Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

B    [Til oversigten]  


65 [Niels] Bach, forpagter på Demstrup i Råby sogn
1) Kopi af obligation, underskrevet i København 11.4.1788 på 121 rdl som [Niels] Bach, forpagter på Demstrup, har lånt til Salomon Gedde, kaptajn.

66 Anders Andersen Bach, snedker i Als sogn i Ålborg amt
1) Koppeattest29.7.1836 for Andres Andersen, født i Odde, 1¼ år gmmel, indført i Als sogn vaccinationsprotokol side 36 som nr. 179
2) Forsikringsbevillingsattest 23.9.1846 at Anders Bachs hus i Odde by er forsikret i landets almindelige brandkasse
3) Opgørelse 23.2.1860 over den sum Anders Bach skylder sin fætter L. Poulsen i Odde
4) Kvittering 25.1.1862 for 900 rdl, som arvingerne efter afdøde L. Poulsen i Odde havde til gode. Underskrevet af
1 Jacob Schmidt
2 Niels Peder Bach
3 Andreas Bach
4 Nikoline Anne Christine Bach
5) Laurids Poulsen i Odde vil sælge 2 parceller: matrikel nr. 1c i Odde og matrikel nr.59b i Als af den gård, der har tilhørt hans far Niels Poulsen til sin svoger Anders Bach i Odde. Underskrevet Odde 12.6.1859
6) Niels Peder Andersen Bach og Nikoline Anne Kirstine Bach i Odde har solgt 2 parceller af Odde og Als til deres bror Andreas Bach. Underskrevet Nørgaard 28.12.1860
7) Adkomst underskrevet i Als præstegård 12.12.1860 for de myndige børn af afdøde snedker Anders Pedersen Bach og afdøde hustru Anne Poulsen:
a Niels Pedersen Andersen Bach, født 23.10.1830
b Nikoline Anne Kirstine Bach, født 17.8.1833
c Andreas Bach, født 18.3.1835
d Larsine Annette Andersdatter, død ugift 5.11.1858, 20 år gammel
8) Skøde underskrevet Odde 30.1.1895 på matrikel nr. 1c i Odde og matrikel nr.59b i Als fra Andreas Bach i Odde til Niels Andreassen Bach i Odde.
9) Aftægtskontrakt af 30.1.1895 til Andreas Bach, der får aftægt hos Niels Andreassen Bach i Odde
10) Fotografi af et håndværkerskrin, der kan sættes ind i en stiv arbejdsvogn , lavet af snedker Anders Bach


67 Georg Bach, værtshusholder i Viborg
Brev af 8.1.1870 fra Georg Bach, værtshusholder i Viborg til skatteligningskommissionen i Viborg.

68 Jørgen Christian Bach, skolelærer og kirkesanger i Elsborg sogn
1) Eksamensbevis af 7.9.1819 fra Det kongelige Skolelærerseminarium i Snedsted for Jørgen Christian Bach
2) Kaldsbrev af 31.12.1819 for Jørgen Christian Bach at være kirkesanger og skolelærer i Elsborg
3) Det bevidnes 17.10.1847 at Jørgen Christian Bach er født 10.8.1795 i Tilsted i Thisted amt, hvor hans far var skolelærer og kirkesanger, er kaldet til lærer og kirkesanger i Lysgård
4) Det bevidnes at August Wolfgang Bach, nu skolelærer i Lysgård, er født i Elsborg 7.7.1846, søn af Jørgen Christian Bach, skolelærer og kirkesanger i Elsborg.

69 Johanne Frederikke Badenhaupt i Hobro
Meddelelse om udtagning af vurderingsmænd ved skiftet efter Johanne Frederikke Badenhaupt i Hobro, der døde 30.9.1741 i Hobro. Enkemand: Frederik Gerhardt Voss, byskriver i Hobro. For sønnen Jacob Hjort og dennes [halv]søster mødte Laurids Skipper.
[Skiftet er indført i Hobro skifteprotokol 1691-1759 fol.237 lbnr.104].

70 Niels Andreassen Baess, skomager i Holstebro.
Borgerbrev 12.1.1838 for Niels Andreassen Baess som skomager i Holstebro.

71 Jørgen Hansen Bager, (1777-1832), rådmand i Viborg
1) Attest at Jørgen Hansen, søn af H. Jørgensen Bager i Middelfart, blev konfirmeret 7.4.1793 i Middelfart
2) Skudsmål 23.8.1800 at Jørgen Hansen bager, født i Middelafrt har tjent 6 år, først som skriverkarl, sidst som fuldmægtig, hos Kragballe, byskriver og postmester i vejle
3) Eksamenspair for Jørgen Hansen Bager fra Det juridiske fakultet som cand. jur. 29.6.1801
4) Udskrift af dom i sag mellem Jørgen Hansen Bager og købmand Jensen i Viborg.

72 Søren Pedersen Bagge, (1745-1811), præst i Grindsted og Grene
Testimonium på latin afgivet 21.5.1768 af Christian Carl Frederik Fuchs, rektor i Randers lærde skole.

73 Hans Christensen Bagger ( -1741), Vejle
Udskrift af skifteprotokol 4.7.1741 vedrørende auktion 17.8.1741 af fast ejendom i skiftet efter Hans Christensen Bagger i Vejle.

74 Anne Johanne Elise Baj i Hobro.
2 breve til hende fra søsteren C. E. Schmidt i Assing af 2.5.1766 og 3.1.1768.

75 Josef Ballin, rabbiner i Horsens
Tilladelse af 6.4.1804 for rabbiner Josef Ballin at holde bedestue i sit hus.

76 Harald Christensen Balling, født 23.12.1839, død 1927, gårdejer i Eskær, Dølby sogn
1) Kokoppeattest Skive 25.6.1841 for Harald Christensen Balling, født i Øksenvad og boende i Dalby sogn, søn af Christen Pedersen, 1½ år gammel.
2) Breve
3) Personlige papirer
4) ejendomspapirer
5) diverse udskrifter
i perioden 1841-1895.

77 Jørgen Sørensen Balling (1763-1813), avlsbruger i Viborg
9 panteobligationer udstedt af ham 1787-1805.

78 Niels Christian Trane Balling (1790- ), skrædder i Viborg
Genpart af lejekontrakt Viborg 17.6.1814, hvor Niels Christian Trane Balling, skrædder i Viborg, lejer nogle værelser hos Mette Johanne [Sabro] i Gravene i Viborg, enke efter [Niels Severin] Hasselbalch, [købmand i Randers].

79 Peder Sørensen Ballund (1711-1768), avlsbruger i Viborg
1) Borgerbrev20.8.1743 for Peder Sørensen Ballund som avlsmand i Viborg
2) Kvitteringsbog 1740-1767 for leje af markjorder
3) Kvitteringer for leje af markjord efter auktion i Viborg 1754, 1760, 1767.

80 Jomfru Bang i Hobro
Brev uden dato fra Cathrine Johanne Christiane von Holstein i Mariager.

81 Frederik Ludvig Bang (1816-1875), præst i Asserballe 1850-1863 og i Horsens 1863-1872 og i Tersløse 1872-1875
1) Brev 29.3.1856 fra Frederik Ludvig bang til hans forgænger i embedet i Asserballe Henrik Roth
2) Trykt tale af Frederik Ludvig Bang ved begravelsen af sin søn Peder Aage Bang, der døde 16.3.1864.
3) Regninger 1854-1863.

82 Henrik Meyer Bang, organist i Thisted
Skiftebrev 27.3.1816 for Henrik Meyer Bang, organist i Thisted.
E: Karen Marie. LV: Kjær, fuldmægtig i Visby. B:
1) Antoinette Bang 3
2) Christian Bang 2
3) Henriette Bang 1.
FM: [Peder Nielsen] Brandt, kapellan i Thisted,
da afdødes far er 75 år og gået i barndom
og afdøde bror ikke vides hvor er.

83 Rasmus Sørensen Bang ( -1890), stolemager i Randers
Bevilling af 14.1.1859 fra Indenrigsministeriet at måtte udføre det til snedkerprofessionen henhørende møbelarbejde.

84 Peder Barbelund i Viborg
Regning 23.4.1768 til Peder Barbelund fra Kirsten Madsdatter, enke efter Jens [Nielsen], smed i Viborg, [skifte Viborg 4.7.1753 lbnr.891].

85 Adolf John Hugo Barfod, født 12.8.1827, død 1895), 1861 birkedommer på Læsø, 187760 herredsfoged i Bølling og Nørre Horne herreder
1) Brev 7.11.1871 til Barfod fra Milter Hansen, brandfoged i Kragsig i Skjern sogn, samt to kladder uden år
2) Notatbog 1856-1888
3) Regnskabsbog 1858-1873
4) Regning og korrespondance ved herredsfogedembedet 1865-1888.

86 Peder Noe Andreas Tang (1883-1952) til Nørre Vosborg i Uæfborg sogn og hustru Julie Johanne Marie Zander, født 1883.
1882-1967. Breve, regnskaber, dagbøger. 55 bd/pk.
(Ikke set).

87 Hans Peder Barfod (1834-1892), exam. jur, hospitalsforstander, stiftskasserer og amanuensis i Ålborg og hustru Marie Cathrine Tang (1840-1928)
1856-1927 Breve, dagbøger, regnskaber, manuskripter mm.
(Ikke set).

88 Molly Elise Birgitte Tang Barfod, født 1.21873 i Ålborg, død 218.7.1929), frøken på Vosborglille i Ulfborg sogn
1) Breve til hende 1919-1929
2) Regnskab og repartition 1.4.1930ni boet efter hende.

89 Aage Immanuel Tang Barfod, cand. jur. departementschef i Undervisningsministeriet, født 2.2.1878, søn af Hans Peder Barfod, hospitalsforstander og Marie Cathrine Tang, datter af A. E. M. Tang til Nørre Vosborg
1) Breve til ham fra
a 22.7.1922 fra Anna Tang Barfod i Vosborglille
b 28.7.1922 fra søster Molly og moster Christine på Vosborglille i Vemb
c 27.9.1923 fra moster Christiane.
2) Skrevne og trykte sange til hans bryllup 15.9.1915 [i Helligåndskirken i København] med Inger [Marie Hammer].

90 Henriette Johnsen, enke efter Christoffer Joachim Gotfred Barner, død 1866, forpagter af Skovsgård i Tapdrup sogn.
Breve og regning fra 1866 og 1867.

91 Josef Barscht, købmand i Viborg
1) Udskrift af Viborg politiprotokol 19.2.1831 vedrørende sag mod [Johan Andreas] Rønnov, glarmester i Viborg
2) Auktionskatalog 3.12.1838 ved Josef Barschts dødsbo
3) Taler ved Josef Barschts begravelse:
a af Laurids Schiødte, stiftsprovst i Viborg
b af en ukendt.

92 Hans Nissen Barsøe, tobaksspinder i Ålborg
1) Anbefaling 29.4.1803 fra Hans Andersen i Ålborg, hvor Hans Nissen Barsøe i 14½ år har tjent som tobaksspindersvend
2) Anbefaling 21.4.1804 fra B. Nørup i København, hvor Hans Nissen Barsøe har tjent som tobaksspindersvend
3) Borgerskab 3.6.1808 for Hans Nissen Barsøe, født i Andkær i Gauerslund sogn som borger i Ålborg på sin husnæring
4) Kontrabog 1837-1841 mellem N-B. Kjær og Hans Nissen Barsøe
5) Konfirmation af testamente af 2.5.1811 for Hans Nissen Barsøe, tobaksspindersvend og hustru Kirsten Wolk
6) Kontrakt mellem brødrene Frederik Ivendorf og Daniel Ivendorf, stolemagere i Ålborg, om at besørge Hans Nissen Barsøes begravelse
7) Brev 27.8.1835 til Hans Nissen Barsøe fra O. M. Hørup, miniature- og blomstermaler i Itzeho.

93 Marie Sofie Basballe i Viborg, død 1801, enke efter Christen Basballe i Fladstrand
1) Borgerskab 31.10.1797 for Marie Sofie Basballe at ernære sig ved at drive lidt handel i Viborg
2) Skøde 26.6.1800 fra Jens Jacobsen, avlsmand i Viborg til Marie Sofie, enke efter Basballe, på en gård i Gravene i Viborg
3) Pantebrev 27.9.1800 fra Marie Sofie Basballe i Viborg til Knud Karmark, købmand i Ålborg
4) Ansøgning uden dato om at flytte en skelmur mellem hendes gård i Gravene og et lille hus på samme grund, som Johannes Hofmann nu er fradød, så hun kan få adgang til den bagerovn, der er i dette hus
5) Erklæring 27.9.1800 fra Jens Simonsen i Århus at de ærerørige ord han udtalte mod madam Basballe på sidste Knudstrup marked, var sket i ubetænksomhed, og at han kun har godt at sige om hende
6) Korrespondance, regninger med mere 1797-1801 vedrørende hendes forretning
7) Breve til Marie Sofie Basballe:
a 13.9.1797 fra Anders Tarm i Nykøbing
b 2.3.1798 fra A. T. i Nykøbing
c 28.1.1799 fra svigersøn Peder Jørgensen i Sæby
d 24.6.1799 fra Poul Jensen i Nørre Kongerslev
e 14.7.1799 fra [sviger]søn Peder Jørgensen
f 17.2.1800 fra [sviger]søn Peder Jørgensen
g 6.10.1800fra søn Peder Christian Basballe i Århus
h 28.10.1800 fra bror Hans Kjær i Rudkøbing
i 17.12.1800 fra søn Peder Christian Basballe
j 4.1.1801 fra svigersøn Peder Jørgensen i Sæby
k 6.1.1801 fra søn Peder Christian Basballe
l 8.3.1801 fra søn Peder Christian Basballe
m 17.3.1801 fra datter Martha Jørgensen
n uden dato fra børn i Drammen
o samt 3 breve uden dato, sted og navn
8) Ligprædiken uden dato over en ikke navngiven kvinde.

