Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

O    [Til oversigten]  


1612    P. Odgaard
1) Brev 17.11.1891 til dr. phil. Victor Pingel fra Peder Odgaard på Tastumgård [i Kobberup sogn].

1613    Laurids Olufsen i Krættrup i Volstrup sogn
1786-1830 Kvitteringsbog (1 bd).
(Ikke set).

1614    Laurids Olufsen (1852- ) landmand i Hover sogn i Ringkøbing amt
1) Militær afregningsbog 1875-1879.

1615    Søren Olufsen
1) Peder Pedersen meddeler 1780, at afdøde Søren Olufsen og hustru afstod deres gård til afdøde Jens Poulsen og nød aftægt hos ham og senere hos Niels Nielsen indtil konen døde som enke.
(Papiret er udtaget af Mariager og Gjerlev og Onsild herreders skiftedokumenter).


1616    Søren Olufsen, godsfunktionær på Hersomgård i Hersom sogn og Strandet i Ørum sogn i Viborg amt
1) Brev 20.5.1801 fra T. Vissing til Peder Knudsen på Strandet med meddelelse om, at Søren Olufsen fra nu af skal have opsyn med folkene på Strandet og med gårdens avl
2) Brev Viborg 31.11.1808 fra T. Vissing, at Søren Olufsen skal være funktionær på Hersomgård og have værelse hos Søren Tysk
3) Brev til kammerherreinden på Strandet med opsigelse af tjenesten fra Søren Olufsen, da gårdskarlen Jens Christian har udvist dårlig opførsel mod ham.
4) Regning 16.2.1804 til Søren Olufsen på Strandet for kost han har nydt indtil han forlod Holmgård
5) Gældsbevis Viborg snapsting 28.6.1808 fra Peder Herschend til Herschendsgave til Søren Olufsen på Strandet
6) Regning fra Søren Olufsen på Kærsholm til kaptajn [Martinus] Braëm til Nordruplund [i Nordrupvester sogn på Sjælland] på løn for et halvt års tjeneste begyndt 18.10.1796
7) Brev 21.6.1809 fra Jeppe Yppersen på Kanne gård i Hvilsted sogn med tilsagn til en unavngiven ven der ingen nære slægtninge har, om kost og logi mod betaling.

1617    Anne Olufsdatter ( -1765) gift med Hans Jørgensen i Stovstrup i Ullerup sogn
1)) Skifte 12.8.1765 efter Anne Olufsdatter i Stovstrup i Ullerup sogn.
E: Hans Jørgensen. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 3
2) Johanne Hansdatter 7 uger.
FM: født værge Oluf Nielsen i Børup.
Skiftet blev forrettet af husbonden Hans Hansen Møller i Stovstrup.

1618    Nikoline Olufsdatter, jordemoder, født i Bramdrup i Nørre Bramdrup sogn
1) Eksamensbevis som jordemoder fra Fødselsstiftelsen i København 29.5.1847 for Nikoline Olufsdatter, født i Bramdrup i 1820 og gift med gårdmand Jørgen Pedersen med vedhæftet instruks som jordemoder

1619    Anders Andreas Olufsen (1881- ), sagfører og auktionsleder i Auning sogn
1945-1952 Auktionshovedbog. (1 bd).
(Ikke set).

1620    Christen Olufsen (1800-1881), amtsfuldmægtig, senere prokurator i Randers
1827-1878 Sager vedrørende de Brock-Bredalske legater og breve vedrørende lokalhistoriske projekter. (2 pk).
(Ikke set).

1621    Frederik Olufsen (1803-1843), købmand i Viborg
31) Anbefaling 24.11.1840 for Frederik Olufsen som handelsbetjent i Viborg fra P. Gilberg
2) Borgerskab 27.11.1840 for Frederik Olufsen som købmand og detailhandler i Viborg
3) To brandforsikringspolicer 15.12.1841 og 15.12.1842 for Frederik Olufsen i Viborg
4) Breve og regninger.

1622    Laurids Peder Olufsen, gårdejer i Vesterø sogn på Læsø og hustru Georgine Agathe Pedersen
1) Ægteskabsbevilling 23.4.1903 for Laurids Peder Olufsen, gårdejer i Vesterø sogn på Læsø og hans brors enke Georgine Agathe Pedersen.

