Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

N    [Til oversigten]  1495    J. Christian Nandrup i Lille Strandet i Ørum sogn i Fjends herred
1) Opsigelse af gæld 15.11.1817.

1496    Jørgen Christian Nandrup i Neder Kærsholm i Torning sogn
1) Brev 7.4.1818 til Jørgen Christian Nandrup på Kærsholm ved Viborg fra Johanne Hartmann gift med C. Nandrup i Brolæggerstræde 83 i København.

1497    Niels Nandrup i Viborg
1) Afkald 7.7.1798 fra Niels Bentsen Curtz, præst i Snedsted
for arv efter søster Hedvig Bagger Curtz, [skifte Viborg byfoged 18.6.1798 lbnr.1632]
til enkemanden Niels Nandrup, [toldbetjent] i Viborg
2) Afkald 6.7.1798 fra Else Pedersdatter Curts i Nors ved kurator Christian Lassen Winther til Koldbygård i Hørdum sogn] i Thy
for arv efter søster Hedvig Bagger Curtz
til enkemanden Niels Nandrup, [toldbetjent] i Viborg
3) Afkald 6.7.1798 fra [Ida Curtz] gift med Oluf Balleby på Strandbjerggård [i Humlum sogn]
for arv efter [halv]søster Hedvig Bagger Curtz
til enkemanden Niels Nandrup, [toldbetjent] i Viborg
4) Afkald 9.7.1798 fra Elisabeth Sofie Curtz g.m. Anders Cortnum, toldforvalter i Nykøbing Mors
for arv efter [halv]søster Hedvig Bagger Curtz
til enkemanden Niels Nandrup, [toldbetjent] i Viborg.
(Se skifte Hillerslev herred gejstlig 21.8.1780 lbnr.33 efter Bent Nielsen Curtz, præst i Nors og Tved
Enkemand efter Anne Kirstine Hvistendal. B:
3) Elisabeth Sofie Curtz
4) Ida Kirketerp Curtz.
Første ægteskab med Elisabeth Sofie Pedersdatter Toldorph B:
1) Bent Nielsen Curtz, præst i Snedsted.
2) Else Pedersdatter Curtz
3) Hedvig Bagger Curtz.
Kurator fars søskendebarn Christian Lassen Winther).

(Her lidt tillempet for oversigtens skyld).

1498    Adrian Natus (1772-1829), købmand, brændevinsbrænder, fattigforstander og kirkeværge i Kolding
1) Borgerbrev 21.5.1807 for Adrian Natus, født i Brabrand, som købmand i Kolding
2) Vielsesbrev 15.5.1816 for købmand Adrian Natus og pigen Anne Pedersdatter i Kolding
3) Meddelelse 6.2.1829 fra Vejle amtstue om konfirmation af testamente for Adrian Natus og hans afdøde hustru
4) Recepter og opskrift på husråd

En tilfældig recept

5) Meddelelse fra Kolding Rådstue 3.10.1821 at Fondet ad usus publicus har tildelt 116 rdl. af afdøde major Serups fonds midler til Adrian Natus, købmand i Kolding på hans hustrus vegne
6) Sager vedrørende Adrian Natus hverv som kirkeværge og borgerligt ombud
7) Retsakter
8) Regnskaber
9) Regninger og kvitteringer
10) Korrespondance.

1499    Frederik Mikkelsen Navntoft, hosekræmmer i Viborg
1) Stævning 15.1.1706, hvor Frederik Mikkelsen Navntoft i Viborg stævner Søren Jensen Nonbo, hustru Maren Andersdatter og søn Jens Sørensen til at møde på Fjends-Nørlyng herredsting 26.1.1706 for dom at lide for gælds fordring.
2) Niels Jensen, broksnider, erklærer at ville betale for al den skade han har forvoldt Frederik Mikkelsen, under to vidners nærvær

3) Gældsbrev 23.2.1709 fra Poul Jensen Nørgaard i Vrønding til Frederik Mikkelsen
4) Regninger og kvitteringer.

1500    Mikkel Poulsen Navntoft, hosekræmmer i Viborg
1) Niels Jensen Thisted i Viborg fører sag på Viborg byting 7.8.1724 mod Mikkel Poulsen Navntoft angående gælds betaling
2) Niels Jensen Thisted i Viborg fører sag på Viborg byting 6.7.1722 mod sin svigerfar Poul Mikkelsen Navntoft, der ikke har udbetalt den arv hans datter [Birgitte Poulsdatter] fik efter sin mor Maren Jensdatter, [skifte Viborg byfoged 4.7.1722 lbnr.370]
3) Maren Pedersdatter i Ringkøbing, enke efter Mads Jensen ved sin bror Poul Pedersen Holm, har 9.3.1731 indløst de af hendes datter Maren Chr istensdatters pantsatte klæder hos Mikkel Poulsen Navntoft i Viborg.
4) Mikkel Poulsen har købt det stykke jord, som Jens Fuglsang har haft i leje, og som enken nu betaler leje af. Underskrevet Viborg 26.9.1730
5) Oversigt over adkomster og skøder på de markjorder og ejendomme afdøde Mikkel Poulsen Navntoft ejede, ved børnenes formynder Christen Pedersen, underskrevet Viborg 22.6.1734
6) Regning 18.11.1724 til Rasmus Pedersen Hvas fra enken efter Claus Jensen i Bering, der bedes betalt til hendes svoger Mikkel Poulsen i Viborg
7) Ansøgning 6.3.1731 til magistraten i Viborg fra Mikkel Poulsen Navntoft om moderation af konsumptions oppebørsel for dette år på grund af byens ulykkelige ildebrand 1726
8) Kvittering 3.7.1731 for et parti træsko som Mikkel Poulsen har købt af Christian Lunov.

1501    Ludvig Conrad Neckelmann (1784-1865), byfoged og borgmester i Randers
1) Brev dateret Vedellund 27.9.1832.

1502    Hans Peder Neergaard (1790-1872), til Trudsholm i Kastbjerg sogn
1) Separationsbevilling 28.5.1836 for Hans Peder Neergaard til Trudsholm og Maren Billeskov Neergaard, født Cramer.  De har 2 børn. Den ældste datter Petrea bliver hos sin far og den yngste Maren hos sin mor.
Udskrift af Randers amts forligelsesprotokol.

1503    Vilhelm Nees (1771-1862, provst i Varde
1) Regnskaber 1816-1846
2) Breve 1840.

1504    Andreas Neje (1797- ), dugmagersvend, født i København
1) Attest for konfirmation i Garnisons kirke i København 2.10.1811 af Andreas Neje
2) Skudsmål:
København 22.3.1825
Nyborg 19.12.1832
Brahesborg 3.4.1837
København 31.10.1838
København 16.12.1838

1505    N. Nellemann, latinskoleelev
1) karakterbog 1806


1506    Nese i Ålborg
Brev på grønlandsk 15.7.1746 til Nese i Ålborg fra Engel Kinuvigsdatter gift med Jens Pedersen.


1507    Frands Neugebauer
1) To portrætfotos fra Th. Hecksher, fotograf i Skanderborg


1508    Joachim Frederik Neumann (1706-1779), præst i Gørding og Vejrup
1) Brev 8.6.1745 fra biskop J. Brorson til provst Joachim Frederik Neumann med anmodning om at udnævne en personlig kapellan i Darum for Poul Curtz, da han er gammel og svag
2) Attest på latin som teologisk kandidat 20.1.1728
3) Attest på prøveprædiken 18.6.1734.

