Erik Brejls hjemmeside

Start

protokol
Titelblad i Slagelse skifteprotokol 1715-1746.


Slagelse Byfoged
Skifteprotokol
1699-1814

[1699-1708]    [1708-1715]    [1715-1746]    [1729-1738]    [1741-1767]    [1766-1782]    [1778-1794]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Slagelse Byfoged
Skifteprotokol
1699-1708

1 Anne Mogensdatter i Slagelse. 12.4.1699, fol.2.
Enke efter Mads Svendsen.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 13.6.1698.

2 Anne Lauridsdatter i Slagelse. 12.4.1699, fol.6.
Enke efter Jacob Hansen. B:
1) Hans Jacobsen, i København.
Desuden nævnes afdødes søster Cathrine Lauridsdatter.
Registrering 25.2.1698.

3 Anne Christensdatter i Slagelse. 17.4.1699, fol.8B.
E: Frederik Bertramsen (Bartramsen). A:
1) bror Mads Christensen, tømrer i Under Brødbæk Mølle i Vester Egede sogn
2) bror Jens Christensen, tømrer i Slagelse.

4 Johanne Nielsdatter i Slagelse. 21.4.1699, fol.14B.
E: Laurids Christensen. B:
1) Michael Lauridsen 8 mdr.
Enkemandens første ægteskab med [Sidsel Jensdatter], skifte 7.10.1697. Arv til B:
1) Christen Lauridsen.

5 Søren Nielsen Dobler i Slagelse. 27.5.1699, fol.20B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jacob Pedersen, bødker. B:
4) Peder Sørensen 25
5) Jes Sørensen 19
6) Ib Sørensen 15
7) Anne Marie Sørensdatter 12
8) Anne Cathrine Sørensdatter 9.
FM: Jacob Mortensen.
Af første ægteskab B:
1) Cornelius Sørensen, død ifølge skrivelse, dateret Fredericia af 22.10.1687
2) Niels Sørensen, død ifølge skrivelse, dateret Odense 6.2.1696.
3) Peder Sørensen, død i Kongens armada i Wismar.

6 Laurids Knudsen Wiinberg, ugift i Slagelse. 19.4.1699, fol.30.
A:
1) bror Anders Knudsen i Århus
2) bror Peder Knudsen i Køge
3) søster Else Cathrine Knudsdatter g.m. Hans Sørensen, skrædder i Kalundborg.
Afdøde var præceptor for Johanne, enke efter Mandix, amtskriver’s børn.
Registrering 15.3.1698.

7 Bonde Nielsen i Slagelse. 7.6.1699, fol.37B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Eriksen, fattigforstander. B:
1) Niels Bondesen 18
2) Maren Bondesdatter 15½
3) Jens Bondesen 13
4) Søren Bondesen 12
5) Poul Bondesen 10½
6) Anne Bondesdatter 9.
FM:
1 morbror Hans Nielsen [Stub], byfoged i Skælskør
2 morbror Søren Nielsen [Stub]
3 Anders Bjørnsen
4 Bertel Tamdrup, farver.
Arv i boet til Niels Nielsen Thenoer efter dennes far.

8 Laurids Olufsen, hjulmand i Slagelse. 6.3.1700, fol.85B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jeppe Sørensen. B:
1) Karen Lauridsdatter 24
2) Anne Lauridsdatter 20.
FM: Johannes Madsen.
Registrering 13.9.1699.

9 Maren Lauridsdatter i Slagelse. 5.3.1700, fol.91B.
Enke efter Thomas Lauridsen. B:
1) Mette Thomasdatter 15
2) Cathrine Thomasdatter 12
3) Laurids Thomsen 11
4) Rasmus Thomsen 5.
FM: morbror Anders Lauridsen, vognmand.
Registrering 28.11.1699.

10 Oluf Jacobsen Møller i Slagelse. 6.3.1700, fol.96.
E: Dorthe Lauridsdatter. B:
1) Peder Olufsen 10
2) Jacob Olufsen 9
3) Laurids Olufsen 4
4) Maren Olufsdatter 3.
Registrering 13.1.1700.

11 Poul Nielsen, tømrer i Slagelse. 6.3.1700, fol.98.
E: Mette Nielsdatter. LV: Gævert Pedersen. B:
2) Anne Sofie Poulsdatter 13.
Af første ægteskab B:
1) Peder Poulsen 16.
Registrering 13.9.1699.

12 Rasmus Rasmussen i Slagelse. 6.3.1700, fol.99B.
E: Anne Christensdatter. LV: Thomas Skomager. B:
1) Erik Rasmussen 7.
Registrering 13.9.1699.

13 Claus Poulsen, dansk skoleholder i Slagelse. 13.3.1700, fol.101B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: svoger Christen Bager. B:
1) Peder Clausen 14
2) Ellen Clausdatter 3.
Registrering 21.4.1699.

14 Laurids Andersen Møller i Slagelse. 13.3.1700, fol.103.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Jeppe Sørensen. A:
1) Oluf Lauridsen, kapellan i Slagelse Mikkel.
Registrering 1.3.1700.

15 Laurids Rasmussen, toldbetjent i Slagelse. 5.3.1700, fol.105B.
E: Dorthe Christoffersdatter. B:
1) Rasmus Lauridsen 19
2) Niels Lauridsen 15
3) Lene Lauridsdatter 13
4) Maren Lauridsdatter 10.
Registrering 6.7.1698.

16 Mads Christensen i Slagelse. 6.8.1700, fol.108B.
A:
1) bror Thomas Christensen
2) søster Helle Christensdatter.
FM:
1 Jens Terkildsen, der også var afdødes formynder
2) Poul Ibsen Møller.

17 Jørgen Filip Fromholt, sadelmager i Slagelse. 29.10.1700, fol.109B.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Henrik Pedersen. B:
2) Hans Filip Fromholt 16
3) Hans Mikkel Fromholt 14
4) Anne Margrethe Filipsdatter 12.
Af første ægteskab B:
1) Hans Peder Fromholt 23.
FM: Erik Iversen, snedker.
Registrering 7.8.1700.

18 Hans Wildschiøtz, ugift i København, der døde på besøg i Korsør. 26.11.1700, fol.111B.
Af arvinger angives A:
1) bror Wildschiøtz, løjtnant, på stedet
2) bror Johan Wildschiøtz, kaptajn i København.
Afdøde døde 21.11.1700.

19 Ida Aagesdatter i Slagelse. 15.4.1701, fol.114.
E: Christen Mikkelsen, skomager.
Første ægteskab med [Oluf Pedersen, murer]. B:
1) Mette Olufsdatter 11
2) Aage Olufsen 7
3) Bodil Olufsdatter 5½.
FM: Jacob Mortensen.
Desuden nævnes Edde Guldsmed som børnenes beslægtede.
Afdøde lades også Ida Ovesdatter.
Registrering 18.12.1700.

20 Jacob Lauridsen, tømrer i Slagelse. 31.5.1701, fol.118.
E: Sara Hansdatter. LV: Jacob Pedersen, bødker. B:
1) Johanne Jacobsdatter 10½
2) Maren Jacobsdatter 7
3) Karen Jacobsdatter 5
4) Hans Jacobsen 14 uger.
Registrering 21.2.1701.

21 Beathe Jacobsdatter i Slagelse. 22.6.1701, fol.121.
E: Jørgen Mikkelsen, feldbereder. B:
1) Anne Jørgensdatter 6
2) Thale Jørgensdatter 2.
FM: morfar Jacob Hansen Kjøng, præst i Havrebjerg og Gudum.

22 Christen Nielsen Post i Slagelse. 18.7.1701, fol.130.
E: Cathrine Jacobsdatter. LV: Søren Nielsen. B:
1) Jacob Christensen 20 uger.
Registrering 17.10.1700.

23 Gertrud Andreasdatter i Slagelse. 18.3.1701, fol.133.
Enke efter Christen Riber. B:
1) Ib Christensen, skomager i Holbæk
2) Anders Christensen Ravn, skomager i Skælskør
3) Laurids Christensen Riber, skomager i Slagelse
4) Margrethe Christensdatter 26, på stedet.
Registrering 2.1.1701.

24 Sidsel Mikkelsdatter i Slagelse. 20.7.1701, fol.137.
Enke efter Søren Madsen. A:
1) søster, død. 1B:
a Oluf Pedersen, murer, var g.m. [Ida Aagesdatter, skifte 15.4.1701 lbnr.19]. 3B:
1 Mette Olufsdatter 11
2 Aage Olufsen 7
3 Bodil Olufsdatter 5½.
FM: Jacob Pedersen, bødker.
Registrering 12.1.1701.

25 Karen Mikkelsdatter i Slagelse. 19.1.1701, fol.142.
E: Laurids Bang, overformynder. B:
5) Niels Lauridsen 10.
Første ægteskab med Niels Rasmussen Vallund, skifte 11.9.1683. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 23
2) Rasmus Nielsen 22.
FM: Rasmus Eriksen, fattigforstander.
Andet ægteskab med Rasmus Knudsen. B:
3) Birgitte Rasmusdatter 16
4) Rasmus Rasmussen 14.
FM: Laurids Pedersen, pottemager.
Registrering 25.10.1700.

26 Anders Bjørnsen i Slagelse. 3.3.1701, fol.179B.
E: Marie Nielsdatter [Stub]. LV: Oluf Hansen Kolding, købmand. B:
1) Bjørn Andersen 13¾
2) Niels Andersen 7
3) Maren Andersdatter 4¾.
FM:
1 farbror Claus Bjørnsen, købmand
2 morbror Hans Nielsen [Stub], byfoged i Skælskør.
Arv i boet til enkens søstersøn Poul Bondesen.
Arv i boet til borgmester Christen Sørensens datter Margrethe Christensdatter, som er søskendebarn til Søren Pedersen Møller i Jernbjerg, der henviser til at hendes farbror Niels Sørensen i Hallenslev har efterladt 3 sønner, der er nærmere til at være formynder for hende.

27 Mathias Pedersen Suhr i Slagelse. 31.5.1701, fol.235B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Johannes Madsen Griis. B:
1) Hans Mathiassen 22.
Arv i boet efter [Bonde Nielsen], skifte 7.6.1699 lbnr.7 til B:
1) Maren Bondesdatter
2) Jens Bondesen
3) Søren Bondesen
4) Anne Bondesdatter.
Registrering 21.2.1701.

28 Agnethe Caspersdatter i Slagelse. 18.11.1701, fol.241B.
E: Mathias Pedersen, vægter. B:
1) Maren Mathiasdatter 6.
Registrering 25.6.1701.

29 Birgitte Jensdatter i Slagelse. 19.11.1701, fol.244B.
E: Jens Christensen, klejnsmed. A:
1) søster Lisbeth Jensdatter, død. E: Jeppe Nielsen i Mullerup på Bartholins gods. 4B:
a Kirsten Ibsdatter 14
b Maren Ibsdatter 12
c Niels Ibsen 10
d Ellen Ibsdatter 6.
FM: Jacob Pedersen. bødker.

30 Hans Hansen Bassekilde i Slagelse. 13.9.1701, fol.253B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Christensen, klejnsmed. B:
2) Niels Hansen 10.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 10.4.1689. B:
1) Hans Hansen 22.
Af enkens første ægteskab B:
1) Hugo Johansen
2) [Anne Margrethe Johansdatter].
Enkens andet ægteskab med Niels Sørensen, skifte 8.12.1686. Arv til B:
1) Johan Peder Nielsen
2) Lene Nielsdatter.
FM: Frederik Bertramsen, murer.

31 Nikolaj Rasmussen, stadsmusikant i Slagelse. 26.8.1701, fol.284B.
E: Mette Andersdatter. A:
1) søster Else Rasmusdatter, enke efter Hans [Rasmussen], bøssemager i Horsens, [skifte Horsens 22.1.1698 lbnr.119]
2) halvsøster Kirsten Rasmusdatter hos sin mor Kirsten Thøgersdatter i Horsens
3) halvsøster Cathrine Rasmusdatter i Høng.

32 Johanne Madsdatter i Slagelse. 2.3.1702, fol.306B.
E: Hans Pedersen, farver. A:
1) bror, død. 3B:
a Mads Gregersen i Ørslev på Kragerup gods
b Niels Gregersen hos sin mor i Ørslev
c Maren Gregersdatter, død. E: Christen Andersen i Ørslev. 3B:
1 Kirsten Christensdatter
2 Maren Christensdatter
3 Anders Christensen
2) søster, død. 1B:
a Mads Madsen, uvist hvor
3) søster, død. 3B:
a Maren Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Eskilstrup i Munke Bjergby
b Karen Jensdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Atterup i Tersløse sogn
c en datter, død. 1B:
1 Lisbeth Bosdatter g.m. Hans Nielsen i Atterup
4) halvsøster, død. 1B:
a Jens Hansen.

33 Hugo Johansen Wördemann, ugift i Slagelse. 1.10.1701, fol.316B.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter, enke efter Hans Hansen Bassekilde, [skifte 13.9.1701 lbnr.30] LV: Jens Christensen, klejnsmed.
2) søster Anne Margrethe Lund
Mors andet ægteskab med [Niels Sørensen, skifte 8.12.1686]. B:
3) halvsøster Lene Nielsdatter 22
4) halvbror Johan Peder Nielsen 15
Mors tredje ægteskab med Hans Hansen Bassekilde. B:
4) halvbror Niels Hansen 10.
Registrering 25.6.1701.

34 Bolle Hansen i Slagelse. 17.10.1702, fol.330.
E: Karen Christensdatter. A:
1) bror Jens Hansen i Kastrup i Gram sogn i Holsten
2) bror Christen Hansen i Kastrup
3) søster Anne Hansdatter g.m. Niels Madsen i Kastrup
4) søster Johanne Hansdatter i Slagelse
5) halvbror Peder Hansen i Slagelse
6) halvbror Niels Hansen, uvist hvor
7) halvsøster Anne Hansdatter, uvist hvor.
Arv i boet efter Niel Pedersen Møller til 2B:
1) Mette Nielsdatter
2) Anne Marie Nielsdatter.

35 Jens Hansen i Slagelse. 15.3.1703, fol.371B.
E: Karen Mortensdatter. LV: Rasmus Eriksen. B:
4) Anders Jensen 13
5) Kirsten Jensdatter 12
6) Niels Jensen 5.
Første ægteskab med Birgitte Rasmusdatter. B:
1) Hans Jensen
2) Malene Jensdatter g.m. Anders Svendsen
3) Cathrine Jensdatter, der tjener på Herlufsholm Kloster, enke efter Bruun Bruunsen i Korsør, [skifte Korsør 18.4.1698 lbnr.79].
Registrering 2.3.1703.

36 Maren Jensdatter i Slagelse. 14.2.1704, fol.378B.
E: Anders Christensen Krag. B:
1) Christen Andersen 9.
Registrering 24.1.1704.

37 Johanne Henriksdatter i Slagelse. 24.1.1704, fol.383.
E: Mikkel Steenhus, skomager. A:
1) Peder Henriksen i Odense
2) Dorthe Henriksdatter g.m. Tobias Koch, grenader i København
3) Anne Henriksdatter, uvist hvor.

38 Christen Jensen, ugift prokurator i Slagelse. 4.2.1704, fol.391.
Arvinger kendes ikke.

39 Mette Andersdatter i Slagelse. 9.4.1704, fol.393.
Enke efter Nikolaj Rasmussen, stadsmusikant, [skifte 26.8.1701 lbnr.31. A:
1) bror Søren Wulfroth, kaptajn, uvist hvor.
Afdøde døde 5.8.1702.

40 Ellen Nielsdatter i Slagelse. 11.4.1704, fol.402.
E: Jochum Niemand Møller. A:
1) bror Jens Nielsen i Kallerup i Raklev sogn
samt 2 søstre uvist hvor.

41 Frederik Bertramsen, murer i Slagelse. 11.10.1704, fol.405.
E: Maren Andreasdatter. LV: Jesper Pedersen, der ægter enken. B:
1) Andreas Frederiksen 5.
FM: farfar Bertram Mortensen, murer.
Registrering 3.3.1704.

42 Claus Jochumsen, bager i Slagelse. 11.10.1704, fol.416B.
E: Elisabeth Olufsdatter. LV: Bertram Mortensen, murer. B:
1) Jochum Clausen 7
2) Hans Clausen 3
3) Magdalene Clausdatter 34 uger.
FM: Jeppe Nielsen, hattemager.
Registrering 5.6.1704.

43 Henrik Struf, barber i Slagelse. 14.8.1705, fol.421B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Rasmus Eriksen, overformynder. B:
1) Sara Henriksdatter, død. 1B:
a Henrik Jacob Reetz, kvartermester.

44 Dorthe Skercher i Slagelse. 21.8.1705, fol.427.
B:
1) Karen Jørgensdatterb26.
FM: Rasmus Madsen, glarmester.

45 Laurids Rasmussen, feldbereder i Slagelse. 18.9.1705, fol.430B.
E: Sidsel Villumsdatter. LV: Jacob Jørgensen, stadsprokurator. A:
1) bror Anders Rasmussen i Halsted i Herlufsholm sogn
2) bror Mikkel Rasmussen, skomager i Sorø.

46 Laurids Jørgensen, guldsmed i Slagelse. 16.10.1705, fol.437.
E: Cathrine Henriksdatter. LV: Rasmus Madsen, glarmester. B:
1) Lisbeth Lauridsdatter 12
2) Jørgen Lauridsen 9
3) Cathrine Marie Lauridsdatter 3.

47 Oluf Jensen Schnegell i Slagelse. 16.10.1705, fol.438B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Hans Pedersen, farver. B:
1) Anne Kirstine Olufsdatter 7
2) Jens Olufsen 2.

48 Laurids Christensen i Slagelse. 14.1.1706, fol.440.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: farbror Christen Iversen, smed. B:
3) Jens Lauridsen 2½.
FM: morfar Jens Iversen, smed.
Første ægteskab med Sidsel Jensdatter, skifte 7.10.1697. B:
1) Christen Lauridsen 15.
FM: Mikkel Steenhus, skomager.
Andet ægteskab med Johanne Nielsdatter, skifte 21.4.1699 lbnr.4. B:
2) Michael Lauridsen 8.
FM: Mikkel Christensen
Registrering 12.11.1705.

49 Knud Pedersen i Slagelse. 20.4.1706, fol.451.
E: Anne Nielsdatter. LV: Johannes Madsen Griis. A:
1) bror Rasmus Pedersen i København
2) bror Christen Pedersen i København
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Laurids Pedersen i Vejleby i Hørve sogn
4) søster Maren Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Hanerup i [Nørre] Jernløse sogn.

50 Niels Lauridsen i Slagelse. 16.6.1706, fol.453.
E:Maren Poulsdatter. LV: Rasmus Eriksen. A:
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Nielsen, møller i Nymølle
2) søster Johanne Lauridsdatter, nu i Kindertofte, enke efter Christian Borcher
3) søster Dorthe Lauridsdatter, enke efter Markus Guldsmed
4) søster Else Lauridsdatter g.m. Laurids Skrædder i København
5) bror Niels Lauridsen på Sorø, død. 2B:
a Laurids Nielsen Stub, der tjener på Kattrupgård
b Maren Nielsdatter, der tjener på Kragerup.
Registrering 24.4.1706.

51 Helvig Jensdatter i Slagelse. 12.8.1706, fol.474.
E: Søren Nielsen Stub, købmand. B:
1) Niels Sørensen 6
2) Maren Sørensdatter 4
3) Jens Sørensen 3.
Arv i boet efter [Bonde Nielsen, skifte 7.6.1699 lbnr.7] til B:
1) Jens Bondesen
2) Søren Bondesen, hos stedfar Oluf Kolding.
Registrering 18.5.1706.

52 Mette Andersdatter i Slagelse. 27.8.1706, fol.484.
Enke efter Peder Ibsen, skomager. B:
4) Ib Pedersen, fuldmægtig på Antvorskov slot.
Første ægteskab med Svend Christensen. B:
1) Andreas Svendsen
2) Bodil Svendsdatter g.m. Jens Jacobsen
3) Magdalene Svendsdatter.
Registrering 4.6.1706.

53 Anne Marie Carlsdatter i Slagelse.21.8.1706, fol.490.
E: Johan Hørsberg, kirurg. B:
1) Johannes Hørsberg 12¼
2) Carl Frederik Hørsberg 9
3) Christoffer Vilhelm Hørsberg 6¾
4) Peder Hørsberg 3.
Registrering 28.1.1706.

54 Margrethe Sørensdatter i Slagelse. 17.8.1706, fol.499B.
E: Laurids Bang. B:
1) Søren Lauridsen 4
2) Anne Beathe Lauridsdatter 3.
Registrering 1.12.1705.

55 Poul Jespersen, byens tjener i Slagelse. 7.5.1707, fol.502B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christen Olufsen. B:
1) Maren Poulsdatter 12
2) Birgitte Cathrine Poulsdatter 5.
FM:
1 Søren Jørgensen
2 Hans Lauridsen.
Registrering 19.2.1707.

56 Jeppe Sørensen, fjerdingsmand i Slagelse. 19.5.1707, fol.504.
E: Magdalene Lauridsdatter. LV: Laurids Riber. B:
1) Søren Jepsen 9.
Registrering 30.10.1706.

57 Karen Hansdatter i Slagelse. 21.1.1707, fol.506.
E: Svenning Jensen. A:
1) halvbror Hans Jensen i Sønder Jernløse.

58 Carsten Frederiksen, slagter i Slagelse. 1.3.1707, fol.506B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Anders Lauridsen. B:
1) Inger Carstensdatter.
FM: farbror Christian Frederiksen.
Registrering 21.1.1707.

59 Lisbeth Rasmusdatter i Slagelse. 23.7.1707, fol.509.
Enke efter Morten Rytter. B:
1) Bertram Mortensen, murer
2) Hans Mortensen, bødker i Kalundborg, død. 4B:
a Claus Hansen
b Christoffer Hansen
c Lisbeth Hansdatter
d Karen Hansdatter
3) Morten Mortensen, bødker i Kalundborg, død. 2B:
a Martha Mortensdatter
b Lisbeth Mortensdatter
4) Margrethe Mortensdatter, hospitalslem i Slagelse Kloster
5) Jacob Mortensen, på stedet.

60 Birgitte Christensdatter i Slagelse. 7.3.1708, fol.510B.
E: Rasmus Justesen, skrædder. B:
1) Maren Rasmusdatter 23.
Registrering 6.10.1707.

61 Lene Nielsdatter i Slagelse. 7.3.1708, fol.518.
E: Peder Nielsen. B:
1) Hans Pedersen 1 år og 11 uger.
Registrering 7.10.1707.Slagelse Byfoged
Skifteprotokol
1708-1715

62 Oluf Nielsen, skoflikker i Slagelse. 2.5.1708, fol.2.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Pedersen Møller. A:
1) halvbror Anders Nielsen i København.
Registrering 7.10.1707.

63 Karen Pedersdatter i Slagelse. 12.4.1708, fol.5.
E: Christen Nielsen, køgemester. A:
1) søster, død. 2B:
a Sidsel Olufsdatter i Kirke Helsinge
b Else Olufsdatter i Finderup sogn.
Registrering 24.3.1708.

64 Poul Ibsen Møller i Slagelse. 19.5.1707, fol.7.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Oluf Pedersen Glob. B:
1) Marie Poulsdatter 11
2) Hans Poulsen 9.
Arv i boet til Helle Christensdatter efter far Christen Thomsen.
Registrering 13.10.1706.

65 Bodil Hansdatter i Slagelse. 24.4.1708, fol.15.
E: Rasmus Johansen, vognmand. B:
1) Karen Rasmusdatter 26
2) Johan Rasmussen 24.
Registrering 6.10.1707.

66 Maren Pedersdatter i Slagelse. 12.6.1708, fol.22.
E: Niels Jensen, vognmester. B:
1) Kjeld Nielsen, snedkersvend i Holbæk
2) Jens Nielsen, hollænder på Beldringe, død. 4B:
a Svend Jensen
b Niels Jensen
c Maren Jensdatter
d Marie Jensdatter
3) Mette Nielsdatter g.m. en færgemand i Helsingør
4) Johanne Nielsdatter g.m. Peder Andersen Hjort, skrædder.
Registrering 8.10.1707.

67 Niels Knudsen, pottemager i Slagelse. 12.6.1708, fol.25B.
E: Marie Elisabeth Christiansdatter. LV: Jens Pedersen, skomager. B:
1) Knud Nielsen 21
2) Poul Nielsen 12
3) Marie Nielsdatter 9
4) Niels Nielsen 4.
Registrering 14.10.1706.

68 Peder Berndrup i Slagelse. 6.2.1709, fol.28.
E: Tolerantia Henriksdatter Sparre. LV: svoger Jacob [Iversen] Abel, præst i [Slots] Bjergby [og Sludstrup]. A:
1) mor Elisabeth Jacobsdatter g.m. afdødes stedfar Oluf Lauridsen, kapellan i Slagelse Mikkel og præst i Hejninge.
Registrering 20.6.1708.

69 Kirsten Mortensdatter i Slagelse. 27.2.1709, fol.57B.
E: Hans Lauridsen, skoflikker. B:
1) Laurids Hansen 12
2) Morten Hansen 8
3) Nikolaj Hansen 6
4) Bodil Hansdatter 2.
Registrering 3.1.1709.

70 Hans Pedersen, farver i Slagelse. 27.2.1709, fol.60B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Terkildsen. B:
1) Johanne Hansdatter 5.
FM: Anders Christensen Krag.
Registrering 3.1.1709.

71 Dorthe Lauridsdatter i Slagelse. 14.3.1709. fol.67.
E: Hartvig Ziegler, hattemager. B:
1) Anneke Hartvigsdatter 25
2) Christian Hartvigsen 20.
Registrering 4.1.1709.

72 Else Hansdatter i Slagelse. 15.5.1709, fol.70B.
E: Laurids Pedersen Slangerup. B:
2) Peder Lauridsen 9
3) Hans Lauridsen 6
4) Lorents Lauridsen 1.
Første ægteskab med Jens Poulsen. B:
1) Reinholt Jensen 15.
Registrering 7.1.1709.

73 Bjørn Andersen, ugift i Slagelse. 13.8.1709, fol.78.
A:
1) mor Marie Nielsdatter g.m. Ambrosius Jensen Nyborg
Mors første ægteskab med afdødes far [Anders Bjørnsen, skifte 3.3.1701 lbnr.26]
2) bror Niels Andersen Stub
3) søster Maren Andersdatter Stub
4) halvsøster Lene Ambrosiusdatter
5) halvsøster Marie Ambrosiusdatter
6) halvsøster Helvig Ambrosiusdatter
7) halvbror Anders Ambrosiussen
8) halvbror Jens Ambrosiussen
9) halvbror Peder Ambrosiussen.
Registrering 22.4.1709.

74 Henrik Gultzau, papirmager i Slagelse. 4.9.1709, fol.82.
E: Lucie Hedvig. LV: Rasmus Eriksen. B:
1) Casper Gultzau, organist i Slagelse
2) Johan Henrik Gultzau 17
3) Elisabeth Dorthe Gultzau g.m. Jacob Vallekilde, bogbinder
4) Anne Kirstine Gultzau 24
5) Cathrine Magdalene Gultzau 12, gebrækkelig.
FM: Carsten Johansen Flatzby.
Registrering 27.6.1709.

75 Sidsel Hansdatter i Slagelse. 16.5.1809, fol.91.
E: Niels Nielsen, smed. B:
1) Jesper Nielsen 21.

76 Josva Anton Eidelsen, stadsbarber i Slagelse. 8.10.1709, fol.92B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Hans Jacobsen Aarhus. B:
1) Jens Josvassen 21
2) Sidsel Josvasdatter 18
3) Anton Filip Josvasen 15
4) Anne Josvasdatter 9
5) Lene Kirstine Josvasdatter 4.
FM: morbror Søren Thomsen, forpagter på Eskilstrupgård.
Registrering 16.5.1709.

77 Andreas Østerby, løjtnant i Slagelse. 9.10.1709, fol.95B.
E: Kirsten Damiani. LV: Christistoffer Sommer, løjtnant, der ægter enken. B:
1) Mette Susanne Østerby 8
2) Johan Georg Østerby 7.
Registrering 2.8.1709.

78 Maren Mikkelsdatter i Slagelse. 12.2.1710, fol.102.
E: Jesper Jensen, hestemøller.
Første ægteskab med Poul Jespersen, skifte 7.5.1707 lbnr.55. B:
1) Maren Poulsdatter 15
2) Birgitte Cathrine Poulsdatter 9.
FM: Rasmus Pedersen i Bildsø.
Registrering 21.11.1709.

79 Jens Pedersen, skomager i Slagelse. 13.8.1709, fol.108.
E: Zire Jensdatter. LV: Oluf Pedersen Glob. B:
1) Peder Jensen, skomager
2) Anne Jensdatter g.m. Laurids Mogensen i Holmstrup
3) Cathrine Jensdatter g.m. Hans Mathiassen Suhr
4) Maren Jensdatter 26, i København.
Registrering 4.4.1709.

80 Knud Mortensen i Slagelse. 13.2.1710, fol.115.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Lauridsen, der ægter enken.
Arvinger kendes ikke.

81 Anders Pedersen, blegemand i Slagelse. 2.4.1710, fol.116.
E: Anne Nielsdatter. LV: Bent Bjørnsen. B:
1) Niels Andersen 20
2) Anne Kirstine Andersdatter 15
3) Margrethe Andersdatter 10
4) Peder Andersen 6.
FM: Søren Jespersen, væver.
Registrering 6.8.1709.

82 Karen Pedersdatter i Slagelse. 11.4.1710, fol.122.
E: Peder Nielsen Brøgger. A:
1) søster, død. 2B:
a Peder Sørensen, slagter i Korsør, død. Hans børn
b Biels Sørensen, slagter i Korsør, død. Hans børn
2) søster, død. 1B:
a Maren Hansdatter g.m. Niels Smed, soldat
3) søster, død. 2B:
a Søren Jensen i Vollerup
b Peder Jensen, soldat i landmilitsen.
Registrering 13.9.1709.

83 Karen Pedersdatter i Slagelse. 4.6.1710, fol.131.
Enke efter Hans Adolf Eilenhaupht, tømrer.
Første ægteskab med [Søren Nielsen Dobler, skifte 27.5.1699 lbnr.5]. B:
1) Peder Sørensen, skoleholder i Rudtze?
2) Jes Sørensen, ruhugger på Holmen i København
3) Ib Sørensen, possementmagersvend
4) Anne Marie Sørensdatter 26, i København
5) Anne Cathrine Sørensdatter 22, i København.

84 Thomas Jensen, skomager i Slagelse. 10.9.1709, fol.141B.
E: Else Madsdatter. LV: Ambrosius Nyborg. B:
1) Jens Thomsen 32, soldat i Syvendekøb på Frydendal gods
2) Mathias Thomsen 28, væver
3) Kirsten Thomasdatter g.m. David Christiansen.
Registrering 28.6.1709.

85 Hans Adolf Eilenhaupht, tømrer i Slagelse. 4.6.1710, fol.148.
Enkemand efter Karen Pedersdatter, [skifte 4.6.1710 lbnr.83].
A: en halvsøster, uvist hvor.
Registrering 10.1.1710.

86 Jesper Pedersen i Slagelse. 15.7.1710, fol.153.
E: Maren Andreasdatter. LV: stedfar Rasmus Eriksen. B:
1) Frederik Jespersen 4.
FM: morbror Christoffer Andreassen, possementmager.
Enkens første ægteskab med Frederik Bertramsen, [skifte 11.10.1704 lbnr.41]. Arv til B:
1) Andreas Frederiksen.
FM: farfar Bertram Mortensen, murer.
Registrering 24.5.1710.

87 Henrik Pedersen Mulvad i Slagelse. 16.7.1710, fol.170.
E: Dorthe Jensdatter [Krøyer]. LV: Jacob Jørgensen, prokurator. B:
1) Johan Peder Henriksen 4.
Arv i boet til Kirsten Jensdatter Bakkendrup.
Registrering 12.5.1710.

