Erik Brejls hjemmeside

Start

Rettelser til Skanderborg Rytterdistrikts skifteuddrag

Forordet side 5 første spalte nederst: faddere læs: formyndere

Skifteuddragene efter lbnr.

 1. Niels Rasmussen i Skannerup læs: Peder Rasmussen i Skårup
 1. Vester Mølle læs: Vestermølle
 1. Jessen læs: Ibsen
 1. Isberg læs: Jebjerg
 1. Års Mølle læs: Års [d.v.s. Århus] Mølle
  Hr. Henrik Jensen læs: Henrik Jensen [Vissing], præst i Haraldsted [og Allindemagle]
 1. Rasmus Jepsen i Vissing læs: Mesing.
 1. Christen By læs: Christen Bie.
 1. Christoffer Jørgensen i Vestrup læs: Ustrup
 1. FM: Morfar... læs: FM: farbror Eskild Nielsen i Møballe. Skifte efter 1. hustru [Maren Rasmusdatter] 3.2.1665. B: Maren. FM: morfar Rasmus Jensen i Kattrup.
 1. Voer herreds tingbog 28.2.1668, B 64B-4 f.246b, hvor hun kaldes Karen Jørgensdatter læs: Voer herreds tingbog 28.2.1668, B 64B-4 f.247b, hvor hun fejlagtigt kaldes Karen Jørgensdatter; f.248A ses det at Karen Jørgensdatter var gift med Sejer Sørensens bror, Jørgen Sørensen i Elbæk.
 1. Niels Hjort læs Niels [Sørensen] Hjort, Mikkel Rasmussen, [formentlig fejl, skal være Mikkel Sørensen Krogstrup]
 1. Ry Birk tingbog 7.11.1760 læs: Ry Birk tingbog 7.11.1760: skifte 5.9.1660 efter
 1. [Første ægteskab med Maren Knudsdatter, skifte 1.8.1671, Skanderup Tingbog 6.10.1671 fol.155B].B: Rasmus, Maren, Margrethe g.m. Mikkel Pedersen sst, Dorthe.
 1. Christoffer Nielsen i Firgårde død. 3B: læs: 4B: og tilføj datteren Gertrud.
 1. [Sønder] Vissing læs: Gjesing
 1. Årslev læs: Adslev
 1. Enke efter Oluf læs: Enke efter Oluf [Pedersen Fregerslev]
 1. læs:
  255 Maren Pedersdatter i Slet [i Tranbjerg sogn]. 27.10.1690, fol.358.
  E: Christen Andersen. B:
  4) Anders i Jegstrup.
  Første ægteskab med Søren Andersen Opstrup. B:
  1) Peder Sørensen
  2) Christen Sørensen
  3) [Maren Sørensdatter, skifte Marselisborg og Constantinsborg 22.6.1680 lbnr.48]. Af hendes andet ægteskab med Jens Christensen 2B: Christen, Søren.
 1. læs slutningen: Mads Nielsen og fester (skal vel være faster) Mette Ibsdatter (formentlig fejl for Mette Andersdatter) g.m. Niels Ibsen sst.
 1. Niels Pedersen i Firgårde læs: Niels Poulsen i Firgårde.
 1. Kvistrup læs: Svejstrup.
 1. Tilføj: [Enke efter Laurids Nielsen, skifte 7.2.1688 lbnr.176]. og tilføj: (Dog er Rasmus Lauridsen afdødes stedsøn, se også lbnr.34).
