Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

T    [Til oversigten]  


2174    Andreas Ewald Meinert Tang (1803-1868), til Nørre Vosborg i Ulfborg sogn, politiker og hustru Marie Elise Molly Tang (1807-1885)
1821-1868 Politiske papirer, landvæsenspapirer, dagbøger, almanakker og breve (129 bd/pk).
(Ikke set).

2175    Christen Noe Tang (23.5.1801-12.3.1886), justitiarius ved Landsoverretten i Viborg og hustru Nanna Hjort (12.4.1804-19.5.1876)
1) Breve 1838-1886

Et af mange breve

2) Tale ved Christen Noe Tangs begravelse 19.3.1886
3) Tale ved Nanna Pouline Amalie Tang født Hjorts begravelse i Viborg 24.5.1876

2176    Dorthe Margrethe Tang (1843- ), født på Nørre Vosborg i Ulfborg sogn, gift 1874 med Lorents Jacob Nikolaj Benzon (1825-1905), læge i Ulfborg
1) Breve 1851-1864
2) Sang ved brudefærden på Nørre Vosborg 8.7.1874
3) To sange ved sølvbryllupsfesten på Konstantia 8.7.1899 for Lorents Jacob Nikolaj Benzon og Dorthe Margrethe Benzon født Tang.

2177    Laurids Christensen Tang (1710-1774), gårdfæster i Nørtang i Ulfborg sogn og hustru Maren Pedersdatter ( -1795)
1) Foto af gården Nørtang

2) Gravskrift over Laurids Christensen Tang og Maren Pedersdatter

3) Liste over Laurids [Christensen] Tangs 12 børn med fødselsdage
a Anne Tang, født 12.8.1733
b Mette Tang, født 3.11.1734
c Sidsel Tang, født 28.3.1736
d Peder Tang, født 21.6.1737
e Christen Holm Tang, født 9.9.1739
f Jens Tang, født 20.6.1742
g Søren Tang, født 24.5.1743
h Laurids Tang, født 5.11.1746
i Maren Tang, født 10.2.1749
j Margrethe Tang, født 10.3.1751
k Christen Tang, født 3.2.1753
l Sara Tang, født 23.4.1755

4) Testamente 15.5.1774 for Laurids Christensen Tang og hustru Maren Pedersdatter. B:
a Laurids Lauridsen, der overtager gården mod aftægt til forældrene og ophold til sine 3 ugifte søstre:
b Maren Lauridsdatter
c Margrethe Lauridsdatter
d Sara Lauridsdatter.
Desuden nævnes B:
e Søren Tang i Ringkøbing
f Peder Tang i Ringkøbing
5) Udkast til testamente for Maren Tang: B:
a Sidsel Tang
b Christen Tang
c Laurids Tang
d Margrethe Møller
e Maren Tang
f Mette Wad på Øgelstrup [i Råsted sogn]
g Anne Tang i Christiansfeld
h Peder Tang
i Søren Tang til Timgård
6) Brev 23.3.1792 hvor Maren Tang beder sin søn Peder Tang at betale 100 ridsdaler til sin bror Christen Tang i Hanning Hedegård
7) Regnskab angående mellemværende mellem Peder Tang og hans søster Margrethe [Lauridsdatter Tang] gift med [Jacob Jensen] Møller, præst [i Ølstrup og Hover] (1751-1830).
8) Regning 21.5.1795 fra Peder Tang vedrørende pleje og begravelse af hans mor Maren Tang
9) Regning 18.5.1795 fra Sidsel Tang i Ringkøbing vedrørende pleje og begravelse af hendes mor [Maren Pedersdatter Tang]
10) Peder Tangs disposition 14.6.1795 over sin mor Maren Tangs midler
11) Begravelsesvers over Jens Lauridsen Tang 1742-1789 og ægtefælle Else Cathrine Pedersdatter Brøllund, død 1774
12) Udskrift af Husby og Sønder Nissum kirkebøger om Jens Tang til Udstrup [i Sønder Nissum sogn]
6.3.1789 begravet Jens Tang til Udstrup 47 år og 10 dage gammel. Han var bondesøn fra Ulfborg sogn.
Hans far var salig Laust Christensen Tang, hans mor var Karen Pedersdatter Tang.
Han blev først forpagter på Udstrup 1765 og samme år giftede han sig med forrige forpagter salig Peder Brøllunds datter Else Cathrine Brøllund, som døde 1775.
Samme år købte han Udstrup hovedgård med underliggende bøndergods og 7 kongetiender, alle beliggende her i amtet af højvelbårne obrist og baron [Christian Frederik] Juul til Rysensten [i Bøvling sogn].
Jens Tang døde 24.2.1789.
Bemeldte Jens Tang ligger begravet på Sønder Nissum kirkegård, man siger i en muret grav, hvorfra er henflyttet en gravsten med inskription: Mads Nielsen, forpagter på Udstrup, født 24.5.1634, død 24.12.1695 i sin alders 61. år. Denne sten er med provstens tilladelse og efter bekendtgørelse i Ringkøbing avis, af kirkegården solgt til Jensen på Udstrup, man siger for 20 rigsdaler.
13) Begravelsesvers over Søren Tang til Timgård, død 10.12.1795, begravet 22.12.1795
14) Afskrift af en gravsten på Tim kirkegård:
Søren Tang, rangerende med virkelige kancelliråder, født i Nørtang i Ulfborg sogn 24.5.1743. Var købmand i Ringkøbing til 1783, da han flyttede til Timgård. Forbedrede dens store gotiske bygninger og hele sognet, men især Tim sogns fattige har han gavnet indtil tidens ende. Han var velgørende, munter, kæk, trofast og erindredes længe. Han døde på Timgård den 5.12.1795. Længselsfulde søskende og venner jordede ham under denne sten
15) Papirer i skiftet efter Laurids [Lauridsen] Tang
a Afkald Ringkøbing 17.6.1802
fra Anders Lauridsen Tang i Nørtang i Ulfborg sogn
for arv efter far Laurids Tang på Nørre Vosborg gods efter skifte sluttet 25.7.1801
til farbror Peder Tang i Ringkøbing
b Peder Tang i Ringkøbing er formynder for børnene af sin bror Laurids Tang i Nørtang på Nørre Vosborg gods børn, ved skifte sluttet 25.7.1801
1 Peder Lauridsen Tang
2 Jens Lauridsen Tang
3 Søren Lauridsen Tang
4 Maren Lauridsdatter Tang
5 Marie Kirstine Lauridsdatter Tang
og meddeler december 1802 sin søn N. K. Tang som overformynder på Nørre Vosborg gods, hvordan han investerer arven
c Oversigt over børn af Laurids Lauridsen Tang i Nørtang, født 5.9.1746. B:
1 Anders Lauridsen Tang, fæster af Ringkøbing mølle. 4 døtre
2 Peder Lauridsen Tang købmand i Ringkøbing, født 17.10.1788, død 1.4.1852 gift med Schouboe, født 16.12.1811. 4B: Peder Laurids, Leonhardt Margrethe
3 Maren Lauridsdatter Tang gift 5.5.1809 med Erik Bech i Skærum mølle
4 Laurids Lauridsen Tang, købmand i Ringkøbing, død 18.5.1813
5 Søren Lauridsen Tang, død ugift
6 Jens Tang i Nørtang i Nørtang gift med Stine Dystrup.
(Kilde: Slægten Tang af P. Storgaard Pedersen i: Hardsyssels årbog 1921 side 1-37.)


2178    Laurids Tang (1778-1813), købmand i Ringkøbing
1798-1813 Regnskabsbøger og personlige papirer (4 bd/pk).
(Ikke set).

2179    Marie Elise (Molly) Tang, født Fenger (1807-1885), gift med Andreas Evald Meinert Tang (1803-1868) til Nørre Vosborg i Ulfborg sogn
1814-1915 Dagbøger, karakterbøger, almanakker. breve og regnskaber. (92 bd/pk).
(Ikke set).

2180    Nanna Christine Mathilde Tang (1846-1916), født på Nørre Vosborg i Ulfborg sogn
1874-1913 Breve og regnskaber. (1 pk).
(Ikke set).

2181    Nelly Johanne Tang (1841- ), født på Nørre Vosborg i Ulfborg sogn, gift 1872 med Parmo Carl Pedersen, ejer af Gimsinggård i Gimsing sogn
1) Breve 1864-1885, flest til Nelly Johanne Tang fra søsteren Christine Tang og enkelte fra moderen Christine

2) Værgemål 9.3.1885, hvor Koch, præst i Vejrum bliver værge for Andreas Evald Meinert Tang Pedersen, født 29.12.1873, søn af proprietær Pedersen på Gimsinghoved
3) Værgemål 9.3.1885, hvor Koch, præst i Vejrum bliver værge for Parmo Carl Tang Pedersen, født 30.12.1875, søn af proprietær Pedersen på Gimsinghoved

2182    Niels Kjær Tang (1767-1814) til Nørre Vosborg i Ulfborg sogn
1785-1814 Stilebog, breve, digte og skiftepapirer. (2 bd/pk).
(Ikke set).

2183    Peder Lauridsen Tang (1737-1826), købmand i Ringkøbing, til Nørre Vosborg i Ulfborg sogn
1761-1826 Regnskabsbøger, kopibog, breve og udskibningsbøger. (8 bd/pk).
(Ikke set).

