Erik Brejls hjemmeside

StartRibe Byfoged
Skifteuddrag 1646-1814

Skiftebreve

    [1646-1655]    [1656-1659]    [1660-1662]    [1665-1673]    [1674-1706]    [1707-1731]   


Skifteprotokoller

    [1684-1686]    [1686-1691]    [1691-1697]    [1697-1699]    [1699-1705]   

[1711-1712]    [1712-1726]    [1726-1741]    [1742-1756]    [1755-1773]   

[1772-1793]    [1793-1797]    [1797-1804]    [1804-1814]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Ribe Byfoged
Originale registreringer og skiftebreve
1646-1655
B 85A-131

Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Bind 1-2 fra 1981, har i bind 2 side 92-101 en oversigt over de fleste af skifterne 1646-1660, hvor afdøde og ægtefælle anføres.

I nogle af skifterne står, at barnet får fri kost, sko, klæde og lærdom (at holde det til ære og lære) til barnet bliver f.eks. 14 år, hvilket anføres som: "under 14 år".
Hvis der i stedet står fri kost etc. i 5 år anføres: "fri kost i 5 år".

Slægtsforholdene er ikke altid præciserede, så det er med noget forbehold, jeg angiver disse i de første protokoller, lige som der kan være flere børn end de angivne.


1 Maren Jensdatter i Ribe. 2.11.1646. No.1, opslag 1.
E: Morten Lassen [Hillerup], borgmester.
Arvinger angives ikke.

2 Peder Baggesen, tolder og rådmand i Ribe. 25.6.1650. No.2, opslag 44.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Laurids Baggesen
2) Bagge Baggesen
3) Lambert Baggesen
4) Ingeborg Pedersdatter
5) Johanne [Pedersdatter]
6) [Margrethe Pedersdatter].

3 Kjeld Bennedsen i Ribe. 28.12.1650. No.3, opslag 81.
Enkemand. B:
1) Anne Kjeldsdatter.
FM: Hans Nielsen Frøsig.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Jørgen Bennedsen i Sejstrup
2 afdødes søster g.m. Peder Jørgensen i Jested.

4 Hans Svendsen i Ribe. 25.1.1651. No.15, opslag 89.
Arvinger angives ikke

5 Maren Hanskone i Ribe. 7.1.1751. No.11.
Arvinger angives ikke.

6 Henrik Sørensen, dansk skoleholder i Ribe. 7.8.1650. No.4, opslag 97.
E: Dorthe Olufsdatter. LV: bror Søren Olufsen, buntmager.

7 Erik Jacobsen [Juul], kræmmer i Ribe. 18.9.1750. No.5, opslag 7.
E: Ellen Jespersdatter. LV: Hans Vilslev.
Overformynderen er værge for afdødes børn.

8 Hustru i Ribe. 28.9.1650. No.6, opslag 30.
E: Jørgen Jacobsen Harbo. B:
1) datter g.m. Peder Jensen.

9 Laurids Pedersen, slagter i Ribe. 9.10.1650, No.7, opslag 37.
E: Maren.
Arvinger angives ikke.

10 Margrethe Jepsdatter i Ribe. 12.10.1650. No.8, opslag 43.
E: Jens Nielsen, vognmand.
Afdøde var født i Bække.

11 Sindet Andersdatter i Ribe. 14.11.1650, No.8B, opslag 51.
E: Hagen Hagensen, [murer]. A:
1) Carl Sendtsen
2) Anders Sendtsen
3) Gertrud Jepsdatter i Gredsted [i Jernved sogn]
4) Carl Jepsen i Hjortvad [i Kalvslund sogn]
5) Anders Jepsen i Tobøl ved søn Niels Andersen
Desuden nævnes:
1 Jeppe Andersen i Hjortvads gældsbevis af 14.2.1597
2 Anders Jepsen i Hjortvads gældsbevis af 1.5.1633
3 Hagen Jensen i Høm [i Seem sogn]
4 Jens Hagensen i Høm
5 Mikkel Hagensen i Høm.

12 Hustru i Ribe. 20.1.1651. No.13, opslag 61.
E: Hans Rasmussen.
Arvinger angives ikke.

13 Jacob [Jacobsen] Hørup i Ribe. 22.1.1651. No.14, opslag 66.
Arvinger angives ikke.

14 Hans Termansen, [skipper] i Ribe. 29.1.1651. No.17, opslag 72.
Arvinger angives ikke.

15 Niels Bertelsen, tømrer i Ribe. 18.2.1651. No.19, opslag 84.
Arvinger angives ikke.

16 Maren i Ribe. 19.3.1651. No.20, opslag 93.
Enke efter Oluf Carlsen, [købmand]. A:
1) Hans Andersen, præst i Barløse
2) magister Søren Andersen
3) Jørgen Struck.
Desuden underskriver:
1 Hans Sørensen
2 Susanne, M: Søren Andersens

17 Jørgen Ibsen, [skipper] i Ribe. 14.4.1651. No.21, opslag 103.
E: Mette.
Børnenes FM:
1 Peder Gregersen
2 Niels Sørensen.

18 Jørgen [Hansen] Maade, [købmand] i Ribe. 5.8.1651. No.22, opslag 113.
E: Dorthe Bertelsdatter [Struck]. LV: Carsten Sørensen. Af børn angives B:
1) Hans Jørgensen.
FM: farbror Hans Hansen Maade.
Desuden nævnes Jørgen Bertelsen Struck.

19 Jens Madsen Hjort, købmand i Ribe. 20.8.1651. No.23, opslag 125.
E: Mette [Christensdatter]. LV: bror Mads Christensen. B:
1) Mads Hjort.
FM: Anders Jensen Guldsmed.

20 Jørgen [Pedersen] Gram, [købmand] i Ribe. 1.9.1651. No.24, opslag 148.
E: Karen. LV: Iver Nissen. B:
1) Christen Jørgensen, myndig
2) Hans Jørgensen.
FM: Hans Hansen Koldborg.

21 Anne Enevoldsdatter i Ribe. 15.9.1651. No.25, 64B, opslag 163, 540.
E: Eskild Hansen, [købmand, der ægter Else Bennedsdatter]. B:
1) Hans Eskildsen
2) Maren Eskildsdatter.
FM: fars svoger Søren Bennedsen i Lustrup.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Jørgen Hansen i Kalvslund
2 Hans Enevoldsen i Lustrup.
[Enkemandens første ægteskab med Marine Nielsdatter, død 1644].

22 Jelle [Andersen], skrædder i Ribe. 22.9.1651. No.26, opslag 175.
E: Maren. LV: Mads Nielsen Friis.
Til stede var (2 udsagn):
"overformynderen Niels Sørensen på børnenes vegne og Jørgen Nielsens vegne"
"overformynderen på Hans og Peder Gregersens vegne".

23 Bent Hansen [Friis] i Ribe. 12.1.1652. No.30, opslag 184.
Enkemand. B:
1) Hans Bentsen
2) Jens Bentsen g.m. Mette.

24 Hustru i Ribe. 26.1.1652. No.31, opslag 188.
E: Christen Christensen, stolemager.
Arvinger angives ikke.

25 Maren Nielsdatter, ugift i Ribe. 13.3.1652. No.32, opslag 190.
Arvinger angives ikke.

26 Thomas [Hansen] Haued (Haud) og hustru Anne Poulsdatter i Ribe. 3.4.1652. No.33, opslag 195.
B:
3) Maren Thomasdatter.
FM: farbror Claus Haued.
Af hendes første ægteskab B:
1) Maren Jacobsdatter
2) Anne Jacobsdatter.
FM: Poul Hansen Hvid.
Desuden nævnes Laurids Haued i Sønder Farup.

27 Niels [Andersen] Roager i Ribe. 29.4.1652. No.34, opslag 199.
E: Kirsten. LV: Mads Nielsen Friis.
Børnenes FM: Hans Jessen Aarup.

28 Eskild Lauridsen i Ribe. 10.8.1652. No.35, opslag 204.
E: [Maren].
Børnenes FM: Niels Pedersen i Øster Vedsted.

29 Hans Thomsen Arild i Ribe. 11.8.1652. No.36, opslag 210.
E: Maren Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.

30 Jes [Hansen] Kærgaard, [købmand] i Ribe. 26.8.1652. No.37, opslag 214.
E: Ingeborg [Nielsdatter Mulvad]. B:
1) Hans Jessen Kærgaard, myndig
2) Maren Jesdatter g.m. Christen Hansen
3) Mads Jessen Mulvad, myndig ved Jørgen Bertelsen Struck
4) Birgitte Jesdatter g.m. Iver Nielsen
5) Johanne Jesdatter ved Jens Jespersen
6) Maren Jesdatter den yngre ved Poul Hansen Hvid.

31 Niels Pedersen, klejnsmed i Ribe. 22.9.1652. No.38, opslag 281.
Arvinger angives ikke.

32 Christen Madsen, delefoged i Ribe. 5.10.1652. No.40, opslag 286.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Lauge Andersen Gredsted. A:
1) bror Hans Madsen i Lemme?
2) Søren Madsen, død. Hans børn
3) bror Mads Madsen, død. Hans børn.

33 Anders Børgesen Koch i Ribe. 11.10.1652, No.41, opslag 301.
Enkemand efter Else.
Arvinger angives ikke.

34 Mogens Anchersen i Ribe. 23.10.1652. No.42, opslag 313.
Arvinger angives ikke.

35 Jens Mejlvang og hustru Bodil i Ribe. 29.12.1652. No.44, opslag 317.
B:
1) Jørgen Jensen
2) Abelone Jensdatter
3) Bodil Jensdatter
4) Karen Jensdatter, der tjener på Astrup i Vendsyssel
5) Maren Jensdatter
6) Maren Jensdatter den yngre.
FM:
1 Peder Hansen Splid
2 Jørgen Struck.

36 Christen Mikkelsen, blegemand i Ribe. 26.1.1653. No.45, opslag 330.
E: Maren.
Arvinger angives ikke.

37 Hans Juul den yngre i Ribe. 26.1.1653. No.46, opslag 331.
E: Anne.
Arvinger angives ikke.

38 Anne Thomasdatter i Ribe. 29.1.1653. No.47, opslag 336.
E: Søren Knudsen, feldbereder.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet 26.1.1653.

39 Baltser Henriksen, feldbereder i Ribe. 3.3.1653. No.48, opslag 348.
Enken lever. B:
1) David Baltsersen ved Johan Meinertsen
2) Karen Baltsersdatter g.m. Jens Norsk.

40 Jørgen Pedersen Fjærsted i Ribe. 5.3.1653. No.49, opslag 353.
Enkemand efter Kirsten Adsersdatter, skifte Ribe 24.4.1647. B:
1) Jens Jørgensen i Kolding
2) Maren Jørgensdatter.
FM: Niels Pedersen Kastberg.
Desuden nævnes afdødes bror Iver Pedersen i Fjærsted [i Spandet sogn].

41 Christen Naadler i Ribe. 8.3.1653. No.50, opslag 357.
E: Anne, der ved skiftets slutning var bortrejst. B:
1) Dorthe Christensdatter, enke efter Bernt Berntsen
2) Maren Christensdatter, enke efter Jens Lauridsen
3) Karen Christensdatter g.m. Niels Vium
4) en datter, død. B:
a Søren Mikkelsen og hans søskende.
Desuden nævnes en søn Jes Berntsen, (som formentlig er søn af datteren Dorthe Christensdatter).

42 Hans Sørensen i Ribe. 31.3.1653. No.51A, opslag 365.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Jessen Kærgaard. B:
1) Maren Hansdatter
2) Lisbeth Hansdatter
samt 4 drenge.
FM:
1 Rasmus Jepsen
2 Peder Splid
3 Hans Terkildsen.

43 Gunder Andersdatter i Øster Vedsted. 13.4.1653. No.51B, opslag 412.
E: Las Jensen. A:
1) bror Hans Vedsted.

44 Anders Mortensen Fjærsted i Ribe. 2.5.1653. No.52, opslag 414.
Enkemand. B:
2 børn.
FM: Oluf Mortensen i Fjærsted.

45 Niels Hansen, skomager i Ribe. 7.5.1653, No.53, opslag 423.
E: Beege Hansdatter. LV: far Oluf Hansen Roager. B:
1) Dorthe Nielsdatter.
FM: oldefar Niels Hansen, skomager.

46 Jeppe Balmer i Ribe. 6.7.1653. No.54, opslag 433.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Bodil Jepsdatter.

47 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 1.8.1653. No.55, opslag 437.
A:
1) Hans Bennedsen, kimmer (= bødker) i Ribe
2) Anne Bennedsdatter i Vilslev
3) Ingeborg Thomaskone i Vilslev
4) Mette Anderskone i Vilslev.

48 Dorthe Hansdatter i Ribe. 3.8.1653. No.56, opslag 440.
E: Søren Ebbesen, guldsmed.
Arvinger angives ikke.

49 Jens Obech, [skomager] i Ribe. 22.9.1653. No.57, opslag 462.
Enken lever. B:
1) Niels Jensen Obech
2) Hans Jensen
3) Kirsten Jensdatter.

50 Hustru i Ribe. 23.9.1653. No.58, opslag 471.
E: Peder Hansen Als, [smed].
Arvinger angives ikke.

51 Hans Jensen, maler i Ribe. 26.9.1653. No.59, opslag 481.
E: Anne Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

52 Jens Olufsen i Ribe. 3.10.1653. No.60, opslag 485.
Enken lever.
Arvinger angives ikke.

53 Bodil Jørgensdatter i Ribe. 14.10.1653. No.61, opslag 487.
E: Jacob Clausen, væver. B:
3 børn, hvis navne ikke angives.

54 Peder Mortensen Tolstrup, [købmand] i Ribe. 15.10.1653. No.62, opslag 499.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Jespersen. B:
1) Hans Pedersen Tolstrup
2) Maren Pedersdatter
3) Abelone Pedersdatter.
FM:
1 Mathias Jepsen Vilslev
2 Jens Pedersen i Grønnegade i Ribe.

55 Kirsten Pedersdatter på skibbroen i Ribe. 25.10.1653. No.63, opslag 526.
E: Niels Lauridsen. B:
1) Peder Nielsen.

56 Jens Lasdatter på Sønderport i Ribe. 27.10.1653. No.64, opslag 533.
E: Jens Villumsen, [portner].
Arvinger angives ikke.

57 Knud Nygaard, [byens tjener] i Ribe. 1654. No.65, opslag 549.
E: Maren Hansdatter. B:
Formynder for afdødes børn FM: Jens Jespersen.

58 Anne Nielskone i Ribe. 23.2.1654. No.66, opslag 560.
Enke efter Niels. Af børn angives B:
1) Margrethe Nielsdatter.

59 [Christensdatter] i Præstegade Ribe. 11.4.1654. No.67, opslag 570.
E: Christen Andersen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

60 Hans [Christensen] Skade i Ribe. 17.5.1654. No.68, opslag 574.
E: Johanne Svendsdatter. B:
1) Svend Hansen
2) Mette Hansdatter
3) Christen Hansen
4) Anders Hansen.
FM: Peder Christensen.

61 Jørgen Nielsen, stadskaptajn i Ribe. 31.5.1654. No.69A, opslag 588.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Peder Hansen Splid. B:
1) Niels Jørgensen
2) en datter
3) en datter.
FM: Niels Sørensen, overformynder.

62 Gertrud Lauridsdatter i Ribe. 20.6.1654. No.69B, opslag 604.
Enke. B:
1) Elene Jørgensdatter
2) Anne Jørgensdatter
3) Karen Jørgensdatter, død, efter hvem der er arv.
FM: Poul Jepsen
4) Margrethe Andersdatter
5) J[mangler] Andersen
6) Niels Andersen
7) Laurids Andersen.
FM:
1 Hans Poulsen
2 Jens Eskildsen
3 Hans Roager.
Desuden nævnes Jeppe Poulsen.

63 Anne Christensdatter i Præstegade i Ribe. 20.7.1654. No.70, opslag 606.
E: Oluf Christensen.
Arvinger angives ikke.

64 Maren Nielsdatter, ugift i Ribe. 4.8.1654. No.71, opslag 612.
Arvinger angives ikke.

65 Laurids Nielsen, slagter i Ribe. 17.8.1654. No.72, opslag 620.
E: Anne Hansdatter. B:
3) Karen Lauridsdatter
4) Dorthe Lauridsdatter.
FM: Thomas Jacobsen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Lauridsen
2) Hans Lauridsen.
Enken har arv efter sine forældre Hans Olufsen og Maren.

66 Mikkel Nielsen i Ribe. 1654. No.73, opslag 633.
E: Kirsten [Lasdatter].
Arvinger angives ikke.
(Sml. skifte efter enkens bror Søren Lassen i Ålborg, skifte 9.12.1675 lbnr.762).
(Øverste del af skiftet mangler).

67 Bodil Lauridsdatter i Ribe. 18.10.1654. No.75, opslag 640.
E: Peder Sørensen, portner.
Børn, hvis navne ikke angives.

68 Gældsbevis i Ribe. 6.2.1654. Uden nummer, opslag 646.
Gældsbevis af 6.2.1654 fra Jeppe Sørensen i Hedegård på landgilderestancer til forrige hospitalsforstander Hans Kruses arvinger og Morten Lassen.
(Dette gældsbevis hører formentlig med til forrige skifte lbnr.67).

69 Peder Christensen, skomager i Ribe. 22.11.1654. No.76, opslag 647.
E: Anne Jesdatter.
Skiftet overværes af:
1 enkens svoger Niels Nielsen Arnum
2 enkens svoger Mikkel Nielsen.

70 Knud Knudsen i Ribe. 18.11.1654. No.77, opslag 656.
E: Gertrud.
Arvinger angives ikke.

71 Hustru i Ribe. 28.11.1654. No.78, opslag 659.
E: Peder Hansen, væver.
Arvinger angives ikke.

72 Ludvig Enevoldsen, ugift [skolelærer] i Badstuegade i Ribe, der døde 25.1.1655. No.82, opslag 664.
Arvinger angives ikke.

73 Clemen Nissen i Ribe. 22.2.1655. No.84, opslag 675.
E: Mette. LV: Morten Lassen. B:
1) Anne Clemensdatter.
FM: Nis Uldrup.
Opholdkontrakt af 18.11.1654 for afdødes mor Anne, enke efter Nis Clemensen. LV: Hans Aarup.

74 Anne Hansdatter i Ribe. 2.3.1655. No.85, opslag 702.
E: Jørgen Madsen. B:
1) Mette Jørgensdatter g.m. Gregers Christensen, guldsmed
2) Maren Jørgensdatter.
FM: Peder Jacobsen.

75 Jørgen Jacobsen Harbo. 28.4.1655. No.88A, opslag 3.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.

76 Christen Pedersen Bøvl i Ribe. 30.4.1655. No.88B, opslag 11.
Enkemand efter hustru, skifte 28.9.1650 lbnr.8. A:
1) Anne g.m. Peder Bennedsen
2) Karen g.m. Christen Bennedsen
3) Maren, enke efter Thyge Bøvl
4) Maren Pedersdatter Bøvl
5) Karen Bennedsdatter
6) Anne Bennedsdatter.

77 Oluf Jacobsen, murer i Ribe. 8.5.1655. No.90, opslag 30.
E: Maren. B:
1) Mette Olufsdatter g.m. Anders Andersen
2) Maren Olufsdatter i Lübeck.

78 Peder Pedersen Dahl i Ribe. 25.9.1655. No.91A, opslag 38.
A:
1) [mor Dorthe, enke efter Peder Dahl]
2) bror Morten Pedersen Dahl
3) [bror Frederik Pedersen Dahl, på hvis vegne arver] Karen Madsdatter
4) [bror Hans Pedersen Dahl, død. 1B]:
a Peder Hansen, der tjener i Norge
5) søster [Gertrud Pedersdatter] g.m. Peder [Jepsen] Husum, toldskriver
6) søster Maren, enke efter Niels Sørensen
7) søster [Ingeborg Pedersdatter] g.m. Nis Ullerup
(Sml. lbnr.95).

79 Christen Pedersen Brøndum, [købmand] i Ribe. 8.10.1655. No.91B, opslag 48.
E: Kirsten Jensdatter. A:
0) [far Peder Jensen Bramminge, præst i Brøndum og Vester Nebel, død 4.2.1626]
1) [bror] Søren Brøndum, død [1648], var g.m. [Dorthe Ægidiusdatter]. 1B:
a Peder Sørensen Brøndum,
der har arv efter sin morbror Anders Ægidiussen.
Desuden nævnes [afdødes bror] Jens Brøndum, [død 1651] og hans enke Kirsten [Christensdatter Friis, død Ribe Domsogn 21.2.1701, 82 år gammel].
Afdøde døde 5.8.1655.Ribe Byfoged
Originale registreringer og skiftebreve
1656-1659
B 85A-132

80 Karen Poulsdatter i Ribe. 28.-1.1656. No.1, 2, opslag 1.
Enke efter Jens [Sørensen]. B:
1) Jens Jensen
2) Karen Jensdatter.

81 Else i Ribe. 7.2.1656. No.3, opslag 18.
Enke efter Niels Vessel. B:
1) Søren Nielsen i Kristiansand i Norges arvinger
2) Henrik Nielsen i Norges arvinger
3) Johanne Nielsdatter g.m. Johannes Wichmann
4) Karen Nielsdatter g.m. Hans Hansen Koldborg.

82 Karen Pedersdatter i Ribe. 8.2.1656. No.4, opslag 23.
Hans Frederiksen, skomager. A:
1) søster Anne Mathiasdatter i Varde Pramhus?
FM: Jacob von Meulengracht i Ribe.

83 Karen i Ribe. 18.2.1656. No.4B, opslag 28.
E: Dines Lassen. B:
1) Johanne Dinesdatter g.m. Johan Casseus, fyrstelig husfoged i Løgumkloster.

84 Søren Bjert i Ribe. 13.3.1656.No.6, opslag 29.
E: Karen Andersdatter. LV: Bertel Iversen. B:
1) Kirsten Sørensdatter
2) Anne Sørensdatter.

85 Else Jochumsdatter, ugift i Ribe. 23.4.1656. No.7, opslag 34, 320.
A:
1) Hans Clausen, væver
2) Maren Hanskone og B:
a Margrethe Hansdatter
FM: Jacob Thomsen, murer
3) Peder Madsen, klejnsmed i Hestbæk, død. 2B:
a Lisbeth Pedersdatter
b Maren Pedersdatter.
Afdøde blev begravet 28.4.1656.

86 Maren Jørgensdatter i Ribe. 29.4.1656. No.7B, opslag 45.
E: Niels Hansen.
Afkald fra barn af første ægteskab B:
1) Jørgen Cortsen.

87 Niels Clemensen i Ribe. 15.7.1656. No.8A, opslag 47.
E: Maren Mathiasdatter. LV: Niels Hansen, borgmand. A;
1) søster g.m. Laurids Friis
2) bror Søren Clemensen på Lolland
3) bror Thomas Clemensen på Gørdinglund [i Gørding sogn]
4) bror Ib Clemensen, død. 3B:
a Peder Ibsen
b Clemen Ibsen
c Dorthe Ibsdatter.
FM: Søren Enevoldsen, svarrer (=drejer).

88 Kirsten Knudsdatter i Ribe. 6.11.1656. No.8B, opslag 56.
E: Carsten Sørensen, [købmand]. B:
3) Peder Carstensen
4) Søren Carstensen.
FM:
1 Anders Verlohren, fædrene frænde
2 morbror Mikkel Knudsen.
Første ægteskab med Peder Nielsen ladefoged. B:
1) Niels Pedersen
2) Knud Pedersen.
FM: Christen Hansen, fædrene frænde.

89 Johanne i Ribe. 10.11.1656. No.9, opslag 71.
E: Hans Rheder, kandegyder. B:
3) Trine Hansdatter
4) Hedvig Hansdatter.
FM: Gregers Pedersen.
Første ægteskab med [Adam Jochumsen]. B:
1) Jochum Adamsen
2) Kirsten Adamsdatter.
FM: Mads Hansen Hee.

90 Mads Steffensen Koch i Ribe. 2.12.1656. No.11, opslag 77.
E: Mette. LV: Christen Sørensen, buntmager. B:
1) Steffen Madsen
2) Morten Madsen
3) Else Madsdatter
4) Edel Madsdatter.
FM: Hans Gregersen i Ribe.

91 Maren Maltesdatter i Ribe. 22.12.1656. No.12, 26B, opslag 85, 292.
Enke efter Hans Adamsen, smed. A:
1) bror Malte Nielsen, død. B:
a Karen Maltesdatter g.m. Villads Mortensen i Vämmerlev? i Skåne
b Maren Maltesdatter
c Kirsten Maltesdatter
d Mette Maltesdatter
e Abelone Maltesdatter
f Anne Margrethe Maltesdatter
g Anne Maltesdatter
h Niels Maltesen
i Dorthe Maltesdatter
2) søster Kirsten Nielsdatter i Vognsbøl, enke efter Thomas. LV: Søren Hansen i Norup
3) bror Niels Nielsen Ammitsbøl, død. E: Karen. LV: Oluf Buch i Kolding. 2B:
a Jens Nielsen
b Poul Nielsen.

92 Maren Christensdatter i Ribe. 18.2.1657. No.13, opslag 101.
E: Hans Nielsen Prange. B:
1) Christen Hansen
2) Niels Hansen.
FM:
1 Rasmus Gasse
2 Enevold Poulsen.

93 Rasmus [Jessen] Kjersing (Kærsing) i Ribe. 19.2.1657. No.14, opslag 109.
E: Anne [Andersdatter Spandet], der også døde. Afkald fra børn 26.11.1660. B:
1) Johanne Rasmusdatter g.m. Hans Poulsen
2) Voldborg Rasmusdatter
3) Anne Rasmusdatter g.m. Hans Roager
4) Anders Rasmussen Kjersing
5) [Karen Rasmusdatter].
Desuden nævnes Christen Jessen Kjersing.

94 Hans Obech i Ribe. 20.1.1657. No.15A, opslag 126.
E: Karen Sendtsdatter. LV: Christen Rasmussen. A:
1) mor Karen, enke efter Jens Obech, [skifte 22.9.1653 lbnr.49]. LV: søn Nis Uldrup
2) bror Niels Jensen Obech
3) bror Jens Jensen Obech
4) søster Kirsten Jensdatter Obech g.m. Poul Poulsen Skytte.

95 Dorthe Jørgensdatter i Ribe. 25.2.1657. No.15B, opslag 145.
E: Jørgen Jensen Mejlvang. A:
1) mor Sidsel. LV: Peder Hansen Splid
2) søster Anne Jørgensdatter
3) bror Niels Jørgensen.

96 Morten Pedersen Dahl i Ribe. 26.2.1657. No.17, opslag 147.
E: Maren Christensdatter. LV: Morten Meinertsen. A:
1) mor Dorthe, enke efter Peder Dahl
2) bror Peder Pedersen Dahl, [død, skifte 25.9.1655 lbnr.78]
3) bror Frederik Pedersen Dahl
4) bror [Hans Pedersen Dahl], død. 1B:
a Peder Hansen
5) søster Gertrud Pedersdatter g.m. Peder Jepsen [Husum, toldskriver]
6) søster Maren Pedersdatter ved svigersøn Anders Hansen
7) søster Ingeborg Pedersdatter g.m. Niels Ullerup.

97 Mikkel Christensen i Ribe. 3.3.1657. No.18, opslag 169.
E: Kirsten. LV: Las Lauridsen.
Peder Bjørnsen mødte på samtlige arvingers vegne, hvis navne ikke angives.

98 Birgitte i Ribe. 14.4.1657. No.19, opslag 175.
Enke efter Jacob. B:
1) Else Jacobsdatter g.m. Johan Meinertsen
2) Anne Jacobsdatter
3) Frederik Jacobsen
4) Agnethe Jacobsdatter.

99 Lisbeth Pedersdatter i Ribe. 26.3.1657. No.20, opslag 179.
Enke efter Christoffer Kjeldsen, [død 21.8.1634].
Hans Gregersen mødte på samtlige arvingers vegne, hvis navne ikke angives.
Gavebrev af 28.8.1631 fra afdødes stedfar Morten [Madsen] Lime, borgmester i Ribe, [død 1639] og mor Else [Iversdatter Vandel] til B:
1 afdødes halvsøster Karen Mortensdatter
og til datter af Else [Iversdatter Vandels første ægteskab med Peder Christensen, død 13.2.1601]. B:
2 afdøde Lisbeth Pedersdatter.
Desuden nævnes afdødes halvbror magister Mads Mortensen Lime, [præst i Middelfart og Kavslunde].
Litteratur:
1 Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. I. Slægten Lime af Ejnar C. Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1990 side 1-20. Heri side 12-: Morten Madsen Lime.
2 Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. III. Slægten Vandel af Ejnar C. Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1995 side 31-85. Heri side 40-: Else Iversdatter Vandel.

100 Hans Ditlevsen, byfoged og guldsmed i Ribe. 25.5.1657. No.21, opslag 205.
E: Anne Simonsdatter. LV: Hans Hansen Bager. B:
1) Simon Hansen
2) Ditlev Hansen
3) Iver Hansen, rejst ud af landet, [det vil formentlig sige Nørrejylland].

101 Karen Clemensdatter i Ribe. 23.7.1657. No.22, opslag 236.
E: Søren Bakkensen. B:
1) Anne Sørensdatter.
FM: morbror Hans Clemensen.

102 Maren Jochumsdatter i Ribe. 8.6.1657. No.23, opslag 238.
Enke. B:
1) Margrethe Hansdatter.
FM: Jacob Clausen, væver.

103 Anne Lauridsdatter. 11.6.1657. No.24, opslag 244.
Enke efter Hans Sørensen, [skifte 31.3.1653 lbnr.42]. B:
1) Laurids Hansen
2) Søren Hansen
3) Anders Hansen
4) Hans Hansen
5) Maren Hansdatter
6) Lisbeth Hansdatter.
FM:
1) Peder Splid
2 Hans Terkildsen
3 Mathias Jepsen
4 Claus Nielsen i Guldager.

104 Hans Jespersen, ugift i Ribe. 25.6.1657.No.25, opslag 287.
A:
1) mor Kirsten, enke efter Jesper. LV: Hans Frandsen
2) søster Ellen Jespersdatter
3) søster Bodil Jespersdatter.

105 Dorthe i Ribe. 27.6.1657. No.26A, opslag 289.
Enke efter Søren. B:
1) Maren Sørensdatter.
FM: Hans Buntmager.

106 Mads Sørensen, [skomager] i Ribe. 31.7.1657. No.27, opslag 305.
Arvinger angives ikke.

107 Jacob Andersen [Gredsted] i Ribe. 13.7.1658. No.28, opslag 321.
E: Gertrud [Henriksdatter]. B:
1) Jacob Jacobsen.
FM: Jørgen Jensen.

108 Hustru i Ribe. 8.1.1658. No.29, opslag 328.
E: Knud [Nielsen] Königsberg, maler. B:
1) Thyge Knudsen.
FM: Gregers Christensen, guldsmed.

109 Morten [Lauridsen] Møller i Ribe. 26.8.1658. No.30, opslag 331.
E: Maren. B:
1) Laurids Mortensen.
FM: Jane Markussen.

110 Hustru i Ribe. 15.4.1658.No.31, opslag 333.
E: Niels Knudsen, kræmmer. B:
1) Knud Nielsen, under 14 år
2) Niels Nielsen, under 14 år
3) Maren Nielsdatter, under 15 år
4) Anne Nielsdatter, under 15 år.
FM: Christen Nielsen Arup.

111 Niels Saal i Ribe. 13.7.1658. No.32, opslag 347.
E: Anne. LV: Poul Hansen. B:
1) Jens Nielsen Saal.
FM: Christen Jensen, skomager.

112 Maren Pedersdatter i Ribe. 21.9.1658. No.33, opslag 350.
E: Hans Bennedsen, kimmer. B:
1) Anne Hansdatter
2) Benned Hansen
3) Karen Hansdatter.
FM: Morten Bertelsen, snedker.

113 Morten Lassen, klokker i Ribe. 20.4.1658. No.34, opslag 356.
E: Maren Iversdatter. LV: Iver Nissen. A:
1) Jens Pedersen, præst i Brøns
og hans søskende
2) øvrige arvinger, hvis navne ikke angives.

114 Maren Andersdatter i Ribe. 28.7.1657. No.35, opslag 371.
E: Peder Madsen.
Der er børn under 12 år, hvis navne ikke angives.

115 Christen Christensen Dyreby i Ribe. 29.6.1659. No.36, opslag 374.
E: Bodil Madsdatter. B:
1) Christen Christensen
2) Margrethe Christensdatter
3) Vibeke Christensdatter.
FM: Peder Jespersen i Ringkøbing g.m. faster [Mette Christensdatter].

116 Eskild Hansen i Ribe. 15.6.1658. No.37, opslag 382.
E: Else Bennedsdatter, der frasiger arv og gæld.
Arvinger angives ikke.

117 Anne Holsted i Ribe. 21.8.1658. No.38, opslag 383.
E: Peder Farsen. B:
1) Niels Andersen, der ses for at være død.
Derfor A:
1) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Bruun i Hensting? ved søn Frands Jepsen i Søndersø.

118 Peder [Ditlevsen] Friis i Ribe. 26.8.1658. No.41, opslag 388.
E: Karen. B:
1) Dorthe Pedersdatter
2) Niels Pedersen
3) Laurids Pedersen.
FM: Jens Madsen Bech.

119 Ellen Jespersdatter i Ribe. 1.9.1658. No.40, opslag 391.
Enke efter Erik [Jacobsen Juul, kræmmer. skifte 18.9.1750 lbnr.7]. B:
1) Jacob Eriksen
2) Jesper Eriksen
3) Laurids Eriksen.
FM: Johannes Engel.
Arv efter afdødes bror Hans Jespersen, skifte 25.6.1657 lbnr.104.

120 Jacob Bartholomæussen, maler i Ribe. 3.9.1658. No.39, opslag 402.
E: Maren Eliasdatter.
Første ægteskab med Lene Engelbrechtsen, skifte 30.12.1654. B:
1) Bartholomæus Jacobsen
2) Søren Jacobsen
3) Carl Jacobsen
4) Poul Jacobsen
5) Abelone Jacobsdatter.
FM: Henrik Jacobsen.

121 Hustru i Ribe. 2.12.1658. No.42, opslag 413.
E: Jeppe Dinesen Norsk. B:
1) Kirsten Jepsdatter, under 18 år.
FM: Hans Pedersen Norsk.
Barnet har arv efter sin oldemor Magdalene Pedersdatter.

122 Henrik Didriksen, skomager i Ribe. 3.12.1658. No.43, opslag 414.
E: Sidsel Sørensdatter. B:
5) Steffen Henriksen.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Henriksen
2) Didrik Henriksen
3) Frands Henriksen
4) Vibeke Henriksdatter.

123 Jørgen Jacobsen Wolf i Ribe. Uden dato. No.44, opslag 421.
Arvinger angives ikke.
[Afdøde var formentlig søn af Jacob Jacobsen Wolf, præst i Åsum ved Odense, kapellan i Skovlænge og Gurreby på Lolland 1630-1631 og rektor i Lemvig 1647- ?].

124 Johanne Christensdatter i Ribe. 15.2.1659. No.45, opslag 429.
E: Tøste Eliassen. B:
1) Christen Tøstesen
2) Niels Tøstesen
3) Anne Tøstesdatter
4) Sidsel Tøstesdatter, alle under 15 år.
FM:
1 oldefar Christen Teglmand
2 morbror Jens Teglmand.

125 Joen Kjeldsen, gartner og hustru Inger (Jeng) i Ribe. 7.3.1659. No.46, opslag 439.
Laurids Lauridsen, feldbereder mødte på både hans og hendes arvingers vegne.
Desuden mødte Ingvard Pedersen på sine brorbørns vegne.

126 Anne i Ribe. 7.3.1659. No.47, opslag 450.
Som formynder for børnene mødte Ingvard Pedersen.

127 Bodil i Ribe. 1.7.1659. No.48, opslag 452.
Enke efter Iver Nielsen.
Arvinger angives ikke.

128 Urban von Engsterberg, remmesnidersvend i Ribe. 8.7.1659. No.49, opslag 454.
A:
1) [sted?]far Peder Nielsen, remmesnider i Ribe.

129 Else Jepsdatter i Ribe. 9.7.1659. No.50, opslag 455.
Enke efter Hans Harre.
Arvinger angives ikke.

130 Hans Jensen Als i Ribe. 11.7.1659. No.51, opslag 458.
Enkemand. Af børn angives B:
1) Peder Hansen Als, på stedet.
(Sml. lbnr.157).

131 Karen i Ribe. 18.7.1659. No.52, opslag 459.
E: Anders Lauridsen, udrider. B:
1) Johanne Andersdatter
2) Holger Andersen.
FM: Christoffer Pedersen, udrider.

132 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 23.7.1659. No.53, opslag 468.
E: Christen Mikkelsen, skomager. A:
1) far Niels Andersen på Sønderho ved søn Anders Nielsen sst, der ikke arver.

133 Maren i Sviegade i Ribe. 24.7.1659. No. 54, opslag 475.
Enke efter Peder. A:
1) bror, død. 1B:
a Hans Sørensen i Gram.

134 Erik Mortensen og hustru Karen Pedersdatter i Ribe. 2.8.1659. No.56, opslag 479.
B:
1) Morten Eriksen
2) Peder Eriksen
3) Niels Eriksen
4) Claus Eriksen.

135 Anders Mortensen i Ribe. 12.8.1659. No.57, opslag 497.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Guldsmed.
Arvinger angives ikke.
Enken kaldes også Maren Clemens.

136 Kirsten i Ribe. 15.8.1659. No.58, opslag 505.
Enke efter Mikkel.
Arvinger angives ikke.

137 Hustru i Ribe. 22.8.1659. No.59, opslag 509.
E: Jens Hollænder.
På arvingernes vegne mødte Søren Feldbereder.

138 Kirsten Thomasdatter, tjenestepige i Ribe. 16.8.1659. No.60, opslag 513.
Arvinger angives ikke.

139 Mette i Fiskergade i Ribe. 20.8.1659. No.61, opslag 517.
Enke efter Hans.
Til stede var
1 Jens Clausen på Fanø
2 Anders Clausen på Fanø.

140 Use Pedersdatter, tjenestepige i Ribe. 29.8.1659. No.62, opslag 523.
Arvinger angives ikke.

141 Niels [Pedersen] Kastberg i Ribe. 1.9.1659. No.63, opslag 530.
E: Susanne [Danielsdatter Vandel].
Arvinger angives ikke.

142 Marine [Pedersdatter Baggesen] i Ribe. 3.9.1659. No.64, opslag 534.
Enke efter Mester Jens [Iversen] Vandel, [præst i Magstrup og Jegerup, død 1628].
Af børn angives B:
1) Hans [Jensen] Vandel den yngre, [rådmand i Ribe].

143 Lauge Frandsen i Ribe. 5.9.1659. No.65, opslag 543.
Enke efter Dorthe Bertelsdatter [Struck]. B:
1) Hans Laugesen.
FM:
1 Morten Lassen, som beslægtet
2 Jørgen Struck, som beslægtet.

144 Niels Holdensen, [portner ved Sønderport] i Ribe. 9.9.1659. No.67, opslag 558.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Lauridsen. A:
1) bror Holde Pedersen
2) søster Anne Pedersdatter.
FM: Cornelius Ditlevsen.
Afdøde havde arv efter Jens Holdensen.

145 Gertrud Henriksdatter i Ribe. 9.9.1659. No.66, opslag 564.
Enke efter Jacob [Andersen Gredsted, skifte 13.7.1658 lbnr.107]. B:
1) Jacob Jacobsen.
FM:
1 Jørgen Jensen Faarkrog.
2 Hans Norsk.
Arv til afdøde mands brødre:
1 Niels Andersen
2 Jes Andersen.

146 Hustru i Ribe. 1.10.1659. No.68, opslag 574.
E: Mads Thomsen, ladefoged.
Arvinger angives ikke.

147 Jørgen Andersen [Riber], præst i Engbjerg og Harboør. 14.10.1659. Uden nummer, opslag 577, 581.
E: Mette. Afkald til successor Henrik Henriksen Frich [formentlig fejl for Henrik Johansen Frich] fra A:
1) søster Karen Andersdatter, død, var g.m. Søren Bjert i Ribe, [skifte 13.3.1656 lbnr.84]. 1B:
a Kirsten Sørensdatter
2) søster Birthe Andersdatter. LV: Cornelius Ditlevsen
FM: Hans Nielsen Tønning i Ribe.
Registrering i Engbjerg præstegård 20.8.1659.

148 Afkald i Ålborg. 15.2.1657. No.13, opslag 579.
Afkald til far [Hans Nielsen Prange] fra Christen Hansen i Ålborg for arv efter mor Maren Christensdatter, [skifte 18.2.1657 lbnr.92].

149 Margrethe Lauridsdatter i Ribe. 13.12.1660. Uden nummer, opslag 580.
E: Hans Jessen Kærgaard, [købmand], der ægter Karen Hansdatter, enke efter Mikkel Knudsen. B:
1) Ingeborg Hansdatter.
Dette er et afkald til magistraten i Ribe, da enkemanden ikke kan afholde skifte før han modtager kongens benådning og oprejsning.
Afdøde døde 1659.

150 Mikkel Knudsen i Ribe. 3.10.1659. No.69, opslag 587.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Jacobsen. A:
1) Niels Knudsen ved Anders Hansen, guldsmed
2) Knud Pedersen i Norge
3) Niels Pedersen
4) hustru g.m. Jens Andersen
5) Peder Carstensen
6) Søren Carstensen.

151 Hans Troelsen, [skomager] i Ribe. 6.10.1659. No.70, opslag 597.
E: Lene Jensdatter. LV: Laurids Jensen.
Formynder for børn FM: Hans Lauridsen.
(Enken kaldes også Lene Hansdatter).

152 Peder Jepsen, toldskriver og hustru Gertrud Pedersdatter i Ribe. 7.10.1659. No.71, opslag 604.
B:
1) Peder Pedersen
2) Jacob Pedersen
3) Mette Pedersdatter.
FM: Nis Nielsen Ullerup.

153 Anne Jensdatter i Ribe. 10.10.1659. No.72, opslag 614.
E: Thomas Madsen, knapmager. A:
1) Markus Jensen i Norge.

154 Jens Markussen i Ribe. 10.10.1659. No.73, opslag 620.
Enke efter Ingeborg Jensdatter. B:
1) Markus Jensen i Norge
2) Anne Jensdatter, [skifte 10.10.1659 lbnr.153]. E: Thomas Madsen.

155 Karen Hansdatter i Ribe. 12.10.1659. No.74, opslag 629.
E: Knud Nielsen Königsberg. A:
1) [bror ] Mads Hansen
2) [søster] Anne Hansdatter.
FM: Mads Hermansen.

156 Hans Madsen Bech og hustru Anne Svendsdatter i Ribe. 13.10.1659. No.75, opslag 2.
B:
1) Mads Hansen
2) Anne Hansdatter
3) Karen Hansdatter, [skifte 12.10.1659 lbnr.155]. E: Knud Nielsen Königsberg.

157 Hans Hansen Als og hustru Else Hansdatter i Ribe. 17.10.1659. No.76, opslag 16.
B:
1) Hans Hansen
2) Anne Hansdatter
3) Dorthe Hansdatter.
FM:
1 farbror Peder [Hansen] Als
2 Jens Thomsen, murer.
Arv efter :
1 afdøde mands far Hans Jensen Als, [skifte 11.7.1659 lbnr.130]
2 afdøde mands søster Karen Hansdatter
3 afdøde mands søster Maren Hansdatter.

158 Lauge Andersen Gredsted og hustru Abelone Thomasdatter i Ribe. 19.10.1659. No.78, opslag 28.
Hans A:
1) bror Jacob Andersen
2) [søster], død. 2B:
a Søren Enevoldsen, svarrer
b Dorthe Enevoldsdatter
3) [søster Maren Andersdatter], død, var g.m. [Hans Hansen i Roest]. 5B:
a Anders Hansen, præst i Grimstrup og Årre
b Hans Hansen
c Ingeborg Hansdatter
d Dorthe Hansdatter
e Anne Hansdatter.
Hendes A:
1) [søster], død. E: Christen Madsen, herredsfoged i Vester Horne herred. 4B.
b Mads Christensen
c Anne Christensdatter
d Maren Christensdatter
e Else Christensdatter.
Af denne søsters første ægteskab B:
a Anne Madsdatter
2) [søster, død]. 2B:
a Thomas Gundersen i Ho
b Maren Gundersdatter i Ho.
FM: Iver Nielsen i Vejrs
3) [søster], død. 1B:
a Maren Jensdatter g.m. Knud Sørensen i Ho.

159 Christen Tønder og hustru Gyde Hansdatter i Ribe. 2.11.1659. No.79A, opslag 41.
Hans A:
1) far ved Niels Jørgensen
2) bror Niels Tønder.
Hendes A:
På hendes arvingers vegne mødte Thomas Jacobsen.

160 Karen Lydiksdatter i Ribe. 2.11.1659. No.79B, opslag 48.
E: Johan Ratlev, rådmand. A:
0) forældre [Lydik Andersen Guldsmed, rådmand i Ribe, død 20.1.1616 og Lene Pedersdatter, død ca. 1630]
1) [søster] Dorthe Lydiksdatter, enke efter [Peder Sørensen Skriver, rådmand i Ribe, død 27.10.1646]. LV: Jesper Hansen
2) [søster Margrethe Lydiksdatter, død 9.10.1646, var g.m. Johan Pouch, rådmand og apoteker i Ribe, død 15.7.1659]. 4B:
a Ludvig Pouch, doktor
b Lene Johansdatter
c Anne Johansdatter
d Peder Pouch
3) [bror Anders Lydiksen i Oslo, død 1650]. 1B:
a Mads Andersen
4) [bror] Morten Lydiksen.

161 Hans Henriksen, snedker og hustru Johanne Andersdatter i Ribe. 14.11.1659. No.81, opslag 72.
B:
1) Henrik Hansen.
FM: Jacob Brunsvig.
Desuden nævnes afdødes bror Claus Henriksen i Flensborg.

162 Mette Olufsdatter i Ribe. 15.11.1659. No.82, opslag 84.
Arvinger angives ikke.
Begravelsen af afdøde og hendes søn blev bekostet af Morten Knudsen, væver i Ribe, der fik udgifterne refunderet.

163 Christen Andersen Munch, skrædder og hustru i Ribe. 16.11.1659. No.83, opslag 88.
B:
1) Anders Christensen Munch
2) Kirsten Christensdatter.
FM:
1 Peder Christensen Munch
2 Oluf Christensen.

164 Anders Hansen, byskriver og hustru Gertrud Nielsdatter i Ribe. 16.11.1659. No.84, opslag 94.
B:
1) Niels Andersen.
FM:
1 Mads Pedersen
2 morbror Hans Nielsen.
Arvegods i Sønderho og i Hamborg.

165 Else Christensdatter i Ribe. 21.11.1659. No.85, opslag 155.
E: Niels Lassen [Teglmand]. B:
1) Las Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Christen Nielsen
4) Jens Nielsen
5) Hans Nielsen.
FM: morbror Jens Christensen.

166 Maren Bertelsdatter i Ribe. 30.11.1659. No.86, opslag 165.
E: Søren Hansen, skipper. B:
1) Lambert Sørensen
2) Hans Sørensen
3) Anders Sørensen
4) Anne Sørensdatter
5) Mette Sørensdatter
6) Maren Sørensdatter.
FM: Knud Nielsen Königsberg.
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Hans Sørensen på Fanø
2 Svend Bertelsen på Mandø.

167 Peder Hansen og hustru i Ribe. 30.11.1659. No.87, opslag 178.
B:
1) Mette Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter.
FM: Hans Hansen Roager.

168 Niels Lauridsen, stadsbud i Ribe. 1.12.1659. No.89A, opslag 189.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Jørgensen. B:
2) Laurids Nielsen.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter], skifte 25.10.1653 lbnr.55.

169 Niels Hansen og hustru Johanne i Bredeslippe i Ribe. 5.12.1659. No.89B, opslag 199.
B:
1) Margrethe Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter.
FM: Thomas Christensen.

170 Inger Bertelsdatter i Ribe. 6.12.1659. No.90, opslag 216.
E: Jørgen Nielsen, skipper. B:
1) Niels Jørgensen
2) Bertel Jørgensen
3) Anne Jørgensdatter.
FM: Jørgen Jensen Faarkrog.
Afdøde døde 11.7.1659.

171 Niels Timsen i Ribe. 7.12.1659. No.91, opslag 225.
Enkemand. B:
3) Jes Nielsen
4) Anders Nielsen
5) Bodil Nielsdatter
6) Karen Nielsdatter.
FM: Hans Jørgensen, ladefoged.
Af første ægteskab B:
1) Tim Nielsen
2) Johanne Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen.

172 Laurids Lassen og hustru Kirsten Jacobsdatter i Ribe. 7.12.1659.No.92, opslag 248, næste pakke opslag 103.
B:
1) Jacob Lauridsen.
FM: Morten Lassen.
Desuden nævnes afdødes kones brordatter Gunder Andersdatter og dennes mor Johanne Madsdatter.

173 Hans Nielsen Vilslev og hustru Maren Graversdatter i Ribe. 15.12.1659. No.93, opslag 270.
B:
1) Niels Hansen
2) Gravers Hansen
3) Ellen Hansdatter
4) Kirsten Hansdatter.
FM: Ib Nielsen.

174 Maren Sørensdatter i Ribe. 30.12.1659. No.94, opslag 297.
E: Iver Nissen.
På arvingernes vegne mødt Søren Ebsen.

175 Ebbe Christensen Fisker og hustru Maren i Ribe. 17.12.1659. No.95A, opslag 311.
B:
1) Henrik Ebbesen i Staby
2) Christen Ebbesen
3) Anne Ebbesdatter
4) Dorthe Ebbesdatter g.m. Jacob Lauridsen, murer.

176 Maren Madsdatter [Roed] i Ribe. 21.12.1659. No.95B.
Enke efter Jens Joensen [Trellund, død 21.12.1655]. B:
1) Peder Jensen Trellund
2) Kirsten Jensdatter
3) Joen Jensen Trellund
4) Mads Jensen Trellund, død, efter hvem der er arv
5) Karen Jensdatter
6) Gertrud Jensdatter g.m. Jens Olufsen.
7) Iver Jensen Trellund
FM:
1 Hieronymus Trellund
2 Iver Nissen
3 Villum Knudsen.
Litteratur: Familien Trellund indtil ca. 1800 af Jürgen Beyer i: Personalhistorisk Tidsskrift 2004 side 67-91.


Ribe Byfoged
Originale registreringer og skiftebreve
1660-1662
B 85A-133

Skifte no.97 og følgende: se efter lbnr.181.

177 Hans [Jensen] Vandel, rådmand, [død 8.8.1659] og hustru Anne Hansdatter i Ribe,[død 16.6.1659]. 15.5.1660. No.162, opslag 1.
B:
1) Hans Hansen Vandel
2) Anne Hansdatter
3) Susanne Hansdatter
4) Else Hansdatter.
FM:
1 Jens Mortensen, rådmand i Ribe.
2 Gregers Pedersen Terpager.
Litteratur: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. III Slægten Vandel af Ejnar C. Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1995 side 31-85. Heri side 49-50, 62-63: Hans Jensen Vandel.

178 Peder Villadsen, tømrer og hustru Kirsten Jørgensdatter i Ribe. 25.8.1660. No.170, opslag 2.
B:
1) Offer Pedersen.
Desuden arver
2) Benned Offersen i Trondhjem i Norge
3) Dorthe Offersdatter i Ribe.
FM: Christen Eskildsen.

179 Søren Nielsen Kølle i Ribe. 9.11.1660. No.171, opslag 48.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jørgen Frandsen. B:
1) Niels Sørensen
2) Kirsten Sørensdatter
3) Maren Sørensdatter.
FM: Jens Christensen Teglmand.

180 Ingvard Pedersen i Ribe. 21.12.1660. No.172, opslag 61.
E: Maren Andersdatter. LV: Samuel Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Karen Ingvardsdatter, under 15 år.
FM: Jens Jensen, snedker.

181 Mette i Ribe. 9.4.1661. No.175, opslag 69.
Enke efter Jørgen Ibsen, [skifte 14.4.1651 lbnr.17]. B:
1) Bodil Jørgensdatter
2) Ib Jørgensen.

182 Gertrud Andersdatter i Ribe. 5.1.1660. No.97, opslag 126.
A:
1) søster Kirsten Andersdatter i fælles bo med afdøde
2) bror Thomas Andersen
3) søster Maren Andersdatter.
FM: Mads Fridsch.

183 Maren Troelsdatter i Ribe. 5.1.1660. No.98, opslag 128.
Peder Nielsen, remmer. B:
1) Bodil Pedersdatter.
FM: Mads Nielsen Fridsch.

184 Svend Clausen i Ribe. 17.1.1660. No.99, opslag 137.
Enkemand efter Anne Hansdatter. B:
1) Claus Svendsen
2) Else Svendsdatter
3) Gunde Svendsdatter
4) Anne Svendsdatter
5) Mette Svendsdatter.
FM:
1 Jens Termansen, præst i Warder [i Segeberg provsti i Holsten]
2 Jørgen Nielsen, skipper.
[Muligvis er Mette Svendsdatter af et første ægteskab, da hun er den eneste, der har mødrene arv og da Jørgen Nielsen, skipper er formynder "for Else, Gunde og Anne, såvel som for Mette").

185 Maren Steffensdatter i Ribe. 18.1.1660. No.100, opslag 141.
Enkemand efter [Hans Pedersen Jels, hjulmand]. B:
1) Peder Hansen.
FM: Christen Jensen Hjort.

186 Karen Sørensdatter i Ribe. 19.1.1660. No.101, opslag 145.
E: Laurids Hansen, svarrer.
[Af første ægteskab eller uden ægteskab] B:
1) Birthe Nielsdatter.
FM: Morten Clausen.

187 Peder Gregersen, rådmand i Ribe. 23.1.1660. No.102, opslag 148.
Enkemand efter Bodil Madsdatter, [død 8.8.1659]. B:
2) Gregers Pedersen, præst i Gadbjerg og Lindeballe
3) datter g.m. Poul [Madsen] Trans, præst i Øster Linnet
4) Ingeborg Pedersdatter ved FM: Hans Gregersen
5) Mads Pedersen, død. 2B:
a Mads Madsen
b Ann Madsdatter.
[Bodil Madsdatters første ægteskab med Hans Jørgensen i Ribe, død før 7.2.1616]. B:
1) [Anne Hansdatter] g.m. Hans [Jensen] Vandel, skifte 15.5.1660 lbnr.177]. Børn, hvis navne ikke angives.

188 Maren Christensdatter i Ribe. 25.1.1660. No.103, opslag 162.
E: Jørgen Jensen Faarkrog. B:
1) Jørgen Jensen Faarkrog,
FM: Hans Gregersen.

189 Rasmus Andersen Gasse i Ribe. 26.1.1660. No.104, opslag 173.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Jensen Obech. B:
1) Karen Rasmusdatter
2) Laurids Rasmussen.
FM:
1 Poul Poulsen Skytte
2 Enevold Poulsen, blytækker.

190 Bagge Iversen [Hemmet] i Ribe. 10.2.1660. No.105, opslag 182.
E: Kirsten Tønnesdatter. B:
1) [Iver Baggesen]
2) [Karen Baggesdatter]
3) [Maren Baggesdatter]
[Bagge Iversen Hemmet, der lever, var dødsdømt på grund af drab på sin hustrus halvbror Nis Hansen Guldager], og hustruen, der er fallit, fragår arv og gæld.
Litteratur: Biskop i Ribe Iver Iversen Hemmet af Ejnar C. Larsen i Personalhistorisk Tidsskrift 1997 side 1-12.

191 Cathrine Christensdatter i Ribe. 1.3.1660. No.106, opslag 187.
E: Frederik Dresler, klejnsmed. B:
1) Conrad Frederiksen, fri kost i 2 år.
FM: Bakken Jespersen.

192 Knud Friis, slagter og hustru Maren Jørgensdatter i Ribe. 2.3.1660. No.107, opslag 198.
B:
3) Peder Knudsen Friis
4) Hans Knudsen
5) Anne Knudsdatter
6) Jørgen Knudsen.
FM:
1 morfar Jørgen Nissen
2 Jesper Jespersen i sin fars sted
3 Mikkel Bjørnsen.
Skifte efter første hustru 9.10.1651. B:
1) Benned Knudsen
2) Christen Knudsen, død, efter hvem der er arv.

193 Barbara Jørgensdatter i Ribe. 6.3.1660. No.108, 207.
E: Jens Nielsen, vægter. B:
1) Anne Jensdatter
2) Niels Jensen.
FM:
1 Hans Frederiksen
2 Niels Jensen, svarrer.

194 Else Sørensdatter i Ribe. 7.3.1660. No.109, opslag 212.
E: Niels Jensen møller [i Kongens mølle]. B:
6) Margrethe Nielsdatter.
Første ægteskab med Jørgen Jørgensen, skifte 5.12.1659. B:
1) Søren Jørgensen
2) Jørgen Jørgensen
3) Hans Jørgensen
4) Kirsten Jørgensdatter
5) Maren Jørgensdatter.

195 Karen Clemensdatter i Ribe. 14.3.1660. No.110, opslag 234.
E: Peder Jørgensen [Tornum]. B:
1) Gertrud Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter.
FM:
1 Niels Jensen
2 Christen Eskildsen.

196 Hans Nielsen, glarmester i Ribe. 15.3.1660. No.111, opslag 250.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Søren Hansen, der ægter enken. B:
1) Niels Hansen
2) Mads Hansen, undere 18 år
3) Anders Hansen, under 18 år
4) Christen Hansen, under 18 år
5) Karen Hansdatter, under 18år.
FM:
1 farbror Niels Nielsen, skrædder
2 Niels Jørgensen.

197 Karen Nielsdatter i Ribe. 17.3.1660. No.112, opslag 264.
E: Hans Mathiassen.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Jensen.
FM: Niels Jensen Obech.

198 Maren Pedersdatter i Ribe. 21.3.1660. No.113, 276.
E: Christen Sørensen, sadelmager. B:
1) Søren Christensen
2) Peder Christensen
3) Mette Christensdatter.
FM: Hans Jepsen.

199 Dorthe i Ribe. 22.3.1660. No.114, opslag 286.
Enke efter Rasmus Skonebøl.
På samtlige arvingers vegne mødt Christen Sørensen, sadelmager i Ribe.
Af arvinger nævnes A:
1) Inger på stedet, enke efter Hans Christensen.

200 Jens Jensen, smed i Ribe. 22.3.1660. No.115, opslag 288.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christen Sørensen, sadelmager, der ægter enken. B:
1) Jens Jensen.
FM: Peder Hansen Als.

201 Mads Jensen Hjort i Ribe. 29.3.1660. No.116, opslag 295.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Jørgen Jensen Faarkrog.
På samtlige arvinger mødte:
1 Hans Gregersen
2 Peder Tornum
3 Peder Jensen, præst i Hørup.
Arv efter enkens far i Gandrup.
Arv i Føvling? præstegård.
Christen Hansen Hjort har kontrakt på afdødes fædrene arv.

202 Johan [Johansen] Pouch, kapellan i Ribe Domkirke. 2.4.1660.No.117, opslag 304.
Testamente af 22.3.1660. A:
0) forældre [Johan Pouch, rådmand og apoteker i Ribe, død 15.7.1659 og Anne Hansdatter Sperling, død 14.8.1618].
1) [bror] Hans Pouch, præst i Ringsted
2) [søster] Else Johansdatter, enke efter Anders [Hansen] Svane, borgmester i Ribe, [død 12.3.1657]. LV: Morten Lassen.
[Fars andet ægteskab med Margrethe Lydiksdatter, død 9.10.1646]
3) [halvbror] Ludvig Pouch, doktor i Ribe
4) [halvsøster] Lene Johansdatter, enke efter Lambert Baggesen, [død 4.8.1659, skifte 6.4.1660 lbnr.204]. LV: Nis Nielsen Ullerup
5) [halvsøster] Anne Johansdatter g.m. [Mads Clausen Bang, rektor i Odense]
6) [halvbror] Peder Pouch.

203 Søren Hansen, væver i Ribe. 4.4.1660. No.118, opslag 315.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Nielsen Tønning. B:
1) Hans Sørensen
2) Anne Sørensdatter
FM: Oluf Pedersen.

204 Lambert Baggesen, [købmand] i Ribe. 6.4.1660. No.119, opslag 324.
E: Lene Johansdatter [Pouch]. LV: [bror] Ludvig Pouch, doktor. B:
1) Bagge Lambertsen
2) Johan Lambertsen
3) Peder Lambertsen
4) Margrethe Lambertsdatter.
FM: Bagge Baggesen, rådmand.

205 Hans Hommersen i Ribe. 17.4.1660. No.120, opslag 354.
E: Lene Madsdatter. LV: Christen Sørensen, sadelmager. A:
1) søster, død. 1B:
a Knud Andersen.
FM: Casper Sørensen i Øster Linnet.

206 Anne Olufsdatter i Ribe. 25.4.1660. No.121, opslag 360.
E: Peder Jensen. B:
1) Jens Pedersen.
FM: Søren Sørensen.

207 Dorthe [Bertelsdatter Struck] i Ribe. 28.4.1660. No.122, opslag 370.
Enke efter Jørgen Hansen Maade, [skifte 5.8.1651 lbnr.18]. Af børn angives B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Mette Jørgensdatter.
FM:
1 Gregers Christensen, guldsmed
2 Cornelius Ditlevsen.

208 Mads Jensen, [skomager] i Ribe. 1.5.1660. No.123, opslag 375.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Sendt Enevoldsen. B:
1) Jens Madsen.
FM: farbror Christen Jensen.

209 Peder Sørensen, [bagmand, = landmåler] i Ribe. 2.5.1660. No.124, opslag 382.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Pedersen [Hillerup], der ægter enken. B:
1) Søren Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Thomas Sørensen ved Lauge Sørensen, bagmand.

210 Jens Sonnichsen, [skipper] og hustru Karen Jespersdatter i Ribe. 12.5.1660. No.125, opslag 390.
B:
1) Jesper Jensen
2) Niels Jensen
3) Jens Jensen
4) Anders Jensen
5) Christen Jensen
6) Anne Jensdatter.
FM: Villum Knudsen.

211 Dorthe Maltesdatter i Ribe. 16.5.1660. No.127, opslag 406.
E: Anders Clemensen, [bager]. A:
1) mor Johanne Jørgensdatter. LV: Jørgen Frandsen
og søskende, hvis navne ikke angives.

212 Maren Pedersdatter i Ribe. 19.5.1660. No.128, opslag 5.
E: Anders Andersen Vejrs, [skrædder]. B:
1) Ingeborg Andersdatter.
FM: Jørgen B. Struck.

213 Dorthe Andersdatter i Ribe. 13.6.1660. No.130, opslag 13.
E: Troels Ibsen Ellum. B:
1) Karen Troelsdatter g.m. Ancher Gødesen
2) Dorthe Troelsdatter g.m. Christen Mikkelsen
3) Ib Troelsen
4) Anders Troelsen
5) Ellen Troelsdatter
6) Anne Troelsdatter.
FM: Mads Hermansen.

214 Ingeborg Nielsdatter i Ribe. 19.6.1660. No.132, opslag 20.
E: Niels Hansen, bagmand. B:
1) Hans Nielsen, under 18 år
2) Niels Nielsen, under 18 år.
FM: Niels Nielsen Ullerup.

215 Mourids [Cortsen], kobbersmed og hustru Maren Mathiasdatter i Ribe. 20.6.1660. No.133, opslag 31.
B:
1) Cort Mouridsen
2) Mathias Mouridsen.

216 Oluf Thomsen, skrædder i Ribe. 27.6.1660. No.134, opslag 39.
E: Anne. B:
1) Hans Olufsen
2) Niels Olufsen
3) Anne Olufsdatter
4) Lambert Olufsen, død. 3B:
a Oluf Lambertsen
b Niels Lambertsen
c Karen Lambertsdatter.
FM: Peder Hermansen, bøssemager.

217 Maren Lauridsdatter i Ribe. 17.7.1660. No.136, opslag 45.
E: Peder Jessen, skrædder. B:
1) Jes Pedersen
2) Ingeborg Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Trine? Pedersdatter.
FM: Peder Christensen Munch.

218 Karten Nielsdatter i Ribe. 17.7.1660. No.135, opslag 50.
Enke efter Peder Lauridsen. B:
1) Oluf Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Laurids Pedersen
4) Kirsten Pedersdatter
5) Johanne Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter.
FM: Anders Andersen.

219 Anders Arnum i Ribe. 17.7.1660. No.137, opslag 54.
E: Kirsten Jepsdatter. B:
1) Niels Andersen
2) Karen Andersdatter.
FM: Niels Nielsen Arnum.

220 Svend Nielsen i Ribe. 25.7.1660. No.138, opslag 59.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Karen Svendsdatter g.m. Peder Jepsen, kimmer
2) Anne Svendsdatter g.m. Jens Hansen
3) Maren Svendsdatter.
FM: Anders Andersen.

221 Claus Johansen i Ribe. 28.7.1660. No.139, opslag 65.
E: Margrethe Hansdatter. A:
1) bror, død. 1B:
a Margrethe Ottesdatter.
FM: Ebbe Jepsen i Stursbøl [i Oksenvad sogn].
Peder Thomsen i Tovskov mølle [i Oksenvad sogn] mødte på mulige øvrige arvingers vegne.

222 Maren Nielsdatter i Ribe. 7.8.1660. No.140, opslag 73.
E: Peder Hansen Alsbro. B:
1) Hans Pedersen
2) Margrethe Pedersdatter
3) Lene Pedersdatter.
FM: Anders Pedersen Vejrs.

223 Hans Andersen Vedsted i Ribe. 7.8.1660.No.141, opslag 78.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Søren Hansen i Norge
2) Anders Hansen ved Lübeck
3) Karen Hansdatter.
FM: Niels Sørensen.

224 Maren Andersdatter i Ribe. 9.8.1660. No.142, opslag 83.
E: Jens Jespersen, overformynder [og skipper]. B:
1) Anders Jensen
2) Margrethe Jensdatter.
FM: Hans Poulsen.

225 Johanne Nielsdatter i Ribe. 20.8.1660. No.143, opslag 93.
E: Bertel Andersen, portner ved Nørreport. B:
2) Voldborg Bertelsdatter
3) Anne Bertelsdatter.
FM: Søren Andersen, ladefoged.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nisdatter.
FM: Christen Jensen, skomager.
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Andersen i Korsør.

226 Karen Jensdatter i Ribe. 22.8.1660. No.144, opslag 101.
E: Hans Poulsen. B:
1) Poul Hansen
2) Hans Hansen
3) Margrethe Hansdatter
4) Anne Hansdatter
5) Inger Hansdatter.
FM: Jens Jespersen, overformynder.

227 Niels Pedersen, ugift i Ribe. 28.8.1660. No.145, opslag 109.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes stedfar Carsten Sørensen.
Afdøde havde arv efter:
1 Laurids Mikkelsen i København
2 Niels Knudsen i Norge.

228 Bakken Madsen, [skipper] i Ribe. 28.8.1660. No.147, opslag 115.
E: Maren Lasdatter. LV: Johan Meinertsen, der ægter enken. B:
1) Anne Bakkensdatter, under 15 år.
FM: Mads Hermansen.

229 Else Jacobsdatter i Ribe. 28.8.1660. No.146, opslag 126.
E: Johan Meinertsen. B:
1) Karen Johansdatter, under 15 år
2) Birthe Johansdatter, under 15 år.
FM: Henrik Jacobsen.

230 Laurids Baggesen, rådmand og hustru Mette Jensdatter i Ribe. 29.8.1660. No.148, opslag 138.
B:
1) Ingeborg Lauridsdatter g.m. Claus Glysing i Varde
2) Mads Lauridsen, [død 15.8.1659], hvis klæder blev sendt fra Ålborg
2) Margrethe Lauridsdatter
3) Laurids Lauridsen Baggesen
4) Peder Lauridsen
5) Jens Lauridsen
6) Oluf Lauridsen.
FM:
1 Bagge Baggesen
2 Jørgen Hansen, rådmand.
Forsegling 8.10.1659.

231 Mette Henriksdatter i Ribe. 19.9.1660. No.149, opslag 186.
E: Bastian Kønigken, [tolder]. B:
1) Henrik Bastiansen
2) Lisbeth Bastiansdatter
3) Anne Bastiansdatter
4) Barbara Bastiansdatter.
FM: Johan Engel.

232 Niels Thomsen, [skomager] i Ribe. 14.11.1660. No.150, opslag 197.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Madsen, der ægter enken. B:
1) Hans Nielsen, under 15 år
2) Kirsten Nielsdatter, under 15 år.
FM: Rasmus Jacobsen.

233 Maren i Ribe. 14.11.1660. No.151, opslag 206.
Enke efter Terkild. B:
1) Kirsten Terkildsdatter.
FM: Jens Jensen, snedker.

234 Ellen Jepsdatter i Ribe. 7.12.1660. No.152, opslag 208.
E: Jens Thomsen. B:
1) Thomas Jensen
2) Mette Jensdatter
3) Anne Jensdatter.
FM: Anders Andersen.

235 Christen Jensen Teglmand i Ribe. 28.4.1660. No.153, opslag 248.
E: Sidsel Knudsdatter. B:
1) Jens Christensen Teglmand
2) Knud Christensen
3) Hans Christensen
4) Johanne Christensdatter
5) [Johanne Christensdatter, skifte 15.2.1659 lbnr.124]. E: Tøste Eliassen. 4B:
a Christen Tøstesen
b Niels Tøstesen
c Anne Tøstesdatter
d Sidsel Tøstesdatter
6) Niels Teglmand
7) Else Christensdatter, [skifte 21.11.1659 lbnr.165], var g.m. [Niels Lassen Teglmand]. 5B:
a Las Nielsen
b Peder Nielsen
c Christen Nielsen
d Jens Nielsen
e Hans Nielsen
8) Sinnet Christensdatter g.m. Søren Hansen Farup.

236 Margrethe Nielsdatter i Ribe. 30.3.1660. No.154, opslag 224.
E: Thomas Jacobsen, [skomager]. B:
1) Jørgen Thomsen
2) Johanne Thomasdatter
3) Anne Thomasdatter
FM: Rasmus Jacobsen
4) Niels Thomsen, [skifte 14.11.1660 lbnr.232]. 3B:
a Hans Nielsen
b Kirsten Nielsdatter
c Karen Nielsdatter, [der ikke nævnes i lbnr.232].

237 Bodil Jepsdatter i Ribe. 4.4.1661. No.156, opslag 231.
E: Peder Hansen. A:
1) bror Thomas Jepsen
2) søster Maren Jepsdatter
3) søster Kirsten Jepsdatter
4) halvbror Søren Andersen.
Da der ikke er afholdt skifte efter enkemandens far angives hans A:
1) søster Anne Hansdatter i Kristiansand.

238 Anne Hirschberg i Ribe. 8.2.1661. No.157, opslag 240.
E: Hans Friedrich, instrumentist eller spillemand.
Afdøde var født i Pfals.
Arvinger kendes ikke.

239 Cathrine Villumsdatter i Ribe. 6.4.1661. No.158, opslag 254, 301.
E: Jørgen Jensen Faarkrog. A:
1) mor Anne, enke efter Søren Jensen
2) søster Ingeborg Villumsdatter
3) halvsøster Karen Sørensdatter
4) halvsøster Johanne Sørensdatter.
FM: Frederik Klejnsmed.

240 Anders Andersen i Ribe. 6.2.1661. No.173, opslag 266.
E: Mette. LV: Cornelius Ditlevsen. A:
1) Niels Ibsen i Ribe
2) Peder Ibsen i Øster Vedsted
3) Anne Ibsdatter i Øster Vedsted
4) Bodil Sørensdatter ved [halv]bror Morten Pedersen, slagter
5) Hans Andersen i Øster Vedsted, død. Hans arvinger.

241 Søren Sørensen i Ribe. 6.5.1661. No.159, opslag 276.
E: Use Lambertsdatter. LV: Poul Jensen, der ægter enken. B:
1) Las Sørensen
2) Søren Sørensen.
FM: morbror Peder Lambertsen Pors.

242 Oluf Hansen, byskriver i Ribe. 8.5.1661. No.160, opslag 278.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Jacobsen. B:
1) Hans Olufsen
2) Peder Olufsen
3) Henrik Olufsen
4) Beege Olufsdatter
5) Birgitte Olufsdatter
6) Dorthe Olufsdatter
7) Mette Olufsdatter.
FM: Mads Nielsen Fridsch.

243 Nis Pedersen i Ribe. 22.7.1661. No.161, opslag 282.
E: Maren Nielsdatter. LV: søstersøn Jens Hansen. B:
1) Niels Nissen
2) Peder Nissen
3) Maren Nisdatter g.m. Hans Lysholm
4) Anne Nisdatter
5) Ingeborg Nisdatter
6) Birthe Nisdatter.
FM: Søren Enevoldsen.

244 Maren Hansdatter i Ribe. 25.7.1661. No.163, opslag 293.
E: Jacob Christensen. vægter. B:
2) Johanne Jacobsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Else Nielsdatter.
FM: Anders Ratkær.

245 Anne Lasdatter i Ribe. 14.8.1661. No.164, opslag 295.
E: Peder Pedersen Lustrup. B:
2) Peder Pedersen
3) Jens Pedersen
4) Jørgen Pedersen
5) Karen Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter.
FM: Niels Jens Oubech
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Nielsdatter.

246 Bodil Nielsdatter i Ribe. 10.9.1661. No.166, opslag 297.
E: Anders Nissen Katkær. B:
1) Niels Andersen, under 16 år.
FM: Hans Nielsen Tønning.

247 Jens Madsen Bech i Ribe. 9.2.1661. No.174, opslag 312.
Enkemand. B:
1) Mads Jensen
2) Hans Jensen
3) Johanne Jensdatter i København
4) Mette Jensdatter
5) Anne Jensdatter g.m. Thomas Bruun, skrædder.

248 Kirsten Sørensdatter i Ribe. 10.9.1661. No.169, opslag 318.
E: Thomas Nissen. B:
1) Søren Thomsen.
FM: Jacob Mortensen Bruun.

249 Knud Jacobsen, buntmager i Ribe. 19.8.1661. No.165, opslag 321.
E: Gertrud Andersdatter. LV: Frands Nissen. B:
1) Maren Knudsdatter, under 15 år.
FM: Mads Sørensen, slagter.

250 [Maren Jensdatter] i Ribe. 26.9.1661. No.167, opslag 323.
E: Hans Hansen Koch. B:
1) Else Hansdatter
2) Maren Hansdatter
3) Mette Hansdatter.
FM: Poul Hansen.

251 Peder Pedersen, skipper i Ribe. 19.11.1661. No.168, opslag 325.
E: Voldborg Jespersdatter. LV: Jørgen Jensen Faarkrog. B:
1) Anne Pedersdatter, under 16 år
2) Kirsten Pedersdatter, under 16 år.
FM: Hans Gregersen.

252 Kirsten Hansdatter i Ribe. 5.2.1662. No.1, opslag 325.
E: Christen Sørensen, sadelmager. B:
2) Søren Christensen
2) Peder Christensen
3) Mette Christensdatter
4) Jens Christensen.
FM: Jens Pedersen.
Første ægteskab med [Jens Jensen, skifte 22.3.1660 lbnr.200]. B:
1) Jens Jensen.
FM: Esben Nielsen.

253 Kirsten Jensdatter i Ribe. 8.2.1662. No.2, opslag 345.
E: Oluf Christensen Ratlev. B:
1) Christen Olufsen 6.
FM: Peder Christensen Munch.

254 [Sidsel Andersdatter] i Ribe. Dato mangler i 1662. No.2B, opslag 350.
E: Peder Jørgensen Tornum.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Clemensdatter, skifte 14.3.1660 lbnr.195]. Arv til B:
1) Gertrud Pedersdatter g.m. Niels Jensen
2) Maren Pedersdatter.
[Første ægteskab med Jørgen Nielsen, skifte 31.5.1654 lbnr.61].
Arv i boet efter enkemandens søn Jørgen Pedersen Tornum.
(Begyndelsen af skiftet mangler).


Ribe Byfoged
Originale registreringer og skiftebreve
1665-1673
B 85A-134

255 Hans Andersen, maler i Ribe. 29.1.1673. No.2, opslag 1.
E: Margrethe Lasdatter. LV: Villum Knudsen. B:
1) Las Hansen 11
2) Andreas Hansen 10
3) Anne Hansdatter 6.
FM:
1 morbror Søren Lassen
2 Laurids Nielsen, fædrene frænde.

256 Hustru i Ribe. 13.3.1673. No.3, opslag 10.
E: Jens Hansen, klokker. B:
1) Susanne Jensdatter 13
2) Karen Jensdatter 7
3) Hans Jensen 5.

257 Karen Christensdatter i Ribe. 25.3.1673. No.4, opslag 12.
E: Christen Jensen, buntmager. B:
1) Christen Christensen 11½
2) Jens Christensen 10
3) Peder Christensen 4½
4) Poul Christensen 3.
FM:
1 Bjørn Pedersen
2 Christen Hansen Hjort.

258 Morten Reis i Ribe. 7.4.1673. No.5, opslag 19.
E: Anne Thomasdatter.
Afdøde var født i udlandet og arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Hans Bennedsen, skifte 7.8.1661. B:
1) Mads Hansen 26
2) Niels Hansen 23
3) Jens Hansen 22
4) Bendix Hansen 16.
Desuden nævnes Morten Reis, kobbersmed i Hamborg.

259 Carsten Sørensen, byfoged i Ribe. 13.11.1672. No.7, opslag 24, 85.
E: Cathrine Clausdatter. LV: Hans Hansen Roager. B:
1) Peder Carstensen, fredløs efter drab
2) Søren Carstensen 18, tjener på det kongelige provianthus i København
3) Kirsten Carstensdatter.
FM: Johan Engel.

260 Maren Lauridsdatter i Ribe. 2.8.1673. No.7, opslag 27.
Enke efter Jesper Jespersen. B:
1) Anne Jespersdatter.
FM: Ib Jørgensen, foged, som fædrene frænde.

261 Maren Pedersdatter i Ribe. 9.8.1673. No.8, opslag 38.
E: Jens Frendesen i Neder Mølle. B:
1) Frende Jensen
2) Peder Jensen
3) Ellen Jensdatter
4) Maren Jensdatter
5) Bodil Jensdatter, alle under 16 år.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Pedersdatter.

262 Karen Hansdatter i Ribe. 30.9.1673. No.9, opslag 42.
E: Arent Pedersen, blegemand. B:
1) Baltser Arentsen, under 15 år
2) Ingeborg Arentsdatter, under 15 år
3) Inger Arentsdatter, under 15 år.
FM: Villum Steensen.
Opholdskontrakt med afdødes mor Inger Nielsdatter.

263 Morten Lauridsen, kimmer i Ribe. 16.10.1673. No.10, opslag 46.
E: Karen Christensdatter. A:
1) [halv]bror Jens Sørensen.

264 Karen Andersdatter i Ribe. 12.2.1672. No.2, opslag 49.
E: Mathias Clausen. B:
1) Karen Mathiasdatter, den liden datter.
FM: Peder Pedersen Schade.

265 Mette Hansdatter i Ribe. 12.3.1672. No.3, opslag 53.
A:
1) bror Jens Hansen, klokker.

266 Jens Mortensen, rådmand i Ribe. 10.4.1672. No.4, opslag 55.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Villum Knudsen. A:
1) [søster] Anne Mortensdatter g.m. Bertel Jensen i Magård
2) [bror] Jacob Mortensen i Ålborg, død. E: Maren Jacobsdatter. 5B:
a Niels Jacobsen
b Anne Jacobsdatter
c Margrethe Jacobsdatter
d Maren Jacobsdatter
e Johanne Jacobsdatter.

