Erik Brejls hjemmeside

Start

Maribo amt gejstlige skifteuddrag

[Fuglse herred]    [Lollands Nørre herred]    [Lollands Sønder herred]    [Musse herred]   

[Falster Nørre herred]    [Falster Søndre herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedFalster Nørre herred.
Gejstlig skifteprotokol
1751-1816

[1721-1758]    [1758-1823]   


Falster Nørre herred
Gejstlig skifteprotokol
1721-1758

Den øverste del af de første 30 blade er ulæselig eller manglende.

1 Gjort [Andersen] Treschow, præst i Stadager og Nørre Kirkeby, [død april 1721], fol.2.
E: Anne Marie Fleischer.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Rinke, [død 1720]. B:
1) Frederik Treschow
2) Joen Treschow
3) Deliane Treschow
4) Anne Sofie Treschow.
FM: Mogens Hosum, præst i Ønslev og Eskilstrup.
Arv i boet efter [Rasmus Hansen Kisbye, præst i Stadager og Nørre Kirkeby, død 23.7.1709] til B:
1) Johannes Kisbye
2) Anne Sofie Kisbye.

2 Margrethe [Villumsdatter] i Nørre Alslev, der døde 22.2.1726, fol.11.
Enke efter Jens [Hansen] Arrebo, præst i Gundslev, [død 17.5.1718]. B:
1) Johanne Cathrine Arrebo, død, var g.m. Johan Nielsen. 1B:
a Christine Margrethe Johansdatter 7
2) Villum Arrebo 44
3) Peder Nikolaj Arrebo 36, stud. theol.
4) Ida Christine Arrebo 32
5) Magdalene Sybille Arrebo 30. (I 1735 er hun g.m. [Rudolf Frederik] Luttermann, kirurg og barber i Nakskov, se denne protokol fol.138).
Afdødes bror Hans Villumsen i København og afdøde har arv efter testamente for Frederik Christian [Carlsen] Rodriquetz, præst i København Trinitatis, [død 25.4.1726].

3 Rasch [Rasmussen] Braad i Sundby præstegård, præst [i Stadager og Nørre Kirkeby]. 12.7.1729, fol.18.
E: Mette Cathrine Hasebart. LV: Christian Peder Getreuer, præst i Ønslev og Eskilstrup. A:
1) bror Jes Rasmussen Brad
2) bror Peder Rasmussen Braad.
Arv i boet til Deliane Treschow efter far Gjort [Andersen] Treschow, præst i Stadager og Nørre Kirkeby, [skifte april 1721 lbnr.1].

4 Niels Nielsen Normann, ugift student i Stubbekøbing. 13.10.1729, fol.25B.
A:
0) forældre Niels [Nielsen] Normann, [skifte Stubbekøbing 3.3.1729 lbnr.114] og Louidor Villumsdatter, [skifte Stubbekøbing 5.9.1727 lbnr.104]
1) søster Cathrine Normann g.m. Peder Hansen Brøgger, sejlingsmand i Stubbekøbing
2) søster Elisabeth Normann.
Mors første ægteskab med [Erik Olufsen Normann, skifte Stubbekøbing 27.4.1705 lbnr.52]. B:
3) halvbror Oluf Normann Eriksen
4) halvsøster Bente Eriksdatter g.m. Niels Ibsen
5) halvsøster Agathe Eriksdatter g.m. Peder Basse
6) halvsøster Trine Eriksdatter g.m. Oluf Samsø
7) halvsøster Gertrud Eriksdatter g.m. Mikkel Christensen.
Afdøde døde 25.9.1729.

5 Anne Marie Hansdatter Schrøder i Vålse. 13.9.1728, fol.28.
E: Mogens [Thomsen] Møller, degn i Vålse. B:
1) Marie Elisabeth Mogensdatter 11.
2) Hans Jacob Mogensen [8].

6 Sofie Agnes Erichen i Tingsted. 23.2.1730, fol.29B.
E: Hans Jochum [Lauridsen] Helsted, degn i Tingsted. B:
1) Anne Cathrine Helsted 7
2) Dorthe Magdalene Helsted 2.
Afdøde døde 9.2.1730.

7 Christian Peder [Christiansen] Getreuer, præst i Ønslev og Eskilstrup. 1.3.1730, fol.31.
E: Dorthe Cathrine. LV: Christian [Ludvigsen] Pontoppidan, præst i Torkilstrup og Lillebrænde. B:
1) Nikolaj Christian Getreuer 6
2) Anne Dorthe Getreuer 5
3) Charlotte Amalie Getreuer 3.
FM: morfar Niels Reinholtsen Kamp, [kasserer ved Københavns Tugthus].

8 Peder Lauridsen Werløs, præst i Tingsted, der døde 10.10.1729, fol.38B.
E: Anne Judith [Hansdatter] Piilsmed. LV: Hans [Hansen] Bødtker, præst i Vålse.
Første ægteskab med [Anne Marie Cortsdatter Plum, død i marts 1716]. B:
1) Laurids Werløs 24
2) Cort Werløs 22
3) Hedvig Susanne Werløs 20
4) Megdale Otilie Werløs 19.
FM: Gabriel Frandsen Bold, rådmand i Nykøbing.
Arv i boet efter børnenes mormor Susanne [Jespersdatter] Engberg
Arv i boet efter børnenes morbror Cort Plum.

9 Jørgen Lauridsen [Fejø], degn i Ønslev og Eskilstrup. 4.12.1730, fol.48.
E: Ellen Jensdatter Kingo. LV: Laurids Rasmussen, sognefoged i Ønslev. B:
1) Else Jørgensdatter 35.
FM: successor Henrik Pedersen.
Afdøde døde 25.9.1730.

10 Dorthe Madsdatter Scheldorff i Stubbekøbing. 31.7.1731, fol.49B.
Enke efter [Jesper Jespersen] Engberg, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde, [begravet 23.10.1723]. B:
1) Andreas Engberg, rektor i Kerteminde
2) Jesper Engberg, købmand i Stubbekøbing
3) Jacob Engberg, ridefoged på Ågård på Sjælland
4) Mathias Engberg, student
5) Knud Engberg
6) Cathrine Margrethe Engberg g.m. successor Erik [Nielsen] Hollænder.
Registrering 28.11.1730.

11 Frederik Hygum, skoleholder i Nørre Vedby. 23.4.1731, fol.54.
Af arvinger angives A:
1) en søster g.m. Gjedding, løjtnant.
Registrering 15.3.1731.

12 Simon [Simonsen] Walther, kapellan i Stubbekøbing og Maglebrænde, der døde 5.5.1731, fol.56.
Enkemand efter Anne Nielsdatter Gorm, [død 21.4.1724]. A:
1) mor Maren [Jørgensdatter] g.m. Jens Pedersen, murer i Odense. Første ægteskab med afdødes far Simon Walther, [forvalter på Hellerup hovedgård i Hellerup sogn på Fyn]
2) halvsøster Elisabeth Sofie Jensdatter, død, var g.m. Christian Ommermann, murer i Odense. 3 børn, hvis navne ikke angives
Af fars første ægteskab B:
3) halvsøster Mette Simonsdatter g.m. Niels Nielsen, handskemager
4) halvsøster [Christine Walther], var g.m. Peder Zitscher, superintendent i Holsten, [præst i Tønder, død 20.5.1697]
5) halvsøster [Christiane Dorthe Walther, død august 1695], var g.m. Mads [Jørgensen] Damberg, præst i Falkerslev, [død 5.11.1695]. 1B:
a Barbara Madsdatter g.m. Staale Troense, aftakket matros i København.
Anne Nielsdatter Gorms første ægteskab med [Søren Rasmussen Broch, ridefoged og forstander på Odense Gråbrødre kloster]. Arv til B:
1) Mette Marie [Sørensdatter] nu g.m. Henrik Hoffmeyer, [degn i Sønder Kirkeby og Sønder Alslev]
2) Sofie Hedvig [Sørensdatter g.m. Andreas Hansen Møller i Nykøbing].

13 Mathias Møllegaard, skoleholder i Brarup. 3.1.1732, fol.63B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Hans Olufsen i Brarup. A:
1) bror Søren Jacobsen, på Bornholm
2) bror Peder Jacobsen, død. 2B:
a Niels Pedersen 26
b Peder Pedersen 8
3) søster Ellen Jacobsdatter, død. 2B:
a Dorthe Bertelsdatter 16
b Bertel Constantin Bertelsen 6
4) bror Niels Jacobsen, død. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Jacob Dahl, skoleholder i Børre Alslev.

14 Mogens [Thomsen] Møller, degn i Vålse. 3.1.1733, fol.66.
E: Margrethe Christiansdatter.
Første ægteskab med [Anne Marie Hansdatter Schrøder, skifte 13.9.1728 lbnr.5]. B:
1) Marie Elisabeth Mogensdatter 14
2) Hans Jacob Mogensen 12.
FM: Søren Viberg, degn i Nørre Vedby og Nørre Alslev.

15 Jens Kaalund, rektor i Stubbekøbing. 9.10.1733, fol.68B.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter Schriche. LV: Jørgen Stadager i Stubbekøbing. B:
1) Christian Samuel Jensen 8.
FM: Christian Bentsen, byfoged i Stubbekøbing.

16 Otilia Gabrielsdatter Bisgaard i Gundslev. 21.12.1733, fol.70B.
E: Johan Frederik Walshleben, degn i Gundslev. B:
1) Cecilie Marie Johansdatter 13
2) Anton Gabriel Johansen 11
3) Johan Hildebrandt Johansen 9
4) Frederikke Otilie Johansdatter 6
5) Gundel Margrethe Johansdatter 4.
Registrering 30.11.1733.

17 Claus Biehl, præst i Ønslev og Eskilstrup. 23.2.1733, fol.73B, 238B.
E: Charlotte Amalie Pedersdatter Fugl. Ved skifte 16.10.1738 efter sønnen er hun g.m. [Johan Peder] Mulvad, toldkontrollør [i Nykøbing]. B:
1) Karen Clausdatter Biehl 5
2) Claus Clausen Biehl 3, der døde, skifte 16.10.1738.
FM: morfar Peder Fugl i Sundby på Lolland, kongelig privilegeret transportør ved Sundby færgested.
Arv i boet til Otilie Werløs efter far [Peder Lauridsen Werløs, præst i Tingsted, skifte 10.10.1729 lbnr.8 8.
Afdøde døde 23.1.1733.

18 Sigvard Christian [Jensen] Snistorph, præst i Kippinge og Brarup.19.12.1729, fol.90B.
Enkemand efter [Cathrine Villumsdatter]. B:
1) Margrethe Snistorph 31
2) Engelke Malene Snistorph 26
3) Vennike Snistorph 22
4) Jens Snistorph 21, student
5) Vilhelm Snistorph 14
6) Inger Margrethe Snistorph 12.

19 Johan [Jensen] Kastrup, præst i Kippinge og Brarup. 3.6.1730, fol.108B.
E: Christiane [Johansdatter] Hagemeyer. LV: Michael Alrø i Nysted. 2 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde i Nysted 30.5.1730.

20 Mette Poulsdatter Bastrup i Gundslev, der døde 7.7.1735, fol.112B, 201.
E: Barthold [Poulsen] Wellejus, præst i Gundslev. A:
1) søster Birgitte Poulsdatter Bastrup, på stedet
2) bror Erik Poulsen Bastrup, død. 2B:
a Christen Eriksen i Marie Magdalene sogn på Ryomgård gods
b Mette Eriksdatter i Vrejlevkloster i Vendsyssel.

21 Hans Hansen Duesen, degn i Kippinge og Brarup, der døde 9.4.1735, fol.116.
E: Sofie Ejlersdatter Wulf. LV: Søren Madsen Viberg, degn i Nørre Vedby og Nørre Alslev. B:
1) Karen Sofie Duesen 8½.
FM: Christian Munch, skoleholder og orgelmester i Kippinge.
Desuden nævnes enkens bror Hans Ejlersen Wolf, præst i Skelby og Gedesby og dennes fætter [Knud Albertsen] Rold, præst i Hunseby.

22 Hans [Hansen] Bødtker, præst i Vålse. 31.3.1735, fol.122B, 168, 239.
E: Ingeborg Kruse. LV: Niels [Hansen] Olivarius, præst i Nørre Vedby og Nørre Alslev. B:
4) Bodil Margrethe Bødtker 11
5) Maren Bødtker 9
6) Nikolaj Bødtker 6
7) Johannes Bødtker 4½
8) Christian Frederik Kruse Bødtker 7.
FM: Hans Christoffer [Hansen] Ehlers, præst [i Horbelev og Falkerslev].
Første ægteskab med [Maren Simonsdatter Aarhus, begravet 24.1.1720]. B:
1) Simon Bødtker 22, stud. theol.
2) Hans Christian Bødtker 20
3) Vibeke Christiane Bødtker 19.
Arv i boet efter enkens far Christian Kruse, [slotsgartner] i Nykøbing, død februar 1731 til A:
1) enkens bror Børge Kruse i Nykøbing
2) enken bror Vilhelm Kruse, rådmand i Nykøbing.
(Se skifte efter enkens mor Bodil Christiane Simonsdatter Aarhus, skifte Nykøbing Falster 9.3.1764 lbnr.694).
Arv i boet til Anne Andersdatter Jungshoved g.m. Hans Nielsen i Odense efter hendes far Anders Christoffersen Jungshoved, præst på Bogø, [død 1716].
I skiftet findes fortegnelse over børnepenge, der ikke ses afkald og kvittering for.

23 Anne Kirstine Johansdatter Berner i Skovby, der døde 23.12.1735, fol.147, 549B.
E: Jens Hansen Listrup, skoleholder i Skovby. B:
1) Hans Jensen 2¾.
FM: morfar Johan Berner, skovfoged i Sortsø.

24 Niels Thuresen Ahrensberg, ugift skoleholder på Bogø, der døde 12.10.1735, fol.153.
A:
0) far [Thure Terkildsen, præst i Hemmet og Sønder Vium, død 9.5.1709].
Af arvinger angives A:
1) [Margrethe Thuresdatter] g.m. Peder [Nielsen] Bruun, præst i Hemmet og Sønder Vium.

25 Svend Jensen Clevin, skoleholder i Torkilstrup. 2.11.1735, fol.157B.
Enkemand efter sin hustru, [begravet 7.12.1733]. B:
1) Jørgen Clevin, der tjente hos prinsen af Uranien og døde i Holland sommeren 1735
2) Jens Clevin, skoleholder i Flintinge på Lolland
3) Johanne Margrethe Clevin.

26 Niels [Hansen] Olivarius i Riserup præstegård, præst i Nørre Vedby og Nørre Alslev. 18.4.1736, fol.203.
E: Frederikke Louise [Lauridsdatter] Horn. Af arvinger angives A:
1) mor Anne Margrethe [Kølichen], enke efter [Hans] Olivarius, [præst i Fanefjord, begravet 13.2.1726]
2) søster Thyra Olivarius, enke efter [Oluf] Langsted, [præst i Fanefjord, begravet 16.12.1732].
Desuden nævnes Holger Olivarius, præst [i Ørslev og Sønder Bjerge].

27 Vincent Gotfredsen, skoleholder i Klodskov [i Ønslev sogn], der døde 15.9.1736, 218B.
E: Anne Hansdatter. B:
5) Maren Vincentsdatter 11 mdr.
FM: morbror Rasmus Hansen i Ønslev.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Marie Vincentsdatter 31
2) Hans Vincentsen 26
3) Daniel Ludvig Vincentsen 21
4) Lisbeth Vincentsdatter 18.

28 Søren Madsen Viberg, degn i Nørre Vedby og Nørre Alslev, der døde 20.2.1737, fol.221.
E: [Sofie Elisabeth Mand]. LV: Christian Poulsen, præst i Riserup. B:
1) Martin Didrik Sørensen 25
2) Mathias Sørensen 23
3) Sofie Amalie Sørensdatter 21
4) Anne Lisbeth Sørensdatter 20
5) Jacob Lodberg 18
6) Søren Payngk 15¼
7) Jørgen Divel 13
8) Christian Sørensen 8.
Arv i boet efter Mogens [Thomsen] Møller, degn i Vålse, [skifte 3.1.1733 lbnr.14] til B:
1) Marie Elisabeth Mogensdatter
2) Hans Jacob Mogensen.

29 Inger Marie Nielsdatter Hollænder i Stubbekøbing. 9.5.1737, fol.234.
E: Oluf [Lauridsen] Brasen, kapellan i Stubbekøbing og Maglebrænde. B:
1) Bodil Sofie Brasen 7
2) Niels Brasen 6
3) Anne Else Brasen 4
4) Ingeborg Cathrine Brasen 3 uger, der døde 15.7.1737.
FM:
1 morbror Erik Hollænder, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde
2 mosters mand Jesper [Johansen] Gadegas, rektor i Stubbekøbing.
Afdøde døde 2.5.1737.

30 Marie Christiane [Poulsdatter] Ernst i Torkilstrup. 12.5.1738, fol.239B.
E: Poul Mathias [Lorentsen] Bildsø, præst i Torkilstrup og Lillebrænde. B:
1) Lorents Christian Bildsø 4¼.
FM: mosters mand Mads Graa, købmand i Svendborg.
Afdøde døde 12.4.1738.

31 Maren Jørgensdatter i Gundslev. 29.7.1738, fol.245.
E: Johan Frederik Hagemeyer, skoleholder i Gundslev. B:
1) Bodil Margrethe Johansdatter Hagemeyer 4.
FM:
1 morbror Morten Jørgensen i Gundslev
2 morbror Hans Jørgensen i Bregninge.

32 Testamente på Bogø. 1738, fol.254.
Testamente af 12.12.1738 for Niels Pedersen Sølle, præst på Bogø og hustru Karen Andreasdatter Beyerholm.

33 Lucie Nielsdatter Ørn i Torkilstrup. 7.7.1739, fol.255.
E: Andreas Tidemann Severin, skoleholder i Torkilstrup. A:
1) bror Hugo Frederik Ørn 34, studiosus medicinæ i Amsterdam
2) søster Inger Nielsdatter Ørn 42, i Nykøbing
3) søster Agathe Nielsdatter Ørn g.m. Christoffer Succo, rytter og murer i Odense
4) søster Johanne Nielsdatter Ørn 24, i Nykøbing.
Afdøde døde 5.7.1739.

34 Helle Hellesen, klokker og bedemand i Stubbekøbing. 2.12.1739, fol.260B.
A:
0) forældre Helle Andersen, snedker i Stege, begravet 8.5.1700, gift i tredje ægteskab i Stege 29.11.1674 med Kirsten Poulsdatter, begravet 27.5.1713
1) bror Poul Hellesen, døbt Stege 29.11.1676, skomager, død som soldat ved Wismar
2) søster Anne Hellesdatter, døbt Stege 28.10.1683, død ugift i contagionens tid i København 1711, uden børn
3) søster Inger Hellesdatter, døbt Stege 20.1.1688, i Vartov Hospital
Fars andet ægteskab med Anne Hemmingsdatter. B:
3) Anders Hellesen, døbt Stege 18.6.1669, i Stubberup på Falster.
Af fars første eller andet ægteskab B:
4) Mette Hellesdatter, død. 1B:
a Helle Henriksen Baltzer, skomager i Nykøbing.
Afdøde, der var døbt Stege 20.6.1675, døde 28.11.1739.

35 Henrik [Hansen] Flindt, præst i Kippinge og Brarup. 10.2.1738, fol.282.
E: Margrethe [Sigvardsdatter] Snistorph. LV: [svoger Johan] Iver Bagger, kapellan i Majbølle på Lolland. B:
1) Margrethe Cathrine Flindt 4½
2) Anne Malene Flindt 1¼
3) Sigvard Christian Flindt 15 uger.
FM:
1 fars halvbror Hans Henrik Hincheldey, købmand i Nykøbing
2 fars halvbror Edvard Hincheldey, rådmand i Nykøbing.
Arv i boet efter enkens farbror Jacob [Jensen] Snistorph, kapellan i København Sankt Nikolaj, [begravet 22.2.1731] til A:
1) enkens bror Villum Snistorph
2) enkens søster Vennike Snistorph.
Desuden nævnes:
1 [afdødes farbror] Ditlev Flindt i Stubbekøbing
2 afdødes halvsøster Else Christence Hincheldey
3 enkens far Sigvard [Christian Jensen] Snistorph, præst i Kippinge og Brarup, [død november 1729].
Afdøde døde 7.2.1738.
Litteratur: Stamtavle over de første syv slægtled af en borgerlig slægt Flindt ved Alfred Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1958 side 81-110. Hersi side 84: Henrik Hansen Flindt.

36 Ingeborg Kruse i Egeskovlund i Stadager sogn, der døde 21.4.1739, fol.323.
Enke efter Hans [Hansen] Bødtker, præst i Vålse, [skifte 31.3.1735 lbnr.22]. B:
1) Bodil Margrethe Bødtker
2) Maren Bødtker
3) Nikolaj Bødtker
4) Johannes Bødtker
5) Christian Frederik Kruse Bødtker.
FM:
1 morbror Børge Kruse i Nykøbing
2 halvbror Simon Bødtker i København
3 halvbror Hans Christian Bødtker, købmand i Nykøbing Sjælland.
Desuden nævnes afdødes mor Bodil [Christiane Simonsdatter Aarhus] i Nykøbing, enke efter Christian Kruse, [slotsgartner] sst.

37 Anne Henriksdatter på Bogø. 27.9.1742, fol.353.
E: Mads Nielsen Lindbo, degn på Bogø. B:
1) Kirsten Madsdatter 18
2) Cathrine Madsdatter 16.
Afdøde døde 27.1.1742.

38 Karen Andersdatter Beyerholm på Bogø. 26.9.1742, fol.358.
E: Niels Pedersen Sølle, præst på Bogø. A:
0) forældre [Anders Evertsen Beyerholm, præst i Sakskøbing og Majbølle, skifte Musse herred gejstlig 6.6.1698 lbnr og Ellen Rasmusdatter, skifte Musse herred gejstlig 15.7.1685 lbnr.13]
1) faster Abigael Edvardsdatter g.m. Peder Pook i Amsterdam, begge døde. 4B:
a Johan Pook i den Haag
b Bagge Pook i den Haag
c Leonhard Pook i den Haag
d Edvard Beyerholm Pook, præst i Vester Karleby (Herredskirke) og Lille Løjtofte på Lolland.
Desuden nævnes Edvard Beyerholms svoger Peder Top i Nakskov.

39 Anders [Andersen] Kiep, skoleholder i Maglebrænde. 22.11.1742, fol.382B.
E: Maren Pedersdatter.
Første ægteskab med [Maren Frandsdatter Bruun, begravet 12.5.1720]. B:
1) Frands Andersen 38, på de lange rejser
2) Karen Andersdatter 34
3) Inger Margrethe Andersdatter 29, i Flensborg
4) Anne Birgitte Andersdatter 27, i København.
FM: Hemming Andersen Schricke i Maglebrænde.

40 Jens Danielsen Kellinghusen, præst i Kippinge og Brarup.16.3.1744, fol.386.
E: Else Sofie Pontoppidan. LV: Jørgen Jensen Due, færgemand i Brarup ved Guldborg færgested. B:
1) Daniel Jensen 12
2) Rosine Jensdatter 11
3) Mette Skolastika Jensdatter 8.
FM: morfar Henrik Pontoppidan, præst i Fredericia tyske kirke.
Det nævnes at afdøde har en bror i København og en bror i Skælskør.

41 Mogens Kaas, degn i Vålse. 28.4.1744, fol.410B.
E: Else Davidsdatter Torp. B:
1) Esther Mogensdatter 10
2) Malene Mogensdatter 6
3) David Mogensen 4.
FM: morbror Jesper Davidsen Torp, degn i Halsted på Lolland.

42 Filip Adam Dietrich, præst i Ønslev og Eskilstrup. 8.1.1742, fol.416.
Enkemand efter Gertrud Helene Brandt, [død 10.6.1741]. B:
1) Johan Henrik Dietrich 11
2) Peder Dietrich 9.
FM: fasters mand Johan Gotlieb Nimek, løjtnant.
Børnene opdrages hos deres moster Anne Margrethe Hansen g.m. en pensioneret skipper i Nordborg på Als.
Afdøde døde 10.12.1741.

43 Anne Eriksdatter i Nørre Kirkeby. 9.6.1745, fol.480B.
E: Frands Clausen Pors, degn i Nørre Kirkeby. B:
1) Lucie Frandsdatter 15
2) Claus Frandsen 12
3) Johanne Kirstine Frandsdatter 10
4) Abigael Frandsdatter 7.

44 Frands Clausen Pors, degn i Nørre Kirkeby. 11.5.1746, fol.483B.
E: Helene Marie Melchiorsdatter. LV: Jens Pedersen Stub.
Første ægteskab med Anne Eriksdatter, skifte 9.6.1745 lbnr.43. B:
1) Lucie Frandsdatter 15
2) Claus Frandsen 12
3) Johanne Kirstine Frandsdatter 10
4) Abigael Frandsdatter 7.
Desuden nævnes Anders Clausen Pors i Vejringe.
Afdøde døde 23.4.1746.

45 Jens [Jensen] With, kapellan i Stubbekøbing og Maglebrænde. 28.3.1746, fol.492B.
E: Anne Hansdatter Bladt. LV: Hans Borg, toldkontrollør i Stubbekøbing. B:
1) Jens Jensen With 5.
Afdøde døde 26.2.1746.

46 Erik Nielsen Hollænder, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde. 29.7.1746, fol.503B.
E: Cathrine Margrethe [Jespersdatter] Engberg. LV: Christian Bentsen, byfoged i Stubbekøbing. B:
1) Niels Hollænder 20
2) Dorthe Marie Hollænder 18
3) Jesper Hollænder 17
4) Anne Hollænder 16
5) Sille Marie Hollænder 15
6) Birgitte Malene hollænder 10
7) Inger Marie Hollænder 8.
FM:
1 morbror Jesper Engberg
2 morbror Knud Engberg.
Enkens første ægteskab med [Jørgen Schott, løjtnant]. Arv til B:
1) [Anne Dorthe Schott] g.m. Laurids Poulsen Martner i Nykøbing.

47 Kirsten Madsdatter Lindbo, ugift på Bogø. 10.10.1746, fol.545.
A:
0) Mads Nielsen Lindbo, degn på Bogø, [død 1746 og Anne Henriksdatter, skifte 27.9.1742lbnr.37]
1) søster Cathrine Madsdatter Lindbo, der ægter Peder Olufsen i Klodskov i september 1747.

48 Poul Rechen, skoleholder i Vålse. 7.11.1746, fol.546.
E: Vennike Snistorph. LV: successor Jochum Frederik Severin. B:
1) Søren Timoteus Poulsen Rechen 1.

49 Birthe Sofie Schriche i Kippinge. 11.8.1747, fol.549.
E: Jonas [Ildhugson] Wurdnæs, degn i Kippinge og Brarup. B:
1) Helvig Sofie Wurdnæs 20.

50 Bodil Lauridsdatter Hald i Vålse. 24.2.1747, fol.549B.
E: Johan Henrik [Abrahamsen] Schrøder, præst i Vålse. B:
1) Anne Kirstine Schrøder 15
2) Birgitte Cathrine Schrøder 15
3) Lorentse Schrøder 11
4) Malene Cathrine Schrøder 10.
FM: mosters mand Frederik Bøgh, degn i Torkilstrup og Lillebrænde.
Desuden nævnes:
1) enkemandens bror Gregers Schrøder i Århus
2) enkemandens søster Karen Malene Schrøder
3) enkemandens søster Engel Frederikke Schrøder
4) enkemandens halvbror Andreas Schrøder.

51 Christian Poulsen i Riserup, præst i Nørre Vedby og Nørre Alslev, der døde [1.1.1751], fol.559.
E: Anne Cathrine Nauschutz.
Testamente af 16.6.1750.

52 Niels Pedersen Sølle, præst på Bogø, [der døde 1751], fol.560.
E: Inger Dorthe Calludan.
Testamente af 7.1.1751.
[Første ægteskab med Karen Andreasdatter Beyerholm, død 26.2.1740].

53 Anne Margrethe Bukhalf i Nørre Vedby. 29.6.1752, fol.561.
E: Martin [Didrik] Viberg, degn i Nørre Vedby og Nørre Alslev. B:
3) Peder Viberg 7
4) Søren Viberg 4.
FM:
1 morbror Peder Henningsen Bukhalf, amtsforvalter på Sjælland
2 morbror Bukhalf i København
3 Peder W. Lund, forpagter på Nykøbing slot ladegård.
Første ægteskab med Peder Lerche. B:
1) Marie Dorthe Lerche g.m. J. Gertz, forvalter på Nykøbing slot
2) Anne Lerche 20, i Nysted.
Afdøde døde 29.5.1752.

54 Thøger Selgensen Rosenberg, skoleholder i Nørre Vedby. 13.9.1751, fol.569B.
E: Else Nielsdatter. LV: Rasmus Rasmusen. B:
2) Anne Marie Thøgersdatter g.m. Laurids Hansen i Nørre Vedby
3) Christian Thøgersen 19
4) Frederik Thøgersen 15.
Af første ægteskab B:
1) Selgen Thøgersen, møllersvend i Næstved mølle.

55 Anne Hansdatter i Sundby. 12.10.1751, fol.571B.
E: Mads Pedersen Grønlund, skoleholder i Sundby. B:
1) Kirsten Madsdatter 33, g.m. Anders Lauridsen i Sundby
2) Wichmann Madsen 31, matros i København
3) Maren Madsdatter.
Afdøde døde 26.9.1751.

56 Maren Nielsdatter på Bogø. 25.8.1752, fol.575B.
E: Ludvig [Christian] Wulf, skoleholder på Bogø. B:
1) Margrethe Ludvigsdatter 21
2) Christian Ludvigsen 18
3) Dorthe Ludvigsdatter 14½
4) Maren Ludvigsdatter 13
5) Niels Ludvigsen 11
6) Holger Ludvigsen 8½
7) Knud Ludvigsen 7.
Afdøde døde 10.8.1752.

57 Auktion 30.4.1753 på det vikariegods, der er tillagt Stubbekøbing kirkes lærere.

58 Niels Andersen, degn i Maglebrænde. 5.3.1753, fol.578B.
E: Abigael Cathrine Schumacher. LV: Gabriel Bisgaard, skoleholder i Vejringe.
Første ægteskab med Cathrine Elisabeth Christoffersdatter. Registrering 14.4.1751.
Hans A:
1) søster Kirsten Andersdatter, enke i Læsø i Vestenskov sogn på Lolland
2) bror Laurids Andersen, død. 3B:
a Anne Elisabeth Lauridsdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Skjoltrup [i Horbelev sogn]
b Hans Lauridsen 17
c Anders Lauridsen 13.
Første hustrus arvinger kendes ikke, da hun er født i Tyskland.
Afdøde døde 2.2.1753.

59 Elisabeth Pedersdatter i Kippinge. 17.2.1755, fol.582.
E: Andreas Tidemann Severin, skoleholder og organist i Kippinge. B:
1) Ottonette Margrethe Andreasdatter 11 år og 4 mdr.
Afdøde døde 17.1.1755.

60 Maren Magdalene Hagendal i Stubbekøbing. 2.4.1755, fol.587.
Enke efter Peder [Pedersen] Hjort, præst i Karleby, Horreby og Nørre Ørslev], skiftet sluttet 26.11.1754.
Første ægteskab med Lerche. B:
1) Mathia Cathrine Lerche 33.
FM: født værge Christian [Nielsen] Nørager, rådmand og tolder i Odense.
Afdøde døde 22.3.1755.

61 Sofie Christiane [Frederiksdatter] Tjellesen i Nørre Vedby. 11.5.1756, fol.597B.
E: Hans Peder [Jepsen] Koch, præst i Nørre Vedby og Nørre Alslev. A:
1) mor [Cathrine Hedvig Kaj] g.m. Lovin i Gåbense færgegård
2) bror Frederik Conrad Tjellesen, student på Sjælland
3) søster, død. E: M. Dalstrøm, regimentsskriver i Frederiksborg. 4B:
a Anne Frederikke Dalstrøm 8
b Frederik Carl Dalstrøm 7
c Cathrine Hedvig Dalstrøm 6
d Ove Christian Dalstrøm 5.
Afdøde døde 26.4.1756.

62 Elisabeth Wulf, i Stubbekøbing. 28.1.1756, fol.608B.
E: Christian [Lauridsen] Munch, kordegn i Stubbekøbing. B:
4) Cathrine Margrethe Munch 27.
Af første ægteskab B:
1) Karen Sofie Schumacher 41
2) Abigael Cathrine Schumacher, enke efter Niels Andersen, degn i Maglebrænde, [skifte 5.3.1753 lbnr.58]
3) Sidsel Marie Schumacher g.m. Rasmus Knudsen i Sandager i Vester Ulslev sogn på Lolland.
Afdøde døde 22.1.1756.

63 Hans Jochum [Lauridsen] Helsted, degn i Tingsted. 18.9.1755, fol.611.
E: Cathrine [Bertelsdatter] Gertz. LV: [Johan Hermansen] Hegelahr, præst i Karleby, Horreby og Nørre Ørslev. B:
2) Laurids Helsted 26, student.
Første ægteskab med [Sofie Agnes Erichsen, skifte 23.2.1730 lbnr.6]. Arv til B:
2) Dorthe Magdalene Helsted 2.
Afdøde døde 14.9.1755.

64 Rasmus Bertelsen Wichmann Schweizer, degn i Ønslev og Eskilstrup. 14.4.1751, fol.614B.
E: Sofie Amalie Holgersdatter Dannifer. LV: Claus Dannefer, skoleholder i Klodskov. B:
1) Cecilie Rasmusdatter 17
2) Margrethe Kirstine Rasmusdatter 13
3) Mette Magdalene Rasmusdatter 9.
FM: Peder Ernst Juul, degn i Stadager og Nørre Kirkeby.

65 Johan [Jensen] Clausen, præst i Stadager og Nørre Kirkeby. 2.5.1755, fol.617.
A:
1) far [Jens] Clausen, købmand i Ærøskøbing.
Desuden nævnes afdødes svoger [Jacob] Giese, skovrider i Maribo.

66 Jonas [Ildhugson] Wurdnæs, degn i Kippinge og Brarup. 29.1.1756, fol.625.
E: Mette Markusdatter. LV: Niels Snedker i Øster Kippinge. B:
2) Sixta Christiane Wurdnæs 6.
FM: Andreas Tidemann Severin, skoleholder og organist i Kippinge.
Første ægteskab med [Birthe Sofie Schriche, skifte 11.8.1747 lbnr.49]. B:
1) Helvig Sofie Jonasdatter.
Afdøde døde 27.1.1756.

67 Kirsten Henriksdatter Schou i Kippinge. 7.5.1756, fol.628.
E: Andreas Tidemann Severin, skoleholder og organist i Kippinge. A:
0) far [Henrik Jensen Schou, præst i Sahl og Gullev, skifte Houlbjerg herred gejstlig 9.11.1729 lbnr.30 og Kirsten Jacobsdatter Graa, skifte Houlbjerg herred gejstlig 7.1.1743 lbnr.40]
1) bror Jørgen Schou, student og skoleholder på Fejø
2) bror [Jens Schou], præst i Kippinge og Brarup, [død 6.11.1754]. 1B:
a Jacob Schou 11, i Kippinge.
Mors første ægteskab med [Jørgen Olufsen Pind, formand i Sahl og Gullev, skifte Houlbjerg herred gejstlig 2.5.1712 lbnr.17]
3) halvbror Oluf Pind, prokurator i København
4) halvbror Jacob Graa, præst i Grundfør ved Århus
5) halvsøster [Else Marie Jørgensdatter Pind] g.m. [Joachim Christian] Hammerich, præst [i Lund i Dalane] Norge. Uvist om død. [Hun er død i Oddernes ved Kristiansand 1752 og efterlod 3 børn, der var i live].

68 Johan Frederik Hagemeyer, skoleholder i Gundslev. 24.4.1758, fol.629B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Andreas Kannike i Gundslev. B:
2) Mette Marie Hagemeyer 14.
FM: Rasmus Krøll, degn i Vålse.
Første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 29.7.1738 lbnr.31]. B:
1) Bodil Margrethe Johansdatter Hagemeyer, død for længst uden børn.
Afdøde døde 18.4.1758.

