Erik Brejls hjemmeside

Start

Rettelser til Tørrild herred. Uddrag af de 894 skifter i herredets godser

53 Karen 31 læs: Karen [formentlig fejl for Maren] 31

72 morbror Jørgen Jørgensen i Tøsby. Han underskrives som "morbror Jørgen Jensen i Tøsby, hvilket nok er det rigtige.

102 Jens Hansen [sst], skifte 1729, læs Jens Hansen [sst], skifte 1729, formentlig fejl for 1720.

127 Jens Joensen, læs Jes Joensen.

127 mor Inger Jørgensdatter, formentlig fejl for Inger Jacobsdatter, sml lbnr.591.

131 side 84, læs: side 84, 137.

148 Skiftet udgår. Er en fortsættelse af lbnr.131.

160 mostres mænd, læs mostres [skal være: fastres, se lbnr.217, 218] mænd

210 Peder Bøvl, læs Peder Buhl

249 Første ægteskab med Laurids, læs: Første ægteskab med [Laurids Jørgensen, skifte 19.5.1732 lbnr.78].

256 Tilføj: Samme skifte som lbnr.603

275 side 528, læs: side 528, 575.

286 Skiftet udgår. Er en fortsættelse af lbnr.275

292 Bøvling, læs Bølling

314 Af hans første ægteskab B:, læs: Hans første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 1.2.1749 lbnr.182] B:

314 FM: morbror Poul Hansen, læs: morbror Poul Andersen

331 Karen g.m.Søren Hansen i Smidstrup, fejl for Søren Lauridsen i Smidstrup.

332 Maren 35, læs Karen 35

381 Person- og stednavn mangler fed skrift.

415 A: mor, læs: E: Ellen Christensdatter
søskende, læs: B: Sidsel
Tilføj (Forening. Laurids Madsen døde 1760).

590 Hele skiftet læses
590 Else Christensdatter i Søskov. 5.8.1735, side 134.
E: Thomas Buch. B: Karen. Af første ægteskab B: Christen Buch, Peder Buch, Kirsten g.m. Jes Joensen i Balle, Sidsel Hansdatter.Sml. lbnr.127.

601 Asp, læs: Asbo. Vester i Egtved sogn, læs: Vesterby i Egtved [fejl for Ødsted] sogn

603 Anne 17, læs Anne 11. Tilføj: Samme skifte som lbnr.256

617 Tilføj: Sml. lbnr.181

669 (Sml. lbnr.663), læs (Sml lbnr.662)

837 Laurids i Mejsling i Egtved sogn, læs: Laurids i Mejsling i Jerlev sogn

Register

Hans Hansen i Lihmskov - 328, læs: Hans Jensen i Lihmskov - 328

Stedregister

Jennum - fjern 621

Jerlev - tilføj 621