94 Niels [Pedersen] Basse i Tårup i Taulov sogn, forhen forvalter på Frijsenborg, død 19.10.1785, var g.m. [Kirsten Bruun, skifte Koldinghus amt 9.6.1775 lbnr.347]
1) Regnskab 1766 med bilag
2) Bilag til skifte efter Niels [Pedersen] Basse i Tårup.
[Skifte Koldinghus amt 19.10.1785 lbnr.852].
3) Kvitteringsbog 1753-1766 vedrørende Niels Basses ejendom
4) Skøde 11.12.1769 fra Niels Basse i Tårup til Christen Blangsted i Tårup
5) Uddrag af Koldinghus birketing dombog 2.10.1770 vedrørende sag om gæld fra Christen Blangsted i Tårup
6) Gældsbevis uden dato fra Christen Pedersen Blangsted i Tårup til Niels Basse i Tårup
7) Bevilling 23.4.1745 for Niels Basse, skovfoged på Tåsinge og hustru [Kirsten Bruun], i deres saligheds sag at lade sig betjene af uvedkommende præst
8) Rejsepas udstedt af Niels Juul på Tåsinge slot 1.11.1752 at Niels Basse, der har tjent som skovfoged på Tåsinge i 18½ år, må rejse hvorhen han lyster med sin hustru Kirsten Bruun
9) Breve til Niels Basse
a 28.5.1772 fra søster M. Basse i Tårup
b 28.11.1774 fra vennen Jens Gade i Kolding

c 9.3.1775 fra svigerinde Helene Bruun i København
d 16.4.1776 fra svigersøn Knud Hansen i Aversi
e 5.11.1782 fra [sviger]søn N. Basse på Frijsenborg
f 21.1.1783 fra veninden H. B. Adeler på Hindsgavl
g 2.7.1783 fra bror B. Treven i Assens
h 8.7.1784 fra svigersøn [Niels] Basse, [forvalter] på Frijsenborg
i 27.3.1785 fra [datter] Anne Cathrine [Nielsdatter Basse] g.m. [Mads Pedersen] Maalø, [præst] i Gamborg
j 6.5.1785 fra [sviger]søn Niels Basse på Frijsenborg
k 14.6.1785 fra søn N. Basse i Århus
l 23.6.1785 fra svigersøn Mads [Pedersen] Maaløe, [præst i Gamborg].
Litteratur: De fynske Basser af E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 128-158. Heri side 137: Niels Pedersen Basse.

95 Charlotte Vilhelmine Bauditz, død 15.7.1900, ugift i Horsens
1) Gravbrev på 100 år fra 27.5.1848 til 27. maj 1948 for en grav på Garnison kirkegård uden Østerport for oberstløjtnant Frederik Christian von Kleist.
Heri nedsat:
a Oberstløjtnant Frederik Christian von Kleist 26.5.1848
b Kammerherre, generalmajor Carl Gotlieb von Kleist 30.4.1849
c Generalinde Caroline Vilhelmine Margrethe von Kleist født Jahn 30.12.1853
2) Oberstløjtnant Kleists gravsted på den militære kirkegård uden Østerport er overladt til frøken Charlotte von Bauditz, underskrevet København 15.8.1854
3) 2 policer for Charlotte Vilhelmine Bauditz i København Livrente- og forsørgelsesanstalt af 1842

4) Testamente af 11.5.1885, fornyet 6.1.1896 for Charlotte Vilhelmine Bauditz i Horsens.
Af 11 levende søskendebørn arver de 5, hvor de første er døtre af endnu levende oberstinde Holm. A:
1) søsterdatter Louise Thalia Charlotte Holm g.m. cand. polit. redaktør Ferdinand von Bauditz i København
2) søsterdatter frøken Elisabeth Magdalene Sofie Holm i København
3) brordatter Louise Gustava Dorthe Hillegaard von Bauditz g.m. arkitekt Hans B. Wright i København
4) brordatter Julie Sofie Frederikke Caroline von Bauditz g.m. guvernementsfuldmægtig L. C. Larsen på Sankt Thomas
5) søsterdatter frøken Sofie Louise Kloss, for tiden i Rom.
Når rentenyderen frøken Marie Vilhelmine Schrøder afgår ved døden udtages kapitalen af overformynderiet og udleveres til arvingerne.
5) Afskrift af skifteprotokollen 6.1.1896 for frøken Charlotte Vilhelmine von Bauditz.
Testamente af 6.1.1896. A:
1) søsterdatter Louise Thalia Charlotte Holm g.m. cand. polit. redaktør Ferdinand von Bauditz i København. Hendes 2 B:
a Nanny Margrethe Bauditz, født 7.8.1885
b Carl Adolf Holm Bauditz, født 22.11.1888.
FM: Sofus von Bauditz, professor i København
2) søsterdatter frøken Elisabeth Magdalene Sofie Holm i København
3) brordatter Louise Gustava Dorthe Hillegaard von Bauditz g.m. arkitekt Hans B. Wright i København
4) brordatter Julie Sofie Frederikke Caroline von Bauditz g.m. guvernementsfuldmægtig L. C. Larsen på Sankt Thomas
5) søsterdatter frøken Sofie Louise Kloss, for tiden på rejse i Rom.

96 Samuel Baufein, (1711-1792) præst i Horsens Hospital.
Kvittering 10.2.1757 fra provsten i Hatting herred pro tempore [Laurids Foss Ovesen] Stenberg, [præst i Hedensted og Dalby], vedrørende Mads Jensen og Kirsten Pedersdatters copulation, som Samuel Baufein havde sendt til provst [Andreas Frandsen] Raarup i Ølsted på slet papir, men var blevet afkrævet samme sag på stemplet papir, der nu var fremsendt.

97 Anders Carlsen Bay (1717-1768), købmand i Randers.
1) Brev 9.11.1731 fra Peder Rafn til regimentskvartermester Peder Elkjær i Hobro angående en sag Peder Rafn har påtaget sig for sin fætter Michael Bay mod Michael karmark i Hobro.
2) Randers byråd indstævner 9.1.1753 Christen Sørensen, herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder for at forsvare sin dom af 11.12.1752 i sagen om arven ved skiftet efter Røtger Tegder i Randers. E: Karen Reimer. LV: Hans Hasselbalch i Randers. 3B:
1) Johan Ernst Tegder, præst i Skødstrup og Elsted
2) Cathrine Tegder g.m. Anders Carlsen Bay i Randers
3) Augusta Christiane Tegder g.m. Jørgen Thomas Skaarup, apoteker i Randers
3) del af dokument med oplysning 7:
Barnet er 14 dage og af skikkelse som hermafrodit og blev som et pigebarn kaldt Maren af forældrene Hans Christensen og Maren Nielsdatter i Hornum sogn på Trinderup gods i Onsild herred.
4) Bevilling til uskiftet bo af 22.10.1745 for Rasmus Broch, købmand i Randers.
5) del af en sag 1753 og en skibslast hvor
Niels Bay,
Andreas Rudolfsen Bay og
Jens Rudolfsen Bay var involverede.

98 Anne Johanne Elisa Bay, ugift i Hobro
Født 6.12.1750.
Mange breve 1766-1769
1) fra mor Anne Marie Schmidt, enke efter [Jens Nielsen] Bay, [kollega i Randers latinskole, skifte Støvring herred gejstlig 16.11.1761 lbnr.84]
2) fra søster Helle Bay i Hobro
3) fra søster Anne Marie Bay
4) fra moster A. B. Schmidt i Assing
5) fra mormor Anne Johanne Schløttelberg i Assing, enke efter Hans [Nielsen] Schmidt, præst [i Asferg og Fårup, skifte Nørhald herred gejstlig 15.12.1754 lbnr.42]
6) fra morbror A. P. Schmidt
7) fra moster Cathrine Elise Schmidt i Asferg
med flere.

99 Christian [Pedersen] Bay (1744-1772), præst i Kvong og Lyne
1) Testimonium på latin Århus 25.5.1765.

100 H. Bay, proprietær, Rosbjerggård i Rørbæk sogn
1) Kvittering14.4.1897 og 29.6.1898 for materialer afleveret til Provinsarkivet i Viborg
2) Kvittering 7.3.1898 fra Selskabet for jysk Historie og Topografi vedrørende tekster forfattet af H. Bay til mulig optagelse i årbogen.

101 Henriche Hoffmann (1776-1839)
Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1818 for Henriche Hoffmann, enke efter Jens Lind Carlsen Berg, fuldmægtig i Viborg.

102 Jens Christoffer Bay (1784-16.1.1855), postmester i Holstebro
1) Bevilling af 19.8.1817 at vies af uvedkommende præst uden lysning af prædikestolen for
Jens Christoffer Berg, krigsassessor og postmester i Holstebro og
Karen Sofie Amalie Benzen af København
2) Regninger 1817-1843.

103 Jens Rudolfsen Bay (1721-1781), købmand i Randers
1) Et ikke afsendt brev af 11.7.1776 fra Jens Rudolfsen Bay til stiftamtmanden angående løn til skoleholderen i de 2 skoler han havde skænket Randers købstad for byens fattige og for børn fra landet
2) Ekstrakt af testamente for Jens Rudolfsen Bay, død 26.11.1781
og hustru Else Cathrine Knabe efter bevilling 27.2.1767.
A:
1) Oluf Hansens børn i Mariager
2) Johan Frederik Kuhrs barn
3) Søren Knabe
4) Augusta [Elisabeth] Lund g.m. Rudolf [Henrik de] Linde [i Rosborggård i Mønsted sogn] og deres børn, hvoraf 3 er opkaldt efter testator og hustru.

104 Rasmus Andersen Bay (1773-1820), exam. jur. forvalter på Ryumgård, Marie Magdalene sogn og på Vinderslevgård, Vinderslev sogn, proprietær, ejer af Kærsgård i Høbjerg sogn og Lisborg i Levring sogn. En tid bosat i Viborg: 1800-1819.
1) Ejendomspapirer
2) breve
3) regnskaber for Viborg dramatiske Selskab. (1 pk).
(Ikke set).

105 Bech, premierløjtnant i Langå sogn
1) Brev af 13.4.1861 fra M. Jensen, værtshusholder i Markedsgaden til premierløjtnant Bech.

106 Andreas Frederik Bech (1774-21.6.1815), præst i Alsted og Bjergby
Kaldsbrev af 18.10.1805 til at være præst i Alsted og Bjergby.

107 J. H. Bech, skomagersvend i Viborg
Brev af 21.11.1844 fra Helmer til skomagersvend J. H. Bech i Viborg.

108 Peder Bech (1768-1825), apoteker i Thisted
1) Udskrift af skiftebrev 28.7.1826 for Peder Bech, apoteker i Thisted, der døde på Frederiks Hospital i København 2.9.1825 indlagt som sindssyg. Testamente af 27.8.1823. A: Viborg katedralskole som universalarving.

2) Dåbsattest for Morten Christian, født 1.7.1802, hjemmedøbt 4.7.1802, søn af Poul Røder, skolelærer i Lundby
3) Dåbsattest for Hans Peder, døbt 26.7.1793, søn af Jens Theilmann, snedker i Løgsted.

109 Frederik Becher (1734-1797), frøhandler, borgerkaptajn og eligeret borger i Viborg
1) 1776-1797 ejendoms- og forretningspapirer vedrørende borgerlige ombud. (1 pk).
(Ikke set).

110 Ignatius [Johansen] Becher (1769-1836), præst i Bjørnsholm og Nalle
1) Bevilling 14.2.1799 at vies af uvedkommende præst uden lysning af prædikestole for Ignatius Becher, kapellan i Strandby, Bjørnsholm og Malle og Kirsten Margrethe Jensen af Scheelenborg på Fyn
2) Testamente Ålborg 24.9.1810 for Ignatius Becher og hustru Christiane Margrethe Jensen
3) Testimonium på latin 17.1.1799
4) Digte, prædikener, taler, optegnelser og korrespondance med tilknytning til hans litterære arbejder
5) Kontrabøger, regninger og korrespondance vedrørende økonomiske anliggender

6) personlige papirer og diverse
7) Eksamenspapirer.