267 Anne Ibsdatter i Ribe. 14.6.1672. No.5, opslag 74.
E: Peder Schrøder. B:
1) Hans Christian Schrøder 23.

268 Søren Hansen, skipper i Ribe. 4.7.1672. No.6, opslag 77.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Hillerup.
Første ægteskab med Maren Bertelsdatter, skifte 30.11.1659 lbnr.166. Af børn angives B:
1) Hans Sørensen
2) Anders Sørensen.
FM: Troels Ellum.
Kirsten Andersdatter første ægteskab med Hans Nielsen, glarmester, skifte 15.3.1660 lbnr.196. Arv til B:
1) Mads Hansen
2) Anders Hansen
3) Christen Hansen
4) Karen Hansdatter.
FM: Peder Christensen Schade.

269 Anne Nielsdatter i Ribe. 25.1.1671. No.1, opslag 93.
E: Niels Pedersen Hillerup, bagmand. B:
4) Peder Nielsen
5) Hans Nielsen.
Første ægteskab med Peder Sørensen, [skifte 2.5.1660 lbnr.209]. B:
1) Søren Pedersen
2) Niels Pedersen, død, efter hvem, der er arv
3) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Thomas Sørensen.

270 Else Christensdatter i Ribe. 1.2.1671. No.2, opslag 105.
E: Henrik Henriksen, svarrer. B:
1) Henrik Henriksen
2) Maren Henriksdatter
3) Bodil Henriksdatter.
FM: Mads Pedersen.

271 Mikkel Jensen i Ribe. 14.3.1671. No.3, opslag 116.
E: Maren. LV: Villum Knudsen. B:
1) Mette Mikkelsdatter.
FM: svoger Niels Nielsen.

272 Kirsten Pedersdatter i Ribe. 27.1.1670. No.1A, opslag 122.
E: Jens Hansen. B:
1) Hans Jensen, under 18 år.
FM: Christen Hansen.
Desuden nævnes afdødes søster Gertrud Pedersdatter.

273 Jens Hansen i Ribe. 10.2.1672. Uden nummer, opslag 125.
E: K
Lene. LV: Morten Clausen.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 27.1.1670 lbnr.272. B:
1) Hans Jensen.
FM: Henrik Jacobsen.

274 Birgitte Poulsdatter i Ribe. 14.1.1670. No.1B, opslag 130.
A:
1) [halv]søster Mette Christensdatter
og øvrige søskende.

275 Anne Rasmusdatter i Ribe. 19.5.1670. No.2, opslag 135.
E: Hans Hansen Roager. B:
1) Hans Hansen
2) Rasmus Hansen
3) Anne Hansdatter.
FM:
1 Hans Poulsen
2 Christen Eskildsen.

276 Hans Mørkov i Ribe. 29.3.1670. No.3, opslag 142.
E: Anne. B:
2) Jochum Hansen
3) Andreas Hansen
4) Anne Hansdatter.
Første ægteskab med Anne Christensdatter. B:
1) Lisbeth Hansdatter.

277 Sara Ditlevsdatter, ugift i Ribe. 11.4.1670. No.4, opslag 150.
Arvinger angives ikke.
I boet et kontrafej af afdøde Ditlev Hansen og hustru.
Begravelsen bekostet af Susanne [Pedersdatter], enke efter magister Søren Andersen [Vedel, præst i Ribe domkirke, død 22.1.1653].

278 Anders Jensen i Ribe. 31.5.1670. No.5, opslag 154.
E: Margrethe Christensdatter. B:
1) Peder Andersen.
FM: Morten Pedersen, slagter.

279 Inger Jespersdatter i Ribe. 4.6.1670. No.6, opslag 156.
E: Hans Nielsen Fyn.
Arvinger kendes ikke.

280 Niels Jørgensen i Ribe. 6.7.1670. No.7, opslag 158.
E: Karen Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Nielsen.
FM: Niels Lassen, teglmand, hvis hustru fik medgift af dette bo.

281 Peder Jensen i Ribe. 7.7.1670. No.8, opslag 163.
E: Dorthe Andersdatter. B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Niels Lassen, teglmand.

282 Anders Jensen, guldsmed i Ribe. 30.8.1670. No.14, opslag 171.
E: Karen Rasmusdatter. B:
1) Jens Andersen
2) Lydig Andersen
3) Jacob Andersen
4) Jacob Andersen den yngre
5) Johan Andersen
6) Lene Andersdatter
7) Margrethe Andersdatter.
FM: Niels Jacobsen.
Afdøde døde 1659.

283 Jens Olufsen i Ribe. 3.8.1670. No.15, opslag 173.
E: Gertrud Jensdatter Trellund. B:
1) Mathias Jensen.
FM: Christen Hansen.
Arv efter enkens far Jens Joensen [Trellund] g.m. [Maren Madsdatter Roed, skifte 21.12.1659 lbnr.176] til B:
1) Peder Jensen Trellund, borgmester i Kalundborg
2) Jonas Jensen Trellund
3) Karen Jensdatter
4) Gertrud Jensdatter, som er enken.
5) Edvard Jensen Trellund

284 Lambert Hansen, væver i Ribe. 21.11.1670. No.17, opslag 189.
E: Ester Andersdatter. LV: Laurids Pedersen.
Arvinger angives ikke.

285 Jens Nielsen i Ribe. 11.7.1670. No.19, opslag 191.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Poul Poulsen, skytte. B:
1) Bodil Jensdatter, under 15 år
2) Maren Jensdatter, under 15 år.
FM: Laurids Rasmussen.

286 Morten Knudsen, væver i Ribe. 2.8.1670. No.21, opslag 199.
E: Kirsten Troelsdatter. B:
1) Knud Mortensen, myndig
2) Troels Mortensen
3) Inger Mortensdatter
4) Anne Mortensdatter.

287 Ib Hansen Friis, rådmand i Ribe. 12.8.1669. No.11C, opslag 207.
Arvinger angives ikke, da ingen af hans arvinger ville tage sig af skiftet.
Afdøde døde i København, hvor han er begravet.

288 Anne i Ribe. 3.2.1669. No.2A, opslag 308.
E: Laurids Lauridsen, guldsmed. B:
1) Laurids Lauridsen
2) Søren Lauridsen
3) Margrethe Lauridsdatter g.m. Hans Andersen, maler
4) Mette Lauridsdatter.

289 Anne Sørensdatter i Ribe. 4.3.1669. No.2, opslag 310.
Enke efter Anders Kalvslund.
Arvinger angives ikke.

290 Peder Hermansen, bøssemager i Ribe. 3.4.1669.No.4, opslag 312.
E: Gedske. LV: Knud Nielsen Königsberg. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Peder Krejbjerg
2) Karen Pedersdatter.
FM: Mads Pedersen.

291 Anders Nielsen, skipper i Ribe. 19.4.1669. No.5, opslag 321.
E: Margrethe. LV: Hans Hansen Bagger. B:
1) Hans Andersen
2) Mette Andersdatter
3) Niels Andersen, død. Hans børn
4) Hans Andersen den yngre
5) Niels Andersen den yngre
6) Kirsten Andersdatter.

292 Enevold Poulsen, blytækker i Ribe. 26.4.1669. No.6, opslag 323.
E: Johanne Jesdatter. B:
1) Christoffer Enevoldsen.

293 Morten Lydiksen i Ribe. 28.4.1669. No.7, opslag 326.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Hans Jessen Kærgaard. A:
0) forældre [Lydik Andersen Guldsmed, rådmand i Ribe, død 20.1.1616 og Lene Pedersdatter, død ca. 1630]
1) [søster Dorthe Lydiksdatter, enke efter Peder Sørensen Skriver, rådmand i Ribe, død 27.10.1646]. 2B:
a Søren Pedersen, præst i Janderup
b Lene Pedersdatter
2) [søster Margrethe Lydiksdatter, død 9.10.1646, var g.m. Johan Pouch, rådmand og apoteker i Ribe, død 15.7.1659]. 4B:
a Ludvig Pouch, doktor
b Lene Johansdatter g.m. Tobias Franck, [apoteker og rådmand]
c Anne Johansdatter, enke efter Mathias Hammer
d Peder Pouch
3) [bror Anders Lydiksen i Oslo, død 1650]. 1B:
a Mads Andersen

294 Christen Sørensen, sadelmager i Ribe. 11.6.1669. No.11, opslag 330.
Af arvinger angives A:
1) bror Søren Sørensen.

295 Frederik Dresler, [klejnsmed] i Ribe. 23.11.1669. No.11B, opslag 333.
[Enkemand efter Cathrine Christensdatter, skifte 1.3.1660 lbnr.191].
Arvinger angives ikke.

296 Dorthe Knudsdatter i Ribe. 27.4.1668. No.1, opslag 337.
E: Niels Christensen, skrædder. B:
1) Lene, enke efter Knud Jepsen Raaer
og hendes søn:
2) Søren Christensen.

297 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 7.5.1668. No.2, opslag 339.
E: Jacob Sørensen, portner.
Arvinger angives ikke.

298 Anne Svendsdatter i Ribe. 14.5.1668. No.3, opslag 341.
E: Christen Ibsen.
Arvinger angives ikke.

299 Else Jensdatter i Ribe. 26.8.1668. No.4, opslag 343.
E: Gilles Graversen. A:
1) mor Anne, enke efter Jens Olufsen
2) søster Birgitte g.m. Niels Nielsen i Varde
3) søster g.m. Anders Sørensen i Slagelse
4) søster g.m. Niels Nielsen i Golt?
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Gravers Gillesen
2 enkemandens bror Poul Graversen.

300 Maren Bertelsdatter i Ribe. 15.10.1668. No.6, opslag 346.
E: Christen Eskildsen. A:
1) Ægidius Lauridsen, [ærkedegn i Ribe]
2) Jens Lauridsen.

301 Karen Lauridsdatter i Ribe. 11.11.1668. No.7, opslag 360.
E: Gregers Pedersen, bagmand.
A første ægteskab B:
1) Laurids Lassen i Næstved.

302 Margrethe Madsdatter i Ribe. 15.1.1667. No.1, opslag 369.
E: Lauge Sørensen, bagmand. A:
1) bror Peder Madsen i Norge
2) bror Hans Madsen i Hesselballe.

303 Hans Frederiksen i Ribe. 31.1.1667. Uden nummer, opslag 374.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i København.

304 Ingeborg Billum i Ribe. 4.5.1667. No.2, opslag 377.
Arvingerne er formentlig hendes børn. A:
1) Karen Hansdatter
2) Bodil Nielsdatter
3) Kirsten Nielsdatter.

305 Christen Lauridsen, glarmester i Ribe. 8.5.1667. No.4, opslag 387.
E: Maren Callesdatter. LV: Ebbe Hundt.
Arvinger angives ikke.

306 Jens Thomsen i Ribe. 3.7.1667. No.7, opslag 389.
E: Johanne Christensdatter. LV: Søren Enevoldsen, svarrer.
Første ægteskab med [Ellen Jepsdatter], skifte 7.12.1660 lbnr.234. B:
1) Thomas Jensen
2) Mette Jensdatter g.m. Søren Madsen
3) Anne Jensdatter.

307 Maren Clemensdatter i Ribe. 5.6.1667. No.24, opslag 404.
E: Hans Hattermann, smed. B:
1) Anne Hansdatter, under 18 år.
FM: mosters mand Laurids Hansen.
Enkemandens første ægteskab med Ann. Arv til B:
1) Lisbeth Hansdatter, under 18.

308 Karen i Ribe. 25.1.1666. No.1, opslag 2.
E: Peder Tolstrup.
Arvinger angives ikke.

309 Peder Farsen i Ribe. 6.4.1666. No.2, opslag 21.
E: Anne [Nielsdatter]. B:
1) Lene Pedersdatter i Norge
2) Anne Pedersdatter, enke efter Bakken Jespersen.

310 Niels Mikkelsen i Ribe. 8.8.1666. No.14, opslag 24.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Hans [Hansen] Steensen, præst [i Jernved]
2) Margrethe Nielsdatter
3) Mikkel Nielsen
4) Else Nielsdatter.

311 Ebbe Hansen i Ribe. 4.12.1666. No.6, opslag 35.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Paaske Nielsen, der ægter enken. B:
1) Anne Ebbesdatter, under 16 år
2) Maren Andersdatter, under 16 år.
FM: Christen Hansen
Arv i boet efter afdødes far.

312 Maren Rasmusdatter [Harbo] i Ribe. 5.11.1666. No.17, opslag 40.
E: Niels Pedersen Terpager, rådmand. B:
1) Gregers Nielsen Terpager, under 18 år
2) Peder Nielsen Terpager, under 18 år
3) Dorthe Margrethe Nielsdatter Terpager, under 18 år
4) Maren Nielsdatter, der døde efter sin mor.
FM: farbror Gregers Pedersen Terpager.

313 Maren Rasmusdatter i Ribe. 26.5.1666. No.25, opslag 49.
E: Søren Andersen. A:
1) Hans Terkildsen
2) Cornelius Jørgensen, præst [i Grindsted og Hejnsvig]
3) Hans Jørgensen
4) Anne Jørgensdatter
5) Sara Jørgensdatter.
Henrik Jacobsen mødte på øvrige arvingers vegne.

314 Mikkel Andersen, buntmager i Ribe. 10.11.1665. No.4, opslag 62.
E: Maren. LV: Hans Hansen Bagger. B:
1) Laurids Mikkelsen
2) Bodil Mikkelsdatter
3) Maren Mikkelsdatter g.m. Morten Gregersen.

315 Christen Jensen Hviding og hustru Karen Jensdatter i Ribe. 29.12.1665. No.29, opslag 64.
A:
1) Jens Jespersen
2) Jens Lauridsens arvinger
3) Jens Christensen Hvidings arvinger.Ribe Byfoged
Originale registreringer og skiftebreve
1674-1706
B 85A-135

316 Jørgen Frederiksen i Ribe. 17.6.1674. No.1, opslag 1.
E: Abelone. B:
1) Frederik Jørgensen
2) Karen Jørgensdatter
3) Dorthe Jørgensdatter
4) Lene Jørgensdatter.
FM: Hans Pedersen Tolstrup.

317 Maren Carstensdatter i Ribe. 28.7.1674. No.2, opslag 3.
E: Anders Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Pedersen i Kalundborg.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Carstensdatter og dennes datter Ingeborg Andersdatter.

318 Kirsten Andersdatter i Ribe. 12.11.1674. No.3, opslag 6.
E: Peder Nielsen, remmer.
Arvinger angives ikke.

319 Hustru i Ribe. 2.12.1674. No.4, opslag 13.
E: Villum Nielsen, kimmer. B:
1) Dorthe Villumsdatter 4½.

320 Anne [Jespersdatter] i Ribe. 14.12.1674. No.5, opslag 20.
E: Jens Sværdfeger.
Første ægteskab med Jens Olufsen. B:
1) [Birgitte Jensdatter] g.m. Niels Nielsen i Varde, begge døde. 1B:
a Jens Nielsen 11.
FM: Peder Nissen, svarrer, mødrene frændes mand.
Desuden nævnes skiftet 2.8.1673 lbnr.260 efter afdødes forældre Jesper Jespersen og [Maren Lauridsdatter].
Afdøde døde 27.10.1674.
(Sml. lbnr.299).

321 Peder Farstrup i Ribe. 25.2.1675.No.1, opslag 29.
E: Karen.
Arvinger angives ikke.
Denne registrering er foretaget, da den første registrering 6.4.1666 ikke er at finde.

322 Jens Jørgensen, guldsmed i Ribe. 9.3.1675. No.2, opslag 31.
Af arvinger angives A:
1) bror Niels Jørgensen.

323 Bjørn Pedersen i Ribe. 26.3.1675. No.3, opslag 36.
E: Margrethe [Christensdatter]. LV: Christen Jensen, buntmager. B:
1) Lisbeth Bjørnsdatter 15
2) Margrethe Bjørnsdatter 13½
3) Else Bjørnsdatter 10½
4) Mette Bjørnsdatter 9
5) Christen Bjørnsen 6.
FM: fars [halv]bror Niels Bjørnsen.

324 Anne Madsdatter i Ribe. 5.7.1675. No.4, opslag 46.
A:
1) bror Jens Madsen i Ribe
2) bror Tøste Madsen, uvist hvor
3) søster Karen Madsdatter
4) [halv]bror Søren Sørensen, død. 3B:
a Jacob Sørensen
b Thomas Sørensen
c Søren Sørensen
5) [halv]bror Søren Sørensen, uvist hvor.

325 Birgitte Poulsdatter i Ribe. 12.7.1675. No.5, opslag 48.
E: Jens Lauridsen, skomager. A:
1) søster Mette Poulsdatter g.m. Peder Iversen i Gram
2) søster Maren Poulsdatter
3) søster Maren Poulsdatter.
FM: Christen Hansen, skriver i Bølling herred.

326 Gregers Pedersen Terpager i Ribe. 20.7.1675. No.6, opslag 55.
E: Anne [Pedersdatter]. LV: mosters mand Hans Poulsen, overformynder. B:
1) Peder Gregersen.
FM: farbror Niels Pedersen, rådmand.

327 Maren Terkildsdatter i Ribe. 7.10.1675. No.7, opslag 63.
E: Knud Hansen. B:
1) Maren Knudsdatter 16½.
FM: Hans Poulsen, overformynder.

328 Hustru i Ribe. 12.10.1675. No.8, opslag 68.
E: Jørgen Nielsen, skipper. B:
1) Inger Jørgensdatter.
FM: Hans Hansen Roager.

329 Niels Bjørnsen i Ribe. 14.1.1676. No.1, opslag 71.
Enkemand. B:
1) Peder Nielsen 14
2) Lisbeth Nielsdatter 13
3) Anne Nielsdatter 9
4) Margrethe Nielsdatter 6.
FM: Hans Poulsen, overformynder.

330 Ib Pedersen, byskriver i Ribe. 3.4.1676. No.2, opslag 77.
E: Bodil Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

331 Maren Madsdatter i Ribe. 30.4.1677. No.1, opslag 79.
E: Peder Pedersen Orloff. B:
1) Peder Pedersen 13½
2) Maren Pedersdatter 10.
FM: Laurids Nielsen.

332 Mads Pedersen i Ribe. 16.7.1683, opslag 87.
Enke efter Bodil Jørgensdatter. B:
2) Peder Madsen i København
3) Jørgen Madsen i Norge
4) Mathias Madsen
5) Lauge Madsen
6) Laurids Madsen
7) Maren Madsdatter
8) Johanne Madsdatter.
FM:
1 Andreas Andreassen Bruun
2 Hans Hansen Roager.
[Af første ægteskab] B:
1) Karen Madsdatter g.m. Niels Hansen Tønning
Afdøde døde 7.1.1683.

333 Jens Pedersen Lustrup i Ribe, der døde 25.3.1689, opslag 141.
Enkemand efter [Voldborg Frandsdatter, skifte 10.1.1688 lbnr.472]. B:
1) Peder Jensen 3.
FM: farbror Anders Pedersen Lustrup.
Desuden nævnes afdødes søster Sidsel Pedersdatter g.m. Anders.
(Indført i skifteprotokol 1686-1691 fol.394B, 440).

334 Jens Christensen Teglmand i Ribe. 5.4.1689, opslag 143.
E: Marie Brunsvig.
Arvinger angives ikke.

335 Rudolf Roland i Ribe, der døde 16.10.1689, opslag 147.
B:
1) Frederik Georg Roland, kammerskriver i Altona.
Afdøde var regeringsråd i Glückstadt.
(Indført i skifteprotokol 1686-1691 fol.487).

336 Johanne Rasmusdatter [Kjersing] i Ribe. 22.1.1690, opslag 151.
E: Hans Poulsen. B:
1) Rasmus Hansen [Kjersing], præst i Spandet
2) Karen Hansdatter 25
3) Anders Hansen 19.
(Indført i skifteprotokol 1686-1691 fol.561).

337 Peder Hansen, klejnsmed i Ribe. 7.10.1690, opslag 164.
E: Kirsten. B:
1) Hans Pedersen 23
2) Maren Pedersdatter 20
3) Anne Pedersdatter 17.

338 Karen Danielsdatter, ugift i Ribe. 26.11.1690, opslag 166, skifteprotokollen 1697-1699 fol.60.
A:
0) forældre [Daniel Iversen Vandel, død 1645 og anden hustru Dorthe Hansdsatter, død 1632]
[Fars første ægteskab med Karen Poulsdatter, død før 23.2.1622]. B: 1) søster [Susanne Danielsdatter Vandel], død, var g.m. [Niels Pedersen Kastberg, skifte 1.9.1659 lbnr.141]. 4B:
a Peder Nielsen, byskriver i Holstebro
b Hans Nielsen i Torstrup sogn
c Morten Nielsen, degn i Gram
d Daniel Nielsen, rytter på Fyn
e Gertrud Nielsdatter g.m. Hr. Hans Ravn i Øse [dvs. Jens Jensen Ravn, præst i Øsby], der kaldes søster, [men er søsterdatter]
f Karen Nielsdatter g.m. Jacob Nielsen i Gram, der kaldes søster, [men er søsterdatter].
Litteratur:
1 Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. III. Slægten Vandel af Ejnar C. Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1995 side 31-85.
2 Bidrag til Vandelslægtens historie af Bodil Clausen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1999 side 227-236.

339 Værgemål i Ribe. 30.7.1697.
Jeppe Nielsen Kærby, nylig flyttet til Ribe, frabeder sig at være værge for afdøde Jes Christensens datter Ingeborg Jesdatter i Anders Pedersen Lustrup sted, da han allerede er værge for sin stedsøn og sidder i ringe kår.

340 Peder Pedersen Schade i Ribe. 6.5.1691, opslag 169.
Enkemand. B:
1) Peder Pedersen Schade 24
2) Johanne Pedersdatter 21.
Arv i boet til Karen Andersdatter 14 år gammel, datter af Anders Pedersen i Gredstedbro, skifte 21.9.1682 ved formynder Christen Christensen Schade i Gredstedbro.
(Indført i skifteprotokol 1686-1691 fol.626).

341 Christen Sørensen i Ribe. 13.7.1691, opslag 191.
E: Else Nielsdatter. LV: Jeppe Nielsen Kirkeby, der ægter enken. B:
1) Niels Christensen 7.
Sønnen Niels Christensen og 4 andre personer dømt 3.8.1706 for drab på Peder Arentsen, buntmager.
Regnskab over sønnens arvemidler vedlagt ved skifte efter dennes stedfar Jeppe Nielsen Kirkeby, sluttet 16.9.1721.
Fledføringskontrakt for enken af 12.1.1723 med hendes brordatter Margrethe Hansdatter.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.19).

342 Hans Frandsen i Ribe. 30.11.1691, opslag 216.
E: Dorthe. B:
1) Peder Hansen 17
2) Anne Hansdatter 15.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.203).

343 Jacob Lauridsen, murer i Ribe. 15.11.1693, opslag 222.
E: Dorthe Ebbesdatter. B:
1) Ebbe Jacobsen 34, murer
2) Gertrud Jacobsdatter 30
3) Maren Jacobsdatter 28
4) Inger Jacobsdatter 21
5) Karen Jacobsdatter 19.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.273).

344 Peder Pedersen Orloff i Ribe. 25.4.1694, opslag 229.
E: [Marie] Elisabeth. LV: Ebbe Christensen Hundt. B:
3) Cathrine Dorthe Pedersdatter 16
4) Hans Nikolaj Pedersen Orloff 12
5) Johan Andreas Pedersen Orloff 11
6) Frands Pedersen Orloff 7
7) Anne Marie Pedersdatter 5
8) Kirstine Margrethe Pedersdatter 1½.
Første ægteskab med [Maren Madsdatter, skifte 30.4.1677 lbnr.331]. B:
1) Peder Pedersen Orloff 30
2) Maren Pedersdatter 24.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.389B).

345 Bodil Jepsdatter i Ribe. 14.5.1694, opslag 247.
A:
1) Thomas Jensen, skrædder
2) Jeppe Baggesen, kimmer
3) Mette Mikkelsdatter g.m. Niels Nielsen.

346 Peder Jørgensen Faarkrog i Ribe. 4.12.1694, opslag 248.
E: Else Sørensdatter. LV: Oluf Jensen Faarkrog.
Arvinger angives ikke.

347 Cathrine Jørgensdatter i Ribe. 4.12.1695, opslag 252.
E: Oluf Jensen Faarkrog, vejer, måler og bomslutter. B:
1) Jørgen Olufsen 8
2) Anne Kirstine Olufsdatter 6
3) Voldborg Olufsdatter 3½.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.86B).

348 Niels Jensen, snedker i Ribe. 15.3.1695, opslag 256, skifteprotokollen 1697-1699 fol.90B.
E: Karen. LV: Niels Nielsen Als. B:
1) Christen Nielsen 16
2) Kirsten Nielsdatter 11
3) Jens Nielsen 9
4) Sidsel Nielsdatter 4.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.90B).

349 Hans Pedersen Bolt i Ribe. 9.4.1695, opslag 263.
E: Maren Eskildsdatter. LV: Anders Hansen. B:
1) Dorthe Hansdatter 16
2) Mette Hansdatter 14
3) Eskild Hansen 11
4) Peder Hansen 7
5) Hans Hansen 2.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.589B, 590).

350 Karen i Ribe. 11.9.1695, opslag 270.
Enke efter Peder Nielsen, remmer.
Arvinger angives ikke.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.589bB).

351 Bertel Mikkelsen, købmand i Ribe. 28.9.1695, opslag 271.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Marine Bertelsdatter 18.
FM: morbror Hans Andersen, smed.
Arv i boet til Lauge Madsen efter dennes far Mads Pedersen, [skifte 16.7.1683 lbnr.332].

352 Elisabeth Henriksdatter i Ribe. 11.4.1696, opslag 274.
Enke efter Hans Hattermann, smed. B:
1) Maren Hansdatter 26
2) Helvig Hansdatter 24
3) Johan Hansen 17.
FM: Bendix Hansen i Ribe.
> (Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.86B).

353 Lauge Sørensen, bagmand i Ribe. 15.1.1697, opslag 278.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Pedersen Hillerup, bagmand.
Første ægteskab med Inger Jensdatter, skifte 20.4.1682. B:
1) Søren Laugesen 26, guldsmed
2) Jens Laugesen 24
3) Maren Laugesdatter 22.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.672).

354 Anne Hansdatter i Ribe. 29.4.1697, opslag 285.
Enke efter Peder Bennedsen. B:
1) Anne Pedersdatter, enke efter Gregers Pedersen
2) [Inger Pedersdatter, død ca.1682]. E: Lauge Pedersen, præst i Nordby på Fanø. 6B:
a Margrethe Laugesdatter g.m. Hans Lauridsen Bagger, præst i Kvong og Lyne
b Mette Laugesdatter g.m. Carsten Christoffersen i Allerup, præst [i Sneum og Tjæreborg]
c Peder Laugesen
d Anne Laugesdatter g.m. Knud Hansen i Ribe
e Ingeborg Laugesdatter
f Inger Laugesdatter.
Afdøde døde 28.4.1697.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.676).

355 Abelone Madsdatter i Ribe. 4.5.1697, opslag 290.
E: Jacob Skeel. B:
1) Mathias Jacobsen 5
2) Abelone Marie Jacobsdatter 4 uger.
Enkemandens første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 10.7.1690. Arv til B:
1) Cathrine Jacobsdatter 15
2) Laurids Jacobsen 13.
(Indført i skifteprotokol 1691-1697 fol.679).

356 Anne Rebbens, der døde 5.1.1698 i Ribe, opslag 302.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der kom fra Ekernførde, havde kun opholdt sig i Ribe i 9 uger.
(Indført i skifteprotokol 1697-1699 fol.126B).

357 Niels Nielsen Als i Ribe. 10.5.1698, opslag 307.
E: Kirsten. LV: Hans Madsen Sønderby. B:
1) Anne Nielsdatter 18.
(Indført i skifteprotokol 1697-1699 fol.220B).

358 Karen Hansdatter Hee i Ribe. 20.6.1698, opslag 312.
A:
1) faster Ellen Madsdatter Hee
2) Maren Andersdatter g.m. Peder Pedersen, skrædder.
(Indført i skifteprotokol 1697-1699 fol.238).

359 Maren Hansdatter i Ribe. 8.2.1699, opslag 316.
E: Laurids Terkildsen Hildebrandt. B:
1) Hans Lauridsen, rebslager
2) Birgitte Lauridsdatter 26
3) Anne Lauridsdatter 19.
(Indført i skifteprotokol 1697-1699 fol.465B).

360 Anne Christensdatter i Ribe. 15.3.1699, opslag 324.
E: Jacob Hansen, nådler. A:
1) Maren Jensdatter i Lundfod
2) Anders Jensen i Skovlund, død. Hans børn.

361 Margrethe Christensdatter i Ribe. 12.4.1699, opslag 329.
E: Gøde Jepsen. B:
1) Christen Gødesen 13
2) Anne Marie Gødesdatter 8
3) Jeppe Gødesen 5.
(Indført i skifteprotokol 1699-1705 fol.73).

362 Inger Pedersdatter Møller i Ribe. 24.10.1699, opslag 339.
B:
1) Peder Hansen Møller
2) Laurids Hansen Møller
3) Maren Lauridsdatter.
(Indført i skifteprotokol 1697-1699 fol.471B).

363 Laurids Hansen Møller i Ribe. 8.5.1700, opslag 345.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Christensen Mulvad. B:
1) Anders Lauridsen, i kongens tjeneste til søs
2) Mette Lauridsdatter g.m. Niels Sørensen
3) Inger Lauridsdatter 25, der tjener i Gram præstegård.
(Indført i skifteprotokol 1699-1705 fol.453).

364 Anne Jørgensdatter i Ribe. 25.10.1700, opslag 358.
E: Ebbe Christensen Hundt. B:
1) Karen Ebbesdatter 34
2) datter, død. E: Lorents Sørensen Møller. 1B:
a Sofie Dorthe Lorentsdatter 7
3) Thomas Ebbesen 30, i Ostindien
4) Jørgen Ebbesen 28
5) Kirsten Ebbesdatter 26.

365 Villum Steensen i Ribe. 30.3.1701, opslag 373.
E: Johanne Thomasdatter 66 år. B:
1) Niels Villumsen 28
2) Hans Villumsen 26.
(Indført i skifteprotokol 1699-1705 fol.194B).

366 Gøde Hansen i Ribe. 1701, opslag 375, skifteprotokollen 1699-1705 fol.234B.
Enkemand efter [Karen Jensdatter], skifte 21.6.1697 lbnr.561.
1) Anne Dorthe Gødesdatter 24
2) Jens Gødesen 22
3) Mette Kirstine Gødesdatter 17
4) Peder Gødesen 16
5) Abelone Gødesdatter 13
6) Hanne Gødesdatter 9
7) Ingeborg Gødesdatter 8.
Desuden nævnes afdøde mands hustrus mor Anne Pedersdatter, enke efter Jens Pedersen.

367 Mads Terkildsen, tømrer i Ribe. 25.3.1701, opslag 379.
E: Anne Jesdatter. LV: Hans Christiansen Holst. A:
1) bror Niels Terkildsen i Bobøl i Føvling sogn
2) bror Christen Terkildsen i Lydum mølle
3) bror Niels Terkildsen, død. 2B:
a Maren Nielsdatter
b Bodil Nielsdatter.

368 Maren Nielsdatter i Ribe. 1.6.1702, opslag 385, skifteprotokollen 1699-1705 fol.311.
Enke efter Kjeld Christensen, buntmager, skifte 16.10.1700 lbnr.592]. A:
1) bror Niels Nielsen, knivsmed
2) bror Oluf Nielsen, knivsmed i Fæsted
3) søster Else Nielsdatter på stedet, enke efter Nis Nissen
4) søster Abel Nielsdatter, [skifte 10.6.1696 lbnr.568], var g.m. Mogens Mortensen. 4B:
a [Niels Mogensen]
b [Gye Mogensdatter]
c [Johanne Mogensdatter]
d [Anne Mogensdatter].

369 Ib Thomsen Møller i Ribe. 27.1.1703, opslag 387.
E: Anne Hansdatter. LV: Poul Sørensen. B:
8) Marie Ibsdatter 13
9) Kirsten Ibsdatter 10
10) Hans Ibsen 8
11) Else Ibsdatter 6.
Første ægteskab med Else Thomasdatter.
Ingen børn, afkald fra stedbørn 17.6.1662.
Andet ægteskab med Else Hansdatter. B:
1) Søren Ibsen, møller i Guldager mølle
2) Thomas Ibsen, møller i Nedermølle
3) Hans Ibsen, smed
4) Christen Ibsen, skrædder
5) Else Ibsdatter g.m. Christen Dinesen
6) Kare Ibsdatter 23.
Tredje ægteskab med Margrethe Christensdatter. B:
7) Else Ibsdatter 18.
(Indført i skifteprotokol 1699-1705 fol.333).

370 Lene Lauridsdatter, jordemor i Ribe. 31.3.1703, opslag 393.
Enke. B:
1) Niels Nissen 40
2) Mette Nisdatter 30
3) Mikkel Nissen 28
4) Voldborg Nisdatter 24.

371 Bodil Hansdatter i Ribe. 30.7.1703, opslag 397.
E: Andreas Clausen, feldbereder. B:
1) Nahman Andreasdatter g.m. Peder Arentsen
2) Cathrine Andreasdatter 15
3) Anne Andreasdatter 9
4) Anne Margrethe Andreasdatter 7.
(Indført i skifteprotokol 1699-1705 fol.444B).

372 Hans Henriksen, snedker i Ribe. 4.10.1703, opslag 399.
E: Kirsten Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

373 Maren Mikkelsdatter i Ribe. 27.3.1704, opslag 400.
Enke efter Svend Bendixen Harreby, [skifte 26.2.1687 lbnr.461]. B:
1) Mikkel Svendsen, skomager i Ribe
2) Morten Svendsen i Varde
3) Maren Svendsdatter i Ribe.
(Indført i skifteprotokol 1699-1705 fol.460B).

374 Bodil i Ribe. 10.4.1704, opslag 406.
E: Søren Madsen, portner i Ribe Sønderport. B:
1) Mads Sørensen
2) Maren Sørensdatter.

375 Maren Mathiasdatter i Ribe. 8.8.1704, opslag 408.
Enke efter Esben Nielsen.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Dorthe Sørensdatter g.m. Knud Jepsen, hvis mor er Anne Simonsdatter g.m. Søren Adsersen, kandegyder i Varde.

376 Andreas Andreassen Bruun i Ribe. 12.8.1704, opslag 410.
E: Ingeborg Jensdatter Brøndum. B:
1) Kirsten Andreasdatter
2) Maren Andreasdatter
3) Sofie Dorthe Andreasdatter.
FM:
1 P. M. Fridsch
2 Johan Hansen Buchgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 24.8.1703.
Samfrændeskifte 12.8.1704.
(Indført i skifteprotokol 1699-1705 fol.471).

377 Karen Christensdatter i Ribe. 14.9.1704, opslag 414.
E: Las Hansen, maler. B:
1) Margrethe Lasdatter 14¾
2) Hans Christian Lassen 14
3) Niels Lassen 13
4) Anne Cathrine Lasdatter 11½
5) Ingeborg Lasdatter 4¾.
FM:
1 fars stedfar Niels Knudsen
2 farbror Andreas Hansen.
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1702.
Samfrændeskifte 14.9.1704.

378 Anne Nielsdatter i Ribe. 10.3.1705, opslag 420.
E: Peder Nielsen Tarp. B:
2) Anne Kirstine Pedersdatter 4 uger, der døde.
FM: morfar Niels Pedersen Hillerup.
Af første ægteskab B:
1) Maren Villadsdatter 8.
FM: Niels Pedersen Teglmand.
(Indført i skifteprotokol 1699-1705 fol.504).

379 Registrering i Ribe. 30.3.1705, opslag 428.
Registrering af gods og ejendom tilhørende Jacob Lauridsen Riber, der døde 28.2.1705 i Horsens, skifte Horsens 13.4.1706 lbnr.216.

380 Jens Andersen Sevel i Ribe. 6.6.1705, opslag 438.
Enkemand. B:
1) Søren Christen Jensen
2) Anders Jensen
3) Maren Jensdatter forlovet med Rasmus Hansen Roager.

381 Søren Pedersen, murer og hustru i Ribe. 10.9.1705, opslag 440.
Hans A.
Hans arvinger findes ikke
Hendes A:
1) Kirsten Jørgensdatter i Rødding.

382 Kirsten Nisdatter i Ribe. 1.12.1705, opslag 446.
Arvinger angives ikke.
Boet fremvist af Christine Madsdatter g.m. Niels Nielsen Bagger, (muligvis arving).

383 Johan Andersen, guldsmed i Ribe. 15.3.1706, opslag 450.
Enkemand. B:
1) Iver Johansen Vandel
2) Anders Johansen Ribe
3) Marie Dorthe Johansdatter g.m. Søren Pedersen, guldsmed i Odense
4) Abigael Johansdatter, der ægter Henrik Bøtcher, guldsmed
5) Magdalene Johansdatter.

384 Maren Frandsdatter i Ribe. 7.5.1706, opslag 542.
A:
1) bror Frands Frandsen g.m. Maren Andersdatter
2) Anne Hansdatter i Darum.

385 Peder Arentsen, buntmager i Ribe. 8.5.1706, opslag 545.
E: Nahman Andreasdatter. LV: far Andreas Clausen, feldbereder.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.371).

386 Nis Andersen Kloster i Ribe. 10.7.1706, opslag 556.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Poul Sørensen, Gilden og de fattiges forstander. B:
1) Anne Nisdatter g.m. Christen Christensen, snedker
2) Karen Nisdatter 23
3) Niels Nissen 16
4) Margrethe Nisdatter.

387 Karen Arentsdatter i Ribe. 27.10.1706, opslag 577.
E: Hans Villumsen.
Arvinger angives ikke.

388 Hans Andersen, smed i Ribe. 8.11.1706, opslag 585.
E: Anne Frandsdatter. LV: Christen Jørgensen Bagger.
Første ægteskab med [Kirsten Clemensdatter]. B:
1) Clemen Hansen i Skælskør på Sjælland
Andet ægteskab med Margrethe Hansdatter. B:
2) Anders Hansen 24, farversvend
3) Hans Hansen 22, smedesvend
4) Gertrud Hansdatter 20.

389 Poul Hansen i Ribe. 15.11.1706, opslag 611.
E: Anne. LV: Conrad Pedersen Skytte. A:
1) søster Maren Hansdatter
2) bror Benned Hansen, død. E: Anne Madsdatter. 2B:
a Ellen Bennedsdatter
b Abelone Bennedsdatter.Ribe Byfoged
Originale registreringer og skiftebreve
1707-1731
B 85A-136

390 Anne Pedersdatter i Ribe. 24.1.1707, opslag 1.
Enke efter Jens Pedersen, rådmand. B:
1) Karen Jensdatter. død, var g.m. Gøde Hansen, [skifte 1701 lbnr.366]. 7B:
a Anne Dorthe Gødesdatter 28
b Jens Gødesen 27
c Mette Kirstine Gødesdatter 23
d Peder Gødesen 22
e Abelone Gødesdatter 19
f Hanne Gødesdatter 15
g Ingeborg Gødesdatter 14.
Registrering 7.10.1706.

391 Martha Tobiasdatter i Ribe. 28.2.1707, opslag 2.
E: Johan Joachim Neumann, apoteker. B:
7) Johan Neumann, født 8.10.1701
8) Sofie Neumann, født 28.10.1703
9) Joachim Neumann, født 24.1.1706.
Første ægteskab med Johan Bødtker, apoteker i Ribe, skifte 26.3.1698. B:
1) Herman Bødtker, født 10.12.1685
2) Tobias Bødtker, født 9.1.1687
3) Johan Bødtker, født 6.5.1688
4) Elisabeth Bødtker, født 30.8.1689
5) Helene Bødtker, født 1.4.1691
6) Conrad Bødtker, født 16.3.1693.
Registrering 28.1.1707.

392 Jens Hansen, smed i Ribe. 13.4.1707, opslag 49.
E: Mette Nielsdatter. LV: Ebbe Jacobsen, murer. B:
1) Morten Jensen 27
2) Hans Jensen, smed, død. 1B:
a Hans Hansen 2½
3) Maren Jensdatter g.m. Hans Mikkelsen
4) Anne Jensdatter 15.

393 Laurids Nielsen, slagter i Ribe. 20.6.1707, opslag 59.
Enke. A:
1) Laurids Hildebrandts hustru
2) Niels Nielsen
3) Gabriel Nielsen, slagter.

394 Niels Jensen Klokker i Ribe. 1.7.1707, opslag 63.
E: Karen Ingvarsdatter. LV: Hans Villumsen. A:
1) søster Susanne Jensdatter i København
2) søster Anne Marie Jensdatter i København.
FM: morbrors søn Las Jensen Klokker ved Hagebro.

395 Else Madsdatter i Ribe. 2.7.1707, opslag 72.
E: Hans Jensen.
Arvinger angives ikke.

396 Søren Hansen Tønning i Ribe. 4.7.1707, opslag 76.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Poulsen, skrædder. B:
1) Hans Sørensen
2) Niels Sørensen
3) Karen Sørensdatter.

397 Anders Troelsen, skomager i Ribe. 12.11.1707, opslag 82.
E: Kirsten. LV: Mourids Peder Ilbjerg. B:
1) Niels Andersen 23
2) Maren Andersdatter 17.

398 Knud Terkildsen Koch i Ribe. 10.12.1707, opslag 90.
E: Margrethe. LV: Jens Christensen Holbæk. B:
1) Søren Knudsen i Kolsnap [i Nustrup sogn]
2) Knud Knudsen 28, i Holland
3) Maren Knudsdatter 26
4) Christen Knudsen 22.

399 Jens Hansen, smed i Ribe. 1707, opslag 97.
E: Mette Nielsdatter. LV: Ebbe Jacobsen, murer. B:
1) Morten Jensen 27
2) Hans Jensen, smed. død. 1B.
a Jens Hansen 2½
3) Maren Jensdatter g.m. Hans Mikkelsen
4) [Mangler] Jensdatter 15.
(Øverste del af skiftet mangler og hermed dato og muligvis et barn).

400 Nikolaj Iversen Vandel i Ribe. 7.1.1708, opslag 107.
E: Anne Mortensdatter. LV: Henrik Bødtker, guldsmed. B:
1) Iver Nikolajsen Vandel 26
2) Abigael Nikolajsdatter Vandel g.m. Carl Tullesen Bagger.

401 Sidsel Jensdatter i Ribe. 28.1.1708, opslag 121.
E: Peder Conradsen. A:
1) bror Jens Jensen i Molbjerg
2) søster Anne Jensdatter g.m. Eskild Mogensen i Thyregod.

402 Anne Hansdatter i Ribe. 28.1.1708, opslag 127.
E: Christian Johansen Angel.
Af første ægteskab B:
1) Nikolaj Poulsen
2) Anne Marie Poulsdatter 16
3) Hans Poulsen 12.
FM:
1 Peder Nissen, klejnsmed
2 Jens Hansen, svarrer.

403 Herman Klejn, glarmester i Ribe. 25.2.1708, opslag 160.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Anders Hermansen 14
2) Birgitte Hermansdatter 13
3) Herman Hermansen 11.

404 Hans Hansen Bagger i Ribe. 14.5.1708, opslag 162.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Clemen Lauridsen. B:
1) Cathrine Hansdatter 7
2) Hans Jørgen Hansen 5
3) Hans Hansen 7 uger.

405 Bendix Hansen, smed i Ribe. 30.6.1708, opslag 181.
E: Trine Pedersdatter. LV: Ebbe Jacobsen, murer. B:
1) en datter. død. E: Andreas Clausen, feldbereder. 1B:
a Bendix Andreassen 3½.

406 Hustru i Ribe. 28.5.1709, opslag 209.
E: Knud Gregersen.
Arvinger angives ikke.

407 Johanne Olufsdatter i Ribe. 12.7.1709, opslag 212.
E: Anders Jensen Sevel. B:
1) Jens Andersen 3.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Andersdatter, enke efter Oluf Pedersen.

408 Niels Bertelsen Schade i Ribe. 18.9.1709, opslag 214.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christian Jørgensen Bagger.
B: 2 døtre, uvist om sønner.
Store dele af skiftet mangler.

409 Gabriel Nielsen, feldbereder i Ribe. 11.11.1709, opslag 233.
E: Anne Christensdatter. LV: Ebbe Jacobsen, murer. B:
1) Kirsten Gabrielsdatter 10.

410 Bodil Andersdatter Katkær i Ribe. 11.11.1709, opslag 240.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.11.1709.

411 Mette Jensdatter i Ribe. 27.11.1709, opslag 246.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede i et hus, der tilhørte Gilden og de fattige.

412 Peder Sørensen i Ribe. 13.7.1710, opslag 248.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Niels Nielsen Bagger.
Arvinger angives ikke.

413 Mads Sørensen i Ribe. 9.9.1710, opslag 250.
Forlovet med Karen Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

414 Karen Jensdatter i Ribe. 19.12.1710, opslag 254.
E: Niels Andersen Ratlev. A:
1) søster, død. 2B:
a Niels Jespersen på Pelworm
b Ingeborg Jepsdatter g.m. Mathias Pedersen, kandegyder i Tønder.

415 Engelbrecht Mikkelsen Kramer i Ribe. 16.1.1711, opslag 265.
Enkemand.
Af børn angives B:
1) Engelbrecht Engelbrechtsen Kramer.

416 Gertrud Jacobsdatter i Ribe. 14.3.1711, opslag 271.
Af arvinger angives:
1) mor Karen, enke efter Jacob Portner.

417 Anne Sørensdatter i Ribe, der døde 22.3.1711, opslag 280.
E: Niels Pedersen Weber.
Der er børn, hvis navne ikke angives.

418 Andreas Verlohren, [skoleholder] i Ribe. 23.3.1711, opslag 283.
E: Karen Sørensdatter. LV: Henrik Bøtcher, guldsmed.
[Første ægteskab med Helene Frandsdatter, skifte 20.3.1695 lbnr.553]. A:
1) [hendes bror Jørgen Frandsen, skifte 21.11.1683 lbnr.430]. 2B:
a [Gertrud] Jørgensdatter, [skifte 3.11.1694 lbnr.550]. E: Jacob Terkildsen. 1B:
1 Jørgen Jacobsen 19
b Ellen Jørgensdatter.

419 Niels Pedersen Hillerup i Ribe. 27.5.1711, opslag 295.
E: Anne Hansdatter. LV: Poul Sørensen. B:
1) Peder Nielsen Hillerup
2) Karen Nielsdatter Hillerup g.m. Christian på Als
3) Anne Nielsdatter Hillerup, [skifte 10.3.1705 lbnr.378]. 1B:
a Maren [Villadsdatter].

420 Marie Elisabeth i Ribe. 10.8.1711, opslag 307.
Enke efter Peder Pedersen Orloff, [skifte 25.4.1694 lbnr.344]. B:
1) Cathrine Dorthe Pedersdatter 30, hos sin farbrors datter g.m. Peder Clausen, borgmester i Tønsberg
2) Johan Andreas Pedersen Orloff 28
3) Anne Marie Pedersdatter 20

421 Ebbe Jacobsen, murer i Ribe. 15.10.1712, opslag 316.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Nielsen Bjerrum. B:
1) Jacob Ebbesen, der døde kort tid efter sin far
2) Dorthe Ebbesdatter 20.
Afdøde døde i april 1712.
(Indført i skifteprotokol 1711-1712 fol.152).

422 Mette Hansdatter i Ribe. 16.12.1718, opslag 341.
Enke efter Andreas Rasmussen Bahus, skifte 27.7.1691, lbnr.521. B:
1) Gertrud Andreasdatter Bahus g.m. Niels Lauridsen
2) Anne Cathrine Andreasdatter Bahus g.m. Johan Frederik Henckel, barber
3) Andreas Andreassen Bahus
4) Mette Kirstine Andreasdatter Bahus på Sjælland
5) Johanne Cathrine Andreasdatter Bahus, død. Hendes børn.

423 Jeppe Nielsen Kirkeby, kæmner i Ribe. 9.8.1721, opslag 1721.
E: Else Nielsdatter. LV: Hans Jensen Lovrup. A:
1) bror Niels Nielsen Kirkeby
2) bror Hans Nielsen Kirkeby
3) søster Dorthe Nielsdatter Kirkeby g.m. Staal, amtsskriver i Løgumkloster.

424 Niels Mathiassen, snedker i Ribe. 3.4.1722, opslag 402.
E: Dorthe Pedersdatter. B:
1) Mathias Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Mette Nielsdatter.

425 Afkald i København. 16.5.1724, opslag 405.
Afkald af 16.5.1724 fra Rasmus Carlsen i København for arv efter mor med fuldmagt af 11.8.1723 til Hans Mikkelsen Beyer i Ribe.

426 Afkald i Odense. 24.10.1723, opslag 407.
Afkald af 24.10.1723 fra Gertrud Kirstine Hansdatter g.m. Christian Hansen Helt i Odense for arv efter far og mor.
[Måske datter af Hans Andersen, smed, skifte 8.11.1706 lbnr.388].

427 Georg Ernst Schindler, kaptajn i Ribe, der døde 25.5.1726, opslag 408.
Enkemand. B:
1) Anne Cathrine Schindler g.m. Johan Benjamin Heinecken i Saxen.
Desuden nævnes:
1 afdødes afdøde far Georg Ernst Schindler i Stolberg
2 afdødes bror Albinus Schindler
3 afdødes bror David Schindler
4 afdødes bror Christoffer Frederik Schindler
5 afdødes søster Magdalene Sofie Schindler.
(Indført i skifteprotokol 1726-1741 fol.250B).


Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1684-1686
B 85A-115

428 Jens Clemensen i Ribe. 9.3.1683, fol.1.
E: Johanne. B:
1) Ellen Jensdatter
2) Karen Jensdatter
3) Margrethe Jensdatter
4) Maren Jensdatter.
FM: Gøde Hansen.

429 Hans Terkildsen i Ribe. 28.6.1684, fol.55B, 186.
E: Gertrud Jensdatter [Trellund]. LV: Søren Andersen, Gilden og de fattiges forstander.
Første ægteskab med Karen Lauridsdatter, skifte 20.2.1682. B:
1) Laurids Hansen 19
2) Terkild Hansen 17½
3) Niels Hansen 16.

430 Jørgen Frandsen i Ribe. 21.11.1683, fol.69.
E: Margrethe [Andersdatter]. LV: Andreas Verlohren. B:
1) Frands Jørgensen
2) Andreas Jørgensen
3) Hans Jørgensen
4) Gertrud Jørgensdatter
5) Kirsten Jørgensdatter
6) Maren Jørgensdatter
7) Ellen Jørgensdatter.
FM: Oluf Christiansen.

431 Jørgen Madsen i Ribe. 29.1.1684, fol.81.
E: Bodil Poulsdatter. LV: Hans Mikkelsen. B:
3) en datter 4.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 3.10.1678. B:
1) Mads Jørgensen 12
2) Johanne Jørgensdatter 10.
FM: Gøde Hansen.

432 Tobias Franck, apoteker og rådmand i Ribe. 25.2.1684, fol.92.
E: Lene Johansdatter Pouch. LV: Bernhard Omeis, medicus og canonicus. B:
1) Lambert Tobiassen
2) Johan Tobiassen
3) Lydik Tobiassen
4) Tobias Tobiassen
5) Ursula Marie Tobiasdatter
6) Martha Tobiasdatter
7) Helene Dorthe Tobiasdatter.
FM: Gøde Hansen.
Enkens første ægteskab med Lambert Baggesen, skifte 6.4.1660 lbnr.204. Arv til B:
1) Bagge Lambertsen, død, efter hvem der er arv
2) Johan Lambertsen
3) Margrethe Lambertsdatter, enke efter Johan Plag.

433 Frands Nielsen i Ribe. 10.3.1684, fol.121B.
E: Maren. LV: Jens Pedersen, rådmand. B:
1) Niels Frandsen
2) Maren Frandsdatter
3) Dorthe Frandsdatter
4) Lene Frandsdatter
5) Anne Frandsdatter.
FM: Gøde Hansen.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Niels Frandsen, efter hvem, der er arv
2 afdødes bror Ib Nielsen
3 afdødes bror Christoffer Nielsen.

434 Mette Sørensdatter i Ribe. 18.3.1684, fol.141.
E: Knud Nielsen Königsberg. B:
1) Søren Knudsen
2) Niels Knudsen 24
3) Anne Cathrine Knudsdatter 18
4) Hans Knudsen 14
5) Bertel Knudsen 7
6) Peder Knudsen 9 mdr.
FM: Jørgen Nielsen, skipper.

435 Mette Pedersdatter i Ribe. 28.8.1684, fol.152.
Enke efter Christoffer Enevoldsen. B:
1) Johanne Christoffersdatter 20
2) Peder Christoffersen 16
Enevold Christoffersen 6.
FM: Steffen Hansen, kordegn.

436 Las Nielsen Teglmand i Ribe. 22.5.1684, fol.160B.
E: Margrethe Johansdatter Styrch. LV: Claus Pedersen, skomager.
A:
1) Christen Nielsen Teglmand
2) Søren Nielsen Teglmand
3) Else Nielsdatter Teglmand.
Disse tre er søskende, (men næppe afdødes søskende).
Desuden nævnes afdødes bror Hans Nielsen Teglmand.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Dorthe, enke efter Johan Styrch
2 enkens bror Johan Styrch.

437 Magdalene Andersdatter i Ribe. 7.8.1684, fol.206.
E: Hans Mikkelsen Brøns.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Margrethe Filipsdatter.
FM: Jens Hansen.

438 Christen Lauridsen, skrædder i Ribe. 1.9.1684, fol.230.
E: Anne Olufsdatter. LV: Ebbe Christensen Hundt. B:
1) Anders Christensen 5½.
FM: Peder Jepsen, kimmer.

439 Hans Termansen i Ribe. 1.6.1685, fol.240B.
E: Elsebeth. LV: Niels Hansen, rådmand.
Arvinger angives ikke.

440 Anneke i Ribe. 16.5.1685, fol.251B.
Enke efter Johan Engel.
Af børn angives B:
1) Martha Engel.

441 Anne Clemensdatter i Ribe. 14.5.1685, fol.257.
E: Claus Pedersen. B:
1) Clemen Clausen 14
2) Peder Clausen 12.
FM: født værge Henrik Pedersen.

442 Anne Pedersdatter i Ribe. 13.5.1685, fol.271.
E: Markus Sørensen, skomager.
Skifte efter første mand 24.3.1682. B:
1) Anne Pedersdatter
2) Gedske Pedersdatter.
FM: Claus Pedersen.
Afdøde døde 21.12.1684.

443 Niels Jacobsen i Ribe. 20.12.1685, fol.282.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Jens Hansen. B:
1) Jens Nielsen
2) Thomas Nielsen
3) Peder Nielsen
4) Niels Nielsen
5) Sidsel Nielsdatter
6) Gertrud Nielsdatter.
Registrering 7.11.1683.

444 Anne Nisdatter i Ribe. 28.1.1686, fol.299B.
E: Cort Mouridsen. B:
1) Maren Cortsdatter 23.

445 Anne Hansdatter i Ribe. 29.1.1686, fol.310.
E: Jacob Terkildsen. B:
1) Beathe Jacobsdatter 3.

446 Knud Hansen, maler i Ribe. 30.1.1686, fol.320B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Hans Knudsen. B:
1) Maren Knudsdatter 17
2) Anne Knudsdatter 11.

447 Hans Vandel, rådmand i Ribe. 10.7.1686, fol.327.
E: Anne Baggesdatter. LV: Søren Nielsen Serup, præst i Ribe Domkirke. B:
1) Hans Hansen Vandel 13
2) Kirsten Hansdatter 12
3) Anne Hansdatter 11
4) Margrethe Hansdatter 9
5) Sofie Dorthe Hansdatter 6.
FM: Bagge Baggesen.
Jordebog med hartkorn, der anføres her og landgilde, fol.349-251.
Riberhus amt
Vester Horne herred
Oksby sogn
Thue Pedersen Juul 5230
Jens Christensen 2400
Hans Jørgensen 1420
Billum sogn. Kelst
Hans Gundesen 7700
Lydum sogn
Uden navn 6300
Malt herred
Føvling sogn. Bobøl
Jens Jepsen og Terkild Jensen 2532
Brørup sogn. Eskelund
Niels Jepsen og Jesper Andersen 4322
Niels Mortensen og Niels Jensen 7311
Koldinghus amt
Nørvang herred
Ringive sogn. Nørre Langelund
Mads Christensen og Hans Sørensen 7020
Ringive sogn. Billund
Uden navn 4022
Sønder Omme sogn. Kirkeby
Jens Pedersen 3422
Slavs herred
Grindsted sogn. Dyvelsrække
Peder Jensen Kræmmer og Peder Jensen 2000
Lundenæs amt
Øster Horne herred
Tistrup sogn. Snorup
Jens Hansen 3131
Bølling herred
Brejning sogn. Røjkum
Christen Nielsen 4022.

448 Else Hansdatter Vandal i Ribe. 20.8.1686, fol.411.
E: Niels Pedersen Terpager, rådmand. B:
1) Hans Nielsen Terpager 18½
2) Anne Nielsdatter Terpager 14.
FM:
1 halvbror Peder Nielsen Terpager, konrektor i Ribe Domskole
2 fars svoger Bagge Baggesen.

449 Karen Callesdatter i Ribe. 21.5.1686, fol.439.
E: Jørgen Olufsen, sadelmager. B:
1) Oluf Jørgensen 14
2) Hans Jørgensen 12
3) Jørgen Jørgensen 10
4) Kirsten Jørgensdatter 7
5) Sidsel Jørgensdatter 6.


Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1686-1691
B 85A-116

450 Karen Jensdatter i Ribe. 8.11.1686, fol.1.
E: Søren Hansen. B:
1) Jens Sørensen 8
2) Hans Sørensen 5
3) Søren Sørensen 3.
FM: Niels Pedersen Hillerup.

451 Karen Pedersdatter i Ribe. 22.11.1686, fol.6.
E: Oluf Christensen, murer.
Arvinger angives ikke.

452 Hans Nielsen i Ribe. 27.11.1686, fol.9.
A:
1) Niels Andersen.

453 Anne Jepsdatter i Ribe. 11.12.1686, fol.15B.
E: Thomas Jensen, skrædder. A:
1) bror Christen Jepsen i Ålborg, død. E: Maren Jensdatter nu g.m. Mourids Christensen i Ålborg. 2B:
a Maren Christensdatter 9
b Jens Christensen 7.
Følgende mente, at de var arvinger, men arver ikke:
1) Niels Hansen Tønning i Ribe
2) Thomas Nielsen i Store Darum
3) Christen Nielsen i Barup i Asby sogn?
4) Frands Nielsen i Barup i Asby sogn?

454 Ingeborg Pedersdatter i Ribe. 8.1.1687, fol.28.
E: Niels Hansen. B:
1) Hans Nielsen 25
2) Bodil Nielsdatter 24.
FM: Mads Madsen.

455 Mette Pedersdatter i Ribe. 10.1.1687, fol.37.
E: Niels Nielsen, skrædder. A:
1) bror Jens Pedersen.

456 Hans Madsen, bøssemager i Ribe. 14.2.1687, fol.46B.
E: Anne Bondesdatter. LV: Hans Nielsen Bruun. B:
1) Karen Hansdatter 46
2) Lene Hansdatter 35
3) Anne Hansdatter
4) Hans Hansen 32
5) Anne Hansdatter 31
6) Bonde Hansen 28.

457 Margrethe Lauridsdatter i Ribe. 13.4.1687, fol.52.
E: Hans Mikkelsen Roager. B:
1) Anne Hansdatter 5½
2) Karen Hansdatter 2½.

458 Mette Nielsdatter i Ribe. 26.5.1687, fol.56B.
E: Christen Christensen, kimmer.
Af første ægteskab B:
1) Karen Sørensdatter 10½.
FM: Poul Sørensen.

459 Christen Jensen, snedker i Ribe. 30.5.1687, fol.67.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Ebbe Christensen Hundt. B:
1) Maren Christensdatter 10
2) Anne Christensdatter 8.
FM: Christen Andersen, snedker.

460 Anne Hansdatter i Ribe. 31.5.1687, fol.80B.
E: Hans Madsen, skomager. A:
1) [søster, død]. E: Christen Knudsen Schade, murer. 2B:
a Anne Christensdatter 13
b Mette Christensdatter 11.

461 Svend Bendixen Harreby i Ribe. 26.2.1687, fol.90B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Clausen. B:
1) Morten Svendsen 14
2) [Maren] 12
3) Mikkel Svendsen 10.

462 Gregers Pedersen, bagmand i Ribe. 4.6.1687, fol.98.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jørgen Jensen Faarkrog. A:
1) bror Hans Pedersen Bing
2) halvbror Peder Madsen i Jernvedlund
3) halvsøster Lene Madsdatter g.m. Peder Nissen i Gredsted
4) halvsøster Jens Madsdatter g.m. Christen Christensen i Tobøl
5) halvsøster Maren Madsdatter i Skrydstrup ved Haderslev.
[Første ægteskab med Karen Lauridsdatter, skifte 11.11.1668 lbnr.301].

463 Kirsten Lauridsdatter i Ribe. 13.7.1687, fol.106B.
Enke efter Christen Jensen, snedker, [skifte 30.5.1687 lbnr.459]. B:
1) Maren Christensdatter 10
2) Anne Christensdatter 8.
FM: Herman Johansen.

464 Peder Nissen, svarrer i Ribe. 31.10.1687, fol.117B.
E: Else Pedersdatter. LV: Hans Adsersen. B:
1) Jens Pedersen 16
2) Maren Pedersdatter 9
3) Anne Pedersdatter 7
4) Gertrud Pedersdatter 9 mdr.

465 Johanne Pedersdatter i Ribe. 14.11.1687, fol.124B.
E: Jørgen Hansen, rådmand. B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Margrethe Jørgensdatter g.m. Johan Nielsen Sengeløse, præst i Hodde og Tistrup
3) Jens Jørgensen 17½.

466 Vilhelm Brochmann, borgmester i Ribe. 24.11.1687, fol.154, protokollen 1699-1705 fol.85B.
E: Margrethe [Skock]. LV: Mathias Worm, præsident i Ribe og assessor i Højesteret. B:
1) Anne Dorthe Brochmann g.m. Laurids [Christensen] Aagaard, kapellan i Ribe Katrine og præst i Seem
2) Hans Daniel Brochmann 22
3) Vilhelm Brochmann 19
4) Magdalene Margrethe Brochmann 18
5) Augusta Brochmann 17
6) Mathianette Brochmann 13
7) Dorthe Sofie Brochmann 12, der døde skifte 22.5.1699.
FM: Hans Nielsen Teglmand.

467 Maren Jensdatter i Ribe. 24.10,1684, fol.223.
E: Christen Ibsen Schade. B:
1) Ib Christensen 6
2) Karen Christensdatter 5.

468 Hans Bing i Ribe. 24.11.1687, fol.229B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Claus Pedersen. B:
1) Inger Hansdatter
2) Maren Hansdatter g.m. Søren Jensen Aalborg, rytter.

469 Jeppe Villadsen i Ribe. 21.12.1687, fol.236B.
E: Bodil Nielsdatter [Timsdatter]. LV: bror Jes Nielsen. B:
3) Karen Jepsdatter 6
4) Maren Jepsdatter 4.
Skifte efter første hustru 13.5.1681. B:
1) Villads Jepsen 17
2) Anne Cathrine Jepsdatter 15.

470 Mathias Nielsen Verst (Wirst) i Ribe. 4.7.1687, fol.262.
E: Lene Baggesdatter. LV: Christoffer Carstensen, forpagter på Ladegård. B:
1) Niels Mathiassen 17
2) Jens Mathiassen 14
3) Kirstine Marie Mathiasdatter 10.
Enkens første ægteskab med Niels Pedersen Øgaard, [proviantforvalter] i Varde, efter hvem der ikke er afholdt skifte. B:
1) Margrethe Nielsdatter g.m. Niels Pedersen Badskær, præst i Jerne og Skast.
Anken har arv efter sin bror Bagge Baggesen den yngre.

471 Margrethe Hansdatter i Ribe. 3.12.1687, fol.285B.
E: Knud Nielsen Königsberg.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Lasdatter.
[Skifte efter enkemandens første hustru 8.1.1658 lbnr.108]. Arv til B:
1) Thyge Knudsen.
Enkemandens andet ægteskab med Mette Sørensdatter, [skifte 18.3.1684 lbnr.434]. Arv til B:
2) Søren Knudsen
3) Niels Knudsen i Paris, død
4) Anne Cathrine Knudsdatter
5) Hans Knudsen
6) Bertel Knudsen

472 Voldborg Frandsdatter i Ribe. 10.1.1688, fol.293B.
E: Jens Pedersen Lustrup. B:
2) Peder Jensen 2½.
Første ægteskab med Christen Jessen. B:
1) Bendix Christensen 12.

473 Nahman Falksdatter i Ribe. 25.1.1688, fol.297B.
E: Hans Laugesen, feldbereder. B:
1) Falk Hansen, feldbereder
2) Bodil Hansdatter g.m. Anders Clausen
3) Inger Hansdatter 18.

474 Anne Clausdatter i Ribe. 6.3.1688, fol.303B.
E: Oluf Justesen, toldkontrollør. B:
1) Just Olufsen 3½.

475 Anne Mortensdatter i Ribe. 25.4.1688, fol.308.
Enke efter Søren Bertelsen. A:
1) bror Hans Mortensen i Byllerup i Nørre Åby sogn på Fyn
2) bror Jens Mortensen i Byllerup
3) bror Christen Mortensen i Byllerup
4) søster Karen Mortensdatter i Byllerup
5) søster Magdalene Mortensdatter i Byllerup
ved søstersøn Laurids Olufsen i Byllerup
6) søster Maren Mortensdatter i Follerup, død. 1B:
a Hans Jensen.

476 Christen Hansen Hjort i Ribe. 10.8.1688, fol.319B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Jørgen Pedersen Lustrup. B:
1) Hans Christensen 27
2) Christen Christensen 25.

477 Bodil Timsdatter, [dvs. Bodil Nielsdatter Timsen], i Ribe. 9.8.1688, fol.326.
Enke efter Jeppe Villadsen, [skifte 21.12.1687 lbnr.469]. B:
1) Karen Jepsdatter
2) Maren Jepsdatter.
FM:
1 Bendix Hansen, smed
2 Jes Timsen.
Skifte efter Jeppe Villadsens første hustru 13.5.1681. Arv til B:
1) Villads Jepsen
2) Anne Cathrine Jepsdatter.
Afdøde kaldes også Bodil Nielsdatter.

478 Anne Jensdatter i Ribe. 1.10.1688, fol.359.
E: Falk Hansen, feldbereder. B:
1) Hans Falksen 2½.

479 Mads Lauridsen, vægter i Ribe. 5.7.1688, fol.363.
E: Maren Poulsdatter. B:
1) Mette Madsdatter 19½.
Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Lauridsen.

480 Las Mikkelsen i Ribe. 8.6.1688, fol.365B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mikkel Andersen, smed. B:
1) Jens Lassen 11.
FM: Anders Jacobsen Aabenraa.

481 Jens Jepsen, bundtmager i Ribe. 15.8.1688, fol.367.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Jørgen Jørgensen Møller. B:
1) Christen Jensen 1.

482 Johanne Andersdatter i Ribe. 28.11.1688, fol.369B.
E: Hans Lorentsen Pichmann. B:
1) Lorents Hansen Pichmann
2) Anne Hansdatter g.m. Frederik Jørgensen.

483 Hans Hansen Koch i Ribe. 3.12.1688, fol.385B.
Enkemand efter Maren Jensdatter, [skifte 26.9.1661 lbnr.250]. B:
1) Else Hansdatter g.m. Thomas Pedersen
2) Maren Hansdatter g.m. Terkild Pedersen
3) Mette Hansdatter.

484 Niels Nielsen Gasse i Ribe. 20.2.1689, fol.389B.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Niels Nielsen 19
2) Christen Nielsen 16
3) Hans Nielsen 12.

485 Anne Hansdatter, ugift i Ribe, der døde 19.3.1689, fol.391.
A:
1) søster g.m. Niels Adsersen
2) en søster, hvis navn ikke kendes.

486 Anne Bastiansdatter i Ribe. 17.4.1689, fol.398B, 444.
E: Knud Knudsen. B:
1) Bastian Knudsen
2) Søren Knudsen
3) Jørgen Knudsen
4) Magdalene Knudsdatter
5) Dorthe Knudsdatter
6) Marie Knudsdatter.

487 Bodil Thomasdatter i Ribe. 4.2.1689, fol.405.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.2.1689 i almisseboderne.

488 Hans Madsen, skomager i Ribe. 29.4.1689, fol.406.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Jes Nielsen, skomager. A:
1) bror Mathias Madsen, rytter på Fyn
2) bror Jacob Madsen i Haderslev, død. E: Maren Pedersdatter. 2B:
a Bodil Jacobsdatter 19
b Peder Jacobsen 17.
FM:
1 Peder Hansen i Haderslev
2 Ude Nielsen i Haderslev.

489 Peder Clausen i Ribe. 4.5.1689, fol.418.
E: Maren Hjarresdatter. B:
1) Claus Pedersen
2) Henrik Pedersen, der lever, enkemand efter Sabine Adamsdatter. B:
a Maren Henriksdatter 6 mdr.

490 Peder Bing i Ribe. 2.11.1688, fol.433B.
Arvinger angives ikke.

491 Søren Rasmussen i Ribe. 8.5.1689, fol.435B.
E: Else Madsdatter. LV: Niels Nielsen, kræmmer.'
Arvinger angives ikke.

492 Maren Eskildsdatter i Ribe. 3.6.1689, fol.450B.
E: Anders Pedersen Lustrup. B:
1) Anne Andersdatter 9½
2) Peder Andersen 4
3) Eskild Andersen 2.'
Desuden nævnes afdødes bror i Holland.

493 Peder Jensen, rebslager i Ribe. 5.6.1689, fol.462B, 611B.
E: Gunder Andersdatter. LV: Jacob Terkildsen. B:
1) Johanne Pedersdatter 14.

494 Hans Mikkelsen Brøns i Ribe. 21.4.1686, fol.475B.
E: Karen Villumsdatter. LV: Villum Knudsen. A:
1) Hans Mikkelsen i Astrup [i Brøns sogn]
2) Niels Mikkelsen i Havervad [i Brøns sogn]
3) Peder Mikkelsen
4) Anne Mikkelsdatter.
[Første ægteskab med Magdalene Andersdatter, skifte 7.8.1684 lbnr.437].

495 Ellen Poulsdatter i Ribe. 19.10.1689, fol.490B.
E: Niels Jensen. A:
0) mor Kirsten Gregersdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Korsgård i Skjern sogn
1) bror Mourids Poulsen i Lemvig
2) søster Maren Poulsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Letager i Dejbjerg sogn
3) søster Johanne Poulsdatter g.m. Jesper Nissen, tømrer i Ribe
4) søster Johanne Poulsdatter g.m. Mikkel Juliussen i Ribe.
Afdøde døde 29.8.1689.

496 Jørgen Hansen, rådmand i Ribe. 15.5.1689, fol.500.
Enkemand efter [Johanne Pedersdatter, skifte 14.11.1687 lbnr.465]. B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Margrethe Jørgensdatter g.m. Johan Nielsen Sengeløse, præst i Hodde og Tistrup
3) Jens Jørgensen 19.
Afdøde døde 15.4.1689 i Hodde præstegård.

497 Margrethe Hansdatter i Ribe. 19.10.1689, fol.508, 528B.
A:
1) søster Karen Hansdatter.

498 Anne Adamsdatter i Ribe. 11.3.1690, fol.511.
E: Hjarre Christensen. A;
1) bror Anders Adamsen, præst i Gørding og Vejrup
2) bror Søren Adamsen, død. 1B:
a Kirstine Margrethe Sørensdatter 4.
FM: morfar Niels Jensen Oubæk i Ribe.

499 Maren Pedersdatter i Ribe. 10.7.1690, fol.531B.
E: Jacob Scheel. B:
2) Cathrine Jacobsdatter 8
3) Laurids Jacobsen 6.
Skifte efter første mand 12.7.1680. B:
1) Niels Lauridsen.

500 Kirsten i Ribe. 30.10.1689, fol.549B.
Enke efter Hans Jørgensen. ladefoged. B:
1) Søren Hansen, smed
2) Anne Hansdatter 25.
FM: Jacob Terkildsen.

501 Bodil Brodersdatter i Ribe. 28.4.1690, fol.554B.
E: Søren Pedersen. B:
1) Maren Sørensdatter 1.

502 Iver Mortensen i Ribe. 30.1.1690, fol.570.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Pedersen, rebslager. B:
1) Morten Iversen 14
2) Abelone Iversdatter 11.

503 Christen Pedersen Trane, kvartermester i Ribe. 24.5.1690, fol.573B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mathias Cortsen, hattemager. B:
1) Anne Christensdatter 5
2) Peder Christensen 3
3) Oluf Christensen 1½.

504 Poul Pedersen, nådler i Ribe. 8.4.1690, fol.578.
E: Anne Christensdatter. LV: Casper Lacher.
Arvinger angives ikke.

505 Christen Knudsen i Ribe. 16.8.1690, fol.584.
E: Anne. LV: Hans Madsen Sønderby i Ribe. A:
1) mor Inger i Farup, enke efter Knud Christensen. LV: Søren Nielsen sst.
2) søster Maren Knudsdatter g.m. Poul Mortensen i Kærbøl
3) søster Kirsten Knudsdatter g.m. Christen Eskildsen i Farup
4) søster Karen Knudsdatter i Farup, enke efter Jørgen Hansen. LV: Frands Mikkelsen i Tanderup
5) Jørgen Knudsen i Farup, død. To børn, der er hos deres mor.

506 Ove Pedersen i Ribe. 18.6.1690, fol.597.
E: Anne. LV: Søren Jørgensen Møller.
Arvinger angives ikke.

507 Knud Nielsen, portner ved Ribe Sønderport. 11.10.1690, fol.602.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Andersen. B:
1) Jens Knudsen 14.

508 Nis Nissen i Ribe. 2.1.1689, fol.607.
E: Else Nielsdatter. LV: Kjeld Christensen. B:
1) Niels Nissen 8.

509 Jeppe Nielsen Bagmand i Ribe. 20.6.1690, fol.648.
E: Karen Eskildsdatter. LV: Jens Hansen, smed. B:
1) Maren Jepsdatter 10
2) Niels Jepsen 5
3) Sidsel Jepsdatter 1.

510 Hans Nielsen Teglmand, købmand i Ribe. 11.10.1690, fol.651.
E: Johanne Christensdatter Mulvad. LV: Jens Christensen, købmand. B:
1) Christen Hansen 1½.
FM: farbror Christen Nielsen Teglmand.

511 Svend Andersen Rolf, udrider ved Ribe toldsted. 3.4.1691, fol.671B.
Karen Gillesdatter. LV: Knud Mortensen.
Arvinger angives ikke.

512 Jes Nielsen, skomager i Ribe. 23.5.1691, fol.676.
E: Karen Troelsdatter. LV: Herman Johansen. A:
1) bror Anders Nielsen, skomager i København
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Hans Anchersen
3) søster Bodil Nielsdatter, død. 2B:
a Karen Jepsdatter
b Maren Jepsdatter.
FM:
1 Bendix Hansen
2 Las Hansen, maler
4) halvbror Tim Nielsen
5) halvsøster Johanne Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen, slagter.

513 Anne i Ribe. 22.8.1689, fol.690.
Enke efter Jens Ibsen, nådler. B:
1) Peder Jensen 28
2) Maren Jensdatter 26.
FM: Poul Sørensen.

514 Maren i Ribe. 16.2.1691, fol.694B.
E: Morten Pedersen, slagter. B:
1) Peder Mortensen
2) en datter g.m. Bertel Christensen, feldbereder.

515 Ellen Thomasdatter i Ribe. 23.6.1691, fol.700B.
E: Søren Hansen, murer. A:
1) bror Jacob Thomsen, død. B:
Hans børn arver en broderlod
FM: Christen Sørensen, foged på Bramminge
2) Thomas Hermansen, der arver en søsterlod.

516 Maren Jensdatter i Ribe. 14.8.1690, fol.714.
E: Herman Theodor Bruun, stadskirurg. B:
1) Øllegaard Hermansdatter Bruun.
Arv efter afdødes far Jens Jepsen Koldtoft i Varde.
Desuden nævnes afdødes mor Ellen Madsdatter Rask i Varde med LV: bror Christen Madsen Rask.

517 Hans Clemensen i Ribe. 20.4.1691, fol.728.
E: Johanne. LV: Claus Pedersen.
Enkens første ægteskab med Hans Pedersen Tolstrup, skifte 9.3.1683. Arv til B:
1) Ellen Hansdatter
2) Karen Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter
4) Maren Hansdatter.
FM: Peder Christensen Skaaning.Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1691-1697
B 85A-118

518 Niels Bertelsen, hjulmand i Ribe. 17.9.1691, fol.1.
E: Else [Lauridsdatter]. B:
1) Lene Nielsdatter 14
2) Maren Nielsdatter 11
3) Johanne Nielsdatter 9
4) Else Nielsdatter 7
5) Laurids Nielsen 3.

519 Mette Sigfredsdatter i Ribe. 9.3.1691, fol.7B.
Enke efter Christen Buntmager. B:
1) Hans Christensen
2) Bjørn Christensen.

520 Margrethe Hansdatter i Ribe. 27.4.1691, fol.12.
E: Johan Gertsen. B:
1) Hans Johansen 27
2) Maren Johansdatter 25.

521 Andreas [Rasmussen] Bahus, korporal i Ribe. 27.7.1691, fol.33B.
E: Mette Hansdatter. LV: Herman Johansen. B:
1) Hans Andersen Bahus, soldat i udlandet efter dom for vold mod Johan Andersen Pouch, formentlig død
2) Gertrud Andersdatter g.m. Niels Lauridsen
3) Johanne Andersdatter 21
4) Anne Cathrine Andersdatter 19
5) Andreas Andersen Bahus 13
6) Mette Kirstine Andersdatter 10
7) Karen Andersdatter 8.

522 Søren Andersen i Ribe. 11.7.1691, fol.52B.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Dorthe Sørensdatter 20.
FM: farbror Johan Andersen.
Desuden nævnes afdødes far Anders Hansen, død før 15.2.1683.

523 Hustru i Ribe. 21.12.1691, fol.86.
E: Jens Andersen. B:
1) Maren Jensdatter 14
2) Christen Jensen 12
3) Anders Jensen 6.

524 Hans Knudsen i Ribe. 17.10.1691, fol.104.
E: Anne. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Oluf Justesen på stedet
2) Karen Hansdatter 23
3) Anne Hansdatter 22
4) Knud Hansen 20
5) Peder Hansen 17
6) Dorthe Hansdatter 12.
FM: Villum Knudsen.

525 Maren Jensdatter, ugift i Ribe. 24.4.1691, fol.127.
Arvinger angives ikke.

526 Margrethe Andersdatter i Ribe. 5.1.1692, fol.130.
Enke efter Jørgen Frandsen, [skifte 21.11.1683 lbnr.430]. B:
1) Frands Jørgensen 37
2) Gertrud Jørgensdatter g.m. Jacob Terkildsen
3) Maren Jørgensdatter 33
4) Kirsten Jørgensdatter 31
5) Hans Jørgensen 26
6) Ellen Jørgensdatter 26.

527 Else Jørgensdatter i Ribe. 14.3.1692, fol.133.
E: Jens Christensen. A:
1) mor Maren, enke efter Jørgen Jespersen
2) bror Mads Jørgensen
3) bror Jørgen Jørgensen
4) søster Anne Jørgensdatter g.m. Hans Mikkelsen
5) halvbror Søren Madsen.

