Erik Brejls hjemmeside

Start

Præstø Byfoged
Skifteprotokol
1746-1806

[1746-1806]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Præstø Byfoged
Skifteprotokol
1746-1806

1 Jørgen [Jensen] Balling i Præstø, [der døde 22.11.1743], fol.2.
Enkemand efter Anne Magdalene Dreier, [død 6.11.1743].
Hans A:
Hans første ægteskab med [Bodil Cathrine Ammundsdatter, død 30.1.1736]. B:
1) Jens Jørgensen Balling
2) Iver Jørgensen Balling
3) Mette Cathrine Jørgensdatter Balling
4) Immanuel Jørgensen Balling.
FM:
1 Villum Ring, byskriver
2 Peder Brasch, forvalter i Store Heddinge.
Hendes A:
1) mor Maren Bruun, enke efter Carsten Dreier
2) søster Birgitte Elisabeth [Dreier] Jens Pedersen Barchmann i Store Heddinge.
Kun slutningen af skiftet i denne protokol, der er begyndt i forrige protokol, der ikke er bevaret).

2 Niels Rasmussen, skipper i Præstø, der døde 12.8.1746, fol.28B.
E: Anne Jensdatter. LV: Engelbrecht Hansen, tolder. A:
1) bror Anders Rasmussen i København
2) søster, død. E: Oluf Halvorsen i København. 1B:
a Ellen Olufsdatter 28, i København.

3 Eggert Gerhardt Poppe, major i Præstø. 15.2.1747, fol.30B.
A:
1) søster Elisabeth Cathrine Poppe g.m. Poul [Poulsen] Danchel, præst i Åstrup på Falster.
Testamente af 20.9.1746.

4 Christian Laurenberg Prom, købmand i Præstø. 9.5.1747, fol.34.
E: Johanne Cathrine [Gynge]. LV: Michael Blunck, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Christiansdatter Prom 3
2) Sebastian Hjort Christiansen Prom 1½.
FM:
1 Christian Prom, tobaksspinder i København
2 Niels Lundorff, degn i Næstelsø og Mogenstrup.
Afdøde døde 29.6.1746.

5 Jørgen Pedersen Holm, skipper i Præstø. 19.12.1747, fol.101.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Johan Hansteen, købmand. B:
1) Judith Jørgensdatter Holm 18
2) Marie Jørgensdatter Holm 15.
FM:
1 Mathias Olufsen Svane
2 Svend Nielsen, smed.

6 Peder Pedersen Aagaard, toldbetjent i Præstø. 20.12.1747, fol.101B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Andersen. B:
1) Rasmus Pedersen Aagaard 3.
FM: Thomas Normann.

7 Jens Nielsen Weismann, skomager i Præstø. 18.9.1748, fol.102B.
E: Maren Andersdatter. LV: Martin Kirk. B:
1) Anders Weismann 25
2) Gertrud Weismann 21.
FM: Conrad Ludvig.

8 Bodil Rasmusdatter i Præstø. 14.1.1749, fol.107.
E: Frederik Poulsen Maymann, skipper. B:
4) Oluf Frederiksen Maymann 12
5) Stine Frederiksdatter 8.
Af første ægteskab B:
1) Hans Olufsen 27
2) Niels Olufsen 23
3) Sidsel Olufsdatter 18.
Afdøde døde 7.5.1748.

9 Sidsel Jørgensdatter i Præstø. 8.2.1749, fol.111.
Enke efter Jørgen Pedersen Holm, [skifte 19.12.1747 lbnr.5]. B:
1) Judith Jørgensdatter Holm 20, der ægter Hans Olufsen, skibskarl på Jungshoved ø
2) Marie Jørgensdatter Holm 17.
FM:
1 Mathias Olufsen Svane
2 Svend Nielsen, smed.
Afdøde døde 3.9.1748.

10 Elias Lauridsen, møller i Præstø. 10.3.1749, fol.116.
E: Mette Poulsdatter. LV: Jochum Nikolaj Prehn, birkeskriver i Allerslev.
Testamente af 8.2.1749. A:
1) hans farbror Erland Erlandsen, skipper i København.
Afdøde døde 8.2.1749.

11 Hans Mortensen i Præstø. 21.4.1749, fol.119.
E: Sidsel Malene Pedersdatter. LV: Christen Thomsen, der ægter enken.
Første ægteskab med Karen Hemmingsdatter, skifte 10.5.1746. B:
1) Morten Hansen 14
2) Rasmus Hansen 10
3) Birgitte Sofie Hansdatter 6.
FM:
1 morbror Peder Hemmingsen i Grumløse
2 morbror Niels Hemmingsen i Skallerup.
Afdøde døde 26.12.1748.

