Erik Brejls hjemmeside

Start

Odense Byfoged
Skifteprotokol
1626-1814

[1626-1635]    [1635-1641]    [1642-1644]    [1645-1646]    [1645-1650]   
[1651-1660]    [1660-1667]    [1667-1672]    [1674-1684]    [1684-1691]   
[1691-1697]    [1693-1703]    [1703-1709]    [1710-1716]    [1716-1722]   
[1722-1726]    [1726-1729]   


Litteratur: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede af Svend Larsen. Bd.1-2, Odense 1965.


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger.
Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen.
Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen.
Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Odense Byfoged
Skifteprotokol
1626-16351    Just Jacobsen i Odense. 12.12.1626, fol.38.
E: Agnethe Steffensdatter. LV: Rasmus Christensen. B:
1) Mette Justsdatter g.m. Jørgen Kruse
2) Cathrine Justsdatter g.m. Hans Didriksen, sværdfeger.

2    Abelone Hansdatter i Odense. 26.12.1626, fol.44.
Enke efter Poul Nielsen. B:
1) Niels Poulsen.

3    Kirsten Nielsdatter i Odense. 12.1.1627, fol.45.
E: Jeppe Madsen, tømrer. B:
1) Niels Jepsen
2) Kirsten Jepsdatter
3) Karen Jepsdatter
4) Sidsel Jepsdatter.
FM: morbror Hans Nielsen, kongelig hjulmand i København.

4    Peder Borum i Odense. 23.4.1627, fol.48.
A:
1) bror Jens Borum, på stedet.

5    Karen Henriksdatter i Odense. 25.4.1627, fol.48B.
E: Morten Pedersen, grydestøber.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Christensdatter g.m. Henrik Nielsen i København
2) Inger Christensdatter i København
3) Margrethe Christensdatter i København.
FM:
1 Hans Jensen
2 Erik Andersen, skrædder.

6    Peder Pottemager i Odense. 1.5.1627, fol.49B.
E: Anneke Mathiasdatter. LV: Mikkel Thomsen, pottemager, der ægter enken. B:
1) Arent Pedersen
2) Mathias Pedersen.
FM: Hans Andersen, skinder.

7    Christen Pedersen, guldsmed i Odense. 7.5.1727, fol.53B.
Arvinger angives ikke.

8    Anne Nielsdatter i Odense. 28.7.1627, fol.54.
E: Claus Hansen, hattemager. B;
1) Hans Clausen
2) Mikkel Clausen
3) Maren Clausdatter.
FM:
1 Peder Vibertsen, hattemager
2 Johan Kop, hattemager
3 Hans Hansen.

9    Jesper Eriksen i Odense. 11.12.1627, fol.55B.
E: Lisbeth Nielsdatter. LV: far Niels Pedersen. B:
4) Erik Jespersen
5) Peder Jespersen
6) Sidsel Jespersdatter.
FM: Søren Ebbesen.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Jespersen
2) Inger Jespersdatter g.m. Markus Madsen
3) Sidsel Jespersdatter.
FM: Jens Falentinsen.

10    Ingeborg Pedersdatter i Odense. 29.1.1628, fol.60B.
E: Christoffer Rades i Flensborg. B:
5) Christoffer Christoffersen.
Af første ægteskab B:
1) Habakuk Jacobsen
2) Peder Jacobsen
3) Dorthe Jacobsdatter
4) Gertrud Jacobsdatter.
FM:
1 Henrik Caspersen, friskytte
2 Jacob Hansen, foged på Eskebjerg [i Stubberup sogn].

11    Hans Hansen, vintapper og hustru Anne Olufsdatter i Odense. 23.1.1728, fol.64B.
Hans A:
1) bror Niels Ibsen
2) bror Hans Ibsen
3) søster Bodil Ibsdatter ved Claus Eriksen i Stensby
4) søster Abelone Ibsdatter g.m. Jørgen Olufsen.
Hendes A:
1) far Oluf Pedersen i Balslev
2) bror Jeppe Olufsen i Balslev
3) bror Peder Olufsen i Balslev
4) søster Maren Olufsdatter g.m. Jens Nielsen i Balslev.

12    Johanne Jensdatter i Odense. 24.4.1628, fol.68.
E: Hans Jensen, skomager. B:
1) Jens Hansen
2) Mads Hansen
3) Hans Hansen
4) Anne Hansdatter.

13    Anne Rinkenæs (Reiniche) i Odense. 24.4.1628, fol.70.
Enke. B:
1) Hans Jensen, skomager
og Hans Jensens halvsøskende:
2) Jens Hansen Rinkenæs, fange på Rosenholm i Jylland
3) Elisabeth Didriksdatter forlovet med Terkild Sørensen.

14    Clemen Pedersen i Odense. 29.8.1628, fol.71B.
E: Mette Andersdatter. LV: Palle Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Clemensen
2) Hans Clemensen.
FM: morbror Niels Knudsen i Nørre Broby.

15    Gøde Jensen, kræmmer i Odense. 10.9. 1628, fol.82.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Peder Nielsen Kaare. B:
1) Gøde Gødesen
2) Lucretia Gødesdatter.
FM: morbror Mads Hansen.
Boet blev registret 9.11.1626 af Erik Nielsen [Arensbach], præst i Asperup og Rorslev, g.m. [Ellen Sørensdatter].

16    Anne Mouridsdatter i Odense. 2.10.1628, fol.89B, 108.
Enke efter Frands, kedelsmed. B:
1) Oluf Frandsen, død. 1B:
a Else Olufsdatter g.m. Daniel Harder, guldsmed
2) Frands Nielsen, død. 1B:
a Niels Frandsen ved stedfar Niels Nielsen København i Næstved.
Desuden nævnes Else Olufsdatters stedfar Jacob Christensen, guldsmed.

17    Kirsten Sørensdatter Vrede i Odense. 28.5.1629, fol.92B.
Arvinger angives ikke.

18    Gert Badskær i Odense. 21.2.1628, fol.93.
E: Anne Hansdatter. LV: svoger Laurids Hansen, hattemager.
Registrering 6.7.1625.
Afdøde blev henrettet med sværd for sin forseelses skyld.

19    Niels Jensen, grydestøber i Odense. 12.6.1629, fol.102.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Laurids Jensen, guldsmed. B:
1) Jens Nielsen
2) Christoffer Nielsen
3) Maren Nielsdatter.
FM: farbror Hans Jensen.

20    Lennert Thomsen i Odense. 30.7.1629, fol.109B.
E: Karen. LV: Mikkel Pedersen. A:
1) bror Laurids Thomsen i Lem i Jylland
2) bror Peder Thomsen i Tønning
3) søster g.m. Mads Nielsen i Hestkær.

21    [Mangler] Clemensdatter i Odense. 20.8.1629, fol.117.
E: Niels Lauridsen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Christen Rasmussen.
FM: morfar Clemen Ibsen, bysvend.

22    Jens Pedersen Lindvig i Odense. 3.2.1630, fol.119B.
E: Johanne Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen, myndig
2) Mads Jensen, i guldsmedelære.
FM: Jacob Christensen, guldsmed.

23    Morten Pedersen, grydestøber i Odense. 2.3.1630, fol.125B.
Enkemand efter [Karen Henriksdatter, skifte 25.4.1627 lbnr.5].
Første ægteskab med Karen Lauridsdatter. B:
1) Erik Mortensen i Norge
2) Peder Mortensen
3) Henrik Mortensen i Odense skole
4) Maren Mortensdatter
5) Anne Mortensdatter
Arv i boet til [Karen Henriksdatters] børn første ægteskab B:
1) Johanne Christensdatter g.m. Henrik Nielsen i København
2) Inger Christensdatter i København
3) Margrethe Christensdatter i København.
Desuden nævnes afdødes bror Mads Pedersen.

24    Ludvig Hansen, snedker i Odense. 12.4.1630, fol.135.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Hansen, snedker, der ægter enken. B:
1) Margrethe Ludvigsdatter.
FM: Jørgen Pedersen, sværdfeger.

25    Henrik Syndermann i Rendsborg. 31.5.1630, fol.136.
A:
1) bror Thomas Syndermann
2) bror Dankert Snedker, død. 1B:
a Henrik Dankertsen
FM: Steffen Bloch, glarmester.

26    Christen Sørensen Jyde i Odense. 27.4.1630, fol.137.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Rasmus Christensen. A:
1) Eskild Hansen i Hjerting i Kalvslund herred
2) Terkild Hansen i Gesten
3) Kirsten Hansdatter
4) Jeppe Sørensen.

27    Ellen Hansdatter i Odense. 13.7.1630, fol.138.
A:
1) mor Karen Bertelsdatter g.m. Søren Jørgensen Haahr.
Afdøde, der døde 9.9.1629, havde arv efter sin far Hans Pedersen.

28    Thomas Hansen i Odense. 6.10.1630, fol.139B.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Laurids Nielsen Jyde. B:
1) Poul Thomsen.
FM: Casper [Henriksen], smed.

29    Ebbe Sørensen, skytte i Odense. 14.3.1629, fol.143B.
Enkemand. B:
1) Isak Ebbesen
2) Pernille Ebbesdatter
3) Kirsten Ebbesdatter.
Arv i boet efter afdødes søster g.m. Niels Møller i Hvide Mølle til hendes B:
1) Søren Nielsen
2) Henning Nielsen.

30    Margrethe Neuen i Odense. 24.2.1631, fol.149.
E: Zacharias Berchmann, lutslager (lutspiller). B:
1) Cathrine Zachariasdatter
2) Voldborg Zachariasdatter.

31    Margrethe Andersdatter i Odense. 7.6.1631, fol.151.
E: Jacob Hansen, klejnsmed. B:
1) Hans Jacobsen
2) Anders Jacobsen
3) Peder Jacobsen
4) Gertrud Jacobsdatter.
FM: farbror Hans Hansen.
Desuden nævnes børnenes [halv]bror Niels Andersen i Havsted [i Vigerslev sogn].

32    Hans Nielsen, væver i Odense. 12.12.1630, fol.153B.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Rasmus Christensen. B:
1) Niels Hansen.
FM: Hans Glarmester.

33    Karen Rasmusdatter i Odense. 19.8.1629, fol.155B.
E: Hans Madsen, bager. B:
1) Hans Hansen
2) Bodil Hansdatter.

34    Knud Hansen i Odense. 16.2.1631, fol.158B.
E: Anne Carstensdatter. LV: Christian Carstensen, der ægter enken. B:
1) Anne Knudsdatter.
FM: Jens Carstensen, skomager.

35    Hans Jørgensen i Odense. 6.5.1629, fol.160B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Oluf Rasmussen, kandestøber, der ægter enken. B:
1) Søren Hansen
2) Rasmus Hansen
3) Jørgen Hansen
4) Karen Hansdatter
5) Margrethe Hansdatter.

36    Hans Hansen, sværdfeger i Odense. 25.9.1629, fol.163B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Hans Nielsen, rådmand. B:
1) Hans Hansen
2) Rynne Hansdatter
3) Anne Hansdatter
4) Dorthe Hansdatter
5) Marie Hansdatter.
FM: Hans Ebbesen, rådmand.

37    Hans Meinertsen Skuldt, badskær i Odense. Dato ikke angivet, fol.167B.
E: Else Mortensdatter. LV: Jørgen Mortensen. A:
1) søster, død. E: Mads Jespersen, skrædder i Mariager. 1B:
a Anne Madsdatter.

38    Abraham Gødeke, trompeter i Odense. 17.2.1632, fol.168B.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Bertel Klocke, der ægter enken. B:
1) Abraham Abrahamsen
2) Peder Abrahamsen.
FM: Hans Jørgensen, skrædder.

39    Niels Hansen, tømrer i Odense. 5.5.1632, fol.173.
A:
1) bror Peder Hansen i Hårslev.

40    Dorthe Poulsdatter i Odense. 29.6.1632, fol.175B.
Enke efter Laurids Grønnesen. B:
1) Poul Lauridsen.
FM: morbror Hans Poulsen i Jernløse.

41    Claus Skuldt, skomager i Odense. 30.311.1631, fol.177.
E: Marichen Jacobsdatter. B:
1) Claus Clausen
2) Jacob Clausen
3) Cathrine Jacobsdatter
4) Anne Jacobsdatter.
FM:
1 morbror Claus Jacobsen
2 Hans Falentinsen, skomager.

42    Anne Mathiasdatter i Odense. 30.11.1632, fol.180B.
E: Bertel Klocke, trompeter. B:
3) Casmerus Bertelsen.
Første ægteskab med Abraham Gødeke, trompeter, [skifte 17.2.1632 lbnr.38]. B:
1) Abraham Abrahamsen
2) Peder Abrahamsen.
FM: Hans Jørgensen, skrædder.

43    Hans Ditlevsen, remmer i Odense. 30.8.1632, fol.185B.
E: Pernille Pedersdatter. LV: Casper Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Ditlev Hansen
2) Kirsten Hansdatter
3) Lisbeth Hansdatter
4) Hans Hansen.
FM:
1 Jørgen Ditlevsen
2 Ditlev Pedersen.

44    Karen Hansdatter i Odense. 23.3.1632, fol.188.
E: Hans Brenniche. B:
1) Nikolaus Hansen
2) Hans Hansen
3) Ellen Hansdatter.

45    Christoffer Rohrn, badskær i Odense, der døde 20.5.1633, fol.190.
Arvinger angives ikke.

46    Birgitte [Pedersdatter] i Odense. 29.1.1633, fol.190B.
Enke efter Hans Hansen, sværdfeger, [skifte 25.9.1629 lbnr.36]. B:
1) Hans Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Anne Hansdatter hos sin moster på Øsel
4) Dorthe Hansdatter
5) Marie Hansdatter hos sin svoger Jacob Nielsen.
FM: Mourids Christensen, kapellan i Odense Frue.

47    Steffen Hansen i Odense. 19.3.1633, fol.194.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Nielsen, der ægter enken. B:
1) Peder Steffensen
2) Elisabeth Steffensdatter
3) Anne Steffensdatter
4) Birgitte Steffensdatter.
FM:
1 farbror Jens Hansen
2 Peder Nielsen ved far Niels Pedersen i Skovsgård.

48    Jacob Christensen, murer i Odense. 13.12.1635, fol.196.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Rasmus Madsen, murer. B:
1) Christen Jacobsen
2) Karen Jacobsdatter.
FM: farbror Peder Christensen, murer.

49    Anne Christensdatter. 16.7.1633, fol.197B.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Laurids Christensen, myndig
2) Poul Christensen, myndig
3) Karen Christensdatter g.m. Rasmus Hansen i Maribo
4) Mette Christensdatter
5) maren Christensdatter
6) Kirsten Christensdatter.

50    Peder Terkild Bader i Odense. 31.7.1633, fol.200.
E: Anne Ditlevsdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Anne Pedersdatter
3) Birthe Pedersdatter.
FM:
1 halvbror Ditlev Pedersen
2 Jørgen Ditlevsen.

51    Markus Lauridsen og hustru Else Steffensdatter i Odense. 3.1.1633, fol.205B.
B:
1) Laurids Markussen.
FM: Hans Hermansen, murer.

52    Anne Knudsdatter i Odense. 8.11.1631, fol.207B.
E: Rasmus Jensen Koch. B:
1) Knud Rasmussen.

53    Hans Mikkelsen, rådmand i Odense. 2.3.1634, fol.208.
E: Anne Jespersdatter. B:
7) Jørgen Hansen, myndig
8) Peder Hansen, myndig
9) Just Hansen, myndig
10) Cornelius Hansen
11) Johan Hansen
12) Kirsten Hansdatter.
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter]. B:
1) Hans Hansen, rådmand i Svendborg
2) Karen Hansdatter g.m. Johan Eleken
3) Anne Hansdatter g.m. Mathias Didriksen
4) Birthe Hansdatter g.m. Frands Foltermann
5) Mikkel Hansen
6) Thomas Hansen i Svendborg.

54    Oluf [Olufsen] Bager, magister i Odense. 18.12.1634, fol.226.
E: Barbara [Pedersdatter]. LV: Hans Jensen. B:
1) Peder Olufsen Bager, præst i Kølstrup og Agedrup
2) Oluf Olufsen
3) Margrethe Olufsdatter
4) Birgitte Olufsdatter
5) Karen Olufsdatter.
FM: Jørgen Friis.

55    Rasmus Madsen i Odense. 23.7.1634, fol.230.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Hansen. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Maren Rasmusdatter.
FM: farbror Iver Madsen, skrædder.

56    Jørgen Pedersen, kræmmer i Odense. 31.7.1634, fol.233B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Poul Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Kirsten Jørgensdatter.
FM: Jørgen Poulsen.

57    Peder Eskebjerg i Odense. 21.6.1633, fol.237B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Julius Rommel, skrædder, der ægter enken. B:
1) Margrethe Pedersdatter
2) Simon Pedersen
3) Kirsten Pedersdatter.
FM: Jørgen Nielsen.

58    Otto Knudsen, [Seeblad], borgmester i Odense. 19.12.1633, fol.241B.
E: Abigael [Jacobsdatter] Hasebart. LV: Mads Hansen. B:
4) Jacob Ottesen
5) Birgitte Ottesdatter
6) Anton Ottesen
7) Jørgen Ottesen.
FM:
1 Hans Ebbesen, rådmand
2 Hans Tragaard i København
3 Thomas Brodersen.
Første ægteskab med [Birgitte Lauridsdatter]. B:
1) Karen Ottesdatter g.m. Poul [Clausen] Schinkel, borgmester i Kerteminde
2) Knud Ottesen
3) [Magdalene Ottesdatter, død [17.8.1625, var g.m. Jacob Jacobsen Hasebart, præst i København Frue, død 5.9.1625]. 2B:
a Jacob Hasebart
b Birthe Hasebart.
FM: Claus Plum, doktor.

59    Karen Andersdatter i Odense. 18.8.1631, fol.271.
E: Mads Mikkelsen, skomager. B:
1) Mikkel Madsen
2) Anders Madsen
3) Maren Madsdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1635-1641

60    Karen Andersdatter i Odense. 5.8.1635, fol.1.
E: Niels Mikkelsen, bager. B:
1) Anne Nielsdatter
2) Gertrud Nielsdatter.
FM: morfar Anders Hansen.

61    Claus Bang i Odense. 4.7.1635, fol.2.
E: Margrethe [Richardsdatter Seeblad]. B:
1) Kirsten Clausdatter g.m. Just Hansen
2) Christoffer Bang.
FM: Rasmus Knudsen Gaas.

62    Søren Ebbesen i Odense. Dato ikke angivet, fol.17B.
E: Maren. A:
1) Jørgen Ebbesen
2) Maren Ebbesen g.m. Gregers Christensen
3) Mette Ebbesdatter Herman Ulrik i Vejle
4) Anne Ebbesdatter
5) Johanne Ebbesdatter g.m. Thomas Joensen i Stubbe
6) Maren Ebbesdatter i Soleskov.

63    Peder Rasmussen [Balslev], skriver på Sankt Knuds Kloster i Odense. 28.2.1635, fol.18.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Bruun, rådmand. B:
1) Christoffer Pedersen
2) Kirsten Pedersdatter
3) Ingeborg Pedersdatter.

64    Anne Lauridsdatter i Odense. 27.5.1635, fol.21B.
E: Laurids Skovbo i Norup. B:
1) Fabian Skovbo i Verninge
2) Maren Lauridsdatter g.m. Simon Simonsen i Freltofte
3) Margrethe Fabiansdatter g.m. Jens Bertelsen i Odense.

65    Jørgen Mule, borgmester i Odense, [død 1634], fol.30.
Enkemand efter Barbara Mogensdatter [Rosenvinge, død 1634]. B:
1) Hans Mule
2) Mogens Mule
3) Mette Mule g.m. Dines Jensen
4) [Karen Mule] g.m. Svend Pedersen, magister
5) Anne Mule
6) Else Mule.

66    Jacob Klejnsmed i Odense. 11.3.1635, fol.68.
E: Johanne. LV: Henrik Terkildsen (Torkelsen). B:
1) Maren Jacobsdatter
2) Hans Jacobsen
3) Anders Jacobsen
4) Gertrud Jacobsdatter
5) Margrethe Jacobsdatter
6) Peder Jacobsen.
FM: farbror Hans Sadelmager.

67    Niels Pedersen Skalbjerg i Odense. September 1635, fol.75.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Laurids Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Anne Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.

68    Maren Koch i Odense. 8.9.1635, fol.76.
E: Mads Hansen Tolderlund, der nu er fredløs efter at have slået sin kone ihjel. A:
1) [bror] Hans Pedersen Koch
2) [søster] g.m. Jacob Jensen, skomager.

69    Henrik Farver i Odense. 21.3.1637, fol.81B.
E: Regine. LV: Steffen Bloch, glarmester.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer Henriksen
2) Cornelius Henriksen
3)Johan Henriksen.
FM: Peder Jørgensen.
Registrering 29.9.1636.

70    Laurids Nielsen Jyde i Odense. 20.1.1635. fol.83B.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
1) Niels Lauridsen
2) Johan Lauridsen
3) Christen Lauridsen
4) Else Lauridsdatter.
FM: Jørgen Pedersen, sværdfeger.

71    Bodil Lauridsdatter i Odense. 17.2.1636, fol.87.
E: Laurids Lauridsen, kedelsmed. B:
2) Laurids Lauridsen
3) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Henrik Terkildsen.
Af første ægteskab B:
1) Poul Wehr.
FM: Claus Wehr.
Arv i boet til enkemandens stedbørn:
1) Søren Lauridsen
2) Anne Lauridsdatter
efter skiftebrev Haderslev 30.11.1619.

72    Gertrud Nielsdatter i Odense. 31.3.1635, fol.92.
E: Niels Jørgensen, tømrer. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Anders Nielsen
3) Anne Nielsdatter.

73    Christoffer Jørgensen, skomager i Odense. 1.8.1637, fol.95.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Andersen. B:
1) Jørgen Christoffersen
2) Laurids Christoffersen
3) Anne Christoffersdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.

74    Claus Johansen i Odense. 4.2.1637, fol.99.
Arvinger angives ikke.

75    Hustru i Odense. 22.11.1637, fol.105.
E: Peder Jørgensen, skinder. B:
1) Cathrine Pedersdatter.

76    Nikolaj (Nickel) Skrædder i Odense. Dato ikke angivet, fol.105B.
E: Kirsten. LV: Poul Thomsen, skrædder. B:
1) Dominicus Nikolajsen (Nickelsen)
Albert Nikolajsen.
FM:
Peder Thuesen.
Enkens første ægteskab med Lauge Skrædder. Arv til B:
1) Mads Laugesen
2) Hans Laugesen
3) Jens Laugesen, nu død, efter hvem, der er arv
4) Christen Laugesen
5) Barbara Laugesdatter.

77    Jens Mogensen [Rosenvinge], rådmand i Odense. 1.9.1635, fol.112B.
E: Margrethe Didriksdatter [Graff]. LV: Mogens Graff. B:
1) [Karen Jensdatter]
2) Mogens Jensen
3) [Jørgen Jensen]
4) [Barbara Jensdatter]
5) [Villum Jensen]
6) [Jens Jensen].
Desuden nævnes Claus Mule [til Nislevgård g.m. afdødes søster Birgitte Mogensdatter Rosenvinge].

78    Bertel Wichmann, købmand i Odense. 1636, (dato mangler), fol.119B.
E: Karen (Jørgensdatter Leth). B:
1) Anne Bertelsdatter g.m. Erik Jørgensen
2) Niels Wichmann
3) Bertel Wichmann
4) Jørgen Wichmann
5) Hans Wichmann.

79    Jørgen Mogensen [Rosenvinge], borgmester i Odense. 12.11.1635, fol.127.
Enke efter Karen Richardsdatter [Seeblad]. B:
1) Mogens Jørgensen
2) Poul Jørgensen
3) Henrik Jørgensen
4) Richard Jørgensen.

80    Hans Hofmann i Odense. 27.4.1635, fol.158B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Hans Ibsen. B:
1) Laurids Hansen
2) Margrethe Hansdatter.
FM: Mads Tønnesen.

81    Henrik Badskær i Odense. 9.3.1637, fol.162.
E: Karen. LV: Hans Jensen. B:
1) Almar Henriksen
2) Kønige Henriksdatter.
FM: Jørgen Johansen, hattemager.

82    Mads Tønnesen, skomager i Odense.28.1.1637, fol.165B.
E: [Anne].
Arvinger angives ikke.

83    Hustru i Odense. 13.4.1638, fol.168B.
E: Rasmus Christensen. B:
1) Jørgen Rasmussen
2) Anne Rasmusdatter.
FM: Henrik Terkildsen.

84    Kirsten i Odense. 29.3.1638, fol.169.
E: Steffen Bloch, glarmester. B:
1) Adrian Steffensen
2) Elsebeth Steffensdatter
3) Ingeborg Steffensdatter.
FM: morbror Enevold Glarmester.

85    Abelone Rasmusdatter i Odense. 2.2.1637, fol.170.
Enke efter [Thomas Hansen, skifte 6.10.1630 lbnr.28]. B:
1) Poul Thomsen.
FM: Casper Henriksen, smed.

86    Anders Mogensen i Odense. 28.2.1638, fol.170B.
E: Dorthe.
Arvinger angives ikke.

87    Jens Nielsen, skomager i Odense. 30.4.1638, fol.172B.
Enkemand. B:
1) Niels Jensen
2) Mette Jensdatter g.m. Troels Madsen, hattemager
3) Anne Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter
5) Margrethe Jensdatter.
FM:
1 Hans Juul
2 Hans Borchmann, glarmester
3 Ludvig Sinkelmager.

88    Peder Samsing i Odense. 29.5.1638, fol.176.
E: Maren. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Hans Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Erik Pedersen 21
4) Johanne Pedersdatter
5) Anne Pedersdatter g.m. Frederik Badskær
6) Jacob Pedersen, død, efter hvem der er arv.

89    Peder Madsen Doktor i Odense. 15.3.1638, fol.193B.
E: Mette Madsdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Mads Pedersen 20
2) Knud Pedersen
3) Christen Pedersen
4) Cornelius Pedersen
5) Else Pedersdatter
6) Karen Pedersdatter.
FM:
1 Rippendal
2 Hans Rasmussen Elenbjerg.

90    Birgitte Jørgensdatter i Odense. Juni 1638, fol.198.
E: Rasmus Hansen, knivsmed. B:
1) Jacob Rasmussen
2) Karen Rasmusdatter
3) Anne Rasmusdatter.

91    Simon Sivertsen, bogbinder i Odense. 21.7.1638, fol.201B.
E: Hvis navn ikke angives. LV: Laurids Jensen, guldsmed. B:
1) n datter
2) Gregers Simonsen.

92    Peder Ditlevsen, feldbereder i Odense. 6.11.1638, fol.211.
Enkemand. B:
1) Ditlev Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Birthe Pedersdatter, der døde.
FM: farbror Jørgen Ditlevsen.

93    Maren Mortensdatter i Odense. 4.9.1638, fol.217B.
E: Knud Brolægger. B:
1) Hans Knudsen 8
2) Jørgen Knudsen 6.

94    Karen Eriksdatter i Odense. 13.9.1638, fol.220.
E: Rasmus Winther. B:
1) Karen Rasmusdatter 5
2) Maren Rasmusdatter 1 år 3 mdr.

95    Claus Pedersen, skriver i Odense. september 1638, fol.223.
Arvinger angives ikke.

96    Lisbeth [Olufsdatter Bager] i Odense. 12.12.1638, fol.225B.
Enke efter Richard [Knudsen Seeblad, rådmand, død 22.4.1625]. B:
1) Margrethe Richardsdatter, enke efter Claus Bang, [skifte 4.7.1635 lbnr.61].

97    Poul Jørgensen i Odense. 25.1.1639, fol.230.
Enke efter Maren Sørensdatter.
Hans A:
1) far Jørgen Poulsen, kræmmer.
Hendes A:
1) bror Peder Sørensen
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Immanuel Glarmester.

98    Karen Trompeters i Odense. 4.2.1639, fol.233B.
Arvinger angives ikke.

99    Oluf Jacobsen, doktor [medicinæ] i Odense. 7.9.1641, fol.235, 420B.
A:
0) forældre [Jacob Madsen Vejle, præst i Ribe Domkirke, biskop over Fyns stift 1587, død 24.9.1606, begravet Odense Knud og Cathrine Baggesdatter, død 14.4.1615]
1) bror Peder Jacobsen i Odense g.m. [Marine Andersdatter Klyne]
2) bror Mathias Jacobsen, doktor [i Århus, død 15.5.1636 g.m. Ingeborg Jensdatter Gødesen, død 24.6.1614]. 5B:
a datter g.m. Niels Hansen, doktor, canonicus i Lund
b Jacob Mathiassen, magister, hofprædikant
c [Mette Mathiasdatter Jacobæus] g.m. Christen Clemensen, forstander på Herlufsholm
d [Magdalene Mathiasdatter Jacobæus] g.m. Rasmus Nielsen, rådmand i Århus
e [Christine Mathiasdatter Jacobæus] g.m. Bjørn Sørensen, professor i Det kongelige adelige Akademi i Sorø
3) bror [Jens Jacobsen, præst i Skovlænge og Gurreby, død 30.1.1634]. 2B:
a Niels Jensen i Skovlænge på Lolland
b Jacob Jensen, nu død. E: Lisbeth Thomasdatter
4) bror Bagge Jacobsen, præst [i Øster Skerninge og Hundstrup, død 21.3.1629]. 3B:
a Anne Baggesdatter Christen Nielsen Guldager i Odense
b Magdalene Baggesdatter
c Sidsel Baggesdatter
5) søster Lene Jacobsdatter, død [21.10.1620, første ægteskab med Hans Lauridsen Amerinus, læge og kannik i Ribe, død 1605]. 4B:
a Sidsel Hansdatter [Amerinus] g.m. Mads [Andersen] Bredal i Balle, præst i Bredsten i Jylland
b Laurids Hansen i Ribe
c Maren Hansdatter
d Lene Hansdatter.
Lene Jacobsdatter andet ægteskab med [Jens Andersen Lund, død 28.5.1625]. 2B:
e Anders Jensen
f Hans Jensen.

100    Karen Jensdatter i Odense. 1.5.1639, fol.251.
E: Jørgen Poulsen, kræmmer. B:
1) Poul Jørgensen, [skifte 25.1.1639 lbnr.97]
2) Sidsel Jørgensdatter.

101    Cathrine i Odense. 30.5.1639, fol.253.
E: Henrik Brodskov, bogbinder.
Af første ægteskab B:
1) Hybert Kjønn
2) Adam Kjønn
3) Mariche Kjønn
4) Cathrine Kjønn g.m. Jørgen Molbech
5) Lisbeth Kjønn
6) Dorthe Hybert Kjønn.
FM: Laurids Nielsen.

102    Abelone i Odense. 22.6.1639, fol.263.
Enke efter Hans Koch. B:
1) Mette Hansdatter
2) Jørgen Hansen
3) Hans Hansen
4) Ida Hansdatter.

103    Mads Nielsen i Odense. 3.7.1639, fol.264B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Morten Jespersen. B:
2) Karen Madsdatter.
FM: Christen Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Madsdatter.
FM: Jeppe Sørensen, bager.
Børnegods i boet til
1) Daniel Christoffersen
2) Pernille Christoffersdatter
og patrimonium til
3) Anne Nielsdatter.
Desuden nævnes enkens søster Anne Hansdatter.

104    Rasmus Lykkesen, skomager i Odense. 25.9.1640, fol.273B.
E: Mette. LV: Hans Falentinsen, skomager. A:
1) Anders Jørgensen
2) Mads Jørgensen
3) [Karen Jørgensdatter] g.m. Thomas Thygesen.
Arv i boet til Christen Lykkesens børn.

105    Erik Hansen, skomager i Odense. 1.6.1640, fol.279.
Enkemand efter Anne. B:
1) Karen Eriksdatter g.m. Christoffer Hansen, skomager i Korsør
2) Maren Eriksdatter g.m. Niels Nielsen, skomager
3) Anne Eriksdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.

106    Just Hansen i Odense. 15.8.1639, fol.281B.
Arvinger angives ikke.

107    Peder Hansen i Odense. 29.7.1640, fol.286.
Enkemand. B:
1) Hans Pedersen.
FM: morbror Niels Frandsen.

108    Elisabeth Hansdatter i Odense. 21.8.1640, fol.296.
E: Johan Bølling, badskær. B:
1) Else Johansdatter
2) Lisbeth Johansdatter
3) Jacob Johansen i Odense latinskole
4) Susanne Johansdatter.

109    Jacob Christensen, guldsmed i Odense. 16.8.1639, fol.297.
Enkemand efter Karen Andersdatter. B:
1) Hr. Christen Jacobsen
2) Abelone Jacobsdatter g.m. Laurids Gregersen, guldsmed
3) Oluf Jacobsen
4) Anne Jacobsdatter Margrethe Jacobsdatter
FM: Claus Christensen, guldsmed.
Desuden mødte Daniel [Harder], guldsmed på sine børns vegne.
(Sml. lbnr.16).

110    Rasmus Sørensen, skinder i Odense. 5.10.1639, fol.302B.
E: Cathrine. LV: Laurids Terkildsen. A:
1) Rasmus Pedersen i Trollerup
2) Laurids Pedersen
3) Jørgen Pedersen i Odense, ridefoged
4) Søren Pedersen.

111    Thomas Koch i Odense. 20.11.1639, fol.306.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Laurids Hansen. B:
1) Jørgen Thomsen
2) Johan Thomsen
3) Thomas Thomsen
4) Gertrud Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM:
1 Jørgen Ditlevsen
2 Anders Jørgensen.

112    Peder Jyde i Odense. 6.5.1640, fol.309B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Madsen. A:
1) Bertel Ibsen i Sædding i Bølling herred i Jylland
2) Peder Ibsen i Sædding
3) Jens Ibsen i Sædding
4) Ellids Ibsdatter g.m. Jens Jensen i Sædding
5) Christen Snedker i Odense.
Afdøde efter en slegfredsøn.

113    Herman Rønnebæk, bogbinder i Odense. 16.10.1639, fol.310B.
Afdøde efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.

114    Hans Joensen i Odense. 9.5.1640, fol.314.
E: Margrethe.
Arvinger angivers ikke.

115    Margrethe Fabiansdatter i Odense. 4.2.1640, fol.315B.
E: Jens Bertelsen, kræmmer. B:
1) Fabian Jensen
2) Salomon Jensen.
FM:
1 Eskild Nielsen
2 Peder Jensen Hunderup.

116    Jørgen Bager i Odense. 20.8.1639, fol.319.
E: Anne. LV: Hans Andersen, der ægter enken. B:
1) Mette Jørgensdatter
2) Hans Jørgensen
3) Jens Jørgensen.
FM:
1 Anders Bager
2 Johan Bager.

117    Søren Ibsen, slagter i Odense. 29.3.1639, fol.321.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Morten Jespersen. B:
1) Jeppe Sørensen, bager.

118    Mathias Didriksen, rådmand i Odense. 26.7.1639, fol.325B.
E: Anne [Hansdatter]. LV: Erik Jørgensen, rådmand. B:
1) Didrik Mathiassen
2) Anne Mathiasdatter
3) Hans Mathiassen
4) Jesper Mathiassen.
FM:
1 Laurids Gregersen, guldsmed
2 Claus Frederiksen
3 Henrik Clausen
4) Herman Rippendal.

119    Jørgen Pedersen, ridefoged i Odense. 11.9.1640, fol.345.
A:
1) Hans Pedersen
2) Jens Hansen
2) Karen, enke efter Peder Skinder.

120    Hans Madsen, bager i Odense. 30.10.1640, fol.352.
E: Anne. B:
3) Oluf Hansen
4) Anne Hansdatter, enke efter Jens Mogensen
5) Karen Hansdatter.
FM:
1 David Sejermager
2 Rasmus Madsen, murer.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 19.8.1629 lbnr.33]. B:
1) Hans Hansen
2) Bodil Hansdatter.

121    Poul Olufsen, bysvend i Odense. 3.11.1640, fol.357.
E: Maren. LV: Niels Mikkelsen, bager. B:
1) Oluf Poulsen
2) Mads Poulsen
3) Maren Poulsdatter
4) Anne Poulsdatter
5) Karen Poulsdatter.
FM:
1 Henrik Sinkelmager
2 Jørgen Snedker
3 Poul Thomsen, skrædder
4 Knud Træskomand.

122    Laurids Hansen i Odense. 26.11.1640, fol.361.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Knud Hansen, slagter, der ægter enken. B:
1) Hans Lauridsen.
FM: Hans Grovsmed.

123    Fabian Lauridsen Skovbo i Odense. 15.7.1640, fol.362.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jørgen Nielsen. B:
1) Magdalene Fabiansdatter
2) Peder Fabiansen
3) Laurids Fabiansen
4) Jonas Fabiansen
5) Rebekka Fabiansdatter.
FM:
1 Niels Bager
2 Hans Dyhr
3 Eskild Nielsen
4 Henrik Buntmager
5 Peder Hansen Hunderup.

124    Anders Mikkelsen i Odense. 17.12.1640, fol.366B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Peder Padeholm. B:
1) Maren Andersdatter
2) Hans Andersen.
FM: Peder Nielsen, skinder.

125    Rasmus Sørensen Koch i Odense. 3.2.1640, fol.370.
E: Maren. LV: Hans Pedersen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anne Rasmusdatter. FM: Svend Jacobsen.

126    Karen Mikkels i Odense. 10.1.1641, fol.377B.
Arvinger angives ikke.

127    Hans Hermansen, murer i Odense. 20.1.1641, fol.378B.
Enkemand. B:
1) [datter g.m.] Laurids Steffensen
2) [datter g.m.] Jørgen Steffensen
3) Herman Hansen.

128    Jens Blytækker i Odense. 29.1.1641, fol.380.
E: Margrethe. LV: Niels Knudsen. B:
1) Thomas Jensen
2) Anne Jensdatter
3) Mourids Jensen
4) Jørgen Jensen.
FM: Jens Ibsen, skrædder.

129    Abelone Nielsdatter i Odense. 2.3.1641, fol.382B.
Hendes B:
1) Jens.
FM: Jørgen Nielsen Sværdfeger.

130    Jens Knudsen i Bangsgård. 19.3.1641, fol.383V.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Knudsen, der ægter enken. B:
1) Peder Jensen
2) Anne Jensdatter
3) Lisbeth Jensdatter.
FM:
1 Peder Provstgaard
2 farbror Jørgen Knudsen i Lille Kluset [i Lumby sogn].
Desuden nævnes enkens bror Anders Pedersen Taastrup.

131    Hans Nyborg, skrædder i Odense. 2.4.1641, fol.384B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Dorthe Hansdatter
2) Maren Hansdatter
3) Birgitte Hansdatter
4) Karen Hansdatter
5) Anne Hansdatter
6) Hans Hansen.
FM:
1 Knud Sergent
2 Jørgen Nielsen
3 Niels Jensen, væver.

132    Karen Jørgensdatter i Odense. 19.4.1641, fol.387.
E: Mads Andersen. B:
2) Jørgen Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Helvig Clausdatter.

133    Anne Hansdatter i Odense. 11.3.1641, fol.388B.
E: Peder Madsen, træskomand. A:
1) Laurids Hansen i Trøstrup
2) Knud Hansen
3) Gertrud Hansdatter.

134    Margrethe Buntmagers i Odense. 23.12.1641, fol.289.
B:
1) en datter, død, E: Søren Gregersen. 3B:
a Christoffer Sørensen
b Karen Sørensdatter
c Margrethe Sørensdatter, der døde efter sin mormor.

135    Henrik Greve i Odense. 14.8.1641, fol.394.
E: Maren Christensdatter. A:
1) Henrik Terkildsen
2) Jochum Bølling, badskær
3) Daniel Harder, guldsmed.

136    Jørgen [Hansen] Friis, købmand i Odense. 6.4.1641, fol.405.
A:
0) forældre [Hans Friis, rådmand i Odense, død ca.1596 og Else Olufsdatter Bager, død 1631]
1) søster Barbara [Hansdatter] Friis, død [27.1.1633], var g.m. [Rasmus Pedersen i Køge, død 1.12.1630]. 4B:
a [Margrethe Rasmusdatter] g.m. Enevold Rasmussen [Brochmann], borgmester i Køge
b [Marine Rasmusdatter g.m.] Christen Justesen, rådmand [i Køge]
c Peder Rasmussen
d [Anne Rasmusdatter g.m.] Christen Caspersen [Schøller]
2) søster Margrethe [Hansdatter] Friis. [Første ægteskab med Just Fett, død før 1616. 2B:
a Hans Friis [Justesen], præst i Vindinge.
b [Cathrine Justsdatter] g.m. Christen Christensen, præst i Humble.
[Margrethe Hansdatter Friis andet ægteskab med Augustinus Ebbel]. 3B:
c [Maren Augustinusdatter] g.m. Egert Christensen, præst i [Øster] Skerninge
d Just [Augustinussen] Ebbel
e [Otilia Augustinusdatter] g.m. Christoffer Jacobsen [Wolf].

137    Laurids Gregersen, guldsmed i Odense. 23.10.1643, fol.433B.
E: Abelone Jacobsdatter. LV: Laurids Jensen, guldsmed, der ægter enken. B:
1) Jacob Lauridsen
2) Gregers Lauridsen
3) Claus Lauridsen
4) Margrethe Lauridsdatter
5) Christen Lauridsen.

138    Johan Rytter, byfoged i Odense. 9.4.1641, fol.443.
E: Kirsten.
Afdøde efterlader små umyndige børn, hvis navne ikke angives.

139    Anne Nielsdatter i Odense. 29.4.1641, fol.446.
E: Henrik Christensen, skrædder. B:
1) Christen Henriksen
2) Anne Henriksdatter
3) Karen Henriksdatter
4) Mette Henriksdatter
5) Maren Henriksdatter.
FM:
1 Jørgen Nielsen i Vestergade
2 Jørgensen i Nørregade
3 Jens Ibsen, skrædder
4 Poul Tønnesen
5 Peder Jensen, skrædder.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1642-1644140    Christen Jensen. possementmager i Odense. 15.11.1642, fol.1.
E: Kirsten Jensdatter. A:
1) farfar Jens Bang i Assens ved søn Jens Jensen Bang i Gauerslund i Jylland.

141    Niels Brygger i Odense. 15.12.1642, fol.4B.
E: Maren Carstensdatter. LV: Søren Thomsen, murer. B:
1) Margrethe Nielsdatter g.m. Laurids Holgersen
2) Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Ibsen, skinder
3) Maren Nielsdatter.

142    Anne Madsdatter Tønnesen i Odense. 12.1.1643, fol.9.
E: Peder Rasmussen, vognmand. A:
1) Hans Jørgensen
2) Rasmus Bertelsen i Verninge
3) fasters datter Maren Søren Skrædders
4) Maren Jørgensdatter i Odense
5) Gertrud Hansdatter, der tjener i Møllegård.
Afdøde døde 5.1.1643.

143    Registrering i Odense. 31.1.1643, fol.13.
Registrering af boet hos Govert van Gaasen, farver i Odense, der er bortrømt.

144    Karen Ibsdatter i Odense. 13.3.1643, fol.15.
B:
1) Karen Pedersdatter
2) Laurids Nielsen.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Ibsen i Nårup.

145    Anne Christensdatter i Odense. 14.4.1643, fol.15B.
Enke efter Jørgen Hopmann.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.4.1643.

146    Claus Lauridsen i Odense. 18.4.1643, fol.19.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Søren Andersen, forrige kæmner. B:
1) Claus Clausen.
FM:
1 farfar Laurids Justesen i Randers
2 farbror Jeppe Lauridsen i Munkerud [i Pårup sogn].

147    Peder Poulsen Lam i Odense. 9.6.1643, fol.22.
E: Inger Rasmusdatter. B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter.
FM: Jørgen Ancher.
Desuden nævnes Søren Poulsen Lam, student.

148    Dorthe Poulsdatter i Odense. 13.6.1642, fol.31B.
E: Christen Pedersen, kandestøber.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Henriksdatter g.m. Hans Hansen, bager
2) Dorthe Henriksdatter.
Arv i boet til Dorthe Kjønn. som er steddatter af [Henrik Brodskov], bogbinder.
(Sml. lbnr.101).

149    Ludvig Greter, tjener i Stadsvinkælderen i Odense. 4.7.1643, fol.41.
Arvinger angives ikke.

150    Maren Sørensdatter i Odense. 25.7.1643, fol.49.
E: Erik Nielsen, byfoged. A:
1) bror Søren Sørensen i Lille Dalby [i Hedensted sogn]
2) søster Karen Sørensdatter, død. E: Frands Sørensen Schiøtt, kræmmer. 3B:
a Søren Frandsen
2) Kirsten Frandsdatter
3) Maren Frandsdatter. FM:
1 Mikkel Pedersen
2 Frederik Gummersbach.

151    Oluf Jensen, kapellan i Odense Sankt Knud. 10.8.1643, fol.63.
E: Margrethe Corneliusdatter. LV: Niels Jensen [Løve], successor, der ægter enken. B:
1) Cornelius Olufsen
2) Jonas Olufsen
3) Jesper Olufsen
4) Hans Olufsen
5) Karen Olufsdatter.
FM:
1 Jens Sørensen, guldsmed
2 Jørgen Christensen Naur
3 Mads Hansen, tolder
4 Henrik Johansen
5 Hans Egertsen.
Desuden nævnes afdødes svigerinde Else Mortensdatter g.m. Christen Harbo.

152    Jens Hansen Svensk i Odense. 17.8.1643, fol.69B.
E: Anne Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.

153    Anne Rasmusdatter i Odense. 19.9.1643, fol.71.
E: Christen Knudsen. B:
3) Dorthe Christensdatter.
Første ægteskab med Knud Glarmester. B:
1) Gertrud Knudsdatter
2) Margrethe Knudsdatter.

154    Karen Hansdatter i Odense. 5.10.1643, fol.73B.
A:
1) Søren Andersen i Kerteminde.

155    Dorthe Knarreborg i Odense. 7.11.1643, fol.75.
B:
1) Claus Clausen
2) Marie Rasmusdatter.
FM:
1 Søren Jensen
2 Søren Smed.

156    Henrik Orgelmester, ugift i Odense. 24.10.1643, fol.81B.
Arvinger angives ikke.

157    Kirsten [Madsdatter] i Odense. 29.11.1643, fol.83.
E: Mads Nielsen. B:
2) Karen Madsdatter.
FM: Christen Madsen.
Hendes B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Anders Elmbjerg.

158    Registrering i Odense. 30.10.1643, fol.89B.
Registrering af gods for Hans Hansen i Nordfjord i Norge, der døde i februar 1640 i Kolding.

159    Jens Hansen i Odense. 13.12.1643, fol.90.
Arvinger angives ikke.

160    Jacob Jacobsen [Wolf], lektor i Odense, forrige professor. 14.12.1643, fol.91B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Nielsen Hassing i Kerteminde. B:
8) Poul Jacobsen
9) Peder Jacobsen
10) Jacob Jacobsen
11) Anne Jacobsdatter.
FM: Henrik Clausen i Odense.
[Afdødes første ægteskab med Anne Jensdatter, død Odense 26.1.1600].
[Afdødes andet ægteskab med Maren Iversdatter, død Odense 3.1.1605].
[Afdødes tredje ægteskab med Else Pedersdatter, død Odense 23.5.1616].
Af disse tre ægteskaber B:
1) Jacob Jacobsen [Wolf], præst i Østofte
2) [Anne Jacobsdatter] g.m. Peder Alfsen, lagmand Trondhjem i Norge
3) [Else? Jacobsdatter] g.m. Mikkel Lukassen i Flintinge, præst [i Toreby]
4) [Magdalene Jacobsdatter] g.m. Egert Christensen, præst i Øster Skerninge og Hundstrup
5) Hans Jacobsen i Nakskov
6) Christoffer Jacobsen i Odense
7) Knud Jacobsen i Odense.
Arv i boet efter Jacob Jacobsen og søskendes morfar og mormor i Norge.
Litteratur: Magister Jacob Jacobsen Wolf 1554-1635, hans 4 hustruer og nærmeste efterslægt af R. Johannes Wolf i Personalhistorisk Tidsskrift 1947 side 16-21.

161    Gregers Simonsen, bogbinder i Odense. 21.3.1644, fol.151.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Ditlev Pedersen, der ægter enken. B:
1) Gregers Gregersen
2) Margrethe Gregersdatter
3) Birthe Gregersdatter.
FM: Laurids Riber, skrædder.
Arv i boet efter Peder Terkild Bader, [skifte 31.7.1633 lbnr.50]. Enken Anne Ditlevsdatter er nu g.m. Verner Clausen.

162    Anne Jensdatter i Odense. 26.4.1644, fol.161.
E: Rasmus Fugl. B:
1) Rasmus Rasmussen.
FM: Mads Hansen Grof.

163    Anders Nielsen Brunsvig i Odense. 14.5.1644, fol.164B.
A:
1) bror Peder Nielsen i Brændekilde
2) bror Hans Nielsen i Brændekilde.
Arv i boet til afdødes stedbørn B:
1) Ebbe Jensen og dennes søster.

164    Hans Madsen Krog i Odense. 20.6.1644, fol.166B.
E: Dorthe Mortensdatter. LV: Hans Juul, skomager.
B:
1) Thomas Hansen
2) Margrethe Hansdatter.
FM: Knud Jørgensen, brolægger.

165    Christen Madsen i Odense. 8.7.1644, fol.169, 245B.
E: Maren Poulsdatter, der døde 17.12.1644. B:
1) Søren Christensen
2) Peder Christensen
3) Mads Christensen
4) Erik Christensen
5) Christen Christensen, der døde 17.12.1644
6) Kirsten Christensdatter.
FM:
1 farbror Rasmus Madsen i Stovby
2 morbror Anders Jensen i Ølsted.

166    Johanne i Odense. 17.7.1644, fol.178B.
E: Jacob Klejnsmed. B:
1) Margrethe Jacobsdatter.
FM: Hans Sadelmager.

167    Johannes Krum, ugift apotekersvend i Odense.
Tilstede under skiftet:
1) Thomas Brodersen
2) Dines Jensen
3) Peder Pedersen, rådmand.

168    Registrering i Odense. 5.4.1644, fol.190B.
Registrering af boet hos Rasmus Madsen Lykkepottemand i Odense, der er bortrejst, uvist hvorhen.
Desuden nævnes hans steddatter Anne, enke efter Peder Lauridsen i København.

169    Karen Pedersdatter i Odense. 7.8.1644, fol.192.
E: Hans Christensen, kræmmer. B:
1) Christen Hansen.

170    Mette Andersdatter i Odense. 29.8.1644, fol.203.
E: Troels Madsen. B:
1) Hans Troelsen, myndig
2) Ellen Troelsdatter.
FM: Jørgen Friis.

171    Margrethe Lauridsdatter i Odense. 25.9.1644, fol.210B.
E: Rasmus Knudsen Gaas.
Hendes B:
1) Margrethe Lauridsdatter g.m. Oluf Sandersen i Køge
2) Anneke Gertsdatter g.m. Peder Madsen i Kerteminde.

172    Jens Nielsen Minch i Odense. 16.9.1644, fol.223.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Jørgen Rasmussen i Biskorup [i Odense Vor Frue landsogn]. B:
1) Abraham Jensen
2) Isak Jensen
3) Dorthe Jensdatter
4) Sidsel Jensdatter.
FM: morbror Søren Rasmussen i Fåborg.

173    Margrethe Caspersdatter i Odense. 19.9.1644, fol.226.
E: Søren Andersen, forrige kæmner. B:
1) Anders Sørensen
2) Anne Sørensdatter
3) Johanne Sørensdatter.
FM:
1 morfar Casper Henriksen, smed
2 morbror Hans Caspersen, smed.

174    Margrethe Clausdatter i Odense. 15.10.1644, fol.232.
E: Søren Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jørgensen
2) Claus Jørgensen
3) Villum Jørgensen
4) Birgitte Jørgensdatter g.m. Knud Rasmusen
5) Gertrud Jørgensdatter.
FM: morbror Hans Clausen.

175    Hans Hansen i Odense. 5.11.1644, fol.241.
A:
1) mor g.m. Christen Jørgensen
2) bror Rasmus Hansen.
FM:
1 morfar Hans Pedersen [Holmhauge], præst i Korup og Ubberud
2 Hans Jørgensen Friis.
Afdøde havde arv efter sin far Hans Elmbjerg.

176    Peder Jensen, tækkemand i Odense. 23.12.1644, fol.249B.
Arvinger angives ikke.

177    Anne Bertelsdatter i Odense. 27.6.1644, fol.252.
E: Erik Jørgensen, rådmand. B:
1) Jørgen Eriksen, der døde efter sin mor
2) Bertel Eriksen
3) Margrethe Eriksdatter
4) Elisabeth Eriksdatter
5) Susanne Eriksdatter
6) Mette Eriksdatter.
FM:
1 morbror Hans Wichmann
2 Thomas Brodersen, rådmand
3 Poul Hansen
4 Jørgen Wichmann.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1645-1646
178    Jens Jensen, bødker i Odense. 23.1.1645, fol.1.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Hans Iversen, hattemager. B;
1) Jens Jensen, myndig
2) Maren Jensdatter g.m. Hans Jørgensen, slagter.

179    Poul Thomsen i Odense. 27.1.1645, fol.11B.
E: Maren Ibsdatter. LV: Jørgen Mortensen, rådmand. A:
1) halvbror Mads Christensen i Ørbæk, død. 3B:
a Christen Madsen
b Laurids Madsen
c Johanne Madsdatter.
FM: morbror Hans Lauridsen i Lamdrup i Svinninge sogn.
1) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Oluf Andersen i Ørbæk.

180    Peder Hunderup i Odense. 28.1.1645, fol.17.
E: Anne Pedersdatter. A:
1) Mikkel Hansen i Vantinge
2) Gertrud Hansdatter g.m. Jørgen Jensen i Vantinge
3) Niels Hansen i Heden
4) Niels Hansens søster, død. B:
a Johanne Henriksdatter
b Knud Thygesen
4) Niels Knudsen i Åsum på sin afdøde hustrus vegne. 4B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Rynkeby
b Anne Nielsdatter g.m. Anders Hansen i Kogsbølle
c Johanne Nielsdatter
d Gertrud Nielsdatter
5) Sidsel Hansdatter g.m Knud Poulsen i Hunderup.

181    Christen Pedersen, kandestøber og hustru Margrethe Nielsdatter i Odense. 14.2.1645, fol.25B.
Hans A:
1) bror Iver Pedersen i Løgumkloster
2) bror Peder Pedersen i Åbenrå
3) søster Lene Pedersdatter
4) søster Bodil Pedersdatter, død. Hendes børn
5) søster Kirsten Pedersdatter, død. Hendes børn
6) søster Bodil Pedersdatter i Åbenrå
7) søster, død, 1B:
a en datter, død. E: Jørgen Nielsen, skomager. 1B:
1 Niels Pedersen i København.
Hendes A:
1) bror Morten Nielsen
2) bror Hans Nielsen
3) søster Kirsten Nielsdatter i Åbenrå.

182    Dorthe Hansdatter i Odense. 22.3.1645, fol.33B, 36.
E: Peder Rasmussen.
Af første ægteskab B:
1) Mogens Pedersen
2) Jørgen Pedersen
3) Jacob Pedersen
4) Jens Pedersen
5) Maren Pedersdatter
6) Karen Pedersdatter
7) Maren Pedersen, der døde 17.2. 1645, skifte 22.3.1645
8) Karen Pedersdatter.
FM:
1 farbror Jens Andersen Busse i Skalbjerg
2 morbror Mogens Hansen i Fjellerup.

183    Poul Thomsen, skrædder i Odense. 22.4.1645, fol.38.
E: Else Jacobsdatter. LV: Peder Padeholm, skrædder. B:
1) Jacob Poulsen, myndig
2) Hans Poulsen, myndig
3) Magdalene Poulsdatter.
FM: Anders Riber.

184    Rasmus Ansgar i Odense. 4.3.1645, fol.46B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Dyhr.
Enken arver halvdelen og kongens kasse den anden halvdel, da afdøde tog sig selv af dage.

185    Birgitte Hansdatter i Odense. 15.1.1645, fol.70.
E: Niels Knudsen Rose. B:
1) Hans Nielsen, myndig
2) Karen Nielsdatter.
FM:
1 morbror Hans Hansen i Li by?
2 morbror Peder Hansen i Li by.

186    Jørgen Jacobsen, skomager i Odense. 18.4.1645, fol.73.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mikkel Didriksen, skomagersvend, der ægter enken. B:
1) Jacob Jørgensen
2) Rasmus Jørgensen
3) Else Jørgensdatter.
FM: Laurids Christoffersen.

187    Anne Eriksdatter i Odense. 1.5.1645, fol.77.
E: Jens Gertsen. B:
1) Anne Jensdatter.
FM: Niels Flensborg.

188    Kirsten Sørensdatter. 2.5.1645, fol.80.
E: Jørgen Jørgensen. B:
1) Jørgen Jørgensen.
FM: Troels Madsen.

189    Christen Andersen, ugift i Odense. 3.5.1645, fol.83B.
Arvinger angives ikke.

190    Maren Pedersdatter i Odense. 30.4.1645, fol.86.
E: Hans Jørig Svitzer. A:
1) [søster] Else Pedersdatter g.m. Johan Ommesen, knapmager
2) [søster] Mette Pedersdatter g.m. Henrik Johansen
3) [søster] Karen Pedersdatter g.m. Morten Sørensen i København
4) [bror] Peder Pedersen i Kolding, død. 2B:
a Ditlev Pedersen
b Karen Pedersdatter.

191    Otilia Augustinusdatter [Ebel] i Odense. 2.9.1644, fol.93B.
E: Christoffer Jacobsen [Wolf], apoteker. B:
1) Jacob Christoffersen
2) Hans Christoffersen
3) Else Christoffersdatter
4) Margrethe Christoffersdatter.
FM:
1 Jørgen Naur
2 Henrik Terkildsen
3 Bendix Lauridsen
4 Frederik Gummersbach.

192    Jørgen Andersen, skomager i Odense. 13.5.1645, fol.108.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Søren Rasmussen. B:
1) Anders Jørgensen, skomager, død. E: Gye Jørgensdatter. LV: Henrik Terkildsen. 1B:
a en datter.
FM: Anders Billedhugger
2) Karen Jørgensdatter g.m. Thomas Thygesen.

193    Peder Jørgensen, skomager i Odense. 22.5.1645, fol.120.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Mads Hansen, tolder. B:
1) Karen Pedersdatter.
FM: farfar Jørgen Ditlevsen.

194    Mathias Koch i Odense. 17.6.1645, fol.125B.
E: Karen Bertelsdatter. LV: Thomas Thygesen. B:
1) Anne Mathiasdatter.
FM: Laurids Nielsen.

195    Karen Carstensdatter i Odense. 10.6.1645, fol.132.
E: Mads Hansen, grovsmed. B:
1) Hans Madsen
2) Carsten Madsen
3) Anne Madsdatter
4) Karen Madsdatter.
FM: morbror Erik Carstensen, skomager.

196    Christen Sørensen i Odense. 20.5.1645, fol.138.
E: Gertrud. LV: Hans Falentinsen. B:
1) Birgitte Christensdatter, enke efter Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. LV: Mads Hansen, tolder.

196B    Andreas Riemken, soldat i Odense. 10.6.1645, fol.139B.
Arvinger angives ikke.

197    Jørgen Mortensen Krag, rådmand i Odense. 10.6.1645, fol.140.
E: Dorthe Nielsdatter [Foss]. LV: Dines Jensen, rådmand. A:
1) bror Jens Mortensen i Bellinge
2) bror Frands Mortensen i Vejle, [skifte Vejle 21.2.1642 lbnr.33]. E: [Mette Olufsdatter, nu g.m. Anders Hansen]. 3B:
a [Oluf Frandsen]
b [Morten Frandsen]
c [Sofie Frandsdatter].
FM: Søren Knudsen i Vejle
3) søster Anne Mortensdatter g.m. Laurids Hansen i Render [i Brylle sogn]
4) søster Maren Mortensdatter g.m. Rasmus Terkildsen i Broholm [i Brylle sogn]
5) søster Mette Mortensdatter, død. 6B:
a Hans Nielsen
b Jens Nielsen
c datter g.m. Jens Bringe i Klejs
d Else Nielsdatter g.m. Niels Thomsen i Hedensted
e Karen Nielsdatter i Nim
f Johanne Nielsdatter g.m. Jeppe Lauridsen i Tauber?
6) søster Else Mortensdatter, død. 3B:
a Jørgen Jensen i Klejs
b Søren Jensen
c Mads Jensen
7) søster Kirsten Mortensdatter, død. B:
a Rasmus Ibsen
b Lauge Ibsen
c Kirsten Ibsdatter
d Mette Ibsdatter
e Laurids Ibsen
f Morten Ibsen
g Maren Ibsdatter g.m. Mads Nielsen
h Johanne Ibsdatter g.m. Peder Jensen.

198    Knud Jørgensen, brolægger i Odense.23.5.1645, fol.170.
E: Karen Jensdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Jørgen Knudsen.
FM: Henning Andersen.

199    Frederik Jacobsen, badskær i Odense. 18.3.1645, fol.186B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Jacob Frederiksen
2) Anne Frederiksdatter.
FM: Jørgen Christensen Naur.
Arv i boet til Jeppe Bagers børn.

200    Anne Pedersdatter i Odense. 17.7.1645, fol.194.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.7.1644.

201    Anders Hansen i Odense. 19.6.1645, fol.195, 563.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Frandsen. B:
1) Christen Andersen i Norge
2) Maren Andersdatter g.m. Peder Lauridsen, rådmand i Vordingborg
3) Karen Andersdatter, [skifte 5.8.1635 lbnr.60]. E: Niels Mikkelsen, bager. 1B:
1) Gertrud Nielsdatter.

202    Christen Knudsen, vognmand i Odense. 19.8.1645, fol.203.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Andersen, kæmner. A:
1) mor Bodil Knudsdatter i Jylland.
Desuden nævnes enkens far Peder Mikkelsen i Søby.

203    Sire Jørgensdatter i Odense. 15.8.1645, fol.206.
E: Nikolaj Lorentsen, badskær. B:
1) Jørgen Nikolajsen Lorents.
FM: Laurids Gaas.

204    Hans Poulsen, remmer i Odense. 28.6.1645, fol.210B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Henrik Terkildsen.
Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter. B:
1) Poul Hansen i Nyborg, død. 4B:
a Peder Poulsen
b Hans Poulsen
c Gedske Poulsdatter
d Johanne Poulsdatter.
FM: Peder Hansen, forrige skriver på Rugård.

205    Dorthe Hansdatter i Odense. 26.8.1645, fol.214.
E: Søren Thomsen, murer. B:
1) Thomas Sørensen
2) Birgitte Sørensdatter.
FM: Niels Knudsen, bager.

206    Maren Andersdatter i Odense. 28.8.1645, fol.217B.
E: Carsten Iversen. B:
1) Anneke Carstensdatter.
Enkemanden har en broderlod efter sine forældre i nogle ejendomme i Haderslev.

207    Christen Mortensen, bager i Odense. 9.9.1645, fol.222.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Andersen, der ægter enken. B:
1) Mette Christensdatter.
FM: Peder Jørgensen, skinder.

208    Anne Andersdatter i Odense. 16.9.1645, fol.225B.
E: Jens Christensen Varde. B:
1) Anne Jensdatter
2) Kirsten Jensdatter.
FM: Anders Hansen Vibe, skomager.

209    Anne Nielsdatter, ugift i Odense. 18.9.1645, fol.229.
A:
1) bror Erik Nielsen, byfoged
2) Margrethe Nielsdatter.

210    Svend Pedersen, professor i Odense. 19.8.1645, fol.231B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Jørgen Svendsen
2) Maren Svendsdatter
3) Birgitte Svendsdatter.
FM:
1 Dines Jensen
2 Herman Hahne.

211    Vibeke Ditlevsdatter i Odense. 9.10.1645, fol.257.
E: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Jacob Jensen
2) Ditlev Jensen
3) Tønnes Jensen
4) Johanne Jensdatter
5) Ingeborg Jensdatter
6) Birthe Jensdatter, der døde efter sin mor.
FM: Ditlev Jørgensen.