528 Villum Knudsen [Grove], kran- accise- og vejermester, samt Ribe bys delefoged i Ribe. 16.3.1692, fol.155.
E: Margrethe Bennedsdatter. LV: Jens Hansen. B:
9) Vibeke Villumsdatter.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter, begravet Ribe Katrine 12.11.1682]. B:
1) Knud Villumsen
2) Dorthe Villumsdatter g.m. Rabe, løjtnant
3) Karen Villumsdatter g.m. Niels Hansen Slagelse
4) Frederik Villumsen
5) Hans Villumsen, [toldforvalter] i Randers, [skifte Randers 7.3.1692 lbnr.197. B:
a [Martin Hansen Seemann]
6) Ingeborg Villumsdatter
7) Anne Villumsdatter
8) Karen Villumsdatter den yngre.
FM: født værge Niels Knudsen.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Knudsen.

529 Bodil Jespersdatter, ugift i Ribe. 31.3.1692, fol.174B.
Uden ægteskab B:
1) Jesper Eriksen i Horsens.

530 Markus Markussen Bader i Ribe. 16.1.1693, fol.176, 237B.
E: Edel Madsdatter, der døde, skifte 17.4.1693. LV: Gøde Hansen.
Hans A:
1) svoger Christen Davidsen i Helsingør.
Hendes A:
1) søster Else Madsdatter g.m. Christian Andersen i Ribe.

531 Kirsten Tønnesdatter i Ribe. 23.7.1691, fol.185B.
Enke efter Bagge Iversen [Hemmet, skifte 10.2.1660 lbnr.190]. B:
1) Karen Baggesdatter g.m. Niels Christensen Mulvad i Ribe
2) Maren Baggesdatter, enke efter Bertel Jensen, præst i Grejs og Sindbjerg.

532 Mette Poulsdatter i Ribe. 30.10.1691, fol.195B.
E: Christian Andersen. B:
1) Poul Christiansen 4½.

533 Herman Theodor Bruun, stadskirurg i Ribe. 10.2.1692, fol.208.
Enke efter Maren Jensdatter Koldtoft, [skifte 14.8.1690 lbnr.516 ]. B:
1) Øllegaard Hermansdatter Bruun 2.
FM: mosters mand Anders Justesen, byfoged i Varde.
Desuden nævnes afdødes hustrus mor Ellen Madsdatter Rask i Varde, enke efter Jens Koldtoft sst. LV: hendes søn Christen Madsen Rask sst.

534 Bodil Eskildsdatter i Ribe. 30.4.1693, fol.250.
Arvinger angives ikke.

535 Maren [Jesdatter Kærgaard] i Ribe. 5.9.1693, fol.252B.
Enke efter Christen Hansen. B:
1) Hans Christensen, præst i Højby på Sjælland
2) Peder Christensen Mulvad, præst i Ringive, Gadbjerg og Lindeballe
3) Jes Christensen, [skifte 27.6.1693 lbnr.551]. Hans børn
4) Niels Christensen Mulvad
5) Ingeborg Christensdatter g.m. Christian Christiansen, farver
6) Johanne Christensdatter, enke efter Hans Nielsen Teglmand, skifte 11.10.1690 lbnr.510]
7) Margrethe Christensdatter g.m. Gøde Jepsen på stedet.

536 Karen i Ribe. 3.10.1693, fol.272.
Enke efter Christen Bennedsen.
Arvinger angives ikke.

537 Mikkel Christensen i Ribe. 18.11.1693, fol.279.
E: Else Lauridsdatter. LV: Peder Eriksen Skaaning. B:
1) Maren Mikkelsdatter 3 mdr.
Enkens første ægteskab med [Niels Bertelsen, skifte 17.9.1691 lbnr.518].
Arv i boet til enkens 5 børn.

538 Johanne Lauridsdatter i Ribe. 12.12.1693, fol.285B.
Enke efter Hans Hansen Koldborg. B:
1) Laurids Hansen Koldborg
2) Anne Lauridsdatter.
Desuden nævnes
3) Hans Hansen Koldborg
i en kontrakt af 30.4.1687, men ikke som arving, hvorfor han må være død.

539 Margrethe Christensdatter i Ribe. 3.12.1693, fol.288.
E: Jørgen Pedersen, skomager.
Første ægteskab med Bjørn Pedersen, skifte 26.3.1675 lbnr.323. B:
1) Lisbeth Bjørnsdatter g.m. Laurids Mortensen, skomager
3) Else Bjørnsdatter
4) Mette Bjørnsdatter g.m. Johan Wagner, soldat
5) Christen Bjørnsen, død, efter hvem, der er arv.
Begravelsen blev bekostet af Jens [Sørensen] Bjørn, præst i Vodder.

540 Kirsten Jørgensdatter i Ribe. 12.8.1693, fol.302.
E: Johan Hansen Buch. A:
1) bror Frands Jørgensen 40
2) Gertrud Jørgensdatter g.m. Jacob Terkildsen
3) Maren Jørgensdatter 30
4) Ellen Jørgensdatter 29
5) Hans Jørgensen 28.

541 Agnethe Lange i Ribe. 22.12.1693, fol.311.
E: Jacob Witzig, stadsmusikant. B:
1) Cathrine Jacobsdatter 9
2) Ursula Marie Jacobsdatter 3
3) Bodil Jacobsdatter 3
4) Anne Cathrine Jacobsdatter 3 mdr.
Desuden nævnes afdødes søster Margrethe Lange.

542 Maren Pedersdatter i Ribe. 28.12.1693, fol.322B.
Enke efter Laurids Rasmussen Gasse. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 25, i Århus.

543 Thyge Thygesen i Ribe. 2.1.1694, fol.329B.
E: Maren Christensdatter [Tolstrup]. LV: Niels Lauridsen.
Arvinger angives ikke.

544 Karen Jørgensdatter i Ribe. 8.1.1694, fol.356, 563B.
E: Niels Hansen Prang. A:
0) mor Maren Andersdatter, død for 19 år siden
1) søster, død. 1B:
a Maren Jacobsdatter g.m. Thomas Hermansen,
hvis datter er g.m. Jens Lauridsen, rådmand.

545 Hjarre Christensen, skomager i Ribe. 17.3.1694, fol.360.
E: Anne Cathrine Jepsdatter. LV: Bendix Hansen. B:
1) Anne Cathrine Hjarresdatter.
[Første ægteskab med Anne Adamsdatter. skifte 11.3.1690 lbnr.498].

546 Christoffer Brauer, sukkerbager i Ribe. 24.4.1694, fol.374.
E: Johanne. LV: Anders Jensen. B:
1) Margrethe Christoffersdatter 25
2) Didrik Vilhelm Christoffersen 23
3) Maturin Christoffersen 18
4) Anne Cathrine Christoffersdatter 18
5) Gedske Christoffersdatter 6½.

547 Hans Lauridsen, skomager i Ribe. 12.5.1694, fol.377B.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

548 Jens Clausen i Ribe. 22.8.1694, fol.379B.
A:
1) bror Niels Clausen i Holland
2) søster Maren Clausdatter g.m. Henrik Henriksen, svarrer.

549 Frands Nielsen Ledertoug i Ribe. 13.9.1694, fol.388.
E: Dorthe Mortensdatter. LV: Jens Adsersen, sadelmager. B:
1) Kirsten Frandsdatter 19
2) Niels Frandsen 15
3) Maren Frandsdatter 14
4) Morten Frandsen 12
5) Peder Frandsen 8
6) Karen Frandsdatter 8
7) Margrethe Frandsdatter 3½.

550 Gertrud Jørgensdatter i Ribe. 3.11.16594, fol.408B.
E: Jacob Terkildsen, kæmner for kongens skatter. B:
2) Jørgen Jacobsen 2½
3) Terkild Jacobsen 5 uger, der døde.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 29.1.1686 lbnr.445]. Arv til B:
1) Beathe Jacobsdatter 13.

551 Jes Christensen, købmand i Ribe. 27.6.1693, fol.421, 242B.
E: [Magdalene] Margrethe Brochmann. LV: Mathias Worm.
Første ægteskab med [Dorthe Clemensdatter, død 1.3.1690]. B:
1) Anne Jesdatter g.m. Jacob Christensen [Dahl], præst i Fårevejle
2) Clemen Jessen 18½
3) Maren Jesdatter 17, der døde, skifte 24.1.1698
4) Ingeborg Jesdatter 16
5) Dorthe Margrethe Jesdatter 14
6) Christiane Sofie Jesdatter 12
7) Johanne Marie Jesdatter 10
8) Dorthe Jesdatter 7.
Arv efter afdødes mor Maren Jesdatter [Kærgaard, skifte 5.9.1693 lbnr.535, enke efter Christen Hansen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Hans Christensen, præst i Højby på Sjælland
2 afdødes bror Peder Christensen Mulvad, præst i Ringive, Gadbjerg og Lindeballe
3 afdødes bror Niels Christensen Mulvad.
Arv efter enkens far Vilhelm Brochmann, borgmester i Ribe, [død 25.10.1687].
Desuden nævnes enkens søster Dorthe Sofie Brochmann.
Litteratur: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser af Ole Degn. 1971. Heri side 200: Jes Christensen.

552 Kirsten i Ribe. 16.6.1694, fol.565.
Enke efter Søren Enevoldsen, svarrer. B:
1) Anders Sørensen, svarrer, død. E: Cathrine Sørensdatter. 2B:
a Kirsten Andersdatter 5
b Søren Andersen 3.

553 Helene Frandsdatter i Ribe. 20.3.1695, fol.572B.
E: Andreas Verlohren, [skoleholder]. A:
1) bror Jørgen Frandsen, [skifte 21.11.1683 lbnr.430]. B:
a Frands Jørgensen i Christiania i Norge
b Hans Jørgensen på Bergenhus [i Bergen i Norge]
c Gertrud Jørgensdatter, [skifte 3.11.1694 lbnr.550]. E: Jacob Terkildsen. 1B:
1 Jørgen Jacobsen
d Maren Jørgensdatter i Ribe
e Ellen Jørgensdatter i København
2) bror Søren Frandsen, død [1683], var præst [Skjold i Ryfylke] i Stavanger len i Norge. Uvist om børn
3) bror Peder Frandsen i Bogense?, død. Uvist om børn
4) søster Maren Frandsdatter, død, var g.m. Herman Burhorst i København. Hendes børn.

554 Anne Olufsdatter i Ribe. 25.11.1695, fol.602.
Enke efter Christen Lauridsen, skrædder 1.9.1684 lbnr.438. B:
1) Anders Christensen.

555 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 14.3.1696, fol.609.
E: Hans Nielsen Bjerrum. B:
1) Niels Hansen 21
2) Jens Hansen 18.

556 Hans Sørensen, væver i Ribe. 6.7.1695, fol.624B.
E: Gertrud. LV: Niels Pedersen. B:
1) Søren Hansen, væver
2) Margrethe Hansdatter g.m. Hans Mikkelsen Krage
3) Anne Hansdatter 28
4) Kirsten Hansdatter 24.

557 Anne Hansdatter (fejl for Anne Jensdatter) i Ribe. 29.8.1696, fol.632B.
Enke efter Søren Pedersen Bjørn. B:
1) Jens Sørensen Bjørn, præst i Vodder
2) Peder Sørensen Bjørn
3) Anne Sørensdatter 40
4) Elisabeth Sørensdatter 39
5) Bodil Sørensdatter 35
6) [Dorthe Sørensdatter, skifte 14.7.1694 lbnr.565]. E: Christen Christensen, kimmer. 1B:
a Mette Christensdatter 5.
Litteratur: Lidt om Familien Bjørn fra Ribe af Johannes J. Lund i: Personalhistorisk Tidsskrift 2016 side 147-172.

558 Voldborg Rasmusdatter i Ribe. 7.12.1696, fol.640.
E: Mads Madsen. A:
0) forældre [Rasmus Jessen Kjersing (Kærsing) og Anne Andersdatter Spandet, skifte 19.2.1657 lbnr.93]
1) bror Anders Rasmussen [Spandet], præst i Nykirke og Fåborg, [død 27.12.1692]. 6B:
a Anne Andersdatter g.m. Poul Madsen [Buch], præst i Øse og Næsbjerg
b Mette Andersdatter g.m. Christen Nielsen Teglmand
c Maren Andersdatter 33, på stedet
d Anne Andersdatter 26
e Mads Andersen 20
f Rasmus Andersen 16
2) søster Anne Rasmusdatter, [skifte 19.5.1670 lbnr.275]. E: Hans Hansen Roager. B:
a Hans Hansen Roager, præst i Ulfborg og Råsted
b Rasmus Hansen Roager
c Anne Hansdatter g.m. Laurids Mortensen Friis
3) søster Johanne Rasmusdatter, [skifte 22.1.1690 lbnr.336]. E: Hans Poulsen. B:
a Rasmus Hansen [Kjersing], præst i Spandet
b Karen Hansdatter g.m. Christian Frederik Barnholtz, organist i Ribe
4) søster Karen Rasmusdatter [Kjersing] g.m. Laurids Pedersen.
Arv i boet efter Mads Pedersen, [skifte 16.7.1683 lbnr.332] til søn Mathias Madsen.

559 Kirsten Hansdatter i Ribe. 15.1.1697, fol.667.
E: Knud Mortensen, væver.
Mulige arvinger i Norge.

560 Maren Christensdatter Friis i Ribe. 12.6.1697, fol.685.
Enke efter Hans Hansen Roager, død 1690. A:
0) forældre [Christen Nielsen Friis, præst i Vester Vedsted, død 2.3.1653 og Ingeborg Lauridsdatter, død 31.7.1631]
1) bror [Laurids Christensen Friis, rådmand, død 22.7.1659]. 2B:
a Ingeborg Lauridsdatter Friis g.m. Anton Barchmann
b Maren Lauridsdatter Friis g.m. Peder [Nielsen] Terpager, præst [i Vester Vedsted]
2) søster Kirsten Christensdatter Friis, død, var g.m. [Jens Pedersen Brøndum]. B:
a [Ingeborg Jensdatter Brøndum] g.m. Andreas Andreassen Bruun.
Hans Hansen Roagers første hustru [Anne Rasmusdatter i Ribe. 19.5.1670 lbnr.275]. Af børn nævnes B:
1) Anne Hansdatter g.m. Laurids Mortensen Friis, hos hvem afdøde døde.
Afdøde døde 13.5.1697.


Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1697-1699
B 85A-119

561 Karen Jensdatter i Ribe. 21.6.1697, fol.1.
E: Gøde Hansen. B:
1) Dorthe Gødesdatter 20
2) Jens Gødesen 19
3) Mette Kirstine Gødesdatter 14
4) Peder Gødesen 12
5) Abelone Gødesdatter 10
6) Hanne Gødesdatter 6
7) Ingeborg Gødesdatter 5.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Pedersdatter, enke efter Jens Pedersen med værge magister Peder Terpager.

562 Karen Sørensdatter, ugift i Ribe. 29.4.1697, fol.50.
A:
1) søster Maren Sørensdatter g.m. Hans Bennedsen, kimmer i Tange i Torstrup sogn
2) søster, død uden børn. E: Hans Andersen, smed i Ribe.

563 Laurids Mortensen, skomager i Ribe. 27.7.1697, fol.55.
E: Elisabeth Bjørnsdatter. LV: Henrik Bondesen. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 6½
2) Mette Lauridsdatter 4½
3) Morten Lauridsen 15 uger.

564 Cathrine Frederiksdatter i Ribe. 21.6.1694, fol.70B.
E: Lydik Carstensen, bøssemager. B:
1) Frederik Lydiksen 4
2) Carsten Lydiksen 1½.

565 Dorthe Sørensdatter i Ribe. 14.7.1694, fol.77B.
E: Christen Christensen, kimmer. B:
1) Mette Christensdatter.

566 Jens Knudsdatter, ugift i Ribe. 17.4.1696, fol.100B.
A:
1) bror Jacob Knudsen i Darum
2) søster Birgitte Knudsdatter g.m. Niels Thomsen i Darum.

567 Abelone i Ribe. 4.5.1696, fol.104B.
E: Jørgen Jørgensen Møller.
Arvinger angives ikke.

568 Abel Nielsdatter i Ribe. 10.6.1696, fol.111.
E: Mogens Mortensen, trommeslager. B:
1) Niels Mogensen 21
2) Gye Mogensdatter 18
3) Johanne Mogensdatter 16
4) Anne Mogensdatter 10.

569 Anne Simonsdatter i Ribe. 7.9.1696, fol.115.
Enke efter Jørgen Mikkelsen. B:
1) Martha Jørgensdatter 30.
FM: Christen Sørensen.

570 Maren i Ribe. 26.9.1696, fol.119.
Enke efter Anders Christensen Ratlev. B:
1) Christen Andersen Ratlev i Tønder
2) Niels Andersen Ratlev i Ribe
3) Henrik Andersen Ratlev, skomagersvend i Åbenrå
4) Anne Andersdatter Ratlev på stedet.

571 Anne Frandsdatter i Ribe. 13.2.1697, fol.122B.
E: Niels Jørgensen. B:
1) Regine Nielsdatter 22
2) Agitta Nielsdatter 13.

572 573 Dorthe Eskildsdatter i Ribe. 2.1.1698, fol.131.
E: Anders Nissen Katkær. B:
1) Bodil Andersdatter 35
2) Karen Andersdatter 33
3) Dorthe Andersdatter 28.

573 Maren Kjeldsdatter i Ribe. 21.5.1698, fol.133B.
E: Jens Jensen Bech, byens tjener. B:
1) Anders Jensen 15.

574 Johannes Bøtcher, apoteker i Ribe. 26.3.1698, fol.139B.
E: Martha Tobiasdatter. B:
1) Herman Johansen Bøtcher 13
2) Tobias Johansen Bøtcher 12
3) Johannes Johansen Bøtcher 11
4) Elisabeth Johansdatter Bøtcher 9
5) Helene Johansdatter Bøtcher 8
6) Conrad Johansen Bøtcher 6
7) Margrethe Johansdatter Bøtcher 1½.

575 Christen Andersen Tegler i Ribe. 16.4.1698, fol.192.
E: Else Madsdatter. LV: Bendix Hansen.
Første ægteskab med [Mette Poulsdatter], skifte 30.10.1691 lbnr.532. B:
1) Poul Christensen 11.
FM: farbror Johan Andersen, teglmester i Vester Bjerrum.

576 Susanne Jørgensdatter Struck i Ribe. 25.6.1698, fol.226B.
A:
0) forældre [Jørgen Bertelsen Struck, overformynder i Ribe og Susanne Madsdatter Roed]
1) søster Anne Jørgensdatter Struck på stedet
2) bror [Bertel Jørgensen Struck, præst i Hjortlund], død. 5B:
a Bertel Bertelsen Struck
b Sara Bertelsdatter, enke efter Poul Hansen Vedel, præst [i Hjortlund, død 1692]
c Maren Bertelsdatter gift i Hjortlund
d Dorthe Bertelsdatter
e Karen Bertelsdatter.

577 Niels Jensen Oubæk i Ribe. 30.6.1698, fol.232.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Henrik Pedersen Skonager. B:
1) Kirsten Nielsdatter.

578 Otmar Christoffer Kurtz [Curtz], kontrollør i Ribe. 12.10.1697, fol.263.
A:
0) [forældre Poul Kurtz, hofjuvellerer (kongens guldsmed), død 1676, var g.m. Marie Elliger, død 1695 efter andet ægteskab med professor, doktor theol. Christian Nold til Vibygård i Syv sogn ved Roskilde, død 1683]
1) bror Frederik Juul i Ostindien
2) bror Jørgen Kurtz, hofjuvellerer i København
3) bror Christian Nold til Vibygård, [født Kurtz, men adopteret af sin stedfar]
4) søster Margrethe Cathrine Kurtz g.m. Hans Pedersen, borgmester og tolder i Kolding
5) søster Charlotte Amalie Kurtz i Roskilde, enke efter Hans Brochmann, borgmester [i Kristiansand 1689-1690, død 1697].
Litteratur: Chr. Kurtz Nolds selvbiografi - omkring familiekredsen Kurtz Nold af Anne Marie Lebech-Sørensen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1992 side 189-212.

579 Vibeke Christensdatter i Ribe. 2.8.1698, fol.279.
E: Laurids Mortensen, skomager. B:
1) Bodil Lauridsdatter 12
2) Anne Lauridsdatter 9
3) Christen Lauridsen 7
4) Morten Lauridsen 5.

580 Margrethe Hansdatter i Ribe. 18.10.1698, fol.289.
E: Hans Andersen, smed. B:
1) Anders Hansen 14
2) Hans Andersen 11
3) Gertrud Kirstine Hansdatter 9.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Clemensdatter. Arv til B:
1) Clemen Hansen.

581 Christian Christiansen, farver i Ribe. 26.11.1698, fol.320.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Jens Hansen, delefoged og postmester i Ribe. B:
1) Peder Christiansen 35
2) Margrethe Christiansdatter g.m. Jens Knudsen, [farver] i Ringkøbing
3) Marie Christiansdatter g.m. Knud Hansen Windfeld på Varho [i Gørding sogn i Gørding herred]
4) Gedske Christiansdatter g.m. Jens Thuesen i Ringkøbing
5) Magdalene Christiansdatter g.m. Morten Jacobsen i Vejle
6) Hans Heincke Christiansen 23½
7) Cathrine Christiansdatter 21.

582 Niels Pedersen Terpager, rådmand og købmand i Ribe. 5.1.1699, fol.412.
Enkemand efter [Else Hansdatter Vandal, skifte 20.8.1686 lbnr.448]. B:
3) Hans Nielsen Terpager, præst i Føvling og Holsted
4) Anne Nielsdatter Terpager 27.
[Første ægteskab med Maren Rasmusdatter Harbo, skifte 5.11.1666 lbnr.312]. B:
1) Dorthe Margrethe Nielsdatter Terpager, død [25.12.1695]. E: Søren [Nielsen] Serup, præst i Ribe Domkirke. 2B:
a Niels Sørensen Serup 8
b Niels Sørensen Terpager 7
2) Peder Nielsen Terpager, lektor theol. i Ribe Domskole og præst i Vester Vedsted.


Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1699-1705
B 85A-120

583 Margrethe Bennedsdatter i Ribe. 27.3.1699, fol.1.
Enke efter Villum Knudsen, skifte 16.3.1692 lbnr.528. B:
1) Vibeke Villumsdatter.
FM: farbror Niels Knudsen.
Arv i boet til afdødes [halv]bror Jørgen Jørgensen ved FM: Jørgen [Iversen] Ravn, præst i Farup.
Afdødes mands første ægteskab med [Anne Hansdatter, begravet Ribe Katrine 12.11.1682]. Arv til B:
1 Frederik Villumsen
2 Ingeborg Villumsdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jacob Bennedsen Farup
2 afdødes bror Kjeld Bennedsen.

584 Maren Ebbesdatter i Ribe. 15.4.1699, fol.62.
E: Lorents Sørensen Møller. B:
1) Sofie Dorthe Lorentsdatter 7
2) Evert Lorentsen 5
3) Elisabeth Margrethe Lorentsdatter 3.
FM: morfar Ebbe Jensen Hundt.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Ebbesdatter.

585 Johanne Andersdatter i Ribe. 17.4.1699, fol.81B.
E: Hans Pedersen, klejnsmed. B:
1) Abelone Hansdatter 7½
2) Peder Hansen 2½
3) Dorthe Hansdatter 11 uger.

586 Hans Lorentsen Pichmann i Ribe. 21.9.1699, fol.96B.
E: Karen Jørgensdatter. B:
1) Søren Lorents Hansen Pichmann, død. E: Lene Margrethe, nu g.m. Thomas Klingenberg. B:
a Mette Lorentsen
2) Anne Hansdatter Pichmann g.m. Frederik Jørgensen
3) Johanne Hansdatter Pichmann 8
4) Abelone Hansdatter Pichmann 7.
FM: Søren Lorentsen [Hütter], præst i Branderup.

587 Jeppe Madsen Bjerrum i Ribe. 10.3.1700, fol.109.
Arvinger angives ikke.

588 Anne Jensdatter i Ribe. 11.3.1700, fol.114.
E: Søren Jørgensen Møller. A:
1) Malte Andersen i Nørre Holsted
2) Søren Andersen Bagger i Ålborg
3) Godske Christensen i Nørre Holsted
4) Jeppe Andersen i Hvolkær
5) Birgitte Christensdatter g.m. Jens Christensen i Sønder Holsted,
alle søskendebørn.

589 Mette Poulsdatter i Ribe. 5.5.1700, fol.127.
E: Hans Christensen Weye. B:
1) Christen Hansen 25, i Amsterdam.

590 Karen Hansdatter i Ribe. 4.6.1700, fol.129B.
E: Jacob Rasmussen. A:
1) bror Anders Hansen i Bjert på den anden side af Kolding
2) bror Niels Hansen, glarmester i Kolding, død for 12 år siden. 4B:
a Hans Nielsen i Amsterdam
b Kirsten Nielsdatter g.m. en soldat i Kolding
c Sidsel Nielsdatter
d Maren Nielsdatter på Fyn
3) bror Christen Hansen, tinstøber. død for 10 år siden. 3 eller 4 børn, hvis navne ikke kendes.

591 Lydik Carstensen, bøssemager i Ribe. 17.8.1700, fol.135.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Pedersen, buntmager. B:
3) Jens Lydiksen 3
4) Bernt Lydiksen 2½
5) Cathrine Lydiksdatter 6 mdr.
Første ægteskab med [Cathrine Frederiksdatter], skifte 21.6.1694 lbnr.564. B:
1) Frederik Lydiksen 10
2) Carsten Lydiksen 7½.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Carsten Lydiksen, bøssemager
2 enkens søster Kirsten Jensdatter.

592 Kjeld Christensen, buntmager i Ribe. 16.10.1700, fol.144B.
E: Maren [Nielsdatter]. LV: Anders Nissen Katkær. A:
1) søster Mette Christensdatter i Tønder
2) søster Kirsten Christensdatter i Fæsted i [Sønder] Hygum sogn.

593 Henrik Henriksen, svarrer i Ribe. 16.11.1700, fol.149B.
E: Maren Clausdatter. LV: Poul Sørensen. B:
1) Henrik Henriksen i Kolding
2) Kirsten Henriksdatter g.m. Johan Andersen Tegler
3) Margrethe Henriksdatter g.m. Niels Pedersen, skytte
4) Else Marie Henriksdatter 18
5) Maren Henriksdatter 15
6) Susanne Henriksdatter 12
7) en datter, død. 1B:
a Ellen Marie Nielsdatter 11.

594 Jens Andersen Klyne, guldsmed i Ribe. 13.2.1700, fol.158B.
A:
1) bror Jacob Andersen Harbo ved fætteren Knud Jørgensen Hauch
2) bror Johan Andersen Pouch i Kolding
3) bror Ludvig Andersen, død. E: Elisabeth nu g.m. Ernst Christian Wenmaring, ejer af papirmøllen i Jernhyt i Hammelev sogn i Haderslevhus amt, der har adopteret 2B:
a Anne Elisabeth Ludvigsdatter 19
b Ludvig Ludvigsen 14
4) bror Jacob Andersen i Amsterdam, død maj 1682 i Ostindien. Ingen børn
5) søster Margrethe Andersdatter, død. E: Oluf Christian Engelstoft. 7B:
a Ellen Olufsdatter 24
b Karen Olufsdatter 23
c Martha Olufsdatter 20
d Christine Olufsdatter 19
e Anders Engelstoft 16
f Peder Engelstoft 14
g Anne Marie Olufsdatter 14
6) søster Lene Andersdatter Klyne g.m. Peder Mortensen, degn i Verst og Bække.

595 Arent Pedersen, blegemand i Ribe. 30.5.1701, fol.200.
E: Karen Carlsdatter. LV: Bendix Hansen. B:
1) Ingeborg Arentsdatter 41
2) Baltser Arentsen 40
3) Inger Arentsdatter 37
4) Karen Arentsdatter 26
5) Peder Arentsen 25
6) Anne Arentsdatter 23.

596 Jeppe Jørgensen, feldbereder i Ribe. 17.6.1701, fol.205.
E: Karen. LV: Peder Pedersen Schade. B:
1) Maren Jepsdatter 18
2) Bente Jepsdatter 10
3) Cathrine Jepsdatter 7
4) Anneke Jepsdatter 5.

597 Johanne Christoffersdatter i Ribe. 25.7.1701, fol.212B.
E: Jeppe Nielsen, snedker. B:
1) Kirsten? Jepsdatter 14
2) Christoffer Jepsen 13
3) Karen Jepsdatter 9.

598 Anne Jørgensdatter i Ribe. 29.8.1701, fol.219.
E: Hans Mikkelsen. B:
1) Maren Hansdatter 16½
2) Kirsten Hansdatter 15
3) Mikkel Hansen 12.

599 Niels Nielsen Buch i Ribe. 16.12.1701, fol.257B.
E: Mette Mikkelsdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 30
2) Maren Nielsdatter 28
3) Niels Nielsen 24
4) Anne Nielsdatter 18
5) Margrethe Nielsdatter 11.

600 Mette Jepsdatter i Ribe. 19.12.1701, fol.265.
E: Niels Pedersen Hillerup. B:
1) Anne Nielsdatter 30
2) Karen Nielsdatter 24.

601 Morten Jepsen Dinesen i Ribe. 28.12.1701, fol.272B.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Markus Sørensen, skomager. A:
1) far Jeppe Dinesen Norsk.

602 Karen Henriksdatter i Ribe. 1.3.1702, fol.280B.
E: Jochum Henrik Thiel. B:
1) Elisabeth Jochumsdatter 23
2) Claus Jochumsen 20
3) Henrik Jochumsen 15
4) Agnethe Jochumsdatter 14.

603 Johan Andersen, teglmester i Ribe. 2.3.1702, fol.289B.
E: Kirsten. LV: Niels Pedersen Skytte. B:
1) Anders Johansen 7
2) Henrik Johansen 6
3) Jørgen Johansen 4
4) Christian Johansen 2.

604 Jens Jensen Bech i Ribe. 10.3.1702, fol.299.
E: Anne Jepsdatter. LV: Laurids Hansen Koldborg. B:
1) Andreas Jensen, degn i Jernved
2) Kirsten Jensdatter g.m. Iver Jensen, kimmer.

605 Søren Jørgensen Møller i Ribe. 26.4.1702, fol.304B.
E: Maren. LV: Johannes Hansen, svarrer. B:
1) Anne Elisabeth Sørensdatter.

606 Peder Sørensen Bjørn, hattemager i Ribe. april 1702, fol.310.
A:
0) forældre Søren Pedersen Bjørn og Anne Hansdatter, skifte 29.8.1696 lbnr.557]
1) bror Jens Sørensen Bjørn, præst i Vodder
2) søster Anne Sørensdatter
3) søster Elisabeth Sørensdatter g.m. Laurids Hansen Koldborg
4) søster Bodil Sørensdatter
5) søster Dorthe Sørensdatter, [skifte 14.7.1694 lbnr.565. E: Christen Christensen, kimmer]. 1B:
a Mette Christensdatter 12.

607 Poul Nissen, smed i Ribe. 23.6.1702, fol.315.
E: Anne Hansdatter. LV: Clemen Clausen. B:
1) Nikolaj Poulsen 17
2) Anne Marie Poulsdatter 10
3) Hans Poulsen 6.
FM: farbror Peder Nissen, smed.

608 Gottschalck Andersen i Ribe. 10.3.1703, fol.340.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Poul Sørensen. A:
0) [forældre Anders Frederiksen Nim, birkedommer i Næsbyhoved birk, foged i Lunde herred og spisemester ved Gråbrødre Hospital i Odense og Karen Jonasdatter Crell]
1) Jonas Andersen, parykmager i Ribe
2) bror Christoffer Andersen [Nislev]] i Norge
3) bror Laurids Andersen, præst i Mosbjerg [og Hørmested] i Vendsyssel
4) bror Frederik Andersen, parykmager i Odense
5) søster Sofie [Amalie] Andersdatter, enke efter Ib Knudsen [Barfoed], kapellan i Vejerslev og Veflinge på Fyn
6) søster Birgitte Andersdatter i Vendsyssel
7) søster Martha Andersen i København.
Litteratur: Ehrencron Müller.

609 Mogens Mortensen, murer i Ribe. 6.11.1703, fol.347.
E: Else Jensdatter. LV: Bendix Hansen. B:
1) Niels Mogensen 30, på Lolland
2) Gye Mogensdatter 27, i Løgumkloster for at kniple
2) Johanne Mogensdatter 24, i Løgumkloster for at kniple
2) Anne Mogensdatter 20, i Løgumkloster for at kniple

610 Karten Andersdatter i Ribe. 29.8.1703, fol.351B.
E: Jørgen Nielsen Rebendisch. A:
1) bror Jeppe Andersen, død. 5B:
a Anders Jepsen i Mellerup [i Fole sogn]
b Ebbe Jepsen i Ganderup [i Fole sogn]
c Simon Jepsen i Spandetgård [i Spandet sogn]
d Maren Jepsdatter g.m. Knud Madsen i Mølby [i Spandet sogn]
e Voldborg Jepsdatter, enke efter Mads Nissen i Obbekær
2) [halv]bror Anders Jepsen i Fæsted
3) [halv]bror Hans Jepsen i Fole.

611 Anne Ægidiusdatter Møller i Ribe. 11.4.1704, fol.367B.
E: Engelbrecht Mikkelsen Kramer. B:
7) Engelbrecht Engelbrechtsen Kramer 24, i Ribe.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer von Ahlen 44, i Holland
2) Anne Else von Ahlen 40, i Hamborg
3) Jørgen Henrik von Ahlen 38, i militæret i Tønningen
4) Susanne von Ahlen 37, i Hamborg
5) Jacob Bernt von Ahlen 36, korporal i Ålborg
6) Peder Mathias von Ahlen 33, i Holstebro.

612 Hans Madsen Sønderby i Ribe. 24.2.1701, fol.378.
E: Dorthe. LV: Herman Johansen Kuhlmann. B:
1) Anders Hansen 26, soldat i Sachsen
2) Niels Hansen 24
3) Mads Hansen 19.

613 Jacob Witzig, stadsmusikant i Ribe. 19.9.1701, fol.386B.
E: Agnes Hedvig. LV: Poul Sørensen.
Første ægteskab med Agnethe Lange, skifte 22.12.1693 lbnr.541. B:
1) Cathrine Jacobsdatter
2) Ursula Marie Jacobsdatter
3) Bodil Jacobsdatter

614 Peder Eriksen Skaaning i Ribe. 17.2.1701, fol.394B.
E: Mette Pedersdatter. B:
1) Claus Pedersen 19
2) Erik Pedersen 17
3) Karen Pedersdatter 15
4) Dorthe Pedersdatter 11
5) Mette Pedersdatter 9
6) Maren Pedersdatter 7.

615 Will Nielsen, kimmer i Ribe. 22.11.1701, fol.448.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Nielsen Teglmand. A:
1) søster Karen Nielsdatter g.m. Oluf Rasmussen på stedet Stensangport ved Frederiksborg på Sjælland.

616 Laurids Pedersen i Ribe. 28.8.1704, fol.465B.
E: Karen Rasmusdatter [Kjersing]. LV: Laurids Mortensen Friis, byfoged. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Thomas Pedersen Trap
2) Bodil Lauridsdatter 27
3) Peder Lauridsen [Kjersing] 26.
(Sml. lbnr.93, 558).

617 Anne Bendixdatter i Ribe. 25.2.1705, fol.473B.
E: Andreas Clausen, feldbereder. B:
1) Bendix Andreassen 5 uger.
FM: morfar Bendix Hansen.
Enkemandens første ægteskab med Bodil Hansdatter, skifte 30.7.1703 lbnr.371. Arv til B:
1) Cathrine Andreasdatter
2) Anne Andreasdatter
3) Anne Margrethe Andreasdatter.

618 Dorthe Jacobsdatter i Ribe. 21.2.1705, fol.477.
E: Mourids Pedersen, skomager. B:
1) Bodil Mouridsdatter g.m. Mikkel Svendsen, skomager
2) Margrethe Mouridsdatter 22
3) Jacob Mouridsen 21
4) Peder Mouridsen 19.

619 Kirsten Jensdatter i Ribe. 13.10.1704, fol.489.
E: Hans Nielsen Gasse. B:
1) Andreas Hansen, nogle få uger gammel.

620 Henrik Pedersen, skomager i Ribe. 5.2.1705, fol.495B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Christensen. B:
1) Sabine Henriksdatter 14
2) Peder Henriksen 13
3) Sidsel Marie Henriksdatter 10
4) Christen Henriksen 5.

621 Kare Hansdatter i Ribe. 27.4.1705, fol.511.
E: Carl Tullesen Bagger. B:
1) Anne Elisabeth Carlsdatter 6
2) Hans Carlsen 4
3) Thor Carlsen 2.
FM: morfar Hans Adsersen, sadelmager på stedet.

622 Arv fra Holland til Ribe. 10.12.1705, fol.524B.
En forseglet pung med 64 slettedaler fra Baltser Guthuus i Holland skal deles mellem:
1) Karen, enke efter Laurids Pedersen ved Hans Nielsen Bjerrum
2) Laurids Jensen, møllersvend hos Thomas Nielsen Møller.
Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1711-1712
B 85A-121

623 Niels Knudsen Nielsen i Ribe, der døde 22.3.1711, fol.1.
A:
1) mor Anne Nielsdatter Terpager, enke efter afdødes far Niels Knudsen
2) søster Else Margrethe Nielsdatter.
Af fars første ægteskab B:
3) halvbror Hans Nielsen
4) halvsøster, død. E: Jeppe Pedersen Enholm, tolder. 1B:
a Christian Sigfred Enholm.
FM: Peder Terpager, lektor theol. i Ribe Domkirke og præst i Vester Vedsted.

624 Inger Lauridsdatter i Ribe. 13.1.1712, fol.39.
E: Thomas Nielsen, feldbereder. B:
1) Niels Thomsen 6
2) Voldborg Thomasdatter 4
3) Laurids Thomsen 2.

625 Bodil Andersdatter i Ribe. 15.4.1712, fol.44.
E: Herman Hansen. B:
1) Hans Andreas Hermansen 7
2) Christen Hermansen 5.

626 Jacob Strick i Ribe. 21.4.1712, fol.52.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der døde 8.3.1712, kom fra Preedtz i Gammelmark i Brandenburg.

627 Anne Pedersdatter i Ribe. 9.4.1712, fol.58.
E: Niels Johansen, glarmester. B:
1) Frands Christian Nielsen 15
2) Bodil Nielsdatter 13
3) Margrethe Nielsdatter 6.

628 Nikolaj Poulsen, smed i Ribe. 12.5.1712, fol.65.
E: Anne Andersdatter. LV: Markus Sørensen, skomager. B:
1) Poul Nikolajsen 4
2) Hans Nikolajsen 2.
Skifte efter enkens første mand 3.2.1707. Arv til B:
1) Jens Hansen.

629 Karen Laugesdatter i Ribe. 8.5.1712, fol.75B.
E: Niels Frandsen Ledertouger. A:
1) mor Johanne i Kærbøl, enke efter Lauge Hansen. LV: Terman Knudsen i Kærbøl
2) søster Maren Laugesdatter g.m. Niels Simonsen.

630 Anne Hansdatter i Ribe. 31.5.1712, fol.76B.
E: Frands Conradsen. B:
1) Hans Frandsen 4½.

631 Mourids Pedersen Ildberg, [skomager] i Ribe. 26.5.1712, fol.86.
E: Maren Jepsdatter. LV: Poul Sørensen.
Første ægteskab med [Dorthe Jacobsdatter, skifte 21.2.1705 lbnr.618]. B:
1) Bodil Mouridsdatter g.m. Mikkel Svendsen, skomager
2) Margrethe Mouridsdatter g.m. Andreas Clausen, feldbereder
3) Jacob Mouridsen
4) Peder Mouridsen.

632 Peder Hansen, buntmager i Ribe. 30.5.1712, fol.109.
E: Inger Jacobsdatter. LV: Hans Villumsen. B:
1) Thomas Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Hans Pedersen , i Hamborg
4) Ellen Pedersdatter g.m. Nikolaj Pedersen Thun, kobbersmed.

633 Clemen Clausen, skomager i Ribe. 18.6.1712, fol.122B.
E: Maren Nisdatter. LV: Laurids Hansen Koldborg. B:
1) Nikolaj Clemensen 13
2) Anne Clemensdatter 11
3) Elsebeth Clemensdatter 11.
FM: morbror Peder Nissen, klejnsmed.

634 Inger Jørgensdatter Skippers i Ribe. 8.6.1712, fol.128.
B:
1) Anne Jørgensdatter, der også døde. A:
1) bror Niels Jørgensen [Skipper], kapellan i Ringsted.

635 Maren Christensdatter Tolstrup. i Ribe. 9.6.1712, fol.135B.
Enke efter Thyge Thygesen, [skifte 2.1.1694 lbnr.543]. A:
1) Karen [Jørgensdatter] enke efter Hans [Hansen] Bagger, skifte 14.5.1708 lbnr.404]
2) Peder Jensen, nådler på sin hustrus vegne
3) Clemen Lauridsen, skomager på sin hustrus vegne
4) Niels Lauridsen
5) Terkild Hansen, kimmer
6) Anne Cathrine Hansdatter
7) Bertel Knudsen på sin hustrus vegne
8) Karen Hansdatter
9) Margrethe Hansdatter i Varde
10) Jørgen Frederiksen
11) Hans Mikkelsen
12) Else Meinertsdatter
13) Johan Meinertsen i Åbenrå
14) Peder Meinertsen i Åbenrå
15) Maren Meinertsdatter i Åbenrå.


Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1712-1726
B 85A-122

636 Anne [Nielsdatter] Terpager i Ribe. 3.10.1712, fol.2.
Enke efter [Niels Knudsen]. B:
1) Else Margrethe Nielsdatter 8.
FM:
1 morbror Peder Terpager, lektor theol. i Ribe Domkirke og præst i Vester Vedsted
2 halvbror Hans Nielsen, toldinspektør.
(Sml. lbnr.623).

637 Oluf Christian Engelstoft, rådmand i Ribe. 20.3.1713, fol.24B.
E: Anne Pedersdatter Grønholt. LV: søsters mand Anders [Nielsen] Serup, præst i Brøndum [og Vester Nebel]. B:
11) Anne Sofie Engelstoft
12) Eberhardine Elisabeth Engelstoft
13) Anne Engelstoft.
Første ægteskab med Mette Christensdatter [Ravsted]. B:
1) Christian Engelstoft, præst i Sønderho
2) Peder Engelstoft
3) Karen Engelstoft
4) Anne Engelstoft.
Andet ægteskab med Margrethe Andersdatter Klyne. B:
5) Ellen Engelstoft g.m. Peder [Frederiksen] Kragelund, præst i Haderup
6) Karen Engelstoft
7) Martha Engelstoft g.m. Peder Christensen på Transmose
8) Christine Engelstoft g.m. Hans Frederik Christoffersen
9) Peder Engelstoft
10) Anne Marie Engelstoft.
Arv efter morbror Jens Andersen Klyne, guldsmed, skifte 13.2.1700 lbnr.594.
Afdøde døde 9.11.1712.

638 Niels Hansen Bjerrum i Ribe. 16.1.1714, fol.73.
E: Gorid Andersdatter. LV: Hans Jensen Lovrup. B:
1) Anders Nielsen
2) Niels Nielsen
3) Kirsten Nielsdatter.
FM: farbror Jens Hansen i Christiania i Norge.
Desuden nævnes afdødes far Hans Nielsen, "død forleden år".
Forsegling 23.11.1712.

639 Markus Sørensen, skomager i Ribe. 7.3.1714, fol.79B.
E: Johanne. LV: Laurids Hansen Koldborg. A:
1) bror Jens Sørensen i Bøgeskov
2) halvbror Peder Sørensen, skomager i Zelle i Hannover
3) halvbror Mads Sørensen Trykker, skomager i Ribe
4) halvbror Niels Sørensen i Haderslev.

640 Agathe Hansdatter i Ribe. 28.5.1714, fol.84.
E: Peder Nielsen, klejnsmed. B:
2) Anne Cathrine Pedersdatter 12.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter, der tjener i Tønder.

641 Karen Jepsdatter i Ribe. 5.11.1614, fol.85B.
E: Hans Andersen, vadrider, [bereden betjent, der bistod toldbetjentene ved afpatruljering af toldgrænsen ved Kongeåens ulovlige vadesteder]. B:
1) Anders Hansen 5 uger.
FM: morfar Jeppe Hansen i Jested.

642 Niels Frandsen, kimmer i Ribe. 17.4.1715, fol.86B.
E: Anne. LV: Christen Sørensen. A:
1) søster Anne Frandsdatter.

643 Anders Pedersen, buntmager i Ribe. 4.5.1715, fol.88B.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Niels Andersen 43
2) Peder Andersen 41
3) Hans Andersen 35
4) Anne Andersdatter 25.

644 Inger Nielskone i Ribe. 14.5.1715, fol.91.
Enke efter [Niels]. B:
1) Anne [Nielsdatter], der tjener i København.

645 Johan Hansen Buch, guldsmed i Ribe. 14.6.1715, fol.93.
A:
1) bror Didrik Hansen Buch, guldsmed i Kolding
2) Hans Hansen Buch, guldsmed i Kolding, død. 2B:
a Hans Hansen Buch i København
b Peder Hansen Buch.

646 Bertel Knudsen Königsberg i Ribe. 18.3.1715, fol.96B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Peder Mouridsen, skomager. B:
1) Mette Bertelsdatter 12
2) Hans Bertelsen 10.
FM: farbror Hans Knudsen Königsberg i Kolding.

647 Andreas Clausen, feldbereder i Ribe. 4.6.1715, fol.103.
E: Margrethe Mouridsdatter. LV: Jeppe Nielsen Kirkeby. B:
5) Anne Andreasdatter 5.
Første ægteskab med Bodil Hansdatter, [skifte 30.7.1703 lbnr.371]. B:
1) Nahman Andreasdatter, enke efter Peder Arentsen, handskemager, [skifte 8.5.1706 lbnr.385]
2) Cathrine Andreasdatter g.m. Jacob Mouridsen, skomager
3) Anne Andreasdatter g.m. Gotfred Consius, feldbereder
Andet ægteskab med Anne Bendixdatter, skifte 25.2.1705 lbnr.617. B:
4) Bendix Andreassen 11.
Desuden nævnes Anne Bendixdatter mor Cathrine Pedersdatter, enke efter Bendix Hansen, smed.

648 Anne Pedersdatter i Ribe. 29.6.1715, fol.145.
E: Laurids Jensen Møller, møller i Ribe Midtmølle. B:
1) Peder Lauridsen 5½
2) Maren Lauridsdatter 3.
Alder angivet ved registreringen 1.12.1714.

649 Laurids Johansen Lund, bogbinder i Ribe. 30.4.1716, fol.147B.
E: Sidsel Villadsdatter. LV: Hans Jensen Lovrup. B:
1) Hans Christian Lauridsen Lund 22
2) Maren Lauridsdatter Lund 19
3) Morten Lauridsen Lund 11
4) Villads Lauridsen Lund 10.

650 Mikkel Pedersen, skrædder i Ribe.12.5.1716, fol.162.
E: Ingeborg Andersdatter. Jacob Terkildsen. B:
2) Kirsten Mikkelsdatter g.m. Ulrik Caspersen, skrædder
3) Maren Mikkelsdatter g.m. Hans Sørensen Tønning
4) Anders Mikkelsen 27, i København.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Mikkelsen i Stockholm i Sverige.

651 Johanne Jensdatter i Ribe. 23.8.1715, fol.166.
E: Mads Sørensen, blegemand. B:
1) Maren Madsdatter.

652 Maren Pallesdatter i Ribe. 21.11.1716, fol.168.
E: Thomas Carlsen, hattemager. B:
1) Carl Thomsen 6
2) Palle Thomsen 4½.

653 Jacob Andersen i Ribe. 29.8.1716, fol.178.
E: Maren Jepsdatter Møller. LV: Niels Frandsen. B:
1) Jacob Andreas Jacobsen, født efter fars død.
FM: farbror Hans Andersen.

654 Niels Nielsen Bagmand i Ribe. 25.2.1717, fol.181B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Claus Pedersen. B:
1) Mette Nielsdatter 27
2) Niels Nielsen 23
3) Mads Nielsen 22.

655 Peder Nissen, klejnsmed i Ribe. 19.11.1717, fol.189B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Jeppe Nielsen Kirkeby. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter.
FM: Valentin Kaj.

656 Maren Nielsdatter i Ribe. 1.2.1718, fol.192.
E: Hans Nielsen, murer. A:
1) søster g.m. Steffen Christensen.

657 Jens Jensen Galtung i Ribe. 30.4.1718, fol.194B.
E: Kirsten Ibsdatter. B:
1) Kirsten Jensdatter
2) Kirstine Dorthe Jensdatter.

658 Jacob Rasmussen i Ribe. 3.7.1718, fol.203.
E: Elisabeth Frederiksdatter. LV: Conrad Pedersen Skytte. A:
1) Niels Villumsen, murer
2) Hans Villumsen, maler.

659 Mette Christensdatter i Ribe. 20.5.1719, fol.207.
A:
1) bror Thomas Christensen i Bøvling på hin side Skjern Bro
2) bror Knud Christensen i Amsterdam
3) bror Niels Christensen, død. Hans børn, af hvilke nævnes Johanne Nielsdatter
4) søster Maren Christensdatter, død. Hendes børn
5) søster Anne Christensdatter, død. Hendes børn
6) halvbror Niels Christensen.

660 Peder Madsen i Ribe. 24.2.1719, fol.212B.
A:
0) forældre [Mads Pedersen], skifte 16.7.1683 lbnr.332 og Bodil Jørgensdatter. B:
1) bror Jørgen Madsen i Wedel ved Hamborg
2) bror Lauge Madsen i Innerheide i Ditmarsken
3) bror Laurids Madsen i Norge i Kongens tjeneste
4) søster Maren Madsdatter, død
5) søster Johanne Madsdatter.
6) halvsøster Karen Madsdatter, død, var g.m. [Niels Hansen Tønning]Hendes børn.

661 Abelone Christensdatter i Ribe, der døde 5.6.1719, fol.215B.
E: Baltser Guthusen. B:
1) Maren Baltsersdatter 10.

662 Hans Mikkelsen i Ribe. 12.8.1719, fol.218.
E: Maren Jensdatter. LV: Jeppe Nielsen Kirkeby. B:
3) Jens Hansen 7.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 29.8.1701 lbnr.598. B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Morten Jensen, smed
2) Mikkel Hansen, skrædder.

663 Dorthe Gødesdatter i Ribe. 1719, fol.230.
E: Søren Nielsen Lund, byskriver. B:
1) Palle Sørensen Lund.
FM:
1 morbror Peder Gødesen
2 morbror Jens Gødesen, løjtnant i Norge.
Bevilling til uskiftet bo af 6.11.1717.

664 Hans Nielsen Norsk, murer i Ribe. 15.2.1720, fol.231.
A:
1) faster, død. 1B:
a Mikkel Pedersen i Tvilho i Åstrup sogn
2) moster Kirsten Lauridsdatter i Gredsted, død. Hendes børn
3) moster Dorthe Lauridsdatter i Sejstrup i Hunderup sogn, død. Hendes børn.

665 Marie Bertelsdatter i Ribe. 3.6.1720, fol.233B.
E: Thomas Nielsen, feldbereder. B:
1) Inger Thomasdatter 7
2) Bertel Thomsen 5.

666 Cathrine Eriksdatter i Ribe, der døde 23.2.1720, fol.235, 238.
E: Hans Lauridsen Bolt.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Hansdatter g.m. Jeppe Sørensen, portner.

667 Mads Pedersen Fridsch, (Frisch, Frisk, Friis) rådmand i Ribe. 18.12.1720, fol.236.
E: Sofie Dorthe Andersdatter Bruun. B:
1) Peder Madsen Fridsch 8½
2) Ingeborg Kirstine Madsdatter 7
3) Anne Kirstine Madsdatter 3½.
FM:
1 Anders Johansen Vandel. toldforvalter
2 Jens Kølholt
3 Nikolaj Riis.
Desuden nævnes afdødes stedmor Kirsten Jensdatter, enke efter Peder Madsen Fridsch, [hans første ægteskab med afdødes mor Anne Terkildsdatter]
Bevilling til uskiftet bo af 10.5.1720.
Samfrændeskifte 18.12.1720.

668 Anne Hansdatter i Ribe. 15.1.1721, fol.239.
E: Hans Jørgensen, tømrer.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen.

669 Johannes Hansen, drejer i Ribe. 13.2.1721, fol.240.
E: Kirsten Poulsdatter. B:
1) Hans Johansen 20.

670 Cathrine [Pedersdatter] i Ribe, der døde 8.4.1720, fol.240B.
Enke efter Bendix Hansen, smed. B:
1) [Anne Bendixdatter, skifte 25.2.1705 lbnr.617, var g.m. Andreas Clausen, skifte 4.6.1715 lbnr.647]. B:
a Bendix Andreassen 15.
FM: Morten Jensen, smed.

671 Susanne [Pedersdatter Vedel] i Ribe. 22.4.1721, fol.246.
Enke efter Jens Lauridsen [Baggesen], rådmand, [død 10.3.1702].
Arvingerne fremsætter ønske om forlængelse af forseglingen.
[Afdøde døde 11.4.1721].

672 Mette Knudsdatter i Ribe. 7.4.1721, fol.246.
E: Hans Nielsen Gasse. B:
1) Niels Hansen15
2) Knud Hansen 14
3) Andreas Hansen 13
4) Søren Hansen 9
5) Hans Hansen 7
6) Anne Marie Hansdatter 4
7) Kirsten Hansdatter 2.
FM: morbror Nis Knudsen Tved.

673 Clemen Lauridsen, skomager i Ribe. 29.4.1721, fol.248.
E: Lene Jørgensdatter. LV: Jeppe Nielsen Kirkeby. B:
1) Bodil Clemensdatter g.m. Jens Jensen Falk, skomager
2) Abelone Clemensdatter 20
3) Jørgen Clemensen 18.
FM: Peder Mouridsen, skomager.

674 Jochum Henriksen Thiel i Ribe. 24.1.1720, fol.252B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Herman Johansen Kuhlmann. B:
1) Elisabeth Jochumsdatter 34 gift i Handved ved Flensborg
2) Henrik Jochumsdatter 31
3) Agnethe Jochumsdatter 31.

675 Svend Christensen, tømrer i Ribe. 20.3.1721, fol.259B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Gregersen, tobaksspinder. B:
1) Karen Svendsdatter 6
2) Christen Svendsen 4
3) Nikolaj Svendsen 2.

676 Birgitte Jensdatter i Ribe. 7.6.1721, fol.261.
E: Jens Thomsen, svarrer. B:
1) Jeppe Jensen 29
2) Thomas Jensen 25.

677 Gravers Madsen i Ribe. 22.4.1721, fol.263.
E: Anne Sørensdatter. LV: Claus Pedersen Skaaning. B:
1) Jens Graversen 5
2) Søren Graversen 2.

678 Mette [Hansdatter] i Ribe. 16.1.1719, fol.265B.
Enke efter Andreas [Rasmussen] Bahus, [skifte 27.7.1691 lbnr.521]. B:
1) Gertrud Andersdatter
2) Johanne Andersdatter, død. Børn, hvis navne ikke kendes
3) Anne Cathrine Andersdatter g.m. Henckel
4) Andreas Andersen Bahus
5) Mette Kirstine Andersdatter, på Sjælland.

679 Peder Jensen Bagge, købmand i Ribe. 28.3.1722, fol.268B.
E: Sofie Dorthe Bruun.
Testamente af 28.1.1722.
Hans A:
0) forældre [Jens Lauridsen Baggesen, rådmand, død 10.3.1702 og Susanne Pedersdatter Vedel, skifte 22.4.1721 lbnr.671]
1) bror Laurids [Jensen] Bagge, amtsforvalter i Nyborg.
2) søster Mette [Jensdatter Bagge], enke efter Johan Christoffer Eilertz, præst [i Ringkøbing og Rindum, død 26.1.1721]
3) søster Anne [Jensdatter Bagge] g.m. Niels Jensen
4) søster Vibeke [Jensdatter Bagge] g.m. Andreas [Hansen] Mahler, [købmand]
5) søster Susanne Dorthe [Jensdatter Bagge]
6) søster Margrethe [Jensdatter] Bagge g.m. Christian Falster, konrektor i Ribe.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Mads Pedersen Fridsch, skifte 18.12.1720 lbnr.667]. B:
1) Peder Madsen Fridsch
2) Ingeborg Kirstine Madsdatter
3) Anne Kirstine Madsdatter.
Der afsættes midler til epitafium efter afdødes far og enkens første mand.
Litteratur: Familierne Trellund og Baggesen af J. Kinch i: Samlinger til jydsk historie og topografi bd.VIII 1880-1881 side 44-80. Heri side 78-79: Jens Lauridsen Baggesens børn.

680 Jeppe Nielsen Kirkeby i Ribe. 16.9.1721, fol.270B.
E: Else Nielsdatter. LV: Hans Nielsen Lovrup. A:
1) bror Niels Nielsen Kirkeby i Ribe
2) bror Hans Nielsen Kirkeby i Farup
3) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Staal, amtsskriver i Løgumkloster.

681 Herman Johansen Kuhlmann i Ribe. 3.7.1721, fol.294B.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Hermansdatter g.m. Peder Madsen i København
2) Johannes Kuhlmann i København
3) Birthe Hermansdatter 26 på stedet
4) Anne Hermansdatter på stedet.

682 Sofie Knudsdatter i Ribe. 21.8.1722, fol.301.
E: Frands Conradsen. B:
1) Anne Cathrine Frandsdatter 2.
Enkemandens første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 31.5.1712 lbnr.630]. Arv til B:
1) Hans Frandsen.

683 Anne Olufsdatter i Ribe. 30.7.1722, fol.302B.
E: Peder Jacobsen, skomager. B:
1) Jacob Pedersen 9
2) Oluf Pedersen 6 mdr.

684 Laurids Mortensen Friis, byfoged i Ribe. 20.12.1718, fol.307B.
E: Anne Hansdatter Roager (Rahr). LV: bror Rasmus Hansen Roager. B:
1) Morten Friis, professor i Kiel
2) Hans Friis, rektor i Ringkøbing
3) Maturin Friis i Danzig
4) Rasmus Friis i Danzig
5) Laurids Friis i Norge
6) Frands Eberhard Friis, kollega i Ribe latinskole
7) Christen Friis 17
8) Bagge Friis 13
9) Ingeborg Friis 12.
Afdøde var formynder for [enkens brordatter] Anne Hansdatter Roager, der har arv efter sin far Hans [Hansen] Roager, præst i Ulfborg og Råsted, skifte Ulfborg herred gejstlig 29.2.1708 lbnr.22.

685 Morten Henriksen Evendorff, rådmand og hospitalsforstander i Ribe. 7.4.1719, fol.331.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter. B:
1) Laurids Evendorff
2) Ellen Evendorff g.m. Christen Jensen, ritmester
3) Anne Cathrine Evendorff g.m. Nikolaj [Villumsen] Riis, rådmand
4) Sara Anne Evendorff
5) Dorthe Cathrine Hedvig Evendorff.

686 Peder Jansen Bremer i Ribe. 24.9.1716, fol.374B.
Enkemand. B:
1) Diane Pedersdatter Bremer 14.
FM: Peder Gregersen.
Desuden nævnes barnets moster Maren Frandsdatter.

687 Christen Sørensen i Ribe. 7.10.1722, fol.392B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Villumsen, maler. B:
1) Anne Christine Christensdatter.

688 Carl Rasmussen, skrædder i Ribe. 14.6.1721, fol.397.
E: Karen Andersdatter. LV: Hans Mikkelsen Krage. B:
1) Rasmus Carlsen 24
2) Dorthe Margrethe Carlsdatter 19
3) Jeppe Carlsen 18
4) Sidsel Carlsdatter 9
5) Anne Carlsdatter 7
6) Andreas Carlsen 5
7) Maren Carlsdatter 10 uger.

689 Mads Sørensen. blegemand i Ribe. 7.12.1722, fol.410.
E: Margrethe Bertelsdatter. LV: Niels Villumsen.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter, [skifte 23.8.1715 lbnr.651]. B:
1) Maren Madsdatter.
FM: Peder Knudsen.

690 Abelone Didriksdatter i Ribe. 25.1.1723, fol.413.
E: Jørgen Olufsen, klejnsmed. B:
1) Cathrine Jørgensdatter 10
2) Oluf Jørgensen 8
3) Didrik Christian Jørgensen 7
4) Kirsten Jørgensdatter 5
5) Jens Jørgensen 3.

691 Peder Jensen, nådler i Ribe. 19.2.1723, fol.415.
Enkemand. B:
1) Jens Pedersen 29
2) Abelone Pedersdatter 26.

692 Niels Andersen Røtlev i Ribe. 9.6.1723, fol.417.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Mikkelsen Krage. B:
1) Anne Else Cathrine Nielsdatter 4
2) Niels Nielsen 1½.

693 Christen Andersen, snedker i Ribe. 17.2.1723, fol.419B.
E: Karen Rasmusdatter. A:
1) søster, død. E: Frands Henrik Corsak. 4B:
a Jens Frandsen i Haderslev
b Andreas Frandsen i Haderslev
c Christoffer Frandsen i Ribe
d Cathrine Frandsdatter i Ribe.

694 Rasmus Hansen Roager, købmand i Ribe. 9.9.1723, fol.422B.
E: Maren Jensdatter Sevel. LV: A. Frausing. B:
1) Hans Roager 16
2) Jens Roager 13.
FM:
1 Hans [Lauridsen] Friis, præst i Alslev og Hostrup, søn af afdødes søster [Anne Hansdatter Roager]
2 morbror Anders Jensen Sevel i Nygård.
Bevilling til uskiftet bo af 22.7.1720.
Samfrændeskifte 9.9.1723.
(Sml. lbnr.684).

695 Karen Baggesdatter i Ribe. 22.8.1721, fol.424B.
E: Niels Christensen Mulvad. B:
1) Voldborg Nielsdatter 43.
FM: Conrad Vedel, købmand.
Afdøde boede hos enkemandens søster Johanne [Christensdatter], enke efter Anders Tarup.

696 Maren i Ribe. 26.1.1723, fol.427B.
Enke efter Hans Mikkelsen, [skifte 12.8.1719 lbnr.662]. B:
1) Jens Hansen 10.
FM: morbror Morten Jensen, smed.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Mikkel Hansen, skrædder.

697 Dorthe Pedersdatter i Ribe. 31.3.1723, fol.441, 447.
Enke efter Niels Hansen. B eller A:
1) Conrad Vedels hustru
2) Peder Lauridsen Bjørns hustru i Lustrupdal.

698 Anne Nielsdatter i Ribe. 13.5.1722, fol.444B.
Enke efter [Niels Bertelsen Schade, skifte 18.9.1709 lbnr.408]. B:
1) Maren Nielsdatter Schade
2) Dorthe Nielsdatter Schade.

699 Johan Henrik, feldbereder i Ribe. 14.3.1724, fol.450.
E: Ellen Lauridsdatter.
Der er umyndige børn, hvis navne ikke angives.

700 Kjeld Pedersen, buntmager i Ribe. 15.10.1724, fol.453B.
E: Karen Andersdatter. LV: Terman Mortensen. B:
1) Maren Nielsdatter 21
2) Dorthe Nielsdatter 18
3) Karen Nielsdatter.
FM: fasters mand Nikolaj Thun, kobbersmed

701 Anne Nielsdatter i Ribe. 5.3.1725, fol.458B.
E: Peder Knudsen.
Testamente af 4.1.1724.

702 Gertrud Jensdatter Trellund i Ribe. 15.4.1724, fol.459B.
Enke efter Hans Terkildsen, skifte 28.6.1684 lbnr.429.
Første ægteskab med Jens Olufsen, skifte 3.8.1670 lbnr.283.
Af arvinger nævnes A:
1) brorsøn Johannes Trellund, professor i København.
Litteratur: Familien Trellund indtil ca. 1800 af Jürgen Beyer i: Personalhistorisk Tidsskrift 2004 side 67-91.

703 Hans Nielsen Gasse i Ribe, der døde 2.4.1725, fol.468B.
E: Karen Knudsdatter. LV: bror Peder Knudsen.
Første ægteskab med [Mette Knudsdatter], skifte 7.4.1721 lbnr.672. B:
1) Niels Hansen Gasse 19
2) Knud Hansen Gasse 18
3) Andreas Hansen Gasse 17
4) Søren Hansen Gasse 13
5) Hans Hansen Gasse 11
6) Anne Marie Hansdatter Gasse 8
7) Kirsten Hansdatter Gasse 6.

704 Hans Poulsen, rotgieser, (rødgyder, bronzestøber) i Ribe. 17.4.1725, fol.472B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen, hjulmand. B:
1) Johannes Hansen, i København
2) Laurids Aagaard Hansen, i København
3) Anne Kirstine Hansdatter g.m. Niels Amorsen i København.

705 Anne Nielsdatter i Ribe. 19.5.1725, fol.475B.
E: Hans Pedersen, klejnsmed. B:
1) Sidsel Johanne Hansdatter.
FM: Niels Johansen, glarmester, som beslægtet.

706 Laurids Hansen Koldborg i Ribe. 12.3.1725, fol.479B.
Enke efter [Elisabeth Sørensdatter].
Hans A:
0) forældre [Hans Hansen Koldborg, død 1658 og Johanne Lauridsdatter Struck, skifte 12.12.1693 lbnr.538]
01) [morbror Niels Lauridsen Struck, præst i Sønderho på Fanø, begravet 2.1.1703]. B:
1) [Anne Nielsdatter Struck] g.m. Christian [Olufsen] Engelstoft, successor i Sønderho.
Hendes A:
0) [Søren Pedersen Bjørn og Anne Hansdatter, skifte 29.8.1696 lbnr.557]
1) bror Jens Sørensen Bjørn, præst i Vodder
4) søster Bodil Sørensdatter Bjørn
5) søster Dorthe Sørensdatter, [skifte 14.7.1694 lbnr.565 var g.m. Christen Christensen, kimmer]. 1B:
a Mette Christensdatter.

707 Christian Bagger i Ribe. 20.3.1725, fol.491B.
E. Birthe. B:
1) Kirstine Margrethe Christiansdatter g.m. Niels Brasen
2) Frands Jørgen Becher 33
3) Johannes Becher 31.

708 Karen Rasmusdatter i Ribe. 24.9.1725, fol.508.
Enke efter Christen Andersen, snedker, [skifte 17.2.1723 lbnr.693]. A:
1) søster Kirsten Rasmusdatter
2) søster, død. 4B:
a Mette Vistisdatter
b Rasmus Vistisen
c Niels Vistisen i Lustrup
d Anne Thomasdatter Grønfeld i Ølgod sogn.

709 Anne Christensdatter i Ribe. 24.5.1725, fol.512.
E: Hans Hansen Kerteminde. B:
2) Anne Marie Hansdatter 15
3) Mette Hansdatter 12½
4) Maren Hansdatter 10½.
Første ægteskab med [Gabriel Nielsen, skifte 11.11.1709 lbnr.409]. B:
1) Kirsten Gabrielsdatter g.m. Christen Korch.

710 Jacob Hansen, nådler i Ribe, der døde 22.12.1725, fol.516B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Jens Kølholt.
Arvinger angives ikke.

711 Bodil Sørensdatter i Ribe, der døde 16.1.1726, fol.521B.
A:
1) bror Jens Sørensen Bjørn, præst i Vodder
2) søster [Dorthe Sørensdatter, skifte 14.7.1694 lbnr.565, var g.m. Christen Christensen]. 1B:
a Mette Christensdatter 32.

712 Christian Johansen Angel, smed i Ribe, der døde 14.1.1726, fol.525B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Christian Lauridsen Lund, bogbinder. B:
1) Johan Christiansen 14
2) Niels Christiansen 11
3) Sidsel Christiansdatter 8
4) Anne Margrethe Christiansdatter 4.

713 Thomas Troelsen, hjulmand i Ribe. 18.2.1726, fol.531B.
A:
1) mor Anne Thomasdatter g.m. Peder Pedersen i Sønder Farup i Vester Vedsted sogn
2) søster Birgitte Troelsdatter g.m. Jens Pedersen i Arnum [Højrup sogn]
3) søster Maren Troelsdatter, død. E: Thomas Pedersen i Arnum. 1B:
a Maren Thomasdatter
4) søster Anne Troelsdatter i Arnum
5) halvbror Troels Pedersen i Sønder Farup
6) halvbror Peder Pedersen.
Afdøde døde 17.2.1726.

714 Inger Knudsdatter i Ribe. 20.1.1726, fol.540.
E: Peder Jacobsen, skomager. A:
1) bror Jeppe Knudsen i Kamstrup på Haderslevhus stavn
2) bror Jørgen Knudsen i Fole på Schackenborg gods.Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1726-1741
B 85A-123

715 Sidsel [Villadsdatter] i Ribe, der døde 23.1.1726, fol.1.
Enke efter Laurids Johansen Lund, [skifte 30.4.1716 lbnr.649]. B:
1) Hans Christian Lauridsen Lund
2) Maren Lauridsdatter Lund g.m. Jens Nielsen Eskelund
3) Morten Lauridsen Lund
4) Villads Lauridsen Lund.

716 Ingeborg Christensdatter i Ribe. 16.9.1726, fol.16.
E: Hans Andersen Grangaard, møller. B:
1) Mette Kirstine Grangaard 7
2) Carline Frederikke Grangaard 10 uger.

717 Margrethe [Christoffersdatter] de Hemmer i Ribe, der døde 11.12.1723, fol.20.
Enke efter Mathias Worm [præsident i Ribe], skifte 4.5.1707. B:
1) Oluf Worm, assessor, doktor theol. i Århus
2) Christoffer de Hemmer, doktor, [medicus i Ribe] død [1715]. 3B:
a Margrethe de Hemmer 16
b Ludvig de Hemmer 14½
c Sofie Carstine de Hemmer 12
3) Carsten Worm, kancelliråd, præsident i Ribe
4) Susanne Cathrine Worm, [død 5.1.1720]. E: Søren [Nielsen] Serup, præst i Ribe Domkirke. 3B:
a Mathias Worm
b Jørgen Serup
c Margrethe de Hemmer.
[Første ægteskab med Carsten Tønnesen, borgmester i Ribe, død 26.4.1667].

718 Anne Cathrine Jacobsdatter Bonum i Ribe. 2.11.1726, fol.90.
E: Hans Poulsen. B:
1) Mette Marie Hansdatter 12.

719 Maren Jensdatter i Ribe. 14.9.1726, fol.93.
E: Peder Jørgensen. B:
1) Maren Pedersdatter 3 mdr.
FM: farbror Hans Jørgensen.
Desuden nævnes afdødes moster Maren Lambertsdatter.

720 Gunder Andersdatter i Ribe, der døde 5.9.1726.
Enke efter [Peder Jensen, skifte 5.6.1689 lbnr.493].
Arvinger angives ikke.

721 Garlev Kinast, stadsmusikant i Ribe. 19.9.1726, fol.100.
E: Agnes Hedvig. LV: Claus Pedersen Schonning. B:
1) Johannes Kinast, i København
2) Elsebeth Kinast 18.
FM: Hans Hansen, smed.
(Sml. lbnr.613).

722 Opbudsbo i Ribe. 23.5.1726, fol.105B.
Registrering af fallitbo hos Peder Gregersen, tobaksspinder i Ribe.

723 Herman Hansen, tækker i Ribe, der døde 31.10.1726, fol.113B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Hans Poulsen. B:
3) Bodil Hermansdatter 10
4) Johanne Hermansdatter 7.
Første ægteskab med [Bodil Andersdatter, skifte 15.4.1712 lbnr.625]. B:
1) Hans [Andreas] Hermansen
2) Christen Hermansen.

724 Johan Andreas Pedersen Orloff i Ribe, der døde 18.6.1727, fol.121.
E: Birgitte Andersdatter. LV: afdødes fætter Peder Orloff, der ægter enken. B:
1) Peder Johansen Orloff 15
2) Anders Johansen Orloff 13
3) Johan Jørgen Johansen Orloff 10
4) Marie Elisabeth Johansdatter Orloff 7.
FM: Hans Poulsen.

725 Niels Bertelsen, prammand i Ribe, der døde 16.9.1727, fol.129B.
E: Maren Madsdatter. B:
1) Bertel Nielsen, skomagersvend
2) Cathrine Nielsdatter.

726 Peder Hansen, buntmager i Ribe. 26.10.1726, fol.131.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Hans Bruun. B:
1) Margrethe Pedersdatter 23
2) Kirsten Pedersdatter 20
3) Hans Pedersen 18
4) Mathias Pedersen 11.
FM:
1 Laurids Madsen Bech
2 Hans Andersen.

727 Ingeborg [Lauridsdatter Friis] i Ribe. 4.10.1727, fol.136B.
Enke efter Anton Barchmann, [regimentsskriver i Riberhus amt], død for 23 år siden. B:
1) Laurids Barchmann i Amsterdam, død. 3 børn, hvis navne ikke kendes
2) Anders Barchmann i Vilslev
3) Christen Barchmann, præst i Vilslev
4) Herman [Frands] Barchmann, præst i Gudbjerg på Fyn
5) Jørgen Barchmann, uvist hvor
6) Gabriel Barchmann, soldat i Bredebro
7) Anne Else Barchmann.
Desuden nævnes afdødes søster Maren [Lauridsdatter Friis] g.m. Peder [Nielsen] Terpager], præst [i Vester Vedsted].

728 Jens Mortensen, kimmer i Ribe. 20.5.1728, fol.149.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Karen Jensdatter 27.
FM: Jørgen Punch, prokurator.

729 Laurids Madsen Bech i Ribe. 20.5.1728,fol.150B.
E: Else Andersdatter. LV: Hans Bruun. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 9
2) Mads Lauridsen 7
3) Nikolaj Lauridsen 4.
FM: Jacob Mouridsen.
Afdøde døde 12.4.1728.

730 Bodil Mouridsdatter (Mogensdatter) i Ribe. 22.1.1729, fol.155.
E: Mikkel Svendsen, skomager. B:
1) Maren Mikkelsdatter 26
2) Mourids Mikkelsen 20
3) Dorthe Mikkelsdatter 18
4) Mette Mikkelsdatter 14
5) Svend Mikkelsen 8.
FM:
1 morbror Jacob Mouridsen
2 morbror Peder Mouridsen.

731 Maren Sørensdatter i Ribe. 31.1.1729, fol.157B.
E: Niels Christensen Møller. B:
1) Anne Nielsdatter 19
2) Søren Nielsen 17
3) Mette Nielsdatter 15
4) Christen Nielsen 14
5) Niels Nielsen 12.

732 Anne Pedersdatter i Ribe. 8.7.1718, fol.160B.
Enke efter Gregers [Pedersen] Terpager, [skifte 20.7.1675 lbnr.326]. A:
0) forældre [Peder Bennedsen og Anne Hansdatter i Ribe, skifte 29.4.1697 lbnr.354]. B:
1) [søster Inger Pedersdatter, død ca.1682, var g.m. Lauge Pedersen, præst i Nordby på Fanø, død 1700]. 5B:
a Margrethe Laugesdatter, død, var g.m. [Hans Lauridsen Bagger, præst i Kvong og Lyne, død 1705]. Af børn angives B:
1 Lauge Hansen Bagger
b Mette Laugesdatter, enke efter Carsten [Christoffersen], præst [i Sneum og Tjæreborg, død 13.10.1704]
c Peder Laugesen Fanø, præst [i Hodde og Tistrup]
d Anne Laugesdatter
e Ingeborg Laugesdatter, enke efter Jens Guldsmed.

733 Mette Vistisdatter i Ribe. 2.5.1729, fol.164B.
Enke efter [Knud Jensen Hvas]. B:
1) Visti Knudsen Hvas, degn i Sørbymagle på Antvorskov distrikt på Sjælland.

734 Mette Christensdatter i Ribe. 9.11.1729, fol.168.
Enke efter Hans Jørgensen, tømrer. A:
1) søster Anne Christensdatter i Rejsby.
FM: svoger Anders Pedersen Digmand i Havervad.
Afkald fra Hans Jørgensens søster Maren Jørgensdatter og dennes søn Claus Nielsen.
Afdøde var født i Rejsby.

735 Dorthe Hansdatter i Ribe. 4.2.1730, fol.170.
E: Jeppe Sørensen, portner. B:
1) Bodil Jepsdatter 24, i Flensborg
2) Hans Jepsen 22, i Flensborg
3) Maren Jepsdatter 20 g.m. Morten Orloff
4) Mette Cathrine Jepsdatter 18
5) Søren Jepsen 16
6) Eskild Jepsen 14
7) Karen Jepsdatter 12.

736 Anne Andersdatter i Ribe. 17.3.1730, fol.173.
E: Niels Pedersen, smed. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 7 uger.

737 Christen Nielsen Foersum i Ribe, der døde 30.1.1730, fol.175B.
E: Maren Jepsdatter. B:
1) Jeppe Christensen Foersum, skrædder
2) Niels Christensen Foersum 20, i Kolding
3) Birthe Christensdatter 17, i Ringkøbing
4) Anne Cathrine Christensdatter 14
5) Kirsten Christensdatter 9
6) Sofie Malene Christensdatter 4.

738 Ove Christensen i Ribe. 19.4.1730, fol.181.
E: Bodil Andersdatter. LV: Christoffer Enevoldsen, der ægter enken. B:
1) Anders Ovesen 2.
FM: Christen Pedersen Korch.
Desuden nævnes enkens bror Jens Andersen Randlev.

739 Jacob Terkildsen i Ribe. 23.6.1730, fol.186B.
E: Mette Cathrine. B:
1) Birthe Jacobsdatter g.m. Peder Digsen?, bogbinder i Slesvig
2) Jørgen Jacobsen Rosenhof, tolder i Kragerø i Norge
3) Birthe Anne Margrethe Jacobsdatter 33, i Norge
4) Gertrud Cathrine Jacobsdatter g.m. Jes Bonnesen i Ribe
5) Anne Birthe Jacobsdatter 27, i Kiel
6) Hans Andreas Jacobsen 23, i Norge
7) Margrethe Jacobsdatter 19.

740 Peder Foss, løjtnant i Ribe, der døde 3.11.1728, fol.191.
A:
1) bror Christian Foss
2) søster Magdalene Foss g.m. Andreas Frølund, rektor i København Frue skole
3) bror Niels [Lauridsen] Foss, professor ved Københavns Universitet, død. 1B:
a Laurids Nikolaj Foss i København.

741 Maren Hansdatter i Ribe. 16.12.1730, fol.197.
E: Niels Nissen. B:
1) Johanne Nielsdatter 13.
Afdøde døde 10.11.1730.

742 Cathrine [Jepsdatter] i Ribe. 30.9.1730, fol.200B.
Enke efter Jacob Pedersen Graff skifte 22.5.1730 i Kokkehus [i Brahetrolleborg sogn] på Fyn. B:
1) Mette Marie Jacobsdatter 7
2) Karen Jacobsdatter 6.
FM:
1) mors søskendebarn Niels Christensen Bjerrum
2) mosters mand Christen Woller.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Karen Bjerrums
2 afdødes søster Maren [Jepsdatter], enke efter Christen Nielsen Foersum, [skifte 30.1.1730 lbnr.737]
3 afdødes mands bror Lauge Pedersen i København
4 afdødes mands bror Peder Pedersen, skytte på Gundetved [i Buerup sogn] på Sjælland.

743 Frands Christian Nielsen, glarmester i Ribe. 15.2.1731, fol.208.
Forlovet med Magdalene Christiansdatter. A:
1) far Niels Johansen, glarmester
2) søster Bodil Nielsdatter
3) søster Margrethe Nielsdatter
Desuden nævnes:
1 afdødes forlovedes mor Charlotte, enke efter Christian
2 afdødes fars liden søn Johan Thyge Torp.