1509    Anne Frandsdatter Nibber ( -1779), enke efter Johan Skærsling, degn i Nørhå sogn
1) Skifte 11.3.1765 efter Johan Johansen Skærsling, degn i Nørhå.
E: Anne Frandsdatter [Nibe]. LV: Poul Resen, degn i Sønderhå og Hørsted. B:
1) Else Marie Skærsling 32 på Damsgård på Mors
2) Anders Skærsling i København
3) Jens Skærsling, nu degn i Nørhå
4) Cecilie Margrethe Skærsling 24
5) Frands Skærsling i Norge
6) Anne Mariche Skærsling 19.
Afdøde døde 8.2.1765.
(Skiftet er indført i Hundborg herred gejstlige skifteprotokol 1747-1799 fol.239B lbnr.42).

1510    Bartel Nickelsen, drejer i Viborg
1) Tre breve på tysk 1735, 1736 og 1739, underskrevet Sünnie Petersen, enke efter Peder Nickelsen.


1511    Anne Marie Nielsdatter (1807- ), tjenestepige, født i Elsborg sogn
1) Skudsmål begyndt 3.6.1827 for Anne Marie Nielsdatter, født 21.10.1807, datter af afdøde Niels Sørensen Mosegaard og Maren Nielsdatter i Elsborg.

1512    Anne Nielsdatter ( -1747) i Viborg.
1)) Skifte 22.4.1747 efter Anne Nielsdatter, ugift i Viborg.
A:
0) forældre Niels Lauridsen og Bodil Mortensdatter i Sønder Thise [i Thise sogn], begge døde
1) bror Laurids Nielsen, død. 2B:
a Anders Lauridsen i Øster Lyby
b Maren Lauridsdatter i Mogenstrup
2) bror Morten Nielsen, død uden børn
3) søster Anne Nielsdatter, død. 3B:
a Niels Jensen, forvalter i Hindborg
b Karen Jensdatter i Lille Torum
c Anne Jensdatter, død. 2B:
1 Christen Simonsen i Rybjerg
2 Ellen Simonsdatter i Roslev.
Afdøde var datter af Niels Lauridsen og Bodil Mortensdatter i Sønder Tise.
Afdøde boede hos moster Anne Mortensdatter g.m. Jens Bøstrup i Viborg.
Afdøde døde 4.3.1747.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.388 lbnr.794).

1513    Anne Marie Nielsdatter, husholderske på Ågård i Kettrup sogn, senere på Hegnet i Tøndering sogn
1) Højesteretsdom 16.5.1741 over Anne Marie Nielsdatter, husholderske på Hegnet, rejst af Daniel Friedenreich, præst i Kettrup og Gøttrup, efter landstingsdom 21.9.1740, hvor hun var dømt til at åbenbar skrifte i Kettrup kirke og en bøde, da hun torsdag efter påske 1735 overværede at gårdens folk på Ågård smurte en vogn med noget såkaldt troldkonesmør og sendte den af sted i djævelens navn med staldkarlen Thomas Siegaard som kusk, uden at forhindre det. Hun blev frikendt.

1514    Kirsten Marie Nielsdatter (1817- ), tjenestepige, født i Tørring sogn i Ringkøbing amt
1) Skudsmål begyndt 28.3.1831 for Kirsten Marie Nielsdatter, født 10.3.1817 i Tørring sogn i Ringkøbing amt.

1515    Maren Nielsdatter ( -1802), gift med Jens Jacobsen Brahms, vognmand i Ålborg
1) Skifte 4.4.1802 efter Maren Nielsdatter i Ålborg.
E: Jens Jacobsen Bruun, vognmand. B:
4) Hans Jacob Jensen 6.
FM: Laurids Poulsen, overbrandmester.
Første ægteskab med Hans Christensen, vognmand, [skifte 11.10.1793 lbnr.3877]. B:
1) Niels Christian Hansen 20, skræddersvend
2) Johanne Marie Hansdatter
3) Christen Hansen 14, i Viborg.
(Skiftet er indført i Ålborg byfoged skifteprotokol 1796-1803 fol.376, 383, 394 og 398 lbnr.4121).

1516    Maren Nielsdatter ( -1791), gift med Niels Jespersen Møller i Brøndum i Torup sogn i Thisted amt
1) Skifte 11.6.1791 efter Maren Nielsdatter i Brøndum i Torup sogn.
E: Niels Jespersen Møller. B:
2) Ingeborg Nielsdatter 9
3) Christen Nielsen 6
4) Johanne Nielsdatter 4.
FM: morbror Christen Roed i Bonderup.
Første ægteskab med Christen Graversen. B:
1) Dorthe Christensdatter.

1517    Maren Nielsdatter ( -1843), enke efter Jørgen Lauridsen i Viborg
1) Skifte 19.4.1843 efter Maren Nielsdatter i Viborg.
Enke efter Jørgen [Henrik] Lauridsen, [død 17.2.1829]. B:
1) Hans Jørgensen, vognmand
2) Marie Jørgensdatter g.m. Peder Kjeldsen
3) Johanne Sofie Jørgensdatter, enke efter [Peder] Lund, brandinspektør
4) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Oluf Lauridsen, værtshusholder i København
5) Anne Kirstine Jørgensdatter
6) en datter, død. E: Jens Andersen, avlsmand. 1B:
a Marianne Andersen 11.

1518    Thomas Nielsen, ( -1798), byskriver i Sæby
1) Tre kvitteringer 1797 og 1798.

1519    Nielsen, konstabel af 1. artilleriregiments 5. batteri
1) Afregningsbog 1858-1864.

1520    Anders Nielsen ( -1812), gårdejer i Klosterlund i Engesvang sogn
1) Oversigt 7.2.1812 over arveforskud til Anders Nielsen i Klosterlunds børn:
a Niels Andersen, nu gårdmand i Engesvang
b Ancher Andersen
c Jens Andersen
d Anders Andersen
e Dorthe Andersdatter gift med Jens Knudsen på Balle mark i Balle sogn
f Karen Andersdatter
2) Beskrivelse af en feldhaubitser.


1521    Anders Christensen Nielsen (1859-1931), lærer i Sønder Kongerslev sogn
1) Regnskabsbøger 1893-1919

2) Tørveligningen for Sønder Kongerslev skole 1918-1919.


1522    Anders Nielsen
1) Fripas 4.2.1851 for Anders Nielsen fra Haderslev, 38 år gammel, der herved slettes af sørullen.

1523    Anders Nielsen ( -1791), ejer af Mollerupgård i Lisbjerg sogn
1)) Skifte 13.9.1791 efter Anders Nielsen i Mollerupgård.
Enkemand efter [Maren Rasmusdatter i Mollerupgård, skifte Havreballegård amt 28.2.1782 lbnr.79]. B:
1) Øllegaard Andersdatter g.m. Niels Holm i Gellerup
2) Rasmus Andersen 26
3) Maren Andersdatter 24
4) Kirsten Andersdatter 24
5) Sidsel Andersdatter
6) Niels Andersen 17.
2)) Udskrift af Havreballegård amt 8.2.1792 med registrering og vurdering efter afdøde Anders Nielsen i Mollerupgård.

