Erik Brejls hjemmeside

Start

Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1624-1814

[1624-1646]    [1673-1693]    [1693-1710]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1624-1646Fol 1-11 mangler.

1    Jørgen Pedersen Bagenkop i Rudkøbing. dato mangler, fol.1, 12.
Enkemand. B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Karen Jørgensdatter.
FM: Mads Pedersen, udnævnt til værge 1.1.1631.

2    Henrik Jensens hustru, fol.4.
Siderne mangler.

3    Mikkel Glarmester og hans hustru i Rudkøbing, fol.11.
Siderne mangler.

4    Knud Nielsen, væver i Rudkøbing. 7.10.1634, fol.13.
E: Karen. B:
1) Mads Knudsen i Nebbelunde på Lolland
2) Rasmus Knudsen i Dannemare på Lolland
3) Maren Knudsdatter i Dannemare
4) Elisabeth Knudsdatter i Dannemare
5) Niels Knudsen, død. 2B:
a Niels Nielsen
b Christoffer Nielsen
FM: morfar Hans væver i Frelsvig
6) Mads Knudsen
7) Anders Knudsen
8) Hans Knudsen.

5    Poul Skomager i Rudkøbing. 1.10.1632, fol.14.
Mette.
Arvinger angives ikke.

6    Sinne i Rudkøbing. 6.120.1632, fol.16, 39.
E: Jacob Pedersen. B:
1) Peder Jacobsen
2) Mads Jacobsen
3) Knud Jacobsen.
FM: [farbror] Carsten Pedersen.

7    Jesper Iversen i Rudkøbing. 6.10.1632, fol.16B.
E: Sidsel Mortensdatter, nu g.m. Jacob Pedersen. B:
1) Anne Jespersdatter
2) Iver Jespersen.
FM: farbror Peder Iversen i Hegnet.

8    Anders Jensen, bager i Rudkøbing. 15.11.1632, fol.18.
Enkemand. B:
1) Jens Andersen i Norge ved Peder Thomsen, borgmester
2) en datter, hvis navne ikke angives
3) en datter, hvis navne ikke angives.

9    Hans Jørgensen, skrædder i Rudkøbing. 6.3.1633m, fol.22B.
E: Anne. LV: Peer Lauridsen, bager. B:
1) Hans Hansen.

10    Jacob Jacobsen Holt i Rudkøbing. 10.7.1635, fol.24.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.1.1635.

11    Jacob Jensen, skrædder i Rudkøbing. 22.9.1635, fol.28.
Arvinger angives ikke.

12    David Adam i Rudkøbing. 2.9.1633, fol.29.
E: Thale. LV: Markus Møller.
Enkens første ægteskab med Steen. Arv til B:
1) Steen Steensen
2) Ingeborg Steensdatter g.m. Niels Hermansen.

13    Mads Pedersen junior i Rudkøbing. 3.10.1633, fol.32.
E: Mette. LV: Peder Lauridsen.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Rasmus Smed.

14    Rasmus Jørgensen, skomager i Rudkøbing. 3.3.1635, fol.34.
E: Dorthe. LV: bror Markus Skrædder. B:
3) Niels Rasmussen.
FM: Morten Markussen.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Rasmussen, uvist hvor
2) Karen Rasmusdatter.

15    Rasmus Nielsen Svarre i Rudkøbing. 30.6.1635, fol.36.
E: Anne. LV: Peder Carstensen. BV:
1) Niels Rasmussen
2) Hans Rasmussen.
FM: Hans Kjeldsen.

16    Afkald i Rudkøbing. 4.3.1636, fol.38B.
Afkald fra Jacob Andersen
for arv efter far Anders Skriver i Rudkøbing
til mor Maren.
Medunderskrevet af Jacob Andersens svigersøn Anders Christensen, rådmand.

17    Johan Koch i Rudkøbing. 24.6.1629, fol.40.
E: Maren, nu g.m. Bent Hansen. B:
1) Herman Johansen.
Mødrene arv i boet til Bent Hansens B:
1) Bodil Bentsdatter
2) Ingeborg Bentsdatter
3) Birthe Bentsdatter.

18    Karen i Rudkøbing. 30.8.1624, fol.40B.
E: Carsten Pedersen. B:
1) Peder Carstensen
2) Jørgen Carstensen
3) Maren Carstensdatter
4) Anne Carstensdatter.
FM:
1 farbror Jacob Carstensen
2 morbror Mikkel Jørgensen.

19    Karen Thomasdatter i Rudkøbing. Mikkelsdag 1630, fol.41.
E: Morten Markussen. B:
1) Markus Mortensen
2) Christen Mortensen.
FM: morbror Henrik Thomsen.

20    Mads Jensen, skinder i Rudkøbing. 28.9.1636, fol.42.
E: Johanne. B:
1) Maren Madsdatter
2) Jørgen Madsen
3) Johanne Madsdatter
4) Inger Madsdatter
5) Jens Madsen 8.
FM: farbror Hans Jensen, skinder.

21    Anders Jespersen u Rudkøbing. september 1635, fol.43.
E: Karen, nu g.m. Anders Christensen, skinder. B:
1) Jesper Andersen 10
2) Johanne Andersdatter
3) Anders Andersen 3.
FM: Jens Lauridsen, skriver.

22    Morten Jensen Taasinge i Rudkøbing. 13.10.1638, fol.47.
E: Anne. B:
1) Jørgen Mortensen
2) Maren Mortensdatter
3) Anne Mortensdatter
4) Bodil Mortensdatter
5) Kirsten Mortensdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Hans Jensen på Tåsinge
2 Maren Nielsdatter på Tåsinge, der efter tingsvidne havde penge til gode for lejermål.

23    Peder Hansen, slagter i Rudkøbing. 28.9.1636, fol.52.
Arvinger angives ikke.

24    Anders Christensen, rådmand i Rudkøbing. 4.2.1643, fol.52B.
E: Sidsel Rasmusdatter. B:
1) Maren Andersdatter
2) Christen Andersen
3) Rasmus Andersen
4) Margrethe Andersdatter, der døde efter sin far.

25    Carsten Andersen, bødker og hustru Else Lavesdatter i Rudkøbing. 17.6.1642, fol.56, 120.
B:
1) Anders Carstensen
2) Peder Carstensen
3) Hans Carstensen
4) Dorthe Carstensdatter.
FM:
1 morfar Lave Henriksen
2 Jørgen Thomsen, skomager.
Afdødes bror Jens Andersen, bødker i Vingårdstræde i København, solgte boets gård til sin svoger Peder Jensen Riber i Rudkøbing.