744 Christen Pedersen, skomager i Ribe. 7.5.1731, fol.211.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Anders Lauridsen Lustrup. B:
1) Anne Christensdatter 15
2) Dorthe Christensdatter 13.
FM: Niels Nielsen Kirkeby.

745 Elisabeth Pedersdatter i Ribe. 9.5.1731, fol.213B.
E: Christian Conradsen, fisker. B:
1) Marie Elisabeth Christiansdatter 17
2) Peder Christiansen 13
3) Conrad Christiansen 11
4) Jacob Christiansen 7.
FM: farbror Peder Conradsen Skytte.
Desuden nævnes Ursula, enke efter Conrad Skytte.

746 Ellen Hansdatter i Ribe. 9.5.1731, fol.215.
E: Anders Hansen. B:
1) Hans Andersen 13
2) Maren Andersdatter 9.

747 Hans Bruun, skomager i Ribe. 7.5.1731, fol.217.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Nielsen. A:
1) bror Hans Rasmussen Bruun i Kolding, død. 4B:
a Rasmus Hansen Bruun 12
b Anne Kirstine Hansdatter Bruun 10
c Karen Hansdatter Bruun 9
d Laurids Hansen Bruun.
FM:
1 Søren Lorentsen i Kolding
2 Christian Bagger i Kolding
2) søster Sidsel Rasmusdatter g.m. Anders Carlsen i Viuf ved Kolding.
Afdøde var værge for Johan Jørgen Orloff for arv efter sin far [Johan Andreas Pedersen Orloff, skifte 18.6.1727 lbnr.724].

748 Jens Andersen, murer i Ribe. 23.5.1730, fol.223.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Lauridsen, hjulmand. B:
1) et umyndigt barn, hvis navn ikke angives.

749 Christen Munch i Ribe. 30.7.1731, fol.227.
Enkemand. B:
1) Niels Christensen Munch
2) Kirstine Margrethe Christensdatter Munch.
Arv i boet til Sidsel Carlsdatter efter dennes mor, skifte 26.8.1712.

750 Anne Sørensdatter i Ribe. Datomangler, fol.230B.
E: Hans Jørgensen. B:
3) Esther Cecilie Hansdatter 6.
Første ægteskab med Gravers Madsen, skifte 22.4.1721 lbnr.677. B:
1) Jens Graversen 15
2) Søren Graversen 13.
FM: Peder Knudsen.

751 Morten Jensen i Ribe, der døde 2.8.1731, fol.238B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Andersen Aabenraa. B:
1) Anne Marie Mortensdatter 19.
FM: Knud Knudsen Koch.

752 Hans Jørgen Pichmann i Ribe. 14.8.1731, fol.243.
E: Sidsel Pedersdatter Pors. LV: stedfar Jens Rask, degn i Jerne og Skast. B:
1) Johannes Peder Pichmann 4.
FM: farbror den unge Hans Hansen Pichmann.

753 Anne Pedersdatter i Ribe. 10.8.1731, fol.259.
E: Jørgen Jensen, skoflikker. B:
1) Margrethe Sofie Jørgensdatter 16
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 6.

754 Johanne Christensdatter i Ribe. 1.10.1731, fol.261B.
E: Søren Nielsen Viborg. A:
1) mor Anne Jepsdatter
2) bror Jeppe Christensen, skomager i Varde.

755 Hustru i Varde. 10.8.1731, fol.264.
E: Hans Harcksen, der også døde. B:
1) Hans Hansen 16
2) Harck Hansen 14
3) Ellen Hansdatter 11
4) Mette Cathrine Hansdatter 9
5) Jens Hansen 7
6) Maren Marie Hansdatter 3
7) Frederik Christian Hansen 1.
FM:
1 Niels Troelsen, skomager
2 Andreas Rup
3 Niels Smed
4 Nikolaj Weitzen, rebslager.

756 Jens Jensen Thybo i Ribe. 9.5.1731, fol.272.
E: Karen Olufsdatter. LV: Hans Clemensen, der ægter enken. B:
1) Inger Jensdatter 5
2) Karen Jensdatter 1½.

757 Peder Conradsen Skytte i Ribe. 16.8.1732, fol.274.
E: Inger Cathrine. LV: [Henrik] Bøtcher, rådmand. B:
1) Conrad Pedersen 21
2) Ursula Pedersdatter 17
3) Kirsten Pedersdatter 12
4) Maren Pedersdatter 9
5) Anne Cathrine Pedersdatter 7.
FM: farbror Frands Conradsen Skytte.

758 Claus Pedersen Schonning, accisemester og delefoged i Ribe. 25.10.1730, fol.277B.
Enkemand efter [Hanne Asmusdatter Strandiger (Stranninger), død 18.11.1722]. B:
1) Peder Schonning, student
2) Anne Elisabeth Schonning 21
3) Rasmus Schonning 18.
FM: fars svoger Hans Poulsen, delefoged.

759 Nis Madsen Brinck. kyrasser i Odense. 11.12.1731, fol.288.
E: Johanne Jensdatter i Ribe. LV: Conrad Vedel.
Enken blev separeret fra sin nu afdøde mand for 3 år siden, da de boede i Ringkøbing, efter at han havde formøblet hele deres formue.
Enken har arv efter testamente af 29.3.1726 efter sin moster Margrethe Christensdatter i Ringkøbing [skifte Ringkøbing 15.5.1726 lbnr.367], enke efter Jens Knudsen, [skifte Ringkøbing 11.1.1719 lbnr.324].
Desuden nævnes afdødes søster Ingeborg Jensdatter, vanvittig.
Arvinger angives ikke, da dette ikke er et skifte men tilladelse til, at enken må beholde sin testamentariske arv.
Afdøde døde i Odense 17.11.1731.

760 Hans Nissen i Ribe. 27.4.1733, fol.295.
E: Else Andersdatter. LV: bror Søren Bjerrum i Skølvad. B:
1) Nis Hansen 16
2) Hanne Hansdatter 8
3) Anders Hansen 4
4) Anne Kirstine Hansdatter 20 uger.
FM: Thomas Nielsen Puggaard.

761 Thyra Hansdatter i Ribe, der døde 17.8.1733, fol.299B.
Arvinger angives ikke.

762 Niels Pedersen Skytte i Ribe. 19.3.1733, fol.301.
E: Margrethe Henriksdatter. LV: Niels Johansen, glarmester. B:
1) Peder Nielsen Skytte 36
2) Marie Kirstine Nielsdatter Skytte 28, g.m. Søren Knudsen i Stenderup
3) Maren Nielsdatter Skytte 26
4) Henrik Nielsen Skytte 22
5) Karen Nielsdatter Skytte 20
6) Claus Nielsen Skytte 16.

763 Anne Baggesdatter i Ribe, der døde 3.5.1731, fol.305B.
E: Peder Bang, borgmester. B:
5) Dorthe Kirstine Pedersdatter Bang g.m. Christian [Knudsen] Søltoft, præst i Nørre Snede og Ejstrup.
Første ægteskab med Hans [Hansen] Vandel, [skifte 10.7.1686 lbnr.447]. B:
1) Kirsten Hansdatter Vandel, død. E: Peder [Nielsen] Arensberg, præst i Hvejsel og Givskud. 6B:
a Maren Pedersdatter g.m. Jens [Lauridsen] Risum (Rismus), præst i Brande
b Anne Pedersdatter g.m. Risum (Rismus) i Dal i Grindsted sogn
c Ingeborg Pedersdatter på Munkholm i Kollerup sogn, enke efter Niels [Hansen] Heebo, præst i Bredsten og Skibet, [skifte Tørrild herred gejstlig 24.7.1724 lbnr.16]
d Lene Pedersdatter g.m. Herman [Frands Antonsen] Barchmann, præst i Gudbjerg på Fyn
e Johanne Pedersdatter g.m. Johan [Arent] Rose, præst i [Sønder] Gørding og Vejrup
f Hans Vandel Arensberg
2) Anne Hansdatter Vandel, død, efter hvem, der er arv
3) Margrethe Hansdatter Vandel, død. E: Mathias Hansen, byfoged i Vejle. 1B:
a Ditlev Mathiassen
4) Sofie Dorthe Hansdatter Vandel, [skifte Nørvang herred gejstlig 16.11.1727 lbnr.10]. E: Mourids [Mouridsen] Højer, præst i Vejle og Hornstrup. 3B:
a Anne Højer g.m. Jørgen [Hansen] Bang, præst i Bredsten
b Hans Vandel Højer 19
c Gertrud Christine Højer 11.

764 Jeppe Sørensen, toldvisiterer og portner i Ribe. 3.8.1733, fol.375.
E: Mette Knudsdatter.
Første ægteskab med [Dorthe Hansdatter, skifte 4.2.1730 lbnr.735]. B:
1) Bodil Jepsdatter gift i Flensborg
2) Hans Jepsen, rebslagersvend i Flensborg
3) Maren Jepsdatter g.m. Morten Orloff ved Vejle
4) Mette Cathrine Jepsdatter i Flensborg
5) Søren Jepsen i Ribe
6) Eskild Jepsen i Flensborg
7) Karen Jepsdatter.
Desuden nævnes afdødes bror Mads Sørensen i Ribe.

765 Karen Sørensdatter i Ribe, der døde 27.3.1734, fol.382B.
Enke efter Andreas Verlohren, [skifte 23.3.1711 lbnr.418]. A:
0) forældre [Søren Justsen, præst i Øster Snede, [begravet 29.10.1679 og Dorthe Christensdatter Graa]
1) bror Niels Sørensen i Sønder Farup
2) bror Anders Snede, præst på Mandø, død. 3B:
a Rasmus Andersen Snede 22
b Claus Andersen Snede 21
c Anders Andersen Snede 15
3) bror Daniel Snede i Ribe
4) søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Niels Windfeld. Børn, hvis navne ikke kendes
5) søster Birthe Margrethe Sørensdatter i Mecklenburg.

766 Margrethe Elisabeth Bussen i Ribe. 6.8.1734, fol.387.
E: Carl Frederik Kirstein, parykmager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i København og hendes mor og søster var døde i pestens tid.

767 Lene Nielsdatter i Ribe. 9.12.1734, fol.390B.
E: Niels Nissen Kloster. B:
1) Niels Nielsen 9 uger.
FM: Thomas Jensen, drejer.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Hansdatter], skifte 16.12.1730 lbnr.741. Arv til B:
1) Johanne Nielsdatter.

768 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 10.1.1735, fol.393.
E: Peder Pedersen Askov, snedker. B:
1) Peder Pedersen 16
2) Anne Marie Pedersdatter 14
3) Niels Pedersen 11
4) Else Margrethe Pedersdatter 5½.

769 Anne Pedersdatter i Ribe. 31.1.1735, fol.394B.
E: Herman Bertelsen, slagter. B:
1) Karen Hermansdatter 23
2) Bertel Hansen 20
3) Jes Hansen 18
4) Morten Hansen 15.

770 Hans Simonsen Mørch i Ribe. 18.4.1735, fol.396.
E: Marie Hansdatter Teglmand. LV: Niels Andersen, skomager. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter Mørch 17.
FM: Bernt Lydiksen, klejnsmed.

771 Søren Nielsen Lund, byskriver i Ribe, der døde 29.5.1734, fol.396B.
E: Anne Gertrud [Nielsdatter Hack]. LV: Christian Terkild Hansen, forstander i Ribe Hospital. B:
2) Niels Hack Lund 14.
Første ægteskab med [Dorthe Gødesdatter], skifte 9.6.1719 lbnr.663. B:
1) Palle Sørensen Lund 19.
Arv efter testamente af 1.9.1722 for enkens forældre Niels Jessen Hack og Marine i Flensborg.

772 Johanne Pedersdatter Schade i Ribe, der døde 21.7.1734, fol.416B.
Enke efter Peder Christiansen, farver, rådmand, [død 1723].
Hans A:
0) forældre Christian Christiansen, farver i Ribe, skifte 26.11.1698 lbnr.581 og Ingeborg Christensdatter
1) søster [Marie Christiansdatter, død, var g.m. Knud Hansen Windfeld på Varho i Gørding sogn i Gørding herred]. 2B:
a Christian Windfeld
b Malene Windfeld 40
2) søster [Gedske Christiansdatter, skifte Ringkøbing 30.4.1719 lbnr.327, var g.m. Jens Thuesen i Ringkøbing]. 3B:
a Johanne Jensdatter g.m. Jørgen Tranberg
b Malene Jensdatter 36
c Ingeborg Jensdatter 34
3) søster Karen [Christiansdatter] g.m. Conrad Gartner, begge døde. 1B:
a Christian Kunchel, uvist hvor.
Hendes A:
1) bror [Peder Pedersen Schade, købmand i Ribe, begravet Ribe Katrine 3.1.1711 og Margrethe Lauridsdatter Bang]. 4B:
a Laurids Schade, præst i [Stadil]
b Peder Schade 28
c Eleonora Schade 24
d Sidsel Pedersdatter Schade 24.

773 Anne Pedersdatter i Ribe. 24.6.1735, fol.430B.
E: Niels Markussen. B:
1) Anne Christine Nielsdatter 30
2) Niels Nielsen 26, farer til søs fra Holland.

774 Søren Pedersen Bech i Ribe. 14.1.1736, fol.432.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Anders Sørensen i Tvile i Åstrup sogn.

775 Maren Villadsdatter i Ribe, der døde 10.4.1736, fol.432.
Enke efter Hans Pedersen. A:
1) Jørgen Olufsen, klejnsmed
2) Anne Christine Olufsdatter g.m. Peder Lauridsen, skomager i Ringkøbing
3) Valborg Olufsdatter g.m. Christen Hansen, snedker i Sønder Bork,
der alle er næstsøskendebørn og søskende.

776 Karen Knudsdatter i Ribe. 22.8.1736, fol.435.
E: Anders Gasse. A:
1) bror Peder Knudsen
2) søster Maren Knudsdatter i Broager
3) søster, død. 1B:
a Svend Mortensen i Skast sogn.

777 Mikkel Didriksen Vogt, glarmester i Ribe, der døde 19.8.1736, fol.436.
E: Anne Sørensdatter, der døde 13.9.1736. B:
1) Maren Mikkelsdatter 5
2) Jochum Mikkelsen 2.
FM: Anders Rasmussen.

778 Hans Hansen, smed i Ribe, der døde 1.11.1736, fol.439B.
Enkemand efter sin hustru, skifte 17.8.1736. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter g.m. Erik Gerstendorph
2) Anne Hansdatter 22
3) Hans Hansen 15
4) Svend Hansen 10.
FM:
1 farbror Anders Hansen, farver i Holstebro
2 mosters mand Jørgen Mortensen i Gabøl i Nustrup sogn.

779 Peder Tønnesen i Ribe, der døde 5.11.1736, fol.442B.
E: Maren Pedersdatter. A:
1) en søster, uvist hvor
2) en halvbror, uvist hvor.

780 Dorthe Madsdatter i Ribe. 3.12.1736, fol.443.
E: Herman Bertelsen. B:
1) en søn 5 uger.
Enkemandens første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 31.1.1735 lbnr.769. Arv til børn.

781 Marie Groes i Ribe, der døde 17.11.1735, fol.443.
E: Andreas [Jensen] Frausing, borgmester. B:
1) Sofie Frausing g.m. Peder [Madsen] Fridsch, rådmand i Ribe
2) Christoffer Frausing, der bliver 15 år den 9.6.1735.
FM: Jens [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Velling og Skjern g.m. faster [Elisabeth Jensdatter Frausing].
Bevilling til uskiftet bo af 2.12.1735.
Samfrændeskifte 3.11.1737.

782 Bodil Pedersdatter i Ribe, der døde 11.12.1737, fol.445.
E: Niels Jepsen Borresen. B:
1) Bodil Marie Nielsdatter 5
2) Else Nielsdatter 1½.

783 Anne Hansdatter i Ribe. 18.11.1737, fol.446B.
E: Hans Johannes Christensen Angel. B:
1) Anne Malene Hansdatter 7 uger.
Arv efter afdødes far Hans Hansen, [skifte 1.11.1736 lbnr.778].

784 Anne Margrethe Svane i Ribe, der døde 19.1.1737, fol.452.
E: Jens Foss, højesteretsassessor og dr. med. B:
1) Christiane Marie Foss g.m. Carsten Worm, præsident i Ribe
2) Marie Cathrine Foss, død, var g.m. [Johan] Garmann på Strømsø i Norge. 1B:
a Marianne Garmann
3) Ingeborg Margrethe Foss, død, var g.m. [Frederik Christian] Lund, kaptajn. 1B:
a Christian Frederik Lund, student, [fra 1740 præst i Flade, Gerum og Fladstrand]
4) Frederikke Foss i Ribe.

785 Peder Knudsen i Ribe, [begravet Ribe Katrine 20.3.1738], fol.465.
E: Dorthe Cathrine Hansdatter.
Testamente af 25.7.1731.

786 Nikolaj Buntsen i Ribe. 15.2.1738, fol.465B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Bjørn. A:
1) bror Jens Buntsen i Billeskov
2) søster Mette Cathrine Buntsen g.m. Jacob Hellesen.
Afdøde døde 14.2.1738.

787 Margrethe Olufsdatter. LV: 24.3.1738, fol.467B.
E: Thomas Thomsen. B:
1) Thomas Thomsen 11
2) Oluf Thomsen 6
3) Marie Johanne Thomasdatter 5
4) Cathrine Thomasdatter 1.

788 Frands Conradsen i Ribe. 7.8.1738, fol.468.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mikkel Svendsen. B:
1) Sofie Frandsdatter 15
2) Maren Frandsdatter 13
3) Conrad Frandsen 5.
FM: farbror Christian Fisker.

789 Anders Johansen i Ribe. 4.9.1738, fol.469.
E: Anne Pedersdatter. A;
1) mor Kirsten Henriksdatter, enke efter [Johan Andersen Tegler]
2) bror Christian Johansen i Farup
3) bror Johan Johansen i Ribe
4) søster Adolfe Christence [Johansdatter]
5) halvbror Henrik Knudsen
6) halvbror Jens Knudsen
7) halvsøster Kirsten Knudsdatter 28
8) halvsøster Maren Knudsdatter 24.

790 Jørgen Jensen Pichmann, bager i Ribe, der døde 30.3.1738, fol.470.
E: Karen Jørgensdatter. LV: søn Hans Hansen Pichmann. A:
1) Else Pedersdatter g.m. Jeppe Pedersen i Vejen
2) Kirsten Pedersdatter i Vejen
3) Simon Pedersen i Vejen,
der alle er søskende og stedsøskendebørn af afdøde.
Deres mor var Margrethe Nielsdatter, datter af
Niels Jensen Møller og Else Sørensdatter.
Desuden nævnes at
1 afdødes mors halvsøster, død. 3B:
a Johanne g.m. Peder Mouridsen Ilbjerg
b Niels Nielsen, skrædder i Vilslev
c Maren Nielsdatter g.m. Hans Jensen i Starup i Gørding sogn
2 afdødes mors halvsøster Maren Nielsdatter havde 2 brødre:
1) Niels Nielsen
2) Jens Nielsen, død. 1B:
a Niels Jensen
3 afdødes fars søskendebarn Johan Andersen havde B.
a Abigael Johansdatter g.m. Bøtcher, rådmand.

791 Henrik Bøtcher, rådmand i Ribe, [begravet Ribe Katrine 6.2.1739], fol.475B.
E: Abigael Johansdatter [Vandel].
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1738.

792 Anneke Jepsdatter i Ribe. 13.5.1739, fol.476B.
E: Christen Jensen Møller. B:
1) Sidsel Cathrine Christensdatter 8.

793 [Anne Cathrine Sørensdatter] i Ribe. 10.11.1738, fol.479.
E: Nikolaj Weitzen, rebslager.
Arvinger angives ikke.

794 Karen Jørgensdatter i Ribe. 2.2.1739, fol.482.
Enke efter Jørgen Jensen Pichmann, [skifte 30.3.1738 lbnr.790].
[Første ægteskab med Hans Lorentsen Pichmann, skifte 21.9.1699 lbnr.586. B:
1) Anne Hansdatter Pichmann g.m. Frederik Jørgensen]
Andet ægteskab med [Hans Hansen Bagger, skifte 14.5.1708 lbnr.404]. B:
2) Johanne Hansdatter g.m. Peder Mouridsen Ilbjerg
3) Cathrine Hansdatter g.m. Hans Andersen Grangaard
4) Hans Jørgen Pichmann, [skifte 14.8.1731 lbnr.752]. 1B:
a Johannes Peder Pichmann 12.
5) Hans Hansen Pichmann.

795 Kirsten Sørensdatter i Ribe. 27.6.1739, fol.487B.
E: Anders Christensen Krejbjerg. B:
1) Søren Andersen 5 uger.

796 Jens Pedersen, blegemand i Ribe.11.3.1739, fol.488B.
E: [Navn ikke angivet]. LV: Peder Bjørn. B:
1) Kirsten Jensdatter 11
2) Ingeborg Malene Jensdatter 10
3) Anne Cathrine Jensdatter 6.

797 Niels Lauridsen i Ribe. 27.6.1739, fol.490.
E: Gertrud [Andreasdatter] Bahus. LV: Peder Mouridsen Ilbjerg. B:
1) Laurids Nielsen i Varde
2) Maren Nielsdatter 44
3) Anne Nielsdatter g.m. Jes Jørgensen i Bæk i Nustrup sogn
4) Mette Nielsdatter g.m. Bertel ved Nustrup.

798 Arent Pedersen Goldbech, toldvisiterer og portner i Ribe. 7.4.1739, fol.495.
E: Mette Cathrine Prang. LV: far Peder Prang i Ringkøbing. A:
1) bror Johan Peder Pedersen Goldbech, hattemager i Helsingør
2) bror Jacob Pedersen Goldbech, hattemager i Amsterdam
3) søster Anne Marie Pedersdatter i København
4) søster Engel Pedersdatter i Roskilde.

799 Anders Mikkelsen, smed i Ribe. 25.1.1740, fol.500.
E: Margrethe Nisdatter. B:
1) Nis Andersen 23
2) Johanne Andersdatter 16.
FM: morbror Niels Nissen Kloster.

800 Mikkel Lauridsen, trykker i Ribe. 24.1.1740, fol.503.
E: Mette Bertelsdatter. LV: bror Hans Bertelsen Königsberg, skomager. A:
1) mor Anne Jesdatter i Jested, enke efter Christen Jensen
2) søster Ellen Lauridsdatter g.m. Johan With
3) søster Birgitte Lauridsdatter g.m. Hans Nielsen i Jested
4) bror Jes Lauridsen i Hillerup, død. 3B:
a Kirsten Jesdatter 17
b Laurids Jessen 14
c Anne Cathrine Jesdatter 10.
FM: stedfar Anders Nielsen i Hillerup.
Desuden nævnes afdødes svoger Johan Henrik Zachariassen.

801 Las Hansen, maler i Ribe. 10.3.1740, fol.506.
Enkemand efter [Karen Christensdatter, skifte 14.9.1704 lbnr.377]. Af børn angives B:
1) Anne Cathrine Lasdatter.

802 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 8.5.1740, fol.509B.
E: Hans Poulsen, smed.
Første ægteskab med [Christian Johansen Angel, skifte 14.1.1726 lbnr.712]. B:
1) Johan Christiansen Angel
2) Niels Christiansen Angel
3) Sidsel Christiansdatter Angel g.m. Jeppe Pedersen
4) Anne Margrethe Christiansdatter Angel 17.

803 Hans Andersen Grangaard i Ribe. 3.6.1740, fol.514.
E: Anne Cathrine Hansdatter. B:
2) Karen Hansdatter 10
3) Hans Jørgen Hansen 9
4) Johanne Hansdatter 6
5) Andreas Hansen 4
6) Johannes Hansen 9 mdr.
FM: morbror Hans Hansen Pichmann.
Første ægteskab med [Ingeborg Christensdatter, skifte 16.9.1726 lbnr.716]. B:
1) Mette Kirstine Hansdatter.

804 Hans Johansen Rup i Ribe. 25.7.1740, fol.518.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Bjerrum. A:
1) mor Anne Ladefoged
2) bror Andreas Rup.

805 Morten Clausen, handskemager i Ribe. 31.8.1740, fol.521B, 532.
E: Mette Christine Mikkelsdatter. LV: Jørgen Frederiksen, skomager. B:
1) Gertrud Kirstine Mortensdatter
2) Dorthe Cathrine Mortensdatter
3) Anne Else Mortensdatter
4) Mette Kirstine Mortensdatter.
FM:
1 fars søskendebarn Christen Dyrebo
2 Bernt Strand
3 Anders Krejbjerg
4 Jens Nielsen, handskemager.

806 Dorthe Nielsdatter i Ribe, [begravet 28.10.1740], fol.523, 539, 540B.
E: Jens Termansen, toldforpagter. B:
1) Barbara Jensdatter 11
2) Ingeborg Jensdatter 10
3) Mads Jensen 8
4) Niels Jensen 6
5) Joen Jensen 5
6) Simon Jensen 4.
FM:
1 farbror Mads Termansen i Kærbøl
2 morbror Peder Nielsen i Mejlby i Nørre Farup sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1740.
Samfrændeskifte 13.12.1741.

807 Cathrine Andreasdatter i Ribe. 22.10.1740, fol.523B.
E: Jacob Mouridsen Ilbjerg. B:
1) Bodil Jacobsdatter g.m. Peder Poulsen, bager
2) Dorthe Jacobsdatter 18
3) Anne Margrethe Jacobsdatter 15
4) Sofie Jacobsdatter 9
5) Andreas Jacobsen 6.

808 Jeppe Christensen Foersum i Ribe. 17.10.1740, fol.525.
E: Malene Christiansdatter. LV: Christen Møller. B:
1) Maren Jepsdatter 8
2) Karen Bjerrum Jepsdatter 6½
3) Christian Jepsen Foersum 5
4) Christen Jepsen Foersum 3.
FM: farbror [Niels Christensen] Foersum, byfoged i Ringkøbing.

809 Anne Marie Mortensdatter i Ribe. 12.1.1741, fol.527B.
E: Niels Enevoldsen Schmidt. B:
1) Morten Nielsen 3.
Desuden nævnes enkens mor Kirsten Hansdatter, enke efter Morten Jensen Schmidt, [skifte 2.8.1731 lbnr.751].
Afdøde døde 7.12.1740.

810 Bodil Mikkelsdatter i Ribe, der døde 16.11.1740, fol.529.
E: Niels Jepsen Nymann. B:
1) Kirsten Nielsdatter.

811 Gertrud Marie i Ribe. 10.2.1741, fol.531B.
E: Tjelle Jensen. B:
1) Frands Tjellesen 1
2) Jens Tjellesen 5 uger.

812 Anne Mathiasdatter i Ribe. 13.5.1741, fol.532.
E: Jens Joensen. B:
1) Joen Jensen 14
2) Maren Jensdatter 9
3) Mathias Jensen 3
4) Kirsten Jensdatter 6 uger.

813 Christen Nielsen Retkær i Ribe. 6.10.1741, fol.534.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Adolf Frederik Schertling. B:
1) Nikolaj Christensen 14
2) Anne Kirstine Christensdatter 12
3) Kirsten Christensdatter 8.
FM: Enevold Christoffersen Falch.

814 Hans Johansen, svarrer. 8.11.1741, fol.535B.
E: Maren Knudsdatter. LV: svoger Niels Bjerrum. B:
1) Kirsten Hansdatter 8
2) Karen Hansdatter 6
3) Johannes Hansen 6 mdr.
FM:
1 Simon Knudsen
2 Anders Bjerrum.

815 Christen Pedersen Post i Ribe. 8.2.1741, fol.538.
E: Bodil Hermansdatter. LV: stedfar Anders Rasmussen. A:
1) mor Ellen Andersdatter i Gabel
2) halvsøster Inger Christensdatter g.m. Hans Nielsen i Gabel
3) halvbror Peder Christensen, postrytter mellem Ribe og Haderslev.

816 Peder Jensen, murer i Ribe. 15.12.1741, fol.539B, 541.
Karen Jensdatter. B:
1) Jens Pedersen
2) Christoffer Pedersen i Assens på Fyn
3) Niels Pedersen i Stårupgård i Gørding sogn
4) Anne Pedersdatter 30
5) Anne Cathrine Pedersdatter 19.

817 Karen Thomasdatter i Ribe. 29.4.1742, fol.541B.
E: Peder Bie, der rejste fra sin hustru for mange år siden, uvist om død. B:
1) Anne Pedersdatter 24.
Afdøde døde 28.4.1742.

818 Karen Hansdatter i Ribe. 29.7.1741, fol.542B.
E: Peder Eriksen. B:
2) Maren Pedersdatter 33
3) Hans Pedersen 32, i Mollerup i Visby sogn
4) Erik Pedersen 29, i Follerup i Herslev sogn
5) Poul Pedersen 26, i Enderup i Hviding sogn.
FM:
1 morbror Hans Hansen i Haved i Rejsby sogn
2 morbror Kaj Hansen i Haved.
Første ægteskab med Poul Hansen. B:
1) Ellen Poulsdatter 38, i Rejsby.


Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1742-1756
B 85A-124

819 Niels Jepsen Borresen i Ribe. 1.3.1742, fol.1B
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Niels Sørensen Spandet.
Første ægteskab med [Bodil Pedersdatter, skifte 11.12.1737 lbnr.782]. B:
1) Else Nielsdatter 5.
FM: Nis Bagger.

820 Thomas Puggaard i Ribe. 3.12.1742, fol.7.
E: Bodil Lasdatter. B:
1) Karen Thomasdatter Puggaard 16
2) Anne Christine Thomasdatter Puggaard 7.
FM: farbror Peder Nielsen Puggaard i Sønder Farup.

821 Mette Mortensdatter i Ribe. 6.9.1741, fol.9.
E: Jochum Schultz.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Margrethe Jensdatter 18.
FM: halvbror Thomas Jensen, drejer.

822 Else Christensdatter i Jested. 28.3.1743, fol.10B.
E: Frands Frøsig, nu borger i Ribe. B:
1) Thomas Frandsen Frøsig 4
2) Anne Frandsdatter Frøsig 4.
Afdøde døde i Jested i april 1739.

823 Visti Thomsen Lund, byfoged i Ribe og mønsterskriver og birkefoged Riberhus Birk, [begravet Ribe Domkirke 20.4.1743], fol.13.
E: Margrethe Cathrine Harmens.
Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1738.

824 Hans Poulsen, vejer og måler i Ribe. 15.5.1742, fol.14.
E: Dorthe Poulsdatter Skaaning. LV. Niels Bjerrum.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Jacobsdatter Bonum, skifte 2.11.1726 lbnr.718]. B:
1) Mette Marie Hansdatter.
FM: Søren Nielsen Spandet.
Barnet har arv efter mors [halv?]bror Casper Christoffersen.

825 Christen Andersen i Ribe. 11.3.1743, fl.19B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: svoger Lauge Nielsen i Kærbøl. B:
1) Karen Christensdatter 11
2) Niels Christensen 5.
Arv i boet efter afdødes forældre Anders Terkildsen og Karen Andersdatter i Øster Vedsted til:
1 afdødes bror Terkild Andersen i Øster Vedsted
2 afdødes bror Anders Andersen i Øster Vedsted
3 afdødes svoger Anders Krejbjerg i Ribe.

826 Kirsten Malers i Ribe, der døde 27.12.1742, fol.22B.
A:
1) søster, død. B:
a Kirsten Toft
b Johanne Jørgenskone i Tebelgård i Henne sogn
c Maren, enke i Klinting i Nebel sogn, der døde.

827 Peder Lauridsen Bjørn i Ribe. 9.3.1742, fol.28B.
E: Maren Andersdatter, der også døde. B:
1) Anne [Pedersdatter] g.m. Anders Rasmussen Wiis
2) Laurids Pedersen
3) Niels Pedersen
4) Voldborg Pedersdatter.
Afdøde døde 8.3.1742.

828 Martin Sperling, glarmester i Ribe. 23.10.1743, fol.35.
E: Anne Lasdatter. A:
1) bror Mikkel Sperling, knapmager i Ribe.

829 Birgitte Jørgensdatter i Ribe. 21.9.1743, fol.36.
E: Hans Rasmussen, væver. B:
1) Rasmus Hansen 6 uger.
Enkemandens første ægteskab med Karen Mortensdatter. Arv til 3 børn, hvis navne ikke angives.

830 Jacob Mouridsen Ilbjerg i Ribe. 22.10.1743, fol.37B, 79B.
Enkemand efter [Cathrine Andreasdatter, skifte 22.10.1740 lbnr.807]. B:
1) Bodil Jacobsdatter g.m. Peder Poulsen, bager
2) Dorthe Jacobsdatter forlovet med Godske Christian, bager
3) Anne Margrethe Jacobsdatter 17
4) Sofie Jacobsdatter 13
5) Andreas Jacobsen 10.
Desuden nævnes afdødes søster Margrethe Mouridsdatter, enke efter Bertel Klokker.

831 Anne Hansdatter Rahr (Roager) i Ribe. 15.11.1743, fol.31.
Enke efter [Laurids Mortensen] Friis, byfoged i Ribe, [skifte 20.12.1718 lbnr.684]. B:
1) Morten Friis, professor i Kiel
2) Hans Friis, rektor i Ringkøbing
3) Maturin Friis, kommerceråd
4) Rasmus Friis i Hamborg
6) Frands Eberhard Friis, præst i Besser på Samsø
7) Christen Friis i Hamborg
8) Bagge Friis
9) Ingeborg Marie Friis 36.
FM: Rahr, rådmand i Ribe.

832 Thyge Thomsen i Ribe, der døde 27.11.1743, fol.44B, 46B.
E: Inger Cathrine. LV: Christen Møller. A:
1) bror Hans Thomsen i Tjæreborg
2) bror Andreas Thomsen i Tjæreborg
3) bror Laurids Thomsen i København.
Desuden nævnes afdødes steddatter Maren Pedersdatter.

833 Søren Nielsen Spandet i Ribe. 18.12.1743, fol.46, 48B.
E: Adolfine Kirstine Knudsdatter. LV: Rahr, rådmand. B:
1) Anne Sørensdatter 4
2) Niels Sørensen 2
3) Kirsten Sørensdatter 9 mdr.
FM:
1 farbror Peder [Nielsen] Spandet, [fra 19.2.1745 præst på Holmsland]
2 farbror Laurids [Nielsen] Spandet, præst på Alrø
3 morfar Knud Gregersen på Teglgården
4 mors [halv]bror Christian Johansen, farver i Sønder Farup.

834 Gotfred Kuntz, feldbereder i Ribe. 11.1.1744, fol.48, 66B.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Bodil Gotfredsdatter g.m. Peder Pedersen, bager
2) Anne Cathrine Gotfredsdatter g.m. Peder Lauridsen, feldbereder
3) Andreas Gotfredsen 25
4) Anne Margrethe Gotfredsdatter 22
5) Gotfred Gotfredsen 20.
Afdøde døde 8.11.1743.

835 [Niels Villumsen] i Ribe. 22.1.1744, fol.52B.
E: Navn angives ikke. Af børn angives B:
1) Niels Nielsen Møller.
Afdøde blev begravet Ribe [Katrine] 25.2.1732.

836 Dorthe i Ribe. 15.3.1743, fol.53.
Enke efter Jørgen. B:
1) Maren Jørgensdatter
2) datter g.m. Jacob Holst, portner i Nørreport
3) datter g.m. Tjelle Jensen.

837 Palle Thomsen i Ribe. 4.2.1744, fol.45, 111.
E: Bodil Hermansdatter. LV: [sted]far Anders Rasmussen. B:
1) Christian Herman Pallesen 1½
2) Maren Pallesdatter, født 22.8.1744.
FM: farfar Thomas Carlsen.

838 Kirstine Margrethe i Ribe, der døde 12.2.1743, fol.58B.
E: Thomas Sørensen Seekjær. B:
1) Anne Marie Thomasdatter 10
2) Christen Thomsen 8.
FM: fars svoger Niels Munch.

839 Kirsten Pedersdatter i Ribe, der døde 2.2.1744, fol.64B.
E: Peder Andersen, matros i Kongens tjeneste. A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Varming
2) søster Bodil Pedersdatter g.m. Peder Nissen i Arnum
3) søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Søren Simonsen i Arnum
4) søster Karen Pedersdatter, enke efter Jens Jørgensen i Arnum
5) søster Ingeborg Pedersdatter, enke efter Peder Knudsen i Arnum
6) søster Elsebeth Pedersdatter g.m. Thomas Andersen i Spandet.

840 Anne Pedersdatter i Ribe. 10.5.1744, fol.68.
Enke efter Anders Johansen, [skifte 4.9.1738 lbnr.789].
Første ægteskab med [Søren Pedersen Bech, skifte 14.1.1736 lbnr.774]. B:
1) Anders Sørensen i Tvile i Åstrup sogn på Endrupholm gods.

841 Jens Knudsen i Ribe. 14.2.1744, fol.73B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Thomas Jensen, svarrer. B:
1) Karen Jensdatter 10
2) Vibeke Jensdatter 6
3) Kirsten Jensdatter 3.
FM: farbror Simon Knudsen.

842 Dorthe Bertelsdatter Jerne i Ribe. 17.8.1744, fol.83B.
E: Hans Hansen Pichmann. B:
1) Bertel Hansen 3
2) Hans Hansen 5 uger.
FM:
1 mosters mand Niels Møller, klokker i Ribe Katrine
2 mosters mand Morten Lauridsen Lund, bogbinder.
Arv i boet efter enkemandens bror Hans Jørgen Pichmann til B: Johannes Peder.

843 Anne Pedersdatter i Ribe. 29.8.1744, fol.89.
E: Gregers Almstok. B:
1) Johanne Gregersdatter 3.
FM: morfar Peder Simonsen.

844 Peder Eriksen i Ribe, der døde 17.9.1744, fol.92B.
Enkemand efter [Karen Hansdatter, skifte 29.7.1741 lbnr.818. B:
1) Hans Pedersen 36
2) Maren Pedersdatter 31
3) Erik Pedersen 30
4) Poul Pedersen 24.
Enkemandens hustrus første ægteskab med [Poul Hansen]. Arv til B:
1) Ellen Poulsdatter.

845 Niels Johansen, glarmester i Ribe, der døde 21.7.1744, fol.95B.
E: Anne Mikkelsdatter Morup. LV: svigersøn Christen Møller i Ribe. B:
3) Johan Thyge Nielsen Tarp 14
4) Anne Lisbeth Nielsdatter 7.
FM: Jeppe Carlsen Mulvad.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 9.4.1712 lbnr.627]. B:
1) Bodil Nielsdatter g.m. Hans Otto, skrædder i Hygum i Haderslevhus amt i kongeriget
2) Margrethe Nielsdatter g.m. Søren Knudsen Øland, kyrasser i Kolding.

846 Kirsten Madsdatter i Ribe. 31.10.1744, fol.103.
E: Niels Jensen Tved. B:
1) Dorthe Cathrine Nielsdatter 16
2) Mads Nielsen 14
3) Jens Nielsen 9.
FM: farbror Peder Jensen Tved g.m. børnenes moster.

847 Christen Møller, prokurator i Ribe. 8.9.1744, fol.105B.
Arvinger angives ikke.
I boet en seddel, at afdøde ville drukne sig selv i åen ved Gredstedbro den 6.9.1744.

848 Jens Andersen i Ribe. 25.12.1744, fol.112.
Forlovet med Maren Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

849 Niels Steffensen Barfoed, prokurator og landfiskalfuldmægtig i Ribe. 6.2.1744, fol.113B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Søren Nielsen. B:
1) Steffen Nielsen Barfoed 6
2) Søren Nielsen Barfoed 3¾.
FM:
1 farfar Steffen Nielsen Barfoed, degn i Sneum og Tjæreborg
2 mosters mand Christen Nielsen i Kærbøl.
Desuden nævnes afdødes farbror [Ebbe Nielsen, degn] i Engum, [skifte Hatting herred gejstlig 23.1.1744 lbnr.22].
Afdøde døde hos sin farbror i Engum [og er begravet Engum 10.2.1744].

850 Bodil Pedersdatter i Ribe. 5.2.1745, fol.144B.
E: Laurids Poulsen. B:
1) Søren Lauridsen 3.

851 Margrethe Lauridsdatter [Bang] i Ribe, der døde 5.4.1745, fol.147.
E: Conrad Vedel, kirkeværge. B:
5) Peder Vedel.
Første ægteskab med [Peder Pedersen] Schade, [købmand i Ribe, begravet Ribe Katrine 3.1.1711]. B:
1) Laurids Pedersen Schade, præst i Stadil
2) Peder Pedersen Schade på Christianshavn i København
3) Eleonora Pedersdatter Schade g.m. Andreas [Danielsen] Rask, præst på Holmsland
4) Sidsel Pedersdatter Schade g.m. [Laurids Jespersen] Brylov (Brylle), [farver] i Ribe.

852 Knud Knudsen Koch i Ribe. 13.5.1745, fol.148B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Simon Knudsen. A:
1) bror Søren Knudsen Koch, død, var g.m. Anne Sørensdatter. B:
a Peder Sørensen Koch i Oksenvad sogn
b Ellen Sørensdatter Koch g.m. Hans Mikkelsen, hjulmand i Kolstrup i Nustrup sogn
c Margrethe Sørensdatter Koch g.m. Peder Jessen i Obbekær i Nustrup sogn på Gram gods
2) halvbror Christen Knudsen
Desuden havde afdøde en slegfredsøn Peder Knudsen i Sæd ved Tønder, der af enken modtog en gave på 1 rdl.

853 Anne Cathrine Papke i Ribe. 24.4.1745, fol.153.
E: Lorents [Nikolajsen] Thun, [kobbersmed]. B:
1) Karen Thun 7½
2) Nikolaj Thun 6
3) Cathrine Margrethe Thun 4
4) Ellen Thun 2
5) Marie Kirstine Thun 4 uger.
FM:
1 farbror Peder Thun i Hjortlund.
Desuden nævnes:
1 enkemandens mor, enke efter Nikolaj Thun
2 afdødes mor Anne Dorthe, nu i Ringkøbing, enke efter Papke, tidligere birkedommer på Føhr
3 afdødes søster Karen Hansdatter.
Afdøde døde 19.3.1745.

854 Karen Hansdatter i Ribe, der døde 29.10.1744, fol.159.
Enke efter Hans Jensen Lovrup.
Testamente af 15.12.1734. A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Niels Andersen i Inder Bjerrum
2) bror Knud Hansen i Ribe
3) søster Anne Dorthe Hansdatter, der lever i Ringkøbing, enke efter Herman Papke, birkedommer. LV: svigersøn [Niels] Foersum, byfoged i Hobro. Arv til 3B:
a Anne Cathrine Papke, der lever, g.m. Lorents Thun. Arv til 1B:
1 Karen Thun
b Agnethe Dorthe Papke
c Regine Marie Papke
4) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Gebhardt. 2B:
a Anne Kirstine Gebhardt g.m. Christen Sørensen i Strandby
b Karen Gebhardt g.m. Peder Qvedens på Føhr.
(Sml. lbnr.1053).

855 Peder Jensen Sallingbo i Ribe, der døde 6.5.1745, fol.185.
E: aren Christensdatter. LV: morbror Niels Nissen Kloster. B:
1) Ellen Pedersdatter 5
2) Anne Pedersdatter 1½.

856 Marie Pedersdatter Schultz i Ribe, der døde 20.5.1742, fol.188B.
E: Anders Møller. B:
1) Knud Andersen Møller i København
2) Peder Andersen Møller 18
3) Jonas Andersen Møller 10.

857 Johanne Pedersdatter i Ribe. 28.6.1745, fol.194B.
E: Peder Hansen, tømrer. B:
1) Sidsel Pedersdatter 19
2) Anne Marie Pedersdatter 15
3) Maren Pedersdatter 11.

858 Mogens Madsen i Ribe. 30.8.1745, fol.197.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Christen Pedersen Koch. B:
1) Karen Mogensdatter 11
2) Voldborg Mogensdatter 9
3) Hans Mogensen 7
4) Maren Mogensdatter 4
5) Bodil Margrethe Mogensdatter 1½.

859 Christian Ørtel, vagtmester i Ribe. 23.4.1745, fol.199B.
E: Maren Bertelsdatter. LV: bror Herman Bertelsen. B:
1) Margrethe Ørtel 27, i København
2) Christian Ørtel 23, i København
3) Maren Ørtel 17, i København
4) Morten Ørtel 16.

860 Dorthe Hansdatter i Ribe. 7.1.1746, fol.203.
E: Morten Hansen, skrædder. B:
1) Hans Mortensen Reimuth, student
2) Cathrine Margrethe Mortensdatter 24
3) Bodil Mortensdatter 15
4) Kirstine Marie Mortensdatter 10.

861 Kirsten Hansdatter i Ribe, der døde 22.12.1745, fol.204B.
E: Hans Jørgensen. A:
1) bror Søren Hansen i Kalvslund, død. 2B:
a Hans Sørensen 15
b Mette Marie Sørensdatter 13
2) søster Maren Hansdatter g.m. Andreas Rup i Ribe
3) søster Margrethe Hansdatter g.m. Thomas Seekjær
4) søster Anne Cathrine Hansdatter i Møgeltønder
5) halvbror Hans Hansen, skrædder i Nørbølling på Sønderskov gods.

862 Jørgen Christensen, tømrer i Ribe, der døde 18.4.1745, fol.206B.
E: Birthe Hermansdatter Kuhlmann. A:
1) bror Iver Christensen, møller i Enderup mølle
2) bror Christen Christensen Gram, skrædder i Kiel
3) søster Kirsten Christensdatter g.m. Wolf Ingversen i Fredbohus.

863 Terkild Jensen i Ribe. 19.1.1746, fol.230B.
E: Anne Margrethe Bondesdatter. B:
1) Mette Terkildsdatter g.m. Claus Hansen, bogbinder i Ribe
2) Bonde Terkildsen
3) Poul Terkildsen
4) Jens Terkildsen
5) Anne Terkildsdatter 34
6) Mette Terkildsdatter 30
7) Lene Terkildsdatter 24
8) Johanne Terkildsdatter 22
9) Anne Kirstine Terkildsdatter 21
10) Anne Cathrine Terkildsdatter 17.

864 Maren Pedersdatter i Ribe, der døde 9.2.1746, fol.236.
E: Anders Mortensen. A:
1) bror Hans Pedersen 40, i Oberg sogn syd for Tønder
2) bror Erik Pedersen 38, i Hostrup sogn
3) bror Erik Pedersen 36, i Hjedding
4) halvsøster Ellen Poulsdatter.

865 Rasmus Pedersen, murer i Ribe. 5.3.1746, 238B.
E: Ingeborg Jacobsdatter.
Fledføringskontrakt af 9.6.1744 med enkens søsterdatter Sidsel Hansdatter g.m. Søren Nielsen på stedet.
Afdøde var født i Sverige. Arvinger kendes ikke.
Enkens A:
1) [halv]bror Simon Thuesen i Fåborg i Jylland
2) [halv]søster Anne Thuesdatter i Gredsted.

866 Bodil Lasdatter i Ribe. 20.5.1746, fol.241B.
E: Hans Hansen.
Første ægteskab med [Thomas Puggaard, skifte 3.12.1742 lbnr.820]. B:
1) Anne Christine Thomasdatter 10.

867 Rasmus Thomsen, smed i Ribe. 13.12.1745, fol.244B.
E: Johanne Marie Pedersdatter. LV: Jens Rasmussen. B:
1) Søren Rasmussen 14
2) Anne Else Rasmusdatter 13
3) Thomas Rasmussen 6
4) Peder Rasmussen 3.

868 Christen Jensen Møller i Ribe. 5.2.1746, fol.248.
E: Anne Cathrine. LV: Niels Nielsen Bagmand. B:
2) Thyge Christensen 6.
FM: Niels Christensen Munch.
Første ægteskab med Anneke Jepsdatter, skifte 13.5.1739 lbnr.792]. B:
1) Sidsel Cathrine Christensdatter 16.
Desuden nævnes enkens mor [Anne Mikkelsdatter Morup], enke efter Niels [Johansen], glarmester, [skifte 21.7.1744 lbnr.845].

869 Gotfred Gutschlag, skarpretter i Ribe. 13.5.1746, fol.252B.
E: Marie Wagner. LV: Enevold Christoffersen Falch. B:
1) Kirstine Marie Gotfredsdatter 13
2) Vitus Gotfredsen 11.
FM: morbror Jochum Wagner, skarpretter i Haderslev.
Desuden nævnes enkens far Vitus Wagner i Fredericia.

870 Niels Andersen Lodstrup i Ribe. 10.3.1746, fol.255.
E: Abelone Clemensdatter. LV: Søren Nielsen. B:
1) Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Jensen Tved
2) Clemen Nielsen 20
3) Lene Nielsdatter 17
4) Bodil Nielsdatter 16
5) Maren Nielsdatter 11
6) Anders Nielsen 8
7) Karen Nielsdatter 5
8) Dorthe Nielsdatter 3
9) Kirsten Nielsdatter 5 uger den 16.9.1746.
FM:
1 Hans Knudsen, sadelmager
2 Claus Mortensen, skomager.

871 Jens Jensen Falch, skomager i Ribe, der døde 18.1.1746, fol.257.
E: Bodil Clemensdatter. B:
1) Karen Jensdatter 24
2) Jens Jensen 22, skomagersvend i Tønder
3) Lene Jensdatter 21
4) Abelone Jensdatter 17
5) Anne Cathrine Jensdatter 16
6) Johanne Jensdatter 13.
FM:
1 født værge Claus Mortensen, skomager
2 født værge Jørgen Clemensen, skomager.

872 Jørgen Olufsen, klejnsmed i Ribe, der døde 23.9.1746, fol.263B.
E: Abelone Hansdatter. LV: Jørgen Clemensen. B:
5) Hans Jørgensen 18
6) Rasmus Jørgensen 16, i skrædderlære
7) Abelone Jørgensdatter 12.
Første ægteskab med Abelone Didriksdatter, [skifte 25.1.1723 lbnr.690]. B:
1) Cathrine Jørgensdatter i Amsterdam
2) Oluf Jørgensen i Amsterdam
3) Didrik Christian Jørgensen, klejnsmed
4) Jens Jørgensen, skomager i Gørding.

873 Oluf Zachariassen Bochius, dansk skoleholder i Ribe. 7.11.1746, fol.266B.
Enkemand. B:
1) Zacharias Christian Bochius, der døde påsken 1744.
E: Birthe Iversdatter. LV: Daniel Gerhard Fritz, der ægter enken. 2B:
a Oluf Zachariassen 7
b Anne Magdalene Zachariasdatter 5.
Afdøde døde 31.10.1746.

874 Else Olufsdatter i Ribe. 14.5.1746, fol.270B.
E: Jens Iversen.
Af første ægteskab B:
1) Jeppe Hansen 26, i Tønder
2) Oluf Hansen 20, i smedelære i Ribe
3) Abelone Hansdatter 18
4) Henrik Hansen 15
5) Ellen Hansdatter 12.
FM: Enevold Christoffersen, klejnsmed i Ribe.

875 Anne Cathrine Nielsdatter i Ribe. 17.9.1746, fol.273.
E: Thomas Jensen, drejer. B:
1) Birthe Thomasdatter 18
2) Maren Thomasdatter 18
3) Jens Thomsen 16
4) Niels Thomsen 12.
FM:
1 Niels Nissen
2 Jens Pedersen, nådler.

876 Margrethe Hansdatter i Ribe. 23.4.1746, fol.275.
Enke efter Knud Knudsen Koch, skifte 13.5.1745 lbnr.852. A:
1) søster, død. 1B:
a Else g.m. Simon Knudsen i Ribe
2) bror, død. 5B:
a Hans Lauridsen i Lovrup i Gørding sogn
b Anne Lauridsdatter g.m. Søren Jensen i Ajke i Gørding sogn
c Maren Lauridsdatter g.m. Anders Jensen i Hessellund i Gørding sogn
d Karen Lauridsdatter i Højer
e Ingeborg Lauridsdatter.
Desuden nævnes afdødes mands halvbror Christen Knudsen Koch.
Afdøde døde 22.4.1746.

877 Peder Mouridsen Ilbjerg i Ribe, der døde 12.5.1746, fol.281.
Enkemand efter Johanne Hansdatter.
Hans A:
0) forældre [Mourids Pedersen Ilbjerg, skifte 26.5.1712 bnr.631 og Dorthe Jacobsdatter, skifte 21.2.1705 lbnr.618]
1) bror Jacob Mouridsen Ilbjerg, [skifte 22.10.1743 lbnr.830, var g.m. Cathrine Andreasdatter, skifte 22.10.1740 lbnr.807]. 5B:
a Bodil Jacobsdatter g.m. Peder Poulsen, bager
b Dorthe Jacobsdatter g.m. Godske Christiansen, bager
c Anne Margrethe Jacobsdatter i Åbenrå
d Anne Sofie Jacobsdatter
e Andreas Jacobsen 10
2) søster Margrethe Mouridsdatter, enke efter Bertel Andersen Jernved, klokker
3) søster Bodil Mouridsdatter, skifte 22.1.1729 lbnr.730. E: Mikkel Svendsen Harreby, [skomager] i Ribe. 5B:
a Maren Mikkelsdatter g.m. Jørgen [Bjørn] Taulov, præst [i Nordby] på Fanø
b Mourids Mikkelsen Harreby i Åbenrå
c Dorthe Mikkelsdatter g.m. Frederik Bramminge i Ribe
d Mette Mikkelsdatter g.m. Johan Christian Ohr, bogtrykkersvend i Altona
e Svend Mikkelsen Harreby i Ribe.
Hendes A:
0) forældre [Hans Hansen Bagger, skifte 14.5.1708 lbnr.404 og Karen Jørgensdatter, skifte 2.2.1739 lbnr.794]. B:
1) søster Cathrine Hansdatter, enke efter Hans Møller i Ribe
2) bror Hans Jørgen Pichmann, [skifte 14.8.1731 lbnr.752]. E: Sidsel [Pedersdatter Pors] 1B:
a Johannes Peder Pichmann
3) bror Hans Hansen Pichmann
Mors første ægteskab med [Hans Lorentsen Pichmann, skifte 21.9.1699 lbnr.586]. B:
4) [Anne Hansdatter Pichmann, død, var g.m. Frederik Jørgensen]. 2B:
a Jørgen Frederiksen i Ribe, død. 1B:
1 Frederik Jørgensen i Ribe Latinskole
2 Johanne Frederiksdatter i Løgumkloster.

878 Niels Christian Aarup i Ribe, der døde 22.12.1746, fol.288.
E: Karten Jørgensdatter. LV: Jens Pedersen, nådler. B:
1) Jørgen Nielsen 15
2) Hans Nielsen 13
3) Maren Nielsdatter 12
4) Mette Nielsdatter 8
5) Anne Cathrine Nielsdatter 3
6) Christen Nielsen 10 uger.
FM:
1 morbror Anders Jørgensen i Øster Vedsted
2 morbror Christen Jørgensen i Nørre Kirkeby.

879 Christen Giønge, prokurator i Ribe, der døde 16.8.1742, fol.291.
Afdøde var søn af Jacob Giønge, byfoged og kontrollør i Kragerø i Norge.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes bror Helle Gønge.

880 Anders Thomsen i Ribe. 26.10.1746, fol.325.
E: Kirsten Maltesdatter. LV: Christoffer Enevoldsen i Ribe. B:
1) Anne Andersdatter 18
2) Anne Kirstine Andersdatter 15
3) Maren Andersdatter 13.
FM: morbror Niels Maltesen i Åved i Vodder sogn.
Afdøde døde 21.10.i Store Anst, hvor an blev begravet.

881 Peder Nielsen Skytte i Ribe. 25.5.1747, fol.328.
E: Margrethe
Henriksdatter. LV: Jens Poulsen. B:
1) Daniel Pedersen 25, der farer til skibs
2) Henrik Pedersen 24.

882 Claus Mortensen, skomager i Ribe. 4.7.1747, fol.328B.
E: Maren Pedersdatter. LV: [Hans] Krag, hospitalsforstander. B:
1) Helene Clausdatter 6.
FM: Nis Jørgensen, bager.

883 Christen Christensen Ølby i Ribe, der døde 14.4.1747, fol.330.
E: Birthe Christensdatter, der døde 24.6.1747. LV: Morten Lauridsen, skolemester i Ribe.
Hans A:
1) bror Jens Christensen Ølby i Ribe
2) bror Vil Christensen Ølby, forpagter på Stårupgård [i Højslev sogn] ved Skive
3) bror Jeppe Christensen Ølby i Næstild i Oddense sogn i Salling.
Hendes A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Villum Knudsen i Dollerup
2) søster Inger Christensdatter g.m. Jens Andersen i Lysgård
3) søster Anne Christensdatter g.m. Malte Knudsen i Savstrup
4) søster, død. 1B:
a Birthe Nielsdatter g.m. Andreas Hansen Gasse i Ribe.
Desuden nævnes Jeppe Christensen Ølbys datter Dorthe Jepsdatter.

884 Dorthe Hansdatter i Ribe. 3.5.1747, fol.335B.
Enke efter Bertel Mosevraa. B:
1) Hans Bertelsen Mosevraa i Kirkeby i Roager sogn
2) Cathrine Bertelsdatter gift i Nørre Risum [formentlig i Borbjerg sogn]
3) Søren Bertelsen Mosevraa 18.

885 Cecilie Abildgaard i Ribe. 2.5.1746, fol.338B.
E: Oluf Schultz, rådmand og byskriver. A:
0) far [Hans Pedersen Abildgaard, politibetjent i København, død 1724]
2) bror Rasmus Abildgaard, kontrollør i Egersund og Sogndal i Norge
2) bror Peder Abildgaard, tolder i Flekkefjord i Norge
3) bror Peder Abildgaard, [formentlig fejl for Nikolaj Hansen Abildgaard, guldsmed] i Stavanger i Norge
4) søster Maren Abildgaard, enke i København.
Litteratur: Den dansk-norske Abildgaard-slekts oprindelse af O. T. C. Abildgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1934 side 207-212.

886 Anne Pedersdatter i Ribe. 30.4.1747, fol.355B.
Uden ægteskab B:
1) Maren Frandsdatter 8
2) Hans Peder 4.
FM:
1 morbror Bertel Pedersen i Sønderby i Fabjerg sogn ved Lemvig
2 morbror Christen Pedersen i Gudum sogn
3 morbror Peder Pedersen i Gøttrup i Humlum sogn
4 morbror Peder Pedersen i Sønderby i Fabjerg sogn.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Pedersdatter i Fabjerg sogn.

887 Jens Termansen, toldforpagter i Ribe, der døde 24.3.1747, fol.358B.
E: Agnethe Henriksdatter Fentz. B:
11) Marie Dorthe Jensdatter 5.
Første ægteskab med Abel Cathrine. B:
1) Laurids Jensen
2) Terman Jensen 30.
Andet ægteskab med Barbara Jørgensdatter. B:
3) Jørgen Jensen Ravn, præst i Vedersø
4) Abel Jensen, toldforpagter i Lemvig
5) Gunder Anne Marie Jensdatter 20, i Vedersø præstegård.
Tredje ægteskab med Dorthe Nielsdatter. B:
6) Ingeborg Jensdatter 16
7) Mads Jensen 14
8) Niels Jensen 12
9) Joen Jensen 11
10) Simon Jensen 10.
FM:
1 farbror Mads Termansen i Kærbøl
2 farbror Niels Termansen i Ribe.
Som kautionist for Ribe komsumption blev ansat Terman Madsen på Nielsbygård.

888 Else i Ribe. 10.8.1747, fol.387.
E: Niels Grue (Grube), materialforvalter. B:
1) Maren Nielsdatter Grue g.m. Morten Reenberg [Iversen] Dam, præst [i Ribe Hospital]
2) Henrik Nielsen Grue 16.

889 Frederik Simonsen, prokurator i Ribe, der døde 5.11.1747, fol.395B.
A:
1) bror Vilhelm Simonsen i Sønder Bjert
2) bror Eskild Simonsen i Ribe
3) søster Birgitte Sofie Simonsdatter g.m. Bjørnsen, organist i Ribe
4) søster Christine Simonsdatter g.m. Claus Jepsen i Sønder Bjert
5) søster Cathrine Simonsdatter g.m. Johan Lauridsen, degn i Hejls
6) søster Birgitte Simonsdatter g.m. Peder Poulsen i Sønder Bjert.

890 Oluf Schultz, rådmand i Ribe, der døde 10.7.1747, fol.396B.
Arvinger angives ikke.

891 Oluf Christensen Trane, kandestøber i Ribe. 2.8.1747, fol.400.
E: Elisabeth Ibsdatter. LV: Jeppe Carlsen. B:
1) Anne Malene 9.
FM: Jens Warming.
Desuden nævnes enkens bror Søren Ibsen i Kærbøl.

892 Bodil Clemensdatter i Ribe. 5.6.17747, fol.404.
Enke efter Jens Jensen Falch, skifte 18.1.1746 lbnr.871
E: Bodil Clemensdatter. B:
1) Karen Jensdatter
2) Jens Jensen Falch
3) Lene Jensdatter
4) Abelone Jensdatter
5) Cathrine Jensdatter
6) Johanne Jensdatter, alle i Tønder
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jørgen Clemensen, skomager
2 afdødes søster Abelone Clemensdatter.

893 Jens Pedersen, nådler i Ribe, der døde 25.11.1747, fol.406B.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Kølholt. B:
1) Marie Elisabeth Jensdatter 12
2) Abelone Jensdatter 9
3) Peder Jensen 5, der døde 30.12.1747.
FM: Hans Pichmann.

894 Jørgen Andersen Windfeld i Ribe. 27.1.1748, fol.409B.
E: Anne Jensdatter Bjørn. B:
1) Jens Windfeld 22, på Nørre Vosborg
2) Hans Windfeld 16.

895 Abelone Andersdatter i Ribe. 6.3.1748, fol.410B.
E: Jens Iversen, kimmer. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 13½
2) Karen Iversdatter 11½.

896 Jens Andersen, snedker i Ribe. 28.12.1747, fol.412.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes:
1) afdødes stedsøn Hans Nikolaj Svendsen, snedkersvend
2) afdødes søsters mand Anders Jensen Torslev i København.

897 Karen Rasmusdatter i Ribe. 24.4.1748, fol.416B.
E: Hans Sørensen. A:
Afdødes søn, død. 1B:
a Marie Kirstine, på stedet.

898 Johan Henrik Ostermann, apoteker i Ribe, [begravet Ribe Katrine 22.3.1748], fol.417B.
E: Kirsten Lisbeth Jacobsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 3.5.1748 for enken og deres umyndige søn.
[Enken var datter af Jacob Knudsen til Østergård i Lyne sogn, død 1729].

899 Hans Clemensen i Ribe, der døde 31.3.1748, fol.418.
E: Karen Olufsdatter. LV: Søren Clemensen i Vester Vedsted. B:
1) Maren Hansdatter
2) Mette Hansdatter
3) Else Hansdatter g.m. Johannes Lauridsen i Rudbøl
4) Clemen Hansen i Høver
5) Laurids Hansen ved Flensborg
6) Hans Hansen ved Flensborg
7) Inger Hansdatter 15.

900 Peder Hansen i Ribe, der døde 1.3.1748, fol.420B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Niels Bertelsen, murer.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Bergen i Norge, var matros i kongens flåde.

901 Ursula i Ribe, der døde 12.4.1748, fol.424B.
Enke efter Conrad Skytte. B:
1) Peder Conradsen Skytte, skifte 16.8.1732 lbnr.757. 4B:
a Conrad Pedersen g.m. Anne Hansdatter
b Ursula Pedersdatter g.m. Mikkel Ulriksen, skrædder
c Kirsten Pedersdatter, enke efter Jens Foersum
d Maren Pedersdatter
2) Frands Conradsen Skytte, [skifte 7.8.1738 lbnr.788]. E: Anne [Sørensdatter]. B:
c Sofie Frandsdatter i Flensborg
d Maren Frandsdatter
e Conrad Frandsen 13, i skrædderlære
Frands Conradsens første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 31.5.1712 lbnr.630]. 1B:
a Hans Frandsen, skrædder.
Frands Conradsens andet ægteskab med [Sofie Knudsdatter, skifte 21.8.1722 lbnr.682]. 1B:
b Anne Cathrine Frandsdatter i Holland
3) Christian Conradsen Skytte
4) Frederik Conradsen Skytte, på stedet.

902 Johan Henrik Simon Schamvogel, kirurg i Ribe. 16.3.1748, fol.426B.
Enkemand.
Første ægteskab med [Ingeborg Christensdatter Tranberg, præstedatter fra Mandø], skifte 23.5.1746. B:
1) Andreas Frederik Schamvogel 13
2) Hans Peder Schamvogel 11
3) Christian Carl Schamvogel 4.
Desuden nævnes afdødes hustrus halvsøster Cathrine Junghans.
Afdøde døde 15.3.1748 på Bramminge.

903 Karen Sørensdatter i Ribe. 24.8.1748, fol.439B.
E: Andreas Rasmussen.
Første ægteskab med [Herman Hansen], skifte 31.10.1726 lbnr.723. B:
1) Bodil Hermansdatter g.m. Rasmus Høgh
2) Johanne Hermansdatter 30.

904 Niels Poulsen i Ribe. 1.10.1748, fol.440B.
E: Ingeborg Lauridsdatter. B:
1) Knud Nielsen 11 uger.
FM: Christen Pedersen Koch.

905 Harch Harchsen i Ribe. 3.5.1749, fol.442B.
E: Anne Birgitte Poulsdatter. LV: Dines Jensen, rebslager. A:
1) bror Hans Harchsen i Ribe
2) bror Jens Harchsen i Ribe
3) bror Frederik Harchsen 15, i skomagerlære i Tønder
4) søster Ellen Harchsdatter g.m. Hans Lund, rytter i Ribe
5) søster Mette Cathrine Harchsdatter i København
6) søster Maren Marie Harchsdatter i Flensborg.

906 Vil Jensen i Ribe. 21.11.1749, fol.443.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Henrik, karetmager i Ribe. B:
1) Jens Villesen i Røjhede
2) Christen Villesen 32, farer til søs fra Holland
3) Aksel Villesen 30, i Harlem i Holland
4) Anne Villesdatter g.m. Peder Jochumsen i Ribe
5) Else Villesdatter i Ribe
6) Kirsten Villesdatter g.m. Niels Andersen i Tønder
7) Maren Villesdatter g.m. Christen Sørensen på stedet.

907 Maren Berntsdatter i Ribe. 6.10.1749, fol.444B.
E: Laurids Hansen, smed. B:
1) et nyfødt barn, der døde efter sin mor.

908 Frands Thomsen Frøsig i Ribe. 24.9.1749, fol.445.
E: Kirsten Pedersdatter Ulsø. LV: Søren Tranberg. B:
3) Else Marie Frandsdatter 2.
FM:
1 Christen Frøsig i Varde, som beslægtet
2 Laurids Thomsen i Muldvad i Hunderup sogn, som beslægtet.
Første ægteskab med [Else Christensdatter], skifte 28.3.1743 lbnr.822. B:
1) Thomas Frandsen 10½
2) Anne Frandsdatter 10½.

909 Christen Holgersen i Ribe, der døde 13.1.1750, fol.459B.
A:
1) bror Jens Holgersen i Brøndum på Kærgårdsholm gods
2) bror Villads Holgersen i Sevel sogn på Stubbergård gods
3) bror Gregers Holgersen i Engum
4) bror Peder Holgersen i Sevel.

910 Gertrud Mathiasdatter Højer i Ribe. 1.4.1750, fol.462B.
E: Christoffer von Wechlen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 31.3.1750.

911 Anne Olufsdatter, ugift i Ribe, der døde 29.1.1750, fol.467B.
A:
1) bror Laurids Olufsen, matros på Læsø
2) bror Christen Olufsen, matros på Læsø.
Afdøde var født i Harboør.

912 Maren Mikkelsdatter i Ribe. 14.9.1750, fol.470.
E: Niels Jepsen Nymann. B:
1) Bodil Nielsdatter 7½.
FM: mors [halv]bror Thomas Jensen Lassen i Ribe.
Enkemandens første ægteskab med [Bodil Mikkelsdatter], skifte 16.11.1740 lbnr.810. Arv til B:
1) Kirsten Nielsdatter i København.

913 Niels Sørensen i Ribe. 29.9.1750, fol.472B.
E: Mette Enevoldsdatter. LV: Søren Nielsen Kvong i Ribe.
Som arvinger underskriver A:
1) søskendebarn Hans Bertelsen i Vester Vedsted
2) Niels Pedersen
3) Mikkel Jensen
4) Niels Hansen
5) Laurids Hansen.

914 Karen Jensdatter i Ribe. 4.3.1750, fol.474.
E: Anders Pedersen Weis. B:
1) Søren Andersen Weis
2) Anders Andersen Weis
3) Kirstine Marie Andersdatter 17.
FM: Niels Christensen Munch.

915 Jens Poulsen, vadstedrider i Ribe. 28.1.1751, fol.481B.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Nis Jørgensen Bagger. B:
1) Sofie Magdalene Jensdatter 15
2) Simon Jensen 8
3) Poul Jensen 1½.
FM:
1 Hans Hansen Puggaard
2 Jens Christian. feldbereder.

916 Niels Christensen Møller i Ydermøllen i Ribe. 10.4.1751, fol.487.
Enke efter Maren Sørensdatter, [skifte 31.1.1729 lbnr.731]. B:
1) Anne Nielsdatter i Ydermøllen
2) Søren Nielsen Møller, møller i Ydermøllen
3) Mette Nielsdatter g.m. Christen Thomsen, degn i Karise på Sjælland
4) Christen Nielsen Møller, degn i Bevtoft
5) Niels Nielsen Møller, kapellan i Holstebro og Måbjerg.

917 Mikkel Svendsen [Harreby, skomager] i Ribe. 5.2.1751, fol.488.
E: Else Simonsdatter. LV: Niels Munch.
Første ægteskab med [Bodil Mouridsdatter, skifte 22.1.1729 lbnr.730]. B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Jørgen [Bjørn] Taulov, præst [i Nordby] på Fanø
2) Mourids Mikkelsen Harreby i Åbenrå
3) Dorthe Mikkelsdatter g.m. Frederik Nielsen Bramminge, skomager i Ribe
4) Mette Mikkelsdatter g.m. Johan Christian Ohr i Hamborg
5) Svend Mikkelsen Harreby, skomager i Ribe.

918 Laurids Hansen Schade i Ribe. 1.5.1751, fol.490B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Dines Jensen, rebslager. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Søren Knudsen
2) Laurids Hansen 5.

919 Maren Mikkelsdatter Weis i Ribe. 25.5.1751, fol.491B.
E: Hans Sørensen Tønning, skrædder. B:
1) Ingeborg Hansdatter
2) Susanne Hansdatter, der ægter Mads Rasmussen Aaby
3) Kirsten Hansdatter
4) Cathrine Hansdatter
5) Maren Hansdatter.
FM:
1 Adolf Frederik Schetling
2 Peder Enevoldsen.

920 Morten Glasmeier, parykmager i Ribe. 21.6.1751, fol.493B.
E: Ida Andreasdatter. LV: Mikkel Ulriksen, skrædder. B:
1) Marie Dorthe Glasmeier 11.
FM: Jens Hansen, sadelmager.

921 Margrethe Lasdatter i Ribe. 16.7.1751, fol.495.
E: Eskild Simonsen. B:
2) Poul Eskildsen, næsten 25, stud theol.
Første ægteskab med Poul [Lauridsen] Trans, præst i Skrydstrup, [død 1717]. B:
1) Kirsten Poulsdatter Trans g.m. Ludvig Pedersen Blær i Ribe.

922 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 15.11.1751, fol.496B.
E: Peder Enevoldsen Falch, smed. B:
1) Laurids Pedersen Falch 8
2) Else Pedersdatter 4.
Opholdskontrakt af 27.7.1742 for enkemandens forældre Enevold Christoffersen Falch og Birthe Nielsdatter underskrevet af enkemands brødre Christoffer Enevoldsen Falch og Niels Enevoldsen Falch.

923 Niels Jensen Warming i Ribe. 7.1.1752, fol.498.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Niels Bjerrum. B:
1) Jens Nielsen i Holland
2) Jacob Nielsen, farer til søs fra Holland
3) Niels Nielsen, farer til Ostindien fra Holland
4) Anne Nielsdatter gift i Syder Lygum
5) Johanne Nielsdatter i Tønder
6) Karen Nielsdatter i Holland.
Afdøde døde 5.1.1752.

924 Anne Kirstine Nielsdatter i Ribe. 7.2.1752, fol.499B.
E: Jens Pedersen, snedker. B:
1) Niels Jensen 13½
2) Peder Jensen 11
3) Anne Cathrine Jensdatter 9.

925 Eskild Simonsen i Ribe. 13.4.1752, fol.501B.
Enkemand efter [Margrethe Lasdatter, skifte 16.7.1751 lbnr.921]. B:
1) Poul Eskildsen Simonsen i København

926 [Nikolaj Villumsen] Riis, rådmand i Ribe, der døde 23.11.1751, fol.504.
E: Anne Cathrine [Mortensdatter Evendorff]. LV: David [Mogensen] Grønlund, kapellan i Ribe [Katrine]. B:
1) Villum Riis, løjtnant
2) Anne Margrethe Riis g.m. [Johan] Ovidius Mentzer, kapellan i Kristiansand i Norge
3) Christine Riis, død. E: Christian Brorson i København. B:
2 døtre der opholder sig hos deres farfar Nikolaj [Brodersen] Brorson, præst i København Nikolaj.
Første ægteskab med [Kirsten Andreasdatter] Bruun, datter af Andreas [Andreassen] Bruun, [skifte 12.8.1704 lbnr.376] og Ingeborg [Jensdatter Brøndum].
Desuden nævnes første hustrus yngste søster Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun.

927 Anne Rasmusdatter i Ribe, der døde 30.7.1752, fol.508B.
E: Jørgen Clemensen, skomager. B:
1) Lene Marie Jørgensdatter 20
2) Bodil Marie Jørgensdatter 12.
FM: Jens Jensen Lollik.

928 Johan Jørgen Brandt, parykmager i Ribe. 1.8.1752, fol.510.
E: Cathrine Marie. B:
1) Hieronymus Christoffer Brandt 8
2) Anne Cathrine Brandt 5
3) Johanne Marie Brandt 6 mdr.

929 Peder Enevoldsen Falch i Ribe, der døde 11.10.1752, fol.513.
Forlovet med Anne Cathrine Lindenkrone.
Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter], skifte 15.11.1751 lbnr.922. B:
1) Laurids Pedersen Falch 9
2) Else Pedersdatter 5.
Afdøde boede hos sine forældre Enevold Christoffersen Falch [og Birthe Nielsdatter].

930 Hans Pedersen Ulf i Ribe, der døde 24.2.1752, fol.514B.
Enkemand. B:
1) Søren Hansen Ulf i Holland
2) Peder Hansen Ulf i Ballum
3) Anders Hansen Ulf i Varde
4) Anne Hansdatter g.m. Christian Selmann i Norge
5) Karen Hansdatter på stedet.

931 Peder Knudsen, maler i Ribe, der døde 28.11.1752, fol.515B.
E: Marie Cathrine Ravif. LV: Søren Nilesen Fannik. B:
1) Dorthe Cathrine Pedersdatter 8
2) Marie Elisabeth Pedersdatter 2.

932 Jens Hansen Lollik i Ribe. 21.8.1752, fol.516B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Rasmus Mortensen, snedker. B:
4) Thomas Jensen 3½
5) Claus Jensen 1.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jensen Lollik, skomager i Ribe
2) Hans Jensen Lollik i Tønder
3) Karen Jensdatter i Tønder.

933 Anne [Jensdatter Bjørn] i Ribe. 20.2.1753, fol.518.
Enke efter [Jørgen Andersen] Windfeld, [skifte 27.1.1748 lbnr.894]. B:
1) Jens Windfeld, student på Nørre Vosborg
ved morbror Søren [Jensen] Bjørn, præst i Vodder.

934 Mette Pedersdatter i Ribe. 26.3.1753, fol.518B.
E: Niels Nissen Kloster. B:
1) Nis Nielsen 16½.

935 Voldborg Pedersdatter i Ribe. 2.1.1753, fol.521.
A:
1) søskendebarn Peder Dinesen i Nørre Vejrup på Ribe Hospital gods ved datter Maren Pedersdatter på stedet
2) søskendebarn Mikkel Dinesen i Nørre Vejrup på Ribe Hospital gods
3) søskendebarn Niels Dinesen, død. 2B:
a Mads Nielsen på Endrupholm gods
b Karen Nielsdatter g.m. Christian Christensen i Holst på Sønderskov gods
4) søskendebarn store Peder Dinesen i Nørre Vejrup, død. 5B:
a Peder Pedersen, landsoldat i Bjerndrup i Gørding sogn, landsoldat i Bramminge lægd
b Anne Pedersdatter, enke efter Christen Christensen i Nørre Vejrup på Bramminge gods
c Maren Pedersdatter, enke i Rebelsig i Vejrup sogn på Bramminge gods
d Voldborg Pedersdatter g.m. Peder Jacobsen i Gørding på Bramminge gods
e Karen Pedersdatter i Vejrup
5) søskendebarn Voldborg Dinesdatter i Nørre Vejrup på Ribe Hospital gods, død. 4B:
a Dines Jensen, rebslager i Ribe
b Peder Jensen i Roust på Ribe Hospital gods
c Mads Jensen, død. E: Maren Madskone. 1B:
a Jens Madsen i Nørre Vejrup på Bramminge gods
d Mette Jensdatter i Fåborg.

936 Mette Jensdatter i Ribe. 4.6.1753, fol.524.
E: Anders Andersen, vægter. B:
1) Sidsel Jensdatter g.m. Jens Andersen i Haldrup ved Horsens
2) en søn i Højer, død. Hans børn.

937 Kirsten Hansdatter i Ribe. 28.7.1753, fol.525.
E: Jens Christensen Harbo. B:
1) Margrethe Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen Husted i Ribe
2) Gertrud Jensdatter 45
3) Anne Marie Jensdatter 39.

938 Maren Nielsdatter i Ribe. 26.8.1752, fol.526.
E: Jacob Hansen, karetmager. A:
1) mor Gertrud Andreasdatter [Bahus] på stedet, enke [efter Niels Lauridsen], skifte 27.6.1739 lbnr.797
2) bror Laurids Nielsen[Brøns] i Varde, død. 3B:
a Gertrud Lauridsdatter
b Anne Margrethe Lauridsdatter
c Niels Lauridsen .
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Jes Jørgensen i Bæk i Nustrup sogn
4) søster Mette Nielsdatter g.m. Bertel i Lert i Sommersted sogn

939 Hans Krag, rådmand i Ribe. 9.3.1750, fol.530.
E: Margrethe Sofie Pahl. LV: Jens [Ambrosiussen] Nyborg, birkedommer i Svendborg på Fyn, der ægter enken. B:
1) Ingeborg Marie Hansdatter Krag 13½
2) Steffen Hansen Krag 12½
3) Anne Margrethe Hansdatter Krag 8.
FM:
1 Lorents Thun
2 Thomas Clausen, rådmand
3 Johannes Hjort, hospitalsforstander.

940 Poul Poulsen i Ribe. 7.7.1753, fol.556.
E: Anne Dorthe Nielsdatter. B:
1) Mette Poulsdatter [4]½.
FM: morbror Peder Nielsen i Øster Vedsted.

941 Andreas Christensen Tarp, vadstedrider i Ribe. 3.11.1753, fol.558B.
E: Margrethe Klingenberg. LV: Johan Jacob Frausing. B:
1) Kirsten Andreasdatter 6
2) Anne Andreasdatter 4
3) Henrikke Cathrine Andreasdatter 2
4) Niels Andreassen Tarp 14 uger.
FM: farfar Christen Tarp, toldvisiterer.

