Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

J    [Til oversigten]  


874    Niels Ibsen ( -1728), købmand i Holstebro, ejer af Tviskloster i Tvis sogn
1) Opbudsbo 26.6.1727 hos Niels Ibsen til Tviskloster.

875    Poul Ibsen, købmand i Ålborg
1) Værgemålsregnskab 1680-1703 for arv til Dorthe Hansdatter for arv efter far Hans Christensen i Ålborg, aflagt 28.4.1703 af hendes formynder Poul Ibsen, købmand i Ålborg
2) To breve 30.12.1703 og 11. maj uden år fra Dorthe Hansdatter til Poul Ibsen i Ålborg
3) Brev 28.4.1702 fra Poul Ibsen i Ålborg til Dorthe Hansdatter.

876    Laurids Ilstorph (1685-1747), byfoged i Ålborg
1731-1733 Retsakter. (1 pk).
(Ikke set).

877    Christian Frederik Ingerslev (1764-1841), Præst i Gylling
1793-1838 Dag- og regnskabsbog, regninger og kvitteringer (1 pk).
(Ikke set).

878    Hans Peder Ingerslev (12762-1830), prokurator, vejer og måler, rådmand i Århus. Ejede og udparcellerede godserne: Øland i Harring sogn, Østergård i Fjellerup sogn, Rugård i Rosmus sogn, Høgholm i Tirstrup sogn og Silkeborg
1791-1830 Godsarkivalier, regnskaber, breve, breve, snapstingsforretninger, sager vedrørende et kanalprojekt fra Silkeborg til Århus, embedspapirer, prokuratorsager og skiftepapirer. (49 pk).
(Ikke set).

879    K. Ingerslev, enkefrue i Århus
1) Brev uden dato til enkefrue K. Ingerslev i Århus fra sønnen Andreas.

880    Ludvig Jacob Christian Ingerslev (1864-1930), valgmenighedspræst i Odense, og hustru Gunhild Margrethe Valeur, født 1864 i Ulfborg sogn
1) Sangblad ved bryllup 3.7.1890 på Nørre Vosborg for cand. theol. Ludvig Ingerslev og Gunhild Margrethe Valeur
2) Sangblad ved bryllup 28.3.1919 for Ida og Ejner
3) Sangblad ved bryllup 4.4.1922 for Lulle og Svend
4) Sangblad 4.9.1917 ved hjemmets farvel til Cecilie.

881    Christian Ibsen (1876- ), viceskoleinspektør, formand for menighedssygeplejen i Ribe
1914-1925 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

882    Maren Isaksdatter i Tolstrup sogn
1) Afskrift af Børglum herreds justitsprotokol 22.6.1675, hvor 14 navngivne personer var stævnet og dømt til at betale en gæld til arvinger efter Maren Isaksdatter i Tolstrup.

883    Anne Marie Isager, ejer af Dalsgård i Hørup sogn
1) Afskrift af Testamente 27.8.1874 for Anne Marie Isager, kaldt Anne Marie Dalsgaard efter sin plejefar Mikkel Dalsgaard, der ejer Dalsgård efter plejeforældrenes testamente af 22.11.1851. A:
1) frøken Mette Marie Jespersen, datter C. M. Jespersen, herredsfoged i Hatting herred
2) brorsøn Andreas Isager, snedker i Århus
3) brorsøn Christian Isager i Frederikshavn.

884    Peder Isager, købmand i Ringkøbing og ejer af Hindsels i Hvidbjerg sogn i Thisted amt
1) Forlig 6.12.1755 mellem Peder Isager og Knud Christian Hee som prokurator for Hvidbjerg menighed
2) To obligationer af 1751 og 1774.

885    Johan Georg Iversen (1822- ), tobaksfabrikant i Kolding
1798-1888 Ældre ejendomspairer, bevillinger, lærebrev, panteobligationer, skattekvitteringsbog, madopskrifter, gode råd om rævejagt med mere. (1 pk).
(Ikke set).

886    Nikolaj Immanuel Iversen (1825- ), dimitteret fra Lyngby Seminarium i Lyngby sogn i Randers amt, lærer i Jerup i Elling sogn
1851-1853 Stilebøger fra seminarietiden. (1 pk).
(Ikke set).

887    Niels Vejlgaard Iversen, købmand i Tarm i Egvad sogn
1) Brev 18.12.1899 til Niels Vejlgaard Iversen i Tarm fra Kreditforeningen for Danmark i København med opfordring til selv at erklære sig konkurs
2) Kvitteringer


888    Ses ikke

889    Benjamin Jacob, købmand i Viborg
1) Lejekontrakt 26.12.1791, hvor madam Vinding udlejer sin gård på Bradepanden nr.2 til Benjamin Jacob, købmand i Viborg
2) Kvitteringer.

890    Else Jacobsdatter g.m. Mads Jensen i Østerlund i Idum sogn
1) Skifte 19.2.1837 efter Mads Jensen i Østerlund i Idum sogn, der døde 4.4.1834. A:
1) bror Peder Jacobsen i Illerup, død. 4B:
a Jacob Pedersen i Nyby i Sinding sogn
b Niels Pedersen i Sindinglund
c Jens Pedersen i Vind
d Karen Pedersdatter i Mørup
2) bror Jens Pedersen i [Nørre] Felding sogn, død. 1B:
a Karen Jensdatter g.m. Niels Madsen Uhrenfeldt i [Nørre] Felding
Enkens testamente af 20.6.1835. A:
1) Peder Christensen, som eneste arving, der overtager gården.

891    Maren Jacobsdatter ( -1841), enke efter Christen Lauridsen, avlsbruger i Viborg
Skifte 29.11.1841 efter Maren Jacobsdatter i Bradepanden i Viborg, der døde samme dag.
Enke efter Christen Lauridsen. B:
1) Kirstine Marie Christensdatter 17.
FM: Christian Løgstrup, murer.

892    Aage Jacobsen, (1917-1980) i Viborg, sognerådskonsulent for Viborg amt
1953-1980 Embedspapirer, biografi, avisudklip og scrapbog. (2 pk).
(Ikke set).

893    Frands Jacobsen, købmand i Holstebro
1) Borgerskab 28.11.1815 for Frands Jacobsen som købmand i Holstebro
2) Varefortegnelse.


894    H. C. Jacobsen, boghandler i Randers
1) Udskrift af forligelseskommissionsforhandlingsprotokollen 24.3.1859 mellem H. C. Jacobsen, boghandler og Hammershøj, maler angående betaling.

895    Johan Jacobsen (1777-1840), kedelfører og brændevinsbrænder i Nørre Sundby
1816-1842 Regnskabskladdebog med indlagte breve, kontrakter med mere. (1 bd).
(Ikke set).

896    Jean Georg Christian Valdemar Jacobsen ( -13.9.1943), manufakturhandler i Ringkøbing
1) Lejekontrakt 1.5.1894, hvor enkefru Kollerup udlejer en lejlighed i sin ejendom i Nygade til Valdemar Jacobsen, købmand i Ringkøbing
2) Lejekontrakt 1898 hvor Valdemar Jacobsen, købmand i Ringkøbing udlejer møbler og andet inventar til Jacob Møller Hanskilde
3) Næringsbrev 30.8.1899 for Jean Georg Christian Valdemar Jacobsen i Tarm
4) Kontrakt 11.5.1907 om motorbådsfart til og fra Engforeningen Sommerlysts eng på Holmslandsiden af Vonå
5) Kontrakt 5.2.1923 om leje i 49 år af jordlod i Nørre Lyngvig i Nysogn til N. K. Christensen i Hørdum og salg til N. K. Christensen af på samme grund stående bygning: Turisthotellet, der ejes af Valdemar Jacobsen og L. C. Andersen, urmager, begge i Ringkøbing

897    Kirsten Marie Jacobsen, født Poulsen, jordemoder, gift med husmand Peder Jacobsen i Vejrum sogn
1) Lærebrev 23.5.1870 for Kirstine Marie Poulsen,. født Poulsen.

898    Las Jacobsen i Møldrup i Astrup sogn i Ålborg amt og hustru Mette Sørensdatter
1) Skudsmål 21.9.1645 for Las Jacobsen og hustru Mette Sørensdatter i Møldrup i Astrup sogn i Hindsted herred udstedt og forseglet af 12 grander i Møldrup:
1 Jens Ofen
2 Jens Christensen
3 Anders Bertelsen
4 Christen Lausen
5 Søren Lausen
6 Peder Sørensen
7 Jens Lausen
8 Peder Nielsen
9 Christen Nielsen
10 Jens Johansen
11 Jens Mikkelsen
12 Rasmus Pedersen.
(En del af bylavets medlemmer er nævnt i Himmersyssel matrikel 1665).


898A    Niels Jacobsen i Århus
1) Fæstebevis 18.5.1907 fra Århus fæstekontor for Niels Jacobsen som karl til alt forefaldende arbejde hos proprietær Jørgensen i Højbygård med fri rejse fra Århus til pladsen.

899    Peder Pedersen Jegstrup ( -1751), daglejer i Viborg
1) Skifte 20.7.1751 efter Peder Jegstrup i Viborg.
E: Anne Gregersdatter. LV: Niels Mammen, klejnsmed i Viborg. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Christian Alstrup i Viborg
2) Maren Pedersdatter g.m. Jens Rybjerg, skræddersvend i Viborg
3) Abelone Pedersdatter 27
4) Mette Pedersdatter 23.
Registrering 20.6.1751.
(Skiftet indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.568B lbnr.846).