26    Christen Pedersen, skinder i Rudkøbing. 27.1.1641, fol.60.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Ibsen. B:
1) Anders Christensen
2) Peder Christensen
3) Rasmus Christensen
4) Margrethe Christensdatter
5) Karen Christensdatter
6) Abelone Christensdatter.

27    Afkald i Rudkøbing. 23.8.1643, fol.62.
Afkald fra Niels Rasmussen
for arv efter bror Jacob Rasmussen, født i Rudkøbing
til morbror Markus Nielsen i Stense
med udlæg i Morten Markussens bo.

28    Hans Pedersen, skipper i Rudkøbing. 5.4.1630, fol.63.
Enke efter Inger, skifte 12.7.1621. B:
1) Joen Hansen
2) Niels Hansen, død, efter hvem, der er arv
3) Peder Hansen, død 1628, efter hvem, der er arv
4) Rasmus Hansen, død 1630, efter hvem, der er arv.
FM: svoger lille Mads Pedersen.
Sønnen Joen Hansen har også arv efter:
1 farbror Jens Thygesen, skifte 20.6.1625
2 morbror Jørgen Pedersen.

29    Thomas Christoffersen, ugift latinsk skolemester i Rudkøbing. 11.8.1637, fol.64.
A:
1) søster [uvist om hel- eller halvsøster] Sofie g.m. Ingvard [Henriksen Bruun], præst i Svanninge
2) [halv]bror Christoffer Frederiksen.

30    Jeppe Borre i Rudkøbing. 11.1.1638, fol.65.
E: Johanne Mikkelsdatter. B:
1) Oluf Jepsen Borre i Brønderslev?
2) datter g.m. Rasmus Jensen i Fuglsbølle
3) datter g.m. Palle Jensen i Bøstrup
4) datter g.m. Knud Rasmussen i Tranekær præstegård.

31    Mogens Hansen og hustru Johanne i Rudkøbing. 3.8.1638, fol.66.
B:
1) Hans Mogensen.
FM:
1 farbror Rasmus Hansen i Vindeby
2) morbror Søren Jensen, præst på Lyø
3) morbror Niels Jensen, bager i Rudkøbing

32    Simon Andersen, hører i Rudkøbing. 15.9.1638, fol.67B.
E: Else,
Børn, hvis navne ikke angives.

33    Erik Bager i Rudkøbing. 11.3.1639, fol.69B.
Arvinger angives ikke.

34    Mads Hansen Priergaard i Rudkøbing. 1.4.1639, fol.70.
E: Anne.
A:
1) bror Jørgen Hansen i Bjerre
2) bror Poul Hansen, byfoged i Rudkøbing
3) bror Rasmus Smed i Spartofte
4) bror Jesper Hansen i Bønnelykke
5) søster g.m. Morten Hansen i Søvertorp [i Longelse sogn]
6) søster Anne Hansdatter g.m. Anders Lauridsen
7) søster Marie Hansdatter
8) søster Lisbeth Hansdatter
9) søster, død, var g.m. Anders Panch. 3B:
a Jørgen Andersen
b Mads Andersen
c Laurids Andersen
10) søster død. E: [Henrik Jensen]. B:
a Maren Henriksdatter
b Ellen Henriksdatter
c Bodil Henriksdatter.
(Usikker angivelse af den sidste søsters børn).

35    Johanne i Rudkøbing. 6.8.1639, fol.72.
Enke efter Jacob Holst. B:
1) Jacob Jacobsen
2) Hans Jacobsen
3) Malene Jacobsdatter.
FM: morbror Rasmus [Hansen Smed] i Hågerup, præst i Højrup og Krarup (dvs. Brahetrolleborg og Krarup).

36    Bertel Jensen Lange og hustru Trineke Markusdatter i Rudkøbing. 28.10.1639, fol.77.
Deres A:
1) Henrik Markussen i Løjt Kirkeby
2) Mathias Koch i Åbenrå.

37    Rasmus Simonsen, skinder i Rudkøbing. 21.11.1639, fol.78B, 119.
E: Johanne. LV: Claus Gødske. B:
1) Mads Rasmussen
2) Simon Rasmussen, der døde, skifte 1.4.1643
3) Hans Rasmussen.
FM: Jens Olufsen, snedker.

38    Mads Pedersen i Rudkøbing. 23.1.1640, fol.81.
E: Karen. LV: Thomas Sinkler. B:
1) Peder Madsen
2) Hans Madsen
3) Lene Madsdatter.
FM: Albert Dorvardt.

39    Claus Bartholt Remmer og hustru Cathrine i Rudkøbing. 22.6.1640, fol.83.
B:
1) Daniel Bartholtsen
2)Peder Bartholtsen.
FM:
1 Johan Buus i Sønderborg
2 Peder Jacobsen i Rudkøbing.

40    Niels Aand i Rudkøbing. 21.4.1641, fol.85B.
Arvinger angives ikke.

41    Marine i Rudkøbing. 19.12.1640, fol.87.
E: Mikkel Jensen, bager.
Arvinger angives ikke.

42    Margrethe Kremmers i Rudkøbing. 18.1.1641, fol.88.
Arvinger angives ikke.

43    Henrik Jensen i Rudkøbing. 25.1.1641, fol.88B.
E: Anne Thøgersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Marine Henriksdatter
2) Ellen Henriksdatter.
FM:
1 Jørgen Hansen i Bjerreby
2 Henrik Foged i Nørre herred
3 Poul Hansen, byfoged i Rudkøbing.
(Sml. lbnr.34).

44    Laurids Thygesen i Rudkøbing. 25.2.1641, fol.90.
E: Johanne. LV: Jens Pedersen Lyding.
Fælles små umyndige børn, hvis navne ikke angives.

45    Karen i Rudkøbing. 18.3.1641, fol.92.
Enke efter Mads Pedersen, [skifte 23.1.1640 lbnr.38]. B:
1) Peder Madsen
2) Hans Madsen
3) Lene Madsdatter.
FM: Albert Dorvardt.

46    Ingeborg Friises, fattiglem i Rudkøbing. 22.3.1641, fol.94.
Arvinger angives ikke.

47    Johanne i Rudkøbing. 24.3.1641, fol.94B.
Enke efter Rasmus Simonsen, [skifte 21.11.1639 lbnr.37]. B:
1) Mads Rasmussen
2) Simon Rasmussen
3) Hans Rasmussen.
FM:
1 Jens Olufsen, snedker
2 Morten Simonsen
3 Mikkel Jørgensen.

