Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

U - Å    [Til oversigten]  2317    Søren Nielsen Uhrenholdt (1798-1844), købmand i Hobro, hans enke Gertrud Marie, født Jacobsdatter og deres to sønner Søren og Andreas Uhrenholdt
1833-1891 Ejendoms- og skiftepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

2318    Mads Jensen Ulkær, gartner på Haraldskær i Skibet sogn og hustru Marie M. I. Lorentsen
1) Dåbsattest 28.11.1830 for Georgine Christine Dorthe Ulkær, født 21.10.1830, datter af Mads Jensen Ulkær, gartner i Haraldskærhus i Skibet sogn og hustru Marie M. Lorentsen
2) Dåbsattest 7.7.1833 for Louise Mathilde Ulkær, født 5.7.1833, datter af Mads Jensen Ulkær, gartner i Haraldskærhus i Skibet sogn og hustru Marie M. I. Lorentsen
3) Dåbsattest 15.7.1838 for Laurine Cathrine Henriette Madsen, født 3.6.1838, datter af Mads Jensen Ulkær, gartner i Kærbølling Huse i Bredsten sogn og hustru Marie M. I. Lorentsen.

2319    Anne Kirstine Eriksdatter Ungstrup, ugift småhandlende i Viborg
1) Skriveøvelse
2) Skøde
3) Skattekvitteringsbog
4) Regninger og kvitteringer
i årene 1809-1846.

2320    Niels Mammen Ussing (1826-1862), cand. pharm., købmand i Randers
1) Koppeattest28.7.1827 for Niels Mammen Ussing, ¾ år gammel i Randers
2) Skudsmål 30.4.1843 for Niels Mammen Ussing i Randers
3) Eksamensbevis 29.10.1850 som pharmaceut for Niels Mammen Ussing, søn af Niels Ussing, adjunkt i Randers og Mette Margrethe født Mammen
4) Lejekontrakt 14.3.1862, hvor enkemadam Hansen i Randers udlejer en lejlighed til cand. pharm. Niels Mammen Ussing
5) Borgerskab 2.4.1862 for Niels Mammen Ussing i Randers som købmand
6) Brandforsikringspolicer 1.11.1861 og 11.4.1862 for Niels Mammen Ussing i Randers
7) Regninger.

2321    Niels Christensen Uttrup (1766- ), kromand i Svenstrup sogn i Ålborg amt. Første ægteskab med Else Christensdatter ( -1809). Andet ægteskab med Maren Jensdatter
1) Dåbsattest 31.8.1766 for Niels, søn af Christen J. Uttrup i Svenstrup, bevidnet af præsten i Ellidshøj
2) Kongeligt tilsagn 24.6.1790 om fri afsked for Niels Christensen Svenstrup, født i Svenstrup i Ålborghus amt efter 8 års frivillig tjeneste som garder
3) Afskedspas 1.5.1798 for Niels Christensen, født i Svenstrup i Svenstrup sogn i Ålborg amt, 31 år gammel, der har tjent 8 år som landrekrut i garden til fods
4) Skifte 1.6.1801 efter Niels Kraas, ¾ år gammel. A:
a mor Else Christensdatter g.m. Niels Christensen i Svenstrup Brohus. Første ægteskab med Niels Kraas, skifte sluttet 1.8.1800
b halvbror Poul Kraas.
FM: Laurids Winther, ejer af Finstrupgård [i Dall sogn]
5) Panteobligation 13.6.1801 fra Niels Christensen, som efter giftermål med Else Christensdatter, enke efter Niels Kraas, skifte sluttet 1.8.1800, er blevet ejer af Svenstrup Bro og Brohus, til Niels Ibsen på Råkildegård [i Ellidshøj sogn]
6) Afkald 14.6.1802 fra Poul Kraas i Svenstrup ved kurator Laurids Winther til Finstrupgård
for arv efter mor
til Niels Christensen i Svenstrup Brohus gift med hans stedmor, enke efter far Niels Kraas, skifte sluttet 1.8.1800
7) Afkald 14.6.1802 fra Poul Kraas i Svenstrup ved kurator Laurids Winther til Finstrupgård
for arv efter halvbror Niels Kraas, skifte 1.6.1801, ¾ gammel, søn af Niels Kraas og Else Christensdatter nu gift med Niels Christensen i Svenstrup Brohus
til stedfar Niels Christensen i Svenstrup Brohus
8) Udskrift af retssag 18.8.1803, hvor Jens Kragelund, hos Poul Kraas i Svenstrup stævner Niels Christensen i Svenstrup Brohus, for ikke at have betalt den årlige sum til Jens Kragelund, som han blev tilsagt af Niels Christensens hustru Else Christensdatter, da hun blev enke efter sin første mand Niels Kraas, skifte sluttet 1.8.1800, der havde været i første ægteskab med Jens Kragelunds datter
9) Købekontrakt 1803, hvor Niels Christensen i Svenstrup Brohus sælger samme Svenstrup Brohus til Christen Jensen Lyngberg, der tjener på Lundergård i Vendsyssel
10) Vidnesbyrd 14.10.1804 for Niels Uttrup og hustru Else Christensdatter, viet i Svenstrup kirke, der nu flytter til Sørup i Buderup sogn
11) Skifte 4.4.1809 efter Else Christensdatter i Sørup.
E: Niels Christensen Uttrup. B:
a Christian Nielsen 5
b Karen Nielsdatter 2.
FM: farbror Christen Christensen Uttrup i Svenstrup.
Skiftet er indført i Hornum-Fleskum herreders skifteprotokol.
12) Panteobligation 27.4.1822 fra Niels Christensen Uttrup i Sørup til sønnen Christen Nielsen
13) Udskrift 1834 af Hornum og Fleskum herreders skøde- og panteprotokol, hvorefter Niels Christensen Uttrup, enkemand efter Else Christensdatter af Sørup, skifte 4.4.1809, tillægger arv til sine to børn:
a Christen Nielsen 5
b Karen Nielsdatter 2
14) Brev fra Ålborg amtshus 1837 til Maren Jensdatter i Sørup, enke efter Niels Christensen Uttrup angående arv efter Niels Christensens første hustru Else Christensdatter, skifte 4.4.1809 til datteren Karen Nielsdatter.

2322    Frederik Christian Utzon, farver i Kolding, sekundløjtnant ved Koldings Brand- og politikorps
1) Eksamensbevis 25.4.1831 fra Borgerskolen i Kolding for Frederik Christian Utzon, født 28.1.1817, søn af Michael Lauridsen Utzon, farver i Kolding og Christine Jørgensen med påtegning at han er konfirmeret i Kolding 2.10.1831
2) Beskikkelse 26.6.1856 af Frederik Christian Utzon som sekundløjtnant ved Kolding Brand- og Politikorps.

2323    Ditlev Wad, stationsforstander i Vejen
1) Love 1905 for Kunstforeningen for Vejen og omegn
2) Fortegnelse over kunstværker på foreningens udstillinger 1905-1908

3) Fortegnelse over malerier af Henrik Jespersen udstillede i Jylland og på Fyn i foråret 1908
4) Programmer over koncerter, som kunstforeningen arrangerede
5) Avisudklip 1906-1907 og meddelelse om afholdelse af generalforsamling 1808.

2324    Emmerich August Wadschier (1765- ), student
1) Dimissionsattest 1784 fra Københavns Universitet på latin for Emmerich August Wadschier.

2325    Erhard Julius Vadum (1829-1897), herredsfuldmægtig i Lysgård-Hids herreder
1) Regning 24.12.1852 fra L. Bertelsen på reparation af flere klædningsstykker.

2326    Johan Carl Wagner ( -1754), regimentfeltskærsvend i Kolding
1) Dokumenter til skifte efter Johan Carl Wagner, regimentfeltskærsvend i Kolding, der døde 19.6.1754.

2327    Johan Frederik Wahlø, bogbinder i Hobro
1) Pantebrev Hobro 18.5.1757.

2328    Hagen Wahlberg, feldberedersvend
1) Skudsmål 25.5.1755 for Hagen Walberg, der har arbejdet 11 uger som feldberedersvend i Holbæk.

