Erik Brejls hjemmeside

Start

Udensogns vielser

før 1814

i Tyrsting, Vrads, Voer, Nim, Nørvang og Tørrild herred.
 

[Christen] [Hansen] i Egtved, og Dorthe Bertelsdatter i Bindeballe, 1754 i Randbøl.
[Claus] [Christensen], præst her, og Kirsten Terkildsdatter, enke efter Jens Sørensen i Horsens, 1662 i Hvirring.
[Claus] Henriksen til Refstrup, og Amalie Vibeke Eleonora Schultz på Sommersted, 1793 i Ringive.
[Hans] Hansen i Katrinedal Mølle, og Maren Blichfelt i Brædstrup, 1800 i Ring.
[Hans Christian] Hoppe, degn i [Vester] Hornum, og Inger [Cathrine Nielsdatter] i Møllen, 1786 i Brande.
[Jacob] [Møller], degn i Stensballe, og [Else Kirstine] [Fugl], degnens søster i Lundum, 1756 i Lundum.
[Johan Henrik] Pedersen, præst i Rye, og Maren Meyer i Brædstrup, 1805 i Ring.
[Jørgen] [Hansen] Bang, præst i Dejbjerg - Hanning, og Maren Mikkelsdatter på Refstrup, 1755 i Bredsten.
[Mgl.] [Jensen], søn af Jens Møller i Tolstrup Mølle, og Hedvig Pedersdatter i Lundum Mølle, 1786 i Lundum.
[Mgl.] [Mgl.] i Bjerlev, og Anne Lauridsdatter i Vonge, 1762 i Øster Nykirke.
[Mgl.] [Mgl.] i Haldrup i Vær sogn, og Niels Andersens datter i Lund, 1675 i Hvirring
[Mgl.] [Mgl.] i Lindved, og Maren Madsdatter, 1666 i Øster Snede.
[Mgl.] [Mgl.] i Starup, og Niels Nielsens enke i Havrum, 1679 i Hvirring
[Mgl.] [Mgl.] i Tørring, og Johanne Eriksdatter i Egholm, 1764 i Øster Nykirke.
[Mgl.] [Mgl.] i Ørum, og Niels Skyttes steddatter i Boring, 1702 i Hvirring
[Mgl.] [Mgl.], drejer i Vejle, og Frida Mikkelsdatter i Ørum, 1727 i Grejs.
[Mgl.] [Mgl.], enkemand i Uldum, og Maren Pedersdatter i Troldhuset, 1725 i Hvirring.
[Mgl.] [Mgl.], enkemand i Vissing, og Kirstine Marie Pedersdatter i Burgårde, 1761 i Grædstrup.
[Mgl.] [Mgl.], enkemand i Åle, og Poul Jacobsens datter i Kalhave, 1737 i Hvirring
[Mgl.] [Mgl.], hyrde i Vrønding, og hustru i Kragelund, 1671 i Øster Snede
[Mgl.] [Mgl.], Niels Pedersens søn i Åle, og Hans Jørgensens datter i Hvirring, 1701 i Hvirring
[Mgl.] Bagger i Jelling, og Bodil Andersdatter Vonge i Donneruplund, 1759 i Give.
[Mgl.] Bertelsen i Vejle, og Maren Jørgensdatter, præstens steddatter, 1719 i Grejs.
[Mgl.] Christensen i Holtum, og Kirsten Eriksdatter i Kragelund, 1741 i Øster Snede.
[Mgl.] Friis, kateket i Kolding, og Sofie Dahl, præstens datter, 1747 i Bredsten.
[Mgl.] Hansen på Urup, og Maren Lauridsdatter i Klovborg, 1797 i Klovborg.
[Mgl.] Holtenborg, ritmester på Sjælland, og Elisabeth Marie Trappaud på Våbensholm, 1719 i Føvling.
[Mgl.] Ingerslev, krigskommissær i Århus, og [Mgl.] Bøggild i Hoved, 1798 i Ørridslev.
[Mgl.] Lorentsen, degn i Nørup - Randbøl, og Mette Marie Knudsdatter på Hvolgård, 1789 i Langskov.
[Mgl.] Lüttichau, kaptajn i Vejle, og [Mgl.] Lüttichau, enke i Vejle, 1809 i Hornstrup.
[Mgl.] Olufsen i Uldum, og Clara Eleonora Harlev i Vissing, 1752 i Sønder Vissing.
[Mgl.] Pedersen, blytækker i Frijsenborg Teglhus, og Anne Andersdatter i Them, 1714 i Them.
[Mgl.] Raubach, distriktskirurg på Læsø, og Maren Ingerslev i Eldrup, 1801 i Tolstrup.
[Mgl.] Schiøtt, forvalter på Tirsbæk, og [Mgl.] Buch i Kølholt, 1795 i Skibet.
[Mgl.] Schmidt, og [Mgl.] Holst i Hvejsel, 1803 i Jelling.
[Mgl.] Sørensen, Søren Iversens søn i Uldum, og Niels Jensens datter i Kalhave, 1678 i Hvirring
[Mgl.] Velling i Kolding, og [Mgl.] Wolders, 1752 i Uldum.
[Poul] Østergaard på Karstoft, og Ambrosia [Mgl.] i Præstegården, 1775 i Brande.
[Søren] Ammersen, enkemand, degn i Torrild, og [Sofie] Schmidt i Testrup, 1801 i Kattrup.
Abraham Christensen i Hem, og Maren Sørensdatter i Tønning, 1714 i Tønning.
Abraham Jensen i Torsted sogn, og Maren Bentsdatter i Marienlund, 1808 i Tamdrup.
Abraham Pedersen i Gammelstrup, og Birthe Cathrine Andersdatter i Birknæs, 1807 i Østbirk.
Adam Andersen, og Bodil Marie Pedersdatter fra Bjerre Herred, 1788 i Nim.
Adam Rasmussen i Vissing, og Maren Pedersdatter i Yding, 1764 i Yding.
Adam Vilhardt Glahn, præst i Alling - Tulstrup, og Mette Magdalene Esmann, 1750 i Tønning.
Adrian Brauer Møller i Nordstrand, og Anne Johanne Rothaus i Gangsted, 1803 i Gangsted.
Aksel Jensen Nygaard, skrædder i Vissing, og Dorthe Hansdatter i Tyrsting, 1732 i Klovborg.
Aksel Nielsen i Illerup, og Kirsten Sørensdatter i Ustrup, 1806 i Hylke.
Aksel Pedersen i Tebstrup, og Maren Pedersdatter i Eldrup, 1752 i Tolstrup.
Albert Adsersen i Træden, og Karen Nielsdatter, enke i Føvling, 1756 i Føvling.
Albert Adsersen i Træden, og Karen Vilholt i Tønning, 1712 i Tønning.
Albert Albertsen, og Maren Christensdatter, enke efter Morten Andersen i Overholm, 1705 i Træden.
Albert Christensen i Træden, og Anne Jensdatter i Tønning, 1745 i Tønning.
Albert Christensen i Træden, og Maren Sørensdatter i Tønning, 1746 i Træden.
Albert Christensen på Hastrup, og Kirsten Hansdatter i Føvling, 1738 i Føvling.
Albert Enevoldsen i Tvingstrup, og Karen Sørensdatter i Serridslev, 1700 i Nebel.
Albert Holgersen i Brigsted, og Gundil Nielsdatter i Blirup, 1771 i Vær.
Albert Jensen i Bredal, og Lene Mathiasdatter, enke i Skelborghus, 1788 i Grejs.
Albert Jensen i Hastrup Mølle, og Else Olufsdatter i Alsted Mølle, 1708 i Øster Nykirke.
Albert Madsen i Dørken, og Karen Gydesdatter i Ringive, 1732 i Ringive.
Albert Nielsen i Bøgballe, og Karen Jensdatter i Havrum, 1812 i Hvirring.
Albert Nielsen i Davding, og Mette Nielsdatter, enke efter Peder Mogensen i Åstrup, 1764 i Føvling.
Albert Pedersen i Bøgballe i Øster Snede sogn, og Maren Jacobsdatter i Kalhave, 1751 i Hvirring.
Albert Pedersen i Hjortsvang, og Karen Gregersdatter, 1736 i Tørring.
Albert Pedersen i Træden, og Anne Cathrine Rasmusdatter i Addit, 1790 i Sønder Vissing.
Albert Sadolin, præst i Blære, og Dorthe Sofie Ørsted i Præstegården, 1745 i Østbirk.
Anders Andersen i Brædstrup, og Anne Nielsdatter i Føvling, 1786 i Føvling.
Anders Andersen i Føvling, og Mette Sørensdatter i Monbjerg, 1811 i Østbirk.
Anders Andersen i Ildved, og Karen Iversdatter på Stovgård, 1773 i Tørring.
Anders Andersen i Kølholt, og Else Pedersdatter i Nørup, 1745 i Nørup.
Anders Andersen i Møllerup, og Sidsel Markusdatter i Vrønding, 1719 i Hammer. (Iflg. Hvirring KB).
Anders Andersen i Nimdrup, og Else Marie Jensdatter i Tranholm, 1763 i Klovborg.
Anders Andersen i Nimdrup, og Sidsel Sørensdatter på Mattrup, 1784 i Tyrsting.
Anders Andersen i Rye, og Anne Sørensdatter i Lund, 1811 i Tamdrup.
Anders Andersen i Sejrup, og Anne Nielsdatter i Ullerup, 1727 i Give.
Anders Andersen i Serridslev, og Karen Jepsdatter i Blirup, 1793 i Vær.
Anders Andersen i Skovbølling i Jelling sogn, og Bodil Jensdatter i Daldover, 1810 i Randbøl.
Anders Andersen i Toftum, og Anne Frederiksdatter i Stensballe, 1778 i Vær.
Anders Andersen i Underup, og Margrethe Knudsdatter i Brestenbro, 1703 i Føvling.
Anders Andersen i Vingum i Grædstrup sogn, og Anne Henriksdatter i Arvad, 1807 i Brande.
Anders Andersen i Vissing, og Anne Marie Pedersdatter i Tønning, 1753 i Tønning.
Anders Andersen i Ølholm, og Karen Pedersdatter, enke i Sindbjerglund, 1771 i Grejs.
Anders Andersen Myllerup i Hjortsvang, og Anne Troelsdatter i Åle, 1778 i Åle.
Anders Andersen Nørlund i Ikast sogn, og Anne Marie Olufsdatter i Kærshoved, 1814 i Vrads.
Anders Andersen på Hvolgård Mark i Langskov sogn, og Birthe Kirstine Nielsdatter, enke i Sindbjerglund, 1814 i Grejs.
Anders Andersen på Serridslevgård, og Maren Rasmusdatter, enke i Gjedved, 1751 i Tolstrup.
Anders Andersen Aale i Lundum, og Anne Margrethe Thomasdatter Bach i Ring Præstegård, 1724 i Ring.
Anders Andersen, enkemand i Stubberup i Løsning sogn, og Maren Andersdatter i Hornborg, 1789 i Hvirring.
Anders Andersen, enkemand i Vingum, og Inger Pedersdatter i Nørre Snede, 1810 i Grædstrup.
Anders Andersen, enkemand, bødker i Tyrsting, og Kirsten Sørensdatter, enke i Åle, 1749 i Klovborg.
Anders Andersen, og Anne Kirstine Jensdatter i Østergård, 1785 i Linnerup.
Anders Andersen, og Mette Christensdatter i Ildved, 1781 i Hvejsel. (Iflg. Grejs KB).
Anders Christensen i Balle, og Mette Marie Pedersdatter i Lihmskov, 1810 i Nørup.
Anders Christensen i Boest, og Mette Andersdatter i Halle, 1783 i Grædstrup.
Anders Christensen i Brandlund, og Kirsten Pedersdatter i Hammer Mølle, 1774 i Hammer.
Anders Christensen i Brørup, og Birthe Mortensdatter i Testrup, 1789 i Kattrup.
Anders Christensen i Brørup, og Karen Jørgensdatter i Ørskov, 1774 i Ørridslev.
Anders Christensen i Burgårde, og Anne Kirstine Christensdatter i Vinding, 1803 i Vinding.
Anders Christensen i Elling, og Ingeborg Pedersdatter i Båstrup, 1779 i Hylke.
Anders Christensen i Felding, og Else Nielsdatter i Østerby, 1742 i Sønder Omme.
Anders Christensen i Frørup, og Anne Christensdatter i Frørup nu i Bindeballe, 1798 i Randbøl.
Anders Christensen i Hauge, og Maren Knudsdatter, 1727 i Tørring.
Anders Christensen i Hedegård, og Mette Pedersdatter i Brædstrup, 1703 i Ring.
Anders Christensen i Hejnsvig, og Karen Christensdatter i Øster Åst, 1810 i Ringive.
Anders Christensen i Hestlund, og Abelone Nielsdatter i Filskov, 1705 i Sønder Omme.
Anders Christensen i Hvejsel Lundgård, og Mette Frandsdatter i Nygård, 1722 i Give.
Anders Christensen i Ibsgårde, og Sidsel Andersdatter i Vrads, 1780 i Vrads.
Anders Christensen i Jordrup sogn, og Maren Poulsdatter i Kærbølling, 1795 i Bredsten.
Anders Christensen i Ravning, og Karen Madsdatter, enke i Lihme, 1787 i Nørup.
Anders Christensen i Ringive Præstegård, og Inger Pedersdatter i Rygbjerg, 1761 i Ringive. (Iflg. Randbøl KB).
Anders Christensen i Tudved i Ødsted sogn, og Else Cathrine Jensdatter, enke i Uve, 1807 i Ringive.
Anders Christensen i Tørring sogn, og Kirsten Sørensdatter / Jensdatter i Vrønding, 1721 i Hvirring.
Anders Christensen i Vingum, og Esther Rasmusdatter i Velling, 1738 i Bryrup.
Anders Christensen i Ølholm, og Mette Sørensdatter i Vinten, 1689 i Hvirring.
Anders Christensen, enkemand i Føvling, og Magdalene Sørensdatter, enke i Davding, 1747 i Klovborg.
Anders Christensen, enkemand i Uldum, og Johanne Mikkelsdatter i Honum, 1725 i Hvirring.
Anders Clausen, og Anne Kirstine Jensdatter i Virklund, 1765 i Give.
Anders Clemensen i Bregnholm Mølle, og Barbara Rasmusdatter i Vissing, 1756 i Sønder Vissing.
Anders Dinesen i Ørridslev, og Kirsten Simonsdatter i Aggestrup, 1698 i Gangsted.
Anders Enevoldsen i Borup, og Karen Rasmusdatter, enke efter Søren Smed i Stensballe, 1728 i Vær.
Anders Enevoldsen i Søvind, og Johanne Rasmusdatter i Elbæk, 1748 i Gangsted.
Anders Eriksen i Hoved, og Anne Sørensdatter i Grumstrup, 1777 i Vedslet.
Anders Eskildsen i Ørridslev, og Anne Jørgensdatter i Grumstrup, 1711 i Vedslet.
Anders Forpagter, og Inger Pedersdatter i Rygbjerg, 1761 i Ringive.
Anders Frandsen, enkemand i Dyngby, og Ingeborg Thomasdatter i Kattrup Præstegård, 1749 i Kattrup.
Anders Frederiksen på Sejlgård, og Maren Nielsdatter i Rustrup, 1713 i Them.
Anders Greb på Agersbøl, og Mette Christensdatter i Lindved, 1750 i Grejs.
Anders Hansen Elkær i Skjold i Bjerre herred, og Johanne Pedersdatter i Haldrup, 1720 i Vær.
Anders Hansen i Båstrup, og Mette Nielsdatter i Havrum, 1718 i Øster Snede.
Anders Hansen i Daldover, og Anne Andersdatter i Bække, 1706 i Randbøl.
Anders Hansen i Farre, og Dorthe Jørgensdatter i Smidstrup, 1729 i Ringive.
Anders Hansen i Gangsted, og Anne Cathrine Pedersdatter i Søvind, 1770 i Søvind.
Anders Hansen i Hårup, og Dorthe Jensdatter i Enner, 1762 i Tamdrup.
Anders Hansen i Krog, og Sidsel Lauridsdatter i Tønning, 1806 i Tønning.
Anders Hansen i Molger, og Bodil Madsdatter i Føvling, 1700 i Føvling.
Anders Hansen i Møldrup, og Anne Marie Nielsdatter i Vorbjerg, 1761 i Underup.
Anders Hansen i Møldrup, og Birgitte Jensdatter i Gantrup, 1760 i Sønder Vissing.
Anders Hansen i Nimdrup, og Karen Pedersdatter i Vinding, 1753 i Vinding.
Anders Hansen i Ravning, og Marie Pedersdatter i Bindeballe, 1813 i Randbøl.
Anders Hansen i Rådved, og Birthe Hansdatter i Lillerup, 1767 i Østbirk.
Anders Hansen i Smidstrup, og Anne Nielsdatter, enke i Ulkær, 1805 i Grejs.
Anders Hansen i Toftum, og Karen Knudsdatter i Grumstrup, 1757 i Vedslet.
Anders Hansen i Tørring, og Maren Jørgensdatter i Ildved, 1791 i Hvejsel.
Anders Hansen, enkemand i Bordinglund, og Marianne Såby i Sejling, 1806 i Them.
Anders Hansen, enkemand, ladefoged i Linå sogn, og Karen Pedersdatter i Valbygård, 1796 i Them.
Anders Iversen i Ildved, og Anne Frandsdatter i Ildved, 1796 i Thyregod. (Iflg. Hvejsel KB).
Anders Iversen i Mørup i Nørup sogn, og Maren Hansdatter i Balle, 1810 i Bredsten.
Anders Iversen, enkemand i Ildved, og Sidsel Birthe Marie Andersdatter i Linnerup, 1810 i Linnerup.
Anders Jacobsen i Trout:, og Kirsten Rasmusdatter Boes, enke i Vissing, 1791 i Sønder Vissing.
Anders Jacobsen i Hvirring, og Sidsel Jensdatter i Davding, 1746 i Klovborg.
Anders Jacobsen i Kolding, og Anne Sørensdatter på Haraldskær, 1782 i Skibet.
Anders Jacobsen i Naldal, og Maren Christiansdatter i Christianslund, 1799 i Voerladegård.
Anders Jacobsen Stær, enkemand i Brigsted, og Kirsten Hansdatter i Haldrup, 1778 i Vær.
Anders Jacobsen, skrædder i Langskov, og Karen Jensdatter i Tørring, 1792 i Tørring.
Anders Jensen i Addit i Vissing sogn, og Maren Jacobsdatter i Brande, 1767 i Them.
Anders Jensen i Aggestrup, og Karen Madsdatter, enke i Hoved Skovhus, 1751 i Søvind.
Anders Jensen i Balle, og Kirsten Pedersdatter i Hygum, 1708 i Kollerup.
Anders Jensen i Ballebo, og Edel Pedersdatter i Vedslet, 1761 i Vedslet.
Anders Jensen i Bjerlev, og Maren Nielsdatter i Ørnsholt, 1736 i Øster Nykirke.
Anders Jensen i Brigsted, og Anne Jensdatter i Stensballe, 1695 i Vær.
Anders Jensen i Enner, og Anne Sørensdatter, 1791 i Nim.
Anders Jensen i Givskud, og Maren Mogensdatter i Rostrup, 1784 i Nørup.
Anders Jensen i Gjedved, og Kirsten Madsdatter, enke i Ørridslev, 1808 i Ørridslev.
Anders Jensen i Ildved, og Sidsel Marie Pedersdatter i Tørring, 1802 i Tørring.
Anders Jensen i Klovborg, og Maren Pedersdatter i Præstegården, 1766 i Hvirring.
Anders Jensen i Kollemorten, og Anne Thomasdatter på Rørbæk, 1749 i Thyregod.
Anders Jensen i Lindeballe, og Dorthe Christensdatter i Trollerup, 1770 i Nørup.
Anders Jensen i Nyborg, og Johanne Christensdatter i Ulkær, 1755 i Grejs.
Anders Jensen i Pedersholm, og Maren Andersdatter i Tørring, 1797 i Tørring.
Anders Jensen i Sinding, og Johanne Nielsdatter i Store Hjøllund, 1801 i Vrads.
Anders Jensen i Skårup, og Johanne Madsdatter i Ringkloster, 1720 i Hylke.
Anders Jensen i Stensballe, og Anne Paaskesdatter i Ås, 1700 i Søvind.
Anders Jensen i Sønder Vissing Præstegård, og Dorthe Nielsdatter, enke, 1754 i Klovborg.
Anders Jensen i Tamdrup, og Mette Kirstine Christensdatter i Store Lysholt, 1812 i Hornstrup.
Anders Jensen i Tebstrup, og Anne Christensdatter i Horndrup, 1766 i Tåning.
Anders Jensen i Tirsvad, og Cathrine Nielsdatter i Nedenskov, 1809 i Sønder Vissing.
Anders Jensen i Toftum, og Anne Jensdatter i Aggestrup, 1749 i Gangsted.
Anders Jensen i Træden, og Jochum Hermansens enke i Enner, 1789 i Tamdrup
Anders Jensen i Underup, og Anne Madsdatter i Lund, 1798 i Tamdrup.
Anders Jensen i Vejle, og Marie Kirstine [Mgl.] i Stensgård, 1804 i Hornstrup.
Anders Jensen i Vesterhåb i Bryrup sogn, og Maren Nielsdatter i Vrads, 1795 i Vrads.
Anders Jensen i Værholm, og Karen Pedersdatter i Brigsted, 1810 i Søvind.
Anders Jensen i Ørskov, og Anne Andersdatter, enke i Tolstrup, 1794 i Tolstrup.
Anders Jensen i Ørum, og Anne Jørgensdatter, 1757 i Uldum.
Anders Jensen i Østengård i Skibet sogn, og Karen Jepsdatter i Søskov, 1804 i Bredsten.
Anders Jensen i Østerby i Omme sogn, og Else Nielsdatter i Uve, 1723 i Ringive.
Anders Jensen i Ålstrup, og Anne Cathrine Clausdatter i Ås, 1720 i Søvind.
Anders Jensen på Serridslevgård, og Anne Nielsdatter i Vistofte, 1797 i Ovsted.
Anders Jensen Aarup i Horsens, og Anne Elisabeth Pedersdatter i Eldrup, 1752 i Tolstrup.
Anders Jensen, bødker på Bygholm, og Karen Pedersdatter i Ring, 1799 i Ring.
Anders Jensen, enkemand i Dørup, og Karen Jensdatter i Sattrup, 1791 i Østbirk.
Anders Jensen, enkemand i Elbæk, og Bodil Nielsdatter Flintholm i Hornborg, 1721 i Hvirring.
Anders Jensen, enkemand i Hadrup i Hundslund sogn, og Bodil Nielsdatter, enke i Gangsted, 1743 i Gangsted.
Anders Jensen, enkemand i Hundslund, og Birthe Nielsdatter, enke i Brigsted, 1779 i Søvind.
Anders Jensen, enkemand i Møllerup i Hammer sogn, og Else Madsdatter i Give, 1766 i Øster Nykirke.
Anders Jensen, enkemand i Rye, og Karen Jensdatter, enke i Ladegård, 1771 i Voerladegård.
Anders Jensen, enkemand i Vrønding, og Anne Marie Christensdatter i Kalhave, 1804 i Hvirring.
Anders Jensen, og Henrikke Johansdatter, enke efter Søren Skovfoged i Kollerup Skovhus, 1793 i Østbirk.
Anders Jepsen i Dons, og Vibeke Antonette Steen i Birkmosehus, 1790 i Bredsten.
Anders Jepsen i Føvling, og Sidsel Hansdatter i Lundum Mølle, 1749 i Lundum.
Anders Jepsen i Krog, og Mette Nielsdatter i Ringive, 1787 i Ringive.
Anders Jepsen i Rugballe, og Kirsten Jensdatter i Amlund, 1743 i Ringive.
Anders Jonasen, enkemand i Ølholm, og Mette Jacobsdatter i Hornborg, 1777 i Hvirring.
Anders Jørgensen Dyer i Rye, og Johanne Christensdatter Ørting, 1755 i Vinding.
Anders Jørgensen i Fløjstrup, og Mette Pedersdatter i Birkebæk, 1752 i Givskud.
Anders Jørgensen i Givskud sogn, og Johanne Sørensdatter i Hesselbjerg, 1790 i Thyregod.
Anders Jørgensen i Gjedved, og Maren Hansdatter i Brørup, 1748 i Hylke.
Anders Jørgensen i Horsens, og Anne Hansdatter i Ørridslev, 1786 i Ørridslev.
Anders Jørgensen i Horsens, og Maren Sørensdatter i Gjedved, 1802 i Tolstrup.
Anders Jørgensen i Skærup, og Kirsten Knudsdatter i Jennum, 1809 i Skibet.
Anders Jørgensen, enkemand i Kattrup, og Sidsel Hansdatter i Monbjerg, 1791 i Østbirk.
Anders Kjær, degn i Brovst - Svenstrup, og Cathrine Elisabeth Lemeyer på Grundet, 1782 i Hornstrup.
Anders Knudsen, enkemand i Holtum, og Mette Jensdatter i Bredballe, 1783 i Hornstrup.
Anders Krag, skoleholder i Virring i Fruering sogn, og Sara Rasmusdatter Møller i Hvirring, 1795 i Hvirring.
Anders Krog i Lundum, og Margrethe Kolding på Urup, 1742 i Østbirk.
Anders Kruse Eriksen i Neder Donnerup, og Maren Andersdatter i Østerhoved, 1804 i Givskud.
Anders Ladegaard, enkemand i Vrold, og Maren Mikkelsdatter i Brædstrup, 1801 i Ring.
Anders Langballe, enkemand i Tønning, og Anne Marie Nielsdatter i Birknæs, 1786 i Østbirk.
Anders Lauridsen i Alling, og Karen Rasmusdatter i Emborg, 1791 i Rye.
Anders Lauridsen i Bregnhoved, og Maren Christensdatter i Gammelby, 1730 i Ringive.
Anders Lauridsen i Brædstrup, og Mette Jensdatter i Tønning, 1701 i Tønning.
Anders Lauridsen i Daugård, og Anne Rasmusdatter i Bredballe, 1762 i Hornstrup.
Anders Lauridsen i Ejstrup sogn, og Anne Clemensdatter i Skerris, 1792 i Brande.
Anders Lauridsen i Føvling, og Maren Knudsdatter i Ring, 1703 i Ring.
Anders Lauridsen i Grejs, og Edel Jensdatter, 1721 i Hvirring.
Anders Lauridsen i Hygum, og Kirsten Clausdatter i Hvejsel, 1766 i Hvejsel.
Anders Lauridsen i Illerup, og Johanne Christensdatter i Yding, 1780 i Yding.
Anders Lauridsen i Sejrup i Thyregod sogn, og Maren Pedersdatter, enke i Uve, 1767 i Ringive.
Anders Lauridsen i Slelde, og Karen Henriksdatter, enke efter Niels Skærhoved i Dybdal, 1791 i Bredsten.
Anders Lauridsen i Toftum, og Else Jensdatter i Tvingstrup, 1749 i Ørridslev.
Anders Lauridsen i Toftum, og Maren Sørensdatter i Aggestrup, 1747 i Gangsted.
Anders Lauridsen i Torupgård, og Johanne Jørgensdatter i Valbygård, 1813 i Them.
Anders Lauridsen i Vejle, og Adele Marie Thygesen på Store Refstrup, 1805 i Ringive.
Anders Lauridsen i Vonge, og Mette [Mgl.], enke i Givskud, 1810 i Givskud.
Anders Lauridsen Jæger i Nim, og Anne Marie Hansdatter i Velling, 1758 i Bryrup.
Anders Lauridsen Schrøder i Egtved, og Anne Cathrine Joensdatter i Limskov, 1768 i Nørup.
Anders Lauridsen, enkemand i Illerup, og Birgitte Jørgensdatter i Yding, 1798 i Yding.
Anders Lauridsen, enkemand i Illerup, og Birthe Jørgensdatter i Vestbirk, 1798 i Østbirk.
Anders Lauridsen, enkemand i Skovbølling, og Marie Hansdatter i Hvejsel, 1792 i Hvejsel.
Anders Madsen i Grættrup, og Maren Sørensdatter, enke, 1781 i Brande.
Anders Madsen i Hatting, og Bodil Pedersdatter i Lund, 1676 i Hvirring.
Anders Madsen i Hedegård i Them sogn, og Maren Christensdatter, enke i Vinding, 1758 i Vinding.
Anders Madsen i Hedensted, og Anne Kirstine Nielsdatter i Havrum, 1800 i Hvirring.
Anders Madsen i Hørup, og Karen Jepsdatter i H, 1772 i Uldum.
Anders Madsen i Them, og Kirsten Andersdatter i Pindsmølle i Vissing sogn, 1757 i Voerladegård.
Anders Madsen i Vinding, og Maren Christensdatter i Addit, 1752 i Sønder Vissing.
Anders Madsen på Brørup Mark, og Anne Marie Iversdatter i Tebstrup, 1789 i Ovsted.
Anders Madsen Thybo i Them, og Kirsten Andersdatter i Pindsmølle, 1757 i Sønder Vissing.
Anders Madsen, enkemand i Linnerup, og Anne Jensdatter i Åle Præstegård, 1773 i Åle.
Anders Madsen, enkemand i Rugballe, og Maren Madsdatter i Bredstengårde, 1790 i Bredsten.
Anders Madsen, enkemand i Torrild, og Bodil Jensdatter i Vedslet, 1786 i Vedslet.
Anders Madsen, enkemand i Vinding, og Else Jensdatter i Davding, 1751 i Klovborg.
Anders Mathiasen / Mortensen i Grumstrup, og Inger Madsdatter i Hylke, 1760 i Hylke.
Anders Mikkelsen i Gauerslund sogn, og Mette Cathrine Pedersdatter i Hover sogn, 1809 i Hover.
Anders Mikkelsen i Holtum i Grejs sogn, og Anne Sofie Mandix i Vejle, 1809 i Skibet.
Anders Mikkelsen i Underup, og Anne Sørensdatter i Lund, 1743 i Tamdrup.
Anders Mikkelsen i Ørum i Sindbjerg sogn, og Johanne Thomasdatter i Kørup, 1682 i Hvirring.
Anders Mikkelsen i Østbirk, og Bodil Marie Nielsdatter i Halhusene, 1799 i Føvling.
Anders Mogensen, enkemand, hyrde i Daldover, og Kirsten Nielsdatter i Lihme, 1774 i Nørup.
Anders Molbo i Skablund, og Abelone Andersdatter i Grumstrup, 1748 i Vedslet.
Anders Mortensen i Bredal, og Anne Jensdatter i Ørum, 1814 i Grejs.
Anders Mortensen i Løvet, og Anne Sørensdatter i Tønning, 1783 i Tønning.
Anders Mortensen i Tørring, og Anne Nielsdatter i Holtum, 1794 i Grejs.
Anders Mortensen i Vrønding, og Dorthe Frandsdatter i Lundumskov, 1755 i Lundum.
Anders Mortensen i Åstrup, og Karen Mortensdatter i Løvet, 1797 i Grædstrup.
Anders Mortensen, enkemand i Lund i Tamdrup sogn, og Kirsten Nielsdatter i Rådved, 1779 i Hansted.
Anders Mortensen, enkemand i Vestbirk, og Karen Lauridsdatter i Kannerup, 1771 i Hansted.
Anders Nedergaard, enkemand, degn i Nim, og Vilhelmine Marie Cathrine Wolter, 1798 i Nim. (Iflg. Åle KB).
Anders Nielsen Agerbæk, consumptionsbetjent i Vejle, og Anne Kirstine Madsdatter i Lihme, 1771 i Nørup.
Anders Nielsen i Brogård i Brande sogn, og Cathrine Jensdatter i Thyregod, 1742 i Thyregod.
Anders Nielsen i Davding i Grædstrup sogn, og Maren Madsdatter, 1762 i Langskov.
Anders Nielsen i Fjelstervang, og Mette Eskildsdatter, 1777 i Sønder Omme.
Anders Nielsen i Grarup, og Maren Christensdatter i Svindbæk, 1752 i Thyregod.
Anders Nielsen i Grejs, og Anne Sørensdatter i Harbohus, 1765 i Hornstrup.
Anders Nielsen i Grumstrup, og Anne Andersdatter i Fensholt, 1697 i Vedslet.
Anders Nielsen i Grumstrup, og Anne Margrethe Markusdatter i Hoved, 1776 i Ørridslev.
Anders Nielsen i Grumstrup, og Gunder Mikkelsdatter i Ballebo, 1702 i Gangsted.
Anders Nielsen i Haldrup, og Kirsten Andersdatter i Bleld, 1703 i Nebel.
Anders Nielsen i Hjordbjerg, og Kirsten Jørgensdatter i Tammestrup, 1806 i Ovsted.
Anders Nielsen i Hornborg, og Anne Jensdatter i Bøgballe, 1771 i Øster Snede.
Anders Nielsen i Hornstrup, og Kirsten Markusdatter i Grejs, 1720 i Grejs.
Anders Nielsen i Horsens, og Else Pedersdatter på Stensballegård, 1767 i Vær.
Anders Nielsen i Hvirring, og Birgitte Pedersdatter, enke i Vrønding, 1761 i Tamdrup.
Anders Nielsen i Nebsager, og Anne Margrethe Sørensdatter i Ørridslev, 1806 i Ørridslev.
Anders Nielsen i Nørre Grene, og Kirsten Pedersdatter i Lille Brande, 1809 i Sønder Omme.
Anders Nielsen i Randbøl, og Maren Pedersdatter i Brændgårde, 1759 i Ringive.
Anders Nielsen i Sepstrup i Them sogn, og Ellen Pedersdatter i Skærbæk Mølle, 1748 i Vrads.
Anders Nielsen i Solskov, og Johanne Rasmusdatter i Hornstrup, 1750 i Hornstrup.
Anders Nielsen i Solskov, og Sidsel Rasmusdatter, enke i Holtum, 1794 i Grejs.
Anders Nielsen i Troelstrup, og Anne Nielsdatter i Birknæs, 1794 i Østbirk.
Anders Nielsen i Trollerup, og Johanne Christensdatter i Ravning, 1786 i Bredsten.
Anders Nielsen i Træden, og Maren Jensdatter i Føvling, 1718 i Føvling.
Anders Nielsen i Tørring, og Johanne Terkildsdatter i Ildved, 1792 i Hvejsel.
Anders Nielsen i Tørring, og Mette Jensdatter, 1778 i Linnerup.
Anders Nielsen i Uhre i Brande sogn, og Maren Steffensdatter, enke i Kokborg, 1773 i Thyregod.
Anders Nielsen i Underup, og Johanne Nielsdatter i Træden, 1732 i Træden.
Anders Nielsen i Vindelev, og Anne Christensdatter Dalby i Grejs, 1728 i Grejs.
Anders Nielsen i Vonge, og Birgitte Marie Albertsdatter, 1739 i Hvejsel.
Anders Nielsen i Vrønding, og Anne Mikkelsdatter i Vrønding, trolovet i Uldum, 1728 i Hvirring.
Anders Nielsen i Yding, og Lisbeth Joensdatter i Purup, 1806 i Østbirk.
Anders Nielsen i Åle, og Anne Cathrine Madsdatter i Kodallund, 1775 i Hvirring.
Anders Nielsen Katborg i Ulfborg sogn, og Anne Pedersdatter i Enkelund, 1805 i Thyregod.
Anders Nielsen Tømmerby i Them sogn, og Maren Frederiksdatter i Åle, 1813 i Åle.
Anders Nielsen, enkemand i Holtum i Sindbjerg sogn, og Karen Pedersdatter i Kragelund, 1806 i Øster Snede.
Anders Nielsen, enkemand i Lønsgård, og Else Nielsdatter i Uldum, 1783 i Uldum.
Anders Nielsen, og Maren Jensdatter i Ildved, 1716 i Kollerup.
Anders Nielsen, smed i Silkeborg, og Anne Christensdatter i Virklund, 1764 i Them.
Anders Olufsen i Gammelby i Ringive sogn, og Mette Marie Olufsdatter i Skovsende, 1807 i Sønder Omme.
Anders Olufsen i Give, og Anne Gregersdatter i Thyregod, 1745 i Thyregod.
Anders Olufsen i Grindsted sogn, og Anne Pedersdatter, enke i Gammelby, 1805 i Ringive.
Anders Olufsen i Sepstrup, og Maren Henriksdatter i Godrum, 1803 i Vrads.
Anders Olufsen i Ørbæk, og Johanne Poulsdatter i Nebel, 1703 i Nebel.
Anders Pallesen i Skørring Mølle, og Ellen Cathrine Lukasdatter i Nim, 1786 i Nim.
Anders Pedersen Borresmith i Tørring, og Else Olufsdatter, enke i Ulkær, 1754 i Grejs.
Anders Pedersen Frydendal, karetmager i Horsens, og Anne Madsdatter Lundgaard på Stensballegård, 1788 i Vær.
Anders Pedersen i Arnborg, og Birthe Christensdatter i Grarup, 1804 i Brande.
Anders Pedersen i Borupgård, og Birthe Jensdatter i Ørskovgård, 1795 i Kattrup.
Anders Pedersen i Føvling, og Anne Amme i Ring Skovhus, 1770 i Ring.
Anders Pedersen i Gesten sogn, og Else Lauridsdatter i Tved, 1801 i Bredsten.
Anders Pedersen i Grene sogn, og Karen Christensdatter i Båstlund, 1730 i Ringive.
Anders Pedersen i Grædstrup, og Anne Søgaard i Vrads, 1728 i Vrads.
Anders Pedersen i Hedegård, og Anne Kirstine Rasmusdatter i Hvirring Præstegård, 1797 i Hvirring.
Anders Pedersen i Kattrup, og Mette Marie Jørgensdatter, enke i Stenderup, 1783 i Kattrup.
Anders Pedersen i Korning, og Karen Steffensdatter i Vrønding, 1708 i Hvirring.
Anders Pedersen i Lerager, og Maren Jensdatter i Bregnhoved, 1770 i Give.
Anders Pedersen i Lerager, og Mette Pedersdatter i Tørrild, 1742 i Nørup.
Anders Pedersen i Lihme, og Anne Jørgensdatter i Randbøl, 1776 i Bredsten.
Anders Pedersen i Lindved, og Mette Jensdatter i Kragelund, 1798 i Øster Snede.
Anders Pedersen i Møldrup, og Mette Marie Jochumsdatter i Vestbirk, 1799 i Østbirk.
Anders Pedersen i Omvrå, og Maren Hansdatter i Skærlund, 1774 i Brande.
Anders Pedersen i Purup, og Birthe Rasmusdatter i Gantrup, 1744 i Voerladegård.
Anders Pedersen i Ring, og Anne Jensdatter i Løvet, 1733 i Klovborg.
Anders Pedersen i Ris, og Stine Christensdatter i Kidde, 1777 i Jelling.
Anders Pedersen i Sejling, og Anne Jensdatter i Thomaskær, 1807 i Them.
Anders Pedersen i Slagballe, og Maren Jensdatter i Ring, 1720 i Ring.
Anders Pedersen i Torp, og Maren Mikkelsdatter i Honum, 1764 i Hvirring.
Anders Pedersen i Torrild, og hyrdekonen i Vedslet, 1758 i Vedslet
Anders Pedersen i Tvingstrup, og Anne Pedersdatter i Vedslet, 1741 i Vedslet.
Anders Pedersen i Underup, og Maren Nielsdatter i Ring, 1781 i Ring.
Anders Pedersen i Vejle, og Kirsten Christensdatter i Vilstrup, 1719 i Skibet.
Anders Pedersen i Vindelev, og Karen Hansdatter, 1751 i Langskov.
Anders Pedersen i Vingum, og Anne Lauridsdatter i Vipskov, 1733 i Vrads.
Anders Pedersen i Vingum, og Else Marie Jensdatter i Velgårde, 1773 i Klovborg.
Anders Pedersen i Ørum, og Kirsten Pedersdatter i Båstrup, 1677 i Øster Snede.
Anders Pedersen i Åle, og Anne Nielsdatter på Alstedgård, 1781 i Øster Nykirke.
Anders Pedersen Juul i Hatting, og Johanne Kirstine Sørensdatter, enke efter Søren Andersen i Kalhave, 1811 i Hvirring.
Anders Pedersen, enkemand i Grædstrup, og Maren Knudsdatter i Tyrsting, 1780 i Grædstrup.
Anders Pedersen, enkemand i Løvet, og Maren Andersdatter, trolovet i Davding, 1782 i Grædstrup. (Iflg. Bryrup KB).
Anders Pedersen, enkemand i Underup, og Gertrud Jørgensdatter Brønd i Monbjerg, 1791 i Østbirk.
Anders Pedersen, enkemand i Velgårde, og Ellen Nielsdatter i Træden, 1789 i Klovborg.
Anders Pedersen, enkemand i Voerladegård, og Sidsel Rasmusdatter i Brørup, 1785 i Hylke.
Anders Pedersen, enkemand på Låge Mark i Sindbjerg sogn, og Anne Margrethe Hansdatter, enke i Stoltenborg i Kollerup sogn, 1814 i Sindbjerg. (Iflg. Kollerup KB).
Anders Pedersen, enkemand på Låge Mark, og Anne Margrethe Christensdatter i Stoltenborg i Kollerup sogn, 1814 i Grejs.
Anders Pedersen, og Anne Lauridsdatter i Bryrup sogn, 1789 i Vrads.
Anders Pedersen, og Birthe Christensdatter Pich, forlover i Brædstrup, 1800 i Nim.
Anders Pedersen, tømrersvend i Nebsager, og Else Lauridsdatter i Lundum, 1774 i Lundum.
Anders Poulsen i Assendrup, og Else Marie Mortensdatter i Hvejsel, 1808 i Hvejsel.
Anders Poulsen i Horsens, og Dorthe Jensdatter i Vrønding, 1773 i Tamdrup.
Anders Poulsen i Ravning, og Ida Sørensdatter i Lihme, 1692 i Nørup.
Anders Poulsen i Vindelev, og [Mgl.] [Mgl.], 1797 i Hover.
Anders Rasmussen i Bredballe, og Maren Jensdatter i Sole, 1750 i Øster Snede.
Anders Rasmussen i Egebjerg, og Johanne Hansdatter i Tolstrup Mølle, 1750 i Tolstrup.
Anders Rasmussen i Elling, og Margrethe Øllegaard Pedersdatter på Urup, 1779 i Østbirk.
Anders Rasmussen i Gadbjerg, og Maren Christensdatter, 1737 i Skibet.
Anders Rasmussen i Rye, og Ellen Hansdatter i Pindsmølle, 1748 i Sønder Vissing.
Anders Rasmussen i Røjle i Vejlby sogn på Fyn, og Anne Kirstine Nielsdatter i Sødover, 1784 i Nørup.
Anders Rasmussen i Silkeborg Mølle, og Anne Andersdatter i Them, 1758 i Them.
Anders Rasmussen i Skablund, og Maren Jensdatter i Brigsted, 1740 i Søvind.
Anders Rasmussen i Skanderborg, og Maren Jacobsdatter i Møballe, 1768 i Kattrup.
Anders Rasmussen i Torsted, og Karen Andersdatter i Stensballe, 1696 i Vær.
Anders Rasmussen i Uldum, og Kirsten Mikkelsdatter, enke i Havrum, 1794 i Hvirring.
Anders Rasmussen i Vestbirk, og Mette Lauridsdatter i Vrønding, 1773 i Tamdrup.
Anders Rasmussen i Vissing, og Kirsten Mikkelsdatter i Ring, 1715 i Ring.
Anders Rasmussen i Ørnstrup, og Anne Markusdatter i Vestbirk, 1744 i Østbirk.
Anders Rasmussen i Ås, og Mette Jensdatter i Gangsted, 1702 i Gangsted.
Anders Rasmussen, enkemand i Tebstrup, og Maren Nielsdatter Vindelbo i Gantrup, 1785 i Voerladegård.
Anders Rasmussen, skoleholder i Ås, og Karen Hansdatter i Vinten, 1790 i Tamdrup.
Anders Sejersen Bonde, præstens søn, og Magdalene Christensdatter i Ny Haderslev, 1694 i Hvirring.
Anders Simonsen i Horsens, og Kirsten Jacobsdatter på Tyrrestrup, 1792 i Søvind.
Anders Simonsen, enkemand i Hornborg, og Kirsten Madsdatter i Vrønding, 1800 i Tamdrup.
Anders Steffensen i Plovstrup, og Kirsten Pedersdatter i Hårup, 1700 i Føvling.
Anders Steffensen i Silstrup i Skarrild sogn, og Anne Jensdatter i Farre, 1744 i Give.
Anders Svendsen i Burgårde, og Maren Nielsdatter i Velling, 1810 i Bryrup.
Anders Sørensen Due i Kattrup, og Anne Simonsdatter i Ørridslev, 1785 i Ørridslev.
Anders Sørensen i Bindesbøl, og Maren Byrres i Ørum, 1754 i Grejs.
Anders Sørensen i Bjødstrup, og Karen Mortensdatter i Horndrup, 1794 i Tåning.
Anders Sørensen i Firgårde, og Maren Terkildsdatter, enke i Thomaskær, 1806 i Them.
Anders Sørensen i Gammelby i Nørup sogn, og Maren Nielsdatter i Lille Karlskov, 1721 i Ringive.
Anders Sørensen i Gammelby, og Birthe Lauridsdatter på Fyn, 1702 i Nørup.
Anders Sørensen i Gammelstrup i Træden [dvs. Tønning] sogn, og Birthe Marie Jensdatter i Åle, 1772 i Åle.
Anders Sørensen i Givskud, og Maren Jensdatter i Tøsby, 1763 i Ringive.
Anders Sørensen i Hopballe, og Lisbeth Lauridsdatter i Kærbølling, 1765 i Bredsten.
Anders Sørensen i Horsens, og Inger Hansdatter, enke i Ørskov, 1800 i Ørridslev.
Anders Sørensen i Ildved, og Maren Jørgensdatter i Holtum, 1710 i Grejs.
Anders Sørensen i Ildved, og Margrethe Christensdatter i Fløjstrup, 1706 i Kollerup.
Anders Sørensen i Klovborg, og Anne Sørensdatter i Sønderskov, 1736 i Klovborg.
Anders Sørensen i Kollerup, og Anne Sørensdatter i Holtum, 1745 i Grejs.
Anders Sørensen i Krogstrup, og Margrethe Jacobsdatter i Grumstrup, 1703 i Vedslet.
Anders Sørensen i Kørup, og Karen Ibsdatter i Østbirk, 1743 i Østbirk.
Anders Sørensen i Langskov, og Maren Pedersdatter i Uldum, 1804 i Uldum.
Anders Sørensen i Lureby, og Karen Jensdatter i Hvejsel, 1783 i Hvejsel.
Anders Sørensen i Nørup sogn, og Mette Pedersdatter i Åst, 1720 i Ringive.
Anders Sørensen i Ris, og Maren Sørensdatter i Tåning, 1796 i Tåning.
Anders Sørensen i Sindbjerglund, og Dorthe Jensdatter i Honum, 1679 i Hvirring.
Anders Sørensen i Skanderborg Ladegård, og Karen Sørensdatter i Gjedved, 1794 i Tolstrup.
Anders Sørensen i Tofthøj i Gadbjerg sogn, og Anne Lauridsdatter i Sødover, 1740 i Nørup.
Anders Sørensen ved Langskov Kirke, og Anne Jørgensdatter på Låge, 1753 i Grejs.
Anders Sørensen, enkemand i Alken, og Gunder / Gertrud Rasmusdatter i Emborg, 1773 i Rye.
Anders Sørensen, enkemand i Nørskov, og Anne Jensdatter i Føvling, 1748 i Klovborg.
Anders Sørensen, enkemand i Ring, og Anne Marie Pedersdatter i Grædstrup, 1774 i Grædstrup.
Anders Sørensen, enkemand i Trebjerg på Nyborg Mark, og Mette Madsdatter på Grundet, 1806 i Hornstrup.
Anders Sørensen, enkemand i Ås, og Karen Pedersdatter i Haldrup, 1809 i Vær.
Anders Sørensen, skrædder i Uldum, og Anne Jensdatter i Kalhave, 1721 i Hvirring.
Anders Terkildsen i Nyborg, og Kirsten Pedersdatter i Ulkær, 1791 i Grejs.
Anders Terkildsen i Uldum, og Johanne Christensdatter i Ølholm, 1806 i Langskov.
Anders Terkildsen, enkemand i Nyborg, og Helene Johanne Pedersdatter i Båstrup, 1795 i Øster Snede.
Anders Thomsen i Gammelstrup, og Bodil Madsdatter, enke i Ørridslev, 1748 i Ørridslev.
Anders Thomsen i Tyrsting, og Maren Hansdatter i Velling, 1732 i Bryrup.
Anders Thomsen, enkemand i Trøllund i Hejnsvig sogn, og Abelone Jørgensdatter, enke i Vandel, 1811 i Randbøl.
Anders Thomsen, enkemand i Ørskov, og Maren Sørensdatter i Eldrup, 1774 i Tolstrup.
Anders Thorsen i Vissing, og Mette Lauridsdatter i Tønning, 1702 i Tønning.
Anders Zachariasen Vinter i Ørskov, og Georgine Kirstine Hansdatter i Ringkloster, 1788 i Hylke.
Anders Vistisen i Farre, og Inger Pedersdatter, 1733 i Øster Nykirke.
Anders Østergaard, enkemand i Karstoft, og Margrethe Vipskov, 1784 i Brande.
Anders Christian Bildsøe, præst i Løsning - Korning, og Kirsten Stallknecht, præstens datter, 1783 i Øster Nykirke.
Anders Rasmus Kjær, enkemand i Rye, og Sofie Nielsdatter, enke efter Laurids Thorsen i Addit, 1775 i Sønder Vissing.
Andreas Andreasen Aasberg i Lindeballe sogn, og Maren Sørensdatter i Brande sogn, 1795 i Brande.
Andreas Jensen i Borup, og Maren Jensdatter i Grumstrup, 1764 i Vedslet.
Andreas Jensen i Løgager, og Marianne Jørgensdatter i Sillerup Mølle, 1811 i Vrads.
Andreas Jensen i Løsning, og Anne Marie Terkildsdatter i Vindelev, 1811 i Kollerup.
Andreas Jensen i Skårup, og Anne Lauridsdatter i Brigsted, 1790 i Søvind.
Andreas Lorentsen i Egtved, og Lisbeth Ibsdatter i Refsgårde nu i Daldover, 1782 i Randbøl.
Andreas Malte, degn i Nørre Snede, og Cathrine Humblet Sejer i Vesterdam, 1791 i Thyregod.
Andreas Mouridsen i Haderslev, og Marie Nielsdatter, 1780 i Vær.
Andreas Olufsen Møller på Hjarnø, og Karen Rasmusdatter i Hvejsel, 1797 i Hvejsel.
Andreas Olufsen, enkemand i Kokborg i Thyregod sogn, og Birthe Marie Christensdatter i Give, 1814 i Give.
Andreas Pedersen i Brørup, og Maren Jensdatter i Kattrup, 1762 i Kattrup.
Andreas Randrup, skovridder i Frederikshåb, og Kirsten Nisdatter på Engelsholm, 1807 i Nørup.
Andreas Slange, enkemand, og Anne Thomasdatter i Bøgeskov, 1762 i Vrads.
Andreas Slange, enkemand, og Kirsten Rasmusdatter i Vinding, 1760 i Vrads.
Andreas Steffensen i Kollerup, og Marianne Frandsdatter i Hansted, 1811 i Hansted.
Andreas Thomsen i Hornstrup, og Mette Knudsdatter i Neder Knabberup, 1747 i Skibet.
Andreas Christen Pedersen i Ølsted, og Edel Nielsdatter i Nim, 1792 i Nim.
Andreas Christian Jespersen, skomagersvend i Horsens, og Sidsel Olufsdatter i Vinding, 1802 i Vinding.
Andreas Immanuel Mikkelsen i Eldrup, og Lisbeth Pedersdatter i Enner, 1811 i Tolstrup.
Anton Bertelsen, rebslagersvend i Åbenrå, og Mette Christensdatter i Grejs, 1774 i Grejs.
Anton Pedersen, enkemand i Vrold, og Maren Mikkelsdatter i Hylke, 1794 i Hylke.
Anton Ulrik Martin Chronius, degn i Åle - Tørring, og Johanne Sofie, enke efter Højer i Nim, 1813 i Nim
Augustus Christensen i Slagballe, og Karen Knudsdatter / Rasmusdatter i Vissing, 1757 i Sønder Vissing.
Augustus Hansen Ravn i Gauerslund sogn, og Susanne Pedersdatter, enke i Tørring, 1807 i Tørring.
Bastian Clausen i Ouern, og Anne Jørgensdatter i Hornborg, 1796 i Hvirring.
Bendix Jensen i Fuglsang, og Karen Jensdatter i Ejer, 1780 i Ovsted.
Bendix Jensen, enkemand i Fuglsang, og Conradine Christiansdatter i Østbirk, 1805 i Østbirk.
Bendix Jensen, enkemand i Fuglsang, og Johanne Pedersdatter i Vestbirk, 1787 i Østbirk.
Bendix Jonasen, sadelmager, og Mette Jacobsdatter i Lihme, trolovede i Lindeballe, 1757 i Nørup.
Bendix Pedersen, enkemand i Ildved, og Karen Sørensdatter i Lund, 1798 i Grejs.
Bent Andersen i Nim, og Birgitte Christensdatter, enke i Enner, 1769 i Tamdrup.
Bent Christensen i Gødding, og Anne Lauridsdatter, hyrdeenke i Tørskind, 1771 i Bredsten.
Bent Christensen i Toftum, og Anne Cathrine Jørgensdatter i Hvejsel, 1789 i Hvejsel.
Bent Christensen i Vandel, og Maren Nielsdatter i Ringive, 1739 i Ringive.
Bent Clemensen i Åst, og Anne Clausdatter i Sødover, 1735 i Nørup.
Bent Eriksen i Sødover, og Maren Hansdatter i Stenderup sogn, 1791 i Nørup.
Bent Hansen i Egebjerg, og Karen Lauridsdatter i Hansted, 1765 i Vær.
Bent Hermansen i Vrold, og Mette Pedersdatter i Vinding, 1717 i Them.
Bent Iversen i Engum, og Kirsten Madsdatter i Løvet, 1784 i Grædstrup.
Bent Jensen i Daldover, og Mette Clausdatter, enke i Rostrup, 1761 i Ringive.
Bent Jensen i Selstrup, og Mette Pedersdatter i Bøvl, 1748 i Sønder Omme.
Bent Jochumsen på Engelsholm Mark, og Anne Sørensdatter i Ravning, 1808 i Bredsten.
Bent Jørgensen i Ørum, og Anne Nielsdatter i Solskov, 1656 i Øster Snede.
Bent Lauridsen i Dagnæs i Tyrsted sogn, og Anne Rasmusdatter i Hornborg, 1784 i Hvirring.
Bent Lauridsen i Hover, og Birgitte Sørensdatter i Båstrup, 1811 i Øster Snede.
Bent Madsen i Slet, og Else Rasmusdatter i Hvirring, 1681 i Hvirring.
Bent Nielsen i Bredal, og Birthe Pedersdatter i Bredballe, 1798 i Hornstrup.
Bent [Nielsen] i Mølgård, og Maren [Johansdatter] i Harresø, 1741 i Givskud.
Bent Pedersen i Mørup, og Birgitte Jensdatter i Vandelgård, 1803 i Randbøl.
Bent Steffensen i Lund, og Margrethe Asmusdatter på Engelsholm Mark, 1814 i Nørup.
Bent Sørensen i Skjold, og Anne Nielsdatter i Kørup, 1687 i Hvirring.
Bent (?) Nielsen i Horsens, og Kirsten Jensdatter i Stensballe, 1692 i Vær.
Bent Christian Johansen i Jelling, og Else Marie Christensdatter på Hammergård, 1802 i Hammer.
Bertel Andersen i Førstballe, og Ellen Christensdatter i Vandel, 1731 i Randbøl.
Bertel Baumann i Munkhuse, og Maren Meden på Grundet, 1771 i Hornstrup.
Bertel Christensen i Klovborg, og Johanne Kirstine Sørensdatter i Pomphole, 1776 i Thyregod.
Bertel Christoffersen, degn, og Mette Frandsdatter på Våbensholm, 1708 i Ring.
Bertel Hansen Krøll i Horsens, og Dorthe Johansdatter i Gjedved, 1774 i Tolstrup.
Bertel Iversen i Engum, og Kirsten Knudsdatter i Sole, 1730 i Øster Snede.
Bertel Jensen, enkemand i Oldrup, og Karen Hansdatter på Serridslevgård, 1776 i Nebel.
Bertel Jørgensen i Egebjerg, og Mette Nielsdatter i Gjedved, 1755 i Tolstrup.
Bertel Mikkelsen Hjuler i Vindelev, og Johanne Christensdatter i Grejs, 1809 i Grejs.
Bertel Mikkelsen i Laustrup, og Anne Cathrine Nielsdatter på Engelsholm, 1809 i Nørup.
Bertel Mikkelsen i Tyrsted, og Sidsel Eriksdatter i Lund, 1757 i Tamdrup.
Bertel Nedsen i Nørgård i Brørup sogn, og Karen Madsdatter i Tørring, 1797 i Tørring.
Bertel Nielsen i Felding Bjerge, og Karen Jensdatter i Bøvl, 1730 i Sønder Omme.
Bertel Nielsen i Ørbæk, og Maren Thomasdatter i Skovsende, 1772 i Sønder Omme.
Bertel Nielsen på Kjeldkær, og Adelgunde Kirstine Frederikke Jensdatter Verling i Egtved, 1775 i Egtved. (Iflg. Bredsten KB).
Bertel Olufsen i Sønder Vissing, og Karen Nielsdatter, enke i Tønning, 1776 i Tønning.
Bertel Pedersen i Grumstrup, og Karen Hansdatter i Brørup, 1706 i Hylke.
Bertel Rasmussen i Horsens, og Birthe Jacobsdatter i Boring, 1745 i Hvirring.
Bertel Sørensen i Kragelundholm, og Anne Kirstine Sørensdatter i Hornborg, 1805 i Hvirring.
Bertel Terkildsen, enkemand, klejnsmed i Horsens, og Anne Kirstine Hansdatter i Hansted, 1812 i Hansted.
Bjerre Lauridsen i Hårup, og Mette Hansdatter i Brædstrup, 1770 i Ring.
Bork Hansen i Boller Mølle, og Karen Jensdatter i Troelstrup, 1729 i Tønning.
Bright Jacobsen i Hatting, og Anne Andersdatter, enke efter Søren Albertsen i Enner, 1670 i Hvirring.
Broder Frederiksen Glasou fra Bjerre, og Inger Kirstine [Rasmusdatter], enke efter Hans Viby, 1753 i Nim.
Byrre Falk i Gjern sogn, og Kirsten Lauridsdatter, enke efter Fogh i Ålhøj, 1809 i Them.
Byrre Lauridsen i Ørridslev (?), og Anne Cathrine Andersdatter i Præstegården, 1787 i Gangsted.
Carl Lauridsen i Troelstrup i Tønning sogn, og Kirsten Jensdatter i Enner, 1810 i Tamdrup.
Carl Pedersen Hald i Skanderborg, og Karen Lauridsdatter i Tåning, 1795 i Tåning.
Carl Skytte, præst i Skade Præstegård, og Laurentse Billeskov på Mattrup, 1782 i Tyrsting.
Carl Frederik Steiner, født i Schlagewitz i Sachsen på Engelsholm, Papirmølle, og Margrethe Hansdatter i Daldover, 1807 i Randbøl.
Carl Frederik Walter i Flensborg, og Ernstine Schmidt i Papirmøllen, 1801 i Randbøl.
Carsten Andersen i Vejle, og Cathrine Jørgensdatter på Rask, 1711 i Hvirring.
Casper Andersen i Ørum, og Anne Iversdatter i Flemming, 1707 i Hvirring.
Casper Christensen i Brændgård, og Mette Jørgensdatter, enke efter Christen Lauridsen i Mørup, 1761 i Nørup.
Casper Christensen, enkemand i Mørup, og Margrethe Pedersdatter i Lindeballe, 1777 i Ringive.
Casper Nielsen i Ørum, og Karen Christensdatter i Hesselballegård, 1769 i Uldum.
Casper Didrik Jensen i Hvirring, og Mette Christensdatter i Ring, 1776 i Ring.
Casper Johan Pedersen, bogbinder i Horsens, og Marie Margrethe Zeuthen, præstens datter, 1712 i Gangsted.
Christen Alberg i Tolstrup Mølle, og Marie Kirstine Bjerring på Serridslevgård, 1798 i Nebel.
Christen Akselsen i Søvind, og Mette Jensdatter i Stensballe, 1694 i Vær.
Christen Albertsen i Føvling, og Mette Andersdatter i Ring, 1757 i Ring.
Christen Albertsen i Tendrup i Hundslund sogn, og Edel Enevoldsdatter i Hylke Præstegård, 1796 i Hylke.
Christen Albertsen på Låge, og Inger Pedersdatter i Ravning, 1698 i Grejs.
Christen Andersen i Boes, og Maren Jensdatter i Emborg, 1790 i Rye.
Christen Andersen i Burgårde, og Maren Iversdatter i Tvingstrup, 1800 i Ørridslev.
Christen Andersen i Enkelund, og Maren Jensdatter i Uhre i Brande sogn, 1751 i Thyregod.
Christen Andersen i Føvling, og Mette Marie Hansdatter i Klovborg, 1771 i Klovborg.
Christen Andersen i Givskud, og Anne Christensdatter i Bjerlev, 1734 i Hvejsel.
Christen Andersen i Give, og Johanne Christensdatter i Brande sogn, 1781 i Give.
Christen Andersen i Givskud, og Johanne Andersdatter, enke i Nedvad, 1768 i Ringive.
Christen Andersen i Givskud, og Maren Sørensdatter i Lindeballe, 1736 i Ringive.
Christen Andersen i Gjesing, og Maren Mikkelsdatter i Båstrup, 1740 i Hylke.
Christen Andersen i Grejs, og Hanne Lauridsdatter i Bredballe, 1804 i Hornstrup.
Christen Andersen i Grejs, og Marie Jørgensdatter i Fløjstrup, 1809 i Grejs.
Christen Andersen i Grættrup i Nørre Snede sogn, og Kirstine Marie Sørensdatter i Skovbølling, 1811 i Jelling.
Christen Andersen i Hedegård i Ejstrup sogn, og Maren Pedersdatter i Enkelund, 1730 i Thyregod.
Christen Andersen i Horsens, og Bodil Nielsdatter i Såby, 1800 i Yding.
Christen Andersen i Håstrup i Smidstrup sogn, og Maren Lauridsdatter i Ulkær, 1785 i Grejs.
Christen Andersen i Ibsgårde, og Johanne Nielsdatter i Vrads, 1751 i Vrads.
Christen Andersen i Jelling, og Mette Jeremiasdatter i Hvejsel Præstegård, 1778 i Hvejsel.
Christen Andersen i Leret i Nørre Snede sogn, og Anne Sørensdatter i Tyrsting, 1757 i Klovborg.
Christen Andersen i Plovstrup, og Karen Sørensdatter i Hornborg, 1761 i Hvirring.
Christen Andersen i Ring, og Karen Josefsdatter i Grædstrup, 1803 i Grædstrup.
Christen Andersen i Ris i Givskud sogn, og Karen Pedersdatter i Kuldbjerg i Gadbjerg sogn, 1807 i Ringive.
Christen Andersen i Skovbølling, og Birthe Jørgensdatter i Sindbjerglund, 1801 i Grejs.
Christen Andersen i Sødover, og Anne Jensdatter Øhle, enke i Ravning, 1774 i Bredsten.
Christen Andersen i Tykskovgård, og Anne Cathrine Madsdatter på Hastrup, 1793 i Thyregod.
Christen Andersen i Tyrsting, og Mette Christensdatter i Dalsgårde, 1763 i Tyrsting. (Iflg. Klovborg KB).
Christen Andersen i Tørring, og Maren Madsdatter, enke efter Laurids Madsen i Tinnet, 1720 i Øster Nykirke.
Christen Andersen i Vinding, og Anne Nielsdatter i Vrads, 1724 i Vrads.
Christen Andersen på Hammergård, og Karen Christensdatter, enke i Skovborghus, 1811 i Åle.
Christen Andersen på Hvolgård Mark, og Kirsten Jørgensdatter i Ildved, 1815 i Hvejsel.
Christen Andersen Toft i Østergård i Skødstrup sogn, og Karen Sørensdatter Hovgaard, enke i Ørridslev, 1812 i Ørridslev.
Christen Andersen, enkemand i Jelling, og Mette Rasmusdatter, enke i Høgsholt, 1806 i Hover.
Christen Andersen, enkemand i Lindved, og Karen Christensdatter i Hesselballe, 1805 i Uldum.
Christen Andersen, kræmmer i Yding sogn, og Christence Madsdatter i Vinten, 1676 i Hvirring.
Christen Andersen, og Kirsten Steffensdatter i Langskov, 1791 i Ringive.
Christen Andersen, og Maren Christensdatter i Åle, 1669 i Hvirring.
Christen Augustsen fra et fremmed sogn, og Ellen Rasmusdatter, enke i Slagballe, 1729 i Klovborg.
Christen Augustsen i Tebstrup, og Sidsel Steffensdatter i Såbylund, 1796 i Ovsted.
Christen Bentsen i Lindeballe, og Anne Hansdatter i Stensgårde, 1765 i Bredsten.
Christen Bentsen i Vandel, og Else Pedersdatter i Ulkind, 1777 i Ringive.
Christen Brodersen i Hvirring, og Maren Andersdatter i Vindelev sogn, 1675 i Kollerup.
Christen Buch i Hjarup, og Ellen Foltmann i Sofienholm, 1772 i Hover.
Christen Caspersen i Skovbølling, og Else Hansdatter i Graveslund i Hvejsel, 1812 i Hvejsel.
Christen Christensen Bundgaard i Boest i Nørre Snede sogn, og Sidsel Christensdatter i Velgårde, 1752 i Klovborg.
Christen Christensen i Addit, og Anne Pedersdatter i Rustrup, 1699 i Them.
Christen Christensen i Addit, og Maren Lauridsdatter i Hjortsballe, 1697 i Them.
Christen Christensen i Balle, og Kirsten Pedersdatter i Lihme, 1729 i Nørup.
Christen Christensen i Barslund, og Karen Christensdatter, enke efter Jens Sørensen i Førstballe, 1749 i Nørup.
Christen Christensen i Follerup, og Anne Else Hansdatter i Hørup, 1774 i Jelling.
Christen Christensen i Frølund, og Maren Jensdatter i Lille Hjøllund, 1734 i Vrads.
Christen Christensen i Føvling, og Anne Kirstine Rasmusdatter i Dalsgårde, 1788 i Klovborg.
Christen Christensen i Gilshoved (?), og Maren Andersdatter i Vilstrup, 1755 i Skibet.
Christen Christensen i Gludsted, og Kirsten Hansdatter, 1703 i Vrads.
Christen Christensen i Gribstrup, og Ursula Cathrine Olufsdatter i Ansøgård i Vrads sogn, 1731 i Klovborg.
Christen Christensen i Gårde, og Dorthe Sørensdatter i Store Lihme, 1809 i Nørup.
Christen Christensen i Holtum, og Anne Nielsdatter, 1765 i Langskov.
Christen Christensen i Hornstrup, og Kirsten Sørensdatter, 1764 i Uldum.
Christen Christensen i Horsens, og Anne Kirstine Knudsdatter i Kragelund, 1784 i Øster Snede.
Christen Christensen i Hvirring, og Anne Andersdatter i Hansted, 1750 i Hansted.
Christen Christensen i Hvirring, og Karen Mikkelsdatter i Føvling, 1785 i Føvling.
Christen Christensen i Jerrig, og Maren Nielsdatter i Skovsende, 1749 i Sønder Omme.
Christen Christensen i Kattrup, og Maren Madsdatter, enke i Tvingstrup, 1773 i Ørridslev.
Christen Christensen i Kollemorten, og Kirsten Christensdatter i Bøgballe, 1700 i Øster Snede.
Christen Christensen i Kærsgård, og Anne Christensdatter i Virklund, 1693 i Them.
Christen Christensen i Leret, og Bodil Jensdatter i Tofthøj, 1776 i Ringive.
Christen Christensen i Lille Grimlund, og Kirsten Hansdatter i Bøvl, 1703 i Sønder Omme.
Christen Christensen i Lillerup, og Anne Christensdatter i Yding, 1771 i Yding.
Christen Christensen i Lindved, og Anne Nielsdatter i Kragelund, 1755 i Øster Snede.
Christen Christensen i Linnerup, og Kirsten Sørensdatter i Rejsenhus, 1730 i Tørring.
Christen Christensen i Merring, og Karen Jørgensdatter i Krollerup, 1691 i Øster Snede.
Christen Christensen i Nyborg, og Cathrine Marie Mikkelsdatter, enke i Snede, 1788 i Øster Snede.
Christen Christensen i Nyborg, og Karen Jensdatter, enke i Krollerup, 1777 i Øster Snede.
Christen Christensen i Ringive sogn, og Anne Christensdatter i Filskov, 1813 i Sønder Omme.
Christen Christensen i Sandvad, og Anne Margrethe Godskesdatter i Hopballe, 1781 i Jelling.
Christen Christensen i Skanderborg Ladegård, og Anne Jensdatter i Salten, 1737 i Them.
Christen Christensen i Skarrild, og Anne Marie Olufsdatter, 1782 i Brande.
Christen Christensen i Sødover, og Mette Mikkelsdatter, 1730 i Hvejsel.
Christen Christensen i Sønder Kollemorten, og Dorthe Nielsdatter i Harresø, 1748 i Givskud.
Christen Christensen i Sønder Kollemorten, og Maren Hansdatter i Flemming, 1735 i Hvirring.
Christen Christensen i Tinnet, og Johanne Svendsdatter i Sejrup, 1775 i Thyregod.
Christen Christensen i Tornvig i Arnborg sogn, og Anne Marie Sørensdatter i Dørslund, 1812 i Brande.
Christen Christensen i Ulstrup, og Rasmus Knudsens kones søster i Addit, 1772 i Sønder Vissing
Christen Christensen i Velling i Bryrup sogn, og Anne Marie Jensdatter i Troelstrup i Tønning sogn, nu i Slagballe, 1754 i Klovborg.
Christen Christensen i Vesterlund, og Mette Kirstine Nielsdatter, født i Hedegård i Ejstrup sogn, 1807 i Thyregod.
Christen Christensen i Vestervig (?), og Ellen Pedersdatter i Bindeballe, 1731 i Randbøl.
Christen Christensen i Vonge, og Maren Pedersdatter, enke i Lindet, 1791 i Thyregod.
Christen Christensen i Yding, og Anne Marie Mortensdatter i Dørup, 1771 i Voerladegård.
Christen Christensen Lund i Honum, og Lisbeth Pedersdatter, 1743 i Tørring.
Christen Christensen Møller i Gammelsole, og Sidsel Marie Christensdatter, enke efter Christen Lauridsen i Kalhave, 1804 i Hvirring.
Christen Christensen, enkemand i Assendrup, og Maren Jensdatter i Kirkeby, 1769 i Hornstrup.
Christen Christensen, enkemand i Dalsgårde, og Anne Pedersdatter i Føvling, 1799 i Føvling.
Christen Christensen, enkemand i Grejs, og Mette Pedersdatter, enke i Hesselballe, 1776 i Uldum.
Christen Christensen, enkemand i Hvejsel, og Sidsel Kirstine Pedersdatter i Vindelev, 1812 i Kollerup.
Christen Christensen, enkemand i Ring, og Karen Rasmusdatter i Honum, 1767 i Hvirring.
Christen Christensen, enkemand i Ris, og Johanne Pedersdatter, enke i Sønder Kollemorten, 1798 i Øster Nykirke.
Christen Christensen, enkemand i Sødover, og Anne Poulsdatter, enke i Ravning, 1778 i Bredsten.
Christen Christiansen i Velling i Bryrup sogn, og Anne Marie Jensdatter i Troelstrup, 1754 i Tønning.
Christen Christoffersen i Jelling, og Anne Christensdatter i Gadbjerg, 1814 i Ringive.
Christen Clausen i Hover, og Johanne Jensdatter i Østengård, 1803 i Skibet.
Christen Clausen i Ullerupgård i Give sogn, og Maren Jensdatter i Gødsbøl, 1810 i Ringive.
Christen Clemensen i Bregnhoved, og Maren Christensdatter i Filskov, 1710 i Sønder Omme.
Christen Degnbol i Thy, og Karen [Mgl.], enke efter Falk på Engelsholm, 1738 i Nørup.
Christen Dinesen i Grejs, og Maren Bentsdatter i Fousing, 1778 i Hvejsel.
Christen Dinesen, enkemand i Hampenbjerg, og Anne Sørensdatter i Lille Bredlund, 1792 i Vrads.
Christen Ebbesen i Ørum, og Johanne Mortensdatter i Kalhave, 1697 i Hvirring.
Christen Eilskov, skræddersvend i Horsens, og Anne Kirstine Jørgensdatter i Kalhave, 1797 i Hvirring.
Christen Enevoldsen i Rådved, og Hedvig Mikkelsdatter i Lundum, 1766 i Lundum.
Christen Eriksen i Hoven Præstegård, og Karen Jacobsdatter i Østerby, 1693 i Sønder Omme.
Christen Eriksen i Neder Donnerup, og Maren Jensdatter i Oksenbjerge, 1790 i Øster Nykirke.
Christen Eriksen, møller i Kæmpesmølle, og Karen Andersdatter Langballe, enke efter Jacob Jensen i Troelstrup, 1774 i Tønning.
Christen Eriksen, og Else Kirstine Andreasdatter i Nim, 1812 i Underup.
Christen Frandsen i Hornborg, og Mette Christensdatter i Sole, 1767 i Øster Snede.
Christen Frandsen i Overby, og Mette Villumsdatter i Horsens, 1795 i Kattrup.
Christen Frederiksen på Sejlgård, og Anne Sørensdatter i Tømmerby, 1704 i Them.
Christen Gregersen i Jels, og Abelone Villadsdatter i Gadbjerg, 1790 i Ringive.
Christen Gylling, skrædder i Horsens, og Mette Kirstine Vinter på Serridslevgård, 1786 i Nebel.
Christen Hansen i Amlund, og Maren Pedersdatter i Førstballe, 1798 i Ringive.
Christen Hansen i Favrholt, og Anne Nielsdatter i Løve, 1702 i Bryrup.
Christen Hansen i Fuglsang i Thyregod sogn, og Mette Kirstine Eriksdatter i Kærbølling, 1792 i Bredsten.
Christen Hansen i Givskud, og Maren Olufsdatter i Mørup, 1801 i Nørup.
Christen Hansen i Gørklint i Holsted sogn, og Anne Margrethe Lauridsdatter i Daldover, 1812 i Randbøl.
Christen Hansen i Hygum, og Niels Mortensens enke i Rugballe, 1781 i Jelling
Christen Hansen i Høgsholt, og Karen Pedersdatter i Slelde, 1772 i Skibet.
Christen Hansen i Kirkeby, og Maren Pedersdatter i Gødsbøl, 1737 i Sønder Omme.
Christen Hansen i Kolding, og Anne Jensdatter i Ravning, 1774 i Bredsten.
Christen Hansen i Linnerup, og Johanne Pedersdatter i Hvirring, 1771 i Hvirring.
Christen Hansen i Monbjerg, og Margrethe Jensdatter i Føvling, 1809 i Føvling.
Christen Hansen i Plovslund, og Mette Nielsdatter i Vandel, 1767 i Randbøl.
Christen Hansen i Ravning, og Bodil Madsdatter i Lihme, 1744 i Nørup.
Christen Hansen i Vrønding, og Maren Mikkelsdatter i Krollerup, 1683i Øster Snede.
Christen Hansen Lademand i Lund, og Karen Nielsdatter i Horsens, 1724 i Hvirring.
Christen Hansen Møller i Jelling, og Maren Hansdatter, enke i Lund, 1796 i Grejs.
Christen Hansen på Urup, og Dorthe Kirstine Lauridsdatter i Møbjerg, 1760 i Sønder Omme.
Christen Hansen Vonge i Lund, og Mette Mikkelsdatter i Tørring, 1796 i Tørring. (Iflg. Grejs KB).
Christen Hansen, enkemand i Bøgballe, og Anne Mindstrup i Nørre Vilstrup, 1810 i Skibet.
Christen Hansen, enkemand i Hejnsvig, og Karen Madsdatter i Bindeballe, 1767 i Randbøl.
Christen Hansen, enkemand i Kragelund, og Anne Marie Christensdatter i Ørum, 1797 i Grejs.
Christen Hansen, enkemand på Lerbæk Mark, og Maren Thomasdatter i Pjedsted sogn, 1809 i Hover.
Christen Hansen, smed i Gjedved, og Johanne Christensdatter i Lundumskov, 1794 i Lundum.
Christen Henriksen Salling, skoleholder i Elsborg, og Mette Lauridsdatter Ravn på Engelsholm, 1758 i Nørup.
Christen Høj i Favrholt, og Kirsten Andersdatter i Salten, 1700 i Them.
Christen Iversen i Mejsling, og Sofie Frandsdatter, enke efter Laurids Nielsen i Store Lihme, 1810 i Nørup.
Christen Iversen i Ravning, og Johanne Pedersdatter i Jelling, 1779 i Jelling.
Christen Iversen i Yding, og Maren Enevoldsdatter i Tåning, 1781 i Tåning.
Christen Iversen i Ørumholm i Sindbjerg sogn, og Else Christensdatter i Hornborg, 1763 i Hvirring.
Christen Iversen, enkemand i Almstok, og Maren Iversdatter i Ravning, 1774 i Randbøl. (Iflg. Bredsten KB).
Christen Iversen, enkemand i Ravning, og Kirsten Christensdatter i Gulddal, 1801 i Bredsten. (Iflg. Skibet KB).
Christen Jacobsen i Bobæk, og Maren Andersdatter Langballe i Tønning, 1739 i Tønning.
Christen Jacobsen i Ågård i Thyregod sogn, og Ellen Marie Pedersdatter i Blæsbjerg, 1800 i Brande.
Christen Jacobsen Rind i Vadsmølle, og Maren Eriksdatter i Testrup, 1763 i Kattrup.
Christen Jensen i Bøgballe, og Anne Jacobsdatter i Kalhave, 1752 i Hvirring.
Christen Jensen i Ejer, og Kirsten Enevoldsdatter i Tåning, 1773 i Tåning.
Christen Jensen i Førstballe, og Kirsten Jørgensdatter i Daldover, 1743 i Nørup.
Christen Jensen i Gadbjerg, og Anne Olufsdatter i Trollerup, 1696 i Nørup.
Christen Jensen i Gammelby, og Sidsel Jensdatter i Sandvad, 1815 i Hvejsel.
Christen Jensen i Givskud, og Mette Nielsdatter i Ildved, 1769 i Hvejsel.
Christen Jensen i Grejs, og Anne Mouridsdatter Højer på Rask, 1693 i Hvirring.
Christen Jensen i Hedensted, og Else Mikkelsdatter i Ballebo, 1719 i Gangsted.
Christen Jensen i Horsens, og Johanne Marie Madsdatter i Åle, 1805 i Åle.
Christen Jensen i Hvirring, og Anne Marie Lauridsdatter, 1762 i Uldum.
Christen Jensen i Høgsholt, og Anne Marie Clausdatter i Neder Knabberup, 1800 i Skibet.
Christen Jensen i Ildved, og Kirsten Christensdatter i Holtum, 1783 i Grejs.
Christen Jensen i Jennum, og Maren Knudsdatter i Kærbølling, 1760 i Bredsten.
Christen Jensen i Klovborg, og Maren Pedersdatter i Ring, 1760 i Ring.
Christen Jensen i Kokborg, og Johanne Byrresdatter i Hage, 1767 i Hammer.
Christen Jensen i Kollemorten, og Dorthe Madsdatter på Rørbæk, 1751 i Thyregod.
Christen Jensen i Kragelund / Lindved, og Anne Christensdatter, enke efter Mads Engelbretsen i Lindved, 1699 i Grejs.
Christen Jensen i Langballe, og Mette Pedersdatter i Addit, 1754 i Sønder Vissing.
Christen Jensen i Lille Tykskov, og Kirsten Lauridsdatter i Enkelund, 1761 i Thyregod.
Christen Jensen i Lindved, og Anne Madsdatter i Lindved, 1786 i Linnerup. (Iflg. Grejs KB).
Christen Jensen i Lund, og Maren Stigsdatter i Nim, 1772 i Nim.
Christen Jensen i Lysholt, og Mette Jørgensdatter i Sole, 1763 i Øster Snede.
Christen Jensen i Merring, og Anne Mortensdatter, enke i Vrønding, 1801 i Tamdrup.
Christen Jensen i Nollund, og Karen Pedersdatter i Skovsende, 1725 i Sønder Omme.
Christen Jensen i Nørskov nu i Hallundbæk, og Maren Pedersdatter i Omvrå, født i Nørskov, 1794 i Nørup.
Christen Jensen i Oldrup i Ørting [dvs. Hundslund] sogn, og Kirsten Sørensdatter i Gangsted, 1672 i Gangsted.
Christen Jensen i Rugballe, og Johanne Pedersdatter i Krollerup, 1641 i Øster Snede
Christen Jensen i Sejt, og Else Sørensdatter i Ladegård, 1762 i Klovborg.
Christen Jensen i Snede sogn, og Anne Marie Pedersdatter, enke efter Peder Mortensen, 1806 i Skibet.
Christen Jensen i Søgårde, og Dorthe Poulsdatter, 1749 i Skibet.
Christen Jensen i Sønder Grene, og Abelone Poulsdatter i Møbjerg, 1731 i Sønder Omme.
Christen Jensen i Thyregod sogn, og Maren Christensdatter, enke efter Mads Poulsen på Tørring Mark, 1799 i Tørring.
Christen Jensen i Tørring Brohus, og Anne Lauridsdatter i Hesselballe, 1776 i Uldum.
Christen Jensen i Tørring, og Anne Cathrine Bendixdatter i Fousing, 1782 i Hvejsel.
Christen Jensen i Tørskind, og Johanne Jensdatter på Store Lihme Mark, 1813 i Nørup.
Christen Jensen i Uhre i Hover sogn, og Kirsten Sørensdatter i Clausholm, 1808 i Jelling. (Iflg. Ringive KB).
Christen Jensen i Uhre, og Anne Christensdatter, 1741 i Skibet.
Christen Jensen i Uldum, og Maren Nielsdatter i Honum, 1674 i Hvirring.
Christen Jensen i Ulkær, og Johanne Christiansdatter i Snede, 1789 i Øster Snede.
Christen Jensen i Uth, og Maren Jørgensdatter i Borup, 1789 i Kattrup.
Christen Jensen i Vejle, og Anne Jensdatter, enke efter Peder Smed her i byen, 1804 i Skibet.
Christen Jensen i Vejle, og Anne Marie Christensdatter, enke efter Jens Jørgensen i Stenagerhus, 1810 i Skibet.
Christen Jensen i Velling, og Anne Simonsdatter i Vorret, 1702 i Them.
Christen Jensen i Vinding, og Bodil Sørensdatter i Flemming, 1756 i Hvirring.
Christen Jensen i Ørum, og Margrethe Lauridsdatter, 1763 i Uldum.
Christen Jensen i Åle, og Karen Jørgensdatter, 1753 i Tørring.
Christen Jensen i Åle, og Maren Nielsdatter i Brædstrup, 1771 i Ring.
Christen Jensen i Åle, og Sidsel Christensdatter i Føvling, 1770 i Føvling.
Christen Jensen i Åle, og Unse Nielsdatter i Honum, 1688 i Hvirring.
Christen Jensen Linnerup i Vindelev, og Lisbeth Jacobsdatter i Bøgballe, 1778 i Hvejsel. (Iflg. Øster Snede KB).
Christen Jensen Møller, enkemand i Gammelsole, og Johanne Christensdatter i Harbohus, 1770 i Hornstrup.
Christen Jensen på Engelsholm, og Maren Jensdatter i Horsens, 1782 i Hvejsel.
Christen Jensen på Høgsholt Mark i Hover sogn, og Johanne Marie Clausdatter i Neder Knabberup, 1814 i Skibet.
Christen Jensen, enkemand i Fløjstrup, og Kirsten Jacobsdatter, enke i Uhre, 1774 i Kollerup.
Christen Jensen, enkemand i Krollerup, og Anne Christensdatter i Nyborg, 1790 i Langskov.
Christen Jensen, enkemand i Molger, og Mette Cathrine Christensdatter i Stubberup, 1805 i Tamdrup.
Christen Jensen, enkemand i Monbjerg, og Else Jensdatter i Vinten, 1748 i Tamdrup.
Christen Jensen, enkemand i Omvrå, og Kirsten Jensdatter i Give, 1792 i Give.
Christen Jensen, møller i Bjerresmølle, og Mette Sørensdatter i Bredvad Mølle, 1701 i Træden.
Christen Jensen, og Anne Sørensdatter i Fløjstrup, 1796 i Hornstrup. (Iflg. Kollerup KB).
Christen Jensen, og Anne Sørensdatter, 1799 i Gangsted. (Iflg. Vedslet KB).
Christen Jensen, og Sidsel Christensdatter, trolovet i Føvling, 1770 i Åle.
Christen Jensen, skrædder i Krollerup, og Karen Sørensdatter i Havrum, 1666 i Hvirring.
Christen Jensen, smed i Birk, og Maren Jensdatter i Ustrup, 1699 i Hylke.
Christen Jepsen i Tyrsting, og Kirsten Pedersdatter i Ring, 1741 i Ring.
Christen Jepsen, enkemand i Bredal, og Mette Jensdatter i Vrønding, 1743 i Tamdrup.
Christen Jespersen, degn i Hjortsvang, og Maren Thomasdatter, enke efter Peder Degn, 1718 i Hvirring.
Christen Johansen i Styvel i Jelling sogn, og Ingeborg Lauridsdatter på Kjeldkær, 1802 i Bredsten.
Christen Johansen, enkemand på Ballegård Mark, Kirsten Jacobsdatter i Almstok, 1800 i Randbøl.
Christen Jonasen i Hørup, og Bodil Jensdatter i Kolding, 1776 i Jelling.
Christen Jonasen i Vindelev, og Else Madsdatter i Givskud, 1746 i Givskud.
Christen Jonasen, enkemand i Vindelev, og Kirsten Iversdatter, enke i Ulkær, 1791 i Grejs.
Christen Joensen i Leret i Nørre Snede sogn, og Maren Rasmusdatter i Burgårde, 1751 i Klovborg.
Christen Juliusen i Grumstrup, og Karen Johansdatter i Føvling, 1806 i Føvling.
Christen Juliusen i Nim, og Karen Sørensdatter i Neder Vrønding, 1681 i Hvirring.
Christen Justsen i Bredstenlund, og Anne Sørensdatter i Bindeballe, 1723 i Bredsten. (Iflg. Randbøl KB).
Christen Jørgensen i Føvling, og Karen Pedersdatter i Hvirring, 1732 i Føvling.
Christen Jørgensen i Gjedved, og Sidsel Pedersdatter i Egebjerg, 1765 i Hansted.
Christen Jørgensen i Jennum, og Johanne Nielsdatter i Kærbølling, 1771 i Bredsten.
Christen Jørgensen i Korning, og Anne Elisabeth Pedersdatter i Vrønding, 1771 i Tamdrup.
Christen Jørgensen i Korning, og Mette Poulsdatter i Hornborg, 1751 i Hvirring.
Christen Jørgensen i Nykirke sogn, og Birthe Nielsdatter i Hammer sogn, 1800 i Hammer.
Christen Jørgensen i Tinnet i Nykirke sogn, og Anne Jensdatter på Rørbæk, 1746 i Thyregod.
Christen Jørgensen i Uldum, og Kirsten Dinesdatter i Lindved, 1722 i Grejs.
Christen Jørgensen i Vesterby i Ødsted sogn, og Maren Jesdatter, enke i Ravning, 1796 i Bredsten.
Christen Jørgensen i Vindelev, og Karen Jensdatter, enke på Ørum Mark, 1811 i Grejs.
Christen Jørgensen på Stovgård Mark, og Maren Christensdatter i Tørring, 1794 i Langskov. (Iflg. Tørring KB).
Christen Jørgensen Søgård i Nørre Snede, og Anne Sejersdatter i Nørre Kollemorten, 1734 i Øster Nykirke.
Christen Jørgensen, enkemand i Uldum, og Anne Jensdatter i Havrum, 1693 i Hvirring.
Christen Jørgensen, enkemand, drejer i Horsens, og Margrethe Mortensdatter, enke efter Rasmus Krag i Hansted, 1783 i Hansted.
Christen Kjeldsen i Vinding, og Magdalene Sørensdatter i Davding, 1724 i Klovborg.
Christen Knudsen i Bindeballe, og Maren Sørensdatter i Nørup, 1773 i Nørup.
Christen Knudsen i Flemming, og Cathrine Markusdatter i Vrønding, 1787 i Tamdrup.
Christen Knudsen i Hatting, og Kirsten Christensdatter i Ørum, 1752 i Grejs.
Christen Knudsen i Kodallund, og Anne Sørensdatter i Hårup, 1739 i Føvling.
Christen Knudsen i Thyregod sogn, og Kirsten Olufsdatter i Farre, 1790 i Give.
Christen Knudsen Knippel i Flemming, og Johanne Cathrine Albertsdatter i Åle Præstegård, 1792 i Åle.
Christen Knudsen, enkemand i Flemming, og Gertrud Andersdatter i Træden, 1800 i Tamdrup.
Christen Knudsen, enkemand i Kannerup, og Bodil Nielsdatter i Hansted, 1760 i Hansted.
Christen Knudsen, enkemand i Søkærhus i Verst sogn, og Else Marie Jørgensdatter i Bindeballe, 1807 i Randbøl.
Christen Knudsen, og Kirsten Lauridsdatter, 1801 i Gadbjerg. (Iflg. Kollerup KB).
Christen Krarup Listo i Skaber Mølle, og Maren Kruse på Hvolgård, 1750 i Langskov.
Christen Kvist i Åle, og Maren Nielsdatter i Brædstrup, 1771 i Føvling.
Christen Lauridsen Hillemann i Lihme, og Mette Ibsdatter i Daldover, 1764 i Randbøl.
Christen Lauridsen i Ejer, og Karen Sørensdatter i Tåning, 1782 i Tåning.
Christen Lauridsen i Engum, og Kirsten Lauridsen i Bredballe, 1803 i Hornstrup.
Christen Lauridsen i Horsens, og Ellen Sørensdatter i Værholm, 1697 i Vær.
Christen Lauridsen i Jordrup, og Karen Marie Sørensdatter i Bindeballe, 1793 i Randbøl.
Christen Lauridsen i Korning, og Karen Jensdatter i Kragelund, 1738 i Øster Snede.
Christen Lauridsen i Lindved, og Sidsel Cathrine Christensdatter i Kragelund, 1752 i Øster Snede.
Christen Lauridsen i Vindelev, og Anne Marie Jensdatter i Hvirring, 1797 i Hvirring.
Christen Lauridsen i Vindelev, og Mette Christensdatter i Sole, 1783 i Øster Snede.
Christen Lauridsen i Ølholm, og Kirsten Sørensdatter i Holtum, 1814 i Hornstrup.
Christen Lauridsen Kjær i Ølholm, og Anne Hansdatter i Ørum, 1689 i Grejs.
Christen Lauridsen på Bjerre Mark, og Maren Jensdatter i Tørring, 1794 i Tørring.
Christen Lauridsen på Låge Mark, og Maren Christensdatter i Davding, 1807 i Åle.
Christen Lauridsen på Tirsbæk, og Gertrud Andersdatter i Bredballe, 1792 i Hornstrup.
Christen Lauridsen, enkemand i Egebjerg, og Karen Nielsdatter i Monbjerg, 1785 i Østbirk.
Christen Lauridsen, enkemand i Enkelund i Thyregod sogn, og Kirsten Nielsdatter i Uhre, 1797 i Brande.
Christen Lauridsen, enkemand i Honum, og Kirsten Andersdatter på Rosenvold, 1774 i Hvirring.
Christen Lauridsen, enkemand i Løsning, og Anne Kirstine Jørgensdatter i Sole, 1807 i Øster Snede.
Christen Lauridsen, enkemand i Vindelev, og Karen Christensdatter på Hvolgård, 1814 i Langskov.
Christen Lauridsen, smed i Lundum, og Marie Cathrine Christensdatter i Nim, 1791 i Nim.
Christen Lirendrejer, og Maren Jensdatter, enke, 1774 i Jelling. (Iflg. Ringive KB).
Christen Ludvigsen, og Karen Thomasdatter, trolovet i Omme sogn, 1680 i Nørup.
Christen Madsen fra Bjerre Herred, og Anne Jørgensdatter, enke i Tebstrup, 1792 i Ovsted.
Christen Madsen Fyn i Horsens, og Mette Jacobsdatter i Båstrup, 1799 i Øster Snede.
Christen Madsen i Alken, og Vendel Nielsdatter i Emborg, 1786 i Rye.
Christen Madsen i Assendrup, og Birthe Nielsdatter i Solskov, 1797 i Øster Snede.
Christen Madsen i Borum, og Anne Pedersdatter i Ås, 1738 i Søvind.
Christen Madsen i Bregnhoved i Give sogn, og Else Nielsdatter i Kærgård, 1713 i Thyregod.
Christen Madsen i Dyrvig, og Karen Nielsdatter, 1789 i Sønder Omme.
Christen Madsen i Dyrvig, og Maren Christensdatter i Bøvl, 1794 i Sønder Omme.
Christen Madsen i Eldrup, og Anne Andersdatter i Lundum, 1766 i Lundum.
Christen Madsen i Fousing, og Inger Nielsdatter i Sønder Kollemorten, 1790 i Øster Nykirke.
Christen Madsen i Gammelsole, og Anne Cathrine Bentsdatter i Havrum, 1805 i Hvirring.
Christen Madsen i Give, og Mette Kirstine Simonsdatter i Svindbæk, 1762 i Thyregod.
Christen Madsen i Grejs, og Karen Jørgensdatter i Hornstrup, 1755 i Grejs. (Iflg. Hornstrup KB).
Christen Madsen i Grejs, og Marie Hesbæk, enke, 1808 i Kollerup.
Christen Madsen i Højen, og Karen Nielsdatter i Lildfrost, skilt fra Mikkel i Hopballe, 1785 i Bredsten.
Christen Madsen i Hårup i Føvling sogn, og Kirsten Jensdatter i Hjortsvang, 1796 i Linnerup.
Christen Madsen i Knabberup i Skibet sogn, og Kirsten Jensdatter i Hørup, 1813 i Jelling.
Christen Madsen i Linnerup sogn, og Anne Hedvig Mogensdatter i Linnerup sogn, 1797 i Tørring. (Iflg. Linnerup KB).
Christen Madsen i Linnerup, og Kirsten Nielsdatter, enke i Hvirring, 1774 i Hvirring.
Christen Madsen i Nørre Langelund, og Anne Hansdatter i Filskov, 1721 i Sønder Omme.
Christen Madsen i Sneptrup Præstegård, og Anne Marie Rasmusdatter, enke i Båstrup, 1805 i Hylke.
Christen Madsen i Stjær, og Kirsten Jensdatter i Tåning, 1810 i Tåning.
Christen Madsen i Varho i Gørding sogn nu i Frederiksnåde i Vorbasse sogn, og Johanne Mogensdatter i Frederikshåb, 1798 i Randbøl.
Christen Madsen i Vejle, og Maren Thomasdatter i Grejs, 1748 i Grejs.
Christen Madsen i Vindelev sogn, og Anne Sørensdatter på Rørbæk, 1781 i Thyregod.
Christen Madsen, enkemand i Egebjerg, og Marie Rasmusdatter i Nim, 1794 i Nim.
Christen Madsen, enkemand i Hvejsel, og Mette Kirstine Sørensdatter i Alsted Mølle, 1796 i Øster Nykirke.
Christen Madsen, enkemand i Åle, og Mette Kirstine Pedersdatter i Honum, 1812 i Hvirring.
Christen Madsen, født i Nørre Langelund i Ringive sogn, og Maren Jensdatter, født i Nørre Kollemorten, 1813 i Thyregod.
Christen Madsen, og Kirsten Pedersdatter i Lureby, 1764 i Tørring.
Christen Markussen i Grejs, og Gertrud Sørensdatter på Vindelev Mark, 1813 i Kollerup.
Christen Markussen i Jelling, og Mette Jørgensdatter i Ørum, 1696 i Grejs.
Christen Markussen i Vrønding, og Maren Christensdatter i Tyrsting, 1793 i Tyrsting.
Christen Mikkelsen i Bredal, og Mette Olufsdatter i Solskov, 1727 i Øster Snede.
Christen Mikkelsen i Hornborg, og Birthe Rasmusdatter, enke i Bleld, 1775 i Nebel.
Christen Mikkelsen i Ildved, og Lene Christiansdatter i Hage, 1763 i Hammer.
Christen Mikkelsen i Tåning, og Cathrine Henriksdatter, enke i Havbjerg, 1777 i Åle.
Christen Mikkelsen i Vonge, og Anne Andersdatter i Bøgballe, 1770 i Øster Snede.
Christen Mikkelsen i Vonge, og Anne Sørensdatter i Holtum, 1773 i Grejs.
Christen Mikkelsen, enkemand i Togsvig, og Anne Marie Pedersdatter, 1777 i Brande.
Christen Mogensen på Brørup Mark, og Gertrud Hansdatter i Tebstrup, 1808 i Ovsted.
Christen Mogensen, snedker i Horsens, og Karen Jørgensdatter i Ørum, 1806 i Grejs.
Christen Mortensen i Ankelbo, og Maren Iversdatter i Bindeballe, 1783 i Randbøl.
Christen Mortensen i Bredal, og Maren Christensdatter i Grejs, 1695 i Grejs.
Christen Mortensen i Føvling, og Cathrine Jensdatter i Løvet, 1761 i Grædstrup.
Christen Mortensen i Hesselbjerge, og Maren Pedersdatter i Askær i Brande sogn, 1755 i Thyregod.
Christen Mortensen i Svejstrup, og Maren Jensdatter i Sattrup, 1806 i Østbirk.
Christen Mortensen i Træden, og enken i Føvling Anneksgård, 1783 i Føvling
Christen Mønster i Ølholm, og Maren Clausdatter i Hesselballe, 1765 i Uldum.
Christen Nielsen i Addit, og Karen Rasmusdatter i Fogstrup, 1747 i Them.
Christen Nielsen i Alsted Mølle, og Anne Mette Andersdatter i Plovstrup, 1764 i Tørring.
Christen Nielsen i Assendrup, og Bodil Sørensdatter, enke i Bredballe, 1770 i Hornstrup.
Christen Nielsen i Bindeballe, og Johanne Nielsdatter, enke i Filskov, 1773 i Sønder Omme.
Christen Nielsen i Brande, og Else Jensdatter i Bjerlev, 1798 i Hvejsel.
