Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

U - Å    [Til oversigten]  2317    Søren Nielsen Uhrenholdt (1798-1844), købmand i Hobro, hans enke Gertrud Marie, født Jacobsdatter og deres to sønner Søren og Andreas Uhrenholdt
1833-1891 Ejendoms- og skiftepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

2318    Mads Jensen Ulkær, gartner på Haraldskær i Skibet sogn og hustru Marie M. I. Lorentsen
1) Dåbsattest 28.11.1830 for Georgine Christine Dorthe Ulkær, født 21.10.1830, datter af Mads Jensen Ulkær, gartner i Haraldskærhus i Skibet sogn og hustru Marie M. Lorentsen
2) Dåbsattest 7.7.1833 for Louise Mathilde Ulkær, født 5.7.1833, datter af Mads Jensen Ulkær, gartner i Haraldskærhus i Skibet sogn og hustru Marie M. I. Lorentsen
3) Dåbsattest 15.7.1838 for Laurine Cathrine Henriette Madsen, født 3.6.1838, datter af Mads Jensen Ulkær, gartner i Kærbølling Huse i Bredsten sogn og hustru Marie M. I. Lorentsen.

2319    Anne Kirstine Eriksdatter, ugift småhandlende i Viborg
1) Skriveøvelse
2) Skøde
3) Skattekvitteringsbog
4) Regninger og kvitteringer
i årene 1809-1846.

2320    Niels Mammen Ussing (1826-1862), cand. pharm., købmand i Randers
1) Koppeattest28.7.1827 for Niels Mammen Ussing, ¾ år gammel i Randers
2) Skudsmål 30.4.1843 for Niels Mammen Ussing i Randers
3) Eksamensbevis 29.10.1850 som pharmaceut for Niels Mammen Ussing, søn af Niels Ussing, adjunkt i Randers og Mette Margrethe født Mammen
4) Lejekontrakt 14.3.1862, hvor enkemadam Hansen i Randers udlejer en lejlighed til cand. pharm. Niels Mammen Ussing
5) Borgerskab 2.4.1862 for Niels Mammen Ussing i Randers som købmand
6) Brandforsikringspolicer 1.11.1861 og 11.4.1862 for Niels Mammen Ussing i Randers
7) Regninger.

2321    Niels Christensen Uttrup (1766- ), kromand i Svenstrup sogn i Ålborg amt. Første ægteskab med Else Christensdatter ( -1809). Andet ægteskab med Maren Jensdatter
1) Dåbsattest 31.8.1766 for Niels, søn af Christen J. Uttrup i Svenstrup, bevidnet af præsten i Ellidshøj
2) Kongeligt tilsagn 24.6.1790 om fri afsked for Niels Christensen Svenstrup, født i Svenstrup i Ålborghus amt efter 8 års frivillig tjeneste som garder
3) Afskedspas 1.5.1798 for Niels Christensen, født i Svenstrup i Svenstrup sogn i Ålborg amt, 31 år gammel, der har tjent 8 år som landrekrut i garden til fods
4) Skifte 1.6.1801 efter Niels Kraas, ¾ år gammel. A:
a mor Else Christensdatter g.m. Niels Christensen i Svenstrup Brohus. Første ægteskab med Niels Kraas, skifte sluttet 1.8.1800
b halvbror Poul Kraas.
FM: Laurids Winther, ejer af Finstrupgård [i Dall sogn]
5) Panteobligation 13.6.1801 fra Niels Christensen, som efter giftermål med Else Christensdatter, enke efter Niels Kraas, skifte sluttet 1.8.1800, er blevet ejer af Svenstrup Bro og Brohus, til Niels Ibsen på Råkildegård [i Ellidshøj sogn]
6) Afkald 14.6.1802 fra Poul Kraas i Svenstrup ved kurator Laurids Winther til Finstrupgård
for arv efter mor
til Niels Christensen i Svenstrup Brohus gift med hans stedmor, enke efter far Niels Kraas, skifte sluttet 1.8.1800
7) Afkald 14.6.1802 fra Poul Kraas i Svenstrup ved kurator Laurids Winther til Finstrupgård
for arv efter halvbror Niels Kraas, skifte 1.6.1801, ¾ gammel, søn af Niels Kraas og Else Christensdatter nu gift med Niels Christensen i Svenstrup Brohus
til stedfar Niels Christensen i Svenstrup Brohus
8) Udskrift af retssag 18.8.1803, hvor Jens Kragelund, hos Poul Kraas i Svenstrup stævner Niels Christensen i Svenstrup Brohus, for ikke at have betalt den årlige sum til Jens Kragelund, som han blev tilsagt af Niels Christensens hustru Else Christensdatter, da hun blev enke efter sin første mand Niels Kraas, skifte sluttet 1.8.1800, der havde været i første ægteskab med Jens Kragelunds datter
9) Købekontrakt 1803, hvor Niels Christensen i Svenstrup Brohus sælger samme Svenstrup Brohus til Christen Jensen Lyngberg, der tjener på Lundergård i Vendsyssel
10) Vidnesbyrd 14.10.1804 for Niels Uttrup og hustru Else Christensdatter, viet i Svenstrup kirke, der nu flytter til Sørup i Buderup sogn
11) Skifte 4.4.1809 efter Else Christensdatter i Sørup.
E: Niels Christensen Uttrup. B:
a Christian Nielsen 5
b Karen Nielsdatter 2.
FM: farbror Christen Christensen Uttrup i Svenstrup.
Skiftet er indført i Hornum-Fleskum herreders skifteprotokol.
12) Panteobligation 27.4.1822 fra Niels Christensen Uttrup i Sørup til sønnen Christen Nielsen
13) Udskrift 1834 af Hornum og Fleskum herreders skøde- og panteprotokol, hvorefter Niels Christensen Uttrup, enkemand efter Else Christensdatter af Sørup, skifte 4.4.1809, tillægger arv til sine to børn:
a Christen Nielsen 5
b Karen Nielsdatter 2
14) Brev fra Ålborg amtshus 1837 til Maren Jensdatter i Sørup, enke efter Niels Christensen Uttrup angående arv efter Niels Christensens første hustru Else Christensdatter, skifte 4.4.1809 til datteren Karen Nielsdatter.