2329    Aage Wahlberg, feldberedersvend
1) Rejsepas 28.8.1754 for Aage Wahlberg, feldberedersvend i Ängelholm [i Sverige] for en rejse til Stockholm

2330    Christian August Ludvig Waldow 1724-1796), generalmajor i Viborg
1) Rejsepas 21.5.1745 for sekundløjtnant Christian August Ludvig Waldow
2) Udnævnelse 5.5.1756 af Christian August Ludvig Waldow som kaptajn af infanteriet
3) Udnævnelse 8.5.1765 af Christian August Ludvig Waldow som major af infanteriet
4) Konfirmation 28.6.1766 af udnævnelse 8.5.1765 af Christian August Ludvig Waldow som major af infanteriet
5) Udnævnelse 23.3.1776 af Christian August Ludvig Waldow som premier major af infanteriet
6) Udnævnelse 27.1.1779 af Christian August Ludvig Waldow som oberstløjtnant af infanteriet
7) Udnævnelse 11.12.1789 af Christian August Ludvig Waldow som oberst af infanteriet
8) Afsked 25.6.1790 af generalmajor Christian August Ludvig Waldow
9) Brev på tysk uden dato fra vennen Leander Reformé
10) Tjenstlige meddelelser og breve 1771-1796
11) Private regnskaber 1794-1796
12) Tjenstlige regnskaber 1788-1796
13) Koncepter til brev 1796
14) Diverse 1779-1788, blandt andet litterære notater.

2331    Christine Tang Valeur (1838-1925), til Nørre Vosborg i Ulfborg sogn gift med Henrik Stampe Valeur, bryggeriejer i Ålborg
1841-1928 Breve, dagbøger, almanakker og skiftepapirer. (64 bd/pk).
(Ikke set).

2332    Gunhild Margrethe Valeur, født 12.9.1864 gift Ingerslev
1) Ti stilehæfter 1877-1881.

2333    Henrik Stampe Valeur (1832-1880), bryggeriejer i Ålborg, ejer af Nørre Vosborg i Ulfborg sogn 1878-1880, gift med Christine Tang Valeur
1) Lille lædermappe med visitkort

2) Brev 3.4.1877 fra Ingeborg til sin fars fødselsdag

3) Dåbsattest 8.5.1832 for Henrik Stampe Valeur, født 4.4.1832, søn af Christian Verner Valeur, amtstuefuldmægtig i Ebeltoft og Elisabeth Cathrine Munch
4) Vaccinationsbevis Ålborg 2.4.1846 for Henrik Stampe Valeur, søn af proprietær Valeur, da det originale bevis mangler
5) Konfirmationsattest Sønder Tranders 31.10.1859 for Henrik Stampe Valeur, født 4.4.1832 i Ebeltoft, søn af proprietær Christian Verne Valeur og Elisabeth Cathrine Munch og Elisabeth Cathrine Munch til Postgården, er konfirmeret Ålborg Frue 1. søndag efter påske 1846, indført i Sønder Tranders kirkebog
6) Eksamensbevis 27.6.1853 for Henrik Stampe Valeur til forberedelseseksamen som polytekniker
7) Anmodning 7.11.1853 fra Henrik Stampe Valeur til Københavns magistrat at udnævne J. Jetsmark som hans kurator
8) Forstærkningspas 7.8.1858 for Henrik Stampe Valeur, 25 år gammel, ansat som soldat i Forstærkningen
9) Borgerbrev 23.7.1859 for Henrik Stampe Valeur, 27 år gammel, født i Ebeltoft som ølbrygger i Ålborg
10) Rejsepas 5.9.1878 for ubestemt tid for Henrik Stampe Valeur til Nørre Vosborg, født i Ebeltoft, 46 år gammel, at rejse til Tyskland og Frankrig for sin fornøjelse
11) Gravskrift: På Gimsing kirkegård gemmes støvet af Nelly Johanne Tang Pedersen, født på Nørre Vosborg 25.6.1841, gift 13.9.1877 med Parmo Carl Pedersen, ejer af Gimsinghoved. Død der 30.5.1877.
Dybt savnet af sin mand og 2 sønner, såvel som af moder og søstre. Hun var en god kærlig og livlig kvinde som spredte glæde og hygge, hvor hun kom.
Gud lade os af sin nåde samles med hende i de levendes land
12) Salmeark ved begravelsen af Henrik Stampe Valeur, bryggeriejer og ejer af Nørre Vosborg, født 4.4.1832, død 24.8.1880
13) Gravskrift: På Ålborg kirkegård gemmes støvet af Henrik Stampe Valeur, født 4.4.1832. Anden gang gift 16.4.1877 med Christine Tang. Købte Nørre Vosborg 1878. Han var en god og ædel og virksom mand. Han døde allerede på Frederiks Hospital 25.8.1880. Velsignet være hans minde. Gud give ham i Jesu navn en glædelig opstandelse.
14) Ejendomspapirer 1878
15) Private breve til Henrik Stampe Valeur 1877-1880
16) Regninger 1877-1880.

2334    Peder Valeur (1771-1845), apoteker i Viborg og hustru Elisabeth Hastrup (1780-1850)
1) Skilsmissebevilling København 6.3.1807 for Peder Valeur i Viborg og hustru Elisabeth Hastrup.

2335    Søren Christensen Vammen (1765-1829), avlsbruger i Viborg
1) Panteobligation Viborg 28.6.1800.

2336    Mathias Peder Vandborg ( -1859), til Trinderup i Hvornum sogn
1) Fortegnelse over forhandlinger i Viborg Stænderforsamling 1842.

2337    Jens Vandel (1736-1789), præst i Nørhå
1) Skifte 6.3.1789 efter Jens Hansen Vandel, præst i Nørhå.
Enke efter Kirsten Bertelsdatter Lillesø, skifte 27.3.1788 lbnr.65. B:
1) Elisabeth Cathrine Jensdatter 14
2) Elisabeth Kirstine Jensdatter 11
3) Marie Cathrine Jensdatter 10.
FM: Claus Gottlieb Kjærulf til Faddersbøl og Nørhågård.
(Skiftet er indført i Hundborg herred gejstlig skifteprotokol 1747-1799 fol.427 lbnr.68).

2338    C. Frederik C. Warberg, amtsfuldmægtig i Viborg
1) Tabel til beregning af søndagsbogstavet

2) Node til Schottis

3) To skitser

4) Breve 1805-1806 til Frederik fra bror og fra far
5) Litani

De 2 første sider af 4


2339    David Ludvig Carl August Warming (1816-1884), præst i Øster og Vester Alling 1858-1866 og i Sahl og Ejsing 1866-1882
1858-1888 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

2340    Julius Warnich ( -11791), kontrollør i Viborg
1) Skifte 30.9.1791 efter Julius Warnich, ugift kontrollør i Viborg. 30.9.1791.
Arvinger angivet 30.9.1791 A:
1) søster, priorinde i Petersens Kloster i Vimmelskaftet i København
2) bror i Petersborg i Rusland.
3) ?, død. 2B:
a Benedikte Marie Lejotin, begravet København Nikolaj 22.1.1777, 37 år gammel. E: Johan Henrik Fraust, billardholder i Læderstræde 32
b Hans Vilhelm Lejotin, aftakket soldat, begravet København Garnison tysk 28.2.1774.
Arvinger angivet 31.12.1794 A:
1) faster, hvis navn ikke kendes, var g.m. LinkMeyer, snedker i Lübeck. 2B:
a Daniel Herman LinkMeyer, snedker i København
b Johan Martin LinkMeyer, i London
2) faster, hvis navn ikke kendes, var g.m. Jansen, guldsmed i Kiel. 2B:
a en søn
b en datter
3) moster Agnethe g.m. Lapting, parykmager i København, begge døde. 1B:
a Benedikte Marie Lapting, død, var g.m. Faust, visiteur i København. 2B:
1 Margrethe Hedvig
2 Vilhelmine Jacobine
4) moster, hvis navn ikke kendes, var g.m. Saksild, kontrollør i København. 1B:
a Lotto, en datter, der tjener i Horsens.
(Indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.566, 569, 585, 623, 645, 660B, 661B, 668, næste protokol fol.9B lbnr.1511).

2341    Conrad von Wassenberg, oberstløjtnant i Ribe
1) Brev på tysk 30.4.1666 til oberstløjtnant Wassenberg i Ribe fra rigsfeltherre Hans Schack


2342    Johan Frederik Weche (1744-1804), løjtnant i Viborg
1) Kontrabog 1800-1801
2) Breve og regninger 1790-1803.

2343    Johan Weck, født i hertugdømmerne
1) Koppeattest 1.7.1812 for Johan Weck i Osterrönfeld, 8½ år gammel.

2344    Anders Sørensen Vedel (1542-1616), historiker, kannik i Ribe
1) Brudstykke af brev 23.11.1604 til Anders Sørensen Vedel fra ukendt afsender i Horsens


2345    Jacob Vedel, ejer af Vedelsbo i Vinding sogn i Skanderborg amt
1) Salmeark ved proprietær Jacob Aagaard Vedels begravelse i Vinding kirke lørdag den 13. januar 1906
2) Udskrift af Tyrsting-Vrads herred skifteprotokol 24.1.1906 efter proprietær Jacob Aagaard Vedel. A:
a søster Henrikke Severine Augusta Vedel g.m. N. Jensen, portner i København
b bror Ernst Anders Vedel, stationsforstander i Bryrup
c søster Petra Jeanette Vedel g.m. R. Pedersen, sagfører i Horsens
d søster Georgi Marie Vedel på Vedelsbo
e søster Sofie Petrea Vedel g.m. Jens Lauridsen, begge døde. 8B:
1 Eleonora Marie Lauridsen g.m. Erik Nielsen, træskomand i Silkeborg
2 Henrikke Lauridsen i Linå pr. Laven
3 Anne Lauridsen g.m. Christian Joensen, trikotagearbejder i Alderslyst ved Silkeborg
4 Sofus Vedel Lauridsen, skrædder ved Trustrup station ved Grenå
5 Laurids Vedel Lauridsen, arbejdsmand i Silkeborg
6 Louise Lauridsen g.m. Christian Daugaard, møllersvend i Ålborg
7 Emilie Lauridsen g.m. Albert Velæst i Nordamerika
8 Maren Lauridsen g.m. Valdemar Pedersen, gårdejer i Linå.

