Søren Kierkegaards mødrene slægt i Brande og Sunds Mølle.
Forbindelse mellem Sunds Mølle og Brandlund i Brande sogn

Skrevet 2006 af Carl Kofoed og vist på den nu nedlagte side: hammerum-herred.dk


Mølleren i Sunds, Laurids Pedersen, der også var sognefoged, blev enkemand i foråret 1817, og var nu alene om de to drenge, som hans kone havde født. Han, der var født i St. Sandfeld i Brande, må have haft så meget forbindelse med sin hjemegn, at han vidste om Maren Thomasdatter. Han var 44, og Maren var 22, da de 2. pinsedag d. 11. maj 1818 blev gift i Brande kirke. Se IVB nedenfor.
Marens moster Ane var efter sin konfirmation rejst til København, hvor hendes bror var brændevinsbrænder. Her blev hun tjenestepige hos Hosekræmmer Michael Peder Kierkegaard. Hans kone, som ikke havde født børn, blev syg og døde. Hosekræmmeren fik lov at gifte sig 3 måneder efter konens død, men nu viste det sig, at Ane fra Brande da var 4 måneder hende med deres barn. Det var et stort problem for familien, der var med i den pietistiske bevægelse, men det er omtalt i diverse bøger. Nedenfor ses kun deres to kendte sønner. De fik 7 børn, men jeg mener, de fleste døde som spæde. Kun Peder Christian Kierkegaard, der blev biskop i Aalborg og senere sindssyg, og den verdensberømte forfatter Søren Aabye Kierkegaard er anført nedenfor.

Maren Thomasdatter i Sunds Mølle er kusine til Søren Kierkegaard. Sunds Mølle blev samlingssted for De Gudelige Forsamlinger, hvorfra senere den grundtvigske og den indre missionske vækkelse kom.
Søren Kierkegaard besøgte sin fars fødested i Sædding, og på den rejse er han jo kommet tæt forbi det fattige hedesogn Brande, men sikkert uden at opsøge sin mors familie der.

Søren Aabye Kierkegaard er opkaldt efter sin morfar i Brandlund i Brande sogn Søren Jensen.

Nedenstående bygger på afdøde leder af Lokalhistorisk Arkiv i Brande, Hans Andersens arbejde, som kan ses i Brande Sogns Gårdhistorie.

Søren Jensen Lund, født -___-1757, død -maj-1798 i Brandlund Brande, begravet 6-maj-1798 i Brande, stilling: husmand, kirkesanger, skolemester.
Var husmand i Brandlund (nu Nedergårdsvej 3) med 1 ko og 4 får. Skolemester og kirkesanger. Ordensmester ved gilder i Brande. Han blev gift med Maren Larsdatter, født -___-1730 i Hyvild Brande, død -sep-1821 i Brandlund Brande, begravet 26-sep-1821 i Brande. Familien er ikke i Fkt. 1787.

I. Mette Sørensdatter, født -___-1755 i Brandlund Brande, død -sep-1813 i Brandlund Brande, begravet 3-okt-1813 i Brande, stilling: ugift.

II. Lars Sørensen, født -___-1757 i Brandlund Brande, stilling: Brændevinsbrænder i Kbh.

III. Jens Sørensen, født -___-1760 i Brandlund Brande, død 12-jul-1830 i Brandlund Brande. Han blev gift med Anna Margrethe Nielsdatter, gift 17-sep-1797 i Brande kirke, født -___-1768, død 10-sep-1859 i Brande.

A. Bodel Marie Jensdatter, født -maj-1800 i Brandlund Brande, døbt 22-maj-1800 i Brande kirke.
"baaren af Niels Nygaards Hustrue i Brande. Faddere: Niels Nyegaard, Johan Jørgensen, item, Lars Nedergaard og Hustrue af Lund (er Lars Christensen (54) og Ane Jensdatter (44) i Nedergaard.

B. Niels Jensen Lund, født -jun-1802 i Brandlund Brande, døbt 7-jun-1802 i Brande kirke.

IV. Ane Sørensdatter, født -___-1761 i Brande, død -aug-1811 i Langkjær Brande, begravet 25-aug-1811 i Brande. Hun blev gift med (1) Thomas Lassen, gift 20-okt-1793 i Brande kirke, født -___-1761 i Brande, død -mar-1805 i Langkjær Brande, begravet 17-mar-1805 i Brande kirke.
Thomas: Skøde 16/6-1801 på Grarup 13a. Husmand med jord, nuværende Bøgevænget 100. Boede der fra 1793. Hun blev gift med (2) Iver Madsen, gift 8-jun-1806 i Brande kirke, født -___-1760 i Give, død 25-maj-1827 i Grarup Brande.

A. Lars Thomassen, født -___-1794 i Grarup Brande.

B. Maren Thomasdatter, født -okt-1796 i Grarup Brande, døbt 16-okt-1796 i Brande kirke, død 14-sep-1844 i Sunds Mølle, begravet 21-sep-1844 i Sunds. Hun blev gift med Laurids Pedersen, gift 11-maj-1818 i Brande kirke, født -___-1774 i St. Sandfeld Brande, (søn af Peder Jørgensen og Maren Christensdatter) død 25-okt-1852 i Sunds Vandmølle, begravet 1-okt-1852 i Sunds, stilling: gmd. sognefoged møller.
Laurids: "Gaardmand Laurs Pedersen, Sognefoged og Møller i Sunds Mølle, 46 Aar gl. og Bondepige Maren Thomasdatter i Langkjer, 24 Aar gl, 11 te Maii (1818) i Kirken." Forlovere: Iver Madsen af Langkjer, Peder Pedersen af Sandfeld.

C. Søren Thomsen, født -___-1799 i Grarup Brande, død 28-jan-1801 i Grarup Brande.

D. Søren Thomsen, født -mar-1802 i Grarup Brande, døbt 28-mar-1802 i Brande kirke, død 20-maj-1804 i Grarup Brande.

V. Ane Sørensdatter, født -___-1764, død 26-apr-1831 i Grarup Brande.
Ægteparret døde samme dag. Ingen bemærkninger i Kb. Boet blev delt mellem søskende og søskendebørn. Hun blev gift med Jens Clemmensen, gift 9-jun-1816 i Brande kirke, født -___-1778 i Skærris Brande, død 26-apr-1831 i Brande.

VI. Ane Sørensdatter Lund, født -___-1768 i Brandlund Brande, død 31-jul-1834 i København.
Prof. Sløk: Det første ægteskab havde været barnløst, og Ane blev mor til 7 børn, men hun må alligevel have været som en fremmed i huset. Hun var af jævn herkomst, et muntert og venligt gemyt, men uden nogen boglig eller intellektuel begavelse. . . Man ved, at Søren Kierkegaard holdt meget af sin mor, og at han tog sig hendes død meget nær, men han har aldrig med et eneste ord omtalt hende. Hun har blot været en, han holdt af, men hun har ikke formået at sætte sig spor i hans forestillingsverden. Hun blev gift med Michael Peder Kierkegaard, gift 26-apr-1799 [skulle være 1797] i København, født -___-1756 i Sædding, død 9-aug-1838 i København.

A. Peter Christian Kierkegaard, født 6-jul-1805 i København, død 24-feb-1888 i København, stilling: biskop.
Biskop i Ålborg, blev sindsyg og måtte søge afsked.

B. Søren Aabye Kierkegaard, født 5-maj-1813 i København, død 11-nov-1855 i København, stilling: cand.theol. forfatter.