Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

K    [Til oversigten]  


1045    Peder C. Kabel, bogbinder og boghandler i Viborg
1) Breve 1850-1852.

1046    Johannes Kahlen ( -1872), forligskommissær i Frederikshavn
1815-1866 Embedspapirer (1 pk).
(Ikke set).

1047    Kalisch i Randers
1) Brev Havreholm Papirfabrik ved Helsingør 12.3.1862 fra Carl Kalisch til mor.

1048    Peder Julius Kall, sømand i Frederikshavn
1) Skibspas på latin 27.5.1854 for Peder Julius Kall i Frederikshavn i Danmark at skibet Caroline må sejle fra Frederikshavn til London. På bagsiden af certifikatet er der oversættelse til fransk og til engelsk.


1049    Niels Offer Andersen Kallesø, husmand i Vester Børring i Fabjerg sogn
1) Testamente Lemvig 15.7.1843 for Niels Offer Andersen og hustru Sidsel Christensdatter i Nørre Kirkeby i Hove sogn
2) Testamente 22.2.1876 for Niels Offer Andersen i Nørre Kirkeby i Hove sogn. A:
a Niels Offer Andersen Kallesø i Vester Børring i Fabjerg sogn
samt pengebeløb til 6 navngivne personer
3) Panteobligation Lemvig 23.12.1865
4) Skøde med aftægtskontrakt 17.12.1877 fra Niels Offer Nielsen i Nørre Kirkeby i Hove sogn til Niels Offer Andersen Kallesø i Vester Børring i Fabjerg sogn.

1050    Thrun Christoffersen Kamp i Sterup i Jerslev sogn, senere i Sæby
1) Skøder 1791 og 1803 på en gård og nogle markjorder i Sæby.

1051    Sofus Kanstrup, hotelejer i Brovst sogn
1) Driftregnskab og status for Brovst Hotel 1940-1944.

1052    Peder Jacobsen Kardyb (1787-1855), skolelærer og kirkesanger i Søby i Kobberup sogn og hustru Johanne Troelsdatter (1793-1871).
1) Testamente 16.4.1834 for Peder Jacobsen Kardyb, skolelærer og hustru Johanne Troelsdatter i Søby i Kobberup sogn. Der angives ingen arvinger.

1053    Carl Mikkel Thomsen Karmark i Hobro
1) Købekontrakt 1722 med Jens Ibsen i Staverslund som sælger
og unge karl Mikkel Thomsen Karmark som køber af
gården Hjeds i Valsgård sogn,
der betaler 230 rigsdaler førstkommende snapsting 1723
2) Redegørelse 1.8.1731 for hvor meget Mikkel Thomsen har betalt for et auktionsskøde til regimentskvartermester og herredsfoged Peder Elkjær:
a stemplet papir 2 rigsdaler
b for protokollering 1 rigsdaler
c skriverløn 1 rigsdaler
d salær til byskriveren når tinglysning er sket 24 skilling
alt betalt i hans enfoldighed
3) Gældsbevis 22.4.1740 fra Mikkel Thomsen Karmark i Hobro til Henrik Christoffer [Olufsen] Bützow, præst i Øls, Hørby og Døstrup med pant i hans iboende gård på Adelgade i Hobro
4) Aftale underskrevet Hobro 18.5.1741 af Laurids Hostrup, byfoged i Hobro og herredsfoged i Vognsild herred mellem ham og Mikkel Thomsen Karmark
a Laurids Hostrup har på Mikkel Thomsen Karmarks vegne har betalt en gæld:
66 rigsdaler til Henrik Bützow, præst i Øls, Hørby og Døstrup og
99 rigsdaler Jens Andersen i Rørbæk Hovgård
b Desuden betaler Laurids Hostrup 54 rigsdaler så at den samlede sum på220 rigsdaler er betaling for Laurids Hostrup iboende gård i Hobro
c Byfoged Laurids Hostrup har forundt Mikkel Thomsen Karmark og hustru en lejlighed til beboelse deres livstid
d Mikkel Thomsen Karmark forpligter sig til at vedligeholde samme lejlighed
e Hvis Laurids Hostrup dør før Mikkel Thomsen Karmark og hustru, så forpligter han sine arvinger til at lade lejemålet fortsætte
5) Gældsbevis Hobro 3.1.1743 fra M. Karmark til fætter Jens Andersen Karmark
6) Skifte 1.9.1753 efter Jens Andersen Karmark i Hørby [i Hindsted herred].
E: [enken begravet Hørby 22.1.1754]. A:
0) far [Anders Jensen Skibelund i Skjern g.m. mor eller stedmor Bodil Mikkelsdatter, begravet Skjern 14.4.1709, 75 år gammel enke]
1) bror Peder Andersen Karmark i Terp i Vester Velling sogn
2) bror Peder Andersen i Lee. B:
a Anders Pedersen 50, i Over Viskum på Viskum gods
b Erik Pedersen 36, i Randers
c Dorthe Pedersdatter g.m. Søren Christensen i Store Rørbæk på Kirketerps gods
d Bodil Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Voldum på Clausholm gods
e Kirstine Marie Pedersdatter g.m. Iver Nielsen, ladekarl på Clausholm
3) søster Karen Andersdatter, død. Første ægteskab med Christen Skaarup i Sønderup på Tjele gods. B:
a Christen Christensen Skaarup i Batum, død. Børn, der er hos moderen, der nu er gift i Batum på Viskum gods
b Mikkel Christensen Skaarup 50, i Bigum på Tjele gods
c Jens Christensen i Store Rørbæk på Kirketerp gods
Karen Andersdatter i andet ægteskab med Søren Madsen i Nørup. Uvist og børn
Karen Andersdatter i tredje ægteskab med Niels Smed i Fastrup, død. B:
d Christen Nielsen 40, i Fastrup
e Bodil Nielsdatter, i Vejrum på Viskum gods.
4) halvbror Mikkel Andersen Karmark i Vester Velling, død. B:
a Anders Mikkelsen 45 i Terp
b Niels Mikkelsen 43, i Løvskal i Skjern sogn på grev Scheels gods
c Hans Mikkelsen 40, bryggersvend i København
d Thomas Mikkelsen 37, i Vester Velling på grev Scheels gods
e Mikkel Mikkelsen 30, i Løvskal
f Bodil Mikkelsdatter g.m. Jens Lassen, brændevinsmand i Randers
g Christen Mikkelsen, smed i Ørum, død. B:
1 Mikkel Christensen 24, i København
2 Else Christensdatter
3 Maren Christensdatter
5) halvbror Jens Andersen i Hammershøj, død. B:
a Karen Jensdatter g.m. Niels Rasmussen, smed i Langå på greve Scheels gods
[Afdøde blev ved begravelsen 4.8.1752 i Hørby kaldt Jens Andersen Skibelund].
7) Afkald 30.11.1753 fra Christen Nielsen i Fastrup
for arv efter morbror Jens Andersen Karmark i Hørby på byfoged Foersum i Hobro’s gods
8) Skifte 20.5.1785 efter Karen Marie Karmark i Hobro.
Enke efter Jens Nielsen, bager. B:
1) Kirsten Karmark.

1054    Jens Mortensen Kasbjerg ( -1732), regimentsskriver i Kolding, hans hustru Marie Magdalene Thoeschlags og hans bror Anders Mortensen Kasbjerg
1) Regnskab over materialer anvendt til reparation af staldbygningen på Koldinghus
2) Skibsjournal
3) Bøddeltakst

4) Brudstykke af retsakt
5) Manuskripter:
a Æresdigt 1693 til det yndige brudepar Morten Jensen, brygger i København og Inger Andersdatter
b Skønskriftøvelser 1706 for Jens Kastbjerg
c Vers om Norges sølvminer 1709
6) Sager vedrørende Jens Kastbjergs far Morten Jensen, brygger i København, dennes kone Inger Andersdatter, hendes far Anders Pedersen Steen og Jens Kastbjergs mostre Dorthe Thoeschlags og Cathrine Thoeschlags
7) Gældsbreve ved auktionsforretningen ved Jens Kastbjergs dødsbo
8) Koncepter til diverse skrivelser
9) Regninger og kvitteringer.

