Erik Brejls hjemmeside

Start

København amt gejstlige skifteuddrag

[København]   

[Smørum herred]    [Sokkelund herred herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedKøbenhavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse: Gejstlige, samt kirken, universitetet, skoler og hospitaler tilhørende personer.

Gejstlige skifter, der tidligere udførtes af provsten, blev 1771 overtaget af Hof- og Stadsrettens 3. klasse i København.

[1771-1797]    [1798-1799]    [1800-1801]    [1802-1803]    [1804-1805]   
Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglingsprotokol 1771-1797

med oplysninger fra Registrerings- og Behandlingsprotokollen.
Skifterne har samme løbenumre som her angivet i alle 3 protokoller.Sidetal i forseglingsprotokollen anføres.
Som regel henvises der fra Forseglingsprotokollen til Registreringsprotokollen og herfra til Behandlingsprotokollen, men langt fra altid.
Derfor anføres første indførsel i Registreringsprokollen med sidetal, og første indførsel i Behandlingsprotokollen med sidetal.
Det kan f.eks. se sådan ud:
side 226, R560, B415
der betyder: side 226 i Forseglingsprotokollen, side 560 i Registreringsprotokollen og side 415 i Behandlingsprotokollen.
Der henvises altid til følgende indførsler i samme protokol.

Mange af skifterne er efter ugifte studenter uden børn.
Efter Kong Christian Den Femtes Danske Lov 1683, 5. bog, 2. kapitel, artikel 35 arver far alene.
Hvis far er død arver mor, søskende og halvsøskende, samme bog og kapitel artikel 36.
Det vil sige, at hvis far alene er arving i et skifte, så nævnes mor og søskende ikke, selv om de lever.1 Hans Hoff, skibspræst. 14.8.1771, side 3, B3.
Testamente af 27.4.1770. A:
1) jomfru Bolette Tønder i Trondhjem.
Desuden afkald fra:
2) Simon Hoff
3) Ellen Hoff
4) Anne Torstensdatter ved far Torsten Berg.

2 Berg, student i København. 1.9.1771, side 4, B3
A: 2 brødre i Norge, den ene er præst, men uvist hvor.

3 Johan Christian Sigfred Sanny, præst på skibet Kongen af Danmark under Det asiatiske Kompagni. 10.9.1771, side 5, R3, B34.
A:
1) søskendebarn på mors side Anne Margrethe Wettersten g.m. Steffen [Christiansen] Heegaard, kapellan [i Stubbekøbing, fra 1775]
2) søskendebarn på mors side Andreas Lauridsen Wettersten, vintappersvend.
Afdødes bror [Carl Frederik Sanny, kapellan i Maribo, sidst skoleholder ved Vor Frelser kirkes skole på Christianshavn, [begravet Christianshavn 21.6.1770] g.m.
Louise Nolde, [der døde Christianshavn 4.12.1771 lbnr.10]. Ingen børn

4 Anne Dreier i København. 18.9.1771, side 5, R5, B43.
Enke efter Hans Just Sevel, professor. A:
1) etatsråd Sevel
2) Johanne Maren Sevel g.m. etatsråd Kofoed
3) Søren Sevel. død. 1B:
a Clemen Poulsen Sevel.

5 Andreas Lund, student i København. 28.9.1771, side 6, B5.
A:
1) bror Christian Frederik Lund
2) Laurids Valentin Lund.

6 Joen Estenius, student i København. 1.10.1771, side 6, B5.
Boet udleveres til Joen Olufsen på afdødes fars vegne, der bor på Island.

7 Marie Susanne Petresch, ugift i København, der døde 20.10.1771, side 9, R20, B5.
A:
1) søster Cecilie Cathrine Petresch, død, var gift Ebbesen. 4B:
a Thomas Jacob Ebbesen, kopist
b Andreas Ebbesen
c Kirstine Margrethe Ebbesen 23, i Norge
d Marie Sofie Ebbesen 18, i Norge
2) bror Oluf Been Petresch, skoleholder i Rungsted
3) søster Anne Dorthe Petresch.

8 Erik Steenhof, student i København. 8.11.1771, side 10, B6.
A:
1) far Hans Steenhof, degn i Nørre Broby på Fyn.

9 Peder Severin Garbo, doctor medicinæ i København, der døde 13.11.1771, side 11, R14, B69.
E: Maren Mathiassen. A:
0) forældre [Henrik Ejlersen Garboe, præst i Vejrum, skifte Hjerm herred gejstlig 10.4.1727 lbnr.36 og Karen Sørensdatter Ancher, død Holstebro marts 1743]
1) søster [Anne Cathrine Garboe], gift [Vejrum 18.10.1731] med [Jan Lorents Breum], degn [i Lunde og Ovtrup i Vester Horne herred]
Fars første ægteskab med [Anne Cathrine Bruun, skifte Hjerm herred gejstlig 2.8.1700 lbnr.22]
2) halvbror [Rasmus Henriksen] Garbo, præst i Tikøb og Hornbæk
3) halvsøster, død. B:
a en datter g.m. Junge, sergent på Holmen.

10 Louise Nolde i København, der døde 4.12.1771, side 12, B176.
Enke efter Carl Frederik Sanny, kapellan i Maribo, sidst skoleholder ved Vor Frelser kirkes fattiges skole på Christianshavn, [begravet Christianshavn 21.6.1770].
Hans A:
1) bror Johan Christian Sigfred Sanny, skibspræst, skifte 10.9.1771 lbnr.3 og dennes arvinger.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

11 David Reutz, skoleholder i København. 12.12.1771, side 13, B4.
E: Anne Fabricius. LV: Herslev Abildgaard.
Arvinger angives ikke.

12 Jens Thune, overgraver ved København Nikolaj Kirke.7.2.1772, side 14, R61, B40.
E: Cathrine Margrethe Schrøder. B:
5) Johanne Cathrine Thune g.m. Pedersen, regimentshårskærer i København, der døde 29.3.1773.
Første ægteskab med Dorthe Cathrine Olufsdatter, skifte 26.2.1741. B:
1) Troels Thune
2) Cathrine Thune g.m. Løw, informator ved søetaten
3) Ulrikke Bolette Thune 28
4) Elisabeth Kirstine Thune, død, var g.m. Henrik Christian Møller på Fussingø. 3B:
a Anne Dorthe Møller 18
b Johanne Cathrine Møller 15
c Karen Møller 13.

13 Jørgen Birch, student i København. 12.2.1772, side 17, R100, B70.
A:
1) mor [Karen Jacobsdatter] g.m. [Frederik] Pedersen til Hindemae [i Skellerup sogn] på Fyn
2) søster g.m. Bøgh, kancelliråd
3) halvsøster Dorthe Marie Langhoff
FM: morbror Jacob Jacobsen Møller.

14 Peder Mørch, kantor ved Holmens kirke i København. 18.2.1772, side 18, R27, B86.
Enkemand efter Ottilie Johanne Harsdorff. B:
1) Frederik Mørch 22, juvelerersvend
2) Balthasar Mørch, forstander på Husavik svovlværk i Island
3) Elisabeth Anne Mørch g.m. Jørgen Schiøtt, kammertjener
4) Helene Mørch g.m. Niels Christian Geelmuyden, begge døde. 5B:
a Floriane Cecilie Geelmuyden 13
b Gert Geelmuyden 12
c Johanne Nikoline Geelmuyden 10
d Jacob Geelmuyden 5
e Baltser Geelmuyden 3.

15 Christian Cornelius Rebhun, doctor medicinæ i København, der døde 20.2.1772, side 19, R27, B7.
Enkemand.
Hans A:
1) søster Elisabeth Christine Rebhun, der døde g.m. Henrik Christian Møller i Oldenburg. 2B:
a Anne Cathrine Møller g.m. Wrancken
b Margrethe Cathrine Dorthe Møller g.m. Harms
2) søster Beathe Deliane Rebhun g.m. Johan Andreas Gotlieb Jan. Deres B:
a Sofie Elisabeth Jan g.m. Johan Didrik Tobelmann.
Hendes A:
1) bror Charles Caine
2) søster Marie Caine
3) søster Susanne Caine.

16 Markus Volquartz, præst i Almindeligt Hospital i København, der døde 20.2.1772, side 23, R44, B16.
A:
1) brorsøn Johan Ditlev Brandt, student.

17 Offe Højer, student på Valchendorfs kollegium i København, der døde 25.2.1772, side 24, R63, B51.
A:
1) mor Eva Marie [Clausdatter] Castan i Horsens, enke efter [Mourids Offesen] Højer, [præst i Uldum og Langskov, begravet Uldum 14.5.1760]
2) bror [Claus Castan Højer]
3) søster [Judith Cathrine Højer]
4) søster Gertrud Rebekka Højer g.m. Johan Nikolaj Hornemann, urmager i Horsens
5) søster [Anne Sofie Højer].
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Offe Henrik Højer.

18 Christian Frederik Lund, viceskibsprovst i København. 25.2.1772, side 25, R189, B68.
A:
0) far Johan Christian Lund, degn, død. E: Anne Cathrine Ketting
1) halvbror Frands Lund, skriverkarl på Sankt Croix
2) halvsøster Johanne Lund.
FM: Holger Tryde, kateket.
Afdøde døde i Portsmouth i England.

19 Peder Christensen, ugift kapellan pro persona i Rødby og Ringsebølle, der døde 23.3.1772, side 26, B12.
A:
1) søster Johanne Christensdatter, enke efter Jensen, silkefabrikant
2) søster Christiane Christensdatter g.m. Johannes Hornemann [Berntsen] Suhr, præst i Hunseby
3) halvsøster Margrethe, enke efter Laurids Ottesen, købmand i Rødby.

20 Ejler Christian Hagerup, præst på Kysten Guinea. 28.3.1772, side 27, R376, B58.
A:
0) forældre [Richard Hagerup, præst i Skogn i Trondhjem stift i Norge og Maren Magdalene Hass, skifte Brusk herred gejstlig 11.12.1779 lbnr.41]
1) bror Richard Hagerup g.m. Maren Malene Hass i Kolding
2) bror Søren Hageruppræst i Surendal i Trondhjem stift
3) bror Jeremias Hagerup i Porsgrunn i Norge
4) bror Hans Peder Hagerup premierløjtnant i Frederikshald (Halden)
5) søster [Margrethe Borch Hagerup] g.m. [Carsten] Volquartz, præst [i Kolding]
6) søster [Lucie Margrethe Hagerup g.m. Bertolt [Bertoltsen] Høgh, præst i Taulov
7) søster [Ellen Susanne Hagerup] g.m. Christian Henrik Luja, mesterskriver i Jylland
8) søster [Gedske Sofie Hagerup g.m. Christian von Købing, kaptajn i Trondhjem stift].

21 Jacob Fischer, degn på Kysten Guinea. 28.3.1772, side 27, B176.
Arvinger angives ikke.

22 Hans Poul Rogert, hører i Frue Kirke fattiges skole. 15.4.1772, side 28, R79, B13.
A:
0) forældre [Vilhelm Poulsen Rogert, præst i Hvidbjerg og Lyngs, skifte Refs herred gejstlig 22.6.1750 lbnr.24 og Maren Hansdatter Jenstoft, skifte Refs herred gejstlig 7.3.1743 lbnr.18]
1) søster Ida Johanne Rogert g.m. [Jens Nielsen Høstmark] i Gamst, præst [i Anst og Gesten]
2) søster Øllegaard Rogert, på Møn.
Fars andet ægteskab med [Anne Rebekka de Kneyln, død København 29.5.1770]. B:
3) halvbror Johan Filip Rogert
4) halvbror Iver Andreas Rogert.

23 Anne Lucie Bøye, født Pahl i København. 22.4.1772, side 28, B10.
E: Jens Højsgaard, klokker ved Trinitatis kirke.
Testamente af 3.3.1764. Hendes A:
1) mor Anne Cathrine, enke efter Markus Pahl
2) søster Ulrikke Pahl g.m. Mathias Christian Bradt, vintapper
3) bror Markus Frederik Pahl, købmand på Holmens havn på Island
4) bror Johannes Pahl, død. 3 børn: 1 søn og 2 døtre.

24 Ulrik Schrøder, student i København, der døde 24.5.1772, side 29, R80, B59.
A:
1) 0) forrige arrestforvarer Schrøder, død
1) søster Vibeke Judith Schrøder 20
2) søster Margrethe Schrøder 7.

25 Michael Højer, student i København. 24.5.1772, side 31, R87, B31.
A:
1) søster Anne Margrethe Højer 23, g.m. Søren Mariager i Køge
2) bror Christian Jacobsen Højer, skoleholder i Gunderslevholm
3) bror Herman Højer i Preussen
4) bror Jacob Højer i Holsten
5) søster Else Margrethe Højer g.m. Jesper Dam, købmand i Skive.

26 Jørgen Nielsen Rohde, subrektor i Vor Frue latinskole. 30.5.1772, side 31, R83, B17.
A:
1) søster, død. 3B:
a Mathias Snupke, student
b Karen Margrethe Snupke
c Sofie Margrethe Snupke.

27 Birgitte Thorsdatter i København. 30.5.1772, side 32, R81, B11.
E: Johan Kolbøl, skoleholder. B:
1) Johan Georg Johansen 5
2) Dorthe Johansdatter 3.
FM: morfar Thor Qvist.
Afdøde døde for 2 år siden.

28 Ole Rømer Bro, klokker ved Vor Frue kirke i København, der døde 4.6.1772, side 32, B14.
A:
1) søster Else Magdalene Bro g.m. Garber, fasanmester på Den kongelige Fasangård på Frederiksberg ved søn Andreas Broberg Mandø, studiosus medicinæ
2) bror Ferdinand Anton Bro, forpagter på Sorø Ladegård, død. 1B:
a Antoinette Birgitte Bro 18.

29 Poul Frederik Dauw, skoleholder i København, der døde 5.6.1772, side 33, R88, B128.
A:
0) forældre [Johan Gotfred Johansen Dauw, præst i Nexø, død Bodilsker 3.10.1757 og Marie Elisabeth Johansdatter Koefod, begravet Nexø 22.1.1760]
1) bror Ludvig Otto Dauw 20
2) søster Hedvig Margrethe Dauw g.m. Herman [Poulsen] Schor, præst i Nørre Nissum
3) søster Susanne Agnethe Dauw, der døde 24.5.1772. E: Kofoed i Rønne. 3B: 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

30 Margrethe Melchiorsdatter, ugift i København. 11.6.1772, side 34, B15.
B:
1) Ottine Marie Birgitte Schack 25, kammerpige på Billesborg på Fyn.
FM: morfar Hans Melchior Johansen, klokker i Fredericia.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster g.m. Anders Albrechtsen, laugsskriver
2 afdødes søster g.m. Johan Lehmann.

31 Niels Overgaard, skoleholder i København. 25.6.1772, side 36, R90, B29.
Enkemand efter Clara Marie Mulvad, der døde 5 dage før sin mand.

Hans A:

1) Rasmus Hansen Paludan
2) Mette Hansdatter Paludan, enke efter Johan Gotfred Berling, snedker
3) Christen Hansen Paludan, død. E: Cecilie Mønniche. 2B:
a Hylleborg Elisabeth Paludan
b Anne Kirstine Paludan 12
4) Margrethe Hansdatter Paludan, død. Hendes børn
der alle er afdødes søskendebørn samt nogle søskendebørn i Jylland.

Hendes A:

1) bror Jes Christensen Mulvad, taffeldækker hos de kongelige pager
2) bror Frands Mulvad på Christianshede i Jylland
3) bror Peder Mulvad, død. 4B:
a Hans Mulvad 16
b Otto Mulvad 15
c Sofie Mulvad 15
d Petrine Mulvad 12
4) bror Hans Mulvad, død. 1B:
a Frederikke Mulvad 20.

32 Ferdinand Anton Lindemann, kateket i Petri tyske kirke i København. 28.6.1772, side 38, R97, B21.
A:
1) mor Anne Marie i Sønderborg, enke efter overinspektør Lindemann
2) bror Ulrik Frederik Lindemann, klædekræmmer g.m. Marie
3) bror Vilhelm Anton Lindemann, sekretær.
Desuden nævnes afdødes morbror Filip Christian Vette, klædekræmmer.

33 Johannes Gamst, student i København, der døde 30.6.1772, side 38, B20.
Arvinger angives ikke.

34 Jens Bøgild, skoleholder i Vor Frues fattiges skole i København. 6.8.1772, side 39, R100.
A:
1) far Jens Jensen Bøggild i gården Bøggild i Torning sogn i Jylland.

35 Margrethe Sofie Jacobsen, læremoder i Trinitatis fattiges skole. 8.9.1772, side 40, B109.
A:
1) søskendebarn Anne Eleonora Holm, enke efter Mørch, sergent
2) søskendebarn Jacob Holm, tømrer på Holmen i København.

36 Christian Geigel Karup, student i København. 14.10.1772, side 42, R107, B162.
A:
1) far Rasmus Sørensen Karup.

37 Markus Joensen, student i København. 28.10.1772, side 43, R117, B91.
A:
1) mor, enke efter Joen Joensen, præst i Gilsbakke i Borgefjord syssel på Island
2) bror Joen Joensen, præst i Gilsbakke
3) bror Joen Joensen den yngre, proprietær i Borgefjord syssel
4) søster Andis Joensdatter g.m. Thor Steensen, præst i Midal i Arne syssel på Island
5) søster Voldborg Joensdatter g.m. Finsen, præst i Røhne i Arne syssel
5) søster Sigrid Joensdatter g.m. Sivertsen, præst i Brainsleth i Bardastrand syssel på Island
7) søster Margrethe Joensdatter
8) søster Gunni Joensdatter.

38 Poul Bjarnesen, student i København. 2.11.1772, side 44, R110, B36.
A:
1) far Bjarne Joensen, underrektor i Skalholt latinskole i Island.

39 Hans Ernst Feldmann, student i København. 9.11.1772, side 44, 58, B180.
A:
1) bror Nikolaj Feldmann, løjtnant.
Afdøde døde 8.11.1772.

40 Jørgen Richter, student i København, der døde 11.11.1772, side 45, R220.
A:
1) far Christian Olufsen Richter, bygmester på gården Sunddalen i Frostens præstegæld i Trondhjem stift i Norge.

41 Hans Brandt, student i København, der døde 7.12.1772, side 46, R169, B52.
A:
1) bror Frederik Christian Brandt, købmand i Hamborg
2) søster, enke efter Andreas, uvist hvor.

42 Andreas [Nielsen] Schiøtt, øverste kapellan i Nikolaj kirke i København, der døde 20.12.1772, side 46, R125, B53.
E: Christiane Sofie [Schultz]. LV: successor [Jørgen Jensen] Østrup. B:
2) Henrik Vilhelm Schiøtt 6
3) Eliezer Schiøtt 3
4) Samuel Schiøtt 9 mdr.
FM: Vindekilde, bogholder.
Første ægteskab med Else Kirstine Hjort, skifte 25.11.1758. Ingen børn.
Andet ægteskab med Anne Johanne [Mikkelsdatter] Alrø, samfrændeskifte 13.5.1763. B:
1) Niels Schiøtt 13.
FM: [Nikolaj Nielsen] Lumholt, nederste kapellan i Nikolaj kirke.

43 Skive, student i København. 31.12.1772, side 48, B69.
Arvinger kendes ikke.

44 Frederik Christian Mannesen, student på Borchs kollegium i København. 18.1.1773, side 48, R158, B70.
A:
1) mor Else Cathrine, enke efter Mannesen
2) bror Hans Gotfred Mannesen, på Tjørnelund
3) bror Peder Georg Mannesen 25
4) Jacob Mannesen 23
5) søster Lucie Henriette Mannesen.
Afdøde døde 15.1.1773.

45 Peder Kappel Hincheldey, student i København, der døde 18.1.1773, side 49, B36.
A:
1) bror Niels Hincheldey, købmand i Næstved
2) søster Birgitte Hincheldey g.m. Wilchen Hornemann, købmand i Næstved ved søn Benjamin Hornemann.

46 Andreas Floor, student i København. 25.1.1773, side 49, R50.
A:
1) bror Frederik Floor
2) en søster i Pedersens kloster i København.

47 Jørgen Pedersen, undergraver ved Sankt Petri tyske kirke i København. 10.2.1773, side 50, R150, B61.
E: Cathrine Cortsen. LV: Zedeler, bogholder ved Petri kirke.
Første ægteskab med Marianne Westrup. Samfrændeskifte 11.4.1767. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 20
2) Jens Pedersen 19
3) Anne Margrethe Pedersdatter 14
4) Frederik Pedersen 10.
FM: Jens Jacobsen Ørslev.

48 Hans Iversen, student i København, der døde 19.2.1773, side 51, R162, B98.
A:
1) bror David Iversen, boghandler i Altona
2) bror Johannes Erasmus Iversen, død. 2B:
a Christian Henrik Iversen 24
b Charlotte Louise Iversen 21.
FM: stedfar Christian Melchior, fuldmægtig i Politikammeret
3) søster Cathrine Elenora Iversen i Sønderborg.

49 Johan Christian Zimmermann, student i København, der døde 28.2.1773, side 52, R161, B42.
A:
1) søster Bodil Cathrine Zimmermann g.m. Janus Frydensberg, rådmand i Horsens, bror til anmelderen Mourids Frydensberg i København.

50 Elisabeth i København, der døde 8.3.1773, side 53, B55.
Enke efter Christen Kjærulf. B:
1) Sofie Kjærulf 10, hos sin moster læremoder ved en af de frie skoler i København.

51 Jens Højsgaard, klokker ved Trinitatis kirke i København. 21.4.1773, side 54, R167, B93.
E: Cecilie Birgitte Vormstrup. LV: Flindt, prokurator.
Første ægteskab med Johanne Calmer. B:
1) Marie Magdalene Højsgaard g.m. Johan Eiten, kommissær.
Andet ægteskab med Anne Lucie Pahl, [skifte 22.4.1772 lbnr.23]. Arv til A:
1) søster Ulrikke Pahl g.m. Mathias Christian Bradt, vintapper ved hans bror Peder Daniel Bradt.

52 Jacob Debes, student på Regensen i København. 4.5.1773, side 57, R191, B138.
A:
1) søster Anne Marie Debes 22
2) søster Mette Sofie Debes 19.
FM: morbror Jens Færø, skrædder.

53 Peder Eskemose, skoleholder i København. 11.6.1773, side 58, R183, B57.
E: Birgitte Frederiksdatter. LV: Schiøtt, inspektør.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter. B:
1) Jørgen Eskemose, fuldmægtig på Holmen
2) Jonas Eskemose, fuldmægtig i Det asiatiske Kompagni
3) Nikolaj Balthazar Eskemose, sergent på Holmen, død. 1B:
a Christian Eskemose 5.
Afdøde døde for 2 år siden.

54 Jacob Wulf, kapellan i Helliggejst kirke i København. 5.7.1773, side 58, R193, B87.
E: Anne Sofie Sølling. B:
1) Christian Rasmus Wulf
2) Hans Jacob Wulf
3) Carl Frederik Wulf
4) Inger Cathrine Wulf g.m. Christian Michael [Johansen] Priebst, præst i Garnisons kirke i København.
Afdøde døde 4.7.1773.

55 Ferdinand Christian Nebel, student i København. 15.7.1773, side 60, B56.
A:
1) far Christen Nebel, skrædder i Frederiksstad i Norge.
Afdøde døde 14.7.1773.

56 Johan Frederik Fæhr, tysk skoleholder i København. 31.7.1773, side 61, B64.
E: Christiane Frederikke. A:
1) bror Henrik Vilhelm Fæhr, skrivemester i Haderslev.
Afdøde døde 26.7.1773.

57 Christiane Dorthe Schmidt i København. 19.12.1773, side 62, 70, R203, B37.
E. Anton Christoffer Rohne, præst i Petri tyske kirke i København, der døde 12.5.1774.
Hendes første ægteskab med [Henrik Georg] Blumenberg, livmedicus, skifte sluttet 10.5.1747. B:
1) Christiane Sofie Blumenberg g.m. Niebuhr, kaptajn
2) Frederikke Augusta Blumenberg.
Hans første ægteskab med [Cathrine Elisabeth Schwinger]. B:
1) Anton Christoffer Rohne, kirurg
2) Elisabeth Amalie Rohne g.m. [Claus Clausen] Plum, præst i Korsør
3) Christiane Sofie Rohne
4) Marie Cathrine Rohne g.m. Klocher, kontrollør i Garding i Holsten
5) Anne Margrethe Rohne, død, var g.m. [Gotlieb] Seeboth, tysk præst i Garnison kirke i København, [død 12.12.1771]. 6B:
a Vilhelm Bernhard Christoffer Seeboth 22
b Vilhelmine Sofie Amalie Seeboth g.m. [Johan Just] Einem, præst i Bramstedt i Holsten
c Frederikke Marie Elisabeth Seeboth 17
d Margrethe Charlotte Christiane Seeboth 15
e Hedvig Beathe Augusta Seeboth 12
f Anton Ludvig Gotlieb Seeboth 11.

58 Maren Strahlendorph i København. 13.1.1774, side 64.
E: Andreas [Adam] Kolmitz, graver på Nikolaj og Helliggejsts assistence kirkegård uden for stadens Nørre port. B:
1) Casper Kolmitz 22, enroulleret matros
2) Peder Kolmitz 18, bagerdreng
3) Poul Kolmitz 16.
FM: Mads Lauridsen, vognmand.
Afdøde døde 21.7.1770.

59 Niels Rohde (Roed), student i København. 12.2.1774, side 66, B113.
A:
1) bror Jens Rohde, præst (personlig kapellan) i Kværndrup på Fyn.
Afdøde døde 11.2.1774.

60 Johannes Kaas, skibspræst på orlogsskibet Sjælland. 9.3.1774, side 66, 77, R243, B168.
E: Cecilie, der opholder sig i Stadsboyden 5 mil vest for Trondhjem.
Afdøde døde i Bergen20.1.1774.

61 Jacob Kruse, student i København, der døde 23.4.1774, side 67, R222, B150.
A:
1) mor Birgitte [Jacobsdatter] Borch, enke efter [Arnold Henriksen] Kruse, præst [i Hagested og Gislinge, skifte Tuse herred gejstlig 4.7.1754 lbnr.32]
2) bror Valentin Kruse, præst i Grevinge
3) Claus Kruse, vinhandler i København, død. Enken nu g.m. Ditlev Liebenberg, buntmager i København. 2B:
a Cathrine Kruse 15
b Arnold kruse 6
4) søster Sofie Magdalene Kruse g.m. Jonas [Martin] Møller, præst i Sæby og Hallenslev
5) søster Margrethe Kruse g.m. Niels Christian Birch i Nykøbing Sjælland
6) søster Rakel Vilhelmine Kruse g.m. [Niels] Munch, bogholder [i Den kongelige Brandforsikring i København].

62 Vilhelm Emil Hartvig, student i København. 11.5.1774, side 69, B105.
A:
1) søster, oldfrue på Gravensten i Holsten
2) søster g.m. T. L. S. Eberling, domestik på Augustenborg.
Afdøde døde 10.5.1774.

63 Rasmus Pedersen Voigt i København. 11.7.1774, side 70, B107.
A:
1) søster g.m. Peder Hintze.
Afdøde havde netop afsluttet sin skolegang i Køge latinskole og opholdt sig hos sin farbror Jørgen Voigt i København.

64 Andreas Broby, skoleholder i København. 15.7.1774, side 71, R227, B136.
E: Abelone Børgesdatter. LV: Andreas Lorentsen. B:
2) Johanne Birgitte Broby 17
3) Dorthe Marie Broby 14
4) Abelone Andrea Broby 12.
FM: Christian Frederik Andreas Wulf, kasserer ved Pramkontoret.
Første ægteskab med Margrethe Wulf. B:
1) Cathrine Margrethe Broby 24.

65 Johan Eskild Møller, præst på Kysten Guinea. 1.8.1774, side 72, B160.
A:
1) mor Cathrine Magdalene [Johansdatter Krahe], enke efter Godske [Eskildsen] Møller, præst [i Møgeltønder, død 19.1.1741]
2) bror Otto Didrik Møller i Snogbæk, præst i [Sottrup]
3) søster Anne Sofie Møller g.m. [Peder Nikolaj Sørensen] Kleist, præst i Bjert
4) søster Ingeborg Marie Møller g.m. [Jens Pedersen] Bjørn, præst i Viby på Fyn
5) søster Gedske Møller.

66 Niels Beverlin, student i København. 19.9.1774, side 72, R230, B155.
A:
1) bror Beverlin, brygger i København
2) søster Anne Marie Beverlin, enke efter Ursin, brygger ved søn Andreas Maturin Ursin
3) halvbror Thor Andersen Nygaard, død. 5B:
a Anders Nygaard, skoleholder i Kæderup [i Tureby sogn]
b Søren Nygaard i Kæderup
c Mette Cathrine Nygaard
d Lucie Nygaard, enke efter Møller
e Bodil Marier Nygaard, enke efter Stadsgaard.
Afdøde døde 18.9.1774.

67 Jacob Frederik Herslev, ugift personlig kapellan i Fosnæs præstegæld i Numedal provsti i Trondhjem stift i Norge, der døde i København. 15.10.1774, side 73, R234, B149.
A:
1) far Peder Herslev, præst i Fosnæs præstegæld.

68 Tharald Ross Iversen, student i København, der døde 2.11.1774, side 74, R233, B123.
A:
1) far Peder Iversen, bager i Trondhjem
2) bror Thyge Leth Iversen, guldsmedesvend i København.

