Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag


    [A]   [B]  
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet andre steder.