88 Jesper Jensen i Slagelse. 29.8.1710, fol.184B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Lassen, der ægter enken. A:
1) mor Kirsten Jacobsdatter i Søften i Vester Lisbjerg herred i Jylland
2) bror Peder Jensen i Søften
3) bror Gregers Jensen i Hejninge
4) søster Ingeborg Jensdatter.
Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 12.2.1710 lbnr.78. Hendes første ægteskab med Poul Jespersen, skifte 7.5.1707 lbnr.55]. Arv til B:
1) Maren Poulsdatter
2) Birgitte Cathrine Poulsdatter.
Registrering 15.5.1710.

89 Hans Jørgensen, væver i Slagelse. 2.9.1710, fol.197.
E: Anne Eriksdatter. LV: Jacob Jørgensen, prokurator. B:
4) Johanne Cathrine Hansdatter 16.
FM: Hans Villumsen, guldsmed.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Hansen, væver
2) Jens Hansen, væver i Gimlinge
3) Christen Hansen.
Arvi boet til Jørgen Pedersen Bording efter dennes far.
Registrering 6.8.1710.

90 Christen Iversen, grovsmed i Slagelse. 15.10.1710, fol.209.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Christensen, klejnsmed. A:
1) bror Jens Iversen, smed i Korsør
2) bror Henning Iversen i Kalundborg, død. 1B:
a Anne Margrethe Henningsdatter
3) bror Oluf Iversen i København. død. 4B: 3 sønner og 1 datter
4) søster Johanne Iversdatter i Ballerup ved København, død. 2B: 2 døtre
5) søster Inger Iversdatter, uvist hvor.
Registrering 13.6.1710.

91 Jørgen Andersen i Slagelse. 18.11.1710, fol.221.
E: Karen Hansdatter. LV: Elling Olufsen, skomager. B:
1) Anders Jørgensen 3
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 18 uger, der døde.
Registrering 6.8.1710.

92 Dorthe Hansdatter i Slagelse. 12.12.1710, fol.222B.
E: Peder Nielsen, snedker. B:
1) Johannes Pedersen 10
2) Kirsten Pedersdatter, der døde.
Registrering 7.10.1707.

93 Johan Frederik Fischer, barbersvend i Slagelse. 23.123.1710, fol.224.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 25.4.1710.

94 Mette Nielsdatter i Slagelse. 14.8.1710, fol.226B.
E: Rasmus Madsen, glarmester.
Første ægteskab med Poul Nielsen, tømrer, [skifte 6.3.1700 lbnr.11]. B:
1) Anne Sofie Poulsdatter 25, på Hellestrup.
FM: Peder Henriksen, feldbereder.
Registrering 23.5.1710.

95 Søren Jespersen, væver i Slagelse. 18.11.1710, fol.230.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Nielsen, bødker. B:
1) Margrethe Sørensdatter 21
2) Jesper Sørensen 17
3) Kirsten Sørensdatter 13
4) Gertrud Sørensdatter 9.
FM: farbror Anders Jespersen.
Registrering 18.9.1710.

96 Lorents Krag i Slagelse. 20.1.1711, fol.237.
E: Anne Pedersdatter. LV: søn Christen Jensen i Blæsinge. A:
1) bror Bertel Nielsen, uvist hvor
2) halvbror Niels Bertelsen på Sæbygård.
Registrering 15.12.1710.

97 Jens Poulsen Møller i Slagelse. 17.4.1711, fol.241.
E: Mette Pedersdatter. LV: Hagen Pedersen, skrædder.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 30.3.1711.

98 Jens Nielsen Jyde i Slagelse. 20.1.1711, fol.244.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Pedersen.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 9.11.1710.

99 Jeppe Svendsen, drejer i Slagelse. 23.3.1711, fol.245B.
E: Maren Lauridsdatter LV: Jacob Pedersen, klejnsmed. B:
2) Maren Ibsdatter 15.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Ibsdatter 25.
Registrering 9.11.1710.

100 Valentin Pedersen i Slagelse. 17.4.1711, fol.249.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Lauridsen, skomager. B:
1) Anne Valentinsdatter 5.
Registrering 18.9.1710.

101 Joachim Niemand Møller i Slagelse. 18.4.1711, fol.251B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Erik Iversen, snedker.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 18.9.1710.

102 Jørgen Hein i Slagelse. 18.4.1711, fol.252B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Conrad Barmeyer.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 18.9.1710.

103 Claus Clausen, skomager i Slagelse. 3.6.1711, fol.254.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Hans Villumsen, guldsmed. A:
1) søster, død. 1B:
a Just Olufsen Buchhorst, præceptor i Ulse præstegård.
Registrering 31.1.1711.

104 Frands Nielsen, pottemager i Slagelse. 4.6.1711, fol.263.
Forlovet med Else Pedersdatter. LV: Oluf Sørensen, pottemager.
Arvinger angives ikke.
Registrering 12.3.1711.

105 Karen Nielsdatter i Slagelse. 8.7.1711, fol.267B.
E: Hans Rasmussen Flink. A:
1) bror, død. 2B:
a Jens Hansen i Huse Herrestrup [i Nordrupvester sogn]
b datter g.m. Christen Hartvigsen i Flinterup [i Store Fuglede sogn].
Registrering 18.4.1711.

106 Jens Bondesen, barbersvend i Slagelse. 8.8.1711, fol.269.
A:
1) mor Maren Nielsdatter g.m. Oluf Hansen Kolding, rådmand
2) bror Niels Bondesen, købmand
3) søster Maren Bondesdatter g.m. Samuel Jahn, stadsmusikant
4) bror Søren Bondesen 24, købmandssvend
5) bror Poul Bondesen 23
6) søster Anne Bondesdatter 21
7) halvbror Oluf Olufsen 9
8) halvbror Poul Olufsen 8
9) halvsøster Alhed Marie Olufsdatter 5.
FM: morbror Søren Nielsen.
Arv efter afdødes far Bonde Nielsen, [skifte 7.6.1699 lbnr.7].
Afdøde døde i Hamborg 24.8.1710.

107 Dorthe Jensdatter i Slagelse. 26.8.1711, fol.272.
E: Rasmus Madsen, glarmester, nu enkemand efter sin 3. hustru. A:
1) bror Hans Jensen, skovfoged i Gulagerhuse i Slaglille sogn
2) søster Karen Jensdatter i Stenderup i Eltang sogn
3) søster Anne Jensdatter g.m. en sergent
4) søster Maren Jensdatter g.m. Peder Stub i ”Lycksted”?

108 Peder Nielsen Brøgger i Slagelse. 2.9.1711, fol.279B.
E: Sofie Olufsdatter. LV: bror Jens Olufsen Pind i Magleby. B:
1) Peder Pedersen 11 uger.
FM: fasters mand Peder Henriksen, feldbereder.
Registrering 6.2.1711.

109 Hans Madsen, ugift skomagersvend i Slagelse. 16.9.1711, fol.288.
A:
1) Kirsten, enke efter Mads Nielsen på Sorø
2) bror Niels Madsen på Sorø
3) søster Anne Madsdatter g.m. Hans Kjeldsen på Sorø.
Afdøde døde 8.9.1711.

110 Søren Pedersen i Slagelse. 22.9.1711, fol.289.
E: Maren Jensdatter. LV: Mathias Væver. B:
1) Mads Sørensen 7.
FM: farfar Peder Lauridsen.

111 Hartvig Jensen i Slagelse. 16.11.1711, fol.291.
E: Maren Sørensdatter. A:
1) bror Niels Jensen i Mullerup.
Registrering 30.5.1711.

112 Christen Andersen Muus i Slagelse. 18.11.1711, fol.293.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Knud Tved. B:
2) Else Christensdatter.
FM: Hans Hansen Bassekilde.
Første ægteskab med Sidsel Nielsdatter. B:
1) Niels Christensen.
Registrering 15.9.1711.

113 Kirsten Corneliusdatter i Slagelse. 10.12.1711, fol.298B.
E: Søren Nielsen, murer. B:
1) Cornelius Sørensen 6
2) Rasmus Sørensen 4
Ellen Marie Sørensdatter 2.
Registrering 25.11.1710.

114 Gertrud Frederiksdatter Kofoed i Slagelse. 16.12.1711, fol.300.
E: Søren Nielsen Stub, købmand og fattigforstander. B:
1) Frederik Kofoed Sørensen1¾
2) Ursula Sørensdatter 9 mdr.
FM: morbror Jørgen Kofoed, toldkontrollør i Korsør.
Enkemandens første ægteskab med [Helvig Jensdatter], skifte 12.8.1706 lbnr.51. Arv til B:
1) Niels Sørensen
2) Maren Sørensdatter
3) Jens Sørensen.
Arv i boet efter [Bonde Nielsen, skifte 7.6.1699 lbnr.7] til B:
1) Jens Bondesen
2) Søren Bondesen, hos stedfar Oluf Kolding.
3) Poul Bondesen.
Disse tre børn har også arv efter deres bror Jens Bondesen, [skifte 8.8.1711 lbnr.106].
Registrering 10.9.1711.

115 Anne Margrethe Johansdatter i Slagelse. 15.12.1711, fol.326.
E: Mikkel Lund. B:
1) Jesper Mikkelsen 18
2) Michael Mikkelsen 16
3) Margrethe Lucie Mikkelsdatter 13
4) Gedske Kirstine Mikkelsdatter 7
5) Else Sofie Mikkelsdatter 2.
FM: Peder Nielsen, bødker.

116 Sidsel Kirstine Hansdatter i Slagelse. 13.4.1712, fol.337.
E: Anders Eriksen, kandestøber. B:
1) Else Andersdatter 12
2) Erik Andersen 7
3) Jacob Andersen 3
4) Rasmus Andersen 1.
Registrering 18.2.1712.

117 Mette Mikkelsdatter i Slagelse. 14.4.1712, fol.340B.
E: Hans Mogensen, skrædder. B:
1) Johanne Hansdatter 11
2) Magnus Hansen 9
3) Niels Hansen 8.
Registrering 18.2.1712.

118 Anne Nielsdatter i Slagelse. 14.4.1712, fol.345B.
E: Christoffer Zippert, skrædder. B:
1) Mathias Christoffersen 10
2) Ursula Christoffersdatter 7.
FM: morbror Søren Nielsen, murer.
Registrering 19.2.1712.

119 Gravers Nielsen, ugift i Slagelse. 23.4.1712, fol.350B.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 19.2.1712.

120 Mikkel Christensen i Slagelse. 3.6.1712, fol.352.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Elias Hofmann. B:
1) Maren Mikkelsdatter 16
2) Christen Mikkelsen 10
3) Mette Mikkelsdatter 8.
FM: Jørgen Mikkelsen, feldbereder.
Arvi boet til afdødes stedsøn Mikkel Lauridsen.
Registrering 13.5.1712.

121 Hieronymus Graboe, oberstløjtnant i Slagelse. 6.9.1712, fol.358.
E: Abel Beenfeldt. LV: bror Beenfeldt, ritmester.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 9.6.1712.

122 Henrik Jochumsen Møller i Slagelse. 8.11.1712, fol.362B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jørgen Mikkelsen, feldbereder. B:
1) Jochum Henriksen 16
2) Niels Henriksen 15
3) Bonde Henriksen 13
4) Hans Henriksen 7.
FM: Gævert Pedersen.
Afdøde kaldes også Henrik Jochumsen With.
Registrering 4.6.1712.

123 Anne Kirstine Jensdatter i Slagelse. 15.11.1712, fol.366B.
E: Claus Bertramsen, murer. B:
1) Bertram Clausen 5
2) Frederik Clausen 30 uger.
Første ægteskab med Laurids Christensen, skifte 14.1.1706 lbnr.48. Hans første ægteskab med [Sidsel Jensdatter, skifte 7.10.1697]. Arv til B:
1) Christen Lauridsen 20, i murerlære.
FM: Mikkel Steenhus, skomager.
Laurids Christensens andet ægteskab med [Johanne Nielsdatter, skifte 21.4.1699 lbnr.4]. Arv til B:
2) Michael Lauridsen.
FM: Mikkel Christensen
Registrering 18.10.1712.

124 Mathias Pedersen, vægter i Slagelse. 3.12.1712, fol.380.
E: Karen Andersdatter. LV: Rasmus Eriksen.
Første ægteskab med [Agnethe Caspersdatter, skifte 18.11.1701 lbnr.28]. B:
1) Maren Mathiasdatter 16.
FM: farbror Anders Nielsen, småkræmmer.
Registrering 8.10.1712.

125 Anne Marie Christensdatter Stub, ugift i Slagelse. 13.12.1712, fol.387B.
A:
1) mor Anne [Danielsdatter Weinholt] i Slagelse, enke efter Oluf Pedersen Schmidt, præst [i Tystrup og Haldagerlille, død 9.11.1711]. LV: Johan Lange i Slagelse.
Mors første ægteskab med afdødes far Christen Sørensen, borgmester i Slagelse, skifte 7.5.1684. Af hans første ægteskab B:
2) halvbror Søren Christensen, degn i Sorterup og Ottestrup
3) halvsøster Maren Christensdatter i København, enke efter Liigaard
4) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Laurids Hansen Borup i Næstved
5) halvsøster Margrethe Christensdatter Stub, der tjener på Vedbygård.
Mors andet ægteskab med Michael Jørgensen Soel, rådmand i Slagelse [skifte Slagelse overformynderiprotokol fol. 125, se lbnr.125B]. B:
6) halvbror Christen Michaelsen Soel, præst i Tystrup og Haldagerlille
7) halvbror Jørgen Michaelsen Soel, vinforladersvend i København
8) halvbror Daniel Michaelsen Soel, i København.
Mors tredje ægteskab med Oluf Pedersen Schmidt, præst [i Tystrup og Haldagerlille, død 9.11.1711]. B:
9) halvbror Abraham Olufsen Schmidt.
Desuden nævnes afdødes morbror Hans Danielsen Weinholt, byfoged i Slagelse, død 11.10.1711 g.m. Anne Marie.


Slagelse overformynderiprotokol 1688-1738

125B Michael Jørgensen Soel, rådmand i Slagelse. Skifte 25.5.1698, fol.125.
E: Anne Danielsdatter [Weinholt]. LV: Corfitz Frost, herredsfoged i Antvorskov herred. B:
1) Christen Michaelsen 12
2) Jørgen Michaelsen 10
3) Sara Marie Michaelsdatter 8
4) Daniel Michaelsen 30 uger.
Enkens første ægteskab med [Christen Sørensen borgmester, skifte 7.5.1684]. Arv til B:
1) Anne Marie Christensdatter.


126 Søren Jacobsen, kommunitetsfoged i Slagelse. 31.8.1711, fol.393B.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 22
2) Anne Margrethe Sørensdatter 18.
FM:
1 farbror Mourids Jacobsen
2 Hans Villumsen, guldsmed.

127 Magdalene Christensdatter i Slagelse. 4.3.1713, fol.426.
E: Christian Rabsolver, underofficer.
Af første ægteskab B:
1) Anne Markusdatter forlovet med Niels Rasmussen, sadelmagersvend
2) Christian Markussen 22
3) Cathrine Markusdatter 20.
FM: Gævert Pedersen.
Registrering 9.1.1713.

128 Johan Scheffelmeyer i Slagelse. 19.5.1713, fol.433.
E: Anne Jensdatter. LV: søsters mand Rasmus Eriksen. B:
1) Johan Casper Scheffelmeyer 26, i udlandet
2) Anne Scheffelmeyer g.m. Peder Jensen Tarm
3) Kirsten Scheffelmeyer
4) Anne Marie Scheffelmeyer
5) Johan Adam Scheffelmeyer 4.
FM: Christoffer Andreassen, possementmager.
Registrering 10.5.1713.

129 Jens Jensen, daglejer i Slagelse. 2.8.1713, fol.446.
E: Karen Bertelsdatter. LV: Søren Jørgensen. B:
1) Jens Jensen 7.
FM: Jacob Pedersen.
Registrering 23.5.1713.

130 Maren Lauridsdatter i Slagelse. August 1713, fol.448.
Arvinger angives ikke.
Registrering 6.5.1713.

131 Hans Jørgensen i Slagelse. 2.8.1713, fol.451.
E: Anne Mortensdatter. LV: Hans Bassekilde. B:
1) Jørgen Hansen 11
2) Søren Hansen 7
3) Morten Hansen 9 mdr.
Registrering 23.5.1713.

132 Anne Cathrine Hansdatter i Slagelse. 8.11.1713, fol.452B.
E: Hans Lauridsen, skoflikker. B:
1) Kirsten Hansdatter 4.
Registrering 16.8.1713.

133 Niels Andersen i Slagelse. 9.11.1713, fol.458.
E: Malene Hansdatter. LV: Søren Jørgensen. B:
1) Anders Nielsen 1.
FM: Christen Mikkelsen, tækkemand.
Registrering 16.8.1713.

134 Hans Pedersen Holmstrup, korporal i Slagelse. 11.1.1714, fol.462B.
E: Anne Lorentsdatter. LV: morbror Hans Villumsen, guldsmed. B:
1) Lorents Hansen 7
2) Anne Hansdatter 4½
3) Laurids Hansen 2½.
FM:
1 farbror Laurids Pedersen Møller
2 morbror Rasmus Lorentsen.
Dødsanmeldelse 17.10.1713.

135 Hans Olufsen, pottemager i Slagelse. 18.1.1714, fol.469B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Christen Hansen, væver. B:
1) Jørgen Hansen 2.
FM: Hans Hansen Møller.
Registrering 4.11.1713.

136 Maren Christensdatter i Slagelse. 20.1.1714, fol.477.
E: Peder Jensen Jyde. A:
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Anders Lauridsen i Tørringbjergby i Tørring sogn [i Skodborg herred]
2) søster Gertrud Christensdatter
3) bror Peder Christensen
4) søster, død. 1B:
a Jacob Jørgensen.
Registrering 12.1.1714.

137 Inger Elisabeth Lauridsdatter i Slagelse. 12.4.1714, fol.486B.
E: Jacob Mortensen. B:
1) Johanne Elisabeth Jacobsdatter 5
2) Morten Jacobsen 2.
Arv i boet efter Søren Nielsen, kirkeværge, [skifte 27.5.1699 lbnr.5] til B:
1) Jes Sørensen
2) Ib Sørensen
3) Anne Marie Sørensdatter
4) Anne Cathrine Sørensdatter.
Registrering 28.9.1713.

138 Anne Bertelsdatter i Slagelse. 13.4.1714, fol.500.
E: Johan Lange, gartner. B:
2) Mette Marie lange 16
3) Johanne Dorthe Lange 14½.
FM: Bertel Jørgensen.
Af første ægteskab B:
1) Bertel Johansen.
Arv i boet efter Anne Marie Christensdatter, [skifte 13.12.1712 lbnr.125] til A:
1) halvbror Daniel Michaelsen Soel
2) halvbror Abraham Olufsen Schmidt.
Registrering 20.12.1713.

139 Rasmus Eriksen, fattigforstander i Slagelse. 4.7.1714, fol.517B.
Af arvinger angives A:
1) søster, død. 1B:
a Anne Henriksdatter g.m. Peder Villadsen i København, hos hvem afdøde døde.
Registrering 11.1.1714.

140 Sidsel Lauridsdatter i Slagelse. 7.7.1714, fol.522B.
Enke efter Claus [Clausen], skomager, [skifte 3.6.1711 lbnr.103].
Arvinger angives ikke.

141 Jens Bjørnsen i Slagelse. 18.7.1714, fol.531B.
E: Mette Nielsdatter. LV: svoger Oluf Kolding, rådmand. B:
1) Niels Jensen, ridefoged på Vår og Hornsgård, [begge i Farstrup sogn]
2) Maren Jensdatter 22
3) Karen Jensdatter 19.
FM: morbror Søren Nielsen Stub.
Registrering 23.1.1714.

142 Maren [Thomasdatter] i Slagelse. 9.8.1714, fol.538B.
E: Josva Eidelsen. B:
1) Jens Eidelsen, student i København
2) Sidsel Eidelsen 22
3) Antonius Eidelsen 19, i barberlære i København
4) Anne Eidelsen 15
5) Lene Kirstine Eidelsen 9.
FM: morbror Søren Thomsen, forpagter på Eskilstrup ved Ringsted.
Afdøde døde 4.6.1714.

143 Peder Nielsen, daglejer i Slagelse. 13.8.1714, fol.548.
E: Karen Hansdatter. LV: svoger Søren Jørgensen. B:
1) Peder Pedersen 5.
FM: Simon Dominicus, snedker.

144 Niels Pedersen, snedker i Slagelse. 15.3.1715, fol.549B.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Jacob Pedersen. B:
1) Claus Nielsen 16
2) Anne Kirstine Nielsdatter 13
3) Morten Nielsen 8
4) Helvig Marie Nielsdatter 3.
Registrering 21.12.1713.

145 Maren Poulsdatter i Slagelse. 21.3.1715, fol.553B.
E: Mikkel Hansen. A:
1) søster, død. 3B:
a Poul Pedersen i Kindertofte, død. 1B:
1 Johanne Pedersdatter hos stedfar Niel Svenningsen, skovfoged i Kindertofte
b Jonas Pedersen i Store Ebberup, der døde i Gyrstinge. 3 børn hos deres mor g.m. en hjulmand i Ringsted
c Hans Pedersen, ugift, død på rejse til Ostindien
2) søster g.m. Christen Simonsen, tambur.
Registrering 20.11.1714.

146 Inger Mortensdatter i Slagelse. 30.6.1711, fol.565.
E: Thomas Mathiassen, natmand. B:
1) Thomas Thomsen
2) Johannes Thomsen.
FM: Jacob Langebøs, skarpretter.Slagelse Byfoged
Skifteprotokol
1715-1746

147 Elisabeth Lauridsdatter i Slagelse. 27.3.1715, fol.2.
E: Clemen Sivertsen, skovrider [i Antvorskov amt]. B:
1) Laurids Clemensen 18
2) Anne Cathrine Clemensdatter 16
3) Joachim Clemensen 10
4) Margrethe Clemensdatter.
Registrering 19.1.1715.

148 Peder Lauridsen i Slagelse. 6.4.1715, fol.16B.
E: Karen Andersdatter. LV: Søren Jørgensen.
Arvinger kendes ikke.

149 Karen Jørgensdatter Hegelund, ugift i Slagelse. 8.6.1715, fol.18.
A:
1) halvbror Anders Jørgensen i Reerslev
2) halvbror Christoffer Jørgensen i Holbæk
3) halvbror Hans Jørgensen i Grevinge i Ods herred.
Registrering 31.5.1715.

150 Anne Ibsdatter i Slagelse. 6.7.1715, fol.21.
E: Laurids Riber, skomager. B:
1) Sidsel Lauridsdatter 21
2) Christen Lauridsen 18
3) Kirsten Lauridsdatter 14
4) Magdalene Lauridsdatter 9.
Registrering 7.2.1715.

151 Abel Beenfeldt i Slagelse. 12.7.1715, fol.34B.
Enke efter

151 Hieronymus Graboe, oberstløjtnant, [skifte 6.9.1712 lbnr.121].
A:
1) bror Claus von Beenfeldt, ritmester på Skovsgård g.m. Magdalene Elisabeth Wolfin
2) søster Dorthe Beenfeldt på gården Noes [i Anst sogn] ved Kolding
3) søster, død. 1B:
a Otto Lytken i Pretz
4) halvbror Poul Beenfeldt, major.
Afdøde døde 3.5.1715.

152 Mette Nielsdatter i Slagelse. 23.8.1715, fol.42B.
E: Mikkel Sørensen, skoflikker.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 8.7.1715.

153 Sofie Simonsdatter i Slagelse. 24.7.1715, fol.48.
E: Hans Jacobsen Aarhus. B:
1) Karen Hansdatter, [skifte Als Sønder herred gejstlig 17.1.1709 lbnr.15]. E: Mathias [Samuelsen] Stenløse, præst i Tandslet. 4B:
a Samuel Stenløse
b Hans Stenløse
c Sofie Stenløse
d Cecilie Charlotte Stenløse.

154 Christen Christensen, fjerdingsmand i Slagelse. 13.12.1715, fol.129.
E: Karen Nielsdatter. LV: Anders Lauridsen. B:
1) Jens Christensen, landsoldat
2) Jacob Christensen, smedesvend
3) Karen Christensdatter 26
4) Ellen Christensdatter 18.
FM: Hans Joachimsen Møller.
Registrering 16.10.1715.

155 Christen Andersen, murer i Slagelse. 14.12.1715, fol.131B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Bertram Mortensen, murer. B:
1) Sidsel Christensdatter 4.
FM: Niels Nielsen Baad.
Registrering 3.12.1715.

156 Oluf Pedersen Glob og hustru Mette Hansdatter i Slagelse. 27.8.716, fol.139.
Af hans arvinger og hendes børn var tilsted A:
1) Christen Jensen, klokker
2) Peder Nipgaard
3) Jacob Poulsen, smed.
Registrering 12.5.1716.

157 Anne Jespersdatter i Slagelse. 27.5.1716, fol.142B, 308.
E: Simon Dominicus, snedker. A:
1) bror Søren Jespersen, død. 1B:
a Margrethe Sørensdatter
2) søster Abelone Jespersdatter g.m. Morten Skomager i Høng i Løve herred
3) bror Anders Jespersen
4) bror Hans Jespersen 24
5) bror Peder Jespersen, soldat.
Registrering 5.5.1716.

158 Andreas Faith, (Fath, Faht, Fæht), sadelmager i Slagelse. 8.9.1716, fol.146B.
E: Else Cathrine Christensdatter. LV: Johan Thomsen. B:
1) Marie Andreasdatter 17
2) Malene Andreasdatter 15
3) Cathrine Andreasdatter 9
4) Christian Andreassen Faith 7
5) Christoffer Andreassen Faith 2½
6) Andreas Andreassen Faith 10 uger.
FM: Peder Eskildsen.
Registrering 8.2.1716.

159 Hans Lauridsen, bødker i Slagelse. 14.10.1716, fol.157.
E: Kirsten Carlsdatter. B:
3) Laurids Hansen 25.
Første ægteskab med Karen Christiansdatter. B:
1) Ellen Hansdatter g.m. Hans Mikkelsen, skrædder i København
2) Birgitte Hansdatter i København.
Afdøde døde 27.8.1716.

160 Jacob Pedersen, bødker i Slagelse. 4.11.1716, fol.162B.
E: Maren Madsdatter. LV: Claus Bertramsen. B:
1) Peder Jacobsen
2) Mathias Jacobsen i Korsør, [skifte Korsør 3.7.1715 lbnr.204]. 4B:
a Bodil Mathiasdatter 8
b Maren Mathiasdatter 7
c Marie Mathiasdatter 6
d Rasmus Mathiassen 4.
FM: stedfar Søren Faber
3) Rasmus Jacobsen.
Registrering 15.10.1716.

161 Niels Jespersen, borgmester i Slagelse. 27.10.1712, fol.172B, protokollen 1741-1767 fol.94B.
Enkemand efter Else Albertsdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 22
2) Jesper Nielsen 21, student
3) Anne Nielsdatter 16
4) Henrik Nielsen 15.
FM:
1 morbror [formentlig mors halvsøsters mand] Jacob Jørgensen [Friis g.m. Anne Nielsdatter]
2 Bertel Christoffersen i Vemmeløse, herredsfoged i Flakkebjerg herred
3 Carsten Flatby
4 Samuel Jahn
5 Peder Bischoff.

162 Margrethe Jensdatter i Slagelse. 9.7.1715, fol.270B.
E: Bertel Jørgensen. A:
1) bror Christen Jensen i Korsør
2) bror Bertel Jensen i København
3) bror Peder Jensen, på stedet
4) bror Johan Jensen, i skomagerlære i Korsør
5) bror Rasmus Jensen i Jylland
6) søster Karen Jensdatter i København.
Registrering 8.12.1714.

163 Helle Sofie Jørgensdatter, ugift i Slagelse. 24.9.1716, fol.279B.
A:
1) søster Ida Sofie Jørgensdatter, enke efter Carsten Johansen Flasby
2) søster i Svendborg, død. E: Christian Rasmussen. B:
a Cathrine Christensdatter hos mormor Marie Johansdatter g.m. Casper Flint i Svendborg.

164 Anders Madsen i Slagelse. 1.5.1717, fol.282.
E: Maren Mortensdatter. LV: Niels Lauridsen Møller. B:
1) Anne Marie Andersdatter. FM: Oluf Sørensen, pottemager.

165 Else Cathrine Christensdatter i Slagelse. 4.5.1717, fol.283, 551B.
Enke efter Andreas Faith (Faith), sadelmager, [skifte 8.9.1716 lbnr.158]. B:
1) Marie Andreasdatter 18. Ved skiftet 1724 er hun g.m. Christen Hansen på Holsteinborg
2) Magdalene Andreasdatter 16. Ved skiftet 1724 er hun g.m. Morten Koch, bager
3) Cathrine Andreasdatter 10
4) Christian Andreassen Faith 8
5) Christoffer Andreassen Faith 3½
6) Andreas Andreassen Faith 10½ måned, der døde, skifte 22.11.1724.
FM:
1 Peder Eskildsen, vognmand
2 Hans Herlufsen Møller
3 Anders Christensen, vognmand
4 Gævert Pedersen.

166 Conrad Barmeyer, bager i Slagelse. 20.8.1717, fol.290.
E: Elisabeth Olufsdatter. LV: Claus Bertramsen. B:
1) Claus Conradsen Barmeyer 6
2) Magdalene Conradsdatter Barmeyer 5
3) Herman Conradsen Barmeyer 1.
FM:
1 farbror Lorents Barmeyer
2 halvbror Jochum Clausen, bager.

167 Johan Wendel Schurtz, premierløjtnant i Slagelse. 8.6.1717, fol.298.
E: Margrethe Clausdatter i Sønderborg på Als. B:
1) Marie Schurtz.
FM: Anders Tamdrup, farver, på stedet, som beslægtet.
Afdøde døde 31.10.1714.

168 Maren Olufsdatter i Slagelse. 10.7.1717, fol.299B.
E: Hans Hybentorn, skomagersvend. A:
1) bror Hans Olufsen, kyrasser.
Registrering 29.5.1717.

169 Ida Jensdatter i Slagelse. 10.9.1717, fol.301.
Enke efter Corfitz Frost, herredsfoged og birkedommer. B:
2) Mads Frost 22
3) Margrethe Frost 20
4) Anne Marie Frost 17
5) Christine Frost 7.
FM: mosters mand Johan Rasmussen.
Af første ægteskab B:
1) Marie Magdalene Andersdatter g.m. Niels Bondesen.
Afdøde døde 19.1.1716.

170 Lorents Barmeyer i Slagelse. 15.12.1717, fol.308B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: far Rasmus Justesen, skrædder. B:
1) Birgitte Lorentsdatter 7, vanfør og vanvittig
2) Barbara Lorentsdatter 5½
3) Herman Lorentsen Barmeyer 2¾
4) Marie Elisabeth Lorentsdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Gotfred Hermansen Barmeyer, bager
2 Peder Jensen Tarm
3 Johan Casper Scheffelmeyer.
Arv i boet efter afdødes bror
Conrad Barmeyer, [skifte 20.8.1717 lbnr.166] til B:
1) Claus Conradsen Barmeyer.
Registrering 20.11.1717.

171 Peder Jensen Jyde i Slagelse. 15.1.1718, fol.312B.
E: Else Pedersdatter. LV: Hans Herlufsen Møller.
Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 20.1.1714 lbnr.136]. A:
1) bror Jens Jensen i Skørpinge, død. 2B: 1 søn og 1 datter
2) bror Jørgen Jensen i Hejninge
3) søster Birgitte Jensdatter i Korsør
4) halvbror Claus Jensen, død. B:
1) Johan Clausen med flere, der ikke arver, da faderen var slegfred.
Registrering 7.12.1717.

172 Peder Poulsen, slagter i Slagelse. 21.1.1718, fol.317.
E: Inger Carstensdatter. LV: svoger Ulrik Hansen, slagter. B:
2) Mette Pedersdatter 6
3) Carsten Pedersen 5.
FM: morbror Laurids Friis, degn i [Slots] Bjergby [og Sludstrup].
Første ægteskab med Mette Hansdatter. B:
1) Anne Pedersdatter 11½.
Registrering 23.11.1717.

