Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

S    [Til oversigten]  


1890    Gert Sacho ( -1814), degn i Hatting
1) Latinske stile 1775-1776.

1891    Christian Albert Sadolin (1700-1774), præst ved Sortebrødre kirke i Viborg og hustru Ellen Cathrine Hjersing ( -1750)
1) Vielsesbrev 4.10.1731 for Christian [Albert] Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre og Ellen Cathrine [Jørgensdatter] Hjersing
2) Dåbsattest Viborg Sortebrødre 5.1.1741 for Christian, søn af Christian [Albert] Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre
3) Lodseddel 1.5.1776 til Inger Cathrine Sadolin for arv efter mor Mette Marie Fogh, [skifte Nørlyng herred gejstlig 9.9.1755 lbnr.138], som anført i skifte efter hendes far Christian Albert Sadolin, præst ved Sortebrødre kirke i Viborg, skifte Nørlyng herred gejstlig 24.3.1774 lbnr.189.
Desuden anføres at der er arv til hans 12 børn af første ægteskab, hvoraf angives datteren [Nille Margrethe Sadolin, skifte Nørlyng herred gejstlig 1769 lbnr.172] g.m. Maturin Friis, hospitalsforstander i Viborg. 1B:
a Ellen Cathrine Friis.

1892    Christian Albert Sadolin (1739-1819), apoteker i Vejle, død i Viborg
1) Attest 12.9.1758, at Christian Sadolin, der blev konfirmeret 2.4.1758, har været til alters i Viborg Sortebrødre 10.9.1758
2) Rejsepas København 16.4.1766 for apotekersvend Christian Sadolin for en rejse gennem Jylland til Norge
3) Skudsmål 1.8.1772 for Christian Albert Sadolin, søn af præst i Viborg, der har været i Drammen apotek i 7 år
4) Rejsepas 28.7.1772 for Christian Sadolin, apotekersvend i Bragernes i Norge for en rejse over København og Viborg til Berlin
5)
2) Rejsepas København 24.4.1777 for Sadolin for en rejse til Horsens
3) Eksamensbevis 4.11.1784 som farmaceut for Christian Albert Sadolin, født i Viborg 1739, søn af Christian Albert Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre med en levnedsbeskrivelse
4) Bevilling 4.3.1785 for Christian Albert Sadolin at være apoteker i Vejle
5) Breve til Christian Albert Sadolin 1760-1817
6) Opskrifter på lægemidler

7) Regninger og kvitteringer 1785-1790
8) Dokumenter vedrørende hans økonomi 1807-1818
9) Manuskripter og afskrifter af salmer og sange.

1893    Ellen Cathrine Sadolin ( -1841), ugift i Viborg
1) Skifte 14.10.1841 efter jomfru Ellen Cathrine Sadolin i Viborg.
Testamente. A:
0) forældre [Oluf Christensen Sadolin, præst i Torning og Karup, skifte Lysgård herred gejstlig 23.2.1787 lbnr.63 og Cecilie Dorthe Braad, skifte Nørlyng herred gejstlig 24.4.1804 lbnr.254]
1) Lorents Frederik Vilhelm Fogh, kirurg praktiserende læge i Skanderborg
2) [Peder Jensen] Meldal, præst i Vium, [Sjørslev og Almind]’s søn Thomas og 3 døtre
3) Marie i Ålborg, enke efter Jens Winther
4) søster [Caroline Dorthe Sadolin, skifte Tyrsting herred gejstlig 4.6.1804 lbnr.99, var g.m. [Johan Henrik] Pedersen i Svejstrup, præst [i Dover og Veng]. 5B:
a Thomas Vissing Pedersen i København
b Immanuel Pedersen, snedker i Them
c Caroline Henriette Pedersen g.m. [Nikolaj] Pedersen, snedker i Hinge
d Helene Sofie Pedersen, jordemoder, g.m. Peder Rasmussen i Svejstrup
e Anania Pedersen i Randers
5) søster [Anne Margrethe Sadolin, død Grønbæk 3.7.1828], var g.m. [Hans Frederik Reinert] Reinert, [prokurator og forvalter på Allinggård, død Grønbæk 13.2.1806]. 4B:
a Cecilie Dorthe Reinert g.m. Enevold Olufsen i Ans
b Frederikke Reinert g.m. Peder Hansen i Iller
c en søn
d en søn
6) Marie g.m. Fogh, urmager i Viborg og hendes datter
a Manna Fogh
7) [søster Sofie Amalie Sadolin, begravet Mønsted 24.9.1801], var g.m. [Søren Jensen] Fogh, [birkedommer i Viborg, skifte Viborg 12.12.1817 lbnr.1747 i andet ægteskab med Marthe Hansen]. 1B:
a Thomas Vissing Fogh, død. Hans datter
9) adjunkt Wesenberg i Viborgs lille datter Erika, som testator har båret til dåb
10) Christian Friis, købmand i Viborg.

1894    Knud Henrik Sadolin (1705-1773), præst i Haderup
1) Trykt katalog over hans efterladte bøger, der sælges ved auktion 30.9.1773


1895    Søren Nielsen Sahl (1794- ), tjenestekarl
1) Indrulleringsbevis 20.10.1824 i Viborg amts 146 lægd for Søren Nielsen Sahl, 30 år gammel.

1896    Victor Salomon (1807- ), apotekerlærling i Ebeltoft
1) Udtalelse 22.2.1821 for Victor Salomon, der havde været ansat i Ebeltoft Apotek 1.5.1823 til 1.5.1827, født i Farstrup 5.5.1807, søn af Wulf Salomon til Vår [i Farstrup sogn], nu kornhandler og brygger i Odense.

1897    Georg Balthasar von Samitz ( -1736), major i Skanderborg
1) Brev på tysk 16.3.1726 fra Georg Balthasar von Samitz, major i Skanderborg angående en klage fra Andreas Seebau, korporal, der havde stået i Det reducerede Finecksche Regiment.

1898    Jacob Ibsen Samson (1812-1871), købmand i Skive
1830-1839 Forretningspapirer. (1 pk).
(Ikke set).

1899    Nathan Samson ( -1839), købmand i Skive
1) Brev 16.5.1812 til jøden Nathan Samson med afslag på at nedsætte sig som handelsmand i Viborg uden consignere bankfonds, hvilket kræves ifølge plakaten af 1.5.1810
2) Attest Rendsborg 4.1.1810 at Nathan Samson og Moses Samson begge er født i Rendsborg som sønner af Samson Moses, købmand i Viborg
3) Attest Viborg 3.6.1810 at madam Samson g.m. Samson Moses, købmand i Viborg er datter af Filip Nathan, købmand i Rendsborg, død i høj alder for få år siden.

1900    Jens Lauridsen Sand (1816- ), født i Holstebro, konfirmeret i Lemvig
1) Eksamensbevis Lemvig 28.3.1831 for Jens Lauridsen Sand, født i Holstebro.

1901    Oluf Sandberg ( -1734), præst i Henne og Lønne
1) Referat af møde 17.3.1735 hos enken Helene Christine [Blaschowitz], enke efter [Oluf] Sandberg, præst i Henne og Lønne, [skifte Vester Horne herred gejstlig 8.3.1734 lbnr.17], hvor kreditorernes krav blev nedskrevet, da enken kunne fremvise en kontrakt 25.1.1729 med Margrethe [Lauridsdatter] Beder, enke efter formanden i Henne og Lønne [Mikkel Vibe Vinterberg, skifte Vester Horne herred gejstlig 11.11.1727 lbnr.10] om pension af kaldet.

1902    Johan Andreas Sander ( -1781), bogbinder i Viborg
1)) Skifte 12.9.1781 efter Johan Andreas Sander, bogbinder i Viborg.
E: Maren Hansdatter. B:
3) Johan Andreas Sander 26.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 2.6.1752 lbnr.866]. B:
1) Cathrine Sander g.m. Mikkel Gebhardt, knapmager i København
2) Sylvester Sander, bor ude ved Skanderborg.
Afdøde døde 4.9.1781.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.63B, 142B lbnr.1389).

1903    Laurids Sattrup (1772-1818), præst i Hylke
1) Fuldmagt 30.4.1820 fra
a Marie [Elisabeth] Sattrup (Satterup) i Hylke præstegård, enke efter Jens Lyhne, præst [i Vester Tørslev og Svenstrup, skifte Nørhald herred gejstlig 12.2.1808 lbnr.85]
og
b Johan Frederik Sattrup i Fredericia
til deres bror Laurids Sattrup, præst i Hylke
til at administrere boet efter deres mor [Mette Henrikke Sofie Pedersen], enke efter [Hans] Sattrup, [guldsmed] i Hjerting, [skifte Riberhus 11.4.1783 lbnr.1021].

1904    Georg Christian Saxild (1864-1947), landsarkivar i Viborg 1897-1929
1) Kladde til betænkning i 1923 om placering af et jysk universitet.

1905    Peder Brønnum Scavenius (1845-1914) til Voergård i Voer sogn
1863-1915 Regnskabsbøger, regninger, scrapbog, kunstkataloger og sparekassebøger. (40 bd/pk).
(Ikke set).

1906    Dorthe Sofie Schack (1682-1771) gift med Christian Rathlou (1677-1752) til Rathlousdal i Odder sogn
1) Breve 1757-1773
2) Testamente 7.8.1747 for Christian Rathlou og hustru Dorthe Sofie Schack, der har mistet deres eneste datter [Sofie Hedvig Rathlou, der døde 13.5.1747] uden livsarvinger. Det bestemmes at Rathlousdal og Gersdorffslund skal erigeres til ét stamhus under navnet Rathlousdal og at dette stamhus efter begges død overdrages til Joachim Otto Schack, der pålægges at ægte Øllegaard Charlotte Juul som vores nærmeste arvinger.
Skulle Joachim Otto Schack dø før ægteskabet overgår stamhuset til kaptajn Otto Schack, der ligeledes pålægges at ægte Øllegaard Charlotte Juul.
Skulle Øllegaard Charlotte Juul dø før ægteskab pålægges den pågældende ejer at ægte en anden af oberst Ove Juuls døtre, idet han dog skal choisere den ældste datter.
Påtegninger 9.12.1757 af enken og hendes lavværge G. Lichtenberg efter Christian Rathlous død, [begravet Odder 5.6.1752], hvorefter der overføres pengebeløb til:
1 hendes brodersøn kaptajn Otto Schack
2 hendes søsterdatter oberstinde Falkenskiold
samt til præst, degn og adskillige navngivne domestikker.

1907    Schade, familien
1723-1900 Personlige papirer, breve, optegnelser, ejendomspapirer, regnskaber, digte med mere. (5 bd/pk).
(Ikke set).

