Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

M    [Til oversigten]  1345    Kirsten Madsdatter (1801-1832), gift med gårdmand Jens Nielsen i Fruerlund i Als sogn i Ålborg amt
1) Skifte 19.5.1832 i Hellum-Hindsted herred efter Kirsten Madsdatter i Fruerlund.
E: Jens Nielsen. B:
1) Niels Christian Jensen 2.
FM: bedstefar Mads Lausten i Buddum [i Als sogn].

1346    Mette Kirstine Madsdatter gift med Jørgen Jensen, smed i Hatting sogn
1) Attest 19.5.1783 at Kirsten Madsdatter, der er født i Nørre Aldum og søster til Jørgen Winther, som endnu bor i Nørre Aldum, har været gift med Jørgen Jensen, smed i Hatting sogn og by, er død og blev jordet 17.6.1774 og efterlod 4B:
a Jens Jørgensen, døbt midfaste søndag 1764
b Karen Jørgensdatter, døbt fastelavns søndag 1766
c Birthe Jørgensdatter, døbt 3. søndag i advent 1769
d Mads Jørgensen, døbt 12.4.1773.


1347    Anders Madsen, skipper og borger i Nyborg på Fyn
1) Attest 8.6.1803, at Anders Madsen, skipper og borger i Nyborg, hverken er gift eller forlovet, bevidnes af 2 mænd og af kapellanen i Nyborg.

1348    Anne Kirstine Madsen ( -1904), frøken i Horsens
1) Opgørelse i dødsboet efter jomfru Anne Kirstine Madsen i Horsens, der døde 15.4.1904.

1349    Carl Madsen, sergent i Dyrby i Gassum sogn
1) Brev 13.2.1753 fra Anders Brask i Kjellerup som rodemester for 5. rode ved en berammet ulvejagt den 21.2.1753, til Carl Madsen i Dyrby om at mødes med ham 19.2.1753 og meddele hvor mange mand af Dyrby, der kan deltage i ulvejagten.


1350    Christen Madsen, tjenestekarl i Helstrup sogn
1) Skudsmål 1818-1831.

1351    Hans Madsen, forhenværende toldforpagter i Ålborg
1) Dom 20.11.1674 med frikendelse for Hans Madsen, forrige toldforpagter i Ålborg, der var anklaget for at have slået 5 ruder i stykker i køkkenvinduet hos rådmand Harding Pedersen.

1352    Henning Madsen, krigssekretær 1821-1864, stillingskommissionær i Århus fra 1865
1865-1867 Brevkopibog og journal. (4 bd).
(Ikke set).

1353    Jens Madsen i Kolding
1) Brev 14.5.1832 til Jens Madsen i Kolding fra Mikkel Nielsen Alrum i København vedrørende et lån.

1354    Jens Madsen (1795-1834), prokurator i Kolding 1816, prokurator i Ribe fra 1829
1807-1834 Prokuratorsager, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1355    Jens Madsen (1855-1934), gårdejer i Mølgård i Kvols sogn
1866-1917 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

1356    Lars Madsen på Rugballe mark i Jelling sogn
1) Mikkel Andersen opsiger det lån 9.12.1796, som Laurids Madsen på Rugballe mark er ham skyldig efter oprettet købekontrakt af 11.5.1796.

1357    Ludvig Martin Madsen (1844-1889), kæmner i Horsens
1900-1901 Skiftepapirer (1 pk).
(Ikke set).

1358    Niels Andreas Madsen, bolsmand på Viborg Nørremark i Viborg og hustru Marie Hansen ( -1957)
1950-1970 Breve, ejendomspapirer, fotografier, pensions- og forsikringspapirer, skattesager og skifte. (2 pk).
(Ikke set).

1359    Niels Christensen Madsen ( -1817), skomagersvend i Ålborg, senere skomager i Thisted og hustru Karen Jensdatter Harrild, død 18.12.1819
1) Svendebrev 19.9.1813 som skomagersvend for Niels Christensen Madsen i Ålborg
2) Brev 10.1.1818 til enkefru Madsen i Thisted fra søster Marie Heiberg i Ålborg
3) Brev 5.5.1818 til enkefru Madsen i Thisted fra søster M. Heiberg i Ålborg.

1360    Peder Hansen Madsen ( -1886), væver i Ørum sogn i Vejle amt og hans fraskilte hustru Anne Marie Hansdatter ( -1882)
1) Attest 21.6.1893 at Peder Hansen Madsen er død i Ørum 28.3.1886 og begravet 2.4.1886
og hans fraskilte hustru Anne Marie Hansdatter er død i Ørum 26.5.1882 og begravet 30.5.1882.

1361    Peder Madsen (1789-1854), gårdmand i Vemmelund i Give sogn
1850 Ejendomspapirer. (1 pk).
(Ikke set).

1362    Anne Magnusdatter, enke efter justitsvagtmester Alhede
1) Brev 1.12.1851 med til sagn om pension fra Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og invalideforsørgelse til justitsvagtmester Alhedes enke Anne Magnusdatter for året 1852 til udbetaling på Holstebro amtstue.

1363    Nikolaj Peder Malm, skrædder i Århus og hustru Cathrine Frederikke Scherlin
1) Testamente 9.1.1803 for Nikolaj Peder Malm, skrædder i Århus og hustru Cathrine Frederikke Scherlin.

1364    Poul Maltesen ( -1810), urmager i Viborg og hustru Marianne Vinding ( -1810)
1) Testamente 31.5.1804 for Poul Maltesen, urmager i Viborg og hustru Marianne Vinding
2) Obligation Viborg 29.6.1805.

1365    Frederik Mammen (1743-1786), handskemager i Viborg
1) Skifte 4.6.1786 Frederik Jensen Mammen, handskemager i Viborg.
E: Maren Andersdatter Loldrup. LV: Jens Knap, skomager i Viborg. A:
1) mor Mette Pedersdatter Bøggild i Viborg, [enke efter Jens Christensen Mammen, handskemager i Viborg, skifte 17.5.1773 lbnr.1231]
2) søster Maren Jensdatter g.m. Mikkel Nielsen, spækhøker i København
3) søster Dorthe Jensdatter g.m. kongens husgerådkarl på Christiansborg slot i København.
FM: Peder Fogh g.m. afdødes søsterdatter Mette Henriksdatter.
(Skiftet indført Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.475B lbnr.1470).

1366    Oluf Mandix, skomagerlærling i Kolding
1) Lærekontrakt 24.6.1832 for Oluf Mandix af Vejle at stå 5 år i lære hos Andreas Andreassen, skomager i Kolding.

1367    Margrethe Markusdatter, enke efter skovfoged Jens Nielsen i Gammel Dyrehavehus i Hammel sogn på grevskabet Frijsenborg
1) Tingsvidne 29.11.1785 på Frijsenborg grevskabs birketing om et gavebevis af 4.10.1785 fra frue grevinde Wedel-Friis, der giver Margrethe Markusdatter, enke efter skovfoged Jens Nielsen, frit ophold i skovfogedboligen Dyrehavehus og fripas for hendes søn.

1368    Christen Markussen, værtshusholder i Tistrup sogn
1) Kongelig bevilling af 21.4.1849 for Christen Markussen på værtshushold i Tistrup by og sogn i Ribe amt.

