Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

D



    [Til oversigten]  






392 Anton Dagnø (1883-1950), digter i Viborg
Brev 26.5.1915 fra Anton Dagnø i Fiskbæk ved Skjern til stiftamtmandinde Grøn i Viborg med bøn om at hun ville hente hans digte og paraply i fattiggården i Viborg, hvor politiet havde anbragt ham, selv om han havde penge til at lade sig indlogere på et hotel, og som han havde forladt uden tilladelse.

393 Christian Frederik Dahl (1770-1818), kopist i Hof- og Stadsretten, senere by- og herredsfoged i Vejle
1) Vita på latin 3.11.1791
2) Akademikerbrev fra Københavns Universitet 2.5.1791
3) Bestalling at være kopist i Hof- og Stadsretten i København 4.12.1801
4) Ansøgning til embedet som byfoged i Næstved mm, eller byfoged i Præstø mm, underskrevet København 8.4.1809
5) Ansøgning fra Christian Frederik Dahl, byfoged i Vejle, om bevilling at være sagfører i alle underretter i Ribe og Århus stifter, Underskrevet København 21.11.1809
6) Diverse papirer 1795-1809.

394 Frederik Anton Birkedal Dahl ( -1863) til Buderupholm i Buderup sogn
Dokumenter i hans dødsbo:
1) Jordebog for Buderupholm 1873
2) Ægtepagt
3) Udskrift af skifteprotokol for Hornum herred af
Skifte 29.9.1863 efter Frederik Anton Birkedal Dahl på Buderupholm.
E: Cathrine Margrethe Bay. LV: mægler Bay i Ålborg. B:
1) Kirstine Elisabeth Dahl, født 6.1.1849, gift med Johan Otto Valentin, tidligere forpagter af Buderupholm
2) Caroline Christiane Johanne Dahl, født 14.8.1850, gift med proprietær og sagfører [Steffen] Møhl til Juulsbjerg [i Hornstrup sogn] ved Vejle
3) Hans Frederik Anton Birch Dahl på Buderupholm, født 27.5.1852
4) Hakon Ejner Dahl, født 6.9.1854.
FM:
1 farbror F. C. Dahl, stiftamtmand i Århus
2 farbror C. B. A. Dahl, amtmand i Vejle amt.

395 Jesper Julius Hakon Dahl (1815-1883), købmand og kornhandler i Randers, gift med Louise Jensine Jensen
1819-1877 Personlige papirer, ejendomspapirer, obligationer. (1 pk).
(Ikke set).

396 Knud Christensen Dahl ( -1843), høker i Viborg
1) Regninger 1798-1799.

397 Peder Dahl i Vejlby sogn i Vejle amt
1) Gældsbrev 12.4.1777 til Peder Dahls bror Stefan Dahl i Skikballegård [i Gauerslund sogn].

398 Michael Henrik Ludvig Dahlerup (født 17.8.1802, død 16.12.1889), stiftsprovst i Århus
1) Brev 7.9.1854 fra [Gerhard Peder] Brammer, biskop i Århus stift
2) Kongeligt brev 7.2.1848 med påbud om at finde to personer, der skal være med til at udfærdige den nye forfatningslov.

399 Peder Kastbjerg Dalgaard (1822-1911), købmand og siden bankdirektør i Ringkøbing
1) Borgerskab 3.12.1847 for Peder Kastbjerg Dalgaard som købmand en detail og engros i Ringkøbing, født 31.3.1822, søn af Peder Dalgaard, degn i Ulfborg og Maren Pedersdatter
2) Afkald fra Jens Dalgaard, underskrevet Vedersø præstegård 11.12.1847 for arv efter far Peder Dalgaard, kirkesanger og skolelærer i Ulfborg
3) Testamente underskrevet Ulfborg 7.5.1853
4) Udnævnelse af Peder Dalgaard til Ridder af Dannebrogsordenens 3. klasse 27.3.1884
5) Trykte papirer vedrørende Dannebrogsordenen.

