Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

P    [Til oversigten]  


1644    Ejner Packness (1879-1952), arkitekt og kongelig bygningsinspektør i Ålborg
1) Meddelelse fra Selskabet for kirkelig kunst 5.1.1943, at biskop H. Fuglsang-Damgaard indtræder i selskabets bestyrelse vedlagt udskrift af selskabets mødeprotokol 17.12.1942.

1645    Mesanietto Pagh (1839-1882), sagfører i Fredericia
1866-1887 Kopibøger og sagførersager. (4 bd/pk).
(Ikke set).

1646    Peder Pagh ( -1850), lodsoldermand og vejer og måler i Fredericia
1) Beskikkelse 3.6.1834 fra Det kongelige Admiralitets- og Kommissariats Kollegium for Peder Pagh, privat fuldmægtig ved Fredericia Strøm- og toldkammer, at være lodsoldermand
2) Beskikkelse 23.8.1834 for toldfuldmægtig Peder Pagh, at være vejer, måler og vrager i Fredericia.

1647    Else Pallesdatter ( -1754), i Viborg
1)) Skifte 14.6.1754 efter Else Pallesdatter i Viborg.
B:
1) Palle Nielsen Sahl.
Afdøde, der havde været i vildelse i nogen tid, druknede i en brønd 11.11.1753.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.763B lbnr.911).

1648    Frands Pallesen, møllersvend i Vedø mølle i Koed sogn
1) Skudsmål, begyndt 7.11.1878 for Frands Pallesen, født 10.12.1803, søn af afdøde Palle Davidsen, smed i Sivested [i Tøstrup sogn].

1649    Niels Pallesen ( -1746), i Viborg
1) Skifte 23.3.1746 efter Niels Pallesen i Viborg.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Henriksen Alstrup, handskemager i Viborg. B:
1) Palle Nielsen
2) Cathrine Nielsdatter g.m. Niels Sørensen Gaarsdal i Viborg
3) Abelone Nielsdatter
4) Dorthe Nielsdatter
5) Inger Nielsdatter
6) Mette Nielsdatter.
Afdøde døde 23.11.1745.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.302 lbnr.784).

1650    Frederik Holmsted Paludan ( -1855), præst i Sæby og Hallenslev
1) Konfirmation 1807 at være kapellan pro persona i Strøby og Varpelev.

1651    Jens Worm Paludan (1825-1917), købmand og bankdirektør i Varde
1853-1917 Personlige papirer, ejendomspapirer, aktier, breve, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1652     Ses ikke.

1653    Peder Jensen Pandrup (1672-1741), præst i Lading
1) Brev 4.8.1730 til Peder Jensen Pandrup i Skjoldelev præstegård fra Rasmus Leth i Eldrup, herredsfoged i Voer og Nim herreder, og byfoged i Horsens angående en bortkommet hest.

1654    Johanne Kirstine Pandrup ( -1781), enke efter Christen Hansen Friis til Lundgård i Gammelstrup sogn
1)) Skifte 12.4.1781 efter Johanne Kirstine Pandrup.
Enke efter Christen Friis til Lundgård, [død 1749]. B:
1) Peder Friis, ejer af Lundgård
2) Maturin Friis, assessor i Viborg
3) Hans Friis i Ringkloster ved Skanderborg
4) Bagge Friis, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup
5) Else Kirstine Friis i Fly, enke efter Christen [Mortensen] Bredsdorff, præst i Vridsted og Fly, [død 27.11.1775]
6) Anne Friis, [skifte Hindborg herred gejstlig skifteprotokol 9.2.1775 lbnr.43], var g.m. Søren [Madsen] Listo, præst i Vejrup, [død 17.9.1773]. B:
a Gertrud Listo på Spøttrup
b [Johanne] Kirstine Listo g.m. Andreas Højer, herredsfoged i Thy
c Kirsten Listo g.m. Johannes Tymen, kobbersmed i Viborg
d Christiane Listo, i Daugbjerg præstegård
e Christen Listo 18, underofficer
f Baltser Listo 13 i Vejrum præstegård
7) Birgitte Sofie Friis på Lund på Mors, enke efter [Thomas] Lund til Lund [i Øster Assels sogn] på Mors, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 16.10.1777 lbnr.725].
(Ikke set. Her efter Nygård).

1655    Asmus Pape, gårdejer i Abildskov i Funder sogn
1)) Testamente 15.12.1849 for Asmus Pape i Abildskov i Funder sogn og hustru Cathrine Margrethe Jensen. B:
1) Carl Johan Maximilian Pape
2) Peder Christian Pape
3) Asmus Pape
4) Marie Margrethe Pape g.m. Christen Jensen Abildskov i Grøndalsgård
5) Anne Marie Pape g.m. Christian Pedersen i Funder Skovhus.
Hendes B:
6) Jes Frederik Pedersen, provisor på et apotek i Norge

1656    Enkemadam Poulsen i Varde
1) Brev 27.2.1864 til enkemadam Poulsen i Varde fra søn H. J. Poulsen i Sønderborg
2) Brev 17.3.1868 til enkemadam Poulsen i Varde fra søn i Fredericia.

1657    Andreas Poulsen, skipper i Flensborg
1) Borgerskab 24.8.1797 for Andreas Poulsen som skipper i Flensborg.

1658    Anne Kirstine Pedersdatter (1810-1838) gift med Christen Mikkelsen, gårdmand i Hejring i Klejtrup sogn
1) Dødsattest for Anne Kirstine Pedersdatter, død 27.1.1838. 28 år gammel, begravet 8.2.1838, var g.m. Christen Mikkelsen i Hejring.

1659    Anne Pedersdatter (1716-1760), gift med Peder Lauridsen Gedsted, købmand i Viborg
1)) Skifte 20.10.1760 efter Anne Pedersdatter i Viborg.
Enke efter Peder Lauridsen Gedsted, [skifte 9.4.1754 lbnr.900]. B:
2) Johannes Pedersen Gedsted, [skifte 4.11.1747 lbnr.791]. 3B:
a Peder Johansen Gedsted 16
b Jens Johansen Gedsted 15
c Laurids Johansen Gedsted 13.
FM: Naaman Lassen i Viborg.
Første ægteskab med [Johan Evertsen i Viborg. 22.10.1715 lbnr.282]. B:
1) Else Johansdatter g.m. Konrad Lundsgaard til Lergrav [i Avlum sogn].
Afdøde døde 30.5.1760.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.386 lbnr.999).

1660    Anne Marie Pedersdatter ( -1786), enke efter Oluf Sørensen i Fredericia
1) Skifte 20.11.1786 efter Anne Marie Pedersdatter i Fredericia.
Enke efter Oluf Sørensen, [skifte 28.11.1770 lbnr.1032]. B:
1) Johannes Olufsen i Kolding, død. E: Anne Marie Sørensdatter. 2B:
a Sofie 7
b Johannes Sørensen 4
FM: Jens Vinge, guldsmed i Fredericia
2) Anne Sofie Olufsdatter g.m. Hans Richter, klædekræmmer i København
3) Hedvig Olufsdatter g.m. Fyn, birkeskriver på Hirschholm.
Forsegling 30.10.1786.
(Skiftet er indført i Fredericia byfoged skifteprotokol 1774-1797 fol.463 lbnr.1311).