2322    Frederik Christian Utzon, farver i Kolding, sekundløjtnant ved Koldings Brand- og politikorps
1) Eksamensbevis 25.4.1831 fra Borgerskolen i Kolding for Frederik Christian Utzon, født 28.1.1817, søn af Michael Lauridsen Utzon, farver i Kolding og Christine Jørgensen med påtegning at han er konfirmeret i Kolding 2.10.1831
2) Beskikkelse 26.6.1856 af Frederik Christian Utzon som sekundløjtnant ved Kolding Brand- og Politikorps.

2323    Ditlev Wad, stationsforstander i Vejen
1) Love 1905 for Kunstforeningen for Vejen og omegn
2) Fortegnelse over kunstværker på foreningens udstillinger 1905-1908

3) Fortegnelse over malerier af Henrik Jespersen udstillede i Jylland og på Fyn i foråret 1908
4) Programmer over koncerter, som kunstforeningen arrangerede
5) Avisudklip 1906-1907 og meddelelse om afholdelse af generalforsamling 1808.

2324    Emmerich August Wadschier (1765- ), student
1) Dimissionsattest 1784 fra Københavns Universitet på latin for Emmerich August Wadschier.

2325    Erhard Julius Vadum (1829-1897), herredsfuldmægtig i Lysgård-Hids herreder
1) Regning 24.12.1852 fra L. Bertelsen på reparation af flere klædningsstykker.

2326    Johan Carl Wagner ( -1754), regimentfeltskærsvend i Kolding
1) Dokumenter til skifte efter Johan Carl Wagner, regimentfeltskærsvend i Kolding, der døde 19.6.1754.

2327    Johan Frederik Wahlø, bogbinder i Hobro
1) Pantebrev Hobro 18.5.1757.

2328    Hagen Wahlberg, feldberedersvend
1) Skudsmål 25.5.1755 for Hagen Walberg, der har arbejdet 11 uger som feldberedersvend i Holbæk.