12 Maren Madsdatter i Præstø. 5.7.1749, fol.134.
E: Ludolf Lahrmann. B:
1) Anne Lahrmann 34
2) Dorthe Lahrmann 32
3) Margrethe Lahrmann g.m. Hans Lauridsen i Brøndbyvester
4) Mathias Lahrmann 27.
Afdøde døde 21.9.1748.

13 Christian Ulrik Carlsen i Præstø, skovrider i Vordingborg amt. 25.7.1749, fol.137B.
E: Charlotte Amalie Voigt, der døde 27.12.1749.
Hans A:
1) mor Birgitte Cathrine Jensdatter g.m. Peder Jensen i Endegårde [i Skibinge sogn], skovrider i Vordingborg amt
Mors første ægteskab med afdødes far Carl Olufsen, skovrider på Møn, [begravet 1.2.1736]. B:
2) søster Ellen Cathrine Carlsdatter 20
3) bror Hans Jørgen Carlsen 19
4) søster Elisabeth Carlsdatter 17
5) bror Adolf Carlsen 16, i Frederiksborg latinskole
6) bror Jens Carlsen 13.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Nathanael Bender, byfoged i Præstø, [død 22.7.1742]. 1B:
1) Cathrine Kirstine Margrethe Nathanaelsdatter Bender 8.
Afdøde døde 14.2.1749.

14 Hans Jacobsen, en dreng i Præstø. 16.12.1749, fol.198.
A:
1) mor Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jacob Maymann, skipper
2) søster Mette Cathrine Jacobsdatter 10.
Arv efter afdødes far [Jacob Hansen, bødker] i Vordingborg, skifte Vordingborg 2.4.1746.

15 Maren Gertsdatter i Præstø. 16.1.1750, fol.199.
E: Svend Nielsen, smed. B:
1) Niels Svendsen 11
2) Adam Frederik Svendsen 3.
Arv i boet til enkemandens søn Poul Svendsen efter dennes mor.
Arv i boet til enkemandens steddatter Inger Marie Poulsdatter Pommergaard efter dennes far og mor.
Desuden nævnes Johan Gertsen, smed i Neble [i Allerslev sogn].

16 Oluf Nielsen, skipper in Præstø. 28.2.1750, fol.201.
E: Birthe Andersdatter. LV: Jørgen Jensen. B:
1) Maren Olufsdatter 16
2) Hans Christian Olufsen 4
3) Henrik Olufsen 3
4) Mette Cathrine Olufsdatter 9 mdr.
FM: farbror Rasmus Nielsen i Stenstrup.
Afdøde døde 20.1.1750.

17 Johanne Cathrine Gynge i Præstø. 16.3.1751, fol.206.
E: Michael Blunck, købmand. B:
2) Christian Laurenberg Blunck 1¾.
Første ægteskab med Christian Laurenberg Prom, [skifte 9.5.1747 lbnr.4]. B:
2) Sebastian Hjort Prom 6.
Afdøde døde 20.2.1751.

18 Elisabeth Bjørn i Præstø. 16.11.1751, fol.220B.
E: Tage Fredelund, byfoged og farver i Præstø. A:
1) søster Sidsel Bjørn, enke efter Niels Falch
2) søster Kirsten Bjørn g.m. Christen Joensen Bjørn i Ebbeskov på Gisselfeld gods, begge døde. 7B:
a Johan Bjørn i København
b Sara Bjørn 24
c Abigael Bjørn 19
d Anne Bjørn 16
e Joen Bjørn 15
f Laurids Bjørn 14
g Anne Kirstine Bjørn 11
3) søster Anne Bjørn g.m. Berg, begge døde. 2B:
a Sofie Clara Berg
b Hans Frederik Berg 19
4) søster Maren Bjørn, død. Af første ægteskab B:
a Otto Christian Vognsen 22
b Birgitte Charlotte Vognsen 16
c Frederik Christian Vognsen 14.
Ingen børn af andet ægteskab med Hans Christian Felthus.
Arv i boet efter Johan Nikolaj Voigt, kommerceråd i Præstø, skifte 1.6.1745 til brordatter Sofie Margrethe Voigt hos stedfar [Laurids Jørgensen] Raabech, postmester i Christiania ved formynder farbror Just Christoffer Voigt, regimentskvartermester i København.
Sofie Margrethe Voigt er nu g.m. Johan Henrik Gasser, apoteker i Bergen.
Litteratur: En slekt Voigt fra Holsten ved Per v. Hirsch i: Personalhistorisk tidsskrift 1975 side 53-68 og 93-116.
Afdøde døde 21.5.1751.