400 Anders Knudsen Damgaard (1808-1906), præst i Borbjerg, rigsdagsmand 1849-1852 og stiftsprovst i Odense 1858
1) 2 breve fra Holstebro kommunalbestyrelse 1844, og 1848.

401 Jacob Rasmus Damkjer (1810-1871), provst i Kettrup og Gøttrup
1) Testimonium publicum på latin fra Københavns Universitet 30.7.1835.

402 Michel Danielsen, rådmand i Kolding
1) Opkrævning 4.1.1710 fra Kolding amtstue for restancer fra en gård i Nørbæk.

403 Frederikke Louise Danneskjold-Samsøe (1699-1744) komtesse på Lindenborg i Blenstrup sogn
1711-1720 Vedrørende jordegods i Siem sogn samt i Blenstrup sogn og Horsens by. (1 pk).
(Ikke set).

404 Anne Daufgaard, frøken i Allerup
1) Brev 27.3.1778 fra Peder Lorentsen, rådmand og postmester i Fredericia som formynder for Anne Daufgaard, til landsdommeren ved landsretten for Nørrejylland med appel om at genoptage en sag mellem madam Friis, præstekone i Hjarup i Koldinghus amt og mademoiselle Daufgaard efter afsagt dom ved Anst-Jerslev-Slaugs herredsting, der gik frøkenen imod.

405 Anders Davidsen, murer i Skive
1) Borgerbrev 3.5.1793 for Anders Davidsen som murer i Skive.

406 Baltser Deborthle
Brev 5.4.1749 til Baltser Deborthle i Års præstegård fra Heebo Holst.

407 Carl Ferdinand Degen (1766-8125), rektor i Viborg
Brev 26.10.1806 til rektor Carl Ferdinand Degen fra Tetens om at møde i skolegården for at påvise de mangler ved bygningen, han ønsker udbedret.

408 Christen Degen i Viborg
1) Skifte 22.2.1575 efter Christen Degn (Degen) i Viborg.
E: Birgitte Lauridsdatter. B:
1) Niels Christensen Degn.
Skiftet er læst på Viborg byting 2.4.1655.

Sct. Peders dagh i faste an: MDLXXV

409 Peder Degn, skomager i Randers
1) Borgerbrev 1.5.1816 som skomager i Randers.

410 Mads Degnbol (1866-1050), landtingsmand, gårdejer i Sønder Lem
1890-1950 Private breve, erindringsoptegnelser, notater og udklip. (3 pk).
(Ikke set).

411 Laurids Bartholomæus Deichmann (1761-1811), præst i Boddum og Ydby
1) Brev 25.12.1797 fra Christen Pedersen Thor i Tygstrup
2) Brev 6.12.1797 fra Mads Overgaard.

412 Johannes Deichmann (1784-1841), købmand i Ålborg
1811-1815 Kopibog (1 bd).
(Ikke set).

413 Jørgen Jensen Deigaard (1789-1860), exam. jur., overretsprokurator i Viborg
1847 Digte, selvbiografi og manuskripter (3 pk).
(Ikke set).

414 Frands Deisig ( -1792), galanterihandler i Viborg
1) Forretningspapirer 1781-1796
2) Obligationer 1783-1792
3) Testamente 26.11.1787 for Frands Deisig og Gotfred Bræmer, galanterihandlere, der har et interessantselskab i Viborg
4) Ophævelse af Interessantselskabet Deisig & Bræhmer i Viborg 18.7.1792.

415 Baltser Demmel ( -21.12.1749), vognmand i Viborg
1) Skifte 17.12.1751 efter Baltser Demmel i Viborg.
E: Anne Jensdatter.
Afdøde efterlader myndige børn, hvis navne ikke angives.

416 Ernst Ludvig Dencke i Dover sogn
1) Foto af invitation 1.11.1723 til bryllup i Dover kirke 25. søndag efter Trinitatis den 14.11.1723 for Ernst Ludvig Dencke og Anne Cathrine, datter af Jens Nielsen Bjedstrup i Alken.
[Brylluppet indført i Dover kirkebog 21. søndag efter Trinitatis den 14.10.1723].
(Film vedlagt med billeder af invitationen, der er i privat eje).