900    Hans Jørgensen Jelling (1647-1734), præst i Øster Nykirke og Give
1) Arveafkald 25.10.1727 fra Mette Hansdatter g.m. Jens Pedersen Boller i Bredstrup
for arv efter mor Kirsten Lauridsdatter
til far Hans Jørgensen Jelling, præst i Øster Nykirke og Give.

901    Christiane og Margrethe Jensdatter i Lyne sogn
1) Brev Ås 8.2.1837 til Margrethe Jensdatter i Lyne Kro fra en søster
2) Brev Rampes 16.6.1847 til Christiane Jensdatter fra J. Jacobsen.

902    Inger Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Idumlund i Idum sogn
1) Skifte Stenumgård gods 18.5.1774 efter Inger Jensdatter i Idumlund i Idum sogn.
E: Søren Nielsen. A:
Søskendebørn:
1) Birgitte Bertelsdatter g.m. Niels Christensen i Falsig i Navr ved søn Bertel Nielsen i Falsig, hvis far var bror til afdødes mor
2) Maren Andersdatter g.m. Laurids Tinggaard i Kronborgdige i Vejrum sogn, begge døde, hvis mor var søster til afdødes mor. 5B:
a Laurids Lauridsen i Nørgård i Gimsing sogn
b Else Lauridsdatter i Holstebro
c Lisbeth lauridsdatter i Sir
d Johanne Lauridsdatter g.m. Christen Madsen Navrsgaard i Fovsing
e Anne Lauridsdatter i Kronborgdige i Vejrum sogn
3) Knud Villadsen i Nørlund i Måbjerg sogn og dennes søster
4) Kirsten Villadsdatter g.m. Laurids Madsen i Sivekær i Gudum sogn.
Afdøde døde 20.4.1774.
(Skiftet indført i Stenumgård gods skifteprotokol 1733-1796 fol.85B).

903    Johanne Jensdatter ( -1843), enke efter øltapper Poul Juul (1750-1816) i Viborg
1) Skifte 1.7.1843 efter Johanne Jensdatter i Viborg.
E: Poul [Christensen] Juul, øltapper, [død 29.4.1816]. B:
1) Frederik Poulsen Juul, avlsmand, død. 2B:
a Poul Frederiksen 16
b Hans Frederiksen 14.

904    Jørgine Jensdatter (1842- ), datter af gårdmand Jens Jørgensen i Åstrup i Rårup sogn
1) Koppeattest Horsens 22.6.1853 for Jørgine Jensdatter, datter af Jens Jørgensen i Åstrup, 11 år
2) Skudsmål for Jørgine Jensdatter, datter af Jens Jørgensen og Bodil Marie Jensen, født 3.6.1842 i Rårup sogn.


905    Maren Jensdatter ( -1722), gift med hosekræmmer Poul Mikkelsen Navntoft i Viborg
1) Skifte 4.7.1722 efter Maren Jensdatter i Viborg.
E: Poul Mikkelsen Navntofte. B:
1) Maren Poulsdatter 34
2) Birgitte Poulsdatter g.m. Niels Jensen Thisted i Viborg
3) Mikkel Poulsen 27.
Registrering 26.6.1722.
(Skiftet er indført Viborg byfoged skifteprotokol 1722-1730 fol.370B lbnr.370)
2) Afkald Viborg 5.3.1723 fra
Maren Poulsdatter g.m. Gert Jensen Knott
for arv efter mor Maren Jensdatter, skifte 4.7.1722
til far Poul Mikkelsen Navntofte.
Desuden nævnes hendes bror Mikkel Poulsen Navntofte.

906    Maren Jensdatter gift med Laurids Sørensen, gårdmand i Idumlund i Idum sogn
1) Udskrift af Ulfborg-Hind herreders skifteprotokol af skifte 19.5.1820 efter Maren Jensdatter i Idumlund.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Søren Lauridsen 6.
FM: morbror Christen Jensen i Sønderbæk i Idum sogn.

907    Jensen
1) Brev Nygård 10.3.1859 til Jensen fra Svend Poulsen, der beklager ikke at være kommet til Randers marked.
(Svend Poulsen bor formentligt i Lyngby sogn på Djursland).

908    Jensen, kontorist på Skærpinggård, [formentlig i Kettrup sogn i Vester Han herred, hvor Han herredernes tinghus lå)
1) Brev 12.8.1866 fra præsten i Aggersborg med udskrift af Aggersborg kirkebog 4.2.1794 døbt Christen Levitsen, søn af Anders Bruun og Karen Nielsdatter i Ullerup,
med kommentaren at "denne udskrift næppe kan hjælpe Christian Levisen Andersen til at blive Anders Christensen Bruuns søn".

909    Anders Jensen (1877- ), købmand i Vejle og hustru Hulda født Gotlieb
1872-18926 Skudsmålsbog, soldaterpapirer, vielsesbrev, lærebrev, borgerbrev, anbefaling, forsikringspapirer, kontrakter, avisudklip, inventarfortegnelse og regnskab. (1 pk).
(Ikke set).

910    Anders Jensen, pottemager i Randers
1) Obligation Randers 1.5.1775 fra Anders Jensen, pottemager i Randers til Rasmus Thomsen i Harridslev
2) Obligation Randers 29.6.1801 fra Anders Jensen, pottemager i Randers til Randers Amts overformynderi i Dronningborg birk.

911    Anders Jensen i Starup i Øster Starup sogn
1) Gældsbrev Starup 4.5.1777 fra Anders Jensen i Starup til Erik Nielsen i Hesselballe.

912    Anders Madsen Jensen (1814- ), skipper i Horsens
1) Koppeattest Horsens 30.7.1816 for Mads Andersens søn Anders, 2 år gammel
2) Hans Peder Betak i Horsens udnævner 1862 toldassistent Rosendal i København som formynder for sin bror Frederik Vilhelm Betak
3) Fuldmagt Horsens 4.12.1862 til F. J. Betak, ostehandler i København til at modtage renten af Det Dysforiske Legat fra Københavns overformynderi fra:
a Abraham Hansen Betak
b Isak Hansen Betak
c Hans Henriksen Betak
d Anne Cathrine Betak g.m. Anders Jensen
4) 2 kvitteringer fra Brandforsikringen 1.4.1874 og 1.10.1874.
5) Skøder Horsens 20.9.1819, 12.8.1819 og 22.11.1853
6) Regninger.

913    Anne Kirstine Jensen i Skæve sogn
1) Kongelig separationsbevilling 13.5.1857 for Anne Kirstine Jensen af Smågårdene i Skæve sogn efter bevilling af 31.3.1854 at være separeret fra sin mand Hans Christian Hansen, murersvend i Ålborg.

914    Bertel Holm Jensen, værnepligtig i Ulfborg sogn
1) Permissionspas Fredericia 11.9.1857 for underkorporal Bertel Holm Jensen, der hjempermitteres til Ulfborg by.


915    Christen Holtet Jensen i Dronninglund
1) Frihedspas Dronninglund 7.12.1774.

916    Christen Jensen (1788- ), Asferg sogn
Udygtighedspas Randers 13.8.1807 for Christen Jensen, født i Asferg sogn, 29 år gammel, forvokset og derfor uduelig til al krigstjeneste.


917    Christen Jensen i Snæbum sogn
1) Boopgørelse Hobro 18.8.1742 for Christen Jensen af Snæbum.

918    Christian Jensen (1832-1840), en dreng i pleje i Ølby degnebolig
1)) Skifte 24.4.1840 efter Christian Jensen, der er i pleje hos skolelærer Ejsing i Ølby. A:
1) mor Anne Kirstine Danielsdatter g.m. Peder Grydholt i Linde i Asp sogn
2) halvsøster Johanne Marie Jensen, født af afdødes mor uden ægteskab.
3) halvsøster Caroline Pedersdatter
4) halvbror Marinus Ingefred Pedersen 6 mdr.
Afdødes far har aldrig været kendt.

919    Christian Anton Jensen (1860-1934), præst i Bjerring og Mammen og præst i Storring, Stjær og Galten fra 1894, og hustru Anne Marie Lautrup
1) Tienderestancer 1893-1895 for Bjerring og Mammen sogne
2) Breve 1894 med efterfølgeren i embedet
3) Breve 1894 vedrørende udnævnelsen som præst i Storring, Stjær og Galten
4) Breve 1895 vedrørende indsamlingen blandt præster til Københavns Kirkefond
5) Breve 1896-1898 vedrørende flytningen af Storring præstegård
6) Breve 1924-1925 vedrørende Foreningen af gamle elever fra Haderslev By og Omegns Realskole og deres sammenkomster
7) 1895-1896, forskelligt.

920    Elisabeth Jensen (1876-1938) født Wulf, gift med Jens Peder Jensen (1861-1924), præst i Karby
1920-1935 Dagbøger (2 bd/pk).
(Ikke set).

921    Frederik Jensen, arkitekt i Viborg
1) Breve og beskrivelser angående ombygning og nyt centralvarmeværk i Det danske Hedeselskabs bygning i Viborg.

922    Hans Jensen, værnepligtig ved søværnet
1) Læderindbundet kontrabog 1812-1827 for søvant Hans Jensen

923    Helm Gothard Jensen, forvalter på Højbygård i Tågerup sogn på Lolland
1) Bevilling til uskiftet bo for Helm Gothard Jensen, forvalter på Højbygård på Lolland efter afdøde hustru Anne Kirstine Thonbo, [begravet Tågerup 24.4.1798].
(Slutningen af bevillingen med dato mangler).

