Erik Brejls hjemmeside

Start

skanderborg slot
Skanderborg slot. Udsnit af gouache af Johan Jacob Bruun fra 1746. Skanderborg Museum.

4. Jyske Rytterregiment
og
Skanderborg Rytterdistrikt.

Skifteuddrag.

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Følgende skiftearkivalier for Skanderborg Rytterdistrikt findes i Landsarkivet for Nørrejylland.

4. jyske rytterregiments gods 1680-1716
GRyt 4-12 skp. 1680-1691 lbnr. 1-317
GRyt 4-13 skp. 1694-1701 lbnr. 318-532
GRyt 4-14 skp. 1701-1705 lbnr. 533-677
GRyt 4-15 skp. 1705-1712 lbnr. 678-862

Skanderborg rytterdistrikt 1717-1767
GRyt 8-26 skp. 1712-1720 lbnr. 863-1028
GRyt 8-27 skp. 1720-1725 lbnr. 1029-1225
GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473
GRyt 8-29 skp. 1731-1733 lbnr. 1474-1602
GRyt 8-30 skp. 1733-1738 lbnr. 1603-1809
GRyt 8-31 skp. 1738-1743 lbnr. 1810-2017
GRyt 8-32 skp. 1749-1754 lbnr. 2018-2356
GRyt 8-33 skp. 1754-1759 lbnr. 2357-2633
GRyt 8-34 skp. 1759-1765 lbnr. 2634-2922
GRyt 8-35 skp. 1765 lbnr. 2923-2997

Der angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller.
Lavværge og formynder anføres dog ikke, hvis de i forvejen er anført som familie, ligesom tjenestested for arvinger ikke angives.
Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under et år i måneder.
Hr. foran et navn angiver, at det er en præst.
Person- og stednavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurids, Laurs, Lars og Las som Laurids.
Gunde bruges som drengenavn og Gunder som pigenavn.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen eller andre steder.
Hvis der i et skifte er anført to forskellige navne på samme person, og det af kirkebogen eller af et andet skifte fremgår hvilket, der er det rigtige, anføres kun dette, selv om det kan medføre, at Landsarkivets skifteregistre afviger fra dette.
Familieskab for formyndere er ikke søgt klarlagt, selv om der i flere tilfælde ser ud til at være skrivefejl, hvor f.eks. farbror kan være morbror eller fasters mand.
Der er tre byer, der kan ligge i to forskellige sogne og skifteprotokollerne oplyser ikke altid hvilket sogn, det drejer sig om.
Det er Dørup i Hørning sogn og Dørup i Voerladegård sogn,
Gantrup i Hylke sogn og Gantrup i Voerladegård sogn og
Hårup i Føvling sogn og Hårup i Linå sogn.
Skifteprotokollen GRyt 4-14 mangler fol.l-33 samt størstedelen af fol.76-77-78-79, hele fol.305 og fol.338-345.
Fragmentet fol.346-352 der dækker lbnr.671-677, har ikke tidligere været medtaget i skifteprotokollen, og mangler derfor i Landsarkivets registre.
Navn på afdøde mangler for følgende skifter:
362, 582, 642A, 782, 904, 2124, 2387, 2961.
Navn på enke/enkemand mangler for følgende skifter:
191, 411, 434, 581, 957, 2225, 2886.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbnr.: løbenummer
LV: lavværge
mdr.: måneder
mgl.: mangler
sml.: sammenlign
sst. : samme sted

4. jyske rytterregiment
og
Skanderborg Rytterdistrikt.
Skifteprotokol 1680-1765.


1 Jens Jensen Østergaard i Svejstrup. 29.11.1680, fol.1.
E: Maren Jensdatter. LV: Just Knudsen, der ægter enken og fæster gården. B:
1) Else Jensdatter g.m. Niels Sørensen, handskemager i Skanderborg
2) Maren Jensdatter g.m. Jens Rasmussen sst.

2 Johanne Jensdatter i Illerup. 1.12.1680, fol.2.
E: Rasmus Jensen. B:
1) JensRasmussen
2) Niels Rasmussen
3) Johanne Rasmusdatter.

3 Søren Jensen Bonde i Vitved. 4.12.1680, fol.3.
E: Anne Thomasdatter. LV: Christen Pedersen, der ægter enken og fæster gården. B:
1) Jens Sørensen
2) Kirsten Sørensdatter.
FM: farbror Peder Jensen i Beder.

4 Maren Frandsdatter i Tebstrup. 6.12.1680, fol.4.
E: Niels Christensen. B:
1) Søren Nielsen
2) Anne Nielsdatter g.m. Mads Jensen i Såby
3) Maren Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Bjødstrup
4) Else Nielsdatter g.m. Knud Jensen i Såby
5) Anne Nielsdatter g.m. Johan, skriver ved Regimentet
6) Rasmus Nielsen i Tåning
7) Peder Nielsen.

5 Jens Rasmussen i Gantrup. 8.12.1680, fol.5.
B:
1) Steffen Jensen
2) Peder Jensen
3) Gertrud Jensdatter g.m. Jens Pedersen i Illerup
4) Maren Jensdatter.

6 Anders Jensen i Addit. 10.1.1681, fol.6.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Thomas Nielsen, der ægter enken og fæster gården. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Søren Frandsen sst.

7 Rasmus Pedersen i Fruering. 18.1.1681, fol.7.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Karen Rasmusdatter g.m. Niels Andersen, der fæster gården.

8 Søren Andersen i Virring. 19.1.1681, fol. 7.
E: Mette Sørensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B:
1) Anders Sørensen
2) Søren Sørensen
3) Johanne Sørensdatter.
FM: farbror Rasmus Andersen sst.

9 Maren Jensdatter i Hvolbæk. 20.1.1681, fol.8.
E: Søren Nielsen. B:
3) Gunde Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Gundesen
2) Anne Gundesdatter g.m. Niels Rasmussen i Skårup.

10 Mikkel Poulsen i Vrold. 14.2.1681, fol.9.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: stedfar Peder Clausen i Fastrup. B:
4) Peder Mikkelsen
5) Abelone Mikkelsdatter.
FM: mosters mand Jens Christensen sst.
Af første ægteskab B:
1) Anders Mikkelsen
2) Rasmus Mikkelsen
3) Anne Mikkelsdatter.

11 Anne Troelsdatter i Horndrup. 2.3.1681, fol.9.
E: Poul Enevoldsen.
Af første ægteskab B:
1) Søren Nielsen
2) Maren Nielsdatter g.m. Erik Jensen sst.

12 Jens Pedersen i Ris. 3.3.1681, fol.10.
E: Anne Andersdatter. LV: Frands Pedersen i Ejer. B:
5) Karen Jensdatter.
Første ægteskab med Karen Sørensdatter, skifte 2.5.1669. B:
1) Maren Jensdatter
2) Anne Jensdatter
3) Karen Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter.
' FM: morbror Mikkel Sørensen i Tebstrup.

13 Rasmus Nielsen i Ris. 3.3.1681, fol.11.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Rasmus Rasmussen
2) Niels Rasmussen
3) Anne Rasmusdatter
4) Kirsten Rasmusdatter
5) Inger Rasmusdatter.

14 Knud Andersen i Gedved. 4.3.1681, fol.11.
E: Kirsten Esbensdatter. B:
1) Anders Knudsen, der fæster gården
2) Peder Knudsen
3) Anne Knudsdatter.

15 Maren Madsdatter i Virring. 26.4.1681, fol.12.
E: Rasmus Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Rasmussen Ovesen i Hvolbæk
2) Peder Rasmussen i Holsten
3) Kirsten Rasmusdatter g.m. Søren Pedersen i Svinsager
4) Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Svinsager
5) Anne Rasmusdatter, enke i Fruering
6) Maren Rasmusdatter i Vitved, død. 4B:
a Rasmus Nielsen
b Anders Nielsen
c Søren Nielsen
d Niels Jensen.
Tingsvidne af Skannerup Birk af 7.8.1657 nævner enkemandens forældre Jens Sørensen og Kirsten Christensdatter i Virring.

16 Voldborg Rasmusdatter i Vitved. 26.4.1681, fol.13.
E: Jens Thomsen. B:
1) Maren Jensdatter 3.

17 Rasmus Jørgensen og hustru Maren Jensdatter i Hylke. 27.4.1681, fol.14.
Hans B:
1) Mette Rasmusdatter g.m. Jens Jespersen i Falling.
Hendes A:
1) bror Thomas Jensen på Kalundborg Slot
2) bror Søren Jensen i Sønder Vissing
3) søster Anne Jensdatter g.m. Anders Christensen i Såby
4) søster Mette Jensdatter i Såby, død. 1B:
a Mette Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Hem.

18 Mads Jensen i Grumstrup. 28.4.1681, fol.15.
E: Karen Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Madsen
2) Jens Madsen
3) Maren Madsdatter
4) Kirsten Madsdatter g.m. Peder Rasmussen
5) Dorthe Madsdatter.
FM: farbror Mikkel Jensen i Grumstrup.

19 Maren Mikkelsdatter i Kattrup. 28.4.1681, fol.15.
E: Rasmus Jensen. B:
2) Mikkel Rasmussen i Kolstrup
3) Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Jørgen Nielsen i Møballe. B:
a Maren Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Mikkelsen i Tvingstrup.

20 Sidsel Jensdatter i Egebjerg. 30.4.1681, fol.16.
E: Peder Thomsen. A:
1) bror Hans Jensen i Østbirk
2) søster Anne Jensdatter i Egebjerg, for hende underskriver Oluf Rasmussen.

21 Laurids Andersen i Ejer. 30.4.1681, fol.17.
E: Maren Madsdatter. LV: Niels Thomsen sst. B:
1) Anders Lauridsen
2) Mads Lauridsen
3) Birgitte Lauridsdatter.
FM: Peder Ibsen sst.

22 Anne Sørensdatter i Ejer. 30.4.1681, fol.17.
E: Peder Mikkelsen. A:
1) bror, død. 1B:
a Søren Lauridsen i Horndrup
2) søster, død. 4B:
a Christen Sørensen i Alling
b Søren Sørensen i Laven
c Maren Sørensdatter g.m. Jens Christensen i Vestrup
d AnneSørensdatter.

23 Kirsten Nielsdatter i Vrold. 3.5.1681, fol.18.
E: Jens Nielsen. A:
1) forældre Niels Jensen og Karen Jensdatter i Tåning.
Enkemandens første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 11.5.1678. Arv til B:
1) Peder Jensen
2) Niels Jensen.
Arv i boet til enkemandens søstersøn Niels Jensen.

24 Jens Pedersen i Gram. 18.8.1681, fol.19.
E: Anne Sørensdatter. LV: Morten Bonde i Vitved. B:
1) Rasmus Jensen
2) Søren Jensen
3) Mette Jensdatter g.m. Jens Pedersen i Stilling
4) Ellen Jensdatter g.m. Morten Hansen i Stilling
5) Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Esben Ibsen i Stilling. 1B: a Maren Esbensdatter.

25 Peder Nielsen i Gram. 18.8.1681, fol.20.
E: Maren Andersdatter. LV: Morten Bonde i Vitved. B:
1) Niels Pedersen
2) Anne Pedersdatter
3) Dorthe Pedersdatter
4) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Laurids Nielsen sst.

26 Maren Pedersdatter i Voerladegård. 22.8.1681, fol.21.
E: Hans Lauridsen.
Arvinger kendes ikke.

27 Knud Jensen i Gedved. 22.8.1681, fol.22.
E: Karen Christensdatter. B:
1) Christen Knudsen
2) Jens Knudsen, der fæster gården
3) Karen Knudsdatter g.m. Jesper Jensen i Gedved.

28 Peder Rasmussen i Lundum. 23.8.1681, fol.22.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Jørgen Pedersen, der fæster gården.

29 Jens Jensen Winther i Tvingstrup. 23.8.1681, fol.23.
E: Gunder Jørgensdatter. LV: Anders Mikkelsen sst. B:
1) Jens Jensen
2) Jørgen Jensen
3) Inger Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter
5) Anne Jensdatter.
FM: farbror Jens Jensen Winther i Ørridslev.

30 Hans Rasmussen i Ørridslev. 23.8.1681, fol.24.
Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 4.3.1678. B:
2) Jens Hansen
3) Rasmus Hansen 16
4) Peder Hansen 14
5) Anne Hansdatter 12
6) Johanne Hansdatter 10.
FM: farbror Søren Rasmussen i Gedved.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter.

31 Birthe Lauridsdatter i Troelstrup. 29.8.1681, fol.25.
E: Søren Jensen. A: forældre Laurids Nielsen, skovridder i Tønning og Mette Andersdatter.

32 Jens Madsen i Nebel. 30.8.1681, fol.27.
E: Karen Jesdatter. LV: Rasmus Lauridsen sst.

33 Birgitte Andersdatter i Javngyde. 21.11.1681, fol.27.
E: Søren Jensen. B: Kirsten 13, Karen 11, Maren 7, Jens 5.

34 Kirsten Knudsdatter i Skårup. 28.11.1681, fol.28.
E: Poul Jensen. A: bror Peder Knudsen, død. 2B: Anders i Gram, Rasmus sst, søster Johanne Knudsdatter var g.m. Jens i Adslev, død. 2B: Poul, Margrethe, søster Maren Knudsdatter var g.m. Laurids Nielsen i Gram, død. 4B: Rasmus, Maren, Margrethe, Dorthe. Af første ægteskab B: Peder Nielsen, halvbror Knud Pedersen i Adslev, halvsøster Maren Pedersdatter i Stilling var g.m. Jens, død. 7B: Rasmus, Peder, Christen, Johanne, Margrethe, Maren og Anne.

35 Rasmus Jensen i Vestermølle. 28.11.1681, fol.29.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Poul Knudsen i Bjedstrup, der ægter. B: Jens i Skårup, Rasmus, Anders, Maren, Anne g.m. Just Ibsen i Svejstrup. Arv i boet efter Jens Jensen Møller, skifte 27.6.1677 til afdøde og dennes brordatter Maren Nielsdatter i Svinsager. Hendes FM: farbror Hans Rasmussen i Hvolbæk, morbrødre Jens Christensen i Fastrup og Rasmus Christensen sst.

36 Jens Nielsen Winther i Yding. 15.3.1682, fol.31.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Mads Hansen sst, der ægter og fæster. B: Barbara 15, Niels 11. FM: farbror Rasmus Nielsen i Hylke. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 24.4.1663. Af hendes første ægteskab B: Niels Nielsen i Birk, død. 7B: Anne i Horsens, Niels, Peder, Maren, Kirsten, Anne, Mette g.m. Peder Nielsen i Tebstrup.

37 Niels Christensen i Yding. 15.3.1682, fol.33.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter og fæster. B: Maren 11, Anne 9, Niels 5. FM: farbror Jens Christensen sst.

38 Anne Nielsdatter i Bjedstrup. 6.4.1682, fol.34.
E: Niels Knudsen. B: Jens, Knud, Niels, Jacob, Anne. FM: morbror Jacob Nielsen i Sjelle. Arv i boet til enkemandens bror Poul Knudsen.

39 Else Nielsdatter i Fastrup. 7.4.1682, fol.35.
E: Peder Poulsen. Første ægteskab med Rasmus. B: Niels i Virring, Jens i Fastrup, Kirsten g.m. Peder Rasmussen i Vitved, Anne g.m. Rasmus Christensen i Fastrup.

40 Anne Rasmusdatter i Tammestrup, Tolstrup sogn. 10.4.1682, fol.36.
Enke efter Peder Madsen. Mandens B: Eskild, der fæster, Mads, Anne g.m. Christen Jacobsen i Tvingstrup.

41 Mourids Christensen i Skanderborg Ladegård. 12.4.1682, fol.37
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen sst. B: Christen, Niels, Peder, Groer, Christen, Margrethe, Bodil Mette, Anne, Mette gift i Sanderup på Sjælland. FM: farbrødre Hr.Jens Christensen i Øster Velling, Søren Christensen i Haslund, Peder Christensen i Jeberg.

42 Cathrine Andersdatter i Vissingkloster. 26.5.1682, fol.39.
E: Mikkel Rasmussen. A: far Anders Jensen sst.

43 Mette Jensdatter i Sønder Vissing. 25.9.1682, fol.39.
E: Søren Jensen Såby. A: bror Anders Jensen i Vissingkloster, bror Jens Jensen i København, død. B: Henrik Jensen [Vissing], præst i Haraldsted [og Allindemagle], bror Jens Jensen Vissing i Års [dvs.Århus] Mølle, bror Jens Jensen i København, søster Sofie Jensdatter g.m. kommandanten på Kastellet i København, søster Maren Jensdatter g.m. amtsskriveren i Kolding.

44 Thomas Lauridsen i Skovsrod. 12.10.1682, fol.40.
E: Karen Pedersdatter. LV: far Peder Pedersen i Sminge. B: Niels 13, Bodil 4, Karen 2. FM: farbror Niels Lauridsen Skovsrod i Rye.

45 Just Ibsen i Svejstrup. 14.10.1682, fol.42.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christoffer Simonsen, der ægter og fæster. B: Anne 2. FM: farbrødre Niels Jepsen i Stjær, Rasmus Jepsen i Mesing.

46 Thomas Jacobsen i Emborg. 25.11.1682, fol.43.
E: Karen Sørensdatter. LV: Thomas Iversen sst. A: søster Sidsel Jacobsdatter g.m. Hans Adamsen i Rye.

47 Niels Jensen i Båstrup. 27.9.1682, fol.44.
E: Maren Eriksdatter. B: Erik, Peder, Anne. FM: morbror Søren Eriksen i Hvilsted. Af første ægteskab B: Jens i Båstrup, Jørgen, Maren. FM: morbrødre Rasmus Jørgensen sst, Søren Jørgensen i Hylke.

48 Hans Sørensen i Grumstrup. 28.11.1682, fol.46.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Sørensen sst. B: Søren, Rasmus, Anne, Maren. FM: Niels Ibsen sst.

49 Mikkel Andersen i Ejer. 29.11.1682, fol.47.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Eskildsen, der ægter og fæster. B: Anders, Hans, Søren. FM: farbror Jacob Andersen i Brørup.

50 Niels Jensen i Tebstrup. 29.11.1682, fol.48.
E: Bodil Andersdatter. LV: bror Jacob Andersen i Brørup. B: Anne.

51 Peder Sørensen i Tvingstrup. 30.11.1682, fol.48.
E: Anne Ottesdatter. LV: bror Niels Ottesen sst. B: Simon 14, Søren 9, Otte 5, Birgitte 3.

52 Peder Albertsen i Tammestrup, Tolstrup sogn. 1.12.1682, fol.50.
E: Mette Madsdatter. LV: Søren Jensen i Gedved, der ægter og fæster. B: Mads, Albert. FM: farbror Henrik Albertsen i Tammestrup.

53 Peder Jensen i Gantrup. 2.12.1682, fol.50.
E: Johanne Madsdatter. LV: Gudik Christensen, der ægter og fæster. B: Søren, Maren. FM: farbror Steffen Jensen sst.

54 Mikkel Poulsen i Vitved. 30.12.1682, fol.51.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Nielsen, der ægter og fæster. B: Jens, Anne, Maren, Anne, Birgitte, Karen, Maren. FM: farbror Jens Poulsen i Gram.

55 Mikkel Andersen i Nissumgård. 26.2.1683, fol.52.
E: Karen Terkildsensdatter. LV: Jens Christensen Vigerslev rådmand i Århus. B: Gertrud g.m. Rasmus Justesen i Røgegård, Kirsten g.m. Christen Bie i Testrup.

56 Maren Sørensdatter i Nygård i Dover. 18.5.1683, fol.59.
E: Jens Poulsen. A: søster Anne Sørensdatter enke efter Jens Iversen i Hårby, halvsøster Maren Hansdatter var g.m. Søren Mortensen i Nøttrup, død. 3B: Morten, Hans, Jørgen.

57 Jens Knudsen i Grumstrup. 13.6.1683, fol.60.
E: Sidsel. LV: brorsøn Christoffer Jørgensen i Ustrup. A: bror Christen Knudsen i Gangsted, bror Frands Knudsen i Balle, søster Sidsel Knudsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Århus, søster Kirsten Knudsdatter g.m. Niels Eriksen sst.

58 Jens Rasmussen i Ejer. 14.6.1683, fol.62.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Rasmussen i Emborg, der ægter. B: Christen 2. FM: farbror Mads Rasmussen i Horndrup.

59 Jørgen Christensen i Horndrup. 14.6.1683, fol.62.
E: Mette Jensdatter. A: bror Niels Christensen i Tebstrup, bror Niels Mikkelsen Christensen sst, søster Anne Christensdatter udenlands, søster Kirsten Christensdatter sst, brorsønner Peder Pedersen Juul i Ejer, Peder Andersen i Bjødstrup, brordøtre Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Brixen i Elling, Maren Sørensdatter g.m. Laurids Sørensen i Tåning, søstersøn Rasmus Nielsen i Sønder Vissing.

60 Ebbe Mikkelsen i Tebstrup. 25.6.1683, fol.63.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Jens, Anne, Karen, Kirsten der ægter Laurids Rasmussen, der fæster. FM: farbror Niels Mikkelsen sst.

61 Karen Pedersdatter i Tebstrup. 25.6.1683, fol.64.
E: Jens Mikkelsen. B: Mikkel, Rasmus, Kirsten, Maren, Karen.

62 Hans Pedersen i Tebstrup. 25.6.1683, fol.64.
E: Johanne Jensdatter. B: Peder i Brørup, Jens, der fæster, Lene g.m. Jacob Madsen i Gangsted.

63 Laurids Joensen i Båstrup. 29.10.1683, fol.65.
E: Anne Christensdatter. B: Christen 20, Rasmus 13, Maren 12, Karen 10, Jens 4. FM: farbrødre Mads Joensen sst, Rasmus Joensen i Virring. Af første ægteskab B: Joen i Hylke.

64 Jørgen Nielsen i Møballe. 30.10.1683, fol.67.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Niels Jensen i Eldrup. B: Niels 14, Gertrud 12, Rasmus 10, Anders 8, Hans 5, Johanne 3, Sidsel 6 mdr. FM: farbror Eskild Nielsen Møballe. Skifte efter første hustru [Maren Rasmusdatter] 3.2.1665. B: Maren. FM: morfar Rasmus Jensen i Kattrup

65 Anne Nielsdatter i Tebstrup. 31.10.1683, fol.69.
E: Niels Sørensen. Af forrige ægteskab B: Jens Pedersen sst.

66 Jørgen Mortensen i Svinsager. 2.11.1683, fol.70.
B: Laurids i Fruering, Jens, der fæster, Anne g.m. Niels Jensen i Svinsager, Maren 26, Morten 18, Kirsten 17, Sidsel 16, Niels 9, Maren 9.

67 Maren Rasmusdatter i Tåning. 17.12.1683, fol.71.
E: Rasmus Nielsen. B: Karen 7. Af første ægteskab B: Rasmus Jensen 9. FM: morbrødre Peder Rasmussen den ældre sst, Peder Rasmussen den yngre sst.

68 Knud Nielsen i Såby. 18.12.1683, fol.73.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Christensen sst. B: Jens 15, Mette 12, Niels 8, Anne 3. FM: farbror Niels Jensen i Yding, morbror Mads Jensen i Såby.

69 Anne Jensdatter i Såby. 18.12.1683, fol.75.
E: Anders Christensen. B: Jens 18, Christen 17, Peder 11, Birgitte 8, Maren 5, Jens 3.

70 Karen Jensdatter i Illerup. 20.12.1683, fol.76.
E: Laurids Pedersen. B: Peder, Karen gift sst, Jens 16, Rasmus 13, Oluf 11, Peder 6. FM: morbrødre Laurids Jensen i Hemstok, Søren Jensen i Forlev.

71 Maren Lauridsdatter i Bjedstrup. 21.12.1683, fol.77.
E: Anders Knudsen. B: Christen 6 mdr. FM: morfar Laurids Christensen i Mesing.

72 Søren Mortensen i Veng. 22.12.1683, fol.79.
E: Bodil Sørensdatter. B:
1) Anders Sørensen, der fæster gården
2) Søren Sørensen
3) Niels Sørensen 26
4) Anne Sørensdatter g.m. Niels Rasmussen i Veng.

73 Bodil Sørensdatter i Vrold. 19.1.1684, fol.80.
E: Peder Jensen. B: Jens 7, Anne 4. FM: morbror Laurids Sørensen sst.

74 Christen Knudsen i Testrup. 3.3.1684, fol.82.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Mikkel Rasmussen byfoged i Horsens. B:
1) Kirsten Christensdatter 7
2) Jacob Christensen 2.
FM:
1 morbror Terkild Mortensen i Vrold
2 fasters mand Niels Nielsen Hadbjerg i Hjortshøjlund.

75 Karen Sørensdatter i Virring. 10.3.1684, fol.89.
E: Jens Mikkelsen. Første ægteskab med Jens Frandsen, skifte 26.6.1677. B: Frands i Snærild, Karen g.m. Laurids Rasmussen i Stilling, Sidsel g.m. Rasmus Mikkelsen i Rygård i Hads herred, Søren, der døde.

76 Søren Sørensen i Lundum. 21.4.1684, fol.90.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Anders, Rasmus, Knud, Anders, Karen, Maren. FM: Anders Andersen i Egebjerg. Af første ægteskab B: Søren, Jens, Thomas, Anne.

77 Rasmus Olufsen i Hedemølle. 12.5.1684, fol.92.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Mikkel Pedersen i Grumstrup. A: søster Kirsten Olufsdatter, død. 5B: Oluf Pedersen i Grumstrup, Niels Pedersen i Hedemølle, Maren Pedersdatter g.m. Anders Jensen smed i Mårslet, Kirsten Pedersdatter g.m. oberst Bappelal på Fyn, Anne Pedersdatter g.m. Jacob Christensen kvartermester på Fyn, søster Abelone Olufsdatter, død. 2B: Hans Jensen i Rørby på Lolland, Christen Jensen sst, død. 6B: Jens, Knud, Dorthe Marie, Maren, Lisbeth, Mette.

78 Mads Andersen i Forlev. 16.5.1684, fol.96.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Christen Christensen i Hårby. B: Christen 15, Søren 14, Mikkel 12, Anne 6, Jens 3, Jørgen 2. FM: morbror Mikkel Christensen sst, Niels Christensen sst. Af første ægteskab B: Anne g.m. Mikkel Christensen sst, Gertrud 24, Sidsel 22, Karen 20, Maren 19, Niels 18, Anders 16. FM: morbror Jens Nielsen i Veng.

79 Sejer Sørensen i Ballebo. 5.6.1684, fol.98.
E: Kirsten Bertelsdatter. LV: stedfar Rasmus Nielsen i Svinsballe. B: Anne 11, Maren 6. FM: Mikkel Jørgensen i Grumstrup, der ægter enken og fæster. Første ægteskab med Anne Jørgensdatter. Henvisning til Voer herreds tingbog 28.2.1668, B64B-4 fol.247B, hvor hun fejlagtigt kaldes Karen Jørgensdatter, fol.248A ses det at Karen Jørgensdatter var gift med Sejer Sørensens bror Jørgen Sørensen i Elbæk.. B: Abelone 19, Mikkel 15. FM: morbror Laurids Jørgensen i Grumstrup, farbror Jørgen Sørensen i Elbæk.

80 Maren Jensdatter i Alken. 7.6.1684, fol.100.
Enke efter Peder. B: Laurids sst, Jens i Svejstrup, Peder i Alken, Anne g.m. Simon Andersen i Siim, Johanne g.m. Søren Ovesen i Alken, Karen g.m. Thomas Andersen i Vrold, Anne, Maren g.m. Jens Thomsen i Firgårde.

81 Thomas Jensen og Lisbeth Pedersdatter i Vestbirk. 28.7.1684, fol.103.
B: Jens, Anne, Kirsten. FM: Hr. Niels Jørgensen i Ring.

82 Kirsten Nielsdatter i Hylke. 22.9.1684, fol.104.
E: Joen Lauridsen. B: Anne 1.

83 Maren Pedersdatter i Brørup. 22.9.1684, fol.106.
E: Anders Hansen Tykjær. B: Hans 8, Helle 6, Johanne 4, Mette 2, Anne 1.

84 Karen Nielsdatter i Hjortberggård. 23.9.1684, fol.107.
E: Laurids Eriksen. B: Maren 10, Erik 8, Anne Cathrine 6.

85 Laurids Knudsen i Borup. 25.9.1684, fol.109.
E: Elle Andersdatter. LV: Niels Hansen i Overby. B: Karen 25, Anne 13, Kirsten 10, Else 6. FM: morfar Anders Mortensen i Naldal. Registrering den 7.7.1684 fol.101.

86 Laurids Lauridsen i Træden. 30.9.1684, fol.112.
E: Kirsten Markusdatter. B: Søren, Markus, Maren 27, Anne 26, Kirsten 10.

87 Adser Nielsen i Træden. 30.9.1684, fol.113.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Christensen, der ægter og fæster. B: Niels 3.

88 Christen Jensen i Vinding. 2.10.1684, fol.114.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Andersen, der ægter. B: Jens 13, Anne 11, Maren 9, Niels 7. FM: søskendebarn Søren Andersen i Langballe.

89 Kirsten Sørensdatter i Ejer. 6.10.1684, fol.116.
E: Jens Pedersen. B: Søren 4.

90 Peder Jørgensen i Ørskov. 13.10.1684, fol.117.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Christen Pedersen i Kattrup. A: søster Maren Jørgensdatter. FM: David Lauridsen i Århus. Arv i boet efter Anders Boris, skifte 1.9.1617 fordret af Jens Andersen i Kattrup.

91 Christen Pedersen i Hvolbæk. 16.10.1684, fol.118.
E: Maren Knudsdatter. LV: Christen Lauridsen i Fruering. B: Kirsten 11, Rasmus 9, Peder 7, Anne 7, Jens 3, Knud 6 mdr. FM: Søren Rasmussen i Virring.

92 Niels Jepsen i Ørridslev. 11.12.1684, fol.120.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Jensen Winther i Ørridslev. A: far Jeppe Nielsen.

93 Mikkel Knudsen i Ballebo. 15.12.1684, fol.122.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Mikkel Pedersen i Grumstrup. B: Mikkel 11 uger. Af første ægteskab B: Margrethe 9, Knud 8. FM: farbror Jacob Knudsen i Grumstrup.

94 Rasmus Knudsen i Gram. 15.2.1685, fol.123.
E: Johanne Mogensdatter. LV: bror Christen Mogensen sst. B: Maren, Mette. FM: Mads Pedersen, der fæster.

95 Jesper Jespersen i Vissingkloster. 23.3.1685, fol.125.
E: Karen Thomasdatter. LV: Christen Thomsen i Addit. B: Anne g.m. Rasmus Nielsen i Gantrup, Maren g.m. Niels Nielsen sst, Kirsten. Desuden nævnes afdødes bror Anders Jespersen.

96 Morten Nielsen Kæmpe i Kæmpegård. 1.6.1685, fol.127.
E: Karen Jensdatter. B: Jens i Burgårde, Niels i Kæmpegård, Laurids i Norge, Peder i Nimdrup, Karen g.m. Niels Knudsen i Brædstrup, Mette g.m. Morten Christensen i Nimdrup, Karen var g.m. Peder Rasmussen i Kæmpegård, død. B: Sidsel.

97 Jens Pedersen Løvet i Tønning. 11.6.1685, fol.132.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Peder Jensen i Vissing. B: Jens, Knud, Karen. Af første ægteskab B: Peder i Træden, Anne i Tønning, Maren i Burgårde. FM: farbror Søren Pedersen Løvet i Tyrsting.

98 Anne Pedersdatter i Kattrup. 22.6.1685, fol.134.
E: Jens Eskildsen Kjær. B: Eskild ridefoged på Tårupgård, Maren g.m. Eskild Hansen i Kattrup, Kirsten g.m. Rasmus Sørensen i Vestrup, Mette g.m. Mikkel Rasmussen i Kattrup, Anne, Edel g.m. Anders Jensen i Yding. Desuden nævnes afdødes mor Mette Nielsdatter.

99 Anne Rasmusdatter i Svejstrup. 23.6.1685, fol.136.
E: Jens Johansen. B: Johanne. Første ægteskab med Joen. B: Rasmus, Dorthe, Maren. FM: morbrødre Rasmus Rasmussen, Laurids Rasmussen.

100 Knud Justesen i Svejstrup. 23.6.1685, fol.137.
E: Anne Nielsdatter. B: Just, Niels, Jens, Karen g.m. Jens Olufsen i Illerup, Kirsten g.m. Jens Andersen, Anne, Sidsel.

101 Kirsten Sørensdatter i Vestbirk. 20.7.1685, fol.139.
E: Rasmus Hansen. B: Søren, der fæster, Hans.

102 Anne Jørgensdatter i Vestbirk. 20.7.1685, fol.140.
E: Mikkel Andersen. B: Karen 14, Anne 11, Else 9, Elle 8.

103 Johanne Hansdatter i Dørup. 21.7.1685, fol.141.
E: Rasmus Sørensen. A: søskende Rasmus Hansen, Maren Hansdatter, Sidsel Hansdatter, Karen Hansdatter.

104 Søren Sørensen i Dørup. 21.7.1685, fol.143.
E: Johanne Madsdatter. LV: bror Peder Madsen sst. B: Mads, der fæster, Søren, Peder 14, Karen 8. Af første ægteskab B: Karen, Anne.

105 Søren Sørensen i Gantrup. 21.7.1685, fol.144.
E: Karen Nielsdatter. B: Søren, der fæster, Niels, Maren 15, Niels 12. FM: farbror Christen Sørensen i Dørup. Skifte efter første ægteskab 6.11.1660. B: Anne, Karen, Maren. FM: morbror Rasmus Nielsen i Gantrup.

106 Peder Nielsen i Gantrup. 21.7.1685, fol.145.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Mads Jensen i Træden, der ægter og fæster. B: Mette 14, Niels 10, Peder 6. FM: Laurids Jensen i Gantrup.

107 Gertrud Pedersdatter i Tønning. 30.7.1685, fol.146.
E: Niels Rasmussen. A: bror Jens Pedersen i Træden, død. 2B: Birgitte g.m. Jeppe Hansen i Tønning, Maren, bror Søren Pedersen, bror Mads Pedersen, bror Frands Pedersen på Lolland.

108 Cathrine Nielsdatter Rønning i Virring. 14.10.1685, fol.148.
E: Søren Jørgensen. A: bror Hr.Peder Nielsen Rønning var g.m. Maren Jensdatter, død. 6B: Jens, Niels, Hans, Karen, Elsebeth, Anne Margrethe.

109 Laurids Nielsen Troelstrup i Tønning. 17.10.1685, fol.149.
E: Anne Knudsdatter. LV: bror Peder Knudsen i Nedenskov. B: Karen, Anne, Mette, Karen. FM: farbror Søren Jensen i Troelstrup.

110 Anne Steffensdatter i Ørskov. 19.10.1685, fol.151.
E: Erik Eskildsen. B: Maren 20, Eskild 16, Maren 12, Peder 10, Steffen 7.

111 Bodil Esbensdatter i Ejer. 18.1.1686, fol.152.
E: Jens Jørgensen. B: Anders 9, Jørgen 6, Peder 4.

112 Peder Clausen i Fastrup. 3.2.1686, fol.152.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Mikkel Lauridsen i Rodgård [formentlig Rojgård i Hvilsted sogn]. A:
1) bror Knud Clausen i Ask
2) bror Hans Clausen i Ask
3) bror Rasmus Clausen [i Astrup], død. 4B:
a Jens Rasmussen i Astrup
b Søren Rasmussen
c Johanne Rasmusdatter g.m. Hans Pedersen i Astrup
d Birgitte Rasmusdatter i Astrup
4) bror Rasmus Clausen, død. 2B:
a Birgitte Rasmusdatter g.m. Oluf Poulsen i Astrup
b Kirsten Rasmusdatter g.m. Rasmus Sørensen i Virring
5) søster [Maren Clausdatter], død, var g.m. Jørgen [Nielsen]. 5B:
a Søren Jørgensen i Virring
b Niels Jørgensen i Fastrup
c Claus Jørgensen i Fastrup
d Rasmus Jørgensen i Hvolbæk
e Kirsten Jørgensdatter i Hvolbæk
ved Søren Nielsen i Hvolbbæk
6) søster, død. 2B:
a Birgitte Mikkelsdatter i Mårslet
ved Søren Nielsen i Hinnedrup
b Mikkel Hansen i Hinnedrup
7) søster, død. 1B:
a Rasmus Mikkelsen i Tulstrup
ved Hans Pedersen i Astrup.
(Fælles skifte for lbnr.112 og 113, da de afdøde sad i fælles bo efter kontrakt af 6.12.1674).

113 Karen Rasmusdatter i Fastrup. 3.2.1686, fol.152.
E: Jens Christensen. B:
1) Christen Jensen 8
2) Else Jensdatter 4
3) Gunder Jensdatter 1.
FM: farbror Rasmus Christensen i Fastrup.
(Fælles skifte for lbnr. 112 og 113, da de afdøde sad i fælles bo efter kontrakt af 6.12.1674).

114 Gert Christoffersen i Siim. 15.2.1686, fol.154.
E: Kirsten Villumsdatter. LV: Christen Christensen, der ægter. B: Poul 12, Karen 9, Villum 4, Anne 3. FM: Christoffer Simonsen i Svejstrup.

115 Rasmus Madsen i Træden. 22.2.1686, fol.156.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Knudsen. B: Maren 24, Anne 22, Kirsten 19, Abelone 15, Maren 12. FM: Niels Nielsen sst.

116 Niels Jensen i Træden. 23.2.1686, fol.157.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: søsters mand Laurids Pedersen sst. B: Peder 8, Anne 8, Niels 3, Mette 6 mdr. FM: morfars søsters søn Adser Andersen sst.

117 Niels Nielsen i Træden. 23.2.1686, fol.158.
E: Karen Thomasdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Niels 24, Anne 15, Thomas 12.

118 Bertel Olufsen i [Sønder] Vissing. 25.2.1686, fol.159.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Jens Gregersen, der ægter og fæster. B: Maren 19, Anne 15, Anne 9, Oluf 5. FM: morbror Jens Christensen den yngre i Velling.

119 Mads Lauridsen ugift i Grumstrup. 2.3.1686, fol.160.
A: søskende Jørgen Lauridsen i Tvingstrup, Peder Lauridsen i Stensballe, Jens Lauridsen i Ølsted, Maren Lauridsdatter i Grumstrup. LV: søn Laurids Jensen.

120 Knud Jensen i Grumstrup. 2.3.1686, fol.160.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jens Lauridsen, der ægter og fæster. B: Jens 2. FM: morbror Christoffer Jørgensen i Ustrup.

121 Anne Rasmusdatter i Grumstrup. 3.3.1686, fol.162.
E: Jørgen Madsen. Første ægteskab med [Hans Sørensen sst, skifte 28.11.1682 lbnr.48]. B: Anne 11, Søren 7, Maren 5, Rasmus 4. FM: farbror Jørgen Sørensen i Ørridslev.

122 Jens Jørgensen i Gedved. 24.3.1686, fol.163.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Hansen sst. B: Mette 21, Jørgen 19, Peder 15, Villum 12. FM: farbror Niels Jørgensen i Krog.

123 Karen Pedersdatter i Salten. 19.4.1686, fol.164.
E: Niels Hansen. A: far Peder Rasmussen i Virklund.

124 Sidsel Pedersdatter i Salten. 19.4.1686, fol.164.
E: Niels Hansen. B: Maren 6. FM: farbror Jens Rasmussen sst.

125 Oluf Hansen i Horndrup. 20.5.1686, fol.165.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Lauridsen sst. B: Anne g.m. Claus Jørgensen i Fastrup, Rasmus, Hans, Christen 15, Mette 13.

126 Niels Christensen birkefoged i Siim. 16.6.1686, fol.167.
A: bror Peder Christensen forpagter af Mørkegård på Sjælland, søster Kirsten Christensdatter enke på Sjælland. Desuden nævnes afdødes far Christen Pedersen.

127 Christoffer Pedersen i Ørridslev. 28.7.1686, fol.171.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Gedved. B: Niels 12, Maren 8, Rasmus 5, Karen 4. FM: morbror Frands Nielsen sst. Af første ægteskab B: Jens, Jens, Mads, Sidsel.

128 Jørgen Andersen i Tåning. 12.7.1686, fol.173.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Jens Steffensen i Horndrup, der ægter og fæster. A: bror Jens Andersen i Grumstrup, bror Anders Andersen sst, søster Maren Andersdatter sst, død. B: Johanne Rasmusdatter.

129 Enevold Christensen Hvid herredsfoged i Tammestrupgård. 4.8.1686, fol.177.
E: Sofie Olufsdatter. LV: Niels Hansen tingskriver i Overby Mølle. B: Helene 17, Inger 16, Maren 13, Anne Cathrine 11, Sofie 7. FM: morbror Hr. Steffen Olufsen i Sunds, Hr. Jacob Olufsen i Barrit, Hr. Rasmus Olufsen i Åle. Af første ægteskab B: Anne Christine 21, Anne Malene 20. FM: farbror Christen Christensen i Fredericia, Peder Rasmussen i Rådvedgård, Jørgen Jensen i Holm.

130 Christen Pedersen i Borup. 9.8.1686, fol.187.
E: Olivia Jonasdatter. LV: Peder Jacobsen i Lillerup, der ægter og fæster. B: Peder 20, Karen 19, Jonas 17, Cathrine 15. FM: morbror Hans Jonasen i Elling.

131 Maren Rasmusdatter i Brørup. 23.8.1686, fol.190.
B: Jens Jensen, Maren Jensdatter g.m. Anders Pedersen, der fæster.

132 Maren Jørgensdatter i Ejer. 24.8.1686, fol.192.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 13, Jørgen 10, Kirsten 7, Anders 5.

133 Anne Rasmusdatter i Båstrup. 23.8.1686, fol.193.
E: Rasmus Jørgensen. B: Karen 15, Jørgen 12, Rasmus 10, Peder 8.

134 Jens Nielsen Brixen i Elling. 25.8.1686, fol.195.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christoffer Eskildsen sst. B: Peder 20, Niels 16, Christen 14, Kirsten 12, Jens 10, Rasmus 5, Maren 3. FM: morbror Peder Pedersen Juul i Ejer.

135 Eskild Jensen i Elling. 25.8.1686, fol.196.
E: Maren Hansdatter. LV: Christoffer Eskildsen sst. B: Jens 27, Jørgen 24, Anne 15, Markus 14, Jens 11, Hans 9. FM: morbror Rasmus Hansen i Gjesing.

136 Henrik Hyrde i Elling. 26.8.1686, fol.198.
E: Karen Eskildsdatter. LV: ældste søn Eskild Jensen sst. B: Henrik 19. Arv i boet til Jens Sørensens hustrus søsters barn i Vrold Karen Lauridsdatter, for hvem afdøde var FM.

137 Niels Pedersen i Yding. 8.9.1686, fol.200.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: svoger Terkildsen Jensen sst. A: mor Anne Frandsdatter, søskende Peder Pedersen, Maren Pedersdatter. Desuden nævnes afdødes stedfar Peder Lauridsen i Horndrup.

138 Frands Andersen i Yding. 5.9.1686, fol.202.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Christensen, der ægter og fæster. B: Mette 15. FM: mosters mand Rasmus Rasmussen i Horndrup. Af første ægteskab B: Anders 21.

139 Knud Christensen i Yding. 9.9.1686, fol.203.
E: Anne Pedersdatter. LV: Terkildsen Jensen sst. B: Søren 19, Maren 17, Peder 15, Niels 11, Sofie 9, Anne 5, Jens 3, Birthe 1. FM: Rasmus Nielsen sst.

140 Mikkel Christensen i Yding. 9.9.1686, fol.205.
E: Maren Jensdatter. LV: svoger Søren Hansen i Horndrup. B: Christen 21, Joen 19, Maren g.m. Søren Jensen sst, Sofie g.m. Niels Lauridsen i Gammelstrup.

141 Peder Sørensen i Nebel. 20.9.1686, fol.206.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Poulsen sst. B: Mette 15, Maren 13, Søren 12. FM: farbror Anders Sørensen sst.

142 Knud Knudsen i Ås. 21.9.1686, fol.208.
E: Maren Simonsdatter. B: Thomas sst, Maren g.m. Jørgen Pedersen sst, Karen, Elle, Karen.

143 Hans Nielsen i Aggestrup. 22.9.1686, fol.209.
A: søster Inger Nielsdatter, død. 2B: Jens Pedersen i Skorup, Søren Pedersen i Svinsager, søster Karen Nielsdatter i Rode, død. B: Niels Jensen i Elbæk.

144 Niels Rasmussen i Dørup. 17.11.1686, fol.211.
A: søskende Rasmus Rasmussen, Peder Rasmussen, Jens Rasmussen, søster g.m. Bertel Sørensen i Århus, Maren Rasmusdatter, Mette Rasmusdatter g.m. Niels Andersen snedker i Skanderborg, Kirsten Rasmusdatter.

145 Margrethe Nielsdatter i Forlev. 29.11.1686, fol.213.
E: Niels [Sørensen] Hjort. B: Margrethe g.m. Jens Thomsen sst, Maren g.m. Mikkel Rasmussen, [formentlig fejl for Mikkel Sørensen Krogstrup], Niels 14.

146 Anne Nielsdatter i Forlev. 21.12.1686, fol.216.
E: Peder Sørensen. B: Gertrud 5. Første ægteskab med Anders. B: Niels 20, Maren, Johanne. Enkemandens første ægteskab med Karen Knudsdatter. B: Søren 15.

147 Maren Jensdatter i Borup. 29.12.1686, fol.217.
E: Laurids Nielsen. B: Anders 20, Jens 17, Niels 10. Første ægteskab med Anders Jørgensen sst, skifte 15.6.1665. B: Jørgen.

148 Jeppe Nielsen i Ørridslev. 30.12.1686, fol.219.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Niels Hansen i Overby. A: søskende Jens Nielsen sst, Niels Nielsen på Sjælland, Kirsten Nielsdatter i Ørridslev, Maren Nielsdatter i Søby, Sidsel Nielsdatter på Sjælland, Abelone Nielsdatter i Veng, brorsøn Niels Jensen, der fæster.

149 Hans Hansen i Havreballe. 11.4.1687, fol.221.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Søren Hansen sst. B: Hans i Tåning, Anders i Havreballe, Eskild i Hedemølle, Christen i Havreballe, Maren g.m. Mikkel Pedersen i Tåning, Karen g.m. Peder Rasmussen den yngre sst, Kirsten g.m. Peder Rasmussen den ældre sst.

150 Maren Hansdatter i Hylke. 11.4.1687, fol.222.
E: Niels Eskildsen. A: bror Jørgen Hansen i Ris, bror Hans Hansen i Havreballe, skifte 11.4.1687 lbnr.149, bror Søren Hansen i Båstrup, død. B: Peder i Borup, søster Mette Hansdatter i Nebel.

151 Anne Lauridsdatter i Vrold. 9.4.1687, fol.224.
E: Jens Sørensen. B: Laurids sst, Anne 16, Søren 13, Rasmus 9, Peder 7, Thomas 14 uger.

152 Jens Olufsen i Illerup. 9.4.1687, fol.225.
E: Karen Knudsdatter. LV: Peder Rasmussen, der ægter og fæster. B: Knud 14, Kirsten 10, Oluf 8, Anne 7, Maren 5, Mette 3. FM: morbror Jens Knudsen i Svejstrup.

153 Søren Pedersen i Boes. 9.4.1687, fol.227.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Anders Jacobsen sst. B: Peder 23, Rasmus 20, Maren 14, Anders 13, Johanne 12, Søren 8, Christen 5. FM: Søren Nielsen sst.

154 Rasmus Christensen i Skvætmølle. 12.4.1687, fol.228.
Enkemand efter Anne Christensdatter, skifte 10.2.1673. B: Karen g.m. Johan Hjembrok, der fæster, Bodil.

155 Eskild Hansen i Kattrup. 13.8.1687, fol.230.
E: Maren Jensdatter. B: Hans, Peder, Peder, Maren.

156 Ellen Pedersdatter i Gram. 17.9.1687, fol.232.
E: Mikkel Pedersen. B: Simon 10, Peder 8, Henrik 4. FM: farbror Poul Pedersen i Stilling.

157 Søren Jensen i Gram. 17.9.1687, fol.233.
E: Anne Andersdatter. B: Peder, Jesper, Niels, Anders, Kirsten, Anne, Margrethe. FM: farbror Rasmus Jensen sst.

158 Rasmus Pedersen i Gram. 17.9.1687, fol.235.
E: Anne Sørensdatter. B: Henrik sst, Peder på Helnæs, Søren i Skanderborg, Anne g.m. Poul Pedersen i Stilling, Else g.m. Søren Fischer i Vrold.

159 Mikkel Jensen Stilling i Vitved. 17.9.1687, fol.236.
E: Anne Poulsdatter. LV: Søren Knudsen, der ægter. B: Poul, Maren Johanne. FM: morbror Jens Poulsen i Gram.

160 Anne Jensdatter i Rødemølle. 26.9.1687, fol.237.
E: Jens Jensen møller. B: Oluf, Jens, Anders, Mikkel, Niels, Karen g.m. Christen Pedersen i Skårup.

161 Anne Christensdatter Sommer i Fruering. 26.9.1687, fol.240.
E: Rasmus Olufsen, degn i Fruering og Vitved. Første ægteskab med Thomas Folmersen. B: Folmer, Anne.

162 Niels Jørgensen i Fastrup. 26.9.1687, fol.242.
E: Mette Jørgensdatter. B: Jørgen, Kirsten, Birgitte, Dorthe.

163 Claus Jørgensen i Fastrup. 27.9.1687, fol.243.
E: Anne Olufsdatter. B: Jørgen, Maren. FM: farbror Søren Jørgensen i Vitved.

164 Ellen Jensdatter i Virring. 27.9.1687, fol.245.
E: Christen Pedersen. B: Maren, Maren.

165 Niels Andersen i Vestbirk. 28.9.1687, fol.246.
E: Maren Knudsdatter. LV: Peder Andersen i Træden, der ægter og fæster. B: Kirsten. FM: morfar Knud Madsen i Træden.

166 Rasmus Pedersen og hustru Barbara Nielsdatter i Blegind. 30.9.1687, fol.248.
B: Jens, der fæster, Niels, Peder, Anne. FM: morbrødre Rasmus Nielsen i Lemming, Mikkel Nielsen sst.

167 Kirsten Rasmusdatter i Blegind. 30.9.1687, fol.249.
E: Peder Sørensen. B: Anne.

168 Karen Sørensdatter i Bjertrup. 1.10.1687, fol.250.
E: Thomas Rasmussen. B: Rasmus, Anne.

169 Anne Rasmusdatter i Bjertrup. 1.10.1687, fol.251.
E: Jens Pedersen. B: Rasmus, Anne. Desuden nævnes afdødes far Rasmus Lauridsen.

170 Edel Mortensdatter i Bjertrup. 1.10.1687, fol.253.
E: Jens Lauridsen. B: Morten, Søren, Kirsten g.m. Rasmus Nielsen i Nor i Ning herred, Anne.

171 Hagen Troelsen i Mesing. 4.10.1687, fol.254.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Christensen i Boes. B: Jens, Troels, Laurids, Rasmus, Maren g.m. Jens Jørgensen i Svinsager, Karen. FM: farbror Laurids Troelsen i Hvolbæk.

172 Birgitte Andersdatter i Boes. 5.10.1687, fol.255.
E: Anders Jacobsen. B: Jacob på Lyngbækgård, Peder, Anders i Norge, Kirsten g.m. Jens Mortensen på Helgenæs, Margrethe g.m. Bendix Albertsen forpagter på Vosnæsgård, Bodil g.m. Morten Mogensen i Randlev, Maren, Anne Cathrine.

173 Søren Nielsen og hustru [Karen Justsdatter] i Firgårde. 5.10.1687, fol.257.
B: Knud, Anne g.m. Rasmus Nielsen i Sønder Vissing. (Sml. Rye Birk tingbog 7.11.1661: skifte 5.9.1660 efter Søren Andersen i Firgårde. E: Karen Justsdatter. LV: Søren Nielsen, der ægter. B: Knud, Anne.)

174 Maren Pedersdatter i Firgårde. 5.10.1687, fol.258.
E: Jens Thomsen. B: Peder, Maren, Kirsten, Sidsel.

175 Anne Nielsdatter i Forlev. 6.2.1688, fol.259.
E: Peder Sørensen Krog. A: mor Helle Rasmusdatter i Veng, søskende Søren Nielsen, Maren Nielsdatter g.m. Peder Sørensen sst, Karen Nielsdatter.

176 Laurids Nielsen i Gram. 7.2.1688, fol.261.
E: Inger Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Niels, Karen. FM: (en anden) Rasmus Jensen sst. [Første ægteskab med Maren Knudsdatter, skifte 1.8.1671, Skanderup Birk Tingbog 6.10.1671 fol.155B]. B: Rasmus, Maren, Margrethe g.m. Mikkel Pedersen sst, Dorthe.

177 Peder Mikkelsen i Bjertrup. 8.2.1688, fol.262.
E: Karen Lauridsdatter. B: Anne g.m. Niels Andersen sst, Mette.

178 Peder Andersen i Bjertrup. 5.2.1688, fol.263.
E: Anne Olufsdatter. LV: bror Peder Olufsen i Hørning. B: Karen, Anne Kirstine. FM: morbror Mads Olufsen i Grensten.

179 Christen Sørensen i Dørup. 26.1.1688, fol.265.
E: Karen Sørensdatter. LV: Iver Jensen. B: Søren, Peder, Morten, Maren.

180 Mette Mortensdatter i Gedved. 27.1.1688, fol.266.
E: Jens Andersen. B: Birgitte, Maren.

181 Maren Sørensdatter i Ejer. 27.1.1688, fol.267.
E: Peder Thomsen. B: Thomas, Søren, Inger.

182 Jens Pedersen i Gedved. 27.1.1688, fol.268.
E: Maren Jørgensdatter. B: Jørgen, Peder, Søren, Otte, Anne g.m. Christen Sørensen sst, Anne. FM: farbror Jørgen Jensen.

183 Rasmus Nielsen i Hylke. 30.1.1688, fol.269.
B: Anne i Tåning, død. 4B: Rasmus Nielsen sst, Ingeborg Nielsdatter g.m. Jens Steffensen sst, Maren Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter var g.m. Joen Lauridsen sst, [skifte 22.9.1684 lbnr.82]. B: Anne.

184 Søren Rasmussen i Brørup. 30.1.1688, fol.269.
E: Johanne Christensdatter. B: Maren g.m. Peder Hansen sst.

185 Mette Nielsdatter i Grumstrup. 30.1.1688, fol.271.
E: Oluf Jensen. B: Jens, Niels. Af første ægteskab B: Jørgen Lauridsen. FM: morfar Niels Mikkelsen i Vedslet.

186 Anne Albertsdatter i Hylke. 30.1.1688, fol.272.
E: Søren Jørgensen. A: Johanne Jensdatter var g.m. Christoffer Nielsen i Firgårde, død. 4B: Jens, Jørgen, Anne, Gertrud, Maren Jensdatter g.m. Claus Mikkelsen i Tørrild.

187 Sidsel Jensdatter i Grumstrup. 31.1.1688, fol.274.
E: Anders Hansen. B: Søren, Abelone g.m. Jens Hansen i Tørrild, Bodil g.m. Eskild Pedersen i Ørridslev, Anne.

188 Laurids Jørgensen og hustru Maren Jørgensdatter i Tvingstrup. 31.1.1688, fol.275.
Hans A: far Jørgen Lauridsen Hendes A: halvsøster Johanne Rasmusdatter i Møballe, død. B: Rasmus Andersen, halvbror Jørgen Nielsen sst, død. B: Hans, Gertrud, Johanne, Sidsel.

189 Jesper Filipsen i Skanderborg Ladegård. 30.3.1688, fol.276.
E: Anne Pedersdatter. B: Maren g.m. Mikkel Nielsen smed sst.

190 Kirsten Rasmusdatter i Båstrup. 25.5.1688, fol.278.
E: Christen Nielsen. B: Johanne, Mette, Kirsten.

191 Niels Thomsen smed i Tebstrup. 25.5.1688, fol.279.
E: Navn mgl. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Thomas, Rasmus, Anders, Hans, Christen, Maren. FM: Laurids Rasmussen sst.

192 Mette Steffensdatter i Horndrup. 5.7.1688, fol.281.
E: Rasmus Olufsen. A: søskende Jens Steffensen i Tåning, Søren Steffensen i Serridslev, Maren Steffensdatter.

193 Rasmus Sørensen i Ris. 5.7.1688, fol.283.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Niels Stidsen. B: Søren, Hans, Iver, Maren, Sidsel. FM: Anders Sørensen i Bryrup.

194 Søren Sørensen i Grumstrup. 6.7.1688, fol.284.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Mikkel Pedersen sst. A: søskende Mikkel Sørensen i Vedslet, Niels Sørensen i Skanderborg, Peder Sørensen Munk i Kattrup, Jens Sørensen, død. 2B: Johanne g.m. Søren Andersen i Frisholt, Karen gift sst.

195 Søren Gundesen i Ustrup. 6.7.1688, fol.285.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Rasmussen. B: Søren, Jørgen, Gunde, Maren, Karen. FM: farbror Søren Gundesen den yngre sst.

196 Christen Jensen i Rådved. 7.7.1688, fol.286.
E: Johanne Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen møller i Fuldbro Mølle. B: Maren, Karen. FM: farbror Simon Nielsen i Hansted.

197 Peder Mikkelsen i Tvingstrup. 7.7.1688, fol.288.
E: Maren Simonsdatter. LV: bror Peder Simonsen. B: Mikkel, Jørgen, Simon, Niels, Kirsten, Mette. FM: farbror Anders Mikkelsen sst.

198 Maren Rasmusdatter i Svinsager. 10.7.1688, fol.289.
E: Hans Olufsen. B: Oluf, Maren.

199 Søren Jensen i Svinsager. 10.7.1688, fol.290.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: Rasmus, Jens, Anders, Rasmus.

200 Rasmus Nielsen i Fruering. 10.7.1688, fol.291.
E: Helle Christensdatter. LV: Søren Nielsen i Hvolbæk. B: Christen, Karen g.m. Anders Rasmussen i Fruering.

201 Karen Jespersdatter i Gram. 13.7.1688, fol.293.
E: Frands Pedersen. Af første ægteskab B: Anders Pedersen sst, Rasmus Pedersen sst.

202 Jens Jensen i Vitved. 13.7.1688, fol.294.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Poul Rasmussen sst. B: Else, Helle. FM: farbror Søren Jensen sst.

203 Niels Jensen i Yding. 26.7.1688, fol.295.
E: Karen Hansdatter. LV: Iver Olufsen, der ægter og fæster. B: Jens, Niels, Anne. FM: morbror Anders Hansen i Såby.

204 Rasmus Jensen i Illerup. 10.4.1688, fol.296.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Jens Rasmussen, der fæster. B: Mette 1.

205 Peder Jacobsen i Borup. 8.8.1688, fol.297.
E: Olivia Jonasdatter. LV: bror Hans Jonasen i Elling. A: forældre Jacob Pedersen og Anne Mortensdatter i Lillerup. [Enkens forrige ægteskab med Christen Pedersen sst, skifte 9.8.1686 lbnr.130].

206 Peder Hansen i Elling. (dato mgl.) 1688, fol.299.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen Juul i Ejer. A: far Hans Pedersen i Elling.

207 Kirsten Sørensdatter i Krog. 14.12.1688, fol.300.
E: Niels Jørgensen. Af første ægteskab B: Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen Thomsen i Tolstrup.

208 Maren Pedersdatter i Bjødstrup. 15.12.1688, fol.301.
E: Niels Rasmussen. B: Peder, Rasmus, Søren, Rasmus, Karen, Maren, Else. FM: morbror Jens Pedersen i Ejer.

209 Peder Jensen i Ejer. 19.12.1688, fol.302.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jens Jensen Hårup i Tebstrup. B: Karen 2. FM: mors farbror Peder Jørgensen i Hylke.

210 Mads Jensen i Såby. 7.2.1689, fol.304.
E: Anne Nielsdatter. B: Anne, Maren, Karen, Rasmus, Jens. Desuden nævnes enkens brødre Rasmus Nielsen i Tåning, Peder Nielsen i Tebstrup.

211 Anne Jensdatter i Yding. 7.2.1689, fol.305.
E: Rasmus Pedersen. A: mor.

212 Niels Pedersen i Træden. 12.4.1689, fol.307.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Henrik From, der ægter og fæster. B: Peder 12, Rasmus 8. FM: morbror (farbror ?) Laurids Pedersen.

213 Niels Sørensen i Vedslet. 17.4.1689, fol.308.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Søren Lauridsen. B: Anne g.m. Rasmus Andersen, Dorthe g.m. Frands Mortensen, der fæster.

214 Niels Rasmussen i Ejer. 20.3.1689, fol.309.
E: Maren Rasmusdatter. B: Rasmus, Jørgen, Anders, Kirsten, Maren, Mette, Karen. Sml. lbnr.132.

215 Knud Jensen i Adslev. 21.6.1689, fol.310.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Pedersen, der ægter og fæster. B: Jens 5, Peder 2. FM: Mads Jensen i Båstrup.

216 Johanne Sejersdatter i Adslev. 21.6.1689, fol.311.
E: Søren Andersen. B: Kirsten 9, Sejer 5.

217 Maren Mortensdatter i Jeksen. 8.7.1689, fol.312.
E: Søren Jensen. Af første ægteskab B: Morten Rasmussen 16, Niels Rasmussen 14. FM: farbror Jens Pedersen i Stilling.

218 Christen Ibsen i Jeksen. 8.7.1689, fol.312.
E: Anne Madsdatter. B: Kirsten 36, Peder 27, Kirsten 24, Maren 21. FM: morbror Poul Madsen i Davding. Af første ægteskab B: Mads Pedersen 43.

219 Peder Jensen i Gjesing. 17.1.1690, fol.313.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jensen i Ustrup, der ægter og fæster. B: Jens, Anne, Ingeborg, Kirsten, Maren. FM: Jens Thomsen.

220 Karen Sørensdatter i Tønning. 12.2.1690, fol.315.
E: Søren Christensen. A: bror Jens Sørensen Purup, ladefoged på Urup, bror Jens Sørensen i Viby, død. 2B: Peder i Holm, Jørgen i Viby, bror Niels Sørensen i Viby, død. B: Sidsel g.m. Jens Nielsen sst.

221 Mette Knudsdatter, [dvs. Inger Jensdatter, begravet Fruering 6.1.1689] i Virring. 26.1.1690, fol.317.
E: Søren Rasmussen, [nu gift Fruering 16.6.1689 med Mette Knudsdatter]. B:
4) Birgitte Sørensdatter 16
5) Rasmus Sørensen 14.
Af første ægteskab B:
1) Peder Rasmussen i Vitved
2) Anne Rasmusdatter g.m. Christen Pedersen i Vitved
3) Anne Rasmusdatter 18.

222 Anders Christensen i Javngyde. 29.1.1690, fol.318.
A: nævnes ikke.

223 Maren Thorsdatter i Veng. 29.1.1690, fol.319.
E: Jens Nielsen. B: Anne g.m. Peder Sørensen, der fæster, Kirsten 17.

224 Rasmus Rasmussen i Mesing. 30.1.1690, fol.320.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Pedersen, der ægter og fæster. B: Rasmus 5, Karen 2. FM: farbror Søren Rasmussen sst.

225 Anne Nielsdatter i Hørning. 31.1.1690, fol.322.
E: Morten Eriksen. B: Maren 9, Anne 7, Else 3. FM: Peder Pedersen i Hørning.

226 Laurids Eskildsen i Hørning. 31.1.1690, fol.323.
A: far Eskild Lauridsen sst.

227 Sejer Sørensen i Blegind. 14.2.1690, fol.324.
E: Anne Madsdatter. LV: Søren Jensen sst. B:
1) Mads Sejersen 30
2) Sidsel Sejersdatter g.m. Knud Iversen
3) Anne Sejersdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Årslev [dvs. Adslev, se lbnr.289]
4) Karen Sejersdatter g.m. Eskild Lauridsen i Hørning
5) Helle Sejersdatter 16
6) Jens Sejersen 14.
FM: Morten Jensen i Blegind.

228 Rasmus Justesen i Blegind. 14.2.1690, fol.325.
E: Anne Jensdatter. B: Sidsel g.m. Mads Jensen sst, Kirsten g.m. Frands Sørensen, der fæster. Af enkens første ægteskab B: Jens Nielsen sst.

229 Laurids Troelsen i Hvolbæk. 15.2.1690, fol.326.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: bror Rasmus Mikkelsen i Røjgård. B: Maren 11, Rasmus 8, Mikkel 6, Jens 4, Karen 2. FM: morbror Jens Mikkelsen, Jens Christensen i Boes. Af første ægteskab B: Albert 21.

230 Karen Andersdatter i Hvolbæk. 15.2.1690, fol.328.
E: Thomas Rasmussen. A: bror Niels Andersen i Astrup, død, 5B: Anders i Tulstrup i Ning herred, Bodil gift, Maren 20, Hans 13, Peder 9, bror Peder Andersen, død. 1B: Mette g.m. Jørgen Bertelsen i Hjelmager, bror Thomas Andersen, søster Johanne Andersdatter g.m. Mogens, død. 3B: Rasmus, Maren g.m. Peder Rasmussen i Gedved, Anne, søster Else Andersdatter g.m. Jens Jensen i Malling, søster Anne Andersdatter g.m. Mikkel, død. 2B: Rasmus i Malling, Mikkel.

231 Jens Poulsen i Vitved. 19.2.1690, fol.329.
E: Anne Olufsdatter, LV: Rasmus Nielsen sst. B: Poul, Jens, Maren 24, Karen 14, Villum 12. FM: Jens Thomsen sst.

232 Bodil Rasmusdatter i Virring. 19.2.1690, fol.330.
E: Rasmus Rasmussen. B: Jens 12, Kirsten 8, Maren 5, Anne 2.

233 Kirsten Madsdatter i Hørning. 20.2.1690, fol.331.
Enke efter Oluf [Pedersen Fregerslev]. B: Peder, der fæster, Mads i Grensten, Anne enke i Hørning (sml. lbnr.178), Anne g.m. Rasmus Jensen i Labing, Peder 14, Karen 11. Af første ægteskab B: Søren Pedersen i Framlev.

234 Rasmus Sørensen i Brørup. 24.2.1690, fol.330.
E: Karen Olufsdatter. LV: Niels Rasmussen murermester i Horsens. B: Søren, Kirsten g.m. Christen Nielsen i Båstrup, Maren 22, Johanne 20, Kirsten 18. FM: farbror Niels Sørensen i Tåning.

235 Anne Jensdatter i Ustrup. 24.2.1690, fol.333.
E: Peder Sørensen. B: Søren 12, Jens 9. Af første ægteskab B: Rasmus Jensen, Maren Jensdatter 19. FM: Søren Gundesen den yngre sst.

236 Bodil Mikkelsdatter i Grumstrup. 25.2.1690, fol.335.
E: Oluf Pedersen. B: Peder, Rasmus, Maren 17, Mikkel 12, Morten 6. FM: morbror Jens Mikkelsen sst.

237 Kirsten Sørensdatter i Grumstrup. 25.2.1690, fol.336.
E: Mads Nielsen. A: søskende Ingild Sørensen i Vedslet, Jørgen Sørensen i Kattrup, Karen Sørensdatter.

238 Kirsten Rasmusdatter i Grumstrup. 25.2.1690, fol.337.
E: Mikkel Jensen. B: Jens, Jeppe, Maren g.m. Peder Andersen i Overby, Mette 24. FM: Jørgen Madsen i Grumstrup.

239 Maren Rasmusdatter i Ås. 26.2.1690, fol.338.
E: Mads Mortensen. B: Rasmus sst, Morten sst, Christen i Gangsted, Anne g.m. Niels Jacobsen, Bodil g.m. Eskild Jensen i Sødrup, Maren g.m. Terkildsen Madsen i Gangsted.

240 Hans Sørensen i Kattrup. 27.2.1690, fol.340.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Oluf Jensen sst. B: Søren 14, Bodil 8. FM: Jens Christensen sst. Af første ægteskab B: Rasmus Sørensen, Johanne Sørensdatter.

241 Mikkel Joensen i Båstrup. 25.6.1690, fol.341.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Christen Lauridsen, der ægter og fæster. B: Jørgen 8, Joen 4. FM: morbror Rasmus Jørgensen.

242 Anders Sørensen i Vinding. 18.7.1690, fol.343.
E: Inger Pedersdatter. LV: Anders Mariager sst. B: Anne 15, Søren 12, Peder 9, Christen 7, Inger 3, Maren 6 mdr. FM: morfar Peder Pedersen sst, Jens Poulsen sst.

243 Kirsten Steffensdatter i Vinding. 18.7.1690, fol.344.
E: Jens Sørensen Kæmpe. A: bror Søren Steffensen, død. 5B: Steffen i Burgårde, Peder sst, Anne g.m. Christen Ibsen i Skade, Karen g.m. Peder Hansen i Gribstrup, Else g.m. Niels Mortensen i Nimdrup, søster Anne Steffensdatter g.m. Søren, død. 3B: Niels i Tørring, Mette g.m. Niels Sørensen i Gammelstrup, Karen g.m. Markus, død. 5B: Søren 20, Niels 18, Karen g.m. Jørgen Hansen snedker i København, Anne i Yding, Helle sst. FM: Anders Sørensen i Ulstrup, søster Anne Steffensdatter g.m. Christen i Underup, død. 2B: Anne g.m. Mads Andersen smed i Nim, Karen g.m. Mads Hansen Bøg i Uldum, søster Anne Steffensdatter g.m. Erik i Nim, død. 2B: Jens i Åle, Steffen i Uldum, søster Maren Steffensdatter g.m. Niels, død. 5B: Steffen i Adslev, Maren g.m. Søren Hansen i Hornborg, Karen g.m. Hans Steffensen i Addit, Anne g.m. Peder Christensen sst, Anne g.m. Rasmus Christensen i Roden Møllested.

244 Anne Andersdatter i Vinding. 18.7.1690, fol.346.
E: Jens Nielsen. B: Anders 11, Torben 9, Christen 7, Laurids 5, Maren 4. Arv i boet efter Karen Mortensdatter i Brædstrup fordret af dennes bror Jens Mortensen i Burgårde, sml. lbnr.96.

245 Mette Christensdatter i Træden. 19.7.1690, fol.347.
E: Knud Madsen. B: Maren g.m. Anders Rasmussen i Vestbirk. Af første ægteskab B: Peder Jensen i Træden, Karen Jensdatter 40.

246 Niels Mortensen i Velling. 19.7.1690, fol.348.
E: Karen Christensdatter. B: Karen g.m. Jørgen Christensen, Anne, Christen 16, Peder 9. FM: Oluf Christensen i Løve. Af første ægteskab B: Else 30, Niels 28, Morten 26. FM: Peder Mortensen i Them.

247 Jens Jensen i Vinding. 19.7.1690, fol.349.
E: Anne Dinesdatter. LV: Søren Jensen i [Sønder] Vissing. B: Karen g.m. Jens Mikkelsen i Kragelund, Anne g.m. Niels Pindmand i Uldum, Maren. FM: farbror Søren Jensen i [Sønder] Vissing.

248 Rasmus Lauridsen smed i Firgårde. 10.10.1690, fol.350.
E: Else Nielsdatter. LV: Laurids Andersen sst. B: Mette. FM: Johan Pedersen smed i Svejstrup.

249 Niels Andersen i Siim. 10.10.1690, fol.351.
E: Johanne Jensdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Anders 17, Karen 14, Søren 12, Jens 8, Peder 5. FM: farbror Laurids Andersen i Firgårde.

250 Søren Jensen i Hårby. 10.10.1690, fol.352.
E: Anne Danielsdatter. LV: Laurids Christensen, der ægter. B: Daniel, Jens 15, Johanne 15. FM: Niels Christensen sst.

251 Anne Rasmusdatter i Addit. 11.10.1690, fol.353.
E: Niels Thomsen. B: Christen 22, Jens 12, Knud 7, Rasmus 5, Anne 3. FM: morbror Peder Rasmussen i Træden.

252 Johanne Jensdatter i Salten. 11.10.1690, fol.354.
E: Niels Hansen. B: Jens 2. FM: morfar Jens Andersen sst.

253 Daniel Jensen i Hvolbæk. 15.10.1690, fol.356.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Jensen. B: Hans, Jens, Margrethe, Anne. FM: Oluf Jensen i Rødemølle.

254 Poul Jensen i Skårup. 18.10.1690, fol.357.
E: Anne Rasmusdatter. B: Kirsten, Ellen, Maren, Rasmus 8. FM: Christen Nielsen sst.

255 Maren Pedersdatter i Slet [i Tranbjerg sogn]. 27.10.1690, fol.358.
E: Christen Andersen. B:
4) Anders i Jegstrup.
Første ægteskab med Søren Andersen Opstrup. B:
1) Peder Sørensen
2) Christen Sørensen
3) [Maren Sørensdatter, skifte Marselisborg og Constantinsborg 22.6.1680 lbnr.48]. Af hendes andet ægteskab med Jens Christensen 2B: Christen, Søren.

256 Thomas Pedersen i Rye. 13.11.1690, fol.360.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Poul Rasmussen. A: Angives ikke.

257 Rasmus Sørensen i Horndrup. 8.12.1690.fol.360.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Nielsen, der ægter. B: Maren, Anne, Karen. FM: Rasmus Rasmussen sst.

258 Karen Pedersdatter i Tåning. 8.12.1690, fol.361.
E: Niels Bendixen smed. A: søsters datter Kirsten Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Tvingstrup.

259 Ingeborg Nielsdatter i Tåning. 8.12.1690, fol.362.
E: Jens Steffensen. B: Anne 3. FM: lille Peder Rasmussen sst.

260 Niels Pedersen i Tåning. 8.12.1690, fol.363.
E: Johanne Nielsdatter. B: Niels, Peder.

261. Thomas Andersen i Kattrup. 10.12.1690, fol.364.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Anders, Mette 11, Karen 8. FM: Christen Pedersen sst.

262 Kirsten Pedersdatter i Ørridslev. 26.2.1690, fol.365.
E: Jens Jensen Winther. B: Peder, Jens, Anne g.m. Jørgen Sørensen, Edel 17, Søren 14, Bodil 14.

263 Poul Enevoldsen i Horndrup. 8.12.1690, fol.366.
E: Else Nielsdatter. A: søster Anne Enevoldsdatter g.m. Poul Ovesen sst, søster Karen Enevoldsdatter g.m. Jens, død. 5B: Erik, Enevold, Maren, Kirsten i Tønning, Mette i Horndrup, søster Maren Enevoldsdatter i Hylke, død. B: kendes ikke, halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Laurids Egebjerg i Tåning.

264 Niels Eskildsen i Hylke. 9.12.1690, fol.367.
E: Anne Nielsdatter. LV: svoger Søren Jensen i Bryrup. B: Maren. FM: morbror Anders Nielsen i Hylke.

265 Anne Christensdatter i Båstrup. 9.12.1690, fol.369.
Enke efter Laurids Joensen, [skifte 29.10.1683 lbnr.63]. B: Christen, Rasmus, Jens, Maren, Karen, FM: farbror Mads Joensen sst.

266 Anne Rasmusdatter i Ustrup. 9.12.1690, fol.370.
E: Søren Jørgensen. B: Ingeborg 9, Johanne 6, Karen 4, Jørgen 30 uger.

267 Søren Jørgensen i Ås. 10.12.1690, fol.371.
E: Birgitte Andersdatter. B: Niels 17, Karen, Maren 9, Poul 4.

268 Rasmus Pedersen i Aggestrup. 10.12.1690, fol.371.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Christensen i Grumstrup, der ægter. B: Jørgen 9, Anne 4. FM: morbror Rasmus Jensen i Sødrup.

269 Jens Jensen Winther i Ørridslev. 10.12.1690, fol.372.
[Enkemand efter Kirsten Pedersdatter, skifte 26.2.1690 lbnr.262]. B: Peder, der fæster, Jens, Søren, Anne, Edel, Bodil.

270 Jørgen Sørensen i Grumstrup. 11.12.1690, fol.373.
E: Anne Christensdatter. LV: Mikkel Pedersen sst. B: Karen 16, Christen 12, Søren 9, Niels 7, Rasmus 5, Ingeborg 3. FM: farbror Rasmus Kjærsgaard i Ustrup, Jens Sørensen i Gjesing.

271 Niels Nielsen og hustru Maren Pedersdatter i Veng. 21.1.1691, fol.375.
Hans A: bror Peder Nielsen i Hårby, død. 4B: Karen 12, Anne 10, Niels 7, Anne 5. FM: stedfar Jens Pedersen sst. Hendes A: halvsøster Maren Nielsdatter, halvsøster Karen Nielsdatter.

272 Søren Jensen i Jeksen. 12.2.1691, fol.377.
E: Karen Lauridsdatter.

273 Knud Jensen i Hårby. 12.2.1691, fol.377.
E: Anne Jensdatter. LV: Jesper Andersen. B: Kirsten 4.

274 Oluf Pedersen i Grumstrup. 27.2.1691, fol.378.
[Enkemand efter Bodil Mikkelsdatter, skifte 25.2.1690 lbnr.236]. B: Peder 24, Rasmus 21, Maren 18, Mikkel 13, Morten 7. FM: morbror Hans Mikkelsen sst.

275 Johanne Hansdatter i Gedved. 20.3.1691, fol.380.
E: Søren Rasmussen. Af første ægteskab B: Bodil Hansdatter 40. FM: halvbror Jacob Hansen.

276 Jens Nielsen i Ørridslev. 27.3.1691, fol.381.
E: Maren Christensdatter. LV: Jacob Sørensen, der fæster. B: Anne, Maren 25, Niels 24, Anders 18, Kirsten 18, Mads 14, Inger 12, Bodil 10. FM: Gunde Jensen.

277 Jens Madsen i Tvingstrup. 27.3.1691, fol.382.
E: Johanne Jensdatter. A: brødre Anders Madsen i Serridslev, Mads Madsen i Forlev.

278 Kirsten Mikkelsdatter i Hvolbæk. 28.3.1691, fol.383.
E: Poul Bertelsen. Første ægteskab med [Laurids Troelsen sst, skifte 15.2.1690 lbnr.229]. B: Maren, Karen 10, Mikkel 6, Jens 4. FM: morfar Mikkel Lauridsen.

279 Jens Jørgensen i Ejer. 12.6.1691, fol.384.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Eskild Pedersen i Tamstrup. Første ægteskab med [Bodil Esbensdatter, skifte 18.1.1686 lbnr.111]. B: Anders 14, Jørgen 12, Peder 10. FM: fætter Terkildsen Jensen i Yding.

280 Søren Mikkelsen i Gangsted. 26.8.1691, fol.385.
E: Johanne Christensdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. B: Søren 18, Peder 14, Jørgen 12. FM: Mikkel Rasmussen i Ballebo.

281 Kirsten Jacobsdatter i Grumstrup. 25.8.1691, fol.386.
E: Niels Jensen. A: mosters datter Anne Ibsdatter, enke efter Rasmus Andersen i Onsted.

282 Niels Olufsen i Grumstrup. 25.8.1691, fol.387.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Hansen, der fæster. A: farbror Mads Nielsen og faster Mette Ibsdatter g.m. Niels Ibsen sst.

283 Karen Terkildsensdatter i Nissumgård. 27.11.1689, fol.388.
E: Jacob Hansen. Første ægteskab med [Mikkel Andersen sst, skifte 26.2.1683 lbnr.55]. B: Gertrud g.m. Rasmus Justesen, Kirsten g.m. Peder Rasmussen i Testrup. Af tidligere ægteskab B: Terkildsen Mortensen i Vrold, Maren Mortensdatter i København, død. 2B: Morten Pedersen Halkjær, Rasmus Pedersen Halkjær.

284 Jens Madsen i Slagballe. 26.5.1690, fol.392.
E: Lene Thomasdatter. LV: Rasmus Nielsen i Trangård, der ægter. B: Jens, Christen, Thomas. FM: farbror Niels Madsen i Åstrup, Erik Madsen i Slagballe, Mikkel Madsen i Ring Halle.

285 Kirsten Knudsdatter i Gram. 12.12.1690, fol.393.
E: Christen Mogensen. B: Mette g.m. Jesper Jensen sst.

286 Rasmus Rasmussen i Fruering. 12.12.1690, fol.394.
E: Karen Rasmusdatter. B: Anne 4, Rasmus 2.

287 Kirsten Pedersdatter i Stilling. 12.12.1690, fol.395.
E: Mikkel Jensen. B: Johanne 22, Jens 18, Kirsten 15, Peder 7.

288 Bertel Nielsen i Bering. 13.12.1690, fol.396.
E: Anne Mogensdatter. LV: Søren Jørgensen sst. B: Søren 8, Maren 7, Sidsel 4, Bertel 20 uger. FM: farfar Niels Poulsen i Firgårde.

289 Jørgen Lauridsen i Adslev. 13.12.1690, fol.397.
E: Anne Sejersdatter. LV: Søren Eriksen i Bering.
[Af første ægteskab] B:
1) Jørgen Jørgensen 15
2) Maren Jørgensdatter 13
3) Mette Jørgensdatter 9.
FM:
1 morbror Søren Pedersen i Adslev
2 morbror Peder Pedersen i Adslev.

290 Christen Knudsen i Testrup. 14.2.1691, fol.398.
E: Kirsten Mikkelsdatter.
Skifte af 3.3.1684 lbnr.74 genoptaget,
da sønnen Jacob Christensen er død for 7 år siden.
Arven fordeles mellem enken og datteren Kirsten Christensdatter.
FM: Niels Nielsen i Hjortshøjlund.

291 Jens Poulsen i Nygård. 17.8.1691, fol.399.
E: Vendel Christensdatter. LV: Just Knudsen i Svejstrup. B: Christen 7, Hans 5. FM: Jens Christensen i Boes, Søren Nielsen sst.

292 Bertel Pedersen i Forlev. 18.8.1691, fol.401.
E: Karen Ibsdatter. LV: Rasmus Ibsen i Mesing. B: Maren g.m. Anders Thomsen i Vrold, Jacob 19, Anne 16, Karen 12, Kirsten 10. FM: morbror Niels Ibsen i Stjær.

293 Peder Nielsen i Rye. 19.8.1691, fol.403.
E: Maren Iversdatter. LV: Søren Steffensen sst. B: Kirsten 20, El 17. FM: Anders Steffensen sst.

294 Jens Christensen Byskov i Rye. 19.8.1691, fol.404.
A: søster Anne Christensdatter g.m. Niels Andersen sst, søster Karen Christensdatter g.m. Niels Hansen sst, søster Maren Christensdatter g.m. Morten Rasmussen sst.

295 Sidsel Nielsdatter i Rye. 19.8.1691, fol.405.
Enke efter Christen. B: Anne g.m. Niels Andersen sst, Karen g.m. Niels Hansen sst, Maren g.m. Morten Rasmussen sst. Sml. lbnr.294.

296 Anne Rasmusdatter i Hørning. 20.8.1691, fol.405.
B: Johanne Lauridsdatter g.m. Iver Pedersen, der fæster.

297 Karen Rasmusdatter i Blegind. 20.8.1691, fol.406.
E: Knud Iversen. B: Iver 6, Rasmus 4.

298 Morten Jensen Skovby i Blegind. 20.8.1691, fol.407.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: bror Søren Mikkelsen sst. B: Anne 8, Mette 5. FM: Peder Løjenkær.

299 Rasmus Pedersen og hustru Karen Jensdatter i Blegind. 20.8.1691, fol.408.
B: Anne g.m. Anders Rasmussen i Malling, Maren på Sjælland.

300 Anne Poulsdatter i Virring. 20.8.1691, fol.409.
E: Rasmus Hansen. B: Maren 2.

301 Joen Rasmussen i Virring. 20.8.1691, fol.410.
E: Else Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen i Vitved. B: Jørgen 12, Søren 9, Kirsten 4. FM: farfar Rasmus Joensen i Virring.

302 Kirsten Thomasdatter i Gram. 21.8.1691, fol.411.
E: Rasmus Jensen. B: Kirsten 22, Jens 14, Karen 9. [Af forrige ægteskab] B: Maren Ulriksdatter 26. FM: morbror Just Thomsen i Vitved.

303 Maren Jensdatter i Gjesing. 21.8.1691, fol.412.
E: Peder Jensen. B: Anne 15, Ingeborg 13, Kirsten 9, Jens 7, Maren 6. FM: Jens Thomsen i Forlev, Peder Jørgensen i Virring.

304 Ingeborg Rasmusdatter i Gram. 21.8.1691, fol.413.
[Enke efter Laurids Nielsen, skifte 7.2.1688 lbnr.176]. B: Rasmus, der fæster, Karen 17, Niels 14, der begge er hos moster Birthe Rasmusdatter i København. (Dog er Rasmus Lauridsen afdødes stedsøn se også lbnr.34).

305 Rasmus Rasmussen i Grumstrup. 25.8.1691, fol.414.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Knudsen i Odder Mølle. B: Johanne 16, Søren 12, Rasmus 7, Anders 6, Mette 2. FM: morbror Søren Sørensen i Ålstrup, Anders Andersen i Grumstrup.

306 Niels Lauridsen i Nebel. 26.8.1691, fol.415.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Claus Jørgensen, der ægter og fæster. B: Maren 4, Poul 3, Maren 6 mdr. FM: farbror Rasmus Lauridsen sst.

307 Hans Terkildsensen i Nim. 27.8.1691, fol.416.
E: Anne Pedersdatter. A: søskende Jørgen Terkildsensen i Ustrup, Oluf Terkildsensen i Dallerup Skov, Søren Terkildsensen i Spøttrup, Anne Terkildsensdatter g.m. Jens Terkildsensen i Sønder Aldum, Kirsten Terkildsensdatter g.m. Rasmus Thomsen i Stougård.

308 Maren Nielsdatter i Gantrup. 27.8.1691, fol.416.
E: Laurids Jensen. B: Anne g.m. Peder Christensen i Dørup, Karen 14. [Af første ægteskab] B: Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Ibsen i Gantrup.

309 Peder Steffensen i Yding. 27.8.1691, fol.417.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Søren Sørensen, der ægter. B: Steffen 13, David 11, Inger 8, Peder 5. FM: farbror Hans Steffensen i Tåning.

310 Maren Pedersdatter i Tåning. 28.8.1691, fol.417.
A: mor Mette Nielsdatter i Kattrup. LV: Anders Jensen Winther sst.

311 Mette Jensdatter i Them. 28.8.1691, fol.418.
E: Niels Pedersen. B: Jens 10, Karen 7.

312 Maren Jensdatter i Horndrup. 23.8.1691, fol.419.
E: Søren Hansen. B: Jens 3, Maren 6 mdr. FM: mors farbror Søren Jensen i Brørup.

313 Jørgen Rasmussen i Assendrup. 29.8.1691, fol.420.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Jensen, der ægter og fæster. A: søskende Jens Rasmussen i Pøl, Kirsten Rasmusdatter g.m. Thomas Thomsen i Assendrup.

314 Laurids Madsen i Ring. 31.10.1691, fol.420.
E: Mette Pedersdatter. B: Peder, Anders.

315 Laurids Pedersen i Træden 31.10.1691, fol.421.
E: Maren Nielsdatter. Sml. lbnr.1398. A: Angives ikke.

316 Christen Torbensen i Træden. 31.10.1691, fol.422.
E: Kirsten Pedersdatter. A: Angives ikke. [Børn: se lbnr.680].

317 Poul Lauridsen i Birknæs. 7.11.1691, fol.422.
E: Karen Pedersdatter. LV: ritmester Esman. B: Peder 26, Kirsten 21, Anne Marie 20, Elsebeth 16. FM: Jørgen Johansen i Holtum.

318 Mads Hansen i Yding. 11.9.1694, fol.2.
E: Dorthe Pedersdatter. A: søskende Søren Hansen i Horndrup, Anders Hansen i Såby, Jeppe Hansen i Yding, Jens Hansen sst, Karen Hansdatter g.m. Iver Olufsen sst.

319 Jens Knudsen i Javngyde. 4.10.1694, fol.4.
E: Karen Bertelsdatter. B: Rasmus 13. FM: farbror Rasmus Knudsen i Venggård, Rasmus Hansen i Javngyde.

320 Jens Rasmussen i Javngyde. 4.10.1694, fol.6.
E: Maren Madsdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Siim. B: Mads 6, Rasmus 4. FM: Erik Jacobsen i Javngyde.

321 Anne Jensdatter i Rådved. 17.10.1694, fol.7.
E: Søren Nielsen. A: Angives ikke.

322 Jens Jensen i Dørup. 25.10.1694, fol.8.
E: Maren Jensdatter. B: Jens i Ejer, Jens, der fæster, Johanne enke sst, Abelone, Maren.

323 Anne Nielsdatter i Addit. 25.10.1694, fol.9.
E: Peder Christensen. B: Anne 18, Niels 12, Maren 8, Christen 3.

324 Anne Jensdatter i Veng. 15.11.1694, fol.10.
E: Peder Sørensen. B: Maren 4, Anne 2. FM: farfar Søren Pedersen i Vissing.

325 Niels Jørgensen i Jeksen. 15.11.1694, fol.12.
E: Maren Jensdatter. B: Jørgen, Jens sst, Maren g.m. Laurids Engelsen i Århus, Erik, Kirsten 20, Peder 15.

326 Knud Madsen i Træden. 21.11.1694, fol.14.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Jensen, der ægter og fæster. B: Mette 2, Karen 6 uger. FM: morfar Søren Jørgensen i Bredvad Mølle. Første ægteskab med Mette Christensdatter, [skifte 19.7.1690 lbnr.245]. B: Maren i Birk.

327 Laurids Christensen i Vitved. 14.1.1695, fol.17.
E: Karen Dinesdatter. LV: Rasmus Christensen i Fastrup, der ægter. B: Dines, der fæster, Christen 16, Anne 15.

328 Maren Esbensdatter i Fregerslev. 14.1.1695, fol.18.
E: Jens Poulsen. B: Elle g.m. Jens Andersen sst, Esben 20, Anne 16, Poul 14, Jens 12, Christen 10. FM: morbror Rasmus Esbensen sst.

329 Anders Pedersen i Virring. 14.1.1695, fol.20.
E: Mette Jørgensdatter. LV: søstersøn Laurids Andersen i Blegind. B: Johanne. FM: Jens Sørensen i Virring. Af enkens forrige ægteskab B: Jørgen Madsen, Maren Madsdatter.

330 Jens Sørensen i Vrold. 17.1.1695, fol.22.
E: Karen Jensdatter. LV: svoger Peder Jensen i Illerup. Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter], skifte 9.4.1687 lbnr.151. B: Laurids, Anne g.m. Anders Rasmussen i Skårup, Søren 21, der fæster, Rasmus 17, Peder 15, Thomas 8.

331 Kirsten Bertelsdatter i Ballebo. 13.2.1695, fol.26.
E: Laurids Andersen. Første ægteskab med [Sejer Sørensen sst, skifte 5.6.1684 lbnr.79]. B: Anne g.m. Jørgen Svarre i Nebel, Maren.

332 Karen Sørensdatter i Ballebo. 13.2.1695, fol.28.
E: Søren Sørensen. B: Søren.

333 Christoffer Jørgensen i Ustrup. 13.2.1695, fol.29.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Peder Jensen i Gjesing. B: Johanne 18, Maren 16, Jens 13, Jørgen 10, Birthe 7, Anne 3. FM: morbror Gunde Jensen i Ørridslev.

334 Hans Pedersen i Rådved. 14.2.1695, fol.31.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: Rasmus i Lundum, Peder i Kannerup, Helle g.m. Søren Pedersen i Serridslev, Anne g.m. Hans Mikkelsen i Grumstrup, Kirsten g.m. Mikkel Hansen i Boel, Maren g.m. Anders Sørensen i Rådved.

335 Maren Nielsdatter i Krog. 7.1.1695, fol.33.
E: Niels Jørgensen. B: Kirsten 5. FM: morbror Jens Nielsen i Gedved.

336 Peder Christensen i Addit. 4.3.1695, fol.35.
[Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 25.10.1694 lbnr.323]. B: Anne g.m. Jens Nielsen der fæster, Niels 12, Maren 10, Christen 4. FM: farbror Søren Christensen i Tønning.

337 Christen Christensen Salten i Rye. 4.3.1695, fol.37.
E: Margrethe Iversdatter. LV: søn Iver Sørensen sst. B: Christen.

338 Jacob Thomsen i Firgårde. 13.3.1695, fol.39.
E: Kirsten Eriksdatter. B: Erik i Javngyde, Jens i Firgårde, Søren, Thomas, Jacob, Maren g.m. Anders Dyhr i Tulstrup, Anne g.m. Jens Gundesen i Virring, Anne.

339 Rasmus Knudsen herredsfoged i Veng gård, . 20.5.1695, fol.40.
A: bror Jens Knudsen i Javngyde, død. B: Rasmus. FM: Rasmus Hansen sst, bror Anders Knudsen i Galten, død. 2B: Maren g.m. Peder Pedersen sst, Dorthe g.m. Søren Mikkelsen skipper i Århus, søster Johanne Knudsdatter i Assens, 2B: Knud Andersen, Birgitte Andersdatter, søster Anne Knudsdatter i Galten, død. 2B: Karen Pedersdatter g.m. Jens Nielsen Skomager i Skanderborg, Anne Pedersdatter enke efter Herluf Jensen i Galten. LV: Peder Frandsen i Søballe, søster Karen Knudsdatter i Galten, død. 3B: Jørgen Jørgensen i Veng, Ellen Jørgensdatter i Galten, Dorthe Jørgensdatter sst. FM: Sejer Jørgensen ridefoged på Hevringholm.

340 Maren Nielsdatter i Emborg Kloster. 27.7.1695, fol.65.
E: Jesper Rasmussen. Af forrige ægteskab B: Christen Christensen i Siim, Sidsel Christensdatter g.m. Peder Andersen sst, Anne Christensdatter g.m. Rasmus i Siim, død. 8B: Maren g.m. Søren Jensen sst, Johanne g.m. Anders Rasmussen sst, Christen, Jens, Niels, Rasmus, Anne, Birgitte. FM: Thomas Andersen sst.

341 Mette Jensdatter Riber i Rye. 4.9.1695, fol.68.
E: Ritmester Mikkel Nickel. B: Nikolaus 11, Cathrine Marie 10, Birthe 8, Gustav 7. FM: Søren Kjærulf sst.

342 Anders Jensen i Velling. 22.10.1695, fol.72.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Andersen, der ægter. B: Jens 14, Karen 13, Anne 3. FM: morbror Eskild Jensen i Elling.

343 Rasmus Hansen i Gjesing [i Fruering sogn]. 13.11.1695, fol.74B.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Hans Rasmussen i Skanderborg
2) Peder Rasmussen i Gjesing
3) Anne Rasmusdatter g.m. Peder Lauridsen i Brændbygge [i Falling sogn]
4) Anne Rasmusdatter g.m. Anders Lauridsen på stedet.

344 Søren Rasmussen i Mesing. 14.11.1695, fol.78.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Jensen, der ægter. B: Karen 8, Maren 5, Anne 2. FM: morbror Poul Jensen i Illerup.

345 Mourids Andersen i Hårup [Føvling sogn]. 21.12.1695, fol.80.
E: Anne Jensdatter. Af første ægteskab B: Christen, der fæster, Peder, Anne 20.

346 Peder Pedersen i Burgårde. 21.12.1695, fol.81.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jens Mortensen sst. B: Christen i Sejt, Peder, der fæster, Kirsten 18, Anne 15, Mette 13.

347 Peder Jensen i Adslev. 19.12.1695, fol.84.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen sst. B: Kirsten g.m. Rasmus Jensen i Sjelle.

348 Maren Mogensdatter i Blegind. 14.11.1695, fol.86.
E: Jens Rasmussen. B: Barbara 5.

349 Peder Sørensen og hustru Karen Rasmusdatter i Ustrup. 20.11.1695, fol.89.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 24.2.1690 lbnr.235]. B: Søren 21, der fæster, Jens 17.

350 Anne Mikkelsdatter i Brørup. 20.11.1695, fol.92.
E: Anders Sørensen. Af første ægteskab B: Mikkel Pedersen sst, Jens Pedersen sst, Anne Pedersdatter g.m. Jens Rasmussen.

351 Kirsten Madsdatter i Hoved. 21.11.1695, fol.93.
E: Peder Sørensen. Et barn, der døde.

352 Rasmus Sørensen ugift i Kattrup. 21.11.1695, fol.95.
Trolovet med Kirsten Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jensen smed i Ørridslev. A: mor Maren Rasmusdatter sst, halvsøskende: Søren Hansen 19, Bodil Hansdatter 13. Sml. lbnr. 240.

353 Jacob Christensen i Overby. 21.11.1695, fol.97.
E: Anne Andersdatter. LV: Mads Andersen i Møballe. B: Maren, Christen 19, Anders 14, Jens 10, Niels 5. FM: farbror Jens Christensen i Kattrup, Niels Hansen i Overby.

354 Maren Jørgensdatter i Rådved. 22.11.1695, fol.100.
E: Peder Lauridsen. B: Søren, Laurids 23, Voldborg g.m. Peder Hansen i Hansted, Anne g.m. Enevold Enevoldsen i Rådved, Anne 20.

355 Anne Rasmusdatter i Gedved. 22.11.1695, fol.102.
E: Hans Clausen. A: Angives ikke.

356 Henrik Albertsen i Tammestrup, Tolstrup sogn. 22.11.1695, fol.103.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Jens Rasmussen møller i Tolstrup Mølle. B: Johanne 18, Jørgen 15. FM: fasters mand Niels Jensen i Eldrup.

357 Karen Nielsdatter i Ris. 23.11.1695, fol.105.
E: Jens Sørensen overskovfoged. A: mor Maren Jensdatter. LV: Søren Jensen i Eldrup, søskende Stig Nielsen i Nim, Erik Nielsen sst, Jens 22, Knud 18, Christen 16, Anne 16, Maren 14, Kirsten 11.

358 Maren Andersdatter i Gram. 18.12.1695, fol.107.
E: Frands Pedersen. B: Peder 2, Inger 14 dage.

359 Anders Sørensen i Svinsager. 18.12.1695, fol.109.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: stedfar Søren Jensen i Vitved. A: søskende Rasmus Sørensen i Mesing, Jens Sørensen, Rasmus Sørensen.

360 Maren Ibsdatter i Jelling. 13.2.1696, fol.111.
E: Christen Markussen. B: Jacob 20, Niels 17, Kirsten 12, Hans 8, Mette 7, Maren 4. FM: Jens Christensen sst.

361 Laurids Nielsen i Borup. 26.2.1696, fol.113.
E: Inger Jensdatter. LV: Jonas Christensen, der ægter. B: Maren 5. Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 29.12.1686 lbnr.147]. B: Anders i Gjesing, Jens, Niels.

362 Hans Steffensen og hustru i Tåning. 28.3.1696, fol.116.
Hans A: bror Peder Steffensen i Yding, [skifte 27.8.1691 lbnr.309], søstersøn Steffen Lauridsen i Nørre Vissing. Hendes A: bror Laurids Sørensen i Vrold, søster [Bodil Sørensdatter] var g.m. Peder Jensen i Vrold, [skifte 19.1.1684 lbnr.73].

363 Jens Nielsen i Gedved. 1.5.1696, fol.118.
E: Anne Jørgensdatter. LV: far Jørgen Thomsen i Tolstrup. B: Jørgen 5, Karen 1. FM: Christen Nielsen Sommer i Gedved.

364 Anders Knudsen ugift i Gedved. 1.5.1696, fol.120.
A: mor Kirsten Esbensdatter, søskende Peder Knudsen sst, Anne Knudsdatter g.m. Søren Rasmussen sst, Anne Knudsdatter var g.m. Jens Nielsen, død. B: Jens, Niels, Karen. Sml. lbnr.14.

365 Eskild Pedersen ugift, født i Møballe. 8.5.1696, fol.124.
A: søster Bodil Pedersdatter g.m. Søren Hansen i Horndrup.

366 Niels Jensen i Troelstrup. 4.5.1696, fol.125.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Mortensen i Burgårde. A: bror Peder Jensen i Svostrup, død. 7B: Erik i Tønning, Anders i Sostrup, Kirsten g.m. Rasmus Knudsen i Nisset, Maren i Holland, Mette på Lolland, Mette, Anne g.m. Anders Nielsen i Grauballe, død. B: Peder 2, bror Niels Jensen i Grauballe, søster Kirsten Jensdatter g.m. Niels Andersen i Sejling, død. 4B: Niels i Troelstrup, Jens i Vinding, Anne g.m. Jens Villumsen i Sejling, Maren g.m. Jens Salomonsen i Sejling, søster Anne Jensdatter g.m. Søren Lauridsen i Gedved, død. B: Else i Tønning.

367 Mikkel Christensen i Føvling. 5.5.1696, fol.129.
E: Anne Christensdatter. B: Anne 8, Christen 7. FM: morbror Mogens Christensen i Åstrup.

368 Kirsten Eriksdatter i Firgårde. 6.5.1696, fol. 131.
Enke efter Jacob Thomsen, [skifte 13.3.1695. lbnr.338]. B: Erik i Javngyde, Jens i Firgårde, Søren, Thomas, Jacob, Maren g.m. Anders Dyhr i Tulstrup, Anne g.m. Jens Gundesen i Virring, Anne.

369 Peder Pedersen i Alken. 6.5.1696, fol.133.
E: Maren Andersdatter. LV: Mikkel Jensen i Stilling. B: Anders 18, Peder 15, Peder 12, Laurids 10, Birgitte 8, Johanne 5, Mikkel 2. FM: farbror Laurids Pedersen i Alken.

370 Johanne Rasmusdatter i Våbensholm. 27.6.1696, fol.136.
E: Niels Madsen. B: Kirsten 9, Rasmus 8, Mads 5. FM: morbror Jens Rasmussen i Åstrup.

371 Søren Rasmussen i Gedved. 26.6.1696, fol.139.
E: Anne Knudsdatter. LV: bror Peder Knudsen sst. A: bror Hans Rasmussen i Ørridslev, død. 4B: Peder i Gedved, Rasmus, Johanne, Anne, søster Anne Rasmusdatter i Gedved, død. B: Karen Jensdatter.

372 Karen Pedersdatter i Ørskov. 26.6.1696, fol.141.
E: Markus Jørgensen. B: Jørgen. Børn af enkemandens første ægteskab.

373 Søren Hansen i Hylke. 25.6.1696, fol.143.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Laurids Nielsen i Båstrup. B: Karen 4. FM: farbror Laurids Hansen i Voerladegård.

374 Niels Sørensen i Tåning. 25.6.1696, fol.146.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: søstersøn Hans Olufsen i Horndrup. B: Søren, Rasmus 20, Johanne 14, Niels 10, Maren 5. FM: farbrors søn Søren Rasmussen i Brørup.

375 Karen Nielsdatter i Grumstrup. 25.6.1696, fol.149.
E: Søren Andersen. B: Mette 3. FM: morbror Oluf Nielsen.

376 Niels Ibsen i Grumstrup. 25.6.1696, fol.150.
E: Mette Andersdatter. B: Oluf, Anders, Jacob, Mads, Karen var g.m. Søren Andersen, [skifte 25.6.1696 lbnr.375]. B: Mette.

377 Laurids Lauridsen i Vrønding. 7.7.1696, fol.152.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Bertel Pedersen i Tammmestrupgård. B: Peder 16, Mette 15, Laurids 12, Søren 10, Jens 6. FM: farbror Søren Lauridsen i Enner. Af første ægteskab B: Terkildsen i Vrønding, Karen g.m. Jørgen Jensen sst.

378 Anders Knudsen i Bjedstrup. 5.8.1696, fol.154.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Rasmus Lauridsen i Hemstok, Rasmus Mikkelsen, der ægter og fæster. B: Knud 9, Laurids 5, Jens 2, Anders 7 uger. FM: farbrødre Niels Knudsen i Bjedstrup, Poul Knudsen i Vestermølle. [Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 21.12.1683 lbnr.71]. B: Christen 13. FM: morfar Laurids Christensen i Mesing.

379 Anne Mikkelsdatter i Svinsager. 21.8.1696, fol.158.
E: Rasmus Sørensen. A: mor Else Rasmusdatter g.m. Søren Jensen Hørning i Vitved, søster Maren Mikkelsdatter g.m. Jens Christensen i Fastrup.

380 Maren Mikkelsdatter i Javngyde. 7.12.1696, fol.160.
E: Jacob Sørensen. B: Mikkel, der fæster, Søren, Anne g.m. Søren Andersen i Krogstrup.

381 Niels Nielsen i Javngyde. 7.12.1696, fol.161.
E: Maren Nielsdatter. B: Niels, Jens, Poul, Kirsten 22, Anne 18, Maren 15, Karen 12, Anders 8.

382 Laurids Pedersen i Alken. 9.12.1696, fol.163.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Bertelsen sst. B: Kirsten g.m. Peder Ersholt i Veng, Peder 23, Hans 15, Maren 12, Anne 6, Anne 4. FM: farbror Jens Pedersen i Svejstrup.

383 Niels Hansen og hustru Karen Christensdatter i Rye. 9.12.1696, fol.166.
B: Christen 16, Hans 14, Niels 13, Rasmus 12, Jacob 10, Niels 8, Sidsel 4, Sidsel 23 uger. FM: Morten Rasmussen Yde, Niels Andersen i Rye.

384 Jørgen Pedersen i Ås. 17.12.1696, fol.168.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Sørensen, der ægter og fæster. B: Peder 8, Gertrud 6. FM: mosters mand Jens Mikkelsen sst.

385 Jacob Hansen i Gedved. 18.12.1696, fol.170.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Christensen i Dørup. B: Sidsel enke efter Christen Steffensen. LV: datters mand Anders Poulsen i Gedved, Anne g.m. Peder Knudsen sst.

386 Karen Lauridsdatter i Tåning. 18.12.1696, fol.172.
E: Peder Sørensen. A: mor Elle Andersdatter g.m. Zacharias Jonasen i Borup, søskende Karen Lauridsdatter, [formentlig fejl, skal være Anne Lauridsdatter], Kirsten Lauridsdatter, Else Lauridsdatter, halvsøster Cathrine Zachariasdatter.

387 Søren Ibsen i Dørup. 19.12.1696, fol.175.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Sørensen i Voerladegård, der ægter og fæster. B: Sidsel 13, Jeppe 12, Karen 9, Morten 6, Knud 2. FM: Søren Ibsen i Vestbirk.

388 Maren Jensdatter i Hvolbæk. 22.12.1696, fol.177.
E: Christen Jensen. B: Kirsten 19, Maren 16.

389 Maren Hansdatter i Alken. 14.1.1697, fol.179.
E: Peder Johansen. B: Dorthe 11, Kirsten 7, Johanne 2. FM: morbror Poul Hansen i Mesing, morbrors søn Johan Svendsen.

390 Søren Andersen i Grumstrup. 11.3.1697, fol.182.
E: Anne Andersdatter. LV: bror Peder Andersen i Fensholt. Første ægteskab med [Karen Nielsdatter], skifte 25.6.1696 lbnr.375. B: Mette. FM: morbror Oluf Nielsen i Grumstrup.

391 Niels Mikkelsen i Tebstrup. 11.3.1697, fol.185.
E: Anne Sørensdatter. B: Kirsten g.m. Jens Hansen sst, Søren 29, Mikkel 25.

392 Sidsel Rasmusdatter i Vitved. 19.5.1697, fol.187.
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus 20, der døde.

393 Søren Jensen i Virring. 19.5.1697, fol.190.
E: Johanne Dinesdatter. LV: Niels Mortensen sst. B: Maren i Århus, Rasmus 24, Anne 16, Anne 14. FM Rasmus Rasmussen sst.

394 Maren Pedersdatter i Stilling. 21.5.1697, fol.192.
Enke efter Niels Henriksen. B: Anders 40, Peder 37, Maren g.m. Rasmus Jensen sst, Else g.m. Jens Pedersen sst. Af mandens første ægteskab B: Karen.

395 Anne Nielsdatter i Horndrup. 10.6.1697, fol.195.
E: Jens Nielsen. B: Anne, Maren, Karen. FM: mosters mand Peder Nielsen Juul i Tebstrup.

396 Maren Nielsdatter i Burgårde. 17.6.1697, fol.197.
E: Niels Lauridsen. B: Cathrine 18 g.m. Peder Jensen, der fæster, Jens 16, Maren 14. Første ægteskab med Jens Pedersen, B: Maren g.m. Niels Iversen i Brædstrup, Niels 30.

397 Jens Andersen i Velling. 17.6.1697, fol.200.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Lauridsen i Burgårde, der ægter og fæster. B: Else 8 uger. FM: mosters mand Jens Pedersen i Velling. Sml.lbnr.396.

398 Hans Jørgensen i Hårup. 18.6.1697, fol.202.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Christen 27, Peder 26, Niels 22, Ove 20, Maren 18, Jens 16, Jens 13, Gregers 12, Mette 11, Inger 10, Anne 7. FM: morbror Erik Jensen i Brestenbro. Første ægteskab med Maren Svendsdatter. B: Jørgen i Hansted 36.

399 Niels Ovesen i Føvling. 18.6.1697, fol.205.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Jens 20, Else 17. FM: morbror Anders Jensen sst.

400 Lene Thomasdatter i Slagballe. 28.6.1695, fol.208.
E: Rasmus Nielsen. B: Jens 4, Niels 20 uger. Første ægteskab med Jens Madsen sst. skifte 26.5.1690 lbnr.284. B: Jens 15, Christian 13, Thomas 6. FM: farbrødre Niels Madsen i Åstrup, Mikkel Madsen i Ring Halle.

401 Søren Jensen i Vestbirk. 19.6.1697, fol.210.
E: Elle Lauridsdatter. LV: Laurids Hansen i Voerladegård. B: Sidsel g.m. Mads Rasmussen i Vestbirk, Jens 22, Laurids 19, Rasmus 17.

402 Maren Ibsdatter i Tebstrup. 19.6.1697, fol.212.
E: Poul Madsen. B: Christen 27, Anne.

403 Peder Pedersen Steffensen i Nim. 19.6.1697, fol.213.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Jørgensen. B: Niels 9, Anne, Anne. Af første ægteskab B: Peder 18, Karen. FM: Jens Thomsen sst.

404 Rasmus Mikkelsen i Bjedstrup. 22.9.1697, fol.215.
E: [Karen] Lauridsdatter. LV: bror Rasmus Lauridsen i Hemstok. A: far Mikkel Rasmussen i Mesing. Enkens forrige ægteskab med Anders Knudsen i Bjedstrup, skifte 5.8.1696 lbnr.378. B: Knud 11, Laurids 7, Jens 4, Anders 2. FM: farbrødre Niels Knudsen sst, Poul Knudsen i Vestermølle. Anders Knudsens forrige hustru [Maren Lauridsdatter, skifte 21.12.1683 lbnr.71]. B: Christen 15. FM: morfar Laurids Christensen i Mesing. Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Mikkelsdatter, enkens bror Rasmus Lauridsen i Hemstok.

405 Maren Pedersdatter i Vissingkloster. 23.9.1697, fol.219.
E: Anders Jensen. B: Maren g.m. Jens Andersen i Troelstrup. Afdødes søstersøn Jens Jensen fæster.

406 Kirsten Nielsdatter i Addit. 24.9.1697, fol.221.
E: Christen Thomsen. B: Peder 25, Christen 24, der fæster, Karen l5. FM: morbror Thomas Nielsen sst.

407 Karen Lauridsdatter i Addit. 24.9.1697, fol.223.
E: Jacob Christensen. B: Maren 30 g.m. Erik Christensen sst, Jens 27, Mette 25, Laurids 24, der fæster.

408 Niels Poulsen i Firgårde. 25.9.1697, fol.225.
E: Else Thomasdatter. B: Bertel i Bering, [skifte 13.12.1690 lbnr.288], Maren g.m. Peder Rasmussen den yngre i Mesing, Gertrud g.m. Peder Sørensen i Boes, Anne g.m. Rasmus Sørensen i Firgårde.

409 Søren Nielsen i Boes. 19.1.1697, fol.226.
E: Kirsten Jørgensdatter. B: Jørgen sst, Kirsten g.m. Thomas Andersen i Siim, Anne g.m. Jens Christensen i Boes.

410 Rasmus Andersen i Dørup. 9.11.1697, fol.229.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Oluf Sørensen, der ægter. B: Margrethe 3, Anders 9 mdr. FM: farbror Niels Andersen snedker i Skanderborg.

411 Erik Jensen i Tåning. 29.1.1698, fol.230.
E: Navn mgl. B: Anne 14, Niels 11, Karen 8. FM: farbror Enevold Jensen.

412 Søren Hansen i Horndrup. 29.1.1698, fol.231.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Kattrup, der ægter og fæster. Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 23.8.1691 lbnr.312]. B: Jens 10, Maren 8. FM: Søren Jensen i Brørup, farbror Anders Hansen Bue i Såby, farbror Jeppe Hansen i Yding.

413 Laurids Sørensen Bonde i Vrold. 12.3.1698, fol.234.
E: [Karen Sørensdatter]. LV: Morten Terkildsensen, der ægter. B: Maren 22 g.m. Rasmus Pedersen i Yding, der er halvbror til LV, Anne 18, Søren 15, Karen 10, Niels 7. FM: Niels Nielsen Bonde i Vrold, Søren Foged sst. Sml. lbnr.418.

414 Christen Andersen i Slet. 17.3.1698, fol.238.
E: Anne Poulsdatter LV: Poul Rasmussen sst. B: Maren 6, Birgitte 4. FM: morfar Poul Mogensen i Hasselager. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 27.10.1690 lbnr.255. B: Anders i Jegstrup.