69 Frederik Johan [Falchersen] Bøgh, degn i Torkilstrup og Lillebrænde og hustru Gjørvel Kirstine Hald. 19.6.1758, fol.631.
B:
1) Cathrine Margrethe Bøgh g.m. Morten [Erlandsen] Berg, successor
2) Anne Christine Bøgh g.m. Jacob Abild, skoleholder i København
3) Martha Bøgh g.m. Falch [Johansen] Skytte, degn i Tingsted
4) Agathe Bøgh
5) Christian Bøgh 21, urtekræmmerdreng i København
6) Else Christine Bøgh.
Afdøde døde straks efter hinanden den 17. og 18.5.1758.

70 Dorthe Andersdatter i Egelev [i Nørre Vedby sogn]. 30.11.1756, fol.641B.
E: Andreas [Pedersen] Bremer, skoleholder i Egelev. B:
1) Iver Andersen 18, i hørkræmmerlære i København
2) Nikolaj Edinger 14.Falster Nørre herred
Gejstlig skifteprotokol
1758-1823

71
Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1-70.
Falster Sønder herred.
Gejstlig skifteprotokol
Register 1677-1794

ses her

Fuglse herred.
Gejstlig skifteprotokol
1751-1816

[1751-1789]    [1788-1816]   


Fuglse herred
Gejstlig skifteprotokol
1751-1789

1 Niels Christensen, skoleholder i Holeby. 9.7.1751, fol.2.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Henrik Jensen, avlsmand i Rødby. B:
1) Gørgel Nielsdatter 1.
FM: mors halvsøsters mand Gert Christoffersen, skomager i Rødby.

2 Anne Sofie Christiansdatter Skov i Krønge skolehus. 9.7.1751, fol.4B.
E: Oluf Lauridsen Weildorf, skoleholder. B:
1) Christoffer Olufsen 31, sejler fra Nakskov
2) Laurids Olufsen 29, gift i Flensborg
3) Frederik Olufsen 24, i Nykøbing skole
4) Johan Christoffer Olufsen 24, uvist hvor, sejler udenrigs
5) Niels Olufsen 21, på stedet, syg og skrøbelig
6) Hans Jørgen Olufsen 19, på stedet.
FM: [Johan Henrik] Licht, degn i Fuglse.
Desuden nævnes afdødes søster Elisabeth Sofie Skov i Sundby på Falster.

3 Karen Nielsdatter i Askø degnebolig. 4.9.1751, fol.7.
E: Andreas Andreassen Kolding, degn på Askø. B:
1) Andreas Andreassen 11
2) Margrethe Andreasdatter 7
3) Kirsten Andreasdatter 6.
FM: Anders Jepsen.

4 Claus Sidenborg, student i Rødby. 16.6.1752, fol.8B.
A:
1) mor Anne Marie [Lund] i Rødby, enke efter [Hans Clausen] Sidenborg, præst [i Tågerup og Torslunde, død 1728].
Fars første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, død 1711]. B:
2 halvbror Hans [Hansen] Sidenborg, præst i Lidemark og Bjæverskov
3) halvsøster Margrethe Sidenborg, enke efter Hummer, kaptajn. LV: Peder Christensen i Rødby.
Mors første ægteskab med [Claus Frederiksen Suhr, forpagter på Fuglsang og Priorskov]. B:
4) halvsøster Frederikke Cathrine Suhr g.m. Mathias Møller, præst i Tågerup og Torslunde.

5 Hildebrandt [Hansen] Berth, kapellan i Rødby og Ringsebølle. 16.6.1752, fol.23B.
E: Maren Jørgensdatter Willer. LV: Hans Hansen Zier i Rødby. B:
1) Hylleborg Marie Berth, født efter fars død.
FM: F. Christensen i Rødby.
Desuden nævnes afdødes søster Christiane Hansdatter Berth g.m. Peder Regel, degn i Tårs.

6 Anne Pedersdatter i Bursø. 24.4.1748, fol.30B.
Enke efter Hans Andersen Grubsal, degn i Bursø. B:
1) Henning Ulrik Grubsal, skoleholder i Bursø, der døde 18.6.1749. E: Anne Marie Rose
2) Ellen Marie Hansdatter 27, der ægter Hans Thomsen i Karleby på Søholt gods
3) Anne Magdalene Hansdatter 21, der tjener i Tågerup præstegård.

7 Frands Jørgen Jensen, skoleholder i Store Sædinge. 12.10.1753, fol.32B.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Andersen Møller, der ægter enken.
Arvinger kendes ikke.

8 Peder Andersen, skoleholder i Fuglse. 18.2.1754, fol.34B.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter, begravet 14.3.1753]. A:
1) steddatter Magdalene Kirstine Jørgensdatter g.m. Lukas Christensen, underofficer.

9 Søren Eilertz, præst i Rødby og Ringsebølle. 30.10.1753, fol.37.
Enkemand efter Margrethe [Olufsdatter] Lund, [død 22.11.1744].
Testamente konfirmeret 3.10.1732.
Hans A:
0) forældre Johan Christoffer [Jacobsen] Eilertz, præst i Ringkøbing og Rindum, [død 26.11.1721] og Mette Jensdatter Bagge, [skifte Hind herred gejstlig 19.5.1770 lbnr.11.]
1) bror Christian Lodbjerg Eilertz
2) bror Jens Lodberg Eilertz, præst i Hjartdal i Øvre Telemarken
3) bror Bagge Eilertz, præst i Vardø i Norge
4) søster Susanne [Marie] Eilertz i Ringkøbing, enke efter [Niels Mikkelsen] Kjær, borgmester i Ringkøbing, 22.4.1749. LV: [Jens] Fuglsang, amtsforvalter i Ringkøbing
5) søster Johanne Eilertz g.m. Christian Bech, præst i Trøgstad i Akershus stift.
Hendes A:
0) forældre [Oluf Jørgensen Lund, præst i Væggerløse, død 24.12.1730 og Dorthe Jensdatter Ravn, begravet Nykøbing F 10.3.1740]
1) søster Marie Elisabeth Lund, enke efter Johan [Christoffer Frederiksen] Suhr, [præst i Nørre Vedby og Nørre Alslev, død 29.1.1711]
2) søster Anne Sofie Lund, død, var g.m. Lorents [Christoffersen] Bildsøe, [præst i Kettinge og Bregninge, død 1.1.1736]. 6B:
a Poul Mathias Bildsøe, doktor, [præst i København Garnison]
b Oluf Lund Bildsøe
c Mette Kirstine Bildsøe g.m. Mathias Møller i Maribo
d Sofie Amalie Bildsøe, død, var g.m. Kofoed Ancher. 1B:
1 Lorents Ancher
e Gjørvel Cathrine Bildsøe, død, var g.m. Christian Benzon, byfoged i Stubbekøbing. 1B:
1 Lorents Jacob Benzon
f Dorthe Bildsøe, død, var g.m. Claus [Christiansen] Wiinholt, præst i Horslunde og Nordlunde. 4B:
1 Christian Frederik Wiinholt
2 Anne Sofie Wiinholt
3 Elisabeth Wiinholt
4 Frederikke Wiinholt.

10 Bjørn Møller, degn i Errindlev og Olstrup. 10.9.1755, fol.147B.
E: Anne Jensdatter Kølle. LV: bror Mads Kølle i Sandby.
Af første ægteskab B:
1) Jan Salomon Møller 19, i kobbersmedelære i Maribo
2) Jacob Møller 17.
FM: Jens Jørgen Øland, degn i Tågerup.
Arv i boet til Niels Carstensen, yngste søn af forrige degn Carsten Hansen Vinkel.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Jensdatter Møller.

11 Karen Lerche [Jensdatter] Ferslev i Holeby. 30.11.1758, fol.159.
E: Herman [Jørgensen] Fuglsang, præst i Holeby og Bursø. B:
1) Jens Jørgen Fuglsang 9 mdr.
FM:
1 farbror Didrik Fuglsang, vinhandler i Vordingborg
2 mosters mand Aksel Greve, købmand i Nysted.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1758.

12 Abraham [Abrahamsen] From, præst i Nebbelunde og Sædinge, [der døde 29.12.1758], fol.163.
E: Anne Johanne [Mikkelsdatter Alrø].
Testamente af 28.11.1757.

13 Nikolaj [Thomsen] Dahl, præst på Femø. 14.6.1753, fol.163B.
E: Johanne [Pedersdatter] Ruud. LV: Peder Danchel Ruud, forpagter på Bremersvold. B:
1) Gertrud Eleonora Dahl 7½.
FM: farbror Thomas Dahl, birkedommer på Kristianssæde.

14 Mogens [Nielsen] Gram. præst i Errindlev og Olstrup. 28.1.1760, fol.167.
Skifte indføres ikke, da afkald er givet af alle myndige arvinger og de umyndiges arvemidler er overført til Møn til den fødte værge og FM: Laurids Nielsen Gram, præst i Stege.

15 Cecilie Bøgvad i Nebbelunde præstegård. 28.12.1756, fol.167.
E: Jens Ferslev, præst i Nebbelunde og Sædinge.
Skiftet indføres ikke, da afkald er givet af alle arvinger.

16 Anne Henriksdatter Møller i Bursø. 18.9.1755, fol.167.
E: Hans Mulvad, skoleholder i Bursø, der døde 29.4.1759.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Thomas Dahl, birkedommer på Råhavegård. (i 1759) B:
1) Frederikke Sofie Hansdatter 9
2) Christian Henrik Hansen 6½.
FM: farbror Jes Mulvad på Søllestedgård.

17 Andreas From i Fuglse. 10.4.1761, fol.174B.
A:
1) mor Anne Marie Hansdatter, enke efter afdødes far Daniel [Peder Andreassen] From, præst i Fuglse og Krønge, død 16.10.1748]
2) bror Hans Christian From 27, student på Sejerø
3) søster Anne Kirstine From 19.
Afdøde døde 4.6.1760 som discipel i Nykøbing latinskole.
(Siderne meget medtagne).

18 Johanne [Eriksdatter] Danneser i Holeby, [der døde 3.11.1755], fol.178B.
E: Herman [Jørgensen] Fuglsang, præst i Holeby og Bursø.
Testamente af 5.11.1748.
(Siderne meget medtagne).

19 Jens Jørgen Øland, degn i Tågerup og Torslunde. 16.2.1761, fol.179B.
Arvinger indføres ikke, da alle har givet afkald.

20 Hans Zachariassen Sadolin, klokker i Rødby. 22.4.1762, fol.180B.
Enke efter Sofie Christiansdatter Kneutel.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Margrethe Nielsdatter i Hunseby
2) søster, død. 1B:
a Karen Gregersdatter, enke i Pårup
3) søster, død. 1B:
a Zacharias Pedersen i Nørreballe.
Hendes A:
1) søster Margrethe Kneutel, død, var g.m. Brandt. 4B:
a Rasmus Brandt, degn i Tårnborg sogn på Sjælland
b Christian Brandt, kobberhandler i Nakskov
c Sindel Brandt, død. Hans B:
1 Louise Kneutel i København
2 Margrethe Kneutel i København
d Bodil Margrethe Kneutel, enke efter degnen i Købelev.
2) halvbror Valentin Henrik Kneutel, død. 2B:
a Johanne Kneutel g.m. Johan Corneliussen, møller i Listrup [i Nørre Ørslev sogn] på Falster
b Margrethe Kneutel i Orehoved, enke efter Niels Koch
3) halvbror Martin Kneutel, død. 3B:
a Hans Christian Kneutel, skrædder i København, død. 2B:
1 Cathrine Caroline Kneutel
2 Anne Sofie Kneutel
b Sofie Amalie Kneutel, enke efter en møller i Horslunde
c Margrethe Kneutel, død, var g.m. [Laurids Christensen Verninge] degn i Horslunde. 2B:
1 Christen Verninge, degn i Errindlev
2 Martin Verninge, degn i Tågerup og Torslunde.
4) halvbror Jens Kneutel, død. 1B:
a Christian Kneutel, kollega i Nykøbing skole

21 Peder [Rudolfsen] Bagger, præst i Fuglse og Krønge. 27.9.1762, fol.183.
E: Karen Neuspitzer. LV: successor Hans [Jacobsen] Tage, der ægter enken. B:
1) Else Marie Pedersdatter 9
2) Anne Sofie Pedersdatter 7
3) Rudolf Moth 4.
FM:
1 fars fætter [Frederik] Bagger til Juulskov [i Kullerup sogn] på Fyn
2 fasters mand på Sjælland
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1762.
Samfrændeskifte 27.9.1762.
Arv i boet til formandens datter Anne Christine From.

22 Hans Frandsen Støedt, præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby, [der døde 11.3.1765], fol.185.
E: Margrethe Elisabeth Sørensdatter.
Testamente af 18.11.1760.
Hans A:
0) far [Frands Frederiksen Stødt, præst i Horslunde og Nordlunde, død 24.1.1721]
1) bror Oluf [Frandsen] Støedt, præst i Gudbjerg på Fyns børn B:
a [Henrikke Christine Støedt]
b [Regitze Sofie Støedt]
c [Holger Støedt]
2) søster [Abigael Marie Støedt, død, var g.m. Edvard Ruud, skifte Rødby 29.5.1752 lbnr.235]. 1B:
a Gertrud Marie Rud g.m. Erik Mackeprang, købmand i Rødby.
Hendes A:
0) far [Søren Christensen, overførster i Flensborg, død 31.3.1751]
1) søster Johanne Cathrine Sørensdatter g.m. [Frands Henrik Jensen] Schade, præst i Rødby [og Ringsebølle].

23 Anne Marie Hansdatter i Fuglse. 21.10.1765, fol.186.
Enke efter Daniel Peder [Andreassen] From, præst i Fuglse og Krønge, [død 16.10.1748]. B:
1) Hans Christian From, cand. theol. på Sejerø
3) Anne Kirstine From 24.
FM: Thomas Dahl, birkedommer [på Kristianssæde].

24 Mathias Møller, præst i Tågerup og Torslunde. 22.7.1765, fol.197.
E: Frederikke Cathrine [Hansdatter] Suhr. B:
1) Abraham Møller i Vestindien
2) Claus Møller i Christiania i Norge
3) Anne Møller g.m. Ferslev, købmand i Nysted
4) Frederik Møller 28
5) Anne Marie Møller 25
6) Johannes Møller 24, forpagter på Lungholm
7) Ane Birgitte Møller 21.
Bevilling til uskiftet bo af 25.2.1746.

25 Abraham [Gotfredsen] Becher, præst på Femø. 9.12.1765, fol.198.
E: Inger Marie [Brennicke]. B:
1) Andreas Becker
2) Gotfred Becker.
FM: [Johan] Bachhausen, [birkeskriver] i Sakskøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1766.
[Samfrændeskifte Musse herred gejstlig 10.1.1772 lbnr.172].

26 Mathias Lifkær, degn i Hillested. 7.8.1765, fol.198B.
Enke efter Anne Elisabeth Christoffersdatter Møller, [død 27.5.1757].
Testamente af 12.5.1757, indført fol.178.
Hans A:
1) søster Anne Hansdatter Lifkær g.m. Andreas [Christoffersen] Urne, degn på Fejø.
Hendes A:
1) søster Margrethe Christoffersdatter Møller, enke efter Andreas Sandberg, degn i Birket
2) søster Magdalene Christoffersdatter Møller, død, var g.m. Jeppe Jørgensen Møller i København. 2B:
a Anne Margrethe Møller, døbt København Holmen 17.1.1730, g.m. Peder Christensen Høgh i København
b Jørgen Christoffer Møller, begravet København Holmen 1.6.1745
3) søster Magdalene Kirstine Christoffersdatter Møller, død, var g.m. Søren Reimer, byskriver i Maribo. 1B:
a Laurids Reimer 1.

27 [Charlotte Kirstine Nielsdatter Friborg] på Fejø. 21.10.1766, fol.222B.
E: Andreas Desington, præst på Fejø.
Første ægteskab med Mourids Hoe, præst i Døllefjelde og Musse, [død 1730]. B:
1) Niels Hoe 49, i Nyborg
2) Henrik Hoe, skoleholder [i Nørre Bjert i Eltang sogn] i Jylland, [skifte Brusk herred gejstlig 22.11.1766 lbnr.42. 2B:
a [Charlotte Kirstine Hoe]
b [Mette Marie Hoe]
3) Else Hoe, død, var g.m. Laurids Siø i Nysted. B: 6 børn, hvis navne ikke angives
4) Anne Hoe, død, var g.m. Jørgen Knap i Nysted. 1B:
a [Andrea Charlotte]
5) Elisabeth Hoe g.m. Jens [Nielsen] Vandel, præst på Fejø
6) Ida Margrethe Hoe g.m. Peder Olufsen i Sakskøbing
7) Charlotte Hoe g.m. [Christian Beverlin] Studsgaard, præst i Herlufsholm.

28 Andreas Urne, degn på Fejø. 20.11.1766, fol.229B.
E: Anne Lifkær. LV: Svenne Jørgensen, skoleholder i Østerby på Fejø. B:
1) Cecilie Urne 32
2) Hedvig Ulrikke Urne 28
3) Jacob Urne 22, sejler på Vestindien fra København
FM: Bjørn Rasmussen i Maribo, som beslægtet.
Arv efter enkens bror Mathias Lifkær, degn i Hillested, skifte 7.8.1765 lbnr.26.

29 Else Cathrine Steffensdatter Holmer i Bukkehave skole [ i Nebbelunde sogn]. 5.1.1667, fol.232.
E: Laurids Nielsen, skoleholder.
Første ægteskab med Jens Jørgen Øland, degn i Tågerup og Torslunde, [skifte 16.2.1761 lbnr.19].
A:
1) søster Anne Margrethe Steffensdatter Holmer, død, var g.m. Aksel [Lauridsen] Brinch, degn i Holeby og Bursø. 2B:
a Bodil Cathrine Brinch 25
b Laurids Brinch 19.

30 Hans Didrik [Caspersen] Bruun, kapellan i Rødby og Ringsebølle. 22.12.1766, fol.233B.
E: Hedvig Dorthe [Christiansdatter] Kølichen. LV: Hans Hansen, købmand i Rødby. B:
1) Karen Elisabeth Bruun 12
2) Christian Kølichen Bruun 11
3) Tønne Nissen Bruun 8.
FM: Hans Zier, købmand i Rødby.

31 Sofie Gram i Østofte. 1.8.1768, fol.240.
E: Peder Bering Gjørup, kapellan i Østofte. B:
1) Eggert Christoffer Gjørup 8.
FM:
1 mors farbror Laurids Gram, præst i Stege
2 fars svoger Christoffer Bertelsen, forvalter og forpagter på Gammelgård [i Ryde sogn ].
Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1768.
Samfrændeskifte 1.8.1768.

32 Johanne Pedersdatter i Fuglse. 28.6.1769, fol.242B.
E: Niels [Hansen] Liebeskind, skoleholder. B:
1) Karen Liebeskind 19
2) Hans Christian Liebeskind 15
3) Birthe Marie Liebeskind 10.

33 Oluf Lauridsen Weildorf, skoleholder i Krønge. 17.5.1769, fol.243B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: stedfar Niels Hansen i Krønge. B:
4) Hans Henrik Olufsen 13
5) Anne Magdalene Olufsdatter 10
6) Frederik Olufsen 7
7) Elisabeth Sofie Olufsdatter 4
8) Christiane Olufsdatter 4 mdr.
FM: [Johan Henrik] Licht, degn i Fuglse.
Første ægteskab med Anne Sofie Christiansdatter Skov, skifte 9.7.1751 lbnr.2. B:
1) Christoffer Olufsen i Nakskov
2) Laurids Olufsen i Flensborg
3) Hans Jørgen Olufsen, ladefoged på en gård ved Flensborg.
Anet ægteskab med Rise Kirstine Hansdatter, [begravet 10.7.1755]. Afkald 6.8.1755 fra mor Ulvig Jensdatter.

34 Andreas Desington, præst på Fejø. 6.4.1768, fol.246B.
Enkemand efter [Charlotte Kirstine Nielsdatter Friborg, skifte 21.10.1766 lbnr.27].
A:
1) bror Jørgen Ernst Desington i Nordlandene i Norge, død. 2B:
a Job Desington
b Karen Rosenvinge Desington
2) halvbror Herman Desington, degn i Nordlandene
3) halvbror Jacob [Jensen] Desington, degn i Herfølge, [død 2.8.1746]. 1B:
a [Frederikke Sofie Desington] g.m. successor Christian Ditlev Leyh
4) halvsøster Wenneke Cathrine Desington, død, var g.m. Meyer i Nysted. 2B:
a datter g.m. Fugl i Nysted
b datter, enke efter Schiøtt i København
5) halvbror Job Rahr på stedet
6) halvsøster Anne Marie Rahr, død, var sidst g.m. Andreas Maalø, kordegn i Bergen i Norge. Af første ægteskab B:
a Bodil Marie Brandt hos Glud, klokker i København Frue.

35 Karen Neuspitzer i Fuglse. 15.12.1769, fol.258B.
E: Hans [Jacobsen] Tage, præst i Fuglse og Krønge, der ægter Johanne [Rasmusdatter Raad], enke efter [Christoffer] Bresler, [skifte Rødby 18.6.1769 lbnr.357].
Første ægteskab med formanden Peder [Rudolfsen] Bagger, [skifte 27.9.1762 lbnr.21]. B:
1) Else Marie Bagger 16
2) Anne Sofie Bagger 14
3) Rudolf Moth Bagger 11.
FM:
1 Poul Moth [Mathiassen] Testrup, præst i Østofte
2 Zeuthen, amtsforvalter ved Nysted amtstue
3 mors mosters mand Kæmpe, løjtnant.

36 Ellen Marie Clausdatter i Ringsebølle. 10.7.1770, fol.274.
E: Claus Hansen, skoleholder i Ringsebølle.
Afkald af 10.7.1770 fra børn af første ægteskab B:
1) Cort Andersen, smed i Hårlev på Sjælland
2) datter g.m. Morten Frandsen Møller [i Rødby].

37 Johan Frederik Volkersen, præst på Femø. 23.1.1769, fol.274B.
E: Anneke [Hansdatter]. LV: Niels Nielsen Siø på Fejø. B:
1) Karen Marie Johansdatter 2.
FM: farbror Abraham Volkersen på Langeland.
Enkens første ægteskab med [Jørgen] Mackeprang, [købmand i Nakskov]. Arv til B:
1) Marie Mackeprang.
Desuden nævnes enkens morbror Christensen i København.

38 Rise Margrethe Pedersdatter Busch i Nebbelunde. 10.4.1770, fol.294B.
E: Niels [Jensen] Pilschmidt, degn i Nebbelunde og Sædinge. A:
1) bror, død. 3B:
a Peder, på de lange rejser
b Jørgen
c Anne Mette.
FM: stedfar Jørgen Jensen Møller i Nysted
2) søster Anne Marie Møller, enke i København.
Enkemandens første ægteskab med [Elisabeth Cathrine Jørgensdatter Møller] i Flintinge skole, [død 3.3.1748]. Arv til B:
1) Nikolaj Pilschmidt
2) Christiane Pilschmidt.

39 Kirsten Hansdatter i Krønge. 5.9.1769, fol.299.
Enke efter Oluf [Lauridsen] Weildorf, skoleholder, [skifte 17.5.1769 lbnr.33]. B:
1) Hans Henrik Weildorf 12
2) [Anne] Magdalene Weildorf 9
3) Frederik Weildorf 6
4) Elisabeth [Sofie] Weildorf 4
5) Christiane Weildorf 6 mdr.
FM:
1 Zacharias Carstensen, møller i Krønge
2 Peder Prior, klokker i Rødby
3 [Johan Henrik] Licht, degn i Fuglse og Krønge
4 Hans Tage, præst i Fuglse og Krønge.

40 Herman Jacob Schmidt, skoleholder i Sædinge. 7.11.1769, fol.305.
E: [Anne Jørgensdatter ]. LV: Niels Jensen Pilschmidt. B:
1) Else Marie Hermansdatter 11
2) Anne Kirstine Hermansdatter 8
3) Ingeborg Hermansdatter 8½.
FM: G. C. Schmidt.
[Første ægteskab med Anne Pedersdatter].

41 Peder Holgersen Gønge, skoleholder i Assenbølle [i Olstrup sogn]. 18.4.1771, fol.310.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Rasmussen Kruse.
Af første ægteskab B:
1) Hans Gønge, løjtnant i søetaten.
[Andet ægteskab med Malene Lauridsdatter Bring, begravet 27.1.1758].

42 Hans Christoffer Jessen, skoleholder i Krønge. 21.4.1771, fol.310B.
A:
1) søster Margrethe Christoffer i Flensborg
2) søster Anne Marie, uvist hvor.
Afdøde var født i Holsten.

43 Jens Ibsen, skoleholder i Flårup [i Fuglse sogn]. 13.5.1771, fol.312.
E: Anne Olufsdatter [Frimand]. LV: Rasmus Poulsen i Flårup. B:
1) Anne Margrethe Ibsen 20
2) Dorthe Ibsen 18
3) Nikolaj Ibsen 16.
FM:
1 Niels Liebeskind, skoleholder i Krønge
2 Søren Winther i Rødby.

44 Kirsten [Jørgensdatter] Schmidt på Askø. 18.11.1771, fol.313.
E: Jacob Thune, præst på Askø. B:
1) Anne Kirstine Jacobine Thune 6 uger.
FM: Andreas Kolding, degn på Askø.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten [Hansdatter] Bloch, enke efter [Jørgen Vilhelm] Schmidt, [kapellan i Fåborg og Diernæs, skifte Odense herred gejstlig 1.8.1755 lbnr.100].

45 Gregor Jørgensen Fick, skoleholder i Assenbølle. 18.7.1772, fol.315B.
A:
1) bror Christian Fick, død. 3B:
a Carsten Fick
b Vibeke Fick
c Anne Marie Fick
2) søster Christine Margrethe Fick g.m. Oluf Algren, købmand i Kerteminde
3) søster Anne Marie Fick, enke efter Jesper Bjerregaard
4) Ingeborg Fick på Juulskov [i Kullerup sogn] på Fyn
5) Margrethe Fick på Hvidkilde [i Gense sogn på Fyn].
FM: Holst, forvalter på Højbygård.

46 Daniel [Conradsen] Runge, præst i Errindlev og Olstrup. 9.5.1774, fol.317B.
E: Anne Cathrine [Danielsdatter Ernst]. LV: Frands Henrik [Jensen] Schade Parelius, præst i Rødby og Ringsebølle. B:
1) Conradine Danielsdatter 19
2) Frederikke Danielsdatter 17.

47 Frederikke Louise Haberdorph i Erikstrup. 16.8.1775, fol.336.
Enke efter [Frederik] Bast, degn [i Stokkemarke, begravet 30.3.1754]. B:
1) Kirstine Marie Bast på stedet
2) Nikolaj Henrik Bast i København
3) Christian Frederik Bast. kateket i Næstved
4) Poul Danchel Bast i København.

48 Carl Frederik Scharff, degn i Hillested. 7.12.1775, fol.338B.
E: Mette Jacobsdatter Lund. LV: bror Lund, forvalter på Rudbjerggård [i Tillitse sogn]. B:
1) Ernestine Marie.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1776.

49 Peder [Rasmussen] Snedker, skoleholder i Bukkehave. 8.1.1776, fol.340B.
E: Cathrine Margrethe Zachariasdatter. B:
1) Cecilie Pedersdatter Snedker 4.
FM: morfar Zacharias Christiansen, murer i Øster Skørringe.

50 Frands [Henrik Jensen] Schade Parelius, præst i Rødby og Ringsebølle. 7.3.1776, fol.347.
E: Johanne Cathrine [Sørensdatter] Christensen. LV: [Christian Ditlev Clausen] Wiinholt, kapellan i Tirsted, Skørringe og Vejleby. B:
1) Christiane Elisabeth Schade Parelius 25
2) Johanne Severine Schade Parelius 21
3) Jens Parelius 16.
FM:
1 [Niels Pallesen] Saaby, præst i Errindlev og Olstrup
2 [Anders Nielsen] Ammentorp, præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby
3 [Steffen Caspersen] Schade, præst i Tågerup og Torslunde.

51 Anders Pedersen Nymann, skoleholder i Vejleby. 18.4.1776, fol.366B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Ibsen i Vejleby.
Af første ægteskab B:
1) Søren Andersen.
FM: farbror Hans Christian Nymann, skrædder i Vejleby.

52 Gerhard Conrad Schmidt, skoleholder i Holeby. 22.5.1777, fol.370B.
E: Anne Lauridsdatter Brinch. LV: Aksel [Lauridsen] Brinch, degn i Holeby. B:
1) Axilia Gerhardsdatter Schmidt 19.
FM:
1 Hans Issen, skoleholder i Sørup [i Østofte sogn]
2 Niels Pilschmidt, degn i Nebbelunde.

53 Oluf Heide, degn i Hillested. 9.1.1778, fol.373.
E: Anne Birgitte Nielsdatter. LV: Samuel Pedersen, der er forlovet med enken. B:
1) Niels Olufsen Heide 23, sergent i Helsingør.
FM: Niels Pilschmidt, degn i Nebbelunde.

54 Niels Lindgaard, informator på Lungholm, [i Olstrup sogn]. 4.2.1778, fol.373B.
A:
1) bror Peder Lindgaard, kobbersmedesvend i Slagelse
2) bror Rasmus Lindgaard
3) søster Anne Elisabeth Lindgaard i København
4) søster Else Cathrine Lindgaard i København
5) søster Anne Louise Lindgaard i Slagelse.

55 Hans Jacob Wiinholt, umyndig i Brandstrup [i Tirsted sogn]. 14.10.1778, fol.377B.
A:
0) far [Claus Christiansen Wiinholt, præst i Horslunde og Nordlunde, død 12.3.1771].
Fars andet ægteskab med [Karen Knudsdatter SchritzMeyer, død 1765]. B:
1) bror Christian Ditlev Wiinholt, kapellan i Tirsted, Skørringe og Vejleby
2) bror Knud Leonard Wiinholt, student i Norge
3) søster [Dorthe Wiinholt], død, var g.m. [Jens] Tollesen, farver i Nakskov. 1B:
a Claudius Theodor Tollesen
4) søster Anne Birgitte Wiinholt g.m. [Claus] Kølle, birkedommer i Sakskøbing.
Fars første ægteskab med [Dorthe Bildsøe, død 1745]. B:
5) halvbror Christian Frederik Wiinholt, præst i Skallerup og Vennebjerg i Ålborg stift
6) halvsøster Anne Sofie Wiinholt g.m. [Christoffer] Bertelsen, forpagter på Knuthenlund [i Stokkemarke sogn]
7) halvsøster Elisabeth Wiinholt, enke efter Edvard [Evertsen] Hincheldey, præst i Våbensted [og Engestofte, død 1777]
8) halvsøster Frederikke Wiinholt g.m. Hansen, købmand i Rødby
Fars tredje ægteskab med [Else Margrethe Ermandinger, død1766]. B:
9) halvsøster Karen Kirstine Wiinholt i Brandstrup.
Fars fjerde ægteskab med Dorthe Christine Rohde].

56 Anne Marie [Rasmusdatter] Ehmsen på Fejø. 25.2.1780, fol.394, 397B.
E: Henrik Steensen Møller, præst på Fejø. B:
1) Erasmus Nikolaj Ehmsen 9 mdr.
FM:
1 Peder Winther, præst i Skanderup i Ribe stift
2 Christoffer Adam Hartmann, kræmmer i København.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1779.
Samfrændeskifte.

57 Peder [Christian] Prior, klokker i Rødby. 18.4.1777, fol.396B.
E: Anne Christine From. LV: Anders Bast, skomager i Rødby. B:
1) Daniel Christian Prior i København
2) Conrad Prior
3) Hans Christian From Prior
4) Andreas Prior
FM:
1 [Erland] Brandt, kapellan i Rødby
2 Anders Præst i Rødby.
Bevilling til uskiftet bo af 23.2.1776.

58 Margrethe Marie Brandt på Fejø. 1781, fol.398B.
E: Hans [Pedersen] Højer, præst på Femø.
Bevilling til uskiftet bo for ham og hans søn af 27.7.1781.

59 Bodil Bindeballe i Rødby. 1781, fol.399.
E: Peder Jacobsen Lunds, præst i Rødby og Ringsebølle.
Bevilling til uskiftet bo for ham og hans børn af 27.7.1781.

60 Steffen [Caspersen] Schade, præst i Tågerup og Torslunde. 18.10.1780, fol.399B, 443B, 464B.
Enkemand efter Amalie Rosine [Jensdatter] Tanck, der døde 13.3.1780. B:
1) Casper Schade, blev 25 august 1780
2) Jens Tanck Schade, blev 23 april 1780
3) Elisabeth Birgitte Schade , blev 20 27.6.1780.
FM: Holst, forvalter på Højbygård.
Desuden nævnes Albert Schade, skoleholder [i Assenbølle i Olstrup sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 31.3.1780.
Afdøde var forlovet med jomfru Kaalund.

61 Christen [Lauridsen] Verninge, degn i Errindlev og Olstrup. 10.4.1781, fol.411.
E: Margrethe Bertelsen. LV: Krummelin, tolder i Rødby. B:
1) Knud Rold Verninge
2) Anne Sofie Verninge 20
3) Sofie Frederikke Verninge 14.

62 Peder Jacobsen Lund, præst i Rødby og Ringsebølle. 30.11.1782, fol.418.
Enke efter Bodil Bindeballe. Bevilling til uskiftet bo 27.7.1781 lbnr.59. B:
1) Johan Martin Valdemar Lund, født 16.11.1769
2) Anne Cathrine Sofie Amalie Lund, født 26.1.1771
3) Jacob Mathias Vincent Lund, født 8.10.1774
4) Henrikke Marie Cecilie Lund , født 18.9.1777
5) Johan Henrik Lund, født 25.3.1780, død 10.9.1782.
FM:
1 mosters mand Hyphof, urmager pilestræde 87 i København
2 fasters mand Zølner, løjtnant i København.

63 Johanne Cathrine [Sørensdatter] Christensen
i Rødby. 28.7.1784, fol.450.
Enke efter Frands [Henrik Jensen] Schade [Parelius], præst i Rødby og Ringsebølle, [skifte 7.3.1776 lbnr.50]. B:
1) Christiane Elisabeth Schade g.m. [Hans Nikolaj] Spleth, degn i Birket sogn, nu kapellan i Tirsted, Skørringe og Vejleby
2) Johanne Severine Schade i København
3) Jens Parelius Schade i Grønland.
FM: H[enrik] J[espersen] Clementin, præst i Rødby og Ringsebølle.

64 Mathæus Schmidt, degn i Hillested. 6.6.1785, fol.456B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Niels Kofoed, skomager i Nykøbing. B:
5) Hans Mathæus 13
6) Gertrud Sofie Mathæusdatter 11½, hos moster i Holeby
7) Christiane Mathæusdatter 6½.
FM:
1 morfar Jens Pedersen, smed i Herritslev
2 morbror Christen Jensen, smed i Holeby.
Første ægteskab med Gertrud Sofie Nielsdatter. B:
1) Inger Sofie Mathæusdatter 38 i København
2) Frederik Christian Mathæus, i Warszawa i Polen
3) Anne Elisabeth Mathæusdatter 33 g.m. Christen Smed i Holeby
4) Sidsel Cathrine Mathæusdatter 33 g.m. Peder Tobiassen, væver i Rødby.
[Andet ægteskab med Marie Elisabeth Christiansdatter Skov, død 1767]
[Tredje ægteskab med Maren Pedersdatter, død 1769].

65 Christen Jacobsen, skoleholder i Vejleby. 16.2.1787, fol.463B.
E: Bodil Hansdatter. LV: [Erik Christian] Sølling, degn i Skørringe. B:
1) Hans Christensen 16
2) Johanne Christensdatter 12
3) Dorthe Christensdatter 9
4) Sidsel Christensdatter 6
5) Karen Christensdatter 3.
FM:
1 farfar Jacob Jacobsen
2 Anders Jensen Due i Vejleby.