Christen Nielsen i Bredal, og Bodil Christensdatter i Solskov, 1651 i Øster Snede.
Christen Nielsen i Bregnhoved, og Karen Pedersdatter i Nørre Kollemorten, 1800 i Øster Nykirke.
Christen Nielsen i Daldover, og Maren Pedersdatter i Rostrup, 1736 i Ringive.
Christen Nielsen i Ejstrup sogn, og Karen Sørensdatter i Borup, 1796 i Brande.
Christen Nielsen i Filskov, og Bodil Jensdatter i Smidstrup, 1796 i Ringive.
Christen Nielsen i Funder, og Maren Nielsdatter i Gjessø, 1748 i Them.
Christen Nielsen i Gammelstrup, og Johanne Jensdatter i Vissing, 1782 i Sønder Vissing.
Christen Nielsen i Gjaldbæk, og Dorte Jensdatter i Farre, 1721 i Give.
Christen Nielsen i Gødvad, og Anne Sofie Christensdatter i Them, 1759 i Them.
Christen Nielsen i Haderslev, og Margrethe Olufsdatter på Fårup Mark, 1809 i Jelling.
Christen Nielsen i Hauge, og Karen Pedersdatter i Tørring, 1794 i Tørring.
Christen Nielsen i Hedegård, og Mette Jespersdatter i Nørre Langelund, 1731 i Ringive.
Christen Nielsen i Heftholm, og Maren Pedersdatter i Gammelstrup, 1733 i Tønning.
Christen Nielsen i Hornstrup, og Karen Iversdatter i Grejs, 1693 i Grejs.
Christen Nielsen i Hover sogn, og Mette Marie Hansdatter på Jelling Hede, 1814 i Jelling.
Christen Nielsen i Hover, og Karen Pedersdatter, enke i Ildved, 1765 i Hvejsel.
Christen Nielsen i Kattrup, og Maren Adamsdatter i Brørup, 1768 i Hylke.
Christen Nielsen i Langskov sogn, og Kirsten Hansdatter i Sindbjerglund, 1773 i Grejs.
Christen Nielsen i Lihme, og Kirsten Olufsdatter, enke efter Vide Andersen i Ravning, 1767 i Bredsten.
Christen Nielsen i Lihme, og Margrethe Jensdatter i Tørskind, 1740 i Bredsten.
Christen Nielsen i Lundfod, og Anne Mikkelsdatter i Lille Bredlund, 1748 i Vrads.
Christen Nielsen i Løsning, og Mette Pedersdatter i Snede, 1754 i Øster Snede.
Christen Nielsen i Plovslund, og Else Andersdatter i Almstok, 1726 i Randbøl.
Christen Nielsen i Ris, og Anne Christensdatter i Monbjerg, 1739 i Ovsted. (Iflg. Østbirk KB).
Christen Nielsen i Ris, og Mette Mortensdatter i Gjedved, 1743 i Tolstrup.
Christen Nielsen i Rugsted, og Else Marie Jensdatter i Lihmskov, 1796 i Nørup.
Christen Nielsen i Rye, og Ellen Christensdatter i Asklev, 1709 i Them.
Christen Nielsen i Sindbjerglund, og Anne Lauridsdatter i Ørum, 1782 i Langskov. (Iflg. Grejs KB).
Christen Nielsen i Skanderborg, og Maren Jørgensdatter i Ustrup, 1744 i Hylke.
Christen Nielsen i Sønder Omme / Brandlund i Brande sogn, og Anne Nielsdatter i Lille Hestlund, 1788 i Give.
Christen Nielsen i Tinnet, og Else Nielsdatter i Skovsbøl, 1755 i Thyregod.
Christen Nielsen i Ullerup i Give sogn, og Kirsten Mortensdatter i Skærlund, 1785 i Brande.
Christen Nielsen i Vinding, og Kirsten Rasmusdatter i Lund, 1739 i Grejs.
Christen Nielsen i Ølholm, og Maren Andersdatter, enke i Alsted Mølle, 1762 i Øster Nykirke.
Christen Nielsen Kollerup i Horsens, og Ulrikke Fransiska Hansdatter i Nim, 1770 i Nim.
Christen Nielsen Kousgaard, skolelærer i Hornborg, og Cathrine Marie Christensdatter i Kørup, 1813 i Tamdrup.
Christen Nielsen på Hover Mark, og Karen Vistisdatter i Øster Snede, 1814 i Øster Snede.
Christen Nielsen på Kjeldkær, og Mette Christensdatter i Lihme, 1780 i Nørup.
Christen Nielsen ved Rugballegård i Hover sogn, og Else Nielsdatter, enke i Vonge, 1778 i Øster Nykirke.
Christen Nielsen, enkemand i Boring, og Anne Lauridsdatter i Vrønding, 1782 i Tamdrup.
Christen Nielsen, enkemand i Bredal, og Kirsten Madsdatter i Snede, 1800 i Øster Snede.
Christen Nielsen, enkemand i Funder, og Anne Dorthe Eriksdatter i Fogstrup, 1801 i Them.
Christen Nielsen, enkemand i Føvling, og Lisbeth Jensdatter i Hvirring, 1800 i Hvirring.
Christen Nielsen, enkemand i Hedegård i Ejstrup sogn, og Lene Sørensdatter i Pomphole, 1776 i Thyregod.
Christen Nielsen, enkemand i Kragelund, og Kirsten Iversdatter, enke i Ulkær, 1796 i Grejs.
Christen Nielsen, enkemand i Lund, og Anne Lauridsdatter på Agersbøl, 1782 i Langskov. (Iflg. Øster Snede KB).
Christen Nielsen, enkemand i Tørring, og Karen Pedersdatter i Flemming, 1807 i Hvirring.
Christen Nielsen, enkemand, degn i Løgager, og Marie Kirstine Johansdatter ved Funder Kirke, 1806 i Them.
Christen Nielsen, hjulmager i Vonge, og Maren Jensdatter, enke efter Markus i Plovstrup, 1724 i Tørring.
Christen Nielsen, og Marianne Jørgensdatter, 1803 i Tønning. (Iflg. Grejs KB).
Christen Nikolajsen i Rugballe, og Mette Sørensdatter i Knabberup, 1729 i Skibet.
Christen Nikolajsen i Rugballe, og Tove Hansdatter, 1723 i Skibet.
Christen Nissen, enkemand i Jennum i Skibet sogn, og Karen Madsdatter i Rostrup, født i Sødover, 1802 i Nørup.
Christen Olufsen i Farre i Give sogn, og Maren Lauridsdatter i Smidstrup, 1812 i Ringive.
Christen Olufsen i Hampen, og Mette Andersdatter i Store Bredlund, 1725 i Vrads.
Christen Olufsen i Ladegård, og Kirsten Jacobsdatter i Gjedved, 1793 i Voerladegård.
Christen Olufsen i Oksenbjerge, og Inger Madsdatter i Ørum, 1799 i Langskov.
Christen Olufsen i Tolstrup, og Johanne Kirstine Jørgensdatter i Stensballe, 1751 i Vær.
Christen Olufsen på Urup, og Anne Kirstine Nielsdatter i Vintenskov, 1802 i Tamdrup.
Christen Olufsen, enkemand i Arnborg, og Anne Lauridsdatter, 1785 i Brande.
Christen Olufsen, skoleholder i Træden, og Mette Pallesdatter i Skanderborg, 1724 i Træden.
Christen Olufsen, smed i Over Amtrup i Snejbjerg sogn, og Anne Thomasdatter, 1791 i Brande.
Christen Pedersen Bach, og Anne Pedersdatter, enke i Them sogn, 1790 i Them. (Iflg. Rye KB).
Christen Pedersen Brink i Egtved sogn, og Anne Jørgensdatter, enke i Tørrild, 1750 i Nørup.
Christen Pedersen i Ammitsbøl, og Maren Sejersdatter i Kjeldkærhus, 1776 i Bredsten.
Christen Pedersen i Blirup, og Maren Andersdatter i Brigsted, 1697 i Søvind.
Christen Pedersen i Bøgballe, og Ellen Madsdatter i Trollerup, 1724 i Nørup.
Christen Pedersen i Fuglsang, og Abelone Christensdatter i Ringive sogn, 1718 i Thyregod.
Christen Pedersen i Funder, og Anne Pedersdatter i Sepstrup, 1751 i Them.
Christen Pedersen i Funder, og Birthe Rasmusdatter i Tolstrup, 1741 i Them.
Christen Pedersen i Grejs, og Mette Sørensdatter i Hornstrup, 1810 i Hornstrup.
Christen Pedersen i Hansted, og Anne Andersdatter i Ås, 1780 i Søvind.
Christen Pedersen i Hundshoved, og Kirsten Rasmusdatter i Rishede, 1804 i Klovborg.
Christen Pedersen i Ibsgårde i Snede sogn, og Anne Mortensdatter i Troelstrup, 1705 i Tønning.
Christen Pedersen i Isen i Ikast sogn, og Mette Nielsdatter i Kærshoved, 1756 i Vrads.
Christen Pedersen i Kærsgård i Balle sogn, og Maren Lauridsdatter i Klostermølle, 1746 i Voerladegård.
Christen Pedersen i Lihme, og Karen Hansdatter i Søskov, 1791 i Bredsten.
Christen Pedersen i Lille Tykskov, og Esther Lauridsdatter, 1715 i Thyregod.
Christen Pedersen i Lund, og Anne Kirstine Jensdatter, enke i Purup, 1777 i Østbirk.
Christen Pedersen i Lundfod, og Anne Christensdatter i Thyregodlund, 1744 i Thyregod.
Christen Pedersen i Lysholt, og Maren Knudsdatter i Sole, 1734 i Øster Snede.
Christen Pedersen i Løve, og Christiane Christensdatter i Burgårde, 1793 i Grædstrup.
Christen Pedersen i Løve, og Mette Rasmusdatter i Addit, 1760 i Sønder Vissing.
Christen Pedersen i Molger, og Maren Sørensdatter, enke efter Oluf Jensen i Trebjerg, 1753 i Hvirring.
Christen Pedersen i Nørup sogn, og Inger Troelsdatter i Uve, 1810 i Ringive.
Christen Pedersen i Refsgårde i Egtved sogn, og Dorthe Jørgensdatter, enke i Almstok, 1800 i Randbøl.
Christen Pedersen i Rye, og Karen Jensdatter i Lundumskov, 1782 i Lundum.
Christen Pedersen i Sandvad, og Anne Dorthe Pedersdatter i Grejs, 1804 i Grejs.
Christen Pedersen i Skovsbøl, og Karen Christensdatter i Nørre Kollemorten, 1800 i Øster Nykirke. (Iflg. Tørring KB).
Christen Pedersen i Slelde, og Else Iversdatter i Høgsholt, 1798 i Hover.
Christen Pedersen i Sondrup, og Maren Andersdatter, enke efter Niels Rasmussen i Serridslev, 1807 i Nebel.
Christen Pedersen i Sødover, og Maren Hansdatter i Lund, 1807 i Bredsten.
Christen Pedersen i Sønder Hindskov i Thyregod sogn, og Maren Pedersdatter i Loftlund, 1813 i Give.
Christen Pedersen i Trebjerg, og Bodil Christensdatter i Vrønding, 1761 i Tamdrup.
Christen Pedersen i Tvingstrup, og Thyra Jensdatter i Haldrup, 1745 i Vær.
Christen Pedersen i Uldum sogn, og Johanne Marie Pedersdatter, enke i Skovbølling, 1813 i Jelling.
Christen Pedersen i Uldum, og Maren Pedersdatter i Hvirring, 1742 i Hvirring.
Christen Pedersen i Ullerup, og Kirsten Pedersdatter [fejl for Jensdatter] i Risbjerg, 1774 i Brande.
Christen Pedersen i Vinding, og Maren Mortensdatter i Grædstrup, 1808 i Grædstrup.
Christen Pedersen i Vonge i Øster Nykirke, og Kirsten Jacobsdatter i Give, 1781 i Give.
Christen Pedersen i Vonge, og [Mgl.] Poulsdatter i Givskud, 1731 i Givskud.
Christen Pedersen i Vonge, og Anne Kirstine Jensdatter i Herlykke, 1791 i Tamdrup.
Christen Pedersen i Vrønding, og Kirsten Rasmusdatter i Gjedved, 1771 i Tolstrup.
Christen Pedersen på Alsted Mark, og Gundil Lene Sørensdatter på Mindstrup, 1796 i Hvejsel.
Christen Pedersen Rye i Horsens, og Maren Andersdatter i Egebjerg, 1783 i Hansted.
Christen Pedersen, enkemand i Bødskov, og Anne Nielsdatter i Veng, 1812 i Them.
Christen Pedersen, enkemand i Gammelsole i Øster Snede sogn, og Mette Christensdatter i Boring, 1743 i Hvirring.
Christen Pedersen, enkemand i Gludsted, og Johanne Nielsdatter i Lille Bredlund, 1752 i Vrads.
Christen Pedersen, enkemand i Hansted, og Maren Jensdatter i Gjedved, 1786 i Tolstrup.
Christen Pedersen, enkemand i Hejnsvig, og Bodil Andersdatter, enke i Bøvl, 1758 i Sønder Omme.
Christen Pedersen, enkemand i Hesselballegård i Uldum sogn, og Dorthe Pedersdatter i Kalhave, 1747 i Hvirring.
Christen Pedersen, enkemand i Lund, og Sidsel Henriksdatter i Gantrup, 1802 i Tamdrup.
Christen Pedersen, enkemand i Plovslund, og Maren Hansdatter i Ringive, 1775 i Ringive.
Christen Pedersen, enkemand i Rye, og Anne Bundgaard, enke i Them, 1790 i Them.
Christen Pedersen, enkemand i Skovbølling, og Anne Christensdatter i Ildved, 1782 i Hvejsel.
Christen Pedersen, enkemand i Tykskovgård, og Mette Lauridsdatter, 1776 i Brande.
Christen Pedersen, møller i Risager Mølle i Hammer sogn, og Karen Mortensdatter i Burgårde, 1726 i Klovborg.
Christen Pedersen, skrædder i Burgårde, og Karen Lauridsdatter i Føvling, 1753 i Føvling.
Christen Poulsen i Sandvad, og Maren Poulsdatter i Grejs, 1804 i Hvejsel. (Iflg. Grejs KB).
Christen Poulsen Legaard i Skanderborg, og Anne Marie Christensdatter Ørting i Vinding, 1752 i Vinding.
Christen Rahbek i Mosegård i Borris sogn, og Anne Kirstine Johansdatter på Juellingsholm, 1806 i Sønder Omme.
Christen Rasmussen i Båstrup, og Dorthe Hermansdatter Veller i Tammestrup, 1755 i Ovsted.
Christen Rasmussen i Elling, og Anne Clemensdatter, enke efter Niels Sørensen i Træden, 1753 i Træden.
Christen Rasmussen i Fløjstrup, og Kirsten Hansdatter i Styding i Hammelev sogn, 1761 i Kollerup.
Christen Rasmussen i Funder, og Kirsten Rasmusdatter i Engetved, 1794 i Them.
Christen Rasmussen i Gangsted, og Maren Jensdatter i Bleld, 1723 i Vær.
Christen Rasmussen i Horsens, og Maren Pedersdatter i Lund, 1745 i Tamdrup.
Christen Rasmussen i Lundumskov, og Frederikke Cathrine Vulfsdatter, enke efter Christen Thomsen i Nim, 1765 i Nim.
Christen Rasmussen i Saksild, og Bodil Sørensdatter, enke i Grumstrup, 1809 i Vedslet.
Christen Rasmussen i Siim, og Anne Kirstine Jensdatter i Virklund, 1749 i Them.
Christen Rasmussen i Skanderborg Ladegård, og Charlotte Amalie Jørgensdatter, enke i Ørskov, 1774 i Ørridslev.
Christen Rasmussen i Them, og Karen Sørensdatter, enke i Burgårde, 1739 i Klovborg.
Christen Rasmussen i Træden, og Anne Pedersdatter i Gammelstrup, 1785 i Tønning.
Christen Rasmussen i Træden, og Kirsten Jensdatter i Gammelstrup, 1784 i Tønning.
Christen Rasmussen i Træden, og Kirsten Jensdatter i Gammelstrup, 1784 i Træden.
Christen Rasmussen i Tørring, og Karen Nielsdatter i Åle, 1759 i Åle.
Christen Rasmussen i Underup, og Karen Sørensdatter i Vinten, 1746 i Tamdrup.
Christen Rasmussen i Ustrup, og Karen Andersdatter i Ørskov, 1757 i Hylke. (Iflg. Ørridslev KB).
Christen Rasmussen i Viuf, og Anne Jensdatter i Hornborg, 1761 i Hvirring.
Christen Rasmussen i Vrønding, og Anne Olufsdatter i Honum, 1757 i Hvirring.
Christen Rasmussen, enkemand i Nørre Vissing, og Elisabeth Marie Hansdatter i Rye Mølle, 1766 i Rye.
Christen Rasmussen, enkemand i Skårup, og Anne Nielsdatter i Brørup, 1702 i Hylke.
Christen Rasmussen, enkemand i Østbirk, og Kirsten Jensdatter i Lund, 1809 i Tamdrup.
Christen Rasmussen, og Anne Cathrine Thomasdatter i Vrold, 1761 i Tåning.
Christen Rasmussen, og Karen Jørgensdatter, 1790 i Åle. (Iflg. Linnerup KB).
Christen Roersen i Bramminge, og Anne Margrethe Poulsdatter i Bindeballe, 1706 i Randbøl.
Christen Simonsen i Bredballe, og Mette Pedersdatter i Snede, 1748 i Øster Snede.
Christen Simonsen i Kolding, og Anne Christensdatter i Lihme, 1697 i Nørup.
Christen Sivertsen i Eriknauer, og Karen Andersdatter i Kragelund, 1755 i Øster Snede.
Christen Skram i Åle, og Maren Poulsdatter på Hammergård, 1750 i Åle. (Iflg. Linnerup KB).
Christen Smed i Stubberup, og Else Olufsdatter i Kidde, 1772 i Jelling.
Christen Smed i Søgårde, og Karen Christensdatter, enke efter Clemen Nielsen i Ravning, 1760 i Bredsten.
Christen Steffensen i Grejs, og Mette Christensdatter i Sandvad, 1731 i Hvejsel.
Christen Steffensen i Horsens, og Maren Jacobsdatter i Ølholm, 1805 i Langskov.
Christen Sørensen Bjerre, skoleholder i Yding, og Agathe Elisabeth Jensdatter i Sandvad, 1807 i Voerladegård.
Christen Sørensen Fischer i Rye, og Karen Pallesdatter i Gantrup, 1798 i Sønder Vissing.
Christen Sørensen i Arnborg Kirkegård, og Karen Pedersdatter på Søndersthoved Mark, 1808 i Give.
Christen Sørensen i Bjerlev i Hvejsel sogn, og Lisbeth Margrethe Helvig Pedersdatter i Sindbjerglund, 1762 i Grejs.
Christen Sørensen i Bjerlev i Hvejsel sogn, og Maren Laugesdatter i Oksenbjerge, 1773 i Øster Nykirke.
Christen Sørensen i Bredstenlund, og Margrethe Olufsdatter, enke efter Johan Haushem i Søgårde, 1764 i Nørup.
Christen Sørensen i Båstrup, og Kirsten Madsdatter i Grejs, 1728 i Grejs.
Christen Sørensen i Frisbæk, og Kirsten Thomasdatter i Vrads, 1790 i Vrads.
Christen Sørensen i Givskov, og Birthe Marie Andersdatter, 1807 i Kollerup.
Christen Sørensen i Grejs, og Johanne Kirstine Jensdatter i Sole, 1798 i Øster Snede.
Christen Sørensen i Hedensted, og Kirsten Madsdatter i Gammelsole, 1708 i Øster Snede.
Christen Sørensen i Hjortsvang, og Kirsten Andersdatter i Føvling, 1730 i Føvling.
Christen Sørensen i Hopballe, og Anne Marie [Mgl.], enke efter Søren Knudsen i Knabberup, 1773 i Skibet.
Christen Sørensen i Hornborg, og Anne Marie Jensdatter i Oksenbjerge, 1794 i Øster Nykirke.
Christen Sørensen i Hornborg, og Maren Christensdatter, 1776 i Uldum.
Christen Sørensen i Hvirring, og Birthe Marie Jensdatter, 1778 i Linnerup.
Christen Sørensen i Krog i Grene sogn, og Ellen Sørensdatter i Baggesgårde, 1715 i Sønder Omme.
Christen Sørensen i Lindeballe, og Kirsten Hansdatter, enke efter Iver Madsen i Mørup, 1762 i Nørup.
Christen Sørensen i Loft, og Kirsten Nielsdatter i Møllen, 1799 i Sønder Omme.
Christen Sørensen i Lundum sogn / Rådved, og Bodil Henriksdatter i Vrønding, 1726 i Hvirring.
Christen Sørensen i Ringive sogn, og Karen Christensdatter på Låge, 1689 i Grejs.
Christen Sørensen i Ris i Givskud sogn, og Mette Marie Pedersdatter i Neder Donnerup, 1798 i Give.
Christen Sørensen i Sindbjerglund, og Birthe Mortensdatter i Bredballe, 1813 i Hornstrup.
Christen Sørensen i Skade, og Kirsten Hansdatter i Fogstrup, 1726 i Them.
Christen Sørensen i Slelde i Skibet sogn, og Johanne Christensdatter i Ravning, 1814 i Bredsten.
Christen Sørensen i Sønder Arritskov, og Maren Andersdatter i Sepstrup, 1804 i Them.
Christen Sørensen i Tinnet, og Anne Sørensdatter i Hvirring, 1753 i Hvirring.
Christen Sørensen i Velling, og Karen Pedersdatter i Tønning, 1753 i Tønning.
Christen Sørensen i Vindelev, og Maren Nielsdatter, 1754 i Langskov.
Christen Sørensen, enkemand i Egtved sogn, og Maren Pedersdatter i Bindeballe, 1803 i Randbøl.
Christen Sørensen, enkemand i Fruenshus i Lundum sogn, og Bodil Pedersdatter i Gammelstrup, 1795 i Tønning.
Christen Sørensen, enkemand i Holtum, og Gertrud Rasmusdatter i Hornstrup, 1809 i Jelling.
Christen Sørensen, enkemand i Hvejsel sogn, og Johanne Marie Mathiasdatter i Nørre Kollemorten, 1786 i Øster Nykirke.
Christen Sørensen, enkemand i Hvejsel, og Kirsten Nielsdatter i Vilstrup, 1754 i Skibet.
Christen Sørensen, enkemand i Korning, og Kirsten Pallesdatter i Rask Skovhus, 1785 i Hvirring.
Christen Sørensen, enkemand i Tvingstrup i Ørridslev sogn, og Kirsten Eskildsdatter i Ås, 1742 i Søvind.
Christen Sørensen, enkemand, skoleholder i Emborg, og Maren Eriksdatter i Nørre Vissing, 1812 i Rye.
Christen Sørensen, forpagter i Hjortsvang, og Sidsel Sørensdatter i Flåris, 1777 i Klovborg.
Christen Sørensen, og Voldborg Nielsdatter i Hindskov, trolovet i Rind sogn, 1753 i Thyregod.
Christen Terkildsen i Boring, og Mette Marie Thomasdatter i Båstrup, 1813 i Øster Snede.
Christen Terkildsen i Århus, og Karen Poulsdatter i Ring, 1737 i Ring.
Christen Terkildsen, enkemand i Fløjstrup, og Maren Nielsdatter i Holtum, 1799 i Grejs.
Christen Thomsen i Daugård, og Margrethe Jensdatter på Bisgård, 1807 i Tamdrup.
Christen Thomsen i Gravl, og Marianne Jensdatter i Omvrå, 1795 i Sønder Omme.
Christen Thomsen i Grejs, og Jensine Jensdatter i Øster Snede, 1810 i Øster Snede.
Christen Thomsen i Hjortsvang, og Mette Jensdatter, enke i Hornborg, 1790 i Hvirring.
Christen Thomsen i Honum, og Frederikke Cathrine Vulfsdatter Lemcke i Nim, 1753 i Nim.
Christen Thomsen i Overby, og Anne Hansdatter i Grumstrup, 1789 i Vedslet.
Christen Thomsen i Sønder Kollemorten, og Anne Dorthea Christensdatter i Østerhoved, 1780 i Givskud.
Christen Thomsen, enkemand i Lomborg, og Kirsten Christensdatter, enke i Hedeby, 1761 i Ringive.
Christen Thomsen, enkemand i Tørrild, og Anne Marie Eriksdatter i Egsgård, 1781 i Ringive.
Christen Thøgersen i Påbøl, og Karen Jørgensdatter i Skovsende, 1732 i Sønder Omme.
Christen Torbensen i Rye, og Karen Rasmusdatter i Alken, 1805 i Rye.
Christen Troelsen i Hestlund, og Johanne Pedersdatter i Sønder Langelund, 1720 i Ringive.
Christen Troelsen i Hvejsel Præstegård, og Maren Andersdatter i Givskud, 1745 i Givskud.
Christen Urenholt, degn i Viborg, og Anne Marie Høeg, 1778 i Thyregod.
Christen August Nielsen i Træden, og Mette Andersdatter i Gammelstrup, 1794 i Tønning.
Christen Martin Svenstrup i Ringkloster, og Margrethe Sofie Wichmann i Årupgård, 1753 i Tamdrup.
Christian Bøgh, og Maren Sebbelov i Tvedholm, 1791 i Kollerup eller Vindelev.
Christian Christensen i Bindeballe, og Margrethe Joensdatter i Gøddinghus, 1806 i Randbøl.
Christian Christensen i Lindved, og Johanne Pedersdatter i Kragelund, 1796 i Øster Snede.
Christian Christiansen, enkemand i Nørup sogn, og Kirsten Jensdatter, enke i Jelling sogn, 1813 i Jelling.
Christian Christiansen, enkemand på Styvel Mark, og Marianne Nielsdatter, enke i Egtved sogn, 1814 i Jelling.
Christian Christoffersen i Hatting, og Anne Rasmusdatter i Vissing, 1794 i Sønder Vissing.
Christian Frederiksen Munk i Krudemølle, og Anne Elisabeth Taftenberg i Horsens, 1799 i Vinding.
Christian Gjedal, skoleholder i Hornstrup, og Kirsten Nielsdatter, enke i Grejs, 1762 i Grejs.
Christian Grundahl, enkemand, degn i Hvirring, og Anne Margrethe Andersdatter i Lundum, 1808 i Lundum.
Christian Hansen Estrup i Overby, og Anne Lauridsdatter i Gjedved Mølle, 1756 i Kattrup.
Christian Hansen i Sindbjerg, og Maren Jørgensdatter, enke i Hornborg, 1765 i Hvirring.
Christian Hansen i Stensballe, og Anne Poulsdatter, enke i Nebel, 1789 i Nebel.
Christian Hansen i Vindelev, og Karen Jensdatter i Bjerlev, 1798 i Hvejsel.
Christian Hansen i Voerladegård, og Maren Jensdatter Hjort i Træden, 1760 i Træden.
Christian Iversen, enkemand i Dørup, og Mette Pedersdatter i Vestbirk, 1772 i Østbirk.
Christian Iversen, enkemand i Holsten, og Mette Marie Sander på Refstrup, 1802 i Ringive.
Christian Iversen, enkemand i Hornstrup, og Kirsten Christensdatter i Bjerlev, 1805 i Hvejsel.
Christian Jacobsen, skrædder i Nørre Snede sogn, og Johanne Knudsdatter i Nørre Snede sogn, 1800 i Rye.
Christian Jensen i Hoved Nedergård, og Bodil Enevoldsdatter i Kattrup, 1791 i Kattrup.
Christian Jensen i Linnet, og Karen Jensdatter i Hjortsvang, 1802 i Vester. (Iflg. Linnerup KB).
Christian Jørgensen i Nørremølle, og Kirsten Iversdatter i Vorret, 1724 i Them.
Christian Lauridsen i Horsens, og Bodil Pedersdatter i Lund, 1789 i Tamdrup.
Christian Lauridsen, og Maren Hansdatter, 1799 i Hover. (Iflg. Kollerup KB).
Christian Lund i Kolding, og Cathrine Amager på Brandbjerg, 1761 i Kollerup.
Christian Lydtmann, enkemand i Vindelev, og Maren Pedersdatter, enke, 1785 i Uldum.
Christian Madsen på Alsted, og Inger Malene Nielsdatter i Tørring, 1792 i Tørring.
Christian Madsen, enkemand i Kærgård i Thyregod sogn, og Anne Andersdatter i Uhre, 1810 i Brande.
Christian Mikkelsen på Tyrsting Mark, og Karen Svendsdatter i Enner, 1812 i Tamdrup.
Christian Mogensen Hingelbjerg i Fredericia, og Anne Margrethe Jensdatter i Vinten, 1763 i Tamdrup.
Christian Mortensen, kusk på Hovedgård, og Anne Pedersdatter i Vedslet, 1783 i Vedslet.
Christian Ohnsorg, præst i Nim - Underup, og Caroline Henriette Stenstrup i Gøddinggård, 1791 i Nørup.
Christian Ottesen i Vrønding, og Mette Knudsdatter, enke i Flemming, 1780 i Hvirring.
Christian Ovesen i Års Mølle, og Kirsten Andersdatter, enke i Bredvad Mølle, 1741 i Træden.
Christian Pedersen i Egtved sogn, og Kirsten Madsdatter i Nørre Langelund, 1808 i Ringive.
Christian Pedersen i Lindet, og Else Sørensdatter i Ris, 1808 i Givskud.
Christian Pedersen i Vonge, og Else Cathrine Pedersdatter i Ulkær, 1799 i Grejs.
Christian Pedersen, enkemand i Underup, og Margrethe Andersdatter i Honum, 1777 i Hvirring.
Christian Pedersen, overkrigskommissær på Skjernbro, og Christence Jermiin født Hansen på Engelsholm, 1808 i Nørup.
Christian Poulsen i Bjerlev, og Marie Thomasdatter i Sønder Kollemorten, 1704 i Øster Nykirke.
Christian Rasmussen i Rårup, og Kirsten Nielsdatter, enke efter Jørgen Møller i Havrum Skovhus, 1810 i Hvirring.
Christian Schacksen i Holtum, og Mette Rasmusdatter i Solskov, 1796 i Øster Snede.
Christian Sivertsen i Hvejsel, og Anne Christensdatter i Givskud, 1746 i Givskud.
Christian Carl Plesner, præst i Fruering, og Anne Marie Ingerslev i Uldum Præstegård, 1809 i Uldum.
Christian Daniel Leth, enkemand i Nørre Snede, og Kirsten Pedersdatter i Uldum, 1808 i Uldum.
Christian Ehrenfried Carstensen, kapellan i Mariager - Hem - Sem, og Anne Marie Skytte i Nim Præstegård, 1779 i Nim.
Christian Ernst Voetmann, og Margrethe Sørensdatter, enke i Sønder Vissing, 1811 i Hylke.
Christian Frederik Bondesen, kirkesanger i Egtved - Ødsted, og Ulrikke Cecilie Lauridsen på Kjeldkær, 1813 i Bredsten.
Christian Frederik Degn, skovridder på Engelsholm, og Maren Jensdatter i Rask Mølle, 1745 i Hvirring.
Christian Frederik August Møller, holzførster på Palsgård, og Sofie Christiane Georgine Junge, født Andersdatter, enke, 1808 i Åle.
Christian Henrik Bertram Nickelsen i Horsens, og Anne Hansdatter på Serridslevgård, 1811 i Nebel.
Christian Jochum Pontoppidan, præstens bror i København, og Marie Elisabeth Brun i Præstegården, 1775 i Lundum.
Christian Martin Leflang i Grejs Valkemølle, og Anne Kirstine Hane i Horsens, 1792 i Grejs.
Christian Rudolf Olufsen, smed i Uldum, og Cathrine Pedersdatter i Boring, 1762 i Hvirring.
Christoffer Andersen, enkemand i Nebel, og Karen Simonsdatter i Ås, 1782 i Søvind.
Christoffer Bie, rektor i Horsens, og Helene Johanne Selmer, 1735 i Øster Snede.
Christoffer Christensen, skomager i Horsens, og Kirsten Pedersdatter i Provstlund, 1733 i Hvirring.
Christoffer Hansen i Vissingkloster, og Kirsten Christensdatter i Troelstrup, 1727 i Tønning.
Christoffer Hansen, og Birgitte Marie Nielsdatter, 1804 i Nørup. (Iflg. Kollerup KB).
Christoffer Henriksen i Trollerup, og Anne Nielsdatter Brun i Balle, 1780 i Bredsten.
Christoffer Jensen Staal i Hornum, og Karen Andersdatter Møller i Bredballe, 1765 i Hornstrup.
Christoffer Jensen, enkemand i Ås, og Inger Christensdatter, enke i Gangsted, 1771 i Gangsted.
Christoffer Madsen i Hjortsvang, og Karen Christensdatter i Malund, 1725 i Klovborg.
Christoffer Mossin, degn i Åstrup, og Johanne Hansdatter i Horsens, 1753 i Føvling.
Christoffer Nielsen i Davding, og Maren Pedersdatter i Bolund, 1784 i Nim.
Christoffer Nielsen i Østbirk, og Gertrud Marie Mortensdatter i Underup, 1766 i Underup.
Claus Christensen i Hover, og Maren Jensdatter, 1725 i Kollerup.
Claus Jensen i Hygum i Kollerup sogn, og Inger Christensdatter i Tørrild, 1766 i Nørup.
Claus Jepsen, enkemand i Ørum, og Karen Lauridsdatter i Kalhave, 1777 i Hvirring.
Claus Jepsen, enkemand, smed i Ørum i Sindbjerg sogn, og Anne Mikkelsdatter i Kalhave, 1792 i Hvirring.
Claus Jørgensen, enkemand i Nebel, og Abelone Boyesdatter på Hanstedgård, 1768 i Hansted.
Claus Mønnich, præst på Hirtsholmene, og Ingeborg Dorthea Vinding på Hvolgård, 1771 i Langskov.
Claus Nielsen i Hyrup i Gammelby [dvs. Stouby] sogn, og Anne Hansdatter, enke efter Peder Frandsen i Hornborg, 1781 i Hvirring.
Claus Pedersen i Horsens, og Margrethe Christensdatter i Meldrup, 1771 i Vær.
Claus Pedersen i Skovbølling, og Anne Marie Nielsdatter i Harresø, 1753 i Givskud.
Claus Pedersen i Tørring, og Inger Andersdatter i Fousing, 1760 i Hvejsel.
Claus Rasmussen i Tåning, og Mette Andersdatter i Gjedved, 1770 i Tolstrup.
Claus Sørensen, og Maren Sørensdatter i Vandel, nu i Sødover, 1708 i Nørup.
Claus Jørgen Hansen Bolund i Nim, og Birgitte Kirstine Jørgensdatter i Enner, 1803 i Tamdrup.
Clemen Andersen i Skerris, og Anne Thomasdatter i Jelling, 1788 i Brande.
Clemen Christensen ved Funder Kirke, og Maren Lauridsdatter i Tømmerby, 1687 i Them.
Clemen Hansen i Ørum, og Karen Sørensdatter, enke i Uldum, 1792 i Uldum.
Clemen Hansen, enkemand i Uldum, og Mette Marie Jensdatter i Snede, 1799 i Øster Snede.
Clemen Henriksen Fens i Vingsted Mølle, og Anne Mathiasdatter i Gødding Mølle, 1723 i Nørup.
Clemen Jacobsen i Østbirk, og Karen Eriksdatter i Kørup, 1742 i Østbirk.
Clemen Jensen i Tåning, og Johanne Pedersdatter i Østbirk, 1768 i Østbirk.
Clemen Jensen, enkemand på Stougård Mark, og Maren Sørensdatter i Ølholm, 1807 i Langskov.
Clemen Johansen i Vrønding, og Mette Christensdatter i Rådved, 1760 i Hansted.
Clemen Mikkelsen i Bording sogn, og Karen Eskildsdatter i Vrads, 1792 i Vrads.
Clemen Mikkelsen, styrmand i Randers, og Christine Feld i Præstegården, 1803 i Thyregod.
Clemen Nielsen i Bredal, og Karen Nielsdatter, enke i Bøgballe, 1804 i Øster Snede.
Clemen Olufsen i Vindelev, og Kirsten Thomasdatter i Nørre Kollemorten, 1714 i Øster Nykirke.
Clemen Pedersen, enkemand, hyrde i Merring, og Margrethe Rasmusdatter i Hornborg, 1773 i Hvirring.
Clemen Sørensen i Naldal, og Mette Pedersdatter, enke i Vinten, 1800 i Tamdrup.
Clemen Sørensen i Vrønding, og Bodil Nielsdatter i Hansted, 1805 i Hansted.
Clemen Thomsen, enkemand i Eriknauer, og Johanne Sørensdatter i Uldum, 1790 i Uldum.
Corfits Madsen i Skade, og Kirsten Jensdatter i Neder Donnerup, 1805 i Give.
Corfits Mikkelsen i Skade, og Anne Marie Pedersdatter Nederby på Våbensholm, 1739 i Føvling.
Corfits Schurmann Bang, præst i Laurbjerg - Lerbjerg, og Inger Marie Toxværd i Testrup, 1774 i Kattrup.
Cornelius Rasmussen i Ris (?), og Johanne Poulsdatter, enke efter Niels Rasmussen i Grumstrup, 1749 i Vedslet.
Daniel Been, enkemand i Horsens, og Maren Pedersdatter i Hornborg, 1745 i Hvirring.
Daniel Been, skoleholder i Underup, og Johanne Andreasdatter Fischer i Nim, 1777 i Nim.
Daniel Mikkel Frederik Vogt i Horsens, og Ingeborg Olufsdatter i Hvejsel, 1794 i Hvejsel.
David Hansen i Over Tved, og Anne Christensdatter i Over Tved, 1696 i Skibet.
David Nielsen i Vejle, og Marie Andersdatter i Givskud, 1794 i Givskud.
David Ottesen i Horsens, og Cathrine Pedersdatter i Vrønding, 1771 i Tamdrup.
David von Stücken i Fredericia, og Helvig Hansdatter Guldberg, enke efter Johan Tuxen, 1719 i Hvirring.
David Ziangsen i Lindved, og Anne Hansdatter i Boringgård, 1675 i Hvirring.
Diderik Holthus, og Maren Jensdatter på Samsø, 1691 i Gangsted.
Dines Christensen i Tvingstrup, og Anne Sørensdatter i Brigsted, 1764 i Søvind.
Dines Christensen i Vindelev, og Maren Nielsdatter i Uhre, 1782 i Hover.
Dines Lauridsen i Uhre i Brande sogn, og Anne Marie Christensdatter i Østerdam, 1756 i Thyregod.
Dines Nielsen i Møllerup, og Anne Enevoldsdatter, enke i Haustrup, 1706 i Øster Nykirke.
Ditlev Hansen i Addit, og Birthe Nielsdatter i Yding, 1767 i Yding.
Ditlev Pedersen i Nim, og Anne Christensdatter i Føvling, 1717 i Føvling.
Ebbe Christiansen i Kovtrup, og Anne Christensdatter, 1752 i Langskov.
Ebbe Hansen i Tistrup sogn, og Barke Sørensdatter, enke efter Christen Simonsen i Farre, 1811 i Give.
Ebbe Jensen i Ring, og Maren Lorentsdatter i Føvling, 1809 i Føvling.
Ebbe Nielsen, enkemand i Lindeballe, og Karen Christensdatter i Sillesthoved, 1797 i Give.
Ebbe Nielsen, enkemand, og Maren Sørensdatter i Ring, 1731 i Klovborg.
Ebbe Pedersen i Grene, og Maren Jensdatter, 1727 i Randbøl.
Ebbe Pedersen i Hovborg, og Margrethe Lauridsdatter i Omvrå, 1702 i Sønder Omme.
Ebbe Sørensen i Svindbæk i Thyregod sogn, og Mette Sørensdatter i Farre, 1702 i Give.
Ejler Nielsen i Horsens, og Anne Marie Jensdatter, enke i Lund, 1791 i Tamdrup.
Ejler Sivertsen, urmager i København, og Ingeborg Nikoline Vindekilde i Them, 1790 i Them.
Elias Emborg i Hansted, og Maren Fugl i Lundumskov, 1774 i Lundum.
Elias Mark, sadelmager i Lund, og Karen Hansdatter i Føvling, 1752 i Føvling.
Enevold Andersen i Eldrup, og Karen Jørgensdatter, enke efter Bertel Jørgensen i Egebjerg, 1782 i Hansted.
Enevold Andersen i Møballe, og Anne Lauridsdatter i Stensballe, 1711 i Vær.
Enevold Andersen i Ørskovlund, og Karen Nielsdatter i Ørridslev, 1759 i Kattrup.
Enevold Christensen i Bæksgård, og Karen Andersdatter i Østerby, 1706 i Sønder Omme.
Enevold Christensen i Lundumskov, og Kirsten Mikkelsdatter i Eldrup, 1801 i Tolstrup.
Enevold Christensen i Nim, og Anne Dorthe Pedersdatter Vinter i Åstrup, 1779 i Føvling.
Enevold Jensen i Enner, og Anne Margrethe Pedersdatter i Vestbirk, 1765 i Østbirk.
Enevold Jensen i Fuldbro Mølle, og Anne Mikkelsdatter i Tåning, 1753 i Tåning.
Enevold Jensen i Storup, og Mette Kirstine Nielsdatter i Ulkær, 1790 i Grejs.
Enevold Jensen i Torp, og Mette Jensdatter i Flemming, 1729 i Hvirring.
Enevold Jensen i Tåning, og Anne Andersdatter i Brørup, 1753 i Hylke.
Enevold Jensen, enkemand i Sattrup, og Lisbeth Hansdatter i Vinten, 1799 i Tamdrup.
Enevold Knudsen i Ullerup i Give sogn, og Hanne Andersdatter i Lønå, 1789 i Thyregod.
Enevold Madsen i Åstrup, og Kirsten Olufsdatter i Brædstrup, 1765 i Ring.
Enevold Pedersen i Vrønding, og Anne Nielsdatter i Flemming, 1765 i Hvirring.
Enevold Pedersen Vinter i Tolstrup, og Abelone Pedersdatter i Tvingstrup, 1780 i Ørridslev.
Enevold Sørensen i Jelling, og Sidsel Nielsdatter, enke i Tofthøj, 1762 i Ringive.
Enevold Sørensen i Tolstrup, og Sidsel Andersdatter i Bleld, 1744 i Vær.
Enevold Sørensen, tærsker på Åkær, og Anne Johansdatter i Østbirk, 1806 i Østbirk.
Erhardt Norup i Petersbjerg, og Karen Marie Nielsdatter på Bollergård, 1806 i Åle.
Erhardt Stjernholm på Kjeldgård i Salling, og Johanne Sejer på Rørbæk, 1782 i Thyregod.
Erik Andersen i Skanderborg Ladegård, og Mette Lauridsdatter i Them, 1752 i Them.
Erik Baltsersen i Them, og Kirsten Mikkelsdatter i Burgårde, 1763 i Grædstrup.
Erik Baltsersen, enkemand i Tømmerby, og Karen Knudsdatter, enke i Vinding, 1787 i Vinding.
Erik Christensen i Fogstrup i Them sogn, og Maren Pedersdatter i Løve, 1757 i Bryrup.
Erik Christensen i Fogstrup, og Anne Nielsdatter i Vinding Præstegård, 1759 i Vinding.
Erik Christensen i Givskud, og Karen Jensdatter på Mindstrup, 1792 i Hvejsel.
Erik Christensen i Kattrup, og Margrethe Nielsdatter i Brørup, 1759 i Hylke.
Erik Christensen i Plovstrup, og Anne Pedersdatter i Haustrup, 1724 i Øster Nykirke.
Erik Christensen, og Karen Jensdatter på Mindstrup, 1792 i Sønder Vissing. (Iflg. Givskud KB).
Erik Eriksen i Gammelby, og Karen Jensdatter i Hallundbæk, 1750 i Sønder Omme.
Erik Eskildsen i Lindved, og Gertrud Knudsdatter i Tørring, 1794 i Tørring.
Erik Gjern, præst i Hjortsvang, og Anne Rasmusdatter i Klaks Mølle, 1747 i Hvirring.
Erik Hansen i Egebjerg, og Mette Knudsdatter i Tammestrup, 1748 i Tolstrup.
Erik Ibsen i Hesselballe i Uldum sogn, og Kirsten Jensdatter i Hvirring, 1676 i Hvirring.
Erik Ibsen i Såby, og Birgitte Jensdatter i Elbæk, 1723 i Gangsted.
Erik Jacobsen i Hadrup, og Anne Madsdatter i Gangsted, 1751 i Gangsted.
Erik Jensen Addit i Horsens, og Mette Magdalene [Mgl.] i Egebjerg Mølle, 1737 i Hansted.
Erik Jensen Bay på Endelave, og Anne Margrethe Bur på Stensballegård, 1700 i Vær.
Erik Jensen i Tanning, og Maren Pedersdatter i Enner, 1708 i Hvirring.
Erik Jensen i Boest, og Johanne Pedersdatter i Davding, 1736 i Klovborg.
Erik Jensen i Grumstrup, og Mette Cathrine Sørensdatter i Ørskov, 1794 i Ørridslev.
Erik Jensen i Haldrup, og Maren Jørgensdatter i Ås, 1804 i Søvind.
Erik Jensen i Horsens, og Anne Pedersdatter i Voldborgsgård, 1813 i Lundum.
Erik Jensen i Nørhoved, og Maren Jensdatter i Løve, 1738 i Bryrup.
Erik Jensen i Sødover, og Anne Bentsdatter i Vandel, 1752 i Randbøl.
Erik Jensen, enkemand i Torp, og Gertrud Jensdatter, enke i Nim, 1781 i Underup.
Erik Jørgensen i Borup, og Sidsel Nielsdatter, enke i Hoved, 1766 i Ørridslev.
Erik Jørgensen i Hoved Nedergård, og Mette Kirstine Pedersdatter i Overby, 1786 i Kattrup.
Erik Lauridsen i Egebjerggård, og Maren Nielsdatter i Salten, 1707 i Them.
Erik Lauridsen i Fløjstrup, og Maren Madsdatter i Holtum, 1712 i Grejs.
Erik Lauridsen i Horsens, og Mette Sørensdatter i Lundum, 1773 i Lundum.
Erik Lauridsen i Tønning, og Anne Sørensdatter i Såby, 1771 i Yding.
Erik Lauridsen, enkemand i Tønning, og Anne Marie Pedersdatter i Addit, 1773 i Sønder Vissing.
Erik Madsen i Ring, og Bodil Sørensdatter, enke i Tyrsting, 1759 i Tyrsting.
Erik Mikkelsen i Torp, og Anne Jensdatter i Enner, 1795 i Tamdrup.
Erik Nielsen i Tåning, og Birthe Mortensdatter i Yding, 1760 i Yding.
Erik Nielsen i Tåning, og Kirsten Jensdatter i Ejer, 1755 i Ovsted.
Erik Nielsen, enkemand i Saksild, og Anne Andersdatter i Stougård, 1812 i Hylke.
Erik Nissen i Kærbølling, og Karen Hansdatter i Kærbølling, 1777 i Skibet.
Erik Olufsen i Verst, og Birthe Marie Christiansdatter i Bindeballe, 1808 i Randbøl.
Erik Pedersen i Addit, og Karen Andersdatter, enke efter Søren Abrahamsen i Tønning, 1763 i Tønning.
Erik Pedersen i Båstrup, og Karen Pedersdatter i Flemming, 1651 i Øster Snede.
Erik Pedersen i Davding, og Marie Jensdatter i Brædstrup, 1808 i Ring.
Erik Pedersen i Grumstrup, og Anne Nielsdatter i Brørup, 1768 i Hylke.
Erik Pedersen i Stensballe, og Karen Jensdatter i Brigsted, 1746 i Søvind.
Erik Pedersen i Tirsvad, og Karen Nielsdatter, enke i Burgårde, 1784 i Grædstrup.
Erik Pedersen i Tolstrup i Them sogn, og Maren Pedersdatter, enke i Vrads, 1774 i Vrads.
Erik Pedersen i Vindelev, og Kirsten Mouridsdatter i Holtum, 1706 i Grejs.
Erik Pedersen i Vindelev, og Kirsten Sørensdatter, 1804 i Hvejsel. (Iflg. Kollerup KB).
Erik Pedersen, enkemand i Brørup, og Birthe Rasmusdatter, 1773 i Hylke. (Iflg. Gangsted KB).
Erik Pedersen, enkemand i Davding, og Anne Jensdatter i Brædstrup, 1811 i Ring.
Erik Pedersen, enkemand i Linnerup, og Else Nielsdatter, enke i Åle, 1785 i Åle.
Erik Poulsen, enkemand i Vilstrup, og Anne Sørensdatter i Hornstrup, 1768 i Hornstrup.
Erik Rasmussen i Gantrup, og Anne Andersdatter / Rasmusdatter i Vilholt, 1758 i Sønder Vissing.
Erik Rasmussen i Gantrup, og Anne Mortensdatter i Troelstrup, 1747 i Tønning.
Erik Rasmussen i Rye, og Johanne Lauridsdatter, enke i Lovdal, 1799 i Them.
Erik Smed i Hansted, og Kirsten Nielsdatter, enke i Lundumskov, 1794 i Lundum.
Erik Sørensen i Haldrup, og Anne Lauridsdatter i Toftum, 1708 i Søvind.
Erik Sørensen i Hansted, og Anne Nielsdatter i Vinten, 1787 i Tamdrup.
Erik Sørensen i Hørup, og Anne Degns i Grejs, 1707 i Grejs.
Erik Sørensen i Hørup, og Karen Gertsdatter i Kollerup sogn, 1704 i Kollerup.
Erik Sørensen i Kollerup, og [Mgl.] [Mgl.], 1775 i Jelling.
Erik Sørensen i Åle, og Johanne Jensdatter i Tykskovgård, 1784 i Thyregod.
Erik Terkildsen i Hem, og Ingeborg Jørgensdatter, enke efter Mourids Johansen i Grumstrup, 1785 i Vedslet.
Erik Terkildsen, enkemand i Grumstrup, og Inger Sofie Madsdatter i Borup, 1790 i Kattrup.
Erik Thorup, præst i Korning - Løsning, og Anne Friborg i Præstegården, 1764 i Vær.
Erik Zachariasen Wichmann i Årupgård, og Else Cathrine Vonge på Donneruplund, 1759 i Grejs.
Erik Jensen i Nørhoved, og Mette Rasmusdatter i Velling, 1736 i Bryrup.
Erik Frederik Sølling, enkemand, degn i Varde, og Margrethe Adelheit Sander på Refstrup, 1803 i Ringive.
Ernst Braat på Ventelykkegård på Fyn, og Maren Andersdatter, enke i Kølholt, 1783 i Skibet.
Ernst Hansen, smed i Vrold, og Maren Clausdatter i Dørup, 1775 i Voerladegård.
Ernst Hansen, smed i Yding, og Margrethe Mortensdatter i Trampenberg, 1804 i Østbirk.
Ernst Ludvig Christiansen i Alken, og Marie Johanne Jensdatter Vinter, enke i Ørskov, 1806 i Ørridslev.
Eskild Christensen, enkemand i Fillerup, og Lene Sørensdatter i Ballebo, 1785 i Gangsted.
Eskild Hansen i Store Bredlund, og Anne Rasmusdatter i Løve, 1752 i Bryrup.
Eskild Henriksen, skoflikker i Horsens, og Karen Lauridsdatter i Hornborg, 1778 i Hvirring.
Eskild Jensen i Elling, og Gertrud Rasmusdatter i Yding, 1743 i Østbirk.
Eskild Jensen i Hedensted, og Karen / Maren Bertelsdatter i Båstrup, 1766 i Øster Snede.
Eskild Jensen i Sønder Vissing, og Inger Jensdatter i Salten, 1711 i Them.
Eskild Jensen i Søvind, og Mette Eriksdatter i Blirup, 1723 i Vær.
Eskild Jensen, enkemand i Haldrup, og Johanne Jensdatter, enke efter Niels Markmand i Båstrup, 1712 i Hylke.
Eskild Jensen, enkemand i Merring, og Malene Jensdatter, hyrdeenke i Flemming, 1781 i Hvirring.
Eskild Jørgensen Brun i Lindeballe, og Anne Christensdatter i Brande, 1696 i Sønder Omme.
Eskild Jørgensen, enkemand i Elling, og Karen Mikkelsdatter i Grumstrup, 1788 i Vedslet.
Eskild Mortensen i Kattrup, og Kirsten Andersdatter i Føvling, 1706 i Ring.
Eskild Nielsen i Arritskov i Nørre Snede sogn, og Maren Pedersdatter i Gribstrup, 1752 i Klovborg.
Eskild Nielsen i Bredvad Mølle, og Kirsten Andersdatter Langballe i Tønning, 1739 i Tønning.
Eskild Nielsen i Grejs, og Anne Christensdatter i Solskov, 1742 i Øster Snede.
Eskild Nielsen i Hampen, og Sidsel Cathrine Jacobsdatter i Sejrup, 1765 i Nørre Snede. (Iflg. Thyregod KB).
Eskild Nielsen i Horsens, og Mette Hansdatter i Bredvad Mølle, 1724 i Træden.
Eskild Nielsen i Nim, og Sidsel Pedersdatter i Enner, 1663 i Hvirring.
Eskild Nielsen i Påbøl, og Anne Jensdatter i Østerby, 1714 i Sønder Omme.
Eskild Pedersen i Vonge, og Anne Christensdatter i Egholm, 1735 i Øster Nykirke.
Eskild Pedersen i Vonge, og Karen Nielsdatter i Hvejsel, 1755 i Hvejsel.
Eskild Pedersen i Ørridslev, og Anne Mortensdatter i Båstrup, 1725 i Hylke.
Eskild Pedersen i Ørridslev, og Bodil Andersdatter i Grumstrup, 1684 i Vedslet.
Eskild Pedersen i Ørskov, og Maren Nielsdatter i Møballe, 1757 i Kattrup.
Eskild Simonsen i Ørum Skovhus i Sindbjerg sogn, og Birgitte Eriksdatter i Kalhave, 1766 i Hvirring.
Eskild Simonsen i Ørum Skovhus i Sindbjerg sogn, og Fransiska Iversdatter i Torp, 1765 i Underup.
Eskild Simonsen, enkemand i Ørum Skovhus, og Johanne Pedersdatter i Uldum, 1782 i Uldum.
Eskild Sørensen i Rådved, og Mette Jørgensdatter i Kattrup, 1742 i Kattrup.
Eskild Thomsen i Kæmpesmølle, og Christiane Thygesdatter i Ulstrup, 1798 i Vinding.
Evert Christensen i Refsgårde, og Anne Johanne Knudsdatter i Lihmskov, 1811 i Nørup.
Evert Hansen i Stat-ene, og Anne Kirstine Lauridsdatter i Vipskov, 1808 i Vrads.
Fogh Jørgensen i Eldrup, og Anne Pedersdatter i Sole, 1753 i Øster Snede.
Folmer Jensen i Haldrup, og Maren Andersdatter, enke efter Christen Pedersen i Serridslev, 1810 i Nebel.
Folmer Rasmussen i Kragelund, og Johanne Clausdatter, enke efter Anders Jensen i Nebel, 1739 i Vær.
Frands Andersen, enkemand i Gjedved, og Kirsten Jensdatter i Egebjerg, 1807 i Hansted.
Frands Andersen, enkemand i Lundum, og Maren Rasmusdatter i Hylkegård, 1703 i Hylke.
Frands Christensen i Givskov, og Anne Pedersdatter i Hjortlund, 1735 i Sønder Omme.
Frands Christensen i Hornborg, og Anne Andersdatter i Ørum, 1807 i Grejs.
Frands Clemensen i Ring, og Kirsten Pedersdatter i Flemming, 1748 i Hvirring.
Frands Hansen Barnbom, murersvend i Vejle, og Johanne Lauridsdatter Lindeballe i Præstegården, 1788 i Nørup.
Frands Hellmann Vogt i Grejs, og Mette Pedersdatter i Lundfod i Brande sogn, 1759 i Grejs.
Frands Henriksen, enkemand i Lundumskov, og Dorthe Nielsdatter i Sattrup, 1788 i Østbirk.
Frands Jacobsen i Stensballe, og Bodil Jensdatter i Borup, 1774 i Kattrup.
Frands Jacobsen i Vester Sejrup, og Maren Mathiasdatter i Oksenbjerge, 1705 i Øster Nykirke.
Frands Jensen i Tvingstrup, og Kirsten Nielsdatter, skoleholderenke i Gangsted, 1761 i Gangsted.
Frands Jensen, og Mette Sørensdatter i Troelstrup, 1789 i Træden.
Frands Jepsen, og Anne Jacobsdatter i Rårup i Bjerre herred, 1811 i Langskov.
Frands Jørgensen i Toftum, og Karen Albertsdatter på Stensballegård, 1768 i Vær.
Frands Jørgensen, enkemand i Toftum, og Maren Rasmusdatter i Haldrup, 1772 i Vær.
Frands Jørgensen, enkemand i Tvingstrup, og Kirsten Jensdatter i Gjedved, 1807 i Ørridslev.
Frands Lemme, sadelmager i Skanderborg, og Birgitte Marie Hansdatter i Kattrup Præstegård, 1792 i Kattrup.
Frands Mortensen i Vedslet, og Cathrine Marie Knudsdatter, enke i Kørup, 1752 i Tamdrup.
Frands Nielsen i Ballebo, og Anne Marie Enevoldsdatter i Ørskovlund, 1787 i Kattrup.
Frands Nielsen i Gangsted, og Anne Dorthe Johansdatter i Overby, 1782 i Kattrup.
Frands Nielsen i Glasbjerg, og Anne Sørensdatter i Daldover, 1731 i Randbøl.
Frands Nielsen i Hårup, og Maren Andersdatter i Brestenbro, 1723 i Føvling.
Frands Nielsen i Nimdrup, og Mette Marie Ebbesdatter i Ring, 1771 i Ring.
Frands Nielsen i Ravning, og Karen Lauridsdatter Schaltz i Viborg, 1774 i Bredsten.
Frands Pedersen i Høgsholt, og Ida Christensdatter i Høgsholt, 1755 i Grejs.
Frands Pedersen i Rue i Skibet sogn, og Kirsten Sørensdatter på Kjeldkær, 1798 i Bredsten.
Frands Pedersen i Torp, og Mette Kirstine Pedersdatter i Lundum, 1811 i Lundum.
Frands Pedersen i Tyrsting, og Inger Rasmusdatter i Velling, 1745 i Bryrup.
Frands Pedersen i Vinding, og Anne Rasmusdatter i Troelstrup, 1761 i Tønning.
Frands Pedersen, enkemand i Vinding, og Karen Pedersdatter i Davding, 1773 i Grædstrup.
Frands Rasmussen i Fousing, og Dorthe Jacobsdatter i Grejs, 1811 i Grejs.
Frands Rasmussen i Rådved, og Mette Marie Jensdatter i Ørskov, 1807 i Ørridslev.
Frands Rasmussen, enkemand i Løsning, og Anne Marie Hansdatter i Krollerup, 1791 i Øster Snede.
Frands Rasmussen, enkemand i Løsning, og Inger Jensdatter i Havrum, 1781 i Hvirring.
Frands Smed i Gammelsole, og Birgitte Mouridsdatter i Grejs, 1748 i Grejs.
Frands Sørensen i Heftholm, og Anne Marie [Mgl.] i Nørskov, 1808 i Klovborg.
Frands Sørensen, enkemand i Boring, og Mette Jensdatter i Kollerup, 1807 i Hvirring.
Frands Christian Loss i Horsens, og Anne Lauridsdatter i Monbjerg, 1770 i Østbirk.
Frands Henrik Gertsen, farver i Vejle, og Karen Skov i Petersholm i Rådved, 1807 i Hansted.
Frederik Andersen i Løgager i Them sogn, og Anne Rasmusdatter i Addit, 1747 i Sønder Vissing.
Frederik Bertelsen, enkemand i Grejs Mølle, og Birthe Rasmusdatter på Grundet, 1796 i Hornstrup.
Frederik Christensen i Tømmerby i Them sogn, og Maren Rasmusdatter i Bryrup Mølle, 1756 i Bryrup.
Frederik Christian i Serridslev, og Birthe Pedersdatter i Tvingstrup, 1746 i Ørridslev.
Frederik Christiansen Hartmann, enkemand i Tvingstrup, og Anne Helvig Christensdatter Schreiner på Serridslevgård, 1778 i Nebel.
Frederik Clausen i Horsens, og Maren Sørensdatter i Lundum, 1751 i Lundum.
Frederik Gram Jordhøj, præst i Elbæk, og Cathrine Borgen i Kørup, 1796 i Tamdrup.
Frederik Jensen Flensborg, og skomagersvend i Horsens, og Anne Margrethe Pedersdatter i Uldum, 1786 i Uldum.
Frederik Jensen i Funder, og Kirsten Jensdatter i Tømmerby, 1740 i Them.
Frederik Jonasen, enkemand, smed i Bindeballe, og Anne Bentsdatter i Kærbølling, 1794 i Bredsten.
Frederik Jonasen, og Lene Nielsdatter på Haraldskær, 1776 i Jelling. (Iflg. Skibet KB).
Frederik Lauridsen i Mørup, og Maren Iversdatter i Åst, 1762 i Ringive.
Frederik Lauridsen, enkemand i Mørup, og Karen Christensdatter i Balle, 1781 i Bredsten.
Frederik Lauridsen, enkemand i Randbøl, og Anne Madsdatter, enke i Gøddinghus, 1789 i Randbøl.
Frederik Mogensen i Jennum, og Niels Glarmesters enke, 1782 i Jelling
Frederik Mortensen i Åle, og Maren Madsdatter i Bregnbjerg, 1752 i Hammer.
Frederik Nielsen i Sødover, og Margrethe Nielsdatter i Ildved, 1793 i Hvejsel.
Frederik Pedersen i Ejer, og Karen Pedersdatter i Hylke, 1723 i Hylke.
Frederik Pedersen i Kokborg, og Anne Mortensdatter i Skovhuset, 1742 i Åle.
Frederik Vissing, guldsmed i Odense, og Malene Skjern i Hvejsel Lundgård, 1745 i Hvejsel.
Frederik Vistisen i Lønå, og Sidsel Christensdatter i Bøllund, 1724 i Give.
Frederik Christian Kjærulf, præst i Helgenæs, og Cathrine Stallknecht, præstens datter, 1788 i Øster Nykirke.
Frederik Christian Kragelund, og Anne Marie Lauridsdatter, forlover i Horsens, 1794 i Underup.
Frederik Christian Krinkel i Vejle, og Mette Jensdatter i Fiskerhusene, 1812 i Hornstrup.
Frederik Christian Terkildsen, smedesvend i Horsens, og Karen Hermansdatter i Hylke Præstegård, 1713 i Hylke.
Frederik Christian Thiesen, bødkersvend, født i København, og Anne Birgitte Ravn i Hem Præstegård i Salling, 1810 i Tørring.
Frederik Jochum Vinding, skoleholder i Gjedved, og Agnete Møller i Testrup, 1760 i Kattrup.
Frederik Ludvig Christian Wieland, forpagter på Boller, og Helene Elisabeth Møller på Urup, 1779 i Østbirk.
Frederik Ludvig Christoffer Hochgraf, guldsmedesvend i Vejle, og Sidsel Marie Schmidt i Engelsholm Papirmølle, 1804 i Randbøl.
G. N. E. Schmidt på Mindstrup, og M. Stallknecht i Præstegården, 1808 i Jelling.
Germand Jensen i Egtved sogn, og Anne Margrethe Pedersdatter i Tørskind, 1796 i Bredsten.
Gert Jensen i Grejs, nu i Hvejsel, og Mette Lauridsdatter i Tørring, 1800 i Øster Snede. (Iflg. Tørring KB).
Gotfred Christiansen i Rye, og Sidsel Sørensdatter i Ladegård, 1761 i Voerladegård.
Gotfred Pedersen, enkemand i Stenderup, og Birthe Andersdatter i Vestbirk, 1796 i Østbirk.
Gothart Boller i Rye, og Anne Margrethe Jørgensdatter From i Vinding, 1767 i Rye.
Gravers Andersen, enkemand i Haustrup i Nykirke sogn, og Anne Marie Nielsdatter i Neder Donnerup, 1778 Give.
Gravers Jensen Nykirke i Kollemorten, og Cathrine Marie Bering, enke efter Christen Lund, 1747 i Thyregod.
Gravers Madsen i Lund, og Anne Jørgensdatter i Rådved, 1783 i Hansted.
Gregers Jensen i Hjortlund, og Anne Pedersdatter i Egsgård, 1797 i Ringive.
Gregers Lauridsen i Ulkær, og Dorthe Christensdatter i Hesselballe, 1774 i Grejs.
Gregers Nielsen i Kragelund, og Maren Pedersdatter i Ørum, 1704 i Grejs.
Gregers Nielsen i Sole, og Kirsten Madsdatter i Holtum, 1744 i Grejs.
Gudmand Jørgensen i Bredsten sogn, og Kirsten Frederiksdatter i Farre, 1740 i Give.
Gunner Jensen i Horsens, og Kirsten Andersdatter i Hylke, 1753 i Hylke.
Gunner Jensen i Ørridslev, og Cathrine Nielsdatter i Gjedved, 1762 i Tolstrup.
Gyde Hansen i Gadbjerg sogn, og Mette Christensdatter i Farre Mølle, 1767 i Give.
Gyde Hansen i Tørskind, og Karen Pedersdatter, enke i Tørrild, 1748 i Nørup.
Gyde Hansen i Vandel, og Karen Poulsdatter i Vester Åst, 1735 i Ringive.
Gyde Hansen i Åst, og Anne Bertelsdatter i Bindeballe, 1743 i Randbøl.
Gyde Jacobsen i Nørskov i Lindeballe sogn, og Kirsten Pedersdatter i Ulkær Mølle, 1737 i Give.
Gyde Jacobsen Nørskov i Jelling, og Sidsel Kirstine Nielsdatter på Engelsholm Mark, 1814 i Nørup.
Gyde Jensen i Baggesholm, og Maren Hansdatter i Ulkind, 1787 i Ringive.
Hagen Jensen i Mesing, og Mette Knudsdatter i Østbirk, 1732 i Østbirk.
Hagen Jensen i Them, og Maren Rasmusdatter i Vissing, 1759 i Sønder Vissing.
Halvor Samuelsen, smed, født i Norge, og Lisbeth Jørgensdatter, smedeenke i Kærbølling, 1784 i Bredsten.
Hans Adamsen i Hjordbjerg, og Anne Sørensdatter i Havreballe / Horndrup, 1781 i Tåning.
Hans Andersen i Addit, og Maren Hansdatter, enke i Hylke, 1781 i Hylke.
Hans Andersen i Bredal, og Anne Mogensdatter i Sole, 1783 i Engum. (Iflg. Øster Snede KB).
Hans Andersen i Fårup, og Magdalene Hansdatter i Bredstenlund, 1774 i Bredsten.
Hans Andersen i Kalhave, og Mette Pedersdatter, enke i Kragelund, 1774 i Øster Snede.
Hans Andersen i Kidde, og Christence Christensdatter i Ørumholmhus, 1802 i Grejs.
Hans Andersen i Korning, og Gertrud Jensdatter, enke i Torp, 1791 i Underup.
Hans Andersen i Lundumskov, og Anne Marie Rasmusdatter i Lillerup, 1802 i Østbirk.
Hans Andersen i Merring Skovhus, og Kirsten Henriksdatter i Bøgballe, 1759 i Øster Snede.
Hans Andersen i Nimdrup, og Else Cathrine Eskildsdatter i Velling, 1799 i Bryrup.
Hans Andersen i Nørhoved, og Maren Sørensdatter i Store Bredlund, 1712 i Vrads.
Hans Andersen i Siim i Dover sogn, og Anne Margrethe Evertsdatter i Addit, 1745 i Sønder Vissing.
Hans Andersen i Tønning, og Sidsel Rasmusdatter i Gantrup, 1794 i Voerladegård.
Hans Andersen i Underup, og Anne Pedersdatter i Løgballehus, 1766 i Østbirk.
Hans Andersen, enkemand i Trebjerg, og Birgitte Andersdatter i Vrønding, 1790 i Tamdrup.
Hans Andersen, enkemand i Troelstrup i Tønning sogn, og Mette Joensdatter i Uldum, 1813 i Uldum.
Hans Andersen, enkemand i Vonge, og Anne Pedersdatter i Hornstrup, 1777 i Hornstrup.
Hans Andersen, enkemand, skovfoged i Trebjerg i Hvirring sogn, og Mette Christensdatter i Hansted, 1776 i Hansted.
Hans Andersen, og Mette Joensdatter i Uldum Præstegård, 1813 i Tønning.
Hans Andreasen i Hjortsvang, og Anne Ebbesdatter i Brædstrup, 1792 i Ring.
Hans Andreasen, og Maren Jensdatter i Gantrup, 1794 i Østbirk.
Hans Bentsen i Haldrup, og Anne Marie Jørgensdatter i Ås, 1805 i Søvind.
Hans Bentsen i Jennum i Skibet sogn, og Mette Margrethe Pedersdatter i Rostrup, 1814 i Ringive.
Hans Bentsen i Påbøl, og Kirstine Marie Jensdatter på Juellingsholm, 1773 i Sønder Omme.
Hans Benzon, hospitalsforstander i Horsens, og Anne Kirstine Bornemann på Rask, 1783 i Hvirring.
Hans Bertelsen i Haustrup, og Anne Sørensdatter i Knob, 1704 i Vrads.
Hans Bonnemann, degn i Vester Hæsinge på Fyn, og Lisbeth Marie Schade på Grundet, 1778 i Hornstrup.
Hans Brink i Randbøl, og Mette Brøgger i Uve, 1753 i Randbøl.
Hans Brun, og Mette Nielsdatter i Bredsten sogn, 1786 i Jelling.
Hans Brøchner, præst i Gangsted - Søvind, og Anne Sofie Møller på Stensballegård, 1811 i Vær.
Hans Carstensen i Træden, og Karen Pedersdatter i Gammelstrup, 1726 i Tønning.
Hans Caspersen i Ørum, og Inger Jensdatter i Krollerup, 1763 i Øster Snede.
Hans Christensen Hvergel i Vester Mølle, og Kirsten Jensdatter i Vester Mølle, 1808 i Ejstrup. (Iflg. Thyregod KB).
Hans Christensen i Borup, og Anne Christensdatter i Ørridslev, 1752 i Ørridslev.
Hans Christensen i Brørup, og Johanne Nielsdatter i Grumstrup, 1771 i Vedslet.
Hans Christensen i Elling, og Maren Jensdatter i Them, 1756 i Them.
Hans Christensen i Hjortsvang, og Maren Villadsdatter i Sønder Kollemorten, 1730 i Øster Nykirke.
Hans Christensen i Hover, og Maren Christensdatter i Hover, 1755 i Grejs.
Hans Christensen i Lille Mosegård i Thyregod sogn, og Anne Kirstine Sørensdatter i Højgård, 1797 i Give.
Hans Christensen i Lindeballe, og Anne Marie Pedersdatter i Givskud, 1760 i Ringive.
Hans Christensen i Ring, og Mette Helene Bank i Horsens, 1811 i Ring.
Hans Christensen i Thyregod sogn, og Christence Christensdatter, enke på Jelling Hede, 1805 i Jelling.
Hans Christensen i Utoft, og Anne Margrethe Jacobsdatter i Hofmansfeld, 1803 i Randbøl.
Hans Christensen i Yding, og Birthe Jacobsdatter i Hem, 1770 i Voerladegård.
Hans Christensen i Ølholm, og Anne Pedersdatter, 1761 i Tørring.
Hans Christensen i Ørbæk, og Ellen Lauridsdatter i Hvelplund, 1728 i Sønder Omme.
Hans Christensen i Åle, og Anne Hansdatter, enke i Trebjerg, 1780 i Hvirring.
Hans Christensen på Elbæk Mark, og Valborg Eskildsdatter i Tyrrestrup Skovhus, 1805 i Søvind.
Hans Christensen på Mattrup Ladegård, og Birthe Madsdatter i Trollerup, 1800 i Nørup.
Hans Christensen på Ussinggård, og Mette Frederiksdatter i Køruphus, 1809 i Tamdrup.
Hans Christensen, enkemand i Gantrup, og Kirsten Nielsdatter, enke efter Jens Frandsen i Lundum, 1787 i Lundum.
Hans Christensen, enkemand i Give sogn / Lille Nørskov, og Anne Marie / Anne Margrethe Jensdatter, enke i Harresø, 1779 i Givskud.
Hans Christensen, enkemand i Tyrsting, og Mette Kirstine Sørensdatter i Gantrup, 1767 i Voerladegård.
Hans Christensen, enkemand i Uhre, og Dorthe Jensdatter i Jennum, 1794 i Skibet.
Hans Christensen, enkemand, nåle- og karmager i Korning, og Karen Christensdatter i Hornborg, 1786 i Hvirring.
Hans Christensen, ladefoged på Haraldskær, og Karen Jørgensdatter i Lihme, 1795 i Nørup.
Hans Christensen, møller i Løsning Mølle, og Maren Rasmusdatter i Kragelund, 1693 i Øster Snede.
Hans Christiansen Østergaard, murersvend i Horsens, og Christiane Charlotte Rasmusdatter i Stensballe, 1799 i Vær.
Hans Christoffersen i Hover sogn, og Johanne Jensdatter i Hover sogn, 1804 i Hover. (Iflg. Skibet KB).
Hans Christoffersen i Ustrup, og Margrethe Jensdatter i Egebjerg Mølle, 1802 i Hansted.
Hans Clausen i Hesselballe, og Karen Pedersdatter i Sindbjerglund, 1781 i Grejs.
Hans Clausen, enkemand i Uve, og Maren Lauridsdatter i Kragelund, 1799 i Ringive. (Iflg. Øster Snede KB).
Hans Davidsen i Kodallund, og Florabelle Jacobsdatter i Føvling, 1706 i Føvling.
Hans Dragon, og Maren Jensdatter i Vinding, 1723 i Tønning.
Hans Ebbesen på Mattrup, og Johanne Josefsdatter, enke i Grædstrup, 1811 i Grædstrup.
Hans Enevoldsen i Ring, og Gertrud Nielsdatter i Tønning, 1810 i Tønning.
Hans Eriksen i Hvejsel, og Maren Lauridsdatter i Lindet, 1732 i Thyregod.
Hans Eriksen i Saksild, og Mette Nielsdatter i Grumstrup, 1739 i Vedslet.
Hans Eriksen i Tammestrup i Tolstrup sogn, og Elisabeth Marie Nielsdatter i Holms Mølle, 1777 i Østbirk.
Hans Eriksen, enkemand i Tørskind i Bredsten sogn, og Maren Christensdatter i Bindeballe, 1699 i Randbøl.
Hans Eskildsen i Ørridslev, og Karen Rasmusdatter i Grumstrup, 1722 i Vedslet.
Hans Eskildsen, enkemand i Grættrup i Nørre Snede sogn, og Maren Thygesdatter i Lundfod i Brande sogn, 1752 i Klovborg.
Hans Frandsen i Østbirk sogn, og Else Mikkelsdatter i Ladegård, 1781 i Voerladegård.
Hans Frederiksen i Brørup, og Maren Nielsdatter i Møldrup, 1800 i Hylke.
Hans Friis Andersen i Ørskov, og Anne Marie Jensdatter, enke i Tolstrup, 1811 i Tolstrup.
Hans Gjesing i Horsens, og Bodil Rasmusdatter i Kørup, 1744 i Tamdrup.
Hans Goldbech i Skovdallund, og Mette Sofie Braem, 1756 i Nørup.
Hans Gregersen i Vinding, og Mette Jensdatter i Hornstrup, 1795 i Hornstrup.
Hans Gydesen i Vester Åst, og Johanne Mikkelsdatter i Bindeballe, 1781 i Randbøl.
Hans Handrup, hattemager i Horsens, og Anne Marie Sattrup på Serridslevgård, 1778 i Nebel.
Hans Hansen Berg i Horsens, og Charlotte Mogensdatter på Rolighed, 1793 i Tyrsting.
Hans Hansen Berg, enkemand i Rolighed i Tyrsting sogn, og Johanne Jensdatter i Årupgård, 1809 i Tamdrup.
Hans Hansen i Bredballe Fiskerhuse, og Abelone Christensdatter i Ulkær, 1800 i Grejs.
Hans Hansen i Dons, og Anne Mortensdatter i Lihme, 1803 i Nørup.
Hans Hansen i Frederikshåb i Randbøl sogn, og Ingeborg Hansdatter i Vindbjerg i Ringive sogn, 1808 i Ringive.
Hans Hansen i Hornstrup, og Karen Madsdatter i Ulkær, 1750 i Grejs.
Hans Hansen i Horsens, og Dorthe Marie Jørgensdatter i Trebjerg, 1792 i Hvirring.
Hans Hansen i Jelling, og Margrethe Jonasdatter i Hvejsel Tinghus, 1746 i Hvejsel.
Hans Hansen i Lihme, og Ingeborg Rasmusdatter i Tørskind, 1785 i Bredsten.
Hans Hansen i Nebel, og Marianne Jensdatter Vinter i Ørskov, 1810 i Ørridslev.
Hans Hansen i Nim, og Maren Jensdatter i Rådved, 1766 i Hansted.
Hans Hansen i Nymølle, og Eva Jensdatter i Vilstrup Præstegård, 1747 i Skibet.
Hans Hansen i Ring sogn, og Dorthe Lauridsdatter i Odderbæk, 1719 i Thyregod.
Hans Hansen i Tørring, og Anne Marie Jørgensdatter, enke i Ølholm, 1783 i Langskov.
Hans Hansen Lind, murer i Horsens, og Karen Nielsdatter i Nim, 1774 i Nim.
Hans Hansen på Stensballegård, og Sidsel Jensdatter i Tvingstrup, 1763 i Ørridslev.
Hans Hansen på Vonge Mark, og Anne Thomasdatter i Hampen i Nørre Snede sogn, 1803 i Tørring.
Hans Hansen Vognsted i Horsens, og Dorthe Eriksdatter i Toftum, 1763 i Søvind.
Hans Hansen, enkemand i Hornborg, og Kirsten Andersdatter, enke i Holtum, 1768 i Grejs.
Hans Hansen, enkemand i Løsning, og Dorthe Jensdatter i Hornstrup, 1800 i Hornstrup.
Hans Hansen, enkemand i Munkholm, og Anne Pedersdatter, enke i Ørum, 1768 i Grejs.
Hans Henriksen i Godrum, og Anne Kirstine Jensdatter i Fogstrup, 1803 i Them.
Hans Henriksen i Hjøllund, og Anne Malene Sivertsdatter i Them, 1756 i Them.
Hans Henriksen i Hårup i Føvling sogn, og Anne Mikkelsdatter i Burgårde, 1754 i Klovborg.
Hans Henriksen Skjerret, skoleholder i Underup, og Johanne Steffensdatter Overby i Østbirk, 1791 i Østbirk.
Hans Henriksen, enkemand i Hesselballe, og Else Knudsdatter i Ølholm, 1811 i Langskov.
Hans Henriksen, hyrde i Burgårde, og Sidsel Pedersdatter i Krudemølle, 1781 i Vinding.
Hans Holst, skoleholder i Dørup, og Mette Pallene Fischer, hvis mand er i Århus Dårekiste, 1813 i Vinding.
Hans Ibsen i Hesselballegård, og Karen Rasmusdatter i Boring, 1712 i Hvirring.
Hans Iversen i Dørken i Thyregod sogn, og Else Nielsdatter i Drantum, 1790 i Brande.
Hans Iversen i Flemming i Hornborg sogn, og Maren Andersdatter i Ørum, 1707 i Grejs.
Hans Jacobsen Hørup på Urup, og Maren Rasmusdatter i Vinten, 1749 i Tamdrup.
Hans Jacobsen i Mildrup, og Anne Nielsdatter i Føvling, 1753 i Føvling.
Hans Jacobsen i Amstrup, og Johanne Cathrine Holt, enke i Krøruphuset, 1790 i Gangsted.
Hans Jacobsen i Andkærlund, og Maren Thomasdatter i Brønsodde, 1750 i Hornstrup.
Hans Jacobsen i Gjedved, og Johanne Pedersdatter, enke efter Jens Nielsen, træskomand i Underup, 1756 i Underup.
Hans Jacobsen i Nordbæk, og Johanne Pedersdatter i Rygbjerg, 1720 i Randbøl.
Hans Jensen Horndrup i Horsens, og Anne Dorthe Madsdatter på Engelsholm, 1756 i Nørup.
Hans Jensen i Balle, og Anne Sørensdatter, enke på Engelsholm Mark, 1809 i Nørup.
Hans Jensen i Bjerglund i Kollerup sogn, og Anne Elisabeth Mortensdatter i Vesterlund, 1814 i Thyregod.
Hans Jensen i Boring, og Maren Pedersdatter, 1754 i Uldum.
Hans Jensen i Boring, og Maren Albertsdatter i Træden, 1748 i Træden.
Hans Jensen i Bredballe, og Maren Christensdatter i Grættrup i Nørre Snede sogn, 1814 i Grejs.
Hans Jensen i Brigsted, og Anne Engelsdatter i Præstegården, 1741 i Gangsted.
Hans Jensen i Brigsted, og Kirsten Frandsdatter i Stensballe, 1701 i Vær.
Hans Jensen i Davding, og Else Nielsdatter i Træden, 1747 i Træden.
Hans Jensen i Donnerup, og Anne Jensdatter på Mindstrup, 1791 i Hvejsel.
Hans Jensen i Flensborg, og Karen Thomasdatter i Lund, 1718 i Hvirring.
Hans Jensen i Fugdal, og Lisbeth Jensdatter i Filskov, 1795 i Sønder Omme.
Hans Jensen i Gammelby, og Anne Mortensdatter i Kragelund, 1719 i Øster Snede.
Hans Jensen i Haldrup, og Anne Nielsdatter i Brigsted, 1728 i Vær.
Hans Jensen i Haustrup i Nykirke sogn, og Anne Marie Jensdatter, enke i Tørring, 1778 i Tørring.
Hans Jensen i Hedegård, og Karen Andersdatter i Uldum Kro, 1804 i Uldum.
Hans Jensen i Hinnum, og Sofie Pedersdatter i Brande, 1703 i Sønder Omme.
Hans Jensen i Ildved, og Anne Sørensdatter, enke efter Jens Lund på Hygum Mark, 1813 i Kollerup.
Hans Jensen i Klovborg, og Anne Marie Elisabeth Villadsdatter i Lindved, 1814 i Grejs.
Hans Jensen i Kodallund i Hvirring sogn, og Anne Marie Pedersdatter i Slagballe, 1723 i Klovborg.
Hans Jensen i Lund, og Karen Rasmusdatter i Kollerup, 1753 i Grejs.
Hans Jensen i Nørhoved, og Maren Hansdatter, 1774 i Hammer.
Hans Jensen i Ring, og Karen Sørensdatter i Veggerslev, 1795 i Ring.
Hans Jensen i Rådvedgård, og Maren Lauridsdatter i Lundum, 1775 i Lundum.
Hans Jensen i Tofthøj, og Maren Terkildsdatter i Givskud, 1811 i Givskud.
Hans Jensen i Trebjerg, og Maren Pedersdatter i Lund, 1778 i Tamdrup.
Hans Jensen i Vindelev, og Inger Kirstine Christensdatter i Ørum, 1814 i Grejs.
Hans Jensen i Ølholm, og Helvig Lauridsdatter i Sandvad, 1782 i Hvejsel.
Hans Jensen i Åle, og Anne Jørgensdatter i Boringgård, 1688 i Hvirring.
Hans Jensen Lang i Starup sogn, og Maren Jensdatter i Randbøl, 1699 i Randbøl.
Hans Jensen på Mindstrup, og Anne Kirstine [Mgl.], 1726 i Givskud.
Hans Jensen Tarp i Gunderup i Årre sogn, og Marie Kirstine Thomasdatter i Rolighed, 1801 i Skibet.
Hans Jensen, enkemand i Hindskov i Thyregod sogn, og Mette Pedersdatter i Flø, 1786 i Brande.
Hans Jensen, enkemand i Horsens, og Mette Cathrine Jørgensdatter i Gjedved, 1809 i Tolstrup.
Hans Jensen, enkemand i Kodallund, og Anne Kirstine Iversdatter i Bjerresmølle, 1776 i Åle.
Hans Jensen, enkemand i Kragelund, og Anne Margrethe Jørgensdatter i Hornborg, 1802 i Hvirring.
Hans Jensen, enkemand i Them sogn, og Anne Didriksdatter i Velling, 1742 i Bryrup.
Hans Jensen, enkemand i Vrønding, og Maren Bertelsdatter i Honum, 1744 i Hvirring.
Hans Jensen, enkemand på Lerbæk Teglværk, og Mette Jørgensdatter i Sole, 1790 i Jelling. (Iflg. Øster Snede KB).
Hans Jensen, og Anne Marie Christensdatter i Barrit, 1794 i Tørring.
Hans Jensen, og Karen Jensdatter, 1751 i Skibet. (Iflg. Jelling KB).
Hans Jensen, skrædder i Hornstrup, og Anne Nielsdatter i Solskov, 1775 i Øster Snede.
Hans Jepsen i Boring, og Maren Andersdatter i Hauge, 1813 i Langskov.
Hans Jespersen i Langelund, og Maren Christensdatter i Kobberbøl, 1731 i Nørup.
Hans Jessen i Hygum, og Ellen Mikkelsdatter i Nedvad, 1729 i Ringive.
Hans Jessen i Jelling, og Mette Thomasdatter i Kollerup sogn, 1703 i Kollerup.
Hans Jessen i Nygård i Starup sogn, og Maren Pedersdatter i Lihmskov, 1796 i Nørup.
Hans Jessen i Skølvad i Jernved sogn, og Anne Jensdatter på Søndersthoved Mark, 1814 i Give.
Hans Johansen i Ringkloster, og Anne Nielsdatter i Gangsted, 1781 i Gangsted.
Hans Johansen i Stjær, og Anne Kirstine Nielsdatter i Lundumskov, 1788 i Lundum.
Hans Johansen i Tørring, og Karen Mortensdatter i Fousing, 1757 i Hvejsel.
Hans Justsen, enkemand i Jelling, og Gertrud Jepsdatter, enke i Kragelund, 1775 i Øster Snede.
Hans Juul i Nim, og Anne Sørensdatter i Vrønding, 1710 i Hvirring.
Hans Jørgensen Harbo, enkemand i Funder, og Else Margrethe Pedersdatter i Bødskovlund, 1789 i Them.
Hans Jørgensen i Ejer, og Karen Mikkelsdatter fra Stougård i Ustrup, 1726 i Hylke.
Hans Jørgensen i Horsens, og Maren Nielsdatter i Haldrup, 1694 i Vær.
Hans Jørgensen i Refsgårde, og Anne Andersdatter, enke i Bredstenlund, 1778 i Bredsten.
Hans Jørgensen i Rådved, og Karen Jensdatter i Gjedved, 1789 i Tolstrup.
Hans Jørgensen i Øster Snede sogn, og Mette Jensdatter, enke efter Jacob Jacobsen i Hornborg, 1746 i Hvirring.
Hans Jørgensen på Fabrikken, og Else Nisdatter i Tørrild, 1780 i Skibet.
Hans Jørgensen på Højgård, og Anne Mikkelsdatter på Grundet, 1766 i Hornstrup.
Hans Jørgensen, enkemand i Eriknauer, og Knud Hansens datter i Flemming, 1686 i Hvirring
Hans Jørgensen, enkemand i Sandvad, og Marie Hansdatter, enke i Skovbølling, 1807 i Jelling.
Hans Jørgensen, smedesvend i Give sogn, og Else Nisdatter i Skibet sogn, 1780 i Nørup.
Hans Knudsen i Flemming, og Anne Markusdatter, enke efter Simon Thomsen i Lund, 1778 i Tamdrup.
Hans Knudsen i Hinnum i Grindsted sogn, og Engel Marie Lauridsdatter i Lille Lihme, 1813 i Nørup.
Hans Knudsen i Torup, og Anne Rasmusdatter i Lovdal, 1692 i Them.
Hans Knudsen, enkemand i Brørup, og Anne Magdalene Christiansdatter i Kattrup, 1802 i Kattrup.
Hans Knudsen, enkemand i Tinnet, og Kirsten Jensdatter, enke i Sønder Hindskov, 1787 i Thyregod.
Hans Korporal i Nimdrup, og Else Iversdatter, skomagerenke i Klovborg, 1766 i Grædstrup.
Hans Kusk på Refstrup, og Birthe Christence Nielsdatter, 1779 i Jelling. (Iflg. Ringive KB).
Hans Lauridsen i Borup, og Karen Jørgensdatter i Tebstrup, 1805 i Ovsted.
Hans Lauridsen i Kokborg Huse, og Kirsten Pedersdatter i Rind sogn, 1746 i Thyregod.
Hans Lauridsen i Møbjerg i Sønder Omme sogn, og Maren Christensdatter i Almstok, 1765 i Randbøl.
Hans Lauridsen i Torsted, og Kirsten Skelsdatter i Daldover, 1745 i Randbøl.
Hans Lauridsen i Underup, og Mette Kirstine Andersdatter i Nim, 1750 i Nim.
Hans Lauridsen, feldbereder i Jelling, og Karen Bentsdatter i Fousing, 1778 i Hvejsel.
Hans Lauridsen, skomager i Horsens, Mette Kirstine Jørgensdatter i Åle, 1789 i Åle.
Hans Lauridsen, snedkersvend i Horsens, og Maren Jacobsdatter i Stensballe, 1779 i Vær.
Hans Madsen i Billund, og Maren Jensdatter i Rygbjerg, 1758 i Randbøl.
Hans Madsen i Daldover i Randbøl sogn, og Johanne Nielsdatter i Gadbjerg, 1813 i Ringive.
Hans Madsen i Farre i Give sogn, og Karen Eriksdatter i Gilhøj i Givskud sogn, 1814 i Ringive.
Hans Madsen i Kalhave, og Mette Lene Nielsdatter på Våbensholm, 1807 i Føvling.
Hans Madsen i Langelund, og Margrethe Jacobsdatter i Omvrå, 1742 i Sønder Omme.
Hans Madsen i Langskov, og Else Kirstine Christensdatter i Sindbjerglund, 1806 i Grejs.
Hans Madsen Mundrup, murersvend i København, og Gertrud Jensdatter i Meldrup, 1725 i Vær.
Hans Madsen, enkemand i Haldrup, og Anne Olufsdatter på Vorsø, 1748 i Søvind.
Hans Mathiasen i Hylke, og Anders Sørensens enke i Ris, 1789 i Ovsted
Hans Mikkelsen i Gangsted, og Anne Bentsdatter, enke efter Claus Jørgensen i Nebel, 1794 i Nebel.
Hans Mikkelsen i Grumstrup, og Maren Nielsdatter i Kattrup, 1762 i Kattrup.
Hans Mikkelsen i Jelling, og Karen Andersdatter i Grejs, 1802 i Grejs.
Hans Mikkelsen i Underup, og Maren Lauridsdatter i Hvirring, 1769 i Underup.
Hans Mikkelsen, hyrde i Nørre Kollemorten, og Maren Eriksdatter i Nygård, 1724 i Give.
Hans Mogensen i Vandel, og Johanne Eriksdatter i Ringive, 1779 i Ringive.
Hans Mortensen i Assendrup, og Maren Jørgensdatter, enke i Bredballe, 1783 i Hornstrup.
Hans Mortensen i Bøgeskov i Snede sogn, og Inger Jørgensdatter i Thyregod, 1802 i Thyregod.
Hans Mortensen i Højen sogn, og Marie Rasmusdatter på Haraldskær, 1805 i Skibet.
Hans Mortensen i Nebel i Vorbasse sogn, og Kirsten Nielsdatter i Vandel, 1756 i Randbøl.
Hans Mortensen i Nim, og Lisbeth Nielsdatter i Vinten, 1767 i Tamdrup.
Hans Mortensen i Serridslev, og Abelone Thomasdatter i Eldrup, 1791 i Tolstrup.
Hans Mortensen, enkemand i Enner, og Anne Kirstine Jørgensdatter i Kalhave, 1751 i Hvirring.
Hans Mortensen, enkemand i Hadrup, og Maren Nielsdatter i Grumstrup, 1786 i Vedslet.
Hans Mortensen, enkemand, og Karen Jensdatter i Krollerup, 1803 i Hornstrup.
Hans Mouridsen i Mørup, og Maren Olufsdatter i Rostrup, 1739 i Ringive.
Hans Munch, præst i Hjortlund, og Anne Christensdatter i Hornstrup, 1717 i Kollerup.
Hans Nielsen i Bjerlev, og Lene Mathiasdatter i Skelborghus, 1783 i Grejs.
Hans Nielsen i Brændgård, og Agnete Poulsdatter i Frederikshåb, 1769 i Randbøl.
Hans Nielsen i Føvling, og Kirsten Nielsdatter, enke i Ring, 1790 i Ring.
Hans Nielsen i Gammelsole, og Maren Hansdatter i Hornstrup, 1751 i Hornstrup.
Hans Nielsen i Gribstrup, og Maren Pedersdatter i Sindbjerglund, 1780 i Grejs.
Hans Nielsen i Halle, og Anne Andersdatter i Føvling, 1718 i Føvling.
Hans Nielsen i Hansted, og Anne Jensdatter i Nim, 1770 i Nim.
Hans Nielsen i Hatting, og Maren Jensdatter i Hornborg, 1682 i Hvirring.
Hans Nielsen i Hede i Ejstrup sogn, og Anne Jensdatter i Fuglsang, 1766 i Thyregod.
Hans Nielsen i Horsens, og Anne Eskildsdatter i Hansted, 1802 i Hansted.
Hans Nielsen i Hoved, og Marie Elisabeth Andersdatter i Præstegården, 1785 i Østbirk.
Hans Nielsen i Kærbølling i Bredsten sogn, og Kirsten Nielsdatter, enke efter Christen Lauridsen i Nørre Vilstrup, 1807 i Skibet.
Hans Nielsen i Lindeballe, og Anne Pedersdatter i Fuglsang, 1758 i Thyregod.
Hans Nielsen i Lønå, og Karen Knudsdatter i Hedegård, 1788 i Thyregod.
Hans Nielsen i Merring, og Anne Gustav-Davidsdatter i Flemming, 1797 i Hvirring.
Hans Nielsen i Overby, og Maren Mikkelsdatter i Ring, 1708 i Ring.
Hans Nielsen i Ringive, og Karen Jensdatter i Vandel, 1739 i Randbøl.
Hans Nielsen i Rye, og Claudiane Rasmusdatter, 1786 i Voerladegård.
Hans Nielsen i Rådved, og Sidsel Pedersdatter, enke i Sattrup, 1772 i Østbirk.
Hans Nielsen i Skærup, og Bodil Nielsdatter i Fiskerhusene, 1755 i Hornstrup.
Hans Nielsen i Skærup, og Johanne Knudsdatter, enke i Jennum, 1805 i Skibet.
Hans Nielsen i Spettrup, og Anne Mikkelsdatter, enke efter Søren Nielsen i Serridslev, 1751 i Vær.
Hans Nielsen i Stensballe, og Anne Rasmusdatter i Elbæk, 1695 i Gangsted.
Hans Nielsen i Sødover, og Anne Marie Nielsdatter i Store Karlskov, 1798 i Ringive.
Hans Nielsen i Sødover, og Karen Olufsdatter i Ølholm, 1782 i Langskov.
Hans Nielsen i Ullerup, og Abelone Nielsdatter i Lønå, 1733 i Thyregod.
Hans Nielsen i Åstrup sogn, og Olivia Jonasdatter, enke i Lund Huse, 1802 i Bredsten.
Hans Nielsen på Engelsholm Mark, og Maren Mortensdatter i Ravning, 1811 i Bredsten.
Hans Nielsen på Våbensholm, og Anne Jensdatter i Nim, 1776 i Træden.
Hans Nielsen på Våbensholm, og Karen Nielsdatter i Vinten, 1789 i Tamdrup.
Hans Nielsen Vedslet i Møballe, og Maren Hansdatter i Ørridslev, 1782 i Kattrup.
Hans Nielsen, enkemand i Hårup, og Mette Nielsdatter på Serridslevgård, 1810 i Føvling.
Hans Nielsen, enkemand i Korning, og Susanne Mikkelsdatter i Lund, 1799 i Tamdrup.
Hans Nielsen, enkemand, skoleholder i Høgsholt, og Kirsten Jensdatter i Hørup, 1805 i Jelling.
Hans Nielsen, møller i Gjedved Mølle, og Maren Nielsdatter i Bjødstrup, 1782 i Ovsted.
Hans Nissen i Bredstenlund, og Hedvig Jensdatter i Lihme, 1768 i Nørup.
Hans Nissen i Fastrup, og Anne Nielsdatter i Ringkloster, 1704 i Hylke.
Hans Olufsen i Båstrup, og Maren Davidsdatter, 1791 i Grejs.
Hans Olufsen i Dørken, og Anne Marie Pedersdatter i Neder Donnerup, 1805 i Give.
Hans Olufsen i Skanderborg, og Anne Thomasdatter i Ejer, 1753 i Ovsted.
Hans Olufsen i Underup, og Karen Bentsdatter i Enner, 1797 i Hvirring.
Hans Olufsen på Fyn, og Karen Holgersdatter i Ildved, 1747 i Hvejsel.
Hans Olufsen Thorup i Vrads sogn, og Anne Margrethe Christensdatter i Præstegården, 1811 i Thyregod.
Hans Olufsen, enkemand i Båstrup i Øster Snede sogn, og Kirsten Sørensdatter, enke i Hornstrup, 1812 i Hornstrup.
Hans Olufsen, enkemand i Båstrup, og Anne Sørensdatter, enke efter Christen Jensen, skrædder i Grejs, 1812 i Grejs.
Hans Pedersen Buch i Hvejsel, og Anne Marie Andersdatter i Bøgballe, 1739 i Øster Snede.
Hans Pedersen i Birkebæk, og Dorthe Pedersdatter i Nørskov, 1752 i Givskud.
Hans Pedersen i Bjerlev, og Anne Else Hansdatter i Fiskerhuset, 1779 i Jelling.
Hans Pedersen i Bredal, og Karen Madsdatter i Solskov, 1794 i Øster Snede.
Hans Pedersen i Brigsted, og Karen Olufsdatter på Stensballegård, 1750 i Vær.
Hans Pedersen i Brørup, og Anne Christensdatter i Kattrup, 1748 i Kattrup.
Hans Pedersen i Børkop, og Anne Cathrine Nielsdatter på Haughus Mark, 1805 i Jelling.
Hans Pedersen i Deggerhus i Nørup sogn, og Anne Marie Sørensdatter i Ravning, 1798 i Bredsten.
Hans Pedersen i Egholm Mølle, og Johanne Christensdatter i Mølgårde, 1783 i Øster Nykirke.
Hans Pedersen i Elbæk, og Anne Kirstine Sørensdatter på Tyrrestrup, 1786 i Søvind.