2184    Peder Tang (1797-1876), præst i Rind sogn 1829-1841, i Velling sogn 1841-1852 og ophold på Vosborglille i Ulfborg sogn fra 1852
1832-1871 Dagbøger (21 bd).
(Ikke set).

2185    Søren Tang (1743-1795), købmand i Ringkøbing til Timgård i Tim sogn
1)) Skifte 18.1.1796 efter Søren Tang, ugift til Timgård [i Tim sogn].
Testamente af 7.7.1795. A:
1) bror Peder [Lauridsen] Tang til Nørre Vosborg, købmand i Ringkøbing
2) bror Christen [Holm] Tang til Hanning Hedegård
3) bror Laurids Tang [på Nørre Tang] i Ulfborg sogn
4) søster Anne Tang i Christiansfeld g.m. Jens Harpøth, købmand i Ringkøbing
5) søster Mette Tang g.m. Niels [Christensen] Wad til Stenumgård [i Råsted sogn] ved søn Christen Wad til Øgelstrup [i Råsted sogn]
6) søster Sidsel [Lauridsdatter] Tang i Ringkøbing, enke efter [Mathias] Eenrod, [skrædder i Ringkøbing. LV: Poul Mathias Nødskov, birkeskriver ved Timgård birk
7) søster Maren Tang i Ulfborg sogn, enke efter Anders [Nielsen] Vestergaard [i Ulfborg sogn]
8) søster Margrethe Tang g.m. Jacob Møller, præst i Ølstrup og Hover.
(Skiftet er indført Ringkøbing amt (se: Lundenæs og Bøvling amter) 18.1.1796 lbnr.2318).

2186    Søren Peder Tarp (1838- ), født i Vorbasse sogn, boende på Fovslet mark i Ødis sogn
1) Ægtebevis 10.7.1860 at Søren Peder Tarp, født i Vorbasse 3.5.1838 og døbt 13.5.1838, søn af pigen Marie Cathrine Jensdatter og udlagt barnefader ungkarl Søren Peder Jepsen fra Ølgod, konfirmeret i Ødis 20.3.1853 og opdraget hos parcellist Johannes Dahl på Fovslet mark i Ødis sogn, ikke står i gæld til fattigkassen og ikke er bundet af andet ægteskabsløfte, hvorfor intet kan hindre, at han indtræder i ægteskab.

2187    Johan Henrik Tauber (1743-1816), rektor i Horsens 1773, i Odense fra 1781 og i Roskilde 1787-1808
1781-1795 Brev og betænkninger med mere vedrørende det højere skolevæsen. (2 bd/pk).
(Ikke set).

2188    Peder Teglbrænder, teglbrænder i Vestervig sogn
1) Regnskaber og forretningsbreve 1805-1818.

2189    Andreas Charles Teilmann (1786-1852), ornitolog
1) Beskrivelse af Hunderup kirke med ejerliste uden år
2) Digt 1843 til sin senere hustru Frederikke Dorthe Leschly.

2190    Anne Teilmann
1) Regnskab over Anne Teilmanns obligationer underskrevet Nørholm 29.9.1840.

2191    Christian Teilmann ( -1749), amtmand, til Skrumsager i Sønder Bork sogn, til Endrupholm i Vester Nykirke sogn og til Nørholm i Torstrup sogn
1) Optegnelse 19.6.1749 af smykker der fandtes i et skrin, som bilag til skifte efter Christian [Hansen] Teilmann, [Lundenæs og Bøvling amter 24.1.1749, fol.48, 99 lbnr.196].

2192    F. C. Teilmann ( -1869), premierløjtnant
1) Tale ved løjtnant F. C. Teilmanns begravelse 16.3.1869.

2193    Frederik Christoffer Teilmann ( -1840) på Nørholm i Torstrup sogn
1) Regnskabsbog
2) Brev
3) Regninger 1830-1840.

2194    Jens Teilmann (1811-1869), på Nørholm i Torstrup sogn
1) Breve med mere 1853-1869.

2195    Kirstine Marie Teilmann, født Knudsen gift med Thøger Reenberg Teilmann på Store Hebo i Janderup sogn og hendes far Knud Andersen til Store Hebo, død 1862
1) Afkald Varde 9.5.1860
fra Hans Christian Knudsen i Fåborg i Skast herred
for arv efter mor Anne Marie Hansdatter
til far Knud Andersen til Store Hebo
2) Genpart af skifteslutning 13.3.1854 efter Thøger Teilmann til Store Hebo.
Efter testamente af 13.12.1852 er der arv til enken Kirstine Marie Teilmann og hans børn af begge ægteskaber, hvoraf nævnes hendes yngste søn Thøger og hendes datter Sofie samt
aftægt til frue Elise Westesen, født Bach, der er mor til Thøger Teilmanns første hustru
3) Skifte Varde 7.7.1856 efter enkefru Elise Westesen født Bach, død 5.7.1856, enke efter K. Westesen, sandflugtskommissær.
Testamente 19.5.1854. B:
a Hansine de Teilmann gift med kaptajn Thøger Reenberg de Teilmann til Store Hebo, begge døde. 2B:
1 Elise Knudsen Teilmann
2 Julius Teilmann
4) Opsigelse 6.6.1863 fra Kirstine Marie Teilmann i Varde af panteobligation af 28.5.1862 til Carl Frederik Julius Riisom, ejer af Isbjerg mølle i Varde [landsogn]
5) Skifteretsattest Varde 16.12.1873 efter Knud Andersen til Store Hebo i Janderup sogn, død 7.7.1862, hvor boet overtages af hans børn:
a Kirstine Marie Knudsen, enke efter kaptajn Teilmann
b Cathrine Margrethe Agerholm Knudsen.

2196    Morten Teilmann (1725-1781) til Ristrup i Sabro sogn og Skrumsager i Sønder Bork sogn
1) Kvittering 5.6.1780 fra Andreas Levring, præst i Grønbæk og Svostrup for pension til [Anne Steensen], enke efter [Hans Poulsen] Curtz, præst i Darum og Bramminge, [død 14.12.1764], betalt af justitsråd Teilmann til Ristrup
2) Beskrivelse 25.11.1825 af den Ristrupske begravelse på Lisbjerg kirkegård med angivelse af Morten Teilmanns grav

3) Regnskaber og kvitteringer 1779-1780.

2197    Otto Julius Teilmann (1837-1866), ejer af Sinding Østergård i Sinding sogn i Viborg amt
1) Tale ved Otto Julius Teilmanns jordefærd 11.10.1866
2) Breve
3) Regnskaber 1851-1866.

2198    Poul Teilmann
1) Regninger og kvitteringer blandt andet vedrørende Årre kirke underskrevet Nørholm 24.9.1840

2) Dokumenter i retssag mellem Poul Teilmann og Thøger H. Teilmann

2199    Sofie Amalie Teilmann født Gersdorff (1743-1801), enke efter Thøger Reenberg Teilmann til Endrupholm i Vester Nykirke sogn, ( -1788)
1) Dødsanmeldelse for Sofie Amalie Teilmann, født 7.3.1743, datter af oberstløjtnant Gersdorff til Kærgård
død 1.5.1801
gift 1769 med Thøger Reenberg Teilmann til Endrupholm
blev mor til 8 børn, hvoraf 5 er henfarne


2200    Thøger Teilmann ( -1827), til Endrupholm i Vester Nykirke sogn og Hennegård i Henne sogn
1) Dekoreret omslag 1816 til breve fra Thøger Teilmann til sønnen Thøger Reenberg Teilmann

2) Kaldsbrev 10.6.1822 af Christen Madsen Viltoft at være kirkesanger og skolelærer i Vester Nykirke i afdøde Hans Michael Ravnsøs sted, underskrevet af Thøger Teilmann til Endrupholm
3) Breve 1787 til Thøger Teilmann fra søsteren Grethe
4) Faddere ved Thøger Teilmanns og frues 9 børns dåb i Vester Nykirke kirke
a Sofie Amalie
b Thøger Reenberg
c Christine Marie
d Anne
e Jens
f Poul
g Christian, som er død
h Frederik Christian
i Margrethe


2201    Thøger Hans Teilmann (1850-19136), ejer af Gellerupholm i Varde landsogn
1) Adgangskort for Thøger Hans Teilmann til at deltage i samtlige forelæsninger ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles forelæsninger i efterårssemestret 1868
2) Testimonium 27.4.1870 fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København for landbrugskandidat Thøger Hans Teilmann, født 31.1.1850 på Store Hebo [i Janderup sogn] ved Varde
3) Udskrift af Varde købstad og Skast herreds forligekommissionsprotokol 16.6.1877 for T. Teilmann, forpagter på Armvanggård i Varde landsogn mod købmand Johansen i Varde angående gæld
4) Forpagtningskontrakt for Thøger Hans Teilmannat som forpagter af Armvanggård under stamhuset Nørholm i 12 år fra 1.5.1882, underskrevet Nørholm 29.4.1882 af frøken Ingeborg Christiane Rosenørn Teilmann til Nørholm, Lunderup og Agerkrog
5) Skøde 11.3.1891 på Gellerupholm i Varde landsogn
6) Skøde 27.5.1893 på en eng
7) Panteobligationer 1855 og 1892
8) Breve
9) Fortegnelse med 404 numre over Thøger Hans de Teilmanns samlinger.