173 Hans Sørensen Hummelmand i Slagelse. 22.1.1718, fol.318B.
E: Cathrine Christensdatter. LV: bror David Christensen. B:
1) Margrethe Hansdatter 2.
FM: farbror Niels Hansen, grovsmed.
Registrering 24.11.1717.

174 Anne Sørensdatter i Slagelse. 20.9.1718, fol.321.
E: Anders Lauridsen, vognmand. B:
1) Bodil Andersdatter g.m. Jacob Mortensen, vognmand
2) Mette Andersdatter 23
3) Laurids Andersen 22
4) Anne Marie Andersdatter 18.
Arv i boet efter enkemandens søster [Maren Lauridsdatter], skifte 5.3.1700 lbnr.9 til B:
1) Mette Thomasdatter g.m. Niels Pedersen
2) Cathrine Thomasdatter
3) Laurids Thomsen, soldat
4) Rasmus Thomsen.
Arv i boet til Kirsten Jensdatter Bakkendrup g.m. Jens Christian Akselsen Antonius, degn på Agersø og Omø.
Registrering 10.5.1718.

175 Christian Frederiksen i Slagelse. 21.9.1718, fol.325.
E: Karen Jespersdatter. LV: Niels Baad. B:
1) Frederik Christiansen
2) Jesper Christiansen
3) Kirsten Christiansdatter, gift
4) Karen Christensdatter, gift
5) Inger Christiansdatter
6) Maren Christiansdatter.
Arvi boet til Jørgen Pedersen Bording efter dennes far.
Registrering 20.7.1718.

176 Dorthe Eriksdatter i Slagelse. 14.1.1719, fol.329B.
E: Andreas Lauridsen, skrædder. B:
1) Lene Andreasdatter 11 uger.
Registrering 21.12.1718.

177 Anders Christensen Krag i Slagelse. 13.6.1719, fol.331B.
E: Anne Esbensdatter. LV: Niels Baad. B:
1) Christen Andersen
2) Inger Andersdatter 11.
FM: Rasmus Madsen, glarmester.
Arv i boet efter Else Cathrine Christensdatter, skifte 4.5.1717, enke efter Andreas Faith, sadelmager, [skifte 8.9.1716 lbnr.158] til B:
1) Andreas Andreassen Faith.
Registrering 3.4.1719.

178 Karen i Slagelse. 24.11.1717, fol.336B.
E: Henrik Fischer, feldbereder. B:
1) Peder Henriksen Fischer, feldbereder
2) Claus Henriksen Fischer, i udlandet
3) Søren Henriksen Fischer, vanvittig og skrøbelig
4) Henrik Henriksen Fischer i Åbenrå, død. 2B:
a Hans Henriksen
b Henrik Henriksen, begge hos deres mor i Åbenrå.

179 Anne Marie Jensdatter i Slagelse. 3.5.1718, fol.337B.
E: Mikkel Hansen. A:
1) Hans Rasmussen Landsgrav
2) Christen Jensen Møller
3) Jens Jensen, møllersvend.

180 Søren Nielsen, murer i Slagelse. 4.10.1718, fol.338.
Enke., hvis navn ikke angives. 3B: 2 sønner og en datter.

181 Dorthe [Lauridsdatter] i Slagelse. 21.12.1718, fol.338.
Enke efter [Oluf Jacobsen] Møller, [skifte 6.3.1700 lbnr.10]. B:
1) Jacob Olufsen
2) Maren Olufsdatter.

182 Christian Pedersen i Slagelse. 18.1.1719, fol.338B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Inger Christiansdatter 20.
FM: Morten Meyer, drejer.

183 Niels Sørensen, murer i Slagelse. 10.10.1719, fol.339.
E: Mette. LV: Christoffer Zippert.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til Peder Zipperts søn.
Registrering 11.7.1719.

184 Peder Andersen Stub, by- og rådstueskriver i Slagelse. 27.2.1720, fol.341B.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Jacob Jørgensen i Skovsø. B:
1) Anne Pedersdatter 29
2) Ellen Cathrine Pedersdatter 19
3) Hedvig Pedersdatter 17
4) Anders Pedersen Stub 15.
FM:
1 Johan Thomsen
2 Claus Bertramsen.
Oversigt over embedets 31 protokoller.
Registrering 9.6.1719.

185 Rasmus Johansen, vognmand i Slagelse. 26.2.1720, fol.392B, 397B.
E: Lisbeth Ingmarsdatter. LV: Hans Villumsen. B:
3) Rasmus Rasmussen
4) Anne Cathrine Rasmusdatter
5) Dorthe Rasmusdatter.
Første ægteskab med Bodil Hansdatter. skifte 24.4.1708 lbnr.65. B:
1) Karen Rasmusdatter g.m. hans Hansen
2) Johan Rasmussen.

186 Maren Andreasdatter i Slagelse. 13.4.1720, fol.393.
E: Jens Sørensen, tømrer. B:
3) Tobias Jensen 12 uger.
Første ægteskab med Frederik Bertramsen, murer, [skifte 11.10.1704 lbnr.41]. B:
1) Andreas Frederiksen 20.
FM: Claus Bertramsen, murer.
Andet ægteskab med Jesper Pedersen, [skifte 15.7.1710 lbnr.86]. B:
1) Frederik Jespersen 14.
FM: morbror Christoffer Andreassen, possementmager.

187 Anne Kirstine Scheffelmeyer i Slagelse. 28.6.1720, fol.399.
E: Jochum Clausen Buch, bager. B:
1) Johan Conrad Jochumsen, hans liden søn.
Registrering 7.5.1720.

188 Peder Nielsen, bødker i Slagelse. 29.6.1720, fol.404B.
E: Cathrine Margrethe Nielsdatter. B:
2) Lene Pedersdatter 12
3) Niels Pedersen 10
4) Christen Pedersen 8
5) Margrethe Pedersdatter 5.
Første ægteskab med Lene Nielsdatter, skifte 7.3.1708 lbnr.61. B:
1) Hans Pedersen 14.
FM: fasters mand Haagen Pedersen, skrædder.
Registrering 11.4.1720.

189 Christen Christensen Hurtigkarl i Slagelse. 31.8.1720, fol.407B.
E: Anne Antonsdatter. LV: Jesper Christiansen. B:
1) Oluf Christensen 1.
Registrering 11.7.1720.

190 Cathrine Rasmusdatter i Slagelse. 7.12.1720, fol.411.
E: Bertel Jørgensen. B:
1) Dorthe Bertelsdatter 4
2) Jørgen Bertelsen 3.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Jensdatter], skifte 9.7.1715 lbnr.162.
Registrering 13.7.1720.

191 Hans Herlufsen, møller i Slagelse. 20.12.1720, fol.415.
E: Anne Mortensdatter. LV: Niels Bondesen, negotiant. A:
1) mor Karen Nielsdatter
2) søster Marie Herlufsdatter g.m. Hans Jensen Møller
3) søster Kirsten Herlufsdatter, død. 2B:
a Niels Ibsen, møller
b Ingeborg Ibsdatter g.m. Lorents Beret, rytter.
Arv i boet Else Cathrine Christensdatter, skifte 4.5.1717 lbnr.165, enke efter Andreas Faith, [skifte 8.9.1716 lbnr.158] til B:
1) Magdalene Andreasdatter
2) Cathrine Andreasdatter.
Afdøde døde 10.5.1720.

192 Anne Johansdatter i Slagelse. 28.2.1721, fol.430B.
E: Hans Rasmussen Nyborg, handskemager. B:
1) Anne Marie Hansdatter.
Registrering 8.1.1721.

193 Sidsel Christiansdatter, 10 år gammel i Slagelse. 27.5.1721, fol.433B.
A:
1) mor [Maren Poulsdatter] g.m. Alexander Mathiassen
2) halvsøster, hvis navn ikke angives.
Arv efter afdødes far Christen Andersen, murer, skifte 14.12.1715 lbnr.155.
Afdøde døde 1.2.1721.

194 Rasmus Justesen, skrædder i Slagelse. 4.6.1720, fol.435B.
E: Else Kirstine. LV: Christoffer Hogland. B:
2) Sara Marie Rasmusdatter 10
3) Cathrine Rasmusdatter 7.
Første ægteskab med [Birgitte Christensdatter, skifte 7.3.1708 lbnr.60]. B:
1) Maren Rasmusdatter g.m. Christen Lauridsen, murer.
Registrering 11.4.1720.

195 Christoffer Rasmussen Smal i Slagelse. 5.6.1720, fol.438B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Johan Lange, urtegårdsmand. B:
1) Cathrine Christoffersdatter 13
2) Sofie Christoffersdatter 11
3) Helvig Christoffersdatter 4.
FM: Peder Eskildsen.
Registrering 10.4.1720.

196 Wentzel Tobiassen i Slagelse. 22.6.1720, fol.442.
E: Bodil Poulsdatter. B:
1) Tobias Wentzelsen, gift og hjemfaren
2) Karen Wentzelsdatter.
FM: Peder Jacobsen, bødker.
Registrering 10.4.1720.

197 Johanne Margrethe Vernersdatter, ugift i Slagelse. 27.5.1721, fol.443B.
A:
1) mor Maren Ibsdatter g.m. Ulrik Hansen, slagter
2) halvsøster Kirsten Ulriksdatter.
FM: morbror Laurids Friis, degn i [Slots] Bjergby og Sludstrup.
Afdødes far døde i sidste slag i Skåne.

198 Peder Hansen, ugift skriver i Antvorskov birk. 20.8.1721, fol.444.
Arvinger angives ikke.
Oversigt over embedets 11 protokoller.
Registrering 28.1.1721.

199 Knud Knudsen Tved i Slagelse. 16.9.1721, fol.452.
E: Maren Olufsdatter. LV: Mikkel Steenhus, skomager. B:
1) Anne Knudsdatter 20
2) Elisabeth Knudsdatter 14
3) Ingeborg Knudsdatter 12
4) Anneke Knudsdatter 10
5) Malene Knudsdatter 6
6) Margrethe Knudsdatter 2½.
Desuden nævnes enkens brorsøn Niels Pedersen Bruun i Korsør.
Registrering 8.5.1721.

200 Poul Ibsen Lund, brolægger i Slagelse. 23.9.1721, fol.455B.
E: Kirsten Svendsdatter. LV: Laurids Pedersen Slangerup. B:
1) Christian Poulsen
2) Ib Poulsen.
Registrering 26.8.1721.

201 Peder Jacobsen, bødker i Slagelse. 23.9.1721, fol.457.
E: Anne Cathrine Jensdatter. B:
1) Mads Pedersen
2) Jacob Pedersen
3) Anne Pedersdatter.
Registrering 19.6.1721.

202 Bodil Rasmusdatter i Slagelse. 7.2.1722, fol.461B.
E: Jørgen Hansen, væver. B:
1) Rasmus Jørgensen
2) Hans Jørgen Jørgensen
3) Margrethe Jørgensdatter
4) Mette Marie Jørgensdatter.
Registrering 13.10.1721.

203 Birgitte Lorentsdatter, et barn i Slagelse. 7.2.1722, fol.463.
A:
1) mor Maren Rasmusdatter g.m. Christen Lauridsen, murer
2) søster Barbara Lorentsdatter
3) bror Herman Lorentsen Barmeyer
4) søster Marie Elisabeth Lorentsdatter.
Arv efter afdødes far Lorents Barmeyer, skifte 15.12.1717 lbnr.170.

204 Marie Nielsdatter Stub i Slagelse. 4.8.1722, fol.464.
E: Ambrosius Nyborg, byfoged. B:
3) Lene Marie Ambrosiusdatter 20
4) Helvig Ambrosiusdatter 20
5) Anders Ambrosiussen 19, student
6) Jens Ambrosiussen 17, student
7) Helvig Ambrosiusdatter 15.
Første ægteskab med Anders Bjørnsen, [skifte 3.3.1701 lbnr.26]. B:
1) Niels Andersen Stub
2) Maren Andersdatter g.m. Jørgen Jacobsen, prokurator.
Desuden nævnes Niels Sørensen Stub, søn af afdøde Søren Nielsen.
Registrering 9.6.1722.

205 Jens Henriksen, møller i Slagelse. 20.3.1715, fol.477B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mads Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Sidsel Jensdatter 17
2) Anne Jensdatter 14
3) Mette Jensdatter 9.
FM:
1 Hans Bassekilde
2 Christian Andersen, murer.
Arv i boet efter enkens far Peder Nielsen, møller i Havrebjerg mølle til enkens bror Kjeld Pedersen.
Registrering 2.1.1715.

206 Anne Svenningsdatter i Slagelse. 7.8.1722, fol.486B.
E: Engelbrecht Freund, vægter.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 18.7.1722.

207 Knud Hansen Bassekilde, [sporemager] i Slagelse. 12.8.1722, fol.487.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Hans Knudsen, sporemager
2) Maren Knudsdatter g.m. Christen Sørensen i Fuglsang ved Nyrup
3) Sidsel Knudsdatter 30
4) Søren Knudsen, i skomagerlære i Åbenrå.
FM: morbror Christen Sørensen, kandestøber i Åbenrå.
Registrering 17.6.1722.

208 Hans Jensen, møller i Slagelse. 15.8.1722, fol.488B.
E: Maren Herlufsdatter. LV: Erik Rasmussen. B:
1) Ib Hansen 22
2) Kirsten Hansdatter 10
3) Johanne Hansdatter 8.
FM: søskendebarn Niels Ibsen Møller.
Registrering 21.3.1722.

209 Abelone Nielsdatter, husholderske i Slagelse. 13.10.1722, fol.492.
Arvingerne skal være en søster og en søsterdatter i København.
Afdøde døde 2.2.1713.

210 Didrik Wohnsen, vognmand i Slagelse. 7.4.1723, fol.494.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Hermansen. B:
1) Vogn Didriksen 19
2) Christian Didriksen 13.
FM: halvbror Jens Jensen.
Registrering 10.3.1722.

211 Bent Bjørnsen, blegemand i Slagelse. 7.4.1723, fol.496, 510.
E: Agnes Nielsdatter, der også døde, skifte 24.8.1723. B:
1) Niels Bentsen 35, smed i Bjergby ved Antvorskov slot
2) Holger Bentsen 28, væversvend
3) Anne Bentsdatter 26, g.m. Peder Henriksen, parykmager
4) Thomas Bentsen 24
5) Hans Bentsen 19, bagersvend i København
6) Jens Bentsen 16, i tobaksspinderiet.
Registrering 9.3.1723.

212 Hans Villumsen, guldsmed i Slagelse. 2.6.1723, fol.500.
E: Sidsel Mogensdatter. LV: Jørgen Klejnsmed. B:
1) Mette Cathrine Hansdatter 15
2) Dorthe Hansdatter 14.
Registrering 23.1.1723.

213 Kirsten [Pedersdatter] i Slagelse. 9.6.1723, fol.502B.
Enke efter Hans Hansen Bassekilde, skifte 13.9.1701 lbnr.30.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe [Johansdatter], død. E: Mikkel Casper Lund. 4B:
a Jesper Lund 28
b Michael Lund 26
c Gedske Kirstine Lund 16
d Else Sofie Lund 13
Andet ægteskab med [Niels Sørensen, skifte 8.12.1686]. B:
2) Lene Nielsdatter, [skifte 7.3.1708 lbnr.61, var g.m. afdøde Peder Nielsen]. 1B:
a Hans Pedersen.
FM: stedfar Mathias Hansen.
Hans Hansen Bassekildes første ægteskab med [Mette Hansdatter, skifte 10.4.1689]. Arv til B:
1) Hans Hansen Bassekilde.

214 Anne Lauridsdatter i Slagelse. 18.9.1723, fol.513B.
Enke efter Erik Knudsen, kandestøber.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til Jørgen Pedersen Bording efter lodseddel 14.1.1687.
Registrering 9.2.1723.

215 Christen Gjødriksen i Slagelse. 13.11.1723, fol.514B.
E: Martha Frederiksdatter der også døde, skifte 29.4.1724.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Carsten Frederiksen, slagter, [skifte 1.3.1707 lbnr.58]. 1B:
a Inger Carstensdatter.
2) bror Christian Frederiksen, [skifte 21.9.1718 lbnr.175]. 6B:
1) Frederik Christiansen
2) Jesper Christiansen
3) Kirsten Christiansdatter g.m. Jeppe Vognmand
4) Karen Christensdatter g.m. Niels Rasmussen, vognmand
5) Inger Christiansdatter
6) Maren Christiansdatter.
Registrering 20.9.1723.

216 Anders Eriksen, kandestøber i Slagelse. 13.5.1724, fol.518B.
E: Anne Jochumsdatter.
Hans første ægteskab med [Sidsel Kirstine Hansdatter, skifte 13.4.1712 lbnr.116]. B:
1) Else Andersdatter.
2) Erik Andersen
3) Johan Andersen, formentlig fejl for Jacob Andersen.
Registrering 30.3.1724.

217 Dorthe Jensdatter Krøyer i Slagelse. 14.6.1724, fol.521.
E: Johan Rasmussen, vognmester. B:
2) Henrik Johansen 10
3) Corfitz Johansen 5½.
Første ægteskab med Henrik Pedersen Mulvad, [skifte 16.7.1710 lbnr.87]. B:
1) Johan Peder Henriksen Mulvad 18.

218 Christoffer Hogland, skrædder og fattiglem i Slagelse. 17.6.1724, fol.526.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.

219 Ædel Margrethe Mouridsdatter i Slagelse. 5.9.1724, fol.528B.
E: Jørgen Christoffer Tved, handskemager. B:
1) Ursula Margrethe Jørgensdatter 7
2) Anne Sofie Jørgensdatter 5
3) Mourids Jørgensen 1½.
Registrering 28.6.1724.

220 Jens Christensen, klejnsmed i Slagelse. 6.9.1724, fol.531.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: stedfar Laurids Bang.
Af 2 ægteskaber B:
1) Mikkel Jensen, klejnsmed i Skælskør, skifte Skælskør 31.10.1719 lbnr.125. 3B:
a Christen Mikkelsen
b Jens Mikkelsen
c Herman Mikkelsen.
FM: stedfar Johan Jæger i Skælskør
2) Birgitte Jensdatter 21
3) Albert Jensen 18
4) Cathrine Jensdatter 13
5) Niels Jensen 11
6) Christen Jensen 7
7) Margrethe Jensdatter 5.
Arv i boet til Jørgen Pedersen Bording efter far Peder Pedersen Bording efter lodseddel af 13.5.1689.
Registrering 11.7.1724.

221 Anne Pedersdatter i Slagelse. 21.10.1724, fol.539.
E: Jørgen Sørensen. A:
1) mor Birgitte Jensdatter
2) halvsøster Maren Mortensdatter.
Registrering 23.9.1724.

222 Jeppe Nielsen, hattemager i Slagelse. 27.10.1724, fol.541.
E: Anne Ditlevsdatter. B:
1) Peder Ibsen, student
2) Deliane Jepsdatter g.m. Christian Adolf, parykmager
3) Lene Jepsdatter 17.
Registrering 28.8.1723.

223 Niels Svend Kjeldsen Rybjerg, ugift farversvend i Slagelse. 28.11.1724, fol.544.
Testamente af 29.4.1724. A:
1) bror Henrik Kjeldsen, forpagter på Dronninggård [i Dronninglund sogn]
2) bror Hans Michael Kjeldsen [Mule], præst i Nørre Sundby og Hvorup, [skifte Kær herred gejstlig 18.7.1724 lbnr.6]
3) søster Margrethe Kjeldsdatter, enke [efter Thomas Andersen Vestrup, forpagter] på Fuglsig [i Skt. Olai sogn, skifte Ålborghus amt 29.4.1724 lbnr.50]
4) søster g.m. Christian Lychtram, urtegårdsmand på Antvorskov slot.
Registrering 1.5.1724.

224 Peder Christoffersen Skaaning i Slagelse. 21.3.1725, fol.552.
E: Johanne Marie Frederiksdatter. LV: Søren Jørgensen. B:
1) Peder Pedersen 9
2) Frederik Pedersen 5
3) Edel Dorthe Pedersdatter 3½
4) Rask Pedersen 6 mdr.
Registrering 2.12.1724.

225 Cathrine Jensdatter i Slagelse. 21.3.1725, fol.553.
E: Hans Suhr. B:
1) Magdalene Hansdatter 21
2) Mathias Hansen 17
3) Birgitte Hansdatter 16
4) Anne Marie Hansdatter 12.
Registrering 2.12.1724.

226 Hans Jacobsen Aarhus i Slagelse. 23.5.1725, fol.554.
E: Sidsel Mogensdatter. LV: Morten Koch.
Første ægteskab med [Sofie Simonsdatter, skifte 24.7.1715 lbnr.153]. B:
1) Karen Hansdatter, [skifte Als Sønder herred gejstlig 17.1.1709 lbnr.15]. E: Mathias [Samuelsen] Stenløse, præst i Tandslet. 4B:
a Samuel Stenløse
b Hans Stenløse
c Sofie Stenløse
d Cecilie Charlotte Stenløse.
Afdøde døde 25.3.1725.

227 Malene Lorentsdatter i Slagelse. 18.9.1725, fol.571.
E: Søren Jensen Vintmølle. A:
1) Søren Ibsen Bech, vellærde.
Registrering 10.7.1725.

228 Cathrine Jensdatter i Slagelse. 10.10.1725, fol.572.
E: Jørgen Christensen, fuldmægtig his amtmanden i Assens på Fyn. A:
1) en datter, hvos navn ikke angives
2) et barn, der døde under skiftet.
Barnet blev passet af afdødes mor Martha Sørensdatter, enke efter Jens Mikkelsen, bedemand.

229 Søren Nielsen Stub, købmand og fattigforstander i Slagelse. 27.3.1726, fol.579.
Enkemand efter Gertrud Frederiksdatter Kofoed, [skifte 16.12.1711 lbnr.114]. B:
3) Ursula Sørensdatter.
FM: Niels Bjørnsen.
Første ægteskab med [Helvig Jensdatter, skifte 12.8.1706 lbnr.51]. B:
1) Niels Sørensen Stub
2) Jens Sørensen Stub.
Afdøde døde 14.9.1721.

230 Hans Hansen i Slagelse. 13.4.1726, fol.590.
E: Kirsten Nielsdatter. A:
1) bror [Oluf Hansen], død. 1B:
a Hans Olufsen i Landsgrav
2) halvbror Thyge Lauridsen i Lundforlund.

231 Maren Pedersdatter, ugift i Slagelse. 13.4.1726, fol.591B.
Arvinger angives ikke.
Registrering 6.3.1726.

232 Christoffer Zippert, skrædder i Slagelse. 22.5.1726, fol.592.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Morten Koch. B:
3) Jens Christoffersen
4) Elisabeth Regine Christoffersdatter
5) Anne Sofie Christoffersdatter
6) Dorthe Marie Christoffersdatter.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 14.4.1712 lbnr.118]. B:
1) Mathias Christoffersen
2) Ursula Christoffersdatter.
FM: Elling Olufsen.
Registrering 5.3.1726.

233 Gundel i Slagelse. 22.5.1726, fol.594B.
Enke efter Hummelmand. B:
1) Niels Hansen, grovsmed
2) Elsebeth Hansdatter g.m. Kaj Hansen på stedet, feldbereder
3) Hans Sørensen Hummelmand, [skifte 22.1.1718 lbnr.173]. 1B:
a Margrethe Hansdatter 9.
Registrering 1.2.1726.

234 Sidsel [Mogensdatter] i Slagelse. 20.9.1726, fol.595B.
Enke efter Hans Jacobsen Aarhus, [skifte 23.5.1725 lbnr.226].
[Første ægteskab med Hans Villumsen, guldsmed, skifte 2.6.1723 lbnr.212]. B:
1) Mette Cathrine Hansdatter g.m. Samuel Gotlieb Pauli, guldsmed
2) Dorthe Hansdatter.
FM: farbror Jørgen Klejnsmed.
Registrering 19.7.1726.

235 Anne Lucie Bang i Slagelse. 27.11.1726, fol.601B.
E: Laurids Hansen, glarmester, der ægter Anne Lauridsdatter. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 7.
Desuden nævnes enkemandens mor Kirsten [Carlsdatter], enke efter Hans [Lauridsen], bødker, [skifte 14.10.1716 lbnr.159].

236 Maren, fattiglem i Slagelse. 25.11.1726, fol.603B.
Enke efter Peder, smed. B:
1) Morten Pedersen, uvist hvor
2) Hans Pedersen, uvist hvor.

237 Laurids Pedersen, pottemager i Slagelse. 22.2.1727, fol.605.
E: Johanne Olufsdatter. B:
1) Peder Lauridsen 21
2) Ingeborg Lauridsdatter
3) Anne Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Laurids Hansen, glarmester.
Registrering 10.12.1726.

238 Peder Bendixen, smed i Slagelse. 15.3.1727, fol.607.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Rasmus Brabrand. B:
1) Bendix Pedersen, over 40
2) Morten Pedersen 40
3) Mikkel Pedersen, over 25
4) Anders Pedersen, over 25
5) Maren Pedersdatter g.m. Oluf Jensen i Eggeslevlille
6) Gertrud Pedersdatter g.m. Christen Hansen
7) Kirsten Pedersdatter g.m. Hans Pedersen, grovsmed
8) Emerentze Pedersdatter 22.
Desuden næves afdødes far Bendix Jahn.
Registrering 28.2.1727.

239 Johan Hansen i Slagelse. 26.4.1727, fol.612B.
E: Karen Hansdatter. LV: Jørgen Jacobsen, prokurator. A:
1) bror Mathias Hansen
2) bror Christian Hansen, kyrasser
3) søster Johanne Barbara Hansdatter g.m. en konstabel i København.
Registrering 31.3.1727.

240 Peder Johannes Sperling i Slagelse. 25.6.1727, fol.614B.
E: Elisabeth Steenkul. LV: Rasmus Brabrand. B:
1) Johannes Pedersen 25
2) Marie Pedersdatter 24.
FM: Morten Koch.
Arv i boet efter Sidsel [Mogensdatter, skifte 20.9.1726 lbnr.234], enke efter Hans Jacobsen Aarhus, [skifte 23.5.1725 lbnr.226] til B:
1) Mette Cathrine Hansdatter g.m. Samuel Gotlieb Pauli, guldsmed
2) Dorthe Hansdatter
og til
3) Ulrik Hansen, slagters hustru.
Registrering 24.5.1727.

241 Karen Jensdatter i Slagelse. 9.8.1727, fol.617.
E: Peder Ovesen. B:
1) Jens Pedersen
2) Niels Pedersen.
Registrering 22.3.1727.

242 Jens Poulsen i Slagelse. 24.9.1727, fol.619.
Enke, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.
Registrering 5.8.1727.

243 Sidsel Sørensdatter i Slagelse. 3.2.1728, fol.620.
E: Poul Høgh, musikant. B:
1) Villum Poulsen 11
2) Anne Barbara Poulsdatter 9.
I boet:
3 violiner
1 dulcian
1 bas
1 obo
1 posthorn
2 valdhorn
2 trompeter.
Registrering 23.8.1727.

244 Cathrine Nielsdatter i Slagelse. 4.2.1728, fol.628B.
E: Anders Andersen [Frost], handskemager. B:
1) Rasmus Andersen
2) Niels Andersen 6
3) Mette Andersdatter 3.
Registrering 9.9.1727.

245 Jens Jørgensen i Slagelse. 4.2.1728, fol.630B.
E: Johanne Jacobsdatter. B:
1) Jacob Jensen 7
2) Sidsel Jensdatter 5
3) Jørgen Jensen 1.
FM: Hans Landsgraf.
Registrering 24.9.1727.

246 Maren Pedersdatter i Slagelse. 27.2.1728, fol.632.
E: Niels Ibsen Møller. B:
1) Niels Nielsen 8
2) Margrethe Nielsdatter 5
3) Karen Nielsdatter 2½.
Registrering 5.11.1727.

247 Lisbeth Lauridsdatter i Slagelse. 19.3.1728, fol.634.
E: Peder Christensen, hattemager. A:
0) forældre [Laurids Jørgensen, guldsmed, skifte 16.10.1705 lbnr.46 og Cathrine Henriksdatter]
1) bror Jørgen Lauridsen, klejnsmed
2) søster Cathrine Marie Lauridsdatter g.m. Niels Maler
3) halvsøster Dorthe Villumsdatter g.m. Jochum Pedersen, remmesnider på Sorø
4) halvsøster Mette Cathrine Hansdatter g.m. Samuel Gotlieb Pauli, guldsmed
5) halvsøster Dorthe Hansdatter, i Korsør.
(Sml.lbnr.234).
Registrering 21.2.1728.

248 Regine Zimmermann i Slagelse. 22.4.1728, fol.636B.
E: Martin Nett. B:
1) Johan Martinsen 15
2) Christine Lucie Martinsdatter 13-
Registrering 25.2.1728.

249 Laurids Pedersen Slangerup i Slagelse. 9.7.1728, fol.638.
E: Kirsten Olufsdatter. B:
1) Peder Lauridsen 28
2) Hans Lauridsen 26, i Næstved
3) Lorents Lauridsen 20, i remmesniderlære i København.

250 Erik Rasmussen i Slagelse. 3.9.1728, fol.641B.
E: Anne Antonsdatter. B:
1) Inger Eriksdatter.
FM: fars halvbror Hans Landsgrav.
Enkens første ægteskab med [Christen Christensen Hurtigkarl, skifte 31.8.1720 lbnr.189]. Arv til B:
1) Oluf Christensen Hurtigkarl.
Registrering 26.6.1728.

251 Marie Herlufsdatter i Slagelse. 30.9.1728, fol.645.
Enke efter [Hans Jensen, skifte 15.8.1722 lbnr.208]. B:
1) Ib Hansen
2) Kirsten Hansdatter
3) Johanne Hansdatter.
FM: Hans Hansen.
Registrering 14.9.1728.

252 Poul Sørensen, hjulmand i Slagelse. 2.10.1728, fol.646B.
E: Malene Hansdatter. LV: Mathias Thomsen, væver. A:
1) søster Kirsten Sørensdatter i Hvidbjerg på Mors ved søn Niels Nielsen i Løjtved i Sæby sogn på Sjælland.
Registrering 15.9.1728.

253 Anne Marie Jørgensdatter i Slagelse. 2.10.1728, fol.648B.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Jørgen Andersen 8.
Registrering 13.7.1728.

254 Niels Rasmussen, vognmand i Slagelse. 19.11.1728, fol.651.
E: Karen Christiansdatter.LV: bror Jesper Christiansen. B:
1) Christian Nielsen 8
2) Rasmus Nielsen 1½.
FM: Frederik Christiansen.
Registrering 14.10.1728.

255 Jeppe Jensen, vognmand i Slagelse. 20.11.1728, fol.655.
E: Kirsten Christiansdatter.LV: Johannes Königsberg. B:
1) Jens Ibsen 22
2) Anne Ibsdatter 20.
FM: født værge Frederik Christiansen.
Registrering 14.10.1728.

256 Søren [Pedersen] remmesnider i Slagelse. 23.11.1728, fol.659B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Peder Lauridsen, skrædder. B:
1) Peder Sørensen [Mohr] 14
2) Marie Sørensdatter [Mohr] 12
3) Kirsten Sørensdatter [Mohr] 8
4) Knud Sørensen [Mohr] 1.

257 Lisbeth Nielsdatter i Slagelse. 26.10.1728, fol.661B.
E: Morten Pedersen. B:
1) Peder Mortensen
2) Niels Mortensen
3) Hans Mortensen
4) Kirsten Mortensdatter.

258 Lisbeth Andersdatter i Slagelse. 23.11.1728, fol.662.
E: Anders Olufsen.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkemandens stedmors mand Frands Dobler i Holmstrup.
Registrering 28.9.1728.

259 Oluf Sørensen, pottemager i Skagelse. 24.11.1728, fol.663B.
E: Sara Hansdatter. LV: Jørgen Jacobsen. A:
1) bror Gunder Sørensen, møller i Helsingør
2) bror Mikkel Sørensen, skoflikker.
Registrering 26.10.1728.

260 Andreas Schmidt, ugift guldsmed i Slagelse. 4.12.1728, fol.666.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 6.10.1728.