942 Anne Marie Sørensdatter, ugift tjenestepige i Ribe. 11.11.1753, fol.560B.
A:
1) mor Karen Smedegaards
2) bror Jens Smedegaard i Velling
3) søster Kirsten Sørensdatter
4) søster Anne Sørensdatter
5) søster Edel Sørensdatter
6) søster Maren Sørensdatter.

943 Simon Knudsen, udrider i Ribe, der døde 6.10.1752, fol.561.
E: Else Mortensdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Knud Simonsen 15
2) Ingeborg Margrethe Simonsdatter 15
3) Morten Simonsen 13
4) Kirsten Simonsdatter 12
5) Utilie Dorthe Simonsdatter 8.
FM:
1 Niels Bjerrum
2 Jens Madsen.

944 Anton Edel, (Ædel) afskediget korporal i Ribe. 20.12.1753, fol.572.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Christoffer Nielsen. B:
2) Johan Frederik Edel 1.
FM: Mads Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Tobias Edel.

945 Erik Nielsen i Ribe. 22.1.1754, fol.573B.
E: Karen Jespersdatter. LV: Peder Andersen. B:
1) Niels Eriksen 19
2) Maren Eriksdatter 16.
FM: Hans Kalhauge.

946 Anne Jensdatter i Ribe. 30.1.1754, fol.575B.
E: Tjelle Jensen. B:
1) Gertrud Marie Tjellesdatter 9
2) Kirsten Tjellesdatter 3.

947 Anne Kirstine i Ribe. 11.1.1754, fol.577.
E: Gerhardt Jacob Rheder. B:
1) Claus Henrik Rheder 3.

948 Hans Jørgen Fritz, glarmester i Ribe. 11.12.1753, fol.580B.
E: Mette Bertelsdatter. LV: Christian Pedersen, drejer. Af arvinger angives A:
1) bror Daniel Gerhardt Fritz.

949 Mikkel Ulriksen i Ribe. 3.5.1754, fol.583B.
E: Ursula Pedersdatter. LV: Morten Hansen, skrædder. B:
1) Inger Cathrine Mikkelsdatter 4
2) Kirsten Mikkelsdatter 2.
FM: Casper Ulriksen.

950 Søren Andersen Weis i Ribe, der døde 21.4.1754, fol.585.
E: Maren Pedersdatter Schiøtt. LV: Hans Kalhauge. A:
1) far Anders Pedersen Weis
2) bror Anders Andersen Weis, [enkemand efter afdødes mor Karen Jensdatter, skifte 4.3.1750 lbnr.914].

951 Niels Nielsen Bagmand i Ribe. 8.1.1754,fol.58.
E: Mette Marie Graff. LV: Niels Christensen Munch. B:
1) Niels Nielsen 10
2) Maren Nielsdatter 7½
3) Cathrine Nielsdatter 5
4) Kirstine Marie Nielsdatter 3
5) Nikolaj Jacob Nielsen, 6 uger den 11.5.1754.
FM:
1 Anders Rasmussen, lærredshandler
2 Søren Nielsen Møller
3 farbror Mads Nielsen Bagmand i Varde
4 farbrorsøn Niels Nielsen Ledertouger i Ribe.

952 Sofie Marie Rose i Ribe. 22.6.1754, fol.590.
E: Hans Bertelsen Gerdes, købmand. B:
1) Andreas Mahler Gerdes 6½
2) Vibeke Gerdes 5½
3) Anne Gerdes 4½.
FM:
1 morbror Christoffer Rose i Wandling
2 morbror Andreas Rose i Wandling.
Afdøde døde 7.9.1753.
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1748.
Samfrændeskifte 22.6.1754.

953 Niels [Jørgensen] Brasen i Ribe. 17.10.1753, fol.591.
E: Kirstine Margrethe Christensdatter.
Bevilling til skiftet bo 24.8.1753.

954 Carsten Mathiassen Worm, præsident i Ribe, der døde 7.11.1750, fol.591B.
E: Christiane Marie [Jensdatter] Foss, der døde 9.11.1750.
Testamente af 21.1.1721.
Hans A:
0) forældre [Mathias Olufsen Worm, præsident i Ribe, skifte 4.5.1707 og Margrethe Christoffersdatter de Hemmer i hendes andet ægteskab, skifte 11.12.1723 lbnr.717]
1) bror [Oluf Worm, assessor, lektor. theol. i Århus], død, [var g.m. Karen Knob]. 3B:
a [Jens] Worm, rektor i Århus
b Mathias Worm i Århus
c Margrethe Benedikte Worm i Århus
2) bror [Christoffer de Hemmer, medicus i Ribe død 1715]. 3B:
a Margrethe de Hemmer, død, var g.m. Frigast. 1B:
1 løjnant Frigast i Tønder
b Ludvig de Hemmer, professor i Ålborg
c [Sofie Carstine] de Hemmer, enke efter ritmester Windfeld
3) søster [Susanne Cathrine Mathiasdatter Worm], død [5.1.1720], var g.m. Søren Nielsen Serup, præst i Ribe Domkirke, død 9.3.1736]. 2B:
a Mathias Worm Serup, præst i Fåborg på Fyn, der døde under skiftet, [skifte Sallinge herred gejstlig 9.10.1753 lbnr.112]
b Margrethe de Hemmer Serup, g.m. Johan [Garlevsen] Kinast, præst i Frederiksberg.
Hendes A:
00) fars forældre [Niels Foss, læge, død København 1.6.1645, overført til Lund Domkirke og Karen Mathiasdatter Jacobæa]
0) far [Jens Nielsen Foss, død 1687 på Svanø i Søndfjord i Bergen stift i Norge, stadsmedikus i København, assessor i Højesteret. Første ægteskab med Marie Sørensdatter Hofmann, død 1667 uden børn. Gift 1671 med afdødes mor Anne Margrethe Hansdatter Svane]
01) farbror [Christen] Foss, [assessor i højesteret, død 1680]. 1B:
1) Jens Foss, professor [i medicin] i København
02) farbror Mathias [Nielsen] Foss, biskop i Ålborg. død, 8.7.1683. 4B:
1) Niels [Mathiassen] Foss, præst i Sorø, død [2.8.1710]. 6B:
a Claus Ulrik Foss, regimentfelskær i Rendsborg
b Bodil Marie Foss g.m. Niels [Hansen] Heining, præst i Fårevejle og Dragsholm
c Barbara Sofie Foss, kammerjomfru hos prinsesse Charlotte Amalie i København
d Else Magdalene Foss g.m. jagt- og sessionsskriver Bonde Bondesen i Frederiksborg
e Drude Cathrine Foss g.m. Andreas Vilsgaard, præst i Øyer i Akershus stift
f Mathias Foss, student, der rejste til udlandet for 27 år siden og anses for at være død
2) Ingeborg [Mathiasdatter] Foss, død [1738]. [Første ægteskab med Hans Thøgersen Lassen til Hvidstedgård i Tårs sogn i Vendsyssel, død ca. 1695. Andet] ægteskab med [Jens Jensen] Vissing, [begravet Århus 15.5.1697]. 1B:
a Hans [Jensen] Vissing til Odden [i Mygdal sogn]
3) Karen [Mathiasdatter] Foss, død, var g.m. Peder Rosenstand. 2B:
a Bodil Margrethe Rosenstand, enke efter Peder [Henriksen] Goische, [præst i Vestervig og Agger, død 23.9.1722]
b Kirstine Magdalene Rosenstand, [skifte Rødding herred gejstlig 9.9.1734 lbnr.66]. Første ægteskab med magister Hans [Pedersen] Lund, præst i Rødding og Krejbjerg i Salling, [skifte Rødding herred gejstlig 11.5.1716 lbnr.58]. 1B:
1 Mette Marie Lund g.m. Grønholt i Ebeltoft.
Kirstine Malene Rosenstands andet ægteskab med Niels [Jacob Lauridsen] Haverslev, successor i Rødding og Krejbjerg. 1B.
2 Peder Rosenstand Haverslev, successor i Rødding og Krejbjerg
4) Søster [Mathiasdatter] Foss, [begravet 24.8.1729], var g.m. Christoffer de Hemmer, rådmand [i Ålborg, død 11.1.1703]. 5B:
a Mathias [Foss] de Hemmer, præst i Skagen, der døde, [skifte Horns herred gejstlig 17.6.1753 lbnr.37]
b Henrik de Hemmer, købmand i København
c Karen de Hemmer. [Første ægteskab med Jens Olufsen Vang, præst i Flade, Gerum og Fladstrand, død 24.3.1731. Andet] ægteskab med Niels Kjær til Kærsgård [i Tornby sogn] i Vendsyssel
d Hans de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge
e Christoffer de Hemmer, klokker i Ribe Domkirke
03) farbror Peder Foss, rektor [ved Metropolitanskolen i København], [død 295.1698, første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter From]. 3B:
1) Niels Foss [til Juellund i Vollerslev sogn på Sjælland], der døde [1751]
2) Else [Veronika] Scavenius Foss, [død 1745] g.m. admiral [Olaus] Judicher, [død 1729] 1B:
a Anne Christine Judicher g.m. g.m. [Frederik] Gyntelberg, kommandørkaptajn i København
3) Malene Foss, død, var g.m. konferensråd [Johan Conrad] Ernst 1B:
a Frederikke Louise Ernst i København
04) farbror Laurids Foss, [til Todbøl i Kallerup sogn i Thy, forstander for Sorø Akademi, død 1703, var g.m. Barbara Pedersdatter Rosenberg]. 2B:
1) Niels Foss, professor, [rektor på Sorø Akademi, død 1712]. 1B:
a Lorents Nikolaj Foss, student
2) Magdalene Foss, død [1737], var g.m. magister Andreas Frølund. 4B:
a Laurentius Michael Frølund, præst i Fakse, der døde [28.8.1753]
b Henrik Frølund i København
c Mathias Frølund
d Bolette Nicolle Frølund, død, var g.m. Johan Gustav Sechmann. 1B:
1 Margrethe Magdalene Sechmann
05) faster Ingeborg Foss, død [1676], var g.m. Jens Burchard, præst i Tranebjerg på Samsø, [død 1.5.1681]. 2B:
1) Maren Burchard, død [1713], var g.m. Oluf Christensen Zeuthen, præst i Gangsted og Søvind, død 1720, [skifte Voer herred gejstlig 14.3.1749 lbr.8]. 8B:
a Jens Foss Zeuthen, successor i Gangsted
b Abel Cathrine Zeuthen, enke efter Joachim Schade Schultz, løjtnant
c Jørgen Burchard Zeuthen, rentekammerskriver i København
d Frederik Zeuthen, kasserer på Selbu Kobberværk ved Trondhjem i Norge
e Peder Laurentius Zeuthen, bogholder i den civile enkekasse i København
f Marie Margrethe Zeuthen g.m. Casper Als i København
g Elisabeth Christine Zeuthen g.m. Jochum [Hansen] Wulff, præst i Førslev på Sjælland
h Nicolle Jeanette Zeuthen g.m. Anders Wulff i Tønsberg i Norge
2) Karen Burchard, død, var g.m. Mikkel Mogensen Fogh på Vorsø, nu kaldt Kragerø i Søvind sogn. 3B:
a Mogens Fogh, maler i Horsens
b Maren Fogh g.m. August Petri Engzelius på Merdø ved Arendal
c Ingeborg Margrethe Fogh i Trondhjem
001) mors forældre [Hans Svane, ærkebiskop, død 1668, gift 1639 med Marie Jørgensdatter Fuiren, død 1694]
06) morbror Frederik Svane, hofjægermester. 1B:
a [Marie] grevinde Svane i København
07) moster Søster Svane g.m. [Hans Olufsen] Bagger, biskop, død [1693]. 2B:
1) [Christian] Bagger, stiftamtmand, død. 3 børn hos deres mor [Marie Elisabeth Brandt, født Møller] i København, hvis navne ikke angives
2) frøken Bagger.
Litteratur: Christopher Gjessing: Nye samling af danske, norske og Islandske jubellærere, 1779, repro 1978. Heri side 272-289: Niels Foss...

955 Anne Eriksdatter i Ribe. 20.3.1754, fol.663B.
E: Jørgen Frederik Christensen, urmager. B:
1) Christiane Jørgensdatter
2) Christian Jørgensen
3) Erik Jørgensen.

956 Hans Christian Jensen, handskemager i Ribe. 8.7.1752, fol.665.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Nis Jørgensen, bager. B:
1) Jens Christian Hansen 1 år 3 mdr.
FM: farbror Niels Jensen Gram, handskemager ved far Jens Nielsen Gram.

957 Maren Jensdatter Svarrers i Ribe. 7.4.1754, fol.5668B.
A:
1) halvbror Peder Jensen, organist i Fredericia danske kirke, død. Enken [Gidsel Pedersdatter] nu g.m. Ludvig Heinsen, organist i Fredericia. B:
a Jens Pedersen 15
b Birgitte Kirstine Pedersdatter 12
c Johanne Marie Pedersdatter 10
d Peder Pedersen 6
e Jens Pedersen 3.

958 Bodil Marie Riis i Ribe. 17.7.1754, fol.671.
E: Lorents [Nikolajsen] Thun, [kobbersmed]. B:
1) Niels Lorentsen 7¾
2) Peder Lorentsen 6¼
3) Anne Cathrine Lorentsdatter 3¾, der døde.
[Enkemanden flyttede til Slangerup].

959 Jeppe Nielsen, buntmager i Ribe. 28.1.1754, fol.681.
E: Charlotte Amalie Poulsdatter. LV: Søren Nielsen Kvong. B:
1) Benedikte Cathrine Jepsdatter 15½
2) Karen Jepsdatter 8
3) Sidsel Sofie Jepsdatter 6.
FM:
1 farbror Anders Nielsen, buntmager
2 mors svoger Ægidius Henning Bade.

960 Anne Birgitte Slangendorf i Ribe. 24.10.1754, fol.683B.
E: Ægidius Henning Bade. A:
1) søster Charlotte Amelie Poulsdatter, enke efter Jeppe Nielsen, buntmager, [skifte 28.1.1754 lbnr.959]
2) søster Ida Sofie Slangendorf i Holland.
Afdøde døde 23.10.1754.

961 Karen Sørensdatter i Ribe. 24.3.1755, fol.686.
E: Søren Knudsen, knapmager. B:
1) Søren Sørensen 16
2) Frederik Christian Sørensen 15
3) Ingeborg Dorthe Sørensdatter 13
4) Anne Margrethe Sørensdatter 11.

962 Johan With i Ribe. 26.2.1755, fol.687B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Søren Hansen, birkedommer i Nørre Farup.
Arvinger kendes ikke.

963 Johanne Lauridsdatter i Ribe, der døde 26.4.1755, fol.689B.
E: Dines Jensen, rebslager. B:
1) Anne Sofie Dinesdatter g.m. Lydik Berntsen, klejnsmed
2) Jens Dinesen 23
3) Anne Marie Dinesdatter 21
4) Voldborg Dinesdatter 19
5) Else Marie Dinesdatter 17
6) Laurids Dinesen 15
7) Mette Dinesdatter 13
8) Birthe Cathrine Dinesdatter 11
9) Niels Dinesen 8
10) Johanne Kirstine Dinesdatter 7.

964 Søren [Nielsen] Møller, møller i Ribe [Ydermølle]. 5.5.1755, fol.691B.
E: Anne Cathrine Foersum.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1752.

965 Anders Rasmussen i Ribe. 1755, fol.692.
E: Karen Jacobsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1755.

966 Dorthe Margrethe Mulvad i Ribe. 23.4.1755, fol.692B.
E: Johan Frederik Krosp, stadsmusikant. B:
1) Margrethe Elisabeth Krosp 24
2) Jacob Krosp 23
3) Sidsel Dorthe Krosp 16.

967 Kirsten Jørgensdatter i Ribe. 1.8.1755, fol.693B.
E: Peder Morsen. B:
1) Johan Jeppe Pedersen 23, i Tønder
2) Niels Pedersen 21, i Bredsted
3) Maren Pedersdatter g.m. Christian Mikkelsen Polak i Ribe
4) Anne Kirstine Pedersdatter i Roust
5) Anne Cathrine Pedersdatter 16.

968 Mads Madsen i Ribe. 12.7.1755, fol.694B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Christen Terkildsen. B:
1) Niels Madsen 3½.
FM: Anders Christensen Krejbjerg.

969 Johannes Christiansen Angel, grovsmed i Ribe. 1.12.1755, fol.695B.
E: [Lene Jepsdatter]. LV: Hans Jepsen i Tange. B:
1) Christian Johansen 17
2) Anne Kirstine Johansdatter 14
3) Jeppe Johansen 13
4) Villads Johansen 2
5) Hans Johansen 1.

970 Jens Christian Hansen, umyndig i Ribe. 19.1.1756, fol.697.
A:
1) mor Kirsten Simonsdatter g.m. Dines Jensen, rebslager
Mors første ægteskab med [Jens Poulsen, skifte 28.1.1751 lbnr.915]. B:
2) halvsøster Sofie Magdalene Jensdatter 20
3) halvbror Simon Jensen 14
4) halvbror Poul Jensen 6.
Arv efter afdødes far [Hans Christian Jensen], skifte 8.7.1752 lbnr.956

971 Marie Anne Bruun i Ribe, [begravet Ribe Katrine 16.5.1756], fol.698B.
E: Laurids Christensen, amtsforvalter.
Bevilling til uskiftet bo for ham og deres umyndige barn af 1.5.1756.

972 Birthe [Christensdatter] Foersum i Ribe, [begravet Ribe Domkirke 5.11.1756], fol.699.
E: Niels [Christensen] Munch, [skrædder].
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1756.

973 Ane Nikolajsdatter i Ribe. 2.1.1756, fol.699B.
E: Jeppe Andersen. A:
1) Jacob Hansen Møller, karetmager
2) Arent Hansen Møller, skrædder i Flensborg
3) Karen Hansdatter Møller i Tønder
4) Dorthe Hansdatter, død. 1B:
a Nis Jepsen
5) Johanne Nielsdatter,
alle søskendebørn.

974 Anne Benedikte Steensen, der døde 17.4.1756 i Ribe, fol.704.
Enke efter Christian Carl von Gabel til Bramminge, stiftsbefalingsmand, [død Bramminge 3.8.1748].
Testamente af 3.10.1755.
Enkens første ægteskab med generalløjtnant [Christian] Rantzau [Friis].
Der rejses et marmormonument på Bramminge for begge hendes mænd.
Adskillige navngivne ikke-slægtninge tilgodeses i testamentet.


Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1755-1773
B 85A-125

975 Bodil [Pedersdatter] i Ribe, der døde 2.11.1755, fol.2.
Enke efter Niels [Lauridsen], hjulmand. B:
1) Peder [Nielsen] Spandet, kapellan på Holmsland
2) Laurids [Nielsen] Spandet, præst på Alrø ved Horsens
3) Søren Nielsen Spandet, hjulmand, [skifte 18.12.1743 lbnr.833]. 3B:
a Anne Sørensdatter 16
b Niels Sørensen 14
c Kirsten Sørensdatter 12.
FM:
1 [mors halvbror] Christian Johansen, farver i Ribe
2 [morbror] Henrik Knudsen på Teglgården ved Ribe.

976 Kirsten Knudsdatter i Ribe. 14.4.1756, fol.7.
E Niels Bjerrum. B:
1) Christen Nielsen Bjerrum, ridefoged på Rødslet i Vendsyssel
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Jacobsen, Møller, møller i Kærgård vejrmølle
3) Knud Nielsen Bjerrum 22, i Børglum præstegård i Vendsyssel
4) Maren Nielsdatter 19.
FM: Christian Peder Bjerrum i Ribe.

977 Anne Kirstine Lorentsdatter i Ribe. 18.3.1757, fol.12B.
E: Nikolaj Mouridsen, tambur. B:
1) Lorents Nikolajsen 28, i Ribe
2) Jørgen Frederik Nikolajsen 22, i guldsmedelære i Tønder
3) Anne Augusta Nikolajsdatter 20, i Tønder
4) Nikolaj Nikolajsen 18, i parykmagerlære i Ribe.

978 Birthe Nielsdatter i Ribe. 20.6.1757, fol.14B.
E: Anders Hansen Kirkeby. B:
1) Hans Andersen 25
2) Mette Andersdatter 22
3) Kirsten Andersdatter 20
4) Karen Andersdatter 8.

979 Jesper Christensen i Ribe. 18.12.1756, fol.16B.
E: Edel Knudsdatter. LV: Thomas Jensen, drejer. B:
1) Mette Elisabeth.
FM: Jens Jensen Lollik i Ribe.
Afdøde døde 20.4.1756 på sørejse til Amsterdam.

980 Testamente i Ribe. 18.11.1757, fol.17B.
Testamente af 18.11.1757 for Nikolaj Clemensen og hustru Mette Olufsdatter i Ribe.

981 Cathrine Jørgensdatter i Ribe. 18.11.1757, fol.18.
E: Søren Tøstesen. A:
1) søster død. 1B:
a Anne Lorentsdatter g.m. Søren Andersen, skrædder i Middelfart
2) søster, død. 2B:
a Maren Jensdatter g.m. Mathias Rasmussen i Store Velling i Smidstrup sogn
b Susanne Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Store Velling.
Afdøde døde 16.11.1757.

982 Mads Pedersen i Ribe, der døde 8.5.1757, fol.20B.
E: Anne Bennedsdatter. LV: far Benned Madsen i Råhede i Hviding sogn. B:
1) Peder Madsen 10
2) Else Madsdatter 8
3) Sidsel Madsdatter 6
4) Benned Madsen 2
5) Kirsten Madsdatter, 6 uger den 1.3.1758.
FM:
1 Nis Jørgensen i Ribe
2 Christen Svendsen, skomager i Ribe.

983 Simon Lauridsen Hoff, skrædder i Ribe. 14.3.1758, fol.23.
E: Karen Jacobsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1758.

984 Anders Rasmussen Wiis i Ribe. 17.12.1756, fol.23.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Gram, handskemager. A:
1) søster, død. 1B:
a Hans Madsen i Haderslev
2) bror, død. 1B:
a Rasmus Pedersen Wiis, skomager i Haderslev.
Afdøde døde 16.12.1756.

985 Thomas Carlsen i Ribe. 25.5.1758, fol.28.
E: Cathrine Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 20.3.1758.

986 Abelone [Clemensdatter] i Ribe. 22.4.1758, fol.28B.
Enke efter Niels Andersen [Lodstrup], skifte 10.3.1746 lbnr.870. B:
1) Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Jensen Tved
2) Clemen Nielsen, vadrider
3) Lene Nielsdatter g.m. Mads Nielsen Tved
4) Bodil Nielsdatter, forlovet med Herman Nielsen, skomager
5) Maren Nielsdatter 23, i Flensborg
6) Anders Nielsen 20
7) Karen Nielsdatter 17
8) Dorthe Nielsdatter 15.
Afdøde døde 23.3.1758.

987 Josef Worm, en bøhmisk glaskræmmer, der døde i Ribe. 2.5.1758, fol.31.
Arvinger kendes ikke.

988 Kirsten Hansdatter i Ribe. 4.4.1758, fol.32.
E: Anders Pedersen Weis.
Første ægteskab med efter Morten Jensen Schmidt, skifte 2.8.1731 lbnr.751. B:
1) Anne Marie Mortensdatter, skifte 12.1.1741 lbnr.809. E: Niels Enevoldsen Schmidt. B:
a Morten Nielsen.

989 Peder Jørgensen Birkelev i Ribe. 13.5.1758, fol.36.
E: Karen Christensdatter. LV: Casper Ulrik Locher. B:
1) Maren Pedersdatter 16.
FM: halvbror Jørgen Lauridsen i Øster Vedsted.

990 Dorthe Kirstine Møller i Ribe. 15.6.1758, fol.37B.
E: Thomas Clausen, rådmand.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1758.

991 Anders Andersen, feldbereder i Ribe. 19.6.1758, fol.38.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Conrad Vedel. B:
1) Christen Andersen
2) Jens Andersen
3) Anne Andersdatter 18½
4) Anders Andersen 14½.

992 Sara Gudme i Ribe. 14.9.1758, fol.40.
E: Jacob Høfding, toldkontrollør. B:
1) Johan Casper Høfding 8
2) Peder Gudme Høfding
3) Lisbeth Sofie Høfding 5.

993 Laurids Jensen, toldforpagter i Ribe. 15.10.1756, fol.42B.
E: Anne Elisabeth Hansdatter. LV: Hans Fogh i Størsbøl [i Vester Nykirke sogn]. B:
1) Laurentse Christine Lauridsdatter.
FM: J. Bøtcher.
Arv i boet efter afdødes far Jens Termansen, skifte 24.3.1747 lbnr.887.
Fars andet ægteskab med Barbara Jørgensdatter. Arv til B:
1) Gunder Anne Marie Jensdatter-
Fars tredje ægteskab med Dorthe Nielsdatter, skifte 28.10.1740 lbnr.806. Arv til B:
2) Ingeborg Jensdatter
3) Mads Jensen
4) Niels Jensen
5) Joen Jensen
6) Simon Jensen.
FM:
1 farbror Mads Termansen i Kærbøl
2 farbror Niels Termansen i Ribe.

994 Ingeborg Marie Krag, ugift i Ribe. 22.12.1757, fol.159.
A:
1) bror Steffen Hansen Krag 20, i Svendborg
2) søster Anne Margrethe Krag 15, i Ribe.
FM:
1 Thomas Clausen, rådmand i Ribe
2 Hans Kalhauge i Ribe.
Afdødes formynder var Møller, byskriver og postmester i Ringkøbing.
Arv efter afdødes far [Hans Krag, skifte 9.3.1750 lbnr.939].
Arv efter afdødes mor Margrethe Sofie Pahl, skifte sluttet Svendborg 15.2.1754. E: afdødes stedfar Jens Nyborg, prokurator i Svendborg.

995 Thomas Pedersen i Ribe, der døde 15.5.1758, fol.168.
E: Mette Enevoldsdatter. LV: Niels Kalhauge. A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Skast
2) bror, død. 1B:
a Peder Nielsen 13 i Lovrup i Gørding sogn på Bramminge gods.
FM: fasters mands bror Christoffer Nielsen i Ribe.

996 Maren Jensdatter i Ribe, der døde 7.1.1757, fol.171B.
A:
1) bror Clemen Jensen, urtegårdsmand g.m. Maren Jespersdatter, begge døde. 2B:
a Johanne Clemensdatter, døbt Ribe Cathrine 7.6.1715, gift Odense Sankt Hans 15.10.1743 med Claus Hansen, skomagersvend i Odense
b Christen Clemensen i Strandhuse ved Fåborg på Fyn, døbt Vigerslev 21.11.1717.

997 Maren Andersdatter i Ribe, der døde 2.11.1758, fol.180.
E: Hans Andersen. B:
1) Anders Hansen.

998 Adolf Frederik Schertling i Ribe, der døde 24.12.1758, fol.182.
E: [Navn angives ikke]. LV: Nis Jørgensen, bager. A:
1) søster Marie [Jensdatter]
2) søster Agnethe [Jensdatter]
3) søster Lise [Jensdatter]
4) søster Mette Malene [Jensdatter], gift mellem Kolding og Haderslev
5) bror Peder Jensen
6) søster g.m. Gregers Christoffersen
7) bror Jesper Jensen.
Desuden nævnes om pårørende:
1 Anders Andersen Vejers
2 Peder Madsen Lund, kyrasser.

999 Marine Engels i Ribe. 22.6.1759, fol.186.
E: Christian Johansen Bjerrum, farver i Ribe.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1759.

1000 Maren Hansdatter i Ribe. 11.10.1759, fol.186B.
E: Jens Harchsen, prammand. B:
1) Anne Marie Jensdatter 7
2) Anne Margrethe Jensdatter 4.

1001 Margrethe Sørensdatter i Ribe. 4.12.1759, fol.187B.
E: Hans Ibsen, handskemager. B:
1) Ib Hansen
2) Jens Hansen 25
3) Johan e Cathrine Hansdatter 21.

1002 Ramsvig, vagtmester i Ribe. 14.10.1758, fol.189.
E: Ida Marie. LV: Thomas Montagne, konrektor. B:
1) Johan Henrik Ramsvig 8 mdr.
FM: Christen Terkildsen, bødker.

1003 Nikolaj Weis, rebslager i Ribe, der døde 14.1.1760, fol.192.
E: Abelone Andersdatter. LV: Jeppe Carlsen. B:
1) Andreas Nikolajsen Weis 20
2) Johannes Nikolajsen Weis 11.
FM: Gabriel Christensen Koch.

1004 Birthe Jensdatter i Ribe. 27.2.1760, fol.194.
E: Anders [Jepsen] Ørbæk, hattemager. B:
1) Jens Christian Andersen 9
2) Jeppe Andersen 6
3) Maren Andersdatter 4
4) Niels Andersen 2.

1005 Hans Sørensen Rask, portner i Ribe Sønderport og postillon til Varde, der døde 4.3.1760, fol.195B.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Nielsen Farup. B:
1) Søren Hansen Rask 25
2) Anne Marie Hansdatter 23
3) Bodil Hansdatter, død. E: Simon Lauridsen i Døstrup. 1B:
a Laurids Hansen 9
4) Christian Hansen 19
5) Hans Christian Hansen 16
6) Laurids Hansen Bech 13.

1006 Jacob Gotfred Silber, slagter i Ribe. 31.1.1760, fol.197.
E: Maren Christiansdatter. LV: bror Morten Christian Ørtel. B:
1) Alhed Jacobsdatter Silber 7
2) Johan Christian Jacobsen Silber 3
3) Jacob Jacobsen Silber 1.
FM:
1 Jacob Christian Harknag
2 Christian Harknag.

1007 Jens Houmann, aftakket rytter og fanesmed i Ribe. 26.6.176, fol.199B.
E: Anne Elisabeth Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.

1008 Hans Sachau, pensionist og aftakket korporal i Ribe. 5.5.1760, fol.201.
E: Anne Falksdatter. LV: Hans Lund.
Af første ægteskab B:
1) Hans Sachau 26 i Højst syd for Ribe
2) Jochum Sachau 24, i Højst
3) Barbara Sachau 22, i Ravsted.
FM: Gabriel Christensen Koch i Ribe.

1009 Mads Olufsen Hack, aftakket rytter og skrædder i Ribe. 29.7.1760, fol.202B.
E: Else Margrethe Villadsdatter. LV: Tjelle Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Madsdatter g.m. Hans Olufsen, soldat i Rendsborg
2) Inger Madsdatter 30, i Flensborg.

1010 Cathrine Pedersdatter i Ribe, der døde 19.5.1759, fol.205.
Enke efter Thomas Carlsen, [skifte 25.5.1758 lbnr.985].
Bevilling til uskiftet bo af 20.3.1758.
Hans A:
Første ægteskab med [Maren Pallesdatter, skifte 21.11.1716 lbnr.652]. B:
1) Carl Thomsen i Amsterdam, død. 1B:
a Mariche Carlsdatter
2) Palle Thomsen i Ribe, [skifte 4.2.1744 lbnr.837]. 2B:
a Christian Herman Pallesen 17
b Maren Pallesdatter 14.
FM: stedfar Rasmus Høgh.
Hendes A:
1) bror Jochum Pedersen i Skærbæk, død. 2B:
a Anders Jochumsen i Skærbæk
b Lisbeth Jochumsdatter i Skærbæk
2) søster Mette Pedersdatter, død. 1B:
a Peder Markussen Thuesen i Løjt Kirkeby.
Desuden nævnes afdødes mands søster Gertrud Carlsdatter på stedet.

1011 Gertrud Marie i Ribe. 19.12.1760, fol.214B.
E: Laurids Hansen, landsoldat. B:
1) Mette Marie Lauridsdatter 11 uger.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Mette Marie
2 enkemandens søster Maren Hansdatter i Døstrup.

1012 Maren Lauridsdatter i Ribe. 6.8.1759, fol.216.
E: Niels Bertelsen, murer. B:
1) Else Nielsdatter g.m. Anders Sørensen Roust
2) Maren Nielsdatter g.m. Poul Nikolajsen
3) Bertel Nielsen 43, uvist hvor.

1013 Sofie Frandsdatter i Ribe. 16.1.1761, fol.218B.
E: Andreas Jensen, rebslager, indrulleret matros. B:
1) Anne Kirstine Andersdatter 2.

1014 Anne Clemensdatter i Ribe. 3.1.1761, fol.220.
E: Henrik Clausen Møller. A:
1) søster Elisabeth Clemensdatter g.m. Laurids Mortensen Harreby, skomager i Varde ved Svend Mikkelsen Harreby i Ribe.

1015 Karen Jensdatter i Ribe, der døde 30.4.1761, fol.221B.
E: Jacob Frederik Schmidt, aftakket vagtmester. A:
søskendebørn på fars side:
1) Morten Lauridsen skoleholder i Ribe
2) Karen Lauridsdatter g.m. Søren Andersen Gram i Ribe
søskendebørn på mors side:
3) Hans Hansen i Rangstrup i Agerskov sogn
4) Iver Hansen i Rangstrup.

1016 Lisbeth Clemensdatter Fogh i Ribe. 18.10.1762, fol.223, 280.
E: Hieronymus Carstensen, apoteker. B:
1) Magdalene Margrethe Carstensen 12
2) Clemen Ancher Carstensen 11
3) Johan Henrik Ostermann Carstensen 10
4) Ingeborg Christiane Carstensen 9
5) Bernhards Hieronymus Carstensen 8
6) Otto Rise Carstensen 6.
FM:
1 morfar Clemen [Jørgensen] Fogh i Ribe, [entlediget præst [fra Hviding]
2 mors morbror Conrad Vedel i Ribe.
Afdøde døde 14.7.1761.
Bevilling til uskiftet bo af 28.6.1754.
Samfrændeskifte 18.10.1762.

1017 Frederik Gustav von Marshall (Marschalck), oberst i Ribe. 28.8.1759, fol.223B.
A:
1) mor Rachel Sofie von Fletcher i Langemarch i Weisenfeld, enke efter [Henrik Christian] Marshall, [Ober-Marschalck i Thüringen]
2) bror Frederik Rober von Marshall, Amthauptmann i Kapelledorph, nu i Naumburg an der Saale i Sachsen
3) bror Carl August von Marshall i Naumburg
4) bror Henrik Vilhelm von Marshall, dansk legationssekretær i Paris og London, død i Crossen i Sachsen. 1B:
a Sofie Charlotte Irene von Marshall 11.

1018 Dorthe Jepsdatter i Ribe. 23.7.1761, fol.262.
E: Morten Christensen Bagmand. B:
1) Christen Mortensen 10
2) Jeppe Mortensen 8
3) Niels Mortensen 6
4) Mette Kirstine Mortensdatter 10 uger.

1019 Johan Frederik Krosp, stadsmusikant i Ribe. 25.7.1761, fol.264.
Enkemand efter [Dorthe Margrethe Mulvad, skifte 23.4.1755 lbnr.966]. B:
1) Margrethe Elisabeth Krosp g.m. Johan Jacob Frausing, byfoged i Varde
2) Jacob Krosp, stadsmusikant
3) Sidsel Dorthe Krosp.

1020 Margrethe Gregersdatter i Ribe. 21.9.1761, fol.266.
E: Laurids Hansen, smed. B:
1) Maren Lauridsdatter 10
2) Gregers Lauridsen 8
3) Hans Christian Lauridsen 5
4) Gertrud Lauridsdatter 3
5) Frands Lauridsen 1.
FM: Gregers Frandsen i Lille Tanderup.

1021 Maren Hansdatter i Ribe. 14.11.1761, fol.268.
E: Jørgen Pedersen, hjulmand. B:
1) Karen Jørgensdatter 22
2) Hans Jørgensen 20
3) Mette Marie Jørgensdatter 17.
FM: Christian Pedersen, feldbereder.

1022 Johan Christoffer Rente, kok i Ribe. 11.10.1760, fol.269B.
A:
1) bror Johan Peder Rente
2) bror Daniel Rente
3) søster Johanne Cathrine Rente g.m. Christoffer Heine
4) søster Gertrud Marie Rente g.m. Johan Andreas Ritter, sekretær ved det fyrstelige hof Anhalt - Köthen.
alle boende i Köthen og Warmsdorph i Sachsen-Anhalt.
Afdøde døde 23.8.1760.

1023 Hans Rasmussen i Ribe. 3.2.1762, fol.273.
E: Else Pedersdatter. LV: Jens Jensen Høm. B:
1) Henning Hansen 10.
FM: Laurids Lauridsen.

1024 Jørgen Tranberg i Ribe, der døde 9.2.1761, fol.275.
E: Johanne Jensdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Bodil Margrethe Tranberg 26, i Odense
2) Gedske Christiane Tranberg 25, på Endrupholm.
FM: Gabriel Christensen Koch.

1025 Anders Jepsen i Ribe. 28.6.1762, fol.281.
E: Inger Pedersdatter. LV: Svend Mikkelsen, skomager. A:
1) bror Anders Jepsen, bødker i Ribe g.m. Margrethe Jørgensdatter
2) søster Kare Jepsdatter i Højer.
Afdøde var artillerikusk i Haderslevhus amt og døde i Felding by.

1026 Enevold Christoffersen Falch, smed i Ribe. 3.11.1762, fol.283B.
E: Birthe Nielsdatter. B:
1) Christoffer Enevoldsen Falch
2) Niels Enevoldsen Falch
3) Peder Enevoldsen Falch, skifte 11.10.1752 lbnr.929, var g.m. [Kirsten Nielsdatter], skifte 15.11.1751 lbnr.922. B:
1) Laurids Pedersen Falch 19, på stedet
2) Else Pedersdatter 15, på stedet.

1027 Oluf Schanche, tolder i Ribe. 20.1.1763, fol.287.
E: Sara Bolvig.
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1734.

1028 Henrik Bohnhus, løjtnant i Ribe. 17.2.1763, fol.287.
E: Kirsten Olufsdatter.
Testamente af 20.2.1762.

1029 Christen Olufsen Lindam i Ribe. 6.10.1757, fol.288.
E: Karen Nielsdatter. LV: far Niels Mortensen Bruun. B:
1) Søren Christensen 7
2) Niels Christensen 1.

1030 Hans Tjellesen i Ribe. 20.1.1763, fol.290.
E: Mette Dinesdatter. LV: Søren Hansen Post. B:
1) Cathrine Margrethe Hansdatter 23.
FM: Anders Krejbjerg.

1031 Vibeke Mortensdatter i Ribe. 3.2.1763, fol.292.
E: Henrik Pedersen Skytte. B:
1) Peder Henriksen 11
2) Margrethe Henriksdatter 9
3) Morten Henriksen 7
4) Bodil Henriksdatter 5
5) Laurids Henriksen, der døde 14 dage gammel.
FM: Nis Jørgensen, bager.
Afdøde var eneste arving efter sine forældre Morten Andersen, skomager i Guldager, død 25.11.1762 og Bodil Lauridsdatter, død 9.12.1762.
Afdøde døde 5.1.1763.

1032 Anne Marie Pedersdatter i Ribe. 7.4.1763, fol.295B.
E: Jens Pedersen. B:
1) Birthe Jensdatter 2
2) Peder Jensen, der døde 26 dage gammel.
FM: morfar Peder Andersen i Ribe.
Desuden nævnes enkemandens bror Christen Pedersen.

1033 Kirsten i Ribe, der døde 12.2.1761, fol.298.
E: Mikkel Gotfred Sperling, knapmager, der døde 13.2.1761.
Hans A:
Afdøde mand var født i Danzig og arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) morbror Jørgen Nielsen Hundhale i Rodebæk i Fåborg sogn på Endrupholm gods
2) morbror Jens Nielsen Hundhale i Vandflod i Oksby, død. 2B:
a Mette Jensdatter g.m. Peder Andersen, sølimit i Vandflod
b Kirsten Jensdatter.
Afdøde kone var født Nørre Farup.

1034 Niels Mortensen Bruun i Ribe. 3.12.1762, fol.309B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Niels Nielsen Bruun
2) Karen Nielsdatter g.m. Hans Andersen
3) Frederikke Nielsdatter g.m. Richard Pedersen, skomager.
Afdøde døde 21.4.1762.

1035 Nikolaj Mouridsen, tambur i Ribe. 16.1.1763, fol.313B.
Enkemand efter Anne Jensdatter, der døde kort tid før sin mand.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Anne Kirstine Lorentsdatter, skifte 18.3.1757 lbnr.977]. B:
1) Lorents Nikolajsen 36, fodgarder
2) Jørgen Frederik Nikolajsen, i København
3) Anne Augusta Nikolajsdatter 26
4) Nikolaj Nikolajsen 25, tambur i Ribe.
Hendes A:
1) søster Johanne Jensdatter g.m. Jørgen Hansen, degn i Henne
2) søster [Ingeborg Jensdatter] g.m. Jens Poulsen i Varde.

1036 Anne Jensdatter i Ribe. 26.5.1763, fol.317B.
E: Hieronymus Withorn, vagtmester. B:
1) Johan Henrik Withorn 29
2) Elisabeth Withorn 23.

1037 Dorthe Cathrine Nielsdatter i Ribe. 20.6.1763, fol.319.
E: Christen Ibsen. B:
2) Maren Christensdatter 5
3) Dorthe Christensdatter 3.
samt en slegfreddatter
1) Kirstine Marie Caspersdatter 9.
FM: morfar Niels Jensen Tved.

1038 Niels Hansen Kalhauge i Ribe, der døde 6.6.1763, fol.321B.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Jacob Hansen, hjulmand. B:
1) Hans Kalhauge, delefoged i Ribe
2) Jens Kalhauge, underfeltskær i Nagapatnam i Ostindien.

1039 Andreas Gotfred Schumacher, prokurator i Ribe. 27.1.1762, fol.323B.
E: Dorthe [Treschow] Rold. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Dorthe Kirstine Sofie Schumacher 16
2) Gotfred Schumacher 12
3) Frederikke Schumacher 3
4) Andreas Marie Schumacher 10 uger.

1040 Rosine Elisabeth von Kemmeter i Ribe, der døde 13.2.1763, fol.327B.
Enke efter Rosbach.
Arvinger kendes ikke.

1041 Bernt Lydiksen, smed i Ribe. 9.8.1763, fol.330B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Knudsen, sadelmager. B:
1) Lydik Berntsen
2) Anne Marie Berntsdatter g.m. Hans Jørgensen, smed
3) Niels Berntsen 24.
FM: farbror Jens Lydiksen, smed.

1042 Benedikte Cathrine Jepsdatter i Ribe. 25.8.1763, fol.332.
E: Christen Andersen [Hostrup], feldbereder. B:
1) Mette Christensdatter 4
2) Charlotte Amalie Christensdatter 2
3) Anne Marie Christensdatter 17 uger.

1043 Jens Christensen Harbo i Ribe. 10.9.1763, fol.334.
Enkemand efter [Kirsten Hansdatter, skifte 28.7.1753 lbnr.937]. B:
1) Margrethe Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen Husted
2) Gertrud Jensdatter
3) Anne Marie Jensdatter.
FM:
1 Hans Kalhauge, delefoged
2 Nikolaj Bech.

1044 Anne Cathrine Evendorff i Ribe. 9.2.1763, fol.335B.
Enke efter [Nikolaj Villumsen] Riis, rådmand, [skifte 23.11.1751 lbnr.926]. B:
1) Anne Margrethe Riis, enke efter [Johan] Ovidius Mentzer, [kapellan] i Kristiansand i Norge
2) Anne Christine Riis, død. E: [Christian] Brorson, postmester i Haderslev. 2B:
a Anne Christine Agnethe Brorson
b Anne Cathrine Brorson.

1045 Abelone Pedersdatter i Ribe. 29.10.1763, fol.344.
E: Peder Jørgensen. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 30
2) Dorthe Pedersdatter 26.

1046 Christen Jensen Malle i Ribe. 1.10.1763, fol.346.
E: Maren Christensdatter. LV: Christian Albert Jessen.
Første ægteskab med [Anne Christensdatter Bang i Thisted, skifte Thisted 20.6.1741 lbnr.124]. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Conrad Frandsen skrædder i Arnum
2) Maren Christensdatter 26, i Thisted.
FM:
1 farbror Boye Jensen Malle i Thisted
2 morbror Peder Christensen Bang i Sjørring.
Afdøde kaldes også Christen Jensen Thybo.

1047 Kirsten Hansdatter i Ribe. 19.12.1763, fol.349B.
E: Christen [Andersen] Tarp, visiterer. B:
1) Johanne Kirstine Christensdatter 39
2) Mette Marie Christensdatter 36
3) Andreas Christensen Tarp, [skifte 3.11.1753 lbnr.941]. 3B:
a Kirsten Andreasdatter 16
b Anne Andreasdatter 14
c Henrikke Cathrine Andreasdatter 10.

1048 Frederik Hartmann, mønsterskriver ved søetaten i Ribe, der døde 19.5.1763.
E: [Navn angives ikke]. LV: Frederik Steensen.
Arvinger angives ikke.

1049 Jacob Høfding i Ribe. 5.12.1763, fol.362.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Lynesen. B:
1) Johan Casper Høfding 12
2) Elisabeth Sofie Høfding 7.
FM:
1 Anders Mortensen
2 Abraham Ravn.
[Første ægteskab med Elisabeth Sofie Christensdatter, skifte Middelfart 6.7.1749 lbnr.645].
[Andet ægteskab med Sara Gudme, skifte Ribe 14.9.1758 lbnr.992].

1050 Kirsten Andersdatter i Ribe. 21.2.1763, fol.374B.
E: Jens Hansen, handskemager. B:
1) Hans Jensen 5
2) Margrethe Jensdatter 2½
3) Andreas Jensen 24 uger.

1051 Christian Pedersen Schade, drejer i Ribe. 1.10.1762, fol.375B.
E: Karen Hansdatter. LV: Thomas Hansen. B:
1) Ernestine Susanne Cathrine Christiansdatter 16
2) Anne Cathrine Christiansdatter 14
3) Peder Christiansen Schade 11
4) Hans Christiansen Schade 8
5) Thomas Christiansen Schade 6
6) Laurids Christiansen Schade 2.
FM:
1 Claus Hansen, bogbinder
2 Henrik Pedersen Rosenbom.
Afdøde 26.9.1762 i Tønningen på hjemrejse fra sit arbejde for artilleriet.

1052 Hustru i Ribe. oktober 1763, fol.379.
E: Bertel Nielsen, skomager. B:
1) Iver Bertelsen 34
2) Peder Bertelsen 30
3) Jeppe Bertelsen 28
4) Niels Bertelsen 22
5) Margrethe Bertelsdatter, gift i Flensborg
6) Karen Bertelsdatter 24
7) Maren Bertelsdatter 23.
Afdøde døde 3 uger efter mortensdag 1755.

1053 Anne Hansdatter i Ribe. 26.7.1755, fol.380.
Enke efter Niels Andersen i Bjerrum. A:
1) bror Knud Hansen i Ribe, død. 2B:
a Hans Knudsen i Randers
b Frederik Geslart Knudsen i Norge, død. 1B:
1 Søren Frederiksen, i skomagerlære i Kolding
2) søster Maren Hansdatter, død. 1B:
a Cathrine Marie Meisner, død. Børn i Skast herred
3) søster Anne Dorthe Hansdatter, [skifte Ringkøbing 14.4.1749 lbnr.380], var g.m. afdøde [Herman] Papke, [birkedommer på Føhr]. 6B:
a Christian Nikolaj Papke, birkedommer på Føhr, død. Efterlader en del børn
b Hans Frederik Papke i Husum
c Anton Herman Papke i Husum
d Regine Marie Papke i Husum
e Anne Cathrine Papke, [skifte 24.4.1745 lbnr.853], var g.m. Lorents Thun. 3B:
1 Nikolaj Thun
2 Cathrine Margrethe Thun
3 Marie Kirstine Thun
f Agnethe Dorthe Papke, enke efter [Niels Christensen] Foersum, byfoged i Hobro, [død 8.4.1758].
(Sml. lbnr.854).

1054 Tjelle Jensen i Ribe, der døde 1.4.1763, fol.384.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Dines Jensen, rebslager. B:
5) Jens Tjellesen 9
6) Anne Tjellesdatter 1.
FM: Nis Jørgensen, bager.
Første ægteskab med [Gertrud Marie, skifte 10.2.1741 lbnr.811]. B:
1) Frands Tjellesen
2) Jens Tjellesen.
Andet ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 30.1.1754 lbnr.946]. B:
3) Gertrud Marie Tjellesdatter 18
4) Kirsten Tjellesdatter 12.

1055 Maren Madsdatter i Ribe. 4.4.1764, fol.385.
E: Peder Andersen [Hjerting]. B:
1) Anders Pedersen 32, farer på Ostindien
2) Mads Pedersen 27, feldbereder
3) Peder Pedersen 24, på Vennergård
4) Anne Marie Pedersdatter, [skifte 7.4.1763 lbnr.1032]. E: Jens Pedersen. B:
a Birthe Jensdatter
5) Maren Pedersdatter 19
6) Jens Pedersen 10
7) Anne Kirstine Pedersdatter 9.

1056 Johan Steur i Ribe. 27.7.1764, fol.390.
E: Anne Marie. LV: Nikolaj Bech. B:
1) Johan Henrik Johansen 14
2) Anne Kirstine Magdalene Johansdatter 8
3) Sofie Cathrine Johansdatter 3
4) Christian Johansen 12 uger.
FM:
1 Andreas Hornum
2 Daniel Gerhard Fritz.

1057 Lene Nielsdatter i Ribe, der døde 7.3.1764, fol.392.
A:
0) forældre [Niels Bertelsen, skifte 17.9.1691 lbnr.518 og Else Lauridsdatter]. B:
1) søster Maren Nielsdatter, død. 1B:
a Else Kirstine Madsdatter? g.m. Christen Nielsen.
2) søster Johanne Nielsdatter, enke efter Peder Jørgensen Koch
Mors andet ægteskab med [Mikkel Christensen, skifte 18.11.1693 lbnr.537]. B:
3) halvsøster Maren Mikkelsdatter, enke efter Johan Heincke.
Desuden nævnes afdødes halvsøsters søn Søren Mikkel Johansen.

1058 Kirsten Simonsdatter i Ribe. 5.3.1764, fol.393B.
E: Dines Jensen, rebslager.
Første ægteskab med Jens Poulsen, [skifte 28.1.1751 lbnr.915]. B:
1) Sofie Magdalene Jensdatter 27
2) Simon Jensen 22
3) Poul Jensen 15.
FM:
1 Jens Christian, feldbereder
2 Hans Hansen Puggaard.
Afdøde døde 4.3.1764.

1059 Hans Johansen Lerdal, lavsmester i snedkerlavet i Ribe. 1.3.1765, fol.396B.
E: Sofie Amalie Christensdatter. LV: Christian Harknag. B:
1) Marianne Hansdatter 2½.

1060 Johan Frederik Brøhr, gartner i Ribe. 2.4.1765, fol.398.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Warming. B:
1) Christian Henrik Johansen Brøhr 13
2) Margrethe Johansdatter 11
3) Else Marie Johansdatter 9.

1061 Anne Elisabeth Hansdatter i Ribe, der døde 13.12.1764, fol.398B.
E: Christen Ibsen.
Afdøde var født i Randers og arvinger kendes ikke.
Enkemandens første ægteskab med [Dorthe Cathrine Nielsdatter, skifte 20.6.1763 lbnr.1037]. Arv til B:
1) Maren Christensdatter 5
2) Dorthe Christensdatter 3.
samt til enkemandens steddatter
1) Kirstine Marie Caspersdatter.
Desuden nævnes Søren Ibsen, der tjener i Fanø præstegård.

1062 Maren Knudsdatter i Ribe. 17.5.1765, fol.401B.
Enke efter Hans Johansen, drejer, [skifte 8.11.1741 lbnr.814]. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Thomas Christensen
2) Johannes Hansen 24.

1063 Jens Joensen, avlsmand i Ribe. 18.5.1765, fol.403B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Kølholt. B:
4) Hans Jensen 19
5) Mathias Jensen 14.
Første ægteskab med [Anne Mathiasdatter], skifte 13.5.1741 lbnr.812. B:
1) Joen Jensen 36, fuldmægtig på Ribe amtstue
2) Maren Jensdatter g.m. Christen Joensen i Åbenrå
3) Kirsten Jensdatter 23.

1064 Laurids Hansen, lavsmester i smedelavet i Ribe. 25.5.1765, fol.405B.
E: Karen Nielsdatter. B:
6) Abelone Lauridsdatter 3.
FM: Clemen Nielsen, toldforvalter i Ribe.
Første ægteskab med [Maren Berntsdatter, skifte 6.10.1749 lbnr.907].
Andet ægteskab med Margrethe Gregersdatter, [skifte 21.9.1761 lbnr.1020]. B:
1) Maren Lauridsdatter 14
2) Gregers Lauridsen 12
3) Hans Christian Lauridsen 9
4) Gertrud Lauridsdatter 7
5) Frands Lauridsen 4.
FM:
1 Gregers Frandsen i Tanderup.
2 Terkild Terkildsen i Jested
3 Laurids Mortensen Lund
4 Andreas Hansen Kirkeby.

1065 Jens Lydiksen, lavsmester i smedelavet i Ribe. 6.6.1765, fol.408B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Karen Jensdatter 22
2) Marie Kirstine Jensdatter 16.
FM:
1 Knud Pedersen, skomager
2 Lydik Berntsen, smed.

1066 Rasmus Andersen Fogh, lavsmester i snedkerlavet i Ribe. 15.6.1765, fol.411.
E: Johanne Hansdatter. LV; Hans Kalhauge. B:
1) Anders Rasmussen 5
2) Else Marie Rasmusdatter 2.
FM:
1 farbror Niels Andersen Fogh
2 farbror Peder Andersen Fogh.

1067 Jørgen Jensen, skoflikker i Ribe. 27.6.1765, fol.413B.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Jens Kølholt. B:
1) Niels Jørgensen ved Flensborg
2) Maren Jørgensdatter 23.

1068 Maren Thomasdatter i Ribe. 30.8.1765, fol.414.
E: Søren Hansen Rasch, portner. B:
1) Hans Frederik Sørensen 10
2) Karen Sørensdatter 3.
FM: morfar Thomas Jensen Lassen.

1069 Gertrud Carlsdatter, ugift i Ribe. 30.3.1765, fol.415B.
A:
1) bror [Thomas Carlsen hattemager, skifte 25.5.1758 lbnr.985, af første ægteskab med Maren Pallesdatter, skifte 21.11.1716 lbnr.652]. 2B:
a Carl Thomsen i Amsterdam, død. 1B:
1 [Mariche Carlsdatter]
b Palle Thomsen i Ribe, [skifte 4.2.1744 lbnr.837]. 2B:
a Christian Herman Pallesen 22
b Maren Pallesdatter 20.

1070 Marie Thomasdatter i Ribe. 7.9.1765, fol.417.
E: Anders Jepsen Ørbæk, hattemager. B:
3) Thomas Andersen 1.
Første ægteskab med Birthe Jensdatter, skifte 27.2.1760 lbnr.1004. B:
1) Jens Christian Andersen
2) Jeppe Andersen.

1071 Niels Jensen Tved i Ribe. 7.8.1765, fol.418.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Clemen Nielsen, toldforvalter. B:
1) Mads Nielsen Tved
2) Jens Nielsen Tved 29, toldbetjent
3) Dorthe Cathrine Nielsdatter, skifte 20.6.1763 lbnr.1037. E: Christen Ibsen. B:
b Maren Christensdatter 7
c Dorthe Christensdatter 5.
samt en slegfreddatter
a Kirstine Marie Caspersdatter 10.

1072 Kirsten Olufsdatter i Ribe. 24.4.1764, fol.421.
Enke efter Henrik Bohnhus, løjtnant, skifte 17.2.1763 lbnr.1028.
Testamente af 20.2.1762.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke. Afdøde var født på Fyn.
Hendes A:
1) søster Sidsel Olufsdatter i Helsingør, død. 2B:
a Ellen Cathrine Ibsdatter 17, der ægter Johan Casper Dorsch, korporal
b Anne Sofie Ibsdatter 30, g.m. Christian Vinding i Sønderborg
2) halvsøster Margrethe i København, død. Uvist om børn.

1073 Maren Pedersdatter i Ribe. 26.9.1765, fol.426B.
E: Christian Mikkelsen Polak. B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter 17
2) Anne Sofie Christiansdatter 16
3) Dorthe Marie Christiansdatter 10
4) Henrik Carl Christiansen 9
5) Christian Peder Christiansen 5
6) Marie Sofie Christiansdatter 4
7) Johan Jeppe Christiansen 3 mdr.

1074 Peder Siveborg, rotgieser i Ribe. 4.11.1765, fol.428B.
E: Maren Hansdatter. LV: Mads Rasmussen Aaby, skrædder. B:
1) Sidsel Marie Pedersdatter 4
2) Anne Cathrine Pedersdatter 7 uger.
FM:
1 farbror Mogens Siveberg
2 Jens Hansen, urmager.

1075 Mette Marie Pedersdatter i Ribe. 11.11.1765, fol.430B.
E: Søren Krejbjerg, bager. B:
1) Bodil Kirstine Sørensdatter 13 uger.
FM: morfar Peder Poulsen, bager.

1076 Anne Jensdatter i Ribe. 11.11.1765, fol.431B.
E: Hans Rasmussen, væver. B:
1) Birgitte Cathrine Hansdatter 19
2) Anne Hansdatter 16.
Enkemandens første ægteskab med Karen Mortensdatter, skifte sluttet 5.7.1742. Arv til B:
1) Anne Marie Hansdatter i Tønder
2) Anne Cathrine Hansdatter i "Dalle".

1077 Severin Lauridsen, daglønner i Ribe. 18.11.1765, fol.433B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Morten Lauridsen Lund. B:
1) Anne Marie Severinsdatter 2.
FM: Anders Ulriksen.

1078 Johannes Hermansen [Kuhlmann] i Ribe. 28.2.1764, fol.434B.
A:
0) far [Herman Johansen Kuhlmann, skifte 3.7.1721 lbnr.681]
1) søster Birthe Hermansdatter i Ribe, enke efter [Jørgen Christensen, skifte 18.4.1745 lbnr.862]. LV: Jochum Bøtcher, guldsmed i Ribe
2) søster Anne Marie Hermansdatter, død, var g.m. Peder Madsen i København. 1B:
a Mads Pedersen i København.

1079 Maren Nielsdatter i Ribe. 9.12.1765, fol.437.
E: Poul Nikolajsen. B:
1) Johanne Poulsdatter 17
2) Sidsel Poulsdatter 9
3) Jacob Poulsen 7
4) Maren Poulsdatter 6.
FM: mosters mand Anders Roust.

1080 Maren Villesdatter i Ribe. 23.11.1765, fol.438B.
E: Christen Villesen. B:
1) Karen Christensdatter 16
2) Kirsten Christensdatter 12
3) Gertrud Christensdatter 7.

1081 Hans Lund i Ribe. 11.12.1765, fol.440.
E: Ellen Hansdatter. LV: Gabriel Christensen Koch. B;
1) Edel August Hansdatter 10
2) Anne Margrethe Hansdatter 6.
FM:
1 morbror Hans Harchsen
2 morbror Jens Harchsen.

1082 Jørgen Frederik Christensen, urmager i Ribe. 2.9.1765, fol.442B.
Enkemand efter [Anne Eriksdatter, skifte 20.3.1754 lbnr.955]. B:
1) Christiane Jørgensdatter 17
2) Christian Jørgensen 13
3) Erik Jørgensen 11.
FM:
1 Jens Rasmussen
2 Christen Ibsen.

1083 Gerhard Jacob Rheder, kandestøber i Ribe. 10.6.1765, fol.446.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Jacob Harknag. B:
2) Hans Gerhardsen Rheder 6
3) Anne Kirstine Gerhardsdatter Rheder 6.
FM: Thomas Hansen Harknag.
Første ægteskab med [Anne Kirstine, skifte 11.1.1754 lbnr.947]. B:
1) Claus Henrik Rheder 14.
FM: Niels Enevoldsen Falch.

1084 Hedvig Marie Bjørnsdatter i Ribe. 8.8.1765, fol.448B.
E: Ebbe Hollænder.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.5.1765.

1085 Kirstine Margrethe [Christensdatter] Becher i Ribe. 17.7.1765, fol.450B.
Enke efter Niels [Jørgensen] Brasen, [skifte 17.10.1753 lbnr.953]. B:
1) Frederik Opitz Brasen, uvist hvor
2) Jørgen Christian Brasen, i København
3) Jeppe Enholm Brasen, klokker i Ribe Katrine
4) Christian Carl Brasen, underofficer
5) Nikolaj Christian Brasen, i England
6) Christoffer Brasen 26, i København
7) Christiane Brasen g.m. Bryn, postmester, begge døde. 3B:
a Poul Bryn, på rejse til Ostindien
b Cecilie Bryn 20, i København
c Henriette Bryn 17.
FM: [Henrik Andreas] Wulfsberg, postmester
8) Beathe Marie Brasen 47, på stedet
9) Anne Margrethe Brasen g.m. Calmer, ritmester i Fredericia.

1086 Lene Jepsdatter i Ribe. 14.10.1765, fol.455.
Enke efter Johannes Christiansen Angel, [skifte 1.12.1755 lbnr.969]. B:
1) Christian Johansen Angel, smed
2) Anne Kirstine Johansdatter 25
3) Villads Johansen 13
5) Hans Johansen 11.
FM:
1 Christoffer Enevoldsen
2 Bertel Lauridsen i Lustrup
3 Peder Hansen i Lustrup.
Desuden nævnes børnenes svoger Clemen Nielsen, toldforpagter i Ribe.

1087 Kirsten Knudsdatter i Ribe. 22.10.1765, fol.456B.
Enke efter Jens Lydiksen, [skifte 6.6.1765 lbnr.1065]. B:
1) Karen Jensdatter 22, der ægter Søren Hansen Rask
2) Marie Kirstine Jensdatter 16.
FM: Jens Knudsen i Inder Bjerrum.

1088 Laurids Mikkelsen, borgmester i Ribe. 22.1.1766, fol.459B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Hans Kalhauge. A:
1) bror Søren Mikkelsen, tømrer i Varde
2) bror Jesper Mikkelsen i Starup på Ribe Hospital gods
3) søster Maren Mikkelsdatter, død. E: Jeppe Joensen i Skovsende i Starup sogn. 1B:
a Maren Jepsdatter.

1089 Hans Lassen og Anne Kirstine Pedersdatter i Ribe. 19.8.1765, fol.460B.
B:
2) Anne Cathrine Hansdatter 9
3) Niels Christian Hansen 6
4) Kirsten Hansdatter 3.
FM:
1 Christian Polak
2 Andreas Kirkeby.
Af tredje ægteskab B:
1) Ingeborg Hansdatter 10.
Skifte efter tredje hustru under Ribe Hospital.

1090 Kirsten Christensdatter i Ribe. 30.1.1766, fol.465.
E: E: Johan Frederik Belt, glarmester. B:
1) Christian Johansen 8
2) Johanne Christiansdatter 6 mdr
3) Anne Barbara Christensdatter 6 mdr.

1091 Hans Jørgensen Koch, skomager og hustru Mette Kirstine Andreasdatter i Ribe. 3.10.1765, fol.467B.
B:
1) Andreas Severin Hansen Koch 5½
2) Marianne Hansdatter 4
3) Anne Kirstine Hansdatter 1.
FM:
1 Jeppe Carlsen
2 Sonnich Nikolajsen, bager
3 Johan Belt, glarmester.
Afdøde boede i fællesskab med afdøde kones mor Marie Hansdatter, enke efter afdøde kones far Andreas Rup, skomager.
Afdøde kone var eneste arving efter sin far.

1092 Margrethe Sørensdatter i Ribe. 2.4.1766, fol.474B.
E: Søren Knudsen. B:
1) Anne Cathrine 17, kyst i kuld og køn af ægtemanden.
FM: Clemen Nielsen, toldforpagter.

1093 Abigael Johansdatter Vandel i Ribe. 17.1.1766, fol.476B.
Enke efter Henrik Bøtcher, rådmand i Ribe, [skifte 6.2.1739 lbnr.791]. B:
1) Anne Cathrine Bøtcher, enke efter Rasmus Mørch, rådmand og byfoged i Slagelse og herredsfoged i Løve herred
2) Cathrine Elisabeth Bøtcher, på stedet
3) Abigael Marie Bøtcher g.m. Jens Kølholt i Ribe
4) Johan Bøtcher, præst i Moltrup og Bjerning ved Haderslev
5) Marie Susanne Bøtcher g.m. Bagge Ussing, præst i [Lille] Lyngby og Ølsted på Sjælland
6) Jochum Bøtcher, guldsmed i Ribe
7) Eleonora Bøtcher, i Lyngby præstegård
8) Henrik Bøtcher, præst i Sahl og Gullev ved Randers
9) Nikolaj Christian Bøtcher, overkrigskommissær i København.

1094 Anders Mortensen i Ribe. 16.5.1766, fol.480.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: far Christen Pedersen Koch. B:
1) Christen Andersen 17
2) Kirsten Andersdatter 14
3) Morten Andersen 10
4) Niels Andersen 6.
FM:
1 Gabriel Koch
2 Jens Thomsen, drejer.

1095 Anne Kirstine Johansdatter i Ribe. 21.5.1766, fol.482.
E: Johannes Henrik Hansen, vægter. B:
1) Johan Johansen 15
2) Anne Cathrine Johansdatter 14
3) Kirsten Johansdatter 8
4) Hans Johansen 6
5) Anne Johansdatter 3.

1096 Peder Christensen Koch i Ribe. 9.6.1766, fol.483B.
E: Birthe Cathrine Christoffersdatter. LV: far Christoffer Enevoldsen. B:
1) Bodil Pedersdatter 10
2) Anne Kirstine Pedersdatter 7
3) Christen Pedersen 3
4) Peder Pedersen 16 dage.
FM:
1 farbror Gabriel Koch
2 fars svoger Jens Thomsen, drejer.
Afdøde døde 17.4.1766.

1097 Andreas Nikolajsen, rebslager i Ribe. 10.2.1766, fol.485.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Abelone Andreasdatter 1½
2) Karen Andreasdatter, født efter fars død.
Fælles bo med afdødes mor Abelone Andersdatter, enke efter Nikolaj [Weis], rebslager, skifte 14.1.1760 lbnr.1003.
LV: Clemen Nielsen, toldforpagter.

1098 Gotfred Gotfredsen, feldbereder i Ribe. 28.7.1766, fol.487B.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Anne Cathrine Gotfredsdatter 10
2) Jacob Gotfredsen 5.
FM:
1 Jens Christian Lauridsen, feldbereder
2 Godske Christiansen, bager.
Desuden nævnes afdødes mor Anne [Andersdatter], enke efter Gotfred [Kuntz], feldbereder, [skifte 11.1.1744 lbnr.834].

1099 Peder Andersen Hjerting i Ribe. 10.7.1765, fol.490.
Enkemand efter Maren Madsdatter, skifte 4.4.1764 lbnr.1055. B:
1) Anders Pedersen 33, farer til søs fra Holland
2) Mads Pedersen 28, feldbereder
3) Peder Pedersen Hjerting 25, student
4) Anne Marie Pedersdatter, [skifte 7.4.1763 lbnr.1032]. E: Jens Pedersen. B:
a Birthe Jensdatter
5) Maren Pedersdatter g.m. Christen Pedersen [Ølgaard]
6) Jens Pedersen 13
7) Anne Kirstine Pedersdatter 11.

1100 Daniel Gerhard Fritz, glarmester i Ribe. 2.11.1765, fol.498B.
E: Birthe Iversdatter. LV: Hans Puggaard. B:
1) Margrethe Elisabeth Danielsdatter 18, i Hamborg.
FM: Casper Ulrik Locher.

1101 Jens Klog, tidligere islandsk købmand, nu i Ribe. 13.3.1766, fol.501B.
E: Ingeborg Thomsen. B:
1) Jørgen Klog 34, i København
2) Hans Klog,. islandsk købmand
3) Cathrine Sofie Klog g.m. Lentz, tolder i Ribe.

1102 Karen Nielsdatter i Ribe. 18.11.1766, fol.503B.
E: Peder Pedersen, smed og lavsmester. B:
1) 2) Anne Margrethe Pedersdatter, der døde 3 uger efter sin mor.
Første ægteskab med Laurids Hansen, smed, [skifte 25.5.1765 lbnr.1064]. B:
1) Abelone Lauridsdatter 3.
FM: morbror Clemen Nielsen, toldforpagter i Ribe.

1103 Gunder Jørgensdatter i Ribe. 4.1.1766, fol.504B.
A:
1) bror Mads Jørgensen, der tjener i Ribe Hospital
2) søster Karen Jørgensdatter i "Schiorreborg" [vil vel sige Borre] i Ål sogn

1104 Christen Christensen, ugift fuldmægtig i Ribe Kloster, der døde 26.9.1765, fol.506B.
A:
1) søster Anne Christensdatter, død. E: Jens Nielsen Pilgaard i Langkær i Stauning sogn. 5B:
a Christen Jensen Pilgaard 35, i Kragsig i Skjern sogn på Lundenæs gods
b Else Jensdatter Pilgaard 28, i Rakbæk i Skjern sogn på Lundenæs gods
c Niels Jensen Pilgaard 26, i Albæk i Skjern sogn på Lundenæs gods
d Jacob Jensen Pilgaard 23, i Mejlby i Stauning sogn på Lundenæs gods
e Karen Jensdatter Pilgaard 20, i Sædding på Holmgård gods.

1105 Inger Andersdatter i Ribe. 28.5.1766, fol.510B.
E: Hans Nielsen, slagter. B:
1) Marie Kirstine Hansdatter g.m. Knud Pedersen, skomager
2) Cathrine Hansdatter g.m. husarkorporal Pedersen
3) Kirstine Marie Hansdatter 26, i Odense
4) Anne Hansdatter
5) Niels Hansen 21, skomagersvend.

1106 Søren Nielsen Farup i Ribe. 4.4.1767, fol.514.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Hans Sørensen 25
2) Rasmus Sørensen 19
3) Ingeborg Sørensdatter g.m. Johan Frederik Belt, glarmester
4) Maren Sørensdatter 21.

1107 Christian Johansen Angel, grovsmed og lavsmester i Ribe. 26.11.1765, fol.517.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Kalhauge. A:
1) søster Anne Kirstine Johansdatter
2) bror Villads Johansen
3) bror Hans Johansen.
FM:
1 Christoffer Enevoldsen
2 Hans Mogensen
3 morbror Hans Jepsen i Tange.
Desuden nævnes enkens bror Clemen Nielsen, toldforvalter.

1108 Anne Cathrine Foersum i Ribe. 28.7.1766, fol.530.
Enke efter Søren [Nielsen] Møller, [skifte 5.5.1755 lbnr.964]. B:
1) Niels [Sørensen] Møller, præst i Højrup
2) Maren Sørensdatter Møller 19, der ægter Joen Jensen i Ribe
3) Søren Sørensen Møller 14.
FM:
1 farbror Christen Møller, [degn] i Bevtoft
2 Mikkel Pedersen Basballe
3 Christian Christiansen Cramer
4 Søren Jepsen Lyhne.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1752.
Samfrændeskifte 28.7.1766.
Afdøde døde 18.4.1766.

1109 Gregers Pedersen Almstok i Ribe. 10.8.1767, fol.534B.
E: Anne Kirstine. LV: Christian Peder Bjerrum. B:
1) Peder Gregersen 21
2) Jens Gregersen 19
3) Hans Gregersen 17½
4) Anne Margrethe Gregersdatter 16
5) Cathrine Gregersdatter 13½.
FM: Mads Rasmussen Aaby.

1110 Else Lauridsdatter i Ribe. 31.8.1767, fol.536.
E: Søren Engelbrecht Bagmand. B:
1) Mette Cathrine Sørensdatter 7
2) Laurids Sørensen 4.

1111 Johan [Clausen] Gosmann i Ribe, der døde 30.6.1766, fol.536B.
Testamente af 9.3.1759. A:
0) forældre [Claus Hansen Gosmann, kapellan i Ribe Domkirke, død 18.2.1732 og Mette Berntsdatter Vedel]
1) søster Anne Elisabeth [Clausdatter] Gosmann, enke efter Christian [Caspersen] Lemvig, præst på Mandø, [død 19.4.1766].
LV: hendes afdøde mands ældste bror Hans Jørgen [Caspersen] Lemvig, præst i Hemmet og Sønder Vium
2) søster [Anne Clausdatter Gosmann, død 31.10.1758], var g.m. [Laurids Christiansen] Lund, [præst i Herstedøster og Herstedvester, død 30.9.1747].

1112 Anne [Andersdatter] i Ribe. 10.6.1767, fol.543.
Enke efter Gotfred [Kuntz], feldbereder, [skifte 11.1.1744 lbnr.834]. B:
1) Bodil Gotfredsdatter g.m. Peder Pedersen, bager
2) Anne Cathrine Gotfredsdatter, død, var g.m. Peder Lauridsen, feldbereder. 4B:
a Anne Pedersdatter
b Anne Marie Pedersdatter
c Maren Pedersdatter
d Kirstine Marie Pedersdatter
3) Andreas Gotfredsen
4) Anne Margrethe Gotfredsdatter g.m. Jens Christian, feldbereder
5) Gotfred Gotfredsen, [skifte 28.7.1766 lbnr.1098].
a Anne Cathrine Gotfredsdatter
b Jacob Gotfredsen.

1113 Peder Carstensen i Ribe. 25.1.1768, fol.552B.
E: Karen Andersdatter. LV: Hans Kalhauge. A:
1) mor Ingeborg, enke efter Carsten Paisen i Nord Husum
2) søster Marie Carstensdatter, enke efter Woelt Danielsen i Nord Husum
3) søster Anne Cathrine Carstensdatter g.m. Morten Mortensen i Nord Husum.

1114 Hans Knudsen Ølgard, købmandskarl i Ribe. 13.5.1768, fol.554.
A:
1) far Knud Ølgaard i Varde.
Afdøde døde 12.5.1768.

1115 Kirsten Jensdatter i Ribe. 10.5.1769, fol.554B.
E: Jochum Jochumsen Schultz.
Bevilling til uskiftet bo af 17.4.1767.

1116 Sidsel [Pedersdatter Pors] i Ribe. 20.1.1768, fol.555.
Enke efter Hans Jørgen Pichmann, [skifte 14.8.1731 lbnr.752]. B:
1) Johannes Peder Pichmann, i København.
FM: farbror Hans Hansen Pichmann.
Sønnen har arv efter [Johanne Hansdatter] g.m. Peder Mouridsen [Ilbjerg, skifte 12.5.1746 lbnr.877].

1117 Ludvig [Pedersen] Blæhr i Ribe. 19.5.1768, fol.558.
E: Kirsten Poulsdatter Trans. A:
0) forældre [Peder Ludvigsen Blæhr, præst i Skanderup, skifte Anst herred gejstlig 20.8.1743 lbnr.29 og Elisabeth Pedersdatter Helberg]
1) søster Anne Margrethe Blæhr, enke efter [Hans Anton Bertelsen] Holm i Nagbøl, præst i Skanderup, [død 13.11.1755]
2) søster Abel Cathrine Blæhr g.m. Søren Bruun [dvs. Christen Sørensen Bruun] i Lille Sønder Hebo [i Janderup sogn].

1118 Birthe Hansdatter i Ribe, der døde 18.5.1768, fol.559.
E: Anders Nielsen Badstue. A:
1) bror Frands Hansen i Borre i Ål sogn, død. 3B:
a Søren Frandsen i Borre
b Birthe Frandsdatter g.m. Søren Vægter i Ribe
c Maren Frandsdatter, død. 1B:
1 Anne Cathrine Andreasdatter
2) søster Kirsten Hansdatter g.m. Knud Nielsen i Ribe
3) søster. død. 1B:
a Hans Nielsen i Kidholm i Ål sogn
4) søster [Anne Hansdatter, , død, var g.m. Peder Christensen, klejnsmed i Varde, skifte Varde 18.7.1763 lbnr.132]. 3B:
a Birthe Pedersdatter g.m. Oluf Christian Didriksen, klejnsmed i Varde
b Inger Pedersdatter
c Anne Margrethe Pedersdatter.

1119 Ingeborg Christensdatter Koch i Ribe. 5.12.1768, fol.562B.
E: Jens Nielsen Tved. B:
5) Andreas Jensen Tved 3 mdr.
Første ægteskab med Anders Mortensen, [skifte 16.5.1766 lbnr.1094]. B:
1) Christen Andersen 20
2) Kirsten Andersdatter 17
3) Morten Andersen 13
4) Niels Andersen 8.
FM:
1 Gabriel Koch
2 Jens Thomsen, drejer.

1120 Birthe Hermansdatter [Kuhlmann] i Ribe. 4.10.1768, fol.568B.
Enke efter Jørgen Christensen, tømrer, [skifte 18.4.1745 lbnr.862]. A:
1) søster Anne Hermansdatter, død. 2B:
a Mathias Pedersen Kuhlmann i København
b Herman Pedersen, tømrer ved Holmen i København, død. 3B:
1 Claus Christian Hermansen 20, tømrer på Holmen
2 Frederik Hermansen 17, tømrerdreng på Holmen
3 Mathias Hermansen 10, i Vajsenhuset i København.

1121 Maren Hansdatter i Ribe. 18.12.1768, fol.575.
E: Jacob Harknag, skomager. A:
1) søster Anne Hansdatter, død. E: Mikkel Christensen Arentbo i Sejstrup på Sneumgård gods. 2B:
a Christen Mikkelsen 30, i Sejstrup
b Birthe Mikkelsdatter 24, i Hviding
2) søster Sidsel Hansdatter, død. 1B:
a Hans Sørensen i Tved på Ribe Hospital gods.

1122 Jochum Bøtcher, guldsmed og stempelpapirsforhandler i Ribe. 1.7.1767, fol.577B.
Enkemand efter Abelone Andersdatter Sevel. B:
1) Henrik Jochumsen 19
2) Karen Jochumsdatter 18
3) Anders Jochumsen 15.
FM:
1 Jens Kølholt
2 Hans Pichmann.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Nikolaj Christian Bøtcher, overkrigskommissær i København
2 afdødes søster Cathrine Elisabeth Bøtcher.

1123 Julius Lentz, tolder i Ribe. 29.4.1767, fol.595B.
E: Cathrine Sofie Klog. LV: Hans Geres. B:
1) Jochum Lentz 4
2) Ingeborg Lentz 3
3) Susanne Adriane Lentz 1½.
FM:
1 Gabriel Koch
2 Peder Mortensen, bager.
(Se skifte efter afdødes far Jochum Lentz, København Borgret konceptskifte 14.3.1740 lbnr.21).

1124 Jens Knudsen i Ribe. 13.7.1768, fol.606.
E: Anne Kirstine Thomasdatter. LV: Anders Nielsen. B:
1) Thomas Puggaard 14
2) Bodil Jensdatter 12
3) Kirsten Jensdatter 7
4) Knud Jensen 4.
FM:
1 Hans Puggaard
2 Søren Mandø
3 Søren Rasch
4 Palle Hjort.

1125 Maren Andersdatter Sevel i Ribe. 1.4.1769, fol.611.
E: Hans Pichmann. B:
1) Dorthe Margrethe Hansdatter 22
2) Hans Hansen 21, i Lunde præstegård
3) Anders Hansen 18, i København.

1126 Peder Andersen, knapmager i Ribe. 21.9.1769, fol.617.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Thomas Jensen Lassen. B:
1) Karen Pedersdatter 1.
FM: farfar Anders Jochumsen.
Desuden nævnes
1 enkens søster Karen Thomasdatter i Tønder
2 enkens søster [Maren Thomasdatter, skifte 30.8.1765 lbnr.1068]. E: Søren Hansen Rasch. 2B:
a Hans Frederik Sørensen
b Karen Sørensdatter.