1524    Anne Kirstine Borup Nielsen (1801-1880), hospitalslem i Horsens
1) Ansøgning om optagelse i Horsens Hospital 19.11.1869 fra Anne Christine Borup Nielsen, 76 år gammel, enke efter Rasmus Borup Nielsen, hattemager, der har 3 børn uden ægteskab B:
a Frands Christian Jensen
b Marie Hansdatter g.m. Alberg, snedker
c Christiane Kjeldsine g.m. Rasmussen, jæger.
Afdøde var født i Horsens 22.10.1801.

1525    Anne Marie Nielsen ( -1906), frøken i Horsens
1) Udskrift af Horsens skifteprotokol 14.9.1906 efter frøken Anne Marie Nielsen, der døde 10.9.1906, af testamente med arving: Otto Hjalmar Nyholm, præst i Varde.
2) Papirer i dødsboet.

1526    Anne Kirstine Nielsen (1923- ), havde kontorarbejde i Tyskland 1941-1942, penneven med tyske matroser 1941-
1040-45 Breve og fotografier. (1 pk).
(Ikke set).

1527    Bertel Nielsen, snedker i Viborg
1) Brev 17.7.1738 fra Henrik Pedersen indsat på Bremerholm
2) Brev 22.8.1740 fra Bertel Nielsen, snedker i Viborg til svoger Hans Clausen og Hans Carstensen Becher i Husum med anmodning om økonomisk hjælp efter at han har mistet alt i forsøg på at få sin brorsøn Henrik Pedersen Dansk løsladt fra Bremerholm.

1528    Christen Nielsen i Harridslev sogn
1) Testamente 29.4.1848 for Niels Jørgensen Toreby i Harridslev. A:
1) slegfredsøn Christen Nielsen.

1529    Christen Nielsen ( -1751), drejer i Viborg
Skifte 3.7.1751 efter Christen Nielsen, drejer i Viborg.
E: Anne Tønnesdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
1) Niels Christensen 27, rytter i Århus
2) Christen Christensen 21, rytter i Århus
3) Niels Christensen 17, i hattemagerlære i Viborg
4) Andreas Christian Christensen 11.
Registrering 3.3.1751.
(Skiftet indført Viborg byfoged skifteprotokol 1742-1754 fol.566 lbnr.843).

1530    Christen Nielsen, gårdmand i Vester Bording i Balle sogn og hustru Caroline Christensdatter
1) Udskift af forligelseskommissionsprotokollen 3.7.1841 angående separation
2) Bevilling 14.7.1841 til separation for Christen Nielsen og hustru Caroline Nielsdatter i Vester Bording i Balle sogn.

1531    Christen Nielsen, rorkarl i Ringkøbing
1) Vekselobligation 9.8.1827 fra Christen Nielsen, rorkarl i Ringkøbing til Mads Kamper, værtshusholder samme sted.

1532    Christen Nielsen, selvejerhusmand i Vorup sogn og hustru Else Hansdatter
1) Testamente 16.11.1816 for Christen Nielsen, selvejerhusmand i Vorup sogn og hustru Else Hansdatter. Af arvinger angives A:
1) Else Marie Krum, datter af Mads Nielsen, skrædder.

1533    Grethe Nielsen på Vissinggård i Sønder Vissing sogn
1) Brev 2.5.1861 til en ven.

1534    Hans Nielsen i Helberskov i Als sogn i Ålborg amt
1) Forskrift og skriftprøve skrevet af Niels Pedersen Svenfolch i Holbæk, givet til Hans Nielsen i 1812 på Ingerslev Kystsignalstation.


1535    Henrik Christian Nielsen (1805-1885), auditør i Ribe og hustru Jacobine Lorentze Eilskou
1) Vielsesbrev 29.10.1835 for auditør Henrik Christian Nielsen i Ribe og jomfru Jacobine Lorentze Eilskou.

1536    J. Nielsen, forpagter af Odden mølle i Mygdal sogn
1) Regnskabsbog 1851.

1537    Jacob Nielsen i Nørre Sørå i Albæk sogn i Hjørring amt og hustru Mette Marie Heilesdatter (1780-1854)
1) Gravskrift for Mette Marie Heilesdatter, født i Krogen i Albæk sogn 20.11.1780, død i Sørå 14.2.1854, gift første gang i oktober 1814 med Jørgen Jensen i Sønder Sørå i Dronninglund sogn, hvor hun fik en søn og en nu afdød datter, gift anden gang 8.1.1830 med enkemanden Jacob Nielsen i Nørre Sørå i Albæk sogn, hvor hun fik en søn.
2) Ansøgning 1858 fra Jacob Nielsen i Overgård i Sørå om at afholde skifte efter hans afdøde hustru Maren Rasmusdatter mellem ham og deres 2 børn:
a Jørgen Jacobsen 9
b Jacob Jacobsen 5.

1538    Jacob Nielsen (1703-1766), birkedommer i Ørslevkloster birk og i Højslev birk fra 1746
1) Skifte 12.4.1766 efter Jacob Nielsen i Hald, birkedommer i Ørslevkloster og Højslev birk og birkeskriver i Højslev birk.
E: Inger Andersdatter. LV: Hans Eliassen. B:
6) Anders Jacobsen 7
7) Johannes Jacobsen 5
8) Frederik Jacobsen 2.
FM: farbror Peder Nielsen, skrædder i Hejlskov [i Ørslevkloster sogn] på Ørslevkloster gods.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jacobsen 35, smed i Hald [i Ørslevkloster sogn]
2) Niels Jacobsen 26, smed i Bøstrup [i Ørslevkloster sogn]
3) Inger Jacobsdatter g.m. Jørgen Christensen Skov, podemester på Lundø
4) Else Jacobsdatter g.m. Niels Mikkelsen i Daugbjerg
5) Anne Jacobsdatter 29 i Bøstrup, der ægter Christen Andersen på Lundø.
(Skiftet er indført i Hald amt skifteprotokol 1765-1782 side 88 lbnr.49).

1539    Jacob Nielsen, gårdfæster i Bøgild i Torning sogn
1)) Skifte 1784 efter Jacob Nielsen, aftægtsmand. A:
1) steddatter Anne Marie Jørgensdatters 4B:
a Poul Nielsen
b Jørgen Nielsen
c Jacob Nielsen
d Peder Nielsen
2) bror Rasmus Nielsens 6B:
a Maren Rasmusdatter
b Anne Marie Rasmusdatter
c Jacob Rasmussen
d Jens Rasmussen
e Peder Rasmussen
f Kirsten Rasmusdatter
3) søster Maren Nielsdatters 5B:
a Niels Rasmussen
b Laurids Peder Rasmussen
c Mads Rasmussen
d Gertrud Rasmusdatter
e Maren Marie Rasmusdatter.

1540    Jacob Nielsen ( -1697), gårdfæster i Nørreris i Lynderup sogn, gift første gang med Agathe Christensdatter, gift anden gang med Maren Terkildsdatter
1)) Skifte 30.3.1697 efter Jacob Nielsen i Nørreris i Lynderup sogn
 på Viborg rektorat gods.
Enkemand efter Maren Terkildsdatter, død 20.2.1697. B:
2) Niels Jacobsen 18
3) Terkild Jacobsen 16
4) Inger Jacobsdatter 14
5) Christen Jacobsen 12
6) Agathe Jacobsdatter 10
7) Peder Jacobsen 8
8) Anders Jacobsen 4.
Første ægteskab med Agathe Christensdatter. B:
1) Karen Jacobsdatter.
FM:
1 farbror Søren Nielsen på Lundø
2 farbror Niels Nielsen i Hald
3 farbror Christen [Nielsen] Hundt i Ålborg.

