Det kongelige Bibliotek har netop på min forespørgsel digitaliseret Genealogier over adelige og borgerlige Familier samlet af Johan Carl Louis Lengnick (1796-1865).

Vær opmærksom på at de blev udgivet i løse hæfter som abonnenterne selv skulle forestå indbinding af, samt at der kom flere serier. Derfor er registrene kun behjælpelige som oversigt og viser ikke sidetal, og det kan være nødvendigt at kigge i flere bind efter en tavle. Desuden indeholder de to registre ekstramateriale som fx. tillæg og rettelser.

Der er også i det første af registrene en redegørelse for Lengnicks metode samt håb og ønsker for fremtidens genealoger der er vældig interessant at læse: Om Genealogiske Undersøgelser (starter i PDFen side 51). Og som han selv skriver, så "gjør man vel i at ansee det Givne som en Ledetraad og derefter undersøge Kilderne".

Vol. 1, 1 (A-B)
Farve (55 MB)
Sort-hvid, søgbar (20 MB)

Vol. 1, 2 (C-G)
Farve (52 MB)
Sort-hvid, søgbar (19 MB)

Vol. 1, 3 (H-K)
Farve (58 MB)
Sort-hvid, søgbar (21 MB)

Vol. 2, 1 (L-O)
Farve (62 MB)
Sort-hvid, søgbar (23 MB)

Vol. 2, 2 (P-S)
Farve (76 MB)
Sort-hvid, søgbar (28 MB)

Vol. 2, 3 (T-Ø)
Farve (42 MB)
Sort-hvid, søgbar (15 MB)

Vol. A-G
Farve (68 MB)
Sort-hvid, søgbar (23 MB)

Vol. H-M
Farve (84 MB)
Sort-hvid, søgbar (31 MB)

Vol. N-Ø
Farve (84 MB)
Sort-hvid, søgbar (31 MB)

Vol. Registre, Tillæg, Fortegnelse over Stamtavler (1841-1865)
Farve (31 MB)
Sort-hvid, søgbar (10 MB)

Vol. Registre, Tillæg (1845-1859)
Farve (15 MB)
Sort-hvid, søgbar (5 MB)

Permalink til det kongelige biblioteks side for værket hvor ovenstående links også vil fremgå: Link til KBV

mvh
Mikkel Eide Eriksen