1127 Adolfe Kirstine Knudsdatter Bjerrum i Ribe. 2.12.1768, fol.618B.
E: Søren Hansen Mandø. B:
4) Søren Sørensen Mandø 22, i København.
Første ægteskab med Søren Nielsen Spandet, [hjulmand, skifte 18.12.1743 lbnr.833]. 3B:
a Anne Sørensdatter g.m. Palle Hjort, købmand i Ribe
b Niels Sørensen Spandet, student i København
c Kirsten Sørensdatter g.m. Krug, vagtmester i Odense.
Desuden nævne [enkemandens søster] Dorthe Mandø.

1128 Egidius Henning Baade, skrædder i Ribe. 8.1.1769, fol.626B.
E: Mette Ibsdatter. LV: Christian Peder Bjerrum. A:
1) mor Salome, enke efter Baade, husholderske på Frydenholm
2) bror Claus Henrik Baade, uvist hvor
3) halvbror Bendix Christian Baade i Tønder
4) halvbror Jacob Baade, skomager i Stabelholm
5) halvsøster, uvist hvor.

1129 Maren Pedersdatter i Ribe. 7.7.1769, fol.629B.
Enke efter Svend Svendsen. B:
1) Christian Svendsen, død. 5B:
a Malene Sofie Christiansdatter 20
b Svend Christiansen 17
c Maren Christiansdatter 15
d Carl Christiansen 10
e Christine Christiansdatter 8
2) Christine Svendsdatter, død. E: Henrik Pedersen, skrædder. 1B:
a Vibeke Henriksdatter 4
3) Anne Cathrine Svendsdatter 36, på stedet.

1130 Peder Pedersen, hattemager i Ribe, der døde 7.1.1770, fol.630B.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Henningsen. B:
1) Jens Pedersen i Varede
2) Poul Pedersen, snedkersvend i Udlandet
3) Peder Pedersen 28, i Ribe
4) Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Jacob Hansen, bødker i Åbenrå
5) Kirstine Marie Pedersdatter i Ribe
6) Birthe Pedersdatter i København.

1131 Marie Hansdatter i Ribe, der døde 3.2.1770, fol.632B.
Enke efter Andreas Rup. B:
1) [Mette Kirstine Andreasdatter i Ribe g.m. Hans Jørgensen Koch, skifte 3.10.1765 lbnr.1091]. 2B:
a Andreas Severin Hansen Koch 10
b Marianne Hansdatter 8.
FM:
1 Jeppe Carlsen
2 Sonnich Nikolajsen, bager.

1132 Abelone Zellemann i Ribe. 24.7.1770, fol.637.
E: Johan Josef Wentzel, stadskirurg. B:
1) Cecilie Christiane Wentzel 21
2) Johan Joachim Wentzel 19
3) David Wentzel 17
4) Anne Elisabeth Wentzel 13
5) Sofie Cathrine Wentzel 10.

1133 Bodil Hermansdatter i Ribe. 1770, fol.638.
E: Rasmus Pedersen Høgh, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1770.
[Første ægteskab med Palle Thomsen i Ribe, [skifte 4.2.1744 lbnr.837].

1134 Søren [Hansen] Mandø i Ribe, der døde 2.11.1770, fol.638B.
Enkemand efter [Adolfe Kirstine Knudsdatter Bjerrum, skifte 2.12.1768 lbnr.1127]. B:
1) Søren Sørensen Mandø 23.
Afdøde logerede hos sin søster Dorthe Mandø, enke efter Anders Elm.

1135 Ingeborg Engel i Ribe. 22.12.1769, fol.639B.
A:
Forældre [Joachim Engel, kroholder i Bredebro i Brede sogn og Anneche Henriksdatter Rutensteen]
1) søster Margrethe Engel i Haderslev, enke efter Anders Madsen [til Abildskær i Sønder Hygum sogn, begravet Hygum 18.9.1749]
2) søster Marine Engel, [skifte 22.6.1759 lbnr.999]. E: Christian Johansen Bjerrum, farver i Ribe. 2B:
a Johan Joachim Christiansen Bjerrum, student
b Anneche Christiansdatter Bjerrum
3) søster Bodil Engel, død, var g.m. Jens Nissen i Bredebro. 3B:
a Anne Jensdatter i Bredebro, enke efter Peder [Jensen Winther], farver i Bredebro
b Anneche Jensdatter g.m. Otto Didrik Beyer i Bredebro
c Maren Jensdatter i Bredebro.
Mors andet ægteskab med [Peder Christian Ewald, degn i Bredebro i Brede sogn]
4) halvbror Joachim Ewald, præst i Hviding
5) halvbror [Mathias Friis] Ewald, sekretær i København, død. 4B:
a Christian Ewald, løjtnant i København
b Erik Ewald i Hviding
c Marianne Ewald i København
d Louise Ewald i Hviding.
Litteratur: Vajsenhuspræsten Ewalds slægt i København på 1700-tallet af Jon Monrad Møller i: Personalhistorisk Tidsskrift 1981 side 133-143.

1136 Sara Bolvig i Ribe, der døde 11.5.1770, fol.641B.
Enke efter Oluf Schanche, tolder i Ribe, [skifte 20.1.1763 lbnr.1027]. B:
1) Utilia Dorthe Schanche, [død 1.9.1742], var g.m. Frederik [Danielsen] Blekingberg, præst i Ballum, [død 29.7.1765]. 6B:
a Otto Didrik Blekingberg, præst i Egebjerg på Sjælland
b Daniel Blekingberg, slotsfoged på Christiansborg slot i København
c Hans Schack Blekingberg, i udlandet
d Nikolaj Blekingberg, i udlandet
e Anne Sofie Blekingberg g.m. Sonnich Henriksen, møller i Emmerlev
f Sara Blekingberg i Ribe.

1137 Anne Zellemann i Ribe. 10.7.1771, fol.660.
E: Johan Schobert, nålemager. A:
1) søster Johanne Frandsdatter g.m. Bachen Hansen i Hostrup sogn
2) søster Abelone Zellemann, [skifte 24.7.1770 lbnr.1132]. E: Johan Josef Wentzel, stadskirurg. B:
1) Cecilie Christiane Wentzel g.m. Johan Henrik Revenskov i Ribe
2) Johan Jochum Wentzel 22
3) Anne Elisabeth Wentzel 18
4) David Wentzel 17
5) Sofie Cathrine Wentzel 11.

1138 Maren Jepsdatter i Ribe, der døde 6.3.1771, fol.662.
Enke efter Christen Nielsen Foersum, [skifte 30.1.1730 lbnr.737]. B:
1) Jeppe Christensen Foersum, [skifte 17.10.1740 lbnr.808]. 4B:
a Maren Jepsdatter g.m. [Mikkel Pedersen] Basballe i Ribe
b Karen Bjerrum Jepsdatter g.m. Søren [Jepsen] Lyhne i Ribe
c Christian Jepsen Foersum, præst i Øster Linnet
d Christen Jepsen Foersum, urmager i Ribe
2) Niels Christensen Foersum, byfoged i Hobro, [død 8.4.1758]. 3B:
a Johan Ludvig Foersum 32, i København
b Christen Foersum, degn i Farsø
c Anne Benedikte Foersum g.m. Cramer, skoleholder i Ribe
3) Birthe Christensdatter Foersum, [skifte 5.11.1756 lbnr.972], var g.m. Niels [Christensen] Munch. 4B:
a Christen Munch 27, i Ribe
b Anne Munch g.m. Anders Gregersen i Ribe
c Maren Munch
d Karen Munch
4) Anne Cathrine Foersum, [skifte 28.7.1766 lbnr.1108], var g.m. Søren Nielsen Møller, [skifte 5.5.1755 lbnr.964]. 3B:
a Niels Sørensen Møller, præst i Højrup
b Maren Sørensdatter Møller g.m. Joen Jensen i Ribe
c Søren Sørensen Møller 19
5) Kirsten Christensdatter Foersum, enke efter Niels [Nielsen] Møller, kapellan i Holstebro, [skifte Ulfborg herred gejstlig 4.4.1753]
6) Sofie Malene Christensdatter Foersum g.m. Johan Christoffer Flor, præst i Beidenfleth i Holsten.

1139 Jes Hansen, hjulmand i Ribe. 25.4.1772, fol.671.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Anders Nielsen, buntmager. B:
1) Hans Jessen, rebslager
2) Maren Jesdatter 44.

1140 Sidsel Hansdatter i Ribe. 13.12.1771, fol.671B.
Enke efter Søren Nielsen Farup, skifte 4.4.1767 lbnr.1106. B:
1) Hans Sørensen, fuldmægtig i København
2) Rasmus Sørensen, kancellist på Sø-kommissariatet i København
3) Ingeborg Sørensdatter g.m. Johan Frederik Belt, glarmester
4) Maren Sørensdatter 25.

1141 Peder Hansen, hattemager i Ribe, der døde 22.6.1772, fol.674.
E: Sinnet Christensdatter. LV: Andreas Hornum. B:
1) Anne Pedersdatter 7½.
FM: Jacob Hansen Møller.

1142 Simon Jensen i Ribe. 30.11.1772, fol.676.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Jens Simonsen
2) Thomas Peder Simonsen 24
3) Esther Margrethe Simonsdatter g.m. Johan Knuth.

1143 Maren Andersdatter i Ribe. 30.12.1771, fol.679B.
E: Johan Hansen. B:
1) Hans Johansen 16.

1144 Hans Jacobsen i Ribe. 9.5.1772, fol.681B.
E: Barbara Sachousdatter. LV: Gabriel Koch. B:
1) Caroline Sofie Hansdatter 1½.
FM: Mads Christoffersen, skrædder.
Afdøde døde 5.5.1772 i Åbenrå på sin hjemrejse.

1145 Johanne Nielsdatter i Ribe. 22.12.1772, fol.686B.
E: Laurids Lauridsen.
Første ægteskab med [Mads Madsen], skifte 12.7.1755 lbnr.968. B:
1) Niels Madsen 20.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Lauridsen i Tiset.

1146 Anne Cathrine Sørensdatter i Ribe. 1773, fol.688B.
E: Jens Christensen Warming, overformynder.
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1773.

1147 Thomas Jensen, drejer i Ribe, der døde 31.3.1773, fol.689.
E: Anne Cathrine Clausdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
3) Claus Thomsen 22
4) Cathrine Marie Thomasdatter 21.
Første ægteskab [Anne Cathrine Nielsdatter, skifte 17.9.1746 lbnr.875]. B:
1) Birthe Thomasdatter g.m. Jens Borch, gartner på Kærgård [i Hunderup sogn]
2) Jens Thomsen.

1148 Kirsten Andersdatter i Ribe. 11.2.1773, fol.689B.
Arvinger angives ikke.

1149 Anne Margrethe Luffe, ugift i Ribe, der døde 9.6.1772, fol.690B.
A:
0) forældre [Johan Nielsen og Cathrine Luffe]
1) bror Johannes Luffe, præst i Rejsby, død 9.11.1752. 5B:
a Ditlev Didrik Luffe 30, i Itzeho
b Hans Luffe, student, i Sengeløse præstegård
c Søren Christian Luffe, student på Sjælland
d Cathrine Dorthe Luffe i Værum præstegård ved Randers
e Cathrine Margrethe Luffe i København
2) bror Christian Luffe i Astrup i Brøns sogn, død. E: Hanne. 6B:
a Hans Luffe 22
b Hanne Cathrine Luffe 19
c Mette Marie Luffe 17
d Johannes Luffe 14
e Christiane Luffe 9
f Nikolaj Luffe 6
3) søster Christiane Marie Luffe, død, var g.m. Peder Morell, stadskirurg i Randers. 2B:
a Hans Morell 32
b Marie Morell 29.

1150 Jørgen Andersen Schack, værtshusmand i Ribe. 15.8.1772, fol.695B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Nygaard i Nygårdsholm. A:
1) bror Anders Andersen, smed i Høgsbrogård i Hviding sogn. 3B:
a Laurids Andersen, foged i Høgsbrogård på greve Rantzaus gods
b Peder Andersen, smed i Råhede i Haderslev amt
c Else Andersdatter, død, var g.m. Laurids Bertelsen i Høgsbro. 5B:
1 Bertel Lauridsen
2 Anders Lauridsen
3 Mikkel Lauridsen
4 Cathrine Lauridsdatter
5 Maren Lauridsdatter
2) søster Bodil Andersdatter, død, var g.m. Niels Schack i Brøns, hans første hustru. 9B:
a Anders Schack i Astrup, død.4B:
1 Niels Andersen Schack 16
2 Hans Andersen Schack 14
3 Andreas Andersen Schack 12
4 Bodil Andersdatter 7
b Hans Schack, degn i [Herslev og] Viuf i Kolding amt
c Andreas Schack i Øster Vedsted på Ribe Hospital gods
d Niels Schack i Harris på Trøjborg gods
e Bertel Schack i Rudbøl kog
f Hans Michael Schack, sandemand i Brøns
g Josias Schack i Brøns
h Karen Nielsdatter g.m. Villads Mikkelsen i Haved i Rejsby sogn
i Cathrine Nielsdatter g.m. Hans Jessen Møller i Ribe.

1151 Else Cathrine Nielsdatter i Ribe, der døde 24.4.1773, fol.701B.
E: Niels Pedersen Hollænder, aftakket soldat.
Hendes B:
1) Frederik Andersen 24, på Lustrupholm.
Desuden nævnes Eva Hollænder.

1152 Margrethe Hansdatter i Ribe. 27.10.1773, fol.704.
E: Peder Andersen Tranberg. A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Iver Lauridsen i Mejlby
2) bror Terkild Hansen i Lemvig, skifte Lemvig 6.10.1771 lbnr.62. 5B:
a Hans 19
b Oluf Peder 15
c Jeppe Kabbel 12
d Anne Cathrine 9
e Ingeborg 6.
FM:
1 fars søskendebarn Hans Puggaard på Nygård
2 fars søskendebarn Terkild Hansen i Tved.

1153 Christen Christensen den yngre, snedker i Ribe. 19.8.1773, fol.707.
E: Voldborg Dinesdatter. LV: Jens Hansen, urmager. B:
1) Christen Christensen 6
2) Peder Christensen 2½
3) Christen Christensen, 9 uger den 17.12.1773.
FM: farfar Christen Christensen den ældre, snedker.
Afdøde døde 16.7.1773.

1154 Mette Olufsdatter i Ribe. 9.10.1772, fol.707B.
Enke efter Nikolaj Clemensen, testamente af 18.11.1757 lbnr.980. A:
1) bror Niels Olufsen i Vilslev, død. 2B:
a Hans Nielsen i Vilslev
b Gye Nielsdatter i Vilslev
2) søster Johanne Olufsdatter, død, var g.m. Terkild Jacobsen i Vilslev. 4B:
a Simon Terkildsen i Vilslev
b Jacob Terkildsen i Vilslev
c Johannes Terkildsen, degn i Vilslev
d Oluf Terkildsen i Vilslev, død. 1B:
1 Johanne Olufsdatter, død. E: Morten Sørensen i Jested. 2B:
x Cecilie Mortensdatter 6
y Maren Mortensdatter 4
3) bror Hans Olufsen Wulf i Koldenbüttel i Ejdersted, død. 2B:
a Christine Wulf, enke efter Johan Carstens i Ejdersted
b Frauke Wulf g.m. Georg Sivers, præst i Oldenswort i landskabet Ejdersted
4) bror Peder Olufsen Wulf i Witzwort i Ejdersted, død forover 20 år siden. 1B:
a Hans Wulf, eskadronfeltskær i Grenå.
Desuden meldte Carl Olufsen på Helgoland sig som arving, men uden dokumentation.


Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1772-1793
B 85A-126

1155 Andreas Pedersen Orloff i Ribe. 8.8.1772, fol.2.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Joen Jensen. B:
1) Andreas Andreassen Orloff 38, i Holland
2) Kirsten Andreasdatter g.m. Jens Andersen, feldbereder
3) Cathrine Marie Andreasdatter g.m. Hans Nielsen Orloff.

1156 Maren i Ribe. 8.7.1773, fol.10B.
Enke efter en hjulmand. B:
1) Mikkel Hinch, rytter i Ålborg.

1157 Jens Dinesen, rebslager i Ribe. 22.1.1774, fol.13.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Jensen Gram. B:
1) Jens Jensen 12
2) Johanne Jensdatter 10
3) Dines Jensen 8
4) Knud Jensen 3
5) Peder Jensen 6 mdr.
FM: farbror Laurids Dinesen.

1158 Hans Rasmussen, væver i Ribe. 25.2.1774, fol.14B.
E: Maren Hermansdatter. LV: Christian Harknag.
Første ægteskab med [Karen Mortensdatter, skifte sluttet 5.7.1742]. B:
1) Morten Hansen
2) Anne Cathrine Hansdatter, enke efter Christen Christensen i Daler
3) Anne Marie Hansdatter i Tønder.
Andet ægteskab med [Birgitte Jørgensdatter, skifte 21.9.1743 lbnr.829].
Tredje ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 11.11.1765 lbnr.1076]. B:
4) Birgitte Cathrine Hansdatter i Tønder
5) Anne Hansdatter i Brøns mølle.

1159 Johanne [Madsdatter] Bondesen i Ribe. 12.9.1773, fol.16B.
Enke efter Jørgen [Jacobsen] Bruun, amtsforvalter [i Riberhus amt, begravet Skads 19.12.1759]. B:
1) Rasmus Bruun, regimentskvartermester, død. 1B:
a Johanne Louise Bruun
2) Johan Ludvig Bruun til Krogsgård [i Tjæreborg sogn]
3) Anne Leth Bruun g.m. Johannes [Tobiassen] Bøtcher, præst i Jerne og Skast
4) Cathrine Elisabeth Bruun g.m. Holm, kommandørkaptajn i Flensborg
5) Johanne Bruun g.m. Christoffer [Andreassen] Frausing, præst i Velling [i Hind herred].
Desuden nævnes afdødes mands bror [Mads Jacobsen Bruun, præst i Øster og Vester Assels, død 18.2.1718], hvis datter Hedvig Christine Bruun, [begravet Hillerød 23.10.1762], var g.m. [Isak] Schwarzkopf, præst [i Kregme] på Sjælland i Strø herred, [skifte Strø herred gejstlig 7.3.1754 lbnr.1A]. Gave til B:
1) Marianne Cathrine Schwarzkopf.
Gave til Johannes Bøtchers B:
1) Johanne Bøtcher 23½
2) Ingeborg Bøtcher 22
3) Sofie Amalie Bøtcher 18.

1160 Morten Simonsen i Ribe. 29.7.1775, fol.28, 56.
E: Helene [Cathrine] Andersdatter. LV: far Anders Nielsen. B:
1) Simon Mortensen, under 18
2) Utilia Mortensdatter, under 18.
Bevilling til uskiftet bo af 24.6.1774.
Samfrændeskifte 29.7.1775.

1161 Hans Lauridsen i Ribe. 7.6.1774, fol.28.
E: Inger Nielsdatter. LV: Laurids Lund, bogbinder. B:
1) Christen Hansen 18
2) Marie Kirstine Hansdatter 12
3) Poul Christian Hansen 7.
FM: Hans Mogensen, skrædder.

1162 Hans Andersen Lovrup i Ribe. 16.6.1774, fol.29.
E: Abelone Jensdatter. LV: svoger Nis Nielsen. A:
1) far Anders Pedersen i Lovrup [i Døstrup sogn] på Trøjborg gods.

1163 Maren Møller i Ribe. 7.7.1774, fol.29B.
E: Jacob Krosp, stadsmusikant. B:
1) Georg Frederik Krosp 7
2) Johan Jacob Krosp 4.

1164 Peder Mathiassen i Ribe. 23.1.1774, fol.31.
Enkemand efter Sidsel Hansdatter, der døde for 4 uger siden. B:
1) Barbara Pedersdatter 21
2) Margrethe Pedersdatter 15.
FM: Abraham Ravn.

1165 Johan Josef Wentzel, stadskirurg i Ribe. 13.8.1773, fol.34.
Enkemand efter [Abelone Zellemann, skifte 24.7.1770 lbnr.1132]. B:
1) Cecilie Christiane Wentzel g.m. Johan Henrik Revenskov
2) Johan Joachim Wentzel 23
3) David Wentzel 20, student
4) Anne Elisabeth Wentzel 18
5) Sofie Cathrine Wentzel 14.

1166 Maren Nielsdatter Aarup i Ribe. 26.11.1774, fol.37.
E: Sennich Nikolajsen, bager. B:
1) Nikolaj Sennichsen Fogtmann 11.

1167 Maren Lem's i Ribe. 20.9.1774, fol.38B.
Separeret, men mandens opholdssted kendes ikke.
Arvinger angives ikke.

1168 Henrik Andreas Wulfsberg i Ribe, postmester i Ribe, Varde og Ringkøbing. 10.10.1772, fol.39B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Peder Haahr. B:
1) Peder Wulfsberg, student i København
2) Andreas Ancher Wulfsberg 19
3) Elisabeth Wulfsberg g.m. Ulrik Adolf Brunholz, degn [i Handewitt] ved Flensborg
4) Frederikke Louise Wulfsberg i Flensborg
5) Christiane Sofie Wulfsberg 24
6) Ingeborg Sofie Wulfsberg 22, i Flensborg.

1169 Anne Marie Nielsdatter i Ribe. 14.3.1775, fol.57.
E: Jørgen Bloch, snedker. B:
1) Maren Aagaard Jørgensdatter 15
2) Karen Jørgensdatter 12½
3) Margrethe Elisabeth Jørgensdatter 8½
4) Sofie Kirstine Jørgensdatter 6
5) Søren Jørgensen 1.

1170 Margrethe Cathrine Harmens i Ribe, der døde 22.4.1774, fol.58.
Enke efter Visti Thomsen Lund, [byfoged i Ribe, skifte 20.4.1743 lbnr.823]. B:
1) Henrik Ernst Lund, forvalter på Frederiksværk på Sjælland ved ældste søn Visti Thomsen Lund, kontrollør
2) Christian Carl Lund, præst i Gudme og Brudager på Fyn
3) Otto Didrik Lund, student i Gåserød [i Tjølling sogn og herred] i grevskabet Larvik i Norge
4) Anne Cathrine Elisabeth Lund i Itzeho Frøkenkloster
5) Anne Benedikte Lund, på stedet.

1171 Maren Jespersdatter Foersum [dvs. Maren Jepsdatter Foersum] i Ribe, [begravet Ribe Katrine 18.7.1775], fol.78.
E: Mikkel Pedersen Basballe.
Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1775.

1172 Christen Pedersen Koch, [feldbereder] i Ribe, [begravet Ribe Katrine 20.12.1775], fol.78B.
E: Kirsten Gabrielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1775.

1173 Maren Jensdatter, ugift tjenestepige i Ribe, der døde 30.1.1775, fol.78B.
A:
1) bror Jørgen Jensen i Græm i Husby sogn
2) bror Adser Jensen i Ribe Hospital
3) søster Bodil Jensdatter, død. 1B:
a Maren Christensdatter 25, i Staby præstegård
4) søster Kirsten Jensdatter, død. 1B:
a Maren Madsdatter 25, i Holsten
5) halvbror Anders Jensen i Sig i Staby sogn
6) halvsøster Anne Jensdatter, død. 1B:
a Maren Nielsdatter 40.

1174 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 10.7.1775, fol.81.
E: Niels Jensen Gram, handskemager. B:
4) Niels Nielsen 28, i København
5) Jens Nielsen 26, i København
6) Hans Nielsen 25
7) Anne Kirstine Nielsdatter 20.
Første ægteskab med [Jens Knudsen, skifte 14.2.1744 lbnr.841]. B:
1) Karen Jensdatter, enke efter Jens Dinesen, [skifte 22.1.1774 lbnr.1157]
2) Vibeke Jensdatter g.m. Jochum Schultz, urmager i Ribe
3) Kirsten Jensdatter, i Åbenrå.

1175 Sara Pedersdatter i Ribe. 1.9.1775, fol.82.
E: Mads Pedersen. A:
1) bror Rasmus Pedersen Klinge i Ribe
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Bertel Hansen i Heden på Fyn på Nordskov gods
3) søster Anne Margrethe Pedersdatter i Gestelev på Fyn på Nordskov gods
4) halvsøster Clara Sofie g.m. Daniel Behn i Hamborg.

1176 Karen Christensdatter i Ribe. 7.10.1775, fol.84B.
E: Morten Hermansen, slagter. B:
1) Anne Mortensdatter 16
2) Christen Mortensen 14.

1177 Benjamin Hansen i Ribe. 27.12.1775, fol.86.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Anders Hornum. B:
1) Hans Benjaminsen i Medolden på Schackenborg gods
2) Niels Benjaminsen 26, i Rejsby
3) Mette Margrethe Benjaminsdatter 20, i Skærbæk.

1178 Laurids Olufsen, skomager i Ribe. 1.3.1776, fol.86B.
Arvinger angives ikke.

1179 Kirsten i Ribe. 19.9.1775, fol.87B.
Enke efter Tjelle Jensen. B:
1) Jens Tjellesen 21, smedesvend i Møgeltønder
2) Anne Tjellesdatter 14.
FM: Jens Hansen, urmager.

1180 Visti Købke, købmand i Ribe. 20.5.1775, fol.89B.
E: Anne Elisabeth Krag. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Johannes Købke 10.
FM: Gabriel Koch.

1181 Anne Elisabeth Nielsdatter i Ribe.4.5.1776, fol.92.
E: Hans Hansen Fredsted, snedker. B:
1) Niels Hansen 14
2) Anne Hansdatter 12
3) Hans Hansen 8
4) Claus Bjørn Hansen 5.

1182 Klage over ikke afholdt skifte i Ribe. 8.6.1776, fol.93B.
nemlig:
Terkild Andersen, der døde i Ribe17.11.1773
Anders Andersen, der døde i Ribe1.5.1776. A:
1) søster Karen Andersdatter, enke efter Anders Christensen Krejbjerg i Ribe, nu hos sin svigersøn Jens Hansen, urmager g.m. Mette Kirstine Andersdatter
2) bror Christen Andersen, [skifte 11.3.1743 lbnr.825]. 2B:
a Karen Christensdatter i Nørre Farup
b Niels Christensen i Astrup i Brøns sogn.
Begge de afdøde brødre boede i Øster Vedsted i Ribe Domkirkes sogn indtil de fik fledføringskontrakt med Anders Christensen Krejbjerg i Ribe i 1770.

1183 Charlotte Magdalene Johansdatter i Ribe. 17.6.1776, fol.96.
E: Jeppe Pedersen Askov. B:
1) Jørgen Jepsen 2¾.

1184 Kirsten Andreasdatter [Orloff] i Ribe. 17.6.1776, fol.97.
E: Jens Andersen, feldbereder. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter 14
2) Anne Cathrine Jensdatter 9.

1185 Charlotte Amalie Poulsdatter i Ribe. 29.3.1776, fol.99B.
E: Peder Brodersen.
Første ægteskab med [Jeppe Nielsen, buntmager i Ribe. 28.1.1754 lbnr.959]. B:
1) Benedikte Cathrine Jepsdatter, [skifte 25.8.1763 lbnr.1042], var g.m. Christen Andersen Hostrup, feldbereder. 1B:
a Charlotte Amalie Christensdatter 13
2) Karen Jepsdatter, der døde, [skifte 14.12.1776 lbnr.1196], var enke efter Laurids Dinesen
3) Sidsel Sofie Jepsdatter g.m. Jens Pedersen i Ribe.

1186 Jacob Hansen Møller, karetmager i Ribe, der døde 26.8.1775, fol.102B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Hans Kalhauge. A:
1) bror Arent Hansen Møller i Flensborg, død. 4B:
a Hans Jochum Mathiassen Møller 28, skrædder i Flensborg
b Lytke Christian Møller 25, i Vestindien
c Anne Birgitte Christine Møller 22
d Mathias Vilhelm Møller 18, farer til skibs
2) søster Karen Hansdatter i Ribe
3) søster Dorthe Hansdatter, død. 1B:
a Nis Jepsen i Bylderup ved Løgumkloster.

1187 Jens Jensen, portner ved Ribe Nørreport. 5.5.1777, fol.108B.
E: Kirstine Johanne Jacobsdatter. LV: Nikolaj Didriksen. B:
1) Gregers Jensen 18
2) Jens Jensen 14.
FM:
1 Hans Jensen Møller
2 Adser Lauridsen.

1188 [Mette Sørensdatter] i Ribe, der døde 15.1.1777, fol.110.
E: Hans Fredsted, snedker. A:
1) søster Cathrine Sørensdatter g.m. Peder Jacobsen i Husum
2) søster Rebekka Sørensdatter g.m. Jens Hansen, murer i Ribe.

1189 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 2.4.1777, fol.111.
E: Didrik Christian Jørgensen, klejnsmed. B:
1) Jørgen Didriksen, klejnsmed
2) Niels Didriksen 30
3) Christian Didriksen 28, smedesvend i Tønder
4) Hans Didriksen Kjeldal 20, discipel i Ribe latinskole
5) Inger Didriksdatter g.m. Christian Pedersen Lautrup i Rødding
6) Abelone Didriksdatter 22, i Tønder.

1190 Esther i Ribe. 25.4.1777, fol.112B.
Enke efter Vandløse. B:
1) Andreas Nielsen Vandløse, skomager i Ribe
2) Hedvig Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Horsens.

1191 Cathrine Elisabeth Christensdatter i Ribe. 6.5.1777, fol.113B.
E: Christian Albert Jessen. B:
1) Christen Jessen på Sønderho
2) Anne Elisabeth Jesdatter g.m. Jens Nielsen Møller, karetmager i Varde
3) Anne Cathrine Jesdatter 31.

1192 Johanne Cathrine Hansdatter i Ribe. 16.5.1777, fol.114.
E: Josef Geronzin, kandestøber. V:
1) Jacob Josefsen 14
2) Margrethe Josefsdatter 8
3) Hans Josefsen 6½
4) Carl Frederik Josefsen 3½
5) Jens Josefsen 7 uger.

1193 Mads Jensen Termansen, slagter i Ribe. 28.5.1777, fol.114B.
E: Maren Christiansdatter Ørtel. LV: Morten Ørtel. B:
1) Marie Dorthe Madsdatter 12.
FM: farbror Simon Jensen Termansen.
Enkens første ægteskab med [Jacob Gotfred Silber, slagter, skifte 31.1.1760 lbnr.1006]. Arv til B:
1) Alhed Jacobsdatter Silber
2) Jacob Jacobsen Silber.

1194 Morten Christensen Bagmand i Ribe, der døde 7.4.1777, fol.116.
E: Kirsten Andreasdatter. LV: Andreas Hornum. B:
4) Dorthe Mortensdatter 12
5) Birthe Kirstine Mortensdatter 8½
6) Andreas Mortensen 18 uger.
FM: Jens Madsen.
Første ægteskab med Dorthe Jepsdatter, skifte 23.7.1761 lbnr.1018. B:
1) Christen Mortensen Holst 26, student på Borchs Kollegium i København
2) Niels Mortensen 23, i Kolding
3) Mette Kirstine Mortensdatter 16.
FM:
1 Rasmus Klinge
2 Niels Jensen, hjulmand.

1195 Christen Ibsen, kusk i Ribe, der døde 13.8.1777, fol.119.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Knud Hansen, sadelmager.
Første ægteskab med Dorthe Cathrine Nielsdatter, [skifte 20.6.1763 lbnr.1037]. B:
1) Maren Christensdatter 18
2) Dorthe Christensdatter 16.
FM:
1 morbror Mads Tved
2 morbror Jens Tved.

1196 Karen Jepsdatter i Ribe, der døde 14.12.1776, fol.122.
Enke efter Laurids Dinesen. A:
1) søster Benedikte Cathrine Jepsdatter, [skifte 25.8.1763 lbnr.1042], var g.m. Christen Andersen Hostrup. 1B:
a Charlotte Amalie Christensdatter 13
2) søster Sidsel Sofie Jepsdatter g.m. Jens Pedersen Møller.

1197 Thomas Hansen, handskemager i Ribe. 4.6.1777, fol.126B.
E: Anne Kirstine Baggesdatter. LV: Jochum Knapmager. B:
1) Anne Else Thomasdatter 17
2) Hans Bagge Thomsen 14
3) Simon Thomsen 12
4) Jeppe Thomsen 8
5) Laurids Thomsen 7
6) Christian Peder Thomsen 5
7) Trine Thomasdatter 2
8) Thomasia Thomasdatter, 12 uger den 22.11.1777.
FM:
1 Peder Ibsen, feldbereder
2 Peder Jørgensen, hjulmand.

1198 Christen Andersen Tarp, visiterer ved Ribe Sønderport. 5.12.1776, fol.127B.
Enkemand efter [Kirsten Hansdatter], skifte 19.12.1763 lbnr.1047. B:
1) Johanne Kirstine Christensdatter g.m. Niels Pedersen, bødker
2) Mette Marie Christensdatter
3) Andreas Christensen Tarp, [skifte 3.11.1753 lbnr.941]. 3B:
a Anne Andreasdatter
b Henrikke Cathrine Andreasdatter.

1199 Christen Sandkær i Ribe. 25.1.1777, fol.129B.
E: Dorthe Pedersdatter, der døde 16.5.1777. B:
1) Christen Christensen den yngre, snedker, [skifte 19.8.1773 lbnr.1153]. 3B:
a Christen Christensen 9
b Peder Christensen 6
c Christen Christensen 3.
FM:
1 Jacob Sperling
2 Lydik Berntsen, smed.
Afdøde døde 3.12.1776.

1200 Voldborg Dinesdatter i Ribe, der døde 2.2.1777, fol.132.
Enke efter Christen Christensen den yngre, snedker, [skifte 19.8.1773 lbnr.1153]. B:
1) Christen Christensen 10
2) Peder Christensen 6
3) Christen Christensen 3.
FM:
1 Jacob Sperling
2 Lydik Berntsen, smed.

1201 Peder Jepsen, feldbereder i Ribe. 2.5.1778, fol.133, 214B.
E: Lene Terkildsdatter. LV: Christen Andersen Hostrup. B:
1) Jeppe Pedersen, der døde, skifte 25.6.1782
2) Dorthe Pedersdatter 40
3) Ellen Cathrine Pedersdatter 36
4) Gyde Marie Pedersdatter 31. Ved broderens død 1782 er hun g.m. Claus Christensen, glarmester.
FM:
1 Andreas Sørensen Fuglebjerg
2 Thyge Nikolajsen, rebslager.

1202 Anne Sofie Pedersdatter i Ribe. 9.9.1778, fol.134.
E: Budolf Pedersen, kobbersmed. B:
1) Johanne Cathrine Budolfsdatter 10
2) Hans Peder Budolfsen 7.

1203 Lorents Musmann, farver i Ribe. 27.7.1778, fol.135.
E: Birthe Cathrine Christoffersdatter. LV: Johan Martin Rosenbom. B:
1) Marine Henriette Lorentsdatter 9
2) Maren Mersches Lorentsdatter.
FM: morbror Enevold Christoffersen.

1204 Johan Nikolaj Freundt, der døde i Ribe den 8.12.1777, fol.137B.
A:
1) bror Didrik Freundt i Glücksborg
2) bror Gotlieb Albert Freundt, knapmager i Tønder.
Afdøde, der var fra København, havde gjort tjeneste som visiterer på en skærbåd, der tilhørte toldvæsenet.

1205 Christian Silleberg (Selleberg), kontrollør i Ribe. 5.6.1777, fol.139B.
E: Kirstine Vibeke [Simonsdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1777.

1206 Gabriel [Christensen] Koch, [kæmner] i Ribe. 1777, fol.139B.
E: Johanne Mikkelsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1777.

1207 Johannes Hjort, forstander i Ribe Hospital. 1777, fol.140.
E: Charlotte Amalie Panch. LV: Niels Ussing.
Testamente af 11.8.1777.
Hans A:
1) bror Casper Christian Hjort i Ringsted, død. 2B:
a Erik Christian Hjort
b Mette Johanne Hjort, enke i Ringsted.
Hendes arvinger angives ikke.

1208 Hedvig Elisabeth Busch i Ribe, der døde 3.4.1778, fol.140B.
Enke efter Hans Bog.
Arvinger angives ikke.

1209 Kirsten Hygum i Ribe. 18.7.1778, fol.143.
A:
1) søster Anne Margrethe Hygum
2) søster Cathrine Hygum, enke efter Andreas Roager.

1210 Jens Andersen, feldbereder i Ribe, der døde 8.5.1777, fol.145.
Enkemand efter Kirsten Andreasdatter Orloff, skifte sluttet 17.6.1776. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter 16
2) Anne Cathrine Jensdatter 10.
FM:
1 Hans Frederik Buhmann
2 Hans Orloff.
Desuden nævnes afdødes bror Christen Andersen Langholt, skræddersvend.

1211 Laurids Lauridsen i Ribe, der døde 24.5.1777, fol.153.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Christoffersen. A:
1) bror Niels Lauridsen i Tiset i Gram sogn på Nebel gods
2) bror Peder Lauridsen, død. 3B:
a Laurids Pedersen i Tiset på Nebel gods
b Kirstine Marie Pedersdatter i Tiset
c Anne Marie Pedersdatter i Tiset
3) søster Inger Lauridsdatter g.m. Christen Madsen i Tiset på Gram gods.

1212 Jochum Schultz, [urmager] i Ribe. 22.1.1779, fol.156.
E: Vibeke Jensdatter. B:
1) Jens Jochumsen Schultz 14½
2) Kirsten Jochumsdatter 11
3) Jochum Jochumsen Schultz 5
4) Kirstine Marie Schultz 1.
FM:
1 Peder Mortensen, bager
2 Andreas Fuglebjerg.

1213 Sidsel Nielsdatter i Ribe. 27.3.1779, fol.157B.
E: Rasmus Klinge. A:
1) søskendebarn Else Nielsdatter g.m. Anders Sørensen Roust
2) søskendebarn Maren Nielsdatter, [skifte 9.12.1765 lbnr.1079]. E: Poul Nikolajsen. B:
1) Johanne Poulsdatter 28
2) Sidsel Poulsdatter g.m. Vilhelm Zornig.
3) Jacob Poulsen 27

1214 Søren Knudsen, blegemand i Ribe. 13.9.1779, fol.158B.
E: Anne Lauridsdatter Schade. LV: Mads Christoffersen. B:
1) Anne Marie Sørensdatter.
FM: Jørgen Didriksen.

1215 Peder Hansen, gartner i Ribe. 3.8.1779, fol.159.
E: Anne Sørensdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Søren Pedersen 7
2) Theodesica Sofie Pedersdatter 4
3) Else Pedersdatter 3
4) Abraham Pedersen 6 mdr.
FM:
1 Niels Henningsen
2 Mads Christoffersen.
Desuden nævnes enkens morbror Mikkel Nielsen i Nørre Farup.

1216 Bagge Iversen, kimmer i Ribe. 22.11.1779, fol.161.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Christen Kjær. B:
3) Iver Baggesen 13
4) Karen Baggesdatter 12.
FM:
Niels Olufsen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Baggesdatter, enke efter Niels Pedersen Fjord
2) Anne Kirstine Baggesdatter, enke efter Thomas Hansen, handskemager, [skifte 4.6.1777 lbnr.1197.

1217 Mette Andersdatter i Ribe. 7.12.1779, fol.162.
Enke efter Johan [Frederik Brøhr], gartner, [skifte 2.4.1765 lbnr.1060]. B:
1) Christian [Henrik] Johansen
2) Anne Margrethe Johansdatter
3) Else Marie Johansdatter.
FM: Christen Pedersen.

1218 Bodil Gotfredsdatter i Ribe, der døde 24.7.1779, fol.163.
Enke efter Peder [Pedersen], bager. B:
1) Gotfred Pedersen i Varde
2) Maren Pedersdatter g.m. Christian Blegemand i Ribe
3) Anne Pedersdatter.

1219 Johan Ditlev Goldt, tolder i Ribe. 1779, fol.164.
E: Cathrine.
Bevilling til uskiftet bo af 16.10.1767.

1220 Karen [Bjerrum] Jepsdatter Foersum i Ribe. 17.6.1779, fol.164B, skifteprotokollen 1797-1804 fol.84.
E: Søren Jepsen Lyhne. B:
1) Jeppe Lyhne, skifte 10.11.1797 lbnr.1430. 1B:
a Gabriel Jepsen Lyhne 9 år den 17.6.1799
2) Mads Lyhne i Maltbæk, præst i [Malt og Folding]
3) Jens Lyhne, kapellan pro person i Fredericia
4) Magdalene Lyhne g.m. [Jens] Falch, urmager i Ribe.
Bevilling til uskiftet bo af 3.9.1773.
Samfrændeskifte 14.5.1799.

1221 Bodil Mortensdatter Reimuth i Ribe. 23.9.1784, fol.165, 275B.
E: Andreas Andersen Hornum, der ægter [Dorthe Cathrine Pedersdatter]. B:
1) Anne Andreasdatter Hornum 25, på Augustenborg
2) Morten Andreassen Hornum 20, underofficer
3) Dorthe Birgitte Andreasdatter Hornum 17
4) Birgitte Cathrine Andreasdatter Hornum 15.
(Alder angivet ved samfrændeskiftet 1784).
FM:
1 morbror Hans Reimuth, præst i Asserballe på Als
2 morbror Peder Reimuth, kaldet som successor i Asserballe
3 mors søskendebarn Frederik Bøhm i Ribe.
Bevilling til uskiftet bo af 12.3.1779.
Samfrændeskifte 23.9.1784.

1222 Morten Hansen Reimuth i Ribe. 27.4.1779, fol.165, 284B.
E: Anne Lauridsdatter Møller. LV: prokurator Simonsen. B:
5) Peder Mortensen Reimuth, student i Asserballe præstegård.
Første ægteskab med Dorthe Hansdatter, skifte 7.1.1746 lbnr.860. B:
1) Hans Mortensen Reimuth, præst i Asserballe på Als
2) Cathrine Margrethe Mortensdatter 57
3) Bodil Mortensdatter, død, [skifte 23.9.1784 lbnr.1221]. E: Andreas Andersen Hornum. 4B:
a Anne Hornum 20
b Morten Hornum 15
c Dorthe Birgitte Hornum 11
d Birgitte Cathrine Hornum 9
4) Kirstine Marie Mortensdatter 44.

1223 Knud Mortensen, portner ved Ribe Nørreport. 1779, fol.167.
E: Kirstine [Johanne] Jacobsdatter.
Testamente af 10.5.1779.
Enkens første ægteskab med [Jens Jensen], portner ved Ribe Nørreport, [skifte 5.5.1777 lbnr.1187].
Afdødes mor, stedfar og søskende lever.

1224 Johan Martin Rosenbom i Ribe. 12.11.1781, fol.167B, 206.
E: Anne Margrethe Jensdatter. B:
1) Henrik Peder Rosenbom 5
2) Jens Madsen Rosenbom 3½
3) Johanne Martha Rosenbom 2.
FM:
1 Johan Schober
2 Jens Madsen
3 Mads Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1779.
Samfrændeskifte 12.11.1781.

1225 Jochum Schultz den ældre i Ribe. 22.12.1779, fol.168.
E: Anne Bodil Lauridsdatter. LV: Søren Rasmussen, smed. B:
3) Jens Jochumsen 6
4) Laurids Jochumsen 4
5) Peder Christian Jochumsen 3.
FM: Knud Pedersen, skomager.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 10.5.1769 lbnr.1115]. B:
1) Jens Schultz, inspektør ved Søkvæsthuset i København
2) Jochum Schultz, urmager i Ribe, skifte 22.1.1779 lbnr.1212. B:
a Jens Jochumsen Schultz 16
b Kirsten Jochumsdatter 11
c Jochum Jochumsen Schultz 6.

1226 Adser Lauridsen i Ribe, [begravet Ribe Katrine 20.12.1779], fol.169B.
E: Maren Ounildsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1779.

1227 Maren Pedersdatter i Ribe. 3.2.1780, fol.170.
E: Andreas Ulriksen Locher. B:
1) Ulrik Andreassen 16
2) Peder Andreassen 14
3) Kirstine Marie Andreasdatter 10
4) Jørgen Peder Andreassen 9 mdr.

1228 Mette Margrethe Vedel, ugift i Ribe, der døde 13.3.1778, fol.170B.
A:
0) forældre [Søren Pedersen Vedel, præst i Rejsby, død 27.2.1749 og Mette Dorthe Nikolajsdatter Clausen, død 3.2.1747]
1) bror Nikolaj Vedel, præst i Værum og Ørum
2) bror Peder Vedel, herredsfoged i Lø herred, død. 5B:
a Søren Henrik Vedel, kasserer i Brandkassen i København
b Otto Frederik Vedel i København
c Niels Vedel i København
d Gregorius Vedel, hos sin stedfar i Lovrup
e Dorthe Augusta Vedel i Lovrup
3) bror Søren Vedel, tolder i Hjerting, død. 3B:
a Christian Carl Vedel i Lübeck
b Jens Vedel, på Bornholm
c Mette Dorthe Vedel i Hald ved Randers
4) søster Cathrine Sørensdatter Vedel, død, var g.m. [Ditlev Didrik von Koplau, løjtnant]. 1B:
a Anne Dorthe Koplau, død, var g.m. Johannes Luffe, præst i Rejsby, [død 9.11.1752]. 5B:
1 Ditlev Didrik Luffe
2 Hans Luffe, degn i Sengeløse
3 Søren Christian Luffe i Odense
4 Cathrine Dorthe Luffe i Ribe
5 Cathrine Margrethe Luffe i København
5) søster Susanne Dorthe Vedel, på stedet.

1229 Carl Christian Frøsig Guldager, skriver på Ribe amtstue. 31.12.1779, fol.176B.
A:
1) mor Susanne Frøsig, der døde, var g.m. Jonas Joensen, organist i Janderup
2) søster Maren Guldager 18
3) bror Niels Guldager 17, husar.
Arv efter afdødes far Claus Nielsen Guldager.

1230 Niels Andersen, snedker i Ribe. 11.10.1780, fol.179B.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Jensen, snedker. B:
1) Maren Nielsdatter 21.
FM: farbror Peder Andersen Tranberg.

1231 Niels Pedersen Fjord i Ribe, der døde 3.11.1779, fol.183.
E: Karen Baggesdatter. LV: Mads Christoffersen. A:
1) søster Else Pedersdatter g.m. Niels Miltersen, husmand på Husby præstegårds grund ved Ringkøbing.

1232 Bevilling egen værge at være i Ribe. 1779, fol.185.
Bevilling at være egen værge for Abelone Jensdatter Warming.
(Sml. lbnr.1146).

1233 Anne Marie Hansdatter i Ribe. 9.6.1780, fol.185B.
A:
1) mor Dorthe Sørensdatter i Sejstrup i Hunderup sogn, enke efter Hans Olufsen
2) søster Anne Hansdatter g.m. Christen Thomsen i Sejstrup
3) søster Maren Hansdatter g.m. Mikkel Christensen i Sejstrup
4) søster Birthe Hansdatter, død. E: Hans Jessen i Sejstrup på Kærgård gods. 2B:
a Johanne Hansdatter 14
b Hans Hansen 12
5) søster Dorthe Hansdatter g.m. Christen Christensen i Jested i Gørding sogn på Bramminge gods
6) søster Mette Hansdatter g.m. Christen Mortensen, vognmand i Varde
7) søster Anne Cathrine Hansdatter g.m. Bendix Nissen i Skallebæk mølle.

1234 Nis Lassen, købmand i Ribe, der døde 8.5.1779, fol.187.
E: Kirsten [Nissen]. B:
1) [Ingeborg Dorthe Lassen].
Enken boede hos Ingeborg Dorthe [Jensdatter Ho] i Bording, enke efter [Niels Arctander Hansen] Kingo, [præst i Ho og Oksby, død 6.8.1755].
Desuden nævnes afdødes halvbror Hans Nissen i Astrup.

1235 Peder Jørgensen Tjellesen i Ribe. 24.3.1781, fol.197, 208.
E: Cathrine Margrethe [Hansdatter]. LV: Jochum Henrik, knapmager. B:
1) Hans Pedersen 16
2) Jørgen Pedersen 13
3) Mette Kirstine Pedersdatter 9
4) Johanne Margrethe Pedersdatter 3, der døde, skifte 29.12.1781.
FM:
1 Frands Pedersen Mørch, snedker
2 Peder Ibsen, feldbereder.

1236 Maren Christensdatter i Ribe. 3.5.1781, fol.199.
E: Anders Hansen, skomager. B:
1) Christen Andersen
2) Maren Andersdatter 35
3) Karen Andersdatter g.m. Nikolaj Christian Møller, knapmager
4) Else Andersdatter 30.

1237 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 19.5.1781, fol.200B.
E: Mads Hansen Tved.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 17.3.1781.

1238 Anders Kirkeby i Ribe. 29.5.1781, fol.201.
E: Inger Gregersdatter. LV: Rasmus Jensen. B:
4) Hans Andersen 17.
FM:
1 Niels Jensen, snedker
2 Thomas Peder Simonsen.
Første ægteskab med [Birthe Nielsdatter, skifte 20.6.1757 lbnr.978]. B:
1) Mette Andersdatter 47
2) Kirsten Andersdatter g.m. Mathias Jepsen
3) Karen Andersdatter 28.

1239 Anders Pedersen Præst i Ribe. 8.6.1781, fol.203.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Christen Pedersen. B:
1) Maren Andersdatter 27
2) Karen Andersdatter g.m. Thomas Christensen Lützow, korporal
3) Mette Andersdatter 21.
FM: farbror Hans Jørgen Pedersen i Klåby [i Ribe domkirkes landsogn].

1240 Johanne Frandsdatter i Ribe. 12.11.1781, fol.205.
E: Hans Pedersen Mørch.
B:
1) Sidsel Marie Hansdatter 22.

1241 Bodil Magdalene Høgh i Ribe. 14.12.1781, fol.207.
Enke efter von Schønbach. B:
1) Johan Christoffer Schønbach, skolemester i Kollekolle [i Vig sogn i Ods herred ] på Sjælland
2) Susanne Louise Schønbach.

1242 Christen Jensen, værtshusmand i Ribe. 25.2.1782, fol.208B.
E: Grete Hansdatter. LV: Lydik Berntsen, klejnsmed. B:
1) Hans Andreas Christensen 1.
FM: Jens Hansen, urmager.

1243 Kirsten Andreasdatter i Ribe. 29.11.1781, fol.210B.
E: Mathias Jepsen.
Første ægteskab med Morten Christensen Bagmand, skifte7.4.1777 lbnr.1194]. B:
1) Dorthe Mortensdatter 16
2) Birthe Kirstine Mortensdatter 14
FM: Jens Madsen.
Morten Christensen Bagmands første ægteskab med [Dorthe Jepsdatter], skifte 23.7.1761 lbnr.1018. Arv til B:
1) Christen Mortensen Holst, professor [og dansk præst i Sorø]
2) Niels Mortensen
3) Mette Kirstine Mortensdatter.

1244 Anne Sørensdatter Spandet i Ribe, begravet Ribe Katrine 11.5.1782, fol.214. Skifteprotokollen 1797-1804 fol.202B.
E: Palle Jensen Hjort, købmand. B:
1) Søren Spandet Hjort, præst i Frøslev og Mollerup
2) Caroline Adolfine Hjort.
FM: Niels Sørensen Spandet.
Bevilling til uskiftet bo af 12.4.1782.
Samfrændeskifte 20.10.1800.

1245 Mette Knudsdatter i Ribe. 27.6.1782, fol.215.
E: Thomas Nielsen Falch, klejnsmed. B:
1) Niels Thomsen 18
2) Knud Thomsen 16
3) Morten Thomsen 10
4) Enevold Thomsen 9.
FM: farfar Niels Enevoldsen, klejnsmed, på stedet.

1246 Didrik Christian Jørgensen, klejnsmed i Ribe. 3.7.1782, fol.216.
Enkemand efter [Kirsten Nielsdatter, skifte 2.4.1777 lbnr.1189]. B:
1) Jørgen Didriksen, klejnsmed
2) Niels Didriksen
3) Christian Didriksen, smedesvend i Åbenrå
4) Hans Didriksen Kjeldal, på Regensen i København, stud. theol.
5) Inger Didriksdatter g.m. Christian Pedersen Lautrup i Rødding
6) Abelone Didriksdatter 27, i Tønder.

1247 Jørgen Bloch, snedker i Ribe. 1.4.1781, fol.217B.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Mads Christoffersen.
Første ægteskab med Anne Marie Nielsdatter, [skifte 14.3.1775 lbnr.1169]. B:
1) Maren Aagaard Jørgensdatter 22, i Tønder
2) Karen Jørgensdatter 20, i Møgeltønder
3) Margrethe Elisabeth Jørgensdatter 15
4) Sofie Kirstine Jørgensdatter 12
5) Søren Jørgensen Bloch 7, blind.
FM:
1 Mads Hansen Puggaard
2 Budolf Pedersen, kobbersmed.

1248 Morten Christian Ørtel, slagter i Ribe, der døde 8.1.1781, fol.220B.
E: Inger Hansdatter. LV: Ib Hansen, handskemager. B:
1) Christian Mortensen i København
2) Hans Mortensen 27, i Ribe
3) Bertel Mortensen 25, på stedet.

1249 Søren Rasmussen, smed i Ribe. 1782, fol.224.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Pedersen.
Bevilling til uskiftet bo af 11.10.1782.

1250 Hans Frandsen, skrædder i Ribe. 9.9.1782, fol.224B.
E: Malene Thomasdatter. LV: Jens Nielsen Fischer. A:
0) forældre [Frands Conradsen Skytte, skifte 7.8.1738 lbnr.788 og Anne Hansdatter, skifte 31.5.1712 lbnr.630].
[Fars andet ægteskab med Sofie Knudsdatter, skifte 21.8.1722 lbnr.682].
[Fars tredje ægteskab med Anne Sørensdatter]. 3B:
1) halvbror Conrad Frandsen i Arnum
2) halvsøster Maren Frandsdatter g.m. Peder Borre.
3) halvsøster Sofie Frandsdatter, [skifte 16.1.1761 lbnr.1013], var g.m. Andreas Jensen, rebslager. 1B:
a Anne Kirstine Andersdatter g.m. Gregers Falch, husar i Vejle

1251 Rasmus Mortensen, snedker i Ribe. 23.8.1781, fol.226.
E: Dorthe Marie Byrresdatter. LV: Hans Hansen, maler. A:
1) bror Christen Mortensen, student i Norge
2) bror Visti Mortensen, snedker ved Sønderborg.

1252 Anne Nielsdatter Busch i Ribe, der døde 19.7.1782.
Enke efter Thomas Thomsen, drejer. A:
1) bror Christen Nielsen i Vesterbæk i Roager sogn
2) bror Niels Nielsen 36 i Terp på Bramminge gods
3) søster Margrethe Nielsdatter g.m. Niels Busch i Vonge i Øster Nykirke sogn
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Christen Jepsen i Toftmose i Alslev sogn.

1253 Anne Nielsdatter i Ribe. 27.5,1782, fol.231.
E: Mads Nielsen, rytter. B:
3) Cathrine Helvig Madsdatter g.m. Frederik Hansen Fyn, tømrer.
Hendes B:
1) Peder Sørensen, rytter i Svendborg
2) Kirsten Madsdatter.

1254 Nis Brodersen, der døde i Almindeligt Hospital i København. 28.12.1782, fol.233B.
E: Mette Marie Christensdatter, jordemoder. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Maren Nisdatter 4¾.
FM: morbror Thomas Christensen i Kirkeby.
[Christian Carl Hansen] Brorson, præst i Varde, havde lånt og forstrakt afdøde, da han rejste til København 1778.

1255 Johanne Mikkelsdatter i Ribe. 17.11.1782, fol.234.
Enke efter Gabriel [Christensen] Koch, bevilling til uskiftet bo af 11.7.1777 lbnr.1206]. B:
1) Christen Koch, kæmner i Ribe
2) Mikkel Koch 24, student i København, beskikket som hører i Ribe Katedralskole
3) Kirsten Koch 22.
FM: Knud Simonsen, prokurator i Ribe.

1256 Mette Sørensdatter i Ribe. 30.5.1782, fol.236B.
Enke efter Anders Gasse. B:
1) Laurids Andersen, uvist hvor
2) Cathrine Marie Andersdatter, på stedet.

1257 Maren Hansdatter i Ribe. 2.7.1782, fol.237.
E: Cort Timmermann, rådstuetjener. B:
1) Hans Henrik Timmermann 32, i Afrika
2) Frederik Timmermann 29, i Sønderborg.

1258 Kirsten Gabrielsdatter i Ribe, der døde 14.3.1782, fol.238.
Enke efter Christen Pedersen Koch, [feldbereder, skifte 20.12.1775 lbnr.1172]. B:
1) Gabriel Christensen Koch, kæmner, skifte 17.11.1782 lbnr.1255. 3B:
a Christen Koch, kæmner i Ribe
b Mikkel Koch 23, student i København
c Kirsten Koch 19
2) Peder Christensen Koch, feldbereder i Ribe, [skifte 9.6.1766 lbnr.1096]. 3B:
a Bodil Pedersdatter
b Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Tange
c Christen Pedersen 18
3) Ingeborg Christensdatter Koch, [skifte 5.12.1768 lbnr.1119]. Sidst g.m. Jens Nielsen Tved. Første ægteskab med [Anders Mortensen, skifte 16.5.1766 lbnr.1094]. 3B:
a Christen Andersen, degn i Gesten og Anst
b Morten Andersen
c Niels Andersen 20
4) Cathrine Marie Christensdatter g.m. Jens Thomsen, drejer i Ribe.

1259 Malene [Christiansdatter] i Ribe, der døde 21.2.1783, fol.247B.
Enke efter [Jeppe Christensen] Foersum, [skifte 17.10.1740 lbnr.808]. B:
1) Karen Foersum, skifte 17.6.1779 lbnr.1220]. E: Søren [Jepsen] Lyhne. 5B:
a Jeppe Lyhne 23
b Mads Lyhne 19, student i København
c Jens Lyhne 15
d Ingeborg Lyhne g.m. [Carl Davidsen] Grønlund, kollega i Ribe Skole
e Magdalene Lyhne 13
2) Christian Foersum, præst i Hjortlund og Kalvslund
3) Christen Foersum, urmager i Ribe

1260 Thomas Nielsen Ussing , rådmand og by- og rådstueskriver i Ribe, 8.5.1783, fol.250.
E: Mathia Bolette Wederkinch.
Bevilling til uskiftet bo af 16.9.1774.

1261 Mads Nielsen Tved i Ribe. 22.7.1783, fol.250B.
E: Lene Nielsdatter. LV: bror Clemen Nielsen. B:
1) Niels Madsen 27
2) Clemen Madsen 25
3) Anders Madsen 21.
FM: farbror Jens Nielsen Tved.

1262 Anders Hansen, skomager i Ribe. 25.8.1783, fol.251B.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 3.5.1781 lbnr.1236]. B:
1) Christen Andersen, skomagersvend
2) Maren Andersdatter 38
3) Karen Andersdatter 36, g.m. Nikolaj Christian Møller, knapmager
4) Else Andersdatter.
FM: Christen Pedersen Ølgaard.

1263 Anne Sofie Sørensdatter i Ribe. 31.7.1783, fol.153.
E: Knud Christensen Dyreby. A:
1) Gertrud Marie Madsdatter i Tiset i Gram sogn, søskendebarn på afdødes fars side
2) Peder Mortensen Bøtcher i Ribe, søskendebarn på afdødes mors side
3) Laurids Mortensen Bøtcher, præst i Lumby på Fyn, søskendebarn på afdødes mors side.

1264 Morten Hermansen, slagter i Ribe. 13.9.1783, fol.256.
E: Karen Pedersdatter. LV: Ib Hansen, handskemager. B:
3) Bertel Mortensen 6½
4) Karen Mortensdatter 5½
5) Margrethe Mortensdatter 3½
6) Anne Martha Mortensdatter 9 mdr.
FM:
1 Christian Harknag, skomager
2 Bertel Mortensen Ørtel.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 7.10.1775 lbnr.1176]. B:
1) Anne Mortensdatter 26, i Tønder
2) Christen Mortensen 25.

1265 Morten Jensen i Ribe. 3.9.1783, fol.258.
E: Dorthe Christensdatter. LV: far Christen Jensen Lustrup. B:
1) Anne Marie Mortensdatter 4
2) Jens Mortensen 2½.
FM: Rasmus Jensen.
Afdøde døde 24.5.1783.

1266 Gregers Jensen, gørtler i Ribe. 13.8.1783, fol.259B.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Christian Wolter, maler. B:
1) Voldborg Gregersdatter 3.
FM: Nikolaj Didriksen.

1267 Hans Jensen, slagter i Ribe. 17.1.1783, fol.260B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Christoffer Lauridsen, delefoged. B:
1) Jens Hansen 9
2) Hans Hansen 7
3) Niels Hansen 3
4) Maren Hansdatter 14 uger.
FM:
1 Knud Dyreberg
2 Thomas Peder Simonsen.

1268 Mette Kirstine Mortensdatter Møller i Ribe, der døde 27.12.1782, fol.262.
E: Jørgen Jensen Bruun, snedker. A:
0) forældre [Morten Christensen Bagmand, skifte7.4.1777 lbnr.1194 og Dorthe Jepsdatter, skifte 23.7.1761 lbnr.1018]
1) bror Christen Mortensen Holst, professor i Sorø og præst i Sorø, Pedersborg og Kindertofte
2) bror Niels Mortensen Møller, skriverkarl ved toldkontoret i Kolding.
Fars andet ægteskab med Kirsten Andreasdatter, [skifte 29.11.1781 lbnr.1243]. E: Mathias Jepsen
3) halvsøster Dorthe Mortensdatter 16, i Sorø
4) halvsøster Birthe Kirstine Mortensdatter 15, på stedet.

1269 Inger Cathrine i Ribe. 25.10.1783, fol.267.
E: Anders Pedersen Weis. B:
1) Ursula Andersdatter 2½
2) Anders Andersen 6 uger
3) Mikkel Andersen 6 uger.
FM: morfar Jens Jensen Grøn.

1270 [Ingeborg Nielsdatter] i Ribe. 1783, fol.268.
E: Hans [Nielsen] Kalhauge. prokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1781.

1271 Lene Terkildsdatter i Ribe. 18.9.1792, fol.268B.
Enke efter Peder Jepsen, feldbereder, skifte 2.5.1778 lbnr.1201. B:
1) Jeppe Pedersen, død, skifte 25.6.1782
2) Dorthe Pedersdatter 44
3) Ellen Cathrine Pedersdatter 40
4) Gyde Marie Pedersdatter g.m. Claus Christensen, glarmester.
FM: Andreas Sørensen Fuglebjerg.

1272 Birthe Olufsdatter i Ribe. 9.2.1783, fol.273.
Enke efter Hans Bondesen i Sem på Ribe Hospital. A:
1) søster Mette Olufsdatter, død, var g.m. Laurids Skrædder i Vorning. 2B:
a Søren Lauridsen i Jernvedlund, død. 2B:
1 Mette Kirstine Sørensdatter 21
2 Herlev Sørensdatter 17.
FM:
1 Niels Brorson i Jernvedlund
2 Hans Nissen i Jernvedlund
b Else Lauridsdatter, [skifte 31.8.1767 lbnr.1110], var g.m. Søren Engelbrechtsen i Ribe. 2B:
1 Mette Cathrine Sørensdatter 22
2 Laurids Sørensen 19
2) halvsøster Anne Bertelsdatter, død, var g.m. Simon Jensen, skifte 30.11.1772 lbnr.1142. 3B:
1) Jens Simonsen, rådstuetjener
2) Thomas Peder Simonsen, værtshusmand
3) Esther Margrethe Simonsdatter g.m. Svend Pedersen, musketer.

1273 Conrad [Hansen] Wedel i Ribe, [begravet Ribe Domkirke 21.9.1784], fol.277.
E: Agnethe [Henriksdatter] Fentz, der døde, [begravet Ribe Domkirke 2.11.1784].
Testamente af 26.10. 1754.
(Intet skifte).
[Hendes første ægteskab med Jens Termansen, toldforpagter, skifte 24.3.1747 lbnr.887].
[Afdøde var født i Hviding præstegård].

1274 Maren Sørensdatter Møller i Ribe. 5.4.1781, fol.277B.
E: Joen Jensen. A:
0) forældre [Søren Nielsen Møller, skifte 5.5.1755 lbnr.964 og Anne Cathrine Foersum, skifte 28.7.1766 lbnr.108]
1) bror Niels [Sørensen] Møller, præst i Ringkøbing og Rindum
2) Søren Sørensen Møller, student i København, død, efter hvem der ar arv.

1275 Poul Christensen, ugift købmand i Ribe. 28.8.1783, fol.284B.
A:
0) forældre Christen Hansen og Kirsten Poulsdatter på præstegårdens grund i Store Darum, begge døde
1) søster Maren Christensdatter g.m. Peder Boesen, smed i Tjæreborg på Kærgård gods
2) søster Else Christensdatter, død, var g.m. Jes Hansen i Store Darum. 3B:
a Kirsten Jesdatter 10
b Hans Jessen 8
c Mette Jesdatter 6
3) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Laurids Hansen på præstegårdens grund i Store Darum. 1B:
a Anders Lauridsen 3½.
Afdøde døde 7.8.1783.

1276 Hans Poul Ussing, ugift i Ribe. 24.2.1784, fol.293.
A:
0) forældre [Niels Jensen til Ussinggård i Korning sogn, død 1726 og Anne Jensdatter Bagge, skifte Havreballegård og Stjernholm amter 30.8.1742 lbnr.11]. B:
1) bror [Peder Nielsen] Ussing, præsident i Ribe g.m. [Susanne Lauridsdatter Baggesen]
2) bror Jens Ussing, afskediget præst i Højst præstegård i Tønder amt
3) bror Jens Laurids [Nielsen] Ussing, præst i Grejs og Sindbjerg, [død 21.12.1769]. 3B:
a Nikolaj Ussing, inkvisitionsskriver i København
b Laurids Ussing, degn i Løsning og Korning
c Anne Ussing i København
4) bror Bagge [Nielsen] Ussing, præst i Lille Lyngby og Ølsted, [død 29.6.1774]. 6B:
a Niels Ussing, hospitalsforstander i Ribe
b Henrik Ussing, kapellan i Ringsted
c Peder Gotthilf Ussing, prokurator i Arendal i Norge
d Frederik Ussing, præst i Ribe Hospital og froprædikant i Ribe
e Anne Ussing g.m. Laurids Wilken Hornemann, urtekræmmer i København
f Abigael Marie Ussing g.m. [Johannes] Jensen, præst i Karlebo på Sjælland
5) bror Thomas [Nielsen] Ussing, rådmand og by- og rådstueskriver i Ribe, død. 2B:
a Anne Cathrine Ussing g.m. [Laurids] Nyland, toldinspektør i Ribe
b Cathrine Elisabeth Ussing.
Fars første ægteskab med [Maren Clemensdatter, begravet Korning 5.7.1701]. B:
6) halvbror Clemen [Nielsen] Ussing, præst i Løsning og Korning, [skifte Hatting herred gejstlig 26.8.1748 lbnr.26]. 5B:
a Peder Ussing, præst i Torstrup og Horne
b Else Kirstine Ussing, død, var g.m. Otto Stauning, degn i Løsning og Korning. 2B:
1 Jørgen Ottesen Stauning, drejlsvæver i Vejle
2 Margrethe Ottesdatter Stauning g.m. Christen Pedersen på gården Amtrup i Snejbjerg sogn i Hammerum herred
c Maren Ussing
d Birgitte Ussing
e Nille Ussing, på Hesselagergård på Fyn.

1277 Karen Hyberg i Ribe. 21.4.1784, fol.296.
E: Jens Iversen, kimmer. A;
1) søster Anne, død. 1B:
a Hans Hansen Ulf i Medolden på Trøjborg gods
2) søster Kirsten, død. 1B:
a Jens Madsen, død. E: Ingeborg i Arrild. 1B:
1 Anne Marie Jensdatter 8.
FM: morbror Laurids Andersen i Arrild
3) søster Maren, død. 1B:
a Johanne Hansdatter g.m. Peder Pedersen Bjørnskov i Stenderup i Toftlund sogn.

1278 Johanne Rasmusdatter Sperling, ugift i Ribe. 28.6.1784, fol.299.
A:
0) forældre [Rasmus Sperling, parykmager i Holstebro, skifte Holstebro 23.3.1745 lbnr.48 og Anne Elisabeth Pedersdatter, skifte Holstebro 20.1.1764 lbnr.174]
1) søster Margrethe Dorthe Sperling, død, var g.m. Christian Woltmann, soldat i Hoven mølle. 3 børn, hvis navne ikke angives
2) bror Jacob Rasmussen Sperling i Ribe.
Desuden nævnes Christian Woltmanns far i Klostermølle ved Skanderborg.
Afdøde døde 27.6.1784.

1279 Hieronymus Christoffer Brandt, ugift parykmagersvend i Ribe. 25.2.1785, fol.303B.
Afdøde boede hos sin stedmor, enke efter stedfar Carl Johan Schreiber.
Afdøde havde arv efter sin mor.

1280 Maren Pedersdatter i Ribe. 31.1.1786, fol.305.
E: Jens Lollik, skomager.
Første ægteskab med Claus Mortensen, [skifte 4.7.1747 lbnr.882]. 1B:
1) Helene Clausdatter.
FM: Laurids Pedersen Falch.

1281 [Anne Marie Pedersdatter Ertmann] i Ribe Hospital. 8.2.1786, fol.306B.
Enke efter [Hans] Panch, [byfoged og birkedommer i Kolding, skifte Kolding 29.4.1762 lbnr.677]. B:
1) Charlotte Amalie Panch i Ribe Hospital, enke efter Johannes Hjort, forstander i Ribe Hospital, [skifte 1777 lbnr.1207].
LV: svigersøn Niels Ussing, forstander i Ribe Hospital
2) Kirsten Panch i Ribe Hospital.

1282 Susanne Hansdatter i Ribe. 10.8.1786, fol.308B.
E: Mads [Rasmussen] Aaby, skrædder. B:
1) Maren Madsdatter 30.
Arv efter afdødes mor [Maren Mikkelsdatter Weis, skifte 25.5.1751 lbnr.919], var g.m. Hans Sørensen Tønning, skrædder, til:
1) afdødes søster Ingeborg Hansdatter.

1283 Peder Jørgensen, hjulmand i Ribe. 6.5.1786, fol.311.
E: Bodil Margrethe Mogensdatter. LV: Niels Friis. B:
1) Else Pedersdatter 13
2) Mogens Pedersen 11
3) Gertrud Pedersdatter 8
4) Anne Marie Pedersdatter 4.
FM:
1 mors svoger Jørgen Didriksen
2 Peder Ibsen, feldbereder.
Afdøde døde 1.4.1786.

1284 Rasmus Pedersen Høgh, købmand i Ribe. 9.8.1785, fol.313B.
Enkemand efter [Bodil Hermansdatter, skifte 1770 lbnr.1133]. B:
1) Peder Høgh
2) Karen Høgh.
Arv i boet efter [afdødes kones mor Karen Sørensdatter, skifte 24.8.1748 lbnr.903] til B:
1) [afdødes kones søster] Johanne Hermansdatter.

1285 Mette Hansdatter i Ribe. 14.3.1786, fol.316.
E: Niels Eriksen. B:
1) Erik Nielsen 23
2) Hans Nielsen 19
3) Anne Marie Nielsdatter 16.

1286 Anders Sørensen Fuglebjerg, bødker. 8.12.1785, fol.317.
E: Karen Hansdatter. LV: Palle Hjort. B:
1) Søren Andersen Fuglebjerg 24
2) Andreas Andersen Fuglebjerg 22, i København
3) Mette Marie Andersdatter 19
4) Jens Iver Andersen Fuglebjerg 17, i Tønder
5) Laurids Andersen Fuglebjerg 15
6) Sidsel Andersdatter 14,
FM:
1 Knud Hansen, sadelmager
2 Christen Andersen Hostrup.

1287 Niels Christensen Munch, skrædder i Ribe, der døde 1.11.1785, fol.323B.
Enkemand efter Birthe [Christensdatter] Foersum, skifte 5.11.1756 lbnr.972. B:
1) Christen Munch på stedet
2) Anne Munch g.m. Anders Gregersen, værtshusmand
3) Maren Munch 42
4) Karen Munch 38.
FM: Peder Jepsen Mulvad.
Arv efter afdøde kones mor Maren Jepsdatter, [skifte 6.3.1771 lbnr.1138, var g.m. Christen Nielsen Foersum, skifte 30.1.1730 lbnr.737].

1288 Abelone Bertelsdatter i Ribe. 30.2.1787, fol.329B.
E: Mathias Loft. B:
1) Maren Mathiasdatter 16
2) Margrethe Malene Mathiasdatter 13.

1289 Bodil Sørensdatter i Ribe. 6.10.1786, fol.330B.
Enke efter Gregers Jensen, [skifte 13.8.1783 lbnr.1266]. B:
1) Voldborg Gregersdatter 7.
FM: Christian Maler.
Afdøde døde 5.10.1786.

1290 Maren Hansdatter Tønning i Ribe. 1787, fol.332B.
E: Rasmus Rasmussen Sperling, [formentlig fejl for Jacob Rasmussen Sperling].
Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige datter af 27.4.1787.

1291 Jens Nielsen Brasch, rådmand og by- og rådstueskriver i Ribe. 9.6.1786, fol.332B.
E: Cathrine Nissen Bruun. LV: Christian Harknag. A:
1) mor Charlotte Amalie Brasch i København, enke efter [Niels Jensen, begravet Mariager 9.12.1763], byskriver i Mariager
2) bror Nikolaj Brasch, renteskriver i København
3) bror Christian Brasch, prokurator i Ringsted
4) søster g.m. Qvortrup, fuldmægtig på Rentekammeret.

1292 Nikolaj Nikolajsen Fogtmann, ugift gartner i Ribe, der døde 19.6.1786, 341.
A:
1) bror [Hans Bertram Sonnichsen Nikolajsen] Fogtmann, præst i Sønder og Nørre Bork
2) bror Sonnich Nikolajsen Fogtmann, bager i Døstrup
3) søster Anne Cathrine Nikolajsdatter g.m. Peder Mortensen Bøtcher, bager i Ribe.

1293 Christen Lauridsen i Ribe, der døde 31.5.1787, fol.346.
E: Bodil Henriksdatter. LV: Lauge Thomsen. A:
1) mor Mette Christensdatter i Skast på Krogsgård gods, enke efter Laurids Hansen. LV: Søren Christensen.

1294 Anne Benedikte Lund i Ribe. 15.6.1787, fol.348.
Testamente af 27.3.1786. A:
1) søster Anne Cathrine Elisabeth Lund i Odense.

1295 Niels Christiansen Lund, ugift rådmand og byfoged i Ribe, der døde 21.7.1787, fol.241.
Testamente af 1.7.1787.
Arvinger angives ikke.
Som eksekutorer blev indsat:
1 Laurids Grundahl, præst i Ribe Domkirke
2 [brorsøn] Jacob Lund, cand. jur.

1296 Jens Rasmussen Rahr, rådmand i Ribe. 15.11.1787, fol.353B.
E: Sofie Caroline Goldt.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1782.

1297 Abelone Pedersdatter i Ribe. 12.12.1787, fol.354.
E: Søren Engelbrechtsen. A:
1) søster Ingeborg Pedersdatter g.m. [Niels] Ussing, forstander i Ribe Hospital
2) bror i Grindsted, død. 4B:
a Niels Madsen i Sig i Torstrup sogn
b Anne Madsdatter, opvarterske i Ribe Hospital
c Else Cathrine Madsdatter g.m. Lauge Dinesen i Vittarp i Ovtrup sogn
d Ellen Madsdatter g.m. Christen Nielsen Spang i Darum.

1298 Johanne Andersdatter i Ribe, der døde 24.11.1786, fol.355.
E: Anton Tøxen, feldbereder. A:
1) bror Niels Andersen i Ribe
2) halvsøster Dorthe Marie g.m. Peder Olufsen i Jested
3) halvsøster Else Jesdatter, død. E: Rasmus Andersen i Stenderup i Føvling sogn. 4B:
a Johanne Rasmusdatter
b Lucie Rasmusdatter
c Kirsten Rasmusdatter
d Gørret Rasmusdatter
4) halvsøster Gørret Marie, der tjener på Kærgård.

1299 Karen Aarup i Ribe. 21.7.1786, fol.360.
Enke. B:
1) datter, død. B:
a Nikolaj Sonnichsen Fogtmann, klejnsmedesvend i Åbenrå.

1300 Thomas Jensen, parykmager i Ribe. 21.2.1788, fol.363.
E: Sidsel Marie Pedersdatter. LV: Jacob Sperling. B:
1) Peder Thomsen 6 mdr.

1301 Anne Andersdatter i Ribe. 15.3.1788, fol.365.
E: Niels Nøraa. B:
1) Anders Nielsen 2.

1302 Frands Nielsen, ugift garver i Ribe. 29.2.1788, fol.366.
Testamente af 26.1.1776. A:
1) bror Niels Nielsen, ugifr5t garver i Ribe.

1303 Opbudsbo i Ribe. 9.12.1786, fol.367.
Registrering af fallitbo hos Mathias Lange Thun i Ribe.

1304 Anne Cathrine Christensdatter i Ribe, [begravet Ribe Kathrine 27.6.1788], fol.386B.
E: Mogens Mikkelsen Siveborg.
Testamente af 9.10.1765.

1305 Johanne Bruun i Ribe. 30.4.1794, fol.386B, næste protokol fol.352.
E: Christen Foersum, urmager. B:
1) Peder Foersum, organist i Odense
2) Magdalene Foersum g.m. Hans Peder Falch, købmand i Ribe
3) Jeppe Foersum 15.
FM:
1 Søren Lyhne
2 Jeppe Lyhne.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1788.
Samfrændeskifte 30.4.1794.

1306 Adser Lauridsen i Ribe. 31.7.1788, fol.387.
E: Maren Ounildsdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Laurids Adsersen 22, på rejse til Ostindien
2) Maren Adsersdatter g.m. Hans Jensen i Ribe.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1779.
Samfrændeskifte 31.7.1788.

1307 Maren Hansdatter i Ribe. 11.8.1788, fol.388.
E: Peder Pedersen, skrædder. B:
1) Johanne Pedersdatter 22
2) Mette Pedersdatter 18
3) Else Marie Pedersdatter 16
4) Maren Pedersdatter 12
5) Anne Pedersdatter 9.

1308 Peder Madsen Fridsch, præsident i Ribe. 27.4.1787, fol.389B.
Enkemand efter [Sofie Andreasdatter Frausing. begravet Ribe Domkirke 30.12.1771]. B:
1) Mads Fridsch i København, assessor i Højesteret
2) Andreas Frausing Fridsch, fysikus i Ribe
3) Sofie Dorthe Fridsch, død, var g.m. Johan Henrik Schultz i Altona. 1B:
a Peder Schultz 15.
Desuden nævnes Mads Pedersen Heldvad til Visselbjerg [i Alslev sogn], søn af afdødes søster [Anne Kirstine Fridsch g.m. Nikolaj Heldvad til Vennergård i Velling sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter15.11.1757 lbnr.308].

1309 Peder Ussing, præsident i Ribe. 18.9.1788, fol.463B.
E: Susanne Bagge. LV: Ussing.
Testamente af 10.5.1756.

1310 Jørgen Didriksen, smed i Ribe. 10.12.1788, fol.464B.
E: Maren Mogensdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Mogens Jørgensen 21, i København
2) Didrik Christian Jørgensen 19, skriverdreng hos amtsforvalteren
3) Peder Jørgensen 17, i klejnsmedelære
4) Kirsten Jørgensdatter 11.
FM:
1 Jens Troelsen
2 Peder Ibsen.
Arv i boet til afdødes søster Abelone Didriksdatter efter mor [Kirsten Nielsdatter, skifte 2.4.1777 lbnr.1189].

