasmus Nielsen sst, Margrethe.

329 Thøger Jensen i Søby. 20.5.1767, fol.179B.
B: Jens, Anne i Århus, Maren i Randlev Præstegård, Niels 16. FM: Jørgen Hansen i Søby.

330 Maren Nielsdatter i Rude. 21.5.1767, fol.180.
E: Mikkel Jørgensen. A: forældre Niels Pedersen og hustru Else Kirstine Lauridsdatter sst, bror Niels Nielsen sst.

331 Knud Bertelsen i Fensten. 10.7.1767, fol.180B.
E: Helvig Hansdatter. LV: bror Hans Hansen i Søby. B: Rasmus 14, Maren 12, Kirsten 9, Mette 3. FM: farbror Rasmus Bertelsen i Bjerager, farbror Søren Bertelsen i Smederup, Mads Hansen i Fensten. Enkens første ægteskab med [Rasmus Jensen sst], skifte 8.7.1749 lbnr.121. B: Hans, Rasmus Anne, der er død.

332 Anders Sørensen i Fensten. 10.6.1767, fol.183.
[Enkemand efter Else Hansdatter, skifte 16.5.1763 lbnr.260]. B: Karen g.m. Christen Jensen sst, Hans 23, Anne, Mette, Søren 13.

333 Hans Rasmussen, tjenestekarl i Fensten. 10.6.1767, fol.183B.
A: mor Helvig Hansdatter, enke efter Knud Bertelsen, [skifte 10.7.1767 lbnr.331]. LV: bror Hans Hansen i Søby, bror Rasmus Rasmussen i Krogstrup, halvsøskende Rasmus Knudsen 14, Maren Knudsdatter 12, Kirsten Knudsdatter 9, Mette Knudsdatter 3. FM: farbror Rasmus Bertelsen i Bjerager, farbror Søren Bertelsen i Smederup, Mads Hansen i Fensten, Niels Hovgaard sst.

334 Maren Nielsdatter i Torrild. 11.6.1767, fol.184B.
E: Mikkel Christensen. B: Karen. FM: farbror Peder Christensen sst.

335 Knud Nielsen, tjenestekarl i Fillerup. 12.6.1767, fol.186B.
A: mor Birthe Goridsdatter, søster Maren Nielsdatter.

336 Markus Iversen i Oldrup. 31.6.1767, fol.187.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Olufsen sst, Mikkel Knudsen i Amstrup. A: bror Jens Iversen i Oldrup, [skifte 28.4.1746 lbnr.99]. 3B: Anne g.m. Søren Mortensen sst, Iver 25 sst, Karen hos stedfar Søren Andersen og hustru sst, søster Johanne Iversdatter hos søn Hans Hansen i Revsgård i Rårup sogn.

337 Anne Jensdatter i Oldrup. 3.10.1767, fol.189.
E: Søren Mortensen. B: Morten 3 uger. FM: Søren Andersen sst, Jens Poulsen i Hundslund, Niels Poulsen sst.

338 Anne Sofie [Sørensdatter] Worsøe på Rathlousdal. 6.10.1767, fol.191B.
E: Hans Møller, fuldmægtig og ridefoged på Rathlousdal. B: Hans Møller 19 i mesterlektien i Horsens, Dorthe Sofie Møller 15. FM: Vilhelm Adolf Worsøe, præst i Viborg, Frederik Christian Worsøe, præst i Vejlby og Homå. Første ægteskab med Gert Mathiasen Brøndsted [i Skægs Mølle, skifte 24.5.1746 lbnr.100]. B: Christian Brøndsted 26, studiosus, Søren Brøndsted 23. FM: Laurids Worsøe, præst i Blegind.

339 Niels Mikkelsen i Torrild. 3.11.1767, fol.196.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Andersen sst, Peder Jensen Demstrup, skolemester sst, der ægter enken. B: Jens 19. FM: Mikkel Hjort sst, farbror Søren Mikkelsen sst.

340 Anders Sejersen og hustru Mette Olufsdatter i Fillerup. 28.11.1767, fol.199B, 232.
B: Sidsel 17, Knud 11, Sejer 6, Mette 3. FM: oldefar Knud Ebbesen sst, Rasmus Sørensen i Fensten, farbror Jørgen Sejersen i Søby, fars svoger Mikkel Smed i Gosmer, Sejer Pedersen i Søby.

341 Anne Kirstine Jensdatter i Oldrup. 12.12.1767, fol.202B.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 14. FM: Hans Andersen sst.

342 Mette Jacobsdatter i Fillerup. 14.2.1768, fol.203B.
E: Hans [Hansen] Brabrand. B: Johanne 6, Sidsel 3, Juul 18 uger. Første ægteskab med Juul Rasmussen sst, [skifte 24.7.1760 lbnr.227]. B: Rasmus 19, Anne 15, Karen 12. [lbnr.227 har Maren i stedet for Anne 15].

343 Jens Poulsen i Fillerup. 14.2.1768, fol.204.
[Enke efter Karen Madsdatter, skifte 22.12.1762 lbnr.253]. B: Karen g.m. Theodosius Clausen sst, Voldborg g.m. Johan på Sjælland, Johanne. FM: Søren Christensen i Fillerup.

344 Rasmus Pedersen i Fensten. 22.3.1768, fol.204B.
A: bror Hans Pedersen sst, bror Jens Pedersen sst, halvsøskende Anders Pedersen sst, Rasmus Pedersen sst.

345 Esben Jørgensen i Smederup. 10.6.1768, fol.206.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Esbensen. B: Karen 15, Jens 13, Margrethe 5, Maren 1. FM: Niels Bisgaard i Fensten, Søren Bertelsen i Smederup. Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 30.7.1751 lbnr.140. B: Jørgen 24. Arv til afdødes søster Kirsten Jørgensdatter og nu værende mand Rasmus Rasmussen.

346 Maren Sørensdatter i Oldrup. 8.4.1768, fol.208B.
Enke efter Markus Iversen, [skifte 31.6.1767 lbnr.336]. A:
1) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen i Staksrode på Boller gods. 4B: Rasmus, Sofie, Mette, Anne Marie
2) søster Sidsel Sørensdatter, død, var g.m. Poul Mortensen i Stouby på Boller gods. 4B: Søren, Morten, Jens, Mette
3) bror Rasmus Sørensen i Stouby på Rosenvold gods.
4) halvsøster Birgitte Olufsdatter g.m. Niels Clausen i Gammelby på Rosenvold gods
5) søster Anne Sørensdatter, død på Tirsbæk gods. 4B: Søren Olufsen Hovgaard i Hyrup, Knud Hovgaard sst, Kirsten Hovgaard på Ørum gods, Birgitte Olufsdatter g.m. Mads Knudsen, murermester i Over Vrigsted på Åkær gods
6) søster Else Sørensdatter g.m. Mikkel Knudsen i Amstrup
7) søster Karen Sørensdatter g.m. Peder Christensen i Oldrup
8) søster Karen Sørensdatter g.m. Jens Olufsen i Oldrup.

347 Margrethe Nielsdatter i Søby. 10.6.1768, fol.212.
E: Jørgen Sejersen. B: Maren 23 g.m. Søren Andersen sst, Sidsel 21, Rasmus 19, Birgitte 11. FM: Rasmus Sørensen i Fensten, Sejer Pedersen i Søby.

348 Christen Hansen i Fensten. 11.6.1768, fol.214.
E: Anne Mortensdatter. LV: stedfar Christen Andersen i Brændbygge. B: Maren 2, Anne 17 uger. FM: farfar Hans Christensen i Fensten, fars svoger Mogens Jensen i Gylling. Arv efter afdødes mor [Maren Hansdatter], skifte 1.6.1765 lbnr.287 til afdødes søster Else Hansdatter.

349 Karen Jensdatter i Torrild. 12.7.1768, fol.217.
E: Jens Christensen. B: Andreas 20. FM: Johannes Hildebrandt, præst sst.

350 Frederik Gøtsche i det nye Vejlshus. 18.8.1768, fol.217B.
E: Mette Thøgersdatter. LV: Simon Thøgersen i Spøttrup. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 13.4.1744 lbnr.87]. B: Johan Frederik, skytte på Hessel, Anne Marie g.m. Christian Hjort i Homå på Hessel gods, Karen Frederiksdatter, død, var g.m. Peder Skæg i Odder. 3B: Rasmus, Frederik, Karen. FM: Mikkel Hjort i Morsholt, Anders Jensen i Halling.

351 Hans Jørgensen i Fillerup. 18.10.1768, fol.219B.
E: Margrethe Frederiksdatter. LV: bror Hans Frederiksen sst. A: søskende Mikkel Jørgensen, Eskild Jørgensen i Århus, Anne Jørgensdatter g.m. Niels Ibsen i Rude, Gertrud Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Rude. 1B: Kirstine, Maren Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen i Randlev, Sidsel Jørgensdatter i Århus.

352 Peder Christensen i Fillerup. 18.10.1768, fol.221.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Frederiksen sst. B: Abelone 10. FM: farbror Søren Christensen sst.

353 Cathrine Thomasdatter i Torrild. 20.12.1768, fol.222.
B: [mangler] Caspersdatter 12, [mangler] Caspersen 6. FM: Peder Skrædder i Fillerup, Niels Sørensen i Torrild.

354 Niels Thøgersen, en dreng i Søby. 22.12.1768, fol.223.
A: søskende Jens Thøgersen, deserteret landsoldat, Maren Thøgersdatter, Anne Thøgersdatter. FM: Sejer Pedersen i Søby.(Sml. lbnr.329).

355 Lisbeth Jensdatter i Søby. 20.12.1768, fol.221B.
E: Esben Poulsen. B: Anne 3 mdr. FM: Sejer Pedersen sst.

356 Rasmus Andersen i Oldrup. 22.12.1768, fol.224B.
A: bror Anders Andersen, død, var g.m. Elsebeth Carlsdatter. 5B: Carl, Anders, Mikkel, Frederik i Hadrup, Bodil g.m. Poul Nielsen i Hundslund, søster Anne Andersdatter i Ovdrup.

357 Mette Eskildsdatter i Torrild. 14.2.1769, fol.225B.
E: Anders Madsen. B: Mads 4, Maren 2. FM: morbror Jørgen Eskildsen i Ås, morbror Anders Eskildsen i Søvind, morbror Jens Eskildsen i Toftum, svoger Jens Lauridsen sst, farfar Mads Andersen i Torrild. Desuden nævnes enkemandens svoger Rasmus Steffensen.

358 Mette Sørensdatter i Vejlshuset. 14.4.1769, fol.227B.
E: Jens Jørgensen. B: Anne 13, Johanne 11, Peder 9, Mette 7, Margrethe 6, Mikkel 4. FM: Niels Nielsen Smed i Brigsted. Første ægteskab med Mikkel Rasmussen, [skifte 10.2.1753 lbnr.159]. B: Søren 20, Maren 16. FM: morfar Søren Nielsen Borg i Fuglsang, svoger Søren Andersen i Oldrup.

359 Kirsten Sørensdatter i Søby. 17.4.1769, fol.229B.
E: Poul Esbensen. B: Anne 14 dage. FM: morfar Søren Nielsen Smed i Fensten. Arv efter enkemandens far Esben Poulsens første hustru Anne Sørensdatter, skifte 1.6.1761 til 4 sønner og Maren.

360 Else Nielsdatter i Oldrup. 4.7.1769, fol.233.
A: halvbror Niels Mikkelsen i Tvingstrup, halvsøster Bodil Mikkelsdatter, død. 3B: Johanne Jensdatter g.m. Mikkel Jensen i Oldrup, Bodil Jensdatter g.m. Søren Jensen sst, Maren Jensdatter g.m. Enevold Nielsen i Tvingstrup, halvsøster Maren Mikkelsdatter, død. 1B: Mikkel Jensen i Tvingstrup.

361 Voldborg Rasmusdatter i Fillerup. 20.11.1761, fol.234B.
E: Søren Thomsen. Uskiftet bo. (Se lbnr.506).

362 Jens Christensen i Torrild. 15.8.1769, fol.235.
E: Anne Rasmusdatter. LV: stedfar Jørgen Nielsen i Søby. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 12.7.1768 lbnr.349]. B: Andreas. FM: Hr. Hildebrandt i Torrild, farbror Søren Christensen i Fillerup.

363 Mette Jensdatter i Torrild. 15.8.1769, fol.239B.
A: mor Margrethe Nibe, søskende Niels Jensen Nibe, Anne Jensdatter g.m. Mikkel Andersen Nibe.

364 Maren Jensdatter i Fensten. 22.9.1769, fol.240.
E: Niels Nielsen Bisgaard. B: Maren 12, Niels 8, Jens 6. FM: farbror Hans Nielsen sst, farbror Rasmus Nielsen i Halling, Søren Nielsen i Fensten, Peder Esbensen i Gosmer.

365 Rasmus Andersen i Fillerup. 1.12.1769, fol.243B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: afdødes svoger Niels Rasmussen sst. B: Anne, nyfødt. FM: farbror Jørgen Andersen sst.

366 Søren Christensen i Fillerup. 3.1.1770, fol.244B.
E: Karen Nielsdatter. LV: svoger Søren Jensen i Tvenstrup. B: Christen 21, Niels 14, Abelone 12. FM: Frands Jensen i Fillerup, Søren Pedersen sst, morbror Jens Nielsen i Odder.

367 Jens Pedersen i Gosmer. 8.6.1770, fol.247B.
A: mor Maren Sejersdatter g.m. Mikkel Steffensen Smed sst, søster Maren Pedersdatter 24, søster Anne Pedersdatter 19, bror Sejer Pedersen 16, halvbror Steffen Mikkelsen 13. FM: Juul Pedersen i Gosmer.

368 Anne Sørensdatter i Torrild. 8.6.1770, fol.249.
B: Niels Pedersen i Fillerup, Maren Pedersdatter.

369 [Anne] Margrethe Sørensdatter i Torrild. 31.8.1770, fol.249.
E: Hans [Rasmussen] Spillemand. B: Søren 14 dage. FM: morbror Frederik Sørensen i Krogstrup. Enkemandens første ægteskab med Kirsten Jensdatter, skifte 16.12.1766 lbnr.313. Arv til Jens Hansen og Niels Pedersen.

370 Maren Rasmusdatter i Halling. 21.10.1770, fol.252B.
E: Niels Jørgensen. Første ægteskab med Jens Nielsen, skifte 28.6.1766 lbnr.304. B: Rasmus 18. FM: Peder Poulsen sst.

371 Maren Pedersdatter i Hadrup. 4.4.1770, fol.253B.
Svoger Anders Pedersen bekoster begravelsen.

372 Kirsten Rasmusdatter i Fillerup. 23.7.1770, fol.253B.
E: Peder Winther. A: mor Kirsten Pedersdatter, søskende Anne Rasmusdatter g.m. Simon Mikkelsen, skoleholder sst, Peder Rasmussen 29, Rasmus Rasmussen 19.

373 Karen Jensdatter i Smederup. 6.2.1771, fol.255.
E: Rasmus Madsen. B: søn 2. Første ægteskab med Esben Jørgensen, skifte10.6.1768 lbnr.345. B: Karen 18, Jens 16, Margrethe 8, Maren 4. FM: Jørgen Esbensen i Randlev, Niels Bisgaard i Fensten, Peder Esbensen i Gosmer, Rasmus Simonsen i Randlev.

374 Søren Nielsen Smed i Fensten. 18.5.1771, fol.256B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Jensen Hovgaard sst, bror Søren Nielsen i Assedrup, bror Niels Nielsen sst. A: halvsøskende Peder Nielsen Smed i Kysing, Niels Nielsen Bottrup i Kysing, Simon Nielsen, kusk på Constantinsborg.

375 Herman Carlsen i Hadrup. 10.6.1771, fol.258B.
A: søster [Elsebeth Carlsdatter], død, var g.m. afdøde Anders Andersen i Hadrup. 5B: Carl sst, Anders sst, Mikkel sst, Frederik sst, Bodil g.m. Poul Nielsen i Trustrup, halvsøster Christiane Frederiksdatter i Århus, halvsøster Dorthe Frederiksdatter. FM: Søren Hansen i Hadrup.

376 Erik Simonsen i Hadrup. 10.6.1771, fol.260.
A: søster Anne Marie Simonsdatter 25 i Vitved, halvsøskende, der alle har Johanne Rasmusdatter som mor: Rasmus Nielsen 40 i Hadrup, Niels Christoffersen 36 i Torrild, Anne Christoffersdatter 34, amme i Gylling Præstegård, Christen Christoffersen 29 i Tendrup. Afdødes far Simon Eriksen, skifte 13.3.1755. Afdøde havde ophold hos stedfar Søren Hansen g.m. Anne Jacobsdatter.

377 Anne Pedersdatter i Torrild. 11.6.1771, fol.260B.
Enke efter Hans Rasmussen Holm. B: Peder Hansen Holm sst, Rasmus Hansen i København, Anne Hansdatter g.m. Hans Markussen i Torrild, Maren Hansdatter, død, var g.m. Niels Snedker i Torrild. 2B: Karen 23, Jens 20. (Sml. lbnr.203).

378 Anne Sørensdatter i Fensten. 26.6.1771, fol.262.
E: Jens Pedersen. B: Peder 12, Else 10, Søren 8, Maren 6, Kirsten 3, Niels 9 mdr. FM på fars side: Anders Pedersen i Søby, Hans Pedersen i Fensten, Christen Pedersen sst. FM på mors side: Niels Hovgaard, Jens Jensen i Fensten. Arv efter Søren Markussen i Fensten, skifte 14.1.1758 lbnr.196 til B: Thomas 26, Johanne 20, Maren 13.

379 Anders Markussen i Fensten. 26.6.1771, fol.264B.
E: Maren Frandsdatter i Oldrup. LV: Niels Hovgaard i Fensten. A: søskende Jens Markussen i Fensten, Søren Markussen i Fensten, [skifte 14.1.1758 lbnr.196]. 4B: Thomas Sørensen 26, Johanne Sørensdatter 20, Maren Sørensdatter 13. FM: Anders Pedersen i Søby, Hans Pedersen i Fensten, Anne Sørensdatter, [skifte 26.6.1771 lbnr.378], var g.m. Jens Pedersen i Fensten. 6B: Peder, Else, Søren, Maren, Kirsten, Niels. Afdøde var ladefoged hos forpagter Niels Voetmann på Østergård i Tulstrup sogn.

380 Maren Simonsdatter i Torrild. 24.7.1771, fol.266.
E: Jens Simonsen Tysk. B: Anne 10, Niels 8, Christoffer 6, Simon 5 uger. FM: Niels Jørgensen i Torrild, Jens Sandmand sst.

381 Anne Albertsdatter i Kongshuset i Torrild Skov. 1.8.1771, fol.267B.
E: Peder Pedersen Stilling, skovfoged. A: søskende Johanne Albertsdatter g.m. en svend på baron Schimmelmanns sukkerhus i København, Maren Albertsdatter i København hos juvelerer Linde i Nygade. FM: Niels Sørensen i Torrild. Arv til enkemandens søster Kirsten Nielsdatter efter hendes mor Anne Hansdatter, der døde hos præsten i Fruering.

382 Jens Christensen Lejsten i Spøttrup. 5.8.1771, fol.270B.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: Christen i Fensten, Rasmus i Dyngby, Jacob, der fæster gården, Anne g.m. Peder Poulsen i Spøttrup, Inger g.m. Hans Jørgensen sst, Dorthe 20. (Sml. lbnr.23).

383 Karen Frandsdatter i Fillerup. 28.9.1771, fol.273.
A: bror Jens Frandsen i Bjerager, bror Frands Frandsen i Fillerup, halvbror Rasmus Lauridsen i Bjerager.

384 Joen Nielsen, en dreng i Torrild. 25.9.1771, fol.276B.
A: moster Mette Christensdatter, enke i Odder. LV: Frands Christensen sst, morbror Jens Christensen i Torrild, død. 1B: Andreas sst, morbror Peder Christensen i Fillerup, død. 1B: Abelone 9, morbror Søren Christensen i Fillerup, død. 3B: Christen 22, Niels 14, Abelone 12. FM: Niels Sørensen i Torrild. Afdødes far Niels Hansen, skovfoged i Torrild, skifte 19.2.1763 lbnr.255. Afdødes bror Christen Nielsen, skifte 4.2.1766 lbnr.293.

385 Anne Thøgersdatter i Halling. 11.11.1771, fol.278.
E: Anders Jensen. B: Thøger 28, Helle g.m. Peder Poulsen sst, Kirsten g.m. Jørgen Sejersen i Smederup, Anne 22, Maren. FM: morbror Simon Thøgersen i Spøttrup. Ophold til Sejer Sørensens enke Johanne Jensdatter fra datter og svigersøn Anders Jensen.

386 Peder Rasmussen i Fensten. 25.12.1771, fol.281, 284B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Knud Madsen i Søby. B: Birgitte 24, der ægter Jens Nielsen i Hylken, der fæster gården, Anne 22, Karen 17, Rasmus 14. FM: Jørgen Nielsen i Søby, Mikkel Thomsen i Søby.

387 Anne Hansdatter i Halling. 26.12.1771, fol.283.
E: Mikkel Virring. B: [Jens, Hans, Anne, Maren, Johanne]. FM: Anders Jensen i Halling. (Sml. lbnr.485).

388 Anne Jensdatter i Fillerup. 6.4.1772, fol.283B.
A: bror Christen Jensen, forridder på Rathlousdal, søster Else Jensdatter g.m. Jørgen Sørensen Borg, søster Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Hans Meyer i Randlev. (Sml. lbnr.322).

389 Jens Jørgensen, skovfoged i Vejlshuset. 5.5.1772, fol.285.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Niels Jørgensen i Brigsted. Første ægteskab med Mette Sørensdatter, [skifte 14.4.1769 lbnr.358]. B: Anne 16, Johanne 14, Peder 13, Mette 11, Margrethe 9, Mikkel 7. FM: Søren Andersen i Oldrup, morbror Niels Sørensen Borg i Fuglsang, halvbror Søren Mikkelsen i Fensten. Desuden nævnes enkens søster Kirsten Mikkelsdatter.

390 Søren Jensen Winther og hustru Anne Cathrine Eriksdatter, der lever i Fillerup. 6.5.1772, fol.287B.
B: [Maren Sørensdatter, Gertrud Sørensdatter], Else Sørensdatter g.m. Jens Andersen i Søby, der overtager gården. (Sml. lbnr.480).

391 Mette Pedersdatter i Oldrup. 4.10.1772, fol.289B.
E: Iver Jensen. B: Jens, der døde. Der er ikke skifte, men det undersøges om opholdskonen Karen Sørensdatter, enke efter Peder Christensen har arveret, men det har hun ikke.

392 Maren Madsdatter i Torrild. 5.11.1772, fol.290.
E: Jens Sørensen. B: Søren 14, Mads 13, Kirsten 11, Anne 9, Maren 8, Kirstine 6. FM: farbror Mikkel Andersen i Oldrup, morbror Anders Madsen i Torrild, farbror Niels Sørensen sst, Jens Knudsen sst.

393 Peder Pedersen. 25.8.1772, fol.293.
Auktion på grunds af landstingsdom for svine-tyveri.

394 Mikkel Skomager i Torrild. 25.8.1772, fol.293.
Auktion fordi han vil flytte til købstaden.

395 Peder Borg i Fillerup. 6.5.1772, fol.293B.
Auktion.

396 Anne Kirstine Sørensdatter i Torrild. 22.5.1772, fol.294.
Auktion, da hun er dømt til Viborg Tugthus på grund af småtyverier. Desuden nævnes hendes bror Niels Sørensen i Torrild.

397 Jens Jensen Rude i Fillerup. 24.12.1772, fol.295.
Han døde hos sin svoger Niels Sandmand sst.

398 Karen Jensdatter i Fillerup. 26.12.1772, fol.295.
A: Mikkel Falk ved Nes Jernværk i Norge. FM: Rasmus Bertelsen i Bjerager.

399 Rasmus Pedersen Hvas i Fillerup. 14.1.1773, fol.297.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen i Torrild. B: Rasmus 8. FM: Christian Christensen.

400 Maren Pedersdatter i Søby. 20.2.1773, fol.299.
E: Rasmus Nielsen. B: Maren 6 mdr. FM: morfar Peder Sørensen sst, farbror Niels Bisgaard i Fensten, Hans Nielsen sst, Søren Nielsen sst.

401 Johanne Nielsdatter i Torrild. 23.3.1773, fol.301B.
E: Søren Mikkelsen. B: Mikkel 22, Anne 18. FM: Jens Mikkelsen Sandmand sst, Niels Jørgensen sst. Desuden nævnes enkemandens svoger Jens Mikkelsen i Vedslet.

402 Maren Nielsdatter i Halling. 6.4.1773, fol.305B.
E: Esben Jensen Bødker. B: Jens 15. FM: Anders Jensen sst, Niels Nielsen Smed i Brigsted.

403 Hans Jensen Skrædder og hustru Mette Lauridsdatter i Spøttrup. 6.4.1773, fol.307.
Hendes A: en søn Rasmus Pedersen.
Hans A: fordrer intet og nævnes ikke.

Her henvises til skiftet lbnr.506, der burde have været indført her.

404 Anne Lauridsdatter i Torrild. 1.5.1773, fol.308B.
E: Niels Hansen. A: bror Peder Lauridsen, [skifte 12.6.1765 lbnr.288]. 2B: Marie, Maren. FM: stedfar Thomas Rasmussen.

405 Anne Rasmusdatter i Randlev. 2.5.1772, fol.309B.
E: Hans Rasmussen. B: Rasmus 5 mdr. FM: Peder Kolding i Randlev.

406 Søren Knudsen i Fensten. 6.5.1773, fol.310.
E: [navn mangler]. LV: Rasmus Rasmussen Møller. B: Maren 12. Første ægteskab med [Maren Mogensdatter, skifte 14.1.1758 lbnr.195]. B: Sidsel 15. FM: Peder Hansen Sjælland, skoleholder i Fensten.

407 Rasmus Jensen Buch i Spøttrup. 24.8.1773, fol.310B.
Trolovet med Anne Jensdatter i Halling, der venter barn.

408 Inger Jørgensdatter i Oldrup. 26.8.1773, fol.311.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 20, Jørgen 13. FM: Anders Mogensen på Rathlousdal.

409 Maren Hansdatter i Fensten. 22.1.1774, fol.312B.
E: Niels Jensen Hovgaard. Første ægteskab med [Peder Andersen Hovgaard sst, skifte 26.12.1751 lbnr.145]. B: Anders i Søby, Kirsten g.m. Jens Jensen i Fensten, Hans sst, Jens sst, Christen sst, Rasmus, ladefoged på Gersdorffslund.

410 Jens Andersen i Torrild. 25.4.1774, fol.314B.
E: Maren Knudsdatter. LV: svoger Otte Knudsen i Fensholt. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 8.1.1767 lbnr.315. B: Anne 30, Anders 25, der fæster gården, Jens 16. FM: farbror Rasmus Andersen i Torrild, Niels Sørensen sst.

411 Rasmus Rasmussen i Torrild. 13.5.1774, fol.317.
A: bror Thomas Rasmussen sst, halvsøskende Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Gylling, Bodil Rasmusdatter g.m. Hans Hansen i Halling, Anne Rasmusdatter. FM: Peder Stilling i Skovhuset.

412 Isak Abrahamsen i Fillerup. 11.6.1774, fol.317B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Jensen i Oldrup, Jørgen Rasmussen i Gylling. B: Abraham 17, Rasmus 14, Niels 12, Mette 6, Anne Marie 14 dage. FM: farbror Jacob Abrahamsen i Oldrup, Jens Christensen Tonning i Fillerup.

413 Christen Jensen i Fensten. 8.5.1774, fol.320.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Peder Sjælland i Fensten. B: Jens 11. FM: bror Jens Christensen Junker i Søby. Enkens første ægteskab med Rasmus Hovgaard, [skifte 15.6.1760 lbnr.224]. B: Maren 20, Anne 16.

414 Jens Lauridsen i Gosmer. 19.10.1774, fol.321.
E: Abelone Jensdatter. LV: Jens Skomager, Peder Rasmussen. A: mor, enke efter Enevold Knudsen i Søby, halvsøskende Knud Enevoldsen sst, Søren Enevoldsen sst.

415 Sejer Pedersen i Søby. 18.1.1775, fol.322B.
A:
1) bror Jens Pedersen i Søby, død. 3B: Anne Jensdatter g.m. Frands Sørensen sst, Johanne Jensdatter g.m. Anders Pedersen sst, Maren Jensdatter g.m. Jørgen Væver i Halling
2) bror Søren Pedersen i Søby, død. 2B: Peder Sørensen sst, Jens Sørensen, smed i Torrild, [skifte 27.1.1766 lbnr.292]. 1B: Søren 18 hos stedfar Jens Simonsen, smed i Torrild.
3) bror Niels Pedersen i Spøttrup, død. 3B: Peder Nielsen sst, Anders Nielsen i Fensten, Johanne Nielsdatter g.m. Christen Buch i Spøttrup
4) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. afdøde Thomas Sørensen i Søby. 3B: Birgitte Thomasdatter g.m. Jørgen Nielsen sst, Maren Thomasdatter, enke efter Peder Rasmussen i Fensten, skifte 25.12.1771 lbnr.386], Mikkel Thomsen i Søby. Af første ægteskab B: Peder Mikkelsen i Halling
5) søster Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Erik Pedersen, vognmand i Århus. 1B: Peder sst.

416 Afkald i Krogstrup. 8.2.1775, fol.323B.
Afkald for arv efter Maren Andersdatter i Krogstrup fra Rasmus Andersen i Torrild, Rasmus Jensen sst, Jacob Andersen i Torrild, Anders Jensen sst. på sine børns vegne, Johanne Andersdatter, Jens Jensen i Grumstrup, Jens Rasmussen i Oksenballe, Jens Rasmussen i Grumstrup, Dines Christensen. (Sml. lbnr.450).

417 Karen Jørgensdatter i Torrild. 24.2.1775, fol.324.
E: Jens Jensen. B: Niels 10. FM: Jens Pedersen i Fensholt.

418 Ingeborg Pedersdatter i Halling. 4.4.1775, fol.326B.
E: Mikkel [Olufsen] Balle. A: søskendebørn
1) Ingeborg Pedersdatter [fejl for Nielsdatter] g.m. Jens Frandsen i Bjerager
2) [Mette Nielsdatter] g.m. Oluf Sørensen
3) Kirsten Rasmusdatter g.m. Mikkel Sørensen i Dyngby
4) Jørgen [Rasmussen] Nygaard i Bovlstrup, død. 4B: Rasmus sst, Anders sst, Niels i Dyngby, Anne g.m. Jens Pedersen i Hylken
5) Rasmus Nielsen i Bovlstrup, død. 2B: Niels, uvist hvor, Rasmus i Bovlstrup
6) Jørgen Nielsen i Bovlstrup, død. 3B: Niels sst, Anne g.m. Jens Smed i Fensten, Maren i Århus
7) Simon Jensen i Randlev, [skifte Dybvad gods 24.11.1762 lbnr.63]. 3B: Morten i Saksild, Jens i Randlev, Anne sst.
8) Niels Rasmussen i Randlev
9) Margrethe Rasmusdatter, [skifte Dybvad gods 1.4.1760 lbnr.55, var g.m. Søren Mortensen]. 4B: Margrethe Sørensdatter i Randlev, Rasmus Sørensen i Nølev, Niels Sørensen sst, Mikkel Sørensen, tjener i Odder
10) Jens Jensen Skomager i Saksild
11) Rasmus Jensen Skomager i Randlev, [skifte Dybvad gods 8.11.1753 lbnr.40]. 2B: Jens sst, Anne, tjener i Kalundborg
12) Søren Jensen, [skifte Dybvad gods 21.5.1763 lbnr.64]. 1B: Peder i Randlev
13) Margrethe Jensdatter i Kalundborg.

419 Jens Jensen i Fensten. 19.4.1775, fol.328.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Hans Pedersen sst. B: Kirsten 20, Jens 14, Gertrud 10, Peder 3. FM: farbror Rasmus Møller i Fillerup, farbror Niels Jensen Hovgaard i Fensten, morbror Anders Pedersen i Søby, morbror Jens Pedersen i Fensten.

420 Bertel Jørgensen i Fensten. 21.4.1775, fol.331B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Søren Pedersen i Fillerup. B: Anne 10, Maren 8, Kirsten 5, Helle 2. FM: morbror på fædrene side Jens Pedersen i Fensholt, morbrødre på mødrene side Jørgen Hansen i Søby, Hans Hansen i Halling.

421 Oluf Jensen i Torrild. 22.6.1775, fol.333B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: bror Simon Mikkelsen i Krogstrup. A: mor Kirsten Rasmusdatter i Torrild, bror Rasmus Jensen sst, halvbror Jens Pedersen i København. Desuden nævnes enkens søn Mikkel Hansen. (Sml. lbnr.154, 214].

422 Johanne Sørensdatter i Halling. 9.5.1775, fol.335B.
E: Esben [Jensen] Bødker. B: Maren 1. FM: Jens Frandsen sst. Enkemandens første hustru [Maren Nielsdatter], skifte 6.4.1773 lbnr.402. B: Jens. FM: Gert Andersen.

423 Johanne Jensdatter i Halling. 9.5.1775, fol.338.
E: Rasmus Mortensen Smed. B: Anne 17, Jens 14, Maren 13. FM: morbror Søren Ladefoged på Rathlousdal.

424 Jens Markussen i Fensten. 24.7.1775, fol.340.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen i Bovlstrup. B: Peder 14, Markus 10, Johanne 7, Anne 14 dage. FM: Søren Mortensen i Fensten, morbror Søren Nielsen sst, Jens Sejersen Smed sst, Søren Nielsen i Halling.

425 Hans Jørgensen i Spøttrup. 29.8.1775, fol.343B.
E: Inger Jensdatter. LV: Jørgen Bertelsen sst. B: Kirsten 5, Jørgen 3, Maren 13 uger. FM: morbrødre Christen Jensen i Fensten, Jacob Jensen i Spøttrup.

426 Maren Hansdatter i Halling. 29.8.1775, fol.345.
E: Peder Madsen. B: Maren 16, Mads 10, Anne 8, Kirsten 7, Else 4, Birgitte 16 uger. FM: Terkild Jørgensen i Halling.

427 Mikkel Steffensen Smed i Gosmer. 2.9.1775, fol.346B.
E: Maren Sejersdatter. LV: bror Jørgen Sejersen i Søby. A:
1) bror Søren Steffensen i Bovlstrup på etatsråd Cortsens gods
2) søster Maren Steffensdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Dyngby på samme gods
3) søster Mette Steffensdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Pedholt på Vilhelmsborg gods. 2B: Jens 25 sst, Anne 23 sst.
4) søster Anne Steffensdatter, død, var g.m. Hans Spillemand i Torrild. 1B: Rasmus 20 sst. FM: Sejer Pedersen i Søby.
Enkens første ægteskab med Peder Jensen i Gosmer, skifte 29.6.1755 lbnr.183. Endnu arv til Sejer og Anne. (Sml. lbnr.284, 367).

428 Anne Gregersdatter i Torrild. 13.9.1775, fol.360B.
E: Niels Nibe. B: Jens 7, Maren 3, Mette Marie 3 mdr. FM: Niels Jørgensen i Torrild, Niels Sørensen sst, Mikkel Andersen Nibe sst.

429 Abelone Jensdatter i Oldrup. 2.12.1775, fol.363.
E: Anders Jensen. B: Kirsten 6. FM: morbror Rasmus Jensen sst. Desuden nævnes afdødes [halv]søskende Søren Sejersen, Jens Sejersen, hvis far Sejer Sørensen var forrige ejer af gården.

430 Testamente i Torrild. 15.12.1775, fol.368.
Testamente for Birgitte Pedersdatter og mand Thomas Sørensen Gravballe, skovridder.

431 Johanne Rasmusdatter i Gosmer. 26.2.1776, fol.368B.
E: Rasmus Mikkelsen. B: [navne mangler]. Intet at arve. FM: morfar Rasmus Jensen i Smederup. Desuden nævnes enkemandens bror Søren Mikkelsen i Halling, enkemandens svoger Rasmus Jensen i Oldrup.

432 Jens Pedersen Skomager i Gosmer. 25.3.1776, fol.369B.
E: Karen Hansdatter. LV: Poul Sørensen sst. B: Maren 11, Karen 8, Anne 1. FM: Peder Rasmussen sst.

433 Anne Rafaelsdatter i Torrild. 11.4.1776, fol.370B.
E: Jens Pedersen. A: søskende Niels Rafaelsen i Ørting, Hans Rafaelsen i Nølev, Margrethe Rafaelsdatter g.m. Jens Andersen i Ørting, Maren Rafaelsdatter g.m. Peder Knudsen i Falling, Mette Rafaelsdatter g.m. Christen Pedersen, ladefoged på Vilhelmsborg.

434 Peder Rasmussen i Gosmer. 29.6.1776, fol.371B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Simon Pedersen i Spøttrup. B: Maren 5, Søren 3, Rasmus 1. FM: morbror Anders Sørensen i Spøttrup, Knud Andersen i Oldrup, farbror Morten Rasmussen i Gosmer, Hans Sørensen i Fensten. Arv efter afdødes far Rasmus Pedersen i Gosmer, skifte 29.5.1761 lbnr.238 til B: Knud, Morten, Karen g.m. Anders Sørensen i Spøttrup.

435 Anne Sørensdatter i Gosmer. 29.6.1776, fol.374B.
E: Rasmus Knudsen. B: Knud 18. Første ægteskab med Peder Simonsen, [skifte 15.6.1754 lbnr.169]. B: Søren 24. FM: farbror Niels Sørensen.

436 Anne Mikkelsdatter i Oldrup. 18.9.1776, fol.376.
Enke efter Peder Madsen. B: Mikkel, fuldmægtig i Oldrup, Mads i Kalundborg, Just sst, Maren. FM: Peder Lauridsen i Ørting.

437 Birgitte Jensdatter i Gosmer. 15.11.1776, fol.379.
E: Juul Pedersen. B: Maren g.m. Oluf Vissing, degn i Gosmer, Peder 18. FM: morbror Rasmus Jensen i Dyngby.

438 Johanne Sørensdatter i Oldrup. 3.7.1776, fol.380.
E: Bertel Jensen. B: Mads 19, Jens 16. FM: Hans Andersen sst. Første ægteskab med Mads Rasmussen, [skifte 22.10.1754 lbnr.172]. B: Maren g.m. Mikkel Pedersen i Vedslet.

439 Maren Pedersdatter i Fillerup. 20.12.1776, fol.381.
E: Jens Christensen. B: Peder 13, Christen 10. FM: farbror Christen Christensen.

440 Jens Brædstrup i Fillerup. 21.1.1777, fol.383.
E: Anne Iversdatter Brædstrup. LV: Rasmus Møller sst. B: Birgitte Cathrine 20. FM: kammerråd Herschend i Gjesing Øde Mølle.

441 Ingefred Nielsdatter i Fillerup. 3.2.1777, fol.390.
Arvinger nævnes ikke. Intet at arve.

442 Anne Mikkelsdatter i Oldrup. 16.4.1777, fol.390.
E: Jørgen Hansen. A: søskende Peder Mikkelsen i Sødrup, Johanne Mikkelsdatter g.m. Rasmus Sørensen i Sondrup, Maren Mikkelsdatter g.m. Rasmus Rasmussen Møller i Fensten.

443 Jørgen Sørensen i Fillerup. 26.4.1777, fol.391.
E: Anne Jensdatter. B: Margrethe 15, Anne Dorthe 10. FM: Jens Christensen sst.

444 Kirsten Andersdatter i Fillerup Hyrdehus. 26.4.1777, fol.391B.
E: Niels Jensen Ravn. B: Jens 15, Hans 6. FM: Peder Jensen i Fillerup, Jens Christensen.

445 Anders Mogensen Rugballe i Fillerup. 1.6.1777, fol.392B.
E: Maren Pedersdatter. A: søster Anne Mogensdatter g.m. Bertel på Haraldskær gods. Testamente. Afdøde var skytte på Rathlousdal.

446 Anne Jensdatter i Gosmer. 3.6.1777, fol.393.
E: Peder Esbensen. B: Margrethe 19, Jens 17, Maren 14, Esben 12, Karen 10, Niels 6, Oluf 3. FM: Niels Bisgaard i Fensten.

447 Peder Hvas i Fillerup. 10.6.1777, fol.395B.
E: [navn mangler]. B: [navne mangler]. FM: Christen Jensen.

448 Karen Rasmusdatter i Spøttrup. 20.6.1777, fol.396.
A: søster Kirsten Rasmusdatter. LV: Jacob Jensen sst.

449 Poul Sørensen i Halling. 27.7.1777, fol.396B.
E: Bodil Mogensdatter. LV: bror Rasmus Mogensen i Bovlstrup. B: Maren g.m. Gert Andersen i Halling, Søren 24, Anne 20, Kirsten 17, Mogens 14, Jens 12, Jørgen 8. FM: Søren Nielsen i Halling, Rasmus Jensen i Smederup, morbror Mikkel Jacobsen i Hylken.

450 Kirsten Andersdatter i Oksenballehuset. 1.10.1777, fol.399B.
E: Jens Rasmussen. A:
1) bror Jacob Andersen i Torrild
2) bror Søren Andersen i Krogstrup, død. 1B: Maren g.m. Rasmus Jensen i Torrild
3) bror Jens Andersen i Torrild, [skifte 25.4.1774 lbnr.410]. 3B: Anne g.m. Dines Christensen i Rye, Anders i Torrild, Jens
4) bror Rasmus Andersen i Torrild
5) søster Johanne Andersdatter, enke efter Oluf Olufsen i Krogstrup. LV: Knud Jørgensen sst.
6) søster Else Andersdatter g.m. Jens Rasmussen Snedker i Grumstrup
7) Anne Andersdatter, død, var g.m. afdøde Oluf Jensen i Grumstrup. 2B: Kirsten g.m. Jens Jensen sst, Maren. [kaldes også Mette]. (Sml. lbnr.257, 416).

451 Kirsten Mikkelsdatter i Halling. 1.11.1777, fol.403B.
E: Søren Jørgensen. B: Birgitte 2. FM: morbror Thøger Mikkelsen i Søby.