1055    Christian August Kaysen ( -1830), ejer af Nygård i Øster Starup sogn. Lavlund i Herning sogn og Margrethelund i Dejbjerg sogn
1791-1834 Ejendomspapirer, regnskaber breve, manuskripter, auktionskataloger, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1056    Johan Christian Schrøder Kehlet, byfogedfuldmægtig, byskriver og forligskommissær i Sæby
1) Konstitutioner 1794-1823.

1057    Johan (Kinder) Kent ( -1753), skrædder i Viborg
1) Brev til Johan Kent 9.4.1752 fra C. Wassard i Holbæk.

1058    Frederik Kerff, katolsk præst i Horsens
1) Kopi af skrivelse uden dato om kronprinsens befaling om foranstaltninger i danske byer i anledning af de franske troppers gennemmarch 1808.
(Kopien er afleveret af Frederik Kerff, katolsk præst i Horsens, død 1920).

1059    Mads Nielsen Kjær, husmand i Sebbersund i Sebber sogn og hustru Anne Marie Lauridsdatter
1) Fæstebrev udstedt af overretsprokurator Peder Lund til Skelund i Skelund sogn 15.7.1784 for Mads Nielsen Kjær på et hus i Sebbersund under Sebberkloster hovedgård takst, som hans mor afstår til ham
2) Gældsbrev 22.6.1820 fra Mads Kjær i Sebbersund til Niels Nielsen Færch i Nibe
3) Forbud 28.5.1825 mod græsning på ham tilhørende jorder i Sebbersund
4) Kvitteret regning 1837 fra herredskontoret i Løgstør til Mads Kjærs enke i Sebbersund
5) Afkald 19.9.1844 fra Niels Madsen Kjær i Sebbersund
for arv efter Anne Marie Lauridsdatter, enke efter Mads Nielsen Kjær i Sebbersund
til Thomas Jensen.

1060    Niels Christensen Kjær ( -1834), gårdejer i Bundgård i Gørding sogn i Ringkøbing amt og hustru Rebekka Poulsdatter
1) Sager vedrørende fast ejendom 1806-1844
2) Sager vedrørende aftægt til Rebekka Poulsdatter med pligt til at afholde hendes datters bryllup
3) Attest 3.8.1840 for Rebekka Poulsdatter, død som enke efter Niels Christensen Kjær i Bundgård i Gørding sogn, var datter af Poul Christensen Bundgaard, død som aftægtsmand 21.1.1824 i Sønder Gørding, 74 år gammel og hustru Maren Margrethe Jensdatter, død 27.1.1823 som aftægtskone i Sønder Gørding, 74 å gammel.

1061    Christen Christensen Kjærgaard (1641-1695), købmand i Viborg
1667-1695, regnskabsbøger og tilbudsvidne. (3 bd/pk).
(Ikke set).

1062    Knud Kjærgaard i Viborg
1) Meddelelse 1709 fra Anders Bruun og Mogens Lassen til Viborg magistrat, at de har modtaget anmodning om opbudsbo fra Knud Kjærgaard
2) Lejekontrakt 21.4.1706 på noget jord ved Katmose som Niels Skive i Viborg udlejer til Knud Kjærgaard

1063    Troels Kjærgaard, konsumptionsforpagter i Nykøbing Mors
1) Tre kontrakter for Troels Kjærgaard om forpagtning af konsumptionen i Nykøbing Mors for årene 1767-1769, 1772, 1776-1778
2) Auktionsskøde 1.11.1791.

1064    Niels Hansen Kærmand ( -1792), indsidder i Sindbjerglund i Sindbjerg sogn
1) Skifte 4.3.1792 efter Niels Hansen Kærmand indsidder i Sindbjerglund.
E: Mette Christensdatter. LV: Hans Christensen i Hersholm på Låge Mark. B:
a Poul Nielsen tjener i Ølholm
b Kirsten Nielsdatter på Als
c Hans Nielsen i Skelborg, død, skifte Hvolgård gods 8.1.1788 lbnr.319. 1B:
1 Maren 7.
FM: stedfar Albert Jensen.
Skiftet er indført under Hvolgård gods skiftebreve 1762-1765 fol.77 og 80 lbnr.363.

1065    Bertold Klocke, instrumentist i Århus
1) Xeroxkopi af afskrift 26.9.1650 af et ansættelsesbrev 21.4.1642 for Bertold Klocke som instrumentist i Århus, udstedt af borgmester og råd i Århus.
(Xeroxkopien er overdraget til Det kongelige Bibliotek 14.1.1987, men kan ses her Pr 1091 Bartholomæus Klake).

1066    Ole Kirk ( -1876), gårdejer af Ebbensgård i Ulfborg sogn
1) Brev 2.10.1849 til Hans W. R. Schiøler, præst i Staby, som svar på en artikel i Ringkøbing Avis nr.78 vedrørende valg til Landstinget og demokrati, hvor Ole Kirk havde en del polemik med Hans Schiøler.

1067    Carl Bruun Holm ( -1860), købmand i Herning
1858-1860 Breve, forretningspapirer og regnskaber. (1 pk).
(Ikke set).

1068    Jens Kirketerp i Hobro
1) Gældsbrev 6.12.1751 fra Jens Kirketerp i Hobro til Henrik Galt i Mariager
2) Arvekrav 21.4.1784 fra Peder Jensen Kirketerp for arv efter far Jens Kirketerp
efter skifte sluttet 29.11.1760.

1069    Morten Kirketerp ( -1765), købmand i Hobro og hustru Anne Marie Wedege
1) Bryllupsinvitation 20.9.1731 til byfoged Peder Elkjær i Hobro fra Morten Kirketerp til bryllup 27.9.1731 for hans søster Karen Kirketerp og Gert Bentsen Thisted
2) Konfirmation 15.5.1747 af bevilling af 3.1.1738 til uskiftet bo for Morten Kirketerp og hustru Anne Marie Wedege i Hobro
3) Gældsbrev 5.7.1744 fra Hans Madsen Winther, købmand i Ålborg til Morten Kirketerp i Hobro
4) Papirer vedrørende auktion 18.1.1752 over afdøde Anne Marie Andersdatters efterladenskaber
5) Papirer vedrørende auktion 12.11.1765 af afdøde Morten Kirketerp.

1070    Niels [Mortensen] Kirketerp ( -1779) i Hobro
1) Invitation 20.10.1767 til velædle Sekretær fra Niels [Mortensen] Kirketerp i Hobro til bryllup 28.10.1767 i hans hus i Hobro mellem hans søster Marianne Kirketerp og [Mourids] Bering, apoteker i Århus
2) Invitation til velædle Sekretær fra Niels Kirketerp til bryllup 8.6.1768 i hans hus i Hobro mellem hans søster Mette Cathrine Kirketerp og Otto Marsvin Laurberg, forvalter på Estvadgård Kloster.

1071    Martin Kisby (1776-1858), skomager i Ribe
1) Seddel med data: født 14.1.1776, døbt 18.1.1776, konfirmeret i Tønder 1.4.1792

2) Borgerskab 26.3.1801 som skomager i Ribe
3) Tre dokumenter vedrørende fast ejendom 1813, 1823, 1832
4) Ribe Stiftstidende no. 156 1858 den 7.oktober.

1072    Claus Sørensen Kjølsen, sølimit af Viborg amts 12. lægd Vorde sogn
1) Rejsepas fra sørullen 8.6.1812 af Claus Sørensen Kjølsen, der er udskrevet til flådens bemanding, at møde i Viborg til afrejse til København
2) Kontrabog for Claus Sørensen Kjølsen


1073    A. K. Kjeldsen, boghandler i Randers
1) Regnskaber, regninger og kvitteringer 1840-1850
2) Lejekontrakt Randers 14.5.1844, hvor Hans Georg Nissen, forstander for Randers Hospital, udlejer logi til A. K. Kjeldsen, købmand i Randers.