69 Hans Christian Saxe, skoleholder i den frie skole i København. 8.11.1774, side 75, B139.
Arvinger angives ikke.

70 Johan Peder Bølle, student i København. 1.2.1775, side 76, B142.
A:
1) bror Peder Nielsen Bølle, styrmand.

71 Hans Thomsen, skoleholder i København. 13.2.1775, side 77, B183.
Arvinger angives ikke.

72 Anne Catrine Schiellerup i København, der døde 17.2.1775, side 78, R235, B172.
Enke efter Johannes Sørensen Franck, præst i Alsted og Fjenneslev, skifte sluttet 22.9.1739. B:
1) Marie Susanne Franck g.m. Jens Ditlev Møller, farver
2) Cathrine Margrethe Franck, død, var g.m. Them Ratken Møller, hørkræmmer. 2B:
a Johannes Møller 24, buntmagersvend
b Anne Cathrine Møller 22
3) Thale Susanne Franck, [skifte Skælskør 16.4.1773 lbnr.310, var g.m. Simon Pedersen, bager i Skælskør. 6B:
a Peder Johannes Simonsen, urtekræmmer i København
b Christian Frank Simonsen, skoleholder i Skælskør
c Anne Cathrine Simonsdatter g.m. Madsen, vagtmester i Kalundborg
d Thomas Simonsen 17, hårskærerdreng i København
e Inger Dorthe Simonsdatter 12
f Susanne Magdalene Simonsdatter 7.

73 Sara Hendrine Lambrecht i København, der døde 1.3.1775, side 79, R240, B179.
Enke efter Gotschalck Mülhausen. B:
1) Sara Dorthe Mülhausen 28
2) Hendrine Mülhausen 26
3) Frederikke Louise Mülhausen 24
4) Carl Henrik Mülhausen 23, i Kina.

74 Mandrup Schurmann, undergraver ved Holmens kirke i København. 10.3.1775, side 80, R244, B173.
E: Maren Bay. B:
2) Anne Marie Schurmann 13
3) Peder Schurmann 10
4) Elisabeth Schurmann 7
5) Christiane Schurmann 2.
Første ægteskab med Anne Dorthe Krog. B:
1) Nikolaj Schurmann 21, student i Lille Heddinge.
Afdøde døde 8.3.1775.

75 Frederik Vilhelm Busch, student i København. 19.3.1775, side 81, B144.
A:
1) far Christoffer Heidenreich [Frederiksen] Busch, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle.
Dødsfaldet blev anmeldt af afdødes fætter Frederik Busch, student i København.

76 Johan Christian Fabricius, doctor medicinæ ved Frederik Hospital i København. 4.5.1775, side 82, B151.
B:
1) Johan Christian Fabricius, professor i økonomi
2) Frederik Vilhelm Peder Fabricius, doctor medicinæ i Holland.
Dødsfaldet blev anmeldt af frue professorinde Anne Cecilie Fabricius.

77 Johanne Jensdatter i København. 9.5.1775, side 84, B367.
Enke efter Daniel Christian Feitsius Tønder, degn i Børnehuset i København.
Første ægteskab med Jens Eriksen. 3B:
a Hans Jensen, skoleholder på Bornholm
b Oluf Jensen, super Kargo i Kina
c Margrethe Kirstine Jensdatter, død, var g.m. Søren Gabriel Fienberg. 2B:
1 Johanne Margrethe Sørensdatter 14
2 Helvig Elisabeth Sørensdatter 10.
Afdøde døde 8.5.1775.

78 Peder Rose Hjelm, student i København. 23.5.1775, side 86, R294, B262.
E: Anne Sofie Frederiksdatter i Mandal i Norge. B:
1) Karen Birgitte 2.
FM: morbror Tønnes Frederiksen, skibskaptajn.
Afdøde døde 22.5.1775.

79 Boopgørelse ved umyndiggørelse i København. 27.5.1775, side 86, B148.
Johan Gotfred Conradi, tandoperatør i København blev sat under værgemål under [Christian] Wosemose, prokurator på grund af sindets svaghed under overværelse af datteren Anne Sofie Conradi g.m. Daniel Henrik Willich.

80 79 Boopgørelse ved umyndiggørelse i København. 10.7.1775, side 98, R251, B167.
Knud Miller, student blev sat under værgemål under Laurids Schmidt og indlagt i Sankt Hans Hospital på grund af vanvittighed og sindets forvirring.

81 Bolette Bjørn i København. 27.8.1775, side 99, R 261, B183.
Enke efter Rudolf Wandeler, professor og stadsfysikus i København. B:
1) Anne Barb ara Wandeler
2) Erik Daniel Wandeler i Store Ramel i Sverige.

82 Knud Lund, student på Valchendorfs kollegium i København, der døde 21.9.1775, side 100, B164.
Arvinger angives ikke.

83 Niels Christensen Ettrup, studiosus kirurgiæ i København. 25.9.1775, side 102.
Der skal være halvsøskende i Viborg stift.
Afdøde døde hos sin farbror Nielsen, kirurg i København.

84 Anne Marie Gutsche i København. 11.1.1776, side 104, B184.
Enke efter Johannes Iver [Jensen] Kolding, præst i Brøndbyvester og Brøndbyøster, [død 11.8.1772]. B:
1) Elisabeth Cathrine Kolding 11
2) Jens Christian Kolding 10
3) Frederik Peder Kolding 8
4) Nikolaj Jacob Kolding 5.
FM: farbror Villads Kolding, lærredshandler i København.
Desuden nævnes afdøde halvsøster på stedet.

85 Marie Pechüle i København. 22.1.1776, side 106, R279, B191.
Enke efter Henrik [Niemand Didriksen] Finchenhoff, præst [i Sengeløse, død 9.8.1756].
Testamente af 6.2.1771.
Hendes A:
1) bror Henrik Pechüle, [skrædder i Kiel], død. 4B:
a Eva Lucie [Dorthe] Pechüle, enke efter [Johan] Caspersen Møller, præst [i Havdrup og Skensved, død 28.1.1771]. Hendes 1B:
1 Hans Nikolaj Møller 8
b Elisabeth Magdalene Pechüle g.m. Niels [Hansen] Aulum, præst i Karlslunde og Karlstrup. Deres 8B:
1 Hans Nikolaj Aulum 18
2 Johan Henrik Aulum 14
3 Eva Cathrine Aulum 11
4 Charlotte Susanne Aulum 9
5 Marie Elisabeth Aulum 7
6 Pouline Nicolette Aulum 6
7 Marie Dorthe Aulum 4
8 Mette Cathrine Aulum 3
c Johan Henrik Pechüle. Hans 5B:
1 Cathrine Marie Pechüle 8
2 Jacobine Frederikke Johanne Pechüle 7
3 Vilhelmine Dorthe Pechüle 5
4 Johannes Christian Pechüle 2
5 Marie Henriette Pechüle 6 mdr
d Poul Pechüle, brygger. Hans 1B:
1 Henrik Jacob Pechüle 3.

86 Maturin Brinck, student i København. 1.2.1776, side 86, R293, B171.
E: Cathrine Elisabeth Møller. B:
1) Johannes Brinck 7
2) Frederik Brinck 5
3) Elisabeth Brinck 4.
FM: farbror Andreas Brinck.
Afdøde døde for 2½ år siden.

87 Cathrine Sofie Ursin i København. 1.2.1776, side 109, B228.
E: Henrik Hammond, hører ved Holmens fattiges skole.
Testamente af 17.8.1773.

88 Peder Brøndlund, student i København, der døde 4.3.1776, side 109.
Se forseglingsprotol 2 litra B pag. 42 no. 282.

89 Maren Barchmann i København. 19.3.1776, side 110, B206.
Enke efter Johan Ottesen Friis, præst [i Ebeltoft] B:
3) Christine Friis g.m. Mathias holm, toldbetjent.
[Første ægteskab med Hans Henrik Langemach, præst i Skævinge og Gørløse, død 1728].
Andet ægteskab med Bartholomæus [Pedersen] Ferslev, successor i Skævinge. B:
1) Ellen Cathrine Ferslev, enke efter Laurids [Hansen] Jæger, præst [i Vallensbæk, død 2.3.1773]
2) Susanne Marie Ferslev, død, var g.m. Jacob Bager, urtekræmmer. 3B:
a Bartholomæus Bager 19
b Henrik Bager 16
c Johan Otto bager 13.

90 Mads Pedersen Thor, student i København. 9.4.1776, side 112, B178.
A:
1) bror Louis Thor
2) bror Støcht Thor
3) søster Anne Elisabeth Thor g.m. Laurids Groos, sadelmager i Lemvig.

91 Karen [Arnoldsdatter] Hoffgaard i København. 10.4.1776, side 113, R296, B196.
Enke efter Christen Hansen Riber, degn i Højby, [skifte Ods herred gejstlig 8.1.1749 lbnr.24]. B:
1) Valborg Riber g.m. Johan Conrad Daler i København
2) Anne Bruun Riber, [død 1.7.1758]. E: Erik [Nielsen] Colstrup, præst i Arendal i Norge. 2B:
a Niels Arent Colstrup
b Anne Sofie Colstrup
3) Hans Riber, urtekræmmersvend i København.

92 Holger Irgens på Regensen i København. 23.4.1776, side 115, R300, B220.
A:
1) bror Carl Vilhelm Irgens, matros
2) bror Johan Severin Irgens, parykmagersvend i København
3) bror Thomas Irgens, i Ostindien
4) søster Kirsten Irgens i København.
Afdøde døde 20.4.1776.

93 Rynolver Joensen Midalin, student i København. 6.5.1776, side 116, R297, B197.
A:
1) søster på Hvam i Middal på Island.

94 Frederik Christian Schæffer, skoleholder i København. 8.5.1776, side 117, R 299, B185.
A:
1) bror Peder Schæffer, stutterimester på Det kongelige Stutteri i Frederiksborg
2) søster Dorthe Magdalene Schæffer g.m. Hans Jørgen Dahl. regimentsskriver
3) halvbror Johan Herman Schæffer, død. 2B:
a Frederik Christian Schæffer, kongelig berider
b Helene Margrethe Schæffer g.m. Berents, kammerråd
4) halvsøster [Christiane Sofie Schæffer] død. var g.m. [Peder Herlufsen] Dahlhof, præst [i Slangerup og Uvelse, død 21.4.1732]. 1B:
a Herluf Dahlhof, degn i Hvirring og Hornborg ved Horsens.

95 Johan Christian Lange, doctor medicinæ i København, der døde 28.5.1776, side 117, B182.
Testamente af 11.5.1776.

96 Johan Lebrecht, Stubenrauch, præst i den franske reformerte kirke i Gothersgade i København. 5.7.1776, side 119, R302, B232.
A:
1) bror Johan Rudolf Stubenrauch, præst i Øsmersleben i Pløtz i Sachsen ved søn Richard Gotlieb Stubenrauch, løjtnant.

97 Anne Barbara Dolch i København. 9.10.1776, side 122.
E: August Gynther Heinrich, skoleholder, separeret 1774. B:
1) Margrethe Kirstine Heinrich g.m. Jacob Eskildsen, bogbinder
2) Johan Heinrich 18
3) August Heinrich 16, apotekerdreng i Moss i Norge.

98 Hans Lund, student i København. 26.10.1776, side 123, B211.
A:
1) mor Ellen Malene Tønder g.m. Carl Henning Krogh, afskediget kaptajn på Brachegård ved Trondhjem
2) bror Niels Tønder Lund, student på Akademiet i Kiel
3) bror Henrik Severin Lund 20, underofficer
4) søster Margrethe Kirstine Lund 15, hos mor i Norge.
Afdøde døde 25.10.1776.

99 Johannes Neuchs, rektor i latinskolen i København, der døde 16.11.1776, side 125, B191.
Testamente konfirmeret 29.9.1776. A:
1) bror Frederik [Christoffersen] Neuchs, præst i Hellested på Sjælland
2) bror, død. 1B:
a Hans Henrik Neuchs, student.

100 Edvard Ullensvang, student i København, der døde 22.11.1776, side 128, B224.
Arvinger angives ikke.

101 Peder Schouboe, 2. lektiehører i latinskolen i København. 20.2.1777, side 129, R323, B202.
A:
1) forældre Janus Nikolaj [Jespersen] Schouboe, præst i Bøvling og Flynder og Cathrine Olufsdatter
2) bror Niels Schouboe, student
[samt øvrige søskende og halvsøskende].

102 Jens Christian Jensenius 23 gammel student i København. 20.2.1777, side 130, R339, B212.
A:
0) forældre [Jens Jensenius, præst i Todbjerg og Mejlby, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 30.4.1763 lbnr47 og Rebekka Pouline Siverts, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 17.7.1760 lbnr.43].
Fars andet ægteskab med [Birgitte] Glerup nu g.m. Andreas Gjeding, herredsfoged og birkedommer i Århus stift. B:
2) halvsøster Johanne Jensenius.
FM: farbror Jensenius, etatsråd.

103 Cathrine Marie Ilkjær i København. 4.3.1777, side 130, R310, B227.
Enke efter Henrik Christoffer [Olufsen] Bützow, præst i København Vor Frue, [død 9.7.1763]. B:
1) Oluf Nikolaj Bützow, professor
2) Niels Bützow, skoleholder i Faxe.
Desuden nævnes afdødes steddatters søn Frederik Busch, student.

104 Erik [Jansen] Ancher i København. 2.4.1777, side 132, R340, B213.
E: Dorthe Geelmuyden i Vang præstegæld.
2 børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes commerce collegio Carsten Ancher.
Afdøde havde været præst i Vang præstegæld i Valdres provsti ved Christiania.

105 Birthe Cathrine [Nielsdatter] Pedersen i København. 16.4.1777, side 133, R320, B198.
Enke efter Abraham Volkersen, præst i Christians Plejehus. B:
1) Frederikke Volkersen 16.
FM: Oluf Kjeldsen, organist i København Garnison.

106 Andreas Nissen, kantor ved Frue Kirke latinskole i København. 17.5.1777, side 133, R325, B218.
E: Agnethe Sofie Schiøtt. LV: Knud Walsø, spisemester. B:
1) Florentine Nissen 16
2) Niels Nissen 14
3) Anne Johanne Nissen 13
4) Dorthe Cathrine Nissen 6.
Afdøde døde 11.5.1777.

107 Peder Holm, professor theologiæ primarius i København. 4.6.1777, side 134, R330, B234.
A:
1) søster Dorthe Holm i Frederiksstad i Norge, død. 2B:
a Vilhelm Knust, graver ved Vor Frue kirke i København
b Ingeborg Knust i Bergen i Norge.

108 Laurids Christian Skovgaard, student i København. 14.6.1777, side 138, R334, B250.
A:
1) bror Peder Nikolaj Skovgaard, forvalter på Åstrup på Sjælland
2) halvsøster Birgitte Elisabeth Arentsen 19
3) halvsøster Anne Kirstine Arentsen 16.
FM: far Arentsen, skovrider på Tamsborg ved Frederiksborg.
Afdøde døde 13.6.1777.

109 Frederik Christian Ramløse, student i København. 19.6.1777, side 138, B233.
A:
1) søster Sofie Christiane Ramløse
2) søster Marie Cathrine Ramløse, død, var g.m. Ebbe Olufsen Lund, hørkræmmer. 4B:
a Niels Lund 22
b Johanne Sabine Lund 20
c Sara Lund 12
d Christiane Mathilde Rebekka Lund 8.

110 Andreas Jacob Lindberg, student i København, der døde 13.8.1777, side 141, R342B208.
A:
1) søster Else Elisabeth Lindberg i Lyngby på Sjælland.
Afdøde kom fra Slagelse.

111 Mads [Jensen] Hvistendahl, nederste kapellan i Vor Frue kirke i København. 24.8.1777, side 141, R362, B258.
Enkemand efter Drude Mette [Mortensdatter] Braëm, [død 21.10.1766]. B:
3) Margrethe Elisabeth Hvistendahl 21
4) Karen Hvistendahl 20, g.m. Thomas Martin Braëm Galskyt, kapellan i Skien i Norge
5) Ingeborg Hvistendahl 17
6) Jens Hvistendahl 16
7) Martin Severin Hvistendahl 14.
FM: fars søskendebarn Mathias Hvistendahl. købmand.
Første ægteskab med Margrethe Elisabeth [Jacobsdatter] Ursin, [død 1750]. B:
1) Ida Hvistendahl 29
2) Andrea Marie Hvistendahl 27.
FM:
1 morbror Christian Frederik Ursin
2 morbror Andreas Ursin.
Afdøde havde bevilling til uskiftet bo af 7.11.1766.

112 Jacob Bevier, overgraver ved den franske reformerte kirke i København. 21.10.1777, side 144, R380, B344.
E: Jeanette Due. LV: Flindorph. B:
4) Annette Bevier g.m. Pflug, amtskirurg
5) Ludvig Bevier, billedhugger, død, var g.m. Jeanette Hertzog. 3B:
a Charlotte Amalie Bevier 23
b Cathrine Elisabeth Bevier 21
c Sofie Bevier 18.
Af første ægteskab B:
1) Christine Bevier g.m. Wessel, underofficer
2) Esther Bevier g.m. Lapierre, piqueur
3) Marie Louise Bevier g.m. Lykke, maler.

113 Caroline Sofie Frederikke Behn (Been) i København. 6.11.1777, side 145, B222.
E: Ancher Borch, student. A:
0) forældre (Johan Herman Behn, violong og Marie Sejr)
1) bror Behn, kirurg
2) søster Louise [Charlotte] Behn g.m. Hans [Jørgensen] Kiel, præst i Havdrup og [Kirke] Skensved. [Første ægteskab med Laurids Aagesen Muus, præst i Havdrup og [Kirke] Skensved, skifte Tune herred gejstlig 12.4.1774 lbnr.62].
Afdøde døde 21.10.1777.

114 Krenchel, informator ved Det kongelige Opfostringshus i København. 29.11.1777, side 147, B246.
E: Magdelene Cathrine. B:
1) Henrik Krenchel 4½
2) Mette Marie Krenchel 1 år 3 mdr.
Afdøde døde 28.11.1777.

115 Samuel Schiøtt, 5½ år gammel i København. 15.12.1777, side 149, B228.
A:
1) mor Christiane Sofie, enke efter Andreas [Nielsen] Schiøtt. øverste kapellan i Nikolaj kirke i København, [død 20.12.1772]
2) bror Henrik Vilhelm Schiøtt, der døde 23.10.1777
3) bror Eliezer Schiøtt
4) halvbror Niels Schiøtt.
Afdøde døde 21.9.1777.

116 Henrik Vilhelm Schiøtt, 10½ år gammel i København. 15.12.1777, side 150, B229.
A:
1) mor Christiane Sofie, enke efter Andreas [Nielsen] Schiøtt. øverste kapellan i Nikolaj kirke i København, [død 20.12.1772]
2) bror Eliezer Schiøtt
3) halvbror Niels Schiøtt.
FM: Vindekilde, bogholder.
Afdøde døde 23.10.1777.

117 Bendix Rohde, studiosus chirurgiæ i København. 9.2.1778, side 150, B261.
A:
1) mor i Utersum i tysk Holsten.

118 Palle Lund, student i København. 7.4.1778, side 151, R382, B241.
Arvinger angives ikke.

119 Johannes Lyders, personlig kapellan i Toksværd. 25.4.1778, side 152, B248.
E: Marie Elisabeth Niemand.
Testamente af 17.4.1778. A:
1) bror Frederik Ludvig Lyders
2) bror Christian Lyders
3) søster Hedvig Louise Christence Lyders g.m. Vinkler, regimentsfeltskær
4) søster Christine Petronelle Lyders g.m. Bruun, boghandler
5) søster Annette Lyders
6) søster Sofie Magdalene Lyders.

120 Peder Frederik Lundbæk (Lundbech), student i København. 20.5.1778, side 152, R387, B290.
A:
1 bror Jonas Lundbæk i Trondhjem.
Arv efter afdødes bror Nikolaj Lundbæk.

121 [Elisabeth Munch] på Frederiksberg. 27.6.1778, side 153, B252.
Enke efter [Henning Otto Josias Jørgensen] Gertner, [tysk] præst i Store Magleby på Amager, [død 26.7.1766].
Boet udleveres til Hvid, stiftsprovst.
Afdøde døde 22.6.1778.

122 Hannibal Sverdrup, doctor medicinæ i København, der døde 2.7.1778, side 154, R386, B321.
A:
1) bror, død. 1B:
a Bernt Sverdrup, slotspræst i Christiania og præst i Agers præstegæld i Norge.

123 Magnus Hallesen, student i København. 5.9.1778, side 155, B320.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.8.1778.

124 Anne Marie [Sommer] i København, der døde 23.10.1778., side 156, B268.
Enke efter Jonas Andreas [Jacobsen] Zimmer, præst i Alsted og Fjenneslev, [skifte Alsted herred gejstlig 22.6.1767 lbnr.16]. B:
1) Jacob Andreas Zimmer, student
2) Maren Margrethe Zimmer 22
3) Birgitte Cathrine Zimmer 21.

125 Nikolaj Cramer, student i København, der døde 30.10.1778, side 159, R388, B338.
A:
1) mor Maren, enke efter Kramer i Helsingør Hospital.

126 Henrik Mollerup, student i København, der døde 9.1.1779, side 159, R394, B241.
Testamente. A:
1) Albert Vinding
2) Frederik Vinding, toldforvalter i Slagelse
3) Peder Mollerup, etatsråd
4) Højer, generalauditør.

127 Albert [Hansen] Trojel, kapellan ved Vor Frelser kirke på Christianshavn. 20.1.1779, side 161, R398, B299.
E: Christiane Marie [Jacobsdatter] Krag. LV: [Peder Hersleb Pedersen] Abildgaard, præst i Vor Frelser kirke.
Første ægteskab med Anne Cathrine Pedersdatter [Mørch, skifte Voldborg herred gejstlig 22.7.1750 lbnr.28]. B:
1) Hans Lorents Trojel, kongelig berider.
Afdøde døde 19.1.1779.

128 Oluf Eriksen, student i København. 26.1.1779, side 162, R396, B309.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Kristiansand i Norge.

129 Anne Margrethe Holst i København, der døde 28.1.1779, side 163, R392, B279.
Enke efter Jens Ibsen, hofkantor og bedemand. B:
1) Reinholt Ibsen, hofkantor og bedemand
2) Jens Ibsen, kapellan i Kerteminde, [død 1.12.1778]. 1B:
a Anne Lucie Ibsen, hos sin mor [Cathrine Magdalene Høhne] i Kerteminde.
FM: morfar [Jens Vilhelmsen] Høhne, provst i Vester Vedsted ved Ribe.

130 Hedvig Beathe Augusta Seeboth, ugift i København. 29.1.1779, side 167, R420, B273.
A:
0) forældre [Gotlieb Seeboth, tysk præst i Garnison kirke i København, død 12.12.1771 og Anne Margrethe Rohne, død]
1) bror Vilhelm [Bernhard Christoffer] Seeboth, kantor ved Garnisonskirken i København
2) søster Vilhelmine Sofie Amalie Seeboth g.m. Johan Just von Einem, præst i Bramstedt i Segeberg amt i Holsten
3) søster Frederikke Marie Elisabeth Seeboth 22
4) Margrethe Charlotte Christiane Seeboth 19
5) bror [Anton] Ludvig Gotlieb Seeboth 15.

131 Adelgunde Charlotte Venuleth i København. 29.1.1779, side 167, R389.
E: Johan Anton Monrad, informator ved Indfødsskolen i København. A:
1) mor Margrethe Elisabeth [Hessen] i Jyderup, enke efter [Frederik Velten Johansen] Venuleth, præst [i Røsnæs, død 24.1.1776]
2) bror Johan Felten Venuleth, student i Jyderup
3) søster Cathrine Marie Venuleth.
Afdøde døde 16.1.1779.

132 Christoffer Mathæus Chemnitz, studiosus chirurgiæ i København, der døde 1.3.1779, side 168, R421, B292.
A:
1) far [Ditlev Mathæussen] Chemnitz, præst i Sønderborg.

133 Andreas Adam Kolmitz, graver ved Assistencekirkegården uden for Nørreport i København. 10.4.1779, side 169, R424.
E: Anne Medea Pedersdatter Lund. LV: Hans Kruse. B:
4) Andreas Kolmitz 2½.
Første ægteskab med Maren Strahlendorph, [skifte 13.1.1774 lbnr.58]. B:
1) Casper Kolmitz, matros på rejse til Vestindien
2) Peder Kolmitz, møllersvend på Svanemøllen uden for Østerport
3) Poul Kolmitz 23, geworben soldat i Holsten.
Kirkegården kaldes også De fattiges kirkegård på Nørrebro.

134 Christian August Bertelsen, student i København, der døde 21.4.1779, side 170, B134.
E: Kirsten Lund. B:
1) Anne Dorthe Margrethe Christiansdatter 6.

135 Anne Cathrine Krag i København. 1.5.1779, side 171, B269.
E: Jørgen Christensen Svindt, degn i Christians plejehus. B:
3) Anne Margrethe Sofie Svindt g.m. Roluf Jørgensen, toldkontrollør i Langefelde i Pinneberg.
Første ægteskab med Hans Sørensen Berg. B:
1) Peder Hansen Berg, skibskaptajn, der farer på Vestindien
2) Anne Marie Berg 46.
Afdøde døde 30.

136 Jens Bidstrup, student i København. 3.5.1779, side 172, B333.
Arvinger kendes ikke.

137 Cathrine Sørensdatter i København, der døde 4.5.1779, side 173, R427, B290.
Enke efter Albert Zandersen Christalsin, formand for studenterne i København. B:
3) Elisabeth Cathrine Albertsdatter, enke efter Fensmark
Første ægteskab med Lorents Peder Wivel, maler. B:
1) Pouline Sofie Wivel g.m. Lynge, by- og rådstueskriver i Næstved
2) Cecilia Margrethe Wivel, død var g.m. Horn, overinspektør på tugthuset i Christiania i Norge. 1B:
a Laurentzius Arnlau Horn 28, student.

138 Joen Olufsen, student i København. 17.6.1779, side 175, R430, B348.
Arvinger angives ikke.

139 Christian Brumond, student i København. 16.7.1779, side 176, R431.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.7.1779.

140 Ejler Hagerup Falch, student i København. 20.9.1779, side 176, R507, B352.
A:
1) far Melchior Falch, sorenskriver på Lundmøer i Norge.

141 Marie Benedikte Kneyln (Kneiln)) i København, der døde 3.11.1779, side 177, R436, B403.
Enke efter Peder [Pedersen] Rosenstand Goische, præst i Viborg Domkirke, professor theologiæ i København, [død 13.6.1769]. B:
1) Johan Filip Rosenstand, student
2) Johan Ludvig Rosenstand, 22
3) Jens Rosenstand, præst i Gundslev på Falster, [død 14.4.1777]. 3B:
a Peder Rosenstand 6
b Bertel Rosenstand 5
c Marie Benedikte Rosenstand 2, hos sin mor i Sorø
4) Sabine Margrethe Rosenstand g.m. [Jeremias] Wøldike, professor i Sorø
5) Ingeborg [Foss] Rosenstand, [død 16.12.1777], var g.m. [Christian Hansen] Bastholm, [øverste] hofprædikant i København. 3B:
a Clarette Rosenstand 7
b Hans Rosenstand 5
c Peder Rosenstand 2
6) Marianne Sofie Rosenstand g.m. Abraham Kall, professor
7) Henriette Benedikte Rosenstand g.m. [Johan Filip] Rogert, doktor medicinæ i Viborg
8) Anne Margrethe Rosenstand g.m. [Casper Abraham] Borch, professor på Sorø Akademi.

142 Søren Peder Krog, informator i København. 3.11.1779, side 179, R456, B326.
A:
1) far Frederik [Sørensen] krog, degn i Skydebjerg og Orte på Fyn
2) søster Cecilie Dorthe Krog på Ulriksholm.
Afdøde døde i Odense på rejse til Grenå.

143 Christian Frederik Wadschier, professor philosophiæ i København. 9.11.1779, side 180, R442, B301.
E: Frederikke Hessecher. LV: bror Hessecher, etatsråd.
Første ægteskab med Christiane Agnethe Friedenreich. B:
1) Johanne Frederikke Wadschier 18
2) Emmerich Augustinus 13
3) Peder Calovius Wadschier 11
4) Thøger Wadschier 9
5) Thomasine Wadschier 8
6) Immanuel Wadschier 7
7) Severine Wadschier 5.
FM: morbror Mourids Friedenreich.

144 Inger Marie [Ulriksdatter] Toxværd i København. 26.11.1779, side 182, R448, B382.
Enke efter Corfitz Schurmann [Jensen] Bang, præst i Laurbjerg og Lerbjerg, [skifte Galten herred gejstlig 18.3.1778 lbnr.44].
Hans A:
0) [forældre Jens Jensen Bang, renteskriver og Johanne Corfitzdatter Schurmann]
1) bror Jens Bang, doctor medicinæ på Sorø Akademi
2) bror Andreas Bang, assessor ved Hof- og Statsretten i København
3) bror Thomas Bang, toldkasserer i Drammen i Norge
4) Johanne Bang, g.m. Helmand, renteskriver i København.
Hendes A:
Hendes arvinger er nogle søskende i Jylland, hvis navne ikke kendes.
(Se skifte efter hendes far Ulrik Toxværd, præst i Rårup, skifte Bjerre herred gejstlig 11.1.1751 lbnr.57).