1369    Poul Markussen (1763-1835), generalkrigskommissær, ejede og udstykkede talrige godser, boede bl.a. på Høgholm i Tirstrup sogn, postmester i Vejle 1831
1) Kopibog 19.3.1825 for skifteforvalteren i generalkrigskommissær Poul Markussens opbudsbo, der blev registreret 17.6.1752.

1370    Hans Mariager ( -1752), skomager i Viborg
1) Skifte 14.6.1754 efter Hans Mariager i Viborg.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Arildsen. B:
1) Johannes Hansen 4.
Registrering 17.6.1752.
(Skiftet er indført Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.762B lbnr.909).

1371    Martin Ingversen Markussen (1848-1892), fuldmægtig ved Fjends-Nørlyng herreder og Viborg Stiftsamt, mægler 1880 og vejer, måler og vrager i Viborg fra 1889
1866-1894 Forsikringer, gældsbreve, beskikkelser breve og skiftepapirer. (1pk).
(Ikke set).

1372    Johan Frederik Mathiassen ( -1791), til Kettrupgård i Ingstrup sogn og til Bjørnkær i Biersted sogn
1) Retsakter 1787-1793
2) Skifte 23.5.1791 efter Johan Frederik Mathiassen til Bjørnkær [i Biersted sogn].
Enkemand efter [Ingeborg Christensdatter Lund, skifte10.5.1779 lbnr.613]. B:
1) Sofie Cathrine Mathiassen, der ægter Mathias Yde
2) Johanne Kirstine Mathiassen, der ægter Søren [Jensen] Balling, præst i Bjergby og Mygdal
3) Anne Dorthe Mathiassen
4) Frederikke Louise Mathiassen.
FM: morbror Jens Lund i Hjørring.
(Skiftet indført i Ålborghus amt skifteprotokol 1790-1793 fol.40B, 46B, 57B, 60B, 117 og skifteslutning i protokol 10 fol.79).

1373    E. Mathiassen i Hjerting i Guldager sogn
1) Brev 11.10.1834 til E. Mathiassen i Hjerting fra Christen Sørensen i Nymølle i Lem med kvittering for et parti klude.

1374    Frederik J. Matzen, vicekonsul, strandingskommissær og agent i Thisted
1824-1827 Breve. (1 pk).
(Ikke set).

1375    Hans Henrik [Andreassen] Matzen (1787-1854), præst i Sneum 1830-1836 og i Sønder Hygum sogn 1836-1854
1831-1854 Kopi- og regnskabsbog. (1 bd).
(Ikke set).

1376    Jens Matzen
1) Ansøgning på tysk uden år til amtet fra Jens Matzen om tilladelse til at anlæggelse af et schæferi, (muligvis i Brørup Kærsbøl).


1377    Christen Nielsen Mehl (1733- ), væver i Viborg
1) Attest for Christen Nielsen, der er ansat som væver i Viborg manufaktur, og er født15.5.1733, døbt Finderup kirke 17.5.1733, søn af Niels Christensen og Mette Christensdatter i Finderup.

1378    Johannes Mehl /1773-1838), præst i Lem og Vejby
1797-1835 Embedspapirer, kommunale sager, obligationer og gældsbreve, pensionspapirer, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1379    Villads Mehl (1759-1817), fuldmægtig ved Ringkøbing amtstue, postmester i Holstebro fra 1810, og anden hustru Sindel Abelone Mehl, født Kannevurst ( -1850). (1 pk).
(Ikke set).

1380    Edvard Ludvig Mehrwald (1780-1869), skrædder i Ribe
1806-1830 Familieoptegnelser, gældsbreve, regnskaber og inventarfortegnelser, regninger og kvitteringer, digte, recepter, opskrifter, om pleje af kanariefugle. (1 pk).
(Ikke set).

1381    Andreas Evald Meinert (20.8.1742-16.5.1809), og hustru Maren Kirstine Noe (2.3.1755-29.8.1842
1) Digt af M. K. Meinert, der blev kaldt Lille Stine
2) Digt ved sekretær Andreas Ewald Meinert, renteskriver i Det vestindiske Guineiske kontor og Maren Kirstine Noes bryllup 6.5.1774 fra en oprigtig ven

3) To silhuetter af Maren Kirstine Noe gift Meinert, født 2.3.1755, grandmama

i 2 små foldede papirer


1382    Christine Lorentze Meinert (1779-1834) gift med Johannes Fenger
1) Dag-og regnskabsbøger 1798-1834.
I bogen for 1807 er 15. april indført fødsel af datteren Molly Elise senere gift med Andreas Evald Meinert Tang.

I pakken er indlagt små vers med mere


1383    Nikolaj Jonathan Meinert (1791-1877), grosserer og politiker i København, gift 1819 med Mette Christine Tang (1799-1887), datter af Niels Kjær Tang til Nørre Vosborg i Ulfborg sogn
1) Breve 29.1.1828 og 20.6.1828 fra søster på Nørre Vosborg underskrevet Marie Cathrine Kofoed, født Meinert, [enke efter Conrad Daniel Kofoed, biskop i Ribe, død 30.7.1831. Hendes første ægteskab med Niels Kjær Tang til Nørre Vosborg].

1384    Marie Cathrine Meinert (1776-1885), første ægteskab med Niels Kjær Tang (1767-1814) til Nørre Vosborg i Ulfborg sogn, andet ægteskab med Conrad Daniel Kofoed (1763-1831), biskop over Ribe stift
1794-1855 Dagbøger, regnskaber og breve. (6 pk).
(Ikke set).

1385    Andreas Meinhardt ( -1860), sadelmager i Vejle
1) Borgerskab 29.12.1843 for Andreas Meinhardt som sadelmager i Vejle,
vedlagt godkendelse af svendestykke 22.6.1843.

1386    Meisner, enke i Randers
Brev 21.4.1864 til enkemadam Meisner i Randers fra fuldmægtigen på Galten med flere herreders kontor vedrørende gæld til gårdmand Laurids Munks kone i Østrup.

1387    Wulf Meyer, købmand i Kolding
1) Borgerskab 3.4.1807 for Wulf Meyer af den jødiske nation, født i Fredericia, som købmand på inden- og udenlandsk handel i Kolding.

1388    Jens Mejs ( -1807), parykmager i Kolding
1) Ekstrakt af samfrændeskifte 17.6.1807 efter Jens Mejs, parykmager i Kolding.
E: Ulrike Johanne Cecilie Bruun. B:
1) Sara Cathrine Mayer 15
2) Anne Severine Meyer 6.
FM: J. Hjelm, bager.

1389    Carl Frederik Christian Melchior (1805-1878), overlærer i Mariager
1824-1875 Breve, attester, eksamensbeviser, anbefalinger og kvitteringer (1 pk).
(Ikke set).

1390    Hans [Lange] Tollesen Meldal (1730-1792), kapellan i Nykøbing Mors og hustru Johanne Marie Rodschou ( -1807)
1) Ægtepagt Ålborg 11.5.1785 for Hans Meldal residerende kapellan i Nykøbing Mors og Johanne Marie Rodschou, enke efter Peder Biering til Tidemandsholm [i Tårs sogn i Hjørring amt, skifte Ålborghus amt 3.2.1784 lbnr.732], nu boende i Ålborg med lauværge rådmand Kjær i Ålborg.
Arv til hendes datter af første ægteskab Gertrud Biering.

1391    Frands Carl Mencken, søn af Alert Mencken, rådmand i Viborg
1) Brev 22.9.1729 angående Frands Carl Menckens arv efter far Alert Mencken, og efter mor efter skifte Viborg 26.5.1721 lbnr.358 ved formynder Cort Møller.