66 Niels [Hansen] Liebeskind, skoleholder i Krønge. 7.3.1787, fol.464.
E: Anne Pedersdatter. B:
4) Peder Nikolaj Nielsen 15
5) Henrik Nielsen 10
6) Anne Nielsdatter 7.
Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter, skifte 28.6.1769 lbnr.32]. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Hans Christian Nielsen
3) Birthe Marie Nielsdatter.

67 Auktion i Reersnæs i Østofte sogn. 3.3.1788, fol.465B.
Auktion efter Hans Jacob Lund, skoleholder i Reersnæs, [begravet 21.2.1788].
Arvinger angives ikke.

68 Henrik Flindt Ambech, skoleholder i Østofte. 13.4.1789, fol.466.
E: Inger Neuling. B:
1) Niels Peder Henriksen 7
2) Christiane Henriksdatter 5.
3) Christian Henriksen 3.Fuglse herred
Gejstlig skifteprotokol
1788-1816

69 Johanne [Rasmusdatter] i Rødby. 8.12.1788, fol.2.
Enke efter [Hans Jacobsen] Tage, præst i Fuglse og Krønge, [begravet 15.4.1782]. B:
1) Frederikke Sofie Tage g.m. Krummelin, tolder i Rødby
2) Ida Cathrine Tage.
FM: Hans Reimer [Nielsen] Staal, præst i Fuglse og Krønge.
Desuden nævnes afdødes mor Karen [Madsdatter] Raae.

70 Henrik Steensen Møller, præst på Fejø. 27.1.1783, fol.7.
E: A[nne] M[agdalene Sebbelov]. LV: Oluf Aagaard Arff, præst på Askø. B:
2) Harald Steensen Møller 4
3) Henrik Steensen Møller 2.
Første ægteskab med Anne Marie [Rasmusdatter] Ehmsen, [skifte 25.2.1780 lbnr.56]. B:
1) Erasmus Nikolaj Ehmsen Møller, født 23.3.1779.

71 [Johanne Marie Wolf] i Fuglse. 20.8.1789, fol.13B.
Enke efter [Christen Friis Thomsen] Højer, præst [i Vester Ulslev, død 1783]. B:
1) Christoffer [Georg] Højer, skoleholder i Engestofte
2) Ulrik Højer
3) Sofie Amalie Højer
4) Ingeborg Højer
5) Cathrine Højer.
FM:
1 Jens Pedersen Bülow, degn i Fuglse
2 Thonbo, inspektør på Bremersvold [i Errindlev sogn].

72 Henning Ulrik Madsen, skoleholder i Holeby. 16.1.1790, fol.19.
E: Else Christensdatter. LV: Hans Matros, der ægter enken. B:
1) Mads Christian Henningsen 13
2) Marie Kirstine Henningsdatter 8.
FM: Rasmus Henriksen i Holeby.

73 Anne Marie Didriksen i Fuglse. 27.2.1790, fol.20.
E: H[ans] R[eimer Nielsen] Staal, præst i Fuglse og Krønge. A:
1) mor [Sara], efter Didriksen
og søskende, hvoraf den yngste er:
2) søster Marie Elisabeth Didriksen.
FM: [Oluf] Thonbo, forvalter på Bremersvold.
Litteratur: Gregers Hansen: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer, i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74, heri side 55.

74 Claus Hansen, skoleholder i Ringsebølle. 18.7.1790, fol.20B.
E: Mette Mogensdatter. LV: [Hans Christian] Varberg, præst i Rødby og Ringsebølle. A:
1) søskendebarn Christoffer Clausen, skovfoged i Flintinge
2) søskendebarn Claus Clausen i Flintinge
3) søskendebarn Peder Hansen, smed Grænge ved søn Peder Pedersen
4) søskendebarn Anne Pedersdatter g.m. Jørgen Christensen i Hjelm i Majbølle sogn.

75 Rasmus [Sørensen] Værn, ugift præst på Askø. 3.11.1790, fol.23, 51B, 70B, 77.
A:
1) søster Gertrud Marie Værn g.m. Hans Seidelin Møller i Århus
2) søster Sidsel Værn i Århus, enke efter Niels [Lauridsen] Rømer, [skifte Århus 12.1.1769 lbnr.2057]
3) søster Bodil Værn g.m. Christian Frederik Bay, engelsk sprogmester i København.
Litteratur: Mogens Seidelin: Den Seidelinske slægtsbog. Bd.2 1960, heri side 479.

76 Claus Carsten [Mouridsen] Højer, præst på Femø. 30.11.1789, fol.41, 48.
E: Anne Cathrine Dons. LV: [Henrik] Kuhlmann, præst på Fejø. A:
1) søster Judith Cathrine Højer hos toldinspektør Højer i Stege
2) søster Anne Sofie Højer
3) søster Gertrud Rebekka Højer, [skifte Horsens 20.9.1789 lbnr.1847], var g.m. [Johan Nikolaj] Hornemann, [urmager, skifte Horsens 28.12.1781 lbnr.1664. 6B:
1) Eva Cathrine Marie 23
2) Mourids Henrik 21
3) Christence 20
4) Offer 19
5) Henrik 18
6) Anne Johanne 12.

77 Hans Reimer Staal, præst i Fuglse og Krønge. 25.5.1791, fol.45B, 55B, 74B, 78, 83B, 88, 94B, 97, 100, 110, 113.
Enkemand efter Anne Marie Didriksen, skifte 27.2.1790 lbnr.73.
Hans A:
1) far Niels Staal, købmand i Maribo.
Hendes A:
1) mor Sara, enke efter Didriksen
2) bror Severin Didriksen 31, i Helsingør
3) bror Josias Didriksen 22, i Helsingør
4) søster Christiane Didriksen g.m. Korn, sorenskriver i Norge
5) søster Marie Elisabeth Didriksen på stedet.
FM: Oluf Thonbo, forvalter på Bremersvold.

78 Jørgen Iversen, skoleholder i Bursø. 28.5.1791, fol.47B, 67, 84B.
E: Anne Margrethe Brinch, der døde 28.2.1792. LV: [far] Aksel [Lauridsen] Brinch, degn i Bursø. B:
2) Dorthe Jørgensdatter 9.
FM: [morbror] Laurids Brinch, skoleholder i Bursø.
Hendes første ægteskab med J[ens] Bruun, skovrider på Kristianssæde. B:
1) Aksel Bruun 16.
FM: halvbror Johan Bruun, skovrider på Kristianssæde.

79 Frederik Christian Hjort, skoleholder i Sædinge. 1.6.1791, fol.67B.
E: Barbara Magdalene Remme. LV. Christoffer Jørgensen i Sædinge. A:
1) søster Charlotte Hansdatter Hjort, uvist hvor.
Afdøde var født i København.

80 Thomas Pedersen Grimlund, degn i Sædinge. 4.9.1792, fol.75, 80B, 85B, 90B, 98B, 111B.
A:
1) bror Steffen Grimlund på Volstrup gods i Nørrejylland
2) bror Niels Grimlund på Volstrup gods i Nørrejylland
3) bror Niels Grimlund, død. 2B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Morten Børgesen i Gullestrup [i Herning sogn] i Hammerum herred
b Eva Nielsdatter g.m. Claus Troelsen i Gullestrup
4) søster Anne Kirstine Pedersdatter Grimlund, død, var g.m. Christen Olufsen Liegaard. 2B:
a Oluf Christensen
b Margrethe Christensdatter.

81 Jens Bülow, degn i Fuglse og Krønge. 15.10.1792, fol.81B, 87, 101.
E: Margrethe Licht. LV: [Oluf] Thonbo, forvalter på Bremersvold. B:
1) Sofie Magdalene Jensdatter 22, på Kærstrup
2) Johan Henrik Jensen 20, møllerdreng i København
3) Christiane Frederikke Jensdatter 17
4) Marie Elisabeth Jensdatter 15
5) Christian Frederik Jensen 12
6) Didrik Jensen 9.
FM: morbror Licht, skoleholder i Stokkemarke.

82 Bodil Birgitte [Nikolajsdatter] Copmann i Fuglse. 14.2.1793, fol.90B.
E: Frederik Wichmand, præst i Fuglse og Krønge. B:
1) Bartholine Sofie 2½
2) Bodil Birgitte, nyfødt.
FM:
1 farbror [Poul] Wichmand, præst i Våbensted
2 morbror Rud Copmann på Nørregård på Fyn.

83 Anne Pedersdatter i Reersnæs. 22.2.1793, fol.95B.
E: Corfitz Nielsen, skoleholder i Reersnæs. B:
1) Niels Corfitzen 16
2) Peder Corfitzen 12
3) Anne Karen Corfitzdatter 6½.
FM: Anders Nielsen Kaas.

84 Aksel [Lauridsen] Brinch, degn i Bursø. 12.10.1793, fol.96B, 119B.
E: [Cecilie Nielsdatter Palm]. B:
3) Anne Margrethe Brinch, [død 28.2.1792]. Første ægteskab med [Jens Bruun, skovrider på Kristianssæde]. B:
a Aksel Bruun 15.
Andet ægteskab med Jørgen Iversen, skoleholder i Bursø, skifte 28.5.1791 lbnr.78. B:
b Dorthe Jørgensdatter 9.
Afdødes første ægteskab med [Anne Margrethe Steffensdatter Holmer]. B:
1) Bodil Cathrine Brinch, i hospitalet
2) Laurids Brinch, skoleholder i Bursø

85 [Cathrine Elisabeth Jørgensen, husholder] i Rubbelykke præstegård. 10.2.1794, fol.104, 112.
Enke efter [Peder] Schiøtt, degn [i Vesterborg]. A:
1) bror Anton Jørgensen i Næstved
2) søster Magdalene Jørgensdatter g.m. Falk, toldbetjent i Korsør
3) søster Grethe Jørgensdatter, tjener på Arreskov på Fyn
4) søster Karen Jørgensdatter, tjener på Vosnæsgård i Jylland
5) søster Martha Jørgensdatter g.m. Hans Hansen, skytte på Herlufsholm
6) søster Sofie Jørgensdatter, død. Første ægteskab med Jens Birk, skytte på Nielstrup. 1B:
a Frederikke Jensdatter g.m. en sergent i København.
Sofie Jørgensdatter andet ægteskab med Hans Frederiksen. 1B:
b Andreas Hansen, snedkersvend i København
7) søster Hedvig Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Errebo, skytte på Falster. 2B:
a Frederik Christian Nielsen
b Maren Marie Nielsdatter.

86 Eggert Christoffer Gjørup, kapellan i Østofte. 11.4.1794, fol.107, 117, 120, 123B.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes en fætter Thomas Gjørup, hosekræmmer.

87 Jørgen Lauridsen Kofoed, degn i Hillested. 4.7.1795, fol.121B, 124.
E: Cathrine Sofie [Juliusdatter Fugl]. LV: Clemen Hansen i Hillested. B:
1) Julius Georg Jørgensen 13
2) Johan Henriks Jørgensen 10
3) Jacob Rasmus Jørgensen 7
4) Anne Margrethe Jørgensdatter 5
5) Jens Michael Jørgensen 3.
FM: Hans Pedersen, rebslager i Hillested.
Enkens første ægteskab med [August Christian Schnack i Maribo, død 7.2.1778]. B:
1 Hans Christian [Schnack] 18.

88 Anne Margrethe [Jacobsdatter] Møller i Tågerup. 14.3.1796, fol.125B, 131.
E: Knud Hansen Trap, degn i Tågerup.
[Første ægteskab med formanden Martin Lauridsen Verninge, død 28.6.1773].
Arvinger kendes ikke.
[Afdøde var datter af Jacob Nielsen Møller, degn i Vemmelev og Hemmeshøj, skifte Slagelse herred gejstlig 15.8.1726 lbnr.64 og Eva Kirstine Maj].

89 [Johan Arent Ejlersen] Dyssel, præst i Østofte. 21.7.1796, fol.126B, 130.
E: A[ndrea] C[athrine Frandsdatter] Testrup. LV: Pedersen, inspektør i Maribo. B:
1) Echardine Marie Dyssel, [skifte Maribo 6.5.1796 lbnr.149], var g.m. [Edvard] Sidenius, købmand i Maribo. 7B:
a Isak Sidenius 9
b Margrethe Sidenius 8
c Andreas Cathrine Sidenius 7
d Marie Magdalene Elisabeth Sidenius 6
e Christiane Sidenius 5
f Johan Arent Sidenius 4
g Echardine Marie Sidenius 6 mdr
2) Frands Testrup Dyssel, præst i Østofte
3) Kirstine Margrethe Dyssel g.m. Rasmus Thomsen i Østofte.
Bevilling til uskiftet bo 15.10.1784.
Samfrændeskifte 21.7.1796.

90 Karen Lauridsdatter i Errindlev. 12.12.1796, fol.129B.
E: Hans Valentinsen, substitut i Errindlev. A:
1) søster Anne Lauridsdatter 75, i Torslunde
2) søster Maren Lauridsdatter 72, i Errindlev.

91 Anders Ammentorp. præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby. 24.5.1797, fol.132.
Enkemand efter [Inger Margrethe Jørgensdatter Anker, død 28.3.1789]. B:
1) Christian Ditlev Ammentorp, præst i Dalum og Sanderum på Fyn
2) Hans Jørgen Ammentorp, præst i Åby og Åstrup på Fyn
3) Johan Ludvig Ammentorp til Vellinggård i Jylland
4) Niels Anker Ammentorp til Håstrup i Smidstrup sogn i Jylland
5) Christiane Frederikke Ammentorp g.m. Jens Sørensen, præst i Stadager og Nørre Kirkeby på Falster.

92 Knud [Hansen] Trap, degn i Tågerup og Torslunde. 1.10.1797, fol.132B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Møller, skifte 14.3.1796 lbnr.88]. A:
0) forældre [Hans Jensen Trap, slotsmurer i Nykøbing F og Anne Hansdatter]
1) søster [Maren Hansdatter Trap, død, var g.m. Johan Christian Dorph, byskriver i Nakskov]. 1B:
a [Frands] Dorph, præst i Endeslev og Vråby på Sjælland
2) søster Petronelle Trap
3) søster Gertrud Trap
4) søster Anne Marie Trap
5) søster Anne Trap. enke efter Werling.

93 Cecilie [Nielsdatter Palm] i Bursø. 19.6.1799, fol.136B.
Enke efter [Aksel Lauridsen Brinch, degn i Bursø, skifte 12.10.1793 lbnr.84].
B:
1) [Anne Margrethe Brinch, død 28.2.1792]. Første ægteskab med [Jens Bruun, skovrider på Kristianssæde]. 1B:
1) Aksel Bruun 22
Andet ægteskab med [Jørgen Iversen, skoleholder i Bursø, skifte 28.5.1791 lbnr.78]. 1B:
2) Dorthe Jørgensdatter 16.
FM: Laurids Akselsen Brinck, degn i Bursø.
Der fremlægges tingsvidne af Tønder som legitimation af arvingerne.

94 Thomas Jacobsen Møller, degn i Tågerup og Torslunde. 26.1.1801, fol.138.
A:
1) søster Anne Kirstine Jacobsdatter
2) halvsøster Mette Kirstine g.m. Bok Callesen.

95 Cathrine Elisabeth Hjort i Østofte. 19.9.1803, fol.141.
E: Frands Testrup Dyssel, præst i Østofte. B:
1) Georgia Andrea Dyssel 12
2) Marie Cathrine Dyssel 10
3) Echardine Marie Dyssel 8
4) Johan Arent Dyssel 6
5) Frederik Bernhard Dyssel 3.
FM:
1 Mathias Testrup, amtsforvalter i Nykøbing Falster
2 Jacob Pedersen, inspektør på Knuthenborg
3 Edvard Sidenius, købmand i Maribo.
Bevilling til uskiftet bo af 4.12.1802.
Samfrændeskifte 19.9.1803.

96 Bolette Sofie Witmar i Rødby. 18.12.1802, fol.142.
E: [Peter Jensen], præst i Rødby, der ægter Inger Christine Bugge.
Bevilling til uskiftet bo af 14.1.1803 for enkemanden og 6 umyndige børn.
FM: født værge og svoger Christian Ferdinand Buchholtz i København.

97 Edel [Frederiksdatter Pintzfeld] på Femø. 20.5.1803, fol.146B.
Enke efter [Jørgen Henriksen] Skov, degn på Femø, [død 1782]. B:
1) Henrik Skov, præst i Vust, [skifte Vester Han herred gejstlig 23.6.1803 lbnr.68]
E: [Elisabeth Marie Juul]. 2B:
a [Fogh Tengville Skov]
b [Graccus Skov].

98 Marie Magdalene Holm i Rødby. 24.10.1804, fol.147B.
E: [Oluf Jacob] Aspach, kateket i Rødby.
Arvinger angives ikke.

99 Oluf Gotthilf Klim, degn på Femø. 26.2.1805, fol.148.
E: Sara [Margrethe Brandt]. LV: [Jens Rasmus] Zeuthen, præst på Femø.
1) Christian Olufsen Klim 25.

100 Bodil Rasmusdatter på Fejø. 14.10.1805, fol.150.
E: Jørgen [Pedersen] Heye, skolelærer på Fejø. B:
1) Jacob Heye 38, i Bergen i Norge
2) Rasmus Heye 27, på Fyn.

101 Simon Jørgensen, degn og skolelærer i Sædinge. 11.12.1807, fol.153.
E: Anne Sofie Frederiksdatter. LV: Anders Frandsen. [Første ægteskab med Johanne Margrethe Christensdatter].B:
1) datter g.m. Jørgen Jørgensen.

102 Poul Hansen, degn og skolelærer i Errindlev. 31.1.1811, fol.155B.
E: [Dorthe Bendrup]. B:
1) Vilhelmine Poulsdatter 7
2) Kirsten Poulsdatter 4
3) Dysse Poulsen 2
4) Laurentius Poulsen 6 uger.
FM: Nielsen, forvalter på Lungholm.

103 [Sofie Vorndran Brøchner] i Tågerup. 20.8.1811, fol.158.
Enke efter [Frands Rosenstjerne] Krag, præst i Tågerup og Torslunde, [død 7.8.1799]. B:
1) Jacobine Christiane Krag 39
2) Niels Rosenstjerne Krag 34
3) Erik Martin Krag 32
4) [Gertrud Kirstine Krag, [begravet Errindlev 27.1.1807]. E: Palle Saaby i Ringsebølle. 1B:
a Gertrud Nikoline Kirstine Saaby 5.
[Afdødes forældre var Morten Jensen Brøchner, farver i Randers, skifte Randers 17.10.1740 lbnr.613 og Karen Thomasdatter Gesius, skifte Randers 7.2.1750 lbnr.759].
Litteratur: E. Juel Hansen: Slægten Krag fra Mesinge i: Personalhistorisk tidsskrift 1929 side 101-121, heri side 115.

104 Maren Lauridsdatter i Fuglse. 14.9.1812, fol.160B.
E: [Jens Christoffer Vilhelm] Jensen, degn i Fuglse og Krønge. B:
1) Hanne Jensdatter 24
2) Lise Jensdatter 24
3) Caroline Jensdatter 18
4) Sofie Jensdatter 16
5) Godske Jensen 13½
6) Laurids Jensen 3
7) Lorents Jensen 3 uger.

105 Laurids [Akselsen] Brinch, degn i Bursø. 17.5.1813, fol.163.
E: [Maren Cathrine Christensdatter Borre]. B:
1) Ellen Margrethe Lauridsdatter g.m. Rasmus Rasmussen Vikke, daglejer i Maribo
2) Christiane Lauridsdatter g.m. Anders Hansen, daglejer i Reersnæs
3) Anne Cathrine Lauridsdatter
4) Anne Rebekka Christiane Lauridsdatter.
FM:
1 Peder Clausen i Bursø
2 [Frederik] Sletting, sognefoged i Fuglse.

106 Jørgen Frederiksen, skolelærer i Torslunde. 28.8.1815, fol.169B.
E: Anne Marie Jensdatter. B:
1) Frederik Jørgensen 26, artillerist ved auxiliærkorpset
2) Jens Jørgensen 24, i skrædderlære
3) Bertel Jørgensen 22
4) Niels Jørgensen 19
5) Peder Jørgensen 18
6) Laurids Jørgensen 17
7) Jørgen Jørgensen 12.
FM: Mikkel Justesen i Torslunde.

107 Frederik Wichmand, præst i Fuglse og Krønge. 6.5.1816, fol.170B.
E: Engel Kirstine Sølling. LV: [Eggert Christoffer Schnabel] Randrup, præst i Tågerup og Torslunde. B:
1) Peder Wichmand 20
2) Anne Regine Amalie Wichmand 18
3) Hanne Frederikke Georgine Wichmand 15
4) Hans Staal Wichmand 13.
FM: [Poul] Wichmand, præst i Våbensted og Engestofte.
Desuden nævnes som arving: madam Petersen med LV: [Johan Adam] Braës, præst i Holeby og Bursø.
Litteratur: Alfred Larsen: De ældste led af slægten Wichmand i: Personalhistorisk tidsskrift 1946 side 25-71, heri side 54.

SLUT


Lollands Nørre herred
Gejstlig skifteprotokol
1771 og 1785-1809


Lollands Nørre herred provsti
Originalt skiftebrev
1771

1 Claus [Christiansen] Wiinholt, præst i Horslunde og Nordlunde. 12.3.1771.
E: Dorthe Christine Rohde. LV: Peder [Christian] Rohde, præst i Utterslev, [Jens Frederiksen] Marstrand, præst i Simmerbølle på Langeland, der ægter enken.
Første ægteskab med Dorthe [Lorentsdatter] Bildsø, [død 1745]. B:
1) Anne Sofie Wiinholt g.m. Bertelsen, forvalter på Gammelgård, nu forpagter af Knuthenlund
2) Elisabeth Wiinholt g.m. Edvard [Edvardsen] Hincheldey, præst i Våbensted og Engestofte
3) Frederikke Wiinholt g.m. Hans Hansen, købmand i Rødby
4) Christian Frederik Wiinholt 25.
Andet ægteskab med Karen [Knudsdatter] SchritzMeyer, skifte slut 29.8.1765. B:
5) Christian Ditlev Wiinholt 23, nu kapellan i Tirsted, Skørringe og Vejleby
6) Dorthe Wiinholt 22, der ægter Jens Trolle, farver i Nakskov
7) Knud Leonhardt Wiinholt 19, student
8) Anne Birgitte Wiinholt 18
9) Claus Jacob Wiinholt 10.
Tredje ægteskab med Else Margrethe Ermandinger, skifte slut 10.4.1767. B:
10) Karen Kirstine Wiinholt 5.
FM: farbror Peder [Christiansen] Wiinholt, præst i Oure og Vejstrup på Fyn.
Litteratur: Autobiografi af sognepræst til Horslunde-Nordlunde på Lolland Claus Christiansen Wiinholt ved Erh. Qvistgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1926 side 22-30.


Lollands Nørre herred provsti.
Gejstlig skifteprotokol 1785-1809

2 Christian Steenholm, hører i Nakskov latinskole. 14.12.1785, fol.2.
A:
1) mor [Else Steenholm] i Slagelse, enke efter rådmand Andersen.

3 Margrethe [Henriksdatter] Bytzov i Søllested. 27.1.1786, fol.11B.
Enke efter Gregers Jensen, præst i Skovlænge, Gurreby og Søllested.
Bevilling af 27.1.1786 til at udbetale arv i Århus stift til B:
1) Anne Elisabeth Jensen i Århus.

4 Anne Rasmusdatter i Sandby. 9.1.1786, fol.11B.
E: Anders Sørensen, skoleholder. B:
1) Rasmus Andersen 32
2) Karen Andersdatter 28
3) Søren Andersen 24
4) Karen Andersdatter 21
5) Maren Andersdatter 19
6) Simon Andersen 16.

5 Christen Nielsen, degn i Utterslev. 6.5.1786, fol.14.
E: Marie Rebekka Tvede. LV: [Andreas Madsen] Møller, præst i Horslunde og Nordlunde. B:
1) Jacob Tvede Nielsen 23, parykmagersvend i København
2) Hans Nielsen 21, snedkersvend i København.
FM: [Søren] Holst, inspektør på Oreby [i Sakskøbing landsogn] g.m. mors brordatter [Maren Tvede].

6 Anne Kirstine Simonsdatter, ugift tjenestepige i Halsted skole. 10.5.1787, fol.33B.
A:
1) morbror Rasmus Hansen Raahauge i Sandbjerg i Løjtofte sogn på Juellinge gods
2) morbror Christen Hansen Raahauge, tømrer og vægter i Nakskov
3) morbror Knud Hansen Raahauge, matros på Ærø
4) moster Maren Hansdatter Raahauge g.m. Frederik Feldbereder i Nakskov
5) moster Dorthe Hansdatter Raahauge g.m. Johan Hansen i Købelev på Asserstrup gods.

7 Jens Nielsen, degn i Vindeby. 4.4.1787, fol.37.
E: Adriane Madsdatter. LV: Georg Hahn, præst i Købelev og Vindeby. B:
1) Emilie Pedersdatter 19.
FM: [Christian Gotlieb] Schlegel, kapellan i Købelev og Vindeby.

8 Carl Vilhelm Thomsen, entlediget degn i Halsted og Avnede, der lever. 29.5.1787, fol.44, 264, 271B.
A:
1) søster Sofie Magdalene Thomsen g.m. Herman Gerdes, handelsgartner i Lübeck. Han døde 27.1.1803
2) bror Jørgen Thomsen, gartner i Moskva, død uden børn.
Carl Vilhelm Thomsen flyttede 1787 til Odense Hospital, hvor han døde 22.6.1804.

9 Jacob [Mortensen] Kullerup, kapellan i Nakskov og Branderslev. 11.7.1788, fol.63.
E: Anne Sofie Mølmark.
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1788.

10 Anne Jensdatter i Herredskirke. 20.4.1789, fol.64B.
E: Laurids Gytterup, degn i Herredskirke og Lille Løjtofte. B:
1) Hans Lauridsen 9.

11 Anders Sørensen, skoleholder i Sandby. 30.3.1789, fol.66B.
E: Ingeborg Madsen. LV: Henrik Møller, degn i Sandby. B:
1) Rasmus Andersen 35, i Branderslev
2) Karen Andersdatter 32, uvist hvor
3) Søren Andersen i Sandby 30
4) Karen Andersdatter 27, på Tåsinge
5) Maren Andersdatter 23
6) Simon Andersen 19.

12 Brynnike Bremer i Vester Karleby præstegård. 5.1.1791, fol.69A.
Enke efter Frederik Konnerup, degn i Landet. B:
1) Anne Sofie Frederiksdatter g.m. Hans Viberg, snedker i Nykøbing Falster, død. 2B:
a Christiane Hansdatter 9
b Andreas Hansen 5.

13 Søren Sørensen Assenius, præst i Sandby. 1.7.1791, fol.72, 82B, 90B, 99, 101B, 103B, 107, 108, 111B, 116B, 125..
E: Christine Hornemann [Frederiksdatter] Suhr. LV. Klein, herredsfoged og postmester i Rødby.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens bror Abraham Ditlev Suhr, forvalter på Engestofte.

14 Henrik [Henriksen] Hofmann i Vester Karleby præstegård, præst i Herredskirke og Lille Løjtofte. 25.7.1791, fol.76, 83B, 95B, 99B, 101B, 104B, 108, 113B, 116, 119, 127.
E: Anne [Sørensdatter] Hjerrild. LV: [Andreas] Sønderup, rådmand i Nakskov. A:
1) bror Johan Hofmann, postmester og apoteker i Maribo.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn jomfru Botzen.

15 Anne Banke i Halsted. 24.11.1791, fol.100B.
Enke efter Laurids Frost, degn i Halsted. B:
1) Jens Frost, uvist hvor, efter hvem de ikke har hørt i 14 år
2) Carl Vilhelm Frost, degn i Vindeby.

16 Bevilling at overføre arv. 9.3.1792, fol.111B.
Bevilling af 9.3.1792 at overføre arv fra Lollands Nørre herred til Århus stift gejstlige overformynderi for Else Cathrine Barfoed i Nakskov, datter af [Christen Hansen Barfoed, præst i Tirstrup og Fuglslev og Christiane Elisabeth Kruse, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 12.7.1777 lbnr.108, i huset hos farbror Christian Barfoed, købmand i Nakskov].

17 Charlotte Amalie [Berntsdatter] Suhr i Nakskov. 18.2.1793, fol.118, 132.
Enke efter [Oluf Frandsen] Dorph, præst i Nakskov og Branderslev, [død 28.11.1777].
Første ægteskab med [Rasmus Tønnesen, tolder i Nakskov]. B:
1) Tønne Rasmussen
2) Frederik Tønnesen
3) Bernt Christian Tønnesen.
Desuden nævnes
1) afdødes bror Georg Suhr, forvalter på Bandholmgård
2) afdødes søster [Cathrine Margrethe Berntsdatter Suhr, død 1791], var g.m. Hans Christian Nielsen Skjern, præst i Halsted og Avnede, [død 1.7.1764] og søn Niels Skjern, successor i Halsted.

18 Karen Lærke Jochumsen i Branderslev. 26.6.1793, fol.127B.
E: Christoffer Steen, degn i Branderslev. B:
1) Christian Carl Steen 17.
FM: [Peder] Lyngby, landvæsenskommissær i Nakskov.

19 Peder [Christian] Rohde, præst i Utterslev. 23.7.1794, fol.129B, 133B.
E: Johanne Dorthe Margrethe Kaalund. A:
1) søster, død. 3B:
a Mads Peder Tvede, stiftsrevisor på Juellinge
b Niels Tvede, farver i Maribo
c Hans Tvede, på Sæbyholm
2) halvbror Mads Rohde, farver i Christiansfeld.

20 Peder Kaasbøl, rektor i Nakskov latinskole, der døde 25.2.1794, fol.130B.
E: Marianne Rennemann.
Testamente af 11.7.1787.

21 Johanne Christiane Garben i Horslunde. 30.5.1794, fol.131B.
E: Andreas [Madsen] Møller, præst i Horslunde og Nordlunde.
Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1794.

22 Carl Vilhelm Frost, degn i Vindeby. 26.5.1795, fol.134, 149.
A:
1) bror Jens Frost.

23 Andreas [Hansen] Krogstrup, degn i Horslunde og Nordlunde, der døde 11.7.1795, fol.138, 262B, 274.
E: Ingeborg [Christensdatter] Holm. LV: Andreas Møller, præst i Horslunde. B:
1) Johanne Thomine Krogstrup 18
2) Hans Christian Krogstrup 16
3) Anne Birthe Krogstrup 12
4) Nikoline Kirstine Krogstrup 10.
FM:
1 Andreas Krogstrup på Rudbjerggård
2 morbror Knud Holm.
Bevilling til uskiftet bo af 3.7.1795.
Samfrændeskifte 6.8.1803.

24 Laurids Schmidt, degn i Vindeby. 27.10.17895, fol.138, 152, 169B, 172, 173B, 176B, 181B.
E: Cecilie Marie [Mogensdatter Lind]. LV: Jens Mortensen i Vinding. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter 11
2) Karen Marie Lauridsdatter 7.
FM: farfar Otto Smed i Halsted.
Afdøde havde været købmand i Maribo.

25 [Marie] Rebekka [Jacobsdatter Tvede] i Nakskov. 21.10.1796, fol.158B, 175.
Enke efter Christen Nielsen, degn i Utterslev, [død 6.5.1786]. B:
1) Hans Nielsen, snedker i Esholte ved Slagelse på Sjælland
2) Jacob Nielsen, parykmagersvend., uvist hvor.

26 Frederik Reerslev i Nakskov, der døde 19.1.1797, fol.164B.
Fledføringskontrakt med afdødes søster Marie Reerslev g.m. Johannes Boye, rektor i Nakskov latinskole.

27 Johanne Pedersdatter i Nordlunde. 31.3.1797, fol.165B, 178.
E: Jens Pedersen, skoleholder.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hansen Rød 35, skipper i Nakskov
2) Rasmus Hansen Rød over 20, snedkersvend i Nakskov
3) Gertrud Hansdatter g.m. Peder Frederiksen i Vindeby på Vinterborg gods
4) Anne Hansdatter g.m. Peder Knudsen, skomager i Nakskov
5) Maren Hansdatter g.m. Rasmus Poulsen Halvor i Vindeby.

28 Frands Bendix Fock, ugift skoleholder i Birket. 27.5.1797, fol.168B, 171, 187B, 194.
A:
0) forældre løjtnant [Peder] Fock, død Herlufmagle 10.4.1755, 54 år gammel og Eleonora, død Herlufmagle 12.9.1761, 56 år gammel
1) søster Anne Eleonora Fock, [død 1791] uden børn, var g.m. Alexander Zofmann, præst i Karise og Alslev
2) søster Marie Cathrine Fock, død Herlufmagle 10.3.1755, 13 år gammel.

29 Lorents Severin Kleist i Vesterbo i Købelev sogn. 16.5.1797, fol.172B, 184B, 193B.
Afdøde var enkemand og pensioneret skoleholder fra Ærø.
Arvinger angives ikke.

30 Jørgen Kaare, skoleholder i Utterslev. 2.1.1798, fol.178B. 186B, 196B, 198.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Svendsen, der ægter enken. B:
1) Anders Jørgensen Kaare 16
2) Karen Marie Jørgensdatter Kaare 11
3) Didrik Jørgensen Kaare 8.
FM.
1 farbror Niels Andersen Kaare i Øster Skovby i Græshave sogn
2 mosters mand Peder Rasmussen Borchert i Halsted.

31 Didrik Christian Hellesen, [degn i Utterslev, der døde 15.1.1798], fol.181.
E: Cathrine Margrethe [Suhr].
Bevilling til uskiftet bo af 10.2.1797.

32 Marianne Rennemann i Nakskov. 9.3.1798, fol.185B.
Enke efter Peder Kaasbøl, rektor i Nakskov latinskole, [skifte 25.1794 lbnr.20]. A:
1) bror Peder Christian Rennemann, skoleholder i Solbjerg ved Slagelse, død 1787 uden børn
2) bror Christian Albert Rennemann, overtoldbetjent i Skælskør, død 1788 uden børn
3) søster [Esther Margrethe Thomasdatter] Rennemann i København, enke efter [Jacob] Matzen, [by- og rådstueskriver i Nakskov, skifte Nakskov 6.6.1764 lbnr.2130].

33 Kirstine Hedvig Bolt i Horslunde. 21.5.1798, fol.191.
Enke efter Rasmus Bruun, degn i Horslunde. A:
1) bror Jochum Bolt, død. 1B:
a Hans Bolt, død København Frederiks Hospital 10.9.1795. E: Anne Margrethe Elisabeth Bernt. Ingen børn
2) bror Lorents Bolt, soldat i Vestindien, død uden børn
3) bror Johannes Bolt på Sunnmøre i Norge, død. E: Christiane Sofie Schrøder. 2B:
a Jacobine Elisabeth Bolt g.m. Johan Vindler Luth, købmand i Larsgård i Borgen præstegæld, Sunnmøre fogderi i Bergen stift
b Marie Anne Sofie Bolt g.m. Didrik Ejler Luth, købmand i Søviggård i Borgen præstegæld, Sunnmøre fogderi i Bergen stift
4) søster Charlotte Amalie Bolt i Nykøbing Falster, enke efter Mathias Brabrand, forpagter på Fritzholm [nu Fredsholm i Vestenskov sogn] på Lolland.

34 Anne [Sørensdatter Hjerrild] i Nakskov. 18.3.1799, fol.202.
Enke efter [Henrik Henriksen] Hofmann, præst i Herredskirke og Lille Løjtofte, [skifte 25.7.1791 lbnr.14.
Testamente af 15.3.1799. A:
1) afdøde mands bror Johan Christoffer Hofmann, apoteker i Maribo og B:
a Mette Kirstine Hofmann
2) afdødes bror E. Hjerrild, på Benzonslund i Holmstrup sogn.
Desuden nævnes som beslægtet Didriksen, købmand i Nakskov.