2329    Aage Wahlberg, feldberedersvend
1) Rejsepas 28.8.1754 for Aage Wahlberg, feldberedersvend i Ängelholm [i Sverige] for en rejse til Stockholm

2330    Christian August Ludvig Waldow 1724-1796), generalmajor i Viborg
1) Rejsepas 21.5.1745 for sekundløjtnant Christian August Ludvig Waldow
2) Udnævnelse 5.5.1756 af Christian August Ludvig Waldow som kaptajn af infanteriet
3) Udnævnelse 8.5.1765 af Christian August Ludvig Waldow som major af infanteriet
4) Konfirmation 28.6.1766 af udnævnelse 8.5.1765 af Christian August Ludvig Waldow som major af infanteriet
5) Udnævnelse 23.3.1776 af Christian August Ludvig Waldow som premier major af infanteriet
6) Udnævnelse 27.1.1779 af Christian August Ludvig Waldow som oberstløjtnant af infanteriet
7) Udnævnelse 11.12.1789 af Christian August Ludvig Waldow som oberst af infanteriet
8) Afsked 25.6.1790 af generalmajor Christian August Ludvig Waldow
9) Brev på tysk uden dato fra vennen Leander Reformé
10) Tjenstlige meddelelser og breve 1771-1796
11) Private regnskaber 1794-1796
12) Tjenstlige regnskaber 1788-1796
13) Koncepter til brev 1796
14) Diverse 1779-1788, blandt andet litterære notater.

2331    Christine Tang Valeur (1838-1925), til Nørre Vosborg i Ulfborg sogn gift med Henrik Stampe Valeur, bryggeriejer i Ålborg
1841-1928 Breve, dagbøger, almanakker og skiftepapirer. (64 bd/pk).
(Ikke set).

2332    Gunhild Margrethe Valeur, født 12.9.1864 gift Ingerslev
1) Ti stilehæfter 1877-1881.

2333    Henrik Stampe Valeur (1832-1880), bryggeriejer i Ålborg, ejer af Nørre Vosborg i Ulfborg sogn 1878-1880, gift med Christine Tang Valeur
1) Lille lædermappe med visitkort

2) Brev 3.4.1877 fra Ingeborg til sin fars fødselsdag

3) Dåbsattest 8.5.1832 for Henrik Stampe Valeur, født 4.4.1832, søn af Christian Verner Valeur, amtstuefuldmægtig i Ebeltoft og Elisabeth Cathrine Munch
4) Vaccinationsbevis Ålborg 2.4.1846 for Henrik Stampe Valeur, søn af proprietær Valeur, da det originale bevis mangler
5) Konfirmationsattest Sønder Tranders 31.10.1859 for Henrik Stampe Valeur, født 4.4.1832 i Ebeltoft, søn af proprietær Christian Verne Valeur og Elisabeth Cathrine Munch og Elisabeth Cathrine Munch til Postgården, er konfirmeret Ålborg Frue 1. søndag efter påske 1846, indført i Sønder Tranders kirkebog
6) Eksamensbevis 27.6.1853 for Henrik Stampe Valeur til forberedelseseksamen som polytekniker
7) Anmodning 7.11.1853 fra Henrik Stampe Valeur til Københavns magistrat at udnævne J. Jetsmark som hans kurator
8) Forstærkningspas 7.8.1858 for Henrik Stampe Valeur, 25 år gammel, ansat som soldat i Forstærkningen
9) Borgerbrev 23.7.1859 for Henrik Stampe Valeur, 27 år gammel, født i Ebeltoft som ølbrygger i Ålborg
10) Rejsepas 5.9.1878 for ubestemt tid for Henrik Stampe Valeur til Nørre Vosborg, født i Ebeltoft, 46 år gammel, at rejse til Tyskland og Frankrig for sin fornøjelse
11) Gravskrift: På Gimsing kirkegård gemmes støvet af Nelly Johanne Tang Pedersen, født på Nørre Vosborg 25.6.1841, gift 13.9.1877 med Parmo Carl Pedersen, ejer af Gimsinghoved. Død der 30.5.1877.
Dybt savnet af sin mand og 2 sønner, såvel som af moder og søstre. Hun var en god kærlig og livlig kvinde som spredte glæde og hygge, hvor hun kom.
Gud lade os af sin nåde samles med hende i de levendes land
12) Salmeark ved begravelsen af Henrik Stampe Valeur, bryggeriejer og ejer af Nørre Vosborg, født 4.4.1832, død 24.8.1880
13) Gravskrift: På Ålborg kirkegård gemmes støvet af Henrik Stampe Valeur, født 4.4.1832. Anden gang gift 16.4.1877 med Christine Tang. Købte Nørre Vosborg 1878. Han var en god og ædel og virksom mand. Han døde allerede på Frederiks Hospital 25.8.1880. Velsignet være hans minde. Gud give ham i Jesu navn en glædelig opstandelse.
14) Ejendomspapirer 1878
15) Private breve til Henrik Stampe Valeur 1877-1880
16) Regninger 1877-1880.