1908    Rasmus Schade (1737-1792), degn i Skanderborg og hustru Marie Magdalene Glahn
1) Vielsesbrev 1.7.1768 for Rasmus Schade, degn i Skanderborg Slotskirke og Marie Magdalene Glahn.

1909    Otto Didrik Schack ( -1.7.1683), stiftamtmand i Ribe 1674-1683
1) Kopi af Testamente på tysk 3.12.1682 for Otto Didrik Schack, stiftamtmand i Ribe. Af arvinger angives:
a hans mor
b hans ældste søn Hans Schack
c hans andre sønner
d hans datter Charlotte.
Hans lig skal overflyttes fra Kolding til hans fars gravsted i Helliggeist kirke i København.

1910    Jacob Pedersen Schaltz ( -1729), købmand og fattiginspektør i Viborg
1) Breve til Jacob Schaltz 1715-1729
2) Koncepter og formularer 1716-1729
3) Sager vedrørende Jacob Schaltz kommunale hverv og hans stilling som fattiginspektør og kirkeværge i Gråbrødre sogn i Viborg 1713-1726
4) Sager vedrørende Jacob Schaltz stilling som sætteskriver i Viborg 1720
5) Sager vedrørende lotteriet i Slagelse 1721-1722
6) Stilebog og regnebog 1722-1724
7) Avls- og andre regnskabssager 1728-1729
8) Opskrift på at øl ikke bliver surt.


1911    Maren Poulsdatter Amptrup (1706-1782), enke efter Peder Jensen Schaltz i Viborg
1)) Skifte 27.6.1782 efter Maren Poulsdatter Amtrup (Amptrup) i Viborg.
Enke efter Peder Jensen Skals (Schaltz), [skifte 31.10.1774, lbnr.1257].
Hans A:
0) forældre [Jens Pedersen og Kirsten Sørensdatter i Skals]
1) bror Villum Jensen Skals i Hvam, kapellan i Simested, Hvam og Hvilsom
2) bror Peder Jensen i Skals
3) bror Søren Jensen i Skals, død. 2B:
a Jens Sørensen
b Gertrud Sørensdatter, der ægter Peder Andersen i Hvolris
4) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Christen Olufsen i Skals. 2B:
a Jens Skals i Viborg, [skifte 21.12.1781 lbnr.1390]. 1B:
1 Anne Christine
b Villum Skals 25, i Skals
Hendes A:
1) bror Christen Poulsen Amtrup i København, død. 1B:
a Inger Kirstine Christensdatter, enke efter Hans Albæk, hosekræmmer i København
2) søster Johanne Poulsdatter Amtrup, død, [var g.m. Niels Simonsen Dalgaard, snedker i Viborg, skifte 12.2.1765 lbnr.1073]. 4B:
a Poul Amtrup, præst i Vester Ørum, Borris og Gammelstrup
b Anne Margrethe Dalgaard i Viborg
c Kirsten Dalgaard i Viborg
d Anders Dalgaard i Rødding
3) søster Mette Poulsdatter Amtrup, død, var g.m. Peder Lauridsen i Vorgod. 5B:
a Poul Pedersen Voergaard, død. 1B:
1 Anders Poulsen 7
b Christen Pedersen Voergaard i Snejbjerg
c Karen Pedersdatter i Hjerting, død. 1B:
1 Peder Madsen
d Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Christen Thomsen i Vorgod. 2B:
1 Peder Christensen, død ugift
2 Maren Christensdatter g.m. Anders Bertelsen i "Fahl"
e Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jacob Ludvigsen i Øster Hjerting i Skrave sogn. 3B:
1 Ludvig Peder Jacobsen 19
2 Visti Jacobsen 16
3 Anne Jacobsdatter 12
f Maren Pedersdatter g.m. Gøde Lohmann, farver i Viborg.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.98B, 315B lbnr.1404).

1912    Villum Schaltz (1720-1793), kapellan i Simested, Hvam og Hvilsom
1) Skifte 13.6.1793 efter Villum [Jensen] Skals (Schaltz), kapellan i Simested, Hvilested og Hvam.
E: Anne Christine Stabel. LV: Nikolaj Pedersen, forpagter på Restrup. B:
3) Else Johanne Kirstine Skals
4) Anne Christine Skals.
FM: farbror Peder Jensen Præstegaard i Skals.
Første ægteskab med [Else Johanne Olufsdatter Winther, skifte 25.9.1776 lbnr.18. B:
1) Maren Kirstine Skals g.m. Sæl Sørensen Ras, købmand i Nibe
2) Oluf Skals, død.
Desuden nævnes:
0 [enkens far Sebastian Stabel, stadskirurg i Viborg, begravet Gråbrødre 23.11.1762]
1 enkens bror Jørgen Stabel, [guldsmed i Viborg, begravet Sortebrødre 18.4.1785]
2 enkens bror Jonas Stabel, urtekræmmersvend i København.
(Skiftet er indført i Rinds herred gejstlig skifteprotokol 1769-1828 fol.104, 116B lbnr.31).

1913    Palle Pedersen Schandorff (1779-1832), fuldmægtig hos byfogeden i Skanderborg 1791-1794, forvalter på Ristrup i Sabro sogn 1795-1796, gårdmand i Tulstrup sogn 1796-1800, gårdmand i Storring sogn 1800-1801, rådstuebetjent i Viborg 1806 og politibetjent i Viborg 1814-1820 og hustru Anne Marie Jensdatter ( -1830)
1769-1832 Skrivekalender med levnedsløb, breve, embedspapirer, pas og digte. (1 pk).
(Ikke set).

1914    Andreas Schandorph i Thisted
1) Skøde 3.7.1744 til Andreas Schandorph på en ager ved Torstedvej ved auktion 19.2.1744 i Niels Capers gård i Thisted.

1915    Frederikke Louise Schandorph i Thisted
1) Tildeling af pension af Den kongelige Postkasse Pension til Frederikke Louise Schandorph, datter af afdøde toldkontrollør Schandorph 20.4.1799, 26.6.1802, 26.2.1805, 10.5.1808 og 15.4.1816.

1916    Hedvig Itzen Schandorph ( -1830) i Thisted
1) To obligationer 16.6.1800 og 19.6.1812
2) Tildeling af pension af Den kongelige Postkasse Pension til Hedvig Itzen Schandorph 20.4.1799, 26.6.1802, 26.2.1805, 10.5.1808 og 15.4.1816
3) Skrivelser og regnskaber 1804-1822
4) Bevilling 27.10.1797 for Hedvig Itzen Schandorph og Frederikke Louise Schandorph at være egen værge.

1917    Johan Schartner ( -1833), garver i Kolding og hustru Karen Bøgvad
1) Vielsesattest Kolding 5.12.1794 for Johan Schartner og Karen Bøgvad, enke efter Johan Georg Fischer, garver i Kolding
2) Borgerbrev 22.1.1795 for Johan Schartner, født i Rangnis i Preussen, som garver i Kolding
3) Lejekontrakt november 1836, hvor Jørgen Christian Sofus Haase, garver i Kolding, udlejer et stykke jord på Kolding bys Nørremark til Karen, enke efter Johan Schartner for 6 år

1918    Leopold Heinrich von Schaumburg (1743-1816), generalkrigskommissær i Viborg
1764-1816 Tjenstlige sager, breve, digte, skiftepapirer og noteringsbøger. (6 pk).
(Ikke set).

1919    Frederik Ernst Christian von Schaumburg (1761-1811), major
1) Afskedsbevilling 1.2.1805 for major Frederik Ernst Christian von Schaumburg efter 13 år som kaptajn i 2. jyske Infanteriregiment.

1920    Anne Christine Scavenius (1842-1900), søster til godsejer P. B. Scavenius, bosat og død i Italien
1900 Skiftepapirer. (2 bd/pk).
(Ikke set).

1921    Charlotte Sofie Scavenius født Meincke (1811-1872), kammerherreinde
1873 Private skifteprotokoller. (2 bd).
(Ikke set).

1922    Inger Scheel
1) Lykønskningskort 23.9.1898 fra Inger Scheel til sin søster


1923    Jens Bergendahl Schepelern (1801-1864), oberstløjtnant i Ålborg
1) Dokumenter vedrørende opførelse af Skagen kirke
2) Damebillet 1853 til Klubben Enigheden i Ålborg, 8x5 cm

3) Love 1854 for den nye forening for officerer i Ålborg.

1924    Niels Skibby (Schibbye), købmand i Ålborg
1) Borgerbrev 13.3.1812 for Niels Skibby, født i Ålborg, for handel med grovere varer, spæk og andre tilladte handelsvarer
2) Obligationer 1812-1842
3) Kvittering Ålborg amtstue 8.12.1837 for arveafgift betalt af Niels Skibby for arv efter sin kones søster Agnethe Duus i Haderslev efter testamente af 1.5.1830.
4) Afkald 19.2.1842 fra Niels Skibby, købmand i Ålborg for arv efter Jacob Holm Malling, købmand i Ålborg.

1925    Søren Nikolaj Skibby ( -1864), købmand i Frederikshavn og hustru Anne Dorthe Thyrring
1) Vielsesbrev 20.6.1864 for Søren Nikolaj Skibby, købmand og Anne Dorthe Thyrring af Frederikshavn ( -1880).

1926    Frands Schieck von Erfurt
1) Borgerbrev 30.9.1706 for Frands Schieck von Erfurt som øltapper i Stettin.

1927    Schellerup, købmand i Hobro
1) Breve og forretningspapirer 1813-1828.

1928    Jens Schierup (1718-1764), prokurator i Ålborg
1747-1761 Prokuratorsager og regninger. (1 pk).
(Ikke set).

1929    Hans Heinrich Frucius von Schilden-Huitfeldt (1745-1816) til Clausholm og hustru Juliane von Huitfeldt
1) Ægteskabskontrakt
for Hans Henrik von Schilden, dansk kammerherre og deputeret i Finanskollegiet og i Rentekammeret og jomfru Juliane von Huitfeldt, ældste datter af Mathias Vilhelm von Huitfeldt til Clausholm og Charlotte Emerentze von Raben.

1930    Laurids Schipper
1) Invitation 17.12.1731 af regimentskvartermesteren og frue til bryllup i Hobro kirke 20.12.1731 for Laurids Skipper og Karen Kirstine [Nielsdatter] Selmer.

1931    Christen Edvardsen Skive (1755-1840), skomager i Viborg
1) Borgerbrev 28.8.1781 for Christen Edvardsen Skive som skomager i Viborg.