1074    Anders Faurskov Kjeldsen (16.11.1834-7.2.1910), ejer af Lerkenfeld mølle i Vester Bølle sogn
1) Testamente af 1905
2) Adkomstdokumenter 1880 og 1896
3) Kopi af en 50-årrig lejekontrakt fra 1865
4) Dokumenter 1918 vedrørende arvens overgang til de umyndige arvinger.

1075    Jens Kjeldsen ( -1795), til Volstrup i Rørbæk sogn og hustru Mette Lauridsdatter ( -1801)
1)) Samfrændeskifte 16.1.1799 efter Jens Kjeldsen til Volstrup i Rørbæk sogn
E: Mette Lauridsdatter. LV: Svendsen, forvalter i Skjern. B:
1) Sofie Jensdatter g.m. Christen Dinesen på Volstrup
2) Christen Jensen 7.
FM:
1 Mikkel Kjeldsen på Lerkenfeld
2 Niels Kjeldsen på Gundestrup.
Bevilling til uskiftet bo af 17.1.11794.
Jordebog 1.1.1798 for Volstrupgård.
(Skiftebrevet ligger også under Volstrup gods i Gislum herred).

2)) Skifte 21.1.1803 efter Mette Lauridsdatter på Volstrup.
Enke efter Jens Kjeldsen, skifte 16.1.1799. B:
1) Sofie Hedvig Jensdatter Kjeldsen g.m. Christen Dinesen på Volstrup
2) Christen Jensen Kjeldsen 11.
FM: farbror Niels Kjeldsen i Gunderup.

1076    Mathias Kjeldsen ( -1880), til Lerkenfeld i Vester Bølle sogn og hustru Mette Faurskov
1) Papirer vedrørende lånesager
2) Trykte sange
3) Testamente og skifteopgørelser 1810-1897
4) Diverse 1882-1916 vedrørende gavebrev på Vesterbølle og flere kirker til Mette Kjeldsens børn.
5) Trykt Rejsekompas gennem livet.


1077    Niels Kjeldsen ( -1863), gårdmand i Gundestrup i Glenstrup sogn
1) Skifte Mariager byfoged 1.12.1863 efter Niels Kjeldsen i Gundestrup, der døde 21.7.1863.
E: Bodil Johanne Christensdatter. LV: Niels Olufsen i Vester Tørslev. B:
1) Gjørild Kirstine Nielsen 10.
FM: Niels Christian Jensen i Gundestrup.

1078    Simon Kjeldsen i Slejtrup i Grinderslev sogn
1) Simon Kjeldsen skriver under i Viborg 19.2.1738 på ikke at ville bruge ulovlige midler til at helbrede en eller anden svaghed eller udføre anden form for kvaksalveri.


1079    Christen Nielsen Kjellerup, gårdfæster i Kjellerup i Hørup sogn, siden købmand i Viborg og hustru Maren Christensdatter Agerskov ( -1776)
1) Rejsepas udstedt 30.10.1752 af Janus Friedenreich til Palstrup for bonden Christen Nielsen, der i 2-3 år må rejse hvorhen han vil, da han har opsagt fæstet af sin halve gård i Kjellerup i Hørup sogn. Dokumentet er påført flere skudsmålspåtegninger
2) Skudsmål 14.4.1757 for Maren Christensdatter, der har opholdt sig hos anneksbonden Jens Andersen i Finderup og nu opholder sig i Snabe i Almind sogn
3) Skudsmål begyndt 13.4.1760 for Christen Nielsen
4) Bevis fra præsten Almind 8.6.1760 at Maren Christensdatter sidst var gæst ved Herrens bord i Almind kirke 29.9.1759 og nu opholder sig i Viborg
5) Fripas 11.7.1764 for Christen Nielsen Kjellerup, født i Kjellerup i Hørup sogn på Palstrup gods
6) Gældsbevis 1765 fra Christen Nielsen Kjellerup i Viborg
7) Borgerskab 1.12.1767 for Christen Nielsen Kjellerup, født i Kjellerup i Hørup sogn på Palstrup gods, som småhandlende i Viborg
8) Brev 29.7.1768 vedrørende indkvartering i en ejendom i Viborg, der tilhører Christen Kjellerup
9) Lejekontrakt 12.1.1770, hvor Christen Nielsen Kjellerup i Viborg udlejer en lejlighed i Viborg til Anne Christensdatter Møller, enke efter Niels Simonsen, smed
10) Rejsepas 23.10.1772 for Christen Nielsen Kjellerup fra Århus til Sjælland og tilbage igen for at overføre100 stykker hornkvæg fra Jylland til Sjælland over Kalundborg
11) Brev 19.11.1775 til Christen Nielsen Kjellerup fra Christen Bruusen.

1080    Jacob Kjellerup (1760-1831), købmand i Ålborg og ejer af Visborggård i Visborg sogn
1808-1831 Kopibøger og journaler (4 bd).
(Ikke set).

1080A    Jens Kjellerup ( -1823) og Niels Vinde (-1835), købmænd i Ålborg og ejer af Visborggård i Visborg sogn
1815-1835 Hovedbog (1 bd).
(Ikke set).

1081    Søren Christian Nielsen
1) Dåbsattest for Søren Christian Nielsen, søn af ugift Johanne Kirstine Jørgensen af Tofthøj og ungkarl Niels Marienborg af Hopballe mølle, født 27.3.1859 og døbt i Gadbjerg 17.4.1859
2) Koppeattest 30.8.1860 for Søren Christian Nielsen, søn af Johanne Kirstine Jørgensen, født i Tofthøj i Gadbjerg sogn, boende i Borup 1½ år gammel
3) Skudsmål for Søren Christian Nielsen i Kragsig i Brande sogn, født 27.3.1859 i Tofthøj i Gadbjerg sogn, søn af Johanne Kirstine Jørgensdatter, nu gift med husmand Frits Sole i Sønder Omme sogn.


1082    A. C. Kjelstrup, købmand i Næssund i Heltborg sogn
1) Breve 1858-1861
Brev til:
a mor Mette Agerholm.
Breve fra:
b søster Marie Kjellerup
c bror Andreas Eriksen
d søster Dorthe Pedersdatter
e Søren Agerholm
f Poul Agerholm
g Peder Baadsgaard
h P. C. Lindberg
i J. Madsen
j fra herredskontoret vedrørende en stjålen 50 daler-seddel W 66 J 345 med et lille hus i sedlen med anmodning om at tilbageholde en eventuel ihændehaver.

1083    Charlotte Frederikke Andrea Kjær (1816 -1899), frøken i Horsens
1) Livsforsikringspolice 15.9.1897 for frøken Charlotte Andrea Frederikke Kjær, født 7.1.1816
2) Brev fra Korsør byfoged 8.6.1886 at Ove Høgh Kjær og hustru Sofie Bilows legat af 12.6.1869 er tildelt Charlotte Frederikke Andrea Kjær med årlig udbetaling så længe hun lever i ugift stand.
3) Seddel med oversigt over Charlotte Kjærs søskende og deres børn


1084    Mads Kjær ( -1876), gårdejer og gæstgiver i Lemvig og søn Mads Kjær (1830 -), gæstgiver i Lemvig og ejer af Ballegård i Heldum sogn
1) Skøder og panteobligationer 1854-1883
2) Borgerskab 11.5.1863 for Mads Kjær, født Lemvig 24.3.1830 som gæstgiver i Lemvig
3) Gældsbevis 3.9.1876 fra Mads Kjær junior til bror Peder Vinkel Kjær, handelsfuldmægtig, mor og øvrige søskende.

1085    Niels Lauridsen Kjær og Jens Nybo, garvere i Holstebro
1) Kongelig bevilling 3.8.1792 for Niels Lauridsen Kjær og Jens Nybo til anlæg og drift af fabriksmæssigt garveri i Holstebro.