2202    Thøger Reenberg Teilmann (1721-1788) til Endrupholm i Vester Nykirke sogn
1) Afkald 28.8.1787
fra [Sofie Amalie Teilmann født Gersdorff]
g.m. Thøger Reenberg Teilmann til Endrupholm
for arv efter mor oberstløjtnantinde Gersdorff
til hans svoger kammerherre Sehested som inkassator.
2) Seddel fra S. A. von Gersdorff Teilmanns bibel:
Bryllup 27.6.1769 på Mejlvang med Thøger Reenberg Teilmann, der døde 9.12.1788
Margrethe født 11.12.1769, død 13.3.1788
Christian Christoffer Frederik født 18.12.1770, død 31.3.1771
Johan Otto født 25.3.1772, død 2.5.1772
Thøger født 25.5.1776
Christiane Marie født 17.3.1778, død 22.2.1781
Ingeborg Christiane født 18.3.1780
Andreas Charles født 27.10.1783, død 23.2.1784
Andreas Charles født 24.6.1786


2203    Thøger Reenberg Teilmann (1802-1852), til Store Hebo i Janderup sogn
1) Testamente 13.12.1852 for Thøger Reenberg Teilmann til Store Hebo i Janderup sogn og hustru Kirstine Marie Teilmann. A:
Hans 2 børn af første ægteskab og hans 2 børn af sidste ægteskab hvoraf nævnes sønnen Thøger Teilmann
2) Samfrændeskifte 22.7.1845 efter Hansine Teilmann, født Westesen.
E: Thøger Reenberg Teilmann til Store Hebo i Janderup sogn. B:
a Elise Knudine Teilmann 10
b Otto Julius Teilmann 8.
FM:
1 Rosenørn, stiftamtmand på Nørholm [i Torstrup sogn]
2 [Hans Nikolaj Tranberg] Friis, præst i Brøns
3 [Niels Jesper] Hansen, prokurator og hospitalsforstander i Varde.
Bevilling til uskiftet bo af 9.4.1839.
3) Gældspapirer.

2204    [Sidsel Hansdatter], enke efter Bonde Terkildsen i Ribe Markhus i Ribe
1) Kvitteringsbog 1790-1793.

2205    Clemen Terkildsen (1801-1866), skolelærer i Hedegård i Oddum sogn
1) Kaldsbrev 7.7.1833 for seminarist Clemen Terkildsen at være skolelærer i Hedegård i Nørre Horne herred i Peder Bechs sted, der er forflyttet.

2206    Clemen Nielsen Termansen (1857-1939), købmand og byarkivar i Ribe
1) To breve 9.10 1903 og 13.9.1904 fra W. Mathiassen i Christiania.

2207    Ses ikke

2208    Clemen Nilsen Termansen (1787-1879), bogbinder og boghandler i Ribe
1813-1855 Regnskabsbog, borgerbrev og skøder. (2 bd/pk).
(Ikke set).

2209    Johan Ernst Røtgersen Tegder (1713-1779), præst i Skødstrup og Elsted
1) Brev 31.12.1755 fra Johan Ernst Røtgersen Tegder, præst i Skødstrup og Elsted med klage over behandlingen af kommissionsskiftet efter hans far Røtger Tegder med enken Karen Reimer, der er vanvittig og datteren Cathrine Tegder g.m. Anders Carlsen Bay, samt kongens svar 4.5.1756

2210    Niels Christian Tesch i Holstebro
1) Skudsmålsbog for Niels Christian Tesch, hjemmedøbt 11.11.1813, søn af Johan Daniel Tesch, guldsmed i Holstebro og Anne Marie Kjær

2) Svendebrev 1.4.1846 for Niels Christian Tesch i Holstebro.

2211    Christian Michael Testrup ( -1824) til Viffertsholm i Solbjerg sogn i Ålborg amt
1) Brev 25.1.1827 om rentetilskrivning til panthaverne nævnt i det Testrupske skifte på Viffertsholm

2212    Johanne Magdalene Testrup, født Sonne ( -1792) gift med krigskommissær Søren Thestrup til Viffertsholm i Solbjerg sogn i Ålborg amt
1)) Samfrændeskifte 30.12.1796 efter Johanne Magdale Thestrup, født Sonne, død 15.3.1792.
E: Søren Thestrup til Viffertsholm, krigs- og landkommissær. B:
1) Christian Michael Thestrup 34
2) Søren Thestrup junior 28
3) Marie Thestrup 26, der ægter Jens Foss til Ovegård
FM:
1 enkemandens svoger Hans Møller, løjtnant
2 enkemandens søstersøn Frederik von Muderspach, premierløjtnant
Bevilling til uskiftet bo af 4.1.1765.

2213    Carl Adolf Tetens, (1805-1866), præst i Malt og Folding
1)) Eksamensbevis 30.9.1820 for Carl Adolf Tetens i 2 klasse i Viborg Katedralskole
2)) Repartition i boet efter afdøde Carl Adolf Tetens, præst i Malt og Folding og tidligere afdøde hustru Dorthe Christiane Marie Lautrup, skifte begyndt 26.6.1876.
Arvinger ifølge testamentet A:
1) Ludvig Emil Iversen, født 16.1.1841, søn af proprietær Steffen Iversen
2) Gerda Johanne Tetens, født på Femø, datter af Peder Tetens, præst i Horsens, nu enke efter P. Schmidt, købmand i Flensborg, men overdrager arven til sine 2 umyndige børn: Carl Schmidt og Marianne Schmidt
3) Cathrine Marie Henriette Tetens, født 14.76.1835, datter af Peder Tetens, præst i Horsens
4) Ursula Tetens, datter af pastor Peder Tetens, præst i Horsens, nu enke efter Thorvald Emil August Horn
5) Johanne Cathrine Marie Louise Georgine Tetens, født 3.12.1833, datter af [Frederik Vilhelm] Tetens, distriktslæge i Skive
6) Jacob Ludvig Peder Emil David Tetens, født 13.2.1835, nu i New York
7) Hilda Caroline Tetens, datter af [Frederik Vilhelm] Tetens, distriktslæge i Skive, nu enke efter proprietær L. Aagaard
8) Christian Cornelius Eilschou, født 10.8.1848.
Desuden:
9) Gerhard Tetens, nu død uden livsarvinger, var nr. 3 i testamentet
10) Jacob Eilschou, nu død uden livsarvinger, var nr. 10 i testamentet.

2214    Emilius Willemoes Tetens (1808-1822), elev i Viborg Katedralskole
1) Eksamensbevis 30.9.1818 for Emilius Tetens i 1. klasse i Viborg Katedralskole.

2215    Frederik Vilhelm Tetens ( -1838), distriktslæge i Skive
1) Tildeling af legatportion 30.5.1802 i tre år af Niels Juel til Kongstedlunds legat
til Frederik Vilhelm Tetens, søn af Jacob Tetens, konrektor i Viborg Katedralskole
2) Mindedigt i Viborger Samler 17.7.1838.


2216    Gerhard Tetens (1760-1832), amtsprovst i Gunderup
1777-1831 Kvitteringer, breve, regnskaber, embedspapirer og udnævnelser. (1 pk).
(Ikke set).

2217    Jacob Tetens (1766-1811), konrektor i Viborg, landvæsenskommissær, til Asmildkloster og hustru Johanne Cathrine født Hansen, ( -1845)
1792-1845 Breve, regnskaber, regnskaber, vers, opskrifter, breve og personlige papirer. (10 pk).
(Ikke set).

2218    Peder Jacobsen Tetens (1728-1805), dr. theol., biskop i Viborg og hustru Anania Wederkinck (1737-1816)
1787-1805 Digte, breve og regnskaber. (1 pk).
(Ikke set).

2219    Ses ikke.

2220    Jens Christian Theilgaard (1789-1873), købmand i Viborg
1) Aktie 1.2.1844 i Dampskibsinteressentskabet Hebe til indkøb af dampskibet Hebe til fart på Limfjorden for Jens Christian Theilgaard, købmand i Viborg.

2221    Niels Peder Christian Theilgaard (1814-1860), vinhandler i Randers og hustru Ingeborg Sofie Vilhelmine Esmannn (1817- )
1) Dåbs- og koppeattester
2) Borgerbrev
3) Regninger


2222    S. F. C. Theisner, ejer af Råballegård i Hørning sogn i Randers amt
Brev 7.12.1856 til proprietær Theisner til Råballegård med opfordring til at holde et vågent øje med deres stuepige Anne Franck, der var kendt for at være langfingret, da hun tjente hos farver Simon i Randers.

2223    Ida Theodosiusdatter i Nørre Onsild sogn
1) Skudsmål 13.2.1717 for Ida Theodosiusdatter af Nørre Onsild der efter at hun blev forlovet med Holger Jensen har haft 2 uægte børn til dåb i Sønder Onsild kirke, som Holger Jensen er udlagt barnefader til.