1932    Laurids Skive, skomager i Viborg
1) Regninger 1789-1793.

1933    Peder Sørensen Skive ( -1762), handskemager i Viborg
1) Skifte 9.3.1762 efter Peder Sørensen Skive, handskemager i Viborg.
E: Anne Pallesdatter. LV: Georg Elling i Viborg. B:
1) Margrethe Pedersdatter Skive 23.
FM: Casper Kønig.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.478B lbnr.1017).

1934    Peder Schiøtz, instrumentist i Ribe
1) Bestalling 13.4.1805 for Peder Schiøtz, organist i Odense Sankt Hans
at være instrumentist i Ribe amt og by i afdøde Jacob Krosps sted.
Kongeligt konfirmeret 14.7.1805.
2) Brev 14.8.1849 fra Anders Vilhelm Andersen Nørå indlagt på lazarettet Billeshave på Fyn, da som soldat har fået amputeret det ene ben efter en ulykke, til hans husbond og madmor Christen Hansen, sognefoged i Hedegård i Hjortlund sogn.

1935    Nikolaj Schiønau (1778- ) i Hobro
1) Dåbsattest Hobro 6.12.1778 for Nikolaj, søn af postmester Schiønau.

1936    Christian Schiønning i Ansø mølle
Kvittering 22.9.1781 fra Randers Amtstue for betalt bøde efter dom ved Tyrsting-Vrads herredsting 7.2.1781 af Christian Schiønning i Ansø mølle.

1937    Peder Pedersen Schiønning, selvejer boelsmand i Hald i Dollerup sogn
1) Fledføringskontrakt 29.9.1802 for Peder Pedersen Schiønning i Terpager ved Hald, hos Niels Christensen, der ægter hans eneste datter Karen Pedersdatter Schiønning.

1938    Simon Schiønning i Nørre Snede sogn
1) Brev 1.9.1766 til Simon Schiønning i Nørre Snede [gift med Ingeborg Hansdatter Lund] fra hans svoger Lukas Kloch i Kragelund [i Øster Snede sogn gift med Lisbeth Hansdatter Lund], der undskylder overfor Simon Schiønning og madam Søltoft, at han endnu ikke har betalt sin gæld, da han ikke fået sine penge fra major Friedenreich.

1939    Simon Pedersen Schiønning, kroholder i Nørre Snede sogn
1) Brev 9.4.1712 fra Simon Pedersen Schiønning, til kongen med tak for bevilget krohold i Nørre Snede sogn på den store landevej fra Kolding til Viborg, men anmoder om, at kroen også må være kongelig privilegeret, som den har været under tidligere kroholdere.

1940    Hans Peder Schiøtting ( -1771), knapmager i Viborg
1) Regnskaber 1762-1771
2) Privat brev 14.9.1769 fra Mathias Gandorff
3) Dokumenter i retssag anlagt af Christen Nybo.

1941    Rudolf Georg Schiøtz (1760-1841), degn i Viby sogn i Århus amt og søn Henrik Christian Schiøtz
1) Skudsmål 1.8.1778 for Rudolf Georg Schiøtz, der har været skriver i 2 år hos [Hans Severin] Steenstrup til Kjeldkær [i Bredsten sogn] og nu anbefales til tjeneste hos [Andreas] Riegelsen, by- og herredsskriver i Vejle
2) Skudsmål Horsens 21.2.1781 for Rudolf Schiøtz, der efter sin ankomst til Horsens blev viet til enken Marie Pedersen, og nu flytter til Århus
3) Bestalling 18.3.1781 af Rudolf Georg Schiøtz som skoleholder i Viby sogn i Århus amt i Adam Kongerslevs sted, underskrevet 25.2.1786 af Christian Rudolf Filip Gersdorff til Marselisborg
4) Bestalling af Rudolf Georg Schiøtz, født i Århus, som degn og organist i Viby og Thise sogne i afdøde Christian Winthers sted, underskrevet 25.9.1789 af Christian Rudolf Filip Gersdorff til Marselisborg
5) Befuldmægtigelse 1.1.1806 af Rudolf Georg Schiøtz i Viby til at administrere det gods på Helgenæs, der tilhører Mads Vad, forpagter på Marselisborg
6) Opholdskontrakt 4.12.1824 for Rudolf Georg Schiøtz, organist og kirkesanger i Viby og Tiset og hustru Ingeborg, der 4.12.1824 har tilskødet deres selvejergård: Ingeborgslyst til deres datter Ingeborg Sofie Caroline Schiøtz gift med Søren Rasmussen i Hørret mod godtgørelse til de øvrige 3 børn:
a Johan Albert Schiøtz
b Severin Peder Schiøtz
c Henrik Christian Schiøtz
7) Ansøgning 7.2.1830 fra Rudolf Georg Schiøtz, der har været skolelærer, organist og kirkesanger i Viby og Thise menigheder i 49 år og nu er 70 år gammel, om at Hans Enemark, skolelærer i Tiset må blive konstitueret som organist og kirkesanger i Tiset kirke, hvilket blev godkendt 17.2.1830
8) Klage 8.1.1836 fra Søren Rasmusen over at hans svigerfar Rudolf Georg Schiøtz har frataget ham al andel i haven til gården Ingeborgslyst
9) Ansøgning 27.2.1840 fra Rudolf Georg Schiøtz, der nu er 80 år gammel, om afsked med pension
10) Klage 13.4.1841 fra P. Bærrensen i Århus, der efter aftægtskontrakt af 13.5.1836 efter en af ægtefællernes død skulle overtage halvdelen af haven til gården Ingeborgslyst, over at have fået den ringeste del af haven her efter Rudolf Georg Schiøtz død 16.3.1841, hvorfor han mener sig berettiget til en erstatning
11) Skudsmål begyndt 6.1.1842 for Henrik Christian Schiøtz, født 27.9.1814, søn af kirkesanger Rudolf Georg Schiøtz og Ingeborg Munk på Viby mark
12) Lejekontrakt 16.8.1845, hvor Søren Rasmussen husmand på Viby mark udlejer en stue til sin svoger Henrik Christian Schiøtz
13) Tankeseddel.


1942    Birgitte Cathrine Schiødte, ugift, død 1855 i Århus
1)) Fortegnelse over arvinger efter Birgitte Cathrine Schjødte, der døde 4.2.1855 i Århus
0) forældre Mathias Schiødte, præst i Snøde og Stoense, skifte Langelands Nørre herred gejstlig 17.2.1803 lbnr.42 og Frederikke Louise Schmidt, død Nyborg 17.8.1815
1) søster Anne Sofie Schiødte, død ugift i København 1841, begravet på Assistents kirkegården
2) bror Laurids Schiødte, stiftsprovt i Viborg, død [28.6].1843 i Karlsbad i Bøhmen, uden børn
3) søster Severine Schiødte
4) Mogens Schiødte i Sønder Åby, præst i Husby og Wedellsborg kapel.

Mathias Schiødtes hustru og børn


1943    Julius Pedersen Schiødt (1808- ), skolelærer og kirkesanger i Blegind sogn
1) Kaldsbrev 27.12.1832 for Julius Pedersen Schiødt, dimitteret seminarist fra Lyngby Seminarium 3.10.1829, at være skolelærer og kirkesanger i Blegind i Peder Jensen Holms sted, der kaldet til at være skolelærer og kirkesanger i Voerladegård med konfirmation af kaldsbrevet 8.2.1830.

1944    Laurids Hastrup Schjørring (1800-1867), købmand i Skive
1856-1867 Regnskabsbøger. (2 bd).
(Ikke set).

1945    Mads Johan Buch Schjøtt ( -1866) til Rugård i Rosmus sogn
1) Breve til ham 1837-1856.

1946    Oluf Tønder Schiøtz, organist i Ringkøbing
1) Bestalling Ribe 18.7.1816 for løjtnant Oluf Tønder Schiøtz at være organist i Ringkøbing kirke i afdøde Frederik Oppenhagens sted
2) Købekontrakt 8.4.1818 hvor Christen Ibsen sælger sit iboende sted Østergade matrikel nummer 51 til organist Schiøtz
3) Regnskab 22.6.1824 for kirken, borgerskolen og de fattiges kasse i Ringkøbing.

1947    Marius Laurids Schlanbusch (1842-1905), forvalter på Benzon (Sostrup) i Gjerrild sogn og prokurator i Grenå
1875-1905 Sagførersager og lommebøger for landmænd. (3 pk).
(Ikke set).

1948    Mathilde Adelaide Schlegel
1) Bevilling 5.1.1850 for Mathilde Adelaide Schlegel i København at være egen værge
2) Bevilling Københavns Rådstue 11.1.1850 for P. S. Neergaard at være kurator for Mathilde Adelaide Schlegel.

1949    Poul Elias Schlegel, kirurg
1) 1829 fortegnelser over ansættelser for Poul Elias Schlegel:
a 1.5.1808 konstitueret bataljonskirurg ved det nyoprettede Københavns Infanteriregiment
b 11.5.1809 Virkelig bataljonskirurg ved Københavns Infanteriregiment
c 22.6.1809 Bataljonskirurg ved Sappør-Korpset
d 1.7.1810 Virkelig regimentskirurg
e 1.2.1813 Overlæge ved felthospitalerne ved Frederiksborg
f 9.6.1814 Garnisonskirurg i Christiansted på St. Croix
g 21.10.1815 Kaptajnsrang
h 1.8.1829 Ridder af Dannebrogsordenens fjerde klasse
2) 1823 Selvbiografi hvor der bl.a. står:
Poul Elias [Windmill] Schlegel er født 4.8.1784 som søn af Henrik Frederik Schlegel, kommitteret i Økonomi- og Kommercekollegiet og Caroline Siegfridia Hyllested,
gift 1.5.1811 med Dorthe Marie Neergaard og har 6 børn: 4 piger og 2 drenge
3) Koncept 23.12.1812 til ansøgning om forlængelse af ancennitet som virkelig regimentskirurg

1950    Margrethe Schleppegrel ( -1836) i Århus
1) Dokumenter 1821-1828 vedrørende formynderskab for og arv til Margrethe Schleppegrel, død 28.2.1836 i Århus

1951    Andreas Schmidt, tjenestekarl og brandmand i Kolding
1) Patent 1.6.1865 for tjenestekarl Andreas Schmidt at være ansat ved Kolding Brandkorps ved sprøjte no.4.

1952    August F. Schmidt (1899-1965), forfatter, højskolelærer i Brabrand
1782-1965 Gamle familiepapirer, breve, personlige papirer, manuskripter, optegnelser og udklip. (85 bd/pk).
(Ikke set).