19 Hans Thygesen, skomager i Præstø. 17.12.1751, fol.246.
E: Maren Jensdatter. LV: Mathias Salomon Lauridsen. B:
1) Jens Hansen 11
2) Peder Hansen 7.
FM: Mathias Vilhelm Lahmann.

20 Henrik Lauridsen, slagter i Præstø. 17.12.1751, fol.246B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Møller. B:
1) Laurids Henriksen 13
2) Sidsel Cathrine Henriksdatter 10.
FM: Oluf Christensen, bødker.

21 Johan Georg Bibler i Præstø. 18.12.1751, fol.248.
E: Margrethe, der også døde. B:
1) Margrethe Bibler 22
2) Elisabeth Bibler 9
3) Hartvig Bibler 7.
FM: Thomas Normann.

22 Hans Lorentsen Juhler, skrædder i Præstø. 1.3.1752, fol.253.
E: Bendite Hansdatter. LV: far Hans Rasmussen, glarmester. A:
1) søster Stine Lorentsdatter Juhler g.m. Anders Schou, skoleholder på Svinø
2) søster Helvig Lorentsdatter Juhler g.m. Morten Hansen, handskemager i Vordingborg, begge døde. 3B:
a Hans Mortensen 18
b Bodil Kirstine Mortensdatter 14
c Lorents Mortensen 7.
Afdøde døde 30.5.1751.

23 Niels Poulsen, snedker i Præstø. 21.11.1752, fol.256.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Kallehauge. A:
1) bror, smed på Holmen i København, død. 1B:
a en søn, rodhugger på Holmen
2) søster Elisabeth Poulsdatter gift og bor i Soesmarke eller i Vestenskov på Lolland.
Desuden næstsøskendebørn
3) Oluf Rasmussen i Sjolte i Snesere sogn på Sparresholm gods
4) Peder Rasmussen i Dysted i Toksværd sogn på Sparresholm gods
5) Christoffer Rasmussen i Brøderup i Snesere sogn på Bækkeskov gods.
Afdøde, der var født i Skovhuse i Øster Egesborg sogn, døde 3.4.1752.

24 Peder Madsen i Præstø. 16.2.1753, fol.261.
E: Johanne Hermansdatter. LV: Michael Gielf. B:
1) Bodil Pedersdatter 24
2) Mette Kirstine Pedersdatter 15.
FM: Mathias Lahmann.

25 Gertrud Knudsdatter i Præstø. 22.12.1753, fol.261B.
E: Hans Sivertsen, skomager. A:
1) søster [Anne Cathrine Bille], død, var g.m. Peder [Hansen] Urmager, skomager i Nykøbing Falster. 2B:
a Knud [Pedersen] Møller, præst i Halsted og Avnede på Lolland
b Gertrud Kirstine, enke efter Hans Rahr
2) halvsøster, død. 1B:
a Hans Hansen, smed i Utterslev på Lolland.

26 Ellen Andersdatter i Præstø. 3.5.1754, fol.262.
E: Christian Salomonsen, snedker. B:
1) Anne Marie Christiansdatter 20
2) Johan Peder Christiansen 15
3) Anders Christiansen 12.

27 Hans Sivertsen, skomager i Præstø. 2.8.1754, fol.263.
E: Johanne Jacobsdatter Møller. LV: Gregers Switzer, feldbereder i Præstø. A:
1) søster død. 4B:
a Laurids Nielsen i Åshøje på Gammel Køgegård gods
b Sara Nielsdatter
c Niels Lauridsen, skomagersvend i Næstved
d Olav Lauridsen, skomagersvend i Præstø.
[Første ægteskab med Gertrud Knudsdatter, skifte 22.12.1753 lbnr.25].

28 Carl Madsen Bekker, købmandssvend i Præstø. 8.3.1755, fol.266B.
Mulig A:
1) søskendebarn [Carl] Hedegaard, musikantsvend i Næstved.
Afdøde, der havde været købmand og borger i Næstved, døde 13.2.1752.

29 Andreas Churdt, smed i Præstø. 27.5.1755, fol.270B.
E: Cathrine Margrethe Selskov. LV: Peder [Villadsen] Stilling, degn i Bårse. B:
1) Christian Henrik Churdt 23
2) Johan Nikolaj Churdt 21, rytter
3) Anne Marie Churdt 18
4) Anne Elisabeth Churdt 17.
FM: morbror Christian Henrik Selskov, forvalter på Hesede.
Afdøde døde 15.2.1755.