924    Iver Jensen i Håstrup i Smidstrup sogn
1) To indfriede gældsbreve af 18.2.1786 og 27.11.1793.

925    J. Jensen, købmand i Viborg
1) Gældsbrev Vestervigkloster 27.6.1836.

926    J. C. Jensen, snedker i Nibe
1891-1902 Regnskabsbog. (1 bd).
(Ikke set).

927    Jens Jensen fæster i Plovstrup i Tørring sogn
1)) Skifte Hvolgård gods 28.8.1779 efter Jens Jensen i Plovstrup i Tørring sogn.
Trolovet med Abelone Pedersdatter i Lem sogn og by. A:
1) mor Else Lauridsdatter. LV: Anders Lauridsen i Vindelev
2) bror Laurids Jensen i Ølholm
3) søster Karen Jensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Haustrup
4) søster Maren Jensdatter g.m. Peder Terkildsen i Fløjstrup.
(Skiftet er indført i Hvolgård skifteprotokol 1775-1813 fol.24B og 72B, lbnr.289).

928    Jens Jensen ( -1896), garver i Viborg og hustru Amalie Jensen, født Dollerup ( -1914)
1)) Gældsbevis Viborg 6.6.1854 for Jens Jensen, garver i Viborg til Viborg Domkirke
2)) Udskrift af Viborg købstads skifteprotokol 20.11.1914 skifte efter Amalie Jensen, født Dollerup, død 8.6.1914, enke efter Jens Jensen, garver i Viborg, død 10.7.1896. B:
 Christine Jensen g.m. Charles Sørensen, forretningsbestyrer i Chicago
2) Petra Marie Agnes Jensen i Viborg, der ægter Hans Anders Nielsen, smed i Viborg
3) Jens Christian Jensen, cigarmager i Härnösand i Sverige
med bilag.

929    Jens Jensen i Store Sjørup i Estruplund sogn.
1) Kvittering Stenalt 28.7.1785, for 100 rdl som Søren Madsen, skriver i Sjørup har indsat for sin stedsøn Jens Jensen i Stenalts kasse til 4 % pro anno.

930    Jensine Severine Kirstine Jensen (1846-1898) i Borbjerg sogn
1) Frierbrev 11.7.1869 fra Oluf Jensen, soldat i Viborg.


931    Kjeld Jensen (1840-1891), læge i Østbirk sogn
1) Dokumenter ved skiftet efter ham.

932    Christen Hvelplund Jensen, (1895- ), lærer i Hover sogn i Ulfborg herred, lærer i Engum fra 1933
1) Bevis 14.7.1914 for afsluttende lærerprøve ved Silkeborg Seminarium
2) Kaldsbrev 29.1.1920 for Christen Hvelplund Jensen at være førstlærer i Hover i Ulfborg herred
3) Ribe biskop bevidner 24.6.1921 at Christen Hvelplund Jensen er ansat som førstelærer i Hover
4) Kaldsbrev 1.4.1933 for Christen Hvelplund Jensen at være førstelærer i Bredal skole i Engum sogn
5) Haderslev biskop bevidner 11.4.1933 at Christen Hvelplund Jensen er førstelærer i Bredal skole.

933    Laurids Jensen i Grundfør mølle i Grundfør sogn
1) Kongelig tilladelse 27.3.1861 for Laurids Jensen i Grundfør mølle til at holde værtshus med servering af alle slags spise- og drikkevarer og udskænkning af dansk øl og dansk brændevin indtil jernbanen mellem Århus og Randers er fuldført.

934    Laurids Christian Jensen (1782-1833), snedkerlærling i Ålborg, købmand i Thisted fra 1816
1) Opskrifter på fernis
2) Manuskripter og kladder til svar på et spørgsmål fra en landmand i Thy: Hvad er årsag til uldens lave pris?
3) Personlige papirer
4) Obligationer og gældsbreve
5) Sager vedrørende markedshandel, handelsbøger og kontokuranter.

935    Laurids Jensen
1) Brev skrevet Lørdagen før Sankt Martini 1561 af Marine Sørensdatter til Laurids Jensen fra Birkerød, der opholdt sig hos Morten Pedersen i Rævkærgård i Vedsted sogn i Kær herred.

Omslag med påskrift

Brevet

Bagsiden af brevet


936    Laurids Jensen ( -1643), præst i Beder
1) To kirkeværger og 5 navngivne mænd i Beder sogn har hørt Laurids Jensen fra Århus prædike i Beder kirke 5.2.1615 og ansat ham som kapellan hos Torkild Andersen, præst i Beder.


937    M. Jensen, værtshusholder i Randers
1) Udskrift af forligelseskommissionsprotokollen 12.12.1860 mellem M. Jensen, værtshusholder i Randers og Knud Nielsen, gasmester samme sted.

938    Ingeborg Marie Jensen, kaldet Rye, jomfru i Horsens
1) Boopgørelse i jomfru Rys bo
2) Købekontrakt 18.6.1892 fra Dorthe Kirstine Pedersen, født Andersen, enke efter klodsemager Christen Pedersen i Horsens til jomfru Ingeborg Marie Jensen kaldet Rye
3) Arveudlægsskøde af 18.6.1892 til Sofus Sørensen, fabriksarbejder i Horsens efter testamente 6.1.1894 for jomfru Ingeborg Marie Jensen, kaldet Rye i Horsens, død 2.4.1896
4) Opsigelse 5.6.1896 fra jomfru Ingeborg Marie Jensen (Rye)s dødsbo af gældsbevis for G. Waldmann, maskinarbejder i Horsens
5) Brev 13.7.1897 til bestyrelsen for Pleje- og Børnehjemsforeningen for Århus Stifts sydlige del fra Århus Stiftsøvrighed vedrørende jomfru Ingeborg Marie Jensen Rys legat for Pleje- og Børnehjemsforeningen for Århus Stift

939    Mette Kirstine Jensen i Ovtrup på Mors
1) Brev 27.12.1850 fra hendes bror Cort Jensen Fjallerslev, der lå som soldat på Dannevirke.
Heri nævnes hans bror Laust, Sidsel og lille Else.
(Dele af brevet er gengivet i artiklen: Morsingsk bondeliv o. 1860-75 af Kr. Søndergaard, Outrup i: Historisk årbog for Mors 1923 side 44-46).

940    Mikkel Jensen, tjenestekarl i Skanderborg
1) Skudsmål begyndt 15.11.1770 for Mikkel Jensen på Møldrupkrog gods, med tilladelse til at tjene i Skanderborg
2) Skudsmål for Mikkel Jensen, begyndt 13.4.1782.

941    Niels Jensen i Refs i Hurup sogn
1) Afkald 2.10.1780 fra
Ingeborg Nielsdatter og
Anne Cathrine Nielsdatter med Thomas Jensen i Ginnerup som formynder
for arv efter mor
til far Niels Jensen i Refs.

942    Niels Jensen, gårdmand i Meldgård i Borbjerg sogn
1) Kvittering Trabjerghus 13.12.1842 fra Jørgen Hansen til Niels Jensen i Tranbjerg i Borbjerg sogn for panteobligation, udstedt 11.4.1830.

943    Niels Jensen, gårdmand i Skals sogn
1) Fuldmagt 16.4.1824 fra Terkild Jensen, brygger i København til Niels Jensen, gårdmand i Skals til at modtage penge fra Anders Ulbjerg.

944    Niels Jensen i Egholt i Lejrskov sogn
1) Pas udstedt 15.12.1777 for Niels Jensen, født i Egholt i Lejrskov sogn og samtlige lægdsbrødre i Lejrskov lægd no.59. Underskrevet af
a Jeppe Pedersen
b Hans Jensen
c Jens Knudsen
d Mikkel Tullesen.

945    Niels Jensen i Andi i Skørring sogn
1) To tingsvidner Estrup birketing 22.9.1646 vedrørende salg af et øg, der var stålet fra Niels Jensen i Andi og som havde fået skåret bogstaverne N I i den højre hov.

946    Peder Hansen Jensen, styrmand i Sønder Ho
1) Søindrulleringspas 3.2.1797 for styrmand Jens Mikkelsen Knudsen og 2 matroser og en dreng i søetatens mandtalsrulle for Fanø, at rejse til Randers og fare med skipper Peder Hansen Ibsen fra Sønderho på hans fartøj.

2) Anbefaling 6.10.1796 fra Jørgen Pohlmann, kommandørkaptajn i søetaten og indrulleringschef for Vestjyllands distrikt af Peder Hansen Jensen, styrmand af Sønderho, der agter at søge borgerskab i Randers.

947    Peder Jensen, hestehandler i Viborg
1943-1949 Kvitteringer for hestehandeler. (1 pk).
(Ikke set).

948    Peder Christian Jensen (1841-2.11.1899), missionær på Grønland, senere præst i Nors og Tved
1) Kirke- og undervisningsministeriets skrivelse 9.5.1874 til Peder Christian Jensen om forflyttelse som missionær fra Upernavik til Frederikshåb missioariat.

949    Søren Jensen, kniplingshandler i Randers
1) Skattekvitteringsbog 1826-1862.

950    Søren Jensen i Feldballe sogn
1) Fripas og anbefaling 22.12.1754 fra Jørgen Fogh Wilster til Ryomgård for Søren Jensen, født i Feldballe.