212    Jens Fridlevsen Ravsted, skomager i Odense. 16.10.1645, fol.261.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Peder Hansen Riber, der ægter enken. B:
1) Ellen Jensdatter.
FM: morfar Niels Tollelund, skomager.

213    Hans Rembeetz, ugift i Odense. 28.11.1644, fol.264.
A:
1) bror Evert Rembeetz i Olufstad [i Norge].

214    Anders Jørgensen, skomager i Odense. 6.11.1645, fol.269B.
E: Gye Jørgensdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Niels Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Margrethe Andersdatter
4) Ingeborg Andersdatter
5) Maren Andersdatter, der døde efter sin far.
FM:
1 morbror Ditlev Jørgensen
2 Jesper Pedersen Møller.

215    Hans Juul. skomager i Odense. 9.9.1645, fol.277B.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Laurids Jensen, guldsmed. B:
1) Rasmus Hansen Juul, i Odense Gymnasium.
FM: Thomas Thygesen.
Arv i boet til Christoffer Nielsen efter sin far Niels Jensen.
Desuden nævnes afdødes slægtning Rasmus Hansen Juul i Malmø.

216    Rasmus Lauridsen, skrædder i Odense. 19.12.1645, fol.295B.
Enkemand. B:
1) Anders Rasmussen, myndig
2) Poul Rasmussen
3) Margrethe Rasmusdatter.
FM: Ernst Snedker.

217    Mikkel Pedersen i Odense. 1.10.1644, fol.300.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Jørgen Rasmussen. A:
1) mor Inger i Nørre Vilstrup [i Skibet sogn] i Jylland, enke efter Hans
1) bror Hans Pedersen, død. 2B:
a Peder Hansen
b Hans Hansen.
FM: morbror Iver Mortensen
2) søster Maren Pedersdatter i Nebel ved sine 2 sønner: Peder Jørgensen og Søren Jørgensen i Vilstrup
3) halvbror Christen Hansen
4) Peder Hansen Kølholt i Vejle, død. 2B:
a Hans Pedersen
b Karen Pedersdatter.
FM: Jens Terkildsen i Nyborg.

218    Jens Sørensen, guldsmed i Odense. 22.1.1646, fol.314.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Søren Jensen
2) Hans Jensen
3) Anders Jensen
4) Karen Jensdatter
5) Anne Jensdatter.
FM:
1 farbror Hans Sørensen i Kolshave, præst [i Guldbjerg og Sandager]
2 Peder Nielsen
3 Hans Jørig Svitzer.

219    Maren Ibsdatter i Odense. 21.1.1646, fol.321.
E: Ditlev Jørgensen, feldbereder. A:
1) bror Christen Ibsen i Birkende g.m. Else Pedersdatter ved stedsøn Frederik Lauridsen
2) bror Helle Ibsen i Odense
3) bror Jens Ibsen i Søby
4) bror Claus Ibsen på Møn
5) bror Morten Ibsen i Havndrup
6) søster Karen Ibsdatter g.m. Anders Hansen i Den røde gård.

220    Mads Pedersen i Odense. 27.2.1646, fol.328.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Mogens Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Mads Madsen.
FM: morbror Jørgen Christensen Naur.

221    Peder [Knudsen] Gaas, rådmand i Odense. 17.12.1645, fol.331B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Thomas Brodersen. B:
3) Christen Pedersen
4) Johan Pedersen
5) Poul Pedersen
6) Peder Pedersen
7) Hans Pedersen
8) Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Hansen, borgmester i Svendborg
9) Ellen Pedersdatter
10) Karen Pedersdatter.
FM:
1 Erik Jørgensen, rådmand
2 Jesper Hansen, rådmand
3 morbror Poul Christensen i Kerteminde.
Første ægteskab med [Ellen Poulsdatter Medelby]. B:
1) Knud Pedersen, præst i Østrup og Hjadstrup
2) Else Pedersdatter g.m. Iver Andersen i Naurbo.

222    Bodil Nielsdatter i Odense. 21.2.1645, fol.455B.
E: Jens Olufsen. A:
1) søster Abelone Nielsdatter g.m. Laurids Olufsen præst [i Rønne og Knudsker] på Bornholm
2) søster Anne Nielsdatter, død. E: Iver Andersen i Nonnebo. 1B:
a Kirsten Iversdatter
3) halvsøster Anne Olufsdatter g.m. Jørgen Dinesen, præst i Nordby på Samsø.

223    Karen Nielsdatter i Odense. 12.8.1645, fol.470.
E: Laurids Rasmussen Ejlskov, bager. B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Søren Andersen, borgmester.

224    Poul Jørgensen i Odense. 14.10.1645, fol.474.
E: Anne Madsdatter. B:
4) Jørgen Poulsen
5) Rasmus Poulsen
6) Anders Poulsen.
FM: farbror Hans Jørgensen Muus i Åsum.
Af første ægteskab B:
1) Abelone Poulsdatter
2) Mette Poulsdatter
3) Anne Poulsdatter.

225    Hans Christensen, bager i Odense. 30.10.1645, fol.477B.
E: Maren Knudsdatter. LV: bror Johan Knudsen Svarre. B:
2) Christen Hansen.
FM: Hans Hansen, bager.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter.
FM: Poul Christensen Løber.

226    Margrethe Christensdatter i Odense. 16.4.1646, fol.490.
E: Hans Kutte, maler. B:
1) Ingeborg Hansdatter.
FM: Herman Rippendal.

227    Rasmus Madsen, murer i Odense. 15.5.1646, fol.497B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Egertsen. B:
1) Mads Rasmussen
2) Peder Rasmussen
3) Karen Rasmusdatter
4) Mette Rasmusdatter.
FM:
1 Anders Pedersen, murer
2 Elias Bøssemager
3 Ditlev Pedersen, kopsætter.

228    Niels Jacobsen, væver i Odense. 1.6.1646, fol.502B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Niels Jensen, væver. A:
1) bror Taus Jacobsen
2) bror Markus Jacobsen.

229    Anne i Odense. 3.6.1646, fol.506B.
Enke efter Jesper Koch. B:
1) Elle Jespersdatter.
FM: farbror Troels Madsen.

230    Knud Lauridsen Aasum i Odense. 8.6.1646, fol.507B.
E: Kirsten Hellesdatter. LV: Anders Lauridsen, murer. A:
1) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen Jyde i Uggerslev
2) søster Mette Lauridsdatter, død. 1B:
a Laurids Nielsen i Grønholt
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Andreas Andersen i Martofte [i Stubberup sogn] på Hindsholm.

231    Kirsten Gaases i Odense. 16.6.1646, fol.511B.
B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter g.m. Julius Skrædder.

232    Ingeborg Lauridsdatter i Odense. 30.6.1646, fol.514B.
E: Jørgen Ditlevsen. B:
1) Ditlev Jørgensen
2) Laurids Jørgensen
3) Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. 1B:
a Karen Pedersdatter
FM: Mads Hansen, tolder
4) Birthe Jørgensdatter g.m. Laurids Nielsen
5) Gye Jørgensdatter, enke efter Anders Jørgensen
6) Anne Jørgensdatter g.m. Jesper Pedersen Møller.

233    Mads Andersen, klejnsmed i Odense. 6.4.1646, fol.520B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Søren Jensen.
Arvinger angives ikke.

234    Peder Rasmussen, sejermager i Odense. 13.4.1646, fol.522.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Andreas Rasmussen Juul. der ægter enken. B:
1) Rasmus Pedersen.
FM: Elias Bøssemager.

235    Dines Rasmussen i Odense. 15.7.1646, fol.524B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Jens Dinesen
2) Rasmus Dinesen
3) Anne Dinesdatter
4) Abelone Dinesdatter.
FM: farbror Rasmus Rasmussen i Birkende.

236    Jesper Poulsen, klejnsmed i Odense. 8.11.1642, fol.530.
Enkemand. B:
1) Niels Jespersen
2) Thomas Jespersen
3) Poul Jespersen i Køge
4) Margrethe Jespersdatter i Faxe
5) Henrik Jespersen i Faxe
6) Maren Jespersdatter
7) Birgitte Jespersdatter
8) Casper Jespersen.

237    Anne Pedersdatter i Odense. 15.3.1645, fol.538.
Enke efter Jacob Jacobsen [Wolf], lektor i Odense, skifte 14.12.1643 lbnr.160]. B:
1) Poul Jacobsen
2) Peder Jacobsen
3) Jacob Jacobsen
4) Anne Jacobsdatter.
FM:
1 Hans Jørgensen Friis
2 Jørgen Naur
3 Henrik Tollelund.

238    Niels Mikkelsen, bager. 9.6.1646, fol.555.
E: Mette Hansdatter. LV: Claus Frederiksen. B:
2) Mikkel Nielsen
3) Karen Nielsdatter.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 5.8.1635 lbnr.60]. B:
1) Gertrud Nielsdatter.
Desuden nævnes
1 enkens far Hans Videsen
2 enkens søster Maren Hansdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1645-1650239    Karen i Odense. 9.8.1645, fol.1.
E: Rasmus Kræmmer. B:
1) Anders Rasmussen
2) Peder Rasmussen
3) Knud Rasmussen
4) Karen Rasmusdatter
5) Kirsten Rasmusdatter.
FM:
1 farbror Peder Andersen i Østrup
2 farbror Niels Andersen i Egense
3 morbror Peder Pedersen i Assens
4 morbror Christen Pedersen, skolemester på Orelund [i Sandager sogn].

240    Birthe Jørgensdatter i Odense. 13.8.1646, fol.5B.
E: Laurids Nielsen. B:
6) Niels Lauridsen
7) Mathias Lauridsen.
FM: Jesper Pedersen Møller.
Første ægteskab med Thomas Koch, [skifte 20.11.1639 lbnr.111]. B:
1) Jørgen Thomsen
2) Johan Thomsen
3) Thomas Thomsen
4) Gertrud Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM:
1 født værge Laurids Jørgensen
2 født værge Ditlev Jørgensen.

241    Henrik Billedsnider i Odense. 21.10.1646, fol.20.
E: Karen Pedersdatter. LV: Steffen Bloch. B:
1) Lisbeth Henriksdatter.
FM: Henrik Terkildsen.

242    Jørgen Nielsen, skomager i Odense. 14.11.1646, fol.21.
E: Karen Pedersdatter. B:
5) Peder Jørgensen
6) Anne Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jørgensen
2) Laurids Jørgensen
3) Christen Jørgensen
4) Dorthe Jørgensdatter.

243    Peder Jørgensen i Odense. 23.3.1647, fol.22B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Anders Nielsen. A:
1) bror Morten Jørgensen i Ravnebjerg
2) bor Mads Jørgensen i Ravnebjerg
3) søster Anne Jørgensdatter g.m. Jørgen Andersen i Bellinge
4) søster Gertrud Jørgensdatter g.m. Jørgen Andersen i Brændekilde
5) søster Inger Jørgensdatter, død. 2B:
a Niels Rasmussen i Sanderum
b Johanne Lauridsdatter.

244    Maren Jespersdatter i Odense. 1.4.1647, fol.33.
Peder Rasmussen, kedelsmed. B:
1) Rasmus Pedersen, myndig
2) Dorthe Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter.
FM: Thomas Thygesen.

245    Lene Lauridsdatter i Odense. 14.5.1647, fol.38B.
E: Peder Rasmussen, vognmand. B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Henrik Terkildsen.

246    Anne Jensdatter i Odense. 1.6.1647, fol.42.
E: Mathias Gertsen, snedker. B:
1) Jørgen Mathiassen
2) Barbara Mathiasdatter.
FM: Thomas Thygesen.

247    Cathrine Harder i Odense. 1.7.1647, fol.44B.
E: Jochum Bonsach, badskær. B:
1) Elisabeth Bonsach
2) Dorthe Bonsach.
FM:
1 Henrik Buntmager
2 Hans Schultz, maler.

248    Didrik Mathiassen i Odense. 3.8.1647, fol.49.
A:
1) bror Jesper Mathiassen, myndig
2) bror Hans Mathiassen
3) søster Anne Mathiasdatter g.m. Erik Jørgensen.

249    Jørgen Ditlevsen, feldbereder i Odense. 13.8.1647, fol.55.
Enkemand efter [Ingeborg Lauridsdatter, skifte 30.6.1646 lbnr.232]. B:
1) Ditlev Jørgensen
2) Laurids Jørgensen
3) Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. 1B:
a Karen Pedersdatter
FM: Mads Hansen, tolder
4) Birthe Jørgensdatter g.m. Laurids Nielsen
5) Gye Jørgensdatter g.m. Laurids Andersen, skomager
6) Anne Jørgensdatter g.m. Jesper Pedersen Møller.

250    Jørgen Becher, kusk i Odense. 17.9.1647, fol.61.
E: Inger Pedersdatter. LV: Steffen Jensen.
Afdøde efterlader arvinger i udlandet, hvis navne ikke angives.

251    Gye Jørgensdatter i Odense. 20.9.1647, fol.62B.
E: Laurids Andersen, skomager.
Første ægteskab med Anders Jørgensen, skomager, [skifte 6.11.1645 lbnr.214]. B:
1) Niels Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Margrethe Andersdatter
4) Ingeborg Andersdatter.
FM:
1 Thomas Thygesen
2 Laurids Jørgensen
3 Ditlev Jørgensen
4 Jesper Pedersen Møller.
Desuden nævnes Anders Jørgensens far Jørgen Andersen, skomager.

252    Jørgen Nielsen i Odense. 12.10.1647, fol.70.
E: Agathe Thomasdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Thomas Jørgensen
2) Niels Jørgensen.
FM: Anders Nielsen.

253    Claus Jørgensen, skrædder i Odense. 19.10.1647, fol.74B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Herman Rippendal. B:
1) Jørgen Clausen
2) Knud Clausen
3) Hans Clausen
4) Karen Clausdatter.
FM: Svend Jacobsen, smed.

254    Niels Andersen Hunderup i Odense. 20.10.1647, fol.77.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Iversen, hattemager. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter
3) Kirsten Nielsdatter.
FM: Knud Ibsen Lang.

255    Mads Simonsen i Odense. 16.11.1647, fol.79B.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
1) Bodil Madsdatter
2) Inger Madsdatter.
FM: Poul Christensen Løber.

256    Anne Hansdatter i Odense. 22.11.1647, fol.82B.
E: Peder Ibsen Urne.
Arvinger angives ikke.

257    Jesper Jørgensen, blegemand i Odense. 26.11.1647, fol.84.
E: Mette Lauridsdatter. B:
1) Poul Jespersen
2) Jørgen Jespersen
3) Laurids Jespersen
4) Karen Jespersdatter.
FM: Hans Bogense.

258    Kirsten Eskildsdatter i Odense. 8.2.1648, fol.87.
E: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Jeppe Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

259    Hans Mikkelsen i Odense. 13.6.1648, fol.89B.
E: Karen Jensdatter. A:
1) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Lauridsen
2) søster Margrethe Mikkelsdatter
3) Niels Mikkelsen, skomagersvend
4) Anne Mikkelsdatter i Viborg.

260    Jesper Hansen i Odense. 8.8.1648, fol.94.
E: Else Danielsdatter. LV: far Daniel Sejermager. B:
1) Hans Jespersen.
Desuden nævnes en afdød søn Jørgen Jespersen, der forstrakte sin far med et lån 30.3.1638.

261    Cornelius Didriksen i Odense. 29.8.648, fol.97.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christoffer Mikkelsen.
Af første ægteskab B:
1) Magdalene Corneliusdatter
2) Cathrine Corneliusdatter
3) Cornelius Corneliussen.
FM: Ernst Jacobsen, snedker.

262    Johan Bølling (Bulling), badskær i Odense. 26.9.1648, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Hansen, tolder.
Første ægteskab med [Elisabeth Hansdatter, skifte 21.8.1640 lbnr.108]. B:
1) Else Johansdatter g.m. Ditlev Jørgensen
2) Lisbeth Johansdatter
3) Jacob Johansen
4) Susanne Johansdatter.
FM:
1 Christoffer Nielsen
2 Niels Christensen, skrædder.

263    Inger Rasmusdatter i Odense. 12.5.1648, fol.114B.
E: Jesper Jensen. B:
3) Mette Jespersdatter.
FM: Mads Hansen.
Første ægteskab med Peder Poulsen Lam, [skifte 9.6.1643 lbnr.147]. B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter.
FM: Jørgen Rasmussen Ansgar.

264    Memariche Jørgensdatter i Odense. 27.9.1648, fol.123B.
E: Henrik Volmer, buntmager. B:
1) Johan Volmer
2) Jørgen Volmer
3) Henrik Volmer.
FM: Hans Egertsen.

265    Bodil Hansdatter Hermansen i Odense. 23.9.1648, fol.131B.
B:
1) en søn i Bergen, død. Hans børn.
(Sml. lbnr.127).

266    Karen Pedersdatter i Odense. 5.2.1649, fol.133B.
Enke efter Peder Skinder. B:
1) Hans Pedersen, på stedet
2) Søren Pedersen i København.

267    Niels Knudsen, bager i Odense. 13.2.1649, fol.136.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Hans Iversen, hattemager. B:
1) Knud Nielsen
2) Karen Nielsdatter
3) Else Nielsdatter
4) Johanne Nielsdatter.
FM:
1 Hans Starup, skrædder
2 Knud Ibsen.

268    Laurids Rasmussen Ejlskov i Odense. 19.2.1649, fol.145B.
E: Mette Hansdatter. LV: Troels Pedersen.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 12.8.1645 lbnr.223]. B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
FM: farbrorsøn Rasmus Hansen i Ejlskov [i Hårslev sogn].

269    Else Mouridsdatter i Odense. 16.4.1649, fol.149.
E: Johan Wolf, guldsmed. B:
1) Claus Johansen Wolf.
FM: morfar Mourids Bendixen, rådmand i Bogense.

270    Eskil Nielsen i Odense. 20.4.1649, fol.153.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Padeholm. 1B:
1) [Kirsten Eskildsdatter, skifte 8.2.1648 lbnr.258]. E: Jens Ibsen, skrædder. 2B:
a Jeppe Jensen
b Maren Jensdatter.

271    Hans Madsen Blach i Odense. 14.6.1648, fol.156.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Sørensen, skrædder. B:
1) Karen Hansdatter
2) Ellen Hansdatter.
FM: farbror Anders Madsen i Kærby.

272    Karen Rasmusdatter i Odense. 20.6.1648, fol.157B.
E: Rasmus Christensen, knivsmed. B:
1) Hans Rasmussen.
FM: Carsten Thygesen, klejnsmed.

273    Henrik Pedersen Koch i Odense. 29.5.1649, fol.159B.
E: Else Hansdatter. LV: Hans Feldbereder. B:
1) Hans Henriksen
2) Peder Henriksen
3) Christian Henriksen
4) Cathrine Henriksdatter
5) Kirsten Henriksdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

274    Karen [Hansdatter] i Odense. 13.7.1649, fol.162B.
Enke efter Ditlev [Folchersen], badskær. B:
1) Hans Ditlevsen, kapellan i Snøde [og Stoense] på Langeland
2) Birthe Ditlevsdatter g.m. Claus Frederiksen.

275    Troels Madsen i Odense. 10.8.1649, fol.166B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Bertelsen, kræmmer. B:
2) Mads Troelsen.
FM: Jacob Rasmussen, klejnsmed.
Første ægteskab med [Mette Andersdatter, skifte 29.8.1644 lbnr.170]. B:
1) Hans Troelsen.

276    Thue Jørgensen i Odense. 13.9.1649, fol.175B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Knud Ibsen Lang. B:
1) Jørgen Thuesen
2) Rasmus Thuesen
3) Hans Thuesen
4) Malene Thuesdatter
5) Dorthe Thuesdatter.
FM: Søren Jensen.

277    Anne Jørgensdatter i Odense. 20.9.1649, fol.179B.
E: Jesper Pedersen, møller i Pjentemølle i Odense. B:
1) Peder Jespersen
2) Jørgen Jespersen.
FM:
1 morbror Ditlev Jørgensen
2 morbror Laurids Jørgensen, feldbereder.

278    Magdalene Pedersdatter i Odense. 1.8.1649, fol.189B.
E: Henrik Caspersen, skomager.
Hendes B:
1) en datter, død. 6B:
a Erik Jacobsen
b Kirsten Jacobsdatter
c Christence Jacobsdatter
d Karen Jacobsdatter
e Magdalene Jacobsdatter
f Anne Jacobsdatter.
FM: farbror Anders Hansen i Grønlund.
Arv i boet til Habakuk Koch efter far og mor.

279    Casper Henriksen, smed i Odense. 4.12.1649, fol.195.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Laurids Jørgensen. B:
1) Henrik Caspersen
2) Hans Caspersen
3) Margrethe Caspersdatter, [skifte 19.9.1644 lbnr.173]. E: Søren Andersen, kæmner. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Johanne Sørensdatter.

280    Christen Olufsen i Odense. 19.12.1649, fol.197B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Mads Hansen, tolder. B:
1) Hans Christensen
2) Rasmus Christensen.
FM: Peder Provstgaard.

281    Hans Hansen, bager i Odense. 28.2.1650, fol.200B.
E: Elisabeth Henriksdatter. LV: Hans Egertsen. B:
1) Henrik Hansen
2) Dorthe Hansdatter.
FM: farbror Oluf Hansen.
Desuden nævnes enkens søster Dorthe Henriksdatter.

282    Peder Jensen, skrædder i Odense. 19.3.1650, fol.204.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mathias Sørensen, skrædder. B:
1) Jens Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Johanne Pedersdatter.
FM: Laurids Jensen, skrædder.

283    Maren Jensdatter i Odense. 29.3.1650, fol.207B.
E: Carsten Iversen. B:
1) Oluf Carstensen.
FM: morbror Niels Jensen [Løve], kapellan i Odense Sankt Knud.
Arv i boet efter enkemandens første hustru [Maren Andersdatter, skifte 28.8.1645 lbnr.206] til B:
1) Anneke Carstensdatter.

284    Christoffer Schultz (Skuldt), doktor medicus, [apoteker] i Odense. 2.4.1650, fol.211B.
E: Anne Villumsdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Jens Schultz
2) Anne Elisabeth Schultz
3) Cathrine Schultz.
FM:
1 Claus Frederiksen
2 Henrik Jørgensen.

285    Anne Rasmusdatter i Odense. 20.4.1650, fol.232B.
E: Anders Mortensen, badskær.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Ibsen
2) Maren Ibsdatter
3) Karen Ibsdatter.
FM:
1 Laurids Gaas
2 Jeppe Rasmussen Lang i Stærmose.
Andet ægteskab med [Frederik Jacobsen, skifte 18.3.1645 lbnr.199]. B:
1) Jacob Frederiksen
2) Anne Frederiksdatter.
FM:
1 Jørgen Christensen Naur
2 Rasmus Rasmussen i Stærmose.
Arv i boet til Jeppe Bagers børn.

286    Else Pedersdatter i Odense. 28.5.1650, fol.245.
E: Henrik Terkildsen. B:
1) Peder Henriksen
2) Christen Henriksen
3) Maren Henriksdatter g.m. Cort Albæk
4) Birthe Henriksdatter.
FM:
1 Laurids Gaas
2 Jørgen Christensen Naur
3 Hans Egertsen.

287    Kirsten Mortensdatter i Odense. 2.8.1650, fol.261B.
E: Anders Hansen Højby. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Niels Jensen, skomager
2) Anne Andersdatter, død. E: Joen Hansen i Dræby [i Munkebo sogn]. Hendes børn
3) Karen Andersdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1651-1660288    Hans Nielsen, borgmester i Odense. 3.6.1651, fol.1.
E: Maren Poulsdatter. LV: Jeppe Hansen, rådmand. B:
1) Christian Hansen
2) Anne Hansdatter g.m. Niels [Hansen] Bang, præst i Dalum og Sanderum.

289    Mads Hansen, tolder i Odense. 15.10.1650, fol.12.
E: Karen Jensdatter. LV: svoger Dines Jensen, rådmand. B:
1) Jens Madsen.
FM: Mogens Jørgensen.

290    Maren Hansdatter i Odense. 19.6.1651, fol.20B.
Enke efter Erik Jyde. B:
1) Hans Eriksen.

291    Anders Lampe, bøssemager i Odense. 4.7.1651, fol.24.
E: Gertrud Lauridsdatter. B:
1) Ebba Andersdatter g.m. Jørgen Lauridsen, bøssemager
2) Isak Lampe, død. 7B:
a Carsten Isaksen
b Zacharias Isaksen
c Jacob Isaksen
d Malene Isaksdatter
e Dorthe Isaksdatter
f Mette Isaksdatter
g Margrethe Isaksdatter.

292    Bodil Hansdatter i Odense. 31.7.1651, fol.25B.
E: Hans Pedersen, hjulmand. B:
1) Anne Hansdatter
2) Gertrud Hansdatter.
FM: Peder Christensen Provstgaard.

293    Anne Jensdatter i Odense. 13.9.1651, fol.28.
B:
1) Hans Andersen.
FM: Hans Johansen.

294    Jens Gertsen i Odense. 15.10.1651, fol.30.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christoffer Nielsen. B:
2) Maren Jensdatter
3) Abelone Jensdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.
Første ægteskab med [Anne Eriksdatter, skifte 1.5.1645 lbnr.187]. B:
1) Anne Jensdatter.
FM: Niels Nielsen Flensborg.

295    Anton Johansen Svitzer i Odense. 30.10.1651, fol.33B.
E: Maren [Jacobsdatter]. LV: Bendix Lauridsen. B:
1) Andreas Antonsen
2) Vendel Antonsdatter
3) Ursula Antonsdatter.
FM: Frederik Gummersbach.
Enkens første ægteskab med [Anders Rasmussen Svitzer, død 20.10.1624]. Arv til B:
1) Rasmus Andersen Svitzer, præst i Lumby.

296    Anders Pedersen, murer i Odense. 7.11.1651, fol.42B.
E: Margrethe Knudsdatter. LV: Hans Egertsen. B:
1) Knud Andersen
2) Peder Andersen
3) Karen Andersdatter.
FM:
1 Elias Bøssemager
2 Christoffer Sadelmager.

297    Bodil Rasmusdatter i Odense. 12.12.1651, fol.47B.
E: Knud Jensen, murer. B:
3) Knud Knudsen
4) Sindet Knudsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Hansen
2) Karen Hansdatter.
FM: Laurids Mortensen på Sortebrødre Kærgård.

298    Peder Jacobsen i Odense. 27.1.1652, fol.50.
E: Maren Andersdatter. LV: Erik Nielsen, byfoged. B:
1) Jacob Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Maren Pedersdatter, død. E: Anker Jensen [Buch], præst i Seest. Hendes børn
4) Anne Pedersdatter, enke efter Frederik Lauridsen i Århus.

299    Anne Pedersdatter i Odense. 10.2.1652, fol.58B.
E: Anders Hansen. B:
1) Maren Andersdatter, enke efter Peder Lauridsen, [rådmand] i Vordingborg, [skifte Vordingborg 5.2.1650]
2) Elisabeth Hansdatter, [skifte 21.8.1640 lbnr.108, var g.m. Johan Bølling, skifte 26.9.1648 lbnr.262]. 4B:
a Else Johansdatter g.m. Ditlev Jørgensen
b Lisbeth Johansdatter
c Jacob Johansen
d Susanne Johansdatter
3) Karen Andersdatter, [skifte 5.8.1635 lbnr.60, var g.m. Niels Mikkelsen]. 1B:
1) Gertrud Nielsdatter.

300    Peder Ibsen, skinder i Odense. 18.5.1652, fol.65.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Christen Enevoldsen. B:
1) Jeppe Pedersen.
FM: Jens Ibsen, skrædder.

301    Mette Lauridsdatter i Odense. 30.8.1652, fol.67.
E: Peder Madsen, skinder.
Første ægteskab med [Jesper Jørgensen, skifte 26.11.1647 lbnr.257]. B:
1) Poul Jespersen
2) Jørgen Jespersen
3) Laurids Jespersen
4) Karen Jespersdatter.
FM: Hans Bogense, skomager.

302    Jens Hansen, smed i Odense. 11.11.1652, fol.71.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Poul Christensen. B:
1) Hans Jensen
2) Christian Jensen
3) Søren Jensen
4) Anne Jensdatter
5) Birgitte Jensdatter.
FM: Laurids Nielsen.

303    Søren Hansen, korporal i Odense. 18.11.1652, fol.76B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Troelsen. B:
1) Hans Sørensen
2) Mette Sørensdatter.
FM:
1 Peder Hansen Hunderup
2 Niels Pedersen Borris.

304    Anders Rasmussen Juul i Odense. 7.12.1652, fol.78B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Pedersen. B:
1) Peder Andersen
2) Karen Andersdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

305    Thomas Hansen, skomager i Odense. 23.2.1653, fol.81.
E: Mette Jensdatter. LV: Thomas Thygesen. B:
1) Hans Thomsen
2) Maren Thomasdatter.
FM: Laurids Assens, skomager.

306    Maren Andersdatter i Odense. 24.2.1653, fol.86.
B:
1) Hans Jacobsen.
FM: Peder Steffensen, vognmand.

307    Peder Lauridsen, slagter i Odense. 15.4.1653, fol.87.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Johanne Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter.
FM:
1 Knud Jørgensen, klejnsmed
2 Niels Mikkelsen, skomager.

308    Maren Andersdatter i Odense. 18.4.1653, fol.89B.
Enke efter Rasmus Mikkelsen. B:
1) Mikkel Rasmussen, myndig
2) Anders Rasmussen
3) Jens Rasmussen
4) Dorthe Rasmusdatter
5) Karen Rasmusdatter
6) Maren Rasmusdatter
7) Karen Ibsdatter.
FM:
1 Jørgen Andersen, skomager
2 Hans Johansen.

309    Maren Christensdatter i Odense. 19.4.1653, fol.92B.
E: Hans Pedersen Starup, skrædder. B:
1) Anne Rasmusdatter.
FM: Knud Rasmussen.

310    Voldborg Henriksdatter i Odense. 5.5.1653, fol.99B.
E: Hans Nielsen, feldbereder. B:
1) Hans Hansen
2) Henrik Hansen
3) Peder Hansen
4) Abigael Hansdatter
5) Cathrine Hansdatter.
FM:
1 morfar Henrik Foss, sinkelmager
2 Ludvig Behrens, sinkelmager
3 Christian Behrens, bager.

311    Christen Lauridsen Løber i Odense. 24.5.1653, fol.108.
E: Anne Hansdatter. B:
6) Christen Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Christensen Løber
2) Poul Christensen, død. Hans børn
3) Maren Christensdatter i Rødby på Lolland, død. 4B:
a Anne Lauridsdatter
b Dorthe Lauridsdatter
c Karen Ibsdatter
d Maren Ibsdatter
4) Karen Christensdatter g.m. Jens i Maribo
5) Kirsten Christensdatter g.m. Peder Holm i Maribo.
Dele af navnene er skjult i ryggen på dette opslag og hele skiftet skal tages med forbehold.

312    Anders Pedersen, skinder i Odense. 25.4.1653, fol.113.
E: Maren Jørgensdatter. B:
6) Jørgen Andersen
7) Maren Andersdatter
8) Mette Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Andersen
2) Niels Andersen
3) Hans Andersen
4) Knud Andersen
5) Kirsten Andersdatter.

313    Peder Christensen, kusk i Odense. 23.5.1653, fol.114.
E: Maren Eriksdatter. LV: Jørgen Eriksen, byfoged. B:
2) Christen Pedersen
3) Karen Pedersdatter
4) Anne Pedersdatter
5) Kirsten Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Jeppe Christensen, tømrer.
Hans B:
1) Knud Pedersen.

314    Jens Mortensen Svarre i Odense. 3.5.1653, fol.115B.
E: Anne Andersdatter. A:
1) bror Rasmus Mortensen i Norge.

315    Jørgen Pedersen i Odense. 14.6.1653, fol.120B.
E: Abelone Nielsdatter. B:
1) Peder Jørgensen
2) Kirsten Jørgensdatter.
FM: Johan Olufsen.

316    Oluf Andersen Hunderup i Odense. 30.6.1653, fol.123B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Abelone Olufsdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

317    Ludvig Hansen, konrektor i Odense Skole. 28.6.1653, fol.28.6.1653, fol.127.
E: Elisabeth Mule. LV: Henrik Jørgensen. B:
1) Cathrine Ludvigsdatter
2) Anne Ludvigsdatter.
FM: farbror Henrik Hansen, præst i Skamby.

318    Rasmus Jensen i Odense. 10.8.1653, fol.139.
E: Maren. LV: Rasmus Sørensen. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Maren Rasmusdatter.
FM: Jørgen Poulsen, kræmmer.

319    Anne Egertsdatter i Odense. 26.8.1653, fol.141.
E: Frederik Pedersen. B:
1) Egert Frederiksen
2) Ellen Frederiksdatter.
FM: Habakuk Koch.

320    Henrik Christensen, skrædder og hustru Anne Thygesdatter i Odense. 29.8.1653, fol.159B.
B:
1) Anne Henriksdatter
2) Karen Henriksdatter
3) Mette Henriksdatter
4) Maren Henriksdatter.
FM: Claus Frederiksen.

321    Anne Jespersdatter i Odense. 17.1.1653, fol.160B.
Enke efter Hans Mikkelsen, rådmand, [skifte 2.3.1634 lbnr.53]. B:
1) Peder Hansen i Hamborg
2) Just Hansen, [skifte 15.8.1639 lbnr.106]. 2B:
a Hans Justesen
b Margrethe Justsdatter
3) Cornelius Hansen
4) Johan Hansen
5) Kirsten Hansdatter g.m. Knud Pedersen [Gaas], præst i Østrup og Hjadstrup.

322    Anne Villumsdatter i Odense. 8.12.1652, fol.195B.
Enke efter Christoffer Schultz, skifte 2.4.1650 lbnr.284. B:
9) Jens Schultz
10) Anne Elisabeth Schultz
11) Cathrine Schultz.
FM:
1 Claus Frederiksen, rådmand
2 Henrik Jørgensen
3 Jens Poulsen, lektor
4 Hans Brodersen.
Første ægteskab med Jens [Hansen] Mule, [død 26.5.1633]. B:
1) Villum Mule
2) Hans Mule
3) Elisabeth Mule, enke efter Ludvig Hansen, [skifte 28.6.1653 lbnr.317]
4) Mette Mule
5) Anne Mule g.m. Henrik Hansen, præst i Skamby
6) Birgitte Mule
7) Christine Mule
8) Barbara Mule.

323    Dorthe Christensdatter i Odense. 5.7.1652, fol.227.
Enke efter Peder [Knudsen] Gaas, rådmand, [skifte 17.12.1645 lbnr.221]. B:
1) Johan Pedersen Gaas
2) Poul Pedersen Gaas
3) Peder Pedersen Gaas
4) Hans Pedersen Gaas
5) Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Hansen, borgmester i Svendborg
6) Ellen Pedersdatter g.m. Thomas Hansen
7) Karen Pedersdatter.

324    Anne i Odense. 11.4.1654, fol.249B.
E: Hans Madsen, bager, [skifte 30.10.1640 lbnr.120]. B:
1) Oluf Hansen
2) Anne Hansdatter
3) Karen Hansdatter.
FM:
1 Niels Frandsen
2 Jens Nielsen, kræmmer.

325    Jens Hansen Hjallese i Odense. 15.5.1655, fol.252.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Rasmus Ibsen. B:
1) Hans Jensen
2) Rasmus Jensen
3) Birgitte Jensdatter.
FM: Hans Nielsen Skovsgaard.

326    Morten Lauridsen, grovsmed i Odense. 23.4.1653, fol.255.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Frandsen. B.
1) Søren Mortensen
2) Anne Mortensdatter
3) Karen Mortensdatter.
FM:
1 Johan Lauridsen, bager
2 Frederik Pedersen.

327    Margrethe i Odense. 20.9.1653, fol.260B.
Enke efter Niels Sværdfeger. B:
1) Jørgen Nielsen, sværdfeger, død. 4B:
a Morten Jørgensen
b Dorthe Jørgensdatter
c Anne Jørgensdatter
d Cathrine Jørgensdatter.
2) Mette Nielsdatter g.m. Hans Snitser i København.

328    Anne Hansdatter i Odense. 22.9.1653, fol.262B.
E: Christoffer Nielsen Juul, skomager. B:
1) Maren Christoffersdatter.
FM: morfar Hans Falentinsen, skomager.

329    Poul Christensen i Odense. 25.10.1653, fol.267.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Cornelius Poulsen.
FM: Hans Iversen, hattemager.

330    Margrethe Christensdatter i Odense. 27.10.1653, fol.275.
E: Rasmus Olufsen Winther. B:
1) Oluf Rasmussen
2) Christen Rasmussen
3) Peder Rasmussen.
FM: Rasmus Bødker.
Enkemandens første ægteskab med Karen Eriksdatter, [skifte 13.9.1638 lbnr.94]. Arv til B:
1) Karen Rasmusdatter.
FM: Anders Pedersen Hvid.

331    Anders Nielsen, bødker i Odense. 2.11.1653, fol.277B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: bror Hans Jørgensen, slagter. B:
1) Anne Andersdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

332    Henrik Foss, sinkelmager i Odense. 1.2.1654, fol.281.
E: Anne Tersche. LV: Niels Christensen. B:
1) Henrik Foss
2) Jørgen Foss, sinkelmager i Helsingør
3) [Voldborg Henriksdatter, skifte 5.5.1653 lbnr.310]. E: Hans Nielsen, feldbereder. 5B:
a Hans Hansen
b Christian Hansen
c Henrik Hansen
d Peder Hansen
e Abigael Hansdatter
f Cathrine Hansdatter
4) Anne Henriksdatter g.m. Laurids Lauridsen, kedelsmed.

333    Niels Jespersen, ringer på Vor Frue kirkegård i Odense. 23.2.1654, fol.285B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Jesper Nielsen
2) Frederik Nielsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Casper Jespersen
2 afdødes søster Birgitte Jespersdatter.
(Se skifte efter afdødes far Jesper Poulsen, skifte 8.11.1642 lbnr.236).

334    Niels Pedersen Borris i Odense. 4.4.1654, fol.289.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Hansen Hunderup. B:
1) Elsebeth Nielsdatter
2) Johanne Nielsdatter
3) Mette Nielsdatter.
FM: Hans Troelsen.

335    Jørgen Poulsen, kræmmer i Odense. 20.4.1654, fol.294B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Dines Andersen, snedker. B:
2) Poul Jørgensen
3) Gregers Jørgensen
4) Niels Jørgensen
5) Morten Jørgensen
6) Karen Jørgensdatter.
FM: Anders Andersen, bager.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 1.5.1639 lbnr.100]. B:
1) Sidsel Jørgensdatter, død. 3B:
a Niels Tønnesen
b Troels Tønnesen
c Mette Tønnesdatter.

336    Hans Caspersen, smed i Odense. 27.4.1654, fol.300B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christoffer Nielsen, skomager. B:
1) Bo Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.
Desuden nævnes afdødes mor Johanne Rasmusdatter, enke efter Casper [Henriksen], smed. skifte 4.12.1649 lbnr.279].

337    Anne Lauridsdatter i Odense. 19.5.1654, fol.304.
E: Jens Nielsen, kræmmer, der døde, skifte 15.8.1654, fol.310B. B:
1) Niels Jensen
2) Jacob Jensen
3) Karen Jensdatter
4) Anne Jensdatter.
FM: Thyge Pedersen, kræmmer.

338    Thomas Jensen, klejnsmed i Odense. 25.8.1654, fol.320.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Jens Thomsen i Pedersborg ved Sorø
2) Christen Thomsen på Sjælland
3) Margrethe Thomasdatter
4) Maren Thomasdatter
5) Karen Thomasdatter.
FM: Peder Christensen, murer.

339    Laurids Olufsen Riber, skrædder og hustru Cathrine Jacobsdatter i Odense. 7.9.1654, fol.321.
B:
1) Oluf Lauridsen
2) Jacob Lauridsen
3) Hans Lauridsen
4) Simon Lauridsen
5) Anne Lauridsdatter.
FM:
1 Søren Hansen, knapmager
2 Rasmus Juul, skomager.

340    Ingeborg Steffensdatter i Odense. 13.9.1654, fol.326B.
E: Anders Hansen, rebslager. B:
1) Steffen Andersen.
FM: morfar Steffen Bloch, glarmester.

341    Bodil Jørgensdatter i Odense. 27.10.1654, fol.331B.
E: Anders Nielsen, bødker. B:
1) Anne Andersdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

342    Dorthe Madsdatter i Odense. 14.11.1654, fol.334.
E: Niels Knudsen. B:
1) Karen Nielsdatter 12½
2) Abigael Nielsdatter 8½
3) Anne Nielsdatter 6½
4) Knud Nielsen 4 år og 3 mdr.
FM: Jochum Villumsen, væver.

343    Margrethe Nielsdatter i Odense. 28.12.1654, fol.339.
E: Jørgen Andersen, skomager, [skifte 13.5.1645 lbnr.192]. B:
1) Anders Jørgensen, skomager, [skifte 6.11.1645 lbnr.214]. 4B:
a Niels Andersen
b Anne Andersdatter
c Margrethe Andersdatter
d Ingeborg Andersdatter.
FM:
1 morbror Ditlev Jørgensen
2 Jesper Pedersen Møller.
2) Karen Jørgensdatter g.m. Thomas Thygesen.

344    Karen Henningsdatter i Odense. 9.1.1655, fol.344.
E: Jørgen Knudsen. B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Johanne Jørgensdatter.
FM: morfar Henning Andersen.

345    Ludvig Berents, sinkelmager i Odense. 18.1.1655, fol.349.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Gaas. B:
1) Henrik Ludvigsen
2) Mathias Ludvigsen
3) Niels Ludvigsen.
FM: farbror Christian Berents.

346    Bastian von Bergen, badskær i Odense. 30.6.1655, fol.362B.
E: Margrethe Clausdatter. B:
1) Cort Bastiansen von Bergen
2) Danial Bastiansen von Bergen
3) Engel Bastiansen von Bergen
4) Elisabeth Cathrine Bastiansdatter von Bergen.
FM: Jochum von Bomst.

347    Jørgen Nielsen, sværdfeger i Odense. 13.3.1655, fol.367B.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Morten Jørgensen
2) Anne Jørgensdatter
3) Cathrine Jørgensdatter.
FM: Laurids Assens, skomager.

348    Jeppe Madsen i Odense. 15.11.1654, fol.372.
E: Anne Hansdatter. LV: far Hans Hansen i Svenstrup. B:
1) Jeppe Ibsen
2) Maren Ibsdatter.
FM: Hans Jørgensen Friis.

349    Karen Bertelsdatter i Odense. 15.2.1655, fol.373B.
E: Mathias Koch. B:
1) Anne Matiasdatter.
FM: Laurids Nielsen.

350    Maren Christensdatter i Odense. 21.4.1655, fol.375B.
E: Jørgen Slesvig, væver. B:
1) Christian Jørgensen i Sønderborg
2) Jørgen Jørgensen, myndig
3) Knud Jørgensen, myndig
4) Didrik Jørgensen.
FM: Jochum Villumsen.

351    Johan Knudsen Svarre i Odense. 23.5.1653, fol.380.
Enkemand. B:
1) Claus Johansen
2) Knud Johansen
3) Hans Johansen
4) Anne Johansdatter
5) Alhed Johansdatter
6) Birgitte Johansdatter.
FM:
1 Rasmus Christensen, knivsmed
2 Christoffer Hansen, skomager.

352    Knud Ibsen Lang i Odense. 10.5.1655, fol.380B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Thyge Pedersen. B:
1) Jacob Knudsen
2) Anne Knudsdatter.
FM: Søren Jensen.

353    Laurids Jørgensen, blytækker i Odense. 19.5.1655, fol.385.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Jens Lauridsen
2) Jørgen Lauridsen
3) Søren Lauridsen
4) Karen Lauridsdatter
5) Johanne Lauridsdatter
FM: Hans Nielsen, feldbereder.

354    Maren Mogensdatter i Odense. 21.6.1655, fol.388B.
E: Erik Mikkelsen Svarre.
Hendes B:
1) Christen Eriksen.
FM: Thomas Ibsen.

355    Hans Olufsen, skrædder i Odense. 15.2.1654, fol.391.
E: Cathrine. B:
1) Knud Hansen.
FM: Niels Christensen, skrædder.

356    Hans Madsen, vognmand i Odense. 18.7.1655, fol.392B.
B:
1) Susanne Hansdatter 18
2) Maren Hansdatter 12.
FM: Jørgen Ibsen, vognmand.

357    Henrik Clausen, rådmand i Odense. 26.7.1655, fol.395B.
E: Gertrud Mortensdatter. LV: Laurids Gaas. B:
1) Birgitte Henriksdatter
2) Maren Henriksdatter.
FM: Jesper Hansen, rådmand.

358    Laurids Jørgensen i Odense. 8.2.1655, fol.411.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Jacob Hansen. B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Mathias Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter
4) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Mogens Jørgensen.

359    Jeppe Christensen Bjerrum i Odense. 17.10.1655, fol.417.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Ibsen. B:
1) Peder Ibsen.
FM: Oluf Hansen, skrædder.

360    Knud Poulsen, vognmand i Odense. 13.11.1655, fol.421.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Jørgensen Friis.
Af første ægteskab B:
1) Anne Knudsdatter
2) Anne Knudsdatter, død. 1B:
a Barbara Rasmusdatter 10½.

361    Jacob Hansen i Odense. 30.11.1655, fol.423B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Thomas Henriksen, snedker. B:
1) Hans Jacobsen
2) Niels Jacobsen.
FM: Thomas Jensen.

362    Schack Sandersen, knapmager i Odense. 28.7.1653, fol.427B.
E: Anne Johansdatter. LV: Thomas Hansen. B:
1) Johan Sandersen
2) Jannike Sandersdatter
3) Cathrine Sandersdatter
4) Anne Sandersdatter.
FM: Niels Christensen.

363    Karen Andersdatter i Odense. 20.12.1655, fol.432.
E: Peder Rasmussen. B:
1) Birgitte Pedersdatter.
FM: Jørgen Knudsen.
Enkemandens første ægteskab med [Lene Lauridsdatter, skifte 14.5.1647 lbnr.245]. Arv til B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Peder Jørgensen, skinder.

364    Maren i Odense. 1.4.1656, fol.439.
Enke efter Søren Aalborg, snedker. B:
1) Niels Aalborg, snedker, død. 3B:
a Jacob Sørensen
b Casper Sørensen
c Inger Sørensdatter.
FM: Jørgen Snedker.

365    Hans Monrad i Odense. 17.4.1656, fol.439B.
E: Anne Johansdatter. B:
1) Hans Monrad
2) Johan Monrad
3) Malene Monrad.
FM:
1 Lorents Madsen, guldsmed
2 Peder Koch.

366    Jens Nielsen, skrædder i Odense. 2.6.1656, fol.440.
E: Dorthe Ibsdatter. LV: Hans Eriksen. B:
1) Gye Jensdatter 27
2) Niels Jensen 16
3) Jacob Jensen 11
4) Jens Jensen 7.
FM: Knud Rasmussen.

367    Hans Clausen i Odense. 5.6.1656, fol.441.
E: Voldborg Christensdatter. LV: Thomas Thygesen. A:
1) bror Jacob Clausen, knivsmed i Hamborg, død. Hans børn.

368    Jørgen Slesvig, væver i Odense. 3.7.1656, fol.443.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 21.4.1655 lbnr.350]. B:
2) Jørgen Jørgensen, væver
3) Knud Jørgensen, væver
1) Christian Jørgensen
4) Didrik Jørgensen.

369    Peder Krag, bødker i Odense. 5.6.1656, fol.447B.
E: Karen Andersdatter. LV: Jacob Henriksen, hattemager. B:
1) Karen Pedersdatter 22
2) Anne Pedersdatter 20
3) Mette Pedersdatter 15.
FM: Claus Hansen.

370    Knud Pedersen, tømrer i Odense. 6.8.1656, fol.449.
E: Barbara Jespersdatter. LV: Laurids Jensen, skrædder. B:
1) Jesper Knudsen
2) Peder Knudsen
3) Niels Knudsen
4) Knud Knudsen
5) Hans Knudsen
6) Abel Knudsdatter
7) Sofie Knudsdatter.
FM: Clemen Jespersen.

371    Anders Nielsen Ladefoged i Odense. 16.10.1656, fol.450B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Knud Rasmussen. A:
1) bror Mads Nielsen i Svenstrup, død. B:
a Niels Madsen
b Hans Madsen
c Kirsten Madsdatter
d Dorthe Madsdatter
e Johanne Madsdatter.
FM:
1 morbror Jeppe Hvid i Verninge
2 morbror Henrik Hvid i Norup
2) søster Johanne Nielsdatter g.m. Jens Madsen i Norup.

372    Anne Nielsdatter i Odense. 13.11.1656, fol.454, 478.
E: Hieronymus Hansen, urtegårdsmand. B:
1) Elisabeth Hieronymusdatter 10½
2) Else Hieronymusdatter 9
3) Johanne Hieronymusdatter 8
4) Cathrine Hieronymusdatter 5
5) Maren Hieronymusdatter 4.
FM: Jacob Rohde, skrædder.

373    Thomas Hansen Bøgvad i Odense. 8.5.1655, fol.457.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Mogens Jørgensen, overformynder. B:
1) Peder Thomsen
2) Ellen Thomasdatter
3) Dorthe Thomasdatter.
FM: Johan Hansen.

374    Steffen Bloch, glarmester i Odense. 28.10.1656, fol.471.
E: Karen Stichsdatter. LV: Hans Dyhr. B:
4) Kirsten Steffensdatter.
FM: Markus Mathiassen, sadelmager.
Første ægteskab med [Kirsten, skifte 29.3.1638 lbnr.84]. B:
1) Adrian Steffensen
2) Elsebeth Steffensdatter g.m. Hans Mortensen i Kerteminde
3) Ingeborg Steffensdatter, [skifte 13.9.1654 lbnr.340]. 1B:
a Steffen Andersen.
FM: Jens Andersen, rebslager.

375    Jørgen Andersen, skomager i Odense. 29.11.1656, fol.482B.
A:
1) bror Anders Andersen i Roskilde
2) bror Jens Andersen, skriver på Møgeltønder Slot
3) søster Maren Andersdatter g.m. David Siechelm foged i Buskerud fogederi i Norge
4) søster Anne Andersdatter i Ribe
5) søster Kirsten Andersdatter i Ribe.

376    Hans Hansen Sperling i Odense. 13.10.1657, fol.491B.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Karen Hansdatter
2) Johanne Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter
4) Hans Hansen
5) Henning Hansen.

377    Karen Pedersdatter i Odense. 23.1.1657, fol.495.
E: Claus Jacobsen. B:
1) Kirsten Clausdatter
2) Gedske Clausdatter.
FM: Hans Falentinsen.

378    Birgitte Poulsdatter i Odense. 22.5.1657, fol.496B.
E: Knud Nielsen. B:
1) Ellen Knudsdatter 7.
FM: Peder Rasmussen.

379    Elisabeth Johansdatter i Odense. 19.11.1657, fol.500B.
E: Markus Mathiassen, sadelmager. B:
1) Markus Markussen.
FM: Ditlev Jørgensen.

380    Maren Pedersdatter i Odense. 29.1.1658, fol.509B.
E: Peder Nielsen Skovsgaard, vognmand.
Første ægteskab med [Steffen Hansen, skifte 19.3.1633lbnr.47]. B:
1) Peder Steffensen, vognmand
2) Lisbeth Steffensdatter
3) Anne Steffensdatter g.m. Hans Nielsen
4) Birgitte Steffensdatter i København.
FM: Rasmus Hansen, vagtmester.

381    Karen Madsdatter i Odense. 28.1.1658, fol.513B.
E: Carsten Iversen. A:
1) søster [Kirsten Madsdatter, skifte 29.11.1643 lbnr.157]. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Anders Elmbjerg
2) søster [Dorthe Madsdatter, skifte 14.11.1654 lbnr.342]. E: Niels Knudsen. Hendes børn. FM: Jochum Villumsen, væver.

382    Anne Mikkelsdatter i Odense. 10.6.1659, fol.518.
E: Jørgen Rasmussen, vognmand. B:
2) Jørgen Jørgensen.
Første ægteskab med [Peder Lauridsen, skifte 15.4.1653 lbnr.307]. B:
1) Maren Pedersdatter.
FM: Peder Steffensen.

383    Karen Nielsdatter i Odense. 14.9.1658, fol.522.
E: Anders Simonsen. B:
6) Ingeborg Andersdatter.
FM: Anders Andersen, bager.
Første ægteskab med [Jørgen Poulsen, skifte 20.4.1654 lbnr.335]. B:
2) Poul Jørgensen
3) Gregers Jørgensen
4) Niels Jørgensen
5) Morten Jørgensen
6) Karen Jørgensdatter.
FM: Søren Hansen, knapmager.

384    Kirsten Rasmusdatter i Odense. 16.10.1658, fol.530B.
E: Hans Hansen Hunderup. B:
2) Hans Hansen 5.
FM: Peder Hansen Hunderup.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Jensen 9.

385    Laurids Mortensen Møller i Odense. 24.11.1658, fol.534.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christoffer Nielsen Juul. B:
1) Maren Lauridsdatter.
FM: Christian Berent, bager.

386    Jochum Bonsach, badskær i Odense. 6.2.1657, fol.539.
E: Lucie Gertsdatter. LV: Bendix Lauridsen. B:
3) Henrik Jochumsen
4) Cathrine Jochumsdatter.
FM: Jacob Poulsen.
Første ægteskab med [Cathrine Harder, skifte 1.7.1647 lbnr.247]. B:
1) Elisabeth Bonsach
2) Dorthe Bonsach.
FM: Hans Schultz.

387    Peder Jørgensen, skinder i Odense. 5.2.1657, fol.547.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Knud Rasmussen. B:
1) Cathrine Pedersdatter g.m. Oluf Hansen, bager
2) Rasmus Pedersen
3) Jørgen Pedersen
4) Anne Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

388    Inger Nielsdatter, ugift tjenestepige i Odense. 20.5.1657, fol.555.
Arvinger angives ikke.

389    Anne Hansdatter i Odense. 15.4.1657, fol.555B.
E: Niels Lauridsen, buntmager. B:
1) Laurids Nielsen
2) Dorthe Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.
FM: Thyge Pedersen, kræmmer.

390    Gertrud Steffensdatter i Odense. 16.4.1657, fol.559.
E: Christian Berent, bager. B:
1) Henrik Christiansen, i udlandet
2) Steffen Christiansen
3) Casper Christiansen 15
4) Ludvig Christiansen 11
5) Hieronymus Christiansen 8
6) Arent Christiansen 4.
FM:
1 Hans Iversen, hattemager
2 Niels Christensen.

391    Christen Jørgensen, skrædder i Odense. 25.3.1657, fol.569.
E: Johanne Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Christensen 4¼.
FM: Laurids Jørgensen.

392    Anne i Odense. 7.10.1657, fol.570.
E: Knud Skomager. B:
1) Maren Knudsdatter
2) Søren Knudsen, død. 1B:
a Kirsten Sørensdatter
3) Frøjken Knudsdatter
4) Karen Knudsdatter.
FM:
1 Søren Hansen Riber
2 Augustinus Nielsen.

393    Jens Bertelsen, kræmmer i Odense. 14.4.1659, fol.571.
E: Mette Ibsdatter. LV: Dines Jensen, rådmand. B:
3) Jørgen Jensen
4) Jacob Jensen
5) Bertel Jensdatter
6) Kirsten Jensdatter
7) Mette Jensdatter.
Første ægteskab med [Margrethe Fabiansdatter, skifte 4.2.1640 lbnr.115]. B:
1) Fabian Jensen
2) Salomon Jensen.

394    Dines Andersen, snedker og hustru Dorthe Bertelsdatter i Odense. 18.5.1659, fol.582.
B:
1) Anders Dinesen
2) Sidsel Dinesdatter
3) Maren Dinesdatter.
FM:
1 Hans Tønnesen
2 Hans Rasmussen, maler.

395    Laurids Andersen Skaaning, skomager og hustru Mette Pedersdatter i Odense. 22.6.1659, fol.586.
B:
1) Peder Lauridsen
2) Gye Lauridsdatter.
FM:
1 Hans Iversen
2 Jesper Pedersen Møller.

396    Johan Pedersen, knapmager og hustru Karen Sørensdatter i Odense. 4.8.1659, fol.595.
B:
1) Bernt Johansen
2) Søren Johansen
3) Kirsten Johansdatter
4) Maren Johansdatter
5) Margrethe Johansdatter
6) Alhed Johansdatter.
FM:
1 Niels Christensen
2 Claus Drejer
3 Henrik Foss, sinkelmager
4 Hans Møller, skrædder
5 Laurids Iversen.

397    Mette Pedersdatter i Odense. 3.10.1659, fol.602B.
E: Peder Rasmussen, maler. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Malene Pedersdatter.
FM:
1 Henrik Jørgensen
2 Laurids Bruun, skomager.

398    Hans Nielsen Skovsgaard i Odense. 27.10.1659, fol.607.
E: Anne Steffensdatter. LV: Christen Sørensen, der ægter enken. B:
1) Niels Hansen.
FM: [farbror] Peder Nielsen, vognmand.

399    Bodil Hansdatter. 7.1.1660, fol.611.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen
2) Hans Nielsen
3) Niels Nielsen.
FM:
1 Jeppe Pedersen
2 Jens Nielsen, skrædder.

400    Johanne Andersdatter i Odense. 12.1.1660, fol.616.
E: Niels Nielsen. B:
1) Maren Nielsdatter 8
2) Abelone Nielsdatter 6.
FM: Thomas Clausen.

Odense Byfoged
Skifteprotokol
1660-1667401    Mads Hansen, grovsmed i Odense. 3.2.1660, fol.1.
E: Elisabeth Pedersdatter. B:
5) Peder Madsen
6) Karen Madsdatter
7) Inger Madsdatter.
FM: Jørgen Svitzer, sværdfeger.
Første ægteskab med [Karen Carstensdatter, skifte 10.6.1645 lbnr.195]. B:
1) Hans Madsen, smed
2) Carsten Madsen, smed i Boeslunde på Sjælland
3) Anne Madsdatter g.m. Augustinus Nielsen
4) Karen Madsdatter, enke efter Laurids Nielsen.

402    Mette Ibsdatter i Odense. 16.1.1660, fol.4B.
E: Jens Bertelsen, kræmmer. B:
1) Jørgen Jensen
2) Jacob Jensen
3) Bertel Jensen
4) Kirsten Jensdatter
5) Mette Jensdatter.

403    Maren Jørgensdatter i Odense. 15.2.1660, fol.13B.
E: Poul Simonsen, bøssemager. B:
1) Abigael Poulsdatter.
FM: Peder Rasmussen, maler.

404    Anders Simonsen i Odense. 16.2.1660, fol.17B.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter, skifte 14.9.1658 lbnr.383]. B:
1) Ingeborg Andersdatter.
FM: farbror Hans Simonsen, drejer.

405    Laurids Nielsen i Odense. 13.3.1660, fol.24B.
E: Karen Madsdatter. LV: Jørgen Svitzer. B:
1) Jens Lauridsen
2) Dorthe Lauridsdatter
3) Karen Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Maren Lauridsdatter
6) Anne Lauridsdatter.
FM: morbror Hans Madsen, smed i Nørrehede.

406    Rasmus Olufsen Winther i Odense. 4.3.1660, fol.30B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Laurids Jørgensen, feldbereder. B:
5) Jørgen Rasmussen 5.
Første ægteskab med [Karen Eriksdatter, skifte 13.9.1638 lbnr.94]. B:
1) Karen Rasmusdatter i Kalundborg.
Andet ægteskab med [Margrethe Christensdatter, skifte 27.10.1653 lbnr.330]. B:
2) Oluf Rasmussen
3) Christen Rasmussen
4) Peder Rasmussen.

407    Peder Henningsen Koch og hustru Johanne Mikkelsdatter. 15.3.1660, fol.34.
B:
1) Henning Pedersen.
FM: Søren Hansen, knapmager.

408    Rasmus Nielsen Skovsgaard i Odense. 2.4.1660, fol.39B.
E: Abelone Olufsdatter. LV: Peder Hansen Hunderup. A:
1) bror Knud Nielsen, portner ved Odense Gråbrødre Kloster
2) bror Peder Nielsen, vognmand
3) bror Laurids Nielsen Skovsgaard i Stegsted [i Pårup sogn]
4) bror Anders Nielsen, på stedet
5) bror Hans Nielsen Skovsgaard, [skifte 27.10.1659 lbnr.398]. 1B:
a Niels Hansen
6) bror Anders Nielsen i Smidstrup, død. 4B:
a Niels Andersen
b Anne Andersdatter
c Margrethe Andersdatter
d Karen Andersdatter
7) søster Maren Nielsdatter.

409    Anne Poulsdatter, fostermoder i Odense. 8.2.1660, fol.45.
B:
1) Poul Simonsen, bøssemager
2) Magdalene Simonsdatter g.m. Anders Pedersen Hvid
3) Johan Simonsen, død. 3B:
a Engelbrecht Johansen
b Agathe Johansdatter
c Anne Johansdatter.
FM: Peder Rasmussen, maler.

410    Karen Knudsdatter i Odense. 6.10.1659, fol.49B.
Enke efter Oluf Nielsen. B:
1) Knud Olufsen 14
FM: Oluf Hansen, skrædder.

411    Morten Jørgensen og hustru Kirsten Rasmusdatter. 14.2.1660, fol.51.
B:
1) Niels Mortensen
2) Anders Mortensen
3) Søren Mortensen
4) Maren Mortensdatter.
FM: Clemen Jespersen.

412    Ditlev Jørgensen, feldbereder. 8.3.1666, fol.51B.
E: Else Johansdatter. B:
1) Anders Ditlevsen
2) Elisabeth Ditlevsdatter.
FM: farbror Laurids Jørgensen, feldbereder.
[Første ægteskab med Maren Ibsdatter, skifte 21.1.1646 lbnr.219].
Arv i boet efter [afdødes mor Ingeborg Lauridsdatter, skifte 30.6.1646 lbnr.232] til afdødes bror Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. 1B:
a Karen Pedersdatter.
Arv i boet efter afdødes søster [Birthe Jørgensdatter, skifte 13.8.1646 lbnr.240] til B:
1) Ingeborg Thomasdatter.

413    Maren Pedersdatter i Odense. 12.4.1660, fol.61.
E: Hans Iversen [Stub], hattemager. B:
1) Iver Hansen
2) Hans Hansen
3) Peder Hansen
4) Rasmus Hansen
5) Anders Hansen
6) Kirsten Hansdatter
7) Maren Hansdatter
8) Karen Hansdatter
9) Inger Hansdatter.
FM: Jesper Pedersen Møller.

414    Jochum Nielandt, kandestøber i Odense. 17.4.1660, fol.71.
E: Margrethe [Helmannsdatter]. LV: Christen Berent, bager. B:
1) Hans Jochumsen
2) Jochum Jochumsen
3) Henrik Jochumsen
4) Elsebeth Jochumsdatter.
FM: Oluf Hansen, skrædder.

415    Karen Hansdatter i Odense. 10.5.1660, fol.75.
E: Jens Iversen. B:
2) Bodil Jensdatter 14
3) Iver Jensen 9½.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jacobsen, i udlandet.

416    Jens Ibsen, skrædder i Odense. 12.5.1660, fol.78.
Enkemand efter [Kirsten Eskildsdatter, skifte 8.2.1648 lbnr.258]. B:
1) Jeppe Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

417    Anders Pedersen Hvid i Odense. 29.5.1660, fol.85.
E: Magdalene Simonsdatter. LV: Rasmus Hansen Juul. B:
1) Peder Andersen
2) Poul Andersen.
FM: morbror Poul Simonsen, bøssemager.

418    Maren Eriksdatter i Odense. 1.6.1660, fol.90.
Enke efter Peder Christensen, [skifte 23.5.1653 lbnr.313]. B:
1) Christen Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Niels Christensen i Nyborg.

419    Christen Lauridsen, bøssemager i Odense. 17.6.1660, fol.93B.
E: Inger Carstensdatter. LV: Laurids Nielsen, sværdfeger. B:
1) Isak Christensen
2) Laurids Christensen.
FM: Hans Madsen, smed.
Enkens første ægteskab med [Isak Lampe]. Arv til B:
1) Carsten Isaksen
2) Zacharias Isaksen
3) Malene Isaksdatter
4) Dorthe Isaksdatter.