1953    Christian Sørensen Schmidt (1834- ), veteran fra 1864, forpagter i Vamdrup sogn
1) Skudsmål begyndt Hjarup 14.3.1848 for Christen Sørensen Schmidt, født 14.3.1834, søn af Søren Pedersen Schmidt og Anne Marie Seeberg i Kastrup i Gram sogn
2) Christian Sørensen Schmidt i Haderslev amt er 23.12.1856 udskrevet til soldat i 10. Linjebatallion i København
3) Dåbsattest for Mette Marie Sørensen Jepsen, født 1.8.1866 og døbt 9.9.1866 i Jels kirke, datter af Søren Jepsen og Cathrine Marie Dahl
4) Vielsesattest Vamdrup 23.4.1892 for Claus Christensen Schmidt, tjenestekarl i Bastrup og Mette Marie Sørensen Jepsen af Bastrup mark
5) Tildeling 12.3.1924 af Dannebrogsmændenes hæderstegn til Christian Sørensen Schmidt, veteran fra krigen 1864, vedlagt vejledning i brug af hæderstegnet


6) Indbydelse til bryllup i Jels kirke 28.10.1869 for
Peder Fischer på Lindbjerg og Anne Marie Sørensen
7) Legitimationsbevis 29.1.1920 på dansk og på tysk for Christian Sørensen Schmidt i Vamdrup, født 17.3.1834 i Kastrup.


1954    David Schmidt
1) Brudstykke af et brev.


1955    Ellen Marie Møller Schmidt i Viborg
1) Bevilling 20.3.1832 for Ellen Marie Møller Schmidt i Viborg at være egen værge
2) Beskikkelse 22.3.1832 for landsoverretsprokurator Nybo at være værge for Ellen Marie Møller Schmidt i Viborg.

1956    Hans Christian Schmidt, toldbetjent i Viborg og hustru Birthe Marie Vilhelmsdatter
1) Skudsmål begyndt Viborg 17.9.1760 for Birthe Marie Vilhelmsdatter, født i Viborg
2) Skudsmål begyndt 9.4.1773 for Hans Christian Sørensen Schmidt, der har tjent 8 år på Hvanstrup i Farsø sogn og de næste 4 år i Store Rørbæk i Rørbæk sogn og derefter i True i Vebbestrup sogn
3) Afsked 26.5.1765 for Hans Christian Schmidt, født på Sjælland, 40 år gammel, efter at tjent 5 år som sergent og før det tjent i 17 år som underofficer i Det søndre jyske Regiment

Udsnit i lidt større format

4) Breve 1773-1794 til Hans Christian Schmidt og hustru.

1957    Hans Jørgen Schmidt ( -1846), købmand i Randers
1) Regninger, kontrabog, forretningsbrev og gældsbrev 1797-1794.

1958    Jens Christian Schmidt (1803-1893), præst i Tyrsted og Uth
1) Breve 1821-1825 fra rektor Oluf Worm i Horsens til Jens Christian Schmidt, da adjunkt i Horsens.

1959    Jens Jørgensen Schmidt, fourer, tugthusfange i Viborg og hustru Anne Magdalene i Seem sogn
1) Skrivelser vedrørende hans retssag 1795-1797
2) Breve 1795-1797 til og fra Jens Jørgensen Schmidt, tugthusfange i Viborg og hustru Anne Magdalene i Seem sogn

To tilfældigt valgte breve


1960    Jesper Schmidt ( -1839), hattemager i Randers
1) Anbefaling på tysk 24.9.1819 for Jesper Schmidt 42 år gammel, født i Randers udstedt at oldermanden for filtmagerne i Ålborg amt

2) Dåbsattest for Mette Marie Borup, født 16.5.1782 og døbt 20.5.1782, datter af Rasmus Andersen Borup og Maren Andersdatter
3) Attest 8.12.1820 at Jesper Skov Schmidt, hattemagersvend og Mette Marie Borup, enke efter Peder Nielsen holder bryllup i Randers 13.12.1820
4) Borgerbrev 29.5.1822 for Jesper Schmidt som hattemager i Randers.

1961    Peder Poulsen Schmidt (1797-1885), forstander for statsungdomshjemmet Bøgildgård i Torning sogn
1) Lykønskningsbrev 27.10.1877 fra Knudsen, borgmester i magistratens 3. afdeling i København.

1962    Peder Otto Hansen Schmidt (1849-1899), dyrlæge i Tistrup sogn
1884-1899 Regnskab. (1 bd).
(Ikke set).

1963    Ulrik Christian von Schmidten (1761-1828), generalkrigskommissær. Ejede og udstykkede adskillige godser, blandt andet Urup i Østbirk sogn. Død i Viborg
1798-1831 Regnskaber og breve (5 pk).
(Ikke set).

1964    Aksel Scholdan i Vorsåkrog i Albæk sogn
1) Brev uden dato fra Christen (efternavn mangler).

1965    Peder Frederik von Scholten (1856-1900), tidligere ejer af Rodvigsballe i Grædstrup sogn
1) Dokumenter vedrørende fordringer i hans bo 1900-1901.

1966    Hans Christian Schorler (1744-1798), prokurator i Viborg
1) Regning 22.10.1775.

1967    Anders Jensen Schou ( -1847), skomager i Ålborg
1) Kontrakt, hvorefter Anders Jensen, søn af Jens Andersen i Skovhus i Albæk sogn, står i lære hos Jens Christensen Mørch, skomager i Ålborg fra nytår 1800 til nytår 1803
2) Udskrifter 1811, 1813, 1814, 1815 og 1828 af forligelseskommissionsprotollen vedrørende gæld.

1968    Ejner Viggo Schou (1866-1925), direktør for Otto Mønsteds afdeling i England, ejer af Palsgård gods i As sogn
1890-1912 Breve, regnskaber, taler med mere vedrørende Otto Mønsted. (1 pk).
(Ikke set).

1969    Anton Frederik Skow (1779-1828), præst i Hjerm og Gimsing, ejer af Volstrup gods i Hjerm sogn og hustru Engel Elisabeth født Drebing ( -1854)
1) Breve 1807-1854
2) Embedspapirer
3) Gudelige tanker
4) Tale ved provst Anton Frederik Skows og Engel Elisabeth Drebings bryllup 17.6.1808
5) Tale ved [Anton Frederik Frandsen] Skow, præst i Hjerm og Gimsings begravelse 15.2.1828
6) Tale ved Engel Elisabeth Kærbys kiste i Hjerm kirke 17.4.1837, [plejedatter, 14½ år gammel]
7) Gravskrift for Øllegaard Sofie Skow, født de Grib, født 14.10.1760 i Rudkøbing, enke efter etatsråd [Mogens Christian] Skow til Volstrup, [død 26.10.1818], i ægteskab 1780 – 1818, derefter 28 år som enke på Volstrup, hvor hun døde 5.1.1847
8) Tale ved Øllegaard Sofie Skow født de Grib’s kiste i Hjerm kirke 21.1.1847.

1970    Peder Jensen Schou Taulov sogn og hustru Karen Nielsdatter
1) Kongebrev 13.2.1775 for Peder Jensen Schou og Karen Nielsdatter i Taulov sogn.

1971    Janus Schouboe i Viborg
1) Lejekontrakt 31.1.1738, hvor Johan Gotfred Hørdrich udlejer sin gård i Viborg til Janus Schouboe.

1972    Mogens Schouff i København
1) Dom 3.10.1660 fra Københavns Rådstueret i sag mellem Johan Danielsen i Hamborg, der anklager Mogens Schouff i København for ikke at have betalt for nogle varer, der var på et pricedømt skib.

1973    Jens Schougaard (1794-1848), prokurator og ejer af Mallinggård i Skanderup sogn i Skanderborg amt 1830-1840 og Rismølle i Dronningborg landsogn fra 1840
1810-1848 Kopibøger, breve, regnskaber og personlige papirer. (1 pk).
(Ikke set).

1974    Oluf Christian Schougaard (1827-1871), købmand i Lemvig
1) Breve 1851-1857
2) Regnskaber
3) Bevilling 26.6.1851 for Oluf Christian Schougaard at være fuldmyndig uanset han endnu ikke er fyldt 25 år.

1975    Jens Olufsen Skoven, soldat i Hjørring amt
1) Jens Pedersen underskriver 2.10.1799 som kautionist for Jens Olufsen Skoven af 37 lægd i Hjørring amt, 32 år gammel, der skal tjene hos Bertel Lomholt i Ålborg.

1976    Johan Frederik Pedersen Skriver (1813-1846), skolærer i Hårby i Veng sogn
1) Kaldsbrev 20.8.1836 Johan Frederik Pedersen Skriver, at være skolærer i Hårby i Veng sogn.

1977    Else Marie Schrøder, født Jensen ( -1927), enke efter N. Fr. Schrøder, skomager i Horsens
1) Kopi af skifte Assens købstad og Båg herred 7.11.1924 efter Meta født Schrøder, død 6.11.1924, 47 år gammel
E: Fr. Plum, boghandler i Assens. B:
a Gerda Marie Dagmar Plum, født 1.5.1909.
FM: Thorvald S. B. Plum, købmand.

1978    Hans Vilhelm Schrøder, styrmand i Mariager
1) Købekontrakt 7.9.1917, hvor Christian Schrøder, præst i Mariager sælger en ejendom i Mariager til sin søn Hans Vilhelm Schrøder i Kolding.

1979    Marie Vilhelmine Schrøder (1823-1900), frøken i Horsens
1) Livsforsikringspolice af 14.12.1886 for Marie Vilhelmine Schrøder i Horsens i Livsforsikrings- og forsørgelsesanstalten af 1871
2) Testamente af 12.9.1891 for Marie Vilhelmine Schrøder i Horsens. A:
a bror Valentin Schrøder, farver i Slagelse
b søster Cathrine [Margrethe] Schrøder g.m. [Frederik Christian] Utzon, farver i Kolding.

1980    Ernst Henrik Herman Schubarth (1813-1879), amtsfuldmægtig i Hjørring 1849-1853, prokurator i Holstebro 1853. birkedommer på Samsø 1866 og herredsskriver i Vejle 1878
1850-1878 Breve, retsakter med mere i gældssager.