111 Kirstine Becher, født 8.10.1781 i Viborg, død 10.3.1817, gift 1815 med landinspektør Gottlieb Heinrich Wesenberg, (født 1799, søn af stiftslandinspektør Daniel Wesenberg, student 1796, landinspektøreksamen 1811, død 1835 i Viborg)
1) Samfrændeskifte 12.11.1817 for Kirstine Becher.
E: Gottlieb Heinrich Wesenberg i Birgittelyst i Almind sogn. B:

1) Jacobine Frederikke Wesenberg.
FM:
1 Ernst Bugislav Wesenberg i Viborg

2 Christian Sadolin, apoteker i Viborg

3 Peder Brøndum, gæstgiver i Viborg.

Bevilling til uskiftet bo af 29.3.1817.

112 Christoffer Beck, hattemager i Sæby
1) Christoffer Beck, hattemager i Søby erklæres umyndig 11.1.1804 af Sæby byfoged Rasmus Brorson, da han ved spil og drukkenskab har forødt den formue hans hustru Birthe Marie Christensdatter arvede efter sin forældre for 5 år siden. Hun sidder med 5 uopdragne børn.

113 David Becher, gartner i Viborg
1)) Testamente af 27.6.1797 for David Becher, gartner i Viborg, tidlige gartner i Ålborg og hustru Anne Benedikte Mortensdatter, der erstatter testamente af 6.8.1794.
Hans A:
1) bror Frederik Becher i Viborg
2) brorsøn Christian Frederik Becher i Ålborg
3) brorsøn Jens Frederik Becher, student, i 1805 cand. theol.
4) brordatter Kirsten Becher, [halv]søster til 3).
Hendes A:
1) søster Johanne Marie Mortensdatter.
2)) Udskrift af skifte 7.11.1802 efter David Becher i Viborg.
Testamente af 27.6.1797. A:
0) bror [Joachim Frederik Becher, brandinspektør, skifte Viborg 15.8.1797 lbnr.1584]. 4B:
1) Jens Frederik Becher, student
2) Gertrud Sofie Becher g.m. Fjelsted, gartner i Odense
3) Johanne Augusta Becher, enke efter Clemen Møller, købmand i Viborg, [begravet Viborg Sortebrødre 18.3.1803]
4) Kirsten Becher 13.

114 Jens Frederik Becher (1767-1830), præst i Bjerring og Mammen
1) 2 breve 19.6.1808 og 30.4.1810 vedrørende jus vovandi til Tjørring sogn i Hammerum herred med vedføjet anbefaling af student Jens Frederik Becher.

115 Baltser Bekkevold, født i Moss i Norge ca.1811, købmand i Vejle, fallit 1849
1) Mange private breve 1843-1847, bl.a. fra
a far F. Bekkevold i Moss
b svoger Hans Berge i Moss
c svoger Ingversen i Stovgård.

116 Niels Christensen Bellum, murer i Ålborg
Lærebrev 28.9.1817 som murer hos Søren Andersen, murer i Ålborg.

117 Abelone Cathrine Bendix (1825- )
1) Koppeattest 31.7.1827 for Abelone Cathrine, 2 år gammel, født i Vestervig, datter af [Peder Severin Føns] Bendix, prokurator i Øster Assels
2) Dåbsattest for Abelone Cathrine, født 8.8.1825, fremstillet i Vestervig kirke 2.12.1825, datter af Peder Severin Føns Bendix og Kirsten.

118 Oluf Christian Bendix (1766-1825), skomager, købmand, klubvært og borgerkaptajn i Viborg
1) Testamente af 28.5.1804 for Oluf Bendix og hustru Anne Kirstine Kølpen i Viborg
2) Borgerskab 6.10.1789 i Viborg som skomager med forevisning af svendebrev fra Viborg skomagerlaug 29.6.1789
3) Borgerskab 29.5.1810 i Viborg som købmand
4) 2 panteobligationer af 7.1.1807 og 24.6.18709
5) Udskrift af forligelsesprotokollen 4.6.1819 og 2.2.1821
6) Lejekontrakt af noget jord 25.4.1821
7) Fortegnelse over løsøre ved auktionen 26.3.1825
8) Boets papirer, her nogle ansøgninger
9) Breve.

119 Holger Aage Bendix-Poulsen (1886-1944). Læge i Ringkøbing 1924-1934, amtslæge i Ålborg fra 1934
1933-1952 Memorial. (1. bd.)
(Ikke set).

120 Emil August Bendixen (1807-1881), gårdejer af Teglgården i Vestervig sogn, landvæsenskommissær, forligelseskommissær
1) Dåbsattest Randers 18.1.1808, født 14.12.1807, søn af byfoged Bendixen og Marie Elisabeth Fischer
2) Juridisk eksamen 7.5.1788, bevis fra Københavns universitet
3) Udnævnelse til forligelseskommissær i Thisted 14.4.1844
4) Papirer vedrørende Teglgården i Vestervig
5) Diverse.

121 Eske Bendixen (1769-7.4.1819), rådmand i Randers
1) Mange breve 1812-1817 til Eske Bendixen fra Ludvig Frands Lorentz am Ende i Hamborg
2) Bilag ved justitsråd Bendixens bo 1819.

122 Nikolaj Julius Bentsen (1823-1910), stiftsfysikus i Viborg
1850-1865, Embedspapirer, statistik, korrespondance. (1 pk.)
(Ikke set).

123 Baltser Bentzen, amtsinspektør [i Haderslev]
1) Udskrift af højesteretsdom 17.5.1732 hvorved komissarierme Christian Carl von Gabel til Giesegård, Jens Jørgen Seerup og jægermester Bachmann omstødte den 6.3.1727 afsagte dom over Baltser Bentzen, amtsinspektør [i Haderslev] og dennes søn Bendix Bentzen, regimentskvartermester.

124 Aage Bentzon (1863-1941), cand. polyt. jernbaneingeniør ved Horsens-Juelsmindebanen, Hobro-Løgstørbanen og Hads-Ning herreders jernbane
1891-1924 Journal for havne- og jernbaneanlæg. (1 bd.)
(Ikke set).

125 Christian Sigfred von Nissen Benzon (1690-1763), generalmajor til Skærsø i Dråby sogn
1)) Skifte 9.7.1763 for generalmajor von Nissen Benzon til stamhuset Skærsø. Af arvinger angives B:
1) [Christine Sofie Nissen-Benzon] g.m. adjutant og kaptajn [Jacob Ludvig] Wauvert
2) datter g.m. major von Øtchen.

126 Jacob Benzon, ritmester til Sostrup i Gjerrild sogn
1) 4 breve 1830 fra kaptajn A. U. Falbe
2) Mange breve 1829-1833 fra Friestedt i Odense
3) Breve fra Emil Rosenørn på Herlufsholm 1829, i København og på Møllegård 1830-1833
4) Breve 1829-1830 fra andre
5) Dokumenter i boet efter Poul Rosenørn, der døde 28.4.1829, vor Jacob Benzon var formynder for sønnen Emil Ernst Rosenørn
6) Dokumenter og breve vedrørende gården Hunderup ved Odense, som tilhørte Jacob Benzon.

127 Niels Benzon (1684-1709) til Havnø i Visborg sogn
Samfrændeskifte for Niels Benzon til Havnø i Visborg sogn 14.9.1712.
E: Alhed Magdalene von Schwanewede. LV: Iver Nikolaj Sehested, landsdommer i Viborg, der ægter enken. B:
1) Herman Frands Benzon 7
2) Drude Margrethe Benzon 6
3) Peder Nikolaj Benzon 4
FM: fars fætter Peder Benzon.
Afdøde døde i København 31.12.1709
Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1709.
[Skiftet findes i Ålborghus amt og Ålborg stiftamt lbnr.23].

128 Peder Hansen Benzon, borgmester i Horsens
1) Opgørelse over passiverne i hans bo 1684.
[Skiftet indført Horsens byfoged 15.10.1684 lbnr.9].

129 V. Benzon, løjtnant, jernbaneassistent af 2. klasse, ansat 28.2.1869
Teknisk journalfor arbejderne ved anlæg af Vendsysselbanen Nørre Sundby-Frederikshavn 1869-1871 med korrespondance, instrukser, planer og kort.

130 Christen Kyndesen Berg (1770-1838), urmager i Skjern,
født 1770 i Gudum sogn, g.m. Birgitte Bjerregaard, datter af Peder Simonsen Bjerregaard, kapellan i Klim, Torup og Vust, hun gift anden gang med Thomas Bording, degn i Skjern
1) Dåbsattest for Christen, døbt Fabjerg 30.12.1770, søn af Kynde Skrædder i Korslundhus
2) Dåbsattest 12.6.1788 i Klim for Birgitte, datter af Peder Simonsen Bjerregaard, kapellan i Klim, Torup og Vust og hustru Bodil [Nielsdatter] Blichsted
med flere attester
3) Dagbog 1803-1817 og 1817-1826
4) Regnskabsbog 1917-1828
5) Vita for årene 1789-1793
6) Møllebog 1818-1828
7) Fortegnelse over hans bøger
8) Bog med opbyggelige tanker

Omslag lavet af indpakning af skråtobak no.3

9) Regnskabsbog over pension fra Ribe Hospital til degneenken Bodil Bording i Skjern og hendes 2 svage døtre: Birthe Bjerregaard og Margrethe Helene Bording
10) Katalog eller optegnelser på overhøringer, skriftemål og altergang som Christen Kyndesen Berg har deltaget i 1789-1793.

131 Christen Poulsen Berg (1829-1891), seminarist og politiker
Eksamensbevis 26.7.1850 for Christen Poulsen Berg fra Ranum Seminarium.

Hans karakterer

132 Johannes Nielsen Berg, skomager i Ålborg
1) Lærekontrakt 25.12.1798 for drengen Johannes Nielsen hos skomager Johannes Bache, skomager i Christiania for 3½ år til 25.6.1802
2) Rejsepas 29.6.1802 for skomagersvend Johannes Nielsen for en rejse fra Christiania til København

3) Rejsepas 4.7.1818 for skomagermester Johannes Berg for én rejse fra Øster Risør til Ålborg

133 Jørgen Bergenhammer i Ribe
Regnskab for Ribe sygehus 14.3.1845.

134 Niels Anders Bergmann (30.1.1803-23.6.1877), præst i Hem og Sem 1828-1834, i Hammelev og Enslev 1834-1859 og i Ørsted 1859-1877
1) Dåbsattest Fredericia Trinitatis for Ingeborg Rosine, datter af kaptajn Johan Frederik von Neckelmann og Anne Kirstine Bang, født 15.1.1811, døbt 21.1.1811
2) Vielsesattest Falslev kirke 8.5.1835 for Niels Anders Bergmann, præst i Hammelev og Enslev og pige Ingeborg Rosine Neckelmann af Ballegård
3) Testimonium publicum på latin 6.6.1728 for Nicolaus Andreas Bergmann fra rektor på Københavns Universitet
4) Kongeligt kaldsbrev 7.5.1828 for Niels Anders Bergmann at være præst i Hem og Sem
5) Kollats fra biskoppen 11.8.1829 for Niels Anders Bergmann at være præst i Hem og Sem
6) Kongeligt kaldsbrev 31.10.1834 for Niels Anders Bergmann at være præst i Hammelev og Enslev efter afdøde G. Munch
7) Kollats fra biskoppen 8.12.1834 for Niels Anders Bergmann at være præst i Hammelev og Enslev
8) Kongeligt kaldsbrev 22.6.1859 for Niels Anders Bergmann, præst i Hammelev og Enslev at være præst i Ørsted efter P. W. Stockholm, nu præst i Ledøje og Smørum
9) Kollats fra biskoppen 11.8.1859 for Niels Anders Bergmann, præst i Hammelev og Enslev at være præst i Ørsted efter P. W. Stockholm, nu præst i Ledøje og Smørum
10) Bevis 27.3.1835 for indskud i Den almindelige Enkekasse fra Niels Anders Bergmann, præst i Hammelev og Enslev for hustru Ingeborg Rosine Neckelmann, han 32 år, hun 24 år
11) Bevis 16.4.1841 for indskud i Den almindelige Enkekasse fra Niels Anders Bergmann, præst i Hammelev og Enslev for hustru Ingeborg Rosine Neckelmann, han 38 år, hun 30 år.

135 Jens Jensen Bering ()1724-1800), købmand i Horsens, 1782, herredsfoged i Fjends-Nørl7ng herreder og birkedommer i Ørslevkloster birk i Viborg amt og hustru Lucie Jensdatter Møller ( -1793)
1763-1800 Regnskaber, personlige papirer, embedspapirer (4 bd/pk)
(Ikke set).

136 Oluf Bering (1757-1845). exam. jur, til Ørslevkloster i Ørslev sogn
Udskrift af dom over Peder Kjølsen i Viborg, stævnet 14.3.1794 af Oluf Bering som auktionsinkassator, at betale for de 2 køer han lod sig tilslå ved auktionen på Ørslevkloster 29.4.1793.