420    Laurids Hansen, vognmand i Odense. 18.6.1660, fol.100.
E: Ellen Jørgensdatter. B:
1) Karen Lauridsen 10
2) Kirsten Lauridsdatter 8
3) Hans Lauridsen 4
4) Birgitte Lauridsdatter 2.
FM: farbror Knud Hansen, snedker.

421    Hans Hansen Mule, pottemager i Odense. 22.6.1660, fol.102B.
E: Maren Clausdatter. LV: Hans Nielsen, pottemager, der ægter enken. B:
1) Claus Hansen.
FM: Niels Christensen.

422    Peder Nielsen i Odense. 26.6.1660, fol.105.
E: Else Pedersdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Cornelius Pedersen
4) Kirsten Pedersdatter
5) Abel Pedersdatter
6) Barbara Pedersdatter.
FM: Rasmus Pedersen, guldsmed.

423    Laurids Hansen, forstander og hustru Karen Pedersdatter i Odense. 26.6.1660, fol.109, 388B.
B:
1) Hans Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Mette Lauridsdatter
4) Sille Lauridsdatter.
FM: Laurids Nielsen, sværdfeger.

424    Hans Johansen i Odense. 28.6.1660, fol.111B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Jens Jørgensen, murer. B:
1) Johan Hansen
2) Herman Hansen.
FM: Jesper Pedersen Møller.

425    Laurids Iversen, skrædder i Odense. 5.7.1660, fol.119B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Iver Lauridsen
2) Jacob Lauridsen
3) Eleonora Lauridsdatter.
FM: Laurids Arnum, skomager.

426    Anne Knudsdatter i Odense. 9.7.1660, fol.124B.
E: Peder Steffensen, vognmand. B:
1) Knud Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Hans Pedersen
4) Anne Pedersdatter.
FM: morbror Oluf Knudsen i Klarskov.

427    Laurids Lauridsen, kedelsmed i Odense. 12.7.1660, fol.128.
E: Anne Henriksdatter. LV: Hans Faltsen, skomager. B:
1) Margrethe Lauridsdatter g.m. Laurids Nielsen, sværdfeger
2) Henrik Lauridsen
3) [Laurids Lauridsen]
4) Jørgen Lauridsen
5) Anne Lauridsdatter
6) Voldborg Lauridsdatter.
FM: Hans Iversen, hattemager.

428    Henrik von Ahlen i Odense. 19.7.1660, fol.134B.
E: Anne. LV: Jens Bertelsen, skomager. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter.
FM: Laurids Arnum, skomager.

429    Maren Nielsdatter i Odense. 19.7.1660, fol.137.
E: Christen Knudsen Knarreborg. B:
1) Malene Christensdatter 14
2) Rasmus Christensen 4½.
FM: Peder Nielsen, vognmand.

430    Inger Lauridsdatter i Odense. 6.9.1660, fol.139.
E: Jens Sørensen Ladefoged. B:
1) Laurids Jensen
2) Søren Jensen
3) Kirsten Jensdatter.
FM: morbror Peder Lauridsen.

431    Adam Rasmussen og hustru Margrethe Pedersdatter i Odense. 8.9.1660, fol.144.
B:
1) Godske Adamsen
2) Rasmus Adamsen
3) Karen Adamsdatter g.m. Hans Andersen i Visby
4) Else Adamsdatter.

432    Anneke Griis i Odense. 11.9.1660, fol.146B.
E: Jochum Skuldt, sadelmager. B:
1) Henrik Skuldt
2) Claus Skuldt
3) Jochum Skuldt
4) Anne Skuldt
5) Elisabeth Skuldt
6) Sofie Skuldt.
FM: Johan Jensen.

433    Hans Jørgensen, slagter og hustru Maren Jensdatter i Odense. 13.9.1660, fol.151.
B:
1) Jens Hansen
2) Niels Hansen
3) Poul Hansen
4) Margrethe Hansdatter
5) Karen Hansdatter.
FM: Hans Andersen, bager.

434    Jørgen Rasmussen Ansgar i Odense. 22.9.1660, fol.155B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Søren Rasmussen. B:
1) Peder Jørgensen
2) Christen Jørgensen
3) Henrik Jørgensen
4) Anne Jørgensdatter
5) Mette Jørgensdatter
6) Cathrine Jørgensdatter
7) Ellen Jørgensdatter.
FM:
1 Jørgen Svitzer, sværdfeger
2 Mathias Gerhard Svitzer.

435    Karen Christoffersdatter i Odense. 3.10.1660, fol.170.
E: Jens Bertelsen, skomager. B:
1) Anne Jensdatter
2) Karen Jensdatter.
FM: Jørgen Ibsen.

436    Maren Madsdatter i Odense. 14.10.1660, fol.173B.
E: Eskild Nielsen. B:
1) [Kirsten Eskildsdatter, skifte 8.2.1648 lbnr.258] E: Jens Ibsen, skrædder]. B:
1) Jeppe Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM:
1 Peder Hansen Hunderup
2 Jens Rasmussen, urtegårdsmand.

437    Cathrine Pedersdatter i Odense. 20.10.1660, fol.175.
E: Oluf Hansen, bager. B:
1) Hans Olufsen
2) Peder Olufsen.
FM: Johan Baltsersen.

438    Hans Ulrik, guldsmed i Odense.17.11.1660, fol.178B.
E: Anne Poulsdatter. Fraskilt efter dom af 17.10.1760. LV: Rasmus Juul. B:
1) Hans Hansen 8
2) Ursula Hansdatter 6
3) Salome Hansdatter 5.
FM: Hans Christensen, kræmmer.
Afdøde var bortrejst for nogle år siden, uvist hvorhen.

439    Anne Jørgensdatter i Odense. 27.11.1660, fol.182B.
E: Hans Jensen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Pedersen
2) Jørgen Pedersen
3) Maren Pedersdatter 11
4) Anne Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

440    Laurids Mortensen Læsø og hustru Abelone Knudsdatter. 8.1.1660, fol.188B.
B: Maren Lauridsdatter 3.
FM:
1 mors [halv]bror Hans Olufsen [Fangel] i Kolshave, præst [i Guldbjerg og Sandager]
2 Peder Nielsen, degn i Vester Nade?

441    Habakuk Koch i Odense. 5.2.1661, fol.191.
E: Alhed Kærskov. LV: Laurids Kaas. B:
1) Jacob Koch.
FM:
1 farbror Peder Koch, skomager
2 fasters mand Laurids Assens, skomager.

442    Lucie Gertsdatter i Odense. 21.3.1661, fol.201.
E: Henrik Følscher, badskær. B:
3) Gert Bonsach
4) Magdalene Jochumsdatter.
Første ægteskab med [Jochum Bonsach, skifte 6.2.1657 lbnr.386].
1) Henrik Jochumsen
2) Cathrine Jochumsdatter.
Jochum Bonsachs første ægteskab med [Cathrine Harder, skifte 1.7.1647 lbnr.247]. Arv til B:
1) Elisabeth Bonsach
2) Dorthe Bonsach, nu død, efter hvem, der er arv.

443    Maren Eriksdatter i Odense. 29.3.1661, fol.206B.
E: Oluf Hansen, skrædder. B:
1) Karen Olufsdatter.
FM: Peder Rasmussen, maler.

444    Ellen Jørgensdatter i Odense. 1.5.1661, fol.211.
E: Aners Andersen, bager. B:
1) Jørgen Andersen
2) Kirsten Andersdatter g.m. Frederik Pedersen
3) Maren Andersdatter g.m. Christen Lauridsen Koch
4) Karen Andersdatter.

445    Anne Pedersdatter i Odense. 3.5.1661, fol.215.
E: Nikolaj (Nikolaus) Lorentsen, badskær. B:
1) Peder Nicolajsen 14
2) Thyra Nikolajsdatter 12
3) Poul Nikolajsen 4½
4) Jørgen Nikolajsen 2.
FM: Rasmus Pedersen, guldsmed.

446    Christian Hansen Buchling, maler i Odense. 13.5.1661, fol.222.
E: Anne Hansdatter. LV: Nikolaus Lorentsen, badskær, der ægter enken. B:
1) Hans Christiansen 4½.

447    Christoffer Caspersen, sadelmager i Odense. 13.6.1661, fol.228B.
E: Magdalene Baltsersdatter. LV: Jørgen Sibbern, sejermager. B:
1) Anne Margrethe Christoffersdatter.
FM: morbror Johan Baltsersen, skrædder.

448    Dorthe Nielsdatter i Odense. 21.6.1661, fol.236.
E: Thomas Jensen. B:
1) Hans Thomsen
2) Jens Thomsen
3) Peder Thomsen
4) Anne Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM: Peder Lauridsen.

449    Niels Mikkelsen, skomager i Odense. 29.6.1661, fol.240.
E: Kirsten Offersdatter. LV: LV: Claus Skuldt, skomager. B:
1) Mikkel Nielsen 7
2) Maren Nielsdatter 5.
FM: Jens Bertelsen, skomager.

450    Anne Frandsdatter i Odense. 18.7.1661, fol.242B.
E: Hans Troelsen. B:
1) Frands Hansen.
FM: Peder Hunderup.

451    Anne Steffensdatter i Odense. 19.7.1661, fol.248.
E: Christen Sørensen Skovsgaard.
Første ægteskab med [Hans Nielsen Skovsgaard, skifte 27.10.1659 lbnr.398]. B:
1) Niels Hansen.
FM: [farbror] Peder Nielsen, vognmand.

452    Nikolaus Mogensen, guldsmed i Odense. 20.7.1661, fol.252.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Mogens Jørgensen. A:
1) bror Anders Mogensen i Polen
2) søster [navnet gemt i margin] Mogensdatter i Husum, død. E: Hans Jørgensen. 3B:
a Jørgen Hansen
b Margrethe Hansdatter
c Marie Hansdatter.
FM:
1 Hans Wichmann
2 Fabian Jensen.

453    Mikkel Sørensen, træskomand i Odense. 9.9.1661, fol.255B.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Hans Mikkelsen
2) Søren Mikkelsen
3) Dorthe Mikkelsdatter.
FM: Peder Hunderup.

454    Mette Pedersdatter i Odense. 17.9.1661, fol.256.
E: Hans Madsen, fogedsvend. B:
2) Mads Hansen
3) Abelone Hansdatter
4) Maren Hansdatter.
FM: Jørgen Sejermager.
Hende B:
1) Peder Clausen.
FM: Tobias, skomager.

455    Anne Nielsdatter i Odense. 2.10.1661, fol.260.
E: Hans Holgersen. B:
1) Niels Hansen 7.
FM: Hans Pedersen Blangsted.

456    Jørgen Christensen, vognsvend i Odense. 9.10.1661, fol.262B.
E: Birgitte (Navn skjult i margen). B:
1) (Anne navn skjult i margen) Jørgensdatter
2) Barbara Jørgensdatter.
FM: far- eller morbror Hans Frisch.

457    Jochum Villumsen, væver i Odense. 15.10.1661, fol.264.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Jens Madsen. B:
1) Villum Jochumsen
2) Elsebeth Jochumsdatter, enke efter Henrik Sinkelmager
3) Cathrine Jochumsdatter
4) Marie Jochumsdatter.
FM:
1 Jørgen Svitzer, sværdfeger
2 Mads Andersen, klejnsmed.

458    Registrering i Odense. 4.11.1661, fol.267B.
Registrering af formue og gods hos Mourids Vilhelm Lademager, der er dømt for lejermål, hvis gods efter gælds betaling tilfalder kongens kasse.

459    Margrethe Andersdatter i Odense. 5.12.1661, fol.268B.
E: Niels Andersen Krag. B:
1) Anders Nielsen Krag.

460    Ingeborg Pedersdatter i Odense. 10.12.1661, fol.270B.
E: Jørgen [Bertelsen] Wichmann, rådmand. B:
1) Bertel Wichmann
2) Henning Wichmann
3) Maren Jørgensdatter
4) Karen Jørgensdatter.
FM:
1 farbror Hans Wichmann
2 morbror Christoffer Pedersen Balslev, stadsmedikus i Odense.

461    Anders Hansen Højby i Odense. 9.1.1662, fol.284B.
Enkemand efter [Kirsten Mortensdatter, skifte 2.8.1650 lbnr.287]. B:
1) Maren Andersdatter, enke efter Niels Jensen, skomager. LV: Laurids Arnum, skomager
2) Anne Andersdatter, død. E: Joen Hansen i Dræby [i Munkebo sogn]. 5B:
a Hans Joensen
b Anders Joensen
c Maren Joensdatter
d Anne Joensdatter
e Margrethe Joensdatter
3) Karen Andersdatter g.m. Peder Rasmussen.

462    Margrethe Didriksdatter [Graff] i Odense. 23.1.1662, fol.286B.
Enke efter Jens Mogensen [Rosenvinge, rådmand, skifte 1.9.1635 lbnr.77]. B:
1) Karen Jensdatter, enke efter Hans Clausen, præst i Munkebo, [død 1659]
2) Mogens Jensen, præst i Nørup og Randbøl
3) Jørgen Jensen
4) Villum Jensen.

463    Karen Nielsdatter i Odense. 23.1.1662, fol.294B.
E: Gert Gertsen, slagter. B:
1) Niels Gertsen
2) Johanne Gertsdatter g.m. Hieronymus Hansen, urtegårdsmand
3) Anne Gertsdatter
4) Margrethe Gertsdatter g.m. Christen Jensen, skrædder.

464    Hans Hansen, bager i Odense. 24.1.1662, fol.298.
E: Maren Knudsdatter. LV: Poul Jørgensen, sadelmager. B:
1) Hans Hansen, der døde efter sin far.
Enkens første ægteskab med [Hans Christensen, skifte 30.10.1645lbnr.225]. B:
1) Christen Hansen.
FM: Fabian Hansen

465    Hans Pedersen Blangsted i Odense. 10.2.1662, fol.302B.
E:Margrethe Jacobsdatter. LV: Christen Jørgensen, der ægter enken. BH:
1) Kirsten Hansdatter 10
2) Peder Hansen 7
3) Maren Hansdatter 3.
FM: Hans Troelsen.

466    Ellen Hansdatter i Odense. 18.12.1662, fol.304B.
E: Hans Nielsen. B:
1) Poul Hansen 15.
FM: Clemen Nielsen, bager.

467    Knud Nielsen, berider i Odense. 17.3.1662, fol.306B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Hans Iversen. B:
3) Birgitte Knudsdatter
4) Jens Knudsen.
FM: mors [halv]bror Hans Jørgensen i Assens.
Første ægteskab med [Birgitte Poulsdatter, skifte 22.5.1657 lbnr.378]. B.
1) Ellen Knudsdatter hos sin farbror i Jylland.
FM: Peder Rasmussen, maler.

468    Niels Lauridsen, buntmager i Odense. 10.6.1662, fol.309B.
E: Gye Jensdatter. B:
4) Jens Nielsen
5) Søren Nielsen
6) Anne Nielsdatter.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 15.4.1657 lbnr.389]. B:
1) Laurids Nielsen
2) Dorthe Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.

469    Otto Pagendarm, købmand i Odense. 29.4.1662, fol.310.
E: Cathrine Torfals. LV: Hans Wichmann. B:
1) Agnethe Ottesdatter
2) Elisabeth Ottesdatter.
FM: Didrik Sachmann.

470    Søren Pedersen, ringer i Odense. 21.5.1661, fol.329B.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Andersen. B:
1) Peder Sørensen
2) Jens Sørensen
3) Else Sørensdatter.
FM: Peder Madsen.

471    Karen Olufsdatter i Odense. 13.7.1658, fol.331.
E: Niels Jensen, væver. B:
1) Hans Nielsen
2) Johanne Nielsdatter g.m. Laurids Simonsen
3) Mette Nielsdatter g.m. Oluf Lauridsen
4) Voldborg Nielsdatter
5) Maren Nielsdatter.

472    Thomas Thygesen (Tøxen), købmand og hustru Karen Jørgensdatter i Odense. 23.2.1660, fol.335B.
B:
1) Jørgen Thomsen
2) Peder Thomsen
3) Mathias Thomsen
4) Claus Thomsen
5) Anne Thomasdatter g.m. Johan Wolf, guldsmed
6) Susanne Thomasdatter
7) Margrethe Thomasdatter.

473    Anders Rasmussen i Odense. 11.2.1660, fol.378B, 395B.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) bror Peder Rasmussen, skomager
2) bror Knud Rasmussen
3) søster Karen Rasmusdatter
4) søster Kirsten Rasmusdatter.
FM: Hans Skytte, maler.

474    Anne Hansdatter i Odense. 19.3.1660, fol.381B.
E: Laurids Jørgensen. B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Hans Lauridsen
3) Mathias Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter
5) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Jacob Andersen Svitzer.

475    Maren Andersdatter i Odense. 16.4.1660, fol.387.
E: Christoffer Mikkelsen Knarreborg. B:
1) Mikkel Christoffersen
2) Jørgen Christoffersen
3) Anders Christoffersen i København
4) Peder Christoffersen
5) Maren Christoffersdatter g.m. Rasmus Simonsen Koch
6) Anne Christoffersdatter i København
7) Maren Christoffersdatter.

476    Hans Christensen, kræmmer i Odense. 14.4.1660, fol.391.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Bogense. B:
1) Christen Hansen
2) Peder Hansen
3) Karen Hansdatter
4) Mette Hansdatter
5) Maren Hansdatter.
FM:
1 Jesper Pedersen Møller
2 Peder Hansen Hunderup.

477    Henrik Volmer, buntmager i Odense. 20.7.1660, fol.393.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Erik Nielsen, rådmand.
Første ægteskab med [Memariche Jørgensdatter, skifte 27.9.1648 lbnr.264]. B:
1) Johan Volmer
2) Jørgen Volmer
3) Henrik Volmer.

478    Anders Rasmussen i Odense. 11.2.1660, fol.395B.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) bror Peder Rasmussen, skomager
2) bror Knud Rasmussen
3) søster Karen Rasmusdatter
4) Kirsten Rasmusdatter.

479    Jørgen Lauridsen, bøssemager og hustru Abel Andersdatter i Odense. 14.7.1660, fol.398B.
B:
1) Laurids Jørgensen 10
2) Mette Jørgensdatter 7.
FM: Tobias Reiniche, bøssemager.

480    Søren Andersen, kæmner i Odense. 16.7.1660, fol.399B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Andersen, vognmand, der ægter enken.
Første ægteskab med [Margrethe Caspersdatter, skifte 19.9.1644 lbnr.173]. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Johanne Sørensdatter.
FM: Jørgen Svitzer, sværdfeger.

481    Anne [Rasmusdatter] i Odense. 6.4.1660, fol.404.
Enke efter Rasmus Ansgar, [skifte 4.3.1645 lbnr.184].
Af første ægteskab B:
1) Hans Andersen, præst i Fraugde, død [1660]. E: Anne Nielsdatter. Hans børn
2) Maren Andersdatter, død. E: Jørgen Hjerresen i Sankt Jørgens gård. 6B: 3 sønner og 3 døtre.
FM: farfar Hjerre Madsen i Bolmerod [i Skamby sogn].

482    Claus Jensen, bager i Odense. 22.1.1663, fol.407.
E: Elisabeth Henriksdatter. LV: Christian Brandt.
Af første ægteskab B:
1) Jens Clausen
2) Claus Clausen, der døde efter sin far.
Enkens første ægteskab med [Hans Hansen, skifte 28.2.1650 lbnr.281]. Arv til B:
1) Henrik Hansen
2) Dorthe Hansdatter.

483    Christian Bøhm, snedker i Odense. 16.6.1663, fol.413.
E: Maren Hansdatter. LV: Christoffer Whitmann, badskær. B:
1) Tobias Bøhm
2) Jonas Bøhm
3) Cathrine Christiansdatter
4) Margrethe Christiansdatter.
FM: Tobias Reiniche, bøssemager.

484    Johan Odendal i Odense. 23.1.1663, fol.418B.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Andersen, der ægter enken. B:
1) Hans Odendal
2) Cathrine Odendal.
FM: Nikolaus Eriksen.

485    Mads Pedersen, feldbereder i Odense. 27.1.1663, fol.426B.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Thomas Thomsen, feldbereder, der ægter enken. B:
1) Marie Madsdatter 4.
FM: Laurids Christensen, hattemager.

486    Peder Rasmussen bødker og hustru Johanne Christensdatter i Odense. 28.1.1663, fol.429.
B:
1) Rasmus Pedersen, myndig
2) Christen Pedersen.
FM: Jacob Pedersen, kræmmer.

487    Peder Mortensen, grydestøber. 2.5.1663, fol.432.
E: Anne Christoffersdatter. FM: Thure Hansen, grydestøber. B:
1) Morten Pedersen.

488    Knud Lauridsen, træskomand i Odense. 5.5.1663, fol.434B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Falentinsen. B:
1) Hans Knudsen, myndig
2) Laurids Knudsen, myndig
3) Margrethe Knudsdatter g.m. Christen Pedersen, hattemager
4) Anne Knudsdatter g.m. Niels Knudsen
5) Karen Knudsdatter, der ægter Peder Clausen, skomager i Kerteminde
6) Johanne Knudsdatter
7) Ellen Knudsdatter.

489    Jørgen Rasmussen, skomager i Odense. 7.5.1663, fol.438.
E: Lucretia Bertelsdatter. LV: Hans Falentinsen, skomager. B:
1) Anders Jørgensen, myndig
2) Lykke Jørgensdatter g.m. Christen Hansen, bager
3) Cathrine Jørgensdatter
4) Sofie Jørgensdatter
5) Anne Jørgensdatter
6) Elisabeth Jørgensdatter.

490    Margrethe Christensdatter i Odense. 1.10.1663, fol.442.
E: Thure Hansen, grydestøber. B:
1) Hans Thuresen
2) Morten Thuresen
3) Henrik Thuresen
4) Frands Thuresen
5) Karen Thuresdatter
6) Sidsel Thuresdatter.
FM: Rasmus Juul.

491    Hans Brodersen i Odense. 8.10.1663, fol.444B.
E: Mette Villumsdatter. B:
1) Knud Hansen
2) Broder Hansen
3) Herman Hansen
4) Jørgen Hansen
5) Barbara Hansdatter.
FM:
1 morbror Hans Villumsen, kongelig generalproviantmester
2 fars [halv]bror Anton Ottesen, byfoged.
Arv i boet efter enkens søster [Anne Villumsdatter, skifte 8.12.1652 lbnr.322] til B:
1) Anne Elisabeth Schultz
2) Cathrine Schultz.

492    Sofie Christensdatter i Odense. 22.10.1663, fol.462.
E: Christen Jensen, skomager. B:
5) Jens Christensen
6) Anne Christensdatter.
FM: Carsten Skuldt, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Christen Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Else Lauridsdatter
4) Margrethe Lauridsdatter.

493    Herman Hahne, rådmand i Odense. 1.12.1663, fol.464.
E: Else Jørgensdatter Mule. B:
1) Jørgen Hermansen Hahne
2) Susanne Hermansdatter Hahne.
FM: morbror Mogens Mule.

494    Erik Andersen, skrædder og hustru Lisbeth Pedersdatter i Odense. 11.1.1664, fol.501.
B:
1) Christoffer Eriksen, i udlandet
2) Henrik Eriksen
3) Anne Eriksdatter.
FM:
1 Thure Hansen, grydestøber
2 Rasmus Poulsen.

495    Henrik Henriksen Foss, sinkelmager i Odense. 16.2.1664, fol.506B.
E: Elsebeth Jochumsdatter. LV: Hans Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Henrik Henriksen
2) Voldborg Henriksdatter
3) Margrethe Henriksdatter.
FM: Mads Andersen, klejnsmed.

496    Jørgen Hansen, bager i Odense. 20.5.1664, fol.508B.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Rasmus Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Anne Jørgensdatter 8.
FM: Jens Villadsen, bogbinder

497    Hans Dinesen, vognmand i Odense. 21.5.1664, fol.512   
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Clausen, hattemager. B:
1) Peder Hansen
2) Dines Hansen
3) Anne Hansdatter
4) Sidsel Hansdatter
5) Maren Hansdatter
6) Anne Marie Hansdatter
7) Susanne Hansdatter.
F; farbror Oluf Dinesen.

498    Maren Nielsdatter i Odense. 20.9.1664, fol.516.
E: Jacob Henriksen Rohde, skrædder. B:
2) Henrik Jacobsen Rohde.
FM: Hieronymus Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jacobsdatter.

499    Niels Rasmussen, drejer i Odense. 10.2.1665, fol.521B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christian Jensen Alsing, der ægter enken. B:
1) Mikkel Nielsen
2) Hylleborg Nielsdatter.
FM: Hans Ejlersen, possementmager.

500    Anne Rasmusdatter i Odense. 24.4.1665, fol.525.
E: Rasmus Ibsen, maler.
Første ægteskab med [Jens Nielsen Minch, skifte 16.9.1644 lbnr.172]. B:
1) Abraham Jensen
2) Isak Jensen
3) Dorthe Jensdatter
4) Sidsel Jensdatter.
FM:
1 Mogens Jørgensen
2 Peder Clausen
3 Rasmus Simonsen Koch.

501    Peder Christensen, murer i Odense. 31.5.1665, fol.529B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Hans Nielsen, feldbereder, der ægter enken. B:
1) Peder Pedersen’
2) Maren Pedersdatter.

502    Frands von Stenvinkel i Odense. 29.6.1665, fol.533.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Bendix Lauridsen. B:
1) Elisabeth Stenvinkel.
FM: Peder Henriksen.

503    Bodil Lauridsdatter i Odense. 30.6.1665, fol.538.
E: Knud Christensen, rytter. B:
1) Kirsten Knudsdatter.
FM: Hans Eriksen.

504    Kirsten Thomasdatter i Odense. 8.9.1665, fol.540B.
E: Laurids Pedersen Tallerup, vognmand. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 6.
FM: Christen Christensen.

505    Kirsten Pedersdatter i Odense. 28.11.1664, fol.544B.
E: Jeppe Madsen, bager. A:
1) søster Maren Pedersdatter i Ollerup, enke efter Claus Christensen i Davinde
2) bror Thomas Pedersen på Als, død. Hans børn med FM: Christen Jensen, knivsmed.

506    Anton Ottesen, byfoged i Odense. 5.4.1664, fol.546B.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Jacob Antonsen.
FM: Christen Lauridsen.

507    Karen Sørensdatter i Odense. 18.7.1665, fol.555.
E: Hans Madsen, smed.
Første ægteskab med [Morten Lauridsen, skifte 23.4.1653 lbnr.326]. B:
1) Søren Mortensen i Altenburg i Schlesien
2) Karen Mortensdatter i Norge.

508    Mads Hansen, rådmand i Odense. 20.7.1665, fol.561.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Hans Wichmann. A:
1) [halv]søster Ellen Sørensdatter, enke efter Erik [Nielsen Arensbach], præst i Asperup og Rorslev, [død 6.11.1654] ved søn Jacob Eriksen, successor i Asperup og Rorslev
2) søster død. 1B:
a Anne Rasmusdatter, enke efter Claus Madsen, borgmester i Middelfart ved søn Mathias Bang, professor i Odense
3) søster [Dorthe Sørensdatter, var g.m. Gøde Jensen, skifte 10.9. 1628 lbnr.15]. 1B:
1) Lucretia Gødesdatter til Danzig.

509    Karen Hansdatter i Odense. 3.10.1665, fol.569.
E: Søren Rasmussen Lund, [prokurator]. B:
1) Gregers Sørensen
2) Michael Sørensen
3) Anne Cathrine Sørensdatter.
FM: Claus Drejer.

510    Jørgen Madsen, kræmmer i Odense. 1.5.1666, fol.574B.
E: Margrethe Christoffersdatter. LV: Peder Jespersen. B:
1) Mette Jørgensdatter g.m. Hjerre Jespersen
2) Hans Jørgensen.
FM: Jens Andersen, rebslager.

511    Mikkel Sinche i Odense. 3.5.1666, fol.579B.
E: Margrethe Clausdatter. LV: Peder Lauridsen.
Arvinger angives ikke.

512    Dorthe Lauridsdatter i Odense. 22.5.1666, fol.588.
E: Laurids Gaas. A:
1) søster Johanne Lauridsdatter i Saltofte, død. 2B:
a Karen Lauridsdatter
b Kirsten Lauridsdatter på Sjælland
2) søster Anne lauridsdatter i Assens, død. 2B:
a Karen Nielsdatter i Odense
b Maren Nielsdatter i Odense
3) søster Gye Lauridsdatter, død, var g.m. Hans Lauridsen, vagtmester i Odense. 4B:
a Laurids Hansen, snedkersvend
b Karen Hansdatter g.m. Jens Sørensen
c Dorthe Hansdatter g.m. Christen Christensen
d aren Hansdatter.

513    Oluf Pedersen Tallerup, vognmand i Odense. 30.8.1666, fol.594B.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Olufsen
2) Kirsten Olufsdatter 19
3) Karen Olufsdatter 13
4) Rasmus Olufsen 10.
FM: Ejler Olufsen, vognmand.

514    Tønne Jensen, skrædder i Odense. 28.6.1666, fol.599B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Simonsen, drejer. A:
0) forældre [Jens Ibsen, død og Vibeke Ditlevsdatter, skifte 9.10.1645 lbnr.211]
1) bror Jacob Jensen
2) bror Ditlev Jensen
3) søster Johanne Jensdatter
4) søster Ingeborg Jensdatter.
FM: Laurids Jørgensen, feldbereder.

515    Johan Baltsersen, skrædder i Odense. 8.11.1666, fol.604B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Dorthe Johansdatter
2) Margrethe Johansdatter.
FM: Tobias Reiniche, bøssemager.

516    Anne Clausdatter i Odense. 31.1.1667, fol.607B.
E: Jacob Skotte, hattemager. B:
1) Claus Jacobsen
2) Just Jacobsen
3) Magdalene Jacobsdatter
4) Maren Jacobsdatter.
FM: Christen Pedersen, hattemager.

517    Søren Jespersen i Odense. 14.2.1667, fol.609B.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Laurids Sørensen 5
2) Else Sørensdatter 3½.
FM: morbror Hans Madsen, smed.
Enkens første ægteskab med Laurids Nielsen, [skifte 13.3.1660 lbnr.405]. Arv til B:Karen
1) Jens Lauridsen
2) Dorthe Lauridsdatter
3) Karen Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Maren Lauridsdatter
6) Anne Lauridsdatter.

518    Mette Hansdatter i Odense. 18.4.1661, fol.614B.
E: Niels Christensen, overformynder. B:
3) Henning Nielsen
4) Christen Nielsen
5) Peder Nielsen
6) Anne Nielsdatter.
FM: Fabian Jensen.
Første ægteskab med [Niels Mikkelsen, skifte 9.6.1646 lbnr.238]. B:
1) Mikkel Nielsen
2) Karen Nielsdatter.
FM:
1 Knud Knudsen
2 Steffen Christensen.

519    Karen [Nielsdatter Bager] i Odense. 3.4.1661, fol.635B.
E: Johan Borchertsen, rådmand. B:
1) Oluf Johansen, lektor i Lund i Skåne
2) [Margrethe Johansdatter, død 1647, var g.m. Hans [Iversen] Wandal, præst i Odense Sankt Knud, biskop i Viborg Stift fra 1617, død 16.12.1641]. 12B:
a Preben Wandal, magister
b Johan Wandal, doktor
c Jens Wandal, Hr.
d Karen Wandal g.m. Niels Jensen, rådmand i Nyborg
e Iver Wandal mester
f Susanne Wandal
g Maren Wandal
h Helvig Hansdatter g.m. Niels Hansen i Svendborg
i Karen Hansdatter, enke efter Johan Odendal i Odense
j Margrethe Hansdatter
k [Magdalene Hansdatter, død]. E: Bertel [Bertelsen] Wichmann, præst [i Særslev]. 1B:
1 Magdalene Wichmann.
FM: farbror Jørgen Wichmann, rådmand i Odense
3) Hedvig Johansdatter, død 27.1.1659, var g.m. Jacob Hansen Sperling, præst i Odense Sankt Knud, død 22.2.1658]. 7B:
a Hans Jacobsen Sperling, præst i Bogense
b Maren Jacobsdatter
c Helvig Jacobsdatter
d Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Christensen [Vejle], præst i Odense Sankt Knud
e Niels Jacobsen Sperling
f Anne Jacobsdatter
g Magdalene Jacobsdatter
4) Cathrine Johansdatter g.m. Jørgen Nielsen i Kerteminde.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1667-1672520    Laurids Lorents, badskær i Odense. 10.6.1667, fol.1.
E: Karen Nielsdatter. LV: [halv]bror Mikkel Pedersen, præst i Allerup og Davinde. A:
1) bror Henrik Wittenkamp, (Wetenkamp), død. 4B:
a Carsten Henriksen Wittenkamp i Bøhmen
b Frands Henriksen Wittenkamp i Sønderborg
c Peder Henriksen Wittenkamp, snedker i Kerteminde
d Cathrine Henriksdatter Wittenkamp g.m. Hans Jacobsen, snedker i Nyborg
2) søster Frederikke Wittenkamp, død. var g.m. Claus Normann i Sønderborg. 5B:
a Carsten Normann, præceptor
b Christian Gynther Normann, kammertjener på Sønderborg Slot
c Filip Normann, betjent på Sønderborg Slot
d Eleonora Normann g.m. Andreas Hansen, billedhugger i Odense
e Cathrine Normann g.m. Rasmus Nissen i Notmarkskov på Als.

521    Gert Gertsen, slagter i Odense. 4.7.1667, fol.13.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter, skifte 23.1.1662 lbnr.463]. B:
1) Niels Gertsen
2) Johanne Gertsen g.m. Hieronymus Hansen, urtegårdsmand
3) Anne Gertsdatter, død [13.6.1664]. E: Lambert Poulsen [Barfoed], præst i Torstrup og Horne. 1B:
a et barn, der døde efter sin mor hvis arv kræves af Steffen Christiansen
4) Margrethe Gertsdatter g.m. Christen Jensen, skrædder.

522    Anne Rasmusdatter i Odense. 8.7.1667, fol.17.
E: Peder Hansen Hunderup. B:
1) Peder Pedersen
2) Hans Pedersen
3) Laurids Pedersen
4) Anne Pedersdatter
5) Kirsten Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter
7) Else Pedersdatter
8) Anne Marie Pedersdatter.

523    Hans Andersen, bager i Odense. 26.7.1667, fol.24B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Anne Hansdatter
2) Karen Hansdatter
3) Birgitte Hansdatter
4) Cathrine Hansdatter
5) Agathe Hansdatter
6) Maren Hansdatter
7) Margrethe Hansdatter.
FM: Christen Berent.
Enkens første ægteskab med [Christen Mortensen, skifte 9.9.1645 lbnr.207]. Arv til B:
1) Mette Christensdatter.

524    Jørgen Christensen, smed i Odense. 9.8.1667, fol.30B.
E: Abelone Sørensdatter. A:
1) bror Mads Christensen i Dømmestrup [i Nørre Lyndelse sogn]
2) bror eller søster, død. 2B:
a Troels Hansen, grovsmed i Fåborg
b Peder Hansen i Odense
3) søster Kirsten Christensdatter, død. E: Niels Pedersen i Dømmestrup. Hendes børn
4) bror Peder Christensen, skrædder i Odense, død. 2B:
a Hans Pedersen
b Abelone Pedersdatter
5) bror Rasmus Christensen, død. Hans børn
6) søster Maren Christensdatter, død. Hendes børn.
Enkens første ægteskab med Jens Hansen, smed, [skifte 11.11.1652 lbnr.302]. Arv til B:
1) Hans Jensen
2) Christian Jensen
3) Søren Jensen
4) Anne Jensdatter
5) Birgitte Jensdatter.

525    Karen Hansdatter i Odense. 30.8.1667, fol.34B.
E: Laurids Rasmussen, hyrde. B:
1) Hans Lauridsen
2) Cathrine Lauridsdatter.

526    Just Lauridsen, savmand i Odense. 22.10.1667, fol.37B.
Enkemand. B:
1) Maren Justsdatter, enke efter Jørgen Dinesen i Korsør
2) Engel Justsdatter i København.

527    Mathias Gertsen, snedker i Odense. 24.10.1667, fol.38.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
2) Anne Marie Mathiasdatter
3) Cathrine Mathiasdatter.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 1.6.1647 lbnr.246]. B:
1) Barbara Mathiasdatter g.m. Peder Rasmussen, skomager.

528    Christen Sørensen Skovsgaard i Odense. 31.10.1667, fol.41.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Knud Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Søren Christensen.
FM: Niels Christensen.
[Første ægteskab med Anne Steffensdatter, skifte 19.7.1661 lbnr.451].

529    Maren Jacobsdatter i Odense. 12.9.1667, fol.44B.
Enke efter Anton Johansen Svitzer, [skifte 30.10.1651 lbnr.295].
[Første ægteskab med Anders Rasmussen Svitzer, død 20.10.1624].
Arvingerne fragår arv og gæld.

530    Christoffer Heitmann, badskær i Odense. 5.3.1668, fol.63B.
E: Edel Johansdatter. LV: Jens Rasmussen, urtegårdsmand. B:
1) Cathrine Marie Christoffersdatter
2) Magdalene Christoffersdatter.
FM: Henrik Følscher, badskær.

531    Christian Berent, bager i Odense. 28.5.1668, fol.67B.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Rasmus Juul.
7) Peder Christiansen
8) Jørgen Christiansen
9) Gertrud Christiansdatter
10) Anne Christiansdatter.
FM:
1 Hans Iversen, hattemager
2 Clemen Nielsen
3 Mads Jørgensen.
Første ægteskab med [Gertrud Steffensdatter, skifte 16.4.1657 lbnr.390]. B:
1) Henrik Christiansen i Nakskov
2) Steffen Christiansen
3) Casper Christiansen
4) Ludvig Christiansen
5) Hieronymus Christiansen
6) Arent Christiansen.

532    Markus Steffensen, remmer i Odense. 2.3.1668, fol.89B.
E: Anne Christensdatter. LV: Claus Skuldt, skomager. B:
1) Mathias Markussen i Holland
2) Zacharias Markussen i Holland
3) Kirsten Markusdatter g.m. Oluf Andersen, tømrer
4) Vibeke Markusdatter
5) Helvig Markusdatter g.m. Niels Andersen.

533    Christian Skuldt, kedelsmed i Odense. 5.6.1668, fol.90B.
E: Anne Henriksdatter. LV: Laurids Nielsen. B:
1) Christian Christiansen Skuldt.
FM: Henrik Lauridsen, kedelsmed.
Enkens første ægteskab med Laurids Lauridsen, [skifte 12.7.1660 lbnr.427]. Arv til B:
1) Henrik Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Jørgen Lauridsen
4) Voldborg Lauridsdatter.

534    Karen Hansdatter i Odense. 10.8.1668, fol.95B.
E: Claus Jespersen. B:
1) Bo Hansen
2) Margrethe Hansdatter.

535    Maren Christensdatter Høgh i Odense. 13.11.1668, fol.98B:
E: Fabian Jensen. B:
1) Christian Fabiansen
2) Margrethe Fabiansdatter.
FM: Poul Jørgensen.

536    Mette Villumsdatter i Odense. 11.4.1667, fol.
Enke efter Hans Brodersen, [skifte 8.10.1663 lbnr.491]. B:
3) Knud Hansen
4) Broder Hansen
5) Herman Hansen
6) Jørgen Hansen
7) Barbara Hansdatter.
FM: morbror Hans Villumsen, kongelig generalproviantmester
Første ægteskab med [Knud Ottesen Seeblad, død 1641]. B:
1) Otto Seeblad
2) Birgitte Knudsdatter g.m. Anders Pedersen.

537    Anders Frandsen, bager i Odense. 16.3.1669, fol.143.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Oluf Andersen
2) Hans Andersen
3) Karen Andersdatter.
FM: Svend Jørgensen, slagter.

538    Thomas Jensen i Odense. 19.3.1669, fol.144.
Enkemand efter [Dorthe Nielsdatter, skifte 21.6.1661 lbnr.448]. B:
1) Hans Thomsen
2) Jens Thomsen
3) Peder Thomsen
4) Anne Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM: Peder Lauridsen.
Arv i boet efter Jacob Hansen, skifte 30.11.1655 lbnr.361, var g.m. [Ellen Nielsdatter] til B:
1) Hans Jacobsen
2) Niels Jacobsen.

539    Daniel Harder, guldsmed i Odense. 26.3.1669, fol.145.
E: Bodil Giversdatter. LV: Simon Mathiassen, guldsmed.
Første ægteskab med [Else Olufsdatter]. B:
1) Johan Danielsen, maler
2) Oluf Danielsen
3) Cathrine Danielsdatter.
FM:
1 Christen Mortensen, skrædder
2 Jens Jørgensen Svitzer.

540    Nikolaus Lorents, badskær i Odense. 30.3.1669, fol.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Jørgensen, guldsmed.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 3.5.1661 lbnr.445]. B:
1) Peder Nicolajsen
2) Poul Nikolajsen
3) Jørgen Nikolajsen.
FM: Laurids Nielsen, sværdfeger.

541    Peder Andersen, feltskær i Odense. 13.5.1669, fol.155B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Hans Pedersen, drejer. B:
1) Anders Pedersen.
FM: Ejler Olufsen.

542    Niels Andersen Krag i Odense. 19.7.1669, fol.159B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Hansen, vagtmester.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Nielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen
2) Maren Nielsdatter.
Andet ægteskab med [Margrethe Andersdatter, skifte 5.12.1661 lbnr.459]. B:
3) Anders Nielsen Krag.

543    Abelone Madsdatter i Odense. 6.10.1669, fol.161B.
E: Jens Ibsen, vognmand. B:
1) Dorthe Jensdatter.
FM: Niels Rasmussen, handskemager.

544    Mads Rasmussen Blangsted, tømrer i Odense. 22.11.1669, fol.162B.
Enkemand. B:
1) Søren Madsen
2) Rasmus Madsen
3) Gertrud Madsdatter.

545    Mette Lauridsdatter i Odense. 3.12.1669, fol.164.
E: Claus Jacobsen, væver. B:
1) Mette Clausdatter.
FM: Hans Nielsen, væver.

546    Hans Nielsen, feldbereder i Odense. 8.2.1670, fol.165B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Christen Jensen, murer.
Første ægteskab med [Voldborg Henriksdatter, skifte 5.5.1653 lbnr.310]. B:
1) Hans Hansen
2) Henrik Hansen
3) Peder Hansen
4) Abigael Hansdatter.
FM:
1 Laurids Knudsen, bøssemager
2 Thomas Thomsen, feldbereder.

547    Anne Jørgensdatter i Odense. 14.2.1670, fol.172.
E: Christen Rasmussen, maler. B:
1) Rasmus Christensen
2) Lene Christensdatter.
FM: morbror Jørgen Jørgensen i Bred i Vissenbjerg sogn.

548    Jeppe Madsen, bager i Odense. 28.4.1670, fol.175.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christoffer Nielsen Juul. A:
1) Oluf Hansen, bager i Fredericia
2) Karen Hansdatter
3) Anne Hansdatter
4) Bodil Hansdatter på Samsø, død. 3B:
a Jørgen Pedersen
b Søren Pedersen
c en søn
5) Hans Hansen, bager i Nørager, død. 2B:
a Henrik Hansen
b Dorthe Hansdatter g.m. Hans Jørgensen, bager
6) Peder Madsen i Vester Søby, død. 7B:
a Mads Pedersen
b Jørgen Pedersen
c Peder Pedersen
d Johanne Pedersdatter
e Anne Pedersdatter
f Karen Pedersdatter
g Anne Pedersdatter
7) Dorthe Madsdatter i Vester Søby, død. 5B:
a Peder Sørensen
b Hans Sørensen
c Jørgen Sørensen
d Johanne Sørensdatter
e Anne Sørensdatter.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 28.11.1664 lbnr.505. Arv til A:
1) søster Maren Pedersdatter i Ollerup, enke efter Claus Christensen i Davinde.

549    Hans Nielsen, væver i Odense. 17.5.1670, fol.178B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Zacharias Terkildsen. B:
1) Christian Hansen
2) Karen Hansdatter.
FM: farfar Niels Jensen, væver.

550    Hans Madsen, handskemager i Odense. 31.5.1670, fol.182B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Christensen. B:
1) Peder Hansen
2) Maren Hansdatter.
FM: Peder Madsen, handskemager.
Arv i boet til:
1 enkens søster Kirsten Pedersdatter
2 enkens søster Maren Pedersdatter.

551    Thure Hansen, grydestøber i Odense. 21.7.1670, fol.186.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Juul.
Første ægteskab med [Margrethe Christensdatter, skifte 1.10.1663lbnr.490]. B:
1) Hans Thuresen, grydestøber i Husum
2) Morten Thuresen, grydestøber i Roskilde
3) Henrik Thuresen
4) Frands Thuresen
5) Karen Thuresdatter g.m. Hans Hansen, skomager i Nakskov
6) Sidsel Thuresdatter i København.

552    Jens Andersen Ejlskov i Odense. 28.10.1670, fol.196.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Lauridsen Bidstrup. B:
1) Anders Jensen
2) Laurids Jensen
3) Johan Jensen
4) Barbara Jensdatter
5) Maren Jensdatter.
FM: Mikkel Pedersen, feldbereder.

553    Mads Jensen, rendemester i Odense. 14.11.1670, fol.200.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Pedersen, handskemager. B:
1) Peder Madsen 15.
FM: Hans Holgersen.

554    Morten Jacobsen, rotgieser i Odense. 18.11.1670, fol.201B.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Andersen. A:
1) søster Mette Jacobsdatter g.m. Niels Duus i Ålborg
2) søster Ellen Jacobsdatter g.m. Salomon Jensen
3) søster Lisbeth Jacobsdatter g.m. Rasmus Andersen, pottemager.

555    Maren Clausdatter i Odense. 24.11.1670, fol.203.
E: Hans Nielsen, pottemager.
Første ægteskab med [Hans Hansen Mule, skifte 22.6.1660 lbnr.421]. B:
1) Claus Hansen Mule.
FM: Niels Christensen.

556    Peder Clausen, vognmand i Odense. 22.12.1670, fol.204.
E: Sara Christoffersdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Christoffer Pedersen i Amsterdam, død. 1B:
a Sara Christoffersdatter i Amsterdam
2) Claus Pedersen, vognmand i Odense
3) Hans Pedersen, drejer
4) Laurids Pedersen
5) Maren Pedersdatter i Amsterdam
6) Abelone Pedersdatter g.m. Rudolf Grønbæk, bartskær i Amsterdam
7) Sara Pedersdatter.

557    Niels Simonsen, snedker i Odense. 31.12.1670, fol.206.
E: Johanne Madsdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Elias Nielsen
2) Simon Nielsen.
FM: farbror Hans Simonsen, drejer.

558    Søren Jacobsen, snedker i Odense. 22.6.1670, fol.208.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. A:
1) bror Laurids Jacobsen i Bøgelund i Vejlby sogn, død. 4B:
a Oluf Lauridsen, snedker i Lund i Skåne
b Kirsten Lauridsdatter i Lund
c Anne lauridsdatter g.m. Johan Henriksen Hollænder, skomager i Odense
d Gertrud Lauridsdatter g.m. Poul Lauridsen i Nordskov på Hindsholm
2) bror Peder Jacobsen i Tårup i Vejlby sogn, død. 1B:
a Mads Pedersen i Abildby (Avlby) mølle i Vejlby sogn.

559    Rasmus Pedersen, handskemager i Odense. 31.3.1671, fol.210.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. A:
1) bror Niels Pedersen i Fjärrstad i Skåne
2) bror Peder Pedersen i Frørup, død. 2B:
a Anne Pedersdatter
b Margrethe Pedersdatter
3) søster Anne Pedersdatter i Bjerre i Tersløse sogn på Sjælland.

560    Thomas Henriksen, snedker i Odense. 9.1.1671, fol.212.
E: Magdalene Christensdatter. LV: Oluf Hansen, skrædder. B:
1) Henrik Thomsen
2) Ellen Thomasdatter.
FM: Jacob Jørgensen, snedker.

561    Henning Henningsen, billedhugger i Odense. 10.1.1671, fol.213B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Villadsen, bogbinder. B:
1) Christen Henningsen
2) Henning Henningsen
3) Anne Henningsdatter
4) Kirsten Henningsdatter.
FM: Anders Hansen, billedhugger.
Afdøde havde påbegyndt et epitafium over købmand Jørgen Hansen og familie, der nu hænger i Odense Vor Frue kirke.

562    Hans Jespersen, ugift i Odense. 11.4.1671, fol.215B.
A:
1) bror Oluf Jesper på Frøbjerg [i Orte sogn]
2) søster Bodil Jespersdatter g.m. Hans Olufsen i Tallerup
3) søster Gertrud Jespersdatter, død. E: Jørgen Henriksen i Bæring i Barløse sogn. 6B:
a Jørgen Nielsen
b Jens Nielsen
c Birgitte Nielsdatter
d Johanne Nielsdatter
e Henrik Jørgensen
f Bodil Jørgensdatter
4) søster Johanne Jespersdatter i Skalbjerg, død. 1B:
a Birgitte Knudsdatter g.m. Hans Frandsen i Årup i Skydebjerg sogn
5) søster Anne Jespersdatter i Myllerup
6) søster Karen Jespersdatter i Assenbølle [i Vissenbjerg sogn], død. 1B:
a Anne Gormsdatter.

563    Niels Hansen, ugift i Odense. 14.4.1671, fol.216.
Afdøde var søn af Hans Nielsen Skovsgaard, [skifte 27.10.1659 lbnr.398].
A:
1) farbror Knud Nielsen, portner ved Odense Gråbrødre Kloster
2) farbror Peder Nielsen, vognmand
3) farbror Laurids Nielsen Skovsgaard [i Stegsted i Pårup sogn]
4) farbror Anders Nielsen i Smidstrup, død. 4B:
a Niels Andersen
b Anne Andersdatter
c Margrethe Andersdatter
d Karen Andersdatter
5) faster Maren Nielsdatter
6) moster [Maren Pedersdatter, skifte 29.1.1658 lbnr.380]. Af første ægteskab med [Steffen Hansen, skifte 19.3.1633 lbnr.47]. 3B:
a Peder Steffensen, vognmand
b Elisabeth Steffensdatter
c Birgitte Steffensdatter i København.
Afdøde havde arv efter farbror Rasmus Nielsen Skovsgaard, skifte 2.4.1660 lbnr.408.

564    Karen i Odense. 21.10.1669, fol.216B.
E: Niels Frandsen.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Jacob Poulsen.

565    Jens Jørgensen Svitzer i Odense. 22.9.1669, fol.222.
E: Karen Hansdatter. A:
1) far Jørgen Thomsen i Løgumkloster.

566    Jens Rasmussen, urtegårdsmand i Odense. 4.2.1671, fol.226.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen Møller. B:
1) Jørgen Jensen, myndig
2) Anne Christence Jensdatter 13.

567    Søren Rasmussen Lund, prokurator i Odense. 23.3.1671, fol.228B.
Enkemand efter [Karen Hansdatter, skifte 3.10.1665 lbnr.509]. B:
1) Gregers Sørensen
2) Michael Sørensen
3) Anne Cathrine Sørensdatter.
FM: Søren Christensen.

568    Frederik Pedersen i Odense. 6.3.1668, fol.236.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans Rasmussen, maler. B:
3) Hans Frederiksen
4) Peder Frederiksen
5) Anders Frederiksen
6) Anne Cathrine Frederiksdatter
7) Margrethe Frederiksdatter
8) Ellen Frederiksdatter.
FM: Hans Andersen Nordbæk.
Første ægteskab med Anne Egertsdatter, [skifte 26.8.1653 lbnr.319]. B:
1) Egert Frederiksen
2) Ellen Frederiksdatter.
FM:
1 Jørgen Borchersen
2 Christen Pedersen.

569    Hans Andersen, ugift i Odense. 2.8.1671, fol.238.
A:
1) mor Bodil, enke efter Anders Henningsen i Ribe
2) bror Niels Andersen, skomager i Næstved
3) søster Maren Andersdatter g.m. Ingvard Pedersen i Ribe
4) søster Gertrud Andersdatter g.m. Jeppe Nielsen i Ribe.

570    Peder Rasmussen, skomager i Odense. 11.8.1671, fol.239B.
E: Barbara Mathiasdatter. LV: Jacob Jørgensen, snedker. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Anne Pedersdatter.
FM: Knud Rasmussen, skomager.

571    Maren Jensdatter i Odense. 31.8.1671, fol.242.
E: Claus Drejer. B:
1) Johan Clausen Drejer
2) Jochum Clausen Drejer
3) Cathrine Clausdatter
4) Bodil Clausdatter.
FM: Hans Andersen, glarmester.

572    Niels Madsen i Odense. 14.9.1671, fol.244.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Jensen, der ægter enken. B:
1) Christence Nielsdatter
2) Karen Nielsdatter.
FM: Jesper Pedersen.

573    Niels Jørgensen, krudtbrænder i Odense. 22.9.1671, fol.245.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Hans Jørgensen, skrædder. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Maren Nielsdatter
3) Karen Nielsdatter.
FM: Rasmus Andersen.

574    Niels Thomsen i Odense. 12.10.1671, fol.246B.
E: Else Lauridsdatter. A:
1) bror Mads Thomsen i Salten Skov i Them sogn i Jylland
2) Maren Thomasdatter.

575    Dorthe Rasmusdatter i Odense. 23.10.1671, fol.247.
E: Hans Hermansen, skrædder. B:
1) Rasmus Hansen.
FM: Herman Hansen, murer.

576    Johanne Gertsdatter i Odense. 17.11.1671, fol.248B.
E: Hieronymus Hansen, urtegårdsmand. B:
1) Hans Hieronymussen
2) Niels Hieronymussen.
FM: Christen Jensen, skrædder.

577    Inger Madsdatter i Odense. 20.10.1671, fol.250.
E: Peder Knudsen Friis. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Thomas Jørgensen, svensk kok
2) Maren Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Lübeck
3) Cathrine Pedersdatter g.m. Peder Corneliussen, kandestøber.

578    Else Pedersdatter i Odense. 10.8.1671, fol.251.
E: Peder Jørgensen Vikkelsø. B:
7) Jørgen Pedersen
8) Daniel Pedersen.
FM: Hans Eriksen.
Første ægteskab med [Peder Nielsen, skifte 26.6.1660 lbnr.422]. B:
1) Peder Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Cornelius Pedersen
4) Kirsten Pedersdatter
5) Abel Pedersdatter
6) Barbara Pedersdatter.

579    Gertrud Mortensdatter i Odense. 25.10.1667, fol.254.
Enke efter Henrik Clausen, rådmand, [skifte 26.7.1655 lbnr.357]. B:
5) Maren Henriksdatter.
Første ægteskab med [Gaas Hermansen, købmand, død 1618]. B:
1) Morten Gaasen
2) Herman Gaasen
3) Laurids Gaasen
4) Anne Gaasdatter g.m. Rasmus Madsen i Viborg.

580    Hans Iversen Stub, hattemager i Odense. 14.3.1672, fol.256B.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Rasmus Nielsen. B:
7) Henrik Hansen
8) Laurids Hansen
9) Maren Hansdatter.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 12.4.1660 lbnr.413]. B:
1) Iver Hansen Stub, hattemager i Kolding
2) Hans Hansen
3) Peder Hansen, hattemagersvend
4) Rasmus Hansen
6) Kirsten Hansdatter g.m. Oluf Hansen, bager i Fredericia
8) Karen Hansdatter.
FM: Jørgen Jespersen Møller.

581    Laurids Gaas, overformynder i Odense. 4.5.1671, fol.279.
E: Ida Jensdatter. A:
0) forældre [Gaas Hermansen, død 1618 og Gertrud Mortensdatter, skifte 25.10.1667 lbnr.579]
1) søster Anne Gaasdatter g.m. Rasmus Madsen Heitwinkel i Viborg.
[Mors andet ægteskab med Henrik Clausen, rådmand, skifte 26.7.1655 lbnr.357].
2) halvsøster Maren Henriksdatter.

582    Nikolaj Sommer, ugift guldsmed i Odense. 23.1.1672, fol.292.
Arvinger angives ikke.

583    Margrethe Hansdatter i Odense. 11.4.1672, fol.293B.
E: Niels Knudsen, bager. B:
1) Knud Nielsen
2) Else Nielsdatter.
FM: Peder Jørgensen Vikkelsø.

584    Peder Henriksen i Odense. 25.4.1672, fol.295B.
E: Elisabeth Christiansdatter Myndt. LV: Henrik Werchmeister. B:
1) Henrik Pedersen Forthuus
2) Christian Pedersen Forthuus
3) Claus Pedersen Forthuus
4) Johan Pedersen Forthuus
5) Barbara Cathrine Pedersdatter Forthuus
6) Mette Kirstine Pedersdatter Forthuus.
FM:
1 Jacob Andersen Svitzer
2 Balthazar Frihauf.

585    Hans Nielsen, pottemager i Odense. 19.6.1671, fol.299B.
Enkemand efter [Maren Clausdatter, skifte 24.11.1670 lbnr.555].
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til afdødes stedsøn Claus Hansen [Mule.]

586    Ellen Christensdatter i Odense. 3.8.1671, fol.300B.
E: Hans Knudsen, skrædder. B:
1) Knud Hansen
2) Anne Marie Hansdatter
3) Kirsten Hansdatter.
FM: Peder Pedersen, skrædder.

587    Anne Johansdatter i Odense. 3.8.1671, fol.303B.
E: Peder Jørgensen Svitzer. B:
1) Jørgen Pedersen Svitzer
2) Maren Pedersdatter
3) Cathrine Pedersdatter.
FM:
1 Arent Rasmussen, bødker
2 Peder Rasmussen, bødker.

588    Niels Knudsen, kæmner i Odense. 9.5.1671, fol.305B.
E: Anne Knudsdatter. LV: bror Hans Knudsen. B:
5) Laurids Nielsen
6) Knud Nielsen
7) Dorthe Nielsdatter.FM: Jens Clausen, skomager.
Første ægteskab med [Dorthe Madsdatter, skifte 14.11.1654 lbnr.342]. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Abigael Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter
4) Knud Nielsen.
FM: Carsten Iversen.

589    Vibeke Jonasdatter i Odense. 15.6.1672, fol.307B.
E: Hans Jørig, skrædder. A:
1) bror Peder Jonassen, rådmand i Landskrona i Skåne, død 2.4.1668. Hans børn
2) bror Morten Jonassen i Norge
3) søster Johanne Jonasdatter g.m. Niels Staalesen i Belle i Stouby sogn
4) [halv]søster Mette Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen, blytækker i Odense
5) [halv]søster Anne Lauridsdatter i Daugård sogn
6) [halv]søster Mette Lauridsdatter i Belle i Stouby sogn.

590    Rasmus Andersen Blach i Odense. 8.8.1672, fol.310B.
E: Maren Pedersdatter. Hans B:
1) Lorents Rasmussen, skomagersvend i Ellinge
2) Jacob Rasmussen i Sejrup ved Svendborg
3) Karen Rasmusdatter g.m. Christen Simonsen i Syllinge
4) Johanne Rasmusdatter
5) Sidsel Rasmusdatter i Havndrup.

591    Mette Pedersdatter i Odense. 30.5.1672, fol.312B.
Enke efter Henrik Johansen. B:
1) Peder Henriksen, [skifte 25.4.1672 lbnr.584]. E: Elisabeth Christiansdatter. 6B:
1) Henrik Pedersen
2) Christian Pedersen
3) Claus Pedersen
4) Johan Pedersen
5) Barbara Cathrine Pedersdatter
6) Mette Kirstine Pedersdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1674-1684592    Svend Jørgensen, slagter i Odense. 18.2.1674, fol.2.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Nielsen, rytter. B:
1) Hans Svendsen 16½, i skomagerlære
2) Kirsten Svendsdatter 13
3) Anne Marie Svendsdatter 9.
FM: Anders Hansen, handskemager.

593    Hans Rasmussen, maler i Odense. 17.2.1674, fol.3B.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Nielsen. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Niels Bondesen
’2) Hans Hansen.
FM: Jochum Madsen, kontrafejer.
Arv i boet efter [Mette Pedersdatter, skifte 3.10.1659 lbnr.397] til B:
1) Malene Pedersdatter.
FM: far Peder Rasmussen, maler.

594    Didrik Henriksen i Odense. 5.6.1674, fol.7.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Mathias Villadsen, der ægter enken. B:
1) Anne Margrethe Didriksdatter.
FM: morfar Søren Markussen.

595    Laurids Jørgensen, feldbereder og hustru Johanne Lauridsdatter i Odense. 25.6.1674, fol.7B.
B:
1) Ingeborg Lauridsdatter g.m. Anders Pedersen, feldbereder
2) Maren Lauridsdatter g.m. Jørgen Andersen, bager
3) Jørgen Lauridsen
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Peder Lauridsdatter
6) Anne Lauridsdatter.
Arv i boet efter [Vibeke Ditlevsdatter, skifte 9.10.1645 lbnr.211] til nu afdøde Tønnes Jensens 2 brødre og 2 søstre.

596    Margrethe [Clausdatter] i Odense. 3.7.1674, fol.19B.
Enke efter [Mikkel Sinche, skifte 3.5.1666 lbnr.511].
Første ægteskab med [Bastian von Bergen, skifte 30.6.1655 lbnr.346]. B:
1) Danial Bastiansen
2) Engel Bastiansen, død. 5B: 4 sønner og en datter.
FM: Hans Lauridsen Bidstrup.
3) Elisabeth Cathrine Bastiansdatter g.m. mester Rasmus [Pedersen] Broksnider.

597    Søren Pedersen, garver i Odense. 30.7.1674, fol.35.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Mathias Ølslager. B:
2) Mette Sørensdatter.
FM: Christen Jensen, knivsmed.
Af første ægteskab B:
1) Karen Sørensdatter.
FM: Lorents Bremer, farver.

598    Ejler Sørensen i Nymøllegård ved Odense. 17.8.1674, fol.37B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Terkild Pedersen på Søndergård. B:
1) Søren Ejlersen, myndig
2) Karen Ejlersdatter
3) Maren Ejlersdatter.

599    Margrethe Jacobsdatter i Odense. 24.9.1674, fol.50B.
E: Hans Christensen [Samsing], kræmmer. B:
1) Jacob Hansen 19
2) Cathrine Hansdatter 17
3) Anne Hansdatter 14
4) Hans Hansen 11
5) Marie Hansdatter 9.
FM: farbror Laurids Christensen, pottemager.

600    Hans Poulsen fra Lolland, der døde i Odense. 9.3.1674, fol.54B.
Arvinger angives ikke.

601    Registrering i Odense. 3.10.1674, fol.55.
Registrering af boet hos Jørgen Ibsen, vognmand i Odense, anklaget for vold med døde til følge mod Hans Jensen, avlskarl i Nyborg.

602    Otto von Oesede, postmester og hustru Anne Cathrine von Proschewisch i Odense. 28.4.1674, fol.57B.
B:
1) Jørgen Ottesen.
FM: Jens Madsen, borgmester.

603    Hans Andersen Norsk i Odense. 28.10.1674, fol.66.
E: Birgitte Jørgensdatter. LV: Peder Lauridsen. B:
1) Johanne Hansdatter
2) Maren Hansdatter
3) Anne Hansdatter.
FM: Jørgen Andersen.

604    Christoffer Schøntier, badskær i Odense. 3.9.1674, fol.70.
E: Edel Johansdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Anne Christoffersdatter
2) Johan Christoffersen.
FM:
1 Hans Mikkelsen, snedker
2 Daniel Behm, badskær.

605    Anne på Pileholm ved Odense. 30.11.1674, fol.72B.
Enke efter Josef Christensen. B:
1) Ellen Josefsdatter, død. 1B:
a Josef Madsen.
FM: Laurids Christensen, pottemager
2) Kirsten Josefsdatter g.m. Jacob Læsø Barth.

606    Hans Nielsen, ugift i Odense. 26.3.1675, fol.75.
A:
1) [bror Peder Nielsen, skifte 26.6.1660 lbnr.422]. 6B:
a Peder Pedersen
b Niels Pedersen
c Cornelius Pedersen
d Kirsten Pedersdatter
e Abel Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Bolbro
f Barbara Pedersdatter.
FM: Rasmus Pedersen, guldsmed.