2334    Peder Valeur (1771-1845), apoteker i Viborg og hustru Elisabeth Hastrup (1780-1850)
1) Skilsmissebevilling København 6.3.1807 for Peder Valeur i Viborg og hustru Elisabeth Hastrup.

2335    Søren Christensen Vammen (1765-1829), avlsbruger i Viborg
1) Panteobligation Viborg 28.6.1800.

2336    Mathias Peder Vandborg ( -1859), til Trinderup i Hvornum sogn
1) Fortegnelse over forhandlinger i Viborg Stænderforsamling 1842.

2337    Jens Vandel (1736-1789), præst i Nørhå
1) Skifte 6.3.1789 efter Jens Hansen Vandel, præst i Nørhå.
Enke efter Kirsten Bertelsdatter Lillesø, skifte 27.3.1788 lbnr.65. B:
1) Elisabeth Cathrine Jensdatter 14
2) Elisabeth Kirstine Jensdatter 11
3) Marie Cathrine Jensdatter 10.
FM: Claus Gottlieb Kjærulf til Faddersbøl og Nørhågård.
(Skiftet er indført i Hundborg herred gejstlig skifteprotokol 1747-1799 fol.427 lbnr.68).

2338    C. Frederik C. Warberg, amtsfuldmægtig i Viborg
1) Tabel til beregning af søndagsbogstavet

2) Node til Schottis

3) To skitser

4) Breve 1805-1806 til Frederik fra bror og fra far
5) Litani

De 2 første sider af 4


2339    David Ludvig Carl August Warming (1816-1884), præst i Øster og Vester Alling 1858-1866 og i Sahl og Ejsing 1866-1882
1858-1888 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

2340    Julius Warnich ( -11791), kontrollør i Viborg
1) Skifte 30.9.1791 efter Julius Warnich, ugift kontrollør i Viborg. 30.9.1791.
Arvinger angivet 30.9.1791 A:
1) søster, priorinde i Petersens Kloster i Vimmelskaftet i København
2) bror i Petersborg i Rusland.
3) ?, død. 2B:
a Benedikte Marie Lejotin, begravet København Nikolaj 22.1.1777, 37 år gammel. E: Johan Henrik Fraust, billardholder i Læderstræde 32
b Hans Vilhelm Lejotin, aftakket soldat, begravet København Garnison tysk 28.2.1774.
Arvinger angivet 31.12.1794 A:
1) faster, hvis navn ikke kendes, var g.m. LinkMeyer, snedker i Lübeck. 2B:
a Daniel Herman LinkMeyer, snedker i København
b Johan Martin LinkMeyer, i London
2) faster, hvis navn ikke kendes, var g.m. Jansen, guldsmed i Kiel. 2B:
a en søn
b en datter
3) moster Agnethe g.m. Lapting, parykmager i København, begge døde. 1B:
a Benedikte Marie Lapting, død, var g.m. Faust, visiteur i København. 2B:
1 Margrethe Hedvig
2 Vilhelmine Jacobine
4) moster, hvis navn ikke kendes, var g.m. Saksild, kontrollør i København. 1B:
a Lotto, en datter, der tjener i Horsens.
(Indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.566, 569, 585, 623, 645, 660B, 661B, 668, næste protokol fol.9B lbnr.1511).