48    Henrik Hansen, vognmand i Rudkøbing. 10.4.1641, fol.98.
Enke efter Sidsel. B:
1) Hans Henriksen
2) Mikkel Henriksen
3) Bodil Henriksdatter.
FM: Jacob Andersen.

49    Ellen i Rudkøbing. 25.8.1641, fol.100.
E: Anders Jørgensen. B:
4) Jørgen Andersen
5) Marie Andersdatter.
Første ægteskab med Knud. B:
1) Hans Knudsen
2) Kirsten Knudsdatter
3) Anne Knudsdatter.
FM: Jacob Pedersen.

50    Niels Hermansen i Rudkøbing. 4.2.1642, fol.103.
E: Ingeborg Steensdatter. LV: Jens Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Gunder Nielsdatter.
FM: morbror Steen Steensen.
Arv i boet efter afdødes bror Claus Hermansen.

51    Rasmus Slagter i Rudkøbing. 11.2.1642, fol.104.
E: Karen. B:
1) Laurids Rasmussen
2) Niels Rasmussen.

52    Broder Pedersen i Rudkøbing. 29.2.1642, fol.106.
E: Ellen. B:
1) Peder Brodersen
2) Hans Brodersen
3) Karen Brodersdatter
4) Ingeborg Brodersdatter
5) Kirsten Brodersdatter.
FM: Oluf Nielsen.
Børnene har arv efter deres faster, der står hos Laurids Nielsen Priergaard.

53    Claus Plovmand i Rudkøbing. 3.6.1642, fol.109.
E: Ingeborg. LV: Morten Andersen Panch, der ægter enken. B:
1) Jacob Clausen 9.
FM: Mathias With.

54    Anne [Jespersdatter] i Rudkøbing. 16.6.1642, fol.110.
E: Steen Steensen. A:
0) far Jesper Iversen, [skifte 6.10.1632 lbnr.7], var g.m. Sidsel Mortensdatter
1) bror Iver Jespersen.
Sidsel Mortensdatter andet ægteskab med Jacob Pedersen. B:
2) halvsøster Sinne Jacobsdatter
3) halvsøster Karen Jacobsdatter.

55    Anders Panch i Rudkøbing. 5.8.1642, fol.110B.
Enkemand efter Margrethe. B:
1) Jørgen Andersen
2) Laurids Andersen
3) Mads Andersen
4) Morten Andersen
5) Laurids Andersen
6) Hans Andersen
7) Marie Andersdatter g.m. Joen Hansen.

56    Jacob Knudsen Stryhn i Rudkøbing. 12.9.1642, fol.113.
E: Else.
Fælles børn, hvis navne ikke angives.
FM: Daniel Hansen, badskær.

57    Karen i Rudkøbing. 15.9.1642, fol.114B.
E: Johan Mortensen.
Fælles børn, hvis navne ikke angives.

58    Magdalene i Rudkøbing. 25.1.1643, fol.116.
E: Hans Jørgensen, skrædder. B:
1) Peder Hansen
2) Christian Hansen
3) Johan Hansen
4) Margrethe Hansdatter.

59    Registrering i Rudkøbing. 26.4.1643, 117B.’
Registrering af gods og ejendom i Rudkøbing, der tilhørte Hans Markussen, skriver på Nyborg Slot.
Registreringen blev begæret af
Mogens Kaas, høvedsmand på Nyborg Slot ved fuldmægtig Jørgen Karl., ridefoged i Nyborg len og
Iver Hansen i Fåborg.

60    Hans Jensen, skinder i Rudkøbing. 22.8.1644, fol.120B.
E: Karen. LV: Morten Simonsen. A;
1) bror Mads Jensen, [skifte 28.9.1636 lbnr.20]. B:
1) Maren Madsdatter
2) Johanne Madsdatter
4) Inger Madsdatter.
FM: Hans Pedersen, kræmmer.

61    Peder Madsen i Rudkøbing. 7.8.1645, fol.121B.
E: Anne Nielsdatter.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Jørgen Rasmussen, rådmand.

62    Otto Svarre i Rudkøbing. 27.6.1644, fol.124B.
E: Anne.
Børn, hvis navne ikke angives.

63    Henrik Thomsen i Rudkøbing. 1.2.1645, fol.126.
E: Maren. LV: Anders Jørgensen, bager. A:
1) Christen Christensen i Rudkøbing
2) Hans Christensen i Rudkøbing
3) Thomas Christensen i Rudkøbing
4) Maren Christensdatter i Rudkøbing
5) Elsebeth Christensdatter i Rudkøbing
6) Anne Christensdatter i Rudkøbing
7) Thomas Thomsen i Bagenkop
8) Elsebeth Thomasdatter i Bagenkop
9) Elsabe Hansdatter i Bagenkop
10) Maren Hansdatter i Bagenkop
11) Karen Hansdatter g.m. Christen Smed i Bagenkop
12) søster [Karen Thomasdatter, skifte Mikkelsdag 1630 lbnr.19]. B:
a Markus Mortensen i Rudkøbing.

64    Jacob Andersen i Rudkøbing. 24.3.1645, fol.128.
Afdødes myndlinge anses som arvinger i dette bo. A:
1) Henrik Hansen, vognmand, [skifte 10.4.1641 lbnr.48]. 3B:
a Hans Henriksen
b Mikkel Henriksen
c Bodil Henriksdatter.

65    Peder Rasmussen i Rudkøbing. 21.8.1645, fol.131B.
Afdødes myndlinge anses som arvinger i dette bo. A:
1) Jacob Jacobsen Holst, død, g.m. Johanne, skifte 6.8.1639 lbnr.35. 3B:
a Jacob Jacobsen
b Hans Jacobsen
c Malene Jacobsdatter.