137 Sofie Marie Berner (1783- ), husholderske i Viborg
1) Ansættelsesbrev 21.6.1811 for Marie Sofie Berner, at tjene som husholderske i Viborg vejrmølle hos P. H. Schiørring
2) Rejsepas af 28.6.1811 for én rejse fra København til Viborg Overlund for Marie Berner

3) Breve 1811-1813.

138 Anne Cathrine Bernsdatter (dvs. Cathrine Kirstine Berntsdatter) g.m. Poul Pedersen Aarup, avlsbruger i Viborg
1) Samfrændeskifte 4.6.1807 efter Anne Cathrine Bernsdatter i Viborg.
E: Poul Pedersen. B:
1) Peder Poulsen i Gammel Asmild
2) Bernt Poulsen
3) Anders Poulsen 24
4) Anne Dorthe Poulsdatter.
FM:
1 Jacob Hansen, hattemager i Viborg
2 Peder Handberg, feldbereder i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 22.1.1806.

139 Eva Marie Bertel, Nordre Frederikshøj i Frederiks sogn
1) Brev 1889 til Eva Marie Bertel fra søn Johannes Isager, Ryesgade 41 i København.

140 Mette Marie Bertelsdatter, død 21.2.1837 i Idumlund i Idum sogn
1) Skifte 10.2.1838 efter Mette Marie Bertelsdatter i Idumlund i Idum sogn.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Bertel Lauridsen 11
2) Niels Christian Lauridsen 6
3) Christen Lauridsen 4
4) Kirsten lauridsdatter.
FM: morbror Christen Bertelsen Nørgaard i Idum.
2) Testamente 28.10.1800 for Søren Nielsen og hustru Kirsten Christensdatter i Idumlund, der overlader gården til sønnen Laurids Sørensen og udbetaler de 2 andre søskende.

141 Alfred Bertelsen, skoleelev i Viborg
Karakterbog for Alfred Bertelsen, skoleelev i 3. klasse i Viborg borgerskole for november 1898, december 1898, januar 1899 og februar 1899.

142 Skifte 19.4.1786 efter Maren Jensdatter Overgaard i Viborg.
Enke efter Anders Bertelsen Bording, [der døde 17.7.1761].
Testamente af 13.6.1757.
Hans arvinger kendes ikke, men der skal have været en bror, der var præst på Sjælland, og skulle have efterladt 11 børn.
[Hans første ægteskab med Anne Ebbesdatter, skifte 29.7.1739 lbnr.645].
Hendes A:
1) bror Jens [Jensen], hjulmand, [skifte 30.6.1747 lbnr.796]. 1B:
a Inger Jensdatter
2) søster [Kirsten Jensdatter Overgaard, [skifte 9.3.1778 lbnr.1327]. Første ægteskab med Peder Christensen, podemester, skifte 10.9.1749 lbnr.814]. 2B:
a Jens Pedersen, podemester i Viborg
b Birgitte, enke efter Jens Nørlem.
Kirsten Jensdatter Overgaards andet ægteskab med [Hans Lauridsen Fynbo, skifte 18.11.1757 lbnr.969]. 1B:
c Maren Hansdatter.
(Skiftet er indført Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.361 og 485B lbnr.1450).

143 Christen Bertelsen, husmand i Mou
1) Skudsmål for Christen Bertelsen, der er døbt Ulsted 25.5.1800 og
har tjent hos Oluf Nielsen i Ulstedlund 1.5.1820 til 1.11.1822,
hos E. Lund 1.11.1823 til24.1.1824,
hos Søren Sørensen i Egense 1.11.1824 til 1826
og har tjent 10 år forskellige steder i Als sogn.
Han er gift 16.4.1839 med Mette Marie Lauridsdatter.
Underskrevet i Als præstegård 18.2.1839 af [Immanuel] Jermiin
2) Kongelig bevilling af 3.10.1843 til ophævelse af ægteskab mellem Christen Bertelsen, husmand i Mou sogn og hustru Mette Marie Lauridsdatter og tilladelse for ham at indgå nyt ægteskab efter bevilling 6.3.1840 af Ålborg amt at leve separerede.

144 Niels Bertelsen i Vester Gesten, reserve som soldat i Ribe amt
Tingsvidne i Kolding 21.10.1819 at Niels Bertelsen, der er reserve i Ribe amt 82 lægd no. 62/53, nu efter bevilling af 1.10.1819 opholder sig hos sin far Bertel Jensen i Vester Gesten, da han undertiden falder om på jorden med fråde om munden, men efter en halv times tid igen er sund og rask.

145 Jørgen Bertelsen (1851-1922). landstingsmand, medlem af direktionen for Ålborg privatbaner
1906-1920 Papirer vedrørende jernbaner, kystfredning mm. (1 pk)
(Ikke set).

146 Niels Bertelsen Hinge (1709-1748) i Viborg
1) Skifte efter Anne [Cathrine] Lauridsdatter i Viborg. 10.9.1749, fol.505 lbnr.822.
E: Niels Bertelsen [Hinge], maler, der døde i [april 1749] på Avsumgård i Vejrum sogn
Hans A:
1) far Bertel Nielsen, snedker i Viborg.
Hendes første ægteskab med Frands Skytte på Fussingø. B:
1) Morten Frandsen 15
2) Laurids Frandsen 13
3) Christian Frandsen 11.
Afdøde døde 11.7.1747.

147 Iver Christian Betzer (1807-1877), lærer i Ribe
1) Udnævnelse 22.3.1836 til klokker ved Ribe Domkirke.

148 Niels Madsen Bidstrup (1774-1851), snedker i Frederikshavn og sønnen Mathias Nielsen Bidstrup
Lærekontrakter, breve, regnskaber, personlige papirer 1836-1854.

149 Jens Biering, student i København, senere i Kolby i Hørdum sogn
1) Lille dagbog, der begynder 19.3.1729
2) Klage til krigsråd Bruun i Arnøje over at være overfaldet og bestjålet i Oluf Pedersens hus i Kongsted Borup af hestegilderens søn Laurids Christensen i Kongsted og 2 andre karle den 23.april 1729
3) Bønskrift 7.4.1729 til forvalter Simon Jensen fra Jens Biering i Koldby, der havde været student og i mange år informeret børn i København, men mistede alt ved den store brand i København 1728 og nu anmoder en vest eller andet til mit fattiges legemes skjul og varme.

150 Niels Biering, købmand og borgerkaptajn i Viborg
Skifte efter Niels Biering og hustru Anne Cathrine Boller i Viborg. 6.9.1810, fol.386B lbnr.1925.
Fremlagt skiftebrev af 21.4.1807 med slutning og decision 20.6.1810 med testamente af 20.5.1802 med arv til A:
1) Anders Jensen Bering 300 rdl
2) Søren Jensen Bering 300 rdl
3) Anne Kirstine Bering 100 rdl
4) Maren Jensdatter Bering 100 rdl
5) Niels Christensen Bering 400 rdl
6) Inger Sofie Christensdatter Bering 100 rdl
7) Laurids Nielsens hustru i Lundorf [i Viskum sogn] 300 rdl
8) Søren Lauridsen 300 rdl
9) Anders Jensens børn i Thisted 100
10) Maren Andersdatter 100 rdl
11) Jørgen Brøchner Gjørup 500 rdl
12) Jens Bering datter Anne Cathrine 100 rdl
13) landmåler Gjørups 5 børn 1000 rdl
14) Hans Føns 100 rdl
15) Ellen Sofie Halt 200 rdl
16) Mette Nikoline Dinesen 200 rdl
17) Nikoline Mathilde Gjørup 100 rdl.
Resten af arven gives til A:
1) Ellen Marie Gjørup 757 rdl
2) Elisabeth Cathrine Gjørup 757 rdl.

151 Mogens Nielsen Bjerring, købmand i Randers
Brev 10.9.1857 fra magistraten i Randers til Mogens Nielsen Bjerring, da er udnævnt til at være værge for toldbetjent Poulsens 2 døtre: Anne Margrethe Poulsen og Anne Marie Poulsen i købmand Holzemanns sted, om at indleveret stemplet papir af 4 klasse no.4 til hans beskikkelse.

152 Jens Henrik Bjerring (1821-1877), exam. jur. stempelpapirsforhandler og sagførerfuldmægtig i Ebeltoft og prokurator i Randers fra 1868
1) Notitser om tyskernes ophold i Jylland 1864
2) Beskrivelse af Skaungård tørvefabrik mm med og indbydelse til et aktielån i samme

3) Landsoverretsdom 1874 hvor Jens Henrik Bjerring er en af eksekutorerne i afdøde regimentskirurg J. O. Møller og hustrus bo
4) Forretningspapirer og personlige papirer 1850-1877.

153 Laurids Nielsen Bigum, købmand i Randers
1) 2 kvitterede regninger
2) Konditioner ved auktionen 4.5.1807
3) Papirer 1808-1809 vedrørende en fordring i Laurids Nielsen Bigums opbudsbo fra Niels Børgesen Gutmann, styrmand på et skib, der tilhørte skibsreder Bigum, men som blev opbragt af englænderne og en fordring fra matrosen Palle Gundersen.

154 Christen Nielsen Bigum, købmand i Randers
1) Bevilling til uskiftet bo 15.5.1816 for Mette Marie Schack efter afdøde Christen Nielsen Bigum, købmand i Randers

2) Panteobligation 13.5.1822 med 2 bilag.

155 Hilleborg Bille, enke efter Preben Gyldenstierne til Møllerup
Registrering af gods på Damsgård i Ovtrup sogn på Mors, der tilhørte afdøde Hilleborg Bille, skifte 1.10.1695, enke efter Preben Gyldenstierne til Møllerup [i Feldballe sogn, død 1682] efter begæring af Elisabeth Rosenkrantz, enke efter Knud Gyldenstjerne til Møllerup ved fuldmægtig Peder Frederiksen på Damsgård.

156 Hans Billeschou (1708-1763), borgmester i Viborg
1) Regninger 1757-1763.

157 Andreas Birch (6.11.1758-25.10.1829), biskop i Århus og hustru Charlotte Marie Birch (16.7.1779-4.7.1839)
1799-1829 Embedspapirer og regnskaber (3 pk)
(Ikke set).

158 Andreas Brahe Birch, præst i Kollerup, Skræm og Hjortdal
1) Testimonium publicum på latin 6.12.1812 for Andreas Brahe Birch

2) Kongelig bevilling af 27.3.1801 for Andreas Brahe Birch, cand. theol. i København, at være translatør i det franske, engelske og tyske sprog
3) Kongeligt kaldsbrev 4.12.1812 for Anders Brahe Birch at være præst i Hjortdal
4) Kollats fra Ålborg bisp 25.6.1813 for Niels Anders Brahe Birch at være præst i Hjortdal
5) Kongeligt kaldsbrev 5.9.1823 for Anders Brahe Birch, præst i Hjortdal i Vester Han herred, også at være præst i Kollerup og Skræm
6) Kollats fra Ålborg bisp 3.3.1824 for Niels Anders Brahe Birch, præst i Hjortdal i Vester Han herred, også at være præst i Kollerup og Skræm
7) Anbefalinger
8) Papirer og breve 1810-1828.

159 Uffe Birkedal (1852-1931), præst i Ribe
1884-1893 Prædikener, breve. (1 pk)
(Ikke set).

160 Knud Graversen Birkmose ( -1872), værtshusholder i Ringkøbing
1) Ansøgning til kongen fra enkemadam Ramling, enke efter kroholder Halskov i Skjernbro kro og fra Knud Graversen Birkmose, værtshusholder i Ringkøbing, om at holde kro i en eksisterende eller ny bygning ved den ny hovedlandevej, da Skjernbro Kro, der lå ved den gamle landevej nu ligger så langt fra den nye vej, at de ingen gæster får. Da madam Halskov er for gammel og svag til at flytte til en ny gæstgivergård, har hun afhændet Skjernbro kro til Knud Graversen Birkmose
2) Aftægtskontrakt 13.7.1832 for Ludvig Scheuerlin, købmand i Ringkøbing hos Knud Birkmose, der har fået skøde på hans gård
3) Dødsattest 17.5.1860 for Ludvig Scheuerlin, maler, tegnemester og købmand i Ringkøbing
4) Skøder, pantebreve og diverse papirer 1835-1863.

161 Nikolaj Birnbaum ( -1889), skomager i Ribe
1) Konfirmation København Garninon 29.3.1818 for Nikolaj Birnbaum
2) Svendebrev 19.4.1822 for Nikolaj Birnbaum som skomagersvend i København

3) Rejsepas 20.4.1822 for en rejse fra København til Århus for Nikolaj Birnbaum, født i København

4) Ribe Stifts- og adresseavis no 31 19.4.1831
5) Svendebrev 29.3.1853 for Hans Birnbaum, født i Ribe, efter 5 år i lære som snedker i Ribe efter aflagt svendestykke: em mahognikommode
6) Frikøb, dateret Slesvig 23.11.1736, for soldatertjeneste for Hans Birnbaum som sygevogter ved 4. dragonregiment, hvis tjenestetid udløber 21.5.1737, der i stedet udføres af H. P. Møller mod betaling af 18 rigsdaler nu, 10 rigsdaler til påske og 16 rigsdaler, når tjenestetiden er udløbet.