1661    Else Pedersdatter ( -1835), ugift marskandiser i Ålborg
1) Dokumenter ved skifte efter Else Pedersdatter i Ålborg, sluttet 30.4.1836.

1662    Ida Pedersdatter ( -1745), i Viborg
1)) Skifte 3.6.1752 efter Ida Pedersdatter i Viborg.
A:
1) søster [Abel Pedersdatter i Viborg, skifte 7.8.1744 lbnr.760]
2) søster Maren Pedersdatter Sunds, der døde og havde fledføringskontrakt af 24.1.1749 med Niels Simonsen Dalgaard, snedker i Viborg.
Registrering 12.6.1745.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.678B lbnr.871).

1663    Inger Pedersdatter ( -1774), indsidder i Langhede i Dronninglund sogn
1)) Skifte forrettet af [Casper Herman Gottlob] Moltke] til Dronninglund, Dronningborg, Hals og Østerå 14.1.1774 efter Inger Pedersdatter i Langhede. B:
1) Peder Poulsen i Hals
2) Morten Poulsen
3) Bertel Poulsen på Glorup på Fyn
4) Jens Poulsen, død. 2B:
a Poul Jensen
b Birgitte Jensdatter
5) Niels Poulsen, død uden børn
6) Sofie Poulsdatter g.m. Jesper Christensen i Lyngså i Albæk sogn
7) Karen Poulsdatter g.m. Morten Jespersen i Ulsted
8) Birgitte Poulsdatter g.m. Niels Jensen i Mølholt i Hals sogn

1664    Inger Marie Pedersdatter (1814- ), født i Egense i Mou sogn
1) Koppeattest 21.7.1819 for Inger Marie Pedersdatter i Egense, 5½ år gammel.

1665    Jacobine Dorthe Pedersdatter (1843- ), i Sebbersund i Sebber sogn
1) Dåbsattest 27.2.1843 for Jacobine Dorthe Pedersdatter, datter af pramfører Peder Christian Nielsen og Cecilie Jacobsdatter i Sebbersund.

1666    Kirsten Pedersdatter, enke efter Markus Pedersen Mørch i Århus
1) Bevilling til uskiftet bo af 7.5.1728 for Kirsten Pedersdatter, enke efter Markus Pedersen Mørch i Århus.

1667    Pedersen i Randers
1) Brev 20.1.1861 fra Cederqvist i Viborg til vennen Pedersen i Randers angående en pige, der er kommet fra Malmø i Sverige.

1668    Pedersen, maler i Randers
1) Brev 13.11.1860 fra S. Rasmussen.

1669    Anders Pedersen ( -1866), gårdmand i Åstrup [i Rårup sogn]
1)) Skifte Bjerre herred 28.10.1865 efter Anders Pedersen i Åstrup, der døde 22.6.1765
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Marianne Andersdatter 4
2) Kirsten Andersdatter 2.
FM: farbror Peder Pedersen i Rårup.

1670    Anders Pedersen Stauning i Ringkøbing
1) Regning 1849 for tobak


1671    Anders Pedersen, født i Gåser i Øster Hassing sogn, siden gårdfæster i Langhede i Dronninglund sogn gift med Else Sørensdatter
1) Skudsmål begyndt Randers 20.3.1744 for Anders Pedersen, født i Gåser på Østerå gods, der først tjente som ladefoged på Østerå i tre år og senere tjente hos Jens Foss, forstander i Randers Hospital, der ejer Østerå
2) Vielsesbrev 22.8.1763 for Anders Pedersen Snørholt og Else Sørensdatter, enke efter Jens Poulsen i Dronninglund sogn.

1672    Andreas Pedersen, gårdejer i Tammestrup i Tolstrup sogn
1) To regnskabsbøger for 1863 og for 1866.
(Faderen Peder Steffensen, se lbnr.2095).

1673    Anne Cathrine Pedersen i Randers
1) Resolution fra Århus stiftamt 1.10.1847 at Jens Hansen, skomagersvend i Århus, der har vedstået at være far til Mette Kirstine Pedersen, født 29.11.1846, datter af Anne Cathrine Pedersen i Randers, at betale bidrag til barnet fylder 14 år med bilag

1674    Anne Marie Pedersen (1859- ), født i Tjærbæk i Houlbjerg sogn
1) Noteringsbog uden år med selvbiografiske optegnelser, ordsprog med mere.

1675    Cecilie Eline Marie Pedersen (1850- ) i Sebbersund i Sebber sogn
1) Koppeattest 19.8.1851 for Cecilie Eline Marie Pedersen, 1 år gammel, datter af Christian Nielsen, skipper i Sebbersund.

1676    Christen Pedersen (1856- ), tømrer og husmand i Vejgård sogn, gendarm 1885-1891, udstationeret i bl.a. Hjørring og Frederikshavn
1886-1904 Rapporter, instrukser, afskrifter, personlige papirer og topografiske optegnelser.< (3 bd/pk).br> (Ikke set).

1677    Christian Pedersen, invalid fra 1. verdenskrig, cigarhandler i Hobro
1) To fotografier fra krigskirkegård i Frankrig

Bag på billedet står: Den sønderjyske kirkegård i Braine i Frankrig taget den 17. juli 1939 af mig krigsinvalid på en pilgrimsrejse i Frankrig, Belgien og Tyskland

Bag på billedet står: Den sønderjyske kirkegård i Braine i Frankrig med borgmesteren i spidsen ved kransenedlæggelse af de sønderjyske krigsinvalider, som var på pilgrimsrejse i Frankrig, Belgien og Tyskland. Billedet er taget af mig 17.7.1939

1678    Christen Pedersen, skrædder i Lemvig
1) Borgerbrev 15.4.1701 for Christen Pedersen, født i Ulfborg sogn, som skrædder i Lemvig.

1679    Edvard Christian Pedersen (1870-1940), købmand og fabrikant i Løgstør, senere i Thisted og Ålborg
1) Forretningspapirer
2) Næringsbeviser
3) Forsikringspolice
for årene 1899-1940.

1680    Eskild Pedersen (1755-1822), hattemager i Viborg
1) Obligation 25.6.1801
2) Udskrift af forligelseskommissionsprotokollen 27.6.1805 i sag hvor stadhauptmand Wigelsens sønner i Ålborg anklager Eskild Pedersen, hattemager i Viborg vedrørende gæld.