 1. Olstrup læs: Ålstrup
 1. Tilføj: [Børn: se lbnr.680].
 1. Christoffer Jørgensen i Ulstrup læs: Ustrup
 1. Gammelstrup læs: Grumstrup
 1. Første søn Rasmus udgår
  Peder Lauridsen læs: Peder Lauridsen i Brændbygge [i Falling sogn]
 1. Niels Jensen læs Niels Hansen
  Morten Rasmussen i Yding læs: Morten Rasmussen Yde
 1. søskende Karen Lauridsdatter, formentlig fejl, skal være Anne Lauridsdatter
 1. Rugballe læs: Ring Halle
 1. Oluf Andersen læs: Oluf Sørensen
 1. Slette læs: Slet
 1. FM: Søren Knudsen Krog læs: Søren Knudsen Krag
 1. Sørup læs: Dørup
 1. E: Navn mangler læs: E: [Maren Christensdatter, der ægter Rasmus Nielsen i Skærlund]. [Af børn kendes B: Niels Andersen Skærlund 3].
 1. Bue læs: Bull
 1. E: Anne Ibsdatter. LV: Jens Lauridsen sst. B: Peder i udlandet, Søren i Grumstrup, Margrethe g.m. hr. Gregers Gregersen [Prytz] i [Vester] Tørslev, sml. lbnr.1389, Dorthe g.m. Søren Sørensen i Forlev, sml. lbnr.554, Karen g.m. Niels Jacobsen i Ustrup, sml. lbnr.629, Cathrine, [skifte 9.6.1699 lbnr.450]. var g.m. Peder Sørensen i Hoved, Cathrine g.m. Anders Jensen i Grumstrup.
 1. E: Jens Christensen læs: Jens Christoffersen
 1. Peder Stærk i Vissing læs: Peder Stærk i Gjesing
 1. Kirsten Sørensdatter, [formentlig fejl, skal være Kirsten Salomonsdatter]
 1. Søren List læs: Søren [Eriksen] Loft
 1. FM: farbror Søren Rasmussen i Vads Mølle, fejl skal være Søren Sørensen i Vads Mølle
 1. Jyde læs: Yde
 1. Maren 2 læs: Maren 2, [formentlig fejl for Anne 2]
 1. Olstrup læs: Ålstrup
 1. Signe 12 læs: Sejer 12
 1. Olstrup læs: Ålstrup
 1. Ellen Margrethe 9, [formentlig fejl, skal være Else Margrethe 9]
 1. Mette Nielsdatter formentlig fejl, skal være: Mette Mikkelsdatter
 1. Karen 26 læs: Kirsten 26
 1. Anne g.m. Daniel Sørensen læs: Anne, enke efter Daniel Sørensen
 1. Esben Jensen, fejl, skal være Jesper Jensen
  1. ægteskab med Maren Knudsdatter, fejl, skal være Karen Knudsdatter
 1. Navn mgl. læs: [Karen Jørgensdatter]
 1. "og enken" slettes
 1. se lbnr.970 læs: se lbnr.972
 1. Jens Jensen læs: Jens Eriksen
 1. Niels, der fæster læs: Mejers, der fæster
 1. Kielman læs: Kuhlmann
 1. Peder Sørensen læs: Poul Sørensen
 1. Hodsager læs: Hasager
 1. 1. ægteskab med Mikkel læs: Mikkel [Rasmussen]
 1. Skifte efter første hustru læs:
  Første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 28.9.1705 lbnr.672. B: Inger g.m. Anders Pedersen i Stilling, [formentlig fejl, skal være Anders Nielsen i Stiiling], Mikkel i Mesing, [formentlig fejl, skal være Peder], Niels 28.
 1. Gedved læs: Gødvad
 1. Anders Lauridsen Bo læs: Anders Lauridsen Borre.
 1. Elle 8, læs: Elle 3.
 1. Kirsten Jensdatter, fejl, skal være Kirsten Rasmusdatter
 1. 1. ægteskab med [Karen Bertelsdatter], skifte 1.7.1724 lbnr.1167 læs: 1. ægteskab med [Kirsten Bertelsdatter], skifte 1.7.1724 lbnr.1168.