452 Anne Kirstine Rasmusdatter i Torrild. 13.1.1778, fol.406.
E: Niels Jørgensen. A: bror Jacob Rasmussen i Fensholt., søster Johanne Rasmusdatter, død, var g.m. afdøde Henrik Mantelberg i København,. 1B: Anne Henriksdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Ustrup i Hylke sogn, halvbror Søren Jacobsen i Grønnebæk i Jels sogn, var g.m. afdøde Lene Sørensdatter, [kaldes også Lene Nielsdatter]. 3B: Jacob 16, Niels 11, Anne Dorthe, der døde. FM: Niels Sørensen i Torrild. Enkemandens første hustru Maren Knudsdatter, skifte 1.2.1748 lbnr.110. B: Peder Nielsen i Saksild, Maren Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen i Oldrup, Margrethe Nielsdatter g.m. Hans Jørgensen i Torrild. (Sml. lbnr.250).

453 Mikkel Pedersen og hustru Maren Knudsdatter, der lever i Fillerup. 26.5.1777, fol.410.
B: Knud, der overtager gården, Peder i Fillerup, Anders, Kirsten.

454 Maren Hansdatter i Torrild. 9.3.1778, fol.410B.
E: Thomas Rasmussen. B: Peder 12. Første ægteskab med Peder Lauridsen, skifte 12.6.1765 lbnr.288. B: Anne Marie 17, Maren 14. FM: morbror Niels Hansen sst, Andreas Jensen sst, Mikkel Andersen sst, Niels Sørensen sst.

455 Birgitte Nielsdatter i Torrild. 18.3.1778, fol.413.
E: Bertel Sørensen. B: Mads 14, Maren 12, Anne 8. FM: Hans Rasmussen sst.

456 Hans Olufsen, ugift i Fillerup. 23.3.1778, fol.414.
A: bror Jens Olufsen i Oldrup, bror Søren Olufsen i Toftum ved 2 sønner: Peder Sørensen sst, Hans Sørensen sst, bror Oluf Olufsen, død. 1B: Karen g.m. Knud Jørgensen i Krogstrup.

457 Else Johansdatter i Fillerup. 23.3.1778, fol.414B.
E: Hans Hansen Brabrand. Første ægteskab med Anders Jensen, [skifte 26.11.1760 lbnr.233]. B: Johan 21.

458 Rasmus Rasmussen og hustru Anne Sørensdatter i Torrild. 30.4.1778, fol.415B.
Hans A: halvbror Mikkel Rasmussen [i Vejlshuset, skifte 10.2.1753 lbnr.159]. 2B: Søren Mikkelsen, møller i Fillerup Nedermølle, Maren Mikkelsdatter g.m. Hans Pedersen i Brigsted
Hendes A: søster [Maren Sørensdatter] g.m. Niels Rasborg i Torrild, halvsøster Anne Pedersdatter, død. 1B: Peder Jensen Rasborg i Torrild.

459 Dorthe Sofie Engelbrecht i Fillerup Overmølle. 9.4.1778, fol.416B.
E: Rasmus Jensen Fensten, møller. B: Marie Elisabeth 20, Jens 17, Kirsten 15, Knud 11, Anne Sofie 6, Gertrud 4. FM: svoger på mors side Bent Langberg, skrædder i Odder, farbror Niels Hovgaard i Fensten.

460 Kirsten Jensdatter i Gosmer. 5.8.1778, fol.419B.
E: Peder Juulsen. A: mor Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen i Fensten, søskende, Jens Jensen 19, Gertrud Jensdatter 12, Peder Jensen 5. FM: Rasmus Jensen, Niels Hovgaard, Jens Pedersen. Gården overtages af enkemandens søn Juul Pedersen. (Sml. lbnr.419, 437, 467).

461 Mette Pedersdatter i Torrild. 8.9.1778, fol.420.
E: Anders Jensen. B: Maren 24 uger. FM: morfar Peder Sørensen i Bjerager, Knud Jørgensen i Krogstrup. Arv i boet efter enkemandens mor ved skifte 25.4.1774 lbnr.410 efter hans far [Jens Andersen i Torrild] til søskende Jens Jensen, Anne Jensdatter. (Sml. lbnr.450).

462 Malene Pedersdatter i Oksenballehuset. 28.10.1778, fol.422.
E: Jens Rasmussen. A: mor Anne Rasmusdatter, enke efter Peder Hansen i Oldrup, [skifte 30.6.1761 lbnr.241]. LV: Anders Madsen i Torrild, søskende Hans Pedersen i Oldrup, Anne Pedersdatter g.m. Christoffer Nielsen Sundby, skrædder i Saksild.

463 Jørgen Nielsen og hustru Birgitte Thomasdatter i Søby. 28.11.1778, fol.423B.
Under dette skifte er 5 afkald, hvor de to første vedrører dette skifte og de 3 sidste skifte lbnr.595 i næste protokol:
1) Afkald i Torrild, 7.11.1768.
Afkald fra Anne Rasmusdatter g.m. Jens Christensen for arv efter far, farbror og søster til stedfar Jørgen Nielsen i Søby.
2) Afkald i Søby, 24.12.1775.
Afkald fra Thomas Rasmussen i Fensten for arv efter far Rasmus Mikkelsen i Søby, [skifte 23.2.1754 lbnr.165], for arv efter søster Maren Rasmusdatter, for arv efter farbror Ove Mikkelsen [i Fensten] til stedfar Jørgen Nielsen. Desuden frasiges arv efter mor Birgitte Thomasdatter i Søby, der endnu lever.

3) Afkald i Odder, 28.10.1778.
Afkald fra Oluf Jensen i Odder for arv efter moster Maren Hansdatter, [skifte 10.11.1786 lbnr.595], var g.m. Niels Sørensen i Torrild.
4) Afkald i Odder, 28.10.1778.
Afkald fra Knud Jensen i Odder for arv efter moster Maren Hansdatter, [skifte 10.11.1786 lbnr.595], var g.m. Niels Sørensen i Torrild
5) Afkald i Torrild, 28.10.1778.
Afkald fra Anne Jensdatter g.m. Thomas Rasmussen i Torrild for arv efter moster Maren Hansdatter, [skifte 10.11.1786 lbnr.595], var g.m. Niels Sørensen i Torrild.

464 Anders Jørgensen, hyrde i Spøttrup Hyrdehus. 5.1.1779, fol.425B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Fensten. B: Jørgen 3. FM: Simon Thøgersen i Spøttrup.

465 Kirsten Pedersdatter i Halling. 13.2.1779, fol.426.
Enke efter Jens Olufsen. B: Oluf 10, der døde. A: enkemandens B: Anne Jensdatter, enke efter Rasmus Jensen i Spøttrup, [skifte 24.8.1773 lbnr.407]. LV: Bendix Sørensen i Halling, Maren Jensdatter g.m. Søren Mikkelsen i Gosmer, Kirsten Jensdatter. FM: Oluf Vissing, degn i Gosmer. Arv efter enkemandens søster Øllegaard Olufsdatter Vissing i Gosmer.

466 Esben Jensen Bødker i Halling. 13.4.1779, fol.427B.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Nielsen i Brigsted, Søren Pedersen i Gylling. B: Johanne 2, der døde, Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 6.4.1773 lbnr.402]. B: Jens 22. FM: Jens Frandsen i Halling. Andet ægteskab med Johanne Sørensdatter, skifte 9.5.1775 lbnr.422. B: Maren 5.

467 Peder Jensen, 6 år i Fensten. 15.4.1779, fol.429B.
A: mor Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen sst, søskende Jens Jensen 19, Gertrud 14. FM: Rasmus Fensten i Fillerup Overmølle, farbror Niels Hovgaard i Fensten. Afdødes far Jens Jensen, skifte 19.4.1775 lbnr.419. Arv efter afdødes søster Kirsten Jensdatter, skifte 5.8.1778 lbnr.460, var g.m. Peder Juulsen i Gosmer.

468 Johan Jensen Bjerager i Fillerup Grå Mølle. 19.12.1777, fol.430B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: bror forvalter Hans Møller i Skægs Mølle. B: Hans 9, Helvig 5. FM: farbror Jørgen Jensen Bjerager i Odder.

469 Rasmus Andersen i Rasborggården i Torrild. 24.4.1779, fol.433B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Knud Mikkelsen Hjort i Torrild. B: Maren 11. FM: Knud Jørgensen i Krogstrup.

470 Jørgen Hansen i Søby. 6.5.1779, fol.435.
E: Bodil Mortensdatter. LV: Hans Sørensen i Fensten. B: Maren 19, Hans 12, Karen 10, Mette 7, Morten 5. FM: farbror Hans Hansen i Halling, Niels Madsen i Fensten, Christen Pedersen sst.

471 Maren Mogensdatter i Fillerup. 18.5.1779, fol.437B.
B: Niels Sørensen i Ustrup, Margrethe Sørensdatter g.m. Østen Lauridsen Snedker i Fillerup.

472 Karen Rasmusdatter i Hadrup. 24.10.1779, fol.438.
[Enke efter Jonas Olufsen sst, skifte 20.5.1767 lbnr.328]. B: Kirsten, Margrethe. FM: Søren Christensen Gylling, skoleholder i Oldrup.

473 Mette Rasmusdatter i Oldrup. 1.11.1779, fol.438.
E: Mogens Sørensen Hald. A: søster Maren Rasmusdatter. FM: Søren Christensen Gylling, skoleholder i Oldrup.

474 Marie Bang i Gosmer. 3.11.1779, fol.439.
Enke. Arvinger nævnes ikke. Intet at arve.

475 Rasmus Mikkelsen i Søby. 11.11.1779, fol.440.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Rasmussen i Fensten.. B: Mikkel 2. FM: farbror Thomas Mikkelsen i Fensten.

476 Karen Lukasdatter i Oldrup. 15.11.1779, fol.442.
E: Rasmus Pedersen. B: Søren 14. FM: Rasmus Jensen i Oldrup. Første ægteskab med Søren Nielsen, skifte 21.6.1760 lbnr.222. B: Johanne 26, Anne 23, Karen 20. FM: Søren Hansen i Sødrup, Hans Jørgensen i Torrild.

477 Hans Andersen i Oldrup. 15.11.1779, fol.444.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Hans Eriksen i Tendrup. B: Rasmus 22, Lisbeth 20, Jens 17, Peder 15, Johanne 12. FM: Jens Hansen i Skåbling, morbror Niels Jensen i Hundslund, farbror Søren Andersen i Oldrup.

478 Niels Mogensen i Oldrup. 15.11.1779, fol.446.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Bertel Jensen sst. B: Maren 17, Birgitte 14. FM: farbror Jens Mogensen i Fillerup.

479 Anne Andersdatter i Torrild. 30.11.1779, fol.447B.
E: Hans Sørensen Koch. B: Anders 16. FM: Niels Sørensen i Torrild.

480 Anne Cathrine Eriksdatter i Fillerup. 6.12.1779, fol.448B.
E: Søren [Jensen] Winther. B: Maren g.m. Niels Nielsen Buch i Horsens, Gertrud g.m. Anders Rasmussen Terp i Tvenstrup, Else g.m. Jens Andersen i Fillerup. Arv efter samling her i boet 6.5.1772 lbnr.390.

481 Sidsel Pedersdatter i Fensten. 11.12.1779, fol.450.
E: Peder Rasmussen. Første ægteskab med Rasmus Hovgaard, [skifte 15.6.1760 lbnr.224]. B: Maren g.m. Frands Hansen i Balle, Anne. Andet ægteskab med Christen Jensen, [skifte 8.5.1774 lbnr.413]. B: Jens 15. FM: Jens Christensen i Søby.

482 Helle Rasmusdatter i Søby. 11.12.1779, fol.451.
E: Rasmus Rasmussen Storm. A: bror Niels Rasmussen i Smederup, bror Anders Rasmussen i Dyngby, Jens Rasmussen, [skifte 12.6.1763 lbnr.262]. 1B: Rasmus 19. FM: morbror Rasmus Pedersen i Oldrup, søster Maren Rasmusdatter g.m. Jens Christensen Junker i Søby, søster Karen Rasmusdatter g.m. Peder Jensen Fogh i Halling.

483 Jens [Albertsen] Schrøder, ugift gartner på Rathlousdal. 29.12.1779, fol.452.
A: mor Else Nielsdatter, [enke efter Albert Jensen, skrædder i Mesing], søskende Mikkel Albertsen i Mesing, Christian Albertsen på Gersdorffslund, Niels Albertsen i Stilling, Margrethe Albertsdatter g.m. Nikolaj Stabel, landstingsprokurator i Hobro.

484 Maren Nielsdatter i Fillerup. 4.1.1780, fol.453B.
E: Jens Andersen. A: mor Anne Jensdatter. LV: Anders Jørgensen sst.

485 Kirsten Hansdatter i Fensten. 8.1.1780, fol.454B.
E: Erik Pedersen. A:
1) søster Karen Hansdatter g.m. Rasmus Jensen i Smederup
2) bror Rasmus Hansen i Halling, død. 4B: Hans Rasmussen i Randlev, Johanne Rasmusdatter, Maren Rasmusdatter g.m. Christen Frandsen, Anne Rasmusdatter
3) søster Anne Hansdatter i Hylken, [var g.m. Peder Sørensen i Hylken, se lbnr.301]. 7B: Rasmus Pedersen i Bovlstrup, Jens Pedersen i Morsholt, Maren Pedersdatter g.m. Jens Mathiasen i Bovlstrup, Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen sst, Mette Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Fensten, Anne Pedersdatter g.m. Thomas Mikkelsen sst, Maren Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Nygaard i Bovlstrup. 4B: Peder, Jørgen, Maren, Anne
4) halvbror Hans Hansen [i Oldrup, skifte 23.2.1764 lbnr.277]. 4B: Hans Hansen i Halling, Anne Hansdatter, [skifte 26.12.1771 lbnr.387], var g.m. Mikkel Virring i Halling. 5B: Jens i Fensten, Hans, Anne, Maren, Johanne, Karen Hansdatter g.m. Peder Snærild i Randlev, Laurids Hansen, død. 1B: Karen
5) søster Maren Hansdatter, [skifte 1.6.1765 lbnr.287], var g.m. Hans Christensen i Fensten. 6B: Hans Hansen i Fensten, Christen Hansen, død. 1B: Anne, Anne Hansdatter g.m. Mogens Jensen i Gylling, Karen Hansdatter g.m. Christen Pedersen i Fensten, Else Hansdatter g.m. Morten Sørensen i Randlev, Maren Hansdatter, [skifte 29.8.1775 lbnr.426], var g.m. Peder Madsen i Halling. 5B: Mads, Maren, Anne, Kirsten, Else
6) søster Else Hansdatter, [skifte 16.5.1763 lbnr.260, var g.m. Anders Sørensen] i Fensten. 6B: Hans Andersen i Halling, Søren Andersen i Fensten, Maren Andersdatter g.m. Christen Lejsten i Fensten, Karen Andersdatter g.m. Mikkel Mortensen i Søby, Mette Andersdatter g.m. Jens Mogensen i Fillerup, Anne Andersdatter g.m. Rasmus Hummand i Gylling
7) Anne Hansdatter, død. 1B: Rasmus Rasmussen i Krogstrup.

486 Peder Jensen i Lillenor i Malling sogn. 30.12.1779, fol.456.
E: Karen Sørensdatter. LV: stedfar Niels Frandsen i Storenor. B: Maren 24, Jens 18, Niels 4. FM: Øvle Madsen i Ajstrup, Jacob Frandsen sst, Jacob Sørensen i Lisbjerg ved Århus.

487 Anders Pedersen og hustru Johanne Jensdatter i Søby. 17.1.1780, fol.457B.
B: Peder 24. Hendes første ægteskab med Rasmus Sejersen sst, skifte 4.7.1754 lbnr.170. B: Maren 28. FM: Jens Pedersen i Fensten.

488 Søren Nielsen i Fuglsang. 22.1.1780, fol.459.
E: Johanne Pedersdatter. B: Niels Sørensen i Torrild, Jørgen Sørensen, død. (Sml. lbnr.443). 2B: Margrethe, Dorthe, Mette Sørensdatter, [skifte 14.4.1769 lbnr.358]. 2B: Søren Mikkelsen, Maren Mikkelsdatter. (Kun børn af første ægteskab nævnes her). (Sml. lbnr.282).

489 Peder Sørensen Smed i Oldrup. 4.2.1780, fol.459.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Jørgen 9, Maren 4, Søren 2. FM: morbror Peder Jørgensen i Fillerup.

490 Mette Nielsdatter i Sødrup. 4.2.1780, fol.460.
E: Peder Sejersen. B: Niels 12. FM: morbror Jørgen Nielsen i Hadrup. Af første ægteskab B: Anne Marie Nielsdatter 16.

491 Johanne Hansdatter i Oldrup. 4.2.1780, fol.462.
E: Sejer Jensen. B: Jens 32, Birgitte g.m. Jens Rasmussen i Oksenballe, Else 26, Maren 22, Hans 18. FM: Peder Jørgensen i Fillerup.

492 Jens Christensen og hustru Maren Rasmusdatter i Søby. 12.2.1780, fol.462B.
B: Kirsten 19, Anne 15, Rasmus 6. FM: Peder Jensen i Halling, Sejer Pedersen i Søby.

493 Ove Simonsen i Halling. 12.2.1780, fol.464.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Anne 26, Karen 22, Simon 19, Rasmus 16, Mogens 12. FM: Jens Frandsen sst.

494 Niels Jensen Hovgaard i Fensten. 25.5.1780, fol.465.
E: Mette Eriksdatter. LV: Søren Jørgensen i Saksild. B: Erik 4, Maren 2. FM: farbror Rasmus Fensten i Fillerup Overmølle, Christen Pedersen, Erik Smed i Saksild.

495 Maren Rasmusdatter i Fillerup. 16.6.1780, fol.467.
B: Anne Pedersdatter g.m. Christian Kjeldsen i Skårup, Karen Pedersdatter g.m. Mogens Sørensen i Odder, Rasmus Pedersen i Fillerup, [skifte 14.1.1773 lbnr.399]. 1B: Rasmus 17. FM: Christian Christensen i Fillerup.

496 Søren Jensen Herschend i Fillerup. 14.8.1780, fol.468.
Enkemand efter Helene Andersdatter. B: Karen 7. FM: morbror Søren Andersen i Hørslevgård i Framlev sogn. Første ægteskab med Karen Sørensdatter. B: Søren Sørensen, skipper i Århus, Peder Sørensen Herschend , forpagter på Sophienlund i Fruering sogn, Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Fillerup.

497 [Navn mangler] i Oldrup. 21.8.1780, fol.469B.
Enke. B: Søren Knudsen, Maren Knudsdatter. FM: Rasmus Pedersen i Oldrup.

498 Hans Sørensen Hovgaard i Fensten. 16.9.1780, fol.470.
E: Mette Andersdatter. LV: Christen Pedersen sst. A:
1) bror Poul Sørensen i Smederup, død. 2B: Søren Poulsen sst, Maren Poulsdatter g.m. Hans Pedersen Hovgaard i Fensten
2) bror Peder Sørensen i Smederup, død. 2B: Maren Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Assedrup på Østergård gods, Karen Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Smederup
3) bror Jens Sørensen i Tvenstrup på Rodsteenseje gods ved 2 sønner Peder Jensen i Sander, Søren Nedergaard i Tvenstrup.

499 Mette Nielsdatter i Smederup. 30.9.1780, fol.473.
E: Søren Bertelsen. B: Anne 29, Niels 28, Bertel 24, Simon 19, Knud 14, Mette 11. FM: farbror Rasmus Bertelsen i Bjerager, morbror Simon Nielsen i Saksild.

500 Anne Rasmusdatter i Oldrup. 18.10.1780, fol.475.
E: Poul Jensen. Første ægteskab med [Søren Jørgensen sst, skifte 23.7.1754 lbnr.171]. B: Jørgen i Oldrup, Rasmus sst.

501 Karen Esbensdatter i Gosmer. 17.11.1780, fol.476B.
E: Sejer Pedersen. B: Maren 2, Karen, nyfødt. FM: morbror Jørgen Esbensen i Ondrup, degnen Vissing i Gosmer.

502 Simon Simonsen i Saksild. 4.1.1781, fol.478.
E: Maren Olufsdatter. LV: Oluf Thuesen sst. A: søster Anne Marie Simonsdatter, tjener på Buderupholm i Vendsyssel, bror Peder Simonsen, død. 1B: Øllegaard Frederikke. FM: Simon Nielsen i Saksild, stedfar Rasmus Simonsen sst.

503 Maren Rasmusdatter i Fillerup. 6.1.1781, fol.479B.
A:
1) søster Anne Rasmusdatter, [skifte 18.10.1780 lbnr.500]. 2B: Jørgen Sørensen i Oldrup, Rasmus Sørensen sst.
2) søster Karen Rasmusdatter i Århus, død. 2B: Claus Clausen Holst, sømand i Århus, Rasmus Clausen Holst, soldat i København.

504 Johanne Jensdatter i Torrild. 2.2.1781, fol.481.
E: Oluf Sørensen. Arvinger kendes ikke.

505 Søren Thomsen og hustru Voldborg Rasmusdatter i Fillerup. 28.4.1773, fol.482B.
B: Maren g.m. Jens Mikkelsen Sandmand i Torrild, Rasmus, der ejer gården, Kirsten 15, Anne 11. FM: Mikkel Andersen i Oldrup, morbror Hans Rasmussen i Fillerup. (Skiftet burde have været indført fol.308. Børnenes alder er ved vurderingen 3.7.1769).(Bevilling til uskiftet bo lbnr.361).

506 Claus Thomsen i Fensten. 28.3.1781, fol.484.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Søby. B: Maren 20, Mette 18, Karen 10. FM: morbrødre Niels Bisgaard, Hans Nielsen i Fensten. Første ægteskab med Anne Poulsdatter, [skifte 25.10.1758 lbnr.204]. B: Maren 25, Anne 22. FM: Thøger Mikkelsen i Søby.

507 Knud Mikkelsen i Torrild. 31.3.1781, fol.485.
E: [Navn mangler]. LV: Jens Mikkelsen den ældre sst. B: Mikkel, Hans, Anne g.m. Søren Hansen Skjeller i Torrild, Bodil g.m. Jens Jensen sst, Else, enke efter Søren Bertelsen sst, Maren.

508 Maren Nielsdatter i Oldrup. 11.4.1781, fol.486B.
B: Peder Jensen i Malling, Niels Jensen, død. 1B: Erik i Malling, Johanne Jensdatter, død. 1B: Jens Madsen 12, Maren Jensdatter g.m. Niels Mikkelsen i Oldrup.

509 Maren Jensdatter i Smederup. 21.4.1781, fol.487.
[Enke efter Peder Sørensen sst, se lbnr.498]. B: Maren Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Assedrup, Karen Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Smederup.

510 Peder Pedersen i Smederup. 21.4.1781, fol.487B.
E: Karen Hansdatter. LV: Søren Poulsen sst. A: søskende Niels Pedersen i Odder, Søren Pedersen sst, Maren Pedersdatter g.m. Frederik Nielsen, hjulmand sst.

511 Hans Rasmussen [Spillemand] i Torrild. 7.5.1781, fol.488B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Mikkel Tunbo i Dyngby. Første ægteskab med Anne Steffensdatter, [skifte 22.4.1756 lbnr.186]. B: Rasmus 25 i Torrild. Andet ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 16.12.1766 lbnr.313]. B: Jens 20 sst. Tredje ægteskab med Anne Margrethe Sørensdatter, [skifte 31.8.1770 lbnr.369]. Ingen børn.

512 Kirsten Mortensdatter i Fillerup. 9.5.1781, fol.490.
E: Jørgen Nielsen Skrædder. B: Niels 10. FM: Anders Sørensen Degn i Fillerup.

513 Karen Mogensdatter i Fillerup. 16.5.1781, fol.490B.
A: søsterdatter Margrethe Frederiksdatter, en bror, 2 søstre.. Intet at arve. (Sml. lbnr.351).

514 Jens Jensen, ugift i Torrild. 21.6.1781, fol.491.
A: bror Anders Jensen sst, søster Maren Jensdatter g.m. Dines Christensen i Them sogn ved Thomas Rasmussen i Torrild.

515 Niels Jensen i Hadrup. 4.7.1781, fol.491B.
E: Maren Pedersdatter. LV: svoger Niels Jensen i Ørting. B: Maren 4, Johanne 2, Anne, nyfødt, der døde. FM: morbror Jørgen Nielsen i Hadrup, Jørgen Mikkelsen i Gangsted, svoger Søren Sørensen i Ålstrup.

516 Anne Sørensdatter i Saksild. 17.6.1781, fol.493B.
Enke efter [Jørgen Sørensen Kusk sst, skifte 5.3.1766 lbnr.298].
A:
1) søster Kirsten Sørensdatter Ostenfeld i Århus
2) søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Peder Røjgaard i Kysing. 7B: Søren Pedersen Brun i Saksild, Niels Pedersen 29, uvist hvor, Anders Pedersen, købmandskarl i Århus, Peder Pedersen, hørkræmmersvend hos hørkræmmer Fogh på Kultorvet i København, Jens Pedersen 15, Cathrine Marie Pedersdatter g.m. Johan Thomsen, skipper i Århus, Kirsten Pedersdatter g.m. Hans Pedersen, [kaldes også Hans Sørensen] i Kysing.
3) halvbror Jens Sørensen i Skovgårdhuset i Vrinders på Mols.

517 Søren Jensen i Gosmer. 10.10.1781, fol.495B.
E: Hedvig Jensdatter. LV: Rasmus Knudsen sst. B: Poul 30, Esther 26, Jens 23. FM: farbror Thorkild Jensen sst.

518 Rasmus Mogensen i Spøttrup. 11.10.1781, fol.496.
E: Bodil [efternavn mangler]. LV: Søren Nielsen. B: Mogens, Kirsten g.m. Thomas Sørensen Rørt, Margrethe g.m. Søren Rasmussen i Spøttrup.

519 Niels Sørensen, ugift i Fillerup. 29.12.1781, fol.496B.
A: mor Karen Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen sst, bror Christen Sørensen sst, søster Abelone Sørensdatter g.m. Jacob Madsen i Torup i Hundslund sogn. Arv efter afdødes far Søren Christensen i Fillerup, skifte 3.1.1770 lbnr.366. Arv efter afdødes søskendebarn Joen Nielsen i Torrild, skifte 25.9.1771 lbnr.384.

520 Karen Jørgensdatter i Søby. 18.12.1781, fol.498.
A: mor Bodil Mortensdatter g.m. Peder Sejersen i Søby, søskende Maren Jørgensdatter trolovet med Peder Jensen Kaas i Odder på Rodsteenseje gods, Hans Jørgensen 14, Mette Jørgensdatter 9, Morten Jørgensen 7, halvsøster Karen Pedersdatter. FM: farbror Hans Hansen i Halling. Arv efter afdødes far Jørgen Hansen i Søby, skifte 6.5.1779 lbnr.470.

521 Peder Christensen i Oldrup. 19.1.1782, fol.499B.
E: Anne Dorthe Andersdatter. LV: Poul Christensen sst. B: Anders 5. FM: Rasmus Pedersen sst.

522 Erik Pedersen i Fensten. 9.2.1782, fol.501.
A: søskende Anne Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Halling på Gersdorffslund gods ved søn Peder Jensen sst, Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Søby på Gersdorffslund gods.

523 Jeppe Jensen i Torrild. 9.3.1782, fol.502.
E: Maren Madsdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Krogstrup. B: Jens 25, Mads 22, Hans 16, Anne 14, Mette 12. FM: Hans Madsen i Oldrup, Erik Jensen i Torrild, morbrødre Peder Madsen i Halling, Niels Madsen i Fensten.

524 Bodil Jensdatter i Torrild. 9.3.1782, fol.504B.
E: Søren Jensen. B: Jens. FM: Niels Sørensen sst.

525 [Navn mangler] i Torrild. 9.3.1782, fol.505B.
E: Knud Jensen Hjort. opholdskontrakt 22.6.1777 med svigersøn Anders Jensen. Arvinger i 1777: Rasmus Knudsen, Maren Knudsdatter, Karen Knudsdatter.

Skifter holdt i Præstholm Præstegårds huse i Gosmer.

526 Peder Mogensen i Gosmer. 1.10.1759, fol.506.
E: Karen Jørgensdatter. LV: bror Søren Jørgensen i Fensten. A: søskende Johanne Mogensdatter g.m. Christoffer Sørensen i Smederup, Maren Mogensdatter, [skifte 14.1.1758 lbnr.195], var g.m. Søren Knudsen i Fensten. 2B: Mogens 2, Sidsel 2, halvsøskende Rasmus Mogensen 28, Jacob Mogensen 11.

527 Niels Ladefoged i Gosmer. 19.5.1761, fol.507B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Poul Sørensen i Smederup. B: Mette g.m. Søren Bertelsen i Smederup, Kirsten g.m. Oluf Jensen Krog i Saksild, Simon 25, Dorthe Sofie 20, Søren 18, Else 14, Rasmus 10.

528 Karen Jørgensdatter i Gosmer. 24.3.1763, fol.510.
Enke efter Peder Mogensen, [skifte 1.10.1759 lbnr.526]. A: søskende Søren Jørgensen i Fensten, Niels Jørgensen i Fillerup, Inger Jørgensdatter g.m. Søren Rasmussen Rytter i Oldrup, Maren Jørgensdatter, enke efter Jens Hyssel i Fensten, halvsøskende Mikkel Pedersen i Søby, Else Jacobsdatter, enke efter Mogens Rasmussen i Gosmer, [skifte 1.3.1757 lbnr.192].

529 Rasmus Rasmussen i Bjerager. 31.10.1761, fol.512B.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Jens Virring i Randlev. B: Rasmus 5. FM: farbror Laurids Rasmussen i Vitved, Rasmus Lauridsen i Bjerager.

530 Maren Mikkelsdatter i Bjerager. 25.1.1764, fol.514.
E: Søren Jacobsen. B: Karen 22. FM: Niels Hansen sst.

531 Mette Rasmusdatter i Bjerager. 9.11.1764, fol.515B.
E: Søren Jacobsens trolovede. Af første ægteskab B: Hans Hansen 2. FM: morfar Rasmus Sørensen i Rude.

532 Mette Sørensdatter i Gosmer. 8.6.1770, fol.516.
[Enke efter Niels Ladefoged sst, skifte 19.5.1761 lbnr.527]. B: Simon, Søren, Rasmus, Mette g.m. Søren Bertelsen i Smederup, Kirsten g.m. Oluf Krog i Saksild, Else g.m. Jørgen Sørensen i Sejet i Bjerre herred, Dorthe Sofie.

533 Dorthe Hansdatter i Gosmer. 6.6.1775, fol.517.
E: Terkild Jensen. B: Kirsten 16, Else 9. FM: Peder Rasmussen sst.

534 Cathrine Nielsdatter i Torrild. 9.3.1782, fol.518.
E: Jens Rasmussen. B: Niels 13, Rasmus 12, Dorthe 7, Hans 6, Maren 2. FM: oldefar Niels Jensen, Niels Sørensen, Jens Sørensen sst.

535 Maren Sørensdatter i Fensten. 23.3.1782, fol.520B.
A: mor g.m. Peder Rasmussen Storm sst, søster [Karen Sørensdatter] g.m. Peder Rasmussen Ladefoged i Fensten, halvsøskende Regine Sørensdatter, Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen Markmand, Sidsel Sørensdatter i Tulstrup.

536 Kirsten Ottesdatter i Fillerup. 18.4.1782, fol.521.
E: Anders Jørgensen. B: Anne 18, Jørgen 14, Otte 10. FM: morbror Søren Ottesen i Odder, morbror Peder Ottesen, Rasmus Møller i Fillerup.

537 Gert Andersen i Halling. 23.4.1782, fol.523B.
E: Maren Poulsdatter. LV: stedfar Hans Andersen sst. B: Anne Gertrud 11, Rasmus 9, Jochum Otte 6, Karen 2. FM: svoger Søren Nielsen sst.

538 Jens Sørensen i Fensten. 21.5.1782, fol.525.
Opholdskontrakt 25.11.1753 fra søn Jens Jensen. Øvrige børn arver ikke.

539 Abelone Jensdatter i Smederup. 21.5.1782, fol.525.
E: Jens Lauridsen. A: bror Niels Jensen Aagaard, røgter på Rodsteenseje.

540 Jørgen Sejersen i Søby. 5.6.1782, fol.525.
Enkemand efter [Margrethe Nielsdatter, skifte 10.6.1768 lbnr.347]. B: [Maren] g.m. Søren Andersen i Søby, [Sidsel] g.m. Rasmus Madsen i Smederup, [Birgitte] g.m. Mikkel Pedersen Bisgaard i Randlev. Til stede var Peder Sejersen i Søby, Sejer Pedersen sst.

541 Thomas Mikkelsen i Fensten. 5.6.1782, fol.525B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Jørgensen A: far Mikkel Thomsen i Søby.

542 Anne Eriksdatter i Hadrup. 29.7.1782, fol.525B.
E: Niels Hansen. B: Erik Nielsen i København, død. 2B: Birgitte Cathrine 6, Anne 6, Samuel Nielsen i Hadrup, Hans Nielsen, Kirstine Nielsdatter g.m. Christen Jensen Winther i Hedvigslund, Anne Marie Nielsdatter i København.

543 Else Rasmusdatter i Søby. 10.1.1782, fol.526.
Registrering indleveret af Rasmus Rasmussens enke Inger Rasmusdatter i Søby. Underskrevet af Hans Møller, Rasmus Rasmussen, Mikkel Rasmussen, Sejer Pedersen, Peder Sejersen. (Sml. lbnr.251).

Rathlousdal og Gersdorffslund godser
Skifteprotokol
1782-1808
G 332-25
544 Peder Poulsen i Halling. 10.5.1782, fol.2.
E: Helle Andersdatter. LV: Laurids Poulsen. B: Anne 14, Maren 12, Kirsten 8, Poul 3. FM: morbror Thøger Andersen i Spøttrup, svoger Thøger Mikkelsen i Søby, svoger Hans Hansen i Halling, svoger Jørgen Sejersen i Smederup.

545 Kirsten Sørensdatter i Fensten. 8.6.1782, fol.3B.
E: Søren Jørgensen. B: Søren 21, Jørgen 18, Else g.m. Niels Jørgensen på stedet, Anne.

546 Anne Olufsdatter i Fensten. 8.6.1782, fol.4.
E: Søren Rasmussen Paaske. A:
1) bror Jens Olufsen, død. 1B: Oluf Jensen i Oldrup
2) halvbror Peder Jensen i Oldrup, død. 1B: Jens Pedersen i Torrild
3) halvsøster Maren Jensdatter, [skifte 21.4.1781 lbnr.509, var g.m. Peder Sørensen i Smederup. 2B: Maren Pedersdatter g.m. Laurids [Nielsen] Væver i Assedrup, Karen Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Smederup
4) Karen Jensdatter, død. 1B: Jørgen Esbensen i Ondrup.

547 Jens Pedersen i Halling. 11.7.1782, fol.5.
E: Anne Pedersdatter. LV: Simon Thøgersen i Spøttrup. B: Peder, Rasmus 24, Anne 17. FM: Rasmus Pedersen i Hylken, farbror Søren Pedersen i Fillerup.

548 Anne Hansdatter i Torrild. 11.8.1782, fol.6B.
E: Hans Markussen. A: bror Peder [Hansen] Holm i Torrild, søster Maren Hansdatter, [skifte 10.7.1758 lbnr.203], var g.m. Niels Jensen Snedker i Torrild. 2B: Karen Nielsdatter g.m. Mikkel Andersen i Hvilsted, Jens Nielsen 30, deserteret for 10 år siden. FM: Frederik Sørensen i Krogstrup.

549 Hans Nielsen i Oldrup. 2.10.1782, fol.7B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Søren Mortensen sst. B: Jørgen Christian 16. FM: Jørgen Hansen sst.

550 Johanne Sørensdatter i Sødrup. 4.12.1782, fol.10B.
E: Mikkel Pedersen. B: Søren 8. FM: morbror Frederik Sørensen i Krogstrup. Arv efter enkemandens far Peder Mikkelsen til enkemandens bror Niels Pedersen i Sødrup, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Jørgen Hansen i Oldrup.

551 Malene Christensdatter i Torrild. 8.12.1782, fol.12.
E: Hans Isaksen, soldat. B: Søren 2.

552 Jens Pedersen i Fensten. 8.12.1782, fol.12B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Hovgaard sst. B: Søren 20, Peder 15. FM: farbror Hans Pedersen sst.

553 Jens Rasmussen Kruse i Torrild. 8.12.1782, fol.13.
E: Karen Nielsdatter. LV: Anders Madsen. B: Karen 14, Rasmus 7. FM: Niels Nielsen sst.

554 Jørgen Terkildsen Væver i Halling. 16.7.1783, fol.14.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Andersen sst. Første ægteskab med Johanne Frandsdatter, skifte 14.9.1749 lbnr.123. B: Laurids Jørgensen, købmand i Århus, Frands Jørgensen Halling, skoleholder i Rye i Gørlev sogn på Sjælland, død uden livsarvinger, Terkild Jørgensen i Halling. Andet ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 9.6.1759 lbnr.207. B: Johannes Jørgensen, malersvend i Rostock, Christiane Sofie Jørgensdatter g.m. Niels Andersen, rideknægt hos kronprinsen i København.

555 Karen Rasmusdatter i Fensten. 16.7.1783, fol.18B.
E: Hans Nielsen. B: Johanne 14. FM: Hans Pedersen Hovgaard sst. Uden for ægteskab B: Peder Pedersen 23.

556 Rasmus Sørensen, soldat i Oldrup. 21.7.1783, fol.19.
E: Kirsten Jensdatter. B: Rasmus 11 uger. FM: Jens Mogensen. Afdøde var kommet til Trustrup på Serridslevgård gods, hvor hans fæstemø bor. Desuden nævnes afdødes far Søren Rasmussen Rytter.

557 Jens Mortensen i Gosmer. 4.10.1783, fol.21B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Sejer Pedersen. B: Maren 11, Morten 4, Peder 1. FM: Oluf Vissing, degn i Gosmer. Desuden nævnes afdødes far Morten Jensen, afdødes mor Maren Henriksdatter og afdødes bror Henrik Mortensen.

558 Andreas Jensen i Torrild. 6.1.1784, fol.24.
E: Anne Knudsdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Knud 12. FM: Thomas Rasmussen sst.

559 Mikkel Jørgensen i Rude. 20.2.1784, fol.25B.
E: Birgitte Hansdatter. LV: Jørgen Nielsen i Saksild. B: Jørgen 15, Hans 10, Margrethe 4, Kirsten 1. FM: Niels Nielsen Baastrup i Kysing.

560 Sidsel Mikkelsdatter i Søby. 2.3.1784, fol.26B.
A: bror Rasmus Mikkelsen sst, [skifte 23.2.1754 lbnr.165]. 2B: Thomas Rasmussen i Fensten, Anne Rasmusdatter g.m. g.m. Erik Mortensen i Søby, søster [Kirsten] Mikkelsdatter g.m. Rasmus Andersen i Spøttrup.

561 Maren Pedersdatter i Hadrup. 26.2.1784, fol.27.
E: Bertel Sørensen. Arvinger kendes ikke. Afdøde var et slegfredbarn.

562 Mette Hansdatter i Torrild. 26.3.1784, fol.27B.
E: Jens Nielsen Vestergaard. B: Anne Marie g.m. Jens Jensen, skoleholder i Hvilsted. Første ægteskab med Morten Rasmussen. B: Erik i Søby, Hans i Nølev.

563 Karen Simonsdatter i Kongshuset. 21.5.1784, fol.28.
E: Peder [Pedersen] Stilling. B: Peder 12, Simon 11, Dorthe Sofie 5, Anne 4. FM: morbror Peder Simonsen i Torrild, Niels Sørensen sst. Desuden nævnes enkemandens søster Kirsten Nielsdatter på stedet. (Sml. lbnr. 381).

564 Jørgen Hansen i Oldrup. 1.6.1784, fol.30.
E: Karen Pedersdatter. LV: far Peder Mikkelsen i Sødrup. B: Anne 6, Hans 4, Mette 2, Peder 15 uger. FM: morbror Mikkel Pedersen i Sødrup.

565 Karen Sørensdatter i Lillenor. 15.6.1784, fol.31.
Enke efter Peder Jensen sst, skifte 30.12.1779 lbnr.486. B: Maren, enke efter Jacob Mortensen i Bjødstrup, nu forlovet med Christen Pedersen i Slet, Jens 22, der fæster gården, Niels 9. FM: Niels Frandsen i Storenor, morbror Jacob Sørensen i Lisbjerg.

566 Søren Jensen Winther i Fillerup. 3.7.1784, fol.32B.
[Enkemand efter Anne Cathrine Eriksdatter, skifte 6.12.1779 lbnr.480]. B: Gertrud Sørensdatter g.m. Anders Rasmussen Terp i Tvenstrup, Margrethe Sørensdatter g.m. Niels Buch, smed i Horsens, Else Sørensdatter g.m. Jens Andersen i Fillerup. Første ægteskab med [Margrethe Jensdatter, skifte 11.9.1736 lbnr.51]. B: Knud Sørensen i Flinterup i Store Fuglede sogn på Sjælland.

567 Marie Rasmusdatter i Fensten. 6.7.1784, fol.34B.
E: Peder Rasmussen Storm. A: søster Else Rasmusdatter g.m. Johan Peder Mikkelsen i Tulstrup.

568 Bodil Madsdatter i Fillerup. 2.10.1784, fol.35.
E: Christen Sørensen. B: Helvig 4. FM: Peder Jørgensen sst.

569 Ellen Jensdatter i Fillerup. 16.10.1784, fol.36.
E: Niels Pedersen Sandmand. A: bror Anders Jensen, død. 2B: Jens i Fillerup, Anne, søster Maren Jensdatter g.m. Laurids Skrædder i Galten.

570 Søren Nielsen i Gosmer. 27.11.1784, fol.38.
E: Maren Jensdatter. LV: Oluf Vissing, degn sst. B: Anne 25, Jens 23, Karen 20, Niels 17, Maren 12. FM: Terkild Jørgensen i Halling.

571 Mikkel Nielsen, ugift i Hadrup. 4.12.1784, fol.40.
A:
1) bror Jørgen Nielsen sst.
2) søster Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Gangsted
3) søster Maren Nielsdatter g.m. Christen Mathiasen i Kattrup
4) Mette Nielsdatter, [skifte 4.2.1780 lbnr.490], var g.m. Peder Sejersen i Sødrup. 1B: Niels 18. Af første ægteskab 1B: Anne Marie Nielsdatter g.m. Jørgen Esbensen i Sødrup
5) søster Johanne Nielsdatter, enke efter Jens Hansen i Hadrup. LV: Peder Rasmussen i Oldrup.