261 Anders [Andersen] Frost, handskemager i Slagelse. 15.1.1729, fol.668B.
Enkemand efter [Cathrine Nielsdatter], skifte 4.2.1728 lbnr.244. B:
1) [Rasmus Andersen]
2) [Niels Andersen]
3) [Mette Andersdatter].

262 Anne Jacobsdatter i Slagelse. 5.2.1729, fol.671.
E: Niels Andersen Gønge. A:
1) søster Birthe Jacobsdatter g.m. Peder Mikkelsen i Hvissinge i Glostrup sogn.
Registrering 25.1.1729.

263 Knud Nielsen, pottemager i Slagelse. 15.1.1729, fol.672.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Claus Nielsen, snedker. A:
1) bror Niels Nielsen 25½.
Registrering 14.12.1728.

264 Christian Plougmand i Slagelse. 15.1.1729, fol.674B.
E: Christian Brønner. B:
1) Cathrine Sofie Christiansdatter 12
2) Johanne Marie Christiansdatter 4
3) Anne Cathrine Christiansdatter 2.
Registrering 1.12.1728.

265 Mette Hansdatter i Slagelse. 4.2.1729, fol.676.
E: Mikkel Hansen. B:
1) Maren Mikkelsdatter 7
2) Anne Marie Mikkelsdatter 1½.
Registrering 21.1.1729.

266 Anne Lauridsdatter i Slagelse. 8.2.1729, fol.679.
E: Laurids Hansen, glarmester. B:
1) Hans Lorents Lauridsen 15 uger.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Lucie Bang], skifte 27.11.1726 lbnr.235. Arv til B:
1) Karen Kirstine Lauridsdatter.
Registrering 14.12.1728.

267 Bertel Jørgensen, vognmand i Slagelse. 15.3.1729, fol.683.
E: Maren Hansdatter. LV: Jesper Christiansen. B:
3) Hans Bertelsen 6
4) Anne Margrethe Bertelsdatter 2.
FM: Andreas Lauridsen, skrædder.
[Første ægteskab med Margrethe Jensdatter, skifte 9.7.1715 lbnr.162].
Andet ægteskab med Cathrine Rasmusdatter, [skifte 7.12.1720 lbnr.190]. B:
1) Dorthe Bertelsdatter 13
2) Jørgen Bertelsen 12.
FM: Christoffer Hogland.
Registrering 12.2.1729.

268 Anders Vintmølle i Slagelse. 19.3.1729, fol.689.
Enke, hvis navn ikke angives.
A: en bror, hvis navn ikke angives.
Registrering 5.3.1729.

269 Anne Antonsdatter i Slagelse. 1.4.1729, fol.690B.
Enke efter Erik Rasmussen, [skifte 3.9.1728 lbnr.250]. B:
2) Inger Eriksdatter 5.
FM: fars halvbror Hans Landsgrav.
Første ægteskab med [Christen Christensen Hurtigkarl, skifte 31.8.1720 lbnr.189]. B:
1) Oluf Christensen Hurtigkarl 10.
Registrering 16.2.1729.

270 Else Adamsdatter, vognsvends i Slagelse. 22.4.1729, fol.703.
B:
1) Johan Jochumsen Meyer, skomagersvend.

271 Johanne Susanne Dorthe i Slagelse. 10.8.1729, fol.704B.
E: Johan Henrik Fischer, tabulet-kræmmer.
Arvinger kendes ikke.

272 Peder Lauridsen, vognmand i Slagelse. 26.8.1729, fol.706.
E: Maren Hansdatter. LV: Laurids Bang. B:
1) Maren Pedersdatter 14
2) Anders Pedersen 12
3) Laurids Pedersen 8
4) Hans Pedersen 6
5) Peder Pedersen 4
6) Bertel Pedersen 6 mdr.
Desuden nævnes enkens mor Bodil [Bertelsdatter] i Korsør, enke efter Hans Poulsen, [skifte Korsør 10.4.1725 lbnr.247].
Registrering 31.5.1729.

273 Jacob Mortensen i Slagelse. 27.8.1729, fol.712.
E: Bodil Andersdatter. LV: Jesper Christiansen. B:
3) Lisbeth Jacobsdatter 6
4) Hans Jacobsen 3.
FM: Claus Bertramsen.
Første ægteskab med [Inger Elisabeth Lauridsdatter, skifte 12.4.1714 lbnr.137]. B:
1) Johanne Elisabeth Jacobsdatter 15
2) Morten Jacobsen 14.
Arv i boet efter Peder Jacobsen, bødker, [skifte 23.9.1721 lbnr.201] til 3B:
1) [Mads Pedersen]
2) [Jacob Pedersen]
3) [Anne Pedersdatter].
FM: stedfar Jørgen Mikkelsen.
Registrering 21.6.1729.

274 Steffen Nielsen, grovsmed i Slagelse. 17.12.1729, fol.718.
E: Anne Andersdatter. LV: Godske From, degn i Ottestrup, g.m. [Birgitte Andersdatter Giersing].
Af første ægteskab B:
1) Niels Steffensen 16
2) Anne Steffensdatter 1.
FM: Jens Nielsen.
Registrering 22.11.1729.

Herefter følger nogle registreringer, hvor skifte ikke er fortaget på grund af boets slette tilstand.

275 Maren Rasmusdatter i Slagelse. 4.12.1715, fol.722.
E: Anders Andersen.
Arvinger angives ikke.

276 Christoffer Schønher, tømrer i Slagelse. 4.12.1715, fol.722.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Christian Pedersen, betjent.
5 børn, hvis navne ikke angives.

277 Karen Pedersdatter Friberg i Slagelse. 6.10.1716.
Uden ægteskab 3 børn, hvis navne ikke angives.

278 Johanne Jørgensdatter i Slagelse. 16.9.1719, fol.722B.
E: Rasmus Lauridsen, uvist hvor.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes en søsterdatter g.m. Hans Jochumsen.

279 Niels Mathiassen i Slagelse. 7.10.1719, fol.723.
Enke og 6 umyndige børn.

280 Dorthe Nielsdatter i Slagelse. 7.10.1719, fol.723B.
E: Søren Hyrde.
Arvinger angives ikke.

281 Niels Remmesnider i Slagelse. 7.10.1719, fol.723B.
Arvinger angives ikke.

282 Maren Terkildsdatter i Slagelse. 1.5.1720, fol.723B.
E: Christoffer Henriksen Hogland, skrædder.
Arvinger angives ikke.

283 Christen Mikkelsen Aarhus, skomager i Slagelse. 5.8.1720, fol.7123B.
E: Ingeborg Hansdatter. B:
1) Marie Kirstine Christensdatter.

284 Johan Nielsen i Slagelse. 6.2.1721, fol.723B.
E: Malene Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

285 Karen Nielsdatter i Slagelse. 8.5.1721, fol.723B.
E: Thor Mogensen.
Arvinger angives ikke.

286 Wentzel Nielsen, møller i Slagelse. 10.6.1721, fol.724.
E: Karen Andersdatter. B:
1) Hans Wentzel, tobaksspinderkarl
2) Niels Wentzel, rytterbonde i Årslev
3) Rasmus Wentzel, på stedet
4) Kirsten Wentzel g.m. en soldat i København.

287 Jens Rasmussen, kalkslager i Slagelse. 7.2.1722, fol.724B.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Anne Jensdatter.

288 Inger Glarmesters i Slagelse. 1722, fol.724B.
Arvinger angives ikke.

289 Anders Jensen, klejnsmed i Slagelse. 23.1.1723, fol.724B.
E: Cathrine Henriksdatter. Af børn angives B:
1) Jørgen Andersen, klejnsmed.

290 Maren i Slagelse. 3.3.1723, fol.724B.
Enke efter Bertram, murer, skifte sluttet 9.3.1720. Af børn angives B:
1) Claus Bertramsen.

291 Marie Lisbeth i Slagelse. 25.4.1724, fol.724B.
E: Johanne Bruun.
Afdøde efterlader 2 umyndige børn.

292 Christen Pedersen, bager i Slagelse. 3.5.1724, fol.725.
Arvinger angives ikke.

293 Lucie, Peder Snedkers i Slagelse. 3.5.1724, fol.725.
Arvinger angives ikke.

294 Mette Mikkelsdatter i Slagelse. 3.5.1724, fol.725.
Enkemandens navn angives ikke.
Arvinger angives ikke.

295 Korff, major i Slagelse. 10.5.1724, fol.725.
A:
1) bror Otto Korff.

296 Bodil Hansdatter i Slagelse. 16.9.1724, fol.725.
E: Thor Mogensen.
Arvinger angives ikke.

297 Maren Nielsdatter i Slagelse. 16.9.1724, fol.725B.
E: Laurids Skoflikker.
Arvinger angives ikke.

298 Cathrine Andersdatter i Slagelse. 24.1.1725, fol.725B.
E: Laurids Jensen, rytter, nu forlovet med Johanne Hansdatter, enke efter Johan Filip. B:
1) Mette Marie Lauridsdatter 3.

299 Niels Sørensen i Slagelse. 18.4.1725, fol.725B.
Enkens navn angives ikke. A:
1) far Søren Frandsen i Kielstrup på ryttergodset.
Afdøde, en bonde fra Kielstrup, der døde i Slagelse.

300 Niels Knudsen, fogedsvend i Slagelse. 14.6.1726, fol.726.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 26.

301 Peder Lauridsen, hattemagersvend i Slagelse. 17.9.1727, fol.726.
Afdøde var født i Skåne.
Arvinger kendes ikke.

302 Hans Lauridsen, bissekræmmer i Slagelse.5.2.1728, fol.726.
Arvinger kendes ikke.

303 Maren i Slagelse. 21.2.1728, fol.726B.
E: Niels Smed, afdanket fodgarder. B:
1) Anders Nielsen 27
2) Else Cathrine Nielsdatter 17.

304 Christian Jørgensen, bødkersvend i Slagelse. 8.3.1725, fol.726B.
Arvinger kendes ikke.

305 Registrering i Slagelse. 22.3.1728, fol.727.
Registrering af gods og ejendom, der tilhørte Johan Justus, voldmester i København, der ejede Slagelse Vejrmølle.

306 Carl Hansen, klejnsmed i Slagelse. 24.3.1728, fol.728B, næste protokol fol.28B.
E: [Margrethe Sørensdatter], der flyttede hen til sin mor [Gertrud Lauridsdatter].
Afdøde efterlader 4 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

307 Christen Hansen i Slagelse. 24.3.1728, fol.728B.
Arvinger angives ikke.

308 Hustru i Slagelse. 24.3.1728, fol.728B.
E: Johan Reling, soldat, født i Rendsborg.
Arvinger angives ikke.

309 Karen Tærskers i Slagelse. 24.3.1728, fol.728B.
Arvinger angives ikke.

310 Daniel Baad, vægter i Slagelse. 24.3.1728, fol.728B.
Arvinger angives ikke.

311 Søren Nielsen i Slagelse. 15.5.1728, fol.728B.
Arvinger angives ikke.

312 Laurids Nielsen i Slagelse. 13.10.1728, fol.728B.
E: Sidsel Marie Christensdatter. LV: Jacob Pedersen.
Arvinger angives ikke.

313 Anne [Christensdatter] i Slagelse. 16.10.1728, fol.729.
Enke efter Rasmus [Rasmussen, skifte 6.3.1700, fol.99B]. Afdøde opholdt sig hos Anne Antonsdatter, enke efter afdødes søn Erik Rasmussen, skifte 3.9.1728 lbnr.250].

314 Lisbeth Nielsdatter i Slagelse. 26.10.1728, fol.729.
E: Morten Pedersen, møllersvend. B:
1) Peder Mortensen
2) Niels Mortensen
3) Hans Mortensen
4) Kirsten Mortensdatter.

315 Mette [Nielsdatter] i Slagelse. 16.12.1728, fol.729.
E:nke efter Jens Bjørnsen, [skifte 18.7.1714 lbnr.141]. B:
1) Niels Jensen, 4 mil fra Ålborg
2) Maren Jensdatter
3) Karen Jensdatter.

316 Hans Hansen, bødker i Slagelse. 25.1.1729, fol.729B.
Til stede var Niels Andersen, lavværge for enken og formynder for børnene, hvis navne ikke angives.

317 Anne Kirstine Jacobsdatter i Slagelse. 25.1.1729, fol.729B.
E: Jacob Lynnerup, daglejer. 3 umyndige børn: 1 søn og 2 døtre.

318 Søren Andersen i Slagelse. 5.3.1729, fol.729B.
Arvinger angives ikke.

319 Hans Pedersen, handskemager i Slagelse. 5.3.1729, fol.729B.
Arvinger angives ikke.

320 Margrethe Isaksdatter i Slagelse. 5.3.1729, fol.729B.
E: Niels Christensen, skipper.
Arvinger angives ikke.

321 Casper Lorentsen, murer i Slagelse. 22.4.1729, fol.729B.
Enke og et spædbarn, hvis navne ikke angives.

322 Johan Antonsen, afdanket rytter i Slagelse. 24.5.1729, fol.730.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Johanne Margrethe Johansdatter.

323 Søren Jensen, daglejer i Slagelse. 31.5.1729, fol.730.
E: Anne Valentinsdatter. B:
1) Jens Sørensen 1.

324 Inger Carstensdatter i Slagelse, der døde 31.5.1729, fol.730.
Enke efter Peder Poulsen, slagter, [skifte 21.1.1718 lbnr.172]. B:
1) [Mette Pedersdatter]
2) [Carsten Pedersen].
Desuden nævnes afdødes søster Maren Carstensdatter g.m. Ulrik [Hansen], slagter.

325 Oluf Hansen, ugift i Slagelse, der døde 1.8.1729, fol.730B.
Arvinger angives ikke.

326 Maren i Slagelse. 25.2.1727, fol.731.
Enke efter Peder, smed hos dragonerne. B:
1) Morten Pedersen
2) Hans Pedersen.

327 Niels Bondesen, købmand i Slagelse. 9.1.1731, fol.731B, protokollen 1741-1767 fol.96B.
E: Marie Magdalene Andersdatter. B:
1) Anders Nielsen 17½
2) Ida Nielsdatter 14½
3) Bonde Nielsen 12½
4) Maren Nielsdatter 12.
FM: Søren Bondesen.
Arv i boet til Johan Peder Henriksen Mulvad efter far Henrik Pedersen Mulvad, [skifte 16.7.1710 lbnr.87] og mor Dorthe Jensdatter Krøyer, [skifte 14.6.1724 lbnr.217] ved stedfar Johan Rasmussen.

328 Laurids Bang, 79 år gammel avlsmand i Slagelse. 12.3.1735, fol.739.
E: Bodil Mogensdatter. LV: Anders Olufsen. B:
4) Mogens Lauridsen Bang 23
5) Jens Lauridsen Bang 17.
Første ægteskab med Karen [Mikkelsdatter] Bassekilde, [skifte 19.1.1701 lbnr.25]. B:
1) Niels Lauridsen Bang, løjtnant i Fredericia.
Andet ægteskab med Margrethe Sørensdatter, skifte 17.8.1706 lbnr.54. B:
2) Søren Lauridsen Bang, fuldmægtig på Pebringe
3) Anne Beathe Lauridsdatter Bang i Ålborg.
Registrering 26.2.1735.

329 Peder Tysk, skrædder i Slagelse. 20.3.1734, fol.745B.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Skrædder.
Arvinger angives ikke.
Registrering 19.1.1734.

330 Niels Andersen Bjørnsen i Slagelse, der døde 29.9.1729, fol.746B, 866B.
E: Malene Nielsdatter. LV: Jens Kabel, der ægter enken. B:
1) Anders Nielsen, født 2.3.1724
2) Marie Nielsdatter, født 1.2.1726. Ved samlingen 10.3.1745 er hun g.m. Jens Flading
3) Maren Nielsdatter, født 2.9.1727
4) Malene Nielsdatter, født 3.11.1729.
Ved samlingen 10.3.1745 har enken født B:
1) Niels [Bjørn] Kabel.
FM:
1 Søren Bondesen
2 Niels Sørensen Stub.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1739.
Samfrændeskifte 20.1.1730.

331 Lisbeth i Slagelse, begravet 9.4.1738, fol.746B.
E: Peder Pedersen, møllersvend.
Arvinger angives ikke.

332 Maren Lorentsdatter i Slagelse. 21.6.1738, fol.747B.
E: Hans Hansen Schrøder. B:
4) Sidsel Hansdatter 19
5) Hans Vilhelm Hansen 11.
Første ægteskab med Hans Pedersen. B:
1) Peder Hansen Holm, toldbetjent i Ringsted
2) Anne Hansdatter g.m. Niels Bruun, musikantsvend i Slagelse
3) Laurids Hansen Holm, rytter i Præstø.

333 Hans Christiansen, feldbereder i Slagelse. 14.7.1731, fol.748B.
E: Cathrine. LV: Morten Koch. B:
1) Henrik Hansen 12¼
2) Kirsten Hansdatter 11½
3) Christian Hansen 6
4) Karen Hansdatter 4.
FM:
1 Peder Henriksen, feldbereder
2 Gotfred Barmeyer.
Afdøde døde 13.12.1730.
Bevilling til uskiftet bo 13.12.1730
Samfrændeskifte 14.7.1731.

334 Jacob Nielsen i Slagelse. 23.7.1738, fol.748B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Johan Rasmussen. B:
1) Anne Jacobsdatter 17.
FM: Jens Christian Munch.
Enkens første ægteskab med Christoffer Rasmussen Smal, [skifte 5.6.1720 lbnr.195]. Arv til B:
1) Helvig Christoffersdatter.

335 Sidsel (Cecilie) [Jensdatter] i Slagelse. 19.8.1738, fol.753B.
Enke efter Frands [Blasiussen] Kyhn, præst [i Blistrup, død ca. 1721]. B:
1) Isak Frandsen Kyhn, sergent
2) Blasius Frandsen Kyhn, afskediget rytter
3) Jacob Frandsen Kyhn, parykmager
4) Jens Frandsen Kyhn
5) Mathias Frandsen Kyhn
6) Else Marie Frandsdatter, død. 1B:
a Anne Marie Holmdal 10.
Registrering 30.5.1738.

336 Maren Lauridsdatter i Slagelse. 28.11.1738, fol.754.
E: Jens Ibsen, daglejer. B:
1) Hans Jensen 4½.

337 Johan Niemand, skomager i Slagelse. 19.12.1738, fol.755.
E: Else Christensdatter. B:
1) Regine Johansdatter 20
2) Lisbeth Johansdatter 18
3) Christen Johansen 15
4) Andreas Johansen 13.

338 Maren Nielsdatter, ugift spækhøkerske i Slagelse. 24.3.1739, fol.756B.
Uden ægteskab B:
1) Simon Kløchner 12.

339 Maren Pedersdatter i Slagelse. 10.7.1739, fol.757.
E: Jochum Frederik Clausen, bager. A:
1) far Peder Justesen i Lindholm
2) søster g.m. Christen Jensen, skomager i Slagelse
3) søster g.m. Thor Lauridsen, bager i Kalundborg.

340 Johanne Hansdatter i Slagelse. 15.8.1739, fol.760.
E: Laurids Jensen, skomager.
Første ægteskab med [Johan Filip]. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 23.

341 Søren Jørgensen, daglejer i Slagelse. 24.11.1739, fol.760B.
E: Anne Hansdatter. LV: Mathias Thomsen. B:
1) Jørgen Sørensen, tømrer i København
2) Johanne Kirstine Sørensdatter 28.

342 Karen Mortensdatter i Slagelse. 30.12.1729, fol.762.
E: Peder Jensen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jensen Højer, på Vesterbro i København
2) Anders Jensen Højer, død. 1B:
a Cathrine Andersdatter
3) Birgitte Kirstine Jensdatter 50.

343 Jørgen Wohnsen, købmand i Slagelse. 23.1.1740, fol.764B.
E: Johanne Cathrine Nielsdatter. B:
1) Mette Kirstine Jørgensdatter 7
2) Sofie Øllegaard Jørgensdatter 6.

344 Margrethe Christensdatter, 4 år gammel i Slagelse. 23.2.1740, fol.766B.
A:
1) mor Kirsten Hansdatter g.m. Andreas Hammer, grovsmed
2) bror Hans Christensen
3) bror Anders Christensen.
Arv efter afdødes far Christen Pedersen, skiftet 28.9.1737 lbnr.487.

345 Peder Wamm, tjenestekarl i Slagelse. 16.5.1740, fol.767.
E: Marie Madsen, der også kaldes Marie Pedersen, i Rendsborg. B:
1) Marie Pedersdatter Wamm g.m. Casper Grill, grenader i Rendsborg.
Afdøde blev gift med enken i Rendsborg 2.4.1714, hvor han var musketer, født i Jylland og hun var enke med 2 børn.
Afdøde døde 30.8.1739.

346 Johanne Johansdatter, ugift tjenestepige i Slagelse. 1.8.1740, fol.769.
Afdøde havde den ægteskab et barn, nu i Ebberup på Ødemark gods.

347 Maren Nielsdatter i Slagelse. 9.9.1740, fol.770B.
E: Peder Eskildsen Kjær. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Jesper Christiansen, vognmand
2) Hans Pedersen 19.
Afdøde døde 8.6.1740.

348 Sidsel i Slagelse. 9.9.1740, fol.771.
E: Hans Knudsen, snedker. B:
1) Martha Hansdatter 30
2) en datter, død, var g.m. Anders Mogensen, rytter i Slesvig. 1B:
a en søn.

349 Anne Rasmusdatter i Slagelse. 9.9.1740, fol.772.
E: Jens Poulsen, uvist hvor.
Første ægteskab med Reinholt. B:
1) Søren Reinholtsen 7, hos moster [Maren Rasmusdatter] g.m. Jens Kirkeby på stedet.

350 Elisabeth Eleonora Sachten i Slagelse. 20.10.1740, fol.775.
E: Jens Andersen Harring, rådmand og byfoged. B:
1) Sofie Eleonora Jensdatter 19
2) Andreas Baltser Jensen 17
3) Frederik August Jensen 15.
Afdøde døde 12.2.1738.

351 Niels Lauridsen, sporemager i Slagelse. 29.11.1740, fol.776B.
E: Ellen Marie Sørensdatter. LV: Peder Bischoff. B:
1) Laurids Nielsen 8
2) Søren Nielsen 6
3) Hans Nielsen 4
4) Lorents Nielsen 9 mdr.
FM: Jens Kirkeby.

352 Mathias Jørgensen, skomager i Slagelse. 3.12.1740, fol.777B.
E: Marie Jensdatter. LV: Jacob Nielsen, snedker. B:
1) Anne Cathrine Mathiasdatter 21
2) Jørgen Mathiassen 19
3) Karen mathiasdatter 15
4) Kirstine Marie Mathiasdatter 10.
FM: farbror Mikkel Jørgensen.

353 Kirsten Olufsdatter i Slagelse. 20.2.1741, fol.779.
E: Mikkel Andersen, toldbetjent. B:
1) Karen Mikkelsdatter 12
2) Johanne Mikkelsdatter 10
3) Cathrine Mikkelsdatter 6.
Afdøde døde 2.8.1740.

354 Mikkel Sørensen, skoflikker i Slagelse. 3.3.1741, fol.779B.
E: Eva Tobiasdatter. A:
1) bror Gunder Sørensen, møller i Helsingør, død. 2B:
a Johan Gundersen, i skomagerlære i Slagelse
b Anne Gundersdatter 16, hos isn mor i Helsingør.
Afdøde døde 21.12.1740.

355 Anne Margrethe Rasmusdatter i Slagelse. 16.3.1741, fol.781.
E: Laurids Olufsen. B:
1) Dorthe Cathrine Lauridsdatter 1½.

356 Peder Ovesen, tjenestekarl i Slagelse. 22.4.1741, fol.782.
A:
1) bror Laurids Ovesen i Træløse
2) bror Jens Ovesen i Vindblæs ved Løgstør på Broholm gods, hvis datter Mette Jensdatter tjener i Slagelse
3) søster Karen Ovesdatter, enke efter Hans Lauridsen, skoflikker
4) søster Maren Ovesdatter g.m. Peder Nielsen i Store Valby
5) søster Anne Ovesdatter g.m. Jørgen Sørensen, skomager ved Antvorskov slot.
Afdøde, der også kaldes Peder Aagesen, døde 18.12.1740.

357 Jens Lauridsen Bang, pottemager i Slagelse. 2.5.1741, fol.783.
E: Marie Lisbeth Nielsdatter. LV: Søren Bondesen. B:
1) Laurids Jensen 2.
Afdøde døde 1.1.1741.

358 Dorthe Sofie Mylius i Slagelse. 29.4.1741, fol.784.
E: Thomas Bruun, postmester og rådstueskriver. B:
1) Andreas Thomsen 27
2) Johan Jacob Thomsen 26
3) Rasmus Thomsen 25
4) Volmer von Støcken 24
5) Sofie Thomasdatter 22
6) Anne Cathrine Thomasdatter 21
7) Thomasine Dorthe Thomasdatter 18.
FM:
1Christian Ditlev Nissen, birkeskriver.
2 Niels Sørensen Stub.
Afdøde døde 6.2.1736.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1736.
Samfrændeskifte 29.4.1741.

359 Peder Vestesen, murer i Slagelse. 9.5.1741, fol.786.
E: Anne Malene Bendixdatter. B:
1) Abraham Pedersen 17
2) Maren Pedersdatter 6
3) Bente Cathrine Pedersdatter 3.
Afdøde døde 21.3.1741.

360 Johanne Olufsdatter i Slagelse. 10.9.1740, fol.788.
E: Jacob Madsen, pottemager.
Første ægteskab med Laurids Pedersen, [skifte 22.2.1727 lbnr.237]. B:
1) Peder Lauridsen, glarmester i Kalundborg
2) Ingeborg Lauridsdatter i København
3) Kirsten Lauridsdatter g.m. Hans Christensen, skomager i Reerslev.
Afdøde døde 23.7.1740.

361 Mette Sofie Whithoff i Slagelse. 11.3.1741, fol.791.
Enke efter Markus Wohnsen, borgmester. B:
1) Rasmus Wohnsen, borgmester og hospitalsforstander i Slagelse
2) Hans Wohnsen, præst i Kværs
3) Jørgen Wohnsen, [skifte 23.1.1740 lbnr.343]. 2B:
a Mette Kirstine Jørgensdatter 8
b Sofie Øllegaard Jørgensdatter 7
4) Valborg Christine Wohnsen, enke efter Cort Mørup i Korsør.
Afdøde døde 8.7.1740.

362 Peder Eskildsen Kjær, vognmand i Slagelse. 13.5.1741, fol.798B.
E: Anne Madsdatter. LV: Ludolf Lahmann i Præstø.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 9.9.1740 lbnr.347. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Jesper Christiansen, vognmand
2) Hans Pedersen Kjær.

363 Hans Jacobsen, slagter i Slagelse. 22.12.1740, fol.804.
E: Bodil Clausdatter. LV: Niels Sørensen Stub. B:
1) Magdalene Hansdatter 16 uger.
Registrering 28.10.1740.

364 Ellen Cathrine Pedersdatter i Slagelse. 7.8.1741, fol.812B.
E: Mourids Pedersen, væver. B:
5) Johanne Marie Mouridsdatter 2.
Første ægteskab med Oluf Steffensen Sund, tidligere degn i Ørslev. B:
1) Søren Jørgensen i Sønderød i Reerslev sogn
2) Steffen Olufsen Sund, kyrasser
3) Peder Olufsen Sund, kyrasser
4) Karen Olufsdatter, hos Andreas Nyborg, degn i Stillinge.
Afdøde døde 13.1.1741.

365 Thomas Olufsen, tjenestekarl i Slagelse. 12.9.1741.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 19.5.1741.

366 Jørgen Sørensen, vognmand i Slagelse. 30.9.1741, fol.814B.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
2) Karen Jørgensdatter 9½
3) Anne Jørgensdatter 3½
4) Johanne Kirstine Jørgensdatter 1.
Af første ægteskab B:
½1) Hans Jørgensen 14.
Registrering 18.5.1741.

367 Else Christensdatter i Slagelse. 3.12.1740, fol.816.
Enke efter Johan Niemand, skifte 19.12.1738 lbnr.337. B:
1) Regine Johansdatter 23
2) Lisbeth Johansdatter 21
3) Christen Johansen 18, i skomagerlære
4) Andreas Johansen 16.

368 Jens Friis, toldforpagter i Slagelse. 21.12.1741, fol.818B.
E: Margrethe Clausdatter. LV: Peder Jensen, rådmand. B:
1) Jørgen Jensen Friis 18
2) Jens Jensen Friis 14, i Slagelse latinskole
FM: Hetting, forvalter på Antvorskov slot.

369 Bodil Andersdatter i Slagelse. 23.12.1741, fol.820B.
E: Hans Hansen Møller. B:
2) Hans Hansen 9.
Første ægteskab med Jacob Mortensen, [skifte 27.8.1729 lbnr.273]. B:
1) Lisbeth Jacobsdatter 19.
Afdøde døde 9.9.1841.

370 Jens Kirkeby i Slagelse. 27.1.1742, fol.823.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Gotfred Barmeyer. B:
1) Peder Jensen 4
2) Lauge Jensen 1.
FM: farbror Hans Lauridsen, toldbetjent.
Arv i boet til enkens søn første ægteskab: Laurids Pedersen Slangerup, der har efter sin far og efter 2 afdøde søskende.
Arv i boet efter enkens søster [Anne Rasmusdatter], skifte 9.9.1740 lbnr.349 til dennes B: Søren Reinholtsen.

371 Ludvig Herfordt i Slagelse. 8.3.1741, fol.826B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Johan Thomsen. B:
1) Niels Ludvigsen 4.
Registrering 1.8.1740.

372 Jens Lassen, borgmester i Slagelse. 6.10.1738, fol.829B.
E: Anne Cathrine Blichfeldt. LV: bror Clemen Michael Blichfeldt i København. B:
1) Jens Jensen 21, på islandsfarten fra København
2) Sofie Jensdatter 19
3) Mette Marie Jensdatter 16.
Afdøde døde 26.9.1738.

373 Johan Lange i Slagelse. 21.3.1742, fol.836B.
E: Navn angives ikke. LV: Peder Bischoff. B:
1) datter g.m. Hans Qvist
2) [Mette Marie Lange, død 15.11.1729]. E: Johan Michael Møller, degn i Gørlev og Bakkendrup. 1B:
a Niels Johansen Møller.
Arv i boet til Gævert Hansen Mohr efter skiftebrev sluttet 9.12.1735.

374 Hans Hansen i Slagelse. 21.8.1742, fol.839B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Johan Rasmusen. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 24
2) Hans Hansen 22.

375 Peder Jensen, skomager i Slagelse. 5.8.1741, fol.840B.
Enkemand efter [Karen Mortensdatter, skifte 30.12.1729 lbnr.342].
A:
0) forældre [Jens Pedersen, skifte 13.8.1709 lbnr.79 og Zire Jensdatter].
1) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. [Laurids Mogensen i Holmstrup]. 3B:
a Karen Lauridsdatter på stedet, enke efter Hans Svendsen
b Anne Lauridsdatter i Frølund
c Mogens Lauridsen, rodhugger på Holmen i København
2) søster Cathrine Jensdatter, død, var g.m. [Hans Mathiassen Suhr]. 3B:
a Malene [Hansdatter] 40, på stedet
b Birthe Kirstine [Hansdatter] g.m. Peder Hansen i Frølund
c Anne Marie [Hansdatter] 24
3) søster Maren Jensdatter g.m. Anton, bogtrykkersvend i København.
Registrering 27.2.1741.
Arv til afdødes børn af første ægteskab B:
1) Niels Jensen Højer
2) Anders Jensen Højer, død. 1B:
a Cathrine Andersdatter
3) Birgitte Kirstine Jensdatter.
Registrering 27.2.1741.

376 Elling Olufsen i Slagelse. 17.6.1741, fol.843.
E: Lisbeth Pedersdatter. B:
1) Oluf Ellingsen, skomager
2) Anne Margrethe Ellingsdatter.
Registrering 26.5.1741.