1541    Jens Nielsen, født på Strandet gods i Ørum sogn i Viborg amt
1) Fripas 12.11.1784 for Jens Nielsen, fra Hans Henrik Jørgensen til Strandet.

1542    Jens Nielsen (1714-1753), grovsmed i Viborg og hustru Kirstine Madsdatter ( -1770)
1)) Skifte efter Kirsten Madsdatter i Viborg.
Enke efter Jens Nielsen, smed, [skifte Viborg 4.7.1753 lbnr.891]. B:
1) Anne Johanne Jensdatter 29, i Viborg
2) Karen Jensdatter 22, i Hobro
3) Else Jensdatter 20, i Viborg.
Afdøde døde 12.3.1770.
(Skiftet er indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1766-1781 fol.319B lbnr.1190)
2)) Regning 24.3.1770 i Jens Smeds enkes dødsbo
3)) To obligationer 1747 og 1749.

1543    Jens Nielsen, lærer og kirkesanger i Skanderborg
1) Beskikkelse 1.11.1819 for seminarist fra Borris lærerseminarium Jens Nielsen, at være lærer og kirkesanger i Skanderborg.

1544    Jens (Borris) Nielsen (1860-1961), landbrugsskolelærer i Ebeltoft 1885-1889, forstander på Klank landbrugsskole i Sønder Galten sogn 1889-1910, forstander på Borris landbrugsskole i Sønder Borris sogn 1910-1917, aktiv i husmandsbevægelsen mm. og hustru Gottfrida Christiane Caroline Marie Eriksen (1860-1939)
1883-1961 Breve, notesbøger, ejendomspapirer, dagbøger og lykønskninger. (7 pk).
(Ikke set).

1545    Jens Laurids Nielsen i Frederiks eller Karup sogn
1) Brev 9.6.1889 fra Margsville i Californien til Jens Laurids Nielsen, hvis kones bror skomager Jens Pedersen er død i Californien, hvor han kaldte sig Jens Pedersen Marker efter sit fødested.

1546    Juliane Kirstine Nielsen (1928- ), datter af Carl Nielsen i Sønderbæk sogn, elev på Rønde Gymnasium i Bregnet sogn i Randers amt
1) Eksamensbevis 30.6.1945 fra Rytters Realskole i Randers for Juliane Kirstine Nielsen, født 30.1.1928 i Sønderbæk
2) Breve til Juliane Kirstine Nielsen 1945-1948.

1547    Jørgen Nielsen, husmand i Ågerup på Sjælland, soldat af 2. jyske infanteriregiment og hustru Johanne Hansdatter
1) Jørgen Nielsens, soldat i 2. jyske infanteriregiment i Birkild by [i Asp sogn] ved Holstebro’s, hustru Johanne Hansdatter i Ågerup nu i Holbæk arrest, indkaldes 27.7.1814 i Merløse og Tuse herredsret, anklaget for hor og for have at født et barn 8.7.1814 uden ægteskab. Ægteskabet med Jørgen Nielsen, indgået 13.1.1811 blev ophævet ved dom.

1548    Jørgen Peder Nielsen, snedkersvend
1) Svendebrev i Skælskør 2.5.1887 for Jørgen Peder Nielsen, født 14.1.1868 i Frølunde [i Tårnborg sogn], som snedkersvend.


1549    Knud Nielsen ( -1836), ejer af Koldkærgård i Kasted sogn
1) Skifte 31.12.1836 efter Knud Nielsen i Koldkærgård i Kasted sogn.
E: Anne Nielsen, født Sidelmann. LV: Laurids Christensen i Kasted. B:
6) Peder Knudsen 1½.
Første ægteskab med Karen Marie Sørensdatter, død 1831. B:
1) Søren Knudsen 22
2) Niels Knudsen 18
3) Knud Knudsen 15½
4) Søren Møller Knudsen 13½
5) Karen Knudsdatter 9½.
FM: Søren Sørensen, møller i Nymølle.

1550    Knud Nielsen i Sofiendal, sognefoged i Ålborg Sankt Budolfi sogn
1) Udnævnelse 6.12.1792 af Knud Nielsen i Sofiendal til sognefoged i Ålborg Budolfi sogn med instruks for sognefogeder efter forordningen af 11.11.1791.

1551    Laurids Nielsen, fuldmægtig hos amtsskriveren i Kolding
1) Optegnelsesbog 1695-1696 ført af Laurids Nielsen, fuldmægtig hos Peder Pedersen, amtsskriver i Koldinghus amt

1552    Laurids Nielsen (1803-1871), lærer i Sejlflod sogn
1) Kaldsbrev København 1.1.1828 af Laurids Nielsen som lærer og kirkesanger i Sejlflod sogn, kaldet af Ernst Heinrich Schimmelmann til Lindenborg og Gudumlund
2) Dåbsattest 9.10.1803 for Laurids, søn af Niels Gundesen og hustru af Askildrup i Blenstrup sogn
3) Testamente Sejlflod 29.12.1856 for Laurids Nielsen, skolelærer og kirkesanger i Sejlflod og hustru Johanne Jensdatter-
Hans A:
Hans børn af første ægteskab B:
a Karen Marie Nielsen g.m. Christen Jensen i Sejlflod
b Larsine Kirstine Nielsen.
Hendes A:
a hendes ældste søster Anne Marie Jensdatter g.m. Christen Nielsen Børglum i Nørre Kongerslev
4) Udnævnelse til dannebrogsmand 1.1.1859 af Laurids Nielsen, skolelærer og kirkesanger i Sejlflod
5) Anbefaling 20.9.1825 af Laurids Nielsen, født 9.10.1803 i Askildrup i Blenstrup sogn, der har været lærer og kirkesanger i Sejlflod i 6 år, underskrevet af Nikolaj Tingberg Fangel, præst i Gudum, Lille Vorde og Sejlflod
6) Anbefaling 10.5.1827 af Laurids Nielsen, der er seminarist fra Snedsted seminarium, underskrevet af Niels Ludvig Christian Bentzon, seminarieforstander og præst i Snedsted
7) Inventarieliste 1870
8) Manuskript af Karen Palsgaard: Udkast til Sejlflod skoles historie i Laurids Nielsens tid
9) Afskedspas 29. april (Årstal mangler) for Gregers Lauridsen, født i Sejlstrup i Torup sogn, 29 år gammel, der har tjent 8 år som landrekrut
10) Skudsmål begyndt 31.10.1824 for Gregers Lauridsen, født i Sejlstrup, (der er morbror til Laurids Nielsen født 1803).

1553    Laurids Nielsen i Hindsgavl
1) Panteobligation underskrevet Vejlby 2.1.1797 af Laurids Nielsen. Tinglæst Vends herred 4.2.1799 fol.33.

1554    Mads Nielsen ( -1712), i Skyggebjerg i Smidstrup sogn og hustru Mette Andersdatter
1)) Skifte Koldinghus Ryttterdistrikt 19.10.1712 efter Mads Nielsen og hustru Mette Andersdatter i Skyggebjerg i Smidstrup sogn. B:
1) Anders Madsen 1½.
FM:
1 Anders Hansen i Asbo
2 Joen Nielsen i Tiufkær.

