Erik Brejls hjemmeside

SKIFTEUDDRAG
og andre arkivalieuddragSkifteuddrag
[Amter]    [Gejstlige]    [Godser]    [Herreder]    [Hospitaler]    [Kirkens og skolens gods]    [Købstæder]   
Fæsteuddrag
[Godser]   
Tingbogsuddrag
[Tingbøger]   
Lavsprotokoller
[Lavsprotokoller]   
Skattemandtal
[Skattemandtal]   

Start

Uddrag angivet med kursiv er udarbejdet af

Bjarne Nørgaard-Pedersen
Gerhardt Hørdum
Inga Hørdum og Vera Munkholm
Knud Haaning Andersen
Ejnar C. Larsen
Jens Villumsen
.

  Gods-skifteuddrag:

red Bjerre herred
Barritskov, Boller og Møgelkær, Jensgård, Palsgård, Rhoden, Rosenvold
red Framlev herred
Wedelslund
red Ginding herred
Estvadgård Hospital
red Gjern herred
Kalby, Silkeborg, Søbygård, Tvilum
red Hads herred
Dybvad, Gosmer Hospital, Rantzausgave, Rathlousdal, Rodsteenseje,
Hartmanns gods, Davidsens gods, Åkær, Rosenmeyers gods
red Hammerum herred
Herningsholm, Lergrav, Sindinggård, Tvis Kloster
red Hasle herred
Lyngbygård
red Hatting herred
Bygholm, Merringgård og Ussinggård, Tirsbæk og Williamsborg
red Hids herred
Allinggård, Charlottenlund, Grauballegård, Sejlgård, Vester Kejlstrup
red Hindsted herred
Foersums gods
red Hjelmslev herred
Herschendsgave
red Houlbjerg herred
Hagsholm, Ormstrup
red Lysgård herred
Aunsbjerg, Kærsholm, Marsvinlund, Palstrup, Vinderslevgård
red Middelsom herred
Himmestrup, Karmark, Skjerngård og Ulstrup
red Mors
Blistrup, Christen Sørensens gods, Damsgård, Dueholm, Frøslevgård
Glomstrup, Højris, Jens Kjærgaards gods, Lund, Mads Poulsens gods
Maren Sørensdatter Nørgaards gods, Nandrup, Oluf Nielsens gods
Sø, Ullerup, Ørndrup

red Nim herred
Endelave, Klaks Mølle, Rask, Tamdrup Bisgård
red Ning herred
Constantinsborg, Marselisborg, Moesgård, Vilhelmsborg, Østergård
red Nørvang herred
Agersbøl, Brandholm, Grundet og Højgård, Hvolgård, Låge,
Mindstrup og Skovgård, Niels Brants gods, Stougård
red Skanderborg Rytterdistrikt
red Tyrsting herred
Mattrup, Møldrupkrog, Nedenskov-Vilholt
red Tørrild herred
Brandbjerg, Engelsholm, Haraldskær, Lerbæk, Randbøl Hedes kolonier
red Ulfborg herred
Møltrup
red Voer herred
Serridslevgård, Stensballegård, Tyrrestrup, Urup
red Vrads herred
Bjerregård

  Herreds-skifteuddrag:

red Samsø herred 1817-1818
red Skanderborg distrikt birk 1794-1802
red Tyrsting herred 1797-1824
red Vrads herred 1794-1808
red Vrads herred 1803-1821

  Amts-skifteuddrag:

red Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter
red Dueholm, Ørum og Vestervig amter
red Hald og Skivehus amter, Viborg stiftamt
red Havreballegård og Stjernholm amter
red Kalø amt
red Koldinghus amt
red Lundenæs og Bøvling amter
red Riberhus amt
red Skanderborg og Åkær amter
red Ålborghus amt
red Århus stiftamt

  Købstæder skifteuddrag:

red Ebeltoft
red Fredericia
red Grenå
red Hjørring
red Hobro
red Holstebro
red Horsens
red Kolding
red Lemvig
red Løgstør
red Mariager
red Maribo
red Nakskov
red Nibe
red Nykøbing Falster
red Nykøbing Mors
red Nysted
red Randers
red Ribe
red Ringkøbing
red Rødby
red Sakskøbing
red Skagen
red Skanderborg
red Skive
red Sæby
red Thisted
red Varde
red Vejle
red Viborg
red Ålborg
red Århus

  Gejstlige skifteuddrag:

red Bornholm amt
Bornholm provsti

red Frederiksborg amt
Holbo herred, Horns herred, Lynge-Frederiksborg herred,
Lynge-Kronborg herred, Strø herred, Ølstykke herred


red Hjørring amt
Børglum herred, Horns herred, Hvetbo herred, Vennebjerg herred, Øster Han herred
red Holbæk amt
Løve herred, Merløse herred, Ods herred, Skippinge herred, Tuse herred
red Maribo amt
Fuglse herred, Lollands Nørre herred, Lollands Sønder herred,
Musse herred

red Odense amt
Bjerge herred, Båg herred, Lunde herred, Odense herred,
Skam herred, Skovby herred, Vends herred, Åsum herred

red Præstø amt
Bjæverskov herred, Hammer herred, Mønbo herred, Stevns herred,
Tybjerg herred