145 Jytte Christiane Gjøe i København. 9.12.1779, side 183, R432, B319.
E: Oluf Bang, klokker ved Bremerholm. B:
1) Olivia Georgia Marie Bang g.m. Severin Vinge i København
2) Jytte Christiane Bang g.m. Niels Wulfsberg i København.
Afdøde havde siddet i uskiftet bo efter sin afdøde hustru, der døde 14.3.1764.

146 Johan Henrik Ohmsen, student i København. 10.2.1780, side 183, R457, B378.
A:
1) søster Elisabeth Ohmsen 25, i Nordfjord i Bergen stift i Norge
2) bror Anders Ohmsen 23, enroulleret matros
3) Hildebrandt Ohmsen 22, farer til søs
4) Christoffer Frimodt Ohmsen 16, i Bergen latinskole
5) David Ohmsen 9, i Bergen.

147 Juliane Margrethe Sevin i København. 14.2.1780, side 184, B295.
Enke efter Johan Adolf Frich, skrivemester i Nykøbing Falster latinskole, [død Nykøbing 4.7.1736]. B:
1) Benedikte Sofie Frich g.m. [Hans] Knudsen, kancelliråd
2) Fransiska Elisabeth Frich, [død 1765], var g.m. Johan [Daniel Antonsen] Just, præst i Ågerup og Kirkerup. 2B:
a Frederik Vilhelm Just
b Sofie Christiane Just
3) Johanne Kirstine Frich g.m. Frederik Carl Sønnichsen, organist i København Helliggejst.
Litteratur: Gamle Knudsens andet ægteskab - 4 francesser og deres slægt i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 1-13. Heri side 6: Marguerite Julie Sevin.

148 Henrik Høvinghoff, dekan og licentiat medicinæ i København. 4.4.1780, side 185, R459, B376.
A:
1) bror Peder Høvinghoff, fuldmægtig på Rentekammerets sjællandske kontor
2) søster Engelke Cathrine Høvinghoff, død, var g.m. Høvinghoff, sølvpop. 2B:
a Jacob Høvinghoff 6
b Inger Sofie Høvinghoff 5.

149 Joen Gislesen Snedsted i København. 4.4.1780, side 186, R462, B319.
A:
1) far Gisle i Anangavik på Island.

150 Magnus Kraft, student i København. 8.5.1780, side 186, B306.
A:
1) mor [Sofie Magdalene Langhorn], enke efter [Jens] Kraft, professor [i Sorø, skifte Sorø ridderlige Akademi Hofret 19.3.1765 lbnr.10]
2) søster Dorthe Frederikke Kraft 18.
Fars første ægteskab med [Bolette Cathrine Evertsen]. B:
3) halvsøster Unse Marie [Jensdatter] Kraft g.m. Johan Ludvig Christian [Børgesen] Pontoppidan, præst i Ålborg Budolfi
4) halvsøster Severine Dorthe Kraft g.m. Anders Dinesen til Gyldenholm [i Kirkerup sogn]
5) halvsøster Frederikke Kraft
6) halvbror Carl Kraft 24, student
7) halvsøster Bolette Cathrine Kraft g.m. Gyldendal, boghandler.

151 Christine [Pedersdatter] Feilberg i København. 20.5.1780, side 187, R465, B336.
Enke efter Christian Ulrik Abildgaard, rektor i Helsingør latinskole, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 14.5.1771 lbnr.135]. B:
1) Anne Kirstine Abildgaard, død, var g.m. Sigvard Simonsen, præst i Tønsberg i Norge. Børn, hvis navne ikke angives
2) Birgitte Amundine Abildgaard 32
3) Hylleborg Isabella Abildgaard 30
4) Peder Ludvig Hersleb Abildgaard, skoleholder i Tikøb
5) Kirstine Ulrikke Abildgaard 19.

152 Jørgen [Jensen] Østrup, øverste kapellan i Nikolaj kirke i København. 27.5.1780, side 188, R465, B307.
E: Christiane Sofie Vissenbjerg.
Første ægteskab med [Anne Birgitte Gustavsdatter Schmidt, død 20.2.1762].
Andet ægteskab med Anne Sofie [Hansdatter] Finch. B:
1) Anne Birgitte Østrup 14
2) Jens Jørgen Østrup 11
3) Anne Cathrine Sofie Østrup 1.
FM:
1 farbror Christen Østrup, brændevinsbrænder
2) fars svoger Klinch, student.

153 Christian Brandt, student i København. 25.6.1780, side 190, R499, B325.
A:
0) forældre [Peder Jensen Brandt, klokker i Odense Sankt Knud, skifte Odense herred gejstlig 21.2.1749 lbnr.70 og Birgitte Margrethe Hansdatter Blangsted, skifte Odense herred gejstlig 28.3.1758 lbnr.111]
1) bror Jens [Pedersen] Brandt, [kateket og skoleholder i Odense Sankt Knud, skifte Odense herred gejstlig 16.12.1765 lbnr.123]. 5B:
a Sara Margrethe Brandt g.m. Oluf Klim, skoleholder på Fejø
b Peder Brandt, degn i Nebel og Lydum
c Jorine Marie Brandt, hos sin mor i Odense.
d Johan Sibbern Brandt 19, i Odense latinskole
e Christian Brandt
2) søster [Margrethe] Marie Brandt g.m. Hans [Pedersen] Højer, præst på Femø
3) søster Anne Sofie Brandt i Odense
4) søster Christiane Elisabeth Brandt.

154 Morten [Trane Andersen] Rothenborg, forrige præst i Arresthuset i København. 27.6.1780, side 191, B308.
A:
1) søster Hedvig Rothenborg g.m. Opitius Wahl i København ved datter Johanne de Wahl
2) bror, død. Uvist om børn.
[Afdøde blev dømt fra embedet 1767].

155 Frederik Werlich, stud. med. i København. 7.7.1780, side 193, R505, B347.
A:
1) mor Marie Købke, enke efter Werlich, apoteker
2) bror Adrian Werlich
3) bror Johan Werlich, fuldmægtig på Holmen
4) bror Georg Gynther Werlich, fuldmægtig på Sankt Croix
5) søster Anne Dorthe Werlich g.m. Trell, kancelliråd
6) søster Antoinette Marie Werlich g.m. Schultz, stud. med.

156 Cecilie Nielsdatter i København. 1.12.1780, side 193, R509.
E: Niels Jørgen Lind, overgraver ved Garnison kirke. B:
1) Jørgen Henrik Lind 9
2) Anne Christine Lind 7
3) Jens Nikolaj Lind 4
4) Cecilie Cathrine Lind 2.
FM: morbror Niels Nielsen, bryggersvend.
Afdøde døde 24.8.1780.

157 Ludvig Christoffer Bernhoft i København, der døde 22.12.1780, side 194, R511, B378.
A:
1) mor Christence Dorthe [Ludvigsdatter] Broch på gården Granne i Ytterøy præstegæld i Trondhjem stift, enke efter [Hans Christoffersen] Bernhoft, præst i Ytterøy præstegæld, [død 2.3.1771]
2) søster Agnethe Bernhoft
3) søster Ingeborg Anne Bernhoft
4) søster Susanne Bernhoft.
Desuden nævnes afdødes fætter Bernhoft, kapellan pro persona i Trondhjem domkirke.

158 Ulrik, stud theol. i København. 5.1.1781, side 194, R514, B379.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.1.1781.

159 Charlotte Sofie Lund i København. 8.1.1781, side 194, B412.
E: Adser Friberg.
Testamente af 1.9.1777.
Ingen arvinger meldte sig.

160 Jens Riis, student i København. 15.1.1781, side 195, B341.
A:
1) far Jørgen Frederik Riis, præst i Daler [ved Tønder].

161 Svend Sander i Borchs kollegium i København. 24.1.1781, side 195, R514, B411.
A:
1) far Gundløg Svendsen, provst i Issafjord syssel på vestlandet i Island.

162 Iver Leganger Kastbjerg, stud. med. i København. 25.3.1781, side 196, R515, B413.
Arvinger angives ikke.

163 Marie Lange i København, der døde 14.4.1781, side 196, B516.
Enke efter Laurids Lykke, rektor i København Latinskole.
Testamente af 10.12.1778.
Arvinger angives ikke.

164 Peder Grønbæk, student i København. 8.5.1781, side 197, B379.
A:
1) bror Andreas [Jensen] Grønbæk, præst i Røgen og Sporup.

165 Mogens Sandberg, klokker ved Helliggejst kirke i København. 29.5.1781, side 198, B355.
E: Margrethe Møller.
Første ægteskab med Bolette Cathrine Nyholm. B:
1) Jochum Sandberg, skoleholder i Tulstrup og Asmindrup.
Ander ægteskab med Johanne Dorthe Monrad. B:
2) Frederik Sandberg 19, volontør ved Garden til hest.

166 Tobias Frederik Krohn, organist ved Nikolaj kirke i København. 12.6.1781, side 201, R520, B366.
E: Cathrine Marie Balthazar. LV: [Peder Olufsen] Saxtorph, øverste kapellan ved Nikolaj kirke. B:
1) Frederik Christian Krohn 9
2) Anne Cathrine Krohn 5.
FM: morfar Christoffer Balthazar, kirurg.
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Balthazar, enke efter Henriques.

167 Anders Perch, student i København, der døde 18.6.1781, side 202, R543, B491.
A:
0) forældre [Jens Christian Perch i Randers, skifte Randers 8.2.1776 lbnr.1115 og Maren Rudolfsdatter Bay, skifte Randers 11.7.1775 lbnr.1090]
1) søster Cathrine Marie Perch
2) bror Jens [Bay] Perch, skriverkarl i København
4) bror Peder [Christian] Perch 26, i Randers.

168 Peder Grum, kateket i København. 12.7.1781, side 203, B370.
A:
0) forældre [Niels Pedersen Grum i Foldingbro, skifte Riberhus amt 9.7.1746 lbnr.113 og Cathrine Marie Madsdatter Lange, skifte Riberhus amt 4.3.1768 lbnr.601]. B:
1) søster Karen Nielsdatter Grum g.m. [Simon Pauli] Kølholt, kordegn i Varde.
Mors andet ægteskab med [Mathias Madsen, skifte Riberhus amt 1.6.1763 lbnr.449]. B:
2) halvbror Jens Madsen, bager
3) halvbror Andreas Madsen, væver i Ribe
4) halvsøster Anne Margrethe Madsen g.m. Madsen, bager i Tønder
5) halvsøster Sofie Madsen g.m. [Frederik] Nissen, organist i Ribe
6) halvbror Kaj Nikolaj Madsen, fuldmægtig hos amtsforvalteren i Kolding
7) halvbror Hans Madsen, bagersvend i Haderslev
8) halvbror Benjamin Madsen 20, i Ribe
Afdøde døde 7.7.1781.

169 Margrethe Marie Luja, ugift i København. 15.8.1781, side 207, R527, B391.
A:
0) forældre [Christen Henrik Luja Bertelsen, præst i Gladsakse og Herlev, død april 1738 og Anne Ottesdatter]
1) bror Christian Henrik Luja, mønsterskriver i Ribe
2) bror Otto Luja, kapellan i Besser og Onsbjerg, [skifte Samsø og Tunø gejstlig 17.4.1776 lbnr.64]. Børn, hvis navne ikke angives
3) bror [Thomas Reinholt Christensen] Luja, præst i Frederiksborg, [død 1759]. Hans børn, hvis navne ikke angives
3) halvsøster Birgitte [Kirstine Luja] i Oppe Sundby, enke efter [Christoffer Jensen] Lidø, præst [i Strø, død 3.7.1739].

170 Christiane Sofie Vissenbjerg i København. 28.9.1781, side 208, R534, B410.
Enke efter Jørgen [Jensen] Østrup, øverste kapellan i Nikolaj kirke i København, [skifte 27.5.1780 lbnr.152].
Første ægteskab med Rasmus Lycke, børskommissær, [død 25.10.1777]. B:
1) Niels Christian Lycke 14
2) Cathrine Sofie Lycke 12.
Testamente af 25.9.1781.
Desuden nævnes afdødes søster Sofie Amalie Vissenbjerg.

171 Else Margrethe Ramshardt i København. 6.10.1781, side 209, B516.
E: Ditlev Bech, organist.
Testamente af 2.121774.

172 Lorents Frederik Rulfsen, missionær i Trankebar. 6.10.1781, side 210, B385.
A: mor, 7 brødre og 4 søstre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 15.7.1781 i Trankebar.

173 Sofie Margrethe Herfordt. 23.10.1781, side 210, R546, B393.
Enke efter Peder Andreas [Olufsen] Aagaard, præst i Glostrup, [død 3.12.1779]. B:
1) Just Michael Aagaard, urtekræmmer
2) Jacob Aagaard, købmand i Finmarken i Norge
3) Lucie Emerentse Aagaard 20
4) Peder Andreas Aagaard 18, student
5) Anne Elisabeth Aagaard 17.

174 Hans Midtager, skoleholder i Den frie Skole i Kongensgade i København. 17.11.1781, side 211, B377.
E: Marianne Magdalene Holm. B:
1) Karen Hansdatter 4
2) Magdalene Hansdatter 2½
3) Benedikte Hansdatter 6 mdr.
Afdøde døde 9.10.1781.

175 Johanne Elisabeth [Tronnier] i København. 2.12.1781, side 213, B384.
Enke efter [Henrik] Hjort, degn i Brønshøj [og Rødovre, begravet 4.4.1751]. B:
1) Rasmus Hjort, kirurg i Skive
2) Frederik Hjort, feltskærsvend, død for 10 år siden.

176 Simon Lorentsen, student i København. 8.12.1781, side 213, B390.
Der skal være en del søskende og broderbørn.
Boet fremvist af Michael [Christian Jørgensen] Møller, præst i [Kongens] Lyngby på Sjælland.
Afdøde døde 7.12.1781.

177 Christian Arvesen Sørøe (Sorø), informator i København. 13.1.1782, side 216, R548, B446.
A:
0) forældre Arve Gudmandsen, krigsråd og Bodil Pedersdatter. begge døde
1) bror Peder Arvesen Sørøe, byfoged i Hobro
2) bror Gudmand Arvesen Sørøe, kapellan [i Tingvoll på Nordmøre] i Norge, [død 20.5.1783]. E: Anne Marie Kjestrup i Knutsetgård. 2B: 1 søn og 1 datter
3) søster Maren Marie Arvesen Sørøe g.m. Peder Christensen Krabbe, islandsk købmand.
Afdøde døde 12.1.1782.

178 Thomas Nielsen Lund, student i København. 13.2.1782, side 216, B388.
A:
0) mor Elisabeth Leppert, sidst g.m. Christian Lodberg Eilertz. Af mors første ægteskab B:
1) søster Anne Marie Lund g.m. Søren Jensen Kolstrup, vinhandler
2) søster Johanne Lund g.m. Ditlev Christian Andreas Bølling.
Desuden nævnes afdødes morbror Christian Anton Leppert, skrædder.

179 Esther Justesen i København. 19.2.1782, side 217, B485.
A:
1) søster Dorthe Justesen 28
2) søster Anne Augusta Justesen g.m. Frederik Zartmann til Skaverupgård i Nørre Asmindrup sogn, ejer af Asmindrup kirke
Arv i boet efter afdødes forældre [Peder Justesen, degn i Højby], skifte Ods herred gejstlig [11.10.1779 lbnr.92 og Maren Nielsdatter, skifte sst. 24.3.1768 lbnr.73].

180 Jens Kronborg, student og informator i København, der døde 27.2.1782, side 218, R553, B423.
Arvinger angives ikke.

181 Jacob Krøppelin Meyer, student i København. 1.4.1782, side 219, B395.
A:
1) forældre Albert Henrik Meyer, grosserer og Anne Elisabeth Krøppelin i Bergen i Norge.

182 Andreas Alsing, 5. lektiehører i Latinskolen i København. 14.4.1782, side 219, B388.
A:
1) brorsøn Anders Mortensen Alsing
2) brorsøn Hans Christiansen Alsing
3) søstersøn Holger Ludvig Raft.

183 Torlef Torlefsen, student i København. 1.5.1782, side 220, R558, B462.
A:
0) far Torlef Torlefsen, efter hvem, der er arv
1) søster Ingeborg Torlefsdatter g.m. Thorbjørn Ejnarsen
2) søster Valgjord Torlefsdatter g.m. Torlef Sigurdsson
3) søster Sternum Torlefsdatter, enke
4) søster Sigrid Torlefsdatter, enke, alle på Island.

184 Hans Schack Himmerato, student i København. 2.5.1782, side 222, B402.
Arvinger angives ikke.

185 Inger Marie i København. 4.5.1782, side 222, B390.
Enke efter Andreas [Christian] Schrøder, degn i Nørre Dalby, [død 21.10.1773]. B:
1) Hans Christian Schrøder, død. E: Anne Cathrine, på stedet
2) Johan Schrøder, bonde på Sjælland
3) Kirstine Cecilie Schrøder.

186 Preben [Andersen] Schiøtt, øverste kapellan i Vor Frue kirke i København. 7.5.1782, side 223, R557, B396.
Enkemand efter Johanne Ottesen, [død 6.5.1776]. B:
4) Preben Vandal Schiøtt 22, student
5) Anne Laurentse Schiøtt 19
6) Margrethe Schiøtt 17
7) Johanne Marie Schiøtt 15.
Første ægteskab med Anne [Hermansdatter] Wilders, [død 24.4.1752]. B:
1) Marianne [Elisabeth] Schiøtt g.m. [Rudolf Simonsen] Heide, kapellan i Nyborg
2) Christiane Schiøtt g.m. [Peder Olufsen] Saxtorph, præst [i København Nikolaj]
3) Marie Cathrine Schiøtt 31.

187 Engelke Margrethe [Christiansdatter] Daldorph i København. 4.6.1782, side 226, R560, B415.
Enke efter Morten [Christensen] Brysting, præst [i Ramløse og Annisse, død 22.6.1769, skifte Holbo herred gejstlig lbnr.18].
Deres testamente af 23.1.1765 og hendes testamente af 13.3.1782.
Hans A:
1) søsterdatter Mette Cathrine Pedersen g.m. Conrad Hartvig von Bülow, major. Deres børn B:
a Adam Gotlieb Josva von Bülow. løjtnant
b Magnus Martin von Bülow, stud. jur.
c Frederik Vilhelm von Bülow, løjtnant
d Thomas Eugenius von Bülow, løjtnant
e Nikolaj Didrik von Bülow 19, korporal
f Johan Frederik von Bülow 13
g Nikoline Cathrine von Bülow
2) søsterdatter Mette Cathrine Pedersen g.m. Morten [Lauridsen] Schmidt, stiftsprovst i Kristiansand stift. Deres børn B:
a Jørgen Schmidt 19, student
b Frederik Carl Gram Schmidt
c Ejler Hagerup Schmidt
d Laurentius Martin Schmidt
e Michael Leigh Schmidt
f Jytte Kirstine Schmidt
g Johanne Margrethe Schmidt g.m. Schønheider, advokat
h Elisabeth Schmidt
i Sofie Hedvig Schmidt
j Engelke Marie Schmidt
k Vilhelmine Louise Schmidt.
Hendes A:
1) søster g.m. Niels Schiøtt, urtekræmmer i København. Deres børn B:
a Christian Didrik Schiøtt, etatsråd
b Balthazar Schiøtt, rådmand
c Frederik Schiøtt, kammerråd
d Antoinette Schiøtt, død, var g.m. Arent Classen, agent i Helsingør. 1B:
1 Niels Andreas Laurentius Classen 9
2) søster g.m. Peder Nikolaj Schiøtt, brygger i Kompagnistræde i København. Deres børn B:
a Balthazar Poulsen Schiøtt, sekretær i Danske Kancelli
b Christian Schiøtt
c Cathrine Marie Schiøtt g.m. Oluf Thaadt, rådmand
d Martha Sofie Schiøtt g.m. Ahrensborg, etatsråd.

188 Edel Christensdatter i København. 22.6.1782, side 228, B412.
Enke efter Hans Christian [Knudsen] Braad, degn i Sahl i Ginding herred, [begravet 9.1.764]. B:
4) Bodil Margrethe Agerbæk Braad g.m. Peder Lauridsen i Skovlund i Sahl sogn
5) Jens Christian Braad, gårdmand i Thy
6) Anne Dorthe Braad g.m. Mogens Andersen i Skovlund.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Agerbæk g.m. Svend Gudmandsen, tømrersvend
2) Karen Agerbæk g.m. Christen Mikkelsen i Sahl
3) Maren Agerbæk g.m. Peder Ruud, brødbager i København.

189 Christian Mosling, skibspræst i København. 24.8.1782, side 228, B432.
E: Sofie Caroline Svane. A:
1) far Abraham Mosling, toldinspektør i Trondhjem i Norge.
Afdøde døde på rejse til Kina.

190 Magdalene Pedersen i København. 24.8.1782, side 229.
Enke efter Johan Didrik Dinesen, organist i Segersleide? på grevskabet Schackenborg. A:
Magasinforvalter Oluf Mogensen var arving sammen med flere fra Tønderegnen.

191 Sofie Charlotte Hartvig, ugift læremoder på Det kongelige Vajsenhus. 4.10.1782, side.231, R573, B457.
A:
1) søster Anne Vilhelmine Hartvig.
Afdøde døde 3.10.1782.

192 Abelone Børgesdatter Schmidt i København. 19.10.1782, side 232.
Enke efter Andreas Nielsen Broby (Braaby), skoleholder. B:
1) Johanne Birgitte Broby 25
2) Dorthe Marie Broby 22
3) Abelone Andreas Broby 20.
FM: født værge Rejerslev, bedemand.
Afdødes mands første ægteskab med Marie Cathrine Wulf. Arv til B:
1) Cathrine Marie Broby.

193 Bendix [Rasmussen] Krøll, præst i Det kongelige Vajsenhus, der døde 22.10.1782, side 235, R577, B455.
E: Karen [Poulsdatter] Egede. LV: Hansen, grosserer. B:
1) Amalie Krøll 10
2) Vilhelmine Krøll 7
3) Ovene Emerentze Krøll 4
4) Pouline Krøll 9 mdr.

194 Christian Ludvig Nikolaj Flesborg, student i København. 28.10.1782, side 236, B409.
A:
1) far Flesborg, amtsforvalter i Slesvig.

195 Knud Riis, informator på Det kongelige Vajsenhus. 6.11.1782, side 237, R587, B449.
A:
1) mor, enke efter Riis
2) søster

196 Johannes Esmark, student i København, der døde 25.12.1782, side 237, R589, B419.
A:
1) søster Amalie Esmark
2) halvsøster Cathrine Esmark g.m. Oluf Michael Møller, isenkræmmer
3) halvbror Mathias Esmark i Lyngby.

197 Oluf Maderup, kongelig missionær i Trankebar. 27.12.1782, side 238, B509.
E: Dynameda Koch. A:
0) far Erik Rasmussen i Maderup, død
1) Mette Eriksdatter g.m. Søren Svendsen i Knudstrup på Billeshave gods.
Testamente af 13.3.1772.

198 Helene i København. 28.1.1783, side 238, R602, B438.
Enke efter Breitendich, organist. B:
1) Cathrine Breitendich g.m. Ditlev Johan Markvardsen, begge døde. 4B:
a Anne Marie Elisabeth Ditlevsdatter g.m. Mathias Jacobsen, skipper
b Helene Cornelia Theodora Ditlevsdatter g.m. Jens Jørgensen, korporal
c Cathrine Margrethe Ditlevsdatter
d Henriette Ditlevsdatter.

199 Ingeborg Horn i København. 29.1.1783, side 239, R595, B487.
Enke efter Severin Martin Wulf, skolemester. B:
1) Severin Martin Wulf 22, på rejse til Kysten Guinea.
FM: farbror Elias Martin Wulf, mester ved sejldugsfabrikken uden for Vesterport.
Desuden nævnes afdødes bror Rasmus Horn.

200 Immanuel Kahl, skoleholder 3.5.1783, side 240, B446.
Efter Maren Rasmusdatter. B:
1) Anne Marie Florentine Kahl g.m. Abraham Franck, skomager
2) Birthe Kahl 20.
Afdøde døde 2.5.1783.

201 Bodil Lene [Hansdatter] Mouridsen i København. 6.5.1783, side 241, B side 446, R606, B467.
Enke efter Gunder [Thøgersen] Veggerslev (Vejerslev), stiftsprovst [i Christiania, død 30.7.1740]. B:
1) Kirsten Veggerslev, [død 1777]. E: Andreas Lous, kommandør. 3B:
a Gunder Lorents Lous 17
b Christian Carl Lous 14
c Andreas Lous 8
2) Johanne Kirstine Veggerslev, [død 1776], var g.m. [Hans Poulsen] Hammer, præst i Store og Lille Fuglede. 1B:
a Gunder Veggerslev Hammer.
[Afdødes mand havde tidligere været dansk kompastor i Store Magleby].
Afdøde døde 5.5.1783.

202 Christian Richard Nygaard, degn og skoleholder på Kysten Guinea. 5.6.1783, B500.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.11.1779.

203 Joachim Knagenhjelm, student i København. 7.6.1783, side 243, R629, B464.
A:
1) far Niels de Knagenhjelm, proprietær i Kaupanger sogn i Bergen stift i Norge.
Afdøde døde 5.6.1783.

204 Mette Pagh i København, der døde 26.6.1783, side 244, B441.
Enke efter David [Henriksen] Pontoppidan, præst i Helliggejst kirke i København, [død 4.4.1760].
Testamente af 2.2.1760.
Hans A:
0) forældre [Henrik [Ludvigsen] Pontoppidan, præst i Fredericia Michaelis og Erritsø, skifte Elbo herred gejstlig 17.10.1760lbnr.55 og Anne Rosine Jungfoss, begravet Fredericia Michaelis 21.6.1758]
1) søster [Cathrine Dorthe Pontoppidan], enke efter [Casper Christoffer] Bøtker, rektor i Fredericia.
Hendes A:
0) forældre [Niels Madsen Pagh i Fredericia, skifte Fredericia 22.3.1721 lbnr.369 og Anne Skolastika Mikkelsdatter Samsø, skifte Fredericia 23.1.1737 lbnr.562]
1) bror [Mads Nielsen Pagh i Fredericia, skifte Fredericia 12.2.1754 lbnr.765]. 4B:
a Niels Madsen Pagh, toldbetjent i Fredericia
b Maren Madsdatter Pagh g.m. [Johannes Iversen] Bruun, borgmester og agent i Fredericia
c Gye Madsdatter Pagh g.m. [Kasimir Martin] Ingversen, apoteker i Fredericia
d Anne Skolastika Madsdatter Pagh g.m. Jacob [Volrathsen] Holm, præst i Højen og Jerlev
2) bror [Mikkel Nielsen Pagh, begravet Fredericia Trinitatis 26.4.1777, var g.m. Inger Pedersdatter]. 2B:
a Niels Mikkelsen Pagh i Fredericia
b Anne Skolastika Pagh g.m. Jochum [Reimer Poulsen] Fenger, kapellan i Fredericia [Michaelis].
Arv i boet efter afdødes halvbror Niels Amager.
Litteratur: Mette Scholastica Kellinghusen - hendes liv, aner og efterslægt af Anna Marie Lebech-Sørensen i: Personalhistorisk tidsskrift 1998 side 34-73. Heri side 47- : David Pontoppidan.

205 Oluf Bang, klokker i Holmens kirke i København, der døde 8.7.1783, side 246, R615, B457.
E: Jytte Sofie Marchal.
Første ægteskab med Jytte Christiane Galde. B:
1) Clara Bang g.m. Vinge, fuldmægtig
2) Jytte Bang g.m. Wulfsberg, fuldmægtig.
Desuden nævnes enkens mor Madam Marchal.

206 Thillerup, informator ved Det kongelige Opfostringshus i København. 1.9.1783, side 248, R621, B499.
A:
1) mor [Ellen Marie Danielsdatter Pauli] på Frederiksberg, enke efter [Jens Knudsen] Thillerup, præst i Frederiksberg [og Hvidovre]
2) søster g.m. Hansen, kammerråd.
Desuden nævnes afdødes faster Anne Margrethe Thillerup.

207 Knud Henckel. student i København. 11.9.1783, side 248, R670, B619.
A:
1) far Johannes Christoffer Henckel, skrædder.
Afdøde døde 8.9.1783.

208 Johan Rudolf Ræber, kantor ved den fransk reformerte kirke i København. 18.10.1783, side 249, R624, B466.
E: Louise Cathrine Roger. B:
1) Simon Daniel Ræber, død. E: Elisabeth. 5B:
a Louise Jacobine Ræber 18
b Jean Jaques Ræber 16
c Jean Rudolf Ræber 13
d Marie Pouline Ræber 10
e Cathrine Henriette Ræber 8.
FM: Jean Pierre le Maire.

209 Peder Bentsen, student i København. 24.10.1783, side 249, B458.
A: 2 søstre og en halvbror, hvis navne ikke angives.

210 Johan Konrad Fritz, student i København. 17.1.1784, side 250, B457.
A:
1) bror Fritz de Lilliendal, konsul i København
2) søster Johanne Marie Fritz g.m. Schmidt, klædekræmmer, på stedet
3) søster g.m. Pedersen, regimentskvartermester i Kristiansand i Norge.