572 Anne Pedersdatter i Fillerup. 31.1.1785, fol.44.
E: Eskild Christensen. B: Peder 14, Christen 11. FM: Rasmus Sørensen sst.

573 Anne Wigelsdatter i Fillerup. 18.7.1785, fol.44B.
Enke efter Jens Brædstrup, [skifte 21.1.1777 lbnr.440]. B: Birgitte Cathrine Brædstrup. FM: kammerråd Herschend i Gjesing Øde Mølle, Rasmus Fensten i Fillerup Overmølle.

574 Karen Nielsdatter i Torrild. 22.9.1785, fol.48.
Enke efter Jens [Rasmussen] Kruse, [skifte 8.12.1782 lbnr.553]. B: Karen 18, Rasmus 10. FM: Hans Jørgensen sst. Børnenes opdrages af faster Kirsten Sørensdatter g.m. Elias.

575 Niels Hansen Skrædder, fattigfoged i Oldrup. 28.9.1785, fol.49B.
E: Kirsten Halling. LV: Hans Madsen sst. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, [skifte 24.11.1745 lbnr.97]. B: Malene Nielsdatter g.m. Anders Skæg i Randlev. Andet ægteskab med Anne Eriksdatter, [skifte 29.7.1782 lbnr.542]. B: Erik Nielsen i København, død. 2B: Birthe Cathrine, Anne, Samuel Nielsen, Hans Nielsen, Anne Marie Nielsdatter g.m. Nikolaj Fæth, sømand i København, Kirstine Nielsdatter g.m. Christen [Jensen] Winther i Hedvigslund på Vedslet Mark.

576 Søren Rasmussen Guldborg i Hadrup. 24.9.1785, fol.52.
E: Anne Sørensdatter. A: bror Peder Rasmussen i Ondrup på Rodsteenseje gods.

577 Karen Jensdatter i Fillerup. 25.10.1785, fol.52.
B: Maren Lauridsdatter g.m. Peder Sejersen i Odder. Afdøde kom fra Århus for 3 uger siden til sin bror Søren Jensen Alrø i Fillerup.

578 Anders Nielsen Borg i Torrild. 28.10.1785, fol.52B.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Jensen Snedker sst. B: Maren 3, Niels 6 mdr. FM: Jens Sandmand sst, Jens Jensen i Fensholt. Afdøde boede hos sin far Niels Sørensen Borg i Torrild.

579 Karen Jensdatter i Fillerup. 20.11.1785, fol.54.
E: Hans Hansen Brabrand. A: søskende Anders Jensen i Trustrup, Birthe Jensdatter g.m. Jacob Rasmussen i Ålstrup, Johanne Jensdatter, [skifte 25.3.1767 Serridslevgård gods lbnr.910], var g.m. Peder Nielsen [Juulsgaard] i Sondrup. 1B: Jens 18, halvsøster Ingeborg Jensdatter g.m. Jens Olufsen på Gangsted Mark.

580 Kirsten Sørensdatter i Oldrup. 6.1.1786, fol.54B.
E: Christen Rasmussen. B: Anne 17, Johanne 13, Kirsten 11, Maren 9.

581 Rasmus Pedersen, ugift i Fensten. 28.1.1786, fol.55.
A: halvbror Anders Pedersen sst, halvbror Hans Pedersen Spillemand sst, halvbror Jens Pedersen sst, [skifte 8.12.1782 lbnr.552]. 2B: Søren 22, Peder 17. FM: Rasmus Jørgensen sst.

582 Margrethe Christensdatter i Fillerup. 26.2.1786, fol.56B.
E: Niels Pedersen Sandmand. A: søster Anne Christensdatter g.m. Knud Christiansen i Ålstrup, søster Dorthe Christensdatter, enke efter Anders Pedersen i Amstrup, [skifte Åkær gods 25.11.1785 lbnr.484]. LV: Jens Mortensen sst, søster Maren Christensdatter, kokkepige på Tyrrestrup. FM: Rasmus Sørensen i Fillerup.

583 Karen Jensdatter i Torrild. 7.3.1786, fol.59B.
E: Anders Madsen. B: Søren 12, Maren 4, Mette 2. FM: morbrødre Rasmus Sørensen i Oldrup, Iver Jensen sst. Arv efter enkemandens første hustru Mette Eskildsdatter, skifte 14.2.1769 lbnr.357 til søn Mads Andersen. Desuden nævnes enkemandens søster Sidsel Madsdatter g.m. Niels Jensen Kusk i Snærild.

584 Kirsten Nielsdatter i Halling. 10.3.1786, fol.62.
E: Terkild Jørgensen. B: Ulrikke Antonette 14, Christian Erhard 12, Johanne Marie 9, Bodil 6, Jørgen 3, Christiane Sofie 1. FM: morbror Oluf Vissing i Gosmer.

585 Johanne Mikkelsdatter i Fensten. 23.3.1786, fol.64B.
E: Søren Andersen Paaske. A: søster Kirsten Mikkelsdatter i Søvind. FM: Niels Jørgensen i Brigsted.

586 Jens Nielsen Andgaard, soldat i Torrild. 20.4.1786, fol.66.
E: Mette Christensdatter. LV: Mikkel Hansen sst. B: Karen 4, der døde, Niels 2. FM: Mikkel Nielsen sst.

587 Lene Sørensdatter i Fillerup. 13.4.1786, fol.67B.
E: Eskild Christensen. A: forældre Søren Jensen og hustru Johanne Andersdatter i Hadrup ved Jacob Mikkelsen i Haldrup, søster Anne Sørensdatter g.m. Niels Vibe i Odder, søster Mette Sørensdatter i Hadrup. Enkemandens første hustru Anne Pedersdatter, [skifte 31.1.1785 lbnr.572].

588 Anne Madsdatter i Torrild. 11.5.1786, fol.69.
E: Anders Sørensen Bødker. A: moster Maren Nielsdatter g.m. Erik Andersen i Ås på Tyrrestrup gods ved Peder Simonsen i Torrild.

589 Andreas Gottlieb Dathe, der døde i Bjerager Hovgård. 1.1.1786, fol.70.
Afdøde tilhørte Gosmer Hospital som arver alt iflg. testamente, dateret Fillerup 13.6.1763.

590 Maren Sørensdatter i Søby. 13.5.1786, fol.74B.
E: Peder Frandsen, nu i Halling. B: Anne 6. Søren 3.

591 Peder Nielsen i Saksild. 1.6.1786, fol.75.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. LV: Jørgen Olufsen sst, ved svigersønner Peder Rasmussen i Oldrup, Hans Jørgensen i Torrild. A: far Niels Jørgensen i Torrild, 80 år.

592 Else Sejersdatter i Hadrup. 26.7.1786, fol.76B.
E: Hans Mortensen. B: Anne 21, Maren 18, Morten 15, Else 12. FM: Christen Jensen i Hadrup.

593 Christen Sørensen Smed i Fillerup 28.7.1786, fol.77B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i Fillerup. B: Frands 40, Anne g.m. Jacob Nielsen på stedet.

594 Anne Sørensdatter i Hadrup. 26.7.1786, fol.80.
E: Christen Jensen. A: halvbror Frederik Rasmussen i Voldum ved Randers på Clausholm gods ved søn Niels Frederiksen, halvsøster Karen Rasmusdatter g.m. Jens Poulsen i Hvalløs på Clausholm gods. FM: Hasselbalch på Vilhelmsborg.

595 Maren Hansdatter i Torrild. 10.11.1786, fol.83.
E: Niels Sørensen. A: søster Karen Hansdatter i Odder, død, var g.m. afdøde Jens Olufsen. 3B: Oluf Jensen i Odder på Rodsteenseje gods, Knud Jensen i Odder, Anne Jensdatter g.m. Thomas Rasmussen i Torrild. Afkald: se lbnr.463.

596 Christen Sørensen i Fillerup. 27.1.1787, fol.83B.
E: Else Simonsdatter. LV: farbror Knud Andersen i Oldrup. Første ægteskab med Bodil Madsdatter, skifte 2.10.1784 lbnr.568. B: Helvig 6. FM: Peder Jørgensen i Fillerup, morbror Jacob Madsen i Torup.

597 Thomas Sørensen Gravballe i Torrild. 30.1.1787, fol.86.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Mikkelsen Sandmand i Torrild. A: Christian Gravballe, smed i Åby, død. 1 datter, søster Maren Sørensdatter Gravballe, ugift i Viborg Hospital. FM: Anders Madsen i Torrild, Peder Simonsen sst. Desuden nævnes enkens svoger Hans Andersen Refeldt , købmand i Århus. Afdøde var skovridder på Rathlousdal.

598 Sidsel Mikkelsdatter i Torrild. 6.2.1787, fol.93.
E: Mikkel Jensen. B: Anders 19, Jens 14, Jacob 11, Ellen 5, Kirsten 2. FM: morbror Mikkel Nielsen i Gjesing, farbror Anders Jensen i Oldrup.

599 Niels Rasmussen Storm i Hadrup. 8.2.1787, fol.94 B.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Jørgen Jensen i Oldrup. B: Johanne 21, Karen 13, Knud 10, Mette Marie 9, Maren 4. FM: Søren Jacobsen i Hadrup.

600 Jens Hansen i Hadrup. 23.3.1787, fol.95B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jacob Jochumsen. B: Niels Jensen sst, [skifte 4.7.1781 lbnr.515]. 2B: Maren 9, Johanne 7. FM: Jørgen Nielsen.

601 Anne Cathrine Rasmusdatter i Hadrup. 23.3.1787, fol.96.
A: bror, død. 1B: Birgitte Jensdatter g.m. Jacob Jochum , skipper i Horsens, halvsøster, død. 1B: Sidsel Sørensdatter g.m. Peder Sørensen Voldborg i Ålstrup på Åkær gods.

602 Rasmus Rasmussen, fattigfoged i Spøttrup. 11.4.1787, fol.98B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Simon Thøgersen sst. B: Rasmus 19, Else 16, Anne Marie 10. FM: Anders Sørensen sst.

603 Jens Jørgen Pedersen i Torrild. 31.5.1787, fol.99.
E: Anne Justine Henriksdatter. LV: far Henrik Meyer i Bjerager. B: Peder 5, Jens 1 måned. FM: Niels Sørensen i Torrild.

604 Peder Pedersen Stilling, skovfoged i Kongshuset. 7.6.1787, fol.100.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Poulsen i Fillerup, skovfoged Rasmus Nielsen, der ægter. B: Karen 2. Andet ægteskab med Karen Simonsdatter i Torrild, skifte 21.5.1784 lbnr.563. B: Peder 14, Simon 13, Dorthe Sofie 7, Anne 6. FM: morbror Peder Simonsen i Torrild. Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Nielsdatter.

605 Erik Mortensen i Søby. 3.7.1787, fol.103.
E: Anne Rasmusdatter. LV: halvbror Rasmus Jørgensen i Fensten. B: Birthe 15, Marianne 7. FM: farbror Hans Mortensen i Nølev på Dybvad gods, morbror Thomas Rasmussen i Fensten.

606 Anne Knudsdatter i Smederup. 21.7.1787, fol.105B.
E: Peder Rasmussen. B: Knud 5. FM: Rasmus Jørgensen sst. Desuden nævnes enkemandens svoger Oluf Knudsen på Rathlousdal og svoger Søren Knudsen efter forening 16.3.1772.

607 Søren Jensen i Torrild. 16.8.1787, fol.107.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Eskerod. B: Rasmus 4. Første ægteskab med [Bodil Jensdatter, skifte 9.3.1782 lbnr.524]. B: Jens 20. FM: Niels Nielsen i Torrild, Anders Madsen sst.

608 Bodil Jensdatter i Halling. 5.10.1787, fol.107B.
E: Bent Sørensen. B: Oluf Vissing, degn i Gosmer, Rasmus Vissing, skoleholder i Halling, Kirsten Nielsdatter, [skifte 10.3.1786 lbnr.584, var g.m. Terkild Jørgensen i Halling]. 6B: Ulrikke Antonette 16, Christian Erhard 14, Johanne Marie 11, Bodil 8, Jørgen 4, Christiane Sofie 3.

609 Kirsten Rasmusdatter i Hadrup. 16.10.1787, fol.109.
E: Rasmus Christensen. B: Ingeborg 3,Christen 2. FM: morfar Rasmus Snedker i Oldrup ved søn Jens Rasmussen. Desuden nævnes enkemandens bror Poul Christensen i Oldrup.

610 Abraham Isaksen, ugift ladefoged i Fillerup. 17.10.1787, fol.110.
A: mor Karen Rasmusdatter g.m. Peder Jensen, bror Rasmus Isaksen, kusk i København, bror Niels Isaksen, ladefoged på Gersdorffslund, søster Anne Marie Isaksdatter 13. FM: Rasmus Fensten i Fillerup. Afdødes far Isak Abrahamsen, skifte 11.6.1774 lbnr.412.

611 Carl Andersen i Hadrup. 22.10.1787, fol.113B, 205.
E: Bodil Nielsdatter. LV: bror Simon Nielsen i Gedved. B: Elisabeth g.m. Rasmus Christensen i Tendrup, Mette Marie 17. FM: farbror Anders Andersen i Hadrup. Kontrakt om at Rasmus Christensens bror Laurids Christensen skal overtage gården til sin tid. Afkald 12.8.1790 fol.205, hvor enken er gift med Anders Esbensen i Hadrup og Mette Marie er gift med Søren Frederiksen i Krogstrup.

612 Jacob Nielsen Thuesen i Fillerup. 2.11.1787, fol.116.
E: Anne Christensdatter. LV: Christian Christensen sst. A: halvsøster Birgitte Jacobsdatter g.m. Niels Hansen i Bjerager ved Niels Jensen sst, halvsøster Anne Jacobsdatter g.m. Niels Rasmussen i Vedslet Assendrup ved søn Christen Nielsen sst.

613 Maren Jensdatter i Oldrup. 13.11.1787, fol.118.
E: Søren Mortensen. B: Morten 18, Jens 16. FM: Peder Rasmussen sst.

614 Jens Møller i Oldrup. 23.12.1787, fol.119B.
E: Maren Andersdatter. B: Rasmus Jensen i Oldrup, [Mette Jensdatter] g.m. Niels Knudsen i Fillerup.

615 Maren Nielsdatter i Oldrup. 16.1.1788, fol.119B.
E: Peder Rasmussen. A: far Niels Jørgensen i Torrild ved svigersøn Hans Jørgensen sst.

616 Helle Andersdatter i Halling. 19.1.1788, fol.120B.
Enke efter Peder Poulsen, skifte 10.5.1782 lbnr.544. B: Anne, Maren, Kirsten, Poul. Enken havde ophold hos Søren Poulsen sst.

617 Poul Jensen i Oldrup. 7.2.1788, fol.120B.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: brødre Dines Mikkelsen i Ørting, Rasmus Mikkelsen sst. A: søskende Søren Jensen i Lerdrup g.m. Anne Pedersdatter, Jørgen Jensen i Amstrup, Juul Jensen i Lerdrup, død. 1B: Juul, Anne Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Rasmussen i Lerdrup. 2B: Jens, Rasmus, Margrethe Jensdatter, enke efter Jørgen Jensen i Lerdrup ved svigersøn Søren Rasmussen sst, Maren Jensdatter g.m. Rasmus Ingvardsen i Falling.

618 Johanne Jensdatter i Torrild. 7.3.1788, fol.121B.
E: Niels Nielsen Skringstrup. Af første ægteskab B: Jens Pedersen med tilnavn Bonde, Anne Pedersdatter g.m. Erik Jensen i Torrild, Else Pedersdatter.

619 Anne Jensdatter i Torrild. 12.3.1788, fol.122.
E: Mads Jepsen. B: Anne, der døde. Første ægteskab med Anders Nielsen Borg, skifte 28.10.1785 lbnr.578. B: Maren 5, Niels 3. FM: morfar Jens Jensen Snedker i Torrild, Jens Jensen i Fensholt.

620 Anne Sørensdatter, tjenestepige i Kattrup. 13.3.1788, fol.123B.
A: mor Maren Nielsdatter g.m. Christen Mathiasen i Kattrup, søskende Jørgen Sørensen, Niels Sørensen 18, Søren Sørensen 16, Anne Kirstine Sørensdatter, Karen Sørensdatter. FM: morbror Jørgen Nielsen.

621 Christoffer Rasmussen i Hadrup. 13.3.1788, fol.124.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Anne 19, Bodil Marie 13. FM: farbror Rasmus Rasmussen Gram i Hadrup.

622 Peder [Jensen] Demstrup i Torrild. 14.3.1788, fol.124B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Nielsen Bundgaard sst. A: brordatter Else Demstrup, enke efter Søren Sørensen eller som han kaldes Søren Ingildsen i Gedved, som var fra Vedslet sogn. LV: Knud Jensen i Skægs Mølle.

623 Søren Hansen i Sødrup. 15.3.1788, fol.125.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Oldrup. B: Hans 19, Rasmus 14. FM: Iver Jensen sst.

624 Else Sørensdatter i Fensten. 23.3.1788, fol.127.
E: Niels Jørgensen. B: Karen 4. FM: Thomas Rasmussen sst.

625 Rasmus Rasmussen Møller i Fillerup. 26.3.1788, fol.128.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Jens 13, Rasmus 7, Kirsten 4. FM: Rasmus Gregersen i Fillerup.

626 Oluf Simonsen i Rude på Gosmer Hospitals gods. 19.4.1788, fol.128B.
E: Birgitte Hansdatter. LV: stedfar Niels Nielsen Baastrup i Kysing, Jens Sejersen i Fillerup, der ægter og fæster. B: Mette Kirstine 3. FM: farbror Jens Simonsen i Saksild. Arv efter enkens første mand Mikkel Jørgensen sst, skifte 20.2.1784 lbnr.559 til 4 børn.

627 Jørgen Ejlersen og hustru Karen Nielsdatter i Oldrup. 30.4.1788, fol.130.
B: Niels 20 i København. FM: Iver Jensen i Oldrup.

628 Afkald i Horsens. 6.6.1788, fol.133B.
Afkald fra Helene Kuhlmannn og Jeppe Kuhlmann for arv efter faster Maren Pedersdatter Brædstrup, der var gift med Jørgen Sørensen, stenhugger og smed i Gosmer.

629 Anne Pedersdatter i Fillerup. 20.6.1788, fol.134.
E: Jørgen Nielsen Skrædder. B: Kirsten 5, Anne 2. FM: Rasmus Sørensen sst.

630 Niels Pedersen Sandmand i Fillerup. 14.8.1788, fol.134B.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Jørgensen i Fillerup, Peder Olufsen fra Åkær gods, der ægter. B: Ellen 2 mdr. FM: Jens Andersen i Fillerup.

631 Karen Sørensdatter, tjenestepige i Præstholm Præstegård. 16.7.1788, fol.135B.
A: far Søren Rasmussen i Rude, der rømte for 16 år siden, mor Maren Rasmusdatter i Tvenstrup på Rodsteenseje gods. LV: Oluf Vissing i Gosmer, søster Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Tvenstrup, søster Maren Sørensdatter g.m. Poul Rasmussen i Nølev.

632 Johanne Ingildsdatter i Oldrup. 4.11.1788, fol.137B.
E: Carsten Pedersen. Første ægteskab med [Rasmus Abrahamsen sst, skifte 18.4.1752 lbnr.152]. B: Birgitte Rasmusdatter g.m. Erik Krads i Brørup, Anne Rasmusdatter g.m. Mikkel Poulsen i Ejer, Maren Rasmusdatter g.m. Niels Skov, skomager i Skanderborg. [Andet ægteskab med Peder Bertelsen sst, skifte 11.4.1758 lbnr.201].

633 Niels Hansen i Torrild. 27.11.1788, fol.138.
E: Maren Knudsdatter. LV: Christen Christoffersen, Jens Rasmussen i Gylling, der ægter. B: Anne 12, Hans 10. FM: Thomas Rasmussen i Torrild, Jens Jepsen sst, Anders Jensen sst. Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 1.5.1773 lbnr.404.

634 Anne Andersdatter i Torrild. 10.1.1789, fol.139.
E: Peder Rasmussen Brændbygge. B: Anders, Rasmus, rømt for 7 år siden, Hans 24, Mette g.m. Hans Eriksen i Hvilsted, Edel, Anne, [skifte 20.6.1788 lbnr.629], var g.m. Jørgen [Nielsen] Skrædder i Fillerup. 2B: Kirsten 6, Anne 3.

635 Bodil Jensdatter i Torrild. 19.2.1789, fol.140.
E: Anders Madsen. B: Mette 1. FM: morfar Jens Mikkelsen i Vedslet. Enkemandens forrige hustru [Karen Jensdatter], skifte 7.3.1786 lbnr.583.

636 Sidsel Jensdatter i Fillerup. 4.3.1789, fol.140B.
E: Jens Christensen Taaning. B: Maren 11, Anne 8. FM: Christian Christensen sst, Søren Nielsen i Ondrup, svoger Rasmus Sørensen i Fillerup.

637 Peder Jensen i Fillerup. 29.3.1789, fol.143.
E: Karen Rasmusdatter. LV: søn Rasmus Isaksen sst. A: far Jens Olufsen i Oldrup, bror Christen Jensen i Hadrup.

638 Niels Rasmussen Rasborg i Torrild. 16.5.1789, fol.144B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Simonsen sst. A:
1) søskendebarn Hans Markussen i Torrild
2) søskendebarn Anders Markussen, [skifte 28.3.1760 lbnr.214]. 1B: Peder i Grumstrup
3) søskendebarn, død. 3B: [Bodil Jensdatter, død. se lbnr.469]. 1B: Maren Rasmusdatter g.m. Jens Pedersen i Rasborggård, Kirsten Jensdatter, [formentlig skifte 16.12.1766 lbnr.313, sml. lbnr.234]. 1B: Jens Hansen i Torrild, Karen Jensdatter, enke efter Peder [Jensen] Demstrup, [skifte 14.3.1788 lbnr.622]. ved søn Jens Nielsen
4) søskendebarn Niels Jørgensen, død. 1B: Margrethe Nielsdatter g.m. Hans Jørgensen i Torrild.

639 Anne Jørgensdatter i Spøttrup. 13.7.1789, fol.146.
E: Frands Frandsen. B: Karen 19. FM: Søren Nielsen i Ondrup.

640 Maren Mikkelsdatter i Torrild. 29.9.1789, fol.146B.
E: Peder Hansen Holm. B: datter, død, var g.m. Knud Mikkelsen Hjort i Torrild, død. 3B: Mikkel 16, Peder 14, Niels 11, alle her på stedet hos stedfar Jens Andersen Holm. FM: mors morbror Simon Mikkelsen i Krogstrup, Søren Nielsen i Ondrup, Rasmus Simonsen i Morsholt.

641 Rasmus Rasmussen Gram i Hadrup. 3.10.1789, fol.148.
E: Anne Marie Mortensdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Anne, der har ægtet Hans Pedersen i Rørt, der fæster gården, Anne Kirstine 24, Martha 11, Jens 8. FM: Rasmus Simonsen i Morsholt, Peder Rasmussen i Oldrup.

642 Peder Jensen Fogh i Halling. 2.11.1789, fol.151.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Vissing, skoleholder i Halling, B: Rasmus 25, Karen 14.

643 Johanne Sørensdatter i Halling. 2.11.1789, fol.152.
E: Søren Jørgensen. B: Kirsten 11, Else 10, Jørgen 7, Anne 3. FM: Rasmus Jørgensen i Smederup, Rasmus Vissing i Halling. Arv efter enkemandens første hustru Kirsten Mikkelsdatter, skifte 1.11.1777 lbnr.451 til datter [Birgitte].

644 Maren Sørensdatter i Fillerup. 19.8.1789, fol.153B.
E: Rasmus Sørensen. A: bror Peder Herschend, forpagter i Gjesing Øde Mølle, halvsøster Karen Sørensdatter 17. Testamente.

645 Birgitte Jensdatter i Torrild. 16.5.1789, fol.156.
Enke efter Hans Rasmussen [Spillemand sst, skifte 7.5.1781 lbnr.511]. A:
1) bror Rasmus Jensen Høgsgaard i Odder
2) bror Jens Jensen Lund i Tvenstrup ved svoger Niels Sørensen sst.
3) halvbror Mikkel Jensen i Dyngby
4) søster Anne Jensdatter i Sander ved søn Jens Frandsen sst.
5) søster Helle Jensdatter, død, var g.m. Peder Sørensen i Bjerager. 2B: Jens i Malling, Søren i Bjerager
6) bror Søren Jensen i Århus, død. 2B: Maren g.m. Niels Sørensen i Tvenstrup, Mette Kirstine.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Jens Hansen og dennes datter Kirsten.

646 Maren Mikkelsdatter i Oldrup. 4.11.1789, fol.160B.
Enke efter Rasmus Jensen. B: Jens 13, Mikkel 10, Anne Dorthe 8, Peder 6, Rasmus 2. FM: morbror Søren Mikkelsen i Fillerup, mosters mand Peder Nielsen Bonde, Søren Bødker i Oldrup.

647 Erik Jensen i Torrild. 23.11.1789, fol.162B, 195.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen sst, Søren Sørensen der ægter og fæster. B: Mette 10, Johanne 6. FM: Peder Hansen Holm.

648 Henrik Olufsen Rohde, ugift taffeldækker på Rathlousdal. 11.12.1789, fol.164.
A: far Oluf Henriksen Rohde, birkeskriver i Herningsholm Birk og skoleholder i Vivild, halvsøster Johanne Olufsdatter Rohde g.m. Søren Frandsen, søster Mette Cathrine Olufsdatter Rohde g.m. Hans Sørensen, skipper i København.

649 Anne Christensdatter i Halling. 13.1.1790, fol.171.
E: Rasmus Mortensen Smed. B: Johanne 10, Karen 7, Maren 4. FM: morbror Morten Christensen i Gylling.

650 Anne Dorthe Andersdatter i Oldrup. 16.1.1790, fol.173.
E: Christen Christensen. Første ægteskab med Peder Christensen sst, skifte 19.1.1782 lbnr.521. B: Anders 14. FM: Rasmus Pedersen sst.

651 Peder Nielsen i Spøttrup. 21.1.1790, fol.175.
E: Maren Jacobsdatter. B: Jacob, der fæster stedet, Maren g.m. Rasmus Knudsen i Fensten, Helle 18, Bodil 15, Kirsten 12.

652 Johanne Mogensdatter i Smederup. 21.1.1790, fol.177.
E: Christoffer Sørensen. B: Søren, bødker i Oldrup, Mogens 28, Anne g.m. Rasmus Jørgensen i Hylken, Birgitte 24. FM: morbror Rasmus Mogensen i Halling.

653 Esben Poulsen i Søby. 25.1.1790, fol.179B.
[Enkemand efter Lisbeth Jensdatter, skifte 20.12.1768 lbnr.355]. B: Anne. [Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 2.6.1761 lbnr.239]. B: Poul i Søby, Søren i Oldrup, Jørgen i Sødrup, Rasmus, Anders, [Maren] g.m. Søren Jørgensen i Ørting.

654 Peder Madsen i Halling. 15.1.1790, fol.180.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Søren Nielsen i Ondrup. B: Rasmus 10, Margrethe 2. FM: farbror Hans Madsen i Oldrup, farbror Niels Madsen i Fensten. Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 29.8.1775 lbnr.426]. B: Maren 29, Mads 26, Anne 23, Kirsten 21,Else 19.

655 Jens Jensen i Torrild. 27.3.1790, fol.182B.
E: Bodil Knudsdatter. LV: bror Mikkel Knudsen, snedkermester sst. Første ægteskab med Karen Jørgensdatter, [skifte 24.2.1775 lbnr.417]. B: Niels 25. FM: Hans Jørgensen sst.

656 Maren Rasmusdatter i Søby. 13.4.1790, fol.183.
E: Mikkel Rasmussen. B: Johanne 9, Rasmus 7, Anders 6 mdr. FM: morbror Peder Andersen i Søby, Rasmus Jørgensen sst, Morten Rasmussen i Spøttrup.

657 Rasmus Jensen i Torrild. 29.4.1790, fol.185, 207.
E: Maren Sørensdatter. B: Maren g.m. Mikkel Jensen sst, Kirsten g.m. Hans Jepsen, der fæster gården, Karen 12, Johanne 11, Søren 9, Anne 4. FM: farbror Jens Peder Gertsen, konsumptionsbetjent i Middelfart, Hans Jørgensen i Torrild, Jens Jepsen sst, Knud Jørgensen i Krogstrup, Jens Sandmand.

658 Margrethe Sørensdatter i Søby. 10.6.1790, fol.189.
E: Poul Esbensen. B: Søren 19, Esben 16, Peder 13, Rasmus 9, Jens 6, Anne 3. FM: farbror Søren Esbensen i Oldrup, farbror Jørgen Esbensen i Sødrup, mosters mand Laurids Christensen i Gylling, morbror Søren Sørensen, mosters mand Jens Jørgensen i Gylling, morbror Peder Sørensen sst. (Sml. lbnr.359).

659 Jens Rasmussen i Oksenballehuset i Hvilsted sogn. 15.6.1790, fol.192.
E: Birthe Sejersdatter. LV: far Sejer Jensen i Oldrup. B: Sejer 9, Rasmus 5. FM: Frederik Sørensen i Krogstrup, Anders Madsen i Torrild.

660 Thomas Rasmussen i Torrild. 15.6.1790, fol.193, 195.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Rasmus 11, Maren 9, Karen 7. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Fensten, Anders Jensen i Torrild, Jens Jepsen sst.

661 Jens Simonsen Tysk i Torrild. 15.6.1790, fol.194.
E: Else Knudsdatter. LV: Anders Madsen sst. B: Simon 11. FM: Anders Jensen sst. Af første ægteskab B: Mikkel 27, soldat i Rendsborg.

662 Niels Jørgensen i Fensten. 24.6.1790, fol.196B, 198B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Laurids Poulsen. B: Jørgen 1. Første ægteskab med Else Sørensdatter, skifte 23.3.1788 lbnr.624. B: Karen 8. FM: oldefar Søren Jørgensen i Gosmer.

663 Niels Mogensen, ugift tjenestekarl i Præstholm. 25.6.1790, fol.197.
A:
1) farbror Jens Nielsen i Smederup. død. 2B: Karen Jensdatter, død, var g.m. Esben Jørgensen, [skifte 10.6.1768 lbnr.345]. 2B: Jens i Smederup, Margrethe, Maren Jensdatter, [skifte 21.4.1781 lbnr.509]. 1B: Karen Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Smederup
2) fars halvbror Niels Pedersen [i Halling, skifte 24.6.1760 lbnr.223]. 6B: Niels Nielsen i Fensten, Hans Nielsen sst, Søren Nielsen sst, Rasmus Nielsen i Søby, Maren Nielsdatter g.m. Hans Guldborg i Odder, Mette Nielsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Halling
3) faster Anne Nielsdatter, død. 2B: Anne Henriksdatter g.m. Søren Jensen i Halling, Maren Henriksdatter, enke i Gosmer
4) faster Maren Nielsdatter, død. 3B: Søren Mortensen i Randlev, Johanne Mortensdatter, enke efter Simon Vrold i Randlev, Karen Mortensdatter
5) morbror Mikkel Olufsen [Balle], død. [se lbnr.246]. 4B: Thøger Balle i Søby, Jens Balle i Fillerup, Anne Mikkelsdatter g.m. Søren Smed i Fruering, Kirsten Mikkelsdatter, [skifte 1.11.1777 lbnr.451], var g.m. Søren Jørgensen i Halling. 1B: Birthe 12
6) moster Kirsten Olufsdatter, død. 2B: Rasmus Trustrup i Uldrup Skovhus, en datter, muligvis flere.

664 Birthe Enevoldsdatter i Hadrup. 26.6.1790, fol.198B.
E: Anders Mikkelsen, uvist hvor, da han er rømt for en del år siden. B: Anne, Karen g.m. Bertel Sørensen. (Karen Andersdatter underskriver Maren Andersdatter).

665 Peder Mikkelsen i Fillerup. 23.7.1790, fol.199B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christian Christensen sst. B: Maren 19, Mikkel 13, Hedvig 10, Margrethe 5. FM: farbrødre Knud Mikkelsen i Fillerup, Anders Mikkelsen i Oldrup.

666 Søren Pedersen, 16 år og Maren Pedersdatter 19 år i Gosmer. 28.7.1790, fol.201B.
A: far Peder Rasmussen Gosmer, skifte 29.6.1776 lbnr.434, mor Karen Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen Spøttrup, halvsøskende Peder Pedersen 12, Rasmus Pedersen 9, Kirsten Pedersdatter 5, Maren Pedersdatter 6 uger. FM: Oluf Vissing, degn i Gosmer.

667 Peder Rasmussen Storm i Fensten. 2.8.1790, fol.202B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jens Sejersen, smed sst. B: Sidsel 3, Rasmus 9 mdr. FM: farbror Rasmus Rasmussen Storm i Søby.

668 Anders Sørensen Degn i Fillerup. 4.8.1790, fol.203, 206, 207.
E: E: Karen Mortensdatter. LV: Frands Jensen sst. A:
1) moster Kirsten Pedersdatter, død. 6B: Rasmus Jørgensen i Smederup, Peder Jørgensen i Fillerup, Søren Jørgensen i Halling, Anne Jørgensdatter, enke i Randlev ved søn Jørgen Pedersen sst, Mette Jørgensdatter g.m. Søren Jensen sst, Kirsten Jørgensdatter g.m. Poul Pedersen Snedker i Oldrup
2) moster Birgitte Pedersdatter, død. 4B: Peder Rasmussen i Saksild, Søren Rasmussen i Halling, Rasmus Jensen på Rådved Mark, Maren Jensdatter gift i Bjerre herred
3) moster Bodil Pedersdatter, død. 1B: Jesper Sørensen, der tjener i Nissumgård
4) morbror Anders Pedersen, død. 1B: Oluf Andersen, [skifte Åkær gods 20.12.1771 lbnr.346]. 3B: Peder Olufsen i Fensten, Claus Olufsen i Gylling, Else Olufsdatter g.m. Niels Drejer i Gylling.
Da afdøde var et slegfredbarn, arver hans fædrene frænder ikke.

669 Maren Jensdatter fra Åkær gods, der døde i Fillerup. 4.1.1791, fol.206B.
E: Jens Jensen, Søren Jensen, Anne Jensdatter, Maren Jensdatter, Mette Jensdatter g.m. Peder Olufsen i Fillerup.

670 Karen Nielsdatter i Saksild. 30.3.1791, fol.209, 217, 227.
Enke efter Rasmus Rasmussen Smed, [skifte 20.2.1764 lbnr.276]. A:
1) bror Niels Nielsen i Saksild, død. 4B: Erik 28 sst, Niels 26 sst, Anne Cathrine sst, Mette Marie, tjener i Christiania i Norge
2) søster Kirsten Nielsdatter, enke i Århus
3) søster Anne Nielsdatter i Norge, død. 2B: Niels i Norge, Martha ved Ribe.

671 Peder Jensen Hjulmand i Torrild. 23.4.1791, fol.212, 215, 232B, 234B.
E: Margrethe Lisbeth Meyersdatter. LV: Henrik Meyer i Bjerager. A: halvbror Peder Jensen Smed i Vedslet, søster Dorthe Jensdatter i Fensholt , død. 3B: Maren Rasmusdatter g.m. styrmand Selmer i København, Margrethe Rasmusdatter i København, Anne Rasmusdatter g.m. Mikkel Hansen Bødker i Ørting. FM: Rasmus Rasmussen i Krogstrup. Arv i boet efter Maren Pedersdatter i Torrild, skifte 4.1.1762, Rantzausgave gods lbnr.51 til søn Peder Jensen 12. FM: Peder Jensen Hjulmand i Torrild.

672 Dorthe Sofie Nielsdatter i Præstehuset i Gosmer. 2.5.1791, fol.212B.
E: Peder Pedersen. B: Mette 17, Kirsten 13. FM: morbror Simon Nielsen i Saksild, Christen Lauridsen sst.

673 Peder Hansen Holm i Torrild. 22.5.1791, fol.214, 219B, 222, 238B, 243, 246.
Enkemand efter Maren Mikkelsdatter, skifte 29.9.1789 lbnr.640. B: en datter, død, var g.m. [Knud Mikkelsen Hjort]. 3B: Mikkel 18, Peder 16, Niels 13. FM: Jens Andersen Holm i gården, Erik Thomsen i Vesterskov på Snærild Mark, der er g.m. afdødes slegfreddatter Maren Pedersdatter, Niels Gylling i Horsens.

674 Karen Nielsdatter i Fillerup. 25.5.1791, fol.216B, 217B, 221B, 224B.
E: Peder Jørgensen. Første ægteskab med Søren Christensen sst, skifte 3.1.1770 lbnr.366. B: Christen Sørensen, [skifte 27.1.1787 lbnr.596]. 1B: Hedvig 11. FM: Hans Lauridsen i Torup. Abelone Sørensdatter g.m. Jacob Madsen i Torup på Serridslevgård gods. Afkald for arv efter Abelone Sørensdatters søskendebarn Joen Nielsen i Torrild, skifte 25.9.1771 lbnr.384.

675 Jørgen Jensen i Oldrup. 29.6.1791, fol.225B.
E: Anne Sørensdatter. LV: stedfar Rasmus Pedersen sst. B: Knud 5, Karen 3, Anne 2. FM: Knud Andersen i gården, Hans Nielsen i Halkær, Hans Jørgensen i Torrild.

676 Else Madsdatter i Søby. 22.9.1791, fol.228.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 17, Anne 13, Mads 11, Peder 7, Hans 2. FM: Niels Madsen i Fensten, Hans Spillemand sst, Niels Nielsen Bisgaard den yngre i Fensten, Hans Madsen i Oldrup, Peder Jørgensen i Fensten. Enkemandens første hustru Maren Pedersdatter, skifte 20.2.1773 lbnr.400. B: Maren 19. FM: Niels Bisgaard i Fensten.

677 Søren Jensen Eskerod i Torrild. 1.11.1791, fol.233, 235.
E: Anne Justine Henriksdatter. LV: far Henrik Meyer i Bjerager. B: Jens 2. Anne 4 uger. FM: farfar Jens Sørensen Eskerod i Torrild.

678 Maren Eriksdatter i Oldrup. 2.11.1791, fol.233B, 236.
E: Rasmus Christensen. B: Christen Rasmussen 16, avlet før de kom i ægteskab. FM: morbror Jacob Eriksen.

679 Søren Rasmussen i Fensten. 20.12.1791, fol.236.
E: Maren Simonsdatter. LV: Rasmus Jørgensen sst. B: Gertrud g.m. Rasmus Jensen i Halling, der ægter og fæster, Rasmus, Sidsel. FM: Oluf Nielsen.

680 Niels Sejersen i Halling. 11.1.1792, fol.238.
E: Kirsten Christensdatter. B: Christen, Sejer 21, Maren g.m. Jens Nielsen, tjenestekarl i Århus, Kirsten 17.

681 Maren Nielsdatter i Oldrup. 15.6.1792, fol.240.
E: Iver Jensen. B: Bodil 14, Mette 11. FM: Mikkel Andersen i Oldrup, Rasmus Nielsen i Fillerup.

682 Inger Nielsdatter i Torrild. 22.9.1792, fol.243B.
E: Mads Jepsen. B: Anders 4, Jeppe 6 mdr. FM: morbrødre Søren Nielsen Borg i Torrild, Peder Nielsen Borg i Skægs Mølle.

683 Maren Madsdatter i Torrild. 2.11.1792, fol.248B.
Enke efter Jeppe Jensen, [skifte 9.3.1782 lbnr.523]. B: Mads sst, Hans sst, Mette g.m. Jens Andersen Holm sst, Anne g.m. Jacob Sørensen i Hadrup.

684 Søren Sørensen i Rude på Gosmer Hospitals gods. 6.11.1792, fol.249.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mikkel Eriksen i Saksild. B: Maren 34, Laurids 22, Søren 20, Birgitte 14, Mette 10, Steffen 6. FM: Jens Mikkelsen i Randlev, Christen Lauridsen i Saksild.

685 Søren Sørensen Skrædder i Torrild. 29.11.1792, fol.251B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Madsen sst. B: Kirsten 6 mdr. FM: morbror Jens Pedersen i Rasborggård i Torrild.

686 Kirsten Christensdatter i Fillerup. 30.11.1792, fol.253.
E: Rasmus Nielsen. B: Birgitte 18, Kirsten 17, Maren 9, Niels 7, Christen 5, Karen 3. FM: morbror Christen Christensen i Fillerup.

687 Maren Olufsdatter i Saksild. 3.4.1792, fol.254.
Enke. (Sml. lbnr.502). A: bror Mads Olufsen i København, død. Uvist om børn.

688 Maren Andersdatter i Torrild. 29.2.1793, fol.257.
Enke efter Niels Sørensen Borg. B: Maren Nielsdatter g.m. Christoffer Johansen, skovfoged i Torrild, Anne Nielsdatter, tjener hos greve Knuth i København, Inger Nielsdatter, [skifte 22.9.1792 lbnr.682], var g.m. Mads Jepsen sst. 2B: Anders, Jeppe, Johanne Nielsdatter i Torrild. Sønnerne er tidligere blevet udbetalt.

689 Mette Nielsdatter i Torrild. 29.1.1793, fol.258B.
A:
1) bror Anders Nielsen, [skifte 28.10.1785 lbnr.578]. 2B: Maren 11, Niels 8
2) bror Søren Nielsen i Torrild
3) bror Peder Nielsen, der tjener i Skægs Mølle
4) bror Jens Nielsen, skovfoged i Rathlousberg
5) søster Maren Nielsdatter g.m. Christoffer Johansen, skovfoged i Torrild
6) søster Anne Nielsdatter, stuepige hos greve Knuth i København
7) søster Inger Nielsdatter, [skifte 22.9.1792 lbnr.682], var g.m. Mads Jepsen i Torrild. 2B: Anders, Jeppe
8) søster Johanne Nielsdatter i Torrild.

690 Simon Nielsen, soldat i Torrild. 29.1.1793, fol.260.
A: søskende
1) bror Anders Nielsen, [skifte 28.10.1785 lbnr.578]. 2B: Maren 11, Niels 8
2) bror Søren Nielsen Borg i Torrild
3) bror Peder Nielsen, der tjener i Skægs Mølle
4) bror Jens Nielsen, skovfoged i Rathlousberg
5) søster Maren Nielsdatter g.m. Christoffer Johansen, skovfoged i Torrild
6) søster Anne Nielsdatter, stuepige hos greve Knuth i København, var g.m. Mikkel, der har forladt hende for 7 år siden
7) søster Inger Nielsdatter, [skifte 22.9.1792 lbnr.682], var g.m. Mads Jepsen i Torrild. 2B: Anders 3, Jeppe 1
8) søster Johanne Nielsdatter i Torrild.
Arv efter afdødes mor Maren Andersdatter, [skifte29.2.1793 lbnr.257]
Arv efter afdødes søster Mette Nielsdatter, [skifte 29.1.1793 lbnr.689].