162 Knud Bjerrum (1765-1818), præst i Farsø og Vognsild
1) 2 almanakker: 1816 og 1817

februar 1816

2) Skattekvittering.

163 Thora Blach (1829-1870), g.m. Frederik Ludvig Bang, præst i Horsens
1) Karakterbog 1844

164 Niels Hansen Jørgen Blegvad ( -1873), skolelærer i Feldballe
1) Anbefaling 12.1.1845 af Holer [Lorents Basse] Fønss, kapellan i Århus Domkirke af seminarist Blegvad, der har fungeret som vikar i Friskolen i Århus november og december 1844 under skolelærer Wolters sygdom
2) Bevis fra Lyngby Seminarium i Århus stift 25.9.1847, at privatist Niels Hansen Jørgen Blegvad har bestået eksamen ved seminariet afholdt 24.-27. september 1847
3) Anbefaling 3.4.1849 af [Christian] Karl [Ludvig] Hansen, præst i Feldballe af konstitueret kirkesanger og skolelærer i Feldballe som afløser som skolelærer når den gamle degn dør.

165 Steen Steensen Blicher (1782-1848), digter og præst i Spentrup
1) Brev fra Steen Steensen Blicher 12.6.1837 til borgmester Rosenstand i Skive og dennes besvarelse 6.9.1837. (Optrykt i Jul i Skive 1930 side 6).
2) Brev til Nørhald-Støvring-Galten herreders politimester 13.6.1835, 13.4.1838 og 29.9.1838
3) Brev til distriktslæge Daugaard i Skanderborg, dateret Spentrup 24.2.1842 med amtstuens svar 26.7.1842
4) Blad af Gassum skoleprotokol 1840 underskrevet af S. S. Blicher med flere

5) Subskriptionsindbydelse 1820 til Bautastenen, en bog med mindedigte over hensovede gæve dannemænd.

Se indhold her

166 Henrik Frandsen Blichfeldt (1649-1700), præst i Vellev sogn
1) Brev 1685, måske fra Otto Jensen Grønbech, præst i Grønbæk og Svostrup. død 19.6.1723
2) Udaterede brudstykker af breve og opbyggelige tekster, delvis på latin.
(Indholdet er fundet som fyld i bindet på Vellev sogn kirkebog 1676-1762).

167 Mette Ravn Blichfeldt, datter af Hans Jacob Blichfeldt, præst i Vrejlev og Hæstrup
1) Brev Torslev 18.2.1803 fra moster Deichmann, dateret Torslev 18.2.1803
2) Brev fra N. Poulsen Hostrup af 20.3.1812
3) Brev fra veninde Tolstrup af 1.1.1813.

168 Edvard Blitz, blikkenslager i Randers
1) Breve fra og til Edvard Blitz til og fra Andrea Lund 1849-1857
2) Panteobligation 9.7.1857
3) Lejekontrakt af 1854 for Edvard Blitz hos Jens Schioldam i Randers
4) Lejekontrakt 19.5.1789 for enkemadam Hansen hos Edvard Blitz i Randers.

169 Hans Frederik Bloch ( -1787), byfoged i Holstebro, fra 1775 i Varde
1) Kaldsbrev 4.3.1772 som byfoged i Holstebro og herredsfoged i Hjerm og Ginding herreder, for Hans Frederik Bloch, der har eksamen fra Det juridiske Fakultet i København
2) Gældsbreve, regnskaber, regninger og kvitteringer
3) Korrespondance, koncepter og optegnelser vedrørende byfogedembedet i Varde
4) Regninger til Holstebro kæmnerkasse
5) Pantebrev.

170 Jens Bloch (1761-1830), biskop i Viborg
1) Kongens kaldsbrev 12.7.1805 for Jens Bloch at være biskop og superintendent i Viborg stift.

171 Jørgen Karstens Bloch (1717-1773), biskop i Ribe
1) Brev til Jens Bloch fra P. Rhode, dateret Halsted 23.12.1766.

172 Marie Elisabeth Bloch, død i Viborg g.m. J. C. Bloch i København
1) Skifte 20.1.1758 for Marie Elisabeth Thibi i Viborg, (indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766, fol.241B, lbnr.972).
E: Johan Casper Bloch i København. A:
1) bror Hans Thibi, regimentskvartermester i København
2) søster Lucie Thibi på Sjælland.
Hos afdøde boede afdødes søskendebarns barn Inger Pedersdatter 7, for hvem F[rands] Klarskov, forvalter på Fussingø blev ansat som værge.
Afdøde døde 23.7.1757.

173 Søren Broholm Bloch i Gredstedbro i Vilslev sogn
1) Brev fra [Casper Frederik] Junghans, [præst i Anst og Gesten], dateret Gamst præstegård 6.6.1818
2) Brev fra Bladt, dateret Lønborg præstegård 17.4.1837
3) Brev fra Mads Christensen, dateret Musholm i Fjaltring 8.10.1839
4) 3 breve fra L. H. salig Neblerai, dateret København 17.2.1840, 5.11.1840 og 6.5.1840
5) Lejekontrakt 20.4.1840 for Søren Bloch hos Peder Jørgensen, gårdmand i Hjortlund
6) Regninger.

174 Søren Jensen Bloch (1733-1800), præst i Åsted og Skærum
1) Bog med en latinsk stil og med et geografisk kompendium over alle verdens lande.

175 Jens Jensen Bloch, husfæster i Horsens sogn i Ålborg amt
1) Skattekvitteringsbog 1824-1829.

176 Christian Jacobsen Blok (1774- ), skrædder i Sønder Lem sogn i Ringkøbing amt og hustru Inger Cathrine Christensdatter
Personlige papirer, regninger, kvitteringer, breve, obligationer fra 1790-1857.

177 Claus Huitfeldt (1755-1842), orlogskaptajn, død i Viborg
Korrespondance, kvitteringer, pensionsregnskab, breve 1798-1832.

178 Immanuel Blom (1747-1826), amtsforvalter i Randers 1789, amtmand i Hjørring 1803, stiftamtmand i Viborg 1813-1820
1765-1827 Regnskabsbog, bestallinger, ejendomspapirer breve mm. (4. bd/pk)
(Ikke set).

179 Hans Jørgen Blom (1751-1832), købmand i Norge i 1773, fra 1818 proprietær, ejer af Skaungård i Vindum sogn, død i Viborg
1800-1827 Ejendomspapirer, breve, regnskabsmateriale (1 pk)
(Ikke set).

180 Jens Pedersen Blaabjerg, gårdejer i Torup i Skallerup sogn
1) Auktion 12.10.1867 over hans dødsbo.

181 Maren Pedersdatter Ballund (1706-1777) g.m. avlsbruger Erik Nielsen Batum i Viborg
Skifte 1.3.1777 for Maren Pedersdatter i Viborg, [indført i Viborg byfogeds skifteprotokol 1766-1781, fol.626B lbnr.1317].
Enke efter Erik Nielsen Batum, [skifte 3.9.1768 lbnr.1165].
Testamente af 8.9.1767.
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre [Peder Andersen, kræmmer, skifte 8.2.1707 lbnr.158 og mor Maren Poulsdatter Borup, skifte 3.9.1743 lbnr.740. Mors tredje ægteskab med Søren Jensen Ballund (Bolund)]. 3B:
1) halvbror Jens Sørensen Ballund i København
2) halvsøster Mette Sørensdatter g.m. Johan Johansen, skomager i Viborg
3) halvbror Peder Sørensen Ballund, vognmand i Viborg, [skifte 21.3.1769 lbnr.1168. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 20.12.1762 lbnr.1037]. 3B:
a Søren Pedersen Ballund 31 i Viborg
b Anne Dorthe Pedersdatter Ballund 28, gift ved Horsens
c Anne Marie Pedersdatter Ballund [22].
[Peder Sørensen Ballunds andet ægteskab med Anne Kirstine Rasmusdatter Hvas]. 3B:
d Peder Pedersen Ballund 13
e Anders Pedersen Ballund 11
f Peder Pedersen Ballund 8.

182 Emil Ferdinand Boesen (1812-1881), præst i Horsens og fra 1863 stiftsprovst i Århus og hustru Sofie Louise Caroline Holtermann
1) Papirer vedrørende skolelærereksamen 20.4.1865
2) Forsikring for Sofie Louise Caroline Holtermann g.m. Emil Ferdinand Boesen, kapellan og hospitalspræst i Horsens oprettet 30.4.1850 i Livrente- og forsørgelsesanstalten af 1842
3) Brev 10.9.1844 fra Emil Ferdinand Boesens bror Carl Ulrik Boesen, præst i Knebel og Rolsø
4) Breve og regninger 1861-1869.

183 Peder Boesen (1674-1758), købmand og borgmester i Ringkøbing
1) Bevilling af 27.9.1729 for Peder Boesen at have opsigt og vedligeholde stager og kendetegn i den fjord, som går fra Ringkøbing til Ny Dybminde

2) Bekræftelse 23.2.1731 af bevilling 27.9.1729 for Peder Boesen have opsigt og vedligeholde stager og kendetegn i den fjord, som går fra Ringkøbing til Ny Minde efter afdøde strandrider Peder Hansen
3) Regnskaber 1706-1739.

184 Anne Cathrine Boller og søster Anne Marie Boller, døtre af Niels Jepsen Boller, købmand i Viborg
1) Udnævnelse 7.7.1744 af Michael Rodewald, kobberslager i Viborg som formynder for Anne Cathrine Boller og Anne Marie Boller, døtre af Niels Jepsen Boller, købmand i Viborg, samfrændeskifte 16.7.1742 lbnr.746, hvis arv står hos deres mor Anne Margrethe [Pedersdatter] Ledertouger og stedfar Jørgen Eiskjær.

185 Niels Jepsen Boller ( -1742), købmand i Viborg
Brev 15.6.1735 fra Niels Jepsen Boller til rådstueskriver Montros i Viborg med anmodning om udskrift af pantebogen af den obligation af 27.9.1727, hvor Niels Jepsen Bollers far Jeppe Nielsen har penge til gode hos Hans Thomsen, da obligationen er forkommet i ildebranden.

186 Thomas Bollesen, gårdmand i Toftumgård i Heltborg sogn
1) Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1742 for Thomas Bollesen i Toftumgård i Heltborg sogn og hustru Anne Christensdatter.

187 Jens Christoffer Bolvig ( -1811) til Nebbegård i Gårslev sogn
1) Gauerslund sogns konge- og præstekorntiende 1787
2) Papirer vedrørende Bredstrup kirke, herunder skøde af 1797 til Jens Christoffer Bolvig
3) Papirer vedrørende Gårslev og Andkær skoler
4) Amtmandens resolution at Pjedsted sognemænd har pligt til at istandsætte diget om Pjedsted kirke
5) Klager over kørsel med materiale fra Lerbæk Teglværk til Pjedsted kirke og amtmandens resolution
6) Papirer vedrørende Vejle Stivelse- og Pudderfabrik
7) Regnskabsdokumenter 1794-1799 for Vejle Stivelse- og Pudderfabrik.

188 Christen Bondrup i Gjøl sogn
1) Breve 1775-1777 fra sønnen Svend Bondrup i Arendal i Norge

189 Findes ikke.

190 Karen Knudsdatter Borberg ( -1739) g.m. Hans Jørgensen Jelling, præst i Øster Nykirke og Give
1) Opregning af hvad Jens Ottesen Holbæk i Viborg har til gode i skiftet efter hans moster Karen Knudsdatter Borbjerg, [skifte Nørvang herred gejstlig 15.2.1739 lbnr.19], enke efter Hans Jørgensen Jelling, præst i Øster Nykirke og Give, [skifte Nørvang herred gejstlig 17.1.1735 lbnr.15]
2) Regnskaber 1735-1738.

191 Søren Christensen Borch i Ringkøbing
1) Kongebrev 28.7.1724 at Søren Christensen Borch i Ringkøbing og Maren Thomasdatter må vies i huset uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen.

192 Anders Borchardt (1742-1789), købmand og vinhandler i Viborg
1772-1789 Regnskaber, breve og regninger. (4 bd/pk)
(Ikke set).

193 Christen Lauridsen Bording, præst i Ulfborg 1675-1682
1) Udskrift af Ulfborg herreds tingbog 20.8.1681 med stævning af vidner til anklagen mod Christen Lauridsen Bording, præst i Ulfborg og Råsted fort letfærdig omgang med Peder Andersen, forpagter på Nørre Vosborgs unge kone Anne Jensdatter i hans fravær.

194 Laurids Pedersen Bording (1543-1602), lektor i Teologi i Århus
1) Afskrift af testimonium 24.5.1574 [Trykt i Kirkehistoriske Samlinger 3. rk. VI side 586-587]
2) Indtægtsopgørelse et ikke angivet år.