377 Andreas Lauridsen Løeberg i Slagelse. 22.1.1743, fol.845.
E: Mette Christensdatter. LV: bror Johan Casper Hammermøller, klokker i Slagelse Sankt Mikkel. B:
1) Christen Andreassen 5½
2) Malene Andreasdatter 1½.
FM:
1 mosters mand Peder Ungermann, dansk skoleholder
2 mosters mand Christoffer Faith, skrædder.
Arv i boet efter hans Peder Mohr til B: Anne Pedersdatter.

378 Laurids Jensen, skoflikker i Slagelse. 13.7.1743, fol.847.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Mette Marie Lauridsdatter 21.

379 Maren Hansdatter i Slagelse. 23.7.1742, fol.848.
E: Søren Hermansen. B:
1) Herman Sørensen 29
2) Bodil Sørensdatter g.m. Oluf Hurtigkarl
3) Karen Sørensdatter 19.
Afdøde døde 31.12.1741.

380 Morten Bildt, slagter i Slagelse. 16.4.1744, fol.850B.
E: Cathrine Poulsdatter. LV: Niels Bruun, musikantsvend. B:
1) David Mortensen 22B:
2) Mette Marie Mortensdatter 19
3) Lisbeth Kirstine Mortensdatter 14
4) Anne Mortensdatter 11, hos morbror i Jylland.
Registrering 9.1.1744.

381 Johan Andreas Hammer, grovsmed i Slagelse. 24.1.1744, fol.851B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jørgen Lauridsen, klejnsmed. B:
6) Anne Margrethe Johansdatter 3.
Første ægteskab med [Marie Christine Haas, skifte 11.10.1737 lbnr.488]. B:
1) Johan Gotfred Hammer i Vemmelev
2) Andreas Ludvig Hammer i dreng i Næstved
3) Ertman Hammer 12
4) Martha Malene Hammer g.m. Amend, trompeter i København
5) Anne Dorthe Hammer g.m. Jacob Jensen, snedker i Nykøbing Sjælland.
Enkens første ægteskab med [Christen Pedersen, skiftet sluttet 28.9.1737]. Arv til B:
1) bror Hans Christensen
2) bror [Anders Christensen], der også har efter deres søster Margrethe Christensdatter, skifte 23.2.1740 lbnr.344.

382 Johan Frederik Krumhaar, rytter i Slagelse. 3.6.1744, fol.854B.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Christiane Amadæa Johansdatter 16
2) Sofie Amalie Johansdatter 11
3) Johan Jacob Johansen 9
4) Johan Frederik Johansen 4.
FM: farfar Johan Jacob Krumhaar, borgmester i Kochstadt i Halberstadt i Mecklenburg.

383 Mikkel Andersen, toldbetjent i Slagelse. 6.7.1744, fol.856B.
E: Eva Tobiasdatter. LV: Gregers Schack.
Første ægteskab med [Kirsten Olufsdatter, skifte 20.2.1741 lbnr.353]. B:
1) Karen Mikkelsdatter 15
2) Johanne Mikkelsdatter 13
3) Cathrine Mikkelsdatter 9.
Registrering 4.7.1744.

384 Mikkel Hansen i Slagelse. 18.7.1744, fol.857B.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Hans Hedensted. B:
2) Anne Kirstine Mikkelsdatter 13
3) Ida Kirstine Mikkelsdatter 5.
Første ægteskab med [Mette Hansdatter, skifte 4.2.1729 lbnr.265]. B:
1) Maren Mikkelsdatter 20.

385 Karen Lauridsdatter i Slagelse. 25.7.1744, fol.859.
Enke efter Laurids Jensen, skomager. B:
1) Kirsten Lauridsdatter
2) Rie Cathrine Lauridsdatter.
Afdøde døde 13.2.1744.

386 Peder Henriksen Fischer, feldbereder i Slagelse. 14.8.1744, fol.860B.
E: Else Cathrine Sorterup. LV: Christian Steenholm, farver. B:
1) Henrik Pedersen Fischer 10.
Registrering 25.2.1744.

387 Kaj Hansen, feldbereder i Slagelse. 19.11.1744, fol.862.
E: Elsebeth Hansdatter. A:
1) søster Lisbeth Hansdatter g.m. Laurids Skoflikker i Odense
2) søster Martha [Cathrine] Hansdatter g.m. Frands [Sørensen Blichfeldt] Rømer, degn i Sandager på Fyn
3) søster Marie Hansdatter, enke efter en skomager på Fyn.
Arv i boet til enkens søn Mikkel Hansen.

388 Maren Andersdatter i Slagelse. 24.11.1744, fol.863.
E: Niels Baad. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 25
2) Niels Nielsen Baad
3) Thomas Juul 13½.
Registrering 20.5.1744.

389 Jacob Nielsen, snedker i Slagelse. 28.11.1744, fol.864, 865B.
E: Sara Marie Rasmusdatter. LV: svoger Peder Lauridsen, skrædder. B:
1) Anne Barbara Jacobsdatter 4
2) Else Kirstine, nyfødt, der døde.
Registrering 5.5.1744.

390 Hans Jørgensen, grovbrødsbager i Slagelse. 28.11.1744, fol.864B.
E: Anne Hald. LV: Aage Hansen. A:
1) bror Johan Jørgensen i København.

391 Anne Valentinsdatter i Slagelse. 27.3.1745, fol.867.
E: Mathias Hansen. B:
2) Johan Mathiassen 10
3) Margrethe Mathiasdatter 6.
Første ægteskab med [Søren Jensen, skifte 31.5.1729 lbnr.323]. B:
1) Jens Sørensen 15.
Arv i boet efter enkemandens første hustrus første mand til B:
1) Jørgen Pedersen
2) Lene Pedersdatter
3) Margrethe Pedersdatter.

392 Hans Lorentsen, murer i Slagelse. 31.3.1745, fol.868B.
E: Maren Jespersdatter.
Arvinger kendes ikke.

393 Niels Baad, skrædder i Slagelse. 18.5.1745, fol.870.
Enkemand efter [Maren Andersdatter, skifte 24.11.1744 lbnr.388]. B:
1) Niels Nielsen Baad
2) Anne Cathrine Nielsdatter 25
3) Thomas Juul 14.

394 Karen Pedersdatter i Slagelse. 6.10.1744, fol.871.
E: Peder Henriksen Hardt, parykmager. B:
1) Johanne Sofie Pedersdatter 26, i Stillinge præstegård
2) Cathrine Kellinghusen 13
3) Eva Marie Pedersdatter 4.
Registrering 4.8.1744.

395 Bevilling til uskiftet bo i Slagelse. 1745, fol.872.
Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1745 for Mathias Andersen Eeg i Slagelse.

396 Mette Christensdatter i Slagelse. 13.8.1745, fol.872B, protokollen 1741-1767 fol.80B.
E: Johan Christoffer Hochland, bager. B:
3) Andreas Johansen Hochland, spæd.
Første ægteskab med Andreas Lauridsen Løeberg, [skifte 22.1.1743 lbnr.377]. B:
1) Christen Andreassen Løeberg 6
2) Malene Andreasdatter 4, der døde 17.1.1750, skifte 7.2.1750.
FM:
1 morbror Jens Casper Hammermøller, klokker i Slagelse Sankt Mikkel
2 mosters mand Peder Ungermann, dansk skoleholder.
Forsegling 24.7.1745.

397 Lisbeth [Steenkul] i Slagelse. 3.9.1745, fol.875.
Enke efter Peder Johannes Sperling, vagtmester, [skifte 25.6.1727 lbnr.240]. B:
1) Marie Pedersdatter Sperling, [skifte 22.10.1746 lbnr.400]. E: Johan Christoffer Offermeyer. 8B:
a Filip Josef Johansen 12
b Anne Marie Sofie Johansdatter 10
c Peder Johannes Johansen 9
d Marie Johansdatter 7½
e Dorthe Johansdatter 6½
f Sara Johansdatter 5
g Berntine Johansdatter 5
h Bernhard Hvidtfeldt Johansen 2½.
Forsegling 3.8.1745.

398 Frederikke Sofie i Slagelse. 27.11.1745, fol.877B.
E: Anders Pedersen Møller.
Første ægteskab med Frederik Duus. B:
1) Marie Andersdatter 8.
FM: Bo Jensen i Hallenslev.

399 Thale [Gotfredsdatter] Barmeyer i Slagelse. 3.10.1746, fol.879, 888.
E: Bonde Nielsen, købmand. B:
1) Niels Bondesen 7 mdr.
FM:
1 morfar [Gotfred] Barmeyer
2 mors mosters mand Jørgen Lauridsen.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1746.
Samfrændeskifte 3.10.1746.
Afdøde døde 21.2.1746.

400 Marie Pedersdatter Sperling i Slagelse. 22.10.1746, fol.879B, 889.
E: Johan Christoffer Offermeyer (Ostermeyer). B:
1) Filip Josef Johansen 13
2) Anne Marie Sofie Johansdatter 11
3) Peder Johannes Johansen 10
4) Marie Johansdatter 9
5) Anne Dorthe Johansdatter 8
6) Sara Johansdatter 7
7) Berntine Johansdatter 5
8) Bernhard Wilfeldt Johansen 4.
FM:
1 Christian Steenholm, farver
2 Søren Bondesen.
Bevilling til uskiftet bo af 23.4.1745.
Samfrændeskifte 22.10.1746.

401 Maren Nielsdatter i Slagelse. 20.4.1746, fol.879B.
Enke efter Johannes Madsen. B:
1) Mads Johansen, rådstuetjener
2) Hans Johansen, vognmand
3) Kirsten Johansdatter
4) en søn, død. 1B:
a Johannes Frederiksen
FM: stedfar Jens Villumsen, pottemager
b en datter, død. E: Christian Henriksen, vægter. 1B:
1 Johan Henrik Christiansen.
Afdøde døde 22.3.1746.

402 Anders Olufsen i Slagelse. 18.12.1745, fol.880B.
E: Malene Mogensdatter. LV: Jesper Christiansen. A:
1) halvbror Henrik Olufsen, afskediget rytter.

403 Hans Pedersen, urmager i Slagelse. 10.6.1746, fol.884B.
Enkemand efter [Cecilie Lauridsdatter, skifte 14.1.1737 lbnr.470]. B:
1) Cecilie Margrethe Hansdatter g.m. Jacob Wolf
2) Anne Cathrine Hansdatterb13
3) Susanne Kirstine Hansdatter 25.
FM: Jens Steen.
Afdøde døde 26.1.1746.

404 Jeppe Pedersen, tømrer i Slagelse. 28.11.1741, fol.886B.
E: Karen Sørensdatter. A:
1) bror, død. 1B:
a Peder Mikkelsen, i Slagelse latinskole.


Slagelse Byfoged
Skifteprotokol
1729-1738405 Anne [Jensdatter] i Slagelse. 27.5.1729, fol.1.
Enke efter Johan Scheffelmeyer, skifte 19.5.1713 lbnr.128. B:
1) Johan Casper Scheffelmeyer i Skovsø
2) Anne Scheffelmeyer g.m. Peder Jensen Tarm
3) Anne Kirstine Scheffelmeyer, [skifte 28.6.1720 lbnr.187]. E: Jochum [Clausen Buch], bager. 1B:
a Johan Conrad Jochumsen 10
4) Anne Marie Scheffelmeyer g.m. Frederik Spark
5) Johan Adam Scheffelmeyer 20.

406 Ulrik Hansen, slagter i Slagelse. 13.6.1729, fol.4B.
E: Maren Ibsdatter. LV: Søren Lintrup. B:
1) Kirsten Ulriksdatter 12
2) Johanne Margrethe Ulriksdatter 10.
FM:
1 Christen Lauridsen, murer
2 Morten Koch, bager.
Arv i boet efter enkens datter af første ægteskab Johanne Margrethe Vernersdatter, [skifte 27.5.1721 lbnr.197].
Desuden nævnes enkens søster Inger Carstensdatter, [skifte 31.5.1729 lbnr.324].
(Enken kaldes Maren Carstensdatter i skiftet efter søsteren).

407 Lisbeth Andersdatter, ugift sypige i Slagelse. 5.7.1729, fol.8B:
A:
0) mor Karen Madsdatter, død
01) morbror Knud Madsen g.m. Kirsten Olufsdatter i Sørbymagle, begge døde. 1B:
1) søskendebarn Anne Knudsdatter i Nykøbing Sjælland, døbt Sørbymagle 22.4.1683.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Andersen, død. E: Dorthe Sørensdatter.
Afdøde døde 11.4.1728.

408 Hans Rasmussen Landsgrav, slagter i Slagelse. 17.8.1729, fol.10.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Lintrup.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter [Erik Rasmussen, skifte 3.9.1728 lbnr.250] til B:
1) Inger Eriksdatter.

409 Inger Eriksdatter, et barn i Slagelse. 12.11.1729, fol.13.
A:
0) forældre [Erik Rasmussen, skifte 3.9.1728 lbnr.250 og Anne Antonsdatter], skifte 1.4.1729 lbnr.269
Mors første ægteskab med [Christen Christensen Hurtigkarl, skifte 31.8.1720 lbnr.189]. B:
1) halvbror Oluf Christensen Hurtigkarl 10.

410 Hans Hansen Bassekilde, vognmand i Slagelse. 30.11.1729, fol.14B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Brabrand. A:
1) farbror Knud Hansen Bassekilde, sporemager, [skifte 12.8.1722 lbnr.207]. 4B:
a Hans Knudsen Bassekilde, sporemager
b Maren Knudsdatter g.m. Christen Sørensen i Nyrup i Lynge sogn
c Sidsel Knudsdatter Bassekilde g.m. Lorents Poulsen, skomager i Ringsted
d Søren Knudsen Bassekilde, i skomagersvend i Åbenrå
2) faster Maren Hansdatter, død, var g.m. Hans Regels. 1B:
a Maren Hansdatter g.m. Knud Olufsen, rytter
3) faster Bodil Hansdatter, død. 2B:
a Søren Hermansen, vognmand
b Mette Hermansdatter i København
4) moster Sara, død, var g.m. Casper. 2B:
a Jes Caspersen i Kalundborg
b Agnethe Caspersdatter g.m. Halne, vagtmester i Næstved
5) moster, død, var g.m. Anders Nielsen i Slagelse. 3B:
a Mette Andersdatter g.m. Jens Drejer i Kalundborg
b Anne Andersdatter g.m. Christen Nielsen, daglejer i Holbæk
c Sara Andersdatter i Holbæk
6) moster [Else Albertsdatter], død. E: Niels [Jespersen] Løve, smed, [skifte 27.10.1712 lbnr.161]. 1B:
a Jesper Løve, student i København
7) moster Maren, død, enke efter Koch. 1B:
a Maren Jespersdatter i Bråby.

411 Birthe Hansdatter i Slagelse. 2.5.1730, fol.18.
E: Anders Lauridsen, skrædder. B:
1) Laurids Andersen 9
2) Erik Andersen 4.

412 Søren Lauridsen, vognmand i Slagelse. 13.2.1730, fol.21B, 35B.
E: Bodil Andersdatter.LV: Jesper Christiansen. B:
Jacob Sørensen, 11 uger den 15.9.1730.
FM: Hans Hansen, bager.
Enkens første ægteskab med Jacob Mortensen, skifte 27.8.1729 lbnr.273. Arv til B:
1) Lisbeth Jacobsdatter
2) Morten Jacobsen, (der kaldes Hans Jacobsen ved skiftet 1729).
FM: Claus Bertramsen, murer.
Afdøde døde 29.1.1730.

413 Gertrud Iversdatter i Slagelse. 22.4.1730, fol.22B.
E: Iver Jensen, daglejer. B:
1) Iver Iversen 18
2) Kirsten Iversdatter 7.

414 Abelone Johannesdatter i Slagelse. 22.4.1730, fol.23.
E: Christian Henriksen. B:
1) Johan Christiansen 1½.

415 Johan Peder Flachnikkel i Slagelse. 22.4.1730, fol.23B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Mikkel Steenhus, skomager. B:
1) Johan Didrik Johansen 18
2) Johan Baltser Johansen 12
3) Anne Dorthe Johansdatter 8
4) Anne Cathrine Johansdatter 5
5) Marie Lisbeth Johansdatter 4 uger.
FM: Mikkel Sørensen, skoflikker.

416 Gertrud Nielsdatter i Slagelse. 2.5.1730, fol.25B.
E: Haagen Pedersen, skrædder. B:
1) Kirsten Haagensdatter 23.

417 Niels Olufsen, brolægger i Slagelse. 2.5.1730, fol.27B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Niels Lauridsen. B:
1) Gertrud Nielsdatter 5.

418 Gertrud Lauridsdatter i Slagelse. 15.5.1730, fol.29.
Enke efter Jacob Klejnsmed.
Af første ægteskab B:
1) Birthe Sørensdatter g.m. Simon Damianus, snedker
2) Margrethe Sørensdatter, enke efter Carl [Hansen] klejnsmed. [skifte 24.3.1728 lbnr.306].

419 Else Pedersdatter i Slagelse. 21.7.1730, fol.29B.
Enke efter Peder Hansen Jyde, skifte 15.1.1718 lbnr.171, hvor han kaldes Peder Jensen Jyde. A:
0) forældre Peder Jensen i Ormeslev, sidst i Lundforlund og Maren Pedersdatter. B:
1) bror Jens Pedersen, død uden børn
2) søster Bodil Pedersdatter, død uden børn.
A:
1) faster Else Jensdatter i Ormeslev, død. 4B:
a Jens Jensen Samsing i Ormeslev
b Christen Jensen i Ruds Vedby
c Peder Jensen i Ruds Vedby, død. Hans børn
d Anne Jensdatter i Helsinge, død. Uden ægteskab 4B: 1 søn og 3 døtre
2) faster Margrethe Jensdatter in Ormeslev, død. 6B:
a Niels Rasmussen i Ormeslev, død. 2B:
1 en datter g.m. Rasmus Pedersen i Vemmelev
2 en datter g.m. Henrik Jørgensen i Hulby
b Udsen Rasmussen i Ormeslev, død. 8B: 3 sønner og 5 døtre heraf:
1 Margrethe Udsensdatter g.m. Hans Jensen i Ormeslev
c Maren Rasmusdatter g.m. Søren Jørgensen i Ormeslev
d Jens Rasmussen i Hejninge
e Peder Rasmussen i Hejninge, død. 5B: 1 søn og 4 døtre heraf:
1 Rasmus Pedersen
f Bodil Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Ormeslev.
Afdøde døde 15.5.1730.

420 Albert Christoffer Olufsen, ugift købmandssvend i Slagelse. 22.12.1730, fol.35B.
A:
1) søster Birgitte Kirstine Olufsdatter g.m. Vilhelm Georg Kalisch, løjtnant
2) bror Niels Olufsen, i udlandet.

421 Martinet i Slagelse. 26.1.1731, fol.39B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Oluf Jensen, der ægter enken.
Første ægteskab med Regine [Zimmermann], skifte 22.4.1728 lbnr.248. B:
1) Johan Martinet, rytter
2) Christine Lucie Martinet 15.
Registrering 2.12.1730.

422 Maren Thomasdatter i Slagelse. 7.2.1731, fol.42.
E: Baltser Madsen, tømrer. B:
1) Johanne Baltsersdatter 25
2) Lucie Baltsersdatter 24
3) Anne Baltsersdatter 17.

423 Peder Jensen Tarm i Slagelse. 14.4.1731, fol.43B.
E: Anne Scheffelmeyer. B:
1) Jens Pedersen Tarm 15
2) Cathrine Pedersdatter Tarm 12
3) Johan Zacharias Pedersen Tarm 10
4) Mette Pedersdatter Tarm 8
5) Mads Pedersen Tarm 3½.
FM:
1 Christoffer Andreassen
2 Sone Hammer
3 J. A. Scheffelmeyer
4 Morten Hansen Koch
5 Niels Sørensen
6 Hans Schrøder.
Afdøde døde 21.11.1730.
Bevilling til uskiftet bo af 26.1.1731.
Samfrændeskifte 14.4.1731.

424 Hans Knudsen Bassekilde, sporemager i Slagelse. 10.2.1731, fol.44.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Reinholt Sørensen, blegemand. A:
1) mor Anne [Sørensdatter], enke efter Knud [Hansen Bassekilde], sporemager, [skifte 12.8.1722 lbnr.207]. LV: Peder Bischoff. B:
2) Maren Knudsdatter på Nyrupgård
3) Sidsel Knudsdatter, enke i Ringsted
4) Søren Knudsen, i Bollerslev ved Åbenrå.

425 Kirsten Olufsdatter i Slagelse. 10.2.1730, fol.45B.
E: Niels Andersen Gynge.
Afkald 16.½12.1730 fra samtlige A:
1) bror Peder Olufsen i Arløse i Førslev sogn
2) bror Søren Olufsen i Karrebæk Torp ved Næstved
3) søster Maren Olufsdatter.

426 Anne Christensdatter i Slagelse. 23.12.1730, fol.46.
E: Thomas Bentsen.
Arvinger angives ikke.

427 Ingeborg Nielsdatter i Slagelse. 5.5.1731, fol.48.
E: Peder Henriksen, feldbereder. A:
1) bror, død. 1B:
a Peder Pedersen Brygger 19, på Akademiet i København.
FM: Søren Lintrup.

428 Johanne Hansdatter Bassekilde i Slagelse. 20.1.1730, fol.51.
E: Jørgen Sørensen. B:
1) Hans Jørgensen 4.
Desuden nævnes enkens mor, enke efter Hans Bassekilde.

429 Malene Nielsdatter, 1½ år gammel i Slagelse. 9.5.1731, fol.51B.
A:
1) mor Malene Nielsdatter g.m. Jens Kabel
2) bror Anders Nielsen
3) søster Marie Nielsdatter
4) søster Maren Nielsdatter.
5) halvbror Niels Bjørn Kabel.
Arv efter afdødes far [Niels Andersen Bjørnsen], skifte 29.9.1729 lbnr.330.
Afdøde døde 4.4.1731.

430 Malene Hansdatter i Slagelse. 13.7.1731, fol.52.
Enke efter Poul Hugger.
Første ægteskab med [Niels Andersen, skifte 9.11.1713 lbnr.133]. B:
1) Anders Nielsen 19.
Afdøde døde 5.5.1731.

431 Christian Carl Wildhagen, ugift apotekersvend i Slagelse. 10.8.1731, fol.54B.
A:
1) søster Sofie Frederikke Wildhagen i Slagelse
2) søster Dorthe Christine Wildhagen i Flensborg.
FM: Søren Lintrup.

432 Jens Nielsen Byum i Slagelse. 6.10.1731, fol.57B.
E: Else Eriksdatter. LV: Rasmus Brabrand. B:
1) Kirsten Jensdatter 16
2) Niels Jensen Byum 13½.
FM:
1 Claus Pedersen, snedker
2 Thomas Christensen.

433 Christian Ostenfeld Kaad, Strandinspektør i Slagelse. 29.8.1731, fol.60.
Enkemand. B:
1) Hans Ostenfeld Kaad, købmand
2) Andreas Ostenfeld Kaad, købmandskarl
3) Frederikke Ostenfeld Kaad i Gyrstinge præstegård.
FM: Peder [Jensen] Ladorph, præst i Gyrstinge og Flinterup g.m. [Kirsten Hansdatter Ostenfeld Kaad].

434 Jørgen Hansen, væver i Slagelse. 22.9.1731, fol.64B.
E: Johanne Lisbeth Christoffersdatter. LV: Peder Lauridsen, skrædder. B:
6) Johan Christoffer Jørgensen 9.
FM: farbror Christen Hansen i Slagelse.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter. B:
1) Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. klokkeren i Skørpinge
2) Johann Jørgensdatter, enke i Hinnerup.
Andet ægteskab med Bodil Rasmusdatter, [skifte 7.2.1722 lbnr.202]. B:
3) Rasmus Jørgensen, hospitalslem i Slagelse
4) Hans Jørgensen, klejnsmed i Kalundborg
5) Margrethe Jørgensdatter gift i Skørpinge.

435 Søren Vintmølle, skomager i Slagelse. 22.9.1731, fol.65B.
E: Mette Henriksdatter. LV: Johan Niemand, skomager. B:
1) Jens Sørensen 2.

436 Cathrine Margrethe Nielsdatter i Slagelse. 18.1.1732, fol.67.
E: Mathias Hansen.
Første ægteskab med Peder Nielsen, [skifte 29.6.1720 lbnr.188]. B:
1) Lene Pedersdatter 22
2) Niels Pedersen, bagersvend i København
3) Christen Pedersen 17
4) Margrethe Pedersdatter 14
5) Jørgen Pedersen 13.
FM: mosters mand Jens Knudsen.
Arv i boet til Hans Pedersen, møller i Hyllested efter dennes mor Lene Nielsdatter.

437 Claus Bertramsen, murer i Slagelse. 20.2.1732, fol.69.
Enke efter Malene Johansdatter, død for nylig. B:
1) Anne Christine Clausdatter 15
2) Johan Frederik Clausen 11
3) Bodil Clausdatter 10.
FM:
1 Johan Lange, gartner i Slagelse
2 født værge Lorents Pedersen, købmand i Skælskør
3 morfar Johan Thomsen, handskemager i Slagelse.

438 Sidsel Andersdatter i Slagelse. 15.5.1732, fol.81B.
E: Morten Mortensen. B:
1) Anne Cecilie Mortensdatter 15
2) Maren Mortensdatter 13.

439 Peder Ingemann, daglejer i Slagelse. 26.5.1732, fol.83B.
E: Anne Nielsdatter.
Afdøde skal efterlade nogle brødre, uvist hvor.

440 Christen Jensen Møller i Slagelse. 27.6.1732, fol.84B.
E: Anne Hansdatter. LV: Søren Lintrup. B:
1) Karen Christensdatter 16.
FM: mors svoger Bernt Groens, feldbereder.

441 Jens Thomsen Mandix (Mantix), underfoged i Slagelse. 23.8.1732, fol.86B.
E: Anne Marie Mogensdatter. LV: Søren Lintrup. B:
1) Hans Weinholt Mandix 18.
Enkens første ægteskab med Hans Weinholt, ridefoged på Antvorskov grevskab og byfoged og postmester i Slagelse, skifte 15.4.1712. Arv til B:
1) Mogens Hansen Weinholt, på Sæbygård
2) Anne hansdatter Weinholt
3) Karen Hansdatter Weinholt.

442 Anne Scheffelmeyer i Slagelse. 19.11.1732, fol.95.
E: Christoffer Henning.
Første ægteskab med Peder Jensen Tarm, [skifte 14.4.1731 lbnr.423]. B:
1) Jens Pedersen Tarm 17
2) Cathrine Pedersdatter Tarm 14
3) Johan Zacharias Pedersen Tarm 11
4) Mette Pedersdatter Tarm 9
5) Mads Pedersen Tarm 4½.
FM: morbror Johan Adam Scheffelmeyer.

443 Ellen Hansdatter i Slagelse. 3.12.1732, fol.104.
E: Hans Nielsen, handskemager. B:
1) Anne Marie Hansdatter 10.

444 Niels Rasmussen, guldsmed i Slagelse. 1.4.1733, fol.106.
E: Regine Pedersdatter. LV: Søren Bondesen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 6
2) Peder Nielsen 3.
Afdøde døde 20.3.1733.

445 Anne Lisbeth i Slagelse. 6.2.1734, fol.109.
E: Johan Christoffer Neukirch. B:
1) Regine Johansdatter 16
2) Johan Jochum Johansen 14
3) Hans Michael Johansen 12.

446 Morten Koch, bager i Slagelse. 20.3.1734, fol.111B.
E: Malene Faith. LV: Gotfred Barmeyer. B:
1) Hans Mortensen 14
2) Sidsel Mortensdatter 7
3) Christian Mortensen 5
4) Andreas Mortensen 3.
Arv i boet [efter enkens far Andreas Faith, skifte 8.9.1716 lbnr.158] til [enkens bror] Christian Andreassen Faith.
Registrering 19.12.1733.

447 Sone Hammer, bager i Slagelse. 14.12.1733, fol.115B.
E: Lisbeth [Olufsdatter]. LV: Peder Henriksen, feldbereder. B:
1) Conrikke Sonesdatter 14.
Enkens første ægteskab med [Conrad Barmeyer, skifte 20.8.1717 lbnr.166]. Arv til B:
1) Magdalene Conradsdatter Barmeyer
2) Herman Conradsen Barmeyer.
Afdøde døde 24.6.1733.

448 Claus Bjørnsen i Slagelse. 21.7.1734, fol.124B.
Af arvinger angives A: Jens Kabels stedbørn, der er afdødes brorsøns børn. (Se lbnr.330).

449 Beathus Schaffner, kirurg i Slagelse. 10.9.1734, fol.126B.
E: Sidsel Eidels. LV: Kaps, kirurg, der ægter enken. B:
1) Margrethe Schaffner 18
2) Josva Schaffner 16
3) Samuel Schaffner 15
4) Marie Cathrine Schaffner 14
5) Margrethe Lucie Schaffner 10
6) Beathe Schaffner 8½.

450 Poul Rasmussen i Slagelse. 28.1.1735, fol.129.
E: Kirsten Jensdatter Bygum. LV: Christen Jensen Behn, der ægter enken.
Arvinger angives ikke.
Registrering 9.10.1734.

451 Niels Sørensen, hattemager i Slagelse. 18.2.1735, fol.133B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Lund, hattemager. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 18
2) Anne Cathrine Nielsdatter 14.
FM:
1 Niels Lund, maler
2 Jørgen Kørber.

452 Kirsten Thomasdatter i Slagelse. 12.3.1735, fol.138B.
E: David Christensdatter. B:
1) Margrethe Davidsdatter 34
2) Else Cathrine Davidsdatter g.m. Mikkel Clausen Meyer, skrædder
3) Anne Marie Davidsdatter g.m. Johan Christian Laudens, rytter i Vordingborg.
Registrering 19.2.1735.

453 Mikkel Hansen, snedker i Slagelse. 12.3.1735, fol.141.
E: Karen lauridsdatter. LV: Mathias Thomsen, væver. B:
1) Herman Lorents Mikkelsen 16.

454 Iver Jensen i Slagelse. 19.8.1735, fol.142B.
E: Mette Cathrine Nielsdatter. B:
1) Anne Marie Iversdatter 3.

455 Malene Jensdatter i Slagelse. 19.8.1735, fol.142B.
E: Poul Nielsen, daglejer. B:
2) Niels Poulsen 11.
Af første ægteskab B:
1) Mette Kirstine i København.

456 Jens kabel, kræmmer i Slagelse. 20.7.1735, fol.143B.
E: Malene Nielsdatter. LV: Jørgen Jacobsen Friis, byfoged i Ringsted. B:
1) Niels Bjørn Kabel 5
2) Magdalene Christine Kabel 3
3) Martha Kabel 32 uger.
Enkens første ægteskab med [Niels Andersen Bjørnsen, skifte 29.9.1729 lbnr.330]. Arv til 3 børn.

457 Niels Hansen, grovsmed og vognmand i Slagelse. 12.10.1735, fol.148B.
E: Margrethe Cathrine Rønneke. LV: Johan Rasmussen. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Christensen, skipper i Korsør
2) Hans Albert Nielsen 14.
Arv i boet efter afdødes [halv]bror Hans Sørensen Hummelmand, [skifte 22.1.1718 lbnr.173] til B:
1) Margrethe Hansdatter.

458 Testamente i Slagelse. 22.11.1735, fol.155.
Testamente af 14.8.1734 for Peder Bischoff og hustru Karen Christensdatter i Slagelse.

459 Hans Peder Mohr, skrædder i Slagelse. 9.12.1735, fol.156, 229.
E: Sidsel Gævertsdatter, der døde 8 dage efter sin mand. B:
1) Sidsel Hansdatter Mohr 9, der døde i København. Skifte 6.5.1738
2) Gævert Hansen Mohr 6
3) Anne Hansdatter Mohr 3.
FM:
1 morbror Niels Fitken, urtekræmmer i København
2 Johan Lange, gartner i Slagelse
3 Christoffer Faith, skrædder i Slagelse.
Afdøde døde 30.5.1735.