415 Maren Jensdatter i Fregerslev. 18.3.1698, fol.241.
E: Rasmus Pedersen. A: en søster.

416 Anders Sørensen i Sønder Askær. 24.3.1698, fol.243.
E: Anne Pedersdatter. B: Jens Lauridsen i Skerris, Søren Lauridsen i Risberg, Anders Lauridsen sst, Niels Lauridsen, der fæster, Anne Lauridsdatter g.m. Christen Sørensen i Skerris.

417 Anders Andersen Bonde i Venggård. 28.5.1698, fol.244.
E: Anne Justsdatter. LV: svoger Peder Frandsen i Søballe. A: søsterdøtre Karen Nielsdatter g.m. Thomas Jensen i Stjær, Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Poulsen i Veng.

418 Søren Rasmussen i Vrold. 2.11.1698, fol.247.
E: Anne Knudsdatter. LV: Laurids Jensen sst. B: Karen g.m. Morten Terkildsensen sst, Anne g.m. Rasmus Pedersen i Yding, Maren g.m. Niels Nielsen i Vrold, Gertrud g.m. Hans Nielsen, der fæster.

419 Niels Jensen møller i Dørup Mølle. 2.11.1698, fol.249.
E: Johanne Thomasdatter. B: Maren g.m. Mikkel Due i Hørning.

420 Peder Nielsen i Brund. 3.11.1698, fol.250.
E: Maren Knudsdatter. LV: Anders Jørgensen, der ægter. B: Knud 6, Jens 3. FM: Søren Knudsen Krag sst.

421 Bent Bolle i Skanderborg Ladegård. 4.7.1698, fol.251.
E: Maren Jespersdatter. Første ægteskab med Mikkel Smed [sst], skifte 29.8.1692. 2B. FM: Søren Nielsen i Ollerup, Knud Bendixen i Skanderborg Ladegård.

422 Anne Rasmusdatter i Skårup. 22.11.1698, fol.254.
E: Jens Pedersen. B: Peder 24. Første ægteskab med Ebbe Pedersen. B: Johanne g.m. Jens Sørensen sst, Maren g.m. Christen Nielsen sst, Kirsten 27.

423 Søren Jensen i [Sønder] Vissing. 24.11.1698, fol.255.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Frandsen, der ægter. B: Jens 15, Birgitte 9. FM: mosters mand Niels Nielsen i Tåning.

424 Jens Nielsen i Addit. 25.11.1698, fol.257.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Jensen, der ægter og fæster. B: Jens 22 uger. FM: farbror Christen Nielsen sst.

425 Maren Jensdatter i Forlev. 5.12.1698, fol.259.
E: Niels Sørensen Hjort. A: børnebørn Jens Knudsen i Hem, Rasmus Knudsen, Ebbe Knudsen, Anne Knudsdatter g.m. Jens Smed i Vrold, Bodil Knudsdatter g.m. Rasmus Madsen i Hem.

426 Christen Sørensen i Svejstrup. 7.12.1698, fol.260.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen i Firgårde. B: Johanne, Maren, Rasmus 2. FM: Peder Sørensen i Boes.

427 Peder Sørensen i Gangsted. 15.12.1698, fol.262.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Mikkel Rasmussen i Ballebo, der ægter. B: Søren 15. Første ægteskab med Anne Jensdatter. B: Bodil 22. FM: fasters mand Christen Knudsen i Gangsted.

428 Maren Jensdatter i Ørridslev. 15.12.1698, fol.264.
E: Jacob Sørensen. B: Abelone 5. FM: farbror Jørgen Sørensen sst.

429 Mette Nielsdatter i Gangsted. 15.12.1698, fol.265.
E: Niels Rasmussen. B: Kirsten 14, Rasmus 12, Niels 9, Abelone 6, Anne 2. FM: mosters mand Jens Rasmussen i Elbæk.

430 Anne Christensdatter i Gangsted. 15.12.1698, fol.266.
E: Rasmus Nielsen. A: søster Maren Christensdatter g.m. Søren Madsen sst, halvbror Peder Mikkelsen sst.

431 Anne Eskildsdatter i Gedved. 16.12.1698, fol.268.
E: Hans Clausen. B: Eskild 2. FM: Jørgen Jensen sst.

432 Karen Pedersdatter i Troelstrup. 26.1.1699, fol.269.
E: Søren Jensen. B: Birthe 14, der ægter Niels Nielsen, der fæster, Kirsten 6, Peder 6 mdr. FM: mosters mand Jens Nielsen i Pindsmølle, morbror Knud Pedersen i Nedenskov.

433 Niels Jørgensen i Kroggård. 26.1.1699, fol.272.
E: Karen Sørensdatter. LV: søn af forrige ægteskab Søren Christensen i Dørup. Første ægteskab med Karen Nielsdatter. B: Kirsten 9 trolovet med Morten Christensen, der fæster.

434 Anders Jensen i Skærlund. 17.1.1699, fol.274.
E: [Maren Christensdatter, der ægter Rasmus Nielsen i Skærlund].
[Af børn kendes] B:
1) Niels Andersen Skærlund 3].

435 Anne Jensdatter Bull i Vrigsted. 9.2.1699, fol.275.
E: Søren Hansen. B: Maren 10, Oluf 7, Laurids 5, Maren 3. FM: farbrødre Niels Hansen i Hostrup, unge Søren Hansen sst, Hans Hansen i Hjerrild, Jørgen Hansen i Brå. Desuden nævnes en afdød farbror Oluf Hansen i Hostrup.

436 Edel Jensdatter i Kattrup. 16.2.1699, fol.278.
E: Anders Jensen Winther. B: Jens 12, Anne 10, Birgitte 8, Anne Cathrine 5, Anders 2. FM: Mikkel Rasmussen, Oluf Jensen sst. Arv i boet efter afdødes mor [Anne Pedersdatter sst], skifte 22.6.1685 lbnr.98 til Anne Jensdatter g.m. Peder Jensen i Horsens.

437 Maren Lauridsdatter i Addit. 18.4.1699, fol.282.
E: Christen Christensen. A: far Laurids Christensen i Hjortsballe.

438 Thomas Thomsen i Salten. 18.4.1699, fol.284.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Nielsen, der ægter og fæster. B: Kirsten g.m. Torben Rasmussen sst, Anne 20, Thomas 16, Maren 13, Peder 8, Karen 5, Niels 2. FM: farbror Niels Thomsen sst.

439 Peder Andersen i Dørup. 22.4.1699, fol.287.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Søren Olufsen sst. Rasmus 6 mdr. FM: Knud Andersen sst.

440 Rasmus Madsen i Hørning. 22.4.1699, fol.288.
E: Sidsel Knudsdatter. LV: Jens Pedersen i Bjertrup, Poul Pedersen, der ægter. B: Peder 10, Sidsel 6. FM: Jens Poulsen i Fregerslev.
[Første ægteskab med Sidsel Esbensdatter, (død 1682)]. B: Maren 26 g.m. Rasmus Hansen i Hørning, Anne 23, Mads 19.

441 Jens Esbensen i Hørning. 22.4.1699, fol.291.
E: Anne Poulsdatter. LV: Peder Løjenkær sst. B: Anne, Sidsel, Esben 14, Poul 9. FM: Rasmus Esbensen i Fregerslev.

442 Jens Lauridsen i Bjertrup. 22.4.1699, fol.293.
[Enkemand efter Edel Mortensdatter, skifte 1.10.1687 lbnr.170]. B: Kirsten 34 g.m. Rasmus Nielsen i Storenor, Morten 26, Søren 24.

443 Rasmus Sørensen i Virring. 28.4.1699, fol.295.
E: [Kirsten Rasmusdatter]. LV: Peder Jensen i Fastrup, Rasmus Jensen, der ægter og fæster. B: Rasmus 16, Søren 12, Jørgen 9, Jens 7, Anne 4. Sml. lbnr.112.

444 Rasmus Rasmussen i Virring. 28.4.1699, fol.297.
E: Anne Olufsdatter. LV: Rasmus Jensen sst, Jesper Sørensen, der ægter og fæster. B: Kirsten 11, Maren 2. FM: Søren Jensen i Hvilsted.

445 Kirsten Jensdatter i Virring. 28.4.1699, fol.298.
E: Mogens Knudsen. B: Anne 5, Jens 3. Af første ægteskab B: Karen Rasmusdatter 7. FM: morbror Niels Jensen i Assendrup.

446 Laurids Andersen i Firgårde. 17.4.1699, fol.300.
E: Lisbeth Christensdatter. B: Maren g.m. Søren Andersen i Siim, Karen g.m. Jens Jacobsen i Firgårde, Anne g.m. Jens Jensen, der fæster.

447 Jens Hansen i Grumstrup. 8.6.1699, fol.302.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Maren 7, Søren 4, Karen 2. FM: farbror Søren Hansen i Hylke, Jørgen Madsen i Grumstrup.

448 Anders Andersen i Grumstrup. 8.6.1699, fol.305.
E: Mette Ibsdatter. LV: Jacob Knudsen sst. B: Anders i Hadrup, Kirsten g.m. Mikkel Rasmussen sst.

449 Karen Mikkelsdatter i Ballebo. 9.6.1699, fol.308.
E: Laurids Andersen. B: Anders 3 mdr. FM: morfar Mikkel Rasmussen sst.

450 Cathrine Mikkelsdatter i Hoved. 9.6.1699, fol.310.
E: Peder Sørensen. B:
1) Niels Pedersen 3
2) Kirsten Pedersdatter 6 mdr.
FM: 1 Peder Eriksen i Hem
2 Søren Mikkelsen i Grumstrup.

451 Jens Nielsen i Horndrup. 15.6.1699, fol.312.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Mikkelsen i Vrold, der ægter og fæster. B: Niels 1. FM: Anders Hansen i Havreballe.

452 Maren Sørensdatter i Dørup. 15.6.1699, fol.315.
E: Oluf Pedersen. B: Søren 14, Peder 10, Rasmus 7, Iver 4, Abraham 6 mdr.

453 Jesper Nielsen i Gantrup. 16.6.1699, fol.316.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Erik Mikkelsen. A: far Niels Nielsen.

454 Johanne Madsdatter i Gantrup, Voerladegård sogn. 16.6.1699, fol.318.
E: Gudik Christensen. Første ægteskab med Søren. B: Maren g.m. Jens Sørensen i Monbjerg, Anne g.m. Laurids Jensen i Gantrup. Andet ægteskab med Peder Jensen sst, skifte 2.12.1682 lbnr.53. B: Maren 20, Søren 18. FM: farbror Steffen Jensen sst.

455 Karen Andersdatter i Føvling. 16.6.1699, fol.320.
E: Niels Pedersen. B: Anders 1.

456 Anne Hansdatter i Åstrup. 16.6.1699, fol.321.
E: Mads Nielsen. B: Karen 5, Hans 6 mdr. FM: Jens Sørensen i Nim.

457 Sidsel Rasmusdatter i Vinding. 16.6.1699, fol.323.
E: Søren Nielsen. B: Anne 8, Mette 5, Johanne 3. FM: Peder Madsen sst.

458 Niels Sørensen i Gammelstrup. 17.6.1699, fol.324.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Sørensen i Møldrup. B: Peder 22, Morten 18, Mette 17, Jens 13, Søren 9, Maren 9, Niels 6. FM: morbror Niels Sørensen i Tønning.

459 Maren Knudsdatter i Vestbirk. 17.6.1699, fol.326.
E: Anders Rasmussen. B: Anne 10, Niels 6, Mette 3. Forrige ægteskab med [Niels Andersen sst, skifte 28.9.1687 lbnr.165]. B: Kirsten 12. FM: morbror Peder Jensen i Træden. Sml. lbnr.245.

460 Maren Pedersdatter i Vinding. 20.7.1699, fol.327.
E: Jens Sørensen Kæmpe. B: Søren 9, Peder 7, Steffen 3. FM: Jens Andersen i Troelstrup.

461 Mikkel Pedersen i Grumstrup. 30.6.1699, fol.329.
E: Anne Ibsdatter. LV: Jens Lauridsen i Grumstrup. B:
1) Peder Mikkelsen i udlandet
2) Søren Mikkelsen i Grumstrup
3) Margrethe Mikkelsdatter g.m. Gregers Gregersen [Prytz], præst i [Vester] Tørslev og Svenstrup, (sml. lbnr.1389)
4) Dorthe Mikkelsdatter g.m. Søren Sørensen i Forlev, (sml lbnr.554)
5) Karen Mikkelsdatter g.m. Niels Jacobsen i Ustrup, (sml. lbnr.629)
6) Cathrine Mikkelsdatter [skifte 9.6.1699 lbnr.450], var g.m. Peder Sørensen i Hoved
7) Cathrine Mikkelsdatter g.m. Anders Jensen i Grumstrup.

462 Niels Lauridsen Skovsrod i Rye. 19.7.1699, fol.334.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jacob Hansen, der ægter og fæster. B: Helvig 11, Laurids 8, Mogens 3. FM: morbrødre Niels Sørensen i Mollerup, Mogens Sørensen sst.

463 Mikkel Lauridsen i Emborg. 19.7.1699, fol.337.
E: Inger Jensdatter. LV: Thomas Andersen i Siim. B: Mette g.m. Søren Rasmussen i Rye, Jens 36, Laurids, der fæster, Anne 30, Jens 27.

464 Anders Hansen i Fiskerhusene. 20.7.1699, fol.338.
E: Anne Christensdatter. B: Søren, Hans i Siim, Maren g.m. Mikkel Madsen, Sidsel g.m. Rasmus Andersen i Fiskerhusene.

465 Margrethe Sørensdatter i Jelling. 5.8.1699, fol.340.
E: Morten Nielsen. B: Søren 12, Peder 8, Johannes 4. FM: farbror Søren Nielsen i Jennum, morbror Peder Sørensen i Lerager.

466 Maren Mortensdatter i Jelling. 5.8.1699, fol.343.
E: Knud Joensen. B: Karen g.m. Niels Jepsen sst, Joen 26, Niels 16, Sofie 13. FM: farbror Morten Joensen i Svinsballe.

467 Peder Jørgensen i Nim. 7.8.1699, fol.344.
E: Anne Andersdatter. LV: Claus Nielsen, der ægter og fæster. B: Maren 12, Jørgen 8, Anders 5, Christen 2. FM: Jens Thomsen sst.

468 Niels Nielsen i Brestenbro. 7.8.1699, fol.346.
E: Karen Madsdatter. LV: Thomas Christensen. Desuden nævnes enkens datters mand Mikkel Hansen.

469 Niels Jensen i Såby. 7.8.1699, fol.346.
E: Mette Gundesdatter. LV: Anders Christensen. B: Johanne 18, Maren 13, Jens 10, Bodil 5. FM: farbror Rasmus Jensen sst, farbror Anders Jensen i Gammelstrup, morbror Søren Gundesen i Ustrup.

470 Maren Thomasdatter i Fruering. 30.9.1699, fol.348.
E: Christen Rasmussen. B: Helle 6, Maren 4, Anne 3. FM: Søren Jensen Calmer sst, Anders Rasmussen sst.

471 Anne Jensdatter i Gram. 30.9.1699, fol.350.
E: Mogens Christensen. B: Kirsten 19, Maren 14, Sidsel 12, Peder 5, Niels 2. FM: Søren Jensen sst.

472 Karen Jensdatter i Emborg. 22.11.1699, fol.352.
E: Niels Rasmussen. B: Kirsten 12, Anne 6, Maren 2. FM: morfar Jens Christensen i Boes.

473 Kirsten Sørensdatter i Rye. 23.11.1699, fol.354.
Enke efter Niels Lauridsen Skovsrod, skifte 19.7.1699 lbnr.462. B: Helvig 11, Laurids 8, Mogens 3. FM: morbrødre Niels Sørensen i Mollerup, Mogens Sørensen sst. Afdødes trolovede Jacob Hansen fæster.

474 Peder Jensen i Burgårde. 24.11.1699, fol.358.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Anders Pedersen, der ægter og fæster. A: far Jens Steffensen i Davding.

475 Anne Andersdatter i Slagballe. 24.11.1699, fol.359.
E: Peder Jensen. B: Anders sst, Niels i Boest, Thomas i Slagballe, Anne g.m. Christen Jensen i Grædstrup.

476 Peder Pedersen i Hørning. 10.1.1700, fol.360.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Rasmussen i Viby. B: Maren g.m. Morten Eriksen i Hørning, Anne 23, Anne 16, Abel 4, Peder 2, Peder 6 uger. FM: farbror Jens Pedersen i Bjertrup, Morten Eriksen i Hørning.

477 Mads Madsen i Forlev. 10.2.1700, fol.364.
E: Anne Poulsdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Kirsten 24, Poul 22. FM: Rasmus Sørensen.

478 Mikkel Rasmussen i Mesing. 10.2.1700, fol.365.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Poul Hansen sst. B: Kirsten g.m. en rytter, Dorthe g.m. Jens Hagensen sst, Anne g.m. Jens Mortensen i Skovby, Kirsten der ægter Troels Hagensen, der fæster.

479 Søren Jensen i Fruering. 5.3.1700, fol.367.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Rasmus Olufsen sst. A: søster Else Jensdatter g.m. Rasmus Joensen i Virring, søster Kirsten Jensdatter, død. 2B: Rasmus Pedersen i København, Karen Pedersdatter enke i Fruering, søster Anne Jensdatter, død. 2B: Karen Rasmusdatter g.m. Niels Mortensen i Virring, Kirsten Jacobsdatter g.m. Hans Jacob Spis i Svejstrup.

480 Margrethe Elisabeth Schumacher i Nim. 17.3.1700, fol.369.
E: Christen Sørensen. A: bror Mathias Jørgensen Schumacher udenlands, søster Engel Jørgensdatter Schumacher g.m. en feltskær på Sjælland.

481 Rasmus Rasmussen i Vrold. 10.4.1700, fol.371.
E: Anne Thomasdatter. LV: Jens Knudsen sst, der ægter og fæster. B: Anne 15, Maren 12. FM: morbror Anders Thomsen sst.

482 Anders Christensen og hustru Maren Rasmusdatter i Hårby. 21.4.1700, fol.373.
B: Anne 9, Christen 5, Karen 2. FM: farbror Jesper Andersen sst, morbror Jeppe Rasmussen i Jeksen.

483 Anders Pedersen i Hårby. 10.5.1700, fol.375.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Christensen sst. B: Gunder g.m. Peder Væver, Anne g.m. Jens Nielsen i Svinsager, Christen 21, Cathrine 15. FM: morbror Niels Christensen i Hårby.

484 Christen Jensen i Nebel. 13.5.1700, fol.376.
E: Maren Clausdatter. LV: Peder Poulsen sst.

485 Fogh Jørgensen i Tammestrup, Tolstrup sogn. 13.5.1700, fol.377.
E: Maren Jørgensdatter. B: Jens 22, Karen 17, Jørgen 14, Jørgen 10. FM: farbror Søren Jørgensen den yngre i Bleld.

486 Anne Jørgensdatter i Gedved. 13.5.1700, fol.378.
Enke efter [Jens Nielsen sst], skifte 1.5.1696. lbnr.363. B: Jørgen 9, Karen 5. FM: morbror Thomas Jørgensen, morbror Anders Jørgensen, der fæster.

487 Karen Hansdatter i Egebjerg. 13.5.1700, fol.380.
E: Rasmus Hansen. B: Hans 4, Jens 2. FM: Jens Madsen sst.

488 Mette Nielsdatter i Tebstrup. 14.5.1700, fol.381.
E: Peder Nielsen Juul. B: Jørgen 16, Christen 9. FM: farbror Rasmus Nielsen i Tåning.

489 Maren Christensdatter i Kattrup. 14.5.1700, fol.383.
E: Peder Jensen. B: Anne 8, Else 5. FM: Christen Pedersen i Kattrup. Første ægteskab med Thomas Andersen sst, skifte 10.12.1690. lbnr.261. B: Mette g.m. Jacob Sørensen i Ørridslev, Karen 17, Anders 14. FM: morbrødre Peder Christensen i Ustrup, Mikkel Christensen i Holms Mølle.

490 Maren Jensdatter i Svejstrup. 18.5.1700, fol.386.
E: Just Knudsen. A: bror Anders Jensen i Steffenstrup i Middelsom herred, død. 6B: Jens sst, Maren g.m. Gennet Nielsen sst, Anne g.m. Anders Jensen i Grensten, Karen g.m. Christen Jensen i Langå, Kirsten g.m. Christen Christensen i Over Hornbæk, Anne, halvbror Jens Jensen i Steffenstrup, halvbror Peder Jensen sst, død. 4B: Maren g.m. Søren Lauridsen i Tånum, Anne g.m. Niels Mogensen i Grensten, Karen g.m. Anders Sørensen i Øster Velling, Kirsten.

491 Christoffer Nielsen i Firgårde. 10.6.1700, fol.388.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Jacob Jacobsen sst. B: Johanne 15, Sidsel 13, Niels 9, Maren 7, Gertrud 4. FM: morbrødre Christoffer Simonsen i Svejstrup, Jens Simonsen i Siim. Af første ægteskab B: Jens i Veng, Jørgen 24, Gertrud 20.

492 Anne Nielsdatter i Vrold. 12.6.1700, fol.390.
E: Jens Nielsen. B: Rasmus 13, Niels 11, Kirsten 9, Peder 4, Anne 2. FM: Anders Mikkelsen sst, Laurids Jensen sst. Enkemandens første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 3.5.1681 lbnr.23.

493 Frands Pedersen i Gram. 12.6.1700, fol.393.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter og fæster. B: Inger. FM: farbror Peder Pedersen i Mesing.

494 Laurids Eriksen i Hjortberggård. 21.6.1700, fol.394.
E: Maren Mortensdatter. LV: Morten Sørensen i Båstrup. B: Erik, Maren g.m. Rasmus Olufsen i Horndrup, Anne Cathrine 22, Morten 9, Karen 7, Else Kirstine 4.

495 Abelone Pedersdatter i Grumstrup. 26.6.1700, fol.397.
E: Mikkel Sørensen. Af forrige ægteskab B: Peder Rasmussen sst, Niels Rasmussen i Gangsted, Margrethe Rasmusdatter g.m. Laurids Andersen i Grumstrup.

496 Mikkel Rasmussen i Ballebo. 26.6.1700, fol.399.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Rasmus i Hådrup, Anne g.m. Jens Jørgensen i Gangsted, Karen g.m. Laurids Andersen sst, [skifte 9.6.1699 lbnr.449]. 1B: Anders 2, Johanne 25, Bodil 23, Gunder 20, Sidsel 16, Else 14, Hans 13. FM: morbror Mikkel Hansen i Elbæk. .

497 Rasmus Thomsen i Hvolbæk. 13.7.1700, fol.401.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Andersen sst. B: Maren 12, Thomas 11, Kirsten 7, Kirsten 5, Karen 2. FM: Jens Rasmussen i Skårup, Søren Mikkelsen i Hvolbæk.

498 Anne Olufsdatter i Hørning. 7.8.1700, fol.403.
E: Frands Jensen. B: Jens 3. FM: Rasmus Jensen i Hørning. Skifte efter første ægteskab 1.9.1692. B: Oluf Jensen 9. FM: farbror Knud Bendixen i Ovdrup.

499 Karen Mikkelsdatter i Assendrup. 31.8.1700, fol.405.
E: Erik Andersen. B: Mikkel 15, Anders 12, Jørgen 9. FM: farbror Niels Andersen sst, morbror Jens Mikkelsen i Beder.

500 Else Sørensdatter i Hem. 4.9.1700, fol.407.
E: Niels Pedersen. B: Regitze 3.

501 Anne Nielsdatter i Tvingstrup. 4.9.1700, fol.409.
E: Jens Christoffersen. B: Christoffer 6.

502 Sidsel Pedersdatter i Hem. 26.1.1699, fol.410.
E: Erik Olufsen. B: Oluf i Dørup, Peder i Hem, Maren g.m. Jeppe Hansen i Yding, Else g.m. Christen Pedersen i Hem, Anne 15. FM: søskendebarn Peder Sørensen i Hoved.

503 Jens Johansen i Svejstrup. 6.10.1700, fol.411.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Knudsen i Bjedstrup. B: Rasmus 13, Søren 5. FM: farbror Peder Johansen i Skanderborg.

504 Kirsten Jensdatter i Velling. 21.10.1700, fol.413.
E: Niels Lauridsen. Første ægteskab med [Anders Jensen sst, skifte 22.10.1695 lbnr.342]. B: Jens 18, Karen 17, Anne 6. [Andet ægteskab med Jens Andersen, skifte 17.6.1697 lbnr.397]. B: Else 3. FM: morbror Eskild Jensen i Elling

505 Maren Andersdatter i Velling. 21.10.1700, fol.414.
E: Jens Jensen.

506 Maren Pedersdatter i Velling. 21.10.1700, fol.415.
E: Niels Pedersen. B: Peder 24, Niels 21, Christen 18, Anne 14.

507 Mikkel Andersen i Vestbirk. 10.11.1700, fol.416.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Karen 30, Anne 28, Else 26, Elle 23, Peder 17, Anders 15, Jens 13, Frederik 12. FM: Jens Pedersen i Såby.

508 Niels Rasmussen i Assendrup. 29.11.1700, fol.418.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Søren Lauridsen i Vedslet. B: Rasmus Jensen 16, Birthe Jensdatter g.m. Jens Knudsen i Vedslet, Kirsten Jensdatter 20. FM: farbror Niels Andersen i Assendrup.

509 Rasmus Nielsen i Gantrup. 30.11.1700, fol.419.
E: Anne Jespersdatter. LV: afdødes bror Niels Nielsen sst. B: Maren g.m. Jens Rasmussen, der fæster, Karen g.m. Anders Rasmussen i Vestbirk.

510 Mette Pedersdatter i Gantrup. 30.11.1700, fol.420.
E: Gudik Christensen. B: Christen 5 uger. FM: Mads Jensen sst.

511 Jens Pedersen i Svejstrup. 17.2.1701, fol.422.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Thomsen i Vrold. B: Peder sst, Søren 18, Karen g.m. Nikolaj Møller.

512 Jens Jacobsen i Firgårde. 17.2.1701, fol.424.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids Mikkelsen, der ægter og fæster. B: Lisbeth 7, Kirsten 4. FM: farbror Jacob Jacobsen sst, Jens Jensen sst.

513 Christen Nielsen i Addit. 18.2.1701, fol.428.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Jens 8, Jens 2. FM: farbror Thomas Nielsen.

514 Mikkel Pedersen i Sønder Vissing. 18.2.1701, fol.430.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Rasmussen sst. B: Peder 36, Søren i Vissingkloster, Erik i Gantrup, Gertrud g.m. Niels Rask i Sønder Vissing, Rasmus 28, Karen 18, Hans 13.

515 Jens Nielsen Klog i Rye. 18.2.1701, fol.432.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Anders 25, Rasmus 22, Johanne 18. FM: morbror Niels Andersen sst.

516 Anne Pedersdatter i Illerup. 26.2.1701, fol.434.
E: Søren Jensen. A: søster Karen Pedersdatter i Vrold ved sin søn Anders Thomsen, bror Laurids Pedersen i Alken, [skifte 9.12.1696 lbnr.382] ved søn Peder Lauridsen, bror Peder Pedersen sst, [skifte 6.5.1696 lbnr.369], ved børnenes stedfar Laurids Bertelsen, bror Jens Pedersen i Svejstrup, [skifte 17.2.1701 lbnr.511], ved søn Peder Jensen, søster Johanne Pedersdatter i Alken, død, ved datters mand Oluf Andersen, søster Anne Pedersdatter i Siim, død, søster Maren Pedersdatter i Firgårde, død.

517 Søren Jensen i Gram. 10.3.1701, fol.436.
E: Maren Andersdatter. LV: Jesper Jensen i Gram. A:
1) bror Frands Jensen i Hvolbæk
2) søster Maren Jensdatter g.m. Poul Poulsen i Fruering
3) halvbror Mikkel Jensen i Skanderborg Ladegård
4) halvsøster Johanne Jensdatter
5) halvsøster Anne Jensdatter
6) halvsøster Karen Jensdatter.

518 Maren Rasmusdatter i Veng. 10.3.1701, fol.438.
E: Jens Sørensen. A: bror Rasmus Rasmussen, død. B: Karen g.m. Jens Mortensen i Javngyde, søster Voldborg Rasmusdatter, død. 3B: Mikkel Sørensen i Kolt, Rasmus Rasmussen i Ormslev, Anne Sørensdatter g.m. Morten Jensen i Kattrup, søster Anne Rasmusdatter, død. 2B: Rasmus Sørensen i Alling, Maren Sørensdatter g.m. Morten Olufsen i Tørring.

519 Niels Simonsen i Vedslet. 16.3.1701, fol.440.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mikkel Sørensen, der ægter og fæster. B: Else 11, Niels 10, Hans 7, Søren 3. FM: farfar Simon Rasmussen i Krogstrup.

520 Birgitte Jensdatter i Vedslet. 16.3.1701, fol.442.
E: Jens Knudsen. B: Maren 2. FM: Anders Christensen i Assendrup.

521 Mikkel Knudsen og hustru Anne Sørensdatter i Vedslet. 16.3.1701, fol.443.
B: Knud 7. FM: fars morbror Oluf Andersen i Fensholt.

522 Jonas Christensen i Borup. 17.3.1701, fol.445.
E: Inger Jensdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter og fæster. B: Christen 4, Laurids 9 mdr. FM: farbror Peder Christensen i Dalby.

523 Sidsel Sørensdatter i Virring. 17.3.1701, fol.448.
E: Laurids Jørgensen. Første ægteskab med Poul. B: Kirsten 11, Maren 8, Birthe 2. FM: farbror Mikkel Rasmussen, mosters mand Peder Poulsen sst.

524 Anne Pedersdatter i Fogstrup. 14.4.1701, fol.449.
E: Christen Mortensen. A: Thomas Pedersen i Vorret, Mikkel Pedersen sst, Niels Pedersen i Burgårde.

525 Jens Pedersen Knop og hustru Mette Sørensdatter i Lille Hjøllund. 14.4.1701, fol.450.
Hans A: søster Maren Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Vrads, søster Karen Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Kragelund, søster Johanne Pedersdatter var g.m. Anders Jensen i Store Bredlund, død, søster Anne Pedersdatter var g.m. Christen Sørensen i Urskov, død. Hendes A: et lille barn, der døde.

526 Jens Christensen i Velling. 14.4.1701, fol.452.
E: Else Rasmusdatter. B: Christen, der fæster, Anne g.m. Christen Jørgensen i Arreskov, Maren 24, Inger 20, Anne 16, Jens 10. FM: farbror Oluf Rasmussen. Første ægteskab med Maren Hansdatter. B: Maren g.m. Anders Rasmussen i Bryrup, Anne g.m. Oluf Smed i Velling. Andet ægteskab med Anne Nielsdatter. B: Maren g.m. Rasmus Eriksen i Egebjerg.

527 Peder Poulsen i Vinding. 15.4.1701, fol.454.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Andersen i Langballe. B: Poul, der fæster, Maren 20, Inger 15, Jens 10, Anne 8. FM: farbror Jens Poulsen i Velling.

528 Mads Pedersen i Ring. 15.4.1701, fol.455.
E: Elle Pedersdatter. B: Peder, Jens, Anne 28, Anne 16, Peder 12. FM: farbror Peder Pedersen.

529 Karen Madsdatter i Føvling. 15.4.1701, fol.457.
E: Hans Christensen. B: Maren g.m. Henrik Olufsen i Yding, Johanne 22, Anders 20, Anne 19, Mads 15.

530 Maren Lauridsdatter i Træden. 15.4.1701, fol.458.
E: Niels Pedersen. B: Peder 14 dage, der døde.

531 Maren Jensdatter i Tønning. 16.4.1701, fol.459.
E: Jørgen Knudsen. Første ægteskab med Jens Pedersen Løvet sst, skifte 11.6.1685 lbnr.97. B: Karen 19, Knud 16. FM: Niels Møldrup sst.

532 Iver Olufsen i Yding. 25.4.1701, fol.460.
E: Karen Hansdatter. LV: bror Anders Hansen i Såby. B: Birgitte 10, Maren 8, Sidsel 6. FM: farbror Jørgen Olufsen sst.

533 Anders Bredal i Davdinggård. 13.8.1701, fol.34.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Jens Augsburg i Grauballegård ved Mourids Mikkelsen. 3 B. FM: farbror Hr. Holger Bredal i Klovborg. (Det meste af skiftet mgl).

534 Otte Pedersen i Tåning. 27.8.1701, fol.45.
E: Engel Hintze. LV: Niels Andersen. B: Henrik Peder 13, Oluf Ditlev 7. FM: Peder Sørensen.

535 Karen Rasmusdatter i Virring. 1.10.1701, fol.46.
E: Jens Christensen. A: søskende Poul Rasmussen sst, Søren Rasmussen, Karen Rasmusdatter g.m. Peder Sørensen i Gram, Maren Rasmusdatter.

536 Peder Rasmussen i Vitved. 1.10.1701, fol.48.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Jørgensen i Virring. B: Inger 10. FM: Peder Stærk i Gjesing.

537 Laurids Pedersen i Illerup. 12.10.1701, fol.50.
E: Maren Jensdatter. LV: svoger Peder Jensen sst. B: Karen 16, Maren 8. Første ægteskab med Karen Lauridsdatter (formentlig fejl for Jensdatter), skifte 20.12.1683 lbnr.70. B: Peder i Forlev, Jens i Nørre Vissing, Karen g.m. Poul Jensen, Oluf 29, Peder 25. FM: morbror Poul Jensen Illerup.

538 Peder Hansen i Møballe. 23.11.1701, fol.53.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Anders Winther i Kattrup. B: Margrethe 12, Jørgen 8, Hans 6. FM: morbror Jens møller i Tolstrup Mølle.

539 Christen Nielsen Sommer i Gedved. 24.11.1701, fol.56.
E: Anne Jensdatter. LV: Thomas Jørgensen sst. B: Johanne 26 g.m. Niels Hansen sst, Jens 17, Kirsten 14, Maren 12, Niels 9, Maren 6. FM: morbror Peder Jensen sst.

540 Anne Pedersdatter i Brørup. 25.11.1701, fol.58.
E: Jens Rasmussen. B: Peder 19, Anne 15, Maren 12. FM: farbror Oluf Rasmussen sst.

541 Maren Nielsdatter i Brørup. 25.11.1701, fol.60.
E: Niels Sørensen. B: Søren 3. FM: morbror Jens Nielsen i Hylke.

542 Jens Nielsen i Vrold. 30.11.1701, fol.62.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Jensen møller i Fuldbro Mølle. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 12.6.1700 lbnr.492. B: Rasmus 14, Niels 12, Kirsten 10, Peder 5, Anne 3. FM: Anders Mikkelsen sst, Laurids Jensen sst.

543 Eskild Lauridsen i Adslev. 3.12.1701, fol.65.
E: Karen Sejersdatter. B: Laurids 10, Maren 6, Sejer 4. FM: fars halvbror Mikkel Sørensen i Hørning.

544 Jacob Knudsen i Jeksen. 3.12.1701, fol.67.
E: Kirsten Sørensdatter. [Formentlig fejl, skal være Kirsten Salomonsdatter]. LV: Peder Sørensen, der ægter og fæster. B: Sidsel 30, Kirsten 28, Maren g.m. Søren Nielsen sst, Anne 8. FM: morbror Peder Salomonsen i Blegind.

545 Skammel Villumsen i Sandvad. 17.12.1701, fol.69.
E: Dorthe Hansdatter. FM: Mikkel Pedersen i Jelling. B: Maren g.m. Anders Pedersen i Ildved, Anne g.m. Christen Jensen i Sandvad, Villum 26, Christen 16, Jens 15, Anders 12.

546 Peder Jensen i Hornborg. 30.12.1701, fol.71.
E: Anne Mortensdatter. LV: Hans Jacobsen sst. B: Jens 12, Morten 10, Karen 8, Morten 6, Anders 4, Jacob 1. FM: morfar Morten Andersen i Troelstrup.

547 Niels Markussen i Engetved. 16.1.1702, fol.73.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Hansen i Salten. B: Peder 22, Markus 18, Johanne 12, Johanne 10. FM: morbror Søren Pedersen i Engetved, Niels Thomsen i Salten.

548 Thyra Pedersdatter i Rye. 17.1.1702, fol.76.
E: Peder Sørensen. B: Johanne 12, Anne 9, Maren 7, Gertrud 4. FM: Peder Jensen sst.

549 Maren Pedersdatter i Jeksen. 1.2.1702, fol.78.
E: Jørgen Nielsen. Første ægteskab med [Peder Jensen i Adslev, skifte 19.12.1695 lbnr.347]. B: Kirsten g.m. Rasmus Jensen i Adslev.

549A Anne Rasmusdatter i Ås. 22.2.1702, fol.81.
E: Erik Nielsen. B: Kirsten 4. FM: fars svoger Laurids Paaske sst.

550 Jens Rasmussen i Ås. 22.2.1702, fol.83.
E: Karen Nielsdatter. LV: Morten Madsen sst. B: Karen g.m. Niels Knudsen, Rasmus 21, Niels 12, Mikkel 9, Karen 6, Oluf 4, Hans 2. FM: Rasmus Madsen sst.

551 Karen Nielsdatter i Vestbirk. 23.2.1702, fol.85.
E: Laurids Sørensen. A: far Niels Nielsen i Gantrup.

552 Johanne Jensdatter i Vitved. 24.2.1702, fol.87.
E: Poul Jensen. B: Jens 7, Morten 4, Maren 3. FM: farbror Jens Jensen sst, morbror Niels Mortensen sst.

553 Anne Jensdatter i Tørring. 25.2.1702, fol.90.
E: Rasmus Nielsen. B: Jens 6, Maren 4. FM: Christen Andersen sst.

554 Søren Sørensen i Forlev. 4.3.1702, fol.91.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Jørgen Olufsen sst. B:
1) Søren Sørensen 27
2) Mikkel Sørensen 24
3) Peder Sørensen 23
4) Cathrine Sørensdatter 17
5) Bodil Sørensdatter 8.
FM: morbror Søren Mikkelsen i Grumstrup.

555 Bodil Mouridsdatter i Skanderborg Ladegård. 11.3.1702, fol.95
E: Niels Pedersen. B: Anne 17, Margrethe 16, Mette 13, Karen 9, Peder 7, Mourids 4. FM: farbrødre Jens Pedersen sst, Oluf Pedersen i Mesing.

556 Bent Jacobsen i Grumstrup. 13.3.1702, fol.99.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: søn Søren Lauridsen i Vedslet. A: søskende Niels Jacobsen i Kattrup, Anne Jacobsdatter g.m. Jens Rasmussen i Grumstrup.

557 Kirsten Eriksdatter i Assendrup. 13.3.1702, fol.101.
E: Søren Andersen. A: Angives ikke.

558 Anne Andersdatter i Gantrup. 20.3.1702, fol.102.
E: Gudik Christensen. A: far Anders Rasmussen i Rye. Arv i boet efter Peder Jensen sst, skifte 2.12.1682 lbnr.53. Sml. lbnr.454.

559 Laurids Sørensen i Vestbirk. 12.4.1702, fol.104.
A: mor Elle Lauridsdatter sst. LV: Laurids Hansen i Voerladegård.

560 Anne Rasmusdatter i Hørning. 15.4.1702, fol.107.
E: Jens Pedersen. Af første ægteskab B: Hr. Rasmus Sørensen i Beder, Mikkel Sørensen i Hørning, Anne Sørensdatter i Århus, Karen Sørensdatter sst. Afkald.

561 Maren Mikkelsdatter i Jelling. 29.5.1702, fol.107.
E: Niels Gregersen. B: Gregers 7, Mette 5, Barbara 2. FM: farbror Christen Gregersen i Vesterby, morbror Peder Mikkelsen i Jelling.

562 Peder Sørensen i Uhre. 30.5.1702, fol.109.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Peder Clemensen sst. B: Niels 8, Karen 7, Søren 5. FM: farbror Christen Sørensen sst.

563 Anne Knudsdatter i Skårup. 28.6.1702, fol.111.
E: Christen Rasmussen. B: Rasmus 5, Birgitte 12 uger. FM: Anders Rasmussen sst.

564 Anne Jensdatter i Skårup. 28.6.1702, fol.113.
E: Jens Rasmussen. B: Maren 22, Jens 20, Rasmus 16, Laurids 12, Karen 10, Anne 9, Anders 8, Peder 5. FM: farbrødre Rasmus Rasmussen i Vestermølle, Anders Rasmussen i Skårup.

565 Rasmus Rasmussen i Virring. 22.7.1702, fol.116.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Helle 9, Rasmus 7, Peder 2, Bodil 8 uger. FM: morbrødre Christen Pedersen i Vitved, Jens Pedersen i Bjertrup. Første ægteskab med Bodil Rasmusdatter, skifte 19.2.1690 lbnr.232. B: Kirsten 21, Maren 17, Anne 15. FM: Søren Mikkelsen i Hvolbæk.

566 Rasmus Nielsen i Bjødstrup. 2.8.1702, fol.119.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Knop i Ris. B: Kirsten 24. FM: søskendebarn på mors side Peder Juul i Ejer. Afdødes stedsønner Peder Andersen, Anders Jørgensen.

567 Knud Jensen i Blegind. 23.8.1702, fol.122.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Rasmussen, der ægter og fæster. Første ægteskab med Mette Olufsdatter, skifte 28.5.1697. B: Kirsten 9. FM: farbror Søren Jensen sst.

568 Søren Rasmussen i Tørring. 31.10.1702, fol.124.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen sst. B: Maren 23, Rasmus 16, Anne 15, Kirsten 14, Niels 10. FM: farbror Morten Rasmussen sst, Frands Mortensen sst.

569 Søren Jensen i Elling. 15.9.1702, fol.126.
E: Maren Sørensdatter. A: brors børn Christen Jensen sst, Jens Jensen sst, Peder Jensen udenlands, Niels Jensen i Træden. Casper Nielsen ægter enkens søster og fæster.

570 Jacob Pedersen i Gangsted. 16.9.1702, fol.127.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Anne 5, Birthe 2. FM: morbror Jens Lauridsen i Grumstrup.

571 Mette Nielsdatter i Ås. 16.9.1702, fol.129.
E: Laurids Paaske. B: Karen 5, Niels 3, Kirsten 2. Udenfor ægteskab Anders Jensen 7. FM: morbror Erik Nielsen sst.

572 Rasmus Sørensen i Firgårde. 24.8.1702, fol.130.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Jacobsen sst. B: Kirsten 10, Niels 6, Søren 3, Else l. FM: farbror Peder Sørensen i Boes, Poul Rasmussen i Firgårde.

573 Johanne Rasmusdatter i Vestermølle. 20.9.1702, fol.134.
E: Poul Knudsen. Første ægteskab med [Rasmus Jensen sst, skifte 28.11.1681 lbnr.35]. B: Jens i Skårup, Rasmus i Skanderborg, der fæster, Anders i Skårup, Anne g.m. Christoffer Simonsen i Svejstrup.

574 Morten Christensen i Brædstrup. 21.9.1702, fol.138.
E: Else Jensdatter. LV: far Jens Steffensen i Davding. B: Christen 12, Niels 10, Jens 6, Mette 5, Steffen 3, Karen 6 mdr. FM: farbror Knud Christensen i Brædstrup. Desuden nævnes enkens moster Karen Mortensdatter sst.

575 Kirsten Lauridsdatter i Tønning. 21.9.1702, fol.140.
E: Søren Christensen. A: søskende Jørgen Lauridsen i Nim, Laurids Lauridsen sst, Laurids Lauridsen udenlands, Søren Lauridsen i Nim, Birgitte Lauridsdatter g.m. Hagen Rasmussen i Nim, halvbror Jens Madsen udenlands, Peder Madsen.

576 Kirsten Pedersdatter i Gantrup. 8.11.1702, fol.143.
E: Erik Mikkelsen. B: Maren 10 uger. FM: Søren Mikkelsen i Vissingkloster.

577 Sidsel Pedersdatter i Gantrup. 8.11.1702, fol.145.
E: Mads Jensen. B: Anne 14. Første ægteskab med [Peder Nielsen sst, skifte 21.7.1685 lbnr.106]. B: Niels 28, Peder 24, der fæster.

578 Knud Rasmussen i Vestbirk. 9.11.1702, fol.147.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. B: Maren g.m. Svend Jørgensen, Rasmus 23, Søren 18, Kirsten 13, Anne 11, Karen 9, Anders 7.

579 Niels Pedersen i Velling. 10.11.1702, fol.149.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Niels Lauridsen sst. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 21.10.1700 lbnr.506]. B: Peder 22, Niels 19, Christen 18, Anne 14. FM: Laurids Jepsen sst.

580 Anne Knudsdatter i Dørup. 30.11.1702, fol.151.
E: Jens Lauridsen. A: mor Maren Poulsdatter sst. LV: bror Jens Poulsen sst.

581 Christen Nielsen i Hårby. 30.11.1702, fol.152.
E: Navn mgl. LV: Niels Christensen sst. B: Kirsten 19 der ægter Jens Nielsen i Veng, der fæster, Anne 16, Bodil 10. FM: morbror Rasmus Jensen i Hårby.

582 Navn mgl. i Hørning. 1.12.1702, fol.154.
E: Rasmus Jensen. B: Maren g.m. Søren Pedersen i Fregerslev, Anne 19, Peder 13, Jens 11, Helle 11, Johanne 8, Maren 6. FM: farbror Søren Jensen i Vitved.

583 Mads Joensen i Båstrup. 19.1.1703, fol.156.
E: Lisbeth Joensdatter. LV: Christen Lauridsen. B: Joen, der fæster, Maren g.m. Peder Olufsen i Grumstrup, Kirsten g.m. Christoffer Vædersen.

584 Ingeborg Hansdatter i Grumstrup. 19.1.1703, fol.159.
E: Jens Mikkelsen. B: Kirsten 11, Mikkel 3. FM: Jørgen Hansen i Overby, Jens Lauridsen i Grumstrup.

585 Karen Jonasdatter i Venggård. 24.1.1703, fol.161.
E: Søren Rasmussen Yde. B:
1) Cathrine Lisbeth Sørensdatter 4
2) Christian Sørensen 2.
FM:
1 farbror Morten Rasmussen Yde i Rye
2 mosters mand Jens Sørensen.
Desuden nævnes:
1 Peder Christensen g.m. Johanne Rasmusdatter Yde i Jeksen
2 Anne Rasmusdatter Yde i Søballe.

586 Anne Eskildsdatter i Elling. 21.2.1703, fol.166.
E: Henrik Henriksen. B: Karen 10, Eskild 8, Maren 6. FM: morbror Jens Eskildsen sst.

587 Anders Pedersen i Tåning. 21.2.1703, fol.168.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Hans Hansen. B: Mikkel 7, Karen 6, Anne 2. FM: Niels Nielsen sst, Enevold Enevoldsen sst.

588 Thomas Jensen i Vrads. 26.2.1703, fol.170.
E: Inger Pedersdatter. LV: Oluf Rasmussen i Bryrup. B: Peder 20, Jens 14, Anne 10, Kirsten 7, Mette 5. FM: farbror Søren Jensen i Bredlund.

589 Peder Simonsen i Tvingstrup. 6.3.1703, fol.172.
E: Mette Jensdatter. B: Simon 26, Jens 25, Dines 24, Niels 21, Søren 15,. Kirsten 14, Bodil 9, Maren 7. FM: mosters mand Niels Thomsen i Ustrup g.m. Kirsten Jensdatter, Mads Eskildsen i Ørridslev. Desuden nævnes enkens søster Johanne Jensdatter i Ustrup.

590 Karen Andersdatter i Nebel. 6.3.1703, fol.175.
E: Rasmus Poulsen. B: Anders 16 uger. FM: Peder Hansen i Kannnerup.

591 Rasmus Sørensen i Forlev. 14.4.1703, fol.177.
E: Karen Bertelsdatter. LV: Rasmus Ibsen i Mesing. A: søskende Mikkel Sørensen i Rode, Jørgen Sørensen i Kousted, Niels Sørensen i Fruering, Peder Sørensen i Mesing, Anders Sørensen sst, Anne Sørensdatter g.m. Jens Pedersen i Skanderborg Ladegård.

592 Mikkel Baltsersen i Ingerslev Mølle. 20.4.1703, fol.180.
E: Karen Mogensdatter. LV: bror Jens Mogensen i Koldens Mølle. B: Baltser 12, Jens 9, Maren 8, Mogens 5, Hans 12 uger. FM: fars halvbror Claus Mikkelsen i Østerby.

593 Karen Hansdatter i Vrold. 21.4.1703, fol.183.
E: Laurids Jensen. B: Maren g.m. Jens Mikkelsen sst, Mette 12, Erik 10, Ellen 7, Jens 1. FM: farbror Søren Jensen sst, morbrødre Jens Hansen sst, Frands Hansen sst.

594 Karen Nielsdatter i Brund. 12.6.1703, fol.186.
E: Jørgen Knudsen. B: Jens 21, Mette 12, Bent 10, Niels 8, Karen 6, Knud 2. FM: farbrødre Søren Knudsen sst, Niels Knudsen sst, Jens Knudsen sst.

595 Anne Nielsdatter i Såby. 2.8.1703, fol.188.
E: Jørgen Nielsen. B: Gertrud 12. Første ægteskab med [Mads Jensen sst, skifte 7.2.1689 lbnr.210]. B: Anne 17, Karen 13. FM: Rasmus Nielsen i Tåning, Peder Nielsen i Tebstrup.

596 Anne Olufsdatter i Yding. 2.8.1703, fol.192.
E: Terkildsen Jensen, der ægter Johanne Hansdatter. A: søsterdatter Karen Andersdatter g.m. Niels Andersen smed i Høver, brorsøn, Oluf Jensen, søstersøn Henrik Henriksen i Sjelle.

597 Jens Andersen i Træden. 16.8.1703, fol.192.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Jørgen Jensen i Nim. B: Anders 13, Jens 9, Anne 8, Kirsten 4. FM: farbror Adser Andersen i Træden.

598 Søren Jensen i Yding. 26.8.1703, fol.194.
Afkald fra søskende Anders Jensen Winther i Kattrup, Jens Jensen sst, Terkildsen Jensen sst.

599 Jens Christensen i Vitved. 22.9.1703, fol.195.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: stedfar Søren Jensen sst, Hans Madsen, der ægter og fæster. B: Karen 8, Mette 2. FM: farbror Rasmus Christensen sst. Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter i Fastrup, skifte 3.2.1686 lbnr.113]. B: Christen 25, Else 21, Gunder 19.

600 Peder Rasmussen og hustru Anne Jensdatter i Kæmpegård. 26.9.1703, fol.197.
B: Karen 16 der ægter Niels Pedersen, der fæster, Jens 14, Elle 11, Johanne 9, Inger 1. FM: farbror Jens Rasmussen i Hundshoved. Forrige ægteskab med [Karen Mortensdatter, se lbnr.96]. B: Sidsel g.m. Jens Pedersen i Grædstrup.

601 Christen Rasmussen i Skårup. 27.9.1703, fol.201.
E: Anne Nielsdatter. Første ægteskab med Anne Knudsdatter, skifte 28.6.1702 lbnr.563. B: Rasmus 6, Birgitte 2. FM: morfar Knud Jensen, Anders Rasmussen. Oluf Jensen i Rødemølle kræver arv til sine stedbørn Rasmus Poulsen 22, Kirsten Poulsdatter 18, Ellen Poulsdatter 16 efter deres mor [Anne Rasmusdatter], skifte 21.2.1693. Sml. lbnr.254.

602 Karen Knudsdatter i Jelling. 27.10.1703, fol.203.
E: Niels Jepsen. A: søskende Joen Knudsen i Elling, Niels Knudsen, Sofie Knudsdatter.

603 Mads Ørum i Jelling. 27.10.1703, fol.205.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Poulsen, der ægter og fæster. B: Helvig Cathrine 6 mdr. Af forrige ægteskab B: Maren 26, Thomas 24. FM: Peder Mikkelsen sst.

604 Inger Andersdatter i Nim. 29.10.1703, fol.206.
E: Niels Jensen. B: Anders 8.

605 Birgitte Pedersdatter i Nim. 29.10.1703, fol.208.
E: Peder Nielsen. B: Søren 28, der fæster, Anne g.m. Jens Jensen sst, Maren 22, Karen 19, Peder 18, Rasmus 12, Øllegaard 10. FM: farbror Eskild Nielsen sst.

606 Rasmus Jensen i Hårby. 7.11.1703, fol.209.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Niels Christensen sst. B: Niels 7, Rasmus 4, Anne Cathrine 11 uger. FM: fars søskendebarn Christen Christensen sst.

607 Peder Christensen og hustru Karen Pedersdatter i Hårby. 7.11.1703, fol.211.
B: Maren 3. FM: morfar Peder Sørensen i Veng, farbror Laurids Christensen i Hårby.

608 Kirsten Rasmusdatter i Bjødstrup. 8.11.1703, fol.214.
E: Søren Jensen. B: Rasmus 7 uger.

609 Maren Pedersdatter i Salten. 9.11.1703, fol.215.
E: Jens Nielsen. B: Anne 3. Første ægteskab med [Thomas Thomsen sst, skifte 18.4.1699 lbnr.438]. B: Kirsten g.m. Torben Rasmussen sst, Anne g.m. Christen Jensen i Virklund, Thomas 20, Maren 17 trolovet med Jens Sørensen i Tømmerby, Peder 11, Karen 9, Niels 6. FM: farbror Niels Thomsen i Salten.

610 Niels Rasmussen i Assendrup. 10.11.1703, fol.219.
E: Maren Jensdatter. A: søster Kirsten Rasmusdatter, død. 2B: Karen Andersdatter g.m. Jens Vognsen sst, Anne Sørensdatter g.m. Peder Poulsen i Virring.

611 Niels Madsen i Illerup. 28.11.1703, fol.220.
E: Mette Thomasdatter. LV: Poul Jensen sst. B: Mette 16, Kirsten 11, Rasmus 6. FM: fars halvbror Jens Rasmussen sst.

612 Karen Rasmusdatter i Javngyde. 11.12.1703, fol.222.
E: Jens Mortensen. B: Mette g.m. Niels Lauridsen sst, Rasmus 24, Morten 20, Maren 16, Maren 13, Peder 11, Jens 9.

613 Rasmus Andersen i Fiskerhusene. 24.12.1703, fol.223.
E: Sidsel Andersdatter. B: Anders 4, Hans 3, Christian 1. FM: morbror Hans Andersen.

614 Cathrine Jørgensdatter i Lønsgård. 30.1.1704, fol.225.
E: Peder Hirschhover løjtnant. B: Frederik Peder 31.

615 Thomas Andersen i Siim. 20.2.1704, fol.225.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Christen Christensen sst. B: Anne 16, Dorthe 14, Rasmus 11, Kirsten 9, Anders 5, Søren 6 mdr. FM: farbror Hans Andersen sst, morbror Jørgen Sørensen i Boes.

616 Rasmus Salomonsen i Rye. 3.5.1704, fol.228.
E: Karen Steffensdatter. LV: Anders Steffensen sst. B: Steffen 14, Mette 11, Salomon 8, Søren 4, Christen 2. FM: fars halvbror Gregers Rasmussen, morbror Søren Steffensen sst.

617 Rasmus Pedersen i Firgårde. 3.5.1704, fol.230.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Christoffer 3. FM: morbror Christoffer Simonsen i Svejstrup. Enkens første ægteskab med Christoffer Nielsen, [skifte 10.6.1700 lbnr.491].

618 Else Madsdatter i Rye. 3.5.1704, fol.233.
E: store Anders Rasmussen. B: Mads 43, Søren 37, Anne g.m. Peder Rasmussen i Sønder Vissing, Maren g.m. Jacob Hansen i Rye, Kirsten 34, Karen 26.

619 Anders Andersen i Vinding. 5.5.1704, fol.235.
E: Anne Steffensdatter. LV: Anders Jensen smed sst. B: Anders i Addit, Søren i Vinding, Knud 30, Søren 28, Steffen 24, Christen 21, Torben 15. FM: Poul Pedersen sst.

620 Peder Jensen i Hårup. 7.5.1704, fol.236.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Sørensen i Våbensholm. B: Maren 11, Inger 7, Anne 6, Johanne 3. FM: fars farbror Jens Peder Mikkelsen i Træden.

621 Anne Hansdatter i Hårup. 7.5.1704, fol.238.
E: Christen Nielsen. A: søster Anne Hansdatter g.m. Søren Rasmussen i Kolt, brordatter Bodil Villumsdatter g.m. Jens Pedersen sst.

622 Anne Sørensdatter i Træden. 7.5.1704, fol.239.
E: Rasmus Jensen. B: Knud 8, Søren 6, Jørgen 3, Maren 5 uger, Magdalene 5 uger. FM: farbror Peder Jensen i Gammelstrup. Første ægteskab med Knud Madsen sst, [skifte 21.11.1694 lbnr.326]. B: Mette 12, Karen 9. FM: Jens Sørensen i Træden.

623 Karen Rasmusdatter i Virring. 7.5.1704, fol.242.
E: Niels Mortensen. A: halvsøster Kirsten Jacobsdatter g.m. Hans Jacobsen Spis korporal i Svejstrup.

624 Maren Jørgensdatter i Virring. 7.5.1704, fol.244.
E: Rasmus Mikkelsen. A: mor Else Rasmusdatter g.m. Niels Jensen sst, bror Søren Joensen i København ved farfar Rasmus Joensen i Virring, søster Kirsten Joensdatter g.m. Rasmus Christensen sst. Sml. lbnr.301.

625 Anne Lauridsdatter i Vissingkloster. 8.5.1704, fol.246.
E: Søren Mikkelsen. B: Laurids 6, Jens 3. FM: farbror Rasmus Mikkelsen i Sønder Vissing.

626 Jens Pedersen i Såby. 31.5.1704, fol.247.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Christensen sst. A: halvbror Jens Pedersen i Vestbirk.

627 Jens Jensen i Gram. 21.6.1704, fol.249.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Jens Mikkelsen, der ægter og fæster. B: Anne 4, Margrethe 2. FM: farbror Jesper Jensen sst, Mikkel Jensen Søgaard i Stilling. Desuden nævnes afdødes bror Peder Jensen i Adslev.

628 Johanne Lauridsdatter i Gram. 21.6.1704, fol.251.
E: Peder Nielsen. B: Niels 2.

629 Karen Mikkelsdatter i Ustrup. 28.6.1704, fol.252.
E: Niels Jacobsen. B:
1) Mikkel Nielsen 25
2) Jacob Nielsen 23
3) Melchior Nielsen 19
4) Niels Nielsen 11
5) Anne Cathrine Nielsdatter 10
6) Cathrine Nielsdatter 8
7) Bodil Nielsdatter 7
8) Peder Nielsen 6.
FM: morbror Søren Mikkelsen i Grumstrup.

630 Olivia Jonasdatter i Borup. 13.6.1704, fol.255.
E: Christen Jensen Lassen. Første ægteskab med [Christen Pedersen sst, skifte 9.8.1686 lbnr.130]. Sml. lbnr.205. B: Peder Christensen Bie i Dalby, Cathrine Christensdatter Bie g.m. Jens Jensen i Uhre, Karen Christensdatter Bie g.m. Niels Christoffersen i Kørup, Jonas Christensen Bie, [skifte 17.3.1701 lbnr.522]. B: Christen, Laurids.

631 Margrethe Steffensdatter i Jelling. 3.9.1704, fol.256.
E: Peder Mikkelsen. Første ægteskab med Terkildsen, skifte 2.5.1701. B: Anne var g.m. Peder Bertelsen i Nørre Vilstrup, Karen var g.m. Henrik Skytte i Trankærhus, Christen 15, Mette 13, Jens 12, Niels 6. FM: Jens Steffensen i Jelling, Niels Gregersen sst.

632 Peder Eskildsen i Vitved. 20.9.1704, fol.259.
B: Morten Pedersen Damsgaard sst, Anders 16. Forening med Christen Pedersen, Jens Pedersen, Rasmus Rasmussen, Jens Pedersen Virring, Ove Rasmussen.

633 Rasmus Rasmussen Torup i Torupgård. 20.9.1704, fol.259.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen Due i Bjertrup. B: Sidsel 6, Rasmus 2. FM: morbror Morten Pedersen Dam i Vitved.

634 Søren Jensen i Vitved. 20.9.1704, fol. 261.
E: Ellen Mortensdatter. LV: halvbror Niels Mortensen. B: Maren g.m. Hans Rasmussen sst, Anne 18, Morten 16, Johanne 10. FM: Morten Rasmussen sst.

635 Maren Bertelsdatter i Vrold. 5.11.1704, fol. 262.
E: Anders Thomsen. B: Karen 13, Bertel 9, Maren 6, Dorthe 3. FM: morbror Jacob Bertelsen i Forlev.

636 Rasmus Christensen i Fastrup. 12.11.1704, fol.264.
E: Karen Dinesdatter. LV: Peder Christensen sst. Af forrige ægteskab B: Christen, der fæster, Rasmus 27, Peder 23, Jens 19, Karen 17, Else 13. FM: morbror Niels Rasmussen. Enkens første ægteskab med [Laurids Christensen i Vitved, skifte 14.1.1695 lbnr.327]. B: Anne.

637 Rasmus Jensen i Gram. 12.11.1704, fol.265.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Simon Mikkelsen sst. B: Kirsten 12, Maren 8, Peder 3. FM: morbror Rasmus Lauridsen sst. Første ægteskab med Kirsten Thomasdatter, [skifte 21.8.1691 lbnr.302]. B: Kirsten, Karen. FM: Jens Poulsen sst.

638 Anne Hansdatter i Kolt. 20.11.1704, fol.266.
E: Søren Rasmussen. A: bror Villum Hansen, død. 3B: Hans i Pindsmølle, Bodil g.m. Jens Pedersen i Kolt, Johanne, bror Poul Hansen, død. 4B: Anne g.m. Johan Slurmand i Hørslevbol, Anne ved Tønder, Maren sst, Kirsten g.m. Søren Jensen i Kattrup, død, 4B: Kirsten i Enslev, Anne g.m. Jens Rasmussen sst, Poul 17, Jens Rasmussen 30 (uden for ægteskab med Rasmus Jensen)

639 Jens Pedersen i Holme. 20.11.1704, fol.270.
E: Anne Christensdatter. A: far Peder Nielsen i Løjenkær.

640 Maren Simonsdatter i Kolt. 20.11.1704, fol.272.
E: Niels Rasmussen. B: Simon, der fæster, Rasmus 11, Anne 8, Poul 6, Laurids 2. FM: morbror Jens Simonsen i Adslev.

641 Søren [Eriksen] Loft i Bering. 21.11.1704, fol.273.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Poul Sørensen sst. B: Maren 11, Anne 9. FM: Rasmus Sørensen i Bering. Første ægteskab med Kirsten Mikkelsdatter. B: Anne 30, Maren 26, Gertrud 24, Peder 20. FM: enkens bror Mikkel Due i Hørning

642 Ove Sørensen i Skanderborg Ladegård. 4.12.1704, fol.274.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Rasmussen sst. B: Lisbeth 18, Maren 14, Maren 10, Clara Eleonora 4. FM: farbror Søren Rasmussen (fejl, skal være Søren Sørensen) i Vadsmølle på Åkær gods.

642A Navn mgl. i Borup. Dato mgl, fol.279.
E: Peder Basse. B: Navne mgl. FM: morbror Jens Mogensen i Koldens Mølle. Desuden underskriver Hans Pedersen Basse. (Det meste af skiftet mgl).

643 Rasmus Hansen i Jeksen. 11.12.1704, fol.280.
E: Margrethe Knudsdatter. LV: Peder Christensen sst. B: Maren g.m. Laurids Knudsen i Hårby, Karen 29, Anne 27, Søren 26, Anne 20, Hans 13. FM: fars halvbror Jens Mogensen i Koldens Mølle.

644 Rasmus Rasmussen i Koldensgård. 11.12.1704, fol.281.
E: Kirsten Thorsdatter. LV: Jens Mogensen i Koldens Mølle. B: Thor i Vissing, Anne i Vissing, Maren g.m. Peder Christensen i Koldensgård, Karen 24, Niels 22.

645 Søren [Andersen] Kræmmer i Vitved. 12.12.1704, fol.282.
E: Anne Hansdatter. B: Rasmus sst, Inger i Holland, Jacob 29, Anne 22, Jens 16, Hans 13.

646 Peder Sejersen i Fregerslev. 12.12.1704, fol.283.
E: Maren Poulsdatter. LV: Søren Jensen, der ægter og fæster. B: Sejer 17, Anne 13, Karen 11, Karen 9, Christen 5, Peder 2. FM: farbror Esben Rasmussen sst.

647 Anne Rasmusdatter i Stilling.12.12.1705, fol.284.
E: Poul Pedersen. B: Søren 26, Henrik 25, Kirsten 20, Mette 18, Peder 12. Første ægteskab med Søren Rasmussen. B: Rasmus i Århus, Johanne g.m. Jens Rasmussen i Vitved, Anne g.m. Poul Rasmussen sst, Maren g.m. Dines Lauridsen i Vitved, død. B: Karen 9. FM: Mikkel Jensen Søgaard i Stilling.

648 Anne Thomasdatter i Vrold. 19.2.1705, fol.286.
E: Jens Knudsen. Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen sst, skifte 10.4.1700 lbnr.481]. B: Anne 20, Maren 17. FM: morbror Anders Thomsen sst.

649 Gertrud Nielsdatter i Boes. 28.3.1705, fol.288.
E: Peder Sørensen. B: Else 8, Anders 5, Anne 2. FM: farbror Anders Sørensen sst. Første ægteskab med Anders Andersen [sst]. B: Peder 14, Birgitte 12. FM: Jørgen Sørensen sst.

650 Maren Sørensdatter i Grumstrup. 7.5.1705, fol.290.
E: Peder Jørgensen. B: Jørgen, Søren, Mikkel i Vedslet, Bertel, Karen g.m. Jørgen Madsen i Grumstrup, Maren g.m. Jens Madsen i Skanderborg, Anne 24, Kirsten 22.

651 Peder Olufsen i Grumstrup. 14.5.1705, fol.291.
E: Maren Madsdatter. LV: Jeppe Jacobsen, der ægter og fæster. A: søskende Mikkel Olufsen 26, Morten Olufsen 21, Maren Olufsdatter g.m. Joen Madsen i Båstrup. Skifte efter afdødes far [Oluf Pedersen sst]. 27.2.1691 lbnr.274.

652 Thomas Mikkelsen i Illerup. 20.5.1705, fol.291.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Pedersen, der ægter og fæster. B: Anne 16. FM: morbror Poul Jensen sst.

653 Anders Smed i Hårby. 20.5.1705, fol.295.
E: Karen Eriksdatter. LV: Niels Christensen sst. Af forrige ægteskab B: Maren 30, Peder 14. FM: Jesper Andersen sst.

654 Hans Jensen skrædder i Veng. 20.5.1705, fol.296.
E: Ellen Hansdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Jens 24, Anne 16, Anne 10, Mette 10, Hans 7. FM: fars morbrorsøn Jens Nielsen i Javngyde, Jens Rasmussen i Veng.

655 Anne Sørensdatter i Veng. 20.5.1705, fol.298.
E: Jens Christoffersen.
Første ægteskab med Niels [Rasmussen, begravet Veng 28.2.1794]. B:
1) Søren Nielsen 26
2) Rasmus Nielsen 24
3) Maren Nielsdatter 22
4) Mads Nielsen 18
5) Kirsten Nielsdatter 18
6) Bodil Nielsdatter 13.
FM:
1 Peder Sørensen i Veng
2 Jens Sørensen i Veng.
(Sml. lbnr.72).

656 Steffen Sørensen i Burgårde. 28.5.1705, fol.299.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: bror Knud Nielsen i Brædstrup. B: Karen g.m. Henrik Clemensen i Vrønding på Hammergård gods, Karen 16, Mette 16, FM: farbrødre Peder Sørensen sst, Søren Jensen sst.

657 Søren Jensen i Tønning. 28.5.1705, fol.301.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen sst. B: Birgitte 20, Karen 16, Jens 11, Maren 10, Søren 7. FM: farbrorsønner Søren Andersen i Langballe, Jens Andersen i Troelstrup.

658 Peder Sørensen i Gantrup. 29.5.1705, fol.302.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Dørup. B: Søren 2. FM: farbror Mads Sørensen sst.

659 Kirsten Poulsdatter i Gantrup. 29.5.1705, fol.304.
E: Søren Sørensen. B: Cathrine 10, Poul 5. FM: farbror Niels Sørensen i Hylke.

660 Navn mgl. [formentlig Mads Olufsen] i Bredal. dato mgl, fol.305.
E: Navn mangler [formentlig Anne Knudsdatter]. LV: Laurids Sørensen. B: Søren Knudsen, 2 sønner, 3 døtre. FM: enkens svoger Peder Nielsen i Gammelsole. (Det meste af skiftet mgl).

661 Anne Nielsdatter i Rye. 16.7.1705, fol.309.
E: Peder Jensen. B: Jens 7. FM: morbror Jens Nielsen i Pinds Mølle.

662 Morten Rasmussen Yde i Rye. 16.7.1705, fol.313.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Steffensen. B: Rasmus 16, Sidsel 14, Anne 6. FM: farbror Søren Rasmussen i Venggård.

663 Gregers Rasmussen i Rye. 17.7.1705, fol.318.
E: Birgitte Adamsdatter. LV: Jacob Hansen sst. A: bror Søren Rasmussen sst, halvbror Rasmus Salomonsen sst, [skifte 3.5.1704 lbnr.616].

664 Birgitte Pedersdatter i Rye. 17.7.1705, fol.320.
E: Anders Steffensen. Af første ægteskab B: Mads Pedersen sst, død. 3B: Peder, Anne, Birgitte. FM: Søren Steffensen sst, Inger Pedersdatter g.m. Christen Salomonsen sst.

665 Maren Nielsdatter i Vrigsted. 24.7.1705, fol.321.
E: Niels Rasmussen. B: Anne 9, Niels 5. FM: farfar Rasmus Lauridsen sst.

666 Kirsten Christensdatter i Hvolbæk. 1.8.1705, fol.324.
E: Niels Jensen. B: Maren 3, Jens 15 uger. FM: mosters mand Niels Jensen sst.

667 Simon Mikkelsen i Gram. 1.8.1705, fol.326.
A: bror Peder Mikkelsen 25, der fæster, bror Henrik Mikkelsen 20, halvsøster Maren Mikkelsdatter 2.

668 Jens Jensen i Tørring. 13.8.1705, fol.328.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: far Niels Jensen i Siim. B: Anne 12, Maren 10, Anne 8, Johanne 4, Niels 1. FM: halvbror Jens Jensen i Firgårde, morbror Joen Nielsen i Siim.

669 Johan Humbrok i Skvætmølle. 17.8.1705, fol.331.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Anders Rasmussen i Skårup. A: søster Marie Elisabeth Humbrok, halvsøskende Johan Vilhelm Humbrok, Conrad Humbrok, Job Henrik Humbrok, Johan Casper Humbrok, Clara Elisabeth Humbrok, alle i Tyskland.

670 Maren Pedersdatter i Adslev. 2.9.1705, fol.337.
E: Søren Pedersen. B: Bodil 28, Mette 26, Jørgen 14, Jens 12, Peder 9. FM: farbrødre Peder Pedersen sst, Poul Pedersen i Jeksen.

671 [Rasmus Rasmussen] i Vestermølle.[26.9.1705], fol.346.
E: [Johanne Jensdatter]. LV: Jesper Mikkelsen, Peder Jensen, der ægter og fæster. B: Navne mgl. FM: Jens Rasmussen, Anders Rasmussen. (Det meste af skiftet mgl). Sml. lbnr.573 og lbnr.1189.

672 Maren Nielsdatter i Mesing. 28.9.1705, fol.346.
E: Lille Peder Rasmussen. B: Ingeborg g.m. Anders Nielsen i Stilling, Else 20, Peder 14, Niels 9. FM: farbrors søn Poul Pedersen i Mesing.

673 Jens Jensen i Gangsted. 30.9.1705, fol.347.
E: Johanne Andersdatter. B: Jens 30, Johanne 20, Karen 18, Mikkel 12. FM: Jacob Madsen sst.

674 Peder Pedersen i Ørskov. 1.10.1705, fol.348.
E: Maren Eriksdatter. LV: Anders Jørgensen, der ægter og fæster. B: Erik 4, Anne 1. FM: Jørgen Sørensen sst. Desuden nævnes enkens bror Peder Eriksen i Horsens.

675 Maren Nielsdatter i Kattrup. 1.10.1705, fol.349.
E: Christen Pedersen. B: Niels, der fæster, Peder 38, Birgitte 36.

676 Peder Jørgensen i Virring. 6.10.1705, fol.350.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Poulsen sst. B: Jens sst. Arv i boet efter Maren Jensdatter i Gjesing, skifte 21.8.1691 lbnr.303 til dennes børn, for hvem afdøde var FM.

677 Agnethe Mikkelsdatter i Hylkegård. 14.10.1705, fol.352.
E: Mikkel Hansen. Første ægteskab med Rasmus. B: Jens i Borup, Mikkel i Skanderborg Ladegård, Christen, Peder, Maren 36 i Holland, Maren 34.

678 Maren Pedersdatter i Båstrup. 10.12.1705, fol.1.
E: Rasmus Lauridsen. B:
1) Laurids 9
2) Unse 6
3) Maren 2 [formentlig fejl for Anne 2]
4) Maren 22 uger.
FM: farbror Christen Lauridsen sst.
Arv i boet efter enkemandens mor Anne Christensdatter, skifte 9.12.1690 lbnr.265.

679 Sofie Tønnesdatter i Svinsager. 14.12.1705, fol.3.
E: Villum Johansen. B: Karen 10, Anne 6, Maren 3. FM: Rasmus Rasmussen sst.

680 Torben Christensen i Hårup. 16.12.1705, fol.7.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Sørensen i Føvling. A: søskende Søren Christensen i Tønning, Jens Christensen i Gantrup, Niels Christensen på Langeland, halvsøskende Laurids Christensen i Snabe, Oluf Christensen, Johanne Christensdatter g.m. Jens Sørensen i Træden, Anne Christensdatter g.m. Niels Sørensen i Ølholm, Ellen Christensdatter i Træden, Anne Christensdatter g.m. Otte Sørensen i Træden.

681 Anne Mikkelsdatter i Rude. 2.1.1706, fol.8.
E: Eskild Jørgensen. B: Jørgen 15, Mikkel 10, Niels 8, Jens 6. FM: farbror Søren Jørgensen sst, morbror Niels Mikkelsen i Saksild.

682 Poul Mosgård i Tebstrup. 8.1.1706, fol.12.
B: Christen, død, Maren g.m. Peder Andersen, der fæster.

683 Christen Rasmussen i Ustrup. 5.2.1706, fol.12.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Joen Lauridsen i Hylke. B: Bodil 3, Maren 7 uger. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Kattrup.

684 Anne Ottesdatter i Tvingstrup. 5.2.1706, fol.15.
E: Peder Pedersen. Første ægteskab med Peder Sørensen sst, skifte 30.11.1682 lbnr.51. B: Simon i Holland, Søren i Serridslev, Otte i Tyskland, Birgitte 26. Der nævnes skifte efter formand i gården Oluf Jensen 1.5.1693.

685 Voldborg Jensdatter i Nebel. 6.2.1706, fol.17.
E: Rasmus Poulsen. B: Poul 2. FM: morfar Jens Lauridsen i Hansted.

686 Søren Pedersen i Egebjerg. 6.2.1706, fol.19.
B: Peder sst, Maren g.m. Iver Madsen i Hedensted, Mette g.m. Peder Hansen i Kannerup, Sidsel g.m. Rasmus Hansen i Egebjerg, Anne g.m. Peder Jensen sst, Dorthe g.m. Christen Skytte i Elling, Johanne 18, Niels 12.

687 Christen Christensen i Addit. 16.2.1706, fol.21.
E: Anne Pedersdatter. LV: Erik Mikkelsen, der ægter og fæster. Maren 3. FM: fars søskendebarn Oluf Lauridsen i Vissingkloster.

688 Christen Pedersen i Træden. 18.2.1706, fol.23.
E: Johanne Andersdatter. LV: bror Adser Andersen sst. B: Bodil 10, Niels 7, Albert 1. FM: Rasmus Jensen sst.

689 Jens Pedersen i Illerup. 19.2.1706, fol.25.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Knud Jespersen, der ægter og fæster. A: bror Rasmus Pedersen i Gantrup.

690 Søren Kjærulf i Rye. 24.2.1706, fol.27.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Anne Marie g.m. Niels Nielsen Byskov sst, Andreas 27, Marie 23. FM: Søren Steffensen sst.

691 Peder Jensen i Rye. 24.2.1706, fol.30.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter], skifte 16.7.1705 lbnr.661. B: Jens 8. FM: morbror Jens Nielsen i Pindsmølle.

692 Jørgen Nielsen i Hylke. 21.4.1706, fol.36.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Sørensen Gantrup i Hylke. B: Niels 2, Peder 4 uger. FM: fars morbrors sønner Rasmus Rasmussen i Båstrup, Peder Rasmussen i Hylke.

693 Peder Christensen i Ustrup. 22.4.1706, fol.39.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Jens Pedersen Haldrup i Ørskov. A: søskende Mikkel Christensen i Holms Mølle, Anne Christensdatter g.m. Anders Christensen i Kalhave, Karen Christensdatter g.m. Jens Christensen i Kattrup, Maren Christensdatter var g.m. Peder Jensen i Kattrup, [skifte 14.5.1700 lbnr.489]. 2B: Anne 14, Else 11. Første ægteskab med Thomas Andersen, [skifte 10.12.1690 lbnr 261]. 3B: Mette g.m. Jacob Sørensen i Ørridslev, Karen g.m. Peder Jensen degn i Kattrup, Anders 22, halvsøster Maren Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen sst.

694 Jens Thomsen i Lundum. 23.4.1706, fol.43.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Thomas 11, Karen 8, Søren 3, Elle 1. FM: fars halvbror Peder Andersen sst.

695 Johanne Hansdatter i Tåning. 24.4.1706, fol.45.
E: Niels Bendixen smed. B: Karen 12, Maren 8. FM: Niels Nielsen sst. Sml. lbnr.258.

696 Anne Pedersdatter i Træden. 9.6.1706, fol.46.
E: Mads Pedersen. Af første ægteskab. B: Karen Andersdatter var g.m. Niels Pedersen i Føvling, død B: Anders 5, Morten Andersen i Overholm, død. B: Anders 2 hos mor Maren Christensdatter g.m. Albert Albertsen i Træden.

697 Maren Pedersdatter i Nim. 10.6.1706, fol.48.
E: Niels Eskildsen. A: far Peder Rasmussen i Vestbirk.

698 Anne Christensdatter i Jelling. 17.6.1706, fol.49.
E: Niels Jepsen. B: Anne 9 mdr. FM: Iver Steffensen sst.

699 Kirsten Eskildsdatter i Jelling. 17.6.1706, fol.51.
E: Jens Knudsen. A: søsters børn Jens Mortensen i Hover på Lerbæk gods, Karen Mortensdatter i Jelling. FM: Niels Jepsen sst.

700 Henrik Henriksen i Lille Dalby. 19.5.1706, fol.52.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen i Vrigsted. B: Anne 26, Anders 24, Oluf 13, Rasmus 11, Oluf 9, Birgitte 7. FM: Oluf Pedersen i Lille Dalby. Af første ægteskab B: Kirsten g.m. Peder Jørgensen i Store Dalby.

701 Thomas Nielsen i Overglud. 19.6.1706, fol.54.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Sørensen i Skjold. B: Niels, der fæster.

702 Anders Nielsen i Gedved. 25.6.1706, fol.56.
E: Mette Jensdatter. LV: Jesper Jensen sst. B: Jens 19, Niels 15, Peder 13, Niels 11, Bodil 3, Peder 19 uger. FM: farbror Enevold Nielsen sst.

703 Anne Jensdatter i Gedved. 10.9.1706, fol.58.
E: Jørgen Andersen. B: Kirsten 5, Karen 6 mdr. FM: mors fasters mand Jesper Jensen sst.

704 Kirsten Jørgensdatter i Ørridslev. 17.9.1706, fol.60.
E: Peder Jørgensen. A: søskende Sidsel Jørgensdatter g.m. Joen Lauridsen i Hylke, Maren Jørgensdatter g.m. Jørgen Sørensen i Ålstrup.

705 Maren Mikkelsdatter i Nim. 14.10.1706, fol.63.
E: Christen Sørensen. B: Søren 5, Hans Frederik 4, Mikkel 2. FM: Oluf Christensen sst.

706 Maren Madsdatter i Grumstrup. 19.10.1706, fol.65.
E: Jeppe Jacobsen. A: mor Lisbeth Joensdatter i Båstrup. LV: Christen Lauridsen sst, bror Joen Madsen sst, søster Kirsten Madsdatter g.m. Niels Hansen i Gangsted, Første ægteskab med Peder Olufsen, skifte 14.5.1705 lbnr.651.

707 Jacob Knudsen i Grumstrup. 19.10.1706, fol.68.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Nielsen sst. B: Jeppe sst, Anne g.m. Anders Sørensen i Krogstrup, Peder 16, Sejer 12.

708 Anne Nielsdatter i Assendrup. 20.10.1706, fol.71.
E: Rasmus Andersen. B: Johanne 12, Anders 10. FM: farbror Niels Andersen sst.

709 Maren Jensdatter i Assendrup. 20.10.1706, fol.72.
E: Jens Rasmussen. A: bror Niels Jensen i Bjerager ved søn Mads 26.

710 Mads Lauridsen i Ejer. 20.10.1706, fol.74.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Oluf Jensen sst, der fæster. Desuden nævnes enkens bror Rasmus Jørgensen sst.

711 Jeppe Hansen i Yding. 21.10.1706, fol.75.
E: Maren Eriksdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Hans, der fæster, Rasmus 22, Anders 20, Erik 17, Jens 14, Sidsel 12, Anne 10, Mads 2. FM: farbror Anders Hansen i Såby, morbror Peder Eriksen i Hem.

712 Karen Knudsdatter i Illerup. 25.11.1706, fol.78.
E: Peder Rasmussen. B: Rasmus 19, Maren 12. Første ægteskab med Jens Olufsen sst, [skifte 9.4.1687 lbnr.152]. B: Oluf sst, Kirsten g.m. Jens Christensen i Alken, Anne g.m. Rasmus Nielsen i Hårby, Maren. FM: farbror Peder Olufsen skomager i Skanderborg.

713 Søren Andersen i Siim. 25.11.1706, fol.80.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Andersen sst. B: Anders 19, Simon 12. FM: mors morbrors søn Anders Nielsen sst.

714 Jens Nielsen i Fiskerhusene. 26.11.1706, fol.82.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Mikkel Madsen sst. B: Niels 14, Morten 13. FM: Niels Lauridsen.

715 Rasmus Pedersen Kjær i Davding. 19.4.1707, fol.84.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Jensen i Træden. B: Peder, Jens 23, Thomas 20, Anne 17, Peder 14, Niels 12, Anne 11, Maren 5. FM: mosters mand Søren Andersen i Addit, mosters mand Søren Nielsen sst.

716 Peder Sørensen i Burgårde. 20.4.1707, fol.90.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Søren, der fæster, Cathrine 24, Karen 23, Niels 10, Jens 9, Sidsel 8, Peder 7, Steffen 6, Anne 5, Maren 2. FM: farbrødre Morten Jensen sst, Søren Jensen sst.

717 Morten Andersen i Troelstrup. 20.4.1707, fol.92.
E: Maren Mortensdatter. B: Anne Margrethe, samt flere børn. Underskrift af Jacob Mortensen, Anders Nielsen.

718 Simon Schweck i Grumstrup. 11.5.1707, fol.93.
E: Anne Pedersdatter. LV: Knud Sørensen i Fensholt. Af første ægteskab B: Sabine 21, Anne Barbara 16. FM: mosters søn Christen Jacobsen i Grumstrup.

719 Inger Hansdatter i Gedved. 3.6.1707, fol.100.
E: Hans Clausen. B: Anne 6, Karen 4, Claus 3. FM: mosters søn Enevold Nielsen sst.

720 Maren Mortensdatter i Hjortberg. 8.6.1707, fol.101.
E: Niels Poulsen. Første ægteskab med [Laurids Eriksen i Hjortberggård], skifte 21.6.1700 lbnr.494. B: Morten 16, Else Kirstine 11. FM: Rasmus Olufsen i Horndrup.

721 Niels Jensen i Ustrup. 8.6.1707, fol.105.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Gundesen sst. A: mor Maren Nielsdatter g.m. Jens Jørgensen i Gantrup, søskende Søren Jensen i Såby, Maren Jensdatter g.m. Mads Rasmussen i Vestbirk, Mette Jensdatter g.m. Jens Simonsen i Krog, halvsøskende Jens Jensen i Gantrup, Anne Jensdatter.

722 Jens Rasmussen i Brørup. 8.6.1707, fol.108.
E: Johanne Sørensdatter. LV: morbror Laurids Nielsen i Rye. B: Anne 23 uger. FM: mors mosters mand Søren Rasmussen i Brørup. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 25.11.1701 lbnr.540]. B: Peder, Maren 18.

723 Maren Steffensdatter i Vrigsted. 27.6.1707, fol.110.
E: Rasmus Lauridsen. B: Niels sst, Steffen, Anne g.m. Peder Jensen sst, Maren g.m. Rasmus Nielsen sst, Mette g.m. Rasmus Jørgensen sst.

724 Jens Jacobsen i Jelling. 24.10.1707, fol.112.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Morten Nielsen sst. B: Jacob 1. FM: mors morbrors søn Peder Mikkelsen sst.

725 Anders Lauridsen i Veng. 25.10.1707, fol.114.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Mikkelsen skrædder sst. A: søskende Anne Lauridsdatter g.m. Peder Rasmussen sst, Kirsten Lauridsdatter enke sst, Karen Lauridsdatter g.m. Rasmus Lukassen på Samsø, Mette Lauridsdatter var g.m. Peder Andersen i Veng, begge døde. B: Maren g.m. Rasmus Årslev snedker i Århus.

726 Peder Rasmussen i Gjesing. 13.12.1707, fol.116.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Morten Hansen i Rindelevgård. B: Anne g.m. Anders Thomsen i Vrold, Jens 16, Johanne 14, Kirsten 7. FM: Anders Lauridsen Borre i Gjesing, Rasmus Eriksen i Rindelevgård.

727 Jens Pedersen og hustru Maren Hansdatter i Skårup. 13.12.1707, fol.119.
B: Peder, der fæster. Hendes A: søskende Anne Hansdatter g.m. Peder Jensen sst, Jens Hansen i Hvolbæk, Jens Hansen, Rasmus Hansen 20, Karen Hansdatter 18.

728 Søren Jensen i Virring. 17.12.1707, fol.121.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Niels Knudsen, der ægter og fæster. B: Kirsten 3. FM: farbror Christen Jensen sst.

729 Christen Pedersen i Virring. 17.12.1707, fol.123.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Joensen, der ægter og fæster. B: Peder 18, Inger 16, Ellen 14. Første ægteskab med [Ellen Jensdatter, skifte 27.9.1687 lbnr.164]. B: Maren g.m. Jens Knudsen i Mesing, Maren 25. FM: Niels Mortensen i Virring.

730 Rasmus Jensen i Virring. 17.12.1707, fol.125.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Joensen sst. B: Jens, der fæster. Af første ægteskab B: Peder i Hvolbæk, Mikkel, Maren. Desuden nævnes afdødes mosters søn Mikkel Rasmussen i Rindelevgård.

731 Torben Rasmussen i Salten. 20.12.1707, fol.126.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Laurids Andersen, der fæster. B: Thomas 10, Rasmus 7, Jens 2. Af første ægteskab B: Kirsten g.m. Niels Sørensen i Rustrup. FM: farbror Jesper Rasmussen i Emborg.

732 Jens Pedersen i Salten. 20.12.1707, fol.129.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Sørensen, der ægter og fæster. B: Peder 6, Maren 4, Jens 2. FM: farbrødre Rasmus Pedersen sst, Laurids Pedersen i Addit.

733 Peder Jensen i Addit. 21.12.1707, fol.132.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Andersen, der fæster. B: Maren 2. FM: farbror Søren Jensen sst. Enkens forrige ægteskab med Christen Nielsen sst, skifte 18.2.1701 lbnr.513. B: Jens, Jens.

734 Karen Lauridsdatter i Addit. 21.12.1707, fol.135.
E: Laurids Jacobsen. B: Karen 9, Maren 7. FM: Erik Mikkelsen sst. Arv i boet efter enkemandens mor [Karen Lauridsdatter], skifte 24.9.1697 lbnr.407.

735 Niels Rasmussen i Sønder Vissing. 21.12.1707, fol.137.
E: Gertrud Mikkelsdatter. LV: Anders Adsersen, der ægter og fæster. B: Anne 12, Jens 7, Mikkel 4. Skifte efter forrige hustru 19.6.1694. B: Rasmus 24, Jens 20, Knud 17, Rasmus 16. FM: farbror Anders Rasmussen sst.

736 Anne Lauridsdatter i Tønning. 22.12.1707, fol.141.
E: Ove Mortensen. B: Laurids 13. FM: mors stedfar Erik Pedersen sst.

737 Peder Poulsen i Birknæs. 22.12.1707, fol.143.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Nielsen Vilholt i Tønning, der ægter og fæster. B: Karen 13, Søren 9, Poul 8. FM: mosters mand Zacharias Jonasen i Borup. Desuden nævnes afdødes stedfar Jens Sørensen i Birknæs.

738 Jens Sørensen i Veng. 1.2.1708, fol.147.
E: Cathrine Jonasdatter. LV: Søren Rasmussen Yde i Venggård. B: Jonas 5, Søren 4. FM: farbrødre Peder Sørensen i Veng, Rasmus Sørensen i Horndrup.

739 Jørgen Enevoldsen i Tåning. 18.2.1708, fol.150.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Hans Hansen sst. A: søskende Søren Enevoldsen i Tolstrup, Anne Enevoldsdatter g.m. Benjamin Skipper i Horsens, Ellen Enevoldsdatter g.m. Christen Albertsen i Hadrup, Anders Enevoldsen i Rendsborg.

740 Oluf Pedersen i Tåning. 18.2.1708, fol.153.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Jepsen, der ægter og fæster. B: Peder 13. FM: mosters mand Niels Nielsen sst.

741 Maren Hansdatter i Tåning. 18.2.1708, fol.156.
E: Jørgen Jensen. Første ægteskab med Mikkel. B: Peder sst, Anne g.m. Christen Pedersen sst, Kirsten 20, Peder 14.

742 Karen Pedersdatter i Tåning. 18.2.1708, fol.159.
E: Hans Hansen. Første ægteskab med Jens, skifte 14.10.1674. B: Peder sst, Jens i København, Maren 16, Maren var g.m. Søren Hansen i Horndrup, [skifte 23.8.1691 lbnr.312]. B: Jens.

743 Rasmus Nielsen i Horndrup. 2.4.1708, fol.163.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Oluf Rasmussen i Brørup. B: Niels, der fæster, Maren 18, Mette 15, Rasmus 14, Jens 7, Ingeborg 3. FM: mosters mand Søren Rasmussen sst.

744 Kirsten Jensdatter i Assendrup. 2.4.1708, fol.165.
E: Anders Christensen. B: Birgitte 5, Jens 3 mdr. FM: farbror Knud Christensen i Grumstrup.

745 Hans Mikkelsen i Grumstrup. 3.4.1708, fol.168.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Lauridsen sst. B: Kirsten g.m. Rasmus Sørensen Påske i Ålstrup, Mikkel 24, Søren 21, Maren 19, Hans 17, Anne 16, Bodil 14, Karen 9. FM: Mikkel Rasmussen, Oluf Nielsen.

746 Anne Jørgensdatter i Grumstrup. 4.4.1708, fol.171.
E: Jens Lauridsen. B: Knud 18. FM: farbror Anders Lauridsen i Ørridslev. Første ægteskab med [Knud Jensen i Grumstrup, skifte 2.3.1686 lbnr.120]. B: Jens i Ørridslev.

747 Jacob Sørensen i Ørridslev. 4.4.1708, fol.174.
E: Mette Thomasdatter. LV: Jens Knudsen, der ægter og fæster. B: Thomas 7, Søren 4. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 15.12.1698 lbnr.428. B: Abelone 14. FM: farbror Jørgen Sørensen sst.

748 Mathias Nielsen i Kattrup. 18.5.1708, fol.176.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Jørgen Pedersen, der ægter og fæster. B: Niels 2, Karen 6 mdr. FM: farbrødre Niels Nielsen i Bleld, Jacob Nielsen smed i Grumstrup.

749 Peder Christensen i Kattrup. 19.5.1708, fol.180.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Sørensen Gantrup i Hylke, Niels Pedersen, der ægter og fæster. B: Peder, Maren, tvillinger født efter farens død, begge døde. A: bror Niels Christensen i Kattrup.

750 Sara Lauridsdatter i Overby. 4.7.1708, fol.182.
E: Niels Hansen herredsskriver. B: Hans, Magdalene g.m. Jens Sørensen i Hald, Else 31, der ægter Laurids Enevoldsen i Møballe, der fæster, Johanne g.m. Thor Nielsen i Horsens, Sara g.m. Jens Nielsen sst, Mette Kirstine 23, Sofie 16, Jørgen 14. FM: farbror Jørgen Hansen i Overby.

751 Jens Jørgensen i Rådved. 7.7.1708, fol.187.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Jensen Kjær i Gedved. B: Karen g.m. Jens Pedersen i Monbjerg, Anne g.m. Rasmus Poulsen i Nebel, Mette 20, Margrethe 16. FM: Søren Pedersen i Rådved.

752 Kirsten Poulsdatter i Egebjerg. 7.7.1708, fol.189.
E: Peder Sørensen. B: Søren 9 mdr. FM: fars svoger Rasmus Hansen sst.

753 Jens Mikkelsen i Tvingstrup. 7.7.1708, fol.190.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter og fæster. B: Kirsten 6. FM: Mads Andersen sst. Forrige ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 2.5.1701, enke efter Anders Madsen sst, skifte 4.3.1678. B: Jens, Mads, Maren.

754 Peder Knudsen i Gedved. 7.7.1708, fol.192.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Enevold Nielsen sst. B: Jens 14, Kirsten 10, Maren 6, Knud 4. FM: fasters søn Jens Jensen sst, fasters mand Thomas Jørgensen.

755 Jens Sørensen Kæmpe i Vinding. 11.7.1708, fol.194.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Poul Pedersen sst. B: Sidsel 6. FM: Jens Andersen i Troelstrup, Morten Pedersen i Vinding. Første ægteskab med Kirsten Steffensdatter, skifte 18.7.1690 lbnr.243. [Andet ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 20.7.1699 lbnr.460]. B: Søren 16, Peder 14. FM: morbror Peder Pedersen i Dørup, mosters mand Knud Thomsen sst.

756 Claus Jensen i Åstrup. 12.7.1708, fol.197.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jens Pedersen i Over Kodallund. B: Maren 12, Jens 10, Anders 8, Jens 7, Niels 4, Karen 2. FM: Jens Pedersen sst, fars morbrors søn Rasmus Jensen i Træden.

757 Peder Christensen smed i Jelling. 23.10.1708, fol.199.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jens Steffensen sst. B: Sidsel 5, Maren 3. FM: morbror Peder Mikkelsen sst, Iver Steffensen stt. Desuden nævnes afdødes bror Jens Christensen i Bindeballe.

758 Ellen Nielsdatter i Vrigsted. 25.10.1708, fol.201.
E: Laurids Christensen Friis. B: Jens sst. Af forrige ægteskab B: Hans Jensen Friis sst.

759 Peder Sørensen Ersholt i Veng. 2.11.1708, fol.202.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Laurids Rasmussen sst. B: Laurids 11. FM: morbror Peder Lauridsen i Søballe. Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 15.11.1694 lbnr.324. B: Maren 17. FM: farbror Niels Sørensen i Nørre Vissing.

760 Rasmus Lauridsen i Veng. 2.11.1708, fol.206.
E: Maren Frandsdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Laurids, der fæster, Anne g.m. Jens Christoffersen sst, Niels, Jens 16, Maren 10.

761 Mette Jensdatter i Jeksen. 3.11.1708, fol.209.
E: Jørgen Nielsen. A: far Jens Jensen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Nielsen.

762 Jens Pedersen i Bjertrup. 3.11.1708, fol.212.
E: Anne Thomasdatter. LV: Rasmus Thomsen sst. B: Peder, Rasmus, der fæster, Mads, Anne g.m. Jens Christensen i Mesing, Maren 18, Karen 15. FM: farbror Poul Pedersen i Hasselager.

763 Else Nielsdatter i Stilling. 3.11.1708, fol.214.
E: Jens Pedersen Nørgaard. B: Niels 14, Anne 10, Maren 8, Peder 5, Else 15 uger. FM: Rasmus Pedersen Søgaard sst.

764 Henrik Henriksen i Elling. 10.11.1708, fol.217.
E: Karen Christoffersdatter. LV: bror Søren Christoffersen i Kørup. B: Anne 2. Første ægteskab med Anne Eskildsdatter, skifte 21.2.1703 lbnr.586. B: Karen 15, Eskild 13, Maren 11. FM: morbror Jens Eskildsen i Elling, farbror Eskild Jensen sst.

765 Rasmus Olufsen i Horndrup. 10.11.1708, fol.220.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Poulsen i Hjortberg. B: Ellen Margrethe 9, [formentlig fejl, skal være Else Margrethe 9], Karen 4, Maren 2. FM: farbror Hans Olufsen sst.

766 Jens Steffensen i Tåning. 10.11.1708, fol.223.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Niels Poulsen i Hjortberg. B: Ingeborg 16, Rasmus 10, Steffen 7, Anne Cathrine 5, Mette 4, Maren 12 uger. FM: morbror Søren Rasmussen i Brørup. Første ægteskab med [Ingeborg Nielsdatter, skifte 8.12.1690 lbnr.259]. B: Anne g.m. Søren Jensen i Tåning.

767 Anne Jensdatter i Hvolbæk. 14.11.1708, fol.225.
E: Jacob Jensen. B: Daniel 16, Jens 14. Første ægteskab med [Daniel Jensen sst], skifte 15.10.1690 lbnr.253. B: Margrethe g.m. Jacob Mogensen i Tørrild, Hans 30, Jens 21.

768 Frands Jensen i Hvolbæk. 14.11.1708, fol.228.
E: Maren Knudsdatter. LV: søn Jens Christensen sst. B: Maren 20. FM: Gunde Sørensen sst. Sml.lbnr.91.

769 Peder Christensen i Jeksen. 16.2.1709, fol.231.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen i Adslev. B: Anne 16, Maren 13. FM: farbror Mads Pedersen i Jeksen, morbror Søren Yde i Venggård.

770 Dorthe Pedersdatter i Lundum Mølle. 8.5.1709, fol.234.
E: Jens Nielsen møller. B: Peder, der fæster, Niels i Rask Mølle, død, 2B: Anne 8, Niels 6. Første ægteskab med Laurids. B: Jens i Dørup Mølle, Christen i Haldrup Mølle [i Tiset sogn], Anne g.m. Bent Andersen i Egebjerg.

771 Maren Sørensdatter i Lundum. 8.5.1709, fol.237.
E: Kjeld Jensen. B: Søren i Tamdruplund, Morten i Lundum, Jens, Maren g.m. Peder Nielsen i Dørup, Anne 24.

772 Anne Sørensdatter i Lundum. 8.5.1709, fol.238.
E: Niels Enevoldsen. B: Enevold i Hansted, Jens, Peder, Peder, der fæster.

773 Peder Pedersen Møller i Lundum. 8.5.1709, fol.239.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Christoffer i Lundumskov, Jens i Horsens, Niels, der fæster, Søren i Holland, Karen g.m. Søren Nielsen i Lundum.

774 Anders Andersen i Egebjerg. 8.5.1709, fol.241.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Pedersen i Rådved. B: Maren 15, Maren 10, Anders 6, Jens 4, Enevold 3. FM: farbror Enevold Andersen i Møballe.

775 Niels Frandsen i Gedved. 10.5.1709, fol.242.
E: Anne Jespersdatter. LV: far Jesper Jensen sst. B: Anders 2. FM: fars søskendebarn Anders Jensen sst.

776 Peder Nielsen i Jelling. 10.6.1709, fol.244.
E: Karen Jensdatter. LV: Morten Nielsen sst. B: Anne 11, Cathrine Elisabeth 8, Birgitte 5, Jens 1. FM: Niels Jessen sst, Bertel Christensen sst. Desuden nævnes afdødes søster Dorthe Nielsdatter.

777 Gertrud Terkildsensdatter i Hem. 11.6.1709, fol.246.
E: Peder Eriksen. B: Terkildsen 10, Sidsel 9, Erik 7, Gertrud 2. FM: farbror Oluf Eriksen i Dørup, morbror Peder Terkildsensen i Yding.

778 Cathrine Andersdatter i Hårby. 12.8.1709, fol.249.
E: Anders Jespersen. B: Anders 2. FM: morbror Christen Andersen sst.

779 Jens Simonsen i Siim. 7.9.1709, fol.252.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Rasmussen, der fæster. B: Margrethe 18, Anne 15, Simon 13, Laurids 10. FM: farbror Christoffer Simonsen i Svejstrup, fasters mand Anders Jensen Klog i Firgårde.

780 Maren Henriksdatter i Stilling. 28.9.1709, fol.254.
E: Mikkel Jensen Søgaard. A: bror Niels Henriksen, død, se lbnr.394. 4B: Anders sst, Peder sst, Maren g.m. Rasmus Jensen i Mesing, Else var g.m. Jens Nørgaard i Stilling, [skifte 3.11.1708 lbnr.763]. 4B: Niels, Peder, Anne, Maren, bror Mikkel Henriksen i Norge, død. B: Henrik og 2 søstre, søster Mette Henriksdatter var g.m. Mikkel Pedersen i Gram, død. B: Maren var g.m. Rasmus Pedersen i Gram, død. 4B: Peder i Stilling, Anders i Ravnholt, Jens i Stilling, Karen sst.

781 Karen Jensdatter i Stilling. 28.9.1709, fol.256.
E: Laurids Rasmussen Molbo. B: Jens 32, Maren g.m. Daniel Pedersen i Ingerslev, Anne g.m. Steffen Madsen i Hvilsted, Rasmus 22, Anne Cathrine 19, Kirsten 14. FM: Jens Pedersen Nørgaard i Stilling.

782 Navn mgl. i Stilling. 28.9.1709, fol.258.
E: Mikkel Andersen væver. B: Maren g.m. Peder Nielsen Væver i Skanderborg.

783 Karen Rasmusdatter i Fruering. 26.10.1709, fol.260.
E: Anders Rasmussen. B: Else g.m. Niels Knudsen i Virring, Rasmus 21, Peder 14, Helle 12, Birgitte 7, Rasmus 6 mdr. FM: morbror Christen Rasmussen i Fruering.

784 Laurids Andersen smed i Hvolbæk. 26.11.1709, fol.262.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Rasmussen sst, der fæster. B: Jens 20, Anders 17, Anne Cathrine 14, Margrethe 11, Maren 8, Søren 7, Kirsten 3. FM: Rasmus Jørgensen sst.

785 Søren Jensen i Mesing. 31.10.1709, fol.263.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Eriksen, der ægter. B: Søren 13, Søren 10, Jens 6, Rasmus 3. FM: farbror Jens Pedersen sst. Enkens forrige ægteskab med Søren Rasmussen, skifte 14.11.1695 lbnr.344. B: Karen, Maren, Anne. FM: Poul Jensen i Illerup.

786 Cathrine Sørensdatter i Forlev. 5.11.1709, fol.266.
E: Jacob Bertelsen. B: Søren 3, Dorthe 6 mdr. FM: morbror Søren Sørensen sst. Desuden nævnes afdødes bror Mikkel Sørensen.

787 Anne Ovesdatter i Vitved. 9.11.1709, fol.269.
E: Poul Rasmussen. Første ægteskab med Rasmus. B: Mikkel, der fæster, Voldborg enke efter Henrik Rasmussen i Gram, Karen g.m. Søren Mikkelsen i Hvolbæk, Anne enke efter Peder Rasmussen i Vitved, Kirsten g.m. Rasmus Jensen i udlandet.

788 Jens Rasmussen i Vitved. 9.11.1709, fol.272.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Christen Pedersen Damsgaard sst. B: Maren 13, Kirsten 10, Rasmus 7, Karen 4. FM: farbror Ove Rasmussen sst. Enkens første ægteskab med Rasmus Lauridsen sst, skifte 30.8.1693. B: Anne. FM: farbror Villum Lauridsen i Astrup.

789 Anne Jensdatter i Virring. 9.11.1709, fol.274.
E: Poul Rasmussen. B: Jens 9, Anne 6. FM: fasters mand Peder Sørensen i Gram.

790 Johanne Sørensdatter i Virring. 9.11.1709, fol.276.
E: Niels Knudsen. Første ægteskab med Søren Jensen sst, [skifte 17.12.1707 lbnr.728]. B: Karen 4. FM: farbror Christen Jensen sst.

791 Just Knudsen i Svejstrup. 9.11.1709, fol.278.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Christensen i Hårby. B: Laurids 6, Knud 3. FM: mors fasters søn Christoffer Simonsen i Svejstrup.

792 Anne Christoffersdatter i Hoved. 18.1.1710, fol.282.
E: Erik Nielsen. B: Rasmus i Rindelevgård, Niels, Christoffer i Horsens.

793 Frands Hansen i Vrold. 4.2.1710, fol.283.
E: Mette Nielsdatter.(Formentlig fejl, skal være: Mette Mikkelsdatter). LV: Jens Knudsen sst. B: Maren 23, Anne 19, Gertrud 15, Hans 12, Mikkel 9, Mette 7. FM: morbrødre Niels Mikkelsen i Horndrup, Jens Mikkelsen sst.

794 Anders Mikkelsen i Vrold. 4.2.1710, fol.286.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Terkildsensen sst. B: Mikkel, der fæster, Anne 20, Bodil 16, Niels 12, Joen 10, Rasmus 6. FM: fasters søn Anders Thomsen sst.

795 Jacob Andersen og hustru Maren Christensdatter i Brørup. 20.3.1710, fol.288.
Hans A: bror Mikkel Andersen i Ejer, [skifte 29.11.1682 lbnr.49]. 2B: Hans i Brørup, Søren, søster Bodil Andersdatter g.m. Niels Jensen i Tebstrup, [hans skifte 29.11.1682 lbnr.50]. 1B: Anne g.m. Anders Knudsen i Skårup. Hendes første ægteskab med Jørgen. B: Mette g.m. Søren Gundesen i Ustrup. B: Jørgen.

796 Maren Christensdatter i Føvling. 17.7.1710, fol.295.
E: Søren Thomsen. B: Anne 2. FM: morbror Jørgen Christensen sst.

797 Maren Rasmusdatter i Træden. 17.7.1710, fol.297.
E: Niels Nielsen. B: Anne 12, Karen 5. FM: mosters mand Niels Pedersen sst.

798 Torben Andersen i Vinding. 17.7.1710, fol.299.
E: Maren Andersdatter. LV: Oluf Svendsen, der ægter og fæster. B: Torben 6 mdr, der døde. A: søskende Jens Andersen i Vinding, Roer Andersen i Løve, Niels Andersen, Karen Andersdatter g.m. Christen Nissen i Vinding, Maren Andersdatter g.m. Peder Pedersen i Brædstrup. Skøde af Tyrsting herred 11.6.1661 til afdødes forældre Anders Jensen og Dorthe Roersdatter. Desuden nævnes enkens bror Christen Andersen.

799 Inger Pedersdatter i Ulstrup. 17.7.1710, fol.301.
E: Thomas Andersen. B: Anne 16, Anders 14. FM: Jens Andersen i Troelstrup, Søren Andersen i Langballe. Første ægteskab med [Anders Sørensen i Vinding, skifte 18.7.1690 lbnr.242]. B: Søren i Addit, Anne 32 g.m. Jens Andersen i Vinding, Peder 29, Christen 25, Inger 23, Maren 21 trolovet med Oluf Svendsen sst. Sml. lbnr.798.

800 Kirsten Jensdatter i Nim. 25.7.1710, fol.305.
E: Hans Juul. B: Niels i Enner, Christen i Horsens, Bodil g.m. Peder Sørensen i Vrønding, Kirsten g.m. Peder Hansen i Nim, Peder 25, Margrethe 21. FM: mosters søn Niels Jensen i Underup.

801 Frands Mortensen i Tørring. 25.9.1710, fol.307.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Tørring. B: Maren 13. Af første ægteskab B: Maren 28, Anne 26, Mette 24. FM: halvbror Peder Pedersen, der fæster.

802 Maren Nielsdatter i Tørring. 25.9.1710, fol.308.
E: Knud Lauridsen. B: Peder 26, Niels 24, Anne 14, Laurids 10.

803 Søren Jensen i Javngyde. 25.9.1710, fol.310.
E: Sidsel Jensdatter. B: Birgitte 26, Jens 25, Anne 21, Anders 15. FM: Rasmus Hansen sst.

804 Jacob Jensen i Hvolbæk. 16.10.1710, fol.312.
E: Birgitte Olufsdatter. LV: Niels Mikkelsen, der ægter og fæster. B: Anne 6 mdr. FM: Oluf Jensen i Rødemølle. Forrige ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 14.11.1708 lbnr.767. B: Daniel 18, Jens 16. FM: farbror Peder Jensen i Tørrild, Oluf Jensen ladefoged på Rolsøgård.

805 Mette Rasmusdatter i Svinsager. 16.10.1710, fol.315.
E: Rasmus Rasmussen. B: Mikkel 5, Johanne 3, Maren 1. FM: Peder Andersen sst.

806 Jørgen Jørgensen i Gjesing. 17.10.1710, fol.317.
E: [Karen]. LV: Jens Mikkelsen i Grumstrup. B: Gabriel 34, der fæster, Niels 26, Karen 24.

807 Birgitte Sørensdatter i Fruering. 17.10.1710, fol.319.
E: Peder Knudsen. B: Anne Margrethe 10, Søren 8, Anne Kirstine 6, Peder 3, Helvig 2. FM: Niels Sørensen sst.

808 Jens Gundesen i Virring. 18.10.1710, fol.322.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Søren Rasmussen, der ægter og fæster. B: Jacob 10. FM: fars halvbror Gunde Sørensen i Hvolbæk.

809 Anne Madsdatter i Illerup. 25.10.1710, fol.324.
E: Jens Rasmussen. B: Johanne 26 g.m. Christen Clausen sst, Anne 24. FM: store Peder Jensen sst.

810 Laurids Bertelsen i Alken. 25.10.1710, fol.326.
E: Maren Andersdatter. B: Maren 9. FM: Hans Lauridsen sst. Enkens forrige ægteskab med Peder Pedersen sst, skifte 6.5.1696 lbnr.369. B: Anders i Illerup, Peder, Peder i Nørre Mølle, Laurids i Alken, Mikkel sst, Birgitte, Johanne.

811 Karen Pallesdatter i Møballe. 5.11.1710, fol.329.
E: Enevold Andersen. B: Laurids i Overby. Af forrige ægteskab B: Jens Lauridsen i Korning, Niels Lauridsen.

812 Niels Hansen herredsskriver i Overby. 6.11.1710, fol.333.
Enkemand efter [Sara Lauridsdatter], skifte 4.7.1708 lbnr.750. B: Hans i Ring, Else g.m. Laurids Enevoldsen i Overby, Magdalene g.m. Jens Sørensen i Hald, Johanne g.m. Thor Nielsen i Ejer, Sara g.m. Jens Nielsen i Horsens, Mette Kirstine 25, Sofie 18, Jørgen 16. FM: farbror Jørgen Hansen i Overby.

813 Anne Pedersdatter i Bøgeskov. 12.11.1710, fol.334.
E: Søren Lauridsen. Forrige ægteskab med [Peder Andersen, se lbnr.230]. B: Mette g.m. [Jørgen Bertelsen i Hjelmager], død. 2B: Christen, Mette 16. FM: halvbror Bertel Jørgensen sst.

814 Anne Poulsdatter i Rude. 23.11.1710, fol.336.
E: Søren Mikkelsen. B: Mikkel 22, Maren 18, Jens 15, Anne 14, Karen 11, Jørgen 9.

815 Oluf Lauridsen i Vissingkloster. 15.11.1710, fol.337.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Kirsten 16, Karen 13. FM: morbror Niels Andersen i Rye.

816 Anders Lauridsen i Sønder Vissing. 15.11.1710, fol.340.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Gregers Nielsen sst. B: Maren 30, Maren 24, Kirsten 22, Rasmus 20, Laurids 14. FM: morbrors søn Rasmus Andersen sst.

817 Maren Sørensdatter i Addit. 15.11.1710, fol.342.
E: Søren Andersen. B: Karen 4. FM: morfar Søren Nielsen sst.

818 Josef Christensen i Brædstrup. 17.11.1710, fol.344.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Sørensen i Ring. B: Sidsel, der ægter Laurids Jensen, der fæster, Christen 19, Mette 12, Niels 11, Morten 7, Kirsten 1. FM: Knud Christensen i Brædstrup, Anders Knudsen sst.

819 Hans Nielsen i Gram. 4.12.1710, fol.347.
E: Mette Sørensdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Mette 8, Anne 3. FM: fasters mand Mikkel Andersen sst.