951    Søren Jensen ( -1769), gårdfæster i Nørre Vrå i Vrå sogn
1) Fæstebrev 12.1.1743 for Søren Jensen, født i Brødslev i Ingstrup sogn for de steder i Nørre Vrå i Vrå sogn som Jens Sørensen fradøde
2) Skiftebrev 2.1.1770 efter Søren Jensen i Nørre Vrå, der døde 31.12.1769.
E: Malene Villadsdatter. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Maren Sørensdatter
FM: farbror Jens Jensen i Brødslev i Ingstrup sogn.
Enkens første ægteskab med Jens Sørensen. Arv til B:
1) Maren Jensdatter g.m. Simon Simonsen i Stenvad i Vrå sogn på Boller gods
2) Villads Jensen 36 i Rønnebjerg i Vrejlev sogn
3) Else Jensdatter
4) Anders Jensen 28
5) Karen Jensdatter i Vrå præstegård
6) Mette Jensdatter. død. Hendes børn.
Jens Sørensens første ægteskab med Maren Lauridsdatter. Arv til B:
1) Søren Jensen i Brødslev.

952    Søren Jensen (1755- ), udlært skrædder, kromand i Skelund sogn og hustru Dorthe Nielsdatter
1) Dokumenter udtaget af skiftet efter hans enke Dorthe Nielsdatter i Kærby:
a manuskripter
b Regnskaber, regninger og kvitteringer
c Breve til Søren Jensen og Dorthe Nielsdatter
d Dåbsattest 5.3.1755 for Søren, søn af Jens Sørensen, postridtforvalter og Sofie Jensdatter
e Skudsmål Nyborg 6.4.1774 for Søren Jensen, skræddersvend i Nyborg
f Erik Rosenkrantz, baron af Holck udstedte fæstebrev Trudsholm 13.8.1775 for Niels Gedde fra København som kromand i Skelund efter Mads Nielsen
g Brev 20.6.1788 fra Søren Jensen på Trudsholm til Niels Gedde vedrørende salg af Skelund kro
h To gældsbeviser 1788 fra Søren Jensen i Skelund kro til Niel Gedde i Vrå mølle
i Tilsagn 28.5.1789 fra Niels Gedde om salg af Skelund kro til Søren Jensen på Trudsholm
j Brev 16.2.1791 fra Rasmus Lund i Randers om levering af brændevin, tobak og kaffebønner
k Brev 25.5.1792 vedrørende testamente for Søren Jensen og hustru Dorthe Nielsdatter i Skelund kro
l Skøde underskrevet Trudsholm 1.6.1802 fra Tycho von Ahrenstorff til Dronningborg til Søren Jensens enke Anne Nielsdatter på hendes iboende hus i Kærby
m Brev 4.2.1805 til amtet fra Søren Jensen angående indhegning af græsningslod
n Købekontrakt 16.2.1811 hvor Søren Jensen sælger Skelund kro til Christen Nielsen i Marienlyst med aftale om at opføre et aftægtshus til Søren Jensen og hustru

953    Søren Jensen ( -1837) i Birk i Mejrup sogn
1) Oversigt uden dato over adkomster og hæftelser.

954    Søren Jensen (1766-1838), gårdejer i Store Langhede i Dronninglund sogn
1771-1835 Breve, regnskaber, udskiftningspapirer, hoveriforretning, gældssager, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

955    Thomas Jensen (1817- ), skipper i Sebbersund i Sebber sogn
1) Dåbsattest Sebber 9.5.1817 for Thomas, født 9.5.1817, søn af Jens Barmer i Sebber sogn
2) Skudsmål begyndt 28.5.1832 for Thomas Jensen, født i Barmer 9.5.1817, søn af Jens Rasmussen, sognefoged og gårdmand og Anne Kirstine Sørensdatter
3) Koppeattest Horsens 11.7.1835 for Thomas, 5 år gammel, søn af Laust Olufsen i Lindved i Rårup sogn
4) Skøde Løgstør 28.2.1840 fra Niels Kjærs enke Anne Marie Lauridsdatters dødsbo, til svigersønnen Thomas Jensen
5) Kvittering for ½ % afgift af prisen for et hus i Sebbersund med skøde fra Niels Kjærs enke Anne Marie Lauridsdatters dødsbo, betalt af Thomas Jensen
6) Panteobligation Nibe 26.6.1842 for Thomas Jensen i Sebbersund
7) Kontrabog med Rasmus Knudsen Mørch i Ålborg.

956    Thor Jensen (1818- ), gårdmand i Assens i Falslev sogn
1) Indrulleringspas 3.11.1842 for Thor Jensen Assens i Randers
2) Skudsmål begyndt 1.5.1832 for Thor Jensen, født 10.2.1818, søn af Jens Christensen Troelsen og Anne Thorsdatter i Assens
3) Tre skøder 1846, 1851, 1858
4) Gældsbeviser.

957    Villum Jensen i Ålborg
1) Kvittering 2.4.1537 for årlig skyld fra ridder Joachim Lykke til Østrup [i Albæk sogn i Støvring herred, til Buderupholm i Buderup sogn på Fyn og til Skovsbo i Rynkeby sogn på Fyn, død 1541] til Villum Jensen i Ålborg.

Selv om årstallet 1537 er skrevet på bagsiden af kvitteringen med en noget nyere skrift, er det rette årstal nok 1531, ud fra dette dokument dateret 27.maj 1641, der er trykt i artiklen Den yngre asdalætten fra Øyestad. En kildekritisk studie af Per Reidar Christiansen, side 3-84 i: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Bind XLVI hefte 1, Oslo 2019.


958    Vilhelm Jensenius ( -1787), amtstuefuldmægtig i Thisted
1) Skøde Skive 1.11.1782 fra Oluf Andreas Torstensen, toldkontrollør i Skive til Vilhelm Jensenius i Thisted på to lodder bygsædeland på Thisted mark med adkomst efter skøde 14.4.1778 fra stedfar Mogens Skov, bogbinder i Thisted
2) Auktionsskøde 24.1.1782 på nogle jordlodder på Thisted mark, der ved auktionen 19.7.1780 i Peder Gandrup, podemester i Thisteds dødsbo blev solgt til Vilhelm Jensenius i Thisted
3) Værgemålsregnskab 7.5.1781 aflagt af Vilhelm Jensenius som formynder for jomfru Hammer
4) Værgemålsregnskab 30.6.1782 aflagt af Vilhelm Jensenius i Thisted som formynder for Elsebeth Magdalene Charlotte Hammer for den gave fra hendes forældre der tidligere stod hos hendes afdøde morfar Peder Nielsen Gandrup i Thisted
5) Værgemålsregnskab 18.4.1787 aflagt af Anne Margrethe, enke efter Vilhelm Jensenius i Thisted, der var formynder for Charlotte Amalie Hammer med ny formynder Laurids Frost, hospitalsforstander og skoleholder i Thisted. Som bilag nævnes blandt andet:
a Skiftebrev efter hendes far sluttet 17.11.1777
b Skiftebrev efter hendes mor Abelone Gandrup begyndt Aunsbjerg 18.1.1779
c Brev 10.11.1779 fra Lintrup Bech, byfoged i Vordingborg vedrørende arv efter faster Charlotte Amalie Hammer
d Skiftebrev efter morfar Peder Nielsen Gandrup i Thisted, begyndt 9.6.1780.

959    Jepmond, sejlmager, måske i Nykøbing Mors [eller i Ålborg]
1) To skrivelser 15.3.1864 og 28.7.1864 angående sejlmager Jepmonds opsyn med provianteringen af mandskabet på to opbragte skibe i havnen i Nykøbing Mors.

960    Cornelius Jepsen, købmand i Sejerslev sogn
1869-1914 Købekontrakt, skøder, lejekontrakt, panteobligationer, værgebeskikkelse og aktiebreve. (1 pk).
(Ikke set).

961    Jens Jepsen (1799-1869), husmand på Ringkøbing Mark
1)) Testamente Ringkøbing 9.4.1864 for Jens Jepsen. A:
1) Laurids Jepsen på Ringkøbing Mark
2) steddatter Else Pedersen og hendes uægte datter Petrine Mette Nielsine.

962    Jens Peder Lund Jepsen (1830- ), veteran fra 1864, husmand i Hjortlund sogn
1) Vaccinationsattest 30.7.1839 for Jens Peder Lund Jepsen i Hjortlund.
2) Tilladelse for Jens Peder Lund af Hjortlund at bære erindringsmedalje for deltagelse i krigen i 1864, udstedt af Krigsministeriet i oktober 1876
3) Dokumenter vedrørende fast ejendom 1859-1879

963    Jep Jepsen i Kolding
1) Tingsvidne Kolding Byting 4.4.1821 for Jep Jepsen i Kolding contra Poul Worck angående gælds betaling.

964    Jens Christian Jermiin ( -1833), degn og skoleholder i Åstrup sogn
1) Ansøgning 30.4.1799 fra Jens Christian Jermiin, degn i Åstrup om fri proces i retssag mod Jørgen Søborg, præst i Åstrup.