35 Cathrine Leth i Købelev. 15.3.1799, fol.205B.
E: Georg Hahn, præst i Købelev og Vindeby.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1799.

36 Niels Hansen Eilstrup, skoleholder i Tvede i Horslunde sogn og birkeskriver i Vintersborg birk. 21.11.1799, fol.216B, 224, 229B, 230B.
E: [Ursula] Margrethe [Bøhm]. LV: Christen Knudsen i Tvede. B:
1) Hans Eilstrup.

37 Jens Krog, skoleholder i Højsmarke i Sandby sogn. 16.4.1800, fol.222B, 224B, 228, 236B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Jens Møller, degn i Sandby. B:
1) Henrik Jensen Krog, snedker i Rødby
2) Rasmus Jensen Krog, snedker i Nakskov, død. 5B:
a Maren Rasmusdatter g.m. Steffen Pedersen i Højsmarke
b Christian Rasmussen 19½
c Jens Rasmussen 17
d Louise Rasmusdatter 12
e Lene Rasmusdatter 10.

38 Anne Kirstine Berents i Utterslev. 12.5.1800, fol.225, 228B, 230, 233, 235B, 241B, 258B, 261.
E: Laurids Gyttrup, degn i Utterslev.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Nielsdatter Møller 30.
FM: farbror Jens Møller, skoleholder i Sandby.

39 Peder Dyrborg, degn i Halsted og Avnede. 20.2.1801, fol.234, 240B, 241B, 250.
E: Maren Pedersdatter Friis.
Testamente af 28.2.1782.
Hans A:
1) søster Ellen Cathrine Dyrborg i Longelse sogn på Langeland
2) bror Hans Dyrborg i Sorø, død. E: Anne Christine. 2B:
a Birgitte Hansdatter 24
2) Niels Hansen, døbt Sorø 14.2.1751, død 10.4.1794. 2B:
1 Ellen Kirstine Nielsdatter
2 Maren Cathrine Nielsdatter.
Hendes A:
1) bror Hans Friis i Nakskov, død. 1B:
a Anne Cathrine Friis, død 15.11.1799, var g.m. Henrik Lundegaard. 1B:
1 Hans Jørgen Lundegaard, matros.
Desuden anmeldes uden at arve:
2) moster Hille Marie, død, var g.m. Thomas Krag, substitut i Østofte. 1B:
1) Malene Svends, jordemor i Branderslev.

40 Oluf Andreassen, skoleholder i Kastager [i Utterslev sogn]. 17.3.1801, fol.235B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Peder Rasmussen i Kastager. B:
1) Andreas Olufsen 21
2) Anders Olufsen 13
3) Søren Olufsen 9
4) Karen Olufsdatter 6.

41 [Georg] Hahn, præst i Købelev og Vindeby. 3.12.1801, fol.243, 255.
Enkemand efter[Cathrine Leth, skifte 15.3.1799 lbnr.35]. B:
1) Ingeborg Matinette Hahn 28, der ægter Sørensen, forvalter
2) Louise Henriette Hahn g.m. Danchel, amtsforvalter i Nakskov
3) Vilhelm Nikolaj Hahn 24, urtekræmmersvend i København
4) Constance Alexandrine Hahn g.m. Henrik Christian Lorang, koffardikaptajn på Hougengård ved Christiania i Norge.

42 Andreas Borch, præst i Nakskov. 26.10.1803, fol.262.
E: Else Dorthe [Jørgensdatter] Hee.
Bevilling til uskiftet bo af 25.5.1772.

43 Johannes Blangsted, ugift vicepræst i Sandby18.4.1805, fol.264B, 276B.
A:
0) forældre [Ditlev Mathiassen Blangsted, præst i Rødding og Skrave, død 1770, og Anne Jacobine Christiansdatter Boysen, død 1744].
Fars andet ægteskab med [Anne Else Madsdatter Skjerning].
1) halvbror Mads Skerning Blangsted, præst i Vester Nykirke og Fåborg
2) halvsøster Margrethe [Vandel] Blangsted, enke efter [Christian Jensen] Høhne, præst i Vester Vedsted, [død 19.1.1794]
3) halvsøster Anne Jacobine [Ditlevsdatter] Blangsted, enke efter [Ludvig Theosofus Christiansen] Pontoppidan, præst i Hygum.

44 Peder Sørensen Lund, [skoleholder i Nøbbet, der døde 30.5.1805], fol.271.
E: Edel Frederikke [Jespersdatter] Torp.
Testamente konfirmeret 26.11.1790.
[Afdødes første ægteskab med Dorthe Margrethe Verning, begravet 19.4.1765].

45 Hans Henrik Bering, ugift overlærer i Nakskov latinskole. 21.3.1807, fol.279, 302B.
A:
0) forældre [Peder Lauridsen Vitussen Bering, præst i Gylling i Hads herred, død 25.2.1789 og Ida Hedvig Hartmann i Horsens, skifte Nim herred gejstlig 29.10.1804 lbnr.55]
1) bror Thøger [Benedikt] Bering i Gylling præstegård
2) søster Elisabeth [Marie] Bering g.m. Christian Frederik Ingerslev, præst i Gylling
3) søster Vita Bering g.m. Jacob Abel Ingerslev, præst i Saksild og Nølev
4) søster Maren [Mørch] Bering g.m. Niels [Lauridsen] Lisbjerg, præst i Holme og Tranbjerg
5) søster Anne Bering g.m. Laurids Lisbjerg, bygmester i Århus
6) søster Christiane Bering g.m. Anders Pachness, toldbetjent i København
7) søster [Marie] Henriette Bering g.m. Weber, glashandler i København
8) søster Cathrine [Margrethe] Bering i København
9) søster Marie Bering i Århus
10) søster Petrea Bering i Holme præstegård
11) søster Margrethe Bering i Horsens.
12) bror Jens [Carl] Bering i København
13) bror Laurids [Sommer] Bering 22, på Gammelgård.

46 Peder Clausen, degn og skolelærer i Halsted. 5.6.1807, fol.282, 284B, 304B.
E: Jørsel Cathrine [Jørgensdatter]. LV: Hans Christian Nielsen i Øster Karleby. B:
1) Claus Georg Pedersen 11
2) Hans Christian Pedersen 9
3) Adolf Pedersen 8
4) Christine Henriette Pedersdatter 5
5) Ludvig Rudolf Pedersen 4
6) Sofie Cathrine Pedersdatter 3.
FM: morbror Zier Hansen i Vesterborg.

47 Anne Svendsdatter i Vindeby. 12.11.1807, fol.283B, 294.
E: Henrik [Lauridsen] Ledertoug, degn i Vindeby. B:
1) Laurids 17.
FM: Hans Hansen i Rudbjerg i Tillitse sogn.

48 Henrik Frederik Wilhelm, klokker og kateket i Nakskov. 4.1.1808, fol.285, 292B, 301.
E: Marie Frederikke Elisabeth Henchen. LV: [Jens Brask] Obel, kapellan i Nakskov. B:
1) Johan Frederik Wilhelm, købmand i København, døbt 21.10.1781
2) Rasmus Bruun Wilhelm, døbt 1.12.1784
3) Bertel Christian Bruun, døbt 5.3.1792
4) Margrethe Louise Wilhelm, døbt 5.3.1792.
FM: [Andreas] Bagge, apoteker i Nakskov.

49 [Ellen Cathrine] Holm i Sandby. 27.2.1808, fol.290, 307B.
Enke efter [Jørgen] Mathiassen, degn, [begravet 3.8.1778]. A:
1) bror Peder [Svendsen] Holm, degn i Græsted på Sjælland, død. 2B:
a Nikolaj Holm
b Else Holm, enke
2) bror Jens Holm, feldbereder i Helsingør, død. 1B:
a Jens Holm, død. 2B:
1 Christian Holm
2 Christine Marie Holm i København
3) bror Johannes Holm.

50 Dorthe Bertelsen i Vestenskov. 13.6.1808, fol.295, 298B.
Enke efter Lorents Jacob [Christiansen] Benzon, præst i Vestenskov og Kappel, [død 29.6.1799]. B:
1) Johannes Christoffer Benzon, skriverkarl på Juellinge
2) Carl Gotlieb Joachim Benzon 22, i København
3) Sofie Amalie Benzon 20, i Rubbelykke præstegård
4) Peder Egert Benzon 19, i apotekerlære i København
5) Poul Mathias Benzon 16, til søs på de lange rejser
6) Georgia Christiane Benzon 12
7) Anne Dorthe Nikoline Benzon 9.

51 Cathrine Nielsdatter i Ullerslev [i Avnede sogn]14.6.1808, fol.296B, 303B.
E: Rasmus Lauridsen, degn og skoleholder i Ullerslev. B:
1) Hans Rasmussen 12
2) Laurids Rasmussen 7.
FM: morbror Rasmus Nielsen i Ullerslev.

52 Henrik Møller, degn i Sandby. 14.6.1808, fol.298, 299, 306, 308.
E: Christine Caroline Schiøtz. LV: Christen Jørgensen Skafte i Sandby. B:
1) Carl Henrik Møller 33
2) Juliane Cathrine Møller g.m. Rasmus Christensen Skafte.

53 [Andreas Madsen] Møller, præst i Horslunde og Nordlunde. 7.1.1809, fol.309.
Enkemand efter [Johanne Christiane Garben, skifte 30.5.1794 lbnr.21]. B:
1) Mads Møller 39, byfoged i Sorø
2) Jørgen Møller 37, i Christiansfeld
3) Baltser Møller 34, skoleholder i Tvede
4) Margrethe Møller g.m. Møller, forpagter på Ørritslevgård [i Otterup sogn] på Fyn
5) Anne Sybille Møller g.m. Peder Jørgensen i Svinsbjerg
6) Elisabeth Møller, død, var g.m. Henrik Pedersen i Svinsbjerg. 1B:
a Anders Henriksen 11.
Desuden nævnes [Claus] Kølle, birkedommer i Svanevig [i Østofte sogn].

SLUT


Lollands Sønder herred
Gejstlig skifteprotokol
1803-1814

1 Adam Christoffer Borgen, degn i Stokkemarke. 12.8.1803, fol.1.
E: Johanne Margrethe Toft. LV: Rasmus Lauridsen i Stokkemarke. B:
1) Frederikke Christiane Borgen g.m. Hans Jørgen [Andersen] Bøtker, degn i Hillested.

2 Cathrine Jensdatter Gørding i Dannemare præstegård. 24.1.1804, fol.1B, 11B.
Enke efter [Hans] Møller, skoleholder i Ullerslev, [begravet 16.10.1795]. B:
1) Laurentse Kirstine Møller.

3 Mathias Schwarzkopf, præst i Skovlænge, Gurreby og Søllested. 5.3.1804, fol.2, 11B, 12B, 14B, 18B, 42.
Enkemand efter [Karen Sofie Schmidt]. B:
1) Hedvig Kirstine Schwarzkopf g.m. Jørgen Heitmann Didriksen, forpagter på Ålstrup
2) Birgitte Sofie Schwarzkopf g.m. Eggert Christoffer [Schnabel] Randrup, præst i Tågerup og Torslunde
3) Jacobine Elisabeth Schwarzkopf.
FM: morbror Niels Siersted Schmidt, overmåler i Nakskov.

4 Johanne Jochumsdatter i Askø i Landet sogn. 28.5.1804, fol.13, 18.
E: Niels Madsen, degn i Landet. B:
1) Lorents Nielsen 20.
FM: Svend Alsing i Korterup [i Landet sogn].

5 Niels Brink Holst, ugift præst i Stokkemarke. 31.12.1805, fol.27B.
A:
1) mor Else Birgitte [Nielsdatter] Brink, enke efter [Herman Didrik Hansen] Holst, præst i Gudme og Brudager, død 1764 eller 1765. LV: [Frands Testrup] Dyssel, præst i Østofte
2) søster Sofie Marie Holst, døbt Gudme .27.10.1754, gift Soderup 12.6.1784 med Holger Bang, forpagter på Søgård ved Slagelse, lever i Astrup ved Sæby
3) halvbror Theodor Frederik Holst, død København Frederiks Hospital 9.9.1806, gift København Nikolaj 18.8.1775 med Gertrud Hvid. 1B:
a Herman Didrik Holst, døbt København Nikolaj 1.9.1775, murersvend i Lyngby.

6 Frands Pedersen, skoleholder i Gurreby. 22.3.1806, fol.47, 49, 56, 67.
E: Else Pedersdatter. LV: Jochum Mathiassen i Gurreby. B:
1) Peder Frandsen 22, soldat i Holsten
2) Hans Christian Frandsen 20
3) Sidsel Cathrine Frandsdatter 15.
FM: Clemen Pedersen, væver i Dannemare.

7 Johanne Margrethe Tofte i Stokkemarke, [begravet 21.2.1807], fol.70B.
Enke efter Adam [Christoffer] Borgen, degn i Stokkemarke, begravet 20.7.1803].
Afdødes testamente af 29.7.1803. Arv til A:
1) steddatter Frederikke Christiane Borgen i Stokkemarke
2) søster Laurentse Tofte g.m. Holst
3) søster Inger Birgitte Tofte g.m. Suhr.

8 Maren Hansdatter i Græshave. 19.5.1807, fol.74.
E: Jørgen Lauridsen, skoleholder. B:
1) Laurids Jørgensen 45, i Vordingborg
2) Hans Jørgensen 40, i Græshave
3) Mikkel Jørgensen 35, i Græshave
4) Maren Jørgensdatter g.m. Hans Henningsen i Græshave.

9 Søren Andersen, skoleholder i Birket. 5.4.1808, fol.83, 86.
E: Anne Margrethe Madsdatter. LV: [Hans] Brix, skoleholder i Magletving. B:
1) Søren, født efter fars død, der død. Arvinger der ikke arver A:
1) mor Anne Nielsdatter
2) bror Andreas Andersen i Bøget i Utterslev sogn
3) bror Jens Andersen, skovfoged på Pederstrup.

10 Else Birgitte [Nielsdatter] Brink i Stokkemarke. 28.11.1808, fol.85, 91B.
Enke efter [Herman Didrik Hansen] Holst, præst [i Gudme og Brudager, død 1764 eller 1765]. B:
1) Niels Brink Holst, præst i Stokkemarke, [skifte 31.12.1805 lbnr.5]
2) Sofie Marie Holst g.m. Holger Bang, forpagter.

11 Edel Frederikke Torpsdatter i Birket Hospital. 9.5.1808, fol.87B.
Enke efter Peder Sørensen Lund, skoleholder i Nøbbet [i Horslunde sogn].
Testamente af 23.9.1790.
Hans A:
1) søster Stine Sørensdatter g.m. Hans Abel i Ørsløkke [i Horslunde sogn]
2) bror, død. 1B:
a Frederik Pedersen ved stedfar Hans Badskær i Ravnsholt [i Horslunde sogn].
Hendes A:
1) søster Inger Pedersdatter i Nakskov
2) søster Cathrine Pedersdatter i Nakskov.

12 Knud Pedersen Holm, skolelærer i Vestenskov. 24.2.1809, fol.89B, 94, 96, 102.
E: Birthe Hansdatter. LV: [Jan Samuelsen] Brandt, degn i Vestenskov. B:
1) Anne Hedvig Holm 25
2) Hans Peder Holm 21
3) Andreas Holm 17.
FM: Mads Nielsen Møller i Vestenskov.

13 Henning Christoffer Plesner, præst i Vestenskov og Kappel. 24.4.1809, fol.94B, 97, 107, 115.
E: Dorthe Christiane Rasmussen. LV: [Jørgen Henrik] Seehusen til Øllingsøgård [i Gloslunde sogn]. B:
1) Rasmus Filip Plesner 14
2) Margrethe Kirstine Plesner 13
3) Arent Plesner 11
4) Caroline Christiane Plesner 10
5) Carl Adolf Plesner 9
6) Hans Severin Stenstrup Plesner 8
7) Ingeborg Severine Margrethe Plesner 7
8) Ursula Hansine Plesner 6
9) Methea Selmine Plesner 3
10) Nielsine Cathrine Marie Plesner 2.

14 Jens Hansen, skoleholder i Tillitse. 2.7.1809, fol.100B, 103B.
E: Eva Benedikte Hedensted. LV: [James] Sommervell, [der ægter enken]. B:
1) Conrad Ditlev Sigvard Jensen 12
2) Anne Margrethe Jensdatter 10.

15 Johanne Mathea Strange, ugift i Arninge præstegård. 15.2.1810, fol.104B, 106B, 130B.
A:
1) mor Anne Marie Mølmark, [begravet 18.7.1793]. E: Jørgen Egtved, præst i Arninge
2) moster Anne Sofie Mølmark, skifte 6.3.1810 lbnr.16. Enke efter Jacob Mortensen Kullerup, kapellan i Nakskov, [begravet 2.1788]. 2B:
a Maren Kirstine Kullerup g.m. fuldmægtig Bachhausen i Arninge
b Morten Kullerup, postskriver ved Hamborg postkontor i København
3) moster Sofie Cathrine Mølmark, enke efter silkefabrikant Thomsen i Fåborg
4) moster Marie Magdalene Mølmark i Fåborg, enke efter Johan Nikolaj Mølmark
5) moster Maren Mølmark, enke efter [Peder Samuel Sørensen] Dorn, [præst i Stubbekøbing og Maglebrænde, død 7.3.1786]. 1B:
a Marie Dorn i Arninge
6) moster Christiane Mølmark i Skive, [skifte Skive 9.10.1807 lbnr.223].
Afdødes far var Peder [Gregersen] Strange, præst i Tingsted på Falster, [død 3.4.1778].
Afdødes mors andet ægteskab med Otto Blekingberg, præst i Vordingborg, [død 23.9.1779].

16 Anne Sofie Mølmark i Arninge præstegård. 6.3.1810, fol.105, 107.
Enke efter Jacob Mortensen Kullerup, kapellan i Nakskov, [begravet 2.1788]. B:
1) Maren Kirstine Kullerup
2) Martin Kullerup 28, postskriver ved Hamborg postkontor i København.
Afdødes søster [Anne Marie Mølmark, begravet 18.7.1793], var g.m. Jørgen Egtved, præst i Arninge.

17 Henrik Gregersen Schonberg, skolelærer i Abed [i Stokkemarke sogn]. 12.6.1810, fol.109B, 114.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen i Vesterborg skovhuse. A:
1) halvbror Christian Nielsen i Abed
2) halvbror Carl Frederiksen
3) halvsøster Anne Sofie Frederiksdatter i Abed.

18 Ejler Skavland By, præst i Stokkemarke. 21.1.1811, fol.111, 126, 128B, 130, 133, 138B, 151B.
E: Susanne Haldager. LV: Clausen, præst. A:
1) far Niels By på gården Rein ved Trondhjem i Norge
2) søster Inger Marie By i Norge.

19 Cathrine Marie Clausen i Tillitse. 29.6.1811, fol.127, 129.
E: Ditlev Knudsen, degn i Tillitse. B:
1) Conrad Mathias Ditlevsen 10.
FM:
1 morbror Hans Clausen
2 Daniel Knudsen på Rudbjerggård.

20 Elisabeth Sofie [Grunau] i Arninge. 3.10.1811, fol.129, 133B, 134.
Enke efter [Johan] Albert Dølling. degn i Arninge.
Testamente af 16.6.1783.
Hans A:
1) halvsøster Hermania Marie Borgen.
Hendes A:
1) søster, død. 2B:
a Angelmager? Møller
b Margrethe Helvig Møller, død. 1B:
1 Adolf Siegfried Sylvester
2) bror, død. 3B:
a Johan Augustus Grunau, død. 2B:
1 Johan Frederik Grunau
2 Margrethe Dorthe Grunau
b Cathrine Margrethe Grunau gift Seeger
c Rebekka Grunau.

21 Anne Marie Christiansdatter Sove i Abed. 25.3.1812, fol.137B.
E: Johan Georg Skalander, skolelærer i Abed. B:
1) Christian Johansen 15
2) Peder Johansen 14
3) Frederik Johansen 12
4) Gustav Johansen 9.
FM: født værge værtshusholder Sove i Nakskov.

22 Jørgen Wulff, skolelærer i Kappel. 11.3.1812, fol.136B, 139B.
E: Birthe Sofie Adamsdatter. LV: Christen Hansen i Vesternæs [i Kappel sogn]. B:
5) Adam Wulff 7
6) Margrethe Wulff 5.
FM: Anders Andersen, væver i Vesternæs.
Af første ægteskab B:
1) Karen Wulff 24
2) Frederik Wulff 20, skræddersvend i København
3) Johan Wulff 17, i handskemagerlære i Nakskov
4) Maren Wulff 15.

23 [Jørgen] Egtved, præst i Arninge. 25.11.1812, fol.140.
Enkemand efter [Anne Marie Mølmark, begravet 18.7.1793].
Testamente af 17.9.1811.

24 Hans Hansen, mensalhusmand i Skovlænge. 15.8.1812, fol.140.
E: Karen Eriksdatter. LV: Niels Jørgensen i Skovlænge. B:
1) Birthe Cathrine Hansdatter 17
2) Anne Kirstine Hansdatter 10¼.
FM: Rasmus Kuld i Skovlænge.

25 Ursula Elisabeth Wodroff i Stokkemarke præstegård. 1.4.1813, fol.141B.
Enke efter [Lorents Pedersen] Ancher, professor i Odense [og præst i Odense St. Knud, død 7.6.1798]. B:
1) [Peder] Kofod Ancher, præst i Stokkemarke
2) en datter
3) en søn
4) Johanne Sofie Ancher.

26 [Poul] Sattrup, præst i Dannemare 29.3.1814, fol.145B.
E: Anne Marie [Lauridsdatter Sattrup]. LV: Ebbesen, forvalter. B:
1) Laurentse Christine Sattrup 25, der døde 2.1.1815
2) Mette Marie Sattrup 22
3) Laurids Peder Sattrup 20, officer
4) Jacob Christian Sattrup 16
5) Jacobine Cecilie 15
6) Jensine Frederikke Sattrup 13.

SLUT


Musse herred.
Gejstlig skifteprotokol
1683-1823

[1683-1717]    [1744-1768]    [1768-1788]    [1787-1819]   


Musse herred
Gejstlig skifteprotokol
1683-1717

1 Maren Madsdatter i Døllefjelde. 5.11.1683, fol.4.
E: Jørgen Knudsen Ellegaard, præst i Døllefjelde og Musse. A:
1) halvbror Rasmus Peitersen, uvist hvor
2) halvbror Markus Peitersen, uvist hvor
3) halvsøster Maren Peitersdatter g.m. Oluf Jepsen i Nysted
4) halvsøster Abel Peitersdatter g.m. Peder Alsing i Langet
5) halvsøster søster, død. E: Carsten Hamborg i Rødby. Børn.

2 Thøger Jacobsen Resendal (Risendal), kapellan i Maribo. 19.12.1683, fol.28.
E: Sidsel. LV: Jacob Ibsen Styrch. A:
1) [søster] Anne Jacobsdatter, død. 7B:
a Søren Hansen
b Jacob Hansen
c Hans Hansen ved FM: Vincent Munch
d datter g.m. Hans Madsen
e datter g.m. Laurids Andersen
f Ellen Hansdatter
g Reimer Johansen på sin steddatters vegne, der får en broderlod
2) [søster] Sidsel Jacobsdatter, død. 4B:
a Elsebeth Hildebrandtsdatter
b Gertrud Hildebrandtsdatter
c Anne Cathrine Hildebrandtsdatter. FM: Troels Rasmussen, snedker i Maribo
d Margrethe Hildebrandtsdatter g.m. Nikolaj Skomager i Sakskøbing.
Desuden nævnes successor Hans Christensen Alrum.

3 Dorthe Lauridsdatter i Hunseby. 4.4.1684, fol.49.
E: Peder Jacobsen, degn i Hunseby. A:
1) Jens Justesen [Berg], præst i København Trinitatis
2) Dorthe Justsdatter.
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Jacobsen, [sognefoged i Horslunde].

4 Anne Svendsdatter i Vigsnæs. 25.8.1684, fol.56.
E: Peder Andersen Bloch, præst i Vigsnæs. B:
1) Jens Bloch.
FM: morbror Peder Svendsen i Vigsnæs.

5 Anne Pedersdatter i Tårs. 19.9.1684, fol.61.
E: Claus Danchel, præst i Tårs. B:
1) Kirsten Clausdatter.
FM:
1 Christen Poulsen i Bramstofte
2 Hans Ticke i Tårs.

6 Doiche Christensdatter i Sakskøbing. 15.8.1684, fol.73.
E: Mads Christoffersen, klokker i Sakskøbing.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter g.m. Jens Nielsen, degn i Holeby og Bursø
2) Af andet ægteskab B:
1) Sara Eriksdatter.
FM:
1 enkemandens svoger Hildebrandt Henriksen i Sakskøbing
2 Morten Hildebrandtsen.

7 Christen Sørensen Perlestikker, degn i Slemminge og Fjelde. 19.1.1685, fol.74.
Enkemand. B:
1) Søren Christensen
2) Rasmus Christensen
3) Karen Christensdatter
4) Alhed Christensdatter.

8 Morten Christensen og søster Maren Christensdatter i Herritslev præstegård. 25.11.1684, fol.79.
A:
0) plejefar Anders [Evertsen] Beyerholm, præst i Herritslev og Bregninge
1) bror Poul Christensen
2) søster Kirsten Christensdatter.
FM:
1 morbror Zacharias [Poulsen] Danchel, præst i Øster Ulslev og Godsted
2 morbror Claus [Poulsen] Danchel, præst i Tårs
3 Samuel Jensen [Ild], præst i Hunseby.
Arv efter afdøde børns forældre, skifte 18.1.1681.
Arv efter afdødes børns morbror Hans Danchel på Sjælland.

9 Peder Andersen Bloch, præst i Vigsnæs. 10.7.1685, fol.81.
Enkemand efter Anne Svendsdatter i Vigsnæs. 25.8.1684 lbnr.4. B:
1) Jens Pedersen Bloch.
FM: morbror Peder Svendsen i Vigsnæs.

10 Voldborg Rasmusdatter i Majbølle. 4.5.1685, fol.92.
E: Jørgen Hansen, degn i Majbølle. B:
1) Hans Jørgensen, i skomagerlære
2) Karen Jørgensdatter
3) Maren Jørgensdatter.

11 Anne Jørgensdatter i Hunseby. 5.2.1686, fol.94.
E: Peder Jacobsen, degn i Hunseby.
Arvinger, der opholder sig i udlandet, angives ikke.
Arv i boet efter enkemandens første hustru [Dorthe Lauridsdatter, skifte 4.4.1684 lbnr.3].

12 Laurids Pedersen Hvas, rektor i Nysted. 3.10.1688, fol.98.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Lauridsen 3.
FM: Hans Rasmussen i Nysted.

13 Ellen Rasmusdatter i Herritslev. 15.7.1685, fol.108.
E: Anders Evertsen Beyerholm, præst i Herritslev og Bregninge. B:
1) Karen Beyerholm 3
2) Hans Beyerholm 7 uger.
FM: mors stedfar Gert Eriksen Bruun [dvs. Gert Eriksen Bremer], præst i Kettinge.

14 Ingeborg Steffensdatter i Maribo. 18.3.1689, fol.123B.
E: Knud Sivers, rektor i Maribo skole.
Første ægteskab med Jochum Røbke i Maribo, skifte 26.1.1680. B:
1) Hans Jochumsen
2) Steffen Jochumsen 17 den 14.3.1689.
FM: Daniel Johansen i Maribo.

15 Margrethe Hansdatter i Maribo?. 22.3.1689, fol.142.
Enke efter Niels Rasmussen Skans. A:
1) bror Laurids Hansen
2) bror Rubæk Hansen
3) søster Anne Hansdatter
4) søster Cathrine Hansdatter.
FM: Jens Jepsen i Maribo.

16 Laurids Hansen, præst i Radsted. 28.5.1690, fol.161.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Niels Svendsen, præst i Sakskøbing. A:
1) bror Hans Hansen
2) søster, død. 1B:
a Hans [Christensen] Sejling, præst på Femø.
Enkens første ægteskab med [formanden Claus Jensen Varberg, død 27.2.1671]. Arv til B:
1) Jens Clausen 24
2) Jørgen Clausen 22
3) Gundel Clausdatter.
FM:
1 Jens [Theophilussen] Ruchrad, præst Vesterborg og Birket
2 svoger Mourids [Theophilussen] Ruchrad, præst i Utterslev
3 Hans Mikkelsen Vinding, successor i Radsted.

17 Adam [Hansen] Roy, præst i Majbølle. 1.9.1690, fol.178.
E: Anne [Christensdatter Kjærulf]. LV: Frederik Suhr, amtsforvalter i Ålholm og Halstedkloster amter. B
1) Hans Adamsen Roy
2) Christian Adamsen Roy
3) Adam Adamsen Roy
4) Niels Adamsen Roy
5) Anne Cathrine Adamsdatter Roy.
FM:
1 farbror Hans Roy i Nykøbing
2 Anders Madsen Beesk, præst i Slemminge og Fjelde
3 Søren [Pedersen] Busch, præst i Vester Ulslev
4 Niels Svendsen [Kastrup], præst i Sakskøbing
5 Hans Mikkelsen Vinding, præst i Radsted.
Arv i boet til Anne Dorthe Kjærulf efter far Jens Christensen Kjærulf, tolder i Vordingborg ved bror Christian Kjærulf.

18 Anne i Sakskøbing. 29.6.1691, fol.204.
Enke efter Mads Christoffersen, klokker i Sakskøbing, [skifte 20.8.1690 lbnr.19].
Arvinger angives ikke.

19 Mads Christoffersen, klokker i Sakskøbing. 20.8.1690, fol.208B.
E: Anne. LV: svoger Peder Lydersen i Sakskøbing.
Arv i boet efter første hustru Doiche Christensdatter, [skifte 15.8.1684 lbnr.6] til B:
1) Maren Hansdatter g.m. Jens Nielsen, degn i Bursø
2) Sara Eriksdatter.
FM: Morten Hildebrandtsen.
På samtlige arvingers vegne frasiges arv og æld af:
1 Mathias Baltsersen
2 Anders Jensen, guldsmed.

20 Søren Pedersen Busch, præst i Vester Ulslev. 26.4.1693, fol.212.
E: Margrethe Jørgensdatter Ellegaard. LV: Peder Frandsen, præst i Døllefjelde og Musse. B:
1) Peder Sørensen Busch 23
2) Jørgen Sørensen Busch 8
3) Jens Sørensen Busch 6
4) Anne Cathrine Sørensdatter Busch.
FM:
1 Paaske Jensen, købmand i Nysted
2 Anders Evertsen Beyerholm, præst i Herritslev og Bregninge
3 Niels Frandsen, præst i Hunseby
4 Gert Eriksen, præst i Kettinge.

21 Jørgen Knudsen Ellegaard, præst i Døllefjelde og Musse. 27.12.1683, fol.242.
Enkemand efter [Maren Madsdatter, skifte 5.11.1683 lbnr.1].
Af første ægteskab B:
1) Knud Jørgensen Ellegaard
2) Hans Jørgensen Ellegaard
3) Margrethe Jørgensdatter Ellegaard, g.m. [Søren Pedersen Busch, præst i Vester Ulslev
4) Maren Jørgensdatter Ellegaard, gift
5) Else Jørgensdatter Ellegaard g.m. [successor Peder Frandsen Møller].
Skifte afholdes ikke, da alle er myndige.
[Afdøde døde iflg. Danmarks kirker 29.11.1683].

22 Laurids Olufsen, degn i Herritslev og Bregninge. 2.2.1694, fol.242B.
Enkemand efter [Maren Hansdatter]. B:
1) Hans Lauridsen, degn i Tillitse
2) Oluf Lauridsen, klokker i Sorø
3) datter g.m. Otto Madsen, successor som degn.
Skifte afholdes ikke, da alle er myndige.

23 Anne Jensdatter i Radsted. 26.3.1694, fol.243B.
E: Mikkel Jensen Klog, degn i Radsted. B:
2) Jacob Mikkelsen klog.
Første ægteskab med Jacob Schwab, skifte 9.10.1672. B:
1) Abel Jacobsdatter, der var 12 år i 1680.
FM: Thomas Jørgensen, købmand i Sakskøbing.

24 Birgitte Jørgensdatter Staalhof i Tårs. 18.2.1695, fol.262B.
E: Claus [Poulsen] Danchel, præst i Tårs og Vigsnæs. B:
2) Anne Clausdatter Danchel
3) Marie Helvig Danchel.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Pedersdatter], skifte 19.9.1684 lbnr.5. Arv til B:
1) Kirsten Clausdatter.

25 Albert Pedersen Rold, præst i Nysted og Herritslev. 9.1.1696, fol.275B.
E: Karen Olufsdatter Lerche. LV: Job Jacobsen Borington i Nysted. B:
1) Oluf Lerche Rold 12
2) Ellen Johanne Rold 11
3) Peder Rold 9
4) Margrethe Rold 8
5) Knud Rold 6
6) Sofie Rold 4
7) Anne Cathrine Rold 3
8) Bodil Rold 9 mdr.

26 Niels Svendsen Kastrup, præst i Sakskøbing og Majbølle. 15.8.1695, fol.287.
E: Birgitte Cathrine Durup. LV: Poul Andersen, landstingshører og stiftsskriver for Lolland-Falster. B:
1) Anne Birgitte Kastrup 7
2) Thomas Svend Kastrup 4.
FM:
1 Hans [Mikkelsen] Vinding, præst i Radsted
2 Anders [Evertsen] Beyerholm. præst i Sakskøbing og Majbølle.

27 Anne Jørgensdatter [Romme] i Våbensted. 5.7.1697, fol.327B.
E: Poul Hansen, degn i Våbensted. A:
1) søster Karen Jørgensdatter.

28 Cathrine Marie Christensdatter Humble. 11.12.1693, fol.329B.
E: Anders Beesk, præst i Slemminge og Fjelde. B:
1) Mads Andersen Beesk 11
2) Christen Andersen Beesk 8
3) Knud Andersen Beesk 7
4) Anne Andersdatter 6
5) Johanne Cathrine Andersdatter 1.

29 Johanne Pedersdatter i Toreby. 29.11.1697, fol.351.
E: Andreas Hansen [Kingo], degn i Toreby. B:
1) Thomas Andreassen
2) Hans Andreassen
3) Peder Andreassen
4) Alexander Andreassen.

30 Mads [Madsen] Bjørnsen, præst i Maribo og Hillested. 4.4.1698, fol.355B.
E: Abigael [Pedersdatter]. LV: successor Henrik [Henriksen] Roth. B:
1) Bjørn Madsen 18, student
2) Elisabeth Sofie Madsdatter 6.
FM:
1 Casper Grove, forpagter på Binnitse [i Hillested sogn]
2 Christen Jacobsen Baudelin, præst i Vester Ulslev.

31 Anders Evertsen Beyerholm, præst i Sakskøbing og Majbølle. 6.6.1698, fol.381.
E: Cathrine Jensdatter Ravn. LV: Oluf Jørgensen Lundt, præst i Væggerløse g.m. enkens søster [Dorthe Jensdatter Ravn]. B:
2) Eliezer Andersen Beyerholm.
FM: Gert Eriksen [Bremer], præst i Kettinge og Bregninge.
[Første ægteskab med Ellen Rasmusdatter. 15.7.1685 lbnr.13]. B:
1) Karen Andersdatter Beyerholm.
FM: Mathias [Carstensen] Atke, præst i Stokkemarke.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Dorthe Beyerholm i Sakskøbing
2 afdødes svoger Holger Jacobsen [Tryde], præst i Østofte.

32 Laurids Jørgensen Lundt præst i Toreby. 24.4.1699, fol.417B.
E: Anne Rostrup. B:
1) Anne Marie Lundt.
FM: farbror Oluf Jørgensen Lundt, præst i Væggerløse.
Enkens første ægteskab med [Jes Jessen, præst i Nykøbing og Systofte, 7.6.1776]. Arv til B:
1) Frederik Jessen, præst i Idestrup
2) Ditlev Jessen, kirurg i Nakskov
3) Christian Jessen, købmand i Nakskov
4) [Cathrine Jesdatter] g.m. Hans Jacobsen Torp, købmand i Nakskov
5) Johannes Jessen, død, efter hvem de også har arv.
[Enkens andet ægteskab med formanden i Toreby Anders Eriksen Stenkelstrup, død 3.4.1678].
Afdødes søster Maren Lundt var g.m. Ditlev Andersen, major ved Haderslev, skifte 5.7.1688. Arv til et af børnene B:
1) Cathrine Elisabeth Ditlevsdatter gift for 2 år siden med Oluf Thonbo i Nakskov. Hun havde før den tid sin farbror amtsforvalter Carsten Hagensen som værge.