1086    Søren Christensen Kjær, dug- og klædemagerlærling i Viborg
1) Lærekontrakt 14.4.1770 for drengen Søren Christensen, søn af Christen Jensen Kjær, skrædder i Ålborg som dug- og klædemagerlærling ved Viborg Manufakturhus hos Carl Magnus Holm.

1087    Søren Nielsen Kærgaard (1816-1849), urmager i Randers
1) Koppeattest 27.6.1817 for Søren Kærgaard Nielsen i Randers, 1½ år gammel
2) Eksamensbevis Randers 28.6.1830 for Søren Kærgaard Nielsen, født 23.10.1816 i Randers, søn af skrædder Peder Nielsen og Mette Marie Borup
3) Lærekontrakt for drengen Søren Kærgaard Nielsen hos urmager Søren Rigtrup i Randers
4) Svendebrev 29.11.1837 for Søren Kærgaard Nielsen som urmagersvend
5) Bevilling 19.3.1840 for Søren Kærgaard Nielsen, urmagersvend i Randers, at være fuldt myndig, uagtet han ikke er fyldt sine 25 år
6) Borgerskab 25.11.1840 for Søren Kærgaard Nielsen, som urmager i Randers.

1088    Gertrud Kirstine Nielsdatter Kjærulf ( -1778), gift med Steen Clausen Kjærulf, præst i Åby og Biersted i Kær herred
1) Skifte 3.5.1778 efter Gertrud Kirstine Nielsdatter Kjærulf på Nørhågård i Nørhå sogn.
Enke efter Sten [Clausen] Kjærulf, præst [i Åby og Biersted, død 11.2.1762]. B:
1) Claus Gottlieb Kjærulf til Faddersbøl og Nørhågård
2) Christian Kjærulf til Østergård i Salling, død, var g.m. Johanne Marie Batum. 1B:
a Sten Kjærulf 14
3) Kirsten Kjærulf, enke efter [Niels Rasmussen] Lassen, præst i Vadum, [død 23.4.1776]
4) Sofie [Hedvig] Kjærulf g.m. Peder [Eriksen] Bondorff, præst i Åby og Biersted.
Afdøde døde 3.5.1778.
(Skiftet er indført i Hundborg herred gejstlig skifteprotokol 1747-1799 fol.370B lbnr.54)

1089    Peder Kjærulf (1783-1807), student, født på Nørhågård i Nørhå sogn
1) Regninger og kvitteringer 1804-1806.
Peder Kjærulf døde 15.12.1807 på Frederiks Hospital i København.

1090    Søren Bertelsen Kjærulf (1675-1748), degn i Husby
1) Opsigelse af obligation 1711.

1091    Bartholomæus Klake (Klocke), instrumentist i Århus
1) Xeroxkopi af afskrift 26.9.1650 af et ansættelsesbrev 21.4.1642 for Barthold Klocke som instrumentist i Århus, udstedt af borgmester og råd i Århus.
(Sml. lbnr.1065).


1092    Jochum Clausen, konstabel og hustru Dorrit Jensdatter
1) Brev Rendsborg 3.8.1728 fra Jochum Clausen, konstabel i Rendsborg til kone Dorrit Jensdatter, hvor han fortæller at hans kammerat Niels Hansens kone Maren Andersdatter har født en søn den 3.5.1728. Hans egen datter lever vel og går i skole hos Else Smeds.

1093    Bernhard Klejn, bager i Rødkærsbro i Vindum sogn
1) Regnskabsbog 1920-1921.

1094    Christian Klejn (1747-1809), rådmand i Viborg
1) Obligation Viborg 25.6.1790 for Christian Klejn, rådmand i Viborg.

1095    Erik Klejtrup, købmand i Grenå
1) Opbudsbo 23.10.1765 hos Erik Klejtrup, købmand i Grenå.
(Registrering af fallitboet indført i Grenå byfoged skifteprotokol 1754-1769
fol.350 lbnr.224).

1096    Hans Peder Klinke (1867-1943), præst i Adslev og Mesinge
1900-1910 Prædikener, manuskripter og personlige papirer. (3 pk).
(Ikke set).

1097    Laurids Andersen Klit, rokkedrejer i Thisted og hustru Else Alstrup
1) Konfirmation 13.7.1837 af testamente af 23.11.1836 for Laurids Andersen, rokkedrejer i Thisted og hustru Else Alstrup. Arvinger angives ikke.

1098    Else Lauridsdatter ( -1652) gift med Jens Kløff i Thisted
1) Skifte 24.5.1652 for Else Lauridsdatter i Thisted.
E: Jens Christensen Kløv (Kløff).
Af første ægteskab B:
1) Niels Lauridsen
2) Margrethe Lauridsdatter.
FM:
1 Niels Pedersen
2 farbror Peder Andersen
3 Anders Christensen Hillerslev.
Desuden nævnes datterens faster Bodil Eriksdatter i Dalgård i Østerild.

1099    Ida Knakkergaard, ugift i Ålborg
1)) Testamente 6.9.1811 for Ida Knakkergaard. A:
1) bror Christen Knakkergaard, købmand i Thisted
2) søskendebarn jomfru Ida Selgensen i Ålborg
3) testators kurator Niels Borup, stadshauptmand og købmand i Ålborg
4) jomfru Kirstine Dyreborg, der bor i samme hus som testator
5) testators tjenestepige Johanne Nielsdatter.

1100    Christen Knakkergaard (1838- ), gårdejer i Fårtoft i Thisted landsogn
1866-1887 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

1101    Jens Jacobsen Knub ( -1696), amtsforvalter i Århus og hustru Bente Randulf ( -1699).
1)) Skifte 3.10.1701 efter Jens Knub, amtsforvalter og hustru Bente Randulf i Århus.
B:
1) Karen Knub 18
2) Gjerrild [Jensdatter] Knub 17
3) Rasmus Knub 14.
FM:
1 Hans Bendixen Harding
2 Dines Pedersen Vind, købmand i Århus, der døde
3 Peder Hansen Kryssing, købmand i Århus
4 Oluf Sørensen, købmand i Århus
5 morbror Enevold Randulf, amtsforvalter.
Desuden nævnes afdøde kones mor Magdalene Wildfang, enke efter [Rasmus Enevoldsen] Randulf, landsdommer på [Lolland-Falster] med LV: Jens Harlev.
(Skiftet er indført i Århus byfoged skifteprotokol 1693-1702 fol.665B lbnr.470).

1102    Anders Knude ( -1837), købmand i Lemvig, død i Hamborg
1)) Udskrift af Skodborg-Vandfuld herreders Notarialprotokol 23.6.1837:
a Fuldmagt til Laurids Kjellerup Gødvad, medhjælper i handelshuset A. Knude og Compagni, i henseende til arvingerne efter afdøde Anders Knude, der døde i Hamborg
b Arvingerne efter købmand Anders Knude A:
1) søster Anne Margrethe Pedersdatter Knude g.m. Christen Christensen Borup, sognefoged i Ferring
2) bror Bertel Pedersen Knude, strandfoged på Holmsland. Hans børn
3) søster Karen Pedersdatter Knude, enke i Sandbæk i Flynder sogn. LV: Niels Christian Hyldal
4) søster Anne Pedersdatter Knude, enke i Dybe. LV: Peder Kjeldsen
c Fortegnelse over løsøre hos afdøde købmand Anders Knude.

1103    Knud Nielsen Knudsen (1796-1844), købmand i Vejle
1) Bevilling 20.11.1834 til ægteskabs aldeles ophævelse for Knud Nielsen Knudsen, købmand i Vejle og Birgitte Pouline Knudsen i København
2) Dokumenter ved skifte efter Knud Nielsen Knudsen
3) Dokumenter vedrørende fast ejendom.

