Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

lbnr.2485-2659    [Til oversigten]  


2485    Jens Pedersen, i Guldbæk i Øster Hornum sogn
1873-1877 Dagbog. (1 pk).
(Ikke set).

2486    Ses ikke.

2487    Karen Christensdatter, [1807- ) i Øster Brønderslev
1) Koppeattest 1.11.1812 for Karen Christensdatter i Øster Brønderslev, 3 år gammel
2) Skudsmål begyndt 1.11.1825 for Karen Christensdatter, døbt Øster Brønderslev 8.11.1807

2488    Steffen Nielsen Ehrenfeld til Endrupholm
1) Brev 11.5.1709 fra Anchersen i København til Steffen Nielsen på Endrupholm med vurdering af nogle smykker til sin brud.

2489    Hans Jacob Faber (1723-1770), prokurator og rådmand i Viborg
1) Regninger 1766.

2490    Niels Georg Fabricius (1805-1855), kapellan i Nykøbing Mors
1) Digt ved bryllup 14.10.1836 for Niels Georg Fabricius, kapellan i Nykøbing Mors og Christine Marie de Teilmann.

2491    Malvina Gad, kaldt Musse, født Jessen (1878-1966), gift med Peder Gad, kaptajn i Viborg
1) Breve 1916-1919 til Musse Gad, fra hendes tante Malvina gift med Christian Lüttichau til Tjele.

2492    Johan Gotfred Hødrich (1697-1745), murer i Viborg gift med Hilleborg Poulsdatter Møller
1720-1745 Regnskaber, tegninger, lavsarkivalier og personlige papirer. (5 pk).
(Ikke set).

2493    Morten Clausen Reenberg ( -1737), præst i København Vor Frue
1) Sørgedigt 5.4.1737 skrevet af Markus Wöldike, rektor i København, over Morten Clausen Reenberg, død 23.2.1736, var gift med Marie Margrethe [Olufsdatter] Bager.

2494    Ingeborg Christiane Rosenørn Teilmann til Nørholm (1852-1929)
1) Sange og noder til hendes 60 års fødselsdag 27.7.1912


2495    Christian Ludvig Kuhlmann (1826- ), drejersvend, født i Wunstorf i Tyskland
1) Dåbsattest for Christian Ludvig Kuhlmann, født 29.12.1826, søn af Henrik Ludvig Christian Kuhlmann, skomager i Wunstorf og Marie Elisabeth Knölcken
2) Lærebrev Hannover 6.7.1846 for Christian Ludvig Kuhlmann som drejersvend
3) Vandrebog for Christian Ludvig Kuhlmann.

2496    Thomas Bording (1730-1805), degn i Skjern sogn i Ringkøbing amt og hustru Bodil Nielsdatter Blichsted ( -1822)
1) Testamente 27.12.1793 for Thomas [Henningsen] Bording, degn i Skjern. A:
a hans hustru Bodil Nielsdatter
b hustrus datter af første ægteskab: Birgitte Bjerregaard
2) Kontrakt 15.12.1804 hvor Thomas Bording overlader degne- og skoleholderembedet til Laurids Højmark, skoleholder i Sønder Vium, mens han og hans hustru bebor det hus øst for degneboligen, som han selv har opført.
Samme kontrakt underskrevet 7.1.1805 og underskrevet 20.7.1806 af Bodil salig Bording.
3) Bevilling til uskiftet bo 27.4.1805 for Bodil, enke efter Thomas Bording, degn i Skjern i Ringkøbing amt, [død 29.5.1805].
4) Pantebrev af 13.6.1807 for Christen Sørensen i Sønderskov i Borris sogn.
5) Attest 15.11.1812 fra Laurids [Hansen] Højmark, degn i Skjern, at det hus hans formand Thomas Bording lod opføre på degneboligens grund, som nu bebos af Thomas Bordings enke, forsat må blive stående på grunden.
6) Opsigelse 20.11.1819 af pantebrev fra Bodil salig Bording til Christen Sørensen i Sønderskov i Borris sogn.
7) Pantebrev 1820 fra Niels Nielsen Hvollig.
8) Skiftebrev 14.6.1822 efter Bodil Nielsdatter [Blichsted], død 25.5.1822, enke efter Thomas Bording, degn i Skjern, [død 29.5.1805]. B:
b Margrethe Helene Bording.
FM: Christen Bro i Skjern.
Første ægteskab med [Peder Simonsen Bjerregaard, kapellan i Klim, Vester Torup og Vust, skifte Vester Han herred gejstlig 18.12.1788 lbnr.46]. B:
a Birgitte Bjerregaard g.m. Christen Kyndesen Berg, urmager på stedet.
[Thomas Bordings første ægteskab med Margrethe Helene Olufsdatter Bagger, begravet Skjern 9.4.1790].
(Skiftet er indført i Bølling-Nørre Horne herreder skifteprotokol 1818-1828 fol.141B, 147B).