211 Jens Pedersen Lind, student i København. 31.1.1784, side 251, B459.
A:
0) forældre [Peder Andersen Lind, vinhandler i Viborg, skifte Viborg 24.8.1770 lbnr.1181 og Cecilie Jensdatter Lind]
1) søster Mette Bloch Lind i Selde præstegård i Salling
2) søster Else Lind på Marsvinslund ved Viborg
3) halvsøster Charlotte Lind på Hald.

212 Jacob Raklev, kateket i Julianehåb i Grønland. 28.2.1784, side 252, B518.
B:
1) Jørgen Raklev
2) Marianne Raklev.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Cathrine Raklev.

213 Christine Jensdatter i København. 27.3.1784, side 253.
Enke efter Brostrup Sadelin, skoleholder. B:
1) Cathrine Albertine Sadelin 17.

214 Beathe Elisabeth Bech i København. 2.4.1784, side 254, R 644, B497.
Enke efter Magnus Juul. overgraver ved Garnison kirke. A:
1) bror Just Hans Christian Bech, død. 3B:
a Anne Bech g.m. Jens Nikolaj Brasch
b Johanne Sofie Bech
c Michael Bech 15
2) søster Margrethe Bech.

215 Maren [Jochumsdatter] Wulf i København, der døde 10.4.1784, side 255, R630, B466.
Enke efter Jacob [Jensen] Hvid, præst i Vor Frue kirke i København, [død 1782]. B:
1) Carl Adolf Hvid
2) Frederikke Sofie Hvid
3) Marie Elisabeth Hvid g.m. Jørgen [Kajsen] Wederkinch, præst i Græse og Sigerslev.

216 Thomas Viborg, missionær i kolonien Godthåb på Grønland. 9.5.1784, side 257, B472.
E: Gertrud Louise. A:
1) mor Ida Sofie, enke efter Christen Thomsen Viborg, mægler
2) bror Magnus Viborg, skibskaptajn
3) halvsøster Severine Christensdatter Viborg, alle i Kristiansand i Norge.

217 Johan Christoffer [Kørbitz Thomsen] Kingo, udnævnt til præst i Østerlars og Gudhjem, men døde 17.7.1784 i København før indsættelsen, side 261, R656, B498.
E: [Christiane Frederikke Frisch].
Første ægteskab med [Johanne Schwartzkopf]. B:
1) Thomas Kingo 23.
[Andet ægteskab med Anne Marie Schmidt, død 25.9.1782].

218 Poul Møller, undergraver ved Trinitatis kirke i København. 18.8.1784, side 262, R662, B492.
Enke efter Anne Marie Bille, død for 1½ år siden. B:
1) Hans Thomas Møller 4½.
Til stede:
1 afdødes søster Hylleborg Møller
2 afdødes moster
3 afdødes hustrus søster Kirstine Elisabeth Bille
3 afdødes hustrus bror Casper Bille, fyrbøder.

219 Zacharias Wagner, ugift skibspræst på orlogsskibet Indfødsretten. 3.9.1784, side 264, B514.
A:
1) mor Susanne Margrethe Dahl, enke efter Jens Wegner i Bergen.
Afdøde havde arv efter sin faster Jomfru Anne Wegner i Bergen.

220 Frederik Conrad Torm, student i København. 2.10.1784, side 265, R671, B523.
A:
1) mor [Cathrine Marie Pedersdatter Paludan] i Havrebjerg, [enke efter Ulrik Frederik Eriksen Torm, præst i Kirke Stillinge, skifte Løve herred gejstlig 9.10.1781 lbnr.84]
2) bror Erik Torm, landinspektør
3) bror Peder Paludan Torm
4) bror Immanuel Torm, landmåler
5) bror Ulrik Frederik Torm
6) [søster Frederikke Sofie Torm]
7) søster Anne Torm
8) søster Christiane Sofie Torm
9) søster [Margrethe Kirstine Torm] g.m. [Andreas] Haahr, landinspektør.

221 Claus Clausen, student i København. 10.1.1785, side 266, R672, B494.
Afdødes mor skal leve i Jylland, men navn kendes ikke.

222 Else Cathrine [Jacobsdatter] Ursin i København, der døde 12.2.1785, side 266, R676.
Enke efter Hans [Sørensen] Fabricius, præst i Rudkøbing [og Skrøbelev, skifte Langelands Nørre herred gejstlig 14.2.1757 lbnr.1]. B:
1) Jacob Ursin Fabricius, degn i Tved på Fyn, [død 3.12.1776. E: [Christiane Jørgensdatter Lauridsen] i Krummerup degnebolig. 2B:
a Else Cathrine Fabricius 7
b Jacobine Fabricius 7
2) Otto Fabricius, præst i Det kongelige Vajsenhus, hvor afdøde døde
3) Lorents Peder Fabricius, skibskaptajn i København.

223 Hans Hvistendahl, student i København. 12.3.1785, side 267.
A:
1) bror Christian Hvistendahl, købmand i Finmarken i Norge
1) bror Peer Hvistendahl, købmand i Finmarken i Norge
Desuden nævnes afdødes farbror Mathias Hvistendahl. købmand i København.
Afdøde døde 6.3.1785.

224 Peder Nielsen Lind, skoleholder og kateket i Garnisons kirke i København.9.4.1785, side 268, B502.
E: Mette Lorentsdatter.
Første ægteskab med Maren. B:
1) Peder Lindvig Lind, kirurg i Frederiks Hospital i København
2) Anne Elisabeth Lind i Sæby, skifte Sæby 4.6.1778 lbnr.122. E: [Henrik Leopold Gustav] Nicolas, kirurg, nu i Fladstrand. 2 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 8.4.1785.

225 Casper Bloch, afsat pedel i København. 21.4.1785, side 270.
E: Antoinette Birgitte. A:
1) mor Anne, enke efter Bloch
2) bror Mathias Bloch, hospitalsforstander i Vestindien
3) en søster, uvist hvor
4) en søster, uvist hvor.
Afdøde døde 21.3.1785.

226 Jacob Mathiassen, candidatus medicinæ på Frederiks Hospital i København. 2.5.1785, side 272, R678, B553.
A:
0) forældre [Markus Mathiassen, købmand og Gertrud Elisabeth Nygaard i Sorø], begge døde
1) bror [Mathias Jørgen Markussen] Mathiassen, præst i Rye [og Sonnerup]
2) bror, uvist hvor
3) bror, i København
4) søster g.m. Volche, professor i Dessau.

227 Frands Berg, skoleholder i København, der døde 26.5.1785, side 273, R695, B534.
E: Sofie Koch. A:
1) søskendebarn Berg, snedker i København, død. 2B:
a Michael Halberg
b en søn, der for 10 år siden rejste til Holland
2) søskendebarn, enke efter Snupke, skrivemester på Vajsenhuset
3) søskendebarn jomfru Ømann i København.

228 Jacob Hansen, 3. lektiehører i latinskolen i København. 12.6.1785, side 274, R683, B508.
A:
1) bror Christian Hansen, skomager
2) søster Anne Marie Hansen
3) søster Else Marie Hansen, [død 1771], var g.m. [Thomas Andreassen] Møller, præst i Store Heddinge. 5B:
a Margrethe Møller g.m. Johan Martin Jørgensen, toldforvalter i Store Heddinge
b Inger Kirstine Møller g.m. [Frederik Carl] Caroque, auditør i København
c Jacob Møller, præst i Søby, [Skader og Halling]
d Henrik Møller, student
5) Anne Marie Møller, på Gjorslev
4) Anne Hansen, død, var g.m. Christian Blangsius, drejer. 1B:
a Hans Severin Blangsius, drejer i Brno i Rusland.

229 Jacob Vilhjelm, student i København. 1.7.1785, side 276.
A:
1) bror Peder Vilhjelm, klejnsmed
2) søster Karen Vilhjelm
3) søster Christiane Vilhjelm.
Afdøde døde 27.6.1785.

230 Peder Offersen Hansen, student i København. 11.7.1785, side 278, R681.
A:
1) mor Gertrud Fogh, nu g.m. [Bagge] Bjerregaard, birkedommer i Hesselager på Fyn
2) bror Laurids Hansen, cand. jur.
3) bror Rasmus Fogh Hansen i Egebjerg på Fyn
4) bror Hans Hansen [Offersen], degn i Søndersø på Fyn
5) Hans Nikolaj Hansen 19.
[Afdødes far var Offer Hansen, forpagter af Løjtved død 1767].
Afdøde døde 10.7.1785.

231 Karen [Marie] Junghans i København. 12.7.1785, side 279, B510.
Enke efter [Carl Sørensen] Due, kapellan i Hidra i Vestagder, død 1773. A:
0) forældre [Christian Frederik Junghans, birkedommer ved Det vordingborgske Rytterdistrikt, begravet Vordingborg 11.2.1782 og Sofie Cathrine Piper
1) bror [Hans] Junghans, justitsråd i Kolding
2) søster Johanne Sofie Junghans, enke efter Holstebro, skrædder
3) søster Marie Cathrine Junghans, enke efter Lexborg, jæger ved parforcejagten.
[Fars andet ægteskab med Johanne Cathrine Poulsdatter, begravet Vordingborg 1.6.1746].
Fars tredje ægteskab med [Marie Clemensdatter Vejle, præstedatter af Torstrup og Horne]. B:
4) halvbror Johan Ludvig Junghans, købmand i København
5) halvbror Jacob Junghans, student i Vordingborg
6) halvsøster Dorthe Junghans, hos sin mor i Vordingborg.
Litteratur: Små Meddelelser. Rettelser og tilføjelser til ”A. Falk-Jensen og H. Hjort Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936” af Finn Blædel i: Personalhistorisk Tidsskrift 1971 side 103-108. Heri side 105: Christian Frederik Junghans.

232 Johan Gottlob Krag, student i København. 26.7.1785, side 281.
A:
1) far Niels Krag, rodemester.
Afdøde døde 20.7.1785.

233 Bernhard Henrik Christian Stein, studiosus chirurgiæ i København. 8.8.1785, side 282, R699.
A:
1) forældre Ernst Ludvig Stein, slotsorganist og Magdalene Christine i Slesvig.
Afdøde født Slesvig 23.3.1747.

234 Poul Bahnson, student i København, der døde 13.8.1785, side 282, R697, B604.
A:
1) bror Peder Bahnson, død. 1B:
a Maren Pedersdatter gift København Garnison 24.5.1782 med Johan Christoffer Dehn, grenader
2) halvbror Simon Groth Bahnson, kirurg i Korsør.
Tingsvidne af Ærøskøbing, hvis indhold ikke refereres.

235 Agnethe Margrethe Juul i København. 14.9.1785, side 283.
E: Christian [Lauridsen] Transe, nu udnævnt til præst i Rønne og Knudsker på Bornholm. B:
1) Christine Birgitte Transe 9
2) Jeremias Anton Transe 7
3) Henrik Andreas Transe 5.
Afdøde døde [på Grønland] for 1½ år siden.

236 Hans Grimstrup, student i København, der døde 20.10.1785, side 285, B520.
A:
1) mor [Inger Marie Pedersdatter Billeskov], enke efter [Michael Hansen] Grimstrup, præst [i Vindum, skifte Middelsom herred gejstlig 16.6.1768 lbnr.56]
2) søster [Marie Collin Grimstrup] g.m. [Christoffer Berntsen Mulvad], præst [i Ejsing og Handbjerg]
3) bror Peder [Billeskov] Grimstrup, skoleholder [i Randlev] i Jylland
4) bror Carl [Gotthilf] Grimstrup i København
5) søster [Elisabeth Dorthe Grimstrup] g.m. [Laurids Aborg], gartner [på Klavsholm] i Jylland
6) søster [Karen Christiane Grimstrup] i Randers.

237 Martha Elisabeth Kildenhof i København. 9.1.1786, side 286.
E: Carl Gottlob Reisler, student og sprogmester. B:
1) Henriette Caroline Elisabeth Reisler 6 mdr.
FM: Christian Schultz, skrædder.

238 Morten Heidorn, ugift candidatus chirurgiæ på Frederiks Hospital i København. 4.1.1786, B550.
A: mor, en bror og en søster, alle i Üttensee ved Kiel.
Afdøde døde 3.1.1786.

239 Andreas Krause, ugift apotekersvend på Frederiks Hospital i København, der døde 24.1.1786, side 4, B538.
A:
1) bror Niels Krause, premierløjtnant i Trondhjem i Norge
2) søster Johanne Marie Elisabeth Krause i Trondhjem.

240 Christen Ibsen, undergraver ved Vor Frelser kirke på Christianshavn. 6.2.1786, side 7, R705, B525.
E: Anne Margrethe, separeret. B:
1) Henrik Vibe Ibsen 41, ved Slagelse
2) Ib Christensen Ibsen 38, underkanoner
3) Sidse Ibsdatter, enke efter Simon Hansen, tømrer.

241 Mads Christian Ibsen, student i København. ####, side 10, B602.
Opslag med side 10 og 11 mangler på nettet.

242 Bertel Christian Sandvig, student og sekretær i Det genealogiske Selskab i København. 12.3.1786, side 12, R700, B529.
E: Sofie Elisabeth Freuchen. A:
1) mor Karen, enke efter Sandvig.

243 Samuel Peder von Haven, degn på Almindeligt Hospital i Amaliegade i København. 3.4.1786, side 13, B557.
A:
1) mor [Maren Bang Johansdatter Post], på Fyn, enke efter [Michael Frederiksen von Haven, præst i Horne og Asdal, skifte Horns herred gejstlig 20.4.1751 lbnr.34]
2) bror Christian von Haven, præst i Norge
3) [søster Mette Pouline von Haven]
4) [søster Birgitte Cathrine von Haven]
5) [søster Eleonora Hedvig von Haven]

244 Johannes Nikolaus Fugl, student i København. 18.4.1786, side 16.
A:
0) forældre [Julius Henrik Fugl, amtsfuldmægtig i Halsted amt og Ellen Mikkelsdatter Alrø]
1) bror Michael Alrø Fugl, sekretær på Trankebar
2) bror Christian Herman Fugl, cand. jur. i Nakskov
3) søster Cathrine Sofie Fugl g.m. Jørgen [Lauridsen] Kofoed, degn i Hillested
4) søster Sofie Amalie Fugl g.m. Schritzmeyer, skrædder i Rødby.
Fars andet ægteskab med [Johanne Christine Just]. B:
5) halvbror Frederik Christian Fugl 9, i Nykøbing Falster
6) halvbror Christen Godske Fugl, i Nysted
7) halvsøster Anne Magdalene Fugl, i Fuglse præstegård.

245 Frederik Møller, student i København. 23.5.1786, side 19, B542.
Arvinger angives ikke.

246 Anne Cathrine Blume i København. 9.6.1786, side 20.
E: Christian Gerlev, tidligere missionær på Grønland. B:
1) Poul Gerlev 12
2) Jacob Fussing Gerlev 10
3) Christian Gerlev 8.
Desuden nævnes afdødes moster Anne Bering, enke efter Blume, boutellier.

247 Niels Ursin Hass, student i København. 4.7.1786, side 22, B550.
A:
1) forældre [Jens Lauridsen Hass] præst [i Sønderholm og Frejlev] i Ålborg stift, [dvs. Ålborg amt i Viborg stift] og [Christence Nielsdatter Ursin].
Arv efter testamente af 20.5.1785 for Peder Ursin, kommissionær i København til dennes bror og 3 søstres børn, hvoraf afdøde er en søstersøn.
Testamentets eksekutorer er:
1 Christian Frederik Ursin
2 Frederik Eisenberg Rohde, vinhandler.

248 Richard Berg i København. 19.9.1786, side 25, R708, B611.
E: Dulcebelle Rørby. LV: Schønberg, skrædder.
Første ægteskab med Anne Helene Holck. B:
1) Ejler Peder Berg 14
2) Ellen Cathrine Berg 12.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Gundil Cathrine Høgh
2 afdødes søster Johanne Berg.
Afdøde, der var kommet til København for 13 uger siden for at søge andet levebrød, havde været præst i Hosanger præstegæld i Bergen stift.

249 Christian Rees, organist ved Holmen kirke i København. 11.10.1786, side 27.
Enke efter Mette Kirstine Overgaard, fraskilt 1781.
Første ægteskab med Marie Elisabeth Wichmann, død 1752. B:
1) Louise Frederikke Rees.

250 Christian Hornemann, student og informator i København. 16.11.1786, side 30.
Arvinger kendes ikke.

251 Johan Josef Haaber, klokker i Nikolaj kirke i København. 20.12.1786, side 31, R711, B571.
E: Susanne Cathrine Breitendich. B:
6) Anne Sofie Haaber 39.
Første ægteskab med Charlotte [Henriksdatter] Holst. B:
1) Ernst Bendix Haaber, død. 1B:
a Johan Josef Haaber 11
2) Christian Lehmann Haaber, assistent på Kysten Guinea. Efter kongelig bevilling arver hans 6B:
a Charlotte Haaber 19
b Eva Cathrine Haaber 17
c Johanne Josefa Haaber 16
d Adam Frederik Haaber 13
e Johanne Ottine Haaber 12
f Barbara Birgitte Haaber 11, alle hos deres mor i Ørslev på Sjælland
3) Andreas Lausen Haaber, død. 1B:
a Susanne Cathrine Haaber 3, hos sin mor i Helsingør
4) Adam Gottlob Haaber, kaptajn i søetaten
5) Eva Cathrine Haaber g.m. Christian [Jacob Jensen] Boserup, præst i Ferslev på Sjælland.

252 Johan Gotfred Hancke, kantor i Petri kirke i København, der døde 10.1.1787, side 37, R733, B601.
E: Johanne Charlotte Hertel. B:
1) Carl Gotfred Hancke 28, i Rusland
2) Johan Gotfred Hancke 23, student
3) Johan Gottlob Hancke 20, i Rusland
4) Christian Frederik Hancke 18
5) Johanne Dorthe Hancke
6) Charlotte Vilhelmine Hancke 12
7) Caroline Frederikke Amalie Hancke 7.

253 Poul Meyer, student i København. 22.1.1787, side 39, B576.
A:
1) mor Birgitte Laxau, nu g.m. Hans Berntsen Formann, rådstueskriver i Bergen
2) søster Pouline Cathrine Meyer g.m. Job Frich, skibskaptajn i Bergen.

254 Johan Georg Peder Eichel, stud. med. i København. 15.3.1787, si8de 39, B575.
A:
1) far Johannes Eichel, stadsfysikus i Odense.

255 Anne Cathrine Nielsen i København. 31.3.1787, side 40, R737, B604.
Enke efter Peder Stæhr, feltskær på Trankebar.
Arvinger er søskende og søskendebørn der angives sådan A:
1) søster, død. E: Vedel, bogholder. 2 børn, hvos navne ikke angives
2) Jens Pedersen Hansen
3) Lave Pedersen
4) Anders Madsen, seglmagerdreng
5) Jacob Stæhr, købmandskarl i Korsør.

256 Ferdinand Høritz, studiosus chirurgiæ i København. 26.4.1787, side 42.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 21.4.1787.

257 Erasmus Gunnerus, student i København, der døde 16.5.1787, side 42, R741.
A:
1) bror Gunnerus, foged i Trondhjem stift i Norge.

258 Johan Ludvig Berg på Regensen i København. 22.5.1787, side 43, B594.
A:
1) far Berg, præst i Norge.
Afdøde døde 19.5.1787.

259 Johan Lorents Licht, student i København. 26.8.1787, side 45, B596.
A:
1) bror Henrik Martin Licht, student
2) søster Anne Margrethe Licht 24
3) søster Johanne Sofie Licht 18
4) bror Conrad Ludvig Licht 12.
Afdøde døde 17.8.1787.

260 Anne Cathrine Nyborg i København. 29.8.1787, side 46.
E: Jens Winther Bentzon, [nederste] kapellan i København Vor Frue.
A:
1) mor Ellen [Jensdatter] Børre, nu g.m. Knud Walsøe, rodemester i København
2) søster Mette Christine Nyborg, død, var g.m. afdødes enkemand. 4B:
a Ellen Cecilie Magdalene Bentzon 12
b Nikoline Christiane Frederikke Bentzon 11
c Niels Ludvig Christian Bentzon 7
d Charlotte Reinholdine Sofie Bentzon 4.
[Afdøde far var Niels Rasmussen Nyborg, spisevært i København].

261 Susanne Henriette Pouline Podevint i København. 17.10.1787, side 58, B645.
E: Ditlev Bechstedt, organist i København Nikolaj.
Testamente af 24.8.1782. A:
0) forældre [Jean Pierre Podevint, fransk reformert hof-klejnsmed på Frederiksborg, skifte Frederiksborg, Kronborg og Jægerspris amter 27.6.1762, fol.710 og Marie Riel, død]
1) søster Frederikke [Vilhelmine] Podevint g.m. [Christian Eliassen] Grüner, kapellan i Odense [Sankt Hans]
2) søster Sofie Magdalene Podevint i Odense.
Fars andet ægteskab med [Elisabeth Kannerød]. B:
3) halvsøster Antoinette Podevint i København
4) halvsøster Johanne Marie Podevint g.m. Bentsen, klejnsmed i Frederiksborg
5) halvsøster Cecilie Podevint i København
6) halvsøster Johanne Louise Podevint i København.

262 Jacob Dorschæus, student og fuldmægtig på kammerkontoret i København. 19.10.1787, side 49, B600.
Testamente af 12.7.1787. A: 3 broderbørn.
Desuden nævnes afdødes bror Anton Dorschæus.

263 Lorents Christoffer Herzleb, student i København. 14.11.1787, side 61, B613.
A:
1) far Herzleb, præst i Brønnø præstegæld på Helgeland i Norge.
Afdøde døde 2.11.1787.

264 Christen Svejstrup, præst i Ølstykke. 30.1.1788, side 62, R742, B616.
1) bror Iver Poulsen Staal, skrædder i Eltang
2) bror Christoffer Poulsen Staal, skrædder i Skærbæk, [skifte Koldinghus amt 21.3.1777 lbnr.471]. 1B:
a Sofie Christoffersdatter Staal 22, i Fredericia
3) søster Dorthe Poulsdatter Staal g.m. Henrik Mortensen Orlov i Ammitsbøl i Ødsted sogn
4) halvbror Niels Mathiassen Nielsen Sandager, gørtler i Almind.
Testamente af 19.11.1778.

265 Anne Margrethe i København, der døde 7.3.1788, side 63, B630.
Enke efter Christen Ibsen, [skifte 6.2.1786, lbnr.240]. B:
1) Henrik Vibe Ibsen 43, umyndig efter kongelig bevilling
2) Ib Christensen Ibsen 38, underkanoner.

266 Nikolaj Wulfsberg, student i København. 27.3.1788, side 65, B649.
E: Jytte Bang, datter af klokker Bang, bortrejst for 1½ år siden, uvist hvorhen. A:
1) søster g.m. Neumann, visiterer
2) søster Helene Wulfsberg g.m. Christian Koch, skipper i Tønsberg i Norge
3) søster Abigael Wulfsberg i Frederiksstad i Norge.
Afdøde døde 29.2.1788.

267 Morten Reenberg Zoëga, ugift pensioneret hører ved Helliggejst skole i København. 25.4.1788, side 68.
Arvinger kendes ikke.

268 Jochum Jacob Christoffer Ohlhaver, feltskærsvend i København. 30.4.1788, side 69, B624.
A:
1) far Andreas Ohlhaver, amtskirurg i Itzeho.

269 Johan Barthold Lodde, student i København. 3.5.1788, side 72, R755, B626.
Testamente af 8.11.1781.
Universalarving A:
1) Gyldendal, agent.

270 Niels Wegner, student i København, der døde 8.5.1788, side 73, B633.
A:
1) far Hans Thomas Wegner, krigsråd og landkommissær i Drammen i Norge.

271 Sinne Kirstine Sadelin i København. 24.5.1788, side 74, B665.
E: Samuel Hofmann, skibskirurg.
Afdøde skal have nogle søskende i Jylland og på Fyn, hvis navne ikke kendes.
Desuden angives enkemandens bror Christian Gerhard Hofmann, arbejdsmand i København.

272 Niels Huss, personlig kapellan i Evje præstegæld i Kristiansand stift. 6.6.1788, side 76, B660.
E: Andrea Marie hos sin far Erik Ancher Bruun, præst i Evje i Norge. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 21.5.1788 i Føllenslev præstegård.

273 Peder Ibsen, ugift skoleholder i København. 27.6.1788, side 78, B637.
A:
1) søstersøn Jeppe Hoskær, kasserer i København, samt dennes 6 søskende, der alle er døde og nogle har efterladt børn i Holsten og på Sjælland.
Afdøde døde 20.6.1788.

274 Elisabeth Bjørnsted i København. 30.6.1788, side 81, R758, B676.
Testamente af 29.7.1757. A:
1) bror, død. 2B:
a Maren Bjørnsted
b Anne Bjørnsted g.m. Lesselmann, kaptajn i Norge.
Desuden nævnes afdødes far Simon Bjørnsted, tugthusinspektør i Christiania i Norge.

275 Helene Brangstrup, ugift i København, der døde 20.8.1788, side 84, R763, B682.
A:
0) forældre Johan Gotfred Hansen, degn i Hvirring, Tamdrup og Hornborg, [skifte Nim herred gejstlig 24.4.1749 lbnr.11] og Anne Regine Reutze
1) bror Matthæus Bramstrup, hernhuttisk missionær i Nordamerika, død. uvist om børn
2) bror Hans Johansen Brangstrup, købmand i Skien i Norge, død, [var g.m. Maren Tech]. 5B:
a Johan Gotfred Brangstrup, prokurator i Skien
b Matthæus Brangstrup, student
c Hans Henrik Reutze Brangstrup 25, kontorbetjent i Skien
d Anne Regine Brangstrup g.m. Leth, købmand i Porsgrunn
e Karen Helene Brangstrup g.m. Gasmann på gården Foss ved Skien
3) søster Hedvig Johansdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen Holm, kusk. 2B:
a Henrik Holm, maler på Porcelænsfabrikken i København g.m. Marie Giese
b Christian Frederik Holm, svend på Sukkerhuset i København
4) søster Else Cathrine Johansdatter Brangstrup, [skifte Havreballegård og Stjernholm amter 9.10.1761 lbnr.26], var g.m. Jacob von Müllen, selvejer i Daugård ved Vejle, [skifte Havreballegård og Stjernholm amter 12.7.1779 lbnr.81]. 2B:
a Anne Louise von Müllen 33
b Johan Ludvig von Müllen i Daugård
5) søster Anne Margrethe Johansdatter Brangstrup, [skifte Nim herred gejstlig 23.1.1788 lbnr.34]. E: Herluf Dalhof, degn i Hvirring og Hornborg. 3B:
a Anne Regine Dalhof 33
b Peder Dalhof, skibspræst på Eskadren på Reden i København
c Nikolaj Vandal Dalhof 25, student.

276 Johannes Thunbo, student i København. 16.10.1788, side 87.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.10.1788.

277 Rasmus Thygesen, student i København. 22.10.1788, side 87, B662.
Arvinger angives ikke.

278 Joen Lund i København, der døde 7.11.1788, side 88.
E: Frederikke Dultzmann.
Testamente af 31.10.1788.
Afdøde, var udnævnt til kapellan i Nakskov, men var endnu ikke tiltrådt.

279 Jens Adeler Wind, student i København. 17.11.1788, side 90.
A:
1) far [Frederik Vilhelm Jensen Wind], præst i Skive.
Desuden nævnes afdødes bror August Vilhelm Wind i København.

280 Carl Frederik Wildgaard, student i København. 18.11.1788, side 91, B661.
A:
1) far Christian Frederik Wildgaard, kantor og klokker i Slagelse Sankt Mikkel.

281 Carl Ludolf Rohder, feltskærsvend i København, 1.12.1788, side 92, B673.
A:
1) far Carl Traugott Rohder, kaptajn i Danzig.

282 Johan Christian Zuschlag, skoleholder i København. 20.12.1788, side 94, B683.
Enkemand efter Anne Christine Spielberg (Speilberg), død 2.11.1788.
Hans A:
Af hans første ægteskab B:
1) Martin Zuschlag, købmand i Præstø
2) David Zuschlag, apotekersvend i Flensborg
3) Rasmus Zuschlag, styrmand på rejse til Ostindien
4) Karen Zuschlag, [skifte Horsens 9.1.1786 lbnr.1759], var g.m. [Nikolaj von Essen] Barfoed, værtshusmand i Horsens. 2B:
a [Edel Gottlieb Barfoed]
b [Johan Nikolaj Barfoed].
Hendes A:
0) forældre [Niels Hansen Spielberg og Inger Nielsdatter Holm i København], begge døde
1) bror Hans Spielberg, præst i Homedal i Kristiansand stift i Norge
2) bror Johan Peder Spielberg, garver, død. 1B:
a Ellen Kirstine Spielberg g.m. David Kræmmer, gibser i København
3) søster Johanne Marie Spielberg, død, var g.m. Tybrind, kommissær. 1B:
a Riborg Dorthe Tybrind, hos provst Tybrind i København.
Afdøde døde 19.12.1788.

283 Rebekka på fortet Christiansborg i Guinea. 3.1.1789, side 101, R789, B745.
Enke efter Protten, skoleholder.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.5.1778.