1555    Maren Nielsen, født Bertelsen ( -1921), i Horsens
1) Skiftepapirer 1921-1922.

1556    Mikkel Nielsen, degn i Seem sogn
1) Kaldsbrev 18.1.1798 for Mikkel Nielsen, at være degn i Seem sogn i afdøde Poul Jørgensens sted.

1557    Mikkel Nielsen ( -1812), gårdejer i Solbjerg sogn på Mors
1) To skøder af 8.6.1787 og af 13.6.1794
2) Bevilling til uskiftet bo 9.10.1807 for Mikkel Nielsen i Solbjerg sogn på Mors
3) Registrering 9.6.1812 i Mikkel Nielsens dødsbo i Solbjerg, indført fol.108.

1558    Niels Nielsen i Torrild sogn
1) Formaningstale og skriveøvelse underskrevet af Niels Nielsen 11.4.1754 i Torrild skole.

Skriveøvelsen


1559    Niels Nielsen i Vorup sogn og hustru Mette Jørgensdatter
1) Gældsbrev 15.7.1802 for Kirsten Christensdatter, enke efter Niels Christensen ved søn Peder Nielsen til Niels Nielsen og hustru Mette Jørgensdatter i Vorup
2) Skudsmål begyndt 30.9.1763 for Mette Jørgensdatter som husholderske på Clausholm.

1560    Niels Nielsen, husmand på Rødding mark i Rødding sogn i Viborg amt
1) Kongelige benådning 14.10.1886 for Niels Nielsen (Kjeldsen) af Rødding mark, der ved Fjends-Nørlyng herred ekstraret 10.8.1886 er idømt 5 dages fængsel på vand og brød for tyveri, så straffen formildes til 5 dages simpelt fængsel.

1561    Niels Christian Nielsen (1817-1861), prokurator i Herning
1842-1853 Prokuratorsager, breve, regninger og sager vedrørende diverse brandforretninger. (2 pk).
(Ikke set).

1562    Oluf Nielsen ( -1778), i Vester Ølby i Ølby sogn
1)) Skifte 9.7.1778 efter Oluf Nielsen Fovsing i Vester Ølby.
A:
1) bror Jens Nielsen, død. 6B:
a Jens Jensen Fovsing, fuldmægtig på Kvistrup
b Mads Jensen Fovsing på Volstrup gods
c Peder Jensen Fovsing på Volstrup gods
d Kirsten Jensdatter g.m. Christen Eskildsen i Måbjerg
e Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Andersen i Fovsing
f Maren Jensdatter i Fovsing
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Jens Poulsen i Ølby
3) halvbror Poul Nielsen i Fovsinggård
4) halvbror Peder Nielsen Krog, død. 3B:
a Poul Pedersen Krog i Navr sogn
b Anne Pedersdatter i Fovsing sogn
c Christen Pedersen Krog, død. 7B: Niels 18, Peder 14, Anders 12, Jens 10, der døde, Christen 9, Maren 17, Karen
5) halvbror Christen Nielsen, død. 1B:
a Niels Christensen 38 i Ølby
6) halvbror Laurids Nielsen i Rothe Mølle?
7) halvbror Anders Nielsen i Lille Torp i Navr sogn
8) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Henrik Madsen i Fovsing
9) halvsøster Grethe Nielsdatter i Bakhuset
10) halvsøster Anne Nielsdatter i Christiansfeld.
(Skiftet er indført i Lundenæs og Bøvling amters skifteprotokol 1774-1781 fol 465B lbnr.630).

1563    Oluf Nielsen, skriver på Hald i Dollerup sogn
1) Udlæg 22.5.1669 hos Oluf Nielsen, skriver på Hald ifølge skifte 20.2.1668 efter Gregers Hvids afdøde hustru.

1564    Peder Nielsen (1774- ), skrædder i Randers
1) Dåbsattest Randers Sankt Morten 26.12.1774 for Peder, søn af Niels Nielsen og Anne Lisbeth Pedersdatter i Randers
2) Koppeattest 16.10.1815 for Niels Pedersen, 4 år gammel i Randers
3) Bevilling 23.6.1800 for Peder Nielsen at være frimester som skrædder i Randers med ret til at holde svende og drenge
4) Borgerbrev 21.8.1805 for Peder Nielsen som skrædder i Randers.

1565    Peder Nielsen, sognefoged i Hammershøj
1) Kvittering 26.9.1805 fra Peder Christensen, kirkesanger og skolelærer i Hammershøj til Peder Nielsen, sognefoged i Hammershøj for betaling af det resterende skolekorn- og halm af Lundgård og for resterende degnekorn hos Aksel Jensen, Christen Mikkelsen, Henrik Christiansen og Hans Pedersen.

1566    Peder Christian Nielsen (1804- ) i Sebbersund i Sebber sogn
1) Koppeattest 5.8.1812 for Christian, 8 år gammel, søn af Niels Smed i Sebbersund
2) Ejendomspapirer 1841-1862
3) Udskrift af Års og Slet herreds samt Løgstør Birk justitsprotokol 25.9.1869 i sag, hvor Peder Christian Nielsen i Sebbersund anklagede Niels Kjær Lauridsen samme sted for vold mod hans ejendom.

1567    Poul Nielsen (1712-1781), tømrer i Viborg
1743-1782 Fripas, skudsmål, auktionsforretning og skifte. (1 pk).
(Ikke set).

1568    Poul Nielsen, ( -1780), gårdfæster i Ovnbøl i Torstrup sogn
1) Skifte 16.1.1781 efter Poul Nielsen i Ovenbøl.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Jensen i Mejls. B:
1) Anne Cathrine Poulsdatter 28
2) Niels Poulsen 22
3) Karen Poulsdatter 16
4) Marie Poulsdatter 8.
FM:
1 Jens Jensen i Yderik
2 mosters mand Laurids Lauridsen i Mejls.
Skifteforvaltere var Mads Iversen af Linding mølle og Søren Christensen i Rotbøl.
(Påskrift 1940 af enkens tipoldebarn Jens Christen Christensen i Ovnbøl, der meddeler at enken giftede sig igen og fik en datter, der var gift 2 gange: Jens Nielsen Linding i Yderik med skifte Lundenæs og Bøvling amter og Peder Nielsen i Ovnbøl).

1569    Se Pr 2557

1570    Rasmus Nielsen, ejer af Liseborg i Viborg
1) Brev 10.12.1847 til Rasmus Nielsen i Liseborg i Viborg fra Viborg Katedralskoles forstanderskab, der har pant i Liseborg med tilhørende mølle.

1571    Rasmus Nielsen (Søby) (1826- ), oversergent og brigadeskriver i Viborg
1854-1882 Breve og slægtsoptegnelser. (1 pk).
(Ikke set).

1572    Sejer Nikolajsen (1907- ), telefonmontør i Viborg
1) Brev 6.2.1942 til Sejer Nikolajsen fra krigsfange Helge Viggo Sørensen


1573    Sigurd Nielsen (1903-1959), jernbanelæge i Laurbjerg sogn
1947-1950 Regninger (1 pk).
(Ikke set).

1574    Steffen Nielsen ( -1665), borgmester i Varde
1) Kopi af hans opgørelse 1659 over gods og formue, der tilhører Steffen Nielsen, borgmester i Varde, svigersøn af Niels Nielsen til Endrupholm.

