Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

E    [Til oversigten]  437 Marie Ebbesdatter ( -1753), enke efter skrædder Søren Hammer ( -1741) i Viborg
1) Skifte 23.10.1753 efter Marie Ebbesdatter i Viborg.
Enke efter Søren Hammer, skrædder [skifte Viborg byfoged 10.8.1742 lbnr.725]. B:
1) Jens Sørensen Hammer, møller i Daugbjerg mølle
2) Ebbe Sørensen Hammer, skrædder i Horsens
3) Anne Kirstine Sørensdatter, død. E: Anders Thomsen Hammershøj, skrædder i Viborg. 3B:
a Laurids Andersen Hammershøj 13
b Søren Andersen Hammershøj 10
c Thomas Andersen Hammershøj 3.
FM: Niels Jørgensen Rafn, hattemager i Viborg.
Afdøde døde 19.2.1753.
Vedhæftet auktionsforretning 27.2.1753.
[Skiftet indført Viborg Byfoged fol.719B lbnr.893].

438 Christen Jensen Ebeltoft i Viborg
1) Udskrift af byretsdom af 19.12.1724, hvorefter Magrethe Jacobsdatter Ydsted har betalt 10 rdl for sin bror Niels Jacobsen Ydsted for den 14.9.1724 at have slået 2 huller i hovedet på Christen Jensen Ebeltoft og efterladt ham med blodigt ansigt og tøj, hvorfor han var idømt straf efter lovens 6 bog 7 kapitel artikel 2 og 8.

439 Louise Caroline Edelmann (1842-1916) frøken i Horsens, død på Sindssygehospitalet i Århus
1) Dåbsattest for Louise Caroline Edelmann, født 10.2.1842 , datter af skorstensfejer J. Edelmann og Anne Elisabeth Brüchner
2) Beskikkelse 17.3.1911 af sagfører og hospitalsforstander R. Pedersen i Horsens som værge for den umyndiggjorte Louise Caroline Edelmann
3) Regninger
4) Breve
5) Forsikringspapirer.

440 Jens Egholm, ejer af Dronningborg mølle i Dronningborg landsogn
1) Brev 21.5.1807 fra C. F. Hiels? i Horsens.

441 Andreas Peder Egeberg (1802-1857), dimmitend fra Snedsted Seminarium, klokker og skolelærer i Randers, gift med Nikoline Ring Haderup
1) Dåbsattest Holmens kirke København 2.3.1802 for Andreas Peder, født 14.2.1802, søn af Jørgen Egeberg, tømrer på Holmen og Margrethe Christine Boye
2) Skudsmål Randers 17.8.1821 for Andreas Peder Egeberg, med flere påtegninger
3) Eksamensbevis 15.8.1823 fra Skolelærerseminariet i Snedsted for Andreas Peder Egeberg
4) Ansættelse 14.2.1825 som 3. lærer ved Broch Bredals friskole i Randers
5) Kongebrev 26.4.1830 at klokker og skolelærer Andreas Peder Egeberg i Randers og Nikoline Ring Haderup af Viborg må vies hjemme i huset uden lysning af prædikestolen.

442 Søren Rasmussen Egeberg, skoleholder i Trustrup i Hundslund sogn
1) Ansættelse 17.2.1808 for Søren Rasmussen Egeberg som skoleholder i Trustrup skole i Hundslund skoledistrikt.

443 Frue Ernst i Randers
1) Brev 12.5.1857 til frue Ernst i Randers fra Louise Reippe i Christianstad.

444 Marie Cathrine Eilandt ( -1796), enke efter Peder Højer, præst i Hammer og Horsens
1) Skifte 27.6.1796 efter Marie Cathrine [Lauridsdatter] Eylandt i Vestergård i Visby sogn i Thy
Enke efter Peder [Andersen] Højer, præst i Hammer, [Horsens, Sulsted og Ajstrup] i Vendsyssel, [skifte Kær herred gejstlig 12.6.1760 lbnr.37]. B:
1) Schack Vittinghof Højer, degn i Kornum og Løgsted, [skifte Slet herred gejstlig 31.1.1790 lbnr.76]. Af første ægteskab med Kirstine Ramus 2B:
a Petrea Marianne Højer 17, der ægter Jørgen Møller, guldsmed i Hjørring
b Jens Brøndlund Højer 14, født 23.1.1781
2) Laurids Højer, herredsfoged i Vestergård i Visby sogn
3) Jens Christian Højer, degn i Hvidovre i Sokkelund herred på Sjælland
4) Andreas Højer, død
5) Kirstine Birgitte Højer, død [30.6.1791], var g.m. [Thøger Andersen] Torning, præst i Torslev i Øster Han herred. 5B:
a Peder Enevold Torning
b Andreas Torning i Norge
c Niels Lassen Torning ved Københavns Universitet
d Anne Torning i Ålborg
e Gedske Torning i Ålborg
6) Anne Elisabeth Højer, skifte 29.5.1790, var g.m. Anders Jensen Grishauge, nu toldbetjent i Nørre Sundby. 4B:
a Jens Brøndlund Grishauge 18, døbt Torslev 25.11.1777, nu i Nykøbing
b Peder Splid Grishauge 16, døbt Torslev 28.1.1779
c Jens Lassen Grishauge 14, født Vesløs 13.9.1781
d Marie Cathrine Grishauge 11.
Arv i boet efter afdødes søster Anne Margrethe Eylandt på Nørre Elkær [i Tværsted sogn], se lbnr.28.
Afdøde døde 26.6.1796.
Skiftet er indført i Hassing herred gejstlige skifteprotokol fol.14, 16B, 34B, 66 lbnr.27.