284 Elisabeth Charlotte Schäffer i København, der døde 23.1.1789, side 101, R771, B735.
Enke efter Peder Jacobi, slotspræst på Fredensborg slot, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 21.11.1738 lbnr.81]. B:
1) Christiane Magdalene Jacobi i Horsens, enke efter Frederik Carl Harbo, postmester i Horsens, [skifte Horsens 3.11.1770 lbnr.1426]
2) Marie Kirstine Jacobi, g.m. Nikolaj Jacob Jessen i Helsingør, kæmner ved Øresundstolden
3) Jacob Henrik Jacobi, strømkontrollør i Fredericia, [skifte Fredericia 7.12.1773 lbnr.1075]. Ingen børn
4) Johan Vilhelm Jacobi, afskediget regimentskvartermester, død 1772, ugift.
Afdøde var kammerfrue hos enkedronningen på Christiansborg slot.

285 Jørgen Clausen Stenbæk, student i København. 23.1.1789, side 103, R770, B683.
Arvinger kendes ikke.

286 Christiane Marie Clajus i København. 30.1.1789, side 104, B674.
E: Christian Frederik Hansen, skoleholder ved Frederiks tyske menigheds fattiges skole. B:
2) Christian Frederik Hansen 1¼.
Første ægteskab med Søren Olufsen Rose, bådsmand. B:
1) Cathrine Marie Rose 9.
Afdøde døde 5.1.1789.

287 Didrik Mikkelsen, degn og skoleholder i Guinea. 31.1.1789, side 107.
Arvinger angives ikke.
Skiftebrev 14.3.1785 på fortet Christiansborg i Guinea.

288 Tandberg, degn kateket og skoleholder i Guinea. 31.1.1789, side 288.
Arvinger angives ikke.
Skiftebrev 21.1.1786 på fortet Christiansborg i Guinea.
Afdøde døde 13.10.1780.

289 Christoffer Bang, degn og skoleholder i Guinea. 31.1.1789, side 108.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.6.1785.

290 Hans Mortensen Knudsen, præst i Guinea. 7.2.1789, side 108, B745.
Arvinger angives ikke.
Skiftebrev 20.4.1787 på fortet Christiansborg i Guinea.
Afdøde døde 19.1.1775.

291 Laurids Eeg, kantor og skoleholder i Guinea. 7.2.1789, side 109, B746.
Arvinger angives ikke.
Skiftebrev 20.4.1787 på fortet Christiansborg i Guinea.

292 Bertel Andreas Bille, student i København. 17.2.1789, side 109, R784, B695.
A:
1) far [Jens Andreassen Bille], præst [i Hårlev og Himlingøje] på Sjælland.

293 Carl Frands Schrøder, stud. med. i København, der døde 21.3.1789, side 110, R787, B713.
A:
1) mor i Slesvig, enke efter Schrøder, regimentsfeltskær
2) søster Dorthe Schrøder i Haderslev.

294 Inger Cathrine [Jacobsdatter] Wulf i København. 24.4.1789, side 111, R799, B717.
Enke efter Christian Michael [Johansen] Priebst, præst i København Garnison, [død 20.4.1774].
Hans A:
1) en søster g.m. Fischer, stadskirurg i Trondhjem i Norge.
Hendes A:
1) bror Christian Rasmus Wulf, student.
Afdøde døde 23.4.1789.

295 Thomas Gercken, student i København. 9.5.1789, side 115, R789, B694.
A:
1) mor [Anne Matfeldt], enke efter [Hans Jacob] Gercken, by- og herredsfoged i Fredericia, [begravet Fredericia Michaelis 22.9.1783]
2) søster g.m. Grøll, visiterer i København.
Afdøde døde 8.5.1789.

296 Christian Pedersen Rosted, reservekirurg ved Holmens faste Stok, der døde 14.5.1789, side 116, B684.
A:
1) mor Anne Cathrine Falch, enke efter Peder Rosted, traktør
2) bror Frederik Pedersen Rosted, fuldmægtig i Hof- og Stadsretten
3) søster Frederikke Pedersdatter Rosted 21
4) søster Louise Pedersdatter Rosted 17, på Palsgård i Jylland
5) søster Sofie Pedersdatter Rosted 14
6) bror Jens Pedersen Rosted11, i Herstedøster præstegård.

297 Poul [Hansen] Egede, biskop [over Grønland] og præst i Vartov Hospital i København. 3.6.1789, side 117, B684.
E: Christiane Amalie [Christiansdatter] Testrup.
Første ægteskab med Marie Elisabeth Frauen, [død 1752]. B:
1) Gertrud Kirstine Egede g.m. [Henrik Christoffer Adamsen] Glahn i Riserup, præst i [Nørre Vedby og Nørre Alslev].
Andet ægteskab med enkens søster Marie Kirstine Testrup, [død 25.8.1768]. B:
2) Karen Egede g.m. Frederik Gotlieb Sporon, højesteretsassessor. [Første ægteskab med Bendix Rasmussen Krøll, præst i Vajsenhuset, skifte 22.10.1782 lbnr.193]
3) Christian Testrup Egede, premierløjtnant i søetaten.

298 Johan Nikolaj Dressing, skoleholder og kantor i Guinea. 19.6.1789, side 122.
Arvinger angives ikke.
Skiftebrev 30.12.1774 på Christiansborg i Guinea.

299 Anne Margrethe Martin i København. 24.6.1789, side 123.
E: Hans Engelsen, skoleholder. B:
1) Johan Jacob Engelsen 6.
FM: farbror Jacob Engelsen, skoleholder.
Desuden nævnes afdødes mor, enke efter Martin, murer.
Afdøde døde 21.11.1788.

300 Margrethe Hansdatter i København. 17.7.1789, side 125, R791, B747.
Enke efter Knud Jensen Gude, undergraver.
Testamente af 4.2.1779.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 17.7.1789.

301 Frederikke Louise Bech i København. 10.8.1789, side 130, B728.
Enke efter Morten Schiøtt, præst i Rygge og Moss i Norge. B:
1) Helene Kirstine Schiøtt, på stedet.
Afdøde døde 9.8.1789.

302 Bodil Hjelm i Sankt Petri Plejehus i København. 20.10.1789, side 133.
E: Lorents Andresen Richard, klokker på Kastellet, separeret for mange år siden.
Arvinger ikke.
Afdøde døde for et år siden.

303 Christian Koch, præst i Citadellet Frederikshavn i København. 3.11.1789, side 133, B723.
E: Frederikke Egeberg. B:
1) Didrik Morten Koch 3.
Desuden nævnes enkens søster madam Iversen.

304 Frederik Feddersen, stud. jur. i København, der døde 26.12.1789, side 138, B715.
A:
1) mor Cathrine, enke efter Peder Feddersen, senior, købmand i Flensborg
2) bror Gerhardt Feddersen 25
3) søster Anne Feddersen g.m. Peder Clausen Stuur, købmand i Flensborg
4) søster Cathrine Feddersen g.m. Hans Boyesen, købmand i Flensborg.
Desuden nævnes afdødes fætter Peder Feddersen, volontør i Toldkammeret i København.

305 Johan Ingvardsen, skoleholder i København. 20.2.1790, side 140.
E: Johanne Pedersdatter. B:
4) Frederikke Marie Johansdatter 2½.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Johansen 18, parykmagerdreng
2) Gertrud Johansdatter 18, der døde efter sin far
3) Anne Johansdatter 16.
Afdøde døde for 3 år siden.

306 Louise Amalie Dalicon i København. 13.4.1790, side 141, R807, B753.
Enke efter Johan Jacob Ulrich, magister. B:
1) Salome Ulrich g.m. Johan Hartvig Ernst Holm, bogholder.
Første ægteskab med Poul Dupuget, professor. B:
1) Louise Amalie Dupuget g.m. Hans Ulrik Passovan i Basel i Schweiz
2) Sofie Frederikke Dupuget g.m. [Jonas Lyhm] Geelmuyden, rådstuetjener i Fredericia.

307 Søren Bornemann [Endorph], student i København. 14.5.1790, side 143, B741.
Enken skal opholde sig i Seest ved Kolding, hvor afdøde en tid skal have drevet købmandskab. A:
0) forældre [Peder Nielsen Endorph til Hennegård, skifte Riberhus amt 7.3.1743 lbnr.66 og Kirstine Sofie Sørensdatter Bornemann]
1) halvbror (bror?) Maturin Endorph, præst i Store Magleby på Amager
og muligvis en anden bror i Kolding.

308 Maren Hald i København. 25.6.1790, side 145, B741.
E: Johan Frederik Rost, kirurg. B:
1) Anne Marie Elisabeth Rost 11
2) Johan Frederik Rost 8
3) Oluf Christoffer Rost 7.
Arv efter
1 afdødes bror Oluf Hansen Hald
2) afdødes søster, E: Smith, murer.
Afdøde døde i oktober 1787.

309 Christian Carl lampe, student i København, der døde 17.8.1790, side 149, B730.
A:
1) bror Cort Frederik Lampe. hattemager i Frederiksborg
2) søster Anne Marie Lampe, enke efter Jens Knudsen, hattemager i Frederiksborg
3) søster Helvig Lampe g.m. Jonas Riberg, hattemager i Frederiksborg.

310 Hans Jørgen Møller, ugift kirurg i København. 20.8.1790, side 152.
A:
1) bror Jan Rasmus Møller, smed på Tranekær på Langeland
2) bror Jochum Møller, rådstuetjener i Nyborg.
Afdøde, der døde 14.8.1790, kom til København fra Kina for et år siden.

311 Henrik Højermann, ugift stud. med. og reservekirurg på Frederiks Hospital i København, der døde 23.10.1790, side 156, B764.
A:
1) bror Højermann, professor, død. Hans børn, hvis navne ikke angives.

312 Cathrine Elisabeth [Hansdatter Vinde] i København. 9.12.1790, side 158, B765.
Enke efter Johannes Pahl, degn i Øsløs, Vesløs og Arup. B:
1) Markus Pahl. degn i Hellested på grevskabet Bregentved
2) Hedvig Christine Pahl g.m. Rasmus Gylche, kantor i Vor Frelser kirke på Christianshavn
3) Anne Cathrine Pahl, død, var g.m. Jacob Høgh, mægler. 1B:
a Cathrine Høgh 8.

313 Henrik Gotfred Yelin, ugift præst i Neuenbroch i Polen?. 29.12.1790, side 160, B752.
A:
1) halvbror Filip Christian Gotfred Yelin, præst i Winterhausen i Tyskland.
Afdøde døde 25.12.1790.

314 Hans Hansen Pedersen. ugift organist i Citadellet, der døde 30.1.1791, side 161, B755.
A: far Hans Pedersen, musikant i Århus, [enke efter Else Cathrine, skifte Århus 4.6.1779 lbnr.2438].

315 Andreas Heins, student i København. 27.3.1791, side 164, R813, B774.
A:
1) bror Vilhelm Heins, fransk bager
2) bror Anton Christoffer Heins 20, student
3) halvbror Tobias Heins 16
4) halvsøster Elisabeth Heins 13.

316 Jesper Christensen Junge, kateket og skoleholder ved Helliggejst kirke i København. 6.4.1791, side 165.
Enke efter Johanne Kirstine Winther, der døde for 11 år siden. B:
1) Johan Frederik Junge 41
2) Niels Middelfart Junge 35
3) Christen Junge 34, proviantskriver
4) Bolette Junge g.m. Leth, toldkasserer i Christiania i Norge
5) Gertrud Kirstine Junge g.m. Lyster, skoleholder i København
6) Marie Elisabeth Junge.
Afdøde døde 5.4.1791.

317 Gotfred Henrik Hutzelsider, skoleholder i København. 20.4.1791, side 168.
E: Marie Kirstine Kollenberg. B:
1) Christian Hutzelsider 11
2) Valentin Hutzelsider 10
3) Elisabeth Henrikke Augustine Hutzelsider 9
4) Carsten Apollus Hutzelsider 6
5) August Peder Frederik Hutzelsider 4.
Afdøde døde for 3 år siden.

318 Just Fohlmann, stud. theol. i København. 2.5.1791, side 169, R815, B776.
A:
1) bror, død. Enke i Sorterup ved Slagelse. 5B:
a Henrik Fohlmann 26, skibshovmester, der farer på Ostindien
b Hybolette Petrine Nikoline Fohlmann 23
c Sofie Charlotte Fohlmann 22
d Herman Just Fohlmann 21, på Akademiet
e Elias Fohlmann 16, i Slagelse latinskole.

319 Conrad Christian Kryger, student i København. 18.5.1791, side 171, B763.
E: Anne Cathrine Bech. B:
1) Jochum Christian Kryger 9 mdr.
FM: farbror Christen Flor Kryger.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1791.

320 Nikolaj Brodersen Lohmann, student i København, der døde 26.5.1791, side 173, B767.
A:
1) mor Johanne Cathrine [Pedersdatter] Schiønning, enke efter [Christian Berntsen] Lohmann, præst [i Nørre Snede, skifte Vrads herred gejstlig 18.3.1774 lbnr.129]. LV: Lorents Christian Schiønning
2) bror Christian Peder Lohmann, prækurator på Restrup i Thy.’
Fars første ægteskab med Anne Marie Pilschmidt, [skifte Vrads herred gejstlig 7.11.1759 lbnr.117]. B:
3) halvbror Johannes Lohmann i Stege på Møn.
Desuden nævnes afdødes fætter Oluf Rønning.

321 Franciscus Augustinus Hatto Petreus, student i København, der døde 6.6.1791, side 174, R820, B779.
Testamente af 4.3.1791.
Arvinger angives ikke.
I boet eh obligation til Madam Vilhelmine Marie Petreus.

322 Bolette Mønsted i København. 7.7.1791, side 176, B766.
E: Christian Lauridsen Schmidt, student og lærer. A:
1) mor [Cathrine Margrethe Knudsdatter Braad], enke efter [Peder Jacobsen] Mønsted, degn i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup, [skifte Fjends herred gejstlig 6.12.1781 lbnr.75]
2) bror [Jacob Pedersen] Mønsted. købmand i København
3) søster [Anne Dorthe Pedersdatter Mønsted] g.m. [Peder] Guldager i Bygholm mølle ved Horsens
4) søster [Margrethe Pedersdatter Mønsted g.m. [David Andreasen] Haun, degn i Mønsted.

323 Bolette Birgitte [Clausdatter] Kemler i København. 23.7.1791, side 178, R823, B770.
Enke efter Vilhelm Adolf [Sørensen] Worsøe, præst i Viborg Domkirke, [skifte Nørlyng herred gejstlig 1.4.1784 lbnr.207] B:
1) Peder Flor Worsøe, forvalter i Larvik i Norge
2) Johan Severin Worsøe
3) Ulrik August Worsøe, prokurator i Slagelse
4) Iver Worsøe, ejer af Halskværn mølle i Larvik
5) Claudiane Magdalene Worsøe g.m. Christian Nissen, præst i Låstrup og Skals
6) Johanne Marie Elisabeth Worsøe, død 1785, var g.m. [Hans Christian] von Tancke. 1B:
a Vilhelm Adolf Tancke 12.
Afdøde døde 22.7.1791.

324 Kaj [Thomsen] Praëm (Pram), pastor emeritus i København. 31.8.1791, side 180, R825, B792.
Enke efter Dorthe [Cathrine Olufsdatter] Obel, [skifte Vester Han herred gejstlig 18.1.1765 lbnr.27]. B:
1) Oluf [Bagger] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup
2) Thomas Praëm i Øsløs
3) Anne Marie Praëm, død, var g.m. [Niels] Mygind, præst i Stepping og Frøslev i Haderslev amt. 4B:
a [Jørgen Mygind i Stepping]
b [Kaj Mygind]
c [Samuel Mygind]
d [Frederikke Mygind]
4) Sofie [Elisabeth] Praëm g.m. Frederik Astrup, præst i Viborg domkirke
5) Christiane Praëm i Christianfelt, der døde 1792.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Claudiane Myhre From, på stedet.
Afdøde havde været præst i Øsløs, Vesløs og Arup.

325 Erik Eriksen, stud. jur. i København. 5.9.1791, side 183, B771.
E: Betty Hess, hos sin far i Kiel. A:
1) far Eriksen, tobakshandler i København.

326 Christine [Nielsdatter] Lunde i København. 17.9.1791, side 184, R830, B772.
Enke efter Andreas [Jensen] Reiersen (Rejersen), præst på Frederiksborg Slot i Hillerød, [død 9.4.1785]. B:
1) Jens Reiersen, præst i Nibe [og Vokslev]
2) Niels Lunde Reiersen, sekretær, død.2B:
a Andreas reiersen 12
b Peder Reiersen 10
3) Hans Henrik Peder Reiersen, amtsforvalter i Vordingborg
4) Anne Dorthe Reiersen g.m. Hammerich, porcelænshandler
5) Hedvig Sofie Reiersen g.m. Clausewitz, sekretær i det udenlandske departement
6) Cathrine Marie Reiersen
7) Christiane Cathrine Reiersen g.m. Bertelsen, sekretær ved Lottoet.

327 Joachim Petri Paludan, stud. theol. i København. 5.10.1791, side 187, B771.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.10.1791.

328 Johannes Schou, student i København, der døde 21.10.1791, side 188. B793.
A:
1) bror Schou, deputeret i Danske Kancelli
2) bror Jørgen Schou, major i Rendsborg.

329 Anne Marie Reenberg i København. 25.10.1791, side 190, B777.
E: Henrik Ulrik [Pedersen] Fugl, præst i Nordrup og Farendløse, separeret.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.10.1791.

330 Søren Jessen, stud. theol. i København. 12.1.1792, side 192.
Afdøde var søn af [Jes Sørensen Jessen, præst i Ansager, skifte Øster Horne herred gejstlig 25.2.1769 lbnr.32].
Arvinger angives ikke.

331 Johanne Marie Sletting i København. 11.2.1792, side 194, B825.
Enke efter Peder Ferup, præst på kysten Guinea. A:
0) forældre [Niels Olufsen Sletting, præst i Ejby og Dalby, død 21.2.1778 og Helene Cathrine Lauridsdatter Weibel, begravet 19.4.1774]
1) bror Oluf Sletting, død. 3B:
a Niels Jacob Sletting 17
b Helene Sofie Sletting 15
c Peder Sletting 12
2) søster Ulrikke Antoinette Sletting g.m. Carl Frederik Monrad, præst [i Bregninge og Søby] på Ærø
3) søster Elisabeth Kirstine Sletting [i Bregninge] på Ærø, enke efter [Hans Michael] Seehuusen, præst [i Saksild og Nølev, død 20.10.1784]
4) søster Anne Cathrine Sletting g.m. [Johan] Klingberg, agent
5) bror Ebbe Jacob Sletting, mønsterskriver i København
6) bror Laurids Sletting, student, indlagt på Sankt Hans Hospital
7) bror Søren Sletting i Valsølille
8) søster Maren Elisabeth Sletting hos sin stedmor [Ulrikke Eleonora Holbech] i Valsølille.
Litteratur: De 5 ældste slægtled af slægten Sletting af Gregers Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1982 side 81-101.

332 Henrik Georg Bernhard Schwarzenhaus, kirurg i København. 14.2.1792, side 199, R835, B780.
E: Georgine Lund. B:
1) Anne Henriksdatter 19 uger.
Afdøde døde 13.2.1792.

333 Elisabeth Otilie [Spanthoff] i København, der døde 24.2.1792, side 202, B781.
Enke efter Peder [Jacobsen] Berg, præst i Kalvehave, død 1769. B:
1) Margrethe Elisabeth Berg g.m. Hans Peder Bentsen, snedker
2) Anne Cathrine Berg 29.

334 C. F. Hansen i København. 20.3.1792, side 203.
Efterlader muligvis enkle og børn på Bornholm, hor han har været kateket.

335 Christian Mathias Jensen, præst i Guinea. 21.4.1792, side 2+4.
E: Margrethe Rotskjær i Guinea.
Arvinger angives ikke.

336 Christian Andersen Hvas, degn og skoleholder i Guinea. 21.4.1792, side 205.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.6.1788.

337 Frederik Lotz, kirurg i København. 28.4.1792, side 205, R839, B788.
A:
1) far Lotz, pensionist i Kiel.
Afdøde døde 22.4.1792.

338 Niels [Christiansen] Ballum, præst i Keldby på Møn, der døde 15.5.1792, side 206, B801.
E: [Marie] Margrethe Discher i København, gift for 12 dage siden.
Første ægteskab med [Marie Hansdatter Ballum, død 25.10.1779].
Andet ægteskab med [Anne Hansdatter Ballum, død 8.5.1785].
Tredje ægteskab med Anne Dorthe Discher, [død 1791]. 3B:
1) Bolette Sofie Elisabeth Ballum 6
2) Inger Birgitte Ballum 4
3) Anne Marie Ballum 9 mdr.

339 Niels Prahl, student i København. 1.6.1792, side 211.
Enke efter Elisabeth Liljevang, der døde i august 1790. B:
3) Jacob Prahl 22, vanvittig, i Sankt Hans Hospital
4) Ellen Cathrine Prahl 18
5) Margrethe Prahl 15
6) Henrikke Prahl 12.
Første ægteskab med Anne Margrete Rønne. B:
1) Rasmus Prahl, i Amsterdam
2) Caroline Amalie Prahl 40.
Afdøde døde 16.5.1792.

340 Jacob Lassen, ugift 5. lektiehører i København, der døde 18.7.1792, side 214.
A:
1) mor, enke i eller ved Århus.

341 Johan Gotfred Frederik Reinhardt, student i København. 17.8.1792, side 217, B814.
A:
1) far i Sachsen Gotha.
Afdøde døde 9.8.1792.

342 Christian Brodersen, overgraver i den Fransk Tyske kirke på Christianshavn, der døde 28.9.1792, side 220, R840, B815.
E: Lene Rerup. B:
2) Johannes Brodersen 13, i Christiansfeld.
FM: Nikolaj Nissen.
Første ægteskab med Helene Margrethe Nissen. B:
1) Cecilie Margrethe Brodersen 23.

343 Catharius Mathias Lachendorph, student i København. 29.9.1792, side 223, R856.
A:
1) far [Jørgen Lundt] Lachendorph, præst i Ringe på Fyn.
Afdøde er døbt i Ringe 24.8.1772.

344 Hedvig Elisabeth Wohlert i København, der døde 2.10.1792, side 224.
Enke efter Jens Nørager, graver ved Petri kirke. B:
1) Christian Frederik Carl Nørager 14, i Roskilde skole.
FM: morbror Christian Frederik Wohlert, maler.
Desuden nævnes afdødes mor Frederikke Caroline Selber, enke efter Christian Wohlert. maler.

345 Elisabeth Eriksdatter Tanne i København. 19.10.1792, side 226, R859, B818.
Enke efter Christian Bruun, graver ved Vor Frue kirke.
Testamente af 17.5.1770 og af 12.8.1784.
Hans A:
1) bror Malte [Christian] Bruun, amtsforvalter [i Københavns amt, død 18.8.1754, var g.m. Else Cathrine Olufsdatter Lassen]. 6B:
a [Johannes] Bruun, præst på Frederiksberg
b [Marie Kirstine Bruun] g.m. [Johan Andreas] Mühlensteth, apoteker
c [Cathrine Margrethe Bruun] i Helsingør, enke efter [Carsten Werchmeister] Meulengracht, købmand i Helsingør
d [Marie Elisabeth Bruun] enke efter [Peder Hansen], præst [i Dollerup, Finderup og Ravnstrup, skifte Nørlyng herred gejstlig 31.1.1788 lbnr.222]
e [Thale Marianne Bruun] hos sin mor på Frederiksberg
f [Ulrikke Elisabeth Bruun, død], var g.m. [Peder] Møller, toldkontrollør i Helsingør, død 8.4.1790]. 1B:
1 Malte Møller, student.
Hendes A:
1) bror Laurids Eriksen Tanne, sadelmager i Bogense
2) søster Kirsten Eriksdatter, enke efter Arentsen, parykmager i Christiania i Norge
3) søster Martha Mathea Eriksdatter, enke efter Møller, feldbereder i København
4) halvbror, død. 1B:
a Johannes Jensen Helmer, garver i Frederiksborg.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Gunild Kirstine g.m. Degn fuldmægtig, på stedet.
Afdøde døde 18.10.1792.

346 Jens Enevoldsen 21 år gammel ugift student og konstitueret skoleholder i København. 29.10.1792, side 229, R855, B813.
A:
1) far Enevold Jensen, degn [Sebber og Lundby] i Viborg stift.
Afdøde døde 28.10.1792.

347 Godsche, studiosus chirurgiæ i København. 2.11.1792, side 230, B801.
Arvinger angives ikke.

348 Oluf Ludvig Bender, undergraver ved Helliggejst kirke i København. 4.12.1792, side 232, R861, B809.
E: Johanne Kirstine Møller.
Afdøde efterlader 3 brødre og 2 søstre på Fyn, hvis navne ikke angives.

349 August Jacob Meldahl, stud. theol. i København. 8.12.1792, side 234, B808.
A:
0) forældre [Even Augustinussen Meldal, præst i Voss i Norge, død 12.10.1786 og Marie Djurhuus]
1) bror Carsten Nikolaj Meldal, student
2) bror Johan Christian Meldal 22, student
3) søster Else Kirstine Meldal g.m. Jørgen Peder Meldal, præst i Herø præstegæld i Bergen stift.

350 Jens Lemvig Lyster, student i København, der døde 18.12.1792, side 236.
Testamente af 16.11.1792. A:
1) søster Dorthe Marie Lyster g.m. Frölich, kaptajn i Trondhjem i Norge.

351 Anne Cathrine Møller i København, der døde 10.2.1793, side 237, R877, B856.
Enke efter [Jørgen Gotfredsen] Røbel, hollandsk præst på Amager, [død 7.5.1760]. B:
1) Rasmus Gotfred Røbel, prokurator i Vestindien
2) Conrad Christian Røbel, prokurator i Vestindien
3) Ingeborg Marie Røbel 36
4) Frederikke Louise Røbel 29
5) Cathrine Sofie Røbel g.m. Balling, regimentskvartermester i København
6) Margrethe Røbel, død, var g.m. Leth, borgmester i Frederikshald (Halden) i Norge. 1B:
a en søn, hvis navn ikke angives.

352 Samuel Frederik Hove, kantor ved Frederiks tyske kirke. 16.2.1793, side 238.
Enke efter Anne Margrethe Oberländer, død 2.8.1786. B:
1) Christian Frederik Hove 24, organist i Helsingør Nikolaj kirke, døbt 10.7.1769
2) Samuel Frederik Hove 22
3) Christiane Louise Hove 30, gift i Karlskrona i Sverige
4) Dorthe Cathrine Hove 22, g.m. Hans Christian Hvid, fuldmægtig
5) Caroline Vilhelmine Hove g.m. Peder Johan Højer, fuldmægtig.
Afdøde døde 15.2.1793.

353 Johan Peder Mariager i København. 18.3.1793, side 243, B820.
E: Karen Kirstine Mariager.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Marie Elisabeth [Gertsdatter], enke efter [Niels Christensen] Mariager
2 enkens bror Mariager, rebslager på Kultorvet i København.
Afdøde, der døde i København 17.3.1793, var kapellan i Sæby i Vendsyssel.

354 Hans Holmer Rasch, student i København. 13.4.1793, side 245, R879, B820.
E: Anne Marie Wisch, separeret efter bevilling af 12.5.1781. A:
1) bror [Hans] Rask, afskediget løjtnant [på en gård på Fyn]
2) søster, enke efter kammerråd Bruun [i Nyborg]
3) halvsøster, død, var g.m. major Pflueg. 1B:
a [Anne Rebekka Pflueg] g.m. Johan Georg Preisler, kobberstikker i København
b Sofie Hedvig Pflueg, død 11.8.1792, var g.m. Reiersen, kaptajn i søetaten. 1B:
1 Christian Carl Reiersen
4) halvsøster g.m. Lemvig, major
5) halvsøster g.m. Mylius, herredsfoged i Odense
(Skiftet afholdt i Ålborg 27.4.1793 lbnr.3860).

355 Cathrine [Nielsdatter van Meurs] i København. 14.5.1793, side 247, B826.
Enke efter [Jørgen] Brosbøl, degn [i Borup og Kimmerslev, skifte Ramsø herred gejstlig 11.2.1785 lbnr.51]
Arvinger angives ikke.

356 Vilhelm Henrik Edinger, ugift kateket ved Holmens kirke i København. 20.5.1793, side 248, R881, B858.
A:
1) mor i Altona, enke efter afdødes far, der var af den jødiske konfession.
Afdøde døde 19.5.1793.

357 Jens Jensen Mariager, skoleholder i Nikolaj Kirkes fattiges skole i København, der døde 30.6.1793, side 249, R883, B857.
A:
0) forældre [Jens Jensen Mariager, præst i Magleby og Holtug, skifte Stevns herred gejstlig 17.1.1746 lbnr.63 og Kirsten Rudolfsdatter Bagger, død Køge 30.3.1755]
1) bror Rudolf [Moth] Jensen Mariager, præst i Næstelsø og Mogenstrup
2) søster Edel Margrethe Jensdatter Mariager, [begravet 22.4.1782], var g.m. [Michael] Ørslev, degn i Holtug. 2B:
a Jens Peder Ørslev 27, i Rusland
b Margrethe Kirstine Ørslev g.m. [Holger Andreas Christiansen] Vedsted, præst [i Nørholm og Restrup Kapel] i Jylland
ved farbror Gabriel Ørslev, farver i København.