2346    Otto Casper Valentin Vedel (1788-1852), præst i Aulum og Hodsager; afskediget 1842
1) Konfirmation på kaldsbrev 1.9.1841 for Otto Casper Valentin Vedel, at være præst i Aulum og Hodsager.

2347    Mette Wederkinck i Viborg
1) Bevilling 23.1.1807 at være myndig under kuratel for Mette Wederkinck i Viborg.

2348    Jens Albertsen Vedsted, færgemand ved Hadsund færgefrt
1) Dokumenter 1767-1827 vedrørende færgefarten ved Hadsund
2) Breve og tjenstlige meddelelser 1810-1848 vedrørende færgefarten ved Hadsund.
a Godkendelse 19.1.1767 for Severin Bentzon til Havnø og Visborggård af sommer- og vintertakster for hver person, dyr eller varegruppe på færgefarten på Hadsund
b Auktionsskøde 29.6.1769 på færgestedet ved Hadsund
c Auktionsskøde 19.6.1788 på færgestedet ved Hadsund
d Auktionsskøde 14.6.1802 på færgestedet ved Hadsund
e Skøde 20.9.1806 på færgestedet ved Hadsund
f Skrivelser 30.10.1841 og 20.2.1846 til kongen vedrørende Hadsund færgefart.

2349    Holger Wegner ( -1808), forpagter af Barritskov i Barrit sogn
1) Breve og regnskaber 1800-1808.

2350    Niels Haar Christoffersen Wegener
1) Indstilling på latin 20.7.1721 af Niels Hansen Christoffersen Wegener til teologisk embedseksamen, fremsat af Arni Magnusson.


2351    Henrik Wegner ( -1731), postmester i Århus
1) Skøde 10.6.1730 til Henrik Wegner, postmester i Århus, på et begravelsessted i Sankt Clemens Kirke, der efter skøde af 9.6.1830 fra Peder Fogh til Ryumgård tilhører domkirken på det murede gravsted under borgmester Rasmus Nielsens epitafium.

2352    Vilhelm Weidemann, bogtrykker i Christiania
1) Skifte 8.8.1718 efter Vilhelm Weidemann, bogtrykker i Christiania.
E: Amborg Marie Jensdatter Hobro.
Første ægteskab med Agnethe Jensdatter Hoff. B:
a Johannes Weidemann 36
b Just Weidemann 33, i København
c Cathrine Vilhelmsdatter 26, g.m. Henrik Ladendorph, nu i Göteborg, begge opbragt af en svensk kaper.

2353    Christen Andersen Weie, gårdmand i Tørring i Ringkøbing amt
1) Beskikkelse 11.2.1838 for Christen Andersen Weie, gårdmand i Tørring sogn, at være kirkeværge for Tørring kirke.

2354    Peder Christian Jensen Weie, gårdmand i Tørring sogn
1) Panteobligation 24.6.1827 fra Peder Christian Jensen Weie, gårdmand i Tørring sogn på lån fra søn Peder Pedersen, der tjener på Kappel.

2355    Niels Christensen Jensen Vejerslev ( -1751), skrædder i Viborg
1) Skifte 30.6.1752 efter Niels Jensen [fejl for Christensen] Vejerslev, skrædder i Viborg.
E: Margrethe Bloch. LV: Mathias Bruun, prokurator i Viborg.
Første ægteskab med [Marie Sejersdatter Kaas i Viborg. 15.5.1733 lbnr.522]. B:
1)) Anne Marie Vejerslev g.m. Peder Høyer i Viborg
2) Christian Vejerslev 23, i Viborg latinskole mesterlektie.
Registrering 3.10.1751.
(Skiftet indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.595B lbnr.858).

2356    Severin Weiersøe (1814-1897), lærereksamen 1835, privatlærer i Fregerslev i Hørning sogn 1835-1837, ved Skanderborg Ladegårde 1837-1840, i Hjortsvang i Linnerup sogn 1840-1850, i Storring sogn 1850-1878, bosat i Århus 1878-1897
1928-1897 Breve, optegnelser, undervisningsmateriale og personlige papirer. (17 bd/pk).
(Ikke set).

2357    Gertrud Marie Vejrum ( -1779), enke efter Rasmus Bundesen til Søviggård i Ovtrup sogn i Ribe amt
1) Skifte 13.12.1779 efter Gertrud Marie Vejrum.
Enke efter Rasmus Bundesen til Søviggård i Ovtrup sogn i Ribe amt, [død 1761, bevilling til uskiftet bo af 20.2.1761 i Riberhus amt lbnr.387]. B:
1) Magdalene Cathrine Bundesen g.m. Johan Herman [Hansen] Brorson, præst i Lunde og Ovtrup
2) Gertrud Bundesen g.m. Thøger [Reenberg] Sterm til Søviggård
3) Peder Bundesen, student.

2358    Jens Olufsen Vejrum, skriver i Lysgård-Hids herreder
1) Ansøgning 24.2.1745 fra Niels Jacobsen i Hinge til amtmand Ditlev Trappaud, om at Jens Olufsen Vejrum, må ansættes som sætteskriver i Lysgård-Hids herreder
2) Skudsmål, begyndt 14.10.1746 for Jens Olufsen Vejrum fra Niels Jacobsen, skriver i Lysgård-Hids herreder

2359    Johan Henrik Weise (1770-1833), præst i Volstrup sogn
1) Auktionskatalog 28.4.1834 i Volstrup præstegård hos [Maren Sofie Houmann], enke efter Johan Henrik Weise, præst i Volstrup sogn, [død 6.7.1833].

2360    Johan Georg Henrik Weiskopff (1759-1807), distriktskirurg i Viborg
1) Regninger og kvitteringer 1803-1806.

2361    F. C. W. Weis på Sankt Croix
1) Ansættelsesbrev 11.12.1850 for F. C. W. Weis som arresthusinspektør på Sankt Croix.

2362    jomfru Vellev i København
1) Brev 18.12.1811 til jomfru Vellev på Hotel Royal i København fra bror Michael Vellev i Randrup.
2) Skoleskema uden navn, år eller klassetrin.

2363    Johan Martin Welsch (1807-1885), artillerikaptajn og kommandant i Frederikshavn
1) Breve til Johan Martin Welsch 1852-1880
2) Anbefalinger og koncepter til ansøgninger 1839-1850.

2364    J. C. Vendelbo i Gødvad sogn
1) Uddrag af forligsprotokollen for Lysgård-Hids herreder 4.2.1843 angående separation for J. C. Vendelbo og hustru Kirstine Cathrine Poulsen.

2365    Johannes Jensen Vendelbo (1748-1829), urmager i Århus, død i Kejlstrup mølle i Balle sogn
1786-1829 Breve, kontrakter, nodehæfte, auktionskatalog, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

2366   


2366    Niels Henriksen Vendelbo til Gravballegård i Svostrup sogn
1) Skøder og kontrakter 1701.1715.

2367    Carl Martin Wendt, (1730-1808), major i Viborg
1764, 1809 Personlige papirer, breve, embedspapirer, digte, regnskaber. (1 pk).
(Ikke set).

2368    Jens Olufsen Wenge i Sønder Teglgård i Viborg
1) Obligation 6.5.1763 fra Jens Olufsen Wenge i Sønder Teglgård i Viborg.

2369    C. Ventzel, handelskommis og brandmand i Kolding
1) Patent 8.2.1868 for handelskommis C. Ventzel, der er ansat som assistent hos løjtnanten ved Kolding brandkorps sprøjte nummer 4 med instruks.

2370    Marie Werner og søster Anne Dorthe Werner i Viborg
1) Bevilling 5.1.1753 at være egen værge under kurator for Marie Werner og søster Anne Dorthe Werner i Viborg.