460 Christian Flek, hattemager i Slagelse. 10.12.1735, fol.158B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Christensen Lund, hattemager. A:
1) bror Christoffer Flek i Skælskør
2) bror Johannes Flek i Skælskør.
Enkens første ægteskab med [Niels Sørensen], skifte 18.2.1735 lbnr.451.
Afdøde død ved Sankt Hans tide 1735 på rejse til Kalundborg marked.

461 Niels Pedersen, tømrer i Slagelse. 23.7.1736, fol.160.
A:
1) bror Peder Pedersen i Halleby, død. 2B:
a Peder Pedersen
b Anne Pedersdatter
2) søster Martha Pedersdatter, enke efter Søren Andersen i Frølund
3) søster Johanne Pedersdatter, enke efter Peder Hansen i Skørpinge.
Registrering 16.7.1736.

462 Peder Lauridsen Slangerup, garversvend i Slagelse. 10.8.1736, fol.163, 193B.
E: Maren Rasmusdatter Juul. LV: Jens Kirkeby, der ægter enken. B:
1) Laurids Pedersen 7
2) Else Pedersdatter 3, der døde, skifte 25.6.1737
3) Peder Pedersen 9 mdr, der døde, skifte 25.6.1737.
FM: farbror Lorents Lauridsen, remmesnider.
Registrering 12.7.1736.

463 Christian Jensen, bødker i Slagelse. 17.8.1736, fol.167B.
E: Inger Christensdatter Lund. LV: bror Niels Lund, maler. B:
1) Anne Christiansdatter 1.
FM: morbror Peder Lund, hattemager.

464 Oluf Pedersen, aftakket soldat i Slagelse. 18.8.1736, fol.170.
E: Karen Andersdatter. LV: søn Rasmus Vincentsen i Bjergbygades mølle. A:
1) bror, død. 2B:
a Mads Sørensen, møllersvend i Skovsø mølle
b en søn, uvist hvor.

465 Lisbeth Henriksdatter i Slagelse. 18.8.1736, fol.171.
B:
1) Anne 23
2) Herman 17
3) Andreas 12.
Afdøde døde hos sin søster Mette Henriksdatter, enke efter [Søren] Vintmølle, [skifte 22.9.1731 lbnr.435].

466 Maren Andersdatter i Slagelse. 24.9.1736, fol.171B.
E: Rasmus Madsen, glarmester. A:
1) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. Jørgen Madsen i Holbæk.

467 Margrethe [Sørensdatter] i Slagelse. 14.11.1736, fol.172.
Enke efter Carl [Hansen], klejnsmed, [skifte 24.3.1728 lbnr.306]. B:
1) Hans Henrik Carlsen 26, slagtersvend i København
2) Søren Carlsen 24, i klejnsmedelære i Korsør
3) Johanne Marie.
FM: mosters mand Simon Dominicus.
Registrering 7.9.1736.

468 Anne Hansdatter i Slagelse. 4.12.1736, fol.173B.
E: Søren Christensen Jyde. B:
1) Hans Sørensen 12
2) Johan Christian Sørensen 7
3) Niels Sørensen 4.

469 Jens Jonasen, daglejer og hustru i Slagelse. 5.12.1736, fol.174.
B:
1) Marie Jensdatter 2.
FM: fasters mand Jens Pedersen i Ruds Vedby, ladefoged på Vedbygård.

470 Cecilie Lauridsdatter i Slagelse. 14.1.1737, fol.176B.
E: Hans Pedersen, urmager. B:
1) Cecilie Margrethe Hansdatter 36
2) Anne Cathrine Hansdatter 21
3) Susanne Kirstine Hansdatter 17.

471 Morten Pedersen Møller i Slagelse. 6.2.1737, fol.178B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Johan Thomsen. B:
4) Jørgen Mortensen 3
5) Lisbeth Mortensdatter 6 mdr.
Første ægteskab med [Lisbeth Nielsdatter, skifte 26.10.1728 lbnr.257]. B:
1) Peder Mortensen 24
2) Niels Mortensen 20
3) Hans Mortensen 14.

472 Karen Christensdatter i Slagelse. 9.2.1737, fol.179B.
E: Hans Pedersen, handskemager. B:
1) Christen Hansen.

473 Anne Cathrine i Slagelse. 9.2.1737, fol.180.
E: Jens Væver. Afdøde efterlader 1 barn.

474 Henrik Pedersen, maler i Slagelse. 9.2.1737, fol.180B.
E: Mette. B:
1) Peder Henriksen 10
2) Anne Dorthe Henriksdatter 5
3) Søren Henriksen 3.

475 Lorents [Lauridsen] Slangerup, sadelmager i Slagelse. 19.3.1737, fol.181.
E: Ursula Christoffersdatter Zippert. LV: Andreas Abelin, sadelmagersvend, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Lorentsdatter 1½.
FM: Jens Kirkeby som beslægtet.

476 Christoffer Andreassen Hochland i Slagelse. 8.2.1737, fol.183B.
E: Karen Pedersdatter. LV: løjtnant Koch. B:
1) Andreas Christoffersen Hochland 28, købmand i Næstved
2) Peder Christoffersen Hochland 25
3) Maren Christoffersdatter g.m. Gregorius Vallekilde, organist i Slagelse
4) Thomas Christoffersen Hochland 21
5) Peder Christoffersen Hochland 20
6) Rasmus Christoffersen Hochland 19
7) Johan Christoffersen Hochland 18
8) Malene Christoffersdatter 15.
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1732.
Samfrændeskifte 8.2.1737.

477 Andreas Christensen i Slagelse. 2.3.1737, fol.185.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
1) Dorthe Kirstine Andreasdatter 7
2) Birthe Kirstine Andreasdatter 3.

478 Karen Knudsdatter i Slagelse. 6.3.1737, fol.185B.
E: Anders Jørgensen Stuur.
Første ægteskab med Søren [Pedersen, [skifte 23.11.1728 lbnr.256]. B:
1) Peder Mohr, rytter
2) Marie Mohr, i Skælskør præstegård
3) Kirsten Mohr 16
4) Knud Mohr 9.
Registrering 15.9.1736.

479 Christoffer Wildmann i Slagelse. 2.3.1737, fol.186B.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Jens Christoffersen 14
2) Niels Christoffersen 6.

480 Marie Poulsdatter i Slagelse. 22.1.1737, fol.187.
E: Jens Jensen Loumann, bødker. B:
1) Hans Jensen 12.
Arv i boet efter afdødes far Poul Ibsen Møller, [skifte 19.5.1707 lbnr.64].
Desuden nævnes afdødes bror Hans Poulsen.

481 Alexander Bertelsen, daglejer i Slagelse. 6.2.1737, fol.189B.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Niels Jensen Karmark, skomagersvend, der ægter enken.
Afdøde skal have nogle brødre i Jylland.

482 Jens Jensen i Slagelse. 29.5.1737, fol.191B.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, død for nylig, registrering 15.1.1737.
Hans A:
1) søster Karen Jensdatter g.m. Mogens Høgberg, rytter.
Hendes A:
Der er ingen arvinger efter hende.
Registrering 26.2.1737.

483 Reinholt Sørensen, blegemand i Slagelse. 28.6.1737, fol.194B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Pedersen, urmager. B:
1) Søren Reinholtsen 4.

484 Anders [Bertelsen] Tamdrup, farver i Slagelse. 1.7.1737, fol.196B.
Enkemand efter [Susanne Hansdatter]. B:
1) Marie [Sofie] Tamdrup, død, var g.m. Frederik Gotlieb Nikolaj, apoteker i Kalundborg. 4B:
a Vincent David Nikolaj 9
b Susanne Dorthe Nikolaj 7
c Ernst Christian Nikolaj 3
d Margrethe Elisabeth Nikolaj
2) [Kirsten Tamdrup], død, efter hvem, der er arv. E: P. Raklev
3) Hans Tamdrup
4) Anne Tamdrup, enke efter Borch
5) Berteline Christiane Tamdrup.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1736.
Ekstrakt af samfrændeskifte 1.7.1737.

485 Jacob Fabricius, købmand i Slagelse. 12.7.1737, fol.197B.
E: Mette Sofie Grum. LV: Søren Mikkelsen. B:
1) Johan Conrad Fabricius 3
2) Hans Henrik Fabricius 1.

486 Marie Kirstine Trellund i Slagelse. 11.7.1737, fol.205.
E: Christoffer Henning. B:
1) Mette Sofie Christoffersdatter 3.

487 Christen Pedersen, kusk i Slagelse. 28.9.1737, fol.213.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Gotfred Barmeyer. B:
1) Hans Christensen 16, i snedkerlære
2) Anders Christensen 6
3) Margrethe Christensdatter 4.

488 Marie Christine Haas i Slagelse. 11.10.1737, fol.215.
E: Johan Andreas Hammer. grovsmed. B:
1) en datter g.m. Købke, trompeter
2) en datter g.m. Peder Johan Ligberg, substitut i Tersløse
3) Anne Dorthe Hammer g.m. Jacob Jensen, snedker i Nykøbing Sjælland
4) Martha Malene Hammer 21
5) Johan Gotfred Hammer 16, i smedelære
6) Andreas Ludvig Hammer 13
7) Christian Ertman Hammer 5½.
Registrering 30.8.1737.

489 Baltser Frank, slagter i Slagelse. 26.1.1737, fol.217.
E: Johanne Libenau. LV: Johannes Winkler.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Wernigerode i Sachsen.
Registrering 15.1.1737.

490 Hans Lauridsen, skoflikker i Slagelse. 13.1.1738, fol.220B.
E: Karen Aagesdatter. LV: bror Peder Aagesen. B:
5) Aage Hansen 24.
Første ægteskab med [Kirsten Mortensdatter, skifte 27.2.1709 lbnr.69]. B:
1) Morten Hansen, rytter
2) Nikolaj Hansen, snedkersvend i København
3) Bodil Hansdatter, død. E: Laurids Madsen. 2B:
a Mads Lauridsen 4
b Anne Cathrine Lauridsdatter 3.
Andet ægteskab med [Anne Cathrine Hansdatter, skifte 8.11.1713 lbnr.132]. B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Johan Peder, kyrasser.

491 Peder Lund, hattemager i Slagelse. 17.1.1738, fol.221B.
E: Bodil Jochumsdatter. LV: Jørgen Lauridsen. B:
1) Christen Pedersen 8½
2) Karen Pedersdatter 6½
3) Jochum Pedersen 5
4) Lisbeth Pedersdatter 1½.
FM: farbror Niels Lund, maler.

492 Niels Lauridsen, vognmand i Slagelse. 18.1.1738, fol.223.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jesper Christiansen. B:
1) Laurids Nielsen 25
2) Jesper Nielsen 24
3) Maren Nielsdatter 18
4) Inger Nielsdatter 15.
FM: Poul Nielsen, beslægtet på mors side.

493 Cathrine Christensdatter i Slagelse. 21.11.1737, fol.225B.
E: Laurids Olufsen.
Første ægteskab med Hans Sørensen [Hummelmand, skifte 22.1.1718 lbnr.173]. B:
1) Margrethe Hansdatter 22.

494 Frederik Johansen i Slagelse. 16.11.1737, fol.227.
E: Marie Lisbeth Nielsdatter. LV: Mathias Thomsen, væver. B:
1) Johannes Frederiksen 15 uger.

495 Bodil Hansdatter i Slagelse. 13.5.1738, fol.230.
E: Laurids Madsen, daglejer. B:
1) Mads Lauridsen 5
2) Anne Cathrine Lauridsdatter 3.

496 Frands Olufsen, natmand i Slagelse. 19.1.1732, fol.231.
Enke og 3 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Registrering 16.5.1731.Slagelse Byfoged
Skifteprotokol
1741-1767497 Hans Christian Rohde, købmand i Slagelse. 23.11.1745, fol.2.
E: Maren Rasmusdatter.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Lorents Hermansen Barmeyer, skifte 15.12.1717 lbnr.170. Arv til B:
1) Herman Lorentsen Barmeyer, døbt Slagelse Mikkel 3.3.1715,
der også har arv efter søster [Birgitte Lorentsdatter], skifte 7.2.1722 lbnr.203.
Afdøde døde 21.6.1744.

498 Jens Clausen, hestepranger i Slagelse. 7.1.1743, fol.8, 115.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Jylland, døde i Glumsø.

499 Samuel Jahn, rådmand i Slagelse. 9.5.1741, fol.18B, 99B.
Enkemand efter [Maren Bondesdatter]. B:
1) Frederik Jahn, præst i Jordløse på Fyn
2) Bonde Jahn, stud theol. i København
3) en datter g.m. Søren Lintrup, landfiskal
4) Karen Jahn g.m. Halvor Dørken i København
5) Marie Jahn 25
6) Jens Jahn 22 ved den islandske handel i København
7) Johan Frederik Jahn 19.
FM: morbror Søren Bondesen.

500 Johan Henrik Fischer, soldsætter i Slagelse. 4.3.1747, fol.25.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jørgen Christian Schmidt, feldbereder. B:
1) Hans Christian Johansen 14
2) Johan Peder Johansen 13.
Afdøde var født i Bøhmen.
Registrering 16.11.1746.

501 Peder Jensen, rådmand i Slagelse. 1747, fol.28B.
E: Else Kirstine Vestergaard. Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1746. B:
1) en søn, død uden børn
2) Peder Pedersen
3) en datter, død, E: Mathias Andersen Eeg. [Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1745 lbnr.395].
Af hans første ægteskab B:
1) en datter, død, var g.m. Buch, amtsforvalter. Hendes børn.

502 Johan Henrik Vinkler i Slagelse. 3.1.1748, fol.29B.
E: Dorthe Gerding, der også døde.
Hans arvinger kendes ikke. Han var født i Laar i Schweiz.
Hendes B:
1) Jacob Henrik Schude i København.

503 Anne Sørensdatter i Slagelse. 24.7.1748, fol.38.
E: Nikolaj Hansen, snedker. B:
1) Marie Lauridsdatter g.m. Elias Rasmussen.

504 Testamente i Slagelse. 1748, fol.39.
Testamente underskrevet Sorø 25.11.1737 for Ellen Marie Luxdorph i Slagelse, enke efter Ludvig Nikolaj Fischer, oberstløjtnant. A:
1) søster Margrethe Luxdorph.

505 Cathrine Marie Poulsdatter i Slagelse. 3.2.1749, fol.40.
E: Mogens Bang, pottemager. B:
1) Laurids Mogensen 6
2) Poul Mogensen 3
3) Niels Mogensen 1.
FM: mors stedfar Christen Jørgensen Issen Krut.
Registrering 17.7.1748.

506 Christen Jensen Hals i Slagelse. 17.3.1749, fol.43.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Ostenfeld Kaad. B:
1) Maren Christensdatter 5
2) Kirsten Christensdatter 21 uger.
FM: Christen Nielsen i Bjergbygade mølle.

507 Ludvig Brisson, rytter i Slagelse. 27.3.1749, fol.46.
E: Johanne Elisabeth Schønhardt. LV: Oluf Nett. B:
1) Christoffer Brisson, student
2) Daniel Brisson 13
3) Johanne Sofie Brisson 11
4) Anne Cathrine Brisson 10
5) Margrethe Brisson 8
6) Elisabeth Brisson 6
7) Christian Bresson 5.
FM: Hans Jørgensen Langelev.
Registrering 24.2.1749.

508 Else Cathrine Sorterup i Slagelse. 29.3.1749, fol.48.
E: Svend Gudmandsen Holm, feldbereder.
Første ægteskab med Peder Henriksen Fischer, skifte 14.8.1744 lbnr.386. B:
1) Henrik Pedersen Fischer 15.
FM: født værge Jørgen Christiansen Schmidt.
Afdøde døde 30.10.1748.

509 Niels Thomsen i Slagelse. 10.4.1749, fol.52B.
E: Kirsten Sigvardsdatter Neergaard. B:
5) Sigvard Nielsen 17
6) Sofie Amalie Nielsdatter 13.
FM: Johan Rasmussen, vognmand.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Nielsen på Svenstrup 30, student
2) Christian Nielsen 28, skovfoged på Bistrupgård
3) Karen Nielsdatter 23
4) Marie Nielsdatter 22.
Afdøde, der tidligere havde været hollænder på Antvorskov slot, døde 13.8.1748.

510 Christen Andersen Krag, vognmand i Slagelse. 12.4.1749, fol.56.
E: Anne Esbensdatter. A:
1) bror Laurids Andersen
2) bror Thomas Andersen
3) søster Maren Andersdatter, enke efter Joen Christensen
4) søster Helle Andersdatter g.m. Søren Nielsen Offergaard,
alle i Hvidbjerg sogn på Mors.

511 Mette Hansdatter i Slagelse. 31.7.1749, fol.60.
E: Jens Bruus. B:
1) Peder Jensen Bruus 7.
FM: Mads Johansen.

512 Mikkel Meyer i Slagelse. 29.8.1749, fol.61.
E: Else Cathrine Davidsdatter. B:
1) Claus Nikolaj Meyer 13
2) [Anne Margrethe] Meyer 7
3) David Henrik Meyer 6
4) Frederik Meyer 3.

513 Poul Sørensen, daglejer i Slagelse. 29.8.1749, fol.62.
E: Sabine Josefsdatter. B:
1) Susanne Poulsdatter 13.
FM: Hans Bentsen, bager.

514 Oluf Madsen, daglejer i Slagelse. 29.8.1749, fol.63.
E: Anne Marie lauridsdatter. B:
1) Sidsel Olufsdatter 13
2) Anne Olufsdatter 12.
FM: Anders Tved.

515 Henrik Reus, daglejer i Slagelse. 29.8.1749, fol.64.
E: Pristen Jensdatter. LV: Hans Albrecht [Nielsen, kobbersmed]. B:
1) Marie Elisabeth Henriksdatter 22
2) Hans Jørgen Henriksen 16
3) Anne Sofie Henriksdatter 10.
FM: Andreas Stuhr.

516 Thomas Ibsen, hattemager i Slagelse. 6.9.1749, fol.65.
E: Gertrud Olfertsdatter (Ollerts). FM: Christian Faith. B;
1) Johan Henrik Thomsen 16
2) Johanne Thomasdatter 12
3) Jeppe Thomsen 9
4) Olfert Thomsen 7
5) Bernt Thomsen 4.
FM: Peder Stillinge.

517 Hans Andersen, tømrer i Slagelse. 6.9.1749, fol.67.
E: Elisabeth Clausdatter. LV: Christen Johansen. B:
1) Maren hansdatter g.m. Johan Henrik Simonsen, rytter
2) Else Margrethe Hansdatter 15.
FM: farbror Niels Andersen, vognmand.
Arv i boet efter [Marie Kirstine Trellund, skifte 11.7.1737 lbnr.486] til B:
1) Mette Sofie Christoffersdatter. FM: far Christoffer Henning.

518 Else Sørensdatter i Slagelse. 6.9.1749, fol.69B.
E: Mourids Pedersen, væver. B:
1) Karen Mouridsdatter 5
2) Anne Marie Mouridsdatter 3.
FM: Hans Albrecht.

519 Hans Pedersen [Kjær], vognmand i Slagelse. 9.1.1750, fol.71B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Johan Rasmussen. B:
1) Maren Hansdatter 2½
2) Karen Hansdatter 16 uger.
Arv i boet efter afdødes far Peder Eskildsen [Kjær, skifte 13.5.1741 lbnr.362] til afdødes søster Maren Pedersdatter g.m. Jesper Christiansen, vognmand.
Registrering 7.11.1749.

520 Anne Margrethe Johansdatter i Slagelse. 21.1.1750, fol.78B.
E: Niels Hansen, murer. B:
1) Johan Nielsen 9
2) Johanne Cathrine Nielsdatter 5
3) Ellen Nielsdatter 1½.
FM: mors [halv]bror Jørgen Madsen.
Registrering 16.12.1749.

521 Johan Conrad Jochumsen i Slagelse. 6.6.1750, fol.82B.
E: Anne Ibsdatter. LV: Jesper Christiansen. B:
1) Anne Kirstine Johansdatter 5.
FM: født værge Laurids Bertelsen, bager.

522 Karen Pedersdatter i Slagelse. 6.6.1750, fol.84B.
E: Jochum Steenhus, skomager. B:
1) Mette Jochumsdatter Steenhus 5.
Registrering 15.9.1749.

523 Niels Pedersen, snedker i Slagelse. 6.6.1750, fol.87B.
E: Agnethe Nielsdatter. B:
1) Peder Nielsen Holm 17, i farverlære
2) Anne Barbara Nielsdatter 15
3) Anne Cathrine Nielsdatter 12
4) Sofie Nielsdatter 9.
FM: Hans Bentsen, bager.
Registrering 6.4.1750.

524 Birthe Marie Olufsdatter i Slagelse. 13.6.1750, fol.90.
E: Claus Nielsen, snedker. B:
1) Niels Clausen 20
2) Oluf Clausen 19
3) Kirstine Margrethe Clausdatter 15
4) Anne Lucie Clausdatter 11.
FM: Søren Bondesen.
Registrering 7.4.1750.

525 Lauge Jensen Kirkeby, ugift i Slagelse. 29.8.1750, fol.93.
A:
1) mor Maren Rasmusdatter g.m. Hans Albert Nielsen, kobbersmed
2) bror Peder Jensen 12.
FM: Niels Holmberg.
Arv efter afdødes far Jens Kirkeby, skifte 27.1.1742.

526 Hans Peder Christensen, ugift i Slagelse. 13.10.1750, fol.98B.
AQ:
1) mor Kirsten Hansdatter g.m. Johan Adam Trap
2) bror Anders Christensen 20.
Arv efter:
1 far Christen Pedersen, kusk, skifte 28.9.1737 lbnr.487
2 søster Margrethe Christensdatter, skifte 23.2.1740 lbnr.344.

527 Niels Steffensen, ugift i Slagelse. 10.3.1744, fol.102.
A:
1) søster Anne Steffensdatter i Korsør.
Afdøde boede hos sin stedfar Niels Clemensen, grovsmed.
Afdødes forældre var [Steffen Nielsen, skifte 17.12.1729 lbnr.274 og Anne Andersdatter].

528 Mikkel Hansen, handskemager i Slagelse. 26.10.1750, fol.103B.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Oluf Faith. B:
1) Rasmus Mikkelsen 11
2) Elsebeth Mikkelsdatter 6.
FM:
1 Hans Albert [Nielsen], kobbersmed
2 Peder Strande, skrædder.
Registrering 17.8.1750.

529 Søren Hermansen, vognmand i Slagelse. 10.11.1750, fol.107.
E: Karen Christensdatter. LV: Søren Bondesen. B:
4) Maren Sørensdatter 5
5) Anders Sørensen 3.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 23.7.1742 lbnr.379]. B:
1) Herman Sørensen
2) Bodil Sørensdatter g.m. Oluf Hurtigkarl
3) Karen Sørensdatter g.m. Anders Andersen, skibstømrer i København.
Registrering 2.9.1750.

530 Halvor Iversen, guldsmed i Slagelse. 1.10.1748, fol.119.
E: Anne Sofie mathiasdatter. LV: Jørgen Lauridsen, klejnsmed. B:
1) Thomas Martin Halvorsen 26, uvist hvor
2) Sire Halvorsdatter 25, i København.
Afdøde døde 17.2.1748.

531 Rebekka, jordemoder i Slagelse. 18.12.1750, fol.125.
Enke efter [Josef] Berger. B:
1) Josef Berger 50, trompeter på et af de kinesiske skibe
2) Cathrine Berger 40, i Vordingborg
3) Sabine Berger, enke efter Poul Sørensen, skifte 29.8.1749 lbnr.513
4) Marie Elisabeth Berger, enke efter Broder Poulsen i København
5) Susanne Berger g.m. Nikolaj Pode, rytter i København, deserteret for 2 år siden
6) Mikkel Berger, død. 2B:
a Rebekka Berger 21
b Susanne Berger 16.
Registrering 15.6.1750.

532 Else Cathrine Helt i Slagelse. 11.4.1749, fol.129.
Enke efter Mikkel Mikkelsen, bogholder i Rentekammerets assignationskontor i København. B:
1) Hans Vilhelm Mikkelsen 11.
FM: Mathias Drachart, student.
Afdøde døde i Rud Vedby på besøg hos sin mor Anne Joachimine Starup, enke efter konferensråd Helt.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1742.
Registrering 20.11.1748.

533 Niels Andersen Gynge i Slagelse. 5.6.1749, fol.133B.
E: Anne Nielsdatter. LV: søn Johan Didrik Flachnikkel. A:
1) søster Kirsten Andersdatter, enke efter Peder Olufsen.

534 Cecilie Leegaard i Slagelse. 9.4.1749, fol.134.
Enke efter Hans Hartmann. B:
1) Christoffer Hartmann 20, i Flensborg
2) Johanne Kirstine Hartmann g.m. Korlp, dansk skoleholder i Roskilde.
Registrering 21.10.1748.

535 Jørgen Kørber, sadelmager i Slagelse. 27.2.1751, fol.139B.
E: Anne Marie Skytte. LV: Peder Strande, skrædder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født 18.12.1696 i Kraftshof ved Nornberg i Tyskland.
Afdøde døde 14.7.1749.

536 Morten Pedersen, vognmand i Slagelse. 2.11.1751, fol.142.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Niels Nielsen Lindgaard. B:
1) Maren Mortensdatter 22.
FM: farbror Anders Pedersen.
Registrering 16.6.1751.

537 Ida Corfine Nielsdatter i Slagelse. 4.12.1751, fol.145.
E: Søren Pedersen Berg. B:
1) Peder Sørensen Berg 6
2) Niels Sørensen Berg 4.
FM:
1 August Tack
2 Bonde Nielsen
3 A. Nielsen.
Afdøde døde 22.3.1751.
Bevilling til uskiftet bo af16.4.1751
Samfrændeskifte 4.12.1751.

538 Gotfred Barmeyer, bager i Slagelse. 1.2.1752, fol.145B.
E: Anne. LV: Søren Berg. B:
1) Thale Gotfredsdatter Barmeyer, [skifte 3.10.1746 lbnr.399]. E: Bonde Nielsen, købmand. 1B:
a Niels Bondesen 6
2) Barbara Gotfredsdatter Barmeyer 18.
FM: Laurids Jensen, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1748.
Samfrændeskifte 1.2.1752.

539 Henrik Ottesen Lange, ovetoldbetjent i Slagelse. 18.3.1752, fol.146B.
E: Anne Marie Reinsberg. LV: Jens Steen. B:
1) Else Kirstine Henriksdatter forlovet med Poul Pedersen, skrædder i Sorø.

540 Jacob Fourmann, tobaksplantør i Slagelse. 22.4.1752, fol.149B.
E: Marie Liebenau. B:
1) Johan Fourmann 24, rytter
2) Jacob Fourmann 21, trompeter i Vordingborg
3) Marie Elisabeth Fourmann 18
4) Charlotte Fourmann 10.
FM: Anders Nielsen, tobaksspinder.
Registrering 1.4.1752.

541 Regine Johansdatter Niemand i Slagelse. 10.6.1752, fol.152B.
E: Hans Nielsen Krag, handskemager. B:
1) Johan Hansen Krag 8
2) Anne Cathrine Hansdatter 5
3) Niels Melchior Hansen Krag, der døde.
Registrering 6.11.1751.

542 Anne Margrethe Jensdatter i Slagelse. 10.6.1752, fol.154.
E: Thor Mogensen, brolægger. A:
1) søster Johanne Jensdatter g.m. Johan Christian Scheuer, teglbrænder i Karlebo Teglværk ved Helsingør
2) bror Søren Jensen i et af Esbønderups huse
3) bror Hans Jensen i Udsholt i Blistrup sogn
4) søster Mette Kirstine Jensdatter, enke efter Jens Jacobsen, spækhøker i København.
Registrering 17.1.1752.

543 Inger Andersdatter i Slagelse. 15.7.1752, fol.155B.
E: Herman Sørensen, vognmand. B:
2) Maren Hermansdatter 9.
Første ægteskab med Han Jensen. B:
1) Hans Hansen 17.
FM: Jesper Christiansen.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Anne Esbensdatter, enke efter [Anders Christensen] Krag, [skifte 13.6.1719 lbnr.177]
2 afdødes bror Christen [Andersen] Krag, musketer i Korsør.
Registrering 6.6.1752.

544 Karen Christiansdatter i Slagelse. 18.7.1752, fol.160B.
E: Peder Jensen Post, vognmand. B:
3) Niels Pedersen 20.
Første ægteskab med Niels Rasmussen, [skifte 19.11.1728 lbnr.254]. B:
1) Christian Nielsen 30
2) Rasmus Nielsen 25, postillon.
Registrering 6.6.1752.

545 Henrik Olufsen, vognmand i Slagelse. 29.7.1752, fol.165.
E: Kirsten Johannesdatter. LV: Christian Faith.
Der skal være en arving i 3. led ved navn Knud, i smedlære i Næsby.
Afdøde var født i Kirke Såby sogn.
Registrering 5.6.1752.

546 Claus Nielsen, snedker i Slagelse. 12.8.1752, fol.168B.
E: Eleonora Ottilie Sabel.
Første ægteskab med [Birthe Marie Olufsdatter, skifte 13.6.1750 lbnr.524]. B:
1) Niels Clausen 22, snedkersvend
2) Oluf Clausen 20, snedkersvend
3) Kirstine Margrethe Clausdatter 16
4) Anne Lucie Clausdatter 13.
FM: Søren Bondesen.
Registrering 26.7.1752.

547 Anne Mogensdatter i Slagelse. 17.6.1752, fol.177.
E: Niels Rasmussen. B:
1) Mogens Nielsen 20, i Jernbjerg mølle.
FM: Frederik Pedersen Strande, skrædder.
Registrering 20.3.1750.

548 Else Kirstine Jensdatter i Slagelse. 2.9.1752, fol.180B.
E: Didrik Flachnikkel. B:
1) Johan Henrik Flachnikkel 16, i sadelmagerlære i København
2) Anne Kirstine Didriksdatter 14
3) Anne Marie Didriksdatter 9
4) Jens Flachnikkel 6.
Registrering 15.8.1752.

549 Maren Hansdatter i Slagelse. 9.9.1752, fol.184B.
E: Laurids Hansen, glarmester. B:
1) Hans Christian Lauridsen 22, glarmester i Korsør
2) Andreas Lauridsen 15
3) Carl Frederik Lauridsen 15
4) Jørgen Lauridsen 9.
Registrering 1.4.1752.

550 Hans Pedersen Egsted i Slagelse. 19.8.1750, fol.185B.
E: Dorthe, i Slagelse Hospital dårekiste. B:
1) Birgitte Marie Hansdatter Egsted 13.
FM:
1 født værge Oluf Pedersen i Lundby i Tjæreby sogn på Basnæs gods
2 født værge Peder Kjeldsen i Eggeslevmagle på Kommunitetets gods.
Afdøde døde 2.10.1749.

551 Elisabeth Jensdatter Tersling i Slagelse. 7.10.1752, fol.198B.
E: Bonde Nielsen, købmand. B:
1) Thale Marie Bondesdatter 5.
Enkemandens første ægteskab med Thale [Gotfredsdatter] Barmeyer, [skifte 3.10.1746 lbnr.399]. Arv til B:
1) Niels Bondesen.

552 Margrethe Hansdatter i Slagelse. 7.10.1752, fol.205B.
E: Peder Strande, skrædder. B:
1) Rask Strande 10
2) Johanne Cathrine Strande 7
3) Marie Sofie Strande 2.
Registrering 12.9.1752.

553 Mette Sofie Alexandersdatter i Slagelse. 15.11.1752, fol.209B.
E: Gregorius Andersen, tømrersvend. B:
1) Maren Gregoriusdatter 7
2) Albert Gregoriussen 6 mdr.
Registrering 7.8.1752.

554 Anne i Slagelse. 18.11.1752, fol.212.
Enke efter Gotfred Barmeyer, [skifte 1.2.1752 lbnr.538]. B:
1) Thale Barmeyer, [skifte 3.10.1746 lbnr.399]. E: Bonde Nielsen, købmand. 1B:
a Niels Bondesen 7
2) Barbara Barmeyer g.m. Frands Næraa.
Afdøde døde 26.8.1752.