358 Mette Christence [Johansdatter] Lønborg i København, der døde 18.7.1793, side 251, B846.
Enke efter Jens [Hansen] Paludan, præst i Torslunde og Ishøj, skifte 19.6.1783. B:
1) Johan Lønborg Paludan, [øverste] kapellan i København Trinitatis
2) Charlotte Paludan 37
3) Anne Margrethe Paludan 32
4) Anne Elisabeth Paludan 30, g.m. Johan [Hansen] Paludan, præst i Fanefjord på Møn.

359 Helene Paludan i København. 17.8.1793, side 253, R889, B835.
Enke efter Laurids Laurberg Kongslev, professor på Sorø Akademi, [skifte Sorø ridderlige Akademi hofret 4.4.1783 lbnr.19]. B:
1) Troels Kongslev 18, student
2) Casper Peder Kongslev 17, i lære på Kunstakademiet i København
3) Charlotte Helene Kongslev 15
4) Kirstine Dorthe Kongslev 13
5) Anne Kongslev 12.
FM: mors halvbror [Johan Lønborg] Paludan [øverste] kapellan i København Trinitatis.
Afdøde døde på Ødemark [i Bromme sogn].

360 Morten Pedersen Pavonarius, licentiat medicinæ i København, der døde 18.11.1793, side 256, R894. B864.
Enke efter Margrethe Aarø.
Testamente af 30.3.1763 og af 30.9.1793. A:1) husværten Hans Poulsen Møller og hustru Kirstine Marie.

361

361 Jacob Gleichmann, student i København. 30.12.1793, side 258, B865.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.12.1793.

362 Jacob Jørgen Friis, sjette lektiehører i København. 6.1.1794, side 260, R895, B27.
E: Sofie Margrethe Grønvold. B:
1) Jørgen Jacob Friis 1
2) Karen Friis 3 mdr.
FM: mors svoger David Christian Hansen, violong.

363 Andreas Peder Jespersen, student i København. 24.1.1794, side 263, R898, B868.
A:
1) farbror Hans Jespersen, død uden børn
2) faster Anne Cathrine Jespersdatter g.m. Christian Sørensen i Almsted i Notmark sogn på Als
3) morbror Hans Jørgen Mumme, der døde april 1794.

364 Christian Frederik Koch, kirurg i København, der døde 3.2.1794, side 265, B871.
A:
1) bror Frederik Julius Koch, guldsmedesvend i København.

365 Frederik Christian Aprath, barbersvend i København. 25.2.1794, side 270, B8.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.2.1794.

366 Laurids Hansen Schmidt, der døde i København 22.3.1794, side 272, B3.
E: Christiane Frederikke Speerfeldt. A:
1) mor Anne Kirstine [Schytte], enke efter Hans Jørgen Schmidt, overvisiterer
2) søster Marie Elisabeth Schmidt i Asmindrup præstegård
3) søster Ida Sofie Schmidt i Asmindrup præstegård
4) søster Karen Elisabeth Schmidt i Asmindrup præstegård.

367 Jacob Espalin, student på Regensen i København. 28.3.1794, side 274, B11.
A:
1) far Joen Jacobsen, sysselmand i Øfjord syssel på Island.

368 Johannes Albert Fabricius, skoleholder ved Vor Frelser kirkes skole., der døde 14.4.1794, side 276, B31.
Forlovet med Abigael Didriksen.
Afdøde efterlader mor og søskende på Ærø.

369 Henrik Strømbo, ugift kapellan i Støren præstegæld i Trondhjem stift i Norge, der døde 28.4.1794, side 279, B14.
A:
1) far Henrik Flor Strømbo, præst i Enebak i Akershus provsti ved Christiania.

370 Johanne Kirstine Frich i København, der døde 6.6.1794, side 280, R2, B16.
Enke efter Frederik Carl Sønnichsen, organist i København Helliggejst, [død 3.3.1789].
Hans A:
1) søskendebarn Agnes Hedvig, død, var g.m. Kryger. 1B:
a Cathrine Hedvig Kryger g.m. Martin Schmidt i Glückstadt
2) søskendebarn Ida Magdalene Ernestine Eriksen, død. Første ægteskab med Filip Andreas Rehof. 1B:
a Bernhard Jacob Rehof i Glücksburg.
Ida Magdalene Ernestines andet ægteskab med Hans Jespersen, død 2.4.1786. 2B:
b Hans Jespersen, vognmand i Haldenes
c Anne Christine Jespersdatter g.m. Niels Svendsen, berider i Glücksburg
3) søskendebarn Anne Cathrine Schmidt eller Chardinsen på Amager.
Hendes A:
1) søster Benedikte Sofie Frich, død, var g.m. [Hans] Knudsen, kancelliråd
a Peder Adolf Knudsen, præst i Snoldelev og Tune
2) søster Fransiska Elisabeth Frich, [begravet Humble 26.8.1765], var g.m. Johan [Daniel Antonsen] Just, præst i Ågerup og Kirkerup. 2B:
a Frederik Vilhelm Just i Græse
b Sofie Christiane Just i Snoldelev, enke efter Andreas [Pedersen] Discher, præst [i Græse og Vester Sigerslev, død 1787].
(Sml. lbnr.147).

371 Thomas Davies, stud. med. i København. 15.6.1794, side 280, B42.
A: morbror i København, hvis navn ikke angives.
Afdøde, der var født i Vestindien, døde 14.6.1794.

372 Lorents Hansen Gram, seminarist på Seminariet Blågård. 20.6.1794, side 282.
A: mor g.m. afdødes stedfar Hans Thielsen, skoleholder ved Haderslev.
Afdøde, der var konfirmeret i Tyrstrup, døde 14.6.1794.

373 Overdragelse af arv i København. 12.8.1794, side 283, B23.
Den arv afdøde Helene Aalholm har efter justitsråd Niels Skytte overdrages til enkemanden Johan Frederik Koenig, kongelig dansk missionær i Trankebar.

374 Overdragelse af arv i København. 12.8.1794, side 284, B23.
Arv efter Maderup, kongelig dansk missionær i Trankebar overdrages til enken Dynametia. Testamente af 14.9.1792.

375 Johan Frederik Ludvig Köhler, stud, med i København. 3.9.1794, side 285, B42.
Arvinger angives ikke.

376 Gertrud Louise Egede, lem i Budolfi Kloster i Sankt Pederstræde i København. 7.10.1794, side 286, B29.
Enke efter Thomas Viborg, præst på Grønland, [død Godthåb 26.2.1783]. A:
0) forældre Niels Rasch Egede, død København 31.8.1782 og Elisabeth Eleonora Bruun, død København 8.7.1785]
1) bror Hans Egede i Raklev
2) bror Jørgen Frederik Egede, købmand i Asminderød.
Afdøde døde hos sin bror i Asminderød 1.10.1794.
Litteratur: Slægten Egede af Louis Bobé i: Personalhistorisk Tidsskrift 1913 side 268-273.

377 Hans Cramer, student i København. 21.10.1794, side 287, B64.
A:
0) forældre [Niels Hansen Cramer, præst i Allerup og Davinde, skifte Åsum herred gejstlig 16.4.1772 lbnr.47 og Ingeborg Marie Nielsdatter Vindekilde, skifte Odense herred gejstlig 3.6.1787lbnr.177]
1) søster Vibeke Julie Cramer i Odense
2) søster Cathrine Hedvig Cramer i Odense.

378 Frederik Schnell, student i København. 28.10.1794, side 288, R12, B41.
A:
1) søster Birgitte g.m. Hansen i København.
Afdøde, der var født i Thorshavn på Færøerne, hvor hans far var doktor, døde 25.10.1794.

379 Gotfred Sedafsky, ugift kompagnifeltskær i København. 5.11.1794, side 379, R11, B49.
Afdøde efter mor og 2 søstre.
(Registreringsprotokollens side 11 mangler p.t, på nettet).
Afdøde døde 3.11.1794.

380 Frederik Gotlieb Gabriel Sibbern, plejekirurg på Børnehospitalet i København. 20.11.1794, side 291.
E: Charlotte Amalie Frederikke Louise Wiltken. B:
1) Dorthe Sofie Frederikke Sibbern 15
2) Gotfred Nikolaj Sibbern 13
3) Frederik Christian Sibbern 10
4) August Henrik Sibbern 7
5) Peder Christian Sibbern 3
6) Marie Louise Sibbern 1½.
Afdøde døde 3.11.1794.

381 Andreas Bech, student i København. 16.12.1794, side 303, B74.
A:
1) Else Margrethe Bech, enke efter Svendsen, kirurg ved søn Svendsen, cand. jur.
2) Anne Helene Kirstine Bech, i Vartov Hospital
3) Hans Vilhelm Riber, lærer på Blågård Seminarium
4) Carl Ludvig Riber, kræmmersvend
5) Johanne Kirstine Riber.

382 Ulrik Frederik Kryger, barbersvend i København. 3.1.1795, side 304, B68.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Stralsund.

383 Lene i København. 19.2.1795, side 305.
Enke efter Kloumann, student.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.2.1795.

384 Steinbeck, student i København. 27.2.1795, side 306, R14, B54.
Arvinger angives ikke.
(I boet fandtes et lejet Fortepiano).

385 Christian Ludvig Fabricius, student i København. 5.3.1795, side 307, B71.
A: far [Jørgen Clausen Fabricius], degn i Middelfart.
Afdøde døde 4.2.1795.

386 Torsten Joensen, student i København. 24.3.1795, side 309, B57.
A:
1) mor Sigrid i Ranger i Vallesyssel i Sønder amt på Island, enke efter Joen Joensen, sysselmand
2) bror Guldbrand Joensen
3) bror Joen Joensen
4) søster [Valgerdur Finsen] g.m. [Hannes] Finsen, biskop i Skalholt
5) søster, hvis navn ikke angives
6) søster, hvis navn ikke angives.
Afdøde døde 15.3.1795.

387 Marianne Clausdatter i København. 14.4.1795, side 311, B62.
E: Peder Jerndorff, kateket og skoleholder ved Holmens kirke. B:
1) Peder Christian Jerndorff 10
2) Margrethe Jerndorff 5.

388 Christence [Thorsdatter] Lind i København. 23.4.1795, side 315, B94.
Enke efter Morten Evendorph [Christiansen] Lütz, præst [i Østerlars og Gudhjem] på Bornholm, [død 24.5.1782]. B:
1) Anne Amalie Lütz 32
2) Birgitte Lütz g.m. Ovendich, købmand i København
3) Inger Sofie Lütz
4) Andreas Lütz 26, student på Regensen.
Afdøde døde 16.4.1795.

389 Rigel Rigelsen, student i København. 21.5.1795, side 317, B76.
A:
1) søster g.m. Neuspeitzer, søkaptajn i København.
Afdøde døde 20.5.1795.

390 Malte Christian Friis Stauning, student i København, der døde 22.5.1795, side 318, R18, B67.
A:
1) far [Jørgen] Stauning, præst [i Maribo og Hillested]
Afdødes mor var [Anne Kirstine Mortensdatter Kirketerp, skifte Musse herred gejstlig 10.8.1788 lbnr.232].
Desuden nævnes afdødes bror Peder Stauning, feltskærsvend i København.

391 Laurentius Arnold Horn, student, indlagt i Sankt Hans Hospital i København. 29.7.1795, side 319, B72.
A:
1) moster Pouline Sofie Vivild i Næstved, enke efter [Villads] Lynge, rådstueskriver sst.
Søskendebørn:
2) Anne Charlotte Margrethe Horn g.m. Schiøtt, justitsråd
3) Mette Birgitte Horn g.m. Christian Olufsen Lund, skovrider
4) Horn, assessor
5) Horn, kancelliråd
6) frue, enke efter [Joachim Michael] Geuss, professor, [død 1786]
7) Anne Margrethe Horn, død, var g.m. Eilitz. 3B:
a Frederik Christian Eilitz, byfoged
b Johan Henrik Eilitz, sekundløjtnant
c Frederikke Sofie Eilitz g.m. Johannes Rosenqvist, skibskaptajn.

392 Thomas Nørbæk, student i København. 14.9.1795, side 319, B83.
Afdøde efterlader mor og søskende i Jylland, men navne angives ikke.
Afdøde døde 12.9.1795.

393 Michael Groese, organist i København. 24.9.1795, side 321, B91.
Enkemand.: en søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 23.9.1795.

394 Christian Rudolf Møller, student i København, der døde 20.9.1795, side 322, B81.
Testamente af 25.8.1795. A:
1) en søsterdatter på Vardehus.

395 Hans Feldtmann, student i København. 17.10.1795, side 324, B88.
A:
1) far Steen Meldahl Feldtmann, præst på Øy i Guldbrandsdalen i Norge i Akershus stift i Norge.
Desuden nævnes hans bror Feldtmann, løjtnant i København.

396 Dorthe Henriette Augustine des Campeaux i København, der døde 2.11.1795, side 325, V86.
E: Erik Viborg, professor. A:
1) far des Campeaux, professor.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Rochus des Campeaux, cand. jur.
2) afdødes bror Carl des Campeaux, løjtnant
3) afdødes bror Georg des Campeaux, student
4) afdødes søster Beathe des Campeaux.

397 Jacob Walset, student i København, der døde 5.11.1795, side 329.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Trondhjem i Norge.

398 Niels Simonsen Elkær i København, der døde 6.11.1795, side 330, R20, B95.
Enkemand efter Anne Margrethe Jacobsdatter Rosenkilde, [skifte Hatting herred gejstlig 16.10.1789 lbnr52].
Testamente af 3.2.1768.
Hans A:
0) forældre Simon Nielsen Elkær, parykmager i Horsens og Maren Nielsdatter]
1) bror Niels Christian Elkær, justermester i København
2) søster Abelone Elkær g.m. Skudstrup, sadelmager i Randers
3) søster Birgitte Elkær, enke efter Simion Klint, skibskaptajn i Møgeltønder
4) bror Anton Elkær, [parykmager i Randers], død. 2B:
a Hans Elkær, købmandskarl i Præstø
b Maren Elkær g.m. Peder Lemme, sadelmager i Randers
5) søster Anne Marie Elkær, død, var g.m. Peder Skive, skrædder i Randers. Første ægteskab med [Jens Reinholt, skifte Randers 26.1.1760 lbnr.884]. 1B:
1 Anne Cathrine Reinholt g.m. Jørgen Berg, skomager i København.
Anne Marie Elkærs andet ægteskab med Deichmann]. B:
a Henrik [Nikolaj] Deichmann, student.
Hendes A:
0) far [Jacob Rosenkilde, organist i Holbæk]
1) søster [Ingeborg Jacobsdatter Rosenkilde] på Sneumgård, enke efter [Vilhad Christian Jørgensen] Zoëga, præst i Møgeltønder
2) søster Jacobæa Rosenkilde.
Afdøde havde været præst i Hatting, [entlediget februar 1790].

399 Niels Krarup, student i København. 10.11.1795, side 332, B93.
A:
1) mor Sofie Hansen g.m. [Christen Thomsen] Barfoed, præst i Sankt Jørgen og Sørup på Fyn
2) bror Christian Krarup 27, student
3) søster Cathrine Krarup 22.
Afdødes far var [Jens Henrik Christiansen Krarup, præst i Sankt Jørgen og Sørup, død 24.6.1791].
Afdøde døde 9.11.1795.

400 Elisabeth Johansdatter i København. 11.12.1795, side 333, B138.
E: Johan Frederik Hillerfeldt Jacobsen, skoleholder. B:
1) datter g.m. Jacob Jacobsen Lynge, murer.

401 Johan Jacob Andreas Jansen Des Champaux, professor og lærer ved Landkadetakademiet i København. 16.12.1795, side 335, R26, B123.
Enkemand efter Anne Susanne Brian de Crevecoeur. B:
1) Rochus Des Champaux, cand. jur.
2) Georg Carl Des Champaux, stud. jur.
3) Carl Elias Des Champaux, løjtnant
4) Beathe Susanne Des Champaux 24.

402 Anne Marie Fussing i København. 18.12.1795, side 336.
Enke efter Wendel, amtskirurg. Testamente af 10.5.1771.
Hans A:
1) søster Clarette Sofie Wendel g.m. Johan Peder Hendel.
Hendes A:
1) søster Maren Fussing, død for et år siden. E: Christian Gjerlev, præst i Hvidbjerg og Lyngs
2) søster Delia Fussing enke efter kaptajn Wendel ved søn Carl Wendel.
Afdøde døde 16.12.1795.

403 Michael Hvidsted, ugift kateket på Grønland. 22.12.1795, side 337.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.12.1795.

404 Margrethe i København. 13.1.1796, side 338, R29, B104.
Enke efter Jørgen Trolde, hospitalspræst [i Abel Cathrines Stiftelse].
Desuden er afdødes 2 døtre døde:
1) Magdalene Trolle, død 9.1.1796
2) Eleonora Christine Trolle, død 7.1.1796.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 12.1.1796.

405 Christian Bech, førstegraver i Trinitatis kirke i København. 23.1.1796, side 339, B106.
E: Anne Sofie Carstens. B:
2) Anne Birgitte Bech 10
3) Johannes Bech 8.
Første ægteskab med Birgitte Baden. B:
1) Andreas Carl Bech 16.
FM: morfar Carl Frederik Baden.

406 Oluf Johan Samsøe, ugift student i København, der døde 24.1.1796, side 343, R38.
A:
0) forældre [Jørgen Samsøe, koffardikaptajn og Anne Tobyren]
1) bror Mourids Samsøe, skipper i København g.m. Johanne Margrethe
2) Cathrine Margrethe Samsøe g.m. [Hans Andreassen] Teilmann, præst i Tølløse [og Ågerup].

407 Johanne Elisabeth Christiane Chemnitz i København. 15.2.1796, side 345.
Enke efter Vilhelm Bernhard Seeboth, kantor i Garnison kirke, død 8.1.1796. B:
1) Vilhelm Seeboth 12
2) Carl Seeboth 11
3) Johanne Seeboth 9
4) en udøbt datter 18 dage.
Afdøde døde 14.2.1796.

408 Bolette Marie, der døde 18.2.1796, side 348, R41.
Enke efter Winther, skoleholder. B:
1) Birgitte Winther, skuespillerinde
2) Christiane Winther g.m. Hansen, købmand på Sankt Croix i Vestindien
3) en datter gift i Christiania i Norge.

409 Anne i København. 3.3.1796, side 349.
Enke efter Hans Henrik Riis, overgraver ved Nikolaj Kirke, der døde for 16 år siden.
Testamente af 4.2.1773. A:
1) søstersøn i Bragernes i Norge.

410 Anne Sofie Lassen i København. 5.3.1796, side 353, B141.
Enke efter Hans Nathanael [Hansen] Kirksteen, præst i Pedersborg og Kindertofte, [død 8.4.1750]. B:
1) Hans Jørgen Kirksteen, sekretær i Kommercekollegiet
2) Jens Lassenius Kirksteen, kinakaptajn og brygger, død. 4B:
a Claudius Nathanael Kirksteen 12
b Jens Lassenius Kirksteen 10
c Anne Sofie Kirksteen 8
d Johan Erik Kirksteen 6
3) Johanne Nathanaela Kirksteen g.m. Glassing, vinhandler i København.
Afdøde døde 4.3.1796.

411 Jens von Haven Müller, student i København. 5.3.1796, side 354.
A:
0) forældre [Clemen Poulsen Müller, præst i Vester Velling og Skjern, død 2.3.1788 og Birgitte Cathrine Michaelsdatter von Haven. Fars andet ægteskab med Marianne Poulsen], nu g.m. Ditlev Monrad, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten
2) bror Jeremias Müller 16, i Viborg latinskole
3) halvbror, hvis navn ikke angives
4) halvbror, hvis navn ikke angives.
Afdøde døde 4.3.1796.

412 Christoffer Baltzer, kirurg i København. 14.3.1796, side 356, B114.
Enke efter Anne Cathrine Eriksen. B:
1) Christine Baltzer. enke efter Johan Henrik Helmke, kirurg
2) Cathrine Marie Baltzer, enke efter Schultz, regimentsfeltskær
3) Anne Cathrine Baltzer, enke efter Harhoff, kirurg.
Afdøde døde 13.3.1796.

413 Henrik Conrad Obenhausen, stud. theol. i København. 16.3.1796, side 358, R48, B154.
Der er uafsluttet skifte efter afdødes forældre i Helsingør.
Afdøde døde 15.3.1796.

414 Just, student i København. 31.3.1796, side 359, B175.
Arvinger angives ikke.

415 Jørgen Danielsen Klein, graver ved Den reformerte Kirke i København. 1.4.1796, side 361, B116.
Enke efter Cathrine Elisabeth Combe, skifte 5.9.1769. B:
2) Mette Klein, død som barn.
Første ægteskab med Karen. B:
1) Lambert Klein, købmand på Sankt Thomas i Vestindien.

416 Margrethe Hansen i København. 5.8.1796, side 363, B143.
E. Peder Sparkær Lund, skoleholder. A:
1) bror Peder Hansen, traktør i Det danske og norske Selskab i København
2) bror Carsten Hansen, urtekræmmer i København
3) bror Johan Andreas Hansen, urtekræmmer i København
4) bror Ernst Hansen, urtekræmmersvend i København
5) bror Rolf Hansen, død. B: 2 døtre, hvis navne ikke angives
6) søster Hanne Bodil Hansen
7) søster Marie Cathrine Hansen g.m. Lindhardt på Frederiksberg
8) halvbror Albert Hansen, toldbetjent i Norge
9) halvsøster Charlotte Hansen i Reerslev præstegård
10) halvsøster, død, var g.m. Carsten Casse, urtekræmmer, nu uvist hvor. 2B:
a Carsten Casse, urtekræmmer i København
b Marie Cathrine Casse
11) halvsøster, gift, uvist hvor.

417 Ingeborg Marie [Hansdatter] Nygaard i København. 25.8.1796, side 366, R49, B152.
Enke efter Peder [Christensen] Hersom, præst i Næstelsø og Mogenstrup, [død 1786]. A:
1) Joen Erik Selstrup, brygger
2) Riise, professor
3) Lütken, kommandørkaptajn
4) [Jens Christensen] Hersom, præst [i Rønnebæk og Olstrup]
5) [Hans] Haagen, højesteretsadvokat.

418 Jacob Jacobsen, kompagnifeltskær i København, der døde 15.10.1796, side 369, B173.
A:
1) mor, enke efter Troels Jacobsen i Frederikshald (Halden) i Norge
2) bror Laurids Jacobsen.

419 Jens Sørensen Mammen, student i København. 8.11.1796, side 377, B163.
A:
1) mor [Mette Lauridsdatter] i Randers, enke efter [Søren Andersen Mammen, skifte Randers 16.10.1778 lbnr.1148]
og måske søskende.

420 Anders Rauch, degn i Almindeligt Hospital i København. 15.11.1796, side 373, B215.
A:
1) far Filip Henrik Rauch, kontrollør ved Teatret.
Afdøde døde 14.11.1796.

421 Rudolf Buchland, doktor medicinæ i København, der døde 16.11.1796, side 374, R63, B185.
Enke efter Christiane Frederikke, der døde for 8 år siden. B:
1) Jens Frederik Buchland 21, landmåler
2) Anne Elisabeth Buchland 20.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Henrik Drejer, traktør.

422 Ludvig Didriksen, klokker i København, der døde 23.11.1796, side 377, B166.
Testamente. A:
1) bror Alexander Didriksen, død. 2B:
a Christian Ludvig Didriksen 13
b Anne Elisabeth Didriksen.
FM: stedfar Christian Aas, styrmand.

423 Rudolf Mavors, farmaceutisk kandidat i København. 2.1.1797, side 383, R67, B215.
Arvinger angives ikke.

424 Thorbjørn Gudmandsen, stud. jur. i København. 11.1.1797, side 383, R75, B202.
Arvinger angives ikke.

425 Ditlev Flindt Staal, student i København, der døde 14.1.1797, side 384, R68, B185.
Forlovet med Thomine Simonine Hagedorn. A:
1) far Staal, præst i Bårse og Beldringe.
Afdøde havde arv efter mormor Dorthe Cathrine [Flindt, begravet Vordingborg 22.3.1796], var sidst g.m. Peder [Pedersen] Staal, købmand i Vordingborg, begravet Vordingborg 22.3.1785].
Desuden nævnes afdødes svoger Feddersen, assessor.
Litteratur: Stamtavle over de første syv slægtled af en borgerlig slægt Flindt af Alfred Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1958 side 81-110.

426 Rasmus Peder Langhorn, pastor emeritus i København. 17.1.1797, side 386, B194.
E: [Marie Flor] der var separeret, hos provst [Jens Jensen] Saxe i Undal (Audnedal) ved Kristiansand i Norge. B:
1) Johanne Henrikke Petrine Langhorn g.m. Ammond Mathiassen Bugge, skipper i Vigeland ved Mandal i Norge.
[Afdøde var entlediget 1788 som præst i Bakke i Kristiansand stift].

427 Ernst Frederik Rhenius, informator i København. 21.1.1797, side 387, B183.
E: Mette Andersdatter. B:
1) Ernst Immanuel Augustinus Rhenius 8.
Afdøde døde 20.1.1797.

428 Niels Rohde, student i København, der døde 9.2.1797, side 389, R72, B218.
A:
1) bror Otto Buch, farver, død. 2B:
a Anne Margrethe Marie Buch g.m. Blad, fuldmægtig
b Marie Buch, død, var g.m. Blad, hørsvinger. 1B:
a Johannes Otto Blad 8.

429 Christen Hindberg, skoleholder i København. 13.2.1797, side 390, R76, B220.
Enke efter Anne Sofie Schneider, død for 2 år siden. B:
2) Arehnius Cimber Hindberg 20
3) Cordula Hercinde Hindberg 18
4) Celestinus Filemon Hindberg 16, på Lolland
5) Aurora Coelindiane Hindberg 11.
Første ægteskab med Martha Kirstine. B:
1) Johannes Hindberg.

430 Udbetaling af arv i København. 4.3.1797, side 394, B257.
Anne Margrethe Søllerød, enke efter Laurids Baggesen, kapellan [i Skive og Resen, død 26.2.1793], udbetaler et beløb til hans arvinger, da hun vil giftes igen efter testamentet af 11.2.1793.
Arvinger angives ikke.

431 Christian Brandt, student i København. 18.3.1797, side 394, B254.
Afdøde var søn af Knud Jacobsen, handskemager og til sidst vognmand i Odense og mor, der kom i ægteskab med Niels Langhoff, vognmand og værtshusholder i Odense.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.3.1797.

432 Sofie Amalie Bugge i København. 20.3.1797, side 395, B195.
Enke efter Poul Grum [Hansen] Ahrenkiel (Arenkilde), præst i Sakskøbing, [død 23.2.1776]. B:
4) Mikkel Ahrenkiel, foged i Salten fogederi
5) Sofie Amalie Ahrenkiel 30
6) Christiane Frederikke Ahrenkiel g.m. [Laurids Høj] Blich, kapellan [i Vrå og Em]
7) Anne Henrikke Ahrenkiel 28
8) Johanne Vilhelmine Ahrenkiel 27.
Første ægteskab med Mikkel Ahrenkiel, fuldmægtig. B:
1) Jørgen Ahrenkiel, uvist hvor
2) Poul Ahrenkiel
3) Frederikke Birgitte Ahrenkiel g.m. Bjerregaard, auktionsdirektør i Christiania i Norge.
Afdøde døde 18.3.1797.

433 Johan Daniel Beetz, studiosus chirurgiæ i København. 3.5.1797, side 398, B235.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.3.1797.

434 Herman [Hermansen] Treschow, præst i Garnison kirke i København. 3.5.1797, side 401, B199.
E: Sofie Elisabeth Wleugel. LV: bror Wleugel. admiral. B:
1) Herman Treschow 13.
bevilling til uskiftet bo af 3.5.1797.
Afdøde døde 2.5.1797.

435 Christian Frederik [Andreassen] Højer, præst i Holm (Bremerholm) i København, der døde 8.6.1797, side 405, R80, B208.
E: Dorthe [Jørgensdatter] Tulstrup. LV: bror Abraham Tulstrup, kopist. B:
2) Jørgen Højer 14
3) Cecilie Cathrine Højer 13
4) Anne Marie Højer 11
5) Frederikke Louise Højer 8
6) Fransiska Dorthe Højer 6.
Første ægteskab med Johanne Marie [Gustavsdatter] Michaelsen, [død 30.11.1779]. B:
1) Johan Andreas Højer 18, student.

436 Peder Danholm, apotekersvend i København. 12.6.1797, side 411, B209.
A:
1) søster Oligera Christiane Danholm g.m. Frederik Conrad Gravenhorst, apoteker i Korsør
2) søster Anne Kirstine Danholm g.m. Johannes Herfordt i Farum.

437 Jørgen Mühlenfort, missionær i Frederikshåb i Grønland. 1.7.1797, side 412, B221.
A:
1) bror Edvard Michael Mühlenfort, major i Trondhjem i Norge
2) Christoffer Andreas Mühlenfort, stud. theol. i Bergen
3) bror Didrik Otto Mühlenfort på Vemmetofte Kloster
4) bror Ulrik Anton Mühlenfort, examinatus juris
5) søster Ingeborg Cathrine Mühlenfort, enke efter en væver i Trondhjem stift
6) søster Kirstine Hedvig Mühlenfort, enke efter von Lemmering i Bergen.
Afdøde døde 28.6.1797.