1681    Hans Pedersen ( -1745) i Hovergård i Hover sogn i Ringkøbing amt og hustru Abelone Pedersdatter ( -1748)
1)) Skifte på Voldbjerg gods 24.5.1645 efter Hans Pedersen i Hovergård.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Christen Ibsen i Overgård i Nørre Omme sogn. A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Søren Jørgensen i Påkær i Hygum sogn
2) halvbror Christen Pedersen i Stigård i Hove sogn
3) halvbror Niels Pedersen i Ellemose i Hygum sogn
4) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Laurids Christensen i Nygård i Hygum sogn.
Arv i boet efter Knud Pedersen i Sønder Muldbjerg til B:
1) Maren Knudsdatter
2) Mette Knudsdatter.
2)) Skiftebrev på Voldbjerg gods 7.11.1748 efter Abelone Pedersdatter i Hovergård.
Enke efter Hans Pedersen, skifte 24.5.1645. A:
1) bror Ib Pedersen i Overgård i Nørre Omme sogn, død. 2B:
a Christen Ibsen i Overgård
b Maren Ibsdatter g.m. Jens Kølle i Askov i Nørre Omme sogn
2) bror Knud Pedersen i Sønder Muldbjerg, død. 2B:
a Maren Knudsdatter g.m. Niels Jensen Hjelm i Hover
b Mette Knudsdatter hos sin stedfar Niels Iversen i Sønder Muldbjerg
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Peder Olufsen i Hammelsvang, begge døde. 3B:
a Christen Pedersen i Hammelsvang, død. 3B:
1 Hans Christensen i Hammelsvang
2 Karen Christensdatter
3 Johanne Christensdatter
b Peder Pedersen i Hammelsvang, nu i Stampehuset i Hee sogn
c Johanne Pedersdatter i Røgen, enke efter Laurids Røgen.

1682    Henrik Pedersen
1) Kvitteringer 1638-1640 for donationer til fattige latinskolebørn i Viborg


1683    Hilbert Pedersen, skoleelev i Århus
1) Karakterbog 1808 og 1809 for Hilbert Pedersen, elev i Den højere Borger-Drengeskole i Århus.

1684    Jens Pedersen og hustru Dorthe Jørgensdatter i Horsens
1) Vielsesbrev 12.10.1773 for Jens Pedersen og Dorthe Jørgensdatter i Horsens

1685    Jens Pedersen i Aså mølle i Dronninglund sogn
1) Fledføringskontrakt 1829 for Jens Pedersen født i Aså mølle hos bror Christen Pedersen i Lille Kokkenborg i Dronninglund sogn.

1686    Jens Pedersen, hattemager i Skive
1) Borgerbrev 27.4.1793 for Jens Pedersen som hattemager i Skive.

1687    Jeppe Pedersen, gårdmand i Seest
1) Gældssager vedrørende gårdens udstykning 1799-1800.

1688    Laust Pedersen i Ungstrup i Torning sogn
1) Brev 30.7.1789 fra Niels Cramer på Stensballegård med vilkår og pris for at behandle Laust Pedersen i Ungstrups dårlige ben.

1689    Mads Pedersen, bolsmand i Kvols sogn
1) Læderindbundet notesbog 1871-1873, der er vundet ved præmieskydning, indeholder navne og adresser samt en beskrivelse af fregatten Sjællands togt til England 1873.

1690    Mads Pedersen (1755- ), soldat, tjenestekarl, født i Mammen sogn
1) Skudsmål begyndt Bjerring præstegård 17.4.1796 for Mads Pedersen
2) Afskedspas 7.4.1796 for Mads Pedersen, født i Mammen, 38 år gammel, efter 9 år som landsoldat.

1691    Mads Pedersen, fuldmægtig hos landstingshøreren i Viborg
1) Regninger og kvitteringer 1770-1775
2) Sager vedrørende A. Kjær på Skerrildgård 1769
3) Sager vedrørende pastor Krarup i Vejrum 1773
4) Sager vedrørende kammerråd Laurids Hvidt til Holstebro Bispegård.

1692    Mathias Pedersen på Viborg mark
1) Regning 21.2.1830 fra Føns.

1693    Mogens Pedersen, herredsfoged i Rougsø herred
1) Udtog af Rougsø herreds justitsprotokol 3.4.1684 i sag mod Mogens Pedersen, herredsfoged i Rougsø herred, der bor i Auning i Sønderhald herred i Kalø amt, der flere gange var udeblevet fra retten på berammede tingdage, så folk var mødt forgæves og at tingbogen var bortkommet uden at han efterlyste den i kirke eller på tinge og derfor bør have sit embede forbrudt.

1694    Niels Pedersen i Skjern sogn i Ringkøbing amt
1) Skattekvitteringsbog 1751-1811.

1695    Niels Pedersen
1) Vielsesattest for Niels Pedersen og Else Rasmusdatter 24.7.1766 på Jægersborg i Gentofte sogn efter kongebrev. Underskrevet J. E. Siverud.

1696    Niels Christian Pedersen, husmand i Øster Brønderslev sogn
1)) Skifte på Børglum herredsting 9.4.1831 efter Christen Christensen Kjær, der døde 12.1.1829 i Vester Brønderslev. B:
1) Christen Christensen i Vester Brønderslev, død. E: Mette Marie nu g.m. Niels Christian Pedersen i Øster Brønderslev. 4B:
a Jacob Christensen 13
b Karen Marie Christensdatter 10
c Christen Christensen 7
d Anne Christensdatter 5
2) Christen Christensen Kjær på Holt
3) Anne Christensdatter g.m. Anders Pedersen Tømmerby
2)) Indrulleringsbevis Hjørring 2.10.1832 for Niels Christian Pedersen i Vester Brønderslev, 31 år gammel. der overflyttes til anden hærafdeling
3)) Brev uden år med anbefaling af lodsedler i Cohns lotteri
4)) Brev fra Anders Peder Nielsen i jægerkorpsets kompagni.

1697    Niels Jensen Pedersen (1890- ), født i Gadbjerg sogn
1) Lægdsrulle indtegning 30.12.1907 for Niels Jensen Pedersen i Gadbjerg, født 27.10.1890, søn af Iver Pedersen, gårdmand i Gadbjerg.

1698    Niels Sørensen Pedersen (1847- ), født i Sebbersund i Sebber sogn, skomagerlærling i Hobro
1) Koppeattest 8.8.1850 for Niels Sørensen Pedersen, søn af Peder Christian Nielsen, skipper i Sebbersund, 3½ år gammel
2) Lærekontrakt 1.9.1862 for Niels Sørensen Pedersen af Sebbersund fra 1.9.1862 til 1.9.1867 hos Carl Christian Lauridsen, skomager i Hobro.

1699    Peder Pedersen, gårdfæster i Sønderhå
1) Ansøgning 15.12.1781 om fritagelse for ekstraskat for Peder Pedersen, der for 16 år siden blev sat fra sin gård på grund af skrøbelighed, og har boet gratis hos præsterne [Frederik] Calundan og efterfølgeren [Niels Jensen] Overgaard i Sønderhå præstegård.