691 Kirsten Rasmusdatter i Torrild. 20.2.1793, fol.263.
E: Hans Jepsen. B: Maren 9 uger. FM: Mikkel Jensen sst. Afdødes far Rasmus Jensen sst, skifte 29.4.1790 lbnr.657.

692 Christen Jensen Lejsten i Fensten. 5.3.1793, fol.267B.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Simonsen, Niels Bisgaard i Fensten. B: Jens 20, Anders 13, Kirsten g.m. Jørgen Nielsen i Fillerup, Else, Anne 17. FM: farbror Jacob Jensen i Spøttrup, morbror Hans Andersen i Halling, morbror Søren Andersen i Fensten.

693 Maren Christensdatter i Oldrup. 20.4.1793, fol.270.
E: Peder Rasmussen. B: Maren 4, Anne Margrethe 6 uger. FM: Peder Christensen, Iver Jensen i Oldrup.

694 Søren Christensen i Fensten. 27.4.1793, fol.273.
E: Margrethe Jensdatter. LV: bror Søren Mikkelsen i Fillerup Nedermølle, B: Else 2, Mette 6 uger. FM: farbror Hans Christensen i Grumstrup, Knud Jørgensen i Krogstrup, mors svoger Anders Madsen i Torrild.

695 Hans Sørensen Kusk i Torrild. 11.6.1793, fol.275B.
A:
1) halvbror Mikkel Sørensen i Torrild, død. 1B: Morten Sørensen sst, død. 2B: Mikkel, Mette. FM: Hans Jørgensen
2) halvbror Søren Sørensen i Bøgeskov i Astrup sogn i Ning herred, død. 1B: Søren Sørensen sst.
3) halvsøster Gertrud Sørensdatter, død. 2B: Hans Nielsen i Tustrup i Glesborg sogn på Mejlgård gods, Søren Nielsen i Boeslum i Dråby sogn på Skærsø gods
4) halvsøster Mette Sørensdatter, død. var g.m. Søren Degn i Hoed. 2B: Mikkel Jensen Koch, død. 1B: Mette Marie g.m. Anders Sørensen i Hoed på Rugård gods, Niels Jensen Koch i Hoed på Rugård gods
5 halvsøster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Søren Madsen i Glatved. 2B: Rasmus Sørensen, død. 2B: Søren Rasmussen i Glatved i Hoed sogn på Rugård gods, Anders Rasmussen i Albøge sogn på Høgholm gods, Maren Sørensdatter, enke efter Søren Friis i Glatved i Hoed sogn på Høgholm gods.

696 Erik Sørensen Sandmand i Torrild. 12.6.1793, fol.279.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Jens Sandmand sst. B: Jørgen 37, Karen g.m. en sømand i Århus, Else 34, tjener i København.

697 Anders Sørensen i Spøttrup. 7.8.1793, fol.280, 287B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Morten Rasmussen sst. B: Søren 22, Rasmus 18. FM: farbror Rasmus Sørensen i Halling, Peder Rasmussen i Gosmer.

698 Lisbeth Sørensdatter i Halling. 16.8.1793, fol.281B.
E: Ove Frandsen. A: farbror Oluf Clementin, degn på Sjælland, faster Karen Clementin på Sjælland. LV: Hans Andersen i Halling. Afdøde var datter af Søren Clementin, forrige skoleholder i Halling.

699 Rasmus Jørgensen i Fensten Hovgård. 26.7.1793, fol.283B, 291B.
E: Mette Eriksdatter. LV: svoger Erik Christensen Smed i Saksild. B: Anne 12, Birgitte Kirstine 9, Niels 7. FM: Rasmus Møller i Fillerup Overmølle, farbror Thomas Rasmussen i Fensten, Søren Jørgensen i Saksild. Enkens første ægteskab med Niels Hovgård i Fensten, skifte 25.5.1780 lbnr.494. B: Erik 18, der fæster gården, Maren 15. Arv efter Jørgen Nielsens enke Birgitte Thomasdatter til søn Rasmus Jørgensen i Fenstens 2 B: Thomas Rasmussen i Fensten, Anne Rasmusdatter g.m. Hans Knudsen i Søby. (Sml. lbnr.165, 463, 730).

700 Anne Cathrine Filipsdatter Meyer i Fillerup. 17.12.1793, fol.288.
E: Niels Poulsen. A:
1) bror Henrik Meyer i Bjerager
2) bror Hans Meyer i Randlev
3) søster Anne Marie Meyersdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Bjerager
4) søster Margrethe Filipsdatter Meyer. LV: Niels Pedersen Bødker i Torrild
5) Kirstine Filipsdatter Meyer, død. 4B: Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Jensen Smed i Vedslet, Peder Pedersen, Filip Pedersen i Sønder Herred, Helvig Pedersdatter g.m Niels Sørensen på Alrø.

701 Birgitte Sejersdatter i Oksenballe. 28.1.1794, fol.289.
E: Christian Nielsen. B: Niels 2. FM: Rasmus Jensen i Hvilsted. Første ægteskab med Jens Rasmussen, skifte 15.6.1790 lbnr.659. B: Sejer 13, Rasmus 8. FM: Frederik Sørensen i Krogstrup, Anders Madsen i Torrild.

702 Anne Christensdatter i Søby. 6.3.1794, fol.291.
E: Jens Frandsen. A: bror Laurids Christensen, søster Johanne Christensdatter g.m. Peder Jespersen, søster Sidsel Christensdatter g.m. Abraham Hansen i Gylling.

703 Søren Nielsen i Halling. 18.6.1794, fol.292.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Rasmus Sørensen i Oldrup. B: Rasmus 29, der fæster gården, Niels 25, Søren 21, Karen g.m. Erik Nielsen i Fensten Hovgård. Desuden nævnes enkens farbror Rasmus Rasmussen i Halling.

704 Knud Mikkelsen i Fillerup. 1.9.1794, fol.293B.
E: Anne Marie Cathrine Jensdatter. LV: Peder Christensen i Sondrup. B: Mikkel 16, Maren 14, Jens 11, Karen 7, Peder 5, Else 1. FM: farbror Anders Mikkelsen i Oldrup, morbror Christen Jensen i Hadrup.

705 Anne Rasmusdatter i Søby. 25.8.1794, fol.296B.
E: Rasmus Jørgensen. A: mor Kirsten Mikkelsdatter i Spøttrup, søskende Anders Rasmussen sst, Mikkel Rasmussen i Søby, Peder Rasmussen i Gosmer, Sara Rasmusdatter g.m. Morten Rasmussen i Spøttrup.

706 Peder Lauridsen i Fensten. 30.9.1794, fol.297.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Pedersen. A:
1) farbror Frands Pedersen, død. 3B: Peder Frandsen i Fuglsang på Gersdorffslund gods, Jens Frandsen i Halling på Gersdorffslund gods, Johanne Frandsdatter g.m. Anders Poulsen i Århus
2) farbror Mikkel Pedersen, død. 4B: Knud Mikkelsen i Fillerup, [skifte 1.9.1794 lbnr.704]. 6B: Mikkel, Maren, Jens, Karen, Peder, Else, Peder Mikkelsen i Fillerup, [skifte 23.7.1790 lbnr.665]. 4B: Mikkel, Hedvig, Maren, Margrethe, alle i Fillerup, Anders Mikkelsen i Oldrup, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Ondrup på Rodsteenseje gods
3) faster Cathrine Pedersdatter, [skifte 16.2.1762 lbnr.244, var g.m. Anders Rasmussen i Torrild]. 2B: Anne Andersdatter g.m. Peder Andersen i Søby, Dorthe Andersdatter g.m. Thomas Rasmussen i Fensten
4) morbror Oluf Rasmussen, død. 1B: Johanne Olufsdatter g.m. Elton i København
5) morbror Jens Rasmussen, død. 1B: Rasmus Jensen i Torrild, [skifte 29.4.1790 lbnr.657]. 6B: Søren, Maren g.m. Mikkel Jensen sst, Kirsten g.m. Hans Jepsen sst, Karen, Johanne, Anne
6) morbror Jens Rasmussen, død. 2B: Rasmus Jensen i Oldrup, Mette Jensdatter g.m. Niels Knudsen i Fillerup
7) moster Birgitte Rasmusdatter, [skifte 23.7.1754 lbnr.173]. 2B: Jens Andersen i Fillerup, Anne Andersdatter g.m. Jens Fensten i Rørt.

707 Jens Sørensen i Søby. 2.10.1794, fol.299B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: bror Rasmus Knudsen i Fensten. B: Helvig 9, Søren 6, Maren 4, Knud 2. FM: farbror Poul Sørensen i Gosmer, Peder Andersen i Gosmer, morbror Rasmus Knudsen i Søby, farbror Niels Rasmussen i Bovlstrup.

708 Anne Sørensdatter i Oldrup. 11.10.1794, fol.302.
E: Niels Jørgensen. B: Maren 2, Anne Johanne 8 dage. Første ægteskab med Jørgen Jensen, [skifte 29.6.1791 lbnr.675]. B: Knud 9, Karen 6, Anne 5. FM: Knud Andersen i Oldrup, Hans Jørgensen i Torrild, farfar Jørgen Ibsen i Lerdrup, Hans Nielsen i Halkær.

709 Mette Andersdatter i Fillerup. 4.11.1794, fol.304.
E: Jens Mogensen. A: søskende Hans Andersen i Halling, Søren Andersen i Fensten, Karen Andersdatter g.m. Mikkel Mortensen i Søby, Maren Andersdatter, enke efter Christen Jensen i Fensten ved søn Jens Christensen sst, Anne Andersdatter g.m. Rasmus Hansen i Gylling.

710 Jacob Jensen i Spøttrup. 7.11.1794, fol.304B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Smed i Halling. B: Mogens 15, Kirsten 10. FM: Jacob Pedersen i Spøttrup, morbror Mikkel Rasmussen i Oldrup.

711 Niels Jensen Ravn, hyrde i Søby. 12.11.1794, fol.306B.
E: Marie Mikkelsdatter. LV: bror Niels Mikkelsen Hald i Oldrup. Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 26.4.1777 lbnr.444]. B: Jens Nielsen Ravn i Fensten, Hans Nielsen i Hadrup.

712 Anne Pedersdatter i Rude på Gosmer Hospitals gods. 2.12.1794, fol.307.
E: Søren Rasmussen. B: Peder 7, Maren 5, Anne 2. FM: morbror Niels Pedersen i Sandhuset på Kysing Mark, farbror Peder Rasmussen i Fensten.

713 Iver Jensen i Oldrup. 23.1.1795, fol.309.
E: Mette Pedersdatter. LV: far Peder Christensen i Sondrup. B: Iver 5 uger. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 15.6.1792 lbnr.681. B: Bodil 17, Mette 15. FM: farbror Rasmus Sørensen i Oldrup, morbror Rasmus Nielsen i Fillerup.

714 Jacob Pedersen i Fillerup. 30.1.1795, fol.314B.
E: Else Simonsdatter. LV: Anders Simonsen, skipper i Horsens. B: Peder 6, Simon 3. FM: Rasmus Møller i Fillerup.

715 Maren Pedersdatter i Oldrup. 7.2.1795, fol.316B.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 13, Karen 11, Laurids 2. FM: morbror Laurids Pedersen i Ørting, Søren Jacobsen sst, Rasmus Rasmussen i Kærsgård. Enkemandens første ægteskab med Karen Lukasdatter, skifte 15.11.1779 lbnr.476. B: Søren. Karen Lukasdatters første ægteskab med Søren Nielsen, [skifte 21.6.1760 lbnr.222]. 3 døtre.

716 Rasmus Nielsen i Søby. 26.3.1795, fol.321.
E: Else Pedersdatter. LV: farbror Hans Madsen i Oldrup. B: Rasmus 2, Peder 6 uger. FM: Niels Bisgaard den ældre. Første ægteskab med Maren Pedersdatter , skifte 20.2.1773 lbnr.400. B: Maren 23 g.m. Søren Rasmussen i Rude. Andet ægteskab med Else Madsdatter, skifte 22.9.1791 lbnr.676. B: Niels 21, Anne 16, Mads 14, Peder 10, Hans 5. FM: Niels Madsen i Fensten, Hans Spillemand sst, Niels Bisgaard den yngre sst, Hans Madsen i Oldrup, Peder Jørgensen i Fensten.

717 Bodil Pedersdatter i Saksild. 16.4.1795, fol.325.
E: Søren [Pedersen] Brun. B: Peder 17, Jens 15, Niels 13, Jacob 11, Maren 9, Karen Marie 7, Johannes 4. FM: morbror Jens Pedersen i Saksild, morbror Steffen Pedersen sst, Simon Nielsen sst.

718 Peder Nielsen i Søby. 18.4.1795, fol.326B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: bror Rasmus Mikkelsen i Gosmer. A: bror, død. 5B: Jens Sørensen i Gosmer, Niels Sørensen, Anne Sørensdatter g.m. Anders Nielsen i Odder, Karen Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Fensten, Maren Sørensdatter. (Sml. lbnr.570).

719 Rasmus Nielsen, skovfoged i Kongshuset på Torrild Mark. 23.4.1795, fol.326B, 332B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Simonsen i Torrild, Mikkel Jensen Fensten i Rude. B: Else 7, Anne 6, Maren 5, Jochum Otte 2, Øllegaard Charlotte, nyfødt. FM: Poul Rasmussen i Fastrup, Christian Christensen i Fillerup. Arv efter enkens første mand Peder Stilling, skovfoged sst, skifte 7.6.1787 lbnr.604 til B: Karen Pedersdatter og af Peder Stillings andet ægteskab med Karen Simonsdatter, [skifte 21.5.1784 lbnr.563] B: Peder Pedersen, Simon Pedersen, Dorthe Sofie Pedersdatter.

720 Mette Christiansdatter i Oldrup. 24.7.1795, fol.328.
E: Rasmus Christensen. B: Kirsten 3. FM: Hans Madsen i Oldrup. Enkemandens første hustru Maren Eriksdatter, skifte 2.11.1791 lbnr.678. B: Christen. FM: Jacob Eriksen.

721 Kirsten Sørensdatter i Fensten. 10.8.1795, fol.329B.
E: Jens Nielsen Ravn. B: Kirsten 3. FM: Jens Pedersen sst.

722 Peder Pedersen i Saksild. 12.9.1795, fol.331, 334.
A: mor Maren Steffensdatter, enke efter Peder Krog, bror Jens Pedersen i Saksild, bror Steffen Pedersen i Saksild på Dybvad gods, bror Rasmus Pedersen, købmandskarl i Århus hos Poul Frausing, søster Bodil Pedersdatter, [skifte 16.4.1795 lbnr.717], var g.m. Søren Pedersen Brun i Saksild. 7B: Peder 17, Jens 16, Niels 14, Jacob 12, Maren 8, Karen Marie 7, Johannes 4. Afdøde var udlagt som barnefar til Maren Pedersdatters barn [Maren]. FM: svoger Bertel Sørensen i Rude.

723 Afkald i Søby. 28.9.1795, fol.332B.
Afkald fra Birgitte Christoffersdatter g.m. Rasmus Jørgensen for arv efter mor Bodil Mogensdatter (måske fejl for Johanne Mogensdatter, se lbnr.652), der var g.m. Christoffer Sørensen i Smederup til svoger Mogens Christoffersen, der har sin fars gård i Smederup i fæste.

724 Rasmus Jørgensen i Smederup. 11.1.1796, fol.334B, 344B.
E: Inger Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Mette g.m. Niels Sørensen i Smederup, Peder 27, der fæster gården, Mette 14. FM: farbror Peder Jørgensen i Fillerup.

725 Maren Jensdatter i Fillerup. 4.2.1796, fol.336B.
E: Søren Mikkelsen. B: Mikkel 19, Johanne 16. FM: Jacob Pedersen sst. Uden for ægteskab B: Jens Lauridsen 24, forrider på Rathlousdal.

726 Peder Poulsen i Spøttrup. 21.2.1796, fol.338.
E: Anne Jensdatter. B: Poul, Jens.

727 Anders Jørgensen i Fillerup. 29.2.1796, fol.338, 340B.
E: Anne Kirstine Christensdatter. B: Jørgen 28. Første ægteskab med [Kirsten Ottesdatter, skifte 18.4.1782 lbnr.536]. B: Jørgen 28, Otte 23, Anne g.m. Jens Hansen, gartner i Drammelstrup. FM: farbror Knud Jørgensen i Krogstrup.

728 Christen Pedersen i Fensten. 15.3.1796, fol.338B.
E: Karen Hansdatter. LV: svoger Mogens Jensen i Gylling. B: Karen 29, Peder 27, landsoldat i Rendsborg, Hans 24, Niels 19, Maren 16, Søren 13. FM: Hans Hovgaard i Fensten, Peder Andersen i Søby, Hans Hansen i Tvenstrup, Jens Pedersen i Fensten, Jens Jensen sst.

729 Jens Sørensen Eskerod i Torrild. 14.5.1796, fol.341, 344B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Jens Jepsen st. B: Søren Jensen i Torrild, [skifte 1.11.1791 lbnr.677]. 1B: Jens 7. FM: stedfar Niels Pedersen Bødker, Henrik Meyer i Bjerager, Rasmus Jensen 26 i Grumstrup, Karen Jensdatter g.m. Christian Henriksen på Ladegårds Mark, Maren Jensdatter 24. FM: Søren Rasmussen Skaarup i Torrild.

730 Anne Rasmusdatter i Søby. 21.6.1796, fol.342.
E: Hans Knudsen. Første ægteskab med Erik Mortensen sst, skifte 3.7.1787 lbnr.605. B: Birgitte 24, Marianne 15. FM: farbror Hans Mortensen i Nølev, morbror Thomas Rasmussen i Fensten. Arv efter [Jørgen Nielsens] enke Birgitte Thomasdatter til søn Rasmus Jørgensen i Fensten Hovgårds 2 B: Thomas Rasmussen i Fensten, Anne Rasmusdatter (afdøde) g.m. Hans Knudsen i Søby. (Sml. lbnr.699).

731 Mikkel Andersen i Oldrup. 17.8.1796, fol.345B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Karen g.m. Niels Jørgensen i Oldrup, Anders 24, der overtager gården, skøde 2.9.1750 fra tidligere ejer Anders Sørensen, Niels 23, Søren 22, Hans 18, Laurids 16, Mads 14, Rasmus 10. FM: Jørgen Sørensen i Oldrup, morbror Rasmus Nielsen i Fillerup, Anders Jensen i Oldrup.

732 Søren Jensen i Spøttrup. 9.9.1796, fol.347, 348B, 355.
E: Karen Rasmusdatter. LV: søstersøn Gunnar Mortensen i Odder. Afdøde var et slegfredbarn. A: mor stadig ugift uden flere børn, morbror Rasmus Sørensen, død uden børn, moster Anne Sørensdatter, som de ikke har hørt fra i 26 år.

733 Bodil Nielsdatter i Hadrup. 26.9.1796, fol.348, 350.
E: Anders Esbensen. Første ægteskab med Carl Andersen, skifte 22.10.1787 lbnr.611. B: Elisabeth g.m. Rasmus Christensen i Tendrup, Mette Marie g.m. Søren Frederiksen i Krogstrup. Desuden nævnes enkemandens brødre Søren Esbensen i Oldrup, Rasmus Esbensen.

734 Peder Christensen, tjenestekarl i Søby. 7.1.1797, fol.356B.
A: søskende Mette Cathrine Christensdatter g.m. Søren Jensen i Søby, Thomas Christensen 28, Jens Christensen 26, begge soldat i Hornborg sogn. Afdøde var født i Flemming i Hornborg sogn.

735 Anne Bertelsdatter i Halling. 12.1.1797, fol.357.
E: Jens Frandsen. B: Bertel 33, Frands 32 i København, Anne 29 i Odense, Jens 27 hos væveren i Stensballe, Niels 25 i København, Maren 20, Karen 17, Thomas 14. FM: Rasmus Bertelsen i Bjerager, Sejer Hansen i Halling, Søren Lauridsen sst, Jens Frandsen, kusk sst.

736 Mikkel Mortensen i Søby. 25.1.1797, fol.359.
E: Karen Andersdatter. LV: Rasmus Jørgensen sst B: Else 30, Anders 26, Anne 22, Karen 20. FM: morbrødre Hans Andersen i Halling, Søren Andersen i Fensten.

737 Karen Hansdatter i Gosmer. 27.1.1797, fol.360, 363, 377B.
E: Poul Sørensen. Af første ægteskab B: Christian Sølver 40 på Rodsteenseje, Maren Jensdatter 30 i Hamborg, Karen Jensdatter g.m. Jørgen Madsen i Svorbæk, Anne Jensdatter g.m. Sejer Nielsen i Halling. Marie Sølver i Hamborg.

738 Niels Mikkelsen i Oldrup. 22.2.1797, fol.360B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Pedersen. A: søster Marie Mikkelsdatter, enke i Hadrup. LV: Jens Rasmussen, skoleholder sst.

739 Oluf Nielsen i Halling. 23.2.1797, fol.361.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Madsen i Fensten. B: Niels 2, Anne. FM: Rasmus Sørensen i Halling, Niels Nielsen i Torrild.

740 Hans Hansen Brabrand i Fillerup. 6.3.1797, fol.364, 366.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen i Søby. B: Rasmus . FM: morbror Mikkel Rasmussen i Oldrup. Første ægteskab med Mette Jacobsdatter, [skifte 14.2.1768 lbnr.342]. B: Johanne g.m. Johan Bentsen på Åkær, Sidsel 33, tjener i Århus. FM: Peder Taaning i Fillerup.

741 Søren Jensen i Hadrup. 28.3.1797, fol.364B, 378.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Nielsen sst. B: Jørgen 41, uvist hvor, Jens 40 i Ålstrup, Knud, Ellen g.m. Hans Christoffersen i Hvilsted.

742 Anders Hansen i Halling, der rømte for 9 år siden. 1.4.1797, fol.365.
E: Maren Poulsdatter. LV: bror Søren Poulsen sst. B: Hans 15, Maren 11. FM: farbror Niels Hansen sst, bedstefar Hans Andersen sst. Enkens første ægteskab med Gert Andersen sst, skifte 23.4.1782 lbnr.537. B: Anne Gertrud, Karen. Desuden nævnes afdødes far Hans Nielsen i Fensten. Skilsmissedom af 8.3.1797.

743 Peder Sørensen i Torrild. 27.4.1797, fol.366B, 371B, 377.
E: Anne Jensdatter. LV: Mads Jepsen sst, Laurids Mikkelsen, der ægter og fæster. B: Peder, 14 dage den 30.11.1797. FM: Peder Simonsen sst.

744 Kirsten Nielsdatter i Oldrup. 3.5.1797, fol.367B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 16, Anne Marie 7. FM: Peder Markussen sst.

745 Hans Pedersen i Fensten. 13.5.1797, fol.369.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Niels Nielsen. B: Anne g.m. Niels Bisgaard i Fensten, Maren 26, Peder 23, Mads 20, Hans 17. FM: morbror Hans Madsen i Oldrup, morbror Niels Madsen i Fensten, Søren Sørensen i Ålstrup, Peder Jørgensen i Fensten.

746 Rasmus Arentsen og hustru Anne Rasmusdatter i Oldrup. 31.5.1797, fol.373.
B: Rasmus 8, Marianne 6, Jens 4. FM: bedstefar Christen Andersen i Ondrup.

747 Anders Jensen i Gosmer. 11.7.1797, fol.374B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Peder Juulsen sst. B: Jens i Bjerager, Hans i Gosmer, Laurids 25, Rasmus.

748 Margrethe Frederiksdatter i Fillerup. 29.8.1797, fol.376, 378B.
Enke efter Hans Sejersen. FM for evt. arvinger: Rasmus Pedersen Ladefoged.

749 Rasmus Hansen Bach, ugift i Torrild. 19.9.1797, fol.376B, 379.
Ingen arvinger.

750 Margrethe Sørensdatter i Smederup. 17.1.1798, fol.379B.
E: Mogens Christoffersen. B: Christen 3. FM: Rasmus Jørgensen i Søby.

751 Margrethe Nielsdatter i Fensten. 16.2.1798, fol.381.
E: Jens Nielsen Ravn. A: far Niels Sørensen i Gylling.

752 Karen Eliasdatter i Oldrup. 25.2.1798, fol.383B.
E: Rasmus Pedersen, hyrde. B: Elias 11, Peder 8. FM: Andreas Jacobsen Drejer i Hadrup.

753 Thøger Simonsen i Spøttrup. 25.1.1798, fol.384.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Rasmussen. B: Simon, [Maren] g.m. Rasmus Jensen. FM: Søren Lauridsen.

754 Niels Sørensen i Smederup. 14.3.1798, fol.384B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Peder Jørgensen i Fillerup. B: Rasmus 15, Søren 14, Jørgen 10, Mette 7, Anne 5, Kirsten 2. FM: farbror Simon Sørensen i Gosmer, morbror Peder Rasmussen den yngre i Smederup. Arv efter enkens far Rasmus Jørgensen sst, skifte 11.1.1796 lbnr.724.

755 Hans Markussen i Torrild. 17.3.1798, fol.386B.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Anne. FM: Frederik Sørensen i Krogstrup.

756 Østen Lauridsen Snedker i Fillerup. 21.3.1798, fol.388.
E: Margrethe Sørensdatter. B: Maren g.m. Rasmus Randlev, skoleholder i Odder, Anne 22, Synnøve 18, Søren 11. FM: Christen Jensen Post i Fillerup, Jørgen Andersen sst.

757 Søren Mikkelsen Møller i Fillerup Nedermølle. 17.4.1798, fol.389B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: farbror Rasmus Møller i Fillerup. B: Mette 18, Mikkel 15, Jens 10, Marie Elisabeth 8. FM: fasters mand Anders Madsen i Torrild, fasters mand Peder Jensen i Fensten.

758 Jens Rasmussen i Torrild. 23.4.1798, fol.391B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: far Jens Sørensen sst. B: Maren 11, Anne Cathrine 8, Kirsten 6, Søren 4, Christen 1. Første ægteskab med Cathrine Nielsdatter, skifte 9.3.1782 lbnr.534. B: Niels i Torrild, Rasmus sst, Hans 21.

759 Rasmus Knudsen i Fensten. 25.4.1798, fol.393.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Jacob Pedersen i Spøttrup. B: Peder 9. FM: fasters mand Rasmus Knudsen i Søby.

760 Niels Rasmussen i Smederup. 15.6.1798, fol.394.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Esbensen sst. B: Rasmus 20, Peder 17, Maren 2. FM: Rasmus Pedersen i Halling, Hans Sørensen i Smederup.

761 Peder Christensen i Fensten. 25.7.1798, fol.395B, 401B.
E: Anne Pedersdatter. LV: far Peder Frandsen i Fuglsang. B: Anne. FM: fars farbror Jens Pedersen i Fensten.

762 Søren Mortensen i Fensten. 25.7.1798, fol.397.
E: Anne Mortensdatter. LV: Jens Nielsen i Falling. B: Karen 26, Christen 24, Morten 22, Hans 20, Maren 16, Jørgen 9. FM: Peder Sejersen i Søby, Hans Jørgensen i Balle.

763 Mogens Pedersen i Spøttrup. 31.8.1798, fol.399.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen i Halling. A: far Peder Mogensen i Halling.

764 Kirsten Sørensdatter i Gosmer. 26.9.1798, fol.400.
E: Jørgen Jørgensen. B: Sara 2. FM: mosters mand Mogens Christoffersen i Smederup.

765 Hans Lauridsen Hyrde i Hadrup. 27.10.1798, fol.401.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen. B: Oluf 13. FM: FM: Anders Jacobsen Drejer sst.

766 Rasmus Mortensen Smed i Halling. 20.11.1798, fol.402, 404B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Mikkelsen sst. B: Anne 8, Kirsten 4. FM: Knud Rasmussen i Spøttrup. Første ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte 9.5.1775 lbnr.423. 3 børn. Andet ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 13.1.1790 lbnr.649]. B: Johanne, Karen, Maren. FM: morbror Oluf Christensen Smed i Nølev.

767 Birgitte Frandsdatter i Oldrup. 29.11.1798, fol.403.
E: Christian Andersen Smed. B: Anders 14, Maren 13, Anne 6. FM: morbror Ove Frandsen i Halling.

768 Jens Andersen Holm i Torrild. 28.5.1799, fol.405B, 418.
E: Mette Jepsdatter. LV: bror Jens Jepsen sst. B: Anders 8, Jeppe 6, Anne Cathrine 3, Peder 13 uger. FM: fars halvbror Anders Pedersen Snedker i Hauge på Balle Mark, morbror Hans Jepsen i Torrild.

769 Jens Sørensen i Torrild. 28.5.1799, fol.407, 418.
E: Maren Nielsdatter. LV: Knud Jørgensen i Krogstrup. B: Maren 20, Niels 17, Anne 12. FM: Niels Sørensen. Første ægteskab med Maren Madsdatter, [skifte 5.11.1772 lbnr.392]. B: Mads på Hvilsted Mark, Kirsten g.m. Christen Jensen i Torrild, Anne g.m. Laurids Mikkelsen sst, Maren, Kirsten. FM: Jens Knudsen sst.

770 Sidsel Sørensdatter i Fensten. 2.7.1799, fol.408B.
E: Hans Hansen. B: Søren 3 uger. FM: bedstefar Hans Hansen sst.

771 Anne Nielsdatter i Fensten. 9.10.1799, fol.410, 411B.
E: Hans Buchtrup. A: 2 brødre og 1 søster i Nørager sogn. Tilsyns FM: Niels Madsen.

772 Jørgen Sørensen, stenhugger i Gosmer. 3.12.1799, fol.410B, 416B.
E: Mette Jensdatter. LV: bror Frands Jensen i Rørt. B: Maren 8. FM: morbror Jens Jensen i Randlev.

773 Poul Esbensen i Søby. 28.1.1800, fol.412B, 418, 419.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Jacob Pedersen i Spøttrup. B: Margrethe 9, Peder 6, Jørgen 4. FM: morbror Esben Pedersen i Oldrup, Hans Andersen i Gosmer. [Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, skifte 17.4.1769 lbnr.359]. Andet ægteskab med Margrethe Sørensdatter, [skifte 10.6.1790 lbnr.658]. B: Søren, Esben i Gylling, Peder 23, Rasmus 20, Jens 17, Anne 12. FM: Jens Jørgensen i Gylling, farbror Søren Esbensen i Oldrup.

774 Mette Nielsdatter i Halling. 15.3.1800, fol.414.
E: Rasmus Pedersen. B: Niels 28, Maren 28, Anne 22, Peder 16. FM: Niels Bisgaard i Fensten, Niels Madsen sst.

775 Mette Cathrine Christensdatter i Søby. 29.4.1800, fol.415.
E: Søren Jensen. B: Jens 2, Christen 2 uger. FM: Peder Sørensen i Gylling.

776 Rasmus Nielsen (fejl: er Rasmus Jensen), 14 år i Oksenballe. 12.6.1800, fol.416.
A: bror Sejer Nielsen (fejl: er Sejer Jensen) 19. FM: Frederik Sørensen i Krogstrup, halvbror Niels Christiansen 8. FM: far Christian Nielsen i Oksenballe. Skifte [15].6.1790 lbnr.659 efter afdødes far [Jens Rasmussen], skifte 28.1.1794 lbnr.701 efter afdødes mor [Birgitte Sejersdatter]. (Sml. lbnr.257, 450, 462).

777 Maren Pedersdatter i Gosmer. 1.7.1800, fol.417, 418, 419B.
E: Poul Knudsen. Første ægteskab med Jens Mortensen, [skifte 4.10.1783 lbnr.557], B: Maren g.m. Hans Sørensen i Smederup, Peder 17. FM: morbror Sejer Pedersen i Gosmer.

778 Rasmus Goridsen i Fillerup. 10.2.1801, fol.420, 426.
B: Kirsten g.m. Jens Rasmussen sst, Birgitte 28, Christen 13, Karen 12. FM: morbror Christian Christensen sst.

779 Anne Kirstine Nielsdatter i Fillerup. 17.4.1801, fol.420B.
E: Jens Mogensen. Afdøde var halvfaster til
1) Simon Pedersen på egne og søskendes vegne: Peder Pedersen, Dorthe Sofie Rasmusdatter, Karen Rasmusdatter
2) Margrethe Nielsdatter g.m. Søren Christensen i Brørup.

780 Karen Sørensdatter i Gosmer. 2.5.1801, fol.420B.
E: Peder Rasmussen. B: Peder 23, Kirsten 16, Rasmus 8. FM: Mikkel Rasmussen i Søby, morbror Rasmus Sørensen i Halling, degnen Andersen i Gosmer.

781 Christian August Esbensen i Hadrup. 29.5.1801, fol.422B.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: Rasmus Johansen i Randlev, der ægter. B: Bodil Margrethe 12, Anne Marie 8. FM: Anders Jacobsen Drejer i Hadrup.

782 Poul Pedersen i Søby. 2.7.1801, fol.423B.
E: Maren Clausdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Peder 7. FM: Rasmus Sørensen i Halling.

783 Anne Jensdatter Krog i Saksild. 10.11.1801, fol.424B.
E: Laurids Nielsen Halling. B: Øllegaard 10, Jochum Otte 9, Niels 7, Jens 5, Karen 3, Thomas 15 dage, der døde, Else 15 dage, der døde. FM: morbror Rasmus Jensen Krog i Rude, Jens Jensen i Saksild.

784 Niels Nielsen Skringstrup i Torrild. 15.3.1802, fol.426B, 437B.
Enkemand efter Johanne Jensdatter, [skifte 7.3.1788 lbnr.618]. Afdøde havde ophold i gården hos Erik Jensen g.m. afdødes steddatter [Anne Pedersdatter]. A: søsterdatter Karen Jensdatter, der ægter Niels Rasmussen i Fensholt.

785 Frederik Andersen i Oldrup. 27.5.1802, fol.428B.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Mikkel Pedersen i Sødrup. B: Elsebeth 14, Johanne 12, Anne Cathrine 10, Jørgen 8, Birgitte 2. FM: Søren Frederiksen i Krogstrup.

786 Christian Albertsen Schrøder og hustru Maren Nielsdatter, gartner på Gersdorffslund. 29.5.1802, fol.429B, 445.
B: Albert 24, Jens Frederik, der døde, [skifte 29.5.1802 lbnr.787], Niels 18, Else 16, Frederikke Sofie 14, Øllegaard 12, Jochum Otte 10, Mikkel 8. FM: Hans Bjerager i Odder, forpagter Jørgensen på Rathlousdal, Peder Andersen i Søby. Arv efter Mikkel Albertsen i Forlev, skifte 29.3.1802.

787 Jens Frederik Schrøder, ugift på Gersdorffslund. 29.5.1802, fol.431, 446.
A: søskende Albert, Niels, Else, Frederikke Sofie, Øllegaard, Jochum Otte, Mikkel. FM: Hans Bjerager i Odder, forpagter Jørgensen på Rathlousdal, Peder Andersen i Søby. (Sml. lbnr.786).

788 Maren Pedersdatter i Fillerup. 7.7.1802, fol.431B, 447.
Enke efter Anders Mogensen Rugballe, skytte på Rathlousdal, [skifte 1.6.1777 lbnr.445]. A: søster Anne Pedersdatter, død. 2B: Anne Hansdatter g.m. Rasmus Nielsen Skovby, spækhøker i København, Inger Marie Hansdatter i København i Store Helliggeiststræde 141. FM: Hr. Herschend på Herschendsgave. Testamente.

789 Jens Esbensen i Smederup. 9.7.1802, fol.435B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: morbror Rasmus Jørgensen i Søby. B: Esben 10, Sidsel 8, Rasmus 6. FM: Niels Nielsen Bisgaard i Fensten.

790 Afkald i Hadrup, Toftum og Grumstrup. 21.8.1802, fol.438B.
Afkald for arv efter Dorthe Jensdatter i Hadrup fra børn og svigerbørn: Anders Jacobsen, Jens Jacobsen i Toftum, Morten Nielsen i Grumstrup på hustrus vegne, Christian Fischer i Grumstrup på hustrus vegne, Morten Hansen i Odder på hustrus vegne og Christen Jacobsen ved FM: Jørgen Nielsen i Hadrup. En kiste er givet til Christian Fischers hustrus søster Kirsten Jacobsdatters søn Rasmus Rasmussen Brændbygge.

791 Peder Mogensen i Halling. 17.9.1802, fol.438B.
E: Maren Sejersdatter. LV: Terkild Jørgensen sst. B: Sejer, Juul, landsoldat, Maren, død, var g.m. Laurids Sørensen i Mårslet, 1B: Søren 7.

792 Morten Rasmussen i Spøttrup. 2.10.1802, fol.440, 441B, 442B.
E: Sara Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Gosmer. A: bror Knud Rasmussen i Fillerup, søster Karen Rasmusdatter, enke efter Anders Rasmussen i Spøttrup ved søn Rasmus Andersen, degn i Gosmer.

793 Hans Hansen i Halling. 17.11.1802, fol.440, 441B.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Andersen sst. B: Hans, Anders 12, Maren g.m. Knud Andreasen i Torrild, FM: Morten Jørgensen i Eskebo på Gylling Mark.

794 Peder Rasmussen i Oldrup. 11.12.1802, fol.443.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Nielsen i Vedslet. Andet ægteskab med Maren Christensdatter, [skifte 20.4.1793 lbnr.693]. B: Maren. FM: morbror Peder Christensen i Sondrup. (Sml. lbnr.615).

795 Niels Sejersen i Torrild. 10.3.1803, fol.448B.
E: Malene Sørensdatter. LV: far Søren Hansen sst. B: Margrethe 4, Hans 2. FM: bedstefar Sejer Hansen i Halling.

796 Poul Christensen i Oldrup. 28.12.1802, fol.449B.
E: Maren Sejersdatter. LV: far Sejer Jensen, svoger Christian Nielsen i Oksenballe på Hvilsted Mark. B: Sejer 10, Christen 8, Anders 5, Jens 2. FM: farbror Christen Christensen, Anders Jensen i Oldrup.

797 Peder Olufsen i Fillerup. 10.5.1803, fol.451B.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Hansen i Gylling, Rasmus Sørensen i Fillerup. B: Kirsten 12, Maren 9. FM: farbror Claus Olufsen i Gylling på Åkær gods.

798 Thøger Andersen i Spøttrup. 26.5.1803, fol.452B.
E: Else Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Karen 26, Rasmus 18, Maren 12, Jens 9. FM: fasters mand Jørgen Sejersen i Smederup.

799 Anders Madsen i Torrild. 14.7.1803, fol.454B, 473B, 478.
Første ægteskab med [Mette Eskildsdatter], skifte 14.2.1769 lbnr.357. B: Mads, hjulmand i Oldrup. Andet ægteskab med [Karen Jensdatter], skifte 7.3.1786 lbnr.583. Tredje ægteskab med Bodil Jensdatter, skifte 19.2.1789 lbnr.635. B: Mette 15. FM: morfar Jens Mikkelsen i Vedslet. Fjerde ægteskab med [Anne Jensdatter]. B: Karen 8. FM: mosters mand Peder Jensen i Fensten, Anders Nielsen i Assendrup, Laurids Mikkelsen.

800 Anne Pedersdatter i Fensten. 24.8.1803, fol.455B, 460B.
E: Poul Hansen. B: Hans 3, Peder 1. FM: morbror Anders Pedersen i Gylling.

801 Karen Sørensdatter i Oldrup. 27.10.1803, fol.456B.
B: Abelone Frandsdatter g.m. Rasmus Sørensen i Oldrup, Margrethe Frandsdatter, død, var g.m. Jens Jensen Fensten i Rørt. 4B: Marianne 24, Cathrine 20, Frands 16, Anne 13.

802 Rasmus Christiansen i Oldrup. 27.10.1803, fol.457.
E: Johanne Marie Johansdatter. LV: Hans Madsen sst. B: Niels 7, Peder 6, Kirsten 5 uger. FM: farbror Christen Christiansen i Oldrup.

803 Anders Mikkelsen i Oldrup. 4.11.1803, fol.458, 461.
E: Mette Iversdatter. LV: farbror Rasmus Sørensen sst. B: Mikkel 3 mdr. FM: farbror Hans Mikkelsen sst, fars morbror Rasmus Nielsen i Fillerup. Desuden nævnes afdødes bror Laurids Mikkelsen, afdødes svoger Niels Jørgensen i Oldrup.

804 Christen Sørensen i Fensten. 8.11.1803, fol.459B, 462.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Anne 1. Arv i boet efter afdødes far [Søren Mortensen i Fensten, skifte 25.7.1798 lbnr.762] til afdødes mor Anne Mortensdatter. LV: svoger Jens Nielsen i Falling, afdødes søskende Karen Sørensdatter g.m. Christen Mortensen Skrædder i Ørting på Åkær gods, Morten Sørensen, Hans Sørensen, Maren Sørensdatter 21, Jørgen Sørensen 14. FM: fasters mand Peder Sejersen i Søby, Hans Jørgensen i Balle.

805 Søren Mortensen i Oldrup. 14.12.1803, fol.462B.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Hans Madsen sst. B: Morten i Randlev, Jens i Odder, Anne Marie 13, Maren 9.

806 Helle Sørensdatter i Fillerup. 9.2.1804, fol.463, 468B.
Enke i uskiftet bo efter Niels Poulsen.
Hans A:
1) bror Oluf Poulsen, død. 5B: Poul Olufsen i Rørt, Oluf Olufsen, død. 1B: Else g.m. Jens Jensen Skomager i Rørt, Hans Olufsen i Rørt, Karen Olufsdatter g.m. skrædder Knæk i København, Johanne Olufsdatter i København, død. 1B uden for ægteskab: Else
2) bror Rasmus Poulsen i Nølev, død. 6B: Mogens Rasmussen i Randlev, Poul Rasmussen i Nølev, død. 5B: Erik Poulsen, tjener i Odder, Rasmus Poulsen, tjener i Malling, Kirsten Poulsdatter, tjener i Århus, Birthe Poulsdatter, tjener i Morsholt, Karen Poulsdatter, Jens Rasmussen i Assedrup i Nølev sogn, Kirsten Rasmusdatter g.m. Mikkel Nielsen i Hvilsted, Anne Rasmusdatter g.m. Erik Eriksen i Oldrup, Johanne Rasmusdatter, enke efter Søren Eriksen i Rørt
3) Johanne Poulsdatter i Trustrup, død. 2B: Maren Jensdatter g.m. Alexander Snedker i Trustrup, Kirsten Jensdatter g.m. Søren Eriksen Smed i Sønder Bjerre
4) Anne Poulsdatter i Kysing, død. 2B: Mikkel Sørensen i Ajstrup, Mette Rasmusdatter i Hvilsted g.m. Jens Skrædder
Hendes A:
1) mor Voldborg Jensdatter i Fillerup, søskende Jens Sørensen i Balle, Peder Sørensen i Fillerup, Anne Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen den ældre i Smederup.