66    Alexander Anthoni, hører i latinskolen i Rudkøbing. 31.7.1646, fol.133B.
A:
1) Oluf Sandersen, rådmand i Køge.

67    Sidsel Rasmusdatter i Rudkøbing. 15.2.1644, fol.135.
E: Jacob Saxe.
Første ægteskab med Anders Christensen, rådmand, skifte 4.2.1643 lbnr.24. B:
1) Maren Andersdatter
2) Christen Andersen
3) Rasmus Andersen
4) Margrethe Andersdatter, der døde efter sin far.
FM:
1 Poul Hansen, rådmand
2 Morten Andersen Panch
3 Thomas Zincher
4 Peder Jacobsen
5 Mathias With
6 Steen Steensen.
Desuden nævnes Anders Christensens svoger Peder Simonsen, rådmand i Svendborg.
I boet findes sølvtøj med følgende navne:
1 Hans Richardsen
2 Rasmus Lauridsen
3 Robert Pors våben
4 Maren Jørgen Harch
5 Hans Lauridsen
6 Sidsel Rasmusdatter
7 Anders Christensen
8 Peder Simonsen
9 Hr. Erik
10 Karen Clemens
11 Susanne Rasmusdatter
12 Niels Jørgensen
13 Peder Lauridsen af Flensborg
14 Frederik Bauer
15 Jens Nielsen
16 Jens Jørgensen
17 Morten Nielsen Panch
18 Niels Jørgensen og Karen Clausdatter.Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1673-169368    Anne Hansdatter i Rudkøbing. 18.12.1673, side 1.
E: Vincent Ibsen. B:
1) Johanne Vincentsdatter 12
2) Hans Vincentsen 9½.

69    Maren Fæddersdatter i Rudkøbing. 5.3.1674, side 4.
Enke efter Borchert Jacobsen, guldsmed, skifte 1.8.1672. B:
1) Margrethe Borchertsdatter 6, hos sin fars forældre i Kolding
2) Frederik Borchertsen 3½.
FM: morbror Niels Fæddersen, rådmand i Rudkøbing.

70    Peder Mikkelsen, væver i Rudkøbing. 11.6.1674, side 14.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Christian Hansen, skrædder. B:
2) Maren Pedersdatter 11
3) Johanne Pedersdatter 7½
4) Dorthe Pedersdatter 5.
FM: Peder Ravsted.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen i Nakskov, død. 1B:
a Christen Nielsen.

71    Sinnet Poulsdatter i Rudkøbing. 12.6.1674, side 17.
E: Niels Christoffersen, skrædder.
Hendes B:
1) Inger Andersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Højreby i Søllested sogn på Lolland.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Poulsen.

72    Bertel Hansen, dansk skolemester i Rudkøbing. 16.10.1674, side 20.
E: Elsebeth Hansdatter. B:
1) Kirsten Bertelsdatter 16½
2) Karen Bertelsdatter 13
3) Maren Bertelsdatter 7½
4) Bodil Bertelsdatter 5.
FM: morbror Peder Hansen Kryger.

73    Birgitte Mikkelsdatter i Rudkøbing. 19.10.1674, side 38.
E: Christen Ibsen, foged. B:
1) Jacob Christensen 11½
2) Mette Christensdatter 11½
3) Mikkel Christensen 8
4) Jens Christensen 5.
FM: Arent Frandsen.

74    Niels Christoffersen, skrædder i Rudkøbing. 3.12.1674, side 41.
Enkemand efter Sinnet Poulsdatter, [skifte 12.6.1674 lbnr.71].
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes B:
1) Inger Andersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Højreby i Søllested sogn på Lolland.
Desuden nævnes afdøde kones bror Jens Poulsen i Rudkøbing.
Afdøde døde 12.11.1674.

75    Knud Clausen, snedker i Rudkøbing. 20.1.1675, side 51.
E: Maren Poulsdatter. LV: Peder Hansen Krøger, kirkeværge. A:
1) [halv]bror Jeppe Hansen i Store Rise på Ærø, død. 2B:
a Karen Jepsdatter g.m. Jeppe Jørgensen i Store Rise
b Ellen Jepsdatter g.m. Nis Hansen
2) [halv]søster Maren Hansdatter i Leby [i Bregninge sogn] på Ærø, død. 3B:
a Sidsel Christensdatter g.m. Niels Christensen i Skovby [i Bregninge sogn] på Ærø
b Ellen Christensdatter g.m. Hans Knudsen, underdommer i Bregninge på Ærø
c Morten Christensen i Udlandet.

76    Anders Joensen, sejrmager i Rudkøbing. 25.2.1675, side 59.
E: Elisabeth Walther. LV: Mogens Hansen, borgmester. B:
1) Salomon Andersen 2.
FM: farbror Niels Joensen, klejnsmed.

77    Hans Hansen Kjeldsen i Rudkøbing. 3.6.1675, side 70.
E: Ingeborg Brodersdatter. B:
1) Hans Hansen 13
2) Niels Hansen 8
3) Broder Hansen 5.
FM: Christen Thomsen.
Arv i boet til afdødes søster Anne Hansdatter.

78    Maren Andersdatter i Rudkøbing. 24.7.1675, side 75.
E: Søren Hansen, stodderkonge.
Af første ægteskab B:
1) Niels Nielsen
2) Eggert Nielsen
3) Jørgen Nielsen i Tyskland
4) Ida Nielsdatter i Tyskland
5) Anne Nielsdatter i Davinde Torp
6) Mette Nielsdatter g.m. Poul Lauridsen, skomager i Davinde Torp.

79    Jens Andersen, skomager i Rudkøbing. 6.3.1676, side 77.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen Andersen. B:
1) Frands Jensen 19
2) Sofie Jensdatter 19
3) Susanne Jensdatter 17
4) Maren Jensdatter 12
5) Johanne Jensdatter 12
6) Anders Jensen 10
7) Oluf Jensen 8.
FM: Christen Pedersen Ravsted

80    Hans Johansen, skomager i Rudkøbing. 8.3.1676, side 86.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Peder Hansen Krøger. B:
1) Johan Hansen 6
2) Karen Hansdatter 4
3) Rasmus Hansen 2
4) Jens Hansen 11 uger.
FM: Niels Christensen, glarmester.

81    Jørgen Jørgensen, byfoged i Rudkøbing. 6.4.1676, side 93.
E: Sofie Thomasdatter. LV: bror Mathias Thomsen.
Første ægteskab med Lene Madsdatter. B:
1) Mads Jørgensen
2) Jørgen Jørgensen, død
3) Karen Jørgensdatter i København.
FM: Steen Jensen.
Gave fra børnenes afdøde morbror Peder Madsen, rådmand.
Registrering 7.1.1674.

82    Vincent Ibsen i Rudkøbing. 23.5.1676, side 115.
E: Johanne Madsdatter. LV: Niels Christensen, glarmester. B:
3) Mads Vincentsen 1½.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter], skifte 18.12.1673 lbnr.68. B:
1) Johanne Vincentsdatter 15
2) Hans Vincentsen 12.
FM: Christen Pedersen Flint, hattemager.
Arv i boet efter første hustrus far Hans Clausen i Fuglsbølle på Langeland.