2371    Daniel Jacob Wesenberg (1736-1830), stiftslandinspektør i Ribe stift og sønnerne Johan Frederik Wesenberg, stiftslandinspektør i Århus Stift 1799-1801 og Morten Ludvig Wesenberg, stiftslandinspektør i Århus fra 1801
1779-1828 Landmålings- udskiftnings- og udstykningsforretninger. (19 bd(pk).
(Ikke set).

2372    Jacob Daniel Wesenberg (1787-1852), krigsråd, herredsfoged Nørhald- Støvring-Galten herreder og ejer af Dronningborg mølle i Dronningborg sogn
1) Breve 1834-1844
2) Regnskaber 1737-1744.

2373    Bertha West, dameskrædder i Middelfart
1) Bevilling 23.12.1846 for Bertha West, dameskrædder i Middelfart at sy klæder for personer af sit eget køn og at give andre undervisning heri.

2374    Jens Bar von Westen (1771-1846), toldforvalter og forligskommissær i Løgstør
1) Bestalling 25.4.1798 for Jens Bar von Westen at være toldforvalter i Løgstør
2) Bestalling 31.7.1815 for forligskommissær Jens Bar von Westen i Løgstør at være kancelliråd
3) Bevilling 19.6.1832 af afsked med pension
4) Bevilling 20.5.1834 af forhøjelse af pension
5) Bevilling 31.5.1836 af forhøjelse af pension
6) Oversigt 9.8.1832 over Jens Bar von Westens pensionsoplysninger
a Afsked 12.7.1831
c Gift 1798 med [Adolfine Marianne Vogt]
b Hans hustru døde 18.11.1810

) Breve 1798-1845
8) Almanakker 1844 og 1845

9) Kontrabøger
10) Regninger og kvitteringer.

2375    Christian Ditlev Westengaard (1769-1842), borgmester i Kolding
18-7-1820 Retsakter. (1 pk).
(Ikke set).

2376    Morten Nielsen Vestengaard, skomagerlærling i Kolding
1) Lærekontrakt 28.8.1860 for Morten Nielsen Vestengaard, søn af Oluf Sørensen i Øster Gesten, som skomagerlærling i 5 år i Kolding.

2377    Christen Westergaard, ligsynsmand, gårdmand i Sjørring sogn
1) Beskikkelse 6.1.1845 for Christen Westergaard at være ligsynsmand i Sjørring sogn.

2378    Jens Peder Vestergaard i Løvel vindmølle i Løvel sogn
1) Regnskab 1919-1922.


2379    Laurids Vestergaard i Vester Torup sogn i Thisted amt
1) Gavebrev 28.1.1811 fra Helvig Pedersdatter, enke efter Peder Brix i Vester Torup, der afstår gården til dattersønnen Laurids Vestergaard og hustru mod ophold, pleje og opvartning.

2380    Søren Mejsen Westergaard (1869-1955), præst i Hjerk og Harre, senere biskop i Ribe
1) Breve 1913-1915.

2381    Knud Westesen /1777-1832), strandingskommissær i Varde
1824-1825 Breve og regnskaber vedrørende ”Dorothea Charlottes stranding. (1 pk).
(ikke set).

2382    Frederik Didrik Vett (1772-1844), byfoged i Viborg
1) Breve 1832-1835.

2383    Christen Wever (1797-1841), værtshusholder i Holstebro
1773-1841 Regnskaber, kvitteringsbøger, breve, notater, lotterisedler, regninger og kvitteringer og skiftepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

2384    Mathias Andreas Wiberg (1736-1803), dansemester i Viborg og hustru Marianne Louise Wagner
1) Bevilling 27.3.1795 for Mathias Andreas Wiberg, dansemester i Viborg og umyndige søn til uskiftet bo efter afdøde hustru Marianne Louise Wagner.

2385    Jens Andersen Viborg (1750- ) i Asferg sogn og hustru Else Gregersdatter
1) Skudsmål 9.10.1776 for Else Gregersdatter, født i Holmgård i Glenstrup sogn på Villestrup gods
2) Afskedspas 18.3.1790 for Jens Andersen, født i Viborg, 40 år gammel efter at have tjent 7 år som rytter med påtegnet rejsepas Asferg 5.7.1805 for Jens Andersen for en rejse til København, for at besøge sin bror
3) Kvittering 19.12.1789
4) Ejendomspapirer 1791-1805.

2386    Marie Kirstine Wiborg, født Møller, jordemoder i Lemming, Gødvad og Svostrup sogne
1) Bestalling 9.12.1819 for Marie Kirstine Møller gift med Bertel Viborg, skrædder, at være jordemoder i Lemming, Gødvad og Svostrup sogne vedlagt eksamensbevis 21.10.1819 for Marie Kirstine Møller, født 1785 i Ikast sogn.

2387    Niels Vibro, farver i Hobro
1) Privilegium 4.11.1735 for Niels Vibro og hustru Cathrine Marie Bang, at være farver i Hobro sammen med nuværende farver Jochum Herbst.

2388    H. Vilhelm Frederik Wiegmann (1834- ), grøftegraver på Lynderupgård i Lynderup sogn
1) Skudsmålsbog på tysk begyndt Reinfelden 15.5.1855 for Hans Vilhelm Frederik Wiegmann, født i Heilkop 10.8.1834, sidste indførsel 10.8.1858 som grøftegraver på Lynderupgård.

2389    Julius Johan von Vieregg ( -1756), generalmajor, kommandant i Fredericia
11712-1751 Breve og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

2390    Søren Vig-Nielsen (1876-1964), arkitekt i Viborg 1900-1963
Tegninger og forretningspapirer.
Henvisning til Privatarkiver og til Samlingen af Planer og Tegninger.
(Ikke set).

2391    Peder Christoffersen Vibe (Wiibe) (1750- ), købmand og gæstgiver i Skive. Gift første gang med Gertrud Marie Winther. Gift anden gang med Johanne Bering
1) Dåbsattest 6.9.1750 for Peder, søn af Christoffer Vibe og Maren Pedersdatter i gården Kajholm i Rubjerg sogn
2) Fripas 23.10.1769 for Peder Christoffersen Vibe, søn af Christoffer Vibe og Maren Pedersdatter Schmidt på gården Kajholm i Vendsyssel, efter forældrenes død opdraget på gården Burholt og nu i malerlære i Ålborg, der ikke er bundet af noget gods og efter uddannelse må rejse hvorhen han lyster
3) Skudsmål 15.4.1775 for Peder Christoffersen Vibe som malersvend på Serridslevgård i Nebel sogn i Voer herred
4) Skudsmål 31.1.1777 for Peder Christoffersen Vibe, der har tjent på Stårupgård i Østbirk sogn, med vedtegnet rejsepas fra Ålborg slot for en rejse til Norge
5) Kvittering 3.4.1779 for betalt kopulationsafgift for Peder Christoffersen Vibe, købmand i Skive og kommende hustru Gertrud Marie Winther
6) Tilsigelse 6.2.1781 til Christen Kamborg, købmand i Skive, at møde i Skive Byret efter anklage fra Peder Christoffersen Vibe købmand i Skive
7) Testamente 22.12.1783 for Peder Christoffersen Vibe købmand i Skive og hustru Gertrud Marie Winther i Skive
8) Vielsesbrev 6.8.1790 for Peder Vibe i Skive og Johanne Bering i Balle sogn
9) Opsigelse 10.12.1790 til Niels Galten [Hansen] Bering, præst i Balling og Volling fra Peder Vibe i Skive af arv til hustru Johanne Bering efter skifte sluttet 5.3.1784
10) Testamente af 28.1.1791 for Johanne Bering gift med Peder Vibe, købmand i Skive
11) Bevilling 16.10.1792 af afsked for Peder Vibe, købmand i Skive, som kirkeværge og brandinspektør, da han flytter fra byen
12) Kvittering 15.10.1793 til Peder Vibe, brændevinsbrænder i Adelgade i Annæ Vester kvarter i København for kvarterpenge
13) Borgerskab 11.11.1793 for Peder Christoffersen Vibe, født i Jylland, som brændevinsbrænder i København
14) Købekontrakt 10.11.1794 med Peder Vibe som sælger og Knud Jensen Rindum i Rindum sogn ved Ringkøbing som køber af et hus i Skive
15) Bevilling 9.2.1798 for Peder Vibe i Skive at udføre en sag for Nørrejyllands Landsting mod Johannes Tolstrup i Ulbjerg Nørgård
16) Ekstrakt af Skive by justitsprotokol 10.5.1799 af sagen anlagt af Verner Hjersing i Hem mod Peder Vibe i Skive.