807 Poul Sørensen Væver i Gosmer. 15.5.1804, fol.466B.
E: Magdalene Knudsdatter. LV: Peder Juulsen sst. B: Karen 9 mdr. FM: fars svoger Niels Rasmussen i Bovlstrup.

808 Jens Pedersen og hustru Anne Marie Mikkelsdatter i Saksild. 24.12.1795, fol.467B.
Testamente af 26.10.1795.

809 Peder Andersen i Søby. 29.12.1804, fol.470, 472.
E: Anne Andersdatter. LV: Thomas Rasmussen i Fensten. B: Anders 21, Søren 18, Anne Cathrine 11, Johanne 10, Jens 6. FM: Jens Pedersen i Fensten.

810 Peder Rasmussen Spillemand i Smederup. 31.12.1804, fol.471, 472B.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Balle. B: Anne 14. FM: farbror Sejer Rasmussen i Smederup. Første ægteskab med Anne Knudsdatter, [skifte 21.7.1787 lbnr.606]. B: Knud 22.

811 Søren Jacobsen i Hadrup. 28.1.1805, fol.473.
E: Maren Pedersdatter. LV: halvbror Hans Nielsen i Halkær i Falling sogn. B: Jacob 27.

812 Anne Andersdatter i Søby. 13.3.1805, fol.474, 479B.
Enke efter Peder Andersen, [skifte 29.12.1804 lbnr.809]. B: Søren 18, Anne Cathrine 11, Johanne 10, Jens 6. FM: farbror Jens Pedersen i Fensten. Første ægteskab med [Rasmus Mikkelsen, skifte 11.11.1779 lbnr.475]. B: Mikkel 27, Rasmus 24, der fæster gården.

813 Søren Knudsen i Søby. 13.4.1805, fol.475.
E: Else Pedersdatter. LV: farbror Hans Madsen i Oldrup. B: Anne 7, Else 3, Søren 14 dage. FM: Simon Knudsen i Randlev.

814 Søren Jørgensen i Halling. 13.6.1805, fol.477.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Niels Hansen sst. B: Rasmus 14, Mette 11. FM: farbrødre Peder Jørgensen i Fillerup, Peder Rasmussen i Smederup. Første ægteskab med [Kirsten Mikkelsdatter], skifte 1.11.1777 lbnr.451. B: Birgitte, enke efter Jens Christensen i Søby. [Andet ægteskab med Johanne Sørensdatter, skifte 2.11.1789 lbnr.643]. B: Kirsten 26, Jørgen 22, Anne 18.

815 Helle Bertelsdatter i Fensten. 6.7.1805, fol.478B.
E: Hans Hansen. B: Sidsel 4. FM: mosters mand Jens Nielsen Taaning i Fillerup.

816 Maren Sejersdatter i Halling. 8.7.1805, fol.479B.
Enke efter Peder Mogensen, [skifte 17.9.1802 lbnr.791]. B: Sejer Pedersen, væver, Juul Pedersen, Maren Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Sørensen i Højballe på Vilhelmsborg gods. 1B: Søren 11.

817 Anders Pedersen, ugift i Søby. 9.8.1805, fol.481.
A: søskende Søren Pedersen, Jens Pedersen, Anne Cathrine Pedersdatter, Johanne Pedersdatter. halvsøskende Rasmus Rasmussen, Mikkel Rasmussen. FM: Jens Pedersen i Fensten. Arv efter afdødes far Peder Andersen, [skifte 29.12.1804 lbnr.809]. (Sml. lbnr.812).

818 Søren Rasmussen Væver og hustru Anne Pedersdatter, der lever i Torrild. 30.8.1805, fol.481B.
Opgørelse i anledning af separation. LV: Jens Jepsen i Torrild. Ingen arvinger nævnes.

819 Hans Sørensen med tilnavnet Hadrup i Hadrup. 27.5.1805, fol.483.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Christen Jensen sst. Første ægteskab med [Maren Hansdatter], skifte 5.3.1792. B: Maren 19, Søren 16, Anne 14. FM: fasters mand Rasmus Nielsen i Fillerup, Jacob Sørensen i Hadrup.

820 Bertel Jensen i Fillerup. 12.6.1805, fol.484B.
E: Else Christensdatter. LV: Hans Andersen i Halling. B: Niels 3, Anne 6 mdr. FM: farfar Jens Frandsen i Halling. Desuden nævnes afdødes bror Niels Jensen.

821 Mette Rasmusdatter i Smederup. 3.11.1805, fol.487B.
E: Søren Knudsen. Første ægteskab med [Niels Sørensen sst], skifte 14.3.1798 lbnr.754. B: Rasmus 22, Søren 20, Jørgen 17, Mette 14, Anne 12, Kirsten 9. FM: farbror Simon Sørensen Væver i Gosmer, morbror Peder Rasmussen i Smederup.

822 Peder Markussen i Oldrup. 3.6.1806, fol.490.
E: Mette Pedersdatter. LV: far Peder Christensen i Sondrup. B: Poul 9, Anne Marie 6, Peder 3, Søren 5 uger. FM: Poul Sørensen i Ovdrup, farbror Rasmus Markussen, skibstømrer i Århus. Enkens første ægteskab med [Iver Jensen i Oldrup, skifte 23.1.1795 lbnr.713]. B: Iver

823 Helle Pedersdatter i Oldrup. 9.5.1807, fol.493.
E: Peder Hansen. B: Hans 5, Peder 3.

824 Jørgen Jørgensen i Gosmer. 4.6.1807, fol.494, 495.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Juulsen sst. B: Jørgen 5, Kirsten, Maren. FM: farbror Jens Jørgensen i Odder. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, skifte 26.9.1798 lbnr.764. B: Sara. FM: Mogens Christoffersen.

825 Jørgen Sejersen i Smederup. 4.6.1807, fol.495.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Juulsen i Gosmer. B: Sejer, Anne g.m. Mads Pedersen i Torrild.

826 Anne Pedersdatter i Bjerager. 9.6.1807, fol.496B, 501B, 502B.
E: Niels Sørensen i Fensten, der var separeret fra afdøde. Opgørelse se 3.7.1806, fol.492B. B: Anne 2. FM: morfar Peder Frandsen i Fuglsang, nu i Bjerager

827 Jens Mikkelsen i Fillerup. 27.6.1807, fol.497B, 501.
E: Else Christensdatter. LV: Hans Andersen i Halling, Sejer Andersen i Fillerup. B: Sidsel 8 uger. FM: Mikkel Jensen i Torrild. Arv efter enkens første mand [Bertel Jensen i Fillerup], skifte 12.6.1805 lbnr.820.

828 Jens Nielsen i Fillerup. 27.6.1807, fol.498B.
A: mor Mette Jensdatter sst. LV: Andersen i Fillerup, søskende Knud 24 ved regimentet, Anne, Karen. FM: Rasmus Christensen sst.

829 Søren Andersen i Spøttrup. 11.7.1807, fol.499, 502.
E: Johanne Sørensdatter. LV: forvalter Hildebrandt i Johannesro. B: Anders 3, Søren 2. FM: farbror [Rasmus] Andersen i Fillerup Overmølle.

830 Karen Hansdatter i Oldrup. 1.10.1807, fol.500.
E: Bertel Jensen. B: Hans 28 ved regimentet, Niels 26, Johanne.

831 Johanne Marie Terkildsdatter på Fillerup Mark. 26.1.1808, fol.503, G 332-26 fol.7B.
E: Købmand Olufsen i Århus, som hun var separeret fra. B: Oluf Terkild 7, Juliane Ulrikke Nikoline Birgitte 2. FM: morbror Terkild Jørgensen i Halling, mors farbror Laurids Jørgensen i Århus. Afdøde var søster til Hr. Schmidts kone på Fillerup Mark. (Afdøde kaldes også Johanne Marie Jørgensdatter). (Sml. lbnr.1014).

Rathlousdal og Gersdorffslund godser
Skifteprotokol
1808-1831
G 332-26
832 [Jens Sejersen i Torrild]. [10.7.1808], fol.2.
E: Anne Kirstine Mikkelsdatter. LV: Søren Frederiksen. B: Sejer Jensen, Mikkel Jensen, Søren Jensen, Johanne Jensdatter, Karen Jensdatter, Maren Jensdatter, Anne Jensdatter. FM: Søren Sejersen. (Første halvdel af skiftet mangler).

833 Niels Sørensen i Torrild. 10.6.1808, fol.3.
E: Anne Kirstine Andersdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Søren 19, Anders 14, Niels 11. FM: Laurids Mikkelsen sst.

834 Karen Nielsdatter i Gosmer. 5.7.1808, fol.4.
E: Peder Juulsen. B: Kirsten 24, Jens 18. FM: morbror Laurids Halling i Saksild.

835 Rasmus Juulsen i Fillerup. 6.7.1808, fol.6, 11B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Andersen i Fillerup Overmølle. B: Rasmus, soldat. FM: Jørgen Andersen i Fillerup.

836 Søren Nielsen i Torrild. 7.7.1808, fol.7.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Niels Mikkelsen i Krogstrup. B: Anne Marie 4. FM: farbror Peder Nielsen i Torrild.

837 Anne Andersdatter på Rathlousdal. 11.8.1808, fol.9.
E: Jens Hansen, gartner. Testamente 12.12.1800 i Drammelstrup i Astrup sogn.

838 Jørgen Esbensen i Sødrup. 15.9.1808, fol.9B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Christen Jensen i Hårup. B: Esben 17, Niels 10. FM: farbror Søren Esbensen i Oldrup.

839 Jens Mikkelsen Balle i Fillerup. 26.10.1808, fol.11B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jørgen Andersen i Fillerup. B: Christen, Mikkel g.m. Karen Frederiksdatter, Birgitte g.m. Niels Poulsen på Svorbæk Mark, Anne Cathrine g.m. Peder Eriksen i Hvilsted.

840 Knud Rasmussen i Fillerup. 1.11.1808, fol.12.
E: Marie Cathrine Jensdatter. LV: Christen Jensen i Hadrup. A: Karen Rasmusdatter i Spøttrup ved søn Rasmus Andersen i Fillerup Overmølle.

841 Edel Cathrine Andersdatter i Torrild. 9.11.1808, fol.12.
E: Bertel Jensen. B: Anders 8, Else Marie 6, Karen 3.

842 Rasmus Knudsen i Søby. 6.12.1808, fol.13B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Knud 23, Bodil,19, Mads 13. FM: Niels Sørensen i Fensten. Afdøde var eneste arving efter sin nyligt afdøde far Knud Madsen her på stedet.

843 Mikkel Rasmussen Storm i Oldrup. 6.12.1808, fol.16, 18B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mads Hansen sst. B: Inger g.m. Søren Sørensen i Ustrup.

844 Anders Andersen i Hadrup. 10.12.1808, fol.16B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Rasmus Jørgensen i Svinballe. B: Anders 2, Jørgen 6 mdr. FM: fars halvbror Morten Eriksen på Ballebo Mark.

845 Udgår.

846 Søren Nielsen i Torrild. 12.1.1809, fol.19.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Niels Mikkelsen i Krogstrup. B: Anne Marie, Søren 7 uger. FM: farbror Peder Nielsen i Torrild.

847 Søren Christensen Taaning og hustru i Saksild. 18.7.1808, fol.19B.
Afkald fra Peder Sørensen, Christen Sørensen, Søren Sørensen, Niels Sørensen, Mikkel Sørensen, Niels Nielsen, Niels Jørgensen.

848 Anne Knudsdatter i Halling. 3.3.1809, fol.19B.
E: Terkild Jørgensen. B: Kirsten 22, Maren 20, Andreas 18. FM: Peder Jensen sst. Første ægteskab med [Andreas Jensen i Torrild, skifte 6.1.1784 lbnr.558]. B: Knud sst.

849 Maren Hansdatter i Fensten. 6.3.1809, fol.20B, 42B.
B: Hans Hansen. FM: Juul Rasmussen, skoleholder sst. (Sml. lbnr.850).

850 Hans Jensen i Fensten. 9.3.1809, fol.20B, 43.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jens Pedersen. B: Maren Hansdatter, [skifte 6.3.1809 lbnr.849]. 1B: Hans Hansen 4. FM: Juul Rasmussen, skoleholder sst.

851 Anne Sejersdatter i Halling. 10.3.1809, fol.21.
E: Rasmus Sørensen. B: Kirsten 11, Søren 9, Karen 7, Maren 4, Sejer 1.

852 Kirsten Jensdatter i Halling. 19.4.1809, fol.22B, 25.
E: Rasmus Sørensen Fensten. A: søskende Bendix Jensen i Fuglsang på Østbirk Mark, Birgitte Jensdatter i Gosmer, enke efter Anders Jensen sst, [skifte 11.7.1797 lbnr.747] ved søn Jens Andersen i Bjerager, Gertrud Jensdatter i Fensten, enke efter Rasmus Vissing, skoleholder i Halling.

853 Jørgen Jensen i Fensten. 3.5.1809, fol.23, 28, 48.
E: Anne Jensdatter, der også døde. LV: Niels Hansen i Halling. B: Gertrud Kirstine 3, Peder 1. FM: Jørgen Andersen i Fillerup.

854 Jens Nielsen Ravn i Fensten. 8.5.1809, fol.24B, 27B, 41B, 48.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Hansen sst, Niels Sørensen. B: Kirsten 15, Anne Margrethe 10, Rasmus 4. Karen 3. FM: Jens Jensen sst.

855 Anne Nielsdatter i Smederup. 30.5.1809, fol.25B.
E: Peder Rasmussen. B: Anne Margrethe 10, Inger 10, Rasmus 8, Maren 5.

856 Mads Mogensen, graver i Fuglsang på Gersdorffslund Mark. 31.5.1809, fol.27, 34, 38B, 49.
E: Ellen Marie Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Fensten. A: bror Jens Mogensen i Humlum by og sogn, søster Anne Cathrine Mogensdatter gift der på egnen.

857 Maren Nielsdatter på Torrild Mark. 6.6.1809, fol.28B.
E: Christoffer Johansen, skovfoged, der har siddet i uskiftet bo. B: Jochum Otte 19, Peder Herschend 17.

858 Mikkel Jensen på Torrild Mark. 10.6.1809, fol.30B, 33.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Sørensen i Vesterskov på Snærild Mark. B: Sidsel 15, Maren 12, Rasmus 10, Karen 8, Oluf 4. Første ægteskab med Sidsel Mikkelsdatter, [skifte 6.2.1787 lbnr.598]. B: Anders i Halling, Jens i Fillerup, [skifte 27.6.1807 lbnr.827]. 1B: Sidsel. FM: stedfar Sejer Andersen i Fillerup, Jacob i gården, Ellen 26, Kirsten 21.

859 Anders Andersen i Sødrup. 20.6.1809, fol.31.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Hansen i Tendrup. B: Jens 18, Poul 16, Maren 14, Anders 12, Anne 9, Esben 6. FM: farbror Christian Andersen Smed i Oldrup.

860 Maren Nielsdatter i Oldrup. 13.7.1809, fol.35.
E: Søren Esbensen. B: Niels, Esben 22, Maren 18, Else 16, Anne Marie 14, Jørgen 11, Søren 6. FM: mors farbror Jens Mogensen i Fillerup.

861 Anne Hansdatter i Gosmer. 4.8.1809, fol.37.
E: Jens Rasmussen Smed. B: Anne Margrethe, Hans 24, Anders 20, Christen 16, Rasmus 10, Just 5.

862 Anne Jensdatter i Oldrup. 19.9.1809, fol.38.
E: Mikkel Rasmussen. B: Jens 23, Anne Marie, Hanne. FM: Mikkel Pedersen i Sødrup.

863 Ingeborg Hansdatter i Halling. 14.10.1809, fol.38B, 48B.
E: Niels Knudsen. Første ægteskab med [Søren Jørgensen sst, skifte 13.6.1805 lbnr.814]. B: Rasmus 18, Mette 15. FM: Peder Rasmussen i Smederup.

864 Anne Jensdatter i Fensten. 14.11.1809, fol.39.
E: Jørgen Jensen. B: Gertrud Kirstine 4, Peder 2. FM: Jørgen Andersen i Fillerup.

865 Rasmus Rasmussen i Spøttrup. 2.12.1809, fol.42, 47.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Knud Rasmussen i Halling. B: Maren 11, Rasmus 9, Søren 6, Sejer 3. FM: Sejer Pedersen i Halling.

866 Udgår.

867 Kirsten Pedersdatter i Fensten. 16.12.1809, fol.43B.
E: Jens Pedersen. B: Christen 5, Maren 3, Kirsten 5 uger. Første ægteskab med [Christen Sørensen sst, skifte 8.11.1803 lbnr.804]. B: Anne 7. FM: Niels Sørensen Bonde sst.

868 Laurids Sørensen i Halling. 22.12.1809, fol.45B.
E: Anne Sofie Eriksdatter. LV: Søren Sørensen i Vesterskov på Snærild Mark. B: Anne 3, Erik 1. FM: Jens Rasmussen, smed i Gosmer.

869 Hans Knudsen i Søby. 3.1.1810, fol.49B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen i Halling. B: Anne 10, Kirsten 8, Mikkel 4, Karen 3. FM: Peder Nielsen i Torrild.

870 Anders Mikkelsen i Oldrup. 28.1.1810, fol.51.
E: Barbara Jensdatter. LV: Niels Pedersen sst. A: (Sml. lbnr.796).
1) bror Peder Mikkelsen i [Fillerup, skifte 23.7.1790 lbnr.665]. 4B: Mikkel i Fillerup, Maren g.m. Thomas Drejer i Bjerager, Hedvig 26, Margrethe g.m. Rasmus Nielsen i Ondrup
2) bror Knud Mikkelsen i [Fillerup, skifte 1.9.1794 lbnr.704]. 5B: Mikkel i Snærild, Jens, Peder 20, Maren g.m. Peder Hansen i Oldrup, Karen g.m. Jens Hansen Skrædder i Odder
3) søster Kirsten Mikkelsdatter, død. 2B: Laurids Mogensen 22, Søren Mogensen 18.

871 Søren Rasmussen i Spøttrup. 17.2.1810, fol.52, 65.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Madsen på Gersdorffslund. B: Jørgen 9, Anne 3. FM: Jørgen Sørensen i Halling.

872 Knud Jørgensen og hustru Karen Olufsdatter i Krogstrup. 3.3.1810, fol.52B, 62, 79B, 84B.
Hans A:
1) bror Anders Jørgensen i Fillerup, [skifte 29.2.1796 lbnr.727]. 2B: Jørgen Andersen sst, Otte Andersen sst.
2) bror Jens Jørgensen, død. 1B: Jørgen Jensen i [Fensten, skifte 3.5.1809 lbnr.853]. 2B: Gertrud Kirstine, Peder
3) søster Anne Jørgensdatter, død. 2B: Iver Pedersen på Jeksen Mark, Maren Pedersdatter g.m. Mads Andersen i Oldrup
Hendes A: (Sml. lbnr.450).
1) morbror Søren Andersen i Krogstrup, død. 1B: Maren Sørensdatter i Torrild
2) morbror Rasmus Andersen i Torrild, [skifte 24.4.1779 lbnr.469]. 1B: Maren Rasmusdatter g.m. Jens Pedersen i Torrild
3) morbror Jens Andersen i Torrild, [skifte 25.4.1774 lbnr.410]. 2B: Anders Jensen, tjener i Århus, Anne Jensdatter g.m. Dines Christensen i Rye
4) moster Else Andersdatter i Grumstrup, død. 3B: Peder Christensen i Grumstrup, Hans Christensen sst, Søren Christensen [i Fensten, skifte 27.4.1793 lbnr.694]. 2B: Else i Fensten, Mette sst.
5) moster Anne Andersdatter i Grumstrup, død. 1B: Kirsten Olufsdatter, død. 4B: Oluf Jensen i Grumstrup, Jens Jensen i Gangsted, Anders Jensen, betjent i Skanderborg, Anne Jensdatter g.m. Jens Jensen, skoleholder i Grumstrup
6) farbror Jens Olufsen i Oldrup, død. 6B: Christen Jensen i Hadrup, Anne Marie Jensdatter i Ondrup, Marie Cathrine Jensdatter, enke efter Knud Rasmussen i Fillerup, [skifte 1.11.1808 lbnr.840], Helle Jensdatter, enke efter Peder Christensen i Sondrup, Barbara Jensdatter, enke efter Anders Mikkelsen i Oldrup, [skifte 28.1.1810 lbnr.870], Mette Jensdatter g.m. Knud Andersen i Amstrup, begge døde. 6B: Margrethe Knudsdatter, død, var g.m. Juul Simonsen i Gylling. 1B: Karen, Anders Knudsen i Amstrup, Jens Knudsen sst, Mikkel Knudsen 22 på Fyn, Karen Knudsdatter g.m. Jørgen Bertelsen i Amstrup, Else Knudsdatter g.m. Søren Rasmussen i Oldrup
7) farbror Søren Olufsen i Toftum i Voer herred, død. 5B: Peder Sørensen i Toftum, Oluf Sørensen på Fyn, Rasmus Sørensen i Toftum, død. 2B: Niels i Tyrrestrup, Søren i Toftum, Hans Sørensen sst, Anders Sørensen i Ås.

873 Bodil Mortensdatter i Søby. 6.4.1810, fol.54B, 57.
E: Peder Sejersen. Første ægteskab med [Jørgen Hansen sst, skifte 6.5.1779 lbnr.470]. B: Hans i Balle, Morten i Gylling, Maren g.m. Rasmus Nielsen i Sander, Mette g.m. Mikkel Rasmussen i Søby.

874 Peder Jensen i Halling. 10.4.1810, fol.55B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Terkild Jørgensen i Halling. B: Jens 12, Christian 8, Hans 4, Peder Bentsen Pedersen 2. FM: farbror Rasmus Jensen i Fensten.

875 Maren Pedersdatter i Spøttrup. 18.4.1810, fol.57B.
E: Jacob Pedersen. B: Helle 20, Peder 11, Niels 7.

876 Anders Mikkelsen i Oldrup. 1.5.1810, fol.58, 60.
E: Barbara Jensdatter. LV: Christen Jensen i Hadrup. Testamente.

877 Rasmus Jørgensen i Hadrup. 1.5.1810, fol.58B, 63B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Jensen i Gangsted, Morten Esbensen i Ørting, der ægter. B: Jørgen 9, Anne 7, Mette 5, Anne Marie 2. FM: farbror Niels Jørgensen i Saksild.

878 Peder Pedersen i Torrild. 31.5.1810, fol.60B, 61.
E: Johanne Hansdatter. LV: Søren Rasmussen Væver sst. B: Mette g.m. Jens Jensen i Søby, Kirsten, Hans 8. FM: Christen Lauridsen i Saksild, Søren Nielsen Borg i Torrild.

879 Jens Pedersen i Fillerup. 6.6.1810, fol.61, 67B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen Jensen Hvas i Fillerup. A: farbrors børn: Oluf Pedersen i Ås, Søren Pedersen i Ballebo, Rasmus Pedersen i Gangsted, Niels Pedersen i Hundslund, Knud Pedersen i Tendrup. FM: Sejer Andersen i Fillerup.

880 Ida Lucie Margrethe Møller, der døde i Fuglsang. 2.10.1810, fol.64B.
E: David Stein i Gosmer. Af første ægteskab B: Cathrine Elisabeth Hansdatter 7. FM: Peder Juulsen i Gosmer.

881 Søren Jensen i Søby. 18.12.1810, fol.66, 72B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen i Fensten, Poul Sørensen i Søby, der ægter. B: Jens 9, Peder 6, Markus 2, Søren 14 dage. FM: født værge Niels Jensen i Fensten.

882 Jens Jepsen i Torrild. 25.1.1811, fol.68, 77, 87B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Maren 26 g.m. Søren Jensen sst, Jeppe 24, Anne 21 g.m. Peder Nielsen i Fensten, Karen 19, Peder 18, Inger 12, Birgitte 6. FM: Hans Jepsen i Torrild.

883 Rasmus Jensen i Torrild. 21.2.1811, fol.69B.
E: Sidsel Elisabeth Mikkelsdatter. LV: Niels Justesen sst. B: Maren 11, Jens 9, Mikkel 7, Niels 3, Christen 1. FM: født værge Niels Jensen sst.

884 Else Christensdatter i Gosmer. 7.3.1811, fol.71B, 76.
E: Otte Knudsen. B: Knud 4.

885 Inger Jespersdatter i Fensten. 14.3.1811, fol.73.
E: Niels Jensen. B: Birgitte Kirstine 16 uger.

886 Mette Sørensdatter i Fensten. 18.3.1811, fol.75.
E: Laurids Jensen. A: mor Kirsten Sørensdatter, [enke efter Søren Mikkelsen Møller i Fillerup Nedermølle, skifte 17.4.1798 lbnr.757]. LV: Jørgen Andersen, søskende Mikkel Sørensen i Fillerup, Jens Sørensen, Marie Elisabeth Sørensdatter.

887 Anne Kirstine Andersdatter i Torrild. 12.4.1811, fol.76B, 78.
E: Niels Jensen. B: Anne 28, Søren 24, Anders 18, Niels 14. FM: Laurids Mikkelsen sst.

888 Jens Mogensen i Fillerup. 5.8.1811, fol.80.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jørgen Andersen sst, Søren Jørgensen i Lundumskov. A:
1) bror Peder Mogensen i Halling, [skifte 17.9.1802 lbnr.791]. 3B: Sejer Pedersen i Halling, Juul Pedersen i Torrild, Maren Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Sørensen i Mårslet. 1B: Søren 12
2) bror Niels Mogensen [i Oldrup, skifte 15.11.1779 lbnr.478]. 2B: Birgitte Nielsdatter g.m. Mikkel Pedersen i Sødrup, Maren Nielsdatter, [skifte 13.7.1809 lbnr.860]. 7B: Niels, Esben, Maren, Else, Anne Marie, Jørgen 12, Søren 8.

889 Niels Pedersen i Hadrup. 25.9.1811, fol.83B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Pedersen i Hundslund. B: Niels, Anne g.m. Jesper Christensen, Johanne g.m. Rasmus Jensen sst, Kirsten, Bodil. FM: Jens Hansen i Torrild.

890 Maren Rasmusdatter i Fillerup. 21.11.1811, fol.86.
E: Jens Andersen. B: Karen 5.

891 Niels Rasmussen, ugift i Spøttrup. 15.12.1811, fol.89B, 92B, 94B.
A: bror Rasmus Rasmussen i Bovlstrup, død. 3B: Rasmus, soldat, Anne, Anne Marie. FM: Mikkel Jacobsen i Hylken, Thøger Pedersen i Randlev, halvbror Knud Rasmussen i Spøttrup, halvsøster Else Rasmusdatter, enke efter Thøger Andersen i Spøttrup, [skifte 26.5.1803 lbnr.798]. LV: Niels Hansen i Halling.

892 Anne Pedersdatter i Oldrup. 8.2.1812, fol.90B, 97B, 99.
Enke efter Hans Pedersen. B: Peder, Jørgen i Gylling, Anne Marie g.m. Søren Mikkelsen i Oldrup. FM: Mads Andersen sst.

893 Kirsten Jacobsdatter, tjenestepige på Oldrup Mark. 25.2.1812, fol.91B, 97.
A: bror Jacob Sørensen 20, bror Søren Sørensen 18 i Odder. FM: Peder Hansen Assing på Oldrup Mark.

894 Bertel Jensen i Oldrup. 16.5.1812, fol.92, 107.
[Enkemand efter Karen Hansdatter, skifte 1.10.1807 lbnr.830]. B: Hans, soldat, Niels bor ved Kanalen på Åkær Mark, Johanne g.m. Jørgen Sørensen Skrædder i Oldrup. [Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, skifte 3.7.1776 lbnr.438]. B: Mads på Oldrup Mark, Jens i Hadrup, død. 2B: Christen 13, Johanne.

895 Johanne Hansdatter i Hadrup. 3.7.1812, fol.93.
E: Christen Jensen. B: Jens 21, Karen 20, Anne 14, Hans 11, Søren 7.

896 Anders Esbensen i Hadrup. 14.7.1812, fol.95B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: LV: Søren Frederiksen i Krogstrup. B: Anders 14, Esben 8. FM: farbror Søren Esbensen i Oldrup.

897 Anne Sørensdatter på Halling Mark. 5.10.1812, fol.98.
Enke efter Jens Frandsen. B: Rasmus på Halling Mark, Anne g.m. Rasmus Fogh i Spøttrup, Johanne 26.

898 Morten Esbensen i Hadrup. 20.12.1812, fol.99, 100.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Frederiksen i Krogstrup. B: Rasmus 1. FM: farbror Rasmus Esbensen i Ørting. Enkens første ægteskab med [Rasmus Jørgensen i Hadrup], skifte 1.5.1810 lbnr.877.

899 Hans Andersen i Halling. 22.12.1812, fol.99B, 102.
E: Karen Hansdatter. Testamente.

900 Anne Margrethe Sørensdatter i Fillerup. 5.1.1813, fol.100, 102B.
Enke efter Østen Lauridsen, [skifte 21.3.1798 lbnr.756]. B: Anne g.m. Øvle Jensen Snedker i Fillerup, Maren g.m. Rasmus Randlev, degn i Ris i Ovsted sogn, Synnøve, død, var g.m. Niels Jørgensen på Saksild Mark. 1B: Jørgen 4. FM: Jørgen Andersen i Fillerup.

901 Anne Justine Henriksdatter i Torrild. 4.4.1813, fol.103.
E: Niels Pedersen Bødker. B: Henrik 19, Peder 9. FM: Jens Sørensen, Jørgen Andersen i Fillerup. [Første ægteskab med Jens Jørgen Pedersen i Torrild, skifte 31.5.1787 lbnr.603]. Andet ægteskab med [Søren Jensen Eskerod i Torrild, skifte 1.11.1791 lbnr.677]. B: Jens 24.

902 Birthe Kirstine Rasmusdatter i Fensten. 20.4.1813, fol.105.
E: Niels Sørensen. B: Kirsten 5, Rasmus 2.

903 Anne Jørgensdatter i Torrild. 7.7.1813, fol.107.
E: Mads Pedersen. B: Maren 20, Jørgen 18, Peder 10, Else 4. FM: Sejer Jørgensen i Smederup.

904 Karen Sejersdatter i Halling. 11.8.1813, fol.108B.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 8, Mette 6, Maren 6 uger.

905 [Marie Cathrine] Flekner født Jordhøj, der døde i Skægs Mølle. 25.2.1814, fol.109B, 116.
Separeret fra sin mand. A:
1) bror Hans Juul Jordhøj [i Ringkøbing], død. 3B: Laurids Jordhøj, præst i Understed, [Sofie Amalie Jordhøj] g.m. [Henrik] Ejler, præst i [Bjergby, Sorø amt] på Sjælland, en datter med ophold sst.
2) bror Peder Jordhøj, død. 1B: Mette Elisabeth g.m. Jens Nielsen i Fårup i Krogsbæk sogn ved Randers
3) søster Sidsel Elisabeth Møller født Jordhøj ved søn forvalter [Hans Christian] Møller på Rodsteenseje.

906 Mogens Pedersen, ugift i Oldrup. 26.2.1814, fol.110, 118.
A: bror Niels Pedersen i Oldrup, søster Anne Marie Pedersdatter på Oldrup mark.

907 Maren Jensdatter i Torrild. 23.4.1814, fol.112B.
E: Søren Jensen Sandmand. A: mor Maren Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Torrild, søskende Jeppe Jensen, Peder Jensen 20, Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Fensten, Karen Jensdatter, Inger Jensdatter, Birthe Jensdatter. FM: Hans Jepsen i Torrild. Afdøde havde ophold hos enkemandens far Jens Sandmand sst.

908 Kirsten Andersdatter i Smederup. [dato mangler], fol.114.
Ingen arvinger nævnes.

909 Anne Rasmusdatter i Fillerup. 18.8.1814, fol.114.
A: søn Mikkel Pedersen Storm i Fillerup, Rasmus Nielsen i Ondrup.

910 Hans Mortensen i Oldrup. 7.10.1814, fol.114.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Nielsen i Torup. Første ægteskab med [Else Sejersdatter i Hadrup, skifte 26.7.1786 lbnr.592]. B: Anne Hansdatter g.m. Christen Christensen i Oldrup, Maren Hansdatter g.m. Oluf Secher i Århus, Morten Hansen i Assendrup, Else Hansdatter g.m. Mikkel Mortensen i Torrild.

911 Niels Rasmussen, ugift i Fensten. 7.10.1814, fol.114, 117.
A:
1) søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen på Randlev Mark. 4B: Mette 15, Rasmus 13, Niels 11, Karen 7
2) søster Birgitte Kirstine Rasmusdatter, [skifte 20.4.1813 lbnr.902], var g.m. Niels Sørensen i Fensten. 2B: Kirsten 6, Rasmus 4
3) halvbror Erik Nielsen i Fensten
4) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Jens Sejersen i Smederup.
Arv efter afdødes far Rasmus Jørgensen i Fensten, skifte 26.7.1793 lbnr.699.

912 Maren Jensdatter i Hadrup. 15.10.1814, fol.114B.
E: Jacob Sørensen. B: Maren 2.

913 Christen Jensen i Fensten. 21.12.1814, fol.116B, 135.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Sørensen i Søby. B: Maren 10. FM: Jens Andersen i Gylling.

914 Else Sejersdatter i Oksenballe på Hvilsted Mark. 16.2.1815, fol.118.
E: Christian Nielsen, der har siddet i uskiftet bo. B: Jens 16.

915 Mette Rasmusdatter i Smederup. 28.2.1815, fol.119.
E: Søren Knudsen. B: Knud 7.

916 Sidsel Elisabeth Mikkelsdatter i Torrild. 5.3.1815, fol.120B.
E: Søren Nielsen. B: Bodil 10 dage. Første ægteskab med [Rasmus Jensen sst], skifte 21.2.1811 lbnr.883. B: Maren 15, Jens 13, Mikkel 11, Niels 7, Christen 5. FM: farbror Niels Jensen sst.

917 Søren Mikkelsen i Fillerup. 13.4.1815, fol.122B, 123B.
E: Else Knudsdatter. LV: Anders Rasmussen på Nissumgård Mark. B: Mikkel i Odder, Johanne 30. FM: Jens Frandsen i Torrild.

918 Jens Sørensen i Oldrup. 15.4.1815, fol.123, 126.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jørgen Sørensen sst. B: Søren 16, Maren 12, Rasmus 5. FM: Rasmus Sørensen sst.

919 Jens Jensen i Fensten. 29.4.1815, fol.124.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i Halling. B: Else 15, Rasmus 12, Gertrud 3, Jens 1. FM: Erik Nielsen i Fensten.

920 Peder Nielsen i Oldrup. 30.5.1815, fol.126B.
E: Sidsel Marie Pedersdatter. LV: Oluf Hansen i Hadrup. B: Peder 11 uger. FM: Thyge Pedersen i Oldrup.

921 Søren Rasmussen Rytter i Oldrup. 31.5.1815, fol.127B, 133B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Hans Mikkelsen sst. A:
1) søster [Maren Rasmusdatter, skifte 21.10.1770 lbnr.370. Første ægteskab med Jens Nielsen] i Halling, [skifte 28.6.1766 lbnr.304]. 1B: Rasmus Jensen i Gosmer. LV: Hans Mikkelsen
2) søster Johanne Rasmusdatter i Odder, død, var g.m. Niels Jørgensen. 2B:
a Anne Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Torrild ved søn Jochum Otte Nielsen sst.
b Rasmus Nielsen i Odder, død. 5B: Niels sst, Sejer i København, Hans 11, Johanne, Maren.

922 [Anne Sørensdatter] i Søby. 8.6.1815, fol.128.
E: Rasmus Ovesen. B: Peder 13, Karen 10, Mogens 7.

923 Peder Pedersen i Gosmer. 6.7.1815, fol.129.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Knud Jensen i Ørting. B: Karen 3, Anne Margrethe 2, Maren 6 mdr. FM: R. Møller i Fillerup Overmølle. Afdødes bror Rasmus Pedersen fæster stedet. Desuden nævnes afdødes far Peder Rasmussen i Fillerup Overmølle.

924 Karen Sørensdatter i Fensten. 8.7.1815, fol.131.
E: Erik Nielsen. B: Rasmus 20. FM: Niels Sørensen sst.

925 Mette Jensdatter i Halling. 24.7.1815, fol.131.
B: Esben Jacobsen.

926 Rasmus Thomsen, ugift i Hadrup. 9.8.1815, fol.131, 164.
13.12.1817 angives A: søster Karen Thomasdatter g.m. Mads Kusk i Odder, halvbror Jens Mikkelsen i Grumstrup 24, halvbror Thomas Mikkelsen. FM: Mikkel Jensen i Fensholt.

927 Sejer Andersen i Fillerup. 5.10.1815, fol.131B.
E: Else Christensdatter. LV: bror Jens Christensen i Fensten. B: Jens 3. FM: farbror Morten Andersen Yding i Odder.

928 Udgår.

929 Maren Mathiasdatter i Torrild. 31.10.1815, fol.134, 160.
B: [Sidsel Elisabeth Mikkelsdatter, skifte 5.3.1815 lbnr.916]. [Første ægteskab med Rasmus Jensen i Torrild, skifte 21.2.1811 lbnr.883]. 5B: Maren 16, Jens 14, Mikkel 13, Niels 9, Christen 6. [Andet ægteskab med Søren Nielsen sst. 1B: Bodil 6 mdr.

930 Anne Jensdatter i Torrild. 15.11.1815, fol.134B, 135B.
E: Mikkel Sandmand. B: Thomas 23, Jens 21. Første ægteskab med [Thomas Rasmussen sst, skifte 15.6.1790 lbnr.660]. B: Karen.

931 Maren Pedersdatter, tjenestepige i Fillerup. 22.4.1816, fol.136.
A: mor Mette Jensdatter g.m. Rasmus Jensen sst, søster Kirsten Pedersdatter, halvsøster Ellen Nielsdatter. FM: Claus Olufsen i Gylling, Rasmus Christensen i Amstrup. Arv efter afdødes far Peder Olufsen i Fillerup, skifte 10.5.1803 lbnr.797.

932 Jørgen Sørensen i Oldrup. 16.5.1816, fol.137.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Søren sst, Rasmus i Gangsted, Anne g.m. Niels Sørensen på Hovedgård Mark, Maren g.m. Peder Rasmussen, smed i Gangsted, Mette, separeret fra Jens Hansen i Horsens, Karen g.m. Jens Mogensen, drejer og murermester i Horsens, Anne Marie g.m. Søren Jensen i Hundslund, Margrethe, Anne Dorthe. FM: Christian Andersen Smed i Oldrup.

933 Peder Hansen og hustru Karen Christensdatter i Oldrup. 27.5.1816, fol.139.
B: Christiane 23 uger. FM: søskendebarn Peder Rasmussen i Oldrup, Christian Andersen sst.

934 Rasmus Sørensen i Halling. 30.7.1816, fol.140.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Nielsen i Assendrup. B: Niels 5, Erik 1. Første ægteskab med Anne Sejersdatter, skifte 10.3.1809 lbnr.851. B: Kirsten, Søren 17, Karen, Maren, Sejer 9. FM: farbror Søren Sørensen, født værge Niels Sørensen i Fensten.

935 Karen Madsdatter i Hadrup. 3.11.1816, fol.144B, 169, 183B.
E: Christen Jensen. A:
1) bror Niels Madsen i Fensten
2) bror Peder Madsen [i Halling, skifte 15.1.1790 lbnr.654]. 7B: Mads Pedersen i Torrild, Rasmus Pedersen i Spøttrup, Maren Pedersdatter g.m. Hans Madsen i Ørting, Anne Pedersdatter g.m. Anders Mikkelsen i Halling, Kirsten Pedersdatter g.m. Juul Rasmussen i Ørting, Else Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Søby, Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Christiansen i Randlev
3) søster Maren Madsdatter, [skifte 2.11.1792 lbnr.683, var g.m. Jeppe Jensen i Torrild, skifte 9.3.1782 lbnr.523]. 5B: Jens Jepsen i Torrild, [skifte 25.1.1811 lbnr.882]. 6B: Jeppe sst, Peder 22, Anne g.m. Peder Nielsen i Fensten ved sin far Niels Madsen, Karen g.m. Søren Nielsen i Torrild, Inger, Birthe, Mads Jepsen i Vedslet, Hans Jepsen i Torrild, Anne Jepsdatter g.m. Jacob Sørensen den ældre i Hadrup, Mette Jepsdatter g.m. Peder Holm i Torrild
4) søster Kirsten Madsdatter, død, var g.m. [Hans Pedersen i Fensten, skifte 13.5.1797 lbnr.745]. 4B: Peder Hansen i Fensten, Mads Hansen i Oldrup, Hans Hansen i Torrild, Anne Hansdatter g.m. Niels Bisgaard i Fensten
5) søster Else Madsdatter, [skifte 22.9.1791 lbnr.676, var g.m. Rasmus Nielsen i Søby, skifte 26.3.1795 lbnr.716]. 5B: Niels Rasmussen i Halling, Mads Rasmussen, død. 1B: Rasmus 12, Peder Rasmussen i København, Hans Rasmussen ved auxiliærkorpset i Frankrig, Anne Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen i Fensten.
Arv til enkemandens børn af første ægteskab med [Johanne Hansdatter], skifte 3.7.1812 lbnr.895.

936 Rasmus Sejersen i Halling. 12.2.1817, fol.146, 150.
E: Anne Sofie Eriksdatter. LV: Søren Sørensen i Vesterskov på Snærild Mark. B: Karen 5, Sejer 2. FM: Jens Sejersen i Smederup.

