Erik Brejls hjemmeside

Udensogns vielser
før 1814
i Tyrsting, Vrads, Voer, Nim, Nørvang og Tørrild herreder.

Start


. Vielser Alfabetisk efter brudgommens fornavn.
. Database Sorterbar semikolonsepareret databasefil.

Der henvises til 6.737 vielser før 1814, hvor den ene part ikke var fra sognet, i de bevarede 63 sognes kirkebøger fra de 6 herreder: Tyrsting, Vrads, Voer, Nim, Nørvang og Tørrild.

Der angives brudgom med sted, brud med sted og årstal og sogn for vielse.

Vielserne er sorteret alfabetisk efter brudgommens fornavn.
Den automatiske sortering bevirker, at personer med 2 eller flere fornavne kommer efter hele striben af personer med et fornavn. F.eks kommer Jens Christian Bork i Vejle efter Jens Pedersen i Vork
Navne i Skarpe parenteser kan også stå uventede steder.

I den semikolonseparerede databasefil kan der sorteres efter brudgommens efternavn eller efter brudens efternavn.