2224    Serene Monberg Terkildsen (1851-1928), frøken i Horsens
1) Forsikringspapirer
2) Skøde 5.4.1885
3) Skiftepapirer:
a Skifteretsattest 15.6.1892, at Rasmus Terkildsen, partikulier i Horsens, er død 27.1.1892, 80 år gammel. Hans B:
1 Karen Terkildsen g.m. A. T. Kyster, fabrikant
2 Gedske Terkildsen g.m. M. P. Lund, bogholder ved Horsens Straffeanstalt
3 Anne Terkildsen g.m. H. Kreutzfeldt, der er umyndiggjort
4 Clementine Terkildsen
5 Serene Terkildsen
6 Johanne Terkildsen
b Anmeldelse 15.9.1927 at frøken Clementine Terkildsen og frøken Serene Monberg Terkildsen er eneste arvinger efter deres søster Johanne Marie Terkildsen, død 7.1.1727 efter testamente af 22.2.1894
c Anmeldelse 21.9.1727 at frøken Serene Monberg Terkildsen er eneste arving efter hendes søster Clementine Terkildsen, død 25.8.1727 efter testamente af 22.2.1894
d Skifteretsattest 11.2.1928 at
1 enkefru Anne Kreutzfeldt, født Terkildsen i Fredericia
2 enkefru Antonie Wittrup født Kyster ved søn Vilhelm Wittrup, arkitekt på Frederiksberg
er eneste arvinger efter deres afdødes søster og moster frøken Serrene Monberg Terkildsen i Horsens, død 31.1.1928.

2225    Søren Thestrup (1734-1819), til Viffertsholm i Solbjerg sogn i Ålborg amt
1) Testamentariske bestemmelser 25.4.1811 for Søren Thestrup til Viffertsholm.

2226    Marie Elisabeth Thibi
1) Breve og regnskaber 1754-1757.

2227    Thielemann
1) Brev 22.7.1860 til Thielemann fra hans far Carl Ludvig Thielemann, garver i Grønnegade 33 i København.


2228    Johan Christoffer Thiele ( -1741), barbersvend i Viborg
1) Skifte 30.3.1742 efter Johan Christoffer Thiele, barbersvend i Viborg.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 23.7.1741.
(Indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1725-1742 fol.718B lbnr.692).

2229    Henrik Christoffer Thim (Thiim), regimentskvartermester og hustru Marie Wegner
1) Testamente 4.5.1747 for Henrik Christoffer Thiim, regimentskvartermester og hustru Marie Wegner i Odense.
Af hans første ægteskab B:
a Herman Poul Thiim.

2230    Johan Christoffer Thim (Thiim) ( -1740), regimentskvartermester i Ålborg og hustru Sofie Kirstine Hauch (1707-1777)
1) Vielsesbrev 7.9.1731 for Johan Christoffer Thim og Sofie Kirstine Hauch.

2231    Klemme Pedersen Thing, gårdejer i Nørlem sogn
1) Erindringsmedalje oktober 1876 til Klemme Pedersen Thing, gårdejer i Nørlem sogn for deltagelse i kampen for fædrelandet1864.

2232    Christian Thisted ( -1836), overretsprokurator i Viborg
1) Retsakter 2.11.1815 mellem Jens Jørgensen i Norris, Anders Jensen Baggesen, Niels Lauridsen Hedehuset og Mourids Sørensen Lund i Roum sogn mod landsoverretsprokurator Christian Thisted i Viborg angående en dom afsagt af Christian Thisted som konstitueret dommer og skriver ved Rinds -Gislum herredsret anlagt mod Jens Lauridsen den ældre som ejer af Roum kirke, hvor han nægtede dem domsaktens beskrivelse og en kopi af dommen.

2233    Anne Marie Thomasdatter (1841- ), datter af Thomas Jensen i Sebbersund i Sebber sogn
1) Koppeattest 26.11.1843 for Anne Marie Thomasdatter, 2 år gammel. datter af Thomas Jensen i Sebbersund i Sebber sogn
2) Skudsmål begyndt 6.4.1856 for Anne Marie Thomasdatter, født 17.6.1841, datter af Thomas Jensen, skipper og Kirstine Marie Madsdatter i Sebbersund i Sebber sogn.

2234    Kirsten Thomasdatter, tjenestepige, født i Hvidding i Vorning sogn
1) Skudsmål begyndt 23.4.1820 for Kirsten Thomasdatter, 18 år gammel, født i Hvidding i Vorning sogn, [hjemmedøbt 12.5.1803, datter af Thomas Christensen Vestergaard og Anne Byrialsdatter i Hvidding].

2235    Frederik Thomsen, handskemagerlærling i Viborg
1) Lærekontrakt 8.3.1734 for Frederik Thomsen, søn af Thomas Christoffersen, snedker i Viborg som handskemagerlærling i 8 år.

2236    Peder Thomsen, gårdmand i Båstrup i Hylke sogn
1) Købekontrakt 15.3.1799 med Peder Thomsen i Båstrup som køber og Andreas Rothaus i Ulstrup som sælger af sin gård i Ulstrup.

2237    Svend Thomsen ( -1747), i Løkken i Furreby sogn
1) Skifte 27.3.1747 efter Svend Thomsen i Løkken i Furreby sogn, der døde 16.3.1747.
A:
1) bror Niels Thomsen i Lunden i Dronninglund sogn på Dronninglund gods
2) søster Johanne Thomasdatter g.m. Christen Jensen i Hønborg i Dronninglund sogn på Dronninglund gods.
Skiftet blev forrettet af Claus Edvard Ermandinger til Vrejlevkloster og Rønnovsholm gods.

2238    Carl Thomsen (1839-1909), amanuensis hos biskoppen, hospitalsforstander og sagfører i Århus
1872-1873 Kopibog. (1 bd).
(Ikke set).

2239    Christen Thomsen ( -1867), gårdmand i Røgelhede i Hellevad sogn i Hjørring amt
1) Skøder 1843-1852
2) Breve 1838-1852
3) Koncept til skøde 11.10.1860
4) Testamente 11.10.1860 for Christen Thomsen, enkemand i Røgelhede Mellegård i Hellevad sogn. A:
a bror Christen Thomsen på Flade Hede i Flade sogn.
5) Afkald fra Bertel Simonsen i Røgelhede, søn af
for arv efter
Christen Bertelsen og Malene Pedersdatter
som gik til hans afdøde mor Johanne Bertelsdatter i Kragerup i Hellevad sogn
med afkald til Christen Thomsen i Røgelhede
6) Afkald 1.4.1843 fra Bertel Simonsen i Kragerup i Hellevad sogn
for arv efter morbror Christen Bertelsen og hustru Malene Pedersdatter i Røgelhede i Hellevad sogn
til Christen Thomsen i Røgelhede
7) Dødsattest Bredkær præstegård 12.12.1843 for aftægtsmand Jens Thomsen i Røgelhede i Hellevad sogn, død 19.11.1810 og hustru Johanne Nielsdatter, død 3.4.1830
8) Panteobligation 4.6.1851 fra Christen Thomsen i Røgelhede i Hellevad sogn til Jens Jensen Nyborg i Røgelhede gift med hans plejedatter Anne Cathrine Sørensdatter.

2240    Jens Thomsen Ulstrup ( -1837), i Sønder Harreslev sogn i Hjørring amt
2) Skøde 11.7.1825 fra Åstrup gods til Jens Thomsen Ulstrup på den gård i Sønder Harreslev by og sogn i Vennebjerg herred, som hans mor Ellen Lauridsdatter bebor, enke efter hans far Thomas Nielsen Ulstrup med aftægt til moderen
1) Skifte 6.6.1837 efter Jens Thomsen, ugift i Harridslev by og sogn. A:
a bror Niels Thomsen i Sønder Harridslev
b søster Anne Marie Thomasdatter ved søskendebarn Peder Andersen i Ulstrup i Rubjerg sogn. Ved samlingen 9.6.1838 er hun gift med Thomas Christensen.
Skiftet er afholdt af Hans Georg Koefoed, byfoged i Hjørring og herredsfoged i Vennebjerg herred.

2241    Morten Thomsen i Uldbæk i Lyne sogn
1) Aftægtskontrakt 1.2.1824 for Morten Thomsen hos sønnen Eskild Mortensen i Uldbæk i Lyne sogn.

2242    Morten Thomsen, ridefoged på Bodum Bisgård i Bodum sogn
1) Pantebrev 8.3.1669 til Morten Thomsen, ridefoged på Bodum Bisgård fra
Christen Kaas til Skibstedgård [i Skibsted sogn], enkemand efter Anne Galt, og hans børn:
a [Magdalene Sofie] Kaas gift med Knud Holck til Skovsgård
b Birthe Kaas
c Ingeborg Kaas
d Margrethe Kaas
e Hartvig Kaas
Læst på Viborg Landsting 8.12.1669.
2) Kvittering 2.12.1670 til Morten Thomsen, ridefoged på Bodum Bisgård
der har indløst:
a et pantebrev 24.6.1669 fra Christen Kaas til Skibstedgård til Christen Pedersen i Holmgård [formentlig i Ydby sogn]
b et gældsbrev 3.4.1669 til Peder [Thomsen] Barfoed i Brændgård [i Ydby sogn]
c et gældsbrev 21.11.1668 til Mads Pedersen i Jestrup [formentlig i Lyngs sogn]
fra Christen Kaas børn:
1 [Magdalene Sofie] Kaas gift med Knud Holck til Skovsgård
2 Birthe Kaas
3 Ingeborg Kaas
4 Margrethe Kaas
mod et andet pantebrev til Morten Thomsen, ridefoged på Bodum Bisgård.
3) Pantebrev 30.1.1682 til Morten Thomsen, ridefoged på Bodum Bisgård
fra Tage Ejlersen Høg til Frøslevgård på Mors og hustru Margrethe Arenfeldt med pant i hans underliggende bøndergods på Mors.
Læst på Viborg Landsting 18.3.1682.