195 Kirstine Borgstrøm, tjenestepige på Rolsøgård i Rolsø sogn
1) Rejsepas 22.10.1856 for hustru Kirstine Borgstrøm at rejse fra Christianstad i Sverige til Danmark
På bagsiden står at hun efter at have tjent på Isgård i Tved sogn, nu vil rejse til sit hjem, underskrevet Isgård 15.8.1864 af Gustav Krøger

Betaling for passet vedhæftet

2) Skudsmål Christianstad 22.10.1856 for Sven Borgstrøms hustru Kirstine Svendsdatter, født 16.7.1822 i Västra Ljungby.

196 Søren Bork, byfoged i Ringkøbing, der udparcellerede godserne Lergrav i Avlum sogn, Skrumsager i Sønder Bork sogn og Udstrup i Sønder Nissum sogn
1779-1810 Regnskaber (5 bd/pk)
(Ikke set).

197 Mads Borreby, til Donsgård i Almind sogn
1) Sag 27.8.1793, hvor det bevidnes at afdøde ugifte Peder Christensen Nybo var søn af Christen Lassen Nybo i Holstebro
2) Sag 14.7.1794 på Fjends-Nørlyng herredsting, hvor Christen Lassen Nybo i Holstebro som eneste arving efter sin ugifte søn Peder Christensen Nybo, stævner Hans Markussen, landstingsskriver for gæld til afdøde søn efter forskrivning 26.6.1789
3) Forskrivning Viborg 26.6.1789, hvor Hans Markussen, landstingsskriver i Viborg skylder penge til Peder Nybo i Holstebro
4) Brev fra Hans Markussen i Viborg til postmester Grøn i Holstebro, dateret Viborg 14.10.1794
5) Brev 22.10.1794 til Mads Borreby fra postmester Grøn i Holstebro.

198 Jens Borreby (1734-1794), toldkontrollør i Hals
1771-1792 Bestallinger, breve, embedsbreve regninger. (1pk)
(Ikke set).

199 Jesper Christian Jensen Borregaard ( -20.7.1859) i Barslev i Hvidbjerg sogn og hustru Maren Christensdatter Kjær (1820- )
1) Fødselsattest Vejerslev 8.7.1820 for Maren Christensdatter, datter af Christen Kjær i Vejerslev og Anne Christensdatter
2) Skudsmål Hvidbjerg 15.4.1835 for Maren Christensdatter Kjær
3) Krav 19.1.1858 til Jesper Jensen om betaling af veksel på 750 rdl. til konsul J. C. Jørgensen
4) Krav 26.1.1858 til Jesper Jensen om betaling af veksel på 300 rdl. til konsul J. C. Jørgensen
5) Kongens foged møder 3.3.1858 hos Jesper Jensen med krav om betaling eller udlæg i gården. Man enes om en afdragsordning
6) Breve og regnskaber 1844-1859.

200 Peder Christian Christensen Borregaard ( -1868), arbejdsmand i Ålborg
1) 2 regnskabsbøger 1847-1857 og 1858-1895
2) Breve til Peder Christian Christensen Borregaard i Ålborg 1847-1868
3) Regnskaber 1846-1868, blandt andet 3 huslejekvitteringer fra 1867 og 1868

og en forsikringspolice 1.11.1867 hos Guardian Assurance Company i London

201 Peder Jensen Borregaard, gårdfæster i Karby sogn på Mors
1) Bevilling af 4.5.1857 at vies af uvedkommende præst uden foregående lysning af prædikestolen for ungkarl og gårdfæster Peder Jensen Borregaard i Agger i Karby sogn og pigen Else Cathrine Pedersen i Nørgård i Gettrup sogn.

202 Else Borreschmidt, enke efter Thomas Christensen Lund i Viborg
1) Skifte 3.6.1787 efter Else Borreschmidt i Viborg, [indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.508B lbnr.1475].
Enke efter Thomas Christensen Lund. B:
1) Bolette Margrethe Lund 15
2) Else Lund 12
3) Christen Hansen Lund 8.
FM: Just Lund, skrædder i Viborg.

203 Mikkel Christensen Borup, skomager i Horsens
1) Skudsmål 5.5.1814 for Mikkel Christensen Borup fra hans læremester Hans Didriksen, skomager i Randers
2) Mikkel Christensen Borup har den 5.5.1819 frasagt sig sit borgerskab som skomager i Horsens af 5.5.1817.

204 Peder Christensen Borup
1) koloreret tegning af Peder Christensen Borup, soldat i Første jyske Regiment, 3. kompagni, nr.55
Bag på tegningen står 1739 Hobro Museum, [så han stammer nok fra Borup sogn i Støvring herred i Randers amt].

205 Søren Borup ( -1825), fuldmægtig på Støvringgård i Støvring sogn
1) Anvisning 1802
2) Kontrabog med Anders Andersen 1807-1820
3) Regnskabsbog
4) Restanceliste 1821
5) Anmeldelse 1825 af fordring i boet efter ham.

206 Martinus von Braem til Nordruplund [i Nordrupvester sogn på Sjælland]
Pantebrev underskrevet Viborg 1.7.1799.

207 Knud Brahe til Engelsholm i Nørup sogn ( -1615)
1) Skrivekalender 1600
2) Fragment af skivekalender med regnskaber 1611.
(Kalenderen er trykt: Knud Brahes skrivkalender for året 1600 meddelt af A. Heise i Jyske Samlinger bind V 1875-76 side 207-231).

Anno 99 fortinget jeg med Frederik sermager (sejermager, urmager) i Kolding, ad hand skall holle mit seruerk (sejerværk) på Engelsholm
och thet lidet seruerk, Margret haffuer, ferdig i hans liffs tid, och skal thet inthet regnis, thet ieg daa gaff hannum,
och haffuer hand selff skreffuit hanss merke wnder den forplikt i den skriff kallender nest for denne,
och er thet saa daned et merke, och skall jeg giffue hannem aarlig en halff dallr.

208 Christen Bram, avlsmand i Viborg
1) Samfrændeskifte efter hans hustru Anne Christensdatter i Viborg. 30.4.1795, fol.17B lbnr.1596.
E: Christen Thomsen Braem, avlsmand. B:
1) Thomas Christensen 3
2) Christen Christensen 2.
FM:
1 mors stedfar Morten Nielsen Hemmed
2 fasters mand Jacob Stampe.
Bevilling til uskiftet bo af 17.4.1795.
Enkemanden kaldes også Christen Thomsen Fly.

209 Peder Brameyer
1) Skrivelse på tysk 15.5.1802 fra Johan Gerhard Runge, præst i Sankt Nikolaj Kirche zu Billwerder [i Hamburg], at [hans formand] Peder Brameyer er død og begravet der 31.8.1783.
Se præsterække i Sankt Nikolaikirche Billwerder

210 Gerhard Peder Brammer, (1801,1884), biskop i Århus
1) Brev uden underskrift 16.8.1876 med anmodning om tilladelse til at knytte bispens navn til et legat.

211 Johan Henrik Brandis ( -1876), hattemager i Randers
1) Koncept til lærekontrakt 16.1.1827 for Rasmus Borup Nielsen som læredreng hos hattemager Johan Henrik Brandis i Randers.

212 Jeppe Oluf Brandorff (1854- ) købmand og kæmner i Kolding
1) Papirer vedrørende oprettelse af en ulykkesforsikring 29.4.1899 og fornyelse sf samme.

213 Laurs Pedersen Brandstrup i Viborg
1) Skudsmål for Peder Larsens søn i Brandstrup Lars Pedersen, der har tjent som gårdsdreng og andenkarl i Viborg i året 1801
2) Rejse pas 1.11.1801 for Lars Pedersen, 19 år gammel, at rejse fra Brandstrup i Vindum sogn til Viborg Vejrmølle for der at tjene
3) Skudsmål 31.3.1806 for Lars Pedersen, konfirmeret 1 søndag efter Påske 1801 i Torning kirke
4) 2 gældsbreve af 16.4.1814 og 18.5.1816
5) Papirer vedrørende opbudsbo 30.4.1816
6) Dokumenter vedrørende en gård i Skt. Ibsgade i Viborg og 2 pantebreve af 30.6.1809 og 30.6.1812 med pant deri.

214 Johannes Frederik Marius Brandt, kobbersmed i Kolding
1) Gesellenschein 21.2.1883 in Chemnitz som kobbersmed

2) Borgerskab 1886 for Jens Frederik Marius Brandt, født i Horsens 31.10.1859 som kobbersmed i Kolding.

215 Peder Brandt (1770-1840), præst i Ringkøbing
Brev til kongen af 9.5.1831 med anbefaling af at Jens Hansen Bech udnævnes til kirkesanger og skolelærer i Hover sogn i Knud Lindholts sted.

216 Aage Brask (1892-1963), cand. jur. godsejer af Christianslund i Ørum sogn i Randers amt
1893-1960 Breve, manuskripter, arkiv-excerpter, slægtsoptegnelser, fotografier (14 bd/pk)
(Ikke set).

217 Vincentz Bregnholm, student i Vrigsted præstegård
1) Gældsbevis 2.5.1765 for Jens Svinding, organist i Nørre Sogn kirke i Viborg, der har lånt penge af sin fætter Vincentz Bregnholm, student i Vrigsted præstegård.

218 Andreas Brendstrup (1769-1840), købmand og postmester i Hobro
1) Kongelig bevilling af 9.11.1813 og 22.3.1814 for Andreas Brendstrup at forpagte Hornum bro og vase
2) Adkomster 1793, 1812, 1814, 1825, 1830, 1838 og 1840
3) Lejekontrakt af 4.91841 for Anne Cathrine Taaning, enke efter Andreas Brendstrup, postmester i Hobro, der udlejer en gård i Hobro til Nikolaj Brasch og Werner Bastrup.

219 Frederik Emil Bretton (1799-1878), baron, overretsassessor i Viborg
Regnskab, lejekontrakter, regninger, kvitteringer i perioden 1827-1845 samt en kontrabog mellem baron Bretton og N. A. Buchwald, enke i Viborg for 1831.

220 Peder Christian Brink i Øster Vedsted ved Ribe, død 4.1.1904
1) 2 fuldmagter for Peder Christian bring i Øster Vedsted ved Ribe at repræsentere sine slægtninge i Amerika:
a Fuldmagt 4.1.1904 for Mads Brink i Nevada
b Fuldmagt 25.1.1904 for Divert Laura Andrea Andersen Brink i Nevada.

221 Edel Brix, lærerinde i Års sogn
1) Dåbsattest for Edel Brix, datter af toldassistent Jens Jensen Brix og Anne Margrethe Qvist i Års, født 13.1.1855
2) Koppeattest 24.8.1860 for Edel Brix 5½år gammel, født i Års, boende i Løgstør
3) Anbefalinger heriblandt en anbefaling af 10.8.12876 at blive ansat som lærerinde i Serup sogn.

222 Jens Jensen Brix (1815-1875), toldassistent i Thisted, Løgstør og Nykøbing
1) Dåbsattest for Jens Brix Jensen, søn af Jens Ovesen og hustru Martha Jeppesdatter i Hesseldal i Vigsø sogn, født 26.1.1815
2) Koppeattest af 2.9.1818 for Jens Brix, søn af Jens Ovesen, født i Hesseldal, 32½ år gammel
3) Koppeattest 21.11.1825 for murer Qvists datter Anne Margrethe i Skanderborg 1½ år gammel
4) Skudsmål for Anne Margrethe Qvist født 9.2.1824 i Skanderborg, datter af murer Jens Svane Qvist og Edel Rasmusdatter. Hun er konfirmeret i Århus Domkirke 29.4.1838
5) Afkald 19.12.1879 fra Edel Brix gift med Jens Andersen Svane Qvist, sadelmager i Allingåbro for arv efter mor Anne Margrethe Qvist, enke efter toldassistent Jens Jensen Brix i Skanderborg
6) Skudsmål 21.2.1838 for Jens Andersen Hastrup.

223 Jens Qvist Fastrup Brix, købmand i Horsens
1) Borgerskab af 28.8.1883 for Jens Qvist Fastrup Brix, født i 25.3.1857 i Skjern sogn, som købmand i Horsens med ret til brændevinshandel
2) Kærestebreve til Anne med en presset blomst vedlagt i en serviet.

224 Hans Jensen Broch, skipper i Kolding
1) Borgerskab 27.5.1854 for Hans Jensen Broch, 30 år gammel, som skipper i Kolding.

225 Wilhelm Brochmann, ( -1789) degn i Eltang sogn
1) Kongebrev 8.9.1759, at Wilhelm Brochmann, degn i Eltang sogn og Sofie Nielsdatter Basse fra Taulov sogn, må vies i huset uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen.