820 Maren Pedersdatter i Stilling. 24.12.1710, fol.349.
E: Mikkel Jensen Søgaard. B: Maren 9 mdr. FM: morbror Rasmus Pedersen sst. Enkemandens forrige hustru Maren Henriksdatter, [skifte 28.9.1709 lbnr.780].

821 Anne Jespersdatter i Gedved. 23.12.1710, fol.351.
E: Jens Nielsen Kjær. Første ægteskab med [Niels Frandsen sst], skifte 10.5.1709 lbnr.775. B: Anders 4. FM: Anders Jensen sst. Desuden nævnes enkemandens brødre Anders Nielsen, Morten Nielsen.

822 Mette Christensdatter i Gedved. 23.12.1710, fol.353.
E: Jens Jensen. B: Jacob 12, Anne 8, Kirsten 7, Sidsel 5, Jens 4, Karen 2, Christen 1.

823 Karen Jensdatter i Gedved. 23.12.1710, fol.355.
[Datter af Jens Nielsen og Anne Jørgensdatter], skifte 13.5.1700 lbnr.486. FM: Thomas Jørgensen sst. A: bror Jørgen.

824 Søren Rasmussen i Tebstrup. 24.12.1710, fol.356.
E: Anne Pedersdatter. LV: Iver Rasmussen sst. B: Maren 31 g.m. Peder Christensen i Ås, Anne 29, Rasmus 28. FM: Peder Nielsen sst.

825 Jens Hansen i Tebstrup. 24.12.1710, fol.358.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Maren 20, der ægter Iver Rasmussen, der fæster, Hans 14, Johanne 10. FM: morbror Søren Nielsen sst.

826 Johanne Christoffersdatter i Bjødstrup. 24.12.1710, fol.360.
E: Rasmus Jørgensen. A: mor Anne Jensdatter i Ustrup.

827 Kirsten Rasmusdatter i Svejstrup. 14.1.1711.fol.362.
E: Jens Nielsen. A: søskende Niels Rasmussen i Forlev, Anders Rasmussen, David Rasmussen.

828 Maren Pedersdatter i Assendrup. 16.4.1711, fol.363.
E: Niels Andersen. A: søster g.m. Mogens, død. B: Rasmus i Oens, Karen g.m. Jens Gregersen i Hornum, Anne g.m. Christen Nielsen i Bjerre, Jens i Assendrup, Anne sst, Anne sst, Christen, død. 2B: Jens 13, Søren 11.

829 Barbara Vistisdatter i Sandvad. 18.4.1711, fol.365.
E: Villum Skammelsen. B: Jens 3.

830 Mikkel Rasmussen i Skanderborg Ladegård. 15.5.1711, fol.367.
E: Anne Rasmusdatter. LV: svoger Søren Sørensen i Vadsmølle. A: søskende Jens Rasmussen i Boserup 46, Christen Rasmussen i Hylke 36, Peder Rasmussen på Fyn 34, Maren Rasmusdatter, Maren Rasmusdatter 13. Enkens første ægteskab med Ove Sørensen i Skanderborg Ladegård, skifte 4.12.1704 lbnr.642. B: Maren, Clara Eleonora. FM: Jens Pedersen sst.

831 Zacharias Jonasen i Borup. 16.5.1711, fol.371.
E: Elle Andersdatter. B: Cathrine, der ægter Jens Andersen Winther, der fæster.

832 Maren Sørensdatter i Vrold. 22.5.1711, fol.372.
E: Niels Nielsen. B: Niels 9, Johanne 4. FM: mosters mand Morten Terkildsensen sst, Rasmus Pedersen i Yding. Desuden nævnes enkemandens bror Albert Nielsen i Vrold.

833 Bodil Jensdatter i Illerup. 30.5.1711, fol.375.
E: Peder Jensen. A: søskende Poul Jensen sst, Niels Jensen, Maren Jensdatter g.m. Jørgen Rasmussen sst, Johanne Jensdatter g.m. Søren Rasmussen sst, Anne Jensdatter g.m. Anders Pedersen sst, Kirsten Jensdatter g.m. Jens Eriksen i Mesing, Karen Jensdatter g.m. Eskild Jensen i Elling.

834 Tønne Sørensen i Fruering. 21.7.1711, fol.379.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Andersen, der ægter og fæster. B: Anne 10. FM: Niels Sørensen sst.

835 Laurids Simonsen i Lundum. 22.7.1711, fol.381.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Christensen, der ægter og fæster. B: Niels 6, Christen 4. FM: Anders Pedersen sst, Jørgen Andersen i Gedved.

836 Maren Troelsdatter i Velling. 5.8.1711, fol.383.
E: Jens Jensen. B: Jens 14, Troels 10, Niels 7, Anne 5, Anders 3. FM: farbror Peder Jensen i Vinding.

837 Anders Pedersen Dyhr i Tulstrup. 13.8.1711, fol.385.
E: Maren Jacobsdatter. LV: bror Erik Jacobsen i Javngyde. B: Peder 30, Karen 29 g.m. Rasmus Jensen i Nørre Vissing, Jacob i Tørring 28, Jørgen 24, der fæster, Anne 23 g.m. Johan Rasmussen i Høver, Mette 3.

838 Ingeborg Jørgensdatter i Grumstrup. 20.8.1711, fol.389.
E: Mads Jensen. B: Jørgen 3. FM: farbror Niels Jensen sst.

839 Peder Rasmussen Ørbæk i Grumstrup. 20.8.1711, fol.391.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Thomas Nielsen, der ægter og fæster. B: Rasmus 25, Mads 22, Karen 20, Jørgen 16, Søren 14, Niels 12, Abelone 7. FM: morbror Jørgen Madsen sst.

840 Søren Sørensen i Tønning. 26.8.1711, fol.393.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen Møldrup sst. Første ægteskab med [Kirsten Poulsdatter i Gantrup, skifte 29.5.1705 lbnr.659. B: Cathrine 15, Poul 10. FM: farbrødre Niels Sørensen Gantrup i Hylke. Enkens første ægteskab med Søren Jensen sst, skifte 28.5.1705 lbnr.657. B: Birgitte g.m. Niels Sørensen i Gantrup, Karen, Jens, Maren, Søren.

841 Morten Jensen i Burgårde. 27.8.1711, fol.396.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Jensen. B: Karen 7, Jens 6, Kirsten 3. FM: farbror Søren Jensen sst.

842 Søren Sørensen i Gram. 1.10.1711, fol.399.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. A: søskende Rasmus Sørensen hyrde i Skanderborg Ladegård, Mette Sørensdatter, enke efter Hans Nielsen i Gram, skifte 4.12.1710 lbnr.819, halvsøskende Rasmus Sørensen smed i Svinsager, Birgitte Sørensdatter i Gram. Enkens forrige ægteskab med Rasmus Jensen sst, skifte 12.11.1704 lbnr.637. B: Peder, Kirsten, Maren. FM: morbror Rasmus Lauridsen sst.

843 [Inger] i Svinsager. 1.10.1711, fol.402.
E: Mogens Mikkelsen. B: Mette g.m. Rasmus Sørensen smed sst. Af første ægteskab B: Maren Mikkelsdatter g.m. Anders Mortensen i Balle, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Svinsager.

844 Anne Jensdatter i Uhre. 5.10.1711, fol.404.
E: Peder Pedersen. B: Peder 25 i Arvad, Mette 21 g.m. Laurids Christensen i Dørslund, Jens 16, Kirsten 9, Otte 6.

845 Mette Jensdatter i Yding. 11.11.1711.fol.407.
E: Niels Nielsen Winther. B: Sidsel 3. FM: morbror Jens Jensen Nørgaard sst.

846 Anne Knudsdatter i Yding. 11.11.1711, fol.410.
E: Rasmus Sørensen. B: Rasmus 8, Knud 6.

847 Rasmus Nielsen i Gantrup. 11.11.1711, fol.412.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Pedersen, der ægter og fæster. B: Niels, Kirsten, der begge døde.

848 Hans Mikkelsen i Gantrup. 11.11.1711, fol.414.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Sørensen, der ægter og fæster. B: Jens 3. FM: farbror Erik Mikkelsen i Addit.

849 Maren Andersdatter i Birknæs. 12.11.1711, fol.416.
E: Jens Nielsen. Første ægteskab med Peder Poulsen sst, skifte 22.12.1707 lbnr.737. B: Karen 17, Søren 13, Poul 12. FM: Knud Pedersen i Nedenskov.

850 Peder Jensen i Firgårde. 17.12.1711, fol.419.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Marie 5, Maren 3, Peder 9 mdr. FM: Jacob Jacobsen sst. Enkens forrige ægteskab med Rasmus Sørensen sst, skifte 24.8.1702 lbnr.572. B: Kirsten, Niels, Søren, Else.

851 Jens Andersen i Svejstrup. 17.12.1711, fol.422.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Christoffer Simonsen sst. B: Kirsten 26, Knud 25, Anne 22, Anders 18, Jens 15, Just 12, Anne 10. FM: farbror Anders Thomsen i Emborg.

852 Jens Pedersen i Skanderborg Ladegård. 20.12.1711, fol.425.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen i Fruering. B: Peder 25, Søren, Niels, Margrethe g.m. Jacob Bertelsen i Forlev. FM: farbror Niels Pedersen i Skanderborg Ladegård, Oluf Pedersen i Mesing.

853 Karen Christensdatter i Velling. 23.3.1712, fol.426.
E: Laurids Jepsen. Første ægteskab med [Niels Mortensen sst, skifte 19.7.1690 lbnr.246]. B: Christen i Kalundborg 40, Peder i Knub, død. 2B: Kirsten 7, Søren 5, Karen g.m. Jørgen Christensen i Velling, Anne 50.

854 Poul Knudsen i Vestermølle. 21.5.1712, fol.429.
A: bror Niels Knudsen i Bjedstrup, død, se lbnr.38. 2B: Knud sst, Jacob i Galten, bror Anders Knudsen i Bjedstrup, [skifte 5.8.1696 lbnr.378]. 5B: Christen i Mesing, Knud i København, Laurids 18, Jens 16, Anders 12, bror Jens Knudsen smed i Mesing, død. 3B: Rasmus 32, Anne 30, Niels 24, søster Kirsten Knudsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Nørre Vissing.

855 Kirsten Pedersdatter i Ejer. 22.6.1712, fol.431.
E: Jens Nielsen Munk. Forrige ægteskab med Hans. B: Signe, død. B: Hans Jørgensen 9. FM: Laurids Jensen Dam sst.

856 Knud Jensen i Elling. 22.6.1712, fol.433.
E: Maren Nielsdatter. LV: Eskild Jensen sst. B: Niels i Ås, Anders, Mette g.m. Jens Jørgensen i Ejer, Anne g.m. Søren Jensen i Bjødstrup, Jens 25, Ingeborg 20. FM: morbror Søren Nielsen i Lundum.

857 Hans Jonasen og hustru Anne Cathrine Pedersdatter i Elling. 22.6.1712, fol.435.
B: Cathrine g.m. Markus Eriksen sst, Margrethe g.m. Hans Nielsen sst, Peder 27, Christen 24, Elias 22. Desuden nævnes afdøde mands far Jonas Hansen.

858 Mogens Knudsen i Virring. 30.6.1712, fol.438.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen, der ægter og fæster. B: Knud 11, Peder 9, Søren 6. Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 28.4.1699 lbnr.445]. B: Anne 20. FM: Rasmus Christensen sst.

859 Niels Mortensen i Virring. 30.6.1712, fol.441.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Søren Jensen, der ægter og fæster. A: bror Søren Mortensen i Astrup, halvbror Niels Mortensen i Vitved, halvbror Jens Mortensen i Javngyde, død. 6B: Morten, Maren g.m. Søren Jensen i Låsby, Mette g.m. Niels Lauridsen i Javngyde, Maren 23, Peder 20, Jens 15, halvbror Rasmus Mortensen i Vitved, død. B: Morten sst, søster Ellen Mortensdatter g.m. Søren Jensen i Vitved, hans skifte 20.9.1704 lbnr.634. 5B: Niels sst, Maren g.m. Hans Rasmussen sst, Morten 20, Anne, Johanne, søster Anne Mortensdatter var g.m. Søren Lauridsen sst, B: Johanne.

860 Maren Lauridsdatter i Vrold. 23.6.1712, fol.443.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 9, Karen 7, Kirsten 3. FM: fars halvbror Peder Terkildsensen sst.

861 Niels Jensen i Gedved. 1.7.1712, fol.445.
E: Maren Jensdatter. LV: Enevold Nielsen sst. B: Maren 17. FM: Anders Jensen Skifter sst.

862 Niels Jensen i Hvolbæk. 16.7.1712, fol.448.
E: Maren Christensdatter. LV: Knud Christensen, der ægter og fæster. B: Jens 9, Maren 5, Rasmus 3, Kirsten 5 uger. FM: fars søskendebarn Anders Knudsen i Skårup.863 Gunde Sørensen i Hvolbæk. 16.7.1712, fol.2.
E: Kirsten Jørgensdatter. B: Jørgen sst, Maren 24, Rasmus 12, Anne 7. FM: morbror Rasmus Jørgensen sst.

864 Søren Andersen og hustru Sofie Olufsdatter i Tammestrupgård. 26.7.1712, fol.4.
Hans A: hans søskende Søren Andersen i Fillerup, Mads Andersen i Møballe, Johanne Andersdatter i Saksild. Hendes første ægteskab med [Enevold Christensen sst, skifte 4.8.1686 lbnr.129]. B: Inger g.m. Frands Hansen ridefoged på Barritskov, Maren g.m. Christen Jensen Lassen herredsskriver i Borup, Anne Cathrine g.m. Rasmus Lauridsen i Hemstok, Helene, Sofie.

865 Rasmus Pedersen i Yding. 27.10.1712, fol.25.
E: Anne Sørensdatter. LV: Morten Terkildsensen i Vrold. B: Anne 16, Gertrud 14. FM: fasters søn Jens Jensen Nørgaard i Yding.

866 Poul Rasmussen i Firgårde. 15.11.1712, fol.27.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen, der ægter og fæster. B: Rasmus 10, Kirsten 4, Søren 2. FM: farbror Søren Rasmussen i Veng, Laurids Mikkelsen i Firgårde.

867 Mads Andersen i Møballe. 7.12.1712, fol.29.
E: Anne Jørgensdatter. B: Bodil g.m. Anders Hansen i Oldrup, Anne g.m. Niels Danielsen i Fillerup, Maren 27, Anders, Jørgen, Jens. FM: farbror Søren Andersen sst, Oluf Jensen i Kattrup.

868 Jens Christensen i Kattrup. 8.12.1712, fol.30.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Jensen degn sst. B: Karen g.m. Niels Nielsen i Saksild, Christen 26, Jens 22. FM: mosters mand Rasmus Rasmussen sst.

869 Kirsten Lauridsdatter i Kattrup. 8.12.1712, fol.33.
E: Peder Jensen. B: Anders 10, Laurids 7, Jens 4. FM: Oluf Jensen sst.

870 Peder Jensen i Ørridslev. 9.12.1712, fol.36.
E: Maren Eskildsdatter. LV: Oluf Jensen i Kattrup. B: Kirsten 17, Eskild 14, Jens 11, Maren 9, Hans 6, Oluf 3. FM: farbror Søren Jensen Winther i Ustrup, Jørgen Sørensen i Ørridslev.

871 Niels Jensen i Yding. 10.12.1712, fol.39.
E: Karen Hansdatter. LV: datters mand Peder Olufsen sst. A: mors halvbror Niels Nielsen sst, moster Johanne Nielsdatter g.m. Jens Frandsen i Sønder Vissing, moster Birgitte Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Tåning, mors halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Hans Ibsen i Tåning, mors halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Gammelstrup, farbror Jeppe Nielsen i Svejstrup, død. 6B: Rasmus Ibsen i Mesing, Just Ibsen i Svejstrup, [skifte 14.10.1682 lbnr.45]. 1B: Anne g.m. Peder Mikkelsen i Gram, Niels Ibsen i Stjær, død, 2B: Rasmus, Anne g.m. Niels Andersen i Herskind, Karen Ibsdatter i Forlev, Anne Ibsdatter i Slagelse, Karen Ibsdatter i Holbæk, fars halvsøster Anne Nielsdatter [var g.m. Knud Justesen i Svejstrup, hans skifte 23.6.1685 lbnr.100]. 6B: Just Knudsen sst, [skifte 9.11.1709 lbnr.791]. 2B: Laurids, Knud, Niels Knudsen i Svejstrup, Jens Knudsen i Mesing, Kirsten Knudsdatter i Svejstrup, Sidsel Knudsdatter g.m. Peder Jensen sst, Karen Knudsdatter [var g.m. Peder Rasmussen i Illerup, skifte 25.11.1706 lbnr.712]. 6B: Rasmus sst, Maren i Forlev. Første ægteskab med [Jens Olufsen sst, skifte 9.4.1687 lbnr.152]. B: Oluf, Kirsten i Illerup, Anne i Svejstrup, Maren i Skanderborg.

872 Peder Jensen i Illerup. 22.2.1713, fol.42.
E: Bodil Sørensdatter. LV: bror Søren Sørensen i Forlev, Troels Jensen, der ægter. [Første ægteskab med Bodil Jensdatter, skifte 30.5.1711 lbnr.833]. A: søster Kirsten Jensdatter g.m. Hans Andersen sst, søster Karen Jensdatter sst, halvbror Søren Jensen i Forlev, død, B: Else g.m. Villum Mikkelsen sst, halvbror Laurids Jensen i Hemstok, død, 6B: Rasmus sst, Jens i Galten, Peder sst, Karen g.m. Jens Nielsen i Bjedstrup, Anne, enke efter Daniel Sørensen i Hårby, Maren g.m. Rasmus Hansen i Halkær, halvsøster Karen Jensdatter var g.m. Laurids Pedersen i Illerup, [skifte 20.12.1683 lbnr.70]. 5B: Peder i Forlev, Oluf i Illerup, Jens i Vissing, Peder i Århus, Karen g.m. Poul Jensen i Illerup, halvsøster Anne Jensdatter var g.m. Laurids Ibsen i Hemstok, død, 4B: Jacob i Vinding, Karen g.m. Niels Andersen i Hemstok, Margrethe g.m. Mikkel Adslev i Løjenkær, Maren i Hemstok.

873 Rasmus Mikkelsen i Sønder Vissing. 21.4.1713, fol.47.
E: Barbara Jensdatter. LV: Niels Nielsen, der ægter og fæster. B: Maren 11, Kirsten 9, Anne 7. FM: farbrødre Erik Mikkelsen i Addit, Søren Mikkelsen i Vissingkloster.

874 Gertrud Mikkelsdatter i Sønder Vissing. 21.4.1713, fol.49.
E: Anders Adsersen. Første ægteskab med Niels Rasmussen, [skifte 21.12.1707 lbnr.735]. B: Anne 18, Jens 13, Mikkel 9. FM: farbrors søn Rasmus Andersen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Adsersen i Træden.

875 Jens Mortensen i Hyrup. 22.4.1713, fol.52.
E: Mette Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen i Grund. B: Kirsten g.m. Søren Jørgensen i Hyrup, Anne g.m. Peder Mikkelsen, der fæster, Maren 18, Morten 15, Jens 13. FM: Rasmus Sørensen i Hyrup, Niels Sørensen sst.

876 Niels Rasmussen i Over Vrigsted. 22.4.1713, fol.54.
E: Anne Madsdatter. LV: bror Hans Madsen i Gammelby. B: Laurids 4. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 24.7.1705 lbnr.665]. B: Niels 12. FM: farbror Steffen Rasmussen i Vrigsted.

877 Anne Jensdatter i Hedehuset. 24.4.1713, fol.56.
E: Christen Jørgensen. B: Jørgen 13, Anne 11, Jens 9, Abelone 6, Kirsten 5. FM: morbror Oluf Jensen i Gram.

878 Kirsten Nielsdatter i Skjold. 24.4.1713, fol.57.
E: Niels Sørensen. B: Maren 15, Mette 13. FM: farbror Hans Sørensen sst.

879 Kirsten Rasmusdatter i Virring. 16.5.1713, fol.59.
E: Søren Jensen [Kaae]. A: søskende Maren Rasmusdatter g.m. Frederik Banner, Anne Rasmusdatter g.m. Mikkel Lauridsen sst, halvsøskende Helle Rasmusdatter 20, Rasmus Rasmussen 18, Peder Rasmussen 14, Bodil Rasmusdatter 11, alle hos deres stedfar Jens Pedersen sst. Sml. lbnr.565.

880 Anders Jensen Winther i Kattrup. 3.6.1713, fol.61.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hr. Søren Glud sst. B: Edel 11, Laurids 8, Elle 4. FM: Peder Jensen sst, Jørgen Pedersen sst. Første ægteskab med Edel Jensdatter, skifte 16.2.1699 lbnr.436. B: Jens i Borup, Anne g.m. Jens Sørensen i Eldrup, Birgitte g.m. Steffen Rasmussen i Vrigsted, Anne Cathrine 18, Anders 16. FM: Oluf Jensen i Kattrup, Søren Andersen sst.

881 Herman Mikkelsen Hertz skovfoged i Rye. 24.7.1713, fol.67.
E: Anne Jensdatter. LV: Christian Pedersen, der ægter. B: Mikkel 6, Marie 4. FM: Laurids Nielsen sst. Desuden nævnes afdødes bror skovridder Hertz i Skannerup.

882 Kirsten Jensdatter i Bjedstrup. 26.7.1713, fol.69.
E: Knud Nielsen. B: Anne 8, Kirsten 1. FM: morbror Morten Jensen i Gjesing, mosters mand Christen Andersen i Mesing.

883 Karen Pedersdatter i Nim. 6.7.1713, fol.72.
E: Jens Sørensen. B: Hans. Forrige ægteskab med Hans. B: Peder sst, Mette g.m. Morten Hansen sst, Else g.m. Oluf Christensen sst, Anne var g.m. Mads Nielsen i Åstrup, [skifte 16.6.1699 lbnr.456]. B: Karen 16, Hans 13.

884 Iver Pedersen og hustru Johanne Lauridsdatter i Hørning. 7.10.1713, fol.74.
B: Anne 15, Anne 12, Laurids 8, Peder 5, Rasmus 2, Iver 6 uger. FM: farbror Poul Pedersen sst, Christen Pedersen i Vitved.

885 Mikkel Madsen og hustru Maren Andersdatter i Fiskerhusene. 10.11.1713, fol.77.
B: Peder 11, Maren 8, Mads 7, Mikkel 4. FM: farbror Søren Madsen bager i Skanderborg, mosters mand Niels Lauridsen i Fiskerhusene, morbror Hans Andersen i Siim. Hendes første ægteskab med Peder. B: Christian 17, Karen 16.

886 Ebbe Andersen og forrige hustru Else Sørensdatter i Kæmpegård. 16.11.1713, fol.79.
E: Årsele Rasmusdatter. LV: far Rasmus Nielsen i Slagballe, Jørgen Steffensen, der ægter og fæster. B: Anders 5 uger. Hendes første ægteskab med [Niels Mortensen sst]. B: Morten i Davding, Karen g.m. Frands Andersen sst, Maren g.m. Jens Jensen sst, Karen g.m. Knud Mortensen i Voerladegård, Mette g.m. Rasmus Andersen i Sønder Vissing, Karen i Davding. FM: Søren Jensen i Burgårde.

887 Peder Nielsen i Vilholt. 29.11.1713, fol.82.
E: Kirsten Jensdatter. LV: søsters mand Rasmus Rasmussen sst. B: Jens, der fæstede, men døde, Niels, der fæster, Erik, Anne g.m. Søren Rasmussen Hellebo i Horsens, Anne g.m. Laurids Lauridsen i Nim.

888 Peder Rasmussen i Sønder Vissing. 30.11.1713, fol.85.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Nielsen i Yding. B: Anne 15, Anders 11, Mikkel 7. FM: Rasmus Andersen sst, Søren Rasmussen. Af første ægteskab B: Rasmus 30, Niels 27, Jens 25, Peder 20. FM: Gregers Nielsen sst.

889 Niels Sejersen i Bodilmølle. 18.1.1714, fol.87.
E: Edel Poulsdatter. LV: Jens Lauridsen i Dørup Mølle. A: far Sejer Jensen i Bodilmølle.

890 Peder Mortensen i Dørup. 18.1.1714, fol.90.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Niels Madsen, der ægter og fæster. B: Kirsten 6 mdr. FM: morbror Poul Jensen sst.

891 Maren Ovesdatter i Bering. 24.1.1714, fol.92.
E: Niels Knudsen. B: Anne 9, Kirsten 7, Knud 4. FM: Simon Nielsen i Kolt, morbror Jens Ovesen i Lemming.

892 Edel Pedersdatter i Tåning. 1.2.1714, fol.94.
E: Hans Nielsen. A: forældre Peder Rasmussen og Kirsten Hansdatter, søskende Rasmus Pedersen 28, Peder Pedersen 20, Holger Pedersen 18.

893 Niels Eriksen i Hoved. 10.4.1714, fol.97.
E: Dorthe Gregersdatter. LV: Søren Mikkelsen i Grumstrup, Hans Jacobsen i Nissumgård, der ægter og fæster. B: Gregers 2. FM: farbror Rasmus Eriksen i Rindelevgård.

894 Kirsten Nielsdatter i Ulstrup. 18.4.1714, fol.101.
E: Thomas Andersen. B: Søren 3. FM: farbror Jens Andersen i Troelstrup.

895 Jens Andersen i Rude. 12.6.1714, fol.104.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen, der ægter og fæster. B: Margrethe 7, Maren 4, Rasmus 2. FM: farfar Anders Thomsen sst, Eskild Jørgensen sst.

896 Elsebeth Johansdatter i Voerladegård. 21.6.1714, fol.107.
E: Søren Pedersen. A:
1) mor Abelone Jørgensdatter g.m. Søren Madsen i Skanderborg
2) bror Jacob Johansen Schultz i Norge
3) søster Mette Johansdatter g.m. Christoffer Tim skrædder i Skanderborg
4) søster Dorthe Johansdatter g.m. Jens Sørensen i Birknæs
5) Kirsten Johansdatter g.m. Niels Pedersen i Egebjerg Mølle
6) Anne Marie Johansdatter g.m. Mathias Pedersen i Forlev
7) Kirsten Johansdatter.

897 Anne Madsdatter i Lillefulden. 5.7.1714, fol.110.
E: Rasmus Jensen. Af første ægteskab B: Mathias Hansen i København, Anne Cathrine Hansdatter g.m. Niels Jacobsen i Hørret, Kirsten Hansdatter 26, Maren Hansdatter g.m. Søren Nielsen i Fulden. FM: Hans Pedersen sst.

898 Margrethe Christoffersdatter i Elling. 8.11.1714, fol.112.
E: Jens Jensen. B: Christoffer 11, Johanne 7, Jens 4. FM: morbror Hans Christoffersen sst.

899 Esben Jensen [fejl, skal være Jesper Jensen] i Gedved. 9.11.1714, fol.114.
E: Kirsten Andersdatter. LV: bror Jens Andersen i Nebel. B: Anders 27, Oluf 25, Niels 24, Karen 20. FM: farbror Peder Jensen i Kattrup. Første ægteskab med Maren Knudsdatter, [fejl, skal være Karen Knudsdatter]. B: Jens i Gedved, Karen g.m. Rasmus Jensen i Hansted, Anne var g.m. Niels Frandsen i Gedved, [skifte 10.5.1709 lbnr.775]. B: Anders 8. FM: Anders Jensen sst.

900 Anne Knudsdatter i Gedved. 9.11.1714, fol.117.
E: Thomas Jørgensen. A: bror Peder Knudsen sst, [skifte 7.7.1708 lbnr.754]. 4B: Jens, Knud, Kirsten, Maren, søster [Anne Knudsdatter] var g.m. [Jens Nielsen sst]. 3B: Jens sst, Niels, Karen g.m. Peder Jensen Møller sst. Sml. lbnr.364.

901 Rasmus Jørgensen i Bjødstrup. 10.11.1714, fol.119.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Niels Hansen, der ægter og fæster. B: Niels 3, Jørgen 1. FM: farbror Niels Jørgensen sst.

902 Iver Rasmussen i Tebstrup. 10.11.1714, fol.121.
E: Maren Jensdatter. LV: morbror Søren Nielsen sst, Peder Jørgensen, der ægter og fæster. B: Anne 3, Rasmus 6 mdr. FM: farbror Laurids Rasmussen sst. Arv i boet efter enkens far Jens Hansen, skifte 24.12.1710 lbnr.825 til enkens søster Johanne Jensdatter.

903 Maren Nielsdatter i Tebstrup. 10.11.1714, fol.123.
E: Søren Nielsen. B: Niels 7, Jens 3. FM: Søren Sørensen sst.

904 [Karen Jørgensdatter] i Tebstrup. 10.11.1714, fol.125.
E: Jens Ebbesen. Første ægteskab med Christian. B: Anne Kirstine 13, Anders 4. FM: Jens Sørensen sst.

905 Anders Jespersen i Hårby. 15.12.1714. fol 126.
E: Kirsten Jensdatter. LV: far Jens Thomsen i Forlev. B: Cathrine 4, Margrethe 2. FM: farbror Niels Jespersen i Hårby. [Første ægteskab med Cathrine Andersdatter], skifte 12.8.1709 lbnr.778. B: Anders 7. FM: morbror Christen Andersen sst. Desuden nævnes enkens bror Jørgen Jensen sst.

906 Rasmus Jensen i Mesing. 19.2.1715, fol.129.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Jens, der fæster, Maren g.m. Søren Jensen i Stilling, Karen 20, Niels 15. FM: morbror Peder Nielsen sst.

907 Jens Pedersen Løjenkær i Bjertrup. 19.2.1715, fol.132.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Morten Jensen sst. B: Johanne 25, Anne 20. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 1.10.1687 lbnr.169]. B: Rasmus i Dørup, Anne g.m. Jens Pedersen Nørgaard i Stilling. Desuden nævnes enkens søn Rasmus Nielsen i Adslev.

908 Niels Andersen i Bjertrup. 19.2.1715, fol.134.
E: Anne Pedersdatter. LV: Frands Jensen i Hørning. B: Anne g.m. Jens Lauridsen i Dørup, Maren g.m. Rasmus Hansen smed i Hørning, Ellen 24, Karen 22, Niels 14, Mette 12. FM: Jens Pedersen Due i Bjertrup.

909 Niels Jensen den ældre i Grumstrup. 23.2.1715, fol.137.
E: Edel Jensdatter. LV: Mikkel Rasmussen sst. B: Jens, der fæster, Kirsten 21, Johanne 18, Maren 13, Karen 6. FM: morbror Søren Jensen i Ustrup, farbrors søn Jens Olufsen i Grumstrup.

910 Peder Lauridsen i Ring. 23.2.1715, fol.140.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Mette 13. FM: farbror Anders Lauridsen sst.

911 Mette Pedersdatter i Træden. 23.2.1715, fol.141.
E: Albert Adsersen. B: Kirsten 6. FM: farbror Niels Adsersen sst.

912 Christen Høgh i Favrholt. 25.2.1715, fol.143.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Christensen, der ægter og fæster. B: Karen 9, Anne 6, Johanne 1. FM: farbror Anders Høgh i Rye.

913 Maren Thomasdatter i Vrads. 25.2.1715, fol.145.
E: Peder Nielsen. Af første ægteskab B: Thomas Jensen 6. FM: morbror Peder Thomsen sst.

914 Jens Jacobsen i Føvling. 26.2.1715, fol.146.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: far Søren Sørensen i Ustrup. B: Søren 1. FM: morbror Gunde Sørensen i Føvling. Første ægteskab med Karen Kjeldsdatter. B: Jacob.

915 Anne Rasmusdatter i Tvingstrup. 7.3.1715, fol.148.
E: Jens Christensen. B: Bodil 8, Christen 6, Margrethe 18 uger. FM: farbror Peder Christensen sst. Desuden nævnes enkemandens stedmor Anne Pedersdatter.

916 Anne Poulsdatter i Vitved. 8.5.1715, fol.150.
E: Søren Knudsen. Første ægteskab med [Mikkel Jensen Stilling sst, skifte 17.9.1687 lbnr.159]. B: Poul g.m. Anne Sørensdatter i Stilling, Maren var g.m. Ditlev Tim i Svinsager, død. 3B: Johan 20, Poul 13, Jens 10. Johanne g.m. Niels Sørensen Skellerup i Grumstrup.

917 Albert Albertsen i Træden. 9.5.1715, fol.152.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Lauridsen, der fæster. B: Karen 6. FM: fars halvbror Peder Lauridsen sst. Arv i boet efter [enkens forrige ægteskab med] Morten Andersen, skifte 4.11.1705. Sml. lbnr.696. B: Anders. FM: Mads Pedersen sst.

918 Anne Knudsdatter i Tønning. 9.5.1715, fol.154.
E: Erik Pedersen. Første ægteskab med [Laurids Nielsen Troelstrup sst, skifte 17.10.1685 lbnr.109]. B: Karen g.m. Hans Ritter, Anne g.m. Ove Mortensen sst, Mette g.m. Anders Thorsen i Sønder Vissing, Karen g.m. Søren Mikkelsen i Vissingkloster.

919 Anne Simonsdatter i Velling. 9.5.1715, fol.155.
E: Christen Jensen. B: Maren 11, Jens 9, Esther 7. FM: Rasmus Olufsen i Bryrup.

920 Niels Jensen i Grumstrup. 12.6.1715, fol.156.
E: Anne Christensdatter. LV: Laurids Andersen sst. B: Jørgen, der fæster, Jens 18. FM: Mads Jensen sst. Enkens første ægteskab med Jørgen Sørensen, skifte 11.12.1690 lbnr.270. B: Christen, Søren, Niels, Rasmus.

921 Anne Olufsdatter i Hårby. 27.6.1715, fol.158.
E: Niels Jespersen. B: Sidsel 9, Oluf 6, Mette 2. FM: Niels Christensen sst.

922 Birgitte Lauridsdatter i Hvolbæk. 10.7.1715, fol.161.
E: Rasmus Jørgensen. B: Jørgen 12, Rasmus 7, Kirsten [Marie] 4. FM: Jørgen Gundesen sst, Søren Rasmussen sst.

923 Edel Hansdatter Klein i Nim. 10.8.1715, fol.163.
A: søster Marie Klein, enke efter Hr.Niels Bang, Nim herreds gejstlige skifte 27.3.1713, halvbror Hans Ernst Folkers i Faxe.

924 Anne Pedersdatter i Grumstrup. 11.12.1715, fol.173.
E: Peder Jacobsen. B: Anne 4, Bodil 2. FM: farbror Jeppe Jacobsen sst.

925 Margrethe Rasmusdatter i Grumstrup. 11.12.1715, fol.176.
E: Laurids Andersen Ørbæk. Af forrige ægteskab B: Poul Pedersen, Søren Bertelsen.

926 Jens Andersen og hustru Mette Pedersdatter i Salten. 18.12.1715, fol.178.
B: Anne g.m. Søren Jensen sst. Af hans første ægteskab B: Johanne g.m. Niels Hansen, [skifte 11.10.1690 lbnr.252]. B: Jens.

927 Else Nielsdatter i Horndrup. 12.10.1715, fol.180.
E: Rasmus Jensen. A: bror Mads Nielsen sst, søster Anne Nielsdatter var g.m. Steffen Jacobsen i Horsens, død. 2B: oberst Poul Løvenørn, Niels Thomsen herredsskriver i Norge.

928 Niels Thomsen og hustru Kirsten Knudsdatter i Overglud. 20.3.1716, fol.182.
B: Thomas 7, Maren 5, Anne 4, Knud 2. FM: morbror Niels Knudsen sst, morbror Peder Knudsen i Bisholt. Desuden nævnes konens søsters mand Mourids Melchiorsen i Østrup og konens søster Maren Knudsdatter.

929 Jens Lauridsen Friis i Vrigsted. 21.3.1716, fol.186.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Jens Villadsen sst. B: Ellen 7, Laurids 4, Niels 2. FM: Steffen Rasmussen sst, Søren Hansen sst.

930 Maren Nielsdatter i Gram. 26.5.1716, fol.189.
E: Mikkel Andersen. B: Niels 22, Anders 11, Rasmus 8, Hans 5, Anne 2. FM: Rasmus Lauridsen sst, Jesper Jensen sst.

931 Anne Pedersdatter i Rådved. 10.6.1716, fol.191.
E: Rasmus Jensen. B: Peder 16, Maren 14, Jens 12, Kirsten 10, Peder 6. FM: morbror Søren Pedersen sst.

932 Johanne Jensdatter i Gedved. 10.6.1716, fol.193.
E: Jens Jensen. A: mor Anne Jensdatter sst, bror Jens Jensen i Vrønding, halvsøskende Niels Andersen i Gedved, Mads Andersen, Mette Andersdatter g.m. Anders Jensen sst, Anne Andersdatter, Bodil Andersdatter.

933 Anders Madsen og hustru Karen Sørensdatter i Nebel. 11.6.1716, fol.194.
Hendes første ægteskab med [Peder Sørensen sst, skifte 20.9.1686 lbnr.141]. B: Søren, Mette g.m. Niels Sørensen i Serridslev, Maren g.m. Anders Nielsen sst. Hans A: FARbror Søren Nielsen i Serridslev, død. 3B: Karen g.m. Albert Enevoldsen sst, Niels sst, Anne var g.m. Anders Nielsen sst, død. 2B: Niels, Rasmus, FARbror Christen Nielsen i Tvingstrup, død. B: Anne g.m. Jens Rasmussen i Ris, FARbror Peder Nielsen i Glud, død. 3B: Niels sst, Johanne sst, Karen g.m. Thomas Borre sst, MORbror Niels Andersen i Serridslev, død. 2B: Anders sst, Jens i Serridslev Mølle, MOSTER Mette Andersdatter var g.m. Otte Gabrielsen, død. 4B: Anne Ottesdatter g.m. Nikolaj Nielsen Lund i Horsens, Anders Ottesen i Serridslev, død. 1B: Otte, Sidsel Ottesdatter sst, Maren Ottesdatter var g.m. Mikkel Christensen sst, død. 4B: Christen, Jens, Karen g.m. Folmer Nielsen sst, Mette, MOSTER Gertrud Andersdatter var g.m. Søren Jensen sst, død. 4B: Maren Sørensdatter g.m. Mikkel Eskildsen sst, Anders Sørensen sst, Jens Sørensen sst, død. 1B: Niels, Anne Sørensdatter var g.m. Frands Eskildsen sst, død. 3B: Søren, Else, Gertrud.

934 Karen Jensdatter i Nebel. 11.6.1716, fol.198.
E: Søren Andersen. B: Anders 1. FM: morfar Jens Andersen sst.

935 Voldborg Rasmusdatter i Fregerslev. 27.6.1716, fol.200.
E: Laurids Jensen. Af forrige ægteskab B: Rasmus Christensen sst, Jens Sørensen sst. Arv i boet til bror Hans Rasmussen i Vitved, søster Birgitte Rasmusdatter g.m. Rasmus Pedersen Søgaard i Fregerslev, søstersøn Rasmus Pedersen, søstersøn Peder Andersen i Århus og dennes søskende.

936 Esben Rasmussen i Fregerslev. 27.6.1716, fol.202.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Rasmus 8, Anne 5, Karen 2. FM: morbror Søren Poulsen i Stilling.

937 Cathrine Madsdatter i Veng. 7.7.1716, fol.205.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus i Svejstrup, Maren g.m. Knud Jensen i Nørre Vissing, Anne 20, Søren 12. FM: morbror Laurids Madsen sst.

938 Peder Sørensen i Veng. 7.7.1716, fol.208.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Søren i Gram, Jens, der fæster, Maren 24, Karen 18, Voldborg g.m. Peder Jensen Åbo, Kirsten g.m. Rasmus Christensen i Hårby, Anne i Århus Hospital. FM: Laurids Rasmussen i Veng.

939 Mikkel Sørensen i Hørning. 25.7.1716, fol.210.
E: Anne Iversdatter. LV: Frands Jensen sst. A: mor Anne Olufsdatter, søskende Jens Sørensen i Blegind, Sidsel Sørensdatter g.m. Jens Rasmussen sst, Anne Sørensdatter g.m. Mads Mikkelsen i Ravnholt, Johanne Sørensdatter g.m. Jacob Pedersen i Stensballe, Maren Sørensdatter, Kirsten Sørensdatter, Oluf Sørensen. Arv i boet efter enkens forældre Iver Pedersen og Johanne Lauridsdatter, skifte 7.10.1713 lbnr.884. B: Laurids, Peder, Rasmus, Iver, Anne, Anne. FM: Poul Pedersen i Hørning, Morten Rasmussen sst.

940 Erik Pedersen i Tønning. 27.8.1716, fol.214.
Enkemand efter [Anne Knudsdatter, skifte 9.5.1715 lbnr.918]. A: bror Anders Pedersen i Testrup i Mårslet sogn, død. B: Kirsten 22. LV: Niels Nielsen i Tønning, Niels Nielsen i Naldal, søster Kirsten Pedersdatter, enke, søster Maren Pedersdatter i Holland, søster Mette Pedersdatter i Sverige, søster Anne Pedersdatter i Grauballe, død. B: Peder Andersen. Arv i boet til Ove Mortensens søn Laurids efter afdødes hustru, der var hans mormor. Sml. lbnr.736.

941 Anne Jensdatter i Sønder Vissing. 19.11.1716, fol.219.
E: Søren Nielsen. B: Anne 10, Karen 8, Niels 6. FM: Rasmus Andersen sst.

942 Kirsten Andersdatter i Sønder Vissing. 19.11.1716, fol.222.
E: Søren Rasmussen. B: Anne 7, Anders 4. FM: Oluf Bertelsen sst.

943 Søren Jensen i Addit. 19.11.1716, fol.224.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen Kjær, der ægter og fæster. B: Peder 10, Jens 6, Anne 4. FM: Søren Andersen Vissing sst.

944 Anders Pedersen i Illerup. 23.1.1717, fol.226.
E: Anne Jensdatter. LV: datters mand Søren Jensen snedker i Skanderborg. A: mor Maren Andersdatter i Alken, søskende, Peder Pedersen sst, Peder Pedersen i København, Laurids Pedersen i Alken, Mikkel Pedersen 16, Birgitte Pedersdatter der ægter enkens brorsøn Mikkel Poulsen i Illerup, der fæster, Johanne Pedersdatter.

945 Johanne Jensdatter i Illerup. 23.1.1717, fol.229.
E: Søren Rasmussen. B: Mikkel 22. Forrige ægteskab med Mikkel. B: Thomas smed i Hårby, Anne Marie g.m. Christen Jensen, Kirsten g.m. Oluf Jensen i Illerup, Maren.

946 Gunder Nielsdatter i Boes. 27.1.1717, fol.232.
E: Anders Sørensen. B: Søren 11, Gertrud 10, Anne 4, Kirsten 2. FM: farbror Søren Sørensen i Alken, morbror Jørgen Nielsen i Svejstrup.

947 Laurids Jensen i Fregerslev. 29.1.1717, fol.236.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: søsters mand Mikkel Jensen Søgaard i Stilling. A: farbror Peder Lauridsen i Ingerslev ved søn Laurids Pedersen i Testrup. Enkens forrige ægteskab med Esben Rasmussen, skifte 27.6.1716 lbnr.936. B: Rasmus, Anne, Karen. FM: Søren Poulsen i Stilling.

948 Peder Jensen i Dørup. 29.1.1717, fol.239.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Niels Poulsen, der ægter og fæster. B: Maren 5, Anne 3, Peder 3 uger. FM: morbror Rasmus Lauridsen i Jeksen.

949 Anne Rasmusdatter i Blegind. 29.1.1717, fol.241.
E: Jens Sørensen Grenaa. B: Søren 4. FM: morbror Niels Rasmussen sst. Desuden nævnes enkemandens far Søren Jensen. Sml.lbnr.950.

950 Søren Jensen i Blegind. 29.1.1717, fol.245.
E: Anne Olufsdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Jens Sørensen Grenaa sst, Oluf, Sidsel g.m. Jens Rasmussen sst, Anne g.m. Mads Mikkelsen i Ravnholt, Johanne g.m. Jacob Pedersen i Stensballe, Kirsten, Maren. Sml.lbnr.939.

951 Peder Rasmussen i Jeksen. 30.1.1717, fol.247.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Niels Jensen, der ægter og fæster. B: Johanne 7. Af første ægteskab B: Søren 17. FM: farbror Laurids Rasmussen i Edslev. Desuden nævnes afdødes far Rasmus Mortensen.

952 Mads Pedersen i Jeksen. 30.1.1717, fol.250.
E: Karen Poulsdatter. LV: Hans Nielsen sst. B: Poul, Peder, Maren g.m. Søren Rasmussen sst, Anne 24, Helle 20. FM: mosters søn Poul Jensen i Dørup, fasters søn Laurids Rasmussen i Edslev.

953 Jesper Andersen i Hårby. 30.1.1717, fol.252.
E: Sidsel Knudsdatter. LV: Niels Christensen sst. B: Niels sst, Knud i Illerup, Kirsten g.m. Jens Knudsen i Vrold, Anders i Hårby, [skifte 15.12.1714 lbnr.905]. B: Anders 9, Cathrine, Margrethe 3.

954 Mikkel Sørensen Krogstrup i Forlev. 30.1.1717, fol.254.
E: Maren Nielsdatter, LV: Niels Knudsen i Skanderborg. B: Søren 28, Margrethe g.m. Hans Christiansen Terskov, der fæster.

955 Karen Christoffersdatter i Elling. 4.2.1717, fol.257.
E: Mads Nielsen. B: Niels 5, Christoffer 2. FM: Enevold Nielsen i Gedved, Niels Andersen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Anders Nielsen.

956 Niels Sørensen Gantrup i Hylke. 6.2.1717, fol.260.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Rasmussen sst. B: Søren 22, Anne 18, Anders 16, Anne 13. FM: mosters mand Søren Hansen sst, Peder Rasmussen sst.

957 Anders Hansen i Brørup. 6.2.1717, fol.262.
E: Navn mgl. LV: Christen Rasmussen i Hylkegård. B: Niels, der fæster. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 22.9.1684 lbnr.83]. B: Hans Andersen Tykjær i Horsens, Helle, Mette, Anne. FM: Niels Poulsen i Hjortberg, Søren Rasmussen i Brørup.

958 Else Rasmusdatter i Virring. 20.2.1717, fol.265.
E: Niels Jensen. Første ægteskab med [Joen Rasmussen sst, skifte 20.8.1691 lbnr.301]. B: Søren i København, Kirsten g.m. Rasmus Christensen i Virring.

959 Jens Mikkelsen i Virring. 20.2.1717, fol.267.
E: Maren [Jensdatter]. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Mikkel, der fæster, Karen g.m. Søren Lauridsen i Bøgeskov, Maren 24, Kirsten 20, Else 18, Anne 17, Maren 15, Jens 13. FM: farbror Rasmus Mikkelsen i Rodegård.

960 Jens Joensen i Virring. 20.2.1717, fol.270.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Poulsen, der ægter og fæster. B: Christen 9. FM: fars morbror Mikkel Rasmussen i Vitved.

961 Peder Poulsen i Virring. 20.2.1717, fol.272.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Poul 21, Søren 19, Maren 13. FM: Jens Pedersen sst.

962 Laurids Jørgensen i Virring. 20.2.1717, fol.274.
E: [Maren Sørensdatter]. LV: Rasmus Poulsen sst. A: moster Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Fischer i Skanderborg, mosters børn Christen Jensen i Virring, Karen Jensdatter i Bøgeskov, Maren Jensdatter i Virring, Anne Jensdatter i Vitved, mosters børn Poul Rasmussen i Virring, Søren Rasmussen sst, Maren Rasmusdatter i Gram, mosters datter Karen Sørensdatter i Gram.

963 Jens Rasmussen i Virring. 20.2.1717, fol.275.
E: Anne Poulsdatter. FM: Jens Nielsen, der ægter og fæster. A: mor Maren Jensdatter g.m. Søren Christensen i Mesing, halvsøskende Peder Rasmussen i Hvolbæk, Maren i Virring, Mikkel Rasmussen, død. 4B: Rasmus i Saksild, Jens, Maren, Mette.

964 Eskild Andersen i Ørskov. 3.4.1717, fol.277.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Steffen Sørensen sst. B: Anne 6, Else 3, Eskild 5 uger. Desuden nævnes afdødes forældre Anders Eskildsen og Anne Pedersdatter og afdødes søskende Peder Andersen sst, Birgitte Andersdatter g.m. Jørgen Sørensen i Stenkær, Mette Andersdatter g.m. Simon Pedersen i Tvingstrup, Maren Andersdatter g.m. Jens Andersen i Sønder Vissing, Karen Andersdatter g.m. Otte Hansen i Ørskov.

965 Anne Jensdatter i Gedved. 16.4.1717, fol.282.
E: Jeppe Nielsen. A: mor Karen Jensdatter sst, søskende Anders Jensen sst, Jens Jensen sst, Esben Jensen sst, Niels Jensen i Lundumskov, Peder Jensen, halvsøskende Jens Jensen i Gedved, Niels Jensen, Karen Jensdatter g.m. Peder Møller i Gedved.

966 Jens Christensen i Tvingstrup. 4.5.1717, fol.286.
E: Karen Eskildsdatter. LV: Jens Christensen skrædder sst. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 7.3.1715 lbnr.915. B: Bodil 10, Christen 8, Margrethe 3. FM: farbror Peder Christensen sst.

967 Christen Lauridsen i Båstrup. 28.8.1717, fol.291.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Illerup. A: søskende Jens Lauridsen i København, Rasmus Lauridsen i Båstrup, Maren Lauridsdatter g.m. Hans Olufsen i Horndrup, Karen Lauridsdatter g.m. Johan Dansk kobbersmed i Randers, halvbror Joen Lauridsen i Hylke.

968 Jens Rasmussen i Astrup. 15.9.1717, fol.296.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Søren Jensen i Assendrup. A: søster Birgitte Rasmusdatter i Bjertrup, søster Johanne Rasmusdatter, død. 2B: Rasmus Hansen i Astrup, Jens Hansen, halvsøster Anne Jensdatter, død. B: Anne Kirstine Hansdatter g.m. Jens Christensen i Ask.

969 Peder Pedersen Stærk i Gjesing. 16.9.1717, fol.299.
E: Sidsel Eskildsdatter. LV: Niels Jørgensen sst. B: Peder 28, Bodil g.m. Jacob Rasmussen i Hvilsted, Kirsten 25, Eskild 24, Jørgen 14. FM: Anders Boer i Gjesing, morbror Mogens Eskildsen i Gangsted.

970 Kirsten Sørensdatter i Emborg Kloster. 25.9.1717, fol.303.
E: Anders Thomsen. B: Kirsten 15, Anne 11, Rasmus 7, Thomas 6, Niels 3. FM: morfar Søren Steffensen i Rye, mosters mand Niels Hansen i Rye.

971 Jesper Rasmussen i Emborg Kloster. 25.9.1717, fol.307.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Rasmus, der fæster, Anne 14, Niels 12, Jens 9. FM: morbror Joen Nielsen i Siim.

972 Bodil Villadsdatter i Store Thorlund. 30.10.1717, fol.312.
E: Anders Madsen. B: Anne g.m. Søren Thomsen i Gludsted, Karen g.m. Laurids Jepsen i Velling, Maren 24, Birgitte 20, Mads 18, Sidsel 16, Maren 12, Villads 10. FM: farbror Niels Madsen i Vesterlund, morbror Jens Villadsen i Nørre Keilstrup.

973 Jens Jørgensen i Palsgård. 30.10.1717, fol.315.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Jens Pedersen, der ægter og fæster. B: Maren 18, Karen 14, Jørgen 12, Erik 4. FM: farbror Jørgen Jørgensen i Nortvig, Oluf Nielsen i Palsgård.

974 Lene Sørensdatter i Vrigsted. 3.11.1717, fol.317.
E: Søren Hansen. B: Anne 16, Maren 12, Hans 10, Rasmus 10, Kirsten 9, Karen 4. FM: Jens Sørensen i Hostrup, Jens Villadsen i Vrigsted. Arv i boet efter enkemandens forrige hustru [Anne Jensdatter Bue], skifte 9.2.1699 lbnr.435.

975 Jacob Hansen i Nissumgård. 30.11.1717, fol.321.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen i Svinsager. B: Hans i Hoved, Else g.m. Jens Madsen i Møballe, Erik 24, Maren 19, Anne Kirstine 14, Else Cathrine 11. FM: Peder Sørensen i Boes.

976 Maren Gabrielsdatter i Grumstrup. 4.12.1717, fol.327.
E: Jens Mikkelsen. B: Jørgen 12. FM: Knud Jensen sst. Enkemandens forrige hustru Ingeborg Hansdatter, skifte 19.1.1703 lbnr.584. B: Mikkel, Kirsten, der ægter Jens Pedersen, der fæster.

977 Mikkel Pedersen i Vedslet. 4.12.1717, fol.331.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Søren Lauridsen, der ægter og fæster. B: Mikkel 14, Maren 12, Peder 11, Hans 9, Rasmus 6, Sidsel 3. FM: farbror Jørgen Pedersen i Gjesing, Niels Andersen i Assendrup.

978 Peder Andersen i Assendrup. 4.12.1717, fol.332.
E: Maren Simonsdatter. LV: Jørgen Jensen, der ægter og fæster. B: Anne 2. FM: morfar Simon Mikkelsen sst.

979 Hans Jørgensen i Klejs. 18.12.1717, fol.334.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Christen Andersen sst. B: Birgitte g.m. Niels Jørgensen i Bæklund, Jørgen 27, Anne 21, Morten 14. FM: morbror Jens Nielsen i Klejs.

980 Bodil Jensdatter i Skanderborg Ladegård. 20.12.1717, fol.337.
E: Niels Pedersen. B: Bodil 8, Lene 7, Kirsten 6. FM: farbror Oluf Pedersen i Mesing, Morten Pedersen Damsgaard i Ringkloster g.m. en halvsøster, Anders Sørensen i Kolt g.m. en halvsøster. Enkemandens forrige ægteskab med Bodil Mouridsdatter, skifte 11.3.1702 lbnr.555.

981 Oluf Mikkelsen i Bering. 28.1.1718, fol.339.
E: Maren Pedersdatter. B: Mikkel i Enslev, Niels i Hørning, Maren g.m. Peder Jørgensen i Kolt, Thøger 26, Kirsten 21, Ingeborg 18, Peder 12, Johanne 9. FM: Niels Knudsen i Bering.

982 Niels Thomsen i Salten. 28.2.1717, fol. 342.
E: Mette Christensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Thomas sst, Christen, Karen g.m. Bertel Jacobsen i Them, Anne g.m. Jens Thomsen i Hedegård, Maren g.m. Jens Pedersen i Virklund, Anne g.m. Morten Hansen i Fogstrup, Jens 16, Kirsten g.m. Thomas Andersen i Ulstrup, [skifte 18.4.1714 lbnr.894]. B: Søren 5.

983 Karen Christoffersdatter i Jelling. 8.5.1718, fol.344.
E: Niels Gregersen. B: Maren 14, Abelone 12, Christoffer 10, Anne 8, Mette 5, Karen 3 mdr. FM: morbror Anders Jensen sst, Peder Pedersen sst, Niels Jessen sst.

984 Laurids Andersen i Sønder Vissing. 10.5.1718, fol.348.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Jensen, der ægter og fæster. A: mor Anne Rasmusdatter, søskende Rasmus Andersen, Maren Andersdatter, Maren Andersdatter, Kirsten Andersdatter g.m. Søren Andersen Ulstrup i Addit. Desuden nævnes afdødes far Anders Lauridsen, skifte 15.11.1710 lbnr.816.

985 Anders Thorsen i Sønder Vissing. 10.5.1718, fol.349.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Laurids 14, Anne Kirstine 11, der ægter Jens Christensen,der fæster, Laurids 8. Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Lauridsdatter

986 Eskild Jensen i Sønder Vissing. 10.5.1718, fol.351.
E: Inger Jensdatter. LV: Knud Nielsen, der ægter. B: Kirsten 2. FM: Oluf Bertelsen sst.

987 Niels Mikkelsen i Sønder Vissing. 10.5.1718, fol.352.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter. B: Cathrine 3, Johanne 1. FM: Rasmus Rasmussen Vilholt sst.

988 Laurids Jepsen i Velling. 11.5.1718, fol.355.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Lauridsen, der ægter og fæster. B: Jeppe 5, Anders 3, Bodil 1. FM: morbror [formentlig fejl for morfar se lbnr.972] Anders Madsen i Store Thorlund.

989 Søren Pedersen i Kattrup. 16.5.1718, fol.357.
E: Else Pedersdatter. LV: Anders Andersen Winther, der ægter og fæster. B: Birgitte 3. FM: Christen Jensen sst. Arv i boet efter enkens stedmor Kirsten Lauridsdatter sst, skifte 8.12.1712 lbnr.869. Arv i boet efter enkens mor [Maren Christensdatter], skifte 14.5.1700 lbnr.489.

990 Anne Lauridsdatter i Kattrup. 16.5.1718, fol.360.
E: Knud Mikkelsen. B: Anne 3. FM: Jens Andersen Winther i Borup. Forrige ægteskab med Anders Jensen Winther, skifte 3.6.1713 lbnr.880. B: Edel 16, Laurids 13, Elle 9. FM: Peder Jensen i Kattrup, Jørgen Pedersen sst.

991 Jens Rasmussen i Borup. 18.5.1718, fol.366.
E: Inger Jensdatter. LV: Hr.Søren Glud i Kattrup. B: Agnethe 17, der ægter Christen Jensen sst, Kirsten 15, Rasmus 12. FM: farbror Christen Rasmussen i Hylke.

992 Laurids Mikkelsen i Emborg. 10.9.1718, fol.370.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Rasmus Simonsen i Siim, der ægter. B: Mikkel l. FM: Anders Thomsen i Emborg.

993 Eskild Jørgensen i Rude. 5.10.1718, fol.372.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Saksild. B: Rasmus 10, Anders 6, Anne 4. FM: morbror Søren Rasmussen i Dybvad. Forrige ægteskab med [Anne Mikkelsdatter] skifte 2.1.1706 lbnr.681. B: Mikkel 22, Niels 20, Jens 18. FM: farbror Søren Jørgensen i Rude.

994 Niels Nielsen i Træden. 12.10.1718, fol.375.
E: Maren Frandsdatter. LV: Thomas Pedersen, der ægter og fæster. B: Frands 9, Maren 5, Anne 2. FM: Rasmus Jensen sst. Forrige ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 17.7.1710 lbnr.797]. B: Anne 24, Karen 12. FM: Niels Pedersen Lundum sst.

995 Jens Rasmussen i Træden. 12.10.1718, fol.377.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Mette 26, Søren 25, der fæster, Inger 20. FM: Jeppe Jessen i Østbirk.

996 Jens Sørensen i Birknæs. 12.10.1718, fol.379.
E: Dorthe Johansdatter. LV: Jens Madsen Forlev i Skanderborg, der ægter og fæster. B:
1) Karen Jensdatter 11
2) Abelone Jensdatter 9
3) Else Jensdatter 4
4) Karen Jensdatter 4.
FM:
1 Søren Madsen i Skanderborg
2 Christoffer Tim i Skanderborg.

997 Peder Jensen i Sønder Vissing. 13.10.1718, fol.382.
E: Mette Jensdatter. LV: Rasmus Knudsen sst. A: søsterdatter Karen Jensdatter ved Randers, brorsøn Jens Frandsen i Sønder Vissing, brorsøn Anders Sørensen i Møldrup.

998 Peder Pedersen i Burgårde. 13.10.1718, fol.384.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Peder 18, Christen 14, Maren 14, Kirsten 10, Birgitte 6, Juul 3, Oluf 6 mdr. FM: Jens Lauridsen i Træden, mosters mand Jens Christensen i Sejt.

999 Maren Andersdatter i Brædstrup. 14.10.1718, fol.386.
E: Peder Pedersen. B: Peder 14, Anders 10, Mette 6. FM: Niels Rasmussen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Anders Pedersen.

1000 Karen Jørgensdatter i Nørhoved. 14.10.1718, fol.388.
E: Morten Andersen. B: Jørgen 18, Anders 16, Maren 14, Else 14, Niels 10, Mikkel 7. FM: farbror Hans Andersen sst, morbror Jørgen Jørgensen i Nortvig.

1001 Maren Ibsdatter i Palsgård. 14.10.1718, fol.390.
E: Oluf Nielsen. Af første ægteskab B: Torben Lauridsen i Hedegård, Barbara Lauridsdatter g.m. Peder Jensen i Arreskov.

1002 Maren Hansdatter i Grumstrup. 3.11.1718, fol.392.
E: Mads Jensen. B: Ingeborg, der døde. Enkemandens første ægteskab med [Ingeborg Jørgensdatter], skifte 20.8.1711 lbnr.838. B: Jørgen. FM: Knud Christensen sst.

1003 Laurids Jensen i Tvingstrup. 4.11.1718, fol.395.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mikkel Andersen sst. B: Jens 28, der fæster, Jørgen 24, Maren 17, Laurids 16, Albert 13, Jens 10. FM: Anders Jensen sst, Peder Rasmussen sst.

1004 Rasmus Christensen i Aggestrup. 4.11.1718, fol.397.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Jørgen 30, Anne 28, Søren 26, der fæster. FM: Ingild Simonsen sst.

1005 [Karen Hermnansdatter] i Ballebo. 4.11.1718, fol.398.
E: Mikkel Jensen. B: Erik 26, der fæster, Else 20, Peder 10. FM: Mogens Eskildsen i Gangsted.

1006 Claus Jørgensen i Nebel. 5.11.1718, fol.400.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Rasmus Poulsen sst. B: Johanne 24, Maren 15. FM: morbror Peder Poulsen sst.

1007 Anders Jensen i Vrigsted. 5.11.1718, fol.402.
E: Anne Madsdatter. LV: Jørgen Eriksen, der ægter og fæster. B: Niels 3. FM: morbror Hans Madsen i Gammelby. [Enkens forrige ægteskab med Niels Rasmussen i Over Vrigsted, skifte 22.4.1713 lbnr.876].

1008 Sidsel Rasmusdatter i Gammelgård. 8.2.1719, fol.406.
E: Jens Jensen. B: Abelone 3. FM: morbror Johan Rasmussen i Høver, Jens Rasmussen i Nørre Vissing. Første ægteskab med Enevold Nielsen, skifte 19.6.1713. B: Inger 17, Niels 14, Anne 10, Rasmus 8, Enevold 5.

1009 Niels Poulsen i Hjortberg. 8.3.1719, fol.410.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Knud Schmidt Gadberg i Hylke. B: Maren 10, Anne 8, Poul 5, Laurids 3, Anne Marie 11 uger. FM: farbror Peder Poulsen i Damsbo på Fyn, Søren Rasmussen i Brørup, Rasmus Christensen i Båstrup. Første ægteskab med Maren Mortensdatter, skifte 8.6.1707 lbnr 720.

1010 Anne Jensdatter i Båstrup. 11.3.1719, fol.418.
E: Rasmus Lauridsen. B: Mette 10, Maren 7. FM: morbror Jens Jensen i Emborg Kloster, farbror Jørgen Joensen i Hylke. Enkemandens forrige ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 10.12.1705 lbnr.678.

1011 Kirsten Hansdatter [Snell] i Sorring. 21.3.1719, fol.422.
E: Claus Jensen. B: Anne Margrethe 4. FM: Johannes Snell i Høver.

1012 Anne Mikkelsdatter i Stilling. 29.3.1719, fol.425.
E: Christoffer Henriksen smed. Af forrige ægteskab B: Knud Sørensen 5. FM: mormors mand Jens Eriksen sst.

1013 Peder Mejersen i Funder. 10.8.1719, fol.428.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Erik Hansen i Sejlgård. B: Kirsten 12, Laurids 8. FM: farbror Christen Mejersen i Funder. Af første ægteskab B: Anne g.m. Jens Jensen sst, Maren g.m. Niels Christensen sst, Kirsten g.m. Christen Nielsen Skov sst, Maren g.m. Hans Andersen Skov sst, Johanne, Kirsten, Mejers, der fæster, Christen i Byskov.

1014 Mette Jensdatter i Voel. 10.8.1719, fol.430.
E: Christen Nielsen. Første ægteskab med Peder. B: Maren g.m. Niels Rasmussen Hjort sst, Karen g.m. Peder Rasmussen Hjort sst, Birgitte g.m. Peder Rasmussen foged sst.

1015 Anne Svendsdatter i Truust. 10.8.1719, fol.431.
E: Søren Pedersen. Af første ægteskab B: Christen Jespersen i Norge.

1016 Johanne Hansdatter i Hårup. 10.8.1719, fol.435.
E: Rasmus Andersen. B: Maren g.m. Christen Joensen, Hans 16.

1017 Jens Hagensen i Mesing. 22.9.1719, fol.436.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Peder Sørensen. B: Anne g.m. Jens Pedersen sst, Rasmus 20, Hagen 18, Mikkel 15, Maren 12, Karen 10. FM: farbror Troels Hagensen sst.

1018 Bodil Jensdatter i Mesing. 22.9.1719, fol.439.
E: Christen Andersen. B: Anders 15, Jens 13, Maren 10, Anne 4. FM: morbror Morten Jensen i Gjesing.

1019 Knud Mortensen i Voerladegård. 10.11.1719, fol.443.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Jensen i Burgårde. B:
3) Morten Knudsen 16
4) Niels Knudsen 13
5) Anne Knudsdatter 11
6) Else Knudsdatter 3.
FM: fasters søn Morten Jensen.
Første ægteskab med [Anne Sørensdatter], skifte 13.8.1701. B:
1) Kirsten Knudsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Dørup
2) Karen Knudsdatter 19.
FM: Søren Sørensen i Voerladegård.

1020 Morten Poulsen i Vester Bording. 7.11.1719, fol.445.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Poulsen sst. B: Christen i Sinding, Poul, der fæster, Anne g.m. Knud Sørensen i Kragelund, Mette g.m. Anders Christensen i Skellerup, Maren 32, Johanne 25.

1021 Dorthe Bertelsdatter i Sinding. 8.11.1719, fol.449.
E: Peder Lauridsen. B: Anne g.m. Niels Madsen sst, Laurids 19, Rebekka 16. Af første ægteskab B: Rasmus Mouridsen.

1022 Thomas Christensen i Kragelund. 8.11.1719, fol.450.
E: Mette Christensdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Knud 27, Maren 25, Karen 23, Christen 18. FM: farbror Christen Lauridsen i Revl.

1023 Laurids Christensen i Hvinningdal. 9.11.1719, fol.452.
E: Maren Christensdatter. LV: Poul Nielsen i Bording. A: mor Anne Jensdatter i Hårup, søskende Anders Christensen, Kirsten Christensdatter.

1024 Søren Nielsen i Hvinningdal. 9.11.1719, fol.454.
B: Anders, der fæster, Maren 24. FM: farbror Søren Nielsen sst.

1025 Anders Rasmussen og hustru Abelone Pedersdatter i Øster Bording. 9.11.1719, fol.455.
B: Bodil 24. FM: Anders Sørensen sst.

1026 Rasmus Nielsen og hustru Kirsten Lauridsdatter i Øster Bording. 9.11.1719, fol.457.
B: Anne 26, Maren 24. FM: farbror Niels Nielsen i Balle.

1027 Søren Jensen i Balle. 9.11.1719, fol.459.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mads Knudsen sst. B: Anne 21, Karen 14, Jens 12, Niels 10, Maren 7. FM: Jens Knudsen sst, Hans Hansen Skat sst.

1028 Niels Jensen i Hvolbæk. 10.1.1720, fol.460.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Lønborg i Fruering. B: Maren 12, Kirsten 7, Mette 5. FM: farbror Jens Pedersen i Mesing, Knud Christensen i Hvolbæk.

1029 Jacob Mortensen i Troelstrup. 17.2.1720, fol.2.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Sørensen i Tønning. B: Jens, der fæster.

1030 Niels Andersen i Herskind. 14.3.1720, fol.4.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Andersen i Sjelle, der ægter enken.
Af første ægteskab B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Enevold Jensen i Lading
2) Birgitte Nielsdatter g.m. Frands Lauridsen i Hammel
3) Anne Nielsdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Sjelle. 1B:
a Maren Nielsdatter.

1031 Mette Pedersdatter i Stjær. 14.3.1720, fol.6.
E: Rasmus Andersen. B: Rasmus 18, Jens 12.

1032 Birgitte Rasmusdatter i Galten. 14.3.1720, fol.8.
E: Jens Rasmussen Munk. B: Ellen 18, Anne 16, Dorthe 9, Barbara 6, Herluf 3.

1033 Mikkel Pedersen i Klintrup. 15.3.1720, fol.10.
E: Bodil Christensdatter. LV: søsters mand Thomas Jensen Bjerregård i Røgen. B: Anne g.m. Hans Christensen sst, Maren g.m. Christen Nielsen i Voel, Christen 24, Jens 20, Anne 18, Else 14. Christen 12, Kirsten 9.

1034 Sidsel Olufsdatter i Kalbygård. 19.7.1720, fol.12.
E: Peder Enevoldsen. B: Oluf 14, Anne 11, Søren 8. FM: Peder Herlufsen sst, Rasmus Christensen i Søballe, farbror Rasmus Enevoldsen i Flensted.

1035 Anne Mortensdatter i Skannerup. 10.8.1720, fol.13.
E: Niels Andersen. A: søster Mette Mortensdatter g.m. Laurids Jensen i Gjern.

1036 Rasmus Sørensen i Sjelle. 26.9.1720, fol.14.
E: Mette Clausdatter. LV: Niels Pedersen i Skørring, der ægter. Af første ægteskab B: Christen 14, Kirsten 12, Maren 10, Ellen 7. Karen 3. FM: morbror Niels Jensen i Skørring. Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Christensdatter i Sjelle, afdødes bror Peder Sørensen i Lading.

1037 Maren Joensdatter i Framlev. 12.12.1720, fol.15.
E: Rasmus Poulsen. A: Jens Pedersen i Tåstrup, Birgitte Pedersdatter g.m. Thor Svendsen i Framlev, hvis oldemor var søskendebarn til afdøde.

1038 Karen Nielsdatter i Harlev. 12.12.1720, fol.16.
E: Jens Mikkelsen. B: Anne Dorthe 11, Maren 7.

1039 Jens Lauridsen i Harlev. 12.12.1720, fol.16.
E: Maren Jensdatter. LV: Bent Henriksen, der ægter. B: Jens 14, Maren 11, Rasmus 10, Laurids 8, Birgitte 5, Anne 2. FM: farbror Rasmus Lauridsen.

1040 Christen Nielsen i Veng. 12.12.1720, fol.18.
E: Maren Olufsdatter. B: Christen sst, Oluf, der fæster, Kirsten g.m. Niels Jespersen i Hårby, Maren.

1041 Jens Poulsen i Skibby. 19.12.1720, fol.19.
E: Maren Nielsdatter. Afkald af Framlev-Gjern herred af 1.2.1719 fra bror Christen Poulsen i Åby og fra brors børn Daniel Pedersen, Christen Pedersen og fra enkens børn af forrige ægteskab Niels Nielsen i Skibby, Jens Nielsen i Harlev, Poul Nielsen, Christen Nielsen, Anders Nielsen, Anne Nielsdatter g.m. Morten Christensen i Åby, Rasmus Nielsen i Lyngbygård.

1042 Anne Pedersdatter i Skibby. 19.12.1720, fol.21.
B: Peder Andersen 5. FM: morbror Daniel Pedersen sst.

1043 Jens Jensen i Tåstrup. 19.2.1720, fol.22.
E: Kirsten Villumsdatter. LV: Jørgen Pedersen, der ægter. B: Kirsten 15, Niels 14, Jens 11. Af forrige ægteskab B: Laurids, Jens, Anders, Johanne, Maren, Sidsel, Søren. FM: Bent Kuhlmann i Harlev.

1044 Anne Andersdatter i Voel. 21.12.1720, fol.22.
E: Niels Rasmussen. Af første ægteskab B: Mette Mortensdatter g.m. Laurids Jensen i Gjern.

1045 Maren Nielsdatter i Torsølund. 21.12.1720, fol.24.
E: Christen Nielsen Braad. B: Kirsten 17, Niels 13, Niels 8, Søren 5.

1046 Anne Pedersdatter i Gjern. 10.8.1720, fol.25.
E: Peder Jensen. A: mor [Sidsel Sørensdatter] g.m. Christen Blach i Sminge, søster [Abelone Pedersdatter] g.m. Peder Loft i Låsby, søster [Helvig Pedersdatter] var g.m. Søren Andersen i Skannerup Mølle, død. B: Karen. Enkemandens første hustru [Maren Andersdatter], skifte 21.2.1718. B: Jens, Kirsten. Sml. lbnr.1234, lbnr.1357.

1047 Christen Jensen i Lysbrohus. 7.2.1720, fol.27.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Hårup i Linå sogn. B: Karen 10. FM: farbrors søn Søren Jensen sst.

1048 Anne Pedersdatter Ramshart i Ejer. 27.2.1720, fol.29.
E: Christen Poulsen Ferslev, skovridder. Første ægteskab med Christian Henriksen Frost, skovridder. B: Adam Levin Christiansen Frost i udlandet, Anne Cathrine g.m. Rasmus Hansen i Fårhuset, Bodil Marie g.m. Hans Christensen Overgaard hattemager i Randers.

1049 Troels Hagensen i Mesing. 23.11.1720, fol.31.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Peder Sørensen sst. A: søskende Laurids Hagensen 45, Rasmus Hagensen, Maren Hagensdatter g.m. Jens Jørgensen sst, Karen Hagensdatter g.m. Johan Jyngling i Søby, Jens Hagensen sst, [skifte 22.9.1719 lbnr.1017]. B: Anne g.m. Jens Pedersen sst, Rasmus, Hagen 20, Mikkel 18, Maren 14, Karen 11.

1050 Thyra Sørensdatter i Lisbjerg. 20.1.1721, fol.33.
E: Jens Sørensen. B: Maren 3. Første ægteskab med Niels Sørensen, skifte 2.10.1716. B: Anders 12, Peder 10, Ellen 6. FM: farbror Rasmus Nielsen i Århus, morbror Thomas Sørensen i Erslev.

1051 Karen Jensdatter i Elling. 12.5.1721, fol.36.
E: Peder Sørensen. B: Kirsten 2.

1052 Bodil Sørensdatter i Elling. 12.5.1721, fol.37.
E: Mads Nielsen. A: søskende Johanne Sørensdatter g.m. Jens Eskildsen sst, Maren Sørensdatter g.m. Jens Knudsen sst, Jørgen Sørensen i Ustrup, Karen Sørensdatter g.m. Hans Mikkelsen i Brørup. Enkemandens første ægteskab med [Karen Christoffersdatter], skifte 4.2.1717 lbnr.955.

1053 Kirsten Sørensdatter i Labing. 4.4.1721, fol.39.
E: Anders Pedersen. Af forrige ægteskaber B: Søren Jensen i Farre, Mette Madsdatter g.m. Poul Sørensen i Borum.

1054 Kirsten Sørensdatter i Skovby. 21.5.1721, fol.40.
E: Peder Pedersen. B: Jens 18, Karen 15, Kirsten 12, Søren 9.

1055 Peder Jensen i Gjern. 5.7.1721, fol.41.
E: Maren Lauridsdatter. LV: far Laurids Sørensen sst, Jens Tullesen, der ægter. Første ægteskab med Maren Andersdatter. B: Jens 14, Christence 11. FM: farbror Rasmus Jensen sst, morbror Søren Andersen sst, morbror Jens Andersen i Skannerup, mosters mand Rasmus Thomsen i Flensted.

1056 Jens Olufsen i Grumstrup. 3.10.1721, fol.51.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Lauridsen sst. B: Jens 21, Mette 21, Oluf 14. FM: farbror Niels Olufsen, farbror Jens Nielsen sst. Enkens første ægteskab med [Jens Hansen sst, skifte 8.6.1699 lbnr.447]. B: Søren, Karen, [Maren] g.m Mads Jensen.

1057 Jørgen Madsen i Grumstrup. 3.10.1721, fol.53.
E: Karen Pedersdatter. LV: Knud Christensen sst. B: Karen 15. FM: Knud Jensen. Forrige ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 8.3.1693. B: Mads 35, Anne g.m. Anders Eskildsen i Ørridslev. Arv i boet efter Jens Madsen i Skanderborg, skifte 19.12.1711 til datter Cathrine. Sml. lbnr.650.

1058 Søren Pedersen i Bredvad Mølle. 12.10.1721, fol.55.
E: Mette Hansdatter. LV: Erik Kjær i Tønning. B: Mette 10, Anne Cathrine 7, Hans 6. FM: Anders Langballe sst.

1059 Anne Christensdatter i Nim. 27.10.1721, fol.57.
E: Stig Nielsen. B: Christen 19, Jens 17, Anders 11, Hans 8, Kirsten 6, Anne 5, Maren 3.

1060 Else Hansdatter i Svenstrup. 5.12.1721, fol.59.
E: Peder Nielsen gartner. B: Niels 1. FM: morbror Jesper Hansen i Voldby.

1061 Anne Jensdatter i Holmstol. 5.1.1722, fol.61.
E: Jørgen Rasmussen. B: Jens 10, Laurids 7, Rasmus 9 mdr. FM: morbror Rasmus Jensen i Klintrup.

1062 Søren Jørgensen i Nørre Vissing. 21.1.1722, fol.63.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B:
2) Anne Sørenssdatter 17
3) Hans Sørensen 15
4) Søren Sørensen 12.
FM: Søren Rasmussen i Veng.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, begravet Veng 4.2.1703]. B:
1) Søren Sørenssen 25.

1063 Rasmus Olufsen i Bryrup. 23.1.1722, fol.64.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Jensen, der ægter og fæster. B: Inger 7, Oluf 3. FM: farfar Oluf Rasmussen sst.

1064 Maren Nielsdatter i Bryrup. 23.1.1722, fol.66.
E: Peder Rasmussen. B: Rasmus 24, Kirsten 21. Første ægteskab med Laurids. B: Niels i Velling, Birgitte 44, Anne 30.

1065 Maren Jensdatter i Velling. 23.1.1722, fol.67.
E: Mads Andersen. Første ægteskab med Jens. B: Jens i Løve, Karen g.m. Peder Jensen i Velling, Johanne g.m. Niels Lauridsen sst, Kirsten g.m. Jens Jensen sst, Maren 32, Anne g.m. Eskild Nielsen i Arreskov, Peder i Vorret.

1066 Søren Pedersen og hustru Maren Nielsdatter i Pårup. 24.1.1722, fol.68.
B: Anne g.m. Simon Christensen i Engesvang, Maren 30, Maren 28, Kirsten 26, Niels 25.

1067 Anne Cathrine Hansdatter i Them. 24.1.1722, fol.69.
E: Peder Lauridsen Glød. B: Erik 2, Laurids 1. Første ægteskab med [Erik Pedersen] sst. B: Laurids 9, Kirsten 6. FM: morfar Mathias Olibom sst.

1068 Anders Pedersen Byskov i Virklund. 24.1.1722, fol.71.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Christensen, der ægter. B: Gertrud 15, Peder 13, Mette 11, Kirsten 8, Jens 5. FM: farbrødre Niels Byskov, Thomas Pedersen Byskov.

1069 Johanne Lauridsdatter i Pårup. 24.1.1722, fol.72.
E: Anders Hansen. B: Kirsten 3.

1070 Niels Nielsen ved Funder kirke. 24.1.1722, fol.74.
E: Maren Thomasdatter. LV: Erik Hansen i Sejlgård. Skifte efter første hustru 12.3.1698. B: Niels 26. Skifte efter anden hustru 22.6.1703. B: Niels 18, Maren 17. FM: Christen Pedersen i Thorlund.

1071 Søren Rasmussen i Flensted. 29.1.1722, fol.75.
E: Johanne Andersdatter. LV: Søren Christensen. B: Rasmus 17, Anders 14, Anne 6. FM: farbror Frands Rasmussen.

1072 [Karen Sørensdatter] i Flensted. 29.1.1722, fol.77.
E: Rasmus Knudsen. B: Niels 6. Sml.lbnr.1815.

1073 Karen Jespersdatter i Låsby. 29.1.1722, fol.78.
E: Knud Lauridsen. Første ægteskab med Jens Rasmussen sst, skifte 8.8.1716. B: Jesper 25, Maren 20, Sidsel 13, Else 9, Johanne 7. FM: Oluf Jespersen i Borum, Søren Nielsen i Herskind, halvbror Søren Jensen i Nørre Vissing, morbror Peder Jespersen i Tilst.

1074 Jens Enevoldsen i Herskind. 30.1.1722, fol.80.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Simonsen sst. B: Mette 18, Enevold 12, Niels 8, Johanne 5. FM: farbror Peder Enevoldsen Møller i Kvottrup.

1075 Anne Pedersdatter i Herskind. 30.1.1722, fol. 82.
E: Christen Jensen. B: Edel 9. Anne 4. Peder 6 mdr. FM: farbror Søren Jensen Leth i Oustrup.

1076 Niels Nielsen i Låsby. 30.1.1722, fol.84.
E: Karen Pedersdatter. LV: Terkildsen Thomsen i Tovstrup. A: halvbrødre Søren Jensen i Nørre Vissing, Peder Sørensen i Mygind, Niels Sørensen sst.

1077 Niels Sørensen i Stjær. 31.1.1722, fol.86.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Rasmus sst, Anne g.m. Mikkel Olufsen sst, Maren 13.

1078 Anne Sørensdatter i Stjær. 31.1.1722, fol.88.
E: Jens Jensen. A: forældre Søren Sørensen og hustru sst, desuden nævnes 3 af afdødes brødre Rasmus Sørensen, Niels Sørensen, Peder Sørensen.

1079 Peder Sørensen i Stjær. 31.1.1722, fol.90.
E: Voldborg Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Søren 22, Maren 17, Lisbeth 14 samt Kirsten 6, Niels 4, Jens 2. Af 2 ægteskaber. FM: Søren Nielsen sst.

1080 Mette Jensdatter i Labing. 14.2.1722, fol.91.
E: Niels Sørensen. Første ægteskab med Anders Pedersen. B: Jens i Hørslev.

1081 Christen Rasmussen i Fruering. 19.3.1722, fol.93.
E: Gertrud Rasmusdatter. LV: Laurids Nielsen, der ægter. B: Sidsel 22, Rasmus 20, Niels 18, Jens 16, Peder 11, Søren 8, Rasmus 5, Mikkel 2. FM: Niels Sørensen sst. Første ægteskab med [Maren Thomasdatter], skifte 30.9.1699 lbnr.470. B: Helle 30, Maren g.m. Jens Thomsen i Vrold, Anne 25. FM: Peder Andersen i Fruering.

1082 Jørgen Lauridsen i Hylke. 19.3.1722, fol.95.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Mortensen i Båstrup. B: Mette 14, Jørgen 12, Maren 10, Laurids 9, Peder 5. FM: farbror Niels Olufsen i Grumstrup. Enkens første ægteskab med [Jørgen Nielsen i Hylke], skifte 21.4.1706 lbnr.692.

1083 Maren Nielsdatter i Gjesing. 19.3.1722, fol.97.
E: Morten Jensen. B: Niels 17, Birgitte 16, Jens 14, Jørgen 10, Rasmus 4, Karen 1. FM: morbror Jens Nielsen i Rosborg.

1084 Niels Lauridsen i Vitved. 20.3.1722, fol.100.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Mikkel Rasmussen sst. B: Rasmus 23, Jørgen 20, Anne 16, Else 13, Laurids 10. FM: Jens Pedersen i Virring.

1085 Anne Sørensdatter i Vitved. 20.3.1722, fol.100.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne 13, Søren 7, Peder 3. FM: farbror Jens Pedersen.

1086 Anders Nielsen i Stilling. 20.3.1722, fol.101.
E: Inger Pedersdatter. LV: Jens Jensen Møller sst. B: Niels 13, Peder 9. FM: Peder Pedersen.

1087 Jens Jensen i Vitved. 20.3.1722, fol.103.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Rasmussen, der ægter. B: Jens 23 i Tåning, Maren 13, Poul 7. FM: farbrødre Poul Jensen, Villum Jensen.

1088 Jens Pedersen Nørgaard i Stilling. 20.3.1722, fol.104.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Lauridsen. B: Søren 10. FM: Rasmus Pedersen sst. Første ægteskab med Anne Lauridsdatter. B: Gertrud 33, Maren g.m. Poul Rasmussen i Virring. Andet ægteskab med Else Nielsdatter, skifte 3.11.1708 lbnr.763. B: Niels, der fæster, Anne 24, Maren 22.

1089 Rasmus Pedersen [Søgaard] i Fregerslev. 20.3.1722, fol.107.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Mikkel Søgaard i Stilling. B: Maren 21, Rasmus 19, Anne 16, Maren 12. FM: Niels Nielsen i Fregerslev.

1090 Sidsel Jensdatter i Ustrup. 20.3.1722, fol.109.
E: Søren Sørensen. B: Margrethe g.m. Jørgen Jensen i Veng, Mette 21, Jens 19, Rasmus 14, Søren 12.

1091 Maren Pedersdatter i Skovsrod. 21.3.1722, fol.110.
E: Rasmus Hansen. B: Inger 5, Anders 3. FM: mosters mand Jens Mikkelsen i Høver.

1092 Anne Simonsdatter i Hørslev. 14.4.1722, fol.111.
E: Claus Hansen. B: Anne 26, Hans 22, Jens 19, Johanne 17, Anders 13, Dorthe 10.

1093 Anders Nielsen i Truust. 28.5.1722, fol.112.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Jens Pedersen, der ægter og fæster. B: Dorthe 18, Karen 16, Maren 14, Jens 12, Anne 10, Bodil 8, Maren 6, Niels 4, Anders 1. FM: Laurids Thøgersen i Horne, Jens Thøgersen i Fårvang, farbror Jens Nielsen i Voel. Desuden nævnes afdødes bror Peder Nielsen i Århus.

1094 Christen Nielsen Braad i Torsølund. 25.6.1722, fol.114.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Futting. B: Ingeborg 6 uger. FM: Thomas Mikkelsen i Torsø. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 21.12.1720 lbnr.1045]. B: Kirsten 17, der ægter Peder Svendsen i Futting, der fæster, Niels 13, Niels 8, Søren 5.

1095 Aksel Lorentsen handskemager og hustru Anne Sørensdatter i Gjern. 10.7.1722, fol.120.
B: Lorents 12, Aksel 6 mdr. FM: mosters mand Jens Pedersen sst, mors halvbror Niels Sørensen sst.

1096 Niels Pedersen i Sjelle. 11.7.1722, fol.127.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Christen Børsting sst. B: Anders 6, Birgitte 4, Peder 1. FM: farbror Laurids Pedersen i Nørre Galten, fasters mand Niels Rasmussen i Sjelle Skovgård Mølle, mosters mand Jens Rasmussen i Sjelle. Desuden nævnes enkens bror Jens Andersen og afdødes bror Mads Pedersen i Århus.

1097 Jens Nielsen Lund i Låsby. 30.7.1722, fol.130.
E: Anne Jensdatter. LV: morbror Mogens Sørensen i Mollerup. B: Søren 20, der fæster. Skifte efter første hustru 29.10.1700. B: Birgitte 22. FM: morbror Peder Sørensen i Låsby.

1098 Christen Jensen Brigsted i Elling. 7.8.1722, fol.132.
E: Maren Mortensdatter. LV: Christen Hansen sst. B: Jens sst, Kirsten g.m. Mads Nielsen sst, Rasmus 20, Else 16, Morten 14, Peder 11.

1099 Karen Jensdatter i Elling. 7.8.1722, fol.134.
E: Jens Christensen. A: bror Niels Jensen var g.m. Maren Rasmusdatter i Siim, død. 5B: Anne 40 i Illerup, Christen 28 i Elling, Rasmus 26 i Skanderborg Ladegård, Jens 18, Rasmus 15, bror Poul Jensen i Illerup, søster Johanne Jensdatter var g.m. [Søren Rasmussen sst, skifte 23.1.1717 lbnr.945]. B: Mikkel. Første ægteskab med Mikkel. 4B: Thomas i Ejer, Anne Marie g.m. Christen Jensen i Siim, Kirsten g.m. Oluf Jensen i Illerup, Maren 29, søster Maren Jensdatter g.m. Laurids, død. 2B: Karen g.m. Rasmus Rasmussen i Båstrup, Maren g.m. Rasmus Nielsen i Illerup, død. B: Jørgen 7, søster Anne Jensdatter i Illerup, søster Kirsten Jensdatter g.m. Jens Eriksen i Mesing.

1100 Hans Sørensen Kæmpe og hustru Kirsten Jensdatter i Vinding. 15.8.1722, fol.138.
B: Johanne 14, Søren 12. FM: Søren Jensen skovridder sst, Hans Nielsen i Jeksen. Hendes første ægteskab med [Jens Sørensen Kæmpe], skifte 11.7.1708 lbnr.755. B: Sidsel 19. FM: Jens Andersen i Troelstrup.

1101 Niels Andersen i Gjern. 17.8.1722, fol.142.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Frands Nielsen sst. B: Søren 4. FM: farbror Søren Andersen sst, morbror Peder Sørensen sst.

1102 Else Lauridsdatter i Yding. 12.11.1722, fol.143.
E: Niels Jensen. B: Edel 5, Laurids 3, Maren 6 mdr. FM: farfar Jens Jensen.

1103 Anne Nielsdatter i Yding. 12.11.1722, fol.145.
E: Peder Olufsen. B: Anne 18, Niels 9, Karen 5. FM: fasters mand Niels Møller sst.

1104 Anne Andersdatter i Horndrup. 13.11.1722, fol.147.
E: Jens Rasmussen. B: Kirsten 11, Anders 4, Rasmus 2. FM: farbror Niels Rasmussen sst.

1105 Rasmus Poulsen i Virring. 23.11.1722, fol.149.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen, der ægter. A: søskende Ellen Poulsdatter g.m. Søren Rasmussen i Skanderborg, Kirsten Poulsdatter g.m. Jens Andersen i Alken.

1106 Anne Mikkelsdatter i Virring. 23.11.1722, fol.150.
E: Rasmus Sørensen. B: Anders 12, Johanne 9, Mikkel 7. FM: morbror Rasmus Mikkelsen.

1107 Maren Pedersdatter i Virring. 23.11.1722, fol.153.
E: Jens Pedersen. Første ægteskab med [Mogens Knudsen sst, skifte 30.6.1712 lbnr.858]. B: Knud 22, Peder 20, Søren 16. FM: morbror Thomas Pedersen i Lille Nor.

1108 Kirsten Sørensdatter i Virring. 23.11.1722, fol.155.
E: Søren Jensen [Kaae]. B: Søren 8. FM: morbror Mogens Sørensen i Bøgeskov.

1109 Karen Rasmusdatter i Horndrup. 23.11.1722, fol.158.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 12, Rasmus 10, Anne 6. FM: Søren Rasmussen i Brørup.

1110 Anders Sørensen i Lundgård. 15.2.1723, fol.160.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Herlufsen i Kalbygård. B: Ellen 13, Birgitte 12, Anne 8, Anders 2. FM: Christen Mikkelsen Blach i Sminge, Jens Mikkelsen i Høver, Jens Mikkelsen i Rode. Første ægteskab med Ellen Jensdatter. B: Ellen g.m. Simon Frandsen i Galten, Helene g.m. Niels Pedersen i Klintrup, Margrethe g.m. Jens Pedersen i Skovby, Søren 20, Dorthe 19. FM: søskendebarn Søren Mogensen i Rode, søskendebarn Jens Herlufsen i Galten.

1111 Kirsten Nielsdatter i Hørslev. 18.2.1723, fol.163.
E: Søren Simonsen. B: Johanne 17, Maren 14, Bodil 11, Anne 9, Niels 6. FM: farbror Anders Simonsen.

1112 Maren Mortensdatter i Rampesmølle. 19.3.1723, fol.164.
E: Christen Sørensen. B: Maren g.m. Niels Jensen i Skorup, Søren i Frausing, Karen g.m. Rasmus Nielsen i Røgen, Maren g.m. Anders Christensen i Klintrup, Anne g.m. Jens Christensen i Dallerup, Anne 28, Peder 26, Margrethe var g.m. Peder Rasmussen i Rampesmølle, død. B: Christen 6 mdr, Mette var g.m. Thomas Jepsen Hasager i Skjød, død. B: Maren 17, Jens 13, Maren 9, Anne 3.

1113 Cathrine Elisabeth Wraa i Høver. 9.6.1723, fol.167.
E: Johannes Snell birkedommer. B: Laurids 10. FM: morbror Eskild Wraa i Høstermark.

1114 Søren Pedersen i Årslev. 21.6.1723, fol.170.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Niels Mikkelsen. B:
3) Mikkel Sørensen 25
4) Johanne Sørensdatter 20
5) Peder Sørensen 19
6) Niels Sørensen16.
FM: morbror Peder Mikkelsen.
Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter, begravet Årslev 23.4.1697], skifte 22.12.1697. B:
1) Johanne Sørensdatter g.m. Jens Eriksen i Labing
2) Maren Sørensdatter 30.

1115 Anders Thomsen i Vrold. 25.6.1723, fol.172.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Sørensen, der ægter. B: Mikkel 16, Kirsten 12, Peder 7. FM: morbror Jens Pedersen i Gjesing. Første ægteskab med [Maren Bertelsdatter], skifte 5.11.1704 lbnr.635. B: Karen 32, Bertel 28, Maren 25, Dorthe 22. FM: morbror Jacob Bertelsen i Forlev. Arv i boet efter forrige hustrus søster Anne Bertelsdatter i København, skifte 27.5.1707.

1116 Else Sørensdatter i Tulstrup. 5.7.1723, fol.173.
E: Laurids Andersen. A: søster Anne Sørensdatter var g.m. Rasmus i Siim, død. 4B: Søren i Mollerup, Mette g.m. Jens Mortensen i Tørring, Maren g.m. Thomas Simonsen i Siim, Sidsel 28, søster Sidsel Sørensdatter var g.m. Jens Rasmussen i Javngyde, død. 5B: Maren 30, Kirsten 27, Vibeke 25, Karen 23, Søren 22, søster Maren Sørensdatter ved Ribe.

1117 Søren Mortensen i Alling. 5.7.1723, fol.175.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Jensen i Tørring. B: Christen 20, Maren 18, Maren 16, Anne 11. FM: farbrødre Rasmus Mortensen sst, Jens Mortensen sst.

1118 Malene Mortensdatter i Alling. 5.7.1723, fol.176.
E: Anders Lauridsen. A: bror Jørgen Knob, død. 5B: Morten 36 sst, Søren 34 i Skørring, Jacob 22, Karen 17, Hans 14, halvsøster Anne Cathrine Mortensdatter g.m. Niels Jensen i Voldby, halvbrødre Jacob Mortensen, Conrad Mortensen, Henrik Mortensen alle 3 udenlands.

1119 Lisbeth Andersdatter i Voerladegård. 9.7.1723, fol.177.
E: Søren Pedersen. B: Karen 3, Lisbeth 2. FM: farbror Rasmus Pedersen i Vestbirk, morbror Thomas Andersen i Gammelstrup.

1120 Peder Pedersen i Skovby. 3.9.1723, fol.179.
E: Anne Poulsdatter. LV: Niels Lauridsen den yngre. Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter, skifte 21.5.1721 lbnr.1054]. B: Jens 21, Karen 18, Kirsten 14, Søren 12. FM: svoger Anders Pelsen i Labing.

1121 Jens Jensen og hustru Anne Lauridsdatter i Firgårde. 24.9.1723, fol.181.
B: Laurids 30, Anne 28, Lisbeth 22, Karen 20, Peder 18, Anders 16. FM: mosters mand Laurids Mikkelsen sst, mosters mand Steffen Simonsen i Siim.

1122 Hans Lauridsen i Alken. 25.9.1723, fol.183.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Ernst Ludvig Dencker, der ægter. B: Ove 4. FM: fasters mand Knud Nielsen i Bjedstrup.

1123 Maren Lauridsdatter i Svejstrup. 25.9.1723, fol.185.
E: Jørgen Nielsen. B: Kirsten 13, Anne 7, Niels 6, Just 4, Gunder 3. FM: mosters mand Knud Nielsen i Bjedstrup. Første ægteskab med [Just Knudsen sst], skifte 9.11.1709 lbnr.791. B: Laurids 21, Knud 18. FM: Christoffer Simonsen.

1124 Karen Sørensdatter i Fuldbro Mølle. 1.10.1723, fol.187.
E: Oluf Eriksen. B: Søren Møller, birkefoged på Fanø, Erik i Dørup, Karen 14, Sidsel 7. FM: farbror Peder Eriksen i Hem.

1125 Anders Andersen Rigsted i Farre. 21.10.1723, fol.188.
E: Anne Sofie Albertsdatter. LV: Peder Hougaard sst. B: Anders 6, Albert 3. FM: Niels Svendsen sst.

1126 Anne Pedersdatter i Elling. 13.11.1723, fol.189.
E: Jens Christensen. Af første ægteskab B: Søren Sørensen 3. FM: morbror Niels Pedersen i Brendstrup.

1127 Jens Olufsen i Borum. 15.11.1723, fol.191.
A: mor Birgitte Jensdatter. LV: Johannes Snell birkedommer i Høver, søskende Peder Olufsen sst, Margrethe Olufsdatter i Geding ved søn Peder Jensen sst, Karen Olufsdatter g.m. Hans Danielsen i Borum, Ellen Olufsdatter g.m. Anders Jensen i Hasle, Maren Olufsdatter 33. Arv i boet efter far, skifte 11.11.1692. Desuden nævnes stedfar Conrad Rindelev. Sml. lbnr.1128.

1128 Conrad Rindelev i Borum. 15.11.1723, fol.192.
E: Birgitte Jensdatter. Enkens forrige ægteskab med Oluf. B: Peder sst, Margrethe, Karen, Ellen, Maren, Jens, der nu er død, se lbnr.1127.

1129 Anne Cathrine Holmbo i Sjelle Skovgård. 18.11.1723, fol.193.
E: Jens Nielsen, ladefoged. Skifte efter forrige mand 19.10.1712. B: Oluf Hansen 25. FM: Hr. Niels Holmbo.

1130 Anne Hansdatter i Gjesing. 18.11.1723, fol.194.
E: Mikkel Jensen. B: Anne 2. FM: morbror Mikkel Hansen i Grumstrup.

1131 Jens Jensen og hustru Anne Sørensdatter i Sorring. 2.12.1723, fol.195.
Hans A: bror Rasmus Jensen i Fårvang, bror Søren Jensen, død. 3B: Kirsten 34, Else 25, Karen 21. FM: stedfar Søren Jensen, søster Anne Jensdatter g.m. Anders Sørensen sst, søster Karen Jensdatter sst. Hendes A: brordatter Maren Sørensdatter g.m. Mikkel Nielsen Juul i Them, søstersøn Hans Jensen i Mausing, død. 2B: Jens 28, Søren 18, søsterdatter Johanne Jensdatter sst.

1132 Anne Christensdatter i Sorring. 2.12.1723, fol.197.
E: Anders Christensen. B: Karen g.m. Laurids Jacobsen i Farre, Maren 23, Laurids 20, Christen 18, Anders 14. FM: Terkildsen Thomsen i Tovstrup.

1133 Maren Christensdatter i Høver. 3.12.1723, fol.198.
E: Søren Nielsen. B: Niels sst, Peder 26, Maren g.m. Jørgen Roe sst. Af første ægteskab B: Edel Rasmusdatter var g.m. Rasmus Nielsen hyrde i Tørring, død. 3B: Maren 14, Anne 12, Maren 3.

1134 Poul Lauridsen i Dallerup. 3.12.1723, fol.198.
E: Helle Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen, der ægter. B: Anne 21, Mette 19, Søren 16, Jens 13, Knud 8. Af første ægteskab B: Laurids i Tovstrup Mølle, Rasmus i Flensted, Søren i Tovstrup, Anne g.m. Jens Jensen i Flensted.

1135 Søren Mortensen i Snåstrup Mølle. 7.1.1724, fol.200.
E: Maren Andersdatter. LV: søskendebarn Mads Rasmussen i Århus. B: Jens 9, Morten 8, Kirsten 6, Maren 4, Anne 2. FM: Rasmus Jensen i Hørslevgård.

1136 Mikkel Andersen i Gram. 13.1.1724, fol.201.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Lauridsen sst. B: Søren 5, Maren 4, Mogens 10 uger. FM: mosters mand Jens Jensen i Stilling. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 26.5.1716 lbnr.930]. B: Niels 30, Anders 19, Rasmus 17, Hans 14, Anne 9. FM: Peder Mikkelsen i Gram.

1137 Anne Justsdatter i Stilling. 13.1.1724, fol.203 og 6.4.1724, fol.239.
E: Jens Eriksen. Første ægteskab med Mikkel [Rasmussen]. B: Johanne g.m. Peder Lauridsen i Søballe, Voldborg 48, Inger 46, Anne, død.B: Knud Sørensen 10.

1138 Anne Knudsdatter i Dørup. 13.1.1724, fol.204.
E: Poul Jensen. B: Anne 8, Knud 4. FM: morbror Jens Knudsen i Hørning.

1139 Mikkel Jensen i Stilling. 13.1.1724, fol.206.
E: Anne Terkildsensdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Kirsten 28, Terkildsen 26, Anne 24, Christen 22, Rasmus 19. Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 12.12.1690 lbnr.287]. B: Johanne g.m. Oluf Sørensen i Dørup, Jens i Tåning, Kirsten g.m. Peder Rasmussen i Hvolbæk, Peder i Spørring.

1140 Mette Christensdatter i Gram. 14.1.1724, fol.206.
E: Jesper Jensen. B: Maren 30, Christen 19, Jens 13. FM: farbror Mikkel Jensen i Stilling.

1141 Peder Christensen i Gram. 14.1.1724, fol.209.
E: Anne Jensdatter. LV: Iver Mortensen, der ægter. A: søskendebarn Anders Sørensen.

1142 Jens Mikkelsen i Gram. 14.1.1724, fol.209.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Jørgen Rasmussen, der ægter. B: Maren 16, Karen 13, Jens 7. FM: søskendebarns mand Søren Pedersen.

1143 Peder Rasmussen i Mesing. 12.2.1724, fol.211.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Sørensen, der ægter. B: Maren 13, Mette 9, Else 7. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 28.9.1705 lbnr.672. B: Inger g.m. Anders Pedersen i Stilling, [formentlig første ægteskab med Anders Nielsen i Stilling, skifte 20.3.1722 lbnr.1086], Mikkel i Mesing, [formentlig fejl, skal være Peder], Niels 28.

1144 Hans Andersen i Siim. 17.2.1724, fol.212.
E: Anne Simonsdatter. LV: bror Steffen Simonsen. B: Rasmus i Skovsrod, Anders, der fæster, Maren 22, Niels 20, Simon 18, Anne 14. FM: Rasmus Thomsen i Siim.

1145 Anders Sørensen i Boes. 17.2.1724. fol 214.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Knud Nielsen i Bjedstrup. B: Gunder 6, Laurids 3. FM: fars søskendebarns mand Christen Jensen i Boes. Første ægteskab med [Gunder Nielsdatter], skifte 27.1.1717 lbnr.946. B: Søren 18, Gertrud 17, Anne 11, Kirsten 7. FM: farbror Søren Sørensen i Alken, morbror Jørgen Nielsen i Svejstrup.

1146 Johanne Sørensdatter i Boes. 17.2.1724, fol. 216.
E: Jørgen Sørensen. B: Maren g.m. Rasmus Andersen i Siim, Kirsten 22, Søren 20, Karen 14. FM: morbror Peder Sørensen i Boes

1147 Maren Hansdatter i Illerup. 18.2.1724, fol.218.
E: Jens Poulsen. B: Peder 10. FM: farbror Mikkel Poulsen sst.

1148 Poul Jensen i Illerup. 18.2.1724, fol.219.
E: Karen Lauridsdatter. B: Maren g.m. Rasmus Pedersen sst, Jens sst, Laurids, der fæster, Mikkel sst, Karen 24, Rasmus 22.

1149 Jens Nielsen Tysk i Truust. 24.2.1724, fol.221.
E: Abelone Jensdatter. LV: Peder Pedersen i Fårvang. B: Inger 17, Søren 13, Niels 9. FM: farbror Rasmus Nielsen Tysk i Truust.

1150 Maren Pedersdatter i Farre. 24.2.1724, fol.223.
E: Peder Jensen Remmer. B: Kirsten 5, Jens 3. FM: Jens Thomsen, Rasmus Nielsen. Første ægteskab med Jens. B: Kirsten 16, Peder 14, Karen 13, Rasmus 9. FM: Terkildsen Lauridsen sst.

1151 Jens Knudsen i Lyngby. 24.2.1724, fol.224.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Sørensen, der ægter. B: Barbara 4. FM: Søren Christensen i Møgelby.

1152 Anders Jensen i Truust. 24.2.1724, fol.225.
E: Maren Christensdatter. Af første ægteskab B: Karen 32, Niels 30.

1153 Niels Pedersen i Farre. 24.2.1724, fol.225.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Sørensen, der fæster. A: Maren Pedersdatter g.m. Christen Møller i Skørring, Anne Pedersdatter.

1154 Erik Christensen i Truust. 24.2.1724, fol.226.
E: Anne Gregersdatter. LV: Peder Pedersen i Fårvang. B: Christen 5, Anne 1. FM: Rasmus Nielsen i Horn. Af første ægteskab B: Anne 28.

1155 Anders Nielsen i Sminge. 25.2.1724, fol.226.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Thøgersen, der ægter. B: Birgitte 28, Jens 25, Mette 23 g.m. Niels Bertelsen i Gødvad, Anne 21 g.m. Jens Pedersen i Skannerup, Inger 17, Anders 13, Birgitte 11, Bodil 8. FM: morbror Anders Jensen i Truust. Af første ægteskab B: Anne g.m. Søren Enevoldsen i Voel, Niels.

1156 Anders Bjørnsen i Sminge. 25.2.1724, fol.228.
E: Anne Christensdatter. LV: svigersøn Niels Jensen sst. A: søskende Christen Bjørnsen i Ellerup, Laurids Bjørnsen i Gerlev, Niels Bjørnsen i Gjern.

1157 Anne Nielsdatter i Sminge. 25.2.1724, fol.229.
E: Mads Nielsen. B: Peder 14, Else 6, Maren 3.

1158 Maren Jensdatter i Horn. 25.2.1724, fol.229.
E: Laurids Jensen. B: Jens 13, Søren 10, Christen 6. FM: fasters mand Christen Christensen sst.

1159 Karen Frandsdatter i Truust. 26.2.1724, fol.230.
B: Laurids Sørensen. Desuden nævnes afdødes bror Frands Nielsen i Gjern.

1160 Niels Nielsen i Holmstol. 26.2.1724, fol.231.
E: Mette Christensdatter. LV: søn af forrige ægteskab Peder Nielsen sst. A: halvbror Christen Nielsen i Hammel.

1161 Anne Sørensdatter i Ellerup. 26.2.1724, fol.232.
E: Peder Jensen. Første ægteskab med Rasmus. B: Kirsten g.m. Niels Rasmussen i Møgelby, Niels i Hadsten Mølle, Søren i Dalby, Anne 30, Maren 28.

1162 Niels Andersen i Sjelle. 29.3.1724, fol.233.
E: Karen Christensdatter. LV: far Christen Sørensen sst. B: Anne 12, Anders 10, Maren 6, Christen 6 mdr. FM: morbror Morten Christensen sst.

1163 Knud Pedersen i Nedenskov. 31.3.1724, fol.234.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen i Sønder Vissing. B: Peder i Tønning, Anders i Vilholt, Niels, der fæster, Knud 17, Søren 14, Kirsten 11.

1164 Mette Nielsdatter i Sønder Vissing. 1.4.1724, fol.236.
E: Rasmus Andersen. B: Niels 11, Anders 6, Rasmus 3, Jens 3 mdr. FM: Hr.Frederik Hansen sst, farbror Søren Andersen i Addit.

1165 Søren Mikkelsen i Vissingkloster. 1.4.1724, fol.238.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Rasmus Andersen i Sønder Vissing. B: Anne Marie 17, Anne 15, Laurids 9. FM: farbror Erik Mikkelsen i Addit.

1166 Peder Jensen i Tebstrup. 12.4.1724, fol.242.
E: Anne Lauridsdatter. LV: svigersøn Jens Nielsen sst. B: Karen 21. FM: Mikkel Jensen.

1167 Karen Bertelsdatter i Forlev. 1.7.1724, fol.242.
E: Søren Sørensen. B: Dorthe 14, Cathrine 10, Maren 7, Anne 5, Søren 1. FM: Jacob Bertelsen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Mikkel Sørensen i Ostindien.

1168 Kirsten Bertelsdatter i Mesing. 1.7.1724, fol.244.
E: Peder Sørensen. B: Dorthe g.m. Mikkel Pedersen i Stilling, Søren 11, Anne 6. FM: farbror Niels Sørensen i Fruering.

1169 Maren Jensdatter i Siim. 20.7.1724, fol.246.
E: Joen Nielsen. B: Kirsten 12, Maren 8. FM: morbrødre Simon Jensen i Emborg, Laurids Jensen i Siim.

1170 Maren Christensdatter i Boes. 20.7.1724, fol.247.
E: Christen Jensen. B: Maren 7 uger. FM: farbror Troels Jensen i Illerup.

1171 Morten Jensen i Gjesing. 24.7.1724, fol.249.
E: Maren Rasmusdatter. LV: far Rasmus Mikkelsen i Røjgård. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 19.3.1722 lbnr.1083. B: Niels 19, Birgitte 18, Jens 16, Jørgen 12, Rasmus 6, Karen 3. FM: Anders Lauridsen Borre sst, morbror Jens Nielsen i Rosborg. Desuden nævnes afdødes far Jens Sørensen i Gjesing og afdødes søster Ingeborg Jensdatter.

1172 Karen Jørgensdatter i Gjesing. 24.7.1724, fol.251.
E: Niels Mikkelsen. B: Karen 12, Maren 8, Bodil 7, Jørgen 6, Maren 4. FM: farbror Thomas Mikkelsen sst.

1173 Peder Jensen i Herskind. 8.9.1724, fol.252.
E: Lisbeth Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen i Skovby. B: Jens sst, Rasmus i Herskind, Thøger 21.

1174 Christen Jensen i Herskind. 8.9.1724, fol.254.
E: Edel Mogensdatter. FM: Christen Mogensen i Geding. B: Mogens 1. Af første ægteskab B: Edel 11, Anne 6. FM: farbrødre Jens Mikkelsen i Rode, Søren Jensen Leth [i Oustrup].

1175 Jens Rasmussen hyrde i Vrold. 23.9.1724, fol.256.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Anders Thøgersen. B: Rasmus 1. Af første ægteskab B: Rasmus 32, Maren 30, Peder 25, Niels 14, Anne 17, Kirsten 10.

1176 Else Andersdatter i Fruering. 30.9.1724, fol.256.
E: Niels Knudsen. B: Knud 16, Karen 14, Anders 12, Peder 9, Mikkel 5, Anne 2. FM: farbror Jens Knudsen i Vrold.

1177 Sidsel Sørensdatter i Hørning. 17.10.1724, fol.258.
E: Esben Jensen. B: Maren 10, Søren 7, Jens 3, Rasmus 4 mdr. FM: farbror Poul Jensen i Dørup.

1178 Jens Pedersen i Veng. 17.10.1724, fol.259.
E: Else Christensdatter. LV: Jonas Jensen, der ægter. B: Maren 5, Anne 1. FM: farbror Søren Pedersen i Gram.

1179 Rasmus Jensen i Stjær. 17.10.1724, fol.260.
E: Mette Simonsdatter. FM: Simon Olufsen sst. B: Kirsten 26, Jens 25, Mads 21, Simon 17, Birgitte 20, Helle 14, Anne 11, Niels 8, Peder 6. FM: Jens Jensen sst.

1180 Margrethe Sørensdatter i Veng. 17.10.1724, fol.261.
E: Jørgen Jensen. B: Jens 8. FM: morbror Jens Sørensen i Ustrup. Første ægteskab med [Jens Jacobsen i Føvling, skifte 26.2.1715 lbnr.914]. B: Søren 11.

1181 Dorthe Jacobsdatter i Søballe. 17.11.1724, fol.263.
E: Rasmus Christensen. Af første ægteskab B: Niels Jensen i Stjær.

1182 Jens Herlufsen i Galten. 18.11.1724, fol.263.
E: Jytte Nielsdatter. LV: Knud Sørensen Knudsen sst. B: Herluf 7, Knud 5, Niels 3, Anne 3 uger. FM: farbror Peder Herlufsen i Kalbygård. Arv i boet efter afdødes mor Anne Pedersdatter til afdødes bror Knud Herlufsens børn i København.

1183 Herluf Pedersen i Galten. 18.11.1724, fol.265.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Pedersen sst. B: Peder 4, Jens 9 mdr. FM: farbror Rasmus Pedersen sst. Desuden nævnes afdødes bror Knud Pedersen.

1184 Oluf Jespersen i Yding. 30.12.1724, fol.267.
E: Birgitte Mikkelsdatter. LV: Oluf Andersen, der ægter. A: mor Johanne Pedersdatter g.m. Søren Pedersen Krog i Ejer, bror Peder Jespersen i Yding, søster Lisbeth Jespersdatter g.m. Rasmus Jensen i Salten, søster Gertrud Jespersdatter g.m. Søren Nielsen sst.

1185 Søren Steffensen i Rye. 13.1.1725, fol.268.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Andersen i Sønder Vissing. B: Johanne g.m. Niels Hansen i Rye, Anne g.m. Peder Jensen sst, Steffen sst, Peder i Langballe, Kirsten g.m. Anders Thomsen i Emborg, [skifte 25.9.1717 lbnr.970]. 5B: Kirsten g.m. Peder Jensen i Firgårde, Anne 20, Rasmus 15, Thomas 12, Niels 9.