438 Marie Pedersen i København. 5.7.1797, side 413.
E: Georg Vilhelm Schultz, licentiatus medicinæ. B:
1) Michael Gotlieb Schultz, død. 1B:
a Georg Vilhelm Schultz 17
2) Jacob Schultz, blikkenslager
3) Charlotte Marie Elisabeth Schultz, død, var g.m. Holm, kaptajn. 2B:
a Christian Vilhelm Holm 18, kadet
b Johan Niels Henrik Holm 17, kadet.
FM: Christian Schultz, borgerløjtnant og urtekræmmer
4) Christine Schultz g.m. Didrik Funk, urtekræmmer.
Afdøde døde 29.5.1797.

439 Dorthe Augusta Holst i København, der døde 14.7.1797, side 415, R94, B241.
Enke efter Knud Leth, overgraver. B:
2) Christine Leth 29
3) Sine Leth 24.
Første ægteskab med Kirsten Rabe. B:
1) Jens Adrian Leth, preussisk konsul, død. 3B:
a Anne Marie Leth 8
b Michael Alexander Leth 5
c Frederikke Vilhelmine Leth 4.

440 Marie Dorthe Buchhalf, i København, der døde 23.7.1797, side 417, B228.
Enke efter Hans Christian Hammelev, præst [i Lynge og Broby, skifte Alsted herred gejstlig 13.1.1759 lbnr.5]. A:
1) søster, enke efter Paaske
2) bror Buchhalf, kopist
3) søster Anne Buchhalf
4) bror, Buchhalf, forvalter, død. 1B:
a Birgitte Buchhalf 8.
Afdøde havde boet i det nu afbrændte Budolfi Kloster i København.

441 Poul Martin Bildsø, student i København. 24.7.1797, side 418, R99, B222.
A:
1) mor [Bente Dorthe Hansdatter Lemming], enke efter [Lorents Christian Poulsen] Bildsø, præst i Næstved [Sankt Peder, død 20.5.1781].

442 Oluf Andreas Albertsen, student i København. 25.7.1797, side 419, B230.
A:
1) far Albert Olufsen, færgemand i Bergen i Norge.
Afdøde døde 23.7.1797.

443 Sofie Louise i København. 25.8.12797, side 420, B226.
E: Johan Henrik Lehnert, skoleholder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde er begravet 2.4.1795 i Lyngby, da afdøde på dette tidspunkt var skoleholder på Rådvad Fabrik.

444 Bodil Nielsdatter Bredal i København, der døde 10.10.1797, side 420, R114, B252.
Enke efter Jens [Jensen] Wahl, præst i Damsholte, [skifte Mønbo herred gejstlig 4.1.1782 lbnr.133].
A:
1) søster Anne Nielsdatter Bredal, enke efter Møller, hofklejnsmed.

445 Georg Andreas Langenfeldt, student og lærer i Nikolaj sogn fattiges skole. 28.11.1797, side 422, R117, B257.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.11.1797.

446 Niels Peder Bjerring, skibspræst på fregatten Freja. 20.12.1797, side 424, B250.
E: Jorine Marie Cathrine Jæger. A:
1) far Bjerring, præst og doctor philosophiæ.
Afdødes eneste datter blev begravet i Vordingborg 31.8.1796.
Afdøde døde 5.12.1795 på Sankt Thomas i Vestindien.

447 Wøldike, overkirurg på fregatten Najaden. 30.12.1797, side 424.
Arvinger angives ikke.Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglingsprotokol 1798-1799

med oplysninger fra Registrerings- og Behandlingsprotokollen.

448 Nikolaj Nerger, cand. theol. i København. 19.1.1798, side 2, no.1.
E: Charlotte Frederikke Kirkerup. LV: Fanø, skolelærer. B:
1) Elisabeth Nikolajsdatter 5
2) Johannes Nikolajsen 2
3) Christian Ferdinand Nikolajsen 6 mdr.

449 Christian Christoffer Bech, skoleholder i København. 15.2.1798, side 3, no.2.
E: Anne Christine. B:
1) Margrethe Petrine Bech 18.

450 Johan Carl Weber, chymicus i København. 8.3.1798, side 4, no.3.
Afdøde har siddet som enkemand i 10 år. B:
1) Johan Carl Weber 12½
2) Christian Gotlieb Weber 11½
3) Johan Jacob Weber 10.

451 Anne Susanne Billeskov i København. 14.3.1798, side 7.no.4.
E: Møller, informator. B:
6) en udøbt søn.
Første ægteskab med Hans Dam, fabrikant. B:
1) Niels Christian Dam 19, stykjunker i artilleriet
2) Johanne Oline Dam 20½
3) Marianne Kirstine Dam 18
4) Anne Vilhelmine Dam 15½
5) Marie Henriette Dam 14.

452 Niels Niemand, student i København. 15.3.1798, side 8, no.5.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.3.1798.

453 Fordeling af arv efter undvegne i København. 27.3.1798, side 9, no.6.
Arv i overformynderiet, der tilhører den undvegne kapellan Arp Lytken Kop og hustru Else Dorthe Schou, skal fordeles mellem deres arvinger, som dg ikke kendes.

454 Kirsten Andersdatter i København. 29.3.1798, side 10, no.7.
E: Hans Peder Bruun, undergraver i Garnisons kirke. A:
1) søster, død. 1B:
a Maren Pedersdatter g.m. Rasmus, værtshusholder på Kultorvet i København
2) bror. død. 2B:
a Maren Christensdatter g.m. Frederik Knudsen, gårdskarl
b Thomas Christensen.
Afdøde døde 16.1.1797.

455 Magnus Albertsen, ugift kirurg i København. 31.3.1798, side 11, no.8.
Testamente af 21.12.1797. A:
1) Johan Conrad Dahler, vinhandler.
Afdøde døde 30.3.1798.

456 Arv efter umyndig i København. 7.4.1798, side 12, no.9.
Marie Lemvig, der er erklæret umyndig, enke efter Henrik Hammond, hører ved Holmens korskole.
Testamente af 25.3.1780. A:
1) Georg Alexander Møller, vej piqueur
2) Marianne Christofferine Møller.

457 Gudmund Magnæus, student i København. 19.5.1798, side 21, no.10.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var fra Island, døde 18.5.1798.

458 Gundel [Mathiasdatter] Nostrup i København. 9.6.1798, side 22, no.11.
Enke efter [Jørgen Sørensen] Lønstrup, præst i Mejrup, [død 23.11.1774]. B:
1) Mathias Lønstrup, boghandler i København.
Afdøde døde 4.6.1798.

459 Johanne Cathrine Vejle i København. 14.6.1798, side 24, no.12.
Enke efter Andreas August Wüst, præst i Lübeck, død 11.6.1798.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.6.1798.

460 Oluf Eriksen, student i København. 15.6.1798, side 25, no.13.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var fra Porsgrunn ved Skien i Norge, døde 12.6.1798.

461 Anne Kirstine Kjær i København. 22.6.1798, side 26, no.14.
E: Johan Georg Kølbel. skoleholder. B:
1) Christian Kølbel 3.
Afdøde døde 21.5.1798.

462 Andreas Baggesen Ingstrup, student i København. 16.7.1798, side 28, no.15.
A:
1) Oluf Andreassen i Solbjerg i Hellum herred
2) Maren Hoffmeyer g.m. [Eggerich Nikolaj] Issem., præst i Galtrup og Øster Jølby på Mors.
Afdøde døde 20.3.1798.

463 Oluf Rosenblad, hører i Vor Frues sogn fattiges skole i København. 24.8.1798, side 29, no.16.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 22.8.1798.

464 Anne Jacobsdatter i København. 11.9.1798, side 31, no.17.
E: Hans Peder Bruun, undergraver ved Garnison kirke.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.5.1798.

465 Peder Stauning, ugift klokker ved Frue Kirke i København. 26.9.1798, side 33, no.18.
Testamente af 24.2.1797. A:
1) tjenestepige Marie Jensdatter
2) tjenestepige Helvig Hansdatter.

466 Jonas Holmsted, skibskirurg i København. 11.10.1798, side 38, no.19.
A:
1) far Henning Holmsted, skrædder.
Registrering på fregatten Najaden 6.11.1797.

467 Steffen Bjørnsen, student i København, der døde 5.10.1798, side 40, no.20.
Arvinger angives ikke.

468 Andreas Aaris, student i København. 18.10.1798, side 41, no.21.
Arvinger angives ikke.

469 Hulegaard, student i København, der døde 20.11.1798, side 42, no.22.
A:
1) far [Oluf Jacobsen] Hulegaard, præst i Karlebo.

470 Marie Rosarie i København. 22.11.1798, side 43, no.23. Enke efter Johan Filip Klime, organist i Den reformeret Kirke.
Testamente. Arvinger angives ikke.

471 Christian Meseus, studiosus pharmaciæ i København. 14.12.17698, side 44, no.24.
Afdøde efterlader søskende og søskendebørn, hvis navne ikke angives.

472 Sofie Elisabeth Wleugel i København, der døde 17.12.1798, side 46, no.25.
Enke efter Herman [Hermansen] Treschow, præst i Garnison kirke i København, [skifte 3.5.1797 lbnr.434]. B:
1) Herman Treschow 18, student.
FM: farbror Treschow, konferensråd.

473 Andreas Holm, organist i Vartov Hospital, der døde 31.1.1799, side 48, no.26.
Enkemand efter Cathrine Schmidt, der døde for 2 år siden. B:
1) Sofie Amalie Holm.
Desuden nævnes afdøde steddøtre:
1) Sofie Amalie
2) Stine Andrea g.m. Hirschlev, kantor på Fredensborg.

474 Anne Marie i København, der døde 1.2.1799, side 49, no.27.
Enke efter Adam Hintze, divisionskirurg. B:
1) Nikolaj Hintze, doctor medicinæ i Flensborg
2) Marie Vibeke Hintze 50, i Slesvig
samt nogle døtrebørn, uvist hvor.

475 Susanne Cathrine Breitendich i København. 1.3.1799, side 52, no.28.’
Enke efter Johan Josef Haaber, klokker i Nikolaj kirke, [skifte20.12.1786 lbnr.251].
1) Anne Sofie Haaber, enke efter Vilhjelm, smed.
Desuden nævnes:
Margrethe Storm, enke efter Ernst Bendix Haaber, degn [i Glostrup, død 11.1.1777] og deres søn Johan Josef Haaber, cand. jur.

476 Mühlbein, underkirurg på fregatten Iris. 2.3.1799, side 55, no.29.
A:
1) far Johan Georg Mühlbein, skomager.

477 Christoffer Grønbæk, student i København. 13.3.1799, side 55, no.30.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 11.2.1799.

478 Elisabeth [Poulsdatter] Fugl i København, der døde 1.4.1799, side 57, no.31.
Enke efter Albert Christensen Lemvig, præst i Ørsted og Dåstrup, [skifte Ramsø herred gejstlig 15.8.1771 lbnr.35]. B:
1) Elisabeth Mule Lemvig i Køge, enke efter C. C. Schumacher, major
2) Johanne Cathrine Ernestine Lemvig på Hirschholm, enke efter [Jochum Levin] von Mähren, traktør
3) Inger Helene Lemvig, død, var g.m. Spreckelsen. kontorbetjent. 1B:
a Julian Vilhelmine Albertine Spreckelsens g.m. Søren Louns, hørkræmmer, på stedet.
[Første ægteskab med formanden Svend Villumsen Lynge, skifte Ramsø herred gejstlig 17.9.1737 lbnr.1].

479 Magdalene Christine [Gjortsdatter] Sidelmann i København, der døde 10.4.1799, side 59, no.32.
Enke efter Hans [Frederiksen] Seidelin, præst i Glostrup, [død 1.6.1790]. B:
1) Claus Henrik Seidelin, bogtrykker, på stedet
2) Karen Sofie Seidelin, [død august 1782], var g.m. Lorents Jacob [Christiansen] Benzon, præst i Vestenskov og Kappel. 1B:
a Hans Seidelin Benzon 16, discipel i Vordingborg skole.

480 Marie Elisabeth Behrens i København, 13.4.1799, side 61, no.33.
E: Johan Henrik Lehnert, skoleholder.
Første ægteskab med Niels Pedersen Storch. B:
1) Vilhelm Storch
2) Elisabeth Storch g.m. [Jonas] Reerslev, skoleholder i Roskilde
3) Anne Dorthe Storch 17.’
Enkemanden har arv efter Helsberg, parykmager.
Afdøde døde 10.4.1799.

481 Anders Haasum Lund, stud. theol. i København. 13.4.1799, side 62, no.34.
A:
1) far Morten Lund, farver.
Desuden nævnes afdødes bror Lund, fuldmægtig, på stedet.

482 Brink, student i København, der døde 18.4.1799, side 64. no.35.
Arvinger kendes ikke.

483 Johannes Battram, sproglærer i København. 20.4.1799, side 64, no.36.
Arvinger kendes ikke.

484 Jens Adolf Holbæk, student i København. 24.4.1799, side 65, side 37.
E: Christiane Frederikke Sørensen. B:
1) Frederikke Christine Adolfine Holbæk 5.
FM: morbror Haack, porcelænshandler og fyrbøder.
Afdøde døde 5.2.1794 og blev begravet i Sankt Nikolaj 7.2.1794.

485 Mette [Jørgensdatter] Brøndum i København. 24.4.1799, side 67, no.38.
Enke efter Christen [Pedersen] Børsting (Byrsting), degn i Vroue og Resen, [skifte Fjends herred gejstlig 21.3.1760 lbnr.56]. B:
1) Jørgen Christensen
2) Peder Christensen, degn
3) Jacob Christensen, afskediget underofficer
4) Jens Christensen, hosekræmmer i København
5) Dorthe Christensdatter 43
6) Juliane Marie Christensdatter 40

486 Georg Andreas Limmerhert, overkirurg på Kysten Guinea. 4.5.1799, side 67, no.39.
E: Anne Christine i København.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.10.1793.

487 Anne Dorthe [Muus] i København, der døde 9.5.1799, side 68, no.40.
Enke efter Mourids Hansen, præst i Helliggejst kirke, [død 19.5.1777]. B:
1) Mathias Hansen, degn i Grevinge
2) Carl Hansen, præst i Porsgrunn i Norge
3) Christoffer Hansen, resident i Patna [i Indien, død 4.6.1794]. 1B:
a Anne Dorthe 4, hos sin mor [Juliane Marie Bie] i København
4) Poul Mathias Hansen, fuldmægtig på Trankebar, død for 2 år siden uden børn
5) Anne Christine Hansen
6) Anne Bolette Hansen
7) Louise Hansen g.m. Bang, professor, på stedet.
Litteratur: Jørgen Henrik Berner 1735-1790. Resident på den danske loge Patna i Indien af Lorentz Bie i: Personalhistorisk Tidsskrift 1938 side 191-221. Heri side 206: Christoffer Hansen, resident i Patna.

488 Johan Vilhelm Fischer, stud.med. i København. 10.6.1799, side 71, no.41.
A:
1) søster g.m. Splithoff, sekretær.
Afdøde døde 7.6.1799.

489 Filip Beauquier, student og informator på Borreby. 18.6.1799, side 72, no.42.
A:
1) far i Magdeburg i Preussen.
Afdøde døde 4.6.1799.

490 Kirsten Eliassen i København. 23.6.1799, side 73, no.43.
Enke efter Niels Glatved, præst i Frederikshald (Halden) i Norge.
B:
1) Jesper Glatved i København
2) Niels Glatved i København
3) Andreas Glatved i København.

491 Søren Panck, ugift pensioneret undergraver ved Helliggejst kirke i København. 6.7.1799, side 75, no.44.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.7.1799.

492 Andreas Rudolf, pedel og brygger i København. 5.8.1799, side 75, no.45.
E: Petronelle Mahl.
Testamente af 19.2.1784.
Desuden nævnes afdødes far Rudolf Lukassen.
Afdøde 1.8.1799 i Fåborg på Fyn.

493 Anne Sofie [Nielsdatter] Lund i København, der døde 24.8.1799, side 78, no.46.
Enke efter Valentin Johan Henrik Hühnemörder, stadskirurg i Nakskov, skifte Nakskov 28.10.1763 lbnr.2099. A:
0) forældre [Niels Lund, borgmester i Nakskov, død 19.8.1770 og Karen Hansdatter Eismesse, skifte Nakskov 25.10.1735 lbnr.1435]
Fars andet ægteskab med [Catharine Marie Clausdatter, død 18.2.1763]. B:
1) halvbror Carl Vilhelm Lund, præst i Slagelse, Sankt Peder.

494 Cathrine Borchbald i København. 1.10.1799, side 80, no.47.
Enke efter Munch, skoleholder. B:
1) Jens Christian Munch, i skomagerlære
2) Anne Lucie Munch 9
3) Hans Peder Munch 4.
Afdøde døde 30.9.1799.

495 Dorthe Sofie i København, der døde 16.10.1799, side 81, no.48.
Enke efter Ahrberg, amtskirurg. A:
1) søster Anne Sofie g.m. Paus, fuldmægtig
2) bror Christian Vilhelm Runge, søkaptajn
3) bror Johan Peder, pensionist.

496 Marie Lemvig i København. der døde 27.10.1799, side 87, no.49.
Enke efter Henrik Hammond, hører ved Holmens korskole.
Testamente af 25.3.1780. A:
1) Georg Alexander Møller, vej piqueur
2) Marianne Christofferine Møller 36.

497 Mathias Rathje, ugift lærer i Nikolaj kirke fattiges skole. 24.11.1799, side 89, no.50.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 21.11.1799.

498 Abigael Reenberg i København. 10.12.1799, side 90, no.51.
E: Johan Herman Grotrian, skibskirurg, der er fraskilt.
Testamente. A:
1) bror Vilhelm Jensen Reenberg.
Afdøde døde 9.12.1799.

499 Cecilie Elisabeth [Christensdatter Hørby] i København, der døde 12.12.1799, side 91, no.52.
Enke efter [Søren Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle, [skifte Ramsø herred gejstlig 20.6.1784 lbnr.50]. B:
1) Hans Mossin, premierløjtnant i søetaten
2) Andreas Mossin, urtekræmmer i København
3) Cecilie Elisabeth Mossin g.m. Hans Laurentius Allerup, urtekræmmer i København.

500 Peder Høvring, skoleholder i Valby. 16.12.1799, side 92, no.53.
E: Sørine Lund, på Christianshavn. B:
1) Henrik Peder Christian Høvring 9
2) Oluf Severin Høvring 7
3) Johannes Peder Høvring 3.
Afdøde døde 12.6.1799.

501 Matthæus Plesner, stud. theol. i København. 21.12.1799, side 94, no.54.
A:
1) far [Hans Filip] Plesner, præst i Fruering og Vitved ved Skanderborg.
Afdøde døde 19.12.1799.

502 Anton Johan Meyer, ugift cand. theol. i København. 22.12.1799, side 95, no.55.
A:
1) bror Christian Peder Meyer.

503 Kramasee, ugift underkirurg i København. 31.12.1799, side 97, no.56.
A:
1) far Johan Jørgen Kramasee.


Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1800-1801

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

504 Hans Nomen Møller, kirurg ved garden til fods i København. 9.1.1800, side 2, no.1.
Enkemand efter afdøde hustru, der døde for 6 år siden. B:
1) Ernst Nomen Møller 12.
FM: farbror Daniel Nomen Møller i Svendborg.

505 Anne Marie Jørgensen i København. 13.1.1800, side 2, no.2.
E: Peder Holm, graver ved Vor Frue kirke.
Testamente af 8.8.1782.
Arvinger angives ikke.

506 Peder Holm, graver ved Vor Frue kirke i København. der døde 17.1.1800, side 3, no.3.
Enkemand efter Anne Marie Jørgensen, skifte 13.1.1800 lbnr.505.
Testamente af 11.12.1799.
Hans A:
1) søskendebarn Else, enke efter Bech, kontrollør.
Hendes A:
1) bror Peder Hurtigkarl. B:
a Christian Hurtigkarl, toldbetjent
b Niels Hurtigkarl
c Vilhelmine Caroline Hurtigkarl g.m. Højer, toldbetjent
d Helene Christine Hurtigkarl.

507 Peder Cortsen Kofoed, stud. jur. i København. 29.1.1800, side 6. no.4.
E: Cathrine Louise Sterntorff. B:
1) Laurids Bertel Kofoed 3.

508 Iver Fugl, ugift præst [i Det civile Arresthus] i København. 17.2.1800, side 7. no.5.
A:
0) forældre [Hans Henrik Fugl, degn i Astrup, Rostrup og Store Arden, skifte Hindsted herred gejstlig 30.3.1789 lbnr.15 og Lucie Magdalene Gade]
1) bror [Ulrik Nikolaj Gade] Fugl, prokurator
2) bror Jacob Mathias Fugl, cand. theol. i København
3) bror Christian Fugl. stud. theol.
4) søster Karen Fugl
5) søster [Anne Elisabeth Fugl], død. E: [Frederik] Pedersen, birkedommer [i Fjelleradgård i Gunderup sogn] Jylland. 2B:
a Nis Pedersen
b Charlotte Amalie Pedersen.
Afdøde blev fundet død i vandet ud for tømmerpladsen ved Langebro den 12.2.1800.

509 Johanne Cathrine Sølling i København. 27.3.1800, side 11. no.6.
Enke efter Kanitz, student. A:
1) Christen Kanitz 11.
FM: farbror Sølling, kaptajn.

510 Oluf Middelfart, student i København. 4.4.1800, side 14, no.7.
A:
1) bror Hans Christian Ulrik Middelfart. konrektor i Trondhjem skole.
Arv efter afdødes mor Stenken Tønder, enke efter Middelfart efter skifte afsluttet 31.12.1793.
Afdøde døde 9.3.1800.

511 Jacob Dannefer, student og informator ved Det kongelige Landkadetakademi i København, der døde 23.4.1800, side 14, no.8.
E: Dorthe Elisabeth Lorentsen. B:
1) Margrethe Jacobine Dannefer 9.

512 Johan Henrik Kruse, ugift kompagnikirurg i København. 7.5.1800, side 19, no.9.
A:
1) far, arbejdsmand på en pudderfabrik i Holsten.

513 Margrethe Christiane i København. 16.5.1800, side 22, no.10.
E: Johan Frederik Heide, overskibskirurg. B:
2) August Frederik Heide 8
3) Margrethe Heide 6.
Første ægteskab med Hans Madsen, fuldmægtig. B:
1) Johanne Margrethe Madsen.
Afdøde døde 23.8.1796.

514 Gotfred Kietz, organist ved Nikolaj kirke i København. 23.5.1800, side 23, no.11.
E: Maren Hougaard. B:
1) Marie Elisabeth Kietz g.m. Borch, student i Christiania i Norge
2) Ingeborg Louise Kietz 26
3) Johan Albert Kietz 25, konstitueret organist i Nikolaj kirke
4) Caroline Anine Kietz 20.

515 Johannes Jacob Fasting Stub, student på Regensen i København. 26.5.1800, side 26, no12.
A:
1) mor Alida Elisabeth [Abel], enke efter [Poul Schonevig] Stub, præst i Skonevik i Bergen stift, [død 30.10.1788]
2) bror Hans Gerhardt Stub 24, student
3) bror Laurids Stub 21, student
4) søster Maren Laurentse Stub g.m. [Ulrik Vilhelm] Koren, amtmand i Stavanger amt, nu boende på Kåregård i Bergen stift
5) søster Anne Marie Stub, død for 2 år siden uden børn. E: [Frands Didrik] Grung.

516 Christian Julius Frederik de Meza, doctor medicinæ i København, der døde 24.6.1800, side 29, no.13.
Enkemand efter sin hustru, der døde for 18 år siden. B:
1) Juliane Marie de Meza g.m. Daniel Christian Welding, løjtnant
2) Christian Jacob Theophilus de Meza 42, stadsfysikus i Helsingør.

517 Christoffer Abelseth Møller, cand. theol. i København, der døde 29.6.1800, side 30, no.14.
A:
1) bror Nikolaj Møllers børn.
Testamente af 27.6.1800. Testamentarisk A:
1) Laurids Christensen. kabinetsprædikant.

518 Mathias Saxtorph, doctor med. i København. 30.6.1800, side 31, no.15.
E: Christine. B:
1) Sylvester Saxtorph, professor medicinæ.
Afdøde døde 29.6.1800.

519 Jean Rudolf Michel, ugift kantor ved Den fransk reformerte Kirke. 4.7.1800, side 36, no.16.
Testamente af 16.5.1800.
Afdøde døde 3.7.1800.

520 Arent Nikolaj Aasheim, ugift professor i København, der døde 10.7.1800, side 37, no.17.
Testamente af 21.6.1800. A:
1) Lindencrone, kammerherre.

521 Ulrik Frederik Lauv, kirurg i København. 18.7.1800, side 42, no.18.
A:
1) mor Mathie Margrethe, enke efter Lauv
2) bror Heynan Lauv
3) bror Jørgen Elsnar Lauv
4) søster Regine Lauv g.m. August Belling
5) søster Marie Margrethe Lauv
6) søster Marie Elisabeth Lauv.
Afdøde døde 22.2.1798 på rejse til Batavia.

522 Thomas Christoffer Mangor, distriktslæge i København. 20.7.1800, side 43, no.19.
A:
1) far Mangor, stadsfysikus ved søn Mangor, fuldmægtig.

523 Christian Arentsen, kapellan i Kinservik i Bergen stift, der døde i København 29.7.1800, side 44, no.20.
E: Anne Sofie Ravn. B:
1) Oluf Andreas Arentsen 1½.
Desuden nævnes:
1 enkens svoger Cornelius Arentsen, boghandler
2 [Afdødes far Oluf] Arentsen, krigsråd ved søn Andreas Arentsen, købmand.

524 Johannes Brandt, klokker ved Vor Frelser kirke på Christianshavn. 4.8.1800, side 47, no.21.
E: Barbara Elisabeth Clausen. B:
6) Clausine Elisabeth Cathrine Brandt 14
7) Christine Abeline Brandt 13
8) Johannes Hegelund Brandt 12
9) Anne Frederikke Brandt 10
10) Peder Brandt 6.
Første ægteskab med Kirsten Hegelund. B:
1) Andreas Joachim Brandt, præst på Sankt Croix i Vestindien
2) Johan Christian Brandt, kontorist i Skatkammeret
3) Marie Elisabeth Brandt 27
4) Barbara Kirstine Brandt g.m. Gregorius Benediktus Mathiassen
5) Ingeborg Cathrine Brandy 19, der ægter [Gotlieb] Mathiassen, bror til søsterens mand.
Afdøde døde 1.8.1800 på Møn.

525 Abraham Filip Zoll, barbersvend i København. 14.8.1800, side 54, no.22.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.8.1800.

526 Gudman Arentsen, student i København. 17.9.1800, side 59, no.23.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 13.9.1800.

527 Frederik Holst, student i København. 17.9.1800, side 60, no.24.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.9.1800.

528 Johan Jeronimus [Johansen] Chemnitz, tysk præst i Garnisonskirken i København. 18.9.1800, side 60, no.25.
E: Anne Kirstine Hansen.
Første ægteskab med Rosine Josefa Adamine, [død 1797]. B:
1) Martin Chemnitz, løjtnant i Christiania
2) Caroline Elisabeth Chemnitz g.m. [Christian Gotthilf] Hubrich, præst i Sankt Margarethen i Wilstermark i Holsten
3) Johanne Chemnitz, død, var g.m. Christen Seeboth. 4B:
a Vilhelm Seeboth 16
b Carl Seeboth 15
c Johanne Seeboth 13
d Johanne Seeboth 5
4) Anne Cathrine Chemnitz g.m. [Ernst Filip Henrik] Stegmann, missionær, nu fraskilt
5) Dorthe Sofie Chemnitz 25
6) Charlotte Bernhardine Chemnitz 22
7) [Anne Charlotte] Rosine Chemnitz g.m. [Johan Elias] Ludvig Luplau, kapellan pro persona i Kolding.
Afdøde døde 9.9.1800.

529 Michael Brandt, student i København, der døde 13.10.1800, side 83, no.26.
Testamente af 22.3.1792. A:
0) far [Mikkel Brandt, byfoged i Hillerød]
1) bror Peder Brandt, præst [i Stigs Bjergby og Mørke, [skifte Tuse herred gejstlig 7.6.1780]. E: Christine [Eliasdatter Rasch], på stedet. 2B:
a Karen Elise Brandt
b Frederikke Georgia Brandt.
2) bror Jørgen Brandt, staldskriver [i Hillerød], død. Hans enke Marie Wegge er arving, men død [Hillerød] 28.5.1797].

530 Jørgen Lassen Hübertz, cand. theol. i København. 1.12.1800, side 106, no.27.
A:
1) far [Christian Lassen] Hübertz, rådmand i Ålborg.
Afdøde døde 26.11.1800.

531 Nandrup, skibspræst i København. 24.12.1800, side 109, no.28.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde marts 1800 på fregatten Iris.

532 Registrering i København. 24.12.1800, side 114, no.29.
Registrering af hans bo, der tilhører Glese, skibskirurg, da han har absenteret sig fra orlogsskibet Arveprins Frederik.

533 Petronelle Christine Hofmann i København. 27.12.1800, side 114, no.30.
Enke efter Hans Peder Sørensen Valentin, kirurg, død for et år siden.
Første ægteskab med Frederik Christian Pelt. B:
1) Frands Nikolaj Pelt, boghandler
2) Christian Ludvig Pelt, professor i Dresden
3) Anne Sofie Pelt, død, var g.m. Kohl, kaptajn. 1B:
a Carl Frederik Christian Kohl 13, søkadet i Købenjhavn.
Afdøde døde 24.12.1800.