607    Anne Henriksdatter i Odense. 27.4.1675, fol.76.
E: Claus Andersen, kobbersmed.
Første ægteskab med [Laurids Lauridsen], skifte 12.7.1660 lbnr.427. B:
1) Henrik Lauridsen, kedelsmed
2) Laurids Lauridsen
3) Jørgen Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter g.m. Hans Pedersen, drejer
5) Voldborg Lauridsdatter.
Andet ægteskab med Christian Skuldt, kedelsmed, skifte 5.6.1668 lbnr.533. B:
6) Christian Christiansen Skuldt.

608    Gertrud Lauridsdatter i Odense. 6.5.1675, fol.80.
E: Herman Hermansen. A:
0) far [Laurids Andersen Fuglevig, præst i Vissenbjerg, død
ca. 1632]
1) bror Christen Lauridsen, præst i Søllested og Vedtofte
2) søster Maren Lauridsdatter i Gavnby [i Skydebjerg sogn]
3) søster Elsebeth Lauridsdatter, død. 6B:
a Laurids Hansen på Bornholm
b Christen Hansen i Tyrkiet
c Jacob Hansen i Norge
d Gertrud Hansdatter
e Sofie Hansdatter
f Anne Hansdatter.
Mors andet ægteskab med [Christoffer Christensen Hesselager, præst i Vissenbjerg]
4) halvsøster Maren Christoffersdatter, død, var g.m. Hans [Christensen] Naur i Fuglevig, successor i Vissenbjerg. 1B:
a Christoffer Hansen.

609    Julius Rommel, skrædder og hustru Anne Pedersdatter i Odense. 22.12.1674, fol.85.
B:
1) Hans Juliussen Rommel, præst [i Sønder Nærå og Årslev]
2) Gertrud Juliusdatter
3) Anne Juliusdatter g.m. Hans Hansen i Oure
Mors første ægteskab med [Peder Eskebjerg, skifte 21.6.1633 lbnr.57]. B:
1) Margrethe Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv
2) Kirsten Pedersdatter, vanfør.
FM: Gregers Gregersen, bogbinder.

610    Claus Frederiksen, rådmand i Odense. 13.4.1675, fol.87B.
Enkemand efter [Birthe Ditlevsdatter, begravet Odense Frue 9.10.1668]. B:
1) Maren Clausdatter g.m. Rasmus Madsen [Kværndrup], præst i Ejlby og Melby
2) Ursula Clausdatter.
FM: Oluf Mortensen.

611    Kirsten Nielsdatter i Odense. 28.6.1675, fol.96B.
Enke efter Thomas Pedersen, skifte 6.2.1673. B:
2) Jacob Thomsen
3) Niels Thomsen.
FM:
1 Mads Knudsen, slagter
2 Knud Knudsen, slagter.
Første ægteskab med [Jeppe Christensen Bjerrum, skifte 17.10.1655 lbnr.359]. B:
1) Peder Ibsen.

612    Mette Rasmusdatter i Odense. 19.5.1675, fol.100B.
E: Mads Thomsen. B:
1) Rasmus Madsen
2) Thomas Madsen
3) Mette Madsdatter.
FM: Mads Mortensen, hjulmand.

613    Erik Nielsen, rådmand i Odense. 22.6.1675, fol.102.
E: Mette Hansdatter. A:
1) søster Benned Nielsdatter g.m. Anders Jensen Lunne i Overby, præst [i Kattrup sogn] i Voer herred i Skanderborg amt
2) [halv]bror Jens Sørensen Grøn i Høllund [i Ødsted sogn] i Jerlev herred
3) [halv]søster Kirsten Sørensdatter g.m. Morten Harring i Rønshave [i Smidstrup sogn] i Brusk herred
4) [halv]søster Else Sørensdatter g.m. Niels Olufsen i Taulov Nebel i Elbo herred
5) [halv]søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Knudsen i Taulov Nebel
6) [halv]søster Maren Sørensdatter g.m. Poul Christensen Skytte i Langballe [i Vinding sogn] i Tyrsting herred
7) [halv]søster Ingeborg Sørensdatter, død, var g.m. Christen Danielsen [Heddinge], præst i Ølsted på Sjælland. Hendes barn.
[Første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 25.7.1643 lbnr.150].

614    Niels Sørensen i Odense. 29.7.1675, fol.110.
Enken og arvingerne fragik arv og gæld.
Afdøde døde 18.7.1675.

615    Hans Andersen, vognmand i Odense. 22.10.1675, fol.114B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen, købmand. A:
1) bror Peder Andersen i Skive
2) bror Niels Andersen
3) bror Knud Andersen
4) bror Jørgen Andersen
5) søster Maren Andersdatter
6) søster Mette Andersdatter.
FM: Oluf Andersen, tømrer.
Forsegling 8.8.1675.

616    Peder Hansen, feldbereder i Odense. 19.11.1675, fol.128B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Claus Andersen, kobbersmed. B:
1) Hans Pedersen
2) Voldborg Pedersdatter.
FM: Thomas Thomsen, feldbereder.

617    Rasmus Andersen, stiftsskriver i Odense. 17.8.1675, fol.131.
Arvinger angives ikke.

618    Anne Nielsdatter Mule i Odense. 30.5.1676, fol.147.
Enke efter [Laurids Lauridsen Gorm, præst i Ringe og Herringe, død 14.5.1632]. B:
1) Niels Gorm, købmand i Odense.
Afdøde døde 15.5.1676.

619    Hans Rust, guldsmed i Odense. 14.7.1676, fol.150B.
E: Sidsel Jespersdatter. LV: Hans Ejlers, possementmager. B:
1) Frederik Hansen Rust
2) Jesper Hansen Rust
3) Henrik Hansen Rust 11.
FM: Peder Jespersen, guldsmed.

620    Niels Jensen, væver i Odense. 30.6.1676, fol.152B.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Ejlers, possementmager.
Første ægteskab med [Karen Olufsdatter, skifte 13.7.1658 lbnr.471]. B:
1) Hans Nielsen, væver, [skifte 17.5.1670 lbnr.549]. 2B:
a Christian Hansen
b Karen Hansdatter
2) Johanne Nielsdatter g.m. Laurids Simonsen, smed
3) Voldborg Nielsdatter g.m. Gerhard Meyer in Guinea
4) Maren Nielsdatter i Stavanger.

621    Morten Clausen Reimer, landstingshører i Odense. 13.6.1676, fol.154B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i København.

622    Bonde Pedersen, urtegårdsmand i Odense. 6.7.1676, fol.168.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christoffer Nielsen Juul.
Arvinger kendes ikke.

623    Claus Pedersen, hattemager i Odense. 20.6.1676, fol.170B.
E: Cathrine Andersdatter, der er forrykt i sit hoved. B:
4) Henrik Clausen
5) Karen Clausdatter.
Første ægteskab med Karen Iversdatter. B:
1) Maren Clausdatter
2) Peder Clausen
3) Bodil Clausdatter g.m. Laurids Lauridsen, kammager.

624    Peder Nielsen, vognmand i Odense. 22.6.1676, fol.174.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Rasmussen, vognmand, der ægter enken. B:
1) Johanne Pedersdatter.
FM: Laurids Olufsen, vognmand.

625    Bodil Lauridsdatter i Odense. 8.8.1676, fol.177B.
E: Jacob Lauridsen, handskemager. B:
1) Else Jacobsdatter.
FM: Peder Nielsen, handskemager.

626    Laurids Nielsen, sværdfeger i Odense. 24.8.1676, fol.180.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Henrik Lauridsen, kedelsmed. B:
1) Hans Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Bodil Lauridsdatter
4) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Hans Pedersen, drejer.

627    Herman Ditlevsen Kønig, ugift snedkersvend i Odense, der døde 1.2.1677, fol.185.
Afdøde var født i København og hans mor Sara skal være i live.

628    Anne Pedersdatter i Odense. 5.10.1676, fol.186.
E: Peder Pedersen, bødker. A:
1) mor Maren Pedersdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed
2) søster Karen Pedersdatter
3) søster Marie Pedersdatter.
FM: Christen Nielsen.

629    Christen Knudsen, rytter i Odense. 19.1.1677, fol.186B.
E: Karen Hansdatter. LV: Rasmus Pedersen, rendemester. B:
1) Mads Christensen
2) Knud Christensen.
FM: Peder Steffensen.

630    Poul Jacobsen, bager i Odense. 25.1.1677, fol.189.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Hans Christensen, kræmmer. B:
1) Alhed Poulsdatter
2) Karen Poulsdatter.
FM: Zacharias Kihn, garver.

631    Anne i Odense. 14.4.1676, fol.191, 385.
Enke efter Hans Olufsen.
Arvinger angives ikke.

632    Karen Pedersdatter i Odense. 12.10.1676, fol.192.
E: Niels Christensen. A:
1) søster, død. 4B:
a Peder Lauridsen, soldat
b Christen Lauridsen, soldat
c Knud Lauridsen, soldat
d Sofie Lauridsdatter.

633    Mads Frandsen, vognmand i Odense. 17.10.1676, fol.195B.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Mette Madsdatter.
FM: fasters mand Christian Pedersen, knapmager.
Desuden nævnes afdødes mor Birgitte Hansdatter, fostermoder.

634    Birgitte Hansdatter, fostermoder i Odense. 14.12.1676, fol.198B.
Enke efter Frands Hansen. B:
1) Margrethe Frandsdatter g.m. Christian Pedersen, knapmager
2) Peder Frandsen i Dømmestrup
3) Hans Frandsen i Rejnstrup i Gunderslev sogn på Sjælland
4) Niels Frandsen, død. 1B:
a Frands Nielsen i Fredericia
5) Mads Frandsen, [skifte 17.10.1676 lbnr.633]. 1B:
a Mette Madsdatter
6) Kirsten Frandsdatter g.m. Niels Rasmussen i Dømmestrup.

635    Edel Johansdatter i Odense. 26.5.1676, fol.201.
E: Thomas Christoffer Bennike, badskær. B:
3) Johan Christoffer Christoffersen
4) Anne Christoffersdatter.
FM: Daniel Behm, badskær.
Første ægteskab med Christoffer Heitmann, skifte 5.3.1668 lbnr.530. B:
1) Cathrine Marie Christoffersdatter
2) Magdalene Christoffersdatter.
FM: Henrik Følscher, badskær.

636    Jørgen Hansen i Odense. 8.3.1676, fol.208B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Peder Jørgensen.
FM: Jeppe Nielsen, svarver.

637    Sidsel Lauridsdatter i Odense. 2.3.1677, fol.210B.
Enke efter [Just Hardenberg, købmand i Haderslev, død ca. 1614].
Testamente af 14.7.1675. A:
0) forældre [Laurids Knudsen Seeblad, død Odense 20.5.1591 og Marine Baggesdatter, død Vejle 13.12.1602]
1) søster [Karen Lauridsdatter Seeblad, død 1639, var g.m. Hans Ebbesen, rådmand i Odense, død 1641]. 2B:
a Maren Hansdatter, enke efter Henrik Jørgensen [Rosenvinge, død 29.12.1673]
b Mette Hansdatter, enke efter Erik Nielsen, rådmand, [skifte 22.6.1675 lbnr.613].
[Mors andet ægteskab med Clemen Sørensen, borgmester i Vejle, skifte Vejle 11.2.1646 lbnr.50]
2) [halv]søster [Lene Clemensdatter, død ca. 1662, var g.m. Foch Albertsen With, rådmand i Horsens, død ca. 1655]. 2B:
a Albert Fochsen [With], præst i Sværdborg på Sjælland
b Gunder Fochsdatter g.m. Christen Lauridsen, købmand i Odense
Afdøde der i 1675 var 84 år gammel og havde siddet i enkestand i 60 år, døde 31.1.1677.

638    Anders Christensen i Odense. 13.11.1677, fol.221B.
E: Else Thomasdatter. LV: Knud Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Margrethe Andersdatter.
FM: Poul Hansen.

639    Zacharias Kihn (Kihne), garver i Odense. 11.12.1677, fol.223.
E: Alhed Johansdatter [Hast]. B:
1) Zacharias Zachariassen
2) Johan Zachariassen
3) Jørgen Zachariassen
4) Henrik Zachariassen
5) Claus Zachariassen
6) Jacob Zachariassen
7) Arent Zachariassen
8) Martha Zachariasdatter.
FM:
1 Jens Clausen, skomager
2 Niels Gertsen, kandestøber
3 Hans Pedersen, bendrejer
4 Jacob Jørgensen Lund, skomager.
Arv i boet til afdødes stedsøn Peder Læsø, garversvend i Hamborg.

640    Herman Hermansen, forrige landstingshører i Odense. 26.6.1677, fol.228.
E: Karen Clausdatter Borch. LV: Christen Vestesen, rådmand og tolder. A:
0) far [Herman Henriksen Viborg, præst i Snoldelev, død 1625].
[Mors andet ægteskab med successor Arent Cortsen Malensted, død 1644].
1) [halv]bror David Arentsen, præst i Skåne
2) [halv]bror Søren Arentsen [Bøtcher], præst [i Vejby og Tibirke], død [1671]. 1B:
a Cathrine Sørensdatter på Sjælland
3) [halv]bror Cort Arentsen, præst i Frørup
4) [halv]søster Agnethe Arentsdatter g.m. Christoffer Andersen på Lindved i Skåne.

641    Erne Nielsdatter, ugift i Odense. 8.2.1678. fol.241B.
Forlovet med Anders Hansen Vibe, skomager.
Arvinger kendes ikke.

642    Hylleborg Andersdatter i Odense. 17.11.1677, fol.243B.
E: Villum Henriksen. B:
1) Henrik Villumsen
2) Anders Villumsen
3) Marie Christine Villumsdatter
4) Hylleborg Sofie Villumsdatter.

643    Peder Andersen, knapmager i Odense. 24.1.1678, fol.246B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Clausen, murer. B:
1) Anders Pedersen
2) Jens Pedersen
3) Sidsel Pedersdatter.
FM: farbror Knud Andersen, murer.

644    Oluf Dinesen Winther, vognmand i Odense. 22.1.1678, fol.248B.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Dines Olufsen
2) Hans Olufsen.
FM:
1 Rasmus Olufsen, vognmand
2 Laurids Pedersen Winther, skomager.
Arv i boet efter Hans Dinesen, [skifte 21.5.1664 lbnr.497] til dennes børn.

645    Karen Pedersdatter i Odense. 3.7.1678, fol.251.
E: Peder Nielsen Lime, vognmand. B:
1) Niels Pedersen
2) Peder Pedersen.
FM: Christen Sørensen, vognmand.

646    Jørgen Andersen Bay, skrædder i Odense. 31.1.1678, fol.253.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Jens Villadsen, bogbinder. B:
1) Anders Jørgensen
2) Rasmus Jørgensen
3) Maren Jørgensdatter
4) Helvig Jørgensdatter.
FM: fars [halv]bror Anders Madsen i Bolbro.
Desuden nævnes enkens søster Sidsel Rasmusdatter.

647    Hans Andersen i Odense. 20.3.1678, fol.255.
E: Maren Hansdatter. LV: Jørgen Jespersen Møller. B:
1) Anders Hansen
2) Hans Hansen
3) Karen Hansdatter
4) Mette Hansdatter.
FM: Jørgen Ibsen.

648    Peder Steffensen Kerteminde, vognmand i Odense. 23.6.1677, fol.257B.
E: Johanne Gabrielsdatter. LV: Hans Jensen Bogense, skrædder. B:
5) Hans Pedersen
6) Anne Pedersdatter.
FM: Ejler Olufsen, vognmand.
Første ægteskab med [Anne Knudsdatter, skifte 9.7.1660 lbnr.426]. B:
1) Peder Pedersen
2) Knud Pedersen
3) Anne Pedersdatter
4) Hans Pedersen.
FM: morbror Oluf Knudsen i Klarskov.

649    Johanne Lauridsdatter i Odense. 15.3.1678, fol.260.
E: Hans Clausen, murer. B:
1) Laurids Hansen den ælde
2) Laurids Hansen den yngre
3) Johanne Hansdatter.
FM: Hans Hansen, murer.

650    Hans Rasmussen Kraft i Odense. 15.8.1678, fol.262.
E: Else Svendsdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Karen Hansdatter Kraft.
FM: Christen Pedersen.
(I registeret anføres at afdødes mor Karen Nielsdatter døde 6.8.1653 i Norup, hvor hendes søn og afdødes bror Niels Rasmussen Kraft, havde været præst, død 1659).

651    Villum Henriksen i Odense. 4.7.1678, fol.268.
Enkemand efter [Hylleborg Andersdatter, skifte 17.11.1677 lbnr.642].
Arvingerne fra siger arv og gæld.
Afdøde døde 3.5.1678.

652    Ingeborg Ibsdatter i Odense. 17.10.1678, fol.276.
E: Rasmus Pedersen, rendemester. B:
1) Mette Rasmusdatter.
FM: Niels Rasmussen, handskemager.

653    Niels Jensen, ugift tjener i Odense. 16.1.1679, fol.276B.
Arvinger angives ikke.

654    Elisabeth Leonardsdatter i Odense. 23.6.1679, fol.277.
E: Bo Hansen, sejermager. B:
1) Claus Boesen
2) Hans Boesen.
FM: Claus Skuldt, skomager.

655    Hans Madsen, smed i Odense. 5.7.1679, fol.281B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Laurids Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Anne Cathrine Hansdatter.
Arv i boet efter afdødes far Mads Hansen, [skifte 3.2.1660 lbnr.401] til afdødes halvsøskende:
1) Peder Madsen
2) Karen Madsdatter
3) Inger Madsdatter.

656    Kirsten Hansdatter i Nymøllegård ved Odense. 1.8.1679, fol.286B.
Enke efter Ejler Sørensen, [skifte 17.8.1674 lbnr.598]. B:
1) Søren Ejlersen i Ringkøbing
2) Karen Ejlersdatter, enke efter Herman Hansen i Odense.
3) Maren Ejlersdatter.

657    Magdalene Selmer i Odense. 23.9.1679, fol.292B.
E: Just Stangenberg, buntmager. A:
1) bror Hans Selmer i Kiel
2) søster Maren Selmer i Kiel, nu g.m. Christoffer Sværdfeger.

658    Jens Sørensen Ladefoged i Odense. 18.9.1679, fol.294.
E: Karen Hansdatter. B:
4) Hans Jensen
5) Jørgen Jensen
6) Mathias Jensen
7) Simon Jensen
8) Inger Jensdatter.
Første ægteskab med [Inger Lauridsdatter], skifte 6.9.1660 lbnr.430. B:
1) Laurids Jensen i Store Valby ved Slagelse
2) Søren Jensen, snedker
3) Kirsten Jensdatter.
FM: morbror Peder Lauridsen.

659    Christen Lauridsen, købmand i Odense. 4.12.1679, fol.297.
E: Gunder Fochsdatter. LV: Niels Mule, der ægter enken. B:
1) Foch Christensen 16
2) Lene Christensdatter 14
3) Laurids Christensen 13
4) Hans Christensen 8
5) Ebbe Christensen 7
6) Henrik Christensen 5
FM:
1 Peder Blankenborg, rådmand
2 Niels Gram. rådmand
3 Henrik Werchmeister.

660    Maren Rasmusdatter i Odense. 14.2.1680, fol.330.
E: Niels Frandsen, skrædder. B:
1) Frands Nielsen.
FM: Peder Nielsen.

661    Peder Lauridsen i Odense. 1.4.1680, fol.331B.
E: Anne Nielsdatter. A:
1) bror Jens Lauridsen
2) bror Mathias Lauridsen, død. 3B:
a Anne Mathiasdatter g.m. Niels Hansen Kerteminde
b Sidsel Mathiasdatter g.m. Clemen Clausen [Skinkel], rektor i Svendborg
c Elisabeth Mathiasdatter
3) søster, død. 3B:
a Søren Jensen, snedker
b Kirsten Jensdatter
c Laurids Jensen ved Slagelse.

662    Carsten Iversen, prokurator i Odense. 4.7.1679, fol.333.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Rasmus Nielsen. A:
1) søster Rakel Iversdatter i Haderslev
2) søster, død, var g.m. [Andreas Bramsen, præst i Øsby, Haderslev herred, død 1656]. 1B:
a Knud Bramsen, successor i Øsby.
[Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 28.8.1645 lbnr.206].
[Andet ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 29.3.1650 lbnr.283].
[Tredje ægteskab med Karen Madsdatter i Odense. 28.1.1658 lbnr.381].
Arv i boet efter Niels Knudsen, [skifte 9.5.1671 lbnr.588] til B:
1) Karen Nielsdatter.
FM: Mathias Gram.

663    Jørgen [Bertelsen] Wichmann, rådmand i Odense. 27.7.1680, fol.335.
E: Mette Knudsdatter Blanchenborg. LV: Peder Blanchenborg, rådmand. B:
3) Ingeborg Jørgensdatter Wichmann
4) Mette Jørgensdatter Wichmann.
FM: farbror Hans Wichmann, rådmand.
Første ægteskab med [Ingeborg Pedersdatter, skifte 10.12.1661 lbnr.460]. B:
1) Maren Jørgensdatter Wichmann g.m. Mikkel Pedersen, præst i Egense
2) Karen Jørgensdatter Wichmann g.m. Hans Lauridsen, præst i Flemløse.

664    Kirsten Poulsdatter i Odense. 14.9.1680, fol.343.
E: Niels Gertsen, kandestøber. B:
1) Jesper Nielsen
2) Gert Nielsen
3) Anne Marie Nielsdatter.
FM: Hans Pedersen Braad.

665    Christen Jensen, knivsmed i Odense. 31.7.1680, fol.345.
E: Johanne Hansdatter. LV: Christian Nauschutz, garver. B:
1) Ingeborg Christensdatter.
FM: Knud Olufsen, skrædder.

666    Anne Nielsdatter i Odense. 1.9.1680, fol.347.
Enke efter Thomas Andersen, byens drager. B:
1) Anders Thomsen, i krigen, ved halvbror Mads Thomsen, blegemand.

667    Hans Møgelkær, skrædder i Odense. 21.12.1680, fol.347B.
Enkemand efter Mette Jacobsdatter. B:
1) Margrethe Hansdatter g.m. Jacob Henriksen
2) Helle Hansdatter.

668    Jacob Jacobsen Faaborg, klejnsmed i Odense. 5.10.1680, fol.349B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Morten Pedersen, grydestøber. B:
1) Jacob Jacobsen
2) Christian Jacobsen
3) Jens Jacobsen
4) Maren Jacobsdatter
5) Karen Jacobsdatter
6) Anne Marie Jacobsdatter
7) Rebekka Jacobsdatter.
FM: farbror Jesper Jacobsen Faaborg, skomager.

669    Laurids Henriksen, klejnsmed i Odense. 5.10.1680, fol.350B.
E: Kirsten Ibsdatter. LV: Morten Pedersen, grydestøber. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter.
FM: Peder Olufsen, klejnsmed.

670    Mette Hansdatter i Odense. 23.8.1681, fol.351B.
Enke efter Søren Hansen, knapmager. B:
1) Hans Sørensen, præst i Kerteminde og Drigstrup
2) Niels Sørensen, død. 1B:
a Evert Nielsen
3) Anne Sørensdatter g.m. Jørgen Jespersen Møller
4) Else Sørensdatter, [skifte 6.12.1681 lbnr.685] E: Hieronymus Christiansen. 2B:
a Søren Hieronymussen
b Christian Hieronymussen.

671    Lorents Bremer, farver i Odense. 7.6.1681, fol.353B.
E: Cathrine Christiansdatter. LV: Jørgen Hansen. B:
1) Ejler Silemand Lorentsen
2) Christian Lorentsen
3) Marie Lorentsdatter.
FM: morbror Daniel Christian Behm, badskær.

672    Peder Jespersen Ravn, guldsmed i Odense. 18.8.1681, fol.358.
E: Christence Mikkelsdatter. LV: Rasmus Nielsen, prokurator. B:
1) Jesper Pedersen i København
2) Michael Pedersen, sadelmagersvend
3) Elisabeth Pedersdatter g.m. Henrik Henriksen, sværdfeger
4) Anne Helene Pedersdatter
5) Marie Pedersdatter.

673    Jochum Skuldt, sadelmager i Odense. 31.7.1679, fol.360B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Høgh. B:
7) Peder Jochumsen
8) Johan Mathias Jochumsen.
FM: Poul Jørgensen Holst, sadelmager.
Første ægteskab med [Anneke Griis, skifte 11.9.1660 lbnr.432].
1) Henrik Skuldt
2) Claus Skuldt
3) Jochum Skuldt
4) Anne Skuldt
5) Elisabeth Skuldt
6) Sofie Skuldt.
FM: Poul Jørgensen Holst, sadelmager.

674    Anne Hansdatter i Odense. 10.6.1681, fol.364.
E: Mads Nielsen. B:
1) Gertrud Madsdatter
2) Barbara Madsdatter.
FM: Laurids Rasmussen, vognmand.

675    Karen Pedersdatter i Odense. 22.8.1681, fol.365.
E: Anders Hansen Vibe, skomager. B:
1) Thomas Andersen
2) Niels Andersen
3) Magdalene Andersdatter
4) Maren Andersdatter
5) Anne Andersdatter.
FM: Anders Pedersen, skomager.

676    Jørgen Andersen, bager i Odense. 10.6.1681, fol.366B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Anders Pedersen, feldbereder. B:
1) Ellen Jørgensdatter.
FM: Jørgen Lauridsen, feldbereder.

677    Hieronymus Hansen, urtegårdsmand i Odense. 2.11.1681, fol.369.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Nielsen, klejnsmed. B:
7) Anne Hieronymusdatter.
FM: morbror Christen Sørensen, vognmand.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 13.11.1656 lbnr.372]. B:
1) Elisabeth Hieronymusdatter g.m. Isak Nielsen, sværdfeger
2) Else Hieronymusdatter
3) Cathrine Hieronymusdatter
4) Maren Hieronymusdatter.
Andet ægteskab med Johanne Gertsdatter, [skifte 17.11.1671 lbnr.576]. B:
5) Hans Hieronymussen
6) Niels Hieronymussen.

678    Anne Dinesdatter i Odense. 29.11.1681, fol.371B.
E: Hans Madsen. B:
1) Lisbeth Hansdatter.
FM: Frederik Hansen, brygger.

679    Sidsel Pedersdatter i Odense. 14.4.1681, fol.374.
E: Niels Ibsen. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter.
FM: mosters mand Mads Christensen.

680    Arent Suhr, væver i Odense. 13.10.1680, fol.375.
E: Maren Jensdatter. LV: Morten Zirach, væver. B:
1) Agnethe Arentsdatter
2) Margrethe Arentsdatter
3) Mette Arentsdatter
4) Elisabeth Arentsdatter.
FM: Oluf Andersen, væver.

681    Peder Iversen, skrædder i Odense. 21.3.1681, fol.376B.
E: Ellen Jespersdatter. LV: Peder Knudsen, degn i Dalby og Stubberup på Hindsholm, der ægter enken. B:
1) Iver Pedersen
2) Anne Margrethe Pedersdatter
3) Karen Pedersdatter
4) Martha Pedersdatter.
FM: Peder Pedersen Ringsted, skrædder.

682    Anne Pedersdatter i Odense. 15.12.1676, fol.377B.
E: Laurids Pedersen, murer. B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Niels Andersen, murer
2) Elsebeth Lauridsdatter g.m. Laurids Hansen, skrædder.

683    Christen Pedersen, hattemager i Odense. 12.10.1680, fol.379.
E: Margrethe Knudsdatter. LV: Jacob Jørgensen, snedker. B:
1) Knud Christensen
2) Maren Christensdatter
3) Anne Christensdatter
4) Marie Christensdatter
5) Karen Christensdatter.
FM: Hans Knudsen, hattemager.

684    Peder Pedersen, skrædder i Odense. 12.10.1680, fol.380.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Mortensen, skrædder. B:
1) Peder Pedersen
2) Anne Pedersdatter.
FM: Hans Madsen, skrædder.

685    Else Sørensdatter i Odense. 6.12.1681, fol.381.
E: Hieronymus Christiansen, købmand. B:
1) Søren Hieronymussen
2) Christian Hieronymussen.
FM: Jørgen Jespersen Møller.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Sørensen, præst i Kerteminde og Drigstrup.

686    Laurids Madsen Braad i Odense. 9.12.1681, fol.384.
E: Bodil Lauridsdatter. FM: Laurids Eriksen, smed. B:
1) Mathias Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.
FM: Niels Nielsen, kaldt Apoteker.

687    Margrethe Knudsdatter i Odense. 5.4.1679, fol.385.
Enke efter Knud Jensen, murer.
Arvinger angives ikke.
Skiftet er underskrevet af Knud Andersen, murer.

688    Anne i Odense. 14.4.1676, fol.385B.
E: Hans Olufsen.
Arvinger angives ikke.

689    Maren Madsdatter i Odense. 30.3.1677, fol.386B.
E: Hans Jensen, murer. B:
1) Mads Hansen
2) Erik Hansen
3) Elisabeth hansdatter
4) Karen Hansdatter.
FM: Niels Hansen Lerche.

690    Hans Schwabe i Odense. 19.4.1676, fol.387.
Arvinger angives ikke.

691    Jacob Clausen, guldsmed i Odense. 30.4.1676, fol.387B.
E; Maren Lauridsdatter. B:
1) Claus Jacobsen
2) Maren Jacobsdatter
3) Dorthe Jacobsdatter
4) Laurids Jacobsen.

692    Jochum Madsen, kontrafejer i Odense. 11.6.1678, fol.388.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Nielsen. B:
1) Gertrud Jochumsdatter
2) Magdalene Jochumsdatter
3) Cathrine Jochumsdatter.
FM: Hans Simonsen, drejer.

693    Johanne Sørensdatter i Odense. 15.12.1681, fol.390.
Enke efter Jørgen Nielsen, sværdfeger, [skifte 13.3.1655 lbnr.347]. B:
1) Morten Jørgensen Heider, rådstueskriver i København, død. 2B:
a Karen Mortensdatter Heider
b Johanne Dorthe Mortensdatter Heider
2) Cathrine Jørgensdatter Heider, død. E: Ejler Hermansen i København. 1B:
a Christence Sofie Ejlersdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Sørensdatter, enke efter Hans Franch.

694    Hans Hebbe, klokker ved Odense Sankt Knud og tysk skolemester i Odense. 24.7.1679, fol.392.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Hans Nielsen, prokurator. B:
5) Christian Hansen
6) Otto Hansen
7) Jens Hansen
8) Josef Hansen
9) Margrethe Sofie Hansdatter.
FM: Anders Jensen, guldsmed.
Første ægteskab med [Sofie Zierckin]. B:
1) Hans Hansen Hebbe
2) Cathrine Hansdatter g.m. Niels Nielsen Holst i Bogense
3) Else Hansdatter
4) Gertrud Hansdatter.
FM: søskendebarn Hans Hebbe, skrædder i Odense.

695    Anders Madsen i Odense. 21.12.1681, fol.396B.
E: Kirsten Nielsdatter. LC: Christen Christensen, bager. B:
1) Karen Andersdatter.
FM: Hans Jacobsen, væver.

696    Jacob [Henriksen] Rohde, skrædder i Odense. 29.12.1681, fol.397B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Jensen Lønborg, skrædder. B:
2) Mourids Jacobsen
3) Bendix Jacobsen
4) Christian Jacobsen
5) Elisabeth Jacobsdatter
6) Maren Jacobsdatter
7) Ingeborg Jacobsdatter
8) Cathrine Jacobsdatter.
FM: morfar Christen Mouridsen.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 20.9.1664 lbnr.498]. B:
1) Henrik Jacobsen Rohde, i udlandet.

697    Peder Jørgensen Svitzer i Odense. 10.8.1680, fol.399.
E: Anne Christensdatter. LV: Claus Pedersen, vognmand. B:
1) Jørgen Pedersen Svitzer
2) Maren Pedersdatter
3) Cathrine Pedersdatter.
FM:
1 Arent Rasmussen, bødker
2 Peder Rasmussen, bødker.

698    Christian Jensen, skrædder i Odense. 12.1.1682, fol.400.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Claus Clausen Skuldt, skomager. B:
1) Jens Christiansen
2) Johanne Christiansdatter g.m. Hans Gregersen, skrædder
3) Karen Christiansdatter
4) Sofie Christiansdatter
5) Anne Marie Christiansdatter
6) Kirsten Christiansdatter.

699    Ellen Olufsdatter, ugift i Odense. 8.11.1677, fol.402B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Jylland.

700    Jacob Pedersen i Odense. 11.3.1682, fol.403B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Frederik Hansen, brygger. B:
1) Thomas Jacobsen
2) Peder Jacobsen.
FM: Jacob Jørgensen, skomager.

701    Hans Otte, sadelmager i Odense. 10.4.1682, fol.405.
E: Magdalene Baltsersdatter. LV: Gregers Gregersen. A:
1) bror Christian Otto, Reimere i Leipzig ved søn Magister Johan Christian Otto
2) bror Christoffer Otte, Reimere i Leipzig
3) søster Anne Otte, enke efter Mathias Pinzbach i Kröbern ved Leipzig ved Christian Pinzbach, reimergeselle.

702    Marie Danielsdatter i Odense. 18.5.1682, fol.409.
E: Hans Simonsen, drejer. A:
1) søster Esther Danielsdatter g.m. Ernst Cortsen Santstrin i Helsingør
2) søster Josine Danielsdatter g.m. Anders Bengtsen Munksgaard i Helsingør.

703    Karen Hansdatter i Odense. 4.4.1682, fol.412.
E: Herman Hansen, murer. A:
1) bror, død. E: Bodil Hansdatter i Barløse. 2B:
a Søren Knudsen
b Anne Cathrine Knudsdatter.

704    Jens Jørgensen i Odense. 29.5.1682, fol.413B.
E: Kirsten Olufsdatter. B:
1) Oluf Jørgensen på egne og øvrige søskendes vegne.

705    Anne Lauridsdatter i Odense. 14.7.1682, fol.414.
Enke efter Peder Lauridsen. B:
1) Laurids Pedersen.

706    Niels Christensen, købmand i Odense. 10.8.1682, fol.416.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Nielsen, prokurator. B:
4) Karen Nielsdatter.
FM: Ludvig Christiansen, bager.
Første ægteskab med Bodil Hansdatter, skifte 7.1.1660 lbnr.399. B:
1) Christen Nielsen
2) Hans Nielsen, rebslager på Christianshavn i København
3) Niels Nielsen, skomagersvend.

707    Hans Madsen, brygger i Odense. 5.7.1682, fol.419B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Rasmussen, handskemager. A:
1) bror Hans Madsen i København.

708    Mads Nielsen i Odense. 24.11.1682, fol.421.
E: Karen Lauridsdatter. LV: svoger Hans Nielsen. B:
3) Herman Madsen.
Første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 10.6.1681 lbnr.674]. B:
1) Gertrud Madsdatter
2) Barbara Madsdatter.
FM: morfar Hans Hansen, smed i Ejby.

709    Jens Jensen, vicebyfoged i Odense. 1.2.1683, fol.421B.
E: Lisbeth Knudsdatter. LV: Jens Madsen. A:
1) søster Anne Jensdatter
2) søster Kirsten Jensdatter i Odense Hospital
3) Maren Jensdatter, død. B:
1) Jens Mikkelsen
2) Jens Bjerrildsen
3) Mikkel Bjerrildsen
4) Poul Bjerrildsen.
Desuden nævnes Villum Thuesen g.m. enkens datter.

710    Johanne Jensdatter i Odense. 14.12.1682, fol.423.
E: Anders Jørgensen Besk, skomager. B:
1) Zacharias Andersen.
FM: Anders Hansen Viby, skomager.

711    Mette Rasmusdatter i Odense. 1.3.1683, fol.424B.
E: Christen Christensen. A:
1) morbror, død. 2B:
a Knud Lauridsen
b Iver Lauridsen i Slagstrup [i Særslev sogn] ved Bogense.

712    Jacob Jørgensen, snedker i Odense. 6.3.1683, fol.426.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jacob Ibsen, snedker. B:
1) Ludvig Jacobsen i København
2) Anne Jacobsdatter g.m. Knud Olufsen, skrædder.

713    Maren Hansdatter i Odense. 29.3.1683, fol.428.
E: Rasmus Pedersen Post. B:
1) Hans Rasmussen
2) Maren Rasmusdatter.
FM: farbror Niels Pedersen.

714    Hans Christoffer Hofmann, parykmager og hustru Marie Nielsdatter i Odense. 20.4.1683, fol.428B.
B:
1) Niels Hansen
2) Johan Elias Hansen
3) Anne Susanne Hansdatter
4) Anne Dorthe Hansdatter.
FM: Christian Pedersen, knapmager.

715    Niels Andersen Dømmestrup, garver i Odense. 22.6.1683, fol.429B.
E: Helvig Markusdatter. LV: Casper Christiansen, bager. B:
1) Helvig Nielsdatter g.m. Mads Lindegaard, skomager.

716    Rasmus Hellesen, smed i Odense. 8.8.1683, fol.432B.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Laurids Høgh.
Af første ægteskab B:
1) Jens Rasmussen, smed i Tommerup
2) Christen Rasmussen, smed i Nyborg.
Enkens første ægteskab med [Jens Hansen, smed], skifte 11.11.1652 lbnr.302. Arv til B:
1) Søren Jensen
2) Birgitte Jensdatter g.m. Rasmus Strangesen, præst i Smidstrup og Skærup.

717    Hans Nielsen, slagter i Odense. 23.7.1682, fol.434B.
E: Maren Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

718    Maren Andersdatter i Odense. 2.8.1683, fol.435.
Enke efter Hans Nielsen, [skifte 23.7.1682 lbnr.717].
Af børn angives B:
1) Maren Hansdatter.

719    Christen Mortensen, skrædder i Odense. 16.8.1683, fol.435B.
E: Gertrud Firtsdatter. LV: Claus Clausen Skuldt, skomager. B:
2) Firt Christensen
3) Daniel Christensen
4) Christen Morten Christensen
5) Anne Cathrine Christensdatter
6) Marie Christensdatter
7) Abelone Christensdatter.
FM: Niels Frandsen, skrædder.
Første ægteskab med Annike Jensdatter. B:
1) Morten Christensen.

720    Anne Andersdatter i Odense. 5.10.1683, fol.436B.
E: Mathias Hermansen Ølslager, skomager. B:
1) Johan Mathiassen
2) Mathias Mathiassen
3) Herman Mathiassen
4) Magdalene Mathiasdatter
5) Anne Cathrine Mathiasdatter.
FM: Rasmus Sørensen, skomager.

721    Jørgen Andersen, feldbereder i Odense. 20.11.1683, fol.441B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jesper Hansen Rust, guldsmed. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter
2) Marie Elisabeth Jørgensdatter.
FM: Anders Thomsen, bødker.

722    Jens Madsen, overformynder i Odense, der døde 8.4.1683, fol.443.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Blankenborg, rådmand. A.
1) morbror Anders Jensen i Ravnsbjerg, død. 1B:
a Maren Andersdatter g.m. Knud Nielsen Mule i Biskorup.

723    Ejler Olufsen, vognmand i Odense. 27.11.1683, fol.446B.
E: Maren Madsdatter. B:
1) Oluf Ejlersen
2) Christen Ejlersen, skomagersvend
3) Johan Ejlersen
4) Mathias Ejlersen
5) Karen Ejlersdatter g.m. Hans Christensen Samsing
6) Anne Marie Ejlersdatter
7) Elisabeth Ejlersdatter.

724    Jørgen Andersen, ugift tjener i Odense. 4.7.1676, fol.448B.
A:
1) søster g.m. Lorents Jacobsen i Sønderborg
2) søster g.m. Johan Jacobsen i Sønderborg.

725    Knud Rasmussen, skomager i Odense. 12.10.1683, fol.450B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Mads Thomsen, kæmner. B:
1) Rasmus Knudsen
2) Christen Knudsen
3) Anders Knudsen.
FM: Peder Pedersen Vikkelsø.

726    Søren Knudsen, stodderfoged i Odense. 6.3.1683, fol.451B.
Arvinger angives ikke.

727    Birgitte Jørgensdatter, ugift i Odense, der døde 12.1.1683, fol.452.
Arvinger kendes ikke.

728    Jørgen Christensen, ugift gårdskarl i Odense. 16.9.1683, fol.452B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Jylland.

729    Cathrine Ovesdatter i Odense. 25.6.1678, fol.453.
E: Søren Lauridsen, blytækker. A:
1) søster Karen Ovesdatter i Slagelse.
FM: søskendebarn Hans Madsen, skomager i Slagelse.

730    Kirsten Pedersdatter i Odense. 10.1.1684, fol.454.
E: Christen Rasmussen, tømrer. A:
1) bror, død. 1B:
a Abelone Lauridsdatter g.m. Peder Jørgensen Vikkelsø.

731    Dorthe Hansdatter i Odense. 18.2.1684, fol.455.
E: Mads Jørgensen, bager. B:
1) Anne Madsdatter
2) Claus Madsen
3) Kirsten Madsdatter
4) Cathrine Madsdatter.
FM: Jørgen Hansen.

732    Margrethe Helmannsdatter i Odense. 6.5.1684, fol.456B.
Enke efter Jochum Nielandt, kandestøber, [skifte 17.4.1660 lbnr.414]. B:
1) Hans Jochumsen Nielandt i Fredericia, død. 2B:
a Cathrine Margrethe Hansdatter
b Anne Hansdatter
2) Jochum Jochumsen Nielandt i Itzeho
3) Henrik Jochumsen Nielandt i Svendborg
4) Elsebeth Jochumsdatter Nielandt g.m. Niels Jørgensen Bogense, skrædder i Odense.

733    Christen Jensen Lønborg, skrædder i Odense. 19.6.1684, fol.462B.
Enke efter Margrethe Gertsdatter. B:
1) Jens Christensen 24
2) Niels Christensen 19
3) Gert Christensen 13
4) Jørgen Christensen 9.
FM: farbror Christen Jensen, murer.
Arv i boet efter [afdødes hustrus søster] Johanne Gertsdatter, [skifte 17.11.1671 lbnr.576]. E: Hieronymus Hansen, urtegårdsmand til B:
1) Hans Hieronymussen
2) Niels Hieronymussen.

734    Claus Giese (Giise), bækkenslager i Odense. 21.6.1684, fol.466B.
E: Anne Villumsdatter. B:
1) Claus Giese
2) Henrik Giese
3) Johan Giese
4) Villum Giese
5) Else Giese g.m. Johan Adolf Rupe
6) Clara Giese.

735    Jesper Jacobsen Faaborg, skomager og hustru Anne Marie Hansdatter i Odense. 12.7.1684, fol.469B.
B:
1) Margrethe Jespersdatter.
FM: Poul Hansen.

736    Niels Rasmussen, handskemager i Odense. 30.5.1684, fol.470B.
E: Dorthe Ibsdatter. LV: Mads Thomsen, kæmner. A:
1) bror Jens Rasmussen, murer i Ulbølle
2) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen, bødker
3) søster Marie Rasmusdatter, død. 1B:
a Kirsten Hansdatter.

737    Peder Lauridsen Møllemann i Odense. 25.8.1684, fol.474.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christian Pedersen, knapmager.
Hans B:
1) Laurids Pedersen, væver.

738    Gertrud Lauridsdatter i Odense. 18.7.1684, fol.474B.
E: Hans Nielsen Kaare. B:
2) Henrik Hansen
3) Laurids Hansen
4) Karen Hansdatter
5) Margrethe Hansdatter.
FM: Niels Mikkelsen Kaare.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jørgensdatter.

739    Peder Hansen Hunderup i Odense. 3.7.1684, fol.475B.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Christian Pedersen, knapmager.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter], skifte 8.7.1667 lbnr.522. B:
1) Peder Pedersen Hunderup, klokker i Odense Sankt Hans
2) Laurids Pedersen i København
3) Anne Pedersdatter, enke efter Hans Otte, grovsmed i København
4) Kirsten Pedersdatter g.m. Adam Jacobsen, grovsmed i Odense
5) Maren Pedersdatter g.m. Lorents Solbjerg i Odense
6) Else Pedersdatter g.m. Laurids Lauridsen, sadelmager i Odense
7) Anne Marie Pedersdatter.

740    Poul Jørgensen, sadelmager i Odense. 19.12.1683, fol.479B.
Enkemand. B:
1) Josef Poulsen
2) Jørgen Poulsen
3) Anne Poulsdatter
4) Elsebeth Poulsdatter
5) Anne Cathrine Poulsdatter
6) Karen Poulsdatter.
FM: Hans Gregersen, skrædder.
Afdøde døde 20.11.1683.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1684-1691741    Johanne [Andersdatter Siim] i Odense. 7.10.1684, fol.1.
Enke efter Hans [Hansen] Juul, præst i Källs, Nöbbelöv og Felestad] i Skåne. B:
1) Marie Sofie Hansdatter
2) Sivert Hansen Juul. præst i Skåne
3) Hans Hansen Juul. student i Skåne
4) Anders Hansen Juul, student i København
5) Rasmus Hansen Juul i København
6) Poul Hansen Juul i Odense latinskole
7) Christoffer Hansen Juul i København
8) Anne Hansdatter Juul g.m. Peder [Andersen] Samsing, præst i København
9) Sidsel Hansdatter Juul g.m. Henning Ermandinger, kongelig perlestikker i København
10) Karen Hansdatter Juul i København
11) Marie Sofie Hansdatter Juul i Odense.
FM: Hieronymus Christiansen.

742    Rasmus Ibsen Minche, slagter i Odense. 17.4.1684, fol.4.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Simonsen Koch. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Karen Rasmusdatter.
FM: Mads Knudsen, slagter.
[Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 24.4.1665 lbnr.500].

743    Jochum Ernst Hebbe, hører i den danske skole i Odense. 22.5.1684, fol.6B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Mads Nielsen Biug, der ægter enken. B:
1) Maren Jochumsdatter
2) Else Jochumsdatter
3) Margrethe Jochumsdatter.
FM: Hans Hebbe, skrædder.

744    Daniel Behm, badskær i Odense. 18.11.1684, fol.8.
E: Lisbeth Jacobsdatter. LV: Peder Jørgensen Vikkelsø. B:
1) Herman Stenvig Danielsen
2) Jacob Danielsen
3) Marie Danielsdatter
4) Lisbeth Danielsdatter
5) Christence Danielsdatter.
FM:
1 Hans Madsen, skrædder
2 Peder Jacobsen, kræmmer.

745    Anne Mathiasdatter Grønholt i Odense. 13.1.1685, fol.12.
E: Niels Hansen Kerteminde, købmand. B:
1) Mathias Nielsen
2) Anne Cathrine Nielsdatter.

746    Urban Ertmann, urtegårdsmand i Odense. 14.1.1685, fol.16, 37.
E: Mette Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde kaldes også Urban Gnevekou.

747    Dorthe Ibsdatter i Odense. 16.1.1685, fol.17.
Enke efter Niels Rasmussen, handskemager, [skifte 30.5.1684 lbnr.736].
Arven deles i 3 søsterlodder. A:
Første søsterlod:
1) søster Ingeborg Ibsdatter, [skifte 17.10.1678 lbnr.652]. E: Rasmus Pedersen, rendemester. B:
a Mette Rasmusdatter
Anden søsterlod:
2) søster, død. 1B:
a Mette Rasmusdatter g.m. Henrik Kreier
Tredje søsterlod:
3) søster, død. A:
a Bodil Nielsdatter, død 1B:
1 Carsten Hansen (arver 2 lodder)
b Jacob Handskemagers søn:
1 Hans Jacobsen (arver 1 lod)
c Karen Hansdatter g.m. Hans Hansen (arver 1 lod)
d Mette Hansdatter g.m. Anders Madsen, rytter (arver 1 lod).

748    Kirsten Nielsdatter i Odense. 27.1.1685, fol.22.
Enke efter Anders Madsen, skifte 21.12.1681 lbnr.695. B:
1) Karen Andersdatter.
FM:
1 morbror Jørgen Nielsen, skomager
2 farbror Hans Madsen i Ribe.

749    Margrethe Hansdatter i Odense. 3.5.1684, fol.23B.
E: Søren Christensen. B:
1) Christen Sørensen
2) Margrethe Sørensdatter
3) Cathrine Sørensdatter
4) Anne Sørensdatter
5) Else Sørensdatter.
Arv i boet efter Søren [Rasmussen Lund], prokurator, skifte 23.3.1671 lbnr.567 til B:
1) Gregers Sørensen.

750    Anne Nielsdatter i Odense. 9.8.1678, fol.28.
E: Peder Nielsen, handskemager. B:
1) Niels Pedersen
2) Poul Pedersen
3) Maren Pedersdatter.
Afdødes arv stod hos afdødes moster [Dorthe Nielsdatter], enke efter Rasmus Pedersen handskemager, [skifte 31.3.1671 lbnr.559], nu g.m. Anders Hansen.

751    Thomas Thomsen, feldbereder i Odense. 22.11.1684, fol.31.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Filip Blom, feldbereder. B:
1) Birthe Thomasdatter.
FM: Anders Pedersen, feldbereder.

752    Kirsten Mogensdatter i Odense. 7.5.1685, fol.34.
Enke efter Christian Jensen, skrædder, skifte 12.1.1682 lbnr.698. B:
1) Jens Christiansen
2) Johanne Christiansdatter g.m. Hans Gregersen, skrædder
3) Karen Christiansdatter g.m. Rasmus Pedersen, skrædder i Fredericia
4) Sofie Christiansdatter i Stenløse præstegård
5) Anne Marie Christiansdatter
6) Kirsten Christiansdatter.

753    Margrethe i Odense. 19.2.1685, fol.36B.
Enke efter Rasmus Rasmussen, skoflikker.
Arvinger angives ikke.

754    Niels Ibsen i Odense. 24.3.1685, fol.38B.
E: Anne Pedersdatter. B:
3) Peder Nielsen.
Første ægteskab med [Sidsel Pedersdatter], skifte 14.4.1681 lbnr.679. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter.
FM: Frederik Hansen, knapmager.

755    Morten Briand, ugift kvartermester i Odense. 27.4.1685, fol.39B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 21.4.1685.

756    Christen Rasmussen, tømrer i Odense. 27.4.1685, fol.40B.
E: Anne Hansdatter.
Første ægteskab med Kirsten Markusdatter, efter hvem, der imod loven ikke er afholdt skifte.
Hans A:
1) bror Anders Rasmussen, soldat.
Hendes A:
1) mor Anne, enke efter Markus.

757    Ingeborg i Odense. 9.5.1685, fol.41B.
E: Anders Juncher. B:
1) Rasmus Juncher, løjtnant.

758    Margrethe Thomasdatter i Odense. 2.6.1685, fol.43.
E: Christen Pedersen Egertsen. B:
1) Thomas Christensen
2) Hans Christensen
3) Henrik Christensen
4) Peder Christensen
5) Ejler Christensen
6) Anne Cathrine Christensdatter
7) Margrethe Christensdatter
8) Susanne Christensdatter
9) Anne Christensdatter.
FM: Johan Wolf.

759    Karen Ejlersdatter i Odense. 18.6.1685, fol.46.
E: Mathias Torp, købmand. B:
1) Ejler Mathiassen Torp.

760    Rasmus Christensen i Odense. 23.6.1685, fol.50B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Henrik Sørensen, klokkestøber. B:
1) Christen Rasmussen
2) Sidsel Rasmusdatter
3) Mette Rasmusdatter
4) Maren Rasmusdatter.
FM: Hans Hansen.

761    Jes Nielsen Koch i Odense. 3.7.1685, fol.53B.
E: Ingeborg Hansdatter. A:
1) far Niels Pedersen Koch.

762    Maren Jensdatter i Odense. 7.7.1685, fol.55B.
Enke efter Hans Andersen, bager, skifte 26.7.1667 lbnr.523. B:
2) Anne Hansdatter g.m. Ludvig Christiansen, bager
3) Karen Hansdatter g.m. Anders Pedersen i Grenå
4) Cathrine Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen i København
5) Agathe Hansdatter g.m. Hans Andersen Møller
6) Maren Hansdatter g.m. Thomas Christensen.
Første ægteskab med [Christen Mortensen, skifte 9.9.1645 lbnr.207]. B:
1) Mette Christensdatter g.m. Christen Rasmussen.

763    Hans Clausen, murer i Odense. 17.7.1685, fol.59.
E: Cathrine Christensdatter. LV: far Christen Jensen, murer. B:
2) Christen Hansen
3) Karen Hansdatter.
FM: Hans Hansen, murer.
Første ægteskab med [Johanne Lauridsdatter], skifte 15.3.1678 lbnr.649.
1) Laurids Hansen.

764    Niels Andersen Odendal (Ottendal) i Odense. 22.7.1685, fol.61.
B:
1) Karen Nielsdatter hos moster i Nykøbing Falster.

765    Anne Pedersdatter i Odense. 31.7.1685, fol.62.
E: Niels Krag, slagter. B:
1) Karen Nielsdatter.
FM: farbror Christen Blangsted.

766    Christen Rasmussen Bom i Odense. 28.10.1685, fol.64.
E: Maren Mikkelsdatter. B:
1) Rasmus Christensen
2) Hans Christensen.

767    Margrethe Andersdatter i Odense. 17.3.1686, fol.65.
E: Peder Olufsen, klejnsmed. B:
2) Søren Pedersen.
Første ægteskab med [Søren Pedersen, skifte 30.7.1674 lbnr.597]. B:
2) Mette Sørensdatter.
Arv til Sørens Pedersens bar af første ægteskab B:
1) Karen Sørensdatter.

768    Tobias Reiniche, bøssemager i Odense. 7.5.1685, fol.68B.
Arvinger angives ikke. (Se lbnr.874).

769    Anne Lauridsdatter i Odense. 13.4.1686, fol.69.
E: Hans Nielsen. B:
1) Niels Hansen 2.

770    Mathias Joensen, ugift tjener i Odense. 21.5.1686, fol.70.
Arvinger angives ikke.

771    Anne Madsdatter i Odense. 1.6.1685, fol.71B.
E: Laurids Christensen, pottemager.
Arvinger angives ikke.

772    Christen Hansen, knapmager i Odense. 13.10.1685, fol.72.
E: Karen Madsdatter. LV: Peder Andersen pottemager. B:
3) Hans Christensen.
FM: Jesper Hansen.
Første ægteskab med Sidsel Ibsdatter. B:
1) Anne Marie Christensdatter
2) Dorthe Christensdatter.
FM: Frederik Hansen, knapmager.

773    Magdalene Pedersdatter i Odense. 29.10.11685, fol.73B.
E: Johan Zachariassen, maler. B:
1) Mette Cathrine Johansdatter.

774    Jacob Lauridsen, handskemager i Odense. 11.5.1686, fol.75B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen, handskemager.
Første ægteskab med Bodil Lauridsdatter, skifte 8.8.1676 lbnr.625. B:
1) Else Jacobsdatter.
FM: Peder Nielsen, handskemager.

775    Mads Thomsen, kæmner i Odense. 3.8.1686, fol.78B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Kaare. B.
4) Laurids Madsen
5) Niels Madsen
6) Johanne Madsdatter.
FM: Peder Nielsen Kaare.
Første ægteskab med Mette Rasmusdatter, [skifte 19.5.1675 lbnr.612]. B:
1) Rasmus Madsen
2) Thomas Madsen
3) Mette Madsdatter.
FM: Thomas Christensen.

776    Else Svendsdatter i Odense. 20.2.1683, fol.83B.
E: Hans Rasmussen Kraft. B:
1) Karen Hansdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Svendsdatter.

777    Knud Knudsen [Seeblad], borgmester i Odense. 24.10.1677, fol.84.
E: Inger Andersdatter [Scheffer]. LV: Claus Rasch, præsident i Nyborg og amtsskriver og ridefoged i Nyborg amt. B:
1) Kirsten Knudsdatter.
FM: Jens Madsen, borgmester.
2) Maren Knudsdatter, død [25.7.1677]. E: Mads Jensen [Rosenberg], præst i Viby på Hindsholm. 3B:
a Pernille Madsdatter
b Inger Kirstine Madsdatter
c Maren Madsdatter.

778    Jacob Andersen Svitzer i Odense. 11.12.1684, fol.94B.
E: Susanne Eriksdatter. LV: Christen Hansen, rådmand. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter
2) Cathrine Jacobsdatter.
FM: Jens Lauridsen.

779    Casper Højer, ugift løjtnant i Odense. 9.3.1685, fol.97B.
Arvinger angives ikke.

780    Bodil Nielsdatter i Odense. 17.8.1685, fol.98.
Arvinger angives ikke.

781    Maren Mortensdatter i Odense. 6.10.1685, fol.98B.
Arvinger angives ikke.

782    Anne Madsdatter i Odense. 28.10.1685, fol.99.
E: Oluf Pedersen [Winther], vognmand. B:
1) Kirsten Olufsdatter g.m. Cramer Sørensen, hattemager i Fredericia
2) Anne Olufsdatter
3) Sofie Olufsdatter.

783    Maren Hansdatter i Odense. 4.5.1686, fol.100B.
E: Laurids Rasmussen, vognmand.
Første ægteskab med [Oluf Dinesen Winther], skifte 22.1.1678 lbnr.644. B:
1) Dines Olufsen
2) Hans Olufsen.
FM:
1 Rasmus Olufsen, vognmand
2 Laurids Pedersen Winther, skomager.

784    Rasmus Madsen Blangsted, handskemager i Odense. 18.5.1686, fol.103.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Christen Jørgensen Blangsted. B:
1) Sara Rasmusdatter
2) Anne Rasmusdatter.
FM: født værge Hans Madsen, bødker.

785    Anne Andersdatter i Odense. 2.9.1686, fol.104B.
E: Anders Rasmussen, vagtmester. B:
2) Anders Andersen
3) Mandrup Andersen
3) Anne Andersdatter
4) Else Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Maren Justsdatter.
FM: Jens Hansen Norsk.

786    Laurids Eriksen, smed i Odense. 4.2.1687, fol.105B.
E: Maren Madsdatter. LV. Laurids Iversen i Odense, skriver i Lunde herred. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter.
FM: Jens Lauridsen Odense, købmand.

787    Anne Nielsdatter i Odense. 22.2.1687, fol.111.
E: Peder Hansen Lindegaard, købmand. B:
1) Hans Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Anne Pedersdatter.

788    Anne Pedersdatter i Odense. 18.2.1687. fol.114.
E: Hans Rasmussen Soderup. A:
1) søster Birgitte Pedersdatter g.m. Rasmus Lykkesen, skomager ved søn Peder Rasmussen, handskemager.

789    Abelone Christoffersdatter i Odense. 3.2.1687, fol.118B.
A:
1) søster Maren Christoffersdatter.

790    Anne Cathrine Henriksdatter i Odense. 26.2.1687, fol.120.
E: Hans Hansen Lindegaard, skomager. B:
1) Hans Hansen
2) Henrik Hansen
3) Morten Hansen
4) Anne Hansdatter.
FM: farbror Mads Hansen Lindegaard.

791    Claus Pedersen, vognmand i Odense. 14.5.1687, fol.121.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Oluf Clausen
2) Sara Clausdatter g.m. Herman Seemann, fanesmed
3) Mette Clausdatter.
FM: farbror Hans Pedersen, drejer.

792    Maren Thomasdatter i Odense. 18.5.1687, fol.122.
A:
1) bror Hans Thomsen i Kristiansand i Norge.

793    Jacob Jørgensen, skomager i Odense. 21.4.1687, fol.123.
E: Barbara Mathiasdatter. LV: Claus Vernersen, kopsætter. B:
1) Peder Jacobsen
2) Jørgen Jacobsen
3) Cathrine Jacobsdatter
4) Ellen Jacobsdatter
5) Margrethe Jacobsdatter.

794    Dorthe Madsdatter i Odense. 23.5.1687, fol.124B.
E: Hans Pedersen, handskemager, bortrejst, uvist hvorhen. B:
3) Kirstine Marie Hansdatter.
FM: farfar Peder Christensen, slagter.
Første ægteskab med Rasmus Madsen Blangsted, handskemager, [skifte 18.5.1686 lbnr.784]. B:
1) Sara Rasmusdatter
2) Anne Rasmusdatter.
FM: morbror Hans Madsen, bødker.

795    Mads Hansen i Odense. 5.2.1674, fol.125B.
Arvinger angives ikke.

796    Maren Jensdatter i Odense. 15.6.1687, fol.126B.
E: Steffen Christoffersen. B:
1) Anne Steffensdatter.

797    Henrik Frit, glarmester i Odense. 1.7.1687, fol.127.
E: Bodil Carstensdatter. A:
1) halvbror, sukkerbager i Hamborg.

798    Søren Godskesen, skrædder i Odense. 1.7.1687, fol.128B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Knud Olufsen, skrædder. B:
1) Niels Sørensen
2) Anne Dorthe Sørensdatter
3) Anne Cathrine Sørensdatter.
FM: Christian Pedersen, knapmager.

799    Anders Andersen, træskomand i Odense. 1.7.1687, fol.129B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Hans Andersen på Klingstrup
2) Cathrine Andersdatter
3) Karen Andersdatter
4) Maren Andersdatter.
FM: Christen Jørgensen Blangsted.

800    Jens Ibsen i Odense. 5.2.1687, fol.130B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jeppe Ibsen, urtegårdsmand. B:
1) Jacob Jensen
2) Abelone Jensdatter.
FM: Hans Knudsen, pottemager.

801    Hans Lauridsen, handskemager i Odense. 5.7.1687, fol.131.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Andersen, pottemager. B:
1) Laurids Hansen, soldat
2) Knud Hansen, soldat
3) Maren Hansdatter
4) Kirsten Hansdatter.
FM: Niels Hansen, drejer.

802    Niels Hansen fra Køng, vagt i Odense. 5.7.1687, fol.132.
Enke efter Anne Hansdatter. B:
1) Hans Nielsen, bødker
2) Mads Nielsen
3) Karen Nielsdatter
4) Kirsten Nielsdatter.

803    Niels Hjerresen, snedker i Odense. 5.7.1687, fol.132.
E: Maren Hansdatter. LV: Filip Blom, feldbereder. B:
1) Niels Nielsen, myndig
2) Karen Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.
FM: Jeppe Ibsen, urtegårdsmand.

804    Karen Jensdatter i Odense. 6.7.1687, fol.133.
Enke. B:
1) Bo Christiansen, præceptor i Ellesø præstegård
2) Anne Christiansdatter.
FM: Frederik Hansen, knapmager.

805    Anne Pedersdatter i Odense. 7.7.1687, fol.134B.
E: Søren Lauridsen, handskemager. B:
1) Laurids Sørensen, handskemager
2) Anne Sørensdatter
3) Ellen Sørensdatter
4) Hans Sørensen
5) Anders Sørensen
6) Marie Sørensdatter.

806    Kirsten Josefsdatter i Odense. 7.7.1687, fol.135B.
E: Jacob Lassen Borch. B:
1) Else Jacobsdatter.

807    Anne Jensdatter i Odense. 7.7.1687, fol.136.
Enke efter Harlev. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen, rendemester
2) Anne Hansdatter.

808    Hans Nielsen, prokurator i Odense. 15.7.1687, fol.136B.
E: Karen Madsdatter Bang. LV: Niels Frederiksen. B:
1) Niels Hansen
2) Jørgen Hansen
3) Hans Nielsen-Hansen
4) Dorthe Hansdatter
5) Kirsten Hansdatter.
FM: Ludvig Christiansen, bager.

809    Niels Andersen Fugl i Odense. 20.4.1687, fol.140B.
Arvinger angives ikke.

810    Margrethe Lauridsdatter i Odense. 10.8.1687, fol.141.
Enke efter Laurids Nielsen, sværdfeger, skifte 24.8.1676 lbnr.626. B:
1) Hans Lauridsen, sværdfeger
2) Laurids Lauridsen, guldsmedesvend
3) Margrethe Lauridsdatter g.m. Claus Clausen Giese.

811    Iver Madsen, bager i Odense. 11.8.1687, fol.143.
E: Cathrine Antonsdatter. LV: Claus Clausen Skuldt, skomager. B:
1) Boe Iversen
2) Mathias Iversen
3) Anton Iversen.
FM: Jacob Henriksen, skrædder.

812    Erik Pedersen, pottemager i Odense. 12.8.1687, fol.145B.
E: Karen Christensdatter. LV: Mads Hansen Lindegaard. B:
1) Christian Eriksen
2) Peder Eriksen
3) Cathrine Eriksdatter
4) Marie Eriksdatter.
FM: morbror Laurids Christensen, pottemager.