965    Niels von Jermiin (1750-1807), til Lønborggård i Lønborg sogn og Engelsholm i Nørup sogn
1) Rejsepas København 15.10.1774 for sekundløjtnant Nikolaj von Jermiin for en rejse fra Helsingør til regimentsdistriktet i Jylland med en velbespændt bondevogn
2) Rejsepas København 5.4.1777 for sekundløjtnant Nikolaj von Jermiin for en rejse til Pyrmont [i Niedersachsen]
3) To anbefalinger Ribe 30.12.1780 og Ribe 11.4.1781
4) Forsikringspolice 31.3.1790 for 3 skibe
5) Bevilling København 16.11.1792 til proklama for kaptajn Niels Jermiin til Lønborggård som eneste arving efter sin svigerfar kancelliråd Niels Hansen
6) Middel mod skab hos heste

7) Gravskrift over Niels von Jermiin:

Herunder hviler højædle og velbårne Hr. Niels von Jermiin
kaptajn af infanteriet,
herre til stamhuset Lønborggård, Lundenæs og hovedgården Engelsholm,
født på Avsumgård 2.7.1750,
indtrådte udi ægteskab 20.4.1787 med velædle jomfru Christence Hansen på Lønborggård,
hvilket ægteskab blev af Gud velsignet med en datter
velbårne frøken Nielsine von Jermiin, født 8.12.1795.
Han døde 23.10.1807.


Et snart udslettet navn for verden er de døde,
men hjerter, dem de vare dyrebare,
med ømhed deres billede bevare.

8) Mindedigt over Niels von Jermiin, [begravet Nørup 9.11.1807].
Bagpå står der: Velmente tanker til frue von Jermiin af oprigtig deltagende venner i Kollerup præstegård den 22.9.1808.
(Fremstillet af Peder Møller Grønlund, præst i Kollerup og Vindelev med familie).966    Thomas Just de Jermiin ( -1857) til Avsumgård i Vejrum sogn
1) Bevilling til uskiftet bo 15.5.1834 for Thomas Just de Jermiin til Avsumgård i Vejrum sogn efter afdøde hustru Sofie Wolf og hans umyndige børn og den mindreårige Jens Rudolf.

967    Ernst Henrik Jersing (1890-1952), cand. jur, dommerfuldmægtig i Brædstrup i Ring sogn
1920-1931 Papirer vedrørende hans virksomhed som juridisk konsulent ved ejendomshandler.

968    Maren Jespersdatter i Heltborg sogn
1) Dåbsattest 19.7.1819 for Maren, født samme dag, datter af Jesper Jensen Nørgaard og Johanne Bertelsdatter i Heltborg
2) Koppeattest 2.8.1823 for Maren, 4 år gammel, datter af Jesper Nørgaard i Heltborg
3) Skudsmålsbog begyndt Visborg præstegård 3.4.1834 for Maren Jespersdatter.

969    Mette Marie Bang Jespersen (1783-1852), enkefrue, konferensrådinde i Viborg
1) Lejekontrakt 15.10.1830 for enkefrue, konferensrådinde Jespersen af den lukkede stol no.3 i Viborg Domkirke.

970    Christian Magdalus Jespersen (1809-1873), overretsprokurator i Viborg
1) Brev København 30.4.1838 til overretsprokurator Jespersen i Viborg fra Dahl i København, i anledning af at C. J. Friis i Viborg er erklæret fallit.

971    Hans Jørgen Jespersen (1844-1933), landbrugskandidat, godsejer til Endrupholm i Vester Nykirke sogn
1) Breve og kvitteringer 1891-1892.

972    Jens Henrik Jespersen (1812-1884), folketingsmand, godsejer til Endrupholm i Vester Nykirke sogn
1) Breve og regninger 1856-1873.

973    Jesper Jespersen (1767-1829), cand. jur. konferensråd, justitiarius ved landsoverretten i Viborg og hustru Mette Marie Bang, død 1852
1) Fødselsdagsdigt 1827
2) Skøde
3) Akter i gældssager.

974    Claus Jessen i Kolding
1) Brev 23.11.1711 fra Gert Wolf i Vejle til ”Cher frere” med anmodning om at købe kjoleknapper og kamelhår, så det kan ligge klar ved hans hjemkomst til Kolding.

975    Hans Hansen Jessen, gårdejer i Agdrup i Sønder Bjert sogn
1) Mageskifteskøde Haderslev 19.11.1854 mellem Bodil Marie Lauridsdatter Sø g.m. Niels Mikkelsen Uldal i Ajstrup og Hans Hansen Jessen i Ajstrup.

976    Hugo Jessen i Århus
1) Vidnesbyrd 1907-1910 for Hugo Jessen, discipel i Marselisborg kostskole i Århus.

977    Johan Christian Jessen (1817-1884), rigsdagsmand, borgmester og byfoged i Horsens
1867-1883 Sager vedrørende jernbaneanlæg, arbejdsforhold og offentlige slagtehuse, avisudklip og diverse tryksager. (2 pk).
(Ikke set).

978    Maren Jessen, født Jensen (1849- ), distriktsjordemoder for Vejen og Læborg sogne
1) Lærebrev 5.6.1877 for Marie Jessen, født i Tistrup sogn 7.8.1849, 27 år, enke efter Jessen, husmand i Tistrup med udtalelser.

979    Helene Jochumsdatter (1808- ) i Randers
1) Dåbsattest Randers Sankt Morten 10.4.1808 for Helene, født 2.3.1808, datter af Jochum Danielsen og Karen Clausdatter
2) Koppeattest Randers 30.6.1811 for Helene Jochumsdatter i Randers, 4 år gammel
3) Skudsmål, begyndt 24.4.1821 for Helene Jochumsdatter, født i Randers 2.3.1808, datter af Jochum Danielsen og Karen Clausdatter.

980    Anne Margrethe Jochumsen i Viborg
1) Brev 28.1.1845 til Anne Margrethe Jochumsen i Viborg vedrørende påtegning af Købanhavns Magistrats skifteret.

981    Daniel Jochumsen, rebslager i Randers
1) Svendebrev 16.9.1833 for Daniel Jochumsen i Randers som rebslager.

982    Peder Jochumsen, sognefoged i Grårup i Ulstrup sogn
1) Beskikkelse 14.5.1880 for Peder Jochumsen i Grårup i Ulstrup sogn at være lægdsmand i lægd no.364 i Ulstrup sogn i 5. udskrivningskreds
2) Beskikkelse 9.3.1881 for gårdejer Peder Jochumsen i Grårup i Ulstrup sogn at være at være sognefoged for Ulstrup i Års herred.

983    Johanne, enke efter Niels Sørensen i Gjøl sogn
1) Brev 1.2.1773 til Johanne, enke efter Niels Sørensen i Gjøl sogn fra hendes dattersøn Svend Bondrup i Arendal i Norge, der har solgt det klæde som han havde fået tilsendt.

984    Anne Johansdatter ( -1746), enke efter Erik Jensen Haasum, handskemager i Viborg ( -1733)
1) Skifte 27.10.1746 efter Anne Johansdatter, enke efter Erik Jensen [Haasum], handskemager, [skifte Viborg 14.12.1733 lbnr.526].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.2.1746.
(Skiftet er indført Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol 334B lbnr.788).

985    Christen Peder Johansen, arbejdsmand i Vester Brønderslev sogn og hustru Theodora Mathilde Winther
1) Separationsbevilling af 28.2.1870 for Christen Peder Johansen, arbejdsmand i Vester Brønderslev sogn og hustru Theodora Mathilde Winther med udskrift af Hjørring amts forhandlingsprotokol 15.2.1800, hvor deres 3 børn nævnes:
a Johannes Christensen 8
b Peder Mandrup Christensen 5
c Christian Peder Christensen 3.

986    Hans Peder Johansen, avlsbestyrer på Klemstrup [i Marie Magdalene sogn]
1) Kvittering og vilkår 1900-1901

987    J. C. Johansen, ølkusk i Randers
1) Udskrift af forligelseskommissionens forhandlingsprotokol 28.2.1861, hvor J. C. Johansen, ølkusk i Randers, påtager sig at betale sin gæld.

988    Jan Holte Johansen (1878- ), skolelærer i Em sogn, fra 1909 i Vester Vamdrup i Vamdrup sogn og hustru Methea Christine Sørensen (1868- ) skolelærer i Vester Vamdrup
1881-1940 Breve, dagbøger, undervisningsmateriale, fotografier og personlige papirer. (23 pk).
(Ikke set).

989    Johan Johansen i Kolding
1) Skoleudskrivningsbevis 17.4.1832 efter eksamen 13.4.1832 for Johan Johansen, født 17.12.1819, søn af Jørgen Johansen, skomager og Karen Rasmine Møller i Kolding.

990    Torben Johansen
1) Svendebrev på tysk København 17.7.1776 for Torben Johansen, født i Helsingør, som murer efter tre års læretid hos murermester Niels Kirkerup.


991    Johan Peder Joensen, forpagter af Karup mølle i Karup sogn
1) Kvittering 18.5.1852 fra Blicher for forpagtningsafgift af Karup Mølle
2) Kvittering 16.6.1852 fra Blicher for forpagtningsafgift af Karup Mølle

992    Joen Joensen (1806-1881), cand. jur. byfoged i Ålborg
1) To breve 13.6.1870 og 25.7.1870 fra Ida Nees gift med eksamaineret juris Nees i Helsingør
2) To breve 1867 og 1868 fra Bendixen i København
3) Regninger.