937 Maren Sørensdatter i Hadrup. 18.2.1817, fol.146.
E: Hans Andersen. B: Johanne 3. Første ægteskab med Rasmus Jørgensen, skifte 1.5.1810 lbnr.877. B: Jørgen 16, Anne 14, Mette 12, Anne Marie 9. FM: farbror Niels Jørgensen i Saksild. Andet ægteskab med Morten Esbensen, [skifte 20.12.1812 lbnr.898]. B: Rasmus 5. FM: Rasmus Esbensen i Ørting.

938 Anne Margrethe Andersdatter i Krogstrup. 19.2.1817, fol.148B.
E: Peder Jørgensen. B: Johanne 15, Anders 12, Jørgen 8, Karen 6, Jacob 4.

939 Maren Mikkelsdatter i Fillerup. 26.2.1817, fol.151B.
E: Jens Ebbesen. B: Anders, Mikkel 24, Hans 17, Maren, Birthe, Anne. FM: Rasmus Christiansen sst.

940 Anne Nielsdatter i Halling Skovhus. 22.5.1817, fol.152B, 164B.
E: Rasmus Pedersen Paaske. B: Niels 15.

941 Simon Thøgersen i Halling. 22.5.1817, fol.153B, 162, 165.
E: Else Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen, skovfoged i Halling Skovhus, der ægter. B: Johanne 6. FM: Rasmus Sørensen i Halling.

942 Anne Jørgensdatter i Oldrup. 16.6.1817, fol.154.
E: Hans Sørensen. B: Søren 15, Kirsten 14, Anne 10, Jørgen 9, Mads 6, Mette 3.

943 Søren Rasmussen Væver på Torrild Mark. 16.6.1817, fol.155, 156B.
E: Maren Jensdatter. LV: Simon Pedersen i Torrild, Niels Pedersen i Øster Børsting, der ægter. B: Anne 12, Rasmus 7, Maren 5, Anne Marie 4. FM: Poul Olufsen i Torrild.

944 Dorthe Sofie Pedersdatter i Fillerup. 18.6.1817, fol.155B.
E: Mads Christiansen. B: Christian 13, Peder 12, Maren 9, Jens 7, Anne Cathrine 5, Anne Kirstine 2, Johanne 1.

945 Mads Bertelsen i Torrild. 24.10.1817, fol.157, 159.
E: Else Hansdatter. LV: Anders Pedersen sst, Jens Ebbesen i Fillerup. B: Hans 16, Birgitte, Karen, Anne. FM: Frederik Ziegler i Torrild.

946 Niels Mikkelsen i Krogstrup. 24.10.1817, fol.157B, 159B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Kærsgård. B: Rasmus 14, Inger 13, Mikkel 11, Hans 7. FM: født værge Peder Mikkelsen.

947 Øllegaard Rasmusdatter og søster Anne Rasmusdatter i Kongshuset. 25.10.1817, fol.158.
A: mor Anne Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen, skovfoged sst, bror Jochum Otte Rasmussen 23, søster Else Rasmusdatter g.m. Peder Jensen i Bjertrup, søster Maren Rasmusdatter i Ondrup, halvsøskende Karen Pedersdatter, Marianne Jensdatter, Anne Cathrine Jensdatter, Karen Jensdatter, Anne Kirstine Jensdatter, Anne Sofie Jensdatter. FM: Poul Rasmussen i Solbjerg. (Sml. lbnr.719).

948 Jens Nielsen i Halling. 29.11.1817, fol.160B.
E: Anne Sejersdatter. LV: Peder Juulsen i Gosmer. B: Niels 22, Else g.m. Rasmus Nielsen sst, Maren. FM: Laurids Nielsen Halling i Saksild.

949 Rasmus Rasmussen Storm i Søby. 29.11.1817, fol.162B.
E: Maren Esbensdatter. LV: Niels Rasmussen i Halling. B: Anne 22, Helle 19, Rasmus 17, Johanne 15, Christiane 10. FM: Mikkel Rasmussen i Søby.

950 Hans Pedersen i Hadrup. 20.5.1818, fol.165B, 183, 208.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Hadrup, skovbetjent i Vejlshuset. B: Peder i Hadrup, Casper 13, Jens 9, Bodil Marie g.m. Peder Lauridsen i Vedslet, Anne Marie 17. FM: født værge Casper Pedersen i Svinballe.

951 Birthe Olufsdatter i Saksild. 5.6.1818, fol.166.
E: Jens Nielsen Bisgaard. B: Oluf, Niels 20, Peder 17.

952 Karen Sejersdatter på Smederup Mark. 5.6.1818, fol.168.
E: Jørgen Rasmussen. A: far Sejer Pedersen sst.

953 Karen Rasmusdatter på Oldrup Mark. 29.7.1818, fol.170B, 173.
E: Peder Mikkelsen Buse. Ingen arvinger.

954 Kirsten Nielsdatter i Oldrup. 24.9.1818, fol.171, 172B, 173, 176B.
Enke efter Mikkel Andersen, [skifte 17.8.1796 lbnr.731]. B: Søren i Ørridslev, Hans i Oldrup, Niels i København, Laurids i Rye, Rasmus ved auxiliærkorpset i Frankrig, Mads i Næstved på Sjælland, Karen g.m. Niels Jørgensen i Oldrup.

955 Mikkel Pedersen i Sødrup. 25.9.1818, fol.171B.
E: Birgitte Nielsdatter. B: Hans i Ejer ved Rye, Peder i Sødrup, Rasmus i Kongens tjeneste, Søren 10, Johanne g.m. Søren Rasmussen i Oldrup, Anne Margrethe, Kirsten. FM: Thomas Nielsen i Oldrup.

956 Niels Sørensen i Hadrup. 19.1.1819, fol.174.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Søren Frederiksen i Krogstrup. B: Ingeborg 2. FM: Thomas Nielsen i Oldrup. Enkens første ægteskab med [Anders Esbensen sst], skifte 14.7.1812, lbnr.896.

957 Rasmus Sørensen i Halling. 1.3.1819, fol.176.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen Møller i Fillerup. B: Søren, Else g.m. Rasmus Paaske, skovfoged i Halling Skov.

958 Søren Christensen, ugift i Søby. 13.4.1819, fol.176, 185B.
A: bror Jens Christensen sst, bror, død. 4B: Peder 8, Anne 6, datter 5, datter 3.

959 Kirsten Jacobsdatter i Spøttrup. 17.5.1819, fol.177.
E: Jørgen Sørensen. B: Jacob 13, Søren 8, Johanne 3, Rasmus 1 måned.

960 Dorthe Simonsdatter i Halling. 9.7.1819, fol.178B.
E: Søren Rasmussen. B: Simon i Gosmer.

961 Christian Andersen Smed i Oldrup. 17.7.1819, fol.178B.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Hansen i Tendrup. B: Anders, Jochum Otte 19, Jens 17, Esben 14, Peder 12, Maren 33, Anne g.m. Niels Jensen i Tornbjerg, Birgitte 9.

962 Karen Marie Rasmusdatter på Oldrup mark. 17.9.1819, fol.179B, 183B.
Enke efter Peder Bure. Ingen arvinger.

963 Hans Hansen i Fensten. 17.9.1819, fol.180.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Poul Pedersen i Gylling. B: Sidsel 18, Helle 13, Peder 11, Bodil 3. FM: Peder Rasmussen i Fensten.

964 Rasmus Pedersen Skrædder i Fillerup. 15.11.1819, fol.181B, 184, 186, 189.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Isaksen sst. A:
1) farbror Hans Rasmussen [Spillemand] i Torrild, [skifte 7.5.1781 lbnr.511]. 2B: Rasmus Hansen Spillemand i Torrild, Jens Hansen Spillemand sst, død. 2B: Hans sst, Kirsten
2) farbror Niels Rasmussen, skolelærer i Fensten, død. 1B: Rasmus Nielsen, degn og skolelærer i Ris i Ovsted sogn
3) faster Mette Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Jørgensen i Smederup. 1B: [Mette Rasmusdatter, [skifte 3.11.1805 lbnr.821, var g.m. Niels Sørensen i Smederup, skifte 14.3.1798 lbnr.754] 5B: Søren i Gosmer, Jørgen, Mette g.m. Mads Nielsen, møller i Håbets Mølle ved Århus, Anne g.m. Esben Jensen på Gylling Mark, Kirsten g.m. Mogens Esbensen på Oldrup Mark
4) faster Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Søren Steffensen i Bovlstrup. 3B: Rasmus Sørensen Smed i Nordby eller Brundby på Samsø, Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Knudsen, uvist hvor, Mette Sørensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Hjulmand i Odder. 3B: Niels, uvist hvor, Søren, Magdalene, uvist hvor.

965 Anne Kirstine Pedersdatter i Hadrup. 30.12.1819, fol.184.
E: Niels Nielsen. B: Maren 7, Niels 5, Peder 3, Mikkel 11 uger, Morten 11 uger.

966 Niels Pedersen på Torrild Mark. 26.1.1820. fol.186, 203B.
E: Maren Jensdatter. LV: Simon Pedersen i Torrild. B: 1 søn, 1 datter. FM: Mikkel Adolf i Rørt.

967 Maren Christensdatter i Hadrup. 28.1.1820, fol.186B, 194.
Enke efter Jens Bertelsen. B: Christen 18, Johanne 14. FM: Mads Bertelsen i Oldrup.

968 Rasmus Ejlersen, ugift i Fillerup. 19.2.1820, fol.187, 189B, 193B, 194B, 196, 196B.
A: halvbror Rasmus Pedersen i Snærild, halvsøster Bodil Pedersdatter i Odder. FM: Mikkel Olufsen i Odder.

969 Ulrikke Antonette Terkildsdatter på Fillerup Mark. 6.3.1820, fol.187, 190B, 192B, 195B, 196B, 197, 211, 213B, 228, 230.
E: Niels Rasmussen Schmidt i Ostindien, der er separeret. B: Terkildine, Johanne. FM: morfar Terkild Jørgensen i Halling, Hans Hessellund sst.

970 Jens Jensen, barn i Fensten. 6.3.1820, fol.188B.
A: mor Anne Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen sst, søskende Else Jensdatter, Rasmus Jensen 17, Gertrud Jensdatter 8. FM: Erik Nielsen sst. Arv efter far Jens Jensen sst, skifte 29.4.1815 lbnr.919.

971 Gertrud Jensdatter i Fillerup. 4.4.1820, fol.192.
Enke efter Rasmus Sørensen. B: Søren i Fillerup.

972 Testamente i Saksild. 4.5.1820, fol.192B.
Jens Pedersen Røjgaard og hustru Anne Nielsdatter.

973 Karen Rasmusdatter i Torrild. 13.6.1820, fol.193B, 212.
E: Hans Jepsen. B: Rasmus 23, Kirsten. FM: Søren Rasmussen i Krogstrup.

974 Jens Frandsen i Halling. 18.6.1820, fol.195B, 198, 213, 243B, 253B, 263.
[Enkemand efter Anne Bertelsdatter, skifte 12.1.1797 lbnr.735]. B: Bertel Jensen i Fillerup, [skifte 12.6.1805 lbnr.820]. 2B: Niels 17, Anne 15, Frands Jensen Stormgaard i Søbyvad Mølle på Søbygård gods, Anne Jensdatter g.m. Niels Rasmussen i Halling, Jens Jensen i Søby, Niels Jensen Stormgaard i København, Maren Jensdatter g.m. Hans Hansen i Halling, Karen Jensdatter g.m. Rasmus Jensen sst, Thomas Jensen i Jægersborg på Gjern Mark.

975 Karen Andersdatter i Fensten. 19.6.1820, fol.195B, 204B, 205.
Enke efter Hans Nielsen. B: Poul Hansen i Fensten, Peder Hansen, Niels Hansen.

976 Peder Jensen i Smederup. 24.6.1820, fol.196.
A: søster [Maren Jensdatter] g.m. Hans Sørensen i Smederup. (Sml. lbnr.777).

977 Jens Jensen Knop i Søby. 17.7.1820, fol.198B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Maren 11, Jens 9, Niels 7, Esben 2, Kirsten 1. FM: Knud Jensen sst.

978 Peder Sørensen på Fillerup Mark. 21.7.1820, fol.199B, 201B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Jensen i Ondrup. Tilstede af A: søsterdatter g.m. Rasmus Sørensen i Halling, brorsøn Mikkel Jensen i Balle, brorsøn Niels Jensen i Fillerup.

979 Mette Jørgensdatter i Søby, 3.8.1820, fol.200.
E: Mikkel Rasmussen. B: Peder, Jørgen 19, Hans 15, Maren.

980 Anne Rasmusdatter i Fillerup. 22.8.1820, fol.203.
E: Christen Jensen Hvas. Første ægteskab med [Rasmus Juulsen sst, skifte 6.7.1808 lbnr.835]. B: Rasmus Hvas, sadelmager i Horsens.

981 Jens Theodosiussen i Fillerup. 23.8.1820, fol.204.
B: Erik sst.

982 Anne Nielsdatter i Fillerup. 14.10.1820, fol.204.
E: Erik Jensen. B: Karen 12, Jens Peder 12 uger.

983 Sara Rasmusdatter i Spøttrup. 15.10.1820, fol.205.
Enke efter Morten Rasmussen, [skifte 2.10.1802 lbnr.792]. A: søskende Anders Rasmussen i Battrup, Mikkel Rasmussen i Søby, Peder Rasmussen i Gosmer.

984 Christen Jensen Hvas i Fillerup. 20.10.1820, fol.205B, 214, 214B, 219B, 242B, 245.
[Enke efter Anne Rasmusdatter, skifte 22.8.1820 lbnr.980]. A:
1) bror Thøger Jensen i Halling, død. 5B: Jens Thøgersen i Spøttrup, Maren Thøgersdatter g.m. Jens Nielsen Smed i Nølev, Karen Thøgersdatter g.m. Sejer Mikkelsen i Svinballe, Kirsten Thøgersdatter, enke efter Mikkel Christensen i Halling, Anne Thøgersdatter g.m. Hans Christensen i Spøttrup
2) søster Gertrud Jensdatter, død. 1B: Margrethe Sørensdatter g.m. Mikkel Rasmussen på Randlev Mark
3) søster Kirsten Jensdatter, død. 4B: Jens Rasmussen i Fillerup, Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen Simonsen i Snærild, Karen Rasmusdatter i København, Niels Rasmussen
4) søster Helle Jensdatter i Fillerup
5) halvbror Jens Nielsen i Torrild, død uden livsarvinger
6) halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Rasmussen i Skuldkær på Saksild Mark.

985 Sidsel Sørensdatter i Oldrup. 18.11.1820, fol.209.
E: Rasmus Jensen. B: Peder sst.

986 Helle Jensdatter, ugift i Fillerup. 5.12.1820, fol.209, 244, 245B.
A:
1) bror Thøger Jensen i Halling, død. 5B: Jens Thøgersen i Spøttrup, Maren Thøgersdatter g.m. Jens Nielsen Smed i Nølev, Karen Thøgersdatter g.m. Sejer Mikkelsen i Svinballe, Kirsten Thøgersdatter, enke efter Mikkel Christensen i Halling, Anne Thøgersdatter g.m. Hans Christensen i Spøttrup
2) søster Gertrud Jensdatter, død. 1B: Margrethe Sørensdatter g.m. Mikkel Rasmussen på Randlev Mark
3) søster Kirsten Jensdatter, død. 4B: Jens Rasmussen i Fillerup, Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen Simonsen i Snærild, Karen Rasmusdatter i København, Niels Rasmussen
4) halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Rasmussen i Skuldkær på Saksild Mark.

987 Peder Jørgensen i Fillerup. 11.12.1820, fol.209B, 214, 218B.
B: Jørgen, tjener i København. FM: fars søstersøn Jørgen Pedersen i Fruering, Niels Fynbo i Fillerup.

988 Mogens Christoffersen på Smederup Mark. 18.12.1820, fol.210, 216, 224B.
E: Maren Sejersdatter. LV: Sejer Pedersen i Smederup. B: Margrethe 15, Johanne 12, Karen 10, Anne 5. FM: Knud Jensen i Søby. Første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter], skifte 17.1.1798 lbnr.750. B: Christen.

989 Karen Nielsdatter i Søby. 30.12.1820, fol.211B.
Enke efter Sejer Pedersen. B: Peder sst.

990 Else Andersdatter i Smederup. 30.12.1820, fol.211B.
Enke efter Søren Poulsen sst. B: Hans sst.

991 Marie Pedersdatter i Torrild. 30.12.1820, fol.212.
B: Peder Jensen Markmand sst.

992 Søren Nielsen i Søby. 30.12.1820, fol.212.
B: Niels Sørensen.

993 Margrethe Nielsdatter i Oldrup. 30.12.1820, fol.212.
Enke efter Simon Jensen. B: Niels sst.

994 Maren Rasmusdatter i Krogstrup. 23.1.1821, fol.219, 229.
E: Søren Rasmussen. B: Else Marie 10, Rasmus 8, Knud 6.

995 Kirsten Rasmusdatter i Fillerup. 19.2.1821, fol.220, 223.
E: Rasmus Pedersen Skrædder. A: mor Dorthe Jensdatter, bror Jens Rasmussen i Ravnholt.

996 Anne Nielsdatter i Halling. 21.2.1821, fol.220B.
Enke efter Rasmus Sørensen, [skifte 1.3.1819 lbnr.957]. B: Søren, der døde, Else g.m. Rasmus Pedersen i Halling.

997 Birgitte Hansdatter i Rude. 1.3.1821, fol.220B.
Enke efter Rasmus Christensen. Første ægteskab med [Mikkel Jørgensen sst, skifte 20.2.1784 lbnr.559]. B: Jørgen i Randlev, Hans i Rørt, Margrethe g.m. Jens Hansen i Rude, Kirsten. Andet ægteskab med [Oluf Simonsen i Rude, skifte 19.4.1788 lbnr.626]. B: Mette Kirstine g.m. Peder Mikkelsen i Rørt.

998 Rasmus Knudsen Hjort i Torrild. 3.3.1821, fol.222, 226B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Bertel Jensen sst. B: Jens, Rasmus, Terkild 21, Rasmus Peder 6 mdr. Anne Kirstine, Anne 3. FM: Knud Andreasen sst.

999 Niels Pedersen på Torrild Mark. 25.2.1821, fol.223B.
E: Maren Jensdatter. LV: Simon Pedersen i Torrild. B: Søren 2, Anne Mette 2. FM: Mikkel Adolf Jacobsen i Rørt.

1000 Maren Clausdatter i Søby. 13.3.1821, fol.224, 226.
E: Sejer Rasmussen. Første ægteskab med [Poul Pedersen sst, skifte 2.7.1801 lbnr.782]. B: Peder.

1001 Anne Kirstine Mikkelsdatter på Torrild Mark. 26.4.1821, fol.230B, 233.
E: Peder Pedersen. Første ægteskab med Jens Sejersen, [skifte 10.7.1808 lbnr.832]. B: Sejer, Mikkel 24, Søren 22, Karen, Maren.

1002 Testamente i Fillerup. 14.3.1821, fol.231.
Testamente af 18.8.1796 for Rasmus Isaksen og hustru Anne Christensdatter.

1003 Rasmus Sørensen og hustru Karen Sørensdatter på Oldrup Mark. 4.5.1821, fol.232, 235B, 302.
B: Søren, Rasmus 24, Jørgen 23, Anne g.m. Rasmus Pedersen i Spøttrup, Maren, Gertrud, der ægter Peder Christensen i Oldrup.

1004 Søren Knudsen på Torrild Mark. 25.5.1821, fol.232B, 237B, 238B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Rasmus Mikkelsen i Hvilsted. B: Mikkel 26, Anne g.m. Rasmus Danielsen på Hundslund Mark, Marianne 11, Karen 7. FM: Søren Frederiksen i Krogstrup.

1005 Ingeborg Rasmusdatter i Søby. 14.6.1821, fol.236.
E: Rasmus Ovesen. B: Rasmus 2.

1006 Johanne Jensdatter og Maren Jensdatter i Torrild. 4.7.1821, fol.238.
A: søskende Sejer Jensen, Mikkel Jensen 24, Søren Jensen 20, Karen Jensdatter. FM: stedfar Peder Pedersen sst. Arv efter far Jens Sejersen sst, skifte 10.7.1808 lbnr.832. Arv efter mor [Anne Kirstine Mikkelsdatter], skifte 26.4.1821 lbnr.1001.

1007 Anne Andersdatter i Torrild. 4.7.1821, fol.239.
Enke efter Rasmus Nielsen. Auktion 14.6.1820. Afdøde boede hos Hans Nielsen sst.

1008 Testamente i Søby. 2.11.1821, fol.240.
Testamente for Poul Nielsen og hustru Margrethe Pedersdatter. Her nævnes: "hendes børn".

1009 Karen Mikkelsdatter på Oldrup Mark. 26.11.1821, fol.241, 247B, 264B.
E: Niels Jørgensen. B: Mikkel, Jørgen 24, Hans 22, Anders 17, Søren 6, Kirsten, Maren Kirstine, Anne Johanne, Anne Marie. FM: Rasmus Mikkelsen i Sondrup, Hans Jørgensen i Oldrup.

1010 Margrethe Jensdatter i Fensten. 14.12.1821, fol.241B, 249B.
E: Peder Jensen Overgaard. B: Søren 23, Else, Mette g.m. Jørgen Lauridsen i Ørting. FM: Laurids Jensen i Gylling.

1011 Karen Rasmusdatter i Spøttrup. 30.12.1821, fol.245B.
Enke efter Peder Madsen i Halling, [skifte 15.1.1790 lbnr.654]. B: Rasmus i Spøttrup.

1012 Sidsel Jørgensdatter i Smederup. 30.12.1821, fol.245B.
Enke efter Rasmus Madsen. B: Jørgen i Ålstrup, Mads i Randlev, Frands i Smederup.

1013 Jens Sørensen, møller i Fillerup Nedermølle. 14.11.1821, fol.246.
E: Anne Hansdatter. B: Kirsten 9, Sofie Amalie 8, Hans 3. Bevilling til uskiftet bo fol.227.

1014 Terkild Jørgensen i Halling. 10.1.1822, fol.248B, 252, 302B.
[Enkemand efter Anne Knudsdatter, skifte 3.3.1809 lbnr.848]. B: Kirsten Terkildsdatter g.m. Hans Olufsen Hessellund i Halling, Maren Terkildsdatter g.m. Hofgaard i København, Andreas Terkildsen i Amsterdam. [Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 10.3.1786 lbnr.584]. B: Ulrikke Antonette Terkildsdatter, [skifte 6.3.1820 lbnr.969]. 2B: Johanne Elisabeth Schmidt, Terkildine Antonette Schmidt, Christian Erhard Terkildsen i Bergen i Norge, Johanne Marie Terkildsdatter, [skifte 26.1.1808 lbnr.831], Børge Olufsens fraskilte hustru. 2B: Oluf Terkild Olufsen 22 i København, Juliane Ulrikke Nikoline Birgitte Olufsen sst. FM: Søren Thuesen i Saksild, Bodil Terkildsdatter g.m. prokurator Højen i København, Christiane Sofie Terkildsdatter g.m. Høkendorff i København.

1015 Niels Jørgensen i Saksild. 14.2.1822, fol.251, 252B, 267.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Jens Sørensen i Morsholt. B: Anne, Christiane 11, Jørgen 8, Niels 7. FM: Erik Sørensen i Saksild.

1016 Erik Eriksen i Oldrup. 3.5.1822, fol.254.
B: Karen Eriksdatter g.m. Jens Mikkelsen i Gjesing, Erik Eriksen i Oldrup.

1017 Anne Marie Pedersdatter i Torrild. 14.5.1822, fol.254B.
Enke efter Anders Sørensen i Torrild. B: Søren Andersen, Peder Andersen, Anne Andersdatter g.m. Hans Andersen i Torrild.

1018 Maren Jensdatter i Smederup. 23.5.1822, fol.254B.
E: Hans Sørensen. B: Søren 19, Maren, Else Cathrine. FM: Poul Knudsen i Gosmer.

1019 Mads Pedersen i Torrild. 3.6.1822, fol.256, 259, 262.
E: Karen Jensdatter. LV: Jochum Otte Nielsen sst. [Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 7.7.1813 lbnr.903]. B: Maren, Jørgen, Peder 17, Else. FM: født værge Rasmus Pedersen i Spøttrup.

1020 Jens Nielsen i Spøttrup. 22.6.1822, fol.256B, 261.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen i Halling. A: far Niels Hansen i Halling.

1021 Jens Sørensen i Gosmer. 1.7.1822, fol.257, 265B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Jensen i Fensten. B: Søren 14, Jens 10, Maren g.m. Jørgen Jensen i Fensten, Anne, Karen, Anne Marie. FM: født værge Niels Sørensen i Gylling.

1022 Margrethe Jensdatter i Fensten. 1.7.1822, fol.258.
E: Peder Jensen Overgaard, der også døde. B: Søren, der fæster. Første ægteskab med Søren Christensen i Fensten, [skifte 27.4.1793 lbnr.694]. B: [Mette] g.m. Jørgen Lauridsen i Ørting, Else. FM: Mikkel Sørensen i Fillerup.

1023 Udgår.

1024 Karen Andersdatter i Hadrup. 17.7.1822, fol.259B.
E: Niels Nielsen. A: far Anders Christensen i Torup.

1025 Bodil Rasmusdatter på Fillerup Mark. 17.7.1822, fol.260.
E: Niels Pedersen Smed. B: Anne Marie 11, Rasmus 9, Peder 7, Christen 3. FM: Rasmus Rasmussen i Saksild.

1026 Udgår.

1027 Peder Jensen i Gosmer. 4.8.1822, fol.261B.
E: Magdalene Knudsdatter. LV: Enevold Knudsen i Søby. B: Anne 7. FM: født værge Claus Jensen i Dyngby.

1028 Bodil Eskildsdatter i Torrild. 1.10.1822, fol.263.
E: Søren Nielsen Bang. A: Niels Jensen, Niels Sørensen sst, Eskild Sørensen i Odder.

1029 Sidsel Sørensdatter i Fensten. 5.12.1822, fol.266.
A: søstersøn Søren Rasmussen sst. hos hvem afdøde havde ophold.

1030 Johanne Jensdatter i Spøttrup. 5.12.1822, fol.266.
Enke efter Thøger Simonsen, [skifte 25.1.1798 lbnr.753]. Af arvingerne mødte: Rasmus Jørgensen sst.

1031 Christen Jensen i Hadrup. 5.12.1822, fol.266.
Af arvingerne mødte: Hans Christensen, Søren Christensen, Søren Jacobsen, Jens Hansen i Hadrup.

1032 Karen Sørensdatter i Fensten. 5.12.1822, fol.266B.
Ophold hos Markus Jensen.

1033 Peder Jensen, ugift i Torrild. 9.12.1822, fol.266B.
A: mor Mette Jepsdatter g.m. Peder Nielsen Holm sst, halvsøskende Jens Pedersen 20, Niels Pedersen 15, Jeppe Pedersen 12, Mads Pedersen 10, Marie Pedersdatter. FM: Hans Jepsen sst.

1034 Thomas Rasmussen i Fensten. 9.12.1822, fol.268.
Søn Rasmus Thomsen foreviste aftægtskontrakt.

1035 Peder Rasmussen i Gosmer. 13.12.1822, fol.268.
A: Rasmus Pedersen sst, Knud Jensen i Smederup.

1036 Knud Mortensen i Oldrup. 10.1.1823, fol.268B, 269.
E: Maren Sejersdatter. LV: Sejer Poulsen. A: søskende Søren Mortensen i Randlev, Johanne Mortensdatter g.m. Niels Jensen sst, Maren Mortensdatter, død. 1B: Christian Christiansen 11.

1037 Maren Johansdatter i Oldrup. 19.2.1823, fol.268B.
E: Svend Ebbesen. Af første ægteskab B: Johanne Hansdatter. FM: Peder Sørensen sst.

1038 Else Nielsdatter i Torrild. 13.3.1823, fol.270.
E: Peder Jensen Markmand. B: Anne Marie 16, Jens 12, Niels 4, Laurids 4, Søren 3, Christen 6 mdr. FM: født værge Jochum Otte Nielsen i Torrild.

1039 Testamente i Gosmer. 16.5.1823, fol.271.
Testamente af 31.12.1811 for Laurids Andersen og hustru Anne Nielsdatter.

1040 Søren Rasmussen i Fillerup. 22.5.1823, fol.272, 279B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jørgen Andersen sst. B: Gertrud 2, Jørgen 9 mdr. FM: Søren Jensen Sandmand i Grumstrup.

1041 Peder Hansen i Oldrup. 2.6.1823, fol.272B, 277.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Mikkelsen sst. B: Hans, Rasmus, Jens 21, Karen, Lisbeth, Johanne. FM: Rasmus Hansen i Fruering.

1042 Esben Pedersen i Oldrup. 2.6.1823, fol.273B, 278.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Jørgensen i Trustrup. B: Anne. FM: født værge Jens Pedersen i Torrild, Jens Pedersen i Gjesing. (Måske samme person).

1043 Testamente i Fillerup. 14.6.1823, fol.274B.
Testamente af 11.3.1820 for Anders Rasmussen Møller og hustru Else Knudsdatter.

1044 Testamente i Halling. 2.7.1823, fol.275.
Testamente af 30.4.1816 for Søren Nielsen Ørting og hustru Karen Hansdatter.

1045 Jørgen Nielsen i Fillerup. 30.9.1823, fol.276, 279, 298B.
Enkemand efter Kirsten Christensdatter. B: Niels i Halk ved Haderslev, Christen, Jens, Peder 19, Mette Kirstine g.m. Jørgen Hansen Nørgaard, daglejer i Haderslev, Karen.

1046 Karen Pedersdatter i Halling. 4.10.1823, fol.276B, 293.
E: Just Nielsen. B: Mogens 24, Anne 14, Peder 9. FM: født værge Rasmus Pedersen Fogh i Spøttrup.

1047 Anne Rasmusdatter i Fensten. 15.11.1823, fol.280, 281B, 292.
E: Peder Rasmussen. Første ægteskab med [Jens Jensen sst, skifte 29.4.1815 lbnr.919]. B: Else, Rasmus 22, Gertrud 12. FM: Erik Nielsen sst.

1048 Testamente i Torrild. 7.11.1823, fol.281.
Testamente af 4.10.1794 for Niels Graner og hustru Maren Knudsdatter.

1049 Anders Jensen, der døde for nogle år siden i Torrild. 19.3.1824, fol.283.
A: mor Mette Jepsdatter g.m. Peder Nielsen Holm i Torrild, halvsøskende Jens Pedersen 21, Niels Pedersen 16, Jeppe Pedersen 12, Mads Pedersen 10, Else Marie Pedersdatter, død. 3B: Peder Nikolajsen 1, Nikolaj Nikolajsen 1, Marianne Nikolajsdatter. FM: Hans Jepsen sst. Arv efter afdødes far Jens [Andersen] Holm, skifte 28.5.1799 lbnr.768.

1050 Jeppe Jensen. der døde for nogle år siden i Torrild. 19.3.1824, fol.284.
A: mor Mette Jepsdatter g.m. Peder Nielsen Holm i Torrild, halvsøskende Jens Pedersen 21, Niels Pedersen 16, Jeppe Pedersen 12, Mads Pedersen 10, Else Marie Pedersdatter, død. 3B: Peder Nikolajsen 1, Nikolaj Nikolajsen 1, Marianne Nikolajsdatter. FM: Hans Jepsen sst. Arv efter afdødes far Jens [Andersen] Holm, skifte 28.5.1799 lbnr.768.

1051 Anne Cathrine Jensdatter. der døde for nogle år siden i Torrild. 19.3.1824, fol.284B.
A: mor Mette Jepsdatter g.m. Peder Nielsen Holm i Torrild, halvsøskende Jens Pedersen 21, Niels Pedersen 16, Jeppe Pedersen 12, Mads Pedersen 10, Else Marie Pedersdatter, død. 3B: Peder Nikolajsen 1, Nikolaj Nikolajsen 1, Marianne Nikolajsdatter. FM: Hans Jepsen sst. Arv efter afdødes far Jens [Andersen] Holm, skifte 28.5.1799 lbnr.768.

1052 Peder Mikkelsen i Torrild. 22.3.1824, fol.285B, 297.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Frederiksen i Krogstrup. B: Anne Marie 20, Jens 17, Mikkel 15, Peder 7. FM: morbror Peder Jensen i Vedslet.

1053 Søren Knudsen i Smederup. 13.5.1824, fol.286B, 289, 292B.
E: Else Mortensdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Mette 1. FM: Knud Pedersen i Smederup. Første ægteskab med Mette Rasmusdatter, skifte 28.2.1815 lbnr.915. B: Knud 16. FM: født værge Peder Rasmussen sst.

1054 Kirsten Nielsdatter i Torrild. 20.5.1824, fol.287, 296B.
E: Peder Hansen. B: Anne Marie Charlotte 8, Christian 6, Anne Marie 2.

1055 Johanne Kirstine Sørensdatter i Torrild. 4.6.1824, fol.288, 295.
E: Laurids Sørensen. B: Maren 9, Bodil 7, Søren 4, Søren 2, der døde.

1056 Peder Pedersen på Torrild Mark. 4.6.1824, fol.288B, 290, 298.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Hvilsted. A: søskende Niels Pedersen på Vestbirk Mark, Søren Pedersen i Vedslet, Anne Pedersdatter g.m. Christian Mortensen i Vestbirk, Maren Pedersdatter. Første ægteskab med Anne Kirstine Mikkelsdatter, skifte 26.4.1821 lbnr.1001. Arv efter Johanne Jensdatter og Maren Jensdatter, skifte 4.7.1821 lbnr.1006.

1057 Magdalene Sørensdatter i Torrild. 7.7.1824, fol.291, 295B.
E: Niels Justesen. B: Hans 23, Søren 9, Anne Margrethe g.m. Laurids Sørensen sst, Maren, Anne.

1058 Sidsel Jørgensdatter på Torrild Mark. 21.8.1824, fol.294.
[Enke efter Erik Sørensen Sandmand i Torrild, skifte 12.6.1793 lbnr.696]. B: Else gift i København, Karen, enke i Århus,

1059 Bodil Nielsdatter i Torrild. 21.8.1824, fol.294B.
Enke efter Christen Christoffersen. B: Christoffer i Bovlstrup, datter g.m. Rasmus Nielsen i Halkær, datter g.m. Bertel Jensen i Torrild.

1060 Susanne Pedersdatter i Fillerup. 15.10.1824, fol.299.
E: Poul Jørgensen, skytte. B: Peder 14. FM: Frederik Knudsen sst.

1061 Kirsten Poulsdatter i Halling. 16.10.1824, fol.299B.
E: Rasmus Christensen. B: Christen.

1062 Niels Rasmussen i Halling. 22.10.1824, fol.299B.
A: mor Maren Nielsdatter g.m. Knud Jensen sst, bror Erik Rasmussen 9, halvsøskende Søren Rasmussen 23, Sejer Rasmussen 18, Rasmus Knudsen 6, Kirsten Rasmusdatter 7, Karen Rasmusdatter, Maren Rasmusdatter. FM: Niels Sørensen i Fensten. Arv efter far Rasmus Sørensen i Halling, skifte 30.7.1816 lbnr.934.

1063 Kirsten Jensdatter i Fillerup. 21.12.1824, fol.300B.
A: mor Anne Hansdatter g.m. Knud Rasmussen, møllefæster i Fillerup [Nedermølle], bror Hans Jensen 7, søster Sofie Amalie Jensdatter. FM: født værge Mikkel Sørensen i Fillerup. Afdødes far Jens Sørensen, [møller i Fillerup Nedermølle, skifte 14.11.1821 lbnr.1013].

1064 Jens Rasmussen, ugift i Torrild. 22.12.1824, fol.301.
A: søskende Mikkel Rasmussen 21, Niels Rasmussen 17, Christen Rasmussen 14. FM: Niels Jensen i Torrild. Afdødes stedfar: Søren Nielsen sst. (Sml. lbnr.1065).

1065 Maren Rasmusdatter, ugift i Torrild. 22.12.1824, fol.301B.
A: søskende Mikkel Rasmussen 21, Niels Rasmussen 17, Christen Rasmussen 14. FM: Niels Jensen i Torrild. Afdødes stedfar: Søren Nielsen sst. Afdødes far Rasmus Jensen sst, skifte 21.2.1811 lbnr.883.

1066 Maren Ottesdatter i Torrild. 30.12.1824, fol.308.
Aftægt hos Hans Jensen sst.

1067 Karen Rasmusdatter i Halling. 30.12.1824, fol.308.
Ophold hos Just Nielsen sst.

1068 Else Rasmusdatter i Spøttrup. 30.12.1824, fol.308.
Ophold hos Rasmus Jensen sst.

1069 Anders Nielsen i Fillerup. 14.3.1825, fol.308B.
E: Anne Marie Isaksdatter. LV: Møller Andersen. B: Isak i Gylling, Abraham 16.

1070 Rasmus Jensen Lerdrup i Oldrup. 5.4.1825, fol.309B, 312.
E: Anne Marie Jensdatter, hidtil i uskiftet bo. LV: Mads Hansen sst. B: Peder i Egebjerg ved Horsens, Sidsel 2.

1071 Anne Christensdatter i Fensten. 15.8.1825, fol.310, 312.
E: Poul Hansen. B: Kirsten 17, Anne. FM: Jørgen Sørensen i Morsholt.

1072 Testamente i Torrild. 20.9.1825, fol.311.
Testamente af 29.5.1816 for Oluf Nielsen og hustru Maren Pedersdatter.

1073 Karen Jensdatter i Torrild. 29.8.1825, fol.311B, 335.
Enke efter Mads Pedersen, [skifte 4.7.1822 lbnr.1019]. A: hendes stedsøn Jørgen Madsen i Torrild. Ingen andre arvinger meldte sig.

1074 Johanne Nielsdatter i Halling. 28.2.1826, fol.312B.
E: Christen Rasmussen. B: Kirsten 4, Rasmus 3. FM: Niels Hansen i Gosmer.

1075 Sidsel Jensdatter i Halling. 28.2.1826, fol.313B.
E: Anders Hansen. B: Jørgen 8, Anne Cathrine 6, Hans 4, Karen 3. FM: Jørgen Rasmussen i Åstrup.

1076 Niels Rasmussen, barn i Halling. 8.3.1826, fol.314B.
Far: Rasmus Nielsen sst.

1077 Karen Rasmusdatter i Oldrup. 13.3.1826, fol.314B, 315, 333B, 334B.
Enke efter Jørgen Sørensen, skifte 16.5.1816 lbnr.932. B: Rasmus i Gangsted, Søren i Oldrup, Anne g.m. Niels Sørensen i Kattrup, Maren g.m. Peder Rasmussen Smed i Gangsted, Margrethe, Mette g.m. Morten Madsen, gårdskarl i Horsens, Karen g.m. Jens Mogensen, drejer i Horsens, Anne Marie g.m. Søren Jensen i Svinballe, Anne Dorthe g.m. Jens Nielsen, snedker i Yding.

1078 Christoffer Johansen, skovfoged i Torrild Nørreskov. 16.3.1826, fol.315.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Søren Sørensen. B: Jochum Otte, Peder.

1079 Anne Jørgensdatter i Hadrup. 27.6.1826, fol.316B.
E: Simon Pedersen. B: Peder 15, Mette Marie 12. FM: Thomas Jørgensen i Svinballe. Første ægteskab med [Anders Andersen i Hadrup, skifte 10.12.1808 lbnr.844]. B: Anders 20, Jørgen 18. FM: Søren Frederiksen i Krogstrup, Morten Eriksen på Ballebo Mark.

1080 Knud Rasmussen Møller i Fillerup Nedermølle. 29.6.1826, fol.319.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Christensen i Fillerup. B: Anne Margrethe, Jens 6 mdr. FM: Rasmus Knudsen i Ondrup. Enkens første ægteskab med [Jens Sørensen], skifte 14.11.1821 lbnr.1013. B: Hans, Sofie. Arv efter disse børns søster Kirsten Jensdatter, skifte 21.12.1824 lbnr.1063.

1081 Peder Sejersen i Søby. 25.8.1826, fol.321.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Hansen i Gylling. B: Sejer 7, Hans 4, Karen, Bodil, Birgitte, Maren. FM: Morten Jørgensen i Gylling.

1082 Anne Marie Pedersdatter i Torrild. 25.9.1826, fol.322B.
E: Oluf Hansen. B: Peder nyfødt. FM: Peder Jensen i Vedslet.

1083 Johanne Sørensdatter i Fillerup. 12.10.1826, fol.324.
E: Rasmus Christensen. B: Søren 20, Marianne, Jens 16, Frands 14, Rasmus 11, Otte 8. FM: Jørgen Andersen i Fillerup.

1084 Søren Nielsen i Søby. 23.10.1826, fol.326, 334.
E: Else Pedersdatter. LV: Christen Nielsen i Gylling. B: Mette Marie 16, Maren 13, Ellen 10. FM: Niels Jørgensen i Gylling.

1085 Jens Rasmussen Smed i Gosmer. 23.10.1826, fol.328.
E: Anne Sørensdatter. LV: Hans Sørensen i Smederup. B: Hans, Anders, Christen, Just 22, Anne.

1086 Kirsten Christensdatter i Halling. 24.10.1826, fol.329.
E: Søren Sørensen. Første ægteskab med [Rasmus Mortensen Smed sst, skifte 20.11.1798 lbnr.766]. B: Anne, Kirsten. FM: Knud Rasmussen i Spøttrup.

1087 Mads Rasmussen, ugift i Søby. 13.12.1826, fol.330.
A: mor Maren Knudsdatter, søskende Knud Rasmussen, Bodil Rasmusdatter g.m. Niels Mikkelsen sst.

1088 Hans Jørgensen i Oldrup. 21.12.1826, fol.330B.
E: Mette Iversdatter. LV: Mads Hansen sst. B: Maren 21, Kirsten 18, Marianne 14, Mette 11, Anders 9. FM: Niels Jørgensen sst.

1089 Gertrud Sørensdatter, barn i Fillerup. 22.12.1826, fol.332.
A: mor Kirsten Jørgensdatter g.m. Christen Christensen sst, bror Jørgen Sørensen 4. FM: Søren Jensen i Grumstrup. Afdødes far Søren Rasmussen i Fillerup, skifte 22.5.1823 lbnr.1040.

1090 Jens Knudsen, barn i Fillerup. 22.12.1826, fol.332B.
A: mor Anne Hansdatter, enke efter Knud Rasmussen møller i Fillerup Nedermølle, skifte 29.6.1826 lbnr.1080, søster Anne Margrethe Knudsdatter. FM: Rasmus Knudsen i Ondrup, halvsøskende Hans Jensen 8, Anne Sofie Jensdatter. FM: Mikkel Sørensen i Fillerup.