813    Ludvig Spikermann, karetmager i Odense. 11.8.1687, fol.146B.
E: Gedske Didriksdatter. LV: Jochum Rochou, urtegårdsmand. B:
1) Johan Ludvig Ludvigsen Spikermann
2) Helene Juliane Ludvigsdatter Spikermann
FM: Jochum Bødker, glarmester.

814    Anders Hansen, slagter i Odense. 12.8.1687, fol.149.
E: Karen Nielsdatter [Rust]. LV: Rasmus Andersen, handskemager. B:
1) Niels Andersen
2) Hans Andersen.
FM: Laurids Hansen, slagter.

815    Birgitte Nielsdatter i Odense. 13.8.1687, fol150.
E: Hans Pedersen Rose. B:
1) Peder Hansen 9
2) Anne Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter
4) Beathe Hansdatter.

816    Peder Steffensen i Odense. 23.8.1687, fol.151.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Steffen Pedersen, skriver på kongens orlogsskib i København
2) Christen Pedersen
3) Laurids Pedersen
4) Rasmus Pedersen
5) Maren Pedersdatter g m. Johan Villadsen
6) Karen Pedersdatter g.m. Terkild Lauridsen.

817    Hans Jensen Meyer, købmand i Odense. 8.11.1687, fol.154.
E: Gertrud Christiansdatter. LV: Hieronymus Christiansen, købmand. B:
1) Jens Hansen Meyer
2) Jørgen Hansen Meyer
3) Maren Hansdatter Meyer.
FM: Jørgen Hansen, købmand.

818    Margrethe Hansdatter i Odense. 14.2.1688, fol.157B.
E: Peder Knudsen Broby. B:
1) Kirsten Pedersdatter 7 uger.

819    Barbara Hansdatter i Odense. 28.1.1688, fol.158.
Enke efter Christen Lauridsen, sværdfeger. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Mads Andersen, klejnsmed
2) Zacharias Christensen, smed i Farstrup i Vigerslev sogn
3) Else Christensdatter g.m. Johan Bernt Hoff, rytter
4) Didrik Christensen, klejnsmed i Ørslev ved Middelfart
5) Lisbeth Christensdatter.

820    Karen Pedersdatter i Odense. 1.2.1688, fol.159.
E: Peder Eriksen. B:
1) Oluf Pedersen 18, i skomagerlære
2) Henrik Pedersen
3) Peder Pedersen.
Afdøde kaldes også Karen Hansdatter.

821    Jørgen Christensen, tømrer i Odense. 9.3.1688, fol.159B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Hans Nielsen Jylland.
Første ægteskab med Kirsten Madsdatter. B:
1) Jørgen Jørgensen 9.
FM: farbror Christen Christensen, knapmager.

822    Just Stangenberg, buntmager. 13.8.1686, fol.160.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Claus Andersen, kobbersmed. B:
1) Judith Justsdatter 2.
FM: Hans Lauridsen, sværdfeger.
[Første ægteskab med Magdalene Selmer, skifte 23.9.1679 lbnr.657].

823    Ove Rasmussen Juul, toldforpagter i Odense. 29.3.1688, fol.162B.
E: Else Lauridsdatter. LV: Jacob Christensen Møller, der ægter enken. B:
1) Mette Ovesdatter
2) Inger Ovesdatter.
FM: Hans Nielsen Borchersen, købmand.

824    Maren Knudsdatter i Odense. 6.4.1688, fol.168B.
Enke efter Laurids Lauridsen, murer.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søsters mand Peder Hansen, tømrer.

825    Peder Jensen Meyer, landstingshører og -skriver i Odense. 6.4.1688, fol.169.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Henningsen Broholm, herredsfoged i Odense herred. B:
1) Anders Pedersen Meyer
2) Cathrine Pedersdatter Meyer.
FM: Urban Bahnsen, farver.

826    Kirsten Jensdatter Rømer i Odense. 18.4.1688, fol.173.
E: Poul Hansen. A:
1) bror Anders Jensen Rømer, parykmager i København
2) bror Jacob Jensen Rømer i Christiania i Norge.
Afdøde døde 19.1.1688.

827    Jacob Jeftasen, snedker i Odense. 20.3.1688, fol.174B.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Bertelsen. B:
1) Markus Jacobsen 19, snedkersvend
2) Hans Jacobsen
3) Jacob Jacobsen
4) Henning Jacobsen
5) Lorents Jacobsen
6) Anne Jacobsdatter
7) Ellen Jacobsdatter.
FM: Rasmus Hansen Top, snedker.
(Ved enkens skifte kaldes afdøde Jacob Ibsen).

828    Anders Jensen, skipper i Odense. 25.1.1688, fol.177.
E: Karen Hansdatter Sperling.
Arvinger angives ikke.

829    Hans [Bertelsen] Wichmann, rådmand i Odense, der døde 17.12.1685, fol.183B.
Enkemand efter Elisabeth Eriksdatter, [begravet Odense Sankt Knud 19.7.1683]. B:
2) Kirstine Marie Hansdatter Wichmann
3) Bertel Hansen Wichmann
4) Elisabeth Hansdatter Wichmann
5) Falentin Hansen Wichmann.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Aufdiener, [skifte Middelfart 28.2.1655 lbnr.152]. B:
1) Maren Hansdatter, enke efter Hans Jørgensen.
[Andet ægteskab med Kirsten Pedersdatter, begravet Odense Sankt Knud 8.6.1671].

830    Johan Wolf i Odense. 16.4.1688, fol.193B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Christen Pedersen Egertsen. B.
1) Margrethe Johansdatter Wolf g.m. Carsten Sibrandt, hatstafferer i København
2) Else Johansdatter Wolf.

831    Laurids Nielsen Rohde i Odense. 28.6.1688, fol.198.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Kaare. A:
1) bror Hans Nielsen i Bellinge, død. 4B:
a Laurids Hansen, 22, bødkersvend i Fåborg
b Karen Hansdatter g.m. Anders Hansen Vibe, skomager i Odense
c Maren Hansdatter 16
d Karen Hansdatter 13
2) bror Peder Nielsen i Bellinge, død. 3B:
a Karen Pedersdatter 28
b Hans Pedersen 24
c Johanne Pedersdatter 22.

832    Mads Jørgensen, bager i Odense. 21.4.1688, fol.202B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Hebbe, skrædder. B:
5) Knud Madsen
6) Dorthe Lisbeth Madsdatter.
FM: Hans Arentsen, bager.
Første ægteskab med Dorthe Hansdatter, [skifte 18.2.1684 lbnr.731]. B:
1) Anne Madsdatter
2) Claus Madsen
3) Kirsten Madsdatter
4) Cathrine Madsdatter.

833    Else Pedersdatter i Odense. 2.3.1688, fol.205.
E: Laurids Lauridsen, sadelmager. B:
1) Laurids Lauridsen 6
2) Anne Lauridsdatter 5
3) Peder Lauridsen 3.

834    Filip Blom, feldbereder i Odense. 17.7.1688, fol.207.
E: Marie Madsdatter. LV: Laurids Knudsen, bøssemager. B:
1) Mathias Filipsen Blom 2.
FM: Niels Rasmussen, feldbereder.

835    Ditlev Pedersen, rytter i Odense. 31.7.1688, fol.209.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Hansen, strandrider. B:
1) Abel Ditlevsdatter g.m. Oluf Nielsen i Brenderup
2) Margrethe Ditlevsdatter g.m. Henrik Pedersen Fich i Svendborg
3) Cathrine Ditlevsdatter på stedet.
FM: Peder Nielsen Lundby.

836    Hans Ejler, possementmager i Odense. 31.7.1688, fol.210B.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Henrik Henriksen, sværdfeger. B:
1) Anne Marie Hansdatter 25
2) Jørgen Hansen 22, possementmagersvend i Malmø i Skåne.
FM: Hans Jensen Vendelbo.

837    Christen Hansen [Lime], rådmand i Odense. 24.7.1688, fol.212B.
E: Anne Jacobsdatter. B:
1) Marie Christensdatter g.m. Jens Baltsersen, regimentskvartermester i Odense
2) Hans Christensen 24, student
3) Jacob Christensen 23
4) Gertrud Christensdatter 17
5) Anne Cathrine Christensdatter 16
6) Else Christensdatter 15
7) Maren Christensdatter 13.
FM: morbror Knud Jacobsen [Wichmann], præst i Ringe.

838    Mathias Villadsen, stadskaptajn og købmand i Odense. 2.5.1688, fol.232.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Markus Kuchelsen i Assens. B:
1) Didrik Mathiassen
2) Margrethe Mathiasdatter
3) Rakel Mathiasdatter.
FM: farbror Johan Villadsen.

839    Abelone Nielsdatter i Odense. 7.9.1686, fol.242.
E: Laurids Høgh, der døde. Hans børn af første ægteskab B:
1) Maren Lauridsdatter
2) Rasmus Lauridsen
3) Mathias Lauridsen.
Første ægteskab med Peder Hansen Hunderup, [skifte 3.7.1684 lbnr.739].

840    Hans Christensen Samsing i Odense. 11.4.1689, fol.243.
E: Karen Ejlersdatter. LV: Claus Skuldt, skomager. B:
6) Christian Hansen 14
7) Ejler Hansen 5.
Første ægteskab med Margrethe Jacobsdatter, skifte 24.9.1674 lbnr.599. B:
1) Jacob Hansen, skomagersvend
2) Cathrine Hansdatter g.m. Peder Hansen i Åstrup ved Nakkebølle
3) Anne Hansdatter g.m. Christen Ejlersen, skomager
4) Hans Hansen
5) Marie Hansdatter.

841    Rasmus Simonsen Koch i Odense. 4.6.1689, fol.247B.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Niels Nielsen Kaare. B:
1) Christoffer Rasmussen
2) Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Vestesen, toldforvalter i Kerteminde.

842    Jørgen Hansen, vognmand i Odense. 29.8.1689, fol.249B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Jens Hansen Norsk. B:
1) Anne Jørgensdatter 13.
FM: farbror Peder Hansen.

843    Peder Christensen, skomager i Odense. 9.10.1689, fol.252.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Claus Skuldt, skomager. B:
1) Claus Pedersen 16
2) Kirsten Pedersdatter 14
3) Christen Pedersen 13
4) Niels Pedersen 6
5) Mette Pedersdatter 16 uger.
FM: farbror Christen Christensen, tømrer.

844    Kirsten Madsdatter i Odense. 16.10.1689, fol.255.
E: Hans Lauridsen, hattemager. B:
1) Laurids Hansen 2.

845    Jens Hansen Hunderup i Odense. 28.6.1689, fol.257B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Lorents Solberg, sadelmager. B:
1) Hans Jensen 6 mdr.
FM: morbror Peder Pedersen, klokker i Odense Sankt Hans.

846    Søren Lauridsen, handskemager i Odense. 15.11.1689, fol.260B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Andersen Faaborg, handskemager. B:
7) Jørgen Sørensen 7.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 7.7.1687 lbnr.805]. B:
1) Laurids Sørensen, handskemager
2) Anne Sørensdatter 20
3) Ellen Sørensdatter 17
4) Hans Sørensen 14
5) Anders Sørensen 9
6) Marie Sørensdatter 9.

847    Elisabeth Hansdatter i Odense. 27.1.1690, fol.263.
E: Hans Simonsen, drejer. B:
1) Elisabeth Marie Hansdatter 8
2) Hans Hansen 4½.

848    Karen Pedersdatter i Odense. 23.1.1690, fol.271B.
E: Claus Jespersen, klejnsmed. B:
1) Jesper Clausen 20.

849    Maren Madsdatter i Odense. 23.10.1689, fol.275.
E: Peder Eriksen. A:
1) bror Jørgen Madsen i Brændekilde
2) søster Karen Madsdatter
3) søster Kirsten Madsdatter
4) halvbror Niels Madsen i Bolbro
5) halvbror Mads Andersen i Sanderum
6) halvsøster Anne Madsdatter i Troense
7) halvsøster Anne Cathrine Andersdatter, uvist hvor.

850    Elisabeth Lauridsdatter i Odense. 21.3.1690, fol.277.
E: Hans Hansen, skrædder. B:
1) Anne Marie Hansdatter 17
2) Peder Hansen 14
3) Hans Hansen 12.

851    Anne Marie de Buch i Odense. 28.4.1690, fol.278B.
Enke efter Georg von Proschewisch, ritmester. B:
1) Hans Henrik von Proschewisch, løjtnant
2) [Anne Cathrine von Proschewisch, død 1674, var g.m. Otto von Oesede, fælles skifte 28.4.1674 lbnr.602]. B:
a Jørgen von Oesede
3) Margrethe Barbara von Proschewisch g.m. Johannes Unsenius, læge [ved Søkvæsthuset i København].

852    Mads Lassen, toldbetjent i Munke Mølle i Odense. 12.4.1690, fol.286.
E: Kirsten Nielsdatter, der tjener på Rørbæk i Vester sogn i Nørvang herred. LV: Niels Bertelsen i Dørslund i Brande sogn. A:
0) mor Maren Madsdatter i Fjederholt i Rind sogn i Hammerum herred, begravet Rind 4.9.1659
1) bror Jens Lassen i Brandlund i Brande sogn
2)) halvsøster Maren Christensdatter i Fjederholt, begravet Rind 11.9.1659. 2B:
a Johanne Jespersdatter g.m. Christen Rasmussen
b Maren Jespersdatter
2) halvsøster Mette Christensdatter i Fjederholt, begravet Rind 11.5.1669. E: Gøde Jensen. 4B:
a Christen Gødesen
b Jens Gødesen
c Las Gødesen
d Maren Gødesdatter
3) halvsøster Sidsel Christensdatter g.m. Niels Bertelsen i Dørslund
4) halvsøster Anne Christensdatter, enke i Bjerlev i Hvejsel sogn.

853    Oluf Madsen, vognmand i Odense. 15.4.1690, fol.288B.
E: Mette Andersdatter. B:
1) Mads Olufsen
2) Karen Olufsdatter g.m. Mikkel Brotter, feltskær i Nyborg
3) Anne Olufsdatter 26
4) Hans Olufsen 23.

854    Maren Nielsdatter i Odense. 7.5.1690, fol.291.
E: Hans Knudsen, pottemager. B:
1) Niels Hansen 6.

855    Elisabeth Pedersdatter i Odense. 20.5.1690, fol.292.
E: Henrik Henriksen, sværdfeger. B:
1) Peder Henriksen 12.

856    Alhed [Johansdatter] Hast i Odense. 3.4.1690, fol.296.
E: Christian Nauschutz, garver.
Første ægteskab med [Peder Læsø]. B:
1) Dorthe Pedersdatter Løscher g.m. Arent Christensen, bager
2) Peder Løscher i Hamborg.
Andet ægteskab med Zacharias Kihn, skifte 11.12.1677 lbnr.639. B:
1) Zacharias Zachariassen Kihn i Hamborg
2) Johan Zachariassen Kihn, skomager i Odense
3) Jørgen Zachariassen Kihn, skomagersvend i Odense
4) Henrik Zachariassen Kihn, snedkersvend i Hamborg
5) Claus Zachariassen Kihn
6) Jacob Zachariassen Kihn
7) Arent Zachariassen Kihn
8) Martha Zachariasdatter Kihn.

857    Anne Hansdatter i Odense. 27.6.1690, fol.318B.
Enke efter Jacob Ibsen, snedker, [skifte 20.3.1688 lbnr.827, hvor han kaldes Jacob Jeftasen]. B:
1) Markus Jacobsen
2) Hans Jacobsen
3) Jacob Jacobsen
4) Henning Jacobsen
5) Lorents Jacobsen
6) Anne Jacobsdatter
7) Ellen Jacobsdatter.
FM: Rasmus Hansen Top, snedker.

858    Peder Nielsen, skrædder og hustru Anne Hansdatter i Odense. 4.7.1690, fol.324B.
B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Niels Kjeldsen, skrædder
2) Niels Pedersen 21.
FM: Jesper Hansen Rust, guldsmed.

859    Anne Thomasdatter i Odense. 9.7.1690, fol.329B.
E: Jesper Hansen. B:
3) Anne Dorthe Jespersdatter 16
1) Thomas Jespersen 10
2) Laurids Jespersen 9.

860    Anne Hansdatter i Odense. 7.8.1690, fol.331.
E: Anders Nielsen. A:
1) halvbror Mikkel Andersen i Christiania i Norge.

861    Karen Olufsdatter i Odense. 19.8.1690, fol.331B.
E: Peder Nielsen Lumby. B:
1) Karen Pedersdatter 10
2) Niels Pedersen 8
3) Margrethe Pedersdatter 6
4) Maren Pedersdatter 5.

862    Claus Andersen, kobbersmed i Odense. 9.10.1690, fol.336B.
E: Kirsten Jespersdatter. LV: Hans Hebbe, skrædder. B:
1) Anne Margrethe Clausdatter 12
2) Bodil Clausdatter 8.
FM: Hjerre Jespersen.
[Første ægteskab med Anne Henriksdatter, skifte 27.4.1675 lbnr.607].

863    Mette Hansdatter i Odense. 17.9.1690, fol.344B.
E: Rasmus Jørgensen, farver. A:
1) bror Jens Hansen ved Randers
2) søster Lisbeth Hansdatter i Bergen i Norge
3) halvbror Søren Jensen i Rudkøbing
4) halvbror Anders Jensen, guldsmed i Odense
5) halvsøster Anne Jensdatter i Rudkøbing, død. 2B: en søn og en datter
6) halvsøster Ingeborg Jensdatter, enke efter Hans Hebbe, [skifte 24.7.1679 lbnr.694].

864    Dorthe Pedersdatter Løscher i Odense. 30.10.1690, fol.347B.
E: Arent Christiansen, bager. B:
2) Gertrud Arentsdatter 11
3) Cathrine Arentsdatter 8
4) Else Arentsdatter 7
5) Anne Kirstine Arentsdatter 5
6) Martha Arentsdatter 2.
Første ægteskab med [Poul Jacobsen, skifte 25.1.1677 lbnr.630]. B:
1) Alhed Poulsdatter.

865    Henrik Høhne i Odense. 6.6.1690, fol.349.
Enkemand efter Cathrine Bendixdatter, død 6.6.1690, 2 dage før sin mand. B:
1) Anne Kirstine Lisbeth Henriksdatter
2) Mariche Henrikke Henriksdatter
3) Johanne Henriksdatter
4) Anne Gustine Henriksdatter.
(Usikkert om navnene skal fordeles på flere personer).
FM: morbror Bernt Bendixen [Øgler], præst i Hesselager.
Afdøde døde 8.6.1690.

866    Peder Nielsen Lime, vognmand i Odense. 9.1.1691, fol.362B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Lauridsen. B:
3) Jørgen Pedersen.
FM: Christen Sørensen, vognmand.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 3.7.1678 lbnr.645]. B:
1) Niels Pedersen
2) Peder Pedersen.

867    Tønnes Hansen i Odense. 18.2.1691, fol.363B.
E: Anne Margrethe Scheel. B:
1) Hans Tønnesen
2) Henrik Tønnesen
3) Frederik Tønnesen
4) Filip Tønnesen
5) Dorthe Tønnesdatter.

868    Inger Andersdatter [Scheffer] i Odense. 25.2.1691, fol.364.
Enke efter Knud Knudsen [Seeblad], borgmester, [skifte 24.10.1677 lbnr.777]. B:
1) [Maren Knudsdatter, død 25.7.1677, var g.m. Mads Jensen Rosenberg, præst i Viby på Hindsholm, død 18.4.1680]. 2B:
a Pernille Madsdatter
b Maren Madsdatter.
FM: farbror Otto Jensen Langemach.
Afdøde døde 5.12.1690.

869    Gertrud Andersdatter i Odense. 25.5.1691, fol.371.
E: Rasmus Knudsen, træskomand. B:
1) Maren Rasmusdatter
2) Margrethe Rasmusdatter.

870    Cort Andersen, visiterer i Odense. 8.6.1691, fol.372.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.5.1691.

871    Laurids Knudsen, bøssemager i Odense. 30.7.1691, fol.373.
E: Dorthe Isaksdatter. LV: Jens Lauridsen Odense. B:
1) Knud Lauridsen, myndig
2) Christen Lauridsen
3) Isak Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter
5) Karen Lauridsdatter.
Arv i boet efter enkens stedfar Christen Lauridsen, bøssemager, skifte 17.6.1660 lbnr.419.

872    Karen Hansdatter i Odense. 4.8.1691, fol.376B.
E: Jørgen Christensen Friis, bager. B:
1) Lykke Sofie Jørgensdatter 10 mdr.

873    Anne Margrethe Didriksdatter i Odense. 4.8.1691, fol.378.
A:
1) mor Margrethe Sørensdatter, enke efter Mathias Villadsen, skifte 2.5.1688 lbnr.838
2) halvbror Didrik Mathiassen
3) halvsøster Margrethe Mathiasdatter
4) halvsøster Rakel Mathiasdatter.
FM: farbror Johan Villadsen.
Av i boet efter afdødes far Didrik Henriksen, skifte 5.6.1674 lbnr.594.
Arv i boet efter afdødes mormor Anne, der var g.m. Søren Jensen.

874    Karen Baltsersdatter i Odense. 5.10.1691, fol.379B.
Enke efter Tobias Reiniche, bøssemager, [skifte 7.5.1685 lbnr.768]. B:
1) Henrik Tobiassen, bøssemager
2) Salome Tobiasdatter, g.m. Tobias Wille, der rejste til Holland i 1690, men endnu ikke er kommet hjem.

875    Mette Andersdatter i Odense. 10.12.1691, fol.381B.
Enke efter Oluf Madsen, vognmand, [skifte 15.4.1690 lbnr.853]. B:
1) Mads Olufsen
2) Karen Olufsdatter g.m. Mikkel Brotter, feltskær i Nyborg
3) Anne Olufsdatter
4) Hans Olufsen.

876    Bodil Lauridsdatter i Odense. 8.10.1690, fol.382.
E: Niels Madsen Braad.
Første ægteskab med [Laurids Madsen Braad, skifte 9.12.1681 lbnr.686]. B:
1) Mathias Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.

877    Karen Madsdatter i Odense. 10.10.1691, fol.384.
E: Jacob Pedersen, skrædder. B:
1) Mathias Jacobsen 4.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1691-1697878    Gunder Fochsdatter With i Odense. 11.11.1691, fol.2.
E: Niels Mule, rådmand. B:
7) Christen Mule
8) Pernille Mule.
Første ægteskab med Christen Lauridsen, [skifte 4.12.1679 lbnr.659]. B:
1) Foch Christensen
2) Lene Christensdatter 14
3) Laurids Christensen
4) Hans Christensen
5) Ebbe Christensen 18
6) Henrik Christensen, død, efter hvem, der er arv.

879    Hans Pedersen, drejer i Odense. 22.5.1690, fol.41.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jesper Hansen, Rust. B:
1) Sara Hansdatter 22
2) Christoffer Hansen 20
3) Anne Hansdatter 18
4) Mette Hansdatter 17
5) Peder Hansen 13
6) Magdalene Hansdatter.FM: Laurids Kedelsmed.

880    Karen Pedersdatter i Odense. 11.11.1690, fol.45.
E: Niels Bertelsen, snedker. B:
1) Anne Nielsdatter 8
2) Bertel Nielsen 4.

881    Barbara Jensdatter [Rosenberg] i Odense. 4.11.1690, fol.48.
E: Søren Knudsen [Ballov]. B:
1) Poul Sørensen 8
2) Jens Madsen (Massenius)ma Sørensen 7
3) Helvig Sørensdatter 6.

882    Lorents Elkær, badskær i Odense. 20.12.1688, fol.59B.
E: Elisabeth Jacobsdatter. A:
1) mor Kirsten Andersdatter g.m. Søren Pedersen, badskær i København.
Arv i boet efter [Daniel Behm, badskær], skifte 18.11.1684 lbnr.744 til B:
1) Herman Stenvig Danielsen
2) Jacob Danielsen.

883    Maren Rasmusdatter i Odense. 23.1.1691, fol.62B.
E: Christen Christensen Loumann. B:
1) Margrethe Christensdatter 6
2) Jens Christensen 4
3) Rasmus Christensen 3.

884    Christence Danielsdatter, ugift i Odense. 9.5.1691, fol.65.
A:
1) mor Lisbeth Jacobsdatter g.m. Christian Peder von Groningen, badskær
2) bror Herman Stenvig Danielsen Behm
3) bror Jacob Danielsen Behm
4) søster Marie Danielsdatter Behm g.m. Johan Zachariassen, maler
5) søster Lisbeth Danielsdatter Behm.
FM:
1 Hans Madsen, skrædder
2 Peder Jacobsen, kræmmer.

885    Markus Jensen, ugift i Odense. 20.4.1691, fol.65B.
A:
1) halvbror Henrik Markussen i Kværndrup på Ravnholt gods
2) halvsøster, død. 1B:
a Markus Thomsen i Torøje i Smerup sogn på Stevns.

886    Rasmus Nielsen, prokurator i Odense, der døde 13.3.1690, fol.69B.
E: Mette Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.

887    Anne Tilberg i Odense. 31.5.1691, fol.72.
E: Mikkel Nielsen Rude, danske skolemester. A:
1) halvbror Evert Tilberg, visiterer i Kerteminde, død uden børn, [skiftet 18.7.1688 lbnr.124].
Afdøde var født i Luche i Lüneborg.
Arvinger kendes ikke.

888    Registrering i Odense. 4.3.1692, fol.73B.
Registrering af gods og ejendom, der tilhørte Ejler Borchersen, farver og hustru [Karen Christiansdatter Bahnsen i Nyborg, skifte Nyborg 16.3.1692 lbnr.337].
Boet udleveres til [afdøde mands far] Christian Bahnsen, farver i Assens.

889    Peder Nielsen Kaare i Odense. 17.3.1692, fol.74B.
E: Birgitte Knudsdatter. LV: Christian Pedersen, knapmager. B:
1) Niels Pedersen 19
2) Maren Pedersdatter 13.
FM: farbror Niels Nielsen Kaare.

890    Karen Lauridsdatter i Odense. 22.3.1692, fol.76B.
E: Hans Madsen Sanderum. B:
1) Maren Hansdatter 7
2) Laurids Hansen 3
3) Gertrud Hansdatter 1.

891    Mette Pedersdatter i Odense. 20.4.1692, fol.79.
E: Hans Lauridsen Heider, sværdfeger. B:
1) Bodil Hansdatter Heider 8
2) Laurids Hansen Heider 6.

892    Kirsten Jensdatter rom i Odense. 27.6.1692, fol.80B.
E: Hans Nielsen, skomager. A:
1) halvbror Jørgen Hansen From, købmand i Nakskov
2) halvsøster Gertrud Hansdatter i Bovense.

893    Karen Pedersdatter i Odense. 15.7.1692, fol.81B.
E: Sivert Mortensen, sadelmager. B:
1) Peder Sivertsen 1½
2) Anne Cathrine Sivertsdatter 1.

894    Karen Jacobsdatter Faaborg i Odense. 16.7.1692, fol.82B.
E: Josias Frandsen, skomager. A:
1) mor Johanne Christensdatter, enke efter Jacob [Jacobsen] Faaborg, [skifte 5.10.1680 lbnr.668]
2) Jacob Jacobsen, skomagersvend i Tønder
3) Christian Jacobsen, skomagersvend i Tønder
4) Jens Jacobsen, på stedet
5) Maren Jacobsdatter g.m. Christian Andersen, skomager
6) Anne Marie Jacobsdatter i Særslev præstegård
7) Rebekka Jacobsdatter.

895    Christen Christensen Bisp i Odense. 1.8.1692, fol.84B.
E: Else Jensdatter. LV: Niels Pedersen Koch. A:
1) søster, død. 1B:
a datter, død. E: Christen Rasmussen, smed. 2B:
1 Johan Christensen
2 Anne Christensdatter.

896    Lorents Antonsen, bager i Odense. 19.8.1692, fol.87.
E: Karen Andersdatter. LV: Erik Mathiassen, der ægter enken. B:
1) Cathrine Magdalene Lorentsdatter 18.
FM: Hans Thomsen Altmann, købmand.

897    Karen Pedersdatter i Odense. 25.10.1692, fol.88B.
E: Laurids Olufsen, vognmand. B:
1) Peder Olufsen, klejnsmed
2) Oluf Olufsen, død. 3B:
a Oluf Olufsen
b Mathias Olufsen
c Margrethe Olufsdatter
3) Rasmus Olufsen, bøssemager i Næstved
4) Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Sørensen, skomager.

898    Mikkel Rasmussen i Odense. 3.11.1692, fol.93.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mikkel Pedersen, der ægter enken. B:
1) Anne Cathrine Mikkelsdatter 8
2) Margrethe Mikkelsdatter 3.
FM: Rasmus Frandsen, blytækker.

899    Maren Andersdatter i Odense. 4.11.1692, fol.95.
E: Oluf Andersen, trædrejer. B:
1) Anne Olufsdatter 16
2) Karen Olufsdatter 7.

900    Peder Christensen i Odense. 15.11.1692, fol.96.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Nielsen. B:
4) Karen Pedersdatter 20
5) Maren Pedersdatter 17
6) Anne Marie Pedersdatter 12
7) Anne Cathrine Pedersdatter 10
8) Anders Pedersen 7.
FM: Rasmus Jørgensen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Pedersen, rytter
2) Anne Pedersdatter g.m. Steffen Christoffersen
3) Kirsten Pedersdatter.

901    Christence Mikkelsdatter i Odense. 16.11.1692, fol.98B.
Enke efter Peder Jespersen [Ravn], guldsmed, [skifte 18.8.1681 lbnr.672]. B:
1) Jesper Pedersen Ravn, død. E: Kirsten Clemensdatter i Slagelse. Hans børn, hvis navne ikke angives
2) Michael Pedersen i Fredericia
3) Elisabeth Pedersdatter, [skifte 20.5.1690 lbnr.855]. E: Henrik Henriksen, sværdfeger. 1B:
a Peder Henriksen
4) Anne Helene Pedersdatter g.m. Hans Wilchen, sadelmager
5) Marie Pedersdatter g.m. Tobias Mahn, badskær.

902    Hans Wiis, ugift i Odense. 14.12.1691, fol.100.
Arvinger kendes ikke.

903    Markus Francois i Odense. 10.1.1693, fol.104B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Adrian Cohuus, sergent i Nyborg, der ægter enken, De blev viet af en katolsk præst i Fredericia. B:
1) Laurentius Markussen Francois 13
2) Peder Markussen Francois 7.
FM: Tobias Mahn, badskær.
Afdøde var af den katolske tro.

904    Peder Hansen, vognmand i Odense. 18.1.1693, fol.109B.
E: Abelone Mortensdatter. LV: Mads Hansen, vognmand. B:
1) Karen Pedersdatter 17.
FM: Jesper Poulsen, vognmand.

905    Maren Pedersdatter i Odense. 10.6.1693, fol.111.
E: Anders Nielsen Krag, slagter.
Første ægteskab med [Rasmus Ibsen Minche, skifte 17.4.1684 lbnr.742]. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Karen Rasmusdatter.
FM: Anders Andersen, slagter.

906    Rasmus Pedersen, oculist og broksnider i Odense. 30.6.1693, fol.115.
E: Elisabeth Cathrine Bastiansdatter. LV: Hans Simonsen, drejer. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 22
2) Anne Marie Rasmusdatter 19
3) Børre Rasmussen 16.
FM: morbror Daniel Bastiansen.

907    Kirsten Ibsdatter i Odense. 29.7.1693, fol.118.
Enke efter Jens Hansen Norsk. A:
1) bror Niels Ibsen i Glavendrup [i Skamby sogn]. Gave til hans datter Abelone Nielsdatter
2) bror Knud Ibsen i Stensby [i Skamby sogn]. Gave til datter Birgitte Knudsdatter
3) bror Anders Ibsen i Højrup, død. 5B:
a Knud Andersen
b Jørgen Andersen
c Jens Andersen
d Maren Andersdatter
e Maren Andersdatter
4) bror Jeppe Andersen i Rorslev, død. 2B:
a Anders Jepsen
b Anne Jepsdatter
5) halvbror Hans Rasmussen i Nærå sogn.
Da afdøde ingen livsarvinger har, afgav hun sin halve lod efter sin afdøde mand til dennes bror Morten Hansen efter Danske lov 5.4.14.

908    Karen Pedersdatter i Odense. 19.8.1693, fol.122.
E: Arent Christiansen, bager.
Første ægteskab med [Mads Jørgensen, skifte 21.4.1688 lbnr.832]. B:
2) Dorthe Lisbeth Madsdatter 9.
Hende B:
1) Christian Hansen 19.
FM: Hans Didriksen Hebbe, skrædder.

909    Gertrud Nielsdatter i Odense. 25.9.1693, fol.126.
E: Laurids Olufsen, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Christian Andersen, handskemager
2) Anne Rasmusdatter.
FM: Christen Lauridsen Winther, skomager.

910    Niels Madsen Braad i Odense. 17.10.1693, fol.129B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen i Ejby. A:
1) søster Maren Madsdatter g.m. Rasmus Hansen i Bederslev
2) søster Anne Madsdatter, enke i Bederslev
3) Kirsten Madsdatter, død. 1B:
a Anne g.m. Jochum Stange, rytter i Allese.

911    Søren Hansen Ørsted, farver i Odense. 16.11.1693, fol.130B.
E: Marie Lorentsdatter Bremer. LV: Urban Jensen Brasch. B:
1) Hans Sørensen Ørsted 7.
FM: Johan Andersen Borchert, farver.

912    Niels Jørgensen Harbo, skrædder i Odense. 30.11.1693, 135.
E: Karen Clausdatter. B:
1) Claus Nielsen Harbo, trompeter
2) Jørgen Nielsen Harbo, bager i Fåborg
3) Herman Nielsen Harbo, snedkersvend i Fåborg
4) Kirsten Nielsdatter Harbo g.m. Hans Lauridsen Heider, sværdfeger
5) Marie Nielsdatter Harbo 20
6) Hans Christian Nielsen Harbo 11.

913    Karen Hansdatter i Odense. 14.12.1693, fol.139B.
E: Hans Andersen, kusk. B:
1) Margrethe Lisbeth Hansdatter 1½.

914    Bigtitte Else Hahn i Odense. 24.4.1693, fol.141B.
Enke efter Ulrik von Dewitz, oberst.
Testamente af 3.8.1675.
Hans A:
1) bror Henning von Dewitz til Store Dalerchow i Mechlenburg
2) bror Otto von Dewitz til Colpin, død. 2B:
a Dorthe von Dewitz
b Anne Margrethe von Dewitz forlovet med Henning von Dewitz.
Hendes A:
1) søster Hippolita Hahn til Fuglsang
2) bror Vincent Joachim Hahne til Seekamp [ved Kiel] og Hjortespring [i Smørum herred]
3) søster Sofie Amalie Hahne g.m. Conrad greve af Reventlow, herre til Clausholm, Frisenvold og Løgstrup og amtmand over Haderslevhus amt
4) bror Alexander Hahne til Seekamp og Hjortespring ved Otto Krabbe til Holmgård og amtmand i Roskilde og Tryggevælde amter.

915    Karen Jørgensdatter, ugift i Odense. 28.12.1693, fol.164B.
A:
1) bror Oluf Jørgensen, degn i Vejlby, død. 1B:
a Birgitte Olufsdatter i Middelfart.
FM: Morten Pedersen, grydestøber, som beslægtet.

916    Jørgen Mortensen, tømrer i Odense. 9.1.1694, fol.166B.
E: Kirsten Madsdatter. B:
1) Anne Jørgensdatter 20
2) Anne Marie Jørgensdatter 10
3) Kirsten Jørgensdatter 6.

917    Rasmus Christensen Lykkesen, skomager i Odense. 10.1.1694, fol.168.
Enkemand efter Birthe Pedersdatter, død for 4 år siden, uden skifte. B:
1) Peder Rasmussen, handskemager
2) Christen Rasmussen, skomager
3) Hans Rasmussen, degn i Allested og Vejle
4) Mette Rasmusdatter g.m. Peder Hansen, handskemager.

918    Dorthe Knudsdatter Blanchenborg i Odense. 22.3.1694, fol.170.
E: Henrik Werchmeister, købmand. B:
1) Knud Werchmeister, myndig
2) Cathrine Werchmeister
3) Henrik Werchmeister, myndig.

919    Barbara Mathiasdatter i Odense, der døde 7.9.1693, fol.178.
Enke efter Jacob Jørgensen, skomager, [skifte 21.4.1687 lbnr.793].
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives ved arvingen Rasmus Pedersen, skomager.

920    Bodil i Odense, der døde 2.10.1693, fol.178B.
Enke efter Anders Andersen.
Arvin ger angives ikke.

921    Magdalene Jacobsdatter Holst i Odense, der døde 5.9.1693, fol.179.
Enke efter Thomas Baltser Freithof, rådmand.
Testamente af 20.5.1675.
Hans A:
1) søster Anne Sofie Freithof g.m. Henrik Lauridsen, stadsmusikant i Odense
2) søster Agnethe Freithof i Westphalen, død uden børn.
Hendes A:
1) Hans Nielsen i Magleby
2) Peder Jørgensen i Frellesvig
3) Johannes Høxen i Lejbølle
4) Peder Madsen, smed på Risinge
5) Kirsten Steffensdatter på Broløkke på Langeland.
Afdøde blev efter rådmandens død g.m. Niels Buchholtz, nu forlovet med Abigael Pedersdatter, enke efter Hr. Rasmus Clemensen ved svigersøn Mathias Bang i Rudkøbing.

922    Maren Madsdatter i Odense. 10.3.1694, fol.184B.
Enke efter Jørgen Jørgensen.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.1518.)

923    Anders Poulsen, ugift i Odense. 4.6.1694, fol.185.
A:
1) søskendebarn Sara Nielsdatter g.m. Hans Christensen ved Nyborg
og dennes to brødre
2) Anders Haahr, student på Lolland
3) Niels Haahr, student på Sjælland.

924    Johanne Sørensdatter i Odense. 30.3.1694, fol.186.
E: Peder Nielsen, klejnsmed. B:
1) Søren Pedersen 26, guldsmedesvend
2) Johanne Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen, skomager
3) Anne Pedersdatter 18
4) Peder Pedersen 13
5) Hans Pedersen 11
6) Anne Elisabeth Pedersdatter 9
7) Jacob Pedersen 7.

925    Andreas Schöntier, badskær i Odense. 13.4.1694, fol.191B.
E: Anne Cathrine Andreasdatter Schöntier.

926    Kirsten Lauridsdatter i Odense. 17.4.1694, fol.196.
E: Hans Lauridsen, vognmand. B:
1) Kirsten Hansdatter 5
2) Karen Hansdatter 3.

927    Jørgen Lauridsen, feldbereder i Odense. 2.5.1694, fol.198B.
E: Maren Villumsdatter. LV: Markus Markussen. B:
1) Gye Jørgensdatter 11
2) Laurids Jørgensen 7.
FM: Dines Hansen.

928    Christoffer Hansen, skomager i Odense. 3.5.1694, fol.202B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Christensen, prokurator. B:
3) Karen Christoffersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Christoffersdatter g.m. Anne Hansen i Hummelhuset
2) Christence Christoffersdatter.

929    Claus Jørgen Mahn, ugift farversvend i Odense, der døde 4.5.1694, fol.205.
Afdøde havde været i Odense i tre år efter udstået læretid i København, hvortil han kom med rejsepas fra Riga.

930    Oluf Pedersen, snedker i Odense. 16.5.1694, fol.206.
Enkemand. B:
1) Peder Olufsen, snedker i Haderslev
2) Anne Cathrine Olufsdatter på Lolland
3) Karen Olufsdatter, død. 1 søn i København.

931    Hans Andersen, glarmester (glaser) i Odense. 28.6.1694, fol.208B.
E: Margrethe Blomme. LV: Niels Jørgensen Bogense, skrædder. B:
1) Sille Hansdatter g.m. Niels Jensen Trold m skomager
2) Ditlev Hansen glarmester i Svendborg
3) Margrethe Hansdatter.

932    Anne Lauridsdatter i Odense. 2.7.1694, fol.212B.
Arvinger angives ikke.

933    Maren Lauridsdatter i Odense. 29.6.1694, fol.212B.
E: Anders Pedersen, skolemester.
Første ægteskab med [Jørgen Andersen, skifte 10.6.1681 lbnr.676]. B:
1) Ellen Jørgensdatter 15.
FM: Filip Becher, feldbereder.

934    Oluf Pedersen Winther, vognmand i Odense. 30.7.1694, fol.215.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Christen Rasmussen, smed.
Første ægteskab med [Anne Madsdatter, skifte 28.10.1685 lbnr.782]. B:
1) Kirsten Olufsdatter g.m. Cramer Sørensen, hattemager i Fredericia ved bror Henrik Sørensen, klokkestøber i Odense
2) Anne Olufsdatter g.m. Oluf Clausen, vognmand
3) Sofie Olufsdatter g.m. Just Jacobsen i Fladstrand.
Afdøde døde 30.6.1694.

935    Anne Madsdatter i Odense. 1.8.1694, fol.218.
E: Christian Andersen, handskemager. B:
1) Anders Christensen 7 mdr.

936    Hans Christensen Munch i Odense. 26.10.1694, fol.219B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Niels Nielsen Kaare. B:
1) Margrethe Hansdatter 6½
2) Jens Hansen 2.
FM: Morten Hansen Norsk.

937    Herman Fürsen i Odense. 17.1.1694, fol.222.
E: Marie Burmeister. LV: Peder Villadsen, hattemager. B:
4) Kirsten Hermansdatter Fürsen
5) Elsebeth Hermansdatter Fürsen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hermansen Fürsen 23, apotekersvend i København
2) Erik Jørgen Hermansen Fürsen 21, i Flensborg apotek
3) Marie Hermansdatter Fürsen, nu enke efter Jens Wertin, konduktør i Nyborg, der døde i Fredericia under skiftet.

938    Niels Pedersen Koch i Odense. 29.11.1694, fol.231B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Peder Nielsen, feldbereder
2) Bodil Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter, [skifte 22.2.1687 lbnr.787]. E: Peder Hansen Lindegaard. 3B:
a Hans Pedersen
b Niels Pedersen
c Anne Pedersdatter.

939    Registrering i Odense. 12.1.1694, fol.236B.
Registrering af boet hos Laurids Olufsen, handskemager for drabet på sin læredreng Johan Mortensen Schrøder.

940    Maren Clausdatter i Odense. 30.5.1694, fol.238.
E: Christen Pedersen Egertsen.
Hendes barn:
1) Villum Villumsen.
FM: morbror Claus Clausen, skomager i Slagelse.

941    Jesper Hansen, knapmager i Odense. 24.8.1694, fol.242B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Mikkel Pedersen, feldbereder. B:
4) Abraham Jespersen 4.
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter, skifte 9.7.1690 lbnr.859]. B:
1) Anne Dorthe Jespersdatter 20, hos sin morbror Hans Thomsen [Borch], præst i Hvedstrup på Sjælland
2) Thomas Jespersen 14
3) Laurids Jespersen 13.
FM: farbror Frederik Hansen, brygger.

942    Jørgen Christoffersen, skomager i Odense. 11.4.1695, fol.244.
E: Else Nielsdatter. LV: Peder Villadsen, hattemager. B:
1) Niels Jørgensen 17.FM: Poul Hansen, skomager.

943    Maren Lauridsdatter i Odense. 21.12.1693, fol.248.
E: Mads Clemensen, byens vagt. B:
1) søster Karen Lauridsdatter g.m. Jeppe Ibsen, snedker i Højby
2) søster Gertrud lauridsdatter
3) bror Niels Lauridsen i Esterbølle ved Bogense
4) søster Kirsten lauridsdatter g.m. Jens Knudsen i Brenderup ved Middelfart.

944    Laurids Pedersen Grønnegaard i Odense. 11.4.1695, fol.249.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Niels Jacobsen, feldbereder. B:
1) Hans Lauridsen 4.
FM: Anders Pedersen Bolbro.

945    Rasmus Jørgensen, hjulmand i Odense. 19.3.1695, fol.251B.
E: Birthe Jørgensdatter. B:
1) Cathrine Marie Rasmusdatter g.m. Hans Henrik Krey, rytter
2) Anne Sofie Rasmusdatter
3) Hylleborg Rasmusdatter
4) Elisabeth Rasmusdatter
5) Jørgen Rasmussen.
FM: Hans Pedersen.

946    Jacob Lassen Borch, slagter i Odense. 22.2.1695, fol.253B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Jensen, bogbinder. B:
2) Else Jacobsdatter 18.
Af første ægteskab B:
1) Erik Jacobsen Borch, snedker.

947    Gregers Madsen, vognmand i Odense. 21.2.1695, fol.256B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Rasmus Pedersen. B:
1) Jacob Gregersen 15
2) Jørgen Gregersen 4.
FM: morfar Jørgen Ibsen, vognmand.

948    Laurids Olufsen, vognmand i Odense. 31.7.1694, fol.259B.
E: Anne Marie Sørensdatter. B:
1) Karen Lauridsdatter 6 mdr, født efter sin fars død.
FM: morfar Søren Markussen, bedemand.
Registrering 21.11.1693.

949    Elisabeth Henriksdatter i Odense. 31.1.1695, fol.264B.
Enke efter Hans Arentsen, død kort tid før sin hustru. B:
2) Mette Hansdatter.
Første ægteskab med Hans Hansen, [skifte 28.2.1650 lbnr.281]. B:
1) Dorthe Hansdatter, [skifte 18.2.1684 lbnr.731], var g.m. Mads Jørgensen, bager. 2B:
a Anne Madsdatter
b Kirsten Madsdatter
Andet ægteskab med Claus Jensen, bager, [skifte 22.1.1663 lbnr.482]. 1B:
2) Jens Clausen, bager i København.
Afdøde døde 13.10.1694.

950    Gregers Gregersen, bogbinder i Odense. 28.2.1695, fol.269B.
E: Anne Margrethe Christoffersdatter. LV: Arent Jørgensen, sejermager. B:
1) Hans Christoffer Gregersen
2) Gregers Gregersen
3) Johan Ditlev Gregersen.
FM: Christoffer Sibbern, sadelmager.

951    Jørgen Jespersen Møller i Odense. 5.3.1695, fol.276.
E: Anne Sørensdatter. LV: Markus Markussen. B:
1) Søren Jørgensen 23
2) Jesper Jørgensen 14
3) Anne Margrethe Jørgensdatter 9
4) Mette Jørgensdatter 6
5) Else Cathrine Jørgensdatter 4
6) Hans Christian Jørgensen 2.
FM:
1 Niels Hansen Kerteminde
2 Hieronymus Christiansen, købmand.

952    Kirsten Hansdatter i Odense. 24.4.1695, fol.288B.
E: Jeppe Nielsen, trædrejer. A:
1) Karen Christensdatter g.m. Hans Hansen i Vedskølle [i Tjæreborg sogn på Sjælland] på Basnæs gods.

953    Gertrud Tørstensdatter i Odense. 13.6.1695, fol.290B.
E: Mads Christensen Ladefoged. B:
1) Christen Madsen 3.

954    Marie Jacobsdatter i Odense. 6.9.1695, fol.292B.
E: Christoffer Mikkelsen, klejnsmed. B:
1) Maren Christoffersdatter 12 uger.

955    Maren Knudsdatter i Odense. 11.12.1695, fol.294.
E: Jens Jørgensen, trædrejer. B:
1) Knud Jensen 19
2) Henrik Jensen 15.

956    Maren Hansdatter i Odense. 28.3.1695, fol.295B.
Enke efter Henrik Jørgensen [Rosenvinge], rådmand, [død 29.12.1673].
00) morforældre [Laurids Knudsen Seeblad, død Odense 20.5.1591 og Marine Baggesdatter, død Vejle 13.12.1602]
0) forældre [Hans Ebbesen, rådmand i Odense, død 1641 og Karen Lauridsdatter Seeblad, død 1639]
01) moster [Sidsel Lauridsdatter, skifte 2.3.1677 lbnr.637, var g.m. Just Hardenberg, købmand i Haderslev, død ca. 1614]. Ingen børn.
Mormors andet ægteskab med Clemen Sørensen, borgmester i Vejle, skifte Vejle 11.2.1646 lbnr.50]
02) mors halvsøster Lene Clemensdatter, død ca. 1662, var g.m. [Foch Albertsen With, rådmand i Horsens, død ca. 1655]. 3B:
1) Albert Fochsen With, præst i København Trinitatis
2) Mette Fochsdatter With g.m. Niels Nielsen Aarø, præst i Fausing og Auning
3) Christine (Stineke) Fochsdatter With g.m. Niels Olufsen Ravn, præst i Hornslet.
(Sml. lbnr. 637 og 878).

957    Bodil Nielsdatter i Odense. 7.7.1695, fol.305B.
Enke efter Christen Knarreborg.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søsterdatter Maren Pedersdatter.

958    Helle Hansdatter i Odense. 23.4.1696, fol.306.
E: Jens Jørgensen, skrædder. B:
1) Maren Jensdatter 12
2) Mette Jensdatter 11.

959    Registrering til auktion i Odense. 9.2.1695, fol.309.
Registrering til auktion af gods og ejendom hos Hans Jacob Grøsser, hattemager, der havde indladt sig i ægteskab i Odense, selv om hans første hustru endnu lever i Wittenburg i Mecklenburg. Dømt til at lide sin hals efter lovens 6.13.23, men benådet til at stå åbenbart skrifte i Odense Sankt Knud og derefter landsforvises.

960    Hans Jensen Vendelbo, skrædder i Odense, der døde 30.11.1693, fol.312B.
E: Karen Madsdatter, der døde 11.12.1693. B:
1) Johanne Hansdatter 17
2) Mikkel Hansen 14
3) Anne Hansdatter 10
4) Marie Hansdatter 5
5) Mads Hansen 3
6) Anne Margrethe Hansdatter 2.
FM:
1 Anders Nielsen Krag
2 Anders Andersen, slagter.

961    Hjerre Jespersen Juul, overformynder og købmand i Odense, der døde 22.4.1692, fol.315.
E: Mette Jørgensdatter, der døde 10.12.1693. B:
1) Jesper Hjerresen Juul, præst i Marslev og Birkende
2) Bodil Hjerresdatter g.m. Søren Serup, regimentsskriver
3) Ida Margrethe Hjerresdatter g.m. Henning Andersen Broholm, præst i Ringe
4) Cathrine Hjerresdatter, der ægter Claus Jacobsen, præst i Tommerup og Brylle
5) Anne Marie Hjerresdatter
6) Margrethe Hjerresdatter, død. E: Laurids Mikkelsen Leermann i Kerteminde. B:
1) Mette Lauridsdatter.

962    Karen Nielsdatter, ugift i Odense. 16.12.1696, fol.342B.
Arvinger angives ikke.

963    Henrik Hansen, feldbereder i Odense. 22.4.1695, fol.343.
E: Anne Jensdatter. LV: Thomas Christensen. B:
1) Bertel Henriksen i Fredericia
2) Hans Henriksen i Fredericia
3) Voldborg Henriksdatter g.m. Laurids Christensen, pottemager
4) Anne Henriksdatter 10.

964    Peder Nielsen, klejnsmed i Odense. 18.5.1697, fol.345B.
E: Maren Madsdatter. LV: Christen Rasmussen, smed. B:
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen, klejnsmed
2) Abraham Pedersen, klejnsmed i Nyborg.
Andet ægteskab med Johanne Sørensdatter, skifte 30.3.1694 lbnr.924. B:
1) Søren Pedersen, guldsmedesvend
2) Johanne Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen, skomager
3) Anne Pedersdatter 24
4) Peder Pedersen 21
5) Hans Pedersen 18
6) Anne Elisabeth Pedersdatter 16
7) Jacob Pedersen 11.

965    Laurids Nielsen, ugift skomagersvend i Odense. 28.2.1695, fol.355.
Arvinger angives ikke.

966    Peder Jacobsen, kræmmer i Odense. 9.5.1695, fol.355B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Jørgensen, murer. A:
1) søster Christence Jacobsdatter g.m. Jens Lauridsen, kræmmer
2) søster Marie Jacobsdatter g.m. Hans Madsen, skrædder
3) søster Johanne Jacobsdatter g.m. Henrik Lauridsen, kobbersmed
4) søster Anne Jacobsdatter g.m. Niels Rasmussen Borch, skomager
5) søster Lisbeth Jacobsdatter g.m. Christian Peder von Groningen, barber i Haderslev.
Afdøde døde9.4.1695.

967    Anne Nielsdatter, ugift i Odense. 13.11.1696, fol.357B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Bjerre herred i Jylland.

968    Hans Bendixen Graa i Odense. 8.8.1694, fol.358.
E: Maren Nielsdatter Ache. LV: Søren Jensen, snedker. B:
1) Jens Hansen Graa 21
2) Bendix Hansen Graa 17
3) Niels Hansen Graa 11.
FM: Niels Nielsen.

969    Gertrud Christiansdatter Berents i Odense. 12.12.1695, fol.362.
E: Hans Thomsen Asmann. B:
4) Thomas Asmann
5) Hans Asmann
6) Sofie Asmann.
Første ægteskab med Hans Jensen Meyer, [skifte 8.11.1687 lbnr.817]. B:
1) Jens Hansen Meyer
2) Jørgen Hansen Meyer
3) Maren Hansdatter Meyer.
FM: Ludvig Christiansen, bager.

970    Elisabeth Knudsdatter Krag i Odense. 14.8.1696, fol.372.
E: Hans Pedersen.
Hendes B:
1) Elisabeth Augustinusdatter g.m. Villum Thiesen i Bergen i Norge.

971    Anne Eriksdatter i Odense. 23.4.1695, fol.375.
Afdøde var datter af afdøde Erik Kjeldsen, skrædder.
Arvinger kendes ikke.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1693-1703972    Christian Andersen, prokurator i Odense. 14.4.1694, fol.2.
E: Lene Jørgensdatter. Hans Jensen, bogbinder. B:
1) Kirsten Christiansdatter 2½
2) Jørgen Christiansen 1.
FM: morbror Jacob Jørgensen.

973    Bodil Olufsdatter i Odense, der døde 11.4.1697, fol.6.
Arvinger angives ikke.

974    Laurids Hansen, skoflikker i Odense. 6.7.1697, fol.6B.
E: Birthe Hansdatter. LV: Christen Bogense, skomager. A:
1) søster, død. 1B:
a Hans Thomsen, rytter i Vantinge
2) søster Kirsten Hansdatter, død. E: Laurids Nielsen, degn i Gudbjerg. Hendes barn
3) søster Maren Hansdatter i Kirkendrup.

975    Peder Jensen Skrep i Odense. 1.6.1697, fol.8.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Hansen, murer. B:
1) Jens Pedersen 8
2) Hans Pedersen 6.
FM: farfar Jens Pedersen Skrep.

976    Mette Hansdatter i Odense. 17.7.1697, fol.10B.
E: Knud Jensen. bødker. B:
1) Anne Marie Knudsdatter 4.

977    Maren Mortensdatter i Odense. 24.8.1697, fol.12.
E: Anders Rasmussen, kaldt Anders Vagtmester. A:
1) næstsøskendebarn Peder Pedersen Møller i Åsum
2) næstsøskendebarn Niels Pedersen Møller i Åsum
3) næstsøskendebarn Anders Pedersen Møller i Killerup
4) næstsøskendebarn Rasmus Pedersen Møller i Villestofte
5) næstsøskendebarn Anne Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen i Killerup
6) næstsøskendebarn Jeppe Pedersen, død. 4B:
a Maren Jepsdatter g.m. Christen Christensen, møller i Blangsted mølle
b Anne Jepsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Birkum Tornbjerg
c Johanne Jepsdatter i Tornbjerg
d Karen Jepsdatter i Åsum
7) næstsøskendebarn Johanne Pedersdatter g.m. Laurids Hansen i Landkilde.

978    Anne Sofie Freithof i Odense. 19.8.1697, fol.13.
E: Henrik Lauridsen, stadsmusikant. B:
1) Margrethe Dorthe Henriksdatter g.m. Bertel Rasmussen Svitzer i Bogense
2) Alhed Marie Henriksdatter g.m. Laurids Jacobsen Vandel i Odense
3) Johan Jacob Henriksen 23
4) Baltser Freithof Henriksen 15
5) Simon Henriksen 13
6) Frederik Lorents Henriksen 9.

979    Mads Hansen Lindegaard, skomager i Odense. 21.9.1697, fol.17.
E: Helvig Nielsdatter. LV: Jens Bertelsen. B:
1) Mathias Nielsen 9
2) Hans Nielsen 4.
FM: Peder Hansen Lindegaard.

980    Rasmus Hansen Top, snedker i Odense. 25.7.1696, fol.19.
E: Maren Ibsdatter. LV: Peder Hansen, trædrejer. A:
1) bror Anders Hansen Top i Ravnsbjerg
2) søster Anne Hansdatter Top, død. B:
a Markus Jacobsen
b Hans Jacobsen
c Jacob Jacobsen
d Henning Jacobsen
e Lorents Jacobsen
f Anne Jacobsdatter
g Ellen Jacobsdatter
3) halvbror Hans Hansen Top i Brændekilde
4) halvsøster Kren Hansdatter Top g.m. Niels Krag, slagter i Odense
5) halvsøster Abelone Hansdatter Top g.m. Laurids i Brylle.

981    Kirsten Frich i Odense. september 1697, fol.22.
E: Claus Nissen, købmand. B:
1) Peder Clausen 10
2) Margrethe Sofie Clausdatter 6
3) Agathe Clausdatter 1.

982    Dorthe Rasmusdatter i Odense. 26.11.1697, fol.34.
E: Hans Pedersen, tømrer.
Første ægteskab med [Jørgen Andersen Bay, skifte 31.1.1678 lbnr.646]. B:
1) Anders Jørgensen, anden lektiehører i Odense latinskole
2) Rasmus Jørgensen, skomagersvend
3) Maren Jørgensdatter på Klingstrup
4) Helvig Jørgensdatter i Fåborg.

983    Dominicus Nickelsen, skrædder i Odense. 27.11.1697, fol.35.
E: Anne Knudsdatter. A:
1) bror Albert Nielsen i Næstved, nu uvist hvor, der havde 2 børn: en søn og en datter, uvist hvor.
Halvsøskendebørn:
2) Magdalene Christensdatter g.m. Jacob Lunde, skomager i Odense
3) Niels Christensen Narboch i Hvissinge [i Glostrup sogn] ved København.
Næstsøskendebørn:
4) Jacob Jensen, knapmager i Nyborg
5) Engel Jensdatter i Nyborg
6) Dines Jørgensen, skomager i Skårup i Dreslette sogn
7) Christen Jørgensen, skomager i Odense
8) Maren Jørgensdatter g.m. Christen Nielsen, feldbereder i Odense
9) Abelone Jørgensdatter i Odense
10) Kirsten Jørgensdatter i Odense.

984    Birthe Hansdatter i Odense. 1.12.1697, fol.36B.
E: Oluf Christensen, handskemager. B:
1) Maren Olufsdatter 22.

985    Jacob Jacobsen, kræmmer i Odense. 17.8.1697, fol.37.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Laurids Jacobsen
2) Niels Jacobsen, soldat i Rendsborg.

986    Ellen Olufsdatter i Odense. 13.1.1698, fol.38.
E: Frands Pedersen Stær. B:
1) Peder Frandsen Stær 7.

987    Oluf Andersen, væver i Odense. 22.1.1698, fol.41.
E: Anne Knudsdatter. B:
1) Hans Olufsen, væver
2) Christen Olufsen, tømmersvend i Ålborg

988    Karen Hansdatter i Odense. 18.2.1698, fol.42.
Enke efter Niels Jensen, væver, [skifte 30.6.1676 lbnr.620].
Arvinger angives ikke.

989    Else Christensdatter, ugift i Odense. 14.3.1698, fol.42B.
Arvinger kendes ikke. Afdøde var født i Gyris i [Oddum sogn] i Øster Nørherred i Jylland.

990    Henrik Zachariassen Kihn i Odense. 16.4.1698, fol.43B.
A:
0) forældre [Zacharias Kihn, skifte 11.12.1677 lbnr.639 og Alhed Johansdatter Hast, skifte 3.4.1690 lbnr.856]
1) bror Zacharias Zachariassen Kihn i Hamborg
2) bror Johan Zachariassen Kihn, skomager i Odense
3) bror Jørgen Zachariassen Kihn, skomagersvend i Odense
4) bror Claus Zachariassen Kihn
5) bror Jacob Zachariassen Kihn
6) bror Arent Zachariassen Kihn
7) søster Martha Zachariasdatter Kihn.
Mors første ægteskab med [Peder Læsø]. B:
8) halvsøster Dorthe Pedersdatter Løscher, [skifte 30.10.1690 lbnr.864]. E: Arent Christiansen, bager. 5B:
b Gertrud Arentsdatter 11
c Cathrine Arentsdatter 8
d Else Arentsdatter 7
e Anne Kirstine Arentsdatter 5
f Martha Arentsdatter 2.
Dorthe Pedersdatter Løschers første ægteskab med [Poul Jacobsen, skifte 25.1.1677 lbnr.630]. 1B:
a Alhed Poulsdatter.

991    Dorthe Hansdatter i Odense. 5.4.1698, fol.45.
E: Christen Christensen, tømrer. B:
1) Kirsten Christensdatter, der ægter Jacob Hansen, handskemager.

992    Hans Hermansen, skrædder i Odense. 27.8.1697, fol.46B.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Henriksen, skrædder. B:
2) Dorthe Hansdatter
3) Anne Marie Hansdatter 18.
FM: Niels Kjeldsen, skrædder.
Første ægteskab med [Dorthe Rasmusdatter, skifte 23.10.1671 lbnr.575]. B:
1) Rasmus Hansen 27.

993    Clemen Hansen, vognmand i Odense. 23.5.1698, fol.51.
Arvinger angives ikke.

994    Jørgen Hansen, købmand i Odense, der døde 17.4.1695, fol.51B.
Enkemand efter Sofie Pedersdatter, død 2.6.1694.
Hans A:
1) bror Rasmus Hansen i Middelfart
2) halvbror Christoffer Rasmussen i Middelfart, død. Første ægteskab med [Anneke Hansdatter, skifte Middelfart 2.4.1672 lbnr.226]. 2B:
a Rasmus Christoffersen, præst i Fjelstrup
b Anne Christoffersdatter.
[Christoffer Rasmussens andet ægteskab med Kirsten Pedersdatter]. 4B:
c Oluf Christoffersen
d Anne Christoffersdatter
e Karen Christoffersdatter
f Niels Christoffersen.
Hendes A:
Hendes første ægteskab [Christian Berent, skifte 28.5.1668 lbnr.531]. B:
1) Peder Christiansen i Bergen i Norge ved halvbror Hieronymus Christiansen, købmand i Odense
2) Jørgen Christiansen i Fladstrand
3) Gertrud Christiansen g.m. Hans Thomsen Asmann, købmand
4) Anne Christiansdatter g.m. Laurids Hansen Gudorph.

995    Frands Hansen, vognmand i Odense. 28.3.1699, fol.128B.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Peder Lauridsen, bødker. A:
1) bror Peder Hansen
2) bror Rasmus Hansen i Ørbæklunde mølle, død, 2B:
a Laurids Rasmussen
b Cathrine Rasmusdatter
3) søster Maren Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen, grovsmed i Nærå ved Torupgård
4) halvbror Hans Andersen i Refsvindinge.

996    Christen Sørensen, vognmand i Odense. 19.5.1701, fol.132.
E: Anne Hansdatter. LV: Poul Hansen, skomager. B:
2) Johanne Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer Christensen, snedker.

997    Thyge Pedersen, ugift vognmand i Odense. 18.12.1699, fol.135B.
A:
1) søster Birthe Pedersdatter g.m. Laurids Christensen i Bogense.

998    Just Henningsen, kontrafejer i Odense, der døde 15.2.1700, fol.138B.
Enkemand. B:
1) Anne Justsdatter i Norge
2) Marie Elisabeth Justsdatter i Horne præstegård på Fyn
3) Helvig Cathrine Justsdatter.
FM: Hieronymus Christiansen.