993    Jacob Jonassen i Fiskbæk i Nørre Vium sogn
1) Regnskabsbog kaldt Tegnebog 1867-1881.

994    Thomas Josefsen (1758-21.11.1839), gårdejer i Øster Toftum i Heltborg sogn
1) Afkald 8.10.1796 fra Voldborg Josefsdatter g.m. Anders Frederiksen i Gammelbygård i Grurup sogn for arv efter far Josef Poulsen i Gammelbygård og efter mor Dorthe Thomasdatter, når hun dør, så at al arv efter hans hustrus forældre skal tilfalde hans hustrus bror Thomas Josefsen i Toftum.
Læst på Hassing-Refs herredsting 27.10.1796 og tilført skødebogen fol.267.
2) Testamente 6.10.1803 for Thomas Josefsen, ugift ejer og beboer af den halve Toftumgård i Heltborg sogn. A:
1) Mads Ejlersens enke Else Christensdatter Søndergaard i Refs i Hurup sogn
2) fars halvbror Poul Johansen i Tøving på Mors
3) fars halvsøster Sidsel Johansdatter i Tøving på Mors
4) søster Voldborg Josefsdatter g.m. Anders Frederiksen i Gammelbygård i Grurup sogn. 2B:
a Frederik Andersen
b Dorthe Marie Andersdatter
3) Vidnesbyrd begyndt 22.10.1804 for Thomas Josefsen, ugift i Gammelbygård i Grurup sogn
4) Brev 14.7.1831 fra [Laurids] Christensen, degn i Bedsted til Thomas Toftum med afslag fra præsten i Bedsted på at holde altergang for én person
5) Testamente 18.4.1838 for Thomas Josefsen i Grurup. A:
1) søster Voldborg Josefsdatter, død. 3B:
a Frederik Andersen
b Dorthe Marie Andersdatter
c Josef Andersen
6) Afkald Gammelbygård 21.11.1839 for arv efter Thomas Toftum fra:
a Frederik Andersen i Gammelbygård
b Dorthe Marie Andersdatter g.m. Søren Andersen i Toftum
c Josef Andersen i Gammelbygård
7) Gældsbeviser 3.6.1807, 2.2.1810, 11.7.1810, 24.6.1817.

995    Niels Christoffer Juul (1757-1838), præst i Bevtoft og Tislund
1746-1833 Optegnelsesbog og testimonium. (1 pk).
(Ikke set).

996    Inger Margrethe Juhler-Jensen (1935- ), datter af Juhler Jensen, frisør i Viborg
1) Bogen Mine venner. Erindringsbog og fødselsdagsalbum udfyldt med venners data og enkelte billeder 1945-1947


997    Anton Frands Just (1766-1829), godsejer, bogtrykker, redaktør og hospitalsforstander i Viborg
1770-1829 Personlige papirer, forretningspapirer, breve, regnskaber, manuskripter med mere (24 bd/pk).
Kun set pakke 6: Personlge papirer:
1) Silhuet af A. F. Just

2) Skitse til våben for A. F. Just og skitse til minde om venskabspagten mellem ham og Regine Christiane Lerche

3) Kobberstukket titelblad til digte af A. F. Just til Strandet

4) Øvelsestegninger af ansigter og hænder

5) Gloser til den hebraiske tekst og oversættelser til dansk og latin
6) Almanakker 1792-1800 med dagbogsoptegnelser

7) Marie Frederikke von Strickens testamente 1808 til fordel for A. F. Just
8) A. F. Justs privilegium 1808 på at udgive "Viborg Samler"
9) Papirer vedrørende skiftet efter Hans Henrik Jørgensen til Strandet og hans børns (A. F. Justs stedbørns) arv 1788-1803.

998    Iver Dam Tønnesen Just [1729-1788), præst i Vammen, Lindum og Bigum
1) Studentereksamensbevis Nakskov 20.5. 1747 på latin
2) Bevis for indskrivning på det teologiske fakultet i København 26.6.1751
3) Bevis for aflagt homiletisk prøve København 4.8.1751
4) Brev 22.3.1754 fra Niels Lang, søn af præsten i Dejbjerg antagelig til Iver Just
5) Auktionsforretning 19.5.1788 over møbler og løsøre i Vammen præstegård i dødsboet efter Iver Dam Just, præst i Vammen, Bigum og Lindum
6) Auktionsforretning 11.8.1788 over præstens korntiende i Vammen, Lindum og Bigum sogne med navnene på beboerne i de tre sogne og præstegårdens kornavl i dødsboet efter Iver Dam Just, præst i Vammen, Bigum og Lindum
7) Skifte 19.4.1788 efter Iver Dam [Tønnesen] Just, præst i Vammen, Bigum og Lindum.
E: Ingeborg Cathrine Friedenreich. LV: [Rasmus] Finderup, successor. B:
1) Antonius Fransiskus Just, født 26.2.1766
2) Marie Goische Just, født 8.1.1768
3) Johannes Friedenreich Just, født 22.10.1771
4) Dorthe Cathrine Just, født 31.1.1773
5) Ingeborg Foss Just, født 3.3.1775
6) Petrea Agnethe Just, født 1.12.1776
7) Christiane Annette Just, født 26.2.1778
8) Filippine Henriette Just, født 17.2.1780.
FM: født værge Nikolaj Nissen Just, by- og herredsfoged i Mariager.
Afdøde døde 19.4.1788.
(Skiftet indført Nørlyng herred gejstlig skifteprotokol 1788-1811 fol.19 lbnr.217).

999    Sidsel Justsdatter, enke efter Niels Sørensen i Sebbersund i Sebber sogn
1) Skøde 4.8.1841 fra Sidsel Justsdatter, enke efter fisker Niels Sørensen i Sebbersund i Sebber sogn til Peder Christian Nielsen
2) Kvittering Nibe 4.8.1841 for afgiften på ½ % af salget af ovenstående skøde
3) Lejekontrakt 23.9.1841 på 2 jordlodder i Sebbersund, som Hans Christian Krag, købmand i Nibe udlejer til Sidsel Justsdatter, enke efter fisker Niels Sørensen i Sebbersund
4) Tilladelse 19.1.1826 fra Ålborg Stiftamt for Sidsel Justsdatter, enke efter fisker Niels Sørensen i Sebbersund at sælge en del af hendes jord til byggeplads.

1000    Ses ikke.

1001    Just Justesen (1861-1948), lærer i Karup sogn
1) Bevilling 20.7.1896 fra Lysgård herredsprovsti for Just Justesen, skolelærer i Karup at få en måneds orlov for at deltage i et kursus i naturlære i København.

1002    Søren Justesen i Dalsgårde i Mammen sogn og hustru Kirsten Christensdatter
1) Dåbsattest 8.9.1748 døbt Kirsten i Vejrum kirke, datter af Christen Christensen i Lille Fuglsang.
2) Vielsesattest Vejrum kirke efteråret 1777 for Søren Justesen i Dalsgårde i Mammen sogn og Kirsten, datter af Christen Christensen i Lille Fuglsang i Vejrum sogn
Begge attester udskrevet 20.6.1801.

1003    Frederik Juul (1661-1721) til Villestrup i Astrup sogn
1) Skifte 31.1.1721 efter Frederik Juul til Villestrup i Astrup sogn.
E: Elisabeth Sehested. LV: Levetzau til Åstrup. B:
2) Jens Juul 11
3) Bernt Juul 10
4) Anne Kirstine Juul 9
5) Sofie Juul 7.
FM: morbror Niels Sehested, major ved Iver Nikolaj Sehested til Ørslev Kloster.
Første ægteskab med [Anne Due, skifte 1.9.1707 lbnr.22]. B:
1) Ove Juul 23.
FM: morbror Albert Christoffer Due til Torstedlund.
(Skiftet er indført i Ålborghus med flere amter skifteprotokol 1720-1726 fol.177B no.8, lbnr.45).

1004    Gravers Baadsgaard Juul (1806-1889), detaillist i Nykøbing Mors, forpagter af Nørregård i Dronninglund sogn, ejer af Hornskovgård i Tvilum sogn, hustru Henrikke Busch, samt sønnerne Andreas Juul og Hans Frederik Lukas Juul
1) skudsmål, attester, ejendomspapirer og borgerbrev

Vedlagt oversigt over indholdet


1005    Jens Michael Sørensen Juul (1831-1894), ejer af Hodal mølle i Hørby sogn i Ålborg amt
1757-1893 Breve, ejendomspapirer og ældre familiepapirer (1 pk).
(Ikke set).

1006    Rasmus Sørensen Juul (1773- ), degn i Vitved sogn
1) Kaldsbrev Århus bispegård 23.9.1800 af Rasmus Sørensen Juul skoleholder i Vitved til at være degn samme sted efter Søren Juul.

1007    Søren Juul i Hodal mølle i Hørby sogn i Ålborg amt
1) Brev 18.12.1819 fra Mikkel Lyngby, en fætter i København.

1008    Anne Sofie Juel-Rysensteen 1707-1788), gift med Iver Holck, stiftamtmand i Ålborg
1) Skifte 14.3.1788 efter Anne Sofie Juel i Ålborg, død samme dag.
Enke efter Iver Holck, stiftamtmand.
Testamente. (Arvinger angives ikke).

1009    Niels Juel Rysensteen (1804-1889), lensbaron til Lundbæk i Bislev sogn
1)) Testamente 20.5.1871 for Niels Juel Rysensteen til Lundbæk og hustru Filippine Kjær. B:
1) Christian Frederik Adrian Juel
2) Ottilie Christiane Christine Juliane Ovidia Adolfine Juel
3) Sofie Charlotte Juel, der døde
Desuden nævnes:
4) Niels Juuls søster Christiane Lenthea Juel.
Filippine Kjær døde 20.4.1876
2)) Jordebog 31.12.1870 for Lundbæk gods i Bislev sogn.