1091 Søren Lauridsen i Halling. 27.12.1826, fol.335B.
Ophold hos Jens Rasmussen sst.

1092 Niels Graner i Torrild. 28.12.1826, fol.335B.
Ophold hos Peder Hansen sst. (Sml. lbnr.1048).

1093 Karen Pedersdatter i Fillerup. 6.2.1827, fol.336.
E: Simon Jacobsen. B: Else 7, Jens Eskild 6. FM: Jochum Otte Rasmussen i Kongshuset.

1094 Anne Jørgensdatter på Oldrup mark. 15.3.1827, fol.337.
A: Karen Jørgensdatter g.m. Knud Jørgensen Hundslund, Maren Nielsdatter g.m. Peder Pedersen Torup. Afdøde havde ophold hos Niels Jørgensen.

1095 Søren Andersen i Fensten. 15.3.1827, fol.337.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Sørensen i Smederup. B: Anders, Hans, Søren i Fensten.

1096 Maren Jacobsdatter i Sødrup. 16.3.1827, fol.337B.
E: Peder Mikkelsen. B: Niels 7, Jacob 5, Mikkel 2. FM: Mikkel Pedersen i Oldrup.

1097 Testamente i Gosmer. 8.4.1827, fol.339.
Testamente 28.6.1807 for Rasmus Jensen og hustru Karen Andersdatter.

1098 Hans Jensen i Torrild. 26.3.1827, fol.339B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Mikkel Pedersen i Odder. B: Jens 11, Niels 8, Rasmus 4, Margrethe 2. FM: Niels Nielsen i Hadrup.

1099 Anne Sejersdatter på Halling Mark. 4.8.1827, fol.341.
Enke efter Jens Nielsen i Halling, [skifte 29.11.1817 lbnr.948]. B: Else g.m. Rasmus Nielsen i Halling, Niels, Maren g.m. Søren Rasmussen sst.

1100 Jens Knudsen Smed i Søby. 4.8.1827, fol.341B.
A: Knud Jensen i Søby, Steffen Jensen i Tvenstrup, Poul Jensen Smed i Gylling, Mette Jensdatter g.m. Jens Jensen Skov i Gylling.

1101 Maren Esbensdatter i Søby. 6.8.1827, fol.341B.
E: Niels Rasmussen. Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen Storm i Søby, skifte 29.11.1817 lbnr.949]. B: Anne, Helle g.m. Jørgen Poulsen i Fensten, Rasmus, Johanne.

1102 Christen Jensen i Fillerup. 26.9.1827, fol.343B.
E: Bodil Margrethe Mikkelsdatter, der har siddet i uskiftet bo. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Jens 15, Anne Cathrine 12, Mikkel 10, Karen 9. FM: Niels Mikkelsen i Hvilsted.

1103 Anne Hansdatter i Fillerup [Nedermølle]. 24.10.1827, fol.344.
E: Jochum Otte Christiansen, møllefæster sst. Første ægteskab med Jens Sørensen, skifte 14.11.1821 lbnr.1013. B: Kirsten, skifte 21.12.1824 lbnr.1063, Sofie Amalie, Hans 10. FM: Mikkel Sørensen i Fillerup. Andet ægteskab med Knud Rasmussen, skifte 29.6.1826 lbnr.1080. B: Anne Margrethe, Jens, skifte 22.12.1826 lbnr.1090. FM: født værge Rasmus Knudsen i Ondrup.

1104 Jens Hansen i Halling. 4.12.1827, fol.349.
E: Kirsten Sejersdatter. LV: Jens Christensen i Gosmer. A: far Hans Rasmussen i Ondrup.

1105 Rasmus Jensen i Oldrup. 8.12.1827, fol.349B.
A: mor Maren Jepsdatter. LV: Peder Jørgensen i Trustrup, bror Jeppe Jensen i Oldrup. Afdødes far var skoleholder Jens Rasmussen.

1106 Anne Pedersdatter på Smederup Mark. 18.12.1827, fol.349B, 350B, 353B, 366.
E: Sejer Pedersen. A:
1) bror Rasmus Pedersen i Gylling, død. 2B: Jørgen Rasmussen sst, Birthe Rasmusdatter
2) søster Karen Pedersdatter, død. 3B: Birthe Lauridsdatter g.m. Niels Jensen på Fensten Mark, Maren Lauridsdatter g.m. Peder Eriksen i Dyngby, Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Christen Thomsen i Dyngby. 2B: Laurids 4, Anne Kirstine
3) søster Birthe Pedersdatter, død. 2B: "bemeldte" Niels Jensen på Fensten Mark, Margrethe Jensdatter g.m. Niels Sørensen i Søby.

1107 Jens Rasmussen, tjenestekarl i Torrild. 21.12.1827, fol.350.
A: Rasmus Rasmussen i Bovlstrup, Terkild Rasmussen i Torrild, Anne Kirstine Rasmusdatter.

1108 Anne Sofie Andersdatter, født Møller i Fillerup Overmølle. 5.2.1828, fol.351B.
E: Rasmus Andersen, møllefæster sst. Afkald fra mindreårige søn Rasmus Rasmussen.

1109 Mette Jepsdatter på Torrild Mark. 6.2.1828, fol.352.
E: Peder Nielsen Holm. B: Jens 24, Niels 21, Mads 14, Else Marie, død. 3B: Marianne Vindekilde 7, Nikolaj Vindekilde 5, Peder Vindekilde. FM: Hans Jepsen i Torrild. (Sml. lbnr. 1049, 1050, 1051).

1110 David Hein i Gosmer. 20.3.1828, fol.354.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Niels 16, Cathrine. [Enkens første ægteskab med Jørgen Jørgensen i Gosmer], skifte 4.6.1807 lbnr. 824. [Hans første ægteskab med Kirsten Sørensdatter], skifte 26.9.1798 lbnr. 764. B: Sara.

1111 Rasmus Pedersen i Gosmer. 31.3.1828, fol.355.
E: Kirsten Jensdatter. B: Anne Sofie 10, Peder 7, Jens 4, Karen Kjær 2, Rasmus 1. FM: Knud Pedersen i Smederup.

1112 Maren Jørgensdatter på Fensten Mark. 8.5.1828, fol.356.
E: Mads Hansen. B: Mette Marie 8. FM: Albert Christiansen i Fuglsang.

1113 Margrethe Mikkelsdatter i Fensten.23.8.1828, fol.357B.
E: Jens Pedersen. B: Peder 17, Anne Kirstine, Birgitte, Karen. FM: Peder Mikkelsen i Rørt.

1114 Anne Nielsdatter i Torrild. 15.11.1828, fol.359.
E: Peder Pedersen. B: Laurids Peder 18 uger. FM: Niels Justesen sst.

1115 Iver Christian Nielsen i Oksenballehuset på Hvilsted Mark. 9.12.1828, fol.360.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Hvilsted. B: Niels Christian Iversen, Jens Christian Iversen.

1116 Søren Esbensen i Oldrup. 13.2.1829, fol.360.
Enke efter Maren Nielsdatter, skifte 13.7.1809 lbnr.860. B: Niels Sørensen i Hadrup, [skifte 19.1.1819 lbnr.956], Esben Sørensen i Oldrup, Maren Sørensdatter g.m. Thomas Nielsen sst, Else Sørensdatter g.m. Christen Hansen i Sjæleglad på Sondrup Mark, Anne Marie Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Ørting, Søren Sørensen i Oldrup.

1117 Maren Jepsdatter i Oldrup. 13.2.1829, fol.360B.
Enke efter Jens Rasmussen, skolelærer sst. B: Jeppe.

1118 Abelone Frandsdatter i Oldrup. 13.2.1829, fol.361.
Enke efter Rasmus Sørensen. B: Søren sst, Karen g.m. Jens Rasmussen i Hundslund, Jørgen.

1119 Maren Mikkelsdatter, tjenestepige på Torrild Mark. 13.2.1829, fol.361.
A: stedfar Hans Hansen i Torrild, Anders Mikkelsen i Halling, Niels Jørgensen i Oldrup, Mikkel Sørensen i Fillerup, Rasmus Mikkelsen, Oluf Mikkelsen i Torrild, Peder Hansen sst.

1120 Kirsten Jensdatter 10 år i Søby. 13.2.1829, fol.361B.
A: stedfar Søren Pedersen sst, søskende Maren Jensdatter, Jens Jensen 17, Niels Jensen 16, Esben Jensen 11. FM: Knud Jensen sst. Afdødes far Jens Jensen i Søby, skifte 17.7.1820 lbnr.977.

1121 Birgitte Steffensdatter i Søby. 13.2.1829, fol.362.
Enke efter Jens Smed. B: Knud sst, Steffen i Tvenstrup, Poul i Gylling, Mette g.m. Jens Jensen Skov i Gylling.

1122 Anders Rasmussen i Spøttrup. 13.2.1829, fol.362, 369.
A:
1) bror Mikkel Rasmussen i Søby ved svigersøn Peder Poulsen sst
2) bror Peder Rasmussen i Gosmer, død. 3B:
a) Peder Pedersen i Gosmer, [skifte 6.7.1815 lbnr.923]. 3B: Karen, Margrethe, Maren
b) Rasmus Pedersen i Gosmer, [skifte 31.3.1828 lbnr.1111]. 5B: Anne Sofie, Peder 10, Jens 5, Karen Kjær, Rasmus 3. FM: for Peder Pedersens og Rasmus Pedersens børn: stedfar Frands Sørensen i Gosmer
c) Kirsten Pedersdatter g.m. Knud Pedersen i Smederup

1123 Testamente i Halling. 31.3.1829, fol.363.
Testamente 16.5.1826 for Anders Nielsen og hustru Karen Hansdatter.

1124 Maren Sejersdatter i Oldrup. 6.3.1829, fol.364.
Enke efter [Knud Mortensen sst, skifte 10.1.1823 lbnr.1036. Første ægteskab med Poul Christensen sst, skifte 28.12.1802 lbnr.796]. B: Sejer sst, Christen sst, Anders, Jens.

1125 Barbara Jensdatter i Oldrup. 29.5.1829, fol.364B.,
Enke efter Anders Mikkelsen, [skifte 28.1.1810 lbnr.870]. Iflg. opholdskontrakt af 1.4.1810 og gavebrev af 4.1.1828 er A: Søren Rasmussen Møller og hans 2 B: Anders og Barbara.

1126 Maren Sejersdatter på Smederup Mark. 3.6.1829, fol.365, 373B.
E: Rasmus Hansen, der er separeret. Første ægteskab med [Mogens Christoffersen sst, skifte 18.12.1820 lbnr.988]. B: Margrethe, Johanne, Karen, Anne. FM: fasters mand Knud Jensen i Søby. Arv fra børnenes morfar Sejer Pedersen på Smederup Mark. Desuden nævnes børnenes halvbror Christen Mogensen i Bovlstrup.

1127 Laurids Nielsen Halling i Saksild. 4.6.1829, fol.367B.
E: Mette Marie Christensdatter. LV: Søren Thuesen sst. B: Anne Kirstine 24, Else 23, Thomas 15, Søren 9. [Første ægteskab med Anne Jensdatter Krog, skifte 10.11.1801 lbnr.783]. B: Øllegaard g.m. Niels Jensen i Saksild, Jochum Otte, Niels i Ondrup, Jens, Karen g.m. Niels Jensen i Halling.

1128 Peder Pedersen i Oldrup. 13.6.1829, fol.370B.
A: stedfar Hans Mikkelsen sst, søskende Poul Pedersen i Svinballe, Søren Peder Pedersen i København, Anne Marie Pedersdatter, halvsøskende Iver Iversen i Bleld, Mikkel Hansen 21, Johannes Frederik Hansen 19, Rasmus Hansen 14. (Sml. lbnr.1129).

1129 Mette Pedersdatter i Oldrup. 14.9.1829, fol.371, 374B, 380.
E: Hans Mikkelsen. B: Mikkel Hansen 21, Johannes Frederik Hansen 19, Rasmus Hansen 14. Første ægteskab med [Iver Jensen i Oldrup, skifte 23.1.1795 lbnr.713]. B: Iver Iversen i Bleld. Andet ægteskab med Peder Markussen i Oldrup, [skifte 3.6.1808 lbnr.822]. B: Poul Pedersen 30 i Svinballe, Søren Peder Pedersen 23 i København ved Søren Peder Poulsen i Oldrup, Anne Marie Pedersdatter.

1130 Anders Jacobsen i Fensten. 16.11.1829, fol.372B, 407B, 412B.
Forlovet med Niels Madums datter, hvis gård han nyligt har fæstet. A: søskende Jens Jacobsen 20, Mogens Jacobsen 14, Johanne Jacobsdatter g.m. Mogens Simonsen i Sondrup, Anne Jacobsdatter, Kirsten Jacobsdatter, Anne Margrethe Jacobsdatter g.m. Rasmus Frandsen i Smederup. FM: morbror Niels Jensen i Amstrup. Arv efter mor Kirsten Jensdatter, enke efter Jacob Andersen i Amstrup.

1131 Peder Nielsen i Fensten. 11.12.1829, fol.376B.
E: Kirsten Carlsdatter. LV: Rasmus Sørensen i Amstrup. B: Birthe 2, Peder 6 mdr. FM: farfar Niels Madsen i Fensten, Peder Hansen sst.

1132 Else Simonsdatter i Fillerup. 21.12.1829, fol.378.
E: Jens Eskildsen Trige. Første ægteskab med Jacob Pedersen sst, [skifte 30.1.1795 lbnr.714]. B: Peder, Simon.

1133 Mette Marie Carlsdatter i Krogstrup. 21.12.1829, fol.378B.
E: Søren Frederiksen. B: Frederik i Hadrup, Bodil g.m. Peder Sørensen i Gangsted.

1134 Peder Rasmussen i Fensten. 29.12.1829, fol.378B.
B: Jens, skolelærer i Grumstrup, Maren g.m. Niels Nielsen i Ørting.

1135 Johanne Hansdatter i Torrild. 30.12.1829, fol.379.
E: Jens Mikkelsen. Af første ægteskab B: Hans Pedersen sst.

1136 Margrethe Jørgensdatter, tjenestepige i Oldrup. 30.12.1829, fol.379B, 394, 401.
A: søskende Søren Jørgensen i Oldrup, Rasmus Jørgensen i Gangsted, Søren Jensen i Svinballe, Anne Marie Jørgensdatter, Anne Dorthe Jørgensdatter g.m. Jens Nielsen, snedker i Yding, Anne Jørgensdatter g.m. Niels Sørensen i Kattrup, Maren Jørgensdatter g.m. Peder Rasmussen, smed i Gangsted, Karen Jørgensdatter g.m. Jens Mogensen, drejer i Horsens, Mette Jørgensdatter g.m. Morten Madsen Fuglsang, daglejer i Horsens. Arv efter afdødes far Jørgen Sørensen, skifte 16.5.1816 lbnr.932. (Sml. lbnr.1077).

1137 Maren Jensdatter i Søby. 18.3.1830, fol.380B.
E: Søren Pedersen. B: Peder 2, Anne. Første ægteskab med Jens Jensen sst, [skifte 17.7.1820 lbnr.977. B: Maren, Jens 18, Niels 16, Esben 13. FM: morbror Esben Jensen på Gylling Mark.

1138 Else Rasmusdatter i Skovfogedhuset i Fensten Sønderskov. 29.3.1830, fol.382, 387.
E: Rasmus Pedersen Paaske, skovfoged. B: Rasmus 9, Simon 7, Anne. FM: morbror Søren Rasmussen i Halling. Første ægteskab med Simon Thøgersen i Halling, skifte 22.5.1817 lbnr.941. B: Johanne. Enkemandens første ægteskab med [Anne Nielsdatter i Halling Skovhus, skifte 22.5.1817 lbnr.940]. B: Niels i Hov Hoved. Enkemandens kommende svigersøn Hans Hansen i Halling overtager fæstet.

1139 Maren Hansdatter på Fensten Mark. 29.3.1830, fol.384B.
Enke efter Søren Andersen, [skifte 15.3.1827 lbnr.1095]. B: Anders, Hans, Søren.

1140 Simon Jacobsen i Fillerup. 30.3.1830, fol.385, 404.
E: Maren Sejersdatter. LV: Rasmus Christiansen sst. B: Else 10, Jens 9, Karen 2. FM: Jochum Otte Rasmussen, ladefoged på Rathlousdal.

1141 Poul Jørgensen, skovfoged i Kongshuset. 30.3.1830, fol.385B.
E: Karen Augustsdatter. LV: Søren Pedersen i Fillerup. B: Susanne 5, Christian 3, Niels Frederik 6 mdr. Første ægteskab med Susanne Pedersdatter, [skifte 15.10.1824 lbnr.1060]. B: Peder 18. FM: Jochum Otte Christiansen, møllefæster i Fillerup [Nedermølle].

1142 Laurids Rasmussen, ugift i Oldrup. 22.4.1830, fol.386B.
A: søskende Karen Rasmusdatter g.m. Niels Nielsen sst, Peder Rasmussen, skovmand i Utterslev på Lolland. Desuden nævnes afdødes far Rasmus Pedersen.

1143 Bodil Rasmusdatter i Søby. 9.5.1830, fol.388B.
E: Søren Knudsen. B: Knud, smed i Dyngby, Mette g.m. Jens Frandsen i Gylling, Kirsten g.m. Enevold Knudsen i Søby.

1144 Mads Christiansen på Fillerup Mark. 17.5.1830, fol.389.
E: Maren Jensdatter. LV: Casper Pedersen i Svinballe. B: Christian, Peder 24, Casper 9, Rasmus 7, Maren, Anne Cathrine, Anne Kirstine, Kirsten. FM: farbror Rasmus Christiansen i Fillerup.

1145 Niels Pedersen i Torrild. 18.5.1830, fol.390B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Bertel Jensen sst. B: Peder 25, Jørgen 12, Anne Kirstine. FM: Peder Jensen på Torrild Mark.

1146 Testamente i Fillerup. 25.5.1830, fol.392.
Testamente af 29.12.1823 for Rasmus Isaksen og hustru Karen Andersdatter.

1147 Jacob Frandsen, ugift i Halling. 27.5.1830, fol.393B, 402B.
A: bror [Jens Frandsen i Halling., skifte 18.6.1820 lbnr.974]. 8B:
1) Jens Jensen i Søby
2) Anne Jensdatter g.m. Niels Rasmussen i Halling
3) Karen Jensdatter g.m. Rasmus Jensen i Halling
4) Maren Jensdatter g.m. Hans Hansen i Halling
5) Niels Jensen i København
6) Bertel Jensen i Fillerup, [skifte 12.6.1805 lbnr.820]. 2B: Niels, Anne g.m. Anders Henriksen i Møgelby
7) Thomas Jensen på Gjern Mark
8) Frands Jensen i Søbyvad Mølle

1148 Karen Augustsdatter Moss i Fillerup. 3.7.1830, fol.395, 414.
Enke efter Poul Jørgensen, skovfoged i [Kongshuset, skifte 30.3.1830 lbnr.1141]. B: Susanne 5, Christian 3, Niels 1. FM: Jochum Otte Christiansen i Fillerup Neder Mølle.

1149 Mikkel Sørensen Møller i Fillerup. 12.7.1830, fol.396.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Møller Andersen i Fillerup Overmølle. B: Mette Kirstine 11, Anne Sofie 9. FM: fasters mand Jørgen Sørensen i Morsholt.

1150 Anne Rasmusdatter på Oldrup Mark. 19.7.1830, fol.399, 413B, 451B, G 332-27 fol.12, 15B.
Enke efter Peder Hansen Ussing, skifte 2.6.1823 lbnr.1041. B: Hans 35, Rasmus 32, Jens 28, Karen g.m. Jens Jensen, smed i Viby, Johanne. FM: Mads Hansen i Oldrup.

1151 Rasmus Jensen i Fensten.19.7.1830, fol.400B.
E: Gertrud Sørensdatter. B: Søren.

1152 Johanne Jensdatter i Gosmer. 19.7.1830, fol.401.
Ophold hos Jens Christensen sst.

1153 Anne Mogensdatter, ugift på Smederup Mark. 23.7.1830, fol.402B.
A: søskende Margrethe Mogensdatter, Johanne Mogensdatter, Karen Mogensdatter, halvbror Christen Mogensen i Bovlstrup. Arv efter afdødes far Mogens Christoffersen, skifte 18.12.1820 lbnr.988. Arv efter afdødes mor Maren Sejersdatter, skifte 3.6.1829 lbnr.1126.

1154 Charlotte Pedersdatter i Fillerup. 8.11.1830, fol.404B, 448.
Enke efter Søren Winther. B: Peder 23, Anne Marie g.m. Niels Jørgensen, snedker i Fillerup, Anne Kirstine. FM: farbror Hans Jensen Winther i Odder.

1155 Anne Jørgensdatter i Fensten. 2.12.1830, fol.409.
Enke efter Jens Sejersen Smed. B: Sejer i Gylling, Maren g.m. Jørgen Mortensen sst, Anne g.m. Niels Rasmussen i Fensten.

1156 Maren Knudsdatter i Søby. 2.12.1830, fol.409.
Enke efter Rasmus Knudsen, [skifte 6.12.1808 lbnr.842]. B: Knud i Gylling, Bodil g.m. Niels Mikkelsen i Søby.

1157 Knud Rasmussen i Spøttrup. 2.12.1830, fol.409B.
Ophold hos Jørgen Sørensen.

1158 Karen Poulsdatter i Fensten. 6.12.1830, fol.409B.
E: Rasmus Sørensen. B: Søren 11, Anne Marie 9. FM: Jens Christensen sst.

1159 Peder Juulsen i Gosmer. 8.12.1830, fol.411.
B: Jens, Kirsten g.m. Jens Bisgaard i Saksild.

1160 Niels Sørensen i Fensten. 8.12.1830, fol.411B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Rasmussen i Kysing. B: Anne g.m. Christen Rasmussen i Halling, Kirsten g.m. Anders Pedersen i Fensten, Rasmus. FM: Erik Nielsen sst.

1161 Karen Knudsdatter på Fensten Mark. 8.12.1830, fol.412.
E: Jens Christensen Lejsten. A: bror Erik Knudsen i Gosmer Hospital, søsterdatter Anne Jensdatter g.m. Rasmus Steffensen i Bovlstrup.

1162 Poul Olufsen i Oldrup. 16.12.1830, fol.412B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Oluf 11, Anne Cathrine, Johanne. FM: Peder Nielsen i Vrold.

1163 Jacob Pedersen i Spøttrup. 8.3.1831, fol.418.
A: Peder Jacobsen, Søren Nielsen, Niels Jacobsen. (Sml. lbnr.875).

1164 Bodil Nielsdatter i Saksild. 17.3.1831, fol.418, 449.
Enke efter Niels Jørgensen, [skifte 14.2.1822 lbnr.1015]. B: Anne 23, Christiane 19, Jørgen 17, Niels 15. FM: Rasmus Eriksen sst.

1165 Else Marie Bertelsdatter i Torrild. 15.4.1831, fol.419B.
E: Hans Rasmussen. B: Kirsten 6, Bertel 4. FM: morfar Bertel Jensen sst.

1166 Anne Andersdatter i Halling. 16.4.1831, fol.421B.
Enke efter Hans Hansen, [skifte 17.11.1802 lbnr.793]. B: Hans i Halling, Anders sst, Maren g.m. Knud Andersen i Torrild. [Af forrige ægteskab] B: Anne Rasmusdatter, enke efter Jens Sørensen Tysk i Randlev. LV: Thomas Nielsen på Randlev Mark.

1167 Niels Nielsen Fynbo på Fillerup Mark. 27.4.1831, fol.422, 428B, 433, 437, 438B, 451B.
Enkemand efter Anne Cathrine Hansdatter. Bevilling til uskiftet bo 21.2.1831 fol.417. B: Niels 25, Maren g.m. Hans Olufsen på Fillerup Mark. Desuden nævnes et barn: Kirsten Mikkelsdatter g.m. Niels Frandsen i Onsted, der døde. LV: Paarsgaard i Hvilsted.

1168 Maren Jensdatter på Fillerup Mark. 30.5.1831, fol.425B, 437B, 443.
Enke efter Mads Christiansen, [skifte 17.5.1830 lbnr.1144]. B: Casper 10, Rasmus 8, Kirsten 5. FM: morbror Søren Jensen i Svinballe. Desuden nævnes stedsønnerne Christian Madsen og Peder Madsen.

1169 Karen Andersdatter i Gosmer. 16.7.1831, fol.429.
E: Rasmus Jensen. Af arvingernes nævnes: Juul Rasmussen, skolelærer i Fensten, Søren Møller i Oldrup, Møller Andersen i Fillerup. Testamente af 28.6..1807 lbnr. 1097.

1170 Anne Lauridsdatter i Fensten. 26.7.1831, fol.429B.
E: Niels Jensen den ældre. B: Anne g.m. Rasmus Jensen i Ørting, Johanne g.m. Niels Rasmussen i Fensten, Maren.

1171 Karen Rasmusdatter i Oldrup. 29.7.1831, fol.431B.
E: Niels Nielsen. Første ægteskab med [Esben Pedersen sst, skifte 2.6.1823 lbnr.1042]. B: Anne g.m. Jens Jensen i Gjesing.

1172 Christian Madsen og bror Peder Madsen på Fillerup Mark. 23.8.1831, fol.432, 445B, 447.
A: søskende Maren Madsdatter, Anne Madsdatter, Anne Kirstine Madsdatter, halvsøskende Casper Madsen 11, Rasmus Madsen 8, Kirsten Madsdatter. FM: farbror Rasmus Christiansen i Fillerup, morbror Søren Jensen i Svinballe. Arv efter far Mads Christiansen, [skifte 17.5.1830 lbnr.1144] og stedmor Maren Jensdatter, [skifte 30.5.1831 lbnr.1168].

1173 Mikkel Rasmussen i Søby. 4.10.1831, fol.433B.
[Enkemand efter Mette Jørgensdatter, skifte 3.8.1820 lbnr.878]. B: Peder i Fensholt, Hans i Søby, Jørgen sst, Anders, Maren g.m. Peder Poulsen sst.

1174 Søren Rasmussen i Fensten. 28.11.1831, fol.434.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Rasmus Sørensen i Ørting. B: Rasmus 16, Søren 14, Esben 11, Anne 8, Jens 6, Peder 5, Jacob 6 mdr. FM: Jacob Mikkelsen i Søby.

1175 Niels Poulsen i Oldrup. 29.12.1831, fol.441.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Niels 2. FM: halvbror Peder Nielsen i Trustrup.

1176 Karen Lauridsdatter i Oldrup. 29.12.1831, fol.442.
Enke efter Peder Sørensen. B: Kirsten g.m. Jens Pedersen i Oldrup, Anne g.m. Thomas Jørgensen i Sondrup.

1177 Anne Jensdatter i Fillerup. 29.12.1831, fol.442B.
Enke efter Jacob Pedersen. B: Peder, Jens, Birgitte g.m. Knud Jørgensen på Hundslund Mark, Mette g.m. Anders Jensen i Trustrup.

1178 Peder Jensen i Fensten. 29.12.1831, fol.443.
B: Jens, Søren, Anders, Anne g.m. Rasmus Eriksen i Saksild, Maren g.m. Poul Jensen i Gylling.

1179 Maren Mikkelsdatter i Torrild. 29.12.1831, fol.443.
Enke efter Søren Knudsen, [skifte 25.5.1821 lbnr.1004]. Afkald fra Rasmus Danielsen for arv til sin hustru.

1180 Anne Jensdatter i Halling. 30.12.1831, fol.447B.
E: Sejer Nielsen. B: Kirsten g.m. Peder Jensen sst.

1181 Peder Jensen Taaning i Fillerup. 30.12.1831, fol.448.
E: Johanne Rasmusdatter. B: Jens, Maren g.m. Anders Christensen i Halling, Kirsten g.m. Anders Jensen i Ravnholt, Marie Kirstine g.m. Hans Lauridsen i Torrild.

1182 Jens Jensen i Fensten. 31.12.1831, fol.448.
E: Margrethe Sørensdatter, der har siddet i uskiftet bo. LV: Rasmus Sørensen i Amstrup. B: Jens 14, Johanne 10, Anne Marie 8, Kirsten 2. FM: farbror Laurids Jensen i Gylling.

Rathlousdal og Gersdorffslund godser
Skifteprotokol
1832-1850
G 332-27
1183 Niels Sørensen Borg på Torrild Mark. 12.4.1832, fol.0B, 12.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Nielsen i Torrild. B: Bodil Marie 17, Anne Kirstine 15, Søren 12, Maren 9. FM: farbror Eskild Sørensen i Odder.

1184 Just Nielsen på Halling Mark. 17.4.1832, fol.2, 8B.
Enke efter Karen Pedersdatter, skifte 4.10.1823 lbnr.1046. B: Mogens 30, Anne 24, Peder 18. FM: morbror Rasmus Pedersen Fogh i Spøttrup.

1185 Maren Pedersdatter i Fillerup Nedermølle. 27.4.1832, fol.4.
E: Jochum Otte Christiansen, møllefæster. B: Anne Marie 2, Johanne 8 uger. FM: morfar Peder Jensen i Bovlstrup. Arv til afdødes stedsøn Hans Jensen efter skifte 14.11.1821 lbnr.1013 og til afdødes steddatter Anne Margrethe Knudsdatter efter skifte 24.10.1827 lbnr.1103.

1186 Birthe Jensdatter i Fillerup. 21.5.1832, fol.9B, 16B.
E: Jens Jørgensen. B: Maren 30, Anne 28, Jørgen 27, Mette 24.

1187 Søren Poulsen i Halling. 12.6.1832, fol.11B.
B: Hans sst, Poul, Margrethe g.m. Christen Jensen i Rude.

1188 Anne Nielsdatter i Halling. 25.7.1832, fol.11B.
Enke efter Søren Poulsen, [skifte 12.6.1832 lbnr.1187]. B: Hans sst, Poul, Margrethe g.m. Christen Jensen i Rude.

1189 Jens Christensen Lejsten i Fensten. 17.9.1832, fol.14B.
[Enkemand efter Karen Knudsdatter, skifte 8.12.1830 lbnr.1161]. A:
1) søster Else Christensdatter g.m. Søren Pedersen i Fillerup
2) bror Anders Christensen i Halling
3) søster Anne Christensdatter g.m. Søren Brædstrup i Ondrup
4) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Jørgen Nielsen i Fillerup, [skifte 30.9.1823 lbnr.1045]. 5B: Niels, Christen, Jens i Fillerup, Peder, Mette g.m. Jørgen Hansen i Haderslev, Karen g.m. Henning Jensen i Vilstrup.

1190 Laurids Nielsen, ugift i Fensten. 25.9.1832, fol.14B, 19.
A: mor Maren Jensdatter i Gosmer Hospital, søskende Hans Nielsen 30, Rasmus Nielsen 25, Johanne Nielsdatter, [skifte 28.2.1826 lbnr.1074], var g.m. Christen Rasmussen i Halling. 1B: Rasmus 9.

1191 Anne Johanne Hansdatter i Oldrup. 24.12.1832, fol.17B.
Enke efter Hans Madsen. Ophold hos Mads Hansen.

1192 Anne Margrethe Rasmusdatter i Fensten. 24.12.1832, fol.18.
E: Mads Nielsen. B: Birthe 22. FM: Niels Sørensen i Gylling.

1193 Hans Jensen i Søby. 27.12.1832, fol.20.
B: Karen g.m. Morten Rasmussen sst, Jens i Gylling.

1194 Kirsten Jørgensdatter i Oldrup. 27.12.1832, fol.20B.
Enke efter August Bertelsen. B: Jørgen i Båstrup, Mette Kirstine g.m. Mikkel Sørensen, drejer i Hundslund, Marie Cathrine g.m. Anders Thygesen i Oldrup.

1195 Birthe Pedersdatter i Fensten. 28.12.1832, fol.20B, 24, 34, 51B.
Enke efter Niels Madsen. B: Mads Nielsen sst, Peder Nielsen sst, [skifte 11.12.1829 lbnr.1131], var g.m. Kirsten Carlsdatter, enke efter Mikkel Rasmussen sst, [skifte 19.1.1833 lbnr.1196]. 2B: Birthe 5, Peder 3. FM: Peder Hansen sst.

1196 Mikkel Rasmussen i Fensten. 19.1.1833, fol.22, 26B, 35B.
E: Kirsten Carlsdatter. LV: Rasmus Sørensen i Amstrup, Simon Juulsen i Fensten, der ægter. B: Cecilie Lisbeth 2. FM: fars farbror Hans Jensen på Randlev Mark. Desuden nævnes afdødes 2 brødre Christen Rasmussen i Torrild, Niels Rasmussen sst.

1197 Knud Pedersen i Smederup. 4.3.1833, fol.26B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Karen 25, Søren 15. FM: fasters mand Rasmus Sørensen på Halling Mark.

1198 Anne Rasmusdatter, tjenestepige på Torrild Mark. 25.3.1833, fol.29, 35.
A: søskende Karen Rasmusdatter g.m. Hans Jepsen sst, Johanne Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Vesterskov på Snærild Mark, Maren Rasmusdatter g.m. Hans Hansen på Torrild Mark, Søren Rasmussen i Krogstrup. Arv efter afdødes far Rasmus Jensen i Torrild, skifte 29.4.1790 lbnr.657.

1199 Mette Lauridsdatter i Saksild. 2.4.1833, fol.29.
Ophold hos Rasmus Rasmussen.

1200 Testamente i Torrild. 15.4.1833, fol.29B.
Testamente af 20.8.1832 for Bertel Jensen og hustru Karen Christensdatter.

1201 Laurids Mikkelsen i Torrild. 9.4.1833, fol.30B.
E: Anne Jensdatter. LV: Oluf Nielsen sst. B: Anne g.m. Oluf Hansen sst. Første ægteskab med [Peder Sørensen sst, skifte 27.4.1797 lbnr.743]. B: Peder.

1202 Erik Jensen i Fillerup. 3.7.1833, fol.30B.
E: Karen Frederiksdatter, der har siddet i uskiftet bo. LV: Niels Jørgen Hansen sst. B: Karen 25, Rasmus 8. FM: Jørgen Andersen sst.

1203 Maren Pedersdatter i Oldrup. 27.9.1833, fol.32, 32B.
E: Mads Andersen. B: Peder, Anders, Knud, Karen g.m. Oluf Mikkelsen sst.

1204 Anne Jensdatter i Sødrup. 21.10.1833, fol.32, 33, 41B.
E: Søren Pedersen. Første ægteskab med [Anders Andersen i Sødrup, skifte 20.6.1809 lbnr.859]. B: Jens i Oldrup, Poul i Hundslund, Maren g.m. Hans Pedersen, skrædder i Hundslund, Anders på Ålstrup Mark, Anne g.m. Hans Pedersen i Tendrup, Esben i København.

1205 Karen Rasmusdatter i Smederup. 9.12.1833, fol.33, 36B, 48B, 52B, 54B.
Enke efter Frands Rasmussen. B: Rasmus Frandsen 27 i Ørting. Første ægteskab med [Jens Esbensen i Smederup], skifte 9.7.1802 lbnr.789. B: Esben Jensen 42, Rasmus Jensen 36, Sidsel Jensdatter, [skifte 28.2.1826 lbnr.1075], var g.m. Anders Hansen på Halling Mark. 4B: Jørgen 16, Anne Cathrine 14, Hans 11, Karen 10.

1206 Hans Andersen i Gosmer. 23.12.1833, fol.35.
[E: Karen Pedersdatter]. Ophold hos Søren Nielsen sst, der afstod sin gård til Laurids Simonsen.

1207 Rasmus Christiansen i Fillerup. 5.3.1834, fol.38, 44.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen, møller i Fillerup Overmølle, Jens Jensen i Odder, der ægter. Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, skifte 12.10.1826 lbnr.1083. B: Søren 27, Marianne 25, Jens 23, Frands 21, Rasmus 18, Otte 15. FM: morbror Otte Sørensen i Odder Bisgård.

1208 Abelone Nielsdatter i Gosmer. 8.4.1834, fol.42, 53B.
E: Poul Knudsen. B: Niels, Maren g.m. Niels Christiansen, skrædder i Bjerager, Kirsten 25. FM: Hans Sørensen i Smederup.

1209 Peder Hansen i Oldrup. 26.7.1834, fol.45B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Hans Mikkelsen sst. B: Helle 24, Christen 20, Rasmus 17. Første ægteskab med Helle Pedersdatter, [skifte 9.5.1807 lbnr.823]. B: Hans 33, Peder 30.

1210 Karen Jørgensdatter i Fillerup. 24.11.1834, fol.47B.
E: Jens Andersen. A: søskende Rasmus Jørgensen sst, Else Jørgensdatter g.m. Thomas Mikkelsen i Bovlstrup, Ingeborg Jørgensdatter, død, var g.m. Frands Jensen i Rude. 4B: Jens på Randlev Mark, Niels 26, Anne Marie, Ingeborg. FM: Søren Jørgensen i Fillerup.

1211 Birgitte Pedersdatter i Halling. 10.12.1834, fol.49.
E: Rasmus Sørensen. A: søskende Jens Pedersen i Randlev, Rasmus Pedersen sst, Mogens Pedersen i Gosmer, Christiane Pedersdatter g.m. Niels Paaske på Halling Mark, Maren Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Ovesen i Søby. 2B: Rasmus 17, Peder 13.

1212 Kirsten Nielsdatter i Tornsbjerg. 29.12.1834, fol.54B.
Enke efter Jens Nielsen, skovfoged. B: Niels sst, Rasmus på Åkær Mark.

1213 Jeppe Jensen på Torrild Mark. 18.2.1835, fol.55B.
E: Anne Hansdatter, der har siddet i uskiftet bo. LV: Peder Nielsen Holm sst. B: Maren 22, Hans 19, Jens 16, Anne Margrethe 11, Mette Marie 7, Peder 4. FM: fasters mand Søren Nielsen i Torrild.

1214 Bertel Jensen i Torrild. 20.3.1835, fol.57B.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Oluf Nielsen sst. Første ægteskab med Edel Cathrine Andersdatter, [skifte 9.11.1808 lbnr.841]. B: Anders Nebsager Bertelsen 34 på Vitved Mark, Karen Bertelsdatter g.m. Mikkel Mortensen Yding i Odder, Else Marie Bertelsdatter, [skifte 15.4.1831 lbnr.1165], var g.m. Hans Rasmussen på Torrild Mark. 2B: Kirsten 10, Bertel 8. FM: Knud Sørensen i Torrild.

1215 Anne Marie Sørensdatter i Krogstrup. 26.3.1835, fol.60, 77.
E: Søren Frederiksen i Krogstrup. Iflg. af testamente af 2.5.1829 arv til Anne Kirstine Jensdatter g.m. Jens Pedersen på Gangsted Mark. [Enkemandens første ægteskab med Mette Marie Carlsdatter, skifte 21.12.1835 lbnr.1133]. B: Frederik, Bodil

1216 Kirsten Christensdatter på Søby Mark. 6.7.1835, fol.62B.
E: Jørgen Nielsen. B: Mette 7, Christen 6, Niels 4, Kirsten 12 uger. FM: morbror Jens Christensen i Gosmer.

1217 Jens Christiansen, snedker i Oksenballehuset på Hvilsted Mark. 4.8.1835, fol.64B, 76B.
A: mor Birthe Rasmusdatter, halvbror Niels Christiansen sst. Testamente. (Sml. lbnr.1115).

1218 Anne Sørensdatter i Randlev. 10.8.1835, fol.65B, 76B.
E: Jørgen Mikkelsen. A: Mikkel Sørensen i Bjerager, Søren Rasmussen i Saksild, Søren Nielsen i Randlev, Søren Mortensen sst, Jens Christensen sst, Niels Pedersen sst, Jens Højsgaard i Odder. Testamente af 24.6.1806.

1219 Mette Nielsdatter i Gosmer. 5.10.1835, fol.66B, 77, 92B.
E: Laurids Simonsen. B: Inger 6. FM: Hans Sørensen i Smederup.

1220 Peder Kjørbo i Skægs Mølle. 25.12.1835, fol.69, 73, 78, 81.
E: Marie Sønnichsen. LV: Niels Hansen, møller i Odder Overmølle. B: Peder August 25, Carl Henrik 22, Christian Ludvig 17, Frederik Vilhelm 14, Marie Caroline, Frederikke Vilhelmine, Sofie Henriette, død, var g.m. forvalter Schmidt på Sødringholm i Randers amt. 1B: Søren Anton Schmidt 4. Til stede var afdødes svoger Niels Sønnichsen, proprietær på Slumstrup.

1221 Maren Jørgensdatter i Spøttrup. 26.12.1835, fol.71B.
E: Rasmus Rasmussen. B: Mogens 9, Rasmus 7. FM: morfar Jørgen Jensen, ladefoged på Gersdorffslund.

1222 Johanne Rasmusdatter i Fillerup. 28.12.1835, fol.72B.
E: Jørgen Andersen. B: Anders, Rasmus, Kirsten g.m. Christen Christensen i Morsholt, Anne g.m. Rasmus Rasmussen Storm i Fillerup, Mette g.m. Rasmus Rasmussen i Tvenstrup.

1223 Rasmus Ovesen i Søby. 28.12.1835, fol.73.
[Enkemand efter Maren Pedersdatter, se lbnr.1211. Sml. lbnr.922, 1005]. B: Rasmus 17, Peder 14. FM: morbror Jens Pedersen i Randlev, Karen g.m. Niels Jørgensen i Søby.

1224 Anne Lauridsdatter i Kongshuset i Torrild Sønderskov. 6.10.1836, fol.74, 98, 99.
Enke efter Jens Rasmussen, skovfoged. B Anne Cathrine Jensdatter g.m. Knud Jensen i Nørre Vissing, Marianne Jensdatter g.m. Jørgen August på Kloster Mark, Karen Jensdatter gift på Bjertrup Mark, Anne Kirstine Jensdatter g.m. Jens Trige på Fillerup Mark, Sofie Jensdatter gift med en væver i Blegind. [Første ægteskab med Peder Stilling, skovfoged sst, skifte 7.6.1787 lbnr.604]. [Andet ægteskab med Rasmus Nielsen, skovfoged sst, skifte 23.4.1795 lbnr.719]. B: Jochum Otte Rasmussen 45 i Torrild, Else Rasmusdatter g.m. Peder Jensen på Bjertrup Mark, Maren Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Onsted.