Hans Pedersen i Give, og Anne Dorthea Christensdatter i Givskud, 1771 i Givskud.
Hans Pedersen i Grædstrup, og Karen Nielsdatter i Nim Præstegård, 1748 i Nim.
Hans Pedersen i Gylling, og Kirsten Pedersdatter, enke, 1799 i Vedslet.
Hans Pedersen i Halling, og Maren Hansdatter i Elbæk, 1669 i Gangsted.
Hans Pedersen i Hesselballe, og Karen Jensdatter i Ørum, 1810 i Grejs.
Hans Pedersen i Hesselbjerge, og Sidsel Pedersdatter i Ullerup, 1756 i Give.
Hans Pedersen i Hover sogn, og Mette Pedersdatter, enke i Hammer Mølle, 1808 i Hammer.
Hans Pedersen i Hørup, og Anne Hansdatter i Jennum, 1737 i Skibet.
Hans Pedersen i Kolding, og Birthe Nielsdatter Møller i Gødding Mølle, 1760 i Nørup.
Hans Pedersen i Lihme, og Mette Nielsdatter i Randbøl, 1763 i Randbøl.
Hans Pedersen i Lund, og Anne Marie Eriksdatter, 1765 i Uldum.
Hans Pedersen i Møballe, og Ingeborg Rasmusdatter i Brørup, 1711 i Hylke.
Hans Pedersen i Nollund, og Mette Marie Jensdatter, enke efter Jens Mathiasen i Østerby, 1812 i Sønder Omme.
Hans Pedersen i Nørskov i Lindeballe sogn, og Sidsel Marie Pedersdatter i Loftlund, 1814 i Give.
Hans Pedersen i Nørskov, og Anne Kirstine Josefsdatter i Grædstrup, 1792 i Grædstrup.
Hans Pedersen i Ravning, og Anne Pedersdatter i Damkærhus på Engelsholm Mark, 1811 i Nørup.
Hans Pedersen i Sindbjerglund, og Johanne Christensdatter i Uldum, 1775 i Grejs.
Hans Pedersen i Skanderborg, og Else Cathrine Jacobsdatter i Nissumgård, 1725 i Hylke.
Hans Pedersen i Tåning, og Barbara Pedersdatter i Ejer, 1806 i Ovsted.
Hans Pedersen i Uhre, og Maren Villadsdatter, enke i Lindved, 1805 i Grejs.
Hans Pedersen i Underup, og Maren Markusdatter i Egebjerg, 1743 i Hansted.
Hans Pedersen i Vandel, og Kirsten Poulsdatter i Vester Åst, 1793 i Randbøl.
Hans Pedersen i Vinten, og Karen Pedersdatter i Vestbirk, 1765 i Østbirk.
Hans Pedersen i Ølholm, og Mette Thomasdatter i Ulkær, 1794 i Grejs.
Hans Pedersen i Ørridslev, og Anne Jensdatter i Ustrup, 1739 i Hylke.
Hans Pedersen i Østerby, og Lene Eskildsdatter i Døvling, 1732 i Sønder Omme.
Hans Pedersen på Mattrup, og Mette Sørensdatter i Åstrup, 1727 i Føvling.
Hans Pedersen på Urup, og Mette Jensdatter, enke i Enner, 1789 i Tamdrup.
Hans Pedersen Vonge i Nykirke sogn, og Anne Christensdatter, enke i Sindbjerglund, 1764 i Grejs.
Hans Pedersen, enkemand i Balle, og Anne Marie Eriksdatter, enke i Tørrild, 1803 i Nørup.
Hans Pedersen, enkemand i Boest i Nørre Snede sogn, og Karen Madsdatter i Løvet, 1731 i Klovborg.
Hans Pedersen, enkemand i Dalsgårdhus i Klovborg sogn, og Else Pedersdatter i Ring Præstegård, 1806 i Ring.
Hans Pedersen, hyrde i Egtved nu i Lihme, og Anne Jensdatter i Øster Snede sogn, 1699 i Nørup.
Hans Pedersen, ladefoged på Mattrup, og Maren Pedersdatter i Nedenskov, 1793 i Sønder Vissing.
Hans Pedersen, trompeter i Bindeballe, og Maren Gydesdatter i Tørrild, 1768 i Nørup.
Hans Poulsen i Serridslev, og Mette Andersdatter i Gjedved, 1744 i Tolstrup.
Hans Rasmussen i Løjenkær, og Johanne Pedersdatter i Ringkloster, 1797 i Hylke.
Hans Rasmussen i Oldrup, og Maren Andersdatter i Bleld, 1697 i Nebel.
Hans Rasmussen i Sneptrup, og Maren Olufsdatter i Tåning, 1779 i Tåning.
Hans Rasmussen i Stjær, og Kirsten Nielsdatter i Them, 1710 i Them.
Hans Rasmussen i Stubberup, og Inger Pedersdatter i Kragelund, 1720 i Øster Snede.
Hans Rasmussen i Stubberup, og Maren Pedersdatter i Honum, 1718 i Hvirring.
Hans Rasmussen i Søvind, og Maren Andersdatter i Elbæk, 1720 i Gangsted.
Hans Rasmussen Viby i Brestenbro, og Inger Kirstine Rasmusdatter i Kørup, 1746 i Tamdrup.
Hans Rasmussen, skomagersvend i Horsens, og Karen Jensdatter på Stensballegård, 1700 i Vær.
Hans Ravn, præst i Høbjerg - Elsborg, og Anne Birgitte Lihme i Them Præstegård, 1737 i Them.
Hans Reinholt i Føvling, og Margrethe [Mgl.] i Enner, 1695 i Føvling.
Hans Resen Stenstrup på Kjeldkær, og Johanne Magdalene From i Kolding, 1793 i Bredsten.
Hans Serridslev i Horsens, og Anne Margrethe Mikkelsdatter i Skade, 1733 i Klovborg.
Hans Simonsen i Provstlund, og Mette Nielsdatter i Urup Mølle, 1740 i Østbirk.
Hans Skovfoged i Lindeballe, og [Mgl.] Perle i Kidde, 1779 i Jelling.
Hans Smed, enkemand i Vonge, og Anne Pedersdatter i Bjerlev, 1772 i Hvejsel.
Hans Steffensen Banholt, væver i Vinding, og Maren Pedersdatter i Davding, 1731 i Klovborg.
Hans Steffensen Overby, skoleholder, og Inger Pedersdatter Rold på Sjælland, 1784 i Østbirk.
Hans Sørensen i Højen, og Mette Pedersdatter i Sødover, 1697 i Nørup.
Hans Sørensen i Kalhave, og Kirsten Lauridsdatter, enke på Lindved Mark, 1809 i Grejs.
Hans Sørensen i Lundumskov, og Lisbeth Nielsdatter, enke efter Christen Madsen i Monbjerg, 1770 i Østbirk.
Hans Sørensen i Ollerup, og Anne Margrethe Sørensdatter, 1724 i Skibet.
Hans Sørensen i Plovstrup, og Kirstine Marie Christensdatter i Linnerup, 1802 i Linnerup.
Hans Sørensen i Sødover, og Kirsten Sørensen i Bredsten Lundhus, 1794 i Nørup.
Hans Sørensen i Såby, og Karen Iversdatter i Lundum, 1774 i Lundum.
Hans Sørensen i Tromborg i Give sogn, og Johanne Marie Andersdatter i Brandlund, 1805 i Brande.
Hans Sørensen i Tudved, og Mette Pedersdatter i Lihmskov, 1793 i Nørup.
Hans Sørensen i Uldum, og Johanne Poulsdatter, 1750 i Langskov.
Hans Sørensen i Ølholm, og Anne Kirstine Nielsdatter i Sønder Kollemorten, 1793 i Øster Nykirke.
Hans Sørensen i Ørum, og Anne Terkildsdatter i Uldum, 1778 i Uldum.
Hans Sørensen Lihme i Haderslev, og Anne Ditlevsdatter i Vester Lihme, 1791 i Nørup.
Hans Sørensen på Rask, og Sidsel Sofie Thomasdatter i Uldum, 1788 i Uldum.
Hans Sørensen på Serridslevgård, og Anne Marie Andersdatter i Tvingstrup, 1808 i Ørridslev.
Hans Sørensen, enkemand i Bredballe, og Maren Andersdatter i Kragelund, 1775 i Øster Snede.
Hans Sørensen, enkemand i Lundskovhus i Bredsten sogn, og Birthe Pedersdatter i Lindeballe, 1803 i Ringive.
Hans Sørensen, enkemand i Ravning, og Margrethe Iversdatter på Engelsholm, 1755 i Nørup.
Hans Sørensen, skoleholder i Tyrsting, og Karen Sørensdatter i Tranholm, 1785 i Klovborg.
Hans Sørensen, smed i Dagnæs, og Maren Nielsdatter i Sindbjerglund, 1803 i Grejs.
Hans Temsen i Tyrsting, og Kirsten Nielsdatter i Føvling, 1758 i Føvling.
Hans Thomsen i Sillerup Mølle, og Anne Pedersdatter i Brædstrup, 1724 i Ring.
Hans Thomsen i Vinding, og Anne Cathrine Hansdatter i Ørum, 1812 i Grejs.
Hans Thomsen på Bygholm, og Mette [Mgl.], enke i Hornborg Mølle, 1764 i Hvirring.
Hans Thomsen, enkemand i Molger, og Cathrine Jensdatter, enke i Hvirring, 1769 i Hvirring.
Hans Trollund i Kvie, og Margrethe Christensdatter i Langelund, 1720 i Ringive.
Hans Vinter Clausen i Tranebjerg på Samsø, og Inger Kirstine Refsing på Skovgård, 1771 i Kollerup.
Hans Vistisen i Tørring, og Maren Rasmusdatter i Snede, 1709 i Øster Snede.
Hans Adolf Tanck, byfoged i Svendborg, og Charlotte Amalie Seidelin på Refstrup, 1754 i Ringive.
Hans Christian Andersen i Dalagergård, og Regitze Sofie Friis på Refstrup, 1778 i Ringive.
Hans Christian Christensen i Uve, og Anne Pedersdatter i Tørrild, 1802 i Nørup.
Hans Christian Hjort, og Marie Johansdatter, 1794 i Underup. (Iflg. Nim KB).
Hans Christian Johansen på Bygholm, og Marie Kirstine Pedersdatter i Testrup, 1767 i Kattrup.
Hans Christian Kollerup i Horsens, og Karen Pedersdatter, enke efter Jeppe Smed i Kalhave, 1810 i Hvirring.
Hans Christian Kruse i Stenkær, og Anne Bolette Cairø i Ørskovgård, 1807 i Ørridslev.
Hans Christian Lauridsen Brun i Tågelund Skole, og Mette Nielsdatter i Bindeballe, 1781 i Randbøl.
Hans Christian Mathiasen i Vandel i Randbøl sogn, og Maren Jensdatter i Clausholm, 1812 i Ringive.
Hans Christian Pedersen i Stensballe, og Bodil Sørensdatter, enke efter Thor i Serridslev, 1803 i Nebel.
Hans Christian Pedersen i Tørring, og Maren Pedersdatter, enke i Hauge, 1763 i Langskov.
Hans Christian Schmidt, skoleholder i Pjedsted, og Maren Lauridsdatter på Haraldskær, 1770 i Pjedsted. (Iflg. Skibet KB).
Hans Evert Henrik Hoff, løjtnant, og Cathrine Kop i Randers, 1767 i Sønder Vissing.
Hans Henrik Martin i Horsens, og Mette Nielsdatter i Them, 1732 i Them.
Hans Henrik Mikkelsen i Vandel, og Anne Hansdatter i Ringive, 1784 i Ringive.
Hans Henrik Neuchs, præst i Øster Snede, og Johanne Sofie Stallknecht, præstens datter, 1782 i Øster Nykirke.
Hans Henrik Jørgen Simonsen i Flemming, og Mette Christensdatter i Velling, 1814 i Bryrup.
Hans Jacob Sadolin, degn i Øster Tørslev, og Else Kirstine Pedersdatter, præstens søster, 1793 i Rye.
Hans Joachim Hermansen i Holsten, og Anne Marie Jacobsdatter på Jelling Hede, 1811 i Jelling.
Hans Johan Frederiksen i Hornstrup sogn, og Maren Mogensdatter, enke på Rugballe Mark, 1806 i Jelling.
Hans Peder Møller, enkemand i Urup Mølle, og Abild Marie Pontoppidan, præstens datter i Lundum, 1788 i Lundum.
Hans Peder Sørensen, snedkersvend i Horsens, og Anne Cathrine Knudsdatter i Præstegården, 1769 i Gangsted.
Hans Severin Haahr i Juellingsholm Mølle, og Christiane Wichmann i Årupgård, 1760 i Tamdrup.
Hartvig Christensen i Felding Bjerge, og Sidsel Andersdatter i Hallundbæk, 1744 i Sønder Omme.
Hartvig Israelsen i Krollerup, og Karen Nielsdatter i Lindved, 1783 i Grejs.
Hejle Christensen i Løsning, og Karen Poulsdatter i Præstegården, 1762 i Grejs.
Henning Hansen i Egholm, og [Mgl.] Hansen i Skovdallund, 1777 i Jelling.
Henning Hansen i Tørring Kro, og Bodil Marie [Mgl.], Mons. Pedersens datter i Neder Donnerup, 1762 i Give.
Henning Snedker, enkemand i Velling, og Svends pige i Addit, 1789 i Sønder Vissing
Henrik Bremer i Mattrup Mølle, og Maren Pedersdatter Ørting, 1755 i Vinding.
Henrik Christensen i Gantrup, og Anne Sørensdatter i Yding, 1761 i Yding.
Henrik Christensen i Gantrup, og Gertrud Jensdatter i Gantrup, 1752 i Sønder Vissing.
Henrik Christensen i Hvirring, og Anne Rasmusdatter i Kragelund, 1757 i Øster Snede.
Henrik Christensen i Store Velling, og Anne Sørensdatter, enke i Vilstrup, 1784 i Skibet.
Henrik Christensen, enkemand i Fløjstrup, og Anne Jensdatter i Uldum, 1814 i Uldum.
Henrik Clausen, enkemand i Østbirk, og Inger Lauridsdatter i Lundum, 1781 i Lundum.
Henrik Clausen, købmand i Horsens, og Christiane Amalie Rosine Asmussen i Them, 1811 i Them.
Henrik Fischer i Nørremølle, og Sidsel Bertelsdatter i Them, 1708 i Them.
Henrik Frederiksen i Horsens, og Anne Marie Jacobsdatter i Tebstrup, 1804 i Ovsted.
Henrik Hansen i Hornsyld, og Kirsten Andersdatter i Bjerlev, 1801 i Hvejsel.
Henrik Hansen i Høgsholt, og Johanne Marie Madsdatter i Tvingstrup, 1795 i Ørridslev.
Henrik Hansen i Mørup, og Louise Christensdatter i Lindeballe, 1782 i Nørup.
Henrik Henriksen Birk i Horsens, og Anne Nielsdatter Bisholt i Hvejsel, 1795 i Hvejsel.
Henrik Henriksen i Horsens, og Johanne Sørensdatter i Vrønding, 1788 i Tamdrup.
Henrik Henriksen i Træden, og Else Rasmusdatter i Vestbirk, 1732 i Østbirk.
Henrik Henriksen i Velling i Bryrup sogn, og Kirsten Jensdatter i Burgårde, 1754 i Klovborg.
Henrik Henriksen i Vrønding, og Karen Pedersdatter, enke efter Jørgen Fogh i Torp, 1757 i Underup.
Henrik Jensen i Hedeby, og Karen Nielsdatter i Holtum, 1804 i Grejs.
Henrik Jensen i Plovslund, og Margrethe Jensdatter, enke efter Jeppe Hansen i Store Almstok, 1772 i Randbøl.
Henrik Jensen i Ørridslev, og Kirsten Jensdatter i Testrup, 1776 i Kattrup.
Henrik Jensen, enkemand i Farre i Give sogn, og Anne Olufsdatter i Dørkenhus, 1803 i Thyregod.
Henrik Jensen, skrædder i Grumstrup, og Marie Danielsdatter i Toftum, 1777 i Søvind.
Henrik Johansen i Randbøl, og Cathrine Sørensdatter, enke efter Knud Pedersen i Lihme, 1768 i Nørup.
Henrik Johansen i Skovdallund Mølle, og Karen Pedersdatter i Jennum, 1796 i Skibet.
Henrik Jonasen Roding i Bredsten, og Vibeke Anne Cathrine Johansdatter Nahmager i Årupgård, 1780 i Tamdrup.
Henrik Jørgensen i Oldrup, og Cathrine Henriksdatter i Grumstrup, 1740 i Vedslet.
Henrik Langballe, købmand i Århus, og Dorthe Bloch i Rye Mølle, 1793 i Rye.
Henrik Lange på Engelsholm Papirmølle i Nørup sogn, og Maren Birgitte Møller på Kjeldkær Mark, 1811 i Bredsten.
Henrik Lauridsen i Them, og Christine Jørgensdatter, 1793 i Grædstrup.
Henrik Nielsen i Ring Præstegård, og Kirsten Mouridsdatter i Hårup, 1772 i Føvling.
Henrik Nielsen i Skovbølling, og Hedvig Christensdatter i Hvejsel, 1753 i Hvejsel.
Henrik Nielsen i Ørridslev, og Anne Jensdatter i Kattrup, 1748 i Kattrup.
Henrik Nielsen, enkemand i Dørken i Thyregod sogn, og Voldborg Nielsdatter i Høgelund, 1814 i Ringive.
Henrik Nielsen, enkemand i Hårup, og Anne Kirstine Jensdatter i Velling, 1797 i Bryrup.
Henrik Olufsen i Velling, og Maren Madsdatter, enke i Rishede, 1795 i Klovborg.
Henrik Poulsen i Svejstrup, og Anne Pedersdatter i Tåning, 1788 i Tåning.
Henrik Rasmussen i Skablund, og Margrethe Andersdatter i Brigsted, 1797 i Søvind.
Henrik Sørensen i Jelling, og Mette Marie Christensdatter i Ulkær, 1812 i Grejs.
Henrik Videriksen i Hatting, og Cathrine Frandsdatter i Kørup, 1792 i Tamdrup.
Henrik Vissing Skytte, klokker ved Frue Kirke i Århus, og Inger Voldum,. præstens datter i Hvirring, 1793 i Hvirring.
Henrik Christian Schultz i Horsens, og Kirsten Hansdatter i Horsens, 1797 i Them.
Henrik Christoffer Schmidt, præst i Vær - Nebel, og Adrisette Brøndlund på Tyrrestrup, 1807 i Søvind.
Herluf Jensen, enkemand i Tulstrup, og Anne Cathrine Jacobsdatter, enke i Emborg, 1784 i Rye.
Herman Christensen, enkemand i Årup, og Abelone Jensdatter på Agersbøl, 1790 i Øster Snede.
Herman Jochumsen i Lundum, og Johanne Nielsdatter i Vinten, 1758 i Tamdrup.
Herman Mouridsen i Sebberup, og Karen Sørensdatter i Grejs, 1744 i Grejs.
Herman Mouridsen i Sebberup, og Kirsten Sørensdatter i Båstrup, 1722 i Øster Snede.
Herman Pedersen i Storring, og Anne Mette Pedersdatter i Bredballe, 1805 i Hornstrup.
Herman Tolder i Urup Mølle, og Anne Hansdatter i Rye, 1778 i Rye.
Herman Henrik Liebke i Holsten, og Anne Dorthe Pedersdatter i Vonge, 1804 i Tørring.
Hieronymus [Mgl.] i Kragelund, og Maren Nielsdatter, 1755 i Langskov.
Hjere Mortensen i Båring i Asperup sogn på Fyn, og Mette Cathrine Hansdatter i Fredericia, 1796 i Bredsten.
Holger Albertsen i Kalhave, og Maren Jørgensdatter i Torp, 1758 i Underup.
Holger Andersen i Tvingstrup, og Maren Madsdatter i Ås, 1755 i Søvind.
Holger Gregersen i Engum Præstegård, og Maren Bertelsdatter, enke efter Jens Lauridsen i Kærbølling, 1790 i Bredsten.
Holger Pedersen, degn i Grejs, og Mette Pedersdatter i Snede, 1688 i Øster Snede.
Ib Clemensen i Gødsbøl, og Karen Christensdatter i Daldover, 1725 i Randbøl.
Ignatius Stork i Horsens, og Anne Kirstine Rasmusdatter, enke i Virklund, 1811 i Them.
Israel Jørgensen, enkemand i Kragelund, og Dorthea Margrethe Nielsdatter i Langskovhus, 1799 i Øster Snede.
Iver Andersen i Givskud, og Susanne Andersdatter i Ildved, 1763 i Hvejsel.
Iver Andersen på Hvolgård, og Inger Christensdatter i Bjerlev, 1799 i Hvejsel.
Iver Bentsen i Tørskind, og Anne Johansdatter i Bindeballe, 1722 i Randbøl.
Iver Bertelsen i Hvillum, og Karen Pedersdatter i Vorret, 1723 i Them.
Iver Christensen Holm, skoleholder i Viby, og Maren Nielsdatter i Flemming, 1800 i Hvirring.
Iver Christensen i Mørup, og Christiane Christensdatter i Markskelgårde i Gadbjerg sogn, 1792 i Ringive.
Iver Christensen i Såby, og Anne Marie Nielsdatter, enke i Ejer, 1808 i Ovsted.
Iver Christensen i Ølholm, og Mette Pedersdatter i Ildved, 1761 i Hvejsel.
Iver Frederiksen i Vester Gøddinghus, og Maren Mogensdatter i Vandel, 1807 i Randbøl.
Iver Hansen i Ravning, og Karen Knudsdatter i Tofthøj, 1737 i Ringive.
Iver Hansen i Viuf, og Johanne Jonasdatter i Vilstrup, 1798 i Skibet.
Iver Jensen i Dørup, og Karen Nielsdatter i Kattrup, 1758 i Kattrup.
Iver Jensen i Hjortsvang, og Anne Pedersdatter, enke i Trebjerg, 1676 i Hvirring.
Iver Jensen i Kodallund, og Else Marie Mouridsdatter, 1764 i Åle.
Iver Jensen i Mølby, og Else Nielsdatter i Jennum, 1749 i Skibet.
Iver Jensen i Mølgård, og Maren Sørensdatter i Lindeballe, 1734 i Ringive.
Iver Jensen i Sødover, og Maren Christensdatter i Rostrup, 1791 i Ringive.
Iver Jensen Øhle i Ravning, og Marie Christensdatter i Højen, 1757 i Bredsten.
Iver Jensen Øhle, enkemand i Sødover, og Bodil Kirstine Andersdatter i Ansager sogn, 1805 i Nørup.
Iver Jørgensen på Stougård Mark, og Mette Marie Pedersdatter i Hesselballegård, 1799 i Uldum.
Iver Lauridsen i Mørup, og Karen Jepsdatter i Daldover, 1775 i Randbøl. (Iflg. Nørup KB).
Iver Lauridsen i Smidstrup, og Karen Hansdatter i Lund, 1806 i Grejs.
Iver Lauridsen i Ølholm, og Birthe Kirstine Christensdatter i Uldum, 1797 i Uldum.
Iver Madsen i Ankelbo i Grene sogn, og Johanne Nielsdatter i Uve, 1731 i Ringive.
Iver Madsen i Lille Brande i Omme sogn, og Charlotte Margrethe Lemandsdatter, enke efter Hans Jessen i Lindeballe, 1803 i Ringive.
Iver Madsen, enkemand i Give, og Anne Sørensdatter, enke i Grarup, 1806 i Brande.
Iver Nielsen i Grejs, og Maren Pedersdatter i Bjerlev, 1731 i Hvejsel.
Iver Nielsen i Åle, og Ellen Marie [Mgl.] i Fuglris, 1803 i Grædstrup.
Iver Nielsen, enkemand i Nørup, og Karen Hansdatter i Rankenberg, 1807 i Nørup.
Iver Nielsen, og Anne Kirstine Hansdatter Rankenberg i Bindeballe, 1797 i Vorbasse. (Iflg. Randbøl KB).
Iver Pedersen i Enkelund, og Maren Jensdatter i Nørre Kollemorten, 1708 i Øster Nykirke.
Iver Pedersen i Grædstrup, og Maren Nielsdatter i Tranholm, 1763 i Klovborg.
Iver Pedersen i Nørskov i Lindeballe sogn, og Abelone Madsdatter i Brande, 1805 i Sønder Omme.
Iver Pedersen i Vandel, og Kirsten Poulsdatter i Amlund, 1726 i Ringive.
Iver Poulsen i Vandel i Randbøl sogn, og Anne Marie Thomasdatter i Elkær, 1813 i Ringive.
Iver Rasmussen i Skanderborg, og Margrethe Øllegaard Andersdatter i Præstegården, 1783 i Østbirk.
Iver Simonsen i Hatting, og Karen Jensdatter i Hornborg, 1716 i Hvirring.
Iver Sørensen i Resen [i Resen sogn i Skodborg herred), og Kirsten Andersdatter i Ulkær Mølle, 1744 i Give.
Iver Sørensen i Tofthøj i Gadbjerg sogn, og Kirsten Jørgensdatter i Papirmøllen, 1760 i Randbøl.
Iver Sørensen i Tønning, og Bodil Rasmusdatter i Ringkloster, 1725 i Hylke.
Iver Sørensen i Velgårde, og Anne Marie Clausdatter i Vinding, 1783 i Vinding.
Iver Thomsen, enkemand i Monbjerg, og Anne Sørensdatter, enke i Underup, 1770 i Underup.
Iver Villumsen i Kollemorten, og Anne Jensdatter i Ildved, 1756 i Hvejsel.
Iver Villumsen i Sønder Kollemorten, og Ingeborg Kirstine [Mgl.] i Knude, 1753 i Hvejsel.
Jacob Andersen i Fasterholt, og Kirsten Sørensdatter i Kærshoved, 1728 i Vrads.
Jacob Andersen i Purup, og Karen Jespersdatter i Gantrup, 1801 i Voerladegård.
Jacob Bendixen i Korning, og Karen Thomasdatter Skytte i Havrum, 1687 i Hvirring.
Jacob Bentsen i Eldrup, og Else Caspersdatter i Overby Skovhus, 1779 i Kattrup.
Jacob Bertelsen Kroll, bødker i Horsens, og Mette Marie Lauridsdatter i Kragelund, 1812 i Øster Snede.
Jacob Birkenhagen, skomager i Horsens, og Marie Kirstine Pedersdatter i Åle, 1789 i Åle.
Jacob Christensen i Stouby sogn, og Karen Pedersdatter, enke i Fiskerhusene, 1769 i Vejle. (Iflg. Hornstrup KB).
Jacob Christensen i Ørum, og Maren Jensdatter på Agersbøl, 1717 i Øster Snede.
Jacob Christensen i Ørum, og Margrethe Knudsdatter i Hvirring, 1713 i Hvirring.
Jacob Christensen, foged på Hammergård, og Karen Hansdatter, 1663 i Hvirring.
Jacob Clausen i Bredballe, og Inger Hansdatter i Vejle, 1767 i Hornstrup.
Jacob Danæus, præst i Nautrup - Sæby - Vile, og Vita Langballe, præstens datter, 1781 i Ovsted.
Jacob Eriksen i Vognslund, og Johanne Hermansdatter på Juellingsholm, 1745 i Sønder Omme.
Jacob Esbensen i Velling, og Inger Hansdatter i Ålhøj, 1798 i Them.
Jacob Friis, købmand i Randers, og Anne Svendsdatter i Testrup, 1775 i Kattrup.
Jacob Hansen i Hansted, og Sidsel Jørgensdatter i Nebel, 1757 i Vær.
Jacob Hansen i Hjortebjerg Mølle, og Kirsten Knudsdatter, 1750 i Skibet.
Jacob Hansen i Nørup sogn, og Maren Madsdatter i Hornstrup, 1808 i Jelling.
Jacob Hansen i Uldum, og Abelone Jensdatter i Davding, 1730 i Klovborg.
Jacob Hansen i Voerladegård, og Edel Justsdatter i Yding, 1739 i Østbirk.
Jacob Hansen, enkemand i Urlev sogn, og Mette Nielsdatter i Kørup, 1678 i Hvirring.
Jacob Iversen i Dørken, og Else Hansdatter i Bjerlev, 1792 i Hvejsel.
Jacob Jacobsen i Gram, og Anne Christensdatter i Ringkloster, 1724 i Hylke.
Jacob Jacobsen i Ølholm, og Mette Nielsdatter Buch i Kjeldkær Huse, 1795 i Bredsten.
Jacob Jacobsen på Stensballegård, og Birthe Jørgensdatter i Gangsted, 1701 i Søvind.
Jacob Jensen Due i Skjold, og Cathrine Jensdatter i Egebjerg, 1794 i Hansted.
Jacob Jensen i Ejer, og Mette Mortensdatter i Tvingstrup, 1775 i Ørridslev.
Jacob Jensen i Elling, og Lisbeth Christiansdatter i Holm, 1762 i Østbirk.
Jacob Jensen i Fasterholt, og Margrethe Madsdatter i Brande, 1797 i Brande.
Jacob Jensen i Funder, og Maren Jensdatter i Them, 1721 i Them.
Jacob Jensen i Gjedved, og Anne Cathrine Melchiorsdatter i Horsens, 1748 i Tolstrup.
Jacob Jensen i Havreballe, og Maren Thomasdatter i Ørridslev, 1811 i Ørridslev.
Jacob Jensen i Hvejsel sogn, og Karen Caspersdatter i Ørum, 1795 i Grejs.
Jacob Jensen i Hørup, og Maren Jensdatter i Sandvad, 1763 i Hvejsel.
Jacob Jensen i Lundumskov, og Kirsten Jørgensdatter i Tammestrup, 1797 i Tolstrup.
Jacob Jensen i Ring, og Kirsten Jensdatter i Træden, 1760 i Træden.
Jacob Jensen i Stouby, og Christen Nielsens steddatter i Kørup, 1678 i Hvirring
Jacob Jensen i Ølholm, og Else Kyndesdatter, 1760 i Hvejsel.
Jacob Jensen Lindet i Vester, og Maren Thomasdatter i Hvejsel sogn, 1806 i Tørring.
Jacob Jensen, maler i Horsens, og Kirsten Adolfsdatter i Lundumskov, 1779 i Lundum.
Jacob Johansen i Tørring, og Maren Mathiasdatter i Hvejsel, 1804 i Hvejsel. (Iflg. Tørring KB).
Jacob Kjeldsen i Vissing, og Anne Mortensdatter i Krog, 1756 i Voerladegård.
Jacob Lauridsen i Bredballe, og Anne Jepsdatter i Nørre Vilstrup, 1779 i Skibet.
Jacob Lauridsen i Skovbølling, og Kirsten Steffensdatter i Holtum, 1707 i Grejs.
Jacob Lauridsen i Vejle, og Kirsten Olufsdatter i Smidstrup, 1721 i Ringive.
Jacob Lorentsen i Høgsholt i Rabsted sogn, og Karen Ibsdatter i Daldover, 1787 i Randbøl.
Jacob Lorentsen i Tønder, og Kirsten Nielsdatter i Grejs, 1758 i Grejs.
Jacob Markussen i Jelling, og Maren Andersdatter, enke i Hvejsel, 1800 i Hvejsel.
Jacob Mikkelsen i Gangsted, og Maren Olufsdatter i Vedslet, 1760 i Vedslet.
Jacob Mortensen i Rådved, og Karen Pedersdatter i Sattrup, 1797 i Østbirk.
Jacob Mortensen i Vinding, og Maren Pedersdatter i Velling, 1735 i Bryrup.
Jacob Nielsen i Grumstrup, og Sidsel Mikkelsdatter i Ballebo, 1702 i Gangsted.
Jacob Nielsen i Hylke, og Else Sørensdatter i Kattrup, 1770 i Kattrup.
Jacob Nielsen i Kodallund, og Anne Nielsdatter i Molger, 1777 i Tamdrup.
Jacob Nielsen i Ølholm, og Anne Jørgensdatter i Lund, 1704 i Grejs.
Jacob Nielsen på Urup, og Karen Pedersdatter i Vorbjerg, 1764 i Underup.
Jacob Nielsen Skandorff i Skanderborg, nu i Hylke, og Maren Jensdatter i Ringkloster, 1762 i Hylke.
Jacob Nielsen, hyrde i Hårup i Føvling sogn, og Anne Sørensdatter i Træden, 1764 i Træden.
Jacob Nielsen, smed i Kattrup, og Maren Eskildsdatter i Grumstrup, 1695 i Vedslet.
Jacob Nielsen, tømrer i Bjerlev, og Marie Hansdatter i Givskud, 1746 i Givskud.
Jacob Olufsen i Hvejsel, og Anne Rasmusdatter i Nørre Kollemorten, 1723 i Øster Nykirke.
Jacob Olufsen i Kobberbøl, og Maren Sørensdatter i Tykhøjet, 1773 i Ringive.
Jacob Ostenfeldt, præst i Gødvad - Balle, og Christiane Lihme i Them Præstegård, 1739 i Them.
Jacob Pallesen, enkemand i Ikast sogn, og Mette Christensdatter i Favrholt, 1786 i Vrads.
Jacob Pedersen i Fillerup, og Anne Jensdatter i Elbæk, 1766 i Gangsted.
Jacob Pedersen i Horsens, og Else Kirstine Johansdatter i Horsens, 1808 i Vinding.
Jacob Pedersen i Hvedde, og Kirsten Christensdatter i Bøvl, 1795 i Sønder Omme.
Jacob Pedersen i Hørup, og Anne Knudsdatter i Sindbjerglund, 1799 i Grejs.
Jacob Pedersen i Kalhave, og Karen Pedersdatter i Vrønding, 1753 i Tamdrup.
Jacob Pedersen i Mørup, og Anne Hansdatter i Øster Åst, 1786 i Ringive.
Jacob Pedersen i Odderbæk, og Else Poulsdatter i Ravnholt på Fyn, 1776 i Thyregod.
Jacob Pedersen i Store Lihme i Nørup sogn, og Mette Marie Mikkelsdatter i Rugballe, 1813 i Jelling.
Jacob Pedersen i Thyregodlund, og Gertrud Jensdatter i Bjerlev, 1809 i Hvejsel.
Jacob Pedersen i Ulkær, og Maren Hansdatter i Enner, 1812 i Tamdrup.
Jacob Poulsen i Harreskov i Assing sogn, og Mette Jensdatter i Sønder Askær, 1798 i Brande.
Jacob Poulsen, enkemand i Hover sogn, og Maren Pedersdatter i Skibet sogn, 1807 i Hover.
Jacob Rasmussen i Brande, og Bodil Langmark i Thyregod, 1750 i Thyregod.
Jacob Rasmussen i Svejstrup, og Anne Svendsdatter i Fiskerhuse, 1778 i Rye.
Jacob Rasmussen i Svinballe i Hundslund sogn, og Birthe Jensdatter i Gangsted, 1765 i Gangsted.
Jacob Rasmussen i Tåning, og Anne Cathrine Andersdatter i Ejer, 1776 i Ovsted.
Jacob Rundberg i Stralsund, nu i Fredericia, og Charlotte Sofie Bertelsdatter i Kjeldkær Huse, 1812 i Bredsten.
Jacob Simonsen i Randbøl, og Karen Mortensdatter i Lihmskov, 1723 i Nørup.
Jacob Simonsen i Ølholm, og Sidsel Cathrine Hansdatter i Øster Snede, 1805 i Øster Snede.
Jacob Steffensen Schmidt, skolelærer i Smidstrup, og Kirsten Jensdatter, enke i Høgsholt, 1814 i Hover.
Jacob Stenberg, kordegn i Århus, og [Mgl.] Svankær i Tolstrup Mølle, 1807 i Tolstrup.
Jacob Sørensen i Dørslund, og Margrethe Christensdatter i Tornvig i Arnborg sogn, 1813 i Brande.
Jacob Sørensen i Hadrup, og Else Mikkelsdatter i Grumstrup, 1740 i Vedslet.
Jacob Sørensen i Hadrup, og Maren Jensdatter i Gangsted, 1805 i Gangsted.
Jacob Sørensen i Hvejsel, og Malene Pedersdatter i Hesselballegård, 1799 i Uldum.
Jacob Sørensen i Hårup, og Maren Jensdatter i Vestbirk, 1731 i Østbirk.
Jacob Sørensen Steen i Horsens, og Ellen Jensdatter i Lundum, 1739 i Lundum.
Jacob Terkildsen i Horsens, og Karen Nielsdatter i Lund, 1795 i Tamdrup.
Jacob Terkildsen i Kollerup, og Maren Jensdatter i Tofthøj, 1778 i Ringive.
Jacob Frederik Frauen, enkemand i Nikolaj sogn på Føhr, og Christiane Morsing, enke efter Jens Lund i Lundfod, 1807 i Brande.
Jacob Peder Bøjsen, degn i Vorbasse - Grene, og [Mgl.] Rodsteen i Grejs, 1767 i Grejs.
Jens [Mgl.], møllersvend i Vester sogn, og Maren [Mgl.], skoleholderenke, 1776 i Brande.
Jens Abrahamsen i Vitved, og Karen Pedersdatter i Havreballe, 1757 i Tåning.
Jens Albertsen i Åstrup, og Mette Cathrine Pedersdatter, 1806 i Træden.
Jens Andersen, enkemand i Nørre Kollemorten, og Maren Mortensdatter i Navnløs, 1786 i Give.
Jens Andersen i Aggestrup, og Anne Marie Rasmusdatter på Tyrrestrup, 1741 i Gangsted.
Jens Andersen i Aggestrup, og Kirsten Jørgensdatter i Søvind, 1716 i Søvind.
Jens Andersen i Blirup (?), og Bodil Mathiasdatter i Brædstrup, 1718 i Ring.
Jens Andersen i Daugård, og Lene Bentsdatter, enke i Lund, 1812 i Bredsten.
Jens Andersen i Fruering, og Karen Nielsdatter i Tåning, 1774 i Tåning.
Jens Andersen i Føvling, og Anne Pedersdatter i Ring, 1707 i Ring.
Jens Andersen i Grejs, og Bodil Jacobsdatter, enke i Kærbølling Huse, 1813 i Bredsten.
Jens Andersen i Hansted, og Johanne Nielsdatter i Ildved, 1784 i Hvejsel.
Jens Andersen i Haustrup, og Maren Andersdatter i Hammer Mølle, 1735 i Hammer.
Jens Andersen i Hjortsvang, og Mette Nielsdatter i Sole, 1772 i Øster Snede.
Jens Andersen i Honum, og Maren Pedersdatter, 1799 i Nim.
Jens Andersen i Hornborg, og Anne Nielsdatter i Torp, 1772 i Underup.
Jens Andersen i Horndrup, og Johanne Mikkelsdatter i Hylke Præstegård, 1804 i Hylke.
Jens Andersen i Hornstrup, og Maren Lauridsdatter i Ørum, 1757 i Grejs.
Jens Andersen i Hoved Kro, og Kirsten Nielsdatter, enke i Gjedved, 1783 i Tolstrup.
Jens Andersen i Hylke, og Anne Mikkelsdatter i Ring, 1715 i Ring.
Jens Andersen i Ildved, og Karen Andersdatter, 1758 i Langskov.
Jens Andersen i Ildved, og Maren Madsdatter, 1754 i Langskov.
Jens Andersen i Javngyde, og Karen Jørgensdatter i Tåning, 1787 i Tåning.
Jens Andersen i Kolpen i Bryrup sogn, og Johanne Christensdatter, enke i Nimdrup, 1746 i Klovborg.
Jens Andersen i Kragelund, og Anne Christensdatter i Store Bredlund, 1742 i Vrads.
Jens Andersen i Nedenskov, og Kirsten Jensdatter i Gantrup, 1766 i Sønder Vissing.
Jens Andersen i Nygårde, og Sidsel Dinesdatter, 1778 i Brande.
Jens Andersen i Skovbølling i Jelling sogn, og Maren Pedersdatter i Nørskov, 1721 i Ringive.
Jens Andersen i Tebstrup, og Anne Andersdatter i Gantrup, 1810 i Voerladegård.
Jens Andersen i Tebstrup, og Karen Olufsdatter, enke i Gantrup, 1806 i Voerladegård.
Jens Andersen i Toftum, og Karen Lauridsdatter i Vær Præstegård, 1778 i Vær.
Jens Andersen i Trustrup, og Karen Nielsdatter i Bleld, 1751 i Vær.
Jens Andersen i Træden, og Maren Nielsdatter i Tirsvad, 1778 i Klovborg.
Jens Andersen i Tvingstrup, og Anne Nielsdatter i Træden, 1720 i Træden.
Jens Andersen i Urlev, og Lisbeth Jensdatter i Lundumskov, 1772 i Lundum.
Jens Andersen i Vellinggård, og Kirsten Jensdatter i Krollerup, 1802 i Øster Snede.
Jens Andersen i Vestbirk, og Dorthe Elisabeth Rasmusdatter i Torp, 1794 i Østbirk.
Jens Andersen i Ørum, og Ellen Christensdatter, 1765 i Langskov.
Jens Andersen i Årup, og Kirsten Jensdatter i Sole, 1726 i Øster Snede.
Jens Andersen Myllerup, enkemand i Hjortsvang, og Anne Mortensdatter Urskov i Tørring, 1782 i Tørring.
Jens Andersen Møller i Haldrup, og Maren Clausdatter i Nebel, 1794 i Nebel.
Jens Andersen Overgaard, snedker i Skanderborg, og Maren Grønne på Serridslevgård, 1798 i Nebel.
Jens Andersen på Serridslevgård, og Kirsten Thomasdatter i Tvingstrup, 1786 i Ørridslev.
Jens Andersen Sillesen, enkemand i Sønder Vissing, og Anne Margrethe Iversdatter i Salten, 1808 i Them.
Jens Andersen Skovsbøl i Lille Bjerre, og Karen Jensdatter i Kodallund, 1802 i Åle.
Jens Andersen Sundmann, og Helle Eskildsdatter i Horsens, 1753 i Vær.
Jens Andersen, degn i Hjortsvang, og Anne Margrethe Knudsdatter i Hvejsel Lundgård, 1794 i Hvejsel.
Jens Andersen, enkemand efter Anne Olufsdatter i Ildved, og Anne Mikkelsdatter, enke efter Hans Jørgensen i Holtum i Grejs sogn, 1777 i Kollerup.
Jens Andersen, enkemand i Gjedved, og Karen Madsdatter i Kattrup, 1790 i Tolstrup.
Jens Andersen, enkemand i Horndrup, og Anne Marie Andersdatter i Tolstrup Møllehus, 1775 i Tolstrup.
Jens Andersen, enkemand i Ris i Givskud sogn, og Kirsten Jensdatter, enke i Vonge, 1785 i Øster Nykirke.
Jens Andersen, enkemand i Sundhuset i Vær sogn, og Anne Rasmusdatter på Vorsø, 1745 i Søvind.
Jens Andersen, enkemand i Tvingstrup, og Birthe Nielsdatter i Elbæk, 1740 i Gangsted.
Jens Andersen, enkemand i Tørring, og Anne Marie Jensdatter i Katballe, 1776 i Thyregod.
Jens Andersen, enkemand i Ørridslev, og Kirsten Madsdatter i Kattrup, 1795 i Ørridslev.
Jens Andersen, enkemand i Ørum, og Kirsten Pedersdatter, 1773 i Uldum.
Jens Andersen, fisker i Askebjerg Fiskerhus, og Maren Simonsdatter i Egelund Skovhus, 1751 i Hornstrup.
Jens Andersen, født i Båhus Len, og Maren Pedersdatter i Poderhuset, 1715 i Thyregod.
Jens Andersen, med attest fra præsten i Kattrup, og Cathrine Mortensdatter i Haldrup Mølle, 1739 i Vær.
Jens Andersen, smed i Hygum, og Maren Pedersdatter i Bjerlev, 1806 i Hvejsel.
Jens Baltsersen, enkemand i Sønder Vissing, og Mette Cathrine Knudsdatter i Kolpen, 1787 i Bryrup.
Jens Baltzer i Salten, og Johanne Madsdatter i Rye, 1763 i Rye.
Jens Bastrup, advokat i Viborg, og Karen Elisabeth Clausen i Them, 1809 i Them.
Jens Bentsen i Daldover, og Anne Margrethe Madsdatter, enke efter Søren Knudsen i Lindeballe, 1759 i Ringive.
Jens Bering, præst i Kattrup - Ørridslev - Tolstrup, og Ellen Margrethe Lauridsdatter i Eldrup, 1791 i Kattrup.
Jens Bertelsen i Horsens, og Sidsel Olufsdatter i Haldrup, 1784 i Vær.
Jens Bertelsen i Ildved, og Karen Margrethe Iversdatter i Vester Åst, 1780 i Ringive.
Jens Bertelsen i Skildal, og Karen Christensdatter i Burgårde, 1793 i Grædstrup.
Jens Betjent i Vejle, og Marie Frederiksdatter på Højgård, 1757 i Grejs.
Jens Bonde i Uhre, og Mette Jensdatter i Slelde, 1702 i Skibet.
Jens Brun i Skovbølling, og Anne Kirstine [Mgl.] i Smidstrup, 1796 i Ringive.
Jens Bølling i Horsens, og Maren Sørensdatter i Hansted, 1750 i Hansted.
Jens Christensen Benfeld i Øster Ørum, og Karen Lauridsdatter, enke i Hornborg, 1795 i Hvirring.
Jens Christensen Bødker, enkemand i Kodallund, og Maren Christensdatter i Bjerresmølle, 1801 i Hvirring.
Jens Christensen i Askær i Brande sogn, og Anne Johanne Sørensdatter i Hesselbjerg, 1801 i Thyregod.
Jens Christensen i Bindeballe, og Sofie Elisabeth Joensdatter i Stensgårde, 1788 i Bredsten.
Jens Christensen i Blirup, og Dorthe Rasmusdatter i Søvind, 1699 i Søvind.
Jens Christensen i Bregnholm Mølle, og Barbara Marie Mogensdatter i Åstedbro, 1798 i Klovborg. (Iflg. Åle KB).
Jens Christensen i Båstrup, og Anne Christensdatter i Ulkær, 1758 i Grejs.
Jens Christensen i Dybdal, og Kirsten Skytte, 1713 i Nørup.
Jens Christensen i Dyringhave i Ejstrup sogn, og Dorthe Pedersdatter i Krusborg her i sognet, 1806 i Thyregod.
Jens Christensen i Ejstrup sogn, og Else Marie Sørensdatter i Borup, 1801 i Brande.
Jens Christensen i Emborg, og Anne Nielsdatter, enke i Vissingkloster, 1761 i Sønder Vissing.
Jens Christensen i Farre, og Inger Thøgersdatter i Nedvad, 1787 i Ringive.
Jens Christensen i Flemming, og Maren Jensdatter, enke i Langskov, 1810 i Langskov.
Jens Christensen i Frederiksnåde i Vorbasse sogn, og Johanne Christoffersdatter i Frederikshåb, 1776 i Randbøl.
Jens Christensen i Funder, og Anne Pedersdatter i Them, 1747 i Them.
Jens Christensen i Funder, og Maren Christensdatter i Virklund, 1740 i Them.
Jens Christensen i Førstballe, og Anne Olufsdatter i Uve, 1783 i Ringive.
Jens Christensen i Gantrup, og Anne Jensdatter i Monbjerg, 1808 i Østbirk.
Jens Christensen i Gludsted, og Sidsel Nielsdatter i Skovsbøl, 1744 i Thyregod.
Jens Christensen i Hampen, og Ellen Andersdatter i Store Bredlund, 1728 i Vrads.
Jens Christensen i Harbohus, og Maren Mikkelsdatter i Solskov, 1786 i Øster Snede.
Jens Christensen i Harresø, og Anne Margrethe Jensdatter, enke i Gram, 1776 i Givskud.
Jens Christensen i Hauge, og Johanne Jensdatter i Gammelsole, 1736 i Øster Snede.
Jens Christensen i Hedemølle, og Sidsel Nielsdatter i Vedslet, 1718 i Vedslet.
Jens Christensen i Hjortsvang, og Mette Christensdatter i Kørup, 1776 i Tamdrup.
Jens Christensen i Hvirring, og Maren Voldborgs, 1761 i Uldum.
Jens Christensen i Jennum, og Karen Hansdatter på Rugballegård Mark, 1804 i Hover.
Jens Christensen i Kattrup, og Edel Marie Rasmusdatter i Horndrup, 1808 i Ovsted.
Jens Christensen i Kodallund i Hvirring sogn, og Mette Jensdatter Bjerregaard i Vedslet, 1791 i Vedslet.
Jens Christensen i Kragelund, og Bodil Johansdatter i Kragelund, 1797 i Øster Snede.
Jens Christensen i Langelund, og Karen Marie Sørensdatter i Egebjerg, 1812 i Sønder Omme.
Jens Christensen i Lillemølle, og Anne Jensdatter i Hornborg, 1690 i Hvirring.
Jens Christensen i Linde, og Maren Pedersdatter, 1726 i Vrads.
Jens Christensen i Lindved, og Anne Hansdatter i Krollerup, 1795 i Øster Snede.
Jens Christensen i Lindved, og Anne Hansdatter i Krollerup, 1796 i Øster Snede.
Jens Christensen i Linnerup, og Esther Nielsdatter på Rørbæk, 1748 i Thyregod.
Jens Christensen i Mølgårde i Nykirke sogn, og Maren Jensdatter, væver i Farre, 1703 i Give.
Jens Christensen i Neder Donnerup, og Ingeborg Frandsdatter i Dørken, 1730 i Thyregod.
Jens Christensen i Nyborg, og Helvig Dorthe Jensdatter i Krollerup, 1756 i Øster Snede.
Jens Christensen i Nyborg, og Karen Jensdatter i Boring, 1798 i Hvirring.
Jens Christensen i Potholm, og Inger Christensdatter i Mørup, 1769 i Nørup.
Jens Christensen i Sindbjerglund, og Else Jensdatter i Givskud, 1783 i Givskud.
Jens Christensen i Sindbjerglund, og Karen Hansdatter i Vonge, 1781 i Grejs.
Jens Christensen i Skårup, og Margrethe Jacobsdatter i Brørup, 1743 i Hylke.
Jens Christensen i Stensgårde, og Anne Sørensdatter i Vilstrup, 1782 i Skibet.
Jens Christensen i Søgårde i Hejnsvig sogn, og Anne Marie Madsdatter, enke i Hofmansfeld, 1807 i Randbøl.
Jens Christensen i Såby, og Gertrud Jensdatter i Elling, 1808 i Ovsted.
Jens Christensen i Tinnet, og Mette Christensdatter i Thyregodlund, 1757 i Thyregod.
Jens Christensen i Toftum, og Anne Kirstine Rasmusdatter i Aggestrup, 1782 i Gangsted.
Jens Christensen i Tornvig, og Anne Cathrine Christensdatter i Uhre, 1804 i Brande.
Jens Christensen i Torp, og Karen Jespersdatter i Enner, 1722 i Hvirring.
Jens Christensen i Trebjerg, og Anne Thomasdatter i Nim, 1770 i Nim.
Jens Christensen i Træden, og Mette Knudsdatter i Vestbirk, 1786 i Østbirk.
Jens Christensen i Tvingstrup, og Anne Rasmusdatter i Ustrup, 1704 i Hylke.
Jens Christensen i Tvingstrup, og Anne Simonsdatter i Stensballe, 1751 i Vær.
Jens Christensen i Tørring, og Maren Pedersdatter i Åle, 1772 i Åle.
Jens Christensen i Velling, og Sidsel Christensdatter i Tønning, 1748 i Tønning.
Jens Christensen i Vindelev, og Karen Hansdatter i Ildved, 1750 i Hvejsel.
Jens Christensen i Vinding, og Sidsel Jørgensdatter i Gjessø, 1707 i Them.
Jens Christensen i Vonge, og Karen Eriksdatter i Hage, 1770 i Hammer.
Jens Christensen i Vonge, og Maren Christensdatter i Plovstrup, 1746 i Tørring.
Jens Christensen i Øster Hornstrup, og Lene Jensdatter i Høgsholt, 1780 i Hover.
Jens Christensen i Østerhoved i Givskud sogn, og Christiane Sørensdatter i Give, 1796 i Give.
Jens Christensen i Åle, og Birthe Sørensdatter Lund i Honum, 1728 i Hvirring.
Jens Christensen Møller i Hornstrup, og Frederikke Christiane [Mgl.] i Kokborg Huse, 1744 i Thyregod.
Jens Christensen på Neder Donnerup Mark i Give sogn, og Johanne Jensdatter i Gammelby, 1810 i Ringive.
Jens Christensen Rydal i Funder, og Karen Lauridsdatter i Rye, 1812 i Rye.
Jens Christensen Skov i Store Hestlund i Give sogn, og Marie Hansdatter i Skærlund, 1799 i Brande.
Jens Christensen Sommer i Hornum, og Anne Mortensdatter, 1725 i Åle.
Jens Christensen Underup i Vindelev sogn, og Anne Lauridsdatter i Gadbjerg, 1737 i Ringive.
Jens Christensen ved Funder Kirke, og Anne Cathrine Hansdatter i Løgager, 1755 i Them.
Jens Christensen, enkemand i Farre, og Lene Pedersdatter på Mindstrup, 1800 i Hvejsel.
Jens Christensen, enkemand i Førstballe, og Else Hansdatter, 1799 i Ringive.
Jens Christensen, enkemand i Gantrup, og Karen Jensdatter i Monbjerg, 1806 i Østbirk.
Jens Christensen, enkemand i Gjedved, og Karen Mortensdatter i Vissingkloster, 1775 i Sønder Vissing.
Jens Christensen, enkemand i Harresø, og Anne Margrethe Jensdatter, enke i Gram, 1776 i Hvejsel.
Jens Christensen, enkemand i Løvet, og Mette Cathrine Jensdatter i Vinding, 1810 i Vinding.
Jens Christensen, enkemand i Molger, og Karen Olufsdatter i Hvirring, 1767 i Hvirring.
Jens Christensen, enkemand i Sejt i Vinding [dvs. Bryrup] sogn, og Kirsten Lauridsdatter i Kæmpesmølle, 1724 i Klovborg.
Jens Christensen, enkemand i Skovbølling, og Kirsten Nielsdatter, enke i Sindbjerglund, 1791 i Jelling. (Iflg. Grejs KB).
Jens Christensen, og Gertrud Pedersdatter i Vonge, 1740 i Hvejsel.
Jens Christensen, smed i Horsens, og Sidsel Cathrine Eskildsdatter, 1748 i Tamdrup.
Jens Christensen, smed i Vrønding, og Maren Johansdatter i Krollerup, 1648 i Øster Snede
Jens Christiansen i Låsby, og Anne Lauridsdatter i Låsby, 1792 i Rye.
Jens Christiansen Svane, skoleholder i Honum i Hvirring sogn, og Sofie Jørgensdatter i Østbirk, 1802 i Østbirk.
Jens Christiansen, enkemand, smed i Bredal, og Else Madsdatter, enke i Sole, 1806 i Øster Snede.
Jens Christoffersen i Lundum, og Karen Nielsdatter i Enner, 1812 i Tamdrup.
Jens Clausen, degn i Bording, og Sofie Hedvig Selmer i Øster Snede Præstegård, 1773 i Øster Snede.
Jens Clemensen Aagaard i Vejle, og Anne Cathrine Hansdatter i Trollerup, 1805 i Nørup.
Jens Dahl, feldbereder i Horsens, og Charlotte Skytte i Tolstrup Mølle, 1798 i Tolstrup.
Jens Davidsen i Brigsted, og Maren Jørgensdatter i Gangsted, 1712 i Gangsted.
Jens Enevoldsen på Rask, og Gertrud Christensdatter, enke efter Niels Pedersen i Lund, 1753 i Tamdrup.
Jens Eriksen i Brigsted, og Mette Simonsdatter, enke efter Jesper Sørensen i Stensballe, 1753 i Vær.
Jens Eriksen i Kalhave, og Anne Kirstine Jørgensdatter, enke efter Hans Mortensen i Enner, 1767 i Tamdrup.
Jens Eriksen i Skårup, og Karen Rasmusdatter, enke i Hylke, 1790 i Hylke.
Jens Eriksen i Torp, og Maren Pedersdatter i Gammelstrup, 1800 i Tønning.
Jens Eriksen, enkemand i Enner, og Mette Jensdatter i Store Lysholt, 1775 i Hornstrup.
Jens Esbensen i Fillerup i Hads Herred, og Kirsten Olufsdatter i Ringkloster, 1704 i Hylke.
Jens Eskildsen i Blirup, og Johanne Knudsdatter på Vorsø, 1717 i Søvind.
Jens Eskildsen i Elling, og Johanne Sørensdatter i Ustrup, 1702 i Hylke.
Jens Eskildsen i Ørskov, og Cathrine Elisabeth Jungs i Testrup, trolovet i Kattrup, 1706 i Gangsted.
Jens Eskildsen i Ørskov, og Kirsten Knudsdatter i Gantrup, 1768 i Voerladegård.
Jens Fischer i Kronborg, og Karen Jensdatter i Gadbjerg sogn, 1694 i Nørup.
Jens Frandsen i Brigsted, og Maren Andersdatter i Stensballe, 1774 i Vær.
Jens Frandsen i Stensballe, og Margrethe Enevoldsdatter, enke i Brigsted, 1757 i Søvind.
Jens Frandsen, enkemand i Addit, og Anne Knudsdatter i Vinding, 1752 i Vinding.
Jens Frederiksen i Horsens, og Cathrine Pedersdatter, 1743 i Træden.
Jens Gertsen i Haldrup, og Maren Andersdatter i Tvingstrup, 1806 i Ørridslev.
Jens Gregersen i Skovbjerg, og Kirsten Hansdatter i Østerby, 1760 i Sønder Omme.
Jens Gregersen på Urup, og Cathrine Marie Knudsdatter, enke efter Frands Mortensen i Kørup, 1769 i Tamdrup.
Jens Hansen i Boring i Hvirring sogn, og Anne Cathrine Nielsdatter i Bøgballe, 1807 i Øster Snede.
Jens Hansen i Brigsted, og Mette Rasmusdatter i Stensballe, 1798 i Vær.
Jens Hansen i Daugård, og Mette Sørensdatter, enke i Sole, 1798 i Øster Snede.
Jens Hansen i Davding, og Maren Mortensdatter i Troelstrup, 1742 i Tønning.
Jens Hansen i Fousing, og Anne Pedersdatter i Ulkær, 1743 i Grejs.
Jens Hansen i Funder, og Maren Jacobsdatter i Virklund, 1749 i Them.
Jens Hansen i Grumstrup, og Kirsten Albertsdatter i Kattrup, 1753 i Kattrup.
Jens Hansen i Grædstrup, og Abelone Enevoldsdatter i Honum, 1747 i Hvirring.
Jens Hansen i Hansted, og Maren Pedersdatter i Serridslev, 1721 i Vær.
Jens Hansen i Harrild i Ejstrup sogn, og Anne Lauridsdatter i Usseltoft, 1776 i Brande.
Jens Hansen i Hedegård, og Maren Svendsdatter i Lindet, 1772 i Thyregod.
Jens Hansen i Honum, og Karen Pedersdatter, enke i Nim, 1782 i Nim.
Jens Hansen i Horndrup, og Bodil Jensdatter i Monbjerg, 1807 i Østbirk.
Jens Hansen i Lundgård i Nim sogn, og Birgitte Johansdatter i Enner, 1812 i Tamdrup.
Jens Hansen i Nim, og Sidsel Andersdatter i Føvling, 1771 i Føvling.
Jens Hansen i Nørhoved, og Sidsel Cathrine Steffensdatter i Tønning, 1809 i Tønning.
Jens Hansen i Risbjerg, og Karen Sørensdatter i Højgård, 1787 i Give.
Jens Hansen i Serridslev, og Johanne Hansdatter i Rådved, 1768 i Hansted.
Jens Hansen i Slelde, og Anne Pedersdatter i Uhre, 1764 i Hover.
Jens Hansen i Søgårde, og Anne Jensdatter i Brande sogn, 1707 i Nørup.
Jens Hansen i Tykhøjet, og Bente Pedersdatter i Almstok, 1724 i Randbøl.
Jens Hansen i Tørring, og Maren Pedersdatter, 1762 i Langskov.
Jens Hansen i Tørring, og Mette Nielsdatter i Bjerlev, 1766 i Hvejsel.
Jens Hansen i Vinding, og Bodil Sørensdatter Rask i Træden, 1752 i Træden.
Jens Hansen i Åle, og Kirsten Jensdatter på Rørbæk, 1756 i Thyregod.
Jens Hansen Juul i Nim, og Johanne Andersdatter, 1706 i Træden.
Jens Hansen Møller i Lihme, og Ingeborg Pedersdatter Brøgger, enke i Randbøl, 1762 i Randbøl.
Jens Hansen Trane i Nim, og Mette Jensdatter i Honum, 1755 i Nim.
Jens Hansen Vulf, hattemagersvend i Horsens, og Maren Nikolajsdatter i Hvirring, 1762 i Hvirring.
Jens Hansen, enkemand i Brigsted, og Johanne Iversdatter i Haldrup, 1799 i Vær.
Jens Hansen, enkemand i Kvie i Ansager sogn, og Kirsten Andersdatter, enke i Store Almstok, 1797 i Randbøl.
Jens Hansen, enkemand i Serridslev, og Anne Lauridsdatter i Lundum, 1808 i Lundum.
Jens Hansen, og Margrethe Jørgensdatter, forlover i Enner, 1793 i Underup.
Jens Hansen, snedkersvend i Horsens, og Ingeborg Hansdatter i Serridslevgård Mølle, 1782 i Nebel.
Jens Henriksen Hørning, degn i Rimsø, og Anne Sørensdatter i Havrum, 1731 i Hvirring.
Jens Henriksen i Trebjerg, og Johanne Lauridsdatter i Vrønding, 1766 i Tamdrup.
Jens Henriksen i Ølholm, og Margrethe Jacobsdatter i Hornborg, 1776 i Hvirring.
Jens Henriksen i Ørridslev, og Johanne Jensdatter, enke efter Søren Rasmussen i Nebel, 1806 i Nebel.
Jens Henriksen, enkemand i Hedeby, og Karen Henningsdatter, 1777 i Brande.
Jens Hermansen Thormann, skoleholder i Tvingstrup, og Anne Elisabeth Pedersdatter i Kattrup, 1771 i Kattrup.
Jens Hornbæk, købmand i Horsens, og Elisabeth Cathrine Mandix i Klostermølle, 1779 i Voerladegård.
Jens Ingvardsen, enkemand i Svinballe, og Kirsten Jørgensdatter i Toftum, 1785 i Søvind.
Jens Iversen i Davding, og Karen Jacobsdatter i Ring, 1722 i Ring.
Jens Iversen i Haldrup, og Anne Sofie Jensdatter i Serridslev, 1798 i Nebel.
Jens Iversen i Horndrup, og Johanne Rasmusdatter i Tebstrup, 1749 i Ovsted.
Jens Iversen i Horndrup, og Johanne Sørensdatter i Ustrup, 1746 i Hylke.
Jens Iversen i Knabberup, og Karen Jacobsdatter i Grejs, 1734 i Grejs.
Jens Iversen Øhle i Ravning, og Bodil Pedersdatter i Sillehus, 1764 i Nørup.
Jens Iversen, enkemand i Nørup, og Anne Marie Mortensdatter i Papirmøllen, 1792 i Randbøl.
Jens Iversen, enkemand i Serridslev, og Anne Jørgensdatter i Ørridslev, 1806 i Ørridslev.
Jens Iversen, enkemand, hyrde i Addit, og Anne Marie Rasmusdatter i Ladegård, 1787 i Voerladegård.
Jens Jacobsen i Hallundbæk, og Anne Rasmusdatter i Arnborg sogn, 1814 i Sønder Omme.
Jens Jacobsen i Hallundbæk, og Maren Pedersdatter i Ulkind, 1731 i Ringive.
Jens Jacobsen i Haslund, og Karen Nielsdatter i Gjedved, 1798 i Tolstrup.
Jens Jacobsen i Hvejsel, og Anne Andersdatter i Plovstrup, 1758 i Tørring.
Jens Jacobsen i Hvollig, og Margrethe Jensdatter i Brande, 1728 i Sønder Omme.
Jens Jacobsen i Kalhave, og Anne Nielsdatter i Båstrup, 1796 i Øster Snede.
Jens Jacobsen i Monbjerg, og Kirsten Jensdatter i Tebstrup, 1803 i Ovsted.
Jens Jacobsen i Møballe, og Maren Jensdatter i Tvingstrup, 1771 i Ørridslev.
Jens Jacobsen, enkemand i Føvling, og Margrethe Sørensdatter i Ustrup, 1711 i Hylke.
Jens Jensen Bach i Ringive, og Anne Johanne Jesdatter i Vandel, 1787 i Randbøl.
Jens Jensen Buch i Tyrsted, og Margrethe Christensdatter i Bøgballe, 1648 i Øster Snede.
Jens Jensen Clausholm, og Anne Mette Sørensdatter i Grejs, 1789 i Ringive.
Jens Jensen Grøn i Jerlev sogn, og Karen Christensdatter i Ravning, 1798 i Bredsten.
Jens Jensen Hvejsel i Bredsten sogn, og Johanne Madsdatter i Jennum, 1769 i Skibet.
Jens Jensen Hvid i Tolstrup, og Maren Andersdatter, enke i Egebjerg, 1774 i Hansted.
Jens Jensen i Bjerresmølle i Åle sogn, og Anne Pedersdatter i Lund, 1723 i Hvirring.
Jens Jensen i Brædstrup, og Mette Christensdatter i Vestbirk, 1806 i Ring.
Jens Jensen i Brædstrup, og Mette Christiansdatter i Vestbirk, 1806 i Østbirk.
Jens Jensen i Båstrup, og Anne Margrethe Jensdatter, enke efter Søren Henriksen i Havrum, 1810 i Hvirring.
Jens Jensen i Davding, og Mette Sørensdatter i Ring, 1724 i Ring.
Jens Jensen i Egebjerg, og Maren Pedersdatter i Vilholt, 1763 i Sønder Vissing.
Jens Jensen i Egebjerg, og Mette Juliusdatter i Monbjerg, 1785 i Østbirk.
Jens Jensen i Ejer, og Sidsel Olufsdatter i Tåning, 1784 i Tåning.
Jens Jensen i Elbæk, og Maren Jørgensdatter i Toftum, 1771 i Søvind.
Jens Jensen i Felding, og Else Pedersdatter, 1788 i Sønder Omme.
Jens Jensen i Føvling, og Knud Jensens datter i Lund, 1687 i Hvirring
Jens Jensen i Gammelsole, og Johanne Olufsdatter i Grejs, 1758 i Grejs.
Jens Jensen i Gantrup, og Inger Jensdatter i Sattrup, 1751 i Østbirk.
Jens Jensen i Gantrup, og Karen Mikkelsdatter i Kørup, 1778 i Tamdrup.
Jens Jensen i Gjedved, og Jens Rasmussens enke i Sattrup, 1789 i Østbirk
Jens Jensen i Gjedved, og Maren Sørensdatter på Stensballegård, 1806 i Vær.
Jens Jensen i Haldrup, og Maren Jensdatter i Brigsted, 1803 i Søvind.
Jens Jensen i Haldrup, og Marie Mikkelsdatter i Tvingstrup, 1790 i Ørridslev.
Jens Jensen i Hatting, og Anne Andersdatter i Føvling, 1699 i Føvling.
Jens Jensen i Hatting, og Inger Hansdatter i Hornborg, 1768 i Hvirring.
Jens Jensen i Hatting, og Kirsten Mortensdatter i Hornborg, 1721 i Hvirring.
Jens Jensen i Hornborg, og Ellen Clemensdatter i Føvling, 1716 i Føvling.
Jens Jensen i Horndrup, og Maren Sørensdatter i Ustrup, 1752 i Hylke.
Jens Jensen i Horsens, og Karen Mortensdatter i Underup, 1758 i Underup.
Jens Jensen i Høgdal, og Sara Kirstine Pedersdatter i Bjert ved Kolding, 1814 i Them.
Jens Jensen i Hårup, og Anne Kirstine Grøn, enke i Haderslev, 1800 i Føvling.
Jens Jensen i Hårup, og Else Christensdatter i Kodallund, 1760 i Hvirring.
Jens Jensen i Hårup, og Margrethe Hansdatter, 1761 i Åle.
Jens Jensen i Klovborg, og Lisbeth Mikkelsdatter i Ring, 1773 i Ring.
Jens Jensen i Krollerup, og Abelone Lauridsdatter, 1752 i Uldum.
Jens Jensen i Krollerup, og Maren Pedersdatter i Ulkær, 1719 i Grejs.
Jens Jensen i Legaardslyst ved Skanderborg, og Maren Hansdatter, enke i Gangsted, 1795 i Gangsted.
Jens Jensen i Lindved, og Karen Sørensdatter i Kragelund, 1757 i Øster Snede.
Jens Jensen i Lindved, og Karen Mikkelsdatter i Båstrup, 1768 i Øster Snede.
Jens Jensen i Lundumskov, og Kirstine Marie Hansdatter på Eldrup Mark, 1813 i Tolstrup.
Jens Jensen i Læborg, og Johanne Clausdatter i Uve, 1798 i Ringive.
Jens Jensen i Låsby, og Dorthe Rasmusdatter i Rye, 1793 i Rye.
Jens Jensen i Neder Donnerup, og Karen Albertsdatter i Ringive, 1749 i Ringive.
Jens Jensen i Plovstrup i Tørring sogn, og Karen Jensdatter i Nørre Kollemorten, 1799 i Øster Nykirke.
Jens Jensen i Rye, og Anne Margrethe Jacobsdatter, enke i Vinding, 1790 i Vinding.
Jens Jensen i Rye, og Ellen Olufsdatter i Såby, 1796 i Yding.
Jens Jensen i Serridslev, og Ingeborg Nielsdatter i Vrønding, 1759 i Vær.
Jens Jensen i Skovbølling, og Anne Madsdatter i Holtum, 1753 i Grejs.
Jens Jensen i Smidstrup i Gadbjerg sogn, og Anne Christensdatter i Holtum, 1713 i Grejs.
Jens Jensen i Smidstrup, og Johanne Jensdatter i Ris, 1786 i Givskud.
Jens Jensen i Solskov, og Maren Olufsdatter i Nyborg, 1771 i Langskov.
Jens Jensen i Sorring, og Birthe Pedersdatter, enke i Munkdal, 1811 i Rye.
Jens Jensen i Spjarup, og Maren Christensdatter i Bindeballe, 1759 i Randbøl.
Jens Jensen i Store Nørlund, og Inger Pedersdatter, 1777 i Brande.
Jens Jensen i Stouby, og Karen Laugesdatter i Kragelund, 1768 i Øster Snede.
Jens Jensen i Stovnbjerg, og Mette Rasmusdatter, enke i Vinten, 1781 i Tamdrup.
Jens Jensen i Søgårde, og Kirsten Rasmusdatter i Bredsten sogn, 1722 i Nørup.
Jens Jensen i Søvind, og Ingeborg Nielsdatter, enke i Elbæk, 1752 i Gangsted.
Jens Jensen i Tebstrup, og Karen Jacobsdatter i Horndrup, 1779 i Tåning.
Jens Jensen i Them, og Anne Pedersdatter i Addit, 1754 i Sønder Vissing.
Jens Jensen i Træden, og Ingeborg Pedersdatter, enke i Gammelstrup, 1794 i Tønning.
Jens Jensen i Træden, og Maren Andersdatter i Troelstrup, 1746 i Tønning.
Jens Jensen i Tvingstrup, og Anne Christiane Frederiksdatter i Kattrup, 1781 i Ørridslev.
Jens Jensen i Tvingstrup, og Maren Olufsdatter i Horsens, 1781 i Ørridslev.
Jens Jensen i Tvingstrup, og Sidsel Rasmusdatter, enke i Molger, 1813 i Tamdrup.
Jens Jensen i Tønning / Vissing, og Maren Olufsdatter i Brædstrup, 1757 i Ring.
Jens Jensen i Tønning, og Lisbeth Rasmusdatter, enke efter Mikkel Andersen i Enner, 1670 i Hvirring.
Jens Jensen i Tørring, og Ingeborg Kirstine Hansdatter i Kodallund, 1803 i Hvirring.
Jens Jensen i Tørring, og Mette Knudsdatter i Hvejsel, 1762 i Hvejsel.
Jens Jensen i Uhre, og Maren Andersdatter i Sole, 1729 i Øster Snede.
Jens Jensen i Uldum, og Anne Sejersdatter i Vrønding, 1662 i Hvirring.
Jens Jensen i Uldum, og Inger Mortensdatter, 1744 i Åle.
Jens Jensen i Underup, og Anne Cathrine Nielsdatter i Skanderborg Ladegård, 1774 i Nim.
Jens Jensen i Underup, og Maren Andersdatter i Brædstrup, 1743 i Ring.
Jens Jensen i Vandel, og Maren Pedersdatter i Brændgårde, 1761 i Ringive.
Jens Jensen i Vejle, og Dorthe Jensdatter i Høgsholt, 1785 i Skibet.
Jens Jensen i Vrold, og Karen Rasmusdatter, enke efter Lindhart Christensen i Gantrup, 1806 i Voerladegård.
Jens Jensen i Ørbæk, og Margrethe Pedersdatter i Egholm, 1714 i Øster Nykirke.
Jens Jensen i Åle, og Birgitte Madsdatter i Bregnbjerg, 1748 i Hammer.
Jens Jensen junior i Lindet, og Maren Nielsdatter i Kovtrup i Hammer sogn, 1786 i Thyregod.
Jens Jensen Juul i Gangsted, og Karen Jensdatter i Brigsted, 1708 i Søvind.
Jens Jensen Kolstrup i Odderup, og Mette Jensdatter i Lille Brande, 1714 i Sønder Omme.
Jens Jensen på Tirsbæk, og Sofie Jacobsdatter i Bredballe, 1805 i Hornstrup.
Jens Jensen Skovsbøl i Horsens, og Karen Simonsdatter i Åle, 1791 i Åle.
Jens Jensen, enkemand i Bjerlev, og Anne Thomasdatter i Båstrup, 1809 i Øster Snede.
Jens Jensen, enkemand i Bække, og Anne Cathrine Mikkelsdatter Keller i Guldbergsminde, 1785 i Randbøl.
Jens Jensen, enkemand i Ejer, og Maren Christensdatter i Såby, 1803 i Yding.
Jens Jensen, enkemand i Horndrup, og Maren Rasmusdatter i Hem, 1803 i Voerladegård.
Jens Jensen, enkemand i Store Velling, og Else Sørensdatter i Vilstrup, 1777 i Skibet.
Jens Jensen, enkemand i Søvind, og Kirsten Sørensdatter i Vær Præstegård, 1776 i Vær.
Jens Jensen, enkemand i Thyregodlund, og Kirsten Pedersdatter i Grarup, 1809 i Brande.
Jens Jensen, enkemand i Træden, og Maren Joensdatter i Lykke, 1734 i Hvirring.
Jens Jensen, enkemand i Tvingstrup, og Birthe Nielsdatter i Gangsted, 1768 i Gangsted.
Jens Jensen, enkemand i Velling i Bryrup sogn, og Maren Andersdatter i Vissing, 1773 i Sønder Vissing.
Jens Jensen, enkemand i Vester Ørum, og Maren Jensdatter i Bøgballe, 1801 i Øster Snede.
Jens Jensen, enkemand i Vindelev, og Anne Lauridsdatter, enke efter Søren Lauridsen i Hvirring, 1692 i Hvirring.
Jens Jensen, enkemand i Vrønding, og Mette Jacobsdatter i Hornborg, 1767 i Hvirring.
Jens Jensen, enkemand i Ørum, og Karen Andersdatter, enke i Bøgballe, 1810 i Øster Snede.
Jens Jensen, fraskilt i Enkelund i Thyregod sogn, og Maren Pallesdatter i Borup, 1808 i Brande.
Jens Jensen, hyrde i Jennum, og Kirsten Eriksdatter i Starup sogn, 1749 i Skibet.
Jens Jensen, ladefoged på Bygholm, og Karen Hansdatter Riber på Våbensholm, 1738 i Føvling.
Jens Jensen, smed i Virklund, og Kirsten Hansdatter i Kragelund, 1814 i Them.
Jens Jensen, snedker, og Lisbeth Christensdatter i København, 1733 i Hvirring.
Jens Jensen, sognefoged, og Maren Hansdatter i Lindknud sogn, 1797 i Sønder Omme.
Jens Jensen, tømrer i Horsens, og Kirsten Jørgensdatter i Hylke Præstegård, 1766 i Hylke.
Jens Jensen, væver i Them, og Anne Pedersdatter i Addit, 1755 i Them.
Jens Jepsen i Gjesing, og Anne Cathrine Lauridsdatter i Eldrup, 1791 i Tolstrup.
Jens Jepsen i Møgelkær, og Anne Christensdatter, enke i Ildved, 1764 i Hvejsel.
Jens Jepsen With, enkemand, møller i Skovdal Mølle i Jelling sogn, og Juliane Frederikke Strohberg, 1795 i Bredsten.
Jens Jespersen i Bøgballe i Øster Snede sogn, og Sidsel Thomasdatter i Ørum, 1785 i Grejs.
Jens Jespersen i Lindved, og Ingeborg Jensdatter i Ildved, 1729 i Hvejsel.
Jens Jessen i Vandel, og Anne Margrethe Mogensdatter i Rostrup, 1780 i Ringive.
Jens Jessen, enkemand i Vollund, og Kirsten Iversdatter i Vester Åst, 1787 i Ringive.
Jens Jochumsen i Hårup, og Maren Rasmusdatter i Virklund, 1707 i Them.
Jens Jochumsen i Vissing, og Maren Hansdatter i Troelstrup, 1704 i Tønning.
Jens Johansen Flint i Horsens, og Maren Pedersdatter i Underup, 1757 i Underup.
Jens Johansen i Kattrup sogn, og Maren Jensdatter i Rådved, 1797 i Hansted.
Jens Juliusen i Kongsgården i Nim sogn, og Anne Marie Lauridsdatter i Kæmpesmølle, 1739 i Klovborg.
Jens Juliusen, enkemand i Nim, og Mette Mikkelsdatter i Hvirring, 1761 i Hvirring.
Jens Justsen, degn i Kattrup, og Kirsten Rasmusdatter på Stensballegård, 1752 i Vær.
Jens Jørgensen i Båstrup, og Mette Marie Andersdatter i Tvingstrup, 1813 i Ørridslev.
Jens Jørgensen i Dørup, og Anne Enevoldsdatter i Gjedved, 1772 i Tolstrup.
Jens Jørgensen i Elling, og Mette Kirstine Terkildsdatter i Holm, 1798 i Østbirk.
Jens Jørgensen i Fårup Huse, og Anne Marie Christensdatter på Engelsholm, 1799 i Nørup.
Jens Jørgensen i Gjedved, og Kirsten Mortensdatter i Vestbirk, 1738 i Østbirk.
Jens Jørgensen i Hesselballe i Starup sogn, og Mette Pedersdatter, enke i Jennum, 1805 i Skibet.
Jens Jørgensen i Horndrup, og Mette Poulsdatter i Tebstrup, 1782 i Ovsted.
Jens Jørgensen i Kalhave, og Lene Christensdatter i Uldum, 1805 i Uldum.
Jens Jørgensen i Løsning, og Abelone Henningsdatter i Hornborg, 1746 i Hvirring.
Jens Jørgensen i Oksenbjerge, og Anne Jensdatter i Store Hestlund, 1744 i Give.
Jens Jørgensen i Sattrup i Birk sogn, og Johanne Andersdatter i Lund, 1691 i Hvirring.
Jens Jørgensen i Sindbjerglund, og Mette Terkildsdatter i Nyborg, 1795 i Langskov.
Jens Jørgensen i Stubberup, og Anne Cathrine Hansdatter i Kørup, 1772 i Tamdrup.
Jens Jørgensen i Svejstrup, og Karen Christensdatter i Fiskerhuse, 1811 i Rye.
Jens Jørgensen i Toftum, og Kirsten Pedersdatter i Gangsted, 1793 i Gangsted.
Jens Jørgensen i Ørskov, og Inger Jensdatter i Hansted, 1778 i Hansted.
Jens Jørgensen i Ås, og Mette Simonsdatter, enke i Stensballe, 1806 i Vær.
Jens Jørgensen Kolt i Gjedved, og Edel Margrethe Terkildsdatter i Holm, 1792 i Østbirk.
Jens Jørgensen, enkemand i Brigsted, og Anne Eriksdatter i Stensballe, 1783 i Vær.
Jens Jørgensen, enkemand i Kragelund, og Anne Marie Jensdatter i Hornborg, 1799 i Hvirring.
Jens Jørgensen, og Anne Rasmusdatter i Sole, der flytter til Vilstrup sogn, 1693 i Øster Snede.
Jens Jørgensen, skovfoged på Rathlousdal, og Johanne Mikkelsdatter i Brigsted, 1769 i Søvind.
Jens Knude, og Johanne Jensdatter i Omvrå, 1716 i Hvejsel. (Iflg. Sønder Omme KB).
Jens Knudsen i Astrup, og Else Jensdatter i Snede, 1699 i Øster Snede.
Jens Knudsen i Boring, og Lisbeth Rasmusdatter, 1746 i Uldum.
Jens Knudsen i Brandlund i Brande sogn, og Karen Christensdatter i Almstok, 1768 i Randbøl.
Jens Knudsen i Brørup, og Maren Nielsdatter i Tebstrup, 1800 i Ovsted.
Jens Knudsen i Elling i Ovsted sogn, og Maren Sørensdatter i Ustrup, 1713 i Hylke.
Jens Knudsen i Vesterby, og Inger Pedersdatter i Store Lihme, 1809 i Nørup.
Jens Knudsen i Vrønding, og Maren Sørensdatter i Hårup, 1700 i Føvling.
Jens Knudsen i Ølholm, og Anne Marie Pedersdatter i Vorslunde, 1811 i Give.
Jens Knudsen i Øster Snede sogn, og Maren Nielsdatter i Havrum, 1772 i Hvirring.
Jens Knudsen i Åstedbro, og Margrethe Christensdatter i Nørre Kollemorten, 1701 i Øster Nykirke.
Jens Knudsen Vork, og Anne Madsdatter i Lihme, 1783 i Nørup.
Jens Knudsen, enkemand i Addit, og Maren Rasmusdatter, glarmesterenke i Salten, 1761 i Sønder Vissing.
Jens Knudsen, enkemand i Balle, og Karen Joensdatter i Balle, 1761 i Bredsten. (Iflg. Nørup KB).
Jens Lauridsen i Addit, og Karen Olufsdatter i Møldrup, 1759 i Voerladegård.
Jens Lauridsen i Bredstenlund, og Johanne Hansdatter i Gødding Møllemarkhus i Nørup sogn, 1790 i Bredsten.
Jens Lauridsen i Båstrup, Marie Andersdatter i Grumstrup, 1761 i Vedslet.
Jens Lauridsen i Egsgård, og Kirsten Andersdatter i Grarup i Brande sogn, 1787 i Thyregod.
Jens Lauridsen i Felding, og Maren Andersdatter i Filskov, 1755 i Sønder Omme.
Jens Lauridsen i Forlev, og Johanne Pedersdatter i Grumstrup, 1750 i Vedslet.
Jens Lauridsen i Fruering, og Maren Pedersdatter i Søvind, 1781 i Søvind.
Jens Lauridsen i Gadbjerg sogn, og Maren Christensdatter i Lihme, 1732 i Nørup.
Jens Lauridsen i Gludsted i Ejstrup sogn, og Dorthe Thomasdatter i Lindet, 1717 i Thyregod.
Jens Lauridsen i Grejs, og Kirsten Nielsdatter i Hornstrup, 1782 i Hornstrup.
Jens Lauridsen i Halle i Grædstrup sogn, og Maren Eriksdatter på Serridslevgård, 1802 i Nebel.
Jens Lauridsen i Hesselballe, og Anne Margrethe Rasmusdatter i Lund, 1790 i Tamdrup.
Jens Lauridsen i Horsted, og Dorthe Jørgensdatter på Grundet, 1802 i Hornstrup.
Jens Lauridsen i Hundslund, og Kirsten Mikkelsdatter i Vedslet, 1788 i Vedslet.
Jens Lauridsen i Hvejsel, og Else Knudsdatter, enke efter Jeppe Lauridsen i Solskov, 1641 i Øster Snede.
Jens Lauridsen i Knudsbøl, og Anne Cathrine Hansdatter, 1704 i Nørup.
Jens Lauridsen i Korning, og Jeppe Knudsens datter i Kalhave, 1690 i Hvirring
Jens Lauridsen i Kragelund, og Sofie Hedvig Christensdatter i Grejs, 1762 i Grejs.
Jens Lauridsen i Lindknud sogn, og Kirsten Iversdatter i Almstok, 1728 i Randbøl.
Jens Lauridsen i Lønsgård, og Kirsten Jensdatter, enke i Plovstrup, 1773 i Tørring.
Jens Lauridsen i Mejsling, og Johanne Knudsdatter i Lihme, 1781 i Nørup.
Jens Lauridsen i Nørre Kollemorten, og Maren Pedersdatter i Lerager, 1726 i Givskud.
Jens Lauridsen i Nørre Snede, og Maren Jensdatter i Lille Bredlund, 1799 i Vrads.
Jens Lauridsen i Nørre Snede, og Mette Sørensdatter i Hvirring, 1754 i Hvirring.
Jens Lauridsen i Nørskov, og Maren Jørgensdatter i Hvejsel Præstegård, 1729 i Hvejsel.
Jens Lauridsen i Rye, og Else Lauridsdatter i [Them sogn], 1783 i Rye.
Jens Lauridsen i Rønslunde, og Anne Christensdatter i Vesterlund, 1785 i Thyregod.
Jens Lauridsen i Skovbølling, og Mette Andersdatter i Vilstrup, 1775 i Jelling. (Iflg. Skibet KB).
Jens Lauridsen i Stidsmølle, og Anne Jensdatter i Hårup, 1717 i Føvling.
Jens Lauridsen i Sødover, og Anne Marie Rasmusdatter i Ravning, 1768 i Bredsten.
Jens Lauridsen i Tykskovgård i Ejstrup sogn, og Maren Pedersdatter i Østerdam, 1759 i Thyregod.
Jens Lauridsen i Uldum, og Lene Sørensdatter i Lindved, 1756 i Grejs.
Jens Lauridsen i Underup, og Anne Cathrine Sørensdatter i Enner, 1791 i Tamdrup.
Jens Lauridsen i Urlev, og Mette Hansdatter på Agersbøl, 1766 i Øster Snede.
Jens Lauridsen i Vissingkloster, og Maren Christensdatter, enke efter Albert Albertsen i Træden, 1712 i Træden.
Jens Lauridsen i Ørum i Bjerre Herred, og Kirsten Pedersdatter i Båstrup, 1704 i Hylke.
Jens Lauridsen i Øster Kejlstrup, og Karen Pedersdatter, enke i Rye, 1763 i Rye.
Jens Lauridsen Kjær i Vinten, og Maren Akselsdatter i Lundumskov, 1787 i Lundum.
Jens Lauridsen på Ås Mark, og Anne Madsdatter i Tvingstrup, 1806 i Ørridslev.
Jens Lauridsen, enkemand i Hesselballe i Uldum sogn, og Malene Nielsdatter i Møllerup, 1797 i Hammer.
Jens Lauridsen, enkemand i Kattrup Præstegård, og Anne Marie Nielsdatter i Underup, 1790 i Kattrup.
Jens Lauridsen, enkemand i Omme sogn, og Marie Agnete [Mgl.], enke i Uhre, 1788 i Brande.
Jens Lauridsen, enkemand i Rye, og Maren Nielsdatter Bach i Vissing, 1768 i Sønder Vissing.
Jens Lauridsen, og Maren Pedersdatter på Brandbjerg, 1780 i Hvejsel. (Iflg. Kollerup KB).
Jens Lavesen i Them, og Anne Jensdatter i Århus, 1732 i Them.
Jens Madsen i Assendrup, og Mette Christensdatter i Fiskerhusene, 1783 i Hornstrup.
Jens Madsen i Boest i Nørre Snede sogn, og Kirsten Christensdatter i Velgårde, 1757 i Klovborg.
Jens Madsen i Gauerslund, og Birthe Marie Jørgensdatter i Hvejsel, 1802 i Hvejsel.
Jens Madsen i Grumstrup, og Anne Nielsdatter i Hovedgård, 1787 i Ørridslev.
Jens Madsen i Grumstrup, og Karen Nielsdatter i Skårup, 1767 i Vedslet.
Jens Madsen i Hørup, og Birthe Pedersdatter, enke på Grejs Mark, 1806 i Grejs.
Jens Madsen i Kirkeby ved Vejle, og Anne Cathrine Nielsdatter i Havrum, 1718 i Hvirring.
Jens Madsen i Kirkeby, og Anne Jensdatter i Gammelsole, 1716 i Øster Snede.
Jens Madsen i Krollerup i Øster Snede sogn, og Anne Margrethe Nielsdatter på Åle Mark, 1808 i Åle.
Jens Madsen i Lund i Tamdrup sogn, og Maren Knudsdatter i Flemming, 1789 i Hvirring.
Jens Madsen i Møballe, og Else Jacobsdatter i Nissumgård, 1714 i Skanderborg Slotskirke. (Iflg. Hylke KB).
Jens Madsen i Risbjerg i Brande sogn, og Maren Nielsdatter i Bøllund, 1814 i Give.
Jens Madsen i Tvingstrup, og Anne Mogensdatter, enke i Katrinedal Mølle, 1810 i Bryrup.
Jens Madsen i Vandel, og Kirsten Christensdatter i Gadbjerg, 1745 i Ringive.
Jens Madsen i Vester Harrild i Ejstrup sogn, og Inger Christensdatter i Præstegården, 1807 i Thyregod.
Jens Madsen i Ølholm, og Kirsten Andersdatter i Ildved, 1749 i Hvejsel.
Jens Madsen i Ølholm, og Mette Jørgensdatter, 1675 i Hvirring.
Jens Madsen i Ørridslev, og Anne Pedersdatter i Nebel, 1804 i Nebel.
Jens Madsen i Østengård i Skibet sogn, og Mette Marie Andersdatter i Ravning, 1764 i Bredsten.
Jens Madsen i Åle, og Anne Christensdatter Kvist i Tørring, 1729 i Tørring.
Jens Madsen i Ålstrup, og Mette Marie Lauridsdatter i Ustrup, 1810 i Hylke.
Jens Madsen på Ladegården nu i Lildfrost, og Johanne Hansdatter på Ladegården, 1798 i Bredsten. (Iflg. Nørup KB).
Jens Madsen, enkemand i Assendrup, og Else Lauridsdatter i Grejs, 1810 i Grejs.
Jens Madsen, enkemand i Klovborg sogn, og Karen Christiansdatter i Tinnet, 1767 i Øster Nykirke.
Jens Madsen, enkemand i Mesing, og Cathrine Elisabeth Kryger, enke efter Jens Mikkelsen i Salten, 1800 i Them.
Jens Madsen, enkemand i Vandel, og Maren Johansdatter, enke efter Iver Gødding i Lihme, 1764 i Randbøl.
Jens Madsen, enkemand i Åle, og Maren Rasmusdatter, enke i Gribstrup, 1747 i Klovborg.
Jens Madsen, enkemand i Ås, og Anne Hansdatter på Serridslevgård, 1784 i Nebel.
Jens Madsen, enkemand på Blirup Mark, og Anne Marie Hansdatter i Haldrup i Vær sogn, 1812 i Søvind.
Jens Madsen, skrædder i Oldrup, og Inger Pedersdatter, enke i Gjedved, 1801 i Tolstrup.
Jens Markussen i Såby, og Anne Nielsdatter i Brørup, 1761 i Hylke.
Jens Markussen i Vrønding, og Maren Olufsdatter Hvirring, 1789 i Åle.
Jens Melchiorsen i Hedensted, og Anne Cathrine Sørensdatter i Urskov, 1758 i Tørring,
Jens Mikkelsen i Aggestrup, og Maren Hansdatter på Tyrrestrup, 1783 i Søvind.
Jens Mikkelsen i Grejs / Solskov, og Karen Jørgensdatter i Lund, 1696 i Grejs.
Jens Mikkelsen i Hatting, og Anne Jensdatter i Bøgballe, 1697 i Øster Snede.
Jens Mikkelsen i Kokborg, og Birthe Christensdatter i Rind, 1725 i Thyregod.
Jens Mikkelsen i Stouby, og Anne Sørensdatter i Kragelund, 1698 i Øster Snede.
Jens Mikkelsen i Trustrup, og Anne Sofie Nielsdatter i Brigsted, 1787 i Søvind.
Jens Mikkelsen i Tvingstrup, og Johanne Sørensdatter i Ballebo, 1763 i Gangsted.
Jens Mikkelsen i Tyrsting, og Anne Andersdatter i Skade Præstegård, 1779 i Tyrsting.
Jens Mikkelsen i Tåning, og Anne Christensdatter, enke i Kattrup, 1764 i Kattrup.
Jens Mikkelsen i Ølholm i Langskov sogn, og Johanne Madsdatter i Ildved, 1800 i Hvejsel.
Jens Mikkelsen i Åle, og Christiane Andersdatter, 1775 i Linnerup.
Jens Mikkelsen Svane, murer i Horsens, og Abelone Mortensdatter på Kærsholm, 1810 i Vedslet.
Jens Mikkelsen, enkemand i Sønder Langelund, og Maren Pedersdatter, enke i Ølgod sogn, 1804 i Ringive.
Jens Mikkelsen, enkemand i Vedslet, og Anne Marie Nielsdatter i Ballebo, 1773 i Gangsted.
Jens Mikkelsen, væver i Vissing, og Anne Nielsdatter i Them, 1693 i Them.
Jens Mogensen i Bredal, og Karen Christensdatter i Sole, 1779 i Øster Snede.
Jens Mogensen i Brørup, og Anne Marie Pedersdatter i Tåning, 1800 i Tåning.
Jens Mogensen i Holtum, og Else Kirstine Christensdatter, enke i Marselisborg, 1813 i Langskov.
Jens Mortensen i Brandstrup, og Anne Hansdatter, enke i Lindved, 1805 i Grejs.
Jens Mortensen i Burgårde, og Mette Kirstine Pedersdatter i Åstrup, 1742 i Føvling.
Jens Mortensen i Davding, og Ellen Nielsdatter i Troelstrup, 1786 i Tønning.
Jens Mortensen i Grumstrup, og Kirsten Jensdatter i Hoved Kro, 1772 i Ørridslev.
Jens Mortensen i Hvejsel sogn, og Mette Rasmusdatter i Enner, 1736 i Hvirring.
Jens Mortensen i Ring, og Anne Nielsdatter i Tønning, 1797 i Tønning.
Jens Mortensen i Stubberup, og Sidsel Christensdatter i Vrønding, 1795 i Tamdrup.
Jens Mortensen, enkemand i Assendrup, og Karen Pedersdatter i Bredballe, 1786 i Hornstrup.
Jens Mortensen, enkemand i Hjortsvang, og Johanne Marie Pedersdatter i Hesselballe, 1795 i Uldum.
Jens Mortensen, enkemand i Hover, og Anne Andersdatter i Frisdamhus, 1777 i Hornstrup.
Jens Mortensen, enkemand i Ring, og Johanne Nielsdatter Yding i Vissing, 1810 i Sønder Vissing.
Jens Møller, degn i Gammelby, og Johanne Dorthea Monrad i Øster Snede Præstegård, 1798 i Øster Snede.
Jens Møller, præst på Alrø, og Marie Cathrine Bidsted i Them, 1730 i Them.
Jens Nielsen Brejning, enkemand i Grejs, og Dorthe Thomasdatter i Brejning Mølle, 1802 i Gauerslund. (Iflg. Grejs KB).
Jens Nielsen Brun på Låge, og Kirsten Lauridsdatter på Grundet, 1791 i Hornstrup.
Jens Nielsen Due i Dørup, og Anne Pedersdatter i Hylke, 1794 i Hylke.
Jens Nielsen i Arnborg sogn, og Anne Cathrine Jensdatter i Nørskov, 1807 i Ringive.
Jens Nielsen i Asbjerg, og Karen Nielsdatter i Hofmanslyst, 1792 i Randbøl.
Jens Nielsen i Brigsted, og Mette Jørgensdatter i Kattrup, 1791 i Kattrup.
Jens Nielsen i Båstrup, og Karen Jensdatter i Ørum, 1803 i Grejs.
Jens Nielsen i Dørken, og Birgitte Nielsdatter i Tørring, 1730 i Thyregod.
Jens Nielsen i Enner, og Karen Andersdatter i Lundum, 1755 i Lundum.
Jens Nielsen i Give, og Karen Sørensdatter i Bjerlev, 1803 i Hvejsel.
Jens Nielsen i Grumstrup, og Inger Pedersdatter i Ris, 1764 i Ovsted.
Jens Nielsen i Hedensted, og Maren Jensdatter Aagaard i Grumstrup, 1790 i Vedslet.
Jens Nielsen i Honum, og Johanne Nielsdatter, enke i Åle, 1805 i Åle.
Jens Nielsen i Horsens, og Karen Frandsdatter i Hornborg, 1757 i Hvirring.
Jens Nielsen i Hygum, og Anne Andersdatter i Gadbjerg, 1725 i Ringive.
Jens Nielsen i Hylke, nu i Tebstrup, og Maren Nielsdatter Gantrup i Hylke, 1729 i Hylke.
Jens Nielsen i Ildved, og Henriette Thomasdatter i Hornborg, 1806 i Hvirring.
Jens Nielsen i Ildved, og Maren Albertsdatter i Lindved, 1757 i Grejs.
Jens Nielsen i Katballe i Vester sogn, og Birthe Poulsdatter i Kærbølling Huse, 1812 i Bredsten.
Jens Nielsen i Korning, og Bodil Mikkelsdatter i Hornborg, 1693 i Hvirring.
Jens Nielsen i Korning, og Oline Jørgensdatter i Hvejsel, 1796 i Hvejsel.
Jens Nielsen i Lovdal, og Maren Pedersdatter i Løve, 1710 i Bryrup.
Jens Nielsen i Lund, og Anne Mikkelsdatter, 1670 i Øster Snede.
Jens Nielsen i Løsning Mølle, og Maren Thomasdatter i Kalhave, 1770 i Hvirring.
Jens Nielsen i Løve, og Birgitte Marie Knudsdatter i Klostermølle, 1773 i Voerladegård.
Jens Nielsen i Løve, og Mette Clemensdatter i Linde, 1727 i Them.
Jens Nielsen i Løve, og Voldborg Hansdatter i Salten, 1742 i Them.
Jens Nielsen i Løvlund i Grene sogn, og Maren Hansdatter i Vandel, 1773 i Randbøl.
Jens Nielsen i Nebel, og Kirsten Jensdatter i Stensballe, 1697 i Vær.
Jens Nielsen i Neder Donnerup, og Maren Pedersdatter i Vonge, 1783 i Øster Nykirke.