534 Niels Steenberg, stud. theol. i København. 5.1.1801, side 116, no.31.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.1.1801.

535 Frederik Ulrik Winther, student i København, der døde 12.1.1801, side 118, no.32.
Arvinger kendes ikke.

536 Johansen, overkirurg i København. 16.1.1801, side 121, no.33.
A:
1) far Laurids Johansen, frisør i Gottorp.
Afdøde døde på fregatten Thetis.

537 Alexander Kolpin, kongelig hofkirurg i København. 20.1.1801, side 130, no.34.
Testamente. A:
1) jomfru Anne Soetmann
2) jomfru Samueline Grønlund
3) jomfru Arps.

538 Peder Christian Abildgaard, professor i København, der døde 21.1.1801, side 135, no.35.
E: Margrethe Christine Jagenreuter. B:
1) Anne Margrethe Abildgaard g.m. Oxholm, kaptajnløjtnant
2) Anne Marie Abildgaard g.m. Staud, kammersekretær.

539 Andreas Bosius Weide, kompagnifeltskær i København. 22.1.1801, side 141. no.36.
E: Dorthe Rasmussen. B:
1) Anne Weide 10.
Afdøde døde 21.1.1801.

540 Poul Bech, student i København. 7.2.1801, side 147. no.37.
A:
1) søster Kirstine Diderikke Bech g.m. Svend Christoffer Mollerup, løjtnant.
Afdøde døde 31.1.1801.

541 Mohrmann, overkirurg i København. 9.2.1801, side 148, no.38.
A:
1) mor Anne Cathrine, enke efter Mohrmann, nu g.m. Borcher.

542 Jens Lowson. cand. jur. i København. 18.2.1801, side 148, no.39.
E: Henriette Løffler.
Testamente af 19.6.1800.

543 Johan Daniel Kræft. undermester hos kirurgen i København. 5.3.1801, side 164, no.40.
A:
1) mor i Bergen i Norge
2) bror Anders Kræft
3) bror Christen Kræft
4) søster.

544 Registrering i København. 10.3.1801, side 165, no.41.
Registrering hos Christen Nielsen Lindbach, guldsmed i København for bohave der tilhører hans afdøde datter Frederikke Dorthe Lindbach. E Christen Peder Kall, apoteker i Køge.

545 Frederik Anton Muxoll, kantor ved Holmens kirke. 21.3.1801, side 168, no.42.
E: Anne Cecilie. A:
1) bror Johan Christoffer Muxoll, kirurg i København ved datter Antoinette Margrethe Muxoll g.m. Niels Nissen, kantor i Citadellet.
2) halvbror Jens Rahr Muxoll, købmand på Island ved søn Rahr Anton Muxoll, kontorist på sukkerraffinaderiet i København
3) halvsøster Else Margrethe Muxoll, enke efter Hartland, repetitør.
Afdøde døde 20.3.1801.

546 Hans Bolter, skoleholder i København. 27.3.1801, side 171, no.43.
Enke efter Cathrine, død for ½ år siden.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.3.1801.

547 Wunderlich, skibskirurg i København. 9.4.1801, side 172, no.44.
A:
1) mor i Holsten
2) bror, kirurgsvend i København.
Afdøde døde i søslaget 2.4.1801.

548 Henrik Christian Jensen, student i København. 16.4.1801, side 173, no.45.
Afdøde efterlader mor og søster i Tønder.

549 Johan Frederik Heide, overdoktor i København, der døde 1.5.1801, side 176, no.46.
E: Johanne Margrethe Graa, der døde for 6 år siden. B:
1) Johanne Heide g.m. Pingel,. snedker i København
2) August Frederik Heide 10
3) Charlotte Amalie Heide 7
4) Christiane Margrethe Heide 7.
FM: Laurids Graa, købmand i Svendborg.

550 Johan Christian Muhlenbroch, kirurg i København. 16.5.1801, side 183, no.47.
E: Marie Elisabeth Johannette. B:
1) Gotlieb Henrik Casper 1¼.
FM: morfar Gelius West, på stedet.
Afdøde døde 18.4.1801, efter at været i søslaget 2.4.1801.

551 Frederik Thygesen, student i København. 2.6.1801, side 187, no.48.
A:
1) bror Hans Thygesen
2) bror Clemen Thygesen, præst [i Nimtofte og Tøstrup].
Afdøde døde 1.6.1801.

552 Frederik August Schønheider, student i København, der døde 9.6.1801, side 188, no.49.
A:
1) far Schønheider, biskop i Trondhjem i Norge.

553 Henrik Christoffer Iversen, student i København. 30.6.1801, side 189, no.50.
A:
1) far Iver Iversen, herredsfoged i Tårup ved Nyborg på Fyn.
Afdøde døde 29.6.1801

554 Peder Rasmussen, seminarist i København. 31.7.1801, side 190, no.51.
A:
1) mor Mette Jacobsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Erretofte på Frederiksværk gods
2) bror Niels Rasmussen
3) bror Jacob Rasmussen
4) søster Dorthe Rasmusdatter
5) halvsøster Ellen Jørgensdatter
6) halvsøster Kirsten Jørgensdatter.
Afdøde døde 25.7.1801.

555 Sofie Christine Dinesen i København. 15.8.1801, side 191, no.52.
E: Frederik Ehlers, klokker i Trinitatis kirke. B:
1) Carl Frederik Ehlers 8.
Afdøde døde 16.1.1801.

556 Krav om udbetaling af arv i København. 19.8.1801, side 196, no.53.
Gert Sivert de Windt, student i København, kræver arv udbetalt til sin hustru Anne Marie Grønbæk, men han er siden blevet arresteret og hun er blevet indlagt på Sankt Hans Hospital.

557 Johan Christian Gerhardt Clausen, inspektør og lærer ved Seminariet i København, der døde 26.8.1801, side 198, no.54.
E: Elisabeth Marie Byrum. B:
1) Erik Christian Clausen 10
2) Charlotte Marie Clausen 9
3) Christiane Marie Clausen 7.

558 Gustav Adolf Woltermann, sprogmester i København. 3.9.1801, side 202, no.55.
E: Anne Marie Baad, gift 1.3.1793.
Afdøde døde 28.5.1795.
Arvinger angives ikke.

559 Jens Nikolaj Kastrup, student i København. 4.9.1801, side 203, no.56.
Afdøde efterlader en søster, der tjener i København.
Afdøde døde 2.9.1801.

560 Jens Studsgaard, student i København. 2.10.1801, side 207, no.57.
A:
1) bror Thor Studsgaard, urmagersvend i København
2) søster Genette Studsgaard 38
3) søster Maren Studsgaard g.m. Martain, jordbruger i Hirschholm
4) søster Tornette Studsgaard g.m. Jensen, renteskriver.

561 Niels Christian Rønning, missionarius ordinatus i København. 13.10.1801, side 208, no.58.
A:
1) far [Frederik Ludvig] Rønning, degn i Husby på Fyn.

562 Johan Herman Spleth, student i København. 22.10.1801, side 212, no.59.
A:
1) mor Anne Cathrine i egnen ved Odense, enke efter Spleth.
Afdøde døde 21.10.1801.

563 Anders Thuerup, degn i København. 23.10.1801, side 214, no.60.
Enkemand efter Christiane Sofie Chartlotte Thorbjørn, der døde for 6 år siden. B:
1) Christian Thuerup 18, lem i Sankt hans Hospital.

564 Oluf Hansen Hein, student i København. 28.10.1801, side 215, no.61.
A:
1) far Hans Hein, kobbersmed i Horsens.
Afdøde døde 6.10.1801.

565 Sigvard Christian Tønder, stud. jur. i København. 22.11.1801, side 229, no.62.
A:
0) forældre Herman Tønder, hårskærer og Bolette Lynge, begge døde
1) søster Anne Sofie Tønder g.m. Oluf Schou, hørkræmmer
2) søster Georgine Cathrine Tønder, død, var g.m. Jens Løve. 4B:
a Louise Augusta Løve, død
b Sofie Frederikke Løve 17
c Emilie Regine Løve 16
d Hermandine Julie Løve 14.

566 Vilhelm Hoppe, ugift kompagnikirurg i København. 3.12.1801, side 240, no.63.
Mulige arvinger i Svensk Pommern.
Afdøde døde 1.12.1801.

567 Johan Anton Zechanovsky, ugift distriktslæge ved fattigvæsenet i København. 18.12.1801, side 241, no.64.
A:
1) far i Danzig.
Afdøde var også lærer i hofpræst Christianis Institut på Vesterbro.
Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1802-1803

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.

568 Ellen Marie [Danielsdatter Pauli] i København. 6.1.1802, side 2, no.1.
Enke efter Jens [Knudsen] Thillerup, præst i Frederiksberg [og Hvidovre, død 1.4.1780]. B:
1) Beathe Vilhelmine Thillerup, død, var g.m. Hansen, kammerråd. 1B:
a Frederikke Marie Hansen g.m. Bøtker, silke- og klædekræmmer i København
2) Sofie Magdalene Thillerup, [skifte Bornholm provsti 22.5.1797 lbnr.26], var g.m. [Holger Finchenhagen] Olivarius på Bornholm. B:
a [Johan Olivarius]
b [Susanne Marie Olivarius]
c [Jensine Beathe Vilhelmine Olivarius]
3) Margrethe Benedikte Thillerup på stedet, enke efter [Peder Hansen] Paludan, præst [i Asminderød, Grønholt og Fredensborg kapel, skifte Lynge-Kronborg herred 25.10.1799 lbnr.217].

569 Elisabeth Hedvig Pohlmann i København, der døde 13.1.1802, side 3, no.2.
Enke efter Christian Frederik Næve, kantor i Petri kirke. B:
1) Christian Frederik Næve, kantor og skolelærer
2) Sigismund Næve, amtskirurg i København
3) Eberhard David Næve, i Thisted, provincialkirurg i Thy
4) Christence Næve g.m. Bortig, bogholder
5) Johanne Marie Næve g.m. Johannes Ibsen, fuldmægtig.

570 Niels Dalhof, student i København. 10.2.1802, side 4, no.3.
Arvinger angives ikke.

571 Jørgen Hatting Rørby, kapellan i Nikolaj kirke i København, der døde 13.2.1802, side 9, no.4.
Enkemand efter Magdalene [Simonsdatter] Wesseltoft, [begravet Nikolaj 7.5.1801]. B:
1) Simon Rørby, student.
Desuden nævnes afdødes søster Christine Rørby g.m. [Niels Lauridsen] Baden, præst [i Vindblæs og Dalbyover.

572 Niels Kræfting Hesselberg, student i København. 1.3.1802, side 36, no.5.
Afdøde, der efterlader søskende i Norge, hvis navne ikke kendes, døde 28.2.1802.

573 Carl Ancher Borch, subrektor i København. 6.3.1802, side 37, no.6.
E: Anne Margrethe Grüner. B:
1) Sørine Christiane Sofie Charlotte Borch 10
2) Carl Vilhelm Borch 9
3) Frederik Borch 4.
Ingen børn af hans første ægteskab.
Afdøde døde i oktober 1801.

574 Anne Marie Lange i København, der døde 13.3.1802, side 38, no.7.
Enke efter Johan Martin Leverentz, regimentsfeltskær i København død for 6 uger siden. B:
1) Cathrine Margrethe Leverentz 31
2) Jørgen Martin Leverentz 29, underkirurg på Holmen
3) Sofie Marie Cathrine Leverentz 20.

575 Peder Fryd, stud. theol. i København. 17.3.1802, side 40, no.8.
A:
1) mor Cathrine, enke efter Fryd
samt 2 søstre og en bror, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 12.3.1802.

576 Marie Margrethe Discher i København. 31.3.1802, side 50, no.9.
Enke efter Niels [Christiansen] Ballum, præst i Keldby, skifte Mønbo herred gejstlig 17.5.1792 lbnr.147.
[Hans første ægteskab med Marie Hansdatter Ballum, død København Garnison 25.10.1779].
[Hans andet ægteskab med Anne Hansdatter Ballum, død 8.5.1785].
Hans tredje ægteskab med afdødes søster Anne Dorthe Discher, skifte Mønbo herred gejstlig 11.4.1792 lbnr.145. B:
1) [Bolette Sofie Elisabeth Ballum]
2) Inger Birgitte Ballum 13
3) Anne Marie Ballum 10.
Afdødes første ægteskab med Foch Christian [Nielsen] With, kapellan [i Tårnby, død 21.6.1785], Testamente af 18.6.1785.
Desuden nævnes afdødes søster [Anne Kirstine Discher] g.m. [Peder Evald] Beyer, prokurator.

577 Anne Christence Sofie Magdalene Clementin i København, der døde 7.4.1802, side 53, no.10.
Enke efter Jacob Lind, præst [i Hassing og Villerslev, død 8.3.1795]. B:
1) Nikoline Georgine Clementin 10.

578 Hans Rosted Bille, student i København. 1.5.1802, side 54, no.11.
Afdøde, der efterlader 3 søstre, hvis navne ikke angives, døde 18.4.1802.

579 Hans Georg Frost, skibskirurg. 3.5.1802, side 56. no.12.
Arvinger angives ikke.

580 Hans Jørgen Pedersen, stud.jur. i København. 8.5.1802, side 57, no.13.
A:
1) søster Marie Pedersen 20.

581 Johan Kølle, skibskirurg i København. 4.6.1802, side 58, no.58.
A:
1) bror Lorents Vilhelm Kølle
2) bror Frederik August Kølle 26
3) bror Gerhard Johan Just Kølle 25, topmagersvend i Kiel ved svoger forpagter Ludvigsen
4) bror Christian Kølle, silkevæver i Berlin, død. E: Maren Juliane Pohlmann, der efter testamente er indsat som universalarving efter ham.

582 Arent Joachim Peder Bremen, bataljonskirurg i København. 15.6.1802, side 58, no.15.
A:
1) far Peder Bremen, kirurg i Neumønster i Holsten.
Afdøde døde 12.6.1802.

583 Dorthe [Samuelsdatter] Baufein i København. 28.6.1802, side 61, no.16.
Enke efter Mathias [Gregersen] Stenholt, degn i Nebsager og Bjerre. B:
1) Gregor Stenholt, urtekræmmer
2) Thøger Stenholt
3) Bodil Stenholt g.m. Christen Jespersen i Øster Folding i Malt herred
4) Mette Stenholt, enke efter Jesper Norup, degn på Endelave, død 30.3.1801.
Afdøde døde 27.6.1802.

584 Nikoline Marie Qvist i København.29.6.1802, side 62, no.17.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var datter af afdøde Qvist, skibspræst.

585 Niels Hansen Aulum i København, forrige præst i Karlslunde og Karlstrup, der døde 13.7.1802, side 64, no.18.
Enkemand efter Elisabeth Magdalene [Henriksdatter] Pechüle, [skifte Tune herred gejstlig 17.12.1784 lbnr.71]. B:
1) Hans Nikolaj Aulum, successor i Karlslunde og Karlstrup
2) Johan Henrik Aulum, vinhandler
3) Charlotte Susanne Aulum., død, var g.m. Antvorskov, ekvipageskriver i Admiralitetet. 1B:
a Jens Nikolaj Antvorskov 9
4) Marie Elisabeth Aulum g.m. [Frands Daniel] Mellerup, præst i Greve og Kildebrønde, efter første ægteskab med formanden [Jens Nikolaj Lauridsen] Engelstoft, [skifte Tune herred gejstlig 8.9.1796 lbnr.76]
5) Pouline Nikolette Aulum g.m. Stub, hørkræmmer
6) Dorthe Marie Aulum 30
7) Mette Cathrine Aulum 28.

586 Anne Marie Svendsen i København. 7.8.1802, side 70, no.19.
E: Joachim Nikolaus Basedow.
Testamente af 15.11.1797. A:
1) Johannes Arnold Størchter.

587 Jacob Michaelsen, ugift, pensioneret lærer ved Garnison skole, der døde 7.9.1802, side 71, no.20.
Testamente af 24.8.1802. A:
1) Jacob Carstensen i Sølsted i Abild sogn ved Tønder
2) Jens Mathiassen i Sølsted
3) Peder Andersen i Sølsted
4) morbror Wilsen i Vennemose i Abild sogn.

588 Hedvig Cathrine i København, der døde 13.9.1802, side 72, no.21.
Eke efter Møller, degn.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) Troyel, bereder
2) Peder Anton Jager, notarius i Banken, død. 2B:
a Anne Cathrine Jager
b Birgitte Christiane Jager.

589 Frederikke Barchmann i København. 6.10.1802, side 76, no.22.
E: Christian Schmidt, student og informator.
Første ægteskab med Møller, havnefoged. B:
1) Frederik Møller 20. aktør ved Odense Teater, nu i København
2) Christian Møller 10.
Afdøde døde 5.10.1802.

590 Henneberg, skibskirurg i København. 7.10.1802, side 78, no.23.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i søslaget 2.4.1801.

591 Gjøl, skibskirurg i København. 7.10.1802, side 78, no.24.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på skonnerten Irisine 26.12.1799.

592 Niels Stabel. apotekersvend i København, der døde 1.11.1802, side 79, no.25.
A:
0) forældre [Nikolaj Stabel] og hustru, begge døde
1) søster Kirstine Marie Stabel 20, i Århus
2) halvbror J. W. Bruun, stykjunker i København
3) halvsøster Lise Stabel 6, hos sin mor [Christine Møller] i Gammel Estrup mølle [i Fausing sogn] ved Randers.

593 Benjamin Das Hagerup, student i København. 12.11.1802, side 80, no.26.
A:
1) bror Henrik Vilhelm Hagerup, toldbetjent
2) bror Mathias Hagerup25, translatør
3) søster Karen Hagerup g.m. Klæboe i Nordlandene i Norge
4) søster Martha Hagerup g.m. Monrad, doktor i Nordlandene.

594 Johan Martin Eberle, en fremmed barbersvend, der døde i København. 17.11.1802, side 82, no.27.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.11.1802.

595 Jeanette Lydich i København. 20.11.1802, side 83, no.28.
Enke efter Jacob Beviere, overgraver ved Den reformerte Kirke. B:
1) Henriette Beviere g.m. Pflug, doktor i Vestindien.

596 Thomas Kærsgaard, student i København17.12.1802, side 85, no.29.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 15.12.1802.

597 Nikolaj Ehlert, professor i København. 30.1.1803, side 86, no.30.
Testamente af 14.5.1790.
Universitetets bibliotek er ansat som universalarving.
Afdøde døde 29.1.1703.

598 Poul Bildsø Middelbo, student i København. 4.1.1803, side 89, no.31.
A:
1) far Middelbo, biskop over Ribe stift, [præst i Ribe Donkirke].

599 Frederik Bernhard Klinck, skibsdoktor i København. 4.1.1803, side 89, no.32.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.1.1802 på hjemrejse fra Batavia i Ostindien.

600 Mathias Ibsen, student i København. 15.1.1803, side 90, no.33.
A:
1) far Hans Jørgen Ibsen, købmand i Åkirkeby på Bornholm.
Desuden nævnes afdødes bror Mogens Ibsen, handelsbetjent i København.

601 Josef Lamballi, sprogmester og informator i København. 28.1.1803, side 91, no.34.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Besancon i Frankrig.

602 Christian Frederik Merle, ugift skibsdoktor i København. Dato mangler, da siden ikke er på nettet, side 92, no.35.
A:
1) mor Susanne Marie, enke efter Merle, kirurg i Messeburg
2) halvbror Johan August Dürbech i Messeburg.

603 Henrik Olufsen Reinertsen, student i København. Dato mangler, da siden ikke er på nettet, side 93, no.36.
Arvinger ses ikke, da siden ikke er på nettet.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Reinertsen, student.

604 Jacob Mathias Fugl, missionær i Grønland. 7.2.1803, side 97, no.37.
A:
1) bror Peder Fugl, frihandler, død uden børn
2) bror Iver Fugl, præst, død uden børn, [skifte 17.2.1800 lbnr.508]
Øvrige arvinger angives ikke.
Boets eksekutor er afdødes bror [Ulrik Nikolaj Gade] Fugl.
Afdøde ankom til Grønland i foråret 1801 og døde straks efter på Kronprinsens Ejland.

605 Arnas Wighusen, student i København. 12.2.1803, side 98, no.38.
Afdødes arvinger skal findes på Island.
Afdøde døde 8.2.1803.

606 Anne Wandler, ugift i København. 12.2.1803, side 99, no.39.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.12.1802.

607 Marie Dorthe Carlsen i København. 12.2.1803, side 99, no.40.
E: Henrik Ludvig Strøm, bogholder og amanuensis. Testamente af 24.12.1802. A:
1) mor Anne Sofie, enke efter Carlsen, tømrer
2) bror Johan Carlsen, skomager
3) bror Christian Carlsen
4) søster Christiane Carlsen, enke efter Lundvad, skomager
5) søster Frederikke Carlsen.

608 Carl Christoffer Møller Horst, pensioneret underkirurg på Søkvæsthuset i København, der døde 28.2.1803, side 100, no.41.
Arvinger angives ikke.

609 Carl Frederik Thomas, underkirurg på Søkvæsthuset i København. 12.3.1803, side 101, no.42.
Arvinger angives ikke.

610 Johan Frederik Rost, kirurg og boder i København. 21.3.1803, side 102, no.43.
Enkemand efter [Maren Hald, skifte 25.6.1790 lbnr.308]. B:
1) Anne Marie Elisabeth Rost 24
2) Johan Frederik Rost 21, student og volontør på Frederiks Hospital
3) Oluf Christoffer Rost 19, kontorbetjent.
Afdøde døde 20.3.1803.

611 [Jesper] Glatved, student i København. 13.4.1803, side 105, no.44.
A:
0) forældre [Niels Glatved, præst i Frederikshald (Halden) i Norge, død og Kirsten Eliassen, skifte København 23.6.1799 lbnr.490]
2) bror Niels Glatved, student i København
3) bror Andreas Glatved, student i København.
Afdøde døde 11.4.1803.

612 Søren Langhoff, student i København. 16.4.1803, side 106, no.45.
A:
1) far Laurids [Sørensen] Langhoff, præst i Nørre Lyndelse [og Højby] på Fyn.
Desuden nævnes afdødes morbror Hvalsøe, fuldmægtig.
Afdøde døde 13.4.1803.

613 Johan Henrik Gust Dencker, overkirurg i København. 23.4.1803, side 109, no.46.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.7.1800 på fregatten Triton.

614 Rochus Frederik des Campeaux, sproglærer i København. 30.4.1803, side 109, no.47.
A:
1) bror de Campeaux, løjtnant.
Afdøde døde 29.4.1803.

615 Henrik Nissen, stud. theol. i København, der døde 2.5.1803, no.48.
A:
1) mor Maren. enke efter Troels Nissen
2) bror Erik Nissen, købmand
3) bror Nikolaj Nissen, grosserer.
Desuden nævnes afdødes svoger Vedersø.
Afdøde var bestyrer af Instituttet oprettet 15.5.1799.

616 Andreas Borgen, student i København. 5.5.1803, side 113, no.49.
Afdøde far i Norge skal være i live.

617 Conrad Rohde, student i København. 24.5.1803, side 119, no.50.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Norge.

618 Dorthe Frederikke Stebus i København. 25.5.1803, side 119, no.51.
A:
1) mor Dorthe Margrethe Mentz, enke efter Didrik Erik Stebus, amtskirurg, død 16.5.1694
2) bror Carl Daniel Stebus 14
3) søster Louise Mønster Stebus 12.

619 Anne Kirstine Mortensen i København. 4.6.1803, side 120, no.52.
E: Carl Frederik Fuchs, bataljonskirurg. B:
1) Peder August Nikolaj Fuchs 18, korporal.

620 Hans Jacob Wilchen i København. 13.6.1803, side 122, no.53.
Resterende løn blev udbetalt til hans stedmor.
Afdøde, der var undermester på skibet Norge, døde 18.1.1803.

621 Henrik Due, seminarist på Blågård Seminarium uden for Nørreport. 25.6.1803, side 122, no.54.
Afdøde, der efterlader sin mor og en bror, døde 22.6.1803.

622 Mette Kirstine Tranders i København. 28.6.1803, side 123, no.55.
Enke efter Ager, skolelærer. B:
1) Christine Helene Marie Ager g.m. Christmer, skolelærer
2) Johanne Severine Michaeline Ager g.m. Johan Henrik Nielsen, degn i Særslev på Fyn
3) Sara Magdalene Laurentse Ager g.m. Bernt Christensen Hørup, degn i Rørbæk på Sjælland.

623 Hans Hemmer Bidsted, student i JKøbenhavn. 29.7.1803, side 125, no.56.
A:
1) farbror Bidsted, byfoged.
Afdøde døde 27.7.1803.

624 Poul [Frederiksen] Danchel Bast, præst i Vor Frue kirke i København, der døde 5.9.1803, side 127, no.57.
E: [Anne Abildgaard]. B:
1) Frederik Søren Bast 11.
[Første ægteskab med Charlotte Louise Iversen, død 1783].

625 Carl Frederik Roggow, kirurg i København, der døde 21.9.1803, side 130, no.58.
Arvinger angives ikke.

626 Christence Lund i København. 14.10.1803, side 135, no.59.
A:
1) Lund, litteratus
2) Bentsen, kommerceråd
3) Meyer, sværdfeger
på egne og medarvingers vegne.

627 Johan Henrik Dahl, skibskirurg i København. 27.10.1803, side 135, no.60.
E: Christiane Sofie Brewitz. gift København Sankt Petri 15.6.1796. B:
1) Johan Anton Christian Dahl 9
2) Marie Elisabeth Dahl 7.

628 Mads Bergenhammer [Lauridsen] Sommer, præst i Stenmagle og Stenlille, 7.11.1803, side 136, no.61.
E: Marie Kirstine Klingberg. LV: [farbror Christian] Klingberg, højesteretsadvokat i København. B:
1) Laurids Christian Sommer 4.
Afdøde døde i sin bopæl Snaregade 13 i København 6.11.1803, [begravet København Helliggejst 12.11.1803].
[Registrering af præstegården i Stenmagle Alsted herred gejstlig 10.11.1803 lbnr.86].

629 [Birthe Hansen] i København, der døde 20.11.1803, side 141, no.62.
Enke efter [Laurids Schurmann Hansen] Fabricius, præst [i Raklev, død 9.10.1791]. B:
1) Edel Marie Fabricius g.m. [Hans Ditlev] Heineth, præst [i Holeby] på Lolland
2) Christiane Frederikke Fabricius g.m. Mourier, sekretær i Østasiatisk Kompagni
3) Caroline [Cathrine Hedvig] Fabricius g.m. [Hans] Engelhardt, kapellan i Kristiansand i Norge.

630 Hans Roerslev, overgraver i Vor Frue kirke i København, der døde 29.11.1803, side 143, no.63.
Testamente af 11.9. 1801. A:
1) bror Laurids Roerslev
2) Jonas Roerslev
3) Rasmus Roerslev
4) Jacob Roerslev
5) brordatter Anne Susanne Roerslev.

631 Esther Marie Thygesen, der døde i København. 1.12.1803, side 145, no.64.
Enke efter Jacob Albert [Christiansen] Ørsted, præst i Kirke Helsinge [og Drøsselbjerg, død 16.8.1787].
Afdøde boede på gården Sælholm i Ganløse sogn og døde 27.11.1803 i København på besøg hos sin søster [Engelke Cathrine Ørsted], enke efter [Jens Schellerup] Møller i København, [begravet 28.7.1785 København Trinitatis]
Skifte foretaget Ølstykke herred gejstlig [28.11.1803 lbnr.78].

632 Alexander Poulsen, skolelærer i København. 1.12.1803, side 146, no.65.
E: Marie Dorthe. B:
1) Nikolaj Poulsen, på Hesede
2) Johan Poulsen, på Fyn
3) Otto Poulsen, styrmand
4) Christian Poulsen, snedker i København
5) Poul Poulsen, vinhandlersvend
6) Laurids Poulsen 19, i vinhandlerlære
7) Jytte Poulsen g.m. Jens Møller i Tønder.
Afdøde døde 30.1.1803.

633 Filip Iver Skjern, student i København. 3.12.1803, side 147, no.55.
Afdødes brorsønsekretær Skjern, angav, ar afdøde efterlader 4 brødre og 3 søstre.

634 Even Antonius Hoff, ugift kirurg i København. 7.12.1803, side 149, no.67.
A:
1) søster g.m. Sagen, købmand i Bergen i Norge
2) bror, død. 3 børn, heraf:
a Andreas Hoff, guldsmedesvend.

635 Peder Gerding, ugift magister i København, der døde 9.12.1803, side 151, no.68.
Arvinger angives ikke.

636 Bernhard Knudsen Krag, student i København. 13.12.1803, side 152, no.69.
Afdøde efterlader mor og søskende i Odense.
Afdøde døde 10.12.1803.

637 Morten Haldager, skolelærer i København. 23.12.1803, side 159, no.70.
Enkemand efter hustru, der døde for 12 år siden. B:
1) Carl Christian Haldager, skolelærer
2) Christlieb Buch Haldager, skolelærer
3) Anne Margrethe Haldager 32
4) Lorentse Severine Haldager 31.Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
Forseglings- og registreringsprotokol 1804-1805

med oplysninger fra Behandlingsprotokollen.


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.568-637.
Smørum herred
Gejstlig skifteprotokol
1676-1808

[Register 1676-1808]


Sokkelund herred
Gejstlig skifteprotokol
1780-1806

med nyt register.