555 Carl Christian Kapst, stadskirurg i Slagelse. 24.11.1752, fol.223.
E: Cecilie Eidels. B:
1) Johan Daniel Kapst 17.
FM: Hans Ostenfeld Kaad, købmand.
Enkens første ægteskab [Beathus Schaffner, skifte 10.9.1734 lbnr.449. Af børn angives B:
1) Samuel Schaffner
2) Marie Cathrine Schaffner.
Afdøde døde 2.2.1752.

556 Else Jensdatter i Slagelse. 12.12.1752, fol.238.
E: Jeremias Hansen, daglejer. B:
1) Birgitte Kirstine Jeremiasdatter 28.

557 Else Cathrine [Davidsdatter] i Slagelse. 26.5.1753, fol.239B.
Enke efter Mikkel Meyer, [skifte 29.8.1749 lbnr.512]. B:
1) Claus Nikolaj Meyer 17
2) Anne Margrethe Mikkelsdatter 12
3) David Henrik Meyer 10
4) Frederik Meyer 8.
FM:
1 Peder Strande, skrædder
2 Didrik Flachnikkel.
Afdøde døde 10.6.1752.

558 Morten Meyer, drejer i Slagelse. 26.5.1753, fol.245B.
E: Maren Ibsdatter, der også døde. Registrering 29.8.1752. B:
1) Jørgen Meyer 39, uvist hvor
2) Simon Meyer 29, kobbersmedesvend, uvist hvor
3) Jacob Mayer 25, drejer i Slagelse.
Registrering 9.3.1751.

559 Karen Jensdatter i Slagelse. 2.10.1753, fol.247B.
E: Bernt Iversen, feldbereder. A:
1) bror Christen Jensen [møller, skifte 27.6.1732 lbnr.440]. 1B:
a Karen Christensdatter g.m. Peder Eskildsen Stillinge
2) bror Jens Jensen, død. 4B:
a Hans Jensen, feldbereder
b Jens Jensen 18, i feldberederlære i Holbæk
c Karen Jensdatter g.m. Steffen Nielsen, smed i Eskilstrup
d Anne Marie Jensdatter 24, i Sorø.
Registrering 4.9.1753.

560 Testamente i Slagelse. 3.12.1753, fol.252B.
Testamente underskrevet Sorø 5.10.1747 for jomfru Margrethe Luxdorph. FM: fætter Christian Berregaard, assessor i Højesteret i København. A:
1) søster Ellen Marie Luxdorph, enke efter Ludvig Nikolaj von Fuchs, oberstløjtnant
2) søsterdatters datter Helene Marie Laurberg.

561 Niels Hollenberg i Slagelse. 10.11.1753, fol.254.
E: Gertrud Dorthe Møller, der også døde. B:
1) Rasmus Hollenberg 13
2) Johannes Hollenberg 12
3) Mette Hollenberg 11
4) Niels Hollenberg 5.
FM:
1 Christian Faith
2 Hans Albrecht [Nielsen], kobbersmed.
Registrering 17.7.1753.

562 Anne Jørgensdatter i Slagelse. 13.3.1754, fol.278B.
E: Jørgen Hansen, daglejer. B:
1) Johan Christian Jørgensen 20, dragon i Holsten.
Registrering 17.2.1754.

563 Elias Rasmussen i Slagelse. 20.7.1754, fol.279.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Hans Hedensted. B:
1) Birgitte Eliasdatter 7½
2) Anne Marie Eliasdatter 6½.
FM: farbror Mikkel Rasmussen.

564 Johan Christian Laudens, toldbetjent i Slagelse. 27.7.1754, fol.281.
E: Anne Marie Davidsdatter. LV: Frederik Stoumann. B:
1) Christine Louise Johansdatter 21
2) Anne Cathrine Johansdatter 19
3) Else Kirstine Johansdatter 17
4) Carl Christian Johansen 15
5) Johan David Johansen 13
6) Christen Johansen 9
7) Nikolaj Christian Johansen 5
8) Christiane Johansdatter 3
9) Immanuel Johansen 1, der døde.
Registrering 7.8.1752.

565 Mads Andersen, møllersvend i Slagelse. 3.8.1754, fol.282.
E: Sofie Madsdatter. LV: Jeppe Pedersen. B:
1) Anders Madsen 12
2) Peder Madsen 6
3) Mads Madsen 6 uger.
FM: Hans Jensen, feldbereder.
Registrering 5.4.1754.

566 Anne Jensdatter i Slagelse. 3.8.1754, fol.283B.
E: Hans Bomann. B:
1) Frederik Hansen 15
2) Jørgen Hansen 11
3) Søren Hansen 6.
Registrering 30.7.1754.

567 Karen hansdatter, ugift tjenestepige i Slagelse. 9.8.1754, fol.284.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født på Fyn.
Registrering 20.12.1753.

568 Anne i Slagelse. 30.11.1754, fol.285.
Enke efter Christen Leeh. B:
1) Ordie Christensdatter Leeh 14.
FM: Jens Jørgensen, tækkemand.

569 Christiane Amadæa [Johansdatter] Krumhaar i Slagelse. 13.12.1754, fol.285.
E: Lambert Tibine, afdanket rytter. B:
1) Lambert Tibine 2, hos sin mormor [Karen Madsdatter] g.m. Johan Will, rytter.
Registrering 3.12.1754.

570 Søren Carlsen, klejnsmed i Slagelse. 5.7.1755, fol.286.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Steenhus. A:
1) bror Hans Henrik Carlsen i Næstved
2) søster Johanne Marie Carlsdatter g.m. Peder Thorsen, savskærer på Holmen i København.
Registrering 12.5.1755.

571 Maren Rasmusdatter i Slagelse. 20.10.1753, fol.287B.
E: Hans Albrecht Nielsen, kobbersmed.
Første ægteskab med Peder Lauridsen Slangerup, [skifte10.8.1736 lbnr.462]. B:
1) Laurids Pedersen 24, bagersvend, uvist hvor.
Andet ægteskab med Jens Kirkeby, død. B:
2) Peder Jensen Kirkeby 17.
FM: Gotfred Hausbildt.
Arv i boet efter afdødes søster [Anne Rasmusdatter], skifte 9.9.1740 lbnr.349 til:
1) enkemanden Jens Poulsen
2 søn af første ægteskab Søren Reinholtsen.
Afdøde døde 17.8.1753.

572 Karen Christensdatter i Slagelse. 23.7.1757, fol.300.
E: Christian Pedersen, vognmand. B:
3) Peder Christiansen2½
4) Christian Christiansen 9 mdr.
Første ægteskab med Søren Hermansen, [skifte 10.11.1750 lbnr.529]. B:
1) Maren Sørensdatter 12
2) Anders Sørensen 10.
FM: halvbror Herman Sørensen, vognmand.
Registrering 12.7.1757.

573 Jørgen Iversen Lambæk, guldsmed i Slagelse. 25.6.1757, fol.302B.
E: Sofie Elisabeth Jacobsdatter. LV: Jørgen Nielsen, tømrer.
Der er 5 børn, hvis navne ikke angives.
Registrering 14.4.1757.

574 Søren Hansen, daglejer i Slagelse. 7.10.1758, fol.304B.
E: Dorthe Kirstine Eriksdatter. A:
0) [Niels Pedersen, skifte 15.3.1715 lbnr.144 og Margrethe Lauridsdatter]. 3B:
1) søskendebarn Claus Nielsen, skifte 12.8.1752 lbnr.546 og Birthe Marie Olufsdatter, skifte 13.6.1750 lbnr.524]. 4B:
a Niels Clausen, død. 1B:
1 Ingeborg
b Oluf Clausen, snedker
c Kirstine Margrethe Clausdatter
d Anne Lucie Clausdatter
2) søskendebarn Morten Nielsen, pottemager i Hillerød
3) søskendebarn Helvig Marie Nielsdatter g.m. Niels Jensen, skomager i Kirkerup
Registrering 13.9.1758.

575 Jens Steen i Slagelse, der døde 23.8.1754, fol.306.
E: Margrethe Clausdatter. LV: Jens Villumsen.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Jens Friis, toldforpagter i Slagelse, skifte 21.12.1741 lbnr.368. Arv til B:
1) Jørgen Jensen Friis, 25 år i 1749
2) Jens Jensen Friis, i København, 26 5 år i 1752.

576 Charlotte Cathrine Kaas i Slagelse. 18.4.1759, fol.316.
Enke efter [Jens Andersen] Harring, rådmand og byfoged i Slagelse. A:
0) forældre Erik Herman Kaas, løjtnant i Ålum sogn, [død 24.8.1733 og Anne Helvig Kaas]
1) søster Sofie Kaas g.m. Hans Christoffer Cramer i København
2) søster Birgitte Kirstine Kaas, død, var g.m. Johan Herman Alter (Altem), præst i Hütten i Holsten, [død 22.4.1753]. 1B:
a Charlotte Louise Alter 18.
FM: Godske Nielsen From, kapellan i Slagelse Mikkel og præst i Hejninge g.m. afdødes steddatter [Sofie Eleonora Jensdatter Harring, se lbnr.350]
Afdøde døde 3.5.1758.
Litteratur: En formue samles og spredes. Skifterne efter hofskrædder, kammertjener Hans Voskamp og hans datter i: Personalhistorisk Tidsskrift 1990 side 21-51. Heri side 42: Johan Hermann Alter.

577 Johan Christoffer Ostermeyer i Slagelse. 6.8.1757, fol.331B.
E: Anne Cathrine Vallund. LV: Dinesen, birkedommer. B:
7) Elisabeth Johansdatter 10
8) Eleonora Johansdatter 9
9) Charlotte Amalie Johansdatter 7
10) Marie Theresia Johansdatter 3
11) Regine Johansdatter 1½.
FM:
1 Jacob Jacobsen
2 Jørgen Christian Schmidt.
Første ægteskab med Marie [Pedersdatter] Sperling, [skifte 22.10.1746 lbnr.400]. B:
1) Anne Marie Sofie Johansdatter 22
2) Peder Johannes Johansen 21
3) Anne Dorthe Johansdatter 18
4) Sara Johansdatter 17
5) Berntine Johansdatter 16
6) Bernhard Wilfeldt Johansen 14.
FM:
1 Thomas Hochland
2 Søren Holm.
Registrering 18.4.1757.

578 Kirsten Christensdatter i Slagelse. 21.10.1758, fol.344.
E: Jens Jensen, toldbetjent. A:
1) bror Jens Christensen, smed i Hørby
2) bror Søren Christensen i København
3) søster Anne Christensdatter, gift i Hørsted
4) søster Karen Jensdatter? gift i Hørby
5) søster Anne Marie Christensdatter i Slagelse.

579 Niels Clausen, snedker i Slagelse. 2.12.1758, fol.347.
E: Margrethe Lorentsdatter, der underskriver som Margrethe Hedvig Hansen. LV: H. Dinesen, birkedommer. B:
1) Ingeborg Birgitte Nielsdatter 2
2) Nille Eleonora Nielsdatter 14 dage.
FM: farbror Oluf Clausen, snedker.

580 Anne Cathrine Bentsdatter i Slagelse, der døde 11.4.1759, fol.363.
Enke efter Peder Bischoff.
Første ægteskab med Ditlev Møller, hofsmed i København. B:
1) Elisabeth Ditlevsdatter, døbt København Holmen 7.1.1727, g.m. Rasmus Nielsen, spækhøker i København.
Desuden nævnes:
1 datterens halvbror Johan Møller i København
2 afdødes stedsøn [Peder] Bischoff, degn i Nordrup
3 afdødes slægtning Elsebeth Steen, enke efter Urban Bruun.

581 Maren Terkildsdatter i Slagelse. 6.7.1759, fol.370
Enke efter Hans Hedensted. B:
1) Peder Johannes Hedensted 29, skoleholder i Birket på Lolland
2) Hans Hedensted 24, smedesvend i Maribo
3) Terkild Hansen 20, i København.
Registrering 19.2.1758.

582 Anne Cathrine Hansdatter i Slagelse. 4.1.1760, fol.372B, 554B.
E: Niels Christensen, snedker.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 7.3.1759.

583 Hans Johansen, natmand i Slagelse. 18.8.1759, fol.376B, 553.
E: Bente Reinholt. B:
1) Johan Hansen 22
2) Anne Marie Hansdatter 20
3) Anneke Hansdatter 16
4) Karen hansdatter 13.
Registrering 25.7.1759.

584 Gertrud Olfertsdatter (Aallerts) i Slagelse. 19.5.1759, fol.378B.
Enke efter Thomas Ibsen, [skifte 6.9.1749 lbnr.516]. B:
1) Johan Henrik Møller 26
2) Johanne Møller 22
3) Jeppe Møller 20, i skomagerlære
4) Olfert Møller 17, i skomagerlære i Odense
5) Bernt Møller 14, i skomagerlære i Odense.
Afdøde døde 24.4.1759.

585 Peder Henriksen Hardt, parykmager i Slagelse. 18.8.1759, fol.382, 554.
E: Anne Marie Christensdatter. B:
4) Henrik Pedersen 14
5) Karen Pedersdatter 12
6) Martin Pedersen 8
7) Jacob Pedersen 5.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 6.10.1744 lbnr.394]. B:
1) Johanne Sofie Pedersdatter g.m. Kronborg, i en kro ved København
2) Cathrine Marie Pedersdatter
3) Eva Marie Pedersdatter.
Registrering 7.3.1759.

586 Laurids Pedersen, ugift i Slagelse. 12.8.1759, fol.383.
A:
0) forældre [Peder Lauridsen, skifte 26.8.1729 lbnr.272 og Maren Hansdatter]
1) Maren Pedersdatter [Svane] g.m. Hans Wulf, kandestøber
2) Anders Pedersen, skrædder, død. 1B:
a Laurids Andersen Svane 10.
FM: stedfar Christen Jensen, sognefoged i Hejninge
3) bror Bertel Svane 28, student.
Registrering 24.4.1759.

587 Mogens Bang, pottemager i Slagelse. 22.12.1759, fol.385.
E: Birgitte Homann. LV: Søren Bondesen. B:
2) Hans Mogensen 6
3) Mogens Christiansen 13 uger.
Første ægteskab med [Cathrine Marie Poulsdatter, skifte 3.2.1749 lbnr.505]. B:
1) Niels Mogensen 1.
Registrering 13.11.1759.

588 Nikolaj Severin Bondesen, snedker i Slagelse. 3.5.1760, fol.389.
E: Margrethe Tvede. LV: Niels Lund, overformynder. B:
1) Søren Bondesen 2.
FM: Laurids Johansen Schütz.

589 Søren Bondesen i Slagelse. 17.6.1760, fol.394B.
E: Kirstine Margrethe Thomasdatter. LV: Andreas Drasbech. B:
1) Nikolaj Severin Bondesen, snedker, [skifte 3.5.1760 lbnr.588]. 1B:
a Søren Nikolajsen Bondesen 3.
FM: Carl Frederik Lauridsen, glarmester.

590 Karen Jensdatter i Slagelse. 6.3.1760, fol.399.
E: Søren Schiellerup. B:
1) Barbara Sørensdatter 28
2) Johanne Sørensdatter 15
3) David Schiellerup 7.
Afdøde døde 26.2.1760.

591 [Elisabeth Birgitte Pallesdatter Rantzau] i Slagelse, der døde 8.4.1760, fol.401.
Enke efter [Seneca Christoffersen] Hagedorn, admiral [til Hindemae i Skellerup sogn på Fyn, død 27.4.1750].
Første ægteskab med [Otto Joachimsen Schack til Kærstrup i Fuglse sogn på Lolland, død 20.3.1719]. B:
1) [Joachim von Schack, død Varde 1.7.1751]
2) Dorthe Sofie von Schack i Stege, enke efter [Martin Dyssel] Falkenskjold, oberst
3) Bertha von Schack på Hammergård i Silkeborg amt i Jylland
4) [Elisabeth Cathrine von Schack g.m. Frederik Christian] von Møsting i Nygård på Møn
5) Otto von Schack i Rendsborg.
Intet skifte, da arvingerne selv deler indbyrdes.
Afdøde blev bisat i Slagelse, men begravet i Stege.

592 Karten Villadses i Slagelse. 17.1.1760, fol.405B.
B:
1) Anne Marie Lauridsdatter g.m. en landsoldat i Ods herred.

593 Mads Andersen i Slagelse. 21.6.1760, fol.497B.
Arvinger kendes ikke.

594 Karen Jensdatter i Slagelse. 29.12.1760, fol.408B.
E: Jørgen Nielsen, tømrer. B:
1) Niels Jørgensen Birch 20
2) Anne Margrethe Jørgensdatter Birch
3) Maren Jørgensdatter Birch.
Afdøde døde 1.5.1760.

595 Kirsten Hansdatter i Slagelse. 19.5.1759, fol.411B.
E: Christen Nielsen Havrebjerg, møller. B:
1) Hans Christensen 38
2) Sidsel Christensdatter 32
3) Kirsten Christensdatter 30.
Registrering 23.4.1759.

596 Edel Sørensdatter i Slagelse. 18.8.1759, fol.417.
E: Anders Nielsen, hjulmand. B:
1) Thomas Frederik Andersen 6
2) Christen Andersen 7 uger.
Registrering 6.8.1759.

597 Anne Bruuns, en rytterenke i Slagelse. 26.10.1859, fol.420B.
Arvinger kendes ikke.

598 Hans Mortensen Møller i Slagelse. 17.1.1761, fol.421B.
E: Inger Danielsdatter. B:
1) Morten Hansen
2) Niels Hansen
3) Maren hansdatter.
FM: Carl Frederik Lauridsen, glarmester.
Registrering 10.11.1760.

599 Bodil Jensdatter i Slagelse. 21.11.1760, fol.424.
E: Oluf Hansen Nath. A:
1) bror Peder Sejersen, død. 6B:
a Jens Pedersen i Holmstrup
b Oluf Pedersen i Korsør
c Niels Pedersen i Korsør
d Kirsten Helsinge g.m. Christen Rasmussen
e Anne g.m. Jørgen Jørgensen
f Maren Holmstrup g.m. Laurids Hjulmand i Kirke Helsinge
2) bror Oluf Sejersen, død. B:
a Karen Olufsdatter, død, var g.m. Jens Hansen i Holmstrup. B.
1 Maren Jensdatter g.m. Ostermøller, portner på Antvorskov slot
2 Karen Jensdatter gift i Øster Stillinge
3 Karen, død, var gift i Kirke Helsinge. 2B:
x Jens, gårdmand i Kirke Helsinge
y Mette g.m. Andreas Skrædderi Kirke Helsinge.
Afdøde døde 28.9.1760.
(Forbehold for fejl. da skiftet er meget svagt).

600 Herman Barmeyer i Slagelse. 23.11.1754, fol.425B.
A:
1) mor Maren [Rasmusdatter], enke efter Hans Christian Rohde, [skifte 23.11.1745 lbnr.497]
2) søster Marie Elisabeth Barmeyer, [skifte Korsør 25.7.1740 lbnr.370, var g.m. Christian Lauridsen Svarre]. B:
a Lorents Christian Rohde 16
b Marie Elisabeth Barmeyer 14.
FM:
1 Frands Næraa
2 Laurids Bertelsen.
Arv i boet efter afdødes far Lorents Barmeyer, [skifte 15.12.1717 lbnr.170].
Afdøde døde 24.6.1753.

601 Jens Ibsen i Slagelse. 11.6.1755, fol.434B.
E: Maren Nielsdatter. B:
2) Kirsten Jepsdatter 9.
FM: Jens Jørgensen, tækkemand.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter, skifte 28.11.1738 lbnr.336]. B:
1) Hans Jensen 22, postillon i Korsør.
Registrering 12.5.1755.

602 Else Cathrine Andreasdatter i Slagelse. 11.6.1755, fol.437B.
E: Søren Christensen Jyde.
Slegfredbarn:
1) Andreas Pedersen 21.
Første ægteskab med Svend Jyde. B:
2) Christen Svendsen 17
3) Sidsel Svendsdatter 15.
FM: Anders Christensen, vognmand.
Registrering 12.5.1755.

603 Else Bruus, enke i Slagelse. 13.10.1761, fol.439B.
Arvinger angives ikke.

604 Bernt Ivens, feldbereder i Slagelse. 13.10.1761, fol.440.
E: Karen Andreasdatter. LV: Jens Christensen.
Arvinger kendes ikke.
(Sml. lbnr.559).

605 Susanne Christine de Pagelsen i Slagelse. 29.7.1760, fol.445.
Enke efter Adam Otto Roeweder, oberst. B:
1) Christian Roeweder 20, kornet
2) Johan Henrik Roeweder, i København
3) Dorthe Amalie Roeweder
4) Anne Regine Roeweder
5) Marie Cathrine Roeweder
6) Henriette Roeweder.
FM:
1 Bram på Antvorskov
2 Søren Berg.
Afdøde døde 12.5.1760.

606 Johanne Jacobsdatter i Slagelse. 3.8.1761, fol.507.
Enke efter Jens Jørgensen, [skifte 4.2.1728 lbnr.245]. B:
1) Jacob Jensen, [skifte 17.10.1761 lbnr.608]. 1B:
a Jens Jacobsen 9 mdr.
2) Sidsel Jensdatter g.m. Ernst Frederik Bløss.

607 Jesper Christiansen, vognmand i Slagelse. 15.10.1761, fol.509.
Enkemand efter Maren Pedersdatter. B:
1) Eskild Jespersen 24
2) Peder Jespersen 19
3) Frederik Jespersen 14
4) Karen Jespersdatter 21
5) Anne Jespersdatter g.m. Simon Mortensen, skomager.

608 Jacob Jensen, vognmand i Slagelse. 17.10.1761, fol.514.
E: Mette Jensdatter. LV: Christian Faith, klejnsmed. B:
1) Jens Jacobsen 9 mdr.
FM: Ernst Frederik Bløss.

609 Anne Sørensdatter i Slagelse. 25.11.1761, fol.517B.
E: Jens Mikkelsen Grim, afdanket rytter.
Arvinger angives ikke.

610 Jens Pedersen, købmand i Slagelse. 11.4.1744, fol.519.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.3.1744.

611 Jochum Schrøder i Slagelse. 6.5.1761, fol.5438.
E: Kirsten Hansdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 21.4.1761.

612 Jørgen Madsen, murer i Slagelse. 9.5.1761, fol.539B.
E: Johanne Kirstine Sørensdatter. B:
1) Karen Jørgensdatter 13.
FM: Jørgen Sørensen Bom.

613 Poul Schnabel i Slagelse. 21.5.1762, fol.543.
E: Maren Munch. LV: Augustinus Tack.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Schnabel 37 i Slagelse
2) Søren Schnabel 36, i Slagelse
3) Henrik Schnabel 34, i Flekkefjord i Norge
4) Hans Christian Schnabel 31, i Flekkefjord.

614 Jacob Henselmann, korporal i Slagelse. 4.5.1762, fol.544.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jørgen Nielsen, tømrer.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christian Henselmann 7.
FM: Aage Bech.
Afdøde døde i Husum, hvor der var registrering af hans bohave 7.10.1759.

615 Peder Hansen, aftakket rytter i Slagelse. 9.2.1762, fol.548.
E: Anne Pedersdatter. B:
2) Birthe Pedersdatter 23
3) Kirsten Pedersdatter 21
4) Mette Marie Pedersdatter 19
5) Peder Pedersen 17
6) Martha Pedersdatter 15.
FM: Laurids Johansen Schütz.
Af første ægteskab B:
1) Anne Elisabeth Pedersdatter g.m. Peder Frandsmann i Korsør.

616 Gertrud Olfertsdatter (Ollerts) i Slagelse. 19.5.1759, fol.549.
Enke efter Thomas Ibsen, hattemager, [skifte 6.9.1749 lbnr.516]. B:
1) Johan Henrik Møller 26, pottemager i Skælskør
2) Johanne Møller 22
3) Jeppe Møller 20, i skomagerlære
4) Olfert Møller 17, i skomagerlære i Odense
5) Bernt Møller 14, i skomagerlære i Odense.
Afdøde døde 24.4.1759.

617 Efterskrevne artilleri- og stykkuske i Slagelse. 1.3.1763, fol.557B.
1) Hans Fridonis
2) Peder Hansen
3) Henrik Bech
4) Ludvig Bentler
5) Johan Gersten Korn
6) Hans Pedersen.
Ingen arvinger meldte sig.

618 Marie Peders i Slagelse. 1.3.1763, fol.558.
Enke efter Oluf garver.
Af første ægteskab B:
1) Anders Pedersen
2) Dorthe Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter.
FM: Jens Storm.

619 Rasmus Wohnsen, borgmester i Slagelse. 30.12.1760, fol.559.
Enkemand efter [Ingeborg Kirstine Danielsdatter Byberg, begravet Slagelse 14.7.1734]. B:
1) Mette Kirstine Wohnsen, enke efter Peder [Frederiksen] Holmsted, [præst i Magleby og Holtug, skifte Møn herred gejstlig 16.9.1749 lbnr.68]. Hendes testamente af 13.7.1762
2) Kirsten Wohnsen g.m. [Bertel Hansen] Mantix, byfoged i Nykøbing Sjælland
3) Sofie Øllegaard Wohnsen g.m. Andreas Møller, rådmand samt by- og rådstueskriver i Slagelse
4) Markus Wohnsen i Roskilde, død. 2B:
a Rasmus Wohnsen 15, i Slagelse latinskole
b Helvig Wohnsen 14, hos sin mor i Roskilde
5) Daniel Wohnsen, præst i Korsør, [død 1754]. 2B:
a Margrethe Ernestine Wohnsen 12
b Rasmus Wohnsen 10, hos deres mor i Korsør
6) Christen Wohnsen, formentlig død på et de kinesiske skibe.
Desuden nævnes:
1 Sofie Ølgaard Wohnsens datter Ingeborg Kirstine Møller
2 Sofie Ølgaard Wohnsens svoger Otto Henrik Møller på Lille Antvorskov
3 Kirsten Wohnsens datter Ingeborg Sofie Mantix.

620 Otto Henrik Møller i Slagelse, der døde 9.6.1764, fol.609.
E: Eleonora Louise Drøhsen. LV: Jacob Badstuber, hospitalsforstander.
Testamente af 11.11.1763. A:
1) bror, død. 2B:
a Otto Henrik Møller
b Margrethe Helvig Møller.

621 Christian Steenholm, farver i Slagelse. 30.3.1759, fol.611, næste protokol fol.254.
E: Berteline (Bartholine) Christiane [Andersdatter] Tamdrup, der døde 10.9.1758. B:
1) Susanne Marie Steenholm 26, g.m. Søren Hansen (i København)
2) Else Marie Steenholm 19, g.m. Andersen, rådmand og byfoged i Slagelse
3) Kirstine Dorthe Steenholm (g.m. Nikolaj Stolpe, farver i Slagelse)
4) Andrea Christiane Steenholm 17, nu afdøde, var g.m. Niels Gram i Slagelse)
5) Johanne Frederikke Steenholm 13 (24, på Harritslevgård på Fyn)
6) Anders Tamdrup Steenholm 7 (20, hos farver Lund)
7) Nikolaj Steenholm 4 (16, i Slagelse latinskole
8) Sofie Amalie Steenholm 1½ (12½).
FM:
1 farbror Morten Steenholm, farver i Ribe
2 farbror Clemen Steenholm i København
3 født værge Carl Velten Venuleth i Slagelse.
Arv i boet efter [Maren Pedersdatter Øes, skifte Næstved 17.12.1744 lbnr.757 der var g.m. Christian Bertelsen Tamdrup, farver i Næstved, begravet Næstved Sankt Peder 17.7.1735] til
1) Ernst Christian Gotlieb,
der også har arv efter morfar Anders [Bertelsen] Tamdrup, [skifte 1.7.1737 lbnr.484].
Fordeling af arven 2.3.1771. Oplysninger herfra angivet i almindelig (parentes).

622 Bodil Nielsdatter i Slagelse. 14.5.1763, fol.656B.
E: Laurids Johansen Schiøtz, bager. B:
1) Johan Poul Schiøtz 8.
FM: Schorler, guldsmed.

623 Johan Rasmussen, vognmand i Slagelse. 16.4.1765, fol.658, 667.
Enkemand. B:
2) Rasmus Johansen Neergaard 28, student på Gundetved
3) Sigvard Johansen Neergaard 25, student på Mølle Borup
4) Bodil Marie Johansdatter Neergaard g.m. Clemen Olivarius, forpagter på Giesegård
5) Karen Johansdatter Neergaard g.m. Andreas Koch, bager i Skælskør
6) Kirstine Marie Johansdatter Neergaard 26.
Første ægteskab med Dorthe Jensdatter Krøyer, skifte 14.6.1724 lbnr.217]. B:
1) Corfitz Johansen, forpagter på Saltø.

624 Kirsten Rasmusdatter i Slagelse. 8.6.1765, fol.664.
E: Jesper Pedersen, bager. B:
1) Anne Marie Jespersdatter 13
2) Cathrine Jespersdatter 9
3) Rasmus Jespersen 8
4) Peder Jespersen 6
5) Margrethe Jespersdatter 2.

625 Knud Hansen, glarmester i Slagelse. 8.10.1765, fol.666.
E: [Navn angives ikke]. LV: Johan Bruun. B:
1) Karen Knudsdatter 17.
Afdøde døde i Finderup i Løve herred.

626 Carl Velten Venuleth i Slagelse. 6.3.1765, fol.674.
E: Christence Steenholm. LV: svoger Søren Hansen. B:
1) Anne Cathrine Hedvig Velten 21
2) Johan Nikolaj Velten 20.
FM: morbror Morten [Nikolajsen] Steenholm, farver i Nibe.

627 Jacob Wolter, vognmand i Slagelse. 10.6.1766, fol.678B.
E: Karen Marie. LV: Oluf Clausen, snedker. B:
3) Peder Jacobsen 11
4) Hans Jacobsen 10
5) Christiane Jacobsdatter 8
6) Nikolaj Jacobsen 7
7) Jacob Jacobsen 4
8) Cathrine Marie Jacobsdatter 1½.
FM: Niels Lund, maler.
Første ægteskab med Anne Dorthe Humfeldt. B:
1) Christian Albert Wolter, maler i Ribe
2) Margrethe Hedvig Dorthe Wolter 37, g.m. Koll, kammertjener i Eutin.
Afdøde døde 4.12.1765.

628 Anne i Slagelse. 2.9.1766, fol.688.
Enke efter Kaare. B:
1) Peder Kaare, død. E: Maren Christensdatter. 1B:
a Poul Christian Pedersen Kaare 5.
FM: Oluf Clausen.
Afdøde døde 16.3.1766.

629 Niels Jørgensen, skrædder i Slagelse. 12.3.1766, fol.689.
E: Else Cathrine Pedersdatter. B:
1) Jørgen Nielsen 4
2) Cathrine Nielsdatter 9 mdr.
Afdøde døde 15.12.1765.

630 Augustinus [Frandsen] Tack, købmand i Slagelse. 30.4.1765, fol.692.
E: Martha Zachariasdatter. LV: Søren Schnabel. B:
1) Cathrine Tack 23, der ægter Mikkel Bentsen
2) Frands Tack 22, student
3) Elias Tack 20, i København
4) Johan Tack 19, i farverlære i Viborg
5) Zacharias Tack 17, i Slagelse latinskole
6) Niels Tack 14
7) Markus Tack 12.
Afdøde døde 11.1.1765.


Slagelse Byfoged
Skifteprotokol
1766-1782631 Else Nielsdatter i Slagelse. 5.12.1766, fol.30.
E: Mathias Hansen, bødker. B:
1) Niels Mathiassen 18, på en mølle i København.
FM: Oluf Hurtigkarl.
Afdøde døde 26.10.1766.

632 Hans Jensen, avlsmand i Slagelse. 5.12.1766, fol.35
E: Maren Madsdatter.LV: Jeppe Madsen, rytterbonde i Lille Valby. B:
1) Maren Hansdatter 1.
FM: Niels Mogensen.
Afdøde døde 29.10.1766.

633 Lucie Baltsersdatter i Slagelse. 2.9.17667, fol.37B.
E: Jørgen Langelo, væver. B:
1) Christian Langelo 28, væversvend
2) Maren Langelo 26.
Afdøde døde 19.5.1767.