Første side


1575    Søren Nielsen, kontorist på dommerkontoret i Mariager
1915-1947 Breve, kvitteringer og betalte veksler. (2 pk).
(Ikke set).

1576    Søren Nielsen (Thulstrup), gårdejer Nørre Tulstrup i Lee sogn
1840-1845 Almanakker og dagbogsnotater. (1 pk).
(Ikke set).

1577    Søren Nielsen, tømrermester i Viborg
Uden år Notesbøger med oplysninger om udført arbejde. (1 pk).
(Ikke set).

1578    Søren Nielsen ( -1795), husfæster i Stubberup i Løsning sogn og hustru Maren Jørgensdatter ( -1787)
1) Skifte på Ussing og Merringgård gods 2.1.1788 efter Maren Jørgensdatter i Stubberup i Løsning sogn.
E: Søren Nielsen, væver. B:
1) Niels Sørensen 2¼.
FM: morbror Rasmus Nissen i Løsning.
2)) Skifte på Ussinggård og Merringgård 5.12.1795 efter Søren Nielsen, husfæster i Stubberup.
E: Gertrud Marie Sørensdatter. LV: Laurids Ussing, degn i Løsning. B:
2) Søren Sørensen 7
3) Hans Sørensen 4
4) Christen Sørensen 1.
FM: farbror Rasmus Nielsen, skrædder i Stubberup
Af første ægteskab B:
1) Niels Sørensen 10.
FM: Rasmus Nissen.
(Skiftet er indført i Merringgård og Ussinggård skifteprotokol 1794-1817 fol.10, 11, 12B, 14 lbnr.6).

1579    Søren Henrik Nielsen, soldat i København, antagelig født i Glesborg sogn
1) Bevilling 28.6.1873 for Søren Henrik Nielsen til orlov fra soldatertjenesten.

1580    Thomas Nielsen ( -1809), gårdfæster i Harreslev sogn i Hjørring amt
1)) Skifte 28.8.1809 efter Thomas Nielsen, gårdfæster i Sønder Harreslev på Åstrup og Overklit gods.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: bror Laurids Lauridsen. B:
1) Jens Thomsen 14
2 Niels Thomsen 12
3) Anne Marie Thomasdatter 6.
FM: farbror Peder Nielsen Bødker, sognefoged og gårdmand i Rubjerg.

1581    Thomas Nielsen, lærling under Landhusholdningsselskabet, gårdmandssøn fra Råsted
1) Skudsmål 7.9.1870 for lærlingen Thomas Nielsen fra Råsted ved Ringkøbing som lærling ved Landhusholdningsselskabet og derefter et år på E. Tesdorphs gård Orupgård [i Idestrup sogn på Falster].

1582    Thomas Nielsen ( -1798), byskriver i Sæby og herredsskriver i Børglum og Jerslev herreder og hustru Karen Madsdatter
1765-1796 Personlige papirer, breve, ejendomspapirer, retsakter, gældssager, regnskabsnotater, anbefalinger, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1583    V. J. Nielsen i Hjørring
1) Afslag 31.3.1890 på ansøgning om optagelse i gendarmerikorpset.

1584    Villads Nielsen ( -1613), præst i Harridslev og Albæk 1567-1613
1) Brev på latin 1595 til Villads Nicolaus, præst i Harridslev og Albæk fra sønnen Nikolaus Villadsen Harridslev.Adressat på bagsiden

Legi tuas litteras suavissimas charissime d Pater, in quibus quod petis a me vel flagitas potius ut nullas ad te litteras ??, nisi latinas, meas enim te non esse lecturum nisi latine scriptas, ?? ea te causa velle, ut in optimo discenti genere me exerceam: grave certe mihi onus imponis pater cum tu ipse perspicias me huc venisse ut tota cogitatione et cura in Philosophiæ studia maxime inter se differre non ignores, quod in his, quibus nunc versor assidue, rebus agatur: in illis vero in quibus tu potissimum a me requiris ut operam consumam, de verbis tantum quæsatur: nec te lateat, si stylo operam dedero, animum meum a Philosophia , quæ hominem sapientem reddit avocatum iri, quod eodem tempore uterque/utraque?? in se operam ponere nequeam. Sed tamen tuæ quoad potero morem geram voluntati, nec patiar unquam, ut obedientiam a me desideris: perficiam autem ut cum multos genueris filios atq eduxeris, ex iis qui te magis observarit, atq coluerit quam ego, qui tibi semper parenti cognatus sum, iure affirmare possis fuisse neminem. Ad te vero nunc scribam, cum ab hisce studiis feriatus ero. Sepe enim ut tute scis, ab his vacari nobis contingit: ac tam crebro mittam litteras ut non verear, ne non scribendo te expleam, at te non obtundam nugis, qui in ??? causis totus occupatus es valde pertimescam. Nunc has perbreves accipito qua tibi testes sunt erga te voluntatis post has longiores ???? Vale mi pater quem Deus opt: max: diu incolumem servet. ???? hafnia
Nicolaus Vilhaddius harislevdanus. Tuus F(ilius) ut spero


Jeg har læst dine meget behagelige breve, kære hr Fader, i hvilke du beder mig, eller snarere kræver, at ingen breve til dig ?? uden på latin, thi mine vil du ikke læse, hvis de ikke er skrevet på latin, af den grund at du vil, at jeg øver mig i den højeste lærdoms fag: du lægger sandelig en tung byrde på mig, fader, når du selv indser/ forstår, at jeg er kommet herhen/dertil, at du ikke er uvidende om, at alting ved tænkning og forskning i studierne af filosofi er indbyrdes forskelligt, hvilket det drejer sig om i de ting, jeg nu flittigt arbejder med: men i de ting i hvilke du helst kræver af mig at jeg bruger arbejdet, kræves der så mange ord: og det kan ikke skjules for dig, hvis jeg vil have givet arbejde til pennen, at min opmærksomhed er blevet afledt fra filosofien, som gør et menneske klogt, fordi jeg ikke på samme tid kan lægge arbejde i begge. Jeg vil dog føje dine ønsker, så vidt som jeg kan, og jeg vil aldrig tillade, at du savner lydighed fra mig: men jeg vil slutte/konkludere?? at da du har avlet og opdraget mange sønner, kan du med rette bekræfte, at der aldrig har været nogen blandt dem, som har æret og hyldet dig mere end jeg, som altid er din søn. Nu skriver jeg så til dig, da jeg holder pause fra disse studier. Thi ofte, som du selv ved, hænder det, at vi har fri fra dem: men jeg vil sende breve så ofte, at jeg ikke skal frygte, at jeg skuffer dig ved ikke at skrive, men jeg vil ikke plage dig med småting, når du er fuldt optaget af ??? , frygter jeg meget. Nu skal du modtage dette meget korte (brev?), for så vidt det er vidne om velviljen overfor dig efter disse længere ????
Lev vel min fader, hvem Gud må længe bevare.
Niels Villadsen Harridslev, din søn, håber jeg
1595

Adressat:
Optimo et integerrimo viro D: Vilhadds Nicolao pastori ecclesiarum Haritzlef et Albeck parenti suo dilectissimo, haud fuco semper obsequio colendo

Til den bedste og mest retskafne mand Hr Vilhadds Nielsen, præst ved Harridslev og Albæk kirker, min meget kære fader, som skal æres ganske uden forstillelse, altid med føjelighed

Venligst udskrevet og oversat af Kjeld Pedersen, Åbjerg, Vedersø.
Se omtale af apostrophiske romertal på Wikipedia


1585    Ses ikke.

1586    Claus Nissen (1743-1819), herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder og hustru Dorthe Marie Raft (1752-1825)
1784-1827 Pensionsbeviser, brev, auktionsskøde og skiftepapirer.
(Ikke set).