1981    Christian Frederik Schubert (1779- ), premierløjtnant, senere toldkontrollør i Ringkøbing og hustru Marie, født Teubner ( -1867)
1) Brev København 24.6.1843 til mor og søster i Ringkøbing

2) Police 1.1.1813 i Den Almindelige Enkekasse fra Christian Frederik Schubert på kantonnementet i Middelfart for sin hustru Marie Schubert, født Teubner
3) Tildeling af pension 17.2.1816 til Christian Frederik Schubert, løjtnant i Det fynske Infanteriregiment
4) Skrivelse 26.4.1818 til kongen fra [Markus Sabinus Vilhelm] Sponneck, byfoged i Ringkøbing med anbefaling at yde hjælp til den afskedigede løjtnant Schubert, der af sin ringe pension skal underholde sin hustru, 8 børn og sin gamle svage mor, påtegnet af [Peder Otto] Rosenørn, amtmand
5) Bestalling 26.8.1820 af Christian Frederik Schubert som toldoverbetjent i Ringkøbing
6) Bestalling 11.11.1820 af Christian Frederik Schubert som toldinspektør i Ringkøbing i afskedigede kammerråd [Jens Jørgen] Fæsters sted.

1982    Johan Martin Schulstad (1796-1861), stempelpapirsforhandler, lotterikollektør og amtsfuldmægtig i Holstebro og hustru Marie Christine Charlotte født Hindenburg
1812-1860 Personlige papirer, breve, pas og forretningspapirer (1 pk).
(Ikke set).

1983    Henrik Schultz, ( -1745), teglbrænder i Søndre Teglgård i Viborg
1)) skifte 1.12.1745 efter Henrik Schultz, teglbrænder i Sønder Teglgård.
Enkemand efter Maren Knudsdatter, skifte Viborg 24.3.1733 lbnr.517. B:
1) Karen Henriksdatter Schultz i Viborg
2) Anne Henriksdatter Schultz g.m. Søren Eriksen Dam, parykmager og rytter i Århus
3) Henrik Henriksen Schultz 40, i Jordbro mølle [i Tårup sogn].
Afdøde døde 11.7.1745.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.223B lbnr.777).

1984    Oluf Thuesen Schultz, ( -1865) til Volstrup i Hjerm sogn og hustru Hansine Henriette Jansen
1821-1863 Personlige papirer, breve, skrivekalendere, regnskaber og lodsedler. (1 pk).
(Ikke set).

1985    Johannes Carl Vilhelm Schulze, handskemagersvend i Braunschweig og hustru Henriette født Bruun i Viborg
1) Bevilling 25.3.1859 til ægteskabs ophævelse for Johannes Carl Vilhelm Schulze, handskemagersvend i Braunschweig og hustru Henriette født Bruun i Viborg.

1986    Simon Claus Schwartz ( -1699), amtmand i Koldinghus amt
1) Brev 24.6.1698 fra Brockdorff på Estrupgård til [Simon Claus Schwartz] til Braunenbruch, amtmand i Kolding


1987    M. C. Schwartzkopf, frøken på Krogsgård
1) Breve 1786-1798.

1988    Mogens Svendsen ( -1849), ejer af Kolding Slotsmølle og hustru Birgitte Wolter ( -1849)
1)) Skifte Kolding byfoged 17.10.1849 efter Mogens Svendsen, død 29.9.1849 og hustru Birgitte født Wolter, død 9.10.1849, ejer af Kolding Slotsmølle. B:
1) Peder Svendsen 16
2) Christian Svendsen 14
3) Henrik Svendsen 12
4) Carl Svendsen 6
5) Christine Svensen 4.
FM: farbror Svendsen, prokurator.

1989    Inger Marie Kirstine Schydtz, datter af stadsmusikant Schydtz i Ribe
1830-1842 Anbefalinger.
(Ikke set).

1990    Niels Jesper Bernt Schydtz, (1790-1828), prokurator i Ribe
1795-1828 Dåbsattest, skudsmål, bestallinger og prokuratorsager. (2 pk).
(Ikke set).

1991    August Theodore Schütte 11804-1889), til Bygholm i Hatting sogn
1810 Memorial (1 bd).
(Ikke set).

1992    Anders Schütte (1726-1779), prokurator i Holstebro
1) Skifte 19.7.1779 efter Andreas Skytte, ugift prokurator i Holstebro.
A:
1) bror Christian Skytte, degn i Høje Kongsted i Faxe herred på Sjælland
2) bror Laurids Skytte, birkedommer, død. 1B:
a Laurids Skytte på Fanø
3) søster Susanne Skytte, død, var g.m. Lambert [Mathiasen] Borch, præst i Ho og Oksby. 4B:
a Mathias Christian Borch, døbt Ho 1.3.1758
b Susanne Borch, døbt Ho 20.7.1760, g.m. Søren Ølgaard i Varde
c Jens Tarp Borch, døbt Ho 2.8.1761
d Herman Treschow Borch, døbt Ho 24.10.1762.
(Skiftet er indført Holstebro byfoged skifteprotokol 1769-1785 fol.394B og næste protokol fol 1B lbnr.299).

1993    Frands Schæring
1) Kvittering for betalte afgifter 1731.

1994    Frederik Christian Schønau (1773-1829), byfoged i Lemvig. Ejede og udstykkede adskillige godser, blandt andet Rammegård i Ramme sogn og Pallisbjerg i Staby sogn
1798-1829 Regnskaber og forretningspapirer. (6 pk).
(Ikke set).

1995    Iver Seefeld (1640-1716), til Mølgård i Ugilt sogn
1) Specifikation over varer solgt ved auktion 11.8.1717 over Iver Seefelds dødsbo på Mølgård.

1996    Jacob Seefeld (1545-1599) til Visborggård i Visborg sogn og anden hustru Sofie Bille (1549-1608)
1)) Skifte 9.7.1602 efter Jacob [Enevoldsen] Seefeld til Visborggård.
E: Sofie [Pedersdatter] Bille. B:
1) Hans Seefeld
2) Enevold Seefeld til Skærvad [i Ginnerup sogn]
3) [Sofie Seefeld, død 15.2.1601]. E:Hans [Johansen] Lindenov til Gavnø [i Vejlø sogn]. 1B:
a Riborg Lindenov
4) Agathe Seefeld til Lynderupgård [i Lynderup sogn], [enke efter Niels Skram, død 1601].
[Jacob Seefelds første ægteskab med Sofie Rosenkrantz, død 1571].

2)) Skifte i København 27.6.1608 efter Sofie Bille til Sostrup [i Gjerrild sogn].
Enke efter Jacob Seefeld til Visborg, [skifte 9.67.1602]. B:
1) Hans Seefeld, der fik Sostrup og Skærvad
2) Enevold Seefeld, der fik Visborggård
3) [Sofie Seefeld, død 15.2.1601]. E: Hans Lindenov til Gavnø, [nu g.m. Lisbeth Sofie Rantzau]. 1B:
a Riborg Lindenov, der fik en lod, der indeholdt Vrågård [i Rostrup sogn] i Hindsted herred
4) Agathe Seefeld, enke efter [rigsråd] Verner Parsberg til Sandbygård [i Sandby sogn i Præstø amt, død 1567], der fik Ellegård på Fyn.
Desuden forventes arv efter [Sofie Billes bror] Eske Bille [til Svanholm i Krogstrup sogn, død 1608].
Jordebøger over
Skærvad i Ginnerup sogn
Sostrup i Gjerrild sogn
Visborggård i Visborg sogn
Vrågård i Rostrup sogn.


1997    Johan Christian Seerup
1) Lærebrev 8.2.1854 for Johan Christian Serup som svend, der har stået i lære hos Klerke, nålemager i København


Den danske del


1998    Iver Nikolaj Sehested (1679-1752), landsdommer i Viborg.
1) Skifte 30.3.1753 efter Iver Nikolaj Sehested, landsdommer i Viborg.
Enkemand efter [Alhed Magdalene von Schwanewede, skifte 1.8.1734 lbnr.573]. B:
1) Jytte Sehested, kanonisse (stiftsfrøken) på Estvadgård Kloster.
FM: Verner Rosenkrantz til Krabbesholm med flere.
Afdøde døde 26.12.1752.
(Skiftet indført Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.2 lbnr.916).

1999    Niels Sehested (1685-1745) til Timgård i Tim sogn og hustru Elisabeth Scheel (1696-1760)
1) Kopi af kommissionsdom 18.11.1774 angående arven efter oberstløjtnant Niels Sehested til Timgård og Karstoft, død på Broholm 3.5.1745 og hustru Elisabeth Scheel, død 25.10.1760 i andet ægteskab med viceadmiral Casper Wessel, død 9.9.1768.

2000    Else Johanne Seidelin (1733-1809) i Ålborg, enke efter Pors Munch til Odden i Mygdal sogn
1)) Samfrændeskifte 17.2.1809 efter Else Johanne [Pedersdatter] Seidelin i Ålborg.
Enke efter Pors [Bastholm] Munch til Odden i Mygdal sogn, [begravet Ålborg Frue 19.1.1807].
Første ægteskab med Niels Hansen Winde til Odden, [skifte Ålborghus amt 3.11.1769 lbnr.404]. B:
1) Anders Tovstrup Winde, foged i Råbygdelaugets fogderi i Kristiansand stift i Norge
2) Henrik Winde til Burholt
3) Rise Winde, [begravet Budolfi 3.1.1801]. E: Jacob Kjellerup, købmand i Ålborg. B:
a Jens Kjellerup
b Niels Kjellerup
c Cecilie Kjellerup
d Else Kjellerup.
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1808.
[Andet ægteskab med Christoffer Thøgersen Rougtved til Skovsgård i Skjellerup sogn, begravet Mygdal 1.6.1773].
(Skiftet indført i Ålborg byfoged skiftedokumenter 17.2.1809).

2001    Andreas Peder Sejer ( -1826), skomager i Viborg og hustru Anne Elisabeth Dragheim Villumsen
1) Borgerbrev 18.8.1807 for Peder Andreas Sejer at være skomager i Viborg
2) Ekstraktudskrift af skifte 15.4.1826 efter [Andreas] Peder Sejer, skomager i Viborg.
E: Anne Elisabeth Villumsen. LV: Dragheim, købmand.
Enken er datter af Andreas Villumsen i Viborg.

2002    Christine Selchier, født Vilstrup (1809-1869) i Skjern sogn i Ringkøbing amt, enke efter Hans Herman Selchier (1799-1863), præst i Balslev og Ejby
1)) Skifte Bølling og Nørre Horne herred 12.6.1869 efter Christine Selchier, død 5.6.1869].
Enke efter Hans Herman Selchier, præst i Balslev og Ejby, død [8.10.1863]. B:
1) Hans Selchier 34
2) Sofie Christine Selchier, død. E: [Andreas Christian Ludvig] Grove Rasmussen, præst i Fole. 1B:
a Johannes Rasmussen 2.
FM: morbror [Henrik Stampe] Vilstrup, præst i Borris og Faster

2003    Peder Mortensen Selle ( -1720), til Ulstrup i Hundborg sogn
1)) Skifte 27.5.1720 efter Peder Mortensen Selle til Ulstrup i Hundborg sogn.
Enke efter Helvig Ingeborg Levinsen, [skifte 26.3.1705 lbnr.12]. B:
1) Anne Christine Selle 21, der ægter Christoffer Poul Beenfeldt, kongelig hoffourer
2) Helvig Selle 20, der ægter Peder Mads Jensen, købmand i Thisted.
Jordebog for Ulstrup 29.5.1720 fol.7B-10.
Taksationsjordebog for Ulstrup 29.6.1720, fol.12-16B.
(Skiftet indført Dueholm, Ørum og Vestervig amter skifteprotokol 1720-1728 fol.3B lbnr.53).