33 Hans Christensen Alrum, kapellan i Maribo og Hillested. 23.2.1699, fol.469.
E: Birthe Andersdatter Bosel (Boctel). B:
1) Sofie Hansdatter Alrum 12
2) Christian Hansen Alrum
3) Else Boctel Alrum 8
4) Cathrine Marie Hansdatter Alrum 4.
FM:
1 Anders Jacobsen [Hjortlund], præst i Våbensted og Engestofte
2 Henrik [Henriksen] Roth, præst i Maribo og Hillested.

34 Jørgen Hansen, degn i Majbølle. 7.6.1700, fol.482.
E: Maren Jensdatter.
Første ægteskab med [Voldborg Rasmusdatter, skifte 4.5.1685 lbnr.10]. B:
1) Hans Jørgensen, skomager
2) Karen Jørgensdatter g.m. Poul [Hansen], degn i Våbensted
3) Maren Jørgensdatter.

35 Peder Jacobsen, degn i Hunseby. 22.7.1700, fol.488.
E: Maren Brodersdatter. LV: Hans Mortensen, ridefoged på Årsmarke. B:
1) Cornelia Elisabeth Pedersdatter 6
2) Adam Christoffer Pedersen 2.
Arv i boet efter afdødes bror sognefoged Jens Jacobsen i Tvedegård i Horslunde til B:
1) Jacob Jensen
2) Margrethe Jensdatter.
FM: stedfar Christoffer Phal, sognefoged i Horslunde.

36 Poul Hansen, degn i Våbensted. 4.10.1700, fol.495.
E: Karen Jørgensdatter.
Første ægteskab med [Maren Madsdatter, begravet 15.2.1682]. B:
1) Maren Poulsdatter.
2) Mads Poulsen
3) Henrik Poulsen
[Andet ægteskab med Anne Jørgensdatter Romme, skifte 5.7.1697 lbnr.27].

37 Maren Brodersdatter i Hunseby. 17.1.1701, fol.497B, 762.
Enke efter Peder Jacobsen, degn, skifte 22.7.1700 lbnr.35. B:
1) Cornelia Elisabeth Pedersdatter 6
2) Adam Christoffer Pedersen 2.
FM: Christoffer Phal, sognefoged i Horslunde.

38 Birgitte Cathrine Durup i Sakskøbing. 9.1.1702, fol.504.
Enke efter Niels Svendsen Kastrup, præst i Sakskøbing og Majbølle, [skifte 15.8.1695 lbnr.26]. B:
1) Anne Birgitte Nielsdatter 12
2) Thomas Svenonius Kastrup 9.
FM:
1 Hans [Mikkelsen] Vinding, præst i Radsted
2 Henrik Christian Durup i Sakskøbing.

39 Sofie Madsdatter Beesk i Våbensted. 7.4.1704, fol.510.
Enke efter Steen Mikkelsen Fasche, præst i Våbensted og Engestofte. B:
2) Mette Steensdatter g.m. Anders Jacobsen Hjortlund, successor i Våbensted
3) Karen Steensdatter g.m. Daniel [Jensen] Winther, præst i Sønder Kirkeby og Sønder Alslev
4) Sidsel Steensdatter g.m. Didrik Sørensen [Kræfting], herredsfoged i Nørlyng og Fjends herreder ved Viborg
5) Mikkel Steensen i Kragevig [i Våbensted sogn].
Af første ægteskab B:
1) Bodil Olufsdatter, død. 3B:
a Lucie Albertsdatter
b Anne Sofie Albertsdatter g.m. Søren Jacobsen i Sakskøbing
c Anne Albertsdatter.
FM: farbror Peder Henriksen, købmand i Sakskøbing.
Afdøde døde i Sønder Kirkeby.

40 Hans [Mikkelsen] Vinding, præst i Radsted.19.4.1702, fol.515, 562.
E: Gundel Clausdatter. LV: Mads Lihme, ridefoged på Krenkerup. B:
1) Sofie Kirstine Hansdatter 7
2) Margrethe Hansdatter 2.
FM:
1 fars farbror Peder Vinding i Moseby i Åstrup sogn
2 fars morbror Jens Krog, kapellan i Østofte
3 mors fasters søn Mourids Theophilussen Ruchrad, præst i Utterslev
4 mors fasters søn Jens Theophilussen Ruchrad, præst i Vesterborg og Birket
Arv i boet til afdødes søster Maren Mikkelsdatter Vinding.
Arv i boet efter Dorthe Knudsdatter, skifte 2.9.1695, der var g.m. Hans Hansen Øbo og efter hendes afdøde børn B:
1) Knud Hansen, død
2) Marie Margrethe Hansdatter, død
til A:
1) søster, død. E: Niels Aagesen i Helsingborg i Skåne. B:
c Aage Nielsen, musketer i København
d Bartholomæus Nielsen i København
e Jacob Nielsen hos far
f Nikolaj Nielsen
g Bente Nielsdatter g.m. Jacob From i Malmø
Af søsterens første ægteskab B:
a Rudolf Børgesen på Alunværket i Skåne
b Anne Børgesdatter på ladegården i Landskrona
Arv til samme arvinger efter skifte efter Hans [Christensen] Sejling, præst på Femø og hustru, skifte 1694.

41 Christian Adamsen Roy i Sakskøbing. 28.8.1702, fol.540B.
A:
1) mor Anne [Christensdatter Kjærulf], enke efter Adam [Hansen] Roy, præst i Majbølle, [skifte 1.9.1690 lbnr.17]. A:
1) bror Hans Adamsen Roy i Odense
2) bror Adam Adamsen Roy 22, i København
3) bror Niels Adamsen Roy 18
4) søster Anne Cathrine Adamsdatter Roy.
FM:
1 Thomas Jørgensen, købmand i Sakskøbing
2 Anders Madsen Beesk, præst i Slemminge og Fjelde.

42 Laurids Christensen, degn i Våbensted og Engestofte. 27.3.1705, fol.542.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Rasmus Mortensen Boemann i Våbensted. B:
1) Christian Lauridsen 3
2) Jørgen Lauridsen 2.
FM: Rasmus Poulsen Schmidt i Våbensted.

43 Christen Jensen [Jyde], klokker i Nysted. 15.4.1705, fol.547.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Hans Hansen, bager i Nysted. B:
4) Johan Severin Christensen, bliver 18 år den 24.7.1705.
FM: Isak Hansen Sadolin (Sadel) i Nysted.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christensen, skoleholder i Vantore [i Nysted landsogn]
2) Christen Werlin, successor som klokker
3) Mikkel Werlin, klokker i Arendal i Norge

44 Gert Eriksen Bremer, præst i Kettinge og Bregninge. 17.6.1705, fol.547B.
E: Anne Hansdatter Hammer. LV: bror Hans Hammer, købmand i Nakskov. B:
4) Hans Gertsen 26.
Første ægteskab med [Ingeborg Jacobsdatter, død 14.9.1680]. B:
1) Rasmus Gertsen , præst i Vollerslev og Gørslev i Tryggevælde amt
2) Christen Gertsen, købmand i Nysted
3) Gertrud Gertsdatter g.m. Mathias Bergen, degn i Tirsted, Skørringe og Vejleby.

45 Jesper Jensen, klokker i Sakskøbing. 10.5.1706, fol.563.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Hans Ravn, byfoged i Sakskøbing. B:
1) Knud Jespersen 18
2) Kirsten Jespersdatter 16
3) Anne Kirstine Jespersdatter 13
4) Jens Jespersen 9
5) Peder Jespersen 5.
FM: Rasmus Lauridsen Rostocker, byskriver i Sakskøbing.

46 Christian [Frederik] Vinterberg, præst i Sakskøbing og Majbølle. 19.4.1706, fol.571.
E: Ida Margrethe [Frederiksdatter] Brandt. LV: successor Gregers [Baltsersen] Maschwedel, der ægter enken. B:
1) Ludmilla Frederikke 10
2) Else Margrethe 7
3) Anne Cathrine 6
4) Amalie Christine 3½.
FM:
1 farbror Frederik Vinterberg, amtsforvalter i Hald og Skivehus amter g.m. Marie Overgaard
2 Frederik [Carlsen] Rodrigues, præst i Nakskov og Branderslev g.m. [Ida Sofie Johansdatter Hofmann]
3 Nikolaj Adeler.
Gave fra afdødes mor Ludmilla (Luttemille) [Margrethe von Peters] og mand Johan Hieronymus Hofmann til Grimsted [i Sandby sogn, død Christiania 1.11.1696].
Afdødes far var [Frederik Vinterberg, formentlig den kongelige mund- og rejsevinskænk, der døde 2.3.1676]
Litteratur: Danmarks kirker. Maribo amt. Nationalmuseet 1948, side 513.

47 Knud Jørgensen Ellegaard, degn i Slemminge og Fjelde. 16.6.1707, fol.583B.
E: Barbara Christensdatter Humble. LV: Søren Christensen [Perlestikker], præst i Døllefjelde og Musse. B:
1) Jørgen Knudsen Ellegaard 14
2) Peder Knudsen Ellegaard 10
3) Cathrine Marie Knudsdatter 7
4) Anne Marie Knudsdatter 4.
FM: Anders [Madsen] Beesk, præst i Slemminge og Fjelde.

48 Anne Birgitte Nielsdatter Kastrup i Sakskøbing. 10.10.1707, fol.598.
A:
0) forældre Niels Svendsen Kastrup, præst i Sakskøbing og Majbølle, [skifte 15.8.1695 lbnr.26 og Birgitte Cathrine Durup, skifte 9.1.1702 lbnr.38]
1) bror Thomas Svenonius Kastrup hos
FM: Peder [Jensen] Bøgvad, præst i Nysted og Herritslev.
Afdøde døde hos sin FM: Henrik Christian Durup i Sakskøbing.

49 Hans [Clausen] Heiche, klokker i Sakskøbing. 30.11.1707, fol.608.
E: Elisabeth Mule. LV: Hans Bergenhagen Flint, købmand i Sakskøbing. B:
1) Margrethe Cathrine Hansdatter 7
2) Claus Hansen Heiche 1.
FM:
1 Rasmus Høgh, degn i Godsted
2 Iver Bager, degn i Våbensted.

50 Peder Frandsen [Møller], præst i Døllefjelde og Musse. 17.10.1707, fol.619.
E: Else Jørgensdatter [Ellegaard]. LV: Jens Andersen i Sakskøbing. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Søren Christensen [Perlestikker], successor i Døllefjelde og Musse
2) Karen Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter.

51 Else Richardsdatter Villumsen i Hunseby. 21.9.1708, fol.631B.
E: Niels Frandsen, præst i Hunseby.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1708.

52 Christen Pors, degn i Døllefjelde og Musse. 11.4.1709, fol.632.
E: Maren Tønnesdatter. LV: Jens Sørensen i Nysted. B:
1) Margrethe Christensdatter 12
2) Cathrine Marie Christensdatter 9
3) Christine Christensdatter 7
4) Jochum Frederik Christensen 4.
FM: Salomon Pedersen, degn i Fuglse og Krønge.

53 Anne [Markusdatter Humble] i Sakskøbing præstebolig. 18.1.1709, fol.637.
Enke efter Anders [Jørgensen] Bogense, præst i Karleby og Nørre Ørslev på Falster, skifte 13.2.1682.
Første ægteskab med [formanden Baltser Christoffersen Maschwedel, begravet 9.6.1773]. B:
1) Gregers Baltsersen Maschwedel, præst i Sakskøbing og Majbølle
2) Mathias Maschwedel i København
3) Ingeborg Maschwedel g.m. Anders Guldsmed i Nykøbing
4) Birthe Maschwedel g.m. Jacob Clausen, degn i Åstrup på Falster
5) Regitze Anne Maschwedel.
FM: hans Bergenhagen Flint i Sakskøbing.

54 Christensen S[ørensen] Fischer, præst i Radsted, [der døde 21.1.1710], fol.643B.
E: [Maren Pedersdatter Stub].
Hendes første ægteskab med [Jens Nielsen Lyngby, præst på Helgenæs, død 1680, skifte Mols herred gejstlig 25.2.1692 lbnr.2]. B:
1) Kirstine Cathrine Jensdatter Lyngby g.m. Johan [Lauridsen] Begtrup, præst på Helgenæs i Mols herred
2) Karen Jensdatter Lyngby.
Testamente af 7.5.1708.

55 Niels Pedersen, degn i Kettinge. 10.4.1710, fol.644B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Hans Beger i Nysted. B:
1) Peder Nielsen 25
2) Just Nielsen 23
3) Hans Nielsen 19
4) Margrethe Marie Nielsdatter 18
5) Elisabeth Nielsdatter 15
6) Niels Nielsen 14
7) Søren Nielsen 9.
FM:
1 morbror Jens Nielsen i Nysted
2 successor Oluf Piper.
[Første ægteskab med Maren Nielsdatter, begravet 11.4.1681].

56 Abigael [Pedersdatter] i Maribo Kloster. 5.2.1709, fol.649.
Enke efter Mads [Madsen] Bjørnsen, præst [i Maribo og Hillested, skifte 4.4.1698 lbnr.30]. B:
1) Bjørn Madsen Drachard 29, student
2) Elisabeth Sofie Madsdatter 17.
FM: Christen Jacobsen Baudelin, præst i Vester Ulslev.

57 Mads Andersen Beesk, degn i Slemminge og Fjelde. 21.6.1712, fol.661.
E: Margrethe Asmusdatter. LV: Hans Carstensen Reimer, successor, der ægter enken. B:
1) Christian Madsen Beesk 5.
FM:
1 farfar Anders [Madsen] Beesk, præst i Slemminge og Fjelde
2 farbror Christen Andersen Beesk i Østerby.

58 Dorthe Knudsdatter i Sakskøbing. 30.11.1711, fol.664B.
Enke efter Jesper Jensen, klokker, [skifte 10.5.1706 lbnr.45]. B:
1) Knud Jespersen 25
2) Kirsten Jespersdatter 21
3) Anne Kirstine Jespersdatter 19
4) Jens Jespersen 14
5) Peder Jespersen 12.
FM: Christian Hansen i Rørbæk, ridefoged på Berritsgård.

59 Anders Jacobsen Hjortlund, præst i Våbensted og Engestofte, [der døde 1713eller 1714], fol.674.
E: Mette Steensdatter Fasche.
Testamente af 5.7.1713.
Hendes A:
1) søster Sidsel Steensdatter Fasche, enke efter Didrik Sørensen [Kræfting, byfoged i Viborg og herredsfoged i Nørlyng og Fjends herreder ved Viborg, død 1708]
2) søster Karen Steensdatter, død, var g.m. [Daniel Jensen Winther, præst i Sønder Kirkeby og Sønder Alslev]. Hendes børn arver.

60 Erik Frederiksen Monrad i Flintinge præstegård, præst i Toreby. 9.11.1711, fol.674B.
E: Johanne Dorthe [Hansdatter] Ravn, nu i Nykøbing. LV: svoger Jes Thaisen Tilsen, borgmester i Nykøbing, Jens [Christoffersen] Kaalund, præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby, der ægter enken. B:
1) Bodil Birgitte Monrad 10
2) Frederik Monrad 8½
3) Margrethe Sofie 2
4) Erik Monrad, født 21.1.1712, død 26.2.1712.
FM:
1 Nikolaj Mandel, byfoged i Stubbekøbing og herredsfoged på Falster
2 svoger Peder [Jensen] Bøgvad, præst i Nysted og Herritslev.
Gave fra afdødes far Frederik Monrad, præst i Øier i Gudbrandsdalen i Norge.

61 Sille Marie [Pedersdatter] Worm i Herritslev. 6.8.1714, fol.683, 704B, 761B.
Enke efter Christen Jespersen Skov [præst på Fejø], skifte 29.7.1711. B:
3) Jesper Brochmann 19, i Nykøbing latinskole
4) Peder Worm 18, på de lange rejser til søs
5) Christoffer Balslev 14, i København.
FM:
1 Laurids Poulsen, rådmand i Nykøbing
2 Niels Clausen Lyndesø, præst i Radsted.
Første ægteskab med [Niels Nielsen Steenberg, præst i Øster Hornum, død 1690]. B:
1) Thomas Kingo Steenberg 27, student på Valkendorf kollegium i København
2) Niels Nielsen Steenberg 26, i Drammen i Norge
Forsegling 1.3.1713.

62 Auktionsforretning i Slemminge. 26.6.1713, fol.693.
Auktion over gods og ejendele der tilhører Anders [Madsen] Beesk, præst i Slemminge og Fjelde, der lever.
Enkemand efter [Cathrine Marie Christensdatter Humble, skifte 11.12.1693 lbnr.28]. B:
1) Mads Andersen Beesk, degn i Slemminge og Fjelde, [skifte 21.6.1712 lbnr.57]. 1B:
a Christian Madsen Beesk
2) Christen Andersen Beesk i Østerby i Slemminge sogn
3) Knud Andersen Beesk i Sønderborg på Als
4) [Anne Andersdatter] g.m. Anders Pedersen i Sakskøbing
5) Johanne Cathrine Andersdatter.

63 Mikkel Fasche, student i Sakskøbing. 21.6.1715, fol.700B.
E: Sofie Magdalene Peters, nu i Flensborg. LV: Mathias Ruge, pensionær på Engestofte. B:
1) Steen Mikkelsen Fasche 15, i Flensborg hos sin mor.
FM: Terkild Hansen Hals, rektor i Sakskøbing.

64 Rasmus [Jensen] Klog, degn i Godsted. 20.7.1716, fol.703B.
E: Gertrud [Hansdatter] Mule. LV: bror Hans [Hansen] Mule, degn i Hillested. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter Klog 10
2) Karen Rasmusdatter Klog 6.
FM: Jens Lauridsen Falkenberg, skoleholder i Godsted.
Desuden nævnes enkens mor Karen [Madsdatter Lerche] i Østofte, enke efter Hans [Hansen Mule], præst [i Landet, Ryde og Ågeby].

65 Claus [Poulsen] Danchel, præst i Tårs og Vigsnæs. 27.4.1716, fol.705, 761B.
E: Abel Dorthe Berg. LV: Christian Schiønning, forvalter på Berritsgård. B:
4) Johanne Birgitte Danchel 19
5) Poul Danchel 17, i Nykøbing latinskole
6) Ulrikke Sofie Danchel 15
7) Dorthe Magdalene Danchel 8
8) Frederik Danchel 7.
FM:
1 Niels Clausen Lyndesø, præst i Radsted
2 successor Oluf [Hansen] Gemsø.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 19.9.1684 lbnr.5]. B:
1) Kirsten Clausdatter, skifte 12.10.1716 fol.713.
Andet ægteskab med Birgitte Jørgensdatter Staalhof i Tårs. 18.2.1695 lbnr.24. B:
2) Anne Clausdatter Danchel 27, i Slemminge præstegård
3) Marie Helvig Danchel 24, på Ålholm slot.

66 Zacharias [Poulsen] Danchel. præst i Øster Ulslev og Godsted. 13.1.1716, fol.713B.
Enkemand efter [Margrethe Pedersdatter Rud, død 1693]. B:
1) Poul Danchel, præst i Slemminge og Fjelde
2) Peder Danchel, successor, der døde
3) Kirsten Danchel, død. E: Peder Jacobsen, bager i Rødby. 1B:
a Margrethe Pedersdatter Rud 16
4) Maren Danchel forlovet med Frederik [Hansen] West, præst i Mesinge på Fyn.
De 4 børn har arv efter deres morbror Jørgen Villumsen i Nykøbings 2 afdøde sønner, der døde 1694:
1 Villum Jørgensen
2 Johan Richard Jørgensen.
Desuden nævnes Johanne Kruse på Christianshavn i København, enke efter [afdødes bror] Christoffer Danchel, præst [i København Vor Frelser, død 1708].

67 Jesper Jensen Osted, kapellan i Nysted og Herritslev. 11.5.1716, fol.745B.
E: Margrethe Hansdatter Lind. LV: Jacob Rahr, tolder i Nysted. B:
1) Jens Jespersen Osted, apotekersvend
2) Joachim Jespersen Osted 20, optaget på Akademiet
3) Margrethe Jespersdatter Osted 14.

68 Maren Nielsdatter Saxtorph i Vester Ulslev. 3.5.1717, fol.757.
E: Jens Andersen Sahl, degn i Vester Ulslev. B:
3) Sofie Jensdatter
4) Karen Jensdatter.
Første ægteskab med [Knud Rasmussen Sivene, degn i Vester Ulslev, død 1699]. B:
1) Rasmus Knudsen Sivene
2) Abel Marie Knudsdatter g.m. Morten Olufsen.
(Se skifte efter enkemandens anden hustrus mor Mariniche Thygesdatter i Næstved, skifte Næstved 16.8.1731 lbnr.646).


Musse herred
Gejstlig skifteprotokol
1744-1768

69 Karen [Olufsdatter] Lerche, [der døde 20.1.1744], fol.1.
Enke efter Peder [Jensen] Bøgvad, præst i Nysted [og Herritslev, begravet 4.6.1727]. B:
6) Cecilie Bøgvad g.m. Jens Pedersen Ferslev, præst [i Nebbelunde og Sædinge]
Afdødes første ægteskab med [formand Albert Pedersen Rold, død 1695]. B:
1) Peder Rold, præst [i Korsør og Tårnborg]
2) Knud Rold, præst i Hunseby
3) Sofie Rold g.m. Christian Gerhard Neve, præst [på Rømø]
4) Margrethe Rold g.m. Peder Joensen, rektor i Nykøbing Falster.
5) [Ellen Johanne Rold, død 1730. Første ægteskab med Daniel Valentinsen Ernst, kapellan i Østofte, 1721]. B:
a Lisbeth Margrethe Ernst g.m. Dines Varde, stud. theol.
b Anne Cathrine Ernst.
[Ellen Johanne Rolds andet ægteskab med successor Sone Jacobsen Pop].
(Begyndelsen af skiftet i forrige skifteprotokol, der ikke findes mere).

70 Johanne Margrethe Scheel i Sakskøbing. 15.4.1744, fol.8B.
E: Gabriel Wold, kordegn i Sakskøbing. A:
1) mor Else Christence Hincheldey i Nykøbing Falster, skilt fra Hans Andersen Scheel. LV: Niels Jensen i Sakskøbing
2) bror Peder Hansen Scheel student i Frederikshald i Norge.

71 Jacob Sørensen Rasch, degn i Radsted. 6.4.1744, fol.20.
E: Dorthe Magdalene Nyendal. LV: Andreas Klejn, kapellan i Sakskøbing. B:
1) Dorthe Cathrine Jacobsdatter, der ægter successor Jens Eskildsen Torkov
2) Karen Jacobsdatter
3) Gertrud Kirstine Jacobsdatter
4) Agnethe Jacobsdatter
5) Anne Margrethe Jacobsdatter.
FM: farfar Søren Jensen Rasch i Nykøbing.
Børnene har gave fra Andreas Højelse på Vemmetofte.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Frederik Ottesen
2 Isak Rasch.

72 Margrethe Marie Busch i Nysted. 27.4.1745, fol.31B.
E: Christen Christensen Werlin.
B:
1) Cathrine Malene Werlin 5
2) Jørgen Werlin 3
3) Christen Werlin 6 mdr.
FM: morfar Jørgen Busch, kapellan i Nykøbing og Systofte.

73 Rasmus Andersen, skoleholder i Fjelde. 20.5.1746, fol.41B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Eriksen i Fjelde. A:
1) mor Marie Andersdatter g.m. Hans Pedersen, snedker i Udstolpe.
2) bror Daniel Andersen i Udstolpe
3) bror Jens Andersen, hos kobbersmeden i Sakskøbing
4) søster Anne Cathrine Andersdatter g.m. Peder Steffensen, snedker i Udstolpe.

74 Niels Clausen Lyndesø, præst i Radsted. 11.1.1745, fol.45B.
Enkemand efter [Anne Andreasdatter Haasum, død 22.12.1730]. B:
1) Anne Margrethe Christiane Lyndesø g.m. Thomas Dahl, birkedommer i Kristianssæde birk
2) Anne Lyndesø, skifte 6.4.1739. E: Søren [Nielsen] Viborg, successor. 2B:
a Niels Lyndesø Viborg
b Peder Jensen Viborg
3) Karen Kappel Lindesø, der ægter [Kaj Borcher] Sembach
4) Mariche Cathrine Lyndesø g.m. Herluf Frederik [Nielsen] Krogstrup, præst [i Haslund og Ølst. Han døde 13.2.1746]
5) Elisabeth Lyndesø, død, efter hvem, der er arv
6) Andreas Haasum [Lyndesø], død.
Desuden nævnes;
1 Andreas [Hansen] Klein, kapellan i Sakskøbing g.m. [Margrethe Dorthe Haasum].
2 Thomas Dahls farbror på Sædinge.
Mulig arv i boet efter testamente af 16.2.1705, oprettet af Christen Fischer, [præst i Nørre Lyndelse, [begravet 24.5.1725] og hustru Mariche [Madsdatter] Lomborg, til én i familien med navn Christen Fischer, der bliver præst.
Peder [Jacob Samuelsen] Bering i København nævner tre mulige kandidater:
1 Christen Fischer, søn af Peder Berings morbror Aksel [Pedersen] Vejle, præst i Tryggevælde på Langeland, [begravet 25.6.1709]
2 Christen Fischer, søn af Mathias Clausen [Lomborg], præst i Allerup [og Davinde], der nu er degn i Thorsager og Bregnet, hvor Peder Berings bror Aksel [Samuelsen] Bering er kapellan
3 Christen Fischer Bering, der døde 1.2.1743, Peder Berings bror, søn af Samuel [Pedersen] Bering, præst i Nørre Lyndelse på Fyn, [begravet 28.9.1728 og Ingeborg Akselsdatter Vejle, død Odense 1743].

75 Magnus [Knudsen] Haasum, (Hosum), præst i Sakskøbing. 22.6.1745, fol.80.
E: Dorthe Emerentse Mikkelsen. LV: Knud Rold, præst i Hunseby.
[Første ægteskab med Anne Magdalene Hansdatter Elers, død 3.3.1736]. B:
1) Sofie Amalie Haasum
2) Margrethe Dorthe Haasum g.m. Anders [Hansen] Klejn, kapellan i Sakskøbing
3) Bodil Cathrine Haasum, der ægter Nikolaj Cort Holm, degn i Agersø og Omø
4) Anne Sofie Haasum
5) Cecilie Johanne Haasum.
FM: morbror Hans Christoffer [Hansen] Elers, præst i Horbelev og Falkerslev på Falster.

76 Frederik Christian Nielsen Buchholtz, præst i Vester Ulslev. 8.3.1746, fol.114B.
E: Sofie Elisabeth Suter. LV: afdødes svoger Mathias Johansen Reimer i Maribo. B:
1) Ida Margrethe Buchholtz 7
2) Frederikke Ulrikke Magdalene Buchholtz 5.
FM:
1 Laurids Jensen Baggesen til Hesselager på Fyn g.m. faster [Øllegaard Buchholtz]
2 mors søskendebarn Frands Luplau i Herritslev.
Desuden nævnes
1 afdødes søster g.m. Boesen, assessor i København
2 afdødes søster g.m. Hr Ridefoged i Haderslev
3 afdødes søster g.m. Henrik Knudsen Werchmester, præst i Føns og Ørslev under grevskabet Wedellsborg ves Assens på Fyn.
Afdøde var værge for David Davidsen Kørner, søn af David Kørner, købmand i Rødby, [skifte Rødby 1735 lbnr.130] og Øllegaard [Grønvald] Monrad, skifte Rødby 14.1.1738 lbnr.149 ved stedfar Mathias Reimer, købmand i Rødby.

77 Anne Kirstine Kradepohl i Sakskøbing. 21.5.1747, fol.123B.
Enke efter Terkild Halsen, rektor i Sakskøbing. B:
1) Marie Amalie Terkildsdatter g.m. Sten Fasche, vintapper i Nysted
2) Barbara Cecilie Terkildsdatter, [skifte Morsø Nørre herred gejstlig 9.11.1742 lbnr.12], var g.m. [Johan] Rudolf [Mathiassen] Testrup, præst i Dragstrup og Skallerup på Mors. 4B:
a Frands Testrup
b Mathias Testrup
c Barbara Kirstine Testrup
d Terkild Testrup.
FM: Johan Normann, præst i Slemminge og Fjelde g.m. afdødes søsterdatter [Anne Cecilie Pedersen].

78 Anne Christine Chrystalsin i Nysted. 29.6.1746, fol.125.
E: Niels [Lauridsen] Horn, kapellan i Nysted og Herritslev. B:
1) Laurids Nielsen Horn 11
2) Anne Charlotte Horn 7
3) Mette Birgitte Horn 5.
FM:
1 farbror Frederik Horn, højesteretsadvokat i København
2 farbror Christian Horn, fuldmægtig i København.

79 Ellen Hansdatter Kruse i Rørbæk. 5.4.1747, fol.139.
E: Peder Sørensen Bay, skoleholder. A:
1) søster, død. 4B:
a Karen Pedersdatter g.m. Peder Smed i Rødby
b Dorthe Pedersdatter g.m. Iver Andersen i Fuglse
c Dorthe Pedersdatter, enke i Nakskov
d Poul Pedersen i Flensborg, død. Uvist om børn.

80 Mads Hansen, skoleholder i Sløsse i Vester Ulslev sogn. 18.12.1747, fol.142B.
E: Ulvig Jensdatter. LV: Laurids Madsen i Sløsse.
Af første ægteskab B:
1) Hans Madsen 11.
FM: Jørgen Pedersen i Sløsse.

81 Karen Hansdatter [Krog] i Tårs. 28.2.1747, fol.144B.
E: Peder [Nielsen] Regel, degn i Tårs. B:
1) Abel Marie Pedersdatter 7
2) Judith Pedersdatter 5
3) Hans Jørgen Pedersen 3
4) Niels Pedersen 3 mdr.

82 Lisbeth Cathrine Jørgensdatter Møller i Flintinge. 27.5.1748, fol.147B.
E: Niels Jensen Pilsmed, skoleholder i Flintinge. B:
3) Nikolaj Nielsen Pilsmed 4
4) Christiane Nielsdatter 1½.
Første ægteskab med [formanden Niels Rosendal, begravet 1.9.1742]. B:
1) Christiane Nielsdatter Rosendal, skifte Flintinge 14.-11.1742, efter hvem, der er arv
2) Jens Nielsen Rosendal 10½.
FM: morfar Jørgen Rasmussen Møller i Holeby.

83 Anne Sofie Haasum, ugift i Sakskøbing. 5.6.1748, fol.150B.
A:
0) forældre [Magnus Knudsen Haasum, præst i Sakskøbing, skifte 22.6.1745 lbnr.75 og Anne Magdalene Hansdatter Elers, død 3.3.1736].
1) søster Sofie Amalie Haasum, på Nielstrup, der døde efter sin søster
2) søster Margrethe Dorthe Haasum g.m. Anders [Hansen] Klejn, præst i Vinding, [Bryrup og Vrads] i Jylland
3) søster Bodil Cathrine Haasum g.m. [Nikolaj] Cort Holm, degn i Agersø og Omø
5) Cecilie Johanne Haasum i Sakskøbing.
FM: morbror Hans Christoffer [Hansen] Elers, præst i Horbelev og Falkerslev på Falster.
Desuden nævnes afdødes stedmor Dorthe Emerentse [Mikkelsen] på stedet.

84 Bevilling at være egen værge i Toreby. 30.12.1746, fol.155.
Bevilling af 30.12.1746 at være egen værge for
1) Anne Mare Reenberg
2) Marie Margrethe Reenberg
begge døtre af Peder [Jensen] Reenberg, præst i Toreby.

85 Laurids Brodersen, skoleholder i Grænge i Toreby sogn. 4.8.1749, fol.156.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jens Juul, skoleholder i Grænge.
Arvinger kendes ikke.

86 Johan Peder From, degn i Døllefjelde og Musse. 30.9.1748, fol.158B.
E: Sofie Gotlieb Sembach. LV: Hans Carstensen Reimer, degn i Slemminge og Fjelde. B:
1) Else Marie From 14
2) Karen Lerche From 10
3) Jacob From 8
4) Christian From 4
5) Hans Jørgen From 1½.
FM: morbror Kaj Borchert Sembach, skovrider på Krenkerup.

87 Iver [Albertsen] Bager, kapellan i Sakskøbing og Majbølle. 28.6.1748, fol.167B.
E: Abelone Knudsdatter. LV: [Christoffer Hansen] Gundelach, præst i Sakskøbing og Majbølle. A:
1) søster Maren Albertsdatter, død, var g.m. Villum Sigvardsen Snistorph (Snidsdorph), skoleholder [i Ønslev] på Falster
2) halvbror Simon Albertsen, snedker i Soesmarke
3) halvbror Christen Albertsen i Nysted, død. 3B:
a Albert Christensen 20
b Anne Marie Christensdatter
c Mette Christensdatter.
[Afdødes første hustru kendes ikke].
Afdødes andet ægteskab med Engelke Margrethe Snistorph, [dvs. Engelke Magdalene Snistorph], skifte sluttet 19.12.1742, [datter af Sigvard Christian Jensen Snistorph, præst i Kippinge og Brarup, død november 1729].
Arv efter anden hustrus farbror Jacob Snistorph, [øverste] kapellan i København Nikolaj, [død 1734].
Arv efter anden hustrus faster Margrethe Snistorph, [død 26.10.1737], var g.m. [Jens Jensen] Laasby, præst i Høje Tåstrup på Sjælland, [død 26.1.1738]
Arven står hos anden hustrus svoger Henrik [Hansen] Flint, successor i Kippinge.
Afdøde forældre var [Albert Iversen, bager i Nakskov og Margrethe Pedersdatter, skifte Nakskov 25.6.1696 lbnr.807].

88 Jens Svendsen Clevin, degn i Toreby. 27.8.1749, fol.187.
E: Anne Elisabeth Thomasdatter. LV: Vilhelm Kaalund. B:
1) Poul Jensen Clevin 9
2) Inger Margrethe Jensdatter Clevin 6
3) Jens Jensen Clevin 4 uger.
FM: Hans Sigvard, skovrider på Fuglsang.
I et bilag nævnes at eneste arving efter Adam Hansen Schiøler, degn i Våbensted og Engestofte, begravet 10.10.1727, var hans far Hans Ram i Refshale i Engestofte sogn.

89 Anne Sofie [Olufsdatter] Lund i Maribo. 8.11.1749, fol.199.
Enke efter Lorents [Christoffersen] Bildsø, [præst i Kettinge og Bregninge, død 1.1.1736]. B:
1) Poul Mathias Bildsøe, dansk præst i København Garnison
2) Oluf Lund Bildsøe, skriverkarl i Bergen i Norge
3) Dorthe Bildsøe, død. Første ægteskab med Hans [Christiansen] Jessen, præst i Halsted og Avnede, [død januar 1731]. 1B:
a Hans Christian Jessen 21, student.
[Dorthe Bildsøs andet ægteskab med Frederik Frandsen Støedt, præst i Horslunde og Nordlunde, død 20.11.1738].
Dorthe Bildsøs andet [dvs. tredje] ægteskab med Claus [Christiansen] Wiinholt, præst i Horslunde og Nordlunde. 4B:
1 Anne Sofie Wiinholt 8
2 Elisabeth Wiinholt 7
3 Frederikke Wiinholt 6
4 Christian Frederik Wiinholt 4
4) Mette Kirstine Bildsøe g.m. Mathias Møller, købmand i Maribo
5) Gjørvel Cathrine Bildsøe, død. E: Christian Benzon, byfoged i Stubbekøbing. 1B:
1 Lorents [Jacob] Christiansen Benzon 10
6) Sofie Amalie Bildsøe, død. E: Kofoed Ancher, juridisk professor ved Københavns Universitet. 1B:
1 Lorents Anker 3.