red Randers amt
Djurs Nørre herred, Djurs Sønder herred, Galten herred, Gjerlev herred,
Mols herred, Nørhald herred, Onsild herred, Rougsø herred,
Støvring herred, Sønderhald herred, Øster Lisbjerg herred

red Ribe amt
Anst herred, Gørding herred, Malt herred, Ribe stifsprovsti,
Slavs herred, Vester Horne herred, Øster Horne herred

red Ringkøbing amt
Bølling herred, Ginding herred, Hammerum herred,
Hind herred, Hjerm herred, Nørre Horne herred,
Skodborg herred, Ulfborg herred, Vandfuld herred

red Roskilde amt
Ramsø herred, Sømme herred, Tune herred, Voldborg herred

red Skanderborg amt
Gjern herred, Hjelmslev herred, Nim herred, Tyrsting herred, Voer herred,
Vrads herred

red Sorø amt
Alsted herred, Ringsted herred, Slagelse herred, Vester Flakkebjerg herred,
Øster Flakkebjerg herred

red Svendborg amt
Gudme herred, Langelands Nørre herred, Langelands Sønder herred,
Sallinge herred, Sunds herred, Vindinge herred

red Sønderborg amt
Als Sønder herred

red Thisted amt
Hassing herred, Hillerslev herred, Hundborg herred,
Morsø Nørre herred, Morsø Sønder herred, Refs herred,
Vester Han herred

red Tønder amt
Lø herred

red Vejle amt
Bjerre herred, Brusk herred, Elbo herred, Hatting herred,
Holmans herred, Jerlev og Slavs herred, Nørvang herred, Tørrild herred

red Viborg amt
Fjends herred, Harre herred, Hids herred, Hindborg herred,
Houlbjerg herred, Lysgård herred, Middelsom herred, Nørlyng herred,
Rinds herred, Rødding herred, Salling Nørre herred, Sønderlyng herred

red Ålborg amt
Fleskum herred, Gislum herred, Hellum herred, Hindsted herred,
Hornum herred, Kær herred, Slet herred, Ålborg provsti, Års herred

red Ålborg stift
Ålborg bisp

red Århus amt
Framlev herred, Hads herred, Hasle herred, Ning herred,
Sabro herred, Samsø og Tunø, Vester Lisbjerg herred

  Kirkelige gods-skifteuddrag, skolers gods mm.:

red Hjørring amt
Brovst-Øster Svenstrup, Haverslev-Bejstrup, Hjørring kapellani,
Horns-Vennebjerg, Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup, Lerup-Tranum,
Tolstrup-Stenum, Åsted-Skærum

red Randers amt
Galten-Vissing
red Ribe amt
Anst-Gesten, Brørup-Lindknud, Darum-Bramminge, Føvling-Holsted,
Ribe biskop, Ribe Domsogn, Ribe Skt. Katharinæ, Ribe stiftfysikat,
Ribe stiftprovst, Seem, Vester Nykirke-Fåborg

red Ringkøbing amt
Borbjerg-Ryde, Estvad-Rønbjerg, Lemvig-Nørlem, Navr-Sir,
Ølby-Asp-Fovsing, Ørre-Hodsager

red Thisted amt
Bodum, Hassing-Villerslev, Hjardemål, Hjortdal, Hundborg, Karby,
Kettrup-Gøttrup, Sjørring, Skjoldborg, Skyum, Snedsted,
Solbjerg-Sundby, Vang, Visby-Heltborg

red Vejle amt
Eltang-Sdr. Vilstrup, Kolding kirke, Kolding præst, Vejle-Hornstrup,
Øster Nykirke

red Viborg amt
Roslev, Vester Velling, Viborg bisp, Viborg provsti, Viborg Sortebrødre

red Ålborg amt
Ålborg Frue, Brøndum, Farsø, Hammer, Skørping-Fræer, Vilsted-Vindblæs

red Århus amt
Brabrand, Samsø, Trige-Ølsted, Århus embeder

red Skoler, Universitetet mm.
Ribe Katedralskole, Viborg Katedralskole, Århus Katedralskole,
Universitetet, Viborg Tugthus

  Hospitalernes skifteuddrag:

red Hospitals-skifteuddrag
Estvadgård Hospital, Gosmer Hospital, Hansted Hospital,
Horsens Hospital, Hørningske Stiftelse, Randers Hospital,
Ribe Hospital, Varde Hospital, Viborg Hospital, Århus Hospital

  Fæsteuddrag:

red Private godser
Bjerregård, Hansted Hospital, Horsens Hospital, Klaks Mølle,
Låge med jordebøger, Mattrup, Rask
red Universitetets gods
Gods i Jylland

  Tingbogsuddrag:

red Nørvang herred

red Ribe byfoged

red Tørrild herred

red Tyrsting herred

red Vrads herred

red Tyrsting-Vrads herred

red Vosnæsgård birk

Lavsprotokoller

red Randers Handskemagerlav
Lavsprotokol 1684-1818, Lavsprotokol 1726-1826, Ind- og udskrivningsbog

Skattemandtal

red Randers skattemandtal
Skattemandtal 1682, 1692, 1717 og 1743


> Valid HTML 4.01 Transitional