1186 Anne Marie Sørensdatter i Rye. 13.1.1725, fol.270.
E: Niels Nielsen Byskov. B: Anne Cathrine g.m. Hagen Johansen i Silkeborg Mølle, Søren 15, Marie 10.

1187 Ellen Sørensdatter i Rye. 13.1.1725, fol.272.
E: Rasmus Poulsen. B: Poul 11, Kirsten 9, Elle 2.

1188 Morten Hansen i Rindelevgård. 16.2.1725, fol.273.
E: Mette Nielsdatter. LV: far Niels Pedersen i Skanderborg Ladegård. B: Ellen 13, Bodil 8, Johanne 6. FM: mosters mand Morten Pedersen Damsgaard i Ringkloster. Af første ægteskab B: Margrethe g.m. Rasmus Eriksen i Rindelevgård.

1189 Johanne Jensdatter i Vestermølle. 16.2.1725, fol.276.
E: Peder Jensen møller. Første ægteskab med Albert. B: Anne g.m. Thomas Jensen i Skanderborg, Jens, død. B: Albert 7. Andet ægteskab med [Rasmus Rasmussen sst], skifte 26.9.1705 lbnr.671. B: Albert 30 i Vestermølle.

1190 Karen Mikkelsdatter i Gjesing. 16.2.1725, fol.278.
E: Jørgen Pedersen. B: Maren 18, Peder 12, Laurids 7, Søren 3. FM: morbror Laurids Mikkelsen i Grumstrup.

1191 Peder Andersen i Svinsager. 17.2.1725, fol.280.
E: Maren Frandsdatter. LV: Mogens Mikkelsen sst. A: bror Jens Andersen i Fruering, bror Mikkel Andersen, død. 2B: Anders 20 i Svinsager, Jens 15.

1192 Rasmus Rasmussen i Svinsager. 17.2.1725, fol.282.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: stedfar Mogens Mikkelsen sst. B: Rasmus 19, Mikkel 16, Peder 14, Kirsten 11, Karen 7. FM: mosters mand Rasmus Sørensen sst.

1193 Anders Nielsen i Høver. 10.3.1725, fol.283.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Nielsen i Gammelgård. B: Niels i Høver, Ellen 21, Maren 17, Inger 15. FM: Laurids Nielsen i Storring. Af første ægteskab B: Laurids 47, Maren g.m. Peder Jørgensen i København, Niels i Storring, Inger g.m. Frederik Christensen sst.

1194 Niels Pedersen Bech i Storring. 10.3.1725, fol.285.
E: Elle Sørensdatter. LV: Poul Mikkelsen. B: Karen 26, Søren 24, Peder 22, Mette 17, Anders 14. FM: Jens Bertelsen.

1195 Joen Jensen i Grølsted. 14.5.1725, fol.286.
E: Anne Lambertsdatter. LV: Christen Sahl i Skorup. B: Anne 17, Lambert 9. FM: søskendebarn Christen Vest sst. Af første ægteskab B: Niels 37, Jens 36, Maren 22.

1196 Christen Jensen Kølsen og hustru Anne Christensdatter i Grølsted. 14.5.1725, fol.287.
Hans A: søster Anne Jensdatter Kølsen. FM: Jens Nielsen i Frijsenborg Teglhus, bror Oluf Jensen Kølsen, død. 3B: Kirsten 24, Maren 14, Christen, søster Kirsten Jensdatter Kølsen g.m. Frederik Kiselhorst i Tungelund, død. 3B: Marie g.m. Oluf Troelsen i København, Margrethe 37 g.m. Anders Pedersen i Granslev, Anne 32, søster Bodil Jensdatter Kølsen, død. 1B: Lukas Mogensen. Hendes A: søsterdatter Anne Jensdatter g.m. Jens Christensen i Hvorslev.

1197 Anders Christensen i Skannerup. 15.5.1725, fol.288.
E: Maren Nielsdatter. LV: far Niels Thomsen sst. B: Christen 3, Jens 1. FM: farbror Niels Christensen sst.

1198 Maren Svendsdatter i Gjern. 15.5.1725, fol.290.
E: Jens Rasmussen. B: Svend 7, Rasmus 6 mdr. FM:farbror Jens Rasmussen sst.

1199 Rasmus Rasmussen i Holmstol. 15.5.1725, fol.291.
E: Mette Christensdatter. LV: Jesper Nielsen, der ægter. B: Rasmus 10, Søren 6, Anne 2. FM: Christen Sørensen i Lyngby.

1200 Maren Jensdatter i Holmstol. 15.5.1725, fol.293.
E: Søren Jacobsen. B: Maren 8. Jens 6. FM: Jens Mogensen i Mølhauge.

1201 Jørgen Sørensen i Skorup. 15.5.1725, fol.295.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Terkildsen Nielsen sst. B: Birgitte 18, Karen 17, Laurids 14, Søren 8, Maren 6, Else 4. FM: farbror Niels Sørensen i Grølsted.

1202 Mette Mortensdatter i Skellerup. 17.5.1725, fol.296.
E: Anders Christensen. B: Christen 12, Anne 11, Maren 9, Kirsten 7, Abelone 4. FM: Christen Andersen sst.

1203 Mogens Nielsen i Farre. 17.5.1725, fol.297.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Lauridsen sst. B: Niels 7, Jens 5, Mogens 2. FM: farbror Jens Nielsen sst.

1204 Peder Jensen i Mollerup. 17.5.1725, fol.300.
E: Else Jensdatter. LV: Niels Thomsen, der ægter. B: Terkild 3. FM: fasters mand Niels Rasmussen i Borup.

1205 Karen Rasmusdatter i Farre. 17.5.1725, fol.302.
E: Niels Rasmussen. B: Karen g.m. Niels Rasmussen i Skanderborg, Johanne 15, Rasmus 11. FM: Peder Jensen Remmer i Farre.

1206 Søren Sørensen i Voerladegård. 19.5.1725, fol.303.
E: Anne Jensdatter. LV: Morten Knudsen. B: Kirsten 7 uger. FM: fars halvbror Peder Sørensen sst. (Samme skifte som lbnr.1226)

1207 Rasmus Christensen Grønfelt i Ejer. 21.6.1725, fol.305.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Pedersen i Lundum. A: søskende Peder Christensen i Tebstrup, Jens Christensen sst.

1208 Anne Dinesdatter i Hørslevbol. 29.6.1725, fol.307.
E: Niels Rasmussen. Af forrige ægteskab B: Kirsten Johansdatter g.m. Peder Nielsen hjulmand i København, Abigael Johansdatter g.m. Jens Dalsgaard, Søren Jensen i Hørslevgård.

1209 Thyra Jensen i Veng. 15.11.1725, fol.308.
E: Laurids Pedersen smed. B: Mette 13, Niels 8. Sml. lbnr.1210.

1210 Rasmus Poulsen i Veng. 15.11.1725, fol.309.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Laurids Pedersen smed, der ægter. B: Poul 9, Anne 3. FM: Peder Olufsen. Sml. lbnr.1209.

1211 Christen Christensen i Veng. 15.11.1725, fol.309.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: bror Peder Lauridsen i Søballe. A: mor Maren Olufsdatter, søskende Oluf Christensen sst, Maren Christensdatter g.m. Niels Christoffersen sst, Kirsten Christensdatter g.m. Niels Jespersen i Hårby. Enkens forrige ægteskab med [Peder Sørensen Ersholt sst], skifte 2.11.1708 lbnr.759.

1212 Rasmus Christensen i Båstrup. 17.12.1725, fol.311.
E: Anne Mortensdatter. LV: Eskild Pedersen, der ægter. B: Maren 15, Anne 13, Morten 10, Christen 7, Søren 4, Rasmus 2. FM: morbror Søren Mortensen sst, Søren Ibsen i Hjortberg, Laurids Rasmussen i Båstrup.

1213 Kirsten Rasmusdatter i Brørup. 17.12.1725, fol.313.
E: Søren Sørensen. B: Rasmus 22, Søren 17, Karen 12. FM: morbror Søren Rasmussen sst.

1214 Karen Jensdatter i Fastrup. 18.12.1725, fol.314.
E: Peder Nielsen. B: Jens 10, Anne 6. FM: fasters mand Niels Jensen i Virring.

1215 Oluf Jensen i Hørslevbol. 29.6.1725, fol.315.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Jensen i Hørslevgård. B: Anne g.m. Rasmus Lauridsen i Hørslev, Maren 24.

1216 Maren Jensdatter i Harlev. 29.6.1725, fol.316.
E: Rasmus Dinesen. Af første ægteskab B: Jens Jensen i Tåstrup.

1217 Anders Pedersen [Pelsen] i Labing. 30.6.1725, fol.318.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Søren Poulsen i Borum. B: Anne 4, Ellen 3. FM: farbror Rasmus Pedersen Pelsen i Sabro.
[Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, skifte 4.4.1721 lbnr.1053].

1218 Jens Mikkelsen i Framlev. 30.6.1725, fol.319.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Thorsen, der ægter. A: søster Kirsten Mikkelsdatter i Harlev. LV: Jens Andersen Lundgaard i Hørslev.

1219 Kirsten Jensdatter [fejl, skal være Kirsten Rasmusdatter] i Snåstrup. 30.6.1725, fol.319.
E: Jens Rasmussen. B: Anne 2. FM: morbror Daniel Rasmussen i Framlev.

1220 Peder Sørensen i Mesing. 13.7.1725, fol.320.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Laurids Eskildsen i Venggård. B: Kirsten 6 uger. Første ægteskab med [Kirsten Bertelsdatter], skifte 1.7.1724 lbnr.1168. B: Dorthe g.m. Mikkel Pedersen i Stilling, Søren 12, Anne 7. FM: farbror Niels Sørensen i Fruering.

1221 Johanne Simonsdatter i Stjær. 12.11.1725, fol.322.
E: Peder Poulsen. B: Kirsten 4, Jens 2, Maren 20 uger. FM: morfar Simon Olufsen smed sst.

1222 Peder Lauridsen i Skørring. 13.11.1725, fol.324.
E: Karen Rasmusdatter. B: Maren g.m. Niels Pedersen i Klintrup, Rasmus i Århus, Niels i Sjelle, Karen g.m. Søren Jørgensen, der fæster, Jens 19. FM: farbror Niels Lauridsen i Sjelle.

1223 Maren Troelsdatter i Sjelle. 13.11.1725, fol.324.
E: Jens Rasmussen. B: Maren g.m. Rasmus Pedersen i Århus, Johanne g.m. Niels Lauridsen i Sjelle, Mette 16.

1224 Christen Rasmussen i Skørring. 13.11.1725, fol.326.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Mads Pedersen, der ægter. B: Mikkel 13, Jens 11, Rasmus 8, Niels 5. FM: Simon Dyhr sst.

1225 Jørgen Jensen i Veng. 15.11.1725, fol.326.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Christoffersen, der ægter og fæster. Første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter], skifte 17.10.1724 lbnr.1180. B: Jens 10. FM: morbror Jens Sørensen i Ustrup.

1226 Søren Sørensen i Voerladegård. 19.5.1725, fol.2.
E: Anne Jensdatter. LV: Morten Knudsen. B: Kirsten 7 uger. FM: fars halvbror Peder Sørensen sst. (Samme skifte som lbnr.1206).

1227 Anne Rasmusdatter i Grumstrup. 18.10.1725, fol.2.
E: Anders Clausen. B: Maren 13. FM: Hans Olufsen sst.

1228 Erik Nielsen møller i Skvætmølle. 17.1.1726, fol.4.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Mikkel Olufsen i Rødemølle. B: Margrethe 23. FM: Peder Jensen i Vestermølle. Desuden nævnes afdødes søsterdatters mand Rasmus Andersen feldbereder i Skanderborg.

1229 Poul Nielsen i Forlev. 18.1.1726, fol.5.
E: Kirsten Madsdatter. LV: bror Poul Madsen i Firgårde. B: Niels 18, Rasmus 14, Anne 10. FM: farbror Anders Nielsen i Svejstrup.

1230 Niels Nielsen Hjort i Forlev. 18.1.1726, fol.7.
E: Karen Andersdatter. LV: Rasmus Nielsen sadelmager i Skanderborg, der ægter. B: Niels 12. FM: Niels Jensen sst.

1231 Peder Madsen ugift i Forlev. 24.1.1726, fol.8.
Trolovet med Karen Andersdatter. A: søskende Anne Madsdatter i Rye, Birgitte Madsdatter i Forlev. FM: Steffen Sørensen i Rye.

1232 Niels Jensen i Adslev. 4.3.1726, fol.9.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Christen Pedersen, der ægter. B: Jens 20, Peder 18, Maren 16, Mette 10. FM: morbrødre Jens Sørensen i Adslev, Jørgen Sørensen i Dørup Mølle.

1233 Peder Enevoldsen i Kalbygård. 7.3.1726, fol.10.
E: Sidsel Simonsdatter. LV: Peder Herlufsen sst. Første ægteskab med [Sidsel Olufsdatter], skifte 19.7.1720 lbnr.1034. B: Oluf 20, Anne 17, Søren 14. FM: farbror Rasmus Enevoldsen i Flensted.

1234 Abelone Pedersdatter i Låsby. 7.3.1726, fol.11.
E: Peder Sørensen. A: mor Sidsel Sørensdatter g.m. Christen Blach i Sminge, søsterdatter Karen Sørensdatter i Skannerup Mølle. Skifte efter enkemandens forrige hustru 13.2.1716. B: Jens. Sml. lbnr.1357.

1235 Niels Bertelsen i Skellerup. 7.3.1726, fol.13.
E: Maren Andersdatter. LV: Laurids Nielsen, der ægter. B: Karen 13, Jens 11, Anders 9, Elle 7, Laurids 3. FM: Laurids Jensen i Linå.

1236 Niels Rasmussen i Låsby. 7.3.1726, fol.15.
E: Dorthe Jensdatter, LV: bror Niels Jensen. Af første ægteskab B: Anne 23, Maren 15, Rasmus 9. FM: farbror Markus Rasmussen i Galten.

1237 Mikkel Nielsen i Låsby. 7.3.1726, fol.16.
Enkemand. B: Mette Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen.

1238 Rasmus Rasmussen i Låsby. 7.3.1726, fol.16.
E: Cathrine Simonsdatter. LV: Søren Søndergaard sst. B: Rasmus sst, Simon 22, Karen 18, Søren 12.

1239 Maren Nielsdatter i Alling. 8.3.1726, fol.17.
E: Anders Lauridsen Halgaard. B: Karen 16, Laurids 14, Søren 11, Niels 6. FM: morbror Søren Nielsen.

1240 Kirsten Christensdatter i Nørre Vissing. 8.3.1726, fol.18.
E: Christen Hansen. B: Christen 14, Else 11, Hans 8, Maren 5.

1241 Christen Andersen i Alling. 8.3.1726, fol.19.
E:Anne Rasmusdatter. LV: Henrik Jensen i Bomholt. B: Kirsten 28, Rasmus 27, Mette 26, Søren 24, der fæster, Maren 20. FM: Joen Lauridsen i Javngyde, Søren Eriksen i Tørring.

1242 Niels Nielsen i Flensted. 8.3.1726, fol.20.
E: Johanne Jespersdatter. LV: Jens Pedersen. B: Karen. FM: Jens Rasmussen i Låsby.

1243 Maren Jensdatter i Flensted. 8.3.1726, fol.20.
E: Mads Jensen. B: Jens 3. FM: Morten Andersen sst. Første ægteskab med Jens. B: Maren 12, Inger 9, Jens 8. FM: Rasmus Nielsen sst.

1244 Søren Nielsen i Sjelle. 9.3.1726, fol.21.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: far Søren Kajhøj i Galten. B: Søren 2. Af første ægteskab B: Kirsten 20, Niels 18, Anne 16, Karen 14, Anders 12, Maren 8. FM: Christen Børsting i Sjelle.

1245 Jørgen Pedersen i Tåstrup. 9.3.1726, fol.22.
E: Kirsten Villumsdatter. LV: Bent Kuhlmann. B: Maren 5. FM: farbror Christen Pedersen i Harlev. [Enkens forrige ægteskab med Jens Jensen sst, skifte 19.2.1720 lbnr.1043]. Peder Rasmussen ægter enkens datter og fæster.

1246 Niels Nielsen ugift i Virklund. 29.3.1726, fol.23.
A: søskende Maren Nielsdatter g.m. Laurids Rasmussen sst, Anne Nielsdatter 32, Mette Nielsdatter 32. FM: Thomas Nielsen sst.

1247 Peder Pedersen i Dørup, Voerladegård sogn. 8.4.1726, fol.24.
E: Johanne Hansdatter. LV: Peder Eriksen i Hem. B: Karen 30, Søren 26, Maren 24, Maren 23, Anne 18, Gertrud 12, Else 10. FM: morbror Søren Hansen i Gantrup.

1248 Mette Hansdatter i Dørup. 8.4.1726, fol.25.
E: Iver Jensen. A: far Hans Olufsen i Horndrup ved svigersøn Jens Jensen sst.

1249 Niels Pedersen i Hem. 8.4.1726, fol.26.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter. B: Jacob 22, Else 20, Anne 15, Maren 12, Gertrud 10. FM: Peder Eriksen sst. Første ægteskab med [Else Sørensdatter, skifte 4.9.1700 lbnr.500]. B: Regitze g.m. Peder Jensen i Vestermølle.

1250 Peder Sørensen i Voerladegård. 8.4.1726, fol.27.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen i Sønder Vissing. A: bror Jens Sørensen i Dørup, halvsøskende Rasmus Rasmussen i Svejstrup, Rasmus Sørensen i Hoved, Søren Sørensen i Voerladegård, [skifte 19.5.1725 lbnr.1206]. 1B: Kirsten 1, Søren Sørensen i Gantrup, Maren Sørensdatter g.m. Søren Rasmussen i Dørup, Sidsel Rasmusdatter i Vestbirk, Sidsel Rasmusdatter sst. FM: Søren Pedersen i Voerladegård.

1251 Laurids Hansen i Voerladegård. 8.4.1726, fol.28.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Peder Christensen i Dørup. B: Hans 30, Karen g.m. Jens Rasmussen i Monbjerg, Søren 26, Christen 24, Søren 22, Rasmus 20, Jens 18, Karen 16, Elle 14, Anne 12. FM: morbrødre Morten Christensen i Krog, Søren Christensen i Dørup.

1252 Christen Pedersen i Gantrup. 9.4.1726, fol.30.
E: Sidsel Henriksdatter. LV: Jens Jensen, der ægter. B: Henrik 7. FM: farfar Peder Christensen i Dørup.

1253 Anne Nielsdatter i Horndrup. 9.4.1726, fol.30.
E: Peder Sørensen. B: Maren 14, Niels 13, Søren 12, Erik 8. FM: morbror Peder Nielsen forpagter på Stensbæk.

1254 Maren Christensdatter i Tebstrup. 11.4.1726, fol.31.
E: Niels Jensen. B: Niels, der fæster.

1255 Søren Busk i Tebstrup. 11.4.1726, fol.32.
E: Johanne Jensdatter. B: Jens, der fæster.

1256 Anders Rasmussen i Ejer. 11.4.1726, fol.32.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Jensen sst. Af første ægteskab B: Birgitte g.m. Rasmus Sørensen i Tebstrup, Karen gift i Elverdams Mølle på Sjælland.

1257 Kirsten Ebbesdatter i Tebstrup. 11.4.1726, fol.32.
E: Laurids Rasmussen. B: Ebbe 40, der fæster, Maren 28.

1258 Peder Jørgensen i Tebstrup. 11.4.1726, fol.33.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen, der ægter. B: Jens 9, Iver 7, Anne 4. FM: morbror Hans Jensen.

1259 Anne Pedersdatter i Ejer. 11.4.1726, fol.34.
E: Jens Andersen. B: Maren 3. FM: Christen Jensen sst.

1260 Maren Pedersdatter i Ejer. 11.4.1726, fol.35.
E: Frederik Pedersen Krog. B: Anne 5. FM: morbror Peder Juul sst.

1261 Christen Jensen Lassen herredsskriver i Borup. 12.4.1726, fol.35.
E: Maren Enevoldsdatter. LV: svoger Frands Hansen birkedommer i Boller birk. B: Enevold 20, Olivia 18, Jens 17. FM: mosters mand Knud Nielsen i Tammestrup, Rasmus Jensen i Horndrup.

1262 Anne Jensdatter i Mesing. 15.4.1726, fol.37.
E: Niels Jørgensen smed. Af første ægteskab B: Kirsten Ovesdatter 11. FM: mors søskendebarn Christen Andersen sst.

1263 Morten Terkildsensen i Vrold. 27.4.1726, fol.38.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter. B: Terkildsen 2. FM: farbror Peder Terkildsensen sst.

1264 Karen Nielsdatter i Vrold. 27.4.1726, fol.39.
E: Søren Jensen. B: Abelone. FM: Christoffer Nielsen sst.

1265 Peder Sørensen i Blegind. 25.5.1726, fol.39.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Søren i Bjertrup, Kirsten 24, Ove 22, Johan 19. Af første ægteskab B: Anne g.m. Villum Jensen i Vitved, der er fraværende. LV: morbror Jens Rasmussen i Blegind. Sml. lbnr.167.

1266 Anne Andersdatter i Rye. 18.11.1726, fol.41.
E: Jens Lauridsen. Første ægteskab med Jens. B: Anders i Firgårde, Rasmus i Rye, Anne g.m. Niels Pedersen sst. Sml. lbnr.515.

1267 Peder Rasmussen i Blegind. 25.5.1726, fol.42.
E: Anne Jensdatter. LV: Erik Rasmussen i Aldrup Mølle [i Tiset sogn]. B: Jens 17, Rasmus 12, Anne 9, Knud 1. FM: farbror Jens Rasmussen i Blegind.

1268 Søren Jensen i Stjær. 17.7.1726, fol.44.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Peder Jensen, der ægter. B: Helle 7, Jørgen 4, Jens 1. FM: Mikkel Olufsen sst.

1269 Søren Nielsen møller i Søbyvad Mølle. 27.9.1726, fol.45.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mikkel Madsen i Søbyvad Kro. A: bror Laurids Nielsen i Grølsted, bror Jens Nielsen sst, død. 5B: Jens sst, Maren 28, Niels 26, Kirsten 20, Birgitte 16, søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Christensen i Torsø, søster Maren Nielsdatter, død. 1B: Niels Nielsen 27, søster Anne Nielsdatter g.m. Anders Christensen på Frijsenborg.

1270 Maren Mortensdatter i Elling. 10.10.1726, fol.48.
Enke efter Christen Jensen, [skifte 7.8.1722 lbnr.1098]. B: Jens sst, Kirsten g.m. Mads Nielsen sst, Rasmus 26, Else 22, Morten 18, Peder 15.

1271 Søren Jensen i Åstrup. 8.11.1726, fol.49.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter. B: Jens 9, Mette 4. FM: søskendebarn Niels Jensen i Ring.

1272 Jens Sørensen i Burgårde. 8.11.1726, fol.50.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Karen 7. FM: Søren Sørensen sst.

1273 Maren Andersdatter i Vinding. 9.11.1726, fol.51.
E: Oluf Svendsen. B: Anders 14, Svend 13, Jens 12, Karen 11. FM: farbror Christen Svendsen i Addit.

1274 Ingeborg Pedersdatter i Låsby. 14.11.1726, fol.53.
E: Jens Sørensen. B: Rasmus sst, Maren 32, der ægter Oluf Lauridsen, der fæster, Søren 21, Peder 19, Niels 16, Anders 13, Mette 9.

1275 Niels Jensen i Årsbæk. 14.11.1726, fol.54.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen, der ægter. B: Jens 4, Anne 2. FM: farbror Niels Jensen i Flensted.

1276 Søren Jensen i Firgårde. 21.11.1726, fol.55.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Simon Sørensen i Siim. B: Jens 2. FM: farbror Niels Jensen i Skanderborg Ladegård.

1277 Niels Christensen i Hårby. 21.11.1726, fol.56.
Enkemand. B: Gunder var g.m. Anders Sørensen i Boes, [skifte 27.1.1717 lbnr.946]. 4B: Gertrud g.m. Rasmus Thomsen sst, Søren 23, Anne 14, Kirsten 10, Jørgen Nielsen i Svejstrup, Christen Nielsen.

1278 Rasmus Christensen i Salten. 13.12.1726, fol.57.
E: Maren Pedersdatter, LV: Søren Nielsen, der ægter. B: Anne 8, Christen 3. FM: svoger Søren Andersen sst. Desuden nævnes afdødes bror Jens Christensen i Holland.

1279 Johanne Sørensdatter i Rye. 14.12.1726, fol.58.
E: Niels Hansen. B: Hans 16, Anne 12, Maren 10, Niels 8, Kirsten 3. FM: farbror Jacob Hansen, Peder Sørensen i Langballe, morbror Steffen Sørensen i Rye.

1280 Peder Sørensen og hustru Sidsel Madsdatter i Rye. 14.12.1726, fol.60.
B: Mads 21. Første ægteskab med [Thyra Pedersdatter, skifte 17.1.1702 lbnr.548]. B: Søren sst, Maren g.m. Hans Jensen, Johanne, Anne, Gertrud.

1281 Laurids Christensen i Rye. 14.12.1726, fol.60.
E: Kirsten Steffensdatter. B: Johanne g.m. Peder Nielsen sst, Maren 52, Johanne 48, Steffen i Hårby, Peder 40, Anne 32.

1282 Poul Poulsen og hustru Kirsten Mouridsdatter i Fruering. 10.2.1727, fol.61.
Hendes A: søster Anne Mouridsdatter g.m. Jens Hansen i Mårslet, søster Johanne Mouridsdatter g.m. Niels, død. 3B: Jens i Gram, Anne g.m. Andreas Bach, Rasmus 20.

1283 Niels Rasmussen Thrige i Hørslevbol. 27.2.1727, fol.62.
Enkemand efter [Anne Dinesdatter], skifte 29.6.1725 lbnr.1208. A:
1) bror Thomas Rasmussen i Obstrup i Mårslet sogn, død. 3B:
a Rasmus Thomsen i Testrup
b Poul Thomsen i Mårslet
c Birgitte Thomasdatter 18
2) bror Niels Rasmussen i Østerby i Tranbjerg sogn, død. 6B:
a Anne Nielsdatter g.m. Søren Sørensen i Hørslevbol
b Kirsten Nielsdatter 14
c Karen Nielsdatter 10
d Mette Nielsdatter 8
e Peder Nielsen 6
f Thomas Nielsen 2.
FM: stedfar Anders Christensen i Østerby
3) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Jens Jensen, maler i Århus.

1284 Rasmus Jensen i Hørslevgård. 28.2.1727, fol.66.
E: Sidsel Mikkelsdatter. A: farbrors børn Jens Thomsen i Høver, Mads Thomsen i Borup, Kirsten Thomasdatter g.m. Jens Nielsen hjulmand i Mesing, Anne Thomasdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Stjær, farbrors børn Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Eriksen i Alling, Mads Pedersen 40, fasters børn Peder Antoni i Holland 40, Bent Antoni 38, Mathias Antoni 36, Christian Antoni 32, alle tre i København.

1285 Niels Jensen i Snåstrup. 28.2.1727, fol.68.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: bror Søren Mikkelsen i Gjellerup. B: Anne 15, Jens 11, Maren 9, Ingeborg 7, Mikkel 5, Niels 9 mdr. FM: Daniel Jensen i Framlev, Niels Nielsen i Skibby.

1286 Anders Christensen i Sjelle. 28.2.1727, fol.69.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: bror Jens Lauridsen ladefoged på Ristrupgård. B: Mikkel 27, Laurids 25, Niels 20, Maren 18, Rasmus 13. Skifte efter forrige hustru 16.8.1693. B: Sejer i Herskind, Christen sst.

1287 Holger Pedersen og hustru Sidsel Nielsdatter i Sønder Vissing. 13.3.1727, fol.71.
Hans A: børn af første ægteskab Peder i Moskva, Kirsten i Holland. Hendes A: brorsøn Hans Troelsen.

1288 Hans Thomsen i Brædstrup. 14.3.1727, fol.77.
E: Anne Pedersdatter. Af første ægteskab B: Anne Cathrine g.m. Søren Madsen i Kærbølling, Maren g.m. Mads Hansen sst, Thomas i Sandvad, Jens i Kolpen, Anne g.m. Anders Jensen i Nørre Møllehus, Christen 27, Laurids i Brædstrup, Karen.

1289 Anne Jensdatter i Gram. 29.3.1727, fol.78.
E: Niels Pedersen. B: Anne g.m. Jesper Jensen sst, Kirsten 24.

1290 Peder Nielsen i Gram. 29.3.1727, fol.79.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Hansen, der ægter og fæster. B: Bodil 13 uger, der døde. Desuden nævnes enkens far Rasmus Sørensen sst.

1291 Kirsten Sørensdatter i Gram. 29.3.1727, fol.80.
E: Peder Rasmussen. Første ægteskab med Mikkel Andersen, skifte 13.1.1724 lbnr.1136. B: Søren 8, Maren 7, Mogens. FM: Jens Jensen i Stilling.

1292 Karen Jensdatter i Skanderborg Ladegård. 2.4.1727, fol.81.
E: Rasmus Jensen hyrde. A: bror Niels Jensen hyrde i Alken, bror Rasmus Jensen i Veng, søster Johanne Jensdatter var g.m. Morten Andersen i Låsby, død. 2B: Anne 6, af forrige ægteskab Anders Rasmussen 13, søster Maren Jensdatter var g.m. Niels Christensen i Firgårde, død. B: Niels 11.

1293 Morten Sørensen Kvist skoleholder i Yding. 6.5.1727, fol.82.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Otte Nielsen sst. B: Niels 5, Johan 3, Mathias 11 uger. FM: Rasmus Sørensen sst.

1294 Søren Simonsen i Hørslev. 30.6.1727, fol.83.
E: Mette Pedersdatter. LV: far Peder Olufsen i Borum. B: Jens 1. FM: farbror Anders Simonsen i Hørslev. Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 18.2.1723 lbnr.1111]. B: Johanne 20, Maren 16, Bodil 14, Anne 11, Niels 9.

1295 Hans Carstensen i Træden. 11.8.1727, fol.84.
E: Karen Pedersdatter. LV: far Peder Jensen i Gammelstrup. A: mor Maren Eriksdatter i Sønder Vissing.

1296 Frands Jensen i Addit. 11.8.1727, fol.85.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Jens Christensen, der ægter og fæster, men nu er død, Torben Jensen, der ægter. B: Anne 22, Maren 21, Jens 20, Mikkel 19, Maren 14. FM: morbror Erik Mikkelsen. Desuden nævnes Jens Christensens bror Jens Christensen i Vissinggård.

1297 Rasmus Jensen og hustru Johanne Jensdatter i Sønder Vissing. 11.8.1727, fol.85.
Hans A: far Jens Sørensen sst. Hendes A: søster Inger Jensdatter sst, bror Jens Jensen i Salten, bror Søren Jensen i Addit, [skifte 19.1.1716 lbnr.943]. 3B: Peder 20, Jens 17, Anne 15, bror Peder Jensen sst, [skifte 21.12.1707 lbnr.733]. B: Maren 20. FM: Peder Kjær sst.

1298 Anders Andersen i Gammelstrup. 12.8.1727, fol.87.
E: [Mette Nielsdatter]. B: Niels 14, Kirsten 12, Maren 9.

1299 Kirsten Christensdatter i Søbyvad. 13.10.1727, fol.87.
E: Niels Frandsen. B: Inger 7, Christen 4, Anne 3. FM: mosters mand Christen Christensen i Lyngby. Første ægteskab med Rasmus. B: Rasmus 15, Karen 13. FM: Rasmus Christensen i Oustrup, Anders Christensen i Klintrup.

1300 Thomas Rasmussen i Bjertrup. 24.11.1727, fol.88.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Poulsen, der ægter. B: Jens 9, Rasmus 6, Anders 4. FM: morbror Peder Jensen i Ringkloster, mosters mand Jens Knudsen i Hørning, mosters mand Jens Madsen i Bjertrup.

1301 Morten Eriksen i Hørning. 24.11.1727, fol.89.
E: Maren Pedersdatter. LV: Frands Jensen sst. B: Maren g.m. Peder Rasmussen sst, Erik 32, Karen 25, Peder 20, Peder 16, Anne 14. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 31.1.1690 lbnr.225]. B: Maren 47, Anne g.m. Rasmus Nielsen i Dørup, Else 43.

1302 Hans Bertelsen i Storring. 12.12.1727, fol.90.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Johan Rasmussen i Høver. B: Niels 12, Anne 9, Bertel 2, Hans 10 uger. FM: farbror Jens Bertelsen i Storring, fasters mand Poul Mikkelsen, Niels Christensen i Hørslevgård, Jens Mikkelsen i Høver.

1303 Anne Frandsdatter i Sjelle. 12.12.1727, fol.92.
A: bror Jens Frandsen, død. 4B: Mikkel, Maren, Karen, Jens, søster Birgitte Frandsdatter var g.m. Laurids, død. 7B: Anne, Maren, Johanne, Birgitte, Maren, Gertrud, Rasmus, søster Kirsten Frandsdatter.

1304 Christen Rasmussen i Sjelle. 12.12.1727, fol.92.
E: Edel Jensdatter. LV: Niels Lauridsen sst. B: Rasmus 22, Mette 20, Jens 17,, Søren 15, Peder 5, Maren 3 uger. FM: farbror Jens Rasmussen.

1305 Anders Nielsen i Sjelle. 12.12.1727, fol.93.
E: Maren Nielsdatter. B: Niels 17. FM: farbror Dines Nielsen sst. Enkens første ægteskab med Oluf, skifte 4.10.1708. B: Sejer, Helle g.m. Thomas Pedersen i Storring, Johanne Marie. FM: Niels Lauridsen i Sjelle.

1306 Knud Jensen i Nørre Vissing. 13.12.1727, fol.94.
E: Maren Sørensdatter. LV: Oluf Madsen sst. B: Cathrine 10, Kirsten 6. FM: morfar Søren Rasmussen i Veng.

1307 Cathrine Hansdatter Schrøder i Stjær. 23.2.1728, fol.95.
E: Jens Teilmann vagtmester. B: Anne Kirstine 6, Anne Cathrine 5, Sofie Marie 2. FM: Rasmus Nielsen sst.

1308 Karen Jensdatter i Lundgård. 26.2.1728, fol.98.
E: Peder Nielsen. B: Niels 4, Peder 14 uger, Jens 14 uger. FM: fasters mand Mikkel Eriksen i Rindelevgård, Morten Pedersen Damsgaard i Ringkloster, morbror Niels Jensen i Terp Mølle. Første ægteskab med Anders Sørensen, skifte 15.2.1723 lbnr.1110. B: Ellen 18, Birgitte 17, Anne 13, Anders 7. FM: Christen Mikkelsen Blach i Sminge, Jens Mikkelsen i Høver, Niels Pedersen i Skanderborg Ladegård.

1309 Ellen Mogensdatter i Lyngby. 27.2.1728, fol.101.
E: Søren Pedersen. B: Sidsel 17, Rasmus 8, Anne 5, Mogens 3. FM: morbror Henrik Mogensen i Mølhauge. Første ægteskab med Rasmus. B: Christen 26, Karen 21. FM: morbror Jens Mogensen sst.

1310 Terkildsen Sørensen i Lyngby. 27.2.1728, fol.103.
E: Karen Christensdatter. B: Christen 26, der fæster, Karen g.m. Knud Gjern i Ellerup, Maren 21.

1311 Maren Sørensdatter i Skannerup. 2.3.1728, fol.104.
Der nævnes søstersøn g.m. Birgitte Holgersdatter. LV: Niels Svendsen.

1312 Steffen Simonsen i Siim. 19.3.1728, fol.104.
E: Maren Lauridsdatter. LV: søn Simon Sørensen. A: søskende Søren Simonsen i Javngyde, Thomas Simonsen i Siim, Rasmus Simonsen i Emborg, Anne Simonsdatter enke efter Hans Andersen i Siim, [skifte 17.2.1724 lbnr.1144], Maren Simonsdatter gift i Bjørnstrup på Sjælland, Johanne Simonsdatter gift i Kongstrup på Sjælland.

1313 Maren Bertelsdatter i Vitved. 22.3.1728, fol.105.
E: Niels Mortensen. B: Morten 30, Rasmus 25, Jens 17, Anne 15, Anne 12, Laurids 10.

1314 Anne Rasmusdatter i Virring. 22.3.1728, fol.107.
E: Rasmus Nielsen. Første ægteskab med [Christen Pedersen sst, skifte 17.12.1707 lbnr.729]. B: Peder i Århus, Inger g.m. Hans Ibsen i København, Ellen g.m. Anders Lauridsen sst. Andet ægteskab med [Jens Joensen i Virring, skifte 20.2.1717 lbnr.960]. B: Christen 20. FM: Jens Pedersen sst. [Tredje ægteskab med Rasmus Poulsen sst, skifte 23.11.1722 lbnr.1105].

1315 Peder Madsen smed i Virring. 22.3.1728, fol.108.
E: Maren Pedersdatter. LV: søn Peder Christensen. A: søskende Søren Madsen Bech i Gram, Johanne Madsdatter.

1316 Erik Hansen i Virring. 22.3.1728, fol.108.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Laurids 26, Hans 20, Mikkel 18, Kirsten 15, Rasmus 12, Maren 9. FM: morbror Mikkel Lauridsen.

1317 Anne Sørensdatter i Skårup. 23.3.1728, fol.110.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne g.m. Rasmus Andersen i Vrold, Karen g.m. Anders Rasmussen i Skårup, Søren 31, Kirsten 24.

1318 Anne Gundesdatter i Skårup. 23.3.1728, fol.111.
E: Anders Rasmussen. B:
3) Niels Andersen i Skårup
4) Rasmus Andersen 31
5) Kirsten Andersdatter 28
6) Søren Andersen, der fæster gården.
Første ægteskab med [Niels Rasmussen,begravet Fruering 28.3.1692]. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Hans Klinge i København
2) Gunde Nielsen i Vestindien.
(Sml. lbnr.9).

1319 Maren Knudsdatter i Skårup. 23.3.1728, fol.112.
E: Niels Pedersen. Første ægteskab med Rasmus. B: Rasmus, Maren g.m. Oluf Nielsen sst. Skifte efter enkemandens forrige hustru 28.2.1714. B: Maren, Kirsten.

1320 Jens Pedersen i Skårup. 23.3.1728, fol.113.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Niels Sørensen i Fruering. B: Inger 15. FM: Anders Knudsen i Skårup.

1321 Karen Jensdatter i Skårup. 23.3.1728, fol.114.
E: Oluf Christensen. B: Anne 15, Johanne 10. FM: morbrødre Jens Jensen i Stilling, Rasmus Jensen i Hvolbæk.

1322 Jens Rasmussen Møller i Skårup. 23.3.1728, fol.115.
[Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 28.6.1702 lbnr.564]. B:
1) Jens Jensen i Stilling
2) Rasmus Jensen i Hvolbæk
3) Anders Jensen i Brørup
4) Laurids Jensen 44
5) Peder Jensen på stedet
6) Maren Jensdatter g.m. Anders Rasmussen i Fruering
7) Anne Jensdatter, der ægter Niels Andersen i Skårup
8) Karen Jensdatter [skifte 23.3.1728 lbnr.1321], var g.m. Oluf Christensen. 2B:
a Anne Olufsdatter 15
b Johanne Olufsdatter 10.

1323 Abelone Sørensdatter i Koldens Mølle. 27.3.1728, fol.115.
E: Rasmus Pedersen møller. B: Anne 12, Peder 9. FM: morbror Knud Sørensen Andersen i Galten, mosters mand Frands Jensen i Hørning.

1324 Karen Jensdatter i Båstrup. 9.4.1728, fol.117.
E: Jørgen Mikkelsen. B: Mikkel 18, Joen 16, Jens 13, Christen 8, Johanne 5. FM: fars søskendebarn Rasmus Rasmussen sst.

1325 Peder Nielsen [Juul] i Tebstrup. 9.4.1728, fol.120.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Mette 24, Maren 21, Maren 19, Christen 16. Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 14.5.1700 lbnr.488]. B: Jørgen i Kattrup, Christen i Hem. Sml. lbnr.1984.

1326 Søren Sørensen i Brørup. 9.4.1728, fol.121.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen, der ægter. B: Jens 7. FM: Søren Rasmussen sst. Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte 17.12.1725 lbnr.1213]. B: Rasmus 24, Søren 19, Karen 15.

1327 Maren Christoffersdatter i Båstrup. 9.4.1728, fol.123.
E: Jens Nielsen. B: Niels 28, Mikkel 20, Christoffer 14, Søren 12, Sidsel g.m. Jens Sørensen i Hylke.

1328 Anders Adsersen i Sønder Vissing. 10.4.1728, fol.124.
E: Cathrine Mikkelsdatter. LV: Rasmus Andersen sst. B: Mikkel 14, Adser 10, Rasmus 6, Christen 4, Karen 2. FM: farbrødre Albert Adsersen i Træden, Niels Adsersen sst, morbror Anders Mikkelsen i Vissingkloster. [Første ægteskab med Gertrud Mikkelsdatter, skifte 21.4.1713 lbnr.873].

1329 Jacob Hansen i Rye. 10.4.1728, fol.125.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter. A: mor Sidsel Jacobsdatter, søskende Peder Hansen udenlands, Niels Hansen i Rye, Dorthe Hansdatter g.m. Niels Jensen snedker i Skanderborg, Elle Hansdatter g.m. Steffen Sørensen i Rye, Else Hansdatter 32.

1330 Christen Lauridsen Glød i Them. 31.5.1728, fol.126.
E: Anne Christensdatter. LV: Rasmus Jensen. A: søskende Anders Lauridsen sst, Peder Lauridsen sst, Karen Lauridsdatter g.m. Jacob Thomsen sst, Anne Lauridsdatter g.m. Rasmus Jensen i Tolstrup.

1331 Niels Lauridsen i Hårup, Linå sogn. 1.6.1728, fol.127.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Jacobsen Bæhr. A: søskende Laurids Lauridsen sst, Laurids Lauridsen 36, Kirsten Lauridsdatter 30, halvsøskende Kirsten Lauridsdatter g.m. Søren Dragon i Tørring.

1332 Jens Sørensen i Mollerup. 1.6.1728, fol.128.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mag. Claus Poulsen i Linå. A: bror Enevold Sørensen.

1333 Jens Rasmussen i Laven. 1.6.1728, fol.129.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Lauridsen sst. B: Søren 13, Inger 11, Laurids 8, Gertrud 5. FM: morbror Peder Lauridsen i Alling.

1334 Bodil Lauridsdatter i Laven. 1.6.1728, fol.130.
E: Anders Christensen. A: bror Jens Lauridsen sst.

1335 Anne Rasmusdatter i Gjern. 2.6.1728, fol.131.
E: Mads Pedersen. B: Anne 16, Mette 11, Jens 10, Else 7.

1336 Karen Christoffersdatter i Gjern. 2.6.1728, fol.132.
E: Niels Sørensen. B: Søren 17, Birgitte 15, Søren 12. Af første ægteskab B: Maren Sørensdatter 23.

1337 Anders Christensen i Voel. 2.6.1728, fol.133.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Mikkelsen Blach i Sminge. B: Anne 20, Kirsten 18, Rasmus 16. FM: morbror Anders Andersen i Voel.

1338 Jens Andersen i Voel. 2.6.1728, fol.134.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Nielsen, der ægter. B: Maren 16. FM: farbror Anders Andersen sst.

1339 Søren Sørensen Aagaard i Horn. 3.6.1728, fol.135.
E: Maren Eriksdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Jens 24, Dorthe 22, Anne 13, Maren 11, Søren 8. FM: farbror Niels Sørensen Aagaard sst.

1340 Anne Jensdatter i Horn. 3.6.1728, fol.137.
E: Thøger Andersen. A: bror Anders Jensen sst, bror Rasmus Jensen sst, søster Anne Jensdatter g.m. Peder Stockholm sst, søster Bodil Jensdatter var g.m. Christen, død. 4B: Maren 26, Dorthe 24, Peder 21, Bodil 18.

1341 Kirsten Christensdatter i Horn. 3.6.1728, fol.138.
E: Rasmus Christensen. B: Maren g.m. Mads Nielsen hjulmand sst, Christen 20, Inger 18, Peder 14, Søren 12, Niels 11, Jens 9.

1342 Peder Nielsen i Horn. 3.6.1728, fol.140.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Pedersen, der ægter. B: Maren 21, Jens 18, Else 16, Niels 12, Bodil 8. FM: farbror Rasmus Nielsen sst.

1343 Niels Christensen i Skannerup. 4.6.1728, fol.141.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Mogensen i Mølhauge. B: Jens 21, Anne 19, Niels 14. FM: Simon Dyhr i Skørring.

1344 Maren Nielsdatter i Skannerup. 4.6.1728, fol.143.
E: Mogens Madsen. B: Peder 25, Johanne 20, Anne 18, Maren 16. Første ægteskab med Christen, skifte 21.5.1698. B: Niels 33, Christen 31.

1345 Dorthe Nielsdatter i Dalby. 4.6.1728, fol.144.
E: Mads Christoffersen. Et barn, der døde.

1346 Niels Jensen i Dalby. 4.6.1728, fol.144.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Andersen i Skannerup Mølle. B: Jens 30, Maren 25, Laurids 14, Inger 19, Kirsten 13.

1347 Anne Mikkelsdatter i Dalbygård. 4.6.1728, fol.145.
E: Niels Pedersen. A: søskende Christen Mikkelsen i Klintrup, Anne Mikkelsdatter g.m. Hans Christensen i Røgen, Maren Mikkelsdatter g.m. Niels Andersen i Voel, Else Mikkelsdatter 23, Christen Mikkelsen 20, Kirsten Mikkelsdatter 19.

1348 Maren Andersdatter i Virklund. 31.5.1728, fol.146.
E: Erik Hansen. A: søster Gertrud Andersdatter g.m. Peder, død. 6B: Kirsten Pedersdatter, Niels Pedersen sst, Kirsten Pedersdatter g.m. Poul, død. 2B: Peder i Rustrup, Søren i Virklund, Kirsten Pedersdatter g.m. Laurids Pedersen i Addit, Thomas Pedersen i Virklund, Anders Pedersen, [skifte 24.1.1722 lbnr.1068]. 5B: Gertrud 20, Peder 18, Mette 16, Kirsten 13, Jens 10, halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Peder, død. 5B: Peder Pedersen i Nortvig, Maren Pedersdatter g.m. Christen i Stenholt, død. 4B: Peder, Peder, Anne, Birgitte, Maren Pedersdatter i Engesvang, Kirsten Pedersdatter sst, Baltser Pedersen i Sinding, halvbror Jacob Pedersen, død. 9B: Irmgard Jacobsdatter var g.m. Peder, død. 1B: Jacob i Pårup Funder sogn, Peder Jacobsen, død. 4B: Ellen g.m. Peder Nielsen i Engetved, Irmgard sst, Niels i Salling på Kærgårdholm gods, Anne g.m. Christen Thomsen i Virklund, Peder Jacobsen i Brande, død. 5B: Lene, Maren, Maren, Jacob, Kirsten, Anne Jacobsdatter g.m. Hans Mortensen i Fogstrup, Thomas Jacobsen i Them, Frederik Jacobsen i Virklund, Jacob Jacobsen sst, Bertel Jacobsen, Jørgen Jacobsen i Funder, halvsøster Maren Pedersdatter i Virklund, død. 3B: Thomas Pedersen, Søren Pedersen i Engetved, Karen Pedersdatter i Hvinningdal, halvbror Peder Pedersen, død 7B: Peder Pedersen i Funder, Christen Pedersen Brande i Thorlund, Anders Pedersen i Christiania i Norge, Jacob Pedersen i Holstebro, død. 2B: Peder 16, Else Marie 6, Anne Pedersdatter g.m. Gustav Lauridsen i Silkeborg, Anders Pedersen i Thorlund, Maren Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Funder.

1349 Rasmus Lauridsen i Laven. 14.8.1728, fol.149.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Søren Lauridsen sst. B: Christen 8, Søren 6, Anne 4, Rasmus 2, Sidsel 20 uger. FM: Niels Knudsen sst. Af første ægteskab B: Laurids i Virklund.

1350 Mikkel Christensen Visti (Vedsted) skomager i Skørring. 27.8.1728, fol.150.
E: Else Jensdatter. LV: Jochum Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Christen Mikkelsen 18
2) Anne Mikkelsdatter 16
3) Jens Mikkelsen 13
4) Johanne Mikkelsdatter 7.
FM:
1 farbror Anders Christensen Visti i Århus
2 Christen Jørgensen i Skørring.

1351 Anne Rasmusdatter i Skovby. 17.9.1728, fol.152.
E: Anders Jensen. B: Jens 18, Anne 15, Jens 9. FM: farbror Daniel Jensen i Framlev.

1352 Hans Mønster tidligere forpagter på Ørumgård og hustru Else Børgesdatter i Sjelle. 17.9.1728, fol.154.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Øllegaard Hansdatter g.m. Morten Mikkelsen i Dallerup nu i Horsens
2) Christen Hansen, fuldmægtig på Vamdrup Hovgård ved Kolding.
Hendes A:
1) søster Anne Børgesdatter enke efter Laurids Hesselberg nu i Randers
2) søster Birgitte Børgesdatter g.m. Folmer Thomsen, død. 4B:
a Børge Folmersen i Bjerre
b Thomas Folmersen i Holstebro
c Cathrine Folmersdatter
d Maren Folmersdatter
3) søster Anne Børgesdatter
4) halvsøster Maren Nielsdatter, død. 1B:
a Christen Børsting i Sjelle.

1353 Søren Knudsen i Stjær. 18.9.1728, fol.163.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Sørensen sst. A: søskende Rasmus Knudsen sst, Anne Knudsdatter g.m. Niels Thomsen sst, Mikkel Knudsen i Torrild, Maren Knudsdatter g.m. Jens Mikkelsen sst, Bodil Knudsdatter g.m. Peder Jensen sst, Margrethe Knudsdatter i Snærild.

1354 Simon Olufsen i Stjær. 18.9.1728, fol.165.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Jensen i Søballe. B: Mette g.m. Søren Yde i Stjær, Karen g.m. Hans Smed i Grå Mølle, Johanne g.m. Peder Poulsen i Stjær, [skifte 12.11.1725 lbnr.1221]. 2B: Jens 5, Maren 3, Dorthe g.m. Thøger Rasmussen i Adslev, Kirsten g.m. Otte Johansen i Hørning, Oluf i Stjær.

1355 Jacob Poulsen i Farre. 27.9.1728, fol.166.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jacob Rasmussen Dyhr. B: Anders 16, Maren 14, Karen 12, Niels 10, Rasmus 8, Anne 6. FM: Christen Poulsen i Ellerup.

1356 Rasmus Rasmussen i Javngyde. 28.9.1728, fol.167.
E: Anne Joensdatter. LV: Rasmus Poulsen, der ægter. B: Anne 12 uger. FM: farbror Jens Rasmussen i Siim.

1357 Sidsel Sørensdatter i Sminge. 28.9.1728, fol.168.
E: Christen Mikkelsen Blach. Af forrige ægteskab B: Helvig Pedersdatter var g.m. Søren Andersen i Skannerup Mølle, død. B: Karen 13. Sml. lbnr.1046 og lbnr.1234. Desuden nævnes enkemandens brødre Peder Blach i Lerbjerg, Mogens Mikkelsen Blach i Århus.

1358 Jesper Andersen i Javngyde. 28.9.1728, fol.171.
E: Anne Henriksdatter. LV: Hans Rasmussen. Af første ægteskab B: Maren 10. FM: morbror Niels Nielsen i Tørring.

1359 Bodil Pedersdatter i Hylke. 7.10.1728, fol.172.
E: Christen Rasmussen. B: Agnethe 14. FM: morbror Hans Pedersen i Skanderborg.

1360 Bodil Jørgensdatter i Hylke. 7.10.1728, fol.174.
E: Søren Nielsen. B:
1) Niels Sørensen 8
2) Jørgen Sørensen 6
3 Peder Sørensen 3.
FM:
1 fasters mand Jørgen Joensen
2 mosters mand Jens Jensen i Tåning.
Arv i boet til enkemandens søskende:
1 Anders Nielsen
2 Maren Nielsdatter.

1361 Karen Pedersdatter i Grumstrup. 7.10.1728, fol.175.
E: Søren Rasmussen. Forrige ægteskab med [Jørgen Madsen sst, skifte 3.10.1721 lbnr.1057]. B: Karen g.m. Rasmus Knudsen sst.

1362 Anne Andersdatter i Ørridslev. 8.10.1728, fol.176.
E: Christoffer Mikkelsen. B: Birgitte 15, Sidsel 12, Anne 9, Anders 4.

1363 Hans Jørgensen i Ørridslev. 8.10.1728, fol.178.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Christensen, der ægter og fæster. B: Kirsten 18, Edel 9, Jørgen 6, Maren 4, Inger 1. FM: morbror Rasmus Jensen sst.

1364 Maren Jensdatter i Kattrup. 8.10.1728, fol.180.
E: Oluf Jensen. Forrige ægteskab med [Eskild Hansen sst, skifte 13.8.1687 lbnr.155]. B: Maren i Ørridslev. LV: Søren Andersen i Kattrup, Peder i Tørrild, Peder i Slagelse.

1365 Peder Kjeldsen i Låsby. 28.10.1728, fol.182.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Mikkelsen i Rode. B: Maren g.m. Peder Mikkelsen i Årslev, Edel g.m. Niels Nielsen i Ellerup, Jens 25, Hans 21. Af første ægteskab B: Søren i Lyngby, Ingeborg var g.m. Jens Sørensen sst, [skifte 14.11.1726 lbnr.1274]. 7B: Rasmus i Låsby, Maren g.m. Oluf Lauridsen sst, Søren 23, Peder 19, Niels 16, Anders 15, Mette 11.

1366 Christen Frandsen i Skørring. 27.1.1729, fol.184.
E: Maren Madsdatter. LV: Rasmus Jensen, der ægter. B: Frands 14, Anne 10, Maren 8, Lisbeth 6, Mads 1. FM: Søren Mogensen i Rode.

1367 Peder Nielsen i Herskind. 27.1.1729, fol.186.
E: Karen Dinesdatter. B: Anne g.m. Rasmus Pedersen sst, Voldborg 26, Niels 22, Dines 17, Johanne 14, Maren 12, Jens 10, Barbara 5.

1368 Maren Nielsdatter i Sjelle. 27.1.1729, fol.187.
Enke efter Anders Nielsen, skifte 12.12.1727 lbnr.1305. B: Niels 19. FM: farbror Dines Nielsen sst. Første ægteskab med Oluf. B: Helle g.m. Thomas Pedersen i Storring, Johanne Marie 22, Sejer 21. FM: Christen Christensen Børsting i Sjelle.

1369 Christen Pedersen i Harlev. 28.1.1729, fol.189.
E: Karen Madsdatter. LV: Bent Kuhlmann. B: Anders 18. FM: morbror Søren Madsen i Tåstrup.

1370 Jens Jensen Balle i Labing. 28.1.1729, fol.190.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Børsting i Sjelle. B: Jens 25, Anne g.m. Niels Jensen i Sjelle, Kirsten 20, Rasmus 11. FM: morbror Enevold Jensen i Labing.

1371 Anne Eriksdatter i Framlev. 28.1.1729, fol.191.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 6, Kirsten 4, Erik 2. FM: mosters mand Rasmus Rasmussen sst.

1372 Jesper Mortensen i Framlev. 28.1.1729, fol.193.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jacob Rasmussen, der ægter. B: Gertrud 12, Peder 11, Morten 8, Knud 6, Sidsel 3. FM: mosters mand Peder Rasmussen i Skibby, Jens Andersen i Tårup.

1373 Johanne Mikkelsdatter i Søballe. 29.1.1729, fol.195.
E: Peder Lauridsen. B: Karen g.m. Thomas Sørensen sst, Mikkel 22, Anne 16, Laurids 14, Just 12, Cathrine 9, Hans 4.

1374 Kirsten Christensdatter i Søballe. 29.1.1729, fol.196.
E: Anders Pedersen. Af første ægteskab B: Claus Jensen i Skanderborg. Af andet ægteskab B: Thøger Rasmussen i Adslev, Gunder Rasmusdatter 31. FM: søskendebarn Rasmus Christensen i Søballe.

1375 Thomas Pedersen i Søballe. 29.1.1729, fol.197.
E: Anne Rasmusdatter [Yde]. LV: Søren Rasmussen [Yde] i Veng. B:
1) Rasmus Thomsen 25
2) Peder Thomsen 22.
(Sml. lbnr.585).

1376 Anne Lauridsdatter i Bjedstrup. 11.3.1729, fol.198.
E: Knud Nielsen. B: Laurids 14, Anne 13, Kirsten 9, Maren 6, Maren 4, Anne 5 mdr. FM: Jørgen Nielsen i Svejstrup, Christen Jensen i Boes. Enkemandens forrige hustru [Kirsten Jensdatter], skifte 26.7.1713 lbnr.882. B: Kirsten.

1377 Kirsten Sørensdatter i Siim. 11.3.1729, fol.200.
E: Søren Nielsen. B: Karen 22, Thomas 20, Johanne 16, Kirsten 12. FM: farbror Anders Nielsen sst. Første ægteskab med [Thomas Andersen sst], skifte 20.2.1704 lbnr.615. B: Rasmus i Boes, Anders 30, Søren 26, Anne g.m. Rasmus Hansen i Sattrup, Dorthe i København, Kirsten g.m. Mikkel Sørensen i Illerup.

1378 Kirsten Villumsdatter i Siim. 11.3.1729, fol.202.
E: Christen Christensen. B: Gert sst, Maren g.m. Jacob Jacobsen i Firgårde. [Første ægteskab med Gert Christoffersen i Siim, skifte 15.2.1686 lbnr.114]. B: Karen g.m. Anders Nielsen sst.

1379 Jens Jensen i Emborg. 11.3.1729, fol.203.
B: Jens, der fæster, Maren g.m. Jens Pedersen sst, Thomas, Anne var g.m. [Rasmus Lauridsen i Båstrup, skifte 11.3.1719 lbnr.1010]. B: Mette 20, Maren 16.

1380 Anne Sørensdatter i Mesing. 12.3.1729, fol.204.
E: Mikkel Rasmussen. B: Søren 7, Kirsten 5.

1381 Kirsten Jensdatter i Mesing. 12.3.1729, fol.205.
E: Jens Eriksen. Af første ægteskab B: Maren Sørensdatter g.m. Peder Nielsen væver i Skanderborg, Karen Sørensdatter g.m. Søren Jensen i Svejstrup, død. 3B: Maren g.m. Niels Jespersen i Svejstrup, Søren 14, Anne g.m. Mikkel Rasmussen i Mesing, [skifte 12.3.1729 lbnr.1380]. 2B: Søren 7, Kirsten 5, Søren Sørensen 29, Jens Sørensen 25, Rasmus Sørensen 23.

1382 Dorthe Sørensdatter i Illerup. 12.3.1729, fol.207.
E: Laurids Poulsen. B: Karen 18 uger. FM: morfar Søren Sørensen i Forlev.

1383 Jens Pedersen i Sjelle. 21.3.1729, fol.209.
E: Karen Christensdatter. LV: far Christen Sørensen. B: Peder 3, Christen 6 mdr. FM: Søren Christensen sst.

1384 Niels Jensen i Sjelle. 21.3.1729, fol.210.
E: Anne Jensdatter. LV: Carl Johansen, der ægter enken. B:
2) Anne Nielsdatter 7
3) Jens Nielsen 2.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter]. B:
1) Maren Nielsdatter 12.
FM: farbror Niels Jensen i Herskind.

1385 Jens Christoffersen i Veng. 22.3.1729, fol.211.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Rasmus 20, Karen 16, Christoffer 10, Niels 8. FM: morbror Laurids Rasmussen sst.

1386 Niels Pedersen i Tåstrup. 22.3.1729, fol.213.
E: [Anne Pedersdatter]. LV: Bent Kuhlmann i Harlev. B: Peder 17, Jens 14, Rasmus 11. FM: morbror Søren Pedersen sst. Første ægteskab med Maren Thomasdatter, skifte 29.10.1706. B: Søren 25.

1387 Rasmus Jensen i Adslev. 22.3.1729, fol.214.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Andersen i Tåstrup. B: Anne g.m. Claus Jensen i Skanderborg, Peder i Norge, Maren g.m. Laurids Andersen i Adslev.

1388 Gregers Nielsen i Hoved. 28.3.1729, fol.216.
Søn af Niels Eriksen, [skifte 10.4.1714 lbnr.893]. A: mor Dorthe Gregersdatter g.m. Hans Jacobsen sst, halvsøstre Maren Hansdatter 14, Margrethe Hansdatter 11.

1389 Margrethe Mikkelsdatter i Hoved. 28.3.1729, fol.217.
Enke efter Hr. Gregers [Gregersen] Prytz, præst i Vester Tørslev og Svenstrup, [død 9.11.1705]. B:
1) Dorthe Gregersdatter g.m. Hans Jacobsen i Hoved
2) Cathrine Gregersdatter, død, var g.m. Vincent (Venders) Pedersen degn i Ølsted. 4B:
a Peder Vincentsen g.m. Barbara Marie i Rendsborg
b Hans Vincentsen foged på Kjellerup
c Kirsten Vincentsdatter g.m. Mads Pedersen i Tebstrup
d Jens Vincentsen i Ballebo
3) Gregers Gregersen, død. 1B:
a Andreas Nikolaj Gregersen i Marvede på Sjælland
4) Anne Gregersdatter, død. 1B:
a Margrethe Laugesdatter i Tørslev Mølle i Mariager
5) Anne Kirstine Gregersdatter, død, var g.m. Jens Grønbek degn i Tørslev. 1B:
a Engel Jensdatter Grønbæk på Sjælland
6) Engel Gregersdatter, død, var g.m. Christen Bagger i Ølsted. 2B:
a Gregers Christensen Bagger i København
b Maren Christensdatter Bagger i København

1390 Margrethe Nielsdatter i Fruering. 29.3.1729, fol.220.
E: Jens Ditlevsen. B: Niels i Holbæk, Karen i Sandby på Sjælland, Birgitte 24, Magdalene 19, Kirsten 16, Albert 14, Jens 10.

1391 Niels Sørensen i Fruering. 29.3.1729, fol.221.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Laurids Eskildsen i Venggård. A: søskende Mikkel Sørensen i Rode, Peder Sørensen i Mesing, skifte 13.7.1725 lbnr.1220. 3B: Dorthe g.m. Mikkel Pedersen i Stilling, Søren 17, Anne 11, Anne Sørensdatter var g.m. [Jens Pedersen i Skanderborg Ladegård, skifte 20.12.1711 lbnr.852]. 3B: Margrethe g.m. Jacob Bertelsen i Forlev, Niels i Skanderborg Ladegård, Søren i Firgårde, [skifte 21.11.1726 lbnr.1276]. 1B: Jens 4, Anders Sørensen i Kolt.

1392 Sidsel Sørensdatter i Fruering. 29.3.1729, fol.224.
E: Knud Sørensen. B: Thomas i Siim, Mette g.m. Jens Hvidbjerg i Fruering, Dorthe i Norge.

1393 Anne Sørensdatter i Fruering. 29.3.1729, fol.224.
E: Niels Knudsen. Af første ægteskab B: Søren Rasmussen 13. FM: Rasmus Rasmussen sst.

1394 Jens Henriksen i Gram. 30.3.1729, fol.225.
E: [Gertrud Frederiksdatter]. LV: Jens Mikkelsen, der ægter. B: Voldborg 10, Frederik 4. FM: farbror Rasmus Henriksen i Vitved.

1395 Jesper Jensen i Gram. 30.3.1729, fol.227.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Christensen, der ægter. B: Søren 5, Peder 2. FM: morfar Niels Pedersen sst. Første ægteskab med [Mette Christensdatter], skifte 14.1.1724 lbnr.1140. B: Maren g.m. Søren Nielsen i Stilling, Christen sst, Jens. FM: Rasmus Pedersen sst.

1396 Søren Nielsen i Sønder Vissing. 4.4.1729, fol.228.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Nielsen, der ægter. B: Niels 8, Anne 6, Kirsten 2. FM: morbror Anders Pedersen sst. Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 19.11.1716 lbnr.941. B: Anne 23, Karen 21, Niels 19. FM: Rasmus Andersen sst.

1397 Anders Andersen i Sønder Vissing. 4.4.1729, fol.230.
E: Karen Gregersdatter. LV: Kjeld Jacobsen, der ægter. B: Maren 11, Maren 7, Anders 2. FM: mosters mand Anders Jensen sst.

1398 Jens Pedersen og hustru Maren Nielsdatter i Træden. 5.4.1729, fol.231.
Hans A: søsters børn Jens Nielsen sst, Albert Nielsen sst, Anne Nielsdatter sst. Hendes børn af første ægteskab: Peder Lauridsen sst, Niels Lauridsen sst, Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Båstrup sst. Sml. lbnr.315.

1399 Anne Rasmusdatter i Tåning. 5.4.1729, fol.233.
E: Niels Rasmussen. A: søskende Peder Rasmussen i Vestbirk, Sidsel Rasmusdatter g.m. Niels Hansen i Rye. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Rasmussen i Tåning.

1400 Maren Sørensdatter Sommer i Hoved. 5.4.1729, fol.234.
B: Henrik Sommer i Underup, Søren Sommer i Århus, Margrethe Sommer g.m. Rasmus Bindeballe i Horsens, Sidsel Sommer var g.m. Mikkel Andersen i Underup, død. 2B: [Maren Mikkelsdatter] var g.m. Niels Frandsen i Davding, [skifte 12.8.1730 lbnr.1446]. 1B: Sidsel 7 uger, Abelone Mikkelsdatter 20, Anne Margrethe Markusdatter g.m. Rasmus Sørensen i Hoved.

1401 Jens Sørensen pottemager i Sorring. 31.8.1729, fol.235.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Olufsen sst. B: Else 9, Karen 6. FM: Jens Pedersen sst.

1402 Niels Jensen Broksnider i Rye. 19.11.1729, fol.236.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Sara 5, Peder 3. FM: morfar Peder Svendsen sst.

1403 Anne Rasmusdatter i Rye. 19.11.1729, fol.237.
E: Augustinus Hansen. B: Rasmus 27, Mette 26, Morten 23, Hans 20, Karen 18.

1404 Søren Pedersen i Gram. 2.12.1729, fol.238.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Pedersen, der ægter. B: Jens 13, Peder 11, Niels 8, Jens 4, Maren 15 uger. FM: mosters mand Christen Knudsen i Fastrup.

1405 Kirsten Mogensdatter i Gram. 2.12.1729, fol.241.
E: Jørgen Rasmussen. Første ægteskab med Jens Jensen sst, [skifte 21.6.1704 lbnr.627]. B: Anne g.m. Rasmus Rasmussen sst, Margrethe 26. FM: farbror Mikkel Jensen i Stilling. Andet ægteskab med Jens Mikkelsen sst, skifte 14.1.1724 lbnr.1142. B: Maren i Roskilde, Karen 16. FM: fasters mand Niels Sørensen i Vitved.

1406 Henrik Mikkelsen i Gram. 2.12.1729, fol.243.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Mikkelsen, der ægter. B: Ellen 13, Jens 7, Dorthe 3. FM: farbror Peder Mikkelsen sst.

1407 Else Jensdatter i Vitved. 2.12.1729, fol.245.
E: Niels Jensen. B: Karen 5, Maren 3, Else 2.

1408 Christen Rasmussen i Fastrup. 2.12.1729, fol.247.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mikkel Eskildgaard i Vitved. B: Rasmus 20, Anne 17, Johanne 14, Karen 11. FM: morbror Rasmus Sørensen i Virring.

1409 Anders Rasmussen i Fruering. 2.12.1729, fol.248.
E: Maren Jensdatter.LV: Mikkel Jespersen, der ægter. B: Rasmus 18, Jens 15. FM: Rasmus Jensen i Hvolbæk. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, [skifte 26.10.1709 lbnr.783]. B: Else var g.m. Niels Knudsen sst, [skifte 30.9.1724 lbnr.1176]. 6B: Knud 21, Karen 19, Anders 16, Peder 14, Mikkel 10, Anne 7, Rasmus på Fyn, Peder i Virring, Helle g.m. Oluf Christensen i Skårup, Birgit 26.

1410 Jens Andersen i Fruering. 3.12.1729, fol.250.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Rasmussen i Hvolbæk. B: Tønne 15. FM: Søren Rasmussen sst. Enkens første ægteskab med [Tønne Sørensen i Fruering], skifte 21.7.1711 lbnr.834. B: Anne.

1411 Knud Christensen i Hvolbæk. 3.12.1729, fol.252.
E: Maren Christensdatter. LV: Jørgen Gundesen sst. B: Maren 15, Niels 12, Christen 7. FM: farbror Rasmus Christensen i Virring. Enkens forrige ægteskab med [Niels Jensen i Hvolbæk, skifte 16.7.1712 lbnr.862]. B: Rasmus.

1412 Malene Hansdatter i Vadsted. 30.3.1726, fol.253.
E: Peder Rasmussen. B: Hans 12, Anne 10, Sofie 5, Kirsten 3. FM: Rasmus Rasmussen sst.

1413 Elle Andersdatter i Borup. 5.12.1729, fol.255.
Enke efter Zacharias Jonasen sst, [skifte 16.5.1711 lbnr.831]. B: Cathrine g.m. Jens Andersen Winther sst. Forrige ægteskab med [Laurids Knudsen sst, skifte 25.9.1684 lbnr.85]. B: Else Lauridsdatter g.m. Thomas Jacobsen i Havrum, Kirsten Lauridsdatter var g.m. Peder Jensen i Kattrup, [skifte 8.12.1712 lbnr.869]. 3B: Anders 24, Laurids 22, Jens 20, Anne Lauridsdatter var g.m. Knud Mikkelsen sst, [skifte 16.5.1718 lbnr.990]. Første ægteskab med Anders [Jensen] Winther sst, [skifte 3.6.1713 lbnr.880]. 3B: Edel g.m. Niels Nielsen i Tåning, Laurids 22, Elle.

1414 Anne Eskildsdatter i Elling. 30.1.1730, fol.257.
E: Christen Hansen. B: Karen 14, Anne Cathrine 11, Anne Sofie 9, Eskild 7, Olivia 4, Hans 2, Peder 11 uger. FM: Jens Christensen sst.

1415 Niels Mørk i Forlev. 5.2.1730, fol.259.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Knudsen i Hårby. B: Rasmus 11, Anders 8. FM: fasters mand Jørgen Olufsen i Forlev.

1416 Peder Eriksen i Hem. 13.2.1730, fol.260.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Hr.Erik Kjær i Tønning. B: Terkildsen 32 sst, Erik sst, Sidsel enke efter Jens Olufsen i Ørskov, Gertrud 23. FM: farbror Oluf Eriksen i Fuldbro Mølle. Desuden nævnes enkens bror Hans Sørensen i Dørup, enkens svoger Morten Knudsen i Voerladegård.

1417 Anders Jacobsen i Horndrup. 13.2.1730, fol.263.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Rasmus, [fejl for Anne] 19, Rasmus 15, Laurids 13. FM: farbrødre Christen Jacobsen i Overby, Jens Jacobsen i Tebstrup. Enkens første ægteskab med Rasmus Olufsen i Horndrup, skifte 10.11.1708 lbnr.765. B: Else Margrethe, Karen, Maren. FM: Peder Pedersen sst.

1418 Jens Olufsen i Ørskov. 14.2.1730, fol.265.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: bror Terkildsen Pedersen i Hem. B: Jørgen 8, Birgitte 4. FM: fars halvbror Oluf Jørgensen i Strandby Kro på Fyn, Steffen Sørensen i Ørskov, Jens Madsen i Møballe.

1419 Bodil Pedersdatter i Ustrup. 4.2.1730, fol.268.
E: Søren Jensen. A: søskendebarns søn Jens Madsen i Møballe, søskendebarn Peder Jensen i Kattrup, søskendebarns datter g.m. Steffen Sørensen i Ørskov, søskendebarn g.m. Jørgen Sørensen i Ørskov.

1420 Birgitte Jensdatter i Brørup. 14.2.1730, fol.270.
E: Rasmus Rasmussen. Første ægteskab med [Søren Sørensen sst, skifte 9.4.1728 lbnr.1326]. B: Jens 10. FM: Søren Mortensen i Båstrup.

1421 Mikkel Olufsen i Båstrup.14.2.1730, fol.271.
E: Maren Nielsdatter. LV: svoger Mikkel Jensen i Hylke. B: Bodil 18, Anne 16. FM: fars søskendebarn Mikkel Hansen i Grumstrup.

1422 Jacob Mikkelsen i Båstrup. 14.2.1730, fol.273.
A: bror Mogens Mikkelsen i Ustrup ved søn Christen i Brørup.

1423 Elle Andersdatter i Hylke. 15.2.1730, fol.273.
E: Peder Rasmussen. B: Anne 15, Maren 8, Karen 5, Rasmus 2. FM: mors søskendebarn Søren Nielsen sst.

1424 Poul Pedersen og hustru Sidsel Knudsdatter i Hørning. 22.3.1730, fol.275.
B: Anne 31, g.m. Christian Hansen af Forlev nu i Skanderborg Ladegård, Rasmus i Bjertrup, Morten 26. Hendes første ægteskab med Rasmus Madsen, skifte 22.4.1699 lbnr.440. B: Mads i Hørning, Maren g.m. Rasmus Hansen sst, Sidsel g.m. Niels Rasmussen i Gram, Peder i Hørning.
[Hans første ægteskab med Sidsel Esbensdatter, (død 1682)]. B: Mads i Hørning, Maren g.m. Rasmus Hansen sst.

1425 Kirsten Rasmusdatter i Hørning. 27.3.1730, fol.278.
E: Mikkel Mortensen. A: søstersøn Jens Knudsen sst.

1426 Voldborg Olufsdatter i Vitved. 27.3.1730, fol.279.
E: Dines Lauridsen smed. A: bror Laurids Olufsen i Tørring, søster Kirsten Olufsdatter, død. 1B: Maren Pedersdatter g.m. Søren Sørensen i Borum, halvbror Søren Olufsen, død. 4B: Oluf i Dørup, Karen g.m. Rasmus Jensen i Dørup, Rasmus i Vitved, Kirsten g.m. Søren Møller i Slet, halvbror Anders Olufsen, død. 3B: Oluf i Hårby, Kirsten g.m. Anders Galten i Hørning, Peder i Stjær, halvbror Peder Olufsen, død. 4B: Kirsten i Åstrup, Maren g.m. Anton Antonsen i Forlev, Anne i Illerup, Karen 25, halvsøster Maren Olufsdatter g.m. Frands, død. 5B: Oluf i Holland, Inger g.m. Laurids Bech i Dørup, Rasmus 30, Kirsten i Clausholm, Søren i Horsens.

1427 Maren Pedersdatter i Vitved. 27.3.1730, fol.281.
E: Eskild Christensen. B: Anne 10, Christen 8, Maren 6, Eskild 4, Gertrud 1.

1428 Peder Steffensen i Adslev. 28.3.1730, fol.282.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Jens Simonsen sst. B: Niels 27, Anne 20, Maren 18, Kirsten 16, Anne 14, Anne Kirstine 12. FM: farbror Rasmus Steffensen sst.

1429 Mads Rasmussen i Lillering. 28.3.1730, fol.284.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Daniel Jensen i Framlev. B: Jens 6, Rasmus 2. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Lillering.

1430 Rasmus Andersen i Skørring. 28.3.1730, fol.286.
E: Else Sørensdatter. LV: Simon Frandsen, der ægter. B: Anne 5, Maren 6 mdr. FM: fasters mand Thomas Pedersen sst, fasters mand Rasmus Jørgensen sst.

1431 Claus Clausen [Vosgraf] i Kilsgård. 29.3.1730, fol.288.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Joen Lauridsen i Javngyde. B: Anne 34, Mette 30, Maren 28, Maren 26, Niels 24, Helvig 22, Christoffer 17, Kirsten 16. FM: fasters søn Claus Andersen i Kilsgård.

1432 Morten Jensen i Skovsrod. 29.3.1730, fol.290.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Jensen i Låsby. B: Maren 16, Jens 9, Søren 5. FM: farbror Peder Jensen i Laven, Niels Lauridsen i Javngyde. Desuden nævnes afdødes bror Jens Jensen i København.

1433 Kirsten Rasmusdatter i Hørning. 8.5.1730, fol.293.
E: Niels Olufsen. B: Oluf 13, Mads 12. Arv i boet efter forrige beboer Søren Pedersen til dennes børn Søren i Hørslevbol, Oluf. Arv i boet efter enkens far Rasmus Labing til dennes børn Oluf, Maren g.m. Rasmus Rasmussen i Fregerslev, Karen og afdøde.

1434 Abelone Pedersdatter i Grumstrup. 20.5.1730, fol.295.
E: Søren Olufsen. A: søskende Rasmus Pedersen på Lynderupgårds gods, Mads Pedersen i Hoved, Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Grumstrup, Søren Pedersen i Skanderborg, Niels Andersen [fejl for Pedersen se lbnr.839] 32. Afdødes stedfar Thomas Nielsen i Grumstrup er død uden skifte. A: søskende Rasmus Nielsen i Vedslet, Morten Nielsen sst, Anne Nielsdatter g.m. Hans Snedker i Grumstrup, Maren Nielsdatter i Vedslet.

1435 Mette Rasmusdatter i Grumstrup. 20.5.1730, fol.297.
E: Knud Jensen. B: Anne 14, Anne Kirstine 12, Jens 9, Maren 7, Karen 4. FM: mormors mand Knud Christensen sst.

1436 Kirsten Rasmusdatter i Javngyde. 26.5.1730, fol.299.
E: Rasmus Hansen. A: søskende Anne Rasmusdatter enke i Skibby, Peder Rasmussen i Borum, Maren Rasmusdatter sst. ved svigersøn Thomas Sørensen sst, Anne Rasmusdatter sst. ved søn Peder Olufsen sst, Voldborg Rasmusdatter g.m. Peder Leth i Skibby, Sidsel Rasmusdatter g.m. Niels Leth i Fregerslev.

1437 Rasmus Christoffersen i Svejstrup. 26.5.1730, fol.301.
E: Anne Jensdatter. LV: LV: Anders Pedersen i Boes, der ægter. B: Kirsten 9, Maren 6, Christoffer 3, Rasmus 14 uger. FM: fasters mand Peder Mikkelsen i Gram.

1438 Anders Rasmussen i Javngyde. 17.6.1730, fol.304.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Jens Jensen, der ægter. B: Anders 15, Kirsten 12, Jens 10, Edel 7, Anne 4. FM: Jens Rasmussen i Flensted.

1439 Søren Lauridsen i Tørring. 17.6.1730, fol.305.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Joen Lauridsen i Javngyde. B: Maren g.m. Jens Andersen, der fæster.

1440 Karen Sørensdatter i Troelstrup. 4.7.1730, fol.306.
E: Jens Jacobsen. B: Jacob 10, Søren 7, Morten 5. FM: morbror Jens Sørensen i Burgårde. Desuden nævnes enkemandens mor Karen Jensdatter i Troelstrup.

1441 Anne Kirstine Jacobsdatter i Davding. 4.7.1730, fol.308.
E: Morten Nielsen. B: Birgitte 22, Else 19, Ingeborg 17, Niels 14, Anne 12, Karen 6, Mette 4.

1442 Anders Grøn og hustru Kirsten Rasmusdatter i Davding. 4.7.1730, fol.309.
B: Rasmus, Jens, Karen, Maren.

1443 Sofie Mikkelsdatter i Gammelstrup. 5.7.1730, fol.310.
E: Niels Lauridsen. B: Anders i Tønning, Niels i Vissing, Mikkel 42, Otte i Yding, Birthe g.m. Jacob Pedersen i Gammelstrup, Lisbeth Marie g.m. Niels Bach sst.

1444 Maren Sørensdatter i Tønning. 11.8.1730, fol.311.
E: Søren Nielsen. B: Kirsten 17, Anne 15, Ingeborg 13, Karen 11, Søren 8, Mette 4, Niels 12 uger. FM: morbror Anders Langballe sst, mors svoger Peder Sørensen i Langballe.

1445 Kirsten Pedersdatter i Davding. 12.8.1730, fol.314.
E: Steffen Jensen. Af første ægteskab B: Niels Sørensen i Lille Lindet, Anne Sørensdatter i Haustrup, Maren Sørensdatter var g.m. Thomas Pedersen i Damgård på Rørbæk gods, død. 4B: Anne 12, Kirsten 10, Karen 8, Marie 6. Andet ægteskab med Peder Nielsen i Davding, skifte 18.9.1708. B: Kirsten g.m. Peder Thomsen i Grædstrup, Søren 25, Karen, der døde.

1446 Maren Mikkelsdatter i Davding. 12.8.1730, fol.319.
E: Niels Frandsen. B: Sidsel 2.

1447 Birgitte Sørensdatter i Sønder Vissing. 12.8.1730, fol.321.
E: Jens Rasmussen. B: Niels 9, Rasmus 7, Søren 6, Jens 6 mdr. FM: farbror Rasmus Rasmussen sst. Første ægteskab med Niels Nielsen [formentlig fejl for Mikkelsen] sst, [skifte 10.5.1718 lbnr.987]. B: Cathrine 15 der ægter Knud Rasmussen sst.

1448 Lisbeth Nielsdatter i Skovby. 17.10.1730, fol.322.
E: Niels Hansen. B: Niels 8, Anne 6, Johanne 4. FM: morbror Laurids Nielsen i Svenstrup, svoger Mads Jacobsen i Skovby, Laurids Poulsen sst.

1449 Rasmus Rasmussen i Skovby. 17.10.1730, fol.323.
E: Anne Sørensdatter. LV: Simon Rasmussen, der ægter. B: Anne 16, Maren 14, Karen 11, Sidsel 2. FM: farbror Rasmus Rasmussen sst.

1450 Johanne Sørensdatter i Skovby. 17.10.1730, fol.324.
E: Søren Davidsen hyrde. B: Søren 10, Kirsten 6. FM: Rasmus Pedersen.

1451 Kirsten Pedersdatter i Skovby. 17.10.1730, fol.325.
E: Niels Lauridsen. B: Thomas, der fæster. Første ægteskab med Thomas Knudsen, skifte 19.10.1708. B: Ellen 24. FM: Laurids Hansen sst.

1452 Maren Andersdatter i Troelstrup. 31.10.1730, fol.327.
E: Jens Andersen. A: mosters datter Barbara Jensdatter enke efter Rasmus Thisen i Yding, LV: Anders Langballe i Tønning, mosters børn Jens Jensen i Vissingkloster, Barbara Pedersdatter (fejl, skal være Barbara Jensdatter, se lbnr.873, fæste 30.12.1712 og Sdr.Vissing KB 26.2.1745) g.m. Niels Nielsen i Vissing, Kirsten Jensdatter g.m. Niels Lauridsen i Burgårde, Peder Jensen i Vissingkloster, Søren Jensen 40.

1453 Peder Rasmussen og hustru Anne Pedersdatter i Addit. 31.10.1730, fol.329.
Hendes første ægteskab med Jens Nielsen sst, [skifte 25.11.1698 lbnr.424]. B: Jens i Hampenbjerg. Hendes andet ægteskab med Søren Jensen sst, [skifte 19.11.1716 lbnr.943]. B: Peder, der fæster, Jens 21, Anne 20. Hans A: søskende Peder Rasmussen smed i Addit, Niels Rasmussen udenlands, Peder Rasmussen sst, Anne Rasmusdatter g.m. Christen Jensen i Boest, Anne Rasmusdatter g.m. Hans Christensen skrædder i Rye, Maren Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen glarmester i Addit.

1454 Torben Jensen og hustru Karen Mikkelsdatter i Addit. 31.10.1730, fol.331.
Hans A: søskende Laurids Jensen i Brædstrup g.m. Anne Sørensdatter, Maren Jensdatter g.m. Niels Lauridsen i Klovborg på Mattrup gods, Anders Jensen i Gantrup, død. 1B: Peder 15, Christen Jensen i Brædstrup, død, enke Johanne Frandsdatter. 2B: Anne 21, Mikkel 14, halvsøskende Rasmus Jensen i Brædstrup. Hendes A: Første ægteskab med [Frands Jensen], skifte 11.8.1727 lbnr.1296. B: Anne 27, Maren 26, Jens 25, Mikkel 23, Maren 20. FM: morbror Erik Mikkelsen i Addit.

1455 Mathias Abrahamsen i Rye. 27.11.1730, fol.336.
E: Johanne Clausdatter. LV: Christen Lauridsen sst. B: Anne 26, Abraham 25, Maren g.m. Christen Rasmussen sst, Isak 20, Jacob 17.

1456 Niels Poulsen og hustru Karen Hansdatter i Rye. 27.11.1730, fol.338.
B: Poul 12, Anne 9, Hans 7, Oluf 3. FM: Peder Svendsen sst, farbrødre Rasmus Poulsen sst, Anders Poulsen i Horsens.

1457 Kirsten Thomasdatter i Salten. 28.11.1730, fol.342.
E: Laurids Andersen. B: Jens 25, Maren 21, Anders 18, Sidsel 14. FM: mosters mand Jens Sørensen i Tømmerby. Første ægteskab med Torben Rasmussen, [skifte 20.12.1707 lbnr.731]. B: Thomas 28, Rasmus.

1458 Christen Andersen i Salten. 28.11.1730, fol.344.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Anne 23 g.m. Anders Sørensen, der fæster, Johanne 19, Mette 14, Jens 10. FM: fasters mand Rasmus Jensen i Rye, fasters mand Erik Jensen i Linde.

1459 Mads Nielsen i Salten. 28.11.1730, fol.348.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Anders sst, Christen i Kragelund, Peder 33 i Salten, Sidsel 22, Søren 16. Af første ægteskab B: Niels i Kragelund, Anne g.m. Jens Lauridsen i Funder.

1460 Mette Nielsdatter i Rustrup. 28.11.1730, fol.349.
E: Anders Pedersen Thorlund. B: Kirsten 18, Maren 6, Kirsten 4, Peder 2. FM: søskendebarn på mors side Anders Pedersen i Hvinningdal.

1461 Niels Andersen i Gjessø. 28.11.1730, fol.353.
E: Johanne Christensdatter. LV: Thomas Nielsen, der ægter. B: Anders 16, Anne 15, Maren 12, Søren 9. FM: morbror Laurids Christensen i Them, Peder Nielsen i Gjessø.

1462 Anne Nielsdatter i Stjær. 5.12.1730, fol.355.
E: Jens Teilmann vagtmester. B: Hans 3. FM: Niels Jensen sst. Enkemandens første ægteskab med [Cathrine Hansdatter Schrøder], skifte 23.2.1728 lbnr.1307.

1463 Birgitte Nielsdatter i Galten. 5.12.1730, fol.356.
E: Knud Sørensen Knudsen. B: Jens 14, Edel 12, Søren 7. FM: morbrødre Jens Nielsen i Herskind, Søren Nielsen sst. Skifte 29.2.1712 efter enkemandens forrige hustru. B: Anne. FM: Mikkel Sørensen ved søn Jens Mikkelsen i Rode.

1464 Niels Lauridsen i Sjelle. 6.12.1730, fol.359.
E: Johanne Jensdatter. LV: far Jens Rasmussen sst. B: Laurids 8, Jens 6. FM: Niels Pedersen sst.

1465 Jens Rasmussen Klog i Sjelle. 6.12.1730, fol.361.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Maren 27, Rasmus, der fæster. FM: morbror Jens Rasmussen sst.

1466 Christen Lauridsen i Låsby. 6.12.1730, fol.363.
Enkemand. A: bror Claus Lauridsen sst, bror Knud Lauridsen sst, bror Rasmus Lauridsen i Nørre Vissing, død. 2B: Laurids i Låsby, Christen, søster Birgitte Lauridsdatter g.m. Jens Jensen i Voel.

1467 Niels Nielsen i Sjelle. 6.12.1730, fol.364.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christen Børsting sst. A: søskende Laurids Nielsen i Herskind, Anne Nielsdatter i Tovstrup, Bodil Nielsdatter g.m. Mathias Nielsen sst, Peder Nielsen sst, Kirsten Nielsdatter enke i Sorring, Ellen Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Skørring, Anne Nielsdatter g.m. Jørgen Olufsen i Tovstrup, Jens Nielsen udenlands. Arv i boet efter Roer Christensen [sst], skifte 27.3.1725 til dennes enke Maren Jensdatter og barn Anne, for hvem afdøde var FM.

1468 Thomas Christensen i Emborg Kloster. 16.1.1731, fol.366.
E: Sidsel Christoffersdatter. LV: Christen Iversen, der ægter. B: Christen i Dørup, Karen g.m. Mads Lauridsen i Nørre Vissing, Anne 16, Christoffer 10, Anne 7.

1469 Anne Nielsdatter i Emborg. 16.1.1731, fol.369.
E: Rasmus Jespersen. B: Jesper 12. FM: Christen Jensen i Boes.

1470 Mette Nielsdatter i Rye. 16.1.1731, fol.371.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne 6. FM: mors morbror Augustinus Hansen sst.

1471 Morten Svendsen i Emborg. 16.1.1731, fol.373.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Pedersen. B: Niels 10, Johanne 7, Svend 5. FM: Christen Svendsen i Rye.

1472 Maren Sørensdatter i Siim. 5.2.1731, fol.374.
E: Joen Nielsen. B: Niels 4, Søren 2. FM: morbror Christen Sørensen i Alling.

1473 Groers Mouridsen i Mesing. 5.2.1731, fol.376.
E: Gertrud Bertelsdatter. LV: Rasmus Lauridsen sst. B: Anne g.m. Rasmus Jensen sst, Malene g.m. Gotfred Hansen i København, Anne 28, Bodil 25, Maren 22, Bertel 20, Mette 17, Johanne 14, Sofie 9. FM: Poul Pedersen i Mesing.

1474 Jørgen Pedersen i Kattrup. 9.2.1731, fol.2.
E: Bodil Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Eldrup. B: Mette 21, Mathias 19, Peder 15, Niels 9, Anne Kirstine 7, Rasmus 5. FM: farbror Christen Pedersen i Hem.

1475 Thomas Mikkelsen i Gjesing. 9.2.1731, fol.3.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen, der ægter. B: Anne Kirstine 7. FM: morbror (fejl: skal være farbror) Niels Mikkelsen sst.

1476 Peder Kofod i Hedemølle. 10.2.1731, fol.5.
E: Sofie Dorothea Hansdatter. LV: far Hans Mathiasen sst. B: Inger Margrethe 18, Dorthe 15, Jørgen 11, Hans 5, Kirsten Cathrine 3. FM: Hr. Niels Møller i Fruering.

1477 Peder Jensen i Vestermølle. 10.2.1731, fol.8.
E: Regitze Nielsdatter. LV: Rasmus Jensen, der ægter. B: Niels 4. FM: farbror Søren Jensen i Vrold.

1478 Anne Frandsdatter i Nørre Vissing. 12.2.1732, fol.10.
E: Peder Rasmussen. B: Mette Cathrine 15 uger. FM: morfar Frands Jensen Hørning.

1479 Søren Sørensen i Hårby. 12.2.1732, fol.13.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christen Andersen sst. B: Jens 1. FM: fars svoger Niels Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Niels 25, Margrethe 21, Anders 15.

1480 Karen Madsdatter i Mesing. 14.2.1732, fol.15.
E: Poul Pedersen. B: Johanne 22, Kirsten 20, Peder 16, Anne 11, Mads 11. FM: Christen Andersen sst.

1481 Laurids Nielsen i Framlev. 1.3.1732, fol.17.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Sørensen i Årslev. Første ægteskab med [Anne Eriksdatter, skifte 28.1.1729 lbnr.1371]. B: Niels, Kirsten. FM: Rasmus Rasmussen Munk sst. Afdøde blev henrettet.

1482 Anne Pedersdatter i Søballe. 12.2.1731, fol.19.
E: Søren Rasmussen. Første ægteskab med Jens, skifte 27.1.1705. B: Peder i Stjær, Maren g.m. Rasmus Jensen i Søballe, Barbara 31, Rasmus nu død, Kirsten nu død.

1483 Jens Jensen i Velling. 19.2.1731, fol.21.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jørgensen sst. B: Maren 18, Mette 12, Jens 10. FM: farbror Peder Jensen i Vinding. Første ægteskab med Maren Troelsdatter, [skifte 5.8.1711 lbnr.836]. B: Niels i Vinding, Anne, Troels, Anders ca. 20.

1484 Rasmus Thomsen i Velling. 10.2.1731, fol.22.
E: Johanne Sofie Christensdatter. LV: Niels Andersen, der ægter. B: Christen 15, Niels 10, Inger 6, Maren 3. FM: fasters mand Niels Jørgensen sst.

1485 Anne Nielsdatter i Vinding. 20.2.1731, fol.24.
E: Niels Mortensen. B: Morten 3. FM: farbror Morten Pedersen sst.

1486 Mette Rasmusdatter i Åstrup. 20.2.1731, fol.25.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus, Anne g.m. Mikkel Hansen Beder sst, Maren g.m. Anders Holgersen sst.

1487 Mads Sørensen i Dørup. 21.2.1731, fol.28.
E: Johanne Steffensdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Karen 29, Søren 24, Birgitte 22, Steffen 14. FM: Niels Pedersen sst.

1488 Jens Pedersen i Dørup. 21.2.1731, fol.30.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Peder 36 i København, Morten sst, Laurids 26, Knud 20. FM: fasters mand Niels Pedersen i Dørup.

1489 Jens Andersen i Møldrup. 21.2.1731, fol.31.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Niels Pedersen i Vilholt. B: Maren g.m. Morten Jensen i Voerladegård, Søren 24, der fæster, Anders 17, Mikkel 12. FM: farbrødre Morten Andersen i Yding, Anders Andersen i Møldrup.

1490 Anne Andersdatter i Hem. 21.2.1731, fol.33.
E: Peder Christensen. B: Anders 10, Christen 6. FM: Søren Christensen i Yding.

1491 Peder Andersen Dyhr i Tulstrup. 23.2.1731, fol.35.
E: Maren Villadsdatter. B: Anders 16, Christoffer 14, Jacob 12, Jens 10. FM: farbrødre Jacob Andersen Dyhr i Tørring, Jørgen Dyhr i Tulstrup.

1492 Sidsel Sørensdatter i Davding. 7.4.1731, fol.fol.37.
E: Niels Pedersen. B: Kirsten 3, Peder 2, Søren 6 mdr. FM: morbror Jens Sørensen i Burgårde.

1493 Jens Jensen i Møballe. 6.6.1731, fol.38.
E: Johanne Nielsdatter. A: mor Karen Christensdatter i Kattrup, bror Christen Jensen sst, søster Karen Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Saksild.

1494 Kirsten Andersdatter i Skårup. 29.6.1731, fol.40.
E: Jens Mikkelsen. B: Anne 9 mdr. FM: morbror Søren Andersen sst.

1495 Anne Jensdatter i Hvolbæk. 29.6.1731, fol.42.
E: Søren Rasmussen. B: Anne 20. Første ægteskab med [Laurids Andersen smed sst, skifte 26.11.1709 lbnr.784]. B: Jens i Forlev, Anders i Gjesing, Anne Cathrine 35, Margrethe 32, Maren 30 g.m. Laurids Christensen i Bjertrup, Søren i Virring, Kirsten 25.

1496 Rasmus Jensen i Hvolbæk. 29.6.1731, fol.44.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Morten Rasmussen sst. B: Maren 24 der ægter Søren Pedersen, der fæster, Peder 21. FM: Niels Mikkelsen sst.

1497 Mikkel Lauridsen i Virring. 29.6.1731, fol.46.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Lauridsen, der ægter. B: Rasmus 17, Kirsten 14, Laurids 10, Bodil 7, Niels 4. FM: søskendebarn Mikkel Jensen sst, morbror Peder Rasmussen i Vitved.

1498 Anne Gundesdatter i Virring. 29.6.1731, fol.48.
E: Oluf Jespersen. A: mor Kirsten Jørgensdatter i Hvolbæk, søskende Maren Gundesdatter g.m. Søren Knudsen sst, Jørgen Gundesen sst, Rasmus Gundesen 28.

1499 Poul Rasmussen i Virring. 29.6.1731, fol.59.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Jens 16, Rasmus 14, Søren 11, Laurids 5, Poul 2. FM: farbror Søren Rasmussen sst. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 9.11.1709 lbnr.789. B: Jens 28, Anne 25.

1500 Maren Jensdatter i Virring. 30.6.1731, fol.51.
E: Rasmus Sørensen. Af første ægteskab B: Joen Sørensen 36. Skifte efter enkemandens første hustru [Anne Mikkelsdatter] 23.11.1722 lbnr.1106. B: Anders, Johanne, Mikkel. FM: Rasmus Mikkelsen sst.

1501 Christen Olufsen i Fastrup. 30.6.1731, fol.53.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen sst. B: Maren g.m. Anders Mikkelsen i Skanderborg, død. 1B: Mikkel 2, Dorthe g.m. Søren Jensen [Kaae] i Virring, Birgitte g.m. Rasmus Nielsen i Vitved, Niels 22, Oluf 18. FM: Rasmus Torup i Vitved.

1502 Niels Mortensen i Vitved. 30.6.1731, fol.55.
Enkemand efter [Maren Bertelsdatter], skifte 22.3.1728 lbnr.1313. B: Morten sst, Rasmus sst, Jens 20, Anne 18 g.m. Niels Christensen i Fastrup, Anne 15, Laurids 13.

1503 Maren Pedersdatter i Skovby. 5.7.1731, fol.56.
E: Jørgen Andersen. B: Niels 25, Sidsel 20, Anders 13. FM: Jens Rasmussen sst.

1504 Johan Hagensen herredsskriver i Rye Mølle. 17.7.1731, fol.58
E: Anne Poulsdatter. B:
1) Hagen Johansen i Silkeborg Mølle
2) Johanne Johansdatter, enke efter Mikkel [Weschefeldt], kapellan i Skanderborg
3) Marie Johansdatter g.m. Søren Jensen Krag i Horsens
4) Poul Johansen, fuldmægtig i Ålborg
5) Kirsten Johansdatter g.m. Niels Byskov i Rye
6) Søren Johansen 21.

1505 Anne Rasmusdatter i Framlev. 31.7.1731, fol.63.
E: Anders Jensen. B: Anne Marie 8, Jens 7, Daniel, 3. FM: morfar Rasmus Rasmussen i Labing Mølle, morbror Daniel Rasmussen i Framlev.

1506 Jens Eriksen i Labing. 31.7.1731, fol.65.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Just Jensen sst. B: Søren 21, Mette 20, Maren 18, Mads 13, Peder 10, Johanne 6, Kirsten 2. Af første ægteskab B: Maren 35, Erik 34, Jens 30.

1507 Jens Jensen Balle i Labing. 31.7.1731, fol.67.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: far Søren Jensen i Framlev. A:
1) mor Anne Jensdatter, enke efter [Jens Jensen Balle i Labing], skifte 28.1.1729 lbnr.1370. LV: Anders Eriksen i Labing
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Terp
3) bror Rasmus Jensen 15
4) halvsøster Anne Jensdatter g.m. Johan Carl Johansen i Sjelle.
Desuden nævnes:
1 afdødes morbror Niels Jensen i Labing
2 afdødes morbror Enevold Jensen i Labing
3 afdødes morbror Mads Jensen.

1508 Mette Jørgensdatter i Tåstrup. 31.7.1731, fol.69.
E: Mikkel Rasmussen. A: brors børn Søren Pedersen i Hørslev, Anne Pedersdatter enke efter Niels Pedersen i Tåstrup, [skifte 22.3.1729 lbnr.1386], Christen Pedersen i Harlev, [skifte 28.1.1729 lbnr.1369]. 1B: Anders sst, Jørgen Pedersen i Tåstrup, [skifte 9.3.1726 lbnr.1245]. 1B: Maren 11.

1509 Peder Jensen i Dørup, Voerladegård sogn. 7.8.1731, fol.70.
E: Karen Madsdatter. LV: Peder Sørensen, der ægter. B: Jens 15, Maren 14, Mads 13, Karen 6, Maren 3. FM: fars søskendebarn Oluf Rasmussen sst.

1510 Søren Jensen i Dørup. 7.8.1731, fol.71.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Thomsen, der ægter. B: Jens 4, Anne 2. FM: farbror Morten Jensen i Voerladegård.

1511 Inger Jensdatter i Borup. 8.8.1731, fol.73.
E: Jørgen Madsen. Første ægteskab med Johannes Christensen sst. B: Laurids Joensen Bie. Andet ægteskab med Jens Rasmussen sst, skifte 18.5.1718 lbnr.991. B: Kirsten g.m. Anders Mikkelsen i Vissingkloster, Rasmus 23. FM: farbror Christen Rasmussen i Hylke.

1512 Christen Andersen i Skellerup. 6.11.1731, fol.75.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen i Linå. B:
1) Anders Christensen 11
2) Ellen Christensdatter 9
3) Karen Christensdatter 4
4) Anne Christensdatter 4.
FM:
1 [morbror] Bertel Rasmussen i Linå
2 fars morbror Laurids Jensen i Linå.

1513 Laurids Pedersen i Skellerup. 6.11.1731, fol.77.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Vestergaard sst. B: Bodil g.m. Jens Skov sst, Anne, der døde, Peder 18. FM: Anders Nielsen sst.

1514 Anne Nielsdatter i Linå. 6.11.1731, fol.79.
A: Christen Lauridsen ugift i København, død. Hans A: faster Mette Rasmusdatter g.m. Hans i Linå, død. 7B: Rasmus i Alling, Niels i Linå, Karen g.m. Niels Kongsberg i Århus, Anne g.m. Hans Baltsersen degn i Sejling, Inger g.m. Rasmus Christensen gartner på Hevringholm, Maren g.m. Hans Tømmermand på Sjælland, Maren enke i Ørsted ved Randers, faster Anne Rasmusdatter g.m. Søren Andersen i Halkær Mølle, faster Karen Rasmusdatter g.m. Anders Heilesen i Gravengård, mors halvbror Jens Rasmussen i Linå, død. 2B: Margrethe g.m. Niels Nielsen sst, Jens Kræmmer i Tovstrup. FM: Poul Hansen Heide i Århus, Niels Nielsen i Linå.

1515 Bodil Marie Hansdatter i Nygård. 18.4.1732, fol.82.
E: Niels Poulsen. B: Lene Marie 24, Poul 21, Gjerned 19, Johan Herman 14, Anders 12, Inger Marie 11. FM: Jørgen Nielsen i Svejstrup.

1516 Kirsten Pedersdatter i Mesing. 2.5.1732, fol.96.
Et 18 uger gammelt barn af afdøde Peder Sørensen, skifte 13.7.1725 lbnr.1220, og hustru Johanne Olufsdatter nu g.m. Rasmus Lauridsen sst. A: halvsøskende Dorthe Pedersdatter g.m. Mikkel Pedersen i Stilling, Søren Pedersen i Fruering, Anne Pedersdatter 14.

1517 Søren Poulsen i Stilling. 2.5.1732, fol.98.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Esben Jensen i Hørning. A: søskende Peder Poulsen 40 i Stilling, Kirsten Poulsdatter g.m. Laurids Rasmussen i Fregerslev, Mette Poulsdatter g.m. Mikkel Jensen Søgaard i Stilling, Henrik Poulsen i Norge, halvsøskende Rasmus Sørensen i Århus, Maren Sørensdatter g.m,. Dines Smed i Vitved, død. 1B: Karen g.m. Erik Lauridsen i Vrold, Anne Sørensdatter g.m. Poul Mikkelsen i Fregerslev, Johanne Sørensdatter var g.m. Peder Andersen i Vitved, død 6B: Rasmus Jensen i Hørning, Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Fregerslev, Karen Jensdatter, Kirsten Jensdatter i København, Anne Rasmusdatter g.m. Mads Skrædder i Ørting, Gertrud Pedersdatter. Sml. lbnr.647, lbnr.788.

1518 Joen Nielsen i Siim. 14.7.1732, fol.103.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Søren Thomsen, der ægter. B: Maren, død få dage gammel. Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 20.7.1724 lbnr.1169]. B: Kirsten 20, Maren 16. FM: morbror Simon Jensen i Emborg. Andet ægteskab med [Maren Sørensdatter], skifte 5.2.1731 lbnr.1472. B: Niels 5, Søren 3. FM: morbror Christen Sørensen i Alling.

1519 Niels Jensen i Nørre Vissing. 14.7.1732, fol.105.
E: Karen Knudsdatter. LV: Rasmus Jørgensen sst. B: Jens 26, Maren g.m. Søren Jensen sst, Rasmus 20, Søren 17, Knud 10.

1520 Rasmus Poulsen og hustru Kirsten Christensdatter i Rye. 15.7.1732, fol.108.
Hans første ægteskab med [Ellen Sørensdatter], skifte 13.1.1725 lbnr.1187. B: Poul 18, der fæster, Kirsten 16, Elle 9.
Hendes A: bror Laurids Christensen, død. 4B: Christen i Grejs, Peder, Kirsten 20, Laurids 16, bror Visti Christensen skibstømrer ved København, søster Maren Christensdatter i Virring, søster Ingeborg Christensdatter var g.m. Hans Simonsen i Give nu i Donnerup, død. 1B: Ditlev, søster Maren Christensdatter i København, søster Anne Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Åle på Bjerre gods. Arv i boet efter den afdøde mands bror Niels Poulsen i Rye, skifte 27.11.1730 lbnr.1456 til dennes børn. Desuden nævnes Niels Poulsens barns oldemor Peder Svendsens enke sst.

1521 Steffen Sørensen i Rye. 15.7.1732, fol.121.
E: Elle Hansdatter. LV: Niels Nielsen sst. A: bror Peder Sørensen i Langballe, søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Rye, søster Johanne Sørensdatter var g.m. Niels Hansen i Rye, [skifte 14.12.1726 lbnr.1279]. 5B: Hans 24, Anne 20, Maren 18, Niels 14, Kirsten 10, søster Kirsten Sørensdatter var g.m. Anders Thomsen i Emborg, [skifte 25.9.1717 lbnr.970]. 5B: Kirsten g.m. Peder Jensen i Firgårde, Anne g.m. Christen Rasmussen i Hylke, Rasmus 25, Thomas 21, Niels 18.

1522 Maren Thomasdatter i Rye. 15.7.1732, fol.126.
E: Rasmus Christensen. B: Laurids 2. FM: morbror Peder Thomsen sst.

1523 Augustinus Hansen i Rye. 15.7.1732, fol.130.
[Enkemand efter Anne Rasmusdatter, skifte 19.11.1729 lbnr.1403]. B: Rasmus 31, Mette 28, Morten 24, Hans 20, Karen 17. FM: Peder Jensen sst.

1524 Anders Christensen og hustru Johanne Christensdatter i Rye. 16.7.1732, fol.133.
B: Maren 26, Helle 16, Birgitte 14. FM: søskendebarn Christen Sørensen sst.

1525 Mette Christensdatter i Them. 16.7.1732, fol.134.
Enke efter Mathias [Christoffersen] Olibom. Første ægteskab med Hans Degn [sst]. B: Anne Cathrine var g.m. Peder Lauridsen Glød sst, [skifte 24.1.1722 lbnr.1067]. B: Erik 13. Hendes første ægteskab med Erik Pedersen. B: Laurids 25, Kirsten 17.

1526 Maren Rasmusdatter i Flensted. 31.7.1732, fol.138.
E: Mikkel Rasmussen. B: Christen 20 uger. FM: Niels Nielsen sst.

1527 Edel Pedersdatter i Låsby. 1.8.1732, fol.140.
E: Niels Nielsen. B: Poul 8, Elle 4, Anne 9 mdr. FM: Oluf Lauridsen sst. Arv i boet efter afdødes far [Peder Kjeldsen] sst, skifte 28.10.1728 lbnr.1365.

1528 Morten Andersen i Låsby. 1.8.1732, fol.146.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen sst. Første ægteskab med [Johanne Jensdatter]. B: Anne 10. FM: Peder Christensen sst. Sml. lbnr.1292.

1529 Bodil Pedersdatter i Tovstrup. 1.8.1732, fol.147.
E: Søren Lauridsen. B: Inger 6, Anne 2. Arv i boet til afdødes bror Christen Pedersen.

1530 Inger Lauridsdatter i Tovstrup. 1.8.1732, fol.150.
E: Laurids Sørensen. B: Søren 6, Bodil 3, der døde, Jens 2. FM: morfar Laurids Poulsen i Tovstrup Mølle.

1531 Karen Rasmusdatter i Farre. 1.8.1732, fol.155.
E: Rasmus Andersen. B: Anne 14, Rasmus 12, Christen 5. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Hørslev.

1532 Karen Sørensdatter i Farre. 2.8.1732, fol.157.
E: Rasmus Rasmussen. A: søstersøn Ørkis Sørensen Blach i Norge.

1533 Maren Madsdatter i Skørring. 2.8.1732, fol.159.
E: Simon Sørensen Dyhr. B: Sidsel 21, Mette 13, Mads 11, Søren 3. FM: Søren Jørgensen sst. Af første ægteskab B: Christen Nielsen 27.

1534 Maren Mikkelsdatter i Skørring. 2.8.1732, fol.162.
E: Mads Pedersen. B: Maren 6, der døde. Første ægteskab med [Christen Rasmussen sst, skifte 13.11.1725 lbnr.1224]. B: Mikkel 18, Rasmus 16, Niels 12, der døde. FM: Simon Dyhr sst.

1535 Jens Andersen og hustru Gertrud Mortensdatter i Skørring. 2.8.1732, fol.163.
B: Christoffer sst, Morten sst.

1536 Elle Jensdatter i Sjelle. 2.8.1732, fol.164.
E: Peder Sørensen. B: Søren sst, Lisbeth 20, Anne 14.

1537 Maren Jensdatter i Sjelle. 2.8.1732, fol.166.
E: Søren Pedersen. A: mor Anne Jensdatter. LV: Jens Rasmussen sst, bror Rasmus Jensen.

1538 Karen Christensdatter i Sjelle. 2.8.1732, fol.169.
E: Henrik Jørgensen. B: Jørgen i Farre, Maren g.m. Anders Olufsen i Ellerup, Karen g.m. Niels Frandsen i Søbyvad, Jens 18.

1539 Peder Sørensen i Nørre Vissing. 7.8.1732, fol.170.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Jørgensen sst. B: Karen 6 mdr. FM: fasters mand Søren Pedersen sst.

1540 Gustav Pedersen skovfoged i Them. 9.8.1732, fol.173.
E: Anne Johansdatter. LV: Skovridder Christian Jørgensen sst. B: Ellen 12, Mette 10. Peder 8, Johannes 4. FM: Jacob Thomsen sst. Afdøde blev henrettet.

1541 Jacob Jacobsen i Virklund. 9.8.1732, fol.175.
E: Mette Nielsdatter. LV: Thomas Byskov sst. B: Kirsten g.m. Hans Jacob Abbers i Søbygård, Irmgard g.m. Anders Lauridsen smed i Virklund, Niels 30, Karen 28, Anne 26, Jacob 24, Maren 22. FM: Jens Nielsen sst.

1542 Anne Cathrine Nielsdatter Byskov i Silkeborg Mølle. 9.8.1732, fol.176.
E: Hagen Johansen. B: Anne Marie 10, Johanne Marie 6, Christiane Charlotte Amalie 4. FM: morfar Niels Byskov i Rye, Thomas Byskov i Virklund.

1543 Sidsel Frandsdatter i Galten. 13.10.1732, fol.181.
E: Knud Sørensen Andersen. B: Sidsel 19, Mette 15, Inger 12, Søren 10, Anders 8, Abelone 3, Karen 2. FM: morbror Simon Frandsen sst.

1544 Anne Andersdatter i Herskind. 13.10.1732, fol.182.
E: Søren Rasmussen Balle. B: Anne 16, Rasmus 14, Karen 10, Kirsten 8. FM: morbror Anders Jensen sst. Af enkemandens forrige ægteskab B: Maren.

1545 Niels Sørensen Pebel i Herskind. 13.10.1732, fol.184.
B: Rasmus 30. Af første ægteskab B: Søren sst, Jens sst, Birgitte g.m. Knud Sørensen Knudsen i Galten, [skifte 5.12.1730 lbnr.1463]. B: Jens 17, Edel 15, Søren 10.

1546 Sidsel Sørensdatter i Herskind. 13.10.1732, fol.185.
E: Jens Nielsen. B: Voldborg 17, Søren 14, Maren 12, Johanne 9, Kirsten 7, Anne 5. FM: morbror Knud Sørensen Knudsen i Galten, farbror Søren Nielsen i Herskind.

1547 Søren Pedersen i Lyngby. 14.10.1732, fol.187.
E: Maren Kjeldsdatter. LV: far Kjeld Jensen i Lille Torup. B: Peder 2, Anne 4 uger. Første ægteskab med [Ellen Mogensdatter], skifte 27.2.1728 lbnr.1309. B: Sidsel g.m. Rasmus Andersen i Farre, Rasmus 14, Mogens 9. FM: morbror Jens Mogensen i Mølhauge.

1548 Søren Pedersen i Mølgårde. 14.10.1732, fol.188.
E: Kirsten Hansdatter. B: Hans i Svenstrup, Maren g.m. Jens Jørgensen i Mølgårde, Johanne 20.

1549 Abelone Andersdatter i Grølsted. 14.10.1732, fol.189.
E: Niels Sørensen. B: Birgitte 15, Karen 9. FM: Niels Terkildsensen i Skorup.