2243    Niels Thomsen, gårdmand og brandfoged i Råsted sogn i Ringkøbing amt
1) Bestalling 28.12.1871 for Niels Thomsen i Lille Stenum at være brandfoged i Råsted sogn i Ringkøbing amt.

2244    Niels Thomsen og Anne Gregersdatters søn eller datter i Hedegård i Oudrup sogn
1) attester vedrørende arvinger:
a Dåbsattest for Karen Marie, datter af Niels Thomsen og Anne Gregersdatter i Hedegård i Oudrup sogn, døbt 6.12.1750
b Dåbsattest for Marie Elisabeth Secher, datter af Niels Thomsen og Anne Gregersdatter i Hedegård i Oudrup sogn, døbt 7.12.1759
c Dåbsattest for Gregers Christian, søn af Jens Christian Nielsen Thomsen og Anne Gregersdatter i Hedegård i Oudrup sogn, døbt 10.11.1765
d Dåbsattest for Anne, datter af Hans Venum og Karen Marie Nielsdatter Hedegaard
døbt Ålborg Frue 29.8.1788
e Vielsesattest for Christen Elling Kuur og Marie Elisabeth Hedegaard, begge i Lomandshave, kopuleret Elling kirke 5.12.1794
f Dåbsattest for Anders Jensen, søn af Jens Christian Nielsen i Gatten i Flejsborg sogn, døbt 31.5.1797
g Dåbsattest fort Anne Marie Andersdatter, datter af Anders Jensen og Mette Nielsdatter i Sondrupgård, født 22.10.1830, døvt 5.12.1830 i Ulstrup kirke
h Dåbsattest for Maren Cathrine Andersdatter, datter af Anders Jensen og Mette Nielsdatter i Sondrupgård, født12.9.1832, døbt Ulstrup kirke 9.11.1832
i Dåbsattest for Jens Christian Andersen, søn af Anders Jensen og Mette Nielsdatter i Sondrupgård, født 6.7.1841, fremstillet i Ulstrup kirke 15.8.1841
j Dåbsattest for Christen Andersen, søn af Anders Jensen og Mette Nielsdatter i Sondrupgård, født 26.4.1843, fremstillet i Ulstrup kirke 16.7.1843

2245    Thomas Christian Thomsen, krigsveteran fra 1848-1850, murer i Vrensted sogn
1) Erindringsmedalje oktober 1876 til Thomas Christian Thomsen, murer i Vrensted sogn for deltagelse i kampen for fædrelandet1848-1850.

2246    Niels Brock Thordsen (1792-1847), strandingskommissær og prokurator i Thisted, død på Thaliasminde i Gettrup sogn
1807-1948 Journal. almanak, regnskaber og prokuratorsager. (7 pk).
(Ikke set).

2247    Jens Hansen (1849-1930, præst i Rind
1) Brev 7.12.1887 fra A. H. Nielsen i Ålborg til Jens Hansen, præst i Rind og Herning vedrørende Jørgen Henrik Thorlund, degn i Rind og Herning, født 1714, død 16.2.1801. Gift første gang med Anne Malene, [Bonsach], død 24.12.1780, datter af [Gongolphus Bonsach], præst i Rind og Herning. 3B:
a [Christian Albert Thorlund], student, fægtemester ved Sorø Akademi, [skifte Sorø ridderlige Akademi Hofret 11.7.1781 lbnr.18]
b Gongolphus Bonsach Thorlund, født 8.2.1745, død 3.3.1807, student, sølvpop hos kong Christen 7.
c Vitus Bering Thorlund, født 5.6.1752, død 11.2.1807, student, degn i Saltum og Hune
Gift anden gang 1782 med Inger Marie Schjellerup, der døde 15.9.1794, [skifte Hammerum herred gejstlig 15.10.1794 lbnr.57], datter af Jacob Schjellerup, præst i Låstrup og Skals.


2248    Hans Thornsohn, ( -1766) forvalter på Skovsgård i Skjellerup sogn
1) Brev 26.10.1746 til Thornsohn forvalter på Skovsgård fra Hobro magistrat vedrørende amtsskatter til Skive amt af 4 agre på Hobro Mark.

2249    Hans Thornsohn (1744-1799), måler og vejer, byfoged i Nibe
1) Bestalling 3.5.1780 af Hans Thornsohn, byfoged i Nibe og herresfoged i Hornum og Fleskum herreder at være vejer, måler og vrager i Nibe efter afdøde Morten Stenholm.

2250    Thorn Thornsohn på Vosnæsgård i Skødstrup sogn
1) Brev 3.4.1766 fra C. Rodenborg i Hvejsel til Thorn Thornson angående handel med stude.

2251    Christen Thorsen (1746- ), soldat, født i Viborg
1) Afskedsbevilling på dansk og på tysk 3.5.1791 med pension for Christen Thorsen, 45 år gammel, født i Viborg, efter 25 års tjeneste.

2252    Jens Thorsen i Håstrup i Smidstrup sogn
1) Gældsbevis 1.1.1763 fra Johan Nielsen på Steensgård til Jens Thorsen i Håstrup.

2253    Thor Andersen Thorsen ( -1853), rebslager i Kolding
1) Borgerbrev 10.4.1841 for Thor Andersen Thorsen, født 4.10.1803 i Fredericia, som rebslager i Kolding.

2254    Peder Thorum ( -1795), forvalter på Kølbygård i Hunstrup sogn
1) Skifte 1796. (1 bd).
(Ikke set).

2255    Ses ikke.

2256    Maren Vognsdatter Thorup (1688-1763), gift med toldforvalter Eskild Haunstrup i Skanderborg
1) Skifte 12.10.1764 efter Maren Vognsdatter Torup i Skanderborg.
Enke efter [Peder Helm, gift Skanderborg 15.7.1734].
[Første ægteskab med Peder Henningsen].
[Andet ægteskab med Eskild Nielsen Haunstrup, toldforvalter, begravet Skanderborg 29.7.1732]. B:
1) Rasmus [Eskildsen] Havnstrup, præst i Nørup og Randbøl
2) Peder Havnstrup, farver i Kolding, død. 1B: Maren 21. FM: stedfar Hans Jacobsen, farver i Kolding
3) Anne Marie Havnstrup g.m. Johan Hensken Beyer i Skanderborg
4) Cathrine Marie Havnstrup, død, var g.m. August Lobedantz, købmand i Fredericia. 2B: Eskild 8, Nikolaj 5.
(Skiftet er indført i Skanderborg Byfoged skifteprotokol 1756-1820 fol.88B lbnr.129).

2257    Søren Pedersen Thorup ( -1791), til Nibstrup i Brønderslev sogn
1)) Skifte 27.1.1791 efter Søren Pedersen Thorup til Nibstrup og Kornumgård.
Enkemand efter [Helene Hansdatter Winde på Nibstrup. 24.7.1782 lbnr.694]. A:
1) søster Helene Pedersdatter Thorup i Vive, enke efter Anders Poulsen i Ovstrup mølle i Himmersyssel ved søn Poul Poulsen, forvalter på Visborggård
2) søster Anne Pedersdatter Thorup. E: Nikolaj Thomsen, forpagter på Hammelmose. 2B:
a Regitze Sofie Charlotte Amalie Nikolajsdatter, der ægter Irgen?, prokurator i Simested
b Gertrud Anne Nikolajsdatter g.m. Christian Jensen
3) søster Sofie Pedersdatter Thorup, død. E: Jacob Glassov i Lynderup i Himmersyssel. 2B:
a Elisabeth Glassov 10
b Helene Glassov 8.
Skifteslutning i protokol 10 fol.52B.
(Skiftet er indført i Ålborghus med flere amter. Protokol 9. Vennebjerg herred, vestlige del og Børglum herred 1790-1793 fol.fol.6, 29, 40, 44B, 46 og protokol 10 fol.52B).
2)) Auktionsprotokol.

2258    Jens Johan Nielsen Thostrup (1772- ), født i Holstebro, elev i Viborg Katedralskole
1) Testimonium 17.2.1789 for Jens Johan Nielsen Thostrup (1772- ), født i Holstebro, elev i Viborg Katedralskole fra skolens rektor Jens Hansen.

2259    Søren Thomsen Tostrup ( -1785), købmand i Viborg
1)) Skifte 27.8.1785 efter Søren Tostrup, købmand i Viborg.
E: Anne Knudsdatter Lund. LV: Just Jensen Lund. A:
1) bror Jens Thomsen Tostrup, skrædder i København
2) bror Jens Tostrup, præst i Aggersborg, [død i København 3.7.1785]. 1B:
a Thomas Jensen Tostrup
3) Peder Thomsen Tostrup, guldsmed i England.
(Skiftet indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.378, 505 lbnr.1452).