417 Hans Dieckmann (1756-1808), borgmester og byfoged i Kolding
1) Brev 17.4.1807 angående justitsråd Dieckmanns forbud hos pastor Luplau for 64 rdl.
2) Brev 29.4.1807 hvorved frue Stockfleth anmelder sin mands død til enkekassen
3) Brev 3.2.1808 fra justitsråd Dieckmann til major von Poppe i Fredericia angående en af Wissing forlangt godtgørelse
4) Brev 18.8.1808 fra justitsråd Dieckmann til generalmajor Telleqvist om at erholde hans tjenestekarl Mads Nielsen Maltbæk hjemme.

418 J.G. Dinesen, branddirektør i Viborg 1800-1818
1) Brev 11.11.1805 til J. Dinesen fra en person på Vinderslevgård.

419 Jens Georg Dinesen (1766-1817), exam. jur. hospitalsforstander i Viborg
1) Kautionsbevis 3.7.1797 Jens Georg Dinesen, forstander for Viborg og Gørup hospitalers oppebørsler. Underskrevet af T. Vissing, rådmand og byfoged i Viborg.

420 Peder Dinesen, (1760-24.7.1815), exam. jur. overauditør, rådmand i Viborg og herredsfoged i Middelsom og Sønderlyng herreder og hustru Sofie Margrethe Egeberg ( -1830)
1) Papirer vedrørende hans død. [Dødsanmeldelse i Viborg skifteprotokol 26.10.1815 fol.542B lbnr.1994. Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1815].

421 Susanne Christine Dinesen i Viborg
1) Bevilling at være egen værge for Susanne Christine Dinesen i Viborg af 29.9.1826.

422 Elle Marie Ditlevsdatter ( -1844) gift med gårdmand Laurids Sørensen i Sønder Bork
1) Skifte 24.5.1844 efter Ellen Marie Ditlevsdatter i Sønder Bork.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Maren Lauridsdatter 18
2) Jeppe Lauridsen 16
3) Jørgen Ditlev Lauridsen 13
4) Jens Lauridsen 11.
FM: morbror Jens Simon Ditlevsen i Sønder Bork.

423 Oluf Ditlevsen, husmand og tømrer i Birkkær i Hee sogn og hustru Marianne Madsen
1) Oluf Ditlevsens udtalelse af 17.6.1877 om sin kone Marianne Madsens husflid, at hun sidste år havde spundet 5 pund uld- og hørgarn, samtidig med at hun passe dyrene og passede hus og have.

424 Otto Christoffer Frederik Dobbert (1811- ), sømsmed i Varde
1848-1879 Personlige papirer, ejendomspapirer og regnskaber (3 bd/pk).
(Ikke set).

425 Villum Nielsen Dollerup (1762-1832), kur-smedemester i Viborg og søn smedemester Niels Vilhelm Dollerup ( -1842)
1793-1840 Regnskabsbog, breve, optegnelsesbog, personlige papirer, retsakter, ejendomspapirer, pas, arbejdstegninger, regninger, og kvitteringer (2 bd/pk).
(Ikke set).

426 Jørgen Nielsen Donnerup (1757-1821), exam. jur. godsforvalter på Volstrup i Hjerm sogn og på Avsumgård i Vejrum sogn, prokurator, tiendekommissær, ejer af Annebjerg i Bøvling sogn fra 1807
1) Personlige papirer
2) Papirer vedrørende Volstrup, Nissumgård og Gudumkloster gods
3) Papirer vedrørende Nørholmgård og Annebjerg
4) Fæstebreve
5) Breve mm.

427 Johannes Dorschæus, skoleholder og studiosus
Poul Schnabel til Espegård [i Boeslunde sogn i Sorø amt på Sjælland] kalder student Johannes Dorschæus til at være skoleholder i hans ejede og nyopførte skole i Gryderup [i Boeslunde sogn]. Underskrevet Espe 23.6.1742. Vedlagt 3 anbefalinger 1747 og 1748.