2497    Birgitte Mortensdatter Kirketerp i Hobro ( -1797)
1) Indbydelse 6.12.1759 til bryllup 13.12.1759 for Søren Langballe, byfoged i Hobro og Birgitte Kirketerp, ældste datter af [Morten Nielsen] Kirketerp i Hobro, enkemand efter hendes mor Anne Marie Wedege, død 1753].

2498    Ditlev Kirketerp (1734-1792), købmand i Randers og hustru Anne Broch
1) Kvittering 17.9.1754 for Ditlev Kirketerps indkøb på Den kongelige Tugt- og Manufakturfabrik i Viborg.
2) Indbydelse af byfoged Foersom til bryllup 1.2.1758 for Ditlev Kirketerp og Anne Broch, [enke efter Christen Madsen Velling, købmand i Randers, skifte Randers skifte 19.12.1757 lbnr.872].

2499    Marianne Kirketerp (1744-1805), gift med Mourids Bering, apoteker i Århus (1729-1806)
1) Digt ved bryllup i Hobro 28.10.1767 for Mourids Bering, apoteker i Århus og Marianne Kirketerp.

2500    Søren Lauridsen, klejnsmed og gørtler i Varde
1) Lærebrev 4.1.1843 som klejnsmedesvend for Søren Lauridsen, 19 år gammel, født i Varde, der har stået i lære i 4 år hos sin far Jens Lassen
2) Borgerskal 28.8.1863 for klejnsmed Søren Lauridsen som gørtler i Varde.

2501    Anders Roesteen Lindved (1752-1817), prokurator i Vejle, birkedommer for Tirsbæk birk fra 1796
1) Stævning til Viborg Landsting 8.11.1777 i sag angående krænkelse af stadsmusikantens privilegier
2) Akter 1792-1795 i sag angående overfald på nogle grænsebetjente.

2502    Søren Ploug ( -1870), daglejer i Viborg og hustru Anne Marie Olufsen
1) Bevilling 1.9.1858 til separation for Søren Ploug, daglejer i Viborg og hustru Anne Marie Olufsen.

2503    Christian Hewith Quæccius (1698-1769), major, død i Vendsyssel
1) To breve af samme dato 8.10.1765 til Christian Hewith Quæccius fra søsteren Christiane Abigael Quæccius i København.

2504    Qvist, etatsrådinde
1) Regnskaber 1815-1816, ført af hendes svoger.

2505    Grethe Randlev (1812- ), datter af Niels Randlev, degn i Ovsted sogn
1) Skudsmål begyndt 12.4.1826 for Grethe Randlev, født 13.4.1812, datter af Niels Randlev, degn i Ovsted sogn.

2506    Jørgen Rasmussen Randlev (1829-1906), bolsmand på Ris mark i Ovsted sogn og hustru Karen Mikkelsen ( -1904)
1) Skøde 1846
2) Panteobligation 1851
3) Aftægtskontrakt 30.8.1894 for Jørgen Rasmussen Randlev på Ris mark i Ovsted sogn og hustru Karen Mikkelsen, der afstår ejendommen til sønnen Rasmus Jørgensen Randlev, murer
4) Dødsattest for Karen Mikkelsen, gift med Jørgen Rasmussen Randlev på Ris mark i Ovsted sogn, født i Yding i Voer herred, død 20.3.1904, 78 år gammel
5) Dødsattest for Jørgen Rasmussen Randlev, aftægtsmand i Ris i Ovsted sogn, død 29.5.1906, 87 år gammel.

2507    Rasmus Jørgensen Randlev, murer i Ris i Ovsted sogn, søn af Jørgen Rasmussen Randlev
1) Panteobligation 1902
2) Kvittering 1904 for afdrag på en panteobligation.

2508    Georg Leopold Sponneck (1843-1933), rigsgreve, postmester og kaptajn, gift med Dorthe Vilhelmine Gruner (1894-1922)
1)) Testamente på tysk 30.8.1879 for Christian Henrik Adolf Gruner i Bremen. A:
1) bror Vilhelm Casimir Gruner, død, var gift med Knutzen. 8B: 2 sønner og 6 døtre, heraf:
a Emma Gruner
b Pouline Gruner
c Camilla Gruner.
2) bror Carl August Gruner, død, var gift med Betty Grønning. 6B: 5 sønner og 1 datter
3) søster Adele Gruner, død, var gift med Tchon. 8B: 6 sønner og 2 døtre
heraf:
a Emma Tchon, død, var gift med Vilhelm Kley. 2B:
1 Minna Kley
2 Carl Kley
4) bror Theodor Gruner, død, var gift med Camilla Schlegel. 6B: 2 sønner og 4 døtre
5) søster Emma Gruner, død, var gift med Eberhard Delius. 3B: 2 sønner og 1 datter
6) søster Gustava Gruner, der var gift med Hoffschläger. 1B:
1 Elard Hoffschläger
2)) Korrespondance om en tjenestepige
3)) Registrering 1933 af Georg Leopold Sponnecks dødsbo.