2260    Søren Clausen Trane i Århus
1) Stolestadebevis 8.6.1726 til en stol i Århus Domkirke for Søren Clausen Trane
2) Tilladelse 25.6.1726 for Søren Clausen Trane at opsætte et halvtag fastgjort til naboen Niels Rasmussen Haarups hus
3) Familieoptegnelser for Søren Clausen Trane i Århus
25.4.1723 døde Hans Nielsen Bomholt
7.9.1724 bryllup for Søren Clausen Trane og Else Madsdatter, [enke efter Hans Nielsen Bomholt]
27.4.1725 død Else Madsdatter, begravet Århus Domkirke 3.5.1725
12.6.1726 andet ægteskab med Elisabeth Henriksdatter Wegner
3.9.1727 født Else, døbt 11.9.1727
14.11.1728 født Claus, døbt Århus Domkirke 18.11.1728
30.12.1730 født Marie, døbt Århus Domkirke 4.1.1731, der døde 27.7.1731
7.12.1732 født Frederikke Sofie Caroline, døbt i Clausholm Slotskirke i Voldum sogn 10.12.1732
30.10.1734 født Henrik, døbt 2.11.1734, der døde 3.11.1734
15.9.1736 født Henrik Wegner, døbt i Clausholm Slotskirke 21.9.1736, der døde 17.10.1736
14.1.1738 født Marie Barbara, døbt i Clausholm slotskirke 21.1.1738, der døde 18.4.1738
28.6.1739 født Anne, døbt i Clausholm Slotskirke 3.7.1739
8.10.1741 født Niels, døbt i Clausholm Slotskirke 17.10.1741, der døde 10.10.1746, indsat Voldum kirke 14.10.1746
18.3.1744 født Henrik, dåben konfirmeret i Clausholm Slotskirke 14.4.1744.
(Se skifte efter Søren Clausen Trane, forpagter på Clausholm Kalø amt 20.1.1752 lbnr.57).

2261    Jørgen Christian Trænn i Ålborg
1)) Testamente 1.10.1788 for Jørgen Christian Trænn, 23 år gammel, fourer ved det Ålborgske regiments grenaderkompagni forlovet med Anne Marie Gug, datter af Jens Gug, toldbetjent i Ålborg.

2262    Jens Thuesen ( -1774), brygger i Viborg
1) Brev 5.12.1762 fra Laurids Holst i Vorgod præstegård til sin far Jens Thuesen, brygger i Viborg med afkald for arv efter mor [Marie Lauridsdatter, skifte Viborg 14.11.1762 lbnr.1026].

2263    Marianne Christine Marie Thune, født Schmidt, jordemoder i Holstebro
1) Lærebrev 6.7.1887 for Marianne Christine Marie Thune, 26 år gammel, født Schmidt i Holstebro, gift med Thune, maler i Holstebro, som jordemoder med instruks for jordemødre.

2264    Hans Christensen Thybo (1741-1787), avlsbruger i Viborg
1)) Skifte 6.6.1787 efter Hans Christensen Thybo i Viborg. A:
0) forældre [Christen Jensen Thybo, skifte Viborg 13.6.1750 lbnr.830 og Maren Jensdatter]
1) bror Jens Christensen Thybo 40, skomager i København
2) søster Kirsten Thybo 31, i Viborg.
Mors andet ægteskab med [Jesper Sørensen Bredsgaard, skifte Viborg 8.4.1771 lbnr.1206]. B:
3) halvbror Søren Jespersen Bredsgaard, mellem 30 og 40 år, i Viborg
4) halvsøster Karen Jespersen Bredsgaard g.m. Peder Kølsen Løgstrup i Viborg.

2265    Laurids Thomsen Thy (1780- ), i Ulbjerg sogn
1) Dåbsattest for Laurids, søn af Thomas Lauridsen Thy i Sundstrup, fremstillet i Ulbjerg kirke 9.7.1780.

2266    Maren Thygesdatter ( -1727), enke efter amtmand og godsejer Hans Nansen ( -1716) til Skæring Munkgård i Egå sogn, gift anden gang med Rasmus Randlev
1)) Skifte 16.11.1730 efter Maren Thygesdatter [Jespersen]] på Skæring Munkgård.
E: Rasmus Randlev til Skæring Munkgård. B:
3) Magdalene Cathrine Randlev 12
4) Hans Nansen Randlev 11
5) Anne Randlev 10
6) Anne Kirstine Randlev 7.
FM: morbror Niels Thygesen til Mattrup.
Første ægteskab med Hans Nansen, amtmand, [skifte 21.7.1718 lbnr.20]. B:
1) Elisabeth Nansen 21
2) Ingeborg Christine Nansen 15.
FM: Peder Fogh til Ryomgård.
(Skiftet indført i Kalø amt skifteprotokol 1723-1756 side 97 lbnr.31).

2267    Jacob Thygesen (1821- ), proprietær, ejer af Bellevue i Seest sogn
1) Brev 1902 til Jacob Thygesen fra Skat Rørdam, biskop
2) Brev 1907 til Jacob Thygesen fra Iver Marius Hansen i Nebraska
3) Brev 1908 til Jacob Thygesen fra Herman Busch, præst i Vallensbæk
4) Aftensalme skrevet af Iver Marius Hansen i Nebraska til Jacob Thygesens 80 års fødselsdag 29.7.1907


2268    Jens Thygesen, bagerlærling i Ålborg
1) Lærekontrakt 1821 for Jens Thygesen som bagerlærling i 4 år hos Claus Green, bager i Ålborg
2) Lærebrev 14.5.1825 for Jens Thygesen i Ålborg som bagersvend.

2269    Jes Thygesen (1842-1910), lokalhistoriker, proprietær, ejer af Lykkesgård i Sønder Stenderup sogn
1) Breve 1885-1903
2) Sager vedrørende Oldskriftsselskabet 1885.

2270    Thyge Thygesen ( -1841), til Randrup i Skibsted sogn og til Dalsgård i Vive sogn
1) Skiftepapirer 1842
2) Aviser:
a Altonaer Mercur 22.3.1842

b Viborg Stifts-Tidende 19.3.1842

c Berlingske Politiske og Avertissements-Tidende 3.4.1842.


2271    Thyge Jesper de Thygeson (1738-1822), til Mattrup i Tyrsting sogn
1804-1821 Regnskabsbog (1 pk).
(Ikke set).

2272    Elisabeth Sofie Thyme, enke efter Jen Hansen (1722-1786), præst i Hundborg
1)) Skifte 2.5.1787 efter Elisabeth Sofie Thyme i Søndergård i Hundborg sogn.
Enke efter Jens Hansen, præst i Hundborg og Jannerup, [skifte 20.5.1786 lbnr.63].
Hans A:
1) bror Carsten Hansen, død, var g.m. Karen Mortensdatter i Søndergård i Hundborg sogn. 4B:
a Anne Marie Carstensdatter 42, der ægter [Laurids] Fuglsang, præst [i Hjardemål]
b Maren Carstensdatter 37 g.m. [Rasmus] Fogh, præst i Viborg [Gråbrødre]
c Gregers Carstensen 29 i Kærbøl [i Farup sogn ved Ribe]
d Elisabeth Sofie Carstensdatter 26, gift [Farup 2.10.1787 med Peder] Dal, degn i [Sønder] Hygum [i Frøs herred]
e Morten Carstensen
2) bror Andreas Hansen i Møgeltønder på Schackenborg gods, død for 3 år siden. 4B:
a Jens Andreasen
b Anne Marie Andreasdatter g.m. Terman Pedersen i Randrup
c Margrethe Andreasdatter g.m. Mikkel Schmidt i Ballum
d Johanne Andreasdatter g.m. Nis Andersen i Randrup
e Ingeborg Christine Andreasdatter hos mor i Møgeltønder
3) bror Hans Hansen i Randrup
4) bror Morten Hansen, styrmand fra Amsterdam til Japan.
Hendes A:
1) bror Christian Thyme, degn i Roskilde, død. 7B:
a Peder Gotfred Thyme i København
b Christian Thyme i København
c Anne Thyme g.m. Bachmann, spækhøker i København
d Elisabeth Thyme g.m. Jørgen Bolt i Roskilde
e Anne Cathrine Thyme
f Charlotte Juliane Thyme, gift [Frederiksberg 22.6.1792 med Johan Frederik] Treschow [lakfabrikant] i København
g Anne Kirstine Thyme i Ringkøbing
2) bror Ludvig Valentin Thyme, kollega i Ålborg latinskole, død. 2B:
a Andreas Margrethe Thyme g.m. Hartvig, maler i København
b Dorthe Kirstine Thyme i København
3) søster Constance Thyme g.m. Christoffer Mumme Stampe, præst i Børglum, begge døde. 6B:
a Frederik Gotfred Stampe, præst i Års og Havbro
b Christoffer Georg Stampe, kapellan i Viborg Søndre sogn
c Jens Poulsen Stampe, underofficer i København
d Lorents Valentin Stampe, elev i Ålborg latinskole, nu student ved Akademiet i København
e Anne Cathrine Stampe, der ægter [Hans] Knudstrup, forvalter på [Store] Restrup [i Sønderholm sogn, bor i Nørholm sogn]
f Charlotte Amalie Stampe i Vrå præstegård.
(Skiftet indført i Hundborg herred gejstlig skifteprotokol 1747-1799 fol.433B, 445B lbnr.69

2273    Peder Thøgersen, gårdmand i Drostrup i Læborg sogn
Vielsesbrev 27.9.1858 for enkemand Peder Thøgersen i Drostrup i Læborg sogn og pigen Maren Sørensen af Uhre i Lejrskov sogn.