 1. Kielman læs: Kuhlmann
 1. Mikkel Knudsen i Tørrild læs: Mikkel Knudsen i Torrild.
 1. Kielman læs: Kuhlmann
 1. Kielman læs: Kuhlmann
 1. Venders Pedersen læs: Vincent (Venders) Pedersen
 1. Barbara Pedersdatter, fejl. skal være Barbara Jensdatter, se lbnr.873, fæste 30.12.1712 og Sdr. Vissing KB 26.2.1745
 1. Anders Jensen i Gantrup og Christen Jensen i Brædstrup er søskende.
 1. FM. morbror Niels Mikkelsen læs: morbror (fejl: skal være farbror) Niels Mikkelsen
 1. Skårup læs: Skorup
 1. Karen 10 læs: Kirsten 10
 1. Anders Lauridsen Bohr læs: Anders Lauridsen Borre.
 1. Skårup læs: Skorup
 1. Skårup læs: Skorup
 1. Maren Hansdatter tilføj: [formentlig fejl, skal være Maren Rasmusdatter]
 1. broders B: læs: bror [Niels Mikkelsen i Horndrup, død]. B:
  søsters B: læs: bror [Jens Mikkelsen], død. B:
 1. Ingeborg Mikkelsdatter læs: Ingeborg Mikkelsdatter (formentlig fejl for Voldborg Mikkelsdatter) i Harlev
 1. Tørrild læs: Torrild
 1. halvsøster Sidsel Christoffersdatter g.m. Christen Jensen i Emborg læs: Christen Iversen.
 1. Bertel Sørensen læs: Birthe Sørensdatter
 1. [Maren Nielsdatter] læs: [Margrethe Jensdatter]
 1. Dorthe Nielsdatter læs: Birthe Nielsdatter
 1. 4B: Simon 20 læs: 4B: Niels 20
 1. Ernst Andersen Voetmann læs: Ernst Andreasen Voetmann [formentlig fejl for Ernst Johansen Voetmann]
 1. mors søskendebarn læs: morfars søskendebarn
 1. Skiftet er efter Helle Jensdatter. (Se Jens Madsens fæste 11.10.1725). Sidsel Mortensdatter er hans nuværende kone viet 1.10.1743. (Sml. lbnr.2776).
 1. farbror [formentlig farbrors søn] (Smln. lbnr.1489).
 1. Af første ægteskab B: læs: Første ægteskab med [Poul Nielsen Leegaard]. B:
 1. De 2 sidste sætninger erstattes af: Skifte 31.5.1743 efter forrige beboer, børnenes bedstemor Anne Rasmusdatters [3. mand] Christen Rasmussen Møller.
 1. Laurids Jespersen er ikke død, men enkemand. Jens Jespersen bor i Skorup
 1. morfar læs: morbror
 1. Skårup læs: Skorup
  Dorthe Jørgensdatter læs: Birthe Jørgensdatter.
 1. Karen Andersdatter 30, læs Maren Andersdatter 30
 1. Tilføj: [Enkemand efter Kirsten Jørgensdatter, begravet Skorup 9.10.1746].
 1. Kirsten Cathrine g.m. peder Jørgensen i Gjesing, søster g.m. Søren Pedersen i Fruering læs: Kirsten Cathrine, [Dorthe] g.m. peder Jørgensen i Gjesing, [Inger Margrethe] g.m. Søren Pedersen i Fruering