Jens Nielsen i Nedermølle, og Birgitte Thomasdatter i Kørup, 1662 i Hvirring.
Jens Nielsen i Nørre Aldum, og Anne Terkildsdatter i Solskov, 1710 i Øster Snede.
Jens Nielsen i Plovslund, og Maren Christensdatter i Vandel, 1804 i Randbøl.
Jens Nielsen i Remmerslund i Løsning sogn, og Karen Jensdatter i Haldrup, 1757 i Vær.
Jens Nielsen i Ring, og Barbara Andersdatter i Troelstrup, 1747 i Tønning.
Jens Nielsen i Rishede i Klovborg sogn, og Else Abrahamsdatter i Tønning, 1752 i Tønning.
Jens Nielsen i Skovbølling, og Anne Poulsdatter i Harresø, 1762 i Givskud.
Jens Nielsen i Sole, og Karen Lauridsdatter, enke i Hornborg, 1793 i Hvirring.
Jens Nielsen i Solskov, og Mette Sørensdatter Lund i Honum, 1719 i Hvirring.
Jens Nielsen i Stenderup, og Anne Lisbeth Jesdatter i Nørre Vilstrup, 1809 i Skibet.
Jens Nielsen i Tebstrup, og Malene Rasmusdatter i Kattrup, 1762 i Kattrup.
Jens Nielsen i Træden, og Anne Rasmusdatter i Åstrup, 1729 i Føvling.
Jens Nielsen i Træden, og Maren Pedersdatter, enke efter Jens Nielsen i Gammelstrup, 1758 i Tønning.
Jens Nielsen i Træden, og Mette Ebbesdatter i Grædstrup, 1777 i Grædstrup.
Jens Nielsen i Uldum, og Anne Jensdatter i Hornborg, 1707 i Hvirring.
Jens Nielsen i Vestbirk, og Anne Jensdatter i Åstrup, 1732 i Føvling.
Jens Nielsen i Vester Ørum, og Maren Jørgensdatter, enke i Lund, 1791 i Tamdrup.
Jens Nielsen i Vinding, og Maren Christensdatter i Føvling, 1703 i Føvling.
Jens Nielsen i Vinding, og Maren Nielsdatter i Salten, 1759 i Them.
Jens Nielsen i Vissing, og Maren Pedersdatter, enke efter Søren Nymann i Træden, 1742 i Træden.
Jens Nielsen i Vær sogn, og Anne Mortensdatter i Enner, 1690 i Hvirring.
Jens Nielsen i Yding, og Anne Sørensdatter, enke efter Henrik Christensen i Gantrup, 1761 i Voerladegård.
Jens Nielsen i Yding, og Anne Marie Nielsdatter i Nedenskov, 1750 i Sønder Vissing.
Jens Nielsen i Ørridslev, og Christence Henriksdatter i Grumstrup, 1742 i Vedslet.
Jens Nielsen i Ørskov, og Anne Andersdatter i Kattrup, 1791 i Kattrup.
Jens Nielsen i Ørting, og Anne Sørensdatter i Grumstrup, 1729 i Vedslet.
Jens Nielsen i Ørting, og Anne Sørensdatter i Grumstrup, 1729 i Ørting. (Iflg. Vedslet KB).
Jens Nielsen i Ørting, og Ingeborg Jensdatter i Elbæk Præstegård, 1710 i Søvind.
Jens Nielsen i Østbirk, og Anne Frandsdatter i Gjedved, 1776 i Tolstrup.
Jens Nielsen i Åle, og Karen Olufsdatter i Troelstrup, 1731 i Åle. (Iflg. Tønning KB).
Jens Nielsen i Åle, og Maren Jensdatter i Bøgballe, 1806 i Øster Snede.
Jens Nielsen Juul, født i Brigsted, og Maren Eriksdatter i Haldrup, 1776 i Vær.
Jens Nielsen Loft i Fruering, og Dorthe Rasmusdatter i Ringkloster, 1790 i Hylke.
Jens Nielsen på Alrø, og Johanne Lauridsdatter i Stensballe, 1695 i Vær.
Jens Nielsen på Hovedstrup, og Karen Jørgensdatter i Assendrup, 1687 i Vedslet.
Jens Nielsen, enkemand i Fiskerhuse, og Karen Sørensdatter i Siim, 1762 i Rye.
Jens Nielsen, enkemand i Korning, og Johanne Cathrine Pedersdatter i Hornborg, 1802 i Hvirring.
Jens Nielsen, enkemand i Nim, og Maren Andersdatter i Åstrup, 1794i Føvling.
Jens Nielsen, enkemand i Pårup, og Karen Sørensdatter, enke i Knob, 1797 i Them.
Jens Nielsen, enkemand i Sønder Vissing, og Anne Steffensdatter i Davding, 1771 i Grædstrup.
Jens Nielsen, enkemand i Vrønding, og Anne Margrethe Christensdatter i Trebjerg, 1797 i Hvirring.
Jens Nielsen, enkemand, hyrde i Gammelstrup, og Anne Marie Hansdatter i Vinding, 1787 i Vinding.
Jens Nielsen, og Anne Nielsdatter i Uldum, 1674 i Kattrup. (Iflg. Hvirring KB).
Jens Nielsen, snedker i Hundslund, og Hedvig Gunnersdatter i Yding, 1795 i Yding.
Jens Nielsen, snedker i Ørridslev, og Bodil Madsdatter i Ås, 1746 i Søvind.
Jens Nielsen, væver i Hornstrup, og Karen Nielsdatter i Holtum, 1799 i Grejs.
Jens Nissen, og Anne Marie Nielsdatter i Jennum, 1763 i Bredsten.
Jens Olufsen i Addit, og Else Pedersdatter i Tønning, 1742 i Tønning.
Jens Olufsen i Hvejsel, og Engel Sørensdatter i Sillesthoved, 1811 i Give.
Jens Olufsen i Højen, og Marie Jensdatter, enke i Lihmskov, 1808 i Nørup.
Jens Olufsen i Kongsted, og Cathrine Jensdatter i Hopballe, 1811 i Jelling.
Jens Olufsen i Neder Donnerup i Give sogn, og Maren Andersdatter i Lønå, 1775 i Thyregod.
Jens Olufsen i Skarrild, og Mette Marie Sørensdatter i Fogstrup, 1793 i Them.
Jens Olufsen i Ustrup, og Anne Marie Jørgensdatter i Ørridslev, 1778 i Ørridslev.
Jens Olufsen i Vrønding, og Kirsten Christensdatter i Vorbjerg, 1774 i Underup.
Jens Olufsen i Østerdam i Thyregod sogn, og Maren Christensdatter i Vingum, 1731 i Klovborg.
Jens Olufsen, enkemand i Mosegård i Give sogn, og Anne Christensdatter Bjerre på Brandholm, 1798 i Brande.
Jens Ottesen, enkemand i Vrønding, og Abelone Knudsdatter i Flemming, 1769 i Hvirring.
Jens Pedersen Asferg i Horsens, og Margrethe Jensdatter i Horsens, 1798 i Tamdrup.
Jens Pedersen i Askebjerghuse, og Karen Sørensdatter i Fiskerhusene, 1771 i Hornstrup.
Jens Pedersen i Balle i Balle sogn, og Kirsten Jensdatter i Them, 1736 i Them.
Jens Pedersen i Borup, og Birgitte Rasmusdatter i Ustrup, 1782 i Hylke.
Jens Pedersen i Bramdrup sogn, og Mette Pedersdatter, enke i Gødding Mølle, 1804 i Nørup.
Jens Pedersen i Brande, og Sofie Enevoldsdatter i Vesterdam, 1753 i Thyregod.
Jens Pedersen i Bredballe, og Anne Sørensdatter i Knabberup, 1748 i Hornstrup. (Iflg. Skibet KB).
Jens Pedersen i Bregnhoved, og Mette Iversdatter i Præstegården, 1752 i Thyregod.
Jens Pedersen i Brørup, og Anne Pedersdatter i Ejer, 1747 i Ovsted.
Jens Pedersen i Burgårde, og Maren Knudsdatter i Sejt, 1721 i Bryrup.
Jens Pedersen i Burgårde, og Maren Pedersdatter, enke i Tønning, 1777 i Tønning.
Jens Pedersen i Båstrup i Øster Snede sogn, og Anne Nielsdatter, enke efter Anders Mortensen i Tørring Skolehus, 1800 i Tørring.
Jens Pedersen i Davding, og Anne Lauridsdatter i Brædstrup, 1760 i Ring.
Jens Pedersen i Dørup, og Johanne Svendsdatter i Fiskerhuse, 1779 i Rye.
Jens Pedersen i Egebjerg, og Anne Andersdatter i Lundum, 1736 i Hansted.
Jens Pedersen i Egtved, og Maren Jensdatter i Balle, 1757 i Bredsten.
Jens Pedersen i Eldrup, og Kirsten Albertsdatter i Gjedved, 1807 i Tolstrup.
Jens Pedersen i Elling, og Anne Cathrine Nielsdatter i Monbjerg, 1796 i Østbirk.
Jens Pedersen i Farre, og Abelone Thomasdatter, 1727 i Ringive.
Jens Pedersen i Føvling, og Anne Jensdatter i Gribstrup, 1741 i Klovborg.
Jens Pedersen i Gammelstrup, og Maren Pedersdatter i Burgårde, 1735 i Tønning.
Jens Pedersen i Grejs, og Anne Cathrine Bentsdatter, enke efter Christen Madsen i Havrum, 1810 i Hvirring.
Jens Pedersen i Grædstrup, og Anne Marie Pedersdatter Halle i Ring, 1762 i Ring.
Jens Pedersen i Hallundbæk, og Maren Christensdatter i Kobberbøl, 1680 i Nørup.
Jens Pedersen i Harresø, og Anne Marie Jensdatter, enke i Bjerlev, 1810 i Hvejsel.
Jens Pedersen i Hatting, og Ingeborg Knudsdatter i Tørring, 1757 i Tørring.
Jens Pedersen i Havrum, og Maren Pedersdatter i Bøgballe, 1716 i Øster Snede.
Jens Pedersen i Hedensted, og Anne Jensdatter i Solskov, 1766 i Øster Snede.
Jens Pedersen i Hover, og Anne Cathrine Thomasdatter i Hover, 1799 i Hornstrup.
Jens Pedersen i Hørup Mølle, og Inger Christensdatter i Frisbæk Mølle, 1703 i Vrads.
Jens Pedersen i Ibsgårde, og Else Olufsdatter, enke i Sepstrup, 1800 i Them.
Jens Pedersen i Jelling sogn, og Jens Skovfogeds datter, 1731 i Tørring
Jens Pedersen i Kollemorten, og Lene Olufsdatter, 1798 i Tørring.
Jens Pedersen i Kolstrup, og Maren Jacobsdatter i Hulmose, 1743 i Hoven. (Iflg. Sønder Omme KB).
Jens Pedersen i Lundum, og Anne Jensdatter i Yding, 1759 i Yding.
Jens Pedersen i Lundum, og Maren Jensdatter i Elling, 1753 i Ovsted.
Jens Pedersen i Mejsling, og Maren Mikkelsdatter i Vilstrup, 1788 i Skibet.
Jens Pedersen i Mørup, og Else Marie Christensdatter i Elkær, 1795 i Ringive.
Jens Pedersen i Nebel, og Helle Jensdatter i Tvingstrup, 1749 i Ørridslev.
Jens Pedersen i Nedergård, og Maren Pedersdatter Vilholt i Tønning, 1771 i Tønning.
Jens Pedersen i Nim, og Maren Sørensdatter i Rådved, 1744 i Lundum.
Jens Pedersen i Nørre Grene, og Maren Jensdatter i Østerby, 1791 i Sønder Omme.
Jens Pedersen i Nørre Kollemorten, og Mette Iversdatter i Dørken, 1776 i Thyregod.
Jens Pedersen i Omme sogn, og Kirsten Jørgensdatter i Gødsbøl, 1730 i Ringive.
Jens Pedersen i Overby, og Ingeborg Hansdatter, enke i Ustrup, 1779 i Hylke.
Jens Pedersen i Ring, og Abelone Pedersdatter i Grædstrup, 1761 i Grædstrup.
Jens Pedersen i Rådved, og Maren Justsdatter i Gjedved, 1751 i Tolstrup.
Jens Pedersen i Sebberup i Løsning sogn, og Anne Johanne Hansdatter i Amlund, 1806 i Ringive.
Jens Pedersen i Sejt, og Maren Nielsdatter i Vinding, 1771 i Vinding.
Jens Pedersen i Sindbjerg sogn, og Karen Jensdatter i Hesselballe, 1790 i Uldum.
Jens Pedersen i Snabe, og Maren Eriksdatter i Vorret, 1690 i Them.
Jens Pedersen i Stensballe, og Bodil Rasmusdatter i Gangsted, 1715 i Gangsted.
Jens Pedersen i Sønderskov i Borris sogn, og Anne Marie Gregersdatter i Hulmose, 1807 i Sønder Omme.
Jens Pedersen i Søvind, og Anne Nielsdatter i Ørridslev, 1800 i Ørridslev.
Jens Pedersen i Tebstrup, og Mette Nielsdatter i Horndrup, 1796 i Tåning.
Jens Pedersen i Tofthøj i Gadbjerg sogn, og Maren Hansdatter i Trollerup, 1814 i Nørup.
Jens Pedersen i Tolstrup Mølle, og Anne Marie [Mgl.] i Lundum Mølle, 1744 i Lundum.
Jens Pedersen i Trustrup, og Sara Kirstine Sørensdatter i Toftum, 1811 i Søvind.
Jens Pedersen i Træden, og Johanne Jørgensdatter i Såby, 1742 i Østbirk.
Jens Pedersen i Træden, og Maren Pedersdatter i Åstrup, 1813 i Føvling.
Jens Pedersen i Træden, og Maren Pedersdatter i Gammelstrup, 1735 i Tønning.
Jens Pedersen i Træden, og Mette Sørensdatter, 1792 i Sønder Vissing.
Jens Pedersen i Tykskovgård, og Anne Nielsdatter i Odderbæk, 1733 i Thyregod.
Jens Pedersen i Tørrild, og Anne Kirstine Sørensdatter i Givskud, 1815 i Givskud.
Jens Pedersen i Tørring, og Anne Madsdatter i Ildved, 1786 i Hvejsel.
Jens Pedersen i Tørskind, og Sofie Amalie Sørensdatter i Neder Knabberup, 1786 i Skibet.
Jens Pedersen i Uhre, og Mette Christensdatter, enke i Jennum, 1798 i Skibet.
Jens Pedersen i Uldum, og Maren Jensdatter i Ørum, 1700 i Grejs.
Jens Pedersen i Vestbirk, og Karen Pedersdatter i Hvirring, 1803 i Hvirring.
Jens Pedersen i Vindelev, og Anne Jensdatter i Tørring, 1732 i Tørring.
Jens Pedersen i Vinding, og Anne Cathrine Jensdatter i Vestbirk, 1741 i Østbirk.
Jens Pedersen i Vissing, og Maren Andersdatter i Føvling, 1718 i Føvling.
Jens Pedersen i Vissingkloster i Sønder Vissing sogn, og Maren Jensdatter i Burgårde, 1746 i Klovborg.
Jens Pedersen i Vissingkloster, og Maren Abrahamsdatter i Tønning, 1760 i Tønning.
Jens Pedersen i Vorgod sogn, og Johanne Marie Nielsdatter i Bøvl, 1803 i Sønder Omme.
Jens Pedersen i Vrads sogn, og Karen Nielsdatter i Annekshuset i Vesterlund, 1744 i Thyregod.
Jens Pedersen i Vrønding, og Johanne Christensdatter i Torp, 1758 i Underup.
Jens Pedersen i Åle, og Anne Sejersdatter i Hvirring, 1803 i Hvirring.
Jens Pedersen i Åle, og Kirsten Christensdatter, enke i Ring, 1807 i Ring.
Jens Pedersen i Åst, og Mette Pedersdatter i Slelde, 1723 i Skibet.
Jens Pedersen Lund i Enner, og Charlotte Louise Hoff, enke på Urup, 1812 i Østbirk.
Jens Pedersen Møller på Als, og Eva Cathrine Nielsdatter i Horsens, 1788 i Sønder Vissing.
Jens Pedersen Nyby i Uldum, og Margrethe Jørgensdatter Bank, født i Kerteminde på Fyn, 1775 i Kollerup.
Jens Pedersen Pich i Ring, og Anne Adsersdatter i Træden, 1703 i Træden.
Jens Pedersen på Mattrup, og Christiane Thygesen i Kæmpesmølle, 1806 i Grædstrup.
Jens Pedersen på Merringgård, og Anne Jacobsdatter i Snede, 1804 i Øster Snede.
Jens Pedersen på Merringgård, og Maren Andersdatter på Hvolgård Mark, 1811 i Langskov.
Jens Pedersen på Våbensholm, og Mette Hansdatter i Ring, 1771 i Ring.
Jens Pedersen Trane i Østbirk, og Sidsel Nielsdatter i Såby, 1791 i Yding.
Jens Pedersen, enkemand i Brande sogn, og Else Nielsdatter i Oksenbjerge, 1787 i Øster Nykirke.
Jens Pedersen, enkemand i Davding, og Anne Marie Pedersdatter i Vissing, 1783 i Grædstrup.
Jens Pedersen, enkemand i Haldrup i Vær sogn, og Maren Andersdatter i Søvind, 1743 i Søvind.
Jens Pedersen, enkemand i Ris, og Anne Jensdatter på Serridslevgård, 1793 i Nebel.
Jens Pedersen, enkemand i Tørskind, og Anne Pedersdatter, enke i Bindeballe, 1814 i Randbøl.
Jens Pedersen, enkemand i Østbirk, og Mette Nielsdatter, enke i Davding, 1780 i Grædstrup.
Jens Pedersen, enkemand i Ås, og Anne Mogensdatter i Aggestrup, 1747 i Ås.
Jens Pedersen, enkemand i Ås, og Anne Dorthe Rasmusdatter i Tolstrup Mølle, 1804 i Ørridslev.
Jens Pedersen, med attest fra præsten i Kattrup, og Anne Andersdatter i Haldrup, 1739 i Vær.
Jens Pedersen, møller i Tolstrup Mølle, og Silke Johansdatter i Vrønding, 1761 i Tamdrup.
Jens Pedersen, og Karen Frandsdatter i Lindved, 1675 i Øster Snede.
Jens Pedersen, og Karen Olufsdatter, forlover i Mølkær, 1795 i Underup.
Jens Pedersen, og Louise Thomasdatter i Østerdam, 1789 i Hover.
Jens Pedersen, skrædder i Haldrup, og Mette Mikkelsdatter på Endelave, 1777 i Vær.
Jens Pedersen, skrædder i Honum, og Anne Hansdatter i Åle, 1692 i Hvirring.
Jens Poulsen i Eldrup, og Margrethe Mortensdatter i Eldrup, 1797 i Kattrup.
Jens Poulsen i Hopballe, og Mette Kirstine Bolt, enke i Fuglsang, 1811 i Kollerup.
Jens Poulsen i Randbøl, og Kirsten Mogensdatter i Rostrup, 1777 i Ringive.
Jens Poulsen i Ølholm, og Maren Hansdatter i Sindbjerglund, 1764 i Grejs.
Jens Poulsen i Ørridslev, og Kirsten Andersdatter i Nim, 1812 i Nim.
Jens Poulsen, enkemand i Hvejsel sogn, og Maren Pedersdatter, enke i Brændlund, 1801 i Ringive.
Jens Poulsen, skomager i Vejle, og Marie Jensdatter på Højgård, 1761 i Grejs.
Jens Paaskesen i Ås, og Karen Mikkelsdatter i Gangsted, 1708 i Gangsted.
Jens Rasmussen i Brædstrup i Ring sogn, og Maren Nielsdatter i Davding, 1762 i Grædstrup.
Jens Rasmussen i Brørup, og Else Andersdatter i Grumstrup, 1763 i Vedslet.
Jens Rasmussen i Egebjerg, og Margrethe Jørgensdatter i Møballe, 1748 i Kattrup.
Jens Rasmussen i Ejer, og Engel Henriksdatter i Kokhuset, 1784 i Østbirk.
Jens Rasmussen i Grumstrup, og Anne Rasmusdatter i Bleld, 1694 i Nebel.
Jens Rasmussen i Hedeby, og Anne Christensdatter i Givskudlund, 1774 i Ringive.
Jens Rasmussen i Hem, og Anne Marie Pedersdatter i Yding, 1803 i Yding.
Jens Rasmussen i Horndrup, og Karen Christensdatter i Brørup, 1730 i Hylke.
Jens Rasmussen i Hornstrup, og Lene Nielsdatter i Holtum, 1789 i Grejs.
Jens Rasmussen i Hoved Nedergård, og Sofie Magdalene Johansdatter Pan i Kattrup, 1783 i Kattrup.
Jens Rasmussen i Hundshoved, og Dorthe Andersdatter i Linnerup, 1748 i Linnerup.
Jens Rasmussen i Klakring, og Anne Margrethe Lauridsdatter i Lund, 1791 i Tamdrup.
Jens Rasmussen i Lundum, og Anne Hansdatter i Gjedved, 1750 i Tolstrup.
Jens Rasmussen i Lundum, og Maren Nielsdatter i Hansted, 1757 i Hansted.
Jens Rasmussen i Lundumskov, og Birthe Jørgensdatter i Egebjerg, 1757 i Hansted.
Jens Rasmussen i Lundumskov, og Kirsten Hansdatter i Rådved, 1753 i Hansted.
Jens Rasmussen i Løsning Mølle, og Anne Thomasdatter i Bøgballe, 1780 i Øster Snede.
Jens Rasmussen i Meldrup, og Ingeborg Sørensdatter, enke efter Jørgen Lauridsen i Elbæk, 1803 i Gangsted.
Jens Rasmussen i Ovdrup, og Johanne Hansdatter, enke i Ballebo, 1811 i Gangsted.
Jens Rasmussen i Pårup, og Maren Jacobsdatter i Hansted, 1761 i Them.
Jens Rasmussen i Træden, og Johanne Jensdatter i Horsens / Vedslet, 1742 i Vedslet.
Jens Rasmussen i Tyrsted, og Maren Jensdatter i Vrønding, 1793 i Tamdrup.
Jens Rasmussen i Tåning, og Edel Jensdatter i Ris, 1803 i Ovsted.
Jens Rasmussen i Underup, og Maren Andersdatter i Vilholt, 1754 i Sønder Vissing.
Jens Rasmussen i Vinding, og Kirsten Pedersdatter i Ildved, 1815 i Hvejsel.
Jens Rasmussen i Vissing, og Anne Jensdatter i Tønning, 1761 i Tønning.
Jens Rasmussen i Vorbjerg, og Bodil Nielsdatter i Sillebjerg, 1703 i Føvling.
Jens Rasmussen i Åle, og Johanne Rasmusdatter, enke efter David Jacobsen i Trebjerg, 1756 i Hvirring.
Jens Rasmussen Kjær i Horsens, og Karen Jensdatter i Toftum, 1775 i Søvind.
Jens Rasmussen Møller i Sønder Vissing, og Johanne Marie Svejstrup i Åstrup, 1795 i Føvling.
Jens Rasmussen på Serridslevgård, og Kirsten Andersdatter i Tvingstrup, 1812 i Ørridslev.
Jens Rasmussen Ødegaard i Salten, og Gertrud Lauridsdatter i Addit, 1744 i Sønder Vissing.
Jens Rasmussen, enkemand i Addit i Vissing sogn, og Anne Sørensdatter i Burgårde, 1736 i Klovborg.
Jens Rasmussen, enkemand i Brædstrup, og Inger Mortensdatter i Slagballe, 1779 i Grædstrup.
Jens Rasmussen, enkemand i Nedenskov, og Sidsel Ovesdatter, enke i Rye, 1773 i Rye.
Jens Rasmussen, enkemand i Nørre Vissing, og Anne Christoffersdatter i Emborg, 1779 i Rye.
Jens Rasmussen, enkemand i Nørre Vissing, og Karen Christoffersdatter i Emborg, 1786 i Rye.
Jens Rasmussen, enkemand i Rye, og Anne Kirstine Jensdatter i Vissingkloster, 1793 i Sønder Vissing.
Jens Rasmussen, og Maren Madsdatter i Vejle, 1702 i Skibet.
Jens Rasmussen, og Maren Nielsdatter i Torp, 1736 i Østbirk.
Jens Rasmussen, smed på Ristrup, og Kirsten Pedersdatter, enke efter Christen Smed i Tyrsting, 1727 i Klovborg.
Jens Rytter i Hjortsvang, og Martha Cathrine Johansdatter på Stovgård, 1737 i Tørring.
Jens Sejersen i Oldrup, og Inger Pedersdatter, enke i Grumstrup, 1795 i Vedslet.
Jens Sejersen, enkemand i Grumstrup, og Johanne Eskildsdatter på Serridslevgård, 1797 i Nebel.
Jens Simonsen i Molger, og Mette Marie Christensdatter, enke i Nim, 1795 i Tamdrup.
Jens Simonsen i Ås, og Anne Rasmusdatter i Rådved, 1736 i Hansted.
Jens Skannerup i Vinding, og Maren Eriksdatter i Kæmpesmølle, 1779 i Grædstrup.
Jens Skovborg, degn i Levring, og Mette Marie Lorentsdatter, degneenke i Nørup, 1811 i Nørup.
Jens Skovsbøl, enkemand i Åle, og Birthe Marie Pedersdatter i Føvling, 1791 i Føvling.
Jens Steffensen i Hedensted, og Maren Ingvarsdatter i Kragelund, 1761 i Øster Snede.
Jens Steffensen i Plovmandshave i Nørre Snede sogn, og Anne Nielsdatter i Nimdrup, 1739 i Klovborg.
Jens Steffensen i Tønning, og Kirsten Nielsdatter Overgaard i Træden, 1773 i Træden.
Jens Steffensen i Uldum, og Maren Pedersdatter i Kalhave, 1723 i Hvirring.
Jens Steffensen, degn i Åstrup-Starup, og Maren Sørensdatter på Refstrup, 1722 i Ringive.
Jens Svendsen i Burgårde, og Anne Kirstine Pedersdatter, enke efter Mads Christensen i Ring, 1798 i Ring.
Jens Svendsen, degn i Øster Snede, og Lisbeth Andersdatter på Rask, 1675 i Hvirring.
Jens Svendsen, enkemand i Ring, og Karen Lauridsdatter i Velling, 1804 i Bryrup.
Jens Sørensen Bøcher i Them, og Else Pedersdatter i Addit, 1767 i Sønder Vissing.
Jens Sørensen Hollænder i Barritskov, og Cathrine Sofie Glasou i Brestenbro, 1779 i Nim.
Jens Sørensen i Adslev, og Mette Mikkelsdatter i Grumstrup, 1741 i Vedslet.
Jens Sørensen i Birk, og Maren Thomasdatter i Blirup, 1718 i Vær.
Jens Sørensen i Bodholt, og Kirsten Nielsdatter i Lille Bredlund, 1740 i Vrads.
Jens Sørensen i Boring, og Maren Andersdatter i Træden, 1743 i Træden.
Jens Sørensen i Brædstrup, og Maren Joensdatter i Træden, 1750 i Træden.
Jens Sørensen i Dørup, og Anne Iversdatter i Yding, 1778 i Voerladegård.
Jens Sørensen i Frisbæk, og Maren Thomasdatter i Vrads, 1790 i Vrads.
Jens Sørensen i Førstballe, og Anne Pedersdatter i Rygbjerg, 1732 i Nørup.
Jens Sørensen i Førstballe, og Dorthe Nielsdatter i Ringive, 1726 i Ringive.
Jens Sørensen i Grumstrup, og Maren Hansdatter i Ørridslev, 1765 i Ørridslev.
Jens Sørensen i Grædstrup, og Bodil Anne Mogensdatter i Træden, 1782 i Grædstrup. (Iflg. Træden KB).
Jens Sørensen i Guldforhoved, og Marie Jensdatter i Lille Hjøllund, 1737 Vrads.
Jens Sørensen i Hatting, og Karen Pedersdatter på Bisgård, 1782 i Tamdrup.
Jens Sørensen i Hedensted, og Maren Christensdatter på Alstedgård, 1788 i Øster Nykirke.
Jens Sørensen i Horsens, og Bodil Eskildsdatter i Møballe, 1799 i Kattrup.
Jens Sørensen i Horsens, og Karen Christensdatter i Kattrup, 1758 i Kattrup.
Jens Sørensen i Hvejsel, og Maren Nielsdatter i Hesselballe, 1806 i Uldum.
Jens Sørensen i Hylke, og Mette Jensdatter i Overby, 1788 i Kattrup.
Jens Sørensen i Høgsholt, og Inger Jensdatter i Vindelev sogn, 1801 i Kollerup.
Jens Sørensen i Klovborg, og Maren Rudolfsdatter i Grædstrup, 1780 i Grædstrup.
Jens Sørensen i Kobberbøl, og Anne Knudsdatter i Nørskov, 1763 i Ringive.
Jens Sørensen i Kongsted, og Karen Jørgensdatter i Ørum, 1797 i Grejs.
Jens Sørensen i Lindeballe, og Karen Christensdatter i Førstballe, 1739 i Nørup.
Jens Sørensen i Lindved, og Mette Terkildsdatter i Båstrup, 1763 i Øster Snede.
Jens Sørensen i Lundum, og Anne Terkildsdatter i Krollerup, 1683 i Øster Snede.
Jens Sørensen i Mørup, og Maren Andersdatter i Givskud, 1749 i Givskud.
Jens Sørensen i Nørup sogn, og Kirsten Christensdatter i Grindsted sogn, 1795 i Bredsten.
Jens Sørensen i Oldrup, og Maren Jensdatter i Toftum, 1781 i Søvind.
Jens Sørensen i Plovslund, og Johanne Nielsdatter i Ringive, 1742 i Ringive.
Jens Sørensen i Rye, og Mette Nielsdatter, enke efter Poul i Pindsmølle, 1786 i Sønder Vissing.
Jens Sørensen i Sindbjerglund, og Bodil Olufsdatter i Tørring, 1766 i Tørring.
Jens Sørensen i Smidstrup i Gadbjerg sogn, og Maren Ottesdatter i Lund, 1760 i Bredsten.
Jens Sørensen i Smidstrup, og Karen Sørensdatter i Vandel, 1791 i Randbøl.
Jens Sørensen i Them, og Anne Jensdatter i Hallundbæk, 1692 i Sønder Omme.
Jens Sørensen i Torsted, og Maren Hansdatter i Hvirring, 1768 i Tamdrup.
Jens Sørensen i Troelstrup, og Anne Eriksdatter, enke efter Søren Nielsen i Burgårde, 1764 i Grædstrup.
Jens Sørensen i Tvingstrup, og Maren Jensdatter i Nebel, 1790 i Nebel.
Jens Sørensen i Tørring, og Anne Marie Nielsdatter, enke i Nørre Tinnet, 1795 i Øster Nykirke.
Jens Sørensen i Velling i Vinding [dvs. Bryrup] sogn, og Sidsel Jensdatter, enke i Davding, 1748 i Klovborg.
Jens Sørensen i Vindelev, og Anne Nielsdatter i Hornborg, 1664 i Kollerup.
Jens Sørensen i Vinding, og Anne Hansdatter i Føvling, 1702 i Føvling.
Jens Sørensen i Vinding, og Anne Hansdatter i Føvling, 1703 i Føvling.
Jens Sørensen i Yding, og Karen Christensdatter, enke i Voldborgkær, 1801 i Them.
Jens Sørensen i Yding, og Maren Christensdatter i Ørskov, 1746 i Yding. (Iflg. Ørridslev KB).
Jens Sørensen i Ørskov, og Maren Pedersdatter, enke i Gjedved, 1765 i Tolstrup.
Jens Sørensen Kæmpe i Vinding, og Kirsten Jensdatter i Tønning, 1699 i Tønning.
Jens Sørensen Leth på Rindelevgård, og Anne Cathrine Pedersdatter Nørskov i Overby, 1769 i Kattrup.
Jens Sørensen på Alrø, og Anne Pedersdatter i Dørup, 1754 i Voerladegård.
Jens Sørensen Schmidt, møller i Bredvad Mølle, og Anne Hansdatter i Underup, 1769 i Underup.
Jens Sørensen Skovsen i Haugehus ved Tuse Kær, og Maren Pedersdatter i Fløjstrup, 1810 i Kollerup.
Jens Sørensen Terp i Randbøl Kro, og Bodil Marie Hansdatter på Juellingsholm, 1797 i Sønder Omme.
Jens Sørensen, enkemand i Balle, og Anne Sørensdatter i Svejbæk, 1808 i Them.
Jens Sørensen, enkemand i Burgårde, og Anne Jacobsdatter, enke i Ring, 1794 i Ring.
Jens Sørensen, enkemand i Hesselballe, og Karen Rasmusdatter i Honum, 1795 i Uldum.
Jens Sørensen, enkemand i Hesselballe, og Maren Jacobsdatter i Kollerup, 1806 i Kollerup.
Jens Sørensen, enkemand i Honum, og Johanne Marie [Mgl.] i Tørring, 1780 i Tørring.
Jens Sørensen, enkemand i Hoved Kro, og Kirsten Mikkelsdatter i Ringkloster, 1761 i Hylke.
Jens Sørensen, enkemand, snedker i Lundumskov, og Mette Adsersdatter i Rådved, 1776 i Hansted.
Jens Sørensen, snedker i Lundumskov, og Karen Christensdatter på Hanstedgård, 1777 i Lundum.
Jens Terkildsen i Stidsmølle, og Anne Christensdatter i Bjerresmølle, 1726 i Åle.
Jens Terkildsen i Vissingkloster, og Karen Andersdatter, enke efter Jens Jensen Vindelbo i Vindelbogård, 1810 i Østbirk.
Jens Terkildsen, enkemand i Hem, og Anne Sørensdatter i Yding, 1790 i Yding.
Jens Thomsen i Dyrvig, og Anne Nielsdatter i Østerby, 1764 i Sønder Omme.
Jens Thomsen i Ejer, og Anne Jørgensdatter i Tåning, 1780 i Ovsted.
Jens Thomsen i Gjedved, og Karen Mortensdatter i Underup, 1771 i Underup.
Jens Thomsen i Holm, og Ellen Andersdatter i Elling, 1798 i Ovsted.
Jens Thomsen i Løvet, og Margrethe Jensdatter i Vinding, 1767 i Vinding.
Jens Thomsen i Møballe, og Johanne Rasmusdatter i Hem, 1776 i Voerladegård.
Jens Thomsen i Møballe, og Karen Jensdatter i Ejer, 1778 i Ovsted.
Jens Thomsen i Skovgård, og Anne Iversdatter i Knabberup, 1733 i Skibet.
Jens Thomsen i Tebstrup, og Else Kirstine Jensdatter i Tolstrup, 1781 i Tolstrup.
Jens Thomsen i Tønning, og Johanne Lauridsdatter, enke i Vissing, 1752 i Sønder Vissing.
Jens Thomsen i Underup, og Birthe Jensdatter i Nim, 1773 i Nim.
Jens Thomsen, degn i Åle, og Ellen Andersdatter på Rask, 1720 i Hvirring.
Jens Thomsen, enkemand i Horndrup, og Karen Rasmusdatter i Ringkloster, 1777 i Hylke.
Jens Thomsen, enkemand i Trustrup i Hundslund sogn, og Karen Lauridsdatter, enke i Brigsted, 1744 i Søvind.
Jens Thomsen, og Maren Pedersdatter i Vindelev, 1759 i Tørring.
Jens Thorsen i Bleld, og Maren Folmersdatter i Gangsted, 1767 i Gangsted.
Jens Thygesen i Ulkær, og Anne Madsdatter i Kragelund, 1730 i Øster Snede.
Jens Troelsen, skoleholder i Kolding, og Lisbeth Hansdatter, 1663 i Hvirring.
Jens Ulriksen i Åle, og Karen Christensdatter i Hesselballe i Uldum sogn, 1808 i Åle.
Jens Vang, ridefoged på Engelsholm, nu i Slav, og Margrethe Thomasdatter på Engelsholm, 1764 i Nørup.
Jens Villadsen i Risager, og Niels Pedersens datter i Vrønding, 1705 i Hvirring
Jens Villadsen i Styvel, og Inger Poulsdatter i Nørre Kollemorten, 1718 i Øster Nykirke.
Jens Vinter, enkemand i Addit, og Anne Rasmusdatter, enke i Salten, 1798 i Them.
Jens Østengaard, præst i Lime i Salling, og Anne Marie Busch i Kørup, 1773 i Tamdrup.
Jens Pedersen i Vork, og Lisbeth Poulsdatter i Lihmskov, 1701 i Nørup.
Jens Christian Bork i Vejle, og Anne Elisabeth Storm på Engelsholm, 1811 i Nørup.
Jens Christian Eriksen i Kærbølling, og Tove Jensdatter på Fabrikken, 1798 i Skibet.
Jens Christian Eriksen Pind i Tyrsting, og Marie Andersdatter, enke efter Anders Soldat i Vissing, 1792 i Sønder Vissing.
Jens Christian Holmarch i Skåphusgård, og Mette Ejlerts på Stensballegård, 1779 i Vær.
Jens Christian Mortensen i Kærgård i Thyregod sogn, og Kirsten Sørensdatter i Risbjerg, 1806 i Brande.
Jens Christian Nielsen i Hornborg, og Anne Nielsdatter i Uldum, 1810 i Uldum.
Jens Christian Nielsen, skrædder i Bjerre, og Anne Kirstine Knudsdatter Gantz i Kørup, 1771 i Tamdrup.
Jens Jacob Christensen i Vindelev, og Marie Andersdatter i Uhre i Brande sogn, 1813 i Kollerup.
Jens Johan Jensen, enkemand i Boes, og Kirsten Rasmusdatter, enke i Emborg, 1791 i Rye.
Jens Jørgen Hansen Serridslev, skoleholder i Tønning, og Sara Frandsdatter Toxværd i Nim, 1766 i Nim.
Jens Jørgen Jørgensen i Tvingstrup, og Mette Cathrine Frederiksdatter, enke i Brigsted, 1778 i Søvind.
Jens Jørgen Zachariasen i Ørskov, og Anne Kirstine Vinter, enke i Ustrup, 1779 i Hylke.
Jens Mathias Gotfredsen i Horsens, og Mette Jonasdatter i Røddinghus, 1764 i Bredsten.
Jens Peder Jensen i Monbjerg, og Kirsten Nielsdatter i Ejer, 1803 i Ovsted.
Jens Severin Rasmussen i Engum sogn, og Else Madsdatter i Jelling sogn, 1808 i Jelling.
Jeppe Andersen i Kattrup, og Karen Nielsdatter i Elbæk, 1712 i Gangsted.
Jeppe Andersen i Nørre Bjert, og Marie Kirstine Jacobsdatter i Balle, 1793 i Bredsten.
Jeppe Andersen i Søvind, og Mette Rasmusdatter i Aggestrup, 1810 i Gangsted.
Jeppe Christensen i Sindbjerg sogn, og Kirsten Jensdatter i Haustrup, 1777 i Øster Nykirke.
Jeppe Christensen i Tørring, og Anne Marie Pedersdatter i Havrum, 1806 i Hvirring.
Jeppe Christensen i Velling, og Maren Jensdatter i Nedenskov, 1779 i Voerladegård.
Jeppe Christensen, enkemand i Lindved, og Karen Pedersdatter, enke på Hesselballe Mark, 1811 i Uldum.
Jeppe Clausen i Grejs, og Maren Sørensdatter i Kragelund, 1769 i Øster Snede.
Jeppe Clausen i Ørum i Sindbjerg sogn, og Maren Jensdatter, smedeenke i Kalhave, 1784 i Hvirring.
Jeppe Gregersen i Fiskerhuset i Grene sogn, og Margrethe Andersdatter, enke i Sødover, 1794 i Nørup.
Jeppe Gregersen i Vejle, og Maren Jensdatter, enke i Stensgårde, 1814 i Bredsten.
Jeppe Gregersen, enkemand i Grene, og Maren Hansdatter i Hedeby, 1778 i Ringive.
Jeppe Hansen, enkemand i Uldum, og Maren Christiansdatter i Ølholm, 1794 i Langskov.
Jeppe Iversen i Fredericia, og Bodil Pedersdatter i Hopballe Mølle, 1778 i Jelling.
Jeppe Jensen i Hvejsel sogn, og Anne Knudsdatter i Tofthøj, 1734 i Ringive.
Jeppe Jensen i Ulkær i Sindbjerg sogn, og Maren Lauridsdatter, enke efter Niels Andersen i Havrum, 1688 i Hvirring.
Jeppe Jørgensen i Kragelund, og Bodil Marie Mikkelsdatter i Boring, 1811 i Hvirring.
Jeppe Knudsen i Hvejsel sogn, og Anne Pedersdatter i Smidstrup, 1804 i Ringive.
Jeppe Lauridsen i Drantum i Brande sogn, og Maren Jensdatter i Nygård, 1709 i Give.
Jeppe Lauridsen i Vejle, og Karen Steffensdatter i Jennum, 1799 i Skibet.
Jeppe Lauridsen i Velling i Bryrup sogn, og Johanne Sørensdatter i Burgårde, 1737 i Klovborg.
Jeppe Lauridsen i Velling, og Anne Kirstine Jensdatter, enke i Ring, 1808 i Ring.
Jeppe Lauridsen, enkemand i Lindved, og Birthe Marie Nielsdatter, 1788 i Uldum.
Jeppe Lauridsen, enkemand i Sindbjerglund, og Else Madsdatter, enke i Ørnsholt, 1788 i Øster Nykirke.
Jeppe Madsen i Fousing i Hvejsel sogn, og Ellen Poulsdatter i Lihme, 1767 i Nørup.
Jeppe Madsen i Hedegård, og Bodil Sørensdatter i Toftløs, 1773 i Thyregod.
Jeppe Madsen, enkemand i Toftløs, og Kirsten Hansdatter i Hedegård i Ejstrup sogn, 1785 i Thyregod.
Jeppe Mikkelsen i Purup, og Maren Sørensdatter i Hansted, 1807 i Hansted.
Jeppe Nielsen i Krollerup i Øster Snede sogn, og Margrethe Andersdatter i Flemming, 1683 i Hvirring.
Jeppe Nielsen i Tyrsting, og Cathrine Sørensdatter i Tønning, 1783 i Tønning.
Jeppe Nielsen i Vejle, og Bodil Olufsdatter i Sole, 1748 i Øster Snede.
Jeppe Nielsen, enkemand i Søskov i Bredsten sogn, og Else Andersdatter i Rugballe, 1811 i Jelling.
Jeppe Nielsen, enkemand i Tyrsting, og Anne Mortensdatter i Løvet, 1791 i Grædstrup.
Jeppe Nielsen, enkemand i Tønning, og Karen Hansdatter, enke i Velling, 1759 i Bryrup.
Jeppe Nikolajsen i Vilstrup, og Anne Pedersdatter i Bredballe, 1809 i Hornstrup.
Jeppe Olufsen, enkemand, hjulmand i Ølholm, og Anne Marie Frandsdatter i Kragelund, 1780 i Langskov. (Iflg. Øster Snede KB).
Jeppe Pedersen i Bredvad Mølle, og Mette Nielsdatter i Troelstrup, 1729 i Tønning.
Jeppe Pedersen i Åstrup, og Birthe Jørgensdatter, 1787 i Træden.
Jeppe Pedersen, enkemand i Tørring, og Kirsten Jensdatter i Haustrup, 1771 i Øster Nykirke.
Jeppe Rasmussen i Østbirk, og Anne Pedersdatter, enke efter Peder Jensen i Underup, 1769 i Underup.
Jeppe Sørensen i Assendrup, og Karen Christensdatter i Lille Lysholt, 1753 i Hornstrup.
Jeppe Sørensen i Tyrsting, og Kirsten Pedersdatter i Hårup, 1728 i Føvling.
Jeppe Sørensen i Vilstrup, og Sofie Pedersdatter i Præstegården, 1753 i Nørup.
Jeppe Sørensen på Alrø, og Johanne Christensdatter i Gangsted, trolovet i Ås Mølle, 1703 i Gangsted.
Jeppe Thomsen i Hjarup sogn, og Anne Madsdatter i Bindeballe, 1779 i Randbøl.
Jeppe Thomsen i Nørre Vilstrup, og Maren Jensdatter i Kærbølling, 1808 i Bredsten.
Jeppe Thomsen i Rugballe, og Anne Cathrine Sørensdatter på Grundet, 1798 i Hornstrup.
Jeppe Thomsen i Tofthøj i Gadbjerg sogn, og Kirsten Sørensdatter i Gadbjerg med pas fra Nørre Løgum, 1757 i Nørup. (Iflg. Randbøl KB).
Jeremias Sørensen i Hørup, og Mette Jesdatter i Kollerup sogn, 1660 i Kollerup.
Jes Andersen i Hvollig, og Anne Barbara Vistisdatter, enke i Give, 1788 i Give.
Jes Andersen i Høllund, og Sofie Jensdatter i Vilstrup, 1798 i Skibet.
Jes Hansen i Gadbjerg, og Johanne Nielsdatter i Sødover, 1753 i Gadbjerg. (Iflg. Nørup KB).
Jes Hansen i Nørlund, og Kirsten Jensdatter i Ildved, 1804 i Hvejsel.
Jes Hansen, enkemand i Daldover, og Anne Marie Eriksdatter, enke i Tørrild, 1806 i Nørup.
Jes Jensen i Bredstenlund, og Else Andersdatter i Kragelund, 1638 i Øster Snede.
Jes Jensen i Jennum, og Anne Sørensdatter i Grejs, 1806 i Grejs.
Jes Jensen i Uldum, og Maren Pedersdatter i Ildved, 1727 i Hvejsel.
Jes Jensen, og Margrethe Nielsdatter i Vandel, 1743 i Ringive.
Jes Jepsen i Hodde, og Anne Pedersdatter, enke i Store Lihme, 1809 i Nørup.
Jes Jepsen i Jelling, og Dorthe Jensdatter, enke efter Jens Lauridsen i Lillemølle i Hornborg sogn, 1726 i Hvirring.
Jes Jonasen i Skibet sogn, og Johanne Kirstine Christensdatter i Stensgårde, 1797 i Bredsten.
Jes Knudsen i Langetved i Skrave sogn, og Anne Marie Lauridsdatter i Ulkær, 1785 i Grejs.
Jes Nielsen i Gadbjerg sogn, og Maren Henriksdatter i Hede, 1808 i Jelling.
Jes Nielsen i Lille Brande i Sønder Omme sogn, og Birthe Nielsdatter i Trollerup, 1779 i Nørup.
Jes Vilhelm i Skanderborg, og [Mgl.] Sommer på Hvolgård, 1763 i Uldum.
Jes Vilhelm i Skanderborg, og [Mgl.] Sommer på Hvolgård, 1763 i Langskov.
Jesper Hansen i Hopballe, og Helvig Nielsdatter i Kollerup sogn, 1660 i Kollerup.
Jesper Hvidtfeldt i Horsens, og Mette Kirstine Vinter, enke efter Gylling i Stensballe, 1788 i Vær.
Jesper Jensen i Bøgballe, og Mette Jensdatter i Holtum, 1780 i Grejs.
Jesper Jensen i Enner, og Johanne Marie Nielsdatter i Gjedved, 1773 i Tolstrup.
Jesper Jensen i Hansted, og Maren Andersdatter i Bleld, 1704 i Nebel.
Jesper Jørgensen, enkemand i Båstrup, og Anne Jensdatter i Korning, 1789 i Øster Snede.
Jesper Jørgensen, enkemand i Båstrup, og Ellen Jensdatter i Bjerlev, 1792 i Hvejsel.
Jesper Nielsen i Blirup, og Bodil Knudsdatter i Ås, 1698 i Søvind.
Jesper Nielsen i Ejer, og Anne Johanne Nielsdatter i Brørup, 1792 i Hylke.
Jesper Nielsen i Gjedved, og Karen Jørgensdatter i Torp, 1760 i Underup.
Jesper Nielsen, enkemand i Sillesthoved i Give sogn, og Anne Nielsdatter i Store Karlskov, 1812 i Ringive.
Jesper Olufsen, enkemand i Ovsted sogn, og Johanne Pedersdatter, 1677 i Hvirring.
Jesper Poulsen i Krejbjerg i Ejstrup sogn, og Anne Christensdatter, 1715 i Thyregod.
Jesper Rasmussen i Fillerup, og Birgitte Christensdatter, præstens søster, 1666 i Hvirring.
Jesper Rasmussen i Meldrup, og Karen Pedersdatter, enke i Brigsted, 1767 i Søvind.
Jesper Steffensen i Astrup, [dvs. Åstrup i Føvling sogn], og Dorthe Jensdatter i Birknæs, 1756 i Østbirk.
Jesper Sørensen i Fruering, og Anne Christensdatter i Ringkloster, 1769 i Hylke.
Jesper Sørensen, enkemand i Lindved, og Maren Mikkelsdatter i Kalhave, 1772 i Hvirring.
Jesper Sørensen, enkemand i Tyrsting, og Margrethe Pedersdatter i Boring, 1733 i Hvirring.
Jochum Andersen i Smidstrup, og Anne Jensdatter i Neder Donnerup, 1741 i Give.
Jochum Andersen i Sødover, og Mette Mortensdatter i Lund, 1745 i Bredsten.
Jochum Frederiksen Glasou i Gram, og Kirsten Jensdatter i Tvingstrup, 1763 i Ørridslev.
Jochum Henriksen i Lundumskov, og Karen Christensdatter i Purup, 1769 i Østbirk.
Jochum Nielsen, smed i Gjedved, og Karen Sørensdatter i Hjordbjerggård, 1788 i Hylke.
Johan Andreasen i Østbirk, og Maren Mikkelsdatter i Enner, 1778 i Tamdrup.
Johan Bøsseskæfter, enkemand i Pjedsted, og Anne Sørensdatter, 1772 i Jelling.
Johan Christensen i Thyregodlund, og Maren Jensdatter i Uldum, 1781 i Uldum.
Johan Christiansen i Haldrup, og Anne Marie Pedersdatter i Hylke, 1804 i Hylke.
Johan Christoffersen i Yding, og Anne Jensdatter i Dørup, 1763 i Voerladegård.
Johan Clemensen, enkemand i Havbjerg i Åle sogn, og Cathrine Henriksdatter i Stidsmølle, 1765 i Tyrsting.
Johan Davidsen i Bindeballe, og Maren Lauridsdatter i Lihmskov, 1746 i Randbøl.
Johan Davidsen i Fredericia, og Else Eriksdatter i Bindeballe, 1695 i Randbøl.
Johan Ditlev i Hoved Kro, og Karen Pedersdatter, 1693 i Gangsted.
Johan Glud, enkemand, ritmester på Kærgårdsholm, og Karen Marie Habhaus på Engelsholm, 1762 i Nørup.
Johan Gottlieb, slagter i Horsens, og Anne Marie Christensdatter i Sole, 1781 i Øster Snede.
Johan Hansen i Grejs Mølle, og Else Guldberg i Tørring Skole, 1778 i Tørring.
Johan Hansen i Hoved Kro, og Mette Cathrine Sørensdatter i Grumstrup, 1785 i Vedslet.
Johan Hansen i Åle, og Anne Nielsdatter i Brædstrup, 1701 i Ring.
Johan Hansen, enkemand, smed i Korning, og Else Christensdatter i Merring, 1753 i Hvirring.
Johan Henriksen, enkemand i Føvling, og Maren Jensdatter i Tyrsting, 1731 i Klovborg.
Johan Holm, født i Ålborg, og Karen Frandsdatter på Serridslevgård, 1804 i Nebel.
Johan Jensen Alissen i Skanderborg, og Johanne Jørgensdatter, enke i Båstrup, 1763 i Hylke.
Johan Jensen, enkemand ved Funder Kirke, og Dorthe Nielsdatter, enke i Løgager, 1806 i Them.
Johan Johansen Meisner på Fyn, og Birgitte Zachariasdatter i Årupgård, 1745 i Tamdrup.
Johan Johansen Vejbel i Horsens, og Karen Mikkelsdatter i Hylke, 1771 i Hylke.
Johan Johansen, enkemand i Hansted, og Maren Jensdatter, enke efter Rasmus Knudsen i Addit, 1766 i Sønder Vissing.
Johan Jonasen, enkemand i Brørup, og Anne Nielsdatter i Tømmerby, 1807 i Them.
Johan Jørgensen i Bøllund, og Mette Jensdatter i Store Karlskov, 1765 i Ringive.
Johan Keitler, stolemager i Horsens, og Marianne Lund i Petersholm i Rådved, 1811 i Hansted.
Johan Lauridsen Møller i Jennum Skovfogedhus, og Mette Cathrine Pedersdatter i Holtum, 1796 i Grejs.
Johan Madsen i Bjert, og Inger Lauridsdatter i Holtum, 1794 i Grejs.
Johan Melskens i Horsens, og Inger Malene Nielsdatter, enke i Tørring Kro, 1808 i Tørring.
Johan Mikkelsen i Bredal, og Maren Jørgensdatter i Solskov, 1710 i Øster Snede.
Johan Møller, snedker i Højen, og Karen Jesdatter i Nørre Vilstrup, 1809 i Skibet.
Johan Nielsen Yding i Vissing, og Anne Poulsdatter i Vejle, 1791 i Sønder Vissing.
Johan Pedersen i Ejstrup i Harte sogn, og Else Marie Jacobsdatter i Lille Lihme, 1802 i Nørup.
Johan Pedersen i Såby, og Anne Marie Rasmusdatter i Ejer, 1790 i Ovsted.
Johan Pedersen i Tolstrup, og Anne Sørensdatter, enke efter Jørgen Hansen i Hansted, 1776 i Hansted.
Johan Pedersen, enkemand i Voerladegård, og Karen Gunnersdatter i Yding, 1796 i Yding.
Johan Poulsen i Harresø, og Mette Cathrine Pedersdatter, enke i Ildved, 1782 i Hvejsel.
Johan Rasmussen i Horsens, og Johanne Jacobsdatter i Stenderuphus, 1758 i Kattrup.
Johan Rasmussen ved Rye Bro, og Lisbeth Pedersdatter i Addit, 1805 i Sønder Vissing.
Johan Rosendal, enkemand, skomager i Rye, og Maren Pedersdatter i Dørup, 1790 i Voerladegård.
Johan Simonsen i Kongsted i Bredstrup sogn, og Margrethe Andersdatter i Hygum, 1812 i Kollerup.
Johan Sørensen i Hornborg, og Maren Nielsdatter i Bøgballe, 1802 i Øster Snede.
Johan Sørensen i Lille Anst, og Else Marie Christoffersdatter i Øster Lindet sogn, nu i Frederikshåb, 1771 i Randbøl.
Johan Sørensen, enkemand i Horsens, og Mette Jørgensdatter i Hornborg, 1772 i Hvirring.
Johan Vinkel i Hobro, og Anne Margrethe Simonsdatter i Grejs Mølle, 1811 i Grejs.
Johan Wicker, skoleholder i Hylke, og Anne Zeuthen, 1755 i Gangsted.
Johan oetmann i Klostermølle, og Eleonora Mandix i Uldum Præstegård, 1776 i Uldum.
Johan Voetmann i Klostermølle, og Eleonora Kirstine Mandix i Uldum, 1776 i Voerladegård.
Johan Aagaard, forvalter på Williamsborg, og Louise Ravn på Haraldskær, 1790 i Skibet.
Johan Christian Borjou, forpagter på Merringgård, og Dorthea Louise Lorentsen på Mindstrup, 1817 i Hvejsel.
Johan Christian Stek, papirmagersvend på Engelsholm papirfabrik, og Anne Kirstine Pedersdatter i Grejs, 1801 i Grejs.
Johan Christoffer Fischer i Vejle, og Marie Sofie Berg på Lille Grundet, 1810 i Hornstrup.
Johan Clarius Schrøder, skræddersvend i Mariager, og Charlotte Amalie Bentsen i Hvejsel, 1800 i Hvejsel.
Johan Conrad Berner på Rørbæk, og Sidsel Lauridsdatter i Sønderdal, 1792 i Klovborg.
Johan Conrad Fischer, murer på Mattrup, og Esther Jensdatter i Klovborg, 1759 i Klovborg.
Johan Daniel Anthonisen Meyer i Starup, og Kirsten Hansdatter Møller i Lihme, 1798 i Nørup.
Johan Frands Zincher i Horsens, og Anne Kirstine Jensdatter Scandorff i Åstedbro, 1791 i Åle.
Johan Frederik Andreasen i Rue, og Margrethe Pedersdatter i Lihme, 1791 i Nørup.
Johan Frederik Bodsel, trompeter i Horsens, og Cathrine Vintine Frisch på Hvolgård, 1803 i Langskov.
Johan Frederik Kold i Horsens, og Anne Kirstine Johansdatter i Overby, 1791 i Kattrup.
Johan Frederik Pape på Kvistrup, og Anne Sørensdatter i Mariendal, 1807 i Hylke.
Johan Frederik Vinkelmand, slagter i Århus, og Anne Cathrine Mortensdatter i Hoved Skovhus, 1776 i Søvind.
Johan Georg Dünewald fra Sachsen, og Maren Nielsdatter i Møballe, 1751 i Kattrup.
Johan Georg Kramer, skrædder i Underup, og Cathrine Pedersdatter i Kørup, 1808 i Tamdrup.
Johan Georg Strohberg, degn i Bredsten sogn, og Johanne Jensdatter i Lindeballe, 1798 i Bredsten.
Johan Gotfred Ejlersen i Kolding, og Mette Jensdatter i Vinten, 1768 i Tamdrup.
Johan Gratias Henrik Max i Grejs Mølle, og Dorthe Rasmusdatter på Lerbæk Mark, 1811 i Hover.
Johan Henrik Hauscher, væver i Søgårde i Nørup sogn, og Margrethe Olufsdatter i Søskov, 1760 i Bredsten.
Johan Henrik Lauridsen i Lille Risager i Vester sogn, og Johanne Cathrine Jensdatter i Bjerlev, 1796 i Hvejsel.
Johan Henrik Linnemann i Haughus, og Madsine Johanne Buch i Kølholt, 1814 i Skibet.
Johan Henrik Simonsen i Nørremølle i Bryrup sogn, og Anne Jensdatter i Give, 1744 i Give.
Johan Henrik Sippel, murermester i Nim, og Lisbeth Mortensdatter Møller i Tønning, 1769 i Tønning.
Johan Herman Johansen Rosendal i Skanderborg, og Maren Nielsdatter i Vær Præstegård, 1717 i Vær.
Johan Jacob Gemynde i Stensballe, og Inger Christensdatter, enke i Brigsted, 1748 i Søvind.
Johan Jacob Grytter, sadelmager i Vejle, og Laurentse Christiane Fugl i Fuglsangholt på Søgårde Mark, 1807 i Nørup.
Johan Ludvig Lund, boghandler i Horsens, og Christiane Skytte i Nim, 1811 i Nim.
Johan Ludvig von Schack i Horsens, og Elisabeth Helene Saaby i Østbirk Præstegård, 1795 i Østbirk.
Johan Melchior Tybling, tømrermester, og Ellen Nielsdatter, enke i København, 1789 i Grejs.
Johan Otte Poulsen, enkemand i Assendrup, og Anne Nielsdatter, enke i Kragelund, 1802 i Øster Snede.
Johan Peder Bech i Nørremølle i Bryrup sogn, og Maren Lauridsdatter i Stidsmølle, 1755 i Klovborg.
Johan Peder Schørling, enkemand i Vorbasse, og Maren Iversdatter i Bindeballe, 1758 i Randbøl.
Johan Vilhelm Grove, enkemand, papirmagersvend, og Anne Cathrine Johansdatter i Strandmøllen ved Helsingør, 1766 i Nørup.
Johan Vilhelm Pope på Fabrikken, og Johanne Nielsdatter i Rugballe i Jelling sogn, 1815 i Skibet.
Joen Hansen i Hjelmdrup i Egtved sogn, og Mette Christensdatter, enke i Store Lihme, 1810 i Nørup.
Joen Johansen Nup, skomager i Rye, og Else Mikkelsdatter i Vorbjerg, 1773 i Underup.
Joen Madsen i Båstrup, og Maren Olufsdatter i Grumstrup, 1692 i Vedslet.
Joen Mikkelsen i Vinten, og Elisabeth Margrethe Pedersdatter i Purup, 1772 i Østbirk.
Joen Nielsen i Boest i Nørre Snede sogn, og Anne Cathrine Sørensdatter i Vingum, 1761 i Grædstrup.
Joen Nielsen, piller i Ålborg, og Kirsten Falkersdatter i Brørup, 1699 i Nørup
Joen Olufsen i Lihmskov, og Mette Pedersdatter i Røddinghus, 1769 i Bredsten.
Joen Pedersen i Horsens, og Karen Nielsdatter i Torp, 1757 i Underup.
Joen Pedersen, enkemand i Lindeballe sogn, og Maren Thomasdatter, enke i Sillesthoved, 1794 i Give.
Joen Sørensen i Limskov, og Gunder Marie Christensdatter, enke efter Iver Olufsen i Ravning, 1774 i Bredsten.
Joen Thomsen i Siim, og Maren Nielsdatter i Rye, 1773 i Rye.
Jonas Eriksen, enkemand i Harrild i Ejstrup sogn, og Anne Pedersdatter, 1781 i Brande.
Jonas Pedersen i Rønslunde, og Sara Olufsdatter, enke, 1777 i Brande.
Josef Hansen i Ring, og Anne Pedersdatter i Grædstrup, 1760 i Grædstrup.
Josef Wermsche i Horsens, og Anne Kirstine Jørgensdatter, enke i Kalhave, 1813 i Hvirring.
Julius Pedersen i Vinding, og Maren Jensdatter i Vissing, 1751 i Sønder Vissing.
Julius Steffensen i Klostermølle, og Bodil Nielsdatter, enke i Såby, 1814 i Yding.
Just Christensen, enkemand i Fredericia, og Anne Sørensdatter i Rue, 1788 i Skibet.
Just Christensen, enkemand i Vester sogn, og Kirsten Jensdatter i Vonge, 1793 i Øster Nykirke.
Just Hansen i Jelling, og Mette Cathrine Pedersdatter i Ildved, 1775 i Hvejsel.
Just Nielsen i Horsens, og Karen Jørgensdatter i Bleld, 1697 i Nebel.
Just Rasmussen i Hansted, og Maren Jensdatter i Nebel, 1704 i Nebel.
Just Rasmussen i Skanderborg, og Anne Lauridsdatter i Hylke, 1799 i Hylke.
Just Rasmussen i Tåning, og Bodil Jensdatter, enke efter Rasmus Sørensen i Møldrup, 1811 i Voerladegård.
Jørgen Andersen i Ildved, og Mette Christensdatter i Nyborg, 1758 i Langskov.
Jørgen Andersen i Rye, og Johanne Marie Jensdatter i Vissing, 1783 i Sønder Vissing.
Jørgen Andersen i Solskov, og Anne Lauridsdatter i Grejs Præstegård, 1735 i Grejs.
Jørgen Andersen i Tåning, og Anne Kirstine Hansdatter i Hem, 1755 i Voerladegård.
Jørgen Andersen i Ågård i Starup sogn, og Maren Lauridsdatter, enke i Nørre Vilstrup, 1749 i Bredsten. (Iflg. Skibet KB).
Jørgen Andersen, enkemand i Mølgård, og Karen Christensdatter i Fousing, 1794 i Hvejsel.
Jørgen Andersen, og Anne Jepsdatter, 1768 i Givskud. (Iflg. Kollerup KB).
Jørgen Arentz i Træden, og Anne Lisbeth Lindorf i Føvling, 1711 i Føvling.
Jørgen Bertelsen i Vinding, og Mette Sørensdatter, enke i Holtum, 1788 i Grejs.
Jørgen Carstensen, præst i Tønning - Træden, og Bodil Marie Lukasen i Præstegården, 1768 i Nim.
Jørgen Christensen i Dyvelsrække, og Karen Sørensdatter i Simmelhus, 1700 i Sønder Omme.
Jørgen Christensen i Frisbæk, og Anne Marie Nielsdatter, enke i Kærshoved, 1765 i Vrads.
Jørgen Christensen i Føvling, og Anne Jensdatter Pich i Brædstrup, 1765 i Ring.
Jørgen Christensen i Hornum, og Mette Kirstine Nielsdatter, enke i Lund, 1805 i Grejs.
Jørgen Christensen i Korning, og Karen Enevoldsdatter i Nim, 1805 i Nim.
Jørgen Christensen i Linnerup sogn, og Karen Rasmusdatter i Plovstrup, 1786 i Tørring.
Jørgen Christensen i Lund, og Karen Pedersdatter i Bøgballe, 1762 i Øster Snede.
Jørgen Christensen i Sindbjerglund, og Mette Cathrine Christensdatter i Ildved, 1780 i Hvejsel.
Jørgen Christensen i Torp, og Christiane Justsdatter i Brestenbro, 1764 i Nim.
Jørgen Christensen i Tørring, og Kirsten Nielsdatter i Ildved, 1763 i Hvejsel.
Jørgen Christensen i Uldum, og Mette Jørgensdatter, enke i Grejs, 1796 i Grejs.
Jørgen Christensen Krag i Remmerslund, og Maren Andersdatter i Kragelund, 1646 i Øster Snede.
Jørgen Christensen på Alsted, og Abelone Jensdatter i Sejrup, 1797 i Thyregod.
Jørgen Christensen på Tirsbæk, og Kirsten Mortensdatter i Bredballe, 1796 i Hornstrup.
Jørgen Christensen Skovlund i Nørre [dvs.Sønder] Omme sogn, og Birthe Marie Nielsdatter Vonge i Bregnhoved, 1794 i Give.
Jørgen Christensen, enkemand i Hjortsvang i Linnerup sogn, og Sidsel Andersdatter, enke her af sognet, 1750 i Klovborg.
Jørgen Christensen, enkemand i Ørum, og Lisbeth Madsdatter i Uldum, 1773 i Grejs.
Jørgen Christensen, kræmmer i Føvling, og Bodil Steffensdatter i Havrum, 1755 i Hvirring.
Jørgen Christoffersen i Vinding, og Kirsten Christensdatter Sandvad i Ildved, 1744 i Hvejsel.
Jørgen Degn i Horne sogn på Fyn, og Susanne Habermas Mikkelsdatter, 1690 i Nørup.
Jørgen Ebbesen, smed i Salten, og Anne Ditlevsdatter i Addit, 1767 i Sønder Vissing.
Jørgen Ejsing i Sødover, og Kirsten Pedersdatter i Gadbjerg, 1749 i Nørup.
Jørgen Eskildsen i Rådved, og Anne Christensdatter i Gjedved, 1776 i Tolstrup.
Jørgen Eskildsen, enkemand i Ås, og Kirsten Sørensdatter i Ballebo, 1750 i Gangsted.
Jørgen Evertsen i Addit, og Anne Marie Rasmusdatter i Klostermølle, 1751 i Voerladegård.
Jørgen Frandsen, enkemand i Hygum, og Anne Cathrine Andersdatter i Skovbølling, 1807 i Jelling.
Jørgen Gorm, kasserer ved Komediehuset i København, og Anne Kirstine Lemming på Stensballegård, 1786 i Vær.
Jørgen Gunnersen i Dørup, og Jacob Vævers enke i Yding, 1785 i Yding
Jørgen Gydesen, enkemand i Bjerlev, og Marie Andersdatter i Vonge, 1704 i Øster Nykirke.
Jørgen Hansen Daugaard i Fløjstrup, og Bodil Nielsdatter Fischer i Grejs, 1760 i Grejs.
Jørgen Hansen Høgsbro, skoleholder i Gadbjerg, og Mette Jensdatter i Givskud, 1750 i Givskud.
Jørgen Hansen i Bjerlev, og Anne Kirstine Madsdatter i Sønder Kollemorten, 1797 i Øster Nykirke.
Jørgen Hansen i Egtved sogn, og Ellen Madsdatter i Lildfrost, 1803 i Bredsten.
Jørgen Hansen i Hornstrup, og Anne Sørensdatter i Lindved, 1719 i Grejs.
Jørgen Hansen i Rådved, og Anne Cathrine Nielsdatter i Lillerup, 1751 i Østbirk.
Jørgen Hansen i Rådvedgård, og Kirsten Nielsdatter i Vilholt, 1745 i Sønder Vissing.
Jørgen Hansen i Uhre, og Inger Marie Nielsdatter i Lille Hestlund, 1789 i Give.
Jørgen Hansen Møller, enkemand i Rådved, og Karen Jørgensdatter i Tammestrup, 1754 i Tolstrup.
Jørgen Hansen på Serridslevgård, og Lisbeth Pedersdatter i Horsens, 1794 i Nebel.
Jørgen Hansen, enkemand i Rådved, og Johanne Pedersdatter i Tolstrup, 1775 i Tolstrup.
Jørgen Hansen, enkemand i Trebjerg, og Sidsel Rasmusdatter i Lund, 1794 i Tamdrup.
Jørgen Hatting, enkemand, degn på Alrø, og Johanne Cathrine Holst, 1780 i Åle.
Jørgen Høgh i Horsens, og Ellen Dorthe Guldberg, præstens datter, 1724 i Hvirring.
Jørgen Høgh i Torp, og Karen Pedersdatter i Rådved, 1743 i Hansted.
Jørgen Jacobsen i Lihme, og Maren Christensdatter i Slelde, 1788 i Skibet.
Jørgen Jensen i Faverløv, og Jens Jacobsens enke i Føvling, 1715 i Føvling
Jørgen Jensen i Addit, og Kirsten Nielsdatter, enke i Grædstrup, 1766 i Grædstrup.
Jørgen Jensen i Aggestrup, og Maren Pedersdatter i Ås, 1762 i Søvind.
Jørgen Jensen i Ejer, og Maren Eskildsdatter i Kattrup, 1779 i Kattrup.
Jørgen Jensen i Hoved Nedergård, og Karen Nielsdatter i Gangsted, 1796 i Gangsted.
Jørgen Jensen i Højen sogn, og Ellen Nielsdatter i Ravning, 1799 i Bredsten.
Jørgen Jensen i Jennum, og Kirsten Drejers i Kærbølling, 1764 i Bredsten.
Jørgen Jensen i Kattrup, og Anne Sørensdatter Koch i Grumstrup, 1726 i Vedslet.
Jørgen Jensen i Korning sogn, og Søren Rasmussens enke i Honum, 1693 i Hvirring
Jørgen Jensen i Korning, og Karen Mortensdatter i Hornborg, 1709 i Hvirring.
Jørgen Jensen i Lund, og Anne Kirstine Sørensdatter i Kragelund, 1763 i Øster Snede.
Jørgen Jensen i Remmerslund, og Johanne Christensdatter, enke i Ildved, 1815 i Hvejsel.
Jørgen Jensen i Sattrup, og Mette Lauridsdatter i Vrønding, 1773 i Tamdrup.
Jørgen Jensen i Sejrup, og Anne Simonsdatter i Bjerlev, 1783 i Hvejsel.
Jørgen Jensen i Serridslev, og Mette Cathrine Sørensdatter, enke i Grumstrup, 1810 i Vedslet.
Jørgen Jensen i Tinnet i Nykirke sogn, og Anne Marie Christensdatter i Kovtrup, 1813 i Hammer.
Jørgen Jensen i Træden, og Signe Hansdatter i Ejer, 1772 i Ovsted.
Jørgen Jensen Koed, enkemand i Højen, og Anne Margrethe Jacobsdatter i Lihmskov, 1786 i Nørup.
Jørgen Jensen Krag i Sønder Vilstrup sogn, og Kirsten Poulsdatter i Kærbølling Huse, 1794 i Bredsten.
Jørgen Jensen, enkemand i Båstrup i Øster Snede sogn, og Mette Sørensdatter i Boring, 1684 i Hvirring.
Jørgen Jensen, enkemand i Hygum, og Johanne Marie Lauridsdatter i Givskud, 1801 i Givskud.
Jørgen Jensen, enkemand i Hygum, og Karen Sørensdatter i Skovbølling, 1796 i Jelling.
Jørgen Jensen, enkemand i Vindelev, og Lisbeth Pedersdatter i Papirmøllen, 1793 i Randbøl.
Jørgen Jensen, enkemand i Vrold, og Maren Jensdatter i Båstrup, 1792 i Hylke.
Jørgen Jensen, enkemand på Store Lihme Mark, og Karen Pedersdatter i Tørskind, 1812 i Bredsten.
Jørgen Jensen, smed i Hatting, og Karen Sørensdatter, enke i Nim, 1775 i Nim.
Jørgen Johansen i Bregnhoved, og Ida Jensdatter i Smidstrup, 1738 i Ringive.
Jørgen Johansen i Holtum, og Johanne Pedersdatter på Tirsbæk, 1698 i Grejs.
Jørgen Jørgensen, snedker i Tebstrup, og Marie Rasmusdatter i Nedergård i Båstrup, 1738 i Hylke.
Jørgen Knudsen i Dørup, og Karen Madsdatter i Vestbirk, 1738 i Østbirk.
Jørgen Knudsen i Lundumskov, og Abelone Rasmusdatter i Torp, 1754 i Underup.
Jørgen Knudsen i Sejt, og Karen Andersdatter i Troelstrup, 1730 i Tønning.
Jørgen Knudsen Lund i Hatting, og Maren Jensdatter i Årupgård, 1722 i Hvirring.
Jørgen Laugesen i Oksenbjerge, og Anne Olufsdatter, enke i Ulkær, 1771 i Grejs.
Jørgen Lauridsen i Grumstrup, og Anne Pedersdatter, enke efter Jørgen Nielsen i Gåsholm, 1706 i Hylke.
Jørgen Lauridsen i Kalhave, og Kirsten Jensdatter fra Randersegnen, 1742 i Hvirring.
Jørgen Lauridsen i Kattrup, og Anne Sørensdatter i Tammestrup, 1792 i Ovsted.
Jørgen Lauridsen i Neder Donnerup i Give sogn, og Maren Jensdatter i Kokborg, 1763 i Thyregod.
Jørgen Lauridsen i Neder Donnerup, og Margrethe Knudsdatter i Hjortsvang, 1766 i Give. (Iflg. Linnerup KB).
Jørgen Lauridsen i Såby, og Maren Enevoldsdatter i Gjedved, 1773 i Tolstrup.
Jørgen Lauridsen i Ås, og Ingeborg Sørensdatter i Elbæk, 1802 i Gangsted.
Jørgen Lillerup, enkemand i Rådved, og Else Knudsdatter i Lillerup, 1773 i Østbirk.
Jørgen Limkilde, sadelmagersvend i Horsens, og Anne Sørensdatter i Malund, 1788 i Klovborg.
Jørgen Madsen i Kollemorten, og Karen Johansdatter i Hvejsel, 1799 i Hvejsel.
Jørgen Madsen i Ølholm, og Anne Pedersdatter i Lund, 1695 i Grejs.
Jørgen Madsen Vinter i Nørre Aldum, og Cathrine Zachariasdatter Vinter i Ørskov, 1775 i Ørridslev.
Jørgen Mathiasen, enkemand i Ustrup, og Anne Cathrine Sørensdatter, enke i Bjødstrup, 1811 i Ovsted.
Jørgen Mikkelsen i Bjerlev, og Karen Jensdatter i Ris, 1766 i Givskud.
Jørgen Mikkelsen i Båstrup, og Kirsten Jensdatter på Rathlousdal, 1728 i Hylke.
Jørgen Mikkelsen i Egebjerg, og Maren Mikkelsdatter i Tolstrup, 1794 i Tolstrup.
Jørgen Mikkelsen i Korning, og Sidsel Thomasdatter, enke i Bøgballe, 1792 i Øster Snede.
Jørgen Mikkelsen i Møballe, og Bodil Nielsdatter i Ørskov, 1768 i Ørridslev.
Jørgen Mikkelsen i Nyborg, og Sidsel Christensdatter i Hornstrup, 1778 i Jelling.
Jørgen Mikkelsen i Skablund, og Kirsten Andersdatter i Stensballe, 1793 i Vær.
Jørgen Mikkelsen i Torp, og Anne Rasmusdatter i Bleld, 1789 i Nebel.
Jørgen Mortensen i Brigsted, og Anne Jensdatter i Vær Præstegård, 1775 i Vær.
Jørgen Mortensen i Havbjerg, og Niels Andersens enke i Føvling, 1774 i Føvling
Jørgen Mortensen i Stensballe, og Maren Jensdatter i Gangsted, 1697 i Gangsted.
Jørgen Møller, sadelmager i Vejle, og Maren Pedersdatter på Engelsholm, 1809 i Nørup.
Jørgen Nielsen i Assendrup i Vedslet sogn, og Karen Hansdatter i Gangsted, 1741 i Gangsted.
Jørgen Nielsen i Bøgballe, og Anne Lauridsdatter i Ørum, 1718 i Grejs.
Jørgen Nielsen i Haldrup, og Else Rasmusdatter i Serridslev, 1792 i Nebel.
Jørgen Nielsen i Hansted, og Kirsten Pedersdatter i Lundumskov, 1781 i Lundum.
Jørgen Nielsen i Holtum, og Anne Hansdatter i Hornstrup, 1766 i Hornstrup.
Jørgen Nielsen i Ildved, og Mette Jacobsdatter i Vindelev sogn, 1660 i Kollerup.
Jørgen Nielsen i Randbøl, og Maren Lauridsdatter på Fårup Mark, 1811 i Jelling.
Jørgen Nielsen i Randbøl, og Sidsel Andersdatter i Præstegården, 1742 i Nørup.
Jørgen Nielsen i Tammestrup, og Mette Marie Jørgensdatter i Ørskov, 1760 i Ørridslev.
Jørgen Nielsen i Træden, og Karen Jørgensdatter i Ørskov, 1766 i Ørridslev.
Jørgen Nielsen i Velling, og Else Cathrine Mortensdatter i Troelstrup, 1743 i Tønning.
Jørgen Nielsen, drejer i Vejle, og Birthe Andersdatter i Grejs, 1802 i Grejs.
Jørgen Nielsen, enkemand i Egebjerg, og Maren Adsersdatter i Sattrup, 1770 i Østbirk.
Jørgen Nielsen, enkemand i Sejt, og Mette Sørensdatter i Vrønding, 1798 i Tamdrup.
Jørgen Nielsen, enkemand i Træden, og Abelone Nielsdatter i Birknæs, 1787 i Østbirk.
Jørgen Nielsen, enkemand i Træden, og Karen Nielsdatter i Birknæs, 1770 i Østbirk.
Jørgen Olufsen i Mørup, og Karen Knudsdatter i Uve, 1776 i Ringive.
Jørgen Olufsen i Mørup, og Mette Christensdatter i Rostrup, 1738 i Ringive.
Jørgen Pedersen i Borup,og Marianne Hansdatter på Rugballe Mark, 1811 i Hover.
Jørgen Pedersen i Hornborg, og Anne Christensdatter i Båstrup, 1799 i Øster Snede.
Jørgen Pedersen i Korning, og Mette Cathrine [Mgl.] i Vrønding, 1732 i Hvirring.
Jørgen Pedersen i Lundum, og Maren Terkildsdatter i Hem, 1766 i Voerladegård.
Jørgen Pedersen i Moselund, og Kirsten Jensdatter i Lille Hjøllund, 1732 i Vrads.
Jørgen Pedersen i Møballe, og Karen Sørensdatter i Brørup, 1713 i Hylke.
Jørgen Pedersen i Nørup, og Sidsel Madsdatter i Risbjerg, 1805 i Brande.
Jørgen Pedersen i Vandel Nørup sogn, og Anne Marie Nielsdatter i Nørre Tinnet, 1791 i Øster Nykirke.
Jørgen Pedersen i Ørridslev, og Anne Andersdatter i Enner, 1681 i Hvirring.
Jørgen Pedersen Todberg i Århus, og Kirsten Christensdatter i Virklund, 1737 i Them.
Jørgen Pedersen, enkemand i Bleld, og Birthe Kirstine Sørensdatter i Ørridslev, 1812 i Ørridslev.
Jørgen Pedersen, enkemand i Gjesing, og Karen Pedersdatter på Tyrrestrup, 1776 i Søvind.
Jørgen Pedersen, enkemand i Hejnsvig, og Margrethe Iversdatter, enke i Bindeballe, 1770 i Randbøl.
Jørgen Pedersen, enkemand i Rostrup, og Johanne Pedersdatter i Lihme, 1760 i Nørup.
Jørgen Pedersen, og Anne Marie Pedersdatter, 1766 i Lindeballe. (Iflg. Kollerup KB).
Jørgen Pedersen, skytte på Brandbjerg, og Anne Marie Pedersdatter i Nørskov, 1766 i Kollerup. (Iflg. Ringive KB).
Jørgen Poulsen i Lildfrost, og Else Thomasdatter i Lureby, 1809 i Kollerup.
Jørgen Rasmussen Dan, skomagersvend på Fyn, og Marianne Pedersdatter i Stobhus, 1791 i Østbirk.
Jørgen Rasmussen Hald i Lund, og Maren Jørgensdatter i Lihme, 1773 i Bredsten.
Jørgen Rasmussen i Korning, og Mette Simonsdatter i Kannerup, 1773 i Hansted.
Jørgen Rasmussen i Sattrup, og Mette Thomasdatter, enke efter Jens Andersen i Vinten, 1767 i Tamdrup.
Jørgen Rasmussen i Uldum, og Else Christensdatter i Lund, 1739 i Grejs.
Jørgen Rasmussen, enkemand i Rådved, og Anne Marie Pedersdatter i Purup, 1782 i Østbirk.
Jørgen Ravn, præst i Vedersø, og Johanne Windfeld på Bjerregård, 1756 i Åle.
Jørgen Ravn, præst i Vedersø, og Marianne Lautrup på Serridslevgård, 1747 i Vær.
Jørgen Simonsen, enkemand i Blirup, og Ellen Mathiasdatter på Tyrrestrup, 1796 i Søvind.
Jørgen Skrædder i Lindved, og Johanne Andersdatter i Solskov, 1665 i Øster Snede.
Jørgen Slange i Nørremølle Huse, og Johanne Evertsdatter i Addit, 1751 i Sønder Vissing.
Jørgen Svane, og Anne Sejersdatter i Brigsted, 1692 i Gangsted.
Jørgen Sørensen i Boes, og Maren Andersdatter i Emborg, 1783 i Rye.
Jørgen Sørensen i Boring, og Anne Marie Pedersdatter, 1755 i Uldum.
Jørgen Sørensen i Elbæk, og Ingeborg Nielsdatter i Elling i Ovsted sogn, 1739 i Gangsted.
Jørgen Sørensen i Føvling, og Karen Sørensdatter i Gram, 1771 i Åle.
Jørgen Sørensen i Grumstrup, og Kirsten Jensdatter Vinter i Tvingstrup, 1760 i Ørridslev.
Jørgen Sørensen i Langskov, og Anne Jørgensdatter i Ørum, 1799 i Uldum.
Jørgen Sørensen i Oksenbjerge, og Mette Jørgensdatter i Lindet, 1753 i Thyregod.
Jørgen Sørensen i Sejrup i Thyregod sogn, og Anne Andersdatter i Skerris, 1800 i Brande.
Jørgen Sørensen i Sødover i Nørup sogn, og Anne Bentsdatter i Ollerup, 1812 i Bredsten.
Jørgen Sørensen i Vinding, og Cathrine Andersdatter på Mattrup, 1786 i Tyrsting.
Jørgen Sørensen i Vingum, og Kirsten Nielsdatter i Vinding, 1787 i Vinding.
Jørgen Sørensen i Ørridslev, og Anne Lauridsdatter i Ustrup, 1762 i Hylke.
Jørgen Sørensen i Århus, og Johanne Lauridsdatter, enke i Gjedved, 1765 i Tolstrup.
Jørgen Sørensen, enkemand i Kragelund, og Mette Frandsdatter i Havrum, 1798 i Hvirring.
Jørgen Sørensen, enkemand, hyrde i Ballebo, og Mette Jensdatter, enke i Ås, 1748 i Søvind.
Jørgen Sørensen, og Maren Christensdatter på Skovgård, 1787 i Hvejsel. (Iflg. Kollerup KB).
Jørgen Sørensen, poder i Give, og Anne Elisabeth Clausdatter i Præstegården, 1736 i Ringive.
Jørgen Terkildsen i Kragelund i Øster Snede sogn, og Maren Jensdatter i Hornborg, 1720 i Hvirring.
Jørgen Terkildsen i Purup, og Maren Nielsdatter i Vrønding, 1777 i Tamdrup.
Jørgen Thomsen i Bindeballe, og Karen Pedersdatter i Skovsende, 1723 i Sønder Omme.
Jørgen Thomsen i Bleld, og Sidsel Andersdatter i Gjedved, 1771 i Tolstrup.
Jørgen Thomsen i Kalhave, og Birthe Jensdatter i Ølholm, 1779 i Langskov.
Jørgen Thomsen i Lund, og Kirsten Hansdatter i Sattrup, 1806 i Østbirk.
Jørgen Thomsen i Overby, og Kirsten Pedersdatter i Grumstrup, 1793 i Vedslet.
Jørgen Thomsen i Rådved, og Kirsten Knudsdatter, enke efter Christen Olufsen i Gantrup, 1813 i Voerladegård.
Jørgen Thomsen i Tønning, og Maren Pedersdatter i Føvling, 1699 i Føvling.
Jørgen Troelsen i Store Sandfeld, og Karen Jørgensdatter i Holtum, 1792 i Brande.
Jørgen Taarup, degn i Hatting, og Christine Bolund, 1748 i Nim.
Jørgen Vinge, præst i Brorstrup - Ravnkilde - Haverslev, og Christence Frich, 1812 i Kollerup.
Jørgen Aabisen i Gjedved, og Karen Nielsdatter i Dørup, 1748 i Voerladegård.
Jørgen Christian Johansen i Horsens, og Anne Marie Knudsdatter i Århus, 1788 i Tolstrup.
Jørgen Christian Terkildsen i Nyborg, og Maren Hansdatter i Lund, 1788 i Grejs.
Kjeld Andersen i Horsens, og Kirsten Clemensdatter i Kokhuset, 1695 i Nørup.
Kjeld Poulsen i Serridslev, og Karen Jensdatter i Ås, 1701 i Søvind.
Knud Andersen i Bøgballe i Øster Snede sogn, og Anne Nielsdatter i Risager, 1730 i Thyregod.
Knud Andersen i Hatting, og Liffe Christensdatter i Vrønding, 1719 i Hvirring.
Knud Andersen i Stubberup, og Kirsten Jørgensdatter i Vester Ørum, 1700 i Øster Snede.
Knud Christensen i Brædstrup, og Anne Christensdatter i Boest, 1716 i Ring.
Knud Christensen i Hem, og Johanne Jensdatter i Addit, 1744 i Sønder Vissing.
Knud Christensen i Hvirring, og Else Madsdatter i Åle, 1774 i Åle.
Knud Christensen i Løsning, og Anne Marie Nielsdatter på Solskov hede, 1813 i Øster Snede.
Knud Christensen i Nim, og Anne Margrethe Nielsdatter, enke i Vrønding, 1796 i Tamdrup.
Knud Christensen i Tinnet, og Kirstine Marie Jørgensdatter i Hammer sogn, 1806 i Hammer.
Knud Christensen, enkemand i Kalhave, og Anne Andersdatter, enke i Nim, 1771 i Nim.
Knud Christensen, enkemand i Spettrup i Urlev sogn, og Johanne Christensdatter i Hornbog, 1786 i Hvirring.
Knud Eriksen i Tendrup, og Mette Nielsdatter, enke i Ballebo, 1766 i Gangsted.
Knud Eriksen i Tolstrup, og Karen Nielsdatter, enke i Vestbirk, 1774 i Østbirk.
Knud Eriksen, enkemand i Ballebo, og Margrethe Mortensdatter i Ås, 1789 i Søvind.
Knud Frandsen, enkemand i Grønbjerg i Tamdrup sogn, og Anne Kirstine Jensdatter i Ørskov, 1808 i Ørridslev.
Knud Gedde i Norge, og Lene Cathrine Kaas på Rask, 1671 i Hvirring.
Knud Gunnersen i Voerladegård, og Bodil Jensdatter i Addit, 1798 i Sønder Vissing.
Knud Gunnersen, enkemand i Voerladegård, og Anne Kirstine Jensdatter i Såby, 1801 i Yding.
Knud Hansen i Horsens, og Karen Andersdatter i Vestbirk, 1741 i Østbirk.
Knud Hansen i Lejrskov sogn, og Margrethe Knudsdatter, enke i Bindeballe, 1738 i Nørup.
Knud Hansen i Lejrskov, og Margrethe Knudsdatter, enke i Bindeballe, 1739 i Randbøl.
Knud Hansen, enkemand i Sønder Tinnet, og Anne Marie Christensdatter i Plovstrup, 1793 i Tørring.
Knud Henriksen, bager i Horsens, og Sidsel Steffensdatter i Vinten, 1683 i Hvirring.
Knud Jacobsen i Bobæk, og Birgitte Kirstine Andersdatter Langballe i Tønning, 1740 i Tønning.
Knud Jensen i Abildballegård i Hornborg sogn, og Johanne Marie Pedersdatter i Kragelund, 1810 i Øster Snede.
Knud Jensen i Elling, og Anne Hansdatter i Brørup, 1755 i Hylke.
Knud Jensen i Grejs, og Kirsten Pedersdatter, enke i Hornstrup, 1775 i Hornstrup.
Knud Jensen i Hampen, og Abelone Pedersdatter i Plovstrup, 1779 i Tørring.
Knud Jensen i Hoven Mølle i Hoven sogn, og Karen Abrahamsdatter i Langelund Mølle, 1802 i Ringive.
Knud Jensen i Hover, og Johanne Jensdatter i Jennum, 1733 i Skibet.
Knud Jensen i Lundum Mølle, og Lisbeth Nielsdatter, enke efter Hans Mortensen, 1770 i Nim.
Knud Jensen i Ring, og Maren Thomasdatter i Føvling, 1753 i Føvling.
Knud Jensen i Stubberup, og Anne Jensdatter i Kragelund, 1710 i Øster Snede.
Knud Jensen i Åstedbro, og Dorthe Deliane Jensdatter Møller, 1727 i Tørring.
Knud Jepsen i Hvejsel, og Margrethe Vistisdatter i Give, 1796 i Give.
Knud Jespersen i Illerup, og Anne Rasmusdatter i Båstrup, 1729 i Hylke.
Knud Jørgensen i Båstrup, og Else Jensdatter i Ulkær, 1694 i Grejs.
Knud Jørgensen i Rye, og Karen Poulsdatter i Tønning, 1711 i Tønning.
Knud Jørgensen i Skanderborg, og Maren Christensdatter, enke i Nyborg, 1763 i Langskov.
Knud Jørgensen, enkemand i Brædstrup, og Maren Jensdatter, enke i Vinding, 1792 i Vinding.
Knud Jørgensen, enkemand i Brædstrup, og Maren Jensdatter, enke i Vinding, 1792 i Ring.
Knud Jørgensen, og Lene Sørensdatter i Hedensted, 1661 i Øster Snede.
Knud Lauridsen i Skårup, og Mette Hansdatter i Brørup, 1746 i Hylke.
Knud Lauridsen Vissing i Horsens, og Lucie Sørensdatter Steen i Hansted, 1737 i Hansted.
Knud Madsen i Balle, og Karen Marie Thomasdatter i Hatting sogn, 1814 i Skibet.
Knud Mikkelsen i Grumstrup, og Dorthe Nielsdatter i Kattrup, 1758 i Kattrup.
Knud Mikkelsen, enkemand i Torsted sogn, og Anne Pedersdatter, enke efter Jens Olufsen i Hvirring, 1787 i Hvirring.
Knud Mortensen i Gammelby i Ringive sogn, og Inger Enevoldsdatter i Vesterdam, 1761 i Thyregod.
Knud Mortensen i Ravning i Bredsten sogn, og Karen Christensdatter i Vandel, 1800 i Randbøl.
Knud Nielsen Brædstrup i Vissing, og Johanne Eriksdatter i Nitchgård i Them sogn, 1806 i Sønder Vissing.
Knud Nielsen i Boring, og Anne Kirstine Pedersdatter i Hjortsvang, 1802 i Hvirring.
Knud Nielsen i Brejl i Ejstrup sogn, og Anne Marie Andersdatter i Velgårde, 1801 i Klovborg.
Knud Nielsen i Hatting, og Maren Jørgensdatter i Rønkærhus, 1805 i Kollerup.
Knud Nielsen i Nedenskov, og Mette Jensdatter, enke efter Niels Albertsen i Træden, 1753 i Træden.
Knud Nielsen i Oldrup, og Anne Margrethe Jensdatter i Grumstrup, 1801 i Vedslet.
Knud Nielsen i Sødrup, og Anne Dorthe Rasmusdatter, enke i Ås, 1808 i Søvind.
Knud Nielsen i Sønder Vissing, og Johanne Eriksdatter i Saltendal, 1806 i Them.
Knud Nielsen i Såby, og Karen Jensdatter i Elling, 1782 i Ovsted.
Knud Nielsen i Tørring, og Karen Hansdatter i Boring, 1719 i Hvirring.
Knud Nielsen i Vissing, og Kirsten Jensdatter, enke i Velling, 1752 i Bryrup.
Knud Nielsen i Yding, og Maren Thomasdatter i Underup, 1756 i Underup.
Knud Nielsen Nedenskov i Træden, og Margrethe Christensdatter i Vrønding, 1773 i Tamdrup.
Knud Nielsen Nyborg i Beriderhuset, og Mette Mortensdatter i Snede, 1742 i Øster Snede.
Knud Nielsen, møller i Tingstedholm Mølle, og Anne Marie Andersdatter i Eldrup, 1785 i Tolstrup.
Knud Nikolajsen i Vejle, og Maren Sørensdatter i Ulkær, 1792 i Grejs.
Knud Pedersen i Brædstrup i Ring sogn, og Karen Sørensdatter i Burgårde, 1739 i Klovborg.
Knud Pedersen i Horndrup, og Maren Tønnesdatter i Hylke, 1725 i Hylke.
Knud Pedersen i Kattrup, og Maren Sørensdatter i Tebstrup, 1767 i Ovsted.
Knud Pedersen i Lihmskov, og Johanne Knudsdatter i Bindeballe, 1772 i Randbøl.
Knud Pedersen i Vindelev, og Kirsten Christensdatter i Havrum, 1728 i Hvirring.
Knud Pedersen i Yding, og Maren Jensdatter, enke i Hem, 1758 i Voerladegård.
Knud Pedersen i Ølholm / Lund, og Anne Pedersdatter i Ørum / Lund, 1699 i Grejs.
Knud Pedersen i Ørskov, og Else Marie Graversdatter i Lund, 1807 i Tamdrup.
Knud Pedersen, enkemand i Enner, og Anne Jensdatter i Lottesdal, 1812 i Lundum.
Knud Pedersen, foged på Lerbæk, og Cathrine Mortensdatter i Krollerup, 1664 i Øster Snede.
Knud Pedersen, hyrde i Smidstrup i Ravning sogn, og Anne Margrethe Jørgensdatter i Søskov, 1767 i Bredsten.
Knud Plesner, enkemand, degn i Rårup, og Kirsten Stensballe på Urup, 1791 i Østbirk.
Knud Rasmussen i Blirup, og Bodil Madsdatter i Tvingstrup, 1751 i Ørridslev.
Knud Rasmussen i Kolpengård, og Karen Pedersdatter Langballe, degneenke i Langballehus, 1797 i Vinding.
Knud Rasmussen i Pedersborg, og Anne Elisabeth Jørgensdatter i Sønderskovgård, 1812 i Yding.
Knud Rasmussen i Vinding, og Anne Pedersdatter i Løve, 1723 i Bryrup.
Knud Rasmussen Krag i Ravning, og Maren Lauridsdatter i Lihme, 1750 i Nørup.
Knud Rasmussen, enkemand i Kattrup, og Sidsel Jensdatter i Ørridslev, 1778 i Kattrup.
Knud Rasmussen, og Cathrine Mortensdatter i Vissingkloster, 1780 i Rye.
Knud Sørensen i Knabberup, og Anne Pedersdatter i Holtum, 1717 i Grejs.
Knud Sørensen i Ring, og Ellen Jørgensdatter på Våbensholm, 1738 i Ring.
Knud Sørensen i Vindelev, og Anne [Mgl.] i Givskud, 1732 i Givskud.
Knud Sørensen i Vorret, og Mette Jensdatter i Løve, 1728 i Bryrup.
Knud Sørensen, enkemand i Salten i Them sogn, og Anne Rasmusdatter i Vinding, 1766 i Vinding.
Knud Sørensen, enkemand i Siim, og Anne Christensdatter, enke i Fiskerhuse, 1767 i Rye.
Knud Ludvig Fleitzner på Mallinggård, og Marie Cathrine Jordhøj, præstens søster, 1796 i Gangsted.
Kynde Schmidt i Klode Mølle, og Anne Marie Lukasen i Præstegården, 1764 i Nim.
Lauge Halling i Højen, og Kirsten Andersdatter i Gadbjerg, 1737 i Ringive.
Lauge Hansen på Endelave, og Maren Sørensdatter i Stensballe, 1733 i Vær.
Lauge Johansen i Tyvkær, og Birthe Pedersdatter, enke efter Mikkel Christensen på Brandbjerg Mark, 1812 i Kollerup.
Lauge Jørgensen i Oksenbjerge, og Maren Frandsdatter i Dørken, 1733 i Thyregod.
Lauge Madsen i Givskud, og Anne Kirstine Hansdatter i Mørup, 1781 i Nørup.
Laurids [Mgl.], på Låge, og Karen Nielsdatter i Hørup, 1773 i Jelling.
Laurids Andersen i Blirup, og Karen Frandsdatter i Over Vrønding, 1688 i Hvirring.
Laurids Andersen i Brigsted, og Kirsten Bertelsdatter i Ballebo, 1692 i Gangsted.
Laurids Andersen i Dørup, og Anne Marie Christensdatter i Dørup, 1807 i Tåning.
Laurids Andersen i Elkær, og Maren Eriksdatter i Almstok, 1734 i Randbøl.
Laurids Andersen i Hansted, og Bodil Jørgensdatter i Gjedved, 1747 i Tolstrup.
Laurids Andersen i Kattrup, og Mette Pedersdatter i Ustrup, 1734 i Hylke.
Laurids Andersen i Lindved, og Maren Bertelsdatter i Båstrup, 1769 i Øster Snede.
Laurids Andersen i Lundfod i Brande sogn, og Ellen Marie Pedersdatter i Tromborg, 1792 i Give.
Laurids Andersen i Sattrup, og Anne Cathrine Sørensdatter i Kollerup, 1809 i Østbirk.
Laurids Andersen i Skjold, og Lene Kirstine Jensdatter på Bisgård, 1790 i Tamdrup.
Laurids Andersen i Sønder Vissing, og Birthe Cathrine Knudsdatter, enke i Løve, 1792 i Bryrup.
Laurids Andersen i Them sogn, og Mette Nielsdatter i Rye, 1779 i Rye.
Laurids Andersen i Ørum, og Maren Iversdatter i Flemming, 1716 i Hvirring.