2509    Olga Sponneck (1875-1964), rigsgrevinde til Ørslevkloster i Ørslevkloster sogn
1) Breve 1939-1945 fra Olga Sponnecks søster Carmen von Sponneck
2) Koncept til brev 1939 til Røde Kors angående indkvartering af finner.

2510    Vilhelm C. E. von Sponneck (1815-1888), rigsgreve, finansminister og bankdirektør
1) Registrering og vurdering af hans indbo 1881 og 1888.

2511    de Teilmann, slægten
1) Diverse papirer vedrørende dødsboet 1840
2) Diverse breve, alle uden navne.

2512    Anne Cathrine Ørum født Høgh (1752-1829), enke efter Jacob Ørum ( -1917), præst i Ørum sogn i Sønderlyng herred
1) Skattekvitteringsbog 1825-1827.

2513    Peder Christian Lyngby, student
1) Bevilling 14.5.1717 for Peder Christian Lyngby, student, at være myndig, uanset han endnu ikke er fuldkommen 25 år, søn af [Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge, skifte Djurs sønder Herred gejstlig 1734 lbnr.49 og Elisabeth Margrethe Reinfranch, skifte Djurs sønder Herred gejstlig 20.9.1697 lbnr.16; flygtede 1718 mistænkt for mord].

2514    Christoffer Frederik Frands Schneevoigt (1760-1826), bøssemager i Viborg
1) Panteobligationer 1790-1791.

2515    Gunner Flemming Juncker (1904-2002), til Overgård i Udbyneder sogn, forstkandidat, direktør
1937-1982 Forretningspapirer, mødereferater, breve og optegnelser. (58 pk).
(Ikke set).

2516    Niels Georg Christensen, vognmandskusk i Nørager i Durup sogn og hustru Christine Marie Jensen
1) Vielsesbrev 26.10.1915 for Niels Georg Christensen, vognmandskusk i Nørager i Durup sogn og hustru Christine Marie Jensen.

2517    Peder Frederiksen (1841- ), i Durup i Ålborg amt
1) Koppeattest 11.8.1842 for Peder Frederiksen i Durup, 1 år gammel.

2518    Kirsten Andreasdatter (1833- ), i Øster Bølle sogn
1) Koppeattest 17.7.1835 for Kirsten Andreasdatter i Øster Bølle, 1 år gammel
2) Skudsmålsbog, begyndt 14.4.1847 for Kirsten Andreasdatter i Øster Bølle by og sogn.

2519    Peder Knudsen (1835- ), tjenestekarl, født i Vorning sogn
1) Koppeattest 18.7.1836 for Peder Knudsen, født i Vorning, boende i Sønderbæk ¾ år gammel
2) Skudsmålsbog begyndt 3.4.1850 for Peder Knudsen i Sønderbæk by og sogn.

2520    Jacob Jensen (1846- ), i Thisted og hustru Gertrud Marie Christensdatter (1842-1929)
1) Dåbsattest 3.3.1833 for Jacob Jensen, søn af Jens Jacobsen og Maren Nielsdatter i Thisted, født 28.2.1833
2) Skudsmål begyndt 1857 for Gertrud Marie Christensdatter i Store Binderup i Binderup sogn
3) Permissionspas Bellinge pr Odense 7.9.1864 for Jacob Jensen, der hjemsendes til Thisted
4) Dødsanmeldelse for Gertrud Marie Jensen, født Christensdatter, født 29.12.1842 i Simested by og sogn, død 1.12.1929 i Nørager, enke efter Jacob Jensen i Nyrup i Nørager sogn, meddelt til skifteretten i Hobro af Inger Marie Pedersen, enke i Nørager.

2521    Oline Josefine Pedersen i Durup i Thisted amt
1) Koppeattest 25.6.1833 for Oline Josefine Pedersen i Gråbrødrestræde i København, 2½ år gammel
2) Skudsmålsbog begyndt 27.10.1849 for Oline Josefine Pedersen, født 22.9.1830, døbt København Helliggejst 29.4.1831, datter af Niels Pedersen, værtshusholder i København og Kirsten Poulsdatter, konfirmeret Durup 1. søndag efter påske 1845.

2522    Herman Grubbe (1637-1698), læge i Haderslev
1691-1695 Brevkopibog. (1 bd).
(Ikke set).

2523    Ses ikke.

2524    Ses ikke.

2525    Niels Christen Simonsen (1827-1883), født i Kollerup i Vejle amt, skolelærer og gårdmand i Hejnsvig sogn
1827-1879 Dagbog med selvbiografi. (1 bd).
(Ikke set).