2274    Jens Tidemann (1766- ), kopist i Viborg
1) Gældsbevis af 2.7.1802.

2275    Nikolaj von Tidemann, oberstløjtnant, højtkommanderende ved 2.jyske Infanteri Regiment
1) Tjenstlig meddelelse til oberstløjtnant Tidemann, vedrørende 2. jyske Regiments mundering, underskrevet Rendsborg 20.12.1812 af Boeck
2) Tjenstlig meddelelse til oberstløjtnant Tidemann, vedrørende 2. jyske Regiments mundering, underskrevet Fredericia 7.10.1814 af Ween

2276    Johan Georg Tilemann (1806-1875), præst i Egtved og Ødsted
1) Brev 26.6.1865 til Johan Georg Tilemann fra N. Kjærsgaard. lærer i Vrinders.

2277    Niels Timmermann (1754-1804), prokurator i Ringkøbing
1) Bevilling 25.7.1883 for Niels Timmermann i Ringkøbing at være prokurator i købstæderne og på landet i Nørrejylland.

2278    Niels Pedersen Tobberup (1799-1853), født i Øls sogn, husmand i Asferg sogn
1) Skudsmål 1825-1831
2) Aftægtskontrakt 1843
3) Afkald 1848
4) Skifte 4.5.1853 efter Niels Pedersen Tobberup i Asferg, der døde 3.4.1853.
E: Maren [Cathrine] Christensdatter. LV: Christen Hald i Asferg. B:
1) Anne Cathrine Nielsen 4.
FM: farbror Anders Pedersen Tobberup i Asferg.
Skiftet er indført i Nørhald, Støvring og Galten herreders skifteprotokol
5) Vielsesattest Asferg 5.11.1853 for Maren Christensdatter, enke efter Niels Pedersen Tobberup og Johan Peder Hansen
6) Adkomstdokumenter 1854.

2279    Adelus Tobiasdatter ( -1689), gift med Hans Pedersen Nakskov i Ålborg
1)) Skifte 7.5.1689 efter Adelus Tobiasdatter i Ålborg.
E: Hans Pedersen Nakskov, rådmand og købmand. B:
1) Peder Hansen Nakskov 20
2) Johanne Hansdatter Nakskov 18
3) Tobias Hansen Nakskov 15
4) Anne Sofie Hansdatter Nakskov 11
5) Kirsten Hansdatter Nakskov 8.
Desuden nævnes afdødes bror Jacob Pedersen i Nakskov.
(Skiftet er indført i Ålborg Byfoged originale skiftebreve 1688-1689 no.189 lbnr.1238).

2280    Nikolaj Peder Toft (1801- ), skrædder, premierløjtnant ved borgervæbningen i Kolding
1) Beskikkelse 12.11.1833 for skrædder Toft at være premierløjtnant ved borgervæbningen i Kolding.

2281    Peder Toft ( -1820), skrædder i Kolding
1) Skifte 18.4.1820 efter Peder Toft, skrædder i Kolding, der døde 21.1.1830.
E: Johanne Caroline Toft. LV: Melby, kollektør i Kolding. B:
4) Marie Elisabeth Toft 20
5) Nikolaj Peder Toft 19
6) Petrea Toft 17.
FM: fars næstsøskendebarn C. Dyring, maler i Kolding.
Første ægteskab med Ingeborg Møhl. B:
1) Maren Toft 28, på Augustenborg
2) Nikoline Toft 26., hos kammerråd Møhl i København
3) Hedvig Toft 24, på Augustenborg.

2282    Susanne Tafteberg, tjenestepige fra Nysogn på Holmsland
1) Skudsmål begyndt 6.5.1784 for Susanne Tafteberg, der har tjent 5 år på Bramminge Hovedgård.

2283    Christian Tolstrup (1753-1814), byfoged i Fåborg og herredsfoged i Salling herred
1) Panteobligation 1.11.1806 fra Christian Tolstrup, byfoged i Fåborg og herredsfoged i Salling herred med pant i Plagetoft på Viborg mark, som han har arvet efter sin far Jochum [Frederik] Tolstrup i Viborg, [skifte Viborg byfoged 26.2.1796 lbnr.1574].

2284    Christian Tolstrup ( -1817) til Sødal i Rødding sogn i Nørlyng herred
1)) Skifte 17.6.1817 efter Christian Tolstrup til Sødal.
E: Anne Elisabeth Friisenberg. LV: Jespersen, etatsråd og ridder. A:
1) far Ulrik Tolstrup, byfoged på Hald.
Enkens første ægteskab med [Henrik] Friisenberg, [død 30.5.1810].
Skiftet er forrettet af Fjends-Nørlyng herredsfoged.

2285    Mathias Christen Tonboe (1749-1825), postmester i Viborg
1) To breve 1793 og 1810 til Mathias Christen Tonboe fra og angående hans kones morbror Vogn Wad, regimentskvartermester i Rendsborg og sidst i Glückstadt
2) Bevis 30.8.1791 for indskud i Den almindelige Enkekasse for postmester Tonboes hustru
3) Bevilling til uskiftet bo 16.9.1785 for Mathias Christen Tonboe, postmester og hustru Anne Christine Bruun i Viborg
4) Bestalling 27.2.1782 for Mathias Christen Tonboe at være postmester i Viborg
5) Private regnskaber 1786-1825
6) Dokumenter 1782-1821 vedrørende ejendomme i Viborg
7) Skattekvitteringsbog 1793-1811
8) Panteobligationer 1782-1814.

2286    Mikkel Christensen Topsager, gårdmand i Hvejsel sogn og hustru Nielsine Sørensen af Vindelev
1) Vielsesbrev 22.5.1875 for gårdmand Mikkel Christensen Topsager i Hvejsel by og sogn og pigen Nielsine Sørensen af Vindelev by og sogn.

2287    Peder Poulsen Torp (1815- ), murersvend i Randers
1) Dåbsattest Karby sogn for Peder Poulsen, født 22.4.1815, søn af Poul Pedersen og Marianne Pedersdatter i Torp i Karby sogn
2) Koppeattest 20.9.1822 for Peder 7 år gammel, søn af Poul Smed i Torp
33) Skudsmål begyndt 24.4.1830 for Peder, født 22.4.1815, søn af Poul Pedersen og Marianne Pedersdatter i Torp i Karby sogn
4) Bevis 7.12.1837 for Peder Poulsen Torp for bestået eksamen i eksercerskolen i Randers
5) Panteobligation 13.6.1842 fra Peder Poulsen Torp, arbejdsmand i Randers
6) Pantebrev 1.10.1844 fra Peder Poulsen Torp, murersvend i Randers
7) Kvittering 7.5.1847 for indløsning af pantebrev fra Peder Poulsen Torp, murersvend i Randers
8) Pantebrev 15.12.1850 fra Peder Poulsen Torp, selvejer i Randers
9) Opsigelse 8.6.1852 af pantebrev udstedt af Peder Poulsen Torp i Randers
10) Afskedspas 31.12.1852 for Peder Poulsen Torp, 38 år gammel, der har tjent 10 år som dragon og senere i forstærkningen.

2288    Christen Nielsen Torslev (1624-1698) kapellan og degn i Børglum, Vejby og Furreby og stedsøn Christen Chistensen Kræmer, degn samme sted
1) Kopi 16.5.1727 af kaldsbrev 10.7.1683 for Christen Nielsen Torslev, kapellan i Børglum, Vejby og Furreby, at være degn samme sted efter afdøde Søren Bertelsen [Aalborg] og efter hans død hans stedsøn Christen Christensen [Kræmer]. Underskrevet af Christian Reedtz til Børglumkloster
med bekræftelse 17.9.1684 fra Henrik Philipsen Bornemann, biskop i Ålborg stift
samt kaldelse 12.6.1688 af Christen Christensen i Frøkær som degn i Børglum, Vejby og Furreby
og klage fra Christen Christensen 16.5.1727 over ikke at have fri degnebolig i Frøkær.

2289    Ludvig Bartholin Toxværd, forvalter på Knivholt i Flade sogn
1) Forretningspapirer 1798-1807
2) Breve 1803-1805.

2290    Jens Peder Michael Christian Trap ( -1902), kæmner i Nykøbing Mors
1874-1885 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

2291    Hans Gotfred Tranberg (1796-1839), borgmester i Ribe og hustru Ingeborg Kirstine Eilschou (1814-1885)
1) Vielsesbrev 28.6.1833 for Hans Gotfred Tranberg, kancellisekretær, borgmester og birkedommer i Ribe og jomfru Ingeborg Kirstine Eilschou.

2292    Johannes Trellund (1669-1735), biskop i Viborg stift
1) Udkast til testamente uden dato for Johannes Trellund, biskop i Viborg stift. A:
a Det kongelige Universitetsbibliotek
b til kongens kirkers nødvendige reparation
c til kongens kirkers skoler
d et orgel til Viborg domkirke
e til bøger til fattige disciple i Viborg latinskole
f til Viborg hospital
g Viborg bys hus
h Viborg bys fattige enker.