Laurids Andersen, smed i Vindelev, og Gertrud Andersdatter i Brande sogn, 1810 i Hvejsel.
Laurids Basse i Sindbjerg sogn, og Karen Jacobsdatter i Sødover, 1702 i Nørup.
Laurids Benner, parykmager i Skanderborg, og Lisbeth Stausholm i Rye, 1769 i Skanderborg slotskirke. (Iflg. Rye KB).
Laurids Brun, skoleholder i Tågelund i Egtved sogn, og Abelone Bentsdatter i Vandel, 1749 i Randbøl.
Laurids Christensen i Arnborg sogn, og Margrethe Nielsdatter i Ullerup, 1707 i Give.
Laurids Christensen i Brande sogn, og Else Jensdatter i Nørre Kollemorten, 1704 i Øster Nykirke.
Laurids Christensen i Ejstrup sogn, og Kirsten Christensdatter i Vingum, 1755 i Klovborg.
Laurids Christensen i Fovsing, og Maren Andersdatter, 1749 i Langskov.
Laurids Christensen i Funder, og Sidsel Jensdatter i Them, 1751 i Them.
Laurids Christensen i Ladegård, og Maren Sørensdatter i Tranholm, 1802 i Klovborg.
Laurids Christensen i Nørup sogn, og Anne Marie Christensdatter i Ravning, 1794 i Bredsten.
Laurids Christensen i Ondrup, og Maren Sørensdatter i Vestbirk, 1733 i Østbirk.
Laurids Christensen i Rye, og Anne Pedersdatter i Lovdal, 1806 i Them.
Laurids Christensen i Sindbjerglund, og Mette Jacobsdatter i Farre, 1777 i Give.
Laurids Christensen i Svinballe, og Anne Jensdatter i Gangsted, 1711 i Gangsted.
Laurids Christensen i Vindelev, og Anne Jensdatter i Smidstrup, 1767 i Ringive.
Laurids Christensen Vestergaard i Horsens, og Anne Christensdatter i Kørup, 1805 i Tamdrup.
Laurids Christensen, enkemand i Grejs, og Karen Sørensdatter, enke i Båstrup, 1804 i Øster Snede.
Laurids Christensen, enkemand i Grejs, og Karen Sørensdatter, enke i Båstrup, 1804 i Grejs.
Laurids Christensen, enkemand i Lundfod, og Kirsten Hansdatter i Tornvig i Arnborg sogn, 1805 i Brande.
Laurids Christensen, enkemand, skoleholder i Ildved, og Johanne Christensdatter i Linnerup, 1799 i Linnerup.
Laurids Christensen, og Anne Jensdatter i Smidstrup, 1767 i Kollerup
Laurids Christensen, og Margrethe Pedersdatter, 1783 i Lindeballe. (Iflg. Kollerup KB).
Laurids Christiansen i Boest, og Kirsten Christensdatter, enke i Tyklundhus, 1809 i Vrads.
Laurids Clausen i Hygum, og Ingeborg Nielsdatter, enke på Clausholm, 1768 i Klovborg.
Laurids Clausen i Skovbølling, og Christiane Jensdatter, enke i Lerager, 1799 i Givskud.
Laurids Enevoldsen i Østbirk, og Johanne Olufsdatter i Nim, 1769 i Nim.
Laurids Eriksen i Tendrup, og Sofie Jensdatter, enke i Brigsted, 1782 i Søvind.
Laurids Eriksen, enkemand i Brigsted, og Anne Cathrine Pedersdatter på Stensballe Bjerremark, 1800 i Vær.
Laurids Eskildsen i Grættrup i Nørre Snede sogn, og Anne Cathrine Hansdatter, enke i Hovedskov, 1752 i Klovborg.
Laurids Eskildsen i Grættrup, og Bodil Cathrine Knudsdatter i Nørre Hindskov, 1760 i Thyregod.
Laurids Fangel, skytte på Serridslevgård, og Bodil Jensdatter på Mattrup, 1788 i Tyrsting.
Laurids Frederiksen, enkemand på Sødover Mark i Nørup sogn, og Sidsel Eriksdatter i Kærbølling, 1808 i Bredsten.
Laurids Gregersen i Tremhuse, og Anne Christensdatter i Hesselballe, 1806 i Uldum.
Laurids Gregersen i Tørring, og Mette Sørensdatter i Ulkær, 1752 i Grejs.
Laurids Gydesen i Fårup, og Marie Kirstine Vinter på Engelsholm, 1761 i Nørup.
Laurids Gydesen, enkemand i Kragelund, og Anne Marie Jensdatter i Uldum, 1792 i Uldum.
Laurids Hagelin, gartner i Linnerup, og Edel Kirstine Severine Knudsdatter i Hvejsel, 1802 i Hvejsel.
Laurids Hansen Brandt, blytækker i Horsens, og Utilia Kirstine Lund i Them, 1731 i Them.
Laurids Hansen i Bjødstrup, og Anne Marie Jensdatter i Dørup, 1807 i Voerladegård.
Laurids Hansen i Dørup i Ladegård sogn, og Maren Steffensdatter i Troelstrup, 1770 i Tønning.
Laurids Hansen i Hjortsvang, og Johanne Bertelsdatter i Flemming, 1692 i Hvirring.
Laurids Hansen i Hornstrup, og Karen Jensdatter på Hvolgård, 1769 i Langskov.
Laurids Hansen i Rye, og Kirsten Lauridsdatter i Vissing, 1745 i Sønder Vissing.
Laurids Hansen i Sillerup Mølle, og Mette Sørensdatter i Brædstrup, 1724 i Ring.
Laurids Hansen i Tistrup sogn, og Anne Kirstine Davidsdatter i Tørring, 1795 i Tørring.
Laurids Hansen i Uldum, og Mette Olufsdatter i Snede, 1754 i Øster Snede.
Laurids Hansen i Underup, og Anne Marie Christensdatter på Bisgård, 1805 i Tamdrup.
Laurids Hansen i Underup, og Marie Kirstine Jørgensdatter, enke i Vinten, 1780 i Tamdrup.
Laurids Hansen, og Karen Christensdatter, 1661 i Nim. (Iflg. Hvirring KB).
Laurids Hansen, skomagersvend i Horsens, og Anne Kirstine Jensdatter i Vestbirk, 1755 i Østbirk.
Laurids Henriksen i Hjøllund, og Maren Andersdatter i Them, 1755 i Them.
Laurids Iversen, enkemand i Ringive, og Karen Nielsdatter, enke i Hvelplund, 1812 i Sønder Omme.
Laurids Jacobsen i Addit, og Anne Jensdatter i Salten, 1707 i Them.
Laurids Jacobsen i Daldover, og Martha Madsdatter i Lihme, 1796 i Nørup.
Laurids Jacobsen i Hansted, og Karen Sørensdatter, enke i Tvingstrup, 1764 i Ørridslev.
Laurids Jacobsen Lie i Lie, og Anne Margrethe Jacobsdatter Øhlenschlæger i Hofmansfeld, 1790 i Randbøl.
Laurids Jacobsen, enkemand i Nørup sogn, og Kirstine Margrethe Sørensdatter i Frishuse i Gadbjerg sogn, 1807 i Ringive.
Laurids Jensen i Jeggebiere, Johanne Jensdatter i Bleld, 1705 i Nebel.
Laurids Jensen i Bredballe, og Marie Hansdatter i Fredericia, 1813 i Hornstrup.
Laurids Jensen i Brigsted, og Karen Jensdatter i Gangsted, 1709 i Søvind.
Laurids Jensen i Felding Bjerge, og Dorthe Christensdatter i Skovsende, 1721 i Sønder Omme.
Laurids Jensen i Gangsted, og Maren Pedersdatter i Ørbæk, 1700 i Søvind.
Laurids Jensen i Give sogn, og Karen Nielsdatter i Lille Brande, 1707 i Sønder Omme.
Laurids Jensen i Gjedved, og Anne Marie Jensdatter i Elling, 1793 i Ovsted.
Laurids Jensen i Grejs, og Inger Rasmusdatter i Hornstrup, 1752 i Hornstrup.
Laurids Jensen i Haldrup i Vær sogn, og Bodil Pedersdatter i Brigsted, 1740 i Søvind.
Laurids Jensen i Hansted, og Karen Rasmusdatter i Østbirk, 1800 i Østbirk.
Laurids Jensen i Hatting, og Kirsten Nielsdatter i Hornstrup, 1791 i Hornstrup.
Laurids Jensen i Honum, og Maren Pedersdatter, enke, 1756 i Uldum.
Laurids Jensen i Ildved, og Birthe Eskildsdatter, 1780 i Grejs.
Laurids Jensen i Korning, og Anne Olufsdatter i Ring, 1737 i Ring.
Laurids Jensen i Lindved, og Anne Nielsdatter i Uldum, 1781 i Uldum.
Laurids Jensen i Over Harrild i Ejstrup sogn, og Karen Eriksdatter i Brande Harrild, 1811 i Brande.
Laurids Jensen i Ring, og Johanne Andersdatter i Åstrup, 1798 i Føvling.
Laurids Jensen i Sejt, og Anne Cathrine Jørgensdatter i Vinding, 1814 i Vinding.
Laurids Jensen i Skibbild i Arnborg sogn, og Maren Olufsdatter i Borup, 1795 i Brande.
Laurids Jensen i Stidsmølle, og Sidsel Pedersdatter, enke i Føvling, 1773 i Føvling.
Laurids Jensen i Sønder Vissing, og Maren Pedersdatter i Såby, 1743 i Østbirk.
Laurids Jensen i Them, og Karen Christensdatter i Vinding, 1756 i Vinding
Laurids Jensen i Torp, og Mette Thomasdatter i Rådved, 1753 i Underup.
Laurids Jensen i Ullerup, og Dorthe Pedersdatter, 1727 i Ringive.
Laurids Jensen i Vinding, og Anne Sørensdatter i Brædstrup, 1715 i Ring.
Laurids Jensen i Vinding, og Sidsel Josefsdatter i Brædstrup, 1710 i Ring.
Laurids Jensen i Vorbjerg, og Karen Rasmusdatter på Stensballegård, 1755 i Tamdrup.
Laurids Jensen Juul, feldberedersvend i Vinding, og Mette Thomasdatter i Løvet, 1734 i Klovborg.
Laurids Jensen, enkemand i Gludsted, og Anne Jensdatter i Lille Bredlund, 1795 i Vrads.
Laurids Jensen, enkemand i Kidmose i Ejstrup sogn, og Johanne Sørensdatter i Lundfod, 1794 i Brande.
Laurids Jensen, enkemand i Smidstrup, og Kirsten Iversdatter i Mørup, 1779 i Nørup.
Laurids Jensen, enkemand i Vonge, og Anne Margrethe Pedersdatter i Bøgballe, 1802 i Øster Snede.
Laurids Jensen, enkemand i Vonge, og Anne Margrethe Pedersdatter i Ørum, 1802 i Grejs.
Laurids Jensen, feldberedersvend i Horsens, og Kirsten Christensdatter i Vonge, 1787 i Øster Nykirke.
Laurids Jensen, og Anne Andersdatter i Lindeballe, 1783 i Hvejsel. (Iflg. Ringive KB).
Laurids Jensen, og Johanne Poulsdatter i Tåning, 1787 i Ovsted.
Laurids Johansen i Horsens, og Karen Christensdatter i Vinding, 1783 i Vinding.
Laurids Johansen, møller i Kvakmølle, og Mette Olufsdatter i Ravning, 1766 i Bredsten.
Laurids Johansen, og Kirsten Christensdatter i Farre, 1739 i Ringive.
Laurids Johansen, og Mette Olufsdatter i Ravning, trolovede i Bredsten sogn, 1767 i Skibet.
Laurids Jørgensen i Eldrup, og Maren Terkildsdatter, enke i Lundum, 1771 i Lundum.
Laurids Jørgensen i Kalhave, og Johanne Andersdatter i Kragelund, 1700 i Øster Snede.
Laurids Jørgensen i Lundum, og Anne Kirstine Christensdatter i Elling, 1773 i Ovsted.
Laurids Jørgensen i Overby, og Kirsten Rasmusdatter i Haldrup, 1728 i Vær.
Laurids Jørgensen i Ovstrup, og Ingeborg Jensdatter, enke i Egebjerg, 1795 i Hansted.
Laurids Jørgensen i Skovbølling, og Margrethe Jensdatter, enke efter Niels Pedersen i Sandvad, 1776 i Hvejsel.
Laurids Jørgensen i Tammestrup, og Anne Nielsdatter i Tåning, 1793 i Tåning.
Laurids Jørgensen i Tørring sogn, og Kirsten Jensdatter, enke i Linnerup sogn, 1800 i Linnerup.
Laurids Jørgensen, enkemand i Kattrup, og Anne Jørgensdatter i Ustrup, 1768 i Hylke.
Laurids Kjeldsen i Vonsild, og Karen / Maren Eriksdatter i Sødover, 1699 i Nørup.
Laurids Knudsen i Flemming, og Mette Sørensdatter i Kragelund, 1790 i Øster Snede.
Laurids Knudsen i Kattrup, og Anne Andersdatter, enke i Ørskov, 1810 i Ørridslev.
Laurids Knudsen i Tyrsting, og Mette Nielsdatter i Føvling, 1733 i Føvling.
Laurids Knudsen på Fyn, og Maren Pedersdatter, enke i Lund, 1794 i Grejs.
Laurids Lauridsen Holt, korporal i Horsens, og Anne Kirstine Mikkelsdatter i Gantrup, 1784 i Voerladegård.
Laurids Lauridsen i Addit, og Kirstine Marie [Mgl.] i Tyrsting, 1793 i Tyrsting.
Laurids Lauridsen i Borris sogn, og Marianne Eriksdatter i Østerby, 1814 i Sønder Omme.
Laurids Lauridsen i Give sogn, og Anne Marie Nielsdatter i Linnerup sogn, 1793 i Linnerup.
Laurids Lauridsen i Holtum, og Anne Terkildsdatter i Ildved, 1782 i Hvejsel.
Laurids Lauridsen i Kalhave, og Maren Mikkelsdatter, enke i Bøgballe, 1805 i Øster Snede.
Laurids Lauridsen i Lindved, og Karen Christensdatter i Bøgballe, 1710 i Øster Snede.
Laurids Lauridsen i Thyregod, og Mette Madsdatter i Uldum, 1803 i Thyregod. (Iflg. Uldum KB).
Laurids Lauridsen i Tranholm, og Karen Jensdatter, enke i Davding, 1786 i Grædstrup.
Laurids Madsen Eskildsen, skrædder i Vejle, og Maren Poulsdatter i Kærbølling, 1808 i Bredsten.
Laurids Madsen i Kalhave, og Maren Nielsdatter i Bøgballe, 1803 i Øster Snede.
Laurids Madsen i Sejrup, og Anne Christensdatter i Givskov, 1765 i Give.
Laurids Madsen i Stidsmølle, og Cathrine Marie Zetner, 1773 i Uldum.
Laurids Madsen i Træden, og Anne Clemensdatter, 1747 i Åle.
Laurids Madsen i Ulkær, og Anne Kirstine Madsdatter i Bjerlev, 1784 i Hvejsel.
Laurids Madsen, og Anne Nielsdatter i Overholm, 1737 i Træden.
Laurids Markussen i Åstrup, og Anne Cathrine Pedersdatter i Træden, 1748 i Træden.
Laurids Mikkelsen i Gammelsole, og Kirsten Lauridsdatter i Lindved, 1793 i Grejs.
Laurids Mikkelsen i Grumstrup, og Anne Sofie Thomasdatter i Ballebo, 1787 i Gangsted.
Laurids Mikkelsen i Løve, og Kirsten Mortensdatter i Slagballe, 1794 i Grædstrup.
Laurids Mikkelsen i Torsted, og Kirsten Sørensdatter i Hornborg, 1664 i Hvirring.
Laurids Mogensen, smed i Daldover, og Maren Nielsdatter i Lihme, 1786 i Nørup.
Laurids Mortensen i Troelstrup i Tønning sogn, og Cathrine Sørensdatter i Burgårde, 1743 i Klovborg.
Laurids Mortensen, skrædder i Gammelstrup i Tønning sogn, og Gertrud Jensdatter i Hornborg, 1673 i Hvirring.
Laurids Nielsen fra Bjerre Herred, og Kirsten Knudsdatter, enke i Tebstrup, 1792 i Ovsted.
Laurids Nielsen i Arnborg, og Anne Cathrine Jespersdatter, enke i Grarup, 1809 i Brande.
Laurids Nielsen i Engum, og Maren Jensdatter i Kirkeby, 1758 i Hornstrup.
Laurids Nielsen i Hedegård i Give sogn, og Else Bentsdatter i Vandel, 1760 i Randbøl.
Laurids Nielsen i Hejnsvig, og Abelone Andersdatter, enke efter Niels Nielsen i Store Almstok, 1759 i Randbøl.
Laurids Nielsen i Horsens, og Birthe Sørensdatter i Nørup, 1749 i Nørup.
Laurids Nielsen i Hørup, og Gunder Iversdatter i Søskov, 1768 i Bredsten.
Laurids Nielsen i Ildved, og Anne Marie Knudsdatter i Lureby, 1803 i Kollerup.
Laurids Nielsen i Illerup, og Kirsten Christensdatter i Tåning, 1799 i Tåning.
Laurids Nielsen i Monbjerg, og Margrethe Sørensdatter i Lundumskov, 1742 i Lundum.
Laurids Nielsen i Nim, og Gertrud Eriksdatter i Addit, 1749 i Sønder Vissing.
Laurids Nielsen i Remmerslund, og Karen Sørensdatter, 1753 i Uldum.
Laurids Nielsen i Tranholm, og Johanne Pedersdatter i Grædstrup, 1774 i Grædstrup.
Laurids Nielsen i Uhre, og Maren Mortensdatter i Grejs, 1732 i Grejs.
Laurids Nielsen i Underup, og Else Nielsdatter i Neder Kodallund, 1678 i Hvirring.
Laurids Nielsen i Vester sogn, og Anne Marie Nielsdatter i Kovtrup, 1789 i Hammer.
Laurids Nielsen i Østbirk, og Karen Christensdatter, enke efter Jens Pedersen i Hvirring, 1726 i Hvirring.
Laurids Nielsen Kjellerup handskemagersvend i Kolding, og Karen Mogensdatter i Frederikshåb, 1791 i Randbøl.
Laurids Nielsen på Lindved Mark i Sindbjerg sogn, og Anne Kirstine Christensdatter i Vindelev, 1813 i Kollerup.
Laurids Nielsen, enkemand i Store Lihme i Nørup sogn, og Sofie Amalie Frandsdatter i Ravning, 1806 i Bredsten.
Laurids Nikolajsen Rye i Odder, og Anne Jensdatter Møller i Grumstrup, 1771 i Odder. (Iflg. Vedslet KB).
Laurids Olufsen i Hjortsvang, og Anne Martinsdatter i Risager, 1759 i Thyregod.
Laurids Olufsen i Vissing, og Maren Mortensdatter, enke efter Steffen Nielsen i Troelstrup, 1757 i Tønning.
Laurids Olufsen, enkemand i Hindskov i Thyregod sogn, og Anne Sørensdatter i Nørre Askær, 1797 i Brande.
Laurids Olufsen, enkemand i Hindskov, og Esther Pedersdatter i Hedegård, 1794 i Thyregod.
Laurids Olufsen, enkemand i Kollerup, og Mette Marie Sørensdatter, 1811 i Skibet.
Laurids Ovesen i Gundesbøl, og Karen Eriksdatter i Skovsende, 1802 i Sønder Omme.
Laurids Pedersen Bagger i Horsens, og Marianne Rasmusdatter i Kørup, 1795 i Tamdrup.
Laurids Pedersen i Addit, og Kirsten Pedersdatter i Virklund, 1706 i Them.
Laurids Pedersen i Bjerlev i Hvejsel sogn, og Karen Lauridsdatter i Oksenbjerge, 1766 i Øster Nykirke.
Laurids Pedersen i Bjerlev, og Karen Sørensdatter i Nørre Kollemorten, 1708 i Øster Nykirke.
Laurids Pedersen i Frejlev (?), og Ida Marie Lauridsdatter, enke i Tåning, 1804 i Tåning.
Laurids Pedersen i Hansted, og Anne Andersdatter i Serridslev, 1734 i Vær.
Laurids Pedersen i Krejbjerggårde, og Maren Villadsdatter i Fuglsang, 1733 i Thyregod.
Laurids Pedersen i Sølund, og Mette Jørgensdatter i Bøgballe, 1676 i Øster Snede.
Laurids Pedersen i Tørring, og Margrethe Hansdatter, enke efter Jørgen Christensen i Sandvad, 1753 i Hvejsel.
Laurids Pedersen i Ørridslev, og Karen Andersdatter i Gangsted, 1691 i Gangsted.
Laurids Pedersen Skovby i Horsens, og Lisbeth Johansdatter i Borup, 1769 i Kattrup.
Laurids Pedersen Svane i København, og Else Margrethe Krag i Århus, 1792 i Vinding.
Laurids Pedersen Tandrup i Århus, og Johanne Marie Bidsted i Hoved, 1768 i Ørridslev.
Laurids Pedersen, enkemand i Fløjstrup, og Marie Sørensdatter på Højgård, 1764 i Grejs.
Laurids Pedersen, enkemand i Underup, og Anne Nielsdatter i Dørup, 1774 i Voerladegård.
Laurids Pedersen, skoleholder i Randbøl, og Karen Margrethe Pedersdatter i Uve, 1758 i Ringive.
Laurids Pedersen, væver i Båstrup, og Kirsten Rasmusdatter i Grejs, 1808 i Grejs.
Laurids Poulsen i Eriknauer, og Anne Rasmusdatter i Kalhave, 1780 i Hvirring.
Laurids Poulsen, enkemand, og Kirsten Hansdatter, enke i Jerlev, 1797 i Jelling.
Laurids Rasmussen i Aggestrup, og Sidsel Andersdatter i Brigsted, 1793 i Søvind.
Laurids Rasmussen i Båstrup, og Johanne Jørgensdatter i Møballe, 1744 i Kattrup.
Laurids Rasmussen i Båstrup, og Maren Jensdatter i Vær Præstegård, 1719 i Vær.
Laurids Rasmussen i Hedeby i Ringive sogn, og Anne Christensdatter i Bregnhoved, 1725 i Give.
Laurids Rasmussen i Hornborg, og Johanne Lauridsdatter, enke i Ørum, 1777 i Grejs.
Laurids Rasmussen i Horsens, og Johanne Marie Damgaard på Bisgård, 1812 i Tamdrup.
Laurids Rasmussen i Vissing, og Birgitte Jensdatter i Davding, 1762 i Grædstrup.
Laurids Rasmussen i Voerbjerg, og Anne Jørgensdatter i Såby, 1738 i Østbirk.
Laurids Rasmussen i Voerbjerg, og Edel Nielsdatter i Yding, 1739 i Østbirk.
Laurids Smed i Føvling, og Abelone Andersdatter i Bjerresmølle, 1765 i Åle.
Laurids Steffensen i Hornstrup, og Kirsten Terkildsdatter i Grejs, 1756 i Grejs.
Laurids Svendsen i Tinnet, og Anne Jensdatter i Lindet, 1744 i Thyregod.
Laurids Sørensen i Boes, og Maren Olufsdatter, enke efter Morten Nielsen i Hem, 1789 i Voerladegård.
Laurids Sørensen i Hansted, og Mette Nielsdatter i Urup Mølle, 1748 i Østbirk.
Laurids Sørensen i Hestlund i Give sogn, og Anne Villadsdatter i Dørken, 1738 i Thyregod.
Laurids Sørensen i Hygum, og Karen Jørgensdatter, 1743 i Skibet.
Laurids Sørensen i Ildved, og Ellen Cathrine Andersdatter, 1762 i Langskov.
Laurids Sørensen i Sødover, og Johanne Madsdatter i Smidstrup, 1763 i Nørup. (Iflg. Ringive KB).
Laurids Sørensen i Vejle, og Karen Henriksdatter på Skovdallund Mark, 1812 i Jelling.
Laurids Sørensen i Vester Lihme, og Maren Lauridsdatter i Store Almstok, 1787 i Randbøl.
Laurids Sørensen i Vinten, og Else Hansdatter i Hansted, 1755 i Hansted.
Laurids Sørensen i Vonsild, og Cathrine Dorthe Simonsdatter i Frederikshåb, 1777 i Randbøl.
Laurids Sørensen i Ås, og Anne Hansdatter i Gangsted, 1701 i Søvind.
Laurids Sørensen, enkemand, smed i Hedensted, og Maren Pedersdatter i Snede Præstegård, 1778 i Hedensted. (Iflg. Øster Snede KB).
Laurids Sørensen, og Anne Andersdatter i Thyregod, 1785 i Hover.
Laurids Thomsen i Vorret, og Anne Jensdatter i Løve, 1743 i Bryrup.
Laurids Thomsen ved Funder Kirke, og Johanne Pedersdatter i Salten, 1693 i Them.
Laurids Thomsen, og Karen Thomasdatter begge fra Eskris sogn i Sønderjylland, 1779 i Nørup.
Laurids Videriksen i Kærbølling, og Mette Frederiksdatter i Jennum, 1789 i Skibet.
Laurids Videriksen, enkemand i Kærbølling, og Inger Jensdatter i Bjerlev, 1793 i Hvejsel. (Iflg. Kollerup KB).
Laurids Villadsen på Mattrup, og Mette Pedersdatter i Davding, 1781 i Grædstrup.
Laurids Villumsen, enkemand i Davding, og Karen Nielsdatter i Yding, 1793 i Yding.
Laurids Vinter, enkemand i Horsens, og Vibeke Sofie Elisabeth Schmidt på Tyrrestrup, 1812 i Søvind.
Laurids Ditlev Johansen Friis i Odder, og Birthe Danielsdatter i Toftum, 1781 i Søvind.
Lorents Bynch, præst i Tønning - Træden, og Sofie Ingerslev i Borupgård, 1796 i Kattrup.
Lorents Liebert, og Sidsel Hansdatter i Korning, 1660 i Hvirring.
Lorents Rasmussen i Lundum, og Maren Jensdatter i Ejer, 1774 i Ovsted.
Ludvig Knudsen, enkemand, skomager i Jelling, og Karen Jacobsdatter i Grejs, 1764 i Grejs.
Ludvig Michael Lund, præst i Brande, og Lisbeth Kirstine From i Uldum Præstegård, 1802 i Uldum.
Mads Andersen i Brædstrup, og Maren Lauridsdatter i Træden, 1749 i Træden.
Mads Andersen i Hallundbæk, og Karen Hansdatter i Nørre Langelund, 1764 i Ringive.
Mads Andersen i Haustrup, og Sidsel Knudsdatter i Egholm Mølle, 1731 i Tørring.
Mads Andersen i Nørup, og Kirsten Pedersdatter i Balle, 1761 i Bredsten.
Mads Andersen i Ramskov i Give sogn, og Maren Jensdatter i Hedeby, 1811 i Ringive.
Mads Andersen i Rye, og Inger [Mgl.], enke efter Anders Hyrde i Vissingkloster, 1772 i Sønder Vissing.
Mads Andersen i Ørum, og Kirsten Mortensdatter i Kalhave, 1720 i Hvirring.
Mads Andersen i Ørum, og Sidsel Hansdatter i Boring, 1711 i Hvirring.
Mads Andersen Skejby, enkemand i Århus, og Maren Olufsdatter i Kannerup, 1808 i Hansted.
Mads Andersen, murermester i Skanderborg, og Mette Pedersdatter i Pindsmølle, 1784 i Sønder Vissing.
Mads Busch, murer i København, og Abelone Resen i Grumstrup, 1726 i Vedslet.
Mads Christensen i Almstok, og Anne Kirstine Eriksdatter i Gilhøj, 1813 i Givskud.
Mads Christensen i Engum, og Marianne Christensdatter i Sandvad, 1815 i Hvejsel.
Mads Christensen i Førstballe, og Anne Pedersdatter i Daldover, 1749 i Randbøl.
Mads Christensen i Give, og Cathrine Poulsdatter i Filskov, 1814 i Sønder Omme.
Mads Christensen i Hatting, og Maren Jørgensdatter, enke i Lundumskov, 1797 i Lundum.
Mads Christensen i Havrum, og Maren Andersdatter i Ustrup, 1758 i Hylke.
Mads Christensen i Kørup, og Karen Olufsdatter, 1755 i Uldum.
Mads Christensen i Lihme, og Maren Pedersdatter i Balle, 1780 i Bredsten.
Mads Christensen i Såby, og Kirsten Sørensdatter i Lundum, 1798 i Lundum.
Mads Christensen i Trampenbjerg, og Marianne Jørgensdatter i Ejer, 1804 i Ovsted.
Mads Christensen i Vesterlund, og Johanne Marie Jensdatter i Vinding, 1792 i Voerladegård.
Mads Christensen, enkemand i Felding, og Birthe Christensdatter, enke i Grarup, 1808 i Brande.
Mads Eriksen i Hjortebjerg Mølle i Højen sogn, og Marianne Andersdatter i Lureby, 1812 i Kollerup.
Mads Eriksen i Kragelundholm, og Kirsten Rasmusdatter i Hornbog, 1798 i Hvirring.
Mads Eskildsen, enkemand i Trustrup, og Karen Jensdatter, hyrdeenke i Gangsted, 1764 i Gangsted.
Mads Gydesen, enkemand i Sønderby i Grindsted sogn, og Karen Christensdatter, enke i Lindeballe, 1809 i Ringive.
Mads Hansen i Bredal, og Karen Lauridsdatter i Bredballe, 1759 i Hornstrup.
Mads Hansen i Bregnbjerg, og Anne Christensdatter i Fousing, 1811 i Hvejsel.
Mads Hansen i Lundumskov, og Anne Jensdatter, enke efter Niels Terkildsen, hyrde i Underup, 1755 i Underup.
Mads Hansen i Uldum, og Karen Pedersdatter i Bøgballe, 1742 i Øster Snede.
Mads Hansen i Ørum, og Bodil Christensdatter Brahe i Hesselballe, 1784 i Uldum.
Mads Henningsen, præst i Hammel - Voldby, og Sofie Amalie Mouridsdatter Højer på Rask, 1698 i Hvirring.
Mads Henriksen i Tyvkær, og Maren Christensdatter i Mellem Knabberup, 1778 i Skibet.
Mads Iversen i Høgelund, og Anne Hansdatter i Frøkær, 1731 i Ringive.
Mads Iversen i Stouby, og Bodil Zachariasdatter i Kattrup Præstegård, 1782 i Kattrup.
Mads Jacobsen i Lundumskov, og Lene Sørensdatter i Monbjerg, 1739 i Østbirk.
Mads Jacobsen, og Anne Pedersdatter i Lundum, 1733 i Østbirk.
Mads Jensen i Egebjerg, og Anne Jensdatter i Nebel, 1730 i Vær.
Mads Jensen i Elkær i Grene sogn, og Karen Hansdatter i Almstok, 1759 i Randbøl.
Mads Jensen i Hvirring, og Anne Clemensdatter på Agersbøl, 1684 i Øster Snede.
Mads Jensen i Høllund i Ødsted sogn, og Lene Hansdatter i Bredstenlund, 1809 i Bredsten.
Mads Jensen i Kovtrup, og Anne Marie Knudsdatter i Risager, 1749 i Thyregod.
Mads Jensen i Rønslunde, og Else Sørensdatter i Holtum / Lindved, 1794 i Grejs.
Mads Jensen i Rønslunde, og Kirsten Madsdatter i Skovsbøl, 1733 i Thyregod.
Mads Jensen i Vrønding, og Anne Mortensdatter i Vestbirk, 1745 i Østbirk.
Mads Jensen i Ørridslev, og Barbara Nielsdatter i Gjedved, 1759 i Tolstrup.
Mads Jensen i Ørridslev, og Karen Jensdatter i Tåning, 1758 i Tåning.
Mads Jensen, skrædder i Troelstrup, og Sofie Amalie Madsdatter i Brædstrup, 1809 i Ring.
Mads Jepsen i Søskov i Bredsten sogn, og Mette Kirstine Prebensdatter i Rugballe, 1813 i Jelling.
Mads Jepsen i Vindelev, og Anne Marie Jepsdatter i Tørring, 1739 i Tørring.
Mads Jepsen, enkemand i Fovsing, og Anne Pedersdatter i Tørring, 1771 i Tørring.
Mads Johansen i Grættrup, og Mette Sørensdatter i Lindet, 1741 i Thyregod.
Mads Johansen Slange, skrædder, og Johanne Cathrine Kloberg i Funder, 1813 i Them.
Mads Jørgensen i Borup, og Johanne Andersdatter i Gjedved, 1767 i Tolstrup.
Mads Jørgensen i Hedensted, og Anne Hansdatter i Vindelev sogn, 1801 i Kollerup.
Mads Knudsen i Balle, og Anne Knudsdatter i Lihmskov, 1790 i Nørup.
Mads Knudsen i Rindelev, og Kirsten Sørensdatter i Gjedved, 1778 i Tolstrup.
Mads Kolding i Ebeltoft, og Anne Caroline Haagen i Ebeltoft, 1795 i Kattrup.
Mads Lauridsen i Givskov, og Maren Nielsdatter i Uhre, 1790 i Brande.
Mads Lauridsen i Oksviggård i Højen sogn, og Grethe Nielsdatter på Haraldskær, 1809 i Skibet.
Mads Lauridsen på Urup, og Maren Jensdatter, enke i Ring, 1804 i Ring.
Mads Madsen i Jelling, og Marie Nielsdatter i Mellem Knabberup, 1806 i Skibet.
Mads Madsen i Loftlund, og Kirsten Eriksdatter, enke i Nørre Kollemorten, 1777 i Øster Nykirke.
Mads Madsen i Okslund, og Else Jensdatter i Bøvl, 1727 i Sønder Omme.
Mads Madsen Urskov i Tørring sogn, og Mette Kirstine Jørgensdatter, enke i Mølgårde, 1783 i Øster Nykirke.
Mads Madsen, enkemand i Loftlund, og Kirsten Eriksdatter, enke i Nørre Kollemorten, 1777 i Give.
Mads Mikkelsen i Holtum, og Maren Lauridsdatter i Ildved, 1729 i Hvejsel.
Mads Mogensen i Hatting, og Maren Christoffersdatter, enke i Ny Hauge, 1798 i Tørring.
Mads Mortensen i Give, og Anne Nielsdatter i Vesterlund, 1737 i Thyregod.
Mads Mortensen i Holtum, og Karen Nielsdatter i Fløjstrup, 1723 i Kollerup.
Mads Møller på Agersbøl, og [Mgl.] Hvas på Højgård, 1744 i Grejs.
Mads Nielsen i Horndrup, og Anne Nielsdatter i Hylke, 1745 i Hylke.
Mads Nielsen i Hovedskov, og Marie Kirstine Byrresdatter i Sønderdal, 1813 i Grædstrup.
Mads Nielsen i Lille Hestlund, og Kirsten Johansdatter i Lindeballe, 1787 i Ringive.
Mads Nielsen i Lindet, og Maren Thomasdatter i Kovtrup, 1757 i Hammer.
Mads Nielsen i Lindved / Thyregod sogn, og Anne Hansdatter i Molger, 1677 i Hvirring.
Mads Nielsen i Nebel, og Kirsten Madsdatter, enke i Ørridslev, 1797 i Ørridslev.
Mads Nielsen i Tinnet, og Johanne Jacobsdatter i Hvejsel, 1748 i Hvejsel.
Mads Nielsen i Trædballe, og Karen Christensdatter i Lihme, 1736 i Nørup.
Mads Nielsen i Uve, og Dorthe Kirstine Pedersdatter Falter i Hedegård i Grene sogn, nu i Frederikshåb, 1794 i Randbøl.
Mads Nielsen i Vindelev, og Johanne Hansdatter i Sindbjerglund, 1775 i Grejs.
Mads Nielsen i Vindelev, og Mette Nielsdatter på Højgård, 1782 i Vindelev. (Iflg. Grejs KB).
Mads Nielsen i Vonge i Øster Nykirke sogn, og Anne Christensdatter, enke i Knude, 1801 i Hvejsel.
Mads Nielsen i Ødsted i Bredsten sogn, og Anne Margrethe Hansdatter, 1809 i Langskov.
Mads Nielsen i Ørum Hovgård, og Kirsten Jensdatter i Uldum, 1808 i Uldum.
Mads Nielsen i Åstrup, og Sidsel Knudsdatter i Brædstrup, 1699 i Ring.
Mads Nielsen Sommer i Fredericia, og Lisbeth Cathrine Frisch i Horsens, 1813 i Grejs.
Mads Nielsen, enkemand i Bindeballe i Randbøl sogn, og Anne Margrethe Knudsdatter i Båstlund, 1811 i Ringive.
Mads Nielsen, enkemand i Elling, og Bodil Sørensdatter i Ustrup, 1717 i Hylke.
Mads Nielsen, skoleholder i Ravning, og Kirsten Hansdatter i Gammelby, 1782 i Ringive.
Mads Offersen i Klovborg, og Maren Svendsdatter i Åle, 1729 i Åle.
Mads Offersen, enkemand i Klovborg, og Maren Andersdatter, enke i Åle, 1730 i Klovborg.
Mads Olufsen i Langskov sogn, og Maren Jørgensdatter i Hornborg, 1752 i Hvirring.
Mads Olufsen på Mattrup, og Karen Sørensdatter i Enner, 1793 i Tamdrup.
Mads Olufsen, skrædder i Them, og Mette [Mgl.], enke efter Langballe i Vissing, 1769 i Sønder Vissing.
Mads Pedersen Hav i Bjerlev, og Anne Hansdatter i Farre, 1736 i Give.
Mads Pedersen i Hornstrup, og Maren Nielsdatter, 1736 i Grejs.
Mads Pedersen i Hvejsel, og Kirsten Jensdatter i Oksenbjerge, 1772 i Øster Nykirke.
Mads Pedersen i Hørup, og Karen Jensdatter i Lindved, 1757 i Grejs.
Mads Pedersen i Nim, og Kirsten Pedersdatter i Underup, 1751 i Underup.
Mads Pedersen i Tornvig, og Anne Christensdatter i Askær, 1801 i Brande.
Mads Pedersen i Tørring, og Anne Marie Hansdatter i Hauge, 1794 i Langskov.
Mads Pedersen i Tørring, og Anne Marie Jensdatter i Hauge, 1794 i Tørring.
Mads Pedersen i Uldum, og Else Andersdatter i Kodallund, 1712 i Hvirring.
Mads Pedersen i Åle, og Anne Jørgensdatter, enke efter Terkild Andersen i Molger, 1757 i Tamdrup.
Mads Pedersen, enkemand i Fædalsborg i Vester Hornstrup i Jelling sogn, og Anne Marie Madsdatter, enke i Lund Huse, 1811 i Bredsten.
Mads Pedersen, enkemand i Rye, og Maren Jensdatter i Vissing, 1775 i Sønder Vissing.
Mads Rasmussen i Ås, og Maren Jensdatter i Hovedgård, 1789 i Ørridslev.
Mads Rasmussen Sommer i Torup, og Anne Dorthe Hansdatter i Haldrup Mølle, 1749 i Vær.
Mads Rasmussen, enkemand i Lindved, og Maren Hansdatter i Sandbjerggård, 1810 i Hornstrup.
Mads Rasmussen, og Anne Rasmusdatter i Lindved, trolovet i Ølsted sogn, 1788 i Grejs.
Mads Salomonsen i Rye, og Karen Knudsdatter i Vissing Præstegård, 1805 i Sønder Vissing.
Mads Stærk i Hatting, og Mette Pedersdatter i Ring, 1760 i Ring.
Mads Sørensen Frausing i Knude i Hvejsel sogn, og Johanne Pedersdatter i Rejsenhus, 1811 i Tørring.
Mads Sørensen i Bjerlev, og Sidsel Cathrine Jensdatter, enke i Bøgballe, 1811 i Øster Snede.
Mads Sørensen i Givskud, og Maren Pedersdatter i Nørskov, 1734 i Ringive.
Mads Sørensen i Ildved, og Maren Nielsdatter i Tørring, 1725 i Tørring.
Mads Sørensen i Sødover, og Karen Bentsdatter i Papirmøllen, 1764 i Randbøl.
Mads Sørensen i Tofthøj, og Karen Christensdatter, enke efter Jens Mørk i Sødover, 1763 i Nørup.
Mads Sørensen i Vindelev, og Karen Pedersdatter i Holtum, 1731 i Grejs.
Mads Sørensen i Vissing, og Else Marie Pedersdatter i Møldrup, 1799 i Voerladegård.
Mads Sørensen i Ørum, og Maren Pedersdatter i Sole, 1750 i Øster Snede.
Mads Sørensen i Ørum, og Sidsel Thomasdatter i Bøgballe, 1780 i Øster Snede.
Mads Sørensen, skrædder i Brigsted, og Karen Henriksdatter i Horsens, 1761 i Søvind.
Mads Terkildsen i Ildved, og Karen Christensdatter på Grundet, 1772 i Hornstrup.
Mads Terkildsen i Jennum, og Abelone Rasmusdatter i Ildved, 1792 i Hvejsel.
Mads Thomsen i Hvirring, og Karen Nielsdatter i Bolbro, 1672 i Hvirring.
Mads Thomsen, enkemand i Givskud, og Kirsten Andersdatter i Ørnsholt, 1784 i Linnerup.
Mads Underup i Vindelev, og Karen Mikkelsdatter, 1753 i Langskov.
Mads Villadsen i Tørring, og Anne Lauridsdatter, enke i Vonge, 1778 i Øster Nykirke.
Mads Villumsen, enkemand, og Abelone Madsdatter i Thyregod sogn, 1784 i Tørring.
Mads Christian Mortensen i Hinnum, og Else Marie Pedersdatter, enke i Reventlowshede, 1806 i Randbøl.
Malte Hansen på Engelsholm, og Karen Christoffersdatter i Ollerup, 1757 i Bredsten.
Malte Jørgensen Chronius, skrædder i Egebjerg, og Ulrikke Tønnesdatter Staal i Vær Præstegård, 1747 i Vær.
Markus Andersen i Horsens, og Maren Andersdatter, enke efter Rasmus Eskildsen i Vinten, 1724 i Hvirring.
Markus Bendixen, enkemand i Horsens, og Mette Rasmusdatter i Bleld, 1779 i Nebel.
Markus Christensen, bødker i Underup, og Kirsten Holgersdatter i Vinten, 1774 i Tamdrup.
Markus Hansen i Underup, og Anne Pedersdatter i Kalhave, 1771 i Hvirring.
Markus Madsen Pagh i Viuf, og Maren Kirstine Andersdatter Møller i Nørup, 1787 i Nørup.
Markus Pedersen, enkemand i Hoved, og Anne Rasmusdatter i Grumstrup, 1766 i Vedslet.
Markus Pedersen, skomagersvend i Horsens, og Cathrine Marie Sørensdatter i Tønning, 1775 i Tønning.
Markus Rasmussen i Hoved, og Sidsel Nielsdatter i Grumstrup, 1757 i Vedslet.
Markus Skrædder, enkemand i Tofthøj, og Anne Marie Pedersdatter i Sole, 1790 i Øster Snede.
Markus Sørensen i Tofthøj i Gadbjerg sogn, og Maren Pedersdatter i Gammelmølle i Give sogn, 1813 i Give.
Markus Sørensen i Tofthøj, og Kirsten Christensdatter i Trollerup, 1755 i Nørup.
Markus Sørensen, enkemand, skrædder i Tofthøj, og Anne Marie Pedersdatter i Gammelsole, 1790 i Ringive.
Markus Thøgersen, enkemand i Davding i Grædstrup sogn, og Karen Eriksdatter, enke i Vinding, 1790 i Vinding.
Markus Vingaard i Horsens, og Maren Mossin i Idaslyst, 1742 i Åle.
Martin Jensen i Ris, og Maren Jensdatter i Fuglsang, 1730 i Givskud.
Martin Nielsen i Vester sogn, og Barbara Andersdatter i Linnerup, 1793 i Linnerup.
Martin Frederik Hansen, og Anne Nielsdatter i Saksild, 1727 i Hylke.
Mathias Albertsen i Stensballe, og Johanne Paaskesdatter i Ås, 1705 i Søvind.
Mathias Andersen i Tofthøj, og Karen Margrethe Pedersdatter i Vandel, 1794 i Randbøl.
Mathias Billedhugger, degn i Hjortshøj, og Cathrine Jørgensdatter på Bjerregård, 1724 i Åle.
Mathias Christensen Handberg, enkemand, smed på Tørringskov Mark, og Maren Hansdatter i Ølholm i Langskov sogn, 1807 i Tørring.
Mathias Christensen i Omme, og Anne Jensdatter i Grarup, 1792 i Brande.
Mathias Christensen i Ørbæk i Hoven sogn, og Maren Pedersdatter i Vorslunde, 1737 i Give.
Mathias Clemensen i Sødover, og Birgitte Lauridsdatter i Lund, 1766 i Bredsten.
Mathias Frandsen i Dørken, og Anne Christensdatter i Neder Donnerup, 1736 i Give.
Mathias Frandsen i Dørken i Thyregod sogn, og Kirsten Poulsdatter i Risbjerg, 1796 i Brande.
Mathias Hansen i Lindved, og Maren Madsdatter, hyrdeenke i Flemming, 1747 i Hvirring.
Mathias Hansen i Uve, og Helvig Marie Lauridsdatter i Ølholm i Langskov sogn, 1802 i Ringive.
Mathias Iversen, degn i Vinding, og Abelone Poulsdatter Kalmer i Vissing, 1809 i Sønder Vissing.
Mathias Jepsen i Hallundbæk, og Birthe Hansdatter i Brande sogn, 1813 i Sønder Omme.
Mathias Jørgensen, ladefoged i Meldrup, og Johanne Madsdatter i Horsens, 1775 i Vær.
Mathias Ladefoged i Meldrup, og Maren Iversdatter i Brigsted, 1783 i Søvind.
Mathias Lauridsen i Ravning, og Maren Hansdatter, enke efter Roer Nielsen i Bindeballe, 1749 i Randbøl.
Mathias Markussen i Lakkenborg, og Lene Jensdatter i Baggesgårde, 1759 i Sønder Omme.
Mathias Nielsen i Brigsted, og Kirsten Mogensdatter i Trustrup, 1693 i Søvind.
Mathias Nielsen i Sønder Grene, og Gunder Christensdatter i Stakroge, 1763 i Sønder Omme.
Mathias Pedersen i Kattrup, og Karen Christensdatter Rådved i Brigsted, 1749 i Søvind.
Mathias Pedersen i Sepstrup, og Anne Sørensdatter i Tåning, 1768 i Tåning.
Mathias Pedersen, enkemand i Hornstrup, og Anne Kirstine Jensdatter i Ildved, 1795 i Hvejsel.
Mathias Rahbæk, skolelærer i Rævsnæs på Lolland, og Maren Sørensdatter i Bredvad Mølle, 1807 i Træden.
Mathias Vedel i Nibe, og Anne Elisabeth Hansdatter på Skovgård, 1785 i Kollerup.
Mikkel [Mgl.] i Kobberbøl, og Maren Madsdatter i Kobberbøl, 1775 i Jelling.
Mikkel Andersen i Flemming, og Sidsel Sørensdatter i Vinten, 1756 i Tamdrup.
Mikkel Andersen i Grumstrup, og Anne Jørgensdatter i Hem, 1810 i Voerladegård.
Mikkel Andersen i Hansted, og Abelone Mikkelsdatter i Vinten, 1774 i Tamdrup.
Mikkel Andersen i Hørup, og Anne Madsdatter i Givskud, 1762 i Givskud.
Mikkel Andersen i Rugballe, og Maren Jensdatter i Østengård, 1786 i Skibet.
Mikkel Andersen i Åle, og Anne Margrethe Henriksdatter i Trebjerg, 1769 i Hvirring.
Mikkel Christensen i Davding, og Anne Sørensdatter i Tranholm, 1793 i Klovborg.
Mikkel Christensen i Farre, og Karen Thomasdatter i Oksenbjerge, 1716 i Øster Nykirke.
Mikkel Christensen i Ildved, og Anne Kirstine Jensdatter i Sødover, 1794 i Nørup.
Mikkel Christensen i Smidstrup, og Maren Pedersdatter, enke efter Peder Jensen i Lihme, 1693 i Nørup.
Mikkel Christensen i Ørum, og Anne Pedersdatter i Båstrup, 1711 i Øster Snede.
Mikkel Christian, enkemand i Kokborg Huse, og Mette Jensdatter, 1779 i Brande.
Mikkel Clausen i Brestenbro i Nim sogn, og Maren Steffensdatter i Løvet, 1745 i Klovborg.
Mikkel Eriksen i Gram, og Mette Pedersdatter i Ringkloster, 1743 i Hylke.
Mikkel Eriksen i Thyregodlund, og Maren Nielsdatter, enke i Husum, 1811 i Brande.
Mikkel Eskildsen, enkemand i Tebstrup, og Karen Rasmusdatter i Gjedved Mølle, 1791 i Tolstrup.
Mikkel Gydesen, bødker på Serridslevgård, og Anne Marie Lauridsdatter i Horsens, 1775 i Nebel.
Mikkel Hansen i Gangsted, og Maren Andersdatter i Ørridslev, 1750 i Ørridslev.
Mikkel Hansen i Såby, og Marie Jensdatter i Monbjerg, 1765 i Yding.
Mikkel Hansen, enkemand i Sondrup, og Anne Jensdatter i Elbæk, 1810 i Gangsted.
Mikkel Iversen i Vorret, og Anne Cathrine Jensdatter i Velling, 1736 i Bryrup.
Mikkel Jensen i Ballebo, og Maren Olufsdatter i Kirkegård, 1766 i Vedslet.
Mikkel Jensen i Eriknauer, og Ingeborg Steffensdatter i Vinten, 1811 i Tamdrup.
Mikkel Jensen i Hjortsvang, og Johanne Terkildsdatter i Vonge, 1709 i Øster Nykirke.
Mikkel Jensen i Korning, og Jens Frandsens datter i Hornborg, 1685 i Hvirring
Mikkel Jensen i Middelfart, og Malene Carstensdatter Vulf på Engelsholm, 1702 i Middelfart. (Iflg. Nørup KB).
Mikkel Jensen i Ring, og Mette Kirstine Christensdatter, enke i Hovedskov, 1787 i Grædstrup.
Mikkel Jensen i Skjoldbjerg, og Kirsten Christensdatter i Almstok, 1755 i Randbøl.
Mikkel Jensen i Tamdrup sogn, og Anne Jensdatter, enke i Kalhave, 1773 i Hvirring.
Mikkel Jensen i Tvingstrup, og Anne Jensdatter i Ballebo, 1756 i Gangsted.
Mikkel Jensen Vinter, enkemand på Vedslet Mark, og Lisbeth Nielsdatter, enke på Søvind Mark, 1813 i Søvind.
Mikkel Jensen, enkemand i Bjødstrup, og Maren Jensdatter i Båstrup, 1775 i Hylke.
Mikkel Jensen, enkemand i Horndrup, og Kirsten Madsdatter, 1811 i Vedslet.
Mikkel Johansen i Føvling, og Maren Jensdatter i Davding, 1744 i Klovborg.
Mikkel Jørgensen i Borupgård, og Mette Andersdatter i Eldrup, 1796 i Tolstrup.
Mikkel Lauridsen i Gudumkloster Mølle, og Ellen Kirstine Pedersdatter i Virklund, 1767 i Them.
Mikkel Lauridsen i Holtum, og Birthe Cathrine i Bredballe, 1783 i Hornstrup
Mikkel Lauridsen i Horsens, og Anne Pedersdatter i Lund, 1733 i Hvirring.
Mikkel Lauridsen i Kattrup, og Anne Eskildsdatter i Hoved, 1790 i Kattrup.
Mikkel Lauridsen i Kattrup, og Maren Rasmusdatter i Ørridslev, 1788 i Ørridslev.
Mikkel Madsen / Andersen i Hopballe, og Johanne Hansdatter i Hørup, 1781 i Hornstrup.
Mikkel Mikkelsen i Gjesing, og Mette Cathrine Sørensdatter, enke, 1811 i Vedslet.
Mikkel Mikkelsen i Uldum, og Mette Sørensdatter på Rask, 1791 i Hvirring.
Mikkel Mikkelsen i Vig i Bølling sogn, og Anne Ebbesdatter i Omvrå, 1728 i Sønder Omme.
Mikkel Mikkelsen, enkemand i Uldum, og Dorthe Jensdatter i Hvirring, 1770 i Hvirring.
Mikkel Mogensen Fogh i Århus, og Karen Burchard på Vorsø, 1703 i Søvind.
Mikkel Mortensen i Hansted, og Johanne Andersdatter i Bleld, 1726 i Vær.
Mikkel Mortensen i Nørup, og Johanne Iversdatter, enke i Brændgård i Lindeballe sogn, 1762 i Nørup.
Mikkel Mortensen i Tendrup, og Anne Marie Andersdatter i Eldrup, 1793 i Tolstrup.
Mikkel Mortensen, enkemand, og Johanne Iversdatter i Nørup, 1762 i Nørup. (Iflg. Ringive KB).
Mikkel Møller i Gjesing, og Anne Hansdatter i Grumstrup, 1721 i Vedslet.
Mikkel Møller i Gjesing, og Anne Mikkelsdatter, enke efter Morten Kirkegaard, 1723 i Vedslet.
Mikkel Nielsen England i Testrup, og Kirsten Christensdatter i Havreballe, 1777 i Hvirring. (Iflg. Tåning KB).
Mikkel Nielsen i Davding, og Anne Andersdatter, enke efter Niels Væver i Addit, 1773 i Sønder Vissing.
Mikkel Nielsen i Egebjerg, og Anne Jørgensdatter i Tvingstrup, 1743 i Ørridslev.
Mikkel Nielsen i Ejer, og Lisbeth Joensdatter i Lykke, 1735 i Hvirring.
Mikkel Nielsen i Enner, og Anne Sørensdatter på Urup, 1740 i Østbirk.
Mikkel Nielsen i Gangsted, og Karen Nielsdatter i Assendrup, 1754 i Vedslet.
Mikkel Nielsen i Jerlev, og Karen Jensdatter, enke efter Mads Christensen i Trollerup, 1775 i Nørup.
Mikkel Nielsen i Lundum, og Maren Henriksdatter i Lund, 1672 i Hvirring.
Mikkel Nielsen i Mesing, og Anne Nielsdatter i Ringkloster, 1785 i Hylke.
Mikkel Nielsen i Molger, og Sofie Amalie Lauridsdatter, enke i Hvirring, 1760 i Hvirring.
Mikkel Nielsen i Nyborg i Langskov sogn, og Kirsten Christensdatter i Træden, 1710 i Træden.
Mikkel Nielsen i Såby i Yding sogn, og Maren Andersdatter i Vissing, 1746 i Sønder Vissing.
Mikkel Nielsen i Tebstrup, og Else Nielsdatter i Overby, 1746 i Kattrup.
Mikkel Nielsen i Testrup, og Anne Rasmusdatter i Vedslet, 1789 i Vedslet.
Mikkel Nielsen i Træden, og Mette Sørensdatter, enke efter Knud Knudsen i Gantrup, 1795 i Voerladegård.
Mikkel Nielsen i Tvingstrup, og Johanne Kirstine Jensdatter i Stensballe, 1788 i Vær.
Mikkel Nielsen i Tvingstrup, og Karen Sørensdatter i Aggestrup, 1759 i Gangsted.
Mikkel Nielsen i Yding, og Karen Christensdatter i Ås, 1708 i Søvind.
Mikkel Nielsen Viby i Pindsmølle, og Else [Mgl.] i Ladegård, 1768 i Voerladegård.
Mikkel Nielsen, enkemand i Brørup, og Maren Pedersdatter, enke efter Jens Mikkelsen Gangsted i Vedslet, 1798 i Vedslet.
Mikkel Nielsen, enkemand i Gjesing, og Johanne Mikkelsdatter i Hoved, 1775 i Ørridslev.
Mikkel Nielsen, enkemand i Tørring, og Maren Pedersdatter i Ørum, 1794 i Grejs.
Mikkel Nielsen, enkemand, møller i Hopballe Mølle, og Maren Sørensdatter i Kragelund, 1807 i Øster Snede.
Mikkel Nielsen, enkemand, smed i Tørring, og Karen Christensdatter i Sole, 1778 i Øster Snede.
Mikkel Nielsen, smed i Bjerlev, og Else Mogensdatter i Nørre Kollemorten, 1721 i Øster Nykirke.
Mikkel Nielsen, smed i Tørring, og Mette Christensdatter i Ørum, 1773 i Grejs.
Mikkel Olufsen i Hvejsel, og Karen Jørgensdatter i Vonge, 1724 i Øster Nykirke.
Mikkel Olufsen i Ris, og Maren Jensdatter i Brørup, 1719 i Hylke.
Mikkel Olufsen, møller i Rødemølle, og Maren Jacobsdatter i Nissumgård, 1720 i Hylke.
Mikkel Ovesen i Hadrup, og Anne Margrethe Jacobsdatter i Grumstrup, 1777 i Vedslet.
Mikkel Pedersen i Grumstrup, og Karen Andersdatter i Gjedved, 1768 i Tolstrup.
Mikkel Pedersen i Hedensted, og Mette Jensdatter i Grejs, 1751 i Grejs.
Mikkel Pedersen i Hornborg, og Anne Marie Nielsdatter i Vrønding, 1772 i Tamdrup.
Mikkel Pedersen i Rugsted i Ødsted sogn, og Anne Mortensdatter i Lihmskov, 1800 i Nørup.
Mikkel Pedersen i Snabegård, og Karen Nielsdatter i Løvet, 1796 i Grædstrup.
Mikkel Pedersen i Vedslet, og Johanne Mikkelsdatter i Ballebo, 1701 i Gangsted.
Mikkel Pedersen i Vestbirk, og Maren Pedersdatter i Møldrup, 1795 i Voerladegård.
Mikkel Pedersen i Vorbjerg, og Mette Nielsdatter i Bleld, 1740 i Vær.
Mikkel Pedersen, enkemand i Føvling, og Anne Andersdatter i Hatting, 1813 i Føvling.
Mikkel Pedersen, enkemand i Grumstrup, og Anne Marie Nielsdatter i Hylke, 1792 i Hylke.
Mikkel Pedersen, enkemand i Åle, og Else Marie Andersdatter i Velgårde, 1809 i Klovborg.
Mikkel Rasmussen i Gangsted, og Anne Mikkelsdatter i Grumstrup, 1714 i Vedslet.
Mikkel Rasmussen i Horndrup, og Karen Pedersdatter i Ris, 1758 i Ovsted.
Mikkel Rasmussen i Kragelund, og Maren Rasmusdatter i Ildved, 1783 i Hvejsel.
Mikkel Rasmussen i Ås, og Kirsten Jensdatter i Gangsted, 1698 i Gangsted.
Mikkel Rasmussen, enkemand i Toftum, og Dorthe Andersdatter i Blirup, 1790 i Vær.
Mikkel Rasmussen, smed i Grumstrup, og Karen Pedersdatter i Ringkloster, 1797 i Hylke.
Mikkel Rudolfsen i Skanderborg, og Anne Lauridsdatter, enke i Båstrup, 1778 i Hylke.
Mikkel Skriver i Horsens, og Kirsten Dich på Engelsholm, 1809 i Nørup.
Mikkel Smed i Hjortsvang, og Else Vistisdatter i Holtum, 1705 i Grejs.
Mikkel Sørensen i Gangsted, og Karen Eskildsdatter i Ballegård på Ås Mark, 1809 i Søvind.
Mikkel Sørensen i Honum i Hvirring sogn, og Anne Rasmusdatter, enke efter Poul Smed, 1755 i Træden.
Mikkel Sørensen i Korning, og Maren Sørensdatter i Kragelund, 1754 i Øster Snede.
Mikkel Sørensen i Loft i Grindsted sogn, og Anne Else Poulsdatter i Vester Åst, 1810 i Ringive.
Mikkel Sørensen i Ris, og Kirsten Andersdatter i Horndrup, 1799 i Tåning.
Mikkel Sørensen i Skovsende, og Karen Jensdatter i Okslund, 1741 i Sønder Omme.
Mikkel Sørensen i Tebstrup, og Marie Pedersdatter i Hylke, 1730 i Hylke.
Mikkel Sørensen i Thyregodlund, og Anne Jensdatter i Nørre Snede, 1720 i Thyregod.
Mikkel Sørensen i Torp, og Karen Jørgensdatter i Såby, 1743 i Østbirk.
Mikkel Sørensen i Torup, og Anne Jensdatter i Sole, 1692 i Øster Snede
Mikkel Sørensen i Åle, og Sofie Amalie Lauridsdatter, enke i Hvirring, 1764 i Hvirring.
Mikkel Terkildsen i Hørup, og Mette Andersdatter i Lureby, 1726 i Kollerup.
Mikkel Thomsen i Ejer i Ovsted sogn, og Anne Sørensdatter i Elbæk, 1739 i Gangsted.
Mikkel Thomsen i Ås, og Anne Simonsdatter i Blirup, 1789 i Vær.
Mikkel Thomsen på Kjeldkær, og Anne Marie Lauridsdatter i Kærbølling, 1750 i Hvejsel.
Mikkel Thorsen, skræddersvend i Horsens, og Anne Olufsdatter i Addit, 1784 i Sønder Vissing.
Mogens Andersen i Plovslund, og Anne Margrethe Mikkelsdatter i Vandel, 1787 i Randbøl.
Mogens Christensen i Brørup, og Johanne Jensdatter i Testrup, 1779 i Kattrup.
Mogens Eskildsen i Thyregodlund, og Else Mouridsdatter i Filskov, 1700 i Sønder Omme.
Mogens Hansen i Føvling, og Karen Jensdatter, enke i Nørskov, 1757 i Klovborg.
Mogens Hansen i Vandel, og Anne Mette Andersdatter i Trollerup, 1814 i Nørup.
Mogens Hansen i Vandel, og Karen Lauridsdatter i Ulkind, 1753 i Ringive.
Mogens Hansen, enkemand i Sindbjerglund, og Maren Jensdatter i Hesselballe, 1810 i Uldum.
Mogens Jacobsen i Horsens, og Kirsten Jensdatter i Elling, 1790 i Ovsted.
Mogens Jensen i Ørridslev, og Margrethe Nielsdatter, enke i Ås, 1804 i Søvind.
Mogens Jensen, smed i Tyrsting, og Mette Andersdatter i Troelstrup, 1753 i Tønning.
Mogens Nielsen Torning, skoleholder i Gantrup, og Barbara Marie Nielsdatter Dahl i Underup, 1760 i Underup.
Mogens Nielsen, enkemand i Brørup, og Bodil Hansdatter i Grumstrup, 1776 i Hylke.
Mogens Pedersen i Funder, og Anne Hansdatter i Asklev, 1711 i Them.
Mogens Pedersen i Ondrup, og Else Pedersdatter i Vestbirk, 1749 i Østbirk.
Mogens Pedersen i Rostrup, og Margrethe Christensdatter i Vandel, 1812 i Randbøl.
Mogens Pedersen, kusk i Borup, Karen Andersdatter i Hansted, 1793 i Hansted.
Mogens Poulsen i Hover, og Kirsten Nielsdatter, enke i Grejs, 1801 i Grejs.
Morten Andersen i Brædstrup, og Karen Nielsdatter i Tønning, 1731 i Tønning.
Morten Andersen i Brørup, og Anne Kirstine Lauridsdatter i Ejer, 1755 i Ovsted.
Morten Andersen i Gammelstrup, og Kirsten Pedersdatter Børup, skovfogedenke i Addit, 1765 i Sønder Vissing.
Morten Andersen i Grumstrup, og Johanne Andersdatter i Ringkloster, 1709 i Hylke.
Morten Andersen i Naldal, og Anne Jensdatter i Træden, 1704 i Træden.
Morten Andersen i Vejle, og Anne Margrethe Douchwalt på Agersbøl, 1695 i Øster Snede.
Morten Andersen i Yding, og Mette Nielsdatter, enke i Vormsdalsgård, 1798 i Ovsted.
Morten Andersen i Østbirk, og Kirsten Andersdatter i Rådved, 1802 i Hansted.
Morten Andersen, og Anne Hansdatter, forlover i Enner, 1793 i Underup.
Morten Andersen, og Kirsten Mortensdatter i Uldum, 1703 i Skibet.
Morten Christensen i Birk sogn, og Anne Pedersdatter i Lund, 1674 i Hvirring.
Morten Christensen i Højen, og Kirsten Sørensdatter i Bredballe, 1751 i Hornstrup.
Morten Christensen i Vonge, og Anne Sørensdatter i Ulkær, 1780 i Grejs.
Morten Christensen Vilsted, snedker i Klovborg, og Karen Jørgensdatter Ravn i Viborg, 1735 i Klovborg.
Morten Clausen i Hornstrup, og Birthe Jacobsdatter i Grejs, 1796 i Grejs.
Morten Corneliusen, enkemand i Nebel i Vorbasse sogn, og Mette Pedersdatter, enke i Vandel, 1805 i Vorbasse. (Iflg. Randbøl KB).
Morten Eriksen i Falling, og Bodil Hansdatter, enke i Ballebo, 1799 i Gangsted.
Morten Eriksen på Ildved Mark, og Anne Marie Christensdatter i Hesselballe, 1799 i Uldum.
Morten Frandsen på Tirsbæk, og Dorthe Sørensdatter i Bredballe, 1798 i Hornstrup.
Morten From, enkemand i Vinding, og Kirsten Andersdatter i Addit, 1789 i Sønder Vissing.
Morten Hansen i Hadrup, og Anne Christiansdatter i Assendrup, 1796 i Vedslet.
Morten Hansen i Kalhave, og Karen Nielsdatter i Bøgballe, 1802 i Øster Snede.
Morten Hansen i Lihme, og Anne Cathrine Sørensdatter i Daldover, 1752 i Randbøl.
Morten Henriksen i Hornborg, og Mette Hieronymusdatter i Kragelund, 1795 i Øster Snede.
Morten Henriksen i Hornstrup, og Dorthe Nielsdatter i Grejs, 1803 i Grejs.
Morten Jacobsen, enkemand i Vilholt, og Marie Kirstine Christensdatter i Burgårde, 1799 i Grædstrup.
Morten Jensen i Gantrup, og Christiane Madsdatter i Addit, 1809 i Sønder Vissing.
Morten Jensen i Gesten sogn, og Kirsten Joensdatter i Bindeballe, 1803 i Randbøl.
Morten Jensen i Nygård, og Mette Nielsdatter i Kirkeby, 1689 i Sønder Omme.
Morten Jensen i Trebjerg, og Karen Olufsdatter Lykke, 1735 i Åle.
Morten Jensen i Troelstrup i Tønning sogn, og Anne Eriksdatter, enke i Burgårde, 1748 i Klovborg.
Morten Jensen i Åle, og Dorthe Jensdatter i Kokborg, 1707 i Hvirring.
Morten Johansen i Jerlev sogn, og Maren Pedersdatter i Vilstrup, 1813 i Skibet.
Morten Jørgensen From, enkemand i Vinding, og Anne Jørgensdatter i Dørup, 1788 i Voerladegård.
Morten Jørgensen, enkemand i Tørring, og Anne Andersdatter i Kalhave, 1755 i Hvirring.
Morten Jørgensen, hyrde i Hygum, og Kirsten Sørensdatter, 1719 i Ringive.
Morten Knudsen i Velgårde, og Birgitte Didriksdatter, 1729 i Åle.
Morten Lauridsen i Brædstrup, og Maren Pedersdatter i Flemming, 1805 i Ring. (Iflg. Hvirring KB).
Morten Lauridsen i Restrup, og Maren Charlotte Lemcke i Nim, 1759 i Nim.
Morten Lauridsen i Vestbirk, og Lisbeth Christensdatter i Torp, 1759 i Underup.
Morten Lauridsen, enkemand, skoleholder i Åstrup, og Karen Frandsdatter i Davding, 1803 i Føvling.
Morten Lauridsen, skoleholder i Åstrup, og Ellen Marie Christensdatter i Enner, 1801 i Tamdrup.
Morten Madsen i Meldrup, og Anne Pedersdatter, 1691 i Søvind.
Morten Madsen i Vrønding, og Anne Marie Simonsdatter i Hornborg, 1783 i Hvirring.
Morten Madsen, og Anne Nielsdatter i Jennum, 1787 i Hover.
Morten Mikkelsen i Smidstrup, og Karen Lauridsdatter på Engelsholm, 1726 i Nørup.
Morten Mortensen i Gammelstrup, og Anne Andersdatter i Over Vrønding, 1678 i Hvirring.
Morten Nielsen i Birk, og Maren Sørensdatter i Boring, 1719 i Hvirring.
Morten Nielsen i Borup, og Else Nielsdatter i Kørup, 1799 i Tamdrup.
Morten Nielsen i Brædstrup, og Kirsten Jepsdatter i Tønning, 1757 i Tønning.
Morten Nielsen i Burgårde, og Mette Sørensdatter i Åstrup, 1743 i Føvling.
Morten Nielsen i Davding, og Bente Lorentsdatter i Ring, 1727 i Ring.
Morten Nielsen i Grejs, og Maren Sørensdatter i Båstrup, 1732 i Grejs.
Morten Nielsen i Grumstrup, og Gertrud Jørgensdatter i Hovedgård, 1783 i Ørridslev.
Morten Nielsen i Grædstrup, og Anne Jensdatter i Tønning, 1712 i Tønning.
Morten Nielsen i Hedemølle, og Karen Rasmusdatter i Assendrup, 1788 i Vedslet.
Morten Nielsen i Hem, og Maren Olufsdatter i Voerladegård, 1780 i Rye.
Morten Nielsen i Hundslund, og Margrethe Lauridsdatter, enke i Søvind, 1813 i Søvind.
Morten Nielsen i Højen, og Karen Johansdatter i Balle, 1788 i Bredsten.
Morten Nielsen i Vinding, og Anne Kirstine Andersdatter i Åstrup, 1759 i Føvling.
Morten Nielsen i Østbæk i Ølgod sogn, og Maren Jensdatter i Lindeballe, 1814 i Ringive.
Morten Nielsen Stokholm gartner i Kobberbøl, og Anne Johanne Jensdatter Bredstrup i Skovdallund, 1768 i Nørup.
Morten Nielsen, separeret i Hårup, og Mette Jensdatter, enke i Virklund, 1798 i Them.
Morten Nielsen, skrædder i Vinding, og Anne Margrethe Rudolfsdatter i Salten, 1694 i Them.
Morten Olufsen i Voerladegård, og Sidsel Lauridsdatter i Yding, 1790 i Yding.
Morten Pedersen i Bredstenlund, Maren Pedersdatter i Slelde, 1776 i Skibet.
Morten Pedersen i Bæksgård, og Anne Jensdatter i Ris, 1749 i Givskud.
Morten Pedersen i Halkær, og Johanne Andersdatter i Grumstrup, 1703 i Vedslet.
Morten Pedersen i Løsning sogn, og Anne Mikkelsdatter på Haughus Mark, 1808 i Jelling.
Morten Pedersen i Nimdrup, og Birthe Jensdatter i Træden, 1761 i Træden.
Morten Pedersen i Spjarup, og Anne Nielsdatter i Gødding, 1757 i Nørup.
Morten Pedersen i Tåning, og Else Andersdatter i Yding, 1789 i Yding.
Morten Pedersen i Vingum, og Maren Hansdatter i Løve, 1787 i Bryrup.
Morten Pedersen på Hvirring Mark, og Anne Marie Christensdatter i Føvling, 1807 i Føvling.
Morten Pedersen Skaarup i Vester Høgild i Rind sogn, og Abelone Kjærsgaard i Brande, 1808 i Brande.
Morten Pedersen, enkemand i Grædstrup, og Birthe Lauridsdatter i Honum, 1758 i Hvirring.
Morten Pedersen, enkemand i Hygild i Ejstrup sogn, og Johanne Eriksdatter i Harrild, 1795 i Brande.
Morten Pedersen, enkemand i Hørup i Jelling sogn, og Kirsten Pedersdatter, enke efter Christen Madsen i Sødover, 1782 i Jelling. (Iflg. Nørup KB).
Morten Pedersen, enkemand i Stubberup, og Karen Andersdatter i Bøgballe, 1774 i Øster Snede.
Morten Pedersen, enkemand i Voerbjerg, og Anne Mette Jensdatter i Birknæs, 1798 i Østbirk.
Morten Poulsen i Boest, og Karen Hansdatter i Velling, 1709 i Bryrup.
Morten Poulsen i Hylke, og Karen Mikkelsdatter i Møballe, 1747 i Kattrup.
Morten Rasmussen i Stensballe, og Anne Jensdatter, enke i Brigsted, 1770 i Søvind.
Morten Rasmussen i Tåning, og Inger Jensdatter i Yding, 1793 i Yding.
Morten Rasmussen, skoleholder i Ås, og Kirsten Nielsdatter i Gangsted, 1752 i Gangsted.
Morten Sørensen i Bøllund i Give sogn, og Anne Jacobsdatter i Hindskov, 1749 i Thyregod.
Morten Sørensen i Bøllund, og Birthe Jacobsdatter i Ørnsholt, 1755 i Øster Nykirke.
Morten Sørensen i Mejsling, og Maren Pedersdatter i Jelling, 1752 i Jelling.
Morten Sørensen i Sødover i Nørup sogn, og Dorthe Thomasdatter i Balle, 1809 i Bredsten.
Morten Sørensen i Tvingstrup, og Sidsel Jensdatter i Kattrup, 1790 i Kattrup.
Morten Sørensen på Bjerregård, og Marie Magdalene Johansdatter i Gribstrup, 1779 i Hvirring.
Morten Sørensen på Serridslevgård, og Anne Cathrine Sørensdatter i Tvingstrup, 1789 i Ørridslev.
Morten Sørensen, enkemand i Lihmskov, og Dorthe Kirstine Hansdatter på Kjeldkær, 1774 i Nørup.
Morten Sørensen, murersvend i Nørup, og Dorthe Mikkelsdatter i Vinten i Tamdrup sogn, 1763 i Nørup.
Morten Thyresen i Stensballe i Vær sogn, og Margrethe Jacobsdatter i Havrum, 1681 i Hvirring.
Mourids Clemensen i Ørum, og Dorthe Pedersdatter i Båstrup, 1700 i Øster Snede.
Mourids Hansen, enkemand i Balle, og Christiane Jensdatter, 1800 i Ringive.
Mourids Hansen, enkemand i Vandel, og Margrethe Hansdatter, enke i Lindeballe, 1787 i Ringive.
Mourids Jensen i Gludsted, og Barbara Pedersdatter i Lille Bredlund, 1728 i Vrads.
Mourids Meyer, præst i Vinding, og Anne Marie Bredal i Præstegården, 1723 i Klovborg.
Mourids Mortensen i Sinding, og Marie Kirstine Staut, enke i Salten, 1792 i Them.
Mourids Nielsen Torning i Underup, og Mette Mortensdatter i Holm, 1763 i Østbirk.
Mourids Poulsen i Hårup, og Maren Jensdatter i Kodallund, 1731 i Hvirring.
Mourids Martin Christensen i Løvlund i Grene sogn, og Karen Christensdatter, enke i Lindeballe, 1808 i Ringive.
Niels [Mgl.] i Uth, og Inger Marie Sørensdatter på Urup, 1787 i Østbirk.
Niels [Mgl.], og Maren Hansdatter i Holtum, 1766 i Jelling.
Niels Adsersen i Træden, og Birthe Jørgensdatter i Enner, 1729 i Hvirring.
Niels Adsersen, enkemand i Ring, og Anne Kirstine Jensdatter i Bredvad Mølle, 1780 i Træden.
Niels Albertsen i Træden, og Mette Jensdatter i Birknæs, 1753 i Østbirk.
Niels Andersen Heftholm, enkemand i Halle, og Lisbeth Mikkelsdatter, enke i Klovborg, 1773 i Klovborg.
Niels Andersen i Arritskov, og Maren Jensdatter i Velling, 1722 i Bryrup.
Niels Andersen i Barrithule, og Karen Christensdatter i Åle, 1803 i Åle.
Niels Andersen i Bjørnskov, og Maren Jensdatter, 1742 i Vrads.
Niels Andersen i Bleld, og Kirsten Pedersdatter i Gjedved, 1745 i Tolstrup.
Niels Andersen i Burgårde, og Maren Jensdatter i Vissing, 1750 i Sønder Vissing.
Niels Andersen i Farre, og Anne Sørensdatter på Lindeballeholm Mark, 1793 i Ringive.
Niels Andersen i Gangsted, og Maren Jensdatter, enke efter Christen Rasmussen i Bleld, 1727 i Vær.
Niels Andersen i Gesten (?), og Maren Jensdatter i Vilstrup, 1696 i Skibet.
Niels Andersen i Grejs, og Ellen Marie Pedersdatter, enke i Kalhave, 1798 i Hvirring.
Niels Andersen i Jennum, og Else Clausdatter i Søskov, 1770 i Bredsten.
Niels Andersen i Lindved, og Maren Frederiksdatter i Båstrup, 1773 i Sindbjerg. (Iflg. Øster Snede KB).
Niels Andersen i Løsning, og Mette Jensdatter i Krollerup, 1799 i Øster Snede.
Niels Andersen i Naldal i Birk sogn, og Anne Sørensdatter i Enner, 1724 i Hvirring.
Niels Andersen i Nollund, og Anne Jacobsdatter i Møbjerg, 1737 i Sønder Omme.
Niels Andersen i Purup, og Anne Kirstine Jensdatter i Elling, 1776 i Ovsted.
Niels Andersen i Rugballe, og Anne Marie Nielsdatter i Randbøl, 1808 i Randbøl.
Niels Andersen i Siim, og Maren Nielsdatter, enke i Rye, 1793 i Rye.
Niels Andersen i Sinding sogn, og Kirsten Nielsdatter i Virklund, 1802 i Them.
Niels Andersen i Skårup, og Maren Jensdatter i Ringkloster, 1766 i Hylke.
Niels Andersen i Stensballe, og Karen Eskildsdatter, enke i Brigsted, 1738 i Søvind.
Niels Andersen i Stubberup, og Maren Christensdatter i Kragelund, 1763 i Øster Snede.
Niels Andersen i Them sogn, og Mette Rasmusdatter i Velling, 1701 i Bryrup.
Niels Andersen i Troelstrup, og Anne Andersdatter i Møldrup, 1747 i Voerladegård.
Niels Andersen i Troelstrup, og Karen Jensdatter i Vissing, 1754 i Sønder Vissing.
Niels Andersen i Vindelev, og Anne Bertelsdatter, enke efter Mikkel Olufsen på Hvolgård Mark, 1807 i Langskov.
Niels Andersen i Vinding, og Kirsten Sørensdatter i Vissing, 1749 i Sønder Vissing.
Niels Andersen i Vrads, og Anne Christensdatter i Them, 1792 i Them.
Niels Andersen i Vrold, og Unse Rasmusdatter i Båstrup, 1717 i Hylke.
Niels Andersen i Ørum, og Johanne Jacobsdatter i Havrum, 1706 i Hvirring.
Niels Andersen på Tofthøj Mark, og Lisbeth Christensdatter, enke i Harresø, 1805 i Givskud.
Niels Andersen Vonge i Brande sogn, og Anne Kirstine Pedersdatter i Donnerupgård, 1771 i Give.
Niels Andersen Weger i Gjedved, og Kirsten Madsdatter, enke i Bleld, 1727 i Vær.
Niels Andersen, enkemand i Kattrup, og Anne Cathrine Jensdatter i Hylke, 1781 i Hylke.
Niels Andersen, enkemand i Løsning, og Kirsten Terkildsdatter, enke i Vindelev, 1813 i Kollerup.
Niels Andersen, enkemand i Sønder Kollemorten, og Maren Olufsdatter i Ris, 1814 i Givskud.
Niels Andersen, enkemand i Trollerup i Nørup sogn, og Mette Margrethe Christensdatter i Vissing, 1768 i Nørup. (Iflg. Sønder Vissing KB).
Niels Andersen, enkemand i Vinding sogn, og Karen Christensdatter, 1807 i Kollerup.
Niels Andersen, enkemand i Vinding, og Ellen Rasmusdatter i Løve, 1766 i Bryrup.
Niels Andersen, og Karen Jensdatter, trolovet i Sindbjerg sogn, 1791 i Nim.
Niels Andersen, smed i Korning, og Karen / Maren Nielsdatter Flintholm i Hornborg, 1722 i Hvirring.
Niels Andreasen, enkemand i Såby, og Maren Andersdatter Brand i Møldruphus, 1810 i Voerladegård.
Niels Baltsersen i Ørridslev, og Kirstine Marie Jørgensdatter i Gjedved, 1789 i Ørridslev.
Niels Bech, degn i Kattrup, og Kirsten Hansdatter på Serridslevgård, 1786 i Nebel.
Niels Bendixen i Sønderborg, og Magdalene Thomasdatter i Vindelev sogn, 1672 i Kollerup.
Niels Bentsen i Møllegård i Give sogn, og Maren Pedersdatter i Tofthøj, 1767 i Ringive.
Niels Bentsen i Vinding, og Margrethe [Mgl.], enke efter Jens Brun i Mellem Knabberup, 1771 i Skibet.
Niels Bertelsen i Bjerlev, og Mette Christensdatter i Ollerup, 1788 i Bredsten.
Niels Bertelsen i Jelling sogn, og Johanne Pedersdatter i Lille Mosegård, 1733 i Thyregod.
Niels Bertelsen i Ørbæk, og Birthe Marie Nielsdatter, enke i Østerby, 1803 i Sønder Omme.
Niels Brandt, enkemand i Uldum, og Kirsten Nielsdatter i Neder Vrønding, 1689 i Hvirring.
Niels Brun i Grejs, og Else Jensdatter i Krollerup, 1749 i Øster Snede.
Niels Bølch i Åle, og Lisbeth Andersdatter i Føvling, 1771 i Ring.
Niels Bølch, og Lisbeth Andersdatter i Hårup, 1771 i Klovborg. (Iflg. Føvling KB).
Niels Caspersen i Ørum, og Anne Margrethe Lorentsdatter i Føvling, 1810 i Føvling.
Niels Caspersen, enkemand i Vester Ørum, og Gertrud Lauridsdatter i Bredballe, 1798 i Hornstrup.
Niels Caspersen, enkemand i Ørum, og Maren Sørensdatter i Uldum, 1796 i Uldum.
Niels Caspersen, enkemand i Østbirk [dvs. Ørum], og Bodil Marie Lorentsdatter i Føvling, 1811 i Føvling.
Niels Christensen Brun i Morsbøl, og Ellen Pedersdatter i Østerby, 1730 i Sønder Omme.
Niels Christensen Farre i Bindeballe, og Malene Pedersdatter i Tingkærhus, 1776 i Nørup.
Niels Christensen i Alsted Mølle, og Karen Jacobsdatter i Holms Mølle, 1805 i Hover.
Niels Christensen i Assendrup, og Else Madsdatter i Ildved, 1789 i Hvejsel.
Niels Christensen i Borup, og Johanne Nielsdatter i Gjedved, 1759 i Tolstrup.
Niels Christensen i Bryrup, og Jørgen Møllers enke i Nimdrup, 1780 i Grædstrup
Niels Christensen i Bygholm Mølle, og Karen Nielsdatter, enke i Marienlund, 1804 i Tamdrup.
Niels Christensen i Bække, og Karen Knudsdatter, 1689 i Nørup.
Niels Christensen i Givskud, og Margrethe Pedersdatter i Hygum, 1694 i Kollerup.
Niels Christensen i Gjedved, og Karen Rasmusdatter i Nim, 1785 i Nim.
Niels Christensen i Grejs Mølle, og Anne Margrethe Schantz i Kærbølling, 1759 i Bredsten.
Niels Christensen i Grumstrup, og Mette Hansdatter, enke i Kattrup, 1755 i Kattrup.
Niels Christensen i Hauge i Langskov sogn, og Maren Pedersdatter i Kalhave, 1757 i Hvirring.
Niels Christensen i Hauge, og [Mgl.] Pedersdatter i Lerager, 1738 i Givskud.
Niels Christensen i Hede i Ejstrup sogn, og Mette Christensdatter i Thyregodlund, 1735 i Thyregod.
Niels Christensen i Hejnsvig, og Anne Cathrine Pedersdatter, enke i Vrønding, 1811 i Tamdrup.
Niels Christensen i Hjarsbæk, og Karen Andersdatter i Addit, 1807 i Sønder Vissing.
Niels Christensen i Hornborg sogn, og Maren Olufsdatter i Dørken, 1814 i Thyregod.
Niels Christensen i Horsted, og Birgitte Jensdatter i Østengård, 1730 i Skibet.
Niels Christensen i Hvirring, og Maren Pedersdatter, enke i Ørum, 1804 i Hvirring. (Iflg. Grejs KB).
Niels Christensen i Høgsholt, og Abelone Knudsdatter i Holtum, 1746 i Grejs.
Niels Christensen i Jelling, og Margrethe Jørgensdatter i Trollerup, 1680 i Nørup.
Niels Christensen i Klejs, og Abelone Mikkelsdatter i Kragelund, 1730 i Øster Snede.
Niels Christensen i Kærgård i Thyregod sogn, og Karen Jensdatter i Grarup, 1786 i Brande.
Niels Christensen i Lønå i Thyregod sogn, og Margrethe Olufsdatter i Grarup, 1808 i Brande.
Niels Christensen i Nyborg, og Karen Christensdatter på Stovgård, 1794 i Tørring.
Niels Christensen i Nygård, og Bodil Jensdatter i Baggesgårde, 1763 i Sønder Omme.
Niels Christensen i Nørre Snede, og Anne Hansdatter i Vester Mølle, 1800 i Thyregod.
Niels Christensen i Odderup, og Anne Mouridsdatter i Filskov, 1758 i Sønder Omme.
Niels Christensen i Omvrå, og Abelone Pedersdatter i Hulmose, 1753 i Sønder Omme.
Niels Christensen i Solskov, og Karen Sørensdatter, enke i Charlottenlund, 1800 i Hornstrup.
Niels Christensen i Store Lihme i Nørup sogn, og Anne Christensdatter i Lund, 1802 i Bredsten.
Niels Christensen i Sønder Grene, og Anne Christensdatter i Stakroge, 1747 i Hoven. (Iflg. Sønder Omme KB).
Niels Christensen i Thyregod, og Maren Lauridsdatter i Haustrup, 1720 i Øster Nykirke.
Niels Christensen i Tirsvad, og Anne Cathrine Pedersdatter i Burgårde, 1774 i Klovborg.
Niels Christensen i Træden, og Bodil Jensdatter i Eldrup, 1799 i Tolstrup.
Niels Christensen i Uhre i Brande sogn, og Margrethe Olufsdatter i Simmelhus, 1749 i Brande. (Iflg. Sønder Omme KB).
Niels Christensen i Ulkær i Sindbjerg sogn, og Maren Lauridsdatter i Kalhave, 1755 i Hvirring.
Niels Christensen i Ulkær, og Maren Jensdatter i Bjerlev, 1762 i Hvejsel.
Niels Christensen i Ullerup, og Anne Nielsdatter i Lindeballe, 1727 i Ringive.
Niels Christensen i Vejle, og Karen Steffensdatter, 1689 i Skibet.
Niels Christensen i Vilstrup, og Dorthe Didriksdatter, 1681 i Randbøl.
Niels Christensen i Vinding, og Gertrud Holgersdatter i Vilholt, 1786 i Sønder Vissing.
Niels Christensen i Vinding, og Karen Sørensdatter i Them, 1710 i Them.
Niels Christensen i Vrønding, og Maren Andersdatter i Hornborg, 1772 i Hvirring.
Niels Christensen i Ølgod, og Kirsten Jensdatter i Hvelplund, 1803 i Sønder Omme.
Niels Christensen i Ølsted sogn, og Anne Mortensdatter i Egebjerg, 1790 i Hansted.
Niels Christensen i Ølsted, og Anne Eskildsdatter, enke efter Morten Jensen i Haldrup, 1801 i Vær.
Niels Christensen i Ørbæk, og Mette Ebbesdatter i Omvrå, 1730 i Sønder Omme.
Niels Christensen i Østbirk, og Inger Jensdatter i Træden, 1724 i Træden.
Niels Christensen i Åle, og Kirsten Christensdatter i Hårup, 1704 i Føvling.
Niels Christensen Klod i Rye Skovhus, og Karen Pedersdatter i Vissing, 1792 i Sønder Vissing.
Niels Christensen på Brandlund, og Karen Andersdatter i Fogstrup, 1701 i Them.
Niels Christensen på Engelsholm Mark i Nørup sogn, og Anne Marie Thomasdatter i Kollerup, 1810 i Bredsten.
Niels Christensen på Haraldskær, og Anne Marie Henriksdatter i Kærbølling, 1779 i Bredsten.
Niels Christensen på Kjeldkær, og Kirsten Sørensdatter, enke efter Søren Madsen i Søgårde, 1791 i Nørup.
Niels Christensen på Rugballe Mark, og Anne Lauridsdatter i Hvejsel, 1796 i Hvejsel.
Niels Christensen på Våbensholm, og Gertrud Marie Bertelsdatter i Ring, 1728 i Ring.
Niels Christensen Skærhoved, enkemand i Hornstrup, og Karen Henriksdatter i Kærbølling, 1785 i Bredsten.
Niels Christensen ved Funder Kirke, og Anne Marie Pedersdatter i Asklev, 1802 i Them.
Niels Christensen Weltz i Frørup sogn, og Kirsten Christensdatter i Bindeballe, 1793 i Randbøl.
Niels Christensen, enkemand i Bregnhoved i Give sogn, og Anne Iversdatter, enke i Thyregod, 1800 i Thyregod.
Niels Christensen, enkemand i Give, og Anne Marie Madsdatter i Ringive Præstegård, 1795 i Ringive.
Niels Christensen, enkemand i Pindsgård i Thyregod sogn, og Maren Pedersdatter, enke i Vemmelund, 1800 i Give.
Niels Christensen, enkemand i Træden, og Maren Christensdatter i Tønning Præstegård, 1772 i Tønning.
Niels Christensen, enkemand i Ølholm, og Anne Mortensdatter i Vonge, 1804 i Langskov.
Niels Christensen, enkemand på Rugballe Mark i Jelling sogn, og Else Nielsdatter i Bredsten sogn, 1799 Bredsten.
Niels Christensen, enkemand, skrædder i Grættrup, og Anne Cathrine Andersdatter i Sillerup, 1766 i Vrads.
Niels Christensen, og Kirsten Sørensdatter på Brandbjerg, 1786 i Gadbjerg. (Iflg. Kollerup KB).
Niels Christensen, skoleholder i Lihme, og Karen Sørensdatter i Givskud, 1751 i Givskud.
Niels Christiansen i Ølholm, og Karen Christensdatter Brahe, 1783 i Uldum.
Niels Christiansen, væver i Assendrup, og Birthe Danielsdatter, enke i Toftum, 1795 i Søvind.
Niels Christoffersen på Kalbygård, og Maren Nielsdatter i Nebel, 1772 i Nebel.
Niels Clausen i Vovlund, og Johanne Christensdatter i Lindeballe, 1719 i Ringive.
Niels Dal i Gammelby, og Lene Hansdatter i Østerby, 1762 i Sønder Omme.
Niels Dam i Elling, og Mette Mortensdatter i Vestbirk, 1783 i Østbirk.
Niels Didriksen i Sneptrup, og Kirsten Jensdatter i Tåning, 1806 i Tåning.
Niels Ebbesen i Molger, og Anne Gregersdatter i Kragelund, 1656 i Øster Snede.
Niels Ebbesen, enkemand på Mattrup, og Kirsten Pedersdatter i Hornborg, 1781 i Hvirring.
Niels Enevoldsen i Gjedved, og Helle Olufsdatter i Rådved, 1741 i Hansted.
Niels Eriksen på Rask, og Anne Dorthe Mikkelsdatter i Løve, 1798 i Bryrup.
Niels Eriksen, skoleholder i Ildved, og Marie Jørgensdatter i Vonge, 1796 i Øster Nykirke.
Niels Eskildsen i Arritskov i Nørre Snede sogn, og Anne Rasmusdatter i Gribstrup, 1726 i Klovborg.
Niels Eskildsen i Fogstrup, og Gertrud Christensdatter i Vissing, 1754 i Sønder Vissing.
Niels Eskildsen i Møballe, nu i Grumstrup, og Karen Christensdatter i Lund, 1800 i Tamdrup.
Niels Eskildsen i Vindelev, og Voldborg Mikkelsdatter i Holtum, 1728 i Grejs.
Niels Eskildsen, enkemand i Lundum, og Maren Sørensdatter, enke efter Thomas Lauridsen i Neder Vrønding, 1685 i Hvirring.
Niels Frandsen i Davding, og Kirsten Albertsdatter i Træden, 1729 i Træden.
Niels Frandsen i Lund i Tamdrup sogn, og Marie Cathrine [Mgl.] i Nimdrup, 1809 i Grædstrup.
Niels Frandsen i Sofienlund, og Johanne Bertelsdatter, enke i Bjerlev, 1802 i Hvejsel.
Niels Frandsen i Stensballe, og Birthe Christensdatter i Brigsted, 1704 i Søvind.
Niels Frandsen i Åstrup, og Birthe Hansdatter i Lund, 1779 i Tamdrup.
Niels Frandsen, enkemand i Stensballe, og Mette Jensdatter i Egebjerg, 1774 i Hansted.
Niels Frich, korporal i Vindelev, og Karen Sørensdatter på Højgård, 1708 i Grejs.
Niels Fæstersen i Oksenbjerge, og Maren Nielsdatter i Store Karlskov, 1793 i Ringive.
Niels Fæstersen, enkemand i Oksenbjerge i Nykirke sogn, og Margrethe Nielsdatter i Uhre, 1808 i Brande.
Niels Fæstersen, enkemand i Oksenbjerge, og Anne Jensdatter, enke i Nortvig i Nørre Snede sogn, 1798 i Øster Nykirke.
Niels Hansen i Ansager, og Kirstine Marie Gydesdatter i Nørskov, 1807 i Ringive.
Niels Hansen i Bjødstrup, og Maren Nielsdatter i Ringkloster, 1738 i Hylke.
Niels Hansen i Bredsten, og Mette Bertelsdatter i Rostrup, 1759 i Ringive.
Niels Hansen i Brædstrup, og Maren Pedersdatter i Addit, 1802 i Ring.
Niels Hansen i Gribstrup, og Maren Nielsdatter, enke i Linnerup, 1810 i Linnerup.
Niels Hansen i Herslev, og Kirsten Hansdatter i Sødover, 1795 i Nørup.
Niels Hansen i Hesselballe, og Margrethe Jensdatter, enke i Kalhave, 1800 i Hvirring.
Niels Hansen i Hvejsel, og Kirstine Marie Olufsdatter i Jelling, 1811 i Jelling.
Niels Hansen i Hvirring, og Anne Cathrine Jørgensdatter i Bøgballe, 1811 i Øster Snede.
Niels Hansen i Jelling, og Johanne Marie Olufsdatter i Hvirring, 1794 i Hvirring.
Niels Hansen i Korning, og Anne Christensdatter i Hvirring, 1683 i Hvirring.
Niels Hansen i Nørre Snede, og Maren Sørensdatter i Nørre Snede, 1727 i Give.
Niels Hansen i Purup, og Mette Kirstine Pedersdatter i Yding, 1813 i Yding.
Niels Hansen i Sattrup, og Karen Nielsdatter i Gjedved, 1774 i Tolstrup.
Niels Hansen i Serridslev, og Maren Johansdatter, enke i Tvingstrup, 1786 i Ørridslev.
Niels Hansen i Smidstrup, og Birgitte Nielsdatter i Lihme, 1730 i Nørup.
Niels Hansen i Stensballe, og Anne Jensdatter, enke i Tvingstrup, 1770 i Ørridslev.
Niels Hansen i Store Bredlund, og Maren Rasmusdatter i Løve, 1757 i Bryrup.
Niels Hansen i Svejstrup, og Anne Justsdatter i Rye Mølle, 1810 i Rye.
Niels Hansen i Træden, og Anne Jørgensdatter i Såby, 1760 i Yding.
Niels Hansen i Uldum, og Pernille Hansdatter i Stensballe, 1732 i Vær.
Niels Hansen på Lønborggård, og Laurentse Thygesen på Mattrup, 1773 i Tyrsting.
Niels Hansen, enkemand i Brædstrup i Ring sogn, og Anne Marie Pedersdatter, enke i Nimdrup, 1753 i Klovborg.
Niels Hansen, enkemand i Gjedved, og Anne Marie Markusdatter i Havrum, 1800 i Uldum.
Niels Hansen, enkemand i Hvejsel, og Bente Andersdatter i Skovbølling, 1807 i Jelling.
Niels Hansen, enkemand, gartner på Agersbøl, og Anne Sørensdatter i Snede Præstegård, 1786 i Dalby. (Iflg. Øster Snede KB).
Niels Hansen, maler i Vejle, og Maren Rasmusdatter i Bredballe, 1753 i Hornstrup.
Niels Hansen, møller i Skovdal Mølle, og Margrethe Nielsdatter, 1733 i Hvejsel.
Niels Hansen, væver i Grædstrup, og Maren Hansdatter i Tønning, 1761 i Tønning.
Niels Henningsen i Hover sogn, og Karen Lauridsdatter i Ildved, 1772 i Hvejsel.
Niels Henriksen i Andkær, og Anne Marie Pedersdatter i Vilstrup, 1792 i Skibet.
Niels Hieronymusen i Kragelund, og Dorthe Andersdatter, enke i Grejs, 1798 i Grejs.
Niels Holm i Gjellerup, og Anne Marie Bloch i Rye, 1782 i Rye.
Niels Iversen i Hjortsvang, og Mette Pedersdatter i Vonge, 1768 i Øster Nykirke.
Niels Iversen i Hornstrup, og Cathrine Jensdatter i Grejs, 1755 i Grejs.
Niels Iversen i Lønå, og Anne Margrethe Olufsdatter i Nygård, 1755 i Give.
Niels Iversen i Vorbasse sogn, og Marie Kirstine Mikkelsdatter i Guldbergsminde, 1803 i Randbøl.
Niels Iversen, enkemand i Højen, og Johanne Jensdatter i Bredballe, 1808 i Hornstrup.
Niels Jacobsen i Dørken i Thyregod sogn, og Maren Christensdatter i Neder Donnerup, 1814 i Give.
Niels Jacobsen i Grumstrup, og Sofie Jungs i Gangsted, 1722 i Gangsted.
Niels Jacobsen i Hvirring, og Anne Rasmusdatter i Nim, 1764 i Nim.
Niels Jacobsen i Lading, og Anne Marie Jensdatter i Tammestrup, 1778 i Tolstrup.
Niels Jacobsen i Purup, og Anne Andersdatter, enke i Bleld, 1771 i Vær.
Niels Jacobsen i Torup, og Anne Andersdatter, enke i Bleld, 1771 i Nebel.
Niels Jacobsen i Vrønding, og Karen Bentsdatter, enke i Underup, 1800 i Underup.