2392    P. C. With, dugmager i Viborg Tugthus
1) Obligation af 15.7.1842.

2393    Hans Nielsen i Allerup på Sneumgård gods
1) Aftægtskontrakt 22.12.1757 for Peder Lauridsen og hustru Maren Hansdatter hos hendes søn og hans stedsøn Hans Nielsen i Allerup på Sneumgård gods.
Desuden nævnes Hans Nielsens søster Kirsten Nielsdatter gift med Oluf Jessen i Opsneum.
(Afleveret af Jens Vilhelmsen i Andrup pr. Esbjerg).

2394    Peder Henrik Wilken ( -24.7.1867), veteran fra Napoleonskrigene, død som fattiglem i Trige sogn
1) Diplom 5.5.1821 på Sankt Helena medaljen for Peder Henrik Wilken, forhenværende officer i Den franske Armé i perioden 1792-1815.


2395    Anne Villadsdatter ( -1790), gift med gårdmand Oluf Christensen Sejersen i Råby sogn
1) Skifte 23.8.1790 efter Anne Villadsdatter i Råby på Demstrup gods, der døde 23.7.1790.
E: Oluf Christensen Sejersen. B:
a Dorthe Olufsdatter 2
b Villads Olufsen 8 dage.
FM: morfar Villads Jensen i Råby.
< name="nordenbjerg">
2396    Simon Villadsen ( -1781), avlskarl i Tolstrup præstegård i Tolstrup sogn i Hjørring amt
1781-1782 Skifte og auktionsforretning. (1 pk).
(Ikke set).

2397    Jens Pedersen Villesen i Randers og hustru Kirstine Marie Jensdatter
1) Udskrift af Randers Sankt Morten Kirke for dåb af børn af Jens Pedersen også kaldt Jens Villesen og hustru Kirstine Marie Jensdatter:
a Karen. født 13.3.1808, døbt 8.4.1808, nu enke efter spækhøker Christrup
b Peder, født 3.3.1812, døbt 10.3.1812
c Mette Marie, født 23.6.1819, nu gift med N. J. Olufsen, værtshusholder i Randers.

2398    Niels Villumsen i Nordenbjerg i Vinding sogn
1) Tingsvidne Ulfborg herred 21.8.1613, hvor dommer Christen Madsen i Bundgård [i Staby eller Madum sogn] ved Søren Madsen, foged på Østergård fik et tingsvidne af 8 dannemænd:
Jeppe Madsen i Staby [i Staby sogn]
Christen Jensen i Stavnsbjerg [i Staby sogn]
Anders Carlsen og Anders Nielsen i Kærsgård [i Madum sogn]
Jens Lauridsen i Lund [i Madum sogn]
Christen Jepsen i Brondbjerg [i Staby sogn]
Knud Christensen i Gørding og
Jens Simonsen i Tranflod [i Ulfborg sogn]
der fører vidner på, at mandag efter Sankt Olufs dag sidst forleden så de, at Clemen Pedersen i Tovsing (Tusing) [i Vinding sogn]'s kvæg gik i Niels Villumsen i Nordenbjergs kornmark.


2399    Peder Vilhelm Villumsen (1817-1846), købmand i Frederikshavn
1833-1845 Breve, regninger og opgørelser. (1 pk).
(Ikke set).

2400    Otto Rasmussen Wilsbech (1643-1689), præst i Mosbjerg og Hørmested
1) Indlæg 3.4.1695 fra børnenes værge og fars svoger Palle Hansen Mosbjerg, præst i Sindal og Astrup i en sag vedrørende et gældsbrev fra Albert Christensen [Olsdorff], præst i Volstrup og Hørby på 50 rdl. i skiftet efter Otto Rasmussen Wilsbech, præst i Mosbjerg og Hørmested, [død 1689].


2401    Claus Nikolaj Vilstrup (1784-1871), præst i Borris og Faster
1838-1873 Regnskabsbog og skifte. (1 pk).
(Ikke set).

2402    Henrik Stampe Vilstrup ( -1908), præst i Borris og Faster
1) Eksamensbeviser og vidnesbyrd 1853-1861
2) Udnævnelser 1861-1903.

2403    Georg Henrik Winckler (1758- ), oboist ved militæret i Viborg
1) Afskedspas 7.10.1807 for Georg Henrik Winckler, født i Braunschweig, nu 50 år gammel, der har tjent 11 år i Første jyske geworbne Regiment
2) Breve vedrørende pension 1808-1811.

2404    Rasmus Vind (1868- ), forstander på Arbejderhøjskolen i Esbjerg
1889-1949 Breve, tegninger, personlige papirer, manuskripter, erindringer, fotografier. (4 pk).
(Ikke set).

2405    Jens Vindelin (1766-1842), snedker i Viborg
1) Borgerskab 30.10.1798 for Jens Vindelin, født i Viborg, som snedker i Viborg
2) Ekstrakt af samfrændeskifte 18.5.1798 efter Mette Marie Thomasdatter i Viborg.
E: Jacob Stampe. B:
a Anne Kirstine Stampe g.m. Jens Vindelin, snedker i Viborg
3) Panteobligation 24.6.1804
4) Panteobligation 29.12.1815 fra Jens Vindelin, snedker i Viborg til sin brorsøn Søren Vindelin, tinstøber i Viborg ved kurator Jens Vindelins bror [Niels Sørensen] Vindelin, præst [i Staby]
5) Panteobligation 28.6.1818
6) Panteobligation 28.6.1818 fra Jens Vindelin, snedker i Viborg til sin brordatter Mette Vindelin på hendes arv efter sin far Christen Vindelin, tinstøber i Viborg, samfrændeskifte 17.6.1814 med pant i noget jord der blev udlagt til Jens Vindelins hustru Anne Kirstine Stampe ved samfrændeskifte 18.5.1798 efter Anne Kirstine Stampes mor

2406    Mette Marie Vindelin (1806-1849), datter af Jens Vindelin, snedker i Viborg
1) Eksamensbevis 27.4.1818 for Mette Marie Vindelin, født 16.2.1806, datter af Jens Vindelin og Anne Kirstine Stampe med påtegnet vidnesbyrd 28.9.1830.

2407    Hans Vindelev, bagersvend i Fredericia
1) Lærebrev 4.1.1837 for Hans Vindelev i Fredericia, som bagersvend efter 4 års læretid.

2408    Jens Filip Andersen Vinding (1734-1798), præst i Vestervig og Agger
1) Brev 13.2.1797 fra Ivergaard.

2409    Peder Vinding, skolelærer i Skellerupgårde i Linå sogn
1) Beskikkelse20.12.1839 for Peder Vinding, skolelærer i Sorring i Dallerup sogn at være skolelærer og kirkesanger i Skellerup Nygårde skole i Linå sogn efter skolelærer Andersen, der nu flytter til Gjern som skolelærer.

2410    Anne Christensdatter Vintmølle (1722-1799), enke efter Niels Simonsen, smed i Viborg, begravet Viborg Sortebrødre 6.4.1763
1) Breve 1785-1795.

2411    Christian Jespersen Winkel
1) Fuldmagt 31.10.1910 fra Christian Winkel, læge i Rødby i forligskommissionen vedrørende en gældssag
2) Brev Sankt Thomas 21.9.1911 til politiassistent og læge Christian Winkel på Sankt Jan vedrørende tilsendelse af en check
3) Akademisk borgerbrev 30.9.1898 for Christian Jespersen Winkel
4) Regninger 1907-1911
5) Opgørelse i dødsboet efter Harriet Antoinette Pedersen i Holbæk, død 12.8.1910. Efter testamente e der følgende A:
1 frøken Adelaide Svensson
2 frøken Elisabeth Hansen
3 Peder Christian Pedersen
4 Poul Johnstone Pedersen
5 Holger Hoppe
6 Jørgen Hoppe
7 frøken Fanny Hoppe
8 søster gift med borgmester Hansen i Holbæk
9 søster gift med tandlæge Hoppe i Frederiksberg
10 bror Th. J. Pedersen, købmand i Holbæk
11 søster Agnes Pedersen i Holbæk
12 søsterdatter frøken Elisabeth Mandix Schou i København
13 søsterdatter Agnes Camilla gift med læge Winkel i Vestindien

2412    Holger Winkel (1879- ), assistent ved Skiftekommissionens assistentkontor 1904-1905, sagførerfuldmægtig 1905-1908, amtsfuldmægtig på Færøerne 1908-1910, sagførerfuldmægtig 1910-1914, journalist og redaktør 1914-1919, politifuldmægtig i Odense 1921-1928 og fuldmægtig ved Vestre Landsret i Viborg 1929-1946
1898-1938 Breve, litterære manuskripter, optegnelser, lejlighedsdigte, notesbøger, avisudklip og personlige papirer. (14 pk).
(Ikke set).

2413    Janus Henrik Winkel (1844-1933), forpagter af Aunsbjerg i Sjørslev sogn 1869-1883, forpagter af Dybvad i Gosmer sogn 1881-1895, i Statens statistiske Bureau fra 1896, aktiv i landbobevægelsen
1875-1926 Breve, anbefalinger, ansøgninger og manuskripter.