1700    Peder Pedersen ( -1741), møller i Lydum mølle i Lydum sogn og hustru Dider Hansdatter ( -1741)
1)) Skifte 21.2.1741 på Lydumgård gods efter Peder Pedersen, møller i Lydum mølle, der døde 22.1.1741 og hustru Dider Hansdatter, der døde 1.2.1741. B:
1) Sidsel Pedersdatter 3
2) Hans Pedersen 2, der døde 21.7.1741.
FM:
1 farbror Hans Pedersen, møller i Risbjerg mølle i Vester herred
2 morbror Søren Hansen Solberg på Sneumgård gods
Desuden nævnes afdøde kones brordatter Maren Hansdatter Solberg.

1701    Peder Pedersen tolder i Ebeltoft
1) Obligation 22.5.1694.

1702    Peder Pedersen ( -1753), murer i Viborg
1)) Skifte 14.6.1754 efter Peder Pedersen, murer i Viborg.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Helge Knudsen Thanum, snedker i Viborg. B:
3) Johanne Pedersdatter 19.
FM: Johan Jacob i Viborg.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 26.8.1732 lbnr.509]. B:
1) Kirsten Pedersdatter 27
2) Søren Pedersen 24.
Registrering 16.12.1753.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.766 lbnr.912).

1703    Peder Pedersen, vognmand i Randers
1) Afskedspas Bredstedt 29.8.1761 for Peder Pedersen Randers efter 8 år i Livkompagniet

2) Gavebrev 19.6.1767 til Peder Pedersen fra Christiane Sofie Paulin i Randers, enke efter Niels Mortensen, farver i Randers, [død 1746], for lang og tro tjeneste
3) Ejendomspapirer 1769 1770.

1704    Poul Pedersen i Malle i Sennels sogn
1) Skøde 30.7.1721 til Poul Pedersen i Malle ved auktionen i Niels Jensen Toftums dødsbo i Thisted.

1705    Poul Pedersen (1751-1819), avlsbruger og købmand i Viborg
1) Skudsmål begyndt Nørlund 4.10.1770 for Poul Pedersen, der har tjent hos Niels Cramer i kolonien Stendal i Vium sogn og nu meddeles fripas, søn af Peder Poulsen i kolonien Gamle Frederiksmose i Torning sogn
2) Borgerskab 17.11.1778 for Poul Pedersen som borger, der kan ernære sig ved avling og husnæring
3) Sager vedrørende fast ejendom
4) Regninger og kvitteringer.

1706    Rasmus Pedersen (Skjød)
1) Bevilling 10.5.1873 af militær pension til Rasmus Pedersen Skjød, der udbetales på amtstuen i Randers.

1707    S. Chr. Pedersen, købmand i Tarm i Egvad sogn
1) S. Chr. Pedersen i Tarm beskikkes 25.8.1893 som kurator for Jeppe Christian Hansen i Borris, født 4.1.1875.

1708    Simon Pedersen, gårdmand i Lyne sogn
1) Brev 7.10.1845 til Simon Pedersen, gårdmand i Lyne pr. Varde fra Anne Malene Pedersen med meddelelse at hendes søster er død.

1709    Svenning Pedersen ( -1836), ejer af gården Vestervang i Vrå sogn
1)) Skifte Børglum herredsfoged 18.1.1836 efter Svenning Pedersen, der døde 22.12.1835.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, død 17.8.1830]. B:
5) Anders Svenningsen 26
6) Jens Svenningsen 24, tåbelig
7) Mette Marie Svenningsdatter 21
8) Marianne Svenningsdatter 19
9) Andreas Svenningsen 17
10) Else Marie Svenningsdatter 14
11) Poul Svenningsen 12.
[Første ægteskab med Maren Poulsdatter, begravet 26.1.1806]. B:
1) Peder Svenningsen i Smidstrup
2) Christen Svenningsen i Stenvad
3) Mette Svenningsdatter 40 år gammel
4) Magdalene Svenningsdatter g.m. Oluf Pedersen Bækgaard i Stenum.

1710    Søren Nielsen Pedersen (1841- ), i Sebbersund i Sebber sogn
1) Dåbsattest for Søren Nielsen Pedersen, født 23.12.1741, døbt i Sebber 7.1.1842, søn af Peder Christian Nielsen, sejler og hustru Cecilie Jacobsdatter i Sebbersund
2) Skrivelse Løgstør 25.4.1828 til Peder Christian Nielsen angående udstykning i Sebbersund
3) Koppeattest 26.11.1843 for Søren Nielsen Pedersen, søn af Peder Christian Nielsen i Sebbersund, 1½ år gammel
4) Peder Christian Nielsens søn Søren Nielsen Pedersen, der er 5 år i 1846 er slettet af Ålborg amts lægdsrulle 3.8.1849, for deri igen at indføres efter sin konfirmation
5) Arveudlægsskøde 15.2.1882 på den gård og grund der tilhørte Thomas Jensen, skipper i Sebbersund, der døde 3.11.1876, fra hans børn:
a Jens Thomsen, skibsfører i Nibe
b Dorthe Thomsen i Ålborg
c Anne Marie Thomsen gift med Søren N. Pedersen, skipper i Sebbersund
d Anne Kirstine Thomsen gift med Jørgen Jensen, skipper i Nibe
til Søren N. Pedersen, skipper i Sebbersund.

1711    Thomas Pedersen ( -1811), lægdsmand og sognefoged i Sahl sogn i Houlbjerg herred
1) Ejendomspapirer
2) Auktionsdokumenter
3) Skiftedokumenter
for årene 1802-1812.

1712    Johan Hartvig Ernst Peerstrup, orgelbygger og instrumentmager i Viborg
1) Obligation Viborg 24.6.1796.

1713    Andreas Jørgen Pedersen ( -1800), forvalter på Løjstrup i Laurbjerg sogn, forvalter på Tårupgård i Tårup sogn med bolig i Ørregård i Fiskbæk sogn 1768, forpagter på Boller i Romlund sogn 1785, tillige landvæsenskommissær 1786, død i Viborg og hustru Christine Feucher ( -1779)
1766-1799 Regnskaber, breve, gældsbreve, obligationer, husråd, recepter, landvæsenssager og godsforvaltningsforretninger. (3 pk).
(Ikke set).

1714    Christian Pedersen ( -1774) fuldmægtig på Lønborggård i Lønborg sogn
1) Skifte 19.10.1774 efter Christian Pedersen, fuldmægtig på Lønborggård.
A:
1) mormor Anne Dorthe Broch i Viborg, enke efter birkedommer Pedersen
2) bror Andreas Pedersen, fuldmægtig på Tårupgård
3) bror Nikolaj Pedersen, fuldmægtig på Restrup
4) bror Konrad Pedersen, fuldmægtig på Holmgård
5) bror Viderik Pedersen, fuldmægtig på Lindenborg
6) søster Johanne Marie Pedersen g.m. Peder Wulff i Viborg
7) søster Susanne Sofie Pedersen i Abildtrup(?) Præstegård.
Familienavnet er Peitersen.
Skattejordebog for Lønborggård 1774 fol.313B-315.
(Skiftet er indført i Lundenæs og Bøvling amters skifteprotokol 1773-1776 fol.312 lbnr.555).