1392    Christoffer Meugberg, organist i Thisted
1) Skøde 14.4.1751 på en ager på Thisted mark
2) Skøde 8.4.1756 på et stykke jord på Kærager
3) Skøde 21.5.1757 på et hus i Thisted
4) Skøde 10.4.1760 på et stykke markjord
5) Skøde 26.4.1764 på et engskifte
6) Skøde 22.4.1766 på et stykke sædejord.

1393    Birgitte Cathrine Meulengracht i Vejle, enke efter Karmark, borgmester i Randers
1) Gældsbrev 28.4.1731 fra Birgitte Cathrine von Meulengracht, enke efter [Jens Pedersen] Karmark, borgmester i Randers, [begravet Randers Sankt Morten 17.4.1722], for en muret begravelse i Vejle kirke til hendes afdøde datter Cathrine Margrethe Karmark med reserveret plads til hende selv.

1394    Henrik Christoffer Meyer, herskabstjener og kongelig jagtbetjent i Jordrup sogn
1) Vidnesbyrd på tysk 25.8.1716 for Henrik Christoffer Meyer i Altenbruch
2) Anbefaling 2.4.1732 for Henrik Christoffer Meyer, der har tjent i 10 år som skriverkarl og tjener på Sohngårdsholm
3) Rejsepas 20.8.1732 for Henrik Christoffer Meyer, der efter sin kones død vil søge lykken andre steder
4) Anbefaling 16.12.1717 for Henrik Christoffer Meyer, der har været lakaj for nu afdøde Frederik Gjedde, stiftsbefalingsmand over Fyns stift
5) Anbefaling på tysk 30.6.1715 for Henrik Christoffer Meyer

6) Anbefaling på tysk 8.11.1718 for Henrik Christoffer Meyer

7) Rejsepas 8.11.1718 for Henrik Christoffer Meyer for en rejse fra København til Land Hadeln og tilbage igen
8) Sager vedrørende fast ejendom
9) Breve til ham 1748-1780
10) Dokumenter udtagne af skifte 1784 i Koldinghus amt efter hans afdøde hustru [Karen Nielsdatter].
(Se skifte efter Henrik Christoffer Meyer i Koldinghus amt 15.5.1786 lbnr.981).

1395    Anne Mikkelsdatter gift med Niels Thomsen i Ålborg
1) Fortegnelse 3.7.1680 over det gods hun har indført i boet.
1396    Birgitte Mikkelsdatter ( -1751) i Viborg
1) Skifte 3.71751 efter Birgitte Mikkelsdatter i Viborg.
Arvinger angives ikke.
Registrering 3.2.1751.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.567 lbnr.844).

1397    Jens Mikkelsen ( -1768) i Tåstrup i Feldballe sogn
1) Skifte på Ryomgård 25.2.1768 efter Jens Mikkelsen i Tåstrup.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Palle Rasmussen. B:
1) Karen Jensdatter 8
2) Mikkel Jensen 6
3) Maren Jensdatter 2.
FM: farbror Joen Mikkelsen i Tåstrup.
Enken ægter Søren Jensen, ladefoged på Møllerup [i Feldballe sogn].

1398    Laurids Mikkelsen (1800-1845), møller i Nørremølle i Viborg
1) Kongelig bevilling 26.8.1843 for Laurids Mikkelsen i Nørremølle i Viborg at anlægge et grubbeværk i møllen.

1399    Mads Nielsen, avlsbruger i Kolding
1828-1852, Obligationer, lejekontrakter og en anbefaling.
(Ikke set endnu).

1400    Niels Mikkelsen (1754- ), gårdejer i Stenild sogn og hustru Anne Kirstine Christensdatter samt deres søn Christen Nielsen (1808- )
1) Attest 17.10.1828 fra præsten i Stenild, at Niels Mikkelsen, der er født i Stenild 1754, driver en gård i Stenild sogn og by efter tinglæst skøde 13.6.1793. Hans B:
a Mikkel, døbt Stenild 19.4.1795 og er nu gårdmand i Røjdrup
b Christen, døbt Stenild 15.3.1808
2) Attest 1.10.1838 fra præsten i Stenild at Anne Kirstine Christensdatter i Stenild, enke efter Niels Mikkelsen. ejer sin gård på Stenild mark efter skøde tinglæst 22.6.1838. Hendes B:
a Mikkel, født 1795, men kirkebogen er brændt, så dåbsdatoen haves ikke
b Christen, født 13.3.1808.
Enken har en plejesøn Niels, født 31.7.1818, søn af Søren Sørensen og Cathrine Nielsdatter, der driver hendes gård.
3) Aftægtskontrakt 1.12.1837 for Anne Kirstine Christensdatter, enke efter Niels Mikkelsen hos sin søn Christen Nielsen i Stenild, der udbetaler arv til sine søskende:
a Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Søren Bundgaard i Stenild
b Kirsten Nielsdatter g.m. Oluf Johansen i Stenild
4) Skøde 13.6.1793 fra Peder Quistgaard til Volstrup [i Rørbæk sogn] til Niels Mikkelsen i Stenild.
5) Købekontrakt, hvor Laurids Sørensen Basse sælger en gård i Stenild til Niels Mikkelsen
6) Gældsbrev 24.9.1841 til nationalbanken på en sjettedel af hæftelsen i Niels Mikkelsens gård i Stenild
7) Lejekontrakt 3.8.1799, hvor Niels Mikkelsen i Stenild udlejer et hus, der tidligere var ejet af Laurids Sørensen Basse, til sine svigerforældre Christen Lauridsen og hustru.

1401    Anne Mikkelsdatter ( -1774), enke efter Peder Christensen, bødker i Viborg
1) Skifte 18.1.1774 efter Anne Mikkelsdatter i Viborg.
Enke efter Peder [Christensen] Bødker, [skifte Viborg 1.6.1767 lbnr.1133]. B:
1) Christen Pedersen Bødker 50, i Viborg
2) Hans Pedersen Bødker 32, i Viborg
3) Maren Pedersdatter g.m. Andreas [Christensen] Verner i Viborg
4) Abelone Pedersdatter g.m. Peder [Pedersen] Birk, degn i Sønder Felding
5) Mette Pedersdatter g.m. Mads Christensen, handskemagersvend i Viborg
6) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Thøger Ostenfeld, væver, begge døde. B:
a Anne Cathrine Thøgersdatter
b Anne Thøgersdatter
c Lene Thøgersdatter
d Christen Thøgersen
FM: Niels Nielsen Tostrup i Viborg.
(Skiftet indført Viborg byfoged skifteprotokol 1766-1781 fol.476 lbnr.1244).

1402    Anne Mikkelsdatter ( -1721), enke efter godsejer Daniel Fischer til Silkeborg
Skifte 16.6.1721 efter Anne Mikkelsdatter på Mattrup i Tyrsting sogn.
Enke efter Daniel Fischer, [skifte 12.5.1708 i Personlige personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 489].
Første ægteskab med Thyge Jespersen til Skårupgård, der døde 1706. B:
1) Jesper Thygesen 26, studiosus
2) Mikkel Thygesen, præst i Frederikshald i Norge
3) Niels Thygesen 21
4) Immanuel Thygesen 18
5) Anne Kirstine Thygesdatter 28
6) Karen Thygesdatter 27
7) Kirstine Margrethe Thygesdatter 24
8) Anne Thygesdatter 22.
FM: svoger Rasmus Randlev til Skæring Munkegård.
(Skiftet indført Skanderborg og Åkær amter skifteprotokol 16.6.1721).

