Erik Brejls hjemmeside

Start

Luk siden


Historiske stedbetegnelser

Livland

Efter 1561 blev kun området mellem Riga Bugt og Peipussøen kaldt Livland, der tidligere havde været navnet på Estland og Letland.
1629 blev området svensk
1710 erobret af Rusland med hovedstad i Riga.
Efter 1. verdenskrig blev Livland delt mellem Estland og Letland.

Kurland

Kurland er et landskab i det vestlige Letland mellem Østersøen, Rigabugten og Daugavafloden.
Efter 1561 var hertugdømmet Kurland underlagt den polske krone.
1795-1915 var det et russisk departement med udstrakt selvstyre. Magten forblev hos den tyske adel, som den altid havde været.
1918 blev Kurland en del af Letland med hovedbyen Jelgava.

Gulland

I danskertiden det danske navn for øen Gotland med hovedbyen Visby, en gammel hansestad.
1361 erobret af Valdemar Atterdag.
1645 blev øen svensk efter freden ved Brømsebro