1550 Søren Pedersen i Truust. 14.10.1732, fol.191.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Rasmussen Tysk i Voel. B: Anne 13, Else 9, Peder 6, Jens 3. FM: farbror Laurids Pedersen i Truust.

1551 Maren Frandsdatter i Sminge. 15.10.1732, fol.192.
E: Christen Mikkelsen Blach. B:
1) Mikkel Christensen 27 uger.
FM: morfar Frands Jensen i Hørning.

1552 Anne Nielsdatter i Skannerup. 15.10.1732, fol.194.
E: Niels Christensen. B: Jens 26, Anne 23, Niels 18. FM: Jens Jensen sst.

1553 Niels Sørensen i Gjern. 15.10.1732, fol.196.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Jens 3. FM: fasters mand Jens Pedersen sst. Første ægteskab med [Karen Christoffersdatter, skifte 2.6.1728 lbnr.1336]. B: Søren 22, Birgitte 20, Søren 17.

1554 Karen Christensdatter i Gjern. 15.10.1732, fol.196.
E: Søren Pedersen. B: Maren 15. FM: farbror Jens Pedersen sst.

1555 Inger Villadsdatter i Gjern. 15.10.1732, fol.197.
E: Knud Kajsen. B: Mathias 14, Anne Cathrine 10, Anne Marie 6, Niels 3. FM: Mikkel Bødker sst.

1556 Peder Rasmussen Rødkær i Høver. 15.10.1732, fol.198.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B:
6) Johanne Pedersdatter 30
7) Karen Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Fastrup
8) Niels Pedersen 27
9) Søren Pedersen, der overtager fæstet
10) Mads Pedersen 22
11) Kirsten Pedersdatter 18
12) Maren Pedersdatter 15.
Skifte efter første hustru 25.10.1700. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Framlev
2) Lisbeth Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Galten
3) Rasmus Pedersen i Låsby
4) Maren Pedersdatter, enke i Sabro
5) Anne Pedersdatter g.m. Mads Jepsen i Storring.

1557 Henrik Mathiasen i Tulstrup. 22.12.1732, fol.199.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jørgen Dyhr sst. B: Anne 15, Maren 14, Rasmus 10. FM: Jacob Andersen i Tørring.

1558 Anders Lauridsen i Alling. 22.12.1732, fol.201.
E: Bodil Nielsdatter. FM: Christen Jensen. B: Laurids 9. FM: Peder Lauridsen sst.

1559 Maren Jensdatter i Alling. 22.12.1732, fol.202.
E: Rasmus Jensen. B: Maren 14, Jens 12, Anders 10, Niels 8, Kirsten 3. FM: mormors mand Jacob Andersen i Tørring.

1560 Christen Olufsen i Skannerup. 23.12.1732, fol.203.
E: Margrethe Christensdatter. B: Oluf 30, Mette g.m. Peder Svendsen.

1561 Anne Poulsdatter i Skanderborg Ladegård. 12.1.1732, fol.204.
E: Christian Hansen smed. B: Anne 6 mdr. FM: morbror Morten Poulsen i Hørning.

1562 Rasmus Knudsen i Grumstrup. 5.4.1732, fol.206.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Poul Jensen sst, der ægter. B: Knud 3. FM: Mikkel Hansen sst.

1563 Jens Andersen i Velling. 4.5.1732, fol.208.
E: Maren Hansdatter. LV: Anders Thomsen skrædder, der ægter. B: Hans 5, Jens 3. FM: farbror Niels Andersen sst. Samme skifte som lbnr.1572.

1564 Anne Lauridsdatter i Vrold. 5.5.1732, fol.208.
E: Jens Nielsen. B: Kirsten 19, Niels 14. FM: Jens Madsen sst.

1565 Anders Albertsen i Vrold. 5.5.1732, fol.209.
E: Anne Pedersdatter. LV: søn Peder Pedersen sst. A: far Albert Andersen i Forlev ved bror Rasmus Andersen i Vrold.

1566 Peder Andersen i Såby. 5.5.1732, fol.210.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen i Elling, der ægter. B: Sidsel 11, Christen 9, Jacob 5, Birgitte 3. FM: farbror Jens Andersen i Vestbirk, mosters mand Jens Hansen i Ejer. Desuden nævnes afdødes søster Anne Andersdatter i Såby.

1567 Anne Sørensdatter i Træden. 5.5.1732, fol.212.
E: Peder Sørensen. A: far Søren Jensen sst.

1568 Niels Pedersen i Træden. 5.5.1732, fol.214.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Maren 28, Anne 24, Kirsten 18. FM: Niels Adsersen sst.

1569 Anne Rasmusdatter i Træden. 5.5.1732, fol.215.
E: Jens Nielsen. A: far Rasmus Pedersen i Åstrup.

1570 Anne Nielsdatter i Troelstrup. 6.5.1732, fol.215.
E: Rasmus Jørgensen. B: Karen 4. FM: Anders Langballe i Tønning.

1571 Johanne Hansdatter ugift i Vinding. 6.5.1732, fol.216.
Datter af [Hans Sørensen Kæmpe og Kirsten Jensdatter sst], skifte 15.8.1722 lbnr.1100. A: bror Søren 21. FM: Oluf Svendsen sst, halvsøster Sidsel Jensdatter g.m. Niels Sørensen i Gantrup.

1572 Jens Andersen i Velling. 6.5.1732, fol.219.
E: Maren Hansdatter. LV: Anders Thomsen skrædder sst, der ægter. B: Hans 5, Jens 3. FM: Niels Andersen sst. Samme skifte som lbnr.1563.

1573 Jens Jensen i Dørup, Voerladegård sogn. 7.5.1732, fol.219.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Kirsten g.m. Iver Jensen sst, Anne g.m. Niels Sørensen sst, Karen 23.

1574 Peder Christensen i Dørup, Voerladegård sogn. 7.5.1732, fol.220.
Enkemand efter Anne Lauridsdatter. B: Maren g.m. Søren Hansen i Gantrup, Laurids 28, Søren 26, der fæster, Rasmus 25, Karen 20, Peder 18. FM: Niels Sørensen sst.

1575 Birgitte Sørensdatter i Gantrup. 7.5.1732, fol.221.
E: Niels Sørensen. B: Søren 19, Karen g.m. Søren Andersen sst, Anne 13. FM: morbror Søren Sørensen i Burgårde.

1576 Rasmus Nielsen i Addit. 30.6.1732, fol.223.
E: Else Jensdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Jens 26, Christen 17, Maren 15, Jens 10. FM: Søren Andersen sst.

1577 Mette Pedersdatter i Davding. 30.6.1732, fol.224.
E: Jens Pedersen Sønderbo. B: Peder 4. FM: Jens Sørensen i Burgårde.

1578 Hans Jensen i Tåning. 4.8.1732, fol.226.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Steffen Sørensen sst. B: Jens 13, Rasmus 10, Mette 3. FM: Niels Abelsen Ablon.

1579 Else Rasmusdatter i Horndrup. 4.8.1732, fol.226.
E: Jens Nielsen. A: mor Maren Lauridsdatter enke sst, LV: Rasmus Jensen sst, søster Karen Rasmusdatter 27, skifte efter far [Rasmus Olufsen sst] 10.11.1708 lbnr.765, halvsøskende Anne Andersdatter 21, Rasmus Andersen 17, Laurids Andersen 15, skifte efter far Anders Jacobsen sst. 13.2.1730 lbnr.1417. FM: Jørgen Clausen i Ris, farbrødre Christen Jacobsen i Overby, Jens Jacobsen i Tebstrup. Det angives at skiftet skulle være indført 26.9.1731.

1580 Elias Hansen i Ejer. 4.8.1732, fol.228.
E: Maren Jensdatter. LV: Mikkel Nielsen, der ægter. A: søskende Christen Hansen i Elling, Cathrine Hansdatter g.m. Markus Eskildsen sst, Margrethe Hansdatter g.m. Christen Nielsen sst.

1581 Maren Nielsdatter i Ejer. 4.8.1732, fol.229.
E: Niels Pedersen. B: Peder 11, Margrethe 9. Af første ægteskab B: Niels Jørgensen 20, Jørgen Jørgensen 13. FM: Jens Mortensen sst.

1582 Anne Pedersdatter i Tebstrup. 4.8.1732, fol.230.
E: Hans Jensen. A: far Peder Andersen, dennes halvbror Anders Jørgensen 50, mor Maren Poulsdatter, dennes far Poul Nielsens bror Christen Nielsens B: Anders Christensen i Møldrup, Christen Christensen i Bleld.

1583 Karen Pedersdatter i Ørridslev. 4.8.1732, fol.232.
E: Eskild Madsen. B: Kirsten 19, Peder 13, Anne 10, Mads 7, Maren 2. FM: Oluf Jensen i Kattrup.

1584 Jens Nielsen i Grumstrup. 5.8.1732, fol.233.
E: Bodil Hansdatter. LV: Anders Olufsen sst. B: Kirsten 10, Maren 8, Edel 5, Niels 2. FM: morbror Mikkel Hansen st.

1585 Mikkel Rasmussen i Grumstrup. 5.8.1732, fol.236.
E: Kirsten Andersdatter. LV: bror Anders Andersen i Hårup. B: Mette 30, Anne 26, Anne Cathrine 24, Else 21, Maren 17, Anders 14. FM: Anders Olufsen i Grumstrup, Jeppe Jacobsen, Mikkel Andersen sst.

1586 Maren Christensdatter i Ringkloster. 5.8.1732, fol.238.
E: Søren Sørensen. B: Søren 14, Christen 12, Mette 5, Jørgen 2. FM: Mikkel Jensen i Hylke.

1587 Anne Rasmusdatter i Gjesing. 5.8.1732, fol.240.
E: Anders Lauridsen Borre. B: Rasmus 32, Maren g.m. Laurids Mikkelsen i Grumstrup, Anne Cathrine 29, Laurids 28, Hans 21. FM: Niels Mikkelsen i Gjesing.

1588 Jens Eskildsen i Elling. 31.10.1732, fol.243.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Mads Nielsen sst. B: Mette 23, Eskild 19, Maren 16, Anne 11. FM: Jens Knudsen sst, farbror Markus Eskildsen sst.

1589 Hans Eskildsen i Ørridslev. 31.10.1732, fol.245.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen, der ægter og fæster. B: Maren 9. FM: farbror Mads Eskildsen sst, Christen Sørensen i Ørskov. Desuden nævnes afdødes søster Sidsel Eskildsdatter.

1590 Jens Gundesen i Ørridslev. 31.10.1732, fol.247.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Mikkelsen i Ørskov, der ægter. B: Edel g.m. Anders Madsen i Ørridslev, Rasmus 26, Gunde 26, Maren 16, Anne 9, Niels 7. FM: farbrødre Jens Gundesen sst, Søren Gundesen sst. Desuden nævnes enkens bror Niels Rasmussen i Bleld.

1591 Laurids Madsen i Skannerup. 23.12.1732, fol.249.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Svendsen sst. B: Anne 27, Mads 26. FM: Peder Mogensen sst.

1592 Dorthe Nielsdatter i Laven. 23.12.1732, fol.250.
E: Niels Lauridsen Kjær. B: Bodil g.m. Niels Christensen sst, Maren 14. FM: Frands Nielsen sst.

1593 Karen Pedersdatter i Hårup, Linå sogn. 23.12.1732, fol.252.
E: Laurids Lauridsen. B: Kirsten 4, Anne 6 mdr. FM: Søren Svendsen sst.

1594 Niels Hansen i Hårup. 23.12.1732, fol.254.
E: Johanne Andersdatter. LV: Anders Høgh sst. B: Peder sst, Anne g.m. Jens Teilmann vagtmester i Flensted, [skifte 5.12.1730 lbnr.1462]. B: Hans 5, Niels 3 dage. Af første ægteskab B: Rasmus 40.

1595 Jens Nielsen Hvas i Holmstol. 28.1.1733, fol.255.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jens Mogensen i Mølhauge. B: Maren g.m. Peder Jensen i Ellerup, Sidsel 30, Kirsten 27, Niels 26, Maren g.m. Niels Mikkelsen i Århus, Anne g.m. Mikkel Nielsen Brabring sst, Karen 24.

1596 Mette Jørgensdatter i Holmstol. 28.1.1733, fol.257.
E: Søren Jacobsen. B: Maren 6, Sofie 4, Jacob 3. Enkemandens første ægteskab med [Maren Jensdatter], skifte 15.5.1725 lbnr.1200.

1597 Niels Nielsen i Voel. 28.1.1733, fol.260.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Maren 23, Bodil 18, Kirsten 16, Jens 13, Niels 11, Christen 9. FM: Søren Knudsen.

1598 Maren Christensdatter i Voel. 28.1.1733, fol.262.
E: Anders Pedersen. B: Christen 23, Anne 19. FM: morbror Rasmus Christensen sst.

1599 Anne Andersdatter i Voel. 28.1.1733, fol.262.
E: Niels Jensen. B: Maren 19 uger. FM: mors morbror Anders Bechmann sst.

1600 Jørgen Nielsen i Såby. 23.2.1733, fol.264.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Niels Jørgensen. B:
1) Karen Jørgensdatter 17
2) Niels Jørgensen 14
3) Johanne Jørgensdatter 12
4) Anne Jørgensdatter 8
5) Gertrud Jørgensdatter 4, der døde.
FM: Henrik Pedersen i Såby.

1601 Søren Sørensen i Yding. 23.2.1733, fol.267.
E: Anne Jensdatter. LV: Poul Sørensen. B: Maren 15, Jens 12. FM: Niels Jensen sst.

1602 Asmus Thiesen i Yding. 23.2.1733, fol.269.
E: Barbara Jensdatter. LV: Christen Mikkelsen. A: søskende Mikkel Thiesen degn i Pretz i Holsten, Johan Thiesen, en søster i Pretz.

1603 Birgitte Jensdatter i Boes. 6.6.1733, fol.2
E: Søren Pedersen. Første ægteskab med Jens. B: Jens 42 i Javngyde, Rasmus 39, Gert 29, Jørgen 25, Maren g.m. Brun i København.

1603A Gertrud Nielsdatter i Møgelby. 3.10.1733, fol.3.
E: Niels Andersen. B: Niels 16, Peder 13, Johanne 10, Anders 8.

1604 Maren Knudsdatter i Møgelby. 3.10.1733, fol.4.
E: Søren Christensen. B: Maren 8, Christen 2. FM: morbror Mads Knudsen i Røgen.

1605 Peder Rasmussen i Nørre Vissing. 3.10.1733, fol.5.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Rasmussen sst. Første ægteskab med [Anne Frandsdatter], skifte 12.2.1732 lbnr.1478. B: Mette Cathrine 2. FM: morfar Frands Jensen i Hørning. Sml. lbnr.1606.

1606 Mette Cathrine Pedersdatter ugift i Nørre Vissing. 3.10.1733, fol.7.
Datter af Peder Rasmussen. A: morfar Frands Jensen i Hørning, farmor Kirsten Knudsdatter enke efter Rasmus Pedersen sst. Sml.lbnr.1605.

1607 Knud Mikkelsen i Kattrup. 9.10.1733, fol.7.
E: Anne Olufsdatter. LV: Oluf Jensen sst. B: Anne Kirstine 3, Mikkel 2. FM: Jeppe Pedersen i Grumstrup, Sejer Jacobsen sst. Forrige ægteskab med [Anne Lauridsdatter], skifte 16.5.1718 lbnr.990.

1608 Else Jensdatter i Tåning. 9.11.1733, fol.10.
E: Jens Mogensen. B: Bodil 7, Anne 3, Maren 16 uger. FM: mosters mand Jens Jespersen, Søren Sørensen Lauridsen på Tovstrup Mark.

1609 Johanne Nielsdatter i Tovstrup. 9.11.1733, fol.11.
E: Peder Sørensen. A: bror Anders Nielsen i Låsby, bror Rasmus Nielsen i Tovstrup, død. 2B: Kirsten Rasmusdatter g.m. Laurids Blære hyrde på Søby gods, Anne Rasmusdatter var g.m. Erik Sørensen i Tovstrup, død. 6B: Rasmus 20, Anne 19, Søren 16, Kirsten 10, Niels 8, Maren 4.

1610 Peder Sørensen Loft i Låsby. 9.11.1733, fol.11.
E: Anne Lauridsdatter. LV: far Laurids Poulsen i Tovstrup Mølle. B: Niels 3, Maren 1. Skifte efter forrige hustru 13.2.1716. B: Jens 19.

1611 Ellen Sørensdatter i Alling. 10.11.1733, fol.13.
E: Jacob Knudsen. A: bror Peder Sørensen smed i Siim, søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen smed i Alling, halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Anders Jensen i Alling.

1612 Laurids Olufsen i Tørring. 10.11.1733, fol.14.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jørgen Dyhr i Tulstrup. B: Dorthe 28, Oluf 26, Rasmus 25, Søren 19, Karen 15, Kirsten 7.

1613 Maren Jensdatter i Tørring. 10.11.1733, fol.15.
E: Peder Rasmussen. A: far Jens Jensen sst.

1614 Anne Jensdatter i Svejstrup. 10.11.1733, fol.16.
E: Anders Pedersen. Første ægteskab med [Rasmus Christoffersen], skifte 26.5.1730 lbnr.1437. B: Kirsten 12, Maren 9, Christoffer 6, Rasmus 3. FM: fasters mand Peder Mikkelsen i Gram, fasters mand Rasmus Andersen i Låsby, morbror Just Jensen i Labing, mosters mand Rasmus Sørensen i Svejstrup.

1615 Maren Sørensdatter i Tåning. 16.2.1734, fol.17.
E: Niels Nielsen Apolon. B: Karen 8. FM: Jens Iversen i Horndrup.

1616 Niels Sørensen i Tåning. 16.2.1734, fol.18.
E: Maren Nielsdatter. B: Kirsten 11, Anne 10, Niels 5, Jens 2.

1617 Niels Eriksen i Tåning. 16.2.1734, fol.19.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Erik 24, Mads 21, Anne 15. FM: Mikkel Christensen.

1618 Anne Andersdatter i Emborg Kloster. 23.2.1734, fol.19.
E: Thomas Andersen. A: søskende Søren Andersen 28, Gertrud Andersdatter g.m. Rasmus Thomsen i Boes, Kirsten Andersdatter 24, halvsøskende Gunder Andersdatter 16, Laurids Andersen 12. FM: stedfar Christen Jensen i Boes, Jørgen Nielsen i Svejstrup. Sml. lbnr.1145.

1619 Niels Rasmussen i Emborg Kloster. 11.6.1734, fol.20.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Christen Iversen i Emborg. B: Birgit 30, Kirsten 22, Johanne 20, Karen 19. FM: Simon Jensen sst. Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 22.11.1699 lbnr.472]. B: Kirsten g.m. Anders Jørgensen Munch i Århus, Anne var g.m. Rasmus Jespersen sst, død. 1B: Jesper 18, Maren g.m. Oluf Skomager i Odder.

1620 Iver Hansen i Emborg Kloster. 11.6.1734, fol.21.
E: Anne Bentsdatter. LV: Thomas Andersen i Emborg. B: Karen 26, Hans 22, Kirsten 18, Anne 12, Bodil Marie 10, Jens 4. FM: Jens Jensen sst.

1621 Peder Sørensen i Boes. 11.6.1734, fol.21.
E: Mette Eriksdatter. LV: Erik Jacobsen i Nissumgård. B: Gertrud 26, Erik 25, Maren var g.m. Niels Olufsen i Grumstrup, død. 1B: Peder 16 uger, Karen 16, Søren 13, Johanne 10. FM: Christen Jensen i Boes. Første ægteskab med [Gertrud Nielsdatter], skifte 28.3.1705 lbnr.649. B: Anders i Svejstrup, Else g.m. Jens Lauridsen i Boes, Anne 31.

1622 Søren Sørensen i Alken. 11.6.1734, fol.23.
E: Maren Olufsdatter. LV: Peder Christensen i Blegind. B: Maren g.m. Christoffer Rasmussen i Firgårde, Søren 24, Rasmus 20, Christen 18, Oluf 16, Søren 14, Johanne 12, Anne 10, Anders 9, Anne 4. FM: Rasmus Thomsen i Boes.

1623 Mikkel Poulsen i Illerup. 11.6.1734, fol.24.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Laurids Pedersen i Alken. A: mor Karen Lauridsdatter i Illerup, søskende Jens Poulsen sst, Laurids Poulsen sst, Rasmus Poulsen 33, Anne Poulsdatter, Maren Poulsdatter g.m. Rasmus Skov sst, Karen Poulsdatter g.m. Jens Jensen i Boes.

1624 Anne Pedersdatter i Skørring. 10.3.1734, fol.25.
E: Jens Andersen. A: søster Gertrud Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen sst, søster Kirsten Pedersdatter i Norring, død. 1B: Maren Nielsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Folby, bror Jens Pedersen, død. 1B: Kirsten.

1625 Rasmus Lauridsen i Hemstok. 22.7.1734, fol.26.
E: Anne Cathrine Enevoldsdatter. LV: Johannes Christensen i Borup. B: Enevold på Sjælland, Anne Sofie g.m. Peder Thomsen i Søballe, Karen g.m. Iver Jørgensen i Horndrup, Laurids 31 i Århus, Jacob 29, Søren 18.

1626 Niels Jensen i Jeksen. 30.7.1734, fol.28.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: bror Peder Poulsen i Stjær. B: Jens 23, Peder 11. FM: farmors mand Søren Pedersen i Jeksen. Enkens forrige ægteskab med [Peder Rasmussen sst, skifte 30.1.1717 lbnr.951. B: Johanne Marie, der ægter Søren Rasmussen i Stjær, der fæster.

1627 Voldborg Nielsdatter i Stjær. 30.7.1734, fol.28.
E: Eskild Rasmussen. B: Karen 11, Inger 7. FM: mosters mand Rasmus Nielsen sst. Første ægteskab med Peder Sørensen sst, skifte 31.1.1722 lbnr.1079. B: Kirsten 18. FM: Søren Nielsen sst.

1628 Maren Rasmusdatter i Tåstrup. 30.7.1734, fol.29.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids 9, Rasmus 6. FM: morbror Søren Rasmussen i Lillering.

1629 Anders Jensen i Tåstrup. 30.7.1734, fol.30.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Jens, Anne var g.m. Niels Nielsen Leth i Skibby, død. 3B: Niels 20, Anders 15, Jens 11.

1630 Ingeborg Rasmusdatter i Harlev. 30.7.1734, fol.31.
E: Rasmus Dinesen. A: mor Helle Eskildsdatter. LV: Mads Rasmussen i Tåstrup, bror Jens Rasmussen i Harlevholm.

1631 Anne Lauridsdatter i Harlev. 30.7.1734, fol.32.
E: Laurids Olufsen. A: søskende Niels Lauridsen Vad sst, Rasmus Lauridsen Vad sst, Kirsten Lauridsdatter enke sst, halvsøskende Maren Vad g.m. Jens Rasmussen sst, Mette Vad g.m. Oluf Bødker i Stjær, Bodil Vad.

1632 Anne Andersdatter i Skibby. 31.7.1734, fol.33.
E: Niels Nielsen Leth. B: Niels 20, Anders 15, Jens 11. FM: morbror Jens Andersen i Tåstrup.

1633 Karen Jensdatter i Hørslevgård. 31.7.1734, fol.34.
E: Søren Christensen. B: Christen i Lind, Maren g.m. Søren Jensen hyrde i Hørslevgård, Anne 28.

1634 Margrethe Christensdatter i Hørslevgård. 31.7.1734, fol.35.
E: Søren Jensen hyrde. B: Karen 16, Maren 13. FM: Søren Madsen i Tåstrup. Uden for ægteskab B: Gjerned Mikkelsdatter 24.

1635 Anne Andersdatter i Rye. 2.8.1734, fol.35.
E: Rasmus Jensen Klog. B: Jens 13, Anders 10.

1636 Karen Pedersdatter i Rye. 2.8.1734, fol.36.
Enke efter Søren Steffensen, [skifte 13.1.1725 lbnr.1185]. B: Peder Sørensen i Langballe, Anne Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Rye, Kirsten Sørensdatter var g.m. Anders Thomsen i Emborg, [skifte 25.9.1717 lbnr.970]. 5B: Rasmus i Vissingkloster, Thomas i Emborg, Niels i Rye, Kirsten g.m. Peder Jensen i Firgårde, Anne g.m. Christen Rasmussen i Hylke, Johanne Sørensdatter var g.m. Niels Hansen i Rye, [skifte 14.12.1726 lbnr.1279. 5B: Hans sst, Anne g.m. Hans Jacobsen sst, Maren 20, Niels 16, Kirsten 12.

1637 Johanne Jensdatter i Salten. 2.8.1734, fol.38.
E: lille Jens Jensen. B: Maren g.m. Niels Nielsen sst, Karen 20, Søren 18.

1638 Maren Thomasdatter i Tømmerby. 2.8.1734, fol.38.
E: Jens Sørensen. B: Thomas sst, Søren 20, Anders 17, Peder 13, Maren 8.

1639 Karen Lauridsdatter i Lovdal. 3.8.1734, fol.40.
E: Christen Jensen. B: Laurids 25, Jens 23, Thomas 15, Niels 11. FM: morbror Christen Lauridsen i Hjortsballe.

1640 Hagen Johansen i Silkeborg Mølle. 3.8.1734, fol.41.
E: Gjerned Lauridsdatter Rømer. LV: bror Niels Lauridsen Rømer i Århus. B: Dorthe 12 uger. Første ægteskab med [Anne Cathrine Nielsdatter Byskov, skifte 9.8.1732 lbnr.1542]. B: Anne Marie 12, Johanne Marie 8, Christiane 7. FM: morfar Niels Byskov i Rye, svoger Peder Jensen sst, farbror Poul Johansen fuldmægtig.

1641 Maren Hansdatter i Skellerup. 3.8.1734, fol.44.
E: Anders Christensen. B: Hans 6, Christen 3. FM: Peder Andersen sst. Enkemandens første ægteskab med [Mette Mortensdatter, skifte 17.5.1725 lbnr.1202].

1642 Erik Pedersen og hustru Elle Jensdatter i Hem. 16.8.1734, fol.45.
B: Margrethe 6. FM: farbror Terkildsen Pedersen sst, morbrødre Niels Møller i Horsens, Peder Jensen møller i Pindsmølle.

1643 Jens Andersen i Gantrup. 16.8.1734, fol.51.
E: Bodil Pedersdatter. LV: far Peder Christensen i Tønning. B: Peder 14, Anders 10, Christen 6, Jens 1. FM: farbror Anders Andersen i Møldrup. Af første ægteskab B: Peder 18.

1644 Karen Gregersdatter i Sønder Vissing. 16.8.1734, fol.52.
E: Kjeld Jacobsen. B: Jacob 4. FM: Jens Nielsen sst. Første ægteskab med [Anders Andersen sst], skifte 4.4.1729 lbnr.1397. B: Maren 12, Anders 7. FM: mosters mand Anders Jensen sst.

1645 Maren Sørensdatter i Langballe. 17.8.1734, fol.54.
E: Peder Sørensen. B: Søren 9, Søren 7, Steffen 1. FM: morbrødre Anders Langballe i Tønning, Christen Sørensen Langballe i Skærlund.

1646 Søren Andersen i Vinding. 16.8.1734, fol.54.
B: Knud 30 i København, Anne 28, Sidsel 26, Anders 25. FM: morbror Anders Christensen i Hølundskov.

1647 Niels Lauridsen i Burgårde. 17.8.1734, fol.56.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Madsen i Hjortsvang, der ægter. B: Morten 19, Dorthe g.m. Peder Pedersen i Burgårde, Laurids 15, Jens 12. Enkens første ægteskab med [Morten Jensen sst], skifte 27.8.1711 lbnr.841.

1648 Anders Jensen i Davding. 17.8.1734, fol.57.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Sørensen i Burgårde. B: Anne 17, Karen 14. FM: farbror Steffen Jensen i Davding.

1649 Anne Christensdatter i Våbensholm. 17.8.1734, fol.58.
E: Søren Sørensen. A: søskende Niels Christensen i Føvling, Søren Christensen i Purup, Mette Christensdatter enke i Flemming, Karen Christensdatter 29. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Sørensen.

1650 Søren Nielsen i Hårup. 17.8.1734, fol.60.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Clausen sst. B: Anne 18, Niels 12. FM: Søren Sørensen i Våbensholm.

1651 Sidsel Knudsdatter i Åstrup. 17.8.1734, fol.61.
E: Mads Nielsen. B: Niels 32, Niels 25, Mette g.m. Peder Nielsen i Føvling, Anne 20, Karen 18. FM: Anders Langballe i Tønning.

1652 Peder Sørensen Winther og hustru Anne Jensdatter i Åstrup. 17.8.1734, fol.61.
Hans A: bror Christen Sørensen i København.
Hendes A: halvsøster Anne Thomasdatter i Elbæk, død. 4B: Erik Nielsen i Skvætmølle, [skifte 17.1.1726 lbnr.1228], 1B: Margrethe g.m. Niels Nielsen sst, Mikkel Nielsen i Grumstrup, død. 4B: Niels Mikkelsen Kjær fuldmægtig på Ringkøbing Amtstue, Kirsten 40, Marie g.m. Peder Adslev i Skanderborg, Anne g.m. Mikkel Rasmussen den yngre i Yding, Mette Nielsdatter var g.m. [Niels Rasmussen i Gangsted, skifte 15.12.1698 lbnr.429]. 2B: Rasmus i Voerladegård, Anne g.m. Rasmus Feldbereder i Skanderborg, Anne Nielsdatter g.m. Jens Rasmussen i Elbæk.

1653 Karen Pedersdatter i Træden. 18.8.1734, fol.64.
E: Jens Jensen Elling. B: Peder 10. FM: morbror Rasmus Pedersen i Åstrup.

1654 Jens Andersen i Troelstrup. 18.8.1734, fol.65.
E: Lisbeth Augustdatter. LV: Søren Rasmussen i Træden, der ægter. B: Anne Marie 2. FM: farbrors søn Anders Langballe i Tønning.

1655 Peder Rasmussen Joensen i Tåstrup. 16.10.1734, fol.67.
E: Kirsten Jensdatter. LV: morbror Rasmus Villumsen i Lillering. B: Jens 3, Anne 9 uger. FM: farbror Søren Rasmussen i Tåstrup.

1656 Søren Rasmussen [formentlig fejl for Sørensen] i Ringkloster. 26.10.1734, fol.69.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Peder Christensen. Første ægteskab med [Maren Christensdatter], skifte 5.8.1732 lbnr.1586. B: Søren 16, Christen 14, Mette 7, Jørgen 4. FM: fasters datters mand Sejer Jacobsen i Grumstrup, Mikkel Jensen i Hylke.

1657 Peder Jensen Søballe i Stjær. 31.1.1735, fol.71.
E: Anne Christensdatter. LV: far Christen Knudsen i Fastrup. B: Voldborg 11, Kirsten 7, Jens 2, Peder 8 uger. FM: fars søskendebørn Rasmus Rasmussen i Stjær, Søren Nielsen sst.

1658 Niels Lauridsen i Skovby. 31.1.1735, fol.72.
E: Maren Jensdatter. LV: Mikkel Bertelsen sst. B: Kirsten 16, Anne 14, Maren 11, Dorthe 6. FM: halvbror Anders Christensen i Storring, morbror Morten Jensen i Stjær, fars søskendebarn Laurids Poulsen i Skovby. Desuden nævnes enkens brødre Jens Jensen i Stjær, Peder Jensen sst, Morten Jensen sst, Søren Jensen i Gjesing, Rasmus Jensen sst.

1659 Maren Pedersdatter i Skørring. 31.1.1735, fol.74.
E: Morten Sørensen. B: Karen 20, Peder 6, Maren 4, der døde. FM: fars søskendebarn Christoffer Jensen sst.

1660 Maren Bertelsdatter i Høver. 1.2.1735, fol.75.
E: Niels Sørensen. B: Søren 16, Bertel 14, Jens 12, Niels 10, Mikkel 8, Hans 6, Anne 3. FM: mosters mand Poul Mikkelsen i Storring, morbror Jens Bertelsen sst.

1661 Jens Thomsen i Høver. 1.2.1735, fol.77.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Mette g.m. Søren Jensen sst, Maren 28, Mikkel 20, Laurids 10. FM: Jens Mikkelsen sst.

1662 Kirsten Nielsdatter i Høver. 1.2.1735, fol.77.
E: Hans Henriksen. B: Malene var g.m. Peder Rasmussen i Vadsted, [skifte 30.3.1726 lbnr.1412]. B: Hans Henrik 20, Sofie Elisabeth 14, Kirsten 10. FM: farbror Rasmus Rasmussen sst.

1663 Søren Jørgensen i Javngyde. 1.2.1735, fol.78.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Søren Jensen sst. A: far Jørgen Rasmussen sst.

1664 Niels Sørensen i Grølsted. 18.2.1735, fol.78.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter. Første ægteskab med [Abelone Andersdatter], skifte 14.10.1732 lbnr.1549. B: Birgitte 19, Karen 11. FM: Niels Terkildsensen i Skorup.

1665 Maren Jensdatter i Grølsted. 18.2.1735, fol.80.
E: Mads Jensen. B: Jens 7. FM: Niels Terkildsensen i Skorup.

1666 Maren Hansdatter [formentlig fejl, skal være Rasmusdatter] i Nårup. 18.2.1735, fol.80.
E: Christen Ovesen. B: Niels 26, Christen 23, Elle 20, Kirsten 13. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Vadsted.

1667 Sidsel Pedersdatter i Nårup. 18.2.1735, fol.81.
E: Anders Ovesen. B: Maren g.m. Peder Krog i Grølsted, Birgitte 27, Niels 23, Inger 16.

1668 Johanne Sørensdatter i Gjern. 18.2.1735, fol.82.
E: Jens Frandsen. B: Peder 12, Frands 6. FM: farbror Niels Frandsen i Søbyvad, morfar Søren Jensen i Gjern.

1669 Christen Jensen kromand i Gjern. 18.2.1735, fol.84.
E: Kirsten Pedersdatter. B: Maren g.m. Jens Christensen i Grølsted, Anne g.m. Jens Olufsen i Gjern, Marie g.m. Jens Frandsen sst, Kirsten 17, Jens 15.

1670 Søren Christensen i Møgelby. 19.2.1735, fol.85.
E: [Maren Sørensdatter]. Sml. lbnr.1722. LV: Jørgen Jensen, der ægter. B: Maren 1. FM: Anders Rasmussen sst. Første ægteskab med [Maren Knudsdatter], skifte 3.10.1733 lbnr.1604. B: Maren 9, Christen 3.

1671 Anne Jensdatter i Svenstrup. 19.2.1735, fol.86.
E: Jørgen Jensen. B: Johanne 6, Maren 4. FM: morfar Jens Andersen Fischer i Gjern.

1672 Niels Rasmussen i Vadsted. 19.2.1735, fol.87.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Enevold Andersen, der ægter. B: Karen 6 mdr. FM: morfar Laurids Nielsen i Svenstrup. Desuden nævnes enkens søster Ingeborg Lauridsdatter sst.

1673 Niels Nielsen Bonde i Vrold. 19.3.1735, fol.89.
E: Gertrud Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Yding. B: Maren 20, Jens 13, Johanne 7. Første ægteskab med Maren Sørensdatter, [skifte 22.5.1711 lbnr.832]. B: Niels i Vrold.

1674 Rasmus Andersen i Vrold. 19.3.1735, fol.90.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen i Gjesing. B: Karen 15, Anders 8, Anne 4, Maren 2. FM: Niels Nielsen i Vrold.

1675 Karen Mikkelsdatter i Vrold. 19.3.1735, fol.92.
E: Niels Jensen. A: bror [Niels Mikkelsen i Horndrup], død. B: Jens Nielsen i Horndrup, Mikkel Nielsen i Ejer, bror [Jens Mikkelsen], død. B: Karen Jensdatter g.m. Niels Bonde i Vrold, Gertrud Jensdatter 19, søster Mette Mikkelsdatter g.m. Jørgen Mortensen i Vrold.

1676 Gertrud Frandsdatter i Vrold. 19.3.1735, fol.94.
E: Rudolf Pedersen. B: Maren 14, Mette 11, Karen 8, Kirsten 6, Peder 3, Gertrud 6 mdr. FM: mosters mand Anders Andersen Overgård sst.

1677 Unse Rasmusdatter i Vrold. 19.3.1735, fol.95.
E: Niels Andersen. B: Anders 15, Maren 13, Christen 10, Rasmus 7, Anne 5, Niels 1. FM: farbror Rasmus Andersen sst.

1678 Maren Thygesdatter i Bryrup. 4.4.1735, fol.96.
E: Rasmus Pedersen. A: mor Maren Pedersdatter enke efter Thyge Jespersen i Gravlev Mølle, søskende Karen Thygesdatter g.m. Jens Rasmussen i Fuglslev, Esben Thygesen i Gravlev Mølle, Mathias Thygesen sst, Peder Thygesen i Dråby på Skærsø gods, Kirsten Thygesdatter g.m. Jens Nielsen i Gravlev på Lyngsbækgård gods, Søren Thygesen 30.

1679 Laurids Rasmussen i Bryrup. 4.4.1735, fol.99.
Inger Lauridsdatter. LV: Niels Lauridsen i Velling. B: Laurids 22, Rasmus 18, Anders 15, Niels 12, Jens 9. FM: morbror Laurids Andersen i Bryrup.

1680 Anne Christensdatter i Vinding. 4.4.1735, fol.100.
E: Hans Jensen. B: Kirsten 14, Christen 10, Jens 9, Maren 7, Mette 4. FM: Roer Andersen i Løve.

1681 Sidsel Iversdatter i Yding. 4.4.1735, fol.101.
E: Otte Nielsen. B: Niels 19, Iver 18, Karen 10. FM: mosters mand Christen Mikkelsen sst, mors søskendebarn Hans Andersen i Såby.

1682 Jørgen Jensen i Såby. 5.4.1735, fol.102.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Niels sst, Jørgen sst, Peder 24, Anne 22, Rasmus 20.

1683 Karen Pedersdatter i Såby. 5.4.1735, fol.103.
E: Jørgen Jørgensen. Første ægteskab med [Peder Andersen sst, skifte 5.5.1732 lbnr.1566]. B: Sidsel 13, Jacob 8, Birgitte 5. FM: Jens Møller i Ejer. Desuden nævnes afdødes søster Mette Pedersdatter.

1684 Kirsten Rasmusdatter i Ejer. 5.4.1735, fol.104.
E: Christen Jensen. B: Jens, der fæster, Anne g.m. Jens Nielsen sst, Rasmus 22. FM: morbror Peder Rasmussen i Yding.

1685 Kirsten Christensdatter i Elling. 5.4.1735, fol.105.
E: Mads Nielsen Winther. B: Karen 12, Christen 6, Anders 4, Laurids 1. FM: morbror Rasmus Christensen sst.

1686 Jens Jensen i Elling. 5.4.1735, fol.106.
E: Ingeborg Knudsdatter. LV: Christen Nielsen, der ægter. B: Jens 16, Knud 14, Peder 12, Margrethe 11, Maren 8, Anne 4. Første ægteskab med [Margrethe Christoffersdatter], skifte 8.11.1714 lbnr.898. B: Jens 25, Johanne g.m. Jens Christensen i Ejer.

1687 Karen Nielsdatter i Ris. 5.4.1735, fol.107.
E: Jens Henriksen. B: Lisbeth 9, Niels 4.

1688 Rasmus Jensen og hustru Kirsten Sørensdatter i Tebstrup. 5.4.1735, fol.108.
B: Søren 40, Kirsten g.m. Jens Boest sst, Anne g.m. Rasmus Rasmussen i Brørup, Karen 26.

1689 Laurids Pedersen i Alken. 29.7.1735, fol.109.
E: Johanne Christensdatter. LV: Rasmus Nielsen i Illerup. B: Anne g.m. Anders Andersen i Hårby, Maren 20, Birgitte 16, Christen 13. FM: farbror Mikkel Pedersen i Illerup.

1690 Anne Nielsdatter i Firgårde. 29.7.1735, fol.110.
Enke efter Peder Jensen, [skifte 17.12.1711 lbnr.850]. B: Maren g.m. Jens Sørensen i Veng, Maren g.m. Christen Sørensen i Firgårde, Peder 24. Første ægteskab med [Rasmus Sørensen sst, skifte 24.8.1702 lbnr.572]. B: Niels i Dallerup, død. 2B: Anne 9, Kirsten 7. Sml.lbnr.1134, Søren i Firgårde, Kirsten g.m. Jens Rasmussen i Nørre Vissing, Else g.m. Oluf Christensen i Veng.

1691 Maren Rasmusdatter i Alling. 30.7.1735, fol.112.
E: Niels Nielsen. B: Anne 9, Niels 5, Rasmus 3. FM: Jacob Knudsen sst.

1692 Dorthe Rasmusdatter i Kilsgård. 30.7.1735, fol.112.
Enke efter Claus Clausen Vosgraf sst, skifte 29.3.1730 lbnr.1431. B: Anne 39, Mette g.m. Rasmus Nielsen i Gjern, Maren 33, Maren g.m. Peder Rasmussen i Tørring, Niels 29, Helvig 27, der døde, Christoffer 22, Kirsten 21. FM: fasters søn Niels Andersen i Javngyde.

1693 Johanne Jespersdatter i Tulstrup. 30.7.1735, fol.114.
E: Jørgen Andersen Dyhr. B: Jesper 8, Anders 6, Laurids 3. FM: mors mosters mand Peder Herlufsen i Kalbygård, Peder Sørensen i Låsby.

1694 Maren Lauridsdatter i Fruering. 4.8.1735, fol.115.
E: Niels Knudsen. Første ægteskab med [Erik Hansen i Virring, skifte 22.3.1728 lbnr.1316]. B: Laurids sst, Mikkel i Gram, Rasmus, Kirsten 23, Maren 18. Enkemandens forrige ægteskab med [Else Andersdatter], skifte 30.9.1724 lbnr.1176.

1695 Mikkel Rasmussen i Fruering. 4.8.1735, fol.116.
E: Anne Thomasdatter. LV: Anders Rasmussen sst. B: Mette 4. FM: farbror Søren Rasmussen i Svinsager. Arv i boet efter enkens stedfar [Jens Andersen sst], skifte 3.12.1729 lbnr.1410 til dennes søn Thomas.

1696 Mikkel Olufsen i Rødemølle. 5.8.1735, fol.118.
E: Maren Jacobsdatter. LV: bror Erik Jacobsen i Nissumgård. B: Oluf 10, Maren 6. FM: Hans Jacobsen i Hoved.

1697 Jens Pedersen Winther i Ørridslev. 5.8.1735, fol.119.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Jeppe Rasmussen i Gjesing. A: mor Maren Eskildsdatter enke efter [Peder Jensen sst, skifte 9.12.1712 lbnr.870], brødre Eskild Pedersen i Båstrup, Hans Pedersen i Ørridslev, Oluf Pedersen sst, søsters mand Mikkel Hansen i Grumstrup. Enkens første ægteskab med Hans Eskildsen i Ørridslev, skifte 31.10.1732 lbnr.1589. B: Maren. Desuden nævnes enkens bror Jørgen Rasmussen i Grumstrup.

1698 Søren Jensen i Ustrup. 5.8.1735, fol.120.
E: Mette Pedersdatter. LV: Laurids Andersen, der ægter og fæster. B: Bodil 4, Kirsten 3. FM: søskendebarn Eskild Pedersen i Båstrup, morbror Christen Pedersen i Tebstrup.

1699 Søren Sørensen i Brørup. 5.8.1735, fol.122.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Niels Sørensen, der ægter. B: Karen 4, Søren 1. FM: Hans Pedersen sst. Desuden nævnes enkens søster Sidsel Bertelsdatter.

1700 Maren Nielsdatter i Brørup. 5.8.1735, fol.123.
E: Christen Mogensen. B: Mette 9, Niels 6. FM: Mads Jensen sst.

1701 Sidsel Jensdatter i Grumstrup. 6.8.1735, fol.125.
E: Jeppe Jacobsen. B: Jacob 26, Jens 25, Eskild 22, Maren 18. FM: søskendebarn Mikkel Andersen sst.

1702 Maren Pedersdatter i Grumstrup. 6.8.1735, fol.126.
E: Niels Olufsen. B: Peder 1.

1703 Rasmus Eriksen i Rindelevgård. 6.8.1735, fol.128.
E: Margrethe Mortensdatter. LV: Mikkel Eriksen sst. B: Morten 32, Anne 28, Ellen 24 g.m. Mikkel Andersen i Gjesing, Karen 22, Maren 20, Niels 15, Johan 12. FM: svoger Hans Jacobsen i Hoved.

1704 Anne Jensdatter i Virring. 6.8.1735, fol.129.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 6, Anne 3. FM: morbror Mikkel Jensen sst.

1705 Søren Lauridsen i Virring. 6.8.1735, fol.131.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Vitved. B: Anne 4. FM: Søren Rasmussen i Hvolbæk, farbror Anders Lauridsen sst. Enkens første ægteskab med Mikkel Lauridsen sst, skifte 29.6.1731 lbnr.1497. B: Rasmus, Kirsten, Laurids, Niels.

1706 Karen Nielsdatter i Virring. 6.8.1735, fol.132.
E: Laurids Eriksen. B: Erik 6 mdr. FM: Peder Andersen skoleholder. Arv i boet efter enkemandens far [Erik Hansen sst], skifte 22.3.1728 lbnr.1316.

1707 Mikkel Rasmussen Eskildgaard og hustru Karen Knudsdatter i Vitved. 6.8.1735, fol.134.
B: Rasmus, der fæster, Anne g.m. Peder Poulsen sst, Knud 15, Maren 12, Anne 10. FM: morbror Jens Knudsen i Hørning.

1708 Johanne Hansdatter i Vitved. 6.8.1735, fol.135.
E: Rasmus Damsgaard. Af første ægteskab B:
1) Bodil Jørgensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Hylke, [skifte 7.10.1728 lbnr.1360]. 1B:
a Niels Sørensen 15
2) Lisbeth Jørgensdatter g.m. Jens Jensen den yngre i Tåning.

1709 Niels Nielsen i Yding. 1.10.1735, fol.136.
E: Bodil Jensdatter. LV: Morten Andersen sst. B: Rasmus 17, Mette 8. FM: fasters mand Hans Ibsen i Tåning. Første ægteskab med [Mette Jensdatter, skifte 11.11.1711 lbnr.845]. B: Sidsel 25. FM: morbror Jens Jensen Nørgaard i Yding.

1710 Christen Jacobsen i Overby. 15.11.1735, fol.138.
E: Karen Nielsdatter. LV: Assessor Glud i Kattrup. B: Jacob 30, Mette g.m. Nikolaj Clausen skomager i Skanderborg, Anne 28, Niels 27, Jens 25, Else 22, Karen 10. FM: farbror Jens Jacobsen i Tebstrup.

1711 Johanne Rasmusdatter i Tåning. 15.11.1735, fol.139.
E: Laurids Nielsen. Første ægteskab med [Jens Steffensen sst, skifte 10.11.1708 lbnr.766]. B: Ingeborg g.m. Anders Påske i Århus, Rasmus Jensen i Hem, Steffen 36 i Tåning, Mette g.m. Jens Nielsen i Horndrup.

1712 Mette Henriksdatter i Ris. 15.11.1735, fol.139.
E: Oluf Pedersen, der er rømt. B: Laurids 15, Peder 6. FM: moster Lucie Henriksdatters mand Jens Olufsen i Tåning.

1713 Maren Rasmusdatter i Hårby. 19.12.1735, fol.140.
E: Niels Rasmussen den yngre. B: Rasmus 8. FM: morfar Rasmus Knudsen sst.

1714 Niels Jespersen i Hårby. 19.12.1735, fol.141.
E: Cathrine Christensdatter. LV: far Christen Christensen sst. B: Jesper 6, Christen 3, Anders 1. FM: Oluf Christensen i Veng, fars brorsøn Anders Andersen i Hårby. Første ægteskab med [Anne Olufsdatter, skifte 27.6.1715 lbnr.921]. B: Sidsel g.m. Oluf Bentsen drejer sst, Oluf 26, Mette g.m. Poul Nielsen i Brendstrup. Andet ægteskab med [Kirsten Christensdatter, sml. lbnr.1211]. B: Anne 16, Christen 12.

1715 Them Pedersen i Stilling. 20.12.1735, fol.142.
B: Anne Else g.m. Jens Knudsen smed sst, Maren g.m. Peder Handskemager sst, død. 2B: Karen 22, Kirsten 19.

1716 Anne Poulsdatter i Stilling. 20.12.1735, fol.143.
E: Jacob Eriksen. B: Anne 4. FM: Mikkel Jensen sst.

1717 Maren Christensdatter i Mesing. 20.12.1735, fol.144.
E: Simon Dinesen. B: Karen g.m. Jørgen Andersen sst, Jens 19, Johanne 18, Sidsel 14, Dines 10.

1718 Anne Jensdatter i Stjær. 21.12.1735, fol.145.
E: Peder Poulsen. B: Johanne 8, Simon 6, Birgitte 2. FM: morbror Rasmus Jensen i Dørup. Første ægteskab med [Johanne Simonsdatter], skifte 12.11.1725 lbnr.1221. B: Kirsten, Jens, Maren.

1719 Karen Jensdatter i Vrold. 3.3.1736, fol.145.
E: Niels Nielsen Bonde. B: Maren 2, Jens 6 mdr. FM: Jens Knudsen sst, Søren Jensen sst. Desuden nævnes afdødes far Jens Mikkelsen sst og søster Gertrud Jensdatter 20.

1720 Ingeborg Mikkelsdatter (formentlig fejl for Voldborg Mikkelsdatter) i Harlev. 16.3.1736, fol.147.
E: Christen Christensen. B: Mikkel 27, Christen 25, Laurids 20, Niels 15, Anne g.m. Oluf Andersen smed i Hårby, Kirsten 9.

1721 Bodil Terkildsensdatter i Vadsted. 6.4.1736, fol.148.
E: Rasmus Rasmussen. A: bror Peder Terkildsensen i Torsø, død 3B: Søren sst, Birgitte g.m. Christen Jensen i Vadsted, Kirsten g.m. Niels Pedersen i Grølsted, søster Kirsten Terkildsensdatter, død. 2B: Maren Thomasdatter g.m. Søren Nielsen Hyrde i Vadsted, Peder Jensen i Hammel, død. 4B: Maren 32, Jens 30, Rasmus 29, Kirsten 24. Arv i boet efter [Malene Hansdatter, skifte 30.3.1726 lbnr.1412] g.m. enkemandens bror Peder Rasmussen i Vadsted til dennes børn Hans Henrik, Kirsten, Sofie.

1722 Maren Sørensdatter i Møgelby. 6.4.1736, fol.149.
E: Jørgen Jensen. B: Maren 12 uger, der døde. Første ægteskab med [Søren Christensen, skifte 19.2.1735 lbnr.1670]. B: Maren 2. FM: Anders Rasmussen sst. Dennes første ægteskab med [Maren Knudsdatter], skifte 3.10.1733 lbnr.1604. B: Maren, Christen.

1723 Niels Rasmussen i Skannerup. 7.4.1736, fol.150.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Jens Jensen sst. B: Anne g.m. Niels Nielsen sst, Maren g.m. Oluf Christoffersen i Glapgård, Karen 28, Maren 26, Anne 24, Rasmus 20.

1724 Birgitte Mouridsdatter i Glapgård. 7.4.1736, fol.151.
E: Oluf Christoffersen. Første ægteskab med Søren. B: Laurids 22, Kirsten 20, Anne 17, Jens 13. FM: Søren Mouridsen i Gjern.

1725 Mads Christoffersen i Dalby. 7.4.1736, fol.151.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Jensen, der ægter. B: Dorthe 5, Christoffer 2, Kirsten 10 uger. FM: fasters mand Niels Pedersen den yngre i Ellerup.

1726 Søren Rasmussen i Dalby. 7.4.1736, fol.152.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Søren Pedersen i Holmstol. B: Rasmus 19, Inger 13, Anne 10, Jens 7, Niels 2. FM: fasters mand Niels Rasmussen i Møgelby, morbror Mads Jensen i Gjern.

1727 Niels Jensen og hustru Elle Jensdatter i Dalby. 7.4.1736, fol.153.
B: Maren 12, Karen 10, Jens 9, Jens 5. FM: mosters mand Jens Andersen i Skannerup, morbror Niels Jensen i Sminge, fars fasters mand Anders Jensen i Lyngby, fasters mand Søren Pedersen i Gjern.

1728 Niels Jensen i Skanderborg Ladegård. 10.9.1736, fol.155.
E: Clara Eleonora Ovesdatter. LV: Christen Gundorph. B: Anne Dorthe 14, Anne Kirstine 12, Maren 9, Lisbeth 3. FM: Søren Rasmussen Dons sst, Mikkel Olufsen i Stjær, Peder Olufsen i Nygård, Peder Christensen i Blegind.

1729 Mikkel Pedersen i Stilling. 10.9.1736, fol.158.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Anders Sørensen i Kolt. B: Peder 11, Kirsten 7, Niels 5, Gertrud 2. FM: farbrødre Niels Pedersen i Mesing, Peder Pedersen i Stilling.

1730 Kirsten Jensdatter i Gram. 10.9.1736, fol.161.
E: Søren Pedersen. A: mor Maren Jensdatter, søskende Mikkel Jensen, Jens Jensen i Balle i Odder sogn, Else Jensdatter g.m. Jens Frandsen i Snærild, Karen Jensdatter enke i Bøgeskov ved søn Laurids Sørensen, Maren Jensdatter. Skifte 27.8.1731 efter enkemandens forrige hustru [Anne Jensdatter] og skifte 2.12.1729 lbnr.1404 efter dennes forrige mand [Søren Pedersen sst]. Desuden nævnes enkemandens søster Maren Pedersdatter.

1731 Christen Jensen i Fruering. 25.9.1736, fol.162.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jens Christensen, der ægter og fæster. B: Jens 7, Anders 5, Anne Marie 2. FM: Jørgen Rasmussen i Gram, farbror Mikkel Jensen i Virring.

1732 Niels Jørgensen smed i Fruering. 25.9.1736, fol.164.
E: Anne Knudsdatter. LV: Niels Knudsen sst. A: bror Morten Jørgensen i København, bror Jens Jørgensen i Mesing, død. 2B: Jørgen sst, Inger i Horsens, søster Sidsel Jørgensdatter enke i Skårup ved søn Jens Mikkelsen sst, søster Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Hvilsted, halvsøster Anne Jørgensdatter var g.m. Niels i Hvolbæk, død. 5B: Jens i Hårby, Anders i Tåning, Jørgen i Tåstrup, Kirsten enke i Hårby, Maren g.m. Johan Christoffersen i Strygerhuset.

1733 Helle Andersdatter i Skårup. 25.9.1736, fol.164.
E: Oluf Christensen. B: Christen 13, Karen 7. FM: morbror Peder Andersen skoleholder i Virring.

1734 Oluf Nielsen i Skårup.25.9.1736, fol.165.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Rasmus 10, Mikkel 2. FM: farbrødre Rasmus Nielsen i Virring, Peder Nielsen i Hvolbæk.

1735 Anders Nielsen i Skårup. 25.9.1736, fol.166.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Christensen. B: Anne 6 mdr. FM: farbrødre Rasmus Nielsen i Virring, Peder Nielsen i Hvolbæk.

1736 Maren Rasmusdatter i Hvolbæk. 25.9.1736, fol.167.
E: Søren Pedersen. B: Maren 5, Mette 2. FM: mors morbror Peder Rasmussen Stovstrup i Hvolbæk, morbror Peder Rasmussen sst.

1736A Maren Christensdatter i Hvolbæk. 25.9.1736, fol.168.
Enke efter Knud Christensen. [Skifte 3.12.1729 lbnr.1411]. B: Maren 20, Niels 19, Christen 12. FM: farbror Rasmus Christensen i Virring, Rasmus Jensen i Hvolbæk, fasters mand Jørgen Nielsen i Fastrup. Første ægteskab med [Niels Jensen i Hvolbæk, skifte 16.7.1712 lbnr.862]. B: Rasmus 27, Maren trolovet med Søren Pedersen i Hvolbæk.

1737 Maren Frandsdatter i Hvolbæk. 25.9.1736, fol.169.
E: Andreas Lauridsen. A: bror Niels Frandsen i Lisbjerg, søster Anne Frandsdatter g.m. Søren Nielsen sst.

1738 Kirsten Mikkelsdatter i Hvolbæk. 25.9.1736, fol.169.
E: Peder Rasmussen. A: søskende Jens Mikkelsen sst, Peder Mikkelsen i Spørring, Johanne Mikkelsdatter g.m. Oluf Sørensen i Dørup, halvsøskende Terkildsen Mikkelsen i Stilling, Christen Mikkelsen i Hvolbæk, Kirsten Mikkelsdatter i Vrold.

1739 Henrik Mechemøller i Grumstrup. 26.9.1736, fol.170.
E: Maren Ibsdatter. LV: Jeppe Jacobsen. B: Cathrine 19, Christence 16, Vilhelm 12. FM: Jørgen Rasmussen sst.

1740 Mette Jensdatter i Grumstrup. 30.7.1736, fol.171.
E: Søren Rasmussen. B: Karen 7, Kirsten 3. FM: morbror Søren Jensen sst.

1741 Oluf Jensen i Kattrup. 26.9.1736, fol.172.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Laurids Pedersen, der fæster. B: Maren 6, Jens 3. FM: Rasmus Sørensen sst, Christen Jensen sst.

1742 Anne Thoensdatter i Brørup. 26.9.1736, fol.174.
E: Hans Pedersen. A: søskende Christen Thoensen i Vrold, Jens Thoensen sst, Jesper Thoensen sst, Karen Thoensdatter i Skanderborg, Cathrine Thoensdatter.

1743 Anne Sørensdatter i Hylke. 26.9.1736, fol.175.
E: Søren Nielsen. B: Bodil 6, Sofie 5, Karen 4, Margrethe 2. FM: morfar Søren Pedersen i Ustrup. Enkemandens første ægteskab med Bodil Jørgensdatter, skifte 7.10.1728 lbnr.1360. B: Niels.

1744 Rasmus Poulsen i Framlev. 27.9.1736, fol.177.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Basse i Dørup Mølle. A: brordatter Maren Sørensdatter g.m. Johan Nielsen murer i Århus.

1745 Anne Nielsdatter i Gjesing. 26.9.1736, fol.178.
E: Niels Mikkelsen. B: Karen 10, Sidsel 9, Kirsten 4. FM: morbrødre Jørgen Nielsen i Torrild, Peder Nielsen sst. Enkemandens første ægteskab med Karen Jørgensdatter, skifte 24.7.1724 lbnr.1172.

1746 Hans Mikkelsen i Skovby. 7.12.1736, fol.180.
E: Barbara Poulsdatter. B: Jens 28, Kirsten g.m. Rasmus Didriksen degn i Skivholme, Maren g.m. Laurids Sørensen i Fårup, Karen 22, Niels 25, Marie 16, Peder 14. FM: Anders Jensen i Skovby, Laurids Poulsen sst.

1747 Jens Lauridsen i Galten. 7.12.1736, fol.181.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Ernst Ludvig Dencker i Alken. B: Karen g.m. Rasmus Pedersen i Galten, Anne g.m. Knud Sørensen Knudsen sst, Anne 26. FM: Knud Nielsen i Bjedstrup. Arv i boet efter skifte 19.6.1694 til enkens søster Dorthe Jørgensdatter i Låsby. LV: Peder Herlufsen i Kalbygård. Sml. lbnr.339.

1748 Mette Sørensdatter i Høver. 8.12.1736, fol.183.
E: Hans Henrik Pedersen. B: Malene 9 mdr. FM: mosters mand Peder Jensen sst.

1749 Peder Jensen i Høver. 8.12.1736, fol.184.
E: Ellen Bentsdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Niels i Låsby, Johanne g.m. Esben Jensen i Hørning, Mette 28, Karen 25, Bent 20, Jens 15, Anne 12, Peder 9.

1750 Anne Kjeldsdatter i Rampesmølle. 12.12.1736, fol.185.
E: Peder Rasmussen. B: Margrethe 10, Kjeld 8, Christen 4, Rasmus 2. FM: morfar Kjeld Jensen i Tårup.

1751 Inger Nielsdatter i Mollerup. 15.12.1736, fol.187.
E: Jens Rasmussen. B: Niels 12, Karen 8, Anne 6, Rasmus 4. FM: Rasmus Nielsen sst, Rasmus Mogensen sst.

1752 Kirsten Andersdatter i Firgårde. 18.12.1736, fol.188.
E: Peder Jensen. B: Kirsten 15, Anne 14, Maren 12, Johanne 10, Jens 5, Marie 2. FM: morbrødre Rasmus Andersen i Vissingkloster, Thomas Andersen i Emborg Kloster, Niels Andersen smed i Rye.

1753 Christoffer Rasmussen i Firgårde. 18.12.1736, fol.190.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Thomsen i Boes. B: Anne 9, Karen 8, Johanne 2, Maren 9 uger. FM: fars søskendebarn Laurids Jensen i Siim, morbror Christen Sørensen i Firgårde.

1754 Karen Gertsdatter i Siim. 18.12.1736, fol.191.
E: Anders Nielsen. B: Niels 32, der fæster, Anne g.m. Anders Hansen sst, Johanne 20. FM: morbror Gert Christensen. Sml. lbnr.1378.

1755 Maren Lauridsdatter i Siim. 18.12.1736, fol.192.
E: Jens Rasmussen. Første ægteskab med [Jens Simonsen], skifte 7.9.1709 lbnr.779. B: Simon i Emborg Kloster, Laurids i Siim, Maren, [skifte 20.7.1724 lbnr.1169], g.m. Joen Nielsen sst, [skifte 14.7.1732 lbnr.1518]. B: Kirsten g.m. Poul Rasmussen i Rye, Maren 19.

1756 Søren Jensen i Rye. 19.12.1736, fol.193.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Jensen. B: Anne Marie 5, Peder 4, Søren 2. FM: morbror Niels Pedersen.

1757 Karen Christensdatter i Rye. 19.12.1736, fol.194.
E: Peder Thomsen. B: Thomas 7, Anne Kirstine 5. Arv i boet efter skifte 9.12.1696 til enkemandens bror Thomas Thomsen, fordret af børnenes oldefar Christen Nielsen.

1758 Mikkel Hansen smed i Mesing. 16.3.1736, fol.195.
E: Else Jensdatter. LV: far Jens Christensen sst, Johan Nielsen snedker i Skanderborg, der ægter. B: Margrethe 10 uger. FM: fasters mand Jørgen Rasmussen i Forlev, farfar Hans Christian Terskov sst, farbror Christian Hansen Terskov i Mesing.

1759 Mette Rasmusdatter i Rye. 12.2.1737, fol.198.
E: Anders Hansen. B: Rasmus 11, Hans 9. FM: morbror Rasmus Christensen sst.

1760 Peder Jensen Hundkær i Davding. 13.2.1737, fol.199.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Jens Sørensen i Burgårde. B: Johanne g.m. Erik Jensen i Boest, Else 12.

1761 Niels Rasmussen i Dallerup. 20.3.1737, fol.200.
E: Helle Sørensdatter. B: Anne 13, Kirsten 11. FM: Søren Rasmussen i Firgårde. Første ægteskab med Poul Nielsen [formentlig fejl for Lauridsen] i Dallerup, skifte 3.12.1723 lbnr.1134. B: Anne g.m. Søren Lauridsen i Tovstrup, Mette g.m. Laurids Nielsen i Lillemølle, Søren, Jens, Knud.

1762 Maren Jensdatter i Sorring. 20.3.1737, fol.202.
E: Jens Pedersen, skrædder. B: Peder 23, Anne g.m. Peder [Rasmussen], smed i Farre, [Maren] 20. FM: Poul Jensen i Sorring. Desuden nævnes enkemandens søskende Maren Pedersdatter sst, Rasmus Pedersen sst, Mette Pedersdatter.

1763 Gertrud Christoffersdatter i Sorring. 20.3.1737, fol.204.
E: Jørgen Nielsen Dyhr. A: bror [Jens Christoffersen i Veng, skifte 22.3.1729 lbnr.1385]. 4B: Rasmus sst, Karen 20, Christoffer 18, Niels 16, bror Jørgen Christoffersen, død. B: Johanne 26 g.m. Christen Mikkelsen i Mesing, halvbror Niels Christoffersen i Veng, halvsøster Gertrud Christoffersdatter g.m. Jens Thomsen i Firgårde, halvsøster Sidsel Christoffersdatter g.m. Christen Iversen i Emborg Kloster. Desuden nævnes enkemandens søskende Søren Fischer i Sorring, Johanne Nielsdatter g.m. Hans Olufsen sst.

1763A Kirsten Sørensdatter i Tovstrup. 20.3.1737, fol.205.
E: Anders Jensen. A: søster Anne Sørensdatter enke efter Claus Knudsen i Farre, nu i Gjern, søster Maren Sørensdatter, død, søster Anne Sørensdatter var g.m. Laurids Sørensen smed i Gjern, død. B: Henrik i Truust, Anne Sofie g.m. Søren Møller i Gjern, Maren g.m. Jens Tullesen i Iller.

1764 Karen Nielsdatter i Tovstrup. 21.3.1737, fol.206.
E: Søren Lauridsen. B: Bodil 5. FM: morfar Niels Jensen sst.

1765 Johanne Jensdatter i Tovstrup. 21.3.1737, fol.207.
E: Niels Mogensen. B: Kirsten 3. FM: mors søskendebarn Anders Jespersen sst.

1766 Mikkel Madsen kromand i Søbyvad. 22.3.1737, fol.209.
E: Kirsten Svendsdatter. LV: Fuldmægtig Schelde på Søbygård. B: Abigael g.m. Henrik Lauridsen i Truust. Johannes 12, Maren 10, Abild Kirstine 7. FM: Hr. Peder Fabich i Gjern, Niels Frandsen i Søbyvadgård.

1767 Karen Nielsdatter i Vadsted. 19.2.1735, fol.214.
Enke efter Rasmus Nielsen. B: Niels 36, Margrethe g.m. Rasmus Jensen smed i Hammel, Niels sst, [skifte 19.2.1735 lbnr.1672] var g.m. Anne Lauridsdatter, LV: Enevold Andersen, der ægter. B: Karen 6 mdr. FM: Laurids Nielsen i Svenstrup, forpagter Bording på Frijsenborg

1768 Anne Christensdatter i Farre. 1.7.1737, fol.217.
E: Peder Rasmussen smed. B: Rasmus 16, Peder 13. Første ægteskab med Peder Lauridsen. B: Kirsten 21. FM: Søren Christensen i Sjelle, søskendebarn Peder Rasmussen i Farre.

1769 Peder Svendsen ugift i Alken. 26.7.1737, fol.218.
A: søster Karen Svendsdatter sst, der døde, bror Johan Svendsen i Skanderborg, død. 3B: Margrethe g.m. Rasmus Sørensen møller i Østermølle ved Københavns Østerport, Karen, Maren g.m. Johan Tejmar i Øsby ved Haderslev.

1770 Poul Pedersen og hustru Karen Svendsdatter i Alken. 26.7.1737, fol.222.
Hans A: søskende Christen Pedersen Svejstrup i Århus, Jens Pedersen i England, Niels Pedersen i København, Maren Pedersdatter sst. Hendes bror Johan Svendsen i Skanderborg, død. 3B: Karen i København, Margrethe g.m. Rasmus Sørensen i Østermølle ved Københavns Østerport, Maren g.m. Johan Tejmar i Øsby ved Haderslev. Sml. lbnr.1769.

1771 Poul Pedersen i Mesing. 5.8.1737, fol.227.
Enkemand efter Karen Madsdatter, skifte 14.2.1732 lbnr.1480. B: Johanne 27 g.m. Jens Knudsen i Hemstok, Kirsten 25, Peder 21, der fæster, Mads 13. FM: Rasmus Lauridsen sst, Christen Andersen sst.

1772 Jens Sørensen i Mesing. 5.8.1737, fol.229.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Forlev. B: Søren 14, Kirsten 11, Peder 7, Mads 4. FM: farbror Søren Sørensen i Mesing, Niels Rasmussen sst.

1773 Anne Bentsdatter i Vrold. 9.8.1737, fol.231.
E: Hans Hansen Drejer. B: Hans 11, Birgitte 10, Bent 6. FM: Niels Jensen Overgård sst, Christoffer Nielsen sst.

1774 Maren Sørensdatter i Vrold. 9.8.1737, fol.232.
E: Anders Jensen. B: Jens 2. FM: morfar Søren Jensen.

1775 Erik Lauridsen i Vrold. 9.8.1737, fol.233.
E: Karen Dinesdatter. LV: Iver Lauridsen. B: Maren 17, Karen 15, Voldborg, 12, Jens 9, Mette 6, Erik 6 uger. FM: Anders Andersen Overgaard, Rasmus Andersen. Desuden nævnes afdødes bror Jens Lauridsen i Forlev.

1776 Johanne Jørgensdatter i Stjær. 21.9.1737, fol.236.
E: Peder Jensen Skovby. B: Anne 10, Maren 7, Søren 2. FM: Oluf Simonsen sst. Første ægteskab med Søren Jensen, skifte 17.7.1726 lbnr.1268. B: Helle 18, Jørgen 15, Jens 12. FM: Mikkel Olufsen sst.

1777 Rasmus Andersen i Stjær. 21.9.1737, fol.238.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Jensen Søballe sst. B: Anders 15. Første ægteskab med Mette Pedersdatter, skifte 14.3.1720 lbnr.1031. B: Rasmus 36, Jens 31 i Tåstrup.

1778 Peder Lauridsen i Tåstrup. 21.9.1737, fol.240.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Jens 3, Maren 2. FM: Jens Søgaard. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 30.7.1734 lbnr.1628. B: Laurids 12, Rasmus 9. FM: Søren Rasmussen i Lillering.

1779 Thor Svendsen i Framlev. 21.9.1737, fol.241.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen Søgaard i Tåstrup. B: Peder 21, Helle 18, Else 15, Rasmus 14, Søren 10. Første ægteskab med Helle Rasmusdatter. B: Jens i Framlev, Maren g.m. Hans Jensen smed i Stjær, Kirsten g.m. Peder Lauridsen skoleholder i Sjelle, Birthe g.m. Søren Pedersen skomager i Århus, Svend i Århus, død. 2B: Helle 18, Jens 13.

1780 Bodil Nielsdatter i Fregerslev. 7.10.1737, fol.243.
E: Rasmus Christensen. B: Maren 23 g.m. Søren Jacobsen væver sst, Christen 21, Voldborg 19. FM: farbror Jens Sørensen sst.

1781 Kirsten Simonsdatter i Hørning. 7.10.1737, fol.245.
E: Otte Johansen. B: Anne Cathrine 16, Jens 12, Kirsten 10. FM: morbror Oluf Simonsen i Stjær.

1782 Rasmus Rasmussen i Hørning. 7.10.1737, fol.246.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Iversen, der ægter. B: Johanne 13, Peder 10. FM: farbror Peder Rasmussen i Jeksen, Erik Rasmussen i Hørning.

1783 Karen Pedersdatter i Galten. 29.10.1737, fol.247.
E: Frands Rasmussen. B: Simon sst, Maren g.m. Peder Mogensen sst, Sidsel var g.m. Knud Sørensen Andersen sst, [skifte 13.10.1732 lbnr.1543]. 7B: Sidsel g.m. Eskild Rasmussen i Stjær, Mette 20, Inger 18, Søren 15, Anders 12, Abelone 9, Karen 7.

1784 Kirsten Jacobsdatter i Tørring. 4.11.1737. fol 248.
E: Niels Jensen Møller. B: Jens 8, Anders 6. FM: morfar Jacob Andersen Dyhr.

1785 Rasmus Nielsen i Javngyde. 4.11.1737, fol.249.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Andersen Dyhr i Tulstrup. B: Jens 23, Kirsten 18, Maren 14. FM: mosters mand Jens Jørgensen i Javngyde.

1786 Anne Rasmusdatter i Låsby. 4.11.1737, fol.251.
E: Niels Rasmussen smed. B: Rasmus 14, Laurids 12, Jens 8, Thomas 6, Anne 3. FM: morbror Niels Rasmussen i Flensted.

1787 Rasmus Nielsen i Låsby. 4.11.1737, fol.252.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Søren 23, Anne 21, Thomas 18, Anders 11. FM: Søren Andersen i Gjern, Jens Thomsen i Låsby. Skifte efter første ægteskab 14.10.1713. B: Niels i Flensted, Anders 28, Rasmus 26, Anne g.m. Niels Rasmussen smed i Låsby, skifte 4.11.1737 lbnr.1786. B: Rasmus 14, Laurids 12, Jens 8, Thomas 6, Anne.3.

1788 Niels Sørensen i Sorring. 4.11.1737, fol.253.
E: Ellen Eriksdatter. LV: Søren Jensen. B: Søren 20, Erik 15, Sejer 10. FM: farbrødre Jens Sørensen sst, Søren Sørensen sst.

1789 Laurids Sørensen i Tovstrup. 4.11.1737, fol.254.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Inger 5, Jørgen 4, Rasmus 2. FM: Erik Sørensen i Tovstrup, morbrødre Jens Jørgensen i Javngyde, Rasmus Jørgensen sst. Første ægteskab med [Inger Lauridsdatter], skifte 1.8.1732 lbnr.1530. B: Søren 10, Jens 7. FM: morfar Laurids Poulsen i Tovstrup Mølle.

1790 Anne Knudsdatter i Them. 19.11.1737, fol.256.
E: Anders Lauridsen Glød. B: Anders 30, Knud 28, Peder 26, Niels 24, Kirsten 20, Karen 14. FM: morbror Jens Knudsen i Tømmerby.

1791 Anne Mikkelsdatter i Lovdal. 19.11.1737, fol.257.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 16, Mikkel 13, Anne 12, Anne Marie 9, Kirsten 5. FM: mors søstersøn Laurids Iversen i Them.

1792 Christen Lauridsen i Hjortsballe. 19.11.1737, fol.259.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Laurids 28, Peder 16. FM: Christen Jensen i Lovdal.

1793 Niels Iversen i Vorret. 19.11.1737, fol.260.
E: Irmgard Hansdatter. LV: Søren Ibsen i Salten. B: Iver 3. FM: farbror Laurids Iversen i Them. Desuden nævnes afdødes bror Mikkel Iversen i Velling.

1794 Else Jørgensdatter i Forlev. 2.12.1737, fol.261.
E: Thomas Jensen. B: Peder 16, Jens 15, Jørgen 11, Henrik 10, Kirsten 7, Margrethe 6, Mette 4. FM: farbror Niels Jensen sst, morbrødre Anders Jørgensen sst, Søren Jørgensen i Illerup, Peder Jørgensen i Forlev.

1795 Oluf Lauridsen i Illerup. 2.12.1737, fol.265.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Christensen i Mesing. A: søster Karen Lauridsdatter. LV: søn Jens Poulsen sst, bror Peder Lauridsen i Forlev, død. 2B: Mathias sst, Karen g.m. Hans Møller sst, bror Jens Lauridsen i Nørre Vissing, død. 2B: Karen g.m. Christen Nørgaard i Firgårde, Maren, halvsøster Maren Lauridsdatter var g.m. Rasmus Nielsen i Illerup. død. 1B: Jørgen 21, halvsøster Karen Lauridsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Båstrup.

1796 Ellen Nielsdatter i Stjær. 8.1.1738, fol.269.
E: Rasmus Nielsen. A: bror Laurids Nielsen Gammelgaard i Storring, bror Enevold Nielsen i Gammelgård, død. 2B: Inger g.m. Anders Pedersen Tokkekøb i København, Anne, søster Birthe Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Gammelgård, søster Kirsten Nielsdatter enke efter Anders Nielsen i Høver, [skifte 10.3.1725 lbnr.1193], søster Maren Nielsdatter enke efter Søren Christensen i Galten, søster Margrethe Nielsdatter var g.m. Thomas Christensen i Storring, død. 1B: Inger, søster Voldborg Nielsdatter i Stjær var g.m. [Eskild Rasmussen, skifte 30.7.1734 lbnr.1627]. B: Karen, Inger. Første ægteskab med [Peder Sørensen, skifte 31.1.1722 lbnr.1079]. B: Kirsten.

1797 Niels Enevoldsen ugift i Storring. 16.7.1737, fol.272.
A: søster Inger Enevoldsdatter g.m. Anders Pedersen Tokkekøb i København, søster Anne Enevoldsdatter 28, halvsøster Abelone Jensdatter 20. FM: far Jens Jensen Lundsgaard i Gammelgård. Arv i boet til afdødes 2 morbrødre Jens Rasmussen i Nørre Vissing, Johan Rasmussen i Høver efter afdødes bror Rasmus Enevoldsen i Nørre Vissing.

1798 Anne Jensdatter Bendstrup i Voer Kloster Mølle. 25.4.1738, fol.274.
E: Evert Voetmann.

1799 Niels Christensen smed i Sønder Vissing. 6.6.1738, fol.283.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Andersen sst. B: Christen 12, Cort 5. FM: mosters mand Peder Kjær i Addit, mors halvbror Christen Eriksen sst. Af første ægteskab B: Mette 18. FM: Frederik Hansen sst. Arvekontrakt 15.5.1724.

1800 Niels [Nielsen] Byskov kromand i Rye. 7.6.1738, fol.287.
E: Christence Johansdatter. LV: bror Poul Johansen i Rye Mølle. B: Anne Marie 10, Anne 3. Første ægteskab med [Anne Marie Sørensdatter], skifte 13.1.1725 lbnr.1186. B: Søren 27, Marie g.m. Morten Jensen i Vissingkloster, Anne Cathrine, [skifte 9.8.1732 lbnr.1542] g.m. Hagen Johansen i Silkeborg Mølle, [skifte 3.8.1734 lbnr.1640]. B: Anne Marie 12, Johanne Marie 8, Christine Charlotte Amalie 6.

1801 Ellen Lauridsdatter i Hylke Mølle. 11.7.1738, fol.290.
E: Rasmus Sørensen. A: mor Maren Christensdatter enke efter [Laurids Hansen i Voerladegård, skifte 8.4.1726 lbnr.1251]. LV: Mikkel Jensen i Hylke, søskende Hans i Voerladegård, Søren 36, Christen 34, Søren 32, Rasmus i Båstrup, Jens 30, Karen g.m. Jens Rasmussen i Voerladegård, Karen g.m. Søren Pedersen i Dørup, Anne 23.

1802 Maren Bertelsdatter i Mollerup. 18.7.1738, fol.293.
E: Laurids Nielsen. A:
1) bror Peder Bertelsen i Linå
2) bror Jens Bertelsen i Linå
3) bror Rasmus Bertelsen i Linå, død. 4B:
a Bertel Rasmussen
b Jens Rasmussen
c Hans Rasmussen i Norge
d Karen Rasmusdatter g.m. Christen Blach i Sminge
4) bror Niels Bertelsen i Skellerup, [skifte 7.3.1726 lbnr.1235]. 5B:
a Karen Nielsdatter 26
b Jens Nielsen 25
c Anders Nielsen 23
d Ellen Nielsdatter 19
e Laurids Nielsen 18.
Enkemandens søn Henrik Mollerup er tilstede.

1803 Karen Knudsdatter i Mollerup. 18.7.1738, fol.297.
E: Laurids Knudsen. B:
1) [Knud, døbt 26.12.1735].
FM: Bertel Rasmussen i Linå.

1804 Sidsel Olufsdatter i Fuldbro Mølle. 25.8.1738, fol.299.
E: Enevold Jensen. A: søskende Erik Olufsen i Dørup Voerladegård sogn, Søren Olufsen birkedommer på Fanø.

1805 Jens Jensen i Voerladegård. 29.9.1738, fol.302.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Søren Jensen i Møldrup. B: Morten 2, Maren 4 uger. FM: fars stedfar Morten Sørensen i Dørup, farbror Peder Jensen i Gantrup. Enkens første ægteskab med Morten Jensen i Voerladegård. B: Jens 7, Peder 4. FM: Morten Knudsen, Søren Jensen.

1806 Maren Pedersdatter i Addit. 29.9.1738, fol.304.
E: Søren Sørensen. B: Søren 8, Rasmus 4. FM: mors halvbror Jens Christensen i Sønder Vissing.

1807 Karen Andersdatter i Velling. 30.9.1738, fol.305.
E: Niels Lauridsen. B: Laurids 14, Mette Marie 12, Maren 6. Første ægteskab med Laurids Jepsen i [Velling, skifte 11.5.1718 lbnr.988]. B: Jeppe 26 i Bryrup, Bodil 22 g.m. Laurids Lauridsen sst.

1808 Peder Hansen væver i Vinding. 30.9.1738, fol.305.
E: Bodil Jensdatter. LV: Peder Sørensen i Langballe. B: Hans 13, Karen 10. FM: farbror Hans Steffensen i Vinding.

1809 Peder Jensen Møller i Våbensholm. 1.10.1738, fol.307.
E: Karen Hansdatter. LV: Ulrik Bremmer møller i Mattrup Mølle. B: Jochum 25, Edel Margrethe g.m. Christian Terkildsensen i Tingstedholm, Anne Marie 24, Anne Kirstine 10. FM: Anders Sørensen Langballe i Tønning. Desuden nævnes afdødes brorsøn Anders Lauridsen ladefoged på Rolsøgård.

1810 Gothard Bent Boller i Bodilmølle. 31.10.1738, fol.2.
E: Anne Knudsdatter. LV: Hans Leth i Tarskov Mølle. B: Johan Gothardsen Boller i Kvakmølle ved Haraldskær, Frands Lorents skoleholder i Pjedsted, Anne Margrethe 28, Gothard 21, Frederik 18, Lukas 16, Jacob 11. FM: Jens Mikkelsen Basse i Dørup Mølle. Første ægteskab med Anne Judith Dalsdorf. B: Claus Christian i Navr Mølle ved Holstebro, død. 2B: Christoffer 21 i Holstebro, Anne Judith g.m. Christen Christensen Kold i Jestrup på Thyholm, Johan Lennart over 40 i Rye Mølle, Gertrud g.m. Johan David Fischer i Jeksen, Marie Elisabeth g.m. Mogens Nielsen degn i Mesing og Stjær.

1811 Johan Henriksen Frandsen skrædder i Hårby. 13.11.1738, fol.7.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Laurids Justesen sst. B: Frands 22, Niels 20, Anne 17, Charlotte 14, Karen 11. FM: mosters mand Laurids Rasmussen i Veng, morbror Søren Nielsen sst.

1812 Jens Sørensen Holst og hustru Maren Pedersdatter i Veng. 15.11.1738, fol.9.
E: Rasmus Rasmussen, som enken netop var viet til. B: Anne 5. FM: mosters mand Jens Rasmussen i Nørre Vissing, morbror Søren Rasmussen i Firgårde, mosters mand Christen Sørensen sst. Arv i boet efter Jens Christoffersen i Veng, [skifte 22.3.1729 lbnr.1385] til enken Johanne Rasmusdatter og B: Niels, Christoffer, Rasmus, alle sst.

1813 Margrethe Olufsdatter i Firgårde. 15.11.1738, fol.11.
E: Rasmus Knudsen. B: Maren 17, Oluf 14, Knud 10. FM: morbrødre Peder Olufsen i Nygård, Peder Olufsen den yngre i Mesing.

1814 Mette Rasmusdatter i Flensted. 29.11.1738, fol.13.
E: Søren Pedersen. B: Peder 7, Rasmus 4, Sidsel 1. FM: morfar Rasmus Andersen i Låsby.

1815 Rasmus Knudsen i Flensted. 29.11.1738, fol.15.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Thomsen sst. B: Knud 15, Karen 13, Peder 10, Jens 7, Niels 5, Anders 2. FM: Anders Jørgensen sst, Søren Pedersen sst. Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [skifte 29.1.1722 lbnr.1072]. B: Niels 23.

1816 Helle Olufsdatter i Storring. 19.12.1738, fol.17.
E: Thomas Pedersen. B: Peder 9, Kirsten 7, Anders 2. FM: morbror Niels Andersen i Sjelle, mosters mand Jens Villumsen i Lillering.

1817 Margrethe Jensdatter i Rode. 19.12.1738, fol.19.
E: Jens Mikkelsen. B: Abelone 20, Jens 10. FM: morbror Peder Jensen i Tovstrup, mosters mand Jens Jørgensen i Skørring.

1818 Else Thomasdatter i Rode. 19.12.1738, fol.21.
E: Søren Mogensen. B: Kirsten 18, Sidsel 15, Abelone 12, Mogens 3, Margrethe 9 mdr. FM: farbror Peder Mogensen i Galten, morbrødre Terkildsen Thomsen i Tovstrup, Rasmus Thomsen i Flensted, Jens Thomsen i Låsby.

1819 Niels Jensen i Herskind. 20.12.1738, fol.23.
E: Edel Mogensdatter. LV: bror Christen Mogensen i Geding på Ristrup gods. A: bror Laurids Jensen, bror Niels Jensen i Sjelle, [skifte 21.3.1729 lbnr.1384]. 2B: Maren 26, Anne 20. FM: stedfar Johan Carl Johansen, søster Inger Jensdatter g.m. Mogens Degn i Lading, bror Christen Jensen i Herskind, skifte 8.9.1724 lbnr.1174. B: Anne, Edel 26 g.m. Niels Mogensen i Tovstrup. Arv i boet efter Christen Jensens første hustru [Anne Pedersdatter], skifte 30.1.1722 lbnr.1075. B: Mogens 15. FM: Søren Jensen Leth i Oustrup.

1820 Mette Hansdatter i Bredvad Mølle. 3.2.1739, fol.27.
E: Eskild Nielsen. Første ægteskab med Søren Pedersen, [skifte 12.10.1721 lbnr.1058]. B: Mette g.m. Søren Jensen møller i Hornborg Mølle, Anne Cathrine 25, Hans 23. FM: Anders Langballe i Tønning.

1821 Cathrine Hansdatter i Elling. 3.2.1739, fol.31.
E: Markus Eskildsen. B: Oliffe 21, Hans 17. FM: morbror Christen Hansen sst.

1822 Karen Rasmusdatter i Sminge. 23.2.1739, fol.33.
E: Christen Mikkelsen Blach. B:
5) Anne Christensdatter 5
6) Maren Christensdatter 3
7) Mette Marie Christensdatter 2.
FM: Laurids Jensen i Linå.
Første ægteskab med Christen Andersen i Skellerup, [skifte 6.11.1731 lbnr.1512]. B:
1) Anders Christensen 18
2) Ellen Christensdatter 16
3) Anne Christensdatter 13
4) Karen Christensdatter 13.
FM:
1 morbrødre Bertel Rasmussen i Mollerup
2 morbror Jens Rasmussen i Linå
3 morbror Hans Rasmussen i Norge.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Frandsdatter], skifte 15.10.1732 lbnr.1551. Arv til B:
1) Mikkel Christensen.
FM: oldefar (dvs. morfar) Frands Jensen i Hørning.
Desuden nævnes enkemandens svoger Knud Sørensen ladefoged på Frisenvold.
Arv i boet efter afdødes faster Maren Bertelsdatter, skifte 18.7.1738 lbnr.1802, der var g.m. Laurids Nielsen i Mollerup.

1823 Mads Nielsen i Sminge. 23.2.1739, fol.36.
E: Karen Nielsdatter. LV: Laurids Pedersen, der ægter og fæster. B: Niels 14, Jens 12, Niels 9. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 25.2.1724 lbnr.1157]. B: Peder 29 i Voel, Else 20, Maren 16.

1824 Niels Jensen Gylling i Silkeborg Mølle. 20.4.1739, fol.37.
E: Gjerned Lauridsdatter Rømer. LV: bror Niels Lauridsen Rømer i Århus. B: Niels 2. FM: Hans Jacobsen Bæhr i Hårup, farbror Hans Jensen Gylling.

1825 Anne Mikkelsdatter ugift i Emborg Kloster. 9.5.1739, fol.40.
A: brorsøn Mikkel Lauridsen 22, søster Mette Mikkelsdatter g.m. [Søren Rasmussen i Rye], død. 4B: Jørgen i Boes, Mette g.m. Søren Lauridsen hyrde i Svejstrup, Anne g.m. Jens Rasmussen i Sattrup på Urup gods, Karen 40.

1826 Bodil Andersdatter i Rampesmølle. 11.5.1739, fol.43.
E: Peder Rasmussen. A: mor Karen Pedersdatter g.m. Oluf Madsen i Grensten på Frisenvold gods, bror Søren Andersen Fischer i Jebjerg på Bidstrup gods, søster Anne Andersdatter g.m. Oluf Nielsen gartner på Gl.Estrup.

1827 Rasmus Nielsen Hallesen i Farre. 11.5.1739, fol.47.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Hougaard i Farre. B: Niels degn i Foldby og Søften, Søren 32 skoleholder i Skannerup, Gregers 30, Gert 24, der fæster, Laurids 16, Maren g.m. Søren Pedersen skomager i Århus, Ingeborg 15.

1828 Niels Rasmussen i Nørre Vissing. 11.5.1739, fol.48.
E: Anne Sørensdatter. LV: stedfar Rasmus Jørgensen sst. B: Sidsel 2. FM: farbror Jens Rasmussen i Mesing.

1829 Enevold Pedersen i Hørslevbol. 15.5.1739, fol.50.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Jens Andersen i Herskind. B: Peder 13, Jens 11, Anders 8, Rasmus 6, Niels 3, Kirsten 3 mdr. FM: farbrødre Rasmus Pedersen i Skovby, Herluf Pedersen sst.

1830 Mette Pedersdatter i Herskind. 15.5.1739, fol.52.
E: Jens Andersen. B: Mads 3. FM: morbror Niels Pedersen i Skivholme.

1831 Rasmus Jensen Klog i Sjelle. 15.5.1739, fol.54.
E: Johanne Jensdatter. LV: far Jens Rasmussen sst. B: Maren 7, Jens 5, Rasmus 6 mdr. FM: fars morbror Søren Jensen sst, fars søskendebarns mand Jens Christensen sst. Arv i boet efter forrige beboer Niels Lauridsen, skifte 6.12.1730 lbnr.1464 til dennes B: Laurids, Jens.

1832 Henrik Jørgensen drejer i Sjelle. 15.5.1739, fol.56.
E: Anne Mortensdatter. LV: Christen Christensen Børsting sst. Første ægteskab med Karen Christensdatter, [skifte 2.8.1732 lbnr.1538]. B: Jørgen i Farre, Karen g.m. Niels Frandsen i Søbyvad, Maren g.m. Anders Olufsen i Koldens Mølle, Jens 26.

1833 Mette Lauridsdatter i Sjelle. 15.5.1739, fol.58.
E: Frands Pedersen. B: Peder 23, Else 20.

1834 Jens Rasmussen ladefoged i Skørring. 16.5.1739, fol.59.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Sørensen ladefoged på Sjelleskovgård. B: Anne 25, Kirsten 23, Rasmus 21, Anders 18, Laurids 14, Jens 11. FM: Jens Jørgensen, mosters mand Dines Nielsen i Sjelle.

1835 Laurids Nielsen i Skørring. 16.5.1739, fol.61.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Søren Mogensen i Rode. B: Kirsten 15. FM: farbrødre Jens Nielsen i Skørring, Christen Nielsen i Sjelle.

1836 Rasmus Madsen i Boes. 28.9.1739, fol.62.
E: Else Rasmusdatter. A: bror Peder Madsen, død. 4B: Jens , Karen g.m. Peder Jørgensen i Emborg, Anne 28, Kirsten 23, bror Morten Madsen, død. 3B: Anne 19, Maren 17, Gunde 15. FM: Christen Jensen i Boes.

1837 Niels Sørensen i Gantrup, Voerladegård sogn. 6.10.1739, fol.64.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Birthe 6, Kirsten 7 uger. Første ægteskab med Birthe Sørensdatter. B: Karen 31 g.m. Søren Andersen sst, Søren 26, Anne 22 g.m. Anders Andersen sst.

1838 Anne Pedersdatter i Bryrup. 2.11.1739, fol.66.
E: Christen Jensen. B: Anne Marie 18, Rasmus 16, Kirsten 13, Mette 10. FM: Jens Jensen i Velling. Første ægteskab med Rasmus Olufsen i Bryrup, [skifte 23.1.1722 lbnr.1063]. B: Inger 26, Oluf 22 i Vinding på Hospitalsgodset.

1839 Hans Jensen i Rye. 17.11.1739, fol.67.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Mads Pedersen sst. B: Niels 28 sst, Jens 25, Morten 18, Else 14, Anne 12, Johanne 8. FM: farbror Christen Jensen sst.

1840 Jens Gotfredsen i Rye. 17.11.1739, fol.69.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: far Niels Nielsen Tørring sst. B: Gotfred 1. FM: farbror Christen Gotfredsen sst.

1841 Søren Jensen i Nørre Vissing. 16.4.1740, fol.71.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Niels 3, Søren 16 uger. FM: morbror Jens Nielsen sst.

1842 Rasmus Jensen i Vestermølle. 20.4.1740, fol.73.
E: Regitze Nielsdatter. A: mor Anne Nielsdatter enke i Elbæk, søskende Jens Jensen konsumptionsbetjent i Vejle, Niels Jensen i Århus, Thomas Jensen i Elbæk, Margrethe Jensdatter sst, Anne Jensdatter enke efter Niels Rasmussen i Gangsted, Birgitte Jensdatter g.m. Peder Olufsen i Såby, Mette Jensdatter g.m. Jens Ibsen i Yding.

1843 Jens Mikkelsen i Skårup. 20.4.1740, fol.77.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Rasmussen, der ægter. B: Mikkel 7, Kirsten 5. FM: mosters mand Ebbe Jensen sst. Første ægteskab med Kirsten Andersdatter, [skifte 29.6.1731 lbnr.1494]. B: Anne 10. FM: morbror Søren Andersen sst.

1844 Peder Jensen i Skårup. 20.4.1740, fol.79.
E: Johanne Hansdatter. LV: Søren Pedersen i Fruering. B: Anne 28, Maren 23. FM: morbror Jens Hansen i Hvolbæk.

1845 Anne Thomasdatter i Fruering. 21.4.1740, fol.81.
E: Anders Rasmussen. B: Rasmus 4. Første ægteskab med Mikkel Rasmussen sst, [skifte 4.8.1735 lbnr.1695]. B: Mette 9. FM: farbror Søren Rasmussen i Svinsager. Arv i boet efter [Jens Andersen i Fruering], skifte 3.12.1729 lbnr.1410 til dennes søn Tønne.

1846 Niels Knudsen i Fruering. 20.4.1740, fol.82.
Enke efter [Else Andersdatter], skifte 30.9.1724 lbnr.1176. B: Karen var g.m. Laurids Eriksen i Virring, [skifte 6.8.1735 lbnr.1706]. 1B: Erik 5, Anders 28, der fæster, Peder 25, Mikkel 21, Anne 18. FM: Mikkel Jespersen i Fruering, fars søskendebarn Christen Mikkelsen i Hvolbæk.

1847 Margrethe Rasmusdatter i Hvolbæk. 21.4.1740, fol.84.
E: Rasmus Lauridsen. Registrering 6.4.1737.

1848 Eleonora Hansdatter i Virring. 21.4.1740, fol.84.
E: Hans Henrik Offen. B: Hans Henrik Offen i Emmerbølle, Morten Frederik Offen i Rørt, Johan Christian Offen i Slagelse, Anne Cathrine Hansdatter g.m. Johan Christoffer Engel der fæster, Marie Lisbeth g.m. Oluf Simonsen i Stjær. Sofie Cathrine g.m. Rasmus Rasmussen smed i Stensballe.

1849 Mikkel Jensen i Virring. 21.4.1740, fol.88.
E: Helle Rasmusdatter. LV: Niels Jørgensen, der ægter. B: Jens 21, Rasmus 19, Anders 15, Peder 13, Mikkel 9, Jens 7. FM: morbror Peder Rasmussen i Vitved.

1850 [Margrethe Jensdatter] i Vitved. 21.4.1740, fol.89.
E: Eskild Christensen. A: søster Anne Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Gram.

1851 Søren Rasmussen i Gram. 21.4.1740, fol.90.
E: Elle Lauridsdatter. LV: Christen Mikkelsen, der ægter. B: Karen 11. FM: farbror Niels Rasmussen sst.

1852 Maren Jensdatter i Stilling. 22.4.1740, fol.92.
E: Niels Pedersen. B: Jens 10, Peder 7. FM: mors søskendebarn Peder Rasmussen sst.

1853 Frands Jensen og hustru Karen Sørensdatter i Hørning. 22.4.1740, fol.93.
B: Abelone g.m. Peder Nielsen Leth, der fæster, Maren var g.m. Christen Mikkelsen Blach i Sminge, [skifte 15.10.1732 lbnr.1551]. B: Mikkel 8. Arv i boet efter [Abelone Sørensdatter] g.m. Rasmus Pedersen i Koldens Mølle, skifte 27.3.1728 lbnr.1323.

1854 Jens Knudsen i Hørning. 22.4.1740, fol.95.
E: Karen Jensdatter. LV: Laurids Jensen, der ægter og fæster. B: Poul i Vitved, Anne 25, Maren 16, Kirsten 14, Sidsel 12, Jens 8.

1855 Niels Rasmussen i Horndrup. 16.5.1740, fol.98.
E: Mette Christensdatter. LV: Rasmus Andersen, der fæster og ægter enkens søster. Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter], skifte 23.11.1722 lbnr.1109. B: Rasmus sst, Rasmus, der døde, Anne g.m. Rasmus Jensen sst.

1856 Karen Mortensdatter i Horndrup. 16.5.1740, fol.99.
E: Peder Sørensen Due. B: Morten 11.

1857 Rasmus Andersen i Havreballe. 16.5.1740, fol.101.
E: Anne Ibsdatter. LV: Steffen Jensen, der fæster. B: Gertrud 19, Sidsel 15, Maren 13, Anders 11. FM: fasters mand Erik Olufsen i Dørup, fars søskendebarn Hans Christensen i Havreballe.

1858 Jens Jensen Vitved i Tåning. 16.5.1740, fol.102.
E: Lisbeth Jørgensdatter. LV: Mikkel Christensen sst, Albert Christensen, der ægter. B: Jens 16, Hans 15, Jørgen 12, Rasmus 11, Johanne 9, Anne 7, Maren 5, Peder 3, Bodil 1. FM: morbror Peder Rasmussen i Vitved.

1859 Karen Hansdatter i Tåning. 16.5.1740, fol.104.
E: Hans Nielsen Dam. B: Niels 22, Maren 19, Kirsten 15.

1860 Rasmus Andersen i Farre. 25.7.1740, fol.105.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Hr.Søren Grønbech i Røgen. B: Karen 8, Anders 5, Søren 3, Niels 6 mdr. FM: Mogens Pedersen i Farre, Jens Mogensen i Mølhauge. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 1.8.1732 lbnr.1531. B: Anne g.m. Rasmus Jensen i Bægårde på Bidstrup gods, Rasmus 19, Christen 13. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Hørslev.

1861 Maren Jensdatter i Farre. 25.7.1740, fol.108.
E: Niels Rasmussen. B: Peder. FM: mors mosters mand Jens Simonsen sst.

1862 Anne Jensdatter i Mølgårde. 25.7.1740, fol.110.
E: Rasmus Jørgensen. B: Jens 7, Jørgen 3. FM: morbror lille Jens Paris i Gjern.

1863 Rasmus Nielsen i Illerup. 7.9.1740, fol.111.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Søren Jørgensen. B: Niels 12, Peder 6. FM: morbror Mikkel Pedersen. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter. B: Jørgen 25. Arv i boet efter første hustrus moster Karen Jensdatter g.m. Jens Christensen i Elling 7.8.1722 lbnr.1099, og efter første hustrus bror Oluf Lauridsen i Illerup, skifte 2.12.1737 lbnr.1795.

1864 Rasmus Rasmussen i Svejstrup. 13.10.1740, fol.114.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Nielsen Østergaard sst. B: Birgitte 16, Johanne 14, Rasmus 12, Laurids 2. FM: morbrødre Rasmus Andersen i Siim, Jens Andersen i Tørring. Desuden nævnes enkens morbror Christen Rasmussen i Fiskerhusene.

1865 Rasmus Nielsen i Hårup, Linå sogn. 18.10.1740, fol.117.
E: Maren Lauridsdatter. LV: far Laurids Jensen i Linå. B: Niels 5, Laurids 2. FM: fars søskendebarn Rasmus Nielsen i Mollerup, mors søskendebarn Anders Andersen i Skellerup.

1866 Anne Nielsdatter i Hårup. 18.10.1740, fol.120.
E: Jens Andersen Høgh. Første ægteskab med Ambrosius Rasmussen [sst]. B: Karen 26, Daniel 23. FM: Niels Pedersen sst.

1867 Jens Jensen i Hårup. 18.10.1740, fol.121.
E: Karen Hansdatter. LV: Simon Hansen sst. A: far Jens Jensen Bødker sst.

1868 Søren Jacobsen i Holmstol. 2.11.1740, fol.122.
E: Kirsten Johansdatter. LV: Peder Pedersen, der ægter og fæster. B: Johan 7, Rasmus 4, Mette 2. FM: Jens Frandsen i Gjern. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 15.5.1725 lbnr.1200. B: Maren 23, Jens 21. FM: Jens Mogensen i Mølhauge. Andet ægteskab med Mette Jørgensdatter, [skifte 28.1.1733 lbnr.1596]. B: Maren 14, Sofie 12, Jacob 11.

1869 Mette Christensdatter i Holmstol. 2.11.1740, fol.124.
E: Jesper Nielsen. B: Niels 12. FM: Peder Jensen i Dalby. Første ægteskab med Rasmus Rasmussen sst, skifte 15.5.1725 lbnr.1199. B: Rasmus 24, Søren 20, Anne 16. FM: Christen Sørensen i Lyngby.

1870 Maren Nielsdatter i Dalbygård. 2.11.1740, fol.126.
E: Niels Pedersen. B: Peder 10, Niels 7, Christen 5. FM:morbror Peder Nielsen i Holmstol, mosters mand Niels Svendsen sst.

1871 Knud Jensen i Ellerup. 3.11.1740, fol.127.
E: Karen Terkildsensdatter. LV: Jens Frandsen i Gjern. B: Terkildsen 11. FM: Christoffer Henriksen i Ellerup. Første ægteskab med Barbara Christensdatter. B: Mads i Farre, Jens i Lyngby, [skifte 24.2.1724 lbnr.1151]. 1B: Barbara, Maren var g.m. Søren Christensen i Møgelby, [skifte 3.10.1733 lbnr.1604]. 2B: Maren 18, Christen 10.

1872 Kirsten Jensdatter i Gjern. 3.11.1740, fol.128.
E: lille Jens [Rasmussen] Paris. B: Niels 16. FM: morbror Niels Jensen sst. Enkemandens første ægteskab med [Maren Svendsdatter], skifte 15.5.1725 lbnr.1198. B: 2 drenge. FM: farbror store Jens [Rasmussen] Paris.

1873 Peder Jensen i Ellerup. 16.11.1740, fol.130.
E: Else Sørensdatter. LV: Peder Andersen, der ægter og fæster. B: Søren 15. FM: Jens Kjeldsen sst.

1874 Poul Madsen i Ellerup. 16.1.1740, fol.130.
E: Karen Mogensdatter. Børn.

1875 Søren Nielsen Aagaard og hustru Birthe Nielsdatter i Horn. 16.4.1740, fol.131.
B: Karen 10, Anne 8, Maren 6. FM: morbror Peder Nielsen i Mollerup, mosters mand Anders Jensen Høgh i Hårup. Desuden nævnes afdøde kones bror Søren Nielsen.

1876 Rasmus Christensen i Horn. 2.12.1740, fol.137.
Enkemand efter [Kirsten Christensdatter, skifte 3.6.1728 lbnr.1341]. B: Christen sst, Christen, der fæster, Inger i København, Peder, Søren, Niels 21, Jens 16.

1877 Maren Rasmusdatter i Horn. 2.12.1740, fol.138.
E: Mads Nielsen. 3 børn.

1878 Anders Rasmussen i Voel. 3.12.1740, fol.139.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Niels Jensen, der ægter og fæster. B: Anne 4. FM: fars søskendebarn Peder Madsen sst. Desuden nævnes afdødes bror Jens Rasmussen.

1879 Karen Jensdatter i Voel. 3.12.1740, fol.140.
E: Oluf Johansen Svensk. B: Johan 18. FM: mosters mand Niels Pedersen sst.

1880 Laurids Henriksen i Åstrup. 14.12.1740, fol.141.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Jensen, der ægter og fæster. B: Maren 12, Søren 7. FM: Rasmus Pedersen sst.

1881 Eskild Nielsen i Bredvad Mølle. 21.12.1740, fol.142.
E: Kirsten Andersdatter. LV: far Anders Langballe i Tønning, Christian Ovesen Hatting født i Aldrup Mølle [i Tiset sogn], der ægter og fæster. B: Mette Cathrine 3 mdr. FM: farbror Henrik Nielsen feldbereder i Horsens. Forrige ægteskab med [Mette Hansdatter i Bredvad Mølle], skifte 3.2.1739 lbnr.1820. Desuden nævnes afdødes bror Kalle Nielsen.

1882 Maren Pedersdatter i Hårup, Føvling sogn. 21.12.1740, fol.146.
E: Gregers Nielsen. B: Peder 19, Kirsten 13, Karen 11. FM: oldefar Anders Hansen sst.

1883 Peder Clausen i Hårup. 21.12.1740, fol.147.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Hansen sst. B: Hans sst, Anders, Maren g.m. Peder Jensen i Kodallund, Anne 21.

1884 Hans Nielsen i Træden. 21.12.1740, fol.148.
E: Anne Henriksdatter. LV: Peder Jensen, der ægter og fæster. B: Karen 7, Niels 3. FM: Anders Langballe i Tønning.

1885 Kirsten Jacobsdatter i Hårup, Føvling sogn. dato mgl, fol.150.
E: Niels Nielsen hyrde. 2 børn.

1886 Kirsten Jensdatter i Burgårde. 28.3.1741, fol.150.
E: Søren Madsen. Første ægteskab med Morten Jensen, [skifte 27.8.1711 lbnr.841]. B: Jens, Karen i Risager Mølle, Kirsten g.m. Peder Andersen i Burgårde. Andet ægteskab med Niels Lauridsen, skifte 17.8.1734 lbnr.1647. B: Morten, Dorthe g.m. Peder Pedersen sst, Laurids 22, Jens 18. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Madsen.

1887 Søren Pedersen i Burgårde. 28.3.1741, fol.152.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Rasmussen, der fæster. B: Johanne g.m. Jeppe Lauridsen i Velling, Anne 23, Karen 20, Maren 16, Peder 11. FM: morbror Søren Sørensen sst, fars søskendebarn Jens Sørensen.

1888 Laurids [Jensen] Dam i Davding. 28.3.1741, fol.154.
E: Else Christensdatter. LV: Jens Sørensen i Burgårde. B: Else 3, Margrethe 2. FM: morbror Abraham Christensen i Tønning.

1889 Niels Jørgensen i Velling. 28.3.1741, fol.155.
E: Inger Thomasdatter. LV: Rasmus Pedersen i Bryrup. B: Jørgen 21, Rasmus 7. FM: farbror Christian Jørgensen i Velling.

1890 Niels Lauridsen i Velling. 28.3.1741, fol.156.
Enkemand efter [Karen Andersdatter, skifte 30.9.1738 lbnr.1807]. B: Laurids 18, Mette Marie 15, Maren 9. FM: halvbror Jeppe Lauridsen, fars halvbror Rasmus Pedersen i Bryrup.

1891 Kirsten Nielsdatter i Vinding. 28.3.1741, fol.157.
E: Jens Pedersen. A: mor Johanne Jensdatter, søskende Jens Nielsen, Jens Nielsen, Peder Nielsen, Maren Nielsdatter, Maren Nielsdatter.

1892 Niels Knudsen i Nedenskov. 29.3.1741. fol .158.
E: Gertrud Marie Pedersdatter. LV: Rasmus Rasmussen Vilholt i Sønder Vissing, der ægter og fæster. B: Maren 15, Knud 14, Anne Marie 11, Peder 4, Karen 2. FM: morfar Peder Terkildsensen i Yding, farbror Peder Knudsen i Tønning. Arv i boet efter [afdødes far Knud Pedersen i Nedenskov], skifte 31.3.1724 lbnr.1163.

1893 Niels Pedersen i Vilholt. 29.5.1741, fol.161.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Anders Rasmussen i Sønder Vissing, der ægter og fæster.B: Mette 8, Kirsten 6. FM: søskendebarn Søren Jensen i Møldrup.

1894 Else Jensdatter i Addit. 6.4.1741, fol.163.
Enke efter [Rasmus Nielsen sst, skifte 30.6.1732 lbnr.1576]. B: Jens sst, Christen i Burgårde, Maren 20, Jens 17.

1895 Morten Nielsen i Davding. 6.4.1741, fol.164.
Registrering.

1896 Kirsten Rasmusdatter i Adslev. 8.4.1741, fol.164.
E: Jens Sørensen. B: Søren 15, Peder 8, Jens 5. FM: farbror Jørgen Sørensen i Jeksen, fasters mand Christen Pedersen Vestergaard i Adslev. Første ægteskab med Rasmus Nielsen. B: Niels 25.

1897 Simon Sørensen i Siim. 19.6.1741, fol.166.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Thomsen sst. B: Jens 12, Anne 9, Søren 7, Steffen 5, Anders 3, Maren 2. FM: Laurids Jensen sst, morbror Christen Jensen i Boes, mors søskendebarn Rasmus Thomsen sst.

1898 Johanne Poulsdatter i Hemstok. 19.6.1741, fol.169.
E: Jens Knudsen. B: Karen 7, Bodil 4, Anne 2. FM: morbror Peder Poulsen i Mesing, mosters mand Niels Pedersen i Stilling.

1899 Rasmus Pedersen i Låsby. 19.6.1741, fol.171.
E: Johanne Jespersdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Johanne 14, Karen 11, Peder 8, Helvig 4. FM: farbror Søren Pedersen i Gram, morbror Mikkel Jespersen i Fruering.

1900 Niels Nielsen Kjeldsen i Låsby. 19.6.1741, fol.173.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Niels 7, Jens 2. FM: Søren Jensen sst. Første ægteskab med Edel Pedersdatter, skifte 1.8.1732 lbnr.1527. B: Poul 16, Elle 14, Anne 9. FM: Oluf Lauridsen sst.

1901 Jacob Bertelsen i Forlev. 22.6.1741, fol.175.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Jens Knudsen i Hemstok. B: Jens 27, Peder 23, Bertel 19. Første ægteskab med Cathrine Sørensdatter, skifte 5.11.1709 lbnr.786. B: Søren 35.

1902 Jens Jensen Nørgaard i Yding. 30.6.1741, fol.176.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Terkildsensen sst. B: Jens 22, Niels 21, Peder 16, Maren 14, Birthe 11, Anne 8, Jens 5. FM: morbror Niels Nielsen i Tåning, Rasmus Sørensen i Yding, fars søskendebarn Anders Hansen sst.

1903 Anne Pedersdatter i Yding. 30.6.1741, fol.178.
E: Søren Christensen smed. B: Oluf 13, Peder 10, Christen 8, Oluf 6, Karen 4. FM: Christen Mikkelsen sst, Niels Jensen sst.

1904 Terkildsen Rasmussen i Tåning. 12.7.1741, fol.180.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Anne Marie 3, Jens 1. FM: Terkildsen Pedersen i Hem, Mikkel Nielsen i Tåning.

1905 Peder Christensen i Hem. 30.9.1741, fol.181.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Terkildsen Pedersen i Hem. B: Søren 9, Erik 4, Anne Cathrine 3. FM: farbror Søren Christensen smed i Yding, morbror Laurids Sørensen. Første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 21.2.1731 lbnr.1490. B: Anders 20, Christen 16. FM: mosters mand Erik Olufsen i Dørup.

1906 Jens Rasmussen Munk i Galten. 2.11.1741, fol.183.
E: Karen Pedersdatter. LV: Knud Sørensen Andersen sst. B: Morten 11, Birthe 7. FM: mosters mand Niels Pedersen sst.
Første ægteskab med Birgitte Rasmusdatter, skifte 14.3.1720 lbnr.1032. B:
1) Ellen Jensdatter Munk, [skifte Århus 3.11.1740 lbnr.1223], var g.m. Jens Pedersen, klokker i Århus [Vor Frue]. B: Dorthe 4.
Første ægteskab med Niels Hansen i Århus,[skifte Århus 15.2.1732 lbnr.1082]. 1B: Niels 11
2) Anne Jensdatter Munk i København
3) Dorthe Jensdatter Munk i København
4) Barbara Jensdatter Munk i København
5) Herluf Jensen Munk 24. FM: farbror Rasmus Rasmussen Munk i Framlev.

1907 Birthe Nielsdatter i Tovstrup. 3.11.1741, fol.186.
E: Terkildsen Thomsen. Første ægteskab med Peder. B: Søren i Dallerup, Maren g.m. Rasmus Christensen i Røgen, Karen g.m. Anders Jespersen i Tovstrup. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Thomsen i Låsby.

1908 Dorthe Sørensdatter i Horn. 4.11.1741, fol.189.
E: Jens Rasmussen Stockholm. B: Karen 8, Inger 6.

1909 Kirsten Rasmusdatter i Skårup. 19.2.1742, fol.190.
E: Jørgen Rasmussen smed. B: Anne 11, Gunder 10, Rasmus 8, Søren 5, Knud 3. FM: morbror Søren Rasmussen i Gjesing.

1910 Karen Rasmusdatter i Skårup. 19.2.1742, fol.192.
E: Anders Rasmussen. B: Rasmus 24, Niels 19, Søren 15, Jens 12, Johanne 8. FM: morbror Søren Rasmussen i Gjesing.