999    Margrethe Olufsdatter i Odense. 12.10.1700, fol.142B.
Enke efter Thomas Thomsen, feldbereder, [skifte 22.11.1684 lbnr.751]. B:
4) Birthe Thomasdatter g.m. Jesper Hansen, feldbereder i Odense.
Af et eller to ægteskaber eller uden ægteskab B:
1) Niels Rasmussen, feldbereder i Odense
2) Niels Hansen, skomager i Fåborg.
Første, andet eller tredje ægteskab med [Mads Pedersen, feldbereder i Odense. 27.1.1663 lbnr.485]. B:
3) Marie Madsdatter, død. E: Hans Ulrik Wartlou, feldbereder. 1B:
b Anne Barbara Hansdatter.
Marie Madsdatters første ægteskab med [Filip Blom, skifte17.7.1688 lbnr.834] 1B:
a Mathias Filipsen Blom.

1000    Registrering i Odense. 27.1.1701, fol.145.
Registrering af gods, der tilhørte Ambrosius Richter, der døde i Fåborg, 4.1.1701.
[Skifte blev forrettet i Fåborg 4.1.1701 lbnr.70].

1001    Karen Ibsdatter i Odense, 2.5.1701, fol.146B.
Enke efter Hans Andersen, tømrer, [skifte 25.6.1698 lbnr.1004].
Arvinger angives ikke.

1002    Anne Jørgensdatter i Odense. 12.1.1702, fol.147.
E: Laurids Christensen, urtegårdsmand. B:
1) Jørgen Lauridsen 40, uvist hvor
2) Christen Lauridsen 38, i Skalbjerg.

1003    Valentin Joachim Henrik Smel, ugift organist i Odense Sankt Knud. 19.11.1701, fol.149B.
Arvinger angives ikke.

1004    Hans Andersen, tømrer i Odense. 25.6.1698, fol.151B.
E: Karen Ibsdatter. LV: Christen Hansen Skaarup.
Hans B:
1) en datter, død. 5B:
a Anders Rasmussen, præceptor på Nislevgård
b Karen Rasmusdatter på Sellebjerg
c Maren Rasmusdatter i Vigerslev præstegård
d Elsebeth Rasmusdatter i Viby præstegård på Hindsholm
e Gertrud Rasmusdatter.

1005    Elsebeth Jacobsdatter i Odense. 4.8.1698, fol.152B.
E: Jacob Pedersen, skrædder. B:
1) Jacob Jacobsen 3.

1006    Simon Rasmussen i Odense. 25.8.1698, fol.156B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Møller. B:
1) Peder Simonsen 7.
FM: Mads Braad, skomager.

1007    Anne Jørgensdatter i Odense, der døde 27.5.1702, fol.159.
Enke efter Niels Skrædder. B:
1) Hans Nielsen.

1008    Marie [Gotfredsdatter] Geltzer i Odense. 15.4.1700, fol.159B.
E: Jochum Wagner, skarpretter. B:
5) Vitus Jochumsen 14
6) Lisbeth Jochumsdatter 9.
Første ægteskab med [Christoffer Zachariæ, skarpretter]. B:
1) Gotfred Christoffersen 27, i Ostindien
2) Julius Christoffersen 26, i Ostindien
3) Daniel Christoffersen 24, i Holsten
4) Marie Christoffersdatter 21.

1009    Kirsten Pedersdatter, knapmagers i Odense, der døde 21.6.1702, fol.163.
Arvinger angives ikke.

1010    Herman Hansen, murer i Odense. 12.5.1700, fol.163.
E: Maren Hansdatter. LV: Anders Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hermansen, død. 3B:
a Dorthe Hansdatter g.m. Christen Sørensen, skrædder
b Rasmus Hansen
c Anne Marie Hansdatter
2) Christen Hermansen, død. 2B:
a Anders Christensen, skræddersvend i København
b Birthe Christensdatter.

1011    Maren Hansdatter Norsk i Odense. 16.4.1701, fol.163.
E: Peder Olufsen, skrædder. B:
1) Else Pedersdatter 12
2) Oluf Pedersen 1.

1012    Maren Nielsdatter, fostermoder i Odense, der døde 9.8.1698, fol.174.
Enke. B:
1) Niels Nielsen, skræddersvend
2) Margrethe Nielsdatter g.m. Niels Andersen i Hjallese
3) Anne Nielsdatter g.m. Niels Bertelsen i Tommerup
4) Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Sanderum.

1013    Kirsten Pedersdatter i Odense, der døde 29.8.1698, fol.175.
E: Rasmus Thuesen, hattemager.
Arvinger angives ikke.

1014    Niels Nielsen Kaare i Odense. 1.2.1699, fol.175B, 180.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Maren Nielsdatter Kaare g.m. Peder Madsen Mand, rytter.

1015    Karen Madsdatter i Odense. 14.2.1699, fol.176.
E: Poul Simonsen, bøssemager. B:
1) Søren Poulsen i Svendborg.

1016    Hans Hansen i Odense. 2.3.1699, fol.182B.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Christen Jessen. B:
1) Johan Hansen, student
2) Mette Hansdatter g.m. Niels Johansen i Kerteminde
3) Anne Cathrine Hansdatter 12.

1017    Peder Andersen Hvid i Odense. 14.3.1699, fol.186.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Villadsen, hattemager. B:
1) Anders Pedersen Hvid i Kværndrup
2) Anne Margrethe Pedersdatter på Kærsgård
3) Anne Helene Pedersdatter g.m. Jacob Pedersen, slagter.

1018    Hans Jespersen, urtegårdsmand i Odense. 3.4.1699, fol.190B.
E: Gertrud Steffensdatter. LV: Anders Hansen, handskemager. B:
1) Jesper Hansen 21, feldberedersvend
2) Anne Marie Hansdatter 16
3) Ingeborg Hansdatter 13.
FM: Hans Christensen, bager.

1019    Hans Lauridsen Heider, sværdfeger og hustru Kirsten Nielsdatter [Harbo] i Odense. 24.5.1698, fol.194B.
B:
2) Mette Sofie Hansdatter 2.
FM: Jens Jørgensen, skrædder.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter, [skifte 20.4.1692 lbnr.891]. B:
1) Bodil Hansdatter Heider 14.
Arv i boet efter afdødes forældre [Laurids Nielsen], skifte 24.8.1676 lbnr.626 og Margrethe Lauridsdatter, skifte 10.8.1687 lbnr.810. til:
1) afdødes bror Laurids Lauridsen Heider, guldsmed
2) afdødes søster Margrethe Lauridsdatter g.m. Claus Clausen Giese. bækkenslager.

1020    Kirsten Pedersdatter i Odense. 28.6.1699, fol.202B.
Arvinger angives ikke.

1021    Hedvig Clausdatter Bollenstein i Odense. 25.8.1699, fol.203.
E: Anders Nissen, gartner. B:
1) Else Dorthe Andersdatter g.m. Sivert Mortensen, sadelmager
2) Anne Elisabeth Andersdatter.

1022    Knud Andersen, murer i Odense. 16.1.1696, fol.206B.
E: Alhed Poulsdatter. LV: Christen Nielsen Bogense, skomager. B:
1) Margrethe Knudsdatter g.m. Peder Mortensen, skomager
2) Mette Knudsdatter.
Arv i boet efter [afdødes bror] Peder Andersen, knapmager, [skifte 24.1.1678 lbnr.643] til B:
1) Jens Pedersen
2) Sidsel Pedersdatter.

1023    Opbudsbo i Odense. 5.8.1698, fol.209.
Registrering af fallitbo hos Johan Andreas Leonhard, farver i Odense.

1024    Jacob Mortensen, ugift i Odense. 4.10.1700, fol.214B.
Afdødes morbror Hans Asmann, købmand i Odense mødte på arvingernes vegne.

1025    Karen Pedersdatter i Odense. 2.4.1700, fol.215B.
Enke efter Jens Andersen, rebslager. B:
1) Cathrine Jensdatter g.m. Daniel Bastiansen, overformynder
2) Valborg Jensdatter g.m. Hans Simonsen, drejer
3) Anne Marie Jensdatter g.m. Poul Andersen i Fredericia
4) [Hans Jensen Meyer, skifte 8.11.1687 lbnr.817]. 2B:
a Jørgen Hansen Meyer
b Maren Hansdatter Meyer g.m. Gotfred Valentin Godske
5) [Peder Jensen Meyer, skifte 6.4.1688 lbnr.825]. 1B:
a Anders Pedersen Broholm.

1026    Birgitte i Odense, der døde 20.1.1701, fol.217B.
Enke efter Dines Jensen.
Arvinger angives ikke.

1027    Edel Eriksdatter i Odense. 9.12.1699, fol.218B.
E: Hans Jørgensen, murer. A:
0) far Erik, murer
1) bror Søren Eriksen, døbt Odense Sankt Hans 6.9.1646
2) halvbror Poul Jørgensen, [skifte 19.12.1683 lbnr.740]. B:
a Josef Poulsen ved militien i Holsten, formentlig død
b Jørgen Poulsen i Fjellerup i Gislev sogn
c Elsebeth Poulsdatter i Koblenz i Tyskland, formentlig død
d Anne Cathrine Poulsdatter g.m. Johan Just Lampmann på Bidstrup ved Randers, landjæger over Jylland.

1028    Maren Rasmusdatter i Odense. 6.4.1701, fol.223B.
E: Anders Jensen, guldsmed. B:
1) Jens Andersen, guldsmedesvend.

1029    Søren Poulsen, bøssemager i Odense. 4.4.1701, fol.230.
E: Stivert Hansdatter. LV: Hans Christensen på Varmarkgård [i Sønder Stenderup sogn]. B:
1) Christiane Stivert Sørensdatter 3
2) Christen Sørensen 1.
FM: Rasmus Nielsen, skrædder.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Poul Simonsen, bøssemager, 94 år gammel
2 afdødes søster Abigael Poulsdatter g.m. Niels Christensen.

1030    Fordeling af arv i Odense. 21.4.1701, fol.242B.
Fordeling af den arv Gertrud Christiansdatter Berents, skifte 12.12.1695 lbnr.969 havde arvet efter Sofie Pedersdatter, død 2.6.1694 og Jørgen Hansen, skifte 17.4.1695 lbnr.994.
E: Hans Thomsen Asmann. B:
4) Thomas Asmann
5) Hans Christian Asmann
6) Sofie Asmann.
Første ægteskab med Hans Jensen Meyer, [skifte 8.11.1687 lbnr.817]. B:
1) Jens Hansen Meyer
2) Jørgen Hansen Meyer
3) Maren Hansdatter Meyer.

1031    Hans Hansen Samsing i Odense. 12.10.1700, fol.261.
E: Else Jensdatter. LV: Christian Hansen, handskemager. A:
0) forældre [Hans Christensen Samsing, skifte 11.4.1689 lbnr.840 og Margrethe Jacobsdatter, skifte 24.9.1674 lbnr.599]
1) bror Jacob Hansen, skomager i Lamdrup i Svindinge sogn
2) søster Anne Hansdatter g.m. Christen Ejlersen, skomager i Odense
3) søster Cathrine Hansdatter. enke efter Peder Hansen, korporal
4) Marie Hansdatter.
Fars andet ægteskab med Karen Ejlersdatter.
5) halvbror Christian Hansen, smed i Trøstrup Korup
7) Ejler Hansen hos sin stedfar Christen Rasmussen, smed i Odense.

1032    Jens Hansen Meyer, ugift i Odense. 26.4.1701, fol.269.
A:
0) forældre [Hans Jensen Meyer, skifte 8.11.1687 lbnr.817] og Gertrud Christiansdatter Berents, skifte 12.12.1695 lbnr.969
1) bror Jørgen Hansen Meyer
2) søster Maren Hansdatter Meyer.
Mors andet ægteskab med Hans Thomsen Asmann.
3) halvbror Hans Hansen Asmann
4) halvsøster Sofie Hansdatter Asmann.
Arv i boet efter Sofie Pedersdatter, skifte 21.4.1701 lbnr.1030 og Jørgen Hansen, [skifte 17.4.1695 lbnr.994].

1033    Anne Borges i Odense. 14.9.1699, fol.277B.
E: Conrad Lorents, karetmager. B:
1) Anne Margrethe Conradsdatter 5
2) Claus Conradsen 2.

1034    Ingeborg Knudsdatter i Odense. 1.7.1700, fol.281B.
E: Henrik Schmidt, sergent. B:
1) Adriane Henriksdatter 6
2) Anton Adolf Henriksen 3.

1035    Niels Gertsen, kandestøber i Odense. 13.4.1698, fol.286B.
E: Regine Jørgensdatter. LV: Christoffer Sibbern, sadelmager. B:
3) Jørgen Nielsen 16
4) Kirsten Nielsdatter 14
5) Poul Nielsen 12
6) Anne Margrethe Nielsdatter 10
7) Johan Jørgen Nielsen 5.
FM: Casper Sibbern, sejermager.
Første ægteskab med Kirsten Poulsdatter, [skifte 14.9.1680 lbnr.664]. B:
1) Jesper Nielsen Niehuus, student
2) Anne Marie Nielsdatter Niehuus 24.

1036    Jacob Riis Sørensen, skrædder i Odense. 29.3.1699, fol.294.
E: Ellen Hansdatter. LV: Johan Adolf Riber. B:
1) Dorthe Jacobsdatter Riis 8 uger.
FM: morbror Melchior Hansen Hjort.

1037    Hans Jacobsen, læstesnider i Odense. 8.10.1698, fol.298.
E: Kirsten Markusdatter. LV: Morten Pedersen, grydestøber. B:
1) Jacob Ejler Hansen 10
2) Ellen Kirstine Hansdatter 8
3) Markus Hansen 4
4) Maren Hansdatter 9 mdr.
FM: Rasmus Pedersen, grovsmed.

1038    Niels Kjeldsen, skrædder i Odense. 24.11.1698, fol.301B.
E:Karen Pedersdatter. LV: Poul Hansen, skomager. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 12
2) Barbara Nielsdatter 10.
FM: Jacob Henriksen, skrædder.

1039    Peder Jensen, feldbereder i Odense. 18.3.1700, fol.307B.
E: Birthe Thomasdatter. LV: Hans Ulrik, feldbereder. B:
1) Filip Pedersen 13
2) Thomas Pedersen 11
3) Jens Pedersen 8
4) Margrethe Pedersdatter 4.
FM: Hans Pedersen, feldbereder.

1040    Ingvar Sivertsen Press, ugift kontrafejer i Odense. 19.11.1699, fol.309.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.11.1699.

1041    Elsebeth Lassen tobaksspinders i Odense. 19.12.1699, fol.309B.
Arvinger angives ikke.

1042    Ellen Hansdatter Barchmann i Odense. 29.7.1700, fol.310.
E: Jacob Brochmann. A:
1) søster Elisabeth Hansdatter Barchmann g.m. Christen Pedersen Vinding, degn i Ølsemagle på Sjælland
2) halvbror Johannes [Hansen] Barchmann, præst i Ølsemagle, død [februar 1697]. 2B:
a Ellen Johansdatter Barchmann i Skælskør
b Sara Johansdatter Barchmann hos sin stedfar Rasmus Olufsen, successor i Ølsemagle.

1043    Ingeborg Rasmusdatter i Odense. 16.12.1693, fol.314.
E: Jacob Brochmann. A:
1) Johannes Rasmussen i Ostindien
2) Hans Rasmussen i Tønder
3) Jacob Rasmussen, fange i Algier
4) Johan Rasmussen, i Frederiksborg eller i København
5) Christian Rasmussen i Tønder
6) Kirsten Rasmusdatter i Odense.

1044    Poul Christensen Koch i Odense. 9.1.1700, fol.316.
Enkemand. B:
1) Jørgen Poulsen Koch
2) en datter, død. B:
a en søn i København.

1045    Anne Christensdatter i Odense. 11.10.1701, fol.316B.
E: Laurids Christensen Gudorph. B:
1) Sofie Lauridsdatter 14
2) Hans Gudorph 10
3) Maren Lauridsdatter 8.
Arv i boet efter Christoffer Rasmussen i Middelfart til B:
1) Anne Christoffersdatter
2) Niels Christoffersen.

1046    Maren Hansdatter i Odense. 6.10.1701, fol.321.
E: Mathias Ølslager, skomager. B:
1) Anne Mathiasdatter 18, forlovet med Frederik Gramberg, skomager.
2) Hans Mathiassen 13.

1047    Anders Bolbro i Odense. 6.8.1698, fol.324.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Pedersen Møller. B:
1) Kirsten Andersdatter 16
2) Peder Andersen 15
3) Anne Andersdatter 12
4) Marie Andersdatter 10
5) Johanne Andersdatter 8.
FM: Mads Rasmussen, kusk.

1048    Henrik Følscher, badskær i Odense. 22.3.1697, fol.327B.
E: Elisabeth Jochumsdatter Bonsach. LV: Hans Thomsen Flensborg.
Arvinger kendes ikke.
Afdødes forældre var Jochum Følscher, købmand og Anne Degetau i Ejbæk? begge døde i pesten 1625.
Afdøde og dennes søster kom i pleje hos deres mormor, der også hed Anne Degetau.
[Første ægteskab med Lucie Gertsdatter, skifte 21.3.1661 lbnr.442].

1049    Peder Jørgensen Vikkelsø i Odense. 4.8.1701, fol.332B.
E: Abelone Lauridsdatter. B:
3) Else Pedersdatter g.m. Hieronymus Christiansen, købmand
4) Ellen Pedersdatter
5) Jørgen Pedersen.
Første ægteskab med Else Pedersdatter, [skifte 10.8.1671 lbnr.578]. B:
1) Jørgen Pedersen, uvist hvor
2) Daniel Pedersen, uvist hvor.

1050    Claus Vernersen, kopsætter i Odense. 14.4.1697, fol.341.
E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Arent Sibbern, urmager. A:
1) Gregers Gregersen i Odense
2) Salome, enke efter Gøde i Ærøskøbing
3) Hans Hansen i Ærøskøbing
4) Hans Henrik Filipsen i Ærøskøbing.

1051    Henrik Sørensen, klokkestøber i Odense. 19.4.1698, fol.343B.
E: Maren Hansdatter. LV: Rasmus Pedersen, grovsmed. B:
1) Barbara Henriksdatter 14.
FM: Anders Hansen Provstgaard.

1052    Kirsten Pedersdatter i Odense. 13.10.1699, fol.346B.
Enke efter Niels Iversen, skrædder. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: Peder Ringsted, skrædder.

1053    Albert von Gielderen, stenhugger i Odense, der døde 25.12.1699.
Arvinger angives ikke.

1054    Eleonora Clausdatter [Normann] i Odense, der døde 1.2.1700, fol.347.
Enke efter Andreas [Hansen], billedhugger.
Arvinger angives ikke.

1055    Poul Gyldener i Odense. 4.9.1700, fol.347B.
Arvinger angives ikke.

1056    Rasmus Christiansen, møllersvend i Odense. 28.9.1700, fol.347B.
Arvinger angives ikke.

1057    Agita Hansdatter i Odense. 8.10.1700, fol.348.
E: Anders Pedersen Møller.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.10.1700.

1058    Anders Hansen Provstgaard i Odense. 16.12.1700, fol.348.
E: Maren Christensdatter. A:
1) far Hans Pedersen i Beldringe.
Arv i boet efter Henrik Sørensen, klokkestøber, [skifte 19.4.1698 lbnr.1051] til B:
1) Barbara Henriksdatter.
Afdøde 7.11.1700.

1059    Gertrud Pedersdatter i Odense. 15.4.1700, fol.348B.
E: Hans Pedersen, feldbereder. B:
1) Peder Hansen 4
2) Henrik Jansen 2.

1060    Dines Hansen, hummelfører i Odense. 27.4.1700, fol.340B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christoffer Sadelmager. B:
1) Anne Cathrine Dinesdatter 7
2) Johanne Dinesdatter 7.
FM: Filip Becher, feldbereder.

1061    Mads Hansen, daglejer i Odense. 6.12.1701, fol.353.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.12.1701.

1062    Laurids Rasmussen Buht i Odense. 18.10.1702, fol.353B.
Arvinger angives ikke.

1063    Hans Madsen, bødker i Odense. 9.8.1702, fol.353B.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Hans Jørgensen Korup. B:
2) Hans Hansen 22
3) Magdalene Hansdatter 22
4) Thomas Hansen 15.
FM: Rasmus Pedersen, knivsmed.
Af første ægteskab B:
1) Mathias Hansen 30.

1064    Laurids Hansen Kaare, ugift i Odense. 13.7.1703, fol.356.
A:
0) forældre [Hans Nielsen Kaare og Gertrud Lauridsdatter, skifte 18.7.1684 lbnr.738]
1) søster Karen Hansdatter g.m. Hans Johansen i Fåborg
2) søster Margrethe Hansdatter g.m. Christen Bertelsen, degn i Kogsbølle
3) bror Henrik Hansen på Glorup
4) halvsøster Gertrud Marie Hansdatter
5) halvsøster Karen Hansdatter
6) halvbror Peder Hansen Kaare
7) halvsøster Voldborg Margrethe Hansdatter.
FM: Niels Jensen.

1065    Anne Jacobsdatter i Odense. 24.4.1703, fol.358.
E:Knud Olufsen, skrædder. B:
1) Oluf Knudsen 23, student
2) Jørgen Knudsen 20
3) Johanne Knudsdatter 15
4) Ludvig Knudsen 12
5) Cathrine Knudsdatter 10.

1066    Hans Hansen i gården Krogen i Odense. 14.5.1703, fol.360B.
E: Anne Eriksdatter. LV: Niels Rasmussen Kærgaard, skomager. A:
1) søskendebarn Maren Sørensdatter, enke efter Hieronymus Hansen, urtegårdsmand, [skifte 2.11.1681 lbnr.677]
2) søskendebarn Anne g.m. Peder Rasmussen i Søby ved Søby Søgård.
3) søskendebarn [Christen Sørensen, skifte 19.5.1701 lbnr.996]. 2B:
a Christoffer Christensen, snedker i Odense
b Johanne Christensdatter
4) søskendebarn [Peder Nielsen, klejnsmed, skifte 18.5.1697 lbnr.964]. 8B:
a Niels Pedersen, klejnsmed og hans 7 halvsøskende:
b Søren Pedersen, guldsmed
c Johanne Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen Basse, skomager
d Anne Pedersdatter
e Peder Pedersen, klejnsmedesvend i København
f Hans Pedersen, kandestøberdreng
g Anne Elisabeth Pedersdatter
h Jacob Pedersen, klejnsmededreng
5) halvsøskendebarn [Jørgen Christensen, vognsvend, skifte 9.10.1661 lbnr.456 eller hustru Birgitte]. 2B:
1) Anne Jørgensdatter
2) Barbara Jørgensdatter g.m. Claus Olufsen, skytte.

1067    Bodil Rasmusdatter i Odense, der døde 15.2.1703, fol.365B.
Enke efter Jørgen Pedersen, bysvend.
Arvinger angives ikke.

1068    Marie Jensdatter Rosenberg i Odense. 8.12.1702, fol.365B.
E: Jørgen Barchhausen, forrige herredsfoged i Lunde og Skam herreder og [rådmand] i Odense. B:
1) Johan Barchhausen
2) Jens Madsen Barchhausen
3) Alhed Cathrine Barchhausen g.m. Søren Borring på Beldringegård [i Lumby sogn], herredsfoged i Lunde og Skam herreder.

1069    Mathias [Hermansen] Ølslager, skomager i Odense. 5.9.1702, fol.371B.
E: Karen Clausdatter.
Første ægteskab med [Anne Andersdatter, skifte 5.10.1683 lbnr.720]. B:
1) Johan Mathiassen Ølslager, skomager
2) Mathias Mathiassen Ølslager, skomager
3) Herman Mathiassen Ølslager, skomager
4) Magdalene Mathiasdatter Ølslager g.m. Johan Zacharias Kihn, skomager
5) Anne Cathrine Mathiasdatter Ølslager, enke efter Rasmus Pedersen Flint, skomager.
Andet ægteskab med Maren Hansdatter, skifte 6.10.1701 lbnr.1046. B:
1) Anne Mathiasdatter Ølslager g.m. Frederik Gramberg, skomager.
2) Hans Mathiassen Ølslager 15.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1703-1709

Store dele af siderne mangler fol.1-25 og fol.292-374.


1070    Kirsten Jensdatter i Odense. 6.9.1703, fol.2.
E: Anders Hansen, fisker. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter 22
2) Peder Andersen 18, i feldberederlære.
Afdøde døde 27.8.1703.

1071    Bodil i Odense. 27.10.1703, fol.3.
Enke efter Claus Sadelmager.
Arvinger angives ikke.

1072    Johan Zachariassen i Odense, der døde 23.6.1699, fol.3.
E: Elisabeth Andersdatter. B:
1) Frands Johansen Grønvold på Ristinge
2) Inger Johansdatter Grønvold 21, på stedet.
FM: Søren Pedersen, guldsmed.

1073    Maren Nielsdatter i Odense. 15.11.1703, fol.5.
E: Niels Rasmussen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jacobsen, læstesnider, [skifte 8.10.1698 lbnr.1037]. 4B:
1) Jacob Ejler Hansen
2) Ellen Kirstine Hansdatter
3) Markus Hansen
4) Maren Hansdatter.
FM: Rasmus Pedersen, grovsmed.

1074    Erik Jacobsen Borch, snedker i Odense. 23.9.1697, fol.6.
E: Abelone Jacobsdatter. LV: Markus Jacobsen, snedker. B:
1) Margrethe Eriksdatter
2) Maren Eriksdatter 10
3) Anne Marie Eriksdatter
4) Jacob Eriksen 4.
FM: Knud Olufsen, skrædder.

1075    Karen Thomasdatter i Odense. 7.11.1703, fol.10.
E: Søren Pedersen, guldsmed. B:
1) Johanne Sørensdatter.

1076    Jørgen Ibsen i Odense. 23.11.1703, fol.14.
Arvinger angives ikke.

1077    Laurids Hansen, slagter i Odense. 30.10.1703, fol.14.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Peder Lauridsen, skomagersvend, på stedet
2) Hans Lauridsen, skomager i Ebeltoft
3) en datter. død. E: Knud Pedersen i Hårslev. 2B:
a Anne Knudsdatter
b Karen Knudsdatter.
Afdøde døde 29.10.1703.

1078    Karen Hansdatter Fortun, ugift i Odense. 7.12.1703, fol.15B.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søster Gedske Hansdatter.

1079    Hans Simonsen, vognmand i Odense. 24.11.1703, fol.15B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Jørgen Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 15
2) Anne Hansdatter 3.
FM: morfar Søren Markussen.

1080    Peder Rasmussen, handskemager i Odense. 13.11.1702, fol.21.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jacob Jørgensen, handskemager. B:
1) Hans Pedersen
2) Jens Pedersen.

1081    Mads Rasmussen, kusk i Odense. 9.5.1703, fol.26.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Lorents Sadelberg. sadelmager. A:
1) bror Niels Rasmussen, favnsætter i København
2) bror Laurids Rasmussen, rytter i Jylland.

1082    Jesper Jørgensen og bror Hans Christian Jørgensen i Odense. 23.6.1803, fol.29.
A:
1) mor Anne Sørensdatter g.m. Christen Jessen
2) bror Søren Jørgensen i Frederiksstad i Norge
3) søster Anne Margrethe Jørgensdatter
4) søster Mette Jørgensdatter
5) søster Else Cathrine Jørgensdatter.
FM: Hans Thomsen Flintebjerg.
Arv efter afdødes far Jørgen Jespersen Møller, skifte 5.3.1695 lbnr.951.

1083    Søren Nielsen Leipzig, ugift i Odense. 18.5.1703, fol.30B.
A:
1) bror Rasmus Nielsen Leipzig i København, farer på Island
2) Christian Nielsen i Wittenberg i Brylle sogn
3) søster Maren Nielsdatter i Wittenberg
4) søster g.m. Henning Rasmussen i Render i Brylle sogn.

1084    Dorthe Isaksdatter i Odense. 16.2.1704, fol.32.
Enke efter Laurids Knudsen, bøssemager, [skifte 30.7.1691 lbnr.871]. B:
1) bror Knud Lauridsen, bøssemager
2) bror Christen Lauridsen, bøssemagersvend
3) søster Anne Lauridsdatter g.m.  Rasmus Mortensen, knivsmed
4) bror Isak Lauridsen, bøssemagersvend.

1085    Hans Simonsen, drejer i Odense. 6.11.1703, fol.34.
E: Voldborg Jensdatter. LV: Daniel Bastiansen. B:
3) Simon Hansen
4) Jens Hansen
5) Hans Peder Hansen.
FM: Thomas Christensen.
Første ægteskab med [Elisabeth Hansdatter, skifte 27.1.1690 lbnr.847]. B:
1) Elisabeth Marie Hansdatter
2) Hans Hansen.
FM: morten Dalby.

1086    Clara Henriksdatter i Odense. 4.3.1704, fol.40.
Arvinger angives ikke.

1087    Rasmus Nielsen Skrep i Odense. 29.3.1703, fol.40B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Poul Hansen, skomager. B:
1) Jørgen Rasmussen 24
2) Maren Rasmusdatter 18.

1088    Niels Jørgensen Krag, slagter i Odense. 3.4.1703, fol.42.
E: Karen Hansdatter. LV: Mads Knudsen, kusk. B:
2) Anne Nielsdatter 17
3) Kirsten Nielsdatter 13.
FM: Melchior Hansen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Anders Krag, slagter.

1089    Maren Sørensdatter i Odense. 13.12.1703, fol.45B.
E: Jens Jensen, vagt. B:
1) Jens Jensen
2) Dorthe Jensdatter
3) Søren Jensen.

1090    Karen Nielsdatter i Odense. 13.6.1704, fol.47.
E: Erik Hansen. B:
2) Johanne Eriksdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Nielsdatter g.m. Anders Hansen, fisker.

1091    Rasmus Andersen pottemager. 13.3.1704, fol.48B.
E: Elisabeth Jacobsdatter. LV: Jacob Hansen, pottemager. A:
1) bror, død. 2B:
a Laurids Jørgensen, handskemager i København
b Anders Jørgensen i Orte
2) søster, død. 1B:
a Maren Nielsdatter g.m. Mathias Everts, soldat.

1092    Hans Jacobsen, væver i Odense. 28.6.1704, fol.52.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christian Hansen, handskemager. B:
1) Jacob Hansen, handskemager
2) Marie Hansdatter g.m. Hans Christensen, murer.

1093    Rasmus Hansen i Odense. 12.4.1704, fol.58.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Morten Hansen. A:
1) mor Kirsten Rasmusdatter i Svendborg
2) bror Mathias Hansen i Svendborg
3) bror Jørgen Hansen i Fåborg
4) søster Marie Hansdatter
5) Elisabeth Hansdatter.

1094    Karen Nielsdatter, 83 år gammel i Odense. 21.11.1701, fol.61.
Enke efter Hans Sommerfeldt, skalmajeblæser ved Det fynske Nationalregiment. A:
1) bror Iver Nielsen, død. 4B:
a Anders Iversen i Trunderup ved Fåborg
b Rasmus Iversen i Stenstrup ved Fåborg
c Anne Iversdatter g.m. Iver Nielsen i Trunderup
d Dorthe Iversdatter i Trunderup
2) bror Jørgen Nielsen i Håstrup, død. 2B:
a Maren Jørgensdatter g.m. Svend Pedersen i Munkebo
b Johanne Jørgensdatter g.m. Oluf Mortensen Rohde i Nyborg
c Christoffer Jørgensen i Bjernede i Hover sogn på Fyn
d Anne Jørgensdatter
3) søster Maren Nielsdatter i Odense, [skifte 20.9.1664 lbnr.498], var g.m. Jacob Henriksen Rohde, skrædder.
b Henrik Jacobsen Rohde., skræddersvend, uvist hvor.
Af første ægteskab B:
a Anne Jacobsdatter
4) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Laurids Olufsen i Håstrup. 4B:
a Oluf Lauridsen i Håstrup
b Rasmus Lauridsen i Håstrup
c Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Espe
d Karen Lauridsdatter g.m. Peder Hansen i Håstrup.

1095    Margrethe Krause i Odense, der døde 9.3.1703, fol.64.
Arvinger angives ikke.

1096    Birgitte Knudsdatter i Odense. 26.6.1697, fol.64B.
E: Niels Jensen Kaare.
Første ægteskab med Peder Nielsen Kaare, [skifte 17.3.1692 lbnr.889]. B:
1) Knud Pedersen Kaare, [der ikke er nævnt ved skiftet efter Peder Nielsen Kaare]
2) Niels Pedersen Kaare, soldat
3) Maren Pedersdatter.
Desuden nævnes første mands bror Niels Nielsen Kaare.

1097    Elsebeth Jochumsdatter i Odense. 5.10.1697, fol.72.
E: Morten Hansen Zirach, væver. B:
4) Niels Mortensen
5) Anne Mortensdatter.
Hendes B:
1) Jochum Hansen, løjtnant i København
2) Bernt Nielsen, grenader
3) Voldborg Henriksdatter g.m. Hans Jørgen Barchhausen i København.

1098    Peder Rasmussen, bødker i Odense. 18.9.1703, fol.77B.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Villumsen, hattemager. B:
1) Rasmus Pedersen, bødkersvend
2) Peder Pedersen skomager i Flødstrup
3) Anne Pedersdatter g.m. Peder Nielsen Koch, feldbereder
4) en datter, død. E: Christen Rasmussen Bogense, skomager. 1B:
a Mette Christensdatter.

1099    Laurids Hansen, feldbereder i Odense. 14.2.1704, fol.81B.
E: Maren Villumsdatter. LV: Christen Hansen, handskemager. B:
1) Jørgen Lauridsen 9
2) Hans Lauridsen 7
3) Kirsten Lauridsen 5.
FM:
1 Laurids Hansen Braad
2 Evert Nielsen, feldbereder.

1100    Anne Christine i Odense. 17.3.1703, fol.87B.
E: Scharis, løjtnant. B:
1)  Frands Carl Scharis, korporal på egene og søskendes vegne.

1101    Sofie Amalie Bielke i Odense. 16.6.1703, fol.88B.
Enke efter Hans Kaas, stiftamtmand [over Trondhjem stift, død 1700].
Til stede på samtlige arvinger vegne:
1 [Jørgen] Grubbe Kaas, amtmand [i Lundenæs og Bøvling amter]
2 Oluf Krabbe, ritmester
3 Laurids Luja, professor [i Odense Skole].
(Se skifte efter afdødes datter Beathe Helvig Kaas i Nyborg, skifte Nyborg 9.6.1768 lbnr.962).

1102    Jens Andersen, pottemager i Odense. 14.8.1704, fol.90.
E: Maren Iversdatter. LV: Jørgen Pedersen, drejer. B:
1) Iver Jensen, pottemager i Kalundborg
2) Maren Jensdatter
3) Karen Jensdatter
4) Peder Jensen, pottemagersvend, myndig.
FM: Mads Christensen Ladefoged.

1103    Christen Pedersen i Odense. 4.6.1704, fol.92.
E: Anne Andersdatter. LV: Jørgen Madsen. B:
1) Marie Christensdatter.
FM: farbror Anders Pedersen [Helt].

1104    Peder Nielsen, handskemager i Odense. 5.6.1704, fol.95.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Christian Hansen, handskemager. B:
4) Anne Margrethe Pedersdatter 20
5) Hans Pedersen 19
6) Johanne Pedersdatter 15.
FM: Peder Hansen.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 9.8.1678 lbnr.750]. B:
1) Niels Pedersen, handskemagersvend, uvist hvor
2) Poul Pedersen, snedker i Skellerup
3) Maren Pedersdatter i København.

1105    Jens Knudsen i Odense. 23.6.1704, fol.99B.
E: Kirsten Olufsdatter. A:
1) mor Anne Jensdatter, enke efter Knud Jørgensen i Bred [i Vissenbjerg sogn]
2) bror Jørgen Knudsen
3) søster Maren Knudsdatter g.m. Laurids Steffensen i Bred
4) søster Karen Knudsdatter.

1106    Christen Pedersen Egertsen, vejer og måler i Odense. 12.4.1703, fol.101B.
Enkemand efter [Margrethe Thomasdatter, skifte 2.6.1685 lbnr.758]. B:
1) Thomas Christensen, guldsmed i Vejle
2) Hans Christensen, degn i Vesterborg på Lolland
3) Henrik Christensen, student
4) Peder Christensen, klejnsmed i Horsens
5) Ejler Christensen, guldsmedesvend
6) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Jens Hansen, degn i Lyndelse
7) Margrethe Christensdatter g.m. Oluf Andersen i Svendborg
8) Anne Susanne Christensdatter g.m. Peder Hansen, drejer
9) Anne Christensdatter.

1107    Christen Lund, toldkontrollør i Odense. 7.8.1704, fol.113.
E: Mette Nielsdatter. A:
1) bror Thomas Nielsen Bruun, prokurator
2) søster Abelone Nielsdatter Lund g.m. Hans Christensen i Nyborg.
Afdøde døde 6.7.1704.

1108    Birthe Thomasdatter i Odense. 18.9.1704, fol.120.
E: Jesper Hansen, feldbereder.
Første ægteskab med [Peder Jensen, skifte 18.3.1700 lbnr.1039]. B:
1) Filip Pedersen 18
2) Thomas Pedersen 15
3) Jens Pedersen 11
4) Margrethe Pedersdatter 8.
FM: Niels Madsen, bager.

1109    Abelone Lauridsdatter i Odense. 10.10.1704, fol.122.
E: Christoffer Christensen, snedker. B:
1) Johanne Christoffersdatter
2) Dorthe Christoffersdatter.

1110    Søren Christensen, prokurator i Odense. 15.1.1705, fol.125B, 353B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Jochum Bødker, glarmester. B:
5) Anne Cathrine Sørensdatter
6) Margrethe Sørensdatter, hos sin moster i Fåborg.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 3.5.1684 lbnr.749]. B:
1) Christen Sørensen, uvist hvor
2) Margrethe Sørensdatter i Fredericia
3) Anne Sørensdatter i Fredericia
4) Else Sørensdatter i København.

1111    Rasmus Andersen i Odense. 15.4.1705, fol.127.
Arvinger angives ikke.

1112    Rasmus Thuesen, hattemager i Odense. 30.3.1705, fol.127B.
Arvinger angives ikke.

1113    Gye Lauridsdatter i Odense. 2.5.1705, fol.128.
E: Hans Clausen Eismose. B:
1) Mette Hansdatter 22
2) Karen Hansdatter 15.

1114    Karen Andersdatter i Odense. 20.6.1705, fol.129B.
Arvinger angives ikke.

1115    Anne Jensdatter i Odense. 29.7.1705, fol.130.
Enke efter Peder Hansen. B:
1) Christen Pedersen, skrædder i København.

1116    Mathias Clemensen, soldat i Odense. 12.8.1705, fol.131B.
Enkemand. B:
1) Clemen Mathiassen
2) Mette Mathiasdatter 3.

1117    Maren Jensdatter i Odense. 7.4.1705, fol.133.
E: Johan Lauridsen, væver.
Første ægteskab med [Arent Suhr, skifte 13.10.1680 lbnr.680]. B:
1) Agnethe Arentsdatter Suhr g.m. Niels Mortensen, skomager i Svendborg
2) Margrethe Arentsdatter Suhr
3) Mette Arentsdatter Suhr
4) Elisabeth Arentsdatter Suhr g.m. Niels Nielsen, snedker.

1118    Birgitte Sørensdatter i Odense. 12.9.1705, fol.137.
E: Peder Hansen Vosemose. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Anders Jensen, guldsmed
2) Maren Pedersdatter.

1119    Niels Nielsen, glarmester 1.12.1705, fol.140B.
Arvinger angives ikke.

1120    Karen Knudsdatter, ugift i Odense. 3.2.1706, fol.141.
Arvinger angives ikke.

1121    Anne Andersdatter i Odense. 22.7.1705, fol.141B.
Enke efter Jochum [Madsen], kontrafejer, [skifte 11.6.1678 lbnr.692]. B:
1) Gertrud Jochumsdatter
2) Magdalene Jochumsdatter g.m. Mads Rasch, fuldmægtig på Egeskov
3) Cathrine Jochumsdatter.

1122    Hans Thomsen, aftakket rytter i Odense. 23.3.1706, fol.145.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Hans Hansen 8
2) Thomas Hansen 2½.

1123    Anders Bist, vognmand i Odense. 7.5.1705, fol.146.
E: Karen Pedersdatter. LV: Thomas Christensen. B:
1) Cathrine Andersdatter 18
2) Dorthe Andersdatter 16
3) Anne Andersdatter 14
4) Mette Andersdatter 11½
5) Peder Andersen 10
6) Niels Andersen 6.
FM: Adrian Hansen, bødker.

1124    Rasmus Knudsen, vagt i Odense, der døde 22.5.1706, fol.151.
E: Anne Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.

1125    Elisabeth Nielsdatter i Odense. 11.6.1706, fol.151B.
E: Christen Christensen Løber, bager.
Afdøde efterlader 2 børn: en søn og en gift datter.

1126    Jørgen Madsen i Odense. 15.6.1706, fol.152.
E: Kirsten Christensdatter. A:
1) bror Knud Madsen i Gislevholm
2) søster Maren Madsdatter g.m. Jens Eriksen i Ravndrup i Gislev sogn
3) søster Ellen Madsdatter g.m. Jørgen Henriksen i Bårdesø
4) søster Maren Madsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Rolsted
Afdøde døde 15.5.1706.

1127    Carl Gabriel Mauritius, bogbinder i Odense. 18.11.1704, fol.154.
E: Anne Christence Jensdatter. LV: Johannes Møller, buntmager. B:
1) Susanne Carl Gabrielsdatter 4
2) Johan Bendix Carl Gabrielsen 2.
FM: morfar Jens Lauridsen, kræmmer.
Afdøde blev ihjelstukket 15.1.1704.

1128    Niels Lassen Holst i Odense, der døde 6.7.1706, fol.161.
Arvinger angives ikke.

1129    Mette Hansdatter i Odense. 23.12.1704, fol.161.
Enke efter Peder Rasmussen, bødker, skifte 18.9.1703 lbnr.1098. B:
1) Rasmus Pedersen, bødker
2) Peder Pedersen skomager i Flødstrup
3) Anne Pedersdatter g.m. Peder Nielsen Koch, feldbereder
4) en datter, død. E: Christen Rasmussen Bogense, skomager. 1B:
a Mette Christensdatter.

1130    Anne Jensdatter i Odense. 14.8.1706, fol.163.
B:
1) Christian Emmergren 16.
FM: Hans Madsen.

1131    Gedske Didriksdatter i Odense. 22.8.1705, fol.164.
E: Claus Johansen, maler.
Første ægteskab med [Ludvig Spikermann, skifte 11.8.1687 lbnr.813]. B:
1) Johan Ludvig Ludvigsen [Spikermann]
2) Helene Juliane Ludvigsdatter [Spikermann]

1132    Maren Hansdatter i Odense, der døde 26.1.1705, fol.166.
E: Jørgen Nielsen, slagter.
Arvinger angives ikke.

1133    Kirsten Mortensdatter i Odense. 26.2.1705, fol.166B.
Arvinger angives ikke.

1134    Anne Andersdatter Abbed i Odense. 16.2.1705, fol.166B.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes brordatter Anne Jensdatter.

1135    Anne Kirstine Hansdatter i Odense. 6.2.1705, fol.168.
E: Jørgen Nielsen, murer.
Arvinger angives ikke.

1136    Morten Mortensen, byens tjener i Odense, der døde 25.3.1705, fol.168B.
Enkemand efter Anne Andersdatter. B:
1) Morten Mortensen, skrædder i Ålborg.

1137    Mette Jørgensdatter i Odense. 11.5.1705, fol.170B.
Enke efter Mads Mortensen. B:
1) Morten Madsen, bryggersvend
2) Jørgen Madsen, skipper
3) Mette Madsdatter i Biskorup [i Odense Frue landsogn].

1138    Hans Olufsen, væver i Odense. 14.5.1705, fol.171.
E: Else Pedersdatter. LV: Anders Christensen, bødker. B:
1) Anne Hansdatter 15
2) Kirsten Hansdatter 12
3) Peder Hansen 10.
FM:
1 Poul Pedersen, handskemager
2 Knud Jensen, bødker.

1139    Christen Hansen Friis, bager i Odense. 26.3.1706, fol.173.
E: Lykke Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Christensen Friis
2) Cathrine Christensdatter Friis g.m. Niels Christensen Nørager
3) Alhed Marie Christensdatter, [skifte 15.5.1706 lbnr.1156]. E: Anders Lauridsen, købmand. 6B:
a Laurids Christian Andersen
b Christen Friis Andersen
c Jens Andersen
d Lykke Marie Andersdatter
e Niels Andersen
f Anders Andersen, der døde.

1140    Peder Hansen i Odense. 26.6.1706, fol.180B.
E: Anne Madsdatter. LV: Niels Andersen, blegemand. B:
1) Mads Pedersen Møller 25, student
2) Johanne Pedersdatter g.m. Baltser Bødker, kobbersmed
3) Karen Pedersdatter 12.

1141    Peder Rasmussen Bom i Odense, der døde 3.3.1706, fol.185B.
E: Anne Jensdatter. B;
1) en datter g.m. Niels Rasmussen, skomager
2) en datter g.m. Hans Dresler, handskemager.

1142    Niels Hansen, bødker i Odense. 22.1.1706, fol.186.
E: Anne Jensdatter. B:
2) Anne Margrethe Nielsdatter.
Første ægteskab med Margrethe. 1B:
a Hans Nielsen, rytter, død. 2B:
1 Maren Hansdatter
2 Mariche Hansdatter.

1143    Anne Jensdatter i Odense. 4.8.1706, fol.187B.
E: Christen Jensen. B:
1) Jens Christensen 4
2) Peder Christensen 2.

1144    Henrik Henriksen, sværdfeger i Odense. 6.5.1705, 190.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jørgen Hansen, possementmager.
Første ægteskab med Elisabeth Pedersdatter, skifte 20.5.1690 lbnr.855. B:
1) Peder Henriksen, sværdfegersvend.

1145    Oluf Christoffersen i Odense. 12.10.1699, fol.194B.
A:
0) forældre Christoffer Rasmussen og Kirsten Pedersdatter
1) søster Anne Christoffersdatter
2) søster Karen Christoffersdatter
3) bror Niels Christoffersen i Ribe.
Fars første ægteskab med [Anneke Hansdatter, skifte Middelfart 2.4.1672 lbnr.226]. 2B:
4) halvbror Rasmus Christoffersen, præst i Fjelstrup
5) halvsøster Anne Christoffersdatter i Fjelstrup præstegård.
Mors andet ægteskab med Jeppe Clausen i Børup i Taulov sogn. 2B:
6) halvbror Christoffer Ibsen
7) halvsøster Anne Jepsdatter.
Arv i boet efter fars halvbror Jørgen Hansen, skifte 17.4.1695 lbnr.994, var g.m. Sofie Pedersdatter, [død 2.6.1694].

1146    Anders Madsen i Odense. 21.10.1704, fol.207.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Hansen Munch. B:
1) Søren Andersen 15
2) Karen Andersdatter 14
3) Jacob Andersen 7.
FM: farbror Hans Madsen.

1147    Hans Lauridsen, prokurator i Odense. 23.10.1703, fol.2+8B.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. B:
1) Presilia Hansdatter
2) Hans Lauridsen Hansen.
FM: Melchior Hansen, skrædder.

1148    Maren Nielsdatter i Odense. 30.7.1705, fol.212.
E: Søren Jensen, snedker. B:
1) Jørgen Sørensen, myndig
2) Niels Sørensen, myndig
3) Anne Sørensdatter g.m. Lorents Rasmussen.

1149    Knud Hansen i Odense. 17.6.1705, fol.217.
E: Anne Sørensdatter. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Rasmus Hansen i Gundestrup.

1150    Anne Nielsdatter i Odense. 8.8.1705, fol.219.
E: Frands Pedersen Stær. B:
1) Ellen Sofie Frandsdatter
2) Karen Frandsdatter 3
3) Niels Frandsen 20 uger.
Enkemandens første ægteskab med Ellen Olufsdatter, skifte 13.1.1698 lbnr.986. Arv til B:
1) Peder Frandsen Stær.

1151    Casper Bartholin i Odense. 18.11.1702, fol.224.
E: Marie [Beetzein].
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens søster Cathrine Beetzein på stedet.
Afdøde døde 19.10.1702.
Litteratur: Caspar Bartholin og Marija Beetzein. Et bidrag til slægten Bartholins historie af Aage Fasmer Blomberg i: Fynske årbøger 1959 side 112-120.

1152    Hans Hansen Højkarl, murer i Odense. 20.2.1705, fol.227.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen, knivsmed. A:
1) søster Johanne Hansdatter i Jylland
2) bror Laurids Hansen, skrædder i Nærå, død. 5B:
a Peder Lauridsen
b Hans Lauridsen
c Maren Lauridsdatter
d Karen Lauridsdatter
e Anne Lauridsdatter.

1153    Hans Pedersen i Odense. 26.11.1705, fol.231.
E: Dorthe Cathrine Ibsdatter. B:
1) Anders Hansen 6
2) Elisabeth Hansdatter 4
3) Hans Hansen 10 uger.
FM: Hans Eriksen.
Registrering 30.4.1705.

1154    Susanne Eriksdatter i Odense. 1.6.1706, fol.235B.
Enke efter Jacob Andersen Svitzer, [skifte 11.12.1684 lbnr.778]. B:
1) Cathrine Jacobsdatter. LV: Erik Mule, viceprofessor i Odense Gymnasium
2) Anne Marie Jacobsdatter, [skifte Kerteminde. 29.10.1700 lbnr.203]. Første ægteskab med Mathias von Westen i Kerteminde, [skifte Kerteminde 26.11.1695 lbnr.170]. 3B:
a Kirsten Mathiasdatter von Westen
b Susanne Mathiasdatter von Westen
c Jacob Mathiassen von Westen.

1155    Peder Villadsen, hattemager i Odense. 3.6.1706, fol.242.
E: Maren Clausdatter. LV: Johan Lauridsen Odense. B:
1) Claus Pedersen
2) Villads Pedersen 20.

1156    Alhed Marie Christensdatter Friis i Odense. 15.5.1706, fol.245B.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Laurids Christian Andersen 10
2) Christen Friis Andersen 9
3) Jens Andersen 7
4) Lykke Marie Andersdatter 6
5) Niels Andersen 1½.

1157    Anne Helene Pedersdatter i Odense. 18.11.1706, fol.262.
E: Jacob Pedersen, slagter. B:
1) Peder Jacobsen 7.

1158    Mads Hansen, kalkslager i Odense. 30.3.1707, fol.263B.
Arvinger angives ikke.

1159    Kirsten Knudsdatter i Odense. 29.10.1706, fol.264.
E: Rasmus Hansen, fændrik. A:
1) Peder Nielsen i Andebølle [i Vissenbjerg sogn]
2) Jens Nielsen, smed i Skalbjerg [i Vissenbjerg sogn]
3) Hans Nielsen i Pejrup
4) Niels Nielsen, smed i Væde [i Veflinge sogn] (arvingerne 1-4 er brødre)
5) Bodil, død. E: Laurids Lauridsen, sadelmager, hendes børn
6) Rasmus Andersen i Lykkegård
7) Rasmus Christensen i Hedevad?
8) Laurids Nielsen i Egeskov
9) Kirsten Jørgensdatter g.m. [Jørgen Hansen], degn i Hårslev
10) Ellen.
(Arvingernes slægtskab med afdøde angives ikke).

1160    Maren Andersdatter i Odense, der døde 6.5.1707, fol.266.
Enke efter Peder Christensen, [skifte 15.11.1692 lbnr.900]. B:
Til stede var
1) afdødes datter Anne Marie Pedersdatter g.m. Melchior Egidius, skrædder
2) afdødes svoger Christen Christensen Møller på hustru og hustrus søskende.

1161    Anne Sergents i Odense. 17.6.1707, fol.266B.
Af arvinger nævnes B:
1) Anton Jacobsen.

1162    Johanne Jensdatter i Odense. 9.9.1707, fol.267.
Enke efter Anders Vind.
Arvinger angives ikke.

1163    Ingeborg Hansdatter i Odense. 23.9.1707, fol.267B.
E: Peder Jensen, pottemager. B:
1) Gertrud Pedersdatter 6 uger.

1164    Karen Hansdatter Tingstævner i Odense. 24.11.1707, fol.270.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes brorsøn Hans Andersen Tingstævner.
Afdøde døde 23.11.1707.

1165    Christen Ejlersen, skomager i Odense. 26.11.1707, fol.270B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter 23
2) Ejler Christensen 22, i Odense latinskole
3) Karen Christensdatter 13
4) Else Christensdatter 9.
FM: Mads Knudsen, kæmner.

1166    Kirsten Rasmusdatter i Odense. 21.2.1707, fol.271B.
E: Peder Pedersen, bødker. B:
1) Rasmus Pedersen 26
2) Kirsten Pedersdatter 21
3) Anne Pedersdatter 21.

1167    Marie Christensdatter i Odense. 29.3.1707, fol.275.
E: Josef Madsen, pottemager. B:
1) Voldborg Josefsdatter 12
2) Anne Josefsdatter 9.

1168    Poul Hansen, skomager i Odense. 14.5.1707, fol.276B.
E: Karen Pedersdatter.
Afdøde efterlader sine søskende, hvis navne ikke angives.

1169    Sofie Rasmusdatter i Odense. 19.12.1704, fol.278.
E: Jørgen Hansen, possementmager. B:
1) Mourids Rudolf Jørgensen 19.

1170    Rasmus Pedersen Flindt, skomager i Odense. 22.6.1703, fol.282.
E: Anne Cathrine Mathiasdatter Ølslager. LV: Søren Pedersen, guldsmed. B:
1) Anne Rasmusdatter 16
2) Kirsten Rasmusdatter 8.
FM: Johan Zachariassen Kihn, skomager, som beslægtet.

1171    Hans Knudsen, pottemager i Odense. 28.3.1705, fol.287B.
E: Cathrine Eriksdatter. LV: Hans Rasmussen, urtegårdsmand. B:
1) Mathias Hansen.

1172    Anne Knudsdatter i Odense. 9.6.1707, fol.288B.
E: Hans Pedersen, tømrer. A:
1) halvsøster Karen Christiansdatter i Ystad i Skåne.
Første ægteskab med Dominicus Nickelsen, skrædder, skifte 27.11.1697 lbnr.983.

1173    Niels Rasmussen, skomager i Odense. 18.10.1707, fol.291B.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: svoger Hans Johansen Dresler, handskemager.
Afdøde efterlader sen søn, der er bødker.
[Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 15.11.1703 lbnr.1073].

1174    Niels Knudsen i Rødegård i Odense. September 1707, fol.292B.
E: Sidsel Nielsdatter. B:
1) Knud Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Maren Nielsdatter g.m. Anders Christensen i Ejby
4) Anne Nielsdatter g.m. Anders Andersen i Killerup
5) Karen Nielsdatter g.m. Anders Hansen i Hunderup
6) Lisbeth Nielsdatter g.m. Jesper Thygesen i Killerup
7) Johanne Nielsdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Ejby
8) Niels Nielsen i Hunderup, død. 2B:
a Karen Nielsdatter
b Maren Nielsdatter.
FM: stedfar Rasmus Andersen i Hunderup.

1175    Jens Bertelsen Ladefoged i Odense. 12.11. [årstal mangler], fol.296B.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Knud Lauridsen, bøssemager. B:
1) Bertel Jensen.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.

1176    Anne Jensdatter i Odense. 10.10.1707, fol.299B.
Enke efter Niels Hansen, bødker, [skifte 22.1.1706 lbnr.1142]. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter.
FM: Hans Pedersen, handskemager.

1177    Knud Hansen i Gammel Møllegård i Odense. 25.8.1705, fol.300B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Hans Knudsen 15
2) Dorthe Knudsdatter 11
3) Peder Knudsen 5
4) Johanne Knudsdatter 1½.
FM:
1 fars [halv]bror Hans Poulsen
2 fars [halv]bror Knud Poulsen.

1178    Kirsten Hansdatter i Odense. 17.1.1708, fol.309.
B:
1) Hans Knudsen.

1179    Mette Jacobsdatter i Odense. 9.2. [årstal mangler], fol.309B.
E: Jørgen Nielsen Harbo, bager. B:
1) Margrethe Jørgensdatter Harbo 3.
FM: morfar Jacob Henriksen, skrædder.

1180    Jeppe Nielsen, trædrejer i Odense. 10.2.1708, fol.313.
E: Maren Madsdatter. LV: Jørgen Andersen Bolbro.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jepsen.
FM: Anders Hansen, handskemager.

1181    Ellen Andersdatter i Odense, der døde 12.2.1708, foll314B.
A:
1) søster Karen Andersdatter g.m. Laurids Andersen i Højrup.

1182    Peder Nielsen, bøssemager i Odense. 23.2.1708, fol.315B.
E: Else Hansdatter. LV: Christoffer Sibbern, sadelmager. B:
1) Niels Pedersen 24
2) Elias Pedersen 18, i Odense latinskole.
FM: Christen Christensen.

1183    Laurids Christensen, pottemager i Odense. 31.5.1708, fol.318.
E: Voldborg Henriksdatter. LV: Thomas Christensen, købmand. A:
1) bror Peder Christensen, degn i Fodby ved Næstved
2) bror Mads Christensen, død. 1B:
a en søn, pottemager
3) bror Hans Christensen, død. 4B:
a Christen Hansen i Himmelev
b en datter, enke efter Christen
c Marie Hansdatter
d Cathrine Hansdatter
4) søster Karen Christensdatter, enke efter Erik [Pedersen], pottemager, [skifte 12.8.1687 lbnr.812]
5) søster Anne Christensdatter i Åsum, død. 1B:
a Hans Nielsen i Fodby ved Næstved.
(Uddraget skal tages med forbehold, da der mangler en stor del af siden).

1184    Anne Rasmusdatter i Odense. 1.8.1708, fol.321.
E: Jørgen Andersen. B:
1) Anders Jørgensen.
og dennes søskende, hvis navne ikke kan ses, da der mangler en stor del af siden.
(Se lbnr.1294).

1185    Maren Pedersdatter i Odense. Dato mangler, fol.322B.
E: Søren Nielsen.
Første ægteskab med [Jørgen Hansen, skifte 8.3.1676 lbnr.636]. B:
1) Peder Jørgensen, uvist hvor.

1186    Hans Eriksen, ugift i Odense. 1.8.1708, fol.324.
Arvinger ses ikke, da der mangler en stor del af siden.
Desuden nævnes afdødes morbror Hans Jørgensen i Munkebo.

1187    Anne [Hansdatter] i Odense. Dato mangler, fol.324B.
Enke efter Jacob [Lassen] Borch, [skifte 22.2.1695 lbnr.946].
Arvinger angives ikke.

1188    Anne Pedersdatter i Odense. 13.10.1708, fol.325.
E: Hans Jensen, træskomand.
Arvinger ses ikke, da der mangler en stor del af siden.

1189    Frederik Ihrenrath i Odense, der døde 26.11.1708, fol.326B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var kommet til Odense fra Holsten for kort tid siden.

1190    Bertel Hansen, skomager i Odense. Dato mangler, fol.326B.
E: Mette Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.

1191    Birthe Hansdatter i Odense. 30.4.1709, fol.327.
Enke efter Laurids Hansen, skoflikker, [skifte 6.7.1697 lbnr.974].
Arvinger angives ikke.

1192    Dorthe Jespersdatter i Odense. 15.5.1709, fol.328.
Morten Madsen, bryggersvend.
Arvinger ses ikke, da der mangler en stor del af siden.

1193    Paurids Pedersen, ugift rytter i Odense. 13.9.1709, fol.329B.
Arvinger angives ikke.

1194    Karen [Nielsdatter] Rust i Odense. 23.11.1709, fol.330B.
Enke efter Anders Hansen, slagter, [skifte 12.8.1687 lbnr.814]. B:
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen, handskemager. B:
1) Niels Andersen.
Afdøde døde 22.11.1709.

1195    Jens Lauridsen, snedker i Odense. [Dato mangler] 1709, fol.331.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Mathias Johansen, snedker, der ægter enken. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 2½.
FM: Anders Andersen, slagter.

1196    Rasmus Pedersen, rendemester i Odense. 14.1.1710, fol.334B.
E: Karen Hansdatter.
Første ægteskab med [Ingeborg Ibsdatter, skifte 17.10.1678 lbnr.652]. B:
1) Mette Rasmusdatter, enke efter Peder Mikkelsen, feldbereder.
Afdøde døde 3.12.1709.

1197    Gertrud Mikkelsdatter i Odense, der døde 8.4.1710, fol.338.
E: Rasmus Faaborg, handskemager.
Arvinger ses ikke, da der mangler en stor del af siden.

1198    Knud Jensen, vagt i Odense. [dato mangler] 1710, fol.338B.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Jens Knudsen.
FM: Anders Jensen, klejnsmed.

1199    Anne Cathrine Mathiasdatter i Odense. 15.1 [årstal mangler], fol.339.
E: Erik Engelbrechtsen, skomager. B:
1) Anne Rasmusdatter 22
2) Kirsten Rasmusdatter 14.
FM: Johan Ølslager (Øllenslæger), skomager.

1200    Anne Nielsdatter Møller i Odense. 5.6. [årstal mangler], fol.342B.
E: Hans Casper Fischer, gartner. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 5
2) Engel Cathrine Hansdatter 1½.

1201    Hans Pedersen, tømrer i Odense. 7.7.1710, fol.345.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. B:
Børnenes navne ses ikke, da der mangler en stor del af siden.
FM: Hans Jørgensen, murer.

1202    Christen Christensen Loumann i Odense, der døde 22.5.1710, fol.347B.
E: Maren Johansdatter. LV: Christen Eriksen Koch. B:
3) Peder Christensen 11.
FM: Claus Johansen, maler.
Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 23.1.1691 lbnr.883. B:
1) Margrethe Christensdatter 26
2) Jens Christensen 24, skræddersvend.

1203    Hans Clausen Eismose i Odense. 24.5.1710, fol.350B.
Maren.
Første ægteskab med [Gye Lauridsdatter, skifte 2.5.1705 lbnr.1113]. B:
1) [Mette Hansdatter]
2) [Karen Hansdatter].

1204    Anne Jensdatter i Odense. 25.1.1702, fol.353.
Enke efter Niels Pedersen Koch, [skifte 29.11.1694 lbnr.938]. B:
1) Peder Nielsen Koch
2) Bodil Nielsdatter g.m. [mangler]
3) Anne Nielsdatter, [skifte 22.2.1687 lbnr.787]. E: Peder Hansen Lindegaard. 3B:
a Hans Pedersen
b Niels Pedersen
c Anne Pedersdatter.

1205    Mikkel Voigt, klejnsmed og hustru Maren Jensdatter i Odense. 15.3.1695, fol.355.
B:
2) Christoffer Mikkelsen
3) Hans Mikkelsen på Moss i Norge
4) Jens Mikkelsen i Christiania i Norge.
Af hendes første ægteskab B:
1) Iver Christensen, smed i Ørsted.

1206    Laurids Jensen Skrep i Odense. Dato mangler, fol.356B.
E: [Navn mangler]. LV: Morten Pedersen, grydestøber. B:
Børnenes navne ses ikke, da der mangler en stor del af siden.
FM: farbror Hjerre Jensen Skrep.

1207    Cathrine Jacobsdatter i Odense. 28.7.1707, fol.357B.
A:
0) forældre [Jacob Andersen Svitzer, skifte 11.12.1684 lbnr.778 og Susanne Eriksdatter, skifte 1.6.1706 lbnr.1154]
1) søster Anne Marie Jacobsdatter, [skifte Kerteminde. 29.10.1700 lbnr.203]. Første ægteskab med Mathias von Westen i Kerteminde, [skifte Kerteminde 26.11.1695 lbnr.170]. 3B:
a Kirsten Mathiasdatter von Westen
b Susanne Mathiasdatter von Westen
c Jacob Mathiassen von Westen.
FM: Peder von Westen, apoteker.

1208    Else Clausdatter Giese i Odense. 28.8.108, fol.365.
E: Johan Adolf Rupe. B:
1) Johan Jacob Rupe
2) Magdalene Cathrine Johansdatter.
FM:
1 morbror Claus Giese, bækkenslager
2 morbror Vilhelm Giese, kandestøber.