Niels Jensen Fisker på Rask, og Mette Pedersdatter i Klakring, 1679 i Hvirring.
Niels Jensen i Ammitsbøl, og Maren Poulsdatter, enke i Vilstrup, 1773 i Jerlev. (Iflg. Skibet KB).
Niels Jensen i Ansøgård, og Maren Christensdatter i Fogstrup, 1733 i Them.
Niels Jensen i Birkenæs, og Mette Sørensdatter Vilholt i Tønning, 1749 i Tønning.
Niels Jensen i Bleld, og Karen Rasmusdatter, enke i Kattrup, 1770 i Kattrup.
Niels Jensen i Boest, og Maren Jensdatter i Velling, 1699 i Bryrup.
Niels Jensen i Bording sogn, og Anne Jensdatter i Ansø Mølle, 1723 i Vrads.
Niels Jensen i Bøgballe, og Anne Steffensdatter, enke i Ørum, 1756 i Grejs.
Niels Jensen i Båstrup, og Karen Mikkelsdatter, enke i Lindved, 1760 i Grejs.
Niels Jensen i Daldover, og Voldborg Christensdatter, enke efter Christen Hansen i Kobberbøl, 1759 i Nørup.
Niels Jensen i Ejer i Ovsted sogn, og Anne Marie Jacobsdatter i Vissing, 1747 i Sønder Vissing.
Niels Jensen i Elling, og Maren Mikkelsdatter i Grumstrup, 1786 i Vedslet.
Niels Jensen i Eriknauer, og Karen Hansdatter, enke i Enner, 1788 i Tamdrup.
Niels Jensen i Farre, og Karen Jepsdatter i Papirmøllen, 1750 i Nørup.
Niels Jensen i Funder, og Else Jensdatter i Velling, 1755 i Bryrup.
Niels Jensen i Føvling, og Kirsten Eriksdatter i Vindelev sogn, 1675 i Kollerup.
Niels Jensen i Gangsted, og Anne Marie Ottesdatter, enke efter Laurids Bertelsen, anneksbonde i Vedslet, 1784 i Vedslet.
Niels Jensen i Gjedved, og Maren Andersdatter, enke i Ris, 1812 i Ovsted.
Niels Jensen i Grejs, og Mette Jørgensdatter på Grundet, 1783 i Hornstrup.
Niels Jensen i Grumstrup, og Gundel Jensdatter i Tvingstrup, 1764 i Ørridslev.
Niels Jensen i Hedeby i Ringive sogn, og Anne Jensdatter i Store Hestlund, 1814 i Give.
Niels Jensen i Hestlund, og Johanne Poulsdatter i Vilstrup, 1755 i Skibet.
Niels Jensen i Hjortsvang, og Mette Jensdatter i Kragelund, 1769 i Øster Snede.
Niels Jensen i Hornborg, og Else Margrethe Christensdatter i Horsens, 1746 i Tamdrup.
Niels Jensen i Horsens, og Johanne Olufsdatter i Flemming, 1676 i Hvirring.
Niels Jensen i Hoved, og Marie Dorthe Johansdatter i Kattrup, 1767 i Kattrup.
Niels Jensen i Hvirring, og Anne Cathrine Christensdatter i Nørholm, 1814 i Nørup.
Niels Jensen i Hygum, og Maren Jørgensdatter, 1754 i Langskov.
Niels Jensen i Højen, og Anne Mette Rasmusdatter i Balle, 1799 i Bredsten.
Niels Jensen i Højen, og Karen Jensdatter, enke efter Søren Lauridsen i Lureby, 1802 i Kollerup.
Niels Jensen i Hørup, og Else Andersdatter, 1740 i Skibet.
Niels Jensen i Javngyde, og Kirsten Andersdatter i Salten, 1763 i Them.
Niels Jensen i Katballe, og Anne Cathrine Jensdatter i Nyhus, 1776 i Thyregod.
Niels Jensen i Kattrup, og Anne Nielsdatter i Yding, 1736 i Yding.
Niels Jensen i Korning, og Karen Lauridsdatter i Kragelund, 1710 i Øster Snede.
Niels Jensen i Lindeballe, og Maren Nielsdatter i Ravning, 1780 i Bredsten.
Niels Jensen i Linnerup, og Maren Nielsdatter i Hvirring, 1794 i Hvirring.
Niels Jensen i Naldal, og Karen Nielsdatter i Enner, 1802 i Tamdrup.
Niels Jensen i Nortvig, og Gertrud Hansdatter i Brædstrup, 1751 i Ring.
Niels Jensen i Nørre Kollemorten, og Kirsten Vistisdatter i Plovstrup, 1791 i Tørring.
Niels Jensen i Remmerslund, og Anne Jensdatter i Kalhave, 1664 i Hvirring.
Niels Jensen i Rugballe, og Mette Marie Jørgensdatter, 1799 i Jelling. (Iflg. Kollerup KB).
Niels Jensen i Sandvad Huse, og Sidsel Elisabeth Rasmusdatter i Purup, 1804 i Østbirk.
Niels Jensen i Sejt, og Mette Kirstine Lauridsdatter i Lykkensro, 1810 i Vinding.
Niels Jensen i Simmelhus, og Kirsten Pedersdatter i Hjullund, 1759 i Sønder Omme.
Niels Jensen i Stubdrup i Harte sogn, og Mette Christensdatter, enke i Mørup, 1811 i Nørup.
Niels Jensen i Sønder Hindskov, og Anne Jensdatter i Katballe, 1767 i Thyregod.
Niels Jensen i Sønder Vissing, og Anne Pedersdatter i Tønning, 1760 i Tønning.
Niels Jensen i Testrup, og Lene Jensdatter, enke i Hansted, 1787 i Hansted.
Niels Jensen i Troelstrup, og Kirsten Jensdatter i Føvling, 1810 i Føvling.
Niels Jensen i Træden / Vinding, og Anne Marie Sørensdatter i Åstrup, 1760 i Føvling.
Niels Jensen i Træden, og Maren Andersdatter, enke i Davding, 1795 i Grædstrup.
Niels Jensen i Tyvkær, og Bodil Nielsdatter i Holtum, 1793 i Grejs.
Niels Jensen i Tønning, og Karen Thomasdatter i Gammelstrup, 1753 i Tamdrup. (Iflg. Tønning KB).
Niels Jensen i Tønning, og Maren Lauridsdatter, enke efter Hans Mikkelsen i Underup, 1785 i Underup.
Niels Jensen i Tørring, og Inger Jensdatter, 1727 i Åle.
Niels Jensen i Ulkær, og Karen Sørensdatter i Båstrup, 1696 i Øster Snede.
Niels Jensen i Utoft, og Anne Nielsdatter i Filskov, 1773 i Sønder Omme.
Niels Jensen i Vejle, og Karen Jørgensdatter, enke i Røddinghus, 1804 i Bredsten.
Niels Jensen i Veng, og Mette Salomonsdatter i Rye, 1791 i Rye.
Niels Jensen i Vitved, og Karen Nielsdatter, enke i Tåning, 1801 i Tåning.
Niels Jensen i Vorret, og Anne Pedersdatter i Velling, 1709 i Bryrup.
Niels Jensen i Vrønding, og Birgitte Pedersdatter i Torp, 1760 i Underup.
Niels Jensen i Ørridslev, og Anne Christensdatter i Grumstrup, 1691 i Vedslet.
Niels Jensen i Ålstrup, og Kirsten Hansdatter, 1701 i Vedslet.
Niels Jensen Kylling i Horsens, og Abelone Christensdatter i Kattrup, 1781 i Kattrup.
Niels Jensen Løve i Grejs sogn, og Anne Marie Sørensdatter i Bredballe, 1763 i Grejs. (Iflg. Hornstrup KB).
Niels Jensen Møller, enkemand i Tammestrup i Tolstrup sogn, og Karen Jacobsdatter i Elling, 1797 i Ovsted.
Niels Jensen Møller, enkemand, skoleholder i Grumstrup, og Lene Nielsdatter Aabye på Hanstedgård, 1777 i Hansted.
Niels Jensen Møller, skoleholder i Grumstrup, og Else Kirstine Fugl, degneenke i Vær, 1771 i Vedslet.
Niels Jensen Møller, skoleholder i Grumstrup, og Maren Jensdatter i Elling, 1779 i Ovsted.
Niels Jensen på Brandlund i Brande sogn, og Anne Nielsdatter i Fogstrup, 1712 i Them.
Niels Jensen på Mattrup, og Karen Jørgensdatter i Fuglris, 1760 i Grædstrup.
Niels Jensen Skibsted i Nedermølle, og Anne Lauridsdatter i Hoved Kro, 1779 i Ørridslev.
Niels Jensen Skifter, enkemand i Lundum, og Karen Rasmusdatter på Urup, 1790 i Østbirk.
Niels Jensen Vandmand i Træden, og Anne Marie Madsdatter i Addit, 1813 i Sønder Vissing.
Niels Jensen, enkemand i Grumstrup, og Inger Nielsdatter, enke i Båstrup, 1794 i Hylke.
Niels Jensen, enkemand i Knude, og Mette Mikkelsdatter i Grejs, 1804 i Grejs.
Niels Jensen, enkemand i Kodallund, og Abelone Mortensdatter i Lund, 1756 i Tamdrup.
Niels Jensen, enkemand i Oksenbjerge i Nykirke sogn, og Karen Andersdatter i Dalhus i Sejrup, 1812 i Thyregod.
Niels Jensen, enkemand i Sletkær i Nim sogn, og Maren Knudsdatter i Grønbjerg, 1805 i Tamdrup.
Niels Jensen, enkemand i Tebstrup i Ovsted sogn, og Sidsel Thomasdatter, enke i Dørup, 1766 i Voerladegård.
Niels Jensen, enkemand, hyrde i Nortvig i Nørre Snede sogn, og Kirsten Christensdatter, enke i Velgårde, 1747 i Klovborg.
Niels Jensen, enkemand, skrædder i Klovborg, og Dorthe Madsdatter i Grædstrup, 1776 i Klovborg.
Niels Jensen, feldbereder på Sejlgård (?), og Kirsten Nielsdatter i Them, 1697 i Them.
Niels Jensen, ladefoged på Grundet, nu i Havrum, og Maren Bertelsdatter i Grejs, 1695 i Grejs.
Niels Jensen, og Karen Clausdatter på Refstrup, 1752 i Hvejsel. (Iflg. Ringive KB).
Niels Jensen, og Mette Nielsdatter i Hygum på Mattrup gods, 1769 i Kollerup.
Niels Jensen, skomager i Skanderborg, og Anne Cathrine Jensdatter i Velling, 1752 i Bryrup.
Niels Jensen, skrædder i Holtum, og Magdalene Sørensdatter i Hvejsel, 1803 i Hvejsel.
Niels Jensen, væver i Burgårde, og Anne Andersdatter i Træden, 1765 i Træden.
Niels Jepsen i Føvling, og Lisbeth Mikkelsdatter i Skade, 1744 i Klovborg.
Niels Jepsen i Risbjerg i Brande sogn, og Anne Eriksdatter i Uve, 1734 i Ringive.
Niels Jessen i Brædstrup, og Anne Andersdatter i Tønning, 1715 i Tønning.
Niels Jessen i Uve, og Birgitte Christensdatter i Østerby, 1724 i Sønder Omme.
Niels Johansen i Sønder Vissing, og Anne Rasmusdatter i Them sogn, 1813 i Rye.
Niels Johansen i Sønder Vissing, og Anne Rasmusdatter i Voldborgkær, 1813 i Them.
Niels Johansen, snedkersvend i Pjedsted, og Maren Nielsdatter Buch i Kjeldkær Huse, 1794 i Bredsten.
Niels Jørgensen i Bøgballe, og Karen Sørensdatter, enke i Uldum, 1791 i Uldum.
Niels Jørgensen i Egebjerg, og Anne Christensdatter i Addit, 1754 i Sønder Vissing.
Niels Jørgensen i Fårup, og Anne Knudsdatter, enke efter Christen Harbo i Sønder Kollemorten, 1707 i Øster Nykirke.
Niels Jørgensen i Hedvigslund i Vedslet sogn, og Anne Knudsdatter i Ballebo, 1811 i Gangsted.
Niels Jørgensen i Holm, og Anne Cathrine Steffensdatter, enke i Tebstrup, 1806 i Ovsted.
Niels Jørgensen i Horsens, og Maren Holgersdatter i Brigsted, 1770 i Søvind.
Niels Jørgensen i Kattrup, og Mette Andersdatter, enke efter Niels Olufsen i Grumstrup, 1750 i Vedslet.
Niels Jørgensen i Kolding, og Maren Pedersdatter i Småkærhus, 1800 i Nørup.
Niels Jørgensen i Lund, og Anne Sørensdatter i Lundum, 1731 i Hvirring.
Niels Jørgensen i Modvig, og Maren Jensdatter i Bøvl (?), 1778 i Sønder Omme.
Niels Jørgensen i Nim, og Mette Jensdatter i Honum, 1730 i Hvirring.
Niels Jørgensen i Randbøl, og Anne Pedersdatter i Lihme, 1770 i Randbøl.
Niels Jørgensen i Serridslev, og Maren Jensdatter i Tvingstrup, 1792 i Ørridslev.
Niels Jørgensen i Snoghøj, og Karen Nisdatter i Vilstrup, 1782 i Skibet.
Niels Jørgensen i Stouby, og Kirsten Bertelsdatter, enke i Grejs, 1763 i Grejs.
Niels Jørgensen Thaarup i Ring Præstegård, og Gedske Kirstine Thomasdatter Krag i Tønning, 1721 i Ring.
Niels Jørgensen Østergård i Ustrup i Hylke sogn, og Anne Jepsdatter, enke efter Peder Møller i Bredvad Mølle, 1766 i Træden.
Niels Jørgensen, enkemand i Hansted, og Maren Pedersdatter i Lundum, 1764 i Lundum.
Niels Jørgensen, enkemand i Refsgårde i Egtved sogn, og Kirsten Olufsdatter i Tørskind, 1802 i Bredsten.
Niels Knudsen i Birk, og Maren Jørgensdatter, enke efter Søren Madsen i Vinten, 1726 i Hvirring.
Niels Knudsen i Bøgballe, og Karen Thomasdatter i Kalhave, 1760 i Hvirring.
Niels Knudsen i Elling, og Karen Jensdatter i Ås, 1702 i Søvind.
Niels Knudsen i Nim, og Anne Nielsdatter i Neder Vrønding, 1727 i Hvirring.
Niels Knudsen i Tammestrup, og Kirsten Pedersdatter i Rådved, 1744 i Hansted.
Niels Knudsen i Tørring, og Maren Pedersdatter i Vindelev sogn, 1701 i Kollerup.
Niels Knudsen i Vestbirk, og Anne Cathrine Lauridsdatter i Føvling, 1811 i Føvling.
Niels Knudsen i Vesterby, og Kirsten Nielsdatter i Bramdrup, 1772 i Ødsted. (Iflg. Bredsten KB).
Niels Knudsen i Vissing, og Mette Lauridsdatter i Brædstrup, 1760 i Ring.
Niels Knudsen, enkemand i Hørup i Jelling sogn, og Anne Pedersdatter på Agersbøl, 1781 i Jelling. (Iflg. Øster Snede KB).
Niels Knudsen, enkemand i Ås, og Anne Hansdatter i Haldrup, 1790 i Vær.
Niels Knudsen, og Else Hansdatter i Holtum, 1757 i Tørring.
Niels Kragelund i Varde, og Christen Lærke Møllers enke, 1725 i Øster Nykirke
Niels Lauridsen i Almstok i Randbøl sogn, og Anne Christensdatter i Mølgårde, 1791 i Øster Nykirke.
Niels Lauridsen i Ansager, og Kirsten Jørgensdatter, 1779 i Sønder Omme.
Niels Lauridsen i Bredal, og Karen Jensdatter i Store Lysholt, 1764 i Hornstrup.
Niels Lauridsen i Engum, og Kirsten Lauridsdatter i Bredballe, 1790 i Hornstrup.
Niels Lauridsen i Enner, og Anne Sørensdatter i Åstrup, 1771 i Underup. (Iflg. Føvling KB).
Niels Lauridsen i Fåruplund i Jelling sogn, og Karen Margrethe Thomasdatter i Lindeballe, 1812 i Ringive.
Niels Lauridsen i Grædstrup, og Mette Olufsdatter i Velling, 1707 i Bryrup.
Niels Lauridsen i Hedegård, og Anne Jepsdatter i Hallundbæk, 1750 i Sønder Omme.
Niels Lauridsen i Hedegård, og Kirsten Madsdatter i Lerager, 1753 i Givskud.
Niels Lauridsen i Korning, og Anne Hansdatter i Lund, 1728 i Hvirring.
Niels Lauridsen i Lindet, og Karen Pedersdatter i Lerager, 1737 i Givskud.
Niels Lauridsen i Nørskov i Lindeballe sogn, og Maren Hermansdatter i Farre, 1735 i Give.
Niels Lauridsen i Tolstrup, og Mette Cathrine Mikkelsdatter i Vedslet, 1790 i Vedslet.
Niels Lauridsen i Træden, og Gertrud Rasmusdatter i Enner, 1750 i Træden.
Niels Lauridsen i Tønning, og Mette Nielsdatter i Såby, 1753 i Yding.
Niels Lauridsen i Vindelev, og Karen Iversdatter i Ildved, 1792 i Hvejsel.
Niels Lauridsen Vinter i Yding, og Anne Simonsdatter, enke i Voerladegård, 1799 i Voerladegård.
Niels Lauridsen, enkemand i Høgsholt, og Anne Madsdatter i Sole, 1797 i Øster Snede.
Niels Lauridsen, enkemand i Håstrup i Smidstrup sogn, og Karen Jensdatter i Jennum, 1809 i Skibet.
Niels Lauridsen, enkemand i Nykirke sogn, og Jens Jensens datter i Molger, 1687 i Hvirring
Niels Lauridsen, og Johanne Jørgensdatter i Ringive, 1802 i Jelling.
Niels Lauridsen, smed i Dørup, nu i Them, og Lisbeth Rasmusdatter i Salten, 1751 i Them.
Niels Lorentsen i Hårup, og Anne Nielsdatter i Trebjerg, 1791 i Hvirring.
Niels Lyderiksen i Underup, og Sidsel Sørensdatter i Enner, 1767 i Tamdrup.
Niels Lyderiksen i Østbirk, og Margrethe Christensdatter i Underup, 1765 i Underup.
Niels Madsen i Dal, og Else Ebbesdatter i Omvrå, 1725 i Sønder Omme.
Niels Madsen i Daldover, og Maren Lauridsdatter, 1696 i Nørup.
Niels Madsen i Dørup, og Else Christensdatter i Tåning, 1758 i Ovsted.
Niels Madsen i Grejs, og Kirsten Mortensdatter i Kragelund, 1722 i Øster Snede.
Niels Madsen i Hjortsvang, og Else Jensdatter i Hårup, 1734 i Føvling.
Niels Madsen i Hovedskov, og Mette Marie Pedersdatter i Løve, 1792 i Bryrup.
Niels Madsen i Hvirring, og Maren Pedersdatter i Vestbirk, 1733 i Østbirk.
Niels Madsen i Kærshoved, og Jens Knudsens enke i Tømmerby, 1748 i Them
Niels Madsen i Kærshoved, og Maren Jacobsdatter i Asklev, 1720 i Them.
Niels Madsen i Ringive, og Maren Eriksdatter, 1696 i Nørup.
Niels Madsen i Smidstrup, og Mette Marie Mortensdatter i Almstok, 1792 i Randbøl.
Niels Madsen i Starup, og Mette Margrethe Rasmusdatter, enke i Hornstrup, 1772 i Hornstrup.
Niels Madsen i Tofthøj, og Kirsten Olufsdatter, enke efter Thomas Schantz i Kærbølling, 1764 i Bredsten.
Niels Madsen i Tvingstrup, og Maren Pedersdatter i Kattrup, 1762 i Kattrup.
Niels Madsen i Vilstrup, og Anne Beate Frederiksdatter i Kærbølling, 1790 i Bredsten.
Niels Madsen Sparre, smedesvend i Randers, og Maren Rasmusdatter i Ildved, 1784 i Hvejsel.
Niels Madsen, enkemand i Bredsten sogn, og Bodil Jacobsdatter i Nørre Vilstrup, 1806 i Skibet.
Niels Madsen, enkemand i Hedegård i Ejstrup sogn, og Sidsel Marie Martinsdatter i Risager, 1776 i Thyregod.
Niels Madsen, enkemand i Rønslunde i Ejstrup sogn, og Anne Christensdatter, enke i Lille Hestlund, 1805 i Give.
Niels Markussen i Egebjerg, og Maren Christensdatter i Torp, 1755 i Underup.
Niels Markussen i Hage, og Maren Jensdatter i Mølgårde, 1737 i Øster Nykirke.
Niels Markussen i Vrønding, og Maren Sejersdatter, enke efter Hans Kjeldbæk i Hornborg, 1788 i Hvirring.
Niels Martinsen, enkemand i Bovlstrup, og Maren Jensdatter, enke i Vedslet, 1792 i Vedslet.
Niels Mikkelsen i Assendrup, og Anne Jensdatter i Præstegården, 1753 i Vedslet. (Iflg. Gangsted KB).
Niels Mikkelsen i Brigsted, og Anne Andersdatter i Stensballe, 1717 i Vær.
Niels Mikkelsen i Brørup, og Ellen Nielsdatter i Tåning, 1799 i Tåning.
Niels Mikkelsen i Horsens, og Kirsten Mikkelsdatter i Egebjerg, 1770 i Hansted.
Niels Mikkelsen i Kærgård, og Karen Jensdatter i Gammelby, 1744 i Thyregod.
Niels Mikkelsen i Rådved, og Sidsel Nielsdatter i Ballebo, 1777 i Gangsted.
Niels Mikkelsen i Uldum, og Johanne Hansdatter i Kalhave, 1727 i Hvirring.
Niels Mikkelsen i Vissingkloster, og Ellen Sørensdatter i Yding, 1792 i Yding.
Niels Mikkelsen i Vork, og Marie Hansdatter i Kærbølling, 1789 i Bredsten.
Niels Mikkelsen Rustrup i Enner, og Vilhelmine Augusta Mathiasdatter Liebstrup, 1756 i Underup.
Niels Mikkelsen, enkemand i Havrum, og Maren Nielsdatter i Uldum, 1792 i Uldum.
Niels Mikkelsen, enkemand i Vissingkloster, og Karen Jacobsdatter i Hem, 1810 i Voerladegård.
Niels Mikkelsen, enkemand, og Johanne Rasmusdatter i Solskov, 1779 i Engum. (Iflg. Øster Snede KB).
Niels Mogensen i Brørup, og Karen Hansdatter i Tåning, 1805 i Hylke.
Niels Mogensen i Frederikshåb i Randbøl sogn, og Anne Elisabeth Madsdatter i Hedegård, 1796 i Give.
Niels Mogensen i Tovstrup, og Mette Marie [Mgl.] i Glarbo, 1810 i Them.
Niels Mortenen i Randbøl sogn, og Mette Nielsdatter, enke i Lildfrost, 1796 i Bredsten.
Niels Mortensen i Gammelstrup, og Anne Marie Mikkelsdatter i Vissing, 1760 i Sønder Vissing.
Niels Mortensen i Grejs, og Mette Jensdatter i Hornstrup, 1797 i Hornstrup.
Niels Mortensen i Hammer Mølle, og Mette Pedersdatter, 1804 i Tørring.
Niels Mortensen i Nørre Lintrup, og Anne Hansdatter i Jennum, 1801 i Skibet.
Niels Mortensen i Overby, og Anne Hansdatter, enke i Ris, 1791 i Ovsted.
Niels Mortensen i Slagballe, og Bodil Jensdatter i Brædstrup, 1781 i Ring.
Niels Mortensen i Vedslet, og Maren Jensdatter i Tvingstrup, 1752 i Ørridslev.
Niels Mortensen i Vinding, og Anne Nielsdatter i Vorret, 1726 i Them.
Niels Mortensen i Vinding, og Sidsel Pedersdatter, 1731 i Tønning.
Niels Mortensen i Åle, og Maren Mikkelsdatter i Stidsmølle, 1795 i Tyrsting.
Niels Mortensen i Åstrup, og Kirsten Sørensdatter i Træden, 1796 i Træden.
Niels Mortensen Kidde, ladefoged på Engelsholm, og Anne Elisabeth Rasmusdatter i Ollerup, 1759 i Nørup.
Niels Mortensen på Rask, og Maren Jepsdatter i Store Lysholt, 1786 i Hornstrup.
Niels Mortensen, enkemand i Kalhave, og Kirsten Andersdatter i Bøgballe, 1790 i Øster Snede.
Niels Mortensen, enkemand i Åle, og Johanne Hansdatter i Kragelund, 1804 i Øster Snede.
Niels Mortensen, og Mette Markusdatter, enke efter Christen Sørensen i Plovstrup, 1802 i Åle.
Niels N i Dørken i Thyregod sogn, og Margrethe Villadsdatter i Store Mosegård, 1727 i Give.
Niels Nibe i Hvilsted, og Anne Christensdatter i Vedslet, 1808 i Vedslet.
Niels Nielsen Graver, snedker i Brigsted, og Christine Margrethe Cortsen i Vær Præstegård, 1782 i Vær.
Niels Nielsen Grølsted i Horsens, og Anne Margrethe Terkildsdatter i Hornborg, 1751 i Hvirring.
Niels Nielsen Hovedskov, og Maren Rasmusdatter i Rishede i Klovborg sogn, 1813 i Ring.
Niels Nielsen i Bindesbøl i Lindeballe sogn, og Else Cathrine Mouridsdatter i Sønder Kollemorten, 1769 i Øster Nykirke.
Niels Nielsen i Bjødstrup, og Anne Sørensdatter i Yding, 1741 i Ovsted. (Iflg. Østbirk KB).
Niels Nielsen i Boring, og Karen Pedersdatter i Brædstrup i Ring sogn, 1801 i Hvirring.
Niels Nielsen i Bredal, og Peder Smeds datter i Ulkær, 1714 i Grejs
Niels Nielsen i Brigsted, og Karen Mathiasdatter i Stensballe, 1739 i Vær.
Niels Nielsen i Bøgballe, og Anne Sørensdatter i Gadbjerg, 1722 i Ringive.
Niels Nielsen i Båstrup, og Maren Olufsdatter i Ørum, 1794 i Grejs.
Niels Nielsen i Davding, og Maren Rasmusdatter i Vissing, 1779 i Sønder Vissing.
Niels Nielsen i Farre, og Anne Christensdatter i Lille Karlskov, 1775 i Ringive.
Niels Nielsen i Flemming, og Anne Kirstine Rasmusdatter i Uldum, 1797 i Hvirring.
Niels Nielsen i Gjedved, og Kirsten Pedersdatter i Torp, 1770 i Underup.
Niels Nielsen i Gjesing, og Anne Rasmusdatter i Grumstrup, 1753 i Vedslet.
Niels Nielsen i Gribstrup, og Bodil Johanne [Mgl.] i Ladegård, 1789 i Klovborg.
Niels Nielsen i Hjortsvang, og Bente Sørensdatter i Risager, 1725 i Thyregod.
Niels Nielsen i Holtum, og Maren Nielsdatter i Ildved, 1763 i Hvejsel.
Niels Nielsen i Hornstrup, og Maren Mortensdatter i Grejs, 1710 i Grejs.
Niels Nielsen i Horsens, og Karen Sørensdatter, enke i Molger, 1756 i Tamdrup.
Niels Nielsen i Hylke, og Maren Rasmusdatter i Horndrup, 1782 i Tåning.
Niels Nielsen i Jennum, og Maren Eriksdatter i Sødover, 1732 i Nørup.
Niels Nielsen i Kattrup sogn, og Maren Nielsdatter i Vedslet, 1732 i Vedslet.
Niels Nielsen i Kodallund, og Karen Nielsdatter på Bisgård, 1767 i Tamdrup.
Niels Nielsen i Kollemorten, og Anne Jensdatter i Ulkær, 1692 i Grejs.
Niels Nielsen i Krollerup / Honum, og Mette Sørensdatter i Hornborg, 1666 i Hvirring.
Niels Nielsen i Langballe i Vinding sogn, og Kirsten Jensdatter, enke efter Steffen Jensen Knub i Davding, 1747 i Klovborg.
Niels Nielsen i Loft i Grindsted sogn, og Bodil Pedersdatter i Farre, 1726 i Give.
Niels Nielsen i Lureby, og Anne Pedersdatter i Sole, 1760 i Øster Snede.
Niels Nielsen i Møllerup, og Karen Christensdatter i Vonge, 1710 i Øster Nykirke.
Niels Nielsen i Nebel i Vorbasse sogn, og Abelone Hansdatter i Store Almstok, 1764 i Randbøl.
Niels Nielsen i Nim, og Anne Pedersdatter i Åstrup, 1725 i Føvling.
Niels Nielsen i Nørskov, og Mette Olufsdatter i Filskov, 1690 i Sønder Omme.
Niels Nielsen i Pindsmølle, og Anne Marie Rasmusdatter i Møldrup, 1773 i Voerladegård.
Niels Nielsen i Præstegården, og Mette Andersdatter i Givskud, 1764 i Øster Nykirke.
Niels Nielsen i Randbøl, og Johanne Jacobsdatter i Lihme, 1769 i Nørup.
Niels Nielsen i Risager, og Kirsten Henriksdatter i Store Hjøllund, 1732 i Vrads.
Niels Nielsen i Sejrup, og Maren Lauridsdatter i Nørre Kollemorten, 1712 i Øster Nykirke.
Niels Nielsen i Sillerup, og Jørgen Jensens enke i Vedslet, 1751 i Vedslet
Niels Nielsen i Skårup i Fruering sogn, og Maren Madsdatter i Grumstrup, 1774 i Vedslet.
Niels Nielsen i Solskov, og Karen Thomasdatter i Havrum, 1750 i Hvirring.
Niels Nielsen i Tolstrup, og Anne Andersdatter i Ørridslev, 1774 i Ørridslev.
Niels Nielsen i Ulkær, og Karen Madsdatter i Krollerup, 1733 i Øster Snede.
Niels Nielsen i Vindelev, og Mette Mikkelsdatter i Bjerlev, 1737 i Hvejsel.
Niels Nielsen i Voerladegård sogn, og Anne Marie Hansdatter, enke i Burgårde, 1793 i Grædstrup.
Niels Nielsen i Vorbjerggård, og Johanne Hansdatter, enke i Hansted, 1765 i Hansted.
Niels Nielsen i Ørum i Sindbjerg sogn, og Maren Christensdatter i Ildved, 1801 i Hvejsel.
Niels Nielsen i Åle Præstegård, og Anne Mette Nielsdatter i Troelstrup, 1771 i Tønning.
Niels Nielsen på Urup, og Maren Nielsdatter, enke i Filskov, 1756 i Sønder Omme.
Niels Nielsen ved Funder Kirke, og Maren Pedersdatter i Asklev, 1735 i Them.
Niels Nielsen Velling, og Johanne Pedersdatter i Snede sogn, 1725 i Vrads.
Niels Nielsen, enkemand i Bindesbøl, og Johanne Marie Mouridsdatter i Sønder Kollemorten, 1771 i Øster Nykirke.
Niels Nielsen, enkemand i Grejs, og Lisbeth Frandsdatter, enke i Hornstrup, 1788 i Hornstrup.
Niels Nielsen, enkemand i Hvirring, og Lisbeth Nielsdatter i Åstrup, 1801 i Føvling.
Niels Nielsen, enkemand i Pedersholm, og Kirsten Markusdatter i Vilstrup, 1795 i Skibet.
Niels Nielsen, enkemand i Plovmandshave, og Anne Kirstine [Mgl.], enke i Skade, 1804 i Klovborg.
Niels Nielsen, enkemand i Troelstrup, og Kirsten Jensdatter i Addit, 1782 i Sønder Vissing.
Niels Nielsen, enkemand i Ødsted sogn, og Mette Marie Jensdatter i Ravning, 1802 i Bredsten.
Niels Nielsen, enkemand på Kærbølling Mark, og Anne Jensdatter i Teglhuset i Læborg sogn, 1808 i Bredsten.
Niels Nielsen, enkemand, hjulmand i Glasbjerg i Skibet sogn, og Maren Hansdatter, enke efter Mathias Skrædder i Bindeballe, 1761 i Randbøl.
Niels Nielsen, hyrde i Hårup, og Anne Nielsdatter i Træden, 1739 i Træden.
Niels Nielsen, kusk på Serridslevgård, og Kirsten Hansdatter i Ørridslev, 1806 i Ørridslev.
Niels Nielsen, og Johanne Andersdatter i Over Knabberup, 1791 i Hover.
Niels Nielsen, smed i Horsens, og Birthe Andersdatter i Hornborg, 1757 i Hvirring.
Niels Nissen, og Anne Andersdatter i Trædballe, 1719 i Nørup.
Niels Obysen i Trebjerg / Hvirring, og Kirsten Pedersdatter på Bjerregård, 1736 i Åle.
Niels Offersen, enkemand i Hvirring, og Mette Kirstine Pedersdatter, 1777 i Hvirring. (Iflg. Øster Snede KB).
Niels Olufsen Bach i Horsens, og Karen Marie Christoffersdatter i Vinten, 1809 i Tamdrup.
Niels Olufsen i [Balle], og Mette Jørgensdatter i Bindeballe, 1698 i Randbøl.
Niels Olufsen i Båstrup, og Maren Mortensdatter i Ørum, 1781 i Grejs.
Niels Olufsen i Grumstrup, og Maren Pedersdatter i Nissumgård, 1732 i Hylke.
Niels Olufsen i Lihmskov, og Mette Madsdatter i Vork, 1775 i Egtved. (Iflg. Kollerup KB).
Niels Olufsen i Ring, og Anne Sørensdatter i Davding, 1736 i Klovborg.
Niels Olufsen i Ullerup i Give sogn, og Sidsel Frandsdatter i Dørken, 1791 i Thyregod.
Niels Olufsen Lund i Urlev, og Mette Kirstine Pedersdatter i Hoved Nedergård, 1792 i Ørridslev.
Niels Pallesen i Plovstrup, og Anne Lauridsdatter i Them, 1717 i Them.
Niels Pallesen i Plovstrup, og Bodil Lauridsdatter i Haustrup, 1715 i Øster Nykirke.
Niels Pallesen i Plovstrup, og Kirsten Andersdatter, 1714 i Vrads.
Niels Pedersen Bjerregaard, enkemand i Hørup, og Karen Olufsdatter på Låge, 1773 i Grejs.
Niels Pedersen Dørslund i Hårup i Føvling sogn, og Kirsten Sørensdatter, enke i Toftløs, 1813 i Thyregod.
Niels Pedersen Hald i Enner, og Kirsten Pedersdatter i Monbjerg, 1792 i Østbirk.
Niels Pedersen i Bredal, og Anne Pedersdatter i Solskov, 1690 i Øster Snede.
Niels Pedersen i Bryrup, og Maren Pedersdatter i Burgårde, 1731 i Klovborg.
Niels Pedersen i Brædstrup, og Sidsel Steffensdatter i Davding, 1805 i Grædstrup.
Niels Pedersen i Bække, og Johanne Mikkelsdatter i Vandel, 1794 i Randbøl.
Niels Pedersen i Bøgebjerg i Føvling sogn, og Karen Mortensdatter i Over Kodallund, 1694 i Hvirring.
Niels Pedersen i Damgård, og Bodil Pedersdatter i Bjerlev, 1732 i Hvejsel.
Niels Pedersen i Dørup, og Anne Jensdatter i Vissing, 1749 i Sønder Vissing.
Niels Pedersen i Dørup, og Mette Marie Rasmusdatter i Vissing, 1788 i Sønder Vissing.
Niels Pedersen i Enner, og en pige i Holm, 1778 i Østbirk
Niels Pedersen i Farre Gamle Møllested, og Anne Nielsdatter i Høgelund, 1750 i Ringive.
Niels Pedersen i Farre Mølle, og Maren Nielsdatter, skilt fra Jens Nielsen i Filskov, 1763 i Sønder Omme.
Niels Pedersen i Føvling, og Karen Andersdatter i Træden, 1697 i Træden.
Niels Pedersen i Gammelstrup, og Anne Marie Thomasdatter i Gantrup, 1779 i Voerladegård.
Niels Pedersen i Gangsted sogn, og Maren Hansdatter i Båstrup, 1791 i Hylke.
Niels Pedersen i Grejs, og Anne Lauridsdatter, 1779 i Uldum.
Niels Pedersen i Grejs, og Kirsten Bertelsdatter i Fløjstrup, 1744 i Grejs.
Niels Pedersen i Harresø, og Dorthe Jensdatter i Sødover, 1715 i Nørup.
Niels Pedersen i Hjortlund, og Mette Madsdatter i Langelund Mølle, 1733 i Ringive.
Niels Pedersen i Horndrup, og Kirsten Rasmusdatter, enke efter Christen Nielsen i Båstrup, 1716 i Hylke.
Niels Pedersen i Horsens, og Anne Jensdatter i Hårup, 1800 i Føvling.
Niels Pedersen i Hygum, og Anne Andersdatter i Lund, 1740 i Grejs.
Niels Pedersen i Hørup, og Maren Nielsdatter på Agersbøl, 1782 i Øster Snede.
Niels Pedersen i Jerlev, og Maren Nisdatter i Vilstrup, 1802 i Skibet.
Niels Pedersen i Kalhave, og Maren Jørgensdatter i Hansted, 1736 i Hansted.
Niels Pedersen i Klink, og Karen Pedersdatter i Kirkeby, 1763 i Felding. (Iflg. Sønder Omme KB).
Niels Pedersen i Kolding, og Mette Kirstine Nielsdatter på Engelsholm Mark, 1812 i Nørup.
Niels Pedersen i Lundum, og Maren Christensdatter i Ulkær, 1773 i Grejs.
Niels Pedersen i Lundum, og Mette Mikkelsdatter, enke efter Jens Juliusen, 1780 i Nim.
Niels Pedersen i Lønsgård i Linnerup sogn, og Ingeborg Pedersdatter i Davding, 1725 i Klovborg.
Niels Pedersen i Nimdrup, og Anne Nielsdatter i Åle, 1751 i Føvling.
Niels Pedersen i Nørre Snede, og Inger Nielsdatter i Klovborg, 1797 i Klovborg.
Niels Pedersen i Nørskov, og Maren Pedersdatter i Bjerlev, 1790 i Hvejsel.
Niels Pedersen i Odderbæk, og Kirsten Madsdatter den ældre i Damgård, 1710 i Øster Nykirke.
Niels Pedersen i Plovslund, og Jens Rasmussens søster i Hedeby, 1769 i Ringive
Niels Pedersen i Plovslund, og Kirsten Poulsdatter i Randbøl, 1776 i Randbøl.
Niels Pedersen i Præstegården, og Kirsten Pedersdatter i Kattrup, 1767 i Ovsted.
Niels Pedersen i Ring, og Maren Nielsdatter i Åstrup, 1725 i Føvling.
Niels Pedersen i Ris, og Anne Cathrine Lauridsdatter i Tåning, 1765 i Tåning.
Niels Pedersen i Rye, og Maren Nielsdatter i Addit, 1755 i Sønder Vissing.
Niels Pedersen i Sandfeld, og Anne Jensdatter i Omvrå, 1707 i Sønder Omme.
Niels Pedersen i Sillesthoved, og Maren Madsdatter i Skovsbøl, 1726 i Thyregod.
Niels Pedersen i Sillesthoved, og Mette Nielsdatter i Uve, 1738 i Ringive.
Niels Pedersen i Sindbjerglund, og Kirsten Sørensdatter i Kokborg, 1708 i Hvirring.
Niels Pedersen i Stenderup, og Karen Christensdatter i Solskov, 1676 i Øster Snede.
Niels Pedersen i Sønder Kollemorten i Nykirke sogn, og Anne Elisabeth Villadsdatter i Tørring, 1808 i Tørring.
Niels Pedersen i Tønning, og Kirsten Nielsdatter, enke i Vinding, 1799 i Vinding.
Niels Pedersen i Tørring, og Anne Olufsdatter i Boring, 1717 i Hvirring.
Niels Pedersen i Tåning, og Maren Abelsdatter i Tebstrup, 1779 i Ovsted.
Niels Pedersen i Uhre i Brande sogn, og Anne Christensdatter i Sejrup, 1806 i Thyregod.
Niels Pedersen i Vedslet, og Karen Jochumsdatter i Vestbirk, 1793 i Østbirk.
Niels Pedersen i Vilsted, og Kirsten Nielsdatter i Vedslet, 1685 i Vedslet.
Niels Pedersen i Vindelev, og Karen Jacobsdatter i Hvejsel, 1758 i Hvejsel.
Niels Pedersen i Vinten, og Ellen Johansdatter, enke efter Christen Hansen i Linnerup, 1791 i Linnerup.
Niels Pedersen i Ørskov, og Maren Rasmusdatter i Ustrup, 1742 i Hylke.
Niels Pedersen i Åle, og Else Christensdatter i Flemming, 1673 i Hvirring.
Niels Pedersen i Åle, og Kirsten Markusdatter i Træden, 1761 i Træden.
Niels Pedersen i Åle, og Maren Jensdatter i Molger, 1743 i Tamdrup.
Niels Pedersen i Ås, nu i Hundslund sogn, og Anne Jensdatter i Haldrup, 1805 i Vær.
Niels Pedersen Krag i Slagballe, og Johanne Jensdatter i Vinding, 1756 i Vinding.
Niels Pedersen på Egtved Mark, og Else Hansdatter i Store Lihme, 1812 i Nørup.
Niels Pedersen Søndergaard i Vesterlund, og Anne Jensdatter i Hedegård, 1717 i Thyregod.
Niels Pedersen, enkemand i Stensballe, og Anne Mathiasdatter i Brigsted, 1750 i Søvind.
Niels Pedersen, enkemand i Trollerup, og Mette Margrethe Christensdatter Schmidt i Sønder Vissing, 1768 i Nørup.
Niels Pedersen, enkemand i Tyrsting, og Anne Cathrine Nielsdatter i Vissing, 1805 i Tyrsting.
Niels Pedersen, enkemand, smed i Tåning, og Kirsten Christensdatter i Hoved Nedergård, 1809 i Ørridslev.
Niels Pedersen, og Johanne Iversdatter i Vonge, 1766 i Tørring.
Niels Pedersen, og Margrethe Jensdatter, 1767 i Hvejsel. (Iflg. Kollerup KB).
Niels Pedersen, smed i Bredal, og Maren Pedersdatter i Gammelsole, 1685 i Øster Snede.
Niels Poulsen i Hejnsvig, og Karen Jørgensdatter i Skovsende, 1711 i Sønder Omme.
Niels Poulsen i Kaldæa, og Marie Nielsdatter i Hvinningdal, 1803 i Them.
Niels Poulsen i Trustrup, og Margrethe Pedersdatter i Lyshøj, 1790 i Nebel.
Niels Poulsen på Hvolgård Mark, og Anne Kirstine Jensdatter, enke i Bjerlev, 1803 i Hvejsel.
Niels Rafaelsen i Ørting, og Kirsten Rasmusdatter i Toftum, 1756 i Søvind.
Niels Rasmussen Bach i Linå sogn, og Birthe Jørgensdatter i Valbygård, 1805 i Them.
Niels Rasmussen i Birkenæs i Østbirk sogn, og Maren Mortensdatter Møller i Tønning, 1764 i Tønning.
Niels Rasmussen i Birknæs, og Anne Marie Mikkelsdatter i Tåning, 1767 i Tåning.
Niels Rasmussen i Bleld, og Kirsten Jensdatter i Tvingstrup, 1752 i Vær.
Niels Rasmussen i Grædstrup, og Kirsten Mogensdatter i Åstrup, 1724 i Føvling.
Niels Rasmussen i Egebjerg, og Anne Jensdatter i Hvirring, 1744 i Hvirring.
Niels Rasmussen i Elbæk, og Anne Sørensdatter på Tyrrestrup, 1760 i Søvind.
Niels Rasmussen i Gjedved, og Anne Margrethe Poulsdatter i Sattrup, 1791 i Østbirk.
Niels Rasmussen i Grejs, og Maren Rasmusdatter i Fousing, 1729 i Hvejsel.
Niels Rasmussen i Grædstrup, og Mette Cathrine [Mgl.] i Åstrup, 1785 i Føvling.
Niels Rasmussen i Hadrup, og Karen Jensdatter i Kattrup, 1792 i Kattrup.
Niels Rasmussen i Hedensted, og Anne Nielsdatter i Vinten, 1693 i Hvirring.
Niels Rasmussen i Horsens, og Anne Lauridsdatter i Stensballe, 1691 i Vær.
Niels Rasmussen i Højen, og Ellen Pedersdatter i Gartnerhuset, 1807 i Hornstrup.
Niels Rasmussen i Madshøjhus på Tudved Mark i Ødsted sogn, og Christiane Christensdatter i Tørskind, 1795 i Bredsten.
Niels Rasmussen i Nedenskov, og Anne Marie Nielsdatter i Yding, 1770 i Yding.
Niels Rasmussen i Overby, og Maren Jensdatter i Tebstrup, 1755 i Ovsted.
Niels Rasmussen i Rye, og Cathrine Jensdatter i Salten, 1780 i Rye.
Niels Rasmussen i Serridslev, og Maren Hansdatter, enke i Gangsted, 1787 i Gangsted.
Niels Rasmussen i Sønder Vissing, og Maren Jensdatter, enke efter Peder Jensen i Gammelstrup, 1773 i Tønning.
Niels Rasmussen i Trustrup i Hundslund sogn, og Anne Jensdatter på Tyrrestrup, 1744 i Søvind.
Niels Rasmussen i Vedslet, og Maren Jensdatter i Gangsted, 1756 i Gangsted.
Niels Rasmussen i Velling, og Anne Nielsdatter i Vinding, 1795 i Bryrup.
Niels Rasmussen i Vilholt, og Kirsten Sørensdatter, enke i Nørskov, 1781 i Klovborg.
Niels Rasmussen i Vrold, og Rasmus Jørgensens enke i Yding, 1788 i Yding
Niels Rasmussen i Ørskov, og Bodil Jensdatter i Bleld, 1722 i Vær.
Niels Rasmussen i Åle, og Karen Andersdatter i Kalhave, 1752 i Hvirring.
Niels Rasmussen i Årupgård, og Anne Marie Agerholm, 1741 i Tønning.
Niels Rasmussen i Årupgård, og Anne Marie Agerholm, 1741 i Træden.
Niels Rasmussen Molbo i Skåbling, og Kirsten Simonsdatter i Vær Præstegård, 1736 i Vær.
Niels Rasmussen Ørbæk i Elbæk, og Mette Nielsdatter i Grumstrup, 1683 i Vedslet.
Niels Rasmussen, enkemand i Brørup, og Anne Olufsdatter i Ladegård, 1785 i Voerladegård.
Niels Rasmussen, enkemand i Grædstrup, og Kirsten Poulsdatter i Vinding, 1743 i Klovborg.
Niels Rasmussen, enkemand i Grædstrup, og Mette Henriksdatter i Uhre, 1805 i Grædstrup, (Iflg. Brande KB).
Niels Rasmussen, enkemand i Horndrup, og Maren Rasmusdatter i Bjødstrup, 1803 i Tåning.
Niels Rasmussen, enkemand i Sønder Aldum, og Mette Mortensdatter i Flemming, 1772 i Hvirring.
Niels Rasmussen, enkemand i Uldum, og Leonora Pedersdatter, enke i Kørup, 1813 i Tamdrup.
Niels Rasmussen, enkemand i Ørbæk, og Karen Jensdatter i Elbæk, 1804 i Gangsted.
Niels Rasmussen, glarmester i Horsens, og Anne Steffensdatter i Vrønding, 1692 i Hvirring.
Niels Rasmussen, skrædder i Hylke sogn, og Johanne Poulsdatter i Grumstrup, 1737 i Vedslet.
Niels Rasmussen, snedkersvend i Horsens, og Øllegaard Frandsdatter i Lund, 1745 i Tamdrup.
Niels Roersen i Løve i Bryrup sogn, og Maren Sørensdatter i Addit, 1745 i Sønder Vissing.
Niels Salomonsen i Rye, og Karen Jørgensdatter i Skeldal, 1797 i Them.
Niels Simonsen i Vinding, og Anne Rasmusdatter i Addit, 1792 i Sønder Vissing.
Niels Skovgaard i Vinten, og Johanne Jørgensdatter i Solskov, 1646 i Øster Snede.
Niels Skovsbøl, prokurator i Kærbølling, og Anne Christensdatter Germands, 1747 i Grejs.
Niels Smed i Kalhave, og Maren Jensdatter i Vester Ørum, 1754 i Hvirring.
Niels Smed i Klovborg, og Kirsten Christensdatter på Mattrup, 1806 i Klovborg.
Niels Smed i Ørum, og Anne Pedersdatter i Kragelund, 1737 i Øster Snede.
Niels Steffensen i Davding i Grædstrup sogn, og Anne Kirstine Rasmusdatter i Vinding, 1800 i Vinding.
Niels Steffensen i Ølholm, og Anne Marie Jørgensdatter i Sandvad, 1778 i Hvejsel.
Niels Svendsen, skrædder i Rye, og Maren Knudsdatter i Gantrup, 1770 i Voerladegård.
Niels Sørensen i Assendrup, og Kirsten Jørgensdatter i Gammelsole, 1687 i Øster Snede.
Niels Sørensen i Astrup, og Karen Hansdatter i Rask Skovhus, 1728 i Hvirring.
Niels Sørensen i Balle, og Karen Nielsdatter i Sødover, 1747 i Nørup.
Niels Sørensen i Brørup, og Anne Sørensdatter i Grumstrup, 1749 i Vedslet.
Niels Sørensen i Båstrup, og Else Nielsdatter i Lindved, 1734 i Grejs.
Niels Sørensen i Daldover, og Anne Hansdatter i Vejle, 1791 i Randbøl.
Niels Sørensen i Eldrup, og Anne Dorthe Andersdatter i Testrup, 1801 i Kattrup.
Niels Sørensen i Enner, og Mette Thomasdatter i Lundum, 1779 i Lundum.
Niels Sørensen i Føvling, og Anne Kirstine Christensdatter i Årupgård, 1793 i Tamdrup.
Niels Sørensen i Gangsted, og Anne Sørensdatter, enke i Serridslevgård Mølle, 1771 i Vær.
Niels Sørensen i Gangsted, og Anne Sørensdatter, enke i Serridslevgård Mølle, 1771 i Nebel.
Niels Sørensen i Gantrup, og Birthe Sørensdatter i Tønning, 1705 i Tønning.
Niels Sørensen i Give, og Kirsten Nielsdatter i Ringive, 1731 i Ringive.
Niels Sørensen i Givskov, og Maren Pedersdatter i Lindeballe, 1737 i Ringive.
Niels Sørensen i Grejs, og Mette Sørensdatter i Bredballe, 1788 i Hornstrup.
Niels Sørensen i Grindsted sogn, og Kirsten Nielsdatter på Haraldskær, 1812 i Skibet.
Niels Sørensen i Hestlund, og Johanne Madsdatter i Enkelund, 1748 i Thyregod.
Niels Sørensen i Hoved Nedergård, og Johanne Pedersdatter i Testrup, 1780 i Kattrup.
Niels Sørensen i Hoved Nedergård, og Johanne Pedersdatter i Testrup, 1780 i Ørridslev.
Niels Sørensen i Hvinningdal, og Gertrud Andersdatter i Virklund, 1733 i Them.
Niels Sørensen i Hvolgård Mølle, og Anne Nielsdatter i Vindelev, 1670 i Kollerup.
Niels Sørensen i Hygum, og Karen Christensdatter i Tørrild, 1772 i Bredsten.
Niels Sørensen i Hylke, og Anne Hansdatter i Sneptrup, 1807 i Ovsted.
Niels Sørensen i Hylke, og Karen Nielsdatter i Ørskovlund, 1779 i Kattrup.
Niels Sørensen i Høgsholt, og Mette Sørensdatter i Bjerlev, 1794 i Hvejsel.
Niels Sørensen i Hørup, og Maren Mikkelsdatter i Bjerlev, 1733 i Hvejsel.
Niels Sørensen i Jelling, og Anne Nielsdatter, 1736 i Skibet.
Niels Sørensen i Jordrup, og Anne Nielsdatter i Lihmskov, 1807 i Nørup.
Niels Sørensen i Kattrup, og Edel Andersdatter i Ørridslev, 1789 i Kattrup.
Niels Sørensen i Korning, og Maren Pedersdatter i Kragelund, 1764 i Øster Snede.
Niels Sørensen i Lundum, og Sidsel Andersdatter, enke i Gjedved, 1777 i Tolstrup.
Niels Sørensen i Møldrup, og Kirsten Pedersdatter, enke efter Niels Pedersen Hald i Monbjerg, 1797 i Østbirk.
Niels Sørensen i Nebel, og Edel Steffensdatter i Tolstrup, 1756 i Tolstrup.
Niels Sørensen i Nim, og Karen Pedersdatter i Østbirk, 1740 i Østbirk.
Niels Sørensen i Oldrup, og Dorthe Davidsdatter i Søvind, 1706 i Søvind.
Niels Sørensen i Pomphole i Thyregod sogn, og Mette Nielsdatter, enke i Risbjerg, 1791 i Brande.
Niels Sørensen i Pårup, og Johanne Andersdatter i Store Hjøllund, 1729 i Vrads.
Niels Sørensen i Rådved, og Anne Jensdatter i Sattrup, 1733 i Østbirk.
Niels Sørensen i Silkeborg, og Maren Jensdatter, enke i Svejbæk, 1801 i Them.
Niels Sørensen i Stjær, og Gertrud Nielsdatter i Tåning, 1808 i Tåning.
Niels Sørensen i Svinballe, og Karen Hansdatter i Brigsted, 1708 i Søvind.
Niels Sørensen i Træden, og Maren Hansdatter i Hårup, 1742 i Føvling.
Niels Sørensen i Tykhøjet, og Anne Jepsdatter i Daldover, 1771 i Randbøl.
Niels Sørensen i Tønning sogn, og Anne Pedersdatter, enke efter Morten Christensen, 1674 i Hvirring.
Niels Sørensen i Tørring, og Else Pedersdatter i Vissing, 1793 i Sønder Vissing.
Niels Sørensen i Tørring, og Maren Rasmusdatter i Fuglris, 1797 i Grædstrup.
Niels Sørensen i Tåning, og Maren Jensdatter, enke efter Niels Pedersen i Voerladegård, 1812 i Voerladegård.
Niels Sørensen i Uldum, og Ingeborg Mikkelsdatter i Ildved, 1741 i Hvejsel.
Niels Sørensen i Uldum, og Lisbeth Rasmusdatter i Vinten, 1769 i Tamdrup.
Niels Sørensen i Uldum, og Maren Markusdatter i Havrum, 1794 i Hvirring.
Niels Sørensen i Vindelev, og Anne Marie Knudsdatter, 1755 i Langskov.
Niels Sørensen i Vissing, og Anne Clemensdatter i Træden, 1749 i Træden.
Niels Sørensen i Års [dvs. Århus], og Anne Sørensdatter i Vedslet, 1745 i Vedslet.
Niels Sørensen i Ås, og Karen Pedersdatter i Præstegården, 1752 i Gangsted.
Niels Sørensen på Bisgård, og Maren Andersdatter i Lundum, 1803 i Lundum.
Niels Sørensen på Ussinggård, og Anne Kirstine Knudsdatter, enke på Sole Mark, 1807 i Øster Snede.
Niels Sørensen Rask i Hårup, og Anne Albertsdatter i Træden, 1745 i Træden.
Niels Sørensen, enkemand efter Ingeborg Mikkelsdatter i Ørum i Sindbjerg sogn, og Anne Jensdatter, enke i Vindelev, 1774 i Kollerup.
Niels Sørensen, enkemand i Balle, og Anne Marie Jensdatter i Uldum sogn, 1796 i Bredsten.
Niels Sørensen, enkemand i Balle, og Dorthe Christensdatter, enke i Tofthøj, 1784 i Ringive.
Niels Sørensen, enkemand i Hedegård i Give sogn, og Anne Marie Pedersdatter i Sønder Kollemorten, 1779 i Øster Nykirke.
Niels Sørensen, enkemand i Kolpensig i Vrads sogn, og Johanne Cathrine Olufsdatter i Thyregod, 1775 i Thyregod.
Niels Sørensen, enkemand i Serridslevgård Mølle, og Kirsten Eriksdatter i Stensballe, 1782 i Vær.
Niels Sørensen, enkemand i Tyrsting, og Anne Cathrine Nielsdatter i Ring, 1795 i Ring.
Niels Sørensen, enkemand i Vindelev, og Margrethe Nielsdatter, enke efter Jørgen Jørgensen i Hornborg, 1752 i Hvirring.
Niels Sørensen, enkemand i Ås, og Kirsten Lauridsdatter i Præstegården, 1757 i Gangsted.
Niels Sørensen, enkemand på Stougård Mark, og Anne Marie Pedersdatter i Holtum, 1800 i Grejs.
Niels Sørensen, og Anne Olufsdatter på Brandbjerg, 1777 i Bredsten. (Iflg. Kollerup KB).
Niels Sørensen, og Anne Marie Nielsdatter i Træden, 1795 i Rye. (Iflg. Træden KB).
Niels Saaby, forvalter på Frijsendal, og Ivare Kirstine Kolding i Kørup, 1776 i Tamdrup.
Niels Terkildsen i Nim, og Anne Jensdatter i Monbjerg, 1743 i Østbirk.
Niels Thomsen i Gjedved, og Karen Rasmusdatter i Lundumskov, 1750 i Lundum.
Niels Thomsen i Gludsted i Ejstrup sogn, og Abelone Rasmusdatter i Grædstrup, 1726 i Klovborg.
Niels Thomsen i Hover, og Kirsten Pedersdatter i Sole, 1689 i Øster Snede.
Niels Thomsen i Lureby, og Maren Andersdatter, enke i Givskud, 1782 i Givskud.
Niels Thomsen i Urlev, og Maren Sørensdatter, enke efter Steffen Madsen i Lund, 1757 i Tamdrup.
Niels Thomsen i Vejle, og Maren Jensdatter i Vejle, 1804 i Nørup.
Niels Thomsen i Vindelev, og Karen Nielsdatter Gjedved, 1733 i Tørring.
Niels Thomsen Rønkilde i Rønkildegård, og Kirstine Marie Rasmusdatter Nørskov i Lille Hjøllund, 1801 i Vrads.
Niels Thomsen, enkemand i Kalhave, og Inger Pedersdatter i Hatting, 1742 i Hvirring.
Niels Villadsen i Farre, og Johanne Marie Pedersdatter i Præstegården, 1785 i Ringive.
Niels Villadsen på Tyrrestrup, og Margrethe Sørensdatter på Stensballegård, 1698 i Vær.
Niels Vulf i Nim, og Anne Marie Sørensdatter i Lundum, 1813 i Tamdrup.
Niels Ziangsen i Lindved, og Lisbeth Pedersdatter i Tamdrup, 1666 i Hvirring.
Niels Zugive i Tremhuse, og Anne Sørensdatter, 1756 i Langskov.
Niels / Hans Hansen i Sindbjerg, og Inger Thomasdatter i Hornborg, 1764 i Hvirring.
Niels Anders Hansen Daugård i Stubberup i Højen sogn, og Anne Pedersdatter Sager på Kobberfabrikken, 1803 i Skibet.
Niels Christen Lauridsen i Hedegård i Ejstrup sogn, og Anne Kirstine Nielsdatter i Brandlund, 1801 i Brande.
Niels Christian [Mgl.], glarmestersøn i Nørup, og Anne [Mgl.], 1773 i Jelling.
Niels Christian Andersen i Assing, og Abelone Christensdatter i Kibæk i Assing sogn, 1805 i Brande.
Niels Christian Andersen i Omvrå, og Anne Marie Eriksdatter, enke efter Laurids Pedersen i Gøddinghus, 1812 i Nørup.
Niels Christian Christensen i Krog i Grene sogn, og Else Jørgensdatter i Gammelby, 1808 i Ringive.
Niels Christian Olufsen i Hinnum i Grindsted sogn, og Sidsel Marie Hansdatter, enke i Almstok, 1807 i Randbøl.
Nikolaj Hansen i Hvirring, og Johanne Sørensdatter i Enner, 1776 i Tamdrup.
Nikolaj Hansen, enkemand i Vejle, og Maren Knudsdatter i Neder Knabberup, 1766 i Skibet.
Nikolaj Jonasen i Skibet sogn, og Anne Marie Hansdatter i Balle, 1799 i Bredsten.
Nikolaj Jørgensen i Åle, og Karen Christensdatter i Jelling, 1774 i Jelling.
Nikolaj Linsted, smed i Horsens, og Anne Marie Pedersdatter i Flemming, 1787 i Hvirring.
Nikolaj Nissen i Højer sogn i Holsten, og Kirstine Marie Sørensdatter, enke på Hastrup, 1800 i Thyregod.
Nikolaj Pedersen i Forum i Brøndum sogn, og Anne Hansdatter, enke på Vindelev Mark, 1814 i Kollerup.
Nikolaj Pedersen, smed, og Karen Mortensdatter, trolovet i Århus Domsogn, 1776 i Skibet.
Nikolaj Rasmussen i Skarrild, og Mette Jensdatter i Brande, 1741 i Sønder Omme.
Nis Jensen i Balle, og Inger Jensdatter, 1695 i Nørup.
Nis Madsen, enkemand i Lildfrost, og Maren Nielsdatter på Grundet, 1778 i Hornstrup.
Nis Pedersen i Balle, og Margrethe Madsdatter i Daldover, 1693 i Randbøl.
Nis Pedersen i Rostrup, og Inger Davidsdatter i Bindeballe, 1768 i Randbøl.
Nis Sørensen i Hornstrup, og Kirsten Lauridsdatter i Lildfrost, 1755 i Bredsten.
Naaman Harch i Viborg, og Karen Thygesdatter på Mattrup, 1724 i Klovborg.
Oluf Andersen i Horsens, og Mette Cathrine Frandsdatter i Egebjerg, 1803 i Hansted.
Oluf Andersen i Nim, og Dorthe Olufsdatter i Neder Vrønding, 1694 i Hvirring.
Oluf Andersen i Ris, og Anne Jørgensdatter i Farre, 1737 i Give.
Oluf Andersen på Mattrup, og Mette Jensdatter, smedeenke i Nimdrup, 1778 i Grædstrup.
Oluf Andersen Torsted, enkemand i Horsens, og Anne Nielsdatter i Flemming, 1778 i Hvirring.
Oluf Bang, præst i Nebsager - Bjerre, og Marie Margrethe Langballe, præstens datter, 1771 i Ovsted.
Oluf Bejer, enkemand i Lundumskov, og Christiane Jensdatter i Rådved, 1805 i Hansted.
Oluf Christensen i Brørup, og Anne Pedersdatter i Horndrup, 1801 i Tåning.
Oluf Christensen i Farre, og Mette Marie Sørensdatter i Ørnsholt, 1791 i Øster Nykirke.
Oluf Christensen i Hampen, og Maren Pedersdatter i Lille Bredstrup, 1719 i Vrads.
Oluf Christensen i Plovstrup, og Birgitte Johansdatter i Hjortsvang, 1750 i Linnerup.
Oluf Christensen i Ring, og Anne Mortensdatter i Vestbirk, 1765 i Østbirk.
Oluf Christensen i Tørring, og Kirsten Jensdatter, enke i Hjortsvang, 1811 i Linnerup.
Oluf Christensen i Ørridslev, og Karen Andersdatter i Ustrup, 1771 i Hylke.
Oluf Christensen, enkemand i Ejstrup, og Mette Marie Christensdatter i Sole, 1793 i Øster Snede.
Oluf Christensen, enkemand i Nim, og Birthe Davidsdatter i Kodallund, 1733 i Hvirring.
Oluf Christensen, enkemand i Oleslund i Tamdrup sogn, og Birthe Mortensdatter i Vestbirk, 1797 i Østbirk.
Oluf Christensen, ladefoged på Haraldskær, og Maren Jørgensdatter, enke efter Mads Bülow i Røddinghus, 1774 i Bredsten.
Oluf Eriksen i Haldrup, og Kirsten Mikkelsdatter i Brigsted, 1711 i Søvind.
Oluf Eriksen i Horsens, og Mette Jochumsdatter i Enner, 1799 i Tamdrup.
Oluf Eriksen i Uve, og Kirsten Olufsdatter i Filskov, 1726 i Sønder Omme.
Oluf Flensborg, præst i Skade Præstegård, og Charlotte Amalie Thygesen på Mattrup, 1780 i Tyrsting.
Oluf Germandsen i Brakker, og Anne Rasmusdatter i Tørskind, 1782 i Bredsten.
Oluf Halvorsen i Lønå, og Karen Gregersdatter i Skarrild, 1762 i Thyregod.
Oluf Hansen, enkemand i Uldum, og Maren Madsdatter i Flemming, 1744 i Hvirring.
Oluf Hermansen, enkemand i Vrold, og Anne Jørgensdatter i Yding, 1782 i Yding.
Oluf Iversen i Dyvelsrække, og Maren Christensdatter i Skovsende, 1764 i Sønder Omme.
Oluf Iversen i Dørken i Thyregod sogn, og Sidsel Marie Jensdatter i Lilleholm, 1783 i Brande.
Oluf Iversen i Rostrup, og Maren Sørensdatter i Lihme, 1748 i Nørup.
Oluf Jacobsen i Lihme, og Bodil Knudsdatter i Randbøl, 1731 i Randbøl.
Oluf Jensen Bejer i Underup, og Karen Jensdatter i Nim, 1776 i Nim.
Oluf Jensen i Bredal, og Anne Marie Pedersdatter i Lindved, 1813 i Grejs.
Oluf Jensen i Daugård, og Mette Kirstine Sørensdatter, enke i Holtum, 1811 i Grejs.
Oluf Jensen i Gammelsole, og Anne Jensdatter i Lindved, 1792 i, Hornstrup.
Oluf Jensen i Gantrup, og Karen Jensdatter i Østbirk, 1791 i Østbirk.
Oluf Jensen i Grumstrup, og Anne Andersdatter i Krogstrup, 1730 i Vedslet.
Oluf Jensen i Hjortsvang, og Karen Lauridsdatter i Kokborg, 1718 i Hvirring.
Oluf Jensen i Hvejsel, og Mette Marie Christensdatter i Ulkær, 1814 i Grejs.
Oluf Jensen i Kragelund, og Kirsten Andersdatter, enke i Lindved, 1805 i Grejs.
Oluf Jensen i Søvind, og Anne Margrethe Jungs i Gangsted, 1711 i Gangsted.
Oluf Jensen i Velgårde, og Maren Christensdatter på Rørbæk, 1727 i Thyregod.
Oluf Jensen i Velling, og Anne Marie Nielsdatter i Træden, 1758 i Træden.
Oluf Jensen i Ørum, og Dorthe [Mgl.], hyrdens steddatter i Kalhave, 1747 i Hvirring.
Oluf Jensen på Stougård Mark, og Anne Marie Iversdatter i Ildved, 1798 i Hvejsel.
Oluf Jensen Ris i Horsens, og Johanne Andersdatter, enke i Horsens, 1755 i Tolstrup.
Oluf Jensen, enkemand i Kragelund, og Karen Bentsdatter i Havrum, 1805 i Hvirring.
Oluf Jensen, og Barbara Nielsdatter i Årupgård i Hvirring [dvs. Tamdrup] sogn, 1723 i Klovborg.
Oluf Jensen, og Karen Pedersdatter i Alsted Brohus, 1792 i Tørring.
Oluf Jepsen, enkemand i Ølholm, og Johanne Jensdatter, enke i Ildved, 1763 i Hvejsel.
Oluf Jepsen, enkemand i Ølholm, og Karen Christensdatter i Hornborg, 1759 i Hornborg.
Oluf Jespersen i Horsens, og Anne Jørgensdatter i Tebstrup, 1812 i Ovsted.
Oluf Jørgensen i Sejlgård, og enken i Skærbæk Mølle, 1765 i Vrads
Oluf Knudsen i Tyklund i Vrads sogn, og Karen Rasmusdatter i Tømmerby, 1699 i Them.
Oluf Knudsen i Tørring, og Niels Jørgensens enke i Oksenbjerge, 1759 i Øster Nykirke
Oluf Lund Stouenborg i Torsted, og Sidsel Eriksdatter i Hoved, 1807 i Ørridslev.
Oluf Lund, skoleholder i Galten, og Deliane Jensdatter, 1754 i Tørring.
Oluf Madsen i Bjerlev, og Karen Rasmusdatter, enke i Hesselballe, 1811 i Uldum.
Oluf Madsen i Hylke, og Maren Jacobsdatter i Hem, 1783 i Voerladegård.
Oluf Madsen i Nyborg, og Kirsten Houle i Ørum, 1765 i Grejs.
Oluf Madsen i Ris, og Anne Hansdatter i Grumstrup, 1800 i Vedslet.
Oluf Madsen i Åle, og Mette Cathrine Christensdatter, enke i Lund, 1806 i Grejs.
Oluf Madsen, enkemand i Båstrup, og Maren Johansdatter, enke, 1809 i Vedslet.
Oluf Madsen, enkemand i Hygum, og Karen Poulsdatter, 1771 i Uldum.
Oluf Madsen, enkemand i Nyborg, og Kirsten Christensdatter, enke efter Anders Jørgensen i Bjerlev, 1776 i Hvejsel.
Oluf Markussen til Isgård - Kvelstrup, og Helene Caroline Laurentia Bjørn på Rask, 1780 i Hvirring.
Oluf Mikkelsen i Hjortsvang, og Birgitte Clemensdatter i Havbjerg, 1760 i Åle.
Oluf Mikkelsen i Lindeballe, og Sofie Olufsdatter i Filskov, 1716 i Sønder Omme.
Oluf Mikkelsen i Snede Mølle, og Anne Sørensdatter Lund i Honum, 1723 i Hvirring.
Oluf Mouridsen Møller i Horsens, og Anne Elisabeth Mønnich på Hanstedgård, 1791 i Hansted.
Oluf Nielsen i Give, og Inger Christensdatter i Filskov, 1742 i Sønder Omme.
Oluf Nielsen i Grædstrup, og Esther Christensdatter i Velling, 1734 i Bryrup.
Oluf Nielsen i Hvejsel, og Margrethe Hansdatter i Ringive, 1761 i Ringive.
Oluf Nielsen i Karstoft, og Maren Jespersdatter, enke, 1761 i Give.
Oluf Nielsen i Ring, og Johanne Thomasdatter i Føvling, 1761 i Føvling.
Oluf Nielsen i Ullerup, og Mette Christensdatter i Enkelund, 1751 i Thyregod.
Oluf Nielsen i Åle, og Niels Hansens enke i Hvirring, 1757 i Hvirring
Oluf Nielsen, og Anne Kirstine Christensdatter i Ildved, 1812 i Langskov.
Oluf Nielsen, og Maren Pedersdatter, 1799 i Gangsted. (Iflg. Vedslet KB).
Oluf Olufsen i Åle, og Maren Pedersdatter i Ørum, 1812 i Grejs.
Oluf Olufsen, enkemand i Tørring, og Karen Lauridsdatter i Hornborg, 1785 i Hvirring.
Oluf Pedersen i Farre Mølle, og Mette Lauridsdatter på Lerbæk, 1780 i Hover.
Oluf Pedersen i Grindsted sogn, og Anne Kirstine Jesdatter, enke i Skovbølling, 1809 i Jelling.
Oluf Pedersen i Haustrup, og Maren Pedersdatter i Egholm, 1729 i Øster Nykirke.
Oluf Pedersen i Hjortsvang, og Marie Elisabeth Mortensdatter i Vesterlund, 1812 i Linnerup.
Oluf Pedersen i Hårby, og Anne Sørensdatter i Asklev, 1714 i Them.
Oluf Pedersen i Nyborg, og Maren Andersdatter i Ulkær, 1787 i Langskov. (Iflg. Grejs KB).
Oluf Pedersen i Ødsted, og Johanne Pedersdatter i Bjerlev, 1781 i Hvejsel.
Oluf Pedersen Lund, skoleholder i Galten, og Anne Nielsdatter Krarup i Søvind, 1756 i Søvind.
Oluf Pedersen Stenvinkel i Horsens, og Marie Christensdatter i Brædstrup, 1738 i Ring.
Oluf Pedersen, enkemand i Haldrup, og Maren Nielsdatter i Ås, 1755 i Søvind.
Oluf Pedersen, enkemand i Ring, og Karen Clausdatter, enke i Slagballe, 1747 i Klovborg.
Oluf Pedersen, enkemand i Ulkær, og Anne Else Olufsdatter, 1799 i Vindelev. (Iflg. Grejs KB).
Oluf Rasmussen i Hvejsel, og Marie Pedersdatter i Vonge, 1801 i Tørring.
Oluf Rasmussen, enkemand i Kalhave, og Bodil Pedersdatter i Uldum, 1812 i Uldum.
Oluf Rasmussen, enkemand i Vonge, og Else Nielsdatter i Tørring, 1773 i Tørring.
Oluf Rasmussen, handskemager i Århus, og Ingeborg Jørgensdatter i Virklund, 1731 i Them.
Oluf Simonsen i Rue i Skibet sogn, og Birthe Markusdatter på Kjeldkær Mark, 1799 i Bredsten.
Oluf Simonsen, enkemand i Bredsten sogn, og Dorthe Cathrine Madsdatter på Haraldskær, 1805 i Skibet.
Oluf Sørensen i Grumstrup, og Maren Knudsdatter i Elling, 1772 i Ovsted.
Oluf Sørensen i Høgsholt, og Karen Pedersdatter i Slelde, 1798 i Skibet.
Oluf Sørensen i Lundumskov, og Karen Knudsdatter på Urup, 1768 i Østbirk.
Oluf Sørensen i Nim, og Johanne Jensdatter i Monbjerg, 1733 i Østbirk.
Oluf Sørensen i Skovsrod, og Anne Sørensdatter i Rustrup, 1752 i Them.
Oluf Sørensen i Trustrup, og Karen Pedersdatter i Serridslev, 1797 i Nebel.
Oluf Sørensen i Vinding, og Kirsten Jensdatter i Salten, 1793 i Them.
Oluf Sørensen i Yding, og Anne Mortensdatter i Ladegård, 1752 i Voerladegård.
Oluf Sørensen i Østbirk, og Anne Jørgensdatter i Gjedved, 1742 i Østbirk.
Oluf Sørensen på Serridslevgård, og Anne Nikolajsdatter i Tolstrup, 1807 i Tolstrup.
Oluf Sørensen, enkemand i Høgsholt, og Mette Pedersdatter i Slelde, 1812 i Skibet.
Oluf Sørensen, enkemand i Kørup, og Birgitte Kirstine Thomasdatter i Hornborg, 1807 i Tamdrup.
Oluf Videsen i Ravning, og Birthe Lauridsdatter, enke efter Mathias Clemensen i Sødover, 1786 i Nørup.
Oluf Villadsen i Nygård i Give sogn, og Margrethe Andersdatter i Kokborg, 1748 i Thyregod.
Oluf Vistisen i Uve, og Kirsten Pedersdatter i Vorslunde, 1746 i Sønder Omme.
Oluf Severin Kræfting, præst i Hvirring, og Else Marie Rosenberg, præstens søsterdatter, 1735 i Tønning.
Otte Christensen i Rye, og Kirsten Sørensdatter i Tønning, 1754 i Tønning.
Otte Hansen i Horsens, og Birgitte Pedersdatter i Kørup, 1744 i Tamdrup.
Otte Jensen i Hoved Nedergård, og Sidsel Rasmusdatter i Elbæk Præstegård, 1806 i Gangsted.
Otte Jensen, enkemand i Vrønding, og Anne Marie Jensdatter i Krollerup, 1813 i Øster Snede.
Otte Lauridsen, enkemand, smed i Rye, og Anne Cathrine Pedersdatter i Østbirk, 1785 i Østbirk.
Otte Nielsen i Enner, og Anne Marie Mikkelsdatter, enke i Vestbirk, 1807 i Østbirk.
Otte Nielsen i Uhre, og Mette Hansdatter i Hornstrup, 1777 i Hornstrup.
Otte Pedersen i Hatting, og Anne Nielsdatter i Kørup, 1662 i Hvirring.
Otte Pedersen, enkemand i Stubberup, og Maren Rasmusdatter i Hornborg, 1798 i Hvirring.
Otte Christian Buchholtz, forpagter på Klitgård, og Edel Højer i Balle, 1769 i Bredsten.
Otte Didrik Bjerrum, degn i Borris - Faster, og Cathrine Donnerup i Brande, 1810 i Brande.
Ove Andersen Krag i Stovbjerg Mølle, og Mette Jensdatter Møller i Urup Mølle, 1766 i Sønder Vissing.
Palle Fischer i Vinding, og Mette Madsdatter i Sejt, 1750 i Bryrup.
Peder Adsersen i Tammestrup i Ovsted sogn, og Mette Nielsdatter, enke i Kattrup, 1751 i Kattrup.
Peder Albertsen i Kalhave, og Karen Jensdatter i Hvejsel, 1751 i Hvejsel.
Peder Albertsen, enkemand i Hjortsvang, og Maren Olufsdatter i Tørring Bækgård, 1788 i Tørring.
Peder Andersen i Brande sogn, og Maren Christensdatter i Store Karlskov, 1730 i Ringive.
Peder Andersen i Elbæk Præstegård, og Anne Nielsdatter i Ørridslev, 1753 i Ørridslev.
Peder Andersen i Elbæk, og Anne Jensdatter i Hoved, 1764 i Ørridslev.
Peder Andersen i Flemming, og Anne Madsdatter i Vilstrup, 1704 i Skibet.
Peder Andersen i Flemming, og Mette Christensdatter på Våbensholm, 1706 i Føvling.
Peder Andersen i Føvling, og Anne Knudsdatter, enke i Tyrsting, 1744 i Klovborg.
Peder Andersen i Føvling, og Mette Nielsdatter i Birknæs, 1767 i Østbirk.
Peder Andersen i Grejs, og Karen Thomasdatter i Kragelund, 1739 i Øster Snede.
Peder Andersen i Hadrup, og Anne Hansdatter i Elbæk, 1675 i Gangsted.
Peder Andersen i Hastrup Mølle i Thyregod sogn, og Maren Pedersdatter i Borup, 1806 i Brande.
Peder Andersen i Hjortsvang, og Maren Pedersdatter i Tørring, 1774 i Tørring.
Peder Andersen i Horsens, og Ellen Jørgensdatter, 1675 i Hvirring.
Peder Andersen i Hoved, og Anne Cathrine Jørgensdatter i Nissumgård, 1722 i Hylke.
Peder Andersen i Højen i Ødsted sogn, og Mette Nielsdatter, enke i Lildfrost, 1799 i Bredsten.
Peder Andersen i Lundum, og Birgitte Jensdatter i Yding, 1753 i Yding.
Peder Andersen i Lønå i Thyregod sogn, og Mette Marie Lauridsdatter, 1785 i Brande.
Peder Andersen i Nisset, og Anne Pedersdatter i Virklund, 1766 i Them.
Peder Andersen i Oksenbjerge i Nykirke sogn, og Anne Johansdatter i Give, 1811 i Give.
Peder Andersen i Ris, og Anne Frandsdatter i Hvejsel, 1736 i Givskud.
Peder Andersen i Serridslev, og Karen Nielsdatter i Kannerup, 1762 i Hansted.
Peder Andersen i Skovbølling, og Johanne Kirstine Hansdatter i Hvejsel, 1794 i Hvejsel.
Peder Andersen i Tinnet, og Maren Sørensdatter i Ørnsholt, 1764 i Linnerup. (Iflg. Øster Nykirke KB).
Peder Andersen i Torrild, og Birthe Eriksdatter, enke efter Cornelius i Grumstrup, 1783 i Vedslet.
Peder Andersen i Trustrup, og Helle Jensdatter i Serridslev, 1742 i Vær.
Peder Andersen i Tvingstrup, og Birgitte Pedersdatter i Båstrup, 1776 i Hylke.
Peder Andersen i Vissing, og Anne Cathrine Rasmusdatter, enke i Hårup, 1797 i Føvling.
Peder Andersen i Voerladegård, og Jacob Clemensens enke i Østbirk, 1782 i Østbirk
Peder Andersen i Ørnsholt, og Sidsel Jensdatter i Vejle, 1811 i Hvejsel.
Peder Andersen i Ørum / Skovbølling, og Ellen Lauridsdatter i Sandvad, 1779 i Hvejsel.
Peder Andersen i Østbirk, og Barbara Rasmusdatter i Serridslev, 1739 i Vær.
Peder Andersen i Åstrup, og Mette Cathrine Andersdatter i Tønning, 1785 i Tønning.
Peder Andersen Ris, enkemand i Nykirke sogn, og Maren Pedersdatter i Lønå, 1812 i Thyregod.
Peder Andersen Roed i Horsens, og Karen Nielsdatter i Brigsted, 1709 i Søvind.
Peder Andersen Velgaarde, jæger i Klovborg sogn, og Inger Cathrine Sørensdatter i Linnerup, 1813 i Linnerup.
Peder Andersen Vinter i Hatting, og Anne Madsdatter i Lund, 1767 i Tamdrup.
Peder Andersen, enkemand i Bottrup i Ølsted sogn, og Mette Thomasdatter i Havrum, 1749 i Hvirring.
Peder Andersen, enkemand i Gangsted, og Kirsten Eskildsdatter i Blirup, 1804 i Vær.
Peder Andersen, enkemand i Grumstrup, og Maren Jensdatter i Vennebo, 1805 i Ørridslev.
Peder Andersen, enkemand i Tønning, og Karen Steffensdatter i Davding, 1765 i Grædstrup.
Peder Andersen, enkemand i Vindelev, og Johanne Hansdatter i Sole, 1813 i Vindelev. (Iflg. Øster Snede KB).
Peder Andersen, enkemand i Vinding, og Ellen Augustsdatter i Nedergård, 1793 i Grædstrup.
Peder Andersen, enkemand i Vissing, og Maren Nielsdatter i Dørup, 1756 i Voerladegård.
Peder Andersen, enkemand i Vissing, og Maren Jensdatter i Voerladegård, 1761 i Voerladegård.
Peder Andersen, enkemand i Vrønding, og Maren Jensdatter i Trebjerg, 1797 i Hvirring.
Peder Andersen, og Karen Nielsdatter i Vonge, 1758 i Hvejsel.
Peder Andersen, skrædder i Torrild, og Maren Andersdatter, 1703 i Vedslet.
Peder Andersen, smed i Ørridslev, og Gertrud Kjeldsdatter i Kattrup, 1801 i Ørridslev.
Peder Askov i Nørre Vilstrup, og Anne Marie Søborg i Kærbølling, 1768 i Bredsten.
Peder Bertelsen i Honum, og Maren Steffensdatter i Solskov, 1742 i Øster Snede.
Peder Bertelsen i Horsens, og Maren Sørensdatter i Sattrup, 1763 i Østbirk.
Peder Bertelsen i Tulstrup, og Anne Pedersdatter i Holtum, 1788 i Grejs.
Peder Bjerring, snedker i Horsens, og Anne Elisabeth Thone i Sneptrup, 1811 i Ovsted.
Peder Borch, magister, og Anne Kirstine Aagaard i Haderslev, 1756 i Grejs.
Peder Caspersen i Mørup i Nørup sogn, og Kirsten Nielsdatter i Lille Karlskov, 1808 i Ringive.
Peder Christensen Bodholt, enkemand i Bording sogn, og Anne Marie Pedersdatter i Lillerup, 1802 i Østbirk.
Peder Christensen Bull i Spjarup, og Eva Cathrine Christoffersdatter Høj i Frederikshåb, 1786 i Randbøl.
Peder Christensen Duus i Fieldbye, og Anne Hansdatter i Daldover, 1813 i Randbøl.
Peder Christensen i Davding i Grædstrup sogn, og Karen Andersdatter i Vissing, 1761 i Sønder Vissing.
Peder Christensen i Ejstrup, og Anne Christensdatter i Østerdam, 1729 i Thyregod.
Peder Christensen i Ejstrup, og Karen Jensdatter i Brande, 1746 i Sønder Omme.
Peder Christensen i Filskov, og Johanne Christensdatter i Egsgård, 1729 i Ringive.
Peder Christensen i Gammelsole, og Anne Jensdatter i Tørring, 1792 i Tørring.
Peder Christensen i Gammelsole, og Mette Sørensdatter i Lindved, 1790 i Grejs.
Peder Christensen i Gangsted, og Margrethe Eskildsdatter på Serridslevgård, 1798 i Nebel.
Peder Christensen i Grene sogn, og Mette Christensdatter i Båstlund, 1730 i Ringive.
Peder Christensen i Grindsted, og Kirsten Pedersdatter i Almstok, 1747 i Randbøl.
Peder Christensen i Grumsted [dvs. Grumstrup], og Sidsel Jensdatter i Uldum, 1773 i Uldum.
Peder Christensen i Grættrup i Ejstrup [dvs. Nørre Snede] sogn, og Maren Pedersdatter i Vesterlund, 1717 i Thyregod.
Peder Christensen i Gøttrup i Thisted Amt, og Kirsten Christensdatter i Kuldbjerg i Gadbjerg sogn, 1811 i Ringive.
Peder Christensen i Hvejsel, og Maren Graversdatter i Givskudlund, 1733 i Givskud.
Peder Christensen i Hvelplund, og Johanne Madsdatter på Refstrup, 1796 i Ringive.
Peder Christensen i Hvelplund, og Johanne Madsdatter på Refstrup, 1796 i Sønder Omme.
Peder Christensen i Hønskov i Thyregod sogn, og Anne Kirstine Jacobsdatter i Hedegård, 1810 i Them.
Peder Christensen i Kalhave, og Dorthe Rasmusdatter i Åle, 1769 i Åle.
Peder Christensen i Kattrup, og Maren Sørensdatter i Brørup, 1707 i Hylke.
Peder Christensen i Kidmose i Ejstrup sogn, og Else Pedersdatter i Thyregod, 1740 i Thyregod.
Peder Christensen i Leret, og Anne Jensdatter i Kovtrup, 1743 i Hammer.
Peder Christensen i Lillemølle, og Anne Lisbeth Henriksdatter i Vilstrup, 1779 i Bredsten.
Peder Christensen i Lundum, og Dorthe Kirstine Marie Vest i Monbjerg, 1805 i Østbirk.
Peder Christensen i Nørre Kollemorten, og Anne Cathrine Pedersdatter i Fousing, 1810 i Hvejsel.
Peder Christensen i Nørre Kollemorten, og Anne Margrethe Sørensdatter i Gødsbøl, 1777 i Ringive.
Peder Christensen i Nørup sogn, og Mette Jensdatter i Nollund i Grindsted sogn, 1787 i Randbøl.
Peder Christensen i Ring, og Anne Steffensdatter i Åle, 1792 i Åle.
Peder Christensen i Rugballe, og Mette Nielsdatter i Kærbølling, 1757 i Bredsten.
Peder Christensen i Sillesthoved i Give sogn, og Maren Christensdatter i Nørre Askær, 1804 i Brande.
Peder Christensen i Skjold, og Maren Jensdatter Møller i Kattrup Præstegård, 1795 i Tolstrup.
Peder Christensen i Skovsbøl, og Marie Andersdatter i Tørring, 1788 i Tørring.
Peder Christensen i Stenderup i Ansager sogn, og Anne Mortensdatter i Ravning, 1801 i Bredsten.
Peder Christensen i Sønder Kollemorten, og Maren Lauridsdatter i Givskud, 1749 i Givskud.
Peder Christensen i Thyregod sogn, og Anne Cathrine Pedersdatter på Bisgård, 1792 i Tamdrup.
Peder Christensen i Tinnet, og Maren Vistisdatter, 1725 i Hvejsel.
Peder Christensen i Tirsvad, og Anne Andersdatter, enke i Vonge, 1765 i Øster Nykirke.
Peder Christensen i Tvingstrup, og Bodil Mikkelsdatter i Båstrup, 1731 i Hylke.
Peder Christensen i Tykskovgård, og Anne Nielsdatter i Sejrup, 1730 i Thyregod.
Peder Christensen i Tørring, og Maren Thomasdatter i Føvling, 1798 i Føvling.
Peder Christensen i Uldum, og Karen Jensdatter, enke efter Jens Hansen i Neder Kodallund, 1677 i Hvirring.
Peder Christensen i Vesterlund, og Mette Nielsdatter i Drantum i Brande sogn, 1758 i Thyregod.
Peder Christensen i Vinding, og Karen Jensdatter i Slagballe, 1771 i Grædstrup.
Peder Christensen i Vitved, og Johanne Sørensdatter i Nissumgård, 1743 i Hylke.
Peder Christensen i Vovlund i Rind sogn, og Lene Eriksdatter i Harrild, 1789 i Brande.
Peder Christensen i Ølholm, og Else Madsdatter i Ørum, 1765 i Grejs.
Peder Christensen Leth, enkemand i Gjedved, og Maren Rasmusdatter i Lundum, 1809 i Lundum.
Peder Christensen Lillebjerg i Houlbjerg sogn (?), og Kirsten Rasmusdatter i Rye, 1778 i Rye.
Peder Christensen Naldal i Sejrup, og Kirsten Madsdatter i Damgård, 1714 i Øster Nykirke.
Peder Christensen på Hammergård, og Anne Marie Nielsdatter i Nørhavegård, 1800 i Yding.
Peder Christensen Tørslev, og Anne Sørensdatter i Hatting, 1730 i Hvirring.
Peder Christensen Uve i Ringive sogn, og Else Kirstine Knudsdatter på Sødover Mark, 1811 i Nørup.
Peder Christensen, enkemand i Bøgeskov i Nørre Snede sogn, og Kirsten Christensdatter i Vingum, 1736 i Klovborg.
Peder Christensen, enkemand i Hundshoved, og Anne Eskildsdatter i Store Bredlund, 1783 i Vrads.
Peder Christensen, enkemand i Molger, og Johanne Marie Christensdatter i Nim, 1778 i Nim.
Peder Christensen, enkemand i Ring, og Anne Steffensdatter i Åle, 1793 i Ring.
Peder Christensen, enkemand i Rolighed i Kollerup sogn, og Kirsten Andersdatter i Hesselballe, 1800 i Uldum.
Peder Christensen, enkemand i Skovsbøl, og Anne Barbara Andersdatter, 1780 i Brande.
Peder Christensen, enkemand i Skovsbøl, og Maren Jensdatter, 1779 i Brande.
Peder Christensen, enkemand i Uhre, og Anne Elisabeth Henriksdatter, enke i Lildfrost Huse, 1791 i Bredsten.
Peder Christensen, enkemand på Kjeldkær, og Anne Elisabeth Henriksdatter i Vilstrup, 1779 i Skibet.
Peder Christensen, og Karen Jensdatter i Tørring, 1749 i Linnerup.
Peder Christensen, tømrersvend i Horsens, og Karen Hansdatter i Østbirk, 1804 i Østbirk.
Peder Christian i Østbirk, og Anne Christensdatter i Lundumskov, 1770 i Lundum.
Peder Christiansen i Christianslund, og Mette Kirstine Mikkelsdatter i Enner, 1806 i Tamdrup. (Iflg. Voerladegård KB).
Peder Christiansen i Holm, og Inger Rasmusdatter i Gjedved Mølle, 1781 i Tolstrup.
Peder Christiansen, gartner på Hvolgård, og Ingeborg Lauridsdatter i Sindbjerglund, 1808 i Grejs.
Peder Christoffersen i Hatting, og Maren Nielsdatter i Boring, 1721 i Hvirring.
Peder Christoffersen i Hedensted, og Maren Olufsdatter i Solskov, 1730 i Øster Snede.
Peder Clausen i Uldum, og Karen Pedersdatter i Hårup, 1701 i Føvling.
Peder Clausen, enkemand i Overby, og Ingeborg Sørensdatter i Ørskovgård, 1798 i Kattrup.
Peder Clemensen i Nim, og Mette Jørgensdatter i Vrønding, 1683 i Hvirring.
Peder Davidsen i Brigsted, og Johanne Rasmusdatter i Nebel, 1795 i Nebel.
Peder Ebbesen i Grumstrup, og Birthe Jensdatter i Gangsted, 1794 i Gangsted.
Peder Elling i Gammelstrup, og Anne Sørensdatter i Træden, 1743 i Træden.
Peder Enevoldsen i Bredsten sogn, og Maren Sørensdatter i Nørup, 1695 i Nørup.
Peder Eriksen i Brørup, og Bodil Pedersdatter i Haldrup, 1796 i Vær.
Peder Eriksen i Daldover, og Johanne Pedersdatter i Lihme, 1772 i Nørup.
Peder Eriksen i Horsens, og Maren Jensdatter, enke i Halle, 1803 i Grædstrup.
Peder Eriksen i Hvilsted i Hads herred, og Anne Cathrine Jensdatter i Fillerup, 1795 i Odder. (Iflg. Rye KB).
Peder Eriksen i Salten, og Kirsten Sørensdatter i Klovborg, 1799 i Them.
Peder Eriksen i Skovsende i Omme sogn, og Else Clausdatter, enke i Uve, 1809 i Ringive.
Peder Eriksen i Stensballe, og Anne Iversdatter, enke i Brigsted, 1782 i Søvind.
Peder Eriksen, enkemand i Uve i Ringive sogn, og Maren Andersdatter i Bregnhoved, 1813 i Give.
Peder Eskildsen i Fogstrup, og Esther Jensdatter i Velling, 1737 i Bryrup.
Peder Eskildsen i Gangsted, og Sidsel Sørensdatter i Vedslet, 1759 i Vedslet.
Peder Eskildsen i Horsens, og Maren Nielsdatter, enke i Rådved, 1798 i Hansted.
Peder Eskildsen i Korning, og Anne Cathrine Didriksdatter i Vrønding, 1805 i Tamdrup.
Peder Eskildsen i Sneptrup, og Edel Christensdatter i Tåning, 1775 i Tåning.
Peder Fersen (?) i Vilstrup sogn, og [Mgl.] [Mgl.], Peder Ibsens datter i Daldover, 1696 i Randbøl.
Peder Findsen, skrædder i Linnerup sogn, og Anne Simonsdatter i Boring, 1690 i Hvirring.
Peder Frandsen i Haldrup, og Maren Nielsdatter i Søvind, 1716 i Søvind.
Peder Frandsen i Hornborg, og Karen Jensdatter, 1752 i Uldum.
Peder Frandsen i Hvejsel, og Mette Andersdatter i Ris, 1732 i Givskud.
Peder Frandsen i Vinding, og Johanne Sofie Lauridsdatter i Velling, 1798 i Bryrup.
Peder Frandsen i Vrønding, og Maren Hansdatter i Urlev, 1795 i Tamdrup.
Peder Frandsen, og Maren Johansdatter, trolovet i Bjerager i Hads Herred, 1806 i Rye.
Peder Frederiksen i Føvling, og Kirsten Pedersdatter i Burgårde, 1733 i Klovborg.
Peder Frederiksen i Hindskov, og Maren Pedersdatter, skilt fra Jens Lauridsen i Tykskovgård, 1773 i Thyregod.
Peder Frederiksen på Niisenborg, og Karen Terkildsdatter i Uhre, 1774 i Hover.
Peder Gertsen i Vinding, og Maren Jørgensdatter, enke i Tvingstrup, 1790 i Ørridslev.
Peder Granskov i Båstrup, og Karen Hansdatter i Nim, 1770 i Nim.
Peder Hansen Alling i Sødover, og Maren Christensdatter i Rostrup, 1743 i Ringive.
Peder Hansen Holm, møller i Silkeborg Mølle, nu i Møballe, og Dorthe Elisabeth Vive på Stovgård, 1803 i Tørring.
Peder Hansen Høst i Velling / Bryrup, og Maren Jensdatter i Tønning, 1710 i Tønning.
Peder Hansen i Bøele, og Anne Mortensdatter i Bindeballe, 1730 i Randbøl.
Peder Hansen i Bjerlev, og Else Pedersdatter i Hesselballe, 1806 i Uldum.
Peder Hansen i Bredballe, og Anne Kirstine Lauridsdatter i Ildved, 1751 i Hvejsel.
Peder Hansen i Brigsted, og Karen Jørgensdatter på Haldrup Bjerremark, 1806 i Vær.
Peder Hansen i Hadrup i Hundslund sogn, og Anne Jensdatter i Them, 1814 i Them.
Peder Hansen i Hornborg, og Anne Cathrine Jensdatter i Vrønding, 1810 i Tamdrup.
Peder Hansen i Hvirring, og Johanne Olufsdatter i Øster Snede sogn, 1671 i Hvirring.
Peder Hansen i Hørup, og Johanne Pedersdatter i Hvejsel, 1802 i Hvejsel.
Peder Hansen i Hårup, og Anne Kirstine Rasmusdatter i Virklund, 1802 i Them.
Peder Hansen i Jelling, og Kirsten Madsdatter i Hornborg / Kalhave, 1764 i Hvirring.
Peder Hansen i Jennum i Skibet sogn, og Anne Kirstine Madsdatter i Bredstengårde, 1800 i Bredsten.
Peder Hansen i Korning, og Anne Jensdatter i Kragelund, 1649 i Øster Snede.
Peder Hansen i Krollerup, og Marie Kirstine Jørgensdatter i Kalhave, 1811 i Hvirring.
Peder Hansen i Lihme, og Inger Knudsdatter i Bindeballe, 1739 i Randbøl.
Peder Hansen i Lihme, og Kirsten Nisdatter, 1731 i Bredsten.
Peder Hansen i Lund i Tamdrup sogn, og Anne Hansdatter Rådved i Lundum, 1760 i Lundum.
Peder Hansen i Randbøl sogn, og Mette Nielsdatter, enke i Frishuse i Gadbjerg sogn, 1805 i Ringive.
Peder Hansen i Ris, og Kirsten Pedersdatter i Ustrup, 1765 i Hylke.
Peder Hansen i Rådved, og Mette Cathrine Jørgensdatter i Lund, 1777 i Tamdrup.
Peder Hansen i Sillesthoved, og Kirsten Henriksdatter i Hedeby, 1799 i Ringive.
Peder Hansen i Skovbølling, og Johanne Pedersdatter i Hvejsel, 1802 i Hvejsel.
Peder Hansen i Stensballe, og Karen Christensdatter i Tvingstrup, 1780 i Ørridslev.
Peder Hansen i Tinnet, og Karen Sørensdatter i Ildved, 1795 i Hvejsel.
Peder Hansen i Tromborg, og Mette Pedersdatter i Langkær, 1774 i Brande.
Peder Hansen i Ulkær Mølle, og Maren Christensdatter i Ring, 1707 i Ring.
Peder Hansen i Underup, og Marie Johanne Jørgensdatter, enke efter Jens Rasmussen i Vinten, 1783 i Tamdrup.
Peder Hansen i Uve, og Maren Andersdatter i Østerby, 1758 i Sønder Omme.
Peder Hansen i Uve, og Mette Marie Madsdatter i Farre, 1785 i Ringive.