83    Agathe Dam i Rudkøbing. 16.8.1676, side 119.
E: Niels Lauridsen, dansk skolemester. A:
1) bror Herman Dam, apoteker i Flensborg.

84    Rasmus Pedersen Møller i Rudkøbing. 25.9.1676, side 122.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Johan Kruse. B:
1) Anne Rasmusdatter 6.
FM: Hans Hansen, snedker.

85    Ingeborg Pedersdatter Wolf i Rudkøbing. 12.2.1677, side 124.
Enke efter Hans Mortensen, købmand. B:
1) Morten Hansen, blev 7 år den 10.12.1676
2) Kirsten Hansdatter blev 6 år den 15.12.1676
3) Peder Hansen blev 3 år den 24.11.1676
4) Laurids Hansen blev 3 år den 24.11.1676
5) Karen Hansdatter bliver 2 år den 31.5.1777.
FM:
1 Steffen Jensen
2 Mads Pedersen
3 Peder Hansen Krøger
4 Søren Jensen, kræmmer.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Ebbe Pedersen Wolf i Tønder
2 dennes svoger Peder Hansen i Tønder
3 afdødes søster Christine Wolf i Tønder
4 afdødes søster Bodil Wolf g.m. Peder Rudbøl i Tønder
5 afdødes svoger Mogens Jespersen, byfoged i Rudkøbing
6 afdødes svoger Falle Christensen Nygaard
7 afdødes mands søster Lene Mortensdatter
8 afdødes mor Karen i Tønder, enke efter Peder Wolf.
Afdøde døde 26.1.1677.

86    Mathias Thomsen Zinkler i Rudkøbing. 15.3.1677, side 161.
E: Mette Eriksdatter. B:
1) Thomas Mathiassen Zinkler, hjulmand
2) Margrethe Mathiasdatter Zinkler 15
3) Erik Mathiassen Zinkler 10
4) David Mathiassen Zinkler 8.
FM: farbror Johan Thomsen Zinkler.

87    Karen Villemsdatter i Rudkøbing. 14.6.1677, side 173.
E: Mads Simonsen. A:
1) bror Laurids Villemsen i Oure på Langeland, død. 2B:
a Hans Lauridsen i Helsned
b Gertrud Lauridsdatter g.m. Hans Mikkelsen, snedker i Nakskov
2) bror Jens Villemsen den gamle i Hesselbjeg, død. 2B:
a Jens Jensen i Hesselbjerg
b Gertrud Jensdatter g.m. Hans Mikkelsen i Havbølle
3) bror Jens Villemsen den unge. død. Hans børn hvis navne ikke er angivet, hvorfor de to børn af Jens Villumsen den gamle, måske er børn af Jens Villumsen den unge
4) bror Søren Villemsen, død. 1B:
a Sidsel Sørensdatter
5) søster Margrethe Villemsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Hesselbjerg.

88    Niels Madsen Bang, rådmand i Rudkøbing. 28.12.1677, side 181.
E: Elsebeth Pedersdatter. B:
1) Mathias Nielsen Bang 16
2) Hans Nielsen Bang 14
3) Jens Nielsen Bang 12
4) Ingeborg Nielsdatter Bang 11
5) Peder Nielsen Bang 7
6) Christen Nielsen Bang 6.
FM:
1 Jørgen Jørgensen Kræmmer
2 Søren Jensen Kræmmer
3 Poul Harder
4) Jesper Christoffersen.

89    Arent Frandsen, overformynder i Rudkøbing. 30.6.1679, side 199.
E: Maren Thomasdatter. LV: Poul Andersen. B:
1) Thomas Arentsen 8
2) Cathrine Arentsdatter 2.
FM: Jens Madsen.

90    Niels Jørgensen Bendixen i Rudkøbing. 21.7.1679, side 222.
E: Birgitte. LV: Christen Thomsen. B:
1) Jørgen Nielsen 12
2) Hans Nielsen 11
3) Peder Nielsen 8
4) Bendix Nielsen 4.

91    Kjeld Hansen, kirkeværge i Rudkøbing. 1.12.1679, side 232.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Knudsen. B:
1) Laurids Kjeldsen 18
2) Hans Kjeldsen 16
3) Rasmus Kjeldsen 13.

92    Mads Pedersen, overformynder og hustru Margrethe Jensdatter Kajbjerg i Rudkøbing. 17.12.1679, side 248.
Afdøde efterlader 4 børn, hvoraf kun den yngste datter navngives. B:
1) Dorthe Madsdatter, under 1 år.
FM:
1 Hans Knudsen
2 Dines With
3 Christian Hansen, skrædder
4 Christoffer Madsen, snedker
5 Peder Nielsen, skrædder
6 Hans Pedersen Ravsted.

93    Johanne Rasmusdatter i Rudkøbing. 29.1.1680, side 279.
E: Peder Nielsen, fattigforstander. B:
1) Rasmus Pedersen 19
2) Niels Pedersen 16
3) Oluf Pedersen 12
4) Inger Pedersdatter 10
5) Peder Pedersen 7.
FM:
1 Jesper Christoffersen
2 Jørgen Jørgensen.

94    Laurids Pedersen Liding i Rudkøbing. 8.3.1680, side 280.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Niels Christensen, glarmester. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Johansen, bødker i Nordlunde på Lolland.

95    Christen Thomsen i Rudkøbing. 17.3.1680, side 289.
E: Inger Jensdatter. LV: Poul Andersen, drejer. B:
1) Maren Christensdatter g.m. Hans Nielsen i Ravnstrup ved Næstved
2) Johanne Christensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Holmegård på Sjælland
3) Barbara Christensdatter i København
4) Anne Christensdatter 15
5) Erik Christensen 12.
FM: Rasmus Jensen Bjerg.

96    Anne Hansdatter i Rudkøbing. 28.4.1680, side 298.
E: Terkild Hansen, bager. B:
1) Bendix Terkildsen 12
2) Hans Terkildsen 10
3) Niels Terkildsen 7
4) Terkild Terkildsen 5
5) Jens Terkildsen 1½.
Enkemandens første ægteskab med Margrethe Sivertsdatter, skifte 15.4.1671. Arv til B:
1) Hans Terkildsen
2) Peder Terkildsen
3) Sidsel Terkildsdatter
4) Johanne Terkildsdatter.