226 Schack Brockdorff ( -1719), major til Hvolgård og Låge
1) Kommissionsskifte på 2484 sider, efter befaling af 22.4.1721, sluttet 20.5.1732 efter Schack Brockdorff til Hvolgård og Låge. B:
1) Margrethe Hedvig von Brockdorff.
FM: Schack Brockdorff til Grundet, søn af afdødes bror oberst Henrik Brockdorff, [begravet Øster Snede 24.3.1730].
[Afdøde, der blev dræbt i duel med sin bror Henrik Brockdorff til Store Grundet i Hornstrup sogn, døde 24.4.1719].
[Indledning til skifte Viborg byfoged 24.4.1719 lbnr.334].

227 Schack von Brockdorff, løjtnant
1) Ekstrakt af skifte sluttet 25.5.1741 efter løjtnant Schack von Brockdorff.
Arvinger angives ikke.

228 Karen Brockenhuus ( -1618), gift med Hans Pogwisch ( -1630) til Damsbo i Jordløse sogn på Fyn
1) Afkald Odense 23.1.1638 fra
a Laurids Pogwisch
b Malene Pogwisch
c Henning Pogwisch til Hollufgård
d Frands Pogwisch
e Otto Pogwisch
for arv efter deres mor og mormor.
(Se Danmarks Adels Årbog 1931 side 42-45).

229 Kjeld Brockenhuus (1550-1616) til Lerbæk i Hover sogn
1) Tingsvidne 26.9.1613. Kjeld Brockenhuus til Lerbæk lod det pergament læse, som kong Frederik II havde udfærdiget, at alle de arve- og andre rettigheder som fremgik af de papirer der lå i hans fars gård i Horsens og er brændt ved den sidste ildebrand i Horsens, fortsat er gældende for hans far Johan Brockenhuus og alle hans arvinger.

230 Jacob Brockmann ( -1697), amtsforvalter og Hald og Skivehus amter
1) Afskrift af Hald og Skivehus' kontributionsregnskab over forrige amtsforvalter Jacob Brockmanns gods og løsøre ved auktionen 19.9.1695 og følgende dage.
(Maskinskrevet afskrift foretaget af landbrugskandidat J Jeppesen Jensen i Ålborg med vedføjet biografi).

231 Wilhelm Brockmann, amtsskriver i Ribe
1) 2 breve 1662 og 1674 på tysk fra feltherre Hans Schack til Schackenborg.

232 Findes ikke.

233 Rasmus Bondesen Brorson /1761-1846), kancellisekretær, byfoged i Sæby 1793, byskriver i Ålborg 1804 og hustru Cathrine Marie Ferslev
1799-1815 Breve, optegnelser, regnskab. (2pk).
(Ikke set).

234 Simon Jensen Brostrup (1817-1849), skipper i Ringkøbing
1) Obligationer, regninger og kvitteringer 1845-1849.

235 Søren Jacobsen Brunow (1651-1713), borgmester i Ålborg
1) Brev af 12. december uden år fra Jens Eriksen Brunow, præst i Ulsted med anbefaling af at korporal Johan Grejers må ægte pigen Johanne Lauridsdatter i Ulsted.
[De blev trolovet 21.1.1703 og viet 22.4.1703 i Ulsted].

236 C. J. Bruun ( -1876) til Birkumgård i Gjøl sogn
1) Noteringsbog 1832-1837 om køb og salg, bedækning af hopper med Birkumgårds heste og meget andet.

237 Gottlieb Franciscus Schønheyder Bruun (1825-1901), formand for jernbanetaksationskommissionen i Nørrejylland, fabrikant, ejer af Asmildkloster i Asmild sogn
1867-1898 Kort mm. vedrørende jernbaner i Nørrejylland, brev (57 bd/pk).
(Ikke set).

238 Findes ikke.

239 Henrik Bruun (1766-1821), residerende kapellan i Tværsted, Uggerby og Bindslev
1) Brev 17.5.1803 fra Zintgraff, vagtmester ved Den kongelige Livgarde til Hest i København, med kvittering for gæld.

240 Jens Worm Bruun (1814-1842), boghandler i Århus
1) Brev 31.8.1838 fra M[eir Aron] Goldschmidt i København
2) 3 breve 1.12.1840, juni 1940 og 8.2.1841 fra Secher Davidsen i Horsens
3) 2 breve 23.1.1842 og 3.2.1842 fra Frederik Snedorff Birch.

I det første ses disse karikaturtegninger

4) 5 små noder

5) Beholdningsliste for Reitzels forlag fremlagt i boet efter boghandler Bruun i Århus 2.5.1843

241 Johan Ludvig Bruun (1735-1796), justitsråd, landvæsenskommissær, ejer af Krogsgård i Tjæreborg sogn og hustru Elisabeth M. Andrehsen
1) Akademisk borgerbrev på latin 3.9.1751
2) Bestalling 3.4.1761 at være virkelig justitsråd
3) Breve. (3 pk).

242 Jørgen Bruun ( -1815), oberstløjtnant, ejer af Krogsgård i Tjæreborg sogn
1798-1815 Ejendomspapirer, breve, militærpapirer, kvitteringer. (2 pk)
(Ikke set).

243 Jørgen Christian Bruun (1858-1934), hofjægermester, ejer af Kokkedal i Torslev sogn i Øster Han herred og Stenalt i Ørsted i Randers amt
1) Regnskaber, bl.a. regnskab 2.7.1807 i fællesboet efter godsejer Peder Christian Bruun og afdøde enke Anette Christiane Lange i København
2) Lånebeviser
3) Dokumenter 1872 vedrørende Annebjerg Plantage
4) Dokumenter 1910-1917 vedrørende Plantagen Ludvig Schrøders
5) Uddrag af ansøgninger 1925 i Understøttelsesforeningen for trængende jyske landmænd og deres efterladte.

244 Mads Pagh Bruun (1809-1884), købmand, fabrikant, rigsdagsmand, medlem af den store landbokommission af 1849
1849 Betænkninger vedrørende landbokommissionen. (1pk)
(Ikke set).

245 Oline Cecilia Bruun, født Plum (1797-1875), agentinde, Brunshåb, Asmild sogn, Viborg amt
1852-1885 Kvitteringsbog for skat af Gullev og Sahl kirker. (1bd)
(Ikke set).

246 Peder Daniel Bruun (1796-1864), højesteretsdommer, landstingsmand, ejer af Asmild Kloster i Asmild sogn
1) Papirer vedrørende højesteret
2) Papirer vedrørende hovedgården Bjørnsholm
3) Papirer i boet efter Hans Jacob Juul til Viskum i Viskum sogn, død 1839 og hustru Else Bjerregaard, død 1841, hvor Peder Daniel Bruun var eksekutor af testamentet.

247 Jens Christian Bruunsgaard, Vandborg sogn
1) Brev 4.11.1855 fra Peder Bruunsgaard, soldat i Kiel til hans forældre.

248 J. Bryner, slagter i Randers
1) Udskrift af Randers forligelsesprotokol 3.11.1859 med forlig om at betale skyldigt beløb til kirkeværgen i Randers.

249 Niels Brüning, købmand
1833-1834 Regnskabsbog over heste- og studehandler. (1bd)
(Ikke set).

250 Aage Brynje, skuespiller, teaterdirektør på Frederiksberg
1) Bevilling af 24.4.1919 for skuespiller Aage Brynje af Frederiksberg under Københavns amt med selskab i tiden fra den 16. maj til den 1. september 1919 -begge dage medregnede - for betaling at give dramatiske forestillinger på sommerteatrene i Ringkøbing og Varde.

251 Herman Brøchman, tømrer i Ribe og hustru Ane Marie Nielsen
1) Separationsbevilling af 22.7.1854 fra Ribe Stiftsamt for Herman Brøchman, tømrer i Ribe og hustru Ane Marie Nielsen. I ægteskabet er børnene:
a Laurids Brøchman, født 29.7.1845
b Søren Christian Brøchman, født 20.6.1848.

252 Hans Pedersen Brøchner (1720-1780), præst i Spentrup og Gassum
1) Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1763 for Hans Brøchner, præst i Spentrup og Gassum efter afdøde hustru Ingeborg Friis.

253 Marie Nielsdatter Brøchner (ca. 1696 -1733), gift første gang med Andreas Nygaard, 2. gang med Mads Galten i Århus
1)) skifte 25.1.1734 på 30. dag efter Marie Nielsdatter Brøchner i Århus.
E: Mads [Pedersen] Galten, købmand [og vinhandler] i Århus.
Første ægteskab med Andreas [Christensen] Nygaard, købmand [og vinhandler] i Århus. B:
1) Christen Andreassen Nygaard 16
2) Niels Brøchner Andreassen Nygaard 14
3) Richard Andreassen Nygaard 6.
FM:
1 farbror Poul Nygaard i København
2 morbror (dvs. mosters mand) Johan [Christensen] Bruun, præst i Kobberup og Feldingbjerg [g.m. Maren Nielsdatter Brøchner].
Afdøde døde 26.12.1733.

254 Christian Brøndsted, præst i Fruering og Vitved, provst i Horsens fra 1786
1) Kollats fra Århus biskop 4.8.1780 at være provst i Hjelmslev herred
2) Brev 7.1.1793 fra H. C. Zartmann i Ørum.

255 Birgitte Jensdatter Brøndum ( -1799), g.m. Frederik Lassen, avlsbruger i Viborg
1) Skifte 3.5.1799 efter Birgitte Jensdatter Brøndum i Viborg, [indført i Viborg skifteprotokol 3.5.1799, fol.108, 110 lbnr.1046].
E: Frederik Lauridsen [Handgaard, værtshusholder].
Af tidligere ægteskab B:
1) Mette Helene Rasmusdatter g.m. Christen Braem i Viborg.
Gave til det lille pigebarn Anne Cathrine Jensdatter Brøndum.

256 Christen Andersen Brøndum i Ålborg
1) Dødsdom 4.5.1688 for Christen Andersen Brøndum for 26.3.1688 med skud og slag at ville dræbe sin hustru Anne Nielsdatter.

257 Søren Pedersen Brøndum (1798-1844), født og udlært i Randers, skomager i Ribe
1) Svendebrev 12.4.1830 for Søren Pedersen Brøndum som skomagersvend udstedt af skomagerlavet i Randers
2) Borgerbrev 18.12.1830 for Søren Pedersen Brøndum, som skomager i Ribe, 32 år, født i Randers.
3) Skudsmål for Søren Pedersen Brøndum, skomager, født 7.1.1792, døbt Randers Sankt Morten, søn af Peder Sørensen, stolemager i Randers og Maren Rasmusdatter, gift med Anne Sofie Dyreby 4.6.1830 i Ribe Catharina
4) Regnskabsbog 1831-1839
5) Dåbsattest for Anne Margrethe, født 16.4.1826 og døbt 29.4.1826, datter af Rasmus Jensen, daglejer i Ribe og Johanne Cathrine Christensdatter
6) Koppeattest 14.5.1833 for Anne Margrethe, datter af afdøde Rasmus Jensen, 7 år gammel

258 Christen Brønnum (1824-1869), lærer i Voer sogn
1) Kaldsbrev 7.12.1853 for Christen Brønnum, tidligere kaldet 19.7.1852 som lærer ved den lille biskole i Agger i Kærby sogn, nu at være lærer i Jerslev Øster skole
2) Kaldsbrev 8.5.1854 for Christen Brønnum, lærer ved biskolen i Agger at være fast skolelærer i Vestergård skoledistrikt i Voer sogn i Dronninglund herred.

259 Severin Pedersen Brønsdorff, ( -1748), kancelliråd, ejer af Randrup i Skibsted sogn
1) Brev 1744 til Severin Pedersen Brønsdorff til Kongstedlund, der ejer kirken i Sønder Kongerslev fra [Andreas Knudsen] Serup, præst i Sønder Kongerslev med anmodning om det offer, der tilkommer ham.

260 Nikoline Marie Braae (1780-1867), død 11.12.1867 som aftægtspige i Lemvig
1) Aftægtskontrakt af 13.8.1848 for Nikoline Marie Braae i Lemvig efter testamente af 15.12.1842, underskrevet A. M. salig Winchel
2) 2 regninger vedrørende hendes begravelse 16.12.1867.

261 Ernst Braat ( -1790), ejer af Kølholtgård i Skibet sogn
1781-1791 Skiftepapirer, breve, regnskaber vedrørende teglværksdrift. (1pk)
[Skifte efter Ernst Braat til Kølholt i Koldinghus amt 27.1.1790, side 103, 317, 337, 349, 351 lbnr.1078].
(Ikke set).

262 Christian Pedersen Buch, kobbersmed i Viborg
1) skifte 30.9.1760 efter Christian Pedersen Buch, kobbersmed i Viborg. 30.9.1760, [indført i Viborg skifteprotokol fol.404B, lbnr.1007]
E: Sofie Nielsdatter Boller. LV: Niels Gjørup i Viborg. B:
1) Gundil Christiansdatter Buch 3.
FM: Troels Lauridsen, hattemager i Viborg.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Pedersen Buch i København.
Registrering 15.2.1760.

263 Jens Jacobsen Buch ( -1688), præst i Skanderup sogn i Ribe amt
1) Testimonium på latin underskrevet Kolding 13.2.1654 af Petrus Joh. Tranius.