2526    Caroline Lassen ( -1960), skolelærer i Stenild sogn
1938-1948 Dagbøger, breve og notater (4 bd/pk).
(Ikke set).

2527    Peder Christian Jensen Kirkegaard (1792-1872, skolelærer og kirkesanger i Ikast sogn
1792-1832 Levnedsbeskrivelse og slægtsregistre.
Se

2528    Niels Skov Sørensen (1888-1938), skolelærer og organist i Thisted
1) Afskrift af dåbsattest for Niels Sørensen Skov, født 17.11.1888, fremstillet Bjørnsholm 7.4.1889, søn af Søren Nielsen Sørensen og Birgitte Marie Jensen Skov i Ranum i Bjørnsholm sogn
2) Kaldsbrev 15.8.1912 for vikar Niels Skov Sørensen at være timelærer i Thisted skole
3) Kaldsbrev 1914 for timelærer Niels Skov Sørensen at være fast lærer i Thisted skole
4) Nekrologer ved lærer Niels Skov Sørensens død i Thisted 27.3.1938
5) Ansøgning 4.9.1932 fra Niels Skov Sørensen til stillingen som viceinspektør ved Vestre skole i Thisted
6) Maskinskrevet vita for Niels Skov Sørensen, født 17.11.1788 i Bjørnsholm sogn, død 27.3.1938 i Thisted.
Gift Thisted 19.5.1916 med Nikoline Cecilie Gregersen, født 3.8.1792 i Lild sogn, død Thisted 25.9.1976.
Dimitteret fra Ranum Seminarium 1909, lærer ved Borgerskolen, også kaldt Vestre Skole i Thisted fra 1.9.1912 til sin død 1938.
Organist i Tilsted kirke 1912-1937 og vikarieret i Thisted kirke i samme tidsrum.
I en periode medlem af Thisted menighedsråd og børneværn, lærer ved Thisted handelsskole.
Børn i ægteskabet:
1 Gerda Skov Sørensen, født 14.3.1917
2 Edith Skov Sørensen, født 11.2.1919, død 24.4.1922
3 Henning Skov Sørensen, født 24.4.1925
4 Harald Skov Sørensen, født 18.9.1925, død 2.9.1941.

2528A    Holger Skovby
1) Brevkort 5.2.1864 fra Holger Skovby, sendt fra Dannevirke til faderen Christian Skovby i Århus

2) Engelsk opsang med node

Engelsk opsang
Hvad er det der glimter hist
mellem sø og salte vover
Det er England solbelyst
klipperne ved Dover.
Haj ohoj ohoj ohoj
haj-haj-haj haj-haj-haj
Det er England solbelyst
klipperne ved Dover.

Notat vedrørende konvolutten med indhold.


2529    Hans Hansen (1858- ), i Stensballe på Bjerge mark i Vær sogn
1) Fødselsattest udstedt af Horsens lægedistrikt 29.6.1865for Hans Hansen, 7 år gammel, søn af Hans Peder Hansen i Stensballe
2) Skudsmålsbog 14.4.1872 for Hans Hansen, født 6.3.1858, søn af Hans Peder Hansen og Anne Mette Iversdatter på Stensballe Bjerg mark.

2530    Anne Cathrine Jensen (1866- ), på Serridslev Mark i Nebel sogn
1) Koppeattest 13.7.1869 for Anne Cathrine, datter af Jens Johan Jensen i Rådvadkær, 3 år gammel
2) Skudsmålsbog 10.10.1880 for Anne Cathrine Jensen, født i Rådvad 14.7.1866, datter af Jens Johan Jensen, banevogter og Marianne Andersen på Serridslev Mark. I bogen ligger der 4 stk. firkløver


2531    Niels Andreas Pedersen (1862 -) i Egebjerg i Hansted sogn i Skanderborg amt
1) Koppeattest Horsens lægedistrikt 20.7.1869 for Niels Andreas, 5 år gammel, søn af Rasmus Pedersen [og Rasmine Mette Cathrine Andersen] i Egebjerg

2532    Jens Hansen Dons (1708-1779), præst i Brabrand og Kasted
1) Kaldsbrev 17.7.1739 for Jens Dons, hører ved Frederiksborg skole, at være præst i Brabrand og Kasted efter afdøde Jes [Jessen] Fæster med kongelig konfirmation 12.12.1746
2) Kommunikation 3.9.1778 med stiftsamtet angående opførelse af et enkesæde i pastoratet.

2533    Christoffer Vilhelm Færch (1863-1937), arbejdsmand i Ålborg og København
1) Maskinskrevet selvbiografi uden år for Christoffer Vilhelm Færch, født i Ålborg Budolfi sogn 4.3.1863 og død i København 15.4.1937.