2293    Poul Christian Trochmann (1797-1877), herredsfuldmægtig i Lysgård-Hids herreder
1) Private regnskaber 1835
2) Breve 1836
3) Bekræftelse 14.6.1845 for Christian Trochmann på den for rektor Jørgen Hansen under 29.7.1803 udfærdigede bevilling på et grubeværk i Hørup mølle i Hørup sogn

2294    Jens Christensen Troelsen (1784-1846), gårdejer i Assens i Falslev sogn. Første ægteskab med Anne Thorsdatter ( -1820). Andet ægteskab med Dorthe Sørensdatter
1) Skifte 16.3.1820 efter Anne Thorsdatter i Assens i Falslev sogn, død 15.2.1820.
E: Jens Troelsen. B:
2) Thor Jensen 2.
FM: morbror Søren Thorsen i Asens.
3) Ligprædiken over Anne Thorsdatter, begravet Falslev 22.2.1820, født i Hem by 1786, gift Hem 1815 med Jens Christensen Troelsen
4) Tingsvidne Gerlev-Onsild herredsting 29.10.1838, at Jens Christensen Troelsen var så svagelig, at han ikke kunne undvære sin værnepligtige søn Thor Jensens hjælp
5) Testamente 1846 for Jens Christensen Troelsen i Assens, døbt Assens 27.6.1784, søn af Christen Troelsen og Mette Jørgensdatter i Assens, gift 1815 med Anne Thorsdatter i Hem, død 15.2.1820. B:
a Christiane Jensdatter, født 27.6.1816, død 27.4.1817
b Thor Jensen, født 10.2.1818.
Andet ægteskab 29.6.1820 med Dorthe Sørensdatter i Assens.
Jens Christensen Troelsen døde 29.6.1846, 62 år gammel.
6) Ejendomspapirer 1813-1844
7) Regnskaber, regninger og kvitteringer 1814-1837
1) Breve 1820-1832

2295    Laurids Troelsen (1695-1746), hattemager i Viborg
1)) Skifte 27.1.1747 efter Laurids Troelsen, hattemager i Viborg.
E: Else Christensdatter. LV: Niels Jørgensen, hattemager i Viborg. B:
1) Maren Lauridsdatter 27
2) Troels Lauridsen 25
3) Anne Lauridsdatter 20
4) Margrethe Lauridsdatter 17
5) Kirsten Lauridsdatter 16
6) Niels Lauridsen 12.
FM: Laurids Trengsel, hattemager i Viborg.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.383B lbnr.793).

2296    T. W. Troelsen, toldkasserer i Gredstedbro i Jernved sogn
1) To breve 1824
2) Embedsregnskaber 1824-1827.

2297    Larsine Marie Trusel (1811- ); distriktsjordemoder i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev sogne
1) Beskikkelse 14.1.1842 af Larsine Marie Christensen, født Trusel 1811 i Ålborg by gift med gartner Jens Christensen, at være distriktsjordemoder i Ålborg amt i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev sogne i Års herred og i Sønderup i Hornum herred med vedhæftet eksamensbevis af 27.10.1841.

2298    Ses ikke.

2299    Jørgen Jensen Træde i Århus
1) Skøde af 24.4.1766 på en ejendom ved åen i Århus udstedt af Niels Johansen Bjøstrup i Århus til Jørgen Jensen Træde.

2300    Elias Tuxen (1710-1747), kunstmaler, udlært i København, død på Sødal i Rødding sogn i Nørlyng herred i Viborg amt
1) Regnskaber 1733-1747
2) Rejsepas 26.7.1734 for Elias Tuxen, skildrer af profession, for en rejse fra København til Ålborg.
3) Lærebrev 27.7.1734 for Elias Tuxen, som udlært skildrer hos Johannes Bøhling i København.
Litteratur: En præstegård i Himmerland og dens beboere ved år 1700 ved A. Tuxen i Fra Himmerland og Kær herred bind 2. Heri side 381: Elias Tuxen, hjemmedøbt 20.8.1710, død ugift på Sødal ved Viborg, begravet Rødding 18.7.1747, søn af Peder Sørensen Tuxen, præst i Kornum og Løgsted, [skifte Slet herred gejstlig 3.6.1737 lbnr.33 og Cathrine Hansdatter Figenskov].

2301    Hans Tved, skriverdreng hos Hans de Hoffmann i Fredericia
1) Brev 23.6.1782 fra Hans de Hoffmann i Fredericia til en rådmand i Vejle angående Hr Winthers søstersøn Hans Tveds fortsatte tjeneste som skriverdreng hos Hans de Hoffmann.

2302    Else Nielsdatter Tvede (1686-1745), gift med borgmester Mathias Hecklau ( -1765) i Viborg
1) Skifte 6.6.1752 efter Else Nielsdatter Tvede i Viborg.
E: Mathias Hecklau, kaptajn, borgmester og tolder.
Ingen børn.
[Første ægteskab med Zacharias Jacobsen Baudelin, præst i Vroue og Resen, skifte Fjends herred gejstlig 2.3.1716 lbnr.19].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 31.3.1745.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.591B).

2303    Peder Hansen Tvede (1801-1857), prokurator i Ribe, medlem af den grundlovgivende forsamling
1840-1850 Prokuratorsager. (1 pk).
(Ikke set).

2304    Søren Jensen Tydsk ( -1833), avlsbruger i Viborg
1) Fire gældsbeviser 1797 og 1798.

2305    Mathias Jensen Tydsk i Tvilum sogn
1) Pantebrev Viborg snapsting 24.6.1791.

2306    Søren Jensen Tødsø i Åsted sogn i Viborg amt, soldat i treårskrigen
1) Brev 18.8.1849 til Søren Jensen Tødsø fra A. Nørgaard i Tødsø
2) Brev 27.12.1853 til Søren Jensen Tødsø i Åsted sogn fra Peder Nikolajsen i Ringe.

2307    Anders Poulsen Tøfting i Vester Torup sogn i Thisted amt og hustru Christine Marie Christensdatter Willemoes
1) Bevilling 4.2.1774 for Anders Poulsen Tøfting i Vester Torup sogn i Thisted amt og hustru Christine Marie Christensdatter Willemoes at side i uskiftet bo.

2308    Poul Tøfting ( -1847), til Tandrup i Bested sogn i Tisted amt
1) Eksamensbevis fra Det juridiske Fakultet 2.5.1788 for Poul Tøfting
2) Breve og obligationer 1788-1846.

2309    Hans Steenfeldt Tønnesen (1800- ), tjenestekarl, født i Hals sogn, bosiddende i Asferg sogn
1) Dåbsattest for Hans Steenfeldt, født 8.10.1800 og døbt 23.11.1800, søn af Tønnes Christensen, skoleholder i Hals og Gertrud Marie Hagstrøm
2) Skudsmål begyndt 1818 for Hans Steenfeldt Tønnesen, født 8.10.1800, søn af Tønnes Christensen, skoleholder i Hals og Gertrud Marie Hagstrøm.

2310    Tønnes Tønnesen ( -1845), daglejer i Randers
1) Attest på skøde 5.11.1837 til Tønnes Tønnesen Ullits, der 27.1.1815 bliv gift med Kirsten Nielsdatter, enke efter Mads Jensen Winther, efter adkomst 18.6.1811 fra Niels Kirkegaard på det såkaldte Jordsmon i Randers

2311    Jens Poulsen Tørring ( -1791), gårdmand i Øster Tørslev sogn
1)) Skifte 1.8.1791 efter Jens Poulsen i Tørring, der døde 29.7.1791.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Andersen Krag. B:
1) Anne Jensdatter 3
2) Maren Jensdatter 1½.
FM: født værge Peder Poulsen.
Skiftet er indført i Gerlev og Onsild herreders skifteprotokol.

2312    Anne Marie Tørring ( -1791), husholderske hos stiftamtmand Sehested i Viborg
1) Skifte 3.1.1791 efter Anne Marie Tørring, ugift husholderske i Viborg.
Uden ægteskab med Buttenschøn, tidligere forpagter på Vinderup, nu kontrollør på Sjælland B:
1) Else Cathrine Buttenschøn, på Rydhave.
FM:
1 Severin Møller i Viborg
2 [Christoffer Bentsen] Mulvad, præst i Ejsing og Handbjerg.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.537, 538B, 548, 571B, 586B, 623, 625, 626, 646, 678B lbnr.1496).


2313    Vincent Tørslev (1761-1813), kræmmer og prokurator i Viborg
1) Brev 16.8.1798
2) Regning Viborg 10.6.1814.

2314    Michael Hansen Tørsleff (1737-1797), prokurator i Viborg og hustru Bodil Johanne Funder ( -1815)
1½762-1814 Breve, lejekontrakter, gældsbeviser, prokuratorsager, inventarlister, opskrifter, gravskrift, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

2315    Ferdinand Tøttrup (1765-1825), herredsfoged i Middelsom-Sønderlyng herreder
1) Breve til Ferdinand Tøttrup 1823-1824
2) Regning 27.2.1804 fra Hoff i Pederstrup
3) Revision af afdøde Ferdinand Tøttrups efterladte papirer.

2316    Niels Lauridsen Taaning, toldbetjent, senere købmand i Hobro og hustru Anne Rasmusdatter
1) Ejendomspapirer 1770-1806
2) Gravskrift

    [Til oversigten]