428 Madame Dragheim i Viborg
Ordre til madam Dragheim om at indlægge soldaten Peder Pedersen Flade på sygestuen, da han er ankommet syg til Viborg. Underskrevet Viborg byfogedkontor 5.3.17849.

429 Niels Dreier (12768-1844), præst i Simested, Hvam og Hvilsom, hans enke Thomine Nikoline Rentze og deres søn Ove Christian Dreier
1806-1846 Breve, ejendomspapirer, embedsbreve, pensionspapirer mm. (1 pk).
(Ikke set).

430 Christian Jørgen Johansen Dreier, 1-1761), drabantløjtnant, død i Hem præstegård i Hem sogn i Randers amt
Christian Jørgen Johansen, drabantløjtnant døde 21.9.1761 i Hem præstegård.
1) 3 skrivelser 1761 og 1762 vedrørende hans dødsbo, det ene fra Poulsen på Svenstrupgård.

431 Jens Ducke, amtsforvalter og kongelig krigskommissær i Ribe 1709-1716
Brev Fredericia 2.3.1714 til krigskommissær Ducke fra Begrandmarsch, der har hørt, at konferensråd Woyda har ytret ønske om at lade ham informere sine børn, og vil nu forespørge, om det vil ske.

432 Bernt Due (1639-1699) til Krastrup i Farstrup sogn
1) Kvittering 28.2.1678 fra Christen Madsen, guldsmed i Ålborg.

433 Peder Due, købmand i Hobro og hustru Maren Kirstine Færch
1)) Kopi af skiftebrev 7.10.1798 efter Maren Kirstine [Nielsdatter] Færch i Hobro.
E: Peder [Mandrupsen] Due, købmand. B:
2) Niels Andreas Due.
FM:
1 Niels Nielsen Færch i Nibe
2 Nikolaj Holst, præst i Skibsted og Lyngby g.m. [Johanne Marie Due, døbt Hobro 23.2.1768, datter af Mandrup Pedersen Due og Anne Marie Sørensdatter].
Første ægteskab med [Gertrud Andreasdatter Brychmann]. B:
1) Mandrup Due.
2) obligationer og kvitteringer 1808.
[Gertrud Andreasdatter Brychmann, døbt Sejlstrup 22.3.1767, var født uden ægteskab af Andreas Brychmann og Johanne Marie Rodskov, der senere blev gift med Peder Biering til Tidemandsholm i Tårs sogn, skifte Ålborghus med flere amter 3.2.1784 lbnr.732 og derefter med Hans Lange Tollesen Meldal, kapellan i Nykøbing, Lødderup og Elsø].

434 Dujardin, købmand i Randers
1) Udskrift af forligskommissionsprotokollen 6.12.1835 vedrørende gæld fra sadelmager Henriksen.

435 Jens Christian Dyring, væversvend i Kolding
Udskrift af byretsdom af 28.8.1823 med klage fra væversvend Jens Christian Dyring at væversvend Frederik Schmidt, der har fortalt alle og enhver, at han ikke var svend, men kun dreng i linnedvæverprofessionen og fore at have give ham 3 ørefigner, da han påtalte det.

436 Arnold Christian Dyssel (1696-1763), garver, borgmester og senere landsdommer i Viborg
1) brev 15.8.1740 til Dyssel fra Bertel Nielsen, snedker i Viborg med anmodning om at være kautionist på et pantebrev
2) Ejendomsvurdering 17.12.1748 af en ejendom på Sankt Mikkelsgade i Viborg der tilhører etatsråd Dyssel
3) Brandforsikring 17.12.1748 af etatsråd Dyssels ejendom Sankt Mikkelsgade i Viborg
4) Brev 30.10.1762 med afslag til etatsråd Dyssel, at biskop Wöldike måtte blive entlediget fra Viborg Tugthus oberdirektion.



    [Til oversigten]