2) Fotografi af Christoffer Vilhelm Færch og hustru Mette Marie Færch.


2534    Christine Hansen Jensen i Montana ( -1982)
1) Maskinskrevne erindringer på engelsk af Christine Hansen Jensen i Montana med indledning på dansk.


2535    Kirstine Jørgensen Rønsholt (1876- ), gift med gårdejer Christian Martinsen i Stouby i Grinderslev sogn
1) Maskinskrevet selvbiografi og slægtsoptegnelser fortalt 1969 af Kirstine Jørgensen Rønsholt gift med Christian Martinsen i Stouby til Kirsten.
Kirstine Martinsen var mor til redaktør Harald R. Martinsen (1900-1981).

2536    Rasmus Ussing (1778-1861), præst i Uldum og Langskov
Kopi af erindringer (uden år).

2537    Ebbe Helge Valdemar Tønder (1836-1921), kammerherre og oberst
1918 Erindringer. (1 pk).
(Ikke set).

2538    Erhardine Marie Borch-Jensen (1856-1925) i Gjandrup i Ålum sogn
1) Breve fra Marie Borch Jensen
2) Selvbiografi


2539    Marius Anders Borch Jensen (1897- ), missionær, født i Gjandrup i Ålum sogn
1911-1959 Stilehæfter, dagbøger, regnskaber, breve og fotografier. (35 bd/pk).
(Ikke set).

2540    Gunner Wad (1904), overlæge ved Forsorgscentret i Vodskov i Hammer sogn i Ålborg amt
1938-1981 Erindringer, breve og artikler. (3 pk).
(Ikke set).

2541    Inger Borch-Jensen (1892-1958), Gjandrup i Ålum sogn
1) Stilehæfter 1905-1907


2542    Hans Christian Hansen Falksø, dimittent fra Staby Seminarium i Staby sogn, skolelærer talrige steder i Ringkøbing amt, pensionist i Hjørring
1906-1983 Erindrings- og dagbogsoptegnelser (10 pk).
(Ikke set).

2543    Jens Hansen Fogt (1845-1920), højskoleforstander i Try i Dronninglund sogn
1) Betingelser 28.7.1810 for auktionen 1.8.1810 af præsteinderste-stedet i Asserballe Skov på Als afholdt af Margrethe Marie Pøhler, da hendes mand Hans Christian Henriksen Pøhler anses for død
2) Testamente 11.12.1836 for Jens Jacobsen, præsteinderste i Asserballe Skov på Als og hustru Mette Dorthe Jensen.
Datteren Cathrine Marie Jensen overtager stedet mod at betale arv til sin halvbror Jørgen Nielsen Jensen
3) Testamente uden dato for Jens Johansen Fogt i Hundslev og hustru Cathrine, født Pedersen. B: Johannes Fogt samt 2 døtre
4) Skudsmål begyndt 2.4.1866 for Jens Hansen Fogt, født 8.1.1845, søn af Hans Johansen Fogt og Cathrine Marie
5) To sparekassebøger i Dronninglund sogn og Omegn Spare- og Lånekasse
6) Aktie 16.7.1905 i Dronninglund Forsamlingshus tilhørende højskoleforstander Fogt i Try
7) Breve til Jens Hansen Fogt 1866-1920.

2544    Marie Thomsen (1848- ), gift med Jens Hansen Fogt, højskoleforstander i Try i Dronninglund sogn
1) Koppeattest Ribe 7.11.1852 for Marie Thomsen, 4 år gammel, datter af Thomas Christensen i Eskelund [i Brørup sogn]
2) Regninger 1877.

2545    Frode Fogt (1878-1955), højskoleforstander i Try i Dronninglund sogn
1) Breve 1923-1931.

2546    Anders Christensen (1749-1828), gårdmand i Sønder Arup i Arup sogn
1) Ligtale 1795 over Anders Christensens datter Anne
2) Ligtale 1828 over Anders Christensen, død 3.6.1828 vedlagt særtryk af Historisk Årbog for Thisted amt 1949


2547    Anders Christensen, gårdejer i Sønder Arup i Arup sogn
1) Dagbog 1876-1895
2) Syns- og vurderingsforretning 1882 af gården Sønder Arup, som Anders Christensen havde overtaget efter sin far 1876
3) Brev 1894 til Anders Christensen.