1623    Niels Olufsen (1822-1899), møllebygger i Randers
1851-1888 Personlige papirer, regnskaber, kundelister, arbejdsbeskrivelser, erfaringsoptegnelser og fotografier. (4 bd/pk).
(Ikke set).

1624    Oluf Johan Olufsen (1795-1838), fuldmægtig hos byfogeden i Vejle
1824-1838 Personlige papirer, studenteropgaver, regnskaber, embedspapirer, breve, tryksager og lejlighedsdigte. (3 pk).
(Ikke set).

1625    Kirsten Olufsdatter gift med Bertel Tist i Horsens
1) Tingsvidne Horsens byting 17.12.1639 og 18.5.1641, hvor Mogens Gødesen frasiger arv og gæld efter Kirsten Olufsdatter, enke efter Bertel Tist i Horsens, med fuldmagt fra hendes børn og svogre:
a Terkild Ibsen
b Kirsten Steffensdatter, enke efter Morten Gødesen.

1626    Jens Olufsen, borger i Ribe
1) Dokument 14.3.1661, hvor Bernt Jensen foged på Skrumsager i Sønder Bork sogn på sin husbond Laurids [Hansen] Pogwisch til Skrumsager har ladet Jens Olufsen, borger i Ribe opstalde 40 øksne i Skrumsagers stalde, bevidnet af Hr Augustinus [Augustinussen Miller], præst i Sønder Bork og Niels Nielsen Obling.


1627    Niels Olufsen i Ribe
1) To udkast til brev 5.8.1637 fra Niels Olufsen i Ribe til Jeppe Jensen, der skylder ham penge.


1628    Jørgen Pedersen Orloff (1813- ), skoleelev i Ribe
1) Vidnesbyrd fra skolekommissionen i Ribe 22.10.1825 for Jørgen Pedersen Orloff, født 26.6.1813, søn af Peder Jørgensen Orloff, skomager i Ribe, der har aflagt prøve og derfor meddeles adgangsbillet ifølge skoleforordningen 29.7.1834 paragraf 34.

1629    Holger Massow von der Osten (1773-1829), kaptajn, død på Birkelse i Åby sogn i Ålborg amt
1798-1829 Personlige papirer, lejlighedsdigte, regnskaber, breve, inventarliste, gældssager, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1630    Dorothea Cathrine Ostenfeldt, enke efter rektor Peder Jessen i Viborg
1) Gældsbrev 24.6.1797 fra Dorthe Cathrine Ostenfeldt, enke efter rektor Jessen i Viborg til Peder Nikolaj Boelund på Haverholm [i Vrejlev sogn] i Vendsyssel
2) Testamente 4.8.1797 for Dorthe Cathrine Ostenfeldt, enke efter rektor Jessen i Viborg.
Da hendes og hendes mands arvinger ikke behøver nogen arv, så arver A:
1) hendes søstersøn kaptajn Arff
2) Mads Gjerulff, der er af hendes mands slægt
3) hendes bror Christen Ostenfeldt, ugift over 80 år gammel, i huset hos testator
4) [Jørgen Sørensen] Korsgaard, skoleholder og organist i Viborg Nørre sogn
5) Henrik Christensen, elev i latinskolens mesterlektie.

1631    Henrik Roland Ostermann ( -1774), hospitalsforstander i Vejle
1)) Skifte 20.7.1774 efter Henrik Roland Ostermann, hospitalsforstander i Vejle Hospital, der døde 5.7.1774. A:
00) morfar [Jacob Knudsen, herredsfoged i Nørre- og Øster Horne herreder, død 2.5.1729. Første ægteskab med mormor Magdalene Marie Sørensdatter Bormann, præstedatter fra Lønborg. Andet ægteskab med Birgitte Cathrine Christensdatter, død på Østergård 1750, begravet 15.maj]
0) forældre [Johan Henrik Ostermann, apoteker i Ribe, skifte Ribe 22.3.1748 lbnr.898 og Kirsten Elisabeth Jacobsdatter]
1) morbror Knud Jacobsen, herredsfoged [i Nørre- og Øster Horne herred, skifte Lundenæs og Bøvling amter 6.5.1738 lbnr.121]. 2B:
a Magdalene [Kirstine Jacobsen] i Hjerting, enke efter [Niels] Wrang, strandinspektør [i Hjerting, skifte Riberhus 8.4.1771 lbnr.675]
b Johanne Mette Jacobsen i Hjerting
2) moster Malene Sofie Jacobsdatter, enke efter [Johan] Hyvadt, degn i Jerne ved Varde
3) moster Margrethe Jacobsdatter, enke efter Mads [Christensen] Rahbæk [i Sønder Borris, død 1752]. B:
a Jacob Rahbæk i København
4) moster Kirsten Jacobsdatter, var g.m. [Christian Terkild] Hansen, forstander [i Ribe Hospital, begravet Ribe Katharinæ 3.7.1737]. 2B:
a Hans Hansen, magister [og rektor] i Fredericia
b Jacob Hansen i Horsens, [kapellan i Horsens Hospital og Torsted].
Skiftet blev forrettet af Hans [Henrik Christoffersen] Neuchs, præst i Vejle og Hornstrup og provst i Nørvang herred.
Litteratur: Nørre Horne herred af H. K. Kristensen, 1975. Heri side 447-448: Jacob Knudsen.