1209    Marie Pedersdatter i Odense. 22.8. [årstal mangler], fol.373B.
E: Laurids Isaksen, skrædder. A:
1) far Peder Ringsted.
Odense Byfoged
Skifteprotokol
1710-17161210    Johan Harm Poppe, sværdfeger i Odense. 12.8.1710, fol.1.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: stedfar Rasmus Nielsen, skrædder. B:
1) Jochum Johansen 3.
FM: Nikolaj Jørgensen, skrædder.

1211    Baltser Kobbersmed i Odense. 12.8.1710, fol.2B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Christiansen, skrædder. B:
1) Anne Baltsersdatter 1½.
FM: morbror Mads Pedersen.

1212    Mourids Pedersen i Odense. 22.10.1710, fol.5B.
E: Maren Madsdatter. LV: Hans Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Peder Mouridsen 4
2) Mathias Mouridsen 2.
FM: Oluf Andersen, trædrejer.

1213    Peder Mortensen Nyborg, skomager i Odense. 4.11.1710, fol.7B:
E: Margrethe Knudsdatter. LV: Hans Jacobsen, skrædder. B:
1) Mette Pedersdatter 12
2) Knud Pedersen 8
3) Alhed Pedersdatter 2½.

1214    Maren Nielsdatter i Odense, der døde 27.11.1710, fol.9.
B:
1) Ann Didriksdatter.

1215    Hans Nielsen, pottemager i Odense. 7.12.1710, fol.9B.
E: Gertrud Jørgensdatter. B:
1) Anne Marie Hansdatter 26
2) Maren Hansdatter 24
3) Helvig Cathrine Hansdatter 15
4) Hans Henrik Hansen 12.
FM: Arent Christensen, klejnsmed.

1216    Ursula Johansdatter i Odense. 1.1.1711, fol.10B.
Arvinger angives ikke.

1217    Maren Johansdatter i Odense. 25.11.1710, fol.10B.
E: Jesper Jørgensen.
Første ægteskab med Christen Christensen [Loumann, skifte 22.5.1710 lbnr.1202]. B:
1) Peder Christensen 11.
FM: Claus Johansen, maler.

1218    Maren Jørgensdatter Dannerup i Odense. 16.1.1711, fol.13B.
Arvinger angives ikke.

1219    Mette i Odense, der døde 21.1.1711, fol.13B.
Enke efter Henrik, tømrer.
Arvinger angives ikke.

1220    Maren i Odense. 22.1.1711, fol.14.
Enke efter [Rasmus] Svarre.
Arvinger angives ikke.

1221    Pernille Pedersdatter Pilegaard i Odense. 13.1.1711, fol.14.
E: Christian Ulrik Bless. A:
1) bror Jens Pilegaard, ridefoged i Odense Hospital
2) søster Margrethe Pilegaard, død, var g.m. Christen Lauridsen Husum i Majbølle på Lolland. 3B:
a Peder Christensen
b Mette Christensdatter
c Laurids Christensen
3) halvsøster Ellen Mathiasdatter.

1222    Christen Christensen i Odense. 20.1.1711, fol.17.
Arvinger angives ikke.

1223    Hans Jørgensen, handskemager i Odense. 21.2.1711, fol.17B.
Arvinger angives ikke.

1224    Niels Frandsen, skrædder i Odense. 23.3.1711, fol.17B.
E: Karen Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke.

1225    Susanne Christensdatter i Odense. 28.2.1711, fol.18.
E: Peder Hansen, trædrejer. B:
1) Hans Christian Pedersen 7
2) Jacob Pedersen 3
3) Margrethe Pedersdatter 2.

1226    Anne Mikkelsdatter, ugift i Odense. 21.3.1711, fol.19B.
Arvinger angives ikke.

1227    Anders Hansen Villestofte i Odense. 15.5.1711, fol.20.
E: Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Stine Andersdatter 9½
2) Hans Andersen 2½.
FM: Andreas Andersen Svendborg.

1228    Rebekka Jacobsdatter i Odense. 29.5.1711, fol.21B.
E: Christen Christensen, skomager. B:
1) Gertrud Christensdatter 11
2) Karen Christensdatter 10
3) Christen Christensen 8.

1229    Peder Lauridsen, bødker i Odense. 30.4.1711, fol.22B.
E: Mette Madsdatter. LV: Frands Pedersen Stær. B:
1) Mads Pedersen
2) Dorthe Pedersdatter
3) Mette Pedersdatter
4) Laurids Pedersen.
FM: Anders Andersen, slagter.

1230    Elsebeth Thomasdatter Købke i Odense. 1.6.1711, fol.24.
E: Peder Hansen Vosemose, herredsskriver i Lunde og Skam herreder. B:
1) Hans Pedersen 5.

1231    Maren Salomons, en gammel soldaterkvinde i Odense. 18.6.1711, fol.27.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde hos sin bror Bartholomæus Pottemager.

1232    Anders Laaning, hjulmand i Odense. 18.7.1811, fol.27.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Hans Laaning
2) Bodil Andersdatter
3) Dorthe Andersdatter.
FM: Mads Nielsen.

1233    Enkedronningens kammerpige i Odense. 28.7.1711, fol.27B.
Arvinger angives ikke.

1234    Johanne Jørgensdatter i Odense, der døde 17.8.1710, fol.28.
B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Hans Dinesen.

1235    Anne Bedepige, ugift i Odense. 28.9.1710, fol.28B.
Arvinger angives ikke.

1236    Johanne Nielsdatter i Odense. 17.10.1711, fol.29.
E: Mads Christensen Braad, skomager. A:
1) søster Karen Nielsdatter g.m Just Jørgensen, rytter, begge døde. 2B:
a Sofie Justsdatter g.m. Gotschalk, kyrasser
b Mette Justsdatter 20.
Afdøde døde 18.8.1711.

1237    Laurids Christensen, slagter i Odense. 21.10.1711, fol.30B.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Niels Andersen, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 5
2) Christen Lauridsen 2½.
FM: Peder Vikkelsø.
Afdøde døde 27.3.1711.

1238    Karen Jensdatter i Odense. 3.3.1712, fol.32, 241B.
E: Christen Hansen Skaarup. B:
1) Jens Christensen 22, kyrasser
2) Hans Jacob Christensen 13
3) Johan Christensen 12
4) Gertrud Christensdatter 10
5) Marie Elisabeth Christensen 8
6) Mads Christensen 5
7) Sofie Cathrine Christensdatter 3.
Afdøde døde 26.4.1710.

1239    Bodil Knudsdatter i Odense. 29.10.1706, fol.34B.
Enke efter Hans [Ejler], possementmager, [skifte 31.7.1688 lbnr.836]. B:
1) Cathrine Hansdatter, [ved skiftet efter faderen kaldt Anne Marie Hansdatter]
2) Jørgen Hansen, possementmager.

1240    Mette Iversdatter i Odense. 31.10.1709, fol.35.
Enke efter Niels Hvid. B:
1) Jørgen Nielsen Hvid
2) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jacob Canaris.
Afdøde døde 22.9.1709.

1241    Rasmus Adamsen, vognmand i Odense. 5.9.1702, fol.47B.
E: Sara Pedersdatter. B:
1) Margrethe Rasmusdatter 31
2) Sara Rasmusdatter g.m. Christian Haman
3) Marie Rasmusdatter 27
4) Adam Rasmussen 26
5) Peder Rasmussen 25, student
6) Magdalene Rasmusdatter 22½
7) Hans Rasmussen 19
8) Rasmus Rasmussen 16, discipel i Odense latinskole
9) Johan Rasmussen 14.
Afdøde døde 22.9.1709.

1242    Anne Lauridsdatter i Odense. 24.5.1707, fol.50B.
Enke efter Peder Andersen Hvid, skifte 14.3.1699 lbnr.1017. B:
1) Anders Pedersen Hvid i Herrested
2) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Hansen i Veflinge
3) Anne Helene Pedersdatter, [skifte 18.11.1706 lbnr.1157]. E: Jacob Pedersen, slagter. 1B:
a Peder Jacobsen 8.
Afdøde døde 21.4.1707.

1243    Ingeborg Andersdatter i Odense. 10.12.1707, fol.54.
E: Iver Rasmussen. B:
1) Rasmus Iversen 3.

1244    Christen Jensen, daglejer i Odense. 24.12.1708, fol.55.
E: Karen Hansdatter. LV: Henrik Rorbach, hattemager.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 4.8.1706. B:
1) Jens Christensen 6
2) Peder Christensen 5.
FM: Hans Pedersen Kærby.

1245    Margrethe Baltsersdatter i Odense. 13.2.1709, fol.57.
E: Rasmus Skytte, skomager. A:
1) bror, død. 4B:
a Baltser Henriksen Kron i Gadebusch på hin side af Lübeck
b Niels Henriksen Kron i Nyborg
c Margrethe Henriksdatter Kron, på stedet
d Anne Henriksdatter Kron g.m. Johan Krudt i Fredericia
2) søster, død. 4B:
a Habakuk Mikkelsen, feldbereder
b Thomas Mikkelsen, feldbereder
c Baltser Mikkelsen i Skamby
Peder Mikkelsen, død. 3B: to sønner og en datter
3) søster, død. 2B:
a Cathrine Mikkelsdatter g.m. Peder Pedersen, skomager
b Barbara Mikkelsdatter, død. E: Bravath, korporal i Nyborg. 3B: tre sønner
4) søster, død.1B:
a Gertrud Arentsdatter i Bergen i Norge, død. Hendes barn.

1246    Jørgen Borchersen, tømrer i Odense. 10.4.1709, fol.65.
E: Anne Knudsdatter. B:
1) Bodil Jørgensdatter.

1247    Niels Christoffersen, ugift, der døde i København i 1707, 31.7.1708, fol.67.
A:
0) forældre Christoffer Rasmussens, død og Kirsten Pedersdatter i Middelfart
1) søster Anneke Christoffersdatter
2) søster Karen Christoffersdatter [på Østergård i Lyne sogn] i Jylland, død [23.1.1704, skifte Odense 13.2.1710 lbnr.1255].
Fars første ægteskab med [Anneke Hansdatter, skifte Middelfart 2.4.1672 lbnr.226]. 2B:
3) halvbror Rasmus Christoffersen, præst i Fjelstrup
4) halvsøster Anne Christoffersdatter.
Mors andet ægteskab med Jeppe Clausen i Borup i Taulov sogn
5) halvbror Christoffer Ibsen
6) halvsøster Anne Ibsdatter.
Arvi boet efter fars halvbror Jørgen Hansen, købmand i Odense, skifte 17.4.1695 lbnr.994.

1248    Jens Christensen, fisker i Odense, der døde 17.4.1709, fol.74.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Hansen Skaarup. B:
1) Marie Jensdatter g.m. Laurids Nielsen i Dalby
2) Hans Jensen 22, smedesvend
3) Christen Jensen 20
4) Ingeborg Jensdatter 18
5) Rasmus Jensen 12½
6) Birgitte Jensdatter 7.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.

1249    Jens Clausen Hind, skomager i Odense. 4.7.1709, fol.75B.
E: Ellen Knudsdatter. LV: Frederik Gramberg, skomager. B:
1) Peder Jensen Hind
2) Claus Jensen Hind, student
3) Henrik Jensen Hind, skomager
4) Maren Jensdatter Hind g.m. Mathias Holst på Rækkergård [i Sædding sogn] i Bølling herred i Jylland
5) Birthe Jensdatter Hind i København
6) Dorthe Jensdatter Hind, på stedet.
FM: Claus Pedersen Holm, hattemager.

1250    Karen Pedersdatter i Odense. 13.7.1709, fol.78B.
Enke efter Poul Hansen, skomager, [skifte 14.5.1707 lbnr.1168].
Første ægteskab med [Rasmus Christensen, skifte 23.6.1685 lbnr.760]. B:
1) Christen Rasmussen, grenader i København
2) Sidsel Rasmusdatter g.m. Hans Lauridsen, skomager
3) Mette Rasmusdatter g.m. Peder Joensen, læstesnider
4) Maren Rasmusdatter g.m. Peder Olufsen, skomager.

1251    Anne Andersdatter i Odense. 18.7.1709, fol.81B.
E: Peder Christensen Helt.
Første ægteskab med [Christen Pedersen, skifte 4.6.1704 lbnr.1103]. B:
1) Marie Christensdatter 8.
FM: farbror Anders Pedersen Helt.

1252    Christoffer Mikkelsen Voigt i Odense. 29.8.1709, fol.84.
E: Anne Marie Thomasdatter. LV: Jens Jacobsen, bødker. B:
1) Mikkel Christoffersen 11
2) Marie Christoffersdatter 7.
FM: Hans Henningsen Knudsen.
Afdøde døde 19.12.1708.

1253    Rasmus Jørgensen Juul i Odense. 11.10.1709, fol.86.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Jensen. B:
1) Anne Rasmusdatter 18
2) Karen Rasmusdatter 15½.
FM:
1 Habakuk Mikkelsen, feldbereder
2 Morten Madsen Svendborg.

1254    Anne Sabine i Odense, der døde 18.1.1710, fol.89.
Arvinger angives ikke.

1255    Karen Christoffersdatter, ugift. 13.2.1710, fol.89B.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter g.m. Jeppe Clausen i Borup i Taulov sogn.
Mors første ægteskab med Christoffer Rasmussens i Middelfart
1) søster Anneke Christoffersdatter
2) halvbror Christoffer Ibsen
3) halvsøster Anne Ibsdatter
Fars første ægteskab med [Anneke Hansdatter, skifte Middelfart 2.4.1672 lbnr.226]. 2B:
4) halvbror Rasmus Christoffersen, præst i Fjelstrup
5) halvsøster Anne Christoffersdatter.
Afdøde døde 23.1.1704 på Østergård [i Lyne sogn] med attest fra Niels Andersen Boltrup (Bollerup) til Østergård og fra Jens [Knudsen] Bruun, præst i [Kvong og] Lyne.

1256    Maren Hansdatter i Odense, der døde 19.5.1710, fol.91.
Enke efter Hans Hermansen, skrædder, [skifte 27.8.1697 lbnr.992]. B:
1) Dorthe Hansdatter g.m. Christen Sørensen, skrædder
2) Anne Marie Hansdatter i Ribe.

1257    Marie Christensdatter i Odense. 14.1.1711, fol.91B.
E: Rasmus Olufsen, skrædder. B:
1) Gertrud Marie Rasmusdatter 2.

1258    Karen Hansdatter i Odense. 21.12.1711, fol.94.
E: Hans Grønvald, hattemager. B:
1) Jacob Hansen 23
2) Peder Hansen 16
3) Christoffer Hansen 15
4) Gabriel Hansen 13
5) Magdalene 10½.
FM: Jørgen Hansen, possementmager.

1259    Maren Christensdatter i Odense, der døde 24.12.1711, fol.95B.
E: Steffen Lauridsen, kusk. A:
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Mads Nielsen i Kragelund ved søn Christen Pedersen.

1260    Kirsten Christensdatter i Odense, der døde 26.11.1711, fol.97.
B:
1) Christen Hansen, landsoldat.

1261    Johanne Hansdatter i Odense. 3.12.1707, fol.97B.
E: Peder Lauridsen, slagter. A:
1) bror Mikkel Hansen, handskemager
2) søster Anne Hansdatter
3) søster Marie Hansdatter
4) bror Mads Hansen
5) søster Margrethe Hansdatter.
Desuden nævnes enkemandens mor Anne Hansdatter, enke efter Laurids [Hansen], slagter, [skifte 30.10.1703 lbnr.1077].

1262    Karen Olufsdatter i Odense. 24.7.1708, fol.100.
E: Knud Olufsen, skrædder. B:
Første ægteskab med Jochum Ernst Hebbe, [skifte 22.5.1684 lbnr.743]. B:
1) Else Jochumsdatter, død. var g.m. Niels Schindler, underofficer. 2B:
a Niels Jørgensen
b Jochum Ernst
2) Margrethe Jochumsdatter i København.
Andet ægteskab med Mads Nielsen Biug, skrædder. B:
3) Niels Madsen Biug, skræddersvend i udlandet
4) Jochum Madsen Biug, skræddersvend.

1263    Karen Clausdatter i Odense. 19.2.1712, fol.
Enke efter [Niels Jørgensen Harbo, skifte 30.11.1693 lbnr.912]. B:
1) Claus Nielsen Harbo, trompeter
2) Jørgen Nielsen Harbo, bager
3) Herman Nielsen Harbo, snedkersvend
4) Kirsten Nielsdatter Harbo g.m. [Hans Lauridsen Heider, sværdfeger, fælles skifte 24.5.1698 lbnr.1019]. 1B:
a Mette Sofie Hansdatter
5) Marie Nielsdatter Harbo g.m. Jens Jørgensen, skrædder
6) Hans Christian Nielsen Harbo, skrædder.

1264    Jochum Wagner, skarpretter i Odense. 28.4.1712, fol.103B.
E: Elisabeth Andersdatter Liebeknecht. B:
3) Andreas Jochumsen.
Første ægteskab med [Marie Gotfredsdatter Geltzer, skifte 15.4.1700 lbnr.1008]. B:
1) Vitus Jochumsen, skarpretter i København
2) Lisbeth Jochumsdatter.
Litteratur: Helstatens skarprettere – og deres skiftende ægteskabsforbindelser i 1600- og 1700-tallet af Egill Snorrason i: Personalhistorisk Tidsskrift 1994 side 166-215. Heri side 210: Jochum Wagner.

1265    Jens Andersen, blytækker i Odense. 16.6.1712, fol.106.
E: Dorthe Bastiansdatter. LV: Hans Richard. B:
1) Margrethe Jensdatter 24
2) Johannes Jensen 23, snedkersvend i København
3) Bastian Jensen 21, student.
FM: Anders Andersen, slagter.

1266    Claus Johansen, maler i Odense. 11.6.1712, fol.107B.
E: Cathrine Christiansdatter. LV: Henrik Tobiassen, bøssemager. B:
1) Johan Christian Clausen 5
2) Zacharias Filip Clausen 1.
FM: morfar Christian Zachariassen.

1267    Hans Nielsen Balle (Barles) i Odense. 15.6.1712, fol.110.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jørgen Andersen Bolbro. B:
1) Niels Hansen 12
2) Jørgen Hansen 11.
FM: Peder Jørgensen Vikkelsø, skomager.

1268    Anne Lauridsdatter i Odense. 9.8.1712, fol.111B.
E: Otto Frederik Schütz.
Første ægteskab med [Dines Hansen, skifte 27.4.1700 lbnr.1060]. B:
1) Anne Cathrine Dinesdatter 19
2) Johanne Dinesdatter 19.
FM: Evert Nielsen, feldbereder.
Afdøde døde 6.6.1712.

1269    Niels Hansen Faber, overformynder og købmand i Odense. 20.3.1711, fol.114.
E: Maren Andersdatter Bay.
Testamente af 15.12.1710. A:
0) forældre [Hans Jacobsen, klejnsmed i Kerteminde og Abelone Nielsdatter, skifte Kerteminde 1.8.1670 lbnr.49]
1) bror Jacob Hansen Faber, præst i Haslev og Bråby på Sjælland, ved søn Hans Jacobsen Faber
2) bror Peder Hansen, klejnsmed i Kerteminde ved søn Knud Pedersen, rådmand sst.
3) bror Rasmus Hansen i Kerteminde, [skifte Kerteminde 12.1.1710 lbnr.259]. 9B:
a Hans Rasmussen
b Thomas Rasmussen
c Anne Magdalene Rasmusdatter g.m. Jørgen Nielsen i Kerteminde
d Jacob Rasmussen
e Abelone Rasmusdatter
f Birgitte Rasmusdatter
g Maren Rasmusdatter
h Anne Rasmusdatter
i Karen Rasmusdatter
4) bror Hans Hansen Faber, byskriver i Nysted ved søn Hans Hansen Faber, præst i Søllested [og Vedtofte] på Fyn
5) søster [Anne Hansdatter g.m. Hans Hansen Thiil, skrædder i Kerteminde, fælles skifte Kerteminde uden dato lbnr.21]. 1B:
a Ellen Hansdatter g.m. Mikkel Trompeter på Sjælland. Deres B:
1 Albert Mikkelsen.

1270    Johan Skovgaard, familie- og folkeskatforpagter i Odense. 12.3.1711, fol.135.
E: Charlotte Amalie Bolt. LV: svoger Niels Henriksen i Store Abbed. A:
1) bror Christian Skovgaard
2) en søster i Skåne.
Afdøde døde 9.2.1711.

1271    Mette Hansdatter i Odense. 15.9.1712, fol.144B.
E: Morten Hansen Salby. B:
1) Elisabeth Mortensdatter 15
2) Bodil Mortensdatter 9
3) Hans Mortensen 8.

1272    Laurids Christensen, graver i Odense. 5.10.1712, fol.150.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen, bødker. B:
2) Anne Lauridsdatter 3.
FM: Søren Jensen, bødker.
Første ægteskab med [Anne Jørgensdatter, skifte 12.1.1702 lbnr.1002]. B:
1) Christen Lauridsen, urtegårdsmand i Skalbjerg.

1273    Niels Madsen, bager i Odense. 20.10.1712, fol.151.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Urban Jensen, farver. B:
1) Hans Mathias Nielsen 7
2) Anders Nielsen 5
3) Thomas Nielsen 18 uger.
FM: Hans Hansen Lolland.

1274    Peder Christensen Helt i Odense. 14.2.1713, fol.153.
E: Mette Madsdatter. LV: stedfar Hans Hansen Lolland. B:
1) Mads Pedersen 3.
FM: Jesper Hansen, feldbereder.

1275    Niels [Lauridsen] Gorm, rådmand i Odense, der døde 8.9.1710, fol.155.
Enkemand efter [Mette Alexandersdatter Hirtznach, begravet Odense Sankt Knud 2.11.1700]. B:
1) Alexander Gorm, amtsforvalter på Lolland
2) Laurids Gorm, købmand i Odense
3) Anne Gorm, enke efter Søren Rasmussen, ridefoged på [Gråbrødre] Hospital
4) Kirsten Gorm g.m. Thomas Hansen Flensborg i Odense
5) Karen Gorm i København, enke efter Niels Rasmussen Revninge, vinhandler, [begravet Odense Sankt Knud 18.7.1707].

1276    Morten Hansen Norsk i Odens, der døde 23.4.1712, fol.168.
E: Maren Knudsdatter. B:
1) Kirsten Mortensdatter.
FM: Hans Pedersen, handskemager.

1277    Rasmus Madsen, bager i Odense. 4.5.1706, fol.169B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Mortensen, skrædder. B:
1) Maren Rasmusdatter 22
2) Mads Rasmussen 20, student
3) Hans Rasmussen 18, bagersvend
4) Margrethe Rasmusdatter 16
5) Rasmus Rasmussen 13.
FM: Jacob Jacobsen Faaborg, skomager.

1278    Maren i Odense, der døde 19.1.1713, fol.171B.
Enke efter Jeppe Svarre.
Afdøde efterlader en søn, hvis navn ikke angives.

1279    Jens Hansen Brylle i Odense. 18.3.1713, fol.172.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Andersen, slagter. B:
1) Jørgen Jensen 14
2) Anne Marie Jensdatter 11
3) Hans Jensen 7.
FM: Urban Jensen, farver.

1280    Oluf Trane, feldbereder i Odense. 23.3.1713, fol.174B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Jørgen Svarre. B:
1) Maren Olufsdatter 15
2) Oluf Olufsen 12
3) Marie Olufsdatter 10.
FM: Jesper Hansen, feldbereder.

1281    Jens Lauridsen Odense i Odense. 18.10.1712, fol.176.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Claus Pedersen Holm, hattemager. B:
1) Laurids Jensen 8.
FM: Hans Hansen Haugaard.

1282    Anders Jensen, guldsmed i Odense. 6.6.1710, fol.179.
E: Anne Margrethe Pedersdatter, der døde 12.8.1710. LV: far Peder Hansen Vosemose. B:
1) Jens Andersen, guldsmed ved svigerfar Ludvig Christiansen, bager.

1283    Kirsten Nielsdatter i Odense. 5.4.1712, fol.189.
Arvinger angives ikke.

1284    Anders Hansen i Odense. 3.9.1712, fol.190.
A:
1) mor Dorthe Cathrine Ibsdatter g.m. Thor Nielsen Husum
2) søster Elisabeth Hansdatter
3) bror Hans Hansen.
Arv efter afdødes far [Hans Pedersen, skifte 26.11.1705 lbnr.1153].
Afdøde døde 30.4.1712.

1285    Anne Nielsdatter i Odense. 13.9.1712, fol.190B.
E: Niels Rasmussen, bødker. B:
1) Christen Nielsen, skomager i Maderup
2) Maren Nielsdatter
3) Hieronymus Nielsen i Bred.

1286    Jens Lauridsen, daglejer i Odense, der døde 31.3.1713, fol.191B.
E: Maren Madsdatter. LV: Rasmus Pedersen, træskomand. B:
1) Karen Jensdatter
2) Mads Jensen i København
3) Anne Elisabeth Jensdatter.

1287    Maren Villadsdatter i Odense. 9.5.1713, fol.192.
E: Christian Eubel, hattemager. B:
1) Anne Elisabeth Christiansdatter 8.

1288    Christian Andersen, skomager i Odense. 28.7.1713, fol.194B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Josias Frandsen, skomager. B:
1) Jacob Christiansen, skomagersvend
2) Anne Kirstine Christiansdatter g.m. Gregers Mikkelsen, skomager
3) Anders Christiansen 17.

1289    Daniel Poulsen i Odense. 11.8.1713, fol.196B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Niels Danielsen 15
2) Hans Danielsen 10.
FM: farbror Jesper Poulsen.

1290    Christen Nielsen Bogense, skomager i Odense. 30.7.1713, fol.197B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Søren Jensen, snedker. B:
3) Niels Christensen 13.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Christensen, skomager i Rynkeby
2) Maren Christensdatter g.m. Hans Jørgensen, skomager i Odense.

1291    Anne Henriksdatter i Odense. 1.9.1713, fol.199B.
E: Christian Fabiansen. B:
1) Fabian Christiansen 8.

1292    Peder Pedersen Bødker, urtegårdsmand i Odense. 4.6.1712, fol.202B.
E: Anne Marie Hansdatter. B:
6) Kirsten Pedersdatter 2.
[Af første ægteskab] B:
1) Ingeborg Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen Svarre
2) Margrethe Pedersdatter g.m. Laurids Jensen, kusk.
Andet ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte 21.2.1707 lbnr.1166]. B:
E: Peder Pedersen, bødker. B:
3) Rasmus Pedersen Bødker, urtegårdsmand
4) Kirsten Pedersdatter
5) Anne Cathrine Pedersdatter.

1293    Jacob Hansen, handskemager i Odense. 2.5.1713, fol.205.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Hans Jacobsen 14
2) Dorthe Jacobsdatter 11.
FM: Christian Hansen, handskemager.

1294    Jørgen Andersen Velling (Hvelling), træskomager i Odense. 18.8.1713, fol.208.
E: Bodil Hansdatter. LV: Hans Hansen, klejnsmed.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 1.8.1708 lbnr.1184]. B:
1) Anders Jørgensen i Bogense
2) Rasmus Jørgensen i København
3) Karen Jørgensdatter i København.
Desuden nævnes:
1 enkens svoger Johan Jacob
2 enkens svoger Jens Jepsen.

1295    Poul Hansen i Odense, der døde 7.12.1713, fol.210.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Kirsten Poulsdatter
2) Anne Marie Poulsdatter.
FM: Mathias Gram.

1296    Anne Hansdatter i Odense. 8.12.1713, fol.210B.
E: Peder Hansen Nør Loumann. A:
1) mor Karen Madsdatter i Højrup. LV: Johan Lunde, skomager
2) bror Mads Hansen Loumann i Odense
3) søster Anne Hansdatter, enke efter Poul Henriksen, soldat.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Hansen Nør i Sanderum.

1297    Karen Erlandsdatter i Odense, der døde 3.9.1713, fol.212.
E: Niels Rasmussen, skipper. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 16
2) Hans Nielsen 9.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Troels.

1298    Anne Margrethe Pedersdatter i Odense. 24.5.1714, fol.214.
E: Christian [Filip] Zachariassen Getreuer, maler. B:
1) Zacharias Filip Christiansen Getreuer, maler i København
2) Ellen Cathrine Christiansdatter Getreuer g.m. Jens Nielsen Hører, skrædder
3) Elisabeth Pernille Christiansdatter Getreuer g.m. Hans Hansen, maler i Nyborg
4) Christian Peder Christiansen Getreuer, student i København
5) Johan Jacob Christiansen Getreuer
6) Jørgen Christoffer Christiansen Getreuer.
Litteratur: familien Getreuer af Gregers Hvidkjær Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 163-189. Heri side 168: Christian Philip Zachariassen Getreuer.

1299    Barbara Samuelsdatter i Odense. 21.6.1714, fol.218.
E: Søren Jensen, kusk. B:
1) Karen Sørensdatter.

1300    Laurids Christensen, snedker i Odense. 6.9.1713, fol.219B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Hans Hansen, klejnsmed. A:
1) bror Anders Christensen, farver i Roskilde
2) bror Jørgen Christensen i Roskilde
3) bror Clemen Christensen i København, død. 2B: en søn og en datter
4) søster Cathrine Christensdatter i København
5) søster Anne Christensdatter g.m. en karetmager i Roskilde.

1301    Elsebeth Jochumsdatter i Odense. 25.5.1709, fol.222.
E: Niels Jørgensen Bogense, skrædder.
Første ægteskab med Oluf Hansen, skrædder. B:
1) Peder Olufsen, skrædder
2) Christian Olufsen i Roskilde
3) Thomas Olufsen, uvist hvor
4) Maren Olufsdatter g.m. Jens Christiansen, skrædder
5) Jochum Olufsen i Christiania i Norge.

1302    Margrethe Mikkelsdatter i Odense, der døde 29.1.1714, fol.226.
Enke efter Knud Knudsen, slagter. B:
1) Jacob Knudsen, slagter.

1303    Maren Hansdatter i Odense. 6.4.1714, fol.227.
E: Jacob Knudsen, slagter. B:
1) Knud Jacobsen, slagtersvend
2) Gertrud Jacobsdatter på Sjælland
3) Karen Jacobsdatter
4) Hans Jacobsen
5) Maren Jacobsdatter
6) Johanne Jacobsdatter
7) Birgitte Jacobsdatter.
FM: [morbror] Peder Hansen Vosemose.

1304    Peder Valentinsen, skomagersvend i Odense, der døde 3.2.1715, fol.228B.
A:
1) far Valentin Danielsen, grovsmed i Nykøbing Sjælland.

1305    Abelone Hansdatter i Odense. 30.3.1715, fol.229B.
Enke efter Jørgen Urtegårdsmand. B:
1) Anne Jørgensdatter g.m. hans Hansen Hundrup
2) Maren Jørgensdatter.

1306    Anne Christensdatter i Odense. 4.11.1714, fol.231.
E: Morten Hansen, kræmmer. A:
1) bror Bo Christensen, død. 3B: to døtre og en søn.

1307    Margrethe Lauridsdatter i Odense. 25.6.1715, fol.232.
E: Mads Nielsen. B:
1) Niels Madsen 11.

1308    Niels Andersen, blegemand i Odense. 18.5.1715, fol.233.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter, død. E: Thomas Hansen Svarre. 2B: en søn og en datter.

1309    Elsebeth Didriksdatter i Odense. 16.10.1714, fol.234B.
E: Jacob Andersen, købmand. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter 2.

1310    Peder Madsen Mand i Odense. 17.5.1707, fol.237.
E: Maren Nielsdatter Kaare. LV: Niels Jensen Kaare. B:
1) Dorthe Pedersdatter 11
2) Karen Pedersdatter 9
3) Karen Pedersdatter 7
4) Niels Pedersen Kaare 4.
FM: Mads Hansen Kaare.

1311    Anne Hansdatter i Odense. 16.8.1714, fol.238.
E: Rasmus Olufsen, skrædder. B:
1) Oluf Rasmussen 6 mdr.

1312    Anne Sofie Meyer i Odense, der døde 11.11.1710, fol.239B.
Enke efter Withartz, major.
Arvinger angives ikke.

1313    Mikkel Hansen, handskemager i Odense. 12.2.1711, fol.240B.
E: Chriselle Nielsdatter. LV: Isak Nielsen Svarre. B:
1) Mikkel Mikkelsen 6 mdr.
FM: Johan Øllenslæger, skomager.

1314    [Maren] i Odense. 22.8.1714, fol.244B.
Enke efter Jørgen Eriksen,
Arvinger angives ikke.

1315    Hans Jørgensen Korup i Odense. 28.9.1714, fol.245.
E: Dorthe Nielsdatter.
Afdøde efterlader 3 søskende.

1316    Hans Pedersen Kærby i Odense. 15.1.1715, fol.248.
E: Maren Christensdatter. LV: Conrad Lorents, karetmager. A:
1) bror Mikkel Pedersen i Kærby
2) bror Hans Pedersen i Kærby, død. 2B:
a Anne Sidsel Hansdatter
b Ellen Hansdatter.
FM: stedfar Anders Christen i Fraugde Kærby.

1317    Anne Mathiasdatter i Odense. 26.1.1715, fol.251B.
E: Ludvig Ludvigsen, bager. B:
1) Ingeborg Ludvigsdatter 9 mdr.

1318    Jens Jørgensen, skrædder i Odense. 5.6.1715, fol.253B.
E: Marie Nielsdatter. LV: Hans Hebbe. B:
3) Hans Jensen 7.
Første ægteskab med [Helle Hansdatter, skifte 23.4.1696 lbnr.958]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Enok Thamsonius, kapellan i Stokkemarke på Lolland.
2) Mette Jensdatter, død, efter hvem, der arv.

1319    Niels Hansen, kræmmer i Odense. 19.4.1715, fol.255B.
E: Ingeborg Christensdatter. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Henrik Christoffersen i Jylland
halvsøskende:
2) Hans Christensen i Bogense
3) Erik Hansen i København
4) Ingeborg g.m. Peder Jensen i Drigstrup.

1320    Jacob Pedersen, slagter i Odense, der døde 29.3.1715, fol.257B.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Nielsen, der ægter enken. B:
2) Kirsten Jacobsdatter.
FM: Peder Olufsen, skomager.
Første ægteskab med [Anne Helene Pedersdatter, skifte 18.11.1706 lbnr.1157]. B:
1) Peder Jacobsen.

1321    Verner Holch, parykmager i Odense. 26.3.1715, fol.259.
E: Anne Marie Skuldt. LV: Volrath Dam, tobaksspinder.
Arvinger kendes ikke.

1322    Peder Pedersen Vikkelsø, skomager i Odense, der døde 5.7.1715, fol.263.
E: Anne Knudsdatter. B:
1)Else Pedersdatter g.m. Rasmus Jørgensen, skomager
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Steffen Jacobsen Gebert, skomager
3) Mette Pedersdatter g.m. Hans Hansen, skomager
4) Anne Marie Pedersdatter.

1323    Karen Kochs, bælgetræder i Odense. 27.8.1715, fol.265B.
Arvinger angives ikke.

1324    Hans Jacobsen, skrædder i Odense. 7.9.1715, fol.266.
E: Anne Cathrine Mathiasdatter. LV: Christen Christensen Bjerre. B:
1) Abel Marie Hansdatter i Vindinge præstegård
2) Maren Hansdatter g.m. Jacob Kretlov, skrædder
3) Karen Hansdatter i Holsten
4) Anne Lisbeth Hansdatter
5) Anne Cathrine Hansdatter
6) Jacob Hansen.
Afdøde døde i København i pestens tid.

1325    Anne Hansdatter i Odense. 2.10.1715, fol.267B.
E: Rasmus Pedersen Loumann. B:
1) Anne Margrethe Rasmusdatter 5
2) Hans Rasmussen 7 uger.

1326    Lisbeth Jacobsdatter i Odense. 13.10.1715, fol.269.
A:
1) Bartholomæus Pottemager
2) Barbara Henriksdatter g.m. Søren Sørensen, snedker i Fåborg.

1327    Marie Madsdatter i Odense. 20.8.1715, fol.270
E: Bartolomæus Pottemager. A:
1) søster Kirsten Madsdatter g.m. Anders Lauridsen
2) søster Gertrud Madsdatter
3) søster, død. 1B:
a Andreas i Åsum.

1328    Jacob Canaris i Odense, der døde 13.9.1715, fol.271.
E: Anne Cathrine Nielsdatter, der døde 16.11.1715. LV: bror Jørgen Nielsen Hvid. B:
1) Johan Jacobsen
2) Anne Margrethe Jacobsdatter.
FM: Evert Riber.

1329    Jochum Bornemann, feltskær i Odense. 26.11.1715, fol.274B.
E: Hilleborg Pedersdatter. LV: Christen Christensen. B:
1) Jochumine Sofie Jochumsdatter 16 uger.
FM: Morten Zirach, væver.
Desuden nævnes enkens bror Peder Pedersen.

1330    Anne Margrethe Christoffersdatter i Odense. 5.7.1715, fol.276B.
E: Christen Christensen. B:
4) Gertrud Magdalene Christensdatter.
Første ægteskab med [Gregers Gregersen, bogbinder, skifte 28.2.1695 lbnr.950]. B:
1) Hans Christoffer Gregersen i Haderslev
2) Gregers Gregersen i Randers
3) Johan Ditlev Gregersen i Odense.
Afdøde døde 2.6.1715.

1331    Maren Nielsdatter i Odense, der døde 9.5.1711, fol.280.
B:
1) Ellen Margrethe Madsdatter.
FM: Jens Christian, skrædder.

1332    Hans Olufsen Winther, skomager i Odense. 31.8.1715, fol.282.
E: Susanne Mathiasdatter. LV: Josias Frandsen, skomager. B:
1) Anne Marie Hansdatter 12.
FM: farbror Dines Winther, skomager.
Afdøde døde 14.7.1715.

1333    Josef Madsen, pottemager i Odense. 10.9.1714, fol.284B.
E: Dorthe Nielsdatter. B:
1) Voldborg Josefsdatter
2) Anne Josefsdatter.
FM: Mikkel Justesen, skomager.

1334    Medea [Vilhelmine] Edinger i Odense. 24.10.1713, fol.286B.
E: Peder Bremer, i udlandet, uvist om død. B:
1) Lorents Edinger Bremer 15, i Nykøbing Falster skole
2) Jørgen Bremer
3) Andreas Bremer.
FM:
1 morbror Nikolaj [Lorentsen] Edinger, præst i Vestenskov og Kappel
2 mosters mand Christen Christensen, præst i Pjedsted [og Gårslev g.m. Anne Cathrine Lorentsdatter Edinger]
3 Andreas Kruckow, tolder i Stubbekøbing.
Desuden nævnes: afdødes bror Johannes Broder Edinger.
(Se skifte efter afdødes far Lorents Nielsen Edinger Odense herred gejstlig 26.9.1694 lbnr.14)
Litteratur Slægten Edinger af Albert Fabritius i: Personalhistorisk Tidsskrift 1930 side 46-70. Heri side 51: Lorentz Edingers børn med Barbara Hansdatter Landorph.

1335    Karen Hansdatter i Odense. 5.10.1715, fol.300.
E: Niels Hansen, væver. B:
1) Dorthe Nielsdatter
2) Christian Nielsen, handskemagersvend.

1336    Maren Andersdatter Bay i Odense. 29.9.1713, fol.301.
Enke efter Niels Hansen Faber, overformynder og købmand, [skifte 20.3.1711 lbnr.1269]. A:
0) forældre Anders Christensen og Johanne Sørensdatter i Knejsted i Øster Tørslev sogn, begge døde
1) bror Christen Andersen i Haslegård ved Mariager Fjord, død. 3B:
a Johanne Christensdatter i Odense, enke efter Laurids Christensen, nagelsmed. Gave til hendes 4B:
1 Rebekka Augustsdatter 14
2 Anne Lene Lauridsdatter 9
3 Christen Lauridsen 8
4 Johanne Lauridsdatter 6
b Anne Christensdatter ved Vesterhavet i Jylland
c Anders Christensen Binderup i Udbyneder, død. 3B:
1 Christine Andersdatter
2 Lene Andersdatter
3 Sidsel Andersdatter
2) søster Mette Andersdatter, død, var g.m. Laurids Jensen Munch i Randers. 2B:
a Margrethe Lauridsdatter Munch, enke efter Christen Christensen i Randers
b Johanne Lauridsdatter Munch g.m. Niels Jacobsen Prim i Randers
3) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Jørgen Andersen i Knejsted. 7B:
a Lene Jørgensdatter g.m. Mikkel Andersen Maal i Randers
b Kirsten Jørgensdatter, enke efter Peder Jensen Hastrup i Knejsted
c Johanne Jørgensdatter g.m. Poul Nielsen Gjesing
d Gertrud Jørgensdatter g.m. Henrik Hansen, smed i Knejsted
e Poul Jørgensen i Sødring
f Anders Jørgensen i Knejsted, død. 1B:
1 Jørgen Andersen i Knejsted
g Maren Jørgensdatter i Øster Tørslev, død. 4B:
1 Karen Hansdatter i Randers
2 Abelone Hansdatter g.m. Anders Jørgensen i Øster Tørslev
3 Anne Hansdatter g.m. Anders Mortensen i Øster Tørslev
4 Maren Hansdatter g.m. Peder Bertelsen i Randers
4) søster Anne Andersdatter g.m. Christen Lassen i Store Nørskov i Jylland.

1337    Anders Andersen, slagter i Odense. 7.3.1715, fol.320.
A:
1) bror Peder Andersen i Birkende
2) søster Anne Andersdatter.
Arv i boet efter Johanne Hansdatter, [skifte 3.12.1707 lbnr.1261], var g.m. Peder Lauridsen, slagter til A:
1) søster Anne Hansdatter
2) søster Marie Hansdatter
3) bror Mads Hansen, slagtersvend
4) søster Margrethe Hansdatter

1338    Laurids Lauridsen, sadelmager i Odense. 5.8.1715, fol.325.
B:
1) Anne lauridsdatter g.m. Oluf Jørgensen, urtegårdsmand på Heden
2) Christen Lauridsen, sadelmagersvend
3) Else lauridsdatter
4) Dorthe lauridsdatter.
FM: Casper Sibbern, urmager.

1339    Habakuk Mikkelsen, feldbereder i Odense. 9.3.1716, fol.326B.
E: Anne Hansdatter. A:
1) bror Baltser Mikkelsen, skomager i Skamby
2) bror Thomas Mikkelsen, feldbereder i Odense
3) søster, død. 1B:
a Cathrine Pedersdatter g.m. Sejer Mortensen
4) søster Barbara Mikkelsdatter, død Hendes 2 børn
5) bror Peder Mikkelsen, feldbereder. Hans 3 børn.

1340    Hans Rasmussen i Odense. 10.3.1716, fol.328B.
E: Maren Madsdatter. LV: Hans Lauridsen, skomager. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 5.
FM: Peder Olufsen, skomager.

1341    Maren Nielsdatter i Odense. 29.3.1715, fol.331.
E: Thomas Hansen Svarre. B:
1) Johannes Thomsen
2) Cathrine Marie Thomasdatter.

1342    Else Nielsdatter i Odense. 1.12.1715, fol.333.
E: Anders Nielsen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

1343    Rasmus Sørensen Lukas, skomager i Odense. 22.2.1716, fol.334B.
E: Johanne Bertelsdatter. B:
1) Søren Rasmussen, skomager
2) Marie Rasmusdatter g.m. Josias Frandsen, skomager
3) Laurids Rasmussen i Berlin, død. Efterlod en svanger enke. Muligvis hans barn.

1344    Karen Hansdatter i Odense. 18.3.1716, fol.337B.
E: Peder Rasmussen, slagter.
Første ægteskab med [Niels Jørgensen Krag, slagter, skifte 3.4.1703 lbnr.1088]. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Peder Aastesen skomager
2) Kirsten Nielsdatter i København.

1345    Mette Rasmusdatter i Odense, der døde 23.3.1716, fol.339.
E: Jacob Hansen, pottemager. A:
1) Anders Albertsen i Svendborg
og medarvinger.

1346    Maren Villumsdatter i Odense. 17.4.1716, fol.340B.
E: Peder Knudsen, feldbereder.
Første ægteskab med [Jørgen Lauridsen, skifte 2.5.1694 lbnr.927]. B:
1) Gye Jørgensdatter g.m. Søren Rasmussen, feldbereder
2) Laurids Jørgensen, feldbereder.
Andet ægteskab med [Laurids Hansen, skifte 14.2.1704 lbnr.1099]. B:
3) Jørgen Lauridsen, feldberedersvend
4) Hans Lauridsen 17.

1347    Laurids Hansen Braad i Odense, der døde 19.3.1716, fol.343.
E: Karen lauridsdatter. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Søren Hansen ved Lindved [i Stenløse sogn]
2) søster Dorthe Hansdatter g.m. Anders Pedersen i Rågelund [i Åsum sogn]
3) halvbror Hans Jensen i Birkende
4) halvbror Christen Jensen i Birkende
5) halvsøster Anne Jensdatter i Lamdrup i Svindinge sogn
6) halvsøster Karen Jensdatter, død, var g.m. Anders Jørgensen i Svindinge. Hendes børn.

1348    Hans Madsen Sanderum i Odense. 10.6.1716, fol.345.
E: Karen Jespersdatter. LV: Hans Rorbach, hattemager. B:
3) Karen Hansdatter 22
4) Marie Hansdatter 20
5) Anne Marie Hansdatter 18
6) Kirsten Hansdatter 16
7) Mads Hansen 15
8) Maren Hansdatter 12
9) Peder Hansen 9
10) Anne Hansdatter 7.
Første ægteskab med [Karen Lauridsdatter], skifte 22.3.1692 lbnr.890. B:
1) Laurids Hansen, snedkersvend, i udlandet
2) Gertrud Hansdatter 25.

1349    Rasmus Sørensen, daglejer i Odense, der døde 10.3.1716, fol.347.
E: Anne Pedersdatter, der døde 16.5.1716.
Hans A:
Arvinger angives ikke.
Hendes A:
1) søskendebarn Anders Rasmussen i Ravnebjerg, rytterbonde.

1350    Bodil Ibsdatter i Odense. 15.5.1716, fol.349B.
E: Niels Rasmus Lukassen, skomager. B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter 10
2) Erik Nielsen 7.
Afdøde døde 14.4.1716.

1351    Niels Andersen, slagter i Odense. 3.7.1716, fol.352.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Rasmus Sørensen, skomager. B:
1) Laurids Nielsen 3.
FM: Anders Christensen i Ejby.
Enkens første ægteskab med [Laurids Christensen], skifte 21.10.1711 lbnr.1237. Arv til B:
1) Anne Marie Lauridsdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1716-17221352    Johanne Jacobsdatter i Odense. 18.12.1716, fol.1.
E: Rasmus Hansen, svarver. B:
1) Hans Rasmussen 10
2) Jacob Rasmussen 8
3) Anne Cathrine Rasmusdatter 9 mdr
4) Abraham Rasmussen 9 mdr.

1353    Anne Mortensdatter i Odense. 29.4.1716, fol.2B.
E: Jørgen Hansen, possementmager. B:
1) Hans Jørgensen 9
2) Sofie Jørgensdatter 8.

1354    Ludvig Niels Christoffersen i Odense, der døde 30.5.1716, fol.5.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Søren Knudsen. B:
1) Christoffer Ludvigsen 28, i København
2) Laurids Ludvigsen 25, i Norge
3) Henrik Ludvigsen 23m rytter.

1355    Jørgen Lauridsen, ugift fra Hunderup, der døde i Odense. 29.4.1716, fol.7.
A:
1) bror Hans Lauridsen, på stedet
2) søster Kirsten lauridsdatter g.m. Jens Jensen i Ore.

1356    Mads Nielsen i Odense. 6.7.1716, fol.8.
E: Else Pedersdatter. LV: Peder Lauridsen Juul i Bolbro.
Første ægteskab med [Margrethe Lauridsdatter, skifte 25.6.1715 lbnr.1307]. B:
1) Niels Madsen 12.
FM: farbror Hans Nielsen.

1357    Johan Barchhausen i Odense. 7.7.1716, fol.10.
E: Karen Poulsdatter. LV: bror Hans Poulsen, rådmand. B:
1) Marie Johansdatter Barchhausen 8.

1358    Jacob Christensen Lerche, ugift i Odense, der døde 25.2.1715, fol.13B.
A:
1) søster Marie Christensdatter Lerche
2) bror Knud Christensen Lerche i Norge
3) søster Marie Kirstine Christensdatter Lerche i København
4) halvsøster Gertrud Christensdatter på Søby Søgård
5) Elisabeth Christensdatter i København.

1359    Morten Hansen Killerup i Odense. 2.6.1713, fol.31.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Steffensen i Killerup [i Odense Frue landsogn]. B:
1) Anne Mortensdatter 23, der ægter Niels Lauridsen
2) Maren Mortensdatter 20.
FM: Hans Rasmussen.

1360    Maren Hansdatter i Odense. 19.2.1716, fol.33B.
E: Niels Hansen [Tolderlund], daglejer. B:
4) Anne Cathrine Nielsdatter 17
5) Gunder Nielsdatter 13.
Første ægteskab med Jens Jensen. B:
1) Jørgen Jensen, skomagersvend
2) Hans Jensen, klejnsmedesvend
3) Jens Jensen i skomagerlære.

1361    Jørgen Nielsen Harbo, bager i Odense. 2.9.1716, fol.35B.
E: Maren Thomasdatter. LV: far Thomas Christensen, købmand. B:
1) Niels Jørgensen 3
2) Thomas Jørgensen 2.
FM:
1 farbror Herman Nielsen Harbo, snedker
2 farbror Hans Christoffer Harbo, skrædder.

1362    Jacob Jørgensen, handskemager i Odense. 3.9.1716, fol.39B.
E: Maren Hansdatter. LV: Claus Pedersen. B:
1) Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Jørgensen, feldbereder
2) Hans Jacobsen 22
3) Jørgen Jacobsen 20
4) Peder Jacobsen 17.
FM: mors [halv]bror Hans Pedersen.

1363    Anders Jacobsen Ladefoged i Odense. 16.7.1716, fol.40B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Christiansen, skrædder. B:
1) Maren Andersdatter 1 år og 3 mdr.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.
Afdøde døde 8.6.1716.

1364    Claus Jespersen, klejnsmed i Odense. 7.9.1716, fol.44.
E: Maren Andersdatter. LV: Christoffer Christensen, snedker. B:
2) Jesper Clausen 14.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 23.1.1690 lbnr.848]. B:
1) Jesper Clausen, død. 3B:
a Karen Jespersdatter
b Laurids Jespersen
c Zacharias Jespersen.

1365    Ludvig Christiansen, bager i Odense. 18.2.1716, fol.46.
Enkemand efter Maren Hansdatter, død 5.1.1716. B:
1) Hans Ludvigsen, bager
2) Jens Ludvigsen, bagersvend
3) Ludvig Ludvigsen, [skifte 20.1.1716], E: Matte Hansdatter. 1B:
a Ingeborg Ludvigsdatter
4) Gertrud Ludvigsdatter g.m. Jens Andersen, guldsmed i Nakskov
5) Anne Ludvigsdatter i Nakskov, [skifte Nakskov 15.8.1695 lbnr.799]. 1B:
a Birgitte Blich
6) Christian Ludvigsen i Nakskov, skifte Nakskov 4.11.1704 lbnr.917]. 1B:
a Ludvig Christiansen i Nakskov.
Afdøde døde 10.1.1716.

1366    Ludvig Ludvigsen, bager i Odense, der døde 20.1.1716, fol.52B.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Kjær. B:
1) Ingeborg Ludvigsdatter 2.
FM: farbror Hans Ludvigsen, bager.

1367    Gregers Mikkelsen, skomager i Odense. 2.10.1716, fol.57B.
E: Anne Kirstine Christiansdatter. LV: Rasmus Jørgensen. B:
1) Inger Gregersdatter 9
2) Dorthe Gregersdatter 7
3) Christian Gregersen 6 mdr.
FM: Christian Jacobsen Faaborg.

1368    Christen Rasmussen, skomager i Odense. 30.4.1716, fol.59B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Nikolaj Rotenburg, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Christensdatter 5
2) Rasmus Christensen 3½
3) Karen Christensdatter 18 uger.
Afdøde døde 13.4.1716.

1369    Jørgen Mortensen i Odense. 3.10.1716, fol.61.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Henrik Tobiassen, bøssemager. B:
1) Marie Jørgensdatter 26
2) Ove Jørgensen 25
3) Karen Jørgensdatter 18
4) Laurids Jørgensen 17
5) Hans Jørgensen 12.

1370    Mette Johansdatter i Odense, der døde 11.10.1716, fol.62B.
E: Johan Daniel Liebe, bogbinder.
Arvinger angives ikke.

1371    Kirsten Hansdatter i Odense. 20.10.1716, fol.63.
E: Jacob Hansen, pottemager. B:
1) Peder Hansen
2) Niels Hansen
3) Gertrud Hansdatter
4) Karen Hansdatter i Vindinge
5) Anders Hansen, konstabel i Fredericia
6) Hans Hansen på Lolland
7) Rasmus Hansen i Holland.

1372    Kirsten Christensdatter i Odense. 23.10.1716, fol.65.
E: Henrik Jørgensen, handskemager. B:
3) Jacob Christian Henriksen 2½
4) Jørgen Henriksen 9 mdr.
Første ægteskab med [Jacob Hansen, skifte 2.5.1713 lbnr.1293]. B:
1) Hans Jacobsen 18
2) Dorthe Jacobsdatter 15.
FM: farbror Christian Hansen, handskemager.

1373    Johanne Christiansdatter i Odense. 3.11.1716, fol.68.
E: Hans Gregersen, skrædder. B:
1Hans Hansen Møller, skrædder
2) Mathias Hansen, uvist hvor
3) Peder Hansen Møller
4) [Gregers Hansen], død. 2B:
a Johanne Kirstine Gregersdatter 8
b Martha Marie Gregersdatter 6.

1374    Mads Sørensen Vadskær (Vedsker), skrædder i Odense. 26.9.1715, fol.70.
E: Anne Olufsdatter. LV: far Oluf Andersen, skrædder. B:
1) Kirstine Marie Madsdatter 11
2) Oluf Madsen 10
3) Søren Madsen 7
4) Bent Madsen 5.
FM: farbror Christen Sørensen Vadskær, skrædder.
Afdøde døde i november 1711.

1375    Karen Christensdatter i Odense. 15.1.1717, fol.72.
E: Knud Hansen. B:
4) Kirsten Knudsdatter 4
5) Gertrud Marie Knudsdatter 6 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Lene Hansdatter 19
2) Niels Hansen 13
3) Christen Hansen 9.
Afdøde døde 3.12.1716.

1376    Else Jensdatter i Odense. 16.1.1717, fol.74B.
E: Rasmus Hansen. A:
1) halvbror, død. 1B:
a Maren Sørensdatter g.m. Peder Nielsen i Frøstrup.
Afdøde døde 17.121716.

1377    Peder Poulsen Byrre i Odense, der døde 31.12.1716, fol.76B.
E: Anne Pedersdatter. B:
4) Hans Pedersen 4.
Første ægteskab B:
1) Lorents Pedersen, soldat i København
2) Ditlev Pedersen, uvist hvor
3) Anneke Pedersdatter, uvist hvor.

1378    Karen Rasmusdatter i Odense, der døde 19.2.1717, fol.78.
Enke efter Rasmus Madsen, bager, [skifte 4.5.1706 lbnr.1277]. B:
1) Maren Rasmusdatter 30, g.m. Jens Ludvigsen, bager
2) Mads Rasmussen, student, i Vendsyssel
3) Hans Rasmussen, bager
4) Margrethe Rasmusdatter 25
5) Rasmus Rasmussen, snedkersvend i Livland.

1379    Karen Poulsdatter i Odense, der døde 14.8.1717, fol.80B.
E: Samuel Grubbe.
Første ægteskab med [Johan Barchhausen, skifte 7.7.1716 lbnr.1357]. B:
1) Marie Johansdatter Barchhausen 8.
LV: morbror Hans Poulsen, rådmand.

1380    Karen Jensdatter i Odense. 13.5.1717, fol.87B.
E: Peder Rasmussen Krag, slagter. B:
1) Karen Pedersdatter 6 uger.
Afdøde døde 29.3.1717.

1381    Maren Christensdatter i Odense. 13.5.1717, fol.89B.
E: Hans Pedersen Taarup. A:
1) søster Bodil Christensdatter i Jylland
2) søster Else Christensdatter i Jylland
3) søster Karen Christensdatter i Jylland.

1382    Mette [Knudsdatter] Blanchenborg i Odense. 4.4.1716, fol.92B.
E: [Adrian] Langerfeldt, regimentskvartermester.
Første ægteskab med [Jørgen Bertelsen Wichmann, rådmand, skifte 27.7.1680 lbnr.663]. B:
1) [Ingeborg Jørgensdatter Wichmann], død, var g.m. [Johan Filip Mohr von Waldt]. 2B:
a Johan August Mohr von Waldt, kornet
b Peder Lotarius Mohr von Waldt, student i København
2) Mette Jørgensdatter Wichmann g.m. Henrik Foss, ritmester.

1383    Hans Andersen, kusk i Odense. 31.4.1717, fol.96.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Eriksen. B:
1) Anders Hansen.
Afdøde døde 5.2.1717.

1384    Kirsten Christensdatter i Odense. 3.6.1717, fol.98.
E: Peder Andersen. A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Hans Nielsen, skomager i Bastrup [i Skamby sogn]
2) søster Maren Christensdatter g.m. Hans Pedersen, tømrer i Bastrup
3) søster Kirsten Christensdatter g.m. Johan Granater i Odense.
Afdøde døde 24.4.1717.

1385    Hans Hansen Lolland i Odense, der døde 30.1.1717, fol.100B.
E: Kirsten Nielsdatter. A:
1) bror Peder Hansen i Vester Nordlunde i Lollands Nørre herred
2) bror Bo Hansen
3) søster, død. 1B:
a Hans Rasmussen.

1386    Karen Rasmusdatter i Odense, der døde 8.6.1716, fol.103.
Enke efter Rasmus Pedersen, grovsmed, død for kort tid siden. B:
1) Rasmus Rasmussen 13
2) Peder Rasmussen 9
3) Maren Rasmusdatter 4
4) Anne Lisbeth Rasmusdatter 1.
FM: mors stedfar Rasmus Nielsen i Lumby.

1387    Søren Jensen, kusk i Odense, der døde 15.10.1717, fol.105B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Gregers Jensen, bogbinder.
Første ægteskab med [Barbara Samuelsdatter, skifte 21.6.1714 lbnr.1299]. B:
1) Karen Sørensdatter 25, i Nyborg.
FM: Thomas Hansen Blangsted.

1388    Hans Thomsen Flensborg i Odense, der døde 27.8.1717, fol.107B.
Enkemand efter [Mette Christensdatter]. B:
1) Christian Thomsen i Flensborg
2) Thomas Hansen Flensborg
3) Johannes Thomsen, præst i Asserballe på Als
4) Jacob Thomsen Flensborg
5) [Maren Hansdatter Flensborg] g.m. Søren Jørgensen Møller
6) [Gertrud Hansdatter Flensborg] g.m. Markus Tach.

1389    Niels Hansen Tolderlund i Odense. 17.11.1717, fol.110B.
E: Maren Jespersdatter. LV: bror Jens Jespersen Dyhr. B:
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 19.2.1716 lbnr.1360]. B:
4) Anne Cathrine Nielsdatter 19
5) Gunder Nielsdatter 15.
FM: Søren Jensen, bødker.

1390    Anne Cathrine Christoffersdatter i Odense. 18.4.1716, fol.112.
E: Søren Jensen, snedker. B:
1) Jens Sørensen 9
2) Christoffer Sørensen7
3) Anne Marie Sørensdatter
4) Jacob Sørensen 3.

1391    Hans Hansen Hunderup i Odense. 26.11.1717, fol.115B.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Hansen 27, smed
2) Karen Hansdatter 25
3) Hans Hansen 23, handskemagersvend.

1392    Helle Andersen, kandestøber i Odense. 17.12.1716, fol.116B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Claus Nissen, købmand. B:
1) Lisbeth Sofie Hellesdatter 28
2) Hans Oluf Hellesen 26, student
3) Dorthe Marie Hellesdatter 23
4) Elsebeth Hellesdatter 19
5) Anne Margrethe Hellesdatter 15.

1393    Henrik [Lorents] Lauridsen, stadsmusikant i Odense. 6.7.1717, fol.120.
E: Anne Margrethe Bechmann. B:
5) Didrik Christian Henriksen Koch 14½
6) Armgard Sofie Henriksen Koch 13.
Første ægteskab med [Anne Sofie Freithof, skifte 19.8.1697 lbnr.978]. B:
1) Margrethe Dorthe Henriksdatter [Freithof], enke efter Bertel Wichman Switzer i Fredericia, [skifte Fredericia 8.9.1717 lbnr.336]
2) Alhed Marie Henriksdatter g.m. landsmusikanten i Nyborg
3) Baltser Freithof Henriksen i Kristiansand i Norge
4) Simon Henriksen Koch i Husum.

1394    Maren Hansdatter i Odense. 29.4.1716, fol.124B.
E: Hans Jørgensen, murer. B:
1) Edel Hansdatter 15
2) Jørgen Hansen 12
3) Hans Hansen 10
4) Bodil Hansdatter 4
5) Maren Hansdatter 3.
Afdøde døde 18.4.1716.

1395    Christen Jessen i Pjentemølle i Odense. 21.9.1717, fol.130.
E: Anne Sørensdatter. A:
1) søster Dorthe Jesdatter g.m. Sonne Torstensen i Jerne i Jylland.
Hendes børn nævnes B:
a en datter g.m. Morten Hansen Salby
b Jes Kærsing 27 år gammel med fuldmagt fra Ludvig Omeis, præst i Jernved.
Afdøde døde 8.8.1717.

1396    Jacob Pedersen Urne, skrædder i Odense. 22.1.1717, fol.131B.
Enkemand efter [Elsebeth Jacobsdatter, skifte 4.8.1698 lbnr.1005].
Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 10.10.1691 lbnr.877]. A:
1) søster Anne Pedersdatter, enke efter Peder Christensen, skrædder. LV: Peder Hansen Vosemose.

1397    Dorthe Christensdatter i Odense, der døde 30.11.1716, fol.137.
E: Mads Christensen Braad, skomager. A:
1) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Poul Sørensen, bager i Sødinge i Ringe sogn.

1398    Mette Rasmusdatter i Odense. 27.4.1717, fol.138.
E: Peder Mikkelsen. B:
1) Habakuk Pedersen
2) Mikkel Pedersen
3) Ingeborg Pedersdatter.
Afdøde døde 25.4.1717.

1399    Søren Markussen, bedemand i Odense. 24.12.1716, fol.138B.
E: Kirsten Sørensdatter. B:
1) Markus Sørensen
2) Marie Sørensdatter g.m. Jørgen Rasmussen, vognmand
3) Ingeborg Sørensdatter g.m. Kasimir Bech, farver
4) Peder Sørensen i Middelfart
5) Sofie Sørensdatter 30.
Afdøde døde 19.12.1716.

1400    Volrath Dam, tobaksspinder i Odense. Samfrændeskifte 1.1.1718, fol.141.
E: Margrethe Helene Borch. LV: Christian Ulrik Bless. B:
1) Andreas Dam
2) Sofie Marie Dam.
FM:
1 Mathias Resenfelde g.m. faster Magdalene Dam
2 morbror Rudolf Frederik Borch.
Bevilling til uskiftet bo af 6.11.1717.

1401    Gertrud Nielsdatter i Odense. 2.1.1718, fol.142B.
E: Steffen [Christensen], bager.
Arvinger angives ikke,
dog nævnes afdødes enkemandens bror Hieronymus Christensen.

1402    Niels Christensen Faber, prokurator i Odense, der døde 2.4.1717, fol.143.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. LV: Henrik Jensen Hind, skomager. B:
3) Christen Nielsen 11
4) Martha Nielsdatter 6
5) Frederik Nielsen Faber 4½.
FM: Jens Jacobsen Faaborg.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Nielsdatter 19
2) Else Marie Nielsdatter 18.