90 Peder Erlandsen Bruun, ugift student i Nysted. 3.3.1750, fol.223B.
A:
1) mor Elisabeth Christine [Pedersdatter] Bruun g.m. Henrik [Henriksen] Schmidt, kapellan i Nysted, [der døde, skifte 8.3.1751 lbnr.97].
2) halvbror Henrik Henriksen Schmidt 12
3) halvbror Jens Henriksen Schmidt 11
4) halvbror Jacob Henriksen Schmidt 6
5) halvsøster Cathrine Marie Henriksdatter Schmidt 5
6) halvsøster Agnethe Birgitte Henriksdatter Schmidt 4.
Arv efter
1 afdødes far Erland Stenersen
2 afdødes farfar Stener Volen i Gausdal præstegæld i Akershus stift i Norge
3 Joen Stenersen, skifte i gården Lie i Gausdal præstegæld 10.1.1746.
Desuden nævnes
1 afdødes søskendebarn Stener Olufsen Føxen, (Fykse i Gausdal)
2 afdødes søskendebarn Stener Joensen Lie i Gausdal, lensmand på stedet.

91 Cathrine Utilia Jørgensdatter. 4.3.1751, fol.228.
E: Hans Carstensen Reimer, degn i Slemminge. B:
1) Carsten Reimer 12
2) Gunild Margrethe Reimer 10
3) Inger Lorentse Reimer 6
4) Jørgen Reimer 2.

92 Barbara Jørgensdatter Testrup i Vester Ulslev. 19.4.1751, fol.231B.
E: Cort Jørgen [Pedersen] Werløs, præst i Vester Ulslev. B:
1) Peder Cortsen 9
2) Poul Cortsen 8
3) Oluf Cortsen 6.
FM:
1 Poul Testrup, præst i Østofte, som beslægtet
2 Mathias Zeuthen, amtsforvalter i Ålholm og Maribo Kloster amter, som beslægtet.

93 Margrethe Olufsdatter Kuld i Majbølle. 3.6.1751, fol.237.
E: Bernt Henrik Suhr, degn i Majbølle. B:
1) Margrethe Suhr g.m. Hans Næraa, skoleholder i Radsted
2) Sofie Amalie Suhr 9.

94 Edel Margrethe Piper i Nysted. 6.12.1751, fol.242.
E: Hans Jacob Wejer, kordegn i Nysted. B:
1) Hedvig Cathrine Wejer 10
2) Oluf Hansen Wejer 9
3) Josef Hansen Wejer 7
4) Johannes Hansen Faber Wejer 4.
FM: Christen Werlin, klokker i Nysted.

95 Hans Madsen, skoleholder i Store Musse. 8.3.1751, fol.247.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: N. P. Bæholm i Nysted. B:
2) Peder Hansen 13
3) Inger Hansdatter 10.
Første ægteskab med Inger Jensdatter Bøgh. B:
1) Mathæus Hansen, skoleholder i Fjelde.

96 Lisbeth Cathrine Kræfting i Grænge. 22.2.1752, fol.249B.
E: Jens Juul skoleholder i Grænge i Toreby sogn. B:
1) Steen Didrik Jensen 30, i København
2) Cecilie Marie Jensdatter 27, i Kettinge
3) Mette Marie Jensdatter 22
4) Oline Ulrikke Severine Jensdatter 17
5) Daniel Winther 11.
FM: Steen [Danielsen] Winther, præst i Kettinge [og Bregninge].

97 Henrik [Henriksen] Schmidt, kapellan i Nysted, [der døde 8.3.1751], fol.253B.
E: Elisabeth Christine [Pedersdatter Bruun].
Bevilling til uskiftet bo af 23.4.1751.

98 Peder [Christensen] Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted. 19.12.1752, fol.253B.
E: [Eleonora Sofie Hansdatter Vest].
Efter bevilling at være egen værge for datteren Bartha Elisabeth Rud af 8.9.1752 er alle arvinger myndige og skifte afholdes ikke.

99 Martin [Madsen] Læsø, kapellan i Maribo og Hillested, der døde 16.5.1752, fol.254.
E: [Anne Nielsdatter Lund]. LV: Jochum [Brochdorff Berntsen] Suhr, præst i Utterslev. A:
1) mor Karen [Mortensdatter Læsø] g.m. Jørgen Roskilde, murer i Nakskov
2) bror Frederik Madsen, murer i Nakskov
3) bror Søren Madsen, murersvend i Nakskov
4) halvsøster [Birthe Kirstine Madsdatter] g.m. Niels [Mikkelsen] Stevning, snedker i Nakskov
5) halvsøster [Anne Madsdatter], død. 3B:
a Anne Cathrine Sørensdatter 23
b Hans Sørensen 21
c Mads Sørensen 18.
Afdødes far var Mads Madsen, murer i Nakskov, skifte Nakskov 30.12.1731 lbnr.1360].

100 Karen Mouridsdatter i Sløsse. 14.3.1753, fol.255.
E: Bernt Nielsen, skoleholder i Sløsse. B:
6) Anne Margrethe Berntsdatter 4.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen 18
2) Christian Hansen 14
3) Else Hansdatter 11
4) Mourids Hansen 9
5) Laurids Hansen 5.

101 Henrik [Henriksen] Roth, præst i Maribo og Hillested. 14.5.1751, fol.258B.
Enkemand efter [Sidsel Poulsdatter, begravet 19.9.1724]. B:
1) Henrik Roth, student
2) Sofie Roth, enke efter [Giese Pedersen] Giese
3) Cecilie Marie Roth, død. 4B:
a Johan Henrik Sørensen Reimer 7
b Margrethe Sørensdatter Reimer 5
c Mathias Sørensen Reimer 3
d Sidsel Sørensdatter Reimer 2
4) Poul Christian Roth, klokker og kordegn i Maribo
5) Dorthe Roth i Nykøbing, enke efter Elias Jensen Krog.

102 Niels Pedersen Tov, degn i Vester Ulslev. 14.6.1754, fol.1754, fol.283.
E: Christine Ratgen. LV: Johan Henrik Licht, degn i Fuglse. B:
1) Peder Nielsen Tov 9 mdr.
FM: Adolf Mathæus Ratgen i Nysted.
[Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter Top, død 14.10.1747].

103 Inger Andersdatter Hjort i Hjelm. 13.5.1754, fol.288.
E: Thomas Hansen, skoleholder i Hjelm. B:
1) Jacob Thomsen 33, matros på Holmen i København
2) Anne Elisabeth Thomasdatter, enke efter Jens Svendsen Clevin, degn i Toreby,[skifte 27.8.1749 lbnr.88]
3) Anne Thomasdatter g.m. Niels Rasmussen Lind, feldbereder i Holbæk
4) Lisbeth Thomasdatter 25
5) Bodil Thomasdatter, død. Uden ægteskab B:
a Mette Marie 1½.

104 Else Kirstine Andersdatter i Vigsnæs. 9.12.1754, fol.292.
E: Alexander Jensen, degn i Vigsnæs. B:
1) Andreas Alexandersen 10.

105 Augusta Eleonora Bæhr i Våbensted. 22.9.1755, fol.294B, 313B, 379.
E: Niels [Nielsen] Hjort, præst i Våbensted og Engestofte. B:
3) Anne Elisabeth Hjort 26. Ved afkald 23.3.1759 g.m. Poul Nielsen i Våbensted
4) Peder Nielsen Hjort 23, stud. theol. i København
5) Magdalene Sofie Hjort 18
6) Dorthe Hjort 15.
Første ægteskab med formanden Peder Rasmussen Østrup, [død december 1730]. B:
1) Rasmus Bernt Østrup, student
2) Nikolaj Østrup, købmand.
Afdøde døde 25.4.1755.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1755.
Samfrændeskifte 22.9.1755.

106 Frederik Christian Krog, degn i Herritslev, der døde 23.9.1754, fol.295.
E: Maren Olufsdatter, der døde 3.2.1755. LV: Lerche Hansen i Stubberup. B:
1) Johannes Frederiksen 22
2) Marie Lisbeth Frederiksdatter 22.
FM:
1 Peder Efraim [Pedersen] Monrad, præst i Nysted og Herritslev
2 Poul Grum [Hansen] Ahrenkiel, kapellan i Nysted og Herritslev.

107 Johanne Rud i Sakskøbing. 13.7.1754, fol.300.
Enke efter Nikolaj [Thomsen] Dahl, præst på Femø, skifte Fuglse herred gejstlig 14.6.1753 lbnr.13. B:
1) Gertrud Eleonora Sofie Dahl 9.
FM: farbror Thomas Dahl, birkedommer i Råhave.
Arv efter afdødes far Peder [Christensen] Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted, skifte 19.12.1752 lbnr.98.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Barbara Elisabeth Rud.
2 afdødes bror Peder Danchel Rud på Bremersvold.

108 Margrethe Olufsdatter i Oreby. 27.10.1756, fol.311B.
E: Christian Klim, skoleholder i Oreby. B:
1) Søren Klim 21
2) Oluf Gotthilf Klim 16.
FM: Rasmus Clausen i Oreby.

109 Cathrine Andersdatter i Handermelle i Vester Ulslev sogn. 10.1.1756, fol.319.
E: Jens Lauridsen, skoleholder i Handermelle. A:
1) halvsøster Birthe Andersdatter, der tjener på Agerup [i Våbensted sogn] på Nielstrup gods.

110 Christian Klim., skoleholder i Oreby. 23.8.1756, fol.320.
E: Inger Jørgensdatter Erhardt. LV: Rasmus Clausen i Oreby. B:
1) Søren Klim 22
2) Oluf Klim 17.

111 Knud [Albertsen] Rold, præst i Hunseby, der døde 4.12.1756, fol.324.
E: [Christine Sofie Johansdatter Buchwald].
Første ægteskab med [..Gregersdatter Sidelmann]. B:
1) Dorthe Treschow gift for 10 siden med Andreas Schumacher, der er rejst fra hende og 2 børn.
Testamente af 1.12.1756.

112 Hans Carstensen Reimer, degn i Slemminge og Fjelde. 3.3.1757, fol.324B.
E: Margrethe Marie Staal. LV: Peder Regel, degn i Tårs. B:
5) Jacob Regel 4.
FM: Laurids Munch, skoleholder i Udstolpe.
Første ægteskab med Cathrine Utilia Jørgensdatter, [skifte 4.3.1751 lbnr.91]. B:
1) Carsten Reimer 18
2) Gunild Margrethe Reimer 15
3) Inger Lorentse Reimer 10
4) Jørgen Reimer 8.

113 Christen Christensen Werlin, klokker i Nysted. 3.4.1756, fol.326B.
E: Eleonora Marie Monrad. LV: P. E. Monrad. B:
4) Margrethe Marie Werlin 8
5) Johanne Sofie Werlin 6
6) Manasse Monrad Werlin 3.
FM Julius Fugl.
Første ægteskab med [Margrethe Marie Busch, skifte 27.4.1745 lbnr.72]. B:
1) Cathrine Malene Werlin 16
2) Jørgen Werlin 14
3) Christen Werlin 12.

114 Johan Normann, præst i Slemminge og Fjelde, [der døde 3.11.1757], fol.330.
E: Anne Cecilie Pedersen.
Testamente af 20.10.1757.

115 Johan [Jensen] With, præst i Hunseby, [der døde 2.1.1758], fol.330B.
E: Anne Cathrine [Oberkamp].
Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1758.

116 Anne Sofie [Samuelsdatter] Bugge i Maribo, [begravet 18.3.1758], fol.331.
E: Peder Jensen Værløse, præst i Maribo og Hillested.
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1758.

117 Henrik Roth, ugift student i Maribo. 17.8.1757, fol.331B.
A:
0) forældre [Henrik [Henriksen Roth, præst i Maribo og Hillested, skifte 14.5.1751 lbnr.101 og Sidsel Poulsdatter, begravet 19.9.1724]
1) bror Poul Christian Roth, kordegn i Maribo
2) søster Helene Dorthe Roth g.m. Elias [Jensen] Krog [i Maribo], begge døde. 5B:
a Jens Krog, skoleholder i Højsmarke i Sandby sogn
b Sidsel Krog gift i Jylland
c Marie Krog g.m. en tømrer på Falster
d Sofie Krog, der tjener på Rudbjerggård
e Anne Krog, der tjener i Nakskov
3) Sofie Roth, enke efter [Giese Pedersen] Giese, byskriver i Maribo
4) Cecilie Roth, død. E: Johan Reimer, byskriver. 4B:
a Johan Henrik Reimer
b Margrethe Reimer
c Mathias Reimer
d Sidsel Reimer.

118 Mette Henriksdatter i Store Musse. 18.2.1758, fol.333B.
Enke efter Claus Kamp, degn i Døllefjelde og Musse, [begravet 16.6.1731]. B:
5) Kirsten Clausdatter g.m. Mogens Pedersen
6) Mette Clausdatter g.m. Rasmus Lauridsen.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Hansen Styrch
2) Else Hansdatter g.m. Johan Nielsen i Vesterborg
3) Maren Hansdatter, enke i Nysted
4) Bodil Marie Hansdatter, enke i Nysted.

119 Margrethe Diderikke Rohde i Maribo. 26.8.1757, fol.336.
E: Thomas Winther, [entlediget 1752 som præst i Skovlænge. Gurreby og Søllested]. A:
1) bror [Didrik Rohde, farver på Christianshavn], død. 1B:
a Dorthe Christine Rohde, [døbt København Vor Frelser 6.11.1741].

120 Kirsten Hansdatter Berth i Tårs. 6.4.1758, fol.352.
E: Peder [Nielsen] Regel, degn i Tårs og Vigsnæs. B:
1) Hans Hildebrandt Regel 5
2) Abel Cathrine Regel 3.

121 Bernt Henrik Suhr, degn i Majbølle. 20.1.1757, fol.355.
Enkemand efter [Margrethe Olufsdatter Kuld, skifte 3.6.1751 lbnr.93]. B:
1) Margrethe Berntsdatter Suhr g.m. Hans Christoffersen Næraa, student, der bliver successor
2) Sofie Amalie Suhr 17, på Øllingsøgård [i Græshave sogn].
Frederik Suhr i København, kalder afdøde for sin fars søskendebarn.

122 Thomas Hansen, skoleholder i Hjelm. 13.3.1758, fol.357B.
Enkemand efter [Inger Andersdatter Hjort, skifte 13.5.1754 lbnr.103]. B:
1) Jacob Thomsen
2) Anne Elisabeth Thomasdatter, enke efter Jens Svendsen Clevin, degn i Toreby,[skifte 27.8.1749 lbnr.88]
3) Anne Thomasdatter g.m. Niels Rasmussen Lind, feldbereder i Holbæk
4) Lisbeth Thomasdatter i Nykøbing
5) [Bodil Thomasdatter, død. Uden ægteskab] B:
a Mette Marie i Nykøbing

123 Birgitte Pedersdatter Hestbech i Nysted. 2.3.1758, fol.359B.
E: Jacob Schønfeldt, klokker og bedemand i Nysted.
Afkald af 20.11.1758 fra afdødes forældre Peder Jensen Hestbech og hustru i Hobro.

124 Bevilling at være egen værge i Kettinge. 14.4.1759, fol.359B.
Bevilling at være egen værge af 16.3.1759 for Anne Johanne Stadager, datter af Hans [Pedersen] Stadager, degn i Kettinge og Maren [Madsdatter] Saltvig.

125 Rasmus Knudsen, skoleholder i Tågense. 17.11.1758, fol.360.
E: Cecilie Marie Andreasdatter. LV: Anders Jørgensen i Tågense. B:
1) Andreas Rasmussen 17
2) Knud Rasmussen 14
3) Gertrud Sofie Rasmusdatter.
FM: Mads Hansen i Tågense.

126 Anne Pedersdatter i Store Musse. 21.9.1756, fol.362.
Enke efter Søren Christensen Perlestikker, præst i Døllefjelde og Musse, [død 1725]. B:
1) Christen Sørensen i Bælum, herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder i Ålborghus amt samt birkedommer i Lindenborg og Villestrup birker
2) Peder Sørensen i Kirke Eskilstrup på Sjælland
3) Jochum Sørensen i Musse
4) Frands Sørensen, stud. theol.
5) Jørgen Sørensen, kapellan i Mariager, Hem og Sem
6) Dorthe Sofie Sørensdatter g.m. [Johannes Nikolajsen] Krag, præst i Guldager
7) Karen Sørensdatter
8) Anne Marie Sørensdatter, død, var g.m. Peder Pedersen. 2B:
a Peder Pedersen
b Maren Pedersdatter.

127 Peder Lauridsen Møller, ugift i Radsted præstegård. 25.9.1755, fol.365B.
A:
1) bror Niels Øgaard Lauridsen Møller 18.
FM: morbror Søren [Nielsen] Viborg, præst i Radsted.

128 Peder Sørensen Bay, skoleholder i Rørbæk. 6.2.1759, fol.369B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jens Nymann i Rørbæk.
Arvinger kendes ikke.

129 Anne Ibsdatter i Handermelle i Vester Ulslev sogn. 13.6.1759, fol.371.
E: Jens Lauridsen, skoleholder i Handermelle. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter 5 uger.

130 Peder Rasmussen, skoleholder i Sløsserup. 18.6.1759, fol.372.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Smed i Sløsserup. B:
1) Kirsten Pedersdatter 21
2) Sidsel Pedersdatter 19
3) Rasmus Pedersen 13
4) Maren Pedersdatter 9
5) Anne Pedersdatter 6.
FM: Christen Pommer.

131 Dorthe Barth i Nysted. 22.3.1759, fol.372B.
E: Jacob Schønfeldt, klokker. A:
1) Frederik Barth, soldat i Lübeck
2) Kølen Henning Barth, Fuhrmann i Hamborg
3) Jørgen Barth, gartner i Altona
4) Elisabeth Barth g.m. Pelethon, raskmager? i Schwerin.

132 Alexander Jensen, degn i Vigsnæs. 27.1.1760, fol.379B.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. LV: Jens Christensen i Vigsnæs. B:
2) Hans Jørgen Alexandersen 2
3) Christen Alexandersen 13 uger.
FM: farbror Christen Jensen Møller i Grænge.
Første ægteskab med Else Kirstine Andersdatter, [skifte 9.12.1754 lbnr.104]. B:
1) Andreas Alexandersen 15.

133 Charlotte Helene Amalie [Rasmusdatter] Perlestikker i Radsted skolehus. 16.1.1760, fol.382B.
Enke efter [Severin Bertelsen] Woller, skoleholder i Stubberup i Herritslev sogn. B:
1) Anne Elisabeth 10.
FM: Niels Pedersen [Lydinggaard], skoleholder i Radsted g.m. moster [Alhed Rasmusdatter Perlestikker].

134 Bernt Nielsen, skoleholder i Sløsse. 4.12.1760, fol.384.
E: Dorthe Rasmusdatter. B:
2) Kirsten Berntsdatter 4½
3) Niels Berntsen 2.
Første ægteskab med Karen Mouridsdatter, [skifte 14.3.1753 lbnr.100]. B:
1) Anne Margrethe Berntsdatter 14.
Arv til børn af Karen Mouridsdatters første ægteskab B:
1 Mourids Hansen
2 Laurids Hansen.

135 Peder Jensen Værløse, præst i Maribo og Hillested. 26.11.1759, fol.386B.
Enkemand efter [Anne Sofie Samuelsdatter Bugge, begravet 18.3.1758, lbnr.116. B:
1) Anne Sofie Værløse 20
2) Johanne Eleonora Værløse 17
3) Didrik Værløse 11
4) Jens Samuel Værløse 9.
FM: født værge Cort Værløse, præst i Vester Ulslev.

136 Hans Bergeshagen [Frederiksen] Flindt, ugift præst i Slemminge og Fjelde. 29.3.1761, fol.406B.
A:
1) Thomas Jacob Flindt, prokurator
2) Henrik Flint, højesteretsadvokat
3) Sixtus Flindt, student
4) Johanne Flindt g.m. Peder Vind, præst i Sandager og Holevad på Fyn
5) Pouline Flindt.

137 Cathrine Hansdatter Lambert i Hjelm. 24.8.1761, fol.419.
E: Frederik Øhlenschlæger, skoleholder i Hjelm. A:
1) bror Erik Hansen i Østofte
2) søster, død, var g.m. Rasmus Sørup i Skodsebølle [i Landet sogn]. 3B:
a Peder Rasmussen 21
b Rasmus Rasmussen 16
c Hans Rasmussen 8.

138 Rasmus Christensen, skoleholder i Tågense. 2.3.1762, fol.421B.
E: Cecilie Johanne Rasmusdatter. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter 18
2) Maren Rasmusdatter 15
3) Christen Rasmussen 12.
FM: fars søskendebarn Hans Suhr, bager i Maribo.

139 Gertrud Sofie Nielsdatter Karise i Herritslev. 3.6.1762, fol.424.
E: Mathæus Schmidt, degn i Herritslev. B:
1) Inger Sofie Mathæusdatter 15
2) Frederik Christian Schmidt 13
3) Sidsel Cathrine Mathæusdatter 10
4) Anne Elisabeth Mathæusdatter 10.
FM: Gustav Greve, skoleholder i Radsted, som beslægtet.

140 Jacob Schønfeldt, klokker i Nysted. 22.3.1762, fol.426.
81 Karen Hansdatter i Tårs. 28.2.1747, fol.144B.
E: Peder [Nielsen] Regel, degn i Tårs. B:
1) Abel Marie Pedersdatter 7
2) Judith Pedersdatter 5
3) Hans Jørgen Pedersen 3
4) Niels Pedersen 3 mdr.
Enkemand efter [Dorthe Barth, skifte 22.3.1759 lbnr.131].
[Første ægteskab med Birgitte Pedersdatter Hestbech, skifte 2.3.1758 lbnr.123]. A:
1) halvbror Andreas Schønfeldt, skomager i Helsingør
2) halvsøster Bodil Kirstine, død, var g.m. Peder Johansen, skomager i København. 1B:
a Kirstine Marie Jensen.

141 Peder Regel, degn i Tårs. 23.1.1764, fol.435.
E: Birgitte Olufsdatter Schmidt, der døde 20.4.1764. LV: Jens Eskildsen, degn i Radsted.
Første ægteskab med Marie Margrethe Stavenii. B:
1) Henrik Regel, over 25.
Andet ægteskab med Karen Hansdatter [Krog, skifte 28.2.1747 lbnr.81]. B:
2) Hans Jørgen Regel
3) Niels Pedersen Regel.
Tredje ægteskab med Kirsten Hansdatter Berth, [skifte 6.4.1758 lbnr.120]. B:
4) Hans Hildebrandt Regel 11.
FM: Frederik Øhlenschlæger.

142 Peder Giese, skoleholder i Rykkerup [i Toreby sogn]. 30.4.1764, fol.440.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Rasmus Madsen, der ægter enken. B:
1) Gundel Cathrine Pedersdatter 19
2) Margrethe Pedersdatter 13.
FM: Knud Pedersen i Rykkerup.

143 Hans Christoffersen Næraa, degn i Majbølle. 16.8.1764, fol.440B.
E: Margrethe Suhr. LV: Hans Steffensen Piige i Majbølle. B:
1) Voldborg Cathrine Næraa 13
2) Margrethe Ludovica Næraa 11
3) Ingeborg Dorthe Næraa 7
4) Caroline Vilhelmine Næraa 5.
FM: Johan Møller i Majbølle.

144 Niels Ambech, degn i Våbensted og Engestofte. 21.1.1765, fol.442B.
E: Judith Pedersdatter [Riis]. LV: [Jacob] Flindt til Nielstrup. B:
2) Kirsten Nielsdatter 21
3) Bodil Birgitte Nielsdatter 20
4) Anne Cathrine Nielsdatter 19
5) Louise Nielsdatter 18
6) Peder Nielsen 14
7) Henrik Flindt 10.
FM: Gustav Greve, skoleholder i Radsted.
Første ægteskab med Christine Henriksdatter. B:
1) Anne Cecilie Nielsdatter g.m. Oluf Becher, skoleholder i Klodskov [i Ønslev sogn] på Falster.

145 Margrethe [Pedersdatter] Ruud i Maribo. 3.6.1765, fol.444B.
Enke efter Mogens [Nielsen] Gram, [præst i Errindlev og Olstrup, skifte Fuglse herred gejstlig 28.1.1760 lbnr.14]. B:
1) Anne Kirstine Gram 34
2) Anne Margrethe Gram, død, var g.m. C. Bertelsen, forvalter på Gammelgård [i Ryde sogn]. 2B:
a Johanne Sofie Bertelsdatter 9
b Christian Ditlev Bertelsen 8
3) Sofie Gram g.m. Peder [Bering Thomsen] Gjørup, kapellan i Østofte
4) Peder Gram 31
5) Sofie Amalie Gram 28
6) Johanne Frederikke Sofie Gram 23
7) Poul Gram 19.

146 Elisabeth Kirstine [Steensdatter] Winther i Øster Ulslev. 11.7.1765, fol.448.
E: Christen Pedersen Ruud, præst i Øster Ulslev og Godsted. B:
1) Eleonora Sofie Christensdatter 4 år 5 mdr.
FM:
1 Cort Værløse, præst i Vester Ulslev
2 morbror Daniel Winther, kapellan i Østofte.

147 Jacob Anchersen, klokker i Nysted. 17.9.1765, fol.450.
E: Cathrine Margrethe Hansdatter. LV: Daniel [Mouridsen] Huusfeldt, præst i Nysted. B:
1) Christian Sigfred Jacobsen 2.
FM: M. Aagaard, byfoged i Nysted.

148 Frands Carl Luplow, skoleholder i Hjelm. 20.1.1766, fol.452B.
E: Karen Jacobsdatter Rasch. FM: Jens Eskildsen, degn i Radsted. B:
1) Anne Sofie Frandsdatter 12
2) Mette Malene Frandsdatter 8
3) Johannes Frandsen 5.

149 Jens Billedhugger, kapellan i Toreby. 24.3.1766, fol.453.
E: Karen Holst. LV: Jens Knub, færgemand i Sundby. B:
1) Poul Billedhugger 34
2) Anne Medea Billedhugger 32
3) Sofie Amalie Billedhugger 28
4) Karen Birgitte Billedhugger 15.
FM: Hans Sivertsen, skytte på Fuglsang.

150 Marie Elisabeth Skov i Herritslev. 12.6.1767, fol.454B.
E: Mathæus Schmidt, degn i Herritslev. A:
1) bror Jens Krag i Nørre Vedby på Falster.

151 Jens [Sørensen] Velling, kordegn i Sakskøbing. 16.6.1767, fol.454B.
E: Johanne Sofie Simonsen. LV: Bachhausen i Sakskøbing. B:
1) Poul Danchel Velling 21, født i Væggerløse på Falster
2) Johan Burserus Velling 20, født i Væggerløse.
FM: [Johan Frederik] Kunchel, klokker i Sakskøbing.

152 Laurids [Bertelsen] Wichmann, præst i Herredskirke og Lille Løjtofte. 26.1.1768, fol.457B.
E: Johanne Dorthe Margrethe [Jensdatter] Kaalund. LV: Peder [Christian] Rohde, præst i Utterslev, der ægter enken. B:
2) Karen Wichmann 9.
FM: Jørgen Wichmann på Engestofte.
Første ægteskab med [Marie Cathrine Hofmann, død 1754]. B:
1) Elise Cathrine Wichmann 15
2) Marie Cathrine Wichmann, der døde 1767, efter hvem der er arv.
FM: [Johan Christoffer] Hofmann, apoteker i Maribo.

153 Cort Jørgen [Pedersen] Værløse, præst i Vester Ulslev, der døde 1768, fol.458B.
E: Anne Marie [Rasmusdatter] Olsen.
Bevilling til uskiftet bo af 22.4.1768.

154 Gabriel Volck, skoleholder i Våbensted. 15.3.1768, fol.458B.
E: Margrethe Jacobsdatter Rasch. LV: Jens Eskildsen, degn i Radsted. A:
1) bror Christen Volck, skoleholder i København
2) søster, død. Børn, hvis navne ikke kendes.

155 Christine Ratgen i Vester Ulslev, der døde 1768, fol.459, næste protokol fol.62.
E: Morten [Svendsen] Bagger, degn i Vester Ulslev. B:
1) Jytte Cathrine Bagger 10
2) Kirsten Bagger 8½
3) Niels Adolf Bagger 6½.
FM:
1 fars svoger Niels Jochumsen i Ålevad [i Godsted sogn]
2 Johan Henrik Licht, degn i Fuglse og Krønge.
[Første ægteskab med formanden Niels Pedersen Tov, skifte 14.6.1754, fol.1754 lbnr.102].
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1768.
Samfrændeskifte 3.4.1769.

156 Peder [Christian] Grim, skoleholder i Rykkerup. 26.3.1768, fol.459B.
E: Anne Frederiksdatter. LV: Bech på Rosenlund. A:
1) Daniel Normann i København
og medarvinger, som ikke kendes.

157 Judith [Hansdatter] Forthun i Stubberup. 15.7.1768, fol.461B.
E: [Mathias Rasmussen] Kragelund, skoleholder i Stubberup. B:
1) Just Peder Kragelund 8
2) Laurentius Kragelund 1½.
FM: morfar Hans Jochum Forthun, skoleholder i Vantore.

158 Johanne Sofie Simonsen i Sakskøbing. 10.12.1768, fol.462B.
Enke efter Jens [Sørensen] Velling, [skifte 16.6.1767 lbnr.151]. B:
1) Poul Danchel Velling 22, i Nakskov
2) Johan Burserus Velling 21, i skrædderlære i København.


Musse herred
Gejstlig skifteprotokol
1768-1788

159 Birthe Cathrine Thestrup i Nysted. 15.6.1768, fol.1.
Enke efter Henrik [Pedersen] Zeuthen, præst i Allested og Vejle på Fyn, [begravet 23.6.1744]. B:
1) Mathias Zeuten i Nysted, amtsforvalter [i Ålholm, Maribo Kloster og Nykøbing amter]
2) Niels Zeuthen, præst i Skamby
3) Jens Zeuthen, successor i Allested og Vejle, [død 1763]. E: [Dorthe Margrethe Nielsdatter Serup] nu g.m. successor Bertel Nielsen Holm. 3B:
a Henrikke Cathrine Zeuthen, født 3.9.1745
b Birgitte Dorthe Zeuthen, født 7.9.1746
c Niels Serup Zeuthen, født 20.6.1748.

160 Gertrud Vilhelmine Wichmann i Sankt Hans Hospital uden for København. 5.12.1768, fol.9.
E: Johan Frederik Kunchel, klokker i Sakskøbing. A:
1) morbror [Christian] Resen, [søofficer, sidst færgemand i Middelfart, begravet 21.4.1743]. 3B:
a Laurids Resen, degn i Gladsaxe på Sjælland
b søn
c datter.

161 Else Nielsdatter i Våbensted. 31.3.1769, fol.13.
E: Gustav Green, degn i Våbensted og Engestofte.
1) bror, død. 4B:
a Abelone Marie [Hermansdatter] g.m Jens [Sædinge], snedker i Sakskøbing
b Else Kirstine [Hermansdatter] g.m. Laurids Munch, skoleholder i Udstolpe
c Jacob Hermansen
d Anne Elisabeth Hermansdatter
2) søster [Gertrud Sofie Nielsdatter Karise, skifte 3.6.1762 lbnr.139]. E: Mathæus Schmidt, degn i Herritslev. Børn, hvis navne ikke angives
3) søskende, død. 1B:
a Anne Margrethe Johansdatter, der tjener i Maribo.

162 Dorthe Emerentse Mikkelsen i Sakskøbing. 21.12.1768, fol.15, 54.
Enke efter [Magnus Knudsen] Haasum, præst i Sakskøbing, [skifte 22.6.1745 lbnr.75]. A:
1) bror Jens Mikkelsen, død. E: Johanne Kjær, nu g.m. Niels Knudsen Aasland i København. 2B:
a Emerentse Magdalene Mikkelsen 9
b Niels Jensen Mikkelsen 6, der døde, begravet København 2.12.1769, skifte her 30.5.1770 fol.54.
Desuden nævnes afdødes bror Honnens, borgmester i Friedrichstadt.

163 Hans Nielsen Svingelberg, skoleholder i Grænge. 30.10.1769, fol.25.
E: Dorthe [Jensdatter Aarestrup]. LV: afdødes svoger Jørgen Christian Svane, guldsmed i Sakskøbing. B:
1) Sille Sofie Svingelberg.
FM: født værge Villads Svingelberg, guldsmed i Stubbekøbing.
[Enkens far var Jens Jacobsen Aarestrup. præst i Søby, Skader og Halling, død 4.8.1762].

164 Sara Cathrine [Caspersdatter] Greve i Nysted. 30.5.1769, fol.27.
Enke efter Ludvig [Jacobsen] Reus, kapellan i Nysted, [død april 1742]. B:
1) Jacob Reus, møller i Radsted
2) Anne Marie Reus i København.
[Første ægteskab med Gregers Baltsersen Maschwedel, præst i Sakskøbing og Majbølle, død 21.2.1731].

165 Anne Marie Knudsdatter [Ellegaard] i Øster Ulslev. 15.3.1770, fol.31.
E: Oluf Clausen Mønich, skoleholder i Øster Ulslev. B:
1) [Claus Olufsen, skrædder i Sakskøbing, begravet 1.2.1760]. 1B:
a Jacob Clausen.
FM: stedfar [Abraham David] Schultz, glarmester i Sakskøbing.

166 Anne Cecilie Pedersen i Sakskøbing. 13.7.1767, fol.32.
Enke efter Johan Normann, præst i Slemminge og Fjelde, [skifte 3.11.1757 lbnr.114].
Testamente af 20.10.1757.
Hans A:
0) forældre Andreas Normann, juvellerer og Anne Margrethe Paulli i København
1) bror Daniel Normann i København
2) søster Johanne [Christence] Normann g.m. [Bernt] Berntsen, brygger, begge døde. 4B:
a Johan Berntsen, provst i Norge
b Hans Berntsen, kontrollør på Banken i København
c Andreas Berntsen i København
d Sidsel Berntsen, [begravet Kerteminde 11.8.1756], var g.m. [Nikolaj Seidelin Christoffersen] Bøgh, præst i Kerteminde. 3 børn, hvis navne ikke angives
3) søster Anne Normann, enke i Sønderborg, enke efter Wenniche, regimentfelskær
4) søster Hedvig Normann i København, enke efter Henrik Jørgensen, kræmmer
5) søster Margrethe Normann, død. Første ægteskab med transportforvalter Werner i Assens. B:
a Margrethe Werner g.m. transportforvalter Langsted i Assens.
Margrethe Normanns andet ægteskab med transportforvalter Tellinghausen. B:
b datter g.m. Dencher, tolder i Ærøskøbing
Mors andet ægteskab med Buchenhoff, juvellerer. B:
6) halvsøster Susanne Magdalene Buchenhoff, død, var g.m. Schrader, juvellerer. 6B:
a Hans Jacob Schrader
b Filip Schrader
c Henrik Schrader i København
d Magdalene Schrader, død. Af førsteægteskab B:
1 Marie Pipgras g.m. guldsmed Wettrup
2 Margrethe Pipgras, g.m. guldsmed Pape.
Af Magdalene Schraders andet ægteskab B:
3 Christian Werum, guldsmed.
Af Magdalene Schraders tredje ægteskab ingen børn.
Af Magdalene Schraders fjerde ægteskab B:
4 Gotlieb Langermann
5 Cathrine Langermann
e Cathrine Schrader i Jylland, enke efter kaptajn Hauch
f Kirsten Schrader hos søsteren i Jylland
7) halvsøster Cathrine Buchenhoff, død, var g.m. Klein, juvellerer. 5B:
a Vilhelm Klein, kræmmer i København
b Simon Klein, bogholder på sukkerraffinaderiet i Frederikshald
c Christian Klein, bogholder i Hamborg
d Elisabeth Klein g.m. en bager i Sønderborg
e Cathrine Margrethe Neve g.m. urtekræmmer Jørgensen i København
8) halvsøster Elisabeth [Magdalene] Buchenhoff, død, var g.m. [Henrik] Kretschmer, kontrollør. 5B:
a Peder Kretschmer, kræmmer i København
b Jochum Kretschmer, provst i Haderslev
c Henrik Kretschmer, bogholder i Vestindien
d Christian Kretschmer, købmand på Moss
e Kirsten Kretschmer, enke efter Lund, isenkræmmer i København.
Hendes A:
1) Christian Ulrik Pedersen, guldsmed i Høsterkøb på Sjælland
2) halvsøster Christine [Henriksdatter] Pedersen, død, var g.m. Niels Ambech, degn i Våbensted og Engestofte, [skifte 21.1.1765 lbnr.144]
a Anne Cecilie Nielsdatter Ambech g.m. Oluf Becher, skoleholder i Klodskov på Falster
3) halvsøster Cathrine Pedersen, død, var g.m. Carl Feldbereder i Sakskøbing. 4B:
a Henrik Carlsen, feldbereder i Nykøbing. død. 5B:
1 Anne Cathrine Henriksdatter 14
2 Carl Henriksen 13
3 Asmus Henriksen 9
4 Peder Henriksen 7
5 Sidsel Margrethe Henriksdatter 3
b Peder Carlsen, feldbereder i Maribo
c Anne Cathrine Carlsdatter, enke efter Forsberg i Nykøbing
d Cecilie Kirstine Carlsdatter, død, var g.m. Hans Nielsen i Øster Slemminge. 3B:
1 Carl Hansen 13
2 Else Hansdatter 15
3 Sidsel Hansdatter 8.
Cathrine Pedersens andet ægteskab med Peder Feldbereder i Sakskøbing. 1B:
e Abigael [Pedersdatter] g.m. Mads Hansen, feldbereder i Maribo.