1403    Inger Marie Mikkelsdatter ( -1860) gift med husmand Peder Lausen i Boldrup i Stenild sogn
1) Skifte Hobro byfoged 30.7.1860 efter Inger Marie Mikkelsdatter i Boldrup i Stenild sogn.
E: Peder Lauridsen. B:
a Mette Pedersdatter 1½.
FM: Christen Christensen i Døstrup.

1404    Jens Mikkelsen, (Janus Michaelin). måske den Janus Michaelin Marinus, der blev dimitteret fra Frederiksborg latinskole og blev immatrikuleret 4.5.1660
1) Dimissionsattest 16.5.1660 for Janus Michaelin udstedt af rektor ved Frederiksborg latinskole


1405    Mikkel Mikkelsen ( -1716). i Stae i Vester Hassing sogn
1)) Skifte Ålborghus med flere amter 8.6.1716 efter Mikkel Mikkelsen i Stae i Vester Hassing sogn, der døde 1.5.1716.
A:
1) søster Maren Mikkelsdatter i Hvorup Torp, død. 3B:
a Maren Henriksdatter g.m. Jens Madsen i Hvorup
b Maren Cathrine Henriksdatter g.m. Søren Pedersen i Hvorup Torp
c Anne Henriksdatter i Hvorup Torp.

1406    Salomon Nathan Minden ( -1841), slagter i Fredericia
1) Aftægtskontrakt 8.12.1836, hvorefter Salomon Nathan Minden og hustru Emilie Unna får aftægt hos deres søn Nathan Salomon Minden. Arv efter Emilie Unnas bror Wulf Filip Unna, handelskontorist i København
2) Attest fra Fredericia byskriver 18.8.1842, at nu afdøde slagter Salomon Nathan Minden overdrog sit bo til sin søn Nathan Salomon Minden ved skøde 12.12.1836.


1407    Peder Moesgaard ( -1757), skrædder i Viborg
1)) Skifte 26.11.1756 efter Peder [Jensen] Moesgaard, skrædder i Viborg.
E: Kirsten Thomasdatter Hyld. LV: far Thomas Christian Hyld, skoleholder i Hverrestrup [i Simested sogn]. B:
3) Marie Kirstine Pedersdatter 9 mdr.
Første ægteskab med Johanne Marie Johanne Marie [Simonsdatter, skifte 17.12.1751 lbnr.851]. B:
1) Anne Christence Pedersdatter 8
2) Janus Pedersen 5.
Afdøde døde 31.1.1756.
(Skiftet indført Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.206 lbnr.957).

1408    Hans Mogensen (1738-1827), skrædder i Ribe
1) Svendebrev på tysk Tønder 28.12.1763 for Hans Mogensen som skræddersvend, der havde stået i lære hos Christen Matzen, skrædder i Tønder

2) Bevilling 1.3.1800 for Hans Mogensens 2 døtre i Ribe Gertrud og Anne, uden hindring fra skrædderlauget, at ernære sig ved al slags skræddersyning.

1409    Niels Christian Mogensen (1818- ), skrædderlærling i Randers
1) Lærekontrakt 6.7.1835 for Niels Christian Mogensen hos Peder Mogensen, skrædder i Randers
2) Vidnesbyrd 3.11.1833 fra Peder Meldal, præst i Vium og Lysgård, at Niels Christian Mogensen er født 16.4.1818, søn af Mogens Jensen og Else Marie Pedersdatter i Over Hvam i Vium sogn.

1410    N. P. Mogensen, tømrermester og savværksejer i Horsens
1906-1923 Retsakter i gældssag. (1 pk).
(Ikke set).

1411    Jens Laasby Moldrup (1697-1771) til Vestervig Kloster i Vestervig sogn
1751-1765 Obligationer og breve i gældssag.
(Ikke set).

1412    Peder Moldrup ( -1787), til Vestervig Kloster i Vestervig sogn
1) Kopi af kongelig bevilling 6.2.1770 på forstrandsrettigheder ved Vestervig Kloster og Ørum gods for Peder de Moldrup til Vestervig Kloster og Ørum hans livstid.

1413    Laurids Lauridsen Monn, gårdmand i Sennels sogn og hustru Kirstine Marie Madsdatter
1) Kongebrev 23.4.1855 for Laurids Lauridsen Monn eller Gravesen i Sennels og Kirstine Marie Madsdatter i Hundalsbakke.

1414    Antoinette Cathrine Monrad (1792-1873), datter af M. N. Monrad til Skerrildgård i Nebsager sogn
1) Breve til jomfru Monrad
2) Opgørelser, regninger og kvitteringer
3) Lejlighedsdigt
4) Familieoptegnelser:
a Peder Bøg, født 1758
b Abelone Marie 6.3.1760
c Hans Christian 2.2.1762
d Poul 1.12.1766
e Niels 11.4.1769
f Anne Marie Monrad 21.4.1777
g Ditlev 15.12.1779
h Christiane Birgitte 21.5.1783
i Anne M. Hyllerup født 3.5.1765
j M. Monrad født 15.1.1746
k Antoinette Cathrine født 11.10.1792
l Johannes H. Monrad født 11.7.1794
m Niels Jeremin Monrad født 3.1.1798, død 12.11.1799
n Niels Jeremin Monrad født 10.3.1801
o Anne Mathia Monrad født 2.2.1803
p Ditlev Monrad født 26.11.1807

5) Breve vedrørende familiegravsted med vedlagt tegning af gravstedet med de enkelte familiemedlemmers graves placering.

1415    Martin Anton Monrad (1819-1893), borgmester og byfoged i Kolding, herredsfoged i Vejle 1856-1861
1) Akter fra kommissionsdomstol vedrørende sag om bedrageri mod Det militære Varedepot i København 1858-1876.

1416    M. A. Monrad, herredsfoged, bosat i Vejle
1) Regninger 1880

En tilfældig regning


1416B    Stefan Mordhorst, direktør for bryggeriet Odin A/S i Viborg
1) Tre annullerede Odinaktier af 29.12.1930, 16.1.1950 og 27.12.1951 med kuponer.


1417    Cecilie Marie Mortensdatter (1799- ), tjenestepige, født i Fovsing sogn
1) Skudsmål 1824
2) Erklæring 1859.

1418    Karen Mortensdatter ( -1756), gift med murer Ernst Samuel Fritscher (1727- ) i Viborg
1)) Skifte 25.11.1756 efter Karen Mortensdatter i Viborg.
E: Ernst Samuel Fritscher, murer. A:
1) søster Bodil Mortensdatter g.m. Laurids Christensen i Salling på Eskær gods
2) søster Maren Mortensdatter g.m. Anders Christensen i Salling på Eskær gods
3) bror Niels Mortensen i Salling på Eskær gods.
Afdøde døde 27.8.1756.
(Skiftet indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.187B lbnr.943).

1419    Hans Mortensen, tømrer
1) Forhør 1729 på Skanderborg Slot over Hans Mortensen, tømrer.

1420    Peder Mortensen til Ulstrup i Hundborg sogn
1) Uddrag af testamente 19.4.1783 for Peder Mortensen til Ulstrup, der omhandler den gave Helvig Christensdatter er tillagt for sin lange og tro tjeneste.