1104    Niels Knudsen ( -1802), købmand i Vejle og hustru Christine Bering
1)) Bevilling til uskiftet bo 7.5.1802 for købmand Niels Knudsen og hustru Christine Bering i Vejle
2)) Dåbsattest Vejle 25.7.1794 for Morten, søn af købmand Niels Knudsen og Christine Bering
3)) Dåbsattest Vejle 7.5.1796 for Knud, søn af købmand Niels Knudsen og Christine Bering
4)) Skifte 12.9.1803 efter Niels Knudsen, købmand i Vejle.
E: Christine Bering. LV: [Jens Riddermann] Schiøtt, præst i Vejle. B:
1) Morten Bering Knudsen 10
2) Knud Knudsen 7.
FM:
1 farbror Henrik Nielsen i Strårup
2 fasters mand Niels Jørgensen i Klakring.
(Skiftet indført Vejle byfoged skifteprotokol 1778-1821 fol.580B, lbnr.527)
5)) Dødsanmeldelse 1.5.1828 for Christine Thaaning, født Bering, begravet Vejle 9.5.1828 og efterlader børn af sit første ægteskab med Niels Knudsen, købmand i Vejle. B:
1) Morten Bering Knudsen, guldsmed i Vejle
2) Knud Nielsen Knudsen, købmand i Vejle
6)) 2 skøder af 5.6.1810 og af 15.7.1824.

1105    Niels Knudsen, indsidder i Bjert og hustru Else Jacobsdatter
1)) Skifte 15.6.1748 efter Niels Knudsen og hustru Else Jacobsdatter i Bjert.
B:
4) Jacob Nielsen 7.
FM: fars søstersøn Hans Nielsen i Kolding.
Af hans første ægteskab B:
1) Frederik Nielsen 40, i Kolding
2) Jens Nielsen 26, i Bjert
3) Kirsten Nielsdatter g.m. Knud Nielsen i Sønder Vilstrup.

1106    Peder Knudsen, gårdejer i Stavlundgård i Haderup sogn
1829-1857 Dagbogsoptegnelser. (1 pk).
(Ikke set).

1107    Søren Knudsen, gårdejer i Vestermark i Tise sogn
1) Fæstebrev 17.10.1885 for Søren Knudsen af Vestermark på nogle enge i Tise sogn kaldt Hammelmose lejeenge under Stamhuset Birkelse.

1108    Mogens Sørensen Koch ( -1783) i Fladbrohus i Grensten sogn
1)) Skifte 16.10.1783 efter Mogens Sørensen Koch i Fladbrohus i Grensten sogn på Frisenvold gods.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Laurids Ring, forpagter på Karmark. B:
1) Mikkel Mogensen 12
2) Sille Marie Mogensdatter 9.
FM: morbror Jens Mikkelsen i Væth.
(Skiftet indført i Frisenvold skifteprotokol side 572).

1109    Peder Nielsen Koch, sejlmager i Randers
1) Borgerskab 3.10.1798 for Peder Nielsen Koch, som sejlmager i Randers.

1110    Victor Christian Hjorth Koch (1828-1924), præst i Kornum og Løgsted, senere på Sjælland
1) Kongeligt kaldsbrev 27.10.1873 for Victor Christian Hjorth Koch, at være præst i Kornum og Løgsted
2) Kollats fra Viborg biskop 28.11.1873 for Victor Christian Hjorth Koch, at være præst i Kornum og Løgsted.

1111    Laurids Jensen Koch (1749-1801), avlsbruger i Viborg
1) Obligation juni 1788 for Laurids Jensen Koch i Viborg.

1112    Thomas Iversen Koed (1170-1846), postmester i Ringkøbing og hustru Anne Kolbye.
1) Testamente Ringkøbing 1.6.1828 for Thomas Iversen Koed og Anne Kolby

1113    Conrad Daniel Kofoed (1763-1831), biskop i Ribe, gift første gang med Sofie Dorthe Frisch og anden gang med Marie Cathrine Meinert
1) Breve 1817-1822 til biskop Kofoed
2) Koncepter til landemoderne
3) Sager vedrørende biskop Kofoeds dødsbo
4) Sager vedrørende bispinde Marie Cathrine Kofoed, født Meinert, enke efter biskop Kofoed i Ribe.

1114    Jens Kofoed (1766-1821), stiftfysikus i Viborg 1794, i Ålborg fra 1802
1) Koncept til panteobligation uden dato.

1115    Sofie Dorthe Kofoed, født Frisch (1776-1815), gift med Conrad Daniel Kofoed, biskop i Ribe
1) Skrivekalender med notater


1116    Sofus Octavius Kofoed (1820-1850), født i Ribe, kancellist i Indenrigsministeriet
1833-1859 Karakterbog, eksamensbeviser, regnskaber, fastelavnssang, breve, forelæsningsnotater og skiftepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

1117    Charlotte Sofie Frederikke Cohrt (1838-1865), mejerske, gift med Theodor Henrik Eriksen (1837-), mejeribestyrer i Albæk sogn i Randers amt
1) Breve 1858-1863 til Charlotte Sofie Cohrt fra hendes forældre i Rörenrüd, på tysk fra W. Cohrt, fra F. C. Engel, fra Theodor Ib Eriksen
2) Breve til Theodor Ib Eriksen
3) To anbefalinger for Charlotte Cohrt 1861, og 1863
4) Sedler med biografiske oplysninger


1118    Maren Jensdatter Koch gift med Clemen Mikkelsen Schaaning, bager i Ålborg
1)) Skifte 23.12.1778 efter Maren Jensdatter Koch i Ålborg.
E: Clemen Mikkelsen Skaaning, snedker. A:
1) søster Johanne Jensdatter.
Testamente af 26.11.1778.
(Skiftet er indført i Ålborg Byfoged skifteprotokol 1765-1778 fol.687 lbnr.3211).

1119    Niels Koch i Bigum sogn
1) Gældsbrev 1795 for Niels Koch i Bigum.

1120    Peder Nikolaj Kold (1732-1782), herredsfoged i Fjends-Nørlyng herreder
1) Konfirmation 1.12.1766 på bestalling af 3.3.1758 for Peder Nikolaj Kold, at være herredsfoged i Fjends og Nørlyng herreder og birkefoged i Voer og Asmildkloster birk i Viborg stift.

1121    Svend Christian Pedersen Kold ( -1921), partikulier, tidligere landmand i Sæby
1) Dåbsattest for Hans Pedersen Kold, født 13.4.1892, døbt Albæk 14.7.1892, søn af Svend Christian Pedersen Kold og Anne Margrete Marianne Elise Hansen
2) Vielsesattest Åsted 5.7.1914 for Hans Peder Kold i Riberholt i Åsted sogn og Kirstine Marie Christensen i Riberholt, født 8.8.1892
3) Dåbsattest for Karen Marianne Elise Kold, født 21.3.1916 og døbt 23.7.1916, datter af bestyrer Hans Peder Kold og Kirstine Marie Christensen i Nørre Fuglsang i Åsted sogn
4) Dødsattest for Hans Peder Kold i Åsted, begravet Åsted 19.1.1916. Enken Kirstine Marie Kold, født Christensen hensidder i uskiftet bo
5) Dødsattest 26.4.1917 for Karen Marianne Elise Kold i Nørre Fuglsang i Åsted sogn, død 26.4.1917, begravet Åsted 3.5.1917.

1122    Knud Peder Kollerup ( -1892), sadelmager i Ringkøbing, og hustru Anne Kollerup, født Flinker ( -1898)
1)) Købekontrakt 15.4.1867 og skøde 18.6.1868 på matrikel no.107 og 119 i Vester Meldgade i Ringkøbing med enkemand H. J. Nybo som sælger og sadelmager Kollerup som køber.
2)) Udskrift af skifte 16.1.1892 efter Knud Peder Kollerup, sadelmager i Ringkøbing, der døde 7.1.1892, 75 år gammel.
E: Anne Flinker.
Første ægteskab med Kirsten Husted, skifte sluttet 17.10.1862. B:
1) Jens Husted Kollerup, politibetjent i Køge
2) Inger Marie Kollerup g.m. Knud Ditlev Ditlevsen, skibsfører i Åbenrå.
3)) Udskrift af skifte 3.8.1898 efter Anne Flinker i Ringkøbing, der døde 17.6.1898.
Enke efter Knud Peder Kollerup, sadelmager, skifte 16.1.1892.
Ingen børn. I stedet arver hans børn af første ægteskab med Kirsten Husted, skifte sluttet 17.10.1862. B:
1) Jens Husted Kollerup, politibetjent i Køge
2) Inger Marie Kollerup g.m. Knud Ditlev Ditlevsen, kaptajn i Kolstrup ved Åbenrå.

