Erik Brejls hjemmeside

Start

Rettelser til Tyrsting herreds tingbogsuddrag184  Anne Nielsdatter i Thorlund lęs: Anne Nielsdatter i Tollund

210  Anne Nielsdatter i Thorlund lęs: Anne Nielsdatter i Tollund

272  Anne Lauridsdatter i Thorlund lęs: Anne Nielsdatter i Tollund