1632    Anders Ostrup ( -1776), købmand i Kolding 1739-1770
1) Sager vedrørende Anders Ostrups obligationsgæld
2) Inventarlister
3) Regninger og kvitteringer samt anvisninger
4) Forretningsbreve.

1633    Otto Frederik von Ottesen ( -1784), major i Fredericia
1) Skifte 1774 efter Otto Frederik von Ottesen, pensioneret major i Fredericia.
Enkemand efter Dorthe Agnethe Gertsen, ægtepagt 17.2.1780 lbnr.1173.
Hans A:
1) datter, død. 2B:
a Ernestine Dorthe Agnethe Thonbo i Itzeho
b Frederikke Magdalene Thonbo i Itzeho.
Hendes A:
1) Giørtz i København.
(Skiftet er indført i Fredericia byfoged skifteprotokol 1774-1797 fol.358B lbnr.1265).

1634    Adolf Ottesen (1802-1872), apoteker i Grindsted
1) Panteobligation 1869
2) Regninger og kvitteringer
3) Forretningspapirer og indfriede veksler
4) Breve til ham
5) Testamente 25.4.1866 for Dorthe Ottesen i Assens. A:
a søstersøn Jacob Knudsen, snedker i Stavanger i Norge og datter Dorthe Knudsen
b søsterdatter Emilie Knudsens søn Otto Carl Valdemar Knudsen, som hun fik før sit ægteskab med gartner Jantzen i Slagelse
c søsterdatter Dorthe Knudsen g.m. Rex, skomager i Odense
d brorsøn Adolf Ottesen, apoteker i Grindsted
e brorsøn Julius Ottesen, maler, død. 3B:
1 Poul Ottesen, skomager i Odense
2 Sara Ottesen gift i omegnen af Grindsted
3 Karen Dorthe Ottesen, ugift i Grindsted
f søstersøn Jacob Knudsen, snedker i Stavanger
g Frederik Knudsen, smed i Odense.
Afdøde, der havde testamente 3.12.1851 sammen med sin nu afdøde søster Karen Kirstine Ottesen, flytter nu til Odense hos sin søsterdatter Dorthe Knudsen

1635    Peder Ottesen og hustru Anne Christensdatter i Vejle
1) Testamente 5.8.1796 for Peder Ottesen og hustru Anne Christensdatter i Vejle. Arvinger angives ikke.

1636    Jacob Jensen Ove, død 24.2.1814 og hustru Mette Jørgensdatter, død 19.11.1826 i Assens i Falslev sogn
1) Købekontrakt 1797
2) Undskyldning 16.4.1798 fra Søren Bay og Niels Bay, der havde overfaldet Jacob Jensen Ove i sin egen gård med hug og slag
3) Obligation 19.6.1798
4) Købekontrakt 1811
5) Panteobligation 1817
6) Levnedsbeskrivelse for Mette Jørgensdatter, død 19.11.1826, 75 år gammel, født 1751 som datter af Jørgen Thomsen og Mette Pedersdatter i Assens, gift Kastbjerg 1780 med Christen Olufsen i Skrydstrup, der døde 2.1.1797. De fik 2 sønner og 1 datter. Andet ægteskab Falslev 21.4.1797 med Jacob Ove Jensen
7) Udskrift Falslev kirkebog af 3 dødsattester:
a Mette Jørgensdatter, enke efter Jacob Ove i Assens, død 19.11.1826, begravet 26.11.1826
b Jacob Jensen Ove, selvejergårdmand i Assens, død 24.2.1814, begravet 2.3.1814
c Mette Jacobsdatter, enke efter Anders Christensen, smed i Assens, død 28.2.1857, begravet 8.3.1857
8) Aftægtskontrakt 1.3.1846 for Jens Christensen og hustru Dorthe Sørensdatter hos deres søn Thor Jensen, der havde fået skøde på gården.