1123    Iver Nikolaj Kop, købmand i Hobro
1) Lagerfortegnelse 6.3.1750 for Iver Nikolaj Kops købmandsvarer i Hobro.

1124    Niels Jensen Korsberg, tjenestekarl i Hjerm sogn
1) Udskrift af Hjerm-Ginding herreds justitsprotokol 7.11.1817 vedrørende Niels Jensen Korsberg, tjenestekarl i Hjerms ønske om ophævelse af ægteskab med Mette Jepsdatter, datter af Jeppe Skaderis i Vejrum, der nu er højfrugtsommelig hos sin bror Christen Jepsen på Volstrup Mark, efter at have bedrevet hor med Jens Christian Frandsen, der tjener i Hjerm. Ægteskabet blev ikke ophævet.

1125    Engelbert Coërs (Cort), bager i Hals sogn og hustru Nikoline Conradine Kyllesbæk
1) Vielsesattest 22.10.1861 [i Nørresundby kirke] for Engelbert Coërs bager i Hals og Nikoline Conradine Kyllesbæk i Hals med vedlagte attester.
Han er født 30.4.1830 i Wöhle i Hannover
Hun er født 16.5.1835 i Hals.

1126    Johan Adam Kostending, arbejdsmand i Ålborg
1)) Skifte 19.1.1842 efter Johan Adam Kostending. arbejdsmand i Ålborg.
E: Kirsten Thomasdatter.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Kostending, fisker i Nørresundby
2) Anne Marie Kostending, død, var gift og skilt fra Thomas Sandager. 3B:
a Peder Thomsen i Volsted
b Daniel Schrøder, tambur i Ålborg
c Karen Marie g.m. Mortensen, maler i Skive
3) Peder Kostending, død. 3B:
a Adam Kostending
b Johanne Kostending i Hobro
c Margrethe Kostending i Hobro.

1127    Christen Jensen Kousgaard, lærer i Vindelev sogn
1837-1859 Breve, ansøgninger, anbefalinger. (1 pk).
(Ikke set).

1128    Frederik Anton Monrad Krabbe (1808-1881) til Hald i Dollerup sogn
1847-1882 Arbejdsjournal, testamente boopgørelse, diverse skiftepapirer (1 pk).
(Ikke set).

1129    Helvig Krabbe (1647-1697), gift med Peder Juel til Vrejlevkloster i Vrejlev sogn
1)) Skifte 9.7.1697 efter Helvig Krabbe.
Enke efter Peder [Jensen] Juel til Vrejlevkloster, [død 1676]. B:
1) Gregers Juul, kammerjunker
2) Christian Juul, ritmester i fransk tjeneste
3) Ida Dorthe Juul
4) Cathrine Marie Juul
5) Sofie Christine Juul
6) Ingeborg Juul
7) Elisabeth Juul.
FM: morbror Niels [Gregersen] Krabbe til Hverringe [i Viby sogn på Fyn].

Slutningen af skiftet


1130    Frederik Christian Carl Krag, løjtnant og tolder i Ringkøbing
1) 5 regninger 1787 og 1789 fra købmand Rindum i Ringkøbing.

En af regningerne


1131    Frederik Sigfred Krag-Juel-Vind-Arenfeld (1791-1866) til Sæbygård i Volstrup sogn og også ejer af Stensballegård i Vær sogn fra 1858
1) Breve 1858-1868.

1132    Jens Carl Krag-Juel-Vind-Arenfeld (1767-1855) til Stensballegård i Vær sogn
1)) Opgørelse over arv efter Jens Carl Krag-Juel-Vind-Arenfeld til Stensballegård til B:
1) Jens Holger Juel-Vind, major
2) Frederik Sigfred Juel-Vind
3) Otto Juel-Vind
4) Preben Juel-Vind
5) Sofie Cathrine Juel-Vind
6) Elisabeth [Eleonora Christine] Juel Vind.
2)) Skifte 17.6.1771 efter Charlotte Amalie Krag til Stensballe i Vær sogn.
Testamente af 22.12.1727. A:
0) far Frederik Krag, ridder og vice-statholder i Norge, [død 24.9.1728 på Stensballegård]. [Første ægteskab med Hedvig Eleonora Juel, død 1686. Andet ægteskab med Charlotte Amalie Pedersdatter Griffenfeld, død 1703.Tredje ægteskab med Edel Nielsdatter Krag, skifte Skanderborg-Åkær amter 24.5.1751 lbnr.69]. A:
1) bror Jens Juel-Vind
2) søster Charlotte Amalie Krag
3) søster Vibeke Cathrine Krag
4) søster Edel Sofie Krag i Vemmetoftekloster
5) søster [Frederikke Charlotte Krag-Juel-Vind], død, [var g.m. Palle Christian Trolle, oberst i Javngyde, skifte Skanderborg-Åkær amter 24.5.1769 lbnr.158]. B:
a Vibeke Charlotte Trolle
6) frøken Munthe.

1133    Jens Holger Krag-Juel-Vind-Arenfeld (1790-1858) til Stensballegård i Vær sogn
1) Breve 1832-1854 angående jagtret
2) Regninger 1820-1854.

1134    Sofie Cathrine Krag-Juel-Vind-Arenfeld (1792-1878) og søster Elise Eleonora Christine Krag-Juel-Vind (1800-1883) til Sæbygård i Volstrup sogn
1) Dokumenter 1867-1879 vedrørende arv og arveafgift.

1135    Christian Kragdal (1764-1824), skrædder og købmand i Hals sogn
1783-1824 Breve, regnskaber, anbefalinger, skøder, retsakter og testamente. (1 pk).
(Ikke set).

1136    Charlotte Amalie Krag (1702-1771) til Stensballegård i Vær sogn.
1) Skifte 1771, (se lbnr.1132).

1137    David Johan Krag, skolelærer og kirkesanger i Skovby sogn
1) Kaldsbrev 23.10.1820 for David Johan Krag at være skolelærer og kirkesanger i Balle skoledistrikt i Skovby sogn.

1138    Hans Krag, lysestøber og købmand i Holstebro
1) Borgerskab 6.10.1846 for lysestøber Hans Krag som købmand i Holstebro.

1139    Hans Krag, købmand og kornhandler i Randers
1) Borgerskab 19.9.1855 for Hans Krag som købmand og kornhandler i Randers.

1140    Anders Sørensen (1815- ) i Kragshede i Vellev sogn
1) Amtspas 23.6.1835 for Anders Sørensen i Kragshede i Vellev sogn med tilladelse til at opholde sig uden for Randers købstad i et år.

1141    Otto Frederik Kralund (1783-1844), examinatus juris, prokurator i Fredericia
1) Bestalling 22.2.1814 for Otto Frederik Kralund i Fredericia, at være prokurator ved underretterne i Ribe og Viborg stifter og ved landsretten i Viborg.

1142    Bernt Sørensen Krampe, skovfoged under Randrup Hovedgård i Vinkel sogn, bosat i Viborg fra 1780
1) Tilsagn om pension som skovfoged underskrevet Randers 11.11.1780 for Bernt Krampe, der er flyttet hen til sin svigersøn i Viborg.

1143    Christian Krarup (1830-1859), soldat under krigen 1848-1850, søn af Ove Thomas Nikolaj Krarup, præst i Ulfborg og Råsted
1) Afskrift af attest 2.5.1851 for god optræden som løjtnant 1848-1851.