97    Maren Pedersdatter i Rudkøbing. 3.7.1680, side 301.
E: Johan Kruse, skipper. B:
1) Elisabeth Johansdatter Kruse 15
2) Henrik Kruse 14
3) Peder Kruse 12
4) Johan Kruse 9
5) Jørgen Kruse 4
6) Rasmus Kruse 2.
FM: morfar Peder Rasmussen Møller.

98    Jens Poulsen i Rudkøbing. 17.3.1681, side 303.
A:
1) søster Kirsten Poulsdatter, død. 2B:
a Rasmus Christensen i Bagenkop
b Christen Christensen i Bagenkop
2) søster Inger Poulsdatter, død. 3B:
a Karen Hermansdatter g.m. Hans Jensen i Marstal
b Ellen Hermansdatter g.m. Hans Eriksen i Marstal
c Sofie Hermansdatter g.m. Jens Nielsen i Marstal
3) søster Anne Poulsdatter, død. 2B:
a Niels Olufsen, farer til søs fra Rudkøbing
b Anne Olufsdatter.

99    Rasmus Christensen i Rudkøbing. 21.3.1681, side 312.
E: (Navn angives ikke). B:
1) Maren Rasmusdatter, der blev 8 år den 28.11.1680
2) Magdalene Rasmusdatter, der bliver 6 år den 18.7.1681
3) Peder Rasmussen, der bliver 2 år den 4.5.1681.
Desuden nævnes afdødes mor Inger Jørgensdatter.

100    Jørgen Jensen, byskriver i Rudkøbing. 19.9.1681, side 318.
E: Sofie Nielsdatter. B:
1) Jens Jørgensen 12
2) Karen Jørgensdatter 10
3) Ingeborg Jørgensdatter 7
4) Niels Jørgensen 4
5) Anne Sofie Jørgensdatter 2.
FM: Jochum Mikkelsen, feldbereder.

101    Inger Rasmusdatter i Rudkøbing. 17.10.1681, side 330.
E: Anders Jensen Løve. B:
1) Jens Andersen Løve
2) Rasmus Andersen løve
3) Jørgen Andersen Løve
4) Anders Andersen Løve.
FM: farbror Christen Jensen Løve.

102    Karen Rasmusdatter i Rudkøbing. 19.10.1681, side 332.
Enke efter Jens [Andersen], skomager, [skifte 6.3.1676 lbnr.79]. B:
1) Frands Jensen 27
2) Sofie Jensdatter 27
3) Susanne Jensdatter 26
4) Maren Jensdatter 21
5) Johanne Jensdatter 21
6) Anders Jensen 18
7) Oluf Jensen 15.
FM: Christen Pedersen Ravsted.

103    Ingeborg Bentsdatter i Rudkøbing. 8.6.1682, side 335.
E: Mads Jensen, bager.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen
2) Hans Jacobsen.

104    Anne Mikkelsdatter i Rudkøbing. 21.11.1682, side 339.
Enke. B:
1) Henrik Ottesen i Rudkøbing
2) Mikkel Ottesen, død. E: Anne Hansdatter nu g.m. Troels Hansen Holst i København. 1B:
a Bodil Mikkelsdatter.
Desuden nævnes Troels Hansen Holsts svoger Mathias Jensen.

105    Maren Hansdatter i Rudkøbing. 12.2.1683, side 340.
E: Dines With, købmand. B:
1) Jacob Dinesen 17
2) Anne Dinesdatter, blev 15 år den 10.12.1682
3) Mathias Dinesen, blev 11 år den 19.1.1683
4) Hans Dinesen, blev 9 år den 22.9.1682
5) Dines Dinesen, blev 7 år den 26.9.1682
6) Ditlev Dinesen, blev 3 år den 24.12.1682.
FM. morbror Niels Hansen Vang, præst i Tranekær og Tullebølle.

106    Sara Madsdatter i Rudkøbing. 20.3.11683, side 341.
E: Jørgen Jørgensen, købmand. A:
1) søster, død. B:
a Mathias Hansen i Ørberg
b Karen Hansdatter g.m. Hans Hansen, rytter i Tårup i Frørup sogn
2) søster, død. B:
a Agnethe Ditlevsdatter, enke efter Thomas Degn i Magleby ved søn Hans Christian Thomsen
b Ditlev Ditlevsen, død. E: Anne Nielsdatter. Hans børn
3) søster, død. E: Heck Carstensen i Hagenby. B:
a Hans Pedersen i København
b Sara Pedersdatter
4) søster, død. B:
a Maren Hansdatter g.m. Morten Nielsen, bager i Åskov.

107    Margrethe Mikkelsdatter i Rudkøbing. 30.5.1683, side 342.
E: Claus Bertelsen, birkedommer. B:
4) Henrik Clausen 10.
Af første ægteskab B:
1) Maren Henriksdatter 25, i København
2) Anne Henriksdatter 23
3) Mikkel Henriksen 20, farer til søs.
FM:
1 født værge Mikkel Lauridsen
2 født værge Mikkel Hansen.

108    Kirsten Rasmusdatter i Rudkøbing. 4.7.1683, side 344.
E: Knud Hansen. A:
1) søster Bodil Rasmusdatter g.m. Poul Andersen, drejer
2) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Bjørn Andersen.

109    Mette i Rudkøbing. 29.8.1683, side 353.
Enke efter Peder Ditmersen. B:
1) Anne Pedersdatter 19
2) Laurids Pedersen 16
3) Ditmer Pedersen 15
4) Sofie Pedersdatter 14.
FM:
1 Rasmus Nielsen Skytte
2 Nis Feddersen.

110    Henrik Henriksen, bødker i Rudkøbing. 30.8.1683, side 357.
E: Margrethe Johansdatter. B:
1) Johan Henriksen 30
2) Gert Henriksen 27
3) Peder Henriksen, klejnsmed 23
4) Anne Lisbeth Henriksdatter 20
5) Elisabeth Henriksdatter 16
6) Margrethe Henriksdatter 12.
FM: Johan Kruse.

111    Hans Pedersen Ravsted, skrædder i Rudkøbing. 14.3.1684, side 365.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Christen Hansen 11.
FM: Christen Pedersen Ravsted den yngre.

112    Gertrud Svelund i Rudkøbing. 7.5.1684, side 368.
E: Casper Møller, bartskær.
Arvinger angives ikke.
Registrering 27.8.1683.