1421    Niels Christian Morville (1785-1856), amtsforvalter i Viborg
1828-1856 Embedspapirer, gældsbreve, regnskaber og breve (1 pk).
(Ikke set).

1422    Peder Pedersen Mostgaard, smed i Århus
1) Borgerbrev 13.3.1797 for Peder Pedersen Mostgaard, født i Almind sogn i Lysgård herred, 31 år gammel, som smed i Århus.

1423    Christen Nielsen Moth, husmand i Asferg sogn og hustru Maren Jensdatter
1) Testamente 1786 for Christen Nielsen Moth og hustru Maren Jensdatter i Asferg sogn.

1424    Adolf Mourier-Petersen (1872-1950) til Rugård i Rosmus sogn
1874-1949 Breve, personlige papirer, regnskaber. (3 bd/pk).
(Ikke set).

1425    Alvilda Mourier-Petersen, født Dall (1832-1911), gift med Peter Poul Christian Ferdinand Mourier-Petersen til Rugård i Rosmus sogn
1802-1911 Breve og ældre familiepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

1426    Peter Poul Christian Ferdinand Mourier-Petersen (1825-1898) til Rugård i Rosmus sogn, rigsdagsmand, og sønnen Adolph Mourier-Petersen
1802-1849 Regnskaber vedrørende flere godser, personlige papirer, breve, erindringer, studenterlærebøger vedrørende Hedeselskabet og lejlighedssange. (22 bd/pk).
(Ikke set).

1427    Jens Mouridsen i Mejrup sogn
1) Hjemsendelsespas 31.12.1876 for Jens Mouridsen, der gør tjeneste som hestepasser ved ingeniørkorpsets stab og hjemsendes til lægdet
2) Forstærkningspas 1.1.1883 for Jens Mouridsen Mejrup, der overfører til Forstærkningen
3) Afskedspas 1.1.1889 for Jens Mouridsen, der udslettes af rullen.

1428    Mette Marie Muderspach, født von Bachmann ( -1831), priorinde for Estvadgård Klosterstiftelse i Estvad sogn, der døde i Vejle
1832 Skiftedokumenter. (2 pk).
(Ikke set).

1429    Carl Christian Mulvad (1871-1945), student, senere tandlæge
1887 Lommebog med latinske stile og opgaver.

1430    Christoffer Munch (1840-1914), lærer i Sinding sogn
1) Bog uden år med skriveøvelser, senere brugt til penneprøver


1431    Lars Møller Lund Munck, adjunkt, senere lektor i Viborg og hustru Christine Gyldenløve, overlærer (1897- )
1916-1932 Breve. (1 pk).
(Ikke set).

1432    Jens Christensen Munksgaard, gårdejer i Bjerregård i Rom sogn
1) Aftægtskontrakt 26.6.1858 for Ellen Margrethe Nielsen hos sin søn Jens Christensen Munksgaard på Lemvig Mark
2) Brev 19.2.1856 fra By- og herredskontoret i Lemvig at Christen Hansens enke Ellen Margrethe Nielsdatter er bevilget at sidde i uskiftet bo
3) Skøde Lemvig 26.6.1858 til Jens Christensen Munksgaard på Bjerregård Mark fra Poul Martinus Fiskbæk i Lemvig efter adkomst 26.1.1857, læst 3 februar fra Søren Peder Lauridsen
4) To pantebreve af 26.1.1857 og 26.6.1858.

1433    Carl Georg Frederik Mylius (1756-1821), løjtnant, oberstløjtnant 1816, i Viborg og hustru Lucie Emerentze Lafrenz
1) Dåbsattest for Carl Christoffer Mylius født 6.7.1792, søn af kaptajn Carl Frederik von Mylius i Rendsborg
2) Bestalling Frederiksberg 2.11.1798 for Carl Frederik von Mylius at være kaptajn af infanteriet med flere senere bestallinger som major og som oberstløjtnant
3) Bevilling for stabskaptajn Carl Frederik von Mylius at sidde i uskiftet bo efter sin afdøde hustru Margrethe Stubbe med sine 4 umyndige børn
4) Bevilling for major Carl Frederik von Mylius at træde i ægteskab med Lucie Emerentze Haltermann, enke efter Johan Christian Haltermann
5) Bevis 28.10.1808 for indskud i Enkekassen fra major Carl Frederik von Mylius for sin tilkommende frue Lucie Emerentze Haltermann
6) Fripas 12.4.1816 for oberstløjtnant von Mylius, født i Danmark til fri rejse fra Lewarde over Bremen og Hamborg til Danmark
7) Kvitteringer for udgifter til 2. jyske infanteriregiment 2. kompagni
8) Sager vedrørende Carl Mylius militære tjeneste og hans løn som officer
9) Kontrabøger og lejekontrakter
10) Breve til Carl Mylius
11) Opskrifter
12) Vers
13) Optegnelser vedrørende hans børn:
Carl Christoffer Mylius født 2.11.1756 blev gift i Rendsborg 14.3.1793 med Anne Margrethe Stubbe, der døde 6.11.1799. Børn:
a Carl Christoffer født 6.7.1792
b Adamine Charlotte født 16.5.1794, død 1.8.1795
c Gotlieb Ernst Filip født 8.7.1796
d Christoffer Martin Johan født 22.10.1799
e Christine Louise Frederikke født 22.10.1799, alle født i Rendsborg.

Gift 12.11.1808 med Lucie Emerentze Lafrentz, født 1.5.1778, enke efter to mænd. Børn:
f Louise Vilhelmine født på Femern 5.12.1808
g Carl August født på Femern 1.11.1811
h Frederik Ferdinand født i København 26.9.1812
i Henriette Caroline født i Viborg 20.3.1815
j Sofie Frederikke født i Viborg 17.2.1817.


1434    Johan Casper de Mylius (1776-1852) til Bjørnsholm og Padkær i Overlade sogn, Lundgård i Gammelstrup og Estruplund i Estruplund sogn
1798-1836 Digt, manuskripter til artikler om økonomiske forhold vedrørende militærtjenesten samt sager vedrørende godserne. (1 pk).
(Ikke set).

1435    Erik Christian Müller /1772-1828), prokurator 1792, birkedommer og skriver i Ørslevkloster birk 1796-1799. Forligsmægler i Øster Lisbjerg herred 1799-1819 og kaptajn i Landeværnet. Ejer af Møllerup i Feldballe sogn, Tårupgård i Tårup sogn, Ørregård i Fiskbæk sogn, Rolsøgård i Rolsø sogn, og medejer af flere gårde
1781-1837 Godsarkiver, embedspapirer, breve, skifte. (97 pk).
(Ikke set).