30 Hans Martinussen Eisenberg, skrædder i Præstø. 24.10.1755, fol.273.
E: Marie Magdalene Jacobsdatter. B:
3) Hieronymus Eisenberg, matros på Holmen i København
4) Peder Eisenberg i Herslev på Lolland
5) Jacob Eisenberg, matros på Holmen
6) Hans Eisenberg, indrulleret matros på de lange rejser.
Af første ægteskab B:
1) Martinus Eisenberg, skrædder i Frederikshald i Norge
2) Anne Kirstine Eisenberg g.m. Mathias Salomon Lauridsen, skomager.
Afdøde døde 16.6.1755.

31 Elisabeth i Præstø. 25.10.1755, fol.274B.
Enke efter Anders Slagter. B:
1) Hans Andersen 13
2) Anne Elisabeth Andersdatter 11.
FM: morbror Ulrik Jensen, rytter.

32 Anne Nielsdatter i Præstø. 29.11.1755, fol.276B.
E: Anders Nielsen Nyraad.
Første ægteskab med Henrik Slagter. B:
1) Laurids Henriksen, i København.
FM: Hans Andersen Møller.
Afdøde døde 22.10.1755.

33 Else From i Præstø. Samfrændeskifte 26.5.1756, fol.282B.
E: Thomas Krarup, købmand. B:
1) Birgitte Cathrine Krarup 5
2) Else Marie Krarup 3.
FM:
1 morfar Godske [Nielsen] From, kapellan i Slagelse [Mikkel]
2 fars morbror Jacob Hjort.
Bevilling til uskiftet bo 6.7.1753.
Registrering 3.7.1753.

34 Margrethe i Præstø, der døde 9.6.1756, fol.285B.
Enke efter Jeppe Høj. B:
1) Anne Jepsdatter Høj i Næstved
2) [Laurids Jepsen Høj], død. 1B:
a Anne Margrethe Lauridsdatter Høj 4, hos sin moster i Stensby.

35 Sidsel Cathrine Jochumsdatter i Præstø. 29.6.1756, fol.287.
E: Hans Jørgensen, snedker. B:
1) Jochum Hansen 26
2) Anne Margrethe Hansdatter forlovet med Henrik Kallehauge, skomagersvend.

36 Cathrine Rasmusdatter i Præstø. 22.9.1756, fol.288.
Enke efter Johan Gielf. B:
1) Michael Gielf
2) Maren Gielf 40, vanfør, nyder almisse
3) Anne Kirstine Gielf g.m. Ditlev Barthold Dehn, korporal
4) Rasmus Gielf, skomager.
Afdøde døde 27.6.1756.

37 Conrad Ludvig, slagter i Præstø. 21.5.1757, fol.292.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Engelbrecht Hansen, tolder.
Afdøde, der var født i Tyskland og af katolsk religion, døde 23.12.1756.

38 Jens Hostrup i Præstø. 4.11.1757, fol.295.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: søn Søren Pedersen i Kostræde.
Af første ægteskab B:
1) Knud Hostrup i Risby
2) Mette Cathrine Hostrup g.m. Abraham Olufsen, skomager i Stoltenborg uden for Danzig.
Registrering 17.8.1757.

39 Jens Frederik Sorterup, købmand og toldforpagter i Præstø. 10.2.1758, fol.298.
E: Mette [Gregersdatter] Spleth, der døde 5.9.1757. B:
1) Karen Sorterup g.m. Christoffer Ermandinger i Præstø
2) Jørgen Sorterup, på de lange rejser
3) Thomas Sorterup i København.
FM: farbror Christian Sorterup i København.
Desuden nævnes [enkens bror] Frederik Spleth, præst i Lille Heddinge.
Afdøde døde 23.8.1757 i Vordingborg.
(Se skifte efter enkens far Hans Frederiksen Spleth, kapellan i Store Heddinge og Højrup, skifte Stevns herred gejstlig 16.9.1751 lbnr.74).

40 Mikkel Pedersen i Præstø, der døde 22.2.1758, fol.314.
E: Anne Cathrine Jensdatter.
Testamente underskrevet Hellede Mølle i Everdrup sogn 9.11.1731.

41 Erik Hansen, skomager i Præstø. 3.5.1758, fol.316.
E: Lisbeth Andersdatter. LV: Johan Hansteen. B:
1) Malene Eriksdatter 17
2) Johan Eriksen 15
3) Helvig Eriksen 12
4) Andreas Eriksen 9
5) Maren Eriksdatter 7
6) Sille Christine Eriksdatter 5.
FM: farbror Jørgen Hansen.
Afdøde døde 25.10.1757.