2004    Jens Laurids Selmer (1761-1842), præst i Helligsø og Gettrup
1782-1842 Personlige papirer, breve, kvitteringer og embedsbreve. (1 pk).
(Ikke set).

2005    Johan Henrik Selmer
1) Arvefæste- og skødebrev 1796 for kaptajn og landinspektør Johan Henrik Selmer på gården Olden i Fjenneslev sogn.


2006    Jacob Severin (1691-1753), til Dronninglund og Dronninggård i Dronninglund sogn og købmand i Sæby
1724-1754 Breve, opgørelser, regnskaber vedrørende handelen på Grønland, Island og Finmarken og skifte. (2 pk).
(Ikke set).
(Skiftet er indført 14.3.1761 i Ålborghus med flere amter skifteslutningsprotokol 1756-1775 fol.149 lbnr.319)
Skifte 14.3.1761 efter Jacob [Sørensen] Severin til Dronninglund og hustru Maren [Jensdatter] Dalager.
B:
1) Birgitte Sofie Severin, død efter hvem, der er arv
2) Maren Severin
3) Anne Cathrine Severin
4) Louise Severin.
[Hans første ægteskab med Birgitte Sofie Nygaard, død 1739].
[Han døde 24.3.1753]
[Hun døde 7.3.1753].

2007    Edmund Jens Johan Severinsen, postbud i Århus
1) Anbefaling 1.2.1906 fra præsten i Ulsted at Edmund Jens Johan Severinsen fra Ulsted der for tiden gør tjeneste som opsynsbetjent på sindssygeanstalten ved Århus, er fuldt egnet til at være politibetjent
2) Skudsmål 1.8.1906 for Edmund Severinsen som har tjeneste i celleafdelingen på sindssygehospitalet i Århus
3) Sognefoged H. Pedersen og præsten N. K. A. Poulsen i Ulsted bevidner udsagnene i Edmund Severinsens ansøgningsskema
4) Trykt vedtægt København 1910 for Landpostbudenes Forening for Danmark. En anerkendt sygekasse, begravelses- og alderdomshjælpekasse samt livsforsikringskasse
5) Kontrakt 1.2.1912 med E. S. J. J. Severinsen om landpostbudgangen Århus-Skejby med angivelse af postrute
6) Kontrakt 1.8.1916 for Edmund Jens Johan Severinsen, født 16.3.1882 som gående postbud i Århus
7) Ansættelse 1.5.1919 af Edmund Jens Johan Severinsen som postbud
8) Varsel 4.5.1943 om afsked af E. S. J. J. Severinsen som postbud på grund af langvarig sygdom
9) Bevilling om afsked med pension for Edmund Jens Johan Severinsen, som postbud i Århus at regne fra udgangen af juli 1943
10) Pensionsberegning for tjenestemand Edmund Jens Johan Severinsen fra udgangen af juli 1943 at regne efter 27 år tjeneste.

2008    Peder Stokkemark Sidelmann (født 4.8.1777, død 20.12.1820), præst i Guldager.
1)) Optegnelse over den medgift som Iver Olufsen til Gudumkloster har givet sin datter Maren ved brylluppet 4.11.1803 med Peder Stokkemark Sidelmann, præst i Guldager

2)) Seddel med familieoptegnelser:

1) Hans Hansen Sidelmann, student fra Slagelse 1666, gift med Mette Hansdatter [Mandix], kandidat København, præst i Mern 6.6.1672, præst i Vordingborg 10.12.1680, magister 1684, død 1685
2) Hans Hansen Sidelmann, født Mern 21.7.1678, student København 1697, kandidat 17.3.1701, gift første gang 4.12.1708 med Anne Jørgensdatter Pelt, død af pest 1711. 1 søn og 1 datter, gift anden gang 3.5.1713 med Regine Christine Wulf, død 1761. 6 sønner og 6 døtre. Kapellan København Helliggeist 31.5.1707, død 1727
3) Hans Hansen Sidelmann, født 1.12.1709, student 1726, kandidat 4.12.1728, præst i Sneum og Tjæreborg 24.8.1736, ordineret 13.9.1736, provst 1763, provst og præst i Kolding 6.11.1767, gift 23.8.1737 med Cecilie Laugesdatter Borch af Sønder og Nørre Borch. 9 børn, død 3.2.1770
4) Lauge Sidelmann, født Allerup præstegård 19.9.1741, student fra Odense 1761, kandidat 8.6.1763, præst i Sneum og Tjæreborg 25.12.1767, entlediget 25.10.1805, igen overtaget embedet efter sønnen Hans Sidelmanns død 5.2.1808, gift med Regitse Sofie Stokkemark 30.1.1769, hun var datter og eneste barn af stiftsprovst Stokkemark i Ribe. De havde 2 sønner og 3 døtre. Han døde 23.12.1812. Han var provst og havde rang af københavnske sognepræster 1773
5) Peder Stokkemark Sidelmann, født 4.8.1776 i Allerup præstegård i Sneum og Tjæreborg, student Ribe 1795, kandidat 7.11.1799, kapellan 16.10.1701 i Gudum og Fabjerg, ordineret 16.12.1801, den 13.5.1803 præst i Guldager, gift 4.11.1803 med Maren Olufsen, der var ældste datter af Iver Olufsen til Gudumkloster og hustru Anne Nislev, datter af [Christian Christoffersen] Nislev, præst i Navr og Sir og hustru Oliva [Frederiksdatter] Richardt. 4B:
a Anne Sidelmann, født 5.12.1804, gift [Kasted] 30.5.1832 med enkemand Knud Nielsen af Koldkærgård [i Kasted sogn] 1B:
1 Peder Knudsen Nielsen, født25.8.1835
b Lauge Sidelmann, født 5.12.1805, død 19.6.1866, gift 23.4.1837 med Johanne Marie Christensdatter, født 19.2.1809. 1B:
1 Peder Laugesen Sidelmann født 18.1.1838, gift 18.11.1870 med Karen Øllegaard Agger, født 18.4.1840. 9B:
1a Johanne Marie Sidelmann, født 26.8.1871
1b Lauge Sidelmann, født 20.2.1873, død 30.5.1878
1c Hans Agger Sidelmann, født 3.11.1874
1d Johanne Kirstine Pouline Sidelmann, fød 29.2.1876
1e Anne Marie Sidelmann, født 18.3.1877
1f Jens Peder Sidelmann, født 18.3.1877
1g Hansine Severine Sidelmann, født 9.3.1878
1h Laura Sidelmann, født 21.11.1879, død 7.5.1881
1i Laura Sidelmann, født 3.11.1882
c Regitze Sofie Sidelmann, født 1807, død 10 år gammel
d Iver Olufsen Sidelmann, født 14.3.1809, gift 5.4.1839 med Anne Thomsen. 2B:
1 Maren Sidelmann, født 6.1.1840, gift med skolelærer Nygaard. 2B:
1a Iver Olufsen Nygaard, født 29.5.1863
1b Anton Nygaard, født 14.6.1866
2 Anne Marie Sidelmann, født 4.6.1841, gift 20.10.1875 med Bertel Jensen Bjerg i Hygum.

2009    Morten Jensen Sigsgaard ( -1865), gårdejer i Øster Vonsbæk i Skærum sogn
1) Testamente 3.6.1840 for Morten Jensen Sigsgaard, sognefoged og gårdmand i Vonsbæk (Vognsbæk) i Skærum sogn og hustru Anne Marie Thomasdatter
2) Udskrift af skøde af 13.8.1858 fra Morten Jensen Sigsgaard, sognefoged og gårdmand i Øster Vonsbæk i Skærum sogn til Jacob Christensen Haverslev, kirkesanger og skolelærer, efter adkomst af 21.8.1820
3) Skifte 3.4.1865 efter Morten Jensen Sigsgaard, dannebrogsmand i Øster Vonsbæk i Skærum sogn, død 2.2.1865 og hustru Anne Marie Thomasdatter, død samme sted 30.4.1858.
Testamente af 3.6.1840.
Hans A:
1) J. Haverslev i Kobbermark i Lendum sogn
2) Eriksen
3) Navn ikke angivet.
Hendes A:
1) Anne Marie Madsen Dahl i Frederikshavn
2) Thomas Lauridsen i Albæk
3) Laurids Lauridsen i Albæk
4) Laurids Lauridsen i Hørby
5) Mads Rasmussen i Albæk.

2010    Knud Sivertsen Urne til Juulskov i Kullerup sogn i Svendborg amt
1) Obligation af 11.12.1686 udstedt af Knud Sivertsen Urne til Juulsdorff (dvs. Juulskov i Kullerup sogn)
til Oluf Borch, assessor i højesteret og konsistorialkollegiet
med pant i Rønninge Søgård [i Rønninge sogn] på Fyn med underliggende bøndergods.
Senere underskrevet Lisbeth salig Urne.
Indfriet 11.6.1717 af Christen Friis til Hevringholm, [søn af Jørgen Friis til Kragerup og Knud Sivertsen Urnes søster Helvig Sofie Urne] og underskrevet af Margrethe Sofie Bøgvad, enke efter [Poul] Vinding, [død 27.3.1712].

2011    Julius Simon, tobaksfabrikant i Hobro og hustru Marie Clemensen
1) Kongebrev 11.10.1866 for Julius Simon, tobaksfabrikant i Hobro og Marie [Margrethe Filippine] Clemensen, enke efter N. F. Clemensen, tobaksfabrikant i Hobro.
Gave fra deres datter Ida Ulrich Nielsen i Stege, født Simon.

2012    Peder Krag, missionær i Grønland
1) Attest at Anne Sofie Leonora Krag, datter af Peder Krag, missionær på Grønland og Anne Marie Lidemark, er født 16.8.1828 og døbt København Trinitatis 12.10.1828.
[Peder Krag blev præst i Øsby i Haderslev amt].