1911 Rasmus Andersen i Gjesing. 19.2.1742, fol.194.
E: Ellen Mortensdatter. LV: stedfar Mikkel Eriksen i Rindelevgård. B: Anders 6, Anne 3. FM: morbror [skal være farbror] Hans Andersen Gjesing i Horsens.

1912 Bodil Mortensdatter i Gjesing. 19.2.1742, fol.196.
E: Peder Jørgensen. B: Morten 7, Karen 4, Jørgen 3. FM: sted-oldefar Mikkel Eriksen i Rindelevgård. Arv i boet efter enkemandens mor [Karen Mikkelsdatter], skifte 16.2.1725 lbnr.1190.

1913 Sejer Jacobsen i Grumstrup. 20.2.1742, fol.199.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Olufsen. B: Anne 11. FM: Peder Jacobsen sst.

1914 Johan Lennart Gothardsen Boller ugift i Silkeborg Mølle. 30.10.1741, fol.201.
A: stedfar Bertel Fischer i Bodilmølle, bror [Claus Christian i Navr Mølle], død. 2B: Christoffer Dalsdorf i Legård Mølle, Anne Judith Dalsdorf Boller g.m. Christen Christensen Kold i Jestrup på Thyholm, søster Gertrud Boller, søster Marie Elisabeth g.m. Mogens Nielsen degn i Lemming, halvsøskende Johan Gothardsen Boller i Kvakmølle ved Vejle, Frands Gothardsen Boller officer i Kærbølling, Gothard, Frederik, Lukas, Jacob, Anne Margrethe.

1915 Maren Jensdatter i Ørridslev. 20.2.1742, fol.208.
E: Søren Christensen. B: Hans 12, Anne 6. FM: morbror Rasmus Jensen sst. Første ægteskab med Hans Jørgensen, skifte 8.10.1728 lbnr.1363. B: Kirsten g.m. Søren Gundesen sst, Edel 23, Jørgen 21, Maren 18, Inger 15.

1916 Jørgen Markussen og hustru Maren Jensdatter i Ørskov. 20.2.1742, fol.210.
B: Jens 42, Markus 36, Niels 34, Karen g.m. Søren Andersen i Nebel, Mette g.m. Søren Nielsen i Lundumskov, Anne 28.

1917 Bodil Nielsdatter i Ørskov. 20.2.1742, fol.213.
E: Peder Nielsen. B: Niels 23, Eskild 19. FM: Jens Jørgensen sst. Første ægteskab med Eskild Andersen, skifte 3.4.1717 lbnr.964. B: Anne 30.

1918 Maren Sørensdatter i Kattrup. 20.2.1742, fol.214.
E: Niels Pedersen. B: Margrethe g.m. Albert Lauridsen i Tvingstrup, Mette enke efter Jens Pedersen skrædder, Peder 28, Karen 19, Søren 14. FM: morbror Niels Sørensen i Brørup.

1919 Erik Sørensen i Kattrup. 20.2.1742, fol.216.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: Rasmus, Edel g.m. Jens Jensen i Bleld, Anne Marie g.m. Mikkel Olufsen i Ris, Maren var g.m. Niels Lauridsen i Kattrup, Karen g.m. Jens Andersen i Tvingstrup, død. 2B: Bodil 7, Kirsten 3, Anne g.m. Peder Nielsen i Hårup.

1920 Peder Jensen i Brørup. 21.2.1742, fol.218.
E: Anne Sørensdatter. LV: Anders Tykjær. B: Jens 27, Karen 20, Søren 14. FM: Rasmus Sørensen i Brørup.

1921 Mikkel Frandsen i Hylke. 21.2.1742, fol.218.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Peder Rasmussen. A: mor Mette Mikkelsdatter g.m. Jørgen Mortensen i Vrold, søskende Maren Frandsdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Båstrup, Anne Frandsdatter g.m. Anders Overgaard i Vrold, Mette Frandsdatter g.m. Anders Pedersen sst, Gertrud Frandsdatter var g.m. Rudolf Pedersen i Vrold, [skifte 19.3.1735 lbnr.1676]. 5B: Maren 21, Mette 18, Karen 15, Kirsten 13, Peder 10. Arv i boet efter [enkens far Jørgen Lauridsen i Hylke], skifte 19.3.1722 lbnr.1082, fordret af enkens bror Jørgen Jørgensen i Tebstrup.

1922 Kirsten Olufsdatter i Dørup, Hørning sogn. 26.2.1742, fol.221.
E: Laurids Iversen. B: Johanne 7. FM: mors fasters mand Rasmus Jensen sst.

1923 Dorthe Clausdatter i Dørup. 26.2.1742, fol.222.
E: Oluf Rasmussen Labing. B: Anne 8, Rasmus 4.

1924 Anne Sørensdatter i Fregerslev. 26.2.1742, fol.223.
E: Peder Iversen. A: far Søren Jensen sst.

1925 Bent Henriksen og hustru Maren Jensdatter i Harlev. 26.2.1742, fol.225.
Hans A: bror Christoffer Henriksen i Ellerup, søster Agnethe Henriksdatter. Hendes første ægteskab med Jens Lauridsen sst, [skifte 12.12.1720 lbnr.1039]. B: Jens sst, Maren g.m. Peder Nielsen sst, Rasmus 39, Laurids 30, Birgitte 26, Anne 24.

1926 Søren Nielsen og hustru Maren Pedersdatter i Harlev. 26.2.1742, fol.226.
Hans A: søskende Erik Nielsen i Snåstrup, Bertel Nielsen i Harlev, Kirsten Nielsdatter 29. Hendes A: søskende Niels Pedersen i Bjerregrav, Christen Pedersen i Labing, Mette Pedersdatter g.m. Jens Brixen i Århus, Anne Pedersdatter g.m. Søren Johansen i Bendstrup i Todbjerg sogn.

1926A Rasmus Dinesen i Harlev. 26.2.1742, fol.228.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Peder Andersen, der fæster. B: Rasmus 4. FM: mors stedfar Mogens Mikkelsen i Skibby.

1927 Kirsten Rasmusdatter i Tåstrup. 26.2.1742, fol.229.
E: Jens Christensen. B: Peder 3. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Lillering. Første ægteskab med Peder Lauridsen i Tåstrup, [skifte 21.9.1737 lbnr.1778]. B: Jens 8, Maren 6. FM: Jens Søgaard sst.

1928 Daniel Pedersen i Skibby. 27.2.1742, fol.230.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Bentsen i Harlev. B: Anne g.m. Anders Nielsen i Skibby, Kirsten 18, Peder 12, Maren 12, Laurids 7, Anne Marie 2. FM: Christen Pedersen sst, Niels Pedersen sst.

1929 Knud Pedersen i Skibby. 27.2.1742, fol.232.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Jensen, der ægter. B: Anne 9, Rasmus 5, Laurids 3. FM: mors fasters mand Mads Rasmussen i Tåstrup, morbror Jens Rasmussen Taastrup i Skovby.

1930 Søren Pedersen i Herskind. 27.2.1742, fol.234.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Karen 26, Rasmus 25, Peder 21. FM: Jens Nielsen sst.

1931 Maren Christensdatter i Sjelle. 27.2.1742, fol.235.
E: Niels Andersen. B: Anne 8, Karen 6, Karen 4. FM: morfar Christen Christensen snedker i Brabrand, Niels Jensen Herskind i Framlev.

1932 Mette Andersdatter i Sjelle. 27.2.1742, fol.237.
E: Morten Christensen. B: Christen i Farre, Kirsten g.m. Niels Pedersen i Herskind, Maren g.m. Niels Andersen i Sjelle, Karen 21, Jens 18, Sidsel 15, Johanne 13.

1933 Anne Mortensdatter i Sjelle. 27.2.1742, fol.239.
E: Peder Rimmer. Første ægteskab med Peder Wegner. B: Gertrud g. m. en skomager i København, Anne Margrethe 22. FM: Christen Børsting i Sjelle. Andet ægteskab med [Henrik Jørgensen drejer, skifte 15.5.1739 lbnr.1832].

1934 Anne Jensdatter i Sjelle. 27.2.1742, fol.240.
E: Christen Christensen Børsting. B: Maren 11, Else 9, Christen 7, Jens 5, Niels 3. FM: morbror Niels Jensen sst.

1935 Anne Madsdatter i Hørslevgård. 28.2.1742, fol.242.
E: Anders Sørensen. B: Søren 30, Anne 22, Rasmus 19, Mads 16.

1936 Søren Pedersen i Hørslev. 28.2.1742, fol.244.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Simonsen sst. B: Maren 30, Peder 27, Niels 25, Niels i Hørslevbol, [skifte 28.2.1742 lbnr.1938]. B: Sidsel 1.

1937 Rasmus Rasmussen i Hørslev. 28.2.1742, fol.245.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jens Jensen i Framlev. B: Maren 23, Oluf 11. FM: Anders Simonsen i Hørslev.

1938 Niels Sørensen i Hørslevbol. 28.2.1742, fol.246.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Niels Andersen i Herskind. B: Sidsel 1. FM: farbror Peder Sørensen i Hørslev. Enkens forrige ægteskab med Enevold Pedersen sst, skifte 15.5.1739 lbnr.1829.

1939 Jacob Rasmussen i Framlev. 28.2.1742, fol.248.
E: Anne Knudsdatter. LV: Johan Rasmussen i Høver. B: Karen 12, Rasmus 8. FM: halvbror Peder Jespersen i Framlev, Niels Jensen Herskind sst. Enkens forrige ægteskab med [Jesper Mortensen sst], skifte 28.1.1729 lbnr.1372.

1940 Anders Jensen Simonsen i Framlev. 28.2.1742, fol.249.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Peder Jespersen, der ægter. A: søskende Anne Jensdatter g.m. Gert Christensen i Siim, Karen Jensdatter g.m. Anders Henriksen Mørk i Rye, Lisbeth Jensdatter 40 i Norge.

1941 Anne Knudsdatter i Stjær. 28.2.1742, fol.251.
E: Niels Thomsen. B: Jens 30, Bodil g.m. Peder Poulsen sst, Mette g.m. Jens Rasmussen Taastrup i Skovby, Karen 19, Knud 18, Anne 16.

1942 Rasmus Rasmussen og forrige hustru Kirsten Jensdatter i Stjær. 28.2.1742, fol.253.
E: Gertrud Jespersdatter. LV: Niels Jensen Søballe sst. B: Rasmus 14 dage. FM: Jens Andersen i Tåstrup, farfar Rasmus Pedersen. Af forrige ægteskab B: Jens 12, Peder 9, Mette 8, Søren 3. FM: morfar Jens Rasmussen i Blegind, fars søskendebarn Rasmus Nielsen i Stjær.

1943 Maren Pedersdatter i Gammelstrup. 2.3.1742, fol.255.
E: Jens Pedersen Træden. B: Margrethe 6, Kirsten 2. FM: morbror Niels Pedersen sst.

1944 Laurids Nielsen i Skannerup Mølle. 2.11.1740, fol.256.
E: Mette Poulsdatter. LV: Hr. Peder Fabich i Gjern, Peder Pedersen, der ægter. B: Lisbeth 7, Poul 5, Birthe 2. FM: Mikkel Hess skovridder i Skannerup, Jens Mogensen i Mølhauge, morbror Søren Poulsen i Dallerup. Første ægteskab med Lisbeth Mortensdatter. B: Peder i Røde Mølle på Bidstrup gods ved svigerfar Erik Lauridsen herredsskriver i Hadbjerg, Øllegaard g.m. Niels Jespersen i Voer Mølle på Bidstrup gods. Desuden nævnes afdødes far Niels Jensen i Tovstrup Mølle.

1945 Christian Garlieb i Farre. 13.3.1742, fol.269.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Jensen på Frijsenborg gods, der ægter. A: Angives ikke.

1946 Laurids Nielsen i Farre. 13.3.1742, fol.270.
E: Elle Mortensdatter. LV: Søren Nielsen. B: Sidsel 2. FM: fars søskendebarn Laurids Jensen.

1947 Jens Jensen snedker i Svenstrup. 13.3.1742, fol.271.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Anders Thomsen i Vadsted. B: Jens 23, Søren 21, Hans 19, Mette 14, Christen 12, Anders 8, Niels 6. FM: Hans Svendsen i Svenstrup.

1948 Maren Madsdatter i Rye. 20.3.1742, fol.272.
Enke efter Peder Knudsen, der døde 1727. B: Knud 32, Rasmus 27, Mads 26, Peder 25, Kirsten 21, Margrethe 16.

1949 Rasmus Pedersen møller i Koldens Mølle. 20.3.1742, fol.274.
E: Lene Nielsdatter. LV: Søren Rasmussen Dons. Første ægteskab med Abelone Sørensdatter, skifte 27.3.1728 lbnr.1323. B: Anne, Peder 23. FM: morbror Knud Sørensen Andersen i Galten, Peder Nielsen Leth i Hørning.

1950 Gertrud Poulsdatter i Adslev. 2.5.1742, fol.276.
E: Rasmus Steffensen. B: Anne 6, Maren 3. FM: morbror Peder Poulsen i Stjær.

1951 Anne Nielsdatter i Stjær. 2.5.1742, fol.277.
E: Niels Sørensen. A: bror Simon Nielsen i Grundfør, død. 4B: Niels 20 i Drammelstrup ved Gl.Estrup, Jens 15, Ingeborg 11, Peder 9, søster Gertrud Nielsdatter g.m. Søren Jensen Kirkegaard i Framlev, søster Mette Nielsdatter g.m. Arent soldat, 2 brødre.

1952 Jens Andersen i Truust. 19.5.1742, fol.279.
E: Maren Andersdatter. LV: Henrik Lauridsen sst, Niels Jacobsen i Holmstol, der ægter. B: Anders 11, Søren 8, Maren 6, Birthe 4, Niels 3, Anne 9 mdr. FM: farbror Jens Andersen, enkens stedfar Jens Pedersen Gjern i Truust.

1953 Dorthe [Lauridsdatter] Vedsted i Rye. 31.5.1742, fol.280.
Enke efter Christen [Knudsen] Friis, præst [i Rye, skifte Tyrsting herred gejstlig 13.9.1723 lbnr.27]. A:
0) forældre [Laurids Mortensen Vedsted, præst i Nakskov, død 8.3.1674 og Margrethe Lauridsdatter Thura, skifte Falster Sønder herred 10.9.1695 lbnr.27]
1) bror [Laurids Lauridsen] Thura, biskop i Ribe, død [Ribe 1.4.1731]. 3B:
a Laurids Thura oberstløjtnant i København
b Didrik Thura kaptajn i København
c Albert Thura, præst i Lejrskov og Jordrup, [skifte Anst herred gejstlig 25.4.1740 lbnr.27]. Hans børn, uvist hvor
2) bror Hans Thura [dvs: Hans Lauridsen Vedsted], degn [i Haverslev og Bejstrup] i Ålborg stift, [begravet Haverslev 26.6.1713]. 3B:
a Laurids Thura i København
b Theodosius Thura på Bygholm
c Margrethe Lisbeth Thura g.m. Peder Thomsen i Rye.

1954 Laurids Nielsen i Rye. 31.5.1742, fol.283.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hr. Conrad Frederik Gerlach sst. B: Niels 30, Maren g.m. Hans Nielsen sst, Anne g.m. Jens Hansen sst, Karen g.m. Niels Hansen Yde sst, Margrethe 24, Maren 21.

1955 Anne Lauridsdatter i Rye. 31.5.1742, fol.285.
E: Niels Jensen Kræmmer. A: bror Steffen Lauridsen i Hårby, søster Johanne Lauridsdatter 64, søster Johanne Lauridsdatter g.m. Peder Jensen, død. 5B: Jens i Boes, Niels i Rye, Anders 30, Laurids i Holbæk, Rasmus sst.

1956 Rasmus Mortensen og hustru Dorthe Christensdatter i Alling. 31.5.1742, fol.286.
Hans A: bror Søren Mortensen i Alling, [skifte 5.7.1723 lbnr.1117]. 4B: Christen sst, Maren g.m. Joen Nielsen i Siim, [skifte 5.2.1731 lbnr.1472]. B: Niels 13. FM: Dines Møller i Kær Mølle, Maren g.m. Christen Rasmussen, Anne g.m. Jacob Knudsen i Alling, død. 2B: Ellen 7, Søren 5, søster Mette Mortensdatter g.m. Jens Jensen i Tørring, død. B: Dorthe g.m. Frederik Pedersen sst, halvbror Jens Mortensen i Tørring, død. 7B: Søren sst, Mette g.m. Ambrosius Christoffersen i Tulstrup, Maren g.m. Hans Nielsen i Bomholt, Else 24, Rasmus 22, Anne 22, Morten 13, halvbror Oluf Mortensen i Framlev. Hendes A: halvsøster Maren Christensdatter g.m. Niels Nielsen Markmand i Rye, halvsøster Maren Hansdatter g.m. Anders Christensen Bording i Skellerup, [skifte 3.8.1734 lbnr.1641]. 2B: Hans 10, Christen 8.

1957 Jørgen Pedersen Stærk i Bjedstrup. 25.6.1742, fol.290.
E: Maren Jensdatter. LV: Knud Nielsen sst. B: Peder 17, Karen 15, Jens 9, Anne 6, Sidsel 3. FM: farbror Peder Pedersen Stærk i Gjesing, morbror Jens Andersen i Alken, mosters mand Ernst Ludvig Dencher i Alken. Desuden nævnes enkens bror Anders Andersen i Alken.

1958 Jørgen Nielsen Østergaard i Svejstrup. 25.6.1742, fol.292.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hr. Niels Friis Møller sst. B: Maren 12, Sidsel Marie 10, Anne Cathrine 8, Just 5, Johanne 3. FM: mosters mand Rasmus Jespersen i Emborg Kloster, morbror Jens Pedersen i Svejstrup, mors søskendebørn Laurids Justesen i Hårby, Knud Justesen i Pindsmølle. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 25.9.1723 lbnr.1123. B: Niels 25, Kirsten g.m. Peder Jensen i Pindsmølle, Anne g.m. Hans Jensen feldbereder i Århus, Gunder 21. FM: mosters mand Knud Nielsen i Bjedstrup.

1959 Rasmus Nielsen smed i Svejstrup. 25.6.1742, fol.295.
E: Maren Johansdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Illerup. B: Johan 21, Niels 18, Peder 15, Christen 12, Jens 10, Maren 7, Mette 2. FM: Anders Nielsen i Svejstrup, Jens Pedersen sst, Rasmus Sørensen sst.

1960 Rasmus Nielsen i Svejstrup. 25.6.1742, fol.296.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. Første ægteskab med Anne Jensdatter. B: Hans 33 i Haderslev. Desuden nævnes enkens søn Laurids Jacobsen.

1961 Kirsten Mikkelsdatter i Illerup. 5.7.1742, fol.297.
E: Oluf Jensen. B: Jens 36, Bodil 33, Karen 20. FM: morbror Mikkel Sørensen sst.

1962 Peder Lauridsen i Illerup. 5.7.1742, fol.299.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Rasmussen sst. B: Karen 15, Peder 13, Niels 10, Jens 4. FM: Troels Jensen sst. Desuden nævnes enkens bror Mikkel Pedersen i Horsens.

1963 Anne Jensdatter i Illerup. 5.7.1742, fol.299.
E: Rasmus Jensen. Første ægteskab med Jens Nielsen Bonde. B: Søren i Låsby.

1964 Knud Jespersen færgemand i Illerup. 5.7.1742, fol.300.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen sst. B: Jesper 11, Karen 9, Sidsel 7, Johanne 4, Kirsten 2. FM: morfar Rasmus Rasmussen i Båstrup.

1965 Else Nielsdatter i Hem. 1.10.1742, fol.302.
E: Albert Rasmussen. B: Johanne 8, Maren 4, Anne 2. FM: mors halvsøsters mand Hans Olufsen i Vestermølle.

1966 Peder Jensen i Pindsmølle. 1.10.1742, fol.304.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Ernst Andreasen Voetmann [formentlig fejl for Ernst Johansen Voetmann] i [Voer] Kloster Mølle. B: Jens 7, Christen 2, Peder 18 uger. FM: farbror Niels Jensen Møller i Horsens, morbror Laurids Justesen i Hårby.

1967 Steffen Mortensen smed i Tønning. 1.10.1742, fol.306.
E: Else Pedersdatter. LV: Abraham Christensen sst, Jens Olufsen i Addit, der ægter. B: Anne 22, Poul 20 smed i Træden, Else 12, Sidsel 9, Peder 6. FM: Anders Langballe i Tønning, farbrødre Jens Mortensen i Brædstrup, Morten Andersen i Gammelstrup.

1968 Morten Mortensen i Troelstrup. 1.10.1742, fol.307.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Anders Langballe i Tønning. B: Maren 26, Laurids 25, Maren 22 g.m. Jens Hansen i Davding, Morten 18, Else Cathrine 16, Anne 15.

1968A Jens Gregersen i Sønder Vissing. 1.10.1742, fol.309.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Oluf Bertelsen sst. A: søskendebørns børn Rasmus Møller sst, Kirsten Andersdatter g.m. Søren Ustrup i Addit, Christen Svendsen sst.

1969 Jens Pedersen i Sønder Vissing. 1.10.1742, fol.310.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Madsen sst. B: Anders 11, Anne 9. FM: farbror Rasmus Pedersen i Addit, fars søskendebarn Jens Nielsen i Sønder Vissing.

1970 Jens Rasmussen og hustru Karen Rasmusdatter i Addit. 1.10.1742, fol.311.
B: Maren 24, Rasmus 22 i Vissing, Niels 16. FM: farbror Jacob Rasmussen i Sønder Vissing, Mikkel Pedersen sst.

1971 Hans Steffensen i Vinding. 2.10.1742, fol.312.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hr. Søren Gjesing sst. B: Steffen 10, Peder 8, Sofie 6, Peder 4, Kirsten 2. FM: farbror Filip Steffensen sst, fasters mand Søren Rasmussen sst.

1972 Maren Pedersdatter i Velling. 2.10.1742, fol.313.
E: Niels Pedersen. B: Karen 11, Peder 8, Maren 6, Peder 5, Jens 2. FM: morbror Peder Pedersen i Burgårde.

1973 Esben Pedersen i Velling. 2.10.1742, fol.314.
A: morbror Rasmus Jensen, død. 4B: Anne Rasmusdatter enke efter Jens Jensen i Salten, Karen Rasmusdatter g.m. Oluf Knudsen i Tyklund i Vrads sogn, død. 2B: Jens 35 i Arreskov, Mette g.m. Søren Jensen i Ansøgård, Laurids Rasmussen i Virklund, død. 3B: Else 40, Gertrud 38, Laurids 34 i Them, Niels Rasmussen i Tømmerby, død. 2B: Kirsten 36, Mette g.m. Laurids Thomsen i Vorret, moster g.m. Niels, død. 1B: Johanne Nielsdatter var g.m. lille Søren i Gjessø, død. 2B: Sidsel enke efter Jens Christensen i Vinding, Anne 40.

1974 Jens Pedersen Sønderbo i Davding. 2.10.1742, fol.316.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Thøgersen sst. Første ægteskab med Mette Pedersdatter, skifte 30.6.1732 lbnr.1577. B: Peder 15. FM: Jens Sørensen i Burgårde.

1975 Anders Knudsen i Brædstrup. 2.10.1742, fol.318.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Anders Langballe i Tønning. B: Søren 31, Maren 26, Mads 20.

1976 Maren Mikkelsdatter i Brædstrup. 2.10.1742, fol.319.
E: Jens Mortensen. B: Peder 20, Morten 11, Mikkel 9. FM: morbror Peder Mikkelsen i Ring.

1977 Gregers Nielsen i Hårup, Føvling sogn. 3.10.1742, fol.320.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Maren 1. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, [skifte 21.12.1740 lbnr.1882]. B: Peder 21, Kirsten 15, Karen 13. FM: sted-oldefar Anders Hansen smed sst.

1978 Jens Lauridsen i Hårup. 3.10.1742, fol.321.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Pedersen i Åstrup. B: Else 23, Maren 20, Jens 14, Sidsel 12. FM: Hans Pedersen sst. Enkens søn Rasmus Christensen fæster.

1979 Mette Knudsdatter i Åstrup. 3.10.1742, fol.322.
E: Christen Pedersen. B: Peder i Hårup, Mette Kirstine 21, der ægter Jens Mortensen i Burgårde, Knud 15.

1980 Jens Rasmussen i Åstrup. 3.10.1742, fol.324.
E: Karen Knudsdatter. LV: Anders Sørensen Langballe i Tønning. Første ægteskab med Mette Rasmusdatter, [skifte 20.2.1731 lbnr.1486]. B: Anne g.m. Mikkel Hansen hyrde i Ring, Maren g.m. Anders Holgersen sst, Rasmus, foged på Lindersvold på Sjælland, der døde 1741.

1981 Ingeborg Rasmusdatter i Ustrup. 5.11.1742, fol.330.
E: Mikkel Nielsen Stougaard. B:
1) Karen Mikkelsdatter 36 g.m. Hans Jørgensen Munk i Ejer
2) Rasmus Mikkelsen 33 i Ustrup
3) Niels Mikkelsen 30, i Ustrup
4) Anne Margrethe Mikkelsdatter 25.
FM: farbror Peder Nielsen i København.

1982 Bodil Hansdatter i Emborg Kloster. 14.11.1742, fol.332.
E: Jens Jensen. A: bror Eskild Hansen i Nim 52, bror Rasmus Hansen i Emborg, død. 2B: Mette 14, Kirsten 12. FM: morbror Rasmus Thomsen i Boes, søster Anne Hansdatter var g.m. Laurids Pedersen i Nim, død. 2B: Christen sst, Hans 22. Desuden nævnes enkemandens bror Thomas Jensen.

1983 Maren Christensdatter i Hemstok. 28.11.1742, fol.334.
E: Morten Mortensen. B: Peder 3, Mette 1. FM: mors søskendebarn Peder Jensen i Firgårde.

1984 Jens Jensen i Mesing. 4.12.1742, fol.335.
E: Johanne Jensdatter. LV: Rasmus Lauridsen sst. A: mor Maren Nielsdatter i Bjedstrup, morbror Rasmus Nielsen i Tåning, død. 5B: Anne Marie g.m. Mikkel Christensen i Tåning, Maren g.m. Peder Jensen i Vissingkloster, Mette g.m. Peder Knudsen i Tønning, Jens på Bregentved på Sjælland, Terkildsen sst, morbror Peder Nielsen Juul i Tebstrup, [skifte 9.4.1728 lbnr.1325]. 5B: Christen i Hem, Christen i Tebstrup, Mette g.m. Laurids Andersen i Ustrup, Maren, Maren.

1985 Henrik Lauridsen i Truust. 22.12.1742, fol.336.
E: Abigael Mikkelsdatter. LV: Anders Thomsen i Vadsted. B: Anne 9, Kirsten 7, Mikkel 5, Laurids 3, Maren 9 mdr. FM: farfar Laurids Sørensen smed i Truust, mors stedfar Peder Rasmussen kromand i Søbyvad.

1986 Kirsten Lauridsdatter i Veng. 28.5.1743, fol.339.
Enke efter Rasmus Nielsen. Første ægteskab med Peder Sørensen Ersholt, [skifte 2.11.1708 lbnr.759]. B: Laurids i København ved søskendebarn Laurids Justesen i Hårby og Jens Sørensen Sort i Veng.

1987 Karen Henriksdatter i Søbyvad. 1.6.1743, fol.341.
E: Niels Frandsen. B: Kirsten 14, Karen 2. FM: morbror Jørgen Henriksen i Farre, mosters mand Anders Olufsen i Koldens Mølle. Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Christensdatter], skifte 13.10.1727 lbnr.1299. FM: mosters mand Christen Christensen Bjerregaard i Lyngby.

1988 Christen Andersen i Mesing. 8.6.1743, fol.342.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Lauridsen sst. B: Peder 22, Laurids 19, Knud 7, Mikkel 4, Johanne 2. FM: morbror Niels Pedersen sst, morfars søskendebarn Jens Rasmussen sst. Første ægteskab med Bodil Jensdatter, skifte 22.9.1719 lbnr.1018. B: Anders i Gram, Jens i Mesing, Maren g.m. Bertel Groersen, Anne 27.

1989 Poul Sejersen i Mesing. 8.6.1743, fol.344.
E: Anne Christensdatter. LV: Thor Lauridsen, der ægter. B: Christen 5, Sejer 3, Anne 6 mdr. FM: farfar Sejer Sørensen sst.

1990 Mette Sørensdatter i Virklund. 11.6.1743, fol.345.
E: store Peder Jensen. B: Jens 3. FM: Laurids Løgager i Them.

1991 Anne Pedersdatter i Virklund. 11.6.1743, fol.346.
E: Christen Thomsen. B: Johanne 16, Anne 4. FM: Peder Jensen sst.

1992 Thomas Pedersen Byskov i Virklund. 12.6.1743, fol.347.
E: Lene Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen sst. A: søster Kirsten Pedersdatter g.m. Laurids Pedersen i Addit, bror Anders Pedersen, død. 5B: Peder i Virklund, Jens 22, Gertrud g.m. Niels Sørensen i Hviningdal, Mette 29, Kirsten g.m. Jens Jensen Fischer i Virklund, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Poul Nielsen sst, død. 1B: Peder i Rustrup, søster Kirsten Pedersdatter var g.m. Laurids Rasmussen i Virklund, død. 3B: Laurids 36, Else g.m. Niels Poulsen sst, Gertrud 39.

1993 Peder Nielsen Sebstrup i Virklund. 12.6.1743, fol.350.
E: Kirsten Jensdatter. LV: far Jens Pedersen sst. B: Kirsten 6, Jens 6 mdr. FM: farfar Niels Pedersen i Sebstrup, morbror Peder Jensen i Virklund. Desuden nævnes enkens bror Rasmus Jensen sst.

1994 Maren Pedersdatter i Virklund. 12.6.1743, fol.350.
E: Niels Poulsen. B: Maren 14, Anne 12, Lene 9, Jacob 6.

1995 Peder Eriksen og hustru Karen Christensdatter i Them. 12.6.1743, fol.351.
B: Christen 23, Kirsten 20, Laurids 18. FM: Sigvart Thomsen sst. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter. B: Erik i Salten, Sidsel 40, Inger 36, Anne 30.

1996 Mikkel Jensen i Voerladegård. 17.6.1743, fol.352.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Søren Jensen i Møldrup. A: søskende Hans Jensen, Maren Jensdatter i København. Enkens første ægteskab med [Jens Jensen sst], skifte 29.9.1738 lbnr.1805. Desuden nævnes enkens brødre Anders Jensen i Hem, Mikkel Jensen sst.

1997 Peder Bentsen i Gantrup. 18.6.1743, fol.353.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Iversen, der ægter og fæster.

1998 Bodil Pedersdatter i Gantrup. 18.6.1743, fol.354.
E: Rasmus Jensen. B: Anne Marie 4. Første ægteskab med [Jens Andersen sst, skifte 16.8.1734 lbnr.1643]. B: Peder 23, Anders 18, Christen 15, Jens 11. FM: farbror Anders Andersen i Møldrup.

1999 Rasmus Pedersen i Gantrup. 18.6.1743, fol.355.
E: Maren Nielsdatter. B: Niels 28, Peder 26, Jesper 20. Af første ægteskab B: Maren g.m. Rasmus Jensen sst, Birgitte 36.

2000 Rasmus Nielsen i Såby. 18.6.1743, fol.356.
E: Cathrine Elisabeth Pedersdatter. LV: Niels Jørgensen, der ægter og fæster. B: Anne 13, Niels 6. FM: Iver Jørgensen sst.

2001 Jørgen Jørgensen i Såby. 18.6.1743, fol.357.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Andersen sst. B: Anne 7, Jens 1. FM: farbror Niels Jørgensen sst.

2002 Marie Nielsdatter i Bjødstrup. 19.6.1743, fol.359.
E: Niels Nielsen. B: Lisbeth 6. FM: Rasmus Nielsen sst. Uden for ægteskab B: Peder Lauridsen 16. Desuden nævnes afdødes søster Ellen Sørensdatter i Tønning.

2003 Anne Sofie Baltsersdatter i Bjødstrup. 19.6.1743, fol.360.
E: Niels Hansen Møller. B: Bodil 16, Baltser 13, Anne 10, Karen 6. FM: mosters mand Søren Nielsen. Af enkemandens første ægteskab B: Rasmus.

2004 Maren Jensdatter i Ejer. 18.6.1743, fol.361.
E: Peder Pedersen Juul. B: Jens 26, Anne 20. FM: søskendebarn Mikkel Nielsen sst.

2005 Rasmus Sørensen i Tebstrup. 19.6.1743, fol.361.
E: Birthe Andersdatter. LV: bror Christen Jensen i Ejer. B: Anne 28 g.m. Jens Hansen sst, Søren 27, Karen, Sidsel 26 g.m. Mads Jensen Knob i Ris, Anders 16, Niels 10. FM: Niels Nielsen i Tåning.

2006 Anne Jensdatter i Tebstrup. 19.6.1743, fol.363.
E: Jens Sejersen. B: Søren 34, Jens 33, Karen 26, Maren 22, Maren 20.

2007 Kirsten Jensdatter i Tebstrup. 19.6.1743, fol.364.
E: Joen Sørensen. B: Maren 26, Bodil 20, Niels 15.

2008 Mette Jensdatter i Tebstrup. 19.6.1743, fol.365.
E: Søren Jensen Molbo. B: Jens 16, Margrethe 15, Johanne 13, Jens 11, Anne 9, Rasmus 6.

2009 Niels Jensen i Horndrup. 19.6.1743, fol.365.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Sørensen, der ægter og fæster. B: Jens 10, Karen 4. FM: farbrødre Jens Nielsen sst, Mikkel Nielsen i Ejer. Første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 26.9.1731. B: Mette 15. FM: morfar Christen Hansen i Havreballe ved søn Hans Christensen sst.

2010 Rasmus Mortensen i Stilling. 19.10.1743, fol.367.
E: Karen Esbensdatter. LV: Jens Nielsen [Nørgaard], der ægter og fæster. B: Søren 10, Anne 8, Anne 6. FM: morfar Laurids Rasmussen i Fregerslev, farbror Peder Mortensen i Hørning. Desuden nævnes enkens bror Rasmus Esbensen, enkens halvbror Rasmus Lauridsen i Fregerslev.

2011 Maren Rasmusdatter i Stilling. 19.10.1743, fol.369.
E: Søren Jacobsen. B: Jacob 3. FM: morfar Rasmus Christensen i Fregerslev.

2012 Sidsel Mortensdatter, [fejl, skal være Helle Jensdatter] i Bjertrup. 19.10.1743, fol.370.
E: Jens Madsen Due. B: Kirsten 16, Mads 12, Anne 10, Karen 6, Rasmus 3. FM: morbror Peder Jensen i Ringkloster, mosters mand Rasmus Poulsen i Bjertrup. (Skiftet er efter Helle Jensdatter, se Jens Madsens fæste 11.10.1725. Sidsel Mortensdatter er hans nuværende kone viet 1.10.1743 (Sml. lbnr.2776).

2013 Maren Pedersdatter i Hørning. 19.10.1743, fol.371.
E: Rasmus Iversen. B: Anne Johanne 5, Karen 2. FM: mosters mand Jens Pedersen Søgaard i Tåstrup. Første ægteskab med Rasmus Rasmussen sst, [skifte 7.10.1737 lbnr.1782]. B: Johanne 21, Peder 16. FM: farbror Peder Rasmussen i Jeksen, søskendebarn Erik Mortensen i Hørning.

2014 Laurids Rasmussen og hustru Maren Nielsdatter i Virklund. 21.10.1743, fol.374.
B: Niels 17, Rasmus 16, Christen 13, Niels 10. Desuden nævnes afdøde mands bror Christen Rasmussen, afdøde kones søster Mette Nielsdatter.

2015 Jørgen Rasmussen smed i Skårup. 22.11.1743, fol.375.
E: Anne Olufsdatter. LV: far Oluf Christensen sst. Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, [skifte 19.2.1742 lbnr.1909]. B: Anne 12, Gunder 11, Rasmus 9, Søren 6, Knud 4. FM: fasters mand Erik Andersen sst, mosters mand Erik Sørensen i Vrold, morbror Søren Rasmussen i Gjesing, farbror Oluf Rasmussen smed i Tebstrup.

2016 Anders Rasmussen Boes i Skårup. 22.11.1743, fol.377.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Tønne Jensen, der ægter. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 19.2.1742 lbnr.1910. B: Rasmus i Båstrup, Niels 21, Søren 17, Jens 12, Johanne 9. FM: morbror Søren Rasmussen i Gjesing.

2017 Maren Nielsdatter i Skårup. 22.11.1743, fol.378.
E: Ebbe Jensen. B: Maren 12, Jens 9, Niels 7, Peder 3. FM: mosters mand Rasmus Rasmussen sst.

2018 Maren Hansdatter i Javngyde. 6.9.1749, fol.2.
E: Jens Rasmussen. B: Anne 8. FM: morbror Rasmus Hansen i Skovsrode. Arv i boet efter enkemandens far [Rasmus Nielsen], skifte 4.11.1737 lbnr.1785. til B: Kirsten, Maren.

2019 Karen Nielsdatter i Javngyde. 6.9.1749, fol.3.
E: Niels Christensen. B: Kirsten 12, Karen 9.

2020 Karen Thomasdatter i Nørre Vissing. 6.9.1749, fol.4.
E: Mads Lauridsen. B: Gertrud 17, Mette 14, Cathrine 10, Thomas 7, Anne 6. FM: mosters mand Niels Christensen i Hårby.

2021 Anne Frandsdatter i Flensted. 8.9.1749, fol.5.
E: Rasmus Poulsen. B: Poul 25, Anne g.m. Niels Sørensen sst, Maren 22, Frands 18, Rasmus 15, Inger 10. FM: farbror Søren Poulsen i Tovstrup.

2022 Anders Nielsen i Årsbæk. 8.9.1749, fol.7.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen i Låsby. B: Niels, Anne g.m. Jens Christensen hyrde i Mollerup, Maren 24. FM: Jens Thomsen i Låsby.

2023 Cathrine Jensdatter i Låsby. 8.9.1749, fol.8.
E: Christen Andersen. B: Jens 11. FM: Jens Nielsen sst.

2024 Anne Jensdatter i Dallerup. 8.9.1749, fol.9.
E: Søren Pedersen. B: Christen 10, Birthe 9. FM: fasters mand Anders Jespersen i Tovstrup. Desuden nævnes afdødes far Jens Christensen ved søn Christen Jensen.

2025 Jørgen Nielsen Dyhr i Sorring. 8.9.1749, fol.10.
E: Anne Eriksdatter. LV: Christen Eriksen, der fæster. B: datter 2. FM: fasters mand Hans Olufsen sst.

2026 Else Sørensdatter i Sorring. 8.9.1749, fol.11.
E: Søren Pedersen Dyhr. B: Ellen 24, Niels 18, Abel 15.

2027 Maren Andersdatter i Sorring. 8.9.1749, fol.12.
E: Peder Jensen Geisius. B: Anne 22, Anders 19, Oluf 16. FM: morbror Laurids Andersen sst.

2028 Anders Frandsen i Sorring. 8.9.1749, fol.13.
E: [Anne Nielsdatter]. LV: Rasmus Pedersen, der ægter og fæster. B: Kirsten 12, Anne 8, Maren 3. FM: farbror Hans Frandsen sst.

2029 Jens Jespersen i Tovstrup. 8.9.1749, fol.13.
E: [Maren Jensdatter]. LV: Jens Nielsen. B: Jens sst, Anne g.m. Peder Nielsen, der fæster, Anne 16, Thomas 14. FM: Anders Jespersen sst.

2030 Niels Madsen i Tovstrup. 9.9.1749, fol.14.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Laurids Thomsen sst. B: Bodil g.m. Jens Rasmussen i Flensted, Johanne 22, Karen 18. FM: farbror Niels Madsen i Klintrup. Desuden nævnes enkens bror Laurids Rasmussen i Hårup.

2031 Niels Rasmussen i Røgen. 10.9.1749, fol.15.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Rasmussen i Røgen. A:
1) søster Inger Rasmusdatter i Røgen
2) søster Margrethe Rasmusdatter var g.m. Peder Svendsen i Røgen, død. 2B:
a Svend Pedersen, der fæster gården
b Marie Pedersdatter g.m. Poul Jensen i Skannerup
3) søster Marie Rasmusdatter var g.m. Søren Rasmussen i Norring, død. 1B:
a Kirsten Sørensdatter g.m Søren Kaae i Edslev.

2032 Peder Jensen Lundgaard i Tovstrup. 9.9.1749, fol.16.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Mads Hansen, der ægter. B: Abelone 12, Jens 8. FM: fasters mand Jens Jørgensen i Skørring.

2033 Inger Pedersdatter i Tovstrup. 9.9.1749, fol.17.
Enke, født i Skåne. A: Angives ikke.

2034 Anne Rasmusdatter i Skørring. 9.9.1749, fol.18.
E: Christen Rasmussen. B: Karen 8, Rasmus 5. FM: morbror Christen Rasmussen i Røgen.

2035 Maren Christensdatter i Skørring. 9.9.1749, fol.20.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 8. FM: morfar Christen Jørgensen sst.

2036 Anne Jensdatter i Skørring. 9.9.1749, fol.21.
E: Rasmus Jørgensen. B: Jens 5. FM: morfar Jens Jensen i Sjelle. Arv i boet efter forrige beboer Niels Jensen, skifte 31.5.1721 til B: Maren Nielsdatter i Fastrup.

2037 Bodil Andersdatter i Skørring. 9.9.1749, fol.22.
E: Thomas Pedersen. B: Maren 20, Peder 16, Anders 12, Anne 8. FM: mors søskendebarn Hans Pedersen sst.

2038 Helle Andersdatter i Klintrup. 9.9.1749, fol.23.
E: Niels Pedersen. B: Jens 28 i Århus, Anders 25, Frands 21, Ellen g.m. Rasmus Rasmussen, der fæster.

2039 Jens Jensen Ring i Yding. 12.9.1749, fol.24.
E: Elle Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jens 21, Helle 12, Oluf 9, Maren 4, Jens 3 mdr. FM: fars søskendebarn Søren Rasmussen i Troelstrup, morbror Iver Nielsen Møller sst.

2040 Morten Andersen i Yding. 12.9.1749, fol.26.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Anne 21, Anders 17, Peder 15, Birthe 10, Karen 6. FM: Søren Christensen sst, farbror [formentlig farbrors søn] Søren Jensen i Møldrup.

2041 Karen Rasmusdatter i Såby. 12.9.1749, fol.27.
E: Iver Jørgensen. B: Karen 4. FM: Enevold Knudsen i Tammestrup. Desuden nævnes enkemandens bror Oluf Jørgensen.

2042 Anne Andersdatter i Ejer. 12.9.1749, fol.28.
E: Hans Mikkelsen. B: Kirsten 23, Johanne 20. FM: Mikkel Nielsen sst.

2043 Niels Nielsen i Bjødstrup. 12.9.1749, fol.29.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Markussen, der fæster. Af første ægteskab B: Lisbeth 10. FM: morbror Rasmus Nielsen sst.

2044 Jens Sørensen i Tebstrup. 12.9.1749, fol.30.
Enkemand. B: Søren, der fæster, Jens, Karen 30, Maren 28, Maren 25. FM: næstsøskendebarn Hans Jensen sst. Sml.lbnr.2006.

2045 Karen Rasmusdatter i Tebstrup. 12.9.1749, fol.31.
E: Peder Nielsen. B: Kirsten 13, Maren 11, Birthe 8, Rasmus 7. FM: morbror Søren Rasmussen sst. Desuden nævnes afdødes bror Søren Rasmussen sst.

2046 Karen Hansdatter i Horndrup. 13.9.1749, fol.32.
E: Jens Iversen. B: Iver 16, Hans 13, Laurids 12, Jens 10. FM: Søren Jensen i Dørup, morbror i Horsens.

2047 Johanne Christensdatter i Horndrup. 13.9.1749, fol.33.
E: Peder [Sørensen] Due. B: Anne 12, Kirsten 10, Søren 6. FM: halvbror Niels Pedersen Due i Gjesing. Enkemandens første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 9.4.1726 lbnr.1253. Enkemandens andet ægteskab med [Karen Mortensdatter], skifte 16.5.1740 lbnr.1856. B: Morten i Horndrup.

2048 Anne Rasmusdatter i Horndrup. 13.9.1749, fol.35.
E: Jørgen Nielsen. B: Jens 2. FM: fasters mand Laurids Pedersen i Tåning.

2049 Jens Jensen Boes i Tåning. 13.9.1749, fol.36.
E: Karen Poulsdatter. LV: Mikkel Mikkelsen, der ægter. B: Anne 8. FM: Niels Nielsen sst. Af første ægteskab B: Søren 36, Niels 34, Christen 30, Hans 26. Af andet ægteskab B: Karen g.m. Niels Grøn i Horndrup, Maren 23, Peder 20, Laurids 17, Mikkel 13, Karen 12.

2050 Anne Christensdatter i Fuldbro Mølle. 20.9.1749, fol.37.
E: Enevold Jensen, møller. Ægteskabskontrakt 4.8.1739. Første ægteskab med [Poul Nielsen Leegaard]. B: Christen Poulsen Leegaard 24. FM: Jens Ustrup.

2051 Christen Nielsen i Farre. 3.10.1749, fol.42.
E: Karen Bertelsdatter. B: Bodil 14, Niels 11. FM: Anders Nielsen sst. Af første ægteskab B: Anne 28, Mette 18, Birthe 16.

2052 Christen Jensen Wæth i Farre. 3.10.1749, fol.43.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Søren Rasmussen, der fæster. B: Kirsten 20, Maren 18, Anne 13, Karen 11, Mette 9. FM: Jens Simonsen sst.

2053 Peder Christensen Møller i Farre. 3.10.1749, fol.44.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Jensen. B: Christen 10. FM: morbror Peder Nielsen sst.

2054 Anders Jensen i Farre. 3.10.1749, fol.45.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Jens Henriksen. A: søster Mette Jensdatter g.m. Anders Sparre pramdrager i Randers.

2055 Peder Rasmussen smed i Farre. 3.10.1749, fol.47.
E: Anne Jensdatter. LV: Laurids Nielsen. B: Laurids 12, Peder 8, Niels 2. FM: Peder Hofgaard sst, Jørgen Henriksen sst. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 1.7.1737 lbnr.1768]. B: Rasmus.

2056 Elle Mortensdatter i Farre. 3.10.1749, fol.48.
E: Søren Nielsen. Første ægteskab med Laurids Nielsen, [skifte 13.3.1742 lbnr. 1946]. B: Sidsel 10. FM: Peder Rasmussen sst.

2057 Rasmus Jørgensen i Mølgårde. 3.10.1749, fol.50.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Jens Andersen, der ægter. B: Karen 9. FM: mosters mand Niels Nielsen i Vadsted. Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 25.7.1740 lbnr.1862. B: Jens 16, Jørgen 12. FM: Jens Rasmussen Paris i Gjern, fars søskendebarn Hans Pedersen i Svenstrup.

2058 Anne Thomasdatter i Svenstrup. 3.10.1749, fol.51.
E: Hans Sørensen. A: bror Niels Thomsen i Skannerup.

2059 Rasmus Rasmussen i Vadsted. 3.10.1749, fol.52.
E: Karen Thomasdatter. LV: Søren Nielsen. B: Peder 20, Niels 17, Rasmus 13, Thomas 9, Anne 9, Anders 6, Maren 3. FM: søskendebørn Niels Christensen møller i Søbyvad Mølle, Christen Christensen i Nårup.
[Afdødes første ægteskab med Bodil Terkildsdatter, skifte 6.4.1736 lbnr.1721].
[Afdøde blev gift med enken i Sall 8.4.1736].

2060 Peder Rasmussen og hustru Anne Pedersdatter i Møgelby. 4.10.1749, fol.53.
B: Jens, Johanne 20, Peder 16. FM: morbror Jens Pedersen sst.

2061 Maren Pedersdatter i Søbyvad Mølle. 4.10.1749, fol.54.
E: Niels Christensen møller. B: Maren 15, Christen 12. FM: farbror Christen Christensen i Nårup. Skifte 31.5.1743 efter forrige beboer, børnenes bedstemor Anne Rasmusdatters [3. mand] Christen Rasmussen Møller.

2062 Birthe Andersdatter i Nårup. 4.10.1749, fol.57.
E: Laurids Jespersen. B: Peder 13, Else 9. FM: mosters mand Peder Nielsen i Grølsted. Desuden nævnes afdøde mands bror Jens Jespersen i Skorup.

2063 Karen Jensdatter i Nårup. 4.10.1749, fol.58.
E: Mourids Sørensen. B: Maren 7, Anne 4. FM: afdødes farbror Peder Andersen sst.

2064 Abelone Jensdatter i Nårup. 4.10.1749, fol.60.
E: Rasmus Jensen. B: Jens, Maren 28, Anders 24, Anne 20. FM: Christen Christensen sst.

2065 Anne Nielsdatter i Gjern. 4.10.1749, fol.61.
E: Søren Jensen. B: Jens, Niels, Christen, Maren g.m. Anders Jensen sst, Kirsten g.m. Rasmus Høgh sst, Anne 35.

2066 Søren Pedersen i Gjern. 4.10.1749, fol.62.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Peder 8. FM: Jens Frandsen sst.

2067 Søren Mouridsen i Gjern. 4.10.1749, fol.63.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen sst. B: Mourids i Nårup, Søren i Ellerup, Niels, Peder 24, Kirsten g.m. Christen Andersen i Gjern, Anne i Århus, Anne 16.

2068 Laurids Jensen og hustru Maren Jensdatter i Gjern. 4.10.1749, fol.64. Hans A: bror Rasmus Jensen sst, død. 5B: Anders , Thomas, Morten, Jens, Karen g.m. Laurids i København. Afdøde kone var et hittebarn.

2069 Niels Jensen i Sminge. 6.10.1749, fol.65.
E: Inger Sørensdatter. LV: Anders Sørensen, der ægter. B: Rasmus 12, Anders 10. FM: Christen Blach sst.

2070 Anne Jensdatter i Horn. 6.10.1749, fol.66.
E: Peder Pedersen Stockholm. Første ægteskab med [Peder Nielsen sst, skifte 3.6.1728 lbnr.1342. B: Maren g.m. Anders Jensen i Hammel, Jens i Møgelby, Else 34, Niels, Bodil g.m. Anders Madsen i Grønbæk.

2071 Laurids Jensen i Horn. 6.10.1749, fol.68.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Søren 25, Maren 20, Jens 17, Bodil 13, Inger 11, Anders 8. Første ægteskab med [Maren Jensdatter], skifte 25.2.1724 lbnr.1158. B: Jens, Søren sst, Christen sst.

2072 Laurids Thøgersen i Horn. 6.10.1749, fol.69.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Lauridsen, der ægter og fæster. B: Thøger 29, Niels 27, Anders 25, Anne 20, Jens 16, Peder 16, Karen 14. FM: farbror Jens Thøgersen i Fårvang.

2073 Rasmus Jensen i Horn. 6.10.1749, fol.70.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Andersen. B: Peder hyrde sst, Jens, der fæster, Anne g.m. Niels Jensen i Dalby, Bodil 26.

2074 Jørgen Christensen smed i Horn. 6.10.1749, fol.71.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Olufsen, der ægter. B: Christian 7, Maren 6, Kirsten 4. FM: mosters mand Peder Christensen sst.

2075 Søren Christensen i Horn. 6.10.1749, fol.71.
E: Bodil Christensdatter. LV: Peder Andersen sst, der ægter. B: Christen, Anne. FM: morbror Peder Christensen sst.

2076 Anne Lauridsdatter i Horn. 6.10.1749, fol.72.
E: Mikkel Nielsen. B: Christen 14.

2077 Anne Jensdatter i Horn. 6.10.1749, fol.73.
E: Peder Christensen. B: Bodil 9.

2078 Laurids Jørgensen i Fårvang. 6.10.1749, fol.73.
E: Inger Pedersdatter. LV: Thøger Jensen, der ægter og fæster. A: søskende Søren Jørgensen, Birthe Jørgensdatter g.m. Anders Christensen i Skorup, Karen Jørgensdatter g.m. Jens Christensen sst, Else Jørgensdatter 38, Maren Jørgensdatter 30. FM: søskendebarn Niels Terkildsensen sst.

2079 Bodil Andersdatter i Truust. 7.10.1749, fol.74.
E: Peder Jensen. A: mor Birthe Jensdatter g.m. Jens Gjern sst, bror Anders Andersen, bror Jens Andersen,søster Dorthe Andersdatter g.m. Niels Møller i Grølsted, søster Karen Andersdatter g.m. Jens Nielsen i Skannerup, søster Maren Andersdatter 30, søster Maren Andersdatter var g.m. Jens Madsen i Truust, død. 8B: Anders 18, Søren 15, Maren 13, Birthe 11, Niels 10, Anne 9, Jacob 6, Karen 3, sml. lbnr.2080, halvsøskende Peder Jensen, Niels Jensen 24.

2080 Niels Jacobsen i Truust. 7.10.1749, fol.76.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Madsen, der ægter. B: Jacob 6. FM: mosters mand Jens Nielsen i Skannerup, Jens Gjern i Truust. Enkens forrige ægteskab med Jens Andersen sst, skifte 19.5.1742 lbnr.1952. Enken er nu død, se lbnr.2081.

2081 Maren Andersdatter i Truust. 7.10.1749, fol.77.
E: Jens Madsen. B: Karen 3. FM: mosters mand Jens Nielsen i Skannerup. Første ægteskab med Jens Andersen i Truust, skifte 19.5.1742 lbnr.1952. B: Anders 18, Søren 15, Maren 14, Birthe 11, Niels 10, Anne 9. Andet ægteskab med [Niels Jacobsen sst], skifte 7.10.1749 lbnr.2080. B: Jacob 6. FM: morfar Jens Gjern sst.

2082 Mads Pedersen skrædder i Skorup. 7.10.1749, fol.78.
E: [Karen Andersdatter]. LV: Peder Johansen, der ægter og fæster. B: Bodil 6. Enkens første ægteskab med Søren Drejer sst. B: Niels 15, Poul 10, Kirsten 8. FM: morbror Jens Andersen sst.

2083 Maren Christensdatter i Grølsted. 7.10.1749, fol.79.
E: Rasmus Rasmussen. B: Kirsten 7.

2084 Niels Nielsen Meldgaard i Grølsted. 7.10.1749, fol.80.
[Enkemand efter Kirsten Jørgensdatter, begravet Skorup 9.10.1746].
B: Inger 13, Anne 8, Jørgen 5. FM: farbror Christen Meldgaard i Voel, morbror Niels Bojer i Grølsted.

2085 Kirsten Nielsdatter i Skannerup. 7.10.1749, fol.81.
E: Rasmus Nielsen Højmand. B: Niels 6, Niels 3.

2086 Mette Christensdatter i Skannerup. 7.10.1749, fol.82.
E: Peder Svendsen. B: Maren 20, Anne 18, Anne Kirstine 16, Christen 14.

2087 Rasmus Sørensen i Dalby. 8.10.1749, fol.83.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Jensen, der ægter. B: Maren 10, Søren 5. FM: fars morbror Mads Jensen i Gjern. Arv i boet efter afdødes far [Søren Rasmussen], skifte 7.4.1736 lbnr.1726.

2088 Jens Nielsen i Hårby. 24.11.1749, fol.84.
E: Voldborg Christoffersdatter. LV: Rasmus Christensen. B: Christoffer 24, Jens 20, Kirsten 16. Af første ægteskab B: Christen i Javngyde, Rasmus.

2089 Laurids Nielsen [fejl for Laurids Pedersen] og hustru Anne Christensdatter i Hårby. 24.11.1749, fol.85.
B:
1) Niels Lauridsen
2) Peder Lauridsen i København
3) Christen Lauridsen i København, død. 1B:
a Anne Christensdatter 10
4) Kirsten Lauridsdatter g.m. Christen Hansen i Mesing
5) Inger Lauridsdatter g.m. Anders Pedersen i Tørring [i Tulstrup sogn].
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Peder Jensen i Salten.

2090 Laurids Rasmussen og hustru Maren Nielsdatter i Veng. 24.11.1749, fol.87.
B: Niels i Venggård, Rasmus i Veng, Jens, der fæster, Maren g.m. Jens Sørensen Sort sst, Anne 32, Søren 20.

2091 Rasmus Rasmussen smed i Veng. 24.11.1749, fol.88.
E: Sofie Cathrine Hansdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Else 18, Kirsten 14, Anne 12. FM: Niels Lauridsen i Venggård.

2092 Maren Jensdatter i Gammelgård. 24.11.1749, fol.89.
E: Niels Pedersen. B: Inger 6. FM: morbror Søren Jensen i Høver.

2093 Simon Rasmussen i Høver. 24.11.1749, fol.91.
E: Karen Jepsdatter. LV: Bertel Hansen, der ægter. B: Kirsten 13, Rasmus 10, Lisbeth 6. FM: morbror Mads Jepsen i Storring.

2094 Hans Pedersen i Høver. 24.11.1749, fol.92.
E: Cathrine Sørensdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Bodil 6, Rasmus 3. FM: Søren Jensen sst.

2095 Anne Jensdatter i Galten. 25.11.1749, fol.93.
E: Niels Jensen. B: Karen 3. FM: farbror Knud Jensen sst.

2096 Jens Pedersen snedker i Galten. 25.11.1749, fol.94.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Mikkelsen i Høver. B: Niels 23, Maren 20, Edel 14, Peder 12, Anne 12. FM: oldefar Peder Andersen sst.

2097 Mette Jensdatter i Stjær. 5.12.1749, fol.95.
Enke efter Niels Jensen Søballe. B: Jens sst, Peder 22, Dorthe g.m. Peder Poulsen i Mesing, Kirsten g.m. Anders Rasmussen i Stjær, Sidsel 18, Anne Margrethe 12.

2098 Maren Knudsdatter i Stjær. 5.12.1749, fol.97.
E: Peder Jensen Skovby. B: Johanne 11, Karen 4. FM: morbrødre Enevold Knudsen i Skovby, Søren Knudsen i Herskind. Skifte 21.9.1747 efter enkemandens forrige hustru. 2B.

2099 Mads Rasmussen i Stjær. 5.12.1749, fol.98.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Olufsen sst. B: Maren g.m. Oluf Rasmussen sst, Rasmus 22, Niels 15, Ellen 11, Mette 9, Helle 5, Søren 2. FM: Knud Rasmussen sst.

2100 Anne Madsdatter i Jeksen. 5.12.1749, fol.100.
E: Peder Rasmussen. B: Johanne Marie 26, Karen 20.

2101 Rasmus Jepsen i Jeksen. 5.12.1749, fol.100.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Rasmus Knudsen, der ægter og fæster. B: Anders 9, Anne 7, Søren 3. FM: farbror Peder Jepsen i Hørslevbol.

2102 Peder Olufsen i Mesing. 6.12.1749, fol.101.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Christensen, der ægter og fæster. B: Anne 14, Oluf 12, Karen 8, Rasmus 5, Jens 3. FM: Rasmus Lauridsen sst, farbrødre Mikkel Olufsen i Stjær, Søren Olufsen i Tåstrup.

2103 Maren Pedersdatter i Mesing. 6.12.1749, fol.103.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 15, Peder 12, Anne Cathrine 10, Mette 7, Anne 4.

2104 Maren Jensdatter i Mesing. 6.12.1749, fol.104.
E: Mikkel Rasmussen. B: Anne 19, Maren 12, Jens 7. Enkemandens forrige ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 12.3.1729 lbnr.1380].

2105 Terkildsen Lauridsen i Farre. 16.12.1749, fol.105.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Anders Sørensen sst. B: Jens, Johanne g.m. Jens Rasmussen, Anne 17. FM: Søren Rasmussen sst.

2106 Hans Nielsen i Dallerupgård. 17.12.1749, fol.106.
E: Anne Christiansdatter. LV: Jens Nielsen i Tovstrup. B: Maren 16, Johanne 15, Margrethe 9, Niels 5. FM: Søren Poulsen i Dallerup.

2107 Morten Nielsen i Dallerup. 17.12.1749, fol.107.
E: Else Knudsdatter. LV: bror Anders Knudsen i Låsby. A: far Niels Sørensen sst. Desuden nævnes afdødes bror Søren Nielsen.

2108 Mogens Pedersen Hougaard og hustru Dorthe Thomasdatter i Farre. 16.12.1749, fol.109.
B: Anne 6 mdr, der døde. Hans A: mor Anne Pedersdatter, der døde, søskende Peder Pedersen Hougaard i Skannerup Mølle, Anne Pedersdatter Hougaard g.m. Johan Georg Wacher i Skjoldelev. Hendes A: forældre Thomas Sørensen Edslev og Kirsten Pedersdatter i Borum.

2109 Maren Sørensdatter i Gammelgård. 17.2.1750, fol.121.
E: Niels Pedersen. B: Søren 2. FM: morbror Søren Sørensen i Forlev. Første ægteskab med [Maren Jensdatter], skifte 24.11.1749 lbnr.2092. B: Inger.

2110 Peder Poulsen i Stjær. 26.5.1750, fol.123.
E: Bodil Nielsdatter. LV: far Niels Thomsen sst. B: Anne 11. FM: morbror Jens Nielsen i Tovstrup. Første ægteskab med [Johanne Simonsdatter, skifte 12.11.1725 lbnr.1221]. B: Jens 27, Maren 25. FM: morbror Oluf Simonsen sst. Andet ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 21.12.1735 lbnr.1718]. B: Johanne 23, Simon 21, Birthe 17. FM: morbror Rasmus Jensen i Dørup, farbror Peder Poulsen i Jeksen. Desuden nævnes enkens bror Knud Nielsen i Stjær.

2111 Sejer Andersen i Herskind. 26.5.1750, fol.124.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Knudsen sst. B: Anders 22, Maren g.m. Christen Rasmussen sst. Enkens forrige ægteskab med Jens Enevoldsen sst, [skifte 30.1.1722 lbnr.1074]. B: Johanne, Enevold.

2112 Helle Rasmusdatter i Hørslevbol. 26.5.1750, fol.125.
E: Rasmus Villumsen. B: Rasmus 28, Villum 24, Maren 20, Mads 12. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Lillering.

2113 Peder Jespersen i Framlev. 26.5.1750, fol.126.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Rasmus Munk sst. A: mor Anne Knudsdatter g.m. Laurids Pedersen sst, søskende Morten Jespersen i Adslev, Knud Jespersen 24, Gertrud Jespersdatter g.m. Jens Nielsen i Stjær, Sidsel Jespersdatter 22, halvsøskende Karen Jacobsdatter 20, Rasmus Jacobsen 17. Sml.lbnr.1939.

2114 Johanne Mortensdatter i Framlev. 26.5.1750, fol.128.
E: Anders Jensen. B: Morten 16, Johanne 15, Søren 13, Rasmus 9, Anders 5. FM: morbror Rasmus Mortensen i Voergård. Enkemandens forrige hustru [Anne Rasmusdatter], skifte 31.7.1731 lbnr.1505.

2115 Mikkel [Nielsen] Stougaard i Ustrup. 30.6.1750, fol.129.
E: Lene Nielsdatter. LV: Niels Mortensen Damsgaard i Ringkloster.
Første ægteskab med [Ingeborg Rasmusdatter, skifte 5.11.1742 lbnr.1981]. B:
1) Karen Mikkelsdatter g.m. Hans Jørgensen i Ejer
2) Rasmus Mikkelsen i Ustrup
3) Niels Mikkelsen i Ustrup
4) Anne Margrethe Mikkelsdatter i København.

2116 Jørgen Madsen i Møballe. 30.6.1750, fol.131.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Bang i Overby. B: Mads 16, Anne 14, Maren 10, Niels 8. FM: farbrors søn Jacob Jensen i Møballe, Johannes Christensen i Borup.

2117 Mette Nielsdatter i Grumstrup. 30.6.1750, fol.133.
E: Hans Eriksen. B: Anders 11. FM: Oluf Jensen.

2118 Inger Marie Rasmusdatter i Grumstrup. 30.6.1750, fol.134.
E: Jørgen Sørensen. B: Karen 26, Søren 24, Jens 22, Rasmus 16, Anne 13, Christen 8.

2119 Rasmus Sørensen i Grumstrup. 30.6.1750, fol.135.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Lauridsen. B: Søren 17. FM: morbror Hans Pedersen i Brørup.

2120 Jens Thomsen i Låsby. 24.7.1750, fol.136.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Søren Søndergaard sst. B: Morten 25, Thomas 15, Anne Kirstine 10. FM: Jens Nielsen i Tovstrup, mosters mand Simon Knudsen i Kalbygård.

2121 Jens Mouridsen i Dallerup. 24.7.1750, fol.138.
E: Else Knudsdatter. LV: Anders Brundt i Låsby. A: mor Margrethe Nielsdatter i Skårup, søskende Niels Mouridsen i Grølsted, Anne Mouridsdatter g.m. Jens Pedersen i Vejlby på Marselisborg gods, Karen Mouridsdatter g.m. Malte Skomager i Århus, Johanne Mouridsdatter. Desuden nævnes enkens svoger Gregers Hjelm i Døstrup Mølle.

2122 Christoffer Nielsen i Mollerup. 24.7.1750, fol.140.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Rasmussen, der ægter. B: Niels 14, Søren 10, Jens 2. FM: morbror Morten Sørensen sst, fars søskendebarn Anders Pottemager i Tovstrup.

2123 Anne Pedersdatter i Sorring. 24.7.1750, fol.141.
E: Søren Sørensen. B: Inger 22, Else 18, Søren 16. FM: Jens Nielsen i Tovstrup.

2124 Navn mgl.[formentlig Anne Jensdatter] i Sorring. 24.7.1750, fol.142.
E: Jens Andersen. A: søskende Søren Jensen hyrde i Galten, Inger Jensdatter g.m. Jens Christensen i Jeksen, Maren Jensdatter g.m. Thomas Thomsen i Forlev.

2125 Jens Mikkelsen i Vitved. 7.8.1750, fol.142.
E: Karen Nielsdatter. LV: Poul Jensen, der fæster. B: Helle 2. FM: morfar Niels Jensen sst.

2126 Karen Jensdatter i Vitved. 7.8.1750, fol.143.
E: Søren Jensen Loft. B: Johanne 10.

2127 Rasmus Mikkelsen Eskildgaard i Vitved. 7.8.1750, fol.144.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Søren Sørensen i Veng, hvis søn ægter og fæster. A: søskende Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Poulsen sst, Maren Mikkelsdatter 30, Anne Mikkelsdatter 26. Arv i boet efter afdødes far [Mikkel Rasmussen], skifte 6.8.1735 lbnr.1707.

2128 Mikkel Rasmussen i Mesing. 23.10.1750, fol.146.
Enkemand efter [Maren Jensdatter, skifte 6.12.1749 lbnr.2104]. B: Søren 31, Kirsten 28, Anne 19, Maren 12, Jens 7. FM: morbror Rasmus Jensen sst.

2129 Birgitte Nielsdatter i Tørring. 23.11.1750, fol.148.
E: Jacob Andersen. B: Maren 36, Kirsten var g.m. Niels Jensen sst, [skifte 4.11.1737 lbnr.1784]. B: Anders 19. Første ægteskab med [Jens Jensen sst, skifte 13.8.1705 lbnr.668]. B: Anne Jensdatter var g.m. Peder Bertelsen i Linå, død. 2B: Iver 28, Jens, Maren Jensdatter var g.m. Rasmus Jensen i Alling, [skifte 22.12.1732 lbnr.1559]. 5B: Maren 32, Jens sst. 30, Anders 28, Niels 26, Kirsten, Johanne Jensdatter g.m. Laurids Knudsen i Tørring, Anne Jensdatter g.m. Jesper Sørensen i Javngyde, Niels Jensen Tørring sst, død. 4B: Søren 14, Birthe 12, Jens 7, Mette 4. Desuden nævnes enkemandens bror Jørgen Dyhr i Tulstrup.

2130 Anders Jensen i Alling. 23.11.1750, fol.149.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jørgen Dyhr i Tulstrup. B: Kirsten 11, Ellen 9, Niels 5. FM: fasters mand Niels Thomsen i Mollerup.

2131 Anders Lauridsen Holdgaard i Alling. 23.11.1750, fol.151.
E: Mette Christoffersdatter. LV: Christen Jørgensen i Skørring. B: Laurids, Søren Andersen Møllmann i Skanderborg, Niels sst, Karen g.m. Rasmus Jensen sst.

2132 Anne Andersdatter i Truust. 24.11.1750, fol.152.
E: Peder Jensen. B: Bodil 6 uger. FM: morfar Anders Hansen i Voel.

2133 Anne Christoffersdatter i Ustrup. 18.12.1750, fol.153.
E: Jens Sørensen. B: Anne 22, Søren 20, Christoffer 14, Sidsel 11. FM: morbror Jørgen Christoffersen sst.

2134 Anne Bertelsdatter i Ustrup. 18.12.1750, fol.154.
E: Søren Sørensen. A: søster Sidsel Bertelsdatter g.m. Niels Jensen i Brørup, søster Kirsten Bertelsdatter 30, søster Maren Bertelsdatter var g.m. Niels Sørensen i Brørup, død. ialt 5B: Bertel 13, Karen 10, Anne 6, Christen 2. Ovennævnte Maren Bertelsdatters første ægteskab med [Søren Sørensen sst, skifte 5.8.1735 lbnr.1699]. B: Søren 15.

2135 Rasmus Eriksen i Kattrup. 18.12.1750, fol.155.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Kirsten 7, Karen 4, Anne 1. FM: morbror Albert Lauridsen sst, fasters mand Mikkel Olufsen i Ris. Enkens første ægteskab med Jens Pedersen. B: Anne Sofie 16, Niels 12. FM: farbror Mathias Pedersen.

2136 Christiane Margrethe Ellerup i Silkeborg Mølle i Linå sogn. 21.12.1750, fol.157.
E: Johan Baltser Leidner. A: bror Laurids Ellerup degn i Vinkel og Rind, [skifte Middelsom herred gejstlig 20.9.1731 lbnr.28]. 1B: Anne på Søbygård, bror Johan Verner Ellerup til Sejlgård, bror Verner Ellerup fuldmægtig på Pallisbjerg, bror Jens Ellerup, søster Marine Ellerup g.m. Frederik Schumacher i Holland, halvsøskende Peder Ellerup 25 i Norge.

2137 Johanne Sørensdatter i Emborg. 22.12.1750, fol.160.
E: Anders Rasmussen. B: Anne 2. FM: morbror Thomas Sørensen i Siim. Første ægteskab med [Thomas Andersen i Emborg], skifte 8.7.1749. B: Anders 16, Kirsten 13, Søren 11, Karen 6. FM: farbrødre Rasmus Andersen i Vissingkloster, Niels Andersen i Rye.

2138 Jørgen Pedersen Kofod i Hedemølle. 10.2.1751, fol.162.
E: Edel Marie Hansdatter. LV: bror Christen Hansen i Fillerup Mølle. B: Sofie Hedvig 2, Helvig 6 mdr. FM: morbror Hans Hansen møller i Skægsmølle. Arv i boet efter afdødes far [Peder Kofod sst, skifte 10.2.1731 lbnr.1476] til afdødes søskende Hans Pedersen Kofod, Kirsten Cathrine, [Dorthe] g.m. Peder Jørgensen i Gjesing, [Inger Margrethe] g.m. Søren Pedersen i Fruering, halvsøster Anne Pedersdatter. FM: far Peder Rasmussen.

2139 Anne Johanne Poulsdatter i Hørning. 21.4.1751, fol.165.
E: Knud Poulsen. B: Helle. FM: oldefar Poul Jensen i Dørup.

2140 Jens Andersen i Skårup. 12.6.1751, fol.167.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christen Knudsen sst, der ægter. B: Birthe 16, Rasmus 14, Peder 12, Anne 7. FM: farbrødre Anders Andersen Overgaard i Vrold, Erik Andersen i Skårup.

2141 Maren Nielsdatter i Skårup. 12.6.1751, fol.168.
E: Markus Sørensen. B: Søren 21, Niels 18, Anne 15, Mads 12. FM: Rasmus Eriksen sst.

2142 Søren Pedersen i Hvolbæk. 12.6.1751, fol.169.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Jens Thomsen. B: Peder 13, Erik 11, Else 7, Jens 5, Maren 2. FM: morbrødre Rasmus Eriksen i Skårup, Laurids Eriksen i Virring. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 25.9.1736 lbnr.1736. B: Maren 19, Mette 17. FM: Peder Rasmussen i Svinsager.

2143 Morten Rasmussen i Hvolbæk. 12.6.1751, fol.170.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: mosters søn Thomas Jensen sst. B: Mikkel 16, Anne 6, Rasmus 2. FM: morbror Mikkel Mikkelsen i Tåning, fasters mand Tønne Jensen i Skårup. Desuden nævnes enkens bror Thomas Mikkelsen.

2144 Anne Sørensdatter i Hvolbæk. 12.6.1751, fol.172.
E: Rasmus Rasmussen. B: Søren 15, Birthe 14, Laurids 8, Rasmus 6, Anne 4. FM: farbrødre Jørgen Rasmussen i Forlev, Jens Rasmussen i Virring, mors halvbror Andreas Lauridsen i Hvolbæk.

2145 Margrethe Christensdatter i Hvolbæk. 12.6.1751, fol.173.
E: Hans Jacobsen. B: Maren 4, Jacob 6 mdr. FM: mors søskendebarn Anders Nielsen i Fruering.

2146 Maren Esbensdatter i Hvolbæk. 12.6.1751, fol.174.
E: Søren Andersen. B: Anne Cathrine 2.

2147 Else Jensdatter i Hvolbæk. 12.6.1751, fol.175.
E: Anders Lauridsen. A: Angives ikke.

2148 Johanne Nielsdatter i Hvolbæk. 12.6.1751, fol.176.
E: Niels Rasmussen. B: Kirstine Marie 4. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Rasmussen.

2149 Thomas Pedersen i Svinsager. 12.6.1751, fol.177.
E: Sofie Villumsdatter. LV: Rasmus Andersen. B: Peder 21, Maren 18, Villum 14, Erik 7, Kirsten 4. FM: farbror Jacob Pedersen i Mesing.

2150 Mikkel Pedersen i Illerup. 14.6.1751, fol.178.
E: Maren Christensdatter. LV: far Christen Clausen sst. B: Claus 19, Peder 13, Anders 10, [formentlig fejl, skal være Laurids 10], Maren 3. FM: Christen Lauridsen i Alken, fastres mænd Peder Jørgensen i Forlev, Søren Jørgensen i Illerup, Eskild Nielsen sst.

2151 Anders Nielsen i Svejstrup. 14.6.1751, fol.180.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter og fæster. B: Anne 1. FM: morbror Niels Rasmussen i Fruering, fars søskendebarn Rasmus Poulsen i Kilsgård. Desuden nævnes enkens søster Anne Rasmusdatter.

2152 Maren Johansdatter i Svejstrup. 14.6.1751, fol.182.
E: Rasmus Jacobsen smed. Første ægteskab med [Rasmus Nielsen smed sst], skifte 25.6.1742 lbnr.1959. B: Johan smed i Forlev, Niels i Javngyde, Peder smed i Stjær, Christen 24, Jens 20, Maren 16, Mette 10. FM: Jens Pedersen i Svejstrup.

2153 Maren Jacobsdatter i Svejstrup. 14.6.1751, fol.183.
E: Jens Pedersen. B: Peder 13, Kirsten 8, Knud 6, Jacob 3, Anne 5 uger. FM: morbrødre Søren Jacobsen i Firgårde, Jacob Jacobsen sst.

2154 Maren Sørensdatter i Svejstrup. 14.6.1751, fol.185.
E: Niels Jespersen. B: Jesper 22, Jens 18, Kirsten 12, Joen 8, Peder 4, Søren 4 uger. FM: farbror Rasmus Jespersen i Emborg Kloster, fasters mand Morten Salomonsen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Jespersen sst.

2155 Søren Sørensen i Svejstrup. 14.6.1751, fol.186.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Knudsen i Firgårde. A: søskende Karen Sørensdatter g.m. Peder Dragon i Storring, Maren Sørensdatter g.m. Peder Henriksen i Emborg, Maren Sørensdatter på Sjælland, halvsøskende Christoffer Jensen i Tulstrup, Jens Jensen, Anders Jensen, Jacob Jensen i Tørring.

2156 Jens Knudsen i Hemstok. 14.6.1751, fol.188.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Søren Pedersen i Nygård, der ægter og fæster. B: Johanne 5, Kirsten 3, Jens 12 uger. FM: morbror Søren Jørgensen i Boes, mosters mand Anders Christensen i Siim. Første ægteskab med [Johanne Poulsdatter], skifte 19.6.1741 lbnr.1898. B: Karen 16, Bodil 13, Anne 11. FM: morbror Peder Poulsen i Mesing, mosters mand Niels Pedersen i Stilling. Arv i boet efter Kornet Aksel Krygers enke, [Augusta Elisabeth Lange i Hemstok], skifte 2.12.1748. B: Christen, Anne Cathrine, Karen.

2157 Peder Pedersen i Veng. 14.6.1751, fol.190.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Christensen i Harlev. B: Marie 5, Peder 3, Thomas 6 mdr. FM: fars morbrødre Niels Pedersen i Galten, Thomas Pedersen i Storring. Desuden nævnes enkens bror Jens Pedersen.

2158 Mathias Herlufsen i Høver. 14.6.1751, fol.191.
E: Karen Simonsdatter. LV: Christen Olufsen, der ægter og fæster. B: Maren 14, Anne 12, Sidsel 2. FM: Niels Pedersen i Galten, Thomas Pedersen i Storring, Rasmus Johansen i Høver.

2159 Inger Ovesdatter i Høver. 14.6.1751, fol.193.
E: Mathias Christoffersen skrædder. B: Anne Marie 21, Helvig 19, Mette Marie 14, Christoffer 13. FM: Thomas Pedersen i Storring, Niels Pedersen i Galten.

2160 Albert Jensen i Rode. 15.6.1751, fol.193.
E: Ellen Jensdatter. LV: Peder Sørensen i Skørring. B: Jens, Abelone g.m. Jens Christensen i Sjelle, Anne 26, Birgitte 23, der ægter Jens Sørensen i Sjelle, Edel 20, Søren 14. FM: farbror Jens Mikkelsen i Rode.

2161 Anne Rasmusdatter i Farre. 15.6.1751, fol.195.
E: Peder Mortensen. Første ægteskab med Søren. B: Rasmus, Niels, Maren g.m. Niels Sørensen i Foldby, Anne 28. FM: Peder Hougaard i Farre.

2162 Mads Rasmussen i Farre. 15.6.1751, fol.196.
E: Karen Thomasdatter. LV: Jacob Jacobsen sst. A: bror Peder Rasmussen i Skjoldelev, død. 1B: Mette 20, søster Anne Rasmusdatter i Farre, [skifte 15.6.1751 lbnr.2161].

2163 Anne Jørgensdatter i Tovstrup. 15.6.1751, fol.197.
E: Mads Hansen. B: Maren 3. Første ægteskab med [Laurids Sørensen sst, skifte 4.11.1737 lbnr.1789]. B: Jørgen 15. FM: farbror Erik Sørensen sst. Andet ægteskab med [Peder Jensen Lundsgaard sst, skifte 9.9.1749. lbnr.2032]. B: Abelone 14, Jens 10. FM: morbrødre Jens Jørgensen i Javngyde, Mads Jørgensen i Flensted.

2164 Johanne Sørensdatter i Tovstrup. 15.6.1751. fol 198.
E: Erik Sørensen. B: Anne 21, Søren 15, Laurids 13, Rasmus 10. FM: Jens Nielsen sst.

2165 Peder Nielsen i Tovstrup. 15.6.1751, fol.200.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Madsen. B: Karen 2. FM: morbror Jens Jensen sst.

2166 Anne Jørgensdatter i Sorring. 15.6.1751, fol.200.
E: Johan Frederik Johansen. B: Anne 6, Hans 1. FM: mors søskendebarn Erik Nielsen sst.

2167 Christen Christensen i Flensted. 15.6.1751, fol.201.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Andersen i Sorring, der ægter. B: Christen 5. FM: morbror Peder Jensen sst.

2168 Jens Rasmussen i Låsby. 16.6.1751, fol.202.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Rasmus 19, Mikkel 18, Jens 15, Rasmus 11. FM: Bertel Rasmussen i Mollerup, Anders Nielsen i Låsby.

2169 Anders Rasmussen i Låsby. 16.6.1751, fol.204.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen. B: Rasmus 8, Søren 3. Af første ægteskab B: Hans, Rasmus, Ingeborg 32, Anne 27, Abelone 24, Niels 21, Peder 18. FM: Oluf Lauridsen sst, mors søskendebarns mand Peder Sørensen sst. Desuden nævnes enkens søster Anne Marie i Levring på Palsgård gods.

2170 Jens Rasmussen i Javngyde. 16.6.1751, fol.205.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Rasmus 3. FM: Jens Jørgensen sst. Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 6.9.1749 lbnr.2018]. B: Anne 10. FM: morbror Rasmus Hansen i Skovsrode. Arv i boet efter afdødes far [Rasmus Nielsen], skifte 4.11.1737 lbnr.1785 til B: Kirsten, Maren.

2171 Jens Frandsen i Gjern. 18.6.1751, fol.207.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Andersen, der ægter og fæster. B: Peder 5, Anders 2. FM: fars søskendebarn Niels Jensen sst. Første ægteskab med [Johanne Sørensdatter], skifte 18.2.1735 lbnr.1668. B: Peder, Frands 22. Skifte efter andet ægteskab 17.12.1743. B: Maren 17. FM: morbror Jens Christensen sst. Desuden nævnes enkens bror Christen Andersen.

2172 Peder Christensen Vest i Gjern. 18.6.1751, fol.209.
E: Anne Strangesdatter. LV: Rasmus Pedersen. A: mor Mette Christensdatter, bror Christen Christensen Vest sst.

2173 Niels Terkildsensen i Skorup. 18.6.1751, fol.211.
E: Anne Christensdatter. LV: Mikkel Christensen ladefoged i Tvilum. B: Ellen g.m. Søren Poulsen i Torsø Mølle, Karen g.m. Jens Andersen i Skorup, Maren 16, Else Marie 11, Terkildsen 5, Anne Marie 2. FM: mors halvbror Christen Blegvad i Mariager. Arv i boet efter Niels Sørensen i Grølsted, skifte 18.2.1735 lbnr.1664 til B: Birgitte, Karen.

2174 Søren Jensen i Skorup. 18.6.1751, fol.214.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jens Jacobsen. B: Anne 8, Jens 5. FM: Anders Christensen sst. Desuden nævnes enkens bror Jens Mikkelsen i Torsø.

2175 Christen Mikkelsen Blach i Sminge. 19.7.1751, fol.215.
E: Maren Thomasdatter. LV: Mikkel Christensen ladefoged i Tvilum. B:
5) Thomas Christensen 10
6) Maren Christensdatter 9
7) Christen Christensen 6
8) Anne Christensdatter 3.
FM:
1 fars søskendebarn Peder Pedersen Hougaard i Skannerup Mølle
2 farbror Peder Mikkelsen Blach i Houlbjerg
3 morbror Laurids Thomsen i Værum.
Første ægteskab med [Maren Frandsdatter], skifte 15.10.1732 lbnr.1551. B:
1) Mikkel Christensen 20.
FM: mosters mand Peder Nielsen Leth i Hørning.
Andet ægteskab med [Karen Rasmusdatter], skifte 23.2.1739 lbnr.1822. B:
2) Anne Christensdatter 17
3) Maren hristensdatter 15
4) Mette Marie Christensdatter 14.
FM:
1 morbror Jens Rasmussen i Linå
2 morbror Bertel Rasmussen i Mollerup.

2176 Rasmus Thomsen i Boes. 7.7.1751, fol.218.
E: Gertrud Andersdatter. LV: Frederik Baustein i Svejstrup. B: Thomas i Nygård, Gunder g.m. Rasmus Rasmussen i Emborg Kloster, Anders 18, Rasmus 14, Niels 12, Kirsten 11. FM: farbrødre Thomas Sørensen i Siim, Søren Thomsen sst.

2177 Maren Rasmusdatter i Siim. 7.7.1751, fol.221.
E: Thomas Simonsen. B: Simon, Steffen, Rasmus, Anne g.m. Rasmus Rasmussen i Javngyde, Niels 18, Søren 13.

2178 Mette Sørensdatter i Gjern. 7.12.1751, fol.222.
E: Rasmus Olufsen. B: Oluf 18, Anne 16, Peder 14, Maren 10, Inger 7, Christen 4. FM: mors søskendebarn Christen Andersen sst, farbror Jens Olufsen sst.

2179 Anne Rasmusdatter i Nårup. 8.12.1751, fol.223.
E: Anders Pedersen. B: Peder 13, Anne 8. FM: farbror Laurids Pedersen i Sminge, mors søstersøn Christen Christensen i Nårup. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Pedersen.

2180 Niels Frandsen i Søbyvad. 8.12.1751, fol.225.
E: Inger Andersdatter. LV: Laurids Jespersen, der ægter og fæster. B: Karen 8, Maren 6, Dorthe 3, Anders 2. FM: Niels Christensen møller i Søbyvad Mølle, mosters mand Peder Nielsen Krog i Grølsted. Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, skifte 13.10.1727 lbnr.1299]. B: Inger g.m. Niels Christensen Bojer i Skorup. Andet ægteskab med [Karen Henriksdatter], skifte 1.6.1743 lbnr.1987. B: Kirsten g.m. Jens Christensen i Gjern, Karen. FM: Jørgen Henriksen i Farre.

2181 Christen Mikkelsen i Klintrup. 8.12.1751, fol.227.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Anders Nielsen, der ægter og fæster. B: Mikkel 5, Christen 6 mdr. FM: fasters mands søn Mikkel Nielsen i Voel, fars søskendebarn Søren Thomsen i Røgen.

2182 Anne Jensdatter i Blegind. 10.3.1752, fol.229.
E: Johan Christiansen. Første ægteskab med [Peder Rasmussen sst], skifte 25.5.1726 lbnr.1267. B: Jens, død. 1B: Peder 22, Rasmus i Nørre Vissing, Anne g.m. Laurids Iversen i Dørup, Knud.

2183 Maren Rasmusdatter i Fregerslev. 10.3.1752, fol.231.
E: Rasmus Rasmussen. B: Kirsten g.m. Christen Rasmussen Basse sst, Birthe 20, Voldborg 17, Rasmus 15. FM: Niels Olufsen i Hørning.

2184 Johanne Rasmusdatter i Stilling. 10.3.1752, fol.232.
E: Christen Jespersen, skifte 10.3.1752 lbnr.2185. B: Rasmus 6. FM: Niels Rasmussen i Herskind.

2185 Christen Jespersen i Stilling. 10.3.1752, fol.233.
E: Inger Jensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Jesper 17 uger. FM: fars søskendebarn Peder Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Jens 20, Anne 17. FM: Anders Jensen i Fregerslev, Jens Jensen i Stilling. Andet ægteskab med [Johanne Rasmusdatter, skifte 10.3.1752 lbnr.2184]. B: Rasmus 6. FM: morbror Niels Rasmussen i Herskind.

2186 Sidsel Jensdatter i Stilling. 10.3.1752, fol.235.
E: Oluf Rasmussen hyrde. A: bror Christen Jensen i Fregerslev, søster Karen Jensdatter var g.m. Søren Loft i Vitved, [skifte 7.8.1750 lbnr.2126]. B: Johanne 12.

2187 Niels Mikkelsen i Blegind. 10.3.1752, fol.235.
E: Johanne Madsdatter. LV: Oluf Rasmussen, der ægter. B: Mikkel 7, Anne 4. FM: farbror Jens Mikkelsen i Hørning.

2188 Jens Frandsen hyrde i Bjertrup. 10.3.1752, fol.236.
E: Maren Terkildsensdatter. LV: Mikkel Gabrielsen, der ægter. B: Anne 8. FM: farbror Mads Frandsen i Adslev.

2189 Enevold Jensen i Labing. 15.3.1752, fol.237.
E: Mette Andersdatter. LV: Erik Andersen sst. A: søskende Mads Jensen, Rasmus Jensen i Visborg ved Mariager, Søren Jensen i Farre, Niels Jensen Labing i Framlev, Johanne Jensdatter g.m. Knud Lauridsen i Borum, Edel Jensdatter g.m. Rasmus Mogensen i Terp, Anne Jensdatter g.m. Jens Jensen Balle i Labing, Rasmus Jensen i Harlev, Kirsten Jensdatter g.m. Niels Jensen i Terp.

2190 Peder Hansen i Hørslevgård. 15.3.1752, fol.240.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Sørensen, der ægter og fæster. B: Anders 2, Anne 9 mdr. FM: farbror Niels Hansen i Skovby, fasters mand Jens Andersen sst.

2191 Maren Olufsdatter i Hørslev. 15.3.1752, fol.241.
E: Jens Lauridsen. B: Johanne 2. FM: Peder Sørensen sst.

2192 Anne Pedersdatter i Høver. 15.3.1752, fol.241.
E: Niels Lauridsen. B: Anne 8 uger. FM: morbror Niels Pedersen i Låsby. Desuden nævnes afdødes mor Ellen Bentsdatter sst, afdødes bror Peder Pedersen.

2193 Maren Cathrine Hensemann i Tåning. 26.5.1752, fol.243.
E: Bertel Hansen, skrædder. A:
1) bror Hans Christoffer Hensemann, præst i Øster Tørslev og Dalbyover
2) bror Andreas Hensemann, død. 1B:
a Cathrine Andreasdatter g.m. Niels Jensen i Ejer, ved hendes stedfar Søren Rasmussen, skovfoged i Ris
3) bror Poul Hensemann, i udlandet
4) søster Anne Margrethe Hensenmann enke i Dallerup. LV: Niels Nielsen i Tåning
5) søster Sara Hensemann i Randers
6) søster Cathrine Hensemann g.m. Jens Teilmann i Fredericia.

2194 Peder Sørensen Due i Horndrup. 26.5.1752, fol.245.
E: Karen Sørensdatter, [skifte 26.5.1752 lbnr.2195]. LV: Jens Jensen, der ægter og fæster. B: Johannes 4. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 9.4.1726 lbnr.1253. B: Niels Pedersen Due i Gjesing, Erik på Sjælland, Søren. Andet ægteskab med [Karen Mortensdatter], skifte 16.5.1740 lbnr.1856. B: Morten 23. Tredje ægteskab med [Johanne Christensdatter], skifte 13.9.1749 lbnr.2047. B: Anne 15, Kirsten 13, Søren 9. FM: morbror Hans Christensen i Havreballe.

2195 Karen Sørensdatter i Horndrup. 26.5.1752, fol.246.
E: Jens Jensen. Første ægteskab med [Peder Sørensen Due, skifte 26.5.1752 lbnr.2194]. B: Johannes 2. FM: halvbror Niels Pedersen Due i Gjesing.

2196 Christen Sørensen i Horndrup. 26.5.1752, fol.247.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Christensen. B: Anne 12, Anders 6, Jens 3, Rasmus 6 mdr. FM: farbror Niels Bertelsen i Brørup, Rasmus Nielsen i Horndrup.

2197 Laurids Nielsen i Tåning. 26.5.1752, fol.248.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Hansen Dam, der fæster. B: Niels 15, Johanne 13, Anne Cathrine 10, Rasmus 4, Mette 1. FM: Mikkel Christensen sst, Niels Rasmussen sst, farbrødre Peder Nielsen i Ørskov, Søren Nielsen i Ås.

2198 Anne Andersdatter i Ris. 26.5.1752, fol.249.
E: Peder Frandsen. B: Johanne g.m. Søren Thomsen sst, Anne 32, Anne 30, Maren 26, Kirsten 24, Karen 20.

2199 Kirsten Mikkelsdatter i Vrold. 2.6.1752, fol.250.
E: Joen Andersen. B: Mikkel 23, Maren 19.

2200 Erik Sørensen i Vrold. 2.6.1752, fol.251.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen i Gjesing. A: søskende Laurids Sørensen sst, Elle Sørensdatter g.m. Rasmus Andersen sst. Enkens første ægteskab med [Rasmus Andersen sst, skifte 19.3.1735 lbnr.1674].

2201 Rudolf Pedersen i Vrold. 2.6.1752, fol.253.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Bonde. B: Mikkel 17. FM: farbror Andreas Pedersen sst. Første ægteskab med [Gertrud Frandsdatter], skifte 19.3.1735 lbnr.1676. B: Mette g.m. Jens Rasmussen sst, Kirsten 24, Peder 20.

2202 Maren Rasmusdatter i Vrold. 2.6.1752, fol.254.
E: Jacob Rasmussen. B: Mette 3. FM: morbror Anders Rasmussen i Vitved.

2203 Anders Sørensen i Vrold. 2.6.1752, fol.255.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Christensen, der fæster. B: Peder i Virring, Maren 32, Søren 25, Karen 23, Bodil 20. FM: Niels Bonde i Vrold.

2204 Anne Iversdatter i Jeksen. 12.6.1752, fol.256.
E: Peder Madsen. A: søster Kirsten Iversdatter i Hørning, søster Anne Iversdatter 46, søster Maren Iversdatter var g.m. Bertel Jørgensen i Stilling, død. 3B: Marie 30, Cathrine 24, Kirsten 20.

2205 Anne Kirstine Thøgersdatter i Adslev. 12.6.1752, fol.256.
E: Niels Lauridsen. B: Dorthe 8, Laurids 2. FM: morbror Rasmus Thøgersen i Hårby.

2206 Jens Pedersen Søgaard i Tåstrup. 12.6.1752, fol.258.
E: Abild Pedersdatter.(Formentlig fejl for Abel Rasmusdatter). LV: Søren Olufsen sst. B: Anne 28, Margrethe 23, Else Marie 21, Kirsten 17, Rasmus 14. FM: Peder Nielsen i Lillering, morbror Jens Madsen Due i Bjertrup.

2207 Gertrud Sørensdatter ugift i Tåstrup. 12.6.1752, fol.259.
A: morbror Søren Rasmussen, død. 1B: Anne g.m. Rasmus Rasmussen i Hvolbæk, moster Kirsten Rasmusdatter, død. 1B: Christen Pedersen, moster Maren Rasmusdatter i Veng, død. 2B: Jens Sørensen Sort sst, Gertrud Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen i Harlev, mors halvsøster Anne Rasmusdatter enke efter Hans Jørgensen i Rye.

2208 Maren Mikkelsdatter i Hørslevgård. 12.6.1752, fol.260.
E: Mogens Sørensen. B: Mikkel, Karen g.m. Jens Lauridsen i Hørslev, Johanne, Kirsten 24, Søren 18. FM: Jens Villumsen i Lillering.

2209 Kirsten Rasmusdatter i Labing. 12.6.1752, fol.262.
E: Jens Poulsen. B: Poul 24, Maren 22, Johanne Marie 17, Niels 14. Uden for ægteskab B: Niels Rasmussen i Skovby.

2210 Niels Sørensen Lundgaard i Labing. 12.6.1752, fol.262.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Rasmus Sørensen i Tilst. B: Søren, Niels, Mette g.m. Niels Sørensen i Framlev, Anne g.m. Peder Nielsen i Tilst, Jens 19, Karen 16.

2211 Kirsten Herlufsdatter i Herskind. 12.6.1752, fol.264.
E: Søren Knudsen. B: Karen 3, Knud 2. FM: morbror Niels Herlufsen i Skovby.

2212 Maren Pedersdatter i Herskind. 13.6.1752, fol.265.
E: Jens Andersen. B: Jens 5, Mette Cathrine 2. FM: mosters mand Rasmus Pedersen sst. Desuden nævnes afdødes bror Dines Pedersen.

2213 Anne Nielsdatter i Herskind. 13.6.1752, fol.266.
E: Niels Pedersen. B: Peder 2. FM: morbror Anders Christensen i Storring. Skifte efter [enkemandens] forrige hustru 8.8.1749. B: [Karen]. FM: Johan Pedersen i Sjelle. Sml.lbnr.2320.

2214 Birthe Nielsdatter i Sjelle. 13.6.1752, fol.268.
E: Peder Jensen Remmer (Rimmer). B: Mette 6, Niels 4. FM: morbror Niels Dinesen sst.

2215 Jens Christensen i Sjelle. 13.6.1752, fol.269.
E: Else Jørgensdatter. LV: Rasmus Sørensen. B: Maren g.m. Erik Madsen i Skørring, Mette g.m. Søren Sørensen i Sjelle, Karen 25, Anne 18, Christen 13, Jørgen 10. FM: farbror Søren Christensen, Søren Sørensen.

2216 Karen Jensdatter i Sjelle. 13.6.1752, fol.270.
E: Enevold Jensen. B: Abelone 20, Jens 16.

2217 Niels Jacobsen i Sjelle. 13.6.1752, fol.272.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Christensen sst. B: Mikkel, Peder, Maren g.m. Laurids Christensen i Hammel, Anne 30, Jacob 24.

2218 Jens Mikkelsen i Skørring. 13.6.1752, fol.273.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Jensen. B: Mikkel 18, Anders 12, Else 10, Sidsel 8, Niels 2. FM: Christen Rasmussen sst, Jens Mikkelsen.

2219 Søren Lauridsen i Tovstrup. 13.6.1752, fol.273.
E: Anne Poulsdatter. LV: Peder Pedersen Hougaard i Skannerup Mølle. Første ægteskab med [Bodil Pedersdatter], skifte 1.8.1732 lbnr.1529]. B: Anne 22. FM: morbror Anders Pedersen i Tovstrup. Andet ægteskab med [Karen Nielsdatter], skifte 21.3.1737 lbnr.1764. B: Bodil 20, der ægter Peder Andersen, der fæster.

2220 Anne Rasmusdatter i Låsby. 13.6.1752, fol.275.
E: Peder Jensen. B: Anne Kirstine 2. FM: morbror Niels Rasmussen i Flensted. Arv i boet efter afdødes mor 14.10.1713 til B: Rasmus Rasmussen, Anders Rasmussen.

2221 Søren Rasmussen i Galten. 14.6.1752, fol.277.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Sørensen ladefoged i Skørring. A: søster Maren Rasmusdatter g.m. Christen Rasmussen i Fårvang, halvsøskende Rasmus Lauridsen i Galten, Simon Lauridsen i Herskind, Bodil Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen i Skovby.

2222 Maren Jensdatter i Galten. 14.6.1752, fol.278.
E: Morten Jensen. B: Jens smed sst, Mette Christence 30 i Holland.

2223 Kirsten Johansdatter i Skovby. 14.6.1752, fol.279.
E: Rasmus Lauridsen. B: Anne Marie 2. FM: morbror Anders Johansen i Stjær. Desuden nævnes svoger Jens Møller i Pinds Mølle.

2224 Maren Nielsdatter i Skovby. 14.6.1752, fol.281.
E: Herluf Pedersen. B: Niels sst, Peder 20, Johanne g.m. Niels Knudsen, der fæster, Kirsten var g.m. Søren Knudsen i Herskind, skifte [12.6.1752 lbnr.2211]. 2B: Karen 3, Knud 2.

2225 Peder Rasmussen i Skovby. 14.6.1752, fol.282.
E: Navn mgl. LV: Jens Sørensen, der ægter og fæster. B: Anne 7. FM: fasters mand Niels Hansen sst.

2226 Anne Mikkelsdatter i Stjær. 14.6.1752, fol.283.
E: Jens Jensen. B: Jens 24, Mikkel 14. Af første ægteskab B: Rasmus Knudsen i Jeksen.

2227 Maren Nielsdatter i Stjær. 14.6.1752, fol.284.
E: David Tønnesen. Sml.lbnr.2553. A: Angives ikke.

2228 Anders Hansen i Yding. 3.7.1752, fol.285.
E: Mette Jensdatter. LV: svoger Terkildsen Pedersen i Hem. B: Hans 4, Barbara Marie 2. FM: farbror Mads Hansen i Såby, morfar Jens Knudsen i Elling. Desuden nævnes afdødes bror Jens Hansen.

2229 Bodil Nielsdatter i Yding. 3.7.1752, fol.287.
E: Søren Christensen. B: Anne 7.

2230 Rasmus Nielsen i Yding. 3.7.1752, fol.288.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Hansen. B: Christen 9. FM: morbror Mikkel Christensen sst. Desuden nævnes enkens bror Joen Christensen.

2231 Anne Jensdatter i Dørup, Voerladegård sogn. 3.7.1752, fol.289.
E: Niels Pedersen. B: Jens 2. FM: morfar Jens Jensen i Sønder Vissing.

2232 Knud Rasmussen i Gantrup. 3.7.1752, fol.1752, fol.290.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Hansen, der ægter og fæster. B: Karen 12, Maren 9, Rasmus 4, Knud 2. FM: morbror Jens Pedersen sst.

2233 Johanne Nielsdatter i Tønning. 3.7.1752, fol.291.
E: Peder Sørensen. B: Anne 15, Mette 8, Søren 4, Anne Marie 12 uger. FM: morbrødre Steffen Nielsen i Troelstrup, Jens Nielsen i Sønder Vissing.

2234 Søren Nielsen smed i Tønning. 3.7.1752, fol.293.
E: Else Steffensdatter. LV: Morten Sørensen Møller sst. A: far Niels Pedersen i Kalhave. Arv i boet efter enkens far Steffen Mortensen smed i Tønning, [skifte 1.10.1742 lbnr.1967].

2235 Jens Jacobsen og hustru Karen Lauridsdatter i Troelstrup. 3.7.1752, fol.294.
B: Laurids 19. FM: fars søskendebarn Jens Sørensen i Burgårde, mosters mand Jens Jensen i Sønder Vissing. Første ægteskab med [Karen Sørensdatter, skifte 4.7.1730 lbnr.1440]. B: Jacob sst, Søren i Addit, Morten i Burgårde.

2236 Laurids Madsen i Træden. 3.7.1752, fol.294.
E: Anne Clemensdatter. LV: Niels Sørensen sst, der ægter og fæster. B: Anne 4, Kirsten 3. FM: Niels Adsersen sst.

2237 Kirsten Henriksdatter i Åstrup. 3.7.1752, fol.295.
Udenfor ægteskab B: Anne Cathrine Nielsdatter 1. FM: far Niels Jensen i Våbensholm, morbror Peder Henriksen. Barnet opfostres af sin farmor g.m. Søren Pedersen i Tyrsting.

2238 Maren Sørensdatter i Davding. 4.7.1752, fol.296.
E: Søren Frandsen. B: Karen 4. FM: morbror Søren Sørensen i Burgårde. Enkemandens første ægteskab med [Karen Andersdatter], skifte sluttet 12.8.1749. B: Anders. FM: farbror Niels Frandsen. Desuden nævnes enkemandens brødre Anders Frandsen, Laurids Frandsen.

2239 Jens Pedersen i Davding. 4.7.1752, fol.298.
E: Karen Nielsdatter. LV: Markus Thøgersen sst. B: Peder, [Else] g.m. Rasmus Hansen sst, Anne 30. FM: farbror Jens Pedersen.

2240 Karen Olufsdatter i Vinding. 4.7.1752, fol.299.
E: Juul Pedersen. A: bror Jens Olufsen, halvsøskende Niels Olufsen på Sjælland, Maren Olufsdatter 19, Anne Cathrine Olufsdatter 13. FM: farbror Christen Svendsen i Addit.

2241 Peder Sørensen i Langballe. 5.7.1752, fol.300.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Søren Knudsen. B: Niels 15, Maren 13, Steffen 9, Peder 6, Else 4, Karen 1. FM: fars søskendebarn Rasmus Andersen i Vissingkloster, morbror Rasmus Nielsen i Naldal, Christen Ørting herredsskriver i Vinding. Første ægteskab med [Maren Sørensdatter], skifte 17.8.1734 lbnr.1645. B: Søren Pedersen Langballe på Frederiksborg. Desuden nævnes afdødes søster Anne Sørensdatter enke i Rye.

2242 Anne Sørensdatter i Vissingkloster. 4.7.1752, fol.304.
E: Rasmus Andersen. B: Rasmus 16, Anders 14, Karen 5. FM: farbror Niels Andersen i Rye. Desuden nævnes afdødes bror Laurids Sørensen.

2243 Rasmus Joensen i Vissingkloster. 4.7.1752, fol.306.
E: Mette Sørensdatter. LV: Rasmus Henriksen. B: Anne 20, Knud 16, Joen 12, Maren 10. FM: Rasmus Andersen i Sønder Vissing. Af første ægteskab B: Karen 24.

2244 Anders Knudsen i Vilholt. 4.7.1752, fol.307.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Andersen i Sønder Vissing. B: Maren 28, Anne 25, Rasmus 24, Knud 19. FM: Rasmus Rasmussen i Nedenskov.

2245 Jens Sørensen i Engetved. 5.7.1752, fol.308.
E: Karen Jensdatter. LV: far Jens Pedersen i Virklund. B: Jens 18, Søren 12, Peder 10, Peder 7, Rasmus 3. FM: farbror Niels Sørensen i Tolstrup, morbror Rasmus Jensen i Them.

2246 Anne Cathrine Lauridsdatter [fejl for Anne Kirstine Lauridsdatter] i Pårup. 5.7.1752, fol.309.
E: Jens Rasmussen. B: Inger 5, Rasmus 3, Anne 12 uger. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Salten.

2247 Anne Lauridsdatter i Tømmerby. 5.7.1752, fol.311.
E: Søren Andersen. B: Kirsten 17, Laurids 14, Karen 13, Jens 7. FM: morbror Niels Lauridsen i Linde. Desuden nævnes afdødes søster Mette Lauridsdatter, enkemandens bror Niels Andersen.

2248 Rasmus Christensen i Virklund. 5.7.1752, fol.312.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Andersen Glød i Them. A: søster Maren Christensdatter i Virklund ved søn Christen Jensen sst, søster Karen Christensdatter var g.m. Peder Eriksen i Them, [skifte 12.6.1743 lbnr.1995]. 3B: Christen sst, Laurids sst, Kirsten g.m. Niels Brøgger sst, søster Maren Christensdatter var g.m. Peder Christensen i Asklev, død. 3B: Anne g.m. Erik Pedersen i Hjortsballe, Johanne g.m. Laurids Pedersen i Asklev, Maren g.m. Niels Skrædder ved Funder Kirke. Enkens første ægteskab med [Anders Pedersen Byskov sst], skifte 24.1.1722 lbnr.1068. B: Jens skovfoged, [Kirsten] g.m. Jens Fischer i Virklund.

2249 Kirsten Nielsdatter i Salten. 5.7.1752, fol.313.
E: Anders Lauridsen. Af første ægteskab B: Anne Pedersdatter 6. FM: Niels Christensen i Lovdal.

2250 Maren Nielsdatter i Linde. 5.7.1752, fol.315.
E: Jens Thomsen.

2251 Kirsten Nielsdatter i Skårup. 15.9.1752, fol.316.
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus 12, Jens 10, Maren 9, Anne 6, Niels 4. Første ægteskab med [Jens Mikkelsen sst, skifte 20.4.1740 lbnr.1843]. B: Kirsten. FM: mosters mand Ebbe Christensen sst. Arv i boet efter [Kirsten Andersdatter g.m. Jens Mikkelsen], skifte 29.6.1731 lbnr.1494. B: [Anne] g.m. Gunde Jørgensen.

2252 Birthe Jensdatter i Skårup. 15.9.1752, fol.317.
E: Jens Mikkelsen. B: Mikkel 9, Maren 5, Kirsten 4. FM: Knud Sørensen sst.

2253 Maren Nielsdatter i Hvolbæk. 15.9.1752, fol.318.
E: Peder Jensen. B: Karen 20, Maren 16, Kirsten 8. FM: mosters mand Jørgen Andersen i Mesing.

2254 Christen Knudsen i Fastrup. 15.9.1752, fol.320.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen i Vitved. B: Poul sst, Jens i Sjelle, Rasmus, Maren g.m. Martin Gottlieb Rannefeld skrædder i Stjær, Anne g.m. Anders Dyhr sst, Kirsten g.m. Søren Rasmussen i Søballe, Gertrud g.m. Laurids Christensen smed i Grauballe, Maren var g.m. Christen Jacobsen skoleholder i Vejlby, død. 2B: Jacob 8, Kirsten 6, Voldborg 38 i Holland, Ellen 35.

2255 Barbara Sørensdatter i Vitved. 15.9.1752, fol.322.
E: Poul Christensen. B: Anders 22, Ellen 20, Jens 15, Anne 12, Christen 11, Søren 7, Niels 5, Kirsten 2. FM: morbror Rasmus Sørensen i Stjær, mosters mand Mads Lauridsen skovfoged i Jeksen.

2256 Jens Pedersen i Vitved. 15.9.1752, fol.324.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Peder 4, Maren 2. FM: morbror Mikkel Rasmussen smed i Adslev.

2257 Anne Nielsdatter i Gram. 15.9.1752, fol.324.
E: Anders Christensen Overgaard. B: Jesper 22, Bodil 16, Anne 13, Kirsten 11. Første ægteskab med [Jesper Jensen], skifte 30.3.1729 lbnr.1395. B: Søren, Peder.

2258 Elle Lauridsdatter i Gram. 15.9.1752, fol.326.
E: Christen Mikkelsen. Første ægteskab med [Søren Rasmussen sst], skifte 21.4.1740. lbnr.1851. B: Karen 21. FM: søskendebarn Rasmus Nielsen sst.

2259 Søren Nielsen i Gram. 15.9.1752, fol.327.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Rasmussen sst. B: Maren 8. FM: Mikkel Eriksen sst.

2260 Anne Pedersdatter i Gram. 15.9.1752, fol.328.
E: Mikkel Eriksen. B: Erik 18, Peder 15. FM: farbror Rasmus Eriksen i Skårup.

2261 Søren Mikkelsen i Gram. 16.9.1752, fol.330.
E: Maren Jensdatter. LV: Knud Pedersen. B: Mikkel 9, Jens 7, Niels 3. FM: farbrødre Anders Mikkelsen sst, Rasmus Mikkelsen sst. Arv i boet efter formanden Niels Pedersen Holst, skifte 4.4.1743. 3B.

2262 Anne Rasmusdatter i Gram. 16.9.1752, fol.332.
E: Anders Mikkelsen. B: Mikkel sst, Rasmus 19, Maren 16. FM: farbror Rasmus Mikkelsen sst.

2263 Maren Pedersdatter i Gram. 16.9.1752, fol.333.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 2, der døde. Af første ægteskab B: Maren Olufsdatter 13. FM: mosters mand Rasmus Rasmussen i Bjertrup. Desuden nævnes enkemandens mor Sidsel Rasmusdatter, enkemandens søster Maren Nielsdatter.

2264 Ellen Nielsdatter i Gram. 16.9.1752, fol.335.
E: Søren Pedersen. B: Kirsten 12. Arv i boet efter [Søren Pedersen sst], skifte 2.12.1729 lbnr.1404. B: Peder, Maren. Sml. lbnr.1730.

2265 Jens Mikkelsen og hustru Gertrud Frederiksdatter i Gram. 16.9.1752, fol.336.
B: Frederik, der fæster, Voldborg g.m. Anders Christensen sst, Anne 18. FM: farbror Christen Mikkelsen sst.

2266 Søren Bech smed og hustru Karen Villumsdatter i Gram. 16.9.1752, fol.337.
B: Mads 25, Sofie 17. FM: mosters mand Rasmus Andersen i Svinsager.

2267 Niels Pedersen Hald og hustru Ellen Pedersdatter i Gram. 16.9.1752, fol.338.
B: Anne 18, Peder 16, Maren 14. FM: halvsøsters mand Jens Rasmussen i Voerladegård, halvsøsters mand Anders Christensen, mosters mand Søren Sørensen.

2268 Jørgen Andersen Dyhr i Tulstrup. 13.10.1752, fol.340.
Enkemand efter [Johanne Jespersdatter], skifte 30.7.1735 lbnr.1693. B: Jesper 25, Anders 23, Laurids 20. FM: fasters mand [formentlig fasters mands søn] Rasmus Johansen i Høver.

2269 Laurids Lauridsen i Hårup. 13.10.1752, fol.343.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Pedersen. B: Laurids 17, Karen 15, Søren 10, Mette 7, Niels 3. FM: mors halvbror Peder Nielsen sst. Første ægteskab med [Karen Pedersdatter], skifte 23.12.1732 lbnr.1593. B: Kirsten 23, Anne 20. FM: Søren Jensen.

2270 Anne Jensdatter i Hårup. 13.10.1752, fol.345.
E: Hans Jacobsen Bæhr. B: Jens i Kær Mølle, Hans Jørgen, Else g.m. Søren Jensen Fischer kromand i Voel. Af første ægteskab B: Kirsten Jensdatter var g.m. Rasmus Høgh sst, [skifte 13.10.1752 lbnr.2271]. B: Anne Kirstine g.m. Peder Nielsen sst, Anne 12.

2271 Rasmus Jensen Høgh og hustru Kirsten Jensdatter i Hårup. 13.10.1752, fol.347.
B: Anne Kirstine g.m. Peder Nielsen sst, Anne 12. FM: Hans Johansen, der fæster, sted-oldefar Hans Jacobsen Bæhr. Sml. lbnr.2270.

2272 Anders Thomsen ugift i Skellerup. 13.10.1752, fol.349.
A: bror Anders Thomsen smed i Allelev, søster Karen Thomasdatter var g.m. Jens Nielsen smed i Lyngby, død. 1B: Thomas i Albøge, søster Karen Thomasdatter var g.m. Niels Schaalund, død. 2B: datter g.m. Jens Nielsen i Skanderborg, Maren g.m. Anders Møller i Sjelle.