2414    Gertrud Marie Winther, tjenestepige
1) Skudsmål begyndt 16.10.1777 for Gertrud Marie Winther som husjomfru på Kjeldgård i Selde sogn
fortsat 26.6.1778 i Selde præstegård, hvor det oplyses at hun er gift 26.4.1778 med Hernus Cordt
fortsat 6.7.1779 at hun ved kyndelmisse tider 1779 forlod sin tjeneste som husholderske på Kølbygård i Hunstrup sogn, og hvor hun nu er gift med [Peder] Vibe.

2415    Johan Poul Møller Skjern Winther (1845-1895), købmand i Horsens
1890-1899 Panteobligation, opgørelser og skiftepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

2416    Niels Johan Carl Winther (1827-1895), købmand i Horsens
1895-1896 Testamente og skiftepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

2417    Peder Mathiassen Winther, sognefoged i Gjerlev sogn. (1 pk).
1791-1847 Noteringsbog, skøder, familiepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

2418    Søren Nielsen Winther (1813- ), tjenestekarl, født i Kristrup sogn
1) Skudsmål begyndt 16.4.1828, født 4.1.1813, søn af Niels Jensen Winther i Nørre Hornbæk.

2419    Thomas Andreassen Winther, løjtnant, født i Horsens
1)) Brev 12.11.1709 til Thomas Andreassen Winther. løjtnant og kommanderende overofficer over kompagnierne i 3 preussiske amter: Neustadt an der Dass, Goldbech und Zechelin
med oplysninger om hans familie i Horsens:
00) forældre Andreas Jensen, rådmand i Horsens er død i oktober 1706, [skifte Horsens 4.9.1706 lbnr.220] og begravet i Horsens Klosterkirke og Maren Thomasdatter Winther, der endnu lever i Horsens
1) bror Jens Andersen [i Kristiansand] i Norge
2) bror Søren Andersen Winther blev gift sidste år og bor i Horsens
3) søster Anne Andersdatter er forlovet med Christen Andersen, der farer på de lange rejser fra Holland
4) søster [Elsebeth Andersdatter] i Frederiksborg
5) søster [Vibeke Andersdatter] i Frederiksborg
01) farfar Jens Sørensen [Ørbæk], rådmand i Horsens
02) morfar var Thomas Knudsen, rådmand i Horsens gift med [mormor Anne Sørensdatter]
03) faster Anne Jensdatter, død i maj 1708, [skifte Horsens 23.7.1708 lbnr.237] som enke efter Andreas Kollemorten, rådmand i Horsens.
(Hele brevet er trykt i Jyske Samlinger 2 rk. bd. III 1891-93 side 89-91: Prøve på tidligere embedsstil ved Vilhelm Bang.).

2420    Peder Wischum (-1755), skrædder i Viborg
1755 Skifte (Ikke set).

2421    Anders Vissing, ejer af Kærsholm i Torning sogn til 1802, Lille Hjøllund i Vrads sogn fra 1815 og Peluslyst? ved Horsens fra 1818
1) Skudsmål 2.12.1802 for Anders Vissing til Kærsholm og ejer af Torning kirke
2) Breve 1815-1818.

2422    Christen Gundorph Vissing ( -1798), rådmand i Kolding 1785-1788, en tid bosat i Nibe og i Viborg og hustru Kirstine Cathrine Kruse
1785-1798 bestalling, gældsbrev, ejendomspairer, regninger, kvitteringer, skilsmissebevilling og landstingsdom
(Ikke set).

2423    Hans Vissing, ( -1803), gartner i Viborg
1) Regninger og kvitteringer 1800-1803.

2424    Hans Vissing
1) Testamente 26.4.1783 for Hans Vissing og hustru Kirstine Jensdatter i København.

2425    Hans Vissing (1768-1837), præst i Højen og Jerlev
1) To gældsbeviser 13.6.1815 og 12.6.1817 udstedt af Christen Nielsen Kærgaard i Jerlev.

2426    Jens Peder Vissing (1788-1868), købmand i Kolding
1) Skøder
2) Breve vedrørende gældsbeviser 1784-1786.

2427    Hans Hannibal Vissing (1815-1885), bogtrykker i Viborg
1) Brev 9.10.1845 til bogtrykker Vissing fra Dahl.

2428    Niels Vissing ( -1780), by- og herredsskriver i Skanderborg
1) Testamente 17.11.1770 for Niels Vissing, by- og birkeskriver i Skanderborg og hustru Sara Cathrine Bang, der ejer det lille hus Saraberg.
Underskrevet af
a hendes bror E. N. Bang
b Margrethe Bøg g.m. Bang
samt af Niels Vissings børn af første ægteskab B:
c [Bodil Marie Vissing] g.m. Rasmus Baastrup
d Christian Nikolaj Vissing
e Hans Vissing
f Christen Gundorph Vissing
og Rasmus Vissing. som farbror for Niels Vissings umyndige børn:
g [Mette Marie Vissing]
h [Frederikke Louise Vissing].
(Se skifte efter Niels Vissing i Skanderborg byfoged skifteprotokol 1756-1820 10.2.1780 lbnr.191).

2429    Nikolaj Vissing ( -1798), forvalter på Palstrup i Høbjerg sogn, Tingård i Tim sogn, Stenumgård i Råsted sogn, Nørre- og Sønder Vosborg i Ulfborg sogn, Pallisbjerg, Brunbjerg og Staby Kærgård i Staby sogn, ejer af gården Krogsdal i Nørre Felding sogn fra 1785
1756-1798 Optegnelser vedrørende de forskellige gårde.

2430    Thomas Vissing (1760-1811), prokurator, byfoged og borgmester i Viborg, ejer og medejer af talrige godser, bl.a. Klavsholm i Hellevad sogn, Rønnovsholm i Vrejlev sogn, Tvilumgård i Tvilum sogn, Holmgård i Skals sogn og Viborg vejrmølle
1781-1812 Prokuratorsager, ejendomspapirer, personlige papirer, papirer vedrørende Viborg Tugthus samt skifte. (28 pk).
(Ikke set).

2431    Claus Christen Vistisen, værtshusholder i Holstebro
1) Borgerskab 5.5.1868 for Claus Christen Vistisen som værtshusholder i Holstebro.

2432    Maren Pedersdatter ( -1759), enke efter Anders Vistisen (1685-1751), handskemager i Viborg
1) Skifte 8.8.1760 efter Maren Pedersdatter i Viborg, der døde 19.5.1759.
Enke efter Anders Vistisen, handskemager.
Hans A:
1) bror Søren Vistisen i Viborg
2) bror Peder Vistisen i Viborg
3) søster [Maren Vistisdatter, skifte 16.2.1725 lbnr.426, var g.m. Christian Gregersen]. 1B:
a Visti Christiansen i Viborg.
Hendes Arvinger kendes ikke.
(Skiftet indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.372 lbnr.997).

2433    Frederik von Vittinghof
1) Næsten ulæseligt fotografi af Frederik III gavebrev 28.8.1662 til Frederik von Vittinghof på gods som Anne Cathrine Budde, enke efter Peder Vibe, har tilskødet kronen.
(Fotografi efter original i Ålborg historiske Museum, museumsnummer 7020. Originalen er kun et brudstykke af gavebrevet).

2434    Niels Vium, skipper i Kragerø i Norge
1) Borgerbrev 15.3.1798 for Niels Vium som skipper i Kragerø by i Norge.

2435    Niels Christoffersen Wiwe (1778- ), skrædder i Hobro, født i Stubberup i Ove sogn
1) Afskedspas 24.10.1814 for Niels Christoffersen Wiwe, født i Vive by og sogn, nu 36 år gammel, der har tjent 6 år som landeværn vedlagt bevilling af 3.6.1814
2) Skudsmål begyndt ved konfirmationen 8.11.1793 af Niels Christoffersen Wiwe, der da boede i Stubberup, senere i skrædderlære i Hobro, gift 28.4.1814 med Anne Kirstine Pallesdatter i Hedegård i Rostrup sogn
3) Ejendomspapirer 1815-1818.

2436    Christen Madsen Vorgod, farver i Ringkøbing og hustru Maren Lauridsdatter Rindum
1) Bevilling 21.5.1742 til uskiftet bo for Christen Madsen Vorgod, farver i Ringkøbing og hustru Maren Lauridsdatter Rindum.

2437    Niels Voetmann, aftægtsmand i Virklund i Them sogn
1) Arveafkald 5.10.1858 fra
a Peder Nielsen Voetmann i Virklund
b Jens Nielsen Voetmann i Virklund
c Trine Voetmann gift med J. Heegaard Gravbo i Silkeborg
d Marie Voetmann i Silkeborg
for arv efter mor Anne Marie Voetmann
til far Niels Voetmann i Virklund.