2013    Carl Frederik Vilhelm Simonsen, blikkenslager i København
1) Bevis fra Det kongelige Akademi for de skønne kunster 26.3.1825, at Carl Frederik Simonsen har indleveret en blik-temaskine, der blev antaget af Akademiet.
2) Borgerbrev 19.4.1825 for Carl Frederik Vilhelm Simonsen som blikkenslager i København
3) Optagelse 19.4.1825 i Blikkenslagerlavet i København af Carl Frederik Vilhelm Simonsen.

2014    Hans Simonsen i Almind sogn
1) Brev 28.11.1773 til Hans Simonsen i Almind fra Jens Simonsen i Dons i Almind sogn, der bekræfter at hans lån ikke bliver opsagt så længe Hans Simonsen og hans hustru lever, men at der skal betales rente hver Viborg omslags termin.

2015    Jens Simonsen ( -1774), sognefoged i Dons i Almind sogn
1)) Skifte 30.1.1774 efter Jens Simonsen, ugift sognefoged i Dons.
A:
1) bror Hans Simonsen i Lilballe, død. 5B:
a Jens Hansen Dons 66, præst i Brabrand og Kasted
b Anders Hansen 63, i Nørre Stenderup
c Christen Hansen i Sønder Stenderup
d Simon Hansen i Lilballe, død. 2B:
1 Hans Simonsen 26, hos stedfar Laurids Jensen i Lilballe
2 Christen Simonsen i Sønder Vilstrup
e Hans Hansen Dons, præst på Frijsenborg gods
2) bror Jes Simonsen i Vejle, død. 3B:
a Anne Kirstine Jesdatter g.m. Niels Melsing i Fredericia
b Marie Jesdatter g.m. Jens Elbæk i Vejle ved søn Jens Elbæk sst.
c Eleonora Jesdatter g.m. Johan Conrad Coop, skomager i Vejle
3) bror Søren Simonsen på Hjelmdrup, død uden børn
4) søster Cathrine Simonsdatter, død, var g.m. Bertel Iversen Stub i Brøndsted mølle. 3B:
a Simon Stub 40, i Brøndsted mølle
b Iver Stub 39, student i Brøndsted mølle
c Bertel Stub, forvalter på Lolland
5) søster Anne Simonsdatter, død, var g.m. Passau Kot hos markgreven i Schulenbach. 3B: 1 søn og 2 døtre
6) søster Kirsten Simonsdatter, død, var g.m. Frands Nielsen Lund på Stensgård i Koldinghus amt. 6B:
a Niels Frandsen Lund 48, i København, død. 5B:
1 Frands Nielsen Lund 21, i København
2 Anders Nielsen Lund 18
3 Juliane Marie Lund 15
4 Charlotte Amalie Lund 12
5 Simon Lund 8
b Christen Frandsen Lund 44, marketender på Citadellet i København
c Simon Frandsen Lund 40, kontrollør i Flensborg
d Cathrine Frandsdatter Lund, død uden børn
e Anne Frandsdatter Lund, død, var g.m. Thomas Pedersen i Jelling. 2B:
1 Jens Thomsen 25, i København
2 Frands Thomsen 17, hos stedfar Bertel Jacobsen i Jelling
f Henrikke Sofie Frandsdatter Lund g.m. Joen Nielsen i Stensgård
7) halvbror Christen Simonsen i Dons mølle, død. Første ægteskab med Anne. 2B:
a Anders Christensen i Smidstrup, død. 3B:
1 Laurids Andersen 43, i Stallerupgård [i Harte sogn]
2 Anne Andersdatter g.m. Jens Sørensen Qvist i Smidstrup
3 Mette Andersdatter i Smidstrup
b Anne Christensdatter, død. Første ægteskab med Hans Jespersen i Stenderup. B:
1 Anne Hansdatter, enke efter Anders Christiansen i Store Anst
2 Mette Kirstine Hansdatter g.m. Simon Jensen i Egtved
Anne Christensdatters andet ægteskab med Poul Nissen Garp i Noes. 2B:
3 Hans Poulsen Garp 30
4 Dorthe Poulsdatter Garp, enke efter Peder Mikkelsen Ferup i Gesing.
Anne Christensdatters tredje ægteskab med Bertel Hansen i Gesing. B:
5 Hans Bertelsen, noget over 20, død uden børn.
Christen Simonsens andet ægteskab med Anne Hermansdatter. 5B:
c Søren Christensen Møller i Vingsted
d Christian Frederik Møller, forpagter på Ulriksdal på Lolland, nu på Rudbjerggård på Lolland
e Anne Kirstine Christensdatter. Første ægteskab med Niels Nissen i Nørre Bramdrup. 3B:
1 Christen Nielsen over 30, i Fredsted
2 Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Knudsen i Vesterby i Ødsted sogn
3 Anne Nielsdatter hos svoger Jansen, degn i Vestenskov og Kappel på Lolland
Anne Kirstine Christensdatters andet ægteskab med Søren Borlev i Nørre Bramdrup. 3B:
4 Else Margrethe Sørensdatter 20
5 Mette Sørensdatter 17
6 Søren Sørensen 15, alle hos stedfar Peder Adsbøl, sognefoged i Bramdrup
f Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Schelde, sognefoged i Ferup.
1 Gunder Schelde g.m. [Christfried Ehregot] Jansen, degn i Vestenskov og Kappel på Lolland
2 Anne Schelde g.m. Oluf Christensen i Knudsbøl [i Jordrup sogn]
3 Christian Schelde 26
4 Kirsten Schelde 24
5 Christian Schelde 22
g Cathrine Christensdatter i Vesterby.
Testamente af 16.10.1770. Arv til A:
1) Peder Jensen Dons i København, født i Dons 20.2.1732
2) Jens Simonsen, Niels Buchs søn i Nagbøl, der er opkaldt efter mig. Hvis han død, da hans mor Inger Jensdatter
3) Jens Ebbesens kone Marie Jesdatter i Vejle
4) Leonora Jesdatter i Alhede
5) min søster Anne Simonsdatters 3 børn: 1 søn og 2 døtre.
(Skiftet indført i
Koldinghus amt skifteprotokol 1774-1777 side 1237 lbnr.383).

2016    Anders Christian Christensen Simonstrup, tjenestekarl i Idum sogn
1) Skudsmål begyndt 29.7.1814 for Anders Christian Christensen Simonstrup, døbt Idum 20.10.1813, søn af Christen Jensen Simonstrup og Kirsten Andersdatter i Idum, nu gift med Søren Christoffersen i Trug i [Nørre] Felding sogn.

2017    Vagn Sindbjerg Hansen (1912-1957), amtslæge i Viborg
1946-1952 Dokumenter vedrørende Grønlandskommissionens medicinske sektion. (1 pk).
(Ikke set).

2018    Peder Christensen Sinding i Lime sogn
1)) Brev uden dato fra Peder Christensen Sinding til sin far Christen Sinding i Lime i Rødding herred hvis mening er udskrevet på en seddel:
Der var sindssyge i familien hos husmand Christen Sinding i Lime. Han s B:
1) Kirsten Christensdatter, lidt skørhovedet, ugift i et lille hus i Ålbæk
2) Karen Christensdatter, der blev gift med tjenestekarlen Peder Christian Madsen
3) Marianne Christensdatter g.m. Jens Christian Nielsen, høker i Smedemark, der ingen børn havde og derfor afstod gården til Peder Christian Madsen og Karen Christensdatter mod aftægt, hvad der afførte had og misundelse fra hendes søskende
4) Johanne Christensdatter gift i Balling
5) Peder Christensen.

2019    Peder Jensen Sinding ( -1885), gårdejer i Hvidbjerg sogn
1) Skifteretsattest 13.2.1891efter Sallinglands herreders skifteprotokol at boet 20.8.1885 efter Peder Jensen Sinding i Hvidbjerg, død 16.8.1885, blev udleveret til A:
1) Inger Cathrine Nielsen g.m. Jens Pedersen Tanderup i Vejlgård
2) Else Nielsen g.m. Jeppe Espersen i Brøndum
3) Villads Nielsen i Hvidbjerg
4) Anders Nielsen i Hvidbjerg
5) Gertrud Nielsen i Hvidbjerg
6) Jensine Nielsen i Hvidbjerg
7) Christen Nielsen
8) Niels Peder Nielsen.
Værge for 7 og 8: Markus Refsgaard i Vium mølle
9) Maren Poulsen
10) Thyra Poulsen
11) Kirsten Poulsen
12) Poul Poulsen
13) Cathrine Poulsdatter.
Værge for 9-13: Poulsen, skolelærer i Erslev
14) Maren Jensdatter g.m. Søren Nielsen, sognefoged i Fly
15) Mette Cathrine Jensen g.m. Christen Pedersen i Østerlidegård
16) Karen Jensdatter, enke i Volling
17) Henrik Jensen Møller, gårdejer i Brøndum
18) Christen Jensen Møller, gårdejer i Sevel
19) Anne Marie Andersen g.m. Anders Espersen i Rærup
20) Henrik Andersen i Vester Lyby
21) Jens Andersen i Rybjerg
22) Mette Marie Andersen i Skive.

2020    Mogens Mikkelsen Siveborg i Ribe og hustru Anne Cathrine Christensdatter
1) Skøde 11.10.1752 til Mogens Mikkelsen Siveborg på et hus i Ribe fra Bertel Nielsen Bagmand
2) Testamente 9.10.1765 for Mogens Mikkelsen Siveborg og hustru Anne Cathrine Christensdatter
3) Afkald 12.12.1788 fra Christen Nielsen i Tømmerby i Sneum sogn
for arv efter Anne Cathrine Christensdatter
til enkemanden Mogens Mikkelsen Siveborg i Ribe.

2021    Anders Jørgensen Skeel (1665-1702), til Birkelse i Åby sogn i Ålborg amt
1699 Dom angående en arvelod i Otto Skeels dødsbo, død 25.10.1696, begravet Ålborg Frue. (1 pk).
(Ikke set).
Litteratur: Besidderne af stamhuset Birkelse af Aug. Fjelstrup i: Personalhistorisk Tidsskrift 1911 side 247-256.

2022    Anders Skeel (1731-1776), til Birkelse i Åby sogn i Ålborg amt og hustru Charlotte Amalie Charisius (1732-1788)
1764-1788 Testamente og skiftedokumenter. (1 pk).
(Ikke set).

2023    Christen Ottesen Skeel ( -1670) til Hammelmose i Tise sogn
1)) Samfrændeskifte 26.6.1671 efter Christen Ottesen Skeel til Hammelmose i Tise sogn.
A:
0) forældre [Otto Christensen Skeel, død 1634 og Birgitte Hansdatter Lindenov, død 1648]
1) søster Margrethe Skeel, enke efter Henrik Ramel på
2) søster Ida Skeel, enke efter Frederik Rantzau til Asdal
3) søster [Karen Ottesdatter Skeel, død 1651, var g.m. Steen Holgersen Bille, død]. 3B:
a Holger Bille til Burholt
b Otto Bille
c Albert Bille til Langholt.
(Skiftet findes også i Birkelse godsarkiv under Diverse skiftedokumenter 1671-1708).