113    Gertrud Jensdatter i Rudkøbing. 12.5.1684, side 370.
E: Peder Nielsen, skrædder. A:
1) bror Rasmus Jensen i Vistorp på Fyn
2) bror Anders Jensen i Svendborg
3) bror Bertel Jensen i Vistorp, død. Hans børn
4) søster Maren Jensdatter g.m. Christen Pedersen Flint i Rudkøbing.
Registrering 17.9.1683.

114    Anne Hansdatter i Rudkøbing. 24.5.1684, side 375.
E: Steen Jensen, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Mads Pedersen. 2B:
a Peder Madsen
b Jens Madsen Kajbjerg
2) Elsebeth Pedersdatter g.m. Søren Jensen
3) Karen Pedersdatter g.m. Christen Andersen.

115    Rasmus Nielsen, vognmand i Rudkøbing. 17.7.1684, side 376.
E: Anne Christensdatter. LV: Poul Andersen, drejer. B:
1) Niels Rasmussen 19.

116    Christen Pedersen Ravsted den yngre, skomager i Rudkøbing. 23.2.1685, side 380.
E: Kirsten Pedersdatter. A:
1) bror Christen Pedersen Ravsted den ældre i Rudkøbing
2) bror Peder Pedersen Ravsted i Nakskov
3) bror Søren Pedersen Ravsted i Nakskov
4) bror Hans Pedersen Ravsted, [skifte 14.3.1684 lbnr.111]. 1B:
a Christen Hansen Ravsted
5) søster Anne Pedersdatter g.m. Bendix Rasmussen i Rifbjerg [i Simmerbølle sogn].
Registrering 26.1.1685.

117    Christen Andersen i Rudkøbing. 4.2.1685, side 387.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Anders Christensen 22, i smedelære i Flensborg
2) Sidsel Christensdatter 20, i København
3) Elsebeth Christensdatter 18
4) Anne Christensdatter 16
5) Peder Christensen 13
6) Hans Christensen 8
7) Mads Christensen 3.

118    Terkild Hansen, vognmand i Rudkøbing. 10.4.1685, side 399.
E: Johanne Madsdatter. B:
7) Jens Terkildsen 1.
Første ægteskab med Margrethe Sivertsdatter, [skifte 15.4.1671]. B:
1) Hans Terkildsen 28, i Holsten
2) Peder Terkildsen 26
3) Sidsel Terkildsdatter 23
4) Johanne Terkildsdatter 20.
Andet ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 28.4.1680 lbnr.96. B:
5) Bendix Terkildsen 17
6) Terkild Terkildsen 10.

119    Hans Krøger den yngre i Rudkøbing. 23.4.1685, side 406.
E: Lene Hansdatter. B:
1) Bodil Hansdatter g.m. Peder Henriksen, klejnsmed
2) Maren Hansdatter 28, i København
3) Kirsten Hansdatter 26, i København
4) Hans Hansen 23
5) Poul Hansen 20, på Lolland
6) Elsebeth Hansdatter 18, i København
7) Jørgen Hansen 16, på Lolland
8) Bertel Hansen 9.
Desuden nævnes Jørgen Krøger i Simmerbølle.

120    Karsten Egebech i Rudkøbing. 13.2.1686, side 409.
E: Donate Augusta. B:
1) Rasmus Egebech 9, i Flensborg
2) Lisbeth Egebech 7
3)Margrethe Malene Egebech 1.
FM: Poul Harder.
Registrering 29.l10.1684.

121    Anne Jensdatter i Rudkøbing. 15.6.1686, side 425.
E: Mikkel Lauridsen, fattigforstander. B:
1) Jens Mikkelsen 5
2) Johanne Mikkelsdatter 3.
FM: morbror Søren Jensen, byskriver.

122    Anders Rasmussen, færgemand i Rudkøbing. 5.7.1686, side 427.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Bodil Andersdatter 24
2) Mads Andersen 22.

123    Laurids Lauridsen, færgemand i Rudkøbing. 5.7.1686, side 431.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Inger Lauridsdatter 3
2) Karen lauridsdatter 1½.
FM: Jens Jørgensen.

124    Maren Thomasdatter i Rudkøbing. 4.3.1687, side 434.
E: Jens Poulsen Krøger.
Første ægteskab med Arent Frandsen, skifte 30.6.1679 lbnr.89. B:
1) Thomas Arentsen 16
2) Cathrine Arentsdatter 10.

125    Dorthe Mogensdatter i Rudkøbing. 3.8.1687, side 441.
E: Laurids Pedersen, skomager. B:
1) Johanne Lauridsdatter 5.
FM:
1 morbror Jens Mogensen i Gammel Skrøbelev
2 mors morbror Peder Andersen i Nordenbro i Magleby sogn
3 barnets svoger Niels Gødesen, præst i Rudkøbing og Skrøbelev.

126    Maren Jensdatter i Rudkøbing. 21.1.1688, side 443.
E: Christen Pedersen Flint, hattemager.
Hendes B:
1) Martha Akselsdatter.

127    Christen Hansen, bager i Rudkøbing. 22.3.1688, side 446.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Claus Bertelsen på Søvertorp [i Longelse sogn]. B:
1) Anne Christensdatter 16
2) Elsebeth Christensdatter 14
3) Christen Christensen 11
4) Hans Christensen 6.
FM: morbror Christian Hansen, skrædder.

128    Laurids Jørgensen, skoflikker i Rudkøbing. 29.3.1688, side 454.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Jens Poulsen Krøger. A:
1) bror Christen Jørgensen i Lübeck
2) bror Oluf Jørgensen i parken under kurfyrsten
3) bror Hans Jørgensen.

129    Dines With, købmand i Rudkøbing. 16.6.1689, side 457.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Hans Rasmussen.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, skifte 12.2.1683 lbnr.105. B:
1) Jacob Dinesen With 23
2) Anne Dinesdatter g.m. Jørgen Jørgensen, kirkeværge
3) Mathias Dinesen With 17, i Horsens
4) Hans Dinesen With 15
5) Dines Dinesen With 13
6) Ditlev Dinesen With 9.
FM. morbror Niels Hansen Vang, præst i Tranekær og Tullebølle.

130    Johanne Pedersdatter i Rudkøbing. 13.3.1689, side 481.
E: Christen Pedersen Flint, hattemager.
Hendes B:
1) Bertel Frandsen 8.