2438    Carl Michael Aage Vogelius (1890-1971), journalist, redaktør på og udgiver af Frederikshavn Avis, medlem af Rotary-klubben i Frederikshavn
1853-1971 Papirer vedrørende Frederikshavn Avis og Rotary-taler.

2439    Hans Pedersen Vognsild, rytter ved Slesvigske Rytterregiment
1) Afregningsbog 1810-1811 for Hans Pedersen Vognsild, rytter nr.99 ved Slesvigske Rytterregiment 3. eskadron.

2440    Jens Voigt, amtsforvalter over Silkeborg, Mariager Kloster og Dronningborg amter
1) Brev 8.4.1724 på tysk til Jens Voigt fra H. M. Esmarch.

2441    Christian Frederik Volchersen ( -1785), præst i Nysted
1) Afskrift af testimonium på latin 30.8.1765 for Christian Frederik Volchersen, der døde 1785 som præst i Nysted.

2442    Maren Sørensdatter Wolf, datter af Søren Wolf i Teglgård i Skørping sogn, tjenestepige i København
1721 Domsakt i kommissionssag mellem hende og hendes madmor i København. (1bd).
(Ikke set).

2443    Liebmann Samson Wolf (1780- ), skomager i Viborg, født i Altona
1) Skudsmål Altona 6.11.1804 på tysk for Liebmann Samson, født i Altona, søn af afdøde Samson Wolf
2) Rejsepas 15.8.1803 på tysk for Liebmann Samson Wolf, 23 år gammel, skomager i Altona for en rejse over Rendsborg til Viborg.

2444    Henrik Wolter ( -1723), major i Hals sogn
1) Skifte 25.8.1723 efter Henrik Wolter, major i Hals.
E: Margrethe Sofie Dyssel. LV: Waldorph, kaptajn.
Første ægteskab med [Ida Margrethe von Moltke], skifte 1.8.1718 lbnr.36. B:
1) Esther Anne Cathrine Wolter 17
2) Christoffer Henrik Wolter 15.
FM:
1 født værge C. G. Moltke på Møn
2 mosters mand Ove Giedde Budde, kaptajn i Hals.
(Skiftet er indført i Ålborghus med flere amter skifteprotokol 1720-1726 fol.398B lbbnr.58).

2445    Cecilie Christensdatter Vorgod, enke efter Melchior Siegfried Hammerich i Ringkøbing
1)) Konfirmation 17.12.1784 på testamente af 20.11.1784 for Cecilie Christensdatter Vorgod i Ringkøbing, enke efter Melchior Siegfried Hammerich i Klapmølle, død 29.3.1784.
Hans A:
00) forældre [Just Frederik Hammerich, præst i Skjern, skifte Bølling herred gejstlig 21.7.1761 lbnr.69 og Margrethe Elisabeth Døge, skifte Bølling herred gejstlig 25.2.1737 lbnr.48]
1) søster Dorthe [Margrethe Justsdatter] Hammerich g.m. Niels [Nielsen] Bollerup, præst i [Sønder] Lem
2) bror Christian Bartram Hammerich, degn i Lønborg og Egvad, [skifte Bølling herred gejstlig 20.5.1772 lbnr.15]. 1B:
a Margrethe Elisabeth Christiansdatter
3) bror Frederik Hammerich, degn i Skjern, [skifte Bølling herred gejstlig 21.7.1766 lbnr.74]. 1B:
a Joachim Christian Hammerich, farversvend i Fåborg på Fyn
4) bror Jochum [Christian] Hammerich, præst [i Lund i Kristiansand stift] i Norge, død. Hans børn
5) bror Joachim Didrich Hammerich, degn i Nørre Omme og Brejning.
Hendes A:
0) forældre [Christen Madsen Vorgod den ældre, farver i Ringkøbing, skifte Ringkøbing 11.7.1757 lbnr.833 og Maren Lauridsdatter Rindum]
1) bror Mads Christensen Vorgod
2) søster Elisabeth Christensdatter Vorgod.
Desuden arver:
1) [testators farbror] Christen Madsen Vorgod [den yngre] og hans 3 børn: Christen, Maren og Kirsten
2) Christen Mortensen, der er til opdragelse hos testator
Testator udtaler ønske om en gravsten over hendes mands søster Eva Sofie Hammerich på Velling kirkegård.
Tilskrevet 11.11.1793 at Cecilie Christensdatter Vorgod ægter Jens [Christensen] Bech i Holmsland Færgehus den 20.11.1793.

2446    Jens Worm (1716-1790), rektor i Århus
1) Brev 9.9.1771 fra Jens Worm til bogtrykker Balling
2) Breve til Jens Worm fra:
a Jørgen Carsten Mathiassen Bloch, biskop i Ribe, død 8.1.1773, 13 breve 1766-1772

Brev fra 1772. Bemærk de apostrofiske romertal

b Peder Fogh til Ryomgård, død 7.4.1753, 3 breve 1747-1752, alle 3 aftrykt i Kirkehistoriske Samlinger 4 R II, 343 ff.
c Christoffer Giessing, kantor ved Roskilde domkirke og skole, 3 breve 1773
d Christoffer Hammer, generalkonduktør i Akershus stift, ejer af gården Melbostad i Gran sogn, død 1804, 1 brev 1773
e Hans de Hoffmann, amtmand, historisk samler, død 1793, 1 brev 1769
f Ellen Marie Lemvig, død 1759, enke efter 1) professor Bircherod, 2) historisk og numismatisk forfatter Johannes Lavrentsen, 1 brev 1754
g Christian Michael Rottbøll, præst København Trinitatis, senere biskop i Viborg stift, død 8.12.1780, 1 brev 1769.

2447    Mathias Worm (1636-1708), digter, borgmester i Ribe
1) Brev 1654 på latin fra G. S. Velschius i Padua til læge og filolog Johannes Rhodius
2) Dagbog fra en udenlandsrejse
a til Ütrecht 1657
b til Frankrig 1663
c fra Paris til Orleans 1664
3) Brev dateret Paris 12.9.1669 på latin fra ”oil” til Don Antonius Thoinares i Orleans, som han beder videresende brevet til monsieur Worm. Bag på med en anden hånd koncept til et brev dels om kongens og hertugens mening om Hamborg ophøjelse til rigsstad, dels om en kode
4) Brev 10.10.1672 på blandet latin og engelsk fra Gale til mr. Bernard, fellow of St. Johns College in Oxford med et essay underskrevet af Bernard med titel: Melancholici sunt imgeniossimi
5) Brev 13.3.1674 på latin fra Søren Jensen Bagge, præst i Tirstrup og Fuglslev til Rasmus Mikkelsen. Anm.: Søren Jensen Bagge, død 31.12.1689, er utvivlsomt i slægt med Oluf Worms far Christen Sørensen Bagge, født 1700.
6) Brev 25.7.1683 på hollandsk fra A. Berkeld i Delft til ukendt
7) Brev 1697 fra Frederik Rostgaard til Christen Worm. (Trykt i Kirkehistoriske Samlinger 4. R. I, 131-134)
8) Koncept til brev på latin uden dato til Robert Huntington
9) Koncept til brev på latin uden dato fra Mathias Worm til Phocilidi
10) Koncept til brev på latin uden dato fra Normio Phocilidi til Worm
11) Katalog med titlerne på Mathias Worms 50 bøger.

2448    Oluf Worm (1757-1830), rektor i Horsens
1) Liste over de 23 breve til Oluf Worm, rektor i Horsens, hvor de med rødt kryds mærkede er trykt i ”Indbydelsesskrift til hovedeksamen i Horsens Lærde Skole 1884

2) Koncept til brev på latin 1790 fra Oluf Worm til Det theologiske Fakultet, hvor han afslår fakultetets opfordring til at skrive en afhandling for den theologiske doktorgrad
3) Lektor Oluf Worms leveregler for sin søn, uden år. (Trykt i Kirkehistoriske Samlinger 4. R. I, 139-140)

4) Ole Worm samling af latinske sentenser trykt i bladet Intelligenzblatt no.5. 3.5.1808

5) Gavebrev 26.10.1829 fra Oluf Worm på 14 navngivne bøger, der efter hans død skal doneres til Horsens Skolebibliotek.

2449    Peder Christensen Wormstrup (1719-1755), købmand i Viborg
1) Skifte 15.12.1756 efter Peder [Christensen] Vormstrup, købmand i Viborg.
Enkemand efter [Anne Jørgensdatter Stauning, begravet Viborg Gråbrødre 14.4.1742]. B:
a Frederik Vormstrup, købmand i Ålborg.
Afdøde døde 1.2.1755.
(Skiftet er indført Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.201B lbnr.956).