2548    Peder Winther Hansen (1800-1878), avlsbruger og vognmand i Ålborg og hustru Maren Nielsen ( -1873)
1) Skudsmål begyndt 30.9.1823 for Peder Hansen Winther, født i Guldager 24.10.1800, søn af Hans Olesen, degn i Skivum
2) Skøde 16.2.1828 til Peder Winther Hansen på en gård i Ålborg
3) Panteobligation 1830
4) Borgerskab 5.12.1838 for Peder Hansen Winther som vognmand i Ålborg
5) Testamente 21.12.1872 for Peder Winther Hansen, vognmand og avlsbruger og hustru Maren Hansen, født Nielsen i Ålborg. B:
a Petrea Marie Hansen g.m. J. M. Lundby, fuldmægtig
6) Sangblad ved vognmand Peder Winther Hansens begravelse 5.1.1877
7) Ålborg skifterets behandling 12.2.1878 af Ålborg Bys og Omegns Sparekasses tilgodehavende i boet efter Peder Winther Hansen og tidligere afdøde hustru Maren Hansen, født Nielsen.

2549    Peder Christensen Randers ( -1758), murer i Ålborg
1)) Skifte 29.1.1758 efter Peder Christensen Randers, murer i Ålborg.
E: Maren Christensdatter Bruun. LV: Didrik Jyngling, købmand. A:
1) bror, død. 1B:
a Jens Nielsen Randers, hjulmand i Sønder Kongerslev på Randrup
gods.
(Skiftet er indført Ålborg byfoged skifteprotokol 1739-1765 fol.290 lbnr.2588).
2) Auktion 7.3.1758 over Peder Christensen Randers hus i Ålborg, der blev tilslaget Hans Sørensen.

2550    Peder Nielsen Nørgaard ( -1825), værtshusholder i Ålborg og hustru Elisabeth Cathrine Lorentsdatter
1) Testamente 31.7.1792 for Peder Nielsen Nørgaard, værtshusholder i Ålborg og hustru Elisabeth Cathrine Lorentsdatter. Forevist for magistraten i Ålborg 6.6.1807 ved hustruens dødsfald.
2) Testamente 19.3.1809 for Peder Nielsen Nørgaard, værtshusholder i Ålborg og hustru Anne Cathrine Jensdatter. Forevist for skifteretten 25.4.1818.
3) Udskrift af skøde 25.3.1822 fra Peder Bjerring Rodskov, maler i Ålborg til Peder Nielsen Nørgaard.

2551    Niels Lauridsen Møller, snedker i Søby sogn i Randers amt
1) Resolution Randers Amtshus 15.9.1808, at Niels Lauridsen Møller, snedkersvend i Sjørring mølle vedkender sig faderskab til Anne Marie Sørensdatters slegfredbarn, født 27.9.1807.

2552    Søren Nielsen (1814- ), tømrer i Søby sogn i Randers amt
1) Lejekontrakt 10.6.1851 for Søren Nielsen af et hus i Søby
2) Købekontrakt 22.7.1875 for Søren Nielsens bror Rasmus Nielsen
3) Afskedspas 31.12.1852 for Søren Nielsen Søby, 38 år gammel.

2553    Thora Nielsen, gift med Carl Peder Gyldenløve
1) Breve 1900-1918 til Rasmus Nielsen Søbys datter Thora Nielsen gift med Carl Peder Gyldenløve.

2554    Laurids Jensen Ring ( -1793), til Trinderup i Hvornum sogn og hustru Margrethe Lauridsdatter ( -1798)
1) Jørgen Scheel til grevskabet Scheel, stamherre til Estrup og herre til Ulstrups
forpagtningskontrakt 1757 af de to gårde Skjern og Karmark til Laurids Jensen Ring i Gundestrup i 6 år fra 1.5.1758 til 1.5.1764. Kontrakten er senest forlænget til 1.5.1791
2) Skifte 1.6.1798 med dokumenter efter Margrethe Lauridsdatter, enke efter Laurids Jensen Ring til Trinderup. B:
a Jens Ring
b Peder Ring
c Henning Ring
d Mette Ring gift med Anders Mortensen Qvistgaard til Jungetgård
e Anne Ring gift med Anders Svendsen, forvalter på Skjern
f Kirstine Ring.

2555    Peder Christensen Skou ( -1864), født i Ryde sogn Ringkøbing amt, faldet som soldat ved Dybbøl
1) Brev og mindedigt 1864

2556    Jens Peder Jensen Aakjær (1834-1909), gårdejer i Åkær i Fly sogn og hustru Cathrine Margrethe Jepsen (1839-1890), forældre til forfatteren Jeppe Aakjær
1) Aftægtskontrakt 7.7.1861 fra Jens Peder Jensen i Åkær til svigerfaderen Jeppe Sørensen
2) Afskedspas 1.1.1872 for Jens Peder Jensen i Daugbjerg
3) Erindringsmedalje uddelt oktober 1876 til Jens Peder Jensen i Åkær for deltagelse i kampene for fædrelandet 1864
1) Aftægtskontrakt 24.9.1877 fra Jens Peder Jensen i Åkær til svogeren Knud Christian Pedersen, enkemand
5) Koppeattest Skive 5.8.1841 for Catherine Margrethe Jepsen, 2¼ år gammel. datter af Jeppe Sørensen i Åkær i Fly sogn.