445 Johan Christoffer Eilerts (1666-1721), provst i Ringkøbing, hans hustru, børn og svigerbørn
A: Læg for Johan Christoffer Eilerts og Mette Bagge
1) Afskrift af følgende gravskrifter:
a Johan Christoffer Eilerts, født 2.4.1766, død 26.11.1721
b Susanne Kjær, født Eilerts, født 30.5.1703, død 2.3.1791
c Mette Bagge Kjær, (Peder Tangs hustru), født 17.8.1742, død 10.8.1767

2) Indfæstning 25.11.1714 af et stolestade i Ringkøbing kirke til Johan Eilerts
3) Afskrift af et stykke af Hans Hoffmanns Fundats angående Elers Kollegium og Hans Elers efterkommere
4) Supplik 22.1.1769 fra Mette salig Eilerts til stiftsbefalingsmand Levetzou og biskop Bloch om at måtte beholde det af hendes mand gravede og opmurede gravsted i Ringkøbing kirke
5) Lodseddel for Susanne [Marie] Eilertz i Ringkøbing, enke efter [Niels Mikkelsen] Kjær, borgmester i Ringkøbing for arv efter Mette [Jensdatter] Bagge i Ringkøbing, [skifte Hind herred gejstlig 19.5.1770 lbnr.11], enke efter Johan Christoffer [Jacobsen] Eilertz, præst i Ringkøbing og Rindum, [død 26.11.1721]. Underskrevet af Hans Borch, præst i Vedersø, hans Jacob Buch, præst i Ringkøbing og Rindum og Peder Tafteberg, præst på Holmsland.
6) Kvarterrulle for Hans kongelige Majestæt og medfølgende suite ved besøg i Ringkøbing 23.6.1702. Hos magister Eilerts skal bo:
a Hr groskansler greve af Reventlow
b overkammerjunker Holst
c oversekretær Wibe


7) Brev fra 20.5.1839 til proprietær E. Tang fra Rost i Ribe
B: Læg for Niels Mikkelsen Kjær og Susanne Eilerts
1) Police i Enkekassen for civile betjente udtaget september 1766, oprettet af Niels Mikkelsen Kjær for sin hustru Susanne Eilerts
2) Resolution 5.3.1790 angående madam Kjærs og andres klage over et plankeværk
3) Skøde 28.5.1738 til borgmester Niels Kjær på forrige borgmester Peder Boesens tilhørende gård
4) Skøde 12.11.1765 på en ager udstedt til Susanne, salig Kjær
5) D Kjeldsen indgav en overenskomst 4.1.1777 mellem Frau bürgemeister Kjær der tillod ham ” ei blindes Ilster? zu machen”
6) Regning 9.7.1792 fra Peder Tang til madam Kjærs dødsbo
7) Bilag til madam Kjærs dødsbo 1792, udfærdiget af Peder Tang og påtegnet af hans svoger Oluf Schlichtkrull i Stadil præstegård
8) Stamtavle over familierne Eilerts, Kjær og Tang.

Venstre halvdel af stamtavlenHøjre halvdel af stamtavlen


446 Andreas Michael Eilschou (1808-1890), købmand og brændevinsbrænder i Viborg
1) Fire breve 1843-1845.

447 Morten Christian Eilschou (1753-1810), apoteker i Kolding
1) Obligation 2.1.1803 fra Andreas Eilschou, ejer af sæbesyderiet i Odense til Morten Christian Eilschou, apoteker i Kolding.

448 Peder Eilschou (1795-1851), apoteker i Kolding
1) Gældsbevis
2) Cirkulære
3) Regnskaber.

449 Charlotte Lucie Eindhoven (1817- ) i Holstebro
1) Afskrift af eksamensbevis 29.11.1830 for Charlotte Lucie Eindhoven, født 13.2.1817, datter af købmand [Peder] Eindhoven og Henriette [Christine] Feld i Holstebro.