1587    Nis Jens Jørgen Nissen (1776-1847), gårdfæster af gården Ernstpris i Blenstrup sogn, birkedommer i Villestrup birk 1796-1847
1810-1846 Embedssager, breve, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1588    Christen Iver Noe (1723-1799), brygger i København, død på Nørre Vosborg i Ulfborg sogn og hustru Martha Bjerregaard
1) Almanak 1753

2) Trykt dødsanmeldelse for Christen Noe, død på Nørre Vosborg 21.6.1799

3) Gravminde for Niels Nielsen Bjerregaard, død på Nørre Vinkel 1737

4) Salmer ved Martha Noe, født Bjerregaards begravelse 6.4.1803 i Vor Frelser kirke
5) Breve til og fra Christen Noe og Martha Bjerregaard 1772-1802
6) Tavle for Niels Nielsen Bjerregaard, født Lemvig 1677, død på Nørre Vinkel 1737 og Kirsten Mikkelsdatter, født 1684 i Nordenkær, død på Nørre Vinkel 1759 og deres 11 børn

7) Anmærkninger til hvert af de 11 børn

8) Fortegnelse over Laurids Noes familiebegivenheder
a Trolovelse for Laurids Noe og Maren Nielsdatter 30.6.1709 og bryllup 7.7.1709
b Margrethe født 17.6.1710, død 26.6.1710
c Maren født 16.3.1712
d Margrethe født 15.7.1713
e Maren født 28.1.1715
f Dorthe født 28.9.1717
g Iver født 16.8.1720
h Christen Iversen født 1.6.1723
i Laurids Noes mor Margrethe døde 6.9.1723
j Laurids Noe døde 30.6.1724
k Anne Noe døde 16.9.1727
l Peder [Nielsen] Isager og Margrethe Lauridsdatter Noes bryllup 14.10.1738
m Peder Isagers søn Niels født 21.10.1739
n Peder Isagers søn Niels 25.4.1741
o Mads Vorgod og Maren Noes bryllup 30.8.1742
p Mads Vorgods datter født 6.7.1743
q Mads Isagers søn Laurids født 17.10.1752
r Christen Noes datter Maren Kirstine født 2.3.1755
s Maren Noe begravet 23.3.1756

1589    Elisabeth Kirstine Nors i Hørup Mølle i Vester Bjerregrav sogn
1) Bevilling 2.8.1847 for Elisabeth Kirstine Nors i Hørup mølle at være egen værge under kurator.

1590    Kirstine Nors, født Olufsdatter, enke efter proprietær Otto H. R. Nors i Brøndumgård i Skarp Salling sogn
1) Retsakter 1817-1818.

1591    Alexander Nybo i Lemvig Nørregård i Lemvig sogn
1) brev uden dato fra M. Nybo i Holmgård til bror Alexander Nybo
2) brev uden dato fra Dorthe Wenster, enke efter Morville til Alexander Nybo.

1592    Christen Nyboe, godsforvalter, bosat i Hurup sogn
1) Breve til Christen Nybo 1813-1826
2) Vielsesbrev 2.12.1793 for Christen Nyboe og Mette Kirstine Damgaard, enke efter kancelliassessor Høst i Gunderslev sogn
3) Anbefaling 1.10.1777 af Christen Nyboe som skriverdreng i 2½ år på stamhuset Gjorslev [i Holtug sogn på Sjælland]
4) Anbefaling 16.4.1780 af Christen Nyboe, som skriver i 2 år på Conradsborg? underskrevet af Petersen
5) Rejsepas 25.5.1773 for Christen Nyboe, født i Kollerup præstegård i Vester Han herred for en rejse til sine pårørende på Sjælland, underskrevet af Mette [Iversdatter] Qvistgaard, enke efter [Morten Alexandersen] Nybo, præst i Kollerup [og Skræm].

1593    Christen Lassen Nyboe ( -1803), købmand i Holstebro
1)) Skifte 7.3.1803 efter Christen Lassen Nybo i Holstebro, der døde 8.2.1803.
Testamente af 15.7.1796. A:
1) datter, død. E: Christen Lundsgaard. 5B:
a Christen Nybo 18
b Conrad Christensen 17
c Peder Christensen 14
d Laurids Christensen 13
e Johannes Christensen 11.
Datteren Anne Elisabeth Christensdatter er død for nogle år siden.

1594    Jacob Nyboe (1784-1848), prokurator i Viborg
1825-1848 Prokuratorsager og breve. (1 pk).
Ikke set.

1595    Morten Alexandersen Nyboe ( -1773), præst i Kollerup og Skræm
1) Testimonium 12.11.1739 på latin for Morten Alexandersen Nyboe
2) Skifte efter Morten [Alexandersen] Nybo, præst i Kollerup og Skræm. Samfrændeskifte på Vadskærgård 28.7.1780.
E: Mette [Iversdatter] Kvistgaard. LV: Frederik Vinterberg Overgaard i Holstebro. B:
1) Anne Kirstine Nybo g.m. Anders Damgaard til Storbygård i Salling
2) Iver Nybo, forvalter på Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] på Sjælland
3) Magdalene Nybo på Store Skikkild [i Vejrum sogn i Hjerm herred]
4) Alexander Nybo til Vadskærgård [i Tørring sogn i Skodborg herred]
5) Peder Nybo, fuldmægtig på Odense amtstue
6) Christen Nybo, fuldmægtig på Rysensten
7) Rasmus Nybo på Vadskærgård
8) Louise Nybo på Gerdrup
9) Mikkel Nybo på Fyn
10) Johannes Nybo på Gerdrup.
FM:
1 morbror Christen Qvistgaard til Kongensgård [i Nørre Nissum sogn]
2 morbror Mads Qvistgaard til Store Skikkild
3 morbror Morten Qvistgaard til Gerdrup.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1773 lbnr.33.

1596    Rasmus Nyboe i Vadskærgård i Tørring sogn [i Ringkøbing amt]
1)) Testamente 12.3.1791 for Rasmus Nyboe, ugift på Vadskærgård [i Tørring sogn. A:
1) bror Alexander Nyboe til Vadskærgård
2) bror [Iver Nyboe, forvalter på Gerdrup] på Sjælland
3) bror [Peder Nyboe]
4) bror Christen Nyboe, foged på Nørgård i Salling
5) bror [Johannes Nyboe] på Sjælland
6) bror Mikkel Nyboe, forpagter på Ustrup
7) søster Louise [Mortensdatter] Nyboe g.m. Tellef Børresen, præst på Orø
8) søster Magdalene Nyboe.