167 Marie Elisabeth [Johansdatter] HageMeyer i Nysted. 19.9.1770, fol.54B.
Enke efter [Abraham Mortensen] Schrøder, præst i Torkildstrup og Lillebrænde på Falster. A:
0) forældre [Johan Casper HageMeyer, forpagter på Skørringe og Margrethe Paal]
1) bror Johan Frederik HageMeyer , skoleholder i Gundslev på Falster, [død 18.4.1758]. Børn, hvis navne ikke angives
2) bror Carl HageMeyer på Sjælland.

168 Carl Rodriquetz, degn i Hunseby. 27.4.1770, fol.58.
E: Anne Frederiksdatter. LV: Laurids Jørgensen på Anderstrupgård.
Første ægteskab med [Johanne Luttemille Adeler, død november 1728].
Andet ægteskab med Frederikke Kirstine From, [begravet 16.1.1738]. B:
1) Gundel Marie Hieromine Rodriquetz, i Norge.
Tredje ægteskab med Anne Kirstine Dahl, [begravet 4.9.1769]. B:
2) Frederikke Kirstine Rodriquetz g.m. Jørgen Christoffersen, der tjener i Hunseby præstegård.

169 Margrethe Berntsdatter Suhr i Majbølle. 18.3.1771, fol.63.
E: Peder Rasmussen, degn i Majbølle.
Første ægteskab med [formanden Hans Christoffersen] Næraa, [skifte 16.8.1764 lbnr.143]. B:
1) Voldborg Cathrine Næraa 21
2) Margrethe Ludovica Næraa 19
3) Ingeborg Dorthe Næraa 15
4) Caroline Vilhelmine Næraa 11.
FM: født værge Niels Lehm på Øllingsø.

170 Hans Jochum Forthun, skoleholder i Vantore. 15.8.1771, fol.65.
E: Else Cathrine Jepsdatter, der døde 15.10.1771. B:
1) Judith Hansdatter Forthun, [skifte 15.7.1768 lbnr.157]. E: Mathias [Rasmussen] Kragelund, skoleholder i Stubberup. B:
1) Just Peder Kragelund 10
2) Laurentius Kragelund 5.
Hendes A:
1) bror Peder Jepsen i Gedesby på Falster
2) søster Margrethe Jepsdatter g.m. Hans Sørensen i Frejlev
3) søster Karen Jepsdatter, død. 2B:
a Peder Knudsen i København
b Sofie Amalie Knudsdatter g.m. Peder Arildsen, skomager i Nysted.

171 Anne Cathrine Juul Faber i Tårs, der døde 1771, fol.67.
E: Oluf [Olufsen] Schytte, præst i Tårs og Vigsnæs.
Testamente af 16.10.1764.
Heri nævnes de personer, der ikke skal arve, men hvis arv går til de fattige i Tårs og Vigsnæs sogne A:
1) brorsøn Christen Schytte, cand. theol.
2) brorsøn Anders Schytte, cand. theol.
3) Karen Nyborg g.m. [Søren Nielsen] Viborg, præst i Radsted
4) Simon Nyborg
og at
5) Christine Ludvigsdatter Heerfordt og hendes børn alene skal arve uden at nogen del af arven skal gå til hendes mand Hans Christian Nimb, præst [i Aversi og Testrup].
[Afdødes forældre var Jacob Hansen Faber, præst i Haslev og Bråby, død marts 1722 og Christine Eskildsdatter Bartholin, skifte Ringsted herred gejstlig 2.3.1744 lbnr.59].

172 Abraham [Gotfredsen] Becher, præst på Femø. 10.1.1772, fol.67B.
E: Inger Marie [Brennicke] i Sakskøbing. LV: Johan Bachhausen, birkeskriver i Sakskøbing. B:
1) Anders Becher 16
2) Gotfred Peder Becher 15.
FM: Hans Peder List i Sakskøbing.
[Afdøde blev begravet 9.12.1765].
[Skiftesamling Fugle herred gejstlig 9.12.1765 lbnr.25].
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1766.
Samfrændeskifte 190.1.1772.

173 [Poul Christian] Roth, klokker i Maribo. 6.4.1773, fol.68B.
E: Marie Elisabeth Fischer. LV: [Søren] Reimer, byskriver [i Maribo]. B:
1) Henrik Roth 38, kordegn i Marstal på Ærø
2) Anne Elisabeth Roth, enke efter Niels Drejer, færgemand i Kalvehave
3) Edel Roth g.m. Henning Christoffersen, brændevinsbrænder i København
4) Anne Cecilie Roth g.m. Josef [Efraim] Krøyer, bager i Sakskøbing
5) Anne Marie Roth g.m. Johan Møller, organist i Sakskøbing
6) Dorthe Sofie Roth i Kalvehave.

174 Martin Ernst Samuel i Godsted, degn i Øster Ulslev og Godsted. 9.8.1773, fol.78.
E: Margrethe Øllegaard [From]. LV: Hans Toft i Nysted. B:
1) Andreas Ernst Samuel 25
2) Else Margrethe Samuel g.m. Erik Strange på Falster
3) Eva Marie Samuel, tjener på Sjælland
4) Diderikke Sofie Samuel g.m. [Jacob] Olufsen, successor i Øster Ulslev og Godsted.

175 Jens Lauridsen, skoleholder i Handermelle. 3.4.1774, fol.82.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jørgen Høj i Handermelle. B:
2) Laurids Jensen 15
3) Karen Jensdatter 5.
FM: Rasmus Toft i Vester Ulslev.
Første ægteskab med Anne Ibsdatter, skifte 13.6.1759 lbnr.129. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter 16.
FM: Christen Hansen i Vester Ulslev.

176 Sofie Elisabeth [Suter] i Sakskøbing. 5.1.1774, fol.83.
Enke efter [Frederik Christian Nielsen] Buchholtz, præst [i Vester Ulslev, skifte 8.3.1746 lbnr.76]. B:
1) Ida Margrethe Buchholtz, på Hesselager på Fyn
2) Frederikke [Ulrikke Magdalene] Buchholtz.

177 Hans [Pedersen] Brygmann, præst i Toreby, [der døde 4.3.1774], fol.86.
E: Dorthe Margrethe [Johansdatter] Ryge.
Testamente af 15.6.1767.

178 Peder Schandorff, skoleholder i Frejlev. 2.4.1774, fol.87.
E: Susanne Andersdatter. LV: Krag, kapellan i Kettinge og Bregninge.
Af første ægteskab B:
1) Johan Schandorff, i København.
Af andet ægteskab B:
2) Elisabeth Schandorff 14.

179 Anne Elisabeth [Thomasdatter] i Flintinge. 17.12.1774, fol.91.
Enke efter [Jens Svendsen] Clevin, degn i Toreby, [skifte 27.8.1749 lbnr.88]. B:
1) Poul Jensen Clevin, skoleholder i Nørre Vedby i Riserup sogn på Falster
2) Inger Margrethe Jensdatter Clevin, i København
3) Jens Jensen Clevin, skriver i København.

180 Dorthe Marie Rasmusdatter i Rågelunde i Kettinge sogn. 18.8.1775, fol.96.
E: [Johan Henrik Poulsen] Callenberg, skoleholder i Rågelunde. B:
1) Rasmus Johansen Callenberg 15.

181 Gustav Greve, degn i Våbensted og Engestofte. 27.4.1775, fol.97.
E: Judith [Pedersdatter Riis]. A:
0) forældre [Casper Greve, forpagter på Sæbyholm, begravet Nakskov 24.11.1717, og Anne Jørgensdatter Wiel, begravet Nysted 7.6.1736]
1) bror Christen Greve, klokker i en købstad Norge
2) bror Eggert Greve, i Vestindien
3) bror Aksel Greve, [købmand i Nysted, begravet Halsted 21.4.1760]. 1B:
a Casper Greve, student
4) søster [Søster Greve, begravet Våbensted 3.5.1764, var g.m. Adolf Mathæus Ratgen, begravet Nysted 28.5.1760]. 4B:
a Jochum Ratgen
b Edvard Ratgen
c Bodil Christine Ratgen g.m. [Jørgen] Holst, præst [i Blistrup og Vejby] på Sjælland
d Karen Lerche Ratgen g.m. [Laurids Jensen] på Ålevad [i Godsted sogn] på Søholt gods
5) søster Christine Greve, [begravet Nysted 23.6.1721], var g.m. Jacob Flindt, købmand i Nysted, [ejer af Nielstrup, begravet Våbensted 28.1.1758]. 6B:
a [Jacob] Flindt til Nielstrup [i Våbensted sogn]
b Anne Flindt, [begravet Slemminge 30.11.1754]. Første ægteskab med Laurids [Christensen] Høj, købmand i Nysted, [begravet Nysted 6.3.1737]. 1B:
1 en datter, hvis navn ikke angives, død.
Anne Flindts andet ægteskab med Thomas Reimer, købmand i Nysted, [begravet Nysted 13.5.1748]. 5B:
2 Inger Reimer g.m. [Eskild Gregor] Schierning, købmand i Nykøbing
3 Laurentse Reimer g.m. [Simon Jacob] Hoff, købmand i Nysted
4 Stine Reimer g.m. [en præst i Elbingen]
5 Karen Reimer g.m. [Oluf Jensen Brodersen], toldkontrollør i Nysted
6 Jacob [Flindt] Reimer, forpagter på Nørregård og Agerup på Lolland.
Anne Flindts tredje ægteskab med [Mathias Johan Wederkinch]
6) søster Abigael Greve, [begravet Våbensted 24.2.1763, var g.m. [Hans] Langsted, skoleholder [i Hillested]. 1B:
a Jacob Langsted i Våbensted
7) søster Dorthe Sofie Greve, [begravet Nysted 15.4.1744], var g.m. [Hans Jochumsen] Crummelin, skipper i Nysted, [begravet Nysted 12.10.1752. 2 døtre uvist hvor
8) søster Anne Margrethe Greve, [begravet Maribo 11.10.1742]. E: [Søren] Reimer, byskriver i Maribo. 2B:
a [Magdalene Kirstine Reimer, død 1770]
b [Mogens Pedersen Reimer, død 22.9.1746]
Enkens første ægteskab med Niels Ambech, [degn i Våbensted og Engestofte, skifte 21.1.1765 lbnr.144]. Arv til B:
a Bodil Birgitte Nielsdatter
b Anne Cathrine Nielsdatter
c Louise Nielsdatter g.m. Hans Møller, skytte på Nielstrup
d Peder Nielsen
e Henrik Flindt.
Litteratur: Købmand og rådmand i Nakskov Jørgen Jensens efterslægt i tre generationer af Villads Villadsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1986 side 175-195.

182 Anne Elisabeth Suhr (Syhr) i Hunseby. 9.3.1775, fol.102.
E: Adam [Christoffer] Borgen, degn i Hunseby. B:
1) Frederikke Borgen 5.

183 Ingeborg Rasmusdatter i Døllefjelde. 9.2.1776, fol.108.
E: Felician Zinzendorf, degn i Døllefjelde. B:
1) Frederik Vilhelm Zinzendorf 25
2) Agnethe Zinzendorf 12.

184 Anne Lucie Vandel i Øster Ulslev. 12.9.1776, fol.112.
E: Christen [Pedersen] Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted. B:
1) Peder Rud 10
2) Godske Hans Rud 9
3) Casperine Marie Dorthe Anne Lucie Rud 1¾.
FM: morfar Casper Nielsen Vandel. købmand i Nykøbing Falster.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1775.
Samfrændeskifte 12.9.1776.

185 Rasmus Eilschou, student og informator på Christiansholm ved Nysted. 29.5.1776, fol.113B.
A:
0) forældre Niels [Andersen] Eilschou, præst i Ål, død11.6.1763 og Anne [Rasmusdatter] Lassen, [død 1771]
1) søster Alhed Kirstine Eilschou, døbt 19.8.1736, død som barn
2) bror Andreas Christian Eilschou, døbt 26.12.1739, i Hamborg
3) søster Anne Eilschou, døbt 4.12.1742, død ca. 1774. E: Andreas Frederik Holm, successor i Ål. 1B:
a Niels Eilschou Holm, født 1768
4) søster Alhed Kirstine Eilschou, døbt 15.4.1744, død ugift i Norge 1764
5) søster Birgitte Johanne Eilschou, døbt 3.6.1745, død ugift i Ål 1770
6) søster Christiane Eilschou, døbt 18.7.1751, i Ål.
FM: Peder Eilschou, købmand i Odense.

186 Cathrine Margrethe Riegels i Maribo. 28.8.1775, fol.127B.
Enke efter Sone Jacobsen Pop, kapellan i Østofte, [begravet Østofte 27.2.1756].
Testamente af 17.4.1748.
Hans A:
0) mor Anne Mortensdatter, død september 1774
00) morbror Christen Mortensen i Maglemer. død. 2B:
1) en søn, død uden børn
2) Maren Christensdatter, død for 2 år siden. Første ægteskab med Christen Christensen i Hunseby. 2B:
a Christen Christensen i Maglemer
b Anne Christensdatter g.m. Jens Peder Jacobsen i Maglemer.
Maren Christensdatters andet ægteskab med Jens Rasmussen i Maglemer. 1B:
c Maren Jensdatter, der tjener på Knuthenborg.
000) en søskende til en af forældrene, død. 1B:
3) Niels Hansen i Sakskøbing, død. 1B:
a Sidsel Marie Nielsdatter i Sakskøbing, enke efter Rasmus Jørgensen. LV: halvbror Jonas Svendsen i Sakskøbing.
[Sone Jacobsen Pops første ægteskab med Ellen Johanne Rold, begravet Østofte 9.3.1730, sml. lbnr.69].
Hendes A:
0) forældre [Vincent Riegels (Regelsen), købmand og rådmand i Helsingør, død 15.9.1730 og Karen Styver, død 27.7.1744]
1) søster Elisabeth Riegels, på stedet
2) bror Lucius Riegels i Kongsberg i Norge.

187 Anne Medea Billedhugger i Toreby. 22.6.1776, fol.146B.
A:
0) mor [Karen Holst], enke efter Jens Billedhugger, kapellan i Toreby, skifte 24.3.1766 lbnr.149
1) bror Poul Billedhugger i København, død for 4 år siden. 2B:
a Gaius Severin Poulsen 12
b Karen Birgitte Poulsdatter 4
2) søster Sofie Amalie Billedhugger
3) Karen Birgitte Billedhugger.
FM: Hans Sivertsen i Nykøbing.

188 Jacob Ørslev, degn i Toreby. 26.8.1776, fol.152.
A:
1) bror, død. E: Elisabeth. 1B:
a Ulrikke Cathrine Ørslev g.m. Johan Lange, klejnsmed i København
2) halvsøster på mors side, død. 3B:
a Jørgen
b Otto
c Mette
3) halvsøster på mors side g.m. Johan Feltlau, sporemager i København.

189 Mette Cathrine Huusfeldt i Nysted. 14.10.1777, fol.168.
E: Andreas Lymann, kapellan i Nysted og Herritslev. B:
1) Cathrine Daniele Lymann, 11 mdr.
FM: morfar Daniel [Mouridsen] Huusfeldt, præst i Nysted og Herritslev.

190 Christiane Magdalene Anchersen i Tårs, der døde 10.11.1776, fol.174B.
E: Erik [Ernstsen] Helm, præst i Tårs. A:
1) far Søren Anchersen, professor og rektor i Odense.

191 Edvard [Edvardsen] Hincheldey, præst i Våbensted og Engestofte, der døde [1777], fol.174B.
E: Elisabeth [Clausdatter Wiinholt]. LV: Peder Kølle.
Bevilling til uskiftet bo af 25.7.1777.

192 Jens [Nielsen] Vandel, præst på Fejø, [der døde 1770], fol.175.
E: Elisabeth [Mouridsdatter Hoe] i Sakskøbing. LV: Søndal, købmand i Sakskøbing. B:
1) Niels Vandel 25, studerer medicin i København
2) [Anne Margrethe Vandel, skifte 5.9.1772 lbnr.2290]. E: Claus Jacob Suhr, købmand i Nakskov. 1B:
a Johanne Charlotte Lucie Suhr 6.

193 Niels [Nielsen] Hjort, præst i Slemminge og Fjelde. 16.1.1778, fol.176B.
E: Dorthe Cathrine [Johansdatter] Suhr. LV: Aagaard, byfoged i Maribo.
[Første ægteskab med Augusta Eleonora Bæhr, skifte 22.9.1755 lobnr.105]. B:
1) Anne Elisabeth Hjort, død, [var g.m. Poul Nielsen i Våbensted]. 3B:
a Loami [Poulsen] 22, i Maribo
b Peder [Poulsen] i Nakskov
c Niels [Poulsen] i Maribo
FM: Andreas Lauridsen Busch
2) Magdalene Sofie Hjort g.m. Laurids Busch i Keldernæs
3) Dorthe Hjort g.m Hans Grimer på Fejø.

194 Søren [Nielsen] Viborg, præst i Radsted. 16.1.1777, fol.185B.
E: Karen [Nyborg].LV: [Frands Rosenstjernen Nielsen] Krag, kapellan i Toreby. B:
3) Søren Viborg.
Første ægteskab med [Anne Lyndesø, skifte 6.4.1739]. B:
1) Niels Lyndesø Viborg, fuldmægtig i Assistentshuset i København
2) Peder Jensen Viborg, landmåler.
[Andet ægteskab med Dorthe Ludvigsdatter Herfordt, død 1753].

195 Dorthe Margrethe [Johansdatter] Ryge, [der døde 27.7.1778] i Nysted, fol.202B.
Enke efter Hans [Pedersen] Brygmann, præst i Toreby, [skifte 4.3.1774 lbnr.177].
Testamente af 15.6.1767.
Hans A:
1) bror Eggert Christoffer Brygmann, hofskriver hos dronning Sofie Amalie. 2B:
a Anne Sofie Brygmann g.m. Niels [Pallesen] Saaby, præst i Errindlev og Olstrup. 2B:
1 Hans Brygmann
2 Dorthe Margrethe Brygmann
b Dorthe Brygmann.
Hendes A:
1) søster Else Cathrine Ryge g.m. Johan Christian Zahle, præst i Tumby i Slesvig. 2B:
a Marie Sofie Zahle
b Gotlieb Zahle.

196 Knud Høst, degn i Herritslev. 3.4.1775, fol.205.
E: Anne Margrethe Madsen. LV: Laurids Schewin, successor, der ægter enken. B:
1) Ude Jacob Knud Høst 6 mdr.
2) Karen Judith Hyllerup Høst, født efter fars død.
FM:
1 farbror Høst, forvalter på Vestensborg [i Nykøbing landsogn] på Falster
2 morbror Thomas Madsen.
Arv efter afdødes mor Judith Cathrine Trads, [skifte Lunde herred gejstlig 21.6.1763 lbnr.37], der står hos afdødes far Ude [Jensen] Høst, præst i Skeby og Otterup på Fyn.

197 Laurids Lauridsen Munch, skoleholder i Udstolpe. 4.2.1779, fol.209.
E: . LV: Christen Christensen i Udstolpe. B:
1) Laurids Lauridsen 12
2) Dorthe Christine Lauridsdatter 7¾
3) Christian Lauridsen 4½.
FM: Jens Sædinge, snedker i Sakskøbing.
[Første hustru begravet 1.1.1766].

219 Gertrud Kirstine Jacobsdatter i Slemminge. 11.9.1786, fol.429.
E: Rasmus Borre, skoleholder i Slemminge. B:
1) Jacob Rasmussen15.
FM: Christian Ibsen, som beslægtet.

198 Jørgen [Bertelsen] Pougdal, præst i Døllefjelde og Musse. 14.4.1779, fol.211.
E: Christence Lucie Classen.
Testamente af 13.5.1759.
Hans A:
0) [far Bertel Lauridsen Woller, præst på Lyø, død 1728 og Maren Jørgensdatter Pougdal]
1) søster Anne Elisabeth Rhodius Bertelsdatter på Lyø.
Mors andet ægteskab med [successor Niels Arctander Christensen Holm].
2) halvbror Bertel Holm, hjælpepræst på Lyø.
Hendes arvinger angives ikke.

199 Daniel [Mouridsen] Huusfeldt, præst i Nysted og Herritslev. 9.1.1779, fol.212B, 260B.
E: Cathrine Hansen. LV: [Anton] Klinge, amtsforvalter [i Ålholm og Maribo Kloster amter]. B:
1) Mette Cathrine Huusfeldt, [skifte 14.10.1777 lbnr.189]. E: Andreas Lymann, kapellan i Nysted og Herritslev. 1B:
a Cathrine Daniele Lymann 2¼.

200 Dorthe Cathrine Rasch i Radsted. 15.3.1780, fol.234B.
E: [Jens] Eskildsen Torkov, degn i Radsted. B:
1) Christence Eskildsen
2) Dorthe Malene Eskildsen.
FM: Johan Gotthilf [Andersen] Tscherning, kapellan i Majbølle.

201 Hans Jacob Wejer, kordegn og skoleholder i Nysted. 15.5.1779, fol.239B.
E: Elisabeth Cathrine Fugl. LV: Andreas Lymann, kapellan i Nysted og Herritslev. B:
5) Edel Margrethe Wejer 23
6) Ellen Amalie Wejer 22.
FM: Peder Ferslev i Nysted.
Første ægteskab med Edel Margrethe [Olufsdatter] Piper, [skifte 6.12.1751 lbnr.94]. B:
1) Hedvig Cathrine Wejer g.m. Peder Hansen Schmidt, skoleholder i Fjelde
2) Oluf Hansen Wejer 33, styrmand på de lange rejser
3) Josef Hansen Wejer 30, skoleholder i Vantore
4) Johannes Hansen Faber Wejer, murersvend i København.

202 Hanne Hedvig Aggerup i Maribo. 15.7.1780, fol.278B.
Enke efter Christoffer [Gregersen] Zimmer, præst i Dannemare og Tillitse, død 8.8.1765.
Testamente af 10.10.1777.
Hans første ægteskab med [Christine Margrethe Brabrand, død 1747]. B:
1) Barbara Hedvig Zimmer, enke efter Aagaard, byfoged i Maribo
2) Anne Zimmer, [skifte Maribo 29.9.1778 lbnr.37. E: Mathias Reimer,
byskriver i Maribo. 3B:
a Christoffer Zimmer Reimer
b Cecilie Christine Reimer
c Søren Reimer
3) Ovidia Margrethe Zimmer, enke efter Johan Saaby, forvalter på Søholm på Sjælland. LV: Hendes mands bror Niels [Pallesen] Saaby, præst i Errindlev og Olstrup
4) Gregers Zimmer, præst i Vetterslev og Høm, [skifte Ringsted herred gejstlig 25.1.1775 lbnr.121]. 3B:
a Christoffer Zimmer
b Conrad Zimmer
c Else Cathrine Zimmer.
Hendes A:
1) søster Christine Aggerup, enke efter Niels [Holgersen] Olivarius, præst i Åstrup og Starup i Ribe stift, [død 21.11.1779] ved søn Hans Aggerup Olivarius, personlig kapellan i Varde
2) søster Elisabeth Sofie Aggerup g.m. Daniel [Clausen] Plum, præst i Bårse og Beldringe på Sjælland
3) søster [Birgitte Christine Hansdatter Aggerup, begravet 20.1.1744, var g.m. Hans Nielsen Vandel,. præst i Magleby på Møn, 13.1.1747]. 1B:
a Marie Kirstine Vandel, [begravet 14.3.1775]. E: Gerhard Achton, successor i Magleby. 5B:
a Marie Christine Achton, født 1.11.1754
b Hans Jacob Achton, født 18.12.1755
c Frederik Christian Achton, født 3.11.1757
d Birgitte Cathrine Achton, født 19.2.1762
e Gerhard Johannes Achton, født 19.12.1767.

203 Laurids Schevin, degn i Herritslev. 10.7.1780, fol.295B.
E: Anne Margrethe [Madsen]. LV: Volkersen,. præst i Nysted og Herritslev. B:
1) [Laurids] Schevin, født efter fars død.
FM: Jørgen Bech, sadelmager i Sakskøbing.

204 Agnethe i Vigsnæs. 23.7.1781, fol.300.
E: Oluf Holm, degn i Vigsnæs. B:
1) Louise Olufsdatter på stedet
2) Ulrikke Olufsdatter g.m. Niels Hansen
3) Cathrine Olufsdatter g.m. David Walther, skibsmand i Nysted
4) Maren Olufsdatter g.m. Hans Lange, bødker i Sakskøbing.

205 Elisabeth Christine [Bøye] i Døllefjelde, [begravet 25.4.1782], fol.302.
E: Richard [Andreassen] Listo, præst i Døllefjelde og Musse.
Bevilling til uskiftet bo af 10.5.1782.

206 Karen Caspersdatter i Tårs. 18.2.1782, fol.302B.
E: Mathias Lode, degn i Tårs. B:
4) Bodil Margrethe Mathiasdatter 29, i København
5) Johannes Lode 26, apotekersvend i Nakskov.
Første ægteskab med Christoffer Brandt, skoleholder i Kirkeby på Fyn, [begravet 8.8.1751]. B:
1) Christoffer Brandt 40, i Svendborg
2) Anne Christoffersdatter Brandt 34 g.m. Andreas Nielsen Lund, skrædder i København
3) Mette Christoffersdatter Brandt 30, på stedet.

207 [Johan] Gotthilf [Andersen] Tscherning, kapellan i Sakskøbing og Majbølle. 5.2.1783, fol.304B.
E: Cathrine Vilhelmine Dauw.
Testamente af 9.3.1779.

208 Christen Friis [Thomsen] Høyer, præst i Vester Ulslev, [begravet 1.9.1783], fol.307.
E: Johanne Marie [Wolff].
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1783.

209 Karen Holst i Toreby. 27.2.1782, fol.307B.
Enke efter Jens Billedhugger, kapellan i Toreby, skifte 24.3.1766 lbnr.149. B:
1) Poul Billedhugger, skriverkarl i Rentekammeret i København, død. 2B:
a Janus Severin Billedhugger
b Karen Billedhugger
3) Sofie Amalie Billedhugger, på stedet
4) Karen Birgitte Billedhugger g.m. [Andreas] Trap, degn i Tingsted på Falster.

210 Dorthe Cathrine [Johansdatter] Suhr i Maribo. 22.10.1783, fol.315.
Enke efter Niels [Nielsen] Hjort, præst i Slemminge og Fjelde, [skifte 16.1.1778 lbnr.193].
Første ægteskab med [Johannes Jochumsen] Burserus, præst i Væggerløse på Falster, [død 16.6.1748] B:
1) [Birthe Marie Burserus], død, var g.m. [Hans Christian] Aagaard, byfoged i Maribo. [skifte Maribo 15.6.1793 lbnr.129]. 3B:
a Johannes Aagaard 24
b Elisabeth Aagaard 24, på Søholm på Sjælland
c Gideon Aagaard 18.

211 Anne Elisabeth Pedersdatter Flesborg i Nysted, [begravet 1.8.1784], fol.318B.
E: Josef Hansen Wejer, kordegn i Nysted.
Testamente af 31.6.1784.

212 Hans Jørgensen, klokker i Nysted. 8.11.1782, fol.318B, 319.
E: [Anne Christine Winther]. LV: [Andreas] Lymann, kapellan i Nysted. B:
1) Christian Hansen
2) Anne Sofie Hansdatter
3) Mette Marie Hansdatter.

213 Rasmus Andreassen Schøtt, skoleholder i Rørbæk. 12.6.1783, fol.318B, 320.
E: Cathrine. LV: Rasmus Nymann i Rørbæk. B:
2) Else Kirstine Rasmusdatter 2.
Hans Pedersen, forpagter på Vårskovgård.
Af første ægteskab på Fyn B:
1) Anne Ingeborg Schøtt 21.

214 Anne Eriksdatter i Engestofte. 20.6.1783, fol.321.
E: Oluf Hansen, skoleholder i Engestofte. B:
1) Erik Olufsen 20
2) Dorthe Olufsdatter 18
3) Bodil Magdalene Olufsdatter 13.
FM: Oluf Olufsen i Engestofte.

215 Kirstine Marie Cecilie [Lilje] i Våbensted. 4.1.1785, fol.321B.
E: Jens Christensen, skoleholder i Våbensted. B:
1) Cathrine Jensdatter 13
2) Christian Jensen 10
3) Jacob Jensen 6
4) Johanne Jensdatter 4.
FM: [Jacob] Lilje, skrædder i Maribo.

216 Elisabeth Christine [Pedersdatter Bruun] i Nysted. 1.3.1785, fol.322.
Enke efter Henrik [Henriksen] Schmidt, kapellan i Nysted, [skifte 8.3.1751 lbnr.97]. B:
2) Henrik Henriksen Schmidt, uvist hvor
3) Jens Henriksen Schmidt, præst i Vær og Nebel i Århus stift
4) Jacob Henriksen Schmidt, der døde for 7 år siden
5) Cathrine Marie Henriksdatter Schmidt g.m. Jeppe Olufsen Bøn, styrmand, bor i St. Peder Stræde 126 og 127 i København
6) Agnethe Birgitte Henriksdatter Schmidt, der søger om plads i Nykøbing Hospital.
Første ægteskab med [Erland Stenersen på Lunde i Fåvang sogn, Ringebu præstegæld sogn, Akershus stift]. B:
1) Peder [Erlandsen] Bruun, [skifte 3.3.1750 lbnr.90].

217 Jens Eskildsen Torkov, degn i Radsted. 6.6.1785, fol.341B.
Enke efter [Dorthe Cathrine Rasch, skifte 15.3.1780 lbnr.200]. B:
1) Christence Eskildsen. gift 14.8.1785 med Laurids Frederiksen, skomager i Sakskøbing
2) Dorthe Malene Eskildsen g.m. [Johan Gotlieb] Michaelis, gartner på Krenkerup.

218 Christen [Pedersen] Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted. 17.2.1785, fol.378.
E: Anne Marie Wichmann. LV: Wichfeld.
Første ægteskab med [Elisabeth Kirstine Steensdatter Winther, skifte 11.7.1765 lbnr.146]. B:
1) Eleonora Sofie Rud g.m. Johan Peder Ebenezer Jæger, skoleholder i Brøndbyøster.
Andet ægteskab med [Anne Lucie Vandel, skifte 12.9.1776 lbnr.184]. B:
2) Godske Hans Rud 16, urtekræmmersvend i København
3) Anne Lucie Rud 10.
FM:
1 farbror Peder Danchel Rud, degn [i Systofte] på Falster
2 morfar Casper Nielsen Vandel købmand i Nykøbing Falster ved søn [Peder] Vandel, købmand i Sakskøbing.

219 Gertrud Kirstine Jacobsdatter i Slemminge. 11.9.1786, fol.429.
E: Rasmus Borre, skoleholder i Slemminge. B:
1) Jacob Rasmussen15.
FM: Christian Ibsen, som beslægtet.

220 Jens Thorsen, skoleholder i Soesmarke [i Majbølle sogn]. 15.9.1786, fol.430B.
E: [Navn mangler]. LV: Niels Fuglebjerg. B:
1) en søn, gartnersvend i Holsten
2) en datter, der tjener i København.

221 Dorthe Margrethe [Eggertsdatter] Brygmann i Kettinge, død 11.2.1787, fol.431B, næste protokol fol.58B.
E: Steen Balslev, kapellan, nu præst i Kettinge og Bregninge. B:
1) Rasmus Balslev 10
2) Eggert Christoffer Balslev 9
3) Laurids Balslev 8
4) Hans Balslev 5½
5) Louise Agathe Balslev 4
6) Marie Balslev 2.
FM:
1 Niels [Pallesen] Saaby, præst i Errindlev og Olstrup g.m. [Anne Sofie Eggertsdatter Brygmann]
2 Laurids Christoffer [Pedersen] Busch, præst i Landet og Ryde g.m. [Maren Charlotte Eggertsdatter Brygmann].
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1787.
Samfrændeskifte 18.6.1789.

222 Christiane Caroline Beyerholm i Grænge. 23.7.1787, fol.432B.
E: Knud Christian Bredal, skoleholder i Grænge. B:
1) Niels Jacob Bredal.

223 Jens Olufsen, skoleholder i Stubberup. 12.3.1787, fol.433.
E: [Sidsel Lauridsdatter]. [Andreas] Lymann, kapellan i Nysted. B:
1) Oluf Jensen 10
2) Johanne Jensdatter 7
3) Maren Jensdatter 6
4) Jens Jensen 1.
FM: farbror Peder Olufsen i Store Musse.

224 Rasmus Borre, skoleholder i Slemminge. 17.9.1787, fol.438.
E: Anne Christensdatter. LV: far Christen Madsen i Radsted.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer Rasmussen 29
2) Anne Rasmusdatter 25.
Andet ægteskab med [Gertrud Kirstine Jacobsdatter, skifte 11.9.1786 lbnr.219]. B:
1) Jacob Rasmussen15.

225 Anne Elisabeth Severinsdatter Woller, ugift i Nysted. 20.7.1785, fol.440.
001) [farfar Bertel Lauridsen Woller, præst på Lyø, død 1728 og farmor Maren Jørgensdatter Pougdal]
0) forældre [Severin Bertelsen Woller, skoleholder i Stubberup i Herritslev sogn og Charlotte Helene Amalie Rasmusdatter Perlestikker, skifte 16.1.1760 lbnr.133]
1) farbror Laurids Bertelsen Woller, degn i Brenderup og Ore på Fyn, [død Søllested 19.10.1746]. 3B:
a Christian Lauridsen Woller i Kliplev, død. 4 børn hvis navne ikke kendes
b Frederikke Johanne Henrikke Lauridsdatter Woller g.m. [Andreas] Rose, skomager Fredericia
c Gedske Kirstine Lauridsdatter Woller, død, var gift i Middelfart. 4B:
1 Troels Jørgensen Woller, snedkersvend i Bogense
og 3 døtre, hvis navne ikke kendes
2) faster Anne Elisabeth Rhodius Bertelsdatter på Lyø. død, efter hvem der er arv
002) morfar [Rasmus Perlestikker, kapellan i Fodby, død 2.10.1728 og mormor Magdalene Pedersdatter Møller, død 16.6.1756]
3) morbror [Peder Rasmussen Perlestikker, præst i Rørbæk, Grynderup og Stenild, begravet 16.7.1765]. 1B:
a Ebenezer Sadolin Perle i Jylland
4) morbror Christen Rasmussen Skovstrup på Restrup i Jylland, skifte slut 19.9.1777, [skifte Ålborghus m. fl. amter 26.7.1773 skifte nr.595], efter hvem der er arv
5) moster [Anne Marie Rasmusdatter], død. 1B:
a Niels Flesborg i Preussen
6) moster [Johanne Rasmusdatter Perlestikker] g.m. [Oluf Rasmussen] Top, degn i Horbelev, nu degn i Tingsted på Falster
7) moster Maren Rasmusdatter i Stubbekøbing, død, efter hvem der er arv.