2341    Conrad von Wassenberg, oberstløjtnant i Ribe
1) Brev på tysk 30.4.1666 til oberstløjtnant Wassenberg i Ribe fra rigsfeltherre Hans Schack


2342    Johan Frederik Weche (1744-1804), løjtnant i Viborg
1) Kontrabog 1800-1801
2) Breve og regninger 1790-1803.

2343    Johan Weck, født i hertugdømmerne
1) Koppeattest 1.7.1812 for Johan Weck i Osterrönfeld, 8½ år gammel.

2344    Anders Sørensen Vedel (1542-1616), historiker, kannik i Ribe
1) Brudstykke af brev 23.11.1604 til Anders Sørensen Vedel fra ukendt afsender i Horsens


2345    Jacob Vedel, ejer af Vedelsbo i Vinding sogn i Skanderborg amt
1) Salmeark ved proprietær Jacob Aagaard Vedels begravelse i Vinding kirke lørdag den 13. januar 1906
2) Udskrift af Tyrsting-Vrads herred skifteprotokol 24.1.1906 efter proprietær Jacob Aagaard Vedel. A:
a søster Henrikke Severine Augusta Vedel g.m. N. Jensen, portner i København
b bror Ernst Anders Vedel, stationsforstander i Bryrup
c søster Petra Jeanette Vedel g.m. R. Pedersen, sagfører i Horsens
d søster Georgi Marie Vedel på Vedelsbo
e søster Sofie Petrea Vedel g.m. Jens Lauridsen, begge døde. 8B:
1 Eleonora Marie Lauridsen g.m. Erik Nielsen, træskomand i Silkeborg
2 Henrikke Lauridsen i Linå pr. Laven
3 Anne Lauridsen g.m. Christian Joensen, trikotagearbejder i Alderslyst ved Silkeborg
4 Sofus Vedel Lauridsen, skrædder ved Trustrup station ved Grenå
5 Laurids Vedel Lauridsen, arbejdsmand i Silkeborg
6 Louise Lauridsen g.m. Christian Daugaard, møllersvend i Ålborg
7 Emilie Lauridsen g.m. Albert Velæst i Nordamerika
8 Maren Lauridsen g.m. Valdemar Pedersen, gårdejer i Linå.

2346    Otto Casper Valentin Vedel (1788-1852), præst i Aulum og Hodsager; afskediget 1842
1) Konfirmation på kaldsbrev 1.9.1841 for Otto Casper Valentin Vedel, at være præst i Aulum og Hodsager.

2347    Mette Wederkinck i Viborg
1) Bevilling 23.1.1807 at være myndig under kuratel for Mette Wederkinck i Viborg.

2348    Jens Albertsen Vedsted, færgemand ved Hadsund færgefrt
1) Dokumenter 1767-1827 vedrørende færgefarten ved Hadsund
2) Breve og tjenstlige meddelelser 1810-1848 vedrørende færgefarten ved Hadsund.
a Godkendelse 19.1.1767 for Severin Bentzon til Havnø og Visborggård af sommer- og vintertakster for hver person, dyr eller varegruppe på færgefarten på Hadsund
b Auktionsskøde 29.6.1769 på færgestedet ved Hadsund
c Auktionsskøde 19.6.1788 på færgestedet ved Hadsund
d Auktionsskøde 14.6.1802 på færgestedet ved Hadsund
e Skøde 20.9.1806 på færgestedet ved Hadsund
f Skrivelser 30.10.1841 og 20.2.1846 til kongen vedrørende Hadsund færgefart.

2349    Holger Wegner ( -1808), forpagter af Barritskov i Barrit sogn
1) Breve og regnskaber 1800-1808.

2350    Niels Haar Christoffersen Wegener
1) Indstilling på latin 20.7.1721 af Niels Hansen Christoffersen Wegener til teologisk embedseksamen, fremsat af Arni Magnusson.


2351    Henrik Wegner ( -1731), postmester i Århus
1) Skøde 10.6.1730 til Henrik Wegner, postmester i Århus, på et begravelsessted i Sankt Clemens Kirke, der efter skøde af 9.6.1830 fra Peder Fogh til Ryumgård tilhører domkirken på det murede gravsted under borgmester Rasmus Nielsens epitafium.

2352    Vilhelm Weidemann, bogtrykker i Christiania
1) Skifte 8.8.1718 efter Vilhelm Weidemann, bogtrykker i Christiania.
E: Amborg Marie Jensdatter Hobro.
Første ægteskab med Agnethe Jensdatter Hoff. B:
a Johannes Weidemann 36
b Just Weidemann 33, i København
c Cathrine Vilhelmsdatter 26, g.m. Henrik Ladendorph, nu i Göteborg, begge opbragt af en svensk kaper.