Del af første opslag


1010    Johannes von Jünge, (1728-1812) i Rindum sogn
1) Gavebrev underskrevet Rindum Nygård 2.10.1734 fra generalmajor Johan Georg von Lottig til korporal Jørgen Eriksen og hustru Mette Christensdatter og børnebørn på et hus med grund ved Rindum kirke fri for alle afgifter
2) Gældsbrev underskrevet Ringkøbing 28.8.1766 fra Jørgen Jünge boende nær ved kirken i Rindum sogn til sønnen løjtnant Johannes Jünge
3) Skøde underskrevet Rindum 26.2.1771 fra Jørgen Eriksen Jünge på det hus han selv ibor nær ved Rindum kirke med jernbilæggerovn støbt i Egelands Jernværk i Norge 1708, fri for alle skatter og afgifter efter gavebrev 2.10.1734 fra generalmajor von Lottig, til sønnen premierløjtnant Johannes Jünge med ophold for sælger og hustru deres levetid. Skødet er også underskrevet af Jørgen Eriksen Jünges svigersøn Christen Ibsen, degn i Rindum.
Læst på Ulfborg-Hind herreds ting 27.3.1771 fol.137
4) Testamente af 19.1.1801 for løjtnant Johannes Jünge, kongelige pensionist i Rindum uden livsarvinger, der indsætter sin tjenestepige Kirsten Bjerg, der har tjent ham i 15 år som eneste arving.
5) Gravskrift:

Herunder gemmes de jordiske levninger af
S. T. Hr. løjtnant Johannes von Jünge,
født i Rindum sogn den 30. november år 1728,
død den 23. maj i hans fødested år 1812 i en alder af 84 år.
Fred over støvet.
-----
Bort fra livets kummer, kamp og møje.
Trætte olding ilte til sin ro.
Evig slukt er nu hans lyse øje.
Sjælen hist blandt engle bo.
Begravet den 30. maj 1812


1011    proprietær Jürgensen
1) Brev 17.3.1851 fra Viborg byfogedkontor med anmodning om bilag.

1012    Jacob Buntzen Jürgensen ( -1887), adjunkt i Kolding
1) Eksamensbevis på latin underskrevet København 22.10.1832 for Jacob Buntzen Jürgensen fra Kolding skole
2) Anbefaling fra København Universitet 15.5.1837
3) Bestalling
4) Sang ved festmåltidet i jubeloldingen, kirkesanger og skolelærer Peder Jürgensens hus den 13. November 1842 fra børn og børnebørn

5) Dåbsattest Vonsild sogn 26.4.1829 for Cathrine Marie Gregor, datter af Hans Lorentsen Gregor og hustru Marie Lauridsdatter Gelzer i Vonsild.
Tilskrevet med blyant: Cathrine Marie Gregor kom 1831 i huset hos Peder Jørgensen som tjenestepige.
6) Konvolut hvorpå der står: Disse papirer har tilhørt Jacob Buntzen Jürgensen, født 29.8.1813, død i Vejle 11.1.1887, udnævnt til adjunkt ved Kolding lærde skole 1839, senere sognepræst i Engum 1851, entlediget 1874. Han var søn af Peder Jürgensen, lærer og kordegn i Kolding.

1013    Christian Jæger ( -1760) i Viborg
1) Skifte 8.8.1760 efter Christian Jæger i Viborg.
E: Marie Cathrine Buchholtz, nu i Ålum ved Fussingø. LV: Andreas From, urmager i Viborg. B:
1) Christiane Elisabeth, 4 uger den 17.4.1760.
FM: Søren Vistisen i Viborg.
Afdøde døde 28.1.1760.
(Skiftet indført Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.362B lbnr.996).

1014    Anne Jørgensdatter (1791-1833) gift med Jens Nielsen i Fruerlund i Als sogn i Ålborg amt
1) Udskrift af Hellum-Hindsted herreds skifteprotokol:
Skifte 30.9.1833 efter Anne Jørgensdatter i Fruerlund i Als sogn.
E: Niels Jensen. B:
1) Jørgen Jensen 5 uger.
FM: farbror Jørgen Jensen i Als.

1015    Anne Jørgensdatter (1791- ) i Randers
1) Rejsepas 28.9.1805 fra Randers til København for Anne Jørgensdatter, 14 år gammel.

1016    Birthe Jørgensdatter ( -1771) g.m. Niels Nielsen i Trelde i Vejlby sogn i Vejle amt
1)) Skifte 9.11.1771 afholdt af borgmester Henrik Molrath Richter, forstander i Fredericia Hospital efter Birthe Jørgensdatter i Trelde, der døde 5.9.1771.
E: Niels Nielsen. B:
1) Jørgen Nielsen 16
2) Niels Nielsen 15
3) Peder Nielsen 11
4) Anne Nielsdatter 4.

1017    Johanne Kirstine Jørgensdatter (1812- ) i Volsted sogn
1) Dåbsattest Volsted sogn 9.2.1812 for Kirstine, datter af Jørgen Gundesen og Kirstine Pedersdatter
2) Sager vedrørende testamente for Johanne Kirstine Jørgensdatter 1868-1870
3) Sager om forvaltning af Johanne Kirstine Jørgensdatters formue 1868-1885.

1018    Jørgensen, spillemand
1) Afgangsbevis ved eksamen 15.4.1841 for spillemand Jørgensen fra Ældste afdeling af andet jydske regiments undervisningsanstalt for underofficerer og spillemænd.

1019    Jørgensen, konstabel
1) Afregningsbog 4.2.1864 med 150 Jørgensen, konstabel ved 1. artilleriregiment 8.batteri, der døde 15.2.1864.

1020    Anders Jørgensen, værtshusholder i Horsens
1) Borgerbrev 6.8.1844 for Anders Jørgensen, som gæstgiver og værtshusholder i Horsens
2) Kongelig konfirmation 25.11.1848 for Anders Jørgensen, at være gæstgiver i Horsens
3) Kongelig bevilling 13.1.1860 for Anders Jørgensen, gæstgiver og borgerrepræsentant i Horsens i 5 år at lade opføre lystspil og folkekomedier på sit teater i Horsens
4) Sager vedrørende fast ejendom i Horsens 1875-1877.

1020A    Aksel Jørgensen, fotograf i Grenå
1) Kontrabog 1916-1919 mellem fotograf Aksel Jørgensen og købmand Edvard Hansen i Grenå.

1021    Christen Jørgensen i Smidstrup sogn
1) Dokument hvorefter Christen Jørgensen i Smidstrup 25.6.1830 har forevist en stutteridygtig hoppe, som ejeren kan hæve godtgørelse for for hvert føl den får, mod underskrift af hingsteholder og sognefoged.

1022    Christen Jørgensen (1803-1881), gårdejer og sognefoged i Sønder Arup i Arup sogn
1809-1880 Dag- og regnskabsbog, breve, lejlighedssange, ejendomspapirer, forslag angående brændevinsbrænding på landet samt dokumenter vedrørende Vejlerne og vej- og broanlæg. (2 bd/pk).
(Ikke set).

1023    Christian Jørgensen, købmand i Hobro
1855-1914 Regnskabsbøger, ejendomspapirer, aktiebreve, regninger og breve (3 bd/pk).
(Ikke set).

1024    Christian Jørgensen ( -1886), overlærer i Horsens
1) Avisudklip, heraf mange dødsannoncer
2) Afskrift af vers og sange

Et eksempel

3) Koloreret tegning af 3 musikere

3) Hilsen fra kusine Dorthe Bjørnsen

4) Kort over Als og Sundeved fra F. Jørgensen i i Frederiksborg til Andreas Hansen Asminderød ved Den danske Armes ingeniørkorps

5) Medlemsfortegnelse af medlemmer af Sangforeningen 1846
6) Teologiske kandidater 1859-1866

Et tilfældigt opslag

7) Døde 1839-1886 med alfabetisk register

Et tilfældigt opslag

8) Fortegnelse over ansatte ved de lærde skoler

Et tilfældigt opslag

9) Stamtavler, bl.a. af slægterne Balslev, Gøtsche, Sommer, Zeuthen og Switzer

10) Breve.

1025    Christian Jørgensen (1836-1914), præst i Staby og Madum
1868-1882 Kaldsbrev, brev, skrivekalender. (1 pk).
(Ikke set).

1026    Gertrud Jørgensen (1808- ), tjenestepige, født i Tulstrup sogn
1) Skudsmål Astrup 1.5.1823 for Gertrud Jørgensen, født i Tulstrup sogn 19.3.1808.

1027    Hans Jørgensen, handskemager i Kolding
1) Borgerskab 17.1.1821 for Hans Jørgensen, født i Kolding, 35 år gammel, som handskemager i Kolding.

1028    Hans Henrik Jørgensen (1788), til Strandet i Ørum sogn i Viborg amt og Ørslevkloster i Ørslevkloster sogn
1)) Samfrændeskifte 11.4.1789 efter Hans Henrik Jørgensen til Strandet, der døde 19.3.1788.
E: Regine Christiane Lerche. LV: Andreas Pedersen forpagter på Boller [i Romlund sogn]. B:
1) Abelone Cathrine Jørgensen 13
2) Frederikke Louise Jørgensen 10
3) Jacob Lerche Jørgensen 9
4) Marie Georgine Jørgensen 5.
Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1788.
FM:
1 fars brorsøn Jørgen Jørgensen i søetaten
2 mosters mand Jacob Frisenberg i Sejstrup i Højslev sogn
(Skiftet er indført i Hald amt skifteprotokol 1781-1789 fol.362 og skifteprotol 1788-1798 fol.16 lbnr.164)
2)) Kvitteret opgørelse fra Jens Bomholt i Ålborg 1776
3)) Kvitterede regninger 1783
4)) Breve til Hans Henrik Jørgensen 1772-1774
5)) Kvitteringsbog for afgiften af Ørum sogns kongetiende 1779-1783
6) Jordebog for Boller [i Romlund sogn] uden år. Øvrige oplysninger kan ses i Viborg Samler nr.25 eller nr.26 [uden år]
(Jordebogen er næsten identisk med jordebog 15.6.1778 vedlagt skøde 15.6.1778 ved salg af Boller gods fra Jacob Rosborg til Kalbygård til fætteren krigsråd Hans Rosborg til Frisholt, indført i Viborg Landstings skøde- og panteprotokol juni 1778 no.105 og 106. Nygård oplyser, at Hans Rosborgs enke født Wassard blev gift med Niels Ferslev).