1436    Hans Nikolaj Herløv Müller (1788-1836), Overkrigskommissær 1816, byfoged i Sæby 1825, herredsfoged for Års og Slet herreder og birkefoged i Løgstør birk 1831
1826-1836 Embedspapirer, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1437    Henrik Müller (1609-1692), til Lejregård og Skullerupholm, Gundetved, Kattrup, Ågård, Bøstrup, Dragsholm, Drøsselholm, Ellinggård, Anneberggård, Stensballegård Tyrrestrup og Lønborggård. Generaltoldforvalter, admiralitetsråd, rentemester, kammerråd, amtmand og etatsråd
1) Adelsdiplom 1.5.1674 for rentemester Henrik Müller til Dragsholm. Afskriften er foretaget efter en afskrift bekræftet 9.5.1674 af Henrik Müller. Pergament med våbentegning


1438    Heinrich Müller, i Haderslev
1) Lærebrev 14.4.1846 for Heinrich Müller, udlært som sadelmager i Haderslev.


1439    Tobias Mortensen Müller, præst i Borre i Jarlsberg provsti i Norge
1) Prokurator Morten Møller blev af Hans Poulsen af Holmestrand udnævnt som formynder for den mindreårige ved skiftet efter pastor [Tobias Mortensen] Müller, præst i Borre, sluttet 25.4.1815. Attesteret af Sommerfeldt på Solbjerggård 2.12.1815.


1440    Peder Caspersen Müller (1710-1763), præst i Ribe
1) Koncept 7.7.1742 til testimonium fra Akademiet i København på latin for Søren [Hansen] Sevel.

1441    Pouline Petronelle Mynster, født Storm, død i Kolding 1833, enke efter Mynster, toldkontrollør i Foldingbro i Folding sogn
1) Recepter

Tre tilfældige recepter

2) Regninger og kvitteringer
3) Breve
i perioden 1800-1831.

1442    Jacob Møllevang, købmand i Randers
1) Dokumenter i hans opbudsbo 1861.

1443    Ingeborg Elisabeth Møhl ( -1798), gift med Peder Toft, skrædder i Kolding
1)) Skifte 31.5.1798 efter Ingeborg Elisabeth Møhl i Kolding.
E: Peder Toft, skrædder. B:
1) Maren Pedersdatter 7
2) Nikoline Pedersdatter 4
3) Hedvig Pedersdatter 2.
FM: mors halvbror Steffen Møhl, [hører i Ribe].
(Skiftet indført Kolding Byfoged 1788-1800 fol.354 og 365B lbnr.1097).

1444    Ses ikke.

1445    Hans Laurids Buch Mølgaard (1844-1899), sagfører og byfogedfuldmægtig i Viborg
1874-1887 Byrådssager og breve. (1 pk).
(Ikke set).

1446    Møller, fuldmægtig i Viborg
1) Brev 28.11.1850 fra Busch til fuldmægtig Møller vedrørende vurdering af en brystnål.

1447    Møller, prokurator i Thisted
1) Brev 12.6.1795 til prokurator Møller i Thisted fra Bruun i Randers med ønske om at han ville meddele de herrer præster, at de har vundet sagen mod justitsråd Fønss.

1448    Møller, skomager i Kolding
1) Indbydelse til skomager Møller i Kolding til bryllup 11.3.1837 mellem Hans Hansen Kolding i Strandhuse og Johanne Christiansdatter samme sted. På bagsiden er afskrift af sangen ”Den ulykkelige opvartningspige på Toldbod Vinhus”.

1449    Rasmus Møller, snedker i Kolding
1) Akter i injuriesag 26.11.1817 hos Kolding byfoged, hvor Rasmus Møller, snedker i Kolding har anklaget Gotfred Welschen, snedker i Kolding, for at have hyret folk til at nedrive det stakit, han har opsat rundt om Kolding kirke.

1450    Amandus Salomon Møller, født i Ålsgårde
1) Lærebrev på tysk 12.7.1851 for Amandus Salomon Møller, født i Ålsgårde ved Helsingør som skorstensfejer, udlært hos H. H. Strube i København.

1451    Christian Geertsen Møller ( -1866), grovsmed i Kolding
1851-1860 Regnskabsbog. (1 bd).
(Ikke set).

1452    Christen Nielsen Møller (1786-1856), landsoverretsprokurator i Viborg
1) Brev 22.4.1819 til prokurator Møller vedrørende auktion på Ulstrup 1817
2) Brev 24.7.1827 fra Viborg magistrat angående skatter og afgifter 1813-1815 på gården Cathrinesminde
3) Brev Århus 4.3.1829 vedrørende auktion og sager i opbudsbo.

1453    Ses ikke.

1454    Christian Casper Møller (1815-1889), folketingsmand og lærer i Astrup sogn i Hjørring amt
1) Valgtaler 1852-1859.

1455    Esben Eriksen Møller, skibsskriver ved flåden og møllersvend på Jordbro mølle i Tårup sogn
1691-1719 Regnskabsbog. (1 bd).
(Ikke set).

1456    Esben Møller, købmand, løjtnant i borgervæbningen og overformynder i Randers og hans far Mogens Møller, spækhøker og købmand samme sted
1) Borgerbrev 3.2.1808 for Mogens Christian Esbensen som spækhøker og kornhandler i Randers
2) Fornyelse af borgerbrev 27.1.1841 som afløsning af borgerbrev af 3.2.1808 for Mogens Christian Esbensen Møller med ret til at drive købmandskab og kornhandel i Randers
3) Anbefaling 9.3.1840 for Esben Møller, søn af Mogens Møller i Randers fra Rasmus Hansen Aastrup, der har oplært ham i købmandskab med afslutning 1.5.1833
4) Borgerskab 4.11.1840 for Esben Møller som købmand og kornhandler i Randers
5) Udnævnelse 28.3.1838 fra Randers amt af E. Møller til sekundløjtnant i borgervæbningen i Randers
6) Udnævnelse 31.5.1840 fra Randers amt af Esben Møller til sekundløjtnant ved det frivillige borgerkorps i Randers
7) Beskikkelse 31.5.1840 af Esben Møller som sekundløjtnant ved det frivillige jægerkorps i Randers
8) Beskikkelse 31.12.1858 af Esben Møller at være en af overformynderne i Randers i feldbereder Joh. Hansens sted
9) Magistraten i Randers meddeler 28.1.1864, at Esben Møller entlediges som overformynder i Randers fra 18.4.1864.

1457    Ses ikke.

1458    Hans Andersen Møller (1828-1865), købmand i Ålborg
1845-1865 Attester, bevillinger, sager vedrørende hans plejemor i Nibe, breve, regninger, kvitteringer og tryksager. (1 pk).
(Ikke set).

1459    Ses ikke.

1460    Hans Peder Møller (1810-1864), seminarist, lærer i Lustrup i Ribe landsogn
1) Udnævnelse 17.10.1829 af Hans Peder Møller, seminarist fra Det kongelige Skolelærerseminarium i Lyngby at være lærer i Lustrup.

1461    Henrik Christian Møller (1815-1896), læge. dr. med. død i Viborg
1) Eksamensbevis 1838 fra Københavns Universitet på latin for Henrik Christian Møller som candidatus chirurgiæ, der døde 19.1.1896 i Viborg.

1462    Hilleborg Poulsdatter Møller, bedepige, gift 1728 med Johan Gotfred Hødrich, murer i Viborg
1) Beskikkelse af Hilleborg Poulsdatter som bedepige til opvartning ved bryllupper, begravelser og andre forretninger 27.3.1720 i afdøde Anne Kjølsens sted. Påtegnet 31.7.1731 at Hilleborg Poulsdatter nu er kommet i ægteskab med Johan Gotfred Hødrich, murer i Viborg og fortsat er bedepige i Viborg
2) Brev uden dato til Ernst [Pedersen Samuel], præst i Viborg [Gråbrødre sogn] med anmeldelse af kirkegang for Hilleborg Poulsdatter Møller efter hendes veloverståede barsel
3) Afskrift af Vægterversene
4) Husråd

Tre tilfældige husråd

5) Regninger og kvitteringer.