450 Richard Conrad Ekeroth, (1852-1922), cand. jur, herredsfuldmægtig i Horsens
1) Regnskaber over oppebørsler 1.7.1885-1.1.1888
2) Regnskaber over oppebørsler 1.1.1888-1.7.1890.

451 Christian Ludvig Ellermann (1777-1824), exam. jur, toldinspektør i Viborg
1797-1824 Toldsager, torvepriser, personlige breve, bestallinger mm. (1pk).
(Ikke set).

452 Johannes Edvard Julius (1812-1866), byfoged og rådmand i Randers
1) Skrivelse 12.8.1857 fra Christian Christensen i Århus til politimesteren i Randers om ophør og realisering af vinlageret med vedlagt prisliste for vinlageret
2) Regnskaber 1859.

453 Otto Adolf Frederik Enghausen ( -1819), skorstensfejer i Viborg
1) Lærebrev 26.6.1787 for Otto Adolf Frederik Enghausen, født i Wandsbeck som skorstensfejersvend i Oldenborg

2) Svendebrev 7.2.1788 for Otto Adolf Frederik Enghausen som skorstensfejer i Güstrow i Mecklenburg

3) Borgerbrev 3.10.1809 for Otto Adolf Frederik Enghausen som skorstensfejer i Viborg.

454 B. S. Engmarkshuus, underkorporal
1) Udnævnelse 9.10.1849 af B. S. Engmarkshuus som dannebrogsmand.

455 Jens Erecius (1783-1840), havnefoged i Frederikshavn
1828-1839 Breve, pas, anbefaling, kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

456 Bodil Eriksdatter ( -1742), gift med Henrik Meyer i Kolding
1)) Skifte 9.10.1742 efter Bodil Eriksdatter i Kolding.
E: Henrik Meyer.
Første ægteskab med [Anders Søgaard, skifte Kolding 24.3.1733 lbnr.503]
1) Marie Magdalene Søgaard.
FM: Jacob Boëtius, postmester i København g.m. [moster Marie Eriksdatter]
2)) Afkald 2.4.1731 fra Mathias [Eriksen] Aarø i Malstund? på Sjælland
for arv efter forældre Erik [Jensen], bager, [skifte Kolding 9.7.1705 lbnr.354] og Maren Pedersdatter Aarø, [skifte Kolding 4.3.1731 lbnr.486].

457 Anders Eriksen ( -1747), daglejer i Viborg
1)) Skifte 28.4.1749 efter Anders Eriksen Svensk, en omløbende kræmmer i Viborg.
Enkemand efter Dorthe Eriksdatter, [skifte Viborg 27.1.1739 lbnr.641]. B:
1) Anne Sofie Andersdatter 13.
FM: Jens Sørensen Broch, skomager i Viborg.
Afdøde blev dødfunden 11.4.1747 på Kongstrup mark i Houlbjerg sogn.
[Skiftet indført Viborg byfoged fol.476 lbnr.817].

458 Andreas Eriksen, smed i Vejle og hustru Else Cathrine Nielsen
1) Lærebrev i Horsens 10.10.1840 for Andreas Madsen Eriksen, født i Vejle
2) Skudsmål fra borgerskolen i Kolding 6.11.1830 for Else Cathrine Nielsdatter, født 4.9.1818, datter af vognmand Niels Andersen og Anne Madsdatter i Kolding
3) Borgerbrev 31.12.1844 for Andreas Eriksen, født 30.3.1819, udlært som grovsmed i Horsens, som smed i Vejle
4) Købekontrakt i Vejle 25.2.1848 med Maren Andersdatter, enke efter tømrer Mads Eriksen som sælger og sønnen Andreas Eriksen som køber
5) Skøde Vejle14.2.1883 ifølge købekontrakt af 25.2.1848 til Else Cathrine Nielsen, nu enke efter Andreas Eriksen, død 4.3.1878
6) Skøde Vejle 26.10.1898 fra Else Cathrine Nielsen, enke efter smed Andreas Eriksen til sønnen Mads Eriksen mod aftægt til moderen
7) Kongelig bevilling 15.3.1871 for Andreas Eriksen at svare 5% i rente af et prioritetslån i en ejendom i Vejle, i stedet for den lovmæssige rente
8) Skattekvitteringsbog 1846-1888 for Andreas Eriksen, smed i Vejle
9) Koppeattest 9.7.1821for Else, 2½ år gammel, datter af vognmand Niels Andersen i Kolding
10) Koppeattest 9.6.1822 for Andreas Madsen, 2 år gammel i Vejle, [fader ikke angivet]
11) Koppeattest 4.9.1858 for Peder Vilhelm, 1½ år gammel, søn af smed Eriksen i Vejle
12) Koppeattest 4.10.1850 for Mads, 1 år gammel, søn af smed Eriksen i Vejle
13) Koppeattest 4.10.1850 for Carl Martin, 2¼ år gammel. søn af smed Eriksen i Vejle
14) Koppeattest 4.9.1858 for Anne Marie, 3 år gammel, datter af smed Eriksen i Vejle
15) Koppeattest i København 25.8.1891 for Magdalene Vilhelmine Eriksen 6 år gammel, født i Åbenrå.