1715    Laurids Pedersen ( -1855), gæstgiver i Ålborg og hustru Otilie Lindholm
1) Brev 31.1.1847 til Laurids Pedersen
2) Vielsesbrev 20.5.1823 for Laurids Pedersen og Otilie Lindholm, enke efter Peder Lund, værtshusholder i Ålborg
3) Koncepter til skrivelser 1840-1843 angående skattenedsættelser og idømte mulkter
4) Bevilling 28.7.1826 for Laurids Pedersen i Ålborg at drive gæstgiveri i den gård i Ålborg, han har købt af Hans Erik Hansen.

1716    Carl Ludvig Pentz (1764- ), skovrider på Dronninglund i Dronninglund sogn
1) Dåbsattest i Wittenburg i hertugdømmet Mecklenburg på tysk for Carl Ludvig Pentz, døbt 23.11.1764, søn af Jørgen Pentz til Waschau
2) Fortegnelse over restancer uden år
3) Jagtbog for Dronninglund 1787
4) Skrivebog for Dronninglund 1787.

1717    Ditlev von Pentz (1744-1821), stiftamtmand i Ålborg
1) Udnævnelse 28.10.1793 af Ditlev von Pentz til ridder af Dannebrog
(Se billede og beskrivelse af Danneborgsordenen i registranten: Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland 2005 side 190).

2) Karton ca. 15x20 cm med billede af våbenskjold for Ditlev von Pentz, ridder, kammerherre, stiftsbefalingsmand over Ålborg Stift og amtmand over Ålborg amt i en dannebrogsordensring med W for Valdemar Sejr og C5 for Christian den 5, der indstiftede Dannebrogsordenen 1671, hvor man hævdede, at der skulle være tale om genindstiftelse af en langt ældre orden, der skulle være grundlagt af Valdemar Sejr i forbindelse med korstogsslaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219, hvor Dannebrog ifølge sagnet dalede ned fra himlen og sikrede danskerne sejren. Af samme grund har ordenstegnet form af et kors, og Dannebrogs rød-hvide farver præger ordenens bånd og kors. Ditlev von Pentz valgsprog: Diligentia viam proseqvor, der betyder: Jeg følger vejen med flid, (dvs: Guds vej, sandhedens vej eller retfærdighedens vej).


1718    Gottlieb Dusinius Peers (1813-1900), byfogedfuldmægtig og ejer af Dueholm i Nykøbing Mors
1) Brev 2.3.1664 fra Frands Sørensen, feltkonstabel i en fangelejr i Guderup på Als til sin husbond G. D. Peers til Dueholm.

1719    Anders Christian Pedersen, skomagersvend i Ålborg
1) Lærebrev 6.4.1847 for Anders Christian Pedersen som skomagersvend.


1720    Anton Pedersen ( -1833), hørkræmmer i Hobro gift med Dorthe Pedersen
1) Brudstykke af kladde til skifteretssag i dødsboet 1833 efter Anton Pedersen, hørkræmmer i Hobro.

1721    Christian Pedersen (1783-1841), til Engelsholm i Nørup og hustru Anne Marie født Mourier
1789-1876 Obligationer, breve og regnskaber. (2 pk).
(Ikke set).

1722    Christian Lyngby Pedersen, snedker i Ebeltoft
1) Borgerbrev 17.3.1856 for Christian Lyngby Pedersen som snedker i Ebeltoft.

1723    Christian Pedersen
1) Svendebrev 1768 for Christian Pedersen som gartner


1724    Christoffer Pedersen ( -1909), tobaksfabrikant i Horsens og hustru Elfrida født Møller ( -1911)
1897-1919 Eksekutorskifte med tilhørende papirer. (1 pk).
(Ikke set).

1725    Doris Elise Pedersen (1891- ), forskolelærerinde i Stavshede i Gesten sogn
1) Dåbsattest for Doris Elise Pedersen, født 24.4.1891 og døbt Ebeltoft 14.6.1891, datter af Birgittus Bernhard Gert Pedersen, toldassistent og hustru Anne Marie født Sørensen i Ebeltoft
2) Modenhedsbevis udstedt 28.6.1919 af Københavns Forskoleseminarium ved optagelsen til forskolelærerindeuddannelsen for Doris Elise Pedersen
3) Udtalelse 31.7.1920 fra Grindsted Realskole, hvor Doris Elise Pedersen har været vikar
4) Udtalelse 31.1.1921 fra Kolding Forberedelsesskole, hvor Doris Elise Pedersen har været vikar.

1726    Ejnar Dalgaard Pedersen (1899- ), skoleelev i Århus.
1) Karakterbog for 4. klasse i betalingsdrengeskolen Den højere Borger-drengeskole i Århus for Ejner Dalgaard Pedersen, født 9.11.1899, søn af Dalgaard Pedersen, tømrer i Århus.

1727    Knud Harald Theodor Pedersen (1844-1895), 1864 dimitteret fra Jelling Seminarium, lærer i Gjessø i Them sogn 1865, i Vejby sogn 1871 og hans døtre Nanna og Cecilie Pedersen
1) Obligation 1863
2) Ejendomsforsikring 1907-1953
3) Digt ved Harald Pedersen og Anne Tops bryllup i Viborg 22.7.1873
4) Tale ved lærer Harald Pedersens begravelse 27.10.1895 i Vejby kirke
5) Bevis for Realeksamen 25.11.1860 fra Det lærde Undervisningsinstitut i Fredericia for Knud Harald Theodor Pedersen
5) Bevis 4.8.1864 for Afgangsprøve ved Det kongelige Skolelærerseminarium i Jelling for Knud Harald Theodor Pedersen
6) Beskikkelse 1.1.1865 for seminarist Knud Harald Theodor Pedersen som lærer i Gjessø i Them sogn
7) Vidnesbyrd 2.2.1868 fra Ely Sofus Falkenskjold, præst i Them for Knud Harald Theodor Pedersen som lærer i Gjessø skole
8) Kaldsbrev 20.12.1871 for Knud Harald Theodor Pedersen at være lærer i Vejby skole i Rødding herred og kirkesanger i Vejby og Lem sogne
9) Bevis for optagelse i Viborg Stifts lærerenkekasse for Knud Harald Theodor Pedersens hustru Anne født Top
10) Tilkendelse af pension 9.12.1895 til Anne Pedersen født Top, enke efter Knud Harald Theodor Pedersen, lærer i Vejby, død 17.10.1895
11) Udskrift af Skive købstad og Sallingland herreders skifteprotokol 21.3.1896 efter Knud Harald Theodor Pedersen, død 17.10.1895 med tilladelse til at sidde i uskiftet bo af 25.3.1896. Afdøde efterlader B:
a Gunner Pedersen, født Vejby 16.8.1874
b Marie Kirstine Pedersen, født Vejby 24.7.1877
c Viggo Pedersen, født Vejby 25.1.1884
d Nanna Pedersen, født Vejby 30.5.1888
e Cecilie Kirstine Pedersen, født Vejby 20.6.1889
f Anne Sofie Pedersen, født Vejby 10.8.1893
FM: afdødes ældste bror N. P. Pedersen, Smedegade 2 i København.