1311 Anne Kirstine Frederiksdatter i Ribe. 20.11.1788, fol.466B.
E: Jørgen Laugesen. B:
1) Karen Jørgensdatter 9
2) Laurids Christian Jørgensen 7
3) Johan Frederik Jørgensen 5.
FM: Laurids Schade.

1312 Niels Nøraa, toldbetjent i Ribe, der døde 13.5.1788, fol.467.
Enkemand efter [Anne Andersdatter, skifte 15.3.1788 lbnr.1301]. B:
1) Anders Nielsen 2.
FM: Niels Jensen, tømrer.

1313 Hans Kasimir Schober i Ribe, der døde 2.4.1787, fol.470.
E: Marie Dorthe. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Anne Dorthe Schober 14
2) Margrethe Elisabeth Schober 11.
FM: Morten Svendsen Harreby.

1314 Anne Margrethe Andersdatter i Ribe. 21.1.1789, fol.476B.
E: Mads Jensen. B:
1) Sara Madsdatter 12
2) Ingeborg Madsdatter 11
3) Karen Madsdatter 9
4) Maren Madsdatter 6
5) Anne Margrethe Madsdatter 1½.
FM: morfar Anders Vejers den ældre.

1315 Jacob Mogensen, portner ved Ribe Sønderport. 2.8.1787, fol.477B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Hans Buemann. B:
1) Anne Dorthe Jacobsdatter g.m. Alexander Martinsen, korporal
2) Gertrud Jacobsdatter 14.
FM: morbror Søren Hansen Rasch i Ribe.

1316 Marie Elisabeth Jensdatter i Ribe. 21.3.1789, fol.481B.
E: Nis Nielsen Kloster. B:
1) Mette Nisdatter 18
2) Maren Nisdatter 16
3) Dorthe Nisdatter 12.
FM: Christen Koch, kæmner i Ribe.

1317 Rasmus Klinge i Ribe. 11.12.1787, fol.483B.
E: Margrethe Elisabeth, skilt efter bevilling af 12.9.1780. LV: stedfar Nikolaj Didriksen g.m. enkens mor Anne Beathe Henckel. A:
1) søster Clara Sofie. jordemoder g.m. Daniel Bartholt Benneke i Hamborg
2) søster på Fyn, uvist hvor.
Afdøde døde 10.12.1787.

1318 Gertrud Pedersdatter i Ribe, der døde 12.8.1788, fol.488B.
Enke efter Jørgen Bloch, [skifte 1.4.1781 lbnr.1247]. A:
1) [søster] Kirsten Pedersdatter i Jernved, enke efter Nis Sørensen.
Arv i boet til afdødes blinde stedsøn Søren Jørgensen Bloch.

1319 Anne Margrethe Hygum, ugift i Ribe. 15.5.1788, fol.491.
A:
1) bror Johannes Hygum, kordegn i Skanderborg, [skifte Hjelmslev herred gejstlig 2.3.1764 lbnr.4]. 2B:
a Anders Hygum, vinhandler i København
b Mathias Hygum, død på en sørejse
2) søster Cathrine Hygum g.m. Andreas Rahr, begge døde. 2B:
a Niels Roager, parykmager i Varde
b Cathrine Roager g.m. Vibe, degn i Vodder, begge døde 3B:
1 Cathrine Margrethe Vibe, ved Løgumkloster
2 Johanne Vibe i Åbenrå
3 Anne Kirstine Vibe i København.

1320 Jørgen Madsen, tømrer i Ribe. 3.3.1789, fol.493.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Kalhauge. A:
1) farbror Hans Poulsen i Kastrup ved svigersøn Jannik Pedersen i Spandet
2) morbror Niels Nielsen i Vester Vamdrup
3) morbror Christen Nielsen i Vester Vamdrup, død. 2B:
a Anne Cathrine Christensdatter g.m. Gyde Dyrgaard i Vester Vamdrup
b Niels Christensen i Vester Vamdrup, død. 6B:
1 Niels Nielsen i Vester Vamdrup
2 Christen Nielsen i Vester Vamdrup
3 Jørgen Nielsen i Vester Vamdrup
4 Kirstine Margrethe Nielsdatter g.m. Hans Nissen i Vester Vamdrup
5 Anne Nielsdatter i Vester Vamdrup
6 Mette Marie Nielsdatter i Vester Vamdrup
4) moster Maren Nielsdatter i Vester Vamdrup, død. 1B:
a Anne Simonsdatter i Vester Vamdrup
5) moster Karen Nielsdatter i Holte, død. 3B:
a Niels Lorentsen i Holte
b Søren Lorentsen i Holte, død. 1B:
1 Søren Sørensen i Holte
c Anne Cathrine Lorentsdatter i Lunderskov i Skanderup sogn, død. 1B:
1 Lorents Jessen
6) moster Anne Nielsdatter , død, var g.m. Jørgen Simonsen i Vejen. 3B:
a Niels Jørgensen i København
b Jeppe Jørgensen i København
c Gunder Jørgensdatter g.m. Jeppe Jensen i Eskelund
7) mors halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen i Vester Vamdrup
8) mors halvsøster Cathrine Nielsdatter i Ribe, enke efter Poul Nikolajsen.

1321 Christen Pedersen Busch i Ribe, der døde 25.2.1788, fol.497B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Christen Lassen. B:
1) Anne Christensdatter 3
2) Marie Christensdatter 1.
FM: Johan Frederik, bager.

1322 Jens Nielsen Tved i Ribe. 20.6.1789, fol.503. Skifteprotokollen 1797-1804 fol.150.
E: Karen Mortensdatter. LV: Peder Høgh. B:
1) Ingeborg Jensdatter 16, der døde, skifte sluttet 28.4.1791
2) Morten Jensen 12½
3) Johanne Jensdatter 10
4) Kirsten Jensdatter 6, der døde, skifte 27.3.1800
5) Maren Jensdatter 4.
FM:
1 fars søskendebarn Knud Hansen, sadelmager
2 Clemen Kjeldsen
3 Hans Gregersen.

1323 Marie Kirstine Kjær i Ribe. 5.10.1798, fol.504, næste protokol fol.54B.
E: Christen Koch. B:
1) Gabriel Christensen Koch 14.
FM: Jens Thomsen, drejer.
Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1789.
Samfrændeskifte 5.10.1798.

1324 Ingeborg Tøstesdatter i Ribe. 2.5.1789, fol.505.
Enke efter Jens Nielsen. B:
1) Hans Jensen, glarmester i Sønder Sejerslev
2) Niels Jensen i Højer
3) Margrethe Jensdatter, enke efter Christen Snedker i Skærbæk
4) Bodil Jensdatter g.m. Peder Poulsen i Emmerske øst for Tønder
5) Johanne Jensdatter g.m. Martin Pedersen i Højer
6) Ise Jensdatter 46, på stedet.

1325 Jens Hansen, urmager i Ribe. 1789, fol.506.
E: Mette Kirstine Andersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1785.

1326 Bonde Terkildsen i Ribe. 19.10.1789, fol.506B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Terkild Bondesen 22
2) Anne Margrethe Bondesdatter 22
3) Hans Bondesen 19.
FM:
1 farbror Jens Terkildsen i Kærbøl
2 Hans Ibsen Windfeld på Lundgård
3 Hans Thomsen i Ribe.

1327 Claus Hansen, bogbinder i Ribe. 25.11.1789, fol.508.
E: Mette Terkildsdatter. LV: Christen Koch. B:
1) Jens Clausen, degn i Bording
2) Jacob Clausen, bogbinder i Ribe
3) Claus Clausen i Ribe
4) Peder Clausen, student i Skien i Norge, [fra 1791: degn i Nøvling]
5) Hans Clausen 32, på stedet
6) Hedvig Clausdatter g.m. Hans Christian Poulsen skomager i Arnum
7) Anne Margrethe Clausdatter, enke efter Claus Clausen i Åbenrå
8) Helene Clausdatter g.m. Johan Lund i Ribe.

1328 Jens Hansen Rosenbom i Ribe.9.2.1789, fol.510B.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Hans Kalhauge. B:
1) Ingeborg Marie Jensdatter Rosenbom 7
2) Hans Jensen Rosenbom 3.
FM: fasters mand Christen Pallesen i Ribe.
Enkens første ægteskab med Johan Martin Rosenbom, [skifte 12.11.1781 lbnr.1224]. Arv til børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Hans Hansen i Omme
2 enkens far Jens Madsen, efter hvem, der er arv
3 enkens bror Mads Jensen.

1329 Kirstine Vibeke Simonsdatter i Ribe, der døde 26.3.1789, fol.524B.
Enke efter Christian Silleberg (Selleberg), toldkontrollør, [skifte 5.6.1777 lbnr.1205]. A:
0) forældre [Simon Christiansen, musikant, skifte Svendborg 30.8.1758 lbnr.424 og Anne Cathrine Nissen, skifte Svendborg 7.1.1765 lbnr.492]
1) bror Hans Christian Borch, maler i Nyborg
2) bror Niels Carl Simonsen, stadsmusikant i Svendborg, død. 2B:
a Simon Nielsen Simonsen, trompeter ved garden i København
b Gregers Nielsen Simonsen, i København
3) søster Margrethe Cathrine Simonsen g.m. [Johan Gotfred] Petri, stadskirurg i Ribe
4) søster Magdalene Elisabeth Simonsen.

1330 Christen Andersen [Langholt], skrædder i Ribe. 26.7.1788, fol.534B.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Kalhauge. A:
1) bror Anders Andersen, feldbereder i Varde
2) bror Jens Andersen, feldbereder, [skifte 8.5.1777 lbnr.1210]. 2B:
a Anne Margrethe Jensdatter 28, hos sin mormor [Anne Cathrine Rasmusdatter], enke efter Andreas [Pedersen] Orloff, [skifte 8.8.1772 lbnr.1155]
b Anne Cathrine Jensdatter g.m. Jørgen Pedersen Orloff i Ribe
3) søster [Anne Andersdatter] g.m. Peder Knudsen, feldbereder i Varde.

1331 Bodil Nielsdatter i Ribe. 28.9.1789, fol.539B.
E: Morten Svendsen Harreby. B:
1) Maren Mortensdatter 21
2) Anne Else Mortensdatter 6
3) Nikoline Mortensdatter 4.
FM: Christen Sørensen, parykmager.

1332 Maren Jensdatter i Ribe. 7.10.1789, fol.542.
E: Niels Jensen, hjulmand. B:
1) Jens Nielsen 33
2) Peder Nielsen 31.

1333 Sara Blinkenberg i Ribe. 22.12.1789, fol.543B.
E: Jacob Krosp, stadsmusikant. B:
1) Sara Ulrikke Jensdatter 12.
FM: Hans Pedersen bødker.
Arv i boet efter [Johan Frederik Edel], søn af Anne Marie [Christensdatter], enke efter Anton Edel, [skifte 20.12.1753 lbnr.944] til 3B:
1) Cathrine Margrethe [Johansdatter] i Flensborg
2) Mette Margrethe [Johansdatter] i Flensborg
3) Charlotte [Johansdatter] i Flensborg.

1334 Peder Mortensen Bøtcher i Ribe. 26.9.1789, fol.548.
E: Anne Cathrine Nikolajsdatter, der også døde. B:
1) Nikolaj Pedersen Bøtcher, doktor medicinæ i Wien
2) Anne Margrethe Bøtcher, der døde, [skifte 11.3.1790 lbnr.1339]. E: [Niels] Kastberg, købmand i Ribe
3) Gertrud Bøtcher g.m. [Johannes Frederik] Høyer, overtoldbetjent i Ribe
4) Kirsten Bøtcher 26, hos sin farbror Laurids [Mortensen] Bøtcher, præst i Lumby på Fyn.

1335 Andreas Lange, bager i Ribe. 1790, fol.553.
E: Charlotte Amalie Hostrup.
Bevilling til uskiftet bo af 12.2.1790.

1336 Vilhelm [Adamsen], murer i Ribe. 21.10.1789, fol.553B.
E: Sidsel Cathrine. B:
1) Eva Elisabeth Vilhelmsdatter 22.
FM: Jens Jensen Grøn.

1337 Kirsten Koch i Ribe. 1790, fol.555B.
E: Jeppe Lyhne, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1790.

1338 Cathrine Svendsdatter i Ribe. 11.11.1789, fol.556B.
A:
0) forældre [Svend Svendsen og Maren Pedersdatter, skifte 7.7.1769 lbnr.1129]
1) bror [Christian Svendsen], død. 5B:
a Malene Christiansdatter 38, i Tønder
b Svend Christiansen 34
c Maren Christiansdatter 32
d Carl Christian Svendsen 30
e Christine Christiansdatter 24
2) søster [Christine Svendsdatter], død. E: Henrik Pedersen, skrædder. 1B:
a Vibeke Henriksdatter 23.

1339 Anne Margrethe Bøtcher i Ribe. 11.3.1790, fol.558B, 563.
E: Niels Kastberg, købmand. A:
1) mor Anne Cathrine [Nikolajsdatter], der også døde, enke efter Peder Mortensen Bøtcher, [skifte 26.9.1789 lbnr.1334]
2) bror Nikolaj Pedersen Bøtcher, doktor medicinæ i Wien
3) søster Gertrud Bøtcher g.m. Johannes Frederik Høyer, overtoldbetjent i Ribe
4) søster Kirsten Bøtcher, hos sin farbror Laurids [Mortensen] Bøtcher, præst i Lumby på Fyn.

1340 Anne Kirstine Pedersdatter i Ribe. 2.8.1790, fol.561B.
E: Jørgen Pedersen, bager. B:
1) Anne Margrethe Jørgensdatter 6
2) Peder Jørgensen 3.
FM:
1 mosters mand Christen Pedersen Ølgaard
2 morbror Jens Pedersen Hjerting.

1341 Anne Margrethe Jacobsdatter i Ribe. 14.5.1790, fol.565.
E: Frederik Bøhm, skrædder. B:
1) Jacob Bøhm 28, skrædder.

1342 Abelone Kirstine Jensdatter i Ribe. 29.10.1790, fol.569.
E: Peder Gregersen, avlsmand i Ribe. B:
1) Gregers Pedersen 15
2) Anne Kirstine Pedersdatter 12
3) Rasmus Pedersen 5.
FM: morbror Rasmus Jensen.

1343 Mette Bertelsdatter i Ribe. 30.10.1790, fol.574.
E: Else Pedersdatter Bagmand. B:
1) Peder Eskildsen 20
2) Bertel Eskildsen 17
3) Jochum Eskildsen 15
4) Maren Eskildsdatter 12
5) Jørgen Eskildsen 6.
FM: morbror Jochum Bertelsen.

1344 Margrethe Nielsdatter i Ribe. 2.11.1790, fol.578.
E: Peder Pedersen Bindesbøl, værtshusmand. B:
1) Peder Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Maren Pedersdatter.
FM: morbror Hans Nielsen i Kærbøl.

1345 Dines Jensen, rebslager i Ribe. 27.12.1790, fol.583.
E: Karen Andersdatter. LV: Jens Skovbo. B:
1) Dines Dinesen.
FM: farbror Jens Jensen Dinesen.
Afdøde døde 25.12.1790.

1346 Else Nielsdatter i Ribe, der døde 24.2.1791, fol.587.
E: Niels Andreas Hermansen. A:
1) bror Poul Nielsen Lund i Tjæreborg
2) halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Johan Fischer, skomager i Varde
3) halvsøster, død, var g.m. Johannes Weits, skrædder i Tange i Lunde sogn. 2B:
a Nikolaj Johansen 8
b Else Johansdatter.

1347 Frederik Bøhm, skrædder i Ribe. 16.3.1791,fol.593.
Enkemand efter [Anne Margrethe Jacobsdatter, skifte 14.5.1790 lbnr.1341]. B:
2) Jacob Bøhm 28, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Lorents Bøhm, skrædder i Tønder.

1348 Mads [Rasmussen] Aaby, skrædder i Ribe. 21.5.1791, fol.596, 642.
Enkemand efter Susanne Hansdatter, skifte 10.8.1786 lbnr.1282. B:
1) Maren Madsdatter 35. FM: Hans Kalhauge.
Arv efter afdødes mor [Maren Mikkelsdatter Weis, skifte 25.5.1751 lbnr.919, var g.m. Hans Sørensen Tønning, skrædder], til:
1) afdødes hustrus søster Ingeborg Hansdatter Tønning.

1349 Christian Henrik Luja, mønsterskriver i Ribe, der døde 11.7.1791, fol.600.
E: Ellen Susanne [Hagerup].
Arvinger angives ikke.
[Skifte efter afdødes bror Otto Luja, kapellan i Besser og Onsbjerg, skifte Samsø herred gejstlig 17.4.1776 lbnr.64]
[Skifte efter enkens mor Maren Magdalene Hass i Kolding, skifte Brusk herred gejstlig 11.12.1779 lbnr.41].

1350 Jens Nielsen Fischer i Ribe. 16.7.1791, fol.601, 639.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Grøn. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. [Søren Rasmussen] i Tøjstrup [i Vejlby sogn] ved Randers.

1351 Anne Pedersdatter i Ribe. 28.9.1791, fol.606B.
E: Jonas Hagensen, afskediget soldat. B:
1) Peder Jonassen 10
2) Bodil Jonasdatter 6.
FM: mosters mand Christian Pedersen, blegemand.

1352 Niels Kastberg, købmand i Ribe. 1.10.1791, fol.608B, næste protokol fol.61, 71B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Bøtcher, skifte 11.3.1790 lbnr.1339]. A:
1) mor Else g.m. Daniel Tielsen i Kastbjerg i Lintrup sogn
2) søster Ingeborg Kastberg 25
3) bror Mads Kastberg 24
4) bror Ebbe Kastberg 23
5) bror Nicolas Kastberg 20
6) halvsøster Mette Cathrine Tielsen 11.

1353 Johannes Hjort, ugift toldbetjent i Ribe. 29.11.1791, fol.633.
A:
0) forældre [Jens Pallesen, købmand i Varde, skifte Varde 7.12.1771 lbnr.202 og Karen Nielsdatter]
1) bror Palle Hjort, købmand i Ribe
2) bror Niels Hjort i Varde
3) bror Michael Jensen Hjort død. 1B:
a Cathrine Rikke Hjort 15
5) søster Maren Hjort, [skifte 11.6.1770 lbnr.183], var g.m. Morten Andersen, glarmester i Varde. 1B:
a Jens Mortensen 25
6) søster Karen Hjort, [skifte Varde 25.2.1771 lbnr.193], var g.m. Jens Pedersen Harch, toldbetjent i Varde. 5B:
a Karen Harch 28
b Else Kirstine Harch 27
c Anne Marie Harch 24
d Maren Harch 21.
Afdøde døde 23.11.1791.

1354 Henrik Jochumsen Bøtcher, ugift i Vestindien. 1791, fol.640B.
A:
0) forældre [Jochum Bøtcher, skifte 1.7.1767 lbnr.1122 og Abelone Andersdatter Sevel]
2) Karen Jochumsdatter Bøtcher.
FM: søskendebarns mand Oluf [Nielsen] Bützow, guldsmed i Ribe.

1355 Mette Marie Jørgensdatter i Ribe. 8.2.1792, fol.642B.
E: Anders Ulriksen. A:
1) moster Anne Cathrine [Rasmusdatter], enke efter Andreas Pedersen Orloff, [skifte 8.8.1772 lbnr.1155]
2) faster, død. 1B:
a Kirsten gift i Alslev i Højst sogn
3) moster, død. 1B:
a Morten Sørensen i Vilstrup ved Vejle, nu i Vejle.
Arv til enkemandens søn Ulrik Ulriksen.

1356 [Laurids] Christensen, amtsforvalter i Ribe. 15.3.1792, fol.647.
E: [Anne Pedersdatter Langhein, der døde 13.4.1792]. LV: [Laurids] Grundahl, præst i Ribe domkirke. B:
1) Balthazar Mathias Christensen, præst i Ribe Hospital og froprædikant i Ribe Domkirke.

1357 Ingeborg Hansdatter Tønning i Ribe. 21.4.1792, fol.649B, 654, 686.
A:
0) forældre [Hans Sørensen Tønning og Maren Mikkelsdatter Weis, skifte 25.5.1751 lbnr.919]
1) søster [Susanne Hansdatter, skifte 10.8.1786 lbnr.1282], var g.m. Mads Rasmussen Aaby, skrædder i Ribe, [skifte 21.5.1791 lbnr.1348]. 1B:
a Maren Madsdatter
2) søster Kirsten Hansdatter Tønning, enke efter Christen Hostrup i Ribe
3) søster Anne Cathrine Hansdatter, enke efter Johan Adolf i Varde
4) søster Maren Hansdatter Tønning, [bevilling til uskiftet bo af 27.4.1787 lbnr.1290]. E: Jacob Sperling i Ribe. 1B:
c Anne Elisabeth Sperling.
Maren Hansdatter Tønnings første ægteskab med Peder Siveborg, skifte 4.11.1765 lbnr.1074. 2B:
a Sidsel Marie Pedersdatter g.m. Christen Krollerup, parykmager i Ribe
b Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Christian Hattemager i Ribe

1358 Magdalene Elisabeth Simonsen i Ribe, der døde 24.3.1792, fol.651B, 657, 684.
A:
1) bror Hans Christian Borch, maler i Nyborg
2) bror Niels Carl Simonsen, stadsmusikant i Svendborg, død. 2B:
a Simon Nielsen Simonsen, trompeter ved garden i København
b Gregers Nielsen Simonsen, trompeter ved garden i København
3) søster Margrethe Cathrine Simonsen g.m. [Johan Gotfred] Petri, stadskirurg i Ribe.

1359 Mikkel Svendsen, ugift skomager i Ribe. 27.3.1792, fol.652, 670, 676.
A:
1) mor Anne Else Mortensdatter
2) bror Morten Svendsen Harreby.

1360 Lene Margrethe i Ribe. 5.5.1792, fol.660.
E: Peder Mikkelsen. B:
1) Maren Pedersdatter 38
2) Gunild Pedersdatter g.m. Jens Christiansen i Varming
3) Anton Pedersen 26.

1361 Anne Hansdatter i Ribe. 10.5.1792, fol.661.
E: Laurids Hansen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

1362 Niels Hansen Christensen, 20 år gammel snedkerlærling i Ribe. 9.6.1792, fol.662.
A:
1) mor Birthe Nielsdatter i Lyne, enke efter Christen Christensen i Lyne Kirkegård
2) søster Ingeborg Christensdatter 23
3) bror Christen Christensen 18
4) søster Karen Christensdatter 15.
FM: Lyhne, købmand i Lyne.
Afdøde havde gave fra morfar Niels Hansen til Lindbjerg [i Ølgod sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 15.5.1781 lbnr.745].

1363 Malfred Louise i Ribe. 16.8.1792, fol.666B, 678B, 685.
E: Christen Olufsen. B:
1) Ulrikke Christensdatter 15
2) Marie Cathrine Benedikte Christensdatter [11].
FM: Hans Clausen.
Desuden nævnes afdødes mor Karen [Jensdatter] Herslev.

1364 Mette Andersdatter i Ribe. 18.8.1792, fol.671.
Bertel Mortensen Ørtel. B:
1) Anders Bertelsen 5
2) Morten Bertelsen 3.
FM: Niels Jensen, snedker.

1365 Mette Marie Jensdatter, ugift i Ribe. 14.12.1792, fol.680.
A:
1) søskendebarn Anne Regine. FM: stedfar Christen Hansen, fisker i Endrupholm fiskerhus
2) søskendebarn Anne g.m. Johan Hansen, snedker i Gallehus.

1366 Christen Pedersen Post i Ribe. 16.1.1793, fol.687B.
E: Dorthe Mortensdatter. LV: Knud Dyreby. B:
1) Cathrine Christensdatter g.m. Johan Grundet, grenader
2) Christian Christensen 9.
Desuden nævnes enkens:
1 mor Anne Cathrine Olufsdatter
2 enkens søster Anne Mortensdatter
3 enkens bror Niels Mortensen, død. 1B:
a Anne Kirstine Nielsdatter.

1367 Gertrud Marie Jensdatter i Ribe. 22.1.1793, fol.689B.
E: Peder Clausen, bødker. B:
2) Jens Pedersen 2
3) Claus Pedersen 1.
FM: morbror Rasmus Jensen.
Første ægteskab med Steffen Eriksen, klokker i Ribe Katrine, [skifte Ribe stifsprovsti gejstlig 20.2.1787 lbnr.52]. B:
1) Steffen Steffensen 5.

1368 Anne [Nielsdatter] i Ribe. 13.2.1793, fol.693, næste protokol fol.27, 37B.
Enke efter [Jacob] Høfding, toldkontrollør, [skifte 5.12.1763 lbnr.1049].
Arvinger angives ikke.

1369 Gunder Cathrine Andersdatter i Ribe, der døde 1.3.1793, fol.693B, 700.
E: Hans Hansen, maler. A:
1) søster Karen Andersdatter g.m. Anders Vandløse i Ribe
2) bror Enevold Andersen i Lustrup, død. 1B:
a Jens Enevoldsen 22
3) søster Maren Andersdatter i Lustrup, død. 5B:
a Jens Pedersen 36,i Lustrup
b Dorthe Pedersdatter 33
c Niels Sørensen 24
d Peder Sørensen 23
e Enevold Sørensen 19.

1370 Dorthe Jacobsdatter i Ribe. 4.3.1793, fol.696.
Enke. B:
1) Peder Godske Højer, bager
2) Christian Højer
3) Ellen Cathrine Højer g.m. Anders Nielsen i Ribe
4) Anne Godskesdatter i Korsør.

1371 Anne Cathrine [Rasmusdatter] i Ribe. 26.3.1793, fol.696B, næste protokol fol.25, 38.
Enke efter Andreas [Pedersen] Orloff, [skifte 8.8.1772 lbnr.1155]. B:
1) Andreas Andreassen Orloff
2) Kirsten Andreasdatter Orloff, [skifte 17.6.1776 lbnr.1184], var g.m. Jens Andersen, feldbereder. 2B:
a Anne Margrethe Jensdatter g.m. Bernhard Henriksen
b Anne Cathrine Jensdatter g.m. Jørgen Orloff
3) Cathrine Marie Andreasdatter, der døde, var g.m. Hans Nielsen Orloff. 3B:
a Niels Hansen Orloff 22
b Cathrine Hansdatter 21
c Anne Hansdatter 18.

1372 [Agnethe] i Ribe. 24.4.1793, fol.701B,, 704B.
Enke efter [Jens] Dørcher, [vejer og måler i Ringkøbing, død 1781. Testamente Ringkøbing 1790 lbnr.424].
Første ægteskab med [Poul Søltoft, tolder]. B:
1) [Jens Christian] Søltoft, løjtnant.

1373 Karen Nielsdatter Munch i Ribe. 30.4.1793, fol.702.
A:
0) forældre [Niels Christensen Munch, skifte 1.11.1785 lbnr.1287 og Birthe Christensdatter Foersum, skifte 5.11.1756 lbnr.972]
1) bror Christen Munch, skrædder
2) søster Anne Munch g.m. Anders Nielsen Gregersen
3) søster Maren Munch.

1374 Afkald i Ribe. 17.9.1792, fol.707.
Afkald fra [Dorthe Margrethe Hansdatter Pichmann] g.m. Oluf [Nielsen] Bützow, guldsmed i Ribe for arv efter testamente fra Karen Jochumsdatter Bøtcher, hvilken arv hun har efter sin bror Henrik Jochumsen Bøtcher, der formentlig døde i Vestindien 1791 lbnr.1354.
Skulle det vise sig, at han ikke er død, garanterer Sofie Caroline Goldt, enke efter Jens Rasmussen Rahr, [skifte 15.11.1787 lbnr.1296] for arv til ham.


Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1793-1797
B 85A-127

1375 Christian Albert Wolter, maler og kollektør ved tallotteriet i Ribe. 4.5.1793, fol.1, 6B, 154B, 157, 159, 166B.
Enkemand efter [Anne Sofie Ildberg, begravet Ribe Katrine 2.4.1785]. B:
1) Jacob Wolter, 27, degn i Lejrskov og Jordrup
2) Hans Wolter 26, student
3) Anne Cathrine Wolter g.m. Jacob Holst, kirkeværge.

1376 Poul Madsen Holmann, tømrer og hustru Maren Mortensdatter i Ribe. 25.5.1793, fol.3, 57B.
B:
1) Mads Poulsen 12
2) Martin Poulsen 3.
FM: mosters mand Jens Poulsen, slagter i Ribe.

1377 Christen Hansen Nebel i Ribe. 30.5.1793, fol.17B, 41, 49, 82.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Sperling. B:
2) Christian Christensen 10
3) Hans Christian Christensen 6
4) Niels Christensen 3½
5) Rasmus Nebel Christensen 6 uger den 10.12.1793.
FM: farbror Christian Hansen, kusk.
Første ægteskab med Gørret Hansdatter. B:
1) Christen Nebel Christensen 12, der døde, skifte 20.2.1794, fol.82.

1378 Villads Johansen Angel, grovsmed i Ribe. 4.6.1793, fol.20, 23, 46B.
E: Anne Marie Thygesdatter. LV: Oluf Kalhauge. B:
1) Johannes Villadsen 15
2) Cecilie Magdalene Villadsdatter 12.
FM:
1 Niels Jensen, snedker
2 Thomas Peder Simonsen.

1379 Johan Lund i Ribe. 12.6.1793, fol.22.
E: Lene Clausdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Claus Johansen 16
2) Henrik Johansen 15
3) Mette Johansdatter 10
4) Grethe Johansdatter 4.
FM: morbror Jacob Clausen, bogbinder.

1380 Birthe Pallesdatter i Ribe. 19.9.1793, fol.24.
E: Christen Christensen. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 10
2) Christen Christensen 8.

1381 Anne Hansdatter i Ribe. 11.10.1793, fol.27B, 30, 45.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Kirsten Jensdatter 15
2) Cathrine Jensdatter 14
3) Laurids Jensen 6.
FM: morbror Hans Christian Hansen i Inder Bjerrum.

1382 Thomas Nielsen Falch, klejnsmed i Ribe. 16.11.1793, fol.31B, 38, 52.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen Koch. B:
4) Hans Thomsen 8
5) Mathias Thomsen 3
6) Mette Cathrine Thomasdatter 6 mdr.
FM: Thomas Peder Simonsen.
Første ægteskab med [Mette Knudsdatter, skifte 27.6.1782 lbnr.1245]. B:
1) Niels Thomsen 30
2) Morten Thomsen 21
3) Enevold Thomsen 19.
Afdøde kaldes også Thomas Enevoldsen.

1383 Mette Ibsdatter i Ribe. 25.11.1793, fol.37.
E: Jørgen Rasmussen. A:
1) bror Jens Ibsen i Ribe
2) bror Hans Ibsen i Omme i Vester Nykirke sogn, død. 3B:
a Ib Hansen i Omme
b Hans Hansen i Grimstrup
c Ann Hansdatter g.m. Villads Christensen i Gredsted.

1384 Frands Nielsen, tømrer i Ribe. 3.12.1793, fol.39, 46, 150B.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Clemen Kjeldsen. B:
1) Niels Frandsen 28, der døde, skifte 16.4.1795 fol.150B
2) Rasmus Frandsen 26
3) Anders Frandsen 23
4) Ingeborg Cathrine Frandsdatter 17.
FM: Peder Ibsen, feldbereder.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Vedersø i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 2.6.1790 lbnr.416]

1385 Gertrud Hansdatter i Ribe. 11.12.1793, fol.42, 48B, 51.
E: Laurids Mortensen Lund, bogbinder. B:
1) Anne Lund g.m. Mathias Wolf Spanner, pensionist i Ribe
2) Hans Lund 29, i Hamborg
3) Bertel Lund 27, bager i Haderslev
4) Anne Margrethe Lund g.m. Ulrik Andersen, skrædder i Ribe
5) Inger Marie Lund 24.

1386 Dorthe Marie Jensdatter i Ribe. 14.12.1793, fol.49B.
E: Jens Jensen, portner. B:
1) Anne Marie Jensdatter 2
2) Jens Jensen 9 mdr.

1387 Jørgen Rasmussen i Ribe. 22.1.1794, fol.67, 156, 158, 162, 225.
Enkemand efter Mette Ibsdatter, [skifte 25.11.1793 lbnr.1383]. A:
00) morforældre [Hans Roepstorff, birkefoged i Skjern birk, begravet Skjern 25.2.1739 g.m. Lisbeth Pedersdatter, død Skjern 1735, datter af Peder Andersen Hjerm, præst i Dejbjerg og Hanning, skiftet Bølling herred gejstlig 23.7.1686 lbnr.2]
0) forældre [Rasmus Jørgensen i Tarm i Egvad sogn] og Marie [Hansdatter] Roepstorff
01) morbror Peder [Hansen] Roepstorff, [skifte 2.6.1746]. 2B:
1) søskendebarn Hans Roepstorff, død. E: Karen Christensdatter i Gesten 1B:
a Peder Roepstorff, der dog var død før afdøde Jørgen Rasmussen
2) søskendebarn Elisabeth Roepstorff
02) moster Kirsten [Hansdatter] Roepstorff, død, var g.m. Hans Nielsen på Lindbjerg [i Ølgod sogn]. 3B:
3) søskendebarn Niels Hansen Lindbjerg i Juellingsholm mølle
4) søskendebarn Hans Hansen Lindbjerg i Ribe
5) søskendebarn Anne Elisabeth Hansdatter Lindbjerg g.m. Clemen Nielsen på Dymose udflyttet fra Jernvedlund ved søn Niels Lindberg, kapellan i Ribe Domkirke.
03) [moster Margrethe Emerentse Roepstorff i Skjernbrohus, skifte Bølling herred gejstlig 24.3.1778 lbnr.78, enke efter Andreas Jacobsen Fabricius, degn i Ebeltoft, begravet Ebeltoft 21.5.1749].

1388 Jens Christian, feldbereder i Ribe. 28.1.1794, fol.75.
E: Anne Margrethe Gotfredsdatter. LV: Madsen, farver i Ribe. B:
1) Anne Jensdatter 47
2) Frederik Jensen 44
3) Laurids Jensen 39
4) Gotfred Jensen 35.

1389 Knud Christensen Dyreby, skomager i Ribe. 27.3.1794, fol.82B, 85.
E: Ellen Hansdatter. LV: Peder Sørensen Klinge. B:
1) Anne Sofie Knudsdatter 8.
FM: Knud Hansen, sadelmager.

1390 Jørgen Lauridsen Lollik i Ribe. 29.3.1794, fol.84, 86.
E: Maren Christensdatter. LV: Jeppe Villadsen. B:
3) Anne Kirstine Jørgensdatter 3½.
Første ægteskab med Anne Kirstine Frederiksdatter, [skifte 20.11.1788 lbnr.1311]. B:
2) Laurids Christian Jørgensen 13
3) Johan Frederik Arent Jørgensen 11½.
FM: Nikolaj Didriksen.

1391 Rasmus Jensen i Ribe. 5.6.1794, fol.87.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Ussing, forstander i Ribe Hospital. B:
1) Maren Rasmusdatter 8½.
FM: farbror Jens Jensen.
Aftægtskontrakt af 12.4.1775 for afdødes forældre.

1392 Christen Andersen Møller i Ribe. 9.7.1794, fol.89B, 113, 116, 147, 151B,160.
E: Anne Elisabeth [Bertram]. B:
1) Hans Møller 34½, reservekirurg på Akademiet i København
2) Theodosius Møller 22½, i København
3) Marie Møller g.m. Knud Svenningsen, møller i Ribe vindmølle
4) Christiane Hanne Møller g.m. Thyge Nissen Kurv i Ribe; han kom fra Rinkenæs
5) Anne Møller g.m. Hans [Clausen], bogbinder i Ribe
6) Marie Cathrine Møller g.m. Thomas Hansen.

1393 Laurids Nyland, toldinspektør i Ribe. 22.7.1794, fol.91B, 129B, 138, 139B, 188, 191B.
E: Anne Cathrine [Ussing]. LV: Niels Ussing, forstander i Ribe Hospital. B:
2) Thomas Peder Nyland 9¾
3) Susanne Else Steffine Nyland 7½
4) Petrea Sofie Nyland 5½
5) Mathia Bolette Nyland 2½
6) Steffen Peder Nyland 1½.
FM: farbror Hans Peder Nyland.
Første ægteskab med Karen Cathrine, [skifte Varde 26.6.1779 lbnr.248]. B:
1) Inger [Engara] Elisabeth Nyland 16.

1394 Dorthe Jacobsdatter portners i Ribe. 20.9.1794, fol.106B, 132B, 135.
Var g.m. Martinsen, rømt for 6 år siden. B:
1) Daniel Martinsen 7.
FM: født værge Søren Rasch på Petersholm [i Kværs sogn].

1395 Frands Pedersen Mørch, snedker i Ribe. 1.10.1794, fol.109B, 177, 182B.
Ellen Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Smed.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Kirstine Frandsdatter g.m. Christoffer Schallenberg, snedker.

1396 Inger Kirstine Pedersdatter i Ribe. 13.10.1794, fol.114B.
E: Simon Jensen. B:
1) Helvig Anne Elisabeth Simonsdatter 3
2) Kirsten Simonsdatter 9 mdr.

1397 Hans Joensen i Ribe. 15.10.1794, fol.119B.
E: Inger Nielsdatter. LV: far Niels Andersen. B:
1) Christiane Hansdatter 11
2) Jens Hansen 9.
FM: farbror Mathias Joensen, skoleholder i Ribe.

1398 Johanne Hermansdatter, ugift og over 70 år gammel i Ribe. 18.10.1794, fol.121B, 133B, 137.
A:
0) forældre [Herman Hansen, skifte 31.10.1726 lbnr.723 og Karen Sørensdatter, skifte 24.8.1748 lbnr.903]. Mors andet ægteskab med Andreas Rasmussen.
1) søster [Bodil Hermansdatter, skifte 1770 lbnr.1133. Første ægteskab med Palle Thomsen, skifte 4.2.1744 lbnr.837]. 1B:
a Christian Herman Pallesen
[Bodil Hermansdatters andet ægteskab med Rasmus Pedersen Høgh, skifte 9.8.1785 lbnr.1284]. 2B:
b Peder Rasmussen Høgh
c Karen Rasmusdatter Høgh, på stedet.

1399 Peder Schack i Ribe. 29.11.1794, fol.123, 211B.
Enkemand. B:
1) Peder Pedersen Schack 21, i Ballum
2) Karen Pedersdatter 19, i Møgeltønder
3) Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Christensen Vinding i Ribe.

1400 Ingeborg Kastberg i Ribe. 12.12.1794, fol.127, 135B, 138B.
E: Laurids Jensen Christiansen. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter.
FM: morbror Ebbe Kastberg i Ribe.
Desuden nævnes afdødes stedfar Daniel Tjellesen i Kastbjerg.

1401 Hans Christian Bevtoft, ugift i Ribe Mosehus. 17.12.1794, fol.131.
A:
1) mor Mette Hansdatter, enke efter Bevtoft
2) bror Jens Hansen i Øster Vedsted
3) søster Anne Margrethe Hansdatter g.m. Niels Jensen på stedet
4) Lene Hansdatter, død. 2B:
a Hans Troelsen 5
b Niels Orloff Troelsen 2.

1402 Jochum Henrik Gantzel, knapmager i Ribe. 11.2.1795, fol.143.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Hans Ørtel. B:
1) Bodil Cathrine Jochumsdatter 23, g.m. Rasmus Frandsen, rebslager
2) Peder Jochumsen 15½
3) Susanne Marie Jochumsdatter 13.
FM: Bertel Tjellesen.

1403 Jens Poulsen, slagter i Ribe. 14.2.1795, fol.145.
E: Johanne Mortensdatter. LV: [Andreas] Eilskov, apoteker. B:
1) Bodil Kirstine Jensdatter 5
2) Kirstine Marie Jensdatter 2
3) Maren Jensdatter 9 uger.
FM:
1 Peder Sørensen Klinge
2 Anders Andersen Weis den yngre.
Arv i boet til Mads Poulsen efter forældre [Maren Mortensdatter] og Poul Madsen [Holmann, skifte 25.5.1793 lbnr.1376].

1404 Maren Pedersdatter, ugift i Ribe. 16.4.1795, fol.149B, 213, 214B.
Arvinger kendes ikke, men skulle bo i Sønder Omme.

1405 Charlotte Louise Buch i Ribe. 5.8.1795, fol.175.
E: Andreas Holm, tobaksspinder. B:
1) Christian Andreassen Holm 23
2) Oluf Andreassen Holm 12
3) Jørgen Andreassen Holm 10
4) Frederik Andreassen Holm 7½.
FM: Peder Falch.

1406 Anne Cathrine Andersdatter i Ribe. 5.9.1795, fol.175B, 181B, 185B, 187B.
E: Rasmus Fløy.
Uden ægteskab B:
1) Ingeborg, død. E: Nikolaj Gehler, skomageri Tønder. 2 sønner, hvoaf den ældste er 8,. hvis navne ikke angives.

1407 Anders Andersen Vejers i Ribe. 10.9.1795, fol.179, 182, 184, 186B, 190B.
E: Karen Marie Johansdatter. LV: Niels Ussing, forstander i Ribe Hospital. B:
1) Anders Andersen Vejers 46
2) Johannes Andersen Vejers 40
3) Søren Andersen Vejers 33
4) Anne Marie Andersdatter Vejers, [skifte 21.1.1789 lbnr.1314], var g.m. Mads Jensen. 5B:
a Sara Madsdatter 19
b Ingeborg Madsdatter 18
c Karen Madsdatter 16
d Maren Madsdatter 11
e Anne Margrethe Madsdatter 9
5) Karen Andersdatter Vejers 38
6) Anne Andersdatter Vejers g.m. Thomas Ørbæk, skrædder
7) Elisabeth Andersdatter Vejers 34.

1408 Mads Jensen, avlsmand i Ribe. 16.10.1795, fol.192B, 241B, 249, 277.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christian Koch.
Andet ægteskab med Anne Margrethe Andersdatter Vejers, skifte 21.1.1789 lbnr.1314. B:
1) Sara Madsdatter 19
2) Ingeborg Madsdatter 18
3) Karen Madsdatter 16
4) Maren Madsdatter 11
5) Anne Margrethe Madsdatter 9.
FM: morbror Anders Andersen Vejers.

1409 Niels Poulsen Starup, skomager i Ribe. 2.12.1795, fol.198B.
E: Anne Dorthe Andersdatter. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 2½.
FM:
1 fars morbror Christian Harknag, skomager
2 fars søskendebarn Johannes Hansen Godsk.
Arv i boet til Dorthe Elisabeth Starup i Vilslev efter hendes far.

1410 Opbudsbo i Ribe. 18.12.1795, fol.203B, 209B, 244B, 253B, 257B.
Registrering af fallitbo hos Thyge Nikolajsen, rebslager i Ribe.

1411 Baltser Kølner i Ribe. 19.12.1795, fol.206.
E: Else Marie [Frøsig]. B:
1) Else Kirstine Margrethe Baltsersdatter 15½
2) Margrethe Baltsersdatter 14¼
3) Thomas Baltsersen 11.
FM: Thyge Kurv.

1412 Christine Marie i Ribe. 19.12.1795, fol.208, 211.
E: Jacob Clausen, bogbinder. B:
1) Mette Bodil Jacobsdatter 11
2) Ingeborg Marie Jacobsdatter 7½
3) Jacobine Jacobsdatter 3½.
FM: Hans Clausen, bogbinder.

1413 Karen Christensdatter i Ribe. 28.12.1795, fol.213B.
E: Andreas Franck. B:
1) Anne Andreasdatter 16
2) Jochum Andreassen 8
3) Margrethe Andreasdatter 5
4) Susanne Andreasdatter 1¼.

1414 Christian Hansen, gartner i Ribe. 10.2.1796, fol.215, 219B, 256.
E: Abelone Christensdatter. LV: bror Henrik Christensen, snedker. B:
1) Johan Christian Christiansen 7¾
2) Frederik Christiansen 5
3) Christen Christiansen 1½.
FM: Simon Elias, skomager.

1415 Anne Marie Thygesdatter i Ribe. 25.2.17965, fol.216B, 219B, 262, 266, 273B.
Enke efter Villads [Johansen Angel], smed 4.6.1793 lbnr.1378]. B:
1) Johannes Villadsen Angel 17½, i 5. lektie i Ribe latinskole
2) Cecilie Magdalene Villadsdatter Angel 15.
FM: Thomas Peder Simonsen.

1416 Ludvig Christian Holm, vejer og måler og hustru [Christiane Sofie Magdalene Vejle] i Ribe. 30.3.1796, fol.220B, 225B, 290B, 294, 301B, 305B.
B:
1) Johanne [Lorentse Antoinette] Holm 16
2) Henrik [Frederik] Holm 12.
FM: farbror [Hans Henrik] Holm, overinspektør på Schackenborg i Møgeltønder.
Desuden nævnes afdødes søster Antoinette Augusta Holm i Møgeltønder, enke efter [Laurids Gotfred Gregersen] Vejle, præst [i Hørby, skifte Tuse herred 1782 lbnr.75].

1417 Jens Tjellesen, skomager i Ribe. 2.4.1796, fol.223B.
E: Dorthe Kirstine Christensdatter. LV: Hans Ørtel. B:
1) Gertrud Marie Jensdatter 21
2) Kirsten Jensdatter 18
3) Christen Jensen 17
4) Tjelle Jensen 14.
FM: Knud Hansen, sadelmager.

1418 Johanne Louise Bruun i Ribe. 18.4.1796, fol.227, 246, 257B, 265B, 269B, 275B, 315B, næste protokol fol.3.
E: Niels Ussing, forstander i Ribe Hospital. B:
1) Marie Susanne Ussing 19
2) Rasmus Ussing 18
3) Theodosius Ussing 16
4) Charlotte Amalie Ussing 14
5) Caroline Sofie Ussing 13
6) Peder Ussing 11
7) Johannes Nimb Ussing 9
8) Anne Ussing 7
9) Niels Ussing 6
10) Jørgen Bruun Ussing 5
11) Susanne Ussing 8 uger.
FM: Christensen, præst i Ribe Hospital og froprædikant i Ribe Domkirke.
Desuden nævnes enkemandens svigermor [Charlotte Amalie Panch], enke efter [Johannes] Hjort, [skifte 1777 lbnr.1207]. Første ægteskab med [Rasmus Bondesen Bruun, regimentskvartermester på Krogsgård i Tjæreborg sogn, skifte Riberhus amt 3.12.1764 lbnr.480].

1419 Rasmus Justesen, skrædder i Ribe. 10.9.1796, fol.260B, 272B, 293, 303B.
Anne Nielsdatter. Lem i Ribe Hospital.
Arvinger angives ikke.

1420 Birthe Sørensdatter i Ribe. 14.12.1796, fol.278B, 297, 304B.
Enke efter Hans Nielsen Holm i Assens.
Første ægteskab med Jessen, skrædder i Assens.
A:
1) bror [Peder Sørensen], død. 3B:
a Ellen Pedersdatter i Assens
b Maren Pedersdatter g.m. Boberg, uvist hvor
a Johanne Pedersdatter g.m. Morten Hansen Vinter ved Assens.

1421 Maren Hansdatter i Ribe. 19.12.1796, fol.280.
E: Christen Pallesen. B:
1) Bodil Marie Christensdatter 18.
FM: fars [halv]bror Peder Høgh.
Arv i boet efter Jens Hansen Rosenbom, [skifte 9.2.1789 lbnr.1328] til B:
1) Ingeborg Marie Jensdatter Rosenbom
2) Hans Jensen Rosenbom.

1422 Margrethe Jepsdatter i Ribe. 1.2.1797, fol.282, 306, 324B, 328, 332.
E: Clemen Kjeldsen. A:
søskendebørn i Gørding sogn i Malt herred.

1423 Maren Adsersdatter i Ribe. 2.2.1797, fol.284B.
E: Hans Nøraa. B:
1) Jens Hansen Nøraa 3½.
FM: Peder Hansen.

1424 Thomas Hansen Frøsig i Ribe. 3.2.1797, fol.288, 313B.
E: Marie Cathrine. LV: Søren Lyhne. B:
1) Christiane Thomasdatter 1¾.
FM: mosters mand Knud Svenningsen Møller.

1425 Christen Pedersen Ølgaard, købmand i Ribe. 4.3.1797, fol.297B, 355.
Enke efter Maren Pedersdatter Hjersing. B:
1) Peder Ølgaard 31, fuldmægtig hos stiftamtmanden i Vejle
2) Rasmus Rahr Ølgaard, præst i Sønder Felding og Assing
3) Christian Peder Ølgaard 26, på stedet
4) Hans Ølgaard 24,, student i Sahl præstegård i Ginding herred
5) Birthe Ølgaard g.m. [Knud Peder Christiansen] Lind, præst i Navr og Sir.

1426 Frederik Steensen i Ribe. 17.3.1797, fol.300, 323B, 327.
E: Engel Cecilie Dorthe Fich.
Arvinger angives ikke.

1427 Karen Hansdatter i Ribe. 10.8.1797, fol.310B, 314B, 331, 350B.
Enke efter Anders [Sørensen] Fuglebjerg, [skifte 8.12.1785 lbnr.1286]. B:
1) Søren Andersen Fuglebjerg, fuldmægtig på Odense amtstue
2) Andreas Andersen Fuglebjerg, degn i Allested og Vejle
3) Jens Iver Andersen Fuglebjerg, bagersvend i Haderslev
4) Laurids Andersen Fuglebjerg, student i Østbirk præstegård.

1428 Magdalene Foersum i Ribe. 25.8.1797, fol.311B.
E: Hans Peder Falch, urmager. B:
1) Laurids Christian Falch 12 uger.
FM: Søren Lyhne.

1429 Dorthe Hansdatter Mandø i Ribe. 9.10.1797, fol.318, næste protokol fol.42B.
Enke efter Anders Nielsen Troelsen.
Arvinger angives ikke, da afdøde havde nydt fattighjælp.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Mandø i Ribe.

1430 Jeppe Lyhne, købmand i Ribe. 10.11.1797, fol.321, 333B, 337B, 350B, næste protokol fol.9, 21, 34B, 82B, 91.
Enkemand efter Kirsten Koch, [bevilling til uskiftet bo af 28.5.1790 lbnr.1337]. B:
1) Gabriel Jepsen Lyhne 7½.
FM:
1 farfar Søren Lyhne i Ribe
2 morbror Christen Koch.

1431 [Johan Ernst] Suhr, postmester i Ribe. 28.11.1797. fol.322B, 337B, 351.
E: [Ulrikke Augusta Schiøtt].
Børn, hvis navne ikke angives.

1432 Josef Geronzin, kandestøber i Ribe. 5.12.1797, fol.325B, næste protokol fol.6, 16.
E: Karen Jensdatter Schmidt. LV: Søren Lorentsen. B:
5) Niels Josefsen 6
6) Johanne Cathrine Josefsdatter 2.
FM: farbror Jacob Geronzin, tinstøber.
Første ægteskab med Johanne Cathrine [Hansdatter, skifte 16.5.1777 lbnr.1192].
1) Jacob Josefsen 37
2) Margrethe Josefsdatter 27, i Tønder
3) Carl Frederik Josefsen 24, i Tønder
4) Jens Josefsen 21.

1433 Karen Andersdatter i Ribe. 1797, fol.354.
E: Simon Jensen Termansen, portner.
Testamente af 13.8.1793.

1434 Jonette Birgitte Morsing i Ribe. 5.9.1797, fol.355B.
E: Frederik Kummel. B:
1) Anne Cathrine Frederiksdatter 9
2) Christian Ernst Frederiksen 8
3) Laurids Nikolaj Frederiksen 5
4) Barbara Louise Frederiksdatter 3.
FM:
1 morbror Laurids Nikolaj [Christensen] Morsing, præst i Skivholme og Skovby
2 morbror Christian Andreas Morsing, seminarist.
Bevilling til uskiftet bo af 23.9.1796.
Samfrændeskifte 5.9.1797.

1435 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 1797, fol.356.
E: Niels Nielsen Garver.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1797 for ham og hans umyndige datter.Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1797-1804
B 85A-128

1436 Maren Troelsdatter i Ribe. 23.12.1797, fol.1.
E: Niels Jensen Schmidt. B:
Jens Troelsen 2.
FM: morbror Jens Troelsen.
Enkemandens første ægteskab med Anne Pedersdatter var uden børn.

1437 Else Jochumsdatter i Ribe. 29.12.1797, fol.6B.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Mette Sofie Christensdatter 9½
2) Mette Marie Christensdatter 7.
FM: Ebbe Kastbjerg, købmand.

1438 Anne Cathrine Jensdatter i Ribe. 11.4.1798, fol.17, 20B, 37, 63B, 89B.
E: Peder Hansen, snedker, nu i København. B:
1) Jens Holst, kapellan i Nysted og Herritslev på Lolland
2) Peder Holst, snedker i København
3) Anne Kirstine Holst 24, i Nysted
4) Maren Holst 17½, der ægter Jes Møller.

1439 Mette Marie Tarp, ugift i Ribe. 12.4.1798, fol.18B, 20B.
A:
1) Laurids Schade, murer i Ribe, hvis far var afdødes søskendebarn
2) Anne Marie Sørensdatter, hvis mor var afdødes søskendebarn g.m. Hans Jensen Post.

1440 Sidsel Sofie Jepsdatter i Ribe. 18.4.1798, fol.29B, 62B, 64B, 106B.
E: Jens Pedersen Brorson. B:
1) Laurids Jensen 18
2) Jeppe Jensen 14
3) Benedikte Jensdatter 9,
FM: Jørgen C. From, bager i Ribe.

1441 Kirstine Marie Nielsdatter i Ribe. 3.7.1798, fol.37B.
E: Hans Mogensen, skrædder. B:
1) Niels Christian Hansen 30
2) Gertrud Hansdatter 24
3) Anne Hansdatter 21
4) Mogens Hansen 14.
FM: Hans Troelsen.

1442 Jens Lauridsen i Ribe. 4.7.1798, fol.38B, 108B, 119.
Enkemand efter [Anne Hansdatter, skifte 11.10.1793 lbnr.1381]. B:
1) Kirsten Jensdatter 18
2) Cathrine Jensdatter 17
3) Laurids Jensen 11.
FM: morbror Hans Christian Hansen i Inder Bjerrum.

1443 Peder Frandsen i Ribe. 9.7.1798, fol.40B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Høgh. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 31
2) Christiane Kirstine Pedersdatter 29
3) Marine Pedersdatter 28
4) Caroline Kirstine Pedersdatter 20.
FM: født værge Knud Schwartz i Randerup.

1444 Jørgen Andersen Fischer i Ribe. 22.8.1798, fol.43B, 56.
E: Sidsel Marie Hansdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 24
2) Anders Jørgensen 19
3) Margrethe Jørgensdatter
4) Mette Marie Jørgensdatter 7.
FM: Niels Hermansen, skomager.

1445 Else Nielsdatter i Ribe. 23.8.1798, fol.44B, 47B, 64, 65B, 87, 96B.
Enke efter Anders Sørensen Roust.
Testamente af 20.6.1769.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Jeppe Jensen Søndergaard i Roust.
Hendes A:
1) søster, død. 3B:
a Jacob Poulsen Tved i Vamdrup, død. Enken nu i Skanderup sogn 3B:
1 Else Cathrine Jacobsdatter 20, i Skanderup sogn
2 Hans Jacobsen 17
3 Marie Jacobsdatter 15
b Johanne Poulsdatter g.m. Johannes Vest, skrædder i Torstrup sogn
c Sidsel Poulsdatter g.m. Vilhelm Zornig, musketer.

1446 Hans Christian Nymann, skomager i Ribe. 4.9.1798, fol.47
E: Karen Thomasdatter. LV: Peder Høgh.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Hansdatter 11
2) Anne Marie Hansdatter 10.
FM: Christian Harknag.

1447 Niels Andersen i Ribe. 22.9.1798, fol.53.
E: Ellen Hansdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 9
2) Hans Nielsen 4½
3) Hans Christian Nielsen 2½
4) Gunder Nielsdatter 2.
FM:
1 farbror Hans Hansen i Hillerup
2 farbror Søren Hansen i Hillerup.

1448 Gertrud Pedersdatter i Ribe. 1.12.1798, fol.57.
E: Henrik Lund, snedker. B:
1) Maren Henriksdatter 13.
FM: farbror Christian Hattemager i Ribe.

1449 Peder Hansen, tolder i Ribe. 8.12.1798, fol.58.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Jensen. B:
1) Lene Margrethe Pedersdatter 18
2) Hans Pedersen 15
3) Ingeborg Pedersdatter 14
4) Niels Pedersen 10
5) Maren Pedersdatter 8.
FM: morbror Ounild Nielsen i Tange.

1450 Anne Krag, ugift i Ribe. 26.1.1799, fol.59, 138B.
A:
0) forældre [Johannes Nikolajsen Krag, præst i Guldager, begravet 1.12.1772 og Dorthe Sofie Sørensdatter, død 12.8.1761]
1) bror Søren Krag, præst i Henne, [begravet 24.1.1787]. Enken [Voldborg Mathiasdatter] i Nørre Nebel. 6B:
a Dorthe Sofie Krag 20
b Johannes Krag 18, købmandskarl i Ribe
c Maturin Krag 18, købmandskarl i Varde
d Peder Krag 17
e Søren Krag 15
f Mette Krag 14
2) søster Anne Elisabeth Krag, død, var g.m. [Visti] Købke, [skifte 20.5.1775 lbnr.1180]. 1B:
a Johannes Købke, præst i Randerup
3) søster Sofie Krag g.m. [Knud Nielsen] Seem, toldkontrollør i Ribe
4) søster Lene Krag i Ribe, enke efter [Jacob Godskesen] Høyer.

1451 Bodil Henriksdatter i Ribe. 15.3.1799, fol.66B, 69B, 131B.
Enke. A:
1) søster Marie Henriksdatter i Kalvslund, der lever. Hendes B:
a Anders Jensen i Hjortlund præstegård
b Christen Jensen i Kalvslund
2) bror Johan Henriksen på Rømø, død. 4B:
a Henrik Johansen
b Anders Johansen
c Kirsten Johansdatter
d Karen Johansdatter
3) søster Anne Cathrine Henriksdatter g.m. en skomager i København
4) søster Margrethe Henriksdatter i Jerne, død. 4B:
a Christen Christensen på Fanø
b Kirsten Christensdatter i Lovrup i Døstrup sogn
c Sidsel Christensdatter g.m. Niels Bødker i Ottersbøl [i Mjolden sogn]
d Anne Christensdatter g.m. Mads Mikkelsen på Krogsgård mark.

1452 Jens Pedersen Tved i Ribe. 15.3.1799, fol.67B, 70, 233B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Hans Jensen Tved 40, i Ribe
2) Peder Jensen Tved 38, der døde, skifte 30.3.1801
3) Niels Jensen Tved 30, skomagersvend i Rendsborg
4) Anne Marie Jensdatter g.m. Schønau, kommandersergent i Rendsborg
5) Anne Margrethe Jensdatter 21m på Lustrupholm.

1453 Niels Nielsen, garver i Ribe, der døde 12.4.1799, fol.71, 75, 167B.
Enkemand efter [Kirsten Nielsdatter. Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1797 lbnr.1435]. B:
1) Mette Sofie Frederikke Nielsdatter 6.
FM: farbror Johan Frederik, bager.

1454 Anne Margrethe Gotfredsdatter i Ribe. 13.4.1799, fol.72B.
Enke efter Jens Christian, feldbereder, skifte 28.1.1794 lbnr.1388. B:
1) Anne Jensdatter 52
2) Frederik Jensen 49
3) Laurids Jensen 42
4) Gotfred Jensen 38.

1455 Anders Andersen, købmand i Ribe, der døde 1.6.1799, fol.81, 97, 105B, 115, 117, 152B, 160, 184B.
E: Marie Dorthe. LV: Ussing, forstander i Ribe Hospital. B:
1) Dorthe Kirstine Andersdatter 12
2) Ingeborg Andersdatter 9
3) Jens Andersen 7
4) Hans Andersen 5
5) Søren Lyhne Andersen 3.
FM: Søren Barfoed.

1456 Christen Nielsen Munch, skrædder i Ribe. 9.6.1799, fol.86.
E: Anne Cathrine. LV: Peder Høgh.
Testamente af 14.1.1796.

1457 Maren Mortensdatter i Ribe. 11.7.1799, fol.104, 119B, 128B, 151, 156B, 208.
E: Jes Sørensen, værtshusmand. B:
1) Søren Jessen 11
2) Anne Jesdatter 9
3) Morten Jessen 6
4) Anne Marie Jesdatter 9 uger.
FM: farbror Peder Sørensen.

1458 Christian [Mikkelsen] Polak i Ribe. 27.7.1799, fol.113B, 126, 133.
E: Anne Nielsdatter. LV: Oluf Kalhauge. B:
5) Maren Christiansdatter g.m. Hans Loberin, skrædder
6) Marie Kirstine Christiansdatter 31
7) Karen Christiansdatter 29
8) Niels Christiansen 25.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 26.9.1765 lbnr.1073]. B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter, i Rendsborg
2) Henrik Carl Christiansen, skrædder i Tønder
3) Marie Sofie Christiansdatter g.m. Jacob Wonbrand, underofficer i Heiligenhafen.
Af andet ægteskab B:
4) Anne Sofie Christiansdatter, død for 9 år siden. E: Peder Nikolaj Pedersen i Fahrnstedt i Angel. 1B:
a Mads Henrik Pedersen 15.

1459 Anne Kirstine Baggesdatter i Ribe. 29.7.1799, fol.116, 118, 136.
Enke efter Thomas Hansen, handskemager, [skifte 4.6.1777 lbnr.1197]. B:
1) Anne Else Thomasdatter 40, i Varde
2) Hans Bagge Thomsen 36
3) Simon Thomsen 34, skræddersvend, uvist hvor
4) Jeppe Thomsen 30, skomagersvend i Fredericia
5) Laurids Thomsen, skrædder i København
6) Christian Peder Thomsen 27
7) Thomasia Thomasdatter 22.

1460 Christen Svendsen, skomager i Ribe. 21.10.1799, fol.130, 135B, 137.
E: Lene Jensdatter Falch. LV: Peder Sørensen. B:
1) Jens Falch, vagtmester i Flensborg
2) Nikolaj Svendsen 36, på stedet
3) Dorthe Christensdatter 43.

1461 Daniel Henrik Helmuth, afskediget eskadronskirurg i Ribe, der døde 10.2.1800, fol.140, 237.
Enke efter Ellen Margrethe Køhler, [begravet Ribe Domkirke 11.6.1799].
Testamente af 8.5.1799. A:
1) mor Anne Cathrine, enke efter Helmuth, bogtrykker i København
2) bror Herman Frederik Helmuth, toldbetjent i Kerteminde
3) søster Bernhardine Henrikke Helmuth g.m. Lindgren, bogtrykker i København
4) søster Anne Marie Helmuth
5) søster Anne Margrethe Helmuth.

1462 Jacob Krosp, stadsmusikant i Ribe. 13.3.1800, fol.142B, 236B, 241, 258B.
E: Else. LV: Peder Mulvad. B:
4) Elisabeth Marie Krosp 2, der døde.
FM: Falch, urmager.
Første ægteskab med Maren Møller, [skifte 7.7.1774 lbnr.1163]. B:
1) Georg Frederik Krosp, student i Ribe, [fra 5.9.1800 er han degn i Idum]
2) Johan Jacob Krosp, landmåler.
Andet ægteskab med Sara Blinkenberg, [skifte 22.12.1789 lbnr.1333]
1) Sara Ulrikke Krosp 22.

1463 Peder Christensen, hjulmand i Ribe. 20.3.1800, fol.146, 215B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Oluf Kalhauge. B:
1) Karen Pedersdatter 23
2) Jacob Pedersen 22
3) Mette Pedersdatter 17
4) Dorthe Pedersdatter 14
5) Christen Pedersen 11
6) Søren Pedersen 4
7) Anne Marie Pedersdatter 9 mdr.
FM:
1 farbror Mads Christensen i Lustrup
2 farbror Laurids Christensen i Kærbøl.

1464 Clemen Kjeldsen i Ribe. 16.5.1800, fol.155, 167B, 170, 217B.
Enkemand efter [Margrethe Jepsdatter, skifte 1.2.1797 lbnr.1422].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 29.4.1800.

1465 Opbudsbo i Ribe. 20.6.1800, fol.170B, 225B, 266B, 278B.
Registrering af fallitbo hos Jacob Iversen, købmand i Ribe.

1466 Lydik Christensen, grovsmed i Ribe. 21.7.1800, fol.187B, 206, 246B, 254B.
A:
1) bror Mikkel Christensen i Ribe ved svigersøn Søren Nielsen
2) bror Christian Christensen i Medolden
3) bror Christen Christensen på stedet.

1467 Peder Buch, tolder i Foldingbro. 5.5.1800, fol.189, 194B.
E: Magdalene [Foersum], nu i Ribe. LV: Nørup, prokurator i Varde. B:
1) Margrethe Sofie Buch 7
2) Maren Christiane Nikoline Buch 9 mdr.
FM: 2 farbrødre på Fyn.
Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1796, indført Riberhus amt skifteprotokol 1796 lbnr.1649.
Samfrændeskifte 5.5.1800.

1468 Opbudsbo i Ribe. 29.7.1800, fol.191, 204B.
Registrering af fallitbo hos Peder Rosenbom, købmand i Ribe.

1469 Peder Nielsen Buch i Ribe. 29.8.1800, fol.194B, 260, 264, 301B, 330B.
E: Anne Beyers. LV: Outzen, birkedommer i Ribe. B:
1) Jens Outzen 9
2) Niels Buch 6½
3) Jens Beyer 3
4) Mette Marie Buch 2.
FM:
1 morbror Iver Outzen i Inder Bjerrum
2 mosters mand Peder Pedersen i Høm
3 Christen Jacobsen sognefoged i Seem
4 mosters mand Mikkel Lassen i Seem.

1470 Johan Leichart i Ribe. 30.8.1800, fol.197B, 218.
E: Maren Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sachsen.

1471 Mette Christine Thisenius i Ribe. 11.10.1800, fol.201.
E: Jacob Lund, rådmand og byfoged. B:
1) Christian Lund 11½
2) Jens Lund 4½.
FM:
1 Peder Høgh
2 N. Spandet
3 N. Hansen.
Bevilling til uskiftet bo af 10.5.1799.
Samfrændeskifte 11.10.1800.

1472 Cathrine Margrethe Hansdatter i Ribe. 20.12.1800, fol.210B, 219B, 253B, 255B.
E: Bertel Nielsen Tjellesen.
Første ægteskab med Peder Jørgensen Tjellesen, [skifte 24.3.1781 lbnr.1235]. B:
1) Hans Peder Tjellesen, præst i Ærøskøbing
2) Jørgen Peder Tjellesen, degn i Vinding og Vind ved Holstebro
3) Mette Kirstine Tjellesen på Iselingen ved Vordingborg.

1473 Susanne Elisabeth [Arensberg] i Ribe. 12.2.1801, fol.224B, 227, 311B.
Enke efter Hans [Andersen] Ulf (Ulv) i Varde, [skifte Varde 14.9.1795 lbnr.355].
Første ægteskab med Christen [Christiansen] Thisenius, præst i Kollerup og Vindelev, [skifte Tørrild herred gejstlig 1772 lbnr.58]. B:
1) Hans Thisenius, degn i Ho og Oksby
2) Anne Thisenius, [skifte Riberhus amt 15.4.1793 lbnr.1458]. E: Hans Kruse til Lydumgård. 1B:
a Christen Thisenius Kruse [10]
3) [Balthasine] Vilhelmine [Frederikke] Thisenius g.m. Rasmus Egertsen i Borum kro ved Århus
4) Mette Christiane Thisenius, [skifte 11.10.1800 lbnr.1471], var g.m. Jacob Lund, rådmand og byfoged. 2B:
a Christian Lund 12
b Jens Lund 5.
Andet ægteskab med Jens Hesbech, [forvalter på Fredholm i Kollerup sogn, begravet Kollerup 6.3.1777]. 1B:
5) Christoffer Hesbech 26.

1474 Jens Hansen Joensen, 16 år gammel i Ribe. 21.3.1801, fol.230.
A:
1) mor Inger Nielsdatter g.m. Hans Jørgen Madsen
2) søster Christiane Hansdatter 17.
FM: Hans Gregersen.
Arv efter afdødes far Hans Joensen, skifte 15.10.1794 lbnr.1397.
Arv efter afdødes farbror Mathias Joensen, skoleholder i Ribe, skifte [Ribe stifsprovsti og Ribe købstad provsti] 14.4.1797 lbnr.64.

1475 Søren Barfoed i Ribe. 26.3.1801, fol.231.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Høgh. B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter Barfoed 16
2) Niels Sørensen Barfoed 14.
FM:
1 Knud Hansen, sadelmager
2 Jens Troelsen, bager.

1476 Marie Sofie [Rømer] i Ribe. 14.4.1801, fol.235, 237, 252, 313B.
Enke efter [Hans Bertelsen] Gerdes, købmand, [begravet Ribe Katrine 19.1.1784]. A:
1) Sofie Marie [Rose] Gerdes g.m. Danneberg, kommandersergent i Rendsborg
2) Karen [Friis] Gerdes g.m. Benjamin Matzen, købmand i Ribe
3) Mette [Bartholine] Gerdes 38, i Ribe
4) Louise [Nikolette] Gerdes g.m. Christian Carl Bjerrum, købmand i Ribe
5) Johanne Margrethe Gerdes g.m. [Christian Frederik] Wegge [i Sønder Egebølle i Dannemarre sogn] på Lolland, skovrider [på Kristianssæde].
[Afdødes mands første ægteskab med Sofie Marie Rose, skifte 22.6.1754 lbnr.952].

1477 Magdalene Krag i Ribe. 3.6.1801, fol.252B, 257B, 283, 305B.
Enke efter Jacob Godskesen Høyer, musikalsk instrumentmager.
Testamente af 9.8.1775.
Hans A:
0) forældre [Godske Høyer og Dorthe Jacobsdatter, skifte 4.3.1793 lbnr.1370]
Enke. B:
1) bror Peder Godskesen Højer, bager i Ribe
2) Christian Godskesen Højer 49, i Ribe
3) Ellen Cathrine Højer g.m. Anders Nielsen i Ribe
4) Anne Godskesdatter, død. Første ægteskab med Gert Lyder. Gift igen i Helsingør. 2 børn, hvis navne ikke angives.
Hendes A:
0) forældre [Johannes Nikolajsen Krag, præst i Guldager, begravet 1.12.1772 og Dorthe Sofie Sørensdatter, død 12.8.1761]
1) bror Søren Krag, præst i Henne, [begravet 24.1.1787]. Enken [Voldborg Mathiasdatter] i Nørre Nebel. 6B:
a Dorthe Sofie Krag 22
b Johannes Krag i Ribe
c Maturin Krag 20, i Varde
d Peder Krag 19
e Søren Krag 17
f Mette Krag 16
2) søster Anne Elisabeth Krag, død, var g.m. Visti Købke, [skifte 20.5.1775 lbnr.1180]. 1B:
a Johannes Købke, præst i Randerup
3) søster Sofie Krag g.m. [Knud Nielsen] Seem, toldkontrollør i Ribe.

1478 Søren [Jepsen] Lyhne, købmand i Ribe. 4.7.1801, fol.261B, 271B, 290B, 297, 303B, 314, 329B, 334.
Enkemand efter [Karen Bjerrum Jepsdatter Foersum, skifte 17.6.1779 lbnr.1220]. B:
1) Mads Lyhne, præst i Malt og Folding. Gave til hans børn, der er opkaldt efter afdøde ægtepar B:
a Søren Lyhne
b Karen Lyhne
2) Jens Lyhne, personlig kapellan i Fredericia
3) Magdalene Lyhne g.m. [Jens] Falch, urmager i Ribe
4) [Jeppe] Lyhne, [skifte 10.11.1797 lbnr.1430]. 1B:
a Gabriel Lyhne 18.
FM: Niels Spandet i Ribe.

1479 Cathrine Marie Andreasdatter i Ribe. 16.7.1801, fol.267.
E: Hans Nielsen Orloff. B:
a Niels Hansen Orloff 30
b Cathrine Hansdatter Orloff g.m. Thomas Jensen Thomsen i Ringkøbing
c Anne Hansdatter Orloff 26.

1480 Maren Christensdatter i Ribe. 22.8.1801, fol.285B, 310.
A:
1) bror Thomas Christensen i Kirkeby, død. 3B:
a Christen Thomsen 7
b Søren Thomsen 3
c Maren Thomasdatter 6 uger
2) søster Ingeborg Christensdatter g.m. Johannes Godsk
3) søster Karen Christensdatter g.m. Peder Sørensen, smed
4) søster Anne Christensdatter g.m. Jens Frands Sørensen i Nørre Farup
5) søster Mette Marie Christensdatter, enke efter Nis Brodersen, [skifte28.12.1782 lbnr.1254]
6) halvbror Hans Thomsen i Farup, død. 6B:
a Thomas Hansen 33
b Hans Hansen
c Mads Hansen 19
d Maren Hansdatter, død, var g.m. Mads Conradsen. 2B:
1 Grethe Madsdatter 3½
2 Hans Madsen 1½
e Karen Hansdatter g.m. Knud Mortensen i Farup
f Anne Hansdatter 20.

1481 [Hans] Gundorph til Refstrup, der logerede i Ribe, der døde 7.9.1801, fol.288B.
E: Cecilie [Bødker]. LV: Møller, kaptajn og landvæsenskommissær.
Arvinger angives ikke.

1482 Peder Olufsen Post i Ribe. 19.9.1801, fol.294.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Troelsen. B:
1) Bodil Marie Pedersdatter 20
2) Maren Pedersdatter 18
3) Niels Pedersen 11½
4) Marie Elisabeth Pedersdatter 3.
FM: Rasmus Nielsen, snedker.

1483 Anne Barbara Johansdatter i Ribe. 1.10.1801, fol.298.
E: Laurids Madsen. B:
1) Verner Johannes August Lauridsen 2
2) Elisabeth Sofie Lauridsdatter 6 uger.
FM: Jacob Gotfredsen.

1484 Engel Cecilie Dorthe Fich, ugift i Ribe. 3.12.1801. fol.299B.
A:
0) forældre Johan Jørgen Fich og Christine Høyer på hjørnet af Østergade og Amagertorv i København, begge døde
1) søster Elisabeth Christine Fich i Hollænderbyen på Amager.

1485 Opbudsbo i Ribe. 23.12.1801, fol.307, 314B, 393B.
Registrering af fallitbo hos Mads Bertelsen Møller i Ribe.

1486 Niels Didriksen, klejnsmed i Ribe. 28.12.1801, fol.308.
E: Maren Sørensdatter. LV: Oluf Kalhauge. B:
1) Didrik Nielsen 24, i Møgeltønder
2) Søren Nielsen 23, farer til søs fra København
3) Hans Christian Nielsen 20, i Nørre Voldum
4) Kirsten Nielsdatter 13
5) Jens Nielsen ¾.
FM:
1 Jens Troelsen
2 Laurids Pedersen.

1487 Ellen Kirstine Pedersdatter i Ribe. 9.2.1802, fol.318.
E: Nikolaj Berenbom. B:
1) Henrik Julius Nikolajsen 15
2) Frederik Valentin 12
3) Julius Nikolajsen 10
4) Hans Nikolajsen 8
5) Cathrine Marie Nikolajsdatter 5
6) Nikolaj Nikolajsen 3
7) Christian Harknag Nikolajsen 1.
FM: Johan Frederik Ditlevsen, bager.

1488 Opbudsbo i Ribe. 20.3.1802, fol.319, 369.
Registrering af fallitbo hos Christen Krollerup, parykmager i Ribe.

1489 Anne Christensdatter i Ribe. 10.4.1802, fol.320.
E: Hans Clausen, bogbinder. B:
1) Mette Elisabeth Hansdatter 10
2) Caroline Hansdatter 5
3) Christen Hansen 3.
FM: mosters mand Thyge Kurv.

1490 Anne Dorthe Andersdatter i Ribe. 17.5.1802, fol.322, 342B.
E: Steffen Vorbasse, skomager. B:
2) Johanne Marie Steffensdatter 5
3) Ingeborg Kirstine Steffensdatter 2.
FM: Christian Harknag.
Første ægteskab med Niels Poulsen [Starup, skifte 2.12.1795 lbnr.1409]. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 9.
FM: Johannes Godsk, løjtnant.
Afdøde døde 16.5.1802.

1491 Cathrine Hedvig Madsdatter i Ribe. 22.5.1802, fol.322B.
E: Frederik [Hansen] Fyn. B:
1) Hans Frederiksen Fyn 28, på stedet
2) Mads Frederiksen Fyn 23, i Hjerting
3) Andreas Frederiksen Fyn 15
4) Anne Frederiksdatter g.m. Andreas Pedersen, murer.
FM: farbror Hans Fyn.

1492 Christen Olufsen i Ribe. 8.6.1802, fol.325, 333 353B.
E: Gertrud Marie [Andersdatter]. LV: Johannes Godsk, løjtnant.
Første ægteskab med [Malfred Louise, skifte 16.8.1792 lbnr.1363]. B:
1) Marie Cathrine Benedikte Christensdatter 20, der ægter Anders Hansen, bager.

1493 Mette Marie Nielsdatter i Ribe. 10.6.1802, fol.328.
E: Peder Reventskov. B:
1) Christiane Pedersdatter 6
2) Johan Henrik Pedersen 4½
3) Dorthe Cathrine Pedersdatter 2.

1494 Kirsten Hansdatter i Ribe. 12.6.1802, fol.329.
E: Anders Pedersen Langballe. B:
1) Marie Kirstine Andersdatter 9
2) Peder Andersen 4
3) Steffen Andersen 9 mdr.
FM: Christen Hansen.

1495 Ellen Susanne Hagerup i Ribe, der døde 17.6.1802, fol.330, 340, 345, 348, 357.
Enke efter [Christian Henrik] Luja, mønsterskriver, skifte 11.7.1791 lbnr.1349]. B:
1) Christian Henrik Luja, cand.theol.
2) Richard Hagerup Luja, kollega i Helsingør latinskole.

1496 Jens Bording, grænsekontrollør i Ribe. 7.9.1802, fol.345B.
E: Ellen Lassen. LV: Laurids Falch, klejnsmed. B:
2) Johannes Bording 25.
Første ægteskab med
Magdalene Bøgh. B:
1) Anne Kirstine Bording 33.

1497 Margrethe i Ribe. 16.10.1802, fol.347.
E: Bastian Johansen, der tjener i Mollerup i Visby sogn. B:
1) Johannes Bastiansen 30, på Sild
2) Bernt Bastiansen 26, i Flensborg
3) Anne Margrethe Bastiansdatter 23, i Åbenrå
4) Ingeborg Bastiansdatter 21½, i Åbenrå.

1498 Anne Margrethe Jensdatter i Ribe. 27.11.1802, fol.350, 379, 417, 421.
Enke efter Jens Hansen Rosenbom, [skifte 9.2.1789 lbnr.1328].
4) Ingeborg Marie Jensdatter Rosenbom 17
5) Hans Jensen Rosenbom 15.
FM: Christen Pallesen, hattemager.
[Første ægteskab med Johan Martin Rosenbom, skifte 12.11.1781 lbnr.1224]. B:
1) Peder Rosenbom 26, købmand
2) Jens Madsen Rosenbom 25
3) Johanne Martha Rosenbom 21.

1499 Opbudsbo i Ribe. 25.1.1803, fol.358B, 387, næste protokol fol.26B.
Registrering af fallitbo hos Palle Hjort, købmand i Ribe.

1500 Dorthe Sørensdatter i Ribe. 22.1.1803, fol.367.
E: Christoffer Hansen. B:
1) Niels Hansen Christoffersen 13
2) Marie Cathrine Christoffersdatter 2¼.
FM: mosters mand Hans Jørgensen i Tved.
Bevilling til uskiftet bo af 5.12.1802.
Samfrændeskifte 22.1.1803.