459 Jens Christian Eriksen (1812-1879), proprietær, ejer af Ramsinggård i Oddense sogn i Viborg amt
1) Dåbsattest for Jens Christian, født 16.1.1812, søn af Erik Nielsen i Lille Ramsing i Oddense sogn
2) Skudsmål 27.4.1832 for Jens Christian Eriksen, født 10.1.1812, søn af Erik Nielsen og Cecilie Marie Jørgensen i Ramsing, konformeret af præsten i Durup 1826 under ophold i Hegnet mølle [i Tøndering sogn], med flere påtegninger
3) Udskrift af Salling herred forligsprotokol 30.5.1837 vedrørende sag indklaget af enken C. M. Jensdatter af Ramsinggård ved søn Jens Christian Eriksen imod Jens Svenningsen af Balling angående retten til at kaste mergel på et af indklagede tilkøbt jordstykke.

460 Peder Eriksen, gårdmand i Vrold i Skanderup sogn
Skifte 26.3.1814 efter Peder Eriksen i Vrold i Skanderup sogn.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Troels Andersen i Alken. B:
1) Erik Pedersen 11½
2) Anne Eriksdatter 8
3) Johanne Eriksdatter 6.
FM: Christen Jensen på Ringkloster Mark.

461 Gert Didrik Christensen i Viborg.
Skifte 26.2.1737 efter Gert Christensen Erikstrup i Viborg.
E: Anne Mouridsdatter. LV: Peder Vormstrup i Viborg. B:
1) Gertrud Gertsdatter 4.
FM: farbror Christen Christensen i Erikstrup.
Enkens første ægteskab med Jens Christensen Fastrup, skifte 17.10.1731 lbnr.495.
Arv til børn.
[Skiftet indført Viborg byfoged skifteprotokol 1725-1742 fol.418B lbnr.608].

462 Esmark
Brev til Esmark uden år fra Fischer angående et møde med K. Fønss angående levering af kreaturer til slagteren i Randers.

463 Maren Espensdatter i Hejlskov i Lime sogn
Brudstykker af et tingsvidne 1649 hvor Maren Espensdatter i Hejlskov i Lime sogn efter rygte er anklaget for lejermål med Thyge Jensen samme sted.
Desuden udskrift af Viborg Landstings dombog 26.9.1649, hvor provsten Peder Lauridsen [Basse], præst i Øster og Vester Alling undskylder at have anklaget disse to personer, der nu er frikendt.

464 Rasmus Espensen, gårdfæster i Kondrup i Råsted sogn
Skifte 14.9.1757 efter Rasmus Espensen i Kondrup i Råsted sogn på Dronningborg gods.
E: Mette Christensdatter Lang. LV: Jørgen Møller i Estrup mølle. B:
1) Christen Rasmusen Bjergby 34, kromand i Hvam kro
2) Christen Rasmussen den yngre 21, på stedet
3) Gertrud Rasmusdatter g.m. Anders Pedersen, møller i Kvottrup mølle [i Hem sogn]
4) Maren Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen, møller i Kongsvad mølle [i Glenstrup sogn]
5) Karen Rasmusdatter 17.

465 Hektor Frederik Jensen Estrup (1854-1904), arkitekt i Horsens og hustru Alba Estrup
1) To skitse- og regnskabsbøger

2) Breve og kvitteringer

3) Papirer i dødsboet 1904.

466 Christen Estrup (1790-1868), cand. jur, borgmester i Kolding
1812-1829 Breve, regnskaber og familiepapirer (1 pk).
(Ikke set).

467 Frederik Vilhelm Eyber til Ørumgård i Ørum sogn i Thisted amt
1) Lejlighedsdigte
2) Ligprædiken ved madam Eybergs begravelse (uden biografiske oplysninger)
3) Flere udkast til testamente 1845
4) Tre skøder 1816, 1836 og 1858
5) Forsikringspapirer
6) Kontrabog
7) Regninger og kvitteringer
8) Husmiddel mod vattersot

9) Husråd mod lungesyge og hoste    [Til oversigten]