226 Svend Andersen Dehn, skoleholder i Musse. 27.10.1786, fol.450B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Mortensen Møller, der ægter enken. B:
1) Maren Svendsdatter 25
2) Jens Svendsen Dehn 20
3) Anders Svendsen 9.
FM: morbror Christen Pedersen i Musse.

227 Kirsten [Hansdatter] Bloch i Vigsnæs præstegård, der døde 28.12.1787, fol.459.
Enke efter [Jørgen Vilhelmsen] Schmidt, [kapellan i Fåborg og Diernæs, afsat 1741, skifte Odense herred gejstlig 1.8.1755 lbnr.100]. B:
1) Hans Bloch Schmidt, [klokker i Nykøbing Falster]
2) [Kirsten Schmidt, død Askø 20.10.1771], var g.m. Jacob Thune, præst i Vigsnæs. Børn, hvis navne ikke angives.

228 Hans [Nielsen] Friis, præst i Kettinge og Bregninge, der døde 23.3.1788, fol.459, næste protokol fol.94.
E: Ingeborg Cathrine Restorff, nu i Nysted.
Hans testamente af 19.8.1754.
Hendes testamente af 18.12.1788. A:
1) Hans A:
0) far [Niels Hansen Friis, farver i Odense]
1) søster Ingeborg Friis, enke efter Balter. 1B:
a Anne Marie Balter g.m. Simon Groth Clausen, købmand i Nysted.
Hendes A:
0) forældre [Peder Gustav Restorff, skifte Horsens 27.3.1743 lbnr.942 og Abelone Randlev, skifte Horsens 26.6.1766 lbnr.1357]
1) bror Rasmus Restorff, død. 3 døtre
2) søster Johanne Cathrine Restorff.

229 Niels Fuglebjerg, degn i Majbølle, [begravet 2.8.1788], fol.460B.
E: Agathe Clausen.
Testamente af 4.3.1778.

230 Hans Hornemann [Berntsen] Suhr, præst i Hunseby, [der døde 19.9.1785], fol.461B, næste protokol fol.81.
E: Christiane Christence. [Wiberg anfører Christiane Christensen].
Bevilling til uskiftet bo af 23.9.1785. B:
1) [Echard Christoffer Suhr]
2) Marie Suhr.
FM: Jacob Pedersen.Musse herred
Gejstlig skifteprotokol
1787-1819

231 Elisabeth [Clausdatter Wiinholt] i Sakskøbing.
Enke efter [Edvard Edvardsen] Hincheldey, præst [i Våbensted og Engestofte, der døde 1777 lbnr.191]. B:
1) Henrikke Christiane Hincheldey 24
2) Dorthe Hincheldey g.m. Møller, inspektør på Pederstrup
3) Karen Hincheldey 19
4) Kirstine Bolette Birgitte Hincheldey 18.
FM: farbror Christian Hincheldey i Nykøbing Falster.

232 Anne Kirstine [Mortensdatter] Kirketerp i Maribo. 10.8.1788, fol.17B.
E: [Jørgen] Stauning, præst i Maribo og Hillested. B:
1) Peder Stauning 19
2) Morten Kirketerp Stauning 18
3) Maren Skaarup Stauning 16
4) Anne Marie Stauning 16
5) Malta Christian Stauning 14
6) Christiane Johanne Stauning 13
7) Dorthe Cathrine Stauning 12
8) Nikoline Stauning 9
9) Anne Elisabeth Stauning 7
10) Juliane Frederikke Stauning 5
11) Jacobine Frederikke Antoinette Stauning 2.
FM: [Claus] Kølle, birkedommer i Maribo.

233 Elisabeth [Mouridsdatter Hoe] (Haag) i Sakskøbing. 19.4.1787, fol.21.
Enke efter [Jens Nielsen] Vandel, præst på Fejø, [der døde 1770, skifte Musse herred lbnr.192]. B:
1) Niels Vandel, doktor medicinae og provinsfysikus i Christiania
2) datter, død, var g.m. Claus Suhr, købmand i Nakskov. 1B:
a Johanne Charlotte Lucie Suhr 15.
FM:
1 Tønnes Rasmussen i Nakskov
2 Suhr, forvalter på Bandholmgård.
Desuden nævnes
1 afdøde mands brorsøn Peder Vandel, købmand i Sakskøbing
2 afdødes søster Madam Olsen.

234 Oluf Holm, degn i Vigsnæs. 22.8.1788, fol.53.
Enkemand efter [Agnethe], skifte 23.7.1781 lbnr.204. B:
1) Louise Holm på stedet
2) Ulrikke Holm g.m. Jens Rasmussen i Vigsnæs
3) Christiane Holm g.m. David Walther, sømand i Nysted
4) Maren Holm, død, var g.m. [Hans] Lange, bødker i Sakskøbing. 4B:
a Anne [Hansdatter 19]
b Sara [Hansdatter 16]
c Oluf [Hansen] 11
d Johan [Hansen] 8.

235 Diderikke Sofie Samuels i Radsted. 3.4.1789, fol.56B.
E: [Jacob] Olufsen, degn i Radsted. B:
1) Oluf Samuel [Jacobsen] 6½
2) Georgine Petrine [Jacobsdatter] 4
3) Caroline Frederikke [Jacobsdatter] 1.
FM: Jacob Røy, møller i Radsted.

236 Kirsten Ambech i Våbensted. 6.6.1789, fol.59B.
Enke efter Johan Henrik Licht, degn i Våbensted og Engestofte, død 14.3.1789.
Hans første ægteskab med [Marie Kirstine Mortensdatter Lange, begravet Våbensted 23.2.1776]. B:
1) Henrik Gotfred Licht, skoleholder i Engestofte
2) Margrethe Licht g.m. Jens Peder Bülow, degn i Fuglse.
Hendes A:
1) mor Judith [Pedersdatter] Riis på stedet, enke efter [Gustav Greve, degn i Våbensted og Engestofte, skifte 27.4.1775 lbnr.181].
Mors første ægteskab med [Niels Ambech, formand i Våbensted og Engestofte, skifte 21.1.1765 lbnr.144]. B:
2) søster Bodil Birgitte Ambech på stedet
3) søster Louise Ambech g.m. [Peder] Jørgensen [Helnis], degn i Våbensted og Engestofte
4) bror Peder Ambech, degn i Døllefjelde
5) bror Henrik Flindt Ambech, skoleholder i Østofte, [skifte Fuglse herred gejstlig 13.4.1789 lbnr.68]. 3B:
a Niels Ambech 8
b Christiane Ambech 6
c Christian Ambech 4.
Fars første ægteskab med [Christine Henriksdatter]. B:
6 halvsøster Anne Cecilie Ambech g.m. Oluf Becher, skoleholder i Klodskov [i Ønslev sogn] på Falster.

237 Richard [Andreassen] Listo, præst i Døllefjelde og Musse. 11.9.1789, fol.66B.
Enkemand efter [Elisabeth Christine Bøye i Døllefjelde, skifte 25.4.1782 lbnr.205]. B:
1) Frederikke Juliane Marie Listo 9
2) Manasse Listo 7½.
FM: Steen Balslev, præst i Kettinge og Bregninge.

238 Johan Bernhard [Frederiksen] Suhr, præst i Købelev [og Vindeby. 8.6.1790, fol.81.
E: Inger Reimer Jensen i Maribo. LV: Poul Lyngby, præst i Torup på Sjælland, der ægter enken. B:
1) Frederik Peder Suhr 17
2) Peder Jensen Suhr 16.
FM:
1 B. W. Suhr
2 G. J. Suhr.
Afdøde døde [Maribo 20.6.1777].
Bevilling til uskiftet bo af 4.7.1777.
Samfrændeskifte 8.6.1790

239 Erik [Ernstsen] Helm, præst i Tårs, [begravet 20.10.1789], fol.82B.
E: Margrethe [Cathrine] Faber.
Bevilling til uskiftet bo 20.11.1789.

240 Thomas [Jørgensen] Hee, præst i Nysted og Herritslev, [der døde 4.6.1790], fol.83, 115.
E: Anne Laurentse Scheel. LV: Klinge, amtsforvalter i Nysted. B:
1) Karen Hee 14
2) Froe Cathrine Hee 13, der døde, begravet Køge 3.3.1791
3) Jacob Henning Hee 10
4) Peder Hee 9
5) Martin Theodor Hee 8
6) Otto Ludvig Hee 3.
FM:
1 farbror Jens Mathias Hee i Århus
2 farbror Søren Hee, fuldmægtig i Rentekammeret i København
3 Jørgen Scheel, byfoged
4 Peder Viborg i Stubbekøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 13.8.1790.
Samfrændeskifte 7.10.1791.

241 Cathrine Andrea Hansen i Nysted. 2.7.1790, fol.83B.
Enke efter [Daniel Mouridsen] Huusfeldt, præst i Nysted og Herritslev, [skifte 9.1.1779 lbnr.199].
Afdøde skal have A:
1) halvbror Andreassen, hestehandler i København.

242 Rasmus Østrup, degn i Slemminge. 14.2.1791, fol.95B.
E: Marie Margrethe Staal. LV: Johan Henne. B:
1) Henriette Frederikke Christiane Rasmusdatter g.m. Johan Nikolaj Oxholm, skoleholder i Slemminge
2) Dorthe Eleonora Rasmusdatter
3) Anne Petrine Rasmusdatter.

243 Jens Christensen, skoleholder i Våbensted. 9.4.1791, fol.97B, 107B.
Enkemand efter[Kirstine Marie Cecilie Lilje, skifte 4.1.1785 lbnr.215]. B:
1) Cathrine Jensdatter 19
2) Hans Christian Jensen 16
3) Jonas Jensen 13

244 Cathrine Margrethe [Berntsdatter] Suhr i Maribo. 2.7.1791, fol.99B, 108, 120.
Enke efter Hans Christian Nielsen Skjern, præst i Halsted og Avnede, [død 21.7.1764]. B:
1) Niels Skjern, successor i Halsted og Avnede
2) Ida Margrethe Skjern g.m. [Peder Hegelund] Dorph, byskriver og herredsfoged [i Stege] på Møn
3) Bernt Skjern, overkrigskommissær i Slesvig
4) Iver Hans Filip Skjern, student i København
5) Christiane Dorthe Skjern på Møn
6) Johan Frederik Skjern, major i Odense
7) Hans Bryde Skjern, studen på Gyldensten [i Nørre Sandager sogn] på Fyn
8) Charlotte Amalie Skjern, der ægter Michael Rasmussen, kapellan i Vestenskov og Kappel
9) Jens Frederik Skjern, jurist i København.

245 Jens Peder [Johansen] Sevel i Frejlev kapellanbolig, ugift kapellan i Kettinge og Bregninge. 30.7.1791, fol.102, 129.
A:
1) mor [Ingeborg Frederiksdatter Rasmussen] i Svendborg, enke efter [Johannes] Sevel, præst i [Idestrup, død 6.10.1787]
2) bror Otto Sevel, klokker i Svendborg
3) bror Anders Sevel
4) bror Søren Sevel
5) søster [Birgitte Charlotte Sevel] g.m. [Frederik] Rasmus, præst i Svendborg [Nikolaj]
6) Caroline Sevel.

246 Rasmus [Bernt] Østrup, degn i Slemminge og Fjelde. 27.10.1791, fol.107.
E: [Margrethe Marie Staal]. LV: Frederiksen, birkedommer. B:
1) Henriette [Frederikke Christiane] Østrup g.m. Johannes Nikolaj Oxholm
2) Dorthe Eleonora Østrup
3) [Anne] Petrine Østrup, der døde 7.8.1791.

247 Nikolaj Christian Halle, skoleholder i Maribo, der døde 25.10.1791, fol.114B.
E: Abigael Jochumsdatter. B:
1) Peder Nikolaj Halle 8 uger.

248 Morten Nielsen, skoleholder i Tågense. 27.2.1792, fol.118B.
E: Anne Rasmusdatter. B:
5) Rasmus Mortensdatter 11
6) Anne Elisabeth Mortensdatter 6.
FM: mors halvbror Peder Smed i Stubberup.
Af første ægteskab B:
1) Niels Mortensen
2) Peder Mortensen 19
3) Mette Christine Mortensdatter g.m. Rasmus Olufsen i Vantore
4) Anne Dorthe Mortensdatter.

249 Inger Neuling i Sakskøbing. 10.1.1792, fol.121B.
Enke efter Henrik Flindt Ambech, skoleholder i Østofte, [skifte Fuglse herred gejstlig 13.4.1789 lbnr.68]. 3B:
1) Niels Peder Ambech 11
2) Christiane Judith Ambech 8
3) Christian Ambech 5.
FM:
1 født værge Peder Ambech, degn i Døllefjelde og Musse
2 [Peder] Jørgensen [Helnis], degn i Våbensted og Engestofte g.m. faster [Louise Ambech].

250 Peder Bering [Thomsen] Gjørup, præst i Vester Ulslev. 17.5.1792, fol.123.
E: Elisabeth Nestius.
Første ægteskab med [Sofie Mogensdatter Gram, død 1767].
Af børn angives B:
1) Eggert Christoffer Gjørup, .

251 Jan Frederik Busch, ugift skoleholder i Rykkerup, der døde 1.11.1792, fol.143B.
Af arvinger angives A:
1) bror Laurids Christoffer Pedersen Busch, præst i Landet og Ryde, hvor afdøde døde.

252 Johan Frederik Kunchel, klokker i Sakskøbing. 10.4.1793, fol.144B.
E: [Karen Lerche From]. LV: Jens Hansen. B:
1) Bernt Henrik Kunchel 23
2) Johanne Sofie Kunchel 18
3) Johan Peder Kunchel 16.
FM: Dahl, birkeskriver.
[Første ægteskab med Gertrud Vilhelmine Wichmann, skifte 5.12.1768 lbnr.160].

253 Laurids Jochumsen Brandrup, degn i Hunseby. 3.12.1793, fol.148B, 154, 160.
E: Engel Kirstine [Hansdatter]. B:
1) Jørgen Brandrup 36, sejler som styrmand fra Pommern
2) Ingeborg Kirstine Brandrup g.m. Frederik Carstensen, feldbereder i Maribo
3) Peder Bech Brandrup, skoleholder i Blans
4) Christian Brandrup 27, fuldmægtig i Kirke Eskilstrup på Sjælland.

254 Anne [Olufsdatter] Hulegaard i Maribo, [der døde 19.4.1794], fol.150B.
E: Jørgen Stauning, præst i Maribo og Hillested.
Testamente af 28.3.1791.
Hans første ægteskab med [Anne Kirstine Mortensdatter Kirketerp, skifte 10.8.1788 lbnr.232]. Børn, hvis navne ikke angives.

255 Jens Schlingerich, ugift student i Kettrup præstegård. 21.6.1794, fol.151B.
Afdødes far, hvis navn ikke anføres, frasiger arv og gæld.

256 Jens Ebeltoft Mygind, ugift degn i Toreby. 14.6.1794, fol.152B, 161B.
A:
0) forældre Jørgen Pedersen, sømand og Maren Rasmusdatter i Ebeltoft
1) bror Rasmus Jørgensen, døbt 21.2.17117, død i Kina uden børn
2) bror Peder Jørgensen, døbt 17.7.1718, død i Ebeltoft uden børn
3) søster Ida Cathrine Jørgensdatter, døbt 1.1.1720, død 1728
4) søster Johanne Jørgensdatter, døbt 10.8.1721, gift i Ebeltoft, død uden børn
5) søster Anne Margrethe, døbt 28.2.1723, død 1725
6) bror Hans Jørgensen, døbt 22.12.1724, død. 2B:
a Petrine Hansdatter g.m. Just Møller, bygmester i Ebeltoft
b Marie Cathrine Hansdatter g.m. Jens Skovsen, skipper i Ebeltoft
7) Jens Jørgensen, døbt 23.9.1731, som er afdøde.

257 Georg Eichel Ingversen, præst Døllefjelde og Musse. 10.6.1795, fol.163B.
A:
1) forældre Jens Ingversen, præst i Øsby [i Haderslev amt] og Birgitte Christine Eichel.

258 Laurids Helsted, klokker og kordegn i Maribo. 26.6.1795, fol.166.
A:
0) far Hans Jochum Helsted, degn i Tingsted på Falster, død. 1B:
1) søster Dorthe Magdalene Helsted, nu her på stedet, enke efter Johan Carl Hasselfeldt, skoleholder i Højet i Væggerløse sogn.

259 Judith [Pedersdatter Riis] i Våbensted. 15.4.1795, fol.166B.
Enke efter Gustav Greve, degn i Våbensted og Engestofte, skifte 27.4.1775 lbnr.181].
Første ægteskab med Niels Ambech, formanden i Våbensted 21.1.1765 lbnr.144]. B:
1) Peder Nielsen Ambech, degn i Døllefjelde og Musse
2) [Henrik Flindt Ambech, skoleholder i Østofte, skifte Fuglse herred gejstlig 13.4.1789 lbnr.68]. 3B:
1) Niels Peder Ambech
2) Christiane Judith Ambech
3) Christian Ambech.

260 Anne Elisabeth Danchel i Maribo, [der døde 10.4.1796], fol.167.
E: Jørgen Stauning, præst i Maribo og Hillested.
Testamente af 12.1.1796.

261 Hans [Andersen] Torden, skoleholder i Rørbæk. 23.3.1797, fol.168.
E: [Cathrine Jørgensdatter].
Arvinger angives ikke.

262 Jens Clausen, degn i Herritslev. 2.3.1798, fol.168.
E: Ursula Margrethe Gregersdatter. B:
1) Claus Jensen
2) Erhardt Jensen
3) Laurentius Jensen
4) Mette Marie Jensdatter
5) Ellen Jensdatter
6) Salome Jensdatter.
FM: farbror Simon Groth Clausen, købmand i Nysted.

263 Jacob Olufsen, degn i Radsted. 15.2.1799, fol.168B, 171, 173.
E: Johanne Magdalene Kirstine Strange. LV: Niels Bredal, skoleholder i Radsted. B:
3) Sofie Margrethe Jacobsdatter 6½
4) Anne Diderikke Jacobsdatter 2½.
Første ægteskab med [Bodil Rasmusdatter].
Andet ægteskab med [Diderikke Sofie Samuel]. B:
1) Oluf Samuel Jacobsen 17
2) Georgine Petrea Jacobsdatter 14.
Desuden nævnes enkens bror Johan Eriksen Strange i Nykøbing Falster.

264 Johan Emmiche Schæffer, der døde ugift 16.1.1797 i Flintinge præstegård, fol.169B.
Testamente af 99.9.1774. A:
1) bror Anton Frederik Schæffer, tidligere oberførster på Lolland og Falster, [der døde i Haderslev Domsogn 23.7.1774]. 7B:
a Christian Schæffer, præst i Lem og Vejby i Rødding herred, [skifte Rødding herred gejstlig 21.11.1797 lbnr.110]. 3B:
1 Christiane Henrikke Schæffer
2 Frederikke Kirstine Schæffer
3 Antoinette Jochumine Schæffer.
b Johan Henrik Schæffer, oberførster i Haderslev
c Andreas Schæffer, postmester
d Knud Landorph Schæffer, kontrollør i København
e Karen Schæffer g.m. [Jens] Sandø, præst i Toreby, hos hvem afdøde døde
f Frederik Christian Schæffer i København
g Barbara Schæffer g.m. Frands Skov, præst i Nysted og Herritslev.

265 Sidsel Cathrine [Gosmann, der døde 10.5.1799] i Sakskøbing, fol.172B.
E: Hans [Jespersen] Rostrup, kordegn i Sakskøbing.

266 Johannes Nikolaj Oxholm, degn Slemminge og Fjelde. 17.1.1801, fol.179.
E: Henriette Frederikke Christiane Østrup. LV: Anders Fabritius, skoleholder i Udstolpe. B:
1) Christiane Christoffine Jacobine Oxholm 20
2) Peder Latharius Oneill Oxholm 3.
FM: født værge Lorents Oxholm, måler og vejer i Trondhjem.

267 Mette [Sofie Christensdatter] i Handermelle, 20.10.1800, fol.180B.
Enke efter [Johannes Espersen] Sommer, skoleholder i Handermelle, [begravet 19.3.1796]. B:
1) Helene Sommer g.m. Jacob Theetz, snedkersvend i København.

268 Niels Christian Winther, skoleholder i Stubberup. 11.3.1801, fol.183.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Lærke Henriksen i Stubberup. A:
1) mor Inger Marie [Lund], enke efter Winther, [urtekræmmer i København
2) bror Frederik Winther, isenkræmmer i København
3) søster [Anne Elisabeth Winther] g.m. Henrik [Lauridsen] Ejler, præst i Slots Bjergby og Sludstrup på Sjælland.

269 Cathrine Jensdatter i Øster Ulslev. 8.5.1801, fol.184B.
E: Rasmus Lange, skoleholder i Øster Ulslev.
Af første ægteskab B:
1) Birthe Cathrine Christensdatter g.m. Rasmus Jensen i Nysted
2) Oluf Christensen, daglejer i Nysted
3) Jens Christensen i Havbølle i Humble sogn på Langeland
4) Kirsten Christensdatter gift i Lindelse sogn på Langeland
5) Hanne Christensdatter, død. 1B:
a Christen Madsen 18.

270 Thomas Lund, degn i Tårs. 25.4.1802, fol.187.
E: Georgine Fikke Algren. B:
1) Margrethe Sofie Thomasdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Flintinge
2) Pouline Thomasdatter.
FM: Hans Rasmussen Knap i Tårs.

271 Magdalene Ottesen i Døllefjelde. 6.9.1802, fol.189.
E: Peder [Nielsen] Ambech, degn i Døllefjelde og Musse. B:
1) Judith Hedvig Augusta Ambech 6
2) Niels Peder Ambech 4
3) Otto Christoffer Jacob Ambech 3
4) Johannes Ambech 3 mdr.

272 Mads Bering, skoleholder i Store Musse. 16.2.1804, fol.190, 192B.
E: Abigael Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Store Musse. B:
1) Mette Bering.

273 Morten Svendsen Bagger, degn i Vester Ulslev. 28.5.1804, fol.190B, 193.
E: Gertrud Eleonora Dahl. LV: [Hans] Grønlund, præst i Vester Ulslev. B:
4) Johanne Bagger g.m. Jørgen Rasmussen i Vester Ulslev
5) Birthe Bagger, der tjener på Søholt.
Første ægteskab med [Christine Ratgen, skifte 1768, lbnr.155]. B:
1) Jytte Cathrine Bagger g.m. Holst, skovrider i Petersgård [i Kalvehave sogn] på Sjælland
2) Kirsten Bagger gift på Sjælland
3) Niels Adolf Bagger i Engelbrechtsminde i Bakkebølle i Vordingborg [landsogn].

274 Rasmus Nielsen Dahl, skoleholder i Flintinge. 8.2.1805, fol.197.
E: Anne Dorthe Seidentop.
Af første ægteskab B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter Dahl 32
2) Christian Rasmussen Dahl 26.

275 Jørgen Mogensen Meinertz, degn i Hillested. 8.4.1805, fol.197, 199, 201.
E: Gertrud Sofie. LV: Jørgen Hansen, smed i Hillested. B:
1) Anne Margrethe Jørgensdatter 8
2) Søren Jørgensen 5
3) Cathrine Jørgensdatter 20 uger.

276 Christoffer Georg Højer, degn i Godsted. 25.4.1805, fol.198, 200, 201B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Suhr, forpagter på Ulriksdal. B:
1) Jørgen Højer 10
2) Christian Ulrik Højer 1¼.

277 Kirstine Elisabeth Ortved i Flintinge. 18.3.1805, fol.203B.
E: Rasmus Tustrup, skoleholder i Flintinge. A:
1) mor, enke efter Ortved, birkeskriver.

278 David [Kjeldsen] Lundt, skoleholder i Kallø [i Tårs sogn]. 29.6.1806, fol.203B, 205.
E: Juliane Cathrine [Oest]. LV: Erland Bang, degn i Tårs. B:
1) Frederikke Margrethe Lundt 13
2) Svend Lundt 9.

279 Bertel [Clausen] Seidelin, præst i Slemminge og Fjelde, [der døde 1.11.1803], fol.204B.
E: Karen [Frederiksdatter] Green.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1802.

280 Poul [Poulsen] Kjærulf, præst i Tårs, [der døde 28.6.1805], fol.204B.
E: Johanne Marie [Martinsdatter] Hammer.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1805.

281 Nikolaj Wardinghausen Rose, skolelærer i Rørbæk, der døde, fol. 205.
E: Pouline Christine Lauridsdatter.
Testamente af 10.6.1803.

282 Corfitz Nielsen, degn i Vester Ulslev. 22.1.1807, fol.206, 209, 214.
E: Inger Dorthe [Adamsdatter] Bech.
Første ægteskab med [Dorthe Lauridsdatter, begravet Reersnæs 19.11.1775].
Andet ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte Fuglse herred gejstlig 22.2.1793 lbnr.83]. B:
1) Anne Karen Corfitzdatter 22.

283 Agathe [Clausen] i Nysted. 4.2.1807, fol.206B, 211B, 213.
Enke efter [Niels] Fuglebjerg, degn i Majbølle, [skifte 2.8.1788 lbnr.229]. A:
1) bror, død. 2B:
a Simon Groth Clausen, fabrikant i Nysted
b Peder Gommesen Clausen, købmand i Nysted.

284 Lisbeth Christensdatter i Sløsse. 27.4.1807, fol.210B, 212B, 216.
E: Rasmus [Jørgensen] Kølle, skoleholder i Sløsse, der døde 13.8.1807. A:
1) bror, død. 3B:
a Hans Hansen, der tjener i Øster Ulslev
b Peder Hansen, der tjener i Vester Ulslev
c Anne Hansdatter g.m. Peder Jæger, brændevinsbrænder i Maribo.

285 Else Margrethe Høfer i Herritslev. 27.5.1807, fol.212, 213.
E: Johan Bernt Kjeldskov, degn i Herritslev. B:
1) Concordia Johansdatter g.m. Christian [Hansen] Hoffmann, degn i Olstrup og skolelærer i Assenbølle
2) Margrethe Kirstine Johansdatter, der tjener i Roskilde.
FM: morbror Niels Siø i Nysted.

286 Anne Benedikte Lind i Rykkerup. 17.12.1807, fol.217.
E: Christen Bruun, skoleholder i Rykkerup. B:
1) Svend Bruun, over 25 år
2) Peder Bruun, over 25 år
3) Agathe Bruun 11.

287 Knud Christian Bredal, degn i Majbølle. 3.6.1808, fol.217, 222B.
E: Anne Christiane [Fabritius]. LV: bror [Christian Adam] Fabritius, skolelærer i Udstolpe. B:
2) Frederik Christian Bredal
3) Frederikke Margrethe Bredal
4) Nikolaj Peder Bredal
5) Edvard Beyerholm Bredal
6) Johanne Martin Knudsdatter Bredal
7) Johan Martin Knudsen Bredal.
Første ægteskab med [Christiane] Caroline Vilhelmine Beyerholm, [skifte 23.7.1787 lbnr.222]. B:
1) Niels Jacob Bredal ved Idalund [i Radsted sogn].

288 Henrik Ussing, klokker og kordegn i Maribo. 8.12.1808, fol.218B.
E: Margrethe Elisabeth Vinding, 45 år gammel. LV: Laurids Nielsen i Maribo. B:
1) Anne Marie Henriksdatter 9.
FM: Mads Birk, klejnsmed i Maribo.

289 Anne Sofie Frederiksdatter i Hillested. 5.1.1809, fol.220, 224.
Enke efter Simon Jørgensen, degn og skolelærer i Sædinge, [skifte Fuglse herred gejstlig 11.12.1807 lbnr.101]. A:
1) søster Maren Frederiksdatter gift i København
2) halvsøster Anne Frederiksdatter g.m. Christen Jensen i Hillested.

290 Rasmus Lange, skolelærer i Øster Ulslev. 24.2.1811, fol.224B, 226.
E: Sidsel Cathrine Rasmusdatter.
Af første ægteskab B:
1) en datter på Langeland
2) en datter på Langeland
3) Frederikke Rasmusdatter g.m. Christian Rebslager i Østofte.
[Andet ægteskab med Cathrine Jensdatter, skifte 8.5.1801 lbnr.269]

291 Henrik Gotfred Licht, skoleholder i Engestofte. 9.11.1811, fol.225.
E: Bodil Christine Christensdatter. LV: [Isak] Bergstrøm, gartner på Engestofte. B:
1) Christian Licht i Maglemer
2) Elias Licht 27, i København
3) Christiane Marie Licht g.m. Hans Nielsen i Maribo.

292 Hans Jørgen Alexandersen, skolelærer i Hjelm. 16.6.1812, fol.226B.
E: Ingeborg Jensdatter. B:
1) Alexander Hansen
2) Jens Hansen
3) Poul Abraham Hansen
4) Karen Marie Hansdatter
5) Anne Margrethe Hansdatter
6) Christian Hansen
7) Jørgen Hansen.

293 Mette Nielsdatter i Majbølle. 22.1.1813, fol.228, 230B.
E: Lauridsen, kirkesanger og skolelærer i Majbølle. B:
1) Birthe Kirstine Larsen 2.

294 Testamente i Toreby. Indført 1813, fol. 229B.
Testamente af 6.9.1783 for Jens Sandø, præst i Toreby og hustru Karen Schæffer.

295 Rasmus Tustrup, skolelærer i Flintinge. 31.5.1813, fol.230.
Enkemand efter Kirstine Elisabeth Ortved, [skifte 18.3.1805 lbnr.277].
Hans A:
1) far [Rasmus] Tustrup, garver i Nykøbing.
Hendes A:
1) Oluf Villumsen Ortved, toldskriver i Vordingborg
2) Anne Kirstine Ortved i København
3) Anne Marie Ortved g.m. Bertelsen, sadelmager i Frederikssund
4) Jens Jessen Ortved, død. E: Marie Johanne. 2B:
a Peder Ortved i Korsør
b Bertel Ortved i Korsør
5) Anne Cathrine Ortved, enke efter Thiele, tømrer i Slagelse.
Hendes arvinger er alle søskendebørn, hvoraf de tre første er søskende.

296 Johanne Augusta Mathiasdatter i Øster Ulslev. 22.10.1813, fol.231.
E: Hans Hansen, skolelærer i Øster Ulslev.

297 Peder [Nielsen] Ambech, degn i Døllefjelde og Musse. 7.9.1814, fol.233.
E: [Christiane Christofferine Jacobine Oxholm. B:
3) Hans Andreas Oneill Ambech 11
4) Nikoline Marie Ambech 8
5) Nana Rasmine Ambech 6
6) Rasmus Frederik Thomas Ambech 2.
Første ægteskab med [Else Kirstine Hermansdatter, død 24.3.1794].
Andet ægteskab med [Magdalene Ottesen, skifte 6.9.1802 lbnr.271]. B:
1) Niels Peder Ambech 16
2) Otto Christoffer Jacob Ambech 14.

298 Hans [Hansen] Grønlund, præst i Vester Ulslev. 5.10.1814, fol.233B, 240, 241B.
E: Sofie Amalie Arrebo. LV: [Frederik] Wichmann, præst i Fuglse og Krønge. B:
1) Ulrikke Sofie Grønlund g.m. [Palle] Saaby, forpagter af Ludvigslund kro på Falster
2) Hans Grønlund, kasserer i København
3) Johanne Andrea Grønlund g.m. [Rasmus] Thomsen, degn i Vester Ulslev
4) Johan Henrik Grønlund, the- og porcelænshandler i København
5) Marianne Grønlund.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1814.

299 Anne Marie Jørgensen, [der døde 18.3.1815], fol.239B.
E: Christian Holm, præst i Hunseby.
Bevilling til uskiftet bo.

300 Mathias Hind, pensioneret ugift skolelærer i Grønnegade [i Bregninge sogn], der døde 15.8.1815, fol.293B, 241.
Arvinger kendes ikke.

301 Frederik [Christiansen] Volchersen, præst i Nysted og Herritslev. 16.1.1817, fol.245, 251, 253B.
E: Frederikke Jensen. LV: forligelseskommissær møller i Nysted. B:
1) Alvilda Henrikke Krag 9
2) Christian Frederik Krag 7
3) Marie Edvarda Gyrithe Krag 5
4) Kirstine Margrethe Krag 3
5) Louise Augusta Krag 1¾
6) Peder Jensen Krag ¾.
FM: Prom, byfoged i Nysted.
Desuden nævnes enkens svigermor i København.

302 Cathrine Marie [Sigvard] i Radsted. 18.10.1817, fol.249, 255.
Enke efter [Christian Svendsen] Krag, præst i Radsted, [død 19.1.1802].
Af arvinger angives A:
1) datterdatter Frederikke Jensen.

303 Frederik Christensen, skolelærer i Frejlev. 3.12.1817, fol.252B, 254B, 257.
E: Marie Frederikke Kruchow. B:
1) Flora Johanne Frederiksdatter 4½
2) Caroline Adelheit Frederiksdatter 2½.

304 Poul [Hansen] Wichmann, præst i Våbensted og Engestofte. 19.6.1818, fol.255, 256B.
E: Bolette [Bartholdy de Wichfeld].
Bevilling til uskiftet bo af 24.6.1818.

305 Peder Israel, skolelærer i Tågerup, der døde. , fol.256B.
E: Anne Hansdatter.
Af børn angives B:
1) Margrethe Israel g.m. Christen Rasmussen.
Bevilling til uskiftet bo af 16.10.1816.

306 Opbudsbo i Nysted. 5.4.1819, fol.258, 265.
Registrering af fallitbo hos [Frands] Skow, præst i Nysted og Herritslev.
Desuden nævnes:
1 hans bror [Mogens Christian] Skow til Volstrup [i Hjerm sogn]
2 hans søn Anton Frederik Skow, præst i Hjerm og Gimsing.

307 Ellen Amalie Vejer i Toreby. [der døde 31.3.1818], fol.264.
E: Rasmus Lauridsen Brandt, degn i Toreby.
Testamente af 24.4.1817.

308 [Jacob] Sidenius, præst i Øster Ulslev. 25.2.1820, fol.265.
E: Nikoline [Nielsdatter Bech].
Bevilling til uskiftet bo af 19.4.1820.

309 Cecilie Cathrine Wulff i Radsted. 6.9.1820, fol.266, 271B.
Enke efter Henning Christoffer Sidenius, degn i Gundslev på Falster. B:
1) Ulrik Christian Sidenius, skolelærer i Skovby på Falster
2) Anne Margrethe Sidenius g.m. Jens Pedersen, skolelærer i Radsted, med hvem afdøde havde fledføringskontrakt
3) Abild Marie Sidenius g.m. Knipschildt, forpagter på Bredeshave [i Snesere sogn] på Sjælland
4) Jacob Sidenius, der anses for at være død.

310 Peder Hansen Schmidt, skolelærer i Fjelde. 4.11.1820, fol.267B, 270.
E: Hedvig Cathrine Vejer. LV: [Niels Hansen] Randlev, præst i Slemminge og Fjelde. B:
1) Karen Pedersdatter Hans Jørgen Høgh, skytte på Giesegård på Falster
2) Hans Pedersen, møllersvend i Rødby, død. 2B:
a Cathrine Hansdatter 4
b Hedvig Hansdatter 1½.

311 Anne Lorentse Mørch i Sakskøbing, [der døde 13.6.1821], fol.268B.
E: Mathias Georg Peder Repholtz, præst i Sakskøbing og Majbølle.
Testamente af 3.9.1820.

SLUT