1144    Christian Nielsen Krarup (1768-1833), præst i Vivild og Vejlby og hustru Kirstine Thomsen (1767-1854)
1) Sager vedrørende hendes pension 1795-1845.

1145    Ove Thomas Nikolaj Krarup (1799-1862), medlem af Ringkøbing amtsråd, præst i Navr og Sir 1825-1837, i Ulfborg og Råsted 1837-18 52 og i Flødstrup på Fyn 1852-1862 og hustru Susanne Mathilde Tang
1841-1851 Breve, amtsrådssager, slægtsoptegnelser og en børnebog. (1 pk).
(Ikke set).

1146    Inger Jensdatter Krath i Viborg
1) Brev 21.9.1846 i anledning af at Inger Jensdatter Krath beder stiftamtet om at slagter Hertz skal betale alimentationsbidrag til 2 af hendes børn.

1147    Søren Carl Kraul ( -1900), skomager i Horsens
1900-1927 Sager vedrørende skiftet efter ham. (1 pk).
(Ikke set).

1148    Andreas Kray, købmand i Ringkøbing og hustru Johanne Lauridsdatter Nyland ( -1753)
1732-1753 Regnskabsbøger. (3 bd).
(Ikke set).

1149    Karen Christensdatter Krejberg ( -19824), ugift indsidder i Struerdal
1)) Skifte 6.9.1824 efter Karen Christensdatter Krejberg, ugift indsidder i Struerdal. A:
1) søster Mette Christensdatter, indsidder på stedet
2) søster Ingeborg Christensdatter g.m. Christian Pedersen i Fousing sogn
3) bror Jens Christensen, død. 3B:
a Laust Jensen ved Gimsing Kirke
b Mads Jensen i Moustgård
c Anne Johanne Jensdatter g.m. Poul Mortensen i Ølby sogn.

1150    Jacob Kretzschmer (1785-1833), løjtnant og landmåler i Nørresundby, død Ulsted sogn
1758-1833 Landmålingsforretninger, gældsbreve, regnskaber, militærpapirer, private breve, regninger, kvitteringer og manuskripter. (1 pk).
(Ikke set).

1151    Wenceslaus Kreuzig, student
1) Attest uden år for deltagelse i skriftemål og nadver for franciskanermunken Wenceslaus Kreuzig, der havde studeret filosofi i tre år.


1152    Frode Kristensen, statskonsulent i Roskilde (1924-1955)
1) Testamente for Hans Christian Christensen, født 19.10.1863, boende Stenildvej 22 i Ulfborg der hensidder i uskiftet bo efter afdøde hustru Anne Susanne, født Mortensen, død 13.1.1941. B:
a Dagmar Nielsen g.m. Valdemar Nielsen i Ålbæk pr. Bramminge, født 7.6.1891
b Sigrid Kistrup, g.m. Laurids Kistrup i Spjald, født 6.3.1893
c Frode Christensen, højskoleforstander i Roskilde Højskole, født 5.6.1895
d Agnethe Christensen i Ulfborg, født 4.5.1897
e Valborg Christensen, boende i Roskilde Højskole, født 21.5.1899
f Astrid Christensen i Ulfborg, født 30.7.1901
g Håkon Christensen i Torsted, født 29.10.1903
h Berna Lindgren, gift med John Lindgren, lærer på Brunsvik Højskole i Dalarna, født 29.1.1906
i Tage Christensen, maskinsmed i Slagelse, født 31.3.1908.
2) Billede af konfirmation 1809, hvor Frode ses ved pastor Pedersens højre side

3) Billede med navngivne mænd.


4) Billede af Frodes morbror.

5) Breve 1954-1955.

1153    Christen Krog, der i 1764 opholdt sig på Lerkenfeld i Vester Bølle sogn og på Restrup i Lee sogn
1) Klage 30.5.1764 til kongen fra Christen Krog på Restrup
der havde tjent på Lerkenfeld, hvor han sidst var foged, for urigtige beskyldninger mod ham fremsat i Notarialforretninger i Ålborg af baron Iver Holck og Broder Brodersen i Ålborg, da rådmand Bloch som by- og rådstueskriver i Ålborg har afvist klagen.
Vedlagt klage 25.5.1764 til generalmajor Lüttichau til Lerkenfeld.

1154    C. Krog, skolelærer i Viborg
1) Beskikkelse 12.3.1846 for C. Krog, skolelærer i Viborg, at være fæstemand i Viborg, meddelt af kommunalbestyrelsen i Viborg købstad.

1155    Christen Lauridsen Krog ( -1858), gårdejer i Gammelby i Grurup sogn og hustru Else Marie Pedersdatter
1) Papirer vedrørende fast ejendom
2) Gældsbreve og forlig
3) Liste over forsikret indbo
4) Katalog 25.7.1851 over det bortsolgte ved auktionen hos Laurids Krog i Heltborg
5) Opgørelse 1859 af boet hos Christen Lauridsen Krogs enke i Gammelby
6) Vielsesattest Heltborg 20.1.1837 for Christen Lauridsen Krog i Heltborg og Else Marie Pedersdatter, der er flyttet til Vestervig sogn 7.4.1837
7) Udskrift 2.7.1859 af Boddum og Ydby kirkebog at Christen Lauridsen Krog og hustru Else Marie Pedersdatter ankom 20.5.1839 fra Randrup til Boddum og Ydby pastorat og afgik til Grurup sogn 25.4.1852.
8) Udskrift 2.7.1859 af Bedsted kirkebog at Christen Lauridsen Krog i Heltborg, hustru Else Marie Pedersdatter og søn Niels Peder Christensen ankom 22.4.1752 til Grurup sogn og enken og hendes eneste søn Niels Peder Christensen afgik til Heltborg sogn 21.4.1759.

1156    Christian Nikolaj Krogh (1859-1936), lærer i Tøndering sogn
1) Regnskabsbog for højtider og accidenser 1901-1916.

1157    Jens Krogh ( -1800), birkedommer på Øland i Harring sogn
1) Konfirmation 24.3.1779 af bestalling for Jens Krogh at være birkedommer i Øland birk som meddelt af frue Sofie von Eynden, enke efter Hans Frederik Levetzau.

1158    Jens Jensen Krogh, avlsbruger i Viborg
1) Borgerbrev 18.1.1803 for Jens Jensen Krogh som avlsbruger i Viborg.

1159    Mikkel Christian Krogh, kaptajn, gård- og kirkeejer i Torslev sogn [i Øster Han herred]
1879-1921 Sager vedrørende Torslev kirketiende og Vrå skole, gældsbreve, forligssager, breve, regnskaber, opgørelser, inventarlister, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1160    Jens Sørensen Krogsgaard (1756-1822), degn i Falslev sogn og i Gjerlev sogn fra 1801
1) Fripas 1.7.1778 for Jens Sørensen Krogsgaard i Vester Vandet i Sjørslev sogn, født på Aunsbjerg gods, for at lære skrædderhåndværk, da han er svagelig
2) Sager vedrørende et af Jens Sørensens formand Jens Lund opført hus
3) Sager vedrørende Gjerlev og Enslev skoler
4) Sager vedrørende Jens Sørensen Krogsgaards indtægter og udgifter.

Et eksempel med degnens udgifter til landemode


1161    Johan Henrik Krop ( -1777), skrædder i Viborg
1) Brev 26.3.1754 til Johan Henrik Krop fra Jens von Hatten i Randers med en prøve af den uld han gerne vil sælge til Manufakturhuset i Viborg.

1162    R. Kruger, dugmager i Horsens
1) Attest 16.8.1882 fra borgmesteren i Altdöbern vedrørende understøttelse til R. Kruger, dugmager i Horsens.