1637    Mads Nielsen Overby ( -1851), overvagtmester i Randers
1) Ejendomspapirer 1827-1848
2) Afregningsbog 1843
3) Regninger og kvitteringer 1825-1850.

1638    Karen Pedersdatter i Over Feldborg, skilt fra Christen Knudsen i Karup
1) Kongelig bevilling 17.7.1835 til ægteskabs ophævelse for Karen Pedersdatter i Over Feldborg i Haderup sogn i Ginding herred og Christen Knudsen
2) Bevilling 23.8.1837 for Karen Pedersdatter i Aulum i Hammerum herred at måtte indgå i nyt ægteskab.

1639    Frederik Winterberg Overgaard (1744-1820), prokurator i Holstebro
1) Brev 1.12.1797 fra Holm i Lemvig
2) Brev 20.4.1799 fra brorsøn Jens Jørgen Overgaard i Kristiansand.

1640    Ingeborg Mulvad Overgaard ( -1795), enke efter Didrik Severin Kræfting, kapellan i Vestervig og Agger
1)) Skifte 2.9.1795 efter Ingeborg Mulvad Overgaard i Vestervig.
Enke efter Didrik Severin [Olufsen] Kræfting, kapellan i Vestervig og Agger, [skifte 17.1.1781 lbnr.40]. A:
0) forældre [Jens Jørgen Nielsen Overgaard på Helligkildegård og Cathrine Hansdatter Majland]
1) bror Hans Overgaard, klokker og kordegn i Moss i Norge
2) bror Peder [Jensen] Overgaard, præst i Hurup
3) bror Frederik [Vinterberg] Overgaard, over- og underretsprokurator i Holstebro
4) bror Rasmus Overgaard, bager i Ålborg, død. 1B:
a Jens Jørgen Rasmussen
5) bror Jens Overgaard i Præstø på Sjælland
6) søster Margrethe [Cathrine] Overgaard, død, var g.m. Peder Vandborg [Lauridsen] Vadum, præst i Skørping og Fræer
7) søster Christiane Overgaard g.m. [Christian] Fogh til Ørum [i Ørum sogn i Thy]
8) søster Marie Overgaard på Ørum, enke efter Peder [Andersen] Vinding, præst i Hvidbjerg og Lyngs, [død 7.3.1786]
9) søster Dorthe [Mulvad] Overgaard g.m. [Glob Sørensen] Milling, præst i [Sønder og Nørre] Kongerslev [og Komdrup].
(Skiftet er indført i Refs herred gejstlige skifteprotokol 1781-1820 fol.35B lbnr.51)
2)) Auktionsforretning 6.10.1795 i Hvidbjerg præstegård i madam Kræftings dødsbo.

1641    Jens Jørgen Overgaard, student i København, søn af Peder Jensen Overgaard, præst i Hurup
1) Brev 15.9.1794 fra Jens Jørgen Overgaard i København til farbror Billeskov i København
2) Brev 3.11.1797 til Jens Jørgen Overgaard fra farbror
3) Brev 9.11.1797 til Jens Jørgen Overgaard fra Johanne Overgaard i Kristiansand
4) Gældsbevis.

1642    Peder Jensen Overgaard (1740-1797), degn i Resen og Humlum, kapellan og degn i Vestervig og Agger 1781, præst i Hurup 1784 og hustru Magdalene Nyboe
1760-1831 Breve, personlige papirer, ejendomspapirer, embedspapirer og regnskaber. (2 pk).
(Ikke set).

1643    Christen Ovesen (1789-1865), fuldmægtig på Thisted amtstue 1814, på Vejle amtstue 1841, amtsforvalter i Ebeltoft 1853-1864 og hustru Dorthe Hansen
1823-1855 Breve, skifte, regnskaber vedrørende klubber. (1 pk).
(Ikke set).    [Til oversigten]