1029    Jens Jørgensen, gårdfæster i Holt i Dronninglund sogn
1) Fæstebrev 20.5.1751 for Jens Jørgensen af den halve gård i Holt på Dronninglund gods, som hans far Jørgen Christensen forlader på grund af alderdom samt af Øster Eng i Stagsted
2) Kontrakt 8.7.1769 vedrørende forpagtningen af brændevinsbrænderi i distriktet Bolle fjerding i Dronninglund sogn for Jens Jørgensen i Holt som højstbydende
3) Auktionsregnskab 1786.

1030    Jens Jørgensen (1754-1830) til Katholm i Ålsø sogn
1810-1824 Vedrørende køb og salg af mindre ejendomme, afregninger og fordringer. (1 pk):
(Ikke set).

1031    Jens Jørgensen i Hvam i Vium sogn i Viborg amt
1) Bevilling 30.4.1836 for gårdmand Jens Jørgensen på et værtshushold i Neder Hvam by i Vium sogn i Viborg amt med tilføjet kongelig konfirmation.

1032    Jens Jørgensen i Sebbersund i Sebber sogn
1) Aftægtskontrakt 5.7.1870 for Jens Jørgensen hos sin svigersøn Thomas Lauridsen i Åstrup.

1033    Jens Christian Jørgensen, præstegårdsforpagter i Haverslev sogn og hustru Thora Wentzelline Juliette Kiilerich
1) Vielsesbrev 12.10.1858 for Jens Christian Jørgensen, forpagter af Haverslev præstegård og Thora Wentzelline Juliette Kiilerich.

1034    Jørgen Jørgensen (1832-1884), gårdejer i Ulbjerg sogn, gift første gang med Anne Marie Christensdatter og anden gang med Anne Pedersen
1) Ekstrakt af opgørelse i afdøde Jørgen Jørgensen, gårdejer i Ulbjerg og enke Anne Pedersdatters fælles bo. B:
a Peder Jørgensen 10
b Anne Marie Jørgensen 5.
2) Testamente 15.1.1873 for Else Marie Lauridsdatter i Lyndrup. A:
a svigersøn Jørgen Jørgensen i Ulbjerg
3) Aftægtskontrakt 23.11.1872 for Else Marie Lauridsdatter, enke efter Christen Ditlevsen, lejehusmand i Lyndrup hos svigersøn Jørgen Jørgensen i Ulbjerg. Enken giver afkald på arv efter sin datter Anne Marie Christensdatter, der døde 12.11.1872
4) Testamente 1.11.1872 for Anne Marie Christensdatter gift med Jørgen Jørgensen i Ulbjerg, der indsætter sin mand som eneste arving, og udelukker sin mor som arving
5) Dødsattest 4.8.1870 for Anne Marie Nielsdatter 78 år gammel, der var gift med Jørgen Jørgensen (Løvel) i Ulbjerg
6) Dødsattest 11.8.1874 for Jørgen Jørgensen (Løvel), aftægtsmand i Ulbjerg, 82 år gammel
7) Tilladelse af 6.6.1873 fra Hobro byfoged for Jørgen Jørgensen i Ulbjerg til at opføre en tilbygning til sit hus
8) Dødsanmeldelse 15.11.1872 for Rinds herred skifteret at Anne Marie Christensdatter gift med Jørgen Jørgensen i Ulbjerg er død. Underskrevet Rinds herredskontor i Hobro 2.5.1873
9) Ved auktionen 3.4.1867 blev af en del af Ulbjerg præstegårds jorder solgt til Jørgen Jørgensen i Ulbjerg
10) Panteobligation af 16.12.1867.

1035    Jørgen Christian Jørgensen (1828- ), købmand i Hobro og sønnen Søren Sigfred Christian Jørgensen
1) Dåbsattest Voldum sogn 10.7.1854 for Søren Sigfred Christian Jørgensen, søn af Jørgen Christian Jørgensen og Sara Andreas Pedersen, der ved udskriften 8.12.1868 opholder sig i Hobro
2) Koppeattest Hobro 2.9.1832 for Jørgen Christian Jørgensen i Råby, 4 år gammel.

1036    Jørgen Ernst Jørgensen (1868-1891), dimittend fra Ranum Seminarium i Ranum sogn 1887
1884-1887 Stilehæfter og tegnebog (1 pk).
(Ikke set).

1036A    Kirsten Jørgensen
1) Udateret brev til en ven fra Kirsten Jørgensen, Montanavej 28 i Hobro med to billeder indlagt i en lille mappe


1037    Knud Jørgensen ( -1722), prokurator, postmester og byfoged i Kolding og hustru Anne Cathrine Müller
1694-1722 Retsakter, kvægtienderegnskab, breve og prokuratorsager. (1 pk).
(Ikke set).

1038    Louise Jørgensen (-1803), datter af Hans Henrik Jørgensen til Strandet i Ørum sogn og Ørslevkloster i Ørslevkloster sogn
1) Udskrift af Københavns Hof- og Stadsrets forseglings og behandlingsprotokol 18.10.1803 efter jomfru [Frederikke] Louise Jørgensen, der logerede hos Claus Mathiassen, skomager på Ulfeldts Plads nr.116 og døde på Frederiks Hospital 16.10.1803. A:
a mor [Regina Christiane Lerche] g.m. [Anton Frands] Just, boghandler i Viborg
b bror [Jacob Lerche Jørgensen], lærer i Viborg skole
og muligvis flere søskende.
[Skifte efter afdødes far Hans Henrik Jørgensen til Strandet i Hald amt 2.5.1788 lbnr.164].

1039    Niels Jørgensen, avlsbruger og vognmand i Ribe
1) Borgerbrev 29.7.1813 for Niels Jørgensen, 34 år gammel, født i Varde, som avlsbruger og småvognmand i Ribe
2) Skøde og aftægtskontrakt 20.3.1848 for Niels Jørgensen i Ribe, der sælger sin gård til Peder Pedersen mod aftægt.

1040    Niels Jørgensen (1812-1890), hattemager og reservepolitibetjent i Viborg
1) Konstituering 2.4.1845 af Niels Jørgensen, hattemager i Viborg, som reservepolitibetjent samme sted.

1041    Oluf Jørgensen (1832-1895), eksamineret juris, politiassistent i Århus
1) Svendebrev 5.4.1816 for Laurids Jørgensen, 24 år gammel, som rebslagersvend i København
2) Sager vedrørende Oluf Jørgensens udestående fordringer 1877-1891
3) Sager vedrørende skiftet efter Oluf Jørgensen 1895-1896.

1042    Peder Jørgensen, gårdejer i Knejsted i Øster Tørslev sogn og hustru Anne Nielsdatter ( -1818) samt sønnen Niels Pedersen
1) Dokumenter vedrørende gården i Knejsted i Øster Tørslev sogn og tilkøbte parceller
2) Fæstebrev 14.2.1756 for Søren Christensen Thorsen af Tørring af den gård i Knejsted med herligheden til Demstrup gods og kirkeskyld til Tørslev kirke, som Rasmus Andersen fradøde, idet han ægter enkens datter
3) Testamente 8.12.1795 for Søren Christensen, selvejer i Knejsted i Øster Tørslev sogn og hustru Anne Nielsdatter, hvori nævnes B:
a Christen Sørensen
b en datter.
4) Skifte 21.1.1819 efter Anne Nielsdatter i Knejsted.
E: Peder Jørgensen. B:
a Anne Sørensdatter g.m. Jens Poulsen, sognefoged i Dalbyneder
b Niels Pedersen 17.
FM: Anders Jørgensen i Knejsted.
5) Afkald Mariager 28.2.1820
fra Anne Sørensdatter g.m. Jens Poulsen, sognefoged og selvejer i Dalbyneder by og sogn
for arv efter far Søren Christensen i Knejsted, der døde 1801
til overformynderen i Mariager
6) Afkald 2.1.1821
fra Anne Sørensdatter g.m. Anders Christensen i Dalby
for arv efter mor Anne Nielsdatter, efter skifte sluttet 21.1.1819
til far Peder Jørgensen i Knejsted
7) Bevilling 11.4.1825 at være egen værge for Johanne Andersdatter i Tørring under kurator Peder Jørgensen i Knejsted.

1043    Søren Jørgensen ( -1836), husmand på Højen Hede i Højen sogn
1) Gældsbevis 27.1.1836 fra Søren Jørgensen på Højen Hede til Christoffer Rasmussen af Soleskov [i Øster Snede sogn]
2) Gældsbevis 27.1.1836 fra Søren Jørgensen på Højen Hede til Søren Andersen i Hornstrup
3) Fogedforretning 28.12.1837 hos Karen Marie Hansdatter, enke efter Søren Jørgensen på Højen Hede.

1044    Viggo Jørgensen, købmand i Hobro
1910-1915 Regnskabsbøger. (3 bd). (Ikke set).    [Til oversigten]