2353    Christen Andersen Weie, gårdmand i Tørring i Ringkøbing amt
1) Beskikkelse 11.2.1838 for Christen Andersen Weie, gårdmand i Tørring sogn, at være kirkeværge for Tørring kirke.

2354    Peder Christian Jensen Weie, gårdmand i Tørring sogn
1) Panteobligation 24.6.1827 fra Peder Christian Jensen Weie, gårdmand i Tørring sogn på lån fra søn Peder Pedersen, der tjener på Kappel.

2355    Niels Christensen Jensen Vejerslev ( -1751), skrædder i Viborg
1) Skifte 30.6.1752 efter Niels Jensen [fejl for Christensen] Vejerslev, skrædder i Viborg.
E: Margrethe Bloch. LV: Mathias Bruun, prokurator i Viborg.
Første ægteskab med [Marie Sejersdatter Kaas i Viborg. 15.5.1733 lbnr.522]. B:
1)) Anne Marie Vejerslev g.m. Peder Høyer i Viborg
2) Christian Vejerslev 23, i Viborg latinskole mesterlektie.
Registrering 3.10.1751.
(Skiftet indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.595B lbnr.858).

2356    Severin Weiersøe (1814-1897), lærereksamen 1835, privatlærer i Fregerslev i Hørning sogn 1835-1837, ved Skanderborg Ladegårde 1837-1840, i Hjortsvang i Linnerup sogn 1840-1850, i Storring sogn 1850-1878, bosat i Århus 1878-1897
1928-1897 Breve, optegnelser, undervisningsmateriale og personlige papirer. (17 bd/pk).
(Ikke set).

2357    Gertrud Marie Vejrum ( -1779), enke efter Rasmus Bundesen til Søviggård i Ovtrup sogn i Ribe amt
1) Skifte 13.12.1779 efter Gertrud Marie Vejrum.
Enke efter Rasmus Bundesen til Søviggård i Ovtrup sogn i Ribe amt, [død 1761, bevilling til uskiftet bo af 20.2.1761 i Riberhus amt lbnr.387]. B:
1) Magdalene Cathrine Bundesen g.m. Johan Herman [Hansen] Brorson, præst i Lunde og Ovtrup
2) Gertrud Bundesen g.m. Thøger [Reenberg] Sterm til Søviggård
3) Peder Bundesen, student.

2358    Jens Olufsen Vejrum, skriver i Lysgård-Hids herreder
1) Ansøgning 24.2.1745 fra Niels Jacobsen i Hinge til amtmand Ditlev Trappaud, om at Jens Olufsen Vejrum, må ansættes som sætteskriver i Lysgård-Hids herreder
2) Skudsmål, begyndt 14.10.1746 for Jens Olufsen Vejrum fra Niels Jacobsen, skriver i Lysgård-Hids herreder

2359    Johan Henrik Weise (1770-1833), præst i Volstrup sogn
1) Auktionskatalog 28.4.1834 i Volstrup præstegård hos [Maren Sofie Houmann], enke efter Johan Henrik Weise, præst i Volstrup sogn, [død 6.7.1833].

2360    Johan Georg Henrik Weiskopff (1759-1807), distriktskirurg i Viborg
1) Regninger og kvitteringer 1803-1806.

2361    F. C. W. Weis på Sankt Croix
1) Ansættelsesbrev 11.12.1850 for F. C. W. Weis som arresthusinspektør på Sankt Croix.

2362    jomfru Vellev i København
1) Brev 18.12.1811 til jomfru Vellev på Hotel Royal i København fra bror Michael Vellev i Randrup.
2) Skoleskema uden navn, år eller klassetrin.

2363    Johan Martin Welsch (1807-1885), artillerikaptajn og kommandant i Frederikshavn
1) Breve til Johan Martin Welsch 1852-1880
2) Anbefalinger og koncepter til ansøgninger 1839-1850.

2364    J. C. Vendelbo i Gødvad sogn
1) Uddrag af forligsprotokollen for Lysgård-Hids herreder 4.2.1843 angående separation for J. C. Vendelbo og hustru Kirstine Cathrine Poulsen.

2365    Johannes Jensen Vendelbo (1748-1829), urmager i Århus, død i Kejlstrup mølle i Balle sogn
1786-1829 Breve, kontrakter, nodehæfte, auktionskatalog, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

2366   
    [Til oversigten]  Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.2278-2316 og 2325-2365.