2273 Maren Jensdatter i Voel. 14.10.1752, fol.350.
E: Niels Jensen Lauridsen. B: Jens 12, Peder 7. FM: Peder Lauridsen i Sminge.

2274 Hans Poulsen smed i Fårvang. 14.10.1752, fol.352.
E: Anne Lyderiksdatter. LV: Mikkel Christensen ladefoged i Tvilum. B: Birthe 12, Jens 3. FM: oldefar Poul Hansen smed i Truust.

2275 Jens Christensen i Grølsted. 14.10.1752, fol.353.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Pedersen i Skorup. B: Christen 21, Peder 19, Christen 17, Niels 15, Abelone 12, Rasmus 8, Kirsten 6, Søren 1. FM: morbror Jens Christensen i Gjern, svoger Jens Olufsen sst, Jens Sørensen sst.

2276 Jens Iversen i Horndrup. 24.11.1752, fol.354.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Mikkel Rasmussen, der ægter og fæster. B: Rasmus 2, der døde efter faren. FM: farbror Søren Jensen i Dørup. Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 13.9.1749 lbnr.2046]. B: Iver 24 i Horsens, Hans 22 sst, Laurids 20 sst, Jens 18. Uden for ægteskab B: Johanne. Desuden nævnes enkens bror Anders Rasmussen.

2277 Karen Sørensdatter i Ris. 24.11.1752, fol.356.
E: Peder Rasmussen Dam. B: Rasmus sst, Søren, Niels, Edel 22.

2278 Anne Sørensdatter i Ørridslev. 25.11.1752, fol.357.
E: Jørgen Hansen. B: Maren 2. FM: morfar Søren Jørgensen sst. Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Sørensen.

2279 Anne Pedersdatter i Grumstrup. 25.11.1752, fol.358.
E: Søren Rasmussen. B: Anne Margrethe 6, Sidsel 4. FM: mosters mand Niels Andersen sst, farbror Niels Rasmussen i Kattrup.

2280 Jørgen Christoffersen i Ustrup. 25.11.1752, fol.360.
E: Mette Sørensdatter. LV: Laurids Andersen sst. B: Christoffer 28, Søren 26, Anne 22, Sidsel 19, Niels 15. FM: morbror Jens Sørensen sst.

2281 Lisbeth Augustdatter i Troelstrup. 27.11.1752, fol.362.
E: Søren Rasmussen. B: Jens 17, Peder 14, Anne 11, Rasmus 7, August 3. FM: farbror Søren Rasmussen i Træden, morbror Christen Augustsen i Slagballe. Første ægteskab med [Jens Andersen sst], skifte 18.8.1734 lbnr.1654. B: Anne Marie 20. FM: Anders Langballe i Tønning. Desuden nævnes enkemandens bror Christen Rasmussen.

2282 Jens Rasmussen Vilholt i Sønder Vissing. 28.11.1752, fol.364.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Jens Thomsen, der ægter og fæster. B: Laurids 21, Birgitte 18, Rasmus 15, Anne Marie 10, Karen 6. FM: Knud Rasmussen Yding sst. Første ægteskab med [Birgitte Sørensdatter], skifte 12.8.1730 lbnr.1447. B: Søren.

2283 Niels Sørensen i Pårup. 28.11.1752, fol.365.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Thomsen i Virklund. A: bror Christen Sørensen, død. 2B: Niels 17, Søren 6 hos moren i Addit, halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen Klog i Rye, halvsøster Mette Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Salten, halvbror Søren Sørensen i Addit.

2284 Karen Pedersdatter i Mollerup. 29.11.1752, fol.366.
Enke efter Niels Sørensen, skifte 6.7.1709. B: Søren Nielsen 45, Peder Nielsen 42, Mette Nielsdatter g.m. Anders Jensen Høgh i Hårup, Birgitte Nielsdatter var g.m. Søren Aagaard i Horn, død, 3B: Karen g.m. Jens Lauridsen i Hårup, Anne g.m. Peder Jensen sst, Maren 18, Anne Nielsdatter var g.m. Søren Mogensen i Rode, død. 1B: Niels 12.

2285 Mads Jensen skrædder i Bjertrup. 11.12.1752, fol.368.
Enkemand. A: bror Peder Jensen i Hasselager, død. 7B: Poul Pedersen sst, død. 6B: Peder 25, Anne 21, Jens 19, Knud 16, Søren 14, Rasmus 12, Anne Pedersdatter g.m. Jens Mortensen i Bjertrup, Kirsten Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen sst, Maren Pedersdatter g.m. Johan Christiansen i Blegind, Johanne Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Lemming, Karen Pedersdatter g.m. Christoffer Pind degn i Vorning, Maren Pedersdatter var g.m. Rasmus Nielsen i Gram, [skifte 16.9.1752 lbnr.2263]. 1B: Maren Olufsdatter 13, søster Anne Jensdatter var g.m. Jens Christensen i Mesing, død. 4B: Christen Jensen sst, Jens Jensen, død. 3B: Knud 8, Jens 6, Christen 4, alle hos stedfar Peder Rasmussen i Skibby, Anne Jensdatter g.m. Thomas Jensen i Forlev, Else Jensdatter g.m. Johan Snedker i Hoved kro, søster Karen Jensdatter enke efter Jens Pedersen i Blegind.

2286 Margrethe Mikkelsdatter Terskov ugift i Hoved Kro. 11.12.1752, fol.370.
A: mor Else Jensdatter g.m. Johan Nielsen. Skifte efter far [Mikkel Hansen smed i Mesing 16.3.1736 lbnr.1758], halvsøskende Mikkel Johansen 14, Maren Johansen 10, Johan Johansen 7, Kirsten Johansdatter 6, Jens Johansen født 6 mdr efter afdødes død. FM: morbror Christen Jensen i Mesing. Arv efter afdødes farfar Hans Terskov i Forlev 10.7.1744.

2287 Kirsten Pedersdatter i Tovstrup. 1.5.1753, fol.371.
E: Anders Pedersen pottemager. B: Peder sst, Anne 19, Jens 15, Peder 13, Søren 10.

2288 Dorthe Pedersdatter i Linå. 1.5.1753, fol.372.
E: Christian Hansen. B: Frederik 14, Dorthe Sofie 12, Jens 9, Hans 6. FM: Hr. Mikkel Schandorff sst, Jens Rasmussen kromand sst.

2289 Søren Pedersen i Dallerup. 1.5.1753, fol.374.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Tovstrup. B: Anne 4, Karen 2. FM: morbror Christen Nielsen i Stjær. Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 8.9.1749 lbnr.2024. B: Christen 15, Birthe 12. FM: fasters mand Anders Jespersen i Tovstrup, Christen Rasmussen i Røgen, morfar Jens Christensen.

2290 Laurids Jensen i Fruering. 8.9.1753, fol.376.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Eriksen. B: Jens 4. FM: morfar Hans Jensen i Nørre Vissing.

2291 Peder Andersen i Virring. 8.9.1753, fol.377.
E: Marie Elisabeth Engelsdatter. LV: Jens Abrahamsen. B: Mette Marie 4. FM: farbror Søren Andersen i Hvolbæk. Arv i boet efter enkens far, skifte 16.9.1747 til enkens bror Hans Frederik Engel.

2292 Laurids Rasmussen i Virring. 8.9.1753, fol.378.
E: Lisbeth Andersdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Rasmus 13, Anders 9, Peder 7, Hans 3, Jens 2. FM: Peder Jensen sst.

2293 Laurids Villumsen i Vitved. 8.9.1753, fol.379.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Nielsen, der ægter og fæster. B: Laurids 5, Anne 3, Else 3 uger. FM: farbrødre Jens Villumsen i Virring, Peder Villumsen i Vitved.

2294 Karen Jensdatter i Skårup. 10.9.1753, fol.380.
E: Christen Rasmussen. B: Jens 17, Anne 13.

2295 Jens Mikkelsen i Skårup. 10.9.1753, fol.381.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Poul Sørensen. B: Birthe 7 uger. Første ægteskab med [Birthe Jensdatter, skifte 15.9.1752 lbnr.2252]. B: Mikkel 9, Maren 8, Kirsten 4. FM: Knud Sørensen sst.

2296 Niels Pedersen Due i Gjesing. 10.9.1753, fol.381.
E: Ellen Mortensdatter. LV: Hans Jacobsen, der ægter og fæster. B: Anne Marie 9, Rasmus 5, Frederik 3. FM: Mikkel Andersen sst, Peder Jørgensen sst. Enkens første ægteskab med [Rasmus Andersen sst], skifte 19.2.1742 lbnr.1911. B: Anders, Anne.

2297 Karen Olufsdatter i Grumstrup. 10.9.1753, fol.384.
E: Hans Olufsen. B: Jens, der fæster, Oluf, Anne 19, Søren 14. FM: morbror Søren Olufsen sst.

2298 Anne Andersdatter i Grumstrup. 10.9.1753, fol.385.
E: Knud Mikkelsen. B: Mikkel i Ballebæk, Karen 22.

2299 Henrik Nielsen i Ørridslev. 10.9.1753, fol.385.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Sørensen, der ægter og fæster. B: Niels 9 mdr. Skifte efter forrige hustru 12.7.1749. B: Anne Nielsdatter, Maren Henriksdatter 19. FM: farbror Jacob Nielsen smed i Kattrup, Rasmus Andersen i Ørridslev. Desuden nævnes enkens far Jens Jensen i Bleld, enkens bror Erik Jensen.

2300 Jacob Jensen i Møballe. 10.9.1753, fol.386.
E: Maren Rasmusdatter. LV: far Rasmus Sørensen. B: Jens 3. FM: Erik Jacobsen i Nissumgård. Arv i boet efter afdødes far [Jens Madsen] skifte 14.6.1745 til afdødes søskende Sofie Jensdatter, Mads Jensen, Karen Jensdatter. Sml.lbnr.2301.

2301 Mads Jensen og søster Karen Jensdatter i Møballe. 10.9.1753, fol.388.
A: mor Else Jacobsdatter. LV: Birkedommer Bang, bror Jacob Jensen sst, [skifte 10.9.1753 lbnr.2300]. B: Jens 3. FM: Erik Jacobsen i Nissumgård, søster g.m. Søren Rasmussen i Kattrup, søster g.m. Thomas Pedersen i Yding, søster Sofie 25. Arv i boet efter far Jens Madsen, skifte 14.6.1745.

2302 Anders Nielsen Mørk ugift i Forlev. 11.9.1753, fol.389.
Uden for ægteskab B: søn 3. A: mor Anne Rasmusdatter sst. LV: Søren Sørensen sst, bror Rasmus Nielsen, død. 2B: Else Marie 10, Anne Marie 3. FM: Anders Jørgensen, stedfar Christoffer Eriksen.

2303 Niels Rasmussen i Forlev. 11.9.1753, fol.390.
E: Else Jensdatter. LV: Søren Pedersen. B: Niels 8. FM: Peder Jørgensen sst.

2304 Anders Andersen Overgaard i Vrold. 11.9.1753, fol.391.
E: Anne Frandsdatter. LV: Niels Jensen Overgaard sst. B: Rasmus 21. FM: farbror Erik Andersen i Skårup. Arv i boet efter skifte 10.12.1731 fordret af Frands Rasmussen.

2305 Rasmus Jensen i Vrold. 11.9.1753, fol.392.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Pedersen. B: Inger 5, Søren 3. FM: Jens Nielsen sst. Af første ægteskab B: Jens 26. Skifte efter andet ægteskab 15.5.1744. B: Karen 20, Maren 17. FM: Poul Pedersen sst.

2306 Niels Jensen og hustru Anne Nielsdatter i Vrold. 11.9.1753, fol.394.
Af første ægteskab B: Anne Pedersdatter 15. FM: Anders Jensen Nedergaard.

2307 Christoffer Nielsen i Vrold. 11.9.1753, fol.395.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Nielsen sst. B: Karen 21, Anne 15. FM: Anders Rasmussen sst.

2308 Laurids Sørensen i Vrold. 11.9.1753, fol.396.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Hans Jensen, der ægter og fæster. B: Maren 4. FM: morbror Niels Bonde sst.

2309 Ellen Sørensdatter i Jeksen. 28.9.1753, fol.398.
E: Mads Lauridsen. B: Karen 4. FM: morbror Rasmus Sørensen i Stjær.

2310 Mikkel Sørensen i Adslev. 28.9.1753, fol.400.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Lauridsen i Mesing. B: Eskild 18 på Sjælland, Anders 13, Jens 11, Søren 9. FM: Jens Sørensen i Adslev. Desuden nævnes enkens bror Laurids Eskildsen slotsforvalter på Jægerspris.

2311 Claus Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Adslev. 28.9.1753, fol.401.
B: Jens i København, Rasmus i Norge, Kirstine Marie 15. FM: Rasmus Lauridsen i Mesing, Hr. Jens Peerstrup i Adslev.

2312 Kirsten Jensdatter i Harlev. 19.11.1753, fol.404.
E: Anders Christensen. B: Maren 21, Anne 19, Christen 14, Jens 10. FM: Rasmus Rasmussen sst, Rasmus Nielsen i Tåstrup.

2313 Ingeborg Nielsdatter i Tåstrup. 20.11.1753, fol.405.
E: Jens Christensen. B: Niels 10, Christen 5, Ingeborg 1. FM: morbror Jens Nielsen sst.

2314 Maren Jensdatter i Tåstrup. 20.11.1753, fol.407.
E: Erik Pedersen. B: Peder 5. Af første ægteskab B: Christen Jensen 14. FM: Jens Jensen sst.

2315 Søren Lauridsen i Tåstrup. 20.11.1753, fol.407.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. Af første ægteskab B: Laurids, Maren 19.

2316 Peder Sørensen i Hørslev. 20.11.1753, fol.408.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Pedersen, der ægter og fæster. B: Søren 3. FM: morfar Oluf Lauridsen i Framlev.

2317 Anders Simonsen i Hørslev. 20.11.1753, fol.409.
E: Anne Simonsdatter. LV: bror Niels Simonsen i Lyngby. B: Simon i Hørslev, Søren, Lisbeth g.m. Jens Bentsen i Harlev, Helle g.m. Niels Pedersen Fogh i Borum.

2318 Dorthe Sørensdatter i Labing. 20.11.1753, fol.411.
E: Jørgen Pedersen, der ægter [Kirsten Jensdatter i Snåstrup]. B: Jens 19, Peder 17, Søren 15, Mette 13, Lene 10. FM: morbror Niels Sørensen i Framlev. Desuden nævnes afdødes søster Maren Sørensdatter sst.

2319 Niels Sørensen ugift i Framlev. 20.11.1753, fol.412.
A: søskende Niels Sørensen sst, Jens Sørensen, Karen Sørensdatter g.m. Jens Olufsen i Voergård, Dorthe Sørensdatter g.m. Jørgen Pedersen i Labing, [skifte 20.11.1753 lbnr.2318], Kirsten Sørensdatter g.m. Johan Pedersen i True, Anne Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Skejby, Maren Sørensdatter g.m. Oluf Lauridsen i Framlev, Maren Sørensdatter.

2320 Niels Pedersen i Herskind. 20.11.1753, fol.413.
E: Edel Knudsdatter. LV: Peder Rasmussen, der ægter og fæster. Skifte efter første hustru 8.8.1749. B: Karen 14, Andet ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 13.6.1752 lbnr.2213. B: Peder 3. FM: mosters mand Frederik Jensen i Gram, mosters mand Jens Mortensen i Sjelle.

2321 Karen Rasmusdatter i Tåning. 23.11.1753, fol.415.
E: Enevold Jensen. B: Maren 7, Jens 5, Kirsten 3. FM: Niels Rasmussen Hall sst. Desuden nævnes enkemandens bror Mikkel Jensen.

2322 Rasmus Gundesen i Tebstrup. 23.11.1753, fol.417.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Bentsen sst. B: Mette 1. FM: farbror Peder Gundesen sst.

2323 Niels Hansen Møller i Bjødstrup. 24.11.1753, fol.418.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Sørensen, der ægter og fæster. B: Hans 12. FM: farbror Jens Hansen Møller i Ejer. Første ægteskab med [Anne Sofie Baltsersdatter, skifte 19.6.1743 lbnr.2003]. B: Baltser 26, Bodil 24, Anne 23, Karen 17.

2324 Rasmus Johansen i Bjødstrup. 24.11.1753, fol.419.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mikkel Jensen, der ægter og fæster. B: Else Margrethe 3. FM: Jens Bentsen i Tebstrup.

2325 Rasmus Jørgensen i Såby. 24.11.1753, fol.419.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen, der ægter og fæster. B:
1) Jørgen Rasmussen 8
2) Maren Rasmusdatter 4
3) Barbara Rasmusdatter 2.
FM:
1 morbror Jens Nielsen i Sønder Vissing
2 mosters mand Søren Sørensen i Dørup.

2326 Niels Jørgensen i Såby. 24.11.1753, fol.421.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen, der fæster og ægter enkens datter. A:
1) mor Johanne Nielsdatter sst. LV: Niels Rasmussen i Yding
2) bror Rasmus Jørgensen i Såby, [skifte 24.11.1753 lbnr.2325]. 3B:
a Jørgen Rasmussen 8
b Maren Rasmusdatter 4
c Barbara Rasmusdatter 2.
FM:morbror Jens Nielsen i Sønder Vissing
3) bror Jørgen Jørgensen i Såby, [skifte 18.6.1743 lbnr.2001]. 2B:
a Anne Jørgensdatter 14
b Jens Jørgensen 10.
FM: stedfar Laurids Jensen i Såby
4) bror Peder Jørgensen i Horsens.

2327 Anne Rasmusdatter i Fårhuset. 26.11.1753, fol.423.
E: Søren Nielsen. B: Niels 6 mdr. FM: oldefar Rasmus Pedersen i Fiskerhusene.

2328 Hans Jacobsen i Rye. 26.11.1753, fol.424.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Sørensen, der ægter og fæster. B: Jacob 16, Niels 14. FM: morbror Niels Nielsen i Davding. Desuden nævnes LV's far Søren Rasmussen.

2329 Jens Poulsen feldbereder i Rye. 26.11.1753, fol.425.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hr.Johannes Højer. B: Kirsten 5, Maren 3, Jens 15 uger. FM: Niels Nielsen sst. Desuden nævnes afdødes bror Anders Poulsen.

2330 Christen Christensen skovløber i Rye. 26.11.1753, fol.426.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Ellen 17. FM: morfar Christen Nielsen degn sst.

2331 Anne Andersdatter i Rye. 26.11.1753, fol.427.
E: Søren Nielsen Boring. A: søster Johanne Andersdatter g.m. Anders Madsen i Salten, søster Birthe Andersdatter g.m. Niels, død. 2B: Anders 6, Anne 4. FM: Christen Nielsen degn i Rye.

2332 Anne Sørensdatter i Rye. 27.11.1753, fol.428.
Enke efter [Peder Jensen sst]. A: bror Peder Sørensen i Langballe, [skifte 5.7.1752 lbnr.2241]. 7B: Søren, Maren g.m. Anders Dyhr kromand i Rye, Niels 16, Steffen 10, Peder 6, Else 4, Karen 2. LV: stedfar Søren Knudsen i Langballe, søster Kirsten Sørensdatter var g.m. Anders Thomsen i Emborg Kloster, [skifte 25.9.1717 lbnr.970]. 5B: Rasmus Andersen i Vissingkloster, Thomas Andersen i Emborg, [skifte 8.7.1749 se lbnr.2137]. 4B: Anders 18, Søren 15, Kirsten 14, Karen 10, alle hos stedfar Anders Rasmussen sst, Niels Andersen i Rye, Kirsten Andersdatter var g.m. Peder Jensen i Firgårde, [skifte 18.12.1736 lbnr.1752]. 6B: Jens i Hvolbæk, Maren g.m. Rasmus Mikkelsen i Firgårde, Anne g.m. Jacob Jacobsen sst, Kirsten g.m. Rasmus Rasmussen i Virring, Johanne g.m. Søren Nielsen i Fårhuset, Marie 20, Anne Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Hylke, søster Johanne Sørensdatter var g.m. Niels Hansen i Rye, [skifte 14.12.1726 lbnr.1279], 5B: Niels Nielsen i Davding, Hans Nielsen i Rye, død. 2B: Laurids 16, Kirsten 13, begge hos stedfar Morten Hansen sst, Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Sørensen i Rye, Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Pedersen sst, Maren Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen sst. Sml. lbnr.1521.

2333 Anne Hansdatter i Truust. 2.4.1754, fol.436.
E: Mourids Madsen. B: Mads 9, Hans 7. FM: Thøger Lauridsen sst.

2334 Christen Hansen i Elling. 11.8.1754, fol.438.
E: Elle Andersdatter. LV: Jens Jensen. B: Elias 17, Anders 14, Anne 11, Anne Kirstine 7, Margrethe 3. FM: morbror Laurids Andersen i Ustrup. Første ægteskab med [Anne Eskildsdatter], skifte 30.1.1730 lbnr.1414. B: Karen var g.m. Peder Sørensen Lundum, død. 2B: Christen 5, Anders 4, Anne Cathrine g.m. Anders Rasmussen i Tebstrup, Anne Sofie g.m. Terkild Pedersen, [formentlig fejl for Terkild Frederiksen] i Horsens, Eskild, Olivia g.m. Mads Andersen i Lundumskov, Hans, Peder 25. Skifte efter afdødes far Hans Jonasen 22.6.1712 lbnr.857.

2335 Mette Sørensdatter i Tåning. 21.8.1754, fol.440.
E: Peder Sørensen. B: Enevold i Horsens, Christen, Maren g.m. Peder Jensen i Grumstrup, Helle 32.

2336 Enevold Jensen i Tåning. 21.8.1754, fol.442.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Rasmussen, der ægter og fæster. Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 23.11.1753 lbnr.2321]. B: Maren 8, Jens 6, Kirsten 3. FM: Laurids Pedersen sst. Desuden nævnes afdødes bror Mikkel Jensen.

2337 Maren Rasmusdatter i Vrold. 21.8.1754, fol.444.
E: Just Rasmussen. A: forældre Rasmus Andersen og hustru, bror Søren Rasmussen.

2338 Anne Pedersdatter ugift i Vrold. 21.8.1754, fol.447.
A: fars halvbror Jacob Mortensen sst, morbror Christen Nielsen i Merring, moster Maren Nielsdatter g.m. Jens Folmersen i Serridslev, moster Johanne Nielsdatter 45 i Egebjerg.

2339 Rasmus Jensen i Vrold. 21.8.1754, fol.448.
E: Esther Pedersdatter. LV: Niels Nielsen Bonde sst. B: Jens i Ribe, Maren 36, Anne g.m. en rytter, Mette 20, Christen 17. FM: farbror Niels Jensen Overgaard.

2340 Anne Mikkelsdatter i Stilling. 23.8.1754, fol.449.
E: Oluf Christensen. B: Mette 10, Kirsten 4, Mikkel 2. FM: Jens Jensen Fregerslev sst, Peder Rasmussen Søgaard sst.

2341 Søren Mikkelsen Due i Hørning. 23.8.1754, fol.451.
E: Anne Andersdatter. LV: Hr. Peerstrup i Adslev. B: Maren 15, Mikkel 5. FM: farbror Niels Mikkelsen Due, Rasmus Iversen.

2342 Voldborg Jensdatter i Fregerslev. 23.8.1754, fol.453.
E: Anders Jensen. B: Elle 14, Maren 12, Anders 5, Peder 4. FM: Christen Rasmussen sst.

2343 Rasmus Lauridsen i Fregerslev. 23.8.1754, fol.455.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Rasmussen, der ægter og fæster. B: Maren 2. FM: farbror Esben Lauridsen i Skanderborg. Arv i boet efter skifte 25.11.1746 til Søren Pedersen og hustru i Grams børn.

2344 Sidsel Christiansdatter i Bjertrup. 23.8.1754, fol.457.
E: Jens Jensen. B: Jens 11, Anne 7, Bodil 5.

2345 Karen Simonsdatter i Blegind. 23.8.1754, fol.458.
E: Sejer Madsen. B: Anne 26, Birgitte 24, Mads 23. FM: morbror Knud Simonsen sst.

2346 Peder Rasmussen i Vitved. 23.8.1754, fol.459.
E: Kirsten Villumsdatter. LV: Peder Rasmussen, der ægter og fæster. B: Peder 3. FM: farbror Peder Jensen i Virring.

2347 Rasmus Lauridsen i Jeksen. 26.8.1754, fol.462.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Søren Jørgensen sst. B: Laurids 10, Christen 8, Jørgen 6, Hans 2, Peder 2. FM: farbror Mads Lauridsen sst.

2348 Anders Olufsen i Koldens Mølle. 26.8.1754, fol.463.
E: Maren Henriksdatter. LV: Mads Lauridsen i Jeksen. B: Oluf, Karen 21, Peder 18, Maren 16. FM: Jens Nielsen i Stjær.

2349 Maren Nielsdatter i Mesing. 26.8.1754, fol.465.
E: Søren Sørensen. B: Jens 22, Karen 20, Søren 15, Kirsten 12. FM: Jens Rasmussen sst.

2350 Rasmus Jensen i Mesing. 26.8.1754, fol.467.
E: Anne Groersdatter. LV: bror Bertel Groersen sst. B: Groers 23 i København, Maren [fejl for Anne] 20 g.m. Rasmus Madsen, Mikkel 18. Arv i boet efter [afdødes søsters mand] Mikkel Rasmussen sst, [skifte 23.10.1750 lbnr.2128].

2351 Niels Rasmussen i Mesing. 26.8.1754, fol.468.
E: Kirsten Jensdatter, [formentlig fejl for Kirsten Andersdatter]. LV: Svend Rasmussen, der ægter og fæster. B: Maren 3. FM: Peder Poulsen sst. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter], skifte 6.12.1749 lbnr.2103. B: Rasmus 19, Peder 15, Anne Cathrine 14, Mette 12, Anne 8. FM: Christen Jensen sst, mosters mand Niels Jensen i Forlev, morbror Niels Pedersen i Stilling.

2352 Mads Jensen i Mesing. 26.8.1754, fol.470.
E: [Karen Rasmusdatter]. LV: Rasmus Lauridsen. B: Rasmus sst, Maren g.m. Peder Rasmussen Torup i Vitved, Jens 23, Anne 15.

2353 Anne Nielsdatter i Hem. 23.9.1754, fol.471.
E: Rasmus Christensen. B: Maren 6 mdr. FM: morfar Niels Sørensen Krog i Dørup.

2354 Herman Hansen i Dørup. 23.9.1754, fol.473.
E: Barbara Olufsdatter. LV: Anders Pedersen, der ægter og fæster. B: Maren 16, Oluf 13, Sidsel 6. FM: farbror Jens Hansen i Ejer.

2355 Søren Jensen i Møldrup. 23.9.1754, fol.474.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Jensen, der ægter og fæster. B: Rasmus 4. FM: farbror Mikkel Jensen i Hem.

2356 Rasmus Andersen i Sønder Vissing. 23.9.1754, fol.476.
E: Maren Jensdatter. LV: Hr. Frederik Hansen sst. B: Mette Marie g.m. Jens Nielsen sst, Cathrine g.m. Niels Christensen i Jelling, Jens 22, Barbara 20, Karen 14, Lotte 10. FM: morbror Morten Jensen i Vissingkloster. Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 1.4.1724 lbnr.1164]. Afkald fra B: Niels Rasmussen Vissing birkeskriver i Skanderborg, Anders Rasmussen Vissing i Vilholt, Rasmus Rasmussen Vissing skovfoged i Emborg, Jens Rasmussen i Sønder Vissing.

2357 Karen Sørensdatter i Sønder Vissing. 23.9.1754, fol.2.
E: Niels Olufsen. B: Oluf 4. Første ægteskab med Anders. B: Kirsten 17, Søren 14, Jens 10, Anne 7. FM: morbror Christen Sørensen i Ørskov, morbror Søren Sørensen i Dørup, morbror Niels Sørensen Krog, fasters mand Peder Nielsen Bjerre i Føvling.

2358 Niels Madsen i Sønder Vissing. 23.9.1754, fol.3.
E: Maren Andersdatter. LV: far Anders Jensen sst. B: Anders 15, Mads 6, Anne Marie 2, Sidsel 8 dage. FM: morbror Peder Andersen sst.

2359 Jens Andersen i Sønder Vissing. 23.9.1754, fol.4.
E: Maren Eriksdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Anders 23, Erik 18. FM: Mikkel Pedersen sst.

2360 Anne Christensdatter i Vissingkloster. 23.9.1754, fol.5.
E: Niels Henriksen. B: Anne 13, Mette 9.

2361 Johanne Pedersdatter i Addit. 23.9.1754, fol.6.
E: Jens Frandsen. B: Frands 9, Anders 6.

2362 Maren Eskildsdatter i Addit. 23.9.1754, fol.6.
E: Rasmus Christensen. B: Anne 3.

2363 Hans Rasmussen i Velling. 24.9.1754, fol.7.
E: Birthe Andersdatter. LV: Søren Hansen i Kolpen. B: Anders 20, Anne Marie 18, Bodil 16. FM: morbror Villads Andersen i Thorlund. Af enkens første ægteskab B: Mads Jørgensen.

2364 Sidsel Pedersdatter i Velling. 24.9.1754, fol.8.
E: Henrik Henriksen Fischer. A: bror Jens Pedersen i Tåstrup, [skifte 12.6.1752 lbnr.2206]. 5B: Anne forlovet med Søren Jensen [fejl for Jens Sørensen Hasle] i Århus, [Margrethe], Else Marie 22, Kirsten 19, Rasmus 16, søster Birthe Pedersdatter g.m. Peder Jespersen i Framlev, søster Maren Pedersdatter var g.m. Peder Skiødt skipper i Århus, død. 1B: Peder 24, halvbror Peder Nielsen på Fyn, halvbror Niels Nielsen i Lyngby i Sporup sogn, død. 5B: Else g.m. degnen i Røgen, Kirsten i Hald på Gjesinggårds gods, Maren g.m. smeden i Lyngby, Christian 20, Rasmus 16, halvsøster Kirsten Nielsdatter var g.m. Erik Nielsen i Snåstrup, død. 3B: Niels Lauridsen sst, Rasmus Nielsen, Maren Nielsdatter 24.

2365 Jørgen Nielsen i Velling. 24.9.1754, fol.10.
E: Else Cathrine Mortensdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Niels 11, Morten 8, Mikkel 6, Inger 4, Anne 1. FM: Christian Jørgensen sst.

2366 Niels Frandsen i Davding. 24.9.1754, fol.11.
E: Kirsten Albertsdatter. LV: bror (formentlig søsters mand) Peder Sørensen i Træden. B: Albert 23, Maren g.m. Morten Thøgersen i Slagballe, Frands 15, Mette 11, Karen 5. FM: farbror Søren Frandsen i Davding.

2367 Steffen Jensen i Davding. 24.9.1754, fol.12.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Jensen i Ring. B: Jens 9. FM: farbror Morten Jensen i Davding. Desuden nævnes enkens søskendebarn Peder Sørensen i Træden.

2368 Maren Rasmusdatter i Davding. 24.9.1754, fol.13.
E: Thomas Pedersen. A: farbror Anders Jensen sst, [skifte 17.8.1734 lbnr.1648]. 2B: Anne Andersdatter g.m. Markus Thøgersen i Slagballe, Karen Andersdatter var g.m. Søren Frandsen i Davding, død. Sml.lbnr.2238. 1B: Anders 9, farbror Hans Jensen i Davding, død. 3B: Thomas i Gantrup, Rasmus i Davding, Anders, farbror Steffen Jensen i Davding, død. 3B: Karen 12, Anne 10, Maren 8. FM: stedfar Niels Nielsen sst, farbror Peder Jensen i Bøgeskov i Nørre Snede sogn, faster Maren Jensdatter, død. 2B: Niels Pedersen i Davding, Anne Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Burgårde, faster Birthe Jensdatter, død. 3B: Jens Thomsen i Sønder Vissing, Anders Thomsen, Kirsten Thomasdatter enke sst, moster, død. 1B: Jens Jacobsen i Hårup. Desuden nævnes enkemandens brorsøn Morten Mikkelsen i Vestbirk.

2369 Peder Pedersen i Burgårde. 24.9.1754, fol.14.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Anders Jensen, der ægter og fæster. B: Peder 15, Niels 13, Kirstine Marie 10, Jens 8, Cathrine 3. FM: farbror Juul Pedersen i Vinding, morbror Laurids Nielsen i Addit. Desuden nævnes afdødes bror Christen Pedersen i Føvling.

2370 Maren Christensdatter i Brædstrup. 24.9.1754, fol.16.
E: Jens Mortensen. B: Maren 9, Søren 5, Steffen 4. FM: farbror Morten Andersen i Gammelstrup. Enkemandens første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 2.10.1742 lbnr.1976].

2371 Peder Knudsen i Tønning. 25.9.1754, fol.17.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Anders Langballe sst. B: Anne Marie g.m. Anders Andersen, der fæster, Karen 20, Niels 12. FM: Jens Pedersen i Vissingkloster, Mikkel Christensen i Tåning. Desuden nævnes afdødes bror Søren Knudsen.

2372 Anne Andersdatter i Troelstrup. 25.9.1754, fol.19.
E: Niels Andersen. B: Karen 4, Birthe Marie 1. FM: mosters mand Niels Rasmussen i Yding.

2373 Anne Henriksdatter i Træden. 25.9.1754, fol.20.
E: Peder Jensen Søgaard. Første ægteskab med [Hans Nielsen sst], skifte 21.12.1740 lbnr.1884. B: Niels 16. FM: Søren Rasmussen sst.

2374 Niels Albertsen i Træden. 25.9.1754, fol.22.
E: Mette Jensdatter. LV: Knud Nielsen, der ægter og fæster. A: far Albert Adsersen.

2375 Niels Sørensen i Træden. 25.9.1754, fol.23.
E: Anne Clemensdatter. LV: Christen Rasmussen. B: Anne Marie 1. FM: fars [sted-]far Jens Nielsen i Sønder Vissing. Sml. lbnr.1396. Enkens første ægteskab med [Laurids Madsen sst], skifte 3.7.1752 lbnr.2236.

2376 Poul Steffensen smed i Træden. 25.9.1754, fol.25.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Adsersen. B: Maren 10, Steffen 7, Rasmus 5, Else Marie 4. FM: morbror Søren Rasmussen sst.

2377 Søren Jørgensen i Føvling. 25.9.1754, fol.25.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Christen Pedersen. Af første ægteskab B: Johanne 24. FM: Jens Mortensen i Åstrup.

2378 Andreas Johansen maler i Nørre Vissing. 30.9.1754, fol.26.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Jens Christensen i Ask. Af første ægteskab B: Niels, Johan, Jens 20.

2379 Daniel Jensen i Nørre Vissing. 30.9.1754, fol.27.
E: Cathrine Knudsdatter. LV: Morten Jensen. B: Johanne 11, Maren 8, Anne 3. FM: farbror Peder Jensen i Javngyde.

2380 Kirsten Thomasdatter i Javngyde. 30.9.1754, fol.29.
E: Simon Hansen. B: Anne 13. FM: Rasmus Johansen i Høver.

2381 Maren Jensdatter i Javngyde. 30.9.1754, fol.31.
E: Christen Sørensen. Første ægteskab med [Jens Rasmussen sst, skifte 16.6.1751 lbnr.2170]. B: Rasmus 6. FM: Jens Jørgensen sst.

2382 Anne Joensdatter i Javngyde. 30.9.1754, fol.32.
E: Rasmus Poulsen. B: Rasmus 21, Mette 18, Maren 16, Niels 15, Jens 12, Inger 9, Poul 5, Joen 1. FM: farbror Søren Poulsen i Firgårde, fasters mand Christen Jensen. Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen sst], skifte 28.9.1728 lbnr.1356. B: Anne 26. FM: farbror Jens Rasmussen i Alken.

2383 Anne Jensdatter i Javngyde. 30.9.1754, fol.34.
E: Anders Sørensen. B: Kirsten g.m. Mads Jensen smed i Jeksen, Maren g.m. Thomas Nielsen i Javngyde, Mette 10.

2384 Rasmus Lauridsen i Flensted. 30.9.1754, fol.35.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Simonsen, der ægter og fæster. B: Laurids 17, Inger 13, Kirsten 10, Jens 7, Morten 4, Else Marie 4, Rasmus 6 mdr. FM: farbror Jens Lauridsen i Kalbygård. Af første ægteskab B: Anne g.m. Rasmus Rasmussen i Laven.

2385 Maren Rasmusdatter i Flensted. 30.9.1754, fol.36.
E: Peder Hansen. B: Anne 6, Karen 4, Rasmus 2.

2386 Anne Pedersdatter i Flensted. 30.9.1754, fol.37.
E: Søren Rasmussen. B: Maren 18, Anne 12, Rasmus 10. Peder 8. FM: morbror Søren Pedersen sst.

2387 Mikkel Frandsen og hustru i Flensted. 30.9.1754, fol.38.
B: Frands, Niels, Søren, Anne 28, Maren 24. FM: Søren Pedersen væver sst.

2388 Mette Jensdatter i Låsby. 30.9.1754, fol.39.
Enke efter Jens Rasmussen, skifte 16.6.1751 lbnr.2168. B: Rasmus 22, Mikkel 21, Jens 18, Rasmus 14. FM: Bertel Rasmussen i Mollerup, Anders Nielsen i Låsby.

2389 Jørgen Pedersen i Låsby. 30.9.1754, fol.41.
E: Bodil Jensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Peder i København.

2390 Rasmus Hansen i Låsby. 30.9.1754, fol.42.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Knud Jensen, der ægter og fæster. B: Anne 8, Søren 6, Lisbeth 4. FM: Søren Nielsen sst.

2391 Rasmus Rasmussen i Låsby. 30.9.1754, fol.43.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Nielsen. B: Søren, Maren 30, Anne g.m. Christian Pedersen sst, Rasmus 23.

2392 Kirsten Christensdatter i Skørring. 1.10.1754, fol.44.
E: Rasmus Pedersen. B: Rasmus, Jens i Herskind, Johanne g.m. Rasmus Nielsen i Rode, Maren 24. Af første ægteskab B: Sidsel Rasmusdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Låsby, Anne Rasmusdatter var g.m. Thomas Nielsen i Skørring, død. 2B: Maren 18, Kirsten 5.

2393 Karen Mortensdatter i Sjelle. 1.10.1754, fol.45.
E: Johan Pedersen. B: Johanne 7, Mette 6, Peder 4. FM: morbrødre Christen Mortensen sst, Jens Mortensen sst. Arv i boet efter skifte 6.12.1730 og 19.7.1746 fædrende og mødrende arv til 3 stedbørn.

2394 Rasmus Lauridsen i Skovby. 1.10.1754, fol.47.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Jens Jensen, der ægter og fæster. B: Jacob 2, Kirsten 6 mdr. FM: farbror Knud Lauridsen i Skårup, fasters mand Rasmus Thøgersen i Hårby. Første ægteskab med [Kirsten Johansdatter, skifte 14.6.1752 lbnr.2223]. B: Anne Marie 5. FM: morbror Anders Johansen i Stjær.

2395 Karen Lauridsdatter i Galten. 1.10.1754, fol.49.
E: Jens Hansen. B: Maren 6, Hans 5, Laurids 4. FM: Simon Hansen sst.

2396 Niels Thomsen i Stjær. 1.10.1754, fol.50.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Anne 13, Ellen 11, Rasmus 2. FM: morbror Jens Rasmussen sst. Første ægteskab med [Anne Knudsdatter, skifte 28.2.1742 lbnr.1941]. B: Jens i Tovstrup, Bodil g.m. Jens Nielsen Jeksen i Stjær, Mette g.m. Jens Taastrup, Karen, Knud i Stjær, Anne g.m. Jens Mortensen i Dallerup.

2397 Søren Rasmussen i Søballe. 1.10.1754, fol.52.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Jensen i Nørre Vissing. B: Rasmus 22, Christen 17. FM: farbror Eskild Rasmussen i Stjær.

2398 Jens Rasmussen i Snåstrup. 8.10.1754, fol.53.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: stedfar Jens Pedersen i Lemming. B: Kirsten g.m. Jørgen Pedersen i Labing, Anne 19, Maren 17, Barbara 13, Birthe 7.

2399 Søren Pedersen og hustru Maren Andersdatter i Snåstrup Mølle. 8.10.1754, fol.55.
B: Peder, der fæster, Anders 22, Sidsel 21. FM: mors halvbror Peder Andersen i Harlev. Afdøde kones første ægteskab med [Søren Mortensen i Snåstrup Mølle, skifte 7.1.1724 lbnr.1135]. B: Morten i Tønning, Kirsten g.m. Søren Albertsen Hougaard i Årslev, Anne g.m. Jens Mikkelsen i Brabrand, Maren g.m. Oluf Hansen i Borum.

2400 Anne Andersdatter i Hørslevgård. 8.10.1754, fol.58.
E: Jens Sørensen. Første ægteskab med [Peder Hansen], skifte 15.3.1752 lbnr.2190. B: Anne 3. FM: farbror Niels Hansen i Skovby, morbror Jens Andersen.

2401 Peder Rasmussen Svinsager i Hylke. 14.10.1754, fol.60.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Jørgen Nielsen, der ægter og fæster. B: Anne 12, Mikkel 10, Rasmus 8. FM: farbrødre Mogens Rasmussen i Gjesing, Søren Rasmussen i Svinsager. Arv i boet efter [Jørgen Lauridsen i Hylke], skifte 19.3.1722 lbnr.1082 til Peder Jørgensen skrædder i København, Jørgen Jørgensen i Tebstrup.

2402 Niels Mikkelsen i Hylke. 14.10.1754, fol.62.
E: Birthe Olufsdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Mikkel, Anne g.m. Mads Nielsen sst, Birthe 31, Jacob 23, Oluf 23. FM: Niels Rasmussen i Kattrup. Desuden nævnes afdødes bror Søren Mikkelsen.

2403 Maren Frandsdatter i Båstrup. 14.10.1754, fol.64.
E: Rasmus Lauridsen.
Første ægteskab med [Søren Mortensen]. B:
1) Frands Sørensen i Kalundborg
2) Morten Sørensen i Kalundborg
3) Hans Sørensen i Kina
4) Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Mikkelsen i Ustrup
5) Mette Sørensdatter g.m. Andreas Andersen klejnsmed i København
6) Maren Sørensdatter
7) Anne Sørensdatter 27.

2404 Anne Knudsdatter i Båstrup. 14.10.1754, fol.66.
E: Poul Mikkelsen. B: Mikkel 11. FM: morbror Rasmus Knudsen i Blirup.

2405 Mathias Christoffersen i Ustrup. 14.10.1754, fol.67.
E: Maren Christensdatter. LV: Mikkel Jensen i Hylke. B: Christoffer 22, Christen 15, Jørgen 9, Maren 3. FM: Oluf Pedersen i Ustrup.

2406 Anne Marie Nielsdatter i Rye Mølle. 4.11.1754, fol.68.
E: Peder Nielsen. B: Johan 5, Christiane 3 mdr. FM: mors halvbror Søren Nielsen i Siim.

2407 Maren Pedersdatter i Rye. 4.11.1754, fol.71.
E: Anders Jørgensen Dyhr. A: mor Dorthe Nielsdatter g.m. Søren Knudsen i Langballe, søskende Niels Pedersen 18, Steffen Pedersen 12, Peder Pedersen 10, Else Cathrine Pedersdatter 6, Karen Pedersdatter 4, halvsøskende Søren Pedersen Langballe fuldmægtig hos oberførster Pultz og Peder Sørensen 1, (må vel være søn af Søren Pedersen Langballe ?). Arv i boet efter afdødes far [Peder Sørensen] i Langballe, skifte 5.7.1752 lbnr.2241. Arv i boet efter afdødes faster Anne Sørensdatter krokone i Rye, [skifte 27.11.1753 lbnr.2332].

2408 Maren Jensdatter i Rye. 4.11.1754, fol.76.
E: Niels Rasmussen. A: søskende Niels Jensen i Rye, Anne Jensdatter g.m. David Pedersen i Århus, Bodil Jensdatter 24.

2409 Sidsel Frandsdatter i Rye. 4.11.1754, fol.77.
E: Christen Thomsen. B: Thomas 9 mdr. FM: Ove Christensen sst.

2410 Søren Nielsen i Salten. 5.11.1754, fol.78.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Iversen sst. B: Rasmus, Ellen 22, Karen 20. FM: Anders Sørensen sst.

2411 Anne Lauridsdatter i Salten. 5.11.1754, fol.79.
E: Anders Madsen. B: Mads 22, Anne 20, Peder 10.

2412 Poul Pedersen i Engetved. 5.11.1754, fol.80.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen i Them. A: mor Kirsten Nielsdatter i Rustrup, søskende Niels Pedersen i Gjessø, Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Hedegård, Anne Pedersdatter g.m. Laurids Pedersen i Rustrup, Jens Pedersen 22, Kirsten Pedersdatter 19, Gertrud Pedersdatter 14.

2413 Søren Andersen i Tømmerby. 5.11.1754, fol.82.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Thomas Christensen i Them, der ægter og fæster. B: Anders 3, Søren 2. FM: farbror Anders Andersen i Them. Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter, skifte 5.7.1752 lbnr.2247]. B: Kirsten 19, Laurids 16, Karen 13, Jens 9. FM: morbror Niels Lauridsen i Linde. Desuden nævnes afdødes bror Niels Andersen, enkens bror Jens Jensen.

2414 Karen Rasmusdatter i Linde. 5.11.1754, fol.83.
E: Christen Nielsen. B: Rasmus 2. FM: morbror Peder Rasmussen i Fogstrup.

2415 Rasmus Andersen ugift i Tolstrup. 5.11.1754, fol.84.
A: søster Maren Andersdatter enke efter Steffen Philip i Horsens. LV: Niels Glød i Them, søster Mette Andersdatter 35, halvbror Anders Andersen Lovdal i Them.

2416 Peder Poulsen i Rustrup. 5.11.1754.fol.85.
E: Kirsten Nielsdatter. B: Niels i Gjessø, Kirsten g.m. Jens Christensen i Hedegård, Anne g.m. Laurids Pedersen i Rustrup, Jens 22, Kirsten 19, Gertrud 14. Arv i boet efter enkens bror Torben Rustrup fuldmægtig på Frederiksborg.

2417 Maren Jensdatter i Tåning. 22.11.1754, fol.87.
E: Erik Nielsen. A: bror Jens Jensen i Balle på Kanne gods, bror Mikkel Jensen i Virring, død. 6B: Jens i Dallerup, Rasmus, Anders, Peder, Jens 23, Mikkel 22, søster Karen Jensdatter enke efter Søren Lauridsen i Bøgeskov på Østergård gods, søster Else Jensdatter enke efter Niels Jørgensen i Snærild, søster Anne Jensdatter i Virring, [skifte 6.8.1735 lbnr.1704]. B: Niels Rasmussen i Tåning.

2418 Anne Pedersdatter i Virring. 25.11.1754, fol.90.
E: Daniel Jacobsen. A: bror Laurids Pedersen i Tønning, søster g.m. Anders Nielsen i Tåning. Enkemandens forrige hustru [Johanne Rasmusdatter], skifte 23.11.1743. B: Jacob, Rasmus. FM: Anders Rasmussen i Fruering.

2419 Søren Pedersen i Fruering. 29.3.1755, fol.92.
E: Inger Margrethe Pedersdatter. LV: Jens Saksild degn sst. B: Kirsten 22, Niels 6. FM: Søren Sørensen i Forlev, Peder Jørgensen i Grumstrup.

2420 Kirsten Frederiksdatter i Rampesmølle. 4.4.1755, fol.95.
E: Peder Rasmussen. B: Mathias 14, Anders 13. FM: Niels Pedersen i Svenstrup, Christen Nielsen i Møgelby. Enkemandens første hustru [Anne Kjeldsdatter], skifte 12.12.1736 lbnr.1750. Desuden nævnes afdødes bror Frederik Deichmann i København.

2421 Maren Jensdatter i Farre. 4.4.1755, fol.98.
E: Peder Nielsen. B: Maren 20, Anne 16, Jens 15, Niels 9, Rasmus 8, Peder 7. FM: morbror Jens Jensen i Harlev.

2422 Anne Nielsdatter i Farre. 4.4.1755, fol.99.
E: Jens Terkildsensen. B: Anne 2. FM: Anders Nielsen sst.

2423 Mette Nielsdatter i Farre. 4.4.1755, fol.101.
E: Christen Jensen. Første ægteskab med [Peder Christensen Møller sst, skifte 3.10.1749 lbnr.2053]. B: Christen 16. FM: morbror Peder Nielsen sst.

2424 Rasmus Rasmussen i Farre. 4.4.1755, fol.102.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Rasmus 11, Niels 7. FM: farbror Christen Rasmussen i Grølsted. Arv i boet efter afdødes far [Rasmus Andersen sst], skifte 25.7.1740 lbnr.1860 til afdødes halvbror Anders Rasmussen. FM: stedfar Peder Pedersen.

2425 Anne Christensdatter i Farre. 4.4.1755, fol.103.
E: Niels Pedersen. B: Søren sst, Gregers sst, Jens sst, Ellen g.m. Jens Nielsen sst, Jørgen 20. FM: Peder Hougaard sst.

2426 Kirsten Sørensdatter i Svenstrup. 5.4.1755, fol.105.
E: Hans Sørensen. B: Kirsten 10, Birthe 8, Søren 6. FM: morbror Jens Sørensen sst.

2427 Dorthe Clausdatter i Mølgårde. 5.4.1755, fol.106.
E: Rasmus Andersen. B: Anders 4. FM: Peder Andersen i Vadsted.

2428 Sejer Madsen i Blegind. 16.5.1755, fol.108.
Enke efter [Karen Simonsdatter], skifte 23.8.1754 lbnr.2345. B: Anne 27, Birthe 25, Mads 24. FM: morbrødre Knud Simonsen sst, Jens Simonsen sst.

2429 Oluf Rasmussen hyrde i Blegind. 16.5.1755, fol.109.
E: Johanne Madsdatter. LV: Johan Christiansen sst. B: Niels 2. FM: Rasmus Rasmussen i Fregerslev. Af første ægteskab B: Anne 20, Rasmus 18. FM: fasters mand Niels Andersen i Hørning. (Enkens første ægteskab med Niels Mikkelsen sst, skifte 10.3.1752 lbnr.2187].

2430 Anne Cathrine Jensdatter i Blegind. 16.5.1755, fol.111.
E: Jens Sørensen. B: Søren 2. FM: mosters mand Oluf Jensen sst.

2431 Rasmus Jensen i Illerup. 17.5.1755, fol.112.
E: Anne Madsdatter. LV: Poul Jensen, der fæster. B: Bodil 5. FM: Jacob Jacobsen i Firgårde.

2432 Helvig Andersdatter i Illerup. 17.5.1755, fol.114.
E: Jens Poulsen. B: Poul sst, Kirsten g.m. Jesper Nielsen, der fæster, Margrethe 23.

2433 Peder Rasmussen Søgaard i Stilling. 22.6.1755, fol.116.
E: Anne Jensdatter. LV: Oluf Christensen sst. B: Rasmus 14, Margrethe 13, Maren 11, Jens 8, Karen 5, Anne Kirstine 3, Niels 1. FM: morbror Jens Jensen Møller sst, fasters mand Jens Jensen Fregerslev sst. Desuden nævnes enkens bror Rasmus Jensen i Solbjerg.

2434 Knud Pedersen tømmermand i Stilling. 21.6.1755, fol.118.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen. B: Rasmus 25, Kirsten 22, Margrethe 20, Peder 16, Søren 10, Karen 3. FM: Oluf Christensen sst, mosters mand Jens Jensen Fregerslev sst.

2435 Søren Jacobsen væver i Stilling. 21.6.1755, fol.121.
E: Anne Frandsdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Søren 1. FM: farbror Peder Jacobsen i Solbjerg på Kanne gods. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 19.10.1743 lbnr.2011. B: Jacob 15. FM: morfar Rasmus Christensen i Fregerslev.

2436 Lisbeth Justsdatter i Gram. 21.6.1755, fol.122.
E: Rasmus Nielsen. B: Maren 6, Just 4, Anne 2. FM: morbror Jens Justesen i Stjær. Enkemandens første ægteskab med [Maren Pedersdatter], skifte 16.9.1752 lbnr.2263. Hendes barn Maren Olufsdatter hos Rasmus Rasmussen i Bjertrup.

2437 Maren Jensdatter i Gram. 21.6.1755, fol.124.
E: Knud Pedersen. B: Søren 2. FM: morfar Jens Jensen sst. Første ægteskab med [Søren Mikkelsen sst], skifte 16.9.1752 lbnr.2261. B: Mikkel 12, Jens 10. FM: farbrødre Anders Mikkelsen sst, Rasmus Mikkelsen sst.

2438 Kirsten Jensdatter i Vitved. 21.6.1755, fol.126.
E: Anders Jensen. B: Jens 2. FM: morbror Jens Jensen sst.

2439 Rasmus Lauridsen i Mesing. 14.10.1755, fol.127.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Anne g.m. Niels Jensen i Galten, Anne 29, Laurids 23, Oluf 20, Peder 17, Daniel 14, Rasmus 11. FM: morbrødre Mikkel Olufsen i Stjær, Søren Olufsen i Tåstrup.

2440 Peder Madsen i Jeksen. 14.10.1755, fol.129.
[Enkemand efter Anne Iversdatter, skifte 12.6.1752 lbnr.2204]. A: bror Poul Madsen sst, søster Helle Madsdatter i Adslev. LV: Christen Krogen sst, søster Anne Madsdatter var g.m. Peder Rasmussen sst, [skifte 5.12.1749 lbnr.2100]. 2B: Johanne Marie 33, Karen 28, søster Maren Madsdatter var g.m. Søren Rasmussen i Flensted, død. 3B: Hans i Nissumgård, Peder i Skanderborg, Maren i København.

2441 Voldborg Jensdatter i Tåstrup. 14.10.1755, fol.131.
E: Jens Madsen. B: Maren 9, Peder 6, Mads 3. FM: morfar Jens Andersen sst. Desuden nævnes enkemandens far Mads Rasmussen, afdødes mormor Voldborg Rasmusdatter.

2442 Kirsten Jensdatter i Framlev. 14.10.1755, fol.134.
E: Jens Nielsen Leth. B: Anne 12, Niels 10, Jens 5, Kirsten 2. FM: morfar Jens Jensen sst, farbrødre Niels Nielsen Leth i Skibby, Anders Nielsen sst.

2443 Kirsten Jørgensdatter i Pindsmølle. 20.10.1755, fol.136.
E: Rasmus Iversen. Første ægteskab med [Peder Jensen sst], skifte 1.10.1742 lbnr.1966. B: Jens 20, Christen 15, Peder 13. FM: farbror Niels Jensen Møller i Horsens, morbror Laurids Justesen i Hårby. Arv i boet efter børnenes farmor [Mette Pedersdatter i Pindsmølle], skifte 5.11.1746.

2444 Niels Jensen i Yding. 22.10.1755, fol.140.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. Første ægteskab med [Else Lauridsdatter, skifte 12.11.1722 lbnr.1102]. B: Laurids sst, Edel enke efter Niels sst. LV: Peder Rasmussen. 5B: Anne g.m. Niels Jørgensen i Såby, Maren 22, Jens 20, Christoffer 17, Else 14.

2445 Cathrine Elisabeth Pedersdatter i Såby. 22.10.1755, fol.141.
E: Niels Jørgensen. Første ægteskab med [Rasmus Nielsen sst], skifte 18.6.1743 lbnr.2000. B: Niels 18. FM: Iver Jørgensen sst.

2446 Jens Jensen i Tåning. 22.10.1755, fol.142.
E: Karen Knudsdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Kirsten 18, Johanne 16, Jens 12. FM: Erik Nielsen sst.

2447 Anders Knudsen i Låsby. 17.11.1755, fol.143.
E: Karen Sørensdatter. LV: Bertel Rasmussen i Mollerup. B: Knud 5. FM: morbror Peder Sørensen i Tovstrup.

2448 Maren Nielsdatter i Sorring. 17.11.1755, fol.146.
E: Peder Gesius. B: Niels 7, Oluf 5, Maren 3. Af første ægteskab B: Anne Mikkelsdatter 18, Niels Mikkelsen 15. FM: Hans Olufsen sst.

2449 Niels Jensen i Sorring. 17.11.1755, fol.147.
E: Kirsten Nielsdatter. A: søskende Jens Jensen sst, Knud Jensen sst, Maren Jensdatter g.m. Søren Pallesen sst, Mette Jensdatter.

2450 Jens Jensen i Sorring. 17.11.1755, fol.148.
E: Maren Johansdatter. LV: Jørgen Jensen. Af første ægteskab B: Karen. FM: Knud Jensen sst.

2451 Jens Andersen i Javngyde. 17.11.1755, fol.148.
E: Else Sørensdatter. LV: Jens Jørgensen. B: Christoffer 26, Søren 23, Edel g.m. Søren Pedersen sst, Anne 20. En datters søn Rasmus Jensen 7.

2452 Karen Bertelsdatter i Farre. 17.11.1755, fol.150.
E: Rasmus Mikkelsen. B: Mikkel 12, Kirsten 5. FM: Jens Simonsen sst. Første ægteskab med [Christen Nielsen sst, skifte 3.10.1749 lbnr.2051]. B: Mette 24, Bertel 23, Bodil 21, Niels 17.

2453 Birgitte Mogensdatter i Holmstol. 18.11.1755, fol.151.
E: Laurids Hansen smed. B: Rasmus 16, Anne 15, Maren 13, Maren 11, Hans 9, Mogens 7. FM: Søren Pedersen sst.

2454 Peder Nielsen i Holmstol. 18.11.1755, fol.152.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Nielsen i Skannerup. B: Niels 30, Maren g.m. Laurids Olufsen i Gjern, Mette g.m. Knud Poulsen sst, Anne 24, Anne Marie 22, Karen 20 i Mølhauge, Else 17, Christen 15. FM: morbror Peder Pedersen i Holmstol.

2455 Anne Jensdatter i Dalbygård. 18.11.1755, fol.154.
E: Niels Pedersen. B: Maren 10, Bodil 8. FM: morbror Thøger Jensen i Fårvang. Enkemandens første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 2.11.1740 lbnr.1870.

2456 Sidsel Jensdatter i Ellerup. 18.11.1755, fol.156.
E: Laurids Jensen. A: far Jens Nielsen sst.

2457 Mette Jensdatter i Ellerup. 18.11.1755, fol.157.
E: Anders Sørensen. B: Jens 15, Niels 13, Ingeborg 10, Oluf 9, Søren 6, Anne 4. FM: Jens Nielsen sst.

2458 Anne Nielsdatter i Truust. 19.11.1755, fol.158.
E: Mads Mouridsen. B: Mourids sst, Maren g.m. en væver i Næstved, Kirsten g.m. Christen Lund skipper i Århus, Karen 24, Anne 22.

2459 Abelone Jensdatter i Truust. 19.11.1755, fol.159.
Enke efter Jens. B: Niels i Gjern, Søren i Holsten, Inger g.m. Anders Lauridsen i Truust.

2460 Søren Christensen i Truust. 19.11.1755, fol.160.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Niels Jensen, der fæster. B: Maren 3, Anne 2. FM: Peder Nielsen Krog i Grølsted. Desuden nævnes afdødes bror Peder Sørensen i Hårup.

2461 Peder Andersen i Horn. 19.11.1755, fol.161.
E: Bodil Christensdatter. LV: Mikkel Christensen ladefoged på Tvilum. B: Niels i Gjern, Anders sst, Mette g.m. Christen Vest sst, Niels 25, Jens 24, Søren 23, Peder 21, Anne 15.

2462 Christen Christensen i Horn. 19.11.1755, fol.163.
B: Christen, Søren sst, [skifte 6.10.1749 lbnr.2075]. 2B: Anne 13, Christen 11. Afkald fra Kirsten Christensdatter i Hinge, Maren Christensdatter i Århus, Kirsten Christensdatter sst.

2463 Karen Nielsdatter i Grølsted. 19.11.1755, fol.164.
E: Christen Nielsen Degn. B: Maren i Randers, Sidsel g.m. Jens Pedersen smed i Havrum, Kirsten 36 i Århus, Elisabeth 36 i Søbyvad Mølle, Karen 24, Niels 20, Jens 16.

2464 Jens Pedersen i Fårvang. 19.11.1755, fol.165.
E: Anne Lyderiksdatter. LV: Poul Hansen smed i Truust. A: bror Niels Pedersen sst, bror Peder Pedersen i Voel, død. 3B: Maren 22, Kirsten 19, Peder 15. FM: stedfar Christen Thomsen sst, søster Inger Pedersdatter g.m. Thøger Jensen i Fårvang, søster Anne Pedersdatter g.m. Laurids Jacobsen i Borre.

2465 Kirsten Andersdatter i Linå. 20.11.1755, fol.167.
E: Jens Nielsen. B: Mette 11, Anders 4. FM: morbror Christen Andersen i Skellerup.

2466 Peder Bech i Skellerup. 20.11.1755, fol.168.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Andersen sst. A: slegfredbror Peder Klog i Skørring, brorsøn kaldet lille Laurids i Røgen, en søster.

2467 Kirsten Andersdatter i Skellerup. 20.11.1755, fol.169.
E: Jens Rasmussen. B: Anders 5, Maren 3, Benjamin 9 mdr. FM: Anders Nielsen sst. Desuden nævnes enkemandens søsters mand Søren Parykmager.

2468 Kirsten Jensdatter i Them. 21.11.1755, fol.171.
E: Anders Jensen. B: Jens 21, Maren 20, Karen 17, Laurids 12, Jens 6. FM: Laurids Iversen sst.

2469 Hans Rasmussen i Them. 21.11.1755, fol.172.
B: Maren. FM: Niels Andersen Glød sst. Desuden nævnes steddatter Mette Nielsdatter.

2470 Laurids Nielsen og hustru Maren Lauridsdatter i Hjortsballe. 21.11.1755, fol.173.
Hans A: Dines Nielsen, Laurids Eriksen i Tolstrup, Rasmus Nielsens søn Niels Rasmussen Lovdal. Hendes A: bror Rasmus Lauridsen i Hjortsballe, død. 5B: Niels, Thomas i Skanderborg, Svend i Mesing, Peder, Christen i Vestermølle, bror Christen Lauridsen i Hjortsballe, [skifte 19.11.1737 lbnr.1792]. B: Laurids sst, Peder, søster Karen Lauridsdatter var g.m. Christen Lovdal, [skifte 3.8.1734 lbnr.1639]. 3B: Niels, Jens, Thomas.

2471 Jens Rasmussen i Mesing. 4.2.1756, fol.174.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Rasmus Madsen. A: søster Karen Rasmusdatter enke efter Mads Jensen i Mesing ved søn Jens Madsen, bror Niels Rasmussen i Nørre Vissing, [skifte 11.5.1739 lbnr.1828]. B: Sidsel g.m. Niels Sørensen sst. ved stedfar Niels Pedersen sst, søster Maren Rasmusdatter g.m. Jens Andersen i Stilling ved søn Rasmus Sørensen.

2472 Morten Jensen i Stjær. 4.4.1756, fol.176.
E: Maren Groersdatter. LV: Bertel Groersen. A: bror Jens Jensen sst, bror Søren Jensen sst, bror Peder Jensen sst, død. 7B: Anne 29, Maren 26, Søren 22, Johanne 19, Karen 12, Rasmus 6, Maren 2, søster Maren Jensdatter g.m. Niels Lauridsen i Skovby, [hans skifte 31.1.1735 lbnr.1658. 4B: Kirsten g.m. Enevold Knudsen sst, Dorthe g.m. Christoffer Johansen skomager sst, Maren g.m. Frederik Jensen i Gram, Anne var g.m. afdøde Niels Pedersen i Herskind, skifte 13.6.1752 lbnr.2213]. 1B: Peder 6 i Gram, ovennævnte Maren Jensdatter første ægteskab med Christen Andersen i Skovby. 2B: Anders i Storring, Maren g.m. Mikkel Bertelsen i Skovby.

2473 Peder Jensen i Stjær. 4.2.1756, fol.178.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Rasmus 6, Maren 2. FM: morbror Jens Rasmussen sst. Første ægteskab med [Johanne Jørgensdatter], skifte 21.9.1737 lbnr.1776. B: Anne 29, Maren 26, Søren 22. FM: morbror Enevold Knudsen i Skovby, Søren Knudsen i Herskind. Andet ægteskab med [Maren Knudsdatter], skifte 5.12.1949 lbnr.2098. B: Johanne 19, Karen 12.

2474 Dorthe Christiansdatter Voetmann i [Voer] Kloster Mølle. 9.3.1756, fol.179.
E: Ernst [Johansen] Voetmann. B: Anne Dorthe 14, Evert 12, Christian 9, Ingeborg 7, Johan 5, Anne Christiane 3, Cathrine Elisabeth 3 mdr. FM: morbror Baltser Voetmann ladefoged i Silkeborg. Desuden nævnes afdødes bror Hans Christian Voetmann ridefoged ved Vestervig Kloster.

2475 Jørgen Rasmussen i Gram. 21.5.1756, fol.182.
E: Maren Mikkelsdatter, LV: Christen Rasmussen, Søren Jensen, der ægter og fæster. B: Mikkel 23, Rasmus 21, Kirsten 19, Jens 15, Peder 13, Niels 9. FM: fasters mand Jens Christensen i Fruering.

2476 Anne Nielsdatter i Fastrup. 21.5.1756, fol.184.
E: Niels Christensen. B: Christen 21, Kirsten 18, Maren 12, Niels 8, Mette 4. FM: farbror Oluf Christensen i Stilling, morbror Rasmus Nielsen i Vitved.

2477 Niels Hansen i Fastrup. 21.5.1756, fol.186.
A: mor Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen i Vitved, søster Dorthe Hansdatter enke efter Rasmus Andersen i Erslev. LV: afdøde mands bror Niels Andersen snedker sst.

2478 Jens Pedersen ugift i Vitved. 21.5.1756, fol.187.
A: søster Anne Pedersdatter g.m. Søren Rasmussen i Gram, halvsøskende Peder Pedersen, Karen Pedersdatter 29, Ingeborg Pedersdatter 26, Kirsten Pedersdatter 17. FM: søskendebarn Jens Nielsen i Virring.

2479 Marie Elisabeth Engelsdatter i Virring. 21.5.1756, fol.189.
E: Jens Abrahamsen. Første ægteskab med [Peder Andersen sst, skifte 8.9.1753 lbnr.2291]. B: Mette Marie 7. FM: farbror Søren Andersen i Hvolbæk. Arv i boet efter afdødes far, skifte 16.9.1747 til afdødes bror Hans Frederik Engels.

2480 Anne Jensdatter i Hvolbæk. 21.5.1756, fol.190.
E: Søren Andersen. B: Mette 4. Desuden nævnes afdødes bror Søren Jensen.

2481 Christen Knudsen i Skårup. 21.5.1756, fol.191.
E: Kirsten Marie Rasmusdatter. LV: Christoffer Jensen. B: Jens 4. FM: farbror Rasmus Nielsen i Hvolbæk. Enkens første ægteskab med [Jens Andersen sst], skifte 12.6.1751 lbnr.2140.

2482 Rasmus Eriksen i Skårup. 21.5.1756, fol.192.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Rasmus Rasmussen, der ægter og fæster. B: Anne Marie 6, Erik 3. FM: farbrødre Laurids Eriksen i Virring, Mikkel Eriksen i Gram. Første hustru [Anne Pedersdatter], skifte 21.6.1749. B: Maren 13, Peder 10. FM: mosters mand Jens Villumsen. Desuden nævnes enkens bror Søren Pedersen i Boes.

2483 Marie Knudsdatter Schridsmeier i Ringkloster. 22.5.1756, fol.194.
E: Niels Mortensen Damsgaard. B: Morten 10, Gregers Simon 5, Anne Birgitte 4, Thomasia 3. FM: fasters mand Erik Jacobsen i Nissumgård.

2484 Niels Pedersen Lundgaard ugift i Ringkloster. 22.5.1756, fol.200.
A: bror Jens Pedersen i Kolt, halvsøskende Ellen Andersdatter g.m. Niels Sjelle i Århus, Birthe Andersdatter g.m. feldbereder Ludvig Weis, Anne Andersdatter g.m. Hans Edents musikant i Århus, Mette Marie Pedersdatter 21, Peder Pedersen 13. FM: stedfar Niels Nielsen i Lundgård.

2485 Niels Sørensen i Brørup. 22.5.1756, fol.202.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Andersen, der ægter og fæster. Første ægteskab med [Maren Bertelsdatter]. B: Bertel 18, Karen 16, Anne 12. FM: Mikkel Jensen i Hylke. Ovennævnte Maren Bertelsdatters første ægteskab med [Søren Sørensen sst], skifte 5.8.1735 lbnr.1699. Sml. lbnr.2134.

2486 Karen Jacobsdatter i Grumstrup. 22.5.1756, fol.203.
E: Peder Jensen. B: Jacob 12, Jens 9, Anders 7. FM: morbror Hans Jacobsen i Gjesing. Skifte 15.6.1745 [efter enkemandens far Jens Pedersen sst] til enkenamdens søster Anne Jensdatter.

2487 Niels Christensen i Hørslevgård. 11.6.1756, fol.205.
E: Sidsel Mikkelsdatter. LV: brorsøn Søren Jensen i Høver. A: søster Lene Christensdatter var g.m. Christoffer Kalundborg i Randers, døde. 4B: Laurids snedker i København, Peder skomager i Værum, Christen, Karen g.m. Niels Jensen Fischer i København, søster Anne Christensdatter var g.m. Søren Pedersen tømmermand i Randers, død. 2B: Kirsten 26, Christen 23, søster Maren Christensdatter i Hevring på Estruplund gods ved søn Christian Rasmussen, halvsøster Mette Lauridsdatter g.m. Christen Mikkelsen i Krogen i Valsgård sogn, halvsøster Karen Lauridsdatter g.m. Thomas Mikkelsen sst, halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Christen Thomsen i Ove.

2488 Rasmus Rasmussen og hustru Karen Nielsdatter i Hørslevgård. 11.6.1756, fol.207.
B: Helle 4. FM: farbror Villum Rasmussen i Labing. Skifte efter hendes forrige mand 16.6.1750. B: Niels Sørensen 11, Hans Sørensen 8. FM: Hr.Anders Vinding i Storring, Søren Jensen i Høver. Børnenes mormor Birgitte Markusdatter i Storring.

2489 Søren Jensen og hustru Maren Mikkelsdatter i Snåstrup. 11.6.1756, fol.210.
Hendes første ægteskab med [Niels Jensen sst, skifte 28.2.1727 lbnr.1285]. B: Jens Nielsen i Tåstrup, Anne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Lillering, [skifte Århus stiftprovsti gods 13.3.1753 lbnr.5]. 1B: Kirsten 13. FM: stedfar Oluf Jensen sst, Maren Nielsdatter var g.m. Rasmus Sørensen i Brabrand, død. 4B: Maren 14, Søren 12, Anne 9, Niels 6, Ingeborg Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Tåstrup, [skifte 20.11.1753 lbnr.2313]. 3B: Niels 12, Christen 7, Ingeborg 4.
Hans A: søskendebørn Niels Rasmussen i Svejstrup, Søren Rasmussen, Else Mortensdatter, Anne Mortensdatter i Hørning, Anne Mortensdatter i Dørup, Maren Mikkelsdatter g.m. Jens Andersen i Fruering, Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Nørgaard i Vitved, Anne Mikkelsdatter, Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen i Lemming, næstsøskendebørn Esben Jensen i Hørning, Anne Jensdatter enke efter Søren Koch sst, Rasmus Iversen sst, Anne Jensdatter i Lillering, Sidsel Jensdatter i Vrold, Peder Iversen i Fregerslev, Laurids Iversen i Dørup, Thomas Mortensen i Alling, Rasmus Basse i Fregerslev, Rasmus Rasmussen sst, Rasmus Esbensen sst, Anne Esbensdatter i Hørning, Karen Esbensdatter i Stilling, Maren Jensdatter i Blegind, Kirsten Jensdatter, Sidsel Jensdatter, Poul Jensen i Vitved.

2490 Anders Ovesen i Snåstrup. 11.6.1756, fol.212.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Gedved Mølle. A: farbror Jens Pedersen hyrde i Lyngby, faster Maren Pedersdatter enke i Stjær, morbror Rasmus Nielsen i Årslev, moster Dorthe Jensdatter g.m. Jens Albertsen sst. Enkens forrige ægteskab med [Jens Rasmussen sst], skifte 8.10.1754 lbnr.2398.

2491 Jens Jensen i Harlev. 11.6.1756, fol.214.
E: Johanne Andersdatter. LV: Anders Rasmussen, der ægter og fæster. B: Anne 8. FM: morfar Anders Pedersen i Hørslev.

2492 Karen Nielsdatter i Herskind. 12.6.1756, fol.216.
E: Anders Sejersen. A: mor Maren Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Borum Mølle, bror Enevold Nielsen i Norring Mølle, bror Mads Nielsen i Sølvsten, bror Jens Nielsen, søster g.m. Peder Sørensen i Gejlund, søster Johanne Nielsdatter g.m. Jens Kjeldsen i Lille Torup, søster Maren Nielsdatter g.m. Sejer Rasmussen i Tovstrup.

2493 Ellen Christensdatter i Sjelle. 12.6.1756, fol.217.
E: Johan Pedersen. A: bror Poul Christensen i Vitved, bror Jens Christensen i Sjelle, bror Rasmus Christensen i Fastrup, søster Maren Christensdatter g.m. Martin Gottlieb Rannefeld skrædder i Søballe, søster Anne Christensdatter g.m. Anders Dyhr i Stjær, søster Gertrud Christensdatter var g.m. Laurids Christensen smed i Grauballe, død. 2B: Anne Marie 6, Søren 3, søster Maren Christensdatter var g.m. Christen Jacobsen skoleholder i Vejlby, død. 2B: Jacob 13, Kirsten 9, søster Voldborg Christensdatter over 40 i Holland, søster Kirsten Christensdatter enke efter Søren Rasmussen i Søballe. [Hans skifte 1.10.1754 lbnr.2397]

2494 Jens Bertelsen i Storring. 12.6.1756, fol.219.
E: Mette Sørensdatter. LV: Bertel Nielsen sst. B: Søren 7, Maren 5. FM: Mikkel Poulsen sst. Skifte efter forrige hustru 20.6.1746. B: Johan, Rasmus, Bertel, Mads 22.

2495 Peder Pedersen i Storring. 12.6.1756, fol.221.
E: Mette Andersdatter. LV: Mikkel Poulsen, der ægter og fæster. B: Peder sst, Birgitte Marie 19, Karen 16, Anders 12. FM: farbrødre Niels Pedersen i Gammelgård, Jens Pedersen i Nørre Vissing.

2496 Frederik Christiansen i Storring. 12.6.1756, fol.223.
E: Inger Andersdatter. LV: bror Niels Andersen i Høver. A: søskende Helle Christiansdatter g.m. Christen Nielsen i Ørsted, Anne Christiansdatter g.m. Peder Christensen i Horn, Karen Christiansdatter g.m. Poul Olufsen sst, Maren Christiansdatter g.m. Jens Jacobsen sst, Sofie Christiansdatter var g.m. Rasmus Lauridsen, død. 3B: Søren i Illerup, Laurids, Sidsel 26.

2497 Søren Rasmussen Dons i Skanderborg Ladegård. 14.9.1756, fol.224.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Peder Nim i Hedemølle. B: Anne g.m. Jens Sørensen Leth i Rindelevgård, Anne Cathrine 18, Maren 14. FM: farbror Jørgen Rasmussen Dons i Skanderborg Ladegård.

2498 Jens Andersen Skannerup i Skanderborg Ladegård. 14.9.1756, fol.228.
A: mor Maren Nielsdatter g.m. Anders Jensen i Skannerup, bror Christen Andersen sst, halvsøskende Anders Jensen Fischer skoleholder i Yding, Dorthe Andersdatter g.m. Niels Pedersen i Holmstol, Maren Andersdatter 24, Niels Andersen 18, Anne Andersdatter 17.

2499 Dorthe Nielsdatter i Hårby. 14.9.1756, fol.230.
A: plejebarn Laurids Jørgensen Thue.

2500 Kirsten Jensdatter i Stilling. 14.9.1756, fol.231.
B: Jens Nielsen i Hørning, Peder Nielsen 24, Maren Nielsdatter 22. FM: Oluf Christensen sst.

2501 Mads Poulsen ugift i Mesing. 15.9.1756, fol.232.
A: søskende Peder Poulsen sst, Kirsten Poulsdatter g.m. Niels Pedersen i Stilling, Johanne Poulsdatter var g.m. Jens Knudsen i Hemstok, [skifte 19.6.1741 lbnr.1898]. 3B: Karen 21, Bodil 19, Anne 17. FM: stedfar Søren Pedersen sst.

2502 Anne Rasmusdatter i Mesing. 15.9.1756, fol.234.
E: Peder Christensen. B: Maren 4. FM: morbrødre Peder Rasmussen i Skibby, Søren Rasmussen i Dørup. Første ægteskab med [Peder Olufsen sst], skifte 6.12.1749 lbnr.2102. B: Anne 21, Oluf 18, Karen 14, Rasmus 12, Jens 9. FM: farbrødre Mikkel Olufsen i Stjær, Søren Olufsen i Tåstrup.

2503 Dorthe Nielsdatter i Mesing. 15.9.1756, fol.237.
E: Peder Poulsen. B: Karen 14, Mette 8, Johanne 6, Niels 4, Poul 1. FM: morbrødre Jens Nielsen i Stjær, Peder Nielsen sst.

2504 Niels Christensen i Hårby, 15.9.1756, fol.239.
E: Anne Thomasdatter. LV: Jesper Knudsen, der fæster. B: Christen 8, Thomas 6, Rasmus 2, Kirsten 6 mdr. FM: farbror Rasmus Christensen i Veng. Desuden nævnes afdødes søster Sidsel Christensdatter ved søn Christen Nielsen, afdødes søskendebarn Maren Lauridsdatter i Århus.

2505 Rasmus Sørensen i Hårby. 15.9.1756, fol.242.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Anders Andersen sst. B: Niels 18, Anne Kirstine 15, Jørgen 13, Søren 10, Kirsten 8, Maren 5. FM: Niels Lauridsen sst, Jesper Nielsen i Illerup. Enkens forrige ægteskab med [Niels Jespersen sst, skifte 19.12.1735 lbnr.1714].

2506 Søren Rasmussen smed i Vrold. 17.9.1756, fol.244.
E: Gertrud Rasmusdatter. LV: Niels Nielsen Bonde sst. B: Anne g.m. Søren Villumsen sst, Rasmus 10.

2507 Enevold Jensen i Fuldbro Mølle. 17.9.1756, fol.245.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Christen Leegaard i Skanderborg. B:
1) Jens Enevoldsen 2
2) Enevold Enevoldsen 9 mdr.
FM:
1 morfar Mikkel Christensen i Tåning
2 fasters mand Bertel Rasmussen i Mollerup.
[Første ægteskab med Sidsel Olufsdatter, skifte 25.8.1738 lbnr.1804].
[Andet ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 20.9.1749 lbnr.2050].

2508 Johannes Christensen og hustru Olivia Christensdatter i Borup. 17.9.1756, fol.249.
B: Inger Sofie g.m. Laurids Bang, der fæster, Christen hos morbror forvalter Lauridsen på Sjælland, Mourids 15, Lisbeth 9.

2509 Jørgen Andersen i Ørridslev. 18.9.1756, fol.254.
E: Ellen Christensdatter. LV: Anders Mikkelsen sst. B: Anne 10, Karen 7. FM: Christen Sørensen i Ørskov.

2510 Jens Mikkelsen i Ørskovlund Skovhus. 18.9.1756, fol.255.
E: Malene Rasmusdatter. LV: Birkedommer Bang. A: bror Christen Mikkelsen, død. 3B: Rasmus i Horsens, Maren g.m. Jacob Lauridsen i Horndrup, Bodil.

2511 Maren Nielsdatter i Møballe. 18.9.1756, fol.256.
E: Niels Nielsen. A: søskende Rasmus Nielsen i Vedslet, Anne Nielsdatter i Assendrup.

2512 Johanne Pedersdatter i Kattrup. 18.9.1756, fol.256.
E: Jens Rasmussen. A: søskende Peder Pedersen i Eldrup, Eskild Pedersen i Fladstrand, Maren Pedersdatter g.m. Jens Bentsen i Tebstrup, Bodil Pedersdatter g.m. Poul Pedersen i Lundumskov.

2513 Christen Bentsen smed i Kattrup.18.9.1756, fol.257.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Abelone 6, Anne 3. FM: Søren Rasmussen sst.

2514 Rasmus Rasmussen i Kattrup. 18.9.1756, fol.258.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Maren g.m. Enevold Andersen i Ørskovlund Skovhus, Karen 27, Rasmus 24, Lisbeth 22.

2515 Kirsten Jensdatter i Kattrup. 18.9.1756, fol.260.
Ingen arvinger.

2516 Laurids Pedersen i Kattrup. 18.9.1756, fol.261.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen. A: bror Jens Pedersen i Horsens, søsterdatter Birgitte Sørensdatter g.m. Anders Mikkelsen i Grumstrup, halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen i Kattrup. Enkens forrige ægteskab med [Oluf Jensen sst], skifte 26.9.1736 lbnr.1741. B: Jens, [Maren], der ægter Søren Nielsen, der fæster.

2517 Anders Eskildsen Fugl ugift i Kattrup. 18.9.1756, fol.262.
A: bror Jens Eskildsen i Vrigsted ved søn Eskild, halvbror Jørgen Eskildsen i Såby, død. 1B: Rasmus 20, halvbror Niels Eskildsen, død. 3B: Eskild, Jens, Maren 26.

2518 Helvikus Lauridsen Åby ugift i Søbyvad Mølle. 8.12.1756, fol.264.
A: søster Helle Christine Lauridsdatter Åby 21 hos moster præsteenke Assanius i Laurbjerg, søster Margrethe Lauridsdatter Åby 19 hos mosters mand Rasmus Blikfelt i Vinkel, søster Karen Lauridsdatter Åby 17 i Årslev Mølle, halvbror Knud Helvikussen Møller i Norge, halvsøster Anne Margrethe Helvikusdatter 29 i København, halvsøster Inger Lauridsdatter Åby 26. Skifte 25.9.1736 i Årslev Mølle efter halvbror Peder Helvikussen, skifte 21.10.1739 efter mor, skifte 20.2.1742 efter far.

2519 Søren Sørensen i Forlev. 15.6.1757, fol.267.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Christen Joensen, der ægter og fæster. B: Karen 10, Anne Dorthe 7, Clara Eleonora 5. FM: sted-oldefar Ernst Bjergsted i Skanderborg Ladegård, fasters mand Niels Nielsen Bonde i Vrold, mosters mand Niels Damsgaard i Ringkloster.

2520 Dorthe Troelsdatter i Forlev. 15.6.1757, fol.270.
E: Bertel Jacobsen. B: Jacob 10, Troels 8, Niels 3. FM: farbrødre Peder Jacobsen i Illerup, Jens Jacobsen i Oustrup.

2521 Niels Pedersen i Forlev. 15.6.1757, fol.272.
E: Kirsten Nielsdatter. FM: Peder Thomsen, der ægter. B: Peder 18, Niels 12. FM: Christen Jonasen sst.

2522 Jens Sørensen Sort i Veng. 15.6.1757, fol.273.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Søren 22, Laurids 16, Rasmus 12, Maren 10, Niels 6, Karen 4 uger. FM: fasters mand Jens Nielsen i Harlev, morbror Niels Lauridsen i Venggård. Desuden nævnes mosters søn Rasmus Hansen murer i Rye.

2523 Rasmus Rasmussen og hustru Kirsten Steffensdatter i Veng. 15.6.1757, fol.275.
B: Rasmus 18, Steffen 13, Anne Kirstine 7. FM: farbror Them Rasmussen i Vitved, mosters mand Jens Rasmussen i Hårby.

2524 Maren Jensdatter i Hårby. 15.6.1757, fol.278.
E: Niels Rasmussen, der ægter en datter af Anders Jørgensen i Forlev. Enkemandens første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 19.12.1735 lbnr.1713]. B: Rasmus.

2525 Inger Margrethe Pedersdatter i Fruering. 3.9.1757, fol.279.
E: Sejer Hansen. Første ægteskab med Søren Pedersen sst, skifte 29.3.1755 lbnr.2419. B: Kirsten g.m. Knud Sørensen i Hvolbæk, Niels 8.

2526 Niels Andersen i Skårup. 3.9.1757, fol.283.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Anders Jensen i Brørup. B: Anne g.m. Søren Nielsen sst, Karen g.m. Rasmus Jørgensen i Hvolbæk, Marie 20. FM: morbror Peder Jensen sst. Desuden nævnes enkens bror Laurids Jensen sst.

2527 Markus Sørensen i Skårup. 3.9.1757, fol.285.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, skifte 12.6.1751 lbnr.2141]. B: Søren på Sjælland, Niels i Skårup, Anne 22, Mads 19. FM: Søren Nielsen sst.

2528 Karen Pedersdatter ugift i Skårup. 3.9.1757, fol.286.
A: bror Rasmus Rasmussen, [formentlig fejl, skal være Rasmus Pedersen], søster Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Skårup, halvsøster Anne Pedersdatter 23. Skifte efter afdødes far [Peder Rasmussen i Hylke] 13.6.1746. Sml.lbnr.1423. Afdødes stedfar Søren Mikkelsen sst.

2529 Peder Nielsen Leth og hustru Abelone Frandsdatter i Hørning. 5.9.1757, fol.287.
B: Anne Kirstine g.m. Peder Christensen i Mesing, Karen g.m. Peder Mikkelsen sst, Niels 25, Sidsel 15, Kirsten 13, Frands 11, Rasmus 9. FM: farbror Niels Nielsen Leth i Fregerslev, fars søskendebarn Niels Pedersen i Skibby, mors søskendebarn Anders Knudsen i Galten. Skifte efter afdøde kones forældre Frands Jensen og Karen Sørensdatter [i Hørning] 22.4.1740 lbnr.1853.

2530 Maren Poulsdatter i Hørning. 5.9.1757, fol.291.
E: Erik Mortensen. B: Anne 24, Inger 20, Morten 18, Peder 13, Jens 10. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Mortensen.

2531 Jens Jensen i Dørup. 5.9.1757, fol.292.
E: Anne Jensdatter. LV: Knud Jespersen , der ægter og fæster. B: Kirsten 10, Niels 5. FM: farbrødre Søren Jensen i Gram, Laurids Jensen i Hørning. Desuden nævnes Knud Jespersens stedfar Laurids Pedersen i Framlev.

2532 Kirsten Rasmusdatter i Fregerslev. 5.9.1757, fol.293.
E: Christen Rasmussen. B: Bodil 4, Maren 1. FM: morfar Rasmus Rasmussen sst.

2533 Niels Nielsen i Bjertrup. 5.9.1757, fol.296.
E: Johanne Jensdatter. LV: Laurids Jensen, der ægter og fæster. B: Jens 5, Anne 9 mdr. FM: Rasmus Rasmussen Kattrup sst.

2534 Gunder Jørgensdatter i Alken. 9.9.1757, fol.297.
E: Anders Jensen. B: Maren 7, Jørgen 5. FM: mors stedfar Rasmus Jensen i Svejstrup.

2535 Johanne Rasmusdatter i Alken. 9.9.1757, fol.299.
E: Christen Lauridsen. B: Johanne 7, Laurids 6. FM: morbror Anders Rasmussen i Emborg.

2536 Erik Pedersen i Boes. 9.9.1757, fol.302.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Anders Rasmussen, der ægter og fæster. B: Maren 18, Peder 14, Johanne 11, Mette 9, Laurids 7. FM: morbror Christen Lauridsen i Alken, mosters mand Anders Andersen i Hårby.

2537 Rasmus Jespersen i Emborg. 9.9.1757, fol.304.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Jens i Svejstrup, Just i Vrold, Niels, Rasmus 23, Joen 21, Jesper 16, Anne 14. FM: morbror Jens Pedersen i Svejstrup, mosters mand Rasmus Jensen sst.

2538 Christen Iversen i Emborg. 9.9.1757, fol.307.
E: Sidsel Christoffersdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. A: bror Jacob Iversen sst, Søren Iversen, død. 1B: Maren 19. Første ægteskab med [Thomas Christensen i Emborg Kloster, skifte 16.1.1731 lbnr.1468]. B: Christoffer, der fæster.

2539 Rasmus Nielsen i Fiskerhusene. 9.9.1757, fol.308.
E: Elle Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen, der ægter og fæster. B: Rasmus 13, Niels 11, Thomas 8, Poul 5, Maren 2. FM: farbrødre Anders Rasmussen i Boes, Hans Rasmussen sst.

2540 Rasmus Knudsen i Firgårde. 10.9.1757, fol.310.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Pedersen, der ægter og fæster. B: Jens 19, Gertrud 14, Inger 8, Peder 4. FM: søskendebørn Søren Nielsen i Nørre Vissing, Rasmus Nielsen i Skovby. Første ægteskab med [Margrethe Olufsdatter, skifte 15.11.1738 lbnr.1813]. B: Oluf i Siim, Knud i Svejstrup, Maren g.m. Søren Sørensen i Firgårde.

2541 Søren Poulsen i Firgårde. 10.9.1757, fol.312.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Christen Sørensen sst. B: Christoffer 18, Poul 16, Søren 14, Oluf 10. FM: fasters mand Rasmus Pedersen sst, næstsøskendebarn Oluf Pedersen i Nygård.

2542 Peder Jensen skrædder i Firgårde. 10.9.1757, fol.314.
E: Mette Pedersdatter. LV: Thor Rasmussen, der ægter og fæster. B: Rasmus 14, Jens 6. FM: mors søskendebarns mand Peder Jensen sst.

2543 Mette Terkildsensdatter i Firgårde. 10.9.1757, fol.315.
E: Rasmus Thorsen. B: Thor sst, Terkildsen 21, Niels 18, Anders 13.

2544 Cathrine Madsdatter i Firgårde. 10.9.1757, fol.316.
E: Niels Nielsen. B: Mads 3. FM: mors morbror Mads Lauridsen i Nørre Vissing.

2545 Christoffer Madsen i Elling. 12.9.1757, fol.317.
E: Karen Thomasdatter. LV: Niels Rasmussen, der ægter og fæster. B: Mads 9, Sejer 7, Karen 5. FM: morbror Jens Thomsen i Ejer. Skifte efter afdødes far 23.10.1745 og dennes hustruer [Karen Christoffersdatter] 4.2.1717 lbnr.955, [Bodil Sørensdatter] 12.5.1721 lbnr.1052, [Kirsten Christensdatter] 5.4.1735 lbnr.1685.

2546 Anders Nielsen i Tåning. 12.9.1757, fol.319.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Nielsen, der ægter og fæster. A: bror Jens Nielsen, [skifte 24.11.1749 lbnr.2088], søster Anne Nielsdatter enke i Hårby, bror Jørgen Nielsen i Tåstrup, død. 3B: Niels, Maren, Bodil, søster Maren Nielsdatter enke hos søn Christoffer Johansen i Strygerhuset. Sml lbnr.1732.

2547 Andreas Pedersen i Vrold. 12.9.1757, fol.320.
E: Mette Frandsdatter. LV: Mads Nielsen sst. B: Frands 24, Maren 20. FM: Jens Rasmussen sst.

2548 Iver Lauridsen i Vrold. 12.9.1757, fol.322.
E: Karen Dinesdatter. LV: Niels Nielsen Bonde sst. B: Rasmus 17. FM: farbror Peder Lauridsen sst. Enkens første mand [Erik Lauridsen sst], skifte 9.8.1737 lbnr.1775.

2549 Mikkel Jensen i Vrold. 12.9.1757, fol.324.
E: Maren Olufsdatter. LV: bror Poul Olufsen i Dørup. A: bror Clemen Jensen i Tåning, halvsøster Cathrine Jensdatter g.m. Frederik Andersen i Vrold, halvsøster Lene Jensdatter g.m. Niels Lauridsen sst.

2550 Niels Johansen i Søballe. 13.9.1757, fol.324.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Pedersen, der ægter og fæster. B: Peder 4, Johan 2. FM: fars søskendebarns mand Søren Jensen i Høver.

2551 Mette Rasmusdatter i Stjær. 13.9.1757, fol.326.
Enke efter Peder Jensen, skifte 4.2.1756 lbnr.2473. B: Rasmus 8, Maren 3. FM: morbror Jens Rasmussen sst.

2552 Kirsten Rasmusdatter i Stjær. 13.9.1757, fol.328.
E: Rasmus Ebbesen. B: Simon 8, Ebbe 5. Første ægteskab med Simon [Jensen sst]. B: Sidsel 21, Jens 18, Rasmus 16, Karen 12. FM: Jens Nielsen i Stjær.

2553 David Tønnesen i Stjær. 13.9.1757, fol.329.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Andersen, der ægter. Første ægteskab med Maren Andersdatter. B: Sidsel Marie. FM: Peder Rasmussen murer i Skanderborg. Sml. lbnr.2227.

2554 Simon Frandsen og hustru Ellen Andersdatter i Galten. 13.9.1757, fol.330.
B: Rasmus i København, død. 1B: Ellen 9 hos stedfar Søren Tystrup sst, Frands i Galten, Anders sst, Ellen g.m. Søren Nielsen Østergaard i Nørre Vissing, Karen g.m. Simon Rasmussen i Låsby, død. 1B: Rasmus 6, Helle g.m. Jens Rasmussen i Galten, Bertram, [skifte 13.9.1757 lbnr.2555].

2555 Bertram Simonsen ugift i Galten. 13.9.1757, fol.332.
A: søskende, se skifte efter forældrene 13.9.1757 lbnr.2554.

2556 Mette Rasmusdatter i Skørring. 14.9.1757, fol.332.
E: Christen Rasmussen. B: Niels 8, Søren 6, Rasmus 5, Jørgen 3. FM: morfar Rasmus Jørgensen sst. Enkemandens forrige hustru Anne Rasmusdatter, skifte 9.9.1749 lbnr.2034. B: Karen, Rasmus.

2557 Kirsten Jensdatter i Skørring. 14.9.1757, fol.334.
E: Christen Rasmussen skrædder. B: Jens 15, Søren 10, Karen 9, Maren 6, Jacobine 4. FM: morbror Rasmus Jensen sst.

2558 Sidsel Mikkelsdatter i Hørslevgård. 14.9.1757, fol.335.
Enke efter Niels Christensen, [skifte 11.6.1756 lbnr.2487]. A: søskende Jens Mikkelsen i Høver, Johan Mikkelsen i Nørre Vissing.

2559 Jens Knudsen i Hørslev. 14.9.1757, fol.337.
E: Mette Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen i Tåstrup g.m. en af enkens døtre. A: bror Søren Knudsen i Salten, halvsøskende Niels Knudsen i Herskind, Anne Knudsdatter g.m. Peder Jensen i Galten, Ellen Knudsdatter g.m. Niels Lauridsen i Høver, Knud Knudsen 19, Laurids Knudsen 14. FM: Peder Jensen i Galten, Niels Jensen sst, stedfar Jens Herlufsen sst.

2560 Jens Lauridsen i Hørslev. 14.9.1757, fol.338.
E: Karen Mogensdatter. LV: bror Mikkel Mogensen i Hørslevgård. Første ægteskab med [Maren Olufsdatter, skifte 15.3.1752 lbnr.2191]. B: Johanne 7. FM: Peder Pedersen i Hørslev.

2561 Jens Sørensen ugift i Framlev. 14.9.1757, fol.340.
A: søskende Jørgen Sørensen sst, Helle Sørensdatter g.m. Mads Pedersen i Årslev, halvsøskende Anne Pedersdatter 30, Maren Pedersdatter 27, Søren Pedersen 22.

2562 Anne Pedersdatter i Tåstrup. 14.9.1757, fol.341.
E: Jens Andersen. B: Voldborg g.m. Jens Madsen sst, [skifte 14.10.1755 lbnr.2441]. 3B: Maren 10, Peder 8, Mads 5, Kirsten g.m. Oluf Sørensen sst.

2563 Karen Andersdatter i Dørup, Voerladegård sogn. 17.9.1757, fol.343.
E: Erik Olufsen. B: Anders, Else var g.m. Søren Sørensen sst, død. 1B: Anne 12, Gertrud 30, Karen 23.

2564 Else Knudsdatter i Voerladegård. 17.9.1757, fol.345.
E: Jacob Andersen. B: Anders 20, Anne 17, Karen 14, Knud 6, Peder 3. FM: farbror Peder Andersen i Lillerup, mosters mand Rasmus Nielsen i Naldal.

2565 Sidsel Rasmusdatter i [Voer] Kloster Mølle. 17.9.1757, fol.347.
E: Niels Hansen skomager. A: bror Peder Rasmussen i Mundbjerg, død. 3B: Jens i Errested i Haderslev amt, Rasmus i Hansted, Karen g.m. Henrik Frandsen i Kokhuset ved Urup.

2566 Johanne Andersdatter i Mollerup. 22.9.1757, fol.349.
A: søster Anne Andersdatter g.m. Jørgen Bach skovløber i Linå, halvbror Strange Pedersen, død. 4B: Christen sst, Søren sst, Anne g.m. Rasmus Pedersen i Gjern, Kirsten g.m. Anders Jensen hjulmand i Linå.

2567 Christen Nielsen Bechmann i Voel. 23.9.1757, fol.350.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Nielsen, der ægter og fæster. B: Jens 9. FM: farbror Mikkel Nielsen sst. Desuden nævnes afdødes brødre Jens Nielsen sst, Anders Nielsen, enkens bror Anders Andersen.

2568 Peder Christensen i Horn. 23.9.1757, fol.352.
E: Anne Christensdatter. LV: Mikkel Christensen ladefoged i Tvilum. B: Christen i Søballe, Sidsel 22, Søren 21, Christian 14, Anne 12. FM: Rasmus Christoffersen i Sminge.

2569 Jens Thøgersen i Fårvang. 23.9.1757, fol.354.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Mikkel Christensen ladefoged i Tvilum. B: Thøger i Fårvang, Anders, Niels, Karen g.m. Niels Pedersen sst, Anne var g.m. Niels Pedersen i Dalbygård, [skifte 18.11.1755 lbnr.2455]. 2B: Maren 11, Bodil 8, Maren g.m. Mikkel Nielsen i Voel, Kirsten g.m. Jens Sørensen i Vejerslev.

2570 Christen Christensen Hjermind i Grølsted. 23.9.1757, fol.355.
E: Else Sørensdatter. LV: Peder Pedersen, der ægter og fæster. B: Christen 10, Søren 9, Anne 5. FM: farbror Anders Christensen Hjermind i Skorup. Desuden nævnes afdødes bror Hans Lauridsen i Ågård.

2571 Niels Andersen i Møgelby. 23.9.1757, fol.357.
E: "E.K.D." LV: Niels Pedersen i Svenstrup. B: Anders, Karen 34, Maren 30, Anne 28, Kirsten 26, Rasmus 23, Jens 15. FM: farbror Peder Andersen i Nårup.

2572 Anne Poulsdatter i Møgelby. 23.9.1757, fol.358.
E: Niels Andersen hyrde. B: Anders 11, Christen 7, Anne 2. FM: Christen Nielsen sst.

2573 Mette Pedersdatter i Vadsted. 24.9.1757, fol.359.
E: Peder Ottesen. B: Oluf, Sidsel g.m. Niels Jensen i Gjern, Maren 18.

2574 Anne Jensdatter i Farre. 24.9.1757, fol.361.
E: Jens Jørgensen. B: Søren 9 mdr. FM: morbror Peder Jensen i Truust.

2575 Inger Olufsdatter i Farre. 24.9.1757, fol.363.
E: Nikolaj Davidsen. B: Marie 24, Maren 22, Anne 19, Bodil 16. FM: Peder Hougaard i Farre Hovgård. Desuden nævnes David Davidsen i Skivholme.

2576 Hans Andersen ugift i Farre. 24.9.1757, fol.364.
A: søskende Jens Andersen, Peder Andersen.

2577 Jens Terkildsensen i Farre. 24.9.1757, fol.365.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Jensen, der ægter og fæster. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 4.4.1755 lbnr.2422. B: Anne 4. FM: Anders Nielsen sst.

2578 Morten Rasmussen i Røgen. 24.9.1757, fol.366.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Terkildsen Lauridsen, der ægter og fæster. B: Anders 8, Rasmus 6, Anne 4. FM: farbror Christen Rasmussen sst, fars halvbror Laurids Rasmussen sst.

2579 Anne Mikkelsdatter i Røgen. 24.9.1757, fol.369.
E: Peder Pedersen. B: Anne 16, Peder 14, Karen 11, Maren 7. FM: farbror Mikkel Pedersen i Lyngby.

2580 Maren Andersdatter i Oustrup. 24.9.1757, fol.370.
Enke efter Søren Leth, skifte 17.5.1745. B: Jens i Rindelev, Søren i Blegind, Anders, Peder, Anne g.m. Jens Jacobsen i Oustrup, Edel g.m. Christen Eriksen i Røgen, Peder 19, Mette 15. FM: Albert Jensen i Rode.

2581 Frands Nielsen Lundgaard ugift i Klintrup. 24.9.1757, fol.374.
A: bror Anders Nielsen sst, bror Jens Nielsen i Århus, død. 1B: Niels 11, søster Ellen Nielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Klintrup, halvbror Peder Nielsen sst.

2582 Margrethe Nielsdatter i Kattrup. 11.10.1757, fol.375.
E: Albert Lauridsen. B: Kirsten g.m. Jens Hansen i Grumstrup, Maren 19, Anne 11, Jørgen 9, Laurids 7. FM: Peder Andersen i Kattrup, Søren Nielsen sst. Af første ægteskab B: Christian Jørgensen 25.

2583 Anne Kirstine Jørgensdatter i Kattrup. 11.10.1757, fol.378.
E: Søren Jørgensen. A: mor Bodil Sørensdatter g.m. Jørgen Sørensen, søskende Peder Jørgensen i Grumstrup, Niels Jørgensen sst, Rasmus Jørgensen, Mette Jørgensdatter g.m. Eskild Sørensen i Rådved.

2584 Karen Nielsdatter i Kattrup. 11.10.1757, fol.380.
E: Christian Knudsen. B: Anne Malene 9. Af første ægteskab B: Niels Jørgensen 21.

2585 Karen Rasmusdatter i Ørridslev. 11.10.1757, fol.381.
E: Poul Sørensen. Af første ægteskab B: Maren Hansdatter, der døde, skifte 11.10.1757 lbnr.2586.

2586 Maren Hansdatter ugift i Ørridslev. 11.10.1757, fol.382.
Stedfar Poul Sørensen. A: farbror Mads Eskildsen i Gedved, farbror Anders Eskildsen sst, farbror Anders Eskildsen i Ørridslev, død. 1B: Jørgen Andersen, død. 2B: Anne 11, Karen 8, faster Sidsel Eskildsdatter i Ørskov, morbror Jeppe Rasmussen i Gjesing, morbror Jørgen Rasmussen i Grumstrup, død. 4B: Rasmus sst, Peder sst, Mikkel sst, Maren 32, mors halvsøster Johanne Jørgensdatter var g.m. Jørgen Clausen i Ris, død. B: Anne g.m. Oluf Lauridsen i Tåning.

2587 Steffen Nielsen i Troelstrup. 14.10.1757, fol.383.
E: Maren Mortensdatter. LV: Laurids Olufsen, der ægter og fæster. B: Jens 12, Maren 9, Anne 6, Morten 4. FM: fasters mand Morten Andersen i Gammelstrup, morbror Morten Mortensen i Dørup.

2588 Rasmus Pedersen i Bryrup. 14.10.1757, fol.385.
E: Maren Johansdatter Vedel, LV: Christen Langballe i Lindtruphus. B: Maren 14, Johannes Peder 7, Peder 6, Cathrine Marie 3. FM: mors søskendebørn Søren Hansen i Kolpen, Frederik Hansen i Bryrup Mølle.

2589 Morten Jensen i Burgårde. 14.10.1757, fol.388.
E: Anne Eriksdatter. LV: Søren Nielsen, der ægter og fæster. B: [Karen 8], Søren 4, Jens 2. FM: farbror Jacob Jensen i Troelstrup. [Enkens første ægteskab med] Søren Madsen [sst], skifte 12.8.1749. Arv til B: Kirsten, Mette, Anne. Disse børn har også arv efter deres farbror Niels Madsen i Hårup. Desuden nævnes afdødes halvbror Laurids Jensen i Troelstrup. Sml. lbnr.1886.

2590 Jens Nielsen i Sønder Vissing. 14.10.1757, fol.390.
Enkemand. B: Anne 26, Søren 25, der fæster, Maren 19, Johanne 15. FM: morbrødre Anders Pedersen i Tønning, Mikkel Pedersen sst, fasters mand Laurids Nielsen sst.

2591 Maren Lauridsdatter i Sønder Vissing. 14.10.1757, fol.391.
E: Peder Andersen. Første ægteskab med [Oluf Bertelsen sst], skifte 5.8.1749. B: Niels sst, Laurids i Troelstrup, Karen 18, Bertel 12, Sidsel Marie 10. FM: Jens Jensen i Sønder Vissing.

2592 Laurids Andersen ugift i Møldrup. 15.10.1757, fol.393.
A: mor Maren Lauridsdatter sst, enke efter Anders Andersen sst, skifte 6.8.1749. LV: Birkedommer Bang i Overby, søster Karen Andersdatter g.m. Jens Jensen i Yding, søster Anne Andersdatter g.m. Niels Andersen i Troelstrup, [skifte 25.9.1754 lbnr.2372]. B: Karen 6, Birthe Marie 4.

2593 Mikkel Eriksen i Gram. 18.10.1757, fol.396.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Sørensen, der ægter og fæster. B: Anne 13, Peder 10. FM: farbror Laurids Eriksen i Virring, fasters mand Knud Lauridsen i Skårup. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter], skifte 15.9.1752 lbnr.2260. B: Erik, Peder 20.

2594 Dorthe Christensdatter i Virring. 18.10.1757, fol.398.
E: Søren Jensen Kaae. A: søskende Oluf Christensen i Stilling, Niels Christensen i Fastrup, Birgitte Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Vitved, Maren Christensdatter g.m. Anders Mikkelsen i Skanderborg, døde. 1B; Mikkel skrædder i Århus. Desuden nævnes enkemandens bror Mikkel Kåe i Solbjerg.

2595 Maren Jacobsdatter i Rødemølle. 18.10.1757, fol.400.
E: Hans Pedersen. B: Dorthe Sofie 21, Peder 18. FM: morbror Erik Jacobsen i Nissumgård, mosters mand Poul Nielsen i Hjortberg. Første ægteskab med [Mikkel Olufsen sst], skifte 5.8.1735 lbnr.1696. B: Oluf i København, Maren 28.

2596 Dorthe Hermansdatter i Ustrup. 18.10.1757, fol.404.
E: Christen Rasmussen. B: Dorthe 1. FM: Rasmus Lauridsen i Båstrup.

2597 Johanne Sørensdatter i Grumstrup. 18.10.1757, fol.405.
E: Hans Nielsen smed. B: Mette Cathrine 9. FM: fasters mand Christoffer Eriksen i Forlev.

2598 Karen Pedersdatter i Skovby. 22.10.1757, fol.407.
E: Niels Sørensen. A: søskende Rasmus Pedersen i Galten, Herluf Pedersen, død. 1B: Jens sst, Margrethe Pedersdatter sst, Anne Pedersdatter g.m. Henrik Hansen i Skovby.

2599 Anne Jensdatter i Galten. 22.10.1757, fol.409.
E: Jens Herlufsen. Første ægteskab med [Knud Sørensen sst], skifte 22.7.1746. B: Niels i Herskind, Ellen g.m. Niels Lauridsen i Høver Knud 18, Laurids 14. FM: Niels Jensen i Galten, Peder Jensen sst.

2600 Maren Andersdatter i Galten. 22.10.1757, fol.412.
E: Laurids Lauridsen. B: Maren 6, Karen 4, Anne 2. FM: morbrødre Knud Jensen sst, Niels Jensen sst.

2601 Karen Nielsdatter i Javngyde. 24.10.1757, fol.413.
E: Hans Jensen. A: farbror Joen Lauridsen sst, morbror Peder Jensen i Laven, morbror Morten Jensen i Skovsrod, død. 2B: Jens i Dallerup, Søren i Skovsrod, moster Maren Jensdatter i Låsby ved søn Peder Sørensen.

2602 Søren Jensen i Tørring. 24.10.1757, fol.415.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jesper Dyhr i Tulstrup. B: Mette 18, Johanne 13, Anne 11, Kirsten 10, Karen 9, Rasmus 7. FM: farbrødre Morten Jensen i Nørre Vissing, Rasmus Jensen sst, morbror Rasmus Rasmussen i Javngyde.

2603 Mette Christensdatter i Alling. 24.10.1757, fol.417.
E: Laurids Jensen. A: søskende Søren Christensen i Laven, Kirsten Christensdatter 68 sst, Maren Christensdatter 40 sst.

2604 Niels Nielsen i Alling. 24.10.1757, fol.419.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Laurids 21, Maren 15, Kirsten 12. FM: Jacob Knudsen sst, Christen Jensen sst. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 30.7.1735 lbnr.1691. B: Anne 30, Niels 28.

2605 Laurids Andersen i Alling. 24.10.1757, fol.421.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jacob Knudsen sst. B: Bodil 6. FM: morfar [formentlig fejl, skal være fars stedfar] Christen Jensen sst. Enkens forrige ægteskab med [Anders Jensen sst], skifte 23.11.1750 lbnr.2130.

2606 Maren Clemensdatter i Rye. 27.10.1757, fol.423.
E: Svend Christensen. B: Niels 18, Christen 14. FM: Niels Andersen.

2607 Niels Thomsen i Rye. 27.10.1757, fol.424.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Søren Jensen, der ægter og fæster. B: Peder 6, Maren 3. FM: farbror Thomas Thomsen i Rye.

2608 Niels Christensen i Rye. 27.10.1757, fol.426.
E: Cathrine Ovesdatter. LV: Anders Jensen, der ægter og fæster. B: Mette 6. FM: fasters mand Salomon Henriksen sst.

2609 Johanne Pedersdatter i Rye. 27.10.1757, fol.427.
E: Ove Christensen. B: Peder 7, Albert 3. FM: mosters mand Anders Nielsen i Rye.

2610 Johanne Christensdatter i Tømmerby. 28.10.1757, fol.428.
E: Frederik Christensen. B: Kirsten 15, Anne 13, Johanne 11, Anne 9, Maren 7. FM: mosters mand Anders Sørensen i Salten. Desuden nævnes enkemandens søster Karen Christensdatter.

2611 Maren Poulsdatter i Lovdal. 28.10.1757, fol.429.
E: Rasmus Nielsen. A: søster Anne Johansdatter var g.m. Niels Lauridsen i Them, død. B: Mette 20, Anne Johansdatters første ægteskab med [Gustav Pedersen sst, skifte 9.8.1732 lbnr.1540]. B: Johan i Tømmerby, Elle g.m. Niels Rasmussen i Lovdal, Mette g.m. Jens Knudsen i Horsens.

2612 Lene Pedersdatter i Them. 28.10.1757, fol.430.
E: Rasmus Jensen. Af første ægteskab B: Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Virklund, skifte 31.5.1749. B: [Mette] g.m. Jens Jensen [sst], Peder 23, Markus 20, Lene 12.

2613 Peder Jensen i Virklund. 28.10.1757, fol.432.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Hansen, der ægter og fæster. B: Mette 10. Af første ægteskab B: Jens 16. Desuden nævnes afdødes bror Søren Jensen.

2614 Mette Hansdatter i Virklund. 28.10.1757, fol.433.
E: Christen Jensen. B: Jens 1. FM: morbror Jens Hansen sst.

2615 Frederik Andersen i Løgager. 28.10.1757, fol.434.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Christensen i Svejstrup. B: Maren 8, Rasmus 5, Kirsten 4, Anders 2. FM: morbror Søren Rasmussen i Addit. Desuden nævnes afdødes bror Anders Andersen.

2616 Maren Lauridsdatter i Hårup, Linå sogn. 29.10.1757, fol.435.
E: Peder Sørensen. B: Birgitte 12, Søren 9. FM: Laurids Sørensen i Voel. Første ægteskab med [Rasmus Nielsen sst, skifte 18.10.1740 lbnr.1865]. B: Niels i Voel, Laurids 19 i Kalundborg.

2617 Maren Nielsdatter i Laven. 29.10.1757, fol.438.
E: Knud Hansen. Første ægteskab med Anders. B: Christen, Gertrud g.m. Niels Christensen i Linå, Bodil 25, Kirsten 22, Inger 20. FM: morbror Laurids Nielsen i Flensted.

2618 Rasmus Christensen og hustru Else Pedersdatter i Laven. 29.10.1757, fol.439.
Hans A: søskende Søren Christensen sst, Kirsten Christensdatter 68, Maren Christensdatter 52. Sml.lbnr.2603. Hendes A: søskende Christen Pedersen i Rye, Mads Pedersen, Jens Pedersen, Laurids Pedersen, Niels Pedersen alle i Laven, Søren Pedersen i Grundfør, Rasmus Pedersen i Tørring.

2619 Jens Sørensen ugift i Lyngby. 29.10.1757, fol.440.
A: bror Niels Sørensen, bror Rasmus Sørensen i Dalby, [skifte 8.10.1749 lbnr.2087]. 2B: Maren 15, Søren 13. FM: stedfar Niels Jensen sst, søster Inger Sørensdatter enke i Holmstol. FM: Peder Hougaard i Farre.