1728    Heinrich Pedersen, søløjtnant gift med Anne Elisabeth Brønnum i Ålborg
1) Vielsesbrev 30.8.1811 for søløjtnant Heinrich Pedersen og Anne Elisabeth Brønnum i Ålborg.

1729    Iver Pedersen, degn og skoleholder i Fuglslev sogn og hustru Inger Kirstine Johannesdatter
1) Konfirmation 21.12.1808 på testamente af 30.3.1808 for Iver Pedersen, degn og skoleholder i Fuglslev sogn og hustru Inger Kirstine Johannesdatter.

1730    Jacobine Pedersen, jordemoder i Viborg
1) Beskikkelse 7.12.1838 af Jacobine Pedersen som førstejordemoder i Viborg i afdøde madam Raffs sted.

1731    Iver Pedersen (1781-1849), præst i Sønder Stenderup og hustru Marie Cathrine Scherrebech Jacobsen (1783-1862), født på Bejerholm i Halk sogn
1755-1849 Ejendomspapirer, notesbog, begravelsestaler, breve med mere. (1 pk).
(Ikke set).

1732    Johan Pedersen, (1752-1838), præst i Rye sogn
1) Breve og retsakter i strid om retten til bryllupsoffer for pigen Sidsels Marie Pedersen, der i 3 år havde tjent hos Jens Christensen i Addit i Sønder Vissing sogn med opsigelse af 1.5.1798. Hun blev forlovet 8.5.1798 i Rye præstegård med Christen Nielsen i Skeldal i Them sogn, hvorhen hun flyttede dagen efter forlovelsen. Hun havde fået skudsmål 11.4.1798 af Oluf Arentsen, præst i Sønder Vissing, der forventede at få bryllupsofferet, men skudsmål forandrer ikke en persons lovlige opholdssted og Johan Pedersen, præst i Ry, havde tilvendt sig dette offer.
Pigens mor Karen Andersdatter, enke i Skeldal blev ført som vidne.

1733    Johan Nikolaj Peder Pedersen, farver i Holstebro
1) Privilegium 23.4.1836 for farversvend Johan Nikolaj Peder Pedersen at anlægge og drive et farveri, trykkeri og overskæreri i Holstebro.

1734    Jørgen Pedersen ( -1808), skrædder i Viborg og hustru Maren Pedersdatter ( -1812)
1) Dokumenter der tilhører skifte 25.5.1812 lbnr.1940 efter Maren Pedersdatter i Viborg, enke efter Jørgen Pedersen, skrædder.
Hans eneste arving: broderen Hans Pedersen Forum i Varde er nu død, skifte Varde 21.9.1814 lbnr.458, hvorefter hans børn arver.

1735    Ludvig Christian Pedersen (1859- ), præst i Hedensted
1) Kvitteringer 1905-1911.

1736    Laurids Pedersen ( -1899), malermester i Horsens og hustru Petrea, født Monberg ( -1884)
1) Fledføringskontrakt 16.1.1874 for Hansine født Lassen, enke efter Søren Pedersen Monberg, underofficer i Horsens, hos svigersøn Laurids Pedersen, maler i Horsens
2) Opgørelse i fællesboet efter Laurids Pedersen, maler i Horsens, død 29.9.1899 og hustru Petrea, født Monberg, død 8.6.1884. B:
1) J. Bloch Pedersen
2) Elna Pedersen.

1737    Marie Cathrine Scherrebech, født Jacobsen (1783-1862), enke efter Iver Pedersen, præst i Sønder Stenderup
1) Regninger 1851-1859.
(Se Pr 1731).

1738    Peder Jørgen Pedersen, medlem af De danske Våbenbrødre
1) Optagelse 1.1.1876 af Peder Jørgen Pedersen, veteran fra Treårskrigen, som broder i selskabet De danske Våbenbrødre.1739    Rasmus Pedersen (1853-1931), sagfører og hospitalsforstander i Horsens
1884-1930 Kopibøger, kassebøger, regnskabsbog og sagførersager. (10 bd/pk).
(Ikke set).

1740    Søren Pedersen, seminarieelev i Gøttrup i Farsø sogn
1) Stiftamtets svar til Søren Pedersen i Gøttrup pr. Løgstør vedrørende dennes ansøgning om indstilling til eksamen 1752 eller 1753 på Det kongelige Skolelærerseminarium i Ranum.

1741    Peder Vilhelm Pfaffenhäuser
1) Skudsmål 28.9.1790 for Peder Vilhelm Pfaffenhäuser for 20 år tjeneste hos oberst von Zülow og sidst hos hans enke H. E. Sehestedt i Middelfart.

1742    A. S. Philipsen, købmand i Randers
1) Papirer vedrørende tab under besættelsen 1864
2) Ansøgning om fritagelse for borgerlig militærtjeneste 1873.

1743    David Philipsen (1794-1855), købmand i Viborg
1) Brev 27.3.1840 vedrørende lån i hans ejendom

1744    Jens Christian Philipsen, urmager og fabrikant i Viborg
1) Bevilling 13.5.1824 for Jens Christian Philipsen, urmager i Viborg, at anlægge og drive en kartefabrik.

1745    Jacob Philipson, købmand i Viborg
1) Kvitteringer 1809-1810.

1746    Jens Olufsen Pind ( -1650), præst i Hobro
1) Skifte 27.11.1650 efter Jens Olufsen Pind, præst i Hobro og Skellerup.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Oluf Jensen Pind
2) Søren Jensen Pind
3) Laurids Jensen Pind
4) Niels Jensen Pind
5) Søren Jensen Pind.
FM:
1 farbror Christen Olufsen Pind, præst i Voer.
2 Mathias Ibsen
3 Søren Nielsen Tostrup.
Afdøde havde arv efter A:
1) søster Karen Olufsdatter Pind
2) søster Birthe Olufsdatter Pind.
Desuden nævnes afdødes søster Dorthe Olufsdatter Pind.

1747    Mourids Sejersen Pind i Viborg
1) Lodseddel 14.6.1727 for Poul Hansen, købmand i Viborg, for fordring i skiftet efter Mourids Sejersen Pind i Viborg, [skifte Viborg 5.9.1726 lbnr.447. E: Karen Clemensdatter]
2) Obligation 1718 fra Mourids Sejersen Pind til Poul Hansen, købmand i Viborg
3) Forening 26.5.1717 mellem de to svogre Anders Sørensen Harbo [g.m. Mette Clemensdatter] og Mourids Sejersen Pind [g.m. Karen Clemensdatter] og fordeling af arv efter deres svigermor Abelone Sørensdatter, enke efter Vintmølle, [og i første ægteskab med Clemen Roersen, feldbereder i Viborg, skifte Viborg 29.11.1700 lbnr.41]

1748    Jens Greisen Pinholt (1862- ), lærer, forfatter, redaktør i Klinkby i Hove sogn
1) Indkomne breve 1903-1923, heraf flere illustrerede postkort

2) Manuskripter, blandt andet: Jul på Arildsborg.