1463    Jens Carl Møller (1820-1852), købmand og fattigforstander i Viborg
1) Beskikkelse 1.1.1851 som fattigforstander i Viborg
2) Klage 31.7.1850 til forligelseskommissionen
3) Breve 1850-1851 til Carl Møller
4) Regninger og kvitteringer
5) Anvisninger og veksler.

1464    Jens Pedersen Møller, soldat og kvaksalver i Ålborg
1) Afskedspas 3.2.1714 for musketer Jens Pedersen Møller
2) Ansøgning 14.9.1731 om tilladelse til at tage folk i kur fra Jens Pedersen Møller i Kappel i Holsten, der har tjent som musketer 1708-1714, været med i slaget på Skåne, hvor han selv har behandlet sine sår med den videnskab som han har lært i fire år af sin svigerfar doctor midicinæ practicus Nikolaj Tesch, der bor på Stenberg i Heidermarkt. Vedlagt 7 anbefalinger:
a 30.12.1720 fra Oluf Christensen Bruun, fuldmægtig på Rosenholm for behandling af hans mor Mette Sørensdatter Østergaard, 78 år gammel
b 19.9.1721 fra Oluf Villadsen, præst i Grundfør og Spørring for behandling af hans søn på 4 år
c 12.1.1722 fra Niels Hjersing, præst i Søften og Folby
d 21.1.1723 fra Mads Andersen Skive i Århus for behandling af hans hustru Margrethe Sørensdatter Stie

e 21.1.1723 fra Niels Eriksen, klejnsmed i Århus
f 14.5.1723 fra Jens Jensen Lundtorff, herredsfoged [i Galten herred], for behandling af 2 personer i Søby ved Clausholm
g 1.11.1728 fra Peder Vallenberg i Hornum for behandling af en bonde i Hornum.

1465    Julius Møller, klejnsmed i Randers
1) Udskrift 17.7.1860 af forligelseskommissionsprotokollen i Randers med forlig mellem Julius Møller, klejnsmed i Randers og A. M. Gedsted, slagter samme sted angående gælds betaling.

1466    Jørgen Frandsen Møller (1761-1810), guldsmed i Viborg
1) To obligationer af 9.4.1802 og 31.3.1802.

1467    Laurids Møller ( -1790), død på Birkumgård i Gjøl sogn
1)) Skifte 29.11.1790 efter Laurids Møller i Birkumgård på Gjøl.
Enkemand. B:
1) Severin Møller i Viborg
2) Marianne Møller g.m. Hansen, bager i Odense.
Skifteslutning i protokol 10 fol.30.
(Skiftet indført Ålborg med flere amter protokol nr.6 fol.26, 33B, 56, 59 og i protokol nr. 10 fol.30 lbnr.990).

1468    Lars Johan Møller (1875-1940), lægestuderende i København, siden læge i Hadsten
1) Koppeattest 6.7.1879 for Lars Johan Møller, født i Nørre Sundby, 4 år gammel
2) Anbefaling 17.9.1893 af L. J. Møller, der har undervist O. Møllers datter i Ålborg i regning
3) Akademisk borgerbrev på latin 30.9.1893
4) Udnævnelse til æresmedlem i foreningen Ydun i Ålborg 21.10.1893

5) Trykt salmeark ved [Lars Johan Møllers søn] Poul Blichfeldt Møllers begravelse [Nørre Galten] 5.6.1916.

1469    Mads Møller i Krøjkær i Gudum sogn
1)) Testamente 15.11.1811 for Mads Møller i Krøjkær i Gudum sogn. A:
1) hustruen Marie Kirstine Henriksdatter og dennes datter
2) Ida Margrethe 5½ år gammel
3) søstersøn Peder Madsen i Lægårdsmølle [i Holstebro]
4) søsterdatter madame Bodil Kirstine Wedel
5) søsterdatter Johanne Marie g.m. Højer, stadsmusikant i Nykøbing Mors.

1470    Mathias Søren Møller i Nordby sogn på Fanø
1) Bevilling Ribe 26.9.1821 for Mathias Søren Møller i Nordby på Fanø at ernære sig som sejlmager.

1471    Maren Jensdatter Møller (1701-1766) gift med Oluf Andersen Løche ( -1732), byfoged i Århus
1)) Koncept uden dato til testamente for Maren Jensdatter Møller, død 22.12.1766, enke efter Oluf Andersen, byfoged i Århus. A:
1) [halv]søster [Else Kirstine Mogensdatter Blach g.m. Ditlev Ottesen Bering]. B:
a [Ingeborg Marie Bering] g.m. [Niels] Schelde, kammerråd
b Else [Kirstine Bering g.m. Frederik] Westerholt, forvalter [på Bådesgård i Græshave sogn på Lolland]. 3B:
1 Jens Henrik Westenholt
2 Oluf Westenholt
3 Maren Westenholt
c Markus [Ditlevsen Beringskjold]
d Mogens [Ditlevsen Beringskjold]
(Se skifte efter Maren Jensdatter Møller Århus byfoged skifteprotokol 1764-1777 fol.142B lbnr.1977).

1472    Mikkel Møller i Vester Assels sogn
1) Seks vekselobligationer af 21.9.1854, 14.12.1854, 16.8.1855, 27.3.1855, 19.11.1857 og 9.7.1857.

1473    Niels Nielsen Møller, (1713-1753), kapellan i Holstebro
1) Brev 5.3.1744 fra Jens Bircherod Christiansen Meldal, præst i Holstebro og Måbjerg om ansættelse af Niels Nielsen Møller som personlig kapellan med kopi af selve kontrakten 5.3.1744 og kongelig konfirmation af samme 7.11.1746.

1474    Niels Christian Møller ( -1864), gårdejer, lægdsmand og sognefoged i Nørresundby
1) Niels Christian Møller udnævnes 2.10.1828 til lægdsmand for lægd nummer 13: Nørresundby sogn.
2) Skøde 6.6.1843 fra Voerbjerggård til Niels Christian Møller på gården Lindholm
3) Ejendomspapirer
4) Brandforsikringspolice 19.9.1843
5) Udskrift af Kær herreds skifteprotokol:
Skifte 6.12.1864 efter Niels Christian Møller i Nørresundby. B:
a Thomas Peder Møller
b Theodor Møller
c Janus Møller
FM:
1 født værge pensioneret skolelærer Møller
2 Christian Lauridsen, købmand i Ålborg.

1475    Ses ikke.

1476    Niels Nielsen i Lustrup, tidligere i Kølsen mølle i Vorde sogn
1) Brev Lustrup 13.12.1804 fra Niels Nielsen med anmodning om at arv efter hans afdøde hustru Christiane Josefsdatter, der døde i Kølsen mølle på Viborg konrektorats gods til datteren Sidsel Marie Nielsdatter må overflyttes til Lustrup birk, [skifte Viborg Katedralskole konrektoratets gods skifteprotokol 1757-1817 fol.107B lbnr.56].
2) Brev Ribe 7.10.1805 at Sidsel Marie Nielsdatters arv er sat i en obligation af 6.10.1805 med pant i Niels Lauridsens gård i Lustrup.