2024    Frederik Christian Skeel (1735-1798), til Birkelse i Åby sogn i Ålborg amt og hustru Cathrine Elisabeth Cicignon (1747-1815)
1768-1783 Retsakter. (1 pk).
(Ikke set).

2025    Laurids Skipper, købmand i Hobro
1) Gældsbrev 24.9.1759.

2026    Laurids Lauridsen Skive (1748-1797), skomager i Viborg
1) Lærekontrakt 2.1.1769 for Laurids Lauridsen Skive, født i Viborg, hos farbror Edvard Christensen Skive, skomager i Viborg fra nytår 1769 til nytår 1772
2) Lærebrev 10.2.1777 for Laurids Lauridsen Skive, født i Viborg, der havde stået i lære hos Edvard Christensen Skive, skomager i Viborg fra 2.1.1769 til 2.1.1772, at være skomagersvend.
3) Skudsmål 23.5.1772 for Laurids Lauridsen Skive, der havde stået i lære hos Edvard Christensen Skive, skomager i Viborg i 3 år
4) Skudsmål 25.1.1775 for Laurids Lauridsen Skive, der har arbejdet 3 mdr. for Martin Westphalen, skomager i Odense
5) To obligationer 16.6.1781 og 20.6.1795
6) Regninger og kvitteringer 1790-1797.

2027    Christen Christensen Schiøtt, vognmand i Viborg
1) Afskedspas 19.12.1767 for Christen Christensen Schiøtt på Ullerupgård, efter udstået soldatertjeneste, forevist på sessionen i Thisted
2) Attest Thisted 12.5.1773, at Christen Christensen Schiøtt ikke er smittet med den veneriske syge
3) Lejekontrakt Viborg 9.4.1774
4) Skudsmål 15.5.1775 for Christen Schiøtt, der havde tjent som kusk på Ullerupgård
5) Brev Thisted 28.9.1775 fra Oluf Jensen Bloch til Christen Schiøtt i Viborg vedrørende levering af en tønde bark
6) Dokumenter og regnskaber 1774-1775.

2028    Casper Skjoldborg, smed i Randers og hustru Nikoline Sofie Marie Løbnitz
1) Vielsesbrev 15.3.1875 for Casper Skjoldborg, smed i Randers og Nikoline Sofie Marie Løbnitz.

2029    Ses ikke.

2030    Ses ikke.

2031    Peder Christensen Skriver og søn Morten Pedersen på Ommestrup mark i Mørke sogn
1) Diverse dokumenter 1831-1889
2) Skøder 1853-1883
3) Panteobligationer 1853-1875
4) Købekontrakter 1836-1873
5) Lejekontrakter 1862-1864
6) Aftægtskontrakt 24.4.1862 for Peder Christensen Skriver og hustru Mette Marie Mortensdatter i Ommestrupgård i Mørke sogn, der afstår gården til sin søn Morten Pedersen Skriver mod ophold og aftægt med arv til
a den ældste datter Bodil Pedersdatter
b datteren Anne Cathrine Pedersen g.m. Christian Alstrup i Fårup
b sønnen Morten Pedersen.

2032    Peder Lauridsen Skrædder, født i Assendrup i Engum sogn
1) Frihedspas Frisbæk gods 7.2.1776 for Peder Lauridsen Skrædder, født i Assendrup, så at frue Maren Loss, enke efter [Christen] Lindenpalm født de Loss [til Tirsbæk] skal være hans rette og sande herskab. Underskrevet af Halling.
Påtegnet 23.11.1778 af [Jørgen Hvas de] Lindenpalm til Williamsborg, at han må rejse hvorhen han lyster.


2033    Laurids Skaarup, klejnsmedesvend i Viborg
1) Lærebrev udstedt af oldermanden for smedelavet i Viborg 8.3.1832 for Laurids Skaarup, født i Viborg, der har lært klejnsmedehåndeværk hos Severin Schultz, klejnsmed i Viborg, hvor han blev gjort til svend 3.1.1825.

2034    Carl Johan Slebsager (1828-1894), landinspektør i Horsens og hustru Marianne Dorthe Dorthe Cecilie Ørridslev ( -1898)
1898-1907 Skiftepapirer og legatfundatser. (1 pk).
(Ikke set).

2035    Hans Jørgen Schmidt, styrmand i Sønderho, siden skipper i Randers
1) Indrulleringsbevis 12.9.1799 for Hans Jørgen Schmidt, der har stået 9 år i hovedrullen og 8.10.1798 er overflyttet til ekstrarullen som styrmand, tillades at tage borgerskab i Randers.

2036    Jacob Schmidt, skoleholder i Mariager
1) Bestalling 18.1.1802 for Jacob Schmidt at være skoleholder i Mariager i [Filip] Mammens sted.

2037    Jens Jensen Schmidt, gartner i Mariager
1) Næringsbrev 10.11.1802 for Jens Jensen Schmidt, gartner og urtegårdsmand i Mariager at være spækhøker samme sted.

2038    Ses ikke

2039    Niels Christian Schmidt, feldberederlærling i Ålborg
1) Kontrakt 2.1.1826 for Niels Christian Schmidt, at stå i lære hos feldbereder Svend Hultén i Ålborg efter at have udstået et års læretid i Sæby hos Jens Wittenbom.

2040    Smith
1) Brev 12.11.1808 fra R. Schmidt, soldat i København til sin bror, hvor i han takker for udbetalt arv efter deres afdøde mor.

2041    Oluf Worm Schmidt (1832-1885), byfoged i Lemvig
1) Regnskaber med kvitteringer 1858-1859
2) Kontrakt København 9.2.1858, hvorefter Niels Sørensen på Ørsted mark aftjener den militærtjeneste Oluf Worm Schmidt var udskrevet til og får 250 rigsdaler herfor.

2042    Peder Schmidt, købmand i Holstebro og hustru Maren Troelsdatter Lund
1) Vielsesbrev 14.4.1791 for Peder Schmidt i Handbjerg Hovgård [i Handbjerg sogn] Maren Troelsdatter i Lund i Gjellerup sogn.

2043    Rasmus Schmidt til Fuglsøgård i Udbyneder sogn
1) Beskikkelse af Rasmus Schmidt til Fuglsøgård at være værge for J. M. Berg på Demstrup i Gjerlev herred, enke efter proprietær Anders Mogensen Berg til Demstrup [i Råby sogn], der er sindssvag.
Læst på Gjerlev-Onsild herredsting 2.8.1830 og 13.12.1830.

2044    Troels Schmidt (1794-1873), til Krogsdal i Nørre Felding sogn, overretsprokurator, birkedommer på Fanø 1840-1852, byskriver i Varde 1852-1863 og hustru Sofie Dorthe Krarup
1820-1891 Ejendomspapirer, skifte, regninger og breve. (1 pk).
(Ikke set).

2045    Øllegaard Constance Schmidt, frøken i Nymølle i Sønder Lem sogn
1) Skrivelse 5.10.1912 fra Kongeriget Danmarks Tiendebank i København til Stiftsøvrigheden i Ribe Stift med meddelelse at have overført afløsningssummen for Borris sogns kirketiende med 9 bilag, der returneres. Det drejer sig foruden 2 panteobligationer om følgende 7 skøder:
a Købekontrakt 2.7.1882 og skøde på seks sekstendedele af Borris kirke fra S. Schmidt i Nymølle i Sønder Lem sogn til datteren Constance Schmidt i Ringkøbing
b Skøde 9.6.1844 på en fjerdedel af Borris kirke fra Peder Jensen i Ågård i Borris sogn til Mads Rahbæk med adkomst efter skøde 21.4.1832
c Skøde fra:
1 Kofoed i Tarm og Christian J. L. Rahbæk i Rindum Nygård på to sekstendedele af Borris kirke med adkomst efter skøde 14.5.1878
2 Mads Rahbæk Schmidt, købmand i Ringkøbing og Jens Christian Lindberg Schmidt, købmand i Ringkøbing på en sekstendedel af Borris kirke med adkomst efter skøde af 15.5.1878 til Øllegaard Constance Schmidt i Nymølle i Sønder Lem sogn
d Skøde 15.5.1878 fra Christen Callesen Danielsen, fabrikant i Vemb
på en sekstendedel af Borris kirke til Mads Rahbæk Schmidt og Jens Christian Lindberg Schmidt i Ringkøbing og Øllegaard Constance Schmidt
e Skøde 26.4.1832 fra Mads Rahbæk på Ahlergård i Borris på tre ottende del af den halve del af Borris kirke med adkomst efter skøde af 18.4.1797 til M. Rahbæk på Dalagergård
f Skøde 20.12.1880 fra Jørgen Christian Medum i Visgård i Sinding sogn på en ottendedel af Borris kirke med adkomst efter skøde 11.9.1864 til Øllegaard Constance Schmidt i Nymølle i Sønder Lem sogn
g Skøde 11.9.1864 fra Anders Medum i Ager i Borris sogn, forhenværende kirkesanger og skolelærer i Borris, på en ottendedel af Borris kirke til søn Jørgen Christian Medum i Visgård i Sinding sogn.

2046    Johannes Nielsen Snabe ( -1837), avlsbruger i Viborg og hustru Dorthe Sofie Amalie Sørensen ( -1818)
1)) Samfrændeskifte 16.7.1821 efter Dorthe Sofie Amalie Sørensen i Viborg.
E: Johannes Nielsen Snabe, avlsbruger. B:
1) Johanne Johansdatter 19
2) Anne Kirstine Johansdatter 17
3) Niels Johansen 14.
FM:
1 Knud Krogsdal i Viborg
2 Peder Møgelvang i Viborg.
Desuden nævnes enkemandens bror Christen Nielsen i Gedsted sogn
Bevilling til uskiftet bo 20.7.1818.

2047    Niels Jensen Snabe ( -1803) avlsbruger i Viborg og hustru Maren Madsdatter
Bevilling 27.12.1788 for Niels Jensen Snabe og hustru Maren Madsdatter i Viborg at sidde i uskiftet bo.

2048    Niels Snog, gårdmand i Røved i Ødum sogn
Skøde 19.6.1802 til Niels Snog i Røved på ”Den viede skov” med dens indhegnede ejendomme og nyopførte hus, købt ved auktionen i Randers 4.5.1801.

2049   
    [Til oversigten]  Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1891-1959.