2450    Jens Jensen Worre (1757-1808), avlsbruger i Viborg.
1) Pantebrev27.6.1800.

2451    Frederik Gerhard Voss (1711-1771), postmester samt by- og herredsskriver i Hobro
1719-1771 Embeds- og private breve samt papirer vedrørende lotterikollektionen. (3 pk).
(Ikke set).

2452    Israel Carl Wulff (1761-1826, hans bror Abraham Carl Wulff (1763-1854) og dennes søn Carl Abraham Wulff (1797-1850), alle garvere i Fredericia
1806-1848 Dagbog for garveriet i Fredericia.

2453    Rasmus Værn ( -1793), cand. theol., død i Voldby sogn i Randers amt
1) Skifte 22.4.1793 efter Rasmus Værn, ugift cand. theol. i Voldby degnebolig.
A:
a bror Laurids Værn i Norge, formentlig død.
Afdøde døde 21.4.1793.
(Skiftet er indført i Djurs Nørre herred gejstlig skifteprotokol 1756-1817 side 377, 391, 408, 413, lbnr.101).

2454    Andreas Wøldike (1687-1770), biskop i Viborg
1) Papirer ved skifte 14.10.1770 efter Andreas [Pedersen] Wøldike, biskop i Viborg stift indført i Nørlyng herred gejstlig skifteprotokol 1768-1787 fol.97 lbnr.190.

2455    Frederik Christian Henrik Wølfferdt (1787-1852), prokurator i Ålborg 1813, stiftsrevisor og rådmand i Ålborg 1821 og byfoged i Ålborg 1833
1) Breve til ham 1830-1833 samt enkelte regninger og kvitteringer.

2456    William Wagner ( -1942), forfatter på Bakkelygård i Sødring sogn, senere i Århus
1) Breve og udtalelser 1935 i sag om tre af hans børn, der blev bortført under forældrenes rejse til udlandet i 1933.

2457    Frederikke Yde, Tissinghuse i Rested sogn
1) Brev 28.2.1873 fra Frederikke Yde til sin far.

2458    Z. K. Zachariassen, arkitekt og museumsleder i Hobro
1) Breve 1932-1947 til ham vedrørende museumsledelsen
a 1932 fra Johannes Karmark i Charlottenlund
b 1941 fra lektor C. A. Boye
c 1945 fra Carl Hald Jørgensen i Ajstrup pr. Hadsund
d 1947 fra værkfører Hilmar B. Nielsen i Odense
2) Papirer vedrørende udgivelsen af Søren Vasegaards bog om Hobros historie 1942
3) Papirer vedrørende afsløringen af Mindekorset ved Tobberup 4.5.1947
4) Papirer vedrørende deltagelse i festen for gæsterne fra Hobros venskabsby Falköping i Sverige

2459    Henrik Christian Zartmann (1762-1826), provst i Viborg
1) Otte kopier vedrørende en afhandling af Thomas Abbt: Døden for fædrelandet” oversat til dansk af Zartmann 15.9.1801
2) Brev 12.12.1819 fra Zartmann fra svoger Tetens.

2460    Petra Henriette Zartmann (1852- ); datter af Johan Henrik Zartmann, præst i Hatting og Torsted, boede efter faderens død i Viborg, gift 1878 med Carl Hugo Edvin Jacobi, præst i Grenå, senere stiftsprovst i Ålborg
1) Oversigt over ballerne vinteren 1868-1869
2) Regninger 1877-1878 på brudeudstyr
3) Regninger 1878 fra bryllupsrejsen
4) Telegram til brylluppet

5) Tre fotografier af Henriette Zartmann

To af billederne

6) Juledigt til Henriette Zartmann
7) Kartonetui med balkort og invitationer.

Forsiden

Bagsiden

To invitationer til theselskab


2461    Julius Zander, discipel ved Det Westenske Institut
1863-1868 Karakterbøger. (1 pk).
(Ikke set).

2462    Bendix Zester ( -1789), galanterihandler i Skive
1)) Skifte 29.4.1789 efter Bendix Zester, galanterihandler i Skive.
E: Johanne i bondebyen Stormarchendahl under herskabet Reidtzstadt i Tyskland.
B: en datter på 14 år.
(Indført i Skive byfoged skifteprotokol 1760-1790 fol.722B, 724B, 736, 748B, 754, 764B lbnr.142).

2463    Henrik Andreas Magnus Zetlitz /1758-1842), distriktskirurg i Viborg
1) Votering i tvist mellem Zetlich og Becher, hvor Zetlich blev dømt til at forlade Selskabet og Becher blev frikendt.

2464    Ernst Ziegler, arrestforvarer i Århus
1) Dagbog 1841-1842.

2465    Albertine Zwergius født Eskildsen ( -1906), enke efter proprietær Frederik Zwergius i Horsens
1) Dokumenter i Albertine Zwergius dødsbo.

2466    Samuel Friedlieb Zimmermann (1819-1884), herredsfuldmægtig for Lysgård-Hids herreder
1840-1858 Regnskaber, breve, købekontrakt, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

2467    Christian Ølgaard (1799-1869), prokurator i Skive
1) Breve 1834-1835.

2468    Hans Frederik Ølgaard (1802-1857), prokurator i Frederikshavn
1830-1857 Kopibog, regnskaber, almanakker og regnskaber (2 pk).
(Ikke set).

2469    Hans Wulf Ølgaard (1753-1836), byskriver og postmester i Varde
1836-1837 Skifte (1 bd).
(Ikke set).

2470    Nikolaj Esmark Ølgaard (1775-1863), biskop i Viborg
1) Ansøgning 18.5.1840 fra Agust Carl Emil Clausen, entlediget præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund om tilskud til brænde til den kommende vinter.

2471    Peder Ølgaard, købmand i Skive, senere i Viborg
1) Opsigelse 30.12.1833 af lejemål fra Peder Ølgaard i Skive
2) Breve 1834-1835 til og fra købmand Ølgaard
3) Forretningsbreve og regnskaber 1833-1835
4) Sager vedrørende løsøreauktionen i hans fallitbo 1835.

2472    Anders Nielsen Øls i Snæbum sogn og hustru Kirsten Svenningsdatter
1) Testamente af 7.1.1793, for Anders Nielsen Øls og hustru Kirsten Svenningsdatter i Snæbum sogn

2473    Christen Juul Ørum (1790-1865), krigsråd og branddirektør i Ribe
1831-1852 Sager vedrørende Jernved, Lunde og Ovtrup kirkers vedligeholdelse. (1 pk).
(Ikke set).

2474    Jacob Ørum (1749-1817), præst i Ørum og hustru Anne Cathrine Høgh
1780-1827 Personlige papirer, breve, kirkeregnskaber og private regnskaber. (1 pk).
(Ikke set).

2475    Janus Ørum, drejer i Randers
1) Panteobligation 16.1.1857.

2476    Maren Østensdatter, tjenestepige i Odder
1) Skudsmål begyndt 1.11.1791 for Maren Østensdatter, tjenestepige i Odder.

2477    Christen Christensen Østerby (1804-1883), præst i Husby og Sønder Nissum
1821-1881 Breve, prædikener, eksamensbeviser og anbefalinger. (1pk).
(Ikke set).

2478    Poul Østergaard i Nørre Karstoft i Skarrild sogn
1) Obligation af 9.5.1776.

2479    Peder Pedersen Østerkrekær, underjæger i Frederikshavn
1) Afregningsbog 1823-1830.

2480    Clemen Fischer Aabo (1782-1835), købmand i Viborg
1811-1818 Borgerbrev, dokumenter vedrørende formynderskab, forretningspapirer og regnskabsbog. (1 pk).
(Ikke set).

2481    Mikkel Pedersen Aabo ( -1755), præst i Gødvad og Balle
1) Auktionskatalog 10.3.1755.

2482    Anders Nielsen Aagaard i Elsborg sogn
1) Kontrakt 4.4.1864 hvorved Hans Nielsen Nydal gør krigstjeneste for Anders Nielsen Aagaard i Elsborg sogn for 250 rdl. Raterne betales til Hans Niels Nydals hustru Johanne Marie Nydal i Viborg.

2483    Jeppe Aakjær (1866-1930), forfatter, ejer af gården Jenle i Grinderslev sogn
1902-1930 Breve, trykte indbydelse og regninger. (1 pk).
(Ikke set).

2484    Christen Aarestrup, toldbetjent i Viborg
1) Brev 25.4.1786 fra W. Brautigam i København til Christen Aarestrup og hustru, hvis bror Johannes Christoffer Brautigam, maler i København, er død 23.3.1786, 38½ år gammel og begravet på Trinitatis kirkegård, født 13.9.1747, gift 23.8.1782.
    [Til oversigten]