42 Henrik Scheel, ugift skipper, der døde i Præstø. 25.5.1758, fol.319.
A:
1) mor Margrethe, enke efter Hartvig Veite i Staverdorf på Femern
2) søster Gertrud g.m. Claus Høpern i Staverdorf
3) halvsøster Margrethe Veite 12
4) halvbror Ehler Veite 10.
FM: morbror Claus Lier i Staverdorf.
Afdøde, der var fra Staverdorf, havde overvintret med sit skib hos Hans Olufsen i Præstø, døde 5.5.1758.

43 Hans Hellesen, skomager i Præstø. 11.8.1758, fol.324.
Enkemand. B:
1) Jørgen Hansen, skomager
2) Erik Hansen, skomager, [skifte 3.5.1758 lbnr.41]. 6B:
a Malene Eriksdatter 17
b Johan Eriksen 15
c Helvig Eriksen 11
d Andreas Eriksen 9
e Maren Eriksdatter 7
f Sille Christine Eriksdatter 5.
FM: mosters mand Poul Mortensen i Skibinge.
Afdøde døde 25.5.1758.

44 Poul Jacobsen, matros, der døde i Præstø. 23.11.1758, fol.330.
Arvinger i København, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 22.11.1758.

45 Anne Kirstine Hansdatter Eisenberg i Præstø. 2.12.1758, fol.330B.
E: Mathias Salomon Lauridsen. B:
1) Laurids Mathiassen 15
2) Hans Mathiassen 12
3) Mette Mathiasdatter 11
4) Dorthe Elisabeth Mathiasdatter 5
5) Karen Mathiasdatter 3.
FM: fars ældste søn af hans første ægteskab Christian Mathiassen i Næstved.
Afdøde døde 25.11.1758.

46 Bolette Schou i Præstø. 15.12.1758, fol.333B.
E: Villum Ring, byskriver. A:
1) bror [Markus Schou], død. 5B:
a Lauge Jørgen Schou, musikantsvend, i udlandet
b Niels Markussen Schou, feldbereder i Middelfart
c Peder Markussen Schou, konstabel
d Anne Cathrine Schou i Haderslev
og disses halvbror
e Jens Markussen Schou, død. 2B:
1 Markus Schou hos sin mor i Lyderslev
2 Laurids Schou hos sin mor
2) søster Mette Schou g.m. Martinus Kirch i Præstø.
Afdøde døde sidst i december 1754.

47 Hans Olufsen, skipper i Præstø. Samfrændeskifte 24.1.1760, fol.334B.
E: Judith Jørgensdatter Holm. LV: Jacob Hansteen. B:
1) Hans Jørgen Hansen 4
2) Sidsel Marie Hansdatter 2.
FM:
1 farfar Oluf Sørensen i Stavreby på Jungshoved
2 fars søskendebarn Laurids Gundersen i Stavreby.
Bevilling til uskiftet bo af 5.1.1759.
Afdøde døde 22.11.1758.

48 Ingeborg Vallund, ugift i Præstø. 15.2.1760, fol.339.
A:
0) forældre [Thomas Christoffersen Vallund, degn i Store og Lille Fuglede, begravet 16.2.1753 og Anne Marie Bertelsdatter May]
1) bror Christoffer Vallund i Præstø
2) søster Birgitte Sofie Vallund g.m. Anders Møller, degn i Reerslev.
Mors første ægteskab med [formanden Sebastian Mathias Laurenberg Prom, begravet 10.5.1724]
3) halvbror Christian Laurenberg Prom, død. 1B:
a Sebastian Prom 15
4) halvbror Vilhelm Laurenberg Prom 40, toldbetjent i Næstved
5) halvsøster Dorthe Marie Prom 41 i København.

49 Engelbrecht Hansen, tolder i Præstø. 28.6.1760, fol.343B.
E: Gedske Nielsdatter Fogh.
Testamente af 9.5.1760.

50 Mathias Svan, skomager i Præstø. 30.1.1761, fol.345B.
E: Ellen Bentsdatter. LV: Hans Jørgensen Svan. A:
1) bror [Hans Svan], død. 4B:
a Johanne Hansdatter 44, i København.
FM: morbrorsøn Henrik Kallehauge, skomager
b Jørgen Svan, bødker i Næstved
c Stine Svan 27, i København
d Oluf Svan, bødker i Præstø.
Afdøde døde 22.9.1760.

51
Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1-50.