1597    Marie Nygaard, enke efter Poul Amptrup (1723-1794), præst i Ørum, Nørre Borris og Gammelstrup sogne
1) Opskrifter på medikamenter, kager og plantefarver
2) Dispositioner til prædikener og taler
3) Snitmønstre klippet ud af forskellige papirer, f.eks. et æresminde over Andreas Nygaard, vinhandler i Århus, der døde 21.10.1729 på sin hjemrejse fra Tunø

4) Papirer efter vedlagt reversal

5) Opsigelse af lejekontrakt af 20.8.1796 til Mikkelsdag 1798 for Marie Nyboe, enke efter Poul Amstrup, præst i Ørum, Nørre Borris og Gammelstrup sogne, der bor til leje i Viborg hos Anne Margrethe, enke efter Salbo
6) To sager 18.7.1794 og 19.8.1801 vedrørende enkepension af postkassen for Marie Nybo, enke efter Poul Amstrup, præst i Ørum, Nørre Borris og Gammelstrup sogne
7) Koncepter til testamenter og gavebreve
8) Regninger og kvitteringer
9) Breve og koncepter.

1598    Knud Munk Nyeland (1847-1877), fuldmægtig ved Middelsom og Sønderlyng herreder
1) Udskrift af Roskilde købstad skifteprotokol 31.1.1867 efter Thomas Nyland, 45 år gammel grosserer i Roskilde.
E: Marie Elisabeth Munch. LV: herredsfoged Elberling. B:
a Steffen Peder Nyland, født 12.9.1845
b Knud Munch Nyland, født 21.9.1847
c Anne Christine Nyland, født 8.1.1849
d Jensine Louise Vindeline Nyland, født 23.6.1853
2) Udskrift af Den kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsret skifteprotokol 13.4.1878 vedrørende skifte efter Steffen Peder Nyland og tidligere afdøde hustru Jensine Louise Vendelia født Bentzon.
Der indføres en tilføjelse til hans testamente af 4.2.1870:
Der skal afkortes i tidligere meddelt arv til hans B:
a Thomas Nyland, købmand i Korsør, død 31.1.1867. Hans børn
b Niels Frederik Steffensen Nyland, død juli 1872 i Amerika. Hans børn
3) Kopibog for Knud Nyland
4) Breve til Knud Nyland fra overretssagfører C. de Fine Skibsted og fra Ferdinand Reiz
5) Breve til Knud Nyland fra andre.

1599    Niels Rasmussen Nygaard (1836-1903), lærer i Voer i Randers amt
1) Brev fra Niels Rasmussen Nygaard, skrevet i Øster Assels præstegård 16.12.1887.

1600    Christen Andersen Nygaard (1718-1753), vinhandler i Viborg og hustru Cathrine Rich (1719-1753)
1745-1755 Personlige papirer, lejekontrakter og skifte. (1 pk).
(Ikke set).

1601    Niels Brøchner Nygaard ( -1745), farversvend, død i Horsens
1)) Skifte 6.6.1746 efter Niels Brøchner Nygaard, farversvend i Horsens. A:
1) bror Christian Andersen Nygaard, vinhandler i Viborg
2) bror Richard Nygaard 19, i København.
FM:
1 farbror Poul Nygaard i København
2 Mathias Busch i Horsens.
Arv efter madam Brøchner [Anne Christiansdatter] i Skanderborg, [skifte Skanderborg 12.9.1745 lbnr.43].
(Skiftet er indført i Horsens byfoged skifteprotokol 1739-1747 fol.761 lbnr.1015).

1602    Oluf Nygaard, afholdsagitator
1) Brev Ørre skole 30.12.1888 fra Oluf Nygaard til dr.phil. Victor Pingel i afskrift foretaget 1941 af Svend Aakjær efter brev i Victor Pingels privatarkiv.

1603    Oluf Nielsen Nygaard, slagter og afholdsagitator i Lemvig
1) Ejendoms- og lånedokumenter
2) Svendebrev 26.5.1853 for Oluf Nielsen i Nørre Nygaard i Lemvig som slagtersvend
3) Afkald
fra Oluf Gielsgaard, slagtersvend, der er rejst til Amerika ved kuratorer Niels Gielsgaard, bagersvend i Lemvig og avlsbruger Weilstrup
for arv efter mor
til stedfar Oluf Nygaard, slagter i Lemvig.

1604    Laurids Hansen Nyland ( -1738), købmand i Ringkøbing
1707-1725 Regnskabsbøger. (4 bd).
(Ikke set).

1605    Christen Nørbech (1786-1837), godsforvalter på Nørlund i Ravnkilde sogn, Torstedlund i Årestrup sogn, Albæk i Suldrup sogn og Høgholm i Tirstrup sogn
1) Dåbsattest København Trinitatis 26.7.1786 for Christen, søn af Niels Nørbech, student og Margrethe Lange
2) Christian Nørbech blev med Nikolaj menigheds ungdom konfirmeret i København Helliggejst 12.10.1800
3) Regnskabsbøger for Nørlund, Torstedlund og Albæk godser 1833-1834, kaldt Pengejournal
4) Sager vedrørende stillingen som forvalter på Dyrehovedgård, Hagsholm og Bygholm
5) Sager vedrørende et lån som møller Nellemann i Løgstrup mølle ydede til Christen Nørbech
6) Regninger og kvitteringer
7) Breve til Christen Nørbech, forvalter på Torstedlund 1829-1836
8) Kærestebrev 26.9.1804 til Christen Nørbech, forvalter på Nørlund fra Marie C. Christensen i Kalundborg

9) To silhuetter af ukendte personer


1606    Bolette Cathrine Jensdatter Nørgaard (1719-1755), gift første gang med Jens Pedersen Gedsted, købmand i Viborg og anden gang med Johan Martin Herscher, købmand samme sted
1) Skifte 30.3.1756 efter Bolette Cathrine [Jensdatter] Nørgaard i Viborg.
Enke efter Johan Martin Herscher, [fuldmægtig i Viborg Tugt- og Manufakturhus, skifte Viborg 11.4.1755 lbnr.920].
[Første ægteskab med Johannes Pedersen Gedsted, skifte Viborg 4.11.1747 lbnr.791]. B:
1) Peder Johansen 12
2) Jens Johansen 11
3) Laurids Johansen 8.
FM: Jens Vorre i Viborg.
Afdøde døde 1.5.1755.
(Skiftet er indført hos Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.150 lbnr.940).

1607    Jens Andersen Nørgaard i Ejerslev sogn
1) Brev 3.8.1807 fra Jens Christian Andersen Ejerslev, soldat i Heikenborsle til mor og søskende.

1608    Jens Jensen Nørgaard ( -1752), kræmmer, rodemester og kæmner i Viborg
1718-1750 Embedspapirer, forretningspapirer vedrørende Nørre Borris kirke, breve, panteobligationer, opgørelser, afregninger, regninger, kvitteringer, recepter og et købebrev på stolestade. (1 pk).
(Ikke set).

1609    Peder Pedersen Nørlem, murer i Randers
1) Borgerbrev 27.2.1832 for Peder Pedersen Nørlem som murer i Randers.

1610    Madam Nørøx, marskandiser i Randers
1) Brev 20 juni uden år til madam Nørøx fra B. Salomonsen i kasketbutikken i Studiestræde 174 i København angående betaling for et parti kasketter.

1611    Laust Nørskov (1883-1966), ejer af Nørskovgård i Vester Bjerregrav sogn, folketingsmand med talrige tillidsposter, bl.a. inden for Hedeselskabet og hustru Marie, født Holst
1912-1965 Personlige papirer, notesbøger, politiske sager, sager vedrørende Hedeselskabet mm. (30 pk).
(Ikke set).


    [Til oversigten]