131    Hans Hansen, snedker i Rudkøbing. 28.10.1689, side 486.
E. Maren Poulsdatter. LV: Peder Hansen Krøger. A:
1) mor Maren Hansdatter
2) søster Johanne Hansdatter, død. E: Tønnes Hansen i Lykkeby. Hendes børn
3) søster Maren Hansdatter g.m. Bent Bentsen, smed.

132    Rasmus Rasmussen i Rudkøbing. 1.8.1690, side 500.
E: Bodil Andersdatter, der døde straks efter ham. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 23
2) Maren Rasmusdatter
3) Anders Rasmussen
4) Abel Rasmusdatter.
Registrering 13.2.1690.

133    Nis Feddersen, kirkeværge og købmand i Rudkøbing. 13.2.1691, side 503.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Jørgen Jørgensen. B:
1) Cathrine Feddersdatter g.m. Claus Hansen Holst, toldbetjent
2) Marie Feddersdatter, død. E: Ditlev Nikolaj Mehl. Hendes børn
3) Anne Lucie Feddersdatter g.m. Frederik Markussen
4) Peder Feddersen 26
5) Frederik Feddersen 24
6) Nikolaj Feddersen 15.

134    Jens Madsen, sejlingsmand i Rudkøbing. 29.6.1691, side 530.
E: Johanne Madsdatter. B:
1) Anne Jensdatter 8
2) Mads Jensen 6.

135    Maren Nielsdatter i Rudkøbing. 5.8.1691, side 538.
E: Mikkel Hansen, kirkeværge. B:
1) Hans Mikkelsen 11
2) Maren Mikkelsdatter 6
3) Niels Mikkelsen 4
4) Rasmus Mikkelsen 3.
FM: morbror Corfitz Nielsen Sølle.

136    Sidsel Reimersdatter i Rudkøbing. 19.8.1691, side 539.
E: Morten Hansen, soldat. B:
1) Jacob Mortensen 23.

137    Bjørn Andersen i Rudkøbing. 20.8.1691, side 543.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Poul Andersen, drejer. B:
1) Rasmus Bjørnsen 21, i Flensborg
2) Christoffer Bjørnsen 20
3) Anders Bjørnsen 16
4) Inger Bjørnsdatter 14.

138    Maren Pedersdatter i Rudkøbing. 27.8.1691. side 547.
E: Hans Hansen Hov. B:
1) Rasmus Hansen 9.

139    Margrethe Mortensdatter i Rudkøbing. 28.12.1691, side 548.
E: Claus Hansen, bådsmand.
Hendes B:
1) Jørgen Jørgensen Due, i udlandet.

140    Marie Nisdatter i Rudkøbing. 8.1.1692, side 550.
E: Ditlev Nikolaj Mehl. B:
1) Henrik Mehl 6.
FM: morbror Peder Feddersen.
Desuden nævnes afdødes mor Cathrine [Pedersdatter], enke efter Nis Feddersen, [skifte 13.2.1691 lbnr.133].

141    Anne i Rudkøbing. 17.2.1692, side 551.
E: Kjeld Hansen. B:
4) Laurids Kjeldsen
5) Hans Kjeldsen
6) Rasmus Kjeldsen.
Af første ægteskab B:
1) Inger Lauridsdatter, enke efter Laurids Pedersen [Liding, skifte 8.3.1680 lbnr.94]
2) Elsebeth Lauridsdatter i København
3) Morten Lauridsen.

142    Frands Bertelsen Bolt, toldforpagter i Rudkøbing. 18.2.1692, side 557.
E: Anne Jørgensdatter. LV: bror Hans Jørgensen i Skallebøllegård. B:
1) Cathrine Marie Frandsdatter 6
2) Anne Margrethe Frandsdatter 4
3) Bertel Frandsen 2½.
FM: morbror Henrik Jørgensen på Møllegård.

143    Peder Nielsen i Rudkøbing. 13.2.1693, side 574.
E: Stineke Jørgensdatter. LV: bror Jørgen Jørgensen. B:
6) Johanne Cathrine Pedersdatter 12
7) Jørgen Pedersen 10
8) Jacob Pedersen 7
9) Peder Pedersen 4.
Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 29.1.1680 lbnr.93. B:
1) Rasmus Pedersen, købmand
2) Niels Pedersen, farer til skibs på de lange rejser
3) Oluf Pedersen, i Flensborg
4) Inger Pedersdatter g.m. Ditlev Nikolaj Mehl
5) Peder Pedersen, i Odense latinskole.
FM: farbror Erik Nielsen Møller.

144    Maren Rasmusdatter i Rudkøbing. 10.3.1693, side 593.
E: Erik Nielsen Møller. B:
3) Niels Eriksen 26
4) Karen Eriksdatter 20
5) Lisbeth Eriksdatter 15
6) Anne Eriksdatter 11.
Af første ægteskab B:
1) Jens Pedersen Riber i Svendborg
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Knudsen, skomager.

145    Anne Hansdatter i Rudkøbing. 18.3.1693, side 597.
Arvinger angives ikke.

146    Søren Jensen Lundemann i Rudkøbing. 27.3.1693, side 598.
Arvinger angives ikke.

147    Peder Amling, kaptajn i Rudkøbing. 22.5.1693, side 598.
A:
1) søster g.m. Magnus Gärtner, magister i But Jarland i Oldenburg
2) søster Vibeke Amling gift i Dønn ved Frederikshof i Ditmarsken.

148    Mogens Hansen, borgmester og hustru Margrethe Dorthe Bilenberg i Rudkøbing. 4.3.1693, side 608.
B:
1) Elsebeth Margrethe Mogensdatter g.m. Hans Nielsen, præst i Rødby og Ringsebølle
2) Abel Cathrine Mogensdatter g.m. Jacob Dinesen With
3) Susanne Mogensdatter g.m. Frederik Feddersen
4) Anne Augusta Mogensdatter forlovet med Laurids Nielsen
5) Hans Henrik Berghof Mogensen 6.

149    Hans Rasmussen, rådmand og købmand i Rudkøbing. 9.8.1693, side 635.
A:
1) bror Laurids Asmussen, skomager i Danzig ved søn Henrik Asmussen
2) bror Niels Rasmussen, tolder, død. Enken nu g.m. Hans Christoffer Warding, kaptajnløjtnant. 3B:
a Melchior Nielsen
b Rasmus Nielsen
c Karen Nielsdatter.
FM:
1 Laurids Kjeldsen
2 Mathias Nielsen Bang
3 Hans Albert Sax
4 Johan Byssing, tobaksspinder.Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1693-1710150   


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.68-149.