1749    Christian Ludvig von Plessen (1676-1752), godsejer, stiftamtmand i Århus, finansminister mm. og hustru Charlotte Amalie Skeel (1685-1729) samt sønnen Christian Siegfried von Plessen (1716-1755)
1)) Testamente 1723 for Christian Ludvig von Plessen og Charlotte Amalie Scheel til stamhusene Fussingø og Holbækgård. B:
1) Mogens von Plessen
2) Christian Siegfried von Plessen
3) Frederik Christian von Plessen
4) Birthe von Plessen
5) Eleonora Hedvig von Plessen
6) Sofie Agnes von Plessen
7) Charlotte Louise von Plessen
8) Charlotte Dorthea von Plessen.
Arv efter Birthe Scheel, enke efter generalløjtnant Rosenkrantz til Selsø med Torp og Eskilsø.
Arv efter generalinde Anne Rumohrs.

1750    Johan Lorents Pohlhammer, handelsbetjent hos Johan Georg Alt galanterihandler i Viborg
1) Kontrabog 1797.

1751    Christian Mikkelsen Polack (1714- ), forhenværende soldat, bosat i Ribe, hustru Anne Nielsdatter og sønnen Niels Christian Polack
1) Skøde 24.9.1750 på en gård i Ribe fra Peder Andersen til Christian Mikkelsen Polack, kyrasser.
2) Afskedsbevis på dansk og på tysk 14.1.1755 for Christian Mikkelsen Polack 41 år gammel, født i Livland, der har tjent som rytter i Det fynske Kyrasserregiment i 19 år fra 11.11.1735.

3) Obligation af 4.1.1773.
4) Borgerskab 26.3.1801 for Niels Christian Polack som bukseskrædder i Ribe.
5) Skøde 19.12.1804 fra Anne Nielsdatter i Ribe, enke efter Christian Mikkelsen Polack til søn Niels Christian Polack.
6) Aftægtskontrakt 19.12.1804 for Anne Nielsdatter, enke efter Christian Mikkelsen Polack hos søn Niels Christian Polack.
7) Eksamensbevis april 1819 fra almueskolen i Ribe for Frederikke Louise, datter af Niels Polack i Ribe.

1752    Ludvig Theosophus Pontoppidan (1728-1793), præst i Hygum sogn i Haderslev amt
1) Testimonium 8.6.1746 på latin for Ludvig Theosophus Pontoppidan.

1753    de la Porte, premierløjtnant og kommandør for 6. kompagni af 2. jyske regiment
1) Beregning 17.6.1808 over forplejningsudgifter sendt fra Schmidt i Stigs Bjergby til de la Porte, premierløjtnant i Svinninge.

1754    Tove Poulsdatter ( -1718), gift med Mads Christensen i Ris i Egtved sogn
1) Skifte Koldinghus rytterdistrikt 18.8.1718 efter Tove Poulsdatter i Ris i Egtved sogn.
E: Mads Christensen. B:
1) Christen Madsen 20
2) Poul Madsen 18
3) Jens Madsen 15
4) Johanne Madsdatter 13
5) Hans Madsen 9
6) Karen Madsdatter 4
7) Mette Madsdatter 4.

1755    Poulsen, forvalter på Gammel Viffertsholm i Solbjerg sogn i Ålborg amt
1) Beskikkelse Løgstør 4.11.1852 af Poulsen, forvalter på Gammel Viffertsholm i Solbjerg sogn som værge for Kirsten Christensdatter i Sebbersund.

1756    Christen Poulsen (1843- ), skomagerlærling i Helligsø sogn
1) Lærekontrakt 25.7.1759 for Christen Poulsen, søn af Poul Christensen Holmgaard hos Jens Nielsen, skomager

1757    Hans Poulsen i Ålborg
1) Regning til Hans Poulsen kvitteret 7.9.1714 af Palæmon Fogh i Ålborg

1758    Johan Poulsen, tjenestekarl i Mariager
1) Brev til Johan Poulsen, tjenestekarl i Drastrup fra Marie Hansine Jacobsen
2) Brev 21.12.1863 til Johan Poulsen i Mariager fra Marie Hansine Jacobsen i Kristrup
3) Brev 3 december uden år til Johan Poulsen i Mariager fra Marie Hansine Jacobsen i Randers

1759    Josef Poulsen i Toftumgård i Heltborg sogn og hustru Dorthe Thomasdatter
1) Afkald 28.6.1769 fra Kirsten Thomasdatter gift med Søren Jepsen i Hvidbjerggård Vestenå
til formynder Josef Poulsen i Toftum
for arv efter far Thomas Bollesen, skifte 6.8.1745
og for arv efter søster Johanne Thomasdatter, skifte 18.5.1763, der var gift med Anders Pedersen.
2) Bevilling til uskiftet bo 17.3.1775 for Josef Thomsen i Toftum i Ålborg stift og hustru Dorthe Thomasdatter
3) Kvittering 8.1.1790 fra Thisted amtstue for formueskat betalt af
a Josef Toftums enke i Toftumgård i Heltborg sogn
b Anders Pedersen i Toftumgård.

1760    Mads Peder Poulsen ( -1892), fængselsbetjent i Horsens
1) Breve 1892-1993 vedrørende pleje af hans 3 forældreløse børn, hvoraf nævnes Harald Johannes Poulsen, født Horsens 8.5.1883, død 17.1.1952 i Bjerregrav, som pensioneret stationsmester.

1761    Niels Poulsen (1776-1799), discipel i Viborg Katedralskole.
1) Tilladelse 1.11.1794 for Niels Poulsen i Nørre Kongerslev sogn 16 år gammel, at opholde sig i Viborg. så længe han går i Viborg latinskole
2) Breve 1795-1797 fra:
a far Poul Jensen i Nørre Kongerslev
b fra bror Jens Jørgen Poulsen i Skibsted
3) Gravskrift for Niels Poulsen
født Nørre Kongerslev 31.10.1776
antagen i Viborg latinskole 5.11.1794
død som skolens øverste discipel 13.6.1799.


1762    Niels Poulsen (1801-1868), skolelærer i Høver i Storring sogn og i Tånum sogn 1830-1865
1) Brev 19.2.1818 vedrørende løn for Niels Poulsen, der begyndte som lærer i Høver 1.11.1817
2) Skudsmål 11.11.1825 for Niels Poulsen, skolelærer i Høver i Storring sogn afgivet af Jens Carl Winther, præst i Storring, Stjær og Galten
3) Attest 7.11.1826 fra Jens Christian Ramsing, præst i Harlev for Niels Poulsen, hjælpelærer i Høver i Storring sogn
4) Beregning 24.2.1823 over hvad hver mand i Storring sogn efter sit hartkorn skal betale i skolelærerløn af byg og rug til de to lærere i Storring sogn:
a Hans Fulling i Storring skole
b Niels Poulsen i Høver hjælpeskole.