2557    Rasmus Nielsen (1753- ), dugmagerlærling i Viborg
1) Dåbsattest 15.4.1753 for Rasmus Nielsen, søn af Niels Fly i Viborg Nørre sogn
2) Lærekontrakt 4.1.1775 for Rasmus Nielsen 22 år gammel, søn af Niels Nielsen Fly i Viborg som klædevæver-læredreng i 3 år i Viborg Tugt- og Manufakturhus.

2558    Jessenius Theodor Pedersen (1814-1909), præst i Hinge og Vinderslev
1) Ridder af Dannebrog 3. klasse 18.11.1887 for Jessenius Theodor Pedersen, præst i Hinge og Vinderslev
2) Kaldsbrev 30.4.1864 for Jessenius Theodor Pedersen, præst i Frederiks og Karup, at være præst i Hinge og Vinderslev i Andreas Henrik Stibolts sted, der er entlediget
3) Regnskaber.

2559    Hans Anders Nielsen, smed i Viborg
1) Lærebrev Hansted 20.2.1899 for Hans Nielsen som smedesvend
2) Købekontrakt 18.4.1921 for Hans Anders Nielsen på en grund med påstående ejendom i Viborg.

2560    Kirstine Marie Mulvad (1844-1865), død i Nykøbing Mors
1) Poesiblade i lille æske

Etui til æsken

Forsiden af æsken

Bagsiden ag æsken

Opslået æske

Billedblad

Lykønskning fra broderen Georg Mulvad

2) Fotografi af Kirstine Marie Mulvad taget i Lunds atelier i Christiania.


2561    Kirstine Olufsdatter, enke efter Jens Pallesen i Vork i Egtved sogn
1) Bevilling 23.5.1820 at sidde i uskiftet bo for Kirstine Olufsdatter, enke efter Jens Pallesen i Vork i Egtved sogn.

2562    Jens Juul Olufsen ( -1800), gårdmand på Endelave
1) Skifte 26.00.1800 efter Jens Juul Olufsen på Endelave
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Nielsen, skriver. B:
a Maren Jensdatter 11 år
b Anne Jensdatter 8.
FM:
1 født værge Rasmus Olufsen
2 født værge Søren Olufsen.
(Skiftet er indført i Endelave gods skifteprotokol 1770-1816 fol.134B, 145).
2) Afkald 10.2.1816 fra Anne Jensdatter gift med Niels Nielsen Bentsen på Endelave
for arv efter forældre Jens Juul Olufsen og Maren Pedersdatter.

2564    Ebba Carstensen (1891-1933), økonoma ved Det kongelige Døveinstitut i København
1) Dåbsattest for Sofie Charlotte von Schmidten, født 13.11.1854, datter af generalkrigskommissær Ulrik Christian von Schmidten og Hanne Cecilie Vilhelmine Barner
2) Dåbsattest for Sindel Augusta Carstensen, født 4.9.1857, datter af Andreas Carstensen, organist i Stubbekøbing og Elisabeth Sofie Rasmussen. døbt 25.10.1857
3) Dåbsattest for Andreas Michael Carstensen, født 5.5.1862, søn af skolelærer Andreas Carstensen og Elisabeth Sofie Rasmussen i Rødby
4) Optagelse i Vemmetofte adelige Frøkenkloster 4.7.1879 af Sofie Charlotte von Schmidten, født 13.11.1854, datter af generalkrigskommissær Ulrik Christian von Schmidten. Hun optages næst efter frøken Johanne Ulrikke von Schmidten
5) Eksamensbevis 1.6.1883 for Andreas Michael Carstensen som skolelærer
6) Vielsesbrev 15.7.1890 for Andreas Michael Carstensen, lærer i Fredericia og Sofie Charlotte von Schmidten i Århus, viet 26.7.1890 i Århus Domkirke
7) Bestalling 9.5.1901 for Andreas Michael Carstensen som inspektør ved Det kongelige Døvstummeinstitut i Fredericia
8) Eksamensbevis 30.6.1922 for Ebba Carstensen, født 10.12.1891 i Fredericia ved Den Suhrske Skoles Lærerindeseminarium
9) Brev 19.5.1925 angående arvingerne efter frihavnsdirektør Markus Gotfred von Schmidten. A:
a søster Sofie Charlotte von Schmidten, død. 1B:
1 frøken Ebba Carstensen
b søster Johanne Ulrikke von Schmidten i Århus, der døde
c søster Helmine Gothardine Louise Augusta von Schmidten i Århus
10) Testamente 25.1.1932 for Ebba Carstensen, økonoma ved Det kongelige Døvstummeinstitut i København.
Som universalarving indsættes hendes eneste søn og hendes fars adoptivsøn Per Henning Carstensen med grosserer, premierløjtnant Aage Emil Bencke som værge.
Dog skal Esther Bencke født Buch også arve
11) Anmeldelse 17.5.1933 fra økonoma Ebba Carstensen, at overtage boet efter inspektør Andreas Michael Carstensen, som eneste arving.