Peder Hansen i Vandel, og Kirsten Pedersdatter i Uve, 1756 i Ringive.
Peder Hansen i Vejle, og Anne Cathrine Pedersdatter i Hover, 1811 i Hover.
Peder Hansen i Våbensholm, og Christence Hansdatter i Bryrup Mølle, 1767 i Bryrup.
Peder Hansen i Åstrup, og Kirsten Rasmusdatter i Træden, 1761 i Træden.
Peder Hansen Koch, enkemand i Sattrup, og Dorthe Marie Nielsdatter i Lundumskov, 1807 i Lundum.
Peder Hansen på Haldrup Bjerremark, og Anne Margrethe Henriksdatter i Brigsted, 1809 i Søvind.
Peder Hansen på Mattrup, og Anne Cathrine Christensdatter, enke i Føvling, 1807 i Føvling.
Peder Hansen Vinter i Torup, og Sidsel Nielsdatter i Åstrup, 1758 i Føvling.
Peder Hansen Vonge i Sindbjerglund, og Anne Cathrine Christensdatter i Ildved, 1800 i Grejs.
Peder Hansen, enkemand i Bjødstrup, og Inger Rasmusdatter i Hem, 1783 i Ovsted. (Iflg. Voerladegård KB).
Peder Hansen, enkemand i Herslev sogn, og Anne Marie Andersdatter i Hørup, 1807 i Jelling.
Peder Hansen, enkemand i Rankenberg, og Lisbeth Christensdatter på Engelsholm Mark, 1810 i Nørup.
Peder Hansen, enkemand i Træden, og Anne Rasmusdatter i Addit, 1790 i Sønder Vissing.
Peder Hansen, enkemand i Træden, og Marie Jensdatter i Nim, 1789 i Nim.
Peder Hansen, enkemand i Ulkær, og Margrethe Christensdatter, enke i Store Lysholt, 1814 i Hornstrup.
Peder Hansen, enkemand i Uve i Ringive sogn, og Barbara Vistisdatter, enke i Neder Donnerup, 1805 i Give.
Peder Hansen, enkemand i Uve, og Abelone Madsdatter, enke efter Jacob Thomsen skrædder i Bindeballe, 1771 i Ringive. (Iflg. Randbøl KB).
Peder Hansen, enkemand, hyrde i Tyrsting, og Anne Thomasdatter, enke i Gribstrup, 1775 i Tyrsting.
Peder Hansen, murermester i Ildved, og Kirsten Andersdatter på Stovgård, 1764 i Tørring.
Peder Hansen, skomagersvend i Vejle, og Bodil Albertsdatter i Lindved, 1759 i Grejs.
Peder Hartvig i Horsens, og Karen Marie Studsgaard på Serridslevgård, 1773 i Nebel.
Peder Henriksen i Hedegård i Give sogn, og Anne Sørensdatter i Vandel, 1761 i Randbøl.
Peder Henriksen i Åstrup, og Karen Simonsdatter i Ring, 1758 i Ring.
Peder Henriksen i Åstrup, og Karen Simonsdatter i Grindsted sogn, 1758 i Føvling.
Peder Herskind Vinter i Tvingstrup, og Bodil Pedersdatter Vinter i Tammestrup, 1796 i Tolstrup.
Peder Hobolt, degn, og Karen Pedersdatter Buch i Hvejsel, 1754 i Nørup.
Peder Haahr i Skorup, og Kirsten Holgersdatter på Bisgård, 1662 i Hvirring.
Peder Haahr, og Anne Olufsdatter i Lihme, 1784 i Jelling.
Peder Iversen i Hjortsvang, og Kirsten Andersdatter, 1747 i Åle.
Peder Iversen i Høgsholt i Hover sogn, og Johanne Marie Madsdatter i Mellem Knabberup, 1806 i Skibet.
Peder Iversen i Kodallund, og Mette Kirstine Pedersdatter, enke efter Niels Offersen, 1803 i Åle.
Peder Iversen i Yding, og Maren Eskildsdatter i Elling, 1777 i Ovsted.
Peder Iversen, enkemand i Horndrup, og Maren Rasmusdatter i Brørup, 1794 i Hylke.
Peder Jacobsen i Enner, og Maren Jensdatter, enke i Gjedved, 1776 i Tolstrup.
Peder Jacobsen i Nørskov, og Anne Pedersdatter i Ulkær Mølle, 1741 i Give.
Peder Jacobsen, enkemand i Sønder Vissing, og Anne Marie Pedersdatter i Horsens, 1786 i Vinding.
Peder Jensen Amlund i Lihme, og Karen Iversdatter i Almstok, 1776 i Nørup.
Peder Jensen Amlund i Lihme, og Karen Iversdatter i Store Almstok, 1775 i Randbøl.
Peder Jensen Brusgaard, murersvend i Randers, og Johanne Mogensdatter Nymann på Urup, 1802 i Østbirk.
Peder Jensen Ejsing i Ballegård, og Mette Christensdatter, enke i Lihme, 1792 i Nørup.
Peder Jensen Fyn i Hornum sogn, og by, og Lene Dorthe Hansdatter i Hammer, 1788 i Hammer.
Peder Jensen Hvidbjerg i Østbirk, og Sidsel Andersdatter i Stenskær i Lundumskov, 1805 i Hansted.
Peder Jensen i Allinge, og Sidsel Andersdatter i Burgårde, 1749 i Klovborg.
Peder Jensen i Amlund, og Karen Christensdatter i Lihmskov, 1751 i Nørup.
Peder Jensen i Bindeballe, og Kirsten Christensdatter i Filskov, 1740 i Sønder Omme.
Peder Jensen i Birkenæs, og Ingeborg Sørensdatter i Tønning, 1743 i Tønning.
Peder Jensen i Bleld, og Ingeborg Andersdatter, enke i Tvingstrup, 1811 i Ørridslev.
Peder Jensen i Bleld, og Maren Mikkelsdatter i Gangsted, 1699 i Gangsted.
Peder Jensen i Bredal i Engum sogn, og Cathrine Jensdatter i Enner, 1811 i Tamdrup.
Peder Jensen i Brædstrup i Ring sogn, og Karen Jensdatter i Burgårde, 1753 i Klovborg.
Peder Jensen i Brædstrup, og Mette Nielsdatter i Davding, 1765 i Grædstrup.
Peder Jensen i Brørup, og Anne Kirstine Nielsdatter i Ørridslev, 1775 i Ørridslev.
Peder Jensen i Båstrup i Øster Snede, Maren Andersdatter i Kalhave, 1759 i Hvirring.
Peder Jensen i Daldover, og Anne Bentsdatter, enke efter Erik Jensen i Sødover, 1770 i Nørup.
Peder Jensen i Davding, og Kirsten Gregersdatter i Hårup, 1758 i Ring.
Peder Jensen i Dørup, og Anne Margrethe Sørensdatter i Træden, 1803 i Træden.
Peder Jensen i Ejer, og Kirsten Jensdatter i Dørup, 1768 i Voerladegård.
Peder Jensen i Elling, og Maren Jørgensdatter i Møballe, 1760 i Kattrup.
Peder Jensen i Enner, og Anne Pedersdatter i Vestbirk, 1740 i Østbirk.
Peder Jensen i Farup ved Ribe, og Karen Jesdatter Behms, 1702 i Nørup.
Peder Jensen i Funder, og Sidsel Christensdatter i Tømmerby, 1740 i Them.
Peder Jensen i Føvling, og Anne Sørensdatter i Burgårde, 1744 i Klovborg.
Peder Jensen i Gammelstrup i Tønning sogn, og Maren Jensdatter i Præstegården, 1764 i Sønder Vissing.
Peder Jensen i Grene sogn, og Maren Madsdatter, enke i Hedegård, 1788 i Give.
Peder Jensen i Grumstrup i Vedslet sogn, og Karen Jacobsdatter i Ballebo, 1743 i Gangsted.
Peder Jensen i Grumstrup, og Maren Pedersdatter i Tåning, 1754 i Tåning.
Peder Jensen i Haldrup i Vær sogn, og Maren Nielsdatter i Træden, 1719 i Tønning.
Peder Jensen i Haldrup i Vær sogn, og Maren Nielsdatter i Træden, 1719 i Træden.
Peder Jensen i Harresø, og Kirsten Jensdatter i Knude, 1761 i Hvejsel.
Peder Jensen i Hesselballe i Langskov [dvs. Uldum] sogn, og Karen Andersdatter i Kalhave Anneksgård, 1688 i Hvirring.
Peder Jensen i Horndrup, og Bodil Marie Christoffersdatter, enke, 1805 i Vedslet.
Peder Jensen i Horsens, og Abelone Jørgensdatter i Føvling, 1715 i Føvling.
Peder Jensen i Hårup, og Anne Rasmusdatter i Virklund, 1703 i Them.
Peder Jensen i Jelling, og Anne Graversdatter i Neder Donnerup, 1734 i Give.
Peder Jensen i Jelling, og Maren Poulsdatter, 1764 i Kollerup.
Peder Jensen i Kodallund, og Maren Pedersdatter i Hårup, 1737 i Føvling.
Peder Jensen i Lindet, og Karen Martinsdatter på Bisgård, 1782 i Tamdrup.
Peder Jensen i Lund i Tamdrup sogn, og Kirsten Lauridsdatter i Præstegården, 1765 i Hvirring.
Peder Jensen i Lundum sogn, og Rasmus Sørensens enke i Hornborg, 1683 i Hvirring
Peder Jensen i Løve, og Maren Olufsdatter i Tyklund, 1725 i Vrads.
Peder Jensen i Mesing, og Karen Jørgensdatter i Grumstrup, 1692 i Vedslet.
Peder Jensen i Mørup, og Maren Bentsdatter i Vandel, 1762 i Randbøl.
Peder Jensen i Nollund, og Karen Christensdatter i Bøvl, 1737 i Sønder Omme.
Peder Jensen i Nortvig, og Karen Christensdatter i Kovtrup, 1804 i Hammer.
Peder Jensen i Nørre Kollemorten, og Karen Christensdatter i Lindet, 1749 i Thyregod.
Peder Jensen i Omvrå, og Kirsten Pedersdatter i Ulkind, 1785 i Ringive.
Peder Jensen i Rønslunde, og Anne Christensdatter i Dørken, 1772 i Thyregod.
Peder Jensen i Rådved, og Maren Rasmusdatter i Naldal, 1767 i Østbirk.
Peder Jensen i Salten i Them sogn, og Mette Christensdatter i Træden, 1763 i Træden.
Peder Jensen i Serridslev, og Karen Bertelsdatter i Hoved, 1811 i Ørridslev.
Peder Jensen i Sillerup Mølle, og Johanne Marie Hansdatter i Nørremølle, 1739 i Bryrup.
Peder Jensen i Skarrild, og Mette Jensdatter i Ansø Mølle, 1729 i Vrads.
Peder Jensen i Skovbølling, og Kirsten Jensdatter i Vindelev, 1702 i Kollerup.
Peder Jensen i Slelde i Skibet sogn, og Anne Christensdatter, enke i Søskovhus, 1798 i Bredsten.
Peder Jensen i Smidstrup i Gadbjerg sogn, og Maren Thomasdatter i Bindeballe, 1750 i Randbøl.
Peder Jensen i Smidstrup, og Anne Else Nielsdatter i Grindsted sogn, 1807 i Ringive.
Peder Jensen i Stensballe, og Maren Nielsdatter i Hornborg, 1669 i Hvirring.
Peder Jensen i Stubberup, og Maren Mikkelsdatter i Egebjerg, 1780 i Hansted.
Peder Jensen i Såby, og Gertrud Nielsdatter i Tåning, 1781 i Tåning.
Peder Jensen i Them sogn, og Poul Snedkers enke i Kalhave, 1680 i Hvirring
Peder Jensen i Thorlund, og Else Olufsdatter i Sepstrup, 1790 i Them.
Peder Jensen i Thyregodlund, og Abelone Jensdatter i Nygård, 1737 i Give.
Peder Jensen i Tofthøj, og Margrethe Susanne Hansdatter i Øster Gødding, 1807 i Nørup.
Peder Jensen i Trelde, og Kirsten Sørensdatter i Holtum, 1794 i Grejs.
Peder Jensen i Træden, og Maren Andersdatter i Gammelstrup, 1747 i Tønning.
Peder Jensen i Træden, og Maren Andersdatter i Gammelstrup, 1747 i Træden.
Peder Jensen i Tvingstrup, og Mette Nielsdatter, enke i Møballe, 1776 i Kattrup.
Peder Jensen i Tvingstrup, og Sidsel Andersdatter i Tolstrup, 1751 i Tolstrup.
Peder Jensen i Uldum, og Kirsten Knudsdatter i Sole, 1745 i Øster Snede.
Peder Jensen i Ulstrup, og Bodil Nielsdatter, enke i Velling, 1805 i Bryrup.
Peder Jensen i Underup, og Anne Pedersdatter i Nim, 1765 i Underup.
Peder Jensen i Underup, og Maren Nielsdatter i Føvling, 1743 i Føvling.
Peder Jensen i Urup Mølle, og Voldborg Mikkelsdatter i Lundum Præstegård, 1776 i Lundum.
Peder Jensen i Vejle, og Karen Lauridsdatter i Bredballe, 1784 i Hornstrup.
Peder Jensen i Velling, og Bodil Hansdatter i Grumstrup, 1737 i Vedslet.
Peder Jensen i Vester Ørum, og Anne Christensdatter i Hornstrup, 1814 i Hornstrup.
Peder Jensen i Vindelev, og Kirsten Pedersdatter i Underup, 1767 i Underup.
Peder Jensen i Vingum, og Sidsel Jørgensdatter i Engetved, 1691 i Them.
Peder Jensen i Vissing, og Maren Christensdatter i Ring, 1774 i Tønning.
Peder Jensen i Vrold, og Deliane Christensdatter, enke i Gjedved, 1807 i Tolstrup.
Peder Jensen i Yding, og Anne Kirstine Nielsdatter i Enner, 1804 i Tamdrup.
Peder Jensen i Ørridslev, og Karen Bertelsdatter i Ejer, 1811 i Ovsted.
Peder Jensen i Ørting, og Karen Sørensdatter i Vedslet, 1684 i Vedslet.
Peder Jensen i Ørum, og Mette Jacobsdatter i Ølholm, 1799 i Langskov.
Peder Jensen i Østbirk, og Anne Jensdatter i Enner, 1758 i Tamdrup.
Peder Jensen i Åle, og Johanne Nielsdatter i Torp, 1759 i Underup.
Peder Jensen Koch i Ejby Mølle på Fyn, og Kirstine Cathrine [Mgl.], enke efter Hollesen i Vingsted Mølle, 1813 i Bredsten.
Peder Jensen Krollerup i Snede sogn, og Abelone Sørensdatter i Lund, 1730 i Hvirring.
Peder Jensen Møller i Jelling, og Maren Hansdatter i Birkebæk, 1783 i Givskud.
Peder Jensen Svejstrup, enkemand i Gjedved, og Sidsel Pedersdatter i Ørskov, 1812 i Ørridslev.
Peder Jensen Søndergaard, enkemand i Davding, og Karen Gregersdatter i Hårup, 1758 i Føvling.
Peder Jensen, bødker i Enner, og Anne Nielsdatter i Nim, 1766 i Nim.
Peder Jensen, enkemand i Dallerup, og Anne Cathrine Pedersdatter i Hornborg, 1768 i Hvirring.
Peder Jensen, enkemand i Hvejsel sogn, og Inger Jacobsdatter, enke i Skovbølling, 1809 i Jelling.
Peder Jensen, enkemand i Hørup, og Henrik Thornbergs enke i Nørre Vilstrup, 1767 i Skibet
Peder Jensen, enkemand i Mørup, og Margrethe Jesdatter, enke i Store Almstok, 1804 i Randbøl.
Peder Jensen, enkemand i Rønslunde, og Kirsten Jensdatter, enke efter Jens Christensen i Justenborg i Vester sogn, 1806 i Thyregod.
Peder Jensen, enkemand i Skårup, og Else Rasmusdatter i Brørup, 1784 i Hylke.
Peder Jensen, enkemand i Torp, og Kirsten Pedersdatter, enke i Nim, 1806 i Underup.
Peder Jensen, født i Dørup, og Anne Jacobsdatter i Enner, 1729 i Hvirring.
Peder Jensen, maler i Horsens, og Maren Lauridsdatter Kjær i Brestenbro, 1766 i Nim.
Peder Jensen, og Anne Nielsdatter, forlover på Våbensholm, 1791 i Underup.
Peder Jensen, skomagersvend i Skanderborg, og Anne Marie Mikkelsdatter i Grumstrup, 1714 i Vedslet.
Peder Jensen, skovfoged i Gødsbøl, og Mette Poulsdatter i Randbøl Anneksgård, 1770 i Randbøl.
Peder Jensen, snedker i Davding, og Kirsten Rasmusdatter i Troelstrup, 1753 i Tønning.
Peder Jepsen i Træden, og Dorthe Andersdatter i Åstrup, 1758 i Føvling.
Peder Jepsen, enkemand i Tyrsting, og Dorthe Hansdatter i Ringkloster, 1771 i Hylke.
Peder Jepsen, enkemand, hyrde i Tønning, og Anne Christensdatter i Hem, 1778 i Voerladegård.
Peder Jessen i Billund, og Maren Hansdatter i Vandel, 1746 i Randbøl.
Peder Jessen i Jelling, og Dorthe Sørensdatter i Frishuse i Gadbjerg sogn, 1803 i Ringive.
Peder Jochumsen i Skærhoved, og Mette Pedersdatter i Givskud, 1780 i Givskud.
Peder Joensen i Hørup, og Anne Madsdatter i Sandvad, 1727 i Hvejsel.
Peder Juliusen i Vinding, og Anne Andersdatter, enke i Velling, 1792 i Vinding.
Peder Justsen i Nim, og Kirsten Pedersdatter i Brædstrup, 1708 i Ring.
Peder Juul i Tebstrup, og Kirsten Christensdatter i Båstrup, 1701 i Hylke.
Peder Jørgensen Brønd i Monbjerg, og Anne Jensdatter i Elling, 1783 i Østbirk.
Peder Jørgensen Fisker i Hvilsted, og Sara Andersdatter i Hylke, 1802 i Hylke.
Peder Jørgensen i Ustrup eller Kattrup, og Maren Andersdatter i Grumstrup, 1743 i Vedslet.
Peder Jørgensen i Fløjstrup, og Karen Sørensdatter i Grejs, 1736 i Grejs.
Peder Jørgensen i Fløjstrup, og Maren Jensdatter, 1752 i Uldum.
Peder Jørgensen i Ildved, og Johanne Pedersdatter i Fløjstrup, 1713 i Kollerup.
Peder Jørgensen i Ildved, og Maren Mortensdatter i Grejs, 1716 i Grejs.
Peder Jørgensen i Møballe, og Anne Jensdatter i Elling, 1760 i Ovsted.
Peder Jørgensen i Mørup, og Else Hansdatter i Lindeballe, 1760 i Ringive.
Peder Jørgensen i Nørskov, og Ingeborg Nielsdatter, enke efter Anders Hansen i Jennum, 1754 i Skibet.
Peder Jørgensen i Rådved, og Karen Christensdatter Juul i Vrønding, 1726 i Hvirring.
Peder Jørgensen i Sejt, og Bodil Andersdatter i Tvingstrup, 1766 i Ørridslev.
Peder Jørgensen i Sejt, og Maren Hansdatter i Velling, 1759 i Vinding.
Peder Jørgensen i Ørum, og Lisbeth Christensdatter i Stoltenborg i Kollerup sogn, 1814 i Grejs.
Peder Jørgensen Stauning, provst, og Peder Møllers enke i Skjold, 1747 i Tamdrup
Peder Jørgensen, enkemand i Møballe i Kattrup sogn, og Anne Marie Mortensdatter i Vissing, 1767 i Sønder Vissing.
Peder Jørgensen, enkemand i Møballe, og Mette Nielsdatter i Lundum, 1769 i Lundum.
Peder Jørgensen, enkemand i Sejt i Bryrup sogn, og Karen Pedersdatter i Nimdrup, 1760 i Grædstrup.
Peder Jørgensen, enkemand i Sejt i Bryrup sogn, og Karen Henriksdatter i Træden, 1771 i Træden.
Peder Jørgensen, møller i Fuldbro Mølle, og Anne Margrethe Terkildsdatter i Hem, 1764 i Voerladegård.
Peder Jørgensen, smed i Uldum, og Maren Pedersdatter i Kalhave, 1747 i Hvirring.
Peder Kjær i Horsens, og Anne Cathrine Baller, enke i Enner, 1743 i Tamdrup.
Peder Knub i Horsens, og Maren Jensdatter Faistrup i Åstedbro, 1775 i Åle.
Peder Knudsen i Enner, og Agnete Pedersdatter i Hansted, 1779 i Hansted.
Peder Knudsen i Flemming, og Abelone Sørensdatter i Kragelund, 1787 i Øster Snede.
Peder Knudsen i Flemming, og Mette Nielsdatter på Bisgård, 1773 i Tamdrup.
Peder Knudsen i Grejs, og Karen Sørensdatter i Sole, 1769 i Øster Snede.
Peder Knudsen i Hornstrup, og Karen Sørensdatter i Sole, 1769 i Øster Snede.
Peder Knudsen i Horsens, og Maren Bertelsdatter, 1794 i Vedslet.
Peder Knudsen i Hundslund, og Mette Jørgensdatter på Tyrrestrup, 1810 i Søvind.
Peder Knudsen i Kalhave i Hornborg sogn, og Kirsten Jørgensdatter i Tejbøl, 1806 i Tørring.
Peder Knudsen i Løve i Bryrup sogn, og Maren Pedersdatter, enke i Løvet, 1730 i Klovborg.
Peder Knudsen i Løvet, og Søren Vævers enke i Ring, 1745 i Ring
Peder Knudsen i Ring, og Maren Jensdatter i Træden, 1760 i Træden.
Peder Knudsen i Ring, og Sidsel Steffensdatter i Brestenbro Kro, 1758 i Grædstrup. (Iflg. Nim KB).
Peder Knudsen i Tønning, og Maren Sørensdatter i Vestbirk, 1761 i Østbirk.
Peder Knudsen i Vindelev, og Johanne Andersdatter i Hjortsvang, 1767 i Linnerup.
Peder Knudsen, enkemand i Brædstrup, og Anne Sørensdatter i Træden, 1775 i Træden.
Peder Knudsen, skipper på Endelave, og Kirsten Rasmusdatter i Hoved, 1759 i Ørridslev.
Peder Kolding i Vejle, og Anne Jacobsdatter i Vester Lihme, 1797 i Nørup.
Peder Kolding, enkemand i Uldum, og Anne Mette Jensdatter i Tørring Brohus, 1773 i Tørring.
Peder Kolstrup, og Else Cathrine Poulsdatter i Nørre Grene, 1796 i Sønder Omme.
Peder Langelyth, snedkersvend i Kolding, og Maren Joensdatter i Store Almstok, 1797 i Randbøl.
Peder Lauridsen i Addit, og Anne Christensdatter i Tømmerby, 1747 i Them.
Peder Lauridsen i Brille, og Karen Nielsdatter i Sole, 1775 i Øster Snede.
Peder Lauridsen i Gramrode, og Dorthe Sørensdatter i Kragelund, 1754 i Øster Snede.
Peder Lauridsen i Gribstrup, og Anne Thomasdatter, 1715 i Vrads.
Peder Lauridsen i Haldrup, og Johanne Jørgensdatter, enke i Toftum, 1812 i Søvind.
Peder Lauridsen i Lille Mosegård i Thyregod sogn, og Maren Jensdatter i Grarup, 1809 i Brande.
Peder Lauridsen i Lille Mosegård i Thyregod sogn, og Mette Jensdatter i Brandlund, 1811 i Brande.
Peder Lauridsen i Lund, og Lene Pedersdatter i Åstrup, 1789 i Føvling.
Peder Lauridsen i Oddersted i Taulov sogn, og Johanne Jacobsdatter i Vilstrup, 1801 i Skibet.
Peder Lauridsen i Tørring, og Anne Marie Johansdatter i Linnerup, 1805 i Linnerup.
Peder Lauridsen i Vinding, og Maren Nielsdatter i Holtum, 1792 i Grejs.
Peder Lauridsen i Voerbjerg, og Thyra Andersdatter i Naldal, 1750 i Østbirk.
Peder Lauridsen i Yding, og Anne Cathrine Lauridsdatter Bang, 1792 i Voerladegård.
Peder Lauridsen Post i Østerhoved, og Anne Madsdatter i Bregnhoved, 1705 i Give.
Peder Lauridsen på Tyrrestrup, og Maren Hansdatter i Gangsted, 1717 i Gangsted.
Peder Lauridsen Veng, snedkersvend i Horsens, og Johanne Simonsdatter i Hansted, 1781 i Hansted.
Peder Lauridsen, enkemand i Addit, og Kirsten Andersdatter, enke i Davding, 1765 i Grædstrup.
Peder Lauridsen, enkemand i Brørup, og Anne Mikkelsdatter i Ballebo, 1771 i Hylke. (Iflg. Gangsted KB).
Peder Lauridsen, enkemand i Lund i Tamdrup sogn, og Karen Rasmusdatter i Uldum, 1796 i Uldum.
Peder Lauridsen, enkemand i Rye, og Kirsten Sørensdatter i Addit, 1785 i Sønder Vissing.
Peder Lauridsen, enkemand i Valbygård i Them sogn, og Karen Knudsdatter i Vinding, 1801 i Vinding.
Peder Lauridsen, og Maren Nielsdatter i Vonge, 1764 i Tørring.
Peder Madsen i Boest i Nørre Snede sogn, og Anne Jensdatter i Hovedskov, 1749 i Klovborg.
Peder Madsen i Brande sogn, og Anne Pedersdatter i Thyregod, 1732 i Thyregod.
Peder Madsen i Brande, og Anne Mortensdatter i Hesselbjerg, 1729 i Thyregod.
Peder Madsen i Hvirring, og Johanne Lauridsdatter i Vipskov, 1729 i Vrads.
Peder Madsen i Hørup, og Johanne Hansdatter i Hørup, 1793 i Hornstrup.
Peder Madsen i Kejlstrup, og Anne Thomasdatter i Lindet, 1753 i Thyregod.
Peder Madsen i Kollemorten, og Anne Jørgensdatter, enke i Ildved, 1763 i Hvejsel.
Peder Madsen i Kærbølling, og Anne Marie Nielsdatter, enke i Jennum, 1780 i Skibet.
Peder Madsen i Ulkær, og Anne Christiansdatter i Snede, 1778 i Øster Snede.
Peder Madsen i Urlev sogn, og Mikkel Skyttes enke i Hornborg, 1687 i Hvirring
Peder Madsen i Vinding, og Anne Rasmusdatter i Troelstrup, 1720 i Tønning.
Peder Madsen i Ørbæk, og Inger Kirstine Madsdatter i Østerby, 1814 i Sønder Omme.
Peder Madsen, enkemand i Ildved, og Barbara Iversdatter i Thyregodlund, 1811 i Hvejsel.
Peder Madsen, enkemand i Ildved, og Marie Andersdatter, enke i Skovsbøl, 1803 i Hvejsel.
Peder Madsen, enkemand i Kronborg på Engelsholm Mark, og Ellen [Mgl.] i Starup sogn, 1804 i Nørup.
Peder Madsen, enkemand i Nørup sogn, og Karen Hansdatter, 1802 i Bredsten.
Peder Mathiasen Testrup i Horsens, og Mette Hansdatter i Bombasse, 1796 i Kattrup.
Peder Mikkelsen i Boring, og en pige i Føvling, 1671 i Hvirring
Peder Mikkelsen i Båstrup, og Anne Kirstine Gregersdatter, enke i Tebstrup, 1807 i Ovsted.
Peder Mikkelsen i Hornborg, og Karen Nielsdatter i Krollerup, 1687 i Øster Snede.
Peder Mikkelsen i Hornstrup, og Mette Lauridsdatter i Holtum, 1783 i Grejs.
Peder Mikkelsen i Hoved, og Morten Hansens enke i Monbjerg, 1781 i Østbirk
Peder Mikkelsen i Hvirring, og Birgitte Andersdatter i Brædstrup, 1710 i Ring.
Peder Mikkelsen i Kattrup, og Anne Margrethe Sørensdatter, enke i Ustrup, 1792 i Hylke.
Peder Mikkelsen i Overby, og Mette Jensdatter i Tvingstrup, 1751 i Ørridslev.
Peder Mikkelsen i Ring, og Anne Poulsdatter i Horsens, 1728 i Ring.
Peder Mikkelsen i Tolstrup, og Maren Rasmusdatter i Vestbirk, 1814 i Østbirk.
Peder Mikkelsen i Torrild, og Karen Jensdatter, 1802 i Vedslet.
Peder Mikkelsen i Træden, og Gertrud Madsdatter i Vissing, 1752 i Sønder Vissing.
Peder Mikkelsen i Vedslet, og Birthe Jørgensdatter, enke i Ås, 1804 i Søvind.
Peder Mikkelsen, enkemand i Hornstrup, og Malene Pedersdatter i Solskov, 1798 i Øster Snede.
Peder Mikkelsen, enkemand i Kattrup, og Karen Johansdatter i Grumstrup, 1790 i Vedslet.
Peder Mikkelsen, enkemand i Skovbølling, og Maren Pedersdatter på Stovgård, 1769 i Tørring.
Peder Mikkelsen, enkemand i Øster Hornstrup, og Maren Nielsdatter i Mellem Knabberup, 1800 i Skibet.
Peder Mogensen i Rostrup, og Margrethe Jesdatter i Vandel, 1776 i Randbøl.
Peder Mogensen i Rostrup, og Margrethe Mathiasdatter i Vandel, 1780 i Randbøl.
Peder Mogensen i Vrold, og Sidsel Pedersdatter i Ringkloster, 1753 i Hylke.
Peder Mogensen på Haraldskær, og Mette Iversdatter i Vedsted sogn i Holsten, 1757 i Skibet.
Peder Mogensen, og Marie Cathrine Nielsdatter, 1780 i Grædstrup. (Iflg. Vinding KB).
Peder Mortensen i Bæksgård i Give sogn, og Anne Jørgensdatter i Oksenbjerge, 1721 i Øster Nykirke.
Peder Mortensen i Trustrup, og Bodil Rasmusdatter i Aggestrup, 1813 i Gangsted.
Peder Mortensen i Vissingkloster, og Kirsten Jacobsdatter i Troelstrup, og 1779 i Tønning.
Peder Mortensen i Åstrup, og Karen Jensdatter i Ring, 1726 i Ring.
Peder Mortensen, enkemand i Molger, og Dorthe Jensdatter i Hansted, 1778 i Hansted.
Peder Mortensen, og Kirsten Nielsdatter, 1760 i Grejs. (Iflg. Kollerup KB).
Peder Mouridsen, enkemand i Sønder Kollemorten, og Maren Nielsdatter i Hvejsel, 1763 i Hvejsel.
Peder Mouridsen, enkemand i Tebstrup, og Birgitte Jensdatter i Brørup, 1726 i Hylke.
Peder Muhle i Horsens, og Kirsten Rasmusdatter i Klaks Mølle, 1729 i Hvirring.
Peder Mulvad præst i Ringe, og Karen Margrethe Hansdatter, 1702 i Nørup.
Peder Mulvad, degn i Jelling, og Margrethe Madsdatter, 1746 i Nørup.
Peder Müller Buxlund, prokurator i Snabegård, og Anne Marie Bering Gjørup i Brædstrup, 1797 i Ring.
Peder Møller i Bredvad Mølle, og Sidsel Andersdatter i Underup, 1768 i Underup.
Peder Møller, skomager i Horsens, og Maren Jensdatter i Enner, 1767 i Tamdrup.
Peder Nielsen Asklev, enkemand, skoleholder i Gjedved, og Bodil Olufsdatter i Holm, 1796 i Østbirk.
Peder Nielsen Bech, enkemand i Hvejsel, og Susanne Marie Pedersdatter, enke i Skovbølling, 1814 i Jelling.
Peder Nielsen Bejer, enkemand i Lundumskov, og Anne Mikkelsdatter i Vrønding, 1813 i Tamdrup.
Peder Nielsen Bloch i Rye Mølle, og Anne Dorthe Eriksdatter Voetmann i Klostermølle, 1759 i Voerladegård.
Peder Nielsen Gyng i Ås, og Karen Pedersdatter i Tvingstrup, 1710 i Søvind.
Peder Nielsen Hvidtfeldt, skomagersvend i Horsens, og Mette Kirstine Christensdatter i Velling, 1798 i Bryrup.
Peder Nielsen i Bredstenlund i Bredsten sogn, og Lisbeth Pedersdatter på Kjeldkær Mark i Bredsten sogn, 1809 i Tørring.
Peder Nielsen i Brøndsted, og Anne Jensdatter i Nørre Vilstrup, 1791 i Skibet.
Peder Nielsen i Davding, og Mette Jensdatter i Føvling, 1758 i Føvling.
Peder Nielsen i Døvling, og Maren Clausdatter i Stakroge, 1711 i Sønder Omme.
Peder Nielsen i Engum, og Anne Nielsdatter i Bredballe, 1775 i Hornstrup.
Peder Nielsen i Filskov, og Maren Henriksdatter, 1778 i Brande.
Peder Nielsen i Fogstrup, og Dorthe Andersdatter i Velling, 1737 i Bryrup.
Peder Nielsen i Gammelsole, og Karen Andersdatter i Vindelev sogn, 1782 i Kollerup.
Peder Nielsen i Givskud, og Else Pedersdatter i Rugsted, 1804 i Givskud.
Peder Nielsen i Gjessø, og Karen Jensdatter i Rye, 1780 i Rye.
Peder Nielsen i Grejs, og Karen Hansdatter i Kærbølling, 1812 i Bredsten.
Peder Nielsen i Gribstrup, og Anne Madsdatter i Ildved, 1786 i Hvejsel.
Peder Nielsen i Horsens, og Anne Mette Svendsdatter i Grumstrup, 1794 i Vedslet.
Peder Nielsen i Horsens, og Karen Mathiasdatter i Lundumskov, 1757 i Lundum.
Peder Nielsen i Hygum, og Maren Andersdatter på Lerbæk, 1775 i Hover.
Peder Nielsen i Hørup, og Anne Terkildsdatter i Hopballe, 1814 i Grejs,. (Iflg. Jelling KB).
Peder Nielsen i Hårup, og Else Hansdatter i Nim, 1764 i Nim.
Peder Nielsen i Klarlund, og Mette Gregersdatter i Hvelplund, 1756 i Sønder Omme.
Peder Nielsen i Kollerup, og Mette Jacobsdatter i Hornstrup, 1754 i Grejs.
Peder Nielsen i Kovtrup i Hammer sogn, og Maren Nielsdatter i Lindet, 1783 i Thyregod.
Peder Nielsen i Lundum, og Kirsten Sørensdatter i Vinten, 1782 i Tamdrup.
Peder Nielsen i Meldrup, og Maren Jensdatter i Brigsted, 1768 i Søvind.
Peder Nielsen i Nebel, og Ingeborg Rasmusdatter, født i Rørt i Bjergager sogn i Hads Herred, 1758 i Vær.
Peder Nielsen i Neder Donnerup, og Anne Marie Madsdatter i Nørre Kollemorten, 1770 i Øster Nykirke.
Peder Nielsen i Neder Kodallund, og Karen Sørensdatter i Træden, 1744 i Træden.
Peder Nielsen i Nedvad, og Johanne Andersdatter, 1734 i Bredsten.
Peder Nielsen i Nedvad, og Karen Thomasdatter i Farre, 1733 i Give.
Peder Nielsen i Nim, og Mette Sørensdatter i Enner, 1661 i Hvirring.
Peder Nielsen i Nortvig i Nørre Snede sogn, og Anne Dorthe Lauridsdatter Merring i Melhede, 1806 i Tørring.
Peder Nielsen i Nortvig, og Kirsten Madsdatter i Skovsbøl, 1713 i Thyregod.
Peder Nielsen i Nørhave, og Maren Rasmusdatter i Purup, 1810 i Østbirk.
Peder Nielsen i Nørskov, og Anne Marie Pedersdatter, 1791 i Sønder Omme.
Peder Nielsen i Nørskov, og Kirsten Eskildsdatter, 1780 i Sønder Omme.
Peder Nielsen i Ring, og Esther Hansdatter i Føvling, 1811 i Føvling.
Peder Nielsen i Sindbjerglund, og Anne Christensdatter, 1757 i Uldum.
Peder Nielsen i Smidstrup, og Mette Jørgensdatter Herring, enke efter Anders Jensen, hyrde i Daldover, 1770 i Randbøl.
Peder Nielsen i Solskov, og Tove Jensdatter i Bindesbøl, 1781 i Ringive.
Peder Nielsen i Stidsmølle, og Johanne Andersdatter, enke i Åstrup, 1807 i Føvling.
Peder Nielsen i Strellev, og Johanne Nielsdatter i Lindeballe Skole, 1788 i Ringive.
Peder Nielsen i Sødover, og Maren Nielsdatter i Mejsling i Jerlev sogn, 1780 i Nørup.
Peder Nielsen i Tofthøj, og Anne Sørensdatter i Grejs, 1782 i Grejs.
Peder Nielsen i Torp, og Anne Nielsdatter i Vrønding, 1809 i Tamdrup.
Peder Nielsen i Troelstrup, og Maren Nielsdatter, enke efter Søren Rasmussen i Træden, 1763 i Træden.
Peder Nielsen i Uldum, og Karen Carstensdatter, enke i Åle, 1796 i Åle.
Peder Nielsen i Vindelev, og Maren Jensdatter i Nyborg, 1777 i Langskov.
Peder Nielsen i Vinding, og Anne Lauridsdatter i Brædstrup, 1748 i Ring.
Peder Nielsen i Vinding, og Karen Sørensdatter i Burgårde, 1743 i Klovborg.
Peder Nielsen i Vrads, og Anne Nielsdatter i Lovdal, 1711 i Them.
Peder Nielsen i Yding, og Maren Nielsdatter i Østbirk, 1776 i Østbirk.
Peder Nielsen i Ørskov, og Maren Rasmusdatter i Kattrup, 1781 i Kattrup.
Peder Nielsen junior, smed i Tønning, og Maren Nielsdatter i Træden, 1769 i Træden.
Peder Nielsen på Engelsholm Mark i Nørup sogn, og Cathrine Mortensdatter i Ravning, 1812 i Bredsten.
Peder Nielsen på Låge, og Birgitte Kirstine Pedersdatter på Låge, 1797 i Store Dalby. (Iflg. Grejs KB).
Peder Nielsen på Mattrup, og Maren Madsdatter, enke i Rishede, 1790 i Klovborg.
Peder Nielsen Sommer i Vrønding, og Kirsten Nielsdatter i Torp, 1810 i Tamdrup.
Peder Nielsen, enkemand i Egebjerg, og Cathrine Poulsdatter i Vrønding, 1800 i Tamdrup.
Peder Nielsen, enkemand i Nørskov, og Anne Albertsdatter, enke i Harresø, 1778 i Givskud.
Peder Nielsen, enkemand, smed i Davding, og Anne Marie Jensdatter i Horsens, 1773 i Grædstrup.
Peder Nielsen, hyrde i Kattrup, og Kirsten Sørensdatter i Ustrup, 1750 i Hylke.
Peder Nielsen, og Else Pedersdatter i Hoved Overgård, 1798 i Kattrup.
Peder Nielsen, og Maren Christensdatter i Nollund, 1783 i Sønder Omme.
Peder Nissen i Vimmersbul, og Hedvig Marie Elisabeth Johansdatter Spormann, 1757 i Tørring.
Peder Nyborg i Jelling, og Voldborg Mikkelsdatter i Papirmøllen, 1755 i Randbøl.
Peder Olufsen i Skiartz, og Mette Sofie Christensdatter i Sandvad, 1812 i Hvejsel.
Peder Olufsen i Dørken, og Cathrine Christensdatter i Neder Donnerup, 1758 i Give.
Peder Olufsen i Hesselballe, og Peder Sørensens datter i Kalhave, 1700 i Hvirring
Peder Olufsen i Hvejsel, og Dorthe Jensdatter, enke på Hvolgård Mark, 1812 i Langskov.
Peder Olufsen i Rostrup, og Mette Clausdatter i Gødding, 1740 i Nørup.
Peder Olufsen i Sole, og Karen Rasmusdatter i Grejs, 1751 i Grejs.
Peder Olufsen i Trebjerg, og Maren Sørensdatter i Lundgård i Nim sogn, 1787 i Nim.
Peder Olufsen i Ulkær, og Mette Jacobsdatter i Havrum, 1765 i Hvirring.
Peder Ottesen i Belle, og Anne Bredal i Solskov, 1746 i Øster Snede.
Peder Ottesen i Nim, og Anne Thomasdatter, enke efter Jens Sørensen i Hvirring, 1689 i Hvirring.
Peder Pedersen Arensberg i Hvejsel, og Anne Jepsdatter, 1757 i Tørring.
Peder Pedersen Brun i Gjesing sogn ved Randers, og Kirsten Brixdatter, enke i Lund, 1804 i Tamdrup.
Peder Pedersen Hole i Fuglsang, og Maren Christensdatter i Hedegård i Ejstrup sogn, 1740 i Thyregod.
Peder Pedersen Holm i Purup, og Sidsel Elisabeth Terkildsdatter i Gjedved, 1745 i Tolstrup.
Peder Pedersen i Aanstrup, og Karen Sørensdatter i Hornborg, 1760 i Hvirring.
Peder Pedersen i Addit, og Anne Pedersdatter i Burgårde, 1768 i Grædstrup.
Peder Pedersen i Addit, og Johanne Christensdatter, enke i Burgårde, 1796 i Grædstrup.
Peder Pedersen i Billund, og Anne Jepsdatter i Rygbjerg, 1761 i Randbøl.
Peder Pedersen i Bredsten sogn, og Birthe Behms i Randbøl, 1699 i Nørup.
Peder Pedersen i Brørup, og Lene Iversdatter i Tebstrup, 1788 i Ovsted.
Peder Pedersen i Burgårde, og Maren Jørgensdatter i Addit, 1775 i Sønder Vissing.
Peder Pedersen i Dalby, og Maren Pedersdatter i Kragelund, 1649 i Øster Snede
Peder Pedersen i Fredericia, og Else Nielsdatter i Grejs, 1796 i Grejs.
Peder Pedersen i Funder, og Maren Pedersdatter i Brande, 1749 i Funder. (Iflg. Them KB).
Peder Pedersen i Gammelsole, og Anne Lauridsdatter, enke i Holtum, 1766 i Grejs.
Peder Pedersen i Gauerslund, og Inger Hansdatter, enke i Ravning, 1810 i Bredsten.
Peder Pedersen i Gjesing, og Birgitte Rasmusdatter i Båstrup, 1753 i Hylke.
Peder Pedersen i Gjesing, og Cathrine Mikkelsdatter i Grumstrup, 1748 i Vedslet.
Peder Pedersen i Grejs, og Anne Jørgensdatter i Lund, 1772 i Tamdrup.
Peder Pedersen i Grejs, og Bodil Jørgensdatter i Solskov, 1734 i Øster Snede.
Peder Pedersen i Grene sogn, og Maren Jensdatter i Østerby, 1726 i Sønder Omme.
Peder Pedersen i Haldrup, og Karen Nielsdatter i Egebjerg, 1801 i Hansted.
Peder Pedersen i Hansted, og Johanne Pedersdatter, enke i Brørup, 1789 i Hylke.
Peder Pedersen i Hjøllund, og Anne Cathrine Lauridsdatter i Pårup, 1807 i Them.
Peder Pedersen i Holms Mølle, og Bodil Olufsdatter i Snede, 1765 i Øster Snede.
Peder Pedersen i Holtum, og Maren Mathiasdatter i Hornstrup, 1805 i Hornstrup.
Peder Pedersen i Horsens, og Anne Hansdatter, enke efter Peder Hansen i Vinten, 1747 i Tamdrup.
Peder Pedersen i Horsens, og Else Pedersdatter i Horsens, 1794 i Kattrup.
Peder Pedersen i Hørup, og Kirsten Andersdatter i Flemming, 1784 i Hvirring.
Peder Pedersen i Kalhave, og Anne Christensdatter i Ørum, 1806 i Grejs.
Peder Pedersen i Kalhave, og Sidsel Cathrine Nyby, 1759 i Uldum.
Peder Pedersen i Kolding, og Anne Sørensdatter i Snede, 1768 i Øster Snede.
Peder Pedersen i Kragelund, og Anne Nielsdatter i Gjessø, 1792 i Them.
Peder Pedersen i Lihme, og Kirsten Nielsdatter i Rugballe, 1782 i Skibet.
Peder Pedersen i Lille Brande i Omme Sogn, og Anne Hansdatter, møllerenke i Sillesthoved, 1720 i Omme. (Iflg. Give KB).
Peder Pedersen i Lille Brande, og Anne Hansdatter i Sillesthoved, 1720 i Sønder Omme.
Peder Pedersen i Lillelund, og Johanne Lauridsdatter på Alsted, 1798 i Jelling. (Iflg. Øster Nykirke KB).
Peder Pedersen i Lund, og Karen Andersdatter, enke i Vorbjerg, 1798 i Underup.
Peder Pedersen i Lundum, og Anne Christensdatter i Elling, 1767 i Ovsted.
Peder Pedersen i Mesing, og Sidsel Eskildsdatter i Grumstrup, 1683 i Vedslet.
Peder Pedersen i Nim, og Kirsten Andersdatter i Åstrup, 1708 i Føvling.
Peder Pedersen i Sejt, og Karen Madsdatter, enke i Grædstrup, 1767 i Grædstrup.
Peder Pedersen i Sejt, og Maren Nielsdatter i Bredvad Mølle, 1789 i Træden.
Peder Pedersen i Tarp i Brande sogn, og Kirsten Christensdatter, enke i Gammelby, 1809 i Ringive.
Peder Pedersen i Them, nu i Yding, og Kirsten Nielsdatter i Them, 1747 i Them.
Peder Pedersen i Tingkærhus, og Karen Nielsdatter i Frederikshåb, 1775 i Nørup.
Peder Pedersen i Tolstrup Mølle, og Margrethe Pedersdatter i Lundum Mølle, 1743 i Lundum.
Peder Pedersen i Træden, og Anne Jensdatter i Birknæs, 1764 i Østbirk.
Peder Pedersen i Tyrsting, og Marie Kirstine Mikkelsdatter i Kattrup Præstegård, 1795 i Kattrup.
Peder Pedersen i Uhre i Hover sogn, og Anne Hansdatter i Over Knabberup, 1807 i Skibet.
Peder Pedersen i Uldum, og Bodil Mikkelsdatter i Havrum, 1731 i Hvirring.
Peder Pedersen i Ulkær, og Karen Pedersdatter, 1733 i Tørring.
Peder Pedersen i Underup, og Anne Pedersdatter, enke efter Christen Andersen i Nim, 1779 i Nim.
Peder Pedersen i Vingum, og Karen Henriksdatter, enke i Sejt, 1787 i Bryrup.
Peder Pedersen i Virring, og Anne Sørensdatter i Assendrup, 1689 i Vedslet.
Peder Pedersen i Vissing Præstegård, og Maren Jensdatter i Nim, 1771 i Nim.
Peder Pedersen i Vissing, og Mette Pedersdatter i Ring, 1723 i Ring.
Peder Pedersen i Yding, og Maren Nielsdatter i Åstrup, 1724 i Føvling.
Peder Pedersen i Øster Snede sogn, og Mette Mikkelsdatter i Hover sogn, 1809 i Hover.
Peder Pedersen Konnier i Højrup i Holsten, og Sara Cathrine Hansdatter i Nim, 1788 i Nim.
Peder Pedersen Krag i Uldum, og Sidsel Nielsdatter i Tolstrup, 1774 i Tolstrup.
Peder Pedersen Møller i Hvejsel, og Anne Pedersdatter i Hornborg, 1751 i Hvirring.
Peder Pedersen Nedenskov i Burgårde, og Karen Pedersdatter i Brædstrup i Ring sogn, 1813 i Grædstrup.
Peder Pedersen på Mattrup, nu i Løve i Bryrup sogn, og Johanne Christensdatter i Tirsvad, 1754 i Klovborg.
Peder Pedersen på Stensballegård, og Karen Pedersdatter i Brigsted, 1757 i Søvind.
Peder Pedersen på Urup, og Lene Sørensdatter i Enner, 1755 i Tamdrup.
Peder Pedersen Seidelin i Ørre sogn i Hammerum Herred, og Malene Rasmusdatter i Nebel, 1752 i Vær.
Peder Pedersen Volund, enkemand i Ejstrup, og Gertrud Sørensdatter, enke i Lønå, 1773 i Thyregod.
Peder Pedersen Vonge i Horsens, og Margrethe Øllegaard Andersdatter, enke i Hedehald, 1795 i Østbirk.
Peder Pedersen, drejer i Føvling, og Inger Rasmusdatter i Bryrup, 1759 i Føvling.
Peder Pedersen, enkemand i Bøgballe, og Anne Elisabeth Hansdatter i Ørum, 1809 i Grejs.
Peder Pedersen, enkemand i Flemming i Hornborg sogn, og Margrethe Iversdatter i Hjortsvang, 1804 i Linnerup.
Peder Pedersen, enkemand i Fuglsang i Thyregod sogn, og Ellen Thomasdatter, enke i Bregnhoved, 1755 i Give.
Peder Pedersen, enkemand i Høgsholt, og Karen Christensdatter i Hopballe, 1804 i Jelling.
Peder Pedersen, enkemand i Hørup, og Kirsten Christensdatter i Flemming, 1790 i Hvirring.
Peder Pedersen, enkemand i Løve, og Maren Nielsdatter i Vissing, 1789 i Sønder Vissing.
Peder Pedersen, enkemand i Omvrå, og Anne Ingeborg Nielsdatter i Frederikshåb, 1811 i Randbøl.
Peder Pedersen, enkemand i Pindsmølle, og Anne Steffensdatter i Davding, 1772 i Grædstrup.
Peder Pedersen, enkemand i Skårup, og Anne Pedersdatter, enke i Hylkegård, 1813 i Hylke.
Peder Pedersen, enkemand i Vinding sogn, og Sofie Jonasdatter i Vilstrup, 1785 i Skibet.
Peder Pedersen, født i Vrønding i Tamdrup sogn, og Kirsten Jacobsdatter, født i Gammelby i Stouby sogn, 1756 i Vær.
Peder Pedersen, og Anne Joensdatter, forlover i Tønning, 1793 i Underup.
Peder Pedersen, og Ida Margrethe Sofie Christensdatter, enke i Åle, 1774 i Klovborg.
Peder Poulsen i Bjørnskov i Snede sogn, og Karen Andersdatter i Harrild, 1775 i Brande.
Peder Poulsen i Bølling, og Anne Ingeborg Sørensdatter i Randbøl, 1792 i Randbøl.
Peder Poulsen i Båstrup, og Maren Nielsdatter i Ulkær, 1763 i Grejs.
Peder Poulsen i Gammelby, og Anne Jensdatter i Hallundbæk, 1712 i Sønder Omme.
Peder Poulsen i Mørup, og Anne Hansdatter i Taulov, 1706 i Nørup.
Peder Poulsen i Refsgårde, og Maren Olufsdatter, enke i Daldover, 1796 i Randbøl.
Peder Poulsen i Sødover, og Anne Andersdatter i Bjerlev, 1773 i Hvejsel. (Iflg. Nørup KB).
Peder Poulsen i Them, og Frederikke Christiane Ulriksdatter i Lystlund på Bjerre Mark, 1803 i Åle.
Peder Poulsen Vilstoft i Thisted, og Mette Kirstine Pedersdatter i Rugballe, 1812 i Jelling.
Peder Paaske i Hastrup Mølle, og Magdalene Christensdatter, 1733 i Åle.
Peder Rasmussen Daugaard i Hjordbjerggård, og Abelone Eriksdatter i Hoved, 1788 i Ørridslev.
Peder Rasmussen i Boring i Hvirring sogn, og Sidsel Sørensdatter, enke i Vonge, 1761 i Øster Nykirke.
Peder Rasmussen i Dallerup i Tyrsted sogn, og Anne Kirstine Mikkelsdatter i Horndrup, 1803 i Tåning.
Peder Rasmussen i Davding, og Anne Cathrine Pedersdatter på Våbensholm, 1797 i Grædstrup. (Iflg. Føvling KB).
Peder Rasmussen i Hedemølle, og Anne Cathrine [fejl for Inger Cathrine] Ovesdatter i Gjedved Mølle, 1751 i Tolstrup.
Peder Rasmussen i Hem, og Hans Lauridsens enke i Monbjerg, 1783 i Østbirk
Peder Rasmussen i Hoved, og Maren Rasmusdatter, enke i Møballe, 1754 i Kattrup.
Peder Rasmussen i Jelling, og Anne Andersdatter i Jennum, 1774 i Skibet.
Peder Rasmussen i Nebel, og Maren Ottesdatter i Serridslev, 1703 i Vær.
Peder Rasmussen i Sattrup, og Maren Jensdatter i Gjedved, 1789 i Tolstrup.
Peder Rasmussen i Them sogn, og Anne Henriksdatter i Godrum, 1790 i Vrads.
Peder Rasmussen i Thomaskær, og Maren Terkildsdatter i Firgårde, 1801 i Them.
Peder Rasmussen i Uldum, og Johanne Pedersdatter i Solskov, 1641 i Øster Snede.
Peder Rasmussen i Ørridslev, og Birgitte Rasmusdatter i Vestbirk, 1747 i Østbirk.
Peder Rasmussen i Åle, og Ellen Nielsdatter i Tørring, 1731 i Tørring.
Peder Rasmussen Nørskov i Lille Hjøllund, og Cathrine Elisabeth Kryger, enke i Salten, 1806 i Them.
Peder Rasmussen, enkemand i Bredballe, og Karen Pedersdatter i Vejle, 1770 i Hornstrup.
Peder Rasmussen, enkemand i Hem, og Maren Nielsdatter i Emborg, 1782 i Rye.
Peder Rasmussen, enkemand i Ring, og Anne Thomasdatter i Tyrsting, 1808 i Tyrsting.
Peder Rasmussen, og Karen Lauridsdatter i Tåning, 1769 i Ovsted.
Peder Rasmussen, smed i Horsens, og Mette Kirstine Enevoldsdatter i Enner, 1800 i Tamdrup.
Peder Reenberg, født i Båhus len, og Margrethe Thomasdatter i Hønskov, 1716 i Thyregod.
Peder Ring, degn i Hylke, og Karen Pedersdatter i Langballe, 1768 i Vinding.
Peder Rytter i Gjedved, og Anne Rasmusdatter i Serridslev, 1691 i Nebel.
Peder Sejersen i Grumstrup, og Karen Jacobsdatter, enke i Tammestrup, 1801 i Tolstrup.
Peder Sejersen, enkemand i Hover sogn, og Ingeborg Madsdatter i Hover sogn, 1806 i Bredsten. (Iflg. Hover KB).
Peder Simonsen i Klovborg sogn, og Niels Hansens datter i Honum, 1699 i Hvirring
Peder Simonsen i Ås, og Anne Rasmusdatter i Aggestrup, 1706 i Gangsted.
Peder Simonsen, enkemand i Vinding, og Anne Pedersdatter, enke i Them, 1772 i Them.
Peder Smed i Vejle, og Mette Nielsdatter i Grejs, 1719 i Grejs.
Peder Snitker, degn i Egtved - Ødsted, og Mette Jensdatter Terp på Engelsholm, 1767 i Nørup.
Peder Steffensen i Lindved, og Anne Hansdatter i Gammelsole, 1788 i Øster Snede. (Iflg. Grejs KB).
Peder Steffensen på Mattrup, og Karen Jensdatter på Mattrup, 1808 i Grædstrup.
Peder Steffensen, dyrlæge i Nimdrup, og Maren Terkildsdatter i Vissingkloster, 1802 i Sønder Vissing.
Peder Steffensen, enkemand i Lindved, og Anne Hansdatter i Sole, 1788 i Øster Snede.
Peder Staal, præst i Vejle, og Margrethe Kirstine Selmer i Snede Præstegård, 1737 i Øster Snede.
Peder Svendsen i Haldrup, og Anne Margrethe Nielsdatter i Serridslevgård Mølle, 1803 i Nebel.
Peder Sørensen Fugl i Århus, og Anne Rasmusdatter, 1748 i Østbirk.
Peder Sørensen i Billund, og Margrethe Jesdatter, enke efter Henrik Jensen i Almstok, 1773 i Randbøl.
Peder Sørensen i Bjerlev, og Maren Lauridsdatter i Givskud, 1782 i Givskud.
Peder Sørensen i Bredsten sogn, og Cathrine Madsdatter, enke efter Jeppe Smed i Daldover, 1699 i Randbøl.
Peder Sørensen i Bryrup, og Maren Christensdatter i Boring, 1743 i Bryrup.
Peder Sørensen i Båstrup, og Kirsten Sørensdatter i Grejs, 1748 i Grejs.
Peder Sørensen i Gangsted, og Anne Jensdatter i Gjedved, 1672 i Gangsted.
Peder Sørensen i Grejs, og Anne Margrethe Hansdatter i Sole, 1809 i Øster Snede.
Peder Sørensen i Hatting, og Anne Lauridsdatter i Hvirring, 1676 i Hvirring.
Peder Sørensen i Heftholm, og Karen Nielsdatter, hyrdeenke i Løve, 1792 i Bryrup.
Peder Sørensen i Holtum, og Anne Marie Nielsdatter i Hvejsel, 1766 i Hvejsel.
Peder Sørensen i Horndrup, og Karen Nielsdatter i Tebstrup, 1759 i Ovsted.
Peder Sørensen i Horndrup, og Karen Sørensdatter i Hylke, 1746 i Hylke.
Peder Sørensen i Horsens, og Maren Rasmusdatter, 1794 i Nim.
Peder Sørensen i Hvirring, og Else Nielsdatter i Åle, 1770 i Åle.
Peder Sørensen i Hørup, og Maren Sørensdatter i Kollerup, 1661 i Kollerup.
Peder Sørensen i København, og Anne Cathrine Jensdatter i Vinten, 1791 i Tamdrup.
Peder Sørensen i Lihme, og Margrethe Bentsdatter i Vandel, 1764 i Randbøl.
Peder Sørensen i Lindved, og Kirsten Gydesdatter i Bøgballe, 1666 i Øster Snede
Peder Sørensen i Loftlund, og Karen Steffensdatter i Tofthøj, 1778 i Ringive.
Peder Sørensen i Lundum, og Lene Ibsdatter, enke efter Jeppe Nielsen i Lund, 1686 i Hvirring.
Peder Sørensen i Lundum, og Mette Frandsdatter i Torp, 1784 i Underup.
Peder Sørensen i Nørre Snede Præstegård, og Kirsten Christensdatter, enke i Lille Bredlund, 1798 i Vrads.
Peder Sørensen i Oksenbjerge, og Anne Andersdatter i Tørring, 1770 i Tørring.
Peder Sørensen i Rugballe, og Kirsten Rasmusdatter i Fløjstrup, 1701 i Kollerup.
Peder Sørensen i Rye, og Maren Pedersdatter, 1790 i Sønder Vissing.
Peder Sørensen i Rye, og Sidsel Madsdatter i Troelstrup, 1704 i Tønning.
Peder Sørensen i Salten i Them sogn, og Kirsten Christiansdatter i Enkelund, 1792 i Thyregod.
Peder Sørensen i Sebberup, og Maren Hartvigsdatter i Snede, 1743 i Øster Snede.
Peder Sørensen i Sneptrup, og Maren Nielsdatter i Horndrup, 1796 i Tåning.
Peder Sørensen i Solskov, og Kirsten Eriksdatter i Snede, 1791 i Hvirring. (Iflg. Øster Snede KB).
Peder Sørensen i Stensballe, og Anne Nielsdatter i Nebel, 1696 i Nebel.
Peder Sørensen i Stensballe, og Kirsten Nielsdatter i Ås, 1696 i Søvind.
Peder Sørensen i Sødover, og Mette Marie Christensdatter i Rostrup, 1785 i Ringive.
Peder Sørensen i Søvind, og Anne Rasmusdatter i Aggestrup, 1792 i Gangsted.
Peder Sørensen i Såby, og Anne Pedersdatter i Ris, 1763 i Ovsted.
Peder Sørensen i Thyregod sogn, og Anne Christensdatter i Ulkind, 1731 i Ringive.
Peder Sørensen i Troelstrup, og Anne Marie Rasmusdatter i Træden, 1767 i Træden.
Peder Sørensen i Tved, og Cathrine Mikkelsdatter i Grumstrup, 1695 i Vedslet.
Peder Sørensen i Tykhøjet, og Maren Lauridsdatter i Mørup, 1773 i Ringive.
Peder Sørensen i Tykhøjet, og Maren Sørensdatter i Førstballe, 1783 i Nørup.
Peder Sørensen i Tykhøjet, og Marie Lauridsdatter i Mørup, 1773 i Nørup.
Peder Sørensen i Tønning, og Gertrud Rasmusdatter i Addit, 1752 i Sønder Vissing.
Peder Sørensen i Tørring, og Margrethe Pedersdatter i Lihme i Nørup sogn, 1811 i Tørring.
Peder Sørensen i Uldum, og Peder Vindelbos enke i Lindved, 1717 i Grejs
Peder Sørensen i Ullerup i Give sogn, og Else Christensdatter i Mosegård, 1791 i Thyregod.
Peder Sørensen i Vinding, og Johanne Nielsdatter i Tønning, 1733 i Tønning.
Peder Sørensen i Vorslunde, og Anne Marie Hansdatter i Nørre Langelund, 1777 i Ringive.
Peder Sørensen i Vrønding, og Anne Kirstine Nielsdatter i Krog, 1785 i Voerladegård.
Peder Sørensen i Yding, og Birgitte Mortensdatter i Tåning, 1761 i Tåning.
Peder Sørensen i Yding, og Karen Knudsdatter i Brædstrup, 1705 i Føvling.
Peder Sørensen i Ørum, og Mette Albertsdatter i Bøgballe, 1795 i Øster Snede.
Peder Sørensen i Åle, og Mette Sørensdatter i Hornborg, 1764 i Hvirring.
Peder Sørensen Kjærulf, skytte på Urupgård, og Vibeke Nielsdatter Mørk i Tønning, 1762 i Tønning.
Peder Sørensen Møller i Lindved, og Karen Pedersdatter i Flemming i Hornborg sogn, 1758 i Grejs.
Peder Sørensen Pich i Brædstrup, og Maren Lauridsdatter i Træden, 1739 i Træden.
Peder Sørensen på Lerager, og Christiane Jensdatter i Ollerup, 1784 i Bredsten.
Peder Sørensen Sindbjerg, enkemand i Torp, og Karen Sørensdatter, enke i Vestbirk, 1806 i Østbirk.
Peder Sørensen, enkemand i Boes, og Mette Eriksdatter i Nissumgård, 1705 i Hylke.
Peder Sørensen, enkemand i Langballe, og Kirsten Jonasdatter i Lillerup, 1787 i Østbirk.
Peder Sørensen, enkemand i Lindved, og Karen Mikkelsdatter i Flemming, 1758 i Hvirring.
Peder Sørensen, enkemand i Lundum, og Lisbeth Frandsdatter i Torp, 1793 i Underup.
Peder Sørensen, enkemand i Tåning, og Anne Mikkelsdatter i Ustrup, 1786 i Hylke.
Peder Sørensen, enkemand i Vilstrup, og Sidsel Knudsdatter i Hover sogn, 1759 i Skibet.
Peder Sørensen, enkemand på Søvind Mark, og Maren Jensdatter i Aggestrup, 1809 i Søvind.
Peder Sørensen, og Ellen Lauridsdatter i Holtum, 1777 i Kollerup
Peder Sørensen, og Kirsten Pedersdatter i Davding, 1724 i Klovborg.
Peder Sørensen, og Mette Pedersdatter i Uldum, 1741 i Grejs.
Peder Sørensen, smed i Gangsted, og Abelone Clausdatter i Nebel, 1794 i Nebel.
Peder Terkildsen i Hem, og Karen Ottesdatter i Yding, 1766 i Yding.
Peder Terkildsen i Hornborg, og Helene Jensdatter i Kragelund, 1798 i Øster Snede.
Peder Terkildsen i Jennum, og Mette Christensdatter i Tørrild, 1783 i Nørup.
Peder Terkildsen i Stidsmølle, og Maren Christensdatter i Vilsted sogn, 1729 i Klovborg.
Peder Terkildsen i Ødsted, og Anne Marie Sørensdatter i Ildved, 1816 i Hvejsel.
Peder Terkildsen, enkemand i Ildved, og Anne Simonsdatter i Ølholm, 1791 i Langskov.
Peder Themsen, enkemand i Lund i Tamdrup sogn, og Anne Kirstine Pedersdatter i Honum, 1748 i Hvirring.
Peder Themsen, enkemand i Lund i Tamdrup sogn, og Karen Christensdatter i Boring, 1747 i Hvirring.
Peder Thomsen / Madsen i Kragelund, og Karen Pedersdatter i Kalhave, 1728 i Hvirring.
Peder Thomsen i Gludsted, og Sidsel Christensdatter i Lille Bredlund, 1743 i Vrads.
Peder Thomsen i Havretoft, og Karen Hansdatter i Lundum, 1813 i Hover.
Peder Thomsen i Kragelund, og Dorthe Sørensdatter i Kærbølling, 1736 i Grejs.
Peder Thomsen i Mattrup Mølle, og Maren Jensdatter i Ansøgård, 1739 i Vrads.
Peder Thomsen i Rustrup, og Kirsten Pedersdatter i Knob, 1719 i Vrads.
Peder Thomsen i Stensballe, og Maren Nielsdatter i Ørbæk, 1706 i Søvind.
Peder Thomsen i Tyrsting, og Karen Sørensdatter i Åstrup, 1810 i Føvling.
Peder Thomsen i Øgelund i Give sogn, og Anne Marie Christensdatter i Langelund Mølle, 1813 i Ringive.
Peder Videriksen i Holtum, og Kirsten Andersdatter, enke, 1762 i Langskov.
Peder Villumsen i Odderbæk, og Mette Jensdatter i Kirkeby, 1730 i Sønder Omme.
Peder Villumsen i Vilsted, og Karen Nielsdatter i Monbjerg, 1760 i Østbirk.
Peder Vinding, skoleholder i Tvingstrup i Ørridslev sogn, og Barbara Marie Nielsdatter i Tønning, 1799 i Sønder Vissing. (Iflg. Tønning KB).
Peder Vistisen i Kokborg, og Abelone Nielsdatter i Hedegård, 1733 i Give.
Peder Aalhaus, præst i Hatsted - Skobøl sogne i Husum, og Margrethe Elisabeth Pedersdatter i Fårup, 1812 i Jelling.
Peder Aksel Jensen i Hvinningdal, og Maren Christensdatter i Virklund, 1746 i Them.
Peder Alex Linnemann i Horsens, og Dorthe Kirstine Hansdatter i Katrinedal, 1809 i Bryrup.
Peder Andreas Lorentsen i Hvilsbjerggård ved Vejle, og Anne Elisabeth Tikøb i Lundum, 1810 i Lundum.
Peder Hans Pedersen i Hostrup, og Maren Lauridsdatter, enke i Ulkær, 1804 i Grejs.
Peder Nikolaj Borgen i Kolding, og Mette Clausen i Kolding, 1811 i Thyregod.
Poul Andersen i Harresø, og Anne Jensdatter i Vindelev, 1773 i Givskud.
Poul Andersen i Harresø, og Anne Albertsdatter i Hvejsel, 1775 i Givskud.
Poul Andersen, og Anne Jensdatter, 1773 i Givskud. (Iflg. Kollerup KB).
Poul Calmer, skoleholder i Dørup, og Maren Nielsdatter Møller i Birknæs, 1754 i Østbirk.
Poul Calmer, skoleholder i Dørup, og Sidsel Marie From i Ris, 1773 i Ovsted.
Poul Christensen i Lønsgård, og Anne Mortensdatter i Lund, 1772 i Tamdrup.
Poul Christensen i Underup, og Maren Nielsdatter i Lund, 1697 i Hvirring.
Poul Christensen i Vejle, og Karen Olufsdatter i Holtum, 1758 i Grejs.
Poul Christensen på Brandbjerg, og Mette Thomasdatter, trolovet i Kollerup, 1688 i Hvirring.
Poul Christensen, og Cathrine Nielsdatter i Hjortsvang, 1768 i Uldum.
Poul Didriksen i Vonge, og Maren Christensdatter i Lindet, 1753 i Thyregod.
Poul Frederiksen i Eldrup, og Maren Stensdatter i Borupgård, 1791 i Kattrup.
Poul Hansen i Lihme i Nørup sogn, og Else Madsdatter i Bredstengårde, 1794 i Bredsten.
Poul Hansen i Løvlund Mølle i Grindsted sogn [d.v.s. Grene sogn], og Anne Johanne Pedersdatter Bindeballe, 1803 i Randbøl.
Poul Hansen i Øster Åst, og Kirsten Bertelsdatter i Bindeballe, 1756 i Randbøl.
Poul Hansen, enkemand i Hejnsvig, og Else Cathrine Andersdatter i Omvrå, 1808 i Sønder Omme.
Poul Hansen, enkemand i Øster Åst, og Anne Sørensdatter i Lihmskov, 1761 i Nørup.
Poul Jensen i Amlund, og Anne Cathrine Sørensdatter, enke efter Morten Hansen i Daldover, 1768 i Randbøl.
Poul Jensen i Boest, og Kirsten Pedersdatter i Skærbæk Mølle, 1809 i Vrads.
Poul Jensen i Estvad sogn, og Maren Jensdatter i Sattrup, 1778 i Østbirk.
Poul Jensen i Fredericia, og Anne Cathrine Pedersdatter i Hopballe Mølle, 1779 i Jelling.
Poul Jensen i Nykirke, og Mette Olufsdatter i Dørken, 1745 i Thyregod.
Poul Jensen i Tvenstrup i Hads Herred, og Mikkel Østergaards datter i Hornborg, 1694 i Hvirring
Poul Jensen, enkemand i Skovsende, og Ellen Jensdatter i Strellev, 1759 i Sønder Omme.
Poul Jepsen i Vindelev, og Birgitte Nielsdatter, 1731 i Tørring.
Poul Lauridsen i Vendsyssel, og Helvig Lindenov Unger, 1715 i Thyregod.
Poul Lauridsen i Vilstrup, og Kirsten Nielsdatter i Daldover, 1697 i Randbøl.
Poul Markussen, justitsråd på Krastrup, og Louise Elisabeth Henriette Såby i Østbirk Præstegård, 1797 i Østbirk.
Poul Mathiasen i Omme sogn, og Anne Marie Mortensdatter i Navnløs, 1789 i Give.
Poul Mikkelsen i Egtved, og Anne Marie Vistisdatter i Give, 1791 i Give.
Poul Mikkelsen, enkemand i Båstrup, og Bodil Rasmusdatter i Kattrup, 1771 i Kattrup.
Poul Mouridsen i Poulslyst, og Kirsten Jensdatter i Tømmerby i Them sogn, 1808 i Vinding.
Poul Nielsen i Ildved, og Kirsten Christensdatter i Sønder Kollemorten, 1735 i Øster Nykirke.
Poul Nielsen i Rugballe, og Anne Marie Hansdatter i Kølholt, 1784 i Skibet.
Poul Nielsen i Vrads, og Sidsel Jensdatter i Rustrup, 1694 i Them.
Poul Nielsen i Ølholm, og Anne Cathrine Sørensdatter i Uldum, 1792 i Uldum.
Poul Nielsen Skytte i Hornstrup, og Inger Pedersdatter i Gammelsole, 1687 i Øster Snede.
Poul Nielsen, enkemand i Pindsmølle, og Mette Nielsdatter i Emborg, 1767 i Rye.
Poul Nielsen, enkemand i Trustrup, og Anne Cathrine Thomasdatter i Tolstrup, 1775 i Tolstrup.
Poul Nissen i Lundum, og Anne Pedersdatter på Våbensholm, 1695 i Føvling.
Poul Olufsen i Vrønding, og Margrethe Kirstine Pedersdatter i Boring, 1761 i Hvirring.
Poul Pedersen i Bølling i Egtved sogn, og Anne Christensdatter i Bindeballe, 1766 i Randbøl.
Poul Pedersen i Båstrup, og Mette Pedersdatter i Ulkær, 1712 i Grejs.
Poul Pedersen i Elling, og Lene Christensdatter i Virklund, 1689 i Them.
Poul Pedersen i Holtum, og Mette Jensdatter i Tørring, 1764 i Tørring.
Poul Pedersen i Hornstrup, og Karen Sørensdatter i Førstballe, 1725 i Ringive.
Poul Pedersen i Vinding, og Lene Hansdatter i Fogstrup, 1707 i Them.
Poul Pedersen i Åst, og Karen Christensdatter i Kobberbøl, 1733 i Nørup.
Poul Pedersen, enkemand i Kragelund Skovhus, og Karen Pedersdatter i Kalhave, 1808 i Hvirring.
Poul Rasmussen i Serridslev, og Kirsten Vinter i Tvingstrup, 1742 i Vær.
Poul Rye, degn i Føvling, og Marie Pedersdatter, 1769 i Jelling.
Poul Sørensen i Firgårde, og Anne Andersdatter i Emborg, 1770 i Rye.
Poul Sørensen i Lindved, og Karen Terkildsdatter i Båstrup, 1771 i Øster Snede.
Poul Sørensen i Ørridslev, og Anne Jensdatter i Møballe, 1759 i Ørridslev.
Poul Sørensen, enkemand i Sæbylund i Ovsted sogn, og Anne Madsdatter i Yding, 1800 i Yding.
Poul Sørensen, separeret i Ørridslev, og Anne Jørgensdatter i Gangsted, 1810 i Gangsted.
Poul Sørensen, skoleholder i Bredballe, og Kirsten Jensdatter på Højgård, 1805 i Daugård. (Iflg. Grejs KB).
Poul Trapeau, løjtnant, og Sofie von der Draken på Agersbøl, 1688 i Øster Snede.
Poul Videsen i Hover, og Anne Lauridsdatter, enke i Kærbølling, 1785 i Bredsten.
Paaske Andersen i Ødis sogn, nu i Bindeballe, og Anne Cathrine Pedersdatter i Bindeballe, 1788 i Randbøl.
Rafael Nielsen i Falling, og Gertrud Jørgensdatter, enke i Tyrrestrup Skovhus, 1796 i Søvind.
Rasmus Albertsen i Gjedved, og Bodil Marie Jensdatter, enke, 1800 i Vedslet.
Rasmus Andersen i Grin-ane, og Karen Jensdatter i Aggestrup, 1708 i Gangsted.
Rasmus Andersen i Belle, og Sidsel Pedersdatter, enke efter Peder Joensen i Herlykke, 1773 i Tamdrup.
Rasmus Andersen i Bjerre, og Helle Rasmusdatter i Ørskov, 1746 i Bjerre. (Iflg. Ørridslev KB).
Rasmus Andersen i Bleld, og Birthe Rasmusdatter i Tolstrup, 1745 i Tolstrup.
Rasmus Andersen i Brabrand sogn, og Anne Malene Christensdatter i Virklund, 1803 i Them.
Rasmus Andersen i Brigsted, og Maren Albertsdatter i Stensballe, 1730 i Vær.
Rasmus Andersen i Brørup, og Anne Mortensdatter i Nim, 1764 i Hylke.
Rasmus Andersen i Daugård, og Johanne Sørensdatter i Bredballe, 1753 i Hornstrup.
Rasmus Andersen i Egebjerg, og Karen Pedersdatter i Lund, 1800 i Tamdrup.
Rasmus Andersen i Rådved, og Bodil Jensdatter i Lundum, 1803 i Lundum.
Rasmus Andersen i Sattrup, og Maren Thomasdatter i Torp, 1749 i Underup.
Rasmus Andersen i Vedslet, og Karen Madsdatter, enke i Hoved Skovhus, 1752 i Søvind.
Rasmus Andersen i Vejlby på Fyn, og Anne Jacobsdatter i Grejs, 1813 i Grejs.
Rasmus Andersen i Vestbirk, og Anne Jensdatter i Gjedved, 1753 i Tolstrup.
Rasmus Andersen i Vissingkloster, og Anne Kirstine Lauridsdatter i Tønning, 1751 i Tønning.
Rasmus Andersen i Ørridslev, og Johanne Lauridsdatter i Gjedved, 1762 i Tolstrup.
Rasmus Andersen, enkemand i Føvling, og Anne Jensdatter, enke i Ring, 1807 i Ring.
Rasmus Andersen, enkemand i Hjarsbæk, og Gertrud Sørensdatter i Sønder Vissing, 1798 i Sønder Vissing.
Rasmus Andersen, enkemand i Ustrup, og Anne Jacobsdatter i Ejer, 1803 i Ovsted.
Rasmus Augustsen i Rye, og Mette Christensdatter i Salten, 1749 i Them.
Rasmus Bech, skoleholder i Kalundborg, og Margrethe Thuesdatter i Them, 1731 i Them.
Rasmus Bentsen i Enner, og Anne Christensdatter i Vorbjerg, 1801 i Underup.
Rasmus Brixen i Korning, og Anne Nielsdatter i Flemming, 1791 i Hvirring.
Rasmus Bødker i Brigsted, og Johanne Bryggerpige på Stensballegård, 1766 i Vær.
Rasmus Christensen i Allinggård, og Anne Rasmusdatter i Virklund, 1720 i Them.
Rasmus Christensen i Brestenbro, og Anne Nielsdatter, enke i Hårup, 1799 i Føvling.
Rasmus Christensen i Bryrup sogn, og Anne Jensdatter i Sønder Vissing, 1786 i Sønder Vissing.
Rasmus Christensen i Burgårde, og Sofie Jensdatter, enke efter Rasmus Andersen i Vilholt, 1788 i Sønder Vissing.
Rasmus Christensen i Bødskov i Them sogn, og Johanne Nielsdatter i Vrads, 1814 i Vrads.
Rasmus Christensen i Grumstrup, og Anne Sørensdatter, enke i Aggestrup, 1690 i Gangsted.
Rasmus Christensen i Holtum, og Karen Mortensdatter i Hørup, 1781 i Jelling.
Rasmus Christensen i Horsens, og Kirsten Mikkelsdatter, enke i Egebjerg, 1772 i Hansted.
Rasmus Christensen i Klovborg, og Anne Kirstine Jensdatter i Åle, 1789 i Åle.
Rasmus Christensen i Kodallund, og Anne Sørensdatter i Ring, 1783 i Ring.
Rasmus Christensen i Overby, og Maren Villumsdatter i Horsens, 1799 i Kattrup.
Rasmus Christensen i Overgård, og Maren Sørensdatter i Them, 1732 i Them.
Rasmus Christensen i Rye, og Mette Sørensdatter i Salten, 1731 i Them.
Rasmus Christensen i Sejling, og Karen Jensdatter i Them, 1751 i Them.
Rasmus Christensen i Siim, og Maren Nielsdatter, enke i Rye, 1794 i Rye.
Rasmus Christensen i Torp, og Maren Mortensdatter i Vestbirk, 1759 i Østbirk.
Rasmus Christensen i Træden, og Anne Sørensdatter i Vissing, 1791 i Træden.
Rasmus Christensen i Tørring, og Maren Pedersdatter i Hvirring, 1796 i Hvirring.
Rasmus Christensen i Tørring, og Mette Jørgensdatter i Åstrup, 1797 i Føvling.
Rasmus Christensen i Vilholt, og Karen Sørensdatter i Yding, 1798 i Yding.
Rasmus Christensen i Vinding, og Anne Thomasdatter i Løve, 1767 i Bryrup.
Rasmus Christensen i Vinding, og Anne Jensdatter i Åstrup, 1705 i Føvling.
Rasmus Christensen på Merringgård, og Anne Nielsdatter i Hornborg, 1687 i Hvirring.
Rasmus Christensen, enkemand i Meldrup, og Anne Rasmusdatter i Brigsted, 1782 i Søvind.
Rasmus Christensen, ladefoged på Skerrildgård, og Kirsten Sørensdatter, enke i Havrum, 1746 i Hvirring.
Rasmus Christiansen i Bjerre, og Mette Jørgensdatter Binus i Lundumskov, 1776 i Lundum.
Rasmus Clausen i Brædstrup, og Else Nielsdatter i Tønning, 1780 i Tønning.
Rasmus Clausen, og Kirsten Jensdatter i Ølholm, 1738 i Grejs.
Rasmus Cortsen, og Maren Rasmusdatter i Sneptrup, 1807 i Halling. (Iflg. Ovsted KB).
Rasmus Eriksen i Skårup, og Johanne Pedersdatter i Nissumgård, 1747 i Hylke.
Rasmus Eriksen i Snede, og Anne Christensdatter i Ring, 1697 i Ring.
Rasmus Eriksen i Tammestrup i Tolstrup sogn, og Anne Jørgensdatter i Kørup, 1780 i Tamdrup.
Rasmus Eskildsen i Ustrup, og Margrethe Christensdatter i Elling, 1782 i Ovsted.
Rasmus Eskildsen i Vinten, og Maren Andersdatter i Gammelstrup, 1713 i Tønning.
Rasmus Eskildsen, enkemand i Stensballe, og Anne Jensdatter i Brigsted, 1754 i Søvind.
Rasmus Eskildsen, enkemand i Ustrup, og Anne Cathrine Jonasdatter i Sattrupholm, 1785 i Østbirk.
Rasmus Frandsen i Toftum, og Kirsten Mikkelsdatter i Tvingstrup, 1805 i Ørridslev.
Rasmus Godskesen, enkemand på Tørring Mark, og Mette Christensdatter i Uldum, 1807 i Uldum.
Rasmus Gunnersen i Tebstrup, og Maren Jensdatter i Monbjerg, 1750 i Østbirk.
Rasmus Hansen i Davding, og Else Jensdatter i Præstegården, 1748 i Ring.
Rasmus Hansen i Serridslev, og Kirsten Nielsdatter i Rådved, 1774 i Hansted.
Rasmus Hansen i Søvind, og Kirsten Mikkelsdatter i Serridslev, 1734 i Vær.
Rasmus Hansen, enkemand i Falling sogn, og Anne Cathrine Christensdatter på Hanstedgård, 1788 i Hansted.
Rasmus Hansen, hyrde i Hoved, og Karen Mortensdatter i Elbæk Præstegård, 1715 i Gangsted.
Rasmus Henriksen i Rye, og Mette Sørensdatter i Vissingkloster, 1751 i Sønder Vissing.
Rasmus Jacobsen i Merring, og Kirsten Pedersdatter i Kokborg, 1742 i Hvirring.
Rasmus Jacobsen, enkemand i Hvejsel, og Margrethe Andersdatter, enke i Nørre Kollemorten, 1785 i Øster Nykirke.
Rasmus Jelling i Pindsmølle, og Mette Pedersdatter Levin i Klostermølle, 1756 i Voerladegård.
Rasmus Jensen Emborg i Jeksen, degn i Adslev - Mesing, og Anne Marie Enoksdatter Gren i Them, 1719 i Them.
Rasmus Jensen Emborg, enkemand i Østbirk, og Kirsten Nielsdatter i Rådved, 1800 i Hansted.
Rasmus Jensen Holm i Horsens, og Helvig Johansdatter i Hvirring, 1747 i Hvirring.
Rasmus Jensen i Adslev, og Mette Sørensdatter i Ringkloster, 1766 i Hylke.
Rasmus Jensen i Aggestrup, og Anne Rasmusdatter i Meldrup, 1810 i Vær.
Rasmus Jensen i Egebjerg, og Margrethe Mortensdatter i Underup, 1758 i Underup.
Rasmus Jensen i Engetved, og Anne Nielsdatter i Troelstrup, 1774 i Tønning.
Rasmus Jensen i Enner, og Birgitte Christensdatter i Nim, 1767 i Nim.
Rasmus Jensen i Fillerup Mølle, og Karen Christensdatter i Møballe, 1780 i Kattrup.
Rasmus Jensen i Gangsted, og Anne Enevoldsdatter i Rådved, 1771 i Hansted.
Rasmus Jensen i Hedeby, og Else Nielsdatter, enke i Bæksgård, 1741 i Give.
Rasmus Jensen i Hedeby, og Marie Jensdatter i Harresø, 1803 i Givskud.
Rasmus Jensen i Honum, og Johanne Pedersdatter i Kragelund, 1748 i Øster Snede.
Rasmus Jensen i Horsens, og Kirsten Nielsdatter i Tvingstrup, 1747 i Ørridslev.
Rasmus Jensen i Horsens, og Maren Pedersdatter i Hoved, 1768 i Ørridslev.
Rasmus Jensen i Hundslund, og Maren Thomasdatter i Gjedved, 1779 i Tolstrup.
Rasmus Jensen i Løve, og Sidsel Sørensdatter i Store Hjøllund, 1738 i Vrads.
Rasmus Jensen i Pårup, og Maren Sørensdatter i Træden, 1781 i Træden. (Iflg. Vinding KB).
Rasmus Jensen i Rye Kro, og Cathrine Elisabeth Voetmann i Klostermølle, 1774 i Voerladegård.
Rasmus Jensen i Rye Mølle, og Cathrine Christensdatter i Klostermølle, 1770 i Voerladegård.
Rasmus Jensen i Rye, og Anne Andersdatter i Salten, 1710 i Them.
Rasmus Jensen i Rye, og Maren Eriksdatter Handrup, enke i Vinding, 1798 i Vinding.
Rasmus Jensen i Rye, og Maren Sørensdatter i Salten, 1733 i Them.
Rasmus Jensen i Serridslev, og Karen Jensdatter, enke i Møballe, 1798 i Kattrup.
Rasmus Jensen i Stensballe, og Karen Jørgensdatter på Alrø, 1775 i Vær.
Rasmus Jensen i Storring sogn, og Karen Nielsdatter, enke i Tåning, 1793 i Tåning.
Rasmus Jensen i Torsted, og Anne Rasmusdatter, enke i Gjedved, 1810 i Tolstrup.
Rasmus Jensen i Tyrsted, og Anne Andersdatter i Vrønding, 1804 i Tamdrup.
Rasmus Jensen i Uth i Bjerre Herred, og Maren Lauridsdatter i Hornborg, 1759 i Hvirring.
Rasmus Jensen i Vestbirk, og Anne Markusdatter i Neder Vrønding, 1722 i Hvirring.
Rasmus Jensen i Vinding, og Bodil Christensdatter i Brædstrup, 1720 i Ring.
Rasmus Jensen i Ørskov, og Karen Sørensdatter i Kattrup, 1742 i Kattrup.
Rasmus Jensen Kruse, degn i Astrup - Hvilsted - Tulstrup, og Martha Sofie Johansdatter Schumann i Hovedgård, 1784 i Ørridslev.
Rasmus Jensen på Urup, og Karen Pedersdatter i Kattrup, 1777 i Kattrup.
Rasmus Jensen, bødker på Stensballegård, og Kirsten Sørensdatter på Alrø, 1764 i Vær.
Rasmus Jensen, enkemand i Emborg, og Karen Rasmusdatter, enke efter Niels Henriksen i Vissingkloster, 1773 i Sønder Vissing.
Rasmus Jensen, enkemand i Kattrup, og Anne Jørgensdatter i Ørskov, 1745 i Ørridslev.
Rasmus Jensen, gartner på Tirsbæk, og Abelone Lauridsdatter i Bredballe, 1792 i Hornstrup.
Rasmus Jensen, hjulmand i Skovbølling, og Karen Jensdatter i Hvejsel, 1750 i Hvejsel.
Rasmus Jensen, ladefoged på Urupgård, og Karen Mortensdatter i Troelstrup, 1702 i Tønning.
Rasmus Jensen, væver i Vissing, og Sidsel Christensdatter i Dørup, 1746 i Voerladegård.
Rasmus Jepsen, enkemand i Føvling, og Mette Sørensdatter, enke i Hvirring, 1773 i Hvirring.
Rasmus Jochumsen i Brørup, og Bodil Sørensdatter i Grumstrup, 1762 i Vedslet.
Rasmus Johansen i Nimdrup, og Kirsten Andersdatter i Føvling, 1724 i Føvling.
Rasmus Johansen i Rye, og Anne Hansdatter, enke i Engetved, 1812 i Them.
Rasmus Johansen, enkemand i Farre i Give sogn, og Anne Marie Pedersdatter, enke i Tofthøj, 1806 i Ringive.
Rasmus Johansen, og Abelone Jensdatter i Hover sogn, 1804 i Bredsten. (Iflg. Hover KB).
Rasmus Jonasen i Tyrsted, og Karen Christensdatter i Overby, 1788 i Kattrup.
Rasmus Joensen i Vissingkloster, og Kirsten Sørensdatter, enke i Broklingbjerg, 1800 i Them.
Rasmus Joensen, enkemand i Tønning, og Mette Sørensdatter, enke i Davding, 1732 i Klovborg.
Rasmus Jørgensen i Bjødstrup, og Johanne Christoffersdatter i Østergård i Ustrup, 1708 i Hylke.
Rasmus Jørgensen i Hadrup, og Maren Sørensdatter i Gangsted, 1800 i Gangsted.
Rasmus Jørgensen i Haustrup, og Karen Jensdatter i Plovstrup, 1779 i Tørring.
Rasmus Jørgensen i Oldrup i Hundslund sogn, og Anne Madsdatter i Gangsted, 1691 i Gangsted.
Rasmus Jørgensen i Oldrup, og Johanne Jensdatter i Stensballe, 1695 i Vær.
Rasmus Jørgensen i Plovstrup, og Anne Rasmusdatter, enke i Nørskov, 1809 i Klovborg.
Rasmus Jørgensen i Ravning, og Dorthe Johanne Rasmusdatter i Ildved, 1798 i Hvejsel.
Rasmus Jørgensen i Serridslev, og Kirsten Frandsdatter, enke i Tvingstrup, 1807 i Ørridslev.
Rasmus Jørgensen i Såby i Yding sogn, og Karen Andersdatter, 1759 i Uldum.
Rasmus Jørgensen i Såby, og Mette Nielsdatter i Vissing, 1744 i Sønder Vissing.
Rasmus Jørgensen i Tammestrup, og Mette Lauridsdatter i Tåning, 1788 i Tåning.
Rasmus Jørgensen på Hjarnø, og Anne Jensdatter, enke efter Christen Nielsen i Underup, 1753 i Underup.
Rasmus Jørgensen, enkemand i Bjødstrup i Ovsted sogn, og Bodil Nielsdatter i Ustrup, 1710 i Hylke.
Rasmus Knudsen i Balle, og Karen Christensdatter, enke efter Søren Christensen i Bindeballe, 1772 i Randbøl.
Rasmus Knudsen i Brejning, og Ellen Lorentsdatter, enke i Lykkehuset, 1790 i Skibet.
Rasmus Knudsen i Gantrup, og Maren Eskildsdatter, enke i Ejer, 1782 i Ovsted.
Rasmus Knudsen i Svejstrup, og Gunhild Andersdatter, enke i Heidnits, 1806 i Rye.
Rasmus Knudsen i Vestbirk, og Maren Pedersdatter i Vinten, 1774 i Tamdrup.
Rasmus Knudsen, enkemand i Bindeballe, og Mette Marie Sørensdatter, enke i Tørskind, 1805 i Bredsten.
Rasmus Knudsen, enkemand i Grejs, og Anne Nielsdatter i Hornstrup, 1795 i Hornstrup.
Rasmus Knudsen, og Maren Nielsdatter i Horndrup, 1700 i Hvirring.
Rasmus Lauridsen i Båstrup, og Inger Nielsdatter i Tåning, 1783 i Tåning.
Rasmus Lauridsen i Daugård, og Maren Jespersdatter i Kragelund, 1710 i Øster Snede.
Rasmus Lauridsen i Ladegård, og Maren Frandsdatter, enke efter Søren Mortensen i Båstrup, 1732 i Hylke.
Rasmus Lauridsen i Skjold i Bjerre Herred, og Anne Isaksdatter i Ejer, 1810 i Ovsted.
Rasmus Lauridsen på Agersbøl, og Kirsten Vistisdatter i Grejs, 1743 i Grejs.
Rasmus Lauridsen, enkemand i Vinding, og Mette Marie Nielsdatter i Bryrup, 1748 i Bryrup.
Rasmus Liborius, snedkersvend i Øster Snede, og Johanne Kirstine Jacobsdatter i Stensballe, 1784 i Vær.
Rasmus Madsen i Balle, og Anne Bentsdatter i Nørup Præstegård, 1782 i Bredsten. (Iflg. Nørup KB).
Rasmus Madsen i Knude, og Kirsten Nielsdatter på Brandbjerg, 1763 i Kollerup.
Rasmus Madsen i Kodallund, og Kirsten Pedersdatter, enke i Ørum, 1799 i Grejs.
Rasmus Madsen i Vedslet, og Maren Sørensdatter i Testrup, 1783 i Kattrup.
Rasmus Madsen i Yding / Ris i Ovsted sogn, og Maren Rasmusdatter i Addit, 1750 i Sønder Vissing.
Rasmus Mikkelsen i Føvling, og Mette Jensdatter i Ring, 1795 i Ring.
Rasmus Mikkelsen i Føvling, og Mette Jensdatter i Ring, 1796 i Føvling.
Rasmus Mikkelsen i Gangsted, og Anne Andersdatter i Ås, 1693 i Søvind.
Rasmus Mikkelsen i Gangsted, og Johanne Mikkelsdatter i Assendrup, 1755 i Vedslet.
Rasmus Mikkelsen i Hundslund, og Johanne Thomasdatter i Ballebo, 1809 i Gangsted.
Rasmus Mikkelsen i Hundslund, og Mette Olufsdatter i Egebjerg, 1772 i Hansted.
Rasmus Mikkelsen i Uldum, og Maren Andersdatter, 1774 i Linnerup.
Rasmus Mikkelsen i Ulkær, og Anne Christensdatter i Krollerup, 1732 i Øster Snede.
Rasmus Mikkelsen i Vedslet, og Anne Pedersdatter i Gangsted, 1750 i Gangsted.
Rasmus Mikkelsen i Ørridslev, og Maren Jacobsdatter i Gangsted, 1721 i Gangsted.
Rasmus Mikkelsen Mørk, enkemand i Tønning, og Kirsten Nielsdatter i Davding, 1727 i Klovborg.
Rasmus Mortensen i Brigsted, og Bodil Rasmusdatter, enke efter Oluf Eriksen i Haldrup, 1729 i Vær.
Rasmus Mortensen i Kokborg i Thyregod sogn, og Else Pedersdatter i Vonge, 1724 i Øster Nykirke.
Rasmus Mortensen i Ovdrup, og Johanne Kirstine Jensdatter i Ørridslev, 1787 i Ørridslev.
Rasmus Mortensen i Vestbirk, og Johanne Rasmusdatter i Yding, 1797 i Yding.
Rasmus Mortensen i Vestbirk, og Maren Jensdatter i Lyngdalgård på Dørup Mark, 1803 i Voerladegård.
Rasmus Møller, og Ellen Lauridsdatter i Skanderborg, 1736 i Hylke.
Rasmus Møller, skoleholder i Ammitsbøl, og Anne Dorthe Ravn på Kjeldkær, 1758 i Bredsten.
Rasmus Nielsen Herskind i Tvingstrup, og Ingeborg Hansdatter, enke i Overby, 1801 i Kattrup.
Rasmus Nielsen i Addit, og Else Jensdatter i Tolstrup, 1705 i Them.
Rasmus Nielsen i Birknæs, og Anne Marie Frandsdatter, enke i Egebjerg, 1804 i Hansted.
Rasmus Nielsen i Enner, og Karen Terkildsdatter, enke i Uldum, 1795 i Uldum.
Rasmus Nielsen i Grumstrup, og Anne Eriksdatter i Vær Præstegård, 1765 i Vær.
Rasmus Nielsen i Hatting, og Maren Sørensdatter, 1759 i Kollerup.
Rasmus Nielsen i Hundslund, og Karen Jepsdatter, enke i Gjedved, 1771 i Tolstrup.
Rasmus Nielsen i Ladegård, og Birthe Nielsdatter i Vissing, 1746 i Sønder Vissing.
Rasmus Nielsen i Langballe, og Anne Knudsdatter i Naldal, 1742 i Østbirk.
Rasmus Nielsen i Lovdal i Them sogn, og Kirsten Jensdatter i Velling, 1757 i Bryrup.
Rasmus Nielsen i Nedenskov, og Mette Rasmusdatter i Møldrup, 1805 i Voerladegård.
Rasmus Nielsen i Søballe på Hem Mark, og Anne Cathrine Justsdatter i Tåning, 1811 i Tåning.
Rasmus Nielsen i Tolstrup Mølle, nu på Ås Mark, og Birthe Eskildsdatter i Præstegården, 1801 i Vær.
Rasmus Nielsen i Ustrup, og Mette Andersdatter i Ørridslev, 1778 i Ørridslev.
Rasmus Nielsen i Vedslet, og Anne Mikkelsdatter i Gangsted, 1691 i Gangsted.
Rasmus Nielsen i Vejle, og Anne Mikkelsdatter, enke i Uhre, 1811 i Brande.
Rasmus Nielsen i Vinding, og Anne Sørensdatter i Davding, 1732 i Klovborg.
Rasmus Nielsen i Vissing, og Gertrud Eriksdatter i Tønning, 1797 i Tønning.
Rasmus Nielsen i Ørskov, og Anne Rasmusdatter i Kattrup, 1777 i Kattrup.
Rasmus Nielsen på Havreballegård, og Margrethe Bertelsdatter, 1712 i Bryrup.
Rasmus Nielsen, enkemand i Fillerup, og Maren Mortensdatter i Elbæk, 1792 i Gangsted.
Rasmus Nielsen, enkemand i Gangsted, og Karen Mortensdatter i Ustrup, 1801 i Hylke.
Rasmus Nielsen, enkemand i Lindved, og Mette Sørensdatter i Lille Lysholt, 1772 i Hornstrup.
Rasmus Nielsen, enkemand i Skibet sogn, og Karen Hansdatter, enke i Hover sogn, 1809 i Hover.
Rasmus Nielsen, enkemand i Uldum, og Anne Marie Jensdatter, 1805 i Nim.
Rasmus Nielsen, enkemand i Vindelev, og Mette Christiansdatter i Hvejsel, 1772 i Hvejsel.
Rasmus Nielsen, og Anne Pedersdatter i Østbirk, 1791 i Sønder Vissing.
Rasmus Nielsen, smedesvend i Horsens, og Johanne Sørensdatter i Snede, 1784 i Øster Snede.
Rasmus Olufsen i Egebjerg, og Karen Pedersdatter i Vrønding, 1760 i Tamdrup.
Rasmus Olufsen i Horndrup, og Maren Lauridsdatter i Hjordbjerg, 1698 i Hylke.
Rasmus Olufsen i Slelde, og Kirsten Mikkelsdatter, enke i Bredballe, 1790 i Hornstrup.
Rasmus Olufsen i Øster Snede sogn, og Johanne Jespersdatter, enke i Lindved, 1768 i Grejs.