2620 Albert Christensen i Træden. 15.10.1757, fol.442.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Jensen, der fæster. B: Søren 9, Kirsten 6, Christen 3, Mette 9 mdr. FM: Morten Christensen i Træden. Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 13.8.1749. B: Anne 16. Desuden nævnes afdødes brorsøn Jens Nielsen sst.

2621 Else Sørensdatter i Stilling. 13.1.1758, fol.443.
E: Peder Smidt aftakket garder. A: bror Peder Sørensen Grensten i København, død. 3B: Christian i Norge, Maren g.m. Søren Knudsen i København, Sidsel sst, søster Kirsten Sørensdatter enke efter Christen Pedersen i København, søster Gertrud Sørensdatter var g.m. Peder Jensen i Grensten på Fousing gods, død. 4B: Søren, Jens, Mogens, Gertrud g.m. en hjulmand.

2622 Niels Jensen i Tørring. 12.10.1758, fol.446.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Niels Rasmussen, der fæster. B: Knud 21, Kirsten 16, Anne 14, Bent 11, Laurids 5. FM: morbror Laurids Knudsen i Mollerup. Desuden nævnes enkens bror Knud Knudsen.

2623 Jens Andersen og hustru Maren Sørensdatter i Tørring. 12.10.1758, fol.447.
B: Kirsten 31, Søren 30, der fæster, Anders 22, Anne 16, Henrik 10.

2624 Anders Rasmussen ugift i Nårup. 12.12.1758, fol.449.
A: bror Jens Rasmussen sst, søster Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Olufsen i Gjern, søster Anne Rasmusdatter 30. FM: Niels Christensen i Søby.

2625 Mette Jensdatter i Farre. 1.2.1759, fol.451.
E: Jens Mogensen. B: Mogens 4. FM: morfar Jens Simonsen sst.

2626 Mikkel Rasmussen i Stjær. 10.8.1759, fol.452.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Nielsen sst. A: bror Groers Rasmussen, søster Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Madsen i Mesing.

2627 Jens Jensen Bolund i Hoved. 10.9.1759, fol.454.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Nim i Hedemølle. B: Hans 18, Jens 17, Christian 10. FM: mors farbror Erik Jacobsen i Nissumgård, farbrødre Christen Jensen i Gjesing Mølle, Claus Jensen i Bolund.

2628 Karen Sørensdatter i Møballe. 10.9.1759, fol.458.
E: Jørgen Pedersen. B: Johanne g.m. Laurids Rasmussen i Båstrup, Margrethe g.m. Jens Rasmussen i Egebjerg, Maren 23. FM: Peder Hansen i Båstrup.

2629 Jens Hansen i Kattrup. 10.9.1759, fol.459.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Niels Kjær sst. B: Hans 7, Christen 4, Jens 3. FM: Birkedommer Bang i Overby.

2630 Claus Rasmussen i Overby. 10.9.1759, fol.460.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jacob Christensen i Møballe. B: Rasmus 29. FM: farbror Peder Rasmussen i Overby.

2631 Margrethe Pedersdatter i Overby. 20.9.1759, fol.461.
E: Niels Rasmussen Houlbjerg. B: Gertrud 22, Else Cathrine 13, Rasmus 10, Peder 7, Anne Marie 5. FM: Anders Rasmussen i Tebstrup.

2632 Christen Pedersen i Tebstrup. 11.9.1759, fol.463.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Søren Pedersen, der ægter og fæster. B: Kirsten 9, Maren 5, Anne 1. FM: Søren Jensen Sejersen sst, Søren Bentsen sst, Laurids Andersen Winther i Ustrup.

2633 Jens Christensen i Elling. 11.9.1759, fol.465.
E: Karen Jacobsdatter. B: Jacob, Karen g.m. Rasmus Pedersen i Ris, Sofie 22, Anne Kirstine 12. FM: farbror Rasmus Christensen i Elling.

2634 Dorthe Jørgensdatter i Ejer. 11.9.1759, fol.2.
E: Jens Hansen. B: Jørgen 18, Hans 16, Anne Marie 14, Sidsel 12, Maren 7. FM: farbror Bertel Hansen i Tåning.

2635 Maren Jensdatter i Såby. 11.9.1759, fol.3.
E: Niels Adsersen. B: Else 8, Bodil 6, Sidsel 3. FM: morfar Jens Jensen sst, morbror Niels Jensen sst.

2636 Niels Rasmussen i Yding. 11.9.1759, fol.5.
E: Karen Andersdatter. LV: Jens Jensen, der ægter og fæster. B: Anne 15, Anders 13, Maren 9, Anne Marie 7. FM: farbror Knud Rasmussen i Sønder Vissing, Mikkel Jensen i Hem, fasters mand Niels Pedersen i Yding.

2637 Peder Rasmussen i Yding. 11.9.1759, fol.8.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Rasmus 40 i Hylke, Birgitte 37, Maren 34, Anne 30, Laurids 28, Christen 26, Jørgen 22, Anne Marie 18, Karen 15. FM: søskendebarn Jens Nielsen i Yding. Første ægteskab med [Birgitte Iversdatter]. B: Iver sst, Niels i København.

2638 Birgitte Mogensdatter i Yding. 11.9.1759, fol.10.
E: Jens Jensen snedker. B: Anne 21.

2639 Anne Mortensdatter i Gantrup. 12.9.1759, fol.11.
E: Erik Rasmussen. B: Morten 10, Rasmus 8, Søren 5. FM: morbror Morten Sørensen i Dørup. Desuden nævnes enkemandens søster Maren Rasmusdatter i Bjødstrup.

2640 Margrethe Rasmusdatter i Gantrup. 12.9.1759, fol.13.
E: Knud Ibsen. B: Jeppe, Birgitte, Kirsten, Maren, Anne.

2641 Barbara Olufsdatter i Dørup. 12.9.1759, fol.14.
E: Anders Pedersen. Første ægteskab med [Herman Hansen sst, skifte 23.9.1754 lbnr.2354]. B: Maren 21, Oluf 18, Sidsel 13. FM: Jens Hansen i Ejer.

2642 Jacob Nielsen i Hem. 12.9.1759, fol.15.
E: Maren Jespersdatter. LV: Knud Pedersen, der ægter og fæster. B: Niels 5, Maren 2. FM: fasters mand Niels Pedersen i Dørup.

2643 Rasmus Nielsen og hustru Kirsten Pedersdatter i Sønder Vissing. 18.9.1759, fol.18.
B: Niels. FM: farbror Jens Nielsen i Vinding.

2644 Christen Knudsen i Vinding. 18.9.1759, fol.18.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Knud Jensen sst. B: Dorthe 10, Karen 7. FM: farbrors søn Peder Jørgensen i Sejt.

2645 Helvig Hansdatter i Vinding. 18.9.1759, fol.20.
E: Knud Jensen. B: Karen 28. FM: Knud Rasmussen sst.

2646 Birgitte Didriksdatter i Langballehus. 18.9.1759, fol.20.
E: Morten Knudsen. B: Anne 29 i Skanderborg, Anne Cathrine 20, Engel Cathrine 15. FM: farbror Søren Knudsen i Langballe.

2647 Kirsten Nielsdatter i Davding. 18.9.1759, fol.21.
E: Peder Jensen. B: Jens 4, Sidsel 2. FM: morfar Niels Pedersen sst, morbror Søren Nielsen i Burgårde.

2648 Karen Hansdatter Riber i Våbensholm. 18.9.1759, fol.22.
E: Jens Jensen. Første ægteskab med [Peder Jensen Møller sst, skifte 1.10.1738 lbnr.1809]. B: Jochum i København, Anne Marie g.m. Corfitz Mikkelsen i Skade på Mattrup gods, Edel Margrethe var g.m. Christian Terkildsensen i Holm, død. 4B: Lisbeth 20, Peder 18, Karen 14, Terkild 12.

2649 Karen Andersdatter i Føvling. 18.9.1759, fol.25.
E: Peder Pedersen. B: Mette 29, Else 15.

2650 Christen Nielsen i Føvling. 19.9.1759, fol.26.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Hansen sst. A: halvsøster Maren Sørensdatter enke i Virring.

2651 Karen Albertsdatter i Åstrup. 18.9.1759, fol.26.
E: Peder Henriksen. B: Albert, Henrik 11.

2652 Peder Sørensen i Træden. 19.9.1759, fol.27.
E: Mette Albertsdatter. LV: Niels Adsersen sst. B: Anne g.m. Niels Christensen sst, Peder 20, Karen 18, Bodil 15. FM: farbror Niels Sørensen i Hårup.

2653 Jens Nielsen i Gammelstrup. 19.9.1759, fol.29.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Nielsen, der ægter og fæster. B: Gertrud 16, Kirsten 12. FM: morbror Jens Pedersen i Træden.

2654 Sofie Andersdatter i Tønning. 19.9.1759, fol.30.
E: Steffen Rasmussen. B: Peder 13, Anders 9, Dorthe Marie 3.

2655 Birgitte Pedersdatter i Tønning. 19.9.1759, fol.31.
E: Jeppe Nielsen hyrde. B: Kirsten g.m. Morten Nielsen i Træden, Peder, Søren, Anne 29.

2656 Johanne Rasmusdatter i Horndrup. 19.9.1759, fol.31.
E: Mikkel Rasmussen. B: Rasmus 6, Jens 4. FM: morbror Anders Rasmussen i Tebstrup.

2657 Maren Jørgensdatter i Siim. 21.9.1759, fol.33.
E: Anders Christensen. Forrige ægteskab med [Rasmus Andersen sst], skifte 10.7.1744. B: Anders i Emborg, Rasmus i Siim, Johanne var g.m. Christen Lauridsen i Alken, skifte 9.9.1757 lbnr.2535. 2B: Johanne 10, Laurids 7, Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Christensen i Boes, Jørgen 24, Søren 22, Christen 18.

2658 Anne Simonsdatter i Rye. 21.9.1759, fol.35.
E: Oluf Nielsen. B: Simon 8, Niels 7, Karen 1.

2659 Anne Margrethe Rasmusdatter i Salten. 21.9.1759, fol.36.
E: Jens Iversen. B: Gertrud 19, Iver 16, Anne 14, Rasmus 12, Johanne 9, Jens 8, Karen Albertine Marie 2. FM: morbror amtsforvalter Salten i Kalundborg.

2660 Rasmus Sørensen i Salten. 21.9.1759, fol.38.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen, der ægter. B: Søren 2. FM: Jørgen Hansen i Engetved. Desuden nævnes afdødes søster Karen Sørensdatter.

2661 Rasmus Pedersen i Salten. 21.9.1759, fol.39.
E: Maren Nielsdatter. LV: Dines Nielsen i Linde. A: halvsøskende Jens Knudsen i Addit, Johan Knudsen i Rye.

2662 Niels Sørensen i Salten. 21.9.1759, fol.39.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Iversen sst. B: Jens 4, Gertrud 1. FM: Jens Eriksen sst, Thomas Christensen i Tømmerby.

2663 Jens Rasmussen i Salten. 21.9.1759, fol.40.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Kirsten 13, Laurids 7, Rasmus 5.

2664 Anne Clausdatter i Kilsgård. 22.9.1759, fol.41.
E: Rasmus Poulsen. A: søskende Christoffer Clausen i Forlev, Kirsten Clausdatter g.m. Peder Christensen i Alling, Mette Clausdatter enke i Gjern, Maren Clausdatter g.m. Anders Rasmussen i Tørring, Maren Clausdatter, død. B: Helvig Andersdatter.

2665 Christoffer Henriksen i Jeksen. 1.10.1759, fol.41.
E: Helvig Jespersdatter. LV: Peder Jepsen i Hørslevbol. B: Henrik, Jens, Mette g.m. Kjeld Nielsen i Århus, Anne 18.

2666 Johanne Rasmusdatter i Stjær. 1.10.1759, fol.42.
E: Jens Rasmussen. B: Niels 10, Maren 7, Anne 2. FM: morbror Peder Rasmussen i Fregerslev. Arv i boet efter Kirsten Jensdatter, skifte 26.9.1746.

2667 Karen Jensdatter i Stjær. 1.10.1759, fol.45.
E: Thomas Justesen. B: Anne. FM: morbror Anders Jensen sst.

2668 Maren Frandsdatter i Galten. 1.10.1759, fol.47.
E: Peder Mogensen. B: Rasmus i Snåstrup, Johanne g.m. Søren Thomsen i Røgen, Sidsel g.m. Johan Pedersen i Sjelle, Frands 22, Mogens 18.

2669 Maren Pedersdatter i Galten. 1.10.1759, fol.48.
E: Niels Pedersen. A: bror Anders Pedersen sst, død. 2B: Jens Andersen, Maren Andersdatter var g.m. Laurids Lauridsen sst, [skifte 22.10.1757 lbnr.2600]. 3B: Maren 8, Karen 7, Anne 5, søster Karen Pedersdatter g.m. Frands Simonsen sst, halvbror Peder Galten skovfoged i Salten.

2670 Laurids Lauridsen i Galten. 1.10.1759, fol.50.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Niels Pedersen. B: Maren 2. FM: Frands Simonsen sst. Første ægteskab med [Maren Andersdatter, skifte 22.10.1757 lbnr.2600]. B: Maren 8, Karen 7, Anne 5. FM: morbrødre Knud Jensen sst, Niels Jensen sst.

2671 Christoffer Jensen i Skørring. 1.10.1759, fol.51.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Jens Mikkelsen i Rode. B: Rasmus i Sminge, Maren var g.m. Søren Johansen i Tovstrup, død. 1B: Else 11.

2672 Maren Christensdatter i Skørring. 1.10.1759, fol.52.
E: Rasmus Rasmussen. B: Kirsten 4, Christen 2. FM: morbror Frands Christensen sst. Af første ægteskab B: Laurids Pedersen 13.

2673 Rasmus Christensen i Sjelle. 2.10.1759, fol.53.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Anders Hansen, der ægter og fæster. B: Anne 15, Edel 11, Christen 8. FM: farbror Jens Christensen i Tåstrup. Skifte efter forrige hustru [Anne Rasmusdatter] 19.7.1746. B: Maren 24, Anne 20, Kirsten 18. FM: Niels Andersen i Sjelle.

2674 Niels Andersen i Herskind. 2.10.1759, fol.54.
E: Else Jensdatter. LV: Christen Rasmussen sst. B: Karen 18, Søren 12, Dorthe 3. FM: farbror Laurids Andersen i Sjelle, søskendebarn Anders Sejersen i Herskind.

2675 Søren Sørensen i Hørslevbol. 2.10.1759, fol.56.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen, der ægter og fæster. A: morbror Peder Sørensen, død. 5B: Søren Pedersen i Bjertrup, død. 3B: Jens i Blegind, Peder i København, Søren 30, Ove Pedersen, død. 4B: Peder i Blegind, Johanne 23, Karen 20, Birgitte 16, Johannes Pedersen i Sjelle, Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Viby, Anne Pedersdatter g.m. Villum i Vitved, død 4B: Jens i Virring, Peder i Vitved, Laurids sst, [skifte 8.9.1753 lbnr.2293], Kirsten g.m. Peder Rasmussen sst, morbror Jens Sørensen, død. 4B: Søren Jensen i Ormstrup, Christen Jensen i Pederstrup, Jens Jensen i Astrup, Anne Pedersdatter (Jensdatter ?) g.m. Anders Sørensen i Pederstrup.

2676 Maren Christensdatter i Tåstrup. 2.10.1759, fol.58.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 6. FM: farbror Jens Nielsen i Harlev.

2677 Johanne Andersdatter i Harlev. 2.10.1759, fol.60.
E: Anders Rasmussen. Første ægteskab med [Jens Jensen sst], skifte 11.6.1756 lbnr.2491. B: Anne 11. FM: morfar Anders Pedersen i Hørslev.

2678 Johanne Knudsdatter i Sønder Vissing. 18.9.1759, fol.62.
E: Niels Jensen. B: Anne 4. FM: oldefar Knud Rasmussen sst.

2679 Margrethe Pedersdatter i Rye. 27.11.1759, fol.63.
E: Søren Jensen. B: Anne Marie 3, Niels 6 mdr. FM: morbror Peder Pedersen sst. Første ægteskab med Niels Thomsen, skifte 27.10.1757 lbnr.2607. B: Peder 8, Maren 5. FM: farbror Thomas Thomsen sst.

2680 Hans Olufsen i Vestermølle. 30.6.1760, fol.65.
E: Regitze Nielsdatter. LV: Lorents Steffensen i Skanderborg. A: mor Anne Madsdatter (også omtalt som Anne Hansdatter) enke i Seest, søskende Bertel Olufsen i Frederiksværk, Mads Olufsen i Seest, Mette Olufsdatter g.m. Jens Jensen i Gimlinge på Sjælland, Anne Olufsdatter g.m. Peder Hjelm i Kolding, Lene Olufsdatter g.m David Madsen i Seest, Else Olufsdatter. Enkens første ægteskab med Peder Jensen, skifte 10.2.1731 lbnr.1477. B: Niels Pedersen møller i Vestermølle. [Enkens andet ægteskab med Rasmus Jensen sst, skifte 20.4.1740 lbnr.1842]. Desuden nævnes enkens søster Anne Nielsdatter sst.

2681 Søren Jørgensen i Jeksen. 10.10.1760, fol.70.
E: Johanne Marie Poulsdatter. LV: Mads Lauridsen sst. A: mor Anne Marie Jensdatter, søskende Jens Jørgensen, Maren Jørgensdatter g.m. Peder Poulsen sst, Dorthe Jørgensdatter 32, Else Jørgensdatter 28.

2682 Søren Pedersen i Jeksen. 10.10.1760, fol.71.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Enevoldsen, der ægter og fæster. B: Peder 9 mdr. FM: Mads Lauridsen sst.

2683 Søren Rasmussen i Jeksen. 10.10.1760, fol.72.
E: Johanne Marie Pedersdatter. LV: Mads Lauridsen sst. B: Kirsten g.m. Niels Hansen sst, Rasmus 20, Anne 18, Gertrud 12, Peder 10. FM: morbror Peder Nielsen i Stjær.

2684 Jens Andersen i Tåstrup. 10.10.1760, fol.73.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 14.9.1757 lbnr.2562]. B: Kirsten g.m. Oluf Sørensen sst, Voldborg var g.m. Jens Madsen sst, [skifte 14.10.1755 lbnr.2441]. B: Maren 14, Peder 11, Mads 8.

2685 Rasmus Nielsen ugift i Tåstrup. 10.10.1760, fol.74.
A: morbror Niels Andersen på Sjælland.

2686 Rasmus Steffensen i Adslev. 10.10.1760, fol.75.
E: Karen Sørensdatter, [fejl for Karen Thøgersdatter]. LV: Peder Hansen Basse. B: Steffen 10, Thøger 9, Peder 7. FM: mosters mand Rasmus Ebbesen i Stjær.
Første ægteskab med [Gertrud Poulsdatter], skifte 2.5.1742 lbnr.1950. B: Anne 22, Maren 19. FM: søskendebarns mand Oluf Andersen i Adslev.

2687 Niels Jensen Labing i Framlev. 10.10.1760, fol.76.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Else 28, Kirsten 26, Jens 21. FM: Rasmus Madsen sst.

2688 Rasmus Rasmussen i Harlev. 10.10.1760, fol.77.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Bentsen sst. B: Mette 16, Niels 13, Søren 11. FM: farbror Jens Rasmussen i Tåstrup.

2689 Peder Andersen i Harlev. 10.10.1760, fol.79.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Jens Bentsen sst. B: Anne 20, Anders 16. FM: søskendebarn Peder Sørensen i Snåstrup Mølle, morbror Mikkel Pedersen i Skibby.

2690 Søren Sørensen og hustru Maren Rasmusdatter i Veng. 14.10.1760, fol.80.
B: Søren i Vitved, Rasmus i Veng, Anne g.m. Jens Nielsen i Hårby, Maren g.m. Rasmus Rasmussen i Veng, Mads 23, Cathrine 21, Kirsten 17, Karen 14.

2691 Oluf Christensen og hustru Else Rasmusdatter i Veng. 14.10.1760, fol.82.
B: Christen 29, Maren g.m. Søren Nielsen i Stilling, Anne g.m. Mads Hansen i Tovstrup, Peder 23, Maren 19, Søren 14. FM: morbror Søren Rasmussen i Firgårde.

2692 Karen Christensdatter i Veng. 14.10.1760, fol.84.
E: Jens Jensen. B: Anne Marie 21, Simon 16, Mette 14, Christen 6.

2693 Niels Pedersen og hustru Maren Hansdatter i Søballe. 14.10.1760, fol.85.
B: Peder 24, Jens 21, Ellen 19, Enevold 17, Karen 14, Dorthe 14, Anne Cathrine 9. FM: svoger Niels Hansen i Skovby, svoger Niels Knudsen sst.

2694 Maren Frederiksdatter, [fejl skal være Maren Terkildsdatter] i Harlev. 10.10.1760, fol.86.
E: Michael Gabrielsen. Første ægteskab med Jens Frandsen, [skifte 10.3.1752 lbnr.2188]. B: Anne 16. FM: farbror Mads Frandsen i Adslev.

2695 Maren Eriksdatter i Tovstrup. 14.10.1760, fol.87.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 8, Anders 6, Jens 3, Anne 6 mdr. FM: svoger Christen Eriksen i Sorring. Desuden nævnes enkemandens bror Anders Nielsen i Tovstrup.

2696 Bodil Sørensdatter i Tovstrup. 14.10.1760, fol.88.
E: Peder Andersen. B: Søren 4. FM: Jens Madsen sst.

2697 Rasmus Madsen i Tovstrup. 14.10.1760, fol.89.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Nielsen, der ægter og fæster. B: Maren 17, Barbara 15, Anne 10. FM: farbror Jens Madsen sst. Desuden nævnes enkens søster Johanne Nielsdatter.

2698 Jens Johansen i Tovstrup. 14.10.1760, fol.90.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Rasmussen, der ægter og fæster. B: Anne 23, Maren 21, Johan 16, Birgitte 13, Else 9. FM: fars søskendebarn Jens Sørensen sst.

2699 Maren Pedersdatter i Tovstrup. 14.10.1760, fol.92.
E: Rasmus Sørensen. B: Søren 12, Mathias 8.

2700 Knud Nielsen i Røgen. 15.10.1760, fol.92.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter. B: Mette 3. FM: farbror Rasmus Nielsen i Skovby.

2701 Johanne Pedersdatter i Røgen. 15.10.1760, fol.94.
E: Søren Thomsen Bjerregaard. B: Inger 9, Peder 7. FM: morbror Frands Pedersen i Galten, dennes far Peder Mogensen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Christen Thomsen i Røgen.

2702 Peder Pedersen i Røgen. 15.10.1760, fol.96.
E: Elle Thomasdatter. LV: Simon Christensen, der ægter og fæster. B: Mette 2, Thomas 9 mdr. FM: farbrødre Mikkel Pedersen i Lyngby, Laurids Pedersen sst. Første ægteskab med [Anne Mikkelsdatter], skifte 24.9.1757 lbnr.2579. B: Anne 19, Peder 17, Karen 14, Maren 10.

2703 Maren Jensdatter i Sorring. 15.10.1760, fol.98.
E: Jens Mogensen. B: Elle g.m. Søren Jensen Boes sst, Maren 21, Anne 17, Mogens 15, Inger 10. Desuden nævnes enkemandens bror Søren Mogensen i Mollerup.

2704 Jens Sørensen Boes i Sorring. 15.10.1760, fol.99.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: Jens Nielsen i Tovstrup. B: Søren, der fæster, Bodil 27.

2705 Søren Jensen i Sorring. 15.10.1760, fol.101.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Nielsen i Tovstrup. B: Karen 18, Niels 11. FM: Jens Sørensen i Sorring.

2706 Peder Jensen i Sorring. 15.10.1760, fol.102.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jens Nielsen i Tovstrup. B: Jens 18. FM: fars halvbror Rasmus Pedersen i Sorring.

2707 Hans Frandsen i Sorring. 15.10.1760, fol.103.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Jens Nielsen i Tovstrup. B: Anne 27, Johanne 24. FM: Hans Olufsen i Sorring.

2708 Jens Poulsen i Låsby. 20.10.1760, fol.104.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Pedersen i Flensted. B: Anne 24, Maren 22, Hans 12, Jens 10, Else 9. FM: Niels Jensen i Flensted.

2709 Mikkel Christensen i Flensted. 20.10.1760, fol.105.
E: Mette Andersdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Maren g.m. Rasmus Rasmussen skrædder sst, Christen 28, Anders 24.

2710 Maren Jensdatter i Flensted. 20.10.1760, fol.106.
E: Søren Simonsen. B: Niels 2, Anne 6 mdr. Første ægteskab med Rasmus Lauridsen sst, [skifte 30.9.1754 lbnr.2384]. B: Laurids 22, Inger 16, Kirsten 13, Jens 11, Morten 9, Else 6, Rasmus 4. FM: farbror Jens Lauridsen sst.

2711 Rasmus Thomsen i Flensted. 20.10.1760, fol.108.
E: Lene Sørensdatter. LV: Jens Mortensen i Dallerup. B: Thomas 23, Jens 22, Niels 19, Søren 9. FM: morbror Peder Sørensen i Låsby.

2712 Birgitte Rasmusdatter i Flensted. 20.10.1760, fol.109.
E: Niels Rasmussen. B: Søren i Skårup, Rasmus i Kalbygårds hus, Anne 30, Sidsel 28, Maren 23. FM: Anders Pedersen i Kalbygård.

2713 Dorthe Jensdatter i Javngyde. 20.10.1760, fol.111.
E: Frands Jensen. B: Jens 2. FM: morfar Jens Jørgensen i Javngyde.

2714 Hans Jensen i Javngyde. 20.10.1760, fol.113.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Rasmussen, der fæster. A: søster Maren Jensdatter enke i Veng ved søn Mikkel Sørensen, søster Mette Jensdatter g.m. Anders i Adslev, død. 3B: Rasmus sst, Maren g.m. Søren Pedersen i Illerup, Anne g.m. Hans Sørensen i Ravnholt, søster Karen Jensdatter g.m. Johan i Stensballe, død. 1B: Cathrine Sofie.

2715 Sidsel Jørgensdatter i Javngyde. 20.10.1760, fol.115.
E: Anders Sørensen. B: Søren 42 i Flensted, Jens 40, Rasmus 38 sst, Kirsten g.m. Jens Rasmussen i Nørre Vissing, Anne g.m. Thomas Pedersen sst, Maren g.m. Jørgen Jacobsen i Sjelle, Sidsel 28, Johanne 24 g.m. Niels Thomsen, der fæster.

2716 Anne Sørensdatter i Javngyde. 20.10.1760, fol.117.
E: Rasmus Jespersen. B: Jesper 25, Oluf 21, Anne 18, Maren 15.

2717 Laurids Poulsen i Tåning. 10.12.1760, fol.118.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Andersen i Horndrup. B: Jens 16, Poul 12. FM: Jørgen Rasmussen i Tåning.

2718 Erik Nielsen bødker i Tåning. 10.12.1760, fol.119.
E: Birgitte Mortensdatter. LV: Peder Sørensen, der fæster. A: søskende Mads Nielsen i Hylke g.m. Anne Nielsdatter, Anne Nielsdatter g.m. Hans Jensen i Tåning.

2719 Johanne Pedersdatter ugift i Stjær. 12.12.1760, fol.121.
Steddatter af Jens Nielsen Jeksen sst. A: bror Simon Pedersen, søster Birthe Pedersdatter, halvbror Jens Pedersen, halvsøster Maren Pedersdatter, halvsøster Anne Pedersdatter. FM: søskendebarn Peder Nielsen, Jens Nielsen i Tovstrup. Skifte efter afdødes [mor Anne Jensdatter] 21.12.1735 lbnr.1718.

2720 Bodil Nielsdatter i Stjær. 12.12.1760, fol.121.
E: Jens Nielsen Jeksen. Første ægteskab med [Peder Poulsen sst, skifte 26.5.1750 lbnr.2110]. B: Anne 20. FM: morbror Jens Nielsen i Tovstrup.

2721 Anne Jensdatter i Stjær. 12.12.1760, fol.123.
E: Rasmus Sørensen. B: Maren 3.

2722 Johanne Jensdatter i Snåstrup. 12.12.1760, fol.124.
E: Niels Eriksen. B: Jens 3.

2723 Terkildsen Lauridsen i Røgen. 15.12.1760, fol.125.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Laurids Jørgensen, der ægter og fæster. B: Morten 2. FM: farbror Jens Lauridsen i Tovstrup. Enkens første ægteskab med Morten Rasmussen sst, skifte 24.9.1757 lbnr.2578.

2724 Maren Clausdatter i Tørring. 18.12.1760, fol.126.
E: Anders Rasmussen. B: Jens 15. Første ægteskab med Peder Rasmussen. B: Anne 24. FM: mosters mand Rasmus Poulsen i Kilsgård.

2725 Otte Johansen i Hørning. 18.2.1761, fol.128.
Enkemand, hustrus skifte 20.6.1749. B: Jens skoleholder i Stilling, Anne Cathrine g.m. Niels Jensen i Virum på Sjælland, Kirsten g.m. Niels Lauridsen i Mesing, Maren 20, Johan 16. FM: mosters mand Søren Rasmussen i Dørup. Første ægteskab med [Kirsten Simonsdatter], skifte 7.10.1737 lbnr.1781.

2726 Mette Pedersdatter i Fastrup. 18.2.1761, fol.130.
E: Rasmus Rasmussen Torup. B: Maren 23, der ægter Peder Rasmussen i Bjertrup, der fæster, Kirsten 20, Helle 15. FM: farbror Peder Rasmussen i Vitved, mosters mand Søren Sørensen sst.

2727 Søren Mikkelsen ugift i Mesing. 28.3.1761, fol.132.
A: søster Kirsten Mikkelsdatter 34. FM: søskendebarn Søren Jensen sst, halvsøskende Anne Mikkelsdatter 26, Maren Mikkelsdatter 20. FM: Christen Jensen sst, Rasmus Madsen sst.

2728 Søren Nielsen smed og hustru Christence Jensdatter i Låsby. 11.7.1761, fol.133.
B: Niels, Jens, Kirsten g.m. Rasmus Jensen sst, Anne g.m. Rasmus Jacobsen Holmbo skrædder. Af hendes første ægteskab B: Karen Eriksdatter g.m. Terkildsen Rasmussen i Nørre Vissing.

2729 Mathias Pedersen i Forlev. 1.10.1761, fol.135.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Jens Pedersen, der ægter. B: Maren 17, Peder 12, Laurids 8, Christen 4. FM: mosters mand Anders Andersen i Hårby, mosters mand Anders Rasmussen i Boes. Af første ægteskab B: Maren g.m. Anders Jørgensen i Forlev, Else g.m. Thomas Mikkelsen i Illerup. Sml. lbnr.896.

2730 Maren Enevoldsdatter i Bomholt. 1.3.1762 genoptaget fra 12.10.1758, fol.137.
Enke efter Jens Enevoldsen. B: Enevold Jensen i Fuldbro Mølle, [skifte 19.7.1756 lbnr.2507]. 2B: Jens 4, Enevold 2. FM: morfar Mikkel Christensen i Tåning, halvbror Christen Leegaard i Skanderborg, Maren Jensdatter enke efter Bertel Rasmussen i Mollerup. LV: hendes mands bror Jens Rasmussen kromand i Linå, Anne enke efter Thomas Andersen i Ousted nu g.m. Niels Pedersen i Alling. Sml. lbnr.2050.

2731 Jens Rasmussen i Hylke. 6.9.1762, fol.142.
E: Inger Madsdatter. LV: Anders Mortensen, der ægter. B: Karen 21, Kirsten 16, Mads 12. FM: farbror Oluf Rasmussen i Vitved.

2732 Søren Sørensen i Hylke. 6.9.1762, fol.144.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Rasmus Jørgensen, der ægter. B: Maren 28, Niels 15, Søren 13, Kirsten 12. FM: farbror Jens Sørensen i Skårup.

2733 Rasmus Andersen Post i Båstrup. 6.9.1762, fol.145.
E: Anne Madsdatter. LV: Peder Hansen sst. B: Anders 19, Mads 15, Karen 12, Søren 6, Jens 4. FM: farbrødre Niels Andersen i Skårup, Søren Andersen i Fastrup.

2734 Hans Pedersen i Brørup. 6.9.1762, fol.147.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Søren Christensen i Kattrup. B: Christen 13, Inger 9, Karen 6. Af første ægteskab B: Peder i Båstrup, Maren g.m. Anders Jørgensen i Gedved.

2735 Kirsten Nielsdatter i Brørup. 6.9.1762, fol.149.
E: Søren Pedersen. A: søskende Rasmus Nielsen i Assendrup i Nølev sogn, Søren Nielsen i København, Peder Nielsen sst.

2736 Poul Jensen i Grumstrup. 6.9.1762, fol.150.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Søren Olufsen sst. B: Rasmus skrædder 28, Jens 24, Jørgen 21, Maren 19, Karen 13, FM: Peder Jørgensen sst. Enkens første ægteskab med Rasmus Knudsen, skifte 5.4.1732 lbnr.1562. B: Knud 31.

2737 Maren Pedersdatter i Grumstrup. 6.9.1762, fol.152.
E: Mikkel Hansen. B: Hans 27, Kirsten g.m. Hans Nielsen smed i Båstrup, Anne 21. FM: Hans Pedersen i Ørridslev.

2738 Markus Rasmussen i Hoved. 6.9.1762, fol.154.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: far Niels Andersen. B: Anne Margrethe 2. FM: farbror Niels Rasmussen Kjær i Kattrup, der døde, farbror Søren Rasmussen i Grumstrup. Desuden nævnes afdødes søster Anne Rasmusdatter.

2739 Maren Rasmusdatter i Ørskovlund Skovhus. 6.9.1762, fol.157.
E: Enevold Andersen. B: Rasmus 17, Anne Elisabeth 16, Birgitte 14, Anders 12, Margrethe 9, Jørgen 5, Maren 3. FM: farbror Søren Andersen i Kattrup.

2740 Anne Jensdatter i Ørridslev. 7.9.1762, fol.158.
E: Jens Sørensen. B: Henrik 6, Jens 3. FM: Rasmus Andersen sst. Forrige ægteskab med [Henrik Nielsen sst], skifte 10.9.1753 lbnr.2299. B: Niels 10.

2741 Poul Sørensen i Ørridslev. 7.9.1762, fol.159.
E: Anne Jensdatter.LV: Jens Sørensen. A: bror Jens Sørensen i Tvingstrup, halvsøskende Søren Jensen smed i Serridslev, Anne Sørensdatter enke i Ørridslev, Anne Sørensdatter enke efter Rasmus Skrædder sst, Maren Sørensdatter g.m. Christen Kjær i Gedved, Karen Sørensdatter g.m. Simon Murmester i Horsens.

2742 Rasmus Jensen i Kattrup. 7.9.1762, fol.159.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Søren Christensen, der ægter og fæster. B: Maren 14, Jørgen 12, Karen 9, Maren 4. FM: farbror Mikkel Jensen i Ørskov, Niels Rasmussen Kjær i Kattrup.

2743 Marie Sørensdatter i Kattrup. 7.9.1762, fol.162.
E: Niels Andersen. B: Maren 9 mdr. FM: Niels Kjær i Kattrup.

2744 Jens Mikkelsen i Kattrup. 7.9.1762, fol.163.
E: Lisbeth Marie Thomasdatter. LV: Niels Kjær. B: Mikkel 9, Thomas 7, Inger 2. FM: Anders Mikkelsen i Ørridslev.

2745 Hans Christensen hyrde i Kattrup. 7.9.1762, fol.164.
E: Maren Frandsdatter. LV: Niels Kjær. A: Mikkel Simonsen i Vedslet, død. B: Anne 17, Rasmus 14. FM: Søren Christensen i Kattrup.

2746 Bertel Hansen smed i Overby. 7.9.1762, fol.164.
E: Mette Marie Lauridsdatter. LV: Niels Kjær i Kattrup. B: Laurids 13. FM: Thomas Thomsen i Overby. Afdøde kaldes også Bertel Henriksen.

2747 Jørgen Madsen i Borup. 7.9.1762, fol.165.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Christen Sørensen i Ørskov. B: Peder i Fuldbro Mølle, Mads, Thomas, Terkildsen 24, Erik 20.

2748 Maren Pedersdatter i Tebstrup. 7.9.1762, fol.167.
E: Søren Sejersen. A: bror Christen Pedersen sst, [skifte 11.9.1759 lbnr.2632]. 3B: Kirsten 11, Maren 7, Anne 3. FM: stedfar Søren Pedersen sst, søster Mette Pedersdatter g.m. Laurids Winther i Ustrup, søster Maren Pedersdatter g.m. Søren Bentsen i Tebstrup, halvbror Christen Pedersen i Hem, død. 6B: Rasmus sst, Peder 40, Peder 36, Oluf 33, Christen 30, Else 22, halvbror Jørgen Pedersen i Kattrup, død. 4B: Peder i Grumstrup, Niels sst, Rasmus 38, Mette g.m. Peder Hansen i Rådved. Desuden nævnes enkemandens søster Maren Sejersdatter.

2749 Karen Pedersdatter i Tebstrup. 7.9.1762, fol.169.
E: Anders Pedersen. Af første ægteskab B: Karen Jørgensdatter 5.

2750 Laurids Jensen og hustru Karen Pedersdatter i Tebstrup. 7.9.1762, fol.169.
B: Niels 25, Hans 13. FM: Anders Winther i Borup.

2751 Mikkel Nielsen i Ejer. 8.9.1762, fol.170.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Christensen sst. B: Niels, Karen 32, Gertrud 27. FM: farbror Jens Nielsen i Horndrup.

2752 Søren Rasmussen i Såby. 8.9.1762, fol.172.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Niels Hansen, der ægter og fæster. B: Rasmus 8, Jørgen 4. FM: farbror Anders Rasmussen i Tebstrup, morbror Niels Jørgensen i Såby.

2753 Rasmus Jensen Overgaard og hustru Maren Rasmusdatter i Gantrup, Voerladegård sogn. 8.9.1762, fol.174.
B: Rasmus, Maren 23, Jens 22, Niels 19. FM: farbror Søren Jensen sst.

2754 Sidsel Jensdatter i Gantrup, Voerladegård. 8.9.1762, fol.175.
E: Niels Jensen. B: Jens 24, Maren 16. FM: Jens Jensen Gantrup i Dørup.

2755 Henrik Christensen og forrige hustru Gertrud Jensdatter i Gantrup. 8.9.1762, fol.176.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Nielsen, der ægter og fæster. B: Maren 9 mdr. FM: fars halvbror Jens Jensen sst. Af forrige ægteskab B: Jens 8, Sidsel 7, Christen 3. FM: Niels Jensen, morbror Peder Jensen, Mikkel Knudsen skrædder.

2756 Sidsel Pedersdatter i Gantrup. 8.9.1762, fol.178.
E: Rasmus Rasmussen. B: Sidsel 16, Karen 13, Maren 11. FM: farbror Jens Jensen Dørup sst.

2757 Iver Jensen i Dørup, Voerladegård sogn. 8.9.1762, fol.179.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Anders 27, Mette 24, Johanne Marie 23, Anne 23 g.m. Laurids Hansen, Søren 21, Christian 18. FM: farbror Søren Jensen sst.

2758 Anne Hansdatter i Dørup. 8.9.1762, fol.181.
E: Anders Eriksen. B: Hans 1. FM: Søren Nielsen i Voerladegård. Desuden nævnes enkemandens søsters mand Peder Pedersen i Dørup.

2759 Maren Nielsdatter i Dørup. 8.9.1762, fol.182.
E: Niels Sørensen. B: Søren i Voerladegård, Karen g.m. Søren Mortensen i Dørup, Maren g.m. Peder Andersen i Sønder Vissing, død. B: Maren 5.

2760 Lisbeth Rasmusdatter i Dørup. 8.9.1762, fol.183.
E: Niels Lauridsen smed. B: Rasmus 6, Laurids 5. FM: morfar Rasmus Sørensen i Salten.

2761 Terkildsen Pedersen i Hem. 8.9.1762, fol.184.
E: Maren Jensdatter. LV: Ernst Voetmann i [Voer] Kloster Mølle. B: Karen g.m. Rasmus Christensen i Hem, Gertrud g.m. Peder Sørensen i Voerladegård, Peder 22, Anne Margrethe 19, Jens 18, Maren 15, Erik 12, Anne 10, Oluf 6. FM: Peder Møller i Fuldbro Mølle, morbror Knud Jensen i Elling, Jørgen Jensen sst, Søren Mortensen i Yding.

2762 Hans Jensen i Tåning. 8.9.1762, fol.188.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Møller i Fuldbro Mølle. B: Jens 11, Niels 5. FM: Mikkel Mikkelsen i Tåning.

2763 Bodil Jørgensdatter i Tåning. 8.9.1762, fol.189.
E: Bertel Hansen skrædder. B: Hans Jørgen 8, Villum 4.

2764 Mette Jensdatter i Stilling. 13.9.1762, fol.190.
E: Peder Pedersen. B: Peder 12, Gertrud 9. FM: morbror Jens Stilling skoleholder i Skannerup.

2765 Niels Pedersen i Stilling. 13.9.1762, fol.193.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: bror Peder Poulsen i Mesing. Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 22.4.1740 lbnr.1852]. B: Jens i Stilling, Peder sst.

2766 Anne Terkildsensdatter i Stilling. 13.9.1762, fol.195.
E: Søren Nielsen. B: Niels 8, Karen 6, Terkildsen 4. FM: mosters mand Rasmus Pedersen i Gram.

2767 Terkildsen Mikkelsen i Stilling. 13.9.1762, fol.197.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mikkel Christensen. B: Mikkel sst, Rasmus 24, Dorthe g.m. Rasmus Pedersen i Gram, Anne var g.m. Søren Nielsen i Stilling, [skifte 13.9.1762 lbnr.2766]. B: Niels 8, Karen 6, Terkildsen 4.

2768 Bertel Jørgensen i Stilling. 13.9.1762, fol.198.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Peder Nielsen sst. Første ægteskab med [Maren Iversdatter]. Se lbnr.2204. B: Margrethe, Anne Cathrine, Kirsten. FM: Mikkel Christensen sst.

2769 Mette Pedersdatter i Gram. 13.9.1762, fol.199.
E: Peder Sørensen. Første ægteskab med [Mikkel Eriksen sst], skifte 18.10.1757 lbnr.2593. B: Anne 18, Peder 15. FM: farbror Laurids Eriksen i Virring.

2770 Christen Rasmussen i Gram. 13.9.1762, fol.200.
E: Ingeborg Sørensdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Rasmus 23, Edel 16. FM: Rasmus Sørensen sst.

2771 Rasmus Mikkelsen i Gram. 13.9.1762, fol.202.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Anders Nielsen i Fruering. A: søster Anne Mikkelsdatter g.m. Rasmus Knudsen skrædder i Stilling, halvbror Anders Mikkelsen i Gram, halvbror Søren Mikkelsen sst, [skifte 16.9.1752 lbnr.2261]. B: Jens 18. Enkens forrige ægteskab med Henrik Mikkelsen sst, skifte 2.12.1729 lbnr.1406.

2772 Jens Sørensen i Fregerslev. 14.9.1762, fol.204.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Rasmussen sst. B: Peder 38, Søren 31, Maren g.m. Jens Rasmussen i Dørup, Voldborg var g.m. Anders Jensen i Fregerslev, [skifte 23.8.1754 lbnr.2342]. B: Elle 23, Maren 19, Anders 13, Peder 12.

2773 Rasmus Rasmussen [Søgaard] og hustru Anne Jacobsdatter i Fregerslev. 14.9.1762, fol.205.
B: Maren 7. FM: Peder Jacobsen i Solbjerg. Mandens første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 10.3.1752 lbnr.2183. B: Kirsten g.m. Christen Rasmussen [Basse] sst, Birgitte 30, Voldborg g.m. Jens Rasmussen i Ravnholt på Stadsgård gods, Rasmus 25.

2774 Anne Jacobsdatter i Fregerslev. 14.9.1762, fol.207.
B: Maren Rasmusdatter 7. FM: morbror Peder Jacobsen i Solbjerg.

2775 Mette Knudsdatter i Hørning. 14.9.1762, fol.209.
E: Niels Mikkelsen Due. B: Mikkel 23, Sidsel 20, Maren 16, Karen 14, Knud 12, Søren 4. FM: Niels Leth sst.

2776 Jens Madsen Due i Bjertrup. 14.9.1762, fol.210.
E: Sidsel Mortensdatter. LV: Poul Rasmussen, der fæster. B: Morten 12, Poul 6. Skifte efter første hustru 19.10.1743. B: Mads 32, Kirsten g.m. Christen Pedersen Vestergaard i Adslev, Anne g.m. Jens Jensen i Salten, Karen 26, Rasmus 22 skrædder.

2777 Maren Nielsdatter i Blegind. 14.9.1762, fol.213.
E: Peder Ovesen. B: Niels 13, Ove 9. FM: Jens Pedersen sst. Skifte efter enkemandens far [Ove Pedersen sst]. 12.7.1745.

2778 Niels Mogensen ugift i Blegind. 14.9.1762, fol.214.
A: kendes ikke.

2779 Anne Jensdatter i Vitved. 17.9.1762, fol.215.
E: Søren Nielsen Bjerregaard. B: Niels 18, Jens 15, Else 12, Bodil 10, Jonas 5, Christen 3. FM: Rasmus Sørensen i Veng, morbror Christen Jonasen i Forlev.

2780 Oluf Jespersen i Virring. 17.9.1762, fol.218.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Anne 28, Kirsten 22, der ægter Poul Poulsen, der fæster, Jens 16. FM: Niels Jørgensen sst.

2781 Jacob Jensen i Virring. 17.9.1762, fol.219.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Niels Jørgensen sst. B: Jens 28, Kirsten 20, Rasmus 14, Maren 11. FM: Laurids Eriksen sst, store Anders Rasmussen i Fruering.

2782 Rasmus Rasmussen i Virring. 17.9.1762, fol.221.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Søren Rasmussen, der ægter. B: Rasmus 15, Anne 14, Kirsten 11. FM: morbrødre Niels Andersen smed i Rye, Jens Pedersen i Hvolbæk. Arv i boet efter skifte 16.9.1747 til afdødes søster Anne Rasmusdatter. FM: Mads Nielsen i Svinsager.

2783 Maren Pedersdatter i Virring. 17.9.1762, fol.223.
E: Peder Christensen Bech. B: Maren 17. FM: morbror Mogens Pedersen i Mesing.

2784 Hans Jensen i Virring. 17.9.1762, fol.224.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Maren 24, Jens 13. FM: Jens Rasmussen sst.

2785 Søren Jensen Kaae i Virring. 17.9.1762, fol.225.
[Enkemand efter Dorthe Christensdatter, skifte 18.10.1757 lbnr.2594] A: bror Mikkel Jensen Kaae i Solbjerg, bror Rasmus Jensen Kaae i Mårslet, bror Peder Jensen Kaae i Astrup, død. 5B: Jens sst, Søren Kusk på Stadsgård, Signe g.m. Jens Pøl i Assendrup, Maren g.m. Peder Eriksen skoleholder i Tiset, Anne g.m. Rasmus Pedersen i Virring, søster Anne Jensdatter enke i Virring, 2B: Søren Christensen sst, Jens Christensen i Vrold, søster Inger Jensdatter, død. 1B: Mikkel Sørensen i Viby.

2786 Christen Mikkelsen i Hvolbæk. 17.9.1762, fol.226.
E: Anne Kirstine Jacobsdatter. LV: Jacob Jensen i Virring. B: Mikkel 22, Oluf 19, Jacob 16, Rasmus 13. FM: Jens Jensen sst, Jacob Danielsen sst.

2787 Karen Rasmusdatter i Skårup. 17.9.1762, fol.228.
E: Tønne Jensen. A: bror Morten Rasmussen i Hvolbæk, skifte 12.6.1751 lbnr.2143. 3B: Mikkel, Anne 19, Rasmus 14. FM: stedfar Poul Nielsen sst.

2788 Anne Kirstine Pedersdatter i Skårup. 17.9.1762, fol.230.
E: Jens Sørensen Tykjær. B: Anne 6. FM: morfar Niels Pedersen i Virring.

2789 Kirsten Rudolfsdatter i Vrold. 27.9.1762, fol.231.
E: Mads Nielsen. A: søskende Peder Rudolfsen sst, Mette Rudolfsdatter g.m. Jens Rasmussen sst, halvbror Mikkel Rudolfsen sst.

2790 Niels Andersen i Vrold. 27.9.1762, fol.233.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen Sørensen, der fæster. B: Peder 24, Mikkel 20, Anne Marie 13. FM: morbror Rasmus Christensen i Illerup. Første ægteskab med [Unse Rasmusdatter, skifte 19.3.1735 lbnr.1677]. B: Anders i Tåning, Christen i Vrold, Rasmus sst, Maren g.m. Rasmus Christensen sst, Anne.

2791 Johanne Nielsdatter i Vrold. 27.9.1762, fol.234.
E: Hans Jensen. B: Laurids 8. FM: morbror Niels Nielsen sst. Første ægteskab med Laurids Sørensen sst, skifte 11.9.1753 lbnr.2308. B: Maren, der døde.

2792 Jeppe Jepsen, [skal formentlig være Jeppe Jensen] i Vrold. 27.9.1762, fol.237.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Nielsen Bonde. B: Maren g.m. Peder Pedersen snedker sst, Anders 18. FM: Niels Rasmussen sst.

2793 Mette Eriksdatter i Vrold. 27.9.1762, fol.238.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids 6. FM: morbror Jens Eriksen sst.

2794 Christen Lauridsen i Alken. 27.9.1762, fol.240.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Niels Ernstsen, der fæster. Første ægteskab med [Johanne Rasmusdatter], skifte 9.9.1757 lbnr.2535. B: Johanne 14, Laurids 10. FM: morbror Anders Rasmussen i Emborg. Desuden nævnes enkens bror Christoffer Sørensen i Svejstrup.

2795 Anne Andersdatter i Svejstrup. 1.10.1762, fol.242.
E: Knud Rasmussen. B: Margrethe 10, Anne 6. FM: Thomas Rasmussen i Nygård, Rasmus Jensen Østergaard i Svejstrup.

2796 Poul Rasmussen i Svejstrup. 1.10.1762, fol.244.
E: Maren Johansdatter. LV: Christoffer Sørensen, der ægter. B: Rasmus 9, Maren 7, Kirsten 2. FM: farbror Jens Rasmussen i Hårby, Rasmus Christensen i Høver.

2797 Jacob Rasmussen i Hemstok. 1.10.1762, fol.247.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Joen Rasmussen, der ægter. B: Christoffer 9, Kirsten 4. FM: Enevold Knudsen Hvid i Tammestrup, farbror Søren Rasmussen skovfoged i Ris. Af første ægteskab B: Anne Cathrine g.m. Jens Simonsen i Emborg, Kirsten 21, Sofie 20. FM: morbror Laurids Knudsen i Bjertrup, [formentligf fejl, skal være Bjedstrup] Laurids Justesen i Hårby.

2798 Thomas Jensen i Forlev. 1.10.1762, fol.249.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Ernstsen, der ægter og fæster. B: Else g.m. Jens Ernstsen sst, Anne g.m. Peder Jensen i Blegind, Kirsten Marie 15, Maren 12, Jens 7, Anne Cathrine 4. FM: morbror Christen Jensen i Mesing. Forrige ægteskab med [Else Jørgensdatter, skifte 2.12.1737 lbnr.1794]. B: Peder i Forlev, Jens i Hvolbæk, Jørgen i Forlev, Kirsten 31, Margrethe g.m. Rasmus Rasmussen i Hvolbæk, Mette 28.

2799 Birgitte Lauridsdatter i Forlev. 1.10.1762, fol.251.
E: Jens Pedersen. Første ægteskab med [Mathias Pedersen], skifte 1.10.1761 lbnr.2729. B: Maren 18, Peder 13, Laurids 9, Christen 5. FM: Anders Andersen i Hårby, Anders Rasmussen i Boes. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Pedersen i Alling.

2800 Kirsten Andersdatter i Mesing. 1.10.1762, fol.253.
E: Svend Rasmussen. B: Kirsten 1. FM: morbror Niels Andersen Kold i Vrold. Første ægteskab med [Niels Rasmussen, skifte 26.8.1754 lbnr.2351]. B: Maren Nielsdatter 10. FM: Peder Poulsen i Mesing. Desuden nævnes enkemandens brødre Peder Rasmussen, Thomas Rasmussen.

2801 Anne Marie Jacobsdatter i Træden. 8.10.1762, fol.255.
E: Morten Christensen. B: Jacob 23, Maren 17, Christen 13, Jørgen 9. FM: farbror Peder Christensen i Gammelstrup.

2802 Christen Nielsen i Træden. 8.10.1762, fol.257.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Rasmussen, der ægter og fæster. B: Anne 14, Anne Margrethe 6, Christen 3 mdr. FM: farbror Jens Nielsen i Gammelstrup.

2803 Hans Pedersen i Hårup, Føvling sogn. 8.10.1762, fol.258.
E: Cathrine Henriksdatter. LV: Jesper Steffensen i Åstrup. B: Anders, der fæster, Maren 22, Karen 19, Johanne 19. FM: morbror Hans Henriksen i Burgårde.

2804 Peder Christensen i Hårup. 8.10.1762, fol.260.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Nielsen, der ægter og fæster. B: Peder 17, Mette 12, Maren 9, Christen 6, Knud 3. FM: Søren Sørensen i Våbensholm.

2805 Anders Hansen i Hårup. 8.10.1762, fol.261.
E: Else Jensdatter. LV: Jesper Steffensen i Åstrup. A: søsters børn Hans Henriksen i Burgårde, Rebekka Henriksdatter sst, Anne Henriksdatter sst, Cathrine Henriksdatter enke i Hårup ved søn Anders Hansen sst.

2806 Else Pedersdatter i Føvling. 8.10.1762, fol.262.
E: Rasmus Rasmussen. B: Marie 22, Anne 20, Mette Margrethe 18, Rasmus 12, Inger Marie 8.

2807 Karen Sørensdatter i Burgårde. 8.10.1762, fol.263.
E: Christen Rasmussen. Første ægteskab med [Søren Pedersen sst, skifte 28.3.1741 lbnr.1887]. B: Johanne g.m. Christen Krog i Velling, Anne g.m. Peder Jensen i Føvling, Karen var g.m. Peder Nielsen i Vinding, død. 1B: Søren 16, Maren g.m. Mads Themsen i Tyrsting, Peder i Davding.

2808 Jens Christensen i Davding. 8.10.1762, fol.264.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jens Sørensen i Burgårde. B: Birthe g.m. Laurids Rasmussen, Anne Marie 13, Christence 11, Karen 9, Anders 6. FM: morbror Niels Andersen i Troelstrup.

2809 Else Jensdatter i Davding. 8.10.1762, fol.265.
E: Peder Jensen. Første ægteskab med [Steffen Jensen sst], skifte 24.9.1754 lbnr.2367. B: Jens 16. FM: farbror Morten Jensen sst.

2810 Anne Marie Rasmusdatter i Brædstrup. 8.10.1762, fol.267.
E: Christen Andersen. B: Kirsten 7. FM: morfar Rasmus Jensen sst.

2811 Anne Jensdatter i Sønder Vissing. 9.10.1762, fol.268.
E: Anders Jensen. B: Maren 12, Laurids 6, Peder 4. FM: morbror Anders Jensen i Burgårde.

2812 Maren Nielsdatter i Sønder Vissing. 9.10.1762, fol.270.
E: Peder Andersen. B: Maren 4. FM: morbror Søren Nielsen i Voerladegård.

2813 Karen Olufsdatter i Sønder Vissing. 9.10.1762, fol.272.
E: Niels Jensen. A: søskende Niels Olufsen sst, Laurids Olufsen i Troelstrup, Bertel Olufsen 17, Sidsel Marie Olufsdatter 14. FM: mosters mand Jens Jensen i Sønder Vissing. Enkemandens første ægteskab med [Johanne Knudsdatter], skifte 18.9.1759 lbnr.2678. B: Anne. FM: Knud Rasmussen sst.

2814 Rasmus Møller og hustru Anne Rasmusdatter i Sønder Vissing. 9.10.1762, fol.273.
B: Anders 33, pension af Randers Hospital, Rasmus 28 sst, Laurids 25 i Davding, Niels 20, Søren 16, Anne Marie g.m. Søren Jensen i Sønder Vissing. FM: morbror Niels Jensen sst, men han underskriver Jens Nielsen.

2815 Maren Nielsdatter i Addit. 9.10.1762, fol.275.
E: Jens Knudsen. B: Jacob, Knud, Anne 28 i Addit, Anne Kirstine 23. FM: Jens Rasmussen i Sønder Vissing.

2816 Maren Jensdatter i Vissingkloster 9.10.1762, fol.275.
E: Jens Pedersen. B: Terkildsen 14, Anne Marie 12, Karen 11, Peder 5, Anne Kirstine 3. FM: Jens Sørensen i Burgårde, Mikkel Christensen i Tåning.

2817 Clara Eleonora Ovesdatter i Skanderborg Ladegård. 25.10.1762, fol.277.
E: Ernst Bjergsted. B: Lisbeth Sofie 22. FM: Jacob Ustrup i Horsens. Første ægteskab med [Niels Jensen sst, skifte 10.9.1736 lbnr.1728]. B: Anne Dorthe var g.m. afdøde Christen Mikkelsen i Horsens, død. 1B: Anne 24, Anne Kirstine g.m. Christen Jonasen i Forlev, Maren g.m. Niels Damsgaard i Ringkloster.

2818 Peder Mikkelsen i Overby. 26.11.1762, fol.281.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Jensen Winther i Tvingstrup. B: Mikkel 9, Bodil 8, Jens 4, Anders 1, Mette Kirstine 8 uger. FM: farbror Jens Mikkelsen i Tåning, fasters mand Søren Gundesen i Ørridslev, mosters mand Jørgen Sørensen i Grumstrup.

2819 Christen Pedersen i Vinding. 3.12.1762, fol.283.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Christen Rasmussen, der ægter og fæster. B: Laurids 18, Peder 15, Sidsel 12, Mette 11, Rasmus 7. FM: farbror Christen Pedersen i Davding.

2820 Johanne Mortensdatter i Vinding. 3.12.1762, fol.284.
E: Jens Pedersen. B: Rudolf sst, Peder sst, Morten i Velling, Niels 24, Karen g.m. Anders Madsen i Vinding, Anne Kirstine 22 i Velling, Anne Margrethe 20.

2821 Lene Hansdatter i Vinding. 3.12.1762, fol.285.
E: Poul Pedersen. B: Hans, Ellen g.m. Oster Hansen officer i Fredericia, Anne g.m. en smed i Ejersted, Kirstine g.m. en skrædder i Fredericia. FM: morbror Jacob Hansen i Fogstrup.

2822 Henrik Fischer og hustru Kirsten Jensdatter i Velling. 3.12.1762, fol.286.
B: Henrik 7, Sidsel 5. FM: farbror Palle Fischer degn i Vinding, morfar Jens Sørensen i Burgårde.

2823 Margrethe Andersdatter i Kilsgård. 8.12.1762, fol.287.
E: Erik Dinesen. A: søster Helvig Andersdatter g.m. Jens Poulsen i Illerup, [skifte 17.5.1755 lbnr.2432]. B: Poul sst, Kirsten g.m. Jesper Nielsen sst, Margrethe 30.

2824 Birgitte Dinesdatter i Alling. 8.12.1762, fol.289.
E: Christen Sørensen. B: Søren, Mette g.m. Søren Pallesen i Århus, Kirsten, Peder 29, Maren 21, Anne 18, Dines 16, Anders 13. FM: morbror Erik Dinesen i Kilsgård.

2825 Maren Knudsdatter i Alling. 8.12.1762, fol.291.
E: Rasmus Jensen. B: Karen 29, Karen død. B: uden for ægteskab Niels Andersen 6. FM: Peder Christensen sst, Jacob Knudsen sst. Af enkemandens første ægteskab B: Anders 43 sst.

2826 Thomas Mortensen snedker i Alling. 8.12.1762, fol.292.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Laurids Pedersen i Tørring. B: Anne 9 mdr. FM: morbror Niels Rasmussen i Sorring.

2827 Dorthe Christensdatter i Åstrup. 27.4.1763, fol.294.
A: bror Oluf Christensen i Vorbjerg, død. 2B: Anne g.m. Peder Hansen sst, Mette g.m. Jacob Pedersen i Fuglsang i Østbirk sogn, søster Inger Christensdatter var g.m. Peder Olufsen i Borum, død. 8B: Oluf i Terp, Christen i Brendstrup, Rasmus i Borum, Maren enke i Borum, Ellen g.m. Peder Rasmussen Javngyde i Borum, Mette enke efter Jens Knudsen i Hørslev, Anne enke efter Niels Christensen i Nørre Galten, Margrethe g.m. Peder Mikkelsen i Fastrup, søster Maren Christensdatter var g.m. Peder Nielsen i Borum, død. 4B: Niels Pedersen Fogh i Borum, Anne g.m. Mikkel Madsen Nissen skipper i Århus, Karen g.m. Jens Lauridsen i Fårup, Mette g.m. Peder Ottesen i Vadsted, [skifte 24.9.1757 lbnr.2573]. 3B: Oluf i Sjelle, Sidsel g.m. Niels Jensen i Gjern, Maren g.m. Niels Jensen i Mølgårde.

2828 Niels Sørensen Røgen i Tovstrup. 30.6.1763, fol.296.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Morten Sørensen i Mollerup. A: bror Rasmus Sørensen Nørring i Randers, død. 3B: Søren Nørring købmand i Randers, Maren Nørring 45, Reinholt Nørring 36, SØSTER Maren Sørensdatter, første ægteskab med Peder Jensen Vinge. 2B: Niels Vinge i København, død. 4B: Mads 29, Søren 20, Cathrine g.m. Søren Laurberg løjtnant i Kornerup på Sjælland, Maren 15, Martha Pedersdatter Vinge var g.m. Simon Bødker i Randers, død. 1B: Ellen Marie g.m. Niels True prammand i Randers. Ovennævnte søster Maren Sørensdatters andet ægteskab med Søren Jensen Birk i Randers, død. 1B: Maren Sørensdatter Birk i Randers, første ægteskab med Anders Bræmmer. 1B: Christoffer farver i Hjørring, andet ægteskab med Mikkel Nørup, død. 2B: Anders i København, Hanne 22.

2829 Edel Sørensdatter i Røgen. 18.7.1763, fol.298.
E: Christen Eriksen. B: Mette Marie 6, Karen 2. FM: morbror Peder Sørensen Leth i Oustrup, mosters mand Jens Jacobsen sst. Første ægteskab med Thomas Sørensen Basse i Århus. B: Anne 16, Maren 14. FM: morbrødre Jens Sørensen Leth i Rindelevgård, Søren Sørensen Leth i Blegind.

2830 Maren Bertelsdatter i Tåstrup. 6.9.1763, fol.300.
E: Jens Madsen. B: Anne 5, Bertel 3. FM: mors farbror Jens Rasmussen kromand i Linå. Enkemandens første ægteskab med [Voldborg Jensdatter], skifte 14.10.1755 lbnr.2441. Skifte efter Voldborg Jensdatters far Jens Andersen i Tåstrup 10.10.1760 lbnr.2684.

2831 Holger Hansen i Båstrup. 12.9.1763, fol.303.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: bror Jens Jørgensen i Ringkloster. A: søskende Søren Hansen tolder i Norge, Maren Hansdatter g.m. Hans Pedersen sadelmager i Odder, Dorthe Hansdatter 50 i København, Anne Hansdatter g.m. Christoffer Iversen i Tebstrup.

2832 Peder Rasmussen Galten i Herskind. 19.9.1763, fol.305.
E: Anne Christensdatter. LV: farbror Jens Mikkelsen i Rode. B: Rasmus 7, Edel 5. FM: farbror Jens Rasmussen i Galten, fasters mand Anders Simonsen Lundgaard sst.

2833 Enevold Enevoldsen 7 år gammel i Fuldbro Mølle. 3.10.1763, fol.309.
A: mor Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Jørgensen, bror Jens Enevoldsen 10. FM: morfar Mikkel Christensen i Tåning, halvsøskende Jørgen Pedersen 4, Mikkel Pedersen 3. FM: farbror Mads Jørgensen i Borup, Rasmus Mikkelsen i Tåning. Skifte efter afdødes far Enevold Jensen i Fuldbro Mølle 17.9.1756 lbnr.2507 og efter afdødes farmor Maren Enevoldsdatter i Bomholt 12.10.1758 lbnr.2730.

2834 Sofie Villumsdatter i Svinsager. 10.10.1763, fol.310.
E: Rasmus Andersen. Første ægteskab med [Thomas Pedersen sst], skifte 12.6.1751 lbnr.2149. B: Peder 33, Maren 30, Villum 26, Erik 19, Kirsten 16. FM: farbror Jacob Pedersen i Mesing.

2835 Niels Christensen i Fastrup. 22.12.1763, fol.311.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter, skifte 21.5.1756 lbnr.2476]. B: Christen i Virring, Kirsten g.m. Søren Knudsen i Ravnholt, Maren g.m. Peder Poulsen i Fastrup, Niels 16, Mette 11. FM: morbror Rasmus Nielsen i Vitved.

2836 Karen Christensdatter i Jeksen. 12.1.1764, fol.313.
E: Mads Lauridsen skovfoged. B: Ellen 5. FM: morfar Christen Jørgensen i Stjær. Enkemandens første ægteskab med [Ellen Sørensdatter], skifte 28.9.1753 lbnr.2309. B: Karen.

2837 Eskild Rasmussen i Stjær. 1.2.1764, fol.315.
E: Sidsel Knudsdatter. LV: Jens Jensen, der ægter. B: Rasmus sst, Sidsel g.m. Søren Rasmussen i Årslev, Voldborg, Søren 17. Første ægteskab med [Voldborg Nielsdatter, skifte 30.7.1734 lbnr.1627]. B: Karen g.m. Niels Sørensen i Stjær, Inger g.m. Jørgen Nielsen i Horndrup.

2838 Anders Pedersen i Tovstrup. 13.2.1764, fol.318.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Knud Jensen i Galten. Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter], skifte 1.5.1753 lbnr.2287. B: Peder i Tovstrup, Jens 26, Peder 24 skrædder, Søren 20.

2839 Anne Jensdatter i Sorring. 13.2.1764, fol.321.
Enke efter [Søren Jensen, skifte 15.10.1760 lbnr.2705]. B: Karen 23, Niels 14. FM: farfar Jens Sørensen sst.

2840 Søren Pallesen og hustru Maren Jensdatter i Sorring. 13.2.1764, fol.322.
B: Anders 14, Anne 11, Jens 7, Palle 4. FM: Niels Rasmussen sst, Jens Jensen sst, Søren Mogensen i Mollerup, Oluf Joensen Fanø skoleholder i Tovstrup.

2841 Hans Pedersen i Addit. 31.3.1764, fol.325.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids Christensen sst. A: bror Anders Pedersen, død. 2B: Peder 27 i København, Søren 25 skrædder i Addit, søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Them, søster Johanne Pedersdatter var g.m. Jens Frandsen i Addit, [skifte 23.9.1754 lbnr.2361]. 2B: Frands 20, Anders 15.

2842 Peder Lauridsen i Vrold. 13.6.1764, fol.326.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: stedfar Jens Nielsen sst. B: Anne 7 uger. Første ægteskab med [Mette Eriksdatter], skifte 27.9.1762 lbnr.2793. B: Laurids 7. FM: morbror Jens Eriksen sst.

2843 Mette Poulsdatter i Tovstrup. 18.6.1764, fol.329.
E: Jens Madsen. B: Anne 13, Poul 8, Maren 5. FM: morbror Thomas Poulsen i Sorring.

2844 Peder Nim i Hedemølle. 3.8.1764, fol.331.
E: Edel Marie Hansdatter. LV: bror Hans Møller i Skægsmølle. B: Anne Kirstine 10. FM: farbror Hans Pedersen i Nim. Enkens første ægteskab med Jørgen Kofod 10.2.1751 lbnr.2138. B: Sofie Hedvig, Helvig. Desuden nævnes enkens svoger Julius Vilhelm Hillerfelt i Bjerager Hovgård.

2845 Mikkel Sørensen i Gram. 10.8.1764, fol.337.
E: Maren Christensdatter, men underskriver Maren Sørensdatter. LV: farbror Jørgen Rasmussen i Hvilsted. Enken gravid. FM for evt barn: afdødes far Søren Rasmussen i Hvolbæk.

2846 Otte Obenhaus i Rye. 31.8.1764, fol.338.
E: Kirsten Jacobsdatter. B: Inger Marie 2.

2847 Søren Nielsen og hustru [Gertrud Jespersdatter] i Salten. 21.9.1764, fol.339.
B: Niels g.m. Karen Jensdatter sst, [skifte 21.9.1759 lbnr.2662]. 1B: Gertrud 6, Kirsten g.m. Rasmus Pedersen. Af konens forrige ægteskaber. B: Rasmus Pedersen, Anders Pedersen, Dorthe Pedersdatter g.m. Søren Pedersen sst, Karen Sørensdatter. FM: Thomas Christensen i Tømmerby.

2848 Søren Nielsen Tolstrup ugift i Salten. 21.9.1764, fol.341.
A: bror Niels Nielsen i Grumstrup, bror Peder Nielsen i Addit, død. 3B: Else, Kirsten, Niels 25, bror Jens Nielsen i Tømmerby, død. 2B: Anne 20, Kirsten 17, søster Maren Nielsdatter enke efter Niels Nielsen i Rye. Desuden nævnes afdødes moster g.m. Niels Sørensen i Tolstrup.

2849 Mads Lauridsen i Jeksen. 22.9.1764, fol.343.
E: Anne Johansdatter. LV: Johan Jacob Rothaus i Bodilmølle. B: Anne Cathrine 9 mdr. FM: Rasmus Sørensen i Jeksen. Første ægteskab med [Ellen Sørensdatter], skifte 28.9.1753 lbnr.2309. B: Karen 14. FM: morbror Rasmus Sørensen i Stjær. Andet ægteskab med [Karen Christensdatter], skifte 12.1.1764 lbnr.2836. B: Ellen 5. FM: morfar Christen Jørgensen i Stjær.

2850 Peder Hansen i Jeksen. 22.9.1764, fol.347.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Henrik Christoffersen, der ægter og fæster. B: Maren 10, Hans 7. FM: farbror Niels Hansen sst.

2851 Maren Sørensdatter i Stjær. 22.9.1764, fol.349.
E: Jens Justesen. B: Anne 17, Bodil 14, Marie 2. FM: morbror Søren Sørensen i Årslev, farbror Thomas Justesen.

2852 Ellen Madsdatter i Stjær. 22.9.1764, fol.352.
E: Rasmus Eskildsen. B: Sidsel 6, Mads 5. FM: mors stedfar Knud Nielsen sst. Arv i boet efter forrige beboer Peder Jensens hustru Mette Rasmusdatter, skifte 13.9.1757 lbnr.2551. B: Rasmus, Maren.

2853 Kirsten Nielsdatter i Storring. 22.9.1764, fol.354.
E: Peder Pedersen. B: Inger 10, Anne 8. FM: mosters mand Søren Andersen sst.

2854 Peder Thomsen i Storring. 22.9.1764, fol.356.
E: [Karen Pedersdatter]. LV: Christen Mikkelsen, der ægter og fæster. B: Helle 2. FM: Mikkel Poulsen sst. Skifte efter afdødes mor Helle Olufsdatter 19.12.1738 lbnr.1816.

2855 Enevold Knudsen i Skovby. 22.9.1764, fol.358.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Knud Jensen i Galten. B: Karen 24, Niels 22, Maren 17, Mette Marie 15, Anne 13, Peder 5, Johanne 2. FM: farbrødre Niels Knudsen i Herskind, Søren Knudsen sst, fasters mand Jens Rasmussen, Frederik Jensen i Gram.

2856 Bodil Rasmusdatter i Storring. 22.9.1764, fol.360.
E: Jens Sørensen. B: Peder 9. FM: Jens Rasmussen Tåstrup sst.

2857 Kirsten Rasmusdatter i Skovby. 22.9.1764, fol.362.
E: Laurids Poulsen. B: Anne g.m. Søren Andersen i Hørslev, Maren 29, Ellen 27, Dorthe 21, Mikkel 17. FM: mosters mand Niels Hansen.

2858 Niels Nielsen i Tåning. 24.9.1764, fol.363.
E: Edel Andersdatter. LV: Niels Gundorf regimentsskriver. B: Anne g.m. Sejer Hansen i Fruering, Birgitte g.m. Rasmus Mikkelsen i Tåning, der fæster, Niels 20.

2859 Niels Dinesen i Sjelle. 1.10.1764, fol.364.
E: [Magda]lene [Marie] Pedersdatter. LV: Laurids Andersen sst, Rasmus Justesen, [der ægter enken]. B: Kirsten 8, Dines 7, Birthe 9 mdr. FM: morfar Peder Lauridsen skoleholder sst. Desuden nævnes enkens bror Thor Pedersen sst.

2860 Niels Andersen i Sjelle. 1.10.1764, fol.366.
E: Maren Mortensdatter. LV: Peder Rasmussen. B: Maren 21, Anders 19, Mette 18, Morten 14, Christen 12. FM: morbrødre Jens Mortensen sst, Christen Mortensen i Nørre Vissing. Første ægteskab med [Maren Christensdatter], skifte 27.2.1742 lbnr.1931. B: Anne g.m. Christen Nielsen Lund i Århus, Karen [var] g.m. Peder Jensen i True, [skifte Marselisborg 5.2.1759 lbnr.476], [nu g.m. Mikkel Mogensen sst], Karen g.m. Johan Pedersen skovfoged i Skørring.

2861 Jens Christensen Kattrup i Sjelle. 1.10.1764, fol.368.
E: Abelone Albertsdatter. LV: Oluf Pedersen, der ægter. B: Ellen 13, Karen 11, Anne 8. FM: farbrødre Erik Christensen i Brørup, Anders Christensen i Kattrup. Enkens første ægteskab med Christen [Christensen] Børsting [sst], skifte 2.8.1749. B: Albert. Christen Børstings første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 27.2.1742 lbnr.1934. B: Christen i Sjelle, Jens sst, Niels sst.

2862 Jens Sørensen i Sjelle. 1.10.1764, fol.371.
E: Birgitte Albertsdatter. LV: Frands Pedersen, der ægter. B: Kirsten 11, Albert 8. FM: morbror Jens Albertsen i Rode.

2863 Anne Sørensdatter i Sjelle. 1.10.1764, fol.372.
E: Peder Jensen. B: Birgitte 10, Jens 8, Kirsten 7. FM: mosters mand Anders Hansen sst. Enkemandens første ægteskab med [Birthe Nielsdatter], skifte 13.6.1752 lbnr.2214. FM: Niels Dinesen, Jochum Clausen sst.

2864 Lene Sørensdatter i Sjelle. 1.10.1764, fol.374.
E: Andreas Christensen. B: Rasmus 17, Christen 11. FM: morbror Anders Sørensen i Ellerup.

2865 Maren Jensdatter i Sjelle. 1.10.1764, fol.376.
E: Peder Frandsen. B: Jens 15, Frands 12. FM: morbror Søren Jensen i Labing.

2866 Mette Sørensdatter i Sjelle. 1.10.1764, fol.377.
E: Jens Andersen smed. B: Anders 16, Søren 13, Maren 7. FM: morbror Niels Sørensen sst.

2867 Kirsten Jensdatter i Sjelle. 1.10.1764, fol.379.
E: Oluf Christoffersen. B: Jens 12, Maren 8. FM: Jens Mortensen sst.

2868 Poul Jensen i Sjelle. 1.10.1764, fol.380.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Jacobsen snedker, der ægter. B: Kirsten 4. FM: Oluf Pedersen sst.

2869 Karen Hansdatter i Sjelle. 1.10.1764, fol.381.
E: Christen Jensen. B: Jens 25, Hans 23. FM: morbror Niels Hansen sst.

2870 Mogens Sørensen i Sjelle. 1.10.1764, fol.381.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Oluf Christoffersen, der ægter. B: Niels 14, Mette 10.

2871 Jens Mikkelsen i Rode. 1.10.1764, fol.382.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Knud Jensen i Galten. B: Jens i Skovby, Abelone g.m. Søren Søndergaard i Låsby, Morten 18, der fæster, Mette 14, Dorthe 7. FM: Jens Albertsen i Rode.

2872 Rasmus Jensen og hustru Maren Sørensdatter i Skørring. 1.10.1764, fol.385.
B: Maren 13, Karen 11, Anne 7, Søren 5. FM: Peder Dyhr, Christen Nielsen. Første ægteskab med [Maren Christensdatter], skifte 9.9.1749 lbnr.2035. B: Jens 19. FM: Christen Jørgensen.

2873 Christen Rasmussen i Skørring. 1.10.1764, fol.387.
E: [Kirsten Eriksdatter]. LV: Anders Rasmussen, der ægter. B: Anne 4, Maren 5 uger. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter], skifte 9.9.1749 lbnr.2034. B: Karen 21, Rasmus 12. Andet ægteskab med [Mette Rasmusdatter], skifte 14.9.1757 lbnr.2556. B: Niels 12, Søren 10, Rasmus 9, Jørgen 7. FM: morfars søn Jens Rasmussen sst.

2874 Hans Pedersen i Skørring. 1.10.1764, fol.388.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Jørgensen sst. B: Anders 40 i Sjelle, Jens 35 i Skørring, Peder 31 ridefoged på Hansted Hovgård, Søren 26.

2875 Karen Lauridsdatter [fejl for Kirsten Lauridsdatter] i Skørring. 1.10.1764, fol.390.
E: Frands Christensen. B: Sidsel 16, Christen 12, Laurids 9. FM: Søren Jensen sst.

2876 Karen Nielsdatter i Skørring. 1.10.1764, fol.391.
E: Rasmus Jørgensen. B: Christen 16, Hans 12, Christen 10. FM: farbror Jens Jørgensen sst. Enkemandens første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 9.9.1749 lbnr.2036. B: Jens. Arv i boet efter [Niels Jensen], skifte 31.5.1721 til B: Maren Nielsdatter som skal være i Brædstrup.

2877 Thomas Pedersen i Skørring. 1.10.1764, fol.392.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen, der ægter. B: Søren 11. Første ægteskab med [Bodil Andersdatter], skifte 9.9.1749 lbnr.2037. B: Maren 36 g.m. Jens Sørensen i Rode, Peder 32, Anders 28, Anne 23.

2878 Johanne Lauridsdatter i Skørring. 1.10.1764, fol.394.
E: Niels Rasmussen smed. B: Anne 22, Laurids 18, Rasmus 16, Søren 12, Peder 9, Jens 5. FM: halvbror Laurids Nielsen smed i Voel. [Enkemandens første ægteskab i Låsby med Anne Rasmusdatter], skifte 4.11.1737 lbnr.1786. Søn Jens Nielsen nævnes.

2879 Christen Rasmussen skrædder i Skørring. 1.10.1764, fol.395.
E: [Maren Rasmusdatter]. LV: Niels Frandsen skrædder i Hørslevbol, der ægter. B: Rasmus 6, Søren 3. FM: Frands Christensen. Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter], skifte 14.9.1757 lbnr.2557. B: Jens 24, Søren 17, Karen 15, Maren 12, Jacobine 10. FM: Peder Frandsen i Skørring.

2880 Morten Sørensen og hustru Maren Andersdatter i Skørring. 2.10.1764, fol.396.
B: Kirsten 16, Anders 15, Jens 5. FM: Johan Pedersen skovfoged sst, Peder Nielsen sst. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 31.1.1735 lbnr.1659]. B: Peder 37. Andet ægteskab med [Anne Rasmusdatter]. B: Maren 28, Karen 23, Anne 21. FM: Simon Frandsen sst, Rasmus Christoffersen i Sminge.

2881 Christen Nielsen i Skørring. 2.10.1764, fol.398.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Christensen, der ægter. B: Peder 16, Gertrud 7. FM: Rasmus Christoffersen i Sminge, Oluf Fanø skoleholder i Tovstrup.

2882 Christen Rasmussen i Herskind. 3.10.1764, fol.399.
E: Maren Sejersdatter. LV: Steffen Simonsen, der ægter. B: Maren 16, Sejer 14, Rasmus 10. FM: Anders Sejersen sst , Laurids Andersen i Sjelle. Skifte efter forrige hustru 11.10.1746. B: Kirsten 24. FM: Søren Jensen i Herskind.

2883 Niels Jensen i Herskind. 3.10.1764, fol.401.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Frands Simonsen, der ægter. B: Jens 16, Rasmus 10, Peder 7, en datter. FM: morbror Peder Rasmussen sst, Anders Sejersen sst.

2884 Rasmus Frandsen i Herskind. 3.10.1764, fol.403.
E: Maren Jeremiasdatter. LV: Søren Knudsen. B: Bodil 30, Mette g.m. Anders Sejersen sst, Anne g.m. Jørgen Jensen i Skørring, Frands 25. FM: Christen Sørensen i Herskind.

2885 Rasmus Sørensen i Herskind. 3.10.1764, fol.405.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Rasmussen Møller, der ægter. B: Anne 19, Sidsel 16, Søren 13, Maren 7. FM: farbror Peder Herskind i Ratlovsdal.

2886 Jens Andersen i Herskind. 3.10.1764, fol.407.
E: [Anne Jensdatter]. LV: Rasmus Nielsen, der ægter og fæster. B: Sidsel 4. FM: farbror Jørgen Andersen i Mesing, fasters mand Peder Jepsen i Hørslevbol. Første ægteskab med [Mette Pedersdatter, skifte 15.5.1739 lbnr.1830]. B: Mads 24. Andet ægteskab med [Maren Pedersdatter], skifte 13.6.1752 lbnr.2212. B: Jens 14, Mette Cathrine 9. FM: Rasmus Pedersen.

2887 Jens Lauridsen i Herskind. 3.10.1764, fol.409.
E: Voldborg Pedersdatter. LV: Thøger Pedersen. B: Peder 34 sst, Laurids 28, Karen 20.

2888 Anders Thomsen ugift i Emborg. 6.10.1764, fol.410.
A: bror Søren Thomsen sst, søster Kirsten Thomasdatter g.m. Johan Madsen i Rye, søster Karen Thomasdatter 19, halvsøster Anne Andersdatter 14. FM: far Anders Rasmussen i Emborg, farbror Niels Andersen. Skifte efter afdødes far [Thomas Andersen sst] 8.7.1749. Skifte efter afdødes mor [Johanne Sørensdatter sst] 22.12.1750 lbnr.2137. Skifte efter afdødes fars moster Anne Sørensdatter krokone i Rye 27.11.1753 lbnr.2332.

2889 Rasmus Johansen i Høver. 15.10.1764, fol.411.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Daniel Rasmussen, der ægter. A: mor Anne Andersdatter sst, bror Anders Johansen i Stjær, søster Anne Johansdatter g.m. Rasmus Madsen i Lillering, søster Kirsten Johansdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Skovby, [skifte 14.6.1752 lbnr.2223]. B: Anne Marie 15. FM: farbror Knud Lauridsen i Skårup. Fædrende arv i boet efter skifte på Lyngbygård gods 1.7.1758 til Oluf Thomsen i Lyngbys brorsøn Thomas Jepsen 11.

2890 Hans Pedersen forrige mand og hustru Cathrine Sørensdatter i Høver. 15.10.1764, fol.414.
E: Erik Pedersen. B: Rasmus Hansen 18. FM: Søren Jensen i Labing.

2891 Anders Knudsen i Galten. 15.10.1764, fol.416.
E: Abelone Thomasdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Søren 10, Thomas 8, Knud 4, Sidsel 6. FM: mosters mand Laurids Danielsen i Skibby, fars søskendebørn Rasmus Christensen i Stjær, Frands Simonsen i Galten, Peder Møller i Herskind.

2892 Niels Pedersen i Galten. 15.10.1764, fol.419.
E: Helvig Rasmusdatter. LV: Niels Jensen, der ægter. A: bror Thomas Pedersen i Storring, død. 4B: Hans Thomsen 25, Peder Thomsen, [skifte 22.9.1764 lbnr.2854] 1B: Helle, Lene Thomasdatter g.m. Andreas Pedersen sst, Kirsten Thomasdatter, søster Karen Pedersdatter, enke i Galten, søster Maren Pedersdatter g.m. Søren Christensen i Borum, halvsøster Maren Christiansdatter g.m. Erik Rasmussen i Aldrup, død. 2B: borgmester Møller i Århus, Ove Eriksen, død. 1B: Erik.

2893 Peder Jensen i Galten. 15.10.1764, fol.421.
E: Anne Knudsdatter. LV: Knud Jensen sst. B: Jens 28, der fæster, Edel g.m. Laurids Rasmussen sst, Anne. FM: Jens Herlufsen sst.

2894 Jens Mortensen smed i Galten. 15.10.1764, fol.422.
E: Anne Pedersdatter. LV: Knud Jensen sst. B: Maren 22, Lorents 16, Lisbeth 10. FM: Laurids Rasmussen sst, Jens Herlufsen sst, Niels Jensen sst.

2895 Birgitte Nielsdatter i Galten. 15.10.1764, fol.424.
E: Herman Nielsen skrædder. B: Søren 11. FM: Anders Simonsen sst.

2896 Rasmus Nielsen i Galten. 15.10.1764, fol.425.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Johanne 8, Niels 7. FM: Frands Pedersen sst.

2897 Kirsten Christensdatter i Galten. 15.10.1764, fol.426.
E: Rasmus Markussen. B: Mette 22. FM: Knud Jensen.

2898 Niels Jensen snedker i Galten. 15.10.1764, fol.426.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Herlufsen sst. B: Else 10, Anne 8. FM: Niels Jensen sst.

2899 Maren Mikkelsdatter i Stjær. 22.11.1764, fol.427.
E: Christen Jørgensen. B: Jørgen 44, Karen var g.m. Mads Lauridsen i Jeksen, [skifte 12.1.1764 lbnr.2836]. 1B: Ellen 4. Enkemandens steddatter Anne Pedersdatter 40. FM: Rasmus Knudsen i Jeksen.

2900 Kirsten Jensdatter i Veng. 8.12.1764, fol.429.
E: Jens Lauridsen. B: Laurids 14, Anne 6, Maren 2. FM: farbror Niels Lauridsen i Venggård.

2901 Christen Sørensen i Ørskov. 8.12.1764. fol 431.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Andreas Flensborg i Horsens. B: Gertrud g.m. Jørgen Hansen i Ørridslev, Anne enke i Kattrup, Karen. FM: Hr. Kaalund i Kattrup, Jacob Christensen i Møballe.

2902 Jens Andersen i Fruering. 16.2.1765, fol.435.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Mikkel Jespersen sst. B: Anders 8, Karen 6. FM: farbror Rasmus Andersen i Svinsager.

2903 Jens Rasmussen og hustru Maren Pedersdatter i Addit. 27.2.1765, fol.436.
B: Frederik 25, Rasmus 23, Peder 15, Dorthe Elisabeth 7. FM: Jens Nielsen i Sønder Vissing, Peder Andersen den ældre sst.

2904 Rasmus Jensen Bonde i Hørning. 2.3.1765, fol.438.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Søren Jensen sst, der ægter. Af første ægteskab B: Niels handskemager i Odense, Kirsten 24. FM: Peder Esbensen i Hørning.

2905 Peder Pedersen i Rye. 7.3.1765, fol.439.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Nielsen, der ægter. B: Peder 19, Maren 15, Karen 12, Steffen 9, Niels 7, Knud 3. FM: morbror Niels Nielsen i Davding, søskendebarn Jacob Hansen i Rye.

2906 Jens Rasmussen i Rye. 7.3.1765, fol.442.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen, der fæster. B: Niels 14, Anne 8, Rasmus 5. FM: Niels Jensen sst, Jens Jensen i Salten, farbror Anders Rasmussen i Rye.

2907 Dorthe Nielsdatter i Rye. 7.3.1765, fol.444.
E: Knud Pedersen. B: Peder 13. FM: Mads Pedersen sst. Første ægteskab med [Jens Gotfredsen sst, skifte 17.11.1739 lbnr.1840]. B: Gotfred 26 i København. FM: farbror Christian Gotfredsen i Rye. Andet ægteskab med Rasmus. B: Jens 24, Johanne 19.

2908 Gudik Jørgensen i Rye. 7.3.1765, fol.445.
E: Karen Salomonsdatter. LV: Laurids Andersen, der ægter. B: Jørgen 15, Sidsel 12, Karen 8. FM: Poul Ebertsen sst, morbror Rasmus Salomonsen sst.

2909 Johanne Pedersdatter i Fårhuset. 7.3.1765, fol.447.
E: Søren Nielsen. B: Peder 9, Thomas 4. FM: morbror Jens Pedersen i Hvolbæk, mosters mand Rasmus Mikkelsen i Firgårde. Enkemandens første ægteskab med [Anne Rasmusdatter], skifte 26.11.1753 lbnr.2327. B: Niels. FM: fars svoger Niels Rasmussen i Rye.

2910 Søren Andersen i Hørslev. 13.6.1765, fol.449.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Anders 5. FM: morbror Rasmus Mikkelsen i Edslev.

2911 Jens Nielsen ugift i Yding. 21.6.1765, fol.450.
A: søster Anne Nielsdatter var g.m. [Peder Olufsen sst, skifte 12.11.1722 lbnr.1103]. 2B: Niels Pedersen sst, Anne Pedersdatter var g.m. Søren Smed sst, [skifte 30.6.1741 lbnr.1903]. 4B: Oluf i Voerladegård, Peder i Tåning, Oluf smed i Dørup, Karen g.m. Anders Mortensen i Yding, halvsøster Maren Iversdatter ved søn Mikkel Christensen i Yding, halvsøster Sidsel Iversdatter var g.m. Otte Nielsen, [skifte 4.4.1735 lbnr.1681]. 3B: Niels i Yding, Iver 45, Karen g.m. ovennævnte Mikkel Christensen sst, halvsøster Birgitte Iversdatter g.m. Peder Rasmussen sst, død. 2B: Iver sst, Niels 52 i København.

2912 Magdalene Marie Pedersdatter i Sjelle. 22.6.1765, fol.452.
E: Rasmus Justesen. Første ægteskab med [Niels Dinesen sst], skifte 1.10.1764 lbnr.2859. B: Kirsten 9, Dines 8, Birgitte 1. FM: morfar Peder Lauridsen skoleholder sst, fasters mand Laurids Pedersen i Yding.

2913 Anders Andersen ugift i Pårup. 6.7.1765, fol.455.
A: bror Peder Andersen sst, bror Niels Andersen i Them, bror Torben Andersen i Fogstrup, bror Frederik Andersen i Løgager, [skifte 28.10.1757 lbnr.2615]. 4B: Maren 15, Rasmus 14, Kirsten 11, Anders 10, søster Maren Andersdatter g.m. Hans Christensen i Sebstrup, søster Anne Andersdatter g.m. Jens Nielsen i Virklund.

2914 Rasmus Nielsen i Flensted. 10.7.1765, fol.456.
E: Inger Jensdatter. LV: Rasmus Jensen i Låsby. B: Niels 13, Karen 10, Jens 8, Søren 5. FM: farfar Niels Rasmussen i Flensted. Desuden nævnes enkens søster Edel Jensdatter i Nørre Vissing.

2915 Morten Jensen i Låsby. 10.7.1765, fol.458.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Nielsen, der ægter og fæster. B: Anne Kirstine 6. FM: Søren Sørensen Søndergaard sst. Desuden nævnes enkens stedfar Niels Pedersen, afdødes bror Thomas Jensen sst.

2916 Søren Pedersen ugift i Storring. 10.7.1765, fol.461.
A: farbror Rasmus Enevoldsen i Flensted, død. 5B: Rasmus Rasmussen i Klintrup, Jens Rasmussen i Flensted, Maren Rasmusdatter g.m. Anders Vestergaard i Skellerup, Karen Rasmusdatter g.m. Mads Madsen i Klintrup, Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Sørensen i Flensted, død. 5B: Søren 33, Rasmus 31, Enevold 29, Jens 26, Mikkel 24, faster Maren Enevoldsdatter i Bomholt, [skifte 12.10.1758 lbnr.2730]. 3B: Enevold Jensen i Fuldbro Mølle, [skifte 17.9.1756 lbnr.2507]. 1B: Jens 12. FM: Mikkel Christensen i Tåning, Maren Jensdatter enke i Mollerup. LV: Laurids Dyhr i Bomholt, Anne Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Alling.

2917 Bodil Sørensdatter i Ris. 15.8.1765, fol.463.
E: Peder Hansen. B: Hans 1.

2918 Søren Andersen og hustru Sidsel Pedersdatter i Ris. 15.8.1765, fol.464.
B: Maren 23, Bodil g.m. Peder Hansen sst, [skifte 15.8.1765 lbnr.2917]. B: Hans 1. FM: Enevold Knudsen Hvid i Tammestrup. Af første ægteskab B: Kirsten Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Kattrup.

2919 Søren Christensen i Gram. 15.8.1765, fol.466.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Rasmussen sst, der ægter og fæster. A: søster Else Christensdatter i Helsingør, søster Kirsten Christensdatter på Sjælland, halvbror Johan Josefsen i Skanderborg Ladegård.

2920 Margrethe Jensdatter i Vrold. 16.9.1765, fol.468.
E: Mads Nielsen. B: Sidsel 3. FM: morfar Jens Jensen Fregerslev i Stilling.

2921 Sidsel Jensdatter i Vrold. 16.9.1765, fol.469.
E: Jens Nielsen Nedergaard. B: Sidsel 19, Anne 16, Anne Johanne 11, Birgitte 9, Jens 4. FM: morbrødre Knud Jensen i Vrold, Søren Jensen. Af første ægteskab B: Maren Pedersdatter 22, Kirsten Pedersdatter enke efter Peder Lauridsen sst, [skifte 13.6.1764 lbnr.2842].

2922 Anders Jensen Nedergaard i Vrold. 16.9.1765, fol.472.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Anders Rasmussen. B: Jens 21, Rasmus 16, Jesper 14, Kirsten 7, Erik 5. FM:farbrødre Knud Jensen i Vrold, Søren Jensen sst.

2923 Christen Nielsen i Vrold. 16.9.1765, fol.2.
E: Maren Joensdatter. LV: Christen Nielsen, der ægter og fæster. B: Kirsten 11, Anne 6, Niels 3. FM: morbror Mikkel Joensen i Illerup.

2924 Anders Lauridsen Bryrup i Vrold. 16.9.1765, fol.4.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Niels Bonde sst. B: Inger Marie 6. FM: farbror Rasmus Lauridsen i Velling.

2925 Peder Christensen i Vrold. 16.9.1765, fol.5.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Bonde sst. B: Antoni, der fæster, Johanne 27, Karen 25. FM: Mads Nielsen sst.

2926 Anders Jensen i Vrold. 16.9.1765, fol.5.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Bonde sst. B: Maren 27, Jens 25. Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 9.8.1737 lbnr.1774]. B: Jens sst.

2927 Cathrine Nielsdatter i Vrold. 16.9.1765, fol.6.
E: Them Jensen smed. B: Jens 9. FM: Niels Bonde sst.

2928 Bertel Jacobsen i Forlev. 16.9.1765, fol.7.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Knud Jensen i Vrold. Første ægteskab med [Dorthe Troelsdatter], skifte 15.6.1757 lbnr. 2520. B: Jacob 18, Troels 17, Niels 12. FM: farbrødre Jens Jacobsen i Oustrup, Peder Jacobsen i Illerup.

2929 Oluf Hansen i Tåning. 17.9.1765, fol.10.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Rasmus Mikkelsen sst. B: Sidsel 26, Hans 25, Jeppe 23, Claus 21, Erik 15, Johanne 12, Maren 11. FM: Peder Sørensen sst, Poul Nielsen sst.

2930 Niels Hansen Dam i Tåning. 17.9.1765, fol.12.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Iversen, der fæster. B: Karen 9. FM: fasters mand Mathias Nielsen sst. Enkens første ægteskab med [Laurids Nielsen sst], skifte 26.5.1752 lbnr.2197. Desuden nævnes enkens bror Frands Rasmussen skoleholder i Vrold.

2931 Laurids Christensen i Tåning. 17.9.1765, fol.14.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Rasmus Mikkelsen sst. B: Karen 15, Anne 7. FM: Niels Christensen Bonde sst.

2932 Karen Sørensdatter i Tåning. 17.9.1765, fol.14.
E: Clemen Jensen. B: Jens 17, Kirsten 14, Søren 11, Karen 7.

2933 Maren Christensdatter i Horndrup. 17.9.1765, fol.15.
E: Rasmus Andersen. B: Maren 24, Karen 21, Christen 15, Anders 12, Niels 9. FM: søskendebarn Rasmus Rasmussen sst.

2934 Jens Pedersen i Horndrup. 17.9.1765, fol.17.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jacob Vilhelmsen, der ægter og fæster. B: Rasmus 11, Anne 8. FM: Rasmus Mikkelsen i Tåning.

2935 Anne Christensdatter i Tebstrup. 17.9.1765, fol.18.
E: Hans Jensen. B: Peder 34, Jens 30, Anne 28, Christen 21.

2936 Jens Jensen i Elling. 18.9.1765, fol.19.
E: Elle Andersdatter. LV: Niels Bredal skovridder i Ejer. A: mor Maren Sørensdatter, enke efter Jens Knudsen i Elling, søskende Knud Jensen sst, Jørgen Jensen sst, Maren Jensdatter enke efter Terkildsen Pedersen i Hem, Mette Jensdatter g.m. Søren Mortensen i Yding. Enkens første ægteskab med Christen Hansen, skifte 21.8.1754 lbnr.2334. B: Anne, Anders, Eskild, Elias, Anne Kirstine.

2937 Karen Hansdatter i Ris. 18.9.1765, fol.22.
E: Søren Andersen. B: Johanne 7, Jens 4, Hans 1. FM: mors søskendebarns mand Jens Mikkelsen i Tåning.

2938 Karen Jensdatter i Ris. 18.9.1765, fol.25.
E: Rasmus Pedersen. B: Karen 5. FM: morbror Jacob Jensen i Elling. Af enkemandens første ægteskab B: Peder. Desuden nævnes enkemandens far Peder Rasmussen Dam, enkemandens bror Niels Pedersen i Ris.

2939 Mikkel Christensen i Yding. 18.9.1765, fol.26.
E: Karen Ottesdatter. LV: Jens Jensen Ring sst. B: Sidsel 13, Maren 12, Sofie 8, Christen 5, Karen 3. FM: morbror Niels Ottesen sst, fars søskendebørn Peder Jensen sst, Jens Hansen sst. Desuden nævnes afdødes bror Joen Christensen.

2940 Iver Nielsen i Yding. 18.9.1765, fol.29.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Helle g.m. Mads Hansen i Såby, Niels 23, Christen 21, Oluf 19, Niels 9. FM: søskendebarn Niels Ottesen i Yding.

2941 Iver Jørgensen i Såby. 18.9.1765, fol.32.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Hansen sst. B: Karen 15, Iver 14, Birgitte 7, Maren 4. FM: morbror Jens Jensen i Yding, Peder Jensen sst. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 12.9.1749 lbnr.2041. B: Karen. FM: farbror Oluf Jørgensen.

2942 Maren Pedersdatter i Såby. 18.9.1765, fol.34.
E: Laurids Jensen. B: Anne 18, Kirsten 15, Jørgen 11. FM: Jens Nielsen i Yding. Første ægteskab med [Jørgen Jørgensen sst, skifte 18.6.1743 lbnr.2001] B: Jens Jørgensen i Dørup, Anne Jørgensdatter 28. FM: Mikkel Nielsen i Såby, morfar Peder Olufsen i Såby.

2943 Christen Christensen i Høver. 26.9.1765, fol.36.
E: Karen Sørensdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Christen 8. FM: farbror Laurids Christensen Skøt i Harlev.

2944 Peder Mikkelsen i Mesing. 28.9.1765, fol.38.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Andersen, der ægter. B: Mikkel 7, Niels 5, Abelone 3. FM: Peder Christensen sst, Laurids Christensen sst, fasters mand Danielsen i Virring. Arv i boet efter afdødes bror Niels Mikkelsen til dennes søster Gertrud Mikkelsdatter. FM: afdødes farbrødre Peder Pedersen i Stilling og forrige beboer Niels Pedersen.

2945 Margrethe Nielsdatter i Mesing. 28.9.1765, fol.41.
E: Christen Jensen. B: Anne Cathrine 19, Anne 14, Niels 12. FM: Laurids Pedersen i Forlev, Jacob Ernstsen sst.

2946 Karen Sørensdatter i Mesing. 28.9.1765, fol.44.
E: Søren Jensen. B: Anne 8, Maren 3. FM: farbror Peder Jensen sst.

2947 Kirsten Jacobsdatter i Mesing. 28.9.1765, fol.46.
E: Christen Pedersen. B: Johanne Marie 28 g.m. Anders Jensen i Skanderborg, Karen 25, Mette 22, Jacob 19, Peder 17, Maren 14, Anne 11, Birgitte 5.

2948 Anne Christensdatter i Mesing. 28.9.1765, fol.48.
E: Thor Lauridsen. B: Laurids 20, Søren 15, Maren 13. Første ægteskab med Poul Sejersen sst, skifte 8.6.1743 lbnr.1989. B: Christen 26.

2949 Anne Marie Christoffersdatter i Mesing. 28.9.1765, fol.49.
E: Jacob Jensen tømmermand. B: Bodil 8, Jens 4. FM: Frands Jensen i Gram.

2950 Else Jensdatter i Mesing. 28.9.1765, fol.51.
E: Søren Pedersen. B: Dorthe Marie 10. FM: Anders Pedersen i Alken. Første ægteskab med [Niels Rasmussen i Forlev], skifte 11.9.1753 lbnr.2303. B: Niels 20. FM: Peder Jørgensen sst.

2951 Cathrine Troelsdatter i Illerup. 30.9.1765, fol.52.
E: Peder Jacobsen. B: Jacob, der fæster, Jens 12. FM: farbror Jens Jacobsen i Oustrup.

2952 Jesper Nielsen i Illerup. 30.9.1765, fol.55.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mikkel Joensen, der ægter. B: Niels 8. FM: Christen Nielsen i Tørring.

2953 Dorthe Rasmusdatter i Illerup. 30.9.1765, fol.57.
E: Mads Nielsen. B: Maren 6. FM: farbror Niels Nielsen i Hørning.

2954 Jens Jensen i Illerup. 30.9.1765, fol.59.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Rasmussen i Vrold. B: Peder 20, der fæster, Jens 15. FM: farbror Niels Jensen i Hårby.

2955 Peder Rasmussen i Illerup. 30.9.1765, fol.61.
E: Maren Sørensdatter. LV: Oluf Jensen, der ægter. B: Rasmus 17, Maren 15, Dorthe 12. FM: Christoffer Hansen i Søballe.

2956 Andreas Clausen i Svejstrup. 30.9.1765, fol.62.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Jørgensen, der ægter. B: Maren 5. FM: morbror Hans Jensen sst.

2957 Kirsten Rasmusdatter i Boes. 30.9.1765, fol.63.
E: Jens Christensen. B: Johanne 7. FM: morbror Anders Rasmussen i Emborg.

2958 Hans Rasmussen i Boes. 30.9.1765, fol.66.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Peder Jacobsen, der ægter. B: Anne 3. FM: Anders Rasmussen sst.

2959 Jesper Nielsen i Boes. 30.9.1765, fol.67.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Sørensen, der ægter. B: Karen 7, Kirsten 5. FM: Søren Sørensen sst.

2960 Christoffer Thomsen i Emborg. 30.9.1765, fol.68.
E: Anne Gertsdatter. LV: Rasmus Rasmussen, der ægter. B: Anne 13, Sidsel 10, Karen 7. FM: fasters mand Jens Nielsen i Ersholt, Anders Rasmussen i Boes, morbror Laurids Gertsen i Siim.

2961 Navn mgl. i Emborg. 30.9.1765, fol.70.
E: Jens Frederiksen. B: Karen 14, Jens 12, Anne 10, Johanne 6.

2962 Johanne Christensdatter i Emborg. 30.9.1765, fol.71.
E: Laurids Pedersen smed. B: Anne Kirstine 13, Christen 8, Peder 6.

2963 Kirsten Andersdatter i Fiskerhusene. 30.9.1765, fol.72.
E: Poul Jensen. B: Jens 21, Anders 19, Jens 15, Niels 11. Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Jensen i Emborg.

2964 Johanne Pedersdatter i Skårup. 1.10.1765, fol.72.
E: Rasmus Møller. B: Rasmus 9, Anne 2. FM: søskendebarn Søren Nielsen sst. Første ægteskab med [Rasmus Eriksen sst], skifte 21.5.1756 lbnr.2482. B: Anne Marie 15, Erik 12. FM: Laurids Eriksen i Virring.

2965 Anne Olufsdatter i Skårup. 1.10.1765, fol.75.
E: Niels Andersen. B: Karen 21, der ægter Mikkel Nielsen i Gjesing, Anders 19, Oluf 15, Kirsten 8. FM: Søren Rasmussen sst.

2966 Knud Sørensen i Skårup. 1.10.1765, fol.76.
E: Karen Iversdatter. LV: Erik Smed sst. B: Else Kirstine 18. Af første ægteskab B: Niels 28, der fæster, Maren g.m. Jens Sørensen sst.

2967 Else Poulsdatter i Skårup. 1.10.1765, fol.78.
E: Christen Rasmussen. B: Karen 10, Rasmus 2.

2968 Anne Rasmusdatter i Skårup. 1.10.1765, fol.79.
E: Søren Andersen. B: Mette 12, Rasmus 8, Jens 5.

2969 Anne Andersdatter i Hvolbæk. 1.10.1765, fol.80.
E: Jens Ebbesen. B: Anders 1. FM: farfar Ebbe Jensen i Skårup.

2970 Mikkel Andersen i Gjesing. 1.10.1765, fol.81.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: Hans Jacobsen sst. B: Anne Margrethe 21, der ægter Mikkel Nielsen, Sidsel 19. FM: Jens Leth i Rindelevgård.

2971 Mogens Rasmussen i Gjesing. 1.10.1765, fol.83.
E: Maren Jepsdatter. FM: Jens Leth i Rindelevgård. B: Niels 14. FM: farbror Søren Rasmussen i Svinsager. Arv i boet efter forrige beboer og hustru til disses børn Mikkel Nielsen, Thomas Nielsen.

2972 Kirsten Mikkelsdatter i Virring. 1.10.1765, fol.85.
E: Joen Rasmussen. B: Anne 14, Kirsten 12. FM: Niels Mikkelsen sst.

2973 Anders Rasmussen i Virring. 1.10.1765, fol.88.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Danielsen. B: Ellen 14 dage. FM: Hans Jacobsen i Gjesing. Desuden nævnes enkens søster Helle Rasmusdatter.

2974 Maren Nielsdatter i Fastrup. 1.10.1765, fol.90.
E: Peder Poulsen. B: Niels 2. FM: morbror Christen Nielsen i Virring.

2975 Anne Hansdatter i Vitved. 1.10.1765, fol.91.
E: Anders Rasmussen. B: Maren 21, Rasmus 17. FM: Rasmus Nielsen sst.

2976 Them Rasmussen i Vitved. 1.10.1765, fol.93.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. A: bror Laurids Rasmussen i København, bror Rasmus Rasmussen i Veng, død. 3B: Rasmus sst, Steffen 20, Anne Kirstine 16, søster Marie Rasmusdatter var g.m. Poul Jensen i Fastrup, død. 6B: Anne 25, Karen 22, Maren 21, Kirsten 17, Jens 15, Rasmus 13.

2977 Kirsten Andersdatter i Jeksen. 2.10.1765, fol.94.
E: Mads Jensen smed. B: Gertrud 14, Anne 11, Mette 8, Maren 4.

2978 Jacob Gothardsen i Koldens Mølle. 2.10.1765, fol.95.
E: Karen Andersdatter. LV: Johan Andersen, der ægter. B: Gothard 10, Anne Marie 7, Juliane 5. FM: fars stedfar Jacob Rothaus i Bodilmølle. Desuden nævnes enkens bror Peder Andersen.

2979 Anne Eriksdatter i Tåstrup. 2.10.1765, fol.98.
E: Rasmus Jensen. B: Mikkel 5. FM: morbror Morten Eriksen i Hørning. Desuden nævnes enkemandens søster Mette Jensdatter.

2980 Knud Knudsen i Tåstrup. 2.10.1765, fol.101.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Niels Jørgensen, der ægter. B: Anne 10, Niels 7, Kirsten 2. FM: Rasmus Jensen sst. Desuden nævnes afdødes bror Søren Knudsen.

2981 Anne Frederiksdatter i Blegind. 7.10.1765, fol.103.
E: Peder Nielsen. B: Anders 10, Frederik 8, Maren 5. Desuden nævnes enkemandens bror Thomas Nielsen sst.

2982 Laurids Jensen i Hørning. 7.10.1765, fol.104.
E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Jørgensen, der fæster. B: Karen 18, Anne 15, Maren 12, Kirsten 10, Johanne 6. FM: farbror Søren Jensen i Gram. Desuden nævnes enkens bror Rasmus Jensen.

2983 Jens Mikkelsen i Hørning. 7.10.1765, fol.107.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Leth sst. B: Niels 15, Peder 10, Mikkel 6. FM: Jens Poulsen sst.

2984 Knud Jespersen i Dørup. 7.10.1765, fol.108.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter og fæster. B: Anne 7, Karen 4, Anne Kirstine 2. FM: farbror Morten Jespersen i Adslev, morbror Anders Jensen i Stjær. Desuden nævnes afdødes søsters mand Niels Nielsen i Søballe, afdødes halvbror Rasmus Jacobsen i Framlev.

2985 Birgitte Nielsdatter i Fregerslev. 7.10.1765, fol.110.
E: Jens Nielsen. B: Ingeborg 22, Niels 19, Anders 15, Kirsten 9, Hans 6, Anne Marie 4.

2986 Jens Jespersen og hustru Maren Mikkelsdatter i Bjertrup. 7.10.1765, fol.112.
B: Jesper 20, Mette 18, Maren 14, Mette Marie 12, Kirsten 10. FM: Knud Poulsen i Hørning, Rasmus Knudsen i Stilling, Jens Fregerslev sst, Jens Stilling, degn i Fruering, Rasmus Sørensen i Stilling.

2987 Jens Lauridsen i Veng. 8.10.1765, fol.114.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Lauridsen, der fæster. Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter], skifte 8.12.1764 lbnr.2900. B: Laurids 15, Anne 7, Maren 3. FM: farbror Niels Lauridsen i Venggård, morbror Søren Jensen i Mesing. Desuden nævnes afdødes bror Søren Lauridsen i Stjær, enkens far Jens Rasmussen i Hårby.

2988 Anne Knudsdatter i Veng. 8.10.1765, fol.117.
E: Niels Rasmussen. B: Kirsten 5. FM: mors søskendebarn Rasmus Thøgersen i Hårby.

2989 Anders Jensen i Nørre Vissing. 8.10.1765, fol.120.
E: Sidsel Marie Jørgensdatter. LV: Joen Jensen, der ægter og fæster. B: Kirsten 8, Jens 6, Maren 2. FM: fasters mand Jens Pedersen i Vissing, morbror Just Jørgensen i Svejstrup.

2990 Jens Rasmussen i Nørre Vissing. 8.10.1765, fol.124.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Madsen, der ægter og fæster. B: Anne g.m. Peder Nielsen i Søballe, Karen g.m. Jens Jensen i Tovstrup, Maren 19, Anders 17, Sidsel 15, Johanne 13, Kirsten 9. FM: søskendebarn Rasmus Sørensen i Veng, Søren Sørensen i Vitved, Mads Sørensen i Veng.

2991 Jens Andersen i Nørre Vissing. 8.10.1765, fol.127.
E: Edel Jensdatter. LV: Rasmus Pedersen, der ægter. B: Sidsel 2. FM: fasters mand Niels Thomsen i Javngyde.

2992 Thomas Pedersen i Nørre Vissing. 8.10.1765, fol.128.
E: Anne Andersdatter. B: Anders 1. FM: Jens Jensen i Tovstrup.

2993 Mikkel Pedersen i Nørre Vissing. 8.10.1765, fol.129.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Søren Nielsen i Vissing. B: Niels 11, Maren 10, Rasmus 6, Niels 4. FM: Poul Rasmussen i Veng.

2994 Niels Nielsen i Søballe. 8.10.1765, fol.129.
E: Sidsel Jespersdatter. LV: Laurids Rasmussen, der ægter og fæster. B: Maren 12, Johanne 8, Jacob 4, Mette 1. FM: morbror Rasmus Jacobsen i Framlev, Jens Nielsen i Stjær. Af første ægteskab B: Søren 33 i Forlev, Anne Marie 27, Anne 26, Gertrud 20.

2995 Peder Poulsen og hustru Karen Andersdatter i Tåning. 20.11.1765, fol.132.
B: Anne g.m. Søren Andersen i Ris, Johanne 35, Anne Marie 27, Poul 25, der fæster. FM: Rasmus Mikkelsen i Tåning.

2996 Elle Thomasdatter i Rye. 21.11.1765, fol.135.
E: Niels Andersen smed. B: Thomas sst, Kirsten g.m. Christen Sørensen sst, Anne 17.

2997 Peder Pedersen i Storring. 26.11.1765, fol.137.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen, der ægter og fæster. B: Peder 4, Kirsten 1. FM: morbror Søren Sørensen i Boes. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 22.9.1764 lbnr.2853. B: Inger 11, Anne 9. FM: fars farbror Niels Pedersen i Gammelgård, mosters mand Søren Andersen i Storring.


Slut.