2565    Poul Wedel Storm (1780-1857), mønsterskriver, søkrigskommissær i Østjyllands distrikt 1809-1830, dernæst gårdejer i Viby ved Århus
1) Tolv breve
2) Dåbsattest for Poul Wedel, døbt 8.3.1780, søn af landmåler Peder Storm og Marie Kirstine Wedel i Jelling præstegård
3) Efterladte papirer 1807-1857

2566    Jørgen Madsen (ca. 1826-1865) i Sønder Stenderup sogn
1) Krigsbrev 1850 fra Jørgen Madsen, afsendt fra Frederiksstad
2) Bryllupsdigt til Jørgen Madsen og Karen Nielsen
3) Skøde 1856 fra Mads Jørgensen til Jørgen Madsen
4) Aftægtskontrakt 1895 for Karen Nielsen
5) Efterladte papirer 1850-1921.

2572    Poul Rasmussen ( -1833)
1) Udskrift af Dronninglund herreds auktionsprotokol over auktionerne 12.8.1833 og 28.4.1835 over forligelseskommissær Poul Rasmussens efterladenskaber.
2) Dokumenter 1820-1825 i Poul Rasmussens bo 1835.
3) Testamente 23.5.1833 for forligelseskommissær Poul Rasmussen i Momhave i Volstrup sogn A:
a De fattige i hans fødesogn Mygdal, hvor der uddeles portioner på hans fødselsdag 25.januar med flere.
Fremlagt ved registreringen af boet 31.5.1833.
4) Genpart af lodseddel til Mygdal sogns fattige i Poul Rasmussens bo 28.12.1835.

2573    Christian Vilhelm Krag (1824-1903), godsforvalter på Sæbygård
1) Gældspapirer og breve 1857-1873.

2577    Henriette Dybbro gift med C. F. Hoff, købmand i Randers
1) Breve 1845-1878 til Henriette Hoff

2) Breve fra C. F. E. Hoff til hans hustru 1870-1874

3) Breve til Henriette Hoff fra hendes bror Theodor Dybbro 1851-1861

4) To breve


2625    Mørch, fuldmægtig i Frederikshavn
1) Fire kvitterede regninger 1845

2626    Th. Christensen i Viborg
1) Regninger fra Th. Christensen i Viborg 1877-1890
2) Kontrabog for Th. Christensen med Julius Christensen, købmand i Viborg.

2632    Simon Røst, præst i Åsted og Skærum
1) Kaldsbrev 20.3.1801 for Simon Røst, præst i Hassing og Villerslev, at være præst i Åsted og Skærum i afdøde Søren Blochs sted [død 22.12.1800]
2) Udtog af Frederikshavn tingbog 29.4.1829 angående syn af den besætning der er overleveret Niels Steffensen som forpagter af Åsted præstegård
3) Testamente 26.8.1830 for Simon Røst, præst i Åsted og Skærum i Hjørring amt og hustru Christiane Frederikke Milling med kongelig konfirmation
4) Gavebrev 11.12.1836 fra Christiane Frederikke, enke efter provst Røst i Åsted til Ingeborg Birgitte Møller
5) Mageskifteskøde 12.2.1838 fra Christen Christensen, født i Fuglsang og hustru Birgitte Marie Sørensdatter til Søren Christian Henriksen i Hedelund i Hørmested sogn på en ejendom i Åsted sogn
6) Kontrakt 12.2.1848 for Thomas Christensen som forpagter af stedet Momtofte i Åsted sogn 1.3.1848 til 1.3.1854 underskrevet af C. F. Røst, præst i Åsted og Skærum
7) To obligationer 1821 og 1857.

2633    Gotfred Christian Theiss, forvalter på Knivholt i Flade sogn, Mølhøjgård og Augustenborg
1) Breve 1841-1846
2) To kontrabøger
3) Regninger 1841-1846.

2656    Nis Gertsen (1876-1858), lærer i Brønderslev
1) Kaldsbrev
2) Udnævnelse til Dannebrogsmand 9.7.1942
3) Fødselsattest på tysk for Nis Gertsen, født 17.12.1876, søn af Christen Christensen Kragelund og Oline Nielsine Pedersen i Hjartbro i Bevtoft sogn, Haderslev amt.

2657    Christen Nielsen Volstrup
1) Rejsepas 19.6.1828 for Christen Nielsen Volstrup, 29 år gammel, efter 6 års tjeneste i Livgarden til hest i København for en rejse til Jylland.

2659 Niels Richard Østergaard
1) Sangbog for Hæren og Søværnet.

SLUT
    [Til oversigten]