1225 Peder Sørensen i Fensten. 29.10.1836, fol.75B.
E: Maren Poulsdatter, der har siddet i uskiftet bo. LV: Ditlev Villumsen i Hundslund. B: Margrethe 13, Maren 12, Anne 10, Poul 7, Karen 6, Kirsten 3, Peder 1. FM: Søren Pedersen i Fensten.

1226 Anne Jensdatter i Fensten. 30.12.1836, fol.77B.
E: Jens Rasmussen. B: Jens 19. FM: morbror Jørgen Mortensen i Gylling.

1227 Sejer Simonsen og hustru Maren Andersdatter i Krogstrup. 28.1.1837, fol.79B, 84, 91B, 105B, 110.
B: Maren 40, Kirsten g.m. Poul Rasmussen i Blegind, Anne 36, Anne Sofie 33. FM: Jens Pedersen i Grumstrup.

1228 Karen Nielsdatter på Fensten Mark. 9.3.1837, fol.84.
E: Hans Poulsen. B: Poul 4, Anne 1. FM: morfar Niels Christensen i Ørting.

1229 Peder Sørensen i Saksild. 11.3.1837, fol.85B, 90, 99.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Simon Sørensen Thuesen. A: søskende
1) Jens Sørensen 57
2) Niels Sørensen i Rude, død. 2B: Søren 19, Mette 17. FM: stedfar Morten Olufsen sst.
3) Maren Sørensdatter, død, var g.m. Niels Jørgensen på Saksild Mark. 3B: Synnøve 23, Margrethe 19, Bodil Marie 14. FM: stedfar Mikkel Jørgensen sst.
4) Karen Marie Sørensdatter g.m. Niels Johansen, skipper i Århus.

1230 Jens Frederik Eskildsen Bøgh på Fillerup Mark. 12.4.1837, fol.87.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Jochum Otte Rasmussen i Torrild. B: Jochum 5, Frederik 6 mdr. FM: Jochum Otte Christiansen i Fillerup Nedermølle.

1231 Christen Sørensen i Oldrup. 20.4.1837, fol.88.
E: Johanne Marie Pedersdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. A: halvsøster Karen Jensdatter, der tjener i Horsens. FM: Peder Jensen i Hadrup.

1232 Anne Hansdatter på Torrild Mark. 22.6.1837, fol.89.
E: Niels Nielsen. Første ægteskab med Jeppe Jensen, [skifte 18.2.1835 lbnr.1213]. B: Maren 26, Hans 22, Jens 18, Anne Margrethe 13, Mette Marie 10, Peder 7. FM: Søren Nielsen i Torrild.

1233 Karen Pedersdatter i Fensten. 20.11.1837, fol.92B.
E: Jens Rasmussen. A: far Peder Rasmussen i Randlev.

1234 Rasmus Pedersen i Smederup. 24.11.1837, fol.93B.
E: Anne Markusdatter. LV: Niels Andersen, der ægter og fæster. B: Anne 2. FM: Hans Rasmussen på Smederup Mark.

1235 Kirsten Rasmusdatter i Fensten Sønderskov. 28.11.1837, fol.94B.
E: Christian Albertsen, skovfoged. B: Albert 4. FM: Anders Nielsen i Halling.

1236 Birthe Nielsdatter i Søby. 1.12.1837, fol.95B.
E: Christian Pedersen. B: Peder 10, Maren 5, Niels 2. Hans 6 mdr. FM: morbror Niels Rasmussen i Gylling.

1237 Helle Jacobsdatter i Spøttrup. 7.12.1837, fol.96B.
E: Søren Nielsen, der har siddet i uskiftet bo. B: Jacob 23, Hans 21, Peder 15, Niels 13, Jørgen 9, Mette Cathrine, Maren. FM: morbror Peder Jacobsen i Spøttrup.

1238 Niels Jensen i Torrild. 8.1.1838, fol.100B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Eskild Sørensen i Odder. B: Søren 24, Jens 22, Bodil 19, Rasmus 17, Niels 13. FM: Hans Jensen i Randlev.

1239 Else Cathrine Hansdatter i Smederup. 7.5.1838, fol.102B, 106B.
Barn uden for ægteskab: Hans Frandsen 3. FM: udlagt barnefar Frands Sejersen i Smederup. Afdødes far: Hans Sørensen. Arv efter afdødes mor Maren Jensdatter sst, skifte 23.5.1822 lbnr.1018.

1240 Rasmus Jensen i Spøttrup. 5.7.1838, fol.103B.
E: Maren Thøgersdatter. LV: Peder Jacobsen. B: Thøger, Jens, Hans, Simon, Søren 20, Johanne Cathrine g.m. Jens Jensen sst.

1241 Anne Jensdatter i Gosmer. 5.11.1838, fol.104.
E: Jens Christensen. B: Kirsten 15, Christen 13, Jens 10, Niels 7, Søren 3. FM: morbror Søren Jensen i Gylling.

1242 Jochum Otte Christoffersen i Smederup. 28.12.1838, fol.107B.
E: Sofie Hansdatter. LV: Hans Rasmussen sst. B: Caroline 18, Sofie Elise 16, Marie Kirstine 14, Anne 13, Christoffer 10, Carl 7, Hans 3, Johanne 1. FM: farbror Peder Christoffersen, skovfoged i Torrild Nørreskov.

1243 Anders Sørensen på Fensten Mark. 29.12.1838, fol.109.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Karen 20, Rasmus 17, Hans 13, Maren 9, Søren 6. FM: farbror Hans Sørensen sst.

1244 Anne Marie Hansdatter i Krogstrup. 31.12.1838, fol.112.
E: Niels Rasmussen. B: Hans, der døde.

1245 Anders Mikkelsen i Søby. 31.12.1838, fol.112.
E: Anne Rasmusdatter. B: Rasmus i Gylling, Peder, bødker i Mårslet, Anders i Århus, Søren, væver i Falling, Knud i Søby, Maren g.m. Thomas Rasmussen sst.

1246 Anne Marie Pedersdatter i Oldrup. 31.12.1838, fol.112B.
B: Abelone Sørensdatter g.m. Jens Jensen sst.

1247 Mette Jensdatter på Fillerup Mark. 31.12.1838, fol.112B.
E: Rasmus Jensen. Første ægteskab med [Niels Pedersen Sandmand i Fillerup, skifte 14.8.1788 lbnr.630]. B: Ellen g.m. Rasmus Jørgensen på Fillerup Mark. Andet ægteskab med [Peder Olufsen i Fillerup, skifte 10.5.1803 lbnr.797]. B: Kirsten g.m. Knud Hansen i Ørting.

1248 Hans Jepsen på Torrild Mark. 31.12.1838, fol.113.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Andersen på Balle Mark. B: Kirsten g.m. Jeppe Madsen på Torrild Mark, Maren g.m. Peder Jørgensen på Krogstrup Mark.

1249 Peder Rasmussen i Fensten. 14.1.1839, fol.113B.
E: Karen Jørgensdatter, der har siddet i uskiftet bo. B: Niels 10, Anne Marie 5, Jørgen 2. FM: morbror Peder Jensen i Gylling.

1250 Inger Rasmusdatter i Krogstrup. 14.3.1839, fol.114B.
E: Søren Rasmussen. B: Hans 15, Jens 12. FM: Jens Rasmussen i Fensholt.

1251 Rasmus Jensen på Fillerup Mark. 10.7.1839, fol.117B.
A: bror Hans Jensen, halvsøster Anne Bentsdatter, død. 4B: Jens Mikkelsen, Anne Mikkelsdatter g.m. Christen Jensen i Gylling. Abelone Mikkelsdatter g.m. Jacob Andersen i Odder. Maren Mikkelsdatter g.m. Rasmus Jensen i Gylling.

1252 Rasmus Pedersen på Oldrup Mark. 11.7.1839, fol.117B.
E: Karen Thomasdatter. LV: far Thomas Nielsen i Oldrup. B: Thomas 4, Anne 2, Maren 14 uger. FM: født værge Jens Pedersen i Oldrup. Afdøde betalte alimentationsbidrag til et barn uden for ægteskab med Johanne Jensdatter, der nu er gift med Jens Væver på Fensten Mark.

1253 Jochum Otte Christiansen. møllefæster i Fillerup [Nedermølle]. 21.8.1839, fol.119, 121B.
E: Anne Pedersdatter. LV: forpagter Jensen i Saksild, far Peder Jensen i Bovlstrup. B: Peder Christiansen 3, Christian Schrøder Christiansen 1. FM: farbror Mikkel Christiansen i Damgård på Åkær Mark. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 27.4.1832 lbnr.1185. B: Anne Marie Christiansen, Johanne Christiansen. Arv til enkens stedsøn Hans Jensen efter far Jens Sørensen, [skifte 14.11.1821 lbnr.1013], og til enkens steddatter Anne Margrethe Knudsdatter efter mor Anne Hansdatter, skifte 24.10.1827 lbnr.1103.

1254 Kirsten Hansdatter i Torrild. 22.8.1839, fol.120B.
E: Peder Pedersen. B: Anne 9, Hans 7, Laurids Peder 5, Mette 3, Peder 1. FM: Hans Nielsen i Oldrup.

1255 Christen Andersen i Fillerup. 20.9.1839, fol.125, 132B, 135B, 142B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen sst, der ægter. B: Anders 5, Anne 2. FM: født værge Peder Andersen sst.

1256 Testamente på Fillerup Mark. 21.9.1839, fol.125B.
Testamente af 27.6.1823 for Andreas Jørgensen og hustru Kirsten Jensdatter.

1257 Peder Jensen i Fensten. 5.12.1839, fol.126B.
E: Cathrine Marie Jensdatter. LV: Søren Jensen i Hvolbæk. B: Marianne 15, Jens 14, Birthe Cathrine 10, Jensine 8, Peder 5. FM: Julius Sørensen i Gylling.

1258 Karen Rasmusdatter i Spøttrup. 7.12.1839, fol.128B.
E: Christen Hansen, der har siddet i uskiftet bo. B: Anne 5, Hans 2. FM: Hans Christensen sst.

1259 Margrethe Pedersdatter i Søby. 9.12.1839, fol.129.
Enke efter Poul Nielsen. Ophold hos Anders Mikkelsen sst. Testamente lbnr.1008.

1260 Poul Knudsen i Gosmer. 9.12.1839, fol.129B.
[Enkemand efter Abelone Nielsdatter, skifte 8.4.1834 lbnr.1208]. Ophold hos Niels Poulsen sst.

1261 Mikkel Pedersen i Fillerup. 11.12.1839, fol.129B.
E: Maren Thøgersdatter. B: Rasmus, Peder.

1262 Simon Pedersen i Hadrup. 25.1.1840, fol.130, 141B.
E: Birthe Jacobsdatter. LV: Peder Sørensen i Gangsted. B: Peder, Mette Marie, Anne Marie, Maren, Anne. FM: Hans Andersen i Hadrup.

1263 Birthe Christoffersdatter i Søby. 29.1.1840, fol.131, 141B.
E: Knud Jensen. A:
1) bror Mogens Christoffersen på Smederup Mark, [skifte 18.12.1820 lbnr.988]. 4B: Christen Mogensen i Bovlstrup, Margrethe Mogensdatter g.m. Rasmus Rasmussen Bundgaard på Odder Mark, Johanne Mogensdatter g.m. Rasmus Lauridsen på Randlev Mark, Karen Mogensdatter
2) søster Anne Christoffersdatter, død. 3B: Christen Rasmussen på Lund Mark ved Bisgård i Tamdrup sogn, Mette Rasmusdatter g.m. Juul Poulsen på Holten Mark, Johanne Rasmusdatter, død. 1B: Maren Jørgensdatter g.m. Peder Jensen Møller i Randlev. Testamente af 10.7.1828 fol.141B.

1264 Rasmus Simonsen i Hadrup. 13.7.1840, fol.133.
E: Johanne Thøgersdatter. LV: Vitus Mikkelsen sst. B: Mogens 34, Marianne 29, Thøger 22, Juliane Marie 19, Niels 13. FM: Jens Hansen sst.

1265 Peder Sørensen Winther i Fillerup. 10.8.1840, fol.134.
A: søskende Anne Marie Sørensdatter g.m. Niels Jørgensen i Fillerup Ulvskov, Anne Kirstine Sørensdatter. FM: farbror Hans Nielsen Winther i Odder.

1266 Kirsten Jensdatter i Fillerup. 10.8.1840, fol.135.
E: Andreas Jørgensen. Testamente af 27.6.1823 lbnr.1256.

1267 Helle Rasmusdatter, tjenestepige på Søby Mark. 28.11.1840, fol.136B, 144, 154.
A: søskende David Rasmussen 21, Laurids Rasmussen 15, begge hjemme i Falling. FM: født værge Hans Rasmussen på Smederup Mark. Arv efter afdødes forældre Rasmus Davidsen og hustru Anne Lauridsdatter i Falling.

1268 Jens Jensen i Spøttrup. 22.12.1840, fol.137B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Peder Jacobsen sst. B: Signe. FM: Peder Hansen Fischer på Åstrup Mark.

1269 Anders Mikkelsen i Halling. 23.12.1840, fol.139.
[E: Anne Pedersdatter]. B: Peder, [Anne] g.m. Søren Knudsen sst, [Sidsel g.m. Jørgen Pedersen i Saksild]. (Sml. lbnr.1297).

1270 Jørgen Andersen i Fillerup. 24.12.1840, fol.139B.
[Enkemand efter Johanne Rasmusdatter, skifte 28.12.1835 lbnr.1222]. B: Anders i Ondrup, Rasmus på Snærild Mark, Kirsten g.m. Christen Christensen i Morsholt, Anne g.m. Rasmus Rasmussen i Fillerup, Mette g.m. Rasmus Rasmussen i Tvenstrup.

1271 Juul Rasmussen, skolelærer og hustru Anne Andersdatter i Fensten. 24.12.1840, fol.139B, 143.
Efter testamente af 3.8.1833 indsat som eneste arving: plejedatter Johanne Thomasdatter g.m. Thomas Jespersen, snedker i Fensten.

1272 Anne Rasmusdatter i Fensten. 24.12.1840, fol.140.
E: Jens Pedersen. Aftægt hos Christen Jensen sst.

1273 Birthe Nielsdatter i Sødrup. 24.12.1840, fol.140.
Enke efter Mikkel Pedersen, [skifte 25.9.1818 lbnr.955]. Aftægt hos søn Peder Mikkelsen sst.

1274 Kirsten Knudsdatter i Søby. 24.12.1840, fol.140B.
E: Christen Nielsen. [Første ægteskab med Jens Sørensen sst, skifte 2.10.1794 lbnr.707]. Aftægt hos søn Knud Jensen. Af øvrige arvinger nævnes kun: Jens Christensen i Gosmer.

1275 Christen Hansen i Spøttrup. 28.12.1840, fol.141.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jacob Christensen i Torrild. B: Anne 5, Hans 3, Christen 1. FM: farbror Søren Hansen i Randlev.

1276 Mette Rasmusdatter i Halling. 25.3.1841, fol.145.
E: Jens Sørensen. Intet at arve.

1277 Anne Dorthe Jacobsdatter i Oldrup. 25.3.1841, fol.145B.
E: Nikolaj Sørensen. A. bror Peder Jacobsen i Hundslund.

1278 Jens Mikkelsen i Hadrup. 26.3.1841, fol.145B, 154, 168B, 169B.
A: søster Bodil Mikkelsdatter, enke efter Søren Rasmussen i Randlev. LV: svigersøn Niels Andreasen på Kollerup Mark i Ødum sogn ved Randers.

1279 Søren Pedersen i Sødrup. 26.3.1841, fol.146B.
E: Birthe Andersdatter. LV: Peder Steffensen i Trustrup. B: Anne Mette 6, Birgitte 4, Else 1. FM: Jacob Andersen på Kærsgård Mark.[Første ægteskab med Anne Jensdatter i Sødrup, skifte 21.10.1833 lbnr.1204]. Desuden nævnes enkens bror Peder Andersen i Trustrup.

1280 Jacob Christensen på Torrild Mark. 15.5.1841, fol.148B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Søren Mortensen i Svinsager. B: Anne Marie 8, Dorthe Marie 5. FM: farbror Christen Christensen i Fensholt.

1281 Niels Rasmussen i Krogstrup. 22.10.1841, fol.152.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Mikkelsen i Hvolbæk. Testamente af 21.8.1841 fol.151.

1282 Laurids Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Fruering. 25.10.1841, fol.152B, 170B, 172B, 173B, 175B, 184B.
(Skiftet hører under Sophiendal gods og er også ført under Gosmer hospital lbnr.84).
Hans A:
1) bror Peder Jensen, død. 1B: Peder Pedersen i Hundslund
2) bror Jens Jensen i Hvolbæk, død. 4B:
a) Johanne Jensdatter, død, var g.m. Troels Pedersen i Adslev. 5B: Peder 26, Jens 23, Laurids 12, Christence g.m. Jens Christoffersen i Adslev, Kirstine Marie 15
..b) Karen Jensdatter g.m. Albert Andersen i Adslev
c) Christence Jensdatter, død, var g.m. Knud Pedersen i Virring. 1B: Maren g.m. Eskild Jensen i Vitved
d) Mads Jensen, død. 1B: Inger Marie 20 i Kattrup
3) søster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Vitved. 3B:
a) Jens Christensen i Fruering
b) Poul Christensen i Fruering
c) Anne Johanne Christensdatter g.m. Jens Christensen i Vitved. Gavebrev til deres 2B: Anne 9, Laurids Peder 3
4) søster Lisbeth Jensdatter, enke efter Peder Hansen i København. 2B:
a) Peder Hansen, bødkersvend i København
b) Ulrikke Johanne Hansdatter, død, var g.m. Laurids Henningsen, bødkermester i København. 5B: Caroline Kirstine 26, Sofie Frederikke 22, Else Kirstine 16, Marie Elisabeth 14, Peder Ferdinand 13
Hendes A:
1) far Rasmus Nielsens bror Mogens Nielsen, død. 3B:
a) Voldborg Mogensdatter g.m. Søren Jensen, møllersvend i Javngyde
b) Kirsten Mogensdatter g.m. Peder Rasmussen i Vitved
c) Maren Mogensdatter g.m. Poul Christensen i Fruering
2) mor Margrethe Christensdatters søster Ellen Christensdatter, død. 1B: Margrethe Eriksdatter g.m. Rasmus Sørensen i Tolstrupgårde i Them sogn
3) mors søster, død. 1B:
a) Peder Jensen Stilling, død. 3B: Niels Peder Stilling 27, avlsmand i Fredericia, Jens Christian Stilling 19 sst, Karen Stilling sst.

1283 Maren Bertelsdatter i Fillerup. 30.11.1841, fol.155B.
Enke efter Jens Nielsen. B: Niels Jensen i Fillerup, datter g.m. Hans Knudsen i Torrild, datter g.m. Rasmus Sørensen i Fillerup, Kirsten Jensdatter.

1284 Karen Pedersdatter i Gosmer. 30.11.1841, fol.156.
Enke efter Hans Andersen, [skifte 23.12.1833 lbnr.1206]. Ophold hos Laurids Simonsen sst.

1285 Christen Nielsen i Søby. 30.11.1841, fol.156.
Ophold hos svigersøn Jørgen Nielsen sst.

1286 Anne Hansdatter på Fensten Mark. 30.11.1841, fol.156.
E: Niels Bisgaard. B: Mads i Fensten, Hans i Oldrup, Niels sst, Jens i Gosmer, Maren g.m. Jens Jensen i Gylling.

1287 Maren Jørgensdatter i Torrild. 30.11.1841, fol.156.
Enke efter Niels Pedersen, [skifte 18.5.1830 lbnr.1145]. B: Jørgen sst, [Anne Kirstine] g.m. Oluf Mortensen Yding i Torrild.

1288 Anne Jensdatter i Fensten. 30.11.1841, fol.156B.
Enke efter Niels Sørensen Taaning. Af børn nævnes: Søren Nielsen i Fensten.

1289 Rasmus Sørensen Fensten på Halling Mark. 7.4.1842, fol.156B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Hansen, skovfoged på Gersdorffslund. B: Kirsten g.m. Peder Lauridsen i Halling, Maren g.m. Anders Nielsen i Oldrup, Anne 23, Søren 17, Anne Marie 14. FM: Jens Rasmussen i Halling.

1290 Rasmus Eriksen i Saksild. 7.4.1842, fol.158B.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen i Fensten. B: Erik 19, Karen 16, Maren 14, Peder 10, Birthe Kirstine 8, Johanne 5. FM: Erik Nielsen i Fensten.

1291 Rasmus Rasmussen i Rørt. 27.4.1842, fol.160B.
E: Maren Lisbeth Frederiksdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1292 Johanne Rasmusdatter på Torrild Mark. 1.7.1842, fol.161.
E: Peder Christoffersen, skovfoged. B: Christoffer 20, Peder 17, Marianne 15, Anne Kirstine 13, Rasmus 7. FM: Søren Rasmussen i Hvilsted.

1293 Jørgen Sørensen i Spøttrup. 8.9.1842, fol.162B, 166.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Peder Jacobsen sst. Første ægteskab med Kirsten Jacobsdatter, skifte 17.5.1819 lbnr.959. B: Maren g.m. Peder Jensen Møller i Randlev, Jacob på Lerdrup Mark, Søren i gården i Spøttrup, Johanne.

1294 Thomas Poulsen i Spøttrup. 8.9.1842, fol.165, 171B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen i Dyngby, Jens Jensen, der ægter. A: mor Karen Rasmusdatter, søskende Peder Poulsen i Bovlstrup, Rasmus Poulsen på Randlev Mark, Jens Poulsen sst, Karen Poulsdatter g.m. Jacob Mikkelsen på Vrønding Mark, Margrethe Poulsdatter g.m. Jens Nielsen, smed i Bovlstrup, Karen Marie Poulsdatter g.m. Anders Sejersen i Gosmer, Anne Poulsdatter, Anne Kirstine Poulsdatter, halvsøster Maren Poulsdatter g.m. Peder Jacobsen i Spøttrup.

1295 Rasmus Andersen i Torrild. 17.9.1842, fol.167, 188B, 189.
E: Johanne Marie Nielsdatter. LV: Oluf Nielsen sst, Anders Pedersen sst. B: Anders, nyfødt, der døde. FM: farfar Anders Rasmussen i Svinsager.

1296 Bodil Marie Nielsdatter, tjenestepige på Torrild Mark. 25.10.1842, fol.167B.
A: mor Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Sørensen sst, søskende Søren Nielsen 23, Anne Kirstine Nielsdatter, Maren Nielsdatter. FM: Eskild Sørensen i Odder. (Sml. lbnr.1183).

1297 Anne Pedersdatter i Halling. 28.12.1842, fol.171.
Enke efter Anders Mikkelsen, [skifte 23.12.1840 lbnr.1269]. B: Peder i Halling, Anne g.m. Søren Knudsen sst, Sidsel g.m. Jørgen Pedersen i Saksild.

1298 Poul Sørensen i Søby. 30.12.1842, fol.171.
A: bror Hans Sørensen i Halling, svoger Anders Mikkelsen i Rude.

1299 Kirsten Jensdatter i Torrild. 30.12.1842, fol.172B.
Ophold hos Peder Christensen sst.

1300 Erik Nielsen i Fensten. 14.1.1843, fol.173B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Rasmus i Saksild, der døde forrige sommer.

1301 Jørgen Mikkelsen i Randlev. 8.2.1843, fol.174, 182, 190B, 225.
E: Else Marie Pedersdatter. LV: Peder Eriksen i Odder. A: søskende Hans Mikkelsen i Rørt, Kirsten Mikkelsdatter i Gosmer, Margrethe Mikkelsdatter, død. 4B: Oluf Jensen 29 i Halling, Mikkel Jensen 27 i Spøttrup, Eskild Jensen 22 i Lillenor, der døde i Århus, Maren Jensdatter 17, halvsøster Mette Kirstine Olufsdatter 56 g.m. Peder Mikkelsen i Rørt ved søn Oluf Pedersen sst.

1302 Niels Jensen i Fruering. 16.3.1843, fol.176B.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Peder 6, Dorthe Kirstine 5, Jens 10 uger. FM: Peder Nielsen i Bjertrup.

1303 Niels Jacobsen i Fillerup Nedermølle. 11.5.1843, fol.178.
E: Anne Pedersdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1304 Maren Nielsdatter i Krogstrup. 7.9.1843, fol.179, 181B, 183B.
E: Knud Sørensen. B: Maren 3. FM: Peder Pedersen i Vitved.

1305 Jens Pedersen Holm på Torrild Mark. 7.9.1843, fol.180, 182B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Rasmussen i Torrild. B: Hans 11, Jacob 5. FM: farbror Niels Pedersen Holm på Svinballe Mark.

1306 Anne Pedersdatter i Smederup. 8.1.1844, fol.187B.
E: Christen Sørensen. B: Peder på Mesing Mark.

1307 Jens Frandsen på Torrild Mark. 22.1.1844, fol.188B.
Af arvingerne nævnes: Niels Jensen i Fensten, Jens Jensen i Torrild.

1308 Niels Pedersen i Fillerup. 25.1.1844, fol.189.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. Arvingerne skifter selv.

1309 Mette Marie Jørgensdatter i Lillenor. 4.2.1844, fol.189B.
E: Niels Jensen. A: far Jørgen Malling, skoleholder i Fillerup.

1310 Anne Marie Rasmusdatter i Ulvskov på Fillerup Mark. 11.3.1844, fol.189B.
E: Jens Nielsen, der har siddet i uskiftet bo. B: Rasmus 6, Johanne 2. FM: morbror Jørgen Rasmussen i Gjesing.

1311 Karen Hansdatter i Søby. 1.4.1844, fol.192B, 197B.
E: Morten Rasmussen. B: Kirsten 17, Peder 14. FM: morbror Jens Hansen på Gylling Mark. Første ægteskab med [Peder Sejersen sst], skifte 25.8.1826 lbnr.1081. B: Sejer 24, Hans 20, Karen, død uden børn, var g.m. Knud Rasmussen i Holland, Bodil g.m. Christoffer Christensen i Bovlstrup, Birthe g.m. Niels Jørgensen i Gylling, Maren g.m. Mikkel Rasmussen i Dyngby.

1312 Margrethe Nielsdatter i Torrild. 23.4.1844, fol.194, 206.
E: Laurids Sørensen. B: Johanne Kirstine 19. FM: mors halvbror Søren Nielsen i Rørt.

1313 Johanne Christiansen, pige i Fillerup Nedermølle. 23.4.1844, fol.195, 203B.
A: søster Anne Marie Christiansen 14, halvsøskende Peder Christiansen 8, Christian Schrøder Christiansen 6. FM: Mikkel Christiansen på Åkær Mark, Anders Pedersen i Torrild. Arv efter afdødes far Jochum Otte Christiansen, skifte 21.8.1839 lbnr.1253. Hans enke er Anne Pedersdatter. LV: Møller R. Andersen i Fillerup Overmølle. Arv efter afdødes mor Maren Pedersdatter, skifte 27.4.1832 lbnr.1185.

1314 Jochum Otte Lauridsen i Saksild. 10.6.1844, fol.196B, 205.
E: Anne Hansdatter. LV: Erik Rasmussen i Randlev. B: Laurids 20, Hans Peder 17, Anne Cathrine 14, Jens 10. FM: farbror Niels Lauridsen i Ondrup.

1315 Jens Rasmussen på Torrild Mark. 28.8.1844, fol.199.
E: Anne Marie Sørensdatter, der har siddet i uskiftet bo. LV: Oluf Mortensen i Torrild. B: Søren 13, Rasmus Peder 9. FM: farbror Hans Rasmussen i Torrild.

1316 Niels Nielsen Fynbo på Fillerup Mark. 11.9.1844, fol.200B, 204.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Niels Jørgensen i Onsted. B: Niels 11, Jørgen 8, Jens Peder 5, Mogens 2. FM: fasters mand Hans Olufsen på Fillerup Mark.

1317 Anne Sørensdatter i Fensten. 21.11.1844, fol.201B.
E: Jacob Sørensen. B: Søren 28, Anne Marie g.m. Anders Rasmussen på Lerdrup Mark, Mette 24. FM: morbror Niels Sørensen i Søby.

1318 Niels Jacobsen, møllefæster i Fillerup Nedermølle. 28.12.1844, fol.207.
E: Anne Pedersdatter, der har siddet i uskiftet bo lbnr.1303. LV: bror Anders Pedersen Nygaard i Torrild. B: Jochum Otte 4, Niels 2. FM: fars halvbror Peder Pedersen Buch i Sondrup. Arv i boet efter skiftebrevene lbnr.1103, 1185, 1253.

1319 Niels Jensen i Torrild. 22.3.1845, fol.210B, 219.
E: Marie Kirstine Andersdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Niels 27, Johanne Marie 25, Anders 24, Jens 21, Maren 18, Anne Kirstine 14, Jørgen 11.

1320 Søren Nielsen i Torrild. 26.5.1845, fol.212, 219B.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen på Fruering Mark. B: Niels 29, Peder 20, Cecilie 18, Jens 7. FM: Niels Nielsen Graner på Torrild Mark.

1321 Maren Nielsdatter i Smederup. 24.7.1845, fol.213.
E: Jens Sejersen. B: Niels i Bjerager, Sejer i Fensten, Rasmus i Smederup, Erik 24, Karen g.m. Christian Albertsen, skovfoged i Fensten Sønderskov, Mette g.m. Jens Nielsen i Gosmer, Anne g.m. Søren Jensen i Halling, Marianne 36, Birthe 25.

1322 Anne Christensdatter i Fruering. 13.10.1845, fol.215.
E: Ditlev Pedersen. Uden for ægteskab Kirsten Markusdatter 13. Første ægteskab med Niels Jensen sst, skifte 16.3.1843 lbnr.1302. B: Peder 9, Dorthe Kirstine 7, Jens 3. FM: Peder Nielsen i Bjertrup ved søn Christen Pedersen Hovgaard sst.

1323 Marie Christensdatter i Søby. 17.11.1845, fol.217.
E: Søren Sørensen. B: Søren 18, Anne Marie 13, Christen 10, Jens 8, Else 4, Anders 1. FM: Jens Andersen i Gylling.

1324 Jens Jensen, skovridder i Vejlshuset. 20.11.1845, fol.218B.
E: Karen Rasmusdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1325 Anders Rasmussen i Svinsager. 25.3.1846, fol.221B.
E: Maren Thomasdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1326 Mette Jensdatter i Halling. 28.4.1846, fol.222.
E: Anders Hansen, der har siddet i uskiftet bo. B: Jens 19, Sidsel Cathrine 16, Sofie 12. FM: morbror Jørgen Jensen i Gylling.

1327 Niels Nielsen Graner i Torrild. 7.10.1846, fol.223B.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter. LV: Rasmus Rasmussen på Torrild Mark. B: Niels 6, Anne Kirstine 4. FM: Søren Nielsen på Grumstrup Mark.

1328 Maren Nielsdatter på Torrild Mark. 25.11.1846, fol.224B.
E: Niels Andersen. Bevilling til uskiftet bo.

1329 Simon Juulsen i Fensten. 23.2.1847, fol.227, 234, 237B.
E: Kirsten Carlsdatter. LV: Søren Pedersen sst, Jens Pedersen sst, der ægter. B: Mikkel 11, Johanne 3, Anne 17 uger. FM: Rasmus Andersen i Gylling, fars morbror Rasmus Frederiksen på Gylling Mark. Arv efter afdødes søster Anne Juulsdatter i Gylling.

1330 Holger Møller, avlsforvalter på Gersdorffslund. 18.3.1847, fol.228, 231, 234B, 238B, 240.
A: mor Stine Møller, enke efter proprietær Møller på Bladbjerg ved Holstebro
1) bror Henrik Møller, forvalter på Vibygård ved Roskilde
2) bror Sofus Møller, forvalter på Høstemark ved Ålborg
3) søster Henrikke Møller g.m. krigsråd Schäffer på Rathlousdal
4) søster Juliane Møller g.m. Johannes Valeur, kapellan i Voer Præstegård
5) søster Margrethe Møller
6) søster Albertine Møller
7) søster Marie Møller.

1331 Anne Andersdatter i Torrild. 30.3.1847, fol.229B, 241B.
E: Knud Sørensen. B: Petrine 16, Marianne 13, Anders 9, Søren 6. FM: morbror Jacob Andersen sst.

1332 Nielsine Nielsdatter i Fillerup. 15.4.1847, fol.230B.
E: Andreas Jørgensen. Bevilling til uskiftet bo. Børn af 2 kuld.

1333 Peder Poulsen i Søby. 29.4.1847, fol.233, 235.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Anders Mikkelsen sst. Bevilling til uskiftet bo.

1334 Jens Nielsen i Gosmer. 29.4.1847, fol.233B.
E: Mette Jensdatter. LV: Sejer Jensen i Fensten. Bevilling til uskiftet bo.

1335 Anne Jørgensdatter på Torrild Mark. 7.6.1847, fol.235B.
E: Rasmus Hansen. B: Hans 18, Jørgen 16, Karen 13, Maren 11, Karen Marie 9, Søren 6, Anders 3. FM: født værge Anders Jørgensen i Hvilsted.

1336 Christen Nielsen i Krogstrup. 9.6.1847, fol.237.
E: Bodil Christensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1337 Jens Thomsen på Fillerup Mark. 17.8.1847, fol.239.
E: Karen Nielsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1338 Jens Christian Rasmussen i Fruering. 21.9.1847, fol.241.
E: Anne Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1339 Søren Jensen i Halling. 23.12.1847, fol.242.
[E: Anne Jensdatter]. Hans Pedersen mødte på arvingernes vegne. Intet at arve. (Sml. lbnr.1351).

1340 Rasmus Sørensen i Gosmer. 23.12.1847, fol.242B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Frands Sørensen sst. B: Bodil Marie 4, Anne Lene 2. FM: Skolelærer Nielsen i Gosmer.

1341 Mads Andersen i Oldrup. 23.12.1847, fol.243.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: mølleforpagter Pedersen i Hadrup. B: Hans 13. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, [skifte 27.9.1833 lbnr.1203]. B: Anders i Odder, Peder sst, Karen g.m. Oluf Mikkelsen i Oldrup, Knud sst.

1342 Anne Jensdatter i Gosmer. 7.1.1848, fol.244.
E: Mogens Pedersen. B: Jens 16, Karen 14, Anne Marie 13, Birthe 9, Anne Cathrine 7, Stine 5, Johanne 3. FM: morbror Hans Jensen i Randlev.

1343 Anders Jensen i Fruering. 9.2.1848, fol.245.
E: Maren Jensdatter. LV: Frederik Jensen i Drammelstrup. Bevilling til uskiftet bo.

1344 Marianne Sørensdatter i Saksild. 22.2.1848, fol.245B.
E: Niels Hansen, der har siddet i uskiftet bo, fol.229. B: Søren 28, Karen 23, Hans 17. FM: morbror Jørgen Sørensen i Rørt.

1345 Laurids Simonsen i Gosmer. 21.3.1848, fol.247.
Enkemand efter [Mette Nielsdatter, skifte 5.10.1835 lbnr.1219]. B: Inger, der ægter Peder Jensen sst.

1346 Jens Pedersen i Gosmer. 2.6.1848, fol.247B.
E: Anne Nielsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1347 Oluf Nielsen i Torrild. 4.10.1848, fol.249.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: Jacob Andersen. Bevilling til uskiftet bo.

1348 Niels Jensen i Lillenor. 9.10.1848, fol.249B.
E: Anne Kirstine Jørgensdatter. LV: Henrik Sørensen, væver i Randlev. Første ægteskab med Mette Rasmusdatter. B: Anne Marie 26. FM: farbror Øvle Jensen i Falling, mosters mand Frederik Julius Christian Hansen i Udsigtsgården i Malling sogn.

1349 Jens Pedersen, skovfoged i Kongshuset. 20.12.1848, fol.250B.
På egne og øvrige arvingers vegne underskriver: Peder Christensen på Fillerup Mark, Niels Rasmussen på Fensholt Mark, Jens Jensen i Torrild.

1350 Sejer Rasmussen i Halling. 22.12.1848, fol.251.
A: Hans Poulsen i Fensten, Oluf Hansen i Halling.

1351 Anne Jensdatter i Halling. 22.12.1848, fol.251.
Enke efter Søren Jensen, [skifte 23.12.1847 lbnr.1339]. På egne og øvrige arvingers vegne underskriver Sejer Jensen i Fensten, Hans Pedersen i Halling.

1352 Anne Kirstine Rasmusdatter i Fillerup. 22.12.1848, fol.251B.
E: Enke efter Niels Pedersen, [skifte 25.1.1844 lbnr.1308]. B: Peder sst.

1353 Maren Nielsdatter i Halling. 22.12.1848, fol.251B.
E: Knud Jensen. A: Erik Rasmussen, Rasmus Knudsen i Halling.

1354 Dorthe Jacobsdatter, pige i Torrild. 22.12.1848, fol.252.
A: mor Maren Mortensdatter g.m. Hans Jepsen sst, søster Anne Marie Jacobsdatter 16. FM: født værge Christen Christensen, væver i Fensholt. Arv efter far Jacob Christensen på Torrild Mark, skifte 15.5.1841 lbnr.1280.

1355 Søren Jørgensen, ugift i Svinsager. 31.12.1848, fol.252B.
A: far Jørgen Nielsen, mor Anne Jensdatter, bror Jens Jørgensen sst.

1356 Anne Cathrine Andersdatter på Halling Mark. 15.3.1849, fol.253B.
E: Frands Thomsen. B: Mette Sofie 2, Anders 1 måned. FM: født værge Jørgen Andersen på Morsholt Mark.

1357 Rafael Madsen i Fensten. 24.3.1849, fol.255.
E: Else Rasmusdatter. LV: Thomas Rasmussen i Søby. B: Mads Peder 9, Rasmus 8, Jens 4, Thomas 2. FM: født værge Jens Madsen i Svinballe.

1358 Margrethe Jensdatter i Søby. 25.4.1849, fol.256B.
E: Niels Sørensen. Testamente. Af arvinger nævnes:
1) datter g.m. Søren Pedersen ved søn Niels Sørensen i Fensten
2) datter g.m. Jens Pedersen i Fensten
3) datter g.m. Rasmus Rasmussen i Gylling ved søn Niels Rasmussen sst.
4) Morten Hansens datter Maren Mortensdatter på Gylling Mark.

1359 Hans Sørensen i Fensten. 9.5.1849, fol.257.
E: Karen Mouridsdatter. LV: Jens Markussen i Gylling. B: Maren 14, Markus 9, Kirsten 2. FM: farbror Søren Sørensen i Rude.

1360 Jens Knudsen i Fillerup. 10.5.1849, fol.258B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: søn Christen Jensen sst. Bevilling til uskiftet bo.

1361 Johan Frederik Møller i Rude. 10.5.1849, fol.259.
E: Sofie Amalie Møller. Bevilling til uskiftet bo.

1362 Birthe Andersdatter i Sødrup. 27.11.1849, fol.260B.
E: Laurids Jensen. B: Søren 8, Maren 6, Jens 4. Første ægteskab med Søren Pedersen, skifte 26.3.1841 lbnr.1279. B: Anne Marie 14, Birgitte 12, Else 10. FM: født værge Jacob Andersen i Kærsgård.

1363 Frederikke Monrad i Saksild. 10.12.1849, fol.262.
E: Conrad Jensen. Bevilling til uskiftet bo.

1364 Maren Sørensdatter i Oldrup. 20.3.1850, fol.263B.
E: Hans Nielsen. B: Niels 15, Søren 14, Rasmus 11. FM: født værge Søren Sørensen på Toftum Mark.

1365 Christoffer Hansen i Fillerup. 20.3.1850, fol.264B.
E: Maren Hansdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1366 Rasmus Rasmussen i Fruering. 8.4.1850, fol.264B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Ditlev Pedersen sst. B: Rasmus 3, Karen 6 mdr. FM: født værge Rasmus Jensen i Hvolbæk.

1367 Morten Rasmussen i Søby. 8.4.1850, fol.265B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Niels Simonsen i Bjerager. B: Karen 5. FM: født værge Jens Rasmussen i Gramrode. Første ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 1.4.1844 lbnr.1311. B: Kirsten 22, Peder 20. FM: Jens Hansen i Gylling.

1368 Peder Jensen Winther i Hadrup. 19.4.1850, fol.267.
E: Maren Frederiksdatter, der har siddet i uskiftet bo, fol.260. LV: Poul Rasmussen sst. B: Frederik 9, Kirsten 7, Poul Rasmus 4, Karen 1. FM: Jens Andersen i Hadrup.

1369 Niels Hansen i Torrild. 15.5.1850, fol.267B.
E: Anne Margrethe Sørensdatter. LV: Jacob Andersen sst. B: Jens 6, Barbara 2. FM: Thomas Jacobsen på Fensten Mark.

1370 Jens Mikkelsen Oldrup, der døde i Fredericia. 29.6.1850, fol.269.
A: far Mikkel Jensen i Oldrup.

1371 Ingeborg Jacobsdatter i Fillerup. 18.7.1850, fol.269.
E: Thomas Jensen, der har siddet i uskiftet bo. B: Maren 5, Jensine 9 mdr. FM: Søren Sørensen sst.

1372 Helene Andrea Thomasdatter i Fruering. 7.8.1850, fol.270.
E: Jens Jensen, der har siddet i uskiftet bo. B: Jens 9, Søren 5, Johanne 2. FM: Søren Mortensen i Svinsager.

1373 Else Jensdatter på Fillerup Mark. 11.9.1850, fol.271.
E: Jens Pedersen, der har siddet i uskiftet bo. B: Anne 15, Hansine Marie 12, Maren 9, Anne Sofie Kirstine 6, Jens 3. FM: født værge Rasmus Jensen i Ålstrup.

1374 Maren Andersdatter i Krogstrup. 19.9.1850, fol.271B.
E: Rasmus Tander. Bevilling til uskiftet bo.

1375 Laurids Rasmussen i Svinsager. 30.10.1850, fol.272.
E: Karen Pedersdatter. Bevilling til uskiftet bo.

1376 Oluf Hansen i Halling. 28.12.1850, fol.272.
E: Karen Marie Jensdatter. LV: Erik Lauridsen i Bovlstrup. Bevilling til uskiftet bo.

1377 Thomas Pedersen 15 år i Oldrup. 30.12.1850, fol.272B.
A: mor Karen Thomasdatter g.m. Mogens Mikkelsen i Oldrup, søskende Anne Pedersen 14, Maren Pedersen 12. FM: Jens Pedersen sst. Arv efter far Rasmus Pedersen på Oldrup Mark, skifte 11.7.1839 lbnr.1252.

SLUT