634 Anne Kirstine Hirznach i Slagelse. 24.3.1767, fol.40.
A:
1) halvbror Oluf Svanberg 22, korporal i Kolding
2) halvsøster Marie Magdalene Corneliusdatter, enke efter korporal Mule, nu g.m. Georg Mayer, pauker.
Afdøde havde arv efter fru Scavenius i Kristiansand i Norge efter skiftebrev 9.2.1746, der stod hos afdødes bror Rasmus Fabian Hirtznach, der døde i marts 1750.
Afdøde døde 9.7.1763.

635 Sara Jørgensdatter i Slagelse. 16.6.1767, fol.41B.
E: Peder Hansen.
Afdøde forældre, der boede på Krageskov er døde for mange år siden og efterlod ingen slægtninge.
Enkemanden, der tidligere boede på Kattrup gods, er nu flyttet til Ruds Vedby.

636 Peder Eskildsen Høgh, afskediget rytter i Slagelse. 31.8.1767, fol.42B.
E: Anne Elisabeth Nielsdatter. LV: Peder Sørensen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Randers, døde 15.4.1767.

637 Lisbeth [Johansdatter] Niemand i Slagelse. 7.6.1768, fol.44.
E: Ib Schack. B:
1) Johannes Ibsen Schack 11
2) Else Ibsdatter Schack 6.
FM: [morbror] Christen Niemand.

638 Emerentze Sofie Olufsdatter i Slagelse. 7.6.1768, fol.45.
Enke efter Poul Bertelsen, rytter. B:
2) Peder Poulsen 15, skomagerdreng i Skælskør.
Desuden B:
1) Anne Marie Christensdatter på Lolland.
FM: Bertel Streuer.

639 Poul Nummesen, hattemager i Slagelse. 22.9.1767, fol.45B.
E: Edel Bertelsdatter. LV: Jens Christensen. B:
1) Poul Nummesen 12
2) Karen Marie Poulsdatter 5.
FM: Hans Wulf, købmand.

640 Martha Zachariasdatter i Slagelse, der døde 23.1.1768, fol.48.
Enke efter Augustinus [Frandsen] Tack, købmand, [skifte 30.4.1765 lbnr.630]. B:
1) Cathrine Tack g.m. Mikkel Bentsen, købmand
2) Frands Tack 25, student i København
3) Zacharias Tack 22, student i København
4) Johan Tack 21, i farversvend i Randers
5) Niels Tack 19
6) Markus Tack 17.

641 Jørgen Nielsen Birch, tømrer i Slagelse. 25.5.1768, fol.54B.
E: Margrethe Tvede. LV: Laurids Bertelsen.
Første lægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 29.12.1760 lbnr.594]. B:
1) Anne Margrethe Jørgensdatter Birch 34, på Ågård
2) Maren Jørgensdatter Birch 32, i København
3) Niels Jørgensen Birch 30.
Afdøde døde 13.2.1768.

642 Mette Rasmusdatter i Slagelse. 19.3.1769, fol.69B.
E: Christian Sørensen, bager. B:
1) Søren Christiansen 28, bagersvend
2) Rasmus Christiansen 26, bagersvend
3) Hans Christiansen 23, bagersvend i København
4) Karen Christiansdatter 20
5) Johannes Christiansen 13.
FM: Johannes Frederiksen.
Afdøde døde 19.2.1769.

643 Frands Meyer, tabuletkræmmer i Slagelse. 9.3.1769, fol.71B.
E: Marie Elisabeth Formann. LV: Johan Libano, plantør. B:
1) Marie Magdalene Meyer 4.
FM: Hans Christian Fischer.
Afdøde døde 27.12.1768.

644 Christoffer Gotfredsen, pottemager i Slagelse. 5.2.1768, fol.75B.
E: Else Kirstine Hansdatter. LV: Johannes Frederiksen, pottemager. B:
1) Laurids Christoffersen 10
2) Hans Christoffersen 5
3) Else Christoffersdatter 3
4) Christoffer Christoffersen, født efter fars død.
FM: Jens Jensen, tømrer.
Afdøde døde 19.12.1767.

645 Maren Ejlersdatter i Slagelse. 18.11.1769, fol.77B.
E: Laurids Olufsen Hummelmand. B:
1) Mette Margrethe Lauridsdatter 24
2) Oluf Lauridsen 16.
FM: Niels Mogensen.
Afdøde døde 20.10.1769.

646 Ellen Kirstine Jensdatter i Slagelse. 22.11.1769, fol.80B.
E: Hans Christian Fischer. B:
1) Johan Henrik Hansen 3 uger.
FM: morfar Jens Olufsen, bødker.
Desuden nævnes enkemandens mor Karen, enke efter Jørgen Hansen. (Sml. lbnr.500).
Afdøde døde 5.11.1769.

647 Karen Marie i Slagelse, der døde 18.11.1768, fol.82B.
E: Christian Pondt, avlsmand. B:
9) Anne Kirstine Christiansdatter 1½.
Første ægteskab med Peder Lund. B:
1) Frederik Lund 21, malersvend i Ribe.
Andet ægteskab med Jacob Wolter, [skifte 10.6.1766 lbnr.627]. B:
3) Peder Wolter 14, i Slagelse latinskole
4) Hans Wolter 12
5) Christiane Jacobsdatter 10
6) Nikolaj Wolter 9
7) Jacob Wolter 8
8) Cathrine Marie Jacobsdatter 5.
FM: Carl Adam Rodkjær.

648 Christen Hansen i Slagelse. 3.7.1769, fol.96.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Joachim Ritter, pottemager.
Afdøde skal have en bror i Jylland, men uvist hvor.
Enken har en datter sit første ægteskab.

649 Cathrine [Hansdatter] i Slagelse, der døde 17.8.1769, fol.98.
Enke efter Balsgaard. B:
1) Anne Cathrine Balsgaard 34
2) Sara Marie Balsgaard 27
3) Frederik H. Balsgaard 25, student på Regensen i København
4) Henrik Balsgaard 24, styrmand
5) Malene Marie Balsgaard 16, i København.
FM: Laurids Jensen.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Hansen Skovby i København.

650 Andreas Møller, rådmand, by- og rådstueskriver i Slagelse samt postmester i Slagelse, der døde 9.7.1766, fol.102B.
E: Sofie Øllegaard Wohnsen. LV: Dinesen, birkedommer. B:
1) Jens Bertel Møller 12
2) Ingeborg Møller 10
3) Rasmus Møller 9
Daniel Møller 6.
FM: Hans Laugesen Friis.

651 Else Marie [Jensdatter] Taulov i Slagelse. 16.7.1770, fol.161B.
E: Christian Schmidt. A:
1) mor Bodil Lauridsdatter, enke efter [Jens Frederik] Taulov
2) bror Poul Jensen Taulov, sukkermester på Vimmelskaftet i København.
Afdøde, der også kaldes Else Marie Bang, døde 15.7.1770.
Litteratur: Kendte danskeres anetavler III: Poul Martin Møller af Lise Lund i: Personalhistorisk Tidsskrift 1997 side 116-122.

652 Peder Hansen, snedker i Slagelse. 14.5.1771, fol.169.
E: Maren mathiasdatter, der er flyttet fra byen. B:
1) Mathias Pedersen, snedker ved Kattrup
2) Johannes Pedersen, drager i Odense
3) Johannes Pedersen 12, på stedet
4) Karen Pedersdatter g.m. Johannes Hansen, drager i Holsten.
Afdøde døde 28.1.1770.

653 Kirsten Carlsdatter i Slagelse. 14.5.1771, fol.171.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde sidste år.

654 Søren Pedersen Berg, garver i Slagelse. 8.10.1770, fol.173.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Jacob Badstuber, hospitalsforstander. B:
1) Peder Sørensen Berg 16, i Slagelse latinskole
2) Jørgen Sørensen Berg 13, i Slagelse latinskole
3) Frederik Sørensen Berg 8, i Slagelse latinskole
4) Christian Sørensen Berg 8, i Slagelse latinskole.
Bevilling til uskiftet bo af 25.12.1767.
Samfrændeskifte 8.10.1770.

655 Corfitz Johansen i Slagelse. 27.11.1771, fol.177B.
E: Elisabeth Thomasdatter. LV: mester Peder Strande. B:
1) Thomas Johan Corfitzen 17, i Slagelse latinskole
2) Dorthe Marie Corfitzdatter 15
3) Johan Henrik Corfitzen 14
4) Peder Johan Corfitzen 11
5) Frederik Christian Corfitzen 9
6) Lisbeth Cathrine Corfitzdatter 8
7) Sigvard Corfitzen 7
8) Carl Adolf Corfitzen 5.
Afdøde, der var ejer Mølle Borup [i Store Tåstrup sogn], døde 2.7.1771 i Slagelse.

656 Christen Lind, prokurator i Slagelse. 9.5.1771, fol.191B.
A:
1) far Poul Lind, forpagter på Brorup
2) bror Hans Lind, på stedet
3) bror Frederik Lind.
Der kan muligvis være flere søskende.
Afdøde døde 8.5.1771.

657 Sidsel Valdberg i Slagelse. 4.1.1772, fol.223.
B:
1) Jørgen Valdberg 18, i skomagerlære.
Afdøde døde 23.1.1770 i Store Valby.

658 Margrethe Tvede i Slagelse. 8.12.1772, fol.229.
Enke efter Jørgen Nielsen Birch, [skifte 25.5.1768 lbnr.641].
Første ægteskab med Nikolaj Severin Bondesen, snedker, [skifte 3.5.1760 lbnr.588]. B:
1) Søren Bondesen 14, bagerdreng.
FM: morbror [Mourids] Tvede, skoleholder i Kirkerup.
Afdøde døde 28.5.1772, 54 år gammel.

659 Johannes Frederiksen, pottemager i Slagelse. 15.12.1772, fol.234B.
E: Mette Jensdatter. LV: Hans Wulf. B:
1) Frederik Johansen 6
2) Jacob Johansen 4
3) Hans Jørgen Johansen 2
4) Mads Johansen 6 uger.
FM: fars stedfar Jens Villumsen, pottemager.
Afdøde døde i Odense 1.6.1771 på sin rejse til Jylland.

660 Poul Andersen, købmand i Slagelse. 10.4.1772, fol.243B.
E: Marianne Permin. LV: Jacob Badstuber, hospitalsforstander. B:
1) Bodil Marie Poulsdatter 4½ ved samfrændeskiftet.
FM: født værge Peder Eeg, købmand i Korsør.
Afdøde døde 31.3.1772.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1772.
Ekstrakt af samfrændeskifte 20.8.1773.

661 Maren Nielsdatter i Slagelse. 2.3.1773, fol.246B.
E: Hans Andersen, daglejer. B:
1) Kirsten Jensdatter.
FM: Erik Børgesen.

662 Anne Margrethe Lauridsdatter Langballe i Slagelse. 1.6.1773, fol.248.
Enke. B:
1) Nikolaj Jørgensen 30, værtshusmand i Kalundborg
2) Mads Jørgensen i København
3) Conradine Sofie Jørgensdatter g.m. Peder Iversen i Slagelse
4) Barbara Jørgensdatter g.m. Lintrup, møller ved København
5) Elsebeth Jørgensdatter i København
6) Mette Margrethe Jørgensdatter i Selsø præstegård
7) Birgitte Jørgensdatter i Slagelse.
Afdøde kaldes også Langaa og Langgaard.

663 Peder Andersen, berider i Slagelse. 29.6.1773, fol.250B.
E: Anne Cathrine. LV: Mikkel Bentsen. B:
1) Peder Pedersen 7
2) Jochum Pedersen 5.
Afdøde døde 4.3.1772.

664 Gregers Gregersen Schack, murer i Slagelse. 29.6.1773, fol.266B, 272.
E: Malene Ibsdatter, jordemoder, der døde 2.1.1774, skifte24.1.1774. B:
1) Ib Schack 48, i Slagelse Hospital, der døde straks efter sin mor
2) Magdalene Schack g.m. Johan Sichmann i København
3) Marie Schack g.m. Iver Nielsen Møller, korporal i Korsør
4) Peder Schack, murer.
Afdøde døde 8.3.1773.

665 Sara Sofie Pedersdatter Stillinge, ugift i Slagelse, der døde 28.5.1774, fol.278B.
A:
1) forældre Peder Stillinge i Slagelse Hospital og Karen.

666 Johan Hugo Mohr von Waldt, ritmester i Slagelse. 8.4.1772, fol.282B.
E: [Anne] Isabella Herold. LV: Jacob Badstuber, hospitalsforstander. B:
1) [Johan] Christoffer Mohr von Waldt, løjtnant, [skifte Kolding 21.7.1764 lbnr.699]. 1B:
a Johan Hugo [Gotthilf] Mohr von Waldt 17, hos sin mor [Cathrine Magdalene Jansen] i Kolding
2) Christiane Marie von Waldt g.m. Otto Ruud, rektor i Slagelse
3) Anne Sabine von Waldt 30
4) Sofie Magdalene Waldt 28
5) Cathrine von Waldt 26.
FM: født værge major von Rohden.
Afdøde døde 17.3.1772.

667 Agnethe Heuserich i Slagelse, der døde 15.1.1771, fol.297.
E: Christian Dreyer, rådmand, by- og rådstueskriver samt postmester. A:
1) bror Heuserich, løjtnant i København
2) bror Heuserich, volontør ved artilleriet i København
3) søster Concordia Heuserich i Det Petersenske Kloster i København.

668 Niels Lund, maler i Slagelse. 4.4.1772, fol.314B.
E: Maren Henriksdatter. B:
1) Cathrine Marie Lund g.m. Hylle, skoleholder i Næsby ved Stranden
2) Botolph Lund g.m. Jacob Ditlevsen Haarup i Solbjerg
3) Karen Lund i København
4) Christiane Lund
5) Henrik Lund på Ågård.
FM: Stolpe, farver.
Afdøde døde 8.2.1772.

669 Johan Henrik Gerlach, gartner i Slagelse, der døde 8.4.1774, fol.317B.
E: Helene Christoffersdatter. LV: Jens Jensen.
Der skal være arvinger i grevskabet Isenburg i Tyskland.

670 Niels Pedersen, sadelmager i Slagelse. 1.6.1774, fol.321.
E: Bodil Abelone Jørgensdatter. LV: Oluf Clausen, snedker. B:
1) Hans Christian Tordrup 10
2) Johanne Cathrine Nielsdatter
3) Mette Margrethe Nielsdatter
4) Else Christiane Nielsdatter
5) Petronelle Nielsdatter.
FM: Peder Schack, murer.
Afdøde døde3 18.2.1774.

671 Christen Hansen, ugift landsoldat i Slagelse. 6.4.1774, fol.325.
A:
1) mor Magdalene, enke efter Hans Andersen
2) bror Anders Hansen i Slagstruphuset
3) bror Hans Hansen 24
4) søster Bodil Hansdatter g.m. Anders Mortensen
5) søster Anne Hansdatter i København
6) søster, død. 1B:
a Marie 11.
Afdøde døde 28.3.1774.

672 Andreas kabel i Slagelse. 2.8.1775, fol.328B.
E: Anne Magdalene. LV: Hans Ostenfeld Kaad. B:
1) Jørgen Kabel 25.

673 Else Christensdatter i Slagelse. 1.4.1775, fol.346B.
E: Christoffer Faith, skrædder. B:
1) Marie Elisabeth Christoffersdatter g.m. [Laurids Nielsen] Hersted, bogbinder i Slagelse
2) Andreas Faith 34, student i København
3) Christine Christoffersdatter 33
4) Christen Faith 32, skrædder på Hirschholm.
Afdøde døde 28.2.1775.

674 Jacob Mortensen Meyer i Slagelse. 28.11.1775, fol.349B.
E: Maren Hansdatter. LV: Frederik Lauridsen, glarmester. B:
1) Maren Jacobsdatter 20.
FM: Oluf Clausen, snedker.
Afdøde døde 28.9.1775.

675 Simon Mortensen i Slagelse. 28.11.1775, fol.352.
E: Anne Jespersdatter. LV: Nils Mogensen Lundgren, skomager. B:
1) Jochum Simonsdatter 15
2) Morten Simonsen 8
3) Peder Simonsen 5
4) Jørgen Simonsen b1.
Afdøde døde 21.1.1775.

676 Anne Lisbeth Nielsdatter i Slagelse. 5.12.1775, fol.353B.
E: Hans Peder Lind, toldbetjent.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 19.3.1775.

677 Peder Sørensen, remmesnider i Slagelse. 30.1.1776, fol.355B.
E: Anne Cathrine. A:
1) søster Kirsten Sørensdatter i Slagelse Hospital
2) søster Maren Sørensdatter, død. 2B:
a en datter på Sejerø
b en datter.
FM: Knud Hassing, parykmager.
Afdøde døde 28.7.1775.

678 Jørgen Jensen i Slagelse. 2.11.1776, fol.57B.
E: Karen Nielsdatter. LV: svigersøn Anders Motzfeldt. A:
1) søster, død. 3B:
a Anne Marie Hansdatter g.m. Niels Sørensen i Kielstrup i Stillinge sogn
b Dorthe Hansdatter 16
c Maren Hansdatter 13.
FM: halvbror Oluf Hansen i Hejninge.
Afdøde døde 6.5.1776.

679 Anders Knudsen, skrædder i Slagelse. 10.12.1776, fol.379B, 411B.
E: Ursula Christoffersdatter. LV: Niels Jensen.
Af 2 tidligere ægteskaber B:
1) Hans Christian Andersen 24
2) Knud Peder Andersen 17
3) Maren Andersdatter 11.
Afdøde døde 13.4.1776.

680 Anne Marie Jensdatter i Slagelse. 10.12.1776, fol.382.
E: Peder Schack, murer. B:
1) Jens Pedersen 10
2) Cathrine Marie Pedersdatter
3) Sofie Magdalene Pedersdatter.
FM: Oluf Clausen, snedker.
Afdøde døde 15.6.1776.

681 Maren Hansdatter i Slagelse. 5.12.1775, fol.383B.
E: Andreas Mortensen.
Af første ægteskab B:B:
1) Morten Bentsen 8
2) Hans Bentsen 6.
FM: Bentsen.
Afdøde døde 11.1.1775.

682 Kirsten Pedersens i Slagelse, der døde 19.11.1776, fol.386B.
B:
1) Peder Jensen Pedersen 22, i skomagerlære.

683 Anne Kirstine Pedersdatter, tjenestepige i Slagelse. 19.11.1776, fol.388B.
A:
1) halvbror, skomagersvend i København
2) halvsøster, der tjener i Næstved.

684 Ingeborg Pedersdatter Joensen i Slagelse.19.11.1776, fol.390.
E: Jacob Herfordt, købmand.
Første ægteskab med [Søren Pedersen Berg, skifte 8.10.1770 lbnr.654]. B:
1) Peder Sørensen Berg 22, student, der døde efter sin mor
2) Jørgen Sørensen Berg 20, apotekerdreng i København
3) Frederik Sørensen Berg 16, i Slagelse latinskole
4) Christian Sørensen Berg 16, i Slagelse latinskole.
Afdøde døde 8.1.1776.

685 Dorthe Berntsdatter i Slagelse. 10.11.1776, fol.391B.
A:
1) søster Cathrine Berntsdatter, der tjener ved Roskilde.
Afdøde døde 4.3.1776.

686 Johan Peder Schuster i Slagelse. 26.11.1776, fol.392B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Poul Lauridsen. B:
1) Didrik Pedersen, kobbersmed i Åbenrå
2) Hans Pedersen, der farer til søs fra Amsterdam.
Afdøde døde 14.8.1776.

687 Christian Faith, avlsmand i Slagelse, der døde 28.11.1776, fol.393B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Oluf Beyerholm.
Testamente af 24.11.1761.
Hans A:
1) bror Christoffer Faith, skrædder i Slagelse
2) søster. 1B:
a Anne Pedersdatter g.m. Jessen, møller i Flensborg
2) søster. 2B:
a Christian Henriksen Pram, musikantsvend, der er rejst til Kina
b Adolf Henriksen Pram, bødker i Skælskør.
Det oplyses at Laurids Jensen Bruun er g.m. afdødes søster.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Oluf Hansen. 2B:
a Peder Olufsen 16
b Oluf Olufsen, 16.

688 Hans Munch, avlsmand i Slagfelse. 9.7.1776, fol.396B.
E: Mette Margrethe Lauridsdatter. LV: Niels Mogensen. B:
1) Peder Hansen 3½
2) Anne Margrethe hansdatter 1½.
Afdøde døde 18.2.1776.

689 Hans Mathias [Ditlevsen] Wulf, kandestøber i Slagelse, der døde 2.7.1775, fol.398.
E: Maren [Christoffersdatter Breum]. LV: Stolpe.
Tingsvidne i Odense:
0) far Ditlev Wulf, snedker i Odense, død. 2B:
a Peder Ditlevsen Wulf, død
b Hans [Mathias] Wulf, som er afdøde.
A:
01) moster, død, var g.m. Hans Christian Harbo i Odense. 2B:
1) søskendebarn: en datter g.m. Frederik August Schiorse, urmager i Odense
2) søskendebarn: en datter g.m. Theodor Lind, bøssemager i Odense.
Enkens andet ægteskab med Niels Andersen. Testamente af 10.7.1743, hvor de havde været gift i 12 år.
Enkens første ægteskab med Peder Lauridsen. I testamentet angives 5B:
1) Anders Lauridsen, snedkersvend
2) Laurids Lauridsen i Slagelse latinskole
3) Peder Lauridsen i Slagelse latinskole
4) Bertel Lauridsen i Slagelse latinskole
5) Maren lauridsdatter i København.
Arv i boet til Maren Bertelsdatter Svane, som eneste barn af Bertel Svane, skoleholder i Kirke Stillinge, skifte Løve herred gejstlig 26.3.1765 lbnr.58. E: Else Marie [Christoffersdatter] Breum. FM: Niels [Christoffersen] Vahl, præst i Gierslev.

690 Peder Strande, skrædder i Slagelse. 21.5.1776, fol.414.
E: Eleonora Zabelsdatter. LV: Oluf Clausen, snedker. B:
3) Margrethe Strande 21
4) Peder Strande 20.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 7.10.1752 lbnr.552]. B:
1) Rask Strande 32, degn i Niløse
2) Johanne Cathrine Strande 28.
Afdøde døde 30.4.1776.

691 Lorents Corell, murer i Slagelse. 1.3.1777, fol.416B.
E: Anne Dorthe Henriksdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Jørgen Corell 13.
FM: Andreas Esajas.
Afdøde døde 18.1.1777.

692 Birthe Pedersdatter i Slagelse. 1.3.1777, fol.418.
E: Carl Andreas Rummel, skrædder. B:
1) Cathrine Lucie Carlsdatter 8
2) Kirsten Carlsdatter 3.
FM: Ratz, snedker.

693 Niels Mortensen, ugift gårdskarl i Slagelse, der døde 6.5.1776, fol.420.
A:
1) bror Rasmus Mortensen i Slagelse
2) bror Jens Mortensen, død. 3B:
a Mogens Jensen i Kirkerup på Gerdrup gods
b Hans Jensen, rytter i Slagelse
c Karen Jensdatter
3) søster Karen Mortensdatter, død, var g.m. Joen Frandsen i Solbjerg. 7B:
a Joen Joensen i Solbjerg
b Christen Joensen i Solbjerg
c Laurids Joensen 22, i Solbjerg
d Simon Joensen 18
e Morten Joensen 15
f Frands Joensen hos sin stedfar Anders Olufsen Dalkvist i Riisbrigh-huset på Ågård gods
g Marie Joensdatter g.m. Niels Pedersen i Solbjerg
4) søster Stine Mortensdatter g.m. Niels Olufsen i Gudum.

694 Knud Post i Slagelse. 31.7.1776, fol.424B.
E: Johanne Marie. B:
1) Mette Kirstine g.m. skrædderen i Gerlev
2) Anne Cathrine gift i Holsten
3) Maren i Haverup.
FM: Abraham Abrahamsen.
Registrering 31.7.1776.

695 Mette Hansdatter i Slagelse. 4.9.1777, fol.425B.
E: Johan Didrik Flachnikkel, skomager. A:
1) søskendebarn Jens Olufsen i Fårup ved svigerfar Hans Lauridsen sst.
2) søskendebarn Mads Rasmussen i Flakkebjerg.
Afdøde døde 21.8.1777.

696 Anne Jensdatter i Slagelse. 11.2.1777, fol.427B.
Uden ægteskab B:
1) Søren Hansen
2) Kirsten Nielsdatter.
Afdøde døde 8.2.1777.

697 Jens Christensen, tobaksspinder i Slagelse, der døde 25.10.1777, fol.428.
E: Bodil Clausdatter. B:
1) Hans Christian Christensen, over 25
2) Claus Bartram Jensen, over 25, købmandssvend i Sorø
3) Christen Jensen 22, i København
4) Jens Jensen 20, i København
5) Gotfred Jensen 18
6) Anne Kirstine Jensdatter g.m. [Johan Peder] Fischer, degn i Tostrup ved Holbæk
7) Christiane Cathrine Jensdatter g.m. Johan Arent Kjærulf, købmand i Slagelse.
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1777.

698 Jeppe Pedersen, toldbetjent i Slagelse. 2.2.1776, fol.429.
E: Lisbeth Pedersdatter. LV: Niels Mogensen. B:
1) Marie Jepsdatter 28
2) Peder Jepsen 26, skomager
3) Susanne Jepsdatter 21, i København
4) Cathrine Jepsdatter 15.
Afdøde døde 23.11.1775.

699 Hans Jørgensen, møller i Smedegade mølle i Slagelse. 1.8.1776, fol.430B.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Adolf Femesen, møller i Fjenneslev mølle, der ægter enken.
Skifte efter første hustru 29.10.1767. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter 12
2) Anton Henning Hansen 9.
FM: farbror Christen Jørgensen, møller i Egholm mølle.

700 Oluf Mogensen i Slagelse. 30.5.1776, fol.437B.
E: Inger Lisbeth.
Af børn angives ældste søn:
1) Peder Olufsen.
Afdøde døde 25.5.1776.

701 Bertel Streuer i Slagelse. 10.11.1778, fol.439.
Enkemand. B:
1) Annette Streuer 33.
FM: Niels Jensen, hestemøller.
Afdøde døde 2.5.1777.

702 Niels Mogensen Vrold, vognmand i Slagelse. 5.8.1778, fol.444.
E: Maren Mortensdatter. LV: Jens Hansen Hejninge. B:
1) Morten Nielsen Vrold 26
2) Dorthe Kirstine Nielsdatter 23
3) Peder Nielsen Vrold 21.
FM: Miels Jensen Møller.
Afdøde døde 31.5.1778.

703 Maren Jespersdatter i Slagelse, der døde 28.11.1778, fol.459B.
E: Niels Mogensen, skomager. A:
1) søsterdatter Anne Marie Christensdatter g.m. Theodor Fass
2) broderdatters datter Maren Madsdatter
3) søsters børnebørn:
a en pige på Birkendegård
b Trine hos Langebæk
c Rasmus
d Peder i Ringsted
e Margrethe.
FM: Oluf Clausen, snedker.

704 Anne Jørgensdatter i Slagelse. 10.2.1799, fol.465.
E: Johan Jacob Krumhaar. B:
1) Johan Frederik Johansen 13
2) Johan Georg Johansen 9
3) Johan Daniel Johansen 4
4) Karen Sofie Johansdatter 2.
FM:
1 Anton Schmidt, borgmester
2 Hans Staal, prokurator
3 Anders Christensen, vognmand, mødrende slægt.
Afdøde døde 23.10.1778.
Bevilling til uskiftet bo af 13.11.1778.
Samfrændeskifte 23.10.1778.

705 Registrering i Slagelse. 22.6.1779.
Registrering hos Peder Jensen Kirkeby, kobbersmed før optagelse i Slagelse Hospital.

706 Magdalene Andreasdatter Faith i Slagelse. 14.10.1778, fol.469.
E: Laurids Jensen Bruun, bager. B:
4) Daniel Lauridsen Bruun, bager.
Første ægteskab med Morten Hansen Koch. B:
1) Andreas Mortensen Koch, bager i Skælskør, død. Enken nu g.m. Baltser Helm, bager i Skælskør. 4B:
a Magdalene Andreasdatter Koch 13
b Morten Andreassen Koch 11
c Bodil Marie Andreasdatter Koch 8
d Barbara Andreasdatter Koch 7
2) Hans Mortensen Koch, rejst til Holland, men nu død
3) Sidsel Mortensdatter Koch g.m. Johan Hochland, bager.

707 Bent Lindberg, guldsmedsvend i Slagelse, der døde 19.8.1779, fol.501B.
A:
1) søster Inger Lindberg g.m. Svend Bache i Fredensborg
2) søster, død. 1B:
a en datter g.m. H. Gyrstinge, kirurg i Slagelse
3) bror Jens Lindberg, skrædder i Ängelholm i Skåne
4) halvbror Knud Lindberg, sømand i Holland.
Afdøde, der havde opholdt sig i Amsterdam i Holland indtil for 3 år siden, døde 19.8.1779, 80 år gammel.

708 Jochum Hansen, skorstensfejer og natmand i Slagelse. 19.2.1780, fol.503.
E:Maren Henriksdatter. LV: Hans Henriksen, natmand i Vordingborg. B:
1) Hans Jochumsen 20
2) Karen Jochumsdatter 18
3) Anneke Jochumsdatter 14
4) Martha Sofie Jochumsdatter 5.
FM:
1 Rasmus Rasmussen, natmand i Holbæk
2 Christoffer Frederiksen, natmand i Kalundborg.
Afdøde døde 20.1.1780.

709 Morten Zefting, snedker i Slagelse. 15.7.1780, fol.504B.
E: E: Dorthe Sofie Jensdatter. LV: Oluf Clausen, snedker. B:
1) Christiane Kirstine Mortensdatter 13
2) Louise Cathrine Mortensdatter 11
3) Dorthe Sofie Mortensdatter 7
4) Maren Mortensdatter 5
5) Juliane Marie Mortensdatter 3
6) Anne Kirstine Mortensdatter, født efter fars død, død 26.5.1780.
Afdøde døde 12.5.1780.

710 Charlotte Fohrmann i Slagelse. 5.9.1780, fol.506B.
E: Josef Nielsen Øland, murer. B:
1) Ellen Marie Josefsdatter 8
2) Jacob Josefsen 6
3) Niels Peder Josefsen 3
4) Anne Kirstine Josefsdatter 5 mdr.
Afdøde døde 7.6.1780.

711 Trine Margrethe Schmidt i Slagelse. 14.9.1780, fol.507B.
E: Søren Rantzau, bager. B:
1) Jørgen Sørensen 5
2) Christian Sørensen 4.
FM: Thorberg, senior, musikant.

712 Andreas Pedersen, skomagersvend i Slagelse. 18.12.1781, fol.508B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.7.1781.

713 Jørgen Kolding, snedker i Slagelse, der døde 26.2.1780, fol.509.
A:
1) mor Anne Olufsdatter i Korsør
2) søster Anne Kolding g.m. Hans Olufsen i Korsør
3) bror Anders Kolding 25
4) bror Niels Kolding 17.

714 Maren Madsdatter i Slagelse. 13.2.1782, fol.512.
E: Poul Lauridsen.
Første ægteskab med [Hans Jensen, skifte 5.12.1766 lbnr.632]. B:
1) Maren Hansdatter 16.
FM: morbror Jeppe Madsen.

715 Maren [Pedersdatter] Svane i Slagelse, der døde 30.10.1779, fol.515B.
Enke efter Hans Wulf, kandestøber. A:
0) forældre [Peder Lauridsen, skifte 26.8.1729 lbnr.272 og Maren Hansdatter]
1) Anders Pedersen Svane, skrædder, død. 1B:
a Laurids Andersen Svane, student i København
2) bror Bertel Svane i Kirke Stillinge, død. 1B:
a Maren Bertelsdatter Svane.

716 Karen [Falkenberg] i Slagelse. 4.7.1781, fol.527, næste protokol fol.1B.
Enke efter Niels Sørensen Stub, [privilegeret værtshusholder]. B:
1) en datter, enke efter major Rohde
2) Martha Stub, g.m. P. Holst, krigssekretær.


Slagelse Byfoged
Skifteprotokol
1778-1794717


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.631-716.