1763    Ses ikke.

1764    Peder Poulsen, feldbereder i Viborg
1) Regning til Peder Poulsen, feldbereder i Viborg fra Søren Haslunds stervbo i Viborg, der kan betales til boets inkassator Andreas Friisenberg til Sødal [i Rødding sogn]. Underskrevet Ørregård 25.3.1777.

1765    Peder Thygesen Poulsen, skomagersvend i Ålborg
1) Lærebrev 25.7.1837 for Peder Thygesen Poulsen som skomagersvend i Ålborg.


1766    Poul Poulsen (1823- ), værnepligtig, født i Varde
1) Matrospatent 9.2.1861 i Sø-ekstrarullen for Ribe amts 111 lægd lbndr.27 for Poul Poulsen, 38 år gammel, født i Varde
2) Afskedspas 8.2.1862 af sørullen for Ribe amts 111 lægd lbnr.27 for Poul Poulsen, 39 år gammel.

1767    Søren Poulsen i Vitved sogn og hustru Anne Jensdatter
1) Testamente 1797.

1768    Peder Poulsen, i Borum sogn
1) Kvittering 18.6.1804. Underskrevet af M. Tistrup.

1769    Preetzmann
1) Brev 23.6.1830 til Pretzmann, fra svogeren fra [Andreas Frederik] Vinding, præst i Tårs på Lolland, der for nylig er flyttet fra Majbølle præstegård. Han medsender salig Jacob Vindings panteobligation.

1770    Johan Anton Puhtig, handelsbetjent hos Johan Georg Alt, galanterihandler i Viborg
1) Kvitteringsbog 1796-1797.

1771    Søren Jensen Paasgaard ( -1774), i Holstebro
1) Kvittering til Søren Jensen Paasgaard i Holstebro underskrevet 31.1.1774 af Oluf Christian Slot i Ålborg.

1772    Børge Qvist i Store Hebo i Janderup sogn
1)) Testamente 6.5.1819 for Børge Qvist og hustru Maren Aggerholm født Jessen i Store Hebo i Janderup sogn. B:
1) Birgitte Dorthe Margrethe Qvist, [skifte Varde 31.3.1819 lbnr.490]. E: Frederik Tranberg i Varde. 1B:
a Børgine Marie Tranberg 1½
2) Ursula Mette Marie Qvist g.m. Christian Vestesen, der er halvbror til Frederik Tranberg.

1773    Kirsten Andersdatter Qvistgaard ( -1807), frøken i Sønder Kvistgaard i Vejrum sogn
1)) Skifte 13.11.1807 efter Kirsten Andersdatter Kvistgaard, ugift i Sønder Kvistgård i Vejrum sogn.
Testamente af 4.3.1788 for Kirsten Andersdatter Kvistgaard og bror Mads Andersen Kvistgaard. A:
1) Morten Kvistgaard, hans 2B:
a Anders Mortensen Kvistgaard til Jungetgård [i Junget sogn] i Salling
b Karen Kirstine Kvistgaard g.m. Peder Gjedsted til Tviskloster, hendes 4 børn
2) Mette Damgaard g.m. Mads Iversen Kvistgaard på Nørgård, deres 6 børn
3) Jens Damgaard i Roslev i Salling, hans 3 døtre
4) Mette Kirstine [Damgaard] i Sejbæk [i Daugbjerg sogn].
[Første ægteskab med Nikolaj Mathias Høst, birkedommer i Løgstør, død 3.7.1785, skifte Ålborghus med flere amter nr.978]. 3B:
a Peder [Damgaard] Høst, præst i Gjellerup
b Gertrud Høst
c Stine Høst
[Andet ægteskab med Christian Nybo]
5) Anders Kvistgaard til Østergård [i Åsted sogn], hans 1B:
a Niels Kvistgaard, hans barn Johanne Nielsdatter Kvist
6) Jens [Nielsen] Kvistgaard til Hvanstrup [i Farsø sogn], hans 1B:
a Johanne Marie Kvistgaard
7) Peder Kvistgaard på Lerkenfeld [i Vester Bølle sogn] hans 2B:
a Christen Pedersen Kvistgaard
b Johanne Marie Kvistgaard
8) Reisner, farver i Norge g.m. Malene Kvistgaard, deres B:
a Niels Christian Reisner i Viborg skole
9) Marie Kirstine Kvistgaard g.m. Hans Beyer i København
10) Kirsten Kvistgaard g.m. Niels Salling i København, hendes børn.
(Skiftet ligger også iLundenæs og Børglum amter lbnr.2319).

1774    Mads Andersen Qvistgaard ( -1804), og søster Kirsten Andersdatter Qvistgaard ( -1807), ejere af Kvistgaard i Vejrum sogn
1) Testamente 4.10.1798 for Mads Andersen Qvistgaard og søster Kirsten Andersdatter Qvistgaard, ejere af Kvistgaard i Vejrum sogn. A:
1) bror Morten Qvistgaards B:
a Anders Mortensen Qvistgaard på Jungetgård i Salling, der døde. Hans børn
b Karen Kirstine Mortensdatter Qvistgaard g.m. Peder Gjedsted til Tviskloster og hendes 4 børn
2) Mette Damgaard g.m. Mads Iversen Qvistgaard på Nørgård [i Grinderslev sogn] og deres 6 børn
3) Jens Damgaard i Roslev i Salling, hans 3 døtre
4) Mette Kirstine [Damgaard gift 2.12.1793 med Christian] Nybo i Sejbæk [i Daugbjerg sogn].Hendes første ægteskab med Niels Mathiassen Høst, birkedommer i Løgstør, død 3.7.1785, skifte Ålborghus m.fl. amter nr.978]. Hendes børn:
a Peder Høst, præst i Gjellerup
b Gertrud Høst
c Kirstine Høst på stedet
5) Anders Qvistgaard, der boede på Østergård. B:
a Niels Qvistgaard
b Johanne Qvistgaard
6) Jens Qvistgaard på Hvanstrup, hans B:
a Johanne Marie Qvistgaard
7) Peder Qvistgaard på Lerkenfeld hans B:
a Christen Pedersen Qvistgaard
b Johanne Marie Qvistgaard
8) Malene Qvistgaard, død. E: [Steen] Reisner, farver i Nykøbing Mors. B:
a Niels Christian Reisner i Viborg skole
9) brordatter Kirstine Marie Qvistgaard g.m. Hans Beyer i København og hendes børn heraf nævnes:
a Johan Nikolaj Beyer, student
10) Kirsten Qvistgaard g.m. Niels Salling i København og hendes børn
11) Stine Qvistgaard, død uden børn. E: Bjørn, forpagter på Eskær, nu på Grinderslev Kloster
12) Pastor Krarups søn Niels Bygum, som hun har båret til dåb
13) Provst Høsts søn i Gjellerups B:
a Mads Høst
b Gertrud Høst, på stedet
14) Mads Roenborg, død. B:
a Anne Kirstine Madsdatter    [Til oversigten]