Rasmus Olufsen i Åle, og Inger Pedersdatter, enke efter Christen Thott på Låge, 1705 i Grejs.
Rasmus Pedersen i Aggestrup, og Maren Jepsdatter i Brigsted, 1803 i Søvind.
Rasmus Pedersen i Funder, og Anne Andersdatter i Them, 1717 i Them.
Rasmus Pedersen i Horsens, og Bodil Marie Rasmusdatter i Hansted, 1750 i Hansted.
Rasmus Pedersen i Hylke, og Anne Marie Rasmusdatter, enke i Tammestrup, 1810 i Tolstrup.
Rasmus Pedersen i Hørning, og Maren Sørensdatter i Ringkloster, 1773 i Hylke.
Rasmus Pedersen i Javngyde i Tulstrup sogn, og Birthe Sørensdatter i Burgårde, 1750 i Klovborg.
Rasmus Pedersen i Jerlev, og Anne Pedersdatter, 1709 i Randbøl.
Rasmus Pedersen i Linå sogn, og Inger Lauridsdatter, enke i Valbygård, 1791 i Them.
Rasmus Pedersen i Lundumskov, og Else Mikkelsdatter i Lund, 1797 i Tamdrup.
Rasmus Pedersen i Lundumskov, og Karen Andersdatter i Nim, 1754 i Nim.
Rasmus Pedersen i Odder, og Anne Andersdatter i Gammelby, 1735 i Nørup.
Rasmus Pedersen i Rugballegård i Jelling sogn, og Johanne Conradine Henriksdatter Schmidt i Papirmøllen, 1796 i Randbøl.
Rasmus Pedersen i Rugsted, og Karen Hansdatter, enke på Givskud Mark, 1812 i Givskud.
Rasmus Pedersen i Tinnet i Nykirke sogn, og Anne Sørensdatter i Pomphole, 1780 i Thyregod.
Rasmus Pedersen i Træden, og Johanne Knudsdatter i Åstrup, 1699 i Føvling.
Rasmus Pedersen i Uldum, og Anne Sørensdatter i Boring, 1722 i Hvirring.
Rasmus Pedersen i Ustrup, og Maren Jensdatter i Horndrup, 1752 i Tåning.
Rasmus Pedersen i Vestbirk, og Mette Lauridsdatter i Davding, 1778 i Østbirk.
Rasmus Pedersen i Vinding, og Abelone Pedersdatter i Løve, 1733 i Bryrup.
Rasmus Pedersen i Vingum, og Else Marie Andersdatter i Nørskov, 1763 i Klovborg.
Rasmus Pedersen i Yding, og Maren Mikkelsdatter i Hylke, 1759 i Hylke.
Rasmus Pedersen i Ølholm, og Karen Andersdatter i Boring, 1765 i Hvirring.
Rasmus Pedersen, enkemand i Bredballe, og Lisbeth Hansdatter i Krollerup, 1811 i Øster Snede.
Rasmus Pedersen, enkemand i Gjesing, og Karen Vilhelmsdatter i Assendrup, 1784 i Vedslet.
Rasmus Pedersen, enkemand i Nim, og Kirstine Marie Lauridsdatter i Troelstrup, 1795 i Tønning.
Rasmus Pedersen, enkemand i Nørskov, og Kirsten Sørensdatter på Mattrup, 1771 i Klovborg.
Rasmus Pedersen, enkemand i Them sogn, og Maren Christensdatter, enke i Rye, 1778 i Rye.
Rasmus Pedersen, enkemand i Uldum, og Kirsten Andersdatter i Kalhave, 1757 i Hvirring.
Rasmus Pedersen, enkemand i Vrold, og Maren Christoffersdatter i Ustrup, 1712 i Hylke.
Rasmus Pedersen, feldberedersvend i Horsens, og Kirsten Sørensdatter i Ås, 1769 i Søvind.
Rasmus Pedersen, murersvend i Skanderborg, og Anne Marie Mortensdatter i Hjordbjerg, 1753 i Hylke.
Rasmus Pedersen, og Kirsten Pedersdatter i Kokborg, 1763 i Åle.
Rasmus Pedersen, smed i Ås, og Anne Christiansdatter i Præstegården, 1801 i Gangsted.
Rasmus Pedersen, snedker i Horsens, og Cathrine Andersdatter i Kørup, 1714 i Hvirring.
Rasmus Poulsen, enkemand, skoleholder i Tåning, og Sara Pedersdatter Bedsted i Hjordbjerg, 1783 i Hylke.
Rasmus Rasmussen i Addit, og Kirsten Nielsdatter, enke i Vinding, 1808 i Vinding.
Rasmus Rasmussen i Dørup, og Anne Marie Pedersdatter i Vissing, 1782 i Voerladegård.
Rasmus Rasmussen i Føvling, og Else Pedersdatter i Tyrsting, 1761 i Tyrsting.
Rasmus Rasmussen i Gantrup, og Kirsten Enevoldsdatter i Østbirk, 1761 i Østbirk.
Rasmus Rasmussen i Horndrup, og Birgitte Jensdatter, enke efter Søren Tykær i Brørup, 1726 i Hylke.
Rasmus Rasmussen i Hårby, og Mette Kirstine Pedersdatter i Them, 1808 i Them.
Rasmus Rasmussen i Sillebjerghus, og Mette Jensdatter i Sattrup, 1769 i Østbirk.
Rasmus Rasmussen i Tåning, og Anne Marie Pedersdatter i Voerladegård, 1809 i Voerladegård.
Rasmus Rasmussen i Ustrup, og Anne Jensdatter i Horndrup, 1752 i Tåning.
Rasmus Rasmussen i Ustrup, og Søren Jørgensens enke i Tvingstrup, 1788 i Ørridslev
Rasmus Rasmussen i Vilholt, og Anne Margrethe Jensdatter i Dørup, 1798 i Voerladegård.
Rasmus Rasmussen Møller, og Maren Jensdatter i Hjortsvang, 1756 i Tamdrup.
Rasmus Rasmussen på Serridslevgård, og Anne Jensdatter, enke i Gjedved, 1755 i Tolstrup.
Rasmus Rasmussen, enkemand i Brørup, og Anne Hansdatter, enke i Ørridslev, 1813 i Ørridslev.
Rasmus Rasmussen, enkemand i Vinding, og Ellen Jensdatter i Sejt, 1814 i Vinding.
Rasmus Rasmussen, enkemand i Ås, og Johanne Pedersdatter i Ballebo, 1800 i Gangsted.
Rasmus Rasmussen, hyrde i Gantrup, og Kirsten Enevoldsdatter i Østbirk, 1761 i Voerladegård.
Rasmus Rasmussen, smed i Bovlstrup, og Johanne Nielsdatter i Assendrup, 1786 i Vedslet.
Rasmus Simonsen i Egebjerg, og Maren Rasmusdatter, enke efter Niels Skovfoged i Torp, 1766 i Underup.
Rasmus Steffensen i Torrild, og Margrethe Eskildsdatter i Søvind, 1752 i Søvind.
Rasmus Sørensen i Addit, og Sidsel Pedersdatter, enke i Davding, 1798 i Grædstrup.
Rasmus Sørensen i Egebjerg, og min enke i mit hus, 1713 i Skibet
Rasmus Sørensen i Gangsted, og Maren Jørgensdatter på Hanstedgård, 1698 i Gangsted.
Rasmus Sørensen i Hornborg, og Karen Laugesdatter i Kragelund, 1765 i Øster Snede.
Rasmus Sørensen i Horsted, og Mette Nielsdatter i Nørskov, 1782 i Ringive.
Rasmus Sørensen i Hvirring, og Magdalene Kirstine Sørensdatter i Råhaugegård, 1802 i Østbirk.
Rasmus Sørensen i Hvirring, og Sofie Lauridsdatter i Brohuset, 1723 i Åle.
Rasmus Sørensen i Kattrup, og Anne Christensdatter i Hoved, 1749 i Ørridslev.
Rasmus Sørensen i Kvakmølle, og Mette Jensdatter i Kærbølling, 1787 i Bredsten.
Rasmus Sørensen i Lundum, og Anne Paaskesdatter i Stensballe, 1702 i Vær.
Rasmus Sørensen i Meldrup, og Maren Jensdatter i Ås, 1756 i Søvind.
Rasmus Sørensen i Møldrup, og Maren Sørensdatter i Yding, 1783 i Yding.
Rasmus Sørensen i Sattrup, og Margrethe Jørgensdatter i Vrønding, 1729 i Hvirring.
Rasmus Sørensen i Sejrup i Thyregod sogn, og Karen Antonsdatter i Give, 1707 i Give.
Rasmus Sørensen i Søvind, og Sidsel Thomasdatter i Bleld, 1740 i Vær.
Rasmus Sørensen i Tebstrup, og Maren Pedersdatter i Kattrup, 1794 i Kattrup.
Rasmus Sørensen i Uldum, og Anne Helene Pedersdatter i Jelling, 1803 i Hvirring.
Rasmus Sørensen i Uldum, og Anne Lene Pedersdatter i Kidde, 1804 i Jelling.
Rasmus Sørensen i Ustrup, nu i Vitved, og Johanne Gevalger, 1717 i Hylke.
Rasmus Sørensen i Vestbirk, og Johanne Frandsdatter i Elling, 1800 i Ovsted.
Rasmus Sørensen i Vingum, og Lisbeth Mikkelsdatter, enke i Klovborg, 1773 i Klovborg.
Rasmus Sørensen i Ås, og Lisbeth Thomasdatter i Tvingstrup, 1780 i Ørridslev.
Rasmus Sørensen på Stensballegård, og Mette Iversdatter i Brigsted, 1758 i Søvind.
Rasmus Sørensen, enkemand i Bovlstrup, og Karen Nielsdatter i Assendrup, 1789 i Vedslet.
Rasmus Sørensen, enkemand i Dørup, og Else Jensdatter i Yding, 1806 i Yding.
Rasmus Sørensen, enkemand i Svejstrup, og Karen Andersdatter i Rye, 1781 i Rye.
Rasmus Tander, skoleholder i Horsens, og Anne Mathiasdatter Vejle i Holm, 1798 i Østbirk.
Rasmus Terkildsen i Remmerslund, og Maren Rasmusdatter i Klaks Mølle, 1753 i Hvirring.
Rasmus Thomsen i Halle i Grædstrup sogn, og Anne Hansdatter, enke i Skovlund i Vester sogn, 1814 i Vester.
Rasmus Thomsen i Honum, og Mette Rasmusdatter i Solskov, 1729 i Øster Snede.
Rasmus Thomsen i Sattrup, og Karen Jensdatter, enke i Elling, 1800 i Ovsted.
Rasmus Thomsen, enkemand i Kattrup sogn, og Kirsten Jensdatter, enke i Lund, 1810 i Tamdrup.
Rasmus Thygesen i Underup, og Karen Mogensdatter i Åstrup, 1717 i Føvling.
Rasmus Thøgersen, og Anne Jørgensdatter i Underup, 1714 i Hvirring.
Rasmus Torbensen, enkemand i Træden, og Maren Joensdatter, enke i Hvirring, 1766 i Træden. (Iflg. Hvirring KB).
Rasmus Vinding i Løvet, og Kirsten Pedersdatter i Them, 1742 i Them.
Rasmus Peder Andersen i Elling, og Anne Marie Jensdatter i Holm, 1812 i Østbirk.
Salomon Rasmussen, enkemand i Fellundgård, og Kirsten Andersdatter i Them sogn, 1813 i Rye.
Sejer Hansen i Fruering, og Anne Nielsdatter i Tåning, 1757 i Tåning.
Sejer Pedersen i Trustrup i Hundslund sogn, og Bodil Jensdatter i Toftum, 1747 i Søvind.
Simon Adolfsen i Vejle, og Anne Marie Eskildsdatter i Nyborg, 1781 i Langskov.
Simon Andersen i Givskud, og Sidsel Cathrine Sørensdatter, 1754 i Langskov.
Simon Bang, skoleholder i Dørup, og Mette Pallene Fischer i Vinding, 1795 i Vinding.
Simon Christensen i Hover, og Anne Graversdatter i Kærbølling, 1735 i Nørup. (Iflg. Bredsten KB).
Simon Jensen i Gjedved, og Maren Nielsdatter i Nim, 1769 i Nim.
Simon Knudsen i Meldrup, og Birthe Kirstine Knudsdatter i Serridslevgård Mølle, 1776 i Nebel.
Simon Mikkelsen i Krogstrup, og Anne Sejersdatter i Grumstrup, 1752 i Vedslet.
Simon Mortensen, enkemand i Stensballe, og Karen Mathiasdatter, enke i Brigsted, 1755 i Vær.
Simon Nielsen i Grimlund, og Bodil Mathiasdatter i Sønder Grene, 1796 i Sønder Omme.
Simon Nielsen på Serridslevgård, og Mette Thomasdatter i Gjedved, 1764 i Tolstrup.
Simon Nielsen, enkemand i Flemming, og Anne Nielsdatter Malund, 1804 i Åle.
Simon Pedersen i Horsens, og Anne Jensdatter, enke i Vrønding, 1789 i Tamdrup.
Simon Poulsen i Ørridslev, og Bodil Marie Rasmusdatter i Ustrup, 1810 i Hylke.
Simon Rasmussen i Kattrup Præstegård, og Maren / Anne Jensdatter i Ørridslev, 1750 i Ørridslev.
Simon Sørensen, enkemand i Ildved, og Anne Kirstine Christensdatter i Vonge, 1787 i Øster Nykirke.
Simon Sørensen, enkemand i Rude i Vilstrup sogn, og Anne Sørensdatter på Grundet, 1768 i Hornstrup.
Steffen Andersen i Vinding, og Maren Christensdatter i Hjøllund, 1711 i Vrads.
Steffen Christensen Brun i Holtum i Grejs sogn, og Karen Jacobsdatter i Dørken, 1814 i Thyregod.
Steffen Christensen i Grejs, og Anne Hansdatter, enke i Hornstrup, 1768 i Hornstrup.
Steffen Christensen i Kollerup, og Ellen Pedersdatter i Holtum, 1762 i Grejs.
Steffen Christensen i Lille Lysholt, og Anne Pedersdatter i Ulkær, 1800 i Grejs.
Steffen Christensen i Sandvad, og Abelone Christoffersdatter i Ollerup, 1761 i Bredsten.
Steffen Christensen i Ødsted, og Anne Hansdatter i Vilstrup, 1751 i Skibet.
Steffen Christensen i Ørridslev, og Johanne Jensdatter i Gangsted, 1712 i Gangsted.
Steffen Christensen, enkemand i Grejs, og Dorthe Andersdatter i Båstrup, 1782 i Øster Snede.
Steffen Iversen i Jelling, og Maren Christensdatter i Hvejsel, 1757 i Hvejsel.
Steffen Jacobsen i Holtum, og Kirsten Hansdatter, enke i Knude, 1765 i Hvejsel.
Steffen Jensen i Davding, og Else Jensdatter i Ring, 1737 i Ring.
Steffen Jensen i Underup, og Kirsten Pedersdatter i Nim, 1770 i Underup.
Steffen Jensen i Østbirk, og Cathrine Helvig Frederiksdatter Friis, 1756 i Nim.
Steffen Jensen i Østbirk, og Kirsten Jørgensdatter i Nim, 1769 i Nim.
Steffen Jensen i Østbirk, og Kirsten Pedersdatter i Lund, 1742 i Tamdrup.
Steffen Johansen i Eriknauer, og Maren Sørensdatter i Serridslev, 1778 i Nebel.
Steffen Juliusen i Nim, og Maren Sørensdatter i Neder Vrønding, 1677 i Hvirring.
Steffen Juliusen i Vinding, og Kirsten Nielsdatter i Troelstrup, 1787 i Tønning.
Steffen Knudsen i Stenderup Sogn, og Abelone Nielsdatter i Vrønding, 1811 i Tamdrup.
Steffen Lauridsen i Hvejsel, og Johanne Lauridsdatter / Jensdatter i Ris, 1765 i Givskud.
Steffen Mortensen i Davding, og Anne Rasmusdatter i Troelstrup, 1763 i Tønning.
Steffen Mortensen i Høgsholt, og Ellen Christensdatter i Grejs, 1704 i Grejs.
Steffen Mortensen i Høgsholt, og Kirsten Jørgensdatter i Fløjstrup, 1708 i Kollerup.
Steffen Mortensen, enkemand i Bybæk, og Maren Mikkelsdatter i Remmerslund, 1805 i Hornstrup.
Steffen Nielsen i Ildved, og Maren Jensdatter, 1747 i Langskov.
Steffen Nielsen i Tønning, og Maren Mortensdatter, enke i Davding, 1745 i Klovborg.
Steffen Nielsen Vilholt i Nim, og Lene Olufsdatter i Solskov, 1732 i Øster Snede.
Steffen Pedersen i Brædstrup, og Anne Margrethe Madsdatter, 1810 i Træden.
Steffen Pedersen i Lindved, og Kirsten Pedersdatter i Bøgballe, 1725 i Øster Snede.
Steffen Pedersen i Tønning, og Karen Mortensdatter i Burgårde, 1777 i Grædstrup.
Steffen Pedersen i Yding, og Maren Nielsdatter i Føvling, 1710 i Føvling.
Steffen Pedersen, enkemand i Tønning, og Marie Bentsdatter i Enner, 1799 i Tamdrup.
Steffen Rasmussen i Siim, og Anne Nielsdatter i Fiskerhuse, 1792 i Rye.
Steffen Rasmussen i Vestbirk, og Sofie Andersdatter i Tønning, 1737 i Tønning.
Steffen Rasmussen i Vissingkloster, og Ellen Christensdatter i Rye, 1793 i Rye.
Steffen Sørensen i Toftum, og Birthe Jensdatter i Aggestrup, 1778 i Gangsted.
Steffen Sørensen, enkemand, hyrde i Vær sogn, og Anne Kirstine Lauridsdatter, enke i Ustrup, 1771 i Hylke.
Steffen Sørensen, og Ingeborg Christensdatter i Kobberbøl, 1738 i Randbøl.
Steffen Jacob Steffensen, forstander i Vejle hospital, og Maren Saaby på Agersbøl, 1791 i Øster Snede.
Sten Hasselbalch i Horsens, og Johanne Marie Mandix på Tamdrup Bisgård, 1805 i Tamdrup.
Stig Nielsen i Nim, og Anne Christensdatter i Ring, 1701 i Ring.
Svend Andersen i Vestbirk, og Anne Bertelsdatter, enke i Ejer, 1809 i Ovsted.
Svend Christensen i Rye, og Anne Rasmusdatter i Vissing, 1757 i Sønder Vissing.
Svend Jensen i Vrønding, og Gyde Nielsdatter i Flemming, 1803 i Hvirring.
Svend Lauridsen i Overby, og Kirsten Madsdatter i Tolstrup, 1786 i Kattrup.
Svend Madsen i Horsens, og Anne Jensdatter, enke i Lund, 1811 i Tamdrup.
Svend Nielsen i Ildved, og Lene Lauridsdatter i Tørring, 1776 i Hvejsel.
Svend Pedersen, enkemand i Vejle, og Birthe Jepsdatter, enke på Rugballegård Mark, 1806 i Hover.
Søren Abrahamsen i Tønning, og Karen Andersdatter i Vissing, 1750 i Sønder Vissing.
Søren Akselsen, enkemand, hyrde i Tebstrup, og Maren Pedersdatter Trane i Hylke / Brørup, 1717 i Hylke.
Søren Akselsen, hyrde i Tyrstrup, og Anne Marie Nielsdatter i Grumstrup, 1750 i Vedslet.
Søren Albertsen i Træden, og Jørgen Sørensens enke i Føvling, 1780 i Føvling
Søren Andersen i Ballebo, og Maren Poulsdatter i Bleld, 1771 i Nebel.
Søren Andersen i Grejs, og Maren Pedersdatter, enke på Sole Mark, 1812 i Øster Snede.
Søren Andersen i Hatting, og Anne / Kirsten Jensdatter i Kodallund, 1720 i Hvirring.
Søren Andersen i Hede i Ikast sogn, og Ellen Jensdatter i Lille Bredlund, 1807 i Vrads.
Søren Andersen i Hesselballe i Uldum sogn, og Johanne Jensdatter, enke i Plovstrup, 1786 i Tørring.
Søren Andersen i Horsens, og Maren Mouridsdatter i Hjortsvang, 1813 i Linnerup.
Søren Andersen i Kalhave, og Johanne Andersdatter, 1750 i Uldum.
Søren Andersen i Krogstrup, og Karen Madsdatter i Tvingstrup, 1742 i Ørridslev.
Søren Andersen i Lihme, og Johanne Nielsdatter i Brændgårde, 1760 i Ringive.
Søren Andersen i Møldrup, og Kirsten Thomasdatter i Vestbirk, 1769 i Østbirk.
Søren Andersen i Refsgårde, og Mette Marie Sørensdatter i Neder Knabberup, 1796 i Skibet.
Søren Andersen i Ris, og Anne Pedersdatter i Tåning, 1765 i Tåning.
Søren Andersen i Sillesthoved, og Maren Thomasdatter i Nørup, 1771 i Nørup.
Søren Andersen i Vinding, og Mette Andersdatter i Gjessø, 1717 i Them.
Søren Andersen i Vissing, og Maren Jensdatter i Vestbirk, 1766 i Østbirk.
Søren Andersen i Ølholm, og Anne Mikkelsdatter, 1728 i Åle.
Søren Andersen i Ørum, og Anne Pedersdatter i Solskov, 1724 i Øster Snede.
Søren Andersen, enkemand i Ballebo, og Maren Poulsdatter i Bleld, 1771 i Vær.
Søren Andersen, enkemand i Lundum, og Maren Nielsdatter i Egebjerg, 1772 i Hansted.
Søren Andersen, enkemand i Rostrup, og Karen Pedersdatter i Omme sogn, 1804 i Ringive.
Søren Andreasen i Rue, og Maren Andersdatter i Kærbølling, 1780 i Bredsten.
Søren Bentsen, enkemand i Sebberup, og Maren Pedersdatter i Lundumskov, 1797 i Lundum.
Søren Bertelsen, enkemand i Hvejsel, og Kirsten Pedersdatter i Skovbølling, 1814 i Jelling.
Søren Busch i Brande, og Else Guldberg Hansen, enke i Ulkær Mølle, 1790 i Give.
Søren Carstensen, sadelmager i Vejle, og Anne Hjelm på Brandbjerg, 1786 i Vejle. (Iflg. Kollerup KB).
Søren Christensen Bødker, og Maren Jensdatter i Øster Snede sogn, 1672 i Hvirring.
Søren Christensen Halle i Vinding, og Karen Pedersdatter, enke i Løvet, 1749 i Klovborg.
Søren Christensen i Addit, og Kirsten Sørensdatter i Rye, 1792 i Rye.
Søren Christensen i Bjerlev, og Anne Kirstine Madsdatter i Hesselballe, 1811 i Uldum.
Søren Christensen i Farre, og Abelone Nielsdatter på Givskud Mark, 1815 i Givskud.
Søren Christensen i Frederiksnåde, og Gertrud Nielsdatter i Hofmansfeld, 1788 i Randbøl.
Søren Christensen i Gadbjerg sogn, og Maren Knudsdatter i Hammer Mølle, 1803 i Hammer.
Søren Christensen i Gangsted, og Kirsten Sørensdatter i Stensballe, 1716 i Vær.
Søren Christensen i Gludsted i Ejstrup sogn, og Kirsten Sørensdatter i Ålbæk, 1763 i Thyregod.
Søren Christensen i Gødvad, og Bodil Hansdatter i Løgager, 1760 i Them.
Søren Christensen i Harresø, og Kirsten Hansdatter i Mindstrup Mølle, 1734 i Hvejsel.
Søren Christensen i Holtum, og Else Pedersdatter i Hornstrup, 1767 i Hornstrup.
Søren Christensen i Hornstrup, og Johanne Christensdatter i Holtum, 1763 i Grejs.
Søren Christensen i Klostermølle, og Anne Dorthe Ditlevsdatter i Hårup, 1762 i Føvling.
Søren Christensen i Kodallund, og Anne Madsdatter i Ring, 1708 i Ring.
Søren Christensen i Kærsgård, og Mette Lauridsdatter i Them, 1725 i Them.
Søren Christensen i Kærshoved, og Karen Eriksdatter i Usseltoft, 1774 i Brande.
Søren Christensen i Løvet, og Mette Kirstine Andersdatter i Velgårde, 1799 i Klovborg.
Søren Christensen i Merring, og Anne Pedersdatter i Båstrup, 1691 i Øster Snede.
Søren Christensen i Nisset, og Karen Pedersdatter i Salten, 1707 i Them.
Søren Christensen i Nyborg i Langskov sogn, og Kirsten Sørensdatter Kjær i Hornborg, 1746 i Hvirring.
Søren Christensen i Nørre Askær i Brande sogn, og Anne Nielsdatter i Hesselbjerg, 1801 i Thyregod.
Søren Christensen i Purup, og Karen Knudsdatter, enke efter Peder Jensen i Gantrup, 1791 i Voerladegård.
Søren Christensen i Sillesthoved i Give sogn, og Anne Christensdatter i Lindeballe, 1805 i Ringive.
Søren Christensen i Spjarup, og Karen Thomasdatter i Bindeballe, 1744 i Randbøl.
Søren Christensen i Træden, og Karen Lindhartsdatter i Gantrup, 1805 i Voerladegård.
Søren Christensen i Vestbirk, og Kirsten Poulsdatter i Føvling, 1710 i Føvling.
Søren Christensen i Vindelev, og Karen Andersdatter i Ølholm, 1778 i Langskov.
Søren Christensen i Vonge, og Anne Elisabeth Lauridsdatter i Hornborg, 1804 i Hvirring.
Søren Christensen på Fløjstrup Mark, og Maren Jepsdatter i Ølholm, 1795 i Grejs.
Søren Christensen på Grumstrup Mark, og Mette Eskildsdatter i Ballegård på Ås Mark, 1802 i Søvind.
Søren Christensen, bødker i Kodallund i Hvirring sogn, og Maren Hansdatter i Kørup, 1792 i Tamdrup.
Søren Christensen, enkemand i Fløjstrup, og Kirsten Mortensdatter i Ørum, 1796 i Grejs.
Søren Christensen, enkemand i Horndrup, og Anne Cathrine Holgersdatter i Yding, 1789 i Yding.
Søren Christensen, enkemand i Horndrup, og Birthe Jensdatter i Båstrup, 1780 i Hylke.
Søren Christensen, enkemand i Løvet i Grædstrup sogn, og Kirsten Christensdatter, enke i Thyregodlund, 1762 i Thyregod.
Søren Christensen, enkemand i Løvet, og Mette Kirstine Andersdatter i Velgårde, 1799 i Nim.
Søren Christensen, enkemand i Virring, og Maren Jensdatter i Ringkloster, 1772 i Hylke.
Søren Christensen, skoleholder Ås, og Edel Louise Jacobsdatter Møller i Vær Præstegård, 1776 i Vær.
Søren Christensen, skomager i Års [dvs. Århus], og Sidsel Pedersdatter i Gåsholm, 1712 i Hylke.
Søren Christensen, smed i Honum, og Mette Marie Andersdatter i Underup, 1766 i Hvirring. (Iflg. Underup KB).
Søren Christensen, træskomand i Åle, og Anne Sørensdatter i Honum, 1680 i Hvirring.
Søren Clausen, enkemand i Harresø, og Anne Marie Jensdatter i Over Harrild, 1805 i Givskud.
Søren Clausen, smed, og Maren Pedersdatter i Hygum, 1765 i Kollerup. (Iflg. Ringive KB).
Søren Didriksen i Farre, og Karen Jacobsdatter i Hallundbæk, 1734 i Sønder Omme.
Søren Ebbesen, enkemand i Håbefuld i Tyrsting sogn, og Anne Knudsdatter i Hvirring, 1773 i Hvirring.
Søren Enevoldsen, enkemand i Eriknauer, og Mette Sørensdatter, enke i Lindved, 1796 i Grejs.
Søren Enevoldsen, enkemand i Tolstrup sogn, og Anne Enevoldsdatter i Enner, 1693 i Hvirring.
Søren Eriksen i Dalager, og Karen Marie Nielsdatter i Hedeby, 1798 i Ringive.
Søren Eriksen i Horsens, og Anne Marie Ernstsdatter i Grumstrup, 1744 i Vedslet.
Søren Eriksen i Uve i Ringive sogn, og Bodil Madsdatter i Lihme, 1800 i Ringive. (Iflg. Nørup KB).
Søren Esbensen i Ringkloster, og Anne Marie Jørgensdatter i Ørridslev, 1787 i Ørridslev.
Søren Eskildsen i Vindelev, og Karen Sørensdatter i Holtum, 1729 i Grejs.
Søren Folmersen i Vejle, og Niels Andersens steddatter i Lund, 1670 i Hvirring
Søren Frandsen i Davding, og Anne Kirstine Jensdatter i Træden, 1752 i Træden.
Søren Frandsen i Heftholm, og Inger Pedersdatter i Brestenbro i Nim sogn, 1750 i Klovborg.
Søren Frandsen i Kørup, og Mette Kirstine Terkildsdatter i Flemming, 1781 i Hvirring.
Søren Frandsen i Stensballe, og Anne Jensdatter i Tvingstrup, 1754 i Ørridslev.
Søren Frandsen i Uldum, og Maren Pedersdatter i Vrønding, 1781 i Tamdrup.
Søren Frederiksen, enkemand i Hjortsvang, og Karen Christensdatter i Hedegård i Ejstrup sogn, 1799 i Linnerup.
Søren Frismann i Yding, og Mette Marie Pedersdatter i Østbirk, 1765 i Østbirk.
Søren Gunnersen i Ørridslev, og Birthe Kirstine Andersdatter i Haldrup, 1730 i Vær.
Søren Gunnersen i Ørridslev, og Maren Mikkelsdatter i Overby 1748 i Kattrup.
Søren Hansen i Davding, og Mette Nielsdatter i Tønning, 1804 i Tønning.
Søren Hansen i Gadbjerg Præstegård, og Karen Christensdatter i Hvejsel, 1753 i Hvejsel.
Søren Hansen i Grumstrup, og Maren Madsdatter i Borup, 1790 i Kattrup.
Søren Hansen i Hornstrup, og Ingeborg Pedersdatter i Solskov, 1759 i Øster Snede.
Søren Hansen i Horsens, nu i Bredal i Engum sogn, og Mette Enevoldsdatter i Enner, 1727 i Hvirring.
Søren Hansen i Hovedskov, og Maren Nielsdatter i Løve, 1754 i Bryrup.
Søren Hansen i Hvirring, og Maren Pedersdatter i Nim, 1762 i Nim.
Søren Hansen i Lihme, og Margrethe Knudsdatter i Tofthøj, 1748 i Ringive.
Søren Hansen i Møballe, og Anne Andersdatter i Gjedved, 1744 i Tolstrup.
Søren Hansen i Møballe, og Maren Jørgensdatter i Egebjerg, 1743 i Hansted.
Søren Hansen i Rugballe, og Lene Lauridsdatter i Hvejsel, 1804 i Hvejsel.
Søren Hansen i Serridslev, og Anne Cathrine Pedersdatter, enke i Brigsted, 1813 i Søvind.
Søren Hansen i Sindbjerglund, og Karen Hansdatter i Kragelund, 1808 i Grejs.
Søren Hansen i Skjold, og Anne Poulsdatter i Kollerup sogn, 1673 i Kollerup.
Søren Hansen i Solskov, og Kirsten Sørensdatter på Grundet, 1747 i Grejs.
Søren Hansen i Søskov, og Anne Marie Christensdatter i Bindeballe, 1797 i Randbøl.
Søren Hansen i Tirsvad, og Else Andersdatter i Kolpen, 1743 i Bryrup.
Søren Hansen i Vinding, og Dorthe Nielsdatter i Jelling, 1777 i Jelling.
Søren Hansen i Vær Præstegård, og Margrethe Nielsdatter i Brigsted, 1783 i Søvind.
Søren Hansen i Ødsted sogn, og Johanne Jensdatter, degneenke i Balle, 1809 i Bredsten.
Søren Hansen i Ørum, og Lisbeth Kirstine Nielsdatter i Uldum, 1813 i Uldum.
Søren Hansen på Rask, og Dorthe Jensdatter i Uldum, 1797 i Uldum.
Søren Hansen, enkemand i Grumstrup, og Anne Sofie Baltsersdatter i Ørridslev, 1775 i Ørridslev.
Søren Hansen, enkemand i Grumstrup, og Maren Holgersdatter i Gjedved Mølle, 1795 i Ørridslev.
Søren Hansen, enkemand i Grumstrup, og Maren Holgersdatter i Gjedved Mølle, 1795 i Tolstrup.
Søren Hansen, enkemand i Hansted, og Margrethe Sørensdatter i Vinten, 1750 i Tamdrup.
Søren Hansen, enkemand i Uldum, og Cathrine Marie Rasmusdatter i Honum, 1772 i Hvirring.
Søren Hansen, enkemand på Holtum Mark, og Kirsten Hansdatter i Sole, 1790 i Øster Snede.
Søren Hansen, møller i Hornborg Mølle, og Anne Dorthe Ulriksdatter Bremer i Mattrup Mølle, 1745 i Klovborg.
Søren Hansen, og Ellen Thygesdatter i Vejle, 1699 i Skibet.
Søren Henriksen i Hornstrup, og Anne Sørensdatter i Bjerlev, 1784 i Hvejsel.
Søren Henriksen i Kærbølling, og Anne Henriksdatter i Slelde, 1781 i Skibet.
Søren Henriksen i Lundum, og Anne Margrethe Jensdatter i Krollerup, 1798 i Øster Snede.
Søren Hygum, herredsfoged i Brædstrup, og Dorthe Cathrine Stage, 1763 i Hvirring.
Søren Iversen i Fitting i Vorbasse sogn, og Anne Marie Christensdatter i Store Almstok, 1802 i Randbøl.
Søren Iversen i Flemming, og Kirsten Holgersdatter, enke efter Christen Christensen i Yding, 1805 i Yding.
Søren Iversen i Hedensted, og Maren Jensdatter i Hvirring, 1750 i Hvirring.
Søren Iversen i Horsens, og Eleonora Christensdatter Bach i Nørre Kollemorten, 1776 i Øster Nykirke.
Søren Iversen i Papirmøllen, og Anne Pedersdatter i Billund, 1777 i Randbøl.
Søren Iversen i Sønder Bjerre, og Kirsten Christensdatter i Borup, 1785 i Kattrup.
Søren Jacobsen i Kokborg i Thyregod sogn, og Else Cathrine Hansdatter i Givskov, 1807 i Give.
Søren Jacobsen i Uldum sogn, og Anne Marie Madsdatter i Uldum sogn, 1808 i Thyregod. (Iflg. Uldum KB).
Søren Jacobsen i Østbirk, og Maren Rasmusdatter, enke efter Hans Hørup i Enner, 1753 i Tamdrup.
Søren Jacobsen, enkemand i Hvejsel, og Anne Jensdatter i Tørring, 1768 i Tørring.
Søren Jacobsen, snedker i Kalhave, og Sidsel Madsdatter, enke i Ørum, 1768 i Grejs.
Søren Jensen Didrik i Kattrup, og Karen Markusdatter i Hylke, 1793 i Hylke.
Søren Jensen Hatting, enkemand på Bjerre Mark, og Anne Cathrine Jensdatter, 1798 i Tørring.
Søren Jensen i Aidt, og Mette Lauridsdatter i Grumstrup, 1692 i Vedslet.
Søren Jensen i Assing sogn, og Sidsel Lauridsdatter, 1787 i Brande.
Søren Jensen i Boes, og Maren Jensdatter i Emborg, 1798 i Rye.
Søren Jensen i Boes, og Sofie Bertelsdatter i Ejer, 1809 i Ovsted.
Søren Jensen i Brande sogn, og Maren Madsdatter i Hedegård, 1786 i Give.
Søren Jensen i Brædstrup, og Anne Cathrine Pedersdatter, enke efter Niels Christensen i Tirsvad, 1778 i Klovborg.
Søren Jensen i Burgårde, og Gertrud Eriksdatter i Addit, 1745 i Sønder Vissing.
Søren Jensen i Give sogn, og Inger Nielsdatter i Sødover, 1783 i Nørup.
Søren Jensen i Grene i Skarrild sogn, og Maren Nielsdatter i Bøvl, 1696 i Sønder Omme.
Søren Jensen i Grumstrup, og Anne Rasmusdatter i Elbæk Præstegård, 1762 i Gangsted.
Søren Jensen i Hansted, og Maren Sørensdatter, enke i Lund, 1749 i Tamdrup.
Søren Jensen i Honum, og Maren Jensdatter i Høgdal, 1804 i Them.
Søren Jensen i Horsens, og Thyra Johansdatter i Over Vrønding, 1680 i Hvirring.
Søren Jensen i Hvejsel, og Bodil Christensdatter, enke i Hesselballe, 1799 i Uldum.
Søren Jensen i Hygum, og Anne Lauridsdatter i Givskud, 1754 i Givskud.
Søren Jensen i Hårup, og Maren Madsdatter i Ring, 1787 i Ring.
Søren Jensen i Klakring, og Anne Jørgensdatter, enke efter Oluf Andersen i Boring, 1689 i Hvirring.
Søren Jensen i Knob, og Anne Malene Jensdatter i Fogstrup, 1795 i Them.
Søren Jensen i Kolpen, og Maren Thomasdatter, enke i Grædstrup, 1766 i Grædstrup.
Søren Jensen i Lihmskov, og Johanne Nielsdatter i Randbøl, 1764 i Randbøl.
Søren Jensen i Lindved, og Else Nielsdatter i Båstrup, 1797 i Øster Snede.
Søren Jensen i Lundgård i Hylke sogn, og Anne Adolfsdatter Andt på Serridslevgård, 1791 i Nebel.
Søren Jensen i Møldrup, og Maren Rasmusdatter i Vestbirk, 1733 i Østbirk.
Søren Jensen i Mørup, og Johanne Jensdatter i Søskov, 1756 i Bredsten.
Søren Jensen i Overby, og Mette Trane i Ustrup, 1722 i Hylke.
Søren Jensen i Silkeborg Mølle, og Johanne Mogensdatter, 1722 i Them.
Søren Jensen i Skade, og Anne Kirstine Madsdatter i Hvirring, 1721 i Hvirring.
Søren Jensen i Smederup i Gosmer sogn i Hads Herred, og Maren Hansdatter i Brørup, 1704 i Hylke.
Søren Jensen i Stubberup, og Maren Nielsdatter i Over Knabberup, 1715 i Skibet.
Søren Jensen i Tranholm, og Anne Cathrine Nielsdatter i Halle, 1765 i Grædstrup.
Søren Jensen i Træden, og Johanne Poulsdatter i Føvling, 1716 i Føvling.
Søren Jensen i Træden, og Karen Pedersdatter i Nim Præstegård, 1813 i Nim.
Søren Jensen i Uldum, og Ida Marie Johansdatter i Uldum, 1803 i Brande. (Iflg. Uldum KB).
Søren Jensen i Uldum, og Ida Sofie Johansdatter i Brandlund, 1803 i Brande.
Søren Jensen i Ustrup, og Maren Christensdatter i Kattrup, 1764 i Kattrup.
Søren Jensen i Vandel, og Else Marie Hansdatter i Ringive, 1763 i Ringive.
Søren Jensen i Vinding, og Karen Jensdatter i Føvling, 1704 i Føvling.
Søren Jensen i Ørum, og Anne Mortensdatter i Trollerup, 1729 i Nørup.
Søren Jensen i Ås, og Maren Jepsdatter på Haldrup Overmark, 1808 i Vær.
Søren Jensen i Åstedbro, og Bodil Knudsdatter, enke i Kodallund, 1803 i Hvirring.
Søren Jensen i Åstrup, og Johanne Hansdatter i Brestenbro, 1765 i Nim.
Søren Jensen Møller i Tørring, og Mette Sørensdatter i Bredvad Mølle, 1731 i Træden.
Søren Jensen på Alrø, og Maren Nielsdatter i Ørbæk, 1703 i Søvind.
Søren Jensen på Rask, og Else Andersdatter i Uldum, 1796 i Uldum.
Søren Jensen på Ussinggård, og Øllegaard Tønnesdatter, 1753 i Hansted. (Iflg. Vær KB).
Søren Jensen Skovsen i Tyvkær, og Karen Andersdatter i Ildved, 1816 i Hvejsel.
Søren Jensen Tysk i Vilstrup sogn, og Maren [Mgl.] i Søgårde, 1682 i Nørup.
Søren Jensen Vinter i Grumstrup, og Bodil Pedersdatter, enke efter Peder Christensen i Ustrup, 1706 i Hylke.
Søren Jensen Vissing i Grumstrup, og Anne Mikkelsdatter i Krogstrup, 1769 i Vedslet.
Søren Jensen, enkemand i Isskov, og Anne Marie Madsdatter i Bredballe Fiskerhuse, 1801 i Hornstrup.
Søren Jensen, enkemand i Grumstrup, og Karen Jensdatter i Hoved Kro, 1801 i Kattrup.
Søren Jensen, enkemand i Horndrup, og Anne Cathrine Christensdatter på Tåning Mark, 1812 i Voerladegård.
Søren Jensen, enkemand i Høgdal, og Else Pedersdatter i Linå sogn, 1810 i Them.
Søren Jensen, enkemand i Korning, og Anne Christensdatter i Hvirring, 1754 i Hvirring.
Søren Jensen, enkemand i Neder Donnerup i Give sogn, og Maren Jensdatter i Nykirke sogn, 1755 i Klovborg.
Søren Jensen, enkemand i Nyborg, og Anne Marie Troelsdatter i Åle, 1772 i Åle.
Søren Jensen, enkemand i Tirsvad, og Karen Olufsdatter i Addit, 1779 i Sønder Vissing.
Søren Jensen, enkemand i Tranholm, og Sidsel Madsdatter i Fuglris, 1773 i Grædstrup.
Søren Jensen, enkemand i Tvingstrup, og Maren Olufsdatter i Ås, 1755 i Søvind.
Søren Jensen, enkemand i Vissing, og Maren Jensdatter i Såby, 1770 i Yding.
Søren Jensen, og Inger Nielsdatter, 1783 i Nørup. (Iflg. Give KB).
Søren Jensen, væver i Lundumskov, og Maren Jørgensdatter i Trampendal, 1792 i Østbirk.
Søren Jepsen i Rotvig, og Maren Madsdatter i Sødover, 1735 i Nørup.
Søren Jespersen, postmester på Mallinggård, og Sofie Magdalene Schmidt i Vær Præstegård, 1811 i Vær.
Søren Jessen i Balle, og Anne Clemensdatter i Nebel Mølle i Øster Starup sogn, 1797 i Bredsten.
Søren Johansen i Vejle, og Else Graversdatter på Haraldskær, 1707 i Skibet.
Søren Joensen i Tofthøj, og Maren Rasmusdatter i Gødding Mølle, 1729 i Nørup.
Søren Jørgensen i Egebjerggård, og Maren Andersdatter i Urup Mølle, 1758 i Østbirk.
Søren Jørgensen i Elbæk, og Maren Andersdatter i Stensballe, 1694 i Vær.
Søren Jørgensen i Føvling, og Anne Mikkelsdatter i Lillerup, 1769 i Østbirk.
Søren Jørgensen i Føvling, og Karen Lauridsdatter i Østbirk, 1748 i Østbirk.
Søren Jørgensen i Føvling, og Mette Hansdatter i Nim, 1760 i Nim.
Søren Jørgensen i Grejs, og Anne Terkildsdatter i Båstrup, 1765 i Øster Snede.
Søren Jørgensen i Hornstrup, og Anne Sørensdatter i Lindved, 1759 i Grejs.
Søren Jørgensen i Hygum, og Anne Kirstine Jensdatter, enke i Hvejsel, 1796 i Hvejsel.
Søren Jørgensen i Refsgårde i Egtved sogn, og Anne Rasmusdatter, enke i Tørskind, 1798 i Bredsten.
Søren Jørgensen i Rud, og Sidsel Jørgensdatter i Toftum, 1781 i Søvind.
Søren Jørgensen i Rådved, og Mette Rasmusdatter i Sattrup, 1767 i Østbirk.
Søren Jørgensen i Ørridslev, og Anne Jensdatter i Ustrup, 1761 i Hylke.
Søren Jørgensen i Ørridslev, og Birthe Kirstine Andersdatter, enke i Bleld Skovhus, 1785 i Nebel.
Søren Jørgensen i Ørum, og Dorthe Pedersdatter i Hesselballe, 1810 i Uldum.
Søren Jørgensen Rakkenborg i Føvling, og Kirsten Pedersdatter, enke efter Jens Nielsen Vandmand i Træden, 1773 i Træden.
Søren Jørgensen, enkemand i Føvling, og Kirsten Augustsdatter i Vrønding, 1746 i Tamdrup.
Søren Jørgensen, enkemand i Hvirring, og Maren Sørensdatter, enke i Odder, 1674 i Hvirring.
Søren Kjeldsen i Lundum, og Karen Christensdatter i Lund, 1699 i Hvirring.
Søren Klejnsmed i Horsens, og Anne Marie [Mgl.] i Åstrup, 1784 i Føvling.
Søren Knudsen i Eriknauer, og Mette Kirstine Andersdatter i Flemming, 1773 i Hvirring.
Søren Knudsen i Forlev, og Anne Kirstine Sørensdatter i Tåning, 1804 i Ovsted.
Søren Knudsen i Hornstrup, og Mette Nielsdatter i Vindelev sogn, 1666 i Kollerup.
Søren Knudsen i Knabberup, og Anne Marie Pedersdatter i Hover, 1752 i Hover.
Søren Knudsen i Lindeballe, og Else Christensdatter i Førstballe, 1745 i Nørup.
Søren Knudsen i Store Karlskov, og Helvig Nielsdatter i Gødding, 1768 i Nørup.
Søren Knudsen i Uldum, og Anne Jørgensdatter, 1759 i Tørring.
Søren Knudsen på Mattrup i Tyrsting sogn, og Margrethe Mikkelsdatter, enke efter Jens Jensen i Honum, 1734 i Hvirring.
Søren Knudsen på Mattrup, og Dorthe Nielsdatter, enke i Langballe, 1752 i Vinding.
Søren Knudsen, enkemand i Margrethelund, og Karen Henriksdatter i Åstrup, 1811 i Åle.
Søren Kragenfeldt i Århus, og Kirsten Fischer i Them Præstegård, 1732 i Them.
Søren Krenzen i Gammelby i Ringive sogn, og Anne Sørensdatter i Givskov, 1736 i Give.
Søren Lauridsen Grønskov, skræddersvend i Randlev, og Karen Pedersdatter Langberg på Tyrrestrup, 1795 i Søvind.
Søren Lauridsen i Addit, og Anne Lauridsdatter i Addit, 1781 i Vinding.
Søren Lauridsen i Bjerlev, og Anne Christensdatter i Gadbjerg, 1742 i Ringive.
Søren Lauridsen i Bjerlev, og Kirsten Andersdatter i Ølholm, 1751 i Hvejsel.
Søren Lauridsen i Båstrup, og Bodil Frandsdatter i Hornborg, 1713 i Hvirring.
Søren Lauridsen i Gribstrup, og Anne Nielsdatter i Hårup, 1702 i Føvling.
Søren Lauridsen i Korning, og Else Marie Jensdatter i Egeballehus i Hornborg sogn, 1809 i Hvirring.
Søren Lauridsen i Kærbølling, og Mette Christensdatter i Egholmhus, 1785 i Øster Nykirke.
Søren Lauridsen i Lindved, og Anne Jacobsdatter i Havrum, 1754 i Hvirring.
Søren Lauridsen i Neder Donnerup, og Sidsel Pedersdatter i Kokborg, 1761 i Thyregod.
Søren Lauridsen i Sandvad, og Kirsten Pedersdatter, enke, 1785 i Kollerup.
Søren Lauridsen i Sole, og Kirsten Kjøges i Lund, 1733 i Grejs.
Søren Lauridsen i Tebstrup, og Bodil Sørensdatter i Ustrup, 1791 i Hylke.
Søren Lauridsen i Ulkær, og Anne Mikkelsdatter, enke efter Jens Brixen i Hornborg, 1788 i Hvirring.
Søren Lauridsen Kjær i Kørup, og Kirsten Nielsdatter i Lundumskov, 1788 i Lundum.
Søren Lauridsen, enkemand i Boes, og Maren Andersdatter i Rye, 1772 i Rye.
Søren Lauridsen, og Kirsten Andersdatter, 1751 i Hvejsel. (Iflg. Langskov KB).
Søren Lauridsen, og Mette Lauridsdatter i Hygum, 1759 i Tørring.
Søren Madsen i Give, og Anne Marie Lauridsdatter i Ris, 1762 i Givskud.
Søren Madsen i Hatting, og Bodil Thomasdatter, enke efter Søren Mikkelsen i Honum, 1762 i Hvirring.
Søren Madsen i Kattrup, og Maren Christensdatter i Gangsted, 1671 i Gangsted.
Søren Madsen i Skade, og Maren Jensdatter, enke efter Peder Andersen i Vissing, 1778 i Sønder Vissing.
Søren Madsen i Søgårde, og Kirsten Sørensdatter i Præstegården, 1773 i Bredsten.
Søren Madsen i Tammestrup i Tolstrup sogn, og Else Olufsdatter i Vissingkloster, 1765 i Sønder Vissing.
Søren Madsen i Tønning, og Kirsten Jensdatter, enke i Burgårde, 1734 i Klovborg.
Søren Madsen, enkemand i Tammestrup i Tolstrup sogn, og Anne Sørensdatter i Gantrup, 1768 i Voerladegård.
Søren Markussen i Tofthøj, og Kirsten Jensdatter i Givskud, 1790 i Givskud.
Søren Mathiasen i Holms Mølle, og Karen Jensdatter, enke i Hornstrup, 1775 i Hornstrup.
Søren Mathiasen i Horsens, og Mette Cathrine Poulsdatter i Lundumskov, 1810 i Lundum.
Søren Merring i Grejs, og Maren Lauridsdatter i Krollerup, 1719 i Øster Snede.
Søren Mikkelsen Hald i Korning, og Karen Christensdatter i Hvirring, 1803 i Hvirring.
Søren Mikkelsen i Boring i Hvirring sogn, og Anne Jensdatter Poder, 1806 i Åle.
Søren Mikkelsen i Eriknauer, og Maren Mikkelsdatter i Grejs, 1801 i Grejs.
Søren Mikkelsen i Hatting, og Karen Sørensdatter, enke i Enner, 1749 i Tamdrup.
Søren Mikkelsen i Hylke, og Ellen Simonsdatter i Ås, 1778 i Søvind.
Søren Mikkelsen i Lindved, og Mette Marie Christiansdatter, født i Kragelund, 1814 i Grejs.
Søren Mikkelsen i Skovbølling, og Maren Andersdatter i Plovstrup, 1767 i Tørring.
Søren Mikkelsen i Vissingkloster, og Karen Lauridsdatter i Tønning, 1704 i Tønning.
Søren Mikkelsen i Åle, og Mette Christensdatter i Træden, 1723 i Træden.
Søren Mikkelsen, enkemand i Enner, og Anne Nielsdatter i Kalhave, 1759 i Hvirring.
Søren Mikkelsen, og Ingeborg Poulsdatter i Engum, 1663 i Øster Snede.
Søren Mortensen i Båstrup, og Maren Frandsdatter i Vrold, 1710 i Hylke.
Søren Mortensen i Gammelsole, og Else Pedersdatter, enke i Grejs, 1764 i Grejs.
Søren Mortensen i Skjød, og Else Jørgensdatter i Lihme, 1780 i Nørup.
Søren Mortensen i Voerladegård, og Mette Jensdatter i Yding, 1752 i Yding.
Søren Mortensen Lang i Randers, og Cathrine Sejersdatter Bonde, præstens datter, 1688 i Hvirring.
Søren Nielsen i Birknæs, og Kirsten Christensdatter i Årupgård, 1765 i Østbirk.
Søren Nielsen i Brørup, og Margrethe Sørensdatter i Vedslet, trolovet i Lerdrup i Gylling sogn, 1794 i Gylling. (Iflg. Vedslet KB).
Søren Nielsen i Burgårde, og Anne Eriksdatter, 1757 i Klovborg.
Søren Nielsen i Båstrup i Snede sogn, og Mette Marie Jensdatter i Vrønding, 1790 i Tamdrup.
Søren Nielsen i Daugård, og Anne Margrethe Andersdatter, enke i Grejs, 1793 i Grejs.
Søren Nielsen i Gammelby Mølle, og Inger Eriksdatter i Vilstrup, 1794 i Skibet.
Søren Nielsen i Gammelstrup, og Mette Eskildsdatter i Ring, 1718 i Ring.
Søren Nielsen i Hjortsvang, og Maren Nielsdatter på Bjerre Mark, 1794 i Åle.
Søren Nielsen i Hygum, og Tove Jørgensdatter, 1722 i Skibet.
Søren Nielsen i Høgsholt, og Gertrud Olufsdatter i Ravning, 1766 i Bredsten.
Søren Nielsen i Jelling, og Else Thomasdatter i Søskov, 1796 i Bredsten.
Søren Nielsen i Jennum, og Maren Jensdatter i Gadbjerg, 1798 i Ringive.
Søren Nielsen i Knabberup, og Anne Hansdatter i Høgsholt, 1781 i Hover.
Søren Nielsen i Lund, og Else Andersdatter, skoleholderenke i Starup, 1770 i Bredsten.
Søren Nielsen i Lysholt, og Mette Jensdatter i Båstrup, 1735 i Øster Snede.
Søren Nielsen i Nim, og Johanne Jensdatter, enke i Grumstrup, 1781 i Vedslet.
Søren Nielsen i Skårup, og Anne Mikkelsdatter i Ringkloster, 1767 i Hylke.
Søren Nielsen i Træden sogn, og Maren Sørensdatter i Neder Donnerup, 1809 i Give.
Søren Nielsen i Træden, og Bodil Pedersdatter i Ring, 1708 i Ring.
Søren Nielsen i Tørring, og Margrethe Christensdatter, enke efter Frands Skomager, 1711 i Øster Nykirke.
Søren Nielsen i Uldum, og Maren Jørgensdatter i Kalhave, 1796 i Hvirring.
Søren Nielsen i Underup, og Maren Poulsdatter, enke efter Peder Jensen i Lund, 1688 i Hvirring.
Søren Nielsen i Vindelev, og Karen Christensdatter i Ildved, 1786 i Hvejsel.
Søren Nielsen i Vinding, og Anne Pedersdatter i Brædstrup, 1701 i Ring.
Søren Nielsen i Ørskov, og Bodil Eskildsdatter i Møballe, 1780 i Kattrup.
Søren Nielsen Kjær i Føvling, og Anne Marie Jacobsdatter i Træden, 1793 i Træden.
Søren Nielsen Kjær i Monbjerg, og Inger Nielsdatter i Såby, 1732 i Yding.
Søren Nielsen på Endelave, og Maren Jensdatter i Brigsted, 1765 i Søvind.
Søren Nielsen Tanggaard i Hårup, og Anne Madsdatter i Ring, 1708 i Ring.
Søren Nielsen Tved, degn i ?, og Mette Lauridsdatter, 1769 i Skibet.
Søren Nielsen, enkemand i Dørup, og Anne Lauridsdatter i Yding, 1800 i Yding.
Søren Nielsen, enkemand i Dørup, og Maren Clausdatter i Horndrup, 1804 i Tåning.
Søren Nielsen, enkemand i Firgårde, og Johanne Andersdatter, enke i Emborg, 1810 i Rye.
Søren Nielsen, enkemand i Klovborg, og Mette Christensdatter, enke i Nimdrup, 1775 i Klovborg.
Søren Nielsen, enkemand i Ladegård, og Karen Thomasdatter i Rye, 1782 i Rye.
Søren Nielsen, enkemand i Stubberup, og Gertrud Marie Sørensdatter i Sole, 1788 i Øster Snede.
Søren Nielsen, enkemand i Tved, og Anne Jørgensdatter i Vilstrup, 1777 i Skibet.
Søren Nielsen, enkemand i Vindelev, og Maren Rohde, enke på Fruens Møllested, 1795 i Vindelev. (Iflg. Grejs KB).
Søren Nielsen, enkemand, snedker i Ustrup, og Maren Johanne Madsdatter i Horsens, 1804 i Hylke.
Søren Nielsen, møller i Skovlund Mølle, og Kirsten Andersdatter i Bredballe, 1784 i Hornstrup.
Søren Nielsen, og Anne Cathrine Sørensdatter i Hundslund, 1774 i Østbirk.
Søren Nielsen, og Cathrine Jensdatter i Vissing, 1794 i Voerladegård.
Søren Nielsen, og Maren Andersdatter i Lureby, 1801 i Jelling.
Søren Nielsen, smed i Bjerlev, og Johanne Pedersdatter i Ris, 1763 i Givskud.
Søren Olufsen i Ovsted sogn, og Mette Christensdatter i Addit, 1750 i Sønder Vissing.
Søren Olufsen i Søvind, og Bodil Nielsdatter i Råballe ved Tvingstrup, 1805 i Ørridslev.
Søren Olufsen i Underup, og Kirsten Christensdatter i Lund, 1671 i Hvirring.
Søren Olufsen i Velling, og Kirsten Rasmusdatter på Mattrup, 1796 i Tyrsting.
Søren Olufsen Ibsen i Nørre Snede, og Marianne Andersdatter Møller i Brestenbro, 1767 i Nim.
Søren Olufsen, enkemand i Ravning, og Karen Olufsdatter i Lihmskov, 1776 i Nørup.
Søren Pedersen Due i Molger, og Anne Pedersdatter, enke efter Oluf Sørensen i Nim, 1753 i Nim.
Søren Pedersen Haahr i Lihme, og Maren Lauridsdatter, enke efter Jens Josefsen i Møgeltønder, 1740 i Nørup.
Søren Pedersen i Abildgård i Bredsten sogn, og Susanne Lauridsdatter i Lihme, 1761 i Nørup.
Søren Pedersen i Balle, og Anne Christensdatter i Lihme, 1777 i Nørup.
Søren Pedersen i Bindeballe, og Christiane Charlotte Jacobsdatter i Store Lihme, 1811 i Nørup.
Søren Pedersen i Bredvad Mølle i Træden sogn, og Anne Cathrine Sørensdatter i Hem, 1764 i Voerladegård.
Søren Pedersen i Brørup, og Anne Andreasdatter i Grumstrup, 1792 i Vedslet.
Søren Pedersen i Brørup, og Mette Olufsdatter i Ørskov, 1768 i Ørridslev.
Søren Pedersen i Burgårde, og Karen Sørensdatter i Tønning, 1713 i Tønning.
Søren Pedersen i Dalby, og Bodil Nielsdatter i Kørup, 1711 i Hvirring.
Søren Pedersen i Framlev, og Maren Hansdatter i Klostermølle, 1779 i Voerladegård.
Søren Pedersen i Gangsted, og Anne Kirstine Sørensdatter i Rådved, 1778 i Hansted.
Søren Pedersen i Gangsted, og Mette Hansdatter, enke i Rådved, 1760 i Hansted.
Søren Pedersen i Gjesing, og Johanne Jørgensdatter i Vedslet, 1718 i Vedslet.
Søren Pedersen i Haderslev, og Maren Lauridsdatter i Grejs, 1768 i Grejs.
Søren Pedersen i Haldrup, og Maren Poulsdatter, enke i Ås, 1757 i Søvind.
Søren Pedersen i Hammer Mølle, og Mette Waltz, enke i Klovborg, 1762 i Klovborg.
Søren Pedersen i Hatting, og Anne Margrethe Johansdatter på Gjedved Mark, 1812 i Tolstrup.
Søren Pedersen i Havreballe, og Olivia Jensdatter i Elling, 1803 i Ovsted.
Søren Pedersen i Havrum, og Kirsten Andersdatter i Åstrup, 1787 i Føvling.
Søren Pedersen i Hopballe, og Karen Nielsdatter i Kollerup sogn, 1660 i Kollerup.
Søren Pedersen i Horndrup, og Anne Christensdatter i Båstrup, 1757 i Hylke.
Søren Pedersen i Hornstrup, og Anne Rasmusdatter i Lindved, 1751 i Grejs.
Søren Pedersen i Hornstrup, og Maren Sørensdatter i Grejs, 1755 i Grejs.
Søren Pedersen i Hvirring, og Maren Joensdatter i Brædstrup, 1763 i Ring.
Søren Pedersen i Krejbjerg, og Anne Villumsdatter i Ålbæk, 1740 i Thyregod.
Søren Pedersen i Lerager i Givskud sogn, og Birgitte Jensdatter i Nørre Kollemorten, 1738 i Øster Nykirke.
Søren Pedersen i Løsning, og Anne Jacobsdatter, enke efter Peder Jensen i Havrum, 1687 i Hvirring.
Søren Pedersen i Ovsted, og Ingeborg Mikkelsdatter i Nissumgård, 1773 i Hylke.
Søren Pedersen i Purup, og Ellen Jensdatter i Yding, 1807 i Yding.
Søren Pedersen i Rye, og Dorthe Pedersdatter i Salten, 1759 i Them.
Søren Pedersen i Sigten i Bording sogn, og Maren Rasmusdatter i Them, 1758 i Them.
Søren Pedersen i Silkeborg, og Mette Jensdatter, enke i Tømmerby, 1746 i Them.
Søren Pedersen i Toftum, og Margrethe Mortensdatter, enke i Ballebo, 1801 i Gangsted.
Søren Pedersen i Træden, og Karen Sørensdatter, enke i Vinding, 1803 i Vinding.
Søren Pedersen i Tvingstrup, og Johanne Lauridsdatter i Serridslev, 1699 i Nebel.
Søren Pedersen i Tyrsting, og Johanne Thomasdatter i Ring Skovhus, 1777 i Ring.
Søren Pedersen i Tørring, og Birthe Marie Lauridsdatter i Fousing, 1777 i Hvejsel.
Søren Pedersen i Tåning, og Maren Jacobsdatter i Horndrup, 1789 i Ovsted.
Søren Pedersen i Virring, og Johanne Andersdatter i Vedslet, 1724 i Vedslet.
Søren Pedersen i Voerladegård, og Marie Cathrine Nielsdatter i Brørup, 1809 i Hylke.
Søren Pedersen i Ørnsholt i Øster Nykirke sogn, og Margrethe Christensdatter i Donneruplund, 1728 i Give.
Søren Pedersen i Ørnsholt, og Dorthe Sørensdatter i Snede, 1730 i Øster Snede.
Søren Pedersen i Ørum, og Johanne Madsdatter i Bøgballe, 1753 i Øster Snede.
Søren Pedersen Kjær i Sønder Vissing, og Marie Cathrine Jacobsdatter i Troelstrup, 1785 i Tønning.
Søren Pedersen på Engelsholm, og Mette Kirstine Hansdatter i Ravning, 1793 i Nørup.
Søren Pedersen på Hammergård, og Inger Jensdatter i Mølgårde, 1704 i Øster Nykirke.
Søren Pedersen Saxe, bager i Horsens, og Mette Christensdatter i Bjerresmølle, 1729 i Åle.
Søren Pedersen Trille i Nim, og Maren Jensdatter i Enner, 1766 i Nim.
Søren Pedersen, enkemand i Borup, og Anne Pedersdatter i Meldrup, 1780 i Vær.
Søren Pedersen, enkemand i Nim, og Kirsten Christensdatter i Lundum, 1782 i Lundum.
Søren Pedersen, enkemand i Ris, og Anne Marie Nielsdatter i Gjedved, 1798 i Tolstrup.
Søren Pedersen, enkemand i Tvingstrup, og Anne Sørensdatter, enke i Råballehus, 1777 i Tolstrup.
Søren Pedersen, enkemand i Tvingstrup, og Karen Nielsdatter i Ås, 1756 i Søvind.
Søren Pedersen, enkemand i Østbirk Præstegård, og Amalie Gothartsdatter i Yding, 1800 i Yding.
Søren Pedersen, hyrde i Kattrup, og Maren Lauridsdatter i Vedslet, 1775 i Vedslet.
Søren Pedersen, og Kirsten Davidsdatter i Åle, 1802 i Hover.
Søren Pedersen, og Kirsten Andersdatter i Åstrup, 1787 i Ring.
Søren Pedersen, og Maren Rasmusdatter, enke i Underup, forlover i Rårup, 1795 i Underup.
Søren Pedersen, skolemester i Ankelbo, og Maren Markusdatter i Tofthøj, 1757 i Ringive.
Søren Pertou, præst i Kattrup - Tolstrup - Ørridslev, og Anne Elisabeth Lauridsdatter på Rask, 1779 i Hvirring.
Søren Pertou, præst i Kattrup, og Abelone Sommer i Præstegården, 1781 i Sønder Vissing.
Søren Pertou, præst i Kattrup, og Birgitte Bull på Serridslevgård, 1782 i Nebel.
Søren Poulsen i Baggesholm i Jelling sogn, og Sidsel Knudsdatter, 1762 i Bredsten.
Søren Rask, enkemand i Søvind, og Anne Jensdatter i Elbæk, 1763 i Gangsted.
Søren Rasmussen And i Lindved, og Anne Jørgensdatter i Båstrup, 1688 i Øster Snede.
Søren Rasmussen i Grene, og Maren Pedersdatter i Gødding, 1728 i Nørup.
Søren Rasmussen i Grumstrup, og Anne Jensdatter i Ejer, 1759 i Ovsted.
Søren Rasmussen i Horsens, og Kirsten Sørensdatter, enke i Egebjerg, 1810 i Hansted.
Søren Rasmussen i Hoved, og Anne Pedersdatter i Grumstrup, 1744 i Vedslet.
Søren Rasmussen i Hvilsted, og Maren Mikkelsdatter i Ringkloster, 1803 i Hylke.
Søren Rasmussen i Meldrup, og Mette Sørensdatter i Brigsted, 1788 i Søvind.
Søren Rasmussen i Monbjerg, og Lisbeth Thomasdatter i Vinten, 1772 i Tamdrup.
Søren Rasmussen i Nørskov, og Maren Jensdatter i Honum, 1810 i Hvirring.
Søren Rasmussen i Rye, og Anne Thomasdatter i Salten, 1726 i Them.
Søren Rasmussen i Rådved, og Anne Sørensdatter i Lundumskov, 1811 i Lundum.
Søren Rasmussen i Salten i Them sogn, og enken, 1774 i Vrads
Søren Rasmussen i Tebstrup, og Anne Jørgensdatter i Såby, 1750 i Yding.
Søren Rasmussen i Tebstrup, og Karen Eriksdatter i Grumstrup, 1782 i Vedslet.
Søren Rasmussen i Troelstrup, og Karen Andersdatter i Vissing, 1752 i Sønder Vissing.
Søren Rasmussen i Træden, og Lisbeth Augustsdatter, enke efter Jens Andersen i Troelstrup, 1734 i Tønning.
Søren Rasmussen i Træden, og Maren Nielsdatter i Nedenskov, 1746 i Sønder Vissing.
Søren Rasmussen i Vadsmølle, og Karen Pedersdatter i Grumstrup, 1721 i Vedslet.
Søren Rasmussen i Vejle, og Maren Jensdatter, enke i Rugballe, 1806 i Jelling.
Søren Rasmussen i Vinding, og Karen Christensdatter i Addit, 1744 i Sønder Vissing.
Søren Rasmussen på Ussinggård, og Birthe Jensdatter på Tørring Mark, 1796 i Tørring.
Søren Rasmussen Vinter i Søvind, og Maren Sørensdatter i Testrup, 1760 i Kattrup.
Søren Rasmussen, enkemand i Egebjerg, og Maren Nielsdatter, enke efter Laurids Madsen i Kalhave, 1811 i Hvirring.
Søren Rasmussen, enkemand i Kollerup, og Henrikke Johansdatter Bech i Urup Mølle, 1787 i Østbirk.
Søren Rasmussen, enkemand i Serridslev, og Kirsten Pedersdatter i Stensballe, 1799 i Vær.
Søren Rasmussen, født i Vendsyssel, og Anne Terkildsdatter, født i Vendsyssel, 1669 i Hvirring.
Søren Sejersen i Bredstenlund, og Anne Dorthe Jørgensdatter i Lihme, 1772 i Nørup.
Søren Sejersen, enkemand i Lund, og Anne Marie Madsdatter i Randbøl, 1791 i Randbøl.
Søren Simonsen i Kannerup, og Kirsten Pedersdatter i Vorbjerg, 1769 i Underup.
Søren Simonsen i Vejle, og Mette Hansdatter i Fiskerhusene, 1758 i Hornstrup.
Søren Simonsen i Ølholm, og Maren Andersdatter, enke i Egholmhus, 1791 i Øster Nykirke.
Søren Simonsen, smed i Egebjerg, og Anne Enevoldsdatter i Gjedved, 1766 i Tolstrup.
Søren Steffensen i Velling, og Bodil Malene Christensdatter i Vorret, 1813 i Them.
Søren Strøm, skomagersvend i Horsens, og Birthe Jensdatter i Vinten, 1795 i Tamdrup.
Søren Sørensen i Bregnhoved i Give sogn, og Anne Marie Pedersdatter i Vesterlund, 1790 i Thyregod.
Søren Sørensen i Brørup, og Bodil Sejersdatter, 1805 i Vedslet.
Søren Sørensen i Dørup, og Helle Jensdatter i Yding, 1767 i Yding.
Søren Sørensen i Dørup, og Kirsten Nielsdatter i Vissing, 1746 i Sønder Vissing.
Søren Sørensen i Dørup, og Maren Jensdatter i Yding, 1803 i Yding. (Iflg. Voerladegård KB).
Søren Sørensen i Firgårde, og Maren Christensdatter, enke i Emborg, 1770 i Rye.
Søren Sørensen i Fløjstrup, og Anne Rasmusdatter i Uldum, 1797 i Uldum.
Søren Sørensen i Fløjstrup, og Johanne Sørensdatter på Haraldskær, 1770 i Hornstrup.
Søren Sørensen i Give sogn, og Inger Nielsdatter i Lønå, 1714 i Thyregod.
Søren Sørensen i Guldforhoved, og Kirsten Andersdatter i Store Bredlund, 1702 i Vrads.
Søren Sørensen i Gødding Mølle i Randbøl sogn, og Kirsten Rasmusdatter, enke i Ørum Skovhus, 1763 i Grejs.
Søren Sørensen i Hemstok, og Karen Jørgensdatter, enke i Tåning, 1800 i Tåning.
Søren Sørensen i Hestlund i Give sogn, og Maren Madsdatter i Thyregodlund, 1752 i Thyregod.
Søren Sørensen i Holtum, og Karen Mikkelsdatter, enke efter Mads Underup, 1770 i Kollerup.
Søren Sørensen i Kejlstrup i Nørre Snede sogn, og Karen Jensdatter på Gammelby Mark, 1814 i Nørup.
Søren Sørensen i Klovborg, og Anne Kirstine Christensdatter i Addit, 1797 i Sønder Vissing.
Søren Sørensen i Ladegård, og Anne Kirstine Christensdatter i Malund, 1759 i Klovborg.
Søren Sørensen i Lindeballe, og Kirsten Christensdatter i Sødover, 1729 i Nørup.
Søren Sørensen i Nebel, og Maren Pedersdatter, enke i Egebjerg, 1773 i Hansted.
Søren Sørensen i Neder Donnerup i Give sogn, og Birthe Pedersdatter i Ørnsholt, 1761 i Øster Nykirke.
Søren Sørensen i Rugballe, og Bodil Videsdatter, enke i Kærbølling, 1787 i Bredsten.
Søren Sørensen i Skovbølling i Jelling sogn, og Else Hansdatter i Ringive, 1812 i Ringive.
Søren Sørensen i Uldum, og Johanne Pedersdatter, enke i Ørum Skovhus, 1795 i Grejs.
Søren Sørensen i Uldum, og Karen Sørensdatter i Uldum, 1723 i Åle.
Søren Sørensen i Vinding, og Birthe Rasmusdatter i Troelstrup, 1764 i Tønning.
Søren Sørensen i Vinten, og Maren Pedersdatter i Nim, 1762 i Nim.
Søren Sørensen i Voerladegård, og Karen Nielsdatter, enke i Lindbjerg, 1813 i Tåning.
Søren Sørensen i Ørnsholt, og Maren Olufsdatter i Hjortsvang, 1764 i Linnerup.
Søren Sørensen i Øster Snede sogn, og Mette Pedersdatter i Havrum, 1772 i Hvirring.
Søren Sørensen på Merringgård, og Anne Kirstine Nikolajsdatter i Grejs, 1801 i Grejs.
Søren Sørensen på Våbensholm i Føvling sogn, og Silke Henriksdatter i Neder Vrønding, 1733 i Hvirring.
Søren Sørensen Sandberg i Gangsted, og Else Andersdatter i Ustrup, 1804 i Hylke.
Søren Sørensen, enkemand i Billund i Grene sogn, og Margrethe Jensdatter, enke efter Iver Christensen i Store Almstok, 1758 i Randbøl.
Søren Sørensen, enkemand i Hansted, og Marie Kirstine Andersdatter i Birknæs, 1807 i Østbirk.
Søren Sørensen, enkemand i Lund i Tamdrup sogn, og Maren Rasmusdatter i Uldum, 1786 i Uldum.
Søren Sørensen, enkemand, smed i Nørup, og Lene Dorthe Jensdatter i Sønder Stenderup, 1770 i Nørup.
Søren Sørensen, skovfoged i Sillehus, og Maren Jensdatter, enke i Ravning Skovhus, 1789 i Bredsten.
Søren Sørensen, skrædder i Vestbirk, og Christian Frismanns enke i Yding, 1780 i Yding
Søren Sørensen, smed i Nørup, og Birthe Hansdatter, enke efter Alexander Pedersen i Bindeballe, 1783 i Nørup.
Søren Sørensen, væver i Stubberup i Løsning sogn, og Sofie Madsdatter i Åle, 1803 i Åle.
Søren Terkildsen i Båstrup, og Kirsten Madsdatter i Ulkær, 1773 i Grejs.
Søren Terkildsen i Fløjstrup, og Karen Madsdatter, enke i Holtum, 1766 i Grejs.
Søren Terkildsen, og Anne Pedersdatter i Bjerlev, 1787 i Jelling.
Søren Thomsen i Bjødstrup, og Maren Christensdatter i Føvling, 1703 i Føvling.
Søren Thomsen i Gødsbøl, og Maren Jensdatter i Sødover, 1752 i Nørup.
Søren Thomsen i Horsens, og Karen Lauridsdatter, skomagerenke i Hornborg, 1782 i Hvirring.
Søren Thomsen i Hover, og Kirsten Madsdatter i Grejs, 1733 i Grejs.
Søren Thomsen i Sneptrup, og Maren Pedersdatter i Havreballe, 1788 i Tåning.
Søren Thomsen i Vork, og Johanne Thøgersdatter i Kærbølling, 1788 i Bredsten.
Søren Thomsen, enkemand i Horndrup, og Birthe Jensdatter i Præstegården, 1797 i Hylke.
Søren Thomsen, enkemand i Ollerup i Bredsten sogn, og Johanne Eriksdatter, enke på Sødover Mark, 1813 i Nørup.
Søren Thomsen, enkemand i Salten i Them sogn, og Anne Margrethe Evertsdatter, 1767 i Sønder Vissing.
Søren Thomsen, enkemand i Tvingstrup, og Karen Sørensdatter på Stensballegård, 1806 i Vær.
Søren Thomsen, enkemand i Vinding, og Else Christensdatter Dam, enke i Pindsmølle, 1770 i Sønder Vissing.
Søren Thygesen i Hornborg, og Anne Marie Thomasdatter i Flåris, 1811 i Føvling.
Søren Villumsen, enkemand i Vrold, og Johanne Hansdatter i Hylke, 1779 i Hylke.
Søren Vilstrup, fuldmægtig på Ussinggård, og Maren Rasmusdatter i Klaks Mølle, 1750 i Hvirring.
Søren Vistisen i Farre Mølle, og Maren Jespersdatter, 1751 i Ringive.
Søren Work i Egtved sogn, og Anne Poulsdatter i Vilstrup, 1758 i Skibet.
Søren Christian Jørgensen i Tørring sogn, og Else Iversdatter, enke efter Christen Jensen i Østengård, 1814 i Skibet.
Søren Christian Mortensen i Troelstrup, og Anne Marie Jensdatter, enke efter Knud Nielsen i Vissing, 1787 i Sønder Vissing.
Terkild Andersen i Nyborg, og Anne Marie Jørgensdatter i Sole / Båstrup, 1763 i Øster Snede.
Terkild Andersen, enkemand i Havbjerggård, og Maren Schmidt på Mattrup, 1795 i Tyrsting.
Terkild Christensen i Holm, og Edel Nielsdatter i Tammestrup, 1769 i Tolstrup.
Terkild Christensen i Kokborg, og Anne Nielsdatter i Føvling, 1700 i Føvling.
Terkild Christensen i Kovtrup i Hammer sogn, og Anne Jensdatter i Oksenbjerge, 1794 i Øster Nykirke.
Terkild Clemensen i Havbjerg i Åle sogn, og Bodil Sørensdatter, enke efter Mikkel Brixen i Hornborg, 1754 i Hvirring.
Terkild Hansen i Lihme, og Sidsel Hansdatter, 1740 i Bredsten.
Terkild Hansen, enkemand i Torsted, og Christiane Nielsdatter i Hansted, 1769 i Hansted.
Terkild Jacobsen i Skovbølling, og Anne Pedersdatter, 1752 i Uldum.
Terkild Jensen i Uldum, og Maren Andersdatter i Kalhave, 1751 i Hvirring.
Terkild Jensen i Vissingkloster, og Birthe Iversdatter i Såby, 1796 i Yding.
Terkild Jensen i Vissingkloster, og Mette Andersdatter i Burgårde, 1776 i Grædstrup.
Terkild Jensen på Låge, og Johanne Kirstine Henriksdatter på Agersbøl, 1791 i Øster Snede.
Terkild Jensen, enkemand i Uldum, og Anne Marie Thomasdatter i Hornborg, 1775 i Hvirring.
Terkild Jensen, enkemand i Vissingkloster, og Cathrine Clemensdatter i Lundum, 1789 i Lundum.
Terkild Jensen, og Dorthe Mikkelsdatter i Stidsmølle, 1677 i Hvirring.
Terkild Jørgensen i Nyborg, og Anne Mikkelsdatter i Hornstrup, 1782 i Hornstrup.
Terkild Jørgensen i Sindbjerglund, og Anne Hansdatter i Ildved, 1816 i Hvejsel.
Terkild Knudsen i Kalhave, og Anne Margrethe Jepsdatter i Krollerup, 1804 i Øster Snede.
Terkild Madsen i Bredal, og Anne Kirstine Sørensdatter, enke på Hornstrup Mark, 1813 i Hornstrup.
Terkild Nielsen i Bjerresmølle, og Maren Pedersdatter Vinter i Åstrup, 1808 i Føvling.
Terkild Nielsen i Bredal i Engum sogn, og Mette Pedersdatter i Kalhave, 1790 i Hvirring.
Terkild Nielsen, enkemand i Kalhave, og Mette Marie Sørensdatter Hald i Lindved, 1794 i Grejs.
Terkild Olufsen i Ølsted, og Mette Sørensdatter i Vingum, 1774 i Grædstrup.
Terkild Pedersen i Vindelev, og Maren Nielsdatter i Grejs, 1779 i Grejs.
Terkild Pedersen, enkemand i Uhre, og Johanne Christensdatter i Slelde, 1800 i Skibet.
Terkild Poulsen i Løsning, og Maren Jørgensdatter i Krollerup, 1743 i Øster Snede.
Terkild Poulsen i Løsning, og Thyra Rasmusdatter i Kragelund, 1764 i Øster Snede.
Terkild Rasmussen i Nedenskov, og Maren Johansdatter i Tåning, 1797 i Tåning.
Terkild Rasmussen i Remmerslund i Hedensted sogn, og Lisbeth Terkildsdatter i Hornborg, 1766 i Hvirring.
Terkild Rasmussen i Tammestrup, og Anne Marie Andersdatter i Horndrup, 1798 i Tåning.
Terkild Rasmussen, enkemand i Tåning, og Birthe Sørensdatter i Tammestrup, 1813 i Ovsted.
Terkild Sørensen i Fløjstrup, og Maren Sørensdatter i Holtum, 1737 i Grejs.
Terkild Sørensen i Grejs, og Maren Madsdatter i Grejs Mølle, 1802 i Gauerslund. (Iflg. Grejs KB).
Terkild Sørensen i Jelling, og Cathrine Rasmusdatter i Vissing, 1747 i Sønder Vissing.
Terkild Terkildsen, enkemand i Kalhave, og Mette Pedersdatter, 1748 i Uldum.
Them Sørensen, og Maren Bertelsdatter, 1801 i Jelling. (Iflg. Kollerup KB).
Theodosius Ussing, prokurator i Ribe, og Cathrine Elisabeth Kaalund på Engelsholm, 1811 i Nørup.
Thomas Andersen Dahl i Enner, og Thyra Jensdatter i Tønning, 1675 i Hvirring.
Thomas Andersen i Sønder Kollemorten, og Anne Marie Pedersdatter, enke i Bjerlev, 1807 i Hvejsel.
Thomas Andersen i Tyrsting, og Karen Jensdatter, enke i Nørskov, 1759 i Klovborg.
Thomas Andersen i Ulstrup, og Kirsten Nielsdatter i Salten, 1709 i Them.
Thomas Andersen, enkemand i Vesterby, og Gertrud [Mgl.] i Vilstrup, 1771 i Skibet.
Thomas Andersen, og Johanne Pedersdatter i Østbirk, 1773 i Grædstrup. (Iflg. Østbirk KB).
Thomas Bertelsen Bredal i Horsens, og Anne Jensdatter i Elbæk, 1753 i Gangsted.
Thomas Bertelsen i Jelling, og Karen Lauridsdatter, enke i Båstrup, 1797 i Øster Snede.
Thomas Christensen i Alkærlund, og Anne Andersdatter i Bøvl, 1757 i Brande. (Iflg. Sønder Omme KB).
Thomas Christensen i Bøgballe, og Karen Jensdatter i Ørum, 1740 i Grejs.
Thomas Christensen i Ejstrup, og Maren Jørgensdatter i Lihme, 1799 i Nørup.
Thomas Christensen i Grejs, og Anne Pedersdatter på Grundet, 1770 i Hornstrup.
Thomas Christensen i Kærbølling, og Maren Nielsdatter, 1739 i Skibet.
Thomas Christensen i Nørup sogn, og Dorthe Gydesdatter i Smidstrup, 1802 i Ringive.
Thomas Christensen i Ring sogn, og Else Hansdatter i Hornborg, 1734 i Hvirring.
Thomas Christensen i Skibbild i Arnborg sogn, og Maren Thomasdatter i Borup, 1806 i Brande.
Thomas Christensen i Spjarup, og Maren Iversdatter, enke i Almstok, 1789 i Randbøl.
Thomas Christensen i Vrold, og Anne Johanne Antonsdatter i Hylke, 1801 i Hylke.
Thomas Christensen, enkemand i Kragshøj i Jelling sogn, og Mette Kirstine Prebensdatter i Nørre Vilstrup, 1803 i Skibet.
Thomas Christensen, enkemand i Kærbølling, og Sidsel Evertsdatter på Engelsholm, 1758 i Nørup.
Thomas Christensen, skrædder i Sønder Kollemorten, og Maren Nielsdatter i Lerager, 1743 i Givskud.
Thomas Hansen i Starup, og Susanne Nielsdatter, 1689 i Nørup.
Thomas Hansen i Vorbasse, og Anne Rasmusdatter i Lihme, 1763 i Nørup.
Thomas Hansen i Vorbasse, og Kirsten Jensdatter, 1811 i Randbøl.
Thomas Hansen i Vrold, og Anne Hansdatter i Båstrup, 1810 i Hylke.
Thomas Hansen, enkemand i Vinding, og Anne Marie Pedersdatter på Låge, 1812 i Grejs.
Thomas Iversen i Monbjerg, og Mette Cathrine Pedersdatter i Gjedved, 1769 i Tolstrup.
Thomas Jensen i Ballebogård, og Karen Hansdatter i Rådved, 1771 i Hansted.
Thomas Jensen i Haldrup, og Else Sørensdatter i Kattrup, 1785 i Kattrup.
Thomas Jensen i Hvolbæk, og Anne Sørensdatter, enke på Ringkloster Mark, 1803 i Hylke.
Thomas Jensen i Kalhave, og Karen Clemensdatter i Bregnholm Mølle, 1740 i Åle.
Thomas Jensen i Sattrup, og Anne Pedersdatter i Dørup, 1755 i Voerladegård.
Thomas Jensen i Tåning, og Mette Pedersdatter i Tebstrup, 1766 i Tåning.
Thomas Jensen i Vinding, og Anne Andersdatter i Salten, 1722 i Them.
Thomas Jensen, enkemand i Sattrup, og Else Lauridsdatter, enke efter Jeppe Knudsen i Gantrup, 1789 i Østbirk. (Iflg. Voerladegård KB).
Thomas Jensen, enkemand i Virring, og Dorthe Jensdatter i Assendrup, 1775 i Vedslet.
Thomas Jepsen i Jelling, og Karen Sørensdatter i Hvejsel, 1774 i Hvejsel.
Thomas Jepsen i Jelling, og Karen [Mgl.] i Kvak Mølle, 1774 i Hvejsel. (Iflg. Skibet KB).
Thomas Johansen i Davding, og Maren Sørensdatter i Træden, 1749 i Træden.
Thomas Johansen i Tinnet, og Johanne Jespersdatter på Hastrup, 1772 i Thyregod.
Thomas Jørgensen i Båstrup, og Karen Lauridsdatter i Ulkær, 1781 i Grejs.
Thomas Jørgensen i Nim, og Dorthe Jørgensdatter i Fløjstrup, 1664 i Kollerup.
Thomas Jørgensen i Pjedsted, og Else Nielsdatter, enke i Lindved, 1806 i Grejs.
Thomas Jørgensen, enkemand i Lindved, og Anne Marie Terkildsdatter i Kragelund, 1813 i Øster Snede.
Thomas Jørgensen, enkemand i Vonge, og Magdalene Sørensdatter, enke i Holtum, 1814 i Grejs.
Thomas Jørgensen, smed i Lihme, og Sidsel Hansdatter i Almstok, 1748 i Randbøl.
Thomas Knudsen i Bredballe, og Johanne Sørensdatter i Snede, 1763 i Øster Snede.
Thomas Knudsen i Gantrup, og Else Eriksdatter i Tåning, 1792 i Tåning.
Thomas Lauridsen i Salling, og Maren Albertsdatter i Hjortsvang, 1769 i Uldum.
Thomas Lauridsen i Tønning, og Mikkel Nielsens enke i Vinten, 1680 i Hvirring
Thomas Madsen i Hesselvig, og Kirstine Marie Troelsdatter i Omvrå, 1745 i Sønder Omme.
Thomas Madsen, enkemand i Uhre, og Maren Sørensdatter, enke i Grejs, 1767 i Grejs.
Thomas Mikkelsen, enkemand i Brigsted, og Inger Cathrine Jensdatter i Gangsted, 1805 i Gangsted.
Thomas Mikkelsen, enkemand i Gangsted, og Inger Marie Jørgensdatter, enke i Brigsted, 1804 i Søvind.
Thomas Nielsen Huus i Føvling, og Kirsten Eriksdatter på Bygholm, 1738 i Føvling.
Thomas Nielsen i Brande, og Kirsten Jensdatter i Modvig, 1741 i Sønder Omme.
Thomas Nielsen i Grejs, og Maren Jensdatter i Frodesdal, 1805 i Tamdrup.
Thomas Nielsen i Grejs, og Marie Sørensdatter, enke efter Laurids Pedersen, 1773 i Kollerup.
Thomas Nielsen i Havrum, og Anne Marie Sørensdatter i Gjedved, 1787 i Tolstrup.
Thomas Nielsen i Holtum i Arnborg sogn, og Karen Jacobsdatter i Lille Hestlund, 1805 i Give.
Thomas Nielsen i Hornstrup, og Anne Kirstine Christensdatter i Ildved, 1810 i Hvejsel.
Thomas Nielsen i Horsens, og Marie Nielsdatter i Føvling, 1755 i Føvling.
Thomas Nielsen i Lovdal, og Kirsten Eriksdatter, enke i Vrads sogn, 1814 i Them.
Thomas Nielsen i Monbjerg, og Bodil Pedersdatter i Lundumskov, 1765 i Lundum.
Thomas Nielsen i Sindbjerglund, og Anne Hansdatter i Uldum, 1801 i Uldum.
Thomas Nielsen i Åle, og Maren Nielsdatter på Hvolgård, 1781 i Langskov.
Thomas Nielsen, enkemand i Havrum, og Johanne Marie Jensdatter på Urup, 1793 i Østbirk.
Thomas Olufsen i Vejle, og Lene Jensdatter i Slelde, 1730 i Skibet.
Thomas Pedersen i Bjerlev, og Mette Pedersdatter i Holtum, 1724 i Grejs.
Thomas Pedersen i Føvling, og Birthe Pedersdatter i Enner, 1777 i Tamdrup.
Thomas Pedersen i Lindved, og Johanne Jespersdatter i Stenderup, 1758 i Grejs.
Thomas Pedersen i Løvet, og Karen Christensdatter i Føvling, 1810 i Føvling.
Thomas Pedersen i Mattrup Mølle, og Ellen Jørgensdatter i Ring, 1750 i Ring.
Thomas Pedersen i Nedenskov, og Maren Pedersdatter i Tønning, 1759 i Tønning.
Thomas Pedersen i Neder Donnerup, og Anne Nielsdatter i Vonge, 1720 i Give.
Thomas Pedersen i Neder Donnerup, og Anne Pedersdatter i Kokborg, 1729 i Thyregod.
Thomas Pedersen i Neder Donnerup, og Maren Pedersdatter i Oksenbjerge, 1722 i Øster Nykirke.
Thomas Pedersen i Træden, og Anne Marie Pedersdatter i Tømmerby, 1807 i Them.
Thomas Pedersen i Uhre, og Birthe Pedersdatter i Grejs, 1799 i Grejs.
Thomas Pedersen i Uldum, og Birthe Jørgensdatter i Vinten, 1763 i Tamdrup.
Thomas Pedersen i Vrads, og Maren Nielsdatter i Sepstrup, 1772 i Them.
Thomas Pedersen i Yding, og Maren Jensdatter i Møballe, 1742 i Kattrup.
Thomas Pedersen i Østbirk, og Maren Rasmusdatter i Davding, 1738 i Klovborg.
Thomas Pedersen i Ås, og Anne Rasmusdatter i Gangsted, 1701 i Gangsted.
Thomas Pedersen på Mattrup gods, og Mette Iversdatter i Sattrup, 1784 i Østbirk.
Thomas Pedersen, enkemand i Føvling, og Anne Cathrine Mikkelsdatter på Urup, 1781 i Østbirk.
Thomas Pedersen, enkemand i Remmerslund, og Maren Mortensdatter i Solskov, 1814 i Hedensted. (Iflg. Øster Snede KB).
Thomas Pedersen, herredsfoged på Tamdrup Bisgård, og Inger Bjørnsdatter i Horsens, 1679 i Hvirring.
Thomas Rasmussen i Fruering, og Anne Nielsdatter, enke i Ringkloster, 1796 i Hylke.
Thomas Salomonsen i Rye, og Anne Kirstine Sørensdatter i Svejbæk, 1810 i Them.
Thomas Smed i Gjedved, og Karen Albertsdatter i Horsens, 1752 i Tolstrup.
Thomas Steffensen i Horsens, og Anne Marie Rind i Kattrup Præstegård, 1755 i Kattrup.
Thomas Sørensen i Bredvad Mølle, og Cathrine Pedersdatter i Brædstrup, 1800 i Ring.
Thomas Sørensen i Hundslund sogn, og Ingeborg Lauridsdatter, 1719 i Gangsted.
Thomas Sørensen i Korning, og Karen Rasmusdatter i Hornborg, 1694 i Hvirring.
Thomas Sørensen i Tyrsting, og Kirsten Rasmusdatter i Halle, 1776 i Grædstrup.
Thomas Sørensen, enkemand i Voerladegård, og Anne Marie Knudsdatter i Yding, 1804 i Yding.
Thomas Thomsen i Krollerup, og Kirsten Hansdatter, enke i Holtum, 1795 i Grejs.
Thomas Thomsen Piller i Kappel i Holsten, og Johanne [Mgl.], 1690 i Nørup.
Thomas Thomsen, og Anne Hansdatter i Tolstrup, 1746 i Hansted.
Thomas Torbensen i Træden, og Anne Jensdatter i Ring, 1740 i Ring.
Thomas Vistisen i Give, og Mette Andersdatter i Filskov, 1745 i Sønder Omme.
Thomas Zachariasen, og Mette Sørensdatter, 1773 i Givskud. (Iflg. Kollerup KB).
Thomas Carstensen Svin i Vissing, og Maren Jensdatter i Them, 1708 i Them.
Thomas Christian Sørensen i Give, og Johanne Nielsdatter Bang på Hastrup, 1762 i Thyregod.
Thomas Peder Thomsen i Uldum, og Anne Marie Christensdatter i Vrønding, 1809 i Tamdrup.
Thomas Peder Thomsen i Uldum, og Maren Christensdatter, enke efter Peder Nielsen i Honum, 1809 i Hvirring.
Thor Joensen i Skanderborg, og Anne Sørensdatter i Åstrup, 1724 i Føvling.
Thue Madsen i Lille Brande, og Karen Margrethe Eriksdatter i Lindeballe, 1789 i Ringive.
Thyge Jensen Ørbæk, enkemand i Trebjerg, og Bodil Christensdatter i Underup, 1811 i Underup.
Thyge Nielsen på Mattrup, og Maren Pedersdatter, enke efter Jens Nedergaard i Tønning, 1773 i Tønning.
Thyge Nielsen, enkemand i Åle, og Else Nielsdatter i Vonge, 1774 i Øster Nykirke.
Thøger Hansen, smed i Tyrsting, og Mette Marie Pedersdatter i Horsens, 1772 i Tyrsting.
Thøger Pedersen i Davding, og Johanne Nielsdatter i Højgård, 1807 i Tyrsting.
Torben Nielsen i Gludsted, og Maren Sørensdatter i Ålbæk, 1765 i Thyregod.
Torben Nielsen, enkemand i Lille Tykskov i Ejstrup sogn, og Karen Pedersdatter i Kolpensig, 1773 i Vrads.
Torsten Jørgensen i Horsens, og Margrethe Jacobsdatter på Rask, 1714 i Hvirring.
Troels Bertelsen i Forlev, og Maren Nielsdatter i Yding, 1768 i Yding.
Troels Christensen i Hulmose, og Mette Barbara Christensdatter i Skovsende, 1764 i Sønder Omme.
Troels Christensen i Styvel, og Margrethe Hansdatter, enke ved Hvejsel Kirke, 1787 i Hvejsel.
Troels Eriksen i København, og Mette Jensdatter i Stensballe, 1715 i Vær.
Troels Jensen i Lund i Gjellerup sogn, og Anne Sivertsdatter i Them, 1757 i Them.
Ulrik Frich, købmand i Kolding, og Anne Dorthe Møller i Skovgård, 1755 i Hvirring.
Ulrik Jensen i Grejs, og Marianne Mikkelsdatter i Ildved, 1816 i Hvejsel.
Ulrik Liebell i Horsens, og Kirsten Simonsdatter i Hornborg, 1783 i Hvirring.
Ulrik Pedersen i Slagballe, og Anne Marie Andersdatter i Sejt, 1771 i Vinding.
Ulrik Pedersen i Slagballe, og Anne Marie Andersdatter i Sejt, 1770 i Bryrup.
Ulrik Toxværd, præst i Rårup i Bjerre Herred, og Christine Høstmark på Serridslevgård, 1748 i Vær.
Ulrik Christian Jensen i Åle, og Johanne Iversdatter i Dørken, 1778 i Thyregod.
Ulrik Martin Chronius, degn i Åle, og Marie Kirstine Thorndal på Mattrup, 1791 i Tyrsting.
Valdemar Frederik August Rommel, trompeter, og Karen Bendixdatter i Skanderborg, 1781 i Nørup.
Vilhelm Christensen i Træden, og Anne Cathrine Jensdatter i Føvling, 1793 i Føvling.
Vilhelm Johansen i Rye, og Ingeborg Andreasdatter i Løgager, 1772 i Rye.
Villads Jensen, enkemand i Bregnhoved, og Karen Lauridsdatter i Oksenbjerge, 1764 i Give. (Iflg. Øster Nykirke KB).
Villads Jensen, enkemand i Store Thorlund i Ejstrup sogn, og Johanne Marie Pedersdatter, enke i Lille Resenhus på Hjortsvang Mark, 1811 i Linnerup.
Villads Mikkelsen, enkemand i Brædstrup, og Kirsten Nielsdatter, enke i Dalsgårde, 1783 i Klovborg.
Villads Nielsen i Halle, og Karen Pedersdatter i Vorret, 1732 i Them.
Villum Ditlevsen, skræddersvend i Horsens, og Anne Sofie Frederiksdatter i Lundumskov, 1789 i Lundum.
Villum Iversen i Sønder Kollemorten, og Sidsel Hansdatter i Bregnbjerg, 1792 i Hammer.
Villum Skammelsen, hyrde i Vindelev, og Anne Thomasdatter i Hvejsel, 1738 i Hvejsel.
Visti Andersen i Plovstrup, og Anne Else Jensdatter i Nørre Kollemorten, 1768 i Øster Nykirke.
Visti Henriksen i Hedeby i Ringive sogn, og Mette Christensdatter i Brandlund, 1782 Brande.
Visti Nielsen i Thyregod, og Maren Christensdatter i Bæksgård, 1722 i Give.
Visti Sørensen i Give sogn, og Maren Sørensdatter i Smidstrup, 1801 i Ringive.
Visti Vistisen i Sillesthoved, og Kirsten Jespersdatter i Uve, 1748 i Ringive.
Visti Vistisen i Stenbjerglund, og Mette Kirstine Christensdatter i Uve, 1798 i Ringive.
Vulf Markussen i Nim, og Sidsel Sørensdatter i Enner, 1787 i Tamdrup.
Vulf Nielsen i Enner, og Anne Marie Hansdatter i Brestenbro, 1763 i Nim.
Zacharias Frandsen i Uhre, og Cathrine Sofie [Mgl.] i Lykkehuset, 1800 i Skibet.
Zacharias Jensen i Borup, og Inger Jensdatter i Ørskov, 1746 i Ørridslev.
Zacharias Iversen Møller, skovfoged, og Marie Knudsdatter Nyborg i Beriderhuset, 1771 i Hornstrup.
Zacharias Elias Daniel Rasmussen i Horsens, og Johanne Marie Iversdatter, 1763 i Voerladegård.
Ziang Christensen, enkemand i Kollerup sogn, og Johanne Christensdatter i Vonge, 1794 i Øster Nykirke.
Ziang Nielsen i Lindved, og Margrethe Christensdatter i Boring, 1711 i Hvirring.