264 Mathias Pedersen Buch ( -1647) i Varde
1) Gældsbevis 21.7.1642 til Peder Wydar i Hamborg 22.7.1642,
2) Gældsbevis 22.7.1642 til Henrik von Hemmerdt i Hamborg 21.7.1642

begge fremlagt i dødsboet efter Mathias Buch 19.10.1647.

265 Hans Wandal Buchholtz (1849-1899), landinspektør i Kjellerup i Hørup sogn
1874-1899 Beregninger, udskrifter, kort og regnskaber (4 pk).
(Ikke set).

266 Niels Andreas Buchwaldt (1773-1828), købmand og stempelpapirforhandler i Viborg og hustru Maren Andersdatter Funder (1770-1850)
1814-1838 Bestallinger, privilegier, regnskab, lagerliste og skiftepapirer. (1 pk)
(Ikke set).

267 Jep Buch, Rugstedgård i Ødsted sogn
1) Brev til Jep Buch 7.2.1729 fra Thomas Ebbesen, birkefoged i Kolding birk med ordre til at varsle og stævne forpagteren i Boller præstegård og Søren Hansen i Allerup.

268 Judith Juliane Buch ( -1807) i Viborg
1) Brev 12.9.1764 fra sønnen Jens Trane i Odense, der giver fuldmagt til sin bror Hans Trane ved begravelsen af deres far [Mogens Christian] Trane, [skildrer] i Viborg, [skifte Viborg 12.2.1765, fol.637B lbnr.1075]

269 Niels Jensen Buddum (1814- ), bager i Randers
1) Skudsmål 1.11.1840 for Niels Jensen Buddum, født i Boddum 12.6.1814, søn af Jens Jensen og Maren Nielsdatter
2) Kvittering 20.11.1844 for bager Niels Jensen Buddum, for betaling af et gevær med bajonet, modtaget af Borgervæbningsfonden.

270 Thorvald Emil Budtz (1856-1936), herredsfuldmægtig i Hjørring, byfoged i Odense 1898
1) Breve og embedspapirer vedrørende badehotellet Løkken A/S.

271 Jens Peder Buemann (1792-1868), herredsfuldmægtig, senere kæmner i Skanderborg
1831-1838 Breve. (1 pk).
(Ikke set).

272 Laurids Nielsen Bugge ( -1761), ejer af Ejstrupgård i Hvidbjerg sogn [på Mors]
1761-1762 Skifte med auktionskatalog. (3 bd/pk).
(Ikke set).
[Skifte efter Laurids Nielsen Bugge 4.11.1761 i Dueholm, Ørum og Vestervig amter fol.94 lbnr.369. Enkemand efter Else Valtersdatter Klerke, begravet Hvidbjerg 11.12.1760].

273 Frands Isaksen Buhmann (1775- ), skrædder i Viborg
1) Borgerbrev 7.6.1803 for Frands Isaksen Buhmann som skrædder i Viborg.

274 Terkel Bundesen ( -1862), avlsbruger i Ribe
1) Mange små regnskabslapper 1813-1830.

275 Bertel Bundgaard i Ås i Skjoldborg sogn i Thy
1) Brev 20.8.1787 fra Bertel Bundgaard til etatsråd C. Motzfeldt.

276 Jens Jensen Bundgaard (1828-1893), lærer i Gjern sogn
1862-1893 Dagbøger. (4 bd).
(Ikke set).

277 Tage Bundgaard, socialinspektør i Silkeborg
1) Breve 1928-1966 fra Salomon J. Frifelt i Frifelt pr. Ølgod
2) Breve 1947-1956 til og fra Peter Freuchen.

278 Johan Henrik Ditlev Burmeister (1820-1872), arbejdsmand i Silkeborg og hustru Anne Sofie Johanne Keil
1) Dåbsattest Gudow i Lauenborg 8.5.1820 for Johan Henrik Ditlev Burmeister, født 4.5.1820, søn af daglejer Johan Christoffer Burmeister og Christine Sofie Brock Møller
2) Skudsmål 31.8.1852
3) Rejsepas 2.1.1852 for en rejse fra Rendsborg til Itzeho for at søge arbejde.
4) Vielsesattest 29.12.1844 i Lyngby kirke for Oluf Pedersen i Strandmøllen og Anne Sofie Keil i Virum
5) Koppeattest 1.8.1866 for Johanne Henriette Sofie Burmeister, datter af fabriksarbejder Johan Henrik Ditlev Burmeister i Silkeborg, 7 år gammel
6) Breve 1852-1860 fra far, bror i Gullev, og nevø
7) Lejlighedsdigt

279 Carl Reinholt Busch (1815-1865), kancelliråd, godsforvalter på Årupgård i Tamdrup sogn, senere prokurator i Horsens.
1) Obligationer, gældssager og breve 1852-1865.

280 Frederik Peder Busch (1733-1824), toldforvalter på Sankt Croix, i Kristiansand og i Århus og hustru Margrethe Marie Begtrup ( -1832)
1) Bestalling 5.4.1787 som fuldmægtig ved Det vestindiske Regimentssekretariat
2) Bestalling 9.6.1790 som sorenskriver og skifteforvalter på Sankt John
3) Bestalling 19.7.1798 som toldforvalter i Kristiansand
4) Breve fra Elisabeth til far og mor
5) Diverse 1791-1816
6) Silhuet fundet i fru Busch's bo.

281 Werner Christian Gottlob Busch, proprietær i Åsted sogn
1837-1855 Regnskabsbog. (1 bd).
(Ikke set).

282 Peder Müller Buxlund (1765-1826), over- og underretsprokurator i Viborg
1) Gældsbreve 1804-1810
2) Brev 22.10.1810 fra Niels Christian Qvist.

283 Jørgen Byberg, gårdmand i Obdrup i Lyngby sogn i Randers amt
1) Sager vedrørende lån i Nationalbanken 1816-1819.

284 Jens Wissing Conrad von Bülow (1813-1900), cand pharm, proprietær i Nørup sogn
1) Skøder, panteobligationer, forsikringspapirer 1794-1900
2) Breve
3) Afskrevne sange.

285 Ellen Jensdatter Bødker, enke efter Thomas Nikolaj Ebbesen Gimlinge i Harlev Mølle i Harlev sogn
1) Koncept til ansøgning om tilladelse til at brænde brændevin 20.3.1778 for Ellen Jensdatter Bødker, enke efter Thomas Gimlinge i kobber- og jernfabrikken i Harlev mølle.
[Skifte i Skanderborg Åkær amter 12.12.1777 efter Thomas Nikolaj Gimlinge i Harlev Mølle, fol.542, 658B, lbnr.359]
2) Bevilling til uskiftet bo 19.12.1805 for Ellen Bødker, enke efter Niels Hofmann i Harlev mølle, [begravet Harlev 13.12.1805].
(Se lbnr.600).

286 Niels Christensen Bødker ( -1786), selvejergårdmand i Råsted sogn i Randers amt
1) Skifte Dronningborg amt 7.8.1786 efter Niels Christensen Bødker i Kondrup i Råsted sogn.
E: Maren Andersdatter. B:
3) Mette Marie Nielsdatter 13
4) Maren Nielsdatter 10
5) Anders Nielsen 7.
FM: Christen Andersen.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 1.5.1768]. B:
1) Bodil Marie Nielsdatter 20.
Andet ægteskab med [Mette Andersdatter, skifte 24.4.1771 lbnr.27]. B:
1) Christen Nielsen 17.

287 Niels Lauridsen Bødker ( -1728) og hustru Else Nielsdatter ( -1725) i Viborg.
1) Skifte 29.11.1725 efter Else Nielsdatter i Viborg, [indført i Viborg skifteprotokol fol.616B lbnr.434].
E: Niels Lauridsen Bødker. B:
1) Laurids Nielsen
2) Niels Nielsen, død. 3B:
a Søren Nielsen
b Niels Nielsen
c Niels Nielsen.
FM: stedfar Hans Jørgen Klokker
3) Anne Nielsdatter, død. E: Jens Pedersen, handskemager. 3B:
a Else Marie Jensdatter
b Bodil Sofie Jensdatter
c Peder Jensen
4) Anne Nielsdatter, [skifte Torstedlund gods i Årestrup sogn 17.7.1724.
E: Johan Jochum Lytken, podemester i Sønderup på Torstedlund gods]. 3B:
a Albert Christoffer
b Jochum
c Else Marie
2) Skifte 7.9.1728 efter Niels Lauridsen Bødker i Viborg, [indført i Viborg skifteprotokol fol.688, 691, 705 lbnr.458].
Enkemand efter Else Nielsdatter, [skifte Viborg 29.11.1725 lbnr.434]. B:
1) Laurids Nielsen, bødker i Viborg
2) Niels Nielsen, død. 3B:
a Søren Nielsen
b Niels Nielsen
c Niels Nielsen.
FM: stedfar Hans Jørgen Klokker i Viborg
3) Anne Nielsdatter, død. E: Jens Pedersen, handskemager i Viborg. 2B:
a Else Marie Jensdatter
b Bodil Sofie Jensdatter.
4) Anne Nielsdatter, [skifte Torstedlund gods i Årestrup sogn 17.7.1724]. E: Johan Jochum Lytken, [podemester i Sønderup på Torstedlund gods]. 3B:
a [Albert Christoffer Johansen]
b [Jochum Johansen]
c [Else Marie Johansdatter].
Afdøde døde 6.9.1728.

288 Theodor Erhardt Johannes Bøggild (1827- ), købmand i Ribe
1859-1896 Regnskabsjournal.
(Ikke set).

289 Oluf Severin Bøggild (1757-1825), apoteker i Århus
1) Regnskab 1795
2) Breve fra forskellige 1792-1795.

290 Peder Bøggild
1) Brev uden dato fra Lundsgaard.

291 Peder Thyrresen Bøggild (1709-1791), kommerceråd i Århus
1) Aktie udstedt 1.3.1783 i Århus vestindisk Handels Selskab.

292 Peder Herschend Bøgh (1799-1865), præst i Sønderho 1831-1838 og i Skørping fra 1838
1) Gavebrev 28.2.1829 fra Johannes Weibel, præst i Nykøbing og Rørvig, der skænker dennes bøger til Peder Herschend Bøgh
2) Brev af 31.3.1843 fra Den kongelige Kommission for Oldsagernes Opbevaring med tak for det tilsendte tøj og sko, som Peder Herschend Bøgh havde fundet i en mose.

293 Jens Bøgsted, snedker i Ålborg
1) Kvittering 26.1.1818 for betaling af gæld til prokurator H. C. Ravnkilde efter udskrift af Ålborg forligelsesprotokol
2) Udskrift af Ålborg fogedprotokol 17.2.1818, at Jens Bøgsted bør betale Frederik Christian Haslund for brædder og for et bord.

294 Søren Jensen Bøsmager, discipel i Viborg latinskole
1) Testimonium på latin 6.10.1706 for Søren Jensen Bøsmager, underskrevet af C. K. Krebs, kollega i 5. klasse i Viborg latinskole.

295 Peder Johan Bøtcher ( -1836), ejer af Rosborggård i Mønsted sogn, senere toldinspektør i Viborg
1) Brev vedrørende obligation udstedt Viborg 21.5.1790.

296 Peder Sørensen Baade (1858- ), smed i Hørby sogn, Ålborg amt
1) Bevilling af 10.2.1905 at føre navnet Baade for
a Peder Sørensen, født 22.7.1858 i Torsted mølle i Durup sogn, smed i Hørby i Hindsted herred, nu Peder Sørensen Baade
b Christiane Sørensen, født i Hørby 27.2.1864, nu Christiane Sørensen Baade
c Anne Kirstine Sørensen, født i Hørby 18.1.1869, nu Anne Kirstine Sørensen Baade.

297 Gravers Nielsen Baadsgaard (1753-1822), tugthusinspektør og stiftsrevisor i Viborg og hustru Mette Marie Hensemann
1800-1832 Embedspapirer, inventarliste for tugthuset, regnskaber, bevilling m.m. (1 pk).
(Ikke set).

298 Peder Jensen Baadsgaard ( -1763), discipel i Ålborg latinskole
1) Skifte 28.1.1763 efter Peder Jensen Baadsgaard, discipel i Ålborg latinskole mesterlektie. [Indført i Ålborg by provsti gejstlig skifteprotokol fol.286 lbnr.30]
A:
1) mor Birgitte Pedersdatter.
Mors første ægteskab med Jens Baadsgaard, forpagter på Sønder Elkær. B:
2) søster Birgitte Baadsgaard 16
3) bror Peder Møller Baadsgaard 15
4) søster Sofie Kirstine Baadsgaard 13
5) søster Kirsten Baadsgaard 12.
Mors andet ægteskab med Otto Nielsen Lund, selvejer i Tømmerby i Tolstrup sogn. B:
6) halvbror Niels Jansen Lund
7) halvsøster Karen Lund, døbt Tolstrup 5.6.1763.
Afdøde døde 28.1.1763.    [Til oversigten]