1403    Claus Johansen, bager i Odense. 27.7.1717, fol.147.
E: Mette Christensdatter. LV: Johan Øllenslæger, skomager. B:
1) Anne Lisbeth Clausdatter 22
2) Else Clausdatter 19
3) Johan Christian Clausen 10.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.

1404    Niels Thomsen, guldsmed i Odense. 21.5.1718, fol.149.
E: Cathrine Elisabeth Jochumsdatter. LV: far Jochum Bødker, glarmester. B:
1) Cathrine Elisabeth Nielsdatter 6
2) Bodil Marie Nielsdatter 5
3) Margrethe Nielsdatter 3
4) Else Nielsdatter 13 uger.
FM: morbror Jochum Bødker, glarmester.
Afdøde døde 16.4.1718.

1405    Hans Mortensen, skrædder i Odense. 29.4.1718, fol.150B.
B:
1) Hans Hansen
2) Else Hansdatter 30.
FM: Laurids Filipsen, feldbereder.
Afdøde døde 17.2.1718.

1406    Peder Nielsen Koch, feldbereder i Odense. 15.7.1718, fol.151B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Lauge Knudsen, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 23
2) Niels Pedersen 17.
FM: morbror Rasmus Pedersen, bødker.

1407    Anne Kirstine Arentsdatter i Odense. 15.7.1718, fol.152.
E: Niels Pedersen, skomager. B:
1) Dorthe Nielsdatter 7
2) Peder Nielsen 2½.
Afdøde døde 12.7.1718.

1408    Hans Eriksen, købmand i Odense. 21.1.1719, fol.154.
E: Ursula Andersdatter [Skytte]. LV: Thomas Hansen Flensborg. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Niels Jensen Faaborg, præst i Østrup
2) Erik Hansen Rask 25
3) Maren Hansdatter 14
4) Karen Hansdatter 12
5) Laurids Hansen 8.
Afdøde døde 1.11.1718.

1409    Christen Hansen Skaarup i Odense. 19.7.1718, fol.158B.
E: Dorthe Jensdatter. B:
7) Karen Christensdatter 6½
8) Maren Christensdatter 5
9) Jens Christensen 3
10) Niels Christensen 22 uger.
FM: Johan Rasmussen Østrup.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 3.3.1712 lbnr.1238]. B:
1) Jens Christensen, rytter
2) Hans Jacob Christensen, skomagersvend
3) Johan Christensen, rytter
4) Gertrud Christensdatter
5) Mads Christensen 12
6) Sofie Cathrine Christensdatter 10.
Afdøde blev ihjelstukket af sin indkvarterede rytter 12.7.1718.

1410    Anne Margrethe Jensdatter i Odense.18.4.1719, fol.162B.
E: Søren Andersen. B:
1) Mette Cathrine Sørensdatter 10
2) Maren Sørensdatter 9.
FM: morbror Niels Jensen, klejnsmed.

1411    Christen Jensen i Odense. 15.4.1719, fol.163B.
E: Malene Christensdatter. B:
1) Martha Christensdatter 9 mdr.
FM: Niels Knudsen i Stege.

1412    Anders Hansen, handskemager i Odense. 22.4.1719, fol.164B.
E: Abelone Christensdatter. B:
1) Hans Christian Andersen, feldbereder i Kerteminde
2) en datter, død. 1B:
a Lorents Andreas Johansen 15.

1413    Henrik Johan Evert, gartner i Odense. 1.5.1719, fol.166.
E: Ellen Eriksdatter.
Skifte efter første hustru sluttet 18.10.1718. B:
1) Jacob Evert, i militæret i Norge.
FM: morbror Peder Hansen Vosemose.

1414    Jochum Ernst Hebbe i Odense. 31.7.1719, fol.168.
E: Dorthe Vendelbo. LV: Hans Langsted. B:
1) Ulrikke Marie Jochumsdatter 9
2) Anne Marie Jochumsdatter 6.
FM: født værge Hans Hebbe, skrædder.

1415    Niels Hansen Ejby i Odense. 6.10.1719, fol.175.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Knudsen, feldbereder. B:
1) Kirsten Nielsdatter 15
2) Anne Nielsdatter 13
3) Hans Nielsen 10.
FM: farbror Anders Hansen i Hunderup.

1416    Anne Isaksdatter i Odense. 30.11.1719, fol.177.
E: Mogens Gudmandsen, skomager. B:
1) Elisabeth Mogensdatter 8
2) Marie Mogensdatter 6
3) Isak Mogensen 4
4) Gudmand Mogensen 3.
FM: Ditlev Wilmann, skomager.

1417    Peder Hansen, rendemester i Odense. 5.8.1718, fol.179.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jacob Hansen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christian Pedersen 15
2) Jacob Pedersen 12
3) Margrethe Pedersdatter 10.
FM: morbror Ejler Christensen, guldsmed.
Afdøde døde 27.6.1718.

1418    Rasmus Pedersen, farver i Odense. 4.12.1719, fol.183.
E: Meimerich Folmersdatter. LV: Anders Lauridsen.
2) Henrik Folmer, der studerer
3) Qvirin Rasmussen, farver i Bogense
4) Cathrine Rasmusdatter g.m. Laurids [Jacobsen] Hjort i Bogense
5) Mathias Rasmussen, farver i Odense.
Første ægteskab med [Cathrine Kegeben]. B:
1) Peder Rasmussen, præst på Drejø.
Desuden nævnes enkens far Henrik Folmer, buntmager, der døde for 15 år side, [begravet Odense Sankt Knud 6.6.1704].
Registrering 23.10.1719.
Litteratur: Et lejlighedsfund – eller 3 gange Mimerich af Steffen Hove i Personalhistorisk Tidsskrift 1994 side 156-165.

1419    Lisbeth i Odense. 8.4.1720, fol.193.
E: Johan Zachariassen Grønvald. B:
1) Frands Grønvald
2) Inger Grønvald.

1420    Anne Jørgensdatter i Odense. 24.4.1720, fol.195.
E: Niels Hansen. B:
1)Hans Nielsen 14.
FM: Niels Thomsen, handskemager.

1421    Birgitte Jensdatter i Odense, der døde 7.5.1720, fol.197.
E: Jens Nielsen Storm.
Første ægteskab med [Christen Nielsen Bogense, skifte 30.7.1713 lbnr.1290]. B:
2) Niels Christensen 19.
Uden ægteskab B:
1) Cathrine Marie Jensdatter 22.

1422    Anders Madsen, slagter i Odense. 26.5.1720, fol.199B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Søren Andersen, tømrer. B:
1) Anne Marie Andersdatter 16.
FM: farbror Christen Madsen i Langkilde.
Arv til børn af enkens første ægteskab B:
1) Johanne Rasmusdatter 37
2) Maren Rasmusdatter gift i Nyborg
3) Kirsten Rasmusdatterb25.

1423    Johan Christian Hollænder, ugift købmand i Odense. 9.1.1720, fol.202.
A:
1) far Johannes Hollænder, præst i Sørup i Flensborg amt.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Daniel Henrik Hollænder, kapellan i Sørup
2 Johan Eberhardt Hollænder, regimentsfeltskær.

1424    Villum Giese, kandestøber i Odense. Uden dato, fol.240.
E: Margrethe Mortensdatter. LV: far Morten Pedersen, grydestøber. B:
1) Clara Villumsdatter 15
2) Else Villumsdatter 13.
FM: Hans Hebbe.

1425    Vitus Poulsen, skomager i Odense. 29.6.1720, fol.242.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Christen Vitussen 12
2) Poul Vitussen 7
3) Andreas Isak Vitussen 3.
FM: morbror Knud Christensen.

1426    Christen Hansen, handskemager i Odense. 19.11.1720, fol.243B.
E: Marie Hansdatter.LV: Niels Lauridsen, handskemager. A:
1) halvbror Jacob Hansen, [skifte 2.5.1713 lbnr.1293]. 2B:
a Hans Jacobsen 14
b Dorthe Jacobsdatter gift i Nyborg
2) halvsøster Marie Hansdatter g.m. Hans Christensen, m urer i Refsvindinge
3) halvbror eller halvsøster Niels Hansen g.m. Karen Hansdatter, skifte 5.10.1715 lbnr.1335. 2B:
a Christian Nielsen 30
b Dorthe Nielsdatter g.m. Anders Hansen, handskemager.

1427    Niels Christensen Nørager i Odense. 2.11.1719, fol.250B, 270.
E: Cathrine. LV: Thomas Aaby, professor og konrektor. B:
1) Sofie Amalie Nielsdatter, [skifte 9.3.1719 lbnr.1431]. E: Edvard Rieber. Efterlader 5 børn
2) Margrethe Lisbeth Nielsdatter g.m. Nikolaj Clausen
3) Lykke Marie Nielsdatter g.m. Jacob Pedersen
4) Christian Nielsen Nørager.

1428    Maren Hansdatter i Odense. 16.1.1721, fol.254.
E: Casper Sibbern, urmager. B:
1) Peder Meyer, student
2) Christen Caspersen Sibbern 26, urmagersvend
3) Anne Cathrine Caspersdatter Sibbern.

1429    Lykke Jørgensdatter i Odense. 30.10.1720, fol.256.
Enke efter Christen Hansen Friis, [skifte 26.3.1706 lbnr.1139]. B:
E: Lykke Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Christensen Friis, borgmester
2) Cathrine Christensdatter Friis g.m. Niels Christensen Nørager
3) [Alhed Marie Christensdatter, skifte 15.5.1706 lbnr.1156]. E: Anders Lauridsen, købmand. 5B:
a [Laurids Christian Andersen]
b [Christen Friis Andersen]
c [Jens Andersen]
d [Lykke Marie Andersdatter]
e [Niels Andersen].

1430    Christen Jacobsen Morsing, by-og rådstueskriver i Odense. 23.4.1720, fol.263B.
E: Elsebeth Villumsdatter. LV: Christian Ulrik Bless. B:
1) Henrik Morsing, præst i Hjerk og Harre i Salling
2) Erik Morsing
3) Dorthe Christensdatter Morsing
4) Anne Cathrine Christensdatter Morsing
5) Karen Christensdatter Morsing, [skifte Bjæverskov herred gejstlig 15.5.1716 lbnr.54]. E: Laurids Christensen, præst [i Vollerslev og Gørslev].
Karen Christensdatter Morsings første ægteskab med [formanden Rasmus Gertsen Bremer, død 1707]. B:
1) Jens Rasmussen Bremer og øvrige børn.

1431    Sofie Amalie Nielsdatter i Odense, der døde 9.3.1719, fol.270B.
E: Edvard Riber. B:
1) Else Riber 9
2) Hans Riber 8
3) Cathrine Sofie Riber 6
4) Niels Riber 2
5) Margrethe Elisabeth Riber 1.
FM: svoger Aage Falch, stadsmusikant.
Desuden nævnes afdødes mor Cathrine, enke efter Niels Nørager.

1432    Maren Hansdatter 18.2.1721, fol.286.
E: Laurids Christensen, vognmand. B:
1) Erik Lauridsen 6
2) Hans Christian Lauridsen 4
3) Jens Peder Lauridsen 1 år 3 mdr.
FM: Jørgen Knudsen.

1433    Johanne Christensdatter i Odense. 27.4.1716, fol.287B.
Enke efter [Laurids Christensen], nagelsmed. B:
6) Anne Lene Lauridsdatter
7) Christen Lauridsen
8) Johanne Lauridsdatter
FM: Vitus Poulsen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Zacharias Augustsen
2) Anders Augustsen
3) Poul Augustsen, kyrasser
4) Maren Augustsdatter g.m. Filip Christensen Holm
5) Rebekka Augustsdatter g.m. Urban Skuldt.
Afdøde døde 13.4.1716.

1434    Hans Henrik Bibow, oberst i Odense. 13.4.1720, fol.289B.
Arvinger angives ikke.

1435    Peder Hansen, skomager i Odense. 16.5.1721, fol.295B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Henrik Jensen, skomager. B:
19 Peder Pedersen 9.
FM: Frederik Gramberg, skomager.
Afdøde døde 16.6.1720.

1436    Martin Conrad Biermann von Ehrenschild, major til Enggård [i Nørre Sandager sogn]. 20.5.1721, fol.298.
E: Anne Margrethe von Støcken i Odense. LV: von Jessen, gehejmeråd. B:
1) Frederik von Ehrenschild, løjtnant
2) Henrik von Ehrenschild 18
3) Anne Cathrine von Ehrenschild
4) Carl von Ehrenschild.
FM
1 von Støcken, generalmajor i Slesvig
2 Gerhard Christian von Støcken
3 fætter Henrik [Pedersen] Brandt til Pederstrup og Skelstofte på Lolland
4 Casper Martin Schøller, amtmand over Vordingborg amt.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1715.
Afdøde blev begravet Nørre Sandager 24.1.1715].

1437    Christine Lauridsdatter i Odense, der døde 20.2.1721, fol.305B.
E: Evert Nielsen, feldbereder.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Filipsen, feldbereder i Odense
2) Margrethe Filipsdatter, gift i Odense
3) Johanne Filipsdatter
4) Anne Cathrine Filipsdatter g.m. Jørgen Schrøder, rytterbonde på Lystagergård [i Krummerup sogn] på Sjælland.

1438    Hans Rotgeter i Odense. 5.6.1721, fol.308.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Hans Jacobsen Skaarup. B:
1) Peder Hansen Rotgeter 5.
FM: Lorents Pedersen, parykmager.

1439    Niels Hansen, læsteskærer i Odense. 13.6.1721, fol.308B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Pedersen, grovsmed. B:
1) Anne Nielsdatter 11.
FM: Peder Jørgensen Winther.
Afdøde døde 21.2.1721.

1440    Anne Regine Lemfort i Odense, der døde 13.6.1721, fol.309B.
Enke efter Johan Gottlieb Debbert, kirurg. B:
1) Joachim Theodor Debbert 8.
Desuden nævnes afdødes søster Marie Rebekka Lemfort.

1441    Anne Cathrine Hansdatter i Odense. 23.7.1721, fol.311.
E: Laurids Filipsen, feldbereder. B:
1) Filip Lauridsen 15
2) Hans Lauridsen 9½.
FM: morbror Hans Hansen, skrædder.
Afdøde døde 23.4.1721.

1442    Niels Jensen Kaare i Odense. 5.7.1720, fol.312.
E: Gore Jørgensdatter. LV: Gregers Jensen Rask, bogbinder. B:
1) Anne Nielsdatter 18
2) Birthe Nielsdatter 16
3) Jørgen Nielsen 15
4) Jens Nielsen 10
5) Johan Zacharias Nielsen 4.
FM: Peder Hansen, handskemager.

1443    Hustru, der døde 16.3.1719, fol.314.
E: Christian Lassen, kancelliråd. B:
1) Johan Eskild Falsen
2) Enevold Falsen Mohr de Falsen
Desuden underskrevet af:
3) M. H. Traven
4) Valentin Falsen
5) E. C. Mohr de Falsen med lavværge E. Falsen
6) Termøhlen.

1444    Clemen Borch i Odense. 26.7.1721, fol.316.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Hieronymus Christiansen. A:
1) bror, død. 5B:
a Henning Christensen
b Christen Christensen
c Søren Christensen
d Johan Christensen
e Anne Christensdatter
2) søster Abelone Christensdatter g.m. Johan Rohde, snedker
3) søster Mette Christensdatter, død. 1B:
a Søren Lauridsen Borch
4) søster Beathe Christensdatter, død. 2B:
a Anne Pedersdatter i København
b Elisabeth Pedersdatter g.m. Laurids Christensen Magaard.

1445    Susanne Marie Rust i Odense. 8.8.1721, fol.318B.
E: Claus Pedersen Holm. B:
1) Jesper Clausen 15
2) Peder Clausen 5.
FM: Frederik Gamborg, skomager.

1446    Peder Nielsen Lumby i Odense. der døde 8.9.1721, fol.320B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Claus Arp. B:
3) Jørgen Pedersen
4) Oluf Pedersen.
Første ægteskab med [Karen Olufsdatter, skifte 19.8.1690 lbnr.861]. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Niels Hansen, væver
2) Niels Pedersen, grovsmed.

1447    Hans Lassen, kommandør i Odense. 7.2.1719, fol.323B.
E: Christiane Hoppe. LV: [Filip Johan] Hagedorn, der ægter enken. B:
1) Jens Lassen 6
2) Elisabeth Lassen 5.
FM:
1 født værge Christian Lassen til Krumstrup [i Ryslinge sogn]
2 født værge Frederik Lassen til Nørholm.
Jordebog over Harritslevgård fol.327-328
Jordebog over frue de Lassens gods fol.345.

1448    Søren Lukassen, skomager i Odense. 10.2.1722, fol.371.
E: Dorthe Clausdatter. LV: Søren Pedersen, guldsmed. A:
1) mor Johanne Bertelsdatter, enke efter [Rasmus Sørensen Lukas, skifte 22.2.1716 lbnr.1343]. LV: Hans Hebbe
2) søster Marie Rasmusdatter g.m. Josias Frandsen, skomager
3) bror Laurids Rasmussen i Berlin, død. Hans børn
4) halvbror Rasmus Rasmussen, død. Hans børn
5) halvsøster Birthe Rasmusdatter ved datters mand Jacob Tønder.

1449    Adam Gottlieb Seidlitz, bogbinder i Odense. 18.3.1722, fol.373B.
E: Margrethe Magdalene. LV: Johan Daniel Liebe. B:
1) Anne Lisbeth Adamsdatter 3.
FM: Urban Jensen, farver.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1722-17261450    Enok Enoksen Green, organist Vor Frue kirke i Odense, der døde 10.11.1721, fol.2.
E: Birthe Cathrine. LV: Aage Falch, stadsmusikant. B:
1) Enok Enoksen Green
2) Villum Enoksen Green
3) Øllegaard Enoksdatter Green g.m. Peder Jensen Steen
4) Anne Marie Enoksdatter Green g.m. Rasmus Emborg
5) Birgitte Enoksdatter green.

1451    Jens Jensen, murer i Odense. 27.5.1722, fol.4.
E: Anne nielsdatter. LV: Hans Pedersen, handskemager. A:
1) far Jens Jensen.

1452    Jens Jacobsen, bødker i Odense. 23.3.1722, fol.4B.
E: Abel Thomasdatter. LV: Johan Rasmussen Østrup. A:
1) søster Anne Dorthe Jacobsdatter på Bornholm.

1453    Jacob Hansen, pottemager i Odense. 3.7.1722, fol.7.
E: Mette Andersdatter. LV: Mikkel Eriksen.
Arvinger angives ikke.

1454    Hans Hansen Bellinge i Odense. 5.7.1722, fol.9B.
E: Anne Hansdatter. LV Simon Rasmussen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 3.
FM: Jens Helt.

1455    Anne Marie Hansdatter i Odense. 22.8.1722, fol.12.
E: Henrik Jørgensen, handskemager. B:
1) Hans Henriksen 1½.
FM: mors stedfar Otte Knudsen i Tårup.

1456    Margrethe Ibsdatter i Odense. 31.3.1722, fol.16.
E: Laurids Birkum. A:
1) søster, død 2B:
a datter g.m. Morten Madsen
b datter g.m. Peder Simonsen
2) bror, død. 5B:
a Jeppe Gotfredsen i Ejby
b Hans Gotfredsen i Næsbyhoved Broby
c Karen Gotfredsdatter g.m- Laurids Jægerhorn
d Oluf Gotfredsen
e Thoms Gotfredsen, landdragon.

1457    Dorthe Hansdatter i Odense. 3.9.1722, fol.19.
E: Christen Sørensen Vestkær. B:
1) Kirstine Marie Christensdatter 24
2) Maren Christensdatter 17
3) Søren Christensen 16
4) Anne Kirstine Christensdatter 15
5) Else Cathrine Christensdatter 14
6) Johanne Christensdatter 12
7) Hans Christensen 10
8) Christian Ditlev Christensen 7.
FM: Jørgen Hansen, klejnsmed.

1458    Abraham Nielsen Svane, orgelbygger i Odense. 28.7.1722, fol.21.
E: Marie Pedersdatter. LV: Hans Jensen Hunderup. B:
4) Christiane Abrahamsdatter g.m. Hans Casper
5) Anne Sofie Abrahamsdatter g.m. Anders Hansen Meyer
6) Johannes Frederik Abrahamsen.
Af første ægteskab B:
1) en datter i København, død. Hun efterlader sig en datter
2) Margrethe Abrahamsdatter g.m. Jacob Markussen, snedker i Fredericia
3) Christian Abrahamsen i Svendborg.

1459    Maren Hansdatter i Odense, der døde 28.31722.
Hans Rasmussen Bang, kromand. B:
1) Anne Rasmusdatter g.m. Niels Pougdal, degn i [Nørre] Søby
2) Karen Rasmusdatter g.m. Hans Hansen, snedker i Korsør.

1460    Margrethe Helene Borch i Odense. 4.8.1722, fol.26B.
E: Samuel Jochum Grubbe. B:
3) Beathe Juliane Grubbe.
FM: Nis Brodersen.
Første ægteskab med [Volrath Dam, skifte 1.1.1718 lbnr.1400]. B:
1) Andreas Dam
2) Sofie Marie Dam.
FM: Nikolaj Lønborg.
Desuden nævnes afdødes mor og bror doktor Borch.

1461    Karen Jensdatter i Odense. 20.10.1722, fol.40B.
E: Peder Tuse, daglejer. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 7.
FM: morbror Peder Jensen, pottemager.
Afdøde døde 3.2.1722.

1462    Mette Rasmusdatter i Odense. 31.10.1722, fol.41B.
E: Peder Hansen, handskemager. B:
1) Birthe Pedersdatter g.m. Hans Johansen, handskemager
2) Karen Pedersdatter.
FM: Hans Pedersen, handskemager som beslægtet.

1463    Anne Pedersdatter i Odense. 3.12.1722, fol.43B.
E: Niels Jørgensen. B:
1) Peder Nielsen 2.
FM: Christen Bjerre.

1464    Christian Otto Köcher, løjtnant i Odense. 13.2.1722, fol.45.
E: Sofie Boufin. LV: Fogh, regimentskvartermester. B:
5) Otto Samuel Köcher
6) Christiane Cathrine Köcher
7) Charlotte Amalie Köcher
8) Juliane Dorthe Köcher.
FM: Hans Pedersen Østrup.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Köcher g.m. Fransiscus Johansen, musketer
2) Marie Köcher g.m. Hans Nielsen Skade
3) Margrethe Köcher i Rendsborg
4) Cathrine Köcher g.m. hans Thomsen i Ore.

1465    Anders Jørgensen Ladefoged i Odense. 11.12.1722, fol.55B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Simonsen Rise. B:
1) Cathrine Andersdatter 5.
FM: Nikolaj Rothenborg.

1466    Jesper Rust i Odense. 14.1.1723, fol.58B.
E: Maren Mogensdatter. LV: Frederik Gramberg, skomager. B:
1) Susanne Marie Rust, [skifte 8.8.1721 lbnr.1445]. E: Claus Pedersen Holm. 2B:
a Jesper Clausen Holm
b Peder Clausen Holm
2) Elisabeth Jespersdatter Rust g.m. Jesper Hysken.

1467    Kirsten Pedersdatter i Odense. 9.2.1723, fol.66.
E: Gabriel Gregersen, bødker. B:
1) Anne Gabrielsdatter 9
2) Gregers Gabrielsen 7
3) Peder Gabrielsen 5
4) Laurids Gabrielsen 2.
FM: morbror Rasmus Pedersen.

1468    Poul Andersen, murer i Odense. 16.2.1723, fol.67B.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Peder Hansen Vosemose. B:
1) Christoffer Poulsen 19.
Afdøde døde 16.1.1723.

1469    Bodil Hansdatter i Odense, der døde 14.11.1722, fol.70.
E: Niels Christensen, træskomand. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Jørgen Dyre
2) søster Anne Hansdatter g.m. Johan Jacob.

1470    Otto Wulf i Odense, der døde 23.7.1722, fol.72.
E: Karen Madsdatter. LV: Rasmus Skotte, skomager. B:
1) Bodil Ottesdatter g.m. Jacob Knudsen
2) Otto Wulf Ottesen, parykmager
3) Nikolaj Ottesen 17
4) Pernille Ottesdatter.
FM: Christen Winther.

1471    Søren Jørgensen Møller, købmand i Odense. 2.4.1723, fol.74.
E: Maren Hansdatter. LV: Thomas Hansen Flensborg. B:
1) Else Sørensdatter g.m. Knud Pedersen i Anderup
2) Jørgen Sørensen 22
3) Hans Sørensen 20.
FM:
1 Nikolaj Lønberg
2 Jacob Thomsen.
Afdøde døde 16.12.1722.

1472    Anne Jørgensdatter i Odense, der døde 17.2.1723, fol.79.
E: Jørgen Knudsen.
Første ægteskab med [Hans Nielsen Balle, skifte 15.6.1712 lbnr.1267]. B:
1) Niels Hansen 25, i Norge
2) Jørgen Hansen Balle 22.

1473    Hans Nielsen Jylland i Odense. 10.4.1723, fol.82.
B:
1) Rasmus Hansen Bjerregaard
2) Bodil Marie Hansdatter 26.
FM: Zacharias Andersen, skrædder.

1474    Mette Mortensdatter i Odense. 13.3.1723, fol.83.
E: Laurids Winther. B:
1) Karen Lauridsdatter
2) Erne Lauridsdatter
3) Morten Lauridsen
4) Maren Lauridsdatter g.m. Søren Winther, vognmand.

1475    Dorthe Madsdatter Krag i Odense. 9.4.1723, fol.85B.
E: Johan Brandt, købmand. B:
1) Engel Cathrine Johansdatter Brandt g.m. Jens Bindesbøl
2) Claus Mathias Johansen Brandt 20
3) Margrethe Juliane Brandt 19.
FM: Hans Klokmester.

1476    Johan Lauridsen Varberg, væver i Odense, der døde 2.5.1720, fol.92.
E: Anne Findsdatter. LV: Hans Klokmester, klejnsmed. A:
1) søster Anne Lauridsdatter, enke i Bergen i Norge
2) søster Gertrud Lauridsdatter i Bergen
3) en bror i Ostindien, formentlig død.

1477    Anne Cathrine Pedersdatter i Odense, der døde 25.6.1723, fol.96B.
E: Vilhelm Valentinsen. B:
2) Margrethe Vilhelmsdatter 10.
Første ægteskab med [Laurids Christensen, skifte 5.10.1712 lbnr.1272]. B:
1) Anne Lauridsdatter 14.
FM: morbror Rasmus Pedersen.

1478    Elisabeth Jacobsdatter i Odense. 24.9.1722, fol.98B.
E: Christian Peder von Grønningen, regimentsfeltskær.
Afdødes arvinger er Schiønning og medarvinger.

1479    Christen Korsør, snedker i Odense, der døde 7.10.1721, fol.109B.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Lorents Pedersen prokurator. A:
1) bror Jørgen Hansen
2) søster Mette Hansdatter
3) søster Maren Hansdatter
4) bror Hans Hansen, snedker
5) bror Claus Hansen.

1480    Christen Lauridsen Winther i Odense. 20.2.1723, fol.111B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hieronymus Grovsmed. B:
1) Peder Christensen
2) Karen Christensdatter g.m. Mathias Lindegaard
3) Anne Marie Christensdatter g.m. Christen Clemensen
4) Anne Christensdatter 21
5) Laurids Christensen 17.
FM: Wulf Ottesen.
Afdøde døde 9.8.1722.

1481    Johanne Knudsdatter i Odense, der døde 11.6.1722, fol.115.
A:
1) søster Ellen Knudsdatter, enke efter Jens Clausen Hind, [skifte 4.7.1709 lbnr.1249] ved søn Henrik Jensen Hind, skomager
2) søster Margrethe Knudsdatter, død, var g.m. [Christen Pedersen, skifte 12.10.1680 lbnr.683]. 5B:
a Maren Christensdatter
b Anne Christensdatter
c Marie Christensdatter
d Karen Christensdatter
e Knud Christensen
3) søster Anne Knudsdatter, død. 3B:
a Laurids Nielsen
b Dorthe Nielsdatter Grønnegaard
c Knud Nielsen, død. 3B:
1 Niels Knudsen
2 Knud Knudsen
3 Sidsel Marie Knudsdatter i Kristiansand i Norge.

1482    Oluf Bentsen, skrædder i Odense, der døde 24.12.1721, fol.116B.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Rasmus Olufsen
2) Johannes Olufsen 28, vanvittig, i Odense Hospital
3) Anne Olufsdatter g.m. Meinhardt Poppelman.

1483    Christoffer Feidler, stodderfoged i Odense. 18.2.1723, fol.119.
B:
1) Claus Christoffersen i Norge
2) Jørgen Christoffersen i Helsingør
3) Marie Christoffersdatter
4) Anne Cathrine Christoffersdatter.
Desuden nævnes afdødes hustrus søster Bodil Egertsdatter g.m. Johan Bruun.

1484    Rasmus Nielsen, skrædder i Odense. 10.8.1723, fol.120B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Jensen Hunderup. A:
1) søskendebarn Jans Christensen i København
2) søskendebarn Karen Christensdatter i København
3) søskendebarn g.m. Hans Sørensen i Sletterød i Fjelsted sogn.

1485    Poul Frølich, skrædder i Odense. 10.8.1723, fol.122B.
E: Anne Lisbeth. LV: Mikkel Tusk, billedhugger. B:
1) Maren Elisabeth Frølich 20
2) Sofie Dorthe Frølich 18
3) Jochum Christian Frølich 16
4) Jacob Efraim Frølich 13
5) Lorents Manasse Frølich 10.
FM: Henrik Jørgensen, handskemager.

1486    Mette Andreasdatter Holst i Odense. 12.3.1722, fol.124B.
Enke efter Andreas Carl Richter, byskriver [i Thisted, skifte Thisted 16.6.1721 lbnr.32].
Testamente af 9.3.1718.
Hans A:
1) bror Lorents Carl Richter
2) søster, død. 1B:
a Frands Carl Meincke.
FM: Carl Møller i Viborg.
Hendes A:
0) forældre [Andreas Jørgensen Holst, stadsmusikant i Randers, skifte Randers 18.2.1690 lbnr.186 og Maren Rasmusdatter]
1) bror Rasmus Andreasen Holst, [skifte Århus 27.9.1713 lbnr.678]. 1B:
a Anne Elisabeth Holst, [skifte Fredericia 24.9.1714 lbnr.306] E: [Daniel Lorents von Grønningen]. 1B:
1 Rasmus Andreas von Grønningen 8.
FM: farfar Christian Peder von Grønningen i Fredericia.
2) søster Karen Andreasdatter Holst g.m. Søren Abrahamsen

1487    Karen Nilsdatter i Odense, der døde 9.6.1723, fol.148.
B:
1) Anne Christine Christensdatter
2) en datter, død. 1B:
a Niels Hansen
3) en datter g.m. Mikkel Justesen
4) Christoffer Caspersen i Fåborg.

1488    Cathrine Olufsdatter i Odense, der døde 10.8.1723, fol.149.
E: Rasmus Jørgensen. A:
1) mor Anne Pedersdatter, tømmermands
2) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Anders Andersen Bech
3) søster Karen Olufsdatter.

1489    Cathrine Jensdatter, fostermoder i Odense. 5.10.1722, fol.150B.
B:
1) Johan Gert Rasmussen, handskemagersvend
2) Niels Rasmussen, toldbetjent.

1490    Karen Pedersdatter i Odense. 19.12.1721, fol.152.
E: Terkild Lauridsen. B:
1) Graver Terkildsen
2) Maren Terkildsdatter
3) Martha Terkildsdatter
4) Ulrik Terkildsen
5) Peder Terkildsen.

1491    Søren Knudsen [Ballov] i Odense. 2.12.1720, fol.
Enke efter Marie Sofie Hansdatter Juul, [begravet Odense Sankt Knud 17.5.1720]. B:
3) Knud Sørensen i Fåborg
4) Rudolf Abraham Sørensen, student
5) Barbara Sørensdatter g.m. Anders [Pedersen] Samsing, præst i Kølstrup og Agedrup
6) Rasmus Sørensen i Fåborg
7) Johanne Marie Sørensdatter i Fåborg.
Første ægteskab med [Barbara Jensdatter Rosenberg, skifte 4.11.1690 lbnr.881]. B:
1) Jens Madsen (Massenius) Sørensen, præst i Råde [i Østfold] i Norge
2) Helvig Sørensdatter.

1492    Bodil Lauridsdatter i Odense. 2.12.1723, fol.199B.
E: Mikkel Eriksen. B:
1) Charlotte Amalie Mikkelsdatter 17
2) Erik Mikkelsen 11.
FM: Lauge Knudsen, feldbereder.

1493    Gert Westermann, vognmand i Odense. 24.9.1721, fol.201B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Asmann. B:
1) Evert Westermann
2) Bernt Westermann
3) Peder Westermann
4) Marie Westermann
5) Sofie Westermann
6) Maren Westermann
7) Karen Westermann.
FM: Steffen Jacobsen Gebert.

1494    Elisabeth Sofie Jensdatter i Odense. 18.12.1723, fol.204B.
E: Christian Ommermann. B:
1) Anne Marie Christiansdatter 5
2) Cathrine Christiansdatter 3
3) Pernille Christiansdatter 27 uger.
FM: morfar Jens Pedersen, murer.

1495    Margrethe Jensdatter i Odense. 18.12.1723, fol.206.
E: Morten Mathiassen, skrædder. B:
1) Jens Mortensen 9
2) Mette Hedvig Mortensdatter 6
3) Dorthe Cathrine Mortensdatter 2
3) Peder Mathias Mortensen 7 uger.
FM: Peder Hansen Vosemose.

1496    Dorthe Frederiksdatter i Odense. 7.1.1724, fol.208B.
E: Johan Mortensen Trondhjem. B:
3) Frederik Johansen 12
4) Morten Johansen 6
5) Elsebeth Johansdatter 3.
FM: Jens Frederiksen, knapmager, der underskriver sig Jens Frederiksen.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Pedersdatter
2) Marie Pedersdatter.

1497    Ditlev Hansen, glarmester i Odense. 25.1.1724, fol.210.
E: Ellen Jacobsdatter. LV: Saxe Nielsen, bager. B:
1) Jacob Ditlevsen
2) Johan Henrik Ditlevsen 21
3) Johan Ditlevsen 13.
FM:
1 Søren [Nissen] Bruun, skolemester
2 Christian Eubel, hattemager.

1498    Johanne Madsdatter i Odense. 28.1.1724, fol.212.
E: Henrik Nielsen, bager. A:
1) far Mads Nielsen i Rue i Vigerslev sogn.

1499    Peder Sørensen, skomager i Odense. 13.5.1724, fol.214.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Steffen Hansen, skomager. B:
1) Rasmus Pedersen, myndig
2) Karen Pedersdatter.
FM: Oluf Olufsen, klejnsmed.

1500    Ursula Hansdatter i Odense. 16.6.1724, fol.216B.
E: Niels Jacobsen, feldbereder. B:
1) Jacob Nielsen
2) Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Jesper Nielsen, feldbereder
3) Ellen Nielsdatter g.m. Niels Nielsen [Lange], degn i Bellinge
4) Abelone Nielsdatter.

1501    Johan [Mortensen] Trondhjem, skomager i Odense. 24.6.1724, fol.219B.
E: Gertrud Christoffersdatter. LV: Peder Rasmussen Korup.
Første ægteskab med [Dorthe Frederiksdatter, skifte 7.1.1724 lbnr.1496]. B:
1) [Frederik Johansen]
2) [Morten Johansen]
3) [Elsebeth Johansdatter].
FM: Laurids Knudsen, bøssemager.

1502    Cathrine Sofie Jacobsdatter i Odense. 15.5.1724, fol.221.
E: Aage Simonsen Falch, stadsmusikant. B:
1) Simon Falch 5
2) Christian Falch 4.
FM: Nikolaj Clausen.
Arv i boet efter:
1 afdødes far Jacob Lauridsen Koch
2 afdødes søster Elisabeth Dorthe, enke efter Christian Nauschutz, [skifte 20.7.1724 lbnr.1545]
3 enkemandens moster Mette Andersdatter Holst.
Desuden nævnes enkemandens svoger Jens Friis.
Afdøde døde 10.4.1724.

1503    Margrethe Paaskesdatter i Odense. 13.5.1724, fol.238.
E: Adrian Hansen, bødker. A:
1) søster Anne Paaskesdatter, død. 4B:
a Christen Jørgensen
b Hans Steffensen
c Laurids Steffensen
d Jørgen Steffensen
2) søster Kirsten Paaskesdatter
3) søster, død. 2A:
a Jens Nielsen i Kværndrup
b Karen Nielsdatter, enke i Kværndrup
4) bror, død1B:
a en datter, død. 3B:
1 Bodil Madsdatter g.m. Rasmus Hansen i Sædinge
2 Voldborg Madsdatter
3 Inger Madsdatter.

1504    Anders Mortensen, handskemager i Odense. 23.6.1724, fol.239B.
E: Anne Susanne Jørgensdatter. LV: Mads Hansen, slagter. B:
1) Jørgen Andersen 19
2) Kirstine Marie Andersdatter 15
3) Peder Andersen 5.
FM: Frederik Gramberg.

1505    Hans Hebbe, underfoged i Odense. 2.5.1724, fol.243.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Hans Casper Hebbe 29
2) Kirsten Hansdatter g.m. Christoffer Ejler, skrædder
3) Jochum [Ernst] Hebbe, skrædder, [skifte 31.7.1719 lbnr.1414]. E: Dorthe [Vendelbo] i Drammen i Norge. 1B:
a Ulrikke Marie Jochumsdatter 14
4) Karen Sofie Hansdatter g.m. Hans Hansen Møller i København.

1506    Jørgen Andersen, vognmand i Odense, der døde 1.6.1724, fol.247.
E: Anne Sørensdatter. LV: Urban Jensen. A:
1) søster Anne Andersdatter g.m. Knud Hansen Falksen i Højrup i Køng sogn
2) søster Mette Andersdatter g.m. Peder Hansen i Allerup
3) søster Maren Andersdatter i Ørsted, død. 1B:
a Rasmus Andersen 28, i Højbjerg
4) søster Gertrud Andersdatter i Ørsted ved søn Anders Nielsen.

1507    Anne Cathrine Christensdatter Morsing i Odense. 4.5.1724, fol.249.
E: Hans Thomsen Asmann. A:
0) forældre [Christen Jacobsen Morsing, skifte 23.4.1720 lbnr.1430 og Elsebeth Villumsdatter]
1) bror Henrik Morsing, præst i Hjerk og Harre i Salling
2) bror Erik Morsing i Odense
3) søster [Dorthe Christensdatter Morsing] ved postmester Gertsen i Nysted
4) søster Karen Christensdatter Morsing, [skifte Bjæverskov herred gejstlig 15.5.1716 lbnr.54, var g.m. Laurids Christensen, præst [i Vollerslev og Gørslev]. Hendes børn.
Arvi boet til enkemandens børn af første ægteskab med [Gertrud Christiansdatter Berents, skifte 12.12.1695 lbnr.969]
1) Hans Christian Asmann
2) Sofie Asmann.

1508    Niels Thomsen, handskemager i Odense. 13.7.1724, fol.256.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Henriksen, bager. B:
1) Anne Marie Nielsdatter g.m. Hans Hansen, handskemager
2) Kirsten Nielsdatter 13.
FM: Hans Dresler.

1509    Anne Jacobsdatter i Odense. 26.2.1724, fol.259.
Enke efter Christen Hansen Lime, rådmand, [skifte 24.7.1788 lbnr.837]. B:
1) Marie Christensdatter Lime g.m. Jens Baltsersen, regimentskvartermester i Odense ved svigersøn Søbøtker
2) Hans Christensen Lime
3) Anne Cathrine Christensdatter Lime g.m. Herman [Danielsen] Wegner, præst [i Sankt Jørgens og Sørup]
4) Elsebeth Christensdatter Lime, enke efter Knud [Gregersen] Krag, præst [i Søndersø]
5) Maren Christensdatter Lime g.m. Christian Ulrik Bless, rådmand.
Gavebrev til dattersønnen Johan Knudsen Krag.

1510    Svend Lauridsen Svensk i Odense. 20.7.1724, fol.272B.
E: Anne Cathrine Berntsdatter. LV: Laurids Filipsen, feldbereder. B:
1) Anne Marie Svendsdatter 7
2) Bernt Svendsen 4.
FM: Laurids Pedersen.

1511    Henrik Jochumsen Dask i Odense, der døde 15.12.1723, fol.274.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Simon Rasmussen. B:
1) Bodil Henriksdatter 24
2) Henrik Henriksen Dask 23.

1512    Johanne Pedersdatter i Odense. 29.7.1724, fol.275B.
E: Mogens Mogensen.
Hendes B:
1) Hans Jensen.

1513    Marie Jensdatter i Odense. 29.7.1724, fol.276B.
E: Hans Nielsen, murer. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter 14.
FM: Jacob Simonsen.

1514    Niels Busch, skomager. 1.8.1724, fol.277B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Oluf Nielsen, der ægter enken. B:
1) Else Marie Nielsdatter 19
2) Karen Nielsdatter 17.
FM: Hans Sørensen.

1515    Hans Jensen, træskomand i Odense. 1.8.1724, fol.278B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Hofmann. B:
1) Mette Cathrine Hansdatter 12
2) Jens Hansen 9
3) Niels Hansen 5.
FM: Christen Bimmer.

1516    Hans Knudsen, sadelmager i Odense. 17.6.1724, fol.280.
E: Karen Andersdatter Schiøtt. LV: Christoffer Gross. B:
1) Knud Hansen
2) Margrethe Cathrine Hansdatter
3) Birthe Elisabeth Hansdatter.
FM: Erik Christensen.

1517    Johan Daniel Liebe i Odense. 26.8.1724, fol.281.
E:Cathrine Marie. LV: Claus Nissen. B:
1) Henrik Robert Liebe 5
2) Elisabeth Liebe 2½
3) Johan Daniel Liebe 7 uger.
FM: Niels Varberg, skrædder.

1518    Karen Rasmusdatter i Odense. 28.8.1724, fol.284.
E: Niels Rasmussen, vognmand. A:
0) forældre [Rasmus Ibsen Minche, skifte 17.4.1684 lbnr.742] og Maren Pedersdatter
1) faster Kirsten Ibsdatter, død. 5B:
a Rasmus Jespersen, urtegårdsmand i Odense
b Jeppe Jespersen i Vejle
c Maren Jespersdatter i Ølsted
d Karen Jespersdatter i Eskilstrup
e Anne Jespersdatter i Ubberud
2) faster Gertrud Ibsdatter, død. 5B:
a Jørgen Lauridsen i Sallinge
b Karen Madsdatter i Vejle
c Anne Madsdatter i Nørre Broby
d Maren Madsdatter i Odense. 4B:
1 Hans Jørgensen
2 Laurids Jørgensen
3 Niels Jørgensen
4 Christen Jørgensen
e Johanne Madsdatter på Langeland. død. Efterlader 2 børn
3) faster Karen Ibsdatter, død. 1B:
a Thyge Jespersen i Vantinge
4) moster Anne Pedersdatter, død. 2B:
a Kirsten Jacobsdatter g.m. Peder Lauridsen, slagter i Odense
b Rasmus Jacobsen i Søllinge
5) mors [halv]søster Karen Madsdatter, [død 11.12.1693, var g.m. Hans Jensen Vendelbo, skifte 30.11.1693 lbnr.960]. 5B:
a Mikkel Hansen, [skifte 12.2.1711 lbnr.1313] 1B:
1 Mikkel Mikkelsen
b Anne Hansdatter g.m. Jørgen [Hansen], possementmager i Odense
c Marie Hansdatter i Korup
d Mads Hansen, slagter i Odense
e Margrethe Hansdatter i Holsten.

1519    Hans Lauridsen, skomager i Odense, der døde 6.12.1719, fol.287.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Hans Jørgensen. B:
1) Maren Hansdatter 23
2) Laurids Hansen 16
3) Anne Hansdatter 14.
FM: Peder Kaare, handskemager.
Arv i boet efter enkens forældre Rasmus Christensen, [skifte 23.6.1685 lbnr.760] og Karen Pedersdatter, skifte 13.7.1709 lbnr.1250 til B:
1) enkens bror Christen Rasmussen, død 1712 i København, efter hvem, der er arv
2) enkens søster Mette Rasmusdatter
3) enkens søster Maren Rasmusdatter g.m. Peder Olufsen, skomager.

1520    Anne Margrethe Sørensdatter i Odense. 2.9.1724, fol.291B.
E: Peder Jørgensen Greve. B:
1) Karen Pedersdatter 8.
FM: Guldmann Holgersen, rebslager.

1521    Anders Lauridsen i Gammel Møllegård i Odense. 4.9.1724, fol.295.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Ny Møllegård. B:
1) Maren Andersdatter.
FM: fars næstsøskendebarn Hjerre Jensen Skrep.

1522    Steffen Nielsen i Odense. 16.9.1724, fol.299B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christian Eubel, hattemager. A:
1) næstsøskendebarn Niels Madsen i Villestofte [i Pårupsogn].
Registrering 14.8.1724.

1523    Mathias Jensen Randers, kæmner i Odense. 26.7.1724, fol.301B.
E: Ingeborg Jacobsdatter. LV: Claus Pedersen Holm. A:
0) forældre Jens Madsen, guldsmed og Bodil Sørensdatter i Hørning i Sønderhald herred i Kalø amt på Gammel Estrup gods, begge døde
1) faster Maren Madsdatter, død. 1B:
a Kjeld Andersen
2) moster Anne Sørensdatter i Øster Alling
3) moster Maren Sørensdatter i Auning, død. 2B:
a Anne Andersdatter i Fausing
b Maren Andersdatter i Øster Alling
4) moster Mette Sørensdatter i Fausing, død uden børn
5) moster Maren Sørensdatter i Randers, død. 2B:
a Mikkel Nielsen, kusk for prinsesserne i København
b Else Nielsdatter, enke i Hollandsbjerg [i Ørsted sogn] i Rougsø herred
6) moster Kirsten Sørensdatter i København, død i pestens tid, uden børn
7) morbror Peder Sørensen, død uden børn
8) morbror Søren Sørensen Fisker, død. 1B:
a Søren Sørensen Fisker, vankundig og skrøbelig
9) morbror Iver Sørensen i Voer i Rougsø herred, død. 5B:
a Bodil Iversdatter, gift i ”Vale”
b Søren Iversen i Tøjstrup [i Vejlbysogn] på Gammel Estrup gods
c Peder Iversen
d Iver Iversen
e Niels Iversen.

1524    Frederik Gramberg Pommer, skomager i Odense. 30.11.1724, fol.310.
E: Anne Mathiasdatter [Ølslager]. LV: Josias Frandsen, skomager. B:
1) Otto Gramberg 18
2) Engel Marie Gramberg 14
3) Margrethe Lisbeth Gramberg 11
4) Johan Gramberg 9
5) Mathias Gramberg 7
6) Jacob Gramberg 3½
7) Elsebeth Gramberg 1.
FM: Claus Pedersen Holm.

1525    Gudmann Holgersen, rebslager i Odense. 1.12.1724, fol.314.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Urban Jensen, farver.
Afdøde skal efterlade en halvbror i Skåne.

1526    Morten Hansen Sirach (Zirach), væver i Odense. 7.12.1724, fol.316.
E: Anne Christensdatter. LV: Jochum Frederik Foss. B:
3) Elisabeth Mortensdatter 22
4) Pernille Mortensdatter 18
5) Margrethe Mortensdatter 13
6) Hans Christian Mortensen 6½.
FM: Gregers Jørgensen, rebslager.
Første ægteskab med [Elsebeth Jochumsdatter, skifte 5.10.1697 lbnr.1097]. B:
1) Niels Mortensen, degn i Kølstrup
2) Anne Mortensdatter, [skifte 29.4.1716 lbnr.1353]. E: Jørgen [Hansen], possementmager. B:
a Hans Jørgensen
b Sofie Jørgensdatter.

1527    Laurids Pedersen i Odense. 23.1.1725, fol.317B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Urban Jensen, farver.
Arvinger angives ikke.
Enkens barn uden ægteskab. Arv til B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Bo Knudsen, bager.

1528    Hans Nielsen, bryggersvend i Odense. 23.1.1725, fol.320.
E: Mette Olufsdatter. LV: Jeppe Pedersen, murer. B:
1) Mogens Hansen, snedkersvend
2) Peder Hansen 22.

1529    Oluf Andersen, svarver i Odense. 30.1.1725, fol.321B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Bimmer.
3) Maren Olufsdatter i Nyborg
4) Christine Marie Olufsdatter i Nyborg.
Første ægteskab med [Maren Andersdatter, skifte 4.11.1692 lbnr.899]. B:
1) Anne Olufsdatter
2) Karen Olufsdatter.
Registrering 2.12.17124.

1530    Elisabeth Rasmusdatter i Odense. 10.2.1725, fol.323.
E: Hans Mikkelsen. B:
1) Anders Hansen3.
FM: Morten Hansen. kræmmer.

1531    Margrethe Lauridsdatter i Odense. 10.12.1724, fol.324.
E: Peder Tagesen.
Første ægteskab med Jens Lauridsen Odense, [skifte 18.10.1712 lbnr.1281]. B:
1) Laurids Jensen Odense 18, i Fredericia.

1532    Oluf Andersen i Odense. 1.3.1725, fol.330B.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Henrik Tobiassen. B:
1) Else Kirstine Olufsdatter 23
2) Mathia Olufsdatter g.m. Hans Poulsen, overkonstabel i Fredericia
3) Hans Olufsen i Fredericia.

1533    Jacob Birsach i Odense. 12.2.1725, fol.331B.
E: Margrethe Hedvig Siverts. LV: Knud Sørensen, blikmager.
Arvinger angives ikke.

1534    Bodil Ottesdatter i Odense. 14.3.1725, fol.333.
E: Jacob Knudsen. A:
1) mor Karen Madsdatter, enke efter [Otto Wulf, skifte 23.7.1722 lbnr.1470]
2) Wulf Ottesen
3) Nikolaj Ottesen Holm
4) Pernille Ottesdatter g.m. Frederik Ryards.

1535    Dorthe Hansdatter i Odense. 31.3.1725, fol.335B.
E: Harild Olufsen. A:
1) mor Karen Pedersdatter g.m. Mads Hansen Kaare
2) bror Peder Hansen Kaare
3) søster Voldborg Hansdatter
4) søster Gertrud Marie Hansdatter g.m. Niels Christensen
5) halvbror Hans Madsen.

1536    Lene Jørgensdatter i Odense. 16.4.1725, fol.357.
Enke efter Lorents Hansen, bogbinder. B:
2) Marie Elisabeth Lorentsdatter 22
3) Christen Lorentsen Rasch 18.
Første ægteskab med [Christian Andersen, prokurator, skifte 14.4.1694 lbnr.972]. B:
1) Kirsten Christiansdatter g.m. Hans Christian Berntsen.

1537    Peder Mortensen i Odense. 16.4.1725, fol.337B.
E: Else Abrahamsdatter. LV: Laurids Jepsen. B:
1) Karen Pedersdatter 10.
FM: Jacob Christensen Altona.

1538    Hans [Pedersen] Rose, vægter i Odense. 20.2.1725, fol.338B.
E: Maren Jensdatter, der også døde.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Birgitte Nielsdatter, skifte 13.8.1687 lbnr.815]. B:
1) Peder Hansen
2) Anne Hansdatter i Husum
3) Margrethe Hansdatter i Husum. død. Efterlader 3 børn
4) Beathe Hansdatter g.m. Rasmus Knudsen.
Hendes A:
1) søsterdatter Gertrud Rasmusdatter.

1539    Maren Hjerresdatter i Odense. 1.3.1725, fol.340B.
E: Jens Nielsen. A:
1) halvbror Jens Hjerresen, smed i Nårup
2) halvsøster Anne Hjerresdatter g.m. Jørgen Smed i Hjorslev [i Otterup sogn]
3) halvsøster Maren Hjerresdatter g.m. en soldat i Hasmark [i Norup sogn]
4) halvsøster Karen Hjerresdatter.

1540    Marie Danielsdatter i Odense. 12.4.1725, fol.343.
E: Johan Zachariassen, maler. B:
1) Johan Daniel Getreuer
2) Malene Getreuer 26
3) Elisabeth Margrethe Getreuer 18
4) Christian Peder Getreuer 15.

1541    Dorthe Bastiansdatter i Odense. 2.11.1724, fol.345B.
Enke efter Jens Andersen, blytækker, [skifte 16.6.1712 lbnr.1265]. B:
1) Margrethe Jensdatter, [skifte 18.12.1723 lbnr.1495]. E: Morten Mathiassen. 4B:
a Jens Mortensen 10
b Mette Hedvig Mortensdatter 7
c Dorthe Cathrine Mortensdatter 3
d Peder Mathias Mortensen 1
2) Johannes Jensen Wall, snedker i København
3) Sebastian Jensen Lier, student i København.

1542    Jens Baltsersen, regimentskvartermester i Odense. 3.5.1725, fol.347B.
Enkemand efter Marie Christensdatter Lime, [begravet 6.2.1724]. B:
1) Mette Cathrine Baltsersdatter g.m. Adam Levin Søbøtker
2) Christian Baltsersen i København
3) Claus Baltsersen, løjtnant i Rendsborg
4) Jacob Baltsersen på Lolland
5) Johan Baltsersen i København
6) Nikolaj Baltsersen 24 i København
7) Anne Christine Baltsersdatter g.m. Niels Bang, prokurator i København.
Desuden nævnes afdødes hustrus søster [Maren Christensdatter Lime] g.m. Christian Ulrik Bless.

1543    Anne Marie Hansdatter i Odense. 24.5.1725, fol.357.
E: Peder Jørgensen Winther, skomager. B:
1) Anne Susanne Winther.
FM: Niels Bruun, bager.
Desuden nævnes afdødes mor Susanne Mathiasdatter, enke efter [Hans Olufsen Winther, skifte 31.8.1715 lbnr.1332].

1544    Jacob Thomsen Flensborg i Odense. 16.2.1725, fol.365.
E: Christine Møller. LV: Thomas Hansen Flensborg. B:
1) Hans Thomsen.
FM: farbror Christian Thomsen i Flensborg.

1545    Christian Nauschutz, garver i Odense. 20.7.1724, fol.369B.
E: Elisabeth Dorthe [Jacobsdatter Koch]. B:
1) Henrik Nauschutz 28
2) Jacob Nauschutz 27
3) Anne Cathrine Nauschutz g.m. Christian Poulsen, præst i Tødsø og Erslev på Mors
4) Lucretia Nauschutz 23
5) Marie Elisabeth Nauschutz 18.
FM: Jørgen [Hansen], possementmager.
[Første ægteskab med Alhed Johansdatter Hast, skifte 3.4.1690 lbnr.856].

1546    Mikkel Tusch, billedhugger i Odense. 19.6.1725, fol.372B.
E: Anne Cathrine. LV: Mathias Høhne, snedker. B:
1) Dorthe Cathrine Tusch.
FM: Hans Hansen Asmann.

1547    Karen Rasmusdatter i Odense. 29.6.1725, fol.374.
E: Thomas Blangsted. A:
1) søster Mette Rasmusdatter
2) bror Christen Rasmussen, skomager, [skifte 30.4.1716 lbnr.1368]. 3B:
a Anne Marie Christensdatter15
b Rasmus Christensen 14
c Karen Christensdatter 9.
FM: stedfar Nikolaj Rothenborg.

1548    Hans Adamsen Roy i Odense. 14.7.1725, fol.376.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Hansen, handskemager. B:
1) Adam Roy 26
2) Peder Roy 24
3) Armgot Roy 20
4) Christiane Roy 19.

1549    Johanne Bertelsdatter i Odense. 20.4.1725, fol.378.
Enke efter Rasmus Lukassen, [dvs. Rasmus Sørensen Lukas, skifte 22.2.1716 lbnr.1343]. B:
3) Marie Rasmusdatter g.m. Josias Frandsen, skomager
4) Laurids Rasmussen i Berlin, død. Efterlader en søn i Berlin
Af første ægteskab B:
1) Birthe Rasmusdatter, enke efter Rasmus Pedersen, skomager
2) Rasmus Rasmussen, død. 5B:
a Rasmus Rasmussen
b Søren Rasmussen
c Hans Rasmussen
d Niels Rasmussen
e Johanne Rasmusdatter.

1550    Ingeborg Christensdatter i Odense. 9.4.1725, fol.380.
E: Niels Hansen. A:
1) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Jørgen Bolbro.
Desuden gør Oluf Olufsen [Starup], degn i Odense [Gråbrødre] Hospital krav på at hans hustru [Birthe Cathrine Boesdatter] er arving i boet, men uden bevis.

1551    Helene Andreasdatter Jung i Odense, der døde 30.4.1725, fol.382.
E: Mikkel Eriksen. A:
1) søster Stine Andreasdatter Jung g.m. Oluf Pedersen, hattemager i Malmø i Skåne, begge døde. 1B:
a Johanne Olufsen i Malmø.

1552    Laurids Nielsen Svarre i Odense. 16.8.1725, fol.384.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen, urtegårdsmand. B:
1) Karen Lauridsdatter 21
2) Hans Lauridsen 18
3) Jens Lauridsen 16
4) Sidsel Kirstine Lauridsdatter 13
5) Kirsten lauridsdatter 10
6) Anne Margrethe Lauridsdatter 8
7) Niels Lauridsen 6
8) Birthe Marie Lauridsdatter 3.
FM: Hans Nielsen Svarre.

1553    Anne Pedersdatter i Odense. 30.8.1725, fol.385B.
Enke efter Anders Nielsen, knapmager. B:
1) Johanne Andersdatter 30
2) Karen Andersdatter 24.
FM: Hans Pedersen, handskemager.

1554    Engelmann Nielsen i Odense. 30.8.1725, fol.386.
E: Johanne Nikolausdatter. LV: Jens Sørensen, kromand. B:
1) Kirsten Engelmann 2½
2) Niels Engelmann 3 mdr.
FM: Niels Varberg, skrædder.

1555    Sivert Mortensen, sadelmager i Odense. 24.2.1725, fol.387.
Enkemand efter [Else Dorthe Andersdatter]. B:
3) Morten Sivertsen, soldat i København
4) Laurids Sivertsen, soldat i København.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 15.7.1692 lbnr.893]. B:
1) Peder Sivertsen
2) Anne Cathrine Sivertsdatter.

1556    Pernille Jensdatter i Odense. 6.9.1725, fol.389.
E: Hans Pedersen, skomager. B:
1) Peder Hansen 1½.
FM: Christen Jensen, skomager.

1557    Gregers Gregersen i Odense. 6.9.1725, fol.390.
E: Helvig Winther. B:
1) Anne Gregersdatter 28
2) Sidsel Gregersdatter 26
3) Inger Gregersdatter 22
4) Frands Gregersen 18
5) Gabel Gregersen 14.

1558    Dorthe Jensdatter i Odense. 23.6.1725, fol.390B.
E: Hans Olufsen. B:
1) Otto Hansen 4 uger.
FM: fars svoger Søren Jensen, klejnsmed.
Desuden nævnes afdødes far Jens Jensen Jyde.

1559    Anne Marie Jensdatter Bering i Odense. 23.8.1725, fol.395.
E: Claus Nissen. B:
1) Jens Nissen 27
2) Kirsten Frich Nissen 21
3) Nis Nissen 19.
FM: Claus Pedersen Holm.

1560    Christian [Filip Zachariassen] Getreuer, maler i Odense. 16.7.1725, fol.400.
E: Else Kirstine [Johansdatter] Schwarz. LV: Claus Pedersen Holm. B:
7) Frederik Christian Getreuer 5.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Pedersdatter, skifte 24.5.1714 lbnr.1298]. B:
1) Zacharias [Filip] Christiansen Getreuer, maler i København
2) Ellen Cathrine Christiansdatter Getreuer, enke efter [Jens Nielsen Hører, skrædder, begravet Odense Sankt Hans 16.2.1724]
3) Elisabeth Pernille Christiansdatter Getreuer g.m. Jacob [Jochumsen] Brunbuhr, maler i København
4) Christian [Peder] Christiansen Getreuer, præst [i Ønslev og Eskilstrup]
5) Johan Jacob Christiansen Getreuer, maler i Nakskov
6) Jørgen Christoffer Christiansen Getreuer, bogbinder i Odense.
Litteratur: familien Getreuer af Gregers Hvidkjær Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 163-189. Heri side 168: Christian Philip Zachariassen Getreuer.

1561    Peder Olufsen, skrædder i Odense. 20.11.1725, fol.406.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Jens Christian Handberg. B:
3) Hans Christian Pedersen 17
4) Cathrine Marie Pedersdatter 14.
FM: Christoffer Sibbern, sadelmager.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Norsk, skifte 16.4.1701 lbnr.1011]. B:
1) Else Christine Pedersdatter g.m. Rasmus Olufsen, skrædder
2) Oluf Pedersen, i Paris.

1562    Elisabeth Egen i Odense. 15.7.1725, fol.409.
E: Anders Hansen, tambur. B:
3) Anders Hansen 6.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Grambo 18
2) Anne Margrethe Grambo 13.

1563    Maren Hansdatter Duche, ugift i Odense. 9.10.1725, fol.412.
A:
0) forældre Hans Andersen, tolder i Vejle, [begravet Vejle 10.7.1722] og mor [døbenavn mangler] [Hansdatter Duche], skifte 24.9.1705
1) søster Else Cathrine Duche i Vejle
2) søster Margrethe Cathrine Duche
3) halvbror Peder Hansen
4) halvbror Hans Hansen.
Desuden nævnes:
1 afdødes farbror Knud Andersen i Kolding
2 afdødes morbror [Jens Hansen] Duche, [til Villerup i Skallerup sogn], krigskommissær
3 afdødes stedmor Anne Margrethe [Svane].

1564    Hans Grønvald, hattemager i Odense. 11.1.1726, fol.416B.
E: Inger Hansdatter. LV: Zacharias Andersen, skrædder. B:
5) Hans Grønvald 11
6) Karen Grønvald 6.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 21.12.1711 lbnr.1258]. B:
1) Peder Grønvald
2) Christoffer Grønvald
3) Gabriel Grønvald
4) Marie Grønvald.

1565    Hans Nielsen Krogshøj i Odense. 15.1.1726, fol.419.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Dines Winther, skomager. B:
1) en datter g.m. Anders Nielsen Krogshøj
2) Christen Hansen Krogshøj.

1566    Hans Jørgensen, murer i Odense. 23.10.1725, 421B.
E: Margrethe Rasmusdatter Østrup. LV: Christian Haman. B:
1) Jørgen Hansen, murer
2) Hans Hansen 17, i Roskilde latinskole
3) Edel Hansdatter g.m. Knud Blikmager
4) Bodil Hansdatter 14
5) Maren Hansdatter 12.

1567    Andreas Bendixen, by- og rådstueskriver i Odense. 12.10.1724, fol.429.
E: Rebekka Elisabeth. LV: Jacob Thomsen. B:
1) Ditlev Andreassen 23
2) Jørgen Andreassen 20
3) Elisabeth Marie Andreasdatter 16
4) Benedikte Christine Andreasdatter 10.
FM: Valentin Wichmann.

1568    Jørgen Jensen Brylle, handskemager i Odense. 13.2.1726, fol.464B.
E: Marie Christensdatter. LV: Anders Sørensen Brylle. B:
1) [døbenavn mangler] Jørgensdatter 1½.
FM: Iver Rasmussen, handskemager.

1569    Maren Pedersdatter i Odense. 5.3.1726, fol.465B.
E: Albert Christensen, træskomand. A:
1) Peder Nielsen Lunde
2) Susanne Mathiasdatter
3) Bernt Frederiksen.

1570    Peder Hansen Rose, ugift i Odense. 7.9.1725, fol.466B.
A:
0) far Hans [Pedersen] Rose gift med stedmor [Maren Jensdatter] fælles skifte 20.2.1725 lbnr.1538.
Fars første ægteskab med mor [Birgitte Nielsdatter, skifte 13.8.1687 lbnr.815].
1) søster Anne Hansdatter g.m. Jens Lorentsen i Husum
2) søster Margrethe Hansdatter i Husum, død. Efterlader 2 børn
3) søster Beathe Kirstine Hansdatter g.m. Rasmus Knudsen i Odense.
Gave til Rasmus Knudsens datter Birgitte Kirstine Rasmusdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1726-17291571   
Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1450-1570.