 1. Anders 10, formentlig fejl, skal være Laurids 10
 1. Bojer i Skårup læs: Bojer i Skorup
 1. E: Abild Pedersdatter [formentlig fejl for Abel Rasmusdatter].
 1. Zimmer læs: Remmer (Rimmer).
 1. Anne Cathrine Lauridsdatter [fejl for Anne Kirstine Lauridsdatter].
 1. FM: fasters mand [formentlig fasters mands søn]
 1. Anders Pedersen i Skårup læs: Anders Pedersen i Skorup
 1. Anders Sørensen, læs: Anders Simonsen
 1. Terkild Pedersen, læs: Terkild Frederiksen
 1. Maren 20, læs: Maren [fejl for Anne] 20
 1. E: Kirsten Jensdatter læs: E: Kirsten Jensdatter, [formentlig fejl for Kirsten Andersdatter
  LV: Svend Pedersen, læs LV: Svend Rasmussen
 1. Anne g.m. Søren Jensen i Århus læs: Anne forlovet med Søren Jensen [fejl for Jens Sørensen Hasle] i Århus
  Jens Pedersen i Tåstrup død. 5B: tilføj [Margrethe]
 1. Første ægteskab med [Søren Mortensen]
 1. E: Christen Nielsen læs: E: Christen Jensen
 1. Ernst [Andersen] Voetmann læs: Ernst [Johansen] Voetmann
 1. Første hustru [Anne Jensdatter] læs: [Anne Pedersdatter]
 1. Anne Nielsdatter var g.m. Peder Nielsen i Lillering, død. 1B: Kirsten 13 læs: Anne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Lillering, [skifte Århus stiftprovsti gods 13.3.1753 lbnr.5]. 1B: Kirsten 13.
 1. Mads Ovesen læs: Anders Ovesen
 1. Tilføj: [Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 20.9.1749 lbnr.2050]
 1. bror Rasmus Rasmussen, [formentlig fejl, skal være Rasmus Pedersen]
 1. Fastrup læs: Tåstrup
 1. Skårup læs: Skorup
 1. B: Søren 4, Jens 2 læs: B: [Karen 8], Søren 4, Jens 2
 1. Kaas læs: Kaae
 1. morfar læs: morfar [formentlig fejl, skal være fars stedfar]
 1. E: Maren Jensdatter læs: E: Karen Jensdatter
 1. LV: Anders Jensen læs: LV: Anders Enevoldsen
 1. E: Karen Sørensdatter læs E: Karen Sørensdatter, [fejl for Karen Thøgersdatter]
 1. Maren Frandsdatter i Harlev læs: Maren Frederiksdatter fejl, skal være Maren Terkildsdatter. Efter 1. ægteskab med Jens Frandsen tilføjes: [skifte 10.3.1752 lbnr.2188].
 1. Kloster Møller læs: [Voer] Kloster Mølle.
 1. tilføj: [Enkemand efter Dorthe Christensdatter, skifte 18.10.1757 lbnr.2594].
  Koe læs: Kaae
 1. Jep Jepsen, formentlig fejl for Jep Jensen.
 1. Bjertrup, formentlig fejl, skal være Bjedstrup
 1. Af første ægteskab B: læs: Første ægteskab med [Niels Rasmussen, skifte 26.8.1754 lbnr.2351]. B:
 1. Rathaus læs: Rothaus
 1. Karen g.m. Peder Jensen læs: Karen [var] g.m. Peder Jensen i True, [nu g.m. Mikkel Mogensen sst]
 1. Karen Lauridsdatter læs: Karen Lauridsdatter [fejl for Kirsten Lauridsdatter]
 1. E: Navn mgl. læs [Anne Jensdatter]
 1. Johanne Andersdatter læs: Johanne Pedersdatter
 1. Abelone 3. FM: tilføj fasters mand Jacob Danielsen i Virring
 1. Anders Clausen læs: Andreas Clausen
 1. Rathaus læs: Rothaus

I navregegistret side 231 slettes: Andersdatter, Johanne, Fårhuset 2909
I navneregisteret side 258 indsættes: Mikkelsdatter, Mette, Vrold 793
I navneregisteret side 260 rettes: Nielsdatter, Dorthe Horn 1875 til Nielsdatter, Birthe
I navneregísteret side 262 slettes: Nielsdatter, Mette, Vrold 793
I navregegistret side 2267 indsættes: Andersdatter, Johanne, Fårhuset 2909
I navneregisteret side 271 indsættes: Rasmusdatter, Abel, Tåstrup 2206.
I navneregistret side 252 Jørgensen, Christoffer i Ulstrup 333 læs: Ustrup 333
I stedregistret side 287 under Hylke sogn Ustrup tilføj 333
I stedregistret side 293 under Vinding sogn Ulstrup slet 333
I stedregistret alle Sporup sogn Nårup rettes til Gjern sogn Nårup.