1501 Bevilling egen værge at være i Ribe. 18.2.1803, fol.374.
Bevilling at være egen værge for Hans Møllers B:
1 Bodil Møller i Ribe
2 Lene Cathrine Møller i Ribe.

1502 Mads Nielsen i Ribe. 12.4.1803, fol.374B, 380B.
E: Karen Hansdatter. LV: Johan Frederik, bager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 12.3.1803.

1503 Johanne Boilesdatter, ugift tjenesteprige i Ribe. 12.4.1803, fol.375B, 413B.
A:
1) bror Morten Boilesen i Hemmet, død. 1B:
a Niels Mortensen i Hemmet
2) søster Dorthe Boilesdatter g.m. Laurids Kusk, lægdsmand i Fidde i Horne sogn
3) søster Kirsten Boilesdatter g.m. Niels Terkildsen i Åskov i Nørre Omme sogn
4) søster Anne Marie Boilesdatter g.m. Peder Hansen i Hejls ved Kolding.
Afdøde døde 12.3.1803.

1504 Hans Christian, væver i Ribe. 18.4.1803, fol.376B.
E: Cathrine Sonnichsdatter. LV: Peder Falch. B:
1) Lucie Augusta Hansdatter 20
2) Sonnich Hansen 16.
FM:
1 Christen Hansen, kusk
2 Hans Hansen, maler.

1505 Maren Andersdatter i Ribe. 19.4.1803, fol.378.
E: Christen Grummesen. B:
1) Kirstine Marie Christensdatter 19
2) Anders Christensen 16.
FM: mosters mand Thomas Lytsen.

1506 Lydik Berntsen, klejnsmed i Ribe. 2.5.1803, fol.380B, 407, 416.
Enke efter Anne Sofie Dinesdatter. B:
1) Bernhardt Fernet, student og literatus på Akademiet i København
2) Johanne Lydiksdatter g.m. Christian Mortensen i Varde
3) Kirsten Lydiksdatter g.m. Henrik Berg, gørtler, på stedet
4) Berente Lydiksdatter Johan Martin Scheierlein i Ribe.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Berntsen.
Bevilling til uskiftet bo af 27.1.1797.

1507 Jes Thygesen Møller, amanuensis i Ribe. 16.5.1803, fol.382, 426B, næste protokol fol.56B, 91, 476.
E: Marie Cathrine. LV: Andreassen, branddirektør. B:
1) Caroline Elisabeth Jesdatter 1.
FM: Hansen, stiftskasserer.
Enkens første ægteskab med Thomas Hansen Frøsig, [skifte 3.2.1797 lbnr.1424]. Arv til B:
1) Christiane Thomasdatter, der døde, skifte 17.12.1811.

1508 Kirsten Thygesdatter i Ribe. 27.5.1803, fol.384B.
E: Anders Andersen Lovrup. B:
1) søn, student på Fanø
2) Anne Andersdatter 30, på stedet.

1509 Christen Pedersen Kjær i Ribe. 7.6.1803, fol.386B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Budolf Pedersen. B:
1) Mette Margrethe Christensdatter 26.
FM: Johannes Godske, adjudant.

1510 Jacob Peder Holst i Ribe. 19.7.1803, fol.397B, 414B, 418, næste protokol fol.215B.
E: Anne Cathrine [Wolter]. LV: [Niels] Lindberg, kapellan i Ribe Domkirke. B:
2) Peder Holst 9.
FM: [Benjamin] Matzen, købmand i Ribe.
Af første ægteskab B:
1) Inger Marie i Skaven [i Lønborg sogn].
Desuden nævnes [Holger] Guldberg, tolder i Ribe g.m. afdødes søster [Anne Margrethe Holst].

1511 Helene Cathrine [Andersdatter] i Ribe. 19.8.1803, fol.399.
Enke efter Hans Frederik Buemann. B:
3) Anne Cathrine Buemann 20
4) Mathia Hansdatter Buemann 14.
Første ægteskab med Morten Simonsen, [skifte 29.7.1775 lbnr.1160]. B:
1) Simon Mortensen 30
2) Utilia Mortensdatter g.m. Ebbe Kastberg.

1512 Marie [Magnusdatter] Ulfmann i Ribe. 20.12.1803, fol.419B.
E: Peder [Pedersen] Hobolt, organist i Ribe Domkirke. B:
1) Sara Cathrine Pedersdatter Hobolt 17
2) Hans Henrik Pedersen Hobolt 14.
FM:
1 Eller, præst i Jerne og Skast
2 [Jens] Falch, borgerkaptajn og urmager i Ribe.


Ribe Byfoged
Skifteprotokol
1804-1814
B 85A-129

1513 Johan Martin Scheierlein i Ribe. 12.5.1804, fol.2.
E: Berents Lydiksdatter. B:
1) Johan Michael Johansdatter 18
2) Lydik Johansen 16
3) Sofie Frederikke Johansdatter 14
4) Aarsele Marie Johansdatter 11
5) Sara Bahnsen Johansdatter 9.
FM: mosters mand Henrik [Berg], gørtler.

1514 Bodil Kirstine Lauridsdatter i Ribe. 12.5.1804, fol.2B.
E: [Ditlev Christoffer] Wille (Wihl), vægter. B:
1) Mathias Wille 20, farer til søs
2) Laurids Peder Wille 19
3) Lauge Wille 12
4) Jens Christoffer Wille 9
5) Jacob Wille 4.
FM: Jacob Gotfredsen.

1515 Christen [Mortensen] Spangsbjerg, ugift prokurator i Ribe. 30.7.1804, fol.3B, 36B, 77.
A:
1) mor Ida Sofie [Rodriquetz] i Strandby [i Jerne sogn], enke efter [Hans Madsen] Spangsberg. Første ægteskab med afdødes far [Morten Hansen Spangsbjerg i Strandby, skifte Riberhus amt 10.2.1772 lbnr.699]
2) bror Johan [Mortensen] Spangsbjerg i Jerne
3) bror Søren [Mortensen] Spangsbjerg i Tobøl
4) halvbror Hans [Hansen] Spangsbjerg i Bollesager
5) halvbror Morten Hansen Spangsbjerg i Strandby
6) halvsøster Edel Kirstine [Hansdatter] Spangsbjerg g.m. Hans Pedersen i Favrholt
7) halvsøster Johanne [Hansdatter] Spangsbjerg g.m. Søren Mortensen i Måde.

1516 Kirsten Adel i Ribe. 16.5.1804, fol.26.
E: Niels Olufsen, bødker. B:
1) Johanne Margrethe Nielsdatter 21, i Haderslev.

1517 Opbudsbo i Ribe. 7.8.1804, fol.29B, 31B, 40.
Registrering af fallitbo hos Ebbe Kastberg i Ribe.

1518 Jens Christensen, landsoldat i Blans i Ullerup sogn i Sønderborg amt. 9.8.1804, fol.30.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Gregers Andersen. B:
1) Mette Marie Jensdatter 12
2) Anne Jensdatter 10
3) Christen Jensen 8
4) Karen Marie Jensdatter 4.
FM: Anders Andersen Weis, løjtnant.

1519 Anne Margrethe Hansdatter i Ribe Mosehus på Ribe Mark. 10.8.1804, fol.34, 94.
E: Niels Jensen. B:
1) Hans Nielsen 21, landrytter i Haderslev
2) Jens Nielsen 17, i Høgsbro
3) Maren Nielsdatter g.m. Mads Christensen, på stedet.

1520 Anne Tøstesdatter i Ribe. 8.9.1804, 35B.
E: Sylvester Mortensen. B:
1) Johanne Elisabeth Sylvestersdatter 5.
FM: Jacob Gotfredsen.

1521 Mads Hansen Puggaard i Ribe. 3.11.1804, fol.42B.
E: Bodil Cathrine Hansdatter. LV: Høgh. B:
1) Hans Madsen Puggaard 30, på Sild
2) An Cathrine Madsdatter 23.
FM:
1 Laurids Falch
2 Peder Falch.

1522 Christen Lauridsen i Ribe. 10.12.1804, fol.44, 56, 115B.
Enkemand efter [Else Jochumsdatter, skifte 29.12.1797 lbnr.1437]. B:
1) Mette Sofie Christensdatter 16
2) Mette Marie Christensdatter 14.
FM: Jacob Maler.

1523 Karen Jensdatter i Ribe. 13.2.1805, fol.52B.
E: Morten Christensen. B:
1) Jens Christian Mortensen 9.
FM: morbror Christian Jensen i Lustrup.

1524 [Anne Beyer] i Ribe. 23.2.1805, fol.54.
E: Johan Georg Donath, [grovsmed]. B:
1) Hans Mathiassen Donath 4
2) Anne Elisabeth Donath 2½.
FM: Hans Hemmet.

1525 Poul Nielsen Holmmand i Ribe. 6.3.1805, fol.55, 105B.
E: Anne Joensdatter i Ballum sogn, lem i Ribe Hospital. B:
1) Joen Poulsen 20.
Afdøde døde 6.12.1804.

1526 Susanne Baggesen i Ribe. 17.4.1805, fol.60, 79B, 85B, 115, 118B, 144, 171, 190, 193.
Enke efter Peder Ussing, præsident i Ribe, [skifte 18.9.1788 lbnr.1309].
Testamente af 2.11.1781.
Hans A:
0) forældre [Niels Jensen til Ussinggård i Korning sogn, død 1726 og Anne Jensdatter Bagge, skifte Havreballegård og Stjernholm amter 30.8.1742 lbnr.11]. B:
1) bror Jens Laurids [Nielsen] Ussing, præst i Grejs og Sindbjerg, [død 21.12.1769]. 3B:
a Nikolaj Ussing, [inkvisitionsskriver] i København, død. E: Margrethe Kirstine Anchersen. 2B:
1 Anne Cathrine Ussing
2 Hansine Christiane Margrethe Ussing.
FM: Peder Waagensen Gelstrup, borgerkaptajn og hørkræmmer i København
b Laurids Ussing, degn i Løsning og Korning
c Anne Ussing, død i København i 1790
2) bror Bagge [Nielsen] Ussing, præst i Lille Lyngby og Ølsted, [død 29.6.1774]. 6B:
a Niels Ussing, hospitalsforstander i Ribe
b Henrik Ussing, præst i Lille Lyngby og Ølsted
c Peder Gotthilf Ussing i Fredericia
d Frederik Ussing, præst i Farup
e Anne Ussing g.m. Laurids Wilken Hornemann, urtekræmmer i København
f Abigael Marie Ussing g.m. [Johannes] Jensen, præst i Karlebo på Sjælland
3) bror Thomas [Nielsen] Ussing, rådmand og by- og rådstueskriver i Ribe, død. 2B:
a Anne Cathrine Ussing g.m. [Laurids] Nyland, toldinspektør i Ribe, [skifte 22.7.1794 lbnr.1393]
b Cathrine Elisabeth Ussing g.m. [Peder Pedersen] Hobolt, organist i Ribe Domkirke.
Fars første ægteskab med [Maren Clemensdatter, begravet Korning 5.7.1701]. B:
4) halvbror Clemen [Nielsen] Ussing, præst i Løsning og Korning, [skifte Hatting herred gejstlig 26.8.1748 lbnr.26]. 3B:
a Peder Ussing, præst i Torstrup og Horne, [skifte Øster Horne herred gejstlig 6.4.1784 lbnr.42]. B:
1 Henrik Clementin Ussing, klokker og kordegn i Maribo
2 Magdalene Marie Ussing, død, første ægteskab med Bonde Samuelsen Jahn, præst i Øls, Hørby og Døstrup, død 22.12.1782. 1B:
x Anania Bladt 20.
Magdalene Marie Ussings andet ægteskab med successor Peder Hansen Bladt. 2B:
y Marie Elisabeth Wassard 17
z Elisabeth Wassard 15
3 Susanne Ussing g.m. [Adam Gotlob] Jahn, præst i Vesterbølle og Østerbølle
4 Anne Medea Ussing, død, var g.m. Schrøder, købmand i Nykøbing Falster. 3B:
x Casper Ludvig Schrøder 21, student i København
y Elisabeth Schrøder 20, i Nykøbing Falster
z Henriette Schrøder 18, i Sakskøbing
5 Anne Margrethe Ussing g.m. [Martin Hartmann] Lund, præst i Viborg [Gråbrødre, Asmild og Tapdrup]
6 Petrine Ussing 43, i Vesterbølle præstegård
7 Christian Ussing 40, student i København
8 Peder Ussing, degn i Selde i Salling
9 Marie Cathrine Ussing 35m hos sin mor i Ribe
b Else Kirstine Ussing, død, var g.m. Otto Frederiksen Stauning, degn i Løsning og Korning. 2B:
1 Jørgen Ottesen Stauning, drejlsvæver i Vejle, død ugift 10.6.1789
2 Anne Margrethe Ottesdatter Stauning g.m. Christen Pedersen på gården Amtrup i Snejbjerg sogn i Hammerum herred
c Nille Ussing, på stedet.
Hendes A:
0) forældre [Laurids Jensen Baggesen til Hesselagergård, amtsforvalter i Nyborg og Tranekær amter, død 17.1.1750 og Øllegaard Grønneval Buchholtz, død 20.11.1764]
1) bror Peder Baggesen, regimentskvartermester, død. 3B:
a Laurids Baggesen, mønsterskriver, død. 1B:
1 Karen Frederikke Lauridsdatter Baggesen i Strømsø i Norge
b Gregorius Baggesen i Strømsø
c Susanne Baggesen g.m. [Vitus Pedersen] Bering, præst i Hesselager på Fyn
2) bror Rasmus Baggesen, byskriver i Kolding, [død 7.9.1784, var g.m. Karen Frederiksdatter Jahn, død 14.5.1789]. 5B:
a Frederik Baggesen præst i Oure og Vejstrup på Fyn
b Herman Baggesen, prokurator i Næstved
c Øllegaard Rasmusdatter i København, enke efter superkargo Lundsgaard
d Regine [Vilhelmine] Rasmusdatter g.m. [Johan Gotfred] Nietzsche, farver i Horsens
e [Inger] Margrethe Rasmusdatter g.m. [Niels Nikolaj] Stockholm, præst i Oddum
3) bror Bagge Baggesen, forstander i Vejle Hospital, [død 22.11.1777]. E: [Anne Cathrine Jahn] nu g.m. [Alexander Henrik] Floch, [distriktskirurg] i Horsens. 3B:
a Jens Baggesen, præst i Bølling og Sædding
b Laurids Baggesen, død 1798, efter hvem, der er arv
c Øllegaard Baggesen, hos sin mor i Horsens.
(Sml. skifte efter afdødes søster Inger Margrethe Lauridsdatter Baggesen i Hesselager, skifte Gudme herred gejstlig 3.9.1776 lbnr.89).

1527 Opbudsbo i Ribe. 7.6.1805, fol.83, 128, 147, 191.
Registrering af fallitbo hos Niels Joensen, købmand i Ribe.

1528 [Kirsten] Ravnsø, ugift i Ribe. 26.6.1805, fol.89B, 90B, 109B.
Afdøde var datter af [Laurids Madsen Ravnsø],præst i Øster Linnet, [død 1736 og Kirsten Poulsdatter Trans].
Arvinger angives ikke.

1529 Karen Førster i Ribe. 27.6.1805, fol.90B, 91, 111.
A:
1) søster, død. 1B:
a Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Jørgensen, hjulmand
2) halvsøster Ida Hansdatter g.m. Hans Jensen i Stenderup.
Afdøde døde 7.4.1805.

1530 Ulrikke [Eleonora Jacobsen] i Ribe. 8.7.1805, fol.94, 199B.
Enke efter [Søren] Sørensen, [købmand på Christianshavn]. B:
1) Søren Sørensen 34, uvist hvor
2) Rebekka Sørensen g.m. isenkræmmer Lind i København
3) Mette Sørensen g.m. købmand Braun i København
4) Kirstine Ulrikke Sørensen g.m. [Nikolaj Jacobsen] Sattrup, kapellan i Ribe Katrine.

1531 Hans Nielsen Orloff i Ribe. 23.10.1805, fol.95B, 97B, 122.
Enkemand efter [Cathrine Marie Andreasdatter, skifte 16.7.1801 lbnr.1479].
1) Niels Hansen Orloff, der døde
2) Mette Cathrine Hansdatter Orloff g.m. Thomas Jensen Thomsen i Ringkøbing
3) Anne Hansdatter Orloff 33, der ægter Adolf Melin i Åbenrå.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Orloff i Rindum ved Ringkøbing.
Afdøde døde 22.10.1805.

1532 Anne Margrethe Schmidt i Ribe, der døde 24.10.1805, fol.96B, 100B, 102B, 107B, 147B.
Enke efter Abraham Ravn, lærredshandler.
Fælles testamente af 7.7.1764.
Hendes testamente af 25.3.1805.
Hans A:
1) bror Henrik Bendixen Ravn, smedesvend på Holmen, død, var g.m. Birthe Marie Holgersdatter. 2B:
a Maren Henriksdatter Ravn 59 i København, døbt København Holmen 30.4.1747, enke efter Melchiorsen
b Johanne Malene Henriksdatter Ravn, død, var g.m. Jeppe Eriksen, sandfører. 3B:
1 Cathrine Marie Eriksen 31, døbt København Nikolaj 14.6.1775, g.m. Gotlob Dressel, kommandersergent i København
2 Caroline Marie Eriksen, 28 g.m. Peder Wibrandt, barber ved det borgerlige artilleri i København
3 Birgitte Kirstine Eriksen, der døde København Holmen 8.12.1805. E: Niels Sørensen Grib i Pindsvinegade 9 i Nyboder, kvartermand no. 28 i Søetatens håndværksstok. 1B:
x Anne Cathrine Nielsdatter 4, født København Holmen 9.7.1802
1) søster Birgitte Christine Bendixdatter Ravn, død, var g.m. Christian Mathei, gartner på Gunderslevholm. 4B:
a Christian Bendix Mathei 56, døbt Gunderslev 6.9.1750, borgerkaptajn og hørkræmmer i København
b Johanne Sofie Mathei i København, døbt Gunderslev 22.12.1748, enke efter [Hannibal] Schaldemose, postmester i Horsens, [skifte Horsens 14.1.1804 lbnr.2107]
c Anne Justine Mathei, død, var g.m. Elias Holm, herretjener. 1B:
1 Hans Christian Holm 34, døbt København Holmen 18.6.1772, kontorbetjent i København
d Charlotte Mathei, død, var g.m. Laurids Bremer, skoleholder. 1B:
1 Frederikke Birgitte Sofie Bremer 28, døbt Skelby 13.5.1778, på Færøerne.
Hendes A:
1) bror Terkild Schmidt, degn i Kettrup og Gøttrup.

1533 Christen Koch i Ribe. 19.9.1807, fol.101B, 240B.
E: Dorthe [Andersdatter]. LV: Hansen, stiftsrevisor. B:
2) Marie Kirstine Koch 8½
3) Johanne Koch 3.
FM: farbror Koch, præst i Døstrup.
Første ægteskab med [Marie Kirstine Kjær, skifte 5.10.1798 lbnr.1323]. B:
1) Gabriel Christensen Koch.24½.
Bevilling til uskiftet bo af 25.10.1805.
Samfrændeskifte 19.9.1807.

1534 Villads Thomsen i Ribe. 18.11.1805, fol.106B.
E: Karen Jensdatter. LV: Laurids Christensen Møller. B:
1) Karen Villadsdatter 5.
FM: Jacob Geronzin.

1535 [Francois] Kelder i Ribe. 21.11.1805, fol.108B.
E: Else Marie Christensdatter. LV: Jens Frederiksen. B:
1) Johannes Kelder 27, klejnsmedesvend i København
2) Gertrud Marie Kelder 24, tjener på Frederiks Hospital i København
3) Fransiske (en søn) Kelder 17, skomagerdreng i København
4) Marie Cathrine Kelder 14.
FM:
1 Thomas Ørbæk
2 Outzen, birkedommer
3 Jens Jepsen
4 Budolf Pedersen, kobbersmed.

1536 Jørgen Orloff i Ribe. 26.11.1805, fol.111.
E: Cathrine . LV: Søren Nielsen, smed. B:
1) Peder Orloff 15
2) Jens Orloff 13
3) Hans Orloff 10.
FM:
1 Frederik Wiche
2 Rasmus, rebslager.

1537 [Karen Marie Thyssen] i Ribe. 1805, fol.112B.
E: Peder Schiøtt, amtsmusikant.
Bevilling til uskiftet bo af 25.11.1805.

1538 Anne Marie Pedersdatter i Ribe. 11.12.1805, fol.113, 201, 201.
E: Christen Pedersen Post. B:
1) Peder Christensen 2.
FM: Niels Pedersen Post.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Peder Jespersen i Enderupskov [i Gram sogn] på Gram gods.
2 afdødes bror Villads Pedersen i Åskov
3 afdødes søster g.m. Rasmus Koch i Tiset
4 Peder Jespersens kones søskendebarn Christian Rochnagel i Tilsit.

1539 Anders Hansen, bager i Ribe. 20.1.1806, fol.120, 205.
E: Marie, der nu uddanner sig til jordemoder i København
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes bror Hans Christian Hansen i København.

1540 Hans Clausen, bogbinder i Ribe. 5.3.1806, fol.125, 209, 219.
Enkemand efter [Anne Christensdatter, skifte 10.4.1802 lbnr.1489]. B:
1) Mette Elisabeth Hansdatter 14, der ægter Christen Bødtcher, hjulmand
2) Caroline Hansdatter 10
3) Christen Hansen 7.
FM:
1 mosters mand Thyge Kurv.
2 Jens Hansen Møller.

1541 Frederik Martin Kummel (Kymmel) i Ribe. 21.5.1806, fol.134, 137, 159, 168, 222B, 225B, 293B, 298 356B, 387, 434, 438.
E: Frederikke Louise Friis. LV: Niels Ussing, forstander i Ribe Hospital.
Første ægteskab med Jonette Birgitte Morsing, [skifte 5.9.1797 lbnr.1434]. B:
1) Anne Cathrine Frederiksdatter 17
2) Christian Ernst Frederiksen 16
3) Laurids Nikolaj Frederiksen 13
4) Barbara Louise Frederiksdatter 12.
Arv efter første hustrus mor [Barbara Lucie Blix i Skivholme præstegård, skifte Framlev herred gejstlig 12.7.1797 lbnr.71], var g.m. [Christen Johansen] Morsing, [præst i Avlum, skifte Hammerum herred gejstlig 22.10.1790 lbnr.53].
Gave fra første hustrus bror [Laurids Nikolaj Christensen] Morsing, præst i Skivholme og Skovby.

1542 Marie Cathrine Langeland i Ribe. 27.5.1806, fol.135.
E: Toft, overbetjent. B:
1) Marie Magdalene Toft 13
2) Frederik Christian Toft 13
3) Otto Christian Toft 9
4) Jacob Peder Toft 7.
FM: [Hans] Bech, købmand i Ribe.

1543 Jens Christensen Skovbo i Ribe. 1.7.1806, fol.154, 296B.
E: Abelone Andreasdatter. LV: Spandet. B:
1) Poul Jensen 11
2) Mette Cathrine Jensdatter 6.
FM:
1) Anders Andersen Weis.

1544 Enevold Christoffersen i Ribe. 8.7.1806, fol.156B.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Jensen Schmidt. B:
1) Bodil Christine Enevoldsdatter 36
2) Christoffer Enevoldsen 33
3) Birgitte Cathrine Enevoldsdatter 28.
FM: morbror Jens Jensen Rasmussen, slagter.

1545 Anne Sørensdatter i Ribe. 5.8.1806, fol.166B.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Søren Lauridsen 11
2) Jens Lauridsen 8
3) Else Lauridsdatter 6
4) Ingeborg Lauridsdatter 4 mdr.
FM: Hans Gregersen.

1546 Johan Gotfred Petri, stadskirurg i Ribe. 2.9.1806, fol.171B, 173B, 213B, 229.
Enkemand efter [Margrethe Cathrine Simonsen]. B:
1) Sofie Cathrine Petri g.m. Christoffer Frederik Terkildsen, degn i Vilslev
2) Christiane Louise Hedvig Petri g.m. Creutz, vagtmester i det sjællandske husarregiment
3) Kirstine Vibeke Petri 34
4) Christian Petri 32, ved jægerkorpset i Helsingør, nu uvist hvor.

1547 Frederik Hansen Fyn i Ribe. 2.9.1806, fol.173.
Enkemand efter [Cathrine Hedvig Madsdatter, skifte 22.5.1802 lbnr.1491]. B:
1) Hans Frederiksen Fyn 32, på stedet
2) Mads Frederiksen Fyn 28, i Tobøl i Guldager sogn
3) Andreas Frederiksen Fyn 20, i Roager
4) Anne Frederiksdatter Fyn g.m. Andreas Pedersen, murer.

1548 Inger Nielsdatter i Ribe. 2.10.1806, fol.183B, 189.
Enke efter Hans Jørgen Madsen. Testamente af 26.2.1806.
Første ægteskab med [Hans Joensen, skifte 15.10.1794 lbnr.1397]. B:
1) Christiane Hansdatter g.m. Hans Jørgen Hansen
Arving efter afdødes afdøde mand er A:
1) far Mads Sørensen i Varming.
Desuden nævnes afdødes mands bror Søren Madsen i Varming.

1549 Anne Elisabeth [Sperling] i Ribe. 17.10.1806, fol.187, 243.
E: Hans Pedersen. B:
1) Margrethe Louise Hansdatter 7¼
2) Andreas Christian Hansen 2½
3) Jacobine Hansdatter 9 mdr.
FM: Thyge Kurv.
Der forventes arv efter afdødes mor [Maren Hansdatter Tønning, bevilling til uskiftet bo af 27.4.1787 lbnr.1290]. E: Jacob Sperling.

1550 Opbudsbo i Ribe. 25.3.1807, fol.210B, 244.
Registrering af fallitbo hos Niels Schack i Ribe.

1551 Hans Gregersen i Ribe. 29.7.187, fol.212, 259B, 275B, 500B.
E: Marie Kirstine Christiansdatter. LV: Jørgen Bager. B:
1) Maren Hansdatter 4
2) Gregers Hansen 3
3) Anne Kirstine Hansdatter 1½, der døde, skifte 23.7.1812
4) Hans Hansen, født efter fars død.
FM:
1 farbror Peder Gregersen
2 morbror Niels Polak.

1552 Hans Frederiksen Fyn i Ribe. 14.10.1807, fol.223B, 255B, 258.
E: Anne Christensdatter. LV: [Johannes] Godske, adjudant. B:
1) Johanne Hansdatter 16.
FM: Vilhelm Koch i Ribe.
Desuden nævnes enkens bror Niels Christensen i Terpling i Åstrup sogn.

1553 Peder Lauridsen Falch i Ribe. 21.11.1807, fol.237B, 265B, 267, 271.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Ussing, forstander i Ribe Hospital. B:
1) Rasmus Pedersen Falch 12.
FM: farfar Laurids Falch.
Enkens første ægteskab med [Rasmus Jensen, skifte 5.6.1794 lbnr.1391]. Arv til B:
1) Maren Rasmusdatter.

1554 Andreas Hornum i Ribe. 24.4.1808, fol.247, 258, 277B, 282, 285.
E: Dorthe Cathrine [Pedersdatter]. LV: Johan Godske, adjudant. B:
2) Bodil Hornum 21.
FM: mosters mand Peder Sørensen Klinge.
Første ægteskab med Bodil [Mortensdatter] Reimuth, [skifte 23.9.1784 lbnr.1221]. B:
1) Birgitte Cathrine Andreasdatter Hornum 30.

1555 Thomas Christian Lytsen i Ribe. 14.6.1808, fol.249B.
E: Karen Andersdatter. LV: Ramsing, løjtnant. B:
1) Andreas Thomsen 27
2) Christine Thomasdatter 18.
FM: Johan Godske, adjudant.

1556 Mette Madsdatter i Ribe. 17.6.1808, fol.252B.
E: Christen Pedersen Lund. B:
1) Peder Christensen 19
2) Kirsten Christensdatter 14
3) Maren Christensdatter 13
4) Anne Christensdatter 7
5) Christiane Christensdatter 6
6) Mads Christensen 3.

1557 [Margrethe Rasmusdatter] i Ribe. 18.6.1808, fol.254B, 267B.
Enke efter Frands Nielsen, [skifte 3.12.1793 lbnr.1384]. B:
1) Rasmus Frandsen 40, rebslager
2) Ingeborg Cathrine Frandsdatter 28.

1558 Jens Pedersen, rytter i Ribe. 23.6.1808, fol.256B, 269, 281B, 316.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Ramsing, borgerløjtnant.
Første ægteskab med Maren Jørgensdatter. B:
1) Maren Jensdatter 30 g.m. Frederik Brandt, skomager på Fanø
2) Mette Jensdatter 26, i Lustrup.
Arv efter afdødes bror i Skive, der står hos Niels Poulsen i Lustrup.

1559 von Rosenvinge, major i Rive. 30.7.1808, fol.258B, 262.
Arvinger angives ikke.

1560 Christian Christensen Koch i Ribe. 26.9.1808, fol.260, 462B.
A:
1) mor Dorthe g.m. Poul Christensen
2) søster Anne Cathrine g.m. Enevold Mathiassen i Øster Hjerting
3) halvbror Niels Rasmussen 29, uvist hvor.

1561 Anne Marie i Ribe. 27.9.1808, fol.261.
E: Poulsen, barber. A:
1) "næste barn" Else Marie g.m. Poul Nielsen, skrædder i Fredericia.

1562 Anne Marie [Hansdatter] i Ribe. 20.10.1808, fol.262.
Enke efter [Jacob Mogensen], portner, [skifte 2.8.1787 lbnr.1315]. B:
1) Anne Dorthe Jacobsdatter, død, var g.m. [Alexander Martinsen, korporal]. 1B:
a Daniel Christoffer Mathiassen
2) Gertrud Jacobsdatter.
FM: morbror Søren Hansen Rasch i Ribe.

1563 Hans Jensen Nøraa i Ribe. 29.10.1808, fol.263.
E: Marie Jensdatter. LV: Kalhauge, købmand. B:
1) Maren Hansdatter 9
2) Jens Hansen 7
3) Edel Marie Hansdatter 5.
FM:
1 farbror Gregers Jensen i Nøraa
2 fasters mand Poul Jepsen i Store Darum.
Skifte efter enkens første mand 6.10.1801. Arv til B:
1) Lene Knudsdatter
2) Maren Knudsdatter.

1564 [Cathrine Lisbeth Jørgensdatter] i Ribe. 10.11.1808, fol.266B, 311, 313B.
E: Laurids Schade, murer.
Arvinger angives ikke.

1565 Christen Lund, hattemager i Ribe. 29.12.1808, fol.269.
E: Anne Cathrine Pedersdatter . LV: Johan Frederik. B:
1) Christian Pedersen 21
2) Maren Pedersdatter 18
3) Marie Cathrine Pedersdatter 15
4) Anne Elisabeth Pedersdatter 13
5) Peder Pedersen 9
6) Inger Kirstine Pedersdatter 7
7) Anne Pedersdatter 3.

1566 Mogens Hansen, bager i Ribe. 30.12.1808, fol.273.
E: Karen Jensdatter. LV: Johan Godske købmand. B:
1) Johanne Mogensdatter 14
2) Mette Kirstine Mogensdatter 12
3) Karen Mogensdatter 10
4) Maren Mogensdatter 5.
FM:
1 Thomas Peder Simonsen
2 Jens Troelsen.

1567 Kirsten Jensdatter, ugift tjenestepige i Ribe. 10.1.1809, fol.279, 344B.
A:
1) bror Jens Jensen i Ansager, død. 5B:
a Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Ansager
b Karen Jensdatter, enke efter Oluf Nielsen, degn i Ansager, [skifte Øster Horne herred gejstlig 20.1.1807 lbnr.51]
c Johanne Jensdatter, g.m. Hans Pedersen i Kragelund i Hunderup sogn
d Anne Jensdatter, enke efter Hans Jensen i Darum ved søn Iver Hansen
e Kirsten Jensdatter g.m. Peder Frandsen i Darum
2) bror Lambert Jensen i Ansager, død. 6B:
a Jens Lambertsen i Ansager
b Peder Lambertsen i Ansager
c Karen Lambertsdatter, enke efter Anders Rasmussen i Kragelund
d Johanne Lambertsdatter, død, var g.m. Søren Jacobsen i Hejsager i Holk sogn ved Hadersleb. 2B:
1 Jacob
2 en datter
e Kirsten Lambertsdatter, død, var g.m. Niels Eskildsen i Eg i Grindsted sogn. 4B:
1 Eskild Nielsen 16
2 Mette Nielsdatter 14
3 Lambert Nielsen 11
4 Margrethe Nielsdatter 9
f Maren Lambertsdatter, enke efter Peder Rasmussen i Ølsted
3) bror Laurids Jensen i Eg, død. 1B:
a Karen Lauridsdatter g.m. Anders Poulsen i Eg
4) bror Jens Christian Jensen i Gundesbøl i Oddum sogn
5) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Jacob Mortensen i Vad i Grindsted sogn. 6B:
a Jens Jacobsen i Baggesgård i Sønder Omme sogn
b Morten Jacobsen i Baggesgård
c Jens Christian Jacobsen i Vad
d Christen Jacobsen i Hinnum
e Johanne Marie Jacobsdatter g.m. Peder Jensen i Morsbøl i Grindsted sogn
f Maren Jacobsdatter g.m. [Hans Christensen Haag] i Give.

1568 Sofie Krag i Ribe. 14.5.1809, fol.283B, 286, 324B, 328B, 337.
Enke efter [Knud Nielsen] Seem, toldkontrollør i Ribe.
Testamente af 22.6.1785.
Hans A:
1) bror Nielsen i Vester Vedsted
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Berent Berentsen
3) søster Karen Nielsdatter g.m. Thomas Svendsen i Seem.
Hendes A:
0) forældre [Johannes Nikolajsen Krag, præst i Guldager, begravet 1.12.1772 og Dorthe Sofie Sørensdatter, død 12.8.1761]
1) bror Søren Krag, [præst i Henne, begravet 24.1.1787]. Enken [Voldborg Mathiasdatter] i Nørre Nebel. 6B:
a Johannes Krag 30, i Ribe
c Maturin Krag 30, kontorist i København
d Peder Krag 29, volontør ved generaltoldkammeret i København
e Søren Krag 26, ikke ved sin forstands fuld brug
f Mette Krag 22, i Engum præstegård
2) søster [Anne Elisabeth Krag], død, var g.m. [Visti] Købke, [skifte 20.5.1775 lbnr.1180]. 1B:
a Johannes Købke, præst i Randerup.

1569 Anne Jensdatter, ugift tjenestepige i Ribe. 6.6.1809, fol.293, 317B, 319, 361B.
A:
1) halvbror Niels Thomsen i Dejrup i Ovtrup sogn
2) halvbror Knud Thomsen i Dejrup.

1570 Andreas Franck, grovsmed i Ribe. 21.6.1809, fol.295, 313.
E: Karen Mortensdatter. LV: Josef Krigel. B:
5) Caroline Franck 10
6) Morten Hansen Franck 8
7) Cathrine Birgitte Franck 3
8) Gunder Cathrine Franck 1.
FM: Jens Baggesen.
Første ægteskab med Karen Christensdatter, [skifte 28.12.1795 lbnr.1413]. B:
1) Anne Franck 31, gift, men uvist hvor
2) Jochum Franck 23, uvist hvor
3) Margrethe Franck 19
4) Susanne Amalie Franck 15.

1571 Poul Ibsen fra Øland i Hviding herred, omrejsende silhuet- og portrættegner, der døde i Ribe. 22.6.1809, fol.295B, 332B.
Arvinger angives ikke.

1572 Simon Lauridsen, ugift i Lustrup, der døde i Ribe. 2.6.1809, fol.296, 335.
Arvinger angives ikke.

1573 Anne Cathrine Hansdatter i Ribe. 31.8.1809, fol.314.
E: Johan Bartrup. B:
1) Anne Marie Johansdatter 17
2) Anne Cathrine Johansdatter 15.

1574 Sidsel Nielsdatter i Ribe. 2.9.1809, fol.315B.
E: Christen Hansen Øster Vedsted. B:
1) Anne Elisabeth Christensdatter 13
2) Niels Hansen 7.

1575 Cathrine Margrethe i Ribe, der døde 26.9.1809, fol.316B, 343B.
E: Mogens Engel. B:
1) Cathrine Hedvig Engel 12.

1576 Christoffer Hesbech i Kirkeby. 28.9.1809, fol.318.
E: Johanne, nu i Ribe. LV: Jacob Lund,. borgmester. B:
1) Jens Hesbech 13
2) Gissel Hesbech 9
3) Jacob Hesbech 7
4) Christian Hesbech 4.
FM:
1 [Johan Jacob Johansen] Dinesen, præst i Sejling [g.m. Ingeborg Lund]
2 Peder Høgh i Ribe.
Bevilling til uskiftet bo af 18.12.1807.
Samfrændeskifte 28.9.1809.

1577 Jens Jensen Engel, ugift i Ribe. 14.10.1809, fol.319, 319B, 332B.
Af arvinger angives A:
1) far Jens Engel hos en datter i Ørsted på Løvenholm gods
2) bror Engel Jensen på Løvenholm gods.
Desuden nævnes Mogens Engel.

1578 Christian Lauridsen i Slaveriet. 23.10.1809, fol.320.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Laurids Lund. B:
1) Laurids Christiansen 22
2) Maren Christiansdatter 11
3) Anne Marie Christiansdatter 5.
FM: Hans Maler.
Afdøde, der var 65 år gammel og født på Fyn, var indsat i Slaveriet 25.8.1804 for bigami og tyveri og døde der 28.3.1806.

1579 Andreas Frausing Fridsch, stiftsfysikus i Ribe. 10.5.1809, fol.321.
E: Charlotte Hedvig Mathiassen. LV: N. S. Spandet, landvæsenskommissær. B:
1) Sofie Dorthe Fridsch g.m. Conrad Daniel Kofoed, præst i Ribe Domkirke
2) Charlotte Hedvig Fridsch g.m. Gerhard Brøndsted, præst i Hviding
3) Ingeborg Christine Fridsch g.m. Tetens, herredsfoged i Varde
4) Georgine Henriette Fridsch g.m. Hans Kruse Vinding, præst i Bølling og Sædding
5) Mathia Augusta Fridsch g.m. Rudolf Helms, apoteker i Varde
6) Elise Sofie Fridsch 18
7) Sofie Amalie Fridsch 16
8) Andreas Carl Fridsch 11.
FM: Mads Fridsch, deputeret i Rentekammeret.
Bevilling til uskiftet bo af 26.12.1807.
Samfrændeskifte 10.5.1809.

1580 Anne Marie Madsdatter i Ribe. 13.11.1809, fol.324.
E: Knud Hansen, skorstensfejer. B:
1) Hans Knudsen 16
2) Anne Marie Dorthe Knudsdatter 13½
3) Stine Margrethe Knudsdatter 10½
4) Jørgen Knudsen 8
5) Marianne Knudsdatter 5½
6) Birthe Knudsdatter 1.

1581 [Holger Vitussen] Guldberg, toldkasserer i Ribe. 10.12.1809, fol.325B, 340, 346B, 389B, 415B, 432, 455.
E: Anne Margrethe [Pedersdatter] Holst. LV: doktor Kofoed. B:
2) Ove Høgh Guldberg 30, student, gift i København
3) Arnold de Fine Olivarius Guldberg 29, student i København
4) Clemen Olivarius Guldberg 28, sejlmager, uvist hvor
5) Vitus Guldberg 27, student i Hem præstegård ved Varde
6) Holger Guldberg, styrmand, uvist hvor.
Første ægteskab med [Petrea Margrethe Svane] Bang, [skifte Skagen 8.9.1778 lbnr.184]. B:
1) Christine Charlotte Guldberg, enke efter Jørgen la Cour, degn i Odder ved Århus, [død 3.9.1809].

1582 [Else Marie Frøsig] i Ribe. 11.12.1809, fol.326B, 329, 358B.
Enke efter Baltser Kølner, skifte 19.12.1795 lbnr.1411. B:
1) Else Kirstine Margrethe Baltsersdatter g.m. Rasmus Sperling
2) Margrethe Baltsersdatter g.m. Markus Markussen, feldbereder i Åbenrå
3) Thomas Baltsersen Kølner, skrædder.

1583 Karen Christensdatter i Ribe. 11.12.1809, fol.327B.
E: Christen Thøgersen. B:
1) Christian Cornelius Christensen 17, skomagerdreng i Åbenrå
2) Johanne Christensdatter 15
3) Mette Christensdatter 13
4) Anne Kirstine Christensdatter 10
5) Thøger Christian Christensen 8.
FM: Jens Jepsen i Ribe.

1584 Peder Lauridsen i Ribe. 21.12.1809, fol.331.
E: Kirsten Hermansdatter. LV: Jacob Gotfredsen. B:
1) Peder Pedersen 28, på Als
2) Herman Pedersen 25
3) Anne Marie Pedersdatter 21.
FM: Claus Christensen, glarmester i Ribe.

1585 Anne Gregersdatter i Ribe. 22.12.1809, fol.333B.
E: Peder Thomsen. A:
1) halvbror Niels Johansen i Oldenswort ved Tønningen
2) halvbror Anders Pedersen i Forum. % børn, hvis navne ikke angives.

1586 [Cathrine Kærumgaard (Kierumgaard)] i Ribe. 29.10.1809, fol.335B, 350, 413B, 425B, 433, 441B.
Enke efter [Johan Ditlev] Goldt, [tolder, begravet Ribe Domkirke 26.10.1779]. B:
1) Goldt, major, 55
2) Bartholomæus Goldt 42, sekundritmester
3) Mathias Johansen Goldt, dr. med. i Norge, død. 2B:
a Johan Peder Goldt 19, student i København
b Cathrine Goldt 11, i Molde i Norge
4) Sofie Caroline Goldt, enke efter Jens Rasmussen Rahr, rådmand i Ribe, [skifte 15.11.1787 lbnr.1296]
5) Mathia Dorthe Goldt 63, i København, enke efter Lang, postmester i Tønder
6) Cathrine Elisabeth Goldt g.m. Brummer, kaptajn i Sverige
7) Anne Bolette Goldt g.m. [Johannes Henriksen] Wassard, præst i Lunde og Ovtrup
8) Charlotte Marie Goldt g.m. Zimmer, kaptajn i Sønderborg på Als
9) Armgot Sofie Goldt, død, var g.m. [Peder Christian] Pedersen prokurator i Ringsted. 6 børn, hvis navne ikke angives
10) Christiane Kirstine Goldt, på stedet
11) Frederikke Margrethe Goldt 37, på stedet
12) Rebekka Jacobine Goldt 35, død, var g.m. Lempferd, kaptajn. 3B:
a Louise Sofie 22, i Ribe
b Peder Frederik 20, kadet i København
c Henriette Charlotte Margrethe Juliane 13, i Rendsborg.
[Afdødes forældre var Mathias Madsen Kærumgaard, begravet Assens 5.7.1729 og Cathrine Elisabeth Jensdatter Sandager, skifte Assens 17.4.1757 lbnr.503].

1587 Kirsten Jensdatter Tjellesen i Ribe. 20.1.1810, fol.344, 348, 355, 361.
W: Christian Hansen Friis, skomager. A:
1) mor Dorthe Kirstine [Christensdatter], enke efter Jens Tjellesen, [skifte 2.4.1796 lbnr.1417]
2) Gertrud Marie Jensdatter Tjellesen g.m. Nis Pedersen, daglejer i Ribe
3) Christen Jensen Tjellesen, skomager
4) Tjelle Jensen Tjellesen 24, skomagersvend i København.

1588 Else Marie [Henriksdatter] i Ribe. 5.3.1810, fol.347, 368B, 442.
Enke efter Tornfeldt. A:
1) søster Bodil Marie [Henriksdatter] g.m. Jens Kjeldsen i [Lille] Hoverdal i Hover sogn [i Hind herred].

1589 Anders Bredstrup i Ribe. 28.4.1810, fol.357, 430B.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: birkedommer Outzen. B:
1) Marine Andersdatter 13
2) Anders Andersen 10
3) Karen Andersdatter 8
4) Dorthe Elisabeth Andersdatter 4
5) Bodil argrethe Andersdatter 2.
FM:
1 bedstefar Peder Ibsen
2 Jens Troelsen.

1590 Maren Nielsdatter i Ribe. 15.3.1810, fol.353, 400B, 423.
Enke efter Peder Olufsen Post, [skifte 19.9.1801 lbnr.1482]. B:
1) Bodil Marie Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter, i Haderslev
3) Lisbeth Pedersdatter.
FM:
1 Rasmus Snedker
2 Vilhelm Koch.

1591 [Daniel] Høfding, stiftsfysikus i Ribe. 15.5.1810, fol.362, 437, 451B, 497.
E: Søster Cecilie [Brandt]. LV: svoger Pedersen, postmester i Åbenrå. B:
1) Drude Kirstine Høfding 22
2) Maren Høfding 20
3) Anne Cecilie Høfding 19
4) Jens Brandt Høfding 16
5) Oluf Carl Høfding 13
6) Susanne Jacobine Høfding 9
7) Lucie Emerentse Høfding 5.
Afdøde havde været ansat som doktor i Fredericia, Norge, Viborg og nu sidst i Ribe.

1592 Niels Jensen Knude i Ribe. 13.7.1810, fol.370.
E: Maren Thomasdatter. LV: Hans Christensen Hemmet. B:
1) Thomas Frandsen Nielsen 9
2) Sidsel Marie Nielsdatter 5.
FM:
1 Peder Jørgensen, smed
2 farbror Christen Jensen i Farup.

1593 Jacob Lund, borgmester og byfoged i Ribe. 16.8.1810, fol.372, 382, 401B, 406B, 440B, 527B, 530.
E: Sara Gesten. LV: Spandet, landvæsenskommissær.
Af første ægteskab B:
1) Christian Lund, stud. jur. i København
2) Jens Lund 14.
FM:
1 Peder Ramsing, borgerkaptajn og gæstgiver
2 farbror Christian Lund, degn i D?

1594 Kirsten [Jacobsdatter] i Ribe, der døde 20.8.1810. fol.380, 442B.
E: [Niels] Outzen, birkedommer. B:
1) Jacob Outzen.

1595 Hans Pedersen i Ribe, der døde 4.9.1810, fol.388.
E: Magdalene Charlotte Hedvig Warthoe.
Første ægteskab med Anne Elisabeth [Sperling, skifte 17.10.1806 lbnr.1549]. B:
1) Margrethe Louise Hansdatter 17
2) Andreas Christian Hansen 6.

1596 Peder Huus i Ribe.4.9.1810, fol.389, 405B.
E: Else Marie. LV: Iver Baggesen. B:
1) Kirsten Pedersdatter 30, g.m. Jørgen Andersen i Høgsbro
2) Niels Pedersen 29
3) Anders Pedersen 27.

1597 Johanne Thomasdatter i Ribe. 15.9.1810, fol.398B, 406, 407B.
Enke efter Jochum Henrik Gantzel, [skifte 11.2.1795 lbnr.1402]. B:
2) Bodil Cathrine Jochumsdatter g.m. Rasmus Frandsen, rebslager
3) Peder Jochumsen Gantzel 31
4) Susanne Marie Jochumsdatter g.m. Andreas Lütsau.
Første ægteskab med [Peder Andersen, skifte 21.9.1769 lbnr.1126]. B:
1) Karen Pedersdatter, død, var g.m. Repholt, kongelig hofmaler og lakerer i Ny Kongensgade 200 i København. 3B:
a Mathias Georg Repholt 19
b Christian Repholt 14
c Anne Johanne Kirstine Repholt 12.

1598 Ellen Henningsdatter i Ribe. 18.9.1810, fol.395, 408B.
E: Jørgen Christensen. B:
1) Henning Hansen Jørgensen 6
2) Mette Sofie Jørgensdatter 3.

1599 Kirsten Jensdatter i Ribe. 18.9.1810, fol.396B, 408B.
E: Christen Thøgersen.
Uden ægteskab B:
1) Jens 1½.

1600 Niels Christensen Linnet, postillon i Ribe. 19.9.1810, fol.397, 408B.
A:
1) mor Maren Hansdatter g.m. Peder Hejbøl vognmand
2) bror Hans Christensen 25
3) halvbror Christen Christensen Nebel.
Arv efter afdødes far Christen Hansen Nebel, skifte 30.5.1793 lbnr.1377.

1601 Rasmus Fløj, tambur og fattigfoged i Ribe. 22.9.1810, fol.398B, 410.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Maler.
Første ægteskab med Kirstine Marie Pedersdatter. B:
1) Mette Rasmusdatter.
FM: Peder Bertelsen.

1602 Utilia Dorthe Simonsen i Ribe. 22.9.1810, fol.399B, 429B, 458, 524B.
E: Ebbe Kastberg. B:
1) Else Cathrine Kastberg 17
2) Martine Caroline Kastberg 10
3) Knud Simonsen Kastberg 6
4) Peder Kastberg 3.
FM: morbror Simon Simonsen i Ribe.

1603 Mads Christensen Moesmann i Ribe. 11.10.1810, fol.410B, 424B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Jensen. B:
1) Magdalene Madsdatter 9
2) Margrethe Madsdatter 7
3) Christine Madsdatter 4
4) Niels Madsen 9 mdr, der døde efter sin far.
FM: Kurv, købmand.

1604 Anne Marie Bjerrum i Ribe. 25.10.1810, fol.414B, 429B.
E: Mads Pedersen Flynder. B:
1) Jørgen Peder Madsen 23
2) Mette Marier Madsdatter 11.

1605 Mogens Mikkelsen Siveborg i Ribe. 14.11.1810, fol.433.
E: Anne Cathrine Jensdatter.
Testamente af 12.8.1791.

1606 Gertrud (Gørret) Marie Andersdatter i Ribe. 24.12.1810, fol.440, 443B, 454.
Enke efter Christen Olufsen, [skifte 8.6.1802 lbnr.1492]. A:
1) halvbror Anders Olufsen i Gørding
2) halvbror Niels Andersen i Ribe, død. 3B:
a Johanne Nielsdatter i Ribe, skilt fra Peder Zimbech (Sinkbæk), uvist hvor
b Inger Nielsdatter, død, var g.m. Hans Joensen, [skifte 15.10.1794 lbnr.1397]. 1B:
1 Christiane Hansdatter g.m. Hans Jørgen Hansen i Ribe
c Kirsten Nielsdatter g.m. Jeppe Zimbech i Ribe.

1607 Peder Pedersen Rohde, skrædder i Ribe. 24.12.1810, fol.441, 446B, 449B, 476B.
E: Kirstine Marie Caspersdatter. LV: Oluf Kalhauge. B:
4) Peder Pedersen Rohde 20
5) Jens Pedersen Rohde 17, i rebslagerlære.
Første ægteskab med Maren Vad. B:
1) Johanne Marie Pedersdatter g.m. Peder Johansen Boysen, færgemand ved Årøsund
2) Else Marie Pedersdatter g.m. Jes Schmidt, overpolitibetjent i Flensborg
3) Anne Pedersdatter g.m. Hans Madsen, arbejdsmand i Ribe.
Afdøde døde 23.12.1810.

1608 Ulrikke Augusta Schiøtt i Ribe, der døde 22.1.1811, fol.443, 452B, 477B.
Enke efter [Johan Ernst] Suhr, postmester, [skifte 28.11.1797 lbnr.1431]. B:
1) Jens Suhr, kasserer og bogholder på Det kongelige Uldmanufaktur i Søllerød
2) Christian Carl Gabel Suhr, ridder og premierløjtnant i København
3) Maren Margrethe Suhr.
[Afdøde var datter af Christen Schiøtt, kordegn i Korsør, skifte Korsør 29.11.1808 lbnr.819 og Anne Marie Lange].

1609 Cathrine Marie Christensdatter [Koch, der døde 24.2.1711], fol.446, 509, 510B, 515B, 520B, 531.
E: Jens Thomsen, drejer. der døde 11.12.1812.
Testamente af 22.8.1785.
Hans A:
1) [bror Claus Thomsen, skifte 2.6.1812 lbnr.1636]. B:
a Thomas Clausen 13
2) [søster] Cathrine Marie Thomasdatter g.m. Josef Kriegel.
Hendes A:
0) forældre [Christen Pedersen Koch, feldbereder, skifte 20.12.1775 lbnr.1172 og Kirsten Gabrielsdatter i Ribe, der døde 14.3.1782 lbnr.1258]
1) bror [Gabriel Christensen Koch, kæmner i Ribe, skifte 17.11.1782 lbnr.1255]. B:
a Christen Koch, kæmner i Ribe
b Mikkel Koch 23, student i København
a Michael Koch, præst i Døstrup, der lever. 3B:
1 Gabriel Koch
2 Marie Kirstine Koch 14
3 Johanne Koch 8
2) bror [Peder Christensen Koch, feldbereder i Ribe, skifte 9.6.1766 lbnr.1096]. 3B:
a Bodil Pedersdatter, enke efter en stolemager i Ribe
b Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Frands Simonsen i Tange
c Christen Pedersen, drejer i Varde.
3) søster [Ingeborg Christensdatter Koch, skifte 5.12.1768 lbnr.1119. Sidst g.m. Jens Nielsen Tved. Første ægteskab med Anders Mortensen, skifte 16.5.1766 lbnr.1094]. 1B:
a Christen Andersen, degn [i Gesten og Anst], død, var g.m. [Dorthe Johanne Iversdatter Hagelund]. 5B:
1 Ingeborg Cathrine Marie Andersen g.m. Peder Roost, feldbereder i Løgumkloster
2 Marie Kirstine Andersen
3 Iver Hagelund Andersen 26, i Store Anst
4 Margrethe Christiane Andersen i Åbenrå
5 Karen Gløerfeldt Andersen 19, hjemme i Store Anst

1610 Lene Clausdatter Lollik i Ribe. 9.3.1811, fol.446B, 450, 478.
Arvinger på fars side A:
1) søskendebarn Birthe Nielsdatter, død. 2B:
a Mette Marie Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen i Vester Vedsted
b Karen Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Vester Vedsted
2) søskendebarn Marie Elisabeth Nielsdatter, død. 5B:
a Christen Hansen, daglejer i Ribe
b Knud Hansen i Øster Vedsted
c Karen Hansdatter g.m. Bertel Hansen på Trøjborg
d Maren Hansdatter g.m. Jens Peder i Visby
e Anne Kirstine Hansdatter i Øster Vedsted.
Arvinger på mors side A:
3) søskendebarn Christen Christensen, død. 2B:
a Hans Peder Christensen på Fanø
c Ellen Christensdatter g.m. Hans Poulsen på Fanø
4) søskendebarn Birthe Christensdatter, enke efter Christen Hansen i Guldager sogn
5) søskendebarn Mads Jessen, død. 2B:
a Jes Madsen i Jerne
b Bodil Madsdatter
6) søskendebarn Christen Jessen i Kærsing i Brøndum sogn, død. 3B:
a Jes Christensen i Gesing [i Brøndum sogn]
b Marie Christensdatter g.m. Morten Jørgensen i Gesing
c Mette Christensdatter
7) søskendebarn Søren Jessen i Frøkær i Guldager sogn, død. 5B:
a Hans Sørensen i Lifstrup i Nebel sogn
b Torsten Sørensen
c Jens Sørensen
d Karen Sørensdatter g.m. Christen Borre i Store Darum
e Else Sørensdatter
8) søskendebarn Anne Jesdatter i Ravnsbjerg [i Guldager sogn], død. 1B:
a Hans Hansen
9) søskendebarn Birthe Jesdatter i Varho i Gørding sogn sogn, død. 2B:
a Anne Marie Christensdatter, enke efter Laurids Hansen
10) søskendebarn Kirsten Nielsdatter i Gesing, død. 1B:
a Anne Boilesdatter g.m. Hans Iversen i Gesing
11) søskendebarn Peder Ulf i Allerup [i Sneum sogn], død. 7B:
a Søren Ulf, vægter i Ribe
b Jens Ulf på Sild
c Peder Ulf i Ribe
d Thomas Ulf i Store Darum
e Christen Ulf i Ribe
f Anne Ulf g.m. Christen Paradis
g Dorthe Ulf gift på Alrø
12) søskendebarn Maren Pedersdatter, enke efter Hans Friis i Novrup [i Jerne sogn] ved søn Christen Hansen
13) søskendebarn Laurids Jensen på Krusgård mark [i Gesing sogn]
14) søskendebarn Niels Jensen i Briksbøl [i Skast sogn]
15) søskendebarn Jens Jensen i Kærsing [i Brøndum sogn]
16) søskendebarn Anne Jensdatter, enke efter Hans Nielsen Nørgaard i Andrup [i Skast sogn]
17) søskendebarn Maren Jensdatter i Andrup, død. 5B:
a Jens Madsen i Oksvang [i Skast sogn]
b Niels Madsen i Hodde
c Søren Madsen på Krusgård mark
d Laurids Madsen i Oksvang
e Anne Marie Madsdatter g.m. Morten Mortensen i Skast
18) søskendebarn Else, død. 3B:
a Mads Sørensen
b Jens Sørensen
c Kirsten Sørensdatter
19) søskendebarn Kirstine Marie Pedersdatter, død. E: Morten Nielsen. 3B:
a Niels Mortensen i Tjæreborg
b Maren Mortensdatter
c Kirsten Mortensdatter.

1611 Kirsten Sørensdatter i Ribe. 21.3.1811, fol.448.
E: Simon Jensen Termansen. B:
1) Dorthe Cathrine Simonsdatter 9.
FM: Niels Jensen Schmidt.

1612 Søren Sørensen Schmidt i Ribe. 30.11.1811, fol.453B, 474B.
E: Christiane Terkildsdatter. LV: Oluf Kalhauge. B:
1) Søren Sørensen Schmidt 2.
FM: morbror Christian Terkildsen.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1811.
Samfrændeskifte 30.11.1811.

1613 Margrethe Elisabeth Mørch, ugift i Ribe. 1.8.1811, fol.459.
Testamente af 24.12.1806. A:
Afdødes velgører Andreas Michael Eilschou, apoteker i Ribe. Hans børn:
1) Christian Eilschou
2) Ingeborg Kirstine Eilschou g.m. Balthazar Mathias Christensen i Præstkær, præst [Brørup og Lindknud]
3) Anne Eilschou g.m. [Joachim Otto Schack Johansen] Warthoe, kapellan i Nykøbing Mors.

1614 Oluf [Nielsen] Bützow, guldsmed i Ribe. 3.8.1811, fol.460, 534.
E: Dorthe Margrethe Hansdatter Pichmann, bevilling til uskiftet bo af 19.4.1806. B:
1) Dorthe Marie Bützow 30
2) Niels Jochum Bützow 28
3) Hans Bützow 26
4) Maren Bützow 25
5) Andreas Bützow 23, handelsbetjent i Bordeaux.

1615 Karen Jensdatter i Ribe. 5.8.1811, fol.463, 465, 499.
Enke efter Enevold Christoffersen, [skifte 8.7.1806 lbnr.1544]. B:
1) Bodil Kirstine Enevoldsdatter, der døde, skifte 16.7.1812
2) Christoffer Enevoldsen
3) Birthe Cathrine Enevoldsdatter.
FM:
1 [morbror] Jens Jensen Rasmussen, slagter
2 Rasmus Kattrup, toldbetjent.

1616 Maren Nielsdatter i Ribe. 5.8.1811, fol.464, 475B.
E: Poul Graversen.
Første ægteskab med Peder Hansen, tolder, [skifte 8.12.1798 lbnr.1449]. B:
1) Lene Margrethe Pedersdatter 30 g.m. Mathias Schrøder i Egernsund på Als
2) Hans Pedersen 28, i Åbenrå
3) Ingeborg Pedersdatter 26
4) Niels Pedersen 22
5) Maren Pedersdatter 21.
FM: morbror Ounild Nielsen i Tved.

1617 Abelone Lustrup i Ribe, der døde 9.8.1811, fol.464B, 469B, 490.
Enke efter Christen Jensen. B:
1) Hans Rahr i egnen mellem Hamborg og Lübeck, kontrollør
2) Dorthe Lustrup, død, var g.m. Christen. 1B:
a Carl Christensen 24 i Vesterbæk
Dorthe Lustrups barn uden ægteskab B:
b Christian Frederik 14.

1618 Anne Marie Nielsdatter i Ribe. 12.8.1811, fol.467.
E: Gravers Hemmet. B:
1) Christen Graversen 9
2) Maren Graversdatter 7
3) Niels Graversen 4
4) Ingeborg Graversdatter 6 mdr.
FM: farbror Hans Hemmet i Ribe.

1619 Lene Winchelmann i Ribe. 26.9.1811, fol.470.
E: Samuel Holdenreich. B:
1) Helene Marie Holdenreich 22.

1620 Simon Jensen, skomager i Ribe. 30.9.1811, fol.471B, 472, 503B.
E: Johanne Kirstine Madsdatter.
Første ægteskab med Inger Kirstine [Pedersdatter, skifte 13.10.1794 lbnr.1396]. B:
1) Helvig Anne Elisabeth Simonsdatter 20
2) Kirsten Simonsdatter 18
FM: mors farbror Thomas Peder Simonsen.

1621 [Niels] Outzen i Ribe, birkedommer i Lustrup birk. 31.10.,1811, fol.472, 473B, 488B.
Enkemand efter [Kirsten Jacobsdatter, skifte 20.8.1810 lbnr.1594]. B:
1) Jacob Outzen.

1622 Karen Lauridsdatter i Ribe, [begravet Ribe Domkirke 28.11.1811], fol.473.
E: Peder Roved.
Testamente af 16.10.1811.

1623 Steffen [Olufsen] Middelbo, biskop i Ribe, der døde 1.12.1811, fol.474B, 480B, 488, 505, 510, 529, 540B.
E: [Georgine Grubbe Maltesdatter] Kaas. LV: Spandet, landvæsenskommissær.
[Første ægteskab med Marie Kirstine Poulsdatter Bildsø, død 2.2.18707]. B:
1) Bernhard Middelbo, kaptajn i Søetaten.

1624 Marie Christensdatter i Ribe. 1811, fol.480, 504B.
E: Laurids Hjort, murer. B:
1) Laurids Lauridsen Hjort 8
2) Christen Lauridsen Hjort 6.
FM: Frederik Lollik.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1811.
Samfrændeskifte 13.8.1812.

1625 Abelone Christensdatter i Ribe. 14.1.1812, fol.483, 486.
Enke efter Christian [Hansen], gartner, [skifte 10.2.1796 lbnr.1414]. B:
1) Johan Christian Christiansen Brøder 23, skomagersvend
2) Frederik Christiansen Brøder 21, malersvend.
FM: morbror Henrik Lund.

1626 Anders Nielsen Vedsted i Ribe. 15.1.1812, fol.483.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Johan Frederik Didriksen. B:
1) Anne Andersdatter 26, i Flensborg
2) Karen Andersdatter 24, i Hviding sogn
3) Else Marie Andersdatter 22, i Flensborg
4) Niels Andersen 20, i Arild
5) Christian Peder Andersen 18
6) Jens Andersen 13
7) Maren Andersdatter 10.
FM: Laurids Pedersen.

1627 Opbudsbo i Ribe. 27.12.1811, fol.484B, 490B.
Registrering af fallitbo hos Carl Peder Atterbom, bogholder i Ribe.

1628 Maren Jensdatter i Ribe. 25.2.1812, fol.485.
E: Poul Jensen Warming. B:
1) Jens Poulsen 9
2) Jens Andersen Poulsen 1
3) Anne Cathrine.
FM: Hans Fredsted.

1629 Benjamin Matzen, kæmner i Ribe. 1812, fol.486B.
E: Karen Friis Gerdes.
Bevilling til uskiftet bo af 28.2.1812. (Børn angives i skiftet efter afdødes bror Jens Madsen, bager i Fredericia, skifte Fredericia 7.10.1813 lbnr.1797).

1630 Christen Pedersen Skybjerg, blegemand i Ribe. 19.3.1812, fol.486B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Ørbæk. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Peder Jensen, daglejer
2) Anne Sofie Amalie, død. 1B:
a Peder Jensen 19, i skomagerlærer.
FM: Hans Fredsted.

1631 Jacob [Rasmussen] Sperling, gørtler i Ribe. 22.3.1812, fol.487B, 491, 521, 534B, 521.
Enkemand efter [Maren Hansdatter Tønning, bevilling til uskiftet bo af 27.4.1787 lbnr.1290]. B:
1) Anne Elisabeth Jacobsdatter, [skifte 17.10.1806 lbnr.1549, var g.m. nu afdøde Hans Pedersen, brændevinsbrænder. 2B:
a Margrethe Louise Hansdatter 7¼
b Andreas Christian Hansen 2½
FM: Christian Carl Bjerrum, købmand.
Desuden nævnes:
1 afdødes steddatter [Anne Cathrine Pedersdatter], enke efter Christen Lund, hattemager, [skifte 29.12.1808 lbnr.1565]
2 afdødes steddatters søn Rasmus Sperling.

1632 Jørgen Hansen i Ribe. 7.3.1812, fol.489B, 521B, 532.
Enkemand efter [Anne Marie Christine von Hoff]. B:
1) Hans Palle Hoff Hansen, stiftsfysikus i Ribe
2) Henrik Christian Hansen, auditør i København
3) Frederik Nikolaj Hansen, provisor på Hjørring apotek
4) Emil Hansen 24, cand. theol. på Rodsteenseje ved Horsens
5) Børge Hansen 23, månedsløjtnant i søetaten i Udbyhøj ved Randers
6) Christian Vinding Hansen 21, månedsløjtnant i Århus
7) Georg Vilhelm Hansen 10.
Afdøde var rektor emeritus fra Viborg latinskole.

1633 Peder Højer, toldbetjent i Ribe, der døde 12.5.1812, fol.494, 533B.
Arvinger angives ikke.

1634 Ellen Hansdatter i Ribe. 13.5.1812, fol.494, 524, 505B, 524, 533, 533B.
E: Rasmus Mortensen Urup, der døde, skifte 3.11.1812. B:
5) Niels Rasmussen 8
6) Mathia Rasmusdatter 6
7) Karen Rasmusdatter 4.
Første ægteskab med Niels Andersen, [skifte 22.9.1798 lbnr.1447]. B:
1) Anne Nielsdatter 23
2) Hans Nielsen 18, i hattemagerlære
3) Hans Christian Nielsen 16
4) Gunder Nielsdatter 14.
FM:
1 farbror Hans Hansen i Hillerup
2 farbror Søren Hansen i Ribe.

1635 Jørgen Christensen i Ribe. 2.6.1812, fol.498, 537.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Peder Gregersen. B:
3) Petroline Jørgensdatter.
Første ægteskab med Ellen Henningsdatter, [skifte 18.9.1810 lbnr.1598]. B:
1) Henning Hansen Jørgensen 6
2) Mette Sofie Jørgensdatter 3.
FM: Søren Madsen.

1636 Claus Thomsen, drejer i Ribe. 2.6.1812, fol.498.
E: Mette Andersdatter LV: Thomas Ørbæk. B:
1) Thomas Clausen 12.
FM: Hans Hemmet.

1637 Nis Pedersen i Ribe. 16.7.1812, fol.500.
E: Gertrud Marie Tjellesen. LV: bror Christen Tjellesen, skomager. B:
1) Jens Peder Nissen 9
2) Anne Marie Nisdatter 7
3) Dorthe Kirstine Nisdatter 5
4) Jens Tjellesen Nissen 2
5) Hans Peder Nissen 2.
FM: Hans Kruse.

1638 Testamente i Ribe. 1812, fol.500B.
Testamente af 19.2.1812 for Jens Grøn, skrædder og hustru Gertrud Pedersdatter.

1639 Anders Jørgensen i Ribe. 1812, fol.501.
E: Gunder Ebbesdatter.
Testamente af 7.10.1805.

1640 Separationsdeling i Ribe. 7.4.1812, fol.501B.
Deling af bo hos Mervald, skrædder og separerede hustru Marie [Cathrine Olufsdatter].

1641 Kirsten Nielsdatter i Ribe. 3.8.1812, fol.503.
E: Adser Jespersen. B:
1) Jesper Adsersen 6
2) Niels Adsersen 5
3) Hans Jørgen Adsersen 3
4) Jens Frederik Adsersen 2.
FM: morbror Hans Jørgen Nielsen i Klåby.

1642 Andersen, branddirektør i Ribe. 15.8.1812, fol.503B.
Arvinger angives ikke.

1643 Jacob Krag, toldinspektør i Ribe. 11.11.1812, fol.506B, 509.
E: Else Hillerup. B:
1) Johan Krag 27, løjtnant i København
2) Terman Ølgaard Krag 23, student
3) Jacob Krag 21, premierløjtnant på Sjælland.

1644 Gertrud Gregersdatter i Ribe. 23.11.1812, fol.508, 514B.
E: Christen Nielsen Nyby, grenader. B:
1) Maren Christensdatter 6.
FM: Sylvester Mortensen, slagter.

1645 Anne Cathrine Buemann i Ribe, [der døde 2.12.1812], fol.508B.
E: Morten Tved.
Testamente af 27.11.1812. Af arvinger angives A:
1) hendes søster Mathia Frederikke Buemann.

1646 Anne Marie Møller, ugift i Ribe. 24.12.1812, fol.515, 516B, 545B.
A:
1) bror Casper Møller, lærer i Borsholm [Hornbæk sogn] i Kronborg amt på Sjælland.

1647 Mette Kirstine Herlund, ugift i Ribe. 7.1.1813, fol.515, 524B.
Testamente af 5.3.1811.

1648 Dorthe Kirstine i Ribe. 19.3.1813, fol.518, 544B.
Enke efter Andersen, grænsekontrollør. B:
1) Anders Andersen, [skifte 1.6.1799 lbnr.1455]. 5B:
a Dorthe Kirstine Andersdatter 25, i Højrup præstegård
b Ingeborg Andersdatter 23, g.m. Mouridsen, forpagter på Sjælland
c Jens Andersen 21, på Møn
d Hans Andersen 19, i Haderslev
e Søren Lyhne Andersen 17, i Ribe
2) Bodil Andersdatter, enke efter Laurids Rønning i København
3) Anne Andersdatter g.m. Hans Bondesen i Ribe
4) Johanne Kirstine Andersdatter g.m. [Jørgen] Jørgensen, degn i [Sønder] Hygum [i Frøs herred].

1649 Separationsdeling i Ribe. 20.3.1813, fol.519, 537, 549B.
Deling af bo hos Jens Jensen, møller i Ribe og separerede hustru Anne Cathrine.
Hendes LV: Kolding, købmand i Ribe.
Desuden nævnes hendes mor Mette Marie, enke efter Eskildsen i Haderslev.

1650 Christen Hermansen, herredsfoged i Ribe. 14.4.1813, fol.521, 523.
E: Anne Friis. LV: Blume, prokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1813.

1651 Johan Herman Birch, kartemager i Ribe. 29.4.1813, fol.523.
E: Mette Nielsdatter. LV: Ramsing. B:
1) Anne Dorthe Birch 12 uger.
FM: Hans Thomsen Puggaard.

1652 Charlotte Hedvig Lorch i Ribe. 18.5.1813, fol.523, 527B, 543B.
Enke efter [Georg Henrik] Fischer, amtsforvalter [i Haderslev].
Hans A:
0) forældre [Arent Fischer, præst i Haderslev, død 6.8.1736 og Christiane Georgsdatter Stuhr. begravet 6.5.1749]
1) søster Cathrine Arentsdatter Fischer g.m. August Vilhelm Heilmann, læge i Haderslev, død Århus 1766]. 4B:
a [Christine Elisabeth Heilmann] g.m. [Henrik Ernst] Grosmann, [magister, kantor og underdegn] i Århus
b Johan Ernst Heilmann, præst i Kerteminde og Drigstrup, [skifte Båg herred gejstlig 24.11.1800 lbnr.2]. 11B:
1 Ove Juul Heilmann i Båring, degn i Asperup
2 August Vilhelm Heilmann, klædekræmmer og brygger i København
3 Jens Heilmann, møller i Kerteminde
4 Peder Christian Heilmann, præst i Sigdal [i Akershus stift] i Norge
5 Johan Ernst Heilmann, borgmester i Ribe
6 Christian Heilmann, student i København
7 Joachim Otto Heilmann, løjtnant
8 Arent Christoffer Heilmann, købmand på Grønland
9 Cathrine Elisabeth Heilmann g.m. [Christoffer] Nyrup i Riserup, præst i [Nørre Vedby og Nørre Alslev] på Falster
10 Sofie Hedvig Heilmann g.m. [Johan Frederik] Utke, ejer af Broløkke [i Viby sogn på Hindsholm]
11 Jacobine Heilmann på Broløkke
c død, var g.m. Lunding i Haderslev. 1B:
1 Anne Lunding, død, var g.m. Ambrosius, ridefoged. 1B:
x Anne g.m. Musmann, købmand i Haderslev
d Frederik Christian Heilmann på Grøftebjerg [i Vissenbjerg sogn] på Fyn, død. 6B:
1 Mathias Heilmann, forpagter på Markgård på Fyn
2 Henrik Ernst Heilmann, købmand i Skælskør
3 August Vilhelm Heilmann, farer til søs
4 Mette Cathrine Heilmann i Odense
5 Ida Heilmann i Båring ved Middelfart
6 Caroline Heilmann i Århus.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Markus Mathiassen]. B:
1 ) Peder Mathiassen, oberauditør i Plön eller i Wandsbek
2) Charlotte Hedvig [Markusdatter].

1653 Karen Jespersdatter, ugift tjenestepige i Ribe. 525, 535.
A:
1) bror Jørgen Jespersen i Ellun i Flensborg amt
2) søster Anne Jespersdatter g.m. Mathias Hansen i Bordelum i Bredstedt amt.

1654 Anne Margrethe Jesdatter i Ribe. 10.6.1813, fol.525B, 549B.
Enke efter Terkild Christensen. B:
1) Christen Terkildsen 26
2) Anne Dorthe Terkildsdatter g.m. Jens Knudsen
3) Christiane Terkildsdatter g.m. Peder Jørgensen
4) Johanne Terkildsdatter.

1655 Margrethe Vandel [Blangsted] i Ribe. 3.7.1813, fol.528B, 535B, 553.
Enke efter [Christian Jensen] Høhne, præst [i Vester Vedsted, død 19.1.1794]. B:
1) Andreas Frich Høhne
2) Mathias Høhne.

1656 Frederik Jensen, feldbereder i Ribe. 20.8.1813, fol.537B, 540.
A:
1) søster Anne Jensdatter 64
2) bror Laurids Jensen 56
3) bror Gotfred Jensen 51.
Testamente af 14.7.1812.

1657 Anne Frederiksdatter i Ribe. 20.8.1813, fol.539.
E: Hans Nielsen, smed. B:
1) Mette Marie Hansdatter 16
2) Frederik Hansen 15
3) Marie Cathrine Hansdatter 13
4) Karen Hansdatter 8
5) Kirsten Hansdatter 8.
FM: Andreas Madsen, farver.

1658 Leon Filipsen, handelsbetjent og schæchter (jødeslagter) i Ribe. 10.9.1813, fol.540, 541.
Testamente af 27.8.1813.
Arvinger angives ikke.

1659 Jacob Sørensen Bovbjerg, ugift matros i Ribe. 23.9.1813, fol.540, 542B, 551B.
A:
1) søster Dorthe Sørensdatter, enke efter Oluf Jessen i Lovrup i Gørding sogn
2) søster Mette Sørensdatter g.m. Niels Gundersen i Ribe
3) bror Peder Sørensen i Guldager
4) søster Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Henrik Pedersen, daglønner i Flensborg
5) bror Christen Sørensen, død. 1B:
a Anne Cathrine Christensdatter 3, hos in mor i Højer ved Møgeltønder
6) bror Frands Sørensen, skarpskytte ved bataljonen
7) søster Anne Cathrine Sørensdatter i Ribe.

1660 Gunder Pedersen i Ribe. 6.10.1813, fol.540B.
E: Jens Varming, daglejer. B:
1) Christiane Jensdatter 14.

1661 Villads Sørensen, murer og hustru Anne Troelsdatter i Ribe. 20.11.1813, fol.546B.
B:
1) Maren Villadsdatter 22
2) Anne Marie Villadsdatter 18.
FM:
1 morbror Jens Troelsen
2 morbror Niels Troelsen.

1662 Bodil Marie Christensdatter i Ribe. 10.12.1813, fol.547.
E: Peder Ølgaard, delefoged. B:
1) Christen Pedersen 15
2) Maren Pedersdatter [14]
3) Peder Pedersen 5.
FM: Vilhelm Koch, tobaksfabrikant.

1663 von Uhe, kaptajn i Ribe. 31.12.1813, fol.548, næste protokol fol.30.
Arvinger angives ikke.

1664 Søren Lorentsen, rådstuetjener i Ribe. 4.1.1814, fol.548, 552B.
E: Margrethe Ibsdatter. LV: [Peder Pedersen] Hobolt, organist. B:
1) Laurids Sørensen 29, soldat
2) Ib Mortensen Sørensen 26, matros.

1665 Oluf Lauridsen og hustru Birthe Madsdatter i Ribe. 8.2.1814, fol.549.
B:
1) Mads Olufsen 40, i Hesselmed mølle
2) Mette Cathrine Olufsdatter g.m. Jens Lassen i Kirkeby i Roager sogn
3) Maren Olufsdatter 36, i Ribe
4) Laurids Olufsen 34, på Føhr.

1666 Susanne Louise Schønbach, ugift i Ribe. 21.3.1814, fol.551, 551.
Arvinger angives ikke.

1667 Jens Olufsen i Holm i Brarup sogn, der døde 13.4.1814, fol.551, 561.
E: Anne Jensdatter.
Ingen børn.
Arvinger angives ikke.

1668 Karen [Rasmusdatter] Høgh, ugift i Ribe. 24.5.1814, fol.552B, 556B, næste protokol fol.37.
A:
0) forældre [Rasmus Pedersen Høgh, skifte 9.8.1785 lbnr.1284 og Bodil Hermansdatter, skifte 1770 lbnr.1133]
1) bror [Peder Høgh], død. 2B:
a Høgh, kirkeværge
b Bodil Cathrine Høgh.
Mors første ægteskab med [Palle Thomsen, skifte 4.2.1744 lbnr.837]
2) halvbror Christen Pallesen, var g.m. [Maren Hansdatter, skifte 19.12.1796 lbnr.1421]. 1B:
a Bodil Marie Christensdatter, [skifte 10.12.1813 lbnr.1662]. E: Peder Ølgaard, delefoged. 3B:
1 Christen Pedersen
2 Peder Pedersen
3 Maren Pedersdatter.

1669 Charlotte Amalie Hostrup i Ribe. 26.5.1814, fol.553, 560.
E: Jørgen Clausen From, bager.
Første ægteskab med Andreas Lange, bager, [bevilling til uskiftet bo af 12.2.1790 lbnr.1335]. B:
1) Birgitte Magdalene Lange g.m. Niels Møller, færgeløbskasserer i Nyborg
2) Kirsten Lange 22.
FM: morbror Hans Hostrup i Ribe.

1670 Opbudsbo i Ribe. 13.6.1814, fol.558, 561, 562, 566B, næste protokol fol18.
Registrering af fallitbo hos Nikolaj Sterm, købmand i Ribe.

1671 Christian Peder Ølgaard, delefoged i Ribe. 30.7.1814, fol.562B, næste protokol fol.47.
E: Anne Eliasdatter, gift med afdøde i januar 1814. LV: Søren Vodder.
Første ægteskab med Bodil Marie Christensdatter, [skifte 10.12.1813 lbnr.1662]. B:
1) Christen Ølgaard 15
2) Maren Ølgaard 14
3) Peder Ølgaard 6.
FM: farbror [Hans] Ølgaard, [personlig] kapellan i Varde.

SLUT