1477    Palle Møller i Møllersdal i Bryrup sogn
1) Landstingsstævning 24.9.1757 til Viborg landsting 5.10.1757 af arvingerne efter Palle Møller i Møllersdal i Bryrup sogn, [skifte Skanderborg og Åkær amter 10.4.1764 lbnr.24]. A:
a generalauditør Christian [Møller Friis de] Tuxen på Kronborg Ladegård [i Helsingør]
2 Søren Møller, præst i Fruering og Vitved
på egne og øvrige arvingers vegne, der alle er myndige.
Litteratur: Den Seidelinske slægtsbog. Udarbejdet af Mogens Seidelin. Bind 2, 1960 side 427-481: Ida Nickelsdatter Seidelins 12 børn med fabriksejer Palle Møller.

1478    Peder Møller, karetmager i Horsens
1) Borgerbrev 29.1.1838 for Peder Møller som karetmager i Horsens.

1479    Peder Møller ( -1803) i Trevad mølle i Vridsted sogn
1)) Skifte 8.10.1803 efter Peder Jensen Møller i Trevad mølle i Vridsted sogn.
Enkemand efter [Anne Marie Enevoldsdatter, død 1.7.1803]. B:
1) Jens Jensen 7
2) Enevold Jensen 5
3) Anne Marie Jensdatter 3.
FM:
1 farbror Jens Feldingbjerg i Balling Nedermølle
2 farbror Jacob Feldingbjerg i Søby mølle.
Skøde 22.6.1795 fra afdødes far Jens Jensen Feldingbjerg på Trevad mølle.
(Skiftet indført i Viborg Stiftamt skifteprotokol 1803-1804 som nr. 1803/3 lbnr.954).

1480    Poul Martin Møller (1824-1915), skomager i Kolding
1) Breve og koncepter
2) Brandpatent
3) Recepter
4) Regninger og kvitteringer
5) Visitkort og adgangskort

6) Lotteriregnskab 1879-1881 med adskillige lotteriplader

To tilfældige spilleplader


1481    Poul Jacobsen Møller ( -1805), guldsmed i Viborg og hustru Maren Kirstine Brøndlund
1) Breve 1769-1788
2) Sag vedrørende et slag kaptajn Sandberg havde tilføjet Poul Jacobsen Møller
3) Skudsmål, lærebrev, borgerbrev og vielsesbrev.

1482    Søren Pedersen Møller ( -1759), købmand i Viborg
1) Søren Pedersen Møllers tjener Peder Sørensen anmoder iom et lån. Papiret attesteret af Søren Pedersen Møllers enke Sofie Christine Helms.

1483    Søren Pedersen Møller (1812-1854) i Skovgårde i Nørager sogn
1) Bevilling 18.8.1849 for Søren Pedersen Møllet at drive værtshus på Skovgård mark i Nørager sogn.

1484    Thomas Christian Møller ( -1854), løjtnant og ejer af Vejbjerggård i Humlum sogn og hustru Lucie Krarup
1) Koppeattest 12.11.1810 for Lucie, datter af [Christian Nielsen] Krarup, præst i Åle og Tørring, 2½ år gammel
2) Livrentepapir København 1.2.1798 for Lucie Krarup, datter af Christian Nielsen Krarup, kapellan i Skanderborg, Skanderup og Stilling
3) Meddelelse 7.9.1827 om pension for Lucie Krarup, der ægter premierløjtnant Thomas Christian Møller
4) Gældssager 1819-1852.

1485    Thomas Peder Møller (1833-1886), gårdejer, død i Nørresundby og hustru Maren Kirstine født Pedersen ( -1916)
1) Ejendomspapirer 1869-1895 med kort vedrørende jernbaneanlæg
2) Salmer sunget ved Thomas Pedersen Møllers begravelse Nørresundby 21.3.1886, født 6.7.1833
3) Salmer sunget ved enkefrue Kirstine Møllers begravelse Nørresundby 10.3.1916
4) Brandforsikringspolice-fornyelse København 14.10.1907.

1486    Anders Bertelsen Mørch ( -1771), parykmager i Viborg
1) Panteobligation 18.4.1761.

1487    Anne Mørch ( -1771), enke efter Mads Galten i Århus
1)) Skifte 7.4.1771 efter Anne Mørch i Århus.
Enke efter Mads Galten. B:
1) Peder Madsen Galten, købmand
2) Markus Mørch Galten, købmand i Århus
3) Kirstine Birgitte Galten g.m. Frands Henriksen Kruse
4) Marie Galten, enke efter Meulengracht.
(Skiftet indført i Århus byfoged skifteprotokol 1764-1777 fol.415 lbnr.2095).
2)) Auktionskatalog tirsdag 11.6.1771 i boet efter Anne Mørch, enke efter Mads Galten i Århus.

1488    Axel Møller Mørch (1797-1876), borgmester i Ålborg
1) Tre breve, 1842, 1845, 1846
2) To veksler.


1489    Maren Markusdatter Mørch i Århus
1) Bevilling 6.4.1753 for Maren Markusdatter Mørch i Århus, at være egen værge under sin ældste bror Peder Mørch som kurator.

1490    Bertel Mørch, købmand i Ålborg
1) Højesteretsdom 3.8.1803 at grosserer Niels Brochs arvinger, grosserer Jens Lauridsen og Niels Broch Hansen er berettigede til nogle veksler i boet efter Bertel Jensen Mørch.

1491    Johan Abelsen Mørch ( -1762), kobbersmed i Ringkøbing
1751-1762 Regnskabsbog. (1 bd).
(Ikke set).

1492    Oluf Mørch ( -1853), snedker i Ålborg
1) Udskrift af forligelseskommissionsprotokollen 21.1.1818 vedrørende klage fra prokurator Ravnkilde mod snedker Oluf Mørch angående gæld.

1493    Peder Mørch ( -1793), til Boller i Tårs sogn i Hjørring amt og hustru Maren Buds Berg
1)) Testamente 8.10.1755 med tillæg 25.5.1771 for Peder Mørch til Boller i Vendsyssel og hustru Maren Buds Berg. A:
1) hans bror Jørgen Mørch til Nørlund g.m. hendes tvillingesøster Margrethe Grotum Berg, begge døde. 4B:
a Kirsten Jørgensdatter Mørch g.m. Peder Nikolaj Secher til Skårupgård
b Johanne Marie Jørgensdatter Mørch
c Anne Marie Jørgensdatter Mørch g.m. Ancher Secher til Kærbygård
d Anne Jørgensdatter Mørch
2) hendes bror Jens Berg til Kærsgård. 2B:
a Jacob Jørgen Berg
b Johanne Marie Berg
3) hans søster Anne Mørch g.m. Mads Galten i Århus. 4B:
a Markus Galten i Århus
b Peder Galten
c Marie Brøchner Galten, enke efter Meulengracht
d Kirstine Birgitte Galten g.m. Frands Henrik Kruse i Århus
4) hans søster Maren Mørch g.m. Jørgen Thomas Skaarup, apoteker i Randers. 3B:
a Christen Jørgensen Skaarup
b Markus Jørgensen Skaarup
c Kirstine Jørgensdatter Skaarup
Arv efter hans mor Kirsten, enke efter Markus Mørch.

1494    Thomas Thomsen Mørch i Vrensted sogn og hustru Else Jensdatter
1) Frihedspas 9.5.1742 fra Christian Worm til Thomas Thomsen Mørch, hustru Else Jensdatter og børn, der har beboet det sted som salig Jens Kolding havde i fæste med anbefaling fra [Anders Rasmussen] Carlsen, præst i Vrensted og Tise.

    [Til oversigten]