1163    Kruse i Kolding
1) Brev 5.12.1711 på tysk til Kruse i Kolding.

1164    Frederik Vilhelm Kruse (1710-1788), præst i Skjoldborg og Kallerup
1) Skifte 4.10.1788 efter Frederik Vilhelm [Gabrielsen] Kruse, præst i Skjoldborg og Kallerup.
Enkemand efter Kirsten Lorentsdatter Lyder, [skifte 12.9.1781 lbnr.57].
Testamente af 10.12.1756.
Afdøde er født i Nyborg på Fyn, men arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror [Nikolaj Lyder, præst i Koldby på Samsø]. 1B:
a Gregorius Lyder, præst i Skjoldborg og Kallerup
2) søsterdatter Dorthe Elisabeth Panch, død [1778], var g.m. Morten [Jensen] Aars, degn i Skyum og Hørdum. 4B:
a Mette Marie Mortensdatter 21 i Hundborg præstegård
b Bodil Kirstine Mortensdatter 19 på Kovstrup
c Johanne Mortensdatter 17 hos faster i Søndbjerg på Thyholm
d Niels Mortensen 13.
(Skiftet er indført i Hundborg herred gejstlig skifteprotokol 1747-1799 fol.420B lbnr.67).

1165    Johan Kruth, nålemager og frøhandler i Fredericia
1) Breve 1746-1753
2) Regninger og kvitteringer og bestillinger på frø

3) Supplik på tysk til Provincialen for Societas Jesu, dateret Fridrichsstadt 11.4.1707
4) Borgerbrev 27.4.1741 for Johan Kruth, født i Viborg, som nålemager i Fredericia
5) Brev 27.6.1746 på tysk til Johan Kruth i Fredericia fra Gertrud Bruun og dennes søster Agnethe Kruth med anmodning om udbetaling af arv efter deres forældre
6) Kvittering 12.5.1752 fra Johan Kruth i Klode mølle til Hans Pors i Viborg
7) Kvittering 23.2.1753 fra Ernst Voetmann i Klostermølle til Johan Kruth i Fredericia for levering af mange slags havefrø
8) Brev 23.3.1753 til Johan Kruth, nålemager i Fredericia fra Jens Riis med anmodning om opsigelse af et pantebrev på arven til Charlotte Amalie Pedersdatter efter dennes forældre.

1166    Johan Kruth ( -1753), gartner i Fredericia
1741-1753 Regnskabsbøger. (2 bd).
(Ikke set).

1167    Peder Krøjkær, gårdmand i Krøjkær i Gudum sogn
1) Afkald 2.6.1834 fra Ida Margrethe Johannesdatter g.m. Laust Christensen Høgsgaard i Gudum sogn for arv efter mor Marie Kirstine Henriksdatter
til stedfar Peder Krøjkær i Gudum sogn
2) Afkald 19.1.1854 fra Karen Nielsdatter Munkholm g.m. Christen Martinsen i Gudum for arv efter far Niels Christensen Munkholm, efter skifte sluttet 29.4.1833
til stedfar Peder Nielsen Krøjkær.

1168    Andreas Peder Krøyer (1751-1827), præst i Branderup sogn, og præst i Grenå fra 1796
1) Meddelelse fra biskoppen i Ribe 31.8.1796 til Andreas Peder Krøyer, præst i Branderup sogn, at være kaldet som præst i Grenå, mens Peder Barfoed, kateket i København Nikolaj er udnævnt til at være præst i Branderup.

1169    Niels Kraas ( -1800), i Svenstrup brohus i Svenstrup sogn i Ålborg amt
1)) Skøde 1796 til Niels Christensens enke i Svenstrup i Ålborg amt på den ejendom i Svenstrup hun hidtil har haft i fæste af Ålborg Hospital.
2)) Skifte 28.4.1800 efter Niels Kraas i Svenstrup Brohus i Svenstrup sogn i Ålborg amt.
E: Else Christensdatter. LV: Christen Pedersen i Sjørup. B:
3) Niels 3 uger den 1.8.1800.
FM: Niels Brix i Ålborg.
Første ægteskab med Johanne Marie Jensdatter. B:
1) Poul Kraas
2) Kirsten Kraas.
FM: Laurids Winther i Finderupgård, sognefoged.
(På omslaget er noteret: Else Christensdatter blev gift med Niels Christensen Uttrup, se lbnr.2321).

1170    Jens Kusk i Merringgård Skovhus i Korning sogn
Udskrift af Merringgård skifteprotokol 4.9.1780 efter Jens Kusk i Merringgård Skovhus.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Erik Kjær i Eriknavr. A:
1) mor Anne Rasmusdatter på stedet
2) søster Maren Pedersdatter, død. E: Søren Madsen i Oens [i Ølsted sogn]. 2B:
a Mads Sørensen 5
b Christen Sørensen 3.
Indført i Merringgård skifteprotokol fol.351.

1171    Otto Frederik Kvalund (1815-1892), prokurator i Kolding
1) Transport 9.12.1855 til Otto Frederik Kvalund, prokurator i Kolding på forskellige fordringer.

1172    Vollrath Ludvig Daniel Kähler (1814-1888), bestyrer og forpagter af forskellige herregårdsmejerier, i 1854 gårdejer i Hvarregård i Vebbestrup sogn og hustru Sofie Frederikke Elisabeth Evert
1828-1900 Ejendomspapirer, inventar- og besætningsliste og breve. (1 pk).
(Ikke set).

1173    August Carl Christian Købke (1821-1898), cand. jur. herredsfoged over Tyrsting og Vrads herreder
1) Bevilling København 18.8.1862 for Carl Christian Købke, herredsfoged og -skriver i Tyrsting-Vrads herreder og hustru Marie Magdalene Lassen at adoptere Olga Johanne Albertine Jørgensen, født 18.7.1860 og døbt Randers Sankt Morten 9.12.1860, datter af afdøde Jens Hansen Jørgensen, maler i Randers og efterlevende enke Eline Emilie født Jørgensen, nu gift med Christen Jensen, kommissionær.

1174    Peder Verner Køpp i Hobro
1) To breve fra Køpp i Kongsberg 28.6.1742 og 23.4.1745 til farbror
2) Brev 29.8.1745 til Peder Verner Køpp i Hobro fra J. Irgens i Kongsberg

1175    Bernt Køster, skipper i Ringkøbing
1727-1742 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

1176    Frøken Kaalund
1) Brev 2.10.1793 fra Krabbes enke i Vejle til ”Bedste veninde”, vedrørende levering af 5 pund mannagryn og en hoppe.

1177    Christian Kaalund (1783-1839), skoleholder i Bolle i Dronninglund sogn
Tyve almanakker 1820-1839 og ni almanakker 1845-1853 med dagbogsoptegnelser

En tilfældig almanakforside


1178    Peder Benzon Kaalund (1762-1839), præst i Gosmer og Halling
1) Opbud 1818-1822 hos Peder Benzon Kaalund
2) Sager ved skiftet 1834 efter Joachim Otto Kaalund, søn af Peder Benzon Kaalund
3) Akter i retssager 1823-1829
4) Obligationer 1799-1838 udstedt af og til Peder Benzon Kaalund
5) Skøde 1801
6) Udstykningstilladelse 1812
7) Sager vedrørende bestyrelse af andres økonomiske forhold.

1179    Karen Sofie Kaas (1761-1829, frøken i Viborg
1) Nytårsvers 1826
2) Revisionsforretning 17.7.1830 over papirer i frøken Kaas bo:
a Dokument 13.4.1767 om frøken Kaas optagelse i Vemmetofte Kloster
b Indskrivning 6.3.1779 for frøken Kaas til Stensballegårds legat
c Bevilling 14.9.1787 for frøken Kaas at være egen værge
d Kopi af den gældende lejekontrakt
e Kvittering af 6.2.1827
f Forlig af 3.2.1829 om en obligation
g En 1 rigsbankdaler-seddel fundet i en gammel optegningsbog
h Breve og kvitteringer.
3) Sager vedrørende Vemmetofte Kloster og Stensballegård legat
4) Skattekvitteringsbog 